Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1164001
  Лютий Т.В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42
1164002
  Горболіс Л. "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько - роман про повернення в Україну


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову ...
1164003
  Антощенко А.В. "Ранний" Г. П. Федотов: к публикации статьи "О гении" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 116-117. – ISSN 0042-8744
1164004
  Зражевський С. "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної наукової співпраці Віктора Коцура та Василя Балуха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 13


  Наприкінці березня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулася презентація книги "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної праці двох відомих науковців - ...
1164005
  Крохмальний Р. "Рано засіяне поле": деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 238-253. – ISSN 0130-528Х
1164006
  Джемілєв М. "Рано чи пізно агресор зазнає краху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 5


  Народний депутат України, колишній глава Меджлісу кримськотатарського народу - про ситуацію в Криму та перспективи її вирішення.
1164007
  Коньков О. "Рано чи пізно постімперський синдром мине" / спілкувався Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  За що звільнили із Сахалінського держуніверситету професора Олександра Конькова і про те, як сьогодні відбуваються маніпуляції громадською думкою в Росії.
1164008
  Рахманов Азат Борисович "Расколдованная" война как редактор теории: политические произведения Макса Вебера периода Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 146-161. – Бібліогр.: с. 147-148, 150-156, 158-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1164009
  Королева А.П. "Расовые войны" и "расовые компромиссы" / А.П. Королева. – М, 1987. – 166с.
1164010
  Молчанов А.И. "Распад СССР" как философская сплетня : (кого греет мертвечина "перестроечных" истин сегодня?) / А.И. Молчанов. – Белгород : [б. и.], 2013. – 176 с., [8] л. фот. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1164011
  Матюшкин-Герке "Распишетсь в получении..." / Матюшкин-Герке. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 72с.
1164012
  Алексакіс В. [Раніше : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
1164013
  Стратиенко В.Т. Р-арилированные фосфазосоедения и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стратиенко В.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 16л.
1164014
  Яковлев А.И. Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 140-147. – ISSN 2413-9998
1164015
  Чапарин А.Н. Ранжирование загрязняющих веществ по коэфициенту приоритетности их опасного воздействия на население // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 54-55. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1164016
  Хотомлянский Александр Лазаревич Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / Хотомлянский Александр Лазаревич, Знахуренко Павел Андреевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1164017
  Хотомлянский А.Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / А.Л. Хотомлянский, П.А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1164018
  Зибарева И.В. Ранжирование институтов Российской академии наук с помощью российского индекса научного цитирования. на примере институтов химического профиля / И.В. Зибарева, В.Н. Пармон // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 9. – С. 779-789. – ISSN 0869-5873


  В последние годы научная общественность бурно обсуждает критерии оценки продуктивности отдельных учёных, научных коллективов и организаций. Одна из наиболее влиятельных на сегодняшний день стратегий определения научной эффективности – количественная ...
1164019
  Рыбалов А.А. Ранжирование проблемных экологических ситуаций в условиях техногенных нагрузок на окружающую среду // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 77-87. – (Економіка ; № 5 (64))
1164020
   Ранжирование распределенных величин на основе нечетких квазисерий. – М, 1986. – 34с.
1164021
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.И. Владимирский


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два нових показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам расчитан вектор ...
1164022
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.М. Владимирский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам рассчитан вектор ...
1164023
  Мальцева А.А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А.А. Мальцева, А.А. Серов, И.Н. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 380-388. – ISSN 1993-6788


  На основании результатов мониторинга университетской инновационной инфраструктуры была проведена кластеризация, и построены с применением факторного анализа уравнения регрессии, являющиеся инструментами для рейтинговой оценки технопарковых ...
1164024
  Шевченко С.О. Ранжирування вищих навчальних закладів як впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 111-113. – (Право. Економіка. Управління)
1164025
  Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об"єднання / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 138-147. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1164026
  Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-38. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовано родовища та рудопрояви графіту за основними та додатковими показниками, до яких віднесено: якість корисної копалини, технологічні властивості руд, потужність порід розкриття, ступінь геологічної вивченості, умови залягання ...
1164027
  Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 1682-2366
1164028
  Приходько Володимир Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / Приходько Володимир, Шевченко Сергій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається можливість використання процедури ранжування ВНЗ як інструменту державного управління якістю вищої освіти. Аналізуються підходи, методи і критерії, що використовуються в міжнародних рейтингах ВНЗ, зарубіжний і вітчизняний досвід ...
1164029
  Станкевич І.В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 140-150. – ISSN 2222-0712
1164030
  Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-19 : фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1164031
  Приймак В.І. Ранжування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 134-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1164032
  Хімчян А.І. Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, що страждають на невротичні розлади / А.І. Хімчян, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 41-44. – ISSN 2312-5675
1164033
  Кушнірук Ю.С. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом / Ю.С. Кушнірук, Л.А. Волкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 239-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1164034
  Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-65. – ISSN 1682-2366
1164035
  Гогалев В.И. Ранимое зрение / В.И. Гогалев. – М, 1990. – 120с.
1164036
  Кухно А.А. Ранимость. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1965. – 107с.
1164037
  Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Б. Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
1164038
  Косаківський Леонід Раніш - закон, а потім - благодать... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-31


  Дочасні травневі вибори мера Києва й депутатського корпусу міста наочно продемонстрували всі вади актів законодавства, якими регулюються статус Києва як столиці нашої держави, повноваження органів влади міста, порядок їхнього обрання, й знову спонукали ...
1164039
  Короткий В.А. Ранке Леопольд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 167. – ISBN 966-06-0393-2
1164040
   Ранки солов"їні : лірика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 191 с.
1164041
   Ранки солов"їні.. – К, 1965. – 182с.
1164042
   Ранкова вікна.. – Дніпропетровськ, 1988. – 128с.
1164043
  Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова (переклад з німецької та коментарі В. Кебуладзе) / пер. з німец. В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 106-111. – ISSN 2522-9338
1164044
  Вороненко Оксана Ранкова кава : мініатюра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0130-321Х
1164045
  Борисенко Л.П. Ранкова кава в альтанці... : поезія, оповідання / Любов Борисенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 103, [1] с. – ISBN 978-617-7648-99-3


  У пр. № 1723686 напис: Моїй "Альма-Матер" - Національному у-ту ім. Т.Г. Шевченка, сповідь випускника 1960 р., філософське осмислення свого життєвого й творчого наукового доробку. 14.01.2019. Підпис
1164046
  Таран А.В. Ранкова шибка : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 47 с.
1164047
   Ранковий клич. – Ужгород, 1981. – 96 с.
1164048
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С.16-32. – ISSN 0585-8365
1164049
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 12. – С.12-50. – ISSN 0585-8365
1164050
   Ранковий спокій.. – К, 1986. – 246с.
1164051
  Артеменко М. Ранковий цвіт / Артеменко М. – Симферополь : Кримвидав, 1958. – 40 с.
1164052
  Марченко К.О. Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1164053
  Гетьман В.П. Ранкові зорі. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1961. – 104с.
1164054
   Ранкові зустрічі.. – Х, 1976. – 223с.
1164055
  Шальман Т.М. Ранкові інформаційно-розважальні телепередачі як один зі складників сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 152-157


  У статті проаналізовано етапи формування сітки ранкового мовлення на українському телебаченні. У деталях розглянуто інформаційно-розважальний тип програм як синтетичної за конструкцією структури телепередач. The article explores the stages of ...
1164056
  Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
1164057
  Жуковський С.С. Ранкові передачі комерційного радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 150-154


  Стаття присвячена дослідженню ранкового ефіру комерційних радіостанцій та вивченню механізмів створення передач працівниками популярних радіостанцій України. The article is dedicated to the research of the morning ether of the commercial broadcasting ...
1164058
  Миколайчук В.І. Ранкові позивні / В.І. Миколайчук. – К., 1974. – 48с.
1164059
  Панчук Н.М. Ранкові поїзди / Н.М. Панчук. – Ужгород, 1985. – 56с.
1164060
  Сачко Я.П. Ранкові поїзди / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1990. – 102 с.
1164061
  Бондаренко В.Д. Ранкові роси / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1984. – 31с.
1164062
  Перебийніс П.М. Ранкові сурми : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1976. – 103 с.
1164063
  Галицкая А.Я. Ранне- и среднекаменноугольные продуктиды Северной Киргизии / А.Я. Галицкая; Отв. ред.: Григорьева А.Д., Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1977. – 298с.
1164064
  Черепнин Л.М. Ранне-весенние растения Красноярского края. / Л.М. Черепнин. – Красноярск, 1948. – 39с.
1164065
  Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье / Л.Я. Крижевская. – Л., 1977. – 129с.
1164066
   Ранневесенние растения Киргизии.. – Фрунзе, 1960. – 112с.
1164067
  Горышина Т.К. Ранневесенние эфемероиды лесостепных дубрав / Т.К. Горышина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – 232с.
1164068
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществ.-полит. мысли. / Г.Л. Курбатов. – Л., 1991. – 270с.
1164069
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). / Г.Л. Курбатов. – Л., 1962. – 287с.
1164070
   Раннегеосинклинальный вулканизм и металлогения Урала.. – Свердловск
2. – 1983. – 190с.
1164071
  Кутенец В.А. Раннегерцинская гипербазит-габбро-гранитная серия гармского блока (центральный Таджикистан) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Кутенец В.А.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л.
1164072
  Соловьева С.С. Раннегреческая тирания : (к проблеме возникновения государства в Греции) : лекция / С.С. Соловьева ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Кафедра всеобщей истории. – Москва : [б. и.], 1964. – 101 с. – Библиогр.: с. 100
1164073
  Андреев Ю.В. Раннегреческий полис : (Гомеровский период) / Ю.В. Андреев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 142 с.
1164074
  Жаворонкова Р.А. Раннедевонские кораллы западного склона Южного Урала : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Жаворонкова Р.А. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1972. – 27 с.
1164075
  Кравцов А.Г. Раннедевонские четырехлучевые кораллы Центрального Таймыра и Южного острова Новой Земли : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кравцов А.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 21л.
1164076
  Туркина О.М. Раннедокембрийские высокометаморфизованные терригенные породы гранулитогнейсовых блоков Шарыжалгайского выступа (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1116-1130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1128-1130. – ISSN 0016-7886
1164077
  Булкин Ю.С. Раннедокембрийские грамитоиды Белорусской антеклизмы. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1993. – 138с.
1164078
   Раннедокембрийские гранитоидные формации. – Ленинград : Наука, 1975. – 292с.
1164079
  Абдиров Н.М. Раннее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением - основа эффективной профилактики правонарушений : учеб. пособие / Н.М. Абдиров; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : [б. н.], 1989. – 98 с.
1164080
  Янковская Н. Раннее выявление педагогических способностей абитуриентов педагогических университетов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-59
1164081
   Раннее выявление профессиональных болезней.. – М, 1988. – 298с.
1164082
  Лагидзе М.В. Раннее драматургическое творчество. / М.В. Лагидзе. – Тбилиси, 1982. – 95 с.
1164083
  Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И.А. Шишова. – Ленинград, 1991. – 224 с.
1164084
  Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы : II тысячелетие до н. э.- первая половина I тысячелетия н. э. / Ю.А. Краснов. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
1164085
  Дарнтон Роберт Раннее информационное общество : новости и СМИ в XVIII веке в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.77-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1164086
  Скутнева С.В. Раннее материнство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.114-118. – ISSN 0132-1625
1164087
  Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 0130-3864


  8-10 сентября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась Международная конференция "Раннее Новое время в контексте всемирной истории".
1164088
  Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0130-3864
1164089
  Флорова О.В. Раннее оперативное лечение органиченных глубоких ожогов на фоне лучевой болезни. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Флорова О.В.; Латв. ин-т эксперим. и клинич. медицины АМН СССР. – Рига, 1964. – 16л.
1164090
  Дыбан П А. Раннее развитие млекопитающих / П А. Дыбан, . – Ленинград, 1988. – 228с.
1164091
  Холодный Василий Иванович Раннее славянофильство как реакция противоречия эпохи 40-50-х годов XIX века. (Крит. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Холодный Василий Иванович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 21л.
1164092
  Засьма Р.Л. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Засьма Р.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 18л.
1164093
  Бройтман Б.А. Раннее творчество В.В.Маяковского (1912-1917) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Бройтман Б.А.; Чувашский гос. педагогический институт. – Чебоксары, 1949. – 19 с.
1164094
  Скробова А.М. Раннее творчество В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скробова А.М.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
1164095
  Антюфьева И.Н. Раннее творчество Г.И. Успенского : Автореф... канд. филол.наук: / Антюфьева И.Н.;. – Куйбышев, 1967. – 19л.
1164096
  Иванов Ю.Д. Раннее творчество И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1164097
  Щурат С.В. Раннее творчество Ивана Франко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щурат С.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1164098
  Ачкасова Л.С. Раннее творчество К.Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1960. – 56 с.
1164099
  Малевич О.М. Раннее творчество Карела Чапека : Автореф... канд. филол.наук: / Малевич О.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 20л.
1164100
  Верхось Н.Р. Раннее творчество Л.Н.Толстого. : Автореф... канд. филол.наук: / Верхось Н.Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – Сталинград, 1954. – 20л.
1164101
  Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ : темы, герои, образы / А.А. Антиповский ; МГУ ; Ин-т восточных языков ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1967. – 188 с. – Библиогр.: с. 185-186
1164102
  Цихитатришвили Р.А. Раннее творчество Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цихитатришвили Р. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1980. – 2л.
1164103
  Крутикова Л.В. Раннее творчество М. Горького (1892-1898) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Крутикова Л.В. ; БГУ. – Минск. – 8 с.
1164104
  Федорова В.Н. Раннее творчество Новикова-Прибоя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова В.Н.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1958. – 18л.
1164105
  Томашук Н.А. Раннее творчество Ольги Кобылянской (1880-1900 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Томашук Н.А.; МВО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1959. – 17л.
1164106
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ведина В.П. ; Ин-т литературы. – Киев, 1955. – 16 с.
1164107
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского (1889-1900) : Дис... канд. филолог.наук: / Ведина В. П.; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.260-270
1164108
  Силютина О.Ф. Раннее творчество Ф.М.Достоевского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Силютина О.Ф. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с.
1164109
  Еланский Н.П. Раннее творчество Ярослава Гашека. / Н.П. Еланский. – Саратов, 1960. – 120с.
1164110
  Изюмский Б.В. Раннее утро / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 103с.
1164111
  Ромашов А.П. Раннее утро / А.П. Ромашов. – Молотов, 1957. – 119с.
1164112
  Пермитин Е.Н. Раннее утро / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 214с.
1164113
  Холендро Д.М. Раннее утро / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 272с.
1164114
  Пистоленко В.И. Раннее утро : пьесы / В.И. Пистоленко. – Москва : Советский писатель, 1969. – 320 с.
1164115
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Л., 1947. – 199с.
1164116
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – М., 1967. – 544с.
1164117
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С.Свенцицкая. – Москва : Изд-во политической литературы, 1988. – 336 с. – (Сер. Библиотека атеистической литературы)
1164118
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1987. – 335с.
1164119
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1989. – 335с.
1164120
  Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик. – К., 1987. – 111с.
1164121
  Вежинов П. Раннее, раннее утро / П. Вежинов. – Москва, 1968. – 263с.
1164122
  Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: эпоха энеолита и ранней бронзы / М.Г. Гаджиев. – Москва, 1991. – 263с.
1164123
  Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 84 : Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья/ Т.С. Пассек. – 1-221с.
1164124
  Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии / Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт. – М., 1981. – 320с.
1164125
  Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык / Андреев Н.Д. ; отв. ред. Э.Г. Туманян ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1986. – 326, [2] с.
1164126
  Чернова А.И. Ранней весной / А.И. Чернова. – Днепропетровск, 1960. – 101с.
1164127
  Суичмезов А.М. Ранней весной / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 95с.
1164128
  Нагибин Ю.М. Ранней весной. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 463с.
1164129
  Чуковский Н.К. Ранней ранью / Н.К. Чуковский. – Москва, 1968. – 160с.
1164130
   Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пасивной окраины по данным U-Pb датировани обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов / А.В. Прокопьев, В.Б. Ершова, Є.Л. Миллер, А.К. Худолей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1530-1542 : рис., табл. – библиогр.: с. 1540-1542. – ISSN 0016-7886
1164131
  Новик Е.О. Раннекаменноугольная флора Донецкого бассейна и его западного продолжения / Е.О. Новик; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 235 с.
1164132
  Калашников Н.В. Раннекаменноугольные брахиоподы Печорского Урала / Н.В. Калашников; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Ленинград : Наука, 1974. – 220с.
1164133
  Полетаев В.И. Раннекаменноугольные и башкирские гладкие спирифериды и атириды Донецкого бассейна / В.И. Полетаев; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1975. – 140с.
1164134
  Качанов Е.И. Раннекаменноугольные кораллы восточного склона Южного Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Качанов Е.И.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 19л.
1164135
  Альтмарк М.С. Раннекаменноугольные кораллы Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.128 / Альтмарк М.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
1164136
  Папоян А.С. Раннекаменноугольные кораллы юго-западной части Армянской ССР и их стартиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Папоян А.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1164137
  Бушмина Л.С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна / Л.С. Бушмина; Отв. ред. Занина И.Е. – Москва : Наука, 1968. – 129с.
1164138
  Оноприенко Ю.И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оноприенко Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1164139
  Лукин А.Е. Раннекаменноугольный аллювий Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1164140
  Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития / Ю.В. Павленко. – К., 1989. – 285с.
1164141
   Раннеклассовые формации.. – М, 1984. – 79с.
1164142
  Крупчатников В.И. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиты юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов / В.И. Крупчатников, В.В. Врублевский, Н.Н. Крук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1057-1079 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1075-1079. – ISSN 0016-7886
1164143
  Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинклинальные системы северной части Тихоокенаского обрамления / Б.А. Натальин. – М, 1984. – 135с.
1164144
  Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и её значение для стратиграфии / В.А. Красилов; Отв. ред. Вахрамеев В.А. – Москва : Наука, 1967. – 366с.
1164145
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы : Морфология, систематика, филогения, значение для биостратиграфии и палеозоогеографии / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1164146
  Квахадзе Н.Н. Раннемеловые брахиоподы бассейна среднего течения р.Риони (Западная Грузия) и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Квахадзе Н.Н.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1164147
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кавказа / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
1164148
  Мордвилко Т.А. Раннемеловые гетеродонтные двустворчатые моллюски Юга СССР : (арктициды и глоссиды) / Т.А. Мордвилко; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1979. – 142с.
1164149
  Казахашвили Ж.Р. Раннеолигоценовые моллюски Ахалцихской депрессии и условия их существования / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 118с.
1164150
  Добрецов Н.Л. Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии: роль раннепалеозойских мантийных плюмов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1957-1973 : рис. – Библиогр.: с. 1970-1973. – ISSN 0016-7886
1164151
  Сытова В.А. Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы : монография / В.А. Сытова, Л.М. Улитина; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1164152
  Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка, 1970. – 128с.
1164153
   Раннепалиозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала озерной зоны Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С.Н. Руднев, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Р.А. Шелепаев, Ю. Орихаши, К.В. Лобанов, А.В. Вишневский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 557-578 : рис., табл. – Библиогр.: с. 576-578. – ISSN 0016-7886
1164154
  Глушенко Н.В. Раннепермские брахиоподы Преддонецкого прогиба и Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Глушенко Н.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1164155
  Баранова Г.И. Раннепермские мшанки Северного Приуралья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранова Г.И.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
1164156
  Кочеткова Н.М. Раннепермские остракоды Южного и Среднего Приуралья : монография / Н.М. Кочеткова, Е.А. Гусева; Отв. ред. Микрюков М.Ф. – Москва : Наука, 1972. – 180с.
1164157
  Лапкин И.Ю. Раннепермский этап развития юга Русской платформы и сопредельных границ : Автореф... док. геол. минер.наук: / Лапкин И. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1164158
  Негру А.Г. Раннепонтическая флора южной части Днестровско-Прутского междуречья : монография / А.Г. Негру; АН МССР, Ботанический сад; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1164159
   Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Д М.Т. Вингейт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1028-1043 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1041-1043. – ISSN 0016-7886
1164160
  Негруца В.З. Раннепротерозойские этапы развития восточной части Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Л., 1984. – 270с.
1164161
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 84с.
1164162
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 83с.
1164163
  Штефырца А.Г. Раннесарматская флора Бурсука / А.Г. Штефырца; Под ред. Ильинской И.А. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 155с.
1164164
  Негру А.Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии / А.Г. Негру; Отв. ред. Дорофеева П.И. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 172с.
1164165
  Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин / В.А. Ильинская. – Киев, 1975. – 223 с.
1164166
  Муратов Ю. Раннесоветская демистифизация концепта "присвоение чужого" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
1164167
  Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник 4-10 вв. / О.В. Дьякова. – М, 1984. – 205с.
1164168
  Цкитишвили О.В. Раннесредневековой Багдад. / О.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1986. – 237с.
1164169
  Калантарян А.А. Раннесредневековые буллы Двина / А.А. Калантарян. – Ереван, 1982. – 69с.
1164170
   Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л, 1974. – 253с.
1164171
  Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. – Фрунзе, 1959. – 183с.
1164172
  Перхавко Валерий Борисович Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Перхавко Валерий Борисович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1164173
  Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана / Т.Д. Аннаев ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1988. – 81, [2] с., [27] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 77-82
1164174
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 287с.
1164175
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1164176
  Якубов Ю. Раннесредневековые сльские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1164177
  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес : Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 63 : Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. – С. 1-362, рис. , 19 табл.
1164178
  Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР : Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции / Ю.Д. Захаров; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1164179
  Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 38 : Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. – С. 1-460, рис.
1164180
  Черныш Е.К. Раннетрипольское поселение у с.Ленковцы, Черновицкой области. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш Е.К.; Мин. культуры СССР. Гсо. Эрмитаж. – Л., 1955. – 16л.
1164181
  Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144с.
1164182
  Королюк В.Д. Раннефеодальная государственность и формирование феодальной собственнсоти у восточных и западных славян / В.Д. Королюк. – М, 1970. – 18с.
1164183
  Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия / Л.Л. Полевой. – Кишинев, 1985. – 222с.
1164184
  Лаптев В.В. Раннефеодальные государства Закавказья и Средней Азии IV-IX вв. Лекция. / В.В. Лаптев. – Л., 1963. – 32с.
1164185
   Раннефеодальные государства и народности : (Южные и западные славяне VI-XII вв.). – Москва : Наука, 1991. – 250, [6] с.
1164186
   Раннефеодальные государства на Балканах. – Москва, 1985. – 364с.
1164187
  Чертков А.Б. Раннехристианская философия и ее современная православная интерпретация. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чертков А.Б.; Филос. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
1164188
   Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 116с. – ISBN 966-7902-46-3
1164189
  Кравченко Е.А. Раннє залізо у Північному Причорномор"ї: технологія і традиція / Е.А. Кравченко, Т.Ю. Гошко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 100-105. – ISSN 2227-4952
1164190
  Арістов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 172-182. – ISSN 0130-5247
1164191
  Тимошик М.С. Раннє українське друкарство (15 - 17 століття) : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 33с.
1164192
  Радев С. Ранни спомени / С. Радев. – София : Български писател, 1967. – 332 с.
1164193
  Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского / И.Я. Вершинина. – Москва, 1967. – 222с.
1164194
  Климонтович Н.Ю. Ранние берега / Н.Ю. Климонтович. – М., 1977. – 262с.
1164195
   Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. – Казань, 1990. – 143с.
1164196
  Генинг В.Ф. Ранние болгары на Волге / В.Ф. Генинг, А.Х. Халмков. – Москва : Наука, 1964. – 202с.
1164197
  Любименко В.Н. Ранние весенние растения / В.Н. Любименко, Е.В. Вульф. – М.-Л., 1926. – 139с.
1164198
  Тавлинова Г.К. Ранние весенние цветы / Г.К. Тавлинова. – Л., 1990. – 91 с.
1164199
  Луковская С. Ранние вокальные миниатюры Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 159-170
1164200
  Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1984. – 158с.
1164201
   Ранние докембрии Алданского массива и его обрамления.. – Л, 1985. – 184с.
1164202
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть : [пер. с кирг.] / Чингиз Айтматов ; худож. С. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1164203
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1976. – 96 с.
1164204
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Москва, 1978. – 528 с.
1164205
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Хватова ; худож. Е.А. Галеркина]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 480 с., [1] л. портр. : ил.
1164206
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : [пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. Е. Шаблиовского ; ил. А. Хорунжего]. – Киев : Радянська школа, 1984. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (ПБ. Педагогическая библиотека. Мир в образах)
1164207
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Детская литература, 1985. – 622 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 29, Кн. 1)
1164208
  Рябов Б.А. Ранние заморозки / Б.А. Рябов. – М., 1982. – 176с.
1164209
  Неподоба В.П. Ранние заморозки: повести / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1987. – 126с.
1164210
  Куленко Н.А. Ранние зарницы. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1984. – 54с.
1164211
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1164212
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1164213
  Бубенок О.Б. Ранние известия о татах в Крыму // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
1164214
  Пылдвере Э. Ранние изменение ультраструктуры паренхиматозных клеток печени при воздействии канцерогеном и неканцерогенными веществами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пылдвере Э. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1164215
   Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана.. – Л, 1975. – 91с.
1164216
  Колесникова Е.В. Ранние маркеры атеросклероза у пациентов с ассоциированным течением ИБС и сахарным диабетом 2 типа, инфицированных H. Pylori / Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 110-114. – ISSN 2077-1096
1164217
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – М., 1964. – 206с.
1164218
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 206 с.
1164219
  Гаецкий Ю. Ранние метели / Ю. Гаецкий. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 240с.
1164220
  Пегельман С.Г. Ранние морфо-функциональные изменения в постнатальном онтогенезе животных. / С.Г. Пегельман. – Таллин, 1966. – 232с.
1164221
  Хаджиахмедов А. Ранние переводы из русской классической литературы и их значение в развитии узбекской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хаджиахмедов А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
1164222
  Губарев И.М. Ранние петербургские повести Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: / Губарев И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра русской лит-ры. – М., 1958. – 17л.
1164223
  Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию / Г. Гоибов. – Душанбе, 1989. – 143с.
1164224
  Вайсерберг М.Я. Ранние поэмы А.Твардовского и "Страна Муравия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсерберг М.Я.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1954. – 16л.
1164225
  Басихин Ю.Ф. Ранние поэмы И.С.Тургенева как подготовка будущего романного творчества / Ю.Ф. Басихин. – Саранск, 1968. – 60с.
1164226
  Давлианидзе Д.С. Ранние произведения Роберта Музиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Давлианидзе Д.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1164227
  Майборода Р.В. Ранние произведения У.М. Теккерея: его журналистский опыт и критические взгляды // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 517-523
1164228
  Шевченко М.В. Ранние птицы / М.В. Шевченко. – М, 1983. – 64с.
1164229
   Ранние радиационно-биохимические реакции.. – Москва, 1966. – 272с.
1164230
  Казначеев Юрий Семенович Ранние радиационные нарушения обмена липидов в органеллах клеток печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Казначеев Юрий Семенович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1164231
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1937. – 425с.
1164232
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1946. – 207с.
1164233
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / Михаил Шолохов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 324 с.
1164234
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1965. – 211с.
1164235
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 300с.
1164236
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1971. – 70с.
1164237
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1980. – 79с.
1164238
  Горький М. Ранние рассказы [Изоиздание] : [отрк. из произв.: Макар Чудра; Старуха Изергиль; Песня о Соколе; Песня о Буревестнике] / М. Горький; худ. В. Макеев. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
1164239
  Шастина Е.И. Ранние рассказы В.Я.Шишкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Шастина Е.И.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1964. – 16л.
1164240
  Календо Г.С. Ранние реакции клеток на ионизирующее излучение и их роль в защите и сенсибилизации / Г.С. Календо. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 96 с. : табл., ил. – Библиогр.: 127 назв.
1164241
  Машанский В.Ф. Ранние реакции клеточных органоидов / В.Ф. Машанский, И.М. Рабинович; Отв. ред. Я.А. Винников. – Ленинград : Наука, 1987. – 120 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 108-119
1164242
   Ранние романтические веяния.. – Л, 1972. – 295с.
1164243
  Десяькова Т.М. Ранние романы Шервуда Андерсона : Автореф... канд. филол.наук: / Десяькова Т. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1164244
  Кузнецов В.К. Ранние седины: повести и рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1987. – 315с.
1164245
  Погребова М.Н. Ранние скифы и Древний Восток: к истории становления скифской культуры / М.Н. Погребова, Д.С. Раевский. – М., 1992. – 260с.
1164246
  Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья / Р.В. Терпиловский. – К, 1984. – 123с.
1164247
  Бродский Н.Л. Ранние славянофилы : А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы / сост. Н.Л. Бродский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – LXVI, 206 с. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 203-206). – (Историко-литературная библиотека библиотека / Под ред А.Е. Грузинского, при ближ. участии Н.Л. Бродского, Н.М. Мендельсона и Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
1164248
  Щеглов Б. Ранние славянофилы, как религиозные мыслители и публицисты / Б. Щеглов. – Киев : Типорграфия Первой киевской артели печатного дела
Ч. 1 : К вопросу о сущности учения А.С. Хомякова. – 1917. – 134, [2] с.
1164249
  Колосков Евгений Ранние славянские шлемы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 1812-867Х
1164250
  Новиков И.Д. Ранние стадии космологического расширения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 031 / Новиков И.Д.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1970. – 12л.
1164251
  Бубович В.И. Ранние стадии размножения миксовирусов и влияние на них ингибиторов. / В.И. Бубович. – Рига, 1987. – 162,2с.
1164252
   Ранние стадии эволюции звезд. – Киев : Наукова думка, 1977. – 151 с.
1164253
  Мирзоян Л.В. Ранние стадии эволюции звезд (нетрадиционный наблюдательный подход) / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН Армении, 1991. – 263 с.
1164254
   Ранние строки.. – Петрозаводск, 1966. – 72с.
1164255
  Чернокозов И.И. Ранние суждения у детей как результат развития низших форм отражательной деятельности / И.И. Чернокозов. – Винница, 1957. – 44с.
1164256
  Федоров Я.А. Ранние тюрки на Северном Кавказе / Я.А. Федоров, Г.С. Федоров. – М., 1978. – 296с.
1164257
  Касаткин Н.И. Ранние условные рефлексы в онтогенезе человека / Н.И. Касаткин. – Москва, 1948. – 192с.
1164258
   Ранние формы искусства.. – М, 1972. – 479с.
1164259
  Гринбаум Н.С. Ранние формы литературного языка (дневнегреческий). / Н.С. Гринбаум. – Л., 1984. – 129с.
1164260
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – Москва : Наука, 1964. – 400 с.
1164261
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 622 с. – ISBN 5-250-01234-5
1164262
  Алексеев Н.А. Ранние формы религии у тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев. – Новосибирск, 1980. – 317с.
1164263
  Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы 10- начала 4 века до н.э. в лесостнпной Молдавии / В.Л. Лапушнян. – Кишинев, 1979. – 142с.
1164264
  Конорев Л.Ф. Ранние холода: повести и рассказы / Л.Ф. Конорев. – Йошкар-Ола, 1982. – 287с.
1164265
  Чизхолм Д. Ранние цивилизации / Джейн Чизхолм, Энн Миллард ; ил. Йен Джексон. – пер. с англ. А.М. Голова. – Москва : Росмэн, 1999. – 95, [1] с. – (Иллюстрированная мировая история)
1164266
  Калина П.А. Ранние часы / П.А. Калина. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 95 с.
1164267
  Шубин В.И. Ранние эвбейские колонии в Италии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 41-49. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1164268
  Горюнов Е.А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья / Е.А. Горюнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 136с.
1164269
  Водейко Р.И. Ранние этапы онтогенеза речи : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Водейко Р.И.; Московский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1968. – 25л.
1164270
   Ранние этапы островодужного плагиогранитоидного магматизма Горной Шории и Западного Саяна / С.Н. Руднев, Г.А. Бабин, В.П. Ковач, В.Ю. Киселева, П.А. Серов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 27-44 : рис., табл. – Библиогр.: с. 41-44. – ISSN 0016-7886
1164271
   Ранние этапы развития Палеоазиатского океана: данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов из позднедокембрийских толщ южного фланга Сибирского кратона / Д.П. Гладкочуб, А.М. Станевич, А.М. Мазукабзов, Донская, С.А. Писаревский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1472-1490 : рис., табл. – библиогр.: с. 1485-1490. – ISSN 0016-7886
1164272
  Енуков В.В. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей. / В.В. Енуков. – М., 1990. – 262с.
1164273
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – М., 1985. – 164с.
1164274
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – Москва : Наука, 1986. – 165 с.
1164275
  Грушевский А.С. Ранние этнографичесие работы Н.И. Костомарова : (К поминке 1885-1910) / А.С. Грушевский. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – 44 с. – Отд.оттиск из Известий Отделения русс. яз. и словесности И. А. Н., т. XVI, (1911 г.), кн. 1-я
1164276
  Монастырская Б.И. Ранние эффекты действия нейтронов на клетки эпителия животных: Экспер.-морфол. исследован. / Б.И. Монастырская. – Л., 1978. – 128с.
1164277
  Кассиль Л.А. Ранний восход / Л.А. Кассиль. – Изд. 5-е. – Москва, 1973. – 288с.
1164278
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1953. – 310с.
1164279
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – Москва, 1962. – 319с.
1164280
  Кассиль Л.А. Ранний восход: Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – Москва, 1983. – 286 с.
1164281
  Бабаян Э.И. Ранний Горький / Э.И. Бабаян. – М, 1973. – 231с.
1164282
  Калашник Владимир Семенович Ранний Горький в украинских переводах. Экспрессивно-эмоц. аспект отражения языкового стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Калашник Владимир Семенович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-34
1164283
  Ладонщиков Г.А. Ранний гость. / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1984. – 25с.
1164284
   Ранний докембрий Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 170с.
1164285
  Кориковский С.П. Ранний докембрий Патомского нагорья. / С.П. Кориковский, В.С. Федоровский. – М., 1980. – 300с.
1164286
   Ранний докембрий Южной Якутии.. – М, 1986. – 275с.
1164287
  Нечаева В.С. Ранний Достоевский, 1821-1849 / В.С. Нечаева. – М. : Наука, 1979. – 288 с.
1164288
  Алексеев М.П. Ранний друг Ф.М. Достоевского / М.П. Алексеев. – Одесса, 1921. – 26с.
1164289
  Граков Б.Н. Ранний железный век / Б.Н. Граков. – М, 1977. – 232с.
1164290
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
1. – 1970. – 198с.
1164291
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
2. – 1972. – 275с.
1164292
   Ранний железный век Западной Сибири.. – Томск, 1978. – 100с.
1164293
  Стоянов В.Е. Ранний железный век Западносибирской лесостепи. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Стоянов В.Е.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 17л.
1164294
  Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири / Л.Н. Корякова. – Свердловск, 1988. – 240с.
1164295
   Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского Междуречья. – Челябинск, 1987. – 160с.
1164296
  Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1973. – 354с.
1164297
  Шадыро В.И. Ранний железный век северной Белоруссии / В.И. Шадыро. – Минск, 1985. – 126с.
1164298
   Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. – К, 1984. – 164с.
1164299
  Константинов И.В. Ранний железный век Якутии / И.В. Константинов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 128 с.
1164300
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критические исследования Михаила Корелина. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа
Вып. 1. – 1892. – VIII, 576 с. – Отт. из: Ученые записки Московского университета : Ист.-филол. отд. 1892 г., вып. 14 и 15
1164301
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; Алфавитные указатели к тт. I-IV / Михаил Корелин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1914. – 38, [1] с.


  Ранний итальянский гуманизм и его историография - автору присуждена степень доктора. Диссертация М. Корелина – это капитальный труд, в котором с исчерпывающей полнотой представлена степень изученности в европейской литературе проблем, связанных с ...
1164302
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин ; С портр. авт. и со вступ. ст. проф. Н.И. Кареева ["М.С. Корелин как историк гуманизма"]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 1 : Историографический обзор. – 1914. – XXXVI, 270 с., 1 л. фронт. : портр. – Библиогр.: Хронологический список научно-литературных тр. М.С. Корелина, с. XXIX-XXXI ; Статьи О М.С. Корелине и об его трудах, с. XXXII. - В экз. № 102027 1 л. фронт. фотогр. отсутсв. – Библиогр. в прим.
1164303
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 2 : Франческо Петрарка, его критики и биографы. – 1914. – IV, 255 с. – Библиогр. в прим.
1164304
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 3 : Джиованни Боккаччио его критики и биографы. – 1914. – IV, 168 с. – Библиогр. в прим.
1164305
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 4 : Современники, друзья, ученики и последователи первых гуманистов в XIV и в первой четверти XV столетия. – 1914. – VI, 448 с. – Библиогр. в прим.
1164306
  Головацкая Е.И. Ранний Л.Толстой и проблема народа : Дис... канд. филол.наук: / Головацкая Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 302л. – Бібліогр.:л.284-301
1164307
  Ямпольская А.В. Ранний Левинас: проблемы времени и субъективности // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.165-179. – ISSN 0042-8744
1164308
  Ругин Р.П. Ранний ледостав : повести / Р.П. Ругин. – Москва, 1988. – 411 с.
1164309
  Черемин Г.С. Ранний Маяковский. / Г.С. Черемин. – М.-Л., 1962. – 189 с.
1164310
  Васильев А.И. Ранний мир / А.И. Васильев. – Свердловск, 1977. – 78с.
1164311
  Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления / В.И. Грешных. – Л., 1991. – 140с.
1164312
  Бурсиан А.В. Ранний онтогенез моторного аппарата теплокровных / А.В. Бурсиан. – Л., 1983. – 164с.
1164313
  Тих Н.А. Ранний онтогенез поведения приматов. Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : Изд-во Лен. ун-та, 1966. – 192с.
1164314
  Шумейко А.И. Ранний онтогенез эпидермиса и его производных у человека в условиях сухого жаркого климата Узбекистана. : Автореф... доктор биол.наук: / Шумейко А.И.; АМН СССР,. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.23
1164315
  Евсеенко С.А. Ранний онтогнез камбал Северо-Западной Атлантики : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.10 / Евсеенко С.А.; М-во рыбного хозяйства СССР. – М, 1979. – 24л.
1164316
  Колосов Ю.Г. и др. Ранний палеолит Крыма / Ю.Г. и др. Колосов. – К., 1993. – 220с.
1164317
  Прасолов Н.Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1968. – № 157 : Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона / Прасолов Н.Д.
1164318
  Пухвель Х. Ранний период жизни и творчества А.Х.Таммсааре : Автореф... Канд.филол.наук: / Пухвель Х.; Акад.наук Эстон.ССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 20 с.
1164319
  Мушегянд А.В. Ранний период жизни и творчества Аветика Исаакяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мушегянд А.В.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1980. – 20л.
1164320
  Славская А.Н. Ранний период научного творчества С.Л.Рубинштейна ( методологический, теоретический, биографический анализы ) // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.56-71. – ISSN 0205-9592
1164321
  Добротин Р.Б. Ранний период научной деятельности Д.И.Менделеева как этап на пути к открытию периодического закона. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротин Р.Б.; Ленингр.гос.ордена Ленина. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1164322
  Мкртчян Э.Л. Ранний период новоармянского языка и система его склонения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Мкртчян Э.Л.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 26л.
1164323
  Лещенко П.И. Ранний период творчеств П.И.Мельникова-Печерского. (Истоки и взаимосвязи) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Лещенко П.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1971. – 21л.
1164324
  Соколов Л.К. Ранний рак желудка: диагностика, лечение и предупреждение. / Л.К. Соколов. – Москва, 1988. – 64с.
1164325
   Ранний рассвет.. – М, 1979. – 222с.
1164326
  Коптев А.В. Ранний Рим и греческий полис // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
1164327
  Шнейдер К.И. Ранний русский либерализм в отечественной и зарубежной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 177-187. – ISSN 0869-5687
1164328
  Явич А.Е. Ранний свет / А.Е. Явич. – Москва, 1958. – 423с.
1164329
  Каминский Ю.М. Ранний свет / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Промінь, 1979. – 47 с.
1164330
  Азаров В.Б. Ранний свет : стихотворения / Всеволод Азаров ; [худож. Р.М. Яхнин]. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 94 с. : ил.
1164331
  Фролов М.А. Ранний свет. / М.А. Фролов. – Донецк, 1982. – 110с.
1164332
  Сельвинский И.Л. Ранний Сельвинский / И.Л. Сельвинский. – Москва-Л., 1929. – 255с.
1164333
  Гафуров М.А. Ранний снег / М.А. Гафуров. – Уфа, 1960. – 96с.
1164334
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.1. – 1965. – 64с.
1164335
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.2. – 1965. – 71с.
1164336
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – М., 1973. – 607с.
1164337
  Кожухова О.К. Ранний снег : роман / О.К. Кожухова. – Москва : Военное издательство, 1977. – 317с. – (Советский военный роман)
1164338
  Дворянсков В.Н. Ранний снег. / В.Н. Дворянсков. – Саратов, 1989. – 94с.
1164339
  Прядко И. Ранний старт : Украинские студенты массово идут на работу - за деньгами, карьерой и опытом. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 38 (526). – С. 36-38
1164340
  Старшинов Н.К. Ранний час / Н.К. Старшинов. – М, 1977. – 119с.
1164341
  Кафанов А.В. Ранний час. / А.В. Кафанов. – М., 1962. – 83с.
1164342
  Бельчиков Н.Ф. Ранний Шевченко / Н. Бельчиков, 1939
1164343
  Игнатьева Г.М. Ранний эмбриогенез рыб и амфибий / Г.М. Игнатьева. – М., 1979. – 175с.
1164344
  Бейлекчи В.С. Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная / В.С. Бейлекчи. – Кишинев, 1978. – 154с.
1164345
  Фун-Со Людмила Николаевна Ранний этап восприятия творчества И.С.Тургенева в США (1856-1886) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Фун-Со Людмила Николаевна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1164346
  Гречишкина М.В. Ранний этап научных исследований Тереножкина А.И. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 211-218. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1164347
  Новиков С.А. Ранний этап развития мер ответственности за лжесвидетельство: от Русской Правды до Соборного Уложения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
1164348
  Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины / В.Г. Збенович. – Киев, 1989. – 222с.
1164349
  Викторова Л.Л. Ранний этап энтогенеза монголов. : Автореф... канд. ист.наук: / Викторова Л.Л.; Ин-т археологии Акад. наук СССР. – Л., 1961. – 19л.
1164350
  Акаткин В.М. РаннийТвардовский : пробл. становления / В.М. Акаткин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 209, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 193-210
1164351
  Аренштейн А.И. Ранним московским утром : очерк о революц. профессионалах П.Г. и С.Н. Смиридовичах / А.И. Аренштейн. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 199 с. – (Борцы за великое дело)
1164352
  Кладо Н.Д. Ранним утром / Н.Д. Кладо. – М, 1968. – 96с.
1164353
  Мовчан В.О. Ранні алгебраїчні праці О.Ю. Шмідта і Б.М. Делоне // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 19. – С. 3-7
1164354
  Рибалкін Валерій Ранні арабські словники: прийоми систематизації та упорядкування лексичного матеріалу / Рибалкін Валерій; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – Бібліогр.:с.28-32. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.Ч.1/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
1164355
  Ілляш М.М. Ранні громи : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1979. – 200 с.
1164356
  Айрапетян Г. Ранні джерела про переселення вірмен в Україну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 539-542. – ISBN 978-966-171-795-3
1164357
  Зубков С.Д. Ранні драматичні спроби Панаса Мирного / С.Д. Зубков. – Київ, 1958. – 56с.
1164358
  Прищепа Б.А. Ранні етапи становлення середньвічних міст у поліських районах Погориння // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 139-151. – ISSN 2227-4952
1164359
  Козинська І.П. Ранні етапи формування гірничопромислових ландшафтів правобережного лісостепу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 156-162. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0868-6939
1164360
  Андрощук Ф.О. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ-середина Х ст.). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Андрощук Ф.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.146-182
1164361
  Андрощук Федір Олександрович Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ - середина Х ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Андрощук Федір Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1164362
  Айтматов Ч.Т. Ранні журавлі : повісті / Ч. Айтматов ; пер. з рос. та післямова М. Шумила. – Київ : Молодь, 1979. – 286 с. : іл. – (Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва. Серія "Джерело")
1164363
  Іваннікова Л. Ранні записи пісень Г.А. Залюбовського в наукових архівних фондах ІМФЕ України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-138
1164364
  Козак С. Ранні зацікавлення Пантелеймона Куліша / Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 346-348
1164365
  Тичина П.Г. Ранні збірки поезії Павла Тичини = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna / Павло Тичина ; [пер., передмова від перекладача і приміт. М. Найдана ; передм. В. Неборака ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2000. – 432 с. – Текст парал. українською та англ. мовами. – ISBN 966-7007-22-7
1164366
  Миколайчук М.І. Ранні інтерперсональні схеми як чинники агресивної та віктимної поведінки в близьких міжособових стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 161-171. – ISSN 2309-8287
1164367
  Марченко М.І. Ранні історичні поеми Т.Г. Шевченка (1838-1841) // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 380-384. – (Б-ка "Ейдосу")
1164368
  Михайленко А.Г. Ранні конвалії : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1982. – 288 с.
1164369
  Ільченко Н. Ранні овочі: безпечні чи ні? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 2-3 : фото
1164370
  Вінграновський М. Ранні поезії // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 140-152. – ISSN 0130-1608
1164371
  Козак С. Ранні польські зацікавлення Миколи Костомарова // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 419-427. – ISBN 978-966-02-6612-4
1164372
  Квасніцький М.В. Ранні результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондилоартрозу з використанням радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 99-104. – ISSN 1681-276Х


  "...Висока частота розповсюдженості дегенеративно-дистрофічного ураження хребта при малій ефективності терапії спондилоартрозу робить актуальним дослідження стосовно лікування нижньопоперекового болю, зумовленого переважно спондилоартрозом, ...
1164373
  Баран В.Д. Ранні слов"яни між Дністром і Прип"яттю / В.Д. Баран. – Київ, 1972. – 244с.
1164374
  Вербич С. Ранні слов"яни на Дністрі. Гідроніми як свідки історії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 309-313. – ISBN 966-7865-75-4
1164375
   Ранні та пізні ультраструктурні зміни в клітинах підшлункової залози після дії низьких температур: експериментальні дослідження / М.М. Корпан, О О. Сушко Литвиненко, В.М. Лещенко, Б.П. Сандомирський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 117-123 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1164376
  Романов С. Ранні твори Ю. Косача на сторінках "ЛНВ" // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 86-88. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1164377
  Бубенок О. Ранні торки у степах Північного Приазов"я // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 38-46
1164378
  Тищенко К. Ранні фінські запозичення з індоєвропейських мов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 13-16
1164379
  Гаврилів Г. Ранні форми мистецьких об"єднань на території України (XI-XVIII століть): історико-культурний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 262-270. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1164380
  Бубенок О.Б. Ранні хозари на півдні Східної Європи / О.Б. Бубенок, Д.А. Радівілов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 1608-0599
1164381
  Александрович В. Ранній епізод портретної іконографії Львівського єпископа Петра (Білянського) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 143-153. – ISSN 2523-4234


  "Після того, як у 1960-х рр. сотні портретів збірки Львівського історичного музею передано до Львівської картинної галереї (тепер Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького, далі – ЛНГМ), у фондах музею за-лишилося ще декілька ...
1164382
  Пилипчук Я.В. Ранній етап етнічної історії кипчаків // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 139-151. – ISSN 1682-671Х
1164383
  Височан О.С. Ранній етап розвитку електронних грошей: від Едварда Белламі до Френка МакНамари // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 172-177. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1164384
  Бурдо Н.В. Ранній етап формування Трипільської культури // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1164385
  Черняков Б.И. Ранній ілюстрований альманах : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1164386
  Бірюльов Ю. Ранній класицизм у скульптурі Львова 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С.38-50. – ISSN 0131-2685
1164387
  Колосович А.М. Ранній композиторський стиль: визначення поняття та методика аналізу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 54-59
1164388
  Козуб С. Ранній Коцюбинський / С. Козуб. – К, 1927. – 50с.
1164389
  Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Останніми роками в Україні дедалі більше зростає інтерес до мікропедагогіки як такої і до музичної зокрема. Досвід Японії в цій сфері унікальний. Перші школи, що працювали з дітьми до п"яти років, з"явилися в Японії ще в першій половині ХХ ст., а вже ...
1164390
  Кричевський Є.Ю. Ранній неоліт і походження Трипільської культури / Є.Ю. Кричевський. – Київ, 1949. – 407 с.
1164391
  Гунько А.М. Ранній нерест канального сома та вирощування молоді на теплих водах / А.М. Гунько, В.Р. Олексієнко, В.В. Григорович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 60-63. – (Біологія ; Вип. 26)


  Доведено можливість штучного відтворення та вирощування молоді канального сома в регульованих системах на теплих водах енергетичних об"єктів. Запропонована схема еколого-фізіологічної підготовки та гормонального стимулювання плідників.
1164392
  Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського
1164393
  Геза А.В. Ранній період наукової творчості академіка Віктора Михайловича Глушкова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 118-120
1164394
  Романько В. Ранній період творчості В. Сосюри (1917-1918 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 160-167. – ISSN 1728-9572
1164395
  Чейпеш А.І. Ранній період творчості Ернеста Контратовича (1933-1943) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 65-71. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена першому етапу творчості Ернеста Контратовича, який тривав з 1933 р. до 1943 р. та включає в себе два наступних: період Чехословацької Республіки (1933-1938) та період угорської окупації (1939-1943)".
1164396
  Оніськова О.В. Ранній початок статевого життя в підлітків: причини та наслідки / О.В. Оніськова, Л.О. Ющенко, Г.О. Коваленко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (62). – С. 97-100. – ISSN 1992-5891
1164397
  Васильківський О.Т. Ранній терен / О.Т. Васильківський. – Київ, 1988. – 399 с.
1164398
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція
1164399
  Ільницький Микола Ранній український модернізм: польська рецепція


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців, зокрема Агнешки Корнієнко та Агнєшки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті ...
1164400
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 42-54. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців зокрема Агнешки Корнієнко та Агнешки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті контакти
1164401
  Кожухова О.К. Ранно утром и поздно вечером: роман, повесть из дневника писателя, публицистика / О.К. Кожухова. – М., 1979. – 559с.
1164402
  Кононенко Т.П. Рання англійська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 371. – ISBN 966-316-069-1
1164403
  Коваль А. Рання військова кар"єра Помпея Великого: екстраординарний характер призначень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена ранній військовій кар"єрі Помпея Великого. На прикладі кампаній на Сицилії, в Африці, а також під час придушень повстань Лепіда та Серторія, розглянуто специфіку командування Помпея як privatus cum imperio та доводиться ...
1164404
  Кузь А. Рання генуезька колонізація у Північному Причорномор"ї і початок формування військової організації Газарії (друга половина XII - XIII ст.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 34-39
1164405
  Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулювання банківського сектору національної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-111. – ISSN 1993-6788
1164406
  Салдень В.І. Рання діагностика і психокорекція психічних та поведінкових порушень у хворих первинної ланки, які вживають алкоголь // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 30-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2410-7484
1164407
   Рання діагностика ішемічної хвороби серця: можливості дигіталізації електрокардіограми : монографія / [В.К. Тащук, О.С. Полянська, І.О. Маковійчук та ін.] ; під заг. ред. Т.М. Бойчука ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7611-48-5
1164408
  Білий І.О. Рання дорога / І.О. Білий. – Донецьк, 1987. – 189с.
1164409
  Метерлінк М. Рання драматургія / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм. та комент. Дмитра Чистяка ; [Королів. акад. фр. мови та літ. Бельгії, Європ. акад. наук, мистецтв і літ., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Радуга, 2015. – 280, [4] с. : іл. – Зміст: Принцеса Малена ; Непрохана ; Сліпі ; Семеро принцес ; Пелеас і Мелісанда ; Алладіна і Паломід ; Усередині ; Смерть Тентажиля. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-039-04
1164410
  Семенюк Г. Рання драматургія І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-594-298-0
1164411
  Матющенко А. Рання драматургія Якова Мамонтова як розвиток модерних тенденцій у світовій та національній драмі початку ХХ століття // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 107-114. – ISBN 978-966-2410-26-6
1164412
  Копцюх Б. Рання етнічність з позицій архаїчних уявлень про автохтонність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 75-81
1164413
  Дребот Н. Рання журналістика В"ячеслава Чорновола // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 307-309. – ISBN 966-8653-41-6


  П.М. Федченко був науковим керівником дипломної роботи В. Чорновіла.
1164414
   Рання історія Академії наук України (1918-1921) / Ю. Хромов, С. Руда, Ю. Павленко, В. Кучмаренко; Акад. наук України, Відділення історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М. Доброва ; [відпов. ред. Ю. Храмов]. – Київ : Манускрипт, 1993. – 245, [3] с.
1164415
  Машкевич С.В. Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 62-69
1164416
  Ільченко М.Ю. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / М.Ю. Ільченко, Л.С. Перелигіна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896


  Показано, що в Україні у 1911-1914 рр. вперше у світі було створено роботоздатний гвинтокрил поздовжньої схеми і українець М.І. Сорокін, а не француз П. Корню, є першою у світі людиною, яка піднялася у повітря на гвинтокрилому літальному апараті.
1164417
  Лагоза В.М. Рання коза / В.М. Лагоза. – Х, 1976. – 103с.
1164418
  Діденко В.І. Рання ластівка / В.І. Діденко. – Київ, 1988. – 97с.
1164419
  Онищенко Т.В. Рання лірика Мусія Кононенка як пошук індивідуального творчого шляху письменника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 91-97. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1164420
  Руденко Г.І. Рання лірика Павла Тичини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 2-10
1164421
  Кравченко Л. Рання лірика Р.М. Рільке в перекладах В. Стуса // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 190-209. – ISBN 966-95452-3-8
1164422
  Баевский С.И. Рання персидская лексикография 11 - 15 вв. / С.И. Баевский. – Москва, 1989. – 164с.
1164423
  Семчишин Д. Рання поетична творчість Миколи Вінграновського. Метрика та ритміка // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 216-229
1164424
  Миронова О.Ф. Рання поэзия Карла Сэндберга : Автореф... канд. филологич.наук: 10.644 / Миронова О.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1164425
  Савка Т.Р. Рання пренатальна діагностика вроджених вад розвитку (огляд літератури) / Т.Р. Савка, Г.С. Янюта, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 59-62. – ISSN 2413-550Х
1164426
  Легка О.В. Рання проза Івана Франка у перекладі Роми Франко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 115-125. – ISSN 2075-4205
1164427
  Клімачова В. Рання проза Клима Поліщука // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 121-124. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1164428
  Дептула М. Рання профілактика проблем психосоціального розвитку і ризикованої поведінки дітей та молоді / Марія Дептула, Аліція Поторська, Cимон Боршіх ; [ред. ком.: Ярослав Барчик (голова) та ін. ; пер. Ю. Горбанюк ; ред. В. Юнік]. – Бидгощ : Видавництво Університету Казимира Великого, 2019. – 158 с. : табл. – Бібліогр.: с. 151-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-8018-258-5
1164429
  Горький М. Рання революційна публіцистика / М. Горький. – Київ, 1939. – 131с.
1164430
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка - складотворчий елемент українського модерну // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-52. – ISSN 0130-5263
1164431
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка: філософсько-моральний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 291-298. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1164432
  Мандебура Т.О. Рання середньовічна Українська держава в контексті європейської історії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 158-161
1164433
  Богуцька Н.М. Рання творчість А. Головка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Богуцька Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1164434
  Богуцька Н.С. Рання творчість Андрія Головка особливості стилю : 10.01.01: Дис. ... канд. філолог. наук / Богуцька Н.С.; К-ПДУ. – Кам"янець-Подільський, 1999. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
1164435
  Ламонова О. Рання творчість Андрія Чебикіна (1970-1980-ті роки) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 129-139. – ISSN 2413-4767
1164436
  Мурашевич К.Г. Рання творчість Дай Ваншу (1905-1950) та зародження символістської поезії у Китаї // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 138-147. – ISSN 1682-671Х
1164437
  Щурат С.В. Рання творчість Івана Франка / С.В. Щурат. – Київ, 1956. – 232с.
1164438
  Шатова І.М. Рання творчість К. Вагінова у світлі теорії емоціоналізму // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 224-229. – (Філологічні науки ; № 1)
1164439
  Петренко Л. Рання творчість Миколи Бажана в контексті художньо-естетичних засад експресіонізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 189-193. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1164440
  Вишневська Н.О. Рання творчість П. Тичини і російська література / Вишневська Н.О. – Львів, 1958. – с. 26-38. – Окр. відбиток з "Радянського літературознавства"
1164441
  Ламонова О. Рання творчість Павла Макова // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 91-102. – ISSN 1728-6875
1164442
   Рання українська драма.. – К. – 249с.
1164443
  Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. Пуританизм / Н.Е. Покровский. – Москва : Высшая школа, 1989. – 245 с.
1164444
  Михале А. Ранняя весна / А. Михале. – М, 1972. – 390с.
1164445
  Монин А.С. Ранняя геологическая история Земли / А.С. Монин. – Москва : Наука, 1987. – 261с.
1164446
  Грюнберг П.Н. Ранняя грамзапись в России. Конец XIX - начало XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 39-51. – ISSN 0042-8779
1164447
  Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем / А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 1605-7295
1164448
   Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1-3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов / A. Qaseem, R.H. Hopkins, D.E. Sweet, M. Starkins // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102. – ISSN 1605-7295
1164449
  Журавлев А.Ф. Ранняя дорога / А.Ф. Журавлев. – Куйбышев, 1964. – 152с.
1164450
  Брагин Ю.А. Ранняя драматургия Бранислава Нушича (комедии 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.643 / Брагин Ю.А.; МГУ, 1970. – 14л.
1164451
  Гаджиев В.М. Ранняя драматурния Фридриха Шиллера. (К вопросу о становлении его реализма) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев В.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 25 с.
1164452
  Погостин Виктор Михайлович Ранняя журналистская деятельность Эрнеста Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Погостин Виктор Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1164453
  Резанов И.А. Ранняя Земля : География. История Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 29-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1164454
  Верников Л.Я. Ранняя зрелость / Л.Я. Верников. – 2-е изд. – Кишинев, 1976. – 203с.
1164455
  Блинов Н.О. Ранняя идентификация некоторых микробных метаболитов. : Автореф... Доктора биол.наук: 096 / Блинов Н.О.; АН СССР. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.39-40
1164456
  Медведев Ф.А. Ранняя история аксиомы выбора / Ф.А. Медведев. – М, 1982. – 303с.
1164457
  Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее / С.В. Волков. – Москва, 1985. – 152с.
1164458
   Ранняя история Земли. – Москва : Мир, 1980. – 620с.
1164459
  Рудник В.А. Ранняя история Земли / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Москва : Недра, 1984. – 349с.
1164460
  Рудник В.А. Ранняя история Земли. / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Л., 1973. – 23с.
1164461
  Богданов И.В. Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи старого царства : Автореф. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Богданов И.В.; РАН. Ин-тут востоковедения. СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 25 с. – Бібліогр.: 22 - 24
1164462
  Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. Грантовский. – Москва, 1970. – 396с.
1164463
  Антонов В.А. Ранняя история ордена Слона // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 0042-8779
1164464
   Ранняя кора: ее состав и возраст. – Москва : Наука, 1991. – 224с.
1164465
  Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность, VIII-II вв. до н.э. / Е.В. Федорова. – М., 1991. – 237с.
1164466
  Тарарак М.Ю. Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 183-194. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1164467
  Берестов В.Д. Ранняя любовь Пушкина / В.Д. Берестов. – М, 1989. – 62с.
1164468
  Казарин В.Н. Ранняя межень / В.Н. Казарин. – Куйбышев : Куйбішевское книжное издательство, 1989. – 224 с.
1164469
  Скиталец С.Г. Ранняя обедня. / С.Г. Скиталец. – СПб., 1906. – 12с.
1164470
  Афанасьева Т.М. Ранняя ориентация или поздний самоанализ? / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1972. – 158с.
1164471
  Баныкин В.И. Ранняя осень / В.И. Баныкин. – М, 1981. – 448с.
1164472
  Галактионов И.В. Ранняя переписка А.Л.Ордина-Нащокина. / И.В. Галактионов. – Саратов, 1968. – 92с.
1164473
  Дарбинян Микаел Арутюнович Ранняя поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дарбинян Микаел Арутюнович; АрмССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21л.
1164474
  Леонов Л.М. Ранняя проза / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 478с.
1164475
  Булгаков М.А. Ранняя проза / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 477с.
1164476
  Гофман И.А. Ранняя проза Гейне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гофман И. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1164477
   Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся.. – К, 1989. – 126с.
1164478
  Куканов Л.М. Ранняя публицистика А.М.Горького. / Л.М. Куканов. – М, 1977. – 44 с.
1164479
  Мантейфель В.М. Ранняя реакция клеточных элементов лимфатических узлов на воздействие ионизирующей радиации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мантейфель В.М.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Москва, 1965. – 20 с.
1164480
  Пинто Р.И. Ранняя реакция лейкоцитов на действие ионизирующей радиации : Автореф... канд. биол.наук: / Пинто Р.И.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. Акад. наук СССР. – Л., 1963. – 17л.
1164481
  Горький М. Ранняя революционная публицистика / М. Горький. – Москва, 1938. – 148с.
1164482
  Родин Н.А. Ранняя роза. / Н.А. Родин. – Рязань, 1958. – 94с.
1164483
  Куняев Б.И. Ранняя роса / Б.И. Куняев. – М., 1981. – 127с.
1164484
   Ранняя русская литография из собрания Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 51 с.
1164485
  Бернард Я.И. Ранняя седина / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1984. – 175с.
1164486
  Грознова Н.А. Ранняя советская проза, 1917-1925 / Н.А. Грознова. – Ленинград, 1976. – 203с.
1164487
   Ранняя советская проза.. – Л, 1972. – 664с.
1164488
  Бурдучеа О. Ранняя стадия репродукции вируса болезни Ньюкастля : Автореф... канд. биол.наук: / Бурдучеа О.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1966. – 12л.
1164489
  Хатунов С.Ю. Ранняя стадия уголовно-правового регулирования в средневековой Англии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.53-59
1164490
  Кудрявцев И.Н. Ранняя тропа. / И.Н. Кудрявцев. – Ростов -на-Дону, 1978. – 29с.
1164491
   Ранняя этническая история народов Восточной Азии. – Москва, 1977. – 288с.
1164492
  Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі епізоду перетину лейкократових бластомілонітів меланократовими тектонітами розглянуто стадійність процесу формування гранітизації. Об"єктом дослідження були строкаті за структурно-текстурними особливостями та складом двопольовошпатові ...
1164493
  Барщевський М.Є. Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 64-70. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризований ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф на території Українського щита. Виділені два типи геоморфогенезу - морських (субаквальних) та гумідних рівнин, в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається ...
1164494
  Зикова М.О. Ранньовесняні дискоміцети Національного природного парку "Прип"ять - Стохід" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1164495
  Лучук Т. Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Августи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 17-37. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1164496
  Бражнікова Н.Є. Ранньовізейські форамініфери України / Н.Є. Бражнікова, М.В. Вдовенко; Відп. ред. Айзенверг Д.Є. – Київ : Наукова думка, 1973. – 296с.
1164497
  Кирилюк В.П. Ранньодокембрійська геологічна еволюція та проблема "тектоно-магматичної активізації" Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На прикладі Українського щита розглянуто основні тенденції розвитку ранньодокембрійської земної кори, зокрема її термічної еволюції. Зроблено висновок про малу ймовірність стабілізації фундаменту Українського щита в дорифейський час і, відповідно, його ...
1164498
  Вдовенко М.В. Ранньокам"яновугільні форамініферові зони Донбасу та їх кореляція : lower Carboniferous foraminiferal zones of the Donbass and their correlation // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 24-28 : fig. – Bibliogr.: 10 name
1164499
  Лещух Р.Й. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор"я : монографія / Р.Й. Лещух; АН УРСР, Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : Наукова думка, 1987. – 219с.
1164500
  Радковець Н. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегмента Мезотетису // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 100-111 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1164501
  Щербакова Ю. Ранньолітні гриби Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу ранньолітніх видів грибів Свидовецького заповідного масиву (Карпатський біосферний заповідник). На території масиву відмічено 68 видів, що належать до 55 родів, 38 родин, 18 порядків, 9 класів, 4 відділів. ...
1164502
  Кеда М. Ранньомодерна історія Європи в студіях Михайла Петрова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 151-156. – (Історичні науки ; № 8)
1164503
  Потапенко С. Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х - 2000-х років: основні тенденції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 327-334. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1164504
  Жидков С. Ранньомодерна історія України у творчості В"ячеслава Липинського: релігійний вимір // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 187-190. – ISBN 978-966-171-783-9
1164505
  Лукін Д. Ранньомодерні книжкові колекції у фонді Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 124
1164506
  Грінченко О.В. Ранньосередньоархейські кратони та особливості архейської мінералізації : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльну еволюцію мінералізації Ранньосередньоархейських кратонів Pilbara (Зах. Австралія), Kaapvaal (Півд. Африка) та Українського щита. Деякі особливості архейської мінералізації всесвітньо відомих кратонів можуть бути корисними при пошуках ...
1164507
  Залізняк Л.Л. Ранньосередньовічна версія походження українців // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 5-13
1164508
  Кириченко Ю. Ранньосередньовічна теорія походження українців у сучасних історико-етнологічних дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 439-441. – ISBN 978-966-171-783-0
1164509
  Погорілець О.Г. Ранньосередньовічні знахідки з Меджибожа-Рибгоспа / О.Г. Погорілець, А.В. Панікарський, Володарець-Урбанович // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 73-90. – ISBN 978-966-02-8144-8
1164510
  Дорошенко Л.В. Ранньосередньовічні слов"янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1164511
  Ольговський С.Я. Ранньоскіфський осередок металообробки у Північному Причорномор"ї // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 92-95. – ISSN 2218-4805
1164512
   Ранньослов"янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідження / А.М. Оленич, М.С. Сергєєва, Ю.К. Куцоконь, С.А. Горбаненко // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 241-253. – ISSN 2227-4952
1164513
  Пеняк С.І. Ранньослов"янське і давньоруське населення Закарпаття VI-XIII ст. / С. І. Пеняк ; відп. ред.: В. Д. Баран ; АН Української РСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1980. – 180 с.
1164514
  Черниш К.К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на середньому Дністрі / К.К. Черниш. – К., 1959. – 108с.
1164515
  Дудаш А.Й. Ранньохристиянське коріння Протестантизму : синопсис-есе / А.Й. Дудаш; [ переклад із сербськохорватської на укр. Т.М. Березняк, консультант перекладу Н.В. Гаврішко ]. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264с. – (Трактування Протестантизму ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8569-48-7
1164516
  Сальников Ю.В. Рано или поздно / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1983. – 320с.
1164517
  Конюшев В.Ф. Рано пред зорями. / В.Ф. Конюшев. – Ярославль, 1969. – 472с.
1164518
  Бойко В.Г. Рано чи пізно. / В.Г. Бойко. – К., 1991. – 295с.
1164519
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Радянська література
Кн.1. – 1933. – 394с.
1164520
  Гусейн Мехті Ранок : роман / Мехти Гусейн;. – Київ, 1955. – 332 с.
1164521
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1959. – 314с.
1164522
  Микитенко І. Ранок : роман / І. Микитенко. – Київ : Молодь, 1966. – 338 с.
1164523
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Кн.1. – 1969. – 330с.
1164524
  Воскресенська З.І. Ранок / З.І. Воскресенська. – Київ, 1980. – 120с.
1164525
   Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1953-. – ISSN 0130-545X
№ 7 (374). – 1984. – 24 с.
1164526
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1995
1164527
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1995
1164528
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1995
1164529
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1995
1164530
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1995
1164531
   Ранок. – Київ
№ 6. – 1995
1164532
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1996
1164533
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1996
1164534
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1996
1164535
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1996
1164536
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1996
1164537
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1997
1164538
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1997
1164539
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 484 с.
1164540
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 504 с.
1164541
  Сюндюков І. Ранок генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Юність Миколи Гоголя очима Олекси Стороженка.
1164542
  Круц В.О. Ранок землеробського світу : Пам"ятки трипільської культури на Тальнівщині / В.О. Круц, В.В. Чабанюк, Д.К. Чорновіл. – Київ : Техніка, 2000. – 48с. – ISBN 966-575-123-9
1164543
  Нефелін В.Д. Ранок його життя : повість / В.Д. Нефелін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 252с.
1164544
  Лупій О.В. Ранок магістралі : нариси про будівників БАМу / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1976. – 80 с.
1164545
  Омельченко М.М. Ранок на все життя / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 200 с.
1164546
  Канна Йон Ранок на Дністрі : роман / Канна Йон. – Київ, 1954. – 204 с.
1164547
  Попов С.А. Ранок над Ежвою : поезії / Серафим Попов. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
1164548
  Тарновський М.Ю. Ранок над Ужем : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 335 с.
1164549
  Пічугін М. Ранок над Уссурі / М. Пічугін. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 128с.
1164550
  Рильський М. Ранок нашої Вітчизни / М. Рильський. – К., 1953. – 84с.
1164551
  Вітковський В.М. Ранок повсталого Поділля / В.М. Вітковський. – Одеса, 1988. – 222с.
1164552
  Толстой Л. Ранок поміщика / Л. Толстой. – Харків, 1935. – 74с.
1164553
  Толстой Л. Ранок поміщика. / Л. Толстой. – Київ, 1936. – 227с.
1164554
  Фоссе Й. Ранок та вечір : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0320 - 8370
1164555
  Приходько Н.Ю. Ранок у горах / Н.Ю. Приходько. – К., 1960. – 96с.
1164556
  Прокпічак І. Ранок. / І. Прокпічак. – Пряшів, 1955. – 77с.
1164557
  Тома Л.В. Ранок. / Л.В. Тома. – Харків, 1976. – 19с.
1164558
  Цимбалюк Н. Рансімен Уолтер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 208-209. – ISBN 978-966-418-286-4
1164559
  Стил Д. Ранчо : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – ISBN 5-237-01566-8
1164560
  Зверев А.В. Раны : повести, рассказы / А.В. Зверев. – Москва : Современник, 1983. – 400с.
1164561
  Чепижный А.К. Раны / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 110с.
1164562
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [лит. пер. С.В. Шервинского по дослов. пер. М.А. Геворкяна ; вступ. ст. С.М. Базьяна с. V-XXIV ]. – Ереван : Айпетрат, 1955. – XXIV, 347 с., [1] л. портр.
1164563
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [пер. с арм. С. Шервинского ; ил. Р. Вардзигулянца]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 290 с. : ил.
1164564
  Абовян Х.А. Раны Армении. Вопль патриота / Х. Абовян ; [пер. С. Шервинского ; предисл. проф. М. Мкряна]. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948. – 323 с.
1164565
  Абовян Х. Раны Армении. Скорбь патриота / Х. Абовян. – Ереван, 1971. – 296 с.
1164566
   Раны и их лечение в тибетской медицине.. – Новосибирск, 1990. – 189с.
1164567
  Котельников В.П. Раны и их лечение. / В.П. Котельников. – М, 1991. – 63с.
1164568
   Раны и розы. – М, 1982. – 303с.
1164569
   Раны сознания.. – М, 1985. – 446с.
1164570
  Андреев Д.Л. Ранью заревою : стихи / Андреев Д.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 72 с. : ил.
1164571
  Лачинян Л.А. Раобта бурильной колонны / Л.А. Лачинян. – М, 1979. – 208с.
1164572
   Раочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в ХІХ -- начале ХХ в.. – Л., 1976. – 144с.
1164573
  Левковский Р.З. Рапакиви / Р.З. Левковский. – Ленинград : Недра, 1975. – 223с.
1164574
  Лучицкий В.И. Рапакиви Киевской губернии и породы его сопровождающие / В.И. Лучицкий; В.И. Кульчицкий. – Варшава : Тип. Акц. Общ. С. Оргельбранда сыновей, 1912. – [4], 332 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Варшавского политехнического института. 1912, вып. 1
1164575
  Трухнов Г.М. Рапалло в действии : из истории сов.-герм. отношений (1926-1929 гг.) / Г.М. Трухнов. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 216 с.
1164576
  Ахтамзян А.А. Рапалльская политика / А.А. Ахтамзян. – Москва, 1974. – 303с.
1164577
   Рапалльский договор и проблема мирного сосуществования.. – М, 1963. – 292с.
1164578
  Овчаренко О. Рапалльський вибір радянського уряду 1922 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 291-299. – ISBN 978-617-7475-32-2
1164579
  Вельди Х.Т. РАПО : организация и опыт работы / Х.Т. Вельди, Х.О. Репп. – Москва, 1985. – 64с.
1164580
  Ширяев А.В. РАПО: опыт, проблемы / А.В. Ширяев. – М., 1985. – 155с.
1164581
   РАПО: опыт, проблемы, перспективы.. – М, 1986. – 163с.
1164582
  Гавриков Б.И. РАПО: организация и эффективность работы / Б.И. Гавриков. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1164583
  Скляренко С. Рапорт : Оповідання і мініатюри / С. Скляренко. – Київ; Харків : Укржержвидав, 1945. – 83с.
1164584
  Нікольський Б.М. Рапорт / Б.М. Нікольський. – К, 1982. – 270с.
1164585
  Шестаков П.А. Рапорт инспектора / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 176с.
1164586
  Погорецький М.А. Рапорт оперативного працівника та його правовий статус у кримінальному провадженні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 452-454. – ISBN 978-617-7220-83-0
1164587
  Никольский Б.Н. Рапорт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1978. – 286с.
1164588
   Рапортуем партии. – Котельнич, 1960. – 32 с.
1164589
   Рапортует Россия. – Москва, 1981. – 286 с.
1164590
  Голованівський С. Рапортую! : поезії / С. Голованівський. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
1164591
   Рапортуют ученические бригады. – Ставрополь, 1961. – 52 с.
1164592
   Рапохин А.А.. – Москва, 1955. – 32 с.
1164593
  Хомин І. Рапсова Україна. Як олігархат нищить українські села // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Україна — провідний експортер агропромислової продукції. Та чи справедливу ціну ми сплачуємо за цю першість? Адже здобули ми переваги на світових ринках не завдяки високим технологіям, а внаслідок ґрунтовиснажливого монокультурного рослинництва. ...
1164594
  Куржиямская А.М. Рапсодии телеэкрана: Заметки о муз.телевид. / А.М. Куржиямская. – М., 1983. – 145с.
1164595
  Мейен Е. Рапсодия / Е. Мейен. – Москва : Музгиз, 1960. – 32 с.
1164596
  Каспаров Б.М. Рапсодия Листа / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1965. – 263с.
1164597
  Долганова И. Рапсодия на тему Рахманинова // Личности. – Киев, 2010. – № 5 (27). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - рус. композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный ...
1164598
  Колодій В.С. Рапсодії ранків : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1966. – 131 с.
1164599
  Ладижець В.І. Рапсодія степу : поезії / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 182 с.
1164600
  Риззо Джонн Раритет. Пески - хранители тайны Сфинкса // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 192 : фото
1164601
  Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0868-9644
1164602
  Ляхоцький В. Раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький, І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 68-79


  Згадуються роботи М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського, І.І. Огієнка...
1164603
  Дроздовський Д. Раритети Тараса Шевченка: повернення у XXI столітті


  Переосмислення творчості Т. Шевченка - одна з передумов існування української нації. Шевченківське слолво стало джерелом народження української національної ідентичності. Поштовхов до переосмислення сьогодні мало би бути новітнє прочитання творчості ...
1164604
  Козодавов С.В. Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця" / С.В. Козодавов, М Муленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 102-121. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1164605
  Загороднюк І. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги / Загороднюк І., Коробченко М. ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Громад. орг. "Екоклуб Луганщини". – Луганськ : ШИКО, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 183-190. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-492-282-8


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторів, Луганськ, 4.06.2014 р. Підписи.
1164606
   Раритетна фракція галофітної ценофлори України та основні завдання її охорони / Д. Дубина, Т. Дзюба, Т. Дворецький, П. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Раритетна фракція галофітної ценофлори України нараховує 16 видів, занесених до Міжнародного Червоного списку. Європейського Червоного списку, Червоної книги України та Червоної книги Причорномор"я. Вони представлені у класах Festuco-Puccinellietea (11 ...
1164607
  Дубина Д.В. Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз / Д.В. Дубина, П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 69-72. – ISSN 2310-0974
1164608
  Нестерук О. Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 31-44 : табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISSN 2219-7516
1164609
  Парнікоза І.Ю. Раритетні види заплавних лісів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 37-40
1164610
  Зуєва О. Раритетні види родини Vitaceae Juss: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика морфолого-анатомічної будови листків представників раритетних видів Cissus juttae, Cissus bainesii, Cissus quadrangularis ma Cyphostemma quinatum з родини Vitaceae Juss., а також описані особливості їх фенології. В статье ...
1164611
  Мартинюк В.О. Раритетні види роду SILENE L.S.L. флори України / В.О. Мартинюк, О.В. Тищенко, Н.І. Карпенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74
1164612
  Нікітіна В. Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад О.В. Фоміна (CITES, IUCN, червоний список Південної Африки) / В. Нікітіна, М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Проведено моніторинг колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна на наявність у ній рідкісних та зникаючих видів, внесених до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори (CITES), Міжнародного союзу охорони ...
1164613
  Токарюк А.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона / А.І. Токарюк, К.В. Коржан, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 22-28. – ISSN 1729-7184
1164614
  Куземко А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 136-138. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  На основі критеріїв, прийнятих в країнах Європи, проаналізовано синтаксони рангу асоціацій класів Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea i Nardo-Callunetea лісової та лісостепової зон рівнинної частини України щодо необхідності охорони. ...
1164615
  Білявський С.М. Раритетні судинні рослини, що охороняються в об"єктах природно-заповідного фонду Київщини / С.М. Білявський, Н.М. Журавель, С.С. Морозюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 25-33. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1164616
  Омельчук О. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / О. Омельчук, Б. Проць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-78. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з посиленням трансформації природних екосистем, обов"язковою умовою забезпечення охорони фіторізноманіття є облік та проведення оцінки стану раритетних угруповань рослинності. У межах річково-долинних коридорів Закарпаття нами виявлено 9 ...
1164617
  Парникоза Ю.И. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 24-28
1164618
  Парникоза И.Ю. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 25-29
1164619
  Мельникова Алина Раритеты на книжных полках // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0869-4915
1164620
   Рарог Олексій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 203-205. – ISBN 978-617-573-038-6
1164621
   Рас-Аль-Хайма. На верхівці шатра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 108-117 : фото
1164622
  Горобець Марися Рас-аль-Хайма. Новомодний емірат // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 44-49 : фото
1164623
  Самойлов Юрій Рас ель Хайма: туризм цілий рік // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
1164624
  Данилова Г. Раса и расовая политика в современной Бразилии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 0131-2227
1164625
  Дьоміна О.В. Раса, гендер, клас в сучасній американській романтичній комедії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 32-34
1164626
  Багалей Д.И. Расбор сочинения "Заселение Донского края в связи с условиями местного быта, по напечатанным и архивным материалам", представленного в историко-филологический факультет для соискания медали под девизом "Fiat lux et veritas valeat". – [Харьков] : [Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья], 1910. – 8 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л. - Отт. из "Запис. Императ. Харьк. у-та" за 1910 г.
1164627
  Акутагава Р. Расемон : рассказы / Р. Акутагава ; перевод с японского Н.И. Фельдман. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
1164628
  Баженов Спартак Петрович Расет энергетического спектра комплексов и кристаллов с использованием модифицированных квазиклассического и статистического методов : Автореф... канд.физ-матнаук: 010407 / Баженов Спартак Петрович; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1164629
   Расизм - идеология империализма, враг общественного прогресса.. – М., 1973. – 430с.
1164630
  Орлова Т.В. Расизм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-321. – ISBN 966-642-073-2
1164631
  Гончар Б.М. Расизм // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 392. – ISBN 966-316-045-4
1164632
  Перло В. Расизм в экономике США / В. Перло. – М., 1978. – 310с.
1164633
  Хмельницький М.С. Расизм за багнетами неоколоніалізму / М.С. Хмельницький. – Київ, 1982. – 120с.
1164634
  Заксас И.М. Расизм и евгеника в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Заксас И.М. ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак. – Москва, 1961. – 34 с.
1164635
  Дейк Т. Расизм и язык / Т. Дейк. – М, 1989. – 75с.
1164636
  Ємельяненко Г.Г. Расизм і косполітизм -- реакційна ідеологія американських паліїв війни : Стенограма пулічної лекції / Г.Г. Ємельяненко, канд. філос. наук ; Т-во пошир. політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1952. – 44 с.
1164637
  Плисецкий М. Расизм на службе германского фашизма / М. Плисецкий. – Уфа, 1942. – 55с.
1164638
  Демиденко А.И. Расизм на службе империализма / А.И. Демиденко. – М, 1954. – 112с.
1164639
  Мартиненко Т.К. Расизм на службі колоніалізму / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1962. – 44с.
1164640
  Евсеев Е.С. Расизм под голубой звездой. / Е.С. Евсеев. – 2-е изд. испр. доп. – Саратов, 1981. – 200с.
1164641
  Эйсфельд Р. Расизм под маской этнического плюрализма: Идеология новых правых во Франции и Германии // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 131-148. – ISSN 1998-1776
1164642
  Мартиненко О.А. Расизм та ксенофобія в Україні - нові виклики у сфері захисту прав людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 137-139. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1164643
  Філоненко Світлана Расизм. Виклик екстремістів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 26-31


  Друг мого знайомого ледве зміг уникнути неприємної історії: за модою він носив на ланцюжку так звану зірку Давида (гексаграма з двох рівносторонніх трикутників, цей символ зображено на прапорі Держави Ізраїль). У метро серед білого дня до нього ...
1164644
   Расизм: современные западные подходы : сб. статей / Информ.-аналит. центр "Сова" ; [редкол.: А. Верховский и др. ; пер. с англ., фр.: Н. Алешина и др.]. – Москва : Сова, 2010. – 364 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98418-020-7
1164645
  Калинин Ю.В. Расизм: узаконенное беззаконие / Ю.В. Калинин. – Минск, 1973. – 127с.
1164646
  Исангулов Ф.А. Расима : рассказы / Ф.А. Исангулов; Фарит Исангулое; пер. с башкир. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1965. – 86 с.
1164647
  Исангулов А Ф. Расима : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1965. – 86 с.
1164648
  Кадышев В.С. Расин / В.С. Кадышев. – М, 1990. – 272с.
1164649
  Мокульский С.С. Расин.К 300-летию со дня рождения. / С.С. Мокульский. – Л, 1940. – 108с.
1164650
  Резанов В.И. Расиновская трагедия на русской почве : По поводу кн. П.О. Потапова: "Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова. Одесса, 1915" / Вл.И. Резанов // Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова : по поводу книги П.О. Потапова [Рецензия] : Жизнь и деятельность В.А. Озерова / П.О. Потапов. – Минск : Синодальная тип., 1916. – 26 с.
1164651
  Геевский И.А. Расистская политика американских империалистов / И.А. Геевский. – Москва : Гсполитиздат, 1952. – 168с.
1164652
  Геевский И.А. Расистская политика американского империализма / И.А. Геевский. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 248с.
1164653
  Кургузова Л.М. Расистская пропаганда в буржуазной печати США.(По материалам газ. "Нью-Йорк дейли ньюз" и журнала "Ридерс дайджест" 1960-1975 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10. / Кургузова Л. М.; Мгу. – М., 1978. – 22л.
1164654
  Роботько Ф.Н. Расишернное воспроизвродство основных фондов колхозов и совершенствование производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: / Роботько Ф. Н.; КИНХ. – К., 1970. – 25л.
1164655
  Некрашэвіч С.М. Расійска-беларускі слоунік = Русско-белорусский словарь / С.М. Некрашэвіч, М.Я. Байкоу ; Ін-т беларус. культуры. – Менск : Беларус. дзярж. выд-ва,, 1928. – 728 с.
1164656
  Савченко Ф. Расін педагог. / Ф. Савченко, 1930. – 6с.
1164657
  Осадчук П.І. Раска - біль і любов : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1976. – 55 с.
1164658
  Здравковски Ц. Раскажувачи. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1973. – 74с.
1164659
  Вагнер Ю. Расказы о воде / Ю. Вагнер. – 5-е изд. – Москва : Типография п/ф. Ломоносов
№ 411. – 1915. – 55 с.
1164660
  Авакян А.А. Раскаленная : роман / А.А. Авакян ; пер. с арм. А. Шахатуни и Н. Адамян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 304 с., [1] л. портр. : портр.
1164661
  Момыш-улы Бахытжан Раскаленные камни : рассказы / Бахытжан Момыш-улы ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 127 с.
1164662
  Дергачев Владимир Раскаленные рубежи Ближнево Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 31-41
1164663
  Подзелинский М.М. Раскаты / М.М. Подзелинский. – Ленинград, 1939. – 520 с.
1164664
  Захаров В.Н. Раскаты / В.Н. Захаров. – Москва, 1984. – 384с.
1164665
  Захаров В.Н. Раскаты : повести / Виталий Захаров;. – Чебоксары : чуваш.кн. изд-во, 1988. – 382 с.
1164666
  Машбаш И. Раскаты далекого грома : ист. роман / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 600 с.
1164667
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть IV // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – C. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1164668
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VI // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
1164669
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VII // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
1164670
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Накануне... Часть первая // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
1164671
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Через бои к миру... Часть VIII (Окончание) // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 28-53. – ISSN 1812-867Х
1164672
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны.... Часть III // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-17. – ISSN 1812-867Х
1164673
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны...Часть V // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1164674
  Перестенко А.И. Раскаты ракетного грома: докум. очерки / А.И. Перестенко. – М., 1977. – 63с.
1164675
  Крымова С. Раскачаем? Инновационному процессу нужны новые импульсы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 марта (№ 10). – С. 10


  Преодоление коммуникационного барьера между основными игроками инновационного процесса, открытие новых аспектов их взаимодействия, объединение усилий для внедрения и реализации разработок высокотехнологичного сектора экономики - вот главная идея ...
1164676
  Гаджиев М.Г. Раскаяние : повесть / М.Г. Гаджиев; пер. с лакск. А.Орлова. – Москва : Современник, 1973. – 93 с.
1164677
  Всеволожский И.Е. Раскинулось море широко / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 336с.
1164678
  Гиппиус Е.В. Раскинулось море широко / Е.В. Гиппиус. – М., 1962. – 36с.
1164679
  Куликов Иван Степанович Раскисление металлов / Куликов Иван Степанович. – Москв : Металлургия, 1975. – 504с. : граф.
1164680
  Безрукова Г.А. Расклейщица афиш / Г.А. Безрукова. – М, 1978. – 31с.
1164681
  Грудев И.Т. Раскованность / И.Т. Грудев. – М, 1968. – 190с.
1164682
  Пастернак Б. Раскованный голос : Стихотворения / Б. Пастернак. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 416с. – ISBN 5-04-004395-3
1164683
  Абашев В. Раскованный голос : (Всеволодо_Вильва в судьбе Бориса Пастернака) // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1164684
  Рачков П.А. Раскованный Прометей : наука как практич. богатство соц. общества / П.А. Рачков. – Москва, 1979. – 200 с.
1164685
  Пошатаев В.В. Раскованный Прометей / В.В. Пошатаев. – М., 1987. – 239с.
1164686
  Гуров И.Ф. Раскол / И.Ф. Гуров. – Одесса : Маяк, 1971. – 84с.
1164687
  Крупняков А. Раскол : роман / А. Крупняков. – Москва : Современник, 1974. – 349с. – (Новинки "Современника")
1164688
  Личутин В.В. Раскол / В.В. Личутин. – М., 1995. – 205с.
1164689
  Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории : исторический очерк В.В. Андреева. – Петербург : В. тип. М. Хана, 1870. – VIII, 411, [1], IV с.
1164690
  Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVIII века / исслед. В.Г. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. И.н. Скороходова, 1889. – X, 335, [3], 3 с. – Экз. 3 46808 деф., без ориг. обл. и тит. л., отсутств. с. I-X


  На обл. № 158981 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Владимировичу Майкову от автора
1164691
   Раскол на П съезде РСДРП и П Интернационала. – Москва, 1933. – 160 с.
1164692
  Зорин З. Раскол французского рабочего профсоюзного движения после второй мировой войны правыми социалистами. Образование "Force ouvriere"" : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин З.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1164693
  Мяло И.И. Раскол. / И.И. Мяло. – Минск, 1972. – 383с.
1164694
  Наумов Е.И. Расколдованная река / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1966. – 190с.
1164695
  Мельчаков М.Г. Расколдованное место / М.Г. Мельчаков. – Улан-Удэ, 1970. – 111с.
1164696
  Лойко О.А. Расколдованное Полесье : стихи и поэма / О.А. Лойко. – Москва, 1976. – 118с.
1164697
   Расколдованный круг. – Ленинград, 1990. – 688 с.
1164698
  Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера / А.И. Патрушев. – Москва, 1992. – 207с. – ISBN 5-211-02210-6
1164699
  Геращенко А.И. Расколдованый круг / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 205 с.
1164700
  Помазков Г.П. Расколосье / Г.П. Помазков. – М., 1982. – 95с.
1164701
  Каррер Д"анкосс Расколотая империя = Decline of an Empire : национальный бунт в СССР / Элен Каррер Д"Анкосс. – Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1982. – 381 с. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 375-376 и в примеч.: с. 343-374. – ISBN 0-903868-37-7
1164702
  Чагин А. Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы / А. Чагин ; Российская акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1998. – 272 с. – ISBN 5-201-13334-7
1164703
  Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация : Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции / В.Л. Иноземцев. – Москва : Академія, 1999. – 724с. – ISBN 5-87444-097-6
1164704
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 231с.
1164705
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 95с.
1164706
  Галиев А.С. Расколотое небо / А.С. Галиев. – Москва, 1974. – 311с.
1164707
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – Москва, 1984. – 368с.
1164708
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – М., 1989. – 511с.
1164709
  Шелдон С. Расколотые сны = Tell Me your dreams : Роман / С. Шелдон; Пер. с англ.: Т.А.Перцевой. – Москва : АСТ, 2002. – 376 с. – ISBN 5-17-006075-0
1164710
  Ступницкая Н.Н. Расколотый мир : о романе А.И. Солженицына "В круге первом" : [монография] / Н.Н. Ступницкая. – Харьков : Планета-Принт, 2011. – 168, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 159-167
1164711
  Пеа Лиєм де Расколотый Олстер. / Пеа Лиєм де; Пер.с англ. Б.П. Лихачева; Предисл. и ред. А.Д. Колпакова. – Москва : Прогресс, 1974. – 235с.
1164712
  Szcukin W. Раскольников на Сенной площади. О происхождении ключевого сюжетного мотива Преступления и наказания // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 11. – С. 167-174. – ISSN 1897-3035
1164713
  Адибеков Г.М. Раскольническая политика правого руководства АФТ-КПП в международном профсоюзном движении (1955-1967 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Адибеков Грант Мкртычевич ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1969. – 19 с.
1164714
  Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчиков
[Т. 1]. – 1861. – [4], 656 с.
1164715
  Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчиков
Т. 2. – 1863. – [4], 278, 276 с.
1164716
  Воронин С.А. Раскопельские камни / С.А. Воронин. – Москва, 1983. – 47с.
1164717
  Данилевич В.Е. Раскопка курганов около с. Буд и х. Березовки, Ахтырского уезда Харьковской губернии : (совместная экскурсия Е.Н. Мельник и В.Е. Данилевича) / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 21 с., 1 л. рис. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. , 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой.. М., 1905, т. 1, с. 411-433


  На с. 1 дарственная надпись: от автора 1910 г.; В конце кн. на обл. дарственная надпись от Данилевича
1164718
  Зайковский Б.В. Раскопка погребения конца 13 ст. / Б.В. Зайковский. – Саратов. – 2с.
1164719
  Хвойка В.В. Раскопки 1901 г. в области Трипольской культуры / В.В. Хвойка. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1904. – 25 с.
1164720
  Спицын А.С. Раскопки 1910 г. в Лужском уезде С.-Петербургской губернии / А.С. Спицын. – С. 81-94
1164721
  Мезенцева Г.Г. Раскопки Белгорода Киевского // Археологические открытия 1974 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1975. – С. 321-322
1164722
  Крывелев И.А. Раскопки в "библейский" странах / И.А. Крывелев. – М., 1965. – 317с.
1164723
  Штерн Э.Р. Раскопки в Аккермане летом 1912 года / Э.Р. Штерн. – Одесса : Славянская типография Е. Хрисогелос, 1913. – 12, [1] с. – Отд. оттиск из XXXI тома Записок Императорск. Одесского Общества Истории и Древностей
1164724
  Ниорадзе Г. Раскопки в Алазанской долине / Г. Ниорадзе. – Тбилиси : Грузинский филиал Академии Наук СССР, 1940. – VIII, 128 с. – 14 табл.
1164725
  Рыбаков Б.А. Раскопки в Белгороде Киевском // Археологические открытия 1968 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1969. – 1968 года. – С. 330-334
1164726
  Мартиросян А.А. Раскопки в Головино : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / Мартиросян А.А. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / Мартиросян А.А. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1954. – № 4 : Раскопки в Головино. – С. 1-117
1164727
  Мельник Е.Н. Раскопки в земле Лучан / Е.Н. Мельник. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 98 с. : ил. – Отд. оттиск:Труды XI Археологического създа в Киеве. Т. 1


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко на добрую память От. Н. Антоновича
1164728
  Брайчевский М.Ю. Раскопки в Копырьевом Конце в Киеве // Археологические открытия 1970 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1971. – 1970 года. – С. 299-300
1164729
  Шарифов Д. Раскопки в Ялойлу-Тапа (Нухинский у. 1926 г.) / Д. Шарифов. – Баку : О-во обследования и изучения АССР
Вып. 1. – 1927. – V, 32, [17] с.
1164730
  Хойновский И.А. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною 1892 года : археологически-историческое изследование, иллюстр. 156 рис. / И.А. Хойновский. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1893. – 78, IV, [55] с.
1164731
  Смирнов А.П. Раскопки городища "Великие Болгары" в 1957 году / А.П. Смирнов. – Казань, 1959. – 42с.
1164732
  Аулих В.В. Раскопки древнего Галича // Археологические открытия 1970 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1971. – 1970 года. – С. 297-299
1164733
  Самоквасов Д.Я. Раскопки древних могил и описание, хранение и издание могильных древностей / Д.Я. Самоквасов. – Москва : Синодальная Типография, 1908. – 24 с.
1164734
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1164735
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии. / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1164736
  Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни. О каменном веке в Западной Волыни / В.В. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XI Киевского Археологического съезда в Киеве. 1899. М., 1901, т. 1, с. 1-133


  Археологический съезд (11; 1899; Киев) Труды / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцкого. Т. 1. - Москва, 1901-1902. - 34. Т. 1. - 1901. - [6], 816 с., 28 табл. : ил.
1164737
  Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни. О каменном веке в Западной Волыни / В.В. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XI Киевского Археологического съезда в Киеве. 1899. М., 1901, т. 1, с. 1-133


  Археологический съезд (11; 1899; Киев) Труды / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцкого. Т. 1. - Москва, 1901-1902. - 34. Т. 1. - 1901. - [6], 816 с., 28 табл. : ил.
1164738
  Мельник Е.Н. Раскопки курганов в Харьковской губернии 1900-1901 г. / Е. Мельник. – [Москва], 1902. – 70? с. : ил. – Без. обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды XII Археологического създа в Харькове. 1902. Т. 1. Москва, с. 673-702
1164739
  Щербаковский Д.М. Раскопки курганов на пограничье Херсонской и Киевской губернии / Д.М. Щербаковский. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1905. – 14 с. – Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России, 1905 г. № 1-2
1164740
  Беляшевский Н. Раскопки на Княжей горе в 1891 г. / Н. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 44, [3] с.
1164741
  Толочко П.П. Раскопки на Старокиевской горе / П.П. Толочко, С.Р. Килиевич // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 245-247
1164742
  Книпович Т.Н. Раскопки некрополя на территории северо-восточной части Верхнего города в Ольвии в 1938 г. / Т.Н. Книпович, 1940. – С. 301-303
1164743
  Толмачев И.П. Раскопки остатков Elephas trogontherii Pohlig в Нижегородской губернии : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 16 апреля 1903 г.) / И.П. Толмачев // Палеонтология [компакт - № 252337]. – 12 с.
1164744
  Амалицкий В.П. Раскопки остатков позвоночных в 1899 г. в Пермских отложениях Севера России / В.П. Амалицкий. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1900. – 21 с. : табл.
1164745
  Гаджиев М.Г. Раскопки памятников бронзового века в горном Дагестане // Археологические открытия 1968 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1969. – 1968 года. – С. 102-103
1164746
   Раскопки по Случи на участке Мирополь-Ульха.. – с.
1164747
  Булычов Н.И. Раскопки по части водораздела верхних притоков Днепра и Волги / Н.И. Булычов. – Москва : Тип. Ф.Ф. Эбе, 1903. – [6], VIII, 77 с., 16 л. ил., карт. : ил., карт. – Отд. оттиск : Древности, т. 23, вып. 1
1164748
  Подгорный С.Н. Раскопки скифского городища : Повести / С.Н. Подгорный. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192с.
1164749
  Сарианиди В.И. Раскопки Тилля-тепе в Северном Афганистане / В.И. Сарианиди. – М.
1. – 1972. – 37с.
1164750
  Килиевич С.Р. Раскопки у Десятинной церкви // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – C. 301-302
1164751
  Белов Г.Д. Раскопки Херсонеса в 1934 году / Г.Д. Белов. – Симферополь, 1936. – 51с.
1164752
  Нинчак Я. Раскраски и гамильтовновы циклы регулярных графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Нинчак Я.; АН БССР, От-ние физ. мат. – Минск, 1973. – 12л.
1164753
  Герт Ю.М. Раскрепощение / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1990. – 253,2с.
1164754
  Заровная Е.А. Раскрепощение женцин Адыгеи и их участие в социалистическом строительстве (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Заровная Е.А.; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 21л.
1164755
  Машарипова Ш.М. Раскрепощение женщин Хорезма и вовлечение их в социалистическое строительство / Ш.М. Машарипова. – Ташкент, 1990. – 86с.
1164756
  Гасанова А.И. Раскрепощение женщины-горянки в Дагестане : (1920-1940 гг.) / Гасанова А.И. ; Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Махачкала : [б. и.], 1963. – 158 с. – Библиогр.: с. 152-156
1164757
  Татыбекова Ж.С. Раскрепощение женщины киргизки Великой Октябрьской социалистической революцией (1917-1936 гг.) / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1963. – 135с.
1164758
  Вудкок Майк Раскрепощенный менеджер / Вудкок Майк, Френсис Дейв. – Москва : Дело, 1991. – 312с.
1164759
  Белова Г.М. Раскрой окно / Г.М. Белова. – Москва, 1982. – 48с.
1164760
  Савченко В.И. Раскройте ваши сердца... / В.И. Савченко. – М., 1988. – 302с.
1164761
  Сергеев А.П. Раскрутка сайтов и основы электронной коммерции / А.П. Сергеев. – Москва : Диалектика, 2005. – 256 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0765-9
1164762
  Резник Семен Ефимович Раскрывающаяся тайна бытия : Эволюция и эволюционисты / Резник Семен Ефимович. – Москва : Знание, 1976. – 160с. : ил. – (Жизнь замечательных идей)
1164763
  Севрюков Г. Раскрывая потенциал провинции // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 58-61


  Новокаховский гуманитарный институт Университет "Украина".
1164764
  Успенская Г.В. Раскрывая тайны Вселенной / Г.В. Успенская. – М., 1979. – 87с.
1164765
  Комаров В.Н. Раскрывая тайны природы / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 127 с.
1164766
  Ковалгин В.М. Раскрывая тайны психики / В.М. Ковалгин. – Минск, 1968. – 110с.
1164767
  Буль П.И. Раскрывая тайны человеческой психики / П.И. Буль. – Москва, 1964. – 47с.
1164768
  Резник С.Е. Раскрывшаяся тайна бытия. / С.Е. Резник. – Москва, 1976. – 160с.
1164769
   Раскрыта тайна загадочного античного калькулятора // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 7


  Розкрито тайну Антикитерського механізму ІІ століття до н.е.
1164770
  Сафаров Р. Раскрытая книга / Р. Сафаров. – Баку, 1978. – 38с.
1164771
  Кулиш В.М. Раскрытая тайна : предистория второго фронта в Европе / В.М. Кулиш. – Москва : Наука, 1965. – 470 с.
1164772
  Иванова И.Ф. Раскрытие диалектики жизненных явлений в школьном курсе общей биологии : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Иванова И.Ф.; Московский обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1164773
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном словаре / К.А. Шарафутдинова. – Ташкент, 1968. – 84с.
1164774
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном узбекско-русском словаре. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарафутдинова К.А.; Акад.наук УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1963. – 18л.
1164775
  Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. / В.И. Батищев. – Воронеж, 1992. – 140с.
1164776
  Ильина Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 59-66. – ISSN 1609-4646


  В связи с необходимостью подготовки педагога к инновационной деятельности разработан механизм раскрытия инновационного потенциала педагога, основанный на сочетании принципов непрерывности образования, индивидуализации образовательных целей и программ, ...
1164777
  Акулкин Э.В. Раскрытие общих понятий в курсе "Обществоведение" / Э.В. Акулкин ; под ред. А.П. Шептулина. – Москва : Прасвещение, 1974. – 192 с., ил.
1164778
  Живогляд А.Б. Раскрытие основ учения В. и. Ленина о партийности художественного творчества в преподавании литератур в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Живогляд А. Б.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1969. – 22л.
1164779
  Свенссон А. Раскрытие преступлений / А. Свенссон, О. Вендель. – Москва, 1958. – 475с.
1164780
  Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии / А.К. Гаврилов. – Волгоград, 1976. – 207с.
1164781
   Раскрытие руководящей роли КПСС при изучении вопросов социалистического и коммунистического строительства.. – Москва, 1981. – 144 с.
1164782
  Марченко Ю.М. Раскрытие связей между историческими нравственными и эстетическими понятиями в произведениях искусства / Ю.М. Марченко. – Фрунзе, 1969. – 32с.
1164783
  Загородный Н.Г. Раскрытие тайны. Из записок криминалиста / Н.Г. Загородный, В.П. Колмаков. – Х., 1958. – 412с.
1164784
  Брагинский Э.В. Раскрытое окно. / Э.В. Брагинский. – Л.-М., 1958. – 92с.
1164785
  Берестова Т.Ф. Раскрытые и нераскрытые тайны библиографической науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 51-58. – ISSN 0869-6020
1164786
  Котляров Б.И. Раскрытый дневник. / Б.И. Котляров. – К, 1971. – 237с.
1164787
  Цимбал І. Расова дискримінація // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
1164788
  Шушарін Д. Расова теорія російського нацизму готова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 3


  По всьому світу приведено в дію найпотужнішу пропагандистську систему Путіна, засновану на підкупі політиків, науковців, журналістів, бізнесменів і мобілізації російської діаспори.
1164789
  Губин В.Ф. Расовая дискриминация / В.Ф. Губин. – М, 1979. – 199с.
1164790
   Расовая проблема и общество : Сборник переводов с франц. – Москва : Изд. иностр. лит., 1957. – 314с.
1164791
  Кацнельсон З.С. Расовая теория в оценке научной биологии. / З.С. Кацнельсон. – Киров, 1942. – 32с.
1164792
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1164793
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1164794
  Хить Г.Л. Расовоя дифференциация человечества : дерматоглифические данные / Г.Л. Хить, Н.А. Долинова ; отв. ред. В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1990. – 200, [6] с.
1164795
  Василенко В. Расовые бредни фашистских бандитов / В. Василенко. – Ташкент, 1942. – 20с.
1164796
  Линн Р. Расовые различия в интеллекте = Race differences in intelligence : эволюционный анализ / Ричард Линн ; [пер. с англ.: Д.О. Румянцев]. – Москва : Профит Стайл, 2010. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 263-296. – ISBN 978-5-98857-157-5
1164797
  Европейцева Н.В. Расовый анализ беломорской трески. / Н.В. Европейцева. – Л., 1937. – 98с.
1164798
  Усачева В.В. Расовый дискурс и образ Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 31-37. – ISSN 0321-5075
1164799
  Федорова В.А. Расовый состав возбудителя бурой ржавчины пшеницы на Украине и его изменчивость. : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1968. – 21л.
1164800
  Соснин А.В. Расовый состав крымских табаков / А.В. Соснин. – Ялта, 1930. – С. 79 -130
1164801
   Расогенетические процессы в этнической истории. – Москва, 1974. – 264с.
1164802
  Клоков М.В. Расообразование в роде тимьянов - Thymus L. на территории Советского Союза / М.В. Клоков. – К., 1973. – 190с.
1164803
  Глазман Б. Распад / Б. Глазман, 1926. – 143 с.
1164804
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1968. – 223с.
1164805
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1972. – 332с.
1164806
  Виноградов В.Н. Распад Австро-Венгрии и Румыния // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1164807
  Соколов В. Распад Британской империи как перестройка геоэкономической системы (1947-1972) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 96-109. – ISSN 0042-8736
1164808
   Распад Британской империи.. – М., 1964. – 648с.
1164809
  Селезнев К.Л. Распад Габсбургской монархии / К.Л. Селезнев. – Москва, 1937. – 67с.
1164810
  Валендо А.Я. Распад гидроперекиси и окисление изопропилбензола в жидкой фазе в присутствии гетерогенных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Валендо А.Я.; АН СССР. – М, 1969. – 12л.
1164811
  Мартин М. Распад государств и его значение для международных отношений (актуальные проблемы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 46-57. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1164812
  Алхимов В.С. Распад единого мирового рынка / В.С. Алхимов, И. Дудинский. – Москва, 1953. – 112 с.
1164813
  Назаров В.В. Распад единого мирового рынка на два параллельных мировых рынка и взаимоотношения между ними. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров В.В.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1164814
  Соколов Николай Семенович Распад и аннигиляция экситонов в кристаллах германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Соколов Николай Семенович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1164815
  Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики / Р. Кравчик. – М., 1991. – 237с.
1164816
  Поливанов Александр Николаевич Распад и образование кремнийсодержащих гетероциклов под действием электронного удара : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Поливанов Александр Николаевич; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1164817
  Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского / А.С. Шофман. – Казань, 1984. – 224с.
1164818
  Лубенец Е.Р. Распад квазистацоинного состояния при наличии нестационарного возмущения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Лубенец Е.Р.; МВ и ССО СССР.МГУ. – Москва, 1979. – 12л.
1164819
  Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции / П.П. Черкасов. – М, 1985. – 325с.
1164820
  Аварин В.Я. Распад колониальной системы / В.Я. Аварин ; Акад. наук СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 460 с.
1164821
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. : Автореф... доктор филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 34л.
1164822
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1965. – 343с.
1164823
  Рымалов В.В. Распад колониальной системы и мировое капиталистическое хозяйство / Рымалов В.В. ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1966. – 479 с.
1164824
  Васильева В.Я. Распад колониальной системы империализма / В.Я. Васильева. – Москва, 1958. – 610с.
1164825
  Берков Е.А. Распад колониальной системы империализма / Е.А. Берков, Г.Ф. Ким. – Москва, 1962. – 88с.
1164826
  Масленников В.А. Распад колониальной системы империализма / В.А. Масленников. – Москва, 1964. – 28с.
1164827
  Волков М.Я. Распад колониальной системы империализма / М.Я. Волков. – Москва, 1978. – 64с.
1164828
  Выговский Игорь Иванович Распад колониальной системы империализма в освещении американской и английской буржуазной историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Выговский Игорь Иванович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1974. – 22л.
1164829
  Датлин С.В. Распад колониальной системы империализма. / С.В. Датлин. – М, 1956. – 71с.
1164830
  Буйнов Н.Н. Распад металлических прерсыщенных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйнов Н. Н.; Объед. уч. сов. ин-тов метемат., физики, металлофиз. и полупроводников. – К., 1962. – 19л.
1164831
  Исак В.Г. Распад Н2О2, катализируемый комплексами Fe (III) u Mn (II) с триэтилентетрамином и гистидином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Исак В.Г.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 21л.
1164832
  Дмитриев А.Г. Распад нейтронодефицитных изотопов Вr, Rb. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Дмитриев А.Г.; Радиевый ин-т. – Л, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1164833
  Гончар В.Н. Распад пересыщенных растворов / В.Н. Гончар, Н.Т. Карева. – Челябинск, 1978. – 40 с.
1164834
  Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системи / А.Я. Аврех. – М, 1985. – 260с.
1164835
  Кохаширо Таказаси Распад феодального землевладения и социальное расслоение японського крестянства / Кохаширо Таказаси, О. Каиширо. – М., 1970. – 9с.
1164836
  Гаврилюк В.В. Распад французской колониальной империи / В.В. Гаврилюк. – Москва, 1962. – 224с.
1164837
  Лущик Ч.Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. / Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. – Москва : Наука, 1989. – 264 с. – ISBN 5-02-014026-0
1164838
  Кузнецов Д.В. Распад Югославии (1989-1995 годы) и общественное мнение в странах Запада // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 35-50. – ISSN 0130-3864
1164839
  Водолазская Наталья Анатольевна Распад ядерного хроматина клеток лифоидной ткани при действии на организм ионизирующей радиации, радиомиметика и глюкокортикоидов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Водолазская Наталья Анатольевна; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – 18л.
1164840
  Скиндер В.А. Распадение материи перед судом физической химии / Влад. Адам. Скиндер. – Санкт-Петербург : А.Н. Зарудный, 1908. – [6], II, 74 с.
1164841
  Машкин Г.Н. Распадок / Г.Н. Машкин. – М., 1969. – 93с.
1164842
  Динейхан М. Распады адронов в нелокальной модели кварков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Динейхан М.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1164843
   Распалвы металлургии полупроводников. – Москва, 1991. – 319 с.
1164844
  Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ / В.А. Вальковский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 173с.
1164845
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации / В.В. Грицык. – К., 1977. – 123с.
1164846
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации в системах реального времени / В.В. Грицык. – К., 1981. – 215с.
1164847
  Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстет. воспитании. / Б.М. Неменский. – М., 1974. – 188с.
1164848
  Никитин А.Л. Распахнутая земля, или Путь через лабиринт / А.Л. Никитин. – М, 1973. – 255с.
1164849
  Герасимова Елена Распахнутое пространство : к проблеме создания и открытия в культуре современного социума образа читающего ребенка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Будущее детской библиотеки - в консолидации сил не только книжников и библиотекарей, но и всех неравнодушных людей.
1164850
  Ратнер Е.И. Распахнутое сердце / Е.И. Ратнер. – Рига, 1963. – 397с.
1164851
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов, 1961. – 96с.
1164852
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1974. – 191с.
1164853
  Семенов Г.В. Распахнутые окна / Г.В. Семенов. – М., 1966. – 207с.
1164854
   Распев.. – Саратов, 1990. – 204с.
1164855
   Распевать. Мы сами местные, или Песня, она ...заразная : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1164856
  Тряпкин Н.И. Распевы. / Н.И. Тряпкин. – М., 1958. – 134с.
1164857
  Абраменко Ю.М. Распеделение и обмен ионов натрия между мышцей и средой : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Абраменко Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 30 с.
1164858
  Эрлексова Е.В. Распеделение некоторых радиоактивных элементов в органзмах животных (полония-210,радиотория-228,плутония-239 и стронция-90) / Е.В. Эрлексова. – М, 1960. – 152с.
1164859
   Расписание движения пассажирских поездов.. – М., 1987. – 384с.
1164860
   Расписание занятий С.Петербургской Городской Распорядительной Думы и подведомственных ей Управ, 1852. – 24 c.
1164861
   Расписание занятий съезда и тезисы докладов на общих собраниях.. – К., 1930. – 43с.
1164862
   Расписание и объем передач метеорологических сведений радиометцентров СССР.. – Л., 1947. – 168с.
1164863
   Расписание и объем циркулярных передач метеорологических сведений по территории СССР.. – М., 1973. – 194с.
1164864
  Пармузин Б.С. Расписание нарушается вновь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1965. – 213с.
1164865
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на зиуму и весту 1938 г.. – Москва
17. – 1938. – 128с.
1164866
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1936 г.. – Москва : НКПС ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1936. – 112 с.
1164867
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1937 г.. – Москва
16. – 1937. – 126с.
1164868
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР с 25 мая 1939 г.. – Москва
1. – 1939. – 92с.
1164869
  Богданов Е.Н. Расписание тревог / Е.Н. Богданов. – М, 1988. – 238с.
1164870
  Кочнев М. Расписной узор : сказы / М. Кочнев. – Москва : Московски йрабочий, 1948. – 292 с.
1164871
  Уббелоде А. Расплавленное состояние вещества : Пер. с англ. / А. Уббелоде. – Москва : Металлургия, 1982. – 375с.
1164872
  Захир С. Расплавленный сапфир / С. Захир. – М., 1968. – 112с.
1164873
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1995
1164874
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1995
1164875
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1995
1164876
   Расплавы. – Москва
№ 4. – 1995
1164877
   Расплавы. – Москва
№ 5. – 1995
1164878
   Расплавы. – Москва
№ 6. – 1995
1164879
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 1. – 1996
1164880
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 2. – 1996
1164881
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 3. – 1996
1164882
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 5. – 1996
1164883
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 6. – 1996
1164884
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1997
1164885
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1997
1164886
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1997
1164887
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2005
1164888
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2005
1164889
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2005
1164890
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2005
1164891
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2005
1164892
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2005
1164893
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2006
1164894
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2006
1164895
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2006
1164896
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2006
1164897
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2006
1164898
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2006
1164899
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2007
1164900
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2007
1164901
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2007
1164902
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2007
1164903
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2007
1164904
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2007
1164905
  Середний А.П. Расплавы и стекла на основе некоторых систем А2 - В4 - С5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Середний А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1970. – 17л.
1164906
  Янсон А. Расплата : роман / Альберт Янсон ; авториз. пер. с лат. В.Невского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 392 с.
1164907
  Мальсагов А.У. Расплата / А.У. Мальсагов. – Грозный, 1967. – 124 с.
1164908
  Стрыгин А.В. Расплата : Роман / А.В. Стрыгин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383с.
1164909
  Татаринов В.Ф. Расплата / В.Ф. Татаринов. – Ижевск, 1975. – 207с.
1164910
  Жиганов Б.С. Расплата / Б.С. Жиганов. – Новосибирск, 1977. – 144с.
1164911
  Гегешидзе Г. Расплата : романы, повести, рассказы / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Известия, 1980. – 621 с.
1164912
  Тендряков В.Ф. Расплата / В.Ф. Тендряков. – М., 1982. – 607с.
1164913
   Расплата. – Москва, 1982. – 448 с.
1164914
  Балаян З.Г. Расплата / З.Г. Балаян. – Москва, 1986. – 462с.
1164915
  Крамар П.В. Расплата / П.В. Крамар. – М., 1987. – 156с.
1164916
  Смирнов В. Расплата / В. Смирнов. – Саранск, 1987. – 318с.
1164917
  Шульмейстер Ю.А. Расплата / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1987. – 178с.
1164918
  Тендряков В.Ф. Расплата / В.Ф. Тендряков. – Минск, 1988. – 269с.
1164919
   Расплата. – Минск, 1988. – 330с.
1164920
  Тендряков В.Ф. Расплата / В.Ф. Тендряков. – М., 1989. – 238с.
1164921
  Зуборев Л.И. Расплата : художественно-документальная повесть / Леонид Зуборев. – Минск : Минская фабрика цветной печати, 2008. – 248 с. – ISBN 978-985-454-411-3
1164922
  Хасанов Ф.Т. Расплата за дурман (социально-правовые аспекты борьбы с наркоманией) / Ф.Т. Хасанов, А.К. Котов. – Алма-Ата : Мектеп, 1989. – 64 с.
1164923
  Финько О.А. Расплата за молчание / О.А. Финько. – М, 1988. – 558с.
1164924
  Менчик Ю. Расплата за ошибку / Ю. Менчик, Р.Й. Шулиг. – М., 1982. – 368с.
1164925
   Расплата за победу.. – М., 1970. – 240с.
1164926
  Бахманн Клаус Расплата за прямохождение : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1029-5828
1164927
  Робертс Н. Расплата за смерть : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Новикова]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-699-39089-2
1164928
  Стрыгин А.В. Расплата: роман-дилогия. / А.В. Стрыгин. – Краснодар, 1990. – 429с.
1164929
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – Воронеж
кн. 1. – 1962. – 271с.
1164930
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – М., 1967. – 112с.
1164931
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – Краснодар, 1983. – 364с.
1164932
  Огородников С.А. Расплела Россия косу / С.А. Огородников. – М., 1989. – 95с.
1164933
  Пильняк Б.А. Расплеснутое время : Рассказы, повести, романы / Б.А. Пильняк. – Москва : Советский писатель, 1990. – 605с.
1164934
  Мелихов А.Н. и др. Расплывчатые ситуационные модели принятия решений / А.Н. Мелихов и др. – Таганрог, 1986. – 92 с.
1164935
  Рассадин С.Б. Расплюев и другие. / С.Б. Рассадин. – М., 1988. – 46с.
1164936
  Полонский А.Э. Распод колониальной системы империализа. / А.Э. Полонский. – Одесса, 1962. – 39с.
1164937
  Лукоянова Е.В. Распознаваемые свойства конечно определенных ассоциативных алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лукоянова Е.В.;. – Ульяновск, 1997. – 13л.
1164938
  Радугин К.В. Распознавание /диагностика/ дизъюнктивов : Учеб.пос. / К.В. Радугин; М-во высш. и сред. спец. обр. РСФСР; Томский политехнич. ин-т. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1972. – 190с. : Ил. – Библиогр.: с.189-190
1164939
  Баландин Р.К. Распознавание в природе и природа распознавания / Р.К. Баландин. – Минск, 1988. – 189с.
1164940
   Распознавание графических и звуковых сигналов.. – Киев, 1979. – 101с.
1164941
  Стёпкин А.В. Распознавание графов с помощью коллектива агентов : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / Стёпкин Андрей Викторович ; НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Славянск, 2016. – 185 л. – Приложение: л. 156-185. – Библиогр.: л. 144-155
1164942
  Крак Ю.В. Распознавание дактилем украинского жестового языка на основе геометрических характеристик отклонений контуров кисти руки / Ю.В. Крак, А.А. Голик, В.С. Касьянюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 2, март - апрель. – С. 135-142. – ISSN 0572-2691
1164943
  Галкин А.А. Распознавание действий медицинских работников на основе показателей акселерометров с использованием глубинной сети убеждений // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6. – С. 21-29. – ISSN 0023-1274


  Досліджується та аналізується реальна множина великих за обсягом медико-статистичних даних, що використовуються для розпізнавання дій медичних працівників на основі показників акселерометрів у визначений момент часу. У процесі розпізнавання застосовано ...
1164944
  Куприенко Т.И. Распознавание и дешифровка соположенных существительных при чтении английских газетных и научных текстов. / Т.И. Куприенко. – Киев, 1974. – 11 с.
1164945
  Кондратьев А.И. Распознавание и использование информационно-распознающих алгоритмов / А.И. Кондратьев. – Фрунзе, 1961. – 149с.
1164946
  Розенфельд А. Распознавание и обработка изображений с помощью вычеслительных машин / А. Розенфельд. – Москва : Мир, 1972. – 230 с.
1164947
  Козлов Е.А. Распознавание и подавление многократных волн в сейсморазведке. / Е.А. Козлов. – М., 1982. – 248с.
1164948
   Распознавание и синтез звуковых сигналов.. – Киев, 1987. – 84с.
1164949
  Кадомцев Василий Иванович Распознавание коммуникативной функции составляющих текста (письменной речи) : Автореф... канд. психол.наук: 21.00.01 / Кадомцев Василий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 25л.
1164950
  Стёпкин А.В. Распознавание конечных неориентированных графов коллективом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 161-169. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1164951
  Винцюк Т.К. Распознавание некоторых классов речевых сигналов. : Автореф... канд. техн.наук: / Винцюк Т.К.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1967. – 26л.
1164952
  Винцюк Т.К. Распознавание некоторых классов речевых сигналов. : Автореф... канд. техн.наук: / Винцюк Т.К.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1967. – 26л.
1164953
  Ковалевский В.А. Распознавание образов / В.А. Ковалевский. – К, 1970. – 94с.
1164954
   Распознавание образов. – К., 1973. – 130с.
1164955
   Распознавание образов. – Рига
Вып. 1. – 1974. – 142с.
1164956
   Распознавание образов. – Рига
Вып. 2. – 1974. – 80с.
1164957
   Распознавание образов в экономико-статистическом моделировании. – Новосибирск, 1974. – 227с.
1164958
   Распознавание образов и автоматизация проектирования робототехнических зрительных систем.. – Киев, 1982. – 93с.
1164959
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 1. – 1991. – 138 с.
1164960
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 2. – 1991. – 182 с.
1164961
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 3. – 1991. – 178 с.
1164962
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 4. – 1991. – 146 с.
1164963
  Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен / Р. Дуда, П. Харт. – Москва : Мир, 1976. – 512 с.
1164964
  Файн В.С. Распознавание образов и машинное понимание естественного языка / В.С. Файн. – Москва : Наука, 1987. – 176с.
1164965
   Распознавание образов и регрессионный анализ в экономических исследованиях. – Новосибирск, 1972. – 280 с.
1164966
   Распознавание образов.. – М., 1970. – 288с.
1164967
   Распознавание образов.. – Тарту, 1972. – 210с.
1164968
   Распознавание образов.. – М., 1973. – 292с.
1164969
   Распознавание образов.. – Киев, 1976. – 79с.
1164970
   Распознавание образов.. – М., 1977. – 126с.
1164971
   Распознавание образов.. – Киев, 1977. – 85с.
1164972
   Распознавание образов.. – Киев, 1978. – 72 с.
1164973
   Распознавание образов: состояние и перспективы / К. Верхаген, Р. Дейн, Ф. Грун, Й. Йостен, П. Вербек; Гуревич И.Б. – Москва : Радио и связь, 1985. – 103 с.
1164974
  Дмитриев А.К. Распознавание отказов в системах электроавтоматики / А.К. Дмитриев. – Л., 1983. – 102с.
1164975
  Гуднавичюс Распознавание речевых сигналов по их структурным свойствам / Гуднавичюс, В А-Р. – Л, 1977. – 62с.
1164976
  Бухаров М.В. Распознавание свойств ледяного покрова Арктики и Антарктики по измерениям микроволновым радиометром МТВЗА-ГЯ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 56-65 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
1164977
  Шуан Сунь Распознавание семантики падежа для целей автоматического перевода с русского языка на китайский (на примере творительного места и времени) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 116-124. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1164978
  Омельченко В.А. Распознавание сигналов по спектру в условиях априорной неопределенности : учеб. пособие / В.А. Омельченко. – Харьков : ХПИ, 1979. – 100 с.
1164979
   Распознавание слуховых образов.. – Новосибирск, 1970. – 338с.
1164980
  Сенин А.Г. Распознавание случайных сигналов / А.Г. Сенин. – Новосибирск, 1974. – 76с.
1164981
  Шабес Владимир Яковлевич Распознавание смысла с помощью семантико-синтаксического тезаруса. (На материале предложно-падежной многозначности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шабес Владимир Яковлевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 25л.
1164982
  Тарасова Е.С. Распознавание смыслового образа английского научно-технического текста : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.04 / Тарасова Е.С.; МВ и ССО БССР. Минский гос. ун-т. – 32л.
1164983
  Зацаринный Д.И. Распознавание типов рельефа с помощью ЭЦВМ "Мир-1" // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 11-14. – Бібліогр.: 4 назви
1164984
  Рифтин А.Д. Распознавание функциональных состояний организма на основе математического анализа сердечного ритма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 05.13.09 / Рифтин А. Д.; Ин-т кибернетики. – Киев, 1987. – 16 с.
1164985
  Хасанова Р.И. Распознавание эмоций дошкольниками с интеллектуальными нарушениями. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 307-314. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1, ч. 1). – ISSN 1995-0047
1164986
   Распознавания образов и системы технического зрения роботов.. – К., 1984. – 91с.
1164987
  Анисимов Б.В. Распознание и цифровая обработка изображений : учеб. пособие для вузов по спец. "ЭВМ" и "АСУ" / Анисимов Б.В., Курганов В.Д., Злобин В.К. – Москва : Высшая школа, 1983. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 292
1164988
   Распознание образов (изображений и речи).. – Киев, 1980. – 54с.
1164989
   Распознание образов и медицинская диагностика.. – Москва, 1972. – 328с.
1164990
   Распознание образов и системы технического зрения роботов.. – К., 1984. – 91с.
1164991
   Распознание образов при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1974. – 163с.
1164992
  Печерский Ю.Н. Распознание системы в природе, науке и технике / Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1986. – 153с.
1164993
  Богородченко С.И. Распознание схем электронных устройств : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Богородченко С. И.; ЧГУ им. Федьковича. – Черновцы, 1991. – 16л.
1164994
  Васильев В.И. Распознающие системы / В.И. Васильев. – Київ, 1969. – 292с.
1164995
  Васильев В.И. Распознающие системы / В.И. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1983. – 422с.
1164996
  Отхмезури Г.Л. Распознающие устройства с самоорганизацией входных элементов : Автореф... канд.технг.наук: / Отхмезури Г.Л.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1164997
  Соколинский Е.К. Расползающаяся библиография, или Пора навести порядок // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 10-16. – ISSN 0869-6020
1164998
   Расположение библиотеки Императорского Московского университета, сделанное библиотекарем Фердинандом Фредериком Рейссом. – Москва : В Университетской типографии, 1826
1164999
  Лаптева О.А. Расположение одиночного качественного прилагательного в составе артибутивного словочетания в русских тексатах XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Лаптева О. А.; АН СССР, Ин-т русск. яз. – Москва, 1963. – 24л.
1165000
  Остапенко В.И. Расположение определений по отношению к определяемому слову в "Письмах русского путешественника" Н.М.Карамзина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Остапенко В.И.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 19л.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,