Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1163001
  Дмитрієва О. "Представительство лиц, наиболее близких к украинской книге". Письменники, видавці, працівники книгарень і бібліотек у складі української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 41-46. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
1163002
  Пасюк П.Г. "Представлення" в соціальній взаємодії й поняття "соціальної ролі" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 103-104
1163003
  Сырчина М. "Прежде чем решить, стоит ли покидать родину и выезжать на учебу за границу, надо знать: Европа любит сдержаность и трудолюбие, а США - яркость, талант и... тоже трудолюбие". // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 25 октября (№ 193). – С. 22


  "... Американские и европейские дипломы не признаются в Украине официальным документом".
1163004
  Істин М. "Презентую поетично-центричність" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 114-118. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
1163005
  Чичкина Светлана "Президент-Отель": реорганизация "под ключ" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 23 : Фото
1163006
  Тимошенко Ю. "Президент не відмовився від ідеї йти на третій термін" // Дзеркало тижня. – 2003. - 31 трав.- 6 черв.


  [Пробл. проведення політ. реформи: Бесіда з лідером БЮТ, нар. депутатом України Юлією Тимошенко]
1163007
   "Президенти. Політичне лідерство: світові реалії, українська практика" - таку назву має фундаментальна робота Володимира Литвина, яка вийшла окремою книгою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 22 квітня (№ 69)
1163008
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1163009
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1163010
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1163011
  Журавський Є. "Президентські" приватні виконавці. Якими вони будуть? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 31
1163012
  Бляхер Л. "Презумпция невиновности". Метаморфозы политических институтов в России // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.77-91. – ISSN 1560-8913
1163013
   [Презентація книги] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (719). – С. 39. – ISSN 0236-1477


  Наєнко М. Іван Драч - лідер шістдесятництва. Спогад про поета. Київ: Освіта України, 2020. 86 с.
1163014
  Андреев В.В. Представители власти в России после Петра I : репринт : воспроизвидение изд. 1871 г. / Андреев В.В. – Минск : Межизлательственный фотоцентр, 1990. – IX, 427, [1] с. : ил.
1163015
  Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях / С.А. Кузнецов. – М., 1980. – 104с.
1163016
  Пекарский П.П. Представители Киевской учености в половине XVII столетия : Историко-литературные очерки. – [Санкт-Петербург], 1862. – C. 552-594, 196-228, 367-391. – Отд. оттиск из: Отечественные Записки, 1862, янв. с. 552-594, март. с.196-228; апрель с. 367-391
1163017
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ландо А.С.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1973. – 20л.
1163018
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе / А.С. Ландо. – Саратов, 1977. – 133с.
1163019
  Цымбалы В. Представители отдела Polypodiophyta в оранжерее Ботанического сада (Института) АН Молдовы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье изложена история интродукции и дан систиматический анализ коллекции папортников Ботанического сада (Института) АН Молдовы. Over the near thirty ]n the Botanical Garden (I) of Academy of Sciences was created the collection of ferns which ...
1163020
  Горохова С. Представители рода Juglans L. в ботанических садах и дендрариях России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приводятся сведения о растениях рода Juglans (систематика, биология, экология). Рассматривается их представленность в ботанических садах, парках и дендрариях России. Data on plants of genus Juglans (systematization, biology, ecology) are resulted. It ...
1163021
  Малзурова Л.Ц. Представители русского народа в бурятских преданиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-8. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
1163022
  Зайцев Ф.А. Представители сем. Nemopteridae [Neuroptera] в фауне Закавказья / Ф.А. Зайцев (Тифлис) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – С. 147-150


  Кавказский музей (Тифлис) Известия Кавказского музея / Издаваемые под редакцией д-ра Г.И. Радде, Директора Кавказского музея и Публичной библиотеки в Тифлисе. - Тифлис, 1897-1919. - К "Известиям" прилагаются годичные отчеты по Кавказскому музею и ...
1163023
  Ломинадзе Т.А. Представители семейства Macrocephalitidae из келловейских отложений Грузии и Севепрного Кавказа. : Автореф... Канд.геол-минер.наук: / Ломинадзе Т.А.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 20л.
1163024
   Представители семейства MAGNOLIACEAE JUSS., произрастающие в разных климатических зонах, в коллекциях ботанических садов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и Латвийского университета / Р. Палагеча, Н. Таран, А. Галениеце, С. Томсоне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Проведено сравнение видового состава листопадных магнолий, произрастающих в ботанических садах им. акад. А.В. Фомина НУЦ "Институт биологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Латвийского университета (Рига). 9 видов, 1 ...
1163025
  Магомедова М. Представители семейства Rosaceae в городской экосистеме Махачкалы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-150. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучена древесная флора покрытосеменных растений города Махачкалы. Подробно рассмотрено семейство Rosaceae. Определена структура семейства, его крупные роды, местные виды и экзоты. The angiosperms woody flora of Makhachkala is studied. Rosaceous ...
1163026
  Колесников А. Представитель // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.72-89. – ISSN 0321-1878
1163027
  Александрова Наталья Представитель Каталонии удостоен высокой награды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72 : Фото
1163028
  Родендорф Б.Б. Представитель отряда Protelytroptera из Уральской Перми : (Представлено акад. Борисяком 23.III.1939) / Б.Б. Родендорф. – Москва, 1939. – С. 505-508


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яколвевичу Кузнецову от автора 8.III.40
1163029
  Костылев Ю.А. Представитель сем. Vespidae (Hym.) из окрестностей Москвы. / Ю.А. Костылев, 1936. – 1с.
1163030
   Представительная система социалистического государства.. – М., 1981. – 256с.
1163031
  Шабанов М.Р. Представительная система ЧССР в период построения развитого социализма / М.Р. Шабанов. – Москва, 1979. – 222с.
1163032
  Дыльнов В Г. Представительные органы власти - главное звено социалистического самоуправления / В Г. Дыльнов, . – Саратов, 1986. – 47с.
1163033
  Кукушкин М.И. Представительные органы государственной власи МНР в механизме народовластия / М.И. Кукушкин. – Иркутск, 1984. – 216с.
1163034
  Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма / А. Мавлянов. – Душанбе, 1973. – 219с.
1163035
  Шабанов М.Р. Представительные учреждения в политической системе ЧССР. / М.Р. Шабанов. – Москва, 1987. – 187с.
1163036
  Беляева Наталия Представительские расходы турфирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-37 : Фото
1163037
  Долматов Г.М. Представительства "Интуриста" за границей (Организационно-правовые вопросы) / Долматов Г.М. – Москва, 1977. – 12 л.
1163038
  Зарайская С.М. Представительство блуждающего, верхнего гортанного и языкоглоточного нервов в коре больших полушарий головного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зарайская С.М. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 13 с.
1163039
  Андреев В.К. Представительство в гражданском праве : учеб. пособие / Андреев В.К. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1978. – 87 с.
1163040
  Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скловский К.И.; Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 15л.
1163041
  Розенберг Я.А. Представительство в советском гражданском процессе / Я.А. Розенберг. – Рига, 1981. – 147с.
1163042
  Чалый А.А. Представительство государства при заключении международных договоров : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Чалый А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1163043
  Чалый Александр Александрович Представительство государства при заключении международных договоров : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Чалый Александр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 125,25л.
1163044
  Штефан М.И. Представительство граждан в суде / М.И. Штефан. – Киев, 1991. – 230с.
1163045
  Белоновский В.Н. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века (теория, история, практика) / В.Н. Белоновский, А.В. Белоновский. – Москва : ПРИОР, 1999. – 272 с. – ISBN 5-7990-0368-3
1163046
  Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. / Е.Л. Невзгодина. – Томск, 1980. – 156с.
1163047
  Коль М.А. Представитеьство Китая в международном общении / М.А. Коль. – М., 1960. – 150с.
1163048
  Миллер Артур Представление : расказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 205-219. – ISSN 1130-6545
1163049
  Бабиков Г.В. Представление алгебр Клиффорда-Дирака и некоторые приложения : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабиков Г.В.; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1163050
  Гришков Александр Николаевич Представление алгебр Ли и конечномерные алгебры Мальцева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гришков Александр Николаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1163051
  Гайворонская Т.В. Представление аплитуд реакций, сводящихся к задаче трех тел, первыми диаграммами ряда итераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гайворонская Т.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 12л.
1163052
  Кузнецов В.Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур / В.Е. Кузнецов. – Москва : Наука, 1989. – 158 с.
1163053
  Тихенко С.И. Представление вещественных доказательств для судебной экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев, 1948. – [18] с. – Отд.отт. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, [133-150]}
1163054
  Ляхов Б.М. Представление главного магнитного поля Земли тремя диполями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Ляхов Б.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
1163055
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде разложения в ряд по эллипсоидальным функциям Ламе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 5л.
1163056
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде расположения в ряд по эллипсоидальным функциям : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 6л.
1163057
   Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.. – Москва, 1983. – 8 с.
1163058
  Прохватилов Е.В. Представление группы Пуанкаре в Е(2)-базисе и алгебра токов в системе бесконечного большого импульса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Прохватилов Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 8л.
1163059
   Представление дат и времени дня. Общие требования. ГОСТ 7.64-90. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 16 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1163060
  Козырский В.Г. Представление ДДС и нарушение автомодельности / В.Г. Козырский. – К, 1973. – 9с.
1163061
   Представление знаний в информационных технологиях.. – К., 1993. – 108с.
1163062
   Представление знаний в система искусственного интеллекта.. – М., 1980. – 155с.
1163063
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – С.
Т. В. – 1984. – 236с.
1163064
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – М.
Т. Д. – 1984. – 291с.
1163065
   Представление знаний и экспертные системы.. – Л., 1989. – 196с.
1163066
  Сокулина Представление знаний на фреймах средствами языка ФРЛ. / Сокулина, В.Н. Вакуленко. – Саратов, 1989. – 68с.
1163067
  Кандрашина Е.Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах / Е.Ю. Кандрашина, Л.В. Литвинцева, Д.А. Поспелов. – Москва : Наука, 1989. – 326 с.
1163068
  Целищев В.В. Представление знания как проблема эпистемологии теоретических конструкций / В.В. Целищев, А.В. Хлебалин // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 33-67. – ISSN 1560-7488
1163069
  Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектульных информационных системах. / В.Ш. Рубашкин. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
1163070
  Асельдеров З.М. Представление и восстановление графов / З.М. Асельдеров, Г.А. Донец ; отв. ред. Ф.И. Андон ; АН СССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192 с.
1163071
   Представление и использование знаний.. – Москва : Мир, 1989. – 220 с.
1163072
  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
1163073
  Александров В.В. Представление и обработка изображений : рекурсивный подход / В.В. Александров, Н.Д. Горский ; АН СССР, Ленингр. н.-и. ВЦ. – Ленинград : Наука, 1985. – 192 с.
1163074
  Самохвалов Е.А. Представление и преобразование функций при помощи мажоритарных операторов / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1965. – 30с.
1163075
  Дзагнидзе О.П. Представление измеримых функций двух переменных двойными рядами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзагнидзе О.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1163076
  Соболев В.Х. Представление интеграла уравнений статистической теории упругости через метагармонические функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соболев В.Х.; Сибирский металлургический ин-т им. С.Орджоникидзе. – Томск, 1953. – 5 с.
1163077
   Представление информации о природных факторах общественного здоровья в системах поддержки принятия решений / Г.В. Лобанов, О.П. Москаленко, Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, А.Ю. Зверева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1163078
  Галактионов А.И. Представление информации оператору / А.И. Галактионов. – М., 1969. – 137с.
1163079
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Веровский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1163080
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Дис... канд. филос.наук: / Веровский В. И.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1163081
  Дороговцев А.А. Представление Кларка для локальных времен самопересечения гауссовских интеграторов / А.А. Дороговцев, О.Л. Изюмцева, Н. Салхи // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1587-1614. – ISSN 1027-3190
1163082
  Минаев Ю.П. Представление классических интертипных отношений с помощью четырех удобных для пользователя дихотомий / Ю.П. Минаев, Э. Джойнтон // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 29-40 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 1680-4325
1163083
  Болтаев К.С. Представление многообразия решений в виде рядов и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сигнулярной линией : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтаев К. С.; Таджик.ГУ. – Душанбе, 1981. – 18л.
1163084
  Горохов В. Представление налоговой декларации по рентной плате // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 35-36
1163085
  Насонова Л.В. Представление некоторого класса функций посредством алгебраических полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Насонова Л.В.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
1163086
  Саттарова М.К. Представление неотрицательных кналитических функций конечной суммой квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саттарова М.К.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. математ. секц. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 10л.
1163087
  Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 159-162. – ISSN 0042-8779
1163088
  Павлов А.П. Представление о времени в истории, археологии и геологии. / А.П. Павлов. – Москва. – 24с.
1163089
  Антонов И.П. Представление о государствах как о субъектах международного публичного права в немецкой концепции XVII-XIX вв. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1163090
  Ковалева Г.П. Представление о духовности в трансцендентном онто-антропокосмизме Оригена: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 55-59. – ISSN 2073-9702
1163091
  Аррениус Св. Представление о мироздании на протяжении веков / Аррениус Св. ; пер. В. Станишевского ; предисл. А.И. Колмлгорова. – [Б. г.] : Сфинкс. – 216 с. : рис. – 28 рис. в тексте. – (Научно-популярная биб-ка "Сфинкс" ; т. ІІІ)
1163092
  Даниелян Н.В. Представление о научной рациональности в естественных науках с позиции конструктивизма // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 18-30. – ISSN 1560-7488
1163093
  Осинцев А.В. Представление о пророчестве в Бахаи и исламе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 172-175
1163094
  Аррениус Св. Представление о строении вселенной в различные времена / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского. – Москва : Природа, 1914. – 208 с. : рис. – С 27 рис. – (Популярная биб-ка для самообразования)
1163095
  Каширкина А.А. Представление о субъектах международного публичного права в классической доктрине XVII-XIX вв. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.48-55. – ISSN 1812-3910
1163096
  Чирвинская М.В. Представление о тектонике Днепровско-Донецкой впадины на основании результатов геофизических исследований / М.В. Чирвинская. – К., 1959. – 40с.
1163097
  Запрометова Ольга Представление об ограде Закона в его историческом развитии. Влияние культурного контекста на еврейскую экзегезу поздней античности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Тора ( досл. «вчення, закон») - Закон Мойсея, П"ятикнижжя Мойсеєве
1163098
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (Разрешение особенных точек алгебр. поверхностей) / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 134 с., 14 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1163099
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (разрежение особенных точек алгебраических поверхностей) : с 15 рисунками / Г.В.Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – II, 134 с. : 15 рис.
1163100
  Зубков Е.А. Представление образа "вора в законе" в романе "Золотой теленок" (часть 1) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 510-516
1163101
  Оболашвили Е.И. Представление общего интеграла системы дифференциальных уравнений колебания сферической оболочки через аналитические функции комплексной переменной и некоторые его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Оболашвили Е.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 6 с.
1163102
  Ногина И. Представление окончено // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Свободное судебное представительство штатного юрисконсульта предприятий или толкового соседа с доверенностью уходит в прошлое.
1163103
  Роганов Ю.В. Представление потенциалов от точечных источников для однородной изотропной среды в виде интегралов Бесселя-Меллина / Ю.В. Роганов, Р.М. Пак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 163-167. – Библиогр.: с. 167. – ISSN 0203-3100
1163104
   Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах : ГОСТ 7.29-80. – Москва, 1985. – 6 с.
1163105
   Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. ГОСТ 7.28-80. – Переиздание. Апрель 1982. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1163106
  Верейкини М.Б. Представление решения краевой задачи систем уравнений колебаний с запаздыванием / М.Б. Верейкини, Д.Я. Хусаипов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 9-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассматривается первая краевая задача для системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с чистым запаздыванием. С использованием метода Фурье нахождение решения сводится к решению задачи Штурма-Лиувиля для ...
1163107
   Представление следователей по делам несовершеннолетних.. – М., 1988. – 68с.
1163108
  Нагнойный Я.П. Представление следователя в порядке ст. 23 Уголовно-процесуального кодекса УССР // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 106-112
1163109
  Таирова-Яковлева Представление украинской казацкой элиты о подданстве русскому царю // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0132-1366
1163110
  Ребане Ю.К. Представление универсальных алгебр в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ребане Ю.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. алгебры. – М., 1969. – 4л.
1163111
  Ковалёва Е.Л. Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне / Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, Б.В. Тришкин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 66-72 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
1163112
  Башкиров Н.М. Представление федоровских пространственных групп симметрии конечными фигурами, заполянющими пространство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Башкиров Н.М.; Акад. наук СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1954. – 12л.
1163113
  Лоссиевская Т.В. Представление функций Грина вблизи границы и разрешимости обобщенных краевых задач для эллиптических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Лоссиевская Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
1163114
  Савенко С.М. Представление функционалов от случайных процессов и полей с независимыми причинами и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Савенко С. М.; КГУ. – К., 1985. – 13л.
1163115
  Бяшимов М. Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.274 / Бяшимов М.; АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1972. – 20л.
1163116
  Бяшимов М Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Бяшимов М,; АН ТССР. – Ашхабад, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.13-14
1163117
  Анисимов А.В. Представление чисел в двухбазисных системах счисления // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 17-28. – ISSN 0023-1274
1163118
  Коган Л.А. Представление чисел квадратичными формами / Л.А. Коган. – Ташкент, 1989. – 131 с.
1163119
  Борисова Л.В. и др. Представление чисел с плавающей запятой и арифметические действия над ними в ЭВМ / Л.В. и др. Борисова; Гурьянов В.М. – Саратов, 1981. – 71 с.
1163120
  Лаврик О.Л. Представление экологической информации на интернет-сайте ГПНТБ СО РАН / О.Л. Лаврик, Т.А. Калюжная, Л.Б. Шевченко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 202-205
1163121
  Ганзел И. Представление, дух и образование мыслей: Фреге, Гегель, Леонтьев и Ильенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 94-106. – ISSN 0042-8744
1163122
  Рудаков А.Н. Представления алгебр Ли в характеристике р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рудаков А.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1971. – 6л.
1163123
  Салий В.Н. Представления алгебраических систем L-отношениями : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Салий В.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 8л.
1163124
  Жолткевич Г.Н. Представления аппроксимативно-кончномерных С -алгебр и марковские состояни на них : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жолткевич Г. Н.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1983. – 17л.
1163125
  Футорный Вячеслав Михайлович Представления Аффинных алгебр Ли : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Футорный Вячеслав Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.164-171
1163126
  Лабутина Т.В. Представления британцев о русском народе в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-25. – ISSN 0042-8779
1163127
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1163128
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1163129
  Вассоевич Н.Б. Представления В.И. Вернадского о происхождении нефти / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1984. – 19с.
1163130
  Лион Ж. Представления Вейля, Индекс Маслова и тэта-ряды / Ж. Лион, М. Вернь. – М., 1983. – 217с.
1163131
  Минц М.М. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1163132
  Петрунина О.Е. Представления греков о судьбе Османской империи в XVIII - начале XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 44-54. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1163133
  Ли Сун Ген Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 7 с.
1163134
  Ли Сун Ген. Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц. : Дис... Канд. физико-мат. наук.: 01.01.06 / Ли Сун Ген.;. – К, 1986. – 80л. – Бібліогр.:л.79-80
1163135
  Желобенко Д.П. Представления групп Ли / Д.П. Желобенко, А.И. Штерн. – Москва : Наука, 1983. – 360 с. – (Справочная математическая библиотека)
1163136
  Юрик И.И. Представления группы P (1, n) SO (1, n) - базисе / И.И. Юрик, А.М. Гаврилик. – Киев, 1977. – 35 с.
1163137
  Гельфанд И.М. Представления группы вращений и группы Лоренца, их применения / И.М. Гельфанд. – Москва : Физматлит, 1958. – 368 с.
1163138
  Паранук В.И. Представления группы клеточно-треугольных матриц и спецальные функции, связанные с ними. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Паранук В.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1163139
  Зайцев А.А. Представления группы струй : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.; МГУ. – М, 1973. – 11л.
1163140
  Бондаренко В.М. Представления двухкомпонентных слабо пополненных частично упорядоченных множеств с условиями невырожденности: описание ручных и диких случаев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднання] T (S і T не перетинаються), обмеження яких на S і T є (якщо користуватися матричною мовою) квадратними невиродженими матрицями. Повністю описані всі випадки, ...
1163141
   Представления и квадратичные формы.. – Киев, 1979. – 152с.
1163142
  Белоногов В.А. Представления и характеры в теории конечных групп / В.А. Белоногов ; АН СССР, Уральское отд-ние. – Свердловск : [б. и.], 1990. – 384 с.
1163143
  Вострикова В.В. Представления идеологов либерализма в начале XX в. о государстве // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
1163144
  Рязанцев В.В. Представления иностранных студентов факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова о значимости русского языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 128-131. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1163145
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и q-дифференциальные уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Гроза Валентина Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 13 с.
1163146
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и дифференциальные уравнения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.06 / Гроза Валентина Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.129-135
1163147
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1163148
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 20л.
1163149
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1987. – 89л. – Бібліогр.:л.87-89
1163150
  Грунский И.С. и др. Представления конечных автоматов фрагментами поведения / И.С. и др. Грунский. – Киев, 1990. – 229с.
1163151
  Гудивок Петр Михайлович Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудивок Петр Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра высш. алгебры и геометрии. – Л., 1963. – 8л.
1163152
  Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич Представления конечных классических групп примитивными группами подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.139-142
1163153
  Ждан-Пушкин Представления конечных классических гурпп примитивными группами подстановок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 10л.
1163154
  Федосеев И.А. Представления конформной группы и некоторые их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Федосеев И.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1163155
  Снежкова Ирина Представления молодежи об элите и власти в России и Украине // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 49-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1163156
  Бляхер Л. Представления населения Дальнего Востока о китайских мигрантах (на рубеже XX-XXI вв.) / Л. Бляхер, Н. Пегин // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 154-172. – ISSN 1810-228Х
1163157
  Кириченко В.В. Представления наследственных, вполне разложимых и бассовых порядков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириченко В.В. ; АН СССР , Математич. ин-т. (Ленингр. отделение). – Ленинград, 1968. – 7 с.
1163158
  Багро О.В. Представления некоторых алгебр и категорий в категории гильбертовых пространств : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / О.В. Багро ; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 59 л. – Библиогр.: л. 90
1163159
  Журавлев А.Л. Представления о бедном и богатом человеке как феномен экономического сознания формирующейся личности / А.Л. Журавлев, Т.В. Дробышева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 46-68. – ISSN 0205-9592
1163160
  Мельникова Алла Александрова Представления о деятельности в русской ментальности : аспект языкового анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  Анализируется соответствие основных идей, заложенных в базовой грамматике русского языка, основным идеям, формирующим национальную ментальность в области деятельностной практики
1163161
  Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 2. – С.33-37. – ISSN 2073-9702
1163162
  Дейнека О.С. Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной стране // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1163163
  Беляева Е.В. Представления о корпоративной социальной ответственности в белорусском общественном дискурсе // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 178-187
1163164
  Плясовских М.В. Представления о красоте человека в системе этнокультурных стереотипов (на материале исландских саг) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 19-39. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1163165
  Владленова И.В. Представления о материи в постнеклассической науке // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1728-3671
1163166
  Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или адаптация? // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 69-91. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1163167
  Батюшкова И.В. Представления о причинах землетрясений в работах отечественных ученых / Батюшкова И.В. ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 80 с.
1163168
  Федоров С.Е. Представления о пространстве в"Книге Захватов Ирландии" - анахронизмы трайбализма / С.Е. Федоров, Ф.Е. Левин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 47-58. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1163169
  Полюшкевич О.А. Представления о социальной защищенности жителей России и Португалии // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 66-72. – ISSN 0132-1625
1163170
  Иванова Л.А. Представления об индивидуальности и истоки гуманизма Панетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1163171
  Гордеева О.В. Представления об околосмертных переживаниях в древнеиндийской эпической литературе (на материале "Махабхараты"): сопоставление с современным западным опытом / О.В. Гордеева, Е.В. Прибытков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 100-111. – ISSN 0042-8744
1163172
  Отрашевская В.В. Представления однопараметрических частично упорядоченных множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Отрашевская В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 13л.
1163173
  Гельфанд С.И. Представления полной линейной группы над конечным полем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Гельфанд С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1163174
  Симония В.Т. Представления полупростых алгебр Ли с двумерными максимальными разрешимыми подалгебрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симония В.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 21л.
1163175
  Тахиаос А.-Э. Представления преп. Паисия Величковского об аскетических и мистичес-ких сочинениях и их переводе // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 324-335
1163176
  Ковалев О.В. Представления пространственных групп и некоторые их приложения в физике твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалев О.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1961. – 10л.
1163177
  Ольшанский Г.Й. Представления редуктивных групп над локальными неархимедовыми полями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ольшанский Г.Й. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
1163178
  Фирдман Алекандр Исаевич Представления решений дифференциальных уравнений с частными производными в окрестности особого многообразия и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фирдман Алекандр Исаевич; Воронеж гос. ун-т им. Ленинского комспомола. – Воронеж, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1163179
  Бондаренко В.М. Представления с условиями невырожденности слабо пополненных частично упорядоченных множеств: категории Rk(S*T) конечного типа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднане з] Т, обмеження яких на S і Т є (якщо користуватися матричною мовою) квадратичними невиродженними матрицями. Описано всі випадки, коли задача про опис таких ...
1163180
  Тимошин А.С. Представления сетевых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошин А.С.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 9 с.
1163181
  Тимошин Анатолий Сергеевич Представления сетевых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тимошин Анатолий Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
1163182
  Айзенберг Н.Н. Представления сплетения конечных групп и их реализация на электронной цифровой машине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айзенберг Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1163183
  Давидова Д.С. Представления сплетенных q-бирешеток : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Давидова Диана Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 2012. – 15 с. – Парал. назв. на армян. яз. – Библиогр.: 8 назв.
1163184
  Вечерин А.В. Представления старшеклассников о рынке труда = В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 65-67. – ISSN 0016-7207
1163185
  Деев А.Д. Представления статистик дискриминантного анализа и асимптотические разложения при размерностях пространства, сравнимых с объемом выборок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Деев А.Д.; МГУ. – М., 1971. – 8л.
1163186
  Горбанюк А.Г. Представления унитарных подгрупп магнитных пространственных групп с антиповоротом, учет временной симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбанюк А. Г.; АН УССР, Ин-т физ. – К, 1975. – 22л.
1163187
  Кулик А.В. Представления философов эпохи Возрождения о способах упорядочения хаоса // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 19-24. – ISSN 2077-1800
1163188
  Савенко Сергей Михайлович Представления функционалов от случайных процессов и полей с независимыми приращениями и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Савенко Сергей Михайлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – К., 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1163189
  Багиян Рубен Арамаисович Представления характиристических функций типа Миттаг-Леффлера и их приложения к некоторым вопросам анализа : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.01 / Багиян Рубен Арамаисович; АН Арм ССР Ин-т математики. – Ереван, 1978. – 14л.
1163190
  Дроботенко В.С. Представления циклической группы над кольцом классов вычетов и теоретико-групповые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дроботенко В.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 9л.
1163191
  Четыркин К.Г. Представления Челлена-Лемана и Йоста-Лемана-Дайсона и их применения к изучению глубоконеупругих лептон-адронных реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Четыркин К.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1163192
  Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 3 (62). – С. 34-47
1163193
  Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі функціонування моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша". Проаналізовано вживання моделей зі складнопідрядною та складносурядною структурними основами. Статья посвящена проблеме функционирования ...
1163194
  Медведєв В.А. Представленість созофітів різного рівня охорони у трав"янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України / В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2017. – Т. 19. – С. 46-55. – ISSN 1682-2374
1163195
  Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 36-38
1163196
  Самсонов М. Представлення бібліотек на веб-сайті YOUTUBE // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 225-236. – ISSN 2224-9516
1163197
  Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 329-344. – ISSN 2224-9516


  "...М. Назаровець (КУ) розглядає використання бібліотеками ВНЗ можливостей соціальної мережі Facebook як нового засобу комунікацій з користувачами."
1163198
  Яценко О.М. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 250-268
1163199
  Стрілець Н.О. Представлення видань в інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 29-33


  Висвітлюється досвід Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка з представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.
1163200
  Стрілець Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (із досвіду ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
1163201
  Спіріна С.В. Представлення електронних ресурсів культурної спадщини: зарубіжний досвід // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 141-142. – ISBN 978-966-602-335-6
1163202
  Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 7-12
1163203
  Мамедова В.Г. Представлення загального розв"язку лінійних нестаціонарних систем з чистим запізненням / В.Г. Мамедова, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті приведено загальний розв"язок системи лінійних нестаціонарних рівнянь зі сталим запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, яка отримала назву запізнювального матричного експоненціала.
1163204
  Мацюк Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 19-23. – ISSN 1029-7200


  У статті рокривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах систематизації термінології предметної області. інформаційно- пошуковий тезаурус розглядається як мовна модель певної предметної об ласті. Аналізуються можливості ...
1163205
  Гаврилик Олександр Михайлович Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Гаврилик О.М.; НАНУ. Ін-тут теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1163206
  Бідна Т.О. Представлення інтелектуальних якостей жінки в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел "Gone with the Wind" // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 47-51
1163207
  Терещенко І. Представлення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг бібліотек у соціальних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 388-399. – ISSN 2224-9516
1163208
  Іоргов М.З. Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Іоргов М.З.; НАН України. Ін-тут теоретич. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1999. – 17л.
1163209
  Хемчян І. Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа / І. Хемчян, Н. Соколовська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 77-94. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні можливості використання інтернет-медіа порталів, відомих як соціальні мережі, з метою популяризації діяльності книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук ...
1163210
  Селіванова О.О. Представлення концептосфери мовної діяльності у фразеосистемі української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 3-12. – (Серія "Філологічні науки")
1163211
  Сурмач О.Я. Представлення концепту "БАГАТСТВО" у текстах американської художньої літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 234; 15 назв
1163212
  Кухарчук Є.О. Представлення науки України у провідних бібліометричних системах // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 415-418. – ISBN 978-966-02-7337-5
1163213
  Дубас Т. Представлення наукових видань у міжнародних наукометричних базах: видавничі стандарти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 339-349. – ISSN 2224-9516
1163214
  Чирков О.А. Представлення наукового доробку Володимира Барана у Вікіпедії та інших веб-ресурсах українською мовою // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 59-87
1163215
  Мараховський Л.Ф. Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України / Л.Ф. Мараховський, І.М. Козубцов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 60-68. – ISSN 2072-1692


  Висвітлено основний результат дисертаційного дослідження, щодо уявлення про наукове пізнання дійсності на основі фрактальної структури. Головною новизною є подальший розвиток інституту аспірантури. Перспектива подальших досліджень націлені на ...
1163216
  Донченко В.С. Представлення нейронних мереж динамічними системами / В.С. Донченко, Д.П. Сербаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано представлення нейронних мереж у вигляді динамічних систем та процедура навчання нейромереж за допомогою методів теорії оптимального керування. Ключові слова: нейронні мережі, динамічні системи, навчання. The article is devoted ...
1163217
  Вакаренко О.Г. Представлення результатів науково-видавничої діяльності у віртуальному просторі. Досвід видавничого дому "Академперіодика" НАН України / О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 83-102. – ISSN 1560-4926
1163218
  Бондарчук Ю. Представлення рішень за технологією MVC // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 55. – ISBN 978-966-8725-10-4
1163219
  Хусаінов Д.Я. Представлення роз"язку одновимірного рівняння коливання із запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням. Використовуються спеціальні функції: запізнюючий косинус та запізнюючий синусом. Ключові слова: одновимірне хвильове рівняння, запізнення, початкові умови, крайові умови, ряд ...
1163220
  Ляшко С. Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 33-34. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с.
1163221
  Недавня Б. Представлення феномена релігії, діяльності Церков та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду перебудови // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 465-474
1163222
  Уліщенко Віолетта Представлення чи ілюстрування? : презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1163223
  Уліщенко В. Представлення чи ілюстрування? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-50.
1163224
  Гогерчак Г.І. Представлення, аналіз та видобування знань з неструктурованих природномовних текстів / Г.І. Гогерчак, Н.П. Дарчук, С.Л. Кривий // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 164-183. – ISSN 1019-5262
1163225
  Луговий В. Представлено роботу академії у 2019 році / В. Луговий, І. Регейло // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2
1163226
   Представляем лауреатов : "За вклад в развитие круизного туризма". Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-40 : Фото
1163227
   Представляем лауреатов : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-52 : Фото
1163228
   Представляем мобильную версию платформы Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 6 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1163229
  Семенов С. Представляємо нову лауреатку нобелівської премії з літератури Анні Ерно // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 жовтня (№ 20). – С. 2
1163230
  Чугров Сергей Владиславович Представляю номер // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 0321-2017
1163231
  Ландо В.М. Представляюсь по случаю / В.М. Ландо. – Рига, 1972. – 120с.
1163232
  Гнідо В. Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-15-6
1163233
  Баталкіна В.І. Представник київської наукової школи фазових перетворень Олена Трохимівна Шиманська (до 90-річчя від дня народження) / В.І. Баталкіна, К.О. Андрєєва, С.О. Андрєєв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 40-46. – ISSN 2077-9496


  Традиції першої в Україні фізичної школи були відроджені в 1952 р., коли ректором Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка Голиком О.З. була створена кафедра молекулярної фізики.
1163234
  Колюх В. Представник Президента чи уряду? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 9-13
1163235
  Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розмежування понять представника та органу юридичної особи, проаналізовано правозастосовчу практику з цього питання та викладено власну позицію на цю проблематику. The basic theories concerning the deference ...
1163236
  Селіванов А. Представник та представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1163237
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. – Бібліогр. : л.214-221
1163238
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв
1163239
  Білокінь С.І. Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Публікація присвячена 100-річчю від дня народження Л.Д. Зафійовської.
1163240
  Сушко Н. Представник шляхетсько-козацького роду Дмитро Чечель // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 159-163. – ISBN 978-617-7674-81-7
1163241
  Шевчук Л.В. Представник, як третя особа у шлюбному договорі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1163242
  Кочарян С.Г. Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-79
1163243
  Смілянська А. Представники дипкорпусу заспівали "Щедрик" разом із хором КНУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 244)


  "З української народної пісні , що стала всесвітнім символом Різдва, розпочався вечір мистецтва і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Високі гості виконали "Щедрик" разом із народною хоровою капелою КНУ "Дніпро" під ...
1163244
   Представники духовенства - видатні дипломати планети // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 128-149. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9


  Італійський дипломат та мислитель Нікколо Макіавеллі, кардинал Рішельє - дипломат, засновник Французької академії, кардинал Мазаріні, геній французької дипломатії Шарль Моріс Талейран.
1163245
   Представники Київського університету права НАН України взяли участь у VI Міжнародній школі молодих учених-юристів «Держава в трансформаційному світі» (м. Москва, Російська Федерація) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 342
1163246
  Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 275-288. – ISSN 0320-4421


  Згадуються В.Д. Базилевич, М.Х. Бунге, М.М. Цитович, Г. К. Воблий, Д.І. Піхно та ін.
1163247
  Гордзієвська Л.П. Представники класу саговикових в оранжерейній культурі / Л.П. Гордзієвська, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про видовий склад саговикових у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Описано найстаріші екземпляри колекції. Розглянуто деякі шляхи поповнення колекції.
1163248
   Представники міжнародних організаціій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 556-563. – ISBN 966-7522-07-5
1163249
   Представники міжнародних організацій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 570-581. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1163250
   Представники міжнародного інституту розвитку інтелекту презентували MIND-освіту українським вченим // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4


  25 березня відбулася зустріч президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя з делегацією Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) - професором, директором, головою комісії з питань освіти ІМЕІ Джо ...
1163251
  Льовін С. Представники НАТО у ВІКНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Військовий інститут у рамках Днів НАТО відвідала делегація Північноатлантичного Альянсу на чолі з заст. Верховного головнокомандувача генералом М. Бієнеком для проведення брифінгів, семінарів з питань структури НАТО, завдань та викликів, які існують у ...
1163252
  Дмитрієва О. Представники органів місцевої влади та самоврядування - члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 45-49. – ISSN 2518-7341
1163253
  Аркуша О. Представники політичної еліти Галичини у Львові початку XX століття: між офіційним і приватним просторами // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 272-309. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1163254
  Комар-Мацинська Представники Ради Європи зустрілися з українцями / Комар-Мацинська, П. Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 4 серпня (№ 31). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  15 - 19 липня 2019 р. у Польщі відбулися зустрічі представників українських організацій з експертами Дорадчої комісії Рамкової конвенції про захист нацменшин при Раді Європи (РЄ).
1163255
  Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції" рослин родини Araceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Наведено відомості про цвітіння та плодоношення рослин родини Агасеа, інтродукованих у захищений ґрунт Ботанічного ...
1163256
  Баглай К. Представники родини Cactaceae Juss. як модельні об"єкти для демонстрації явища фасціації та утворення рослин-подушок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано для використання в навчальному процесі як модельні об"єкти 12 видів рослин, які утворюють рослини-подушки та 20 видів, на яких можна продемонструвати явище фасціації. 12 species of plants, which form plants pillows and 20 species, on ...
1163257
  Вашека О. Представники родини Osmundaceae Bercht. & J. Presl колекції папоротей у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. А.В.Фомина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей родини Osmundaceae, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 5 видів та З культивари. Наведені дані щодо походження окремих зразків, природних ареалів ...
1163258
  Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1163259
  Комарова О.О. Представники родини Доманицьких на сторінках газети "Свобода" (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 15-16
1163260
  Шульга О. Представники родини Огієвських і КПІ / О. Шульга, В. Соколов, С. Куций // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 65-72. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена унікальному роду Огієвських, представники декількох поколінь якого досягли значних успіхів в науці. В статті дається короткий біографічний огляд родинних зв"язків Огієвських, більш детально досліджуються біографії тих представників ...
1163261
  Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл, : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
1163262
  Сидоренко О.В. Представники роду Rauwolfia L. в колекції тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію, використання в навчальному процесі семи видів Rauwolfia L.
1163263
  Яцечко Т. Представники роду Дуніних на Волині // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 13-14. – ISBN 978-966-485-045-9
1163264
  Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
1163265
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 552-555. – ISBN 966-7522-07-5
1163266
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 567-569. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1163267
  Приліпко І. Представники церкви у художній інтерпретації І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 140-151. – ISSN 2520-6346


  Розкрито особливості зображення у прозі І. Нечуя-Левицького духовенства. З"ясовано специфіку моделювання образів, художні засоби й стиль творів. У контексті аналізу образної системи окреслено проблематику та церковно-релігійний контекст ...
1163268
  Пелешко А. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність / А. Пелешко, Є. Чернухін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-54. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто участь представників грецької православної церкви в боротьбі греків проти турецького панування. Особливу увагу приділено місцю православного духовенства у грецькому Просвітництві, яке підготувало основу для революції 1821 р. Проаналізовано ...
1163269
   Представники ЦЕРНу побували в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках підготовки матеріалів для ухвали рішення ЦЕРНу щодо набуття Україною статусу Асоційованого члена ЦЕРНу, днями з візитом до України приїздила спеціальна робоча група Ради Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Під час наради ...
1163270
  Старовойт С. Представники Чернігівщини в українській науці // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 170-176. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X


  Розглянуто документи особового походження видатних учених, що входять до складу Архівного фонду НАН України, як джерела до вивчення історії Чернігівщини.
1163271
   Представництва авіакомпанії UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26 : Іл.
1163272
   Представництва авіакомпанії UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26
1163273
  Тарасенко Н. Представництва бібліотек у соціальних мережах як джерело професійних інформаційних ресурсів для бібліотечних фахівців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 313-329. – ISSN 2224-9516
1163274
  Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні : (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Григорій Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування представництва; Ред. П.О. Кривонос. – Київ : Планета, 2004. – 350с. – ISBN 966-7522-13-Х
1163275
  Тичка Г. Представництва уряду ЗУНР у Парижі (1919-1923) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Л. Шелестак [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 19/20. – С. 211-220. – ISSN 2078-6077
1163276
  Аліменко О. Представництво адвокатом у спадкових справах: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 332-336
1163277
  Спасибо-Фатєєв Інна Представництво акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-63
1163278
  Пасічник А.В. Представництво в адміністративному процесі: від усунення протиріч до нових інститутів адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 133-142. – ISSN 2227-796X
1163279
  Гончаренко А. Представництво в акціонерних правовідносинах: зайве чи такещо потребує вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-78.
1163280
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 212-239
1163281
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1163282
  Чуєва О. Представництво в нотаріальній практиці. Актуальні питання посвідчення довіреності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – C. 111-119
1163283
  Сотнікова К. Представництво в нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 54-58
1163284
  Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 29-44. – ISSN 2224-9516
1163285
  Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 31-36.
1163286
  Гришко І.Л. Представництво в цивільному процесі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 325-327. – ISBN 966-660-151-6
1163287
  Ханик-Посполітак Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1163288
  Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Павлуник І.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1163289
  Павлуник Ігор Анатолійович Представництво в цивільному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252л. – Додаток: л.252-252. – Бібліогр.: л.230-252
1163290
  Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
1163291
  Ковач Л.Л. Представництво етнічних груп Донбаського регіону в органах державної влади в контексті реалізації державної етнонаціональної політики України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 28-31. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1163292
  Гнатюк М.М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1163293
  Черняхівська В.В. Представництво жінок у сфері державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 165-167
1163294
  Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді - конституційна функція прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.59-65
1163295
  Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді. Надання практичної допомоги прокуратурам районної ланки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 34-39
1163296
  Гаврилюк М. Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 5 (33) : Спеціальний випуск : Проблеми представницької діяльності органів прокуратури. – С. 5-8
1163297
  Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-99. – ISSN 0132-1331
1163298
  Гончар І.Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1163299
  Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.136-142. – ISSN 0132-1331
1163300
  Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 102-112. – ISSN 2308-0361
1163301
  Рєзнікова В.В. Представництво органом юридичної особи її інтересів у господарському процесі / В.В. Рєзнікова, О.В. Россильна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 153-161


  У статті досліджуються сутність, правова природа органу юридичної особи, а також особливості представництва ним інтересів юридичної особи в господарському процесі.
1163302
  Миронова Г. Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 117-128. – ISSN 1993-0909
1163303
  Біла Л. Представництво провідних освітянських бібліотек України у мережі Інтернет
1163304
  Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-163. – ISBN 966-7784-65-7
1163305
  Белоусова К.О. Представництво прокуратурою інтересів держави в нових умовах / К.О. Белоусова, В.О. Бєлоусов // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 277-279. – ISBN 978-617-616-077-9
1163306
  Ільків Н.В. Представництво прокуратурою інтересів держави у справах про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  На основі аналізу законодавства про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності та статус органів прокуратури досліджено питання процесуальної дієздатності прокурора на представництво державних інтересів у суді у справах ...
1163307
  Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
1163308
  Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-118.
1163309
  Ореховський Л.А. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Юридична ; Вип. 1)
1163310
  Лошицький М.В. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1163311
  Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян в суді. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.30-33
1163312
  Руденко М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-78.
1163313
  Радченко І.П. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 87-93. – ISSN 0201-7245
1163314
  Стефанчук М.М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-142-6
1163315
   Представництво прокурором інтересів держави в суді : підручник / [С.О. Белікова, Д.Т. Григор"єв, О.А. Козак та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.М. Козьякова, канд. юрид. наук, доц. Л.С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 290, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 289-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7500-64-2
1163316
  Севрук О Представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства: сучасний стан та перспективи / О Севрук, Д. Атаєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 93-97
1163317
  Ясиновська О.С. Представництво прокурором інтересів державних господарських об"єднань // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 98-106. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1163318
  Матвієць А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць, О. Снідевич // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 119-123


  "... Особливості реалізації".
1163319
  Прасов О.О. Представництво прокурором у суді у справах цивільної та адміністративної юрисдикції інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 161-165. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1163320
  Чабан С. Представництво сторін у виконавчому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.343-345. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1163321
  Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – С.26-28
1163322
  Цюра В.В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 42-47


  У статті розглядаються питання співвідношення двох правових категорій: посередництва та представництва. Обґрунтовуються критерії їх розмежування і визначаються шляхи вирішення проблемних питань правозастосовчої практики щодо розмежування вказаних ...
1163323
  Гушилик С.М. Представництво у господарському судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гушилик С.М.; Гушиляк Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1163324
  Гелецька І. Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб / І. Гелецька, Віталій Скиба // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 17-23. – ISSN 2663-5313
1163325
  Зейкан Я.П. Представництво у цивільному процесі / Я.П. Зейкан, В.В. Ігнатенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 92-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1163326
  Захарова О.С. Представництво у цивільному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 32-36
1163327
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 38-45
1163328
  Стрєльникова І.Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР У 1923 – на початку 1930 років // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1163329
  Якимчук О. Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 167-172. – ISSN 2524-0129
1163330
  Винокур І. Представництво як виклик для сучасної банківської системи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 11
1163331
  Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-79
1163332
  Вербицька О.О. Представницька (законодавча) влада за доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 170-173. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1163333
  Богів Я.С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 244-253. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1163334
  Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 159-163. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1163335
  Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристиква) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1163336
  Стефанчук М.М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 406-412. – ISBN 978-617-7404-86-5
1163337
  Чурін С. Представницька діяльність прокуратури Житомирщини ефективний спосіб захисту інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50
1163338
  Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 17-21
1163339
  Василевський А. Представницька діяльність щодо захисту житлових прав громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34.
1163340
  Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1163341
  Малахов С.О. Представницька функція прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-616-077-9
1163342
  Стефанчук М. Представницька функція прокуратури: перегляд концепту // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 43-47
1163343
  Величко О. Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 82-87. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1163344
  Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 17-20
1163345
  Чепель О.Д. Представницький мандат парламентарів: основні тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1163346
  Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 119-123
1163347
  Чернецька В О. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 98-101
1163348
  Шандра І. Представницькі організації буржуазії України пореформеного періоду: історіографія проблеми // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 109-116
1163349
  Заєць О. Представницькі та корпоративні організації торгової і промислової буржуазії у 1861-1917 рр. на Лівобережній Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 118-126. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1163350
  Возовикова Т. Предстартовый подсчет. На конкурентоспособность российских вузов уйдут десятки миллиардов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 3


  Лидеры российского высшего профессионального образования достигнут глобального признания еще не скоро. Возможно, лет через десять, как предположил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по повышению конкурентоспособности ...
1163351
  Ли Сун Ген Предстваления групп и алгебр ли ступенчатых матриц : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 7л.
1163352
  Ханано А.-Л. Предстваления циклических р-груп над кольцом классов вычетов по модулю р и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Ханано А.-Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 21л.
1163353
  Димитрій Предстоятель Української Церкви : (біографічний есей) / Архієпископ Димитрій (Рудюк). – Київ : Архангельський глас, 2009. – 95, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. також зазнач.: Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - 80
1163354
   Предстоящие изменения климатале : Совместный советско-американский отчет о климате и его изменениях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 271с.
1163355
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва
1. – 1959. – 576 с.
1163356
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
2. – 1959. – 752 с.
1163357
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
3. – 1959. – 472 с.
1163358
  Шевчук В.А. Предтеча : роман про Григорія Сковороду / В.А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 254 с.
1163359
  Шевчук В.А. Предтеча : роман / Василь Шевчук ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 358 с.
1163360
  Шевчук В.А. Предтеча : романи / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.
1163361
  Маканин В.С. Предтеча / В.С. Маканин. – М, 1983. – 224с.
1163362
  Лощилов И.Н. Предтеча / И.Н. Лощилов. – М., 1987. – 253с.
1163363
  Петров А. Предтеча // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0321-0383


  Моисеев Никита Николаевич (23 авг.-1917 г.- 29 февр. 2000 г.) К 90-летию со дня рождения. Московский физико-технический ин-т (МФТИ). Работал в Харьковском высшем авиац. тех. училище
1163364
  Медведев И. Предтеча Бонапарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 1812-867Х


  Луї Лазар Гош був блискучим полководцем в роки Великої французької революції
1163365
  Войцехівська І. Предтеча великих відкриттів // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 189. – ISSN 0869-3595
1163366
  Данилюк А. Предтеча космонавтики // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 222-224
1163367
  Шудря М. Предтеча марксизму на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 193-195
1163368
  Меліхов В. Предтеча перебудови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "12 лютого 1965 року популярний американський журнал "Тайм", що зазвичай друкував на обкладинці фото якогось політика або відомого у світі діяча культури, дуже здивував своїх постійних читачів. З обкладинки, підперши голову рукою, на них задумливо ...
1163369
  Алексеев В. Предтеча Переяславской рады = К 510-летнему юбилею вхождения Харьковщины в состав Русского государства // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 4


  В январе 2013 г. исполняется 359 лет Переяславской раде - знаковому событию, которому в советское время присвоили официальное название "воссоединение Украины с Россией", а до того именовали "воссоединение Руси". Нынче же этому событию пытаются дать еще ...
1163370
  Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-58. – ISSN 1609-5499
1163371
  Письмак Ю.А. Предтеча создания ЮНЕСКО (к 80-летию принятия Пакта Рериха) // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 72-78. – ISBN 978-966-190-989-1
1163372
  Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890-1910-х років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-65


  Висвітлено сприйняття спадщини Пантелеймона Куліша в добу українського раннього модерну. Творчість великого попередника привабила літературну молодь такими своїми рисами, як кордоцентризм, естетизм, індивідуалізм. Встановлено, що П. Куліш відіграв роль ...
1163373
  Сюндюков І. Предтеча української державности. Лев Ребет: політик, вчений, публіцист // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 12
1163374
  Барвінський Б.О. Предтеча університету ім. Франца I у Львові : (Критичні замітки до питання про генезу Львівського університету). – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1917. – 41 с. – Окр. відбиток з: Зап. наук. т-ва ім. Шевченка, т. 125, 1918
1163375
  Корж М.О. Предтеча, першоджерела та підгрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи : (до 110-річчя Інституту ім. проф. М.І. Ситенка) / М.О. Корж, О.А. Диннік // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 5-17. – ISSN 0030-5987


  Згадується проф. КУ Скворцов І.П.
1163376
  Гайдай О. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. – 112 с. – (Корінь і крона / Державний архів Тернопільської області ; Вип. 24). – ISBN 966-562-682-5
1163377
  Аничков Е.В. Предтечи и современники / Евг. Аничков. – Санкт-Петербург : Освобождение ; [Тип. "Север"]
Кн. 1 : [На Западе]. – 1910. – 444 с. – Введением к кн. является: Реализм и новые веяния / Евг. Аничков. - Прижизненное издание. - Кн. описана по РГБ, отсутствует обл.
1163378
  Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 90-98. – ISSN 0042-8744
1163379
  Мелентьев Ю.С. Предтечи свободы / Ю.С. Мелентьев. – М, 1976. – 64с.
1163380
  Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской литературе / М.Г. Альтшуллер. – 401с.
1163381
  Хейфец В.Л. Предтечи. Размышления о предыстории Коммунистической партии Венесуэлы / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 044-748Х
1163382
  Микитась В. Предтечі // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 11-30. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Національна культура в широкому розумінні слова - освіта, наука, література, мистецтво, - специфіка її історичного розвитку тісно взаємозв’язана з культурами інших народів, з якими вона постійно спілкується різними шляхами. Кожний народ у своєму ...
1163383
  Жукова К. Предтечі довженкової "Землі" в українській драматургії початку ХХ століття (тема села у п"єсах Любові Яновської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – 113-117
1163384
  Гирич І. Предтечі наукового грушевськознавства: В. Дорошенко і О. Оглоблин та зміна парадигми бачення постаті М. Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 141-192. – ISBN 978-966-02-9726-5
1163385
  Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 3-22


  Розглянуто об"єктивні й суб"єктивні чинники, що зумовлюють зародження та перебіг фінансових криз, їх фази. Виявлено вплив фінансової глобалізації на виникнення криз у фінансово-кредитній сфері. Проаналізовано закономірності й особливості фінансових ...
1163386
  Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 50-51. – ISSN 0130-5263
1163387
  Ениколопов С.Н. Предубежденность в контексте свойств личности / С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С.35-46. – ISSN 0205-9592
1163388
  Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и её эффективность / М.Ч. Когамов. – Караганда, 1986. – 68с.
1163389
  Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу / А.М. Жуков. – Саратов, 1990. – 103с.
1163390
  Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона / Э.А. Саркисова. – Минск, 1979. – 144с.
1163391
  Безруких Р.К. Предупредить преступление / Р.К. Безруких, Л. Николаева, И. Скорин. – Москва : Политиздат, 1978. – 95 с.
1163392
  Фалюшина Л.И. Предупреждающее кризис государственное управление. Возможно ли оно? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 8-11. – ISSN 1993-3541
1163393
  Владимирова Наталья Германовна Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1163394
  Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитческие аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1163395
  Рудык Б.И. Предупреждение аллергических заболеваний / Б.И. Рудык, В.А. Адо. – К., 1986. – 40с.
1163396
  Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
1163397
  Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по делам несовершеннолетних. / В.В. Устинова. – М., 1973. – 40с.
1163398
  Ястребов В.Б. Предупреждение бесхозяйственности / В.Б. Ястребов. – М., 1983. – 64с.
1163399
   Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем.. – К., 1971. – 109с.
1163400
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
1163401
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – Минск, 1987. – 173с.
1163402
   Предупреждение вредных привычек у школьников.. – М., 1990. – 99с.
1163403
  Соловьев А.С. Предупреждение гражданских правонарушений программное требование КПСС. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соловьев А.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Иваново, 1970. – 20л.
1163404
  Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных присшествий / В.И. Жулев. – Москва, 1989. – 221с.
1163405
  Бакшеев Н.С. Предупреждение женских болезней / Н.С. Бакшеев. – Москва : Знание, 1972. – 78 с. : ил. – (Нар. ун-т. Фак. здоровья ; 10)
1163406
  Астапов С.В. Предупреждение и борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель / Астапов С.В., Спенглер В.В. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 160 с. – Библиогр.: с. 158-159
1163407
  Васильев В.А. Предупреждение и исправление ошибок в произношении английских фонем / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 81с.
1163408
  Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических обшибок в школе / М.Т. Воронин. – Москва, 1963. – 79с.
1163409
   Предупреждение и коррекция ассоциального поведения учащихся профтехучилищ. – Л., 1991. – 59с.
1163410
   Предупреждение и лечение болезней на основе учения И.П.Павлова.. – Л., 1953. – 8с.
1163411
  Чоговадзе А.В. Предупреждение и лечение плоскостопия. / А.В. Чоговадзе. – Москва, 1965. – 51с.
1163412
  Астахов С.Н. Предупреждение и лечение расстройств мозгового кровообращения / Астахов С.Н. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 100 с. – (Научно-популярная медицинская литература)
1163413
  Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощений при геологоразведочном бурении / П.М. Тян. – М, 1980. – 166с.
1163414
  Коломоец А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М., 1985. – 220с.
1163415
  Самотой А.К. Предупреждение и ликвидация прихватов труб при бурении скважин / А.К. Самотой. – Москва : Недра. – 182с.
1163416
  Чепиков Виктор Тимофеевич Предупреждение и преодоление групповой замкнутости в процессе развития воспитательного коллектива : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Чепиков Виктор Тимофеевич; МВ и ССО БССР. Гомельский гос. ун-т. – Гомель, 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.178-195
1163417
  Чепиков В.Т. Предупреждение и преодоление групповой замкнутости учащихся в процессе развития воспитательного коллектива (на матер. восп. работы классных руковод. с подростками) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чепиков В.Т.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1163418
  Гладких П.А. Предупреждение и устранение колебаний нагнетательных установок / П.А. Гладких, С.А. Хачатурян. – М., 1964. – 276с.
1163419
  Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом / Н.П. Елизаров ; отв. ред. Шубин В.В. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 72 с. – (Серия "Библиотечка народного судьи")
1163420
  Ханютин Ю.М. Предупреждение из прошлого. / Ю.М. Ханютин. – М., 1968. – 285с.
1163421
  Дракина Наталья Ивановна Предупреждение коммуникативно значимых ошибок как средство интенсификации обучения устной речи : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Дракина Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1163422
  Вайнман А.Б. Предупреждение коррозии барабанных котлов / А.Б. Вайнман. – Москва, 1985. – 232 с.
1163423
  Голіна В.В. Предупреждение коррупции с использованием регионального опыта ее исследования / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
1163424
  Лихолоб В.Г. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. / В.Г. Лихолоб, А.И. Рощин. – К, 1988. – 47с.
1163425
  Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины / Н.Н. Хуторян; АН Украины, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1992. – 108с. – Библиогр.: с.103-109. – ISBN 5-12-002588-9
1163426
  Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.44-48
1163427
  Шаповалова Н.Л. Предупреждение неуспеваемости в 5 классе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шаповалова Н.Л.; М-вод просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1163428
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школе.. – М., 1950. – 91с.
1163429
  Суслов В.Г. Предупреждение неуспеваемости по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1163430
  Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. – Москва : Знание, 1989. – 77 с.
1163431
  Гребенюк Т.Б. Предупреждение неуспеваемости учащихся средних профтехучилищ / Т.Б. Гребенюк. – М., 1986. – 22с.
1163432
  Преображенскаая Е.П. Предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок в VI-VII классах. / Е.П. Преображенскаая, М.Е. Андрианова. – М., 1959. – 70с.
1163433
   Предупреждение орфографических ошибок учащихся V-VIII классов. : пособие для вчителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1965. – 280 с.
1163434
   Предупреждение отклонений в нравственном поведении молодежи : Библиогр. указ. психолого-пед. и правовой лит. за 1941-1987 гг. – Москва, 1989. – 326с.
1163435
  Косоножкин И.И. Предупреждение отсева учащихся из школы, как педагогическая проблема всеобщего среднего оброазования : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Косоножкин И. И.; НИИ общ. педагаг. АПН СССР. – М., 1974. – 21л.
1163436
  Компаниец Нонна Ивановна Предупреждение ошибок в грамматическом оформлении речевого высказывания : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Компаниец Нонна Ивановна; Ленинград. гос. университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1984. – 22л.
1163437
  Татиева Т.Н. Предупреждение ошибок в области французской неграмматической орфографии в письме студентов факультетов иностранных языков : Автореф... кандидата пед.наук: / Татиева Т.Н.; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра франц. яз. – Л., 1966. – 19л.
1163438
   Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и предложений / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 120 с.
1163439
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн, С Т. Пурвина; Андреевская-Левентерн Л.С., Пурвина Т.С. – Москва : Просвещение, 1972. – 79 с. – Список лит.: с. 5-6 (9 назв.)
1163440
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн Л.С., Пурвина Т.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1163441
  Кутепова Т.И. Предупреждение ошибок на уроках рисования : из опыта работы / Т.И. Кутепова. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1962. – 96 с.
1163442
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Л., 1957. – 108с.
1163443
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1966. – 111с.
1163444
   Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников.. – М., 1980. – 170с.
1163445
  Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / В.Ф. Бондаренко. – Минск : Народная асвета, 1986. – 79, [1] с. – (Учащимся о Советском государстве и праве)
1163446
  Кобец Н.г. Предупреждение правонарушений в производственном коллективе / Н.г. Кобец. – Москва, 1982. – 208с.
1163447
  Галинайтите Ю.В. Предупреждение правонарушений в среде рабочей молодежи / Ю.В. Галинайтите. – Вильнюс, 1984. – 207с.
1163448
  Давыденко Л.М. Предупреждение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности / Л.М. Давыденко. – Киев, 1983. – 48с.
1163449
  Афанасьев В.С. Предупреждение правонарушений в трудовом коллективе : учеб. пособ. / ЛГУ им. А.А. Жданова ; [В.С. Афанасьев и др.]. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 90, [1] с.
1163450
   Предупреждение правонарушений и охрана прав несовершеннолетних.. – М., 1977. – 568с.
1163451
  Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе / А.В. Заварзин. – Воронеж, 1983. – 112с.
1163452
  Касымова М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / М. Касымова, Р.Г. Аренберг. – Ташкент, 1972. – 163с.
1163453
  Литвинов В.В. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.В. Литвинов. – Киев, 1980. – 48с.
1163454
  Васильев В.Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 36с.
1163455
   Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.. – Минск, 1978. – 191с.
1163456
  Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1970. – 76с.
1163457
  Кожевникова А.П. Предупреждение правонарушений среди молодежи / А.П. Кожевникова, Г.М. Миньковский. – Москва, 1971. – 80с.
1163458
   Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. – Минск, 1969. – 148с.
1163459
  Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С.А. Емельянов. – Москва, 1980. – 119с.
1163460
  Михайленко П.П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – Москва, 1964. – 203с.
1163461
  Васильев А.Н. Предупреждение преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 30с.
1163462
   Предупреждение преступлений и иных правонарушений. – М., 1986. – 302с.
1163463
   Предупреждение преступлений и судебная экспертиза.. – Москва, 1968. – 191с.
1163464
  Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем / В.С. Зеленецкий. – Харьков, 1975. – 172 с.
1163465
  Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. – М., 1990. – 112с.
1163466
  Гринько С.Д. Предупреждение преступности в избирательном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 121-122. – ISSN 1684-2618
1163467
  Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Антонян Ю.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1163468
  Волков Ю.Н. Предупреждение производственного травматизма / Ю.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1964. – 95с.
1163469
  Никеров А.И. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся / А.И. Никеров. – Москва, 1985. – 144с.
1163470
  Костин А.Ю. Предупреждение путешествующим в тумане / А.Ю. Костин. – М., 1989. – 188с.
1163471
  Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой / К.С. Торосян. – Ереван, 1977. – 126с.
1163472
   Предупреждение рецидива преступлений.. – Томск, 1990. – 127с.
1163473
  Токарева М.Е. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолнтних / Токарева М.Е. – Москва, 1971. – 21 c.
1163474
  Торосян К.С. Предупреждение рецидивной преступности средствами прокурорского надзора / Торосян К.С. – Москва, 1973. – 25 c.
1163475
   Предупреждение семейно-бытовых правонарушений.. – М., 1989. – 234с.
1163476
  Ващенко В.Ф. Предупреждение смешания сходных написаний в 4-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Ващенко В.Ф.;. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1163477
  Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка / Н.А. Пленкин. – М-Л, 1964. – 151с.
1163478
  Кашепов В.П. Предупреждение судом преступлений несовершеннолетних / В.П. Кашепов, Ф.П. Фурсова. – М., 1979. – 96с.
1163479
  Спешнев Ф.Ф. Предупреждение травм при занятиях гимнастикой / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1951. – 108с.
1163480
  Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения / А.А. Шишко. – К, 1990. – 228с.
1163481
  Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. / В.И. Попов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 152 с.
1163482
  Аманов Х. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и здоровья в Туркменской ССР : учеб. пособие / Х. Аманов ; под ред. А.И. Харченко ; М-во высш. и сред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Респ. методкабинет Минвуза ТССР, 1986. – 119 с. – Библиогр.: с. 110-118
1163483
   Предупреждение хищений государственного и общественного имущества.. – Харьков, 1988. – 178с.
1163484
  Щербо А.Д. Предупреждение хищений государственного общественного имущества, совершаемых путем присвоения, растраты и злоупотребеления служебным положением. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щербо А.Д.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1163485
  Смеян Л.С. Предупреждение хищений зерна в сельском хозяйстве (по материалам Украинской ССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смеян Л.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 216 л. + Приложения: л. 212-216. – Библиогр.: л. 193-211
1163486
  Шаршеналиев А. Предупреждение хищений колхозного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 718 / Шаршеналиев А.; Всес.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М, 1971. – 16л.
1163487
   Предупреждение хищений социалистического имущества. – Москва, 1969. – 200с.
1163488
  Ястребов В.Б. Предупреждение хищений социалистического имущества на предприятиях / В.Б. Ястребов. – Москва, 1976. – 64 с.
1163489
  Кузнецова Н.Ф. Предупреждение хулиганства / Н.Ф. Кузнецова, И.П. Портнов. – М., 1983. – 64с.
1163490
  Самвелян В.М. Предупреждение экспериментальных гиперкинезов холинолитическими соединениями из группы диэтиламинопропиловых эфиров дифенилалкокси уксусной кислоты / В.М. Самвелян, Д.А. Герасимян, 1963. – С. 11-18. – ОТд. оттиск
1163491
  Шалагинов В.К. Предупрежденная трагедия / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1980. – 558 с.
1163492
  Винникова Т.Н. Предупрежление правонарушений и перевоспитание подростков средствами школ и общественности. : Автореф... канд. пед.наук: 13/730 / Винникова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1163493
   Предуслови за нормално функциониранье на пазарот во Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, Т.Б. Петковска, Петковска-Мирчевска, Митревска-Лазаревска; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін.] ; [ превод на англ. jазик Н. Боцевски ] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски институт. – Скопjе : Економски институт, 2000. – 167 с. – ISBN 9989-9707-3-3
1163494
  Возовикова Т. Предусмотрен присмотр. Олимпиады школьников решено транслировать в Интернете. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Перечень интеллектуальных состязаний, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), и сроки проведения очных и заочных туров будут опубликованы в ноябре. Результаты экспертной оценки заявок организаторов, предшествовавшей ...
1163495
   Предусмотрительные убийцы.. – М.
9. – 1992. – 255с.
1163496
  Рахилло И.С. Предутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
1163497
  Менюк Ж. Предутренним часом : стихи / Жеорже Менюк ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 127 с.
1163498
  Петрова Е. Предучилищна педагогика / Е. Петрова. – София, 1977. – 350 с.
1163499
  Аврамова С. Предучилищното възпитание с оглед на сьветските методи / София Аврамова. – София : Кн-во на Сьюза на бьгаро-сьветск. дружества. – 80 с.
1163500
  Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.153-163. – ISSN 0042-8744
1163501
   Предфронтальные краевые ледниковые образования. – Вильнюс, 1974. – 261с.
1163502
  Кахидзе М. Предчувствие : стихи / М.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
1163503
  Брагинский А.М. Предчувствие / А.М. Брагинский. – Х., 1966. – 22с.
1163504
  Пиница П.И. Предчувствие / П.И. Пиница. – Иркутск, 1968. – 19с.
1163505
  Соколов Г.Ф. Предчувствие / Г.Ф. Соколов. – Саратов, 1974. – 115с.
1163506
  Поснов Н.И. Предчувствие / Н.И. Поснов. – Тула, 1980. – 71с.
1163507
  Пыталев П.И. Предчувствие / П.И. Пыталев. – Симферополь, 1983. – 39с.
1163508
  Аршакуни О.К. Предчувствие : воспоминания о Ю.П. Спегальском / О.К. Аршакуни. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 206, [2] с.
1163509
  Богатко И.А. Предчувствие : литературно-критические статьи и очерки / И.А. Богатко. – Москва : Современник, 1990. – 301, [2] с.
1163510
  Баевский И.И. Предчувствие весны : стихи / Баевский И.И. – Калининград : Книжное издательство, 1968. – 36 с.
1163511
  Губарев В.Ф. Предчувствие весны / В.Ф. Губарев. – Челябинск, 1968. – 89с.
1163512
  Сосновский Валерий Предчувствие весны : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 13-14. – ISSN 0321-1878
1163513
  Щербаков Ю.Н. Предчувствие дороги. / Ю.Н. Щербаков. – Волгоград, 1989. – 62с.
1163514
  Песоцкий К.Ф. Предчувствие лета / К.Ф. Песоцкий. – М, 1990. – 335с.
1163515
  Шогенцуков Н. Предчувствие любви : стихи / Н. Шогенцуков. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. – 72 с.
1163516
  Гаврилов А.С. Предчувствие любви / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1968. – 47с.
1163517
  Кравцов А.А. Предчувствие любви / А.А. Кравцов. – М., 1980. – 110с.
1163518
  Каширин С.И. Предчувствие любви / С.И. Каширин. – Л., 1984. – 272с.
1163519
  Сапанжа Ольга Сергеевна Предчувствие музея : культурология музейности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются вопросы развития музейного организма во второй половине XX столетия. Автор представляет культурологический анализ категории "музейность"
1163520
  Кудинов В.Г. Предчувствие перемен. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1972. – 128с.
1163521
  Волобуев А.Т. Предчувствие полета / А.Т. Волобуев. – Москва, 1978. – 112с.
1163522
   Предчувствие портрета.. – Екатеринбург, 1992. – 157с.
1163523
  Гуцало Е. Предчувствие радости : повести и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 384 с. : ил.
1163524
  Блинов А. Предчувствие разворота // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Криза американської адміністрації
1163525
  Хохлов С. Предчувствие. / С. Хохлов. – Краснодар, 1991. – 111с.
1163526
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1984. – 367 с.
1163527
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга третья : Единство. – 1987. – 382 с.
1163528
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1989. – 303 с.
1163529
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 381с.
1163530
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 350с.
1163531
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1989. – 301с.
1163532
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1950. – 391с.
1163533
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1957. – 687с.
1163534
  Чекасина Т.М. Предшественник / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1989. – 348с.
1163535
   Предшественник Стоунхенджа : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1163536
  Роллан Р. Предшественники / Р. Роллан. – Ленинград, 1924. – 211 с.
1163537
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1951. – 199с.
1163538
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1951. – 198с.
1163539
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1956. – 204с.
1163540
  Плеханов Г.В. Предшественники К.Маркса и Ф.Энгельса / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 206с.
1163541
   Предшественники Колумба / Пер. с нем. А. Гиллессем // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – С. 225-250
1163542
  Теряев Г.В. Предшественники научного коммунизма / Г.В. Теряев. – М, 1965. – 88с.
1163543
  Соколов В.В. Предшественники научного коммунизма. / В.В. Соколов. – Москва, 1965. – 48с.
1163544
  Малинин В.А. Предшественники научного социализма в России / В.А. Малинин, М.И. Сидоров. – Москва, 1963. – 256с.
1163545
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 4-е изд. – Москва-Птгр.
1. – 1919. – 439с.
1163546
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 2-е изд., перераб. – Москва
1. – 1920. – 368с.
1163547
  Иконников В.С. Предшественники петровской реформы / [соч.] В. Иконникова. – Санкт-Петербург
[Ч.] 1 : Ближник боярин [Афанасий Лаврентьевич] Ордин-Нащокин. – 1883. – [85] с.
1163548
  Родзевич С.И. Предшественники Печорина во французской литературе : ["Рене" Шатобриана, "Адольф" Бенжамена Костана, "Исповедь сына века" А. де-Мюссе, "Оберман" Сенанкура] / С.И. Родзевич. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 48 с.


  Из книг. В. Мияковского. Шатобриан, Франсуа Рене де (1768-1848); Констан де Ребек, Бенджамен Анри (1767-1830); Мюссе, Альфред де (1810-1857)
1163549
  Труитт У.Г. Предшественники постмодернизма и его связь с классическим американским прагматизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.154-168. – ISSN 0042-8744
1163550
  Седов М.Г. Предшественники русской социал-демократии / М.Г. Седов. – М, 1964. – 46с.
1163551
  Фромметт Б. Предшественники Фурье и Оуэна. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 32с.
1163552
  Серебрякова Г.И. Предшествие : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 392с.
1163553
  Серебрякова Г.И. Предшествие / Г.И. Серебрякова. – Москва, 1966. – 112с.
1163554
  Серебрякова Г.И. Предшествие : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 356с.
1163555
  Серебрякова Г.И. Предшествие. / Г.И. Серебрякова. – София, 1968. – 362с.
1163556
   Предъявите улыбку!. – М., 1973. – 191с.
1163557
  Кудыба З. Предъявить участие // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
1163558
  Корухов Ю.Г. Предъявление для опрознания на предварительном следоствии и в суде. / Ю.Г. Корухов. – Москва, 1968. – 30с.
1163559
  Орлова Л.М. Предъявление иска в арбитраж / Л.М. Орлова. – Минск, 1983. – 80с.
1163560
  Фалькович М.С. Предъявление иска в государственный арбитраж / М.С. Фалькович. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 112 с.
1163561
  Дульнева Л.А. Предъявление иска в суде / Л.А. Дульнева. – Москва, 1966. – 49с.
1163562
  Фалькович М.С. Предъявление иска госарбитража / М.С. Фалькович. – Москва, 1971. – 54с.
1163563
  Цветков П.П. Предъявления для опознания в советском уголовногом процессе / П.П. Цветков. – Л., 1962. – 115с.
1163564
  Щелков В.С. Предынвестиционные исследования и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта / В.С. Щелков, Л.М. Белоусова, В.М. Блинков. – Москва : Финанстатинформ, 1999. – 248с. – (Инвестиционное проектирование). – ISBN 5-7866-0038-6
1163565
  Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа : история армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне / И.М. Дьяконов. – Ереван : Издательство Армянской АН СССР, 1968. – 263, [2] с.
1163566
  Платошкин Н.Н. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 13-18. – ISSN 0321-0626
1163567
  Никифоров Ю.А. Предыстория Второй мировой войны: некоторые проблемы историографии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 140-146. – ISSN 2070-9773
1163568
  Широкорад Л.Д. Предыстория и начальный период становления экономического факультета СПбГУ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-11. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1163569
  Эфендиев А. Предыстория и становление социалистического реализма в азербайджанской литературе / А. Эфендиев. – Баку, 1971. – 152с.
1163570
  Костенко А.А. Предыстория Института радиофизики и электроники НАН Украины / О О. Костенко, О.Й. Носич, Ю.М. Ранюк // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 102-135. – ISSN 0374-3896


  Освещена история организации в 1955 г. Ин-та радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины,создание Лаборатории № 1
1163571
  Иванова М.А. Предыстория колокольного звона: возникновение церковного звона-призыва в восточнохристианских обителях // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 22-35.
1163572
  Тих Н.А. Предыстория общества : Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 311с.
1163573
  Тих Н.А. Предыстория общества. Средства стадной коммуникации // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 24-29. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1163574
  Елсуков А.Н. Предыстория социологии / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 209 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-692-1
1163575
   Предьявите улыбку : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с. – (Компас)
1163576
  Мыльцев П. Преемник Савимби убит? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.13. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Анголе.]
1163577
  Джалагония В. Преемник Туркменбаши начал демонтаж "башизма" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1163578
  Смирнов Г.В. Преемники Архимеда / Г.В. Смирнов. – М., 1973. – 128с.
1163579
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [Украинская Академия Русистики]. – Киев : Радуга, 2006. – 72с. – Печатается по изд.: Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 2, - С.-Петербург,1895. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-55-9


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1163580
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [сост. и подготовил к печати А.А. Олейников]. – Киев : Радуга, 2007. – 208с. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 978-966-8325-78-6


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1163581
  Тростянский М. Преемники лучшей поры русской литературы.. – Киев, 1908. – 29 с.
1163582
  Исаевич Я.Д. Преемники первопечатника / Я.Д. Исаевич. – М, 1981. – 191с.
1163583
  Валишевский К. Ф. Преемники Петра / Перевод с франц. Н. Васина. – Москва : Сов. проблемы, 1912. – 354 с.
1163584
  Валишевский К. Преемники Петра. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 359с.
1163585
  Сенченко М. Преемптивна війна : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-46
1163586
  Сенченко М. Преемптивна війна : [початок] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-6
1163587
  Наконечная Т.В. Преемсвенность в развитии советского права / Т.В. Наконечная. – К., 1987. – 102с.
1163588
  Ладыгина А.Б. Преемственность -- закономерность развития художественной культуры (соотношение народности, партийности, современности) : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.04 / Ладыгина А.Б.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. Каф. ист. философ. и логики. – Минск, 1974. – 43л.
1163589
  Гайворонская О.В. Преемственность - закономерность идеологического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гайворонская О.В.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Баку, 1968. – 23л.
1163590
  Леонов Б.А. Преемственность / Б.А. Леонов. – М : Военное издательство, 1975. – 294 с.
1163591
  Ковский В.Е. Преемственность / В.Е. Ковский. – М., 1981. – 64с.
1163592
  Мертвищев О.Д. Преемственность буржуазных и реформистских теорий империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мертвищев О.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1163593
  Мухина А.Ф. Преемственность в изучении элементов синтаксиса во втором-четвертом классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухина А.Ф.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 22л.
1163594
  Депенчук Л.П. Преемственность в истории естествознания и научные ценности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1163595
  Исмаилов Фазылжан Юсупович Преемственность в историческом процессе. / Исмаилов Фазылжан Юсупович. – Ташкент, 1989. – 173с.
1163596
   Преемственность в музыкально-эстетическом воспитании учащейся молодежи: содержание, формы, методы. – Свердловск, 1985. – 103с.
1163597
  Мирошников О.А. Преемственность в Новое время: традиция и модернизация // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 265-268. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье идет речь о соотношении старого и нового в процессе модернизации.
1163598
   Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в V-VII классах.. – М., 1961. – 280с.
1163599
  Лапушкина Л.И. Преемственность в обучении финансовой математике школьников и студентов экономических специальностей / Л.И. Лапушкина, К.Н. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 83-87
1163600
  Щербик Д.В. Преемственность в общегосударственном, феодальном и манориальном праве Великого княжества Литовского // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1163601
  Попова И.А. Преемственность в первоначальном обучении математике в подготовительных группах детских садов и первых классах школ. : Автореф... канд. пед.наук: / Попова И.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1163602
  Швеков Г.В. Преемственность в праве / Г.В. Швеков. – Москва, 1983. – 87 с.
1163603
  Неновски Н. Преемственность в праве. / Н. Неновски. – Москва, 1977. – 168с.
1163604
  Депенчук Л.П. Преемственность в развитии естествознания / Л.П. Депенчук. – К., 1988. – 125с.
1163605
   Преемственность в развитии жаров русской литературы.. – М., 1979. – 83 с.
1163606
  Манеев А.К. Преемственность в развитии категорий пространства, времени и движения / А.К. Манеев. – Минск, 1971. – 156с.
1163607
  Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры / Э.А. Баллер ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва : Наука, 1969. – 295 с.
1163608
  Каирян В.М. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. / В.М. Каирян. – М., 1971. – 212с.
1163609
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – Л, 1975. – 159с.
1163610
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1978. – 223с.
1163611
  Ситкина Елена Аркадьевна Преемственность в развитии современного музыкального искусства (На материале нововенской школы) : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Ситкина Елена Аркадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.133-147
1163612
  Ситкина Е.А. Преемственность в развитии современного музыкального искусства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Ситкина Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
1163613
  Лашин А.Г. Преемственность в развитии социалистической демократии / А.Г. Лашин. – Москва, 1968. – 96с.
1163614
  Деликатный К.Г. Преемственность в системе "школа - вуз" / К.Г. Деликатный; О-во "Знание" Украинской ССР. – Киев, 1986. – 48с. – (Педагогическая / О-во "Знание" Украинской ССР ; Сер. 7 : № 9)
1163615
  Кустов Ю.А. Преемственность в системе подготовки технических специалистов / Ю.А. Кустов. – Саратов, 1982. – 273с.
1163616
  Лебедева М.Н. Преемственность в содержании и метода обучения в 4 и 5 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедева М. Н.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 14л.
1163617
  Чукут Светлана Анатольевна Преемственность в сфере духовной культуры : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Чукут Светлана Анатольевна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
1163618
  Мукашев З.А. Преемственность в философии / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1163619
  Савина С.Н. Преемственность в эстетическом воспитании между среденей школой и педагогическим институтом : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Савина С. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – л.
1163620
  Галай Е. Преемственность видов практики в процессе подготовки студентов по специальности "Геоэкология" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 21-25. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1163621
  Яранцева Н.А. Преемственность и взаимодействие культур в художественной жизни общества / Н.А. Яранцева. – Киев, 1990. – 157с.
1163622
  Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке / А.Н. Антонов. – Москва : МГУ, 1985. – 171 с. – Библиогр.: с. 155-170
1163623
  Олейник А.Н. Преемственность и изменчивость превалирующей модели власти: "эффект колеи" в российской истории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-66. – ISSN 0869-0499
1163624
   Преемственность и инновации в развитии древних культур.. – Л., 1981. – 116с.
1163625
   Преемственность и новизна в государственно-правовом развитии России. – Москва, 1996. – 42 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-012329-Х
1163626
  Султанов К.К. Преемственность и обновление / К.К. Султанов. – М., 1985. – 64с.
1163627
   Преемственность и перспективность в обучении русскому языку.. – М., 1982. – 128с.
1163628
   Преемственность и перспективность в развитии речи школьников.. – Л., 1983. – 133с.
1163629
  Умрилова Н.М. Преемственность и перспективность при изучении грамматики украинского языка в средних классах общеобразовательной школы. (На материале морфологии). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Умрилова Н.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев, 1968. – 22л.
1163630
  Трутнев И.А. Преемственность и различие архитектуры Киевского государства (XI - начала XII вв.) в культовых постройках Киевского княжества (середины XII - начала XIII вв.) // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2017. – Вып. 17. – С. 6-15
1163631
  Сенашенко В.С. Преемственность и сопряжение основных образовательных программ в структуре непрерывного образования / В.С. Сенашенко, Н.А. Вострикова, В.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
1163632
  Мукашев З.А. Преемственность как момент развития / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
1163633
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность математического образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1163634
   Преемственность между детским садом и школой в формировании личности детей дошкольного и младшего возраста.. – Рига, 1986. – 114с.
1163635
  Костев В.М. Преемственность методологических принципов научно-технического прогресса: история и современность // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1163636
  Семенов И.С. Преемственность научного знания в ее социокультурном аспекте // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1163637
  Чеснова Л.В. Преемственность научных школ в энтомологии / Л.В. Чеснова. – Москва, 1980. – 174с.
1163638
  Исаев Э.А. Преемственность некоторых типов синепотических процессов / Э.А. Исаев. – Л, 1958. – 196с.
1163639
  Сенашенко В.С. Преемственность образовательных программ как основа непрерывности образования / В.С. Сенашенко, В.А. Кузнецова, Н.А. Вострикова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 6-15. – ISSN 0321-0383
1163640
  Андрейченко Н.М. Преемственность по-ленински : у истоков единства сов. многонац. поэзии / Андрейченко Н.М. – Киев : Вища школа, 1988. – 140, [2] с. – Библиогр.: с. 135-141
1163641
  Воловик В.И. Преемственность поколений / В.И. Воловик. – Москва, 1973. – 64с.
1163642
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шевырногова Л.А.; МИНХ. – М., 1981. – 20л.
1163643
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества / Л.А. Шевырногова. – Красноярск, 1983. – 110с.
1163644
  Воловик В.И. Преемственность поколений и прогресс социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Воловик В.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
1163645
  Савенков А.И. Преемственность поколений и трудовые династии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савенков А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 18л.
1163646
   Преемственность поколений как социологическая проблема.. – М., 1973. – 295с.
1163647
  Петров Н.И. Преемственность поколений рабочего класса в сфере труда / Н.И. Петров. – Саратов, 1981. – 59с.
1163648
  Клепов В.Н. Преемственность поколений рабочего класса в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клепов В.Н.; Высшая космосольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 19л.
1163649
  Федирко П.С. Преемственность поколений. / П.С. Федирко. – М, 1980. – 239с.
1163650
  Акопов М.А. Преемственность политики КПСС : Стенограмма лекции / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1984. – 24 с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1163651
   Преемственность при обучении иностранцев русскому языку.. – М., 1981. – 168с.
1163652
  Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / Ю.А. Кустов. – Свердловск, 1990. – 117с.
1163653
  Андреев А.Л. Преемственность развития образования в дореволюционной и советской России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1163654
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Интегрированные многоуровневые системы непрерывного профессионального образования, разработанные во многих вузах России, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными. Реализация, например, содержания математического образования в ...
1163655
  Зайниев Р.М. Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х
1163656
  Лихач В.М. Преемственность содержания трудового обучения и профессиональной подготовки учащихся. / В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. – М., 1990. – 109с.
1163657
  Смоляк И.Н. Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Дис... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк И.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.198
1163658
  Смоляк Игорь Николаевич Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Автореф... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк Игорь Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1163659
   Преемственность стахановских традиций.. – М., 1985. – 224с.
1163660
  Капичников А.И. Преемственность формирования учебной мотивации в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / А.И. Капичников, О.В. Романова, О.Б. Капичникова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 36-38. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования учебных мотивов студентов в условиях трехступенчатого высшего образования. Акцент сделан на проблеме преемственности в процессе формирования мотивов учебной деятельности, актуализированной в связи с новой концепцией ...
1163661
  Александрова Н.Б. Преемственность элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 46-54. – ISSN 0869-561Х


  В статье дана характеристика модели условий преемственности элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах, составленной на основании компетентностного подхода. Анализируются организационно-педагогические условия, задающиеся стратегической ...
1163662
  Григорьев В.М. Преемственность этнокультурного воспитания в семье и учреждениях образования / В.М. Григорьев, Д.В. Мучкаева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 49-57. – ISSN 0869-561Х
1163663
  Степанов В.Т. Преемственность. / В.Т. Степанов. – М, 1972. – 158с.
1163664
  Катков М.М. Преемство в праве наследования // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 287-302. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1163665
  Катков М.М. Преемство в праве наследования по римскому и современному праву / Исследование М. Каткова. – [Москва] : Т-во типо-литография Владимир Чечерин в Москве, 1904. – X, 262 с. – Библиогр.: с. VII-X
1163666
  Кассо Л.А. Преемство наследника в обязательствах наследодателя / иссл. Л. Кассо. – Юрьев : Тип. К. Матисена, 1895. – [8], 209 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Аннотация: Настоящее исследование является в сущности комментарием к п. 1 ст. 1259 нашего Свода Гражданских Законов. В издании опубликованы главные моменты преемства наследника в пассиве наследодателя. В 1895 году Кассо защитил при юридическом ...
1163667
  Володин Б.Г. Прежде всего - не повреди! / Б.Г. Володин. – Москва : Знание, 1970. – 61 с.
1163668
  Иванов М.А. Прежде всего мы - родители / М.А. Иванов. – Москва, 1986. – 224 с.
1163669
  Суменов Н.М. Прежде всего я артист / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1991. – 52с.
1163670
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: "Поехали!" / А.Б. Дихтярь. – М., 1987. – 240с.
1163671
  Пугина Алла Прежде чем скомандовать "Мотор!" : Библиотека старейшей кинофабрики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1727-4893


  Что нужно, чтобы снять кино? Режиссер, хороший сценарий, талантливые актёры и... библиотека.
1163672
  Вурцбергер Карл Прежде чем увянут листья / Вурцбергер Карл. – Москва : Военное издательство, 1985. – 287 с.
1163673
  Татарчук Т.Ф. Преждевременная недостаточность яичников синдром или диагноз / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Н. Тутченко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 16-22. – ISSN 2309-4117
1163674
  Жотев Д. Преживени разкази / Д. Жотев. – 2-е изд. – София, 1976. – 138с.
1163675
  Дмитриев О.М. Прежний счет. / О.М. Дмитриев. – М., 1978. – 136с.
1163676
  Петков Любен През голямата зима : Кучешки разкази / Петков Любен. – София : Вулкан-4, 1999. – 142с. – ISBN 954-488-022-4
1163677
  Росен П. През гори зелени / П. Росен. – София, 1982. – 534с.
1163678
  Томалевски Г. През зеницата на есето. / Г. Томалевски. – Варна, 1983. – 233с.
1163679
  Грубешлиева М. През иглено ухо / М. Грубешлиева. – София, 1948. – 414с.
1163680
  Баранов В.Ф. Презент : сатир. роман / Віктор Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350, [1] с. : іл.
1163681
  Есликова Презентация как вид рекламной деятельности / Есликова, В. Захарчук // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.128-132
1163682
  Шевякова Э.Н. Презентация книги "Западное литературоведение 20 века: Энциклопедия" (Москва, 12 октября 2004 г.) // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 106-109. – ISSN 1562-1391
1163683
   Презентация неизвестной Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 6. – ISSN 1998-8044
1163684
   Презентация нового решения - Amadeus Content LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1163685
  Суханова Н.А. Презентация полнотекстовых электронных указателей - новая форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном университете / Наталья Афанасьевна Суханова, Татьяна Валерьевна Поликарпова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 33-35. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлена современная форма библиографической работы - презентация полнотекстовых электронных указателей. Описываются алгоритм создания полнотекстового указателя, его структура и место в электронной библиотеке, преимущества перед печатными ...
1163686
   Презентация рубрики "Детский отдых": разговор с экспертом "Солвекс-трэвэл" Галиной Скворцой : все лучшее - детям. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 56-58
1163687
  Турко Анна Презентация туристских возможностей: "Вьетнам - скрытое очарование" = Восходящая звезда мировой туриндустрии : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 10 : Фото
1163688
  Тіллі Р. Презентації = Presentations / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-768-9
1163689
  Дацюк Г. Презентації "Запізнілого вороття" в Києві та Варшаві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 3


  Проф. М. Тимошик упродовж кількох останніх років здійснює в Україні та за кордоном унікальний тур-презентацію канадсько-українського видавничого проекту "Запізніле вороття". В її основі - досі не друкована творча і наукова спадщина І. Огієнка ...
1163690
  Домановська М. Презентації візантиністичних студій на XII Археологічному з"їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 381-390. – ISSN 2310-3310
1163691
  Новікова Л. Презентації історії Правобережної та Лівобережної України в модерних регіонально-історичних текстах: до постановки проблеми // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 91-99. – ISSN 2519-2523
1163692
  Свиридюк Н. Презентаційна діяльність Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
1163693
  Добровольська Ольга Презентаційні продажі в ресторані. Як навчати та залучати офіціантів // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 42-49 : фото
1163694
  Сокіл В. Презентаційні розмисли: фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 40-44. – ISSN 0130-6936
1163695
   Презентація-огляд ринку консалтингових послуг в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 46-53. – ISSN 1606-3732
1163696
  Кассен Б. Презентація // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 284-290


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europeen des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей — українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1163697
  Куций С. Презентація // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131. : Михайло Максимович. – ISSN 0130-1799


  Скульптурна композиція: Михайло Максимович, 2004, бронза.
1163698
  Кремень В. Презентація "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1-2
1163699
  Овсянникова-Мелентьєва Презентація "Художньої літератури України" // Національний культурний центр України - Шевченків дім у Москві / В. Мельниченко, Овсянникова-Мелентьєва, О. Марченко, Ю. Безкровний. – Москва : Домашня бібліотека, 2014. – С. 251-253. – ISBN 978-5-42700-101-4


  У Національному культурному центрі України в Москві відбулася презентація книги Михайла Наєнка "Художня література України. Від міфів до модерну і реальності".
1163700
  Гутиря В. Презентація : пам"ятник Василю Стусу в м. Краматорську, 2021 // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 111. – ISSN 0130-1799
1163701
  Фабіан М.П. Презентація 33-томного видання наукових праць професора Петра Лизанця // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 347-356. – ISBN 978-617-7132-32-4
1163702
  Кузьменко Ю. Презентація 6-го тому "Історії української літератури" Ю. Коваліва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
1163703
  Дюфор М. Презентація арт-бутік готелю "Casa Illica" як складової нового формату організації індивідуальних турів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 26-28


  Презентація арт-бутік готелю "Casa Illica" як складової нового формату організації індивідуальних турів.
1163704
  Марченко Н.П. Презентація біографічного знання в сучасних українських біографічних виданнях для дітей і підлітків // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 53-69. – ISSN 2520-2855
1163705
  Адаменко М. Презентація в стилі ted: на яких аспектах зосереджуються бібліотеки різних країн? (за матеріалами інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 23-26


  Автор статті пропонує бібліотекарям, що готуються до публічного виступу, підготувати TED-презентацію, поєднавши у виступі сторітелінг із візуальним рядом. Це допоможе бібліотекарям ефективніше комунікувати з громадою та надати їй доступний ...
1163706
  Михальчик В. Презентація в Торонто // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 1, 9


  Творчий портрет Ліди Палій.
1163707
  Озоліна О. Презентація виставки "Слово, обірване у Биківні" у Книжковій палаті України ім. І. Федорова // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 5


  17 березня в Книжковій палаті України ім. І. Федорова відбулася презентація фотодокументальної виставки "Слово, обірване у Биківні". Для створення фотодокументальних банерів використано матеріали з різних архівних фондів, в тому числі з фондів Наукової ...
1163708
  Неіленко С. Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 76-84. – ISSN 2522-1272
1163709
  Сидоренко О. Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі пізнього Середньовіччя та Відродження // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 144-154
1163710
  Сидоренко О.В. Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі Пізнього Середньовіччя та Відродження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 236-242. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1163711
  Стовбун-Кременецький Презентація генія: Митрополит Іларіон Київський і його національна ідея / М. Стовбун-Кременецький. – Київ : [б. в.], 2009. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93


  У пр. № 1718228 напис: Хрещення Ольги, Володимира, Русі в цілому див. https://independent.academia.edu/Микола Богданов?s=welcome
1163712
   Презентація двадцять першого випуску наукового щорічника "Україна дипломатична" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 2663-2675
1163713
  Волинський Є. Презентація двотомника Осипа Мандельштама українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
1163714
   Презентація документального фільму // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті відбувся перегляд документального фільму режисера Тараса Химича "Хроніка української повстанської армії 1942-1954 рр". Консультантами стрічки виступили професор Іван Патриляк і кандидат історичних наук Олександр Пагіря. У ...
1163715
   Презентація документального фільму "Донеччина заповідна - насіння життя!" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 13 : фото,
1163716
  Щербанюк О. Презентація другої монографії колективу вчених і практиків "Новий шлях до права" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 липня (№ 133)


  9 липня 2021 року в Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ця подія - оприлюднення наукового видання "Новий шлях до права". Монографія за оригінальною концепцією була підготовлена у двох версіях провідними вченами України, суддями ...
1163717
  Горбаль М. Презентація життя : (версія роману) / Микола Горбаль. – Київ : [б. в.], 2006. – 399, [1] c. : іл. – На авантит. арк. Світлій пам"яті Івана, Леоніди та Надії Світличних присвячується. – ISBN 966-631-851-2
1163718
  Поліщук Ярослав Презентація журналу "Січеслав" у Кракові // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105. – ISSN 0236-1477
1163719
  Кузьменко Ю. Презентація збірки П.Куліша "Записки о Южной Руси" відбулась за участі вчених Інституту філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 9


  14 лютого на честь відзначення 120-річчя з дня смерті Пантелеймона Куліша в Національному музеї літератури України презентували нове видання його "Записок о Южной Руси". Упорядники – В. Івашків, завідувач кафедри фольклористики Львівського ...
1163720
   Презентація інноваційної платформи / за матеріалами прес-центру КНУ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  На базі Центру інноваційного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація платформи дистанційної освіти KNU Education Online. Це стало можливим завдяки проекту "Цифровий Університет. Університет у ...
1163721
  Веремійчик О. Презентація книг "Золоте перевесло творчості династії Саєнків" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1163722
  Хоменська І. Презентація книги "Лідер двох епох" // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1109-1112. – ISBN 966-7522-07-5


  Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва.
1163723
  Милько В. Презентація книги "Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти" (20 березня 2019 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 143. – ISSN 2222-5250
1163724
  Лук"янчук Г. Презентація книги "Трансформація української національної ідеї" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 11
1163725
  Лук"янчук Г. Презентація книги "Ужвій. У піжмурки з долею" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1163726
  Іваненко Л.І. Презентація книги Д.Г. Білоуса "За Україну молюся" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 75-78
1163727
  Личковах В.А. Презентація колективної монографії "історія української естетичної думки" (за ред. проф. В. Личковаха. - К., 2013) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 86-88
1163728
  Пастушенко Т. Презентація Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 208-217. – ISSN 0130-5247
1163729
   Презентація Львівської української гуманітарної гімназії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-203
1163730
   Презентація науково-популярного фільму "Торські степи: життя, смерть... воскресіння?" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 2-3 : фото
1163731
  Білоусова Т.П. Презентація неологізмів у "Граматико-стилістичному словнику Шевченкової мови" Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 21-22
1163732
  Бонь О.І. Презентація нового корпусу Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл.
1163733
  Букет Є. Презентація нової книжки Дмитра Чобота // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)


  18 листопада в конференц-залі Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника відбулася презентація книжки Дмитра Чобота "Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року: трагедія".
1163734
  Рокитська Л. Презентація нової книжки Я. Поліщука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 111-112. – ISSN 0236-1477


  29 листопада 2021 р. студенти ІФ КНУТШ, викладачі кафедри історії української літератури та літературної творчості, письменники та охочі подискутувати про новини літературознавчих досліджень взяли участь в онлайн-розмові із завідувачем кафедри ...
1163735
  Савчук К.О. Презентація першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 667-668. – ISSN 0869-2491


  14 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася презентація першого тому тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". Видання було підготовлено за участю колективу авторів на чолі з доктором ...
1163736
  Чуднівець А. Презентація петриківського розпису у творах виставкового та масового характеру в сучасному культурному просторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 176-183. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в окресленні місця і ролі петриківського розпису у сучасному культурному процесі та форм його презентації. Висновки. Розглянуті найяскравіші приклади таких форм та зміни петриківського розпису. Наголошується на ...
1163737
   Презентація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  На базі Інституту модернізації змісту освіти відбулась нарада завідувачів кабінетами (методистів) природничих дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань впровадження навчальних програм інтегрованого курсу "Природничі ...
1163738
  Плухтяк А. Презентація регіонального плану управління відходами у Івано-Франківській області до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 7-9 : рис.
1163739
  Лепьошкіна Т.Я. Презентація регіонів у міжнародних виставково-ярмаркових заходах як складова успішного розвитку туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 238-241
1163740
  Мазуренко С. Презентація результатів виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" у 2018 р. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 3. – C. 3-24. – ISSN 1027-3239


  12 лютого 2019 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася презентація результатів виконання бюджетної програми, започаткованої в 2018 р. Серед доповідачів - академіки НАН України А. Т. Загородній та А. Г. Наумовець.
1163741
  Ткаченко А. Презентація репрезентації, або ж репрезентація презентацій (філологічний есей) // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 297-309


  "Йдеться про невпинне засмічення нашої мови, зокрема й наукової".
1163742
  Кузьменко О.Ю. Презентація респондента в англійськомовному інтерв"ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кузьменко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1163743
  Лавренюк В.В. Презентація роману В.І. Горбатюка "Слово і меч" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-354. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1163744
  Панькова Н. Презентація роману Василя Шкляра "Чорний ворон" / Н. Панькова, О. Савченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
1163745
  Сморжевська О. Презентація сучасної української літератури в Польщі: Юрій Андрухович та його візії "Європи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Своєрідною зустріччю двох культур, української та польської, став спільний українсько-польський проект "Моя Європа: Два есеї про найдавнішу частину світу". Це не просто два есеї двох корифеїв. Це - своєрідний погляд на одне й те саме з різних ракурсів, ...
1163746
  Доцин Іван Презентація трикнижжя ( Як народжувалася історія Броварського району ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 142-148
1163747
  Дорошенко К. Презентація у Брюсселі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14


  Презентація нової книжки Ганни Герман , яка містить відомий роман "Піраміди невиджимі" та повість "Дівчинка і косміти", яку переклав французькою поет і перекладач Атанас Ванчев де Трасі відбулася у Європейському прес-клубі у Брюсселі.
1163748
  Мушкетик Л. Презентація Української Громади Угорщини у цифровій мережі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 33-49. – ISSN 2224-9516
1163749
  Наєнко М. Презентація фільму і книги про... казахського Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Хвилюючими, інформаційно насиченими були виступи на презентації і самого Надзвичайного посла, і ректора університету, Героя України Леоніда Губерського, і Президента Академії педагогічних наук України Василя Кременя, а також кількох письменників та ...
1163750
  Соболь В. Презентація чергових томів енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 318-322. – ISSN 2522-9834
1163751
  Онищенко М. Презентація як засіб відтворення ідеї // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 43-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1163752
  Завірюха Л.А. Презентація як самоствердження / [Л.А. Завірюха]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – 523, [5] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 518-524. – ISBN 978-617-7887-68-2
1163753
  Лук"янчук Г. Презентовано карту "Західно-Українська Народна Республіка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – С. 9


  У Музеї Української революції презентували карту ЗУНР.
1163754
  Мукан А. Презентовано книгу "Календарі та обряди японців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  В Інституті філології відбулася презентація етнографічного дослідження, автором якого є Умебаясі Масакі, випусник аспірантури історичного ф-ту нашого університету, нині - аташе при Посольстві Японії в Україні. В обговоренні взяли участь проф. П. ...
1163755
   Презентовано спеціальне бельгійське число журналу "Всесвіт" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 17


  У Будинку письменників за сприяння Міністерства культури Бельгії в Україні та Міністерства культури України відбулася презентація спеціального бельгійського числа журналу "Всесвіт". Модерував захід головний редактор журналу Дмитро Дроздовський, ...
1163756
   Презентували "пушоковик" для науковців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 11
1163757
  Фалько Я. Презентували архів історика "залізного століття" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 12


  "Унікальний науковий каталог "Архівна спадщина Олени Апанович" представили науковці Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на круглому столі в Інституті історії України НАН, присвяченому 100-річчю відомого історика ...
1163758
   Презентували книгу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На фізичному факультеті відбулася зустріч з близькими Адольфа Павленка- студента фізичного факультету КДУ імені Тараса Шевченка (1940-1941), який воював і загинув 20 жовтня 1943 року під час боїв на Калінінградському фронті. Була презентована книжка, ...
1163759
  Скубеник Анастасія Презентували найсучасніші українські видання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 50
1163760
  Иванов Р.Ф. Президенство в США / Р.Ф. Иванов. – М, 1991. – 62с.
1163761
  Алахвердов Г.Г. Президенстская власть США на службе монополистического капитала : Автореф... канд. юридич.наук: / Алахвердов Г.Г.; Моск. гос. ин-т международных отошений МИД СССР. – Москва, 1953. – 25 л.
1163762
   Президент-визволитель // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 48-58. – ISSN 0130-2043


  До 210-річчя від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865).
1163763
  Притула В.В. Президент-робітник: зовнішня і внутрішня аполітика Лули да Сілви (перший термін: 2003-2006 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 408-417
1163764
   Президент - в університеті // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Президент України В. Зеленський відвідав Чернігівський національний технологічний університет. Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив Главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів. Зокрема, Президенту ...
1163765
  Капсамун І. Президент - новий. Підхід - старий? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 4


  Чому Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму.
1163766
   Президент - Правительство - исполнительная власть.. – М., 1997. – 68с.
1163767
  Сахиб Д. Президент : роман / Сахиб Джамал. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1972. – 275 с.
1163768
  Чемерис В.Л. Президент : роман-есе / Валентин Чемерис. – Київ : Свенас, 1994. – 421, [4] с., [19] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 5-85722-076-9
1163769
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1163770
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 1. – 2000
1163771
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 2/3. – 2000
1163772
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 4. – 2000
1163773
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 5. – 2000
1163774
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 6. – 2001
1163775
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2002
1163776
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002
1163777
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2002
1163778
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (15). – 2003
1163779
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (16). – 2003
1163780
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 13-14. – 2003
1163781
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (17). – 2004
1163782
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (18). – 2004
1163783
  Яковлев М.С. Президент "Аристократической республики" в Перу Г.Э. Биллингхурст (1912-1914 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 201-214. – ISSN 0130-3864
1163784
  Савельев Владимир Президент "Натали Турс" о планах на летний сезон : Владимир Воробьев: "Предлагая Анталью, главное - найти середину между количеством и качеством". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47 : Фото
1163785
  Зархий С.Н. Президент "Рузаевской респудлики" / С.Н. Зархий. – Москва, 1968. – 159с.
1163786
  Громницкая А. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: "Азербайджан - аренадля сотрудничества" // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 42 (160). – С. 14-20


  Интервью с Президентом Алиевым о секрете стремительного экономического роста Азербайджана, перезагрузке отношений с Украиной, больной теме Нагорного Карабаха и просто о настоящем лице Азербайджана, в чертах которого все больше появляется ...
1163787
  Асатини Р. Президент Али Хаменеи и общество "Ходжатие" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 3 (242). – С. 177-183
1163788
   Президент Асоціації азербайджанських випускників КНУ побував у alma mater // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1


  "...До нашого університету завітав президент Асоціації випускників КНУ в Азербайджані Руфат Атакіши огли Кулієв. Ректор КНУ Л.В. Губерський привітав азербайджанського гостя. Пан Кулієв розповів, з яким теплом колишні азербайджанські випускники ...
1163789
  Весел Р. Президент без выборов. Чем займется Халима Якоб у символического руля Сингапура // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 15


  "14 сентября новым президентом Сингапура впервые в истории этой страны стала женщина — спикер парламента Халима Якоб. Она заняла этот пост без процедуры выборов благодаря особенностям политического устройства Сингапура".
1163790
  Белянинов Кирилл Президент Боливии Эво Моралес: " Этот индеец пришел надолго" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 48. – С. 8-9. – ISSN 0131-0097
1163791
  Дабагян Э.С. Президент Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва : политический портрет // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 139-151. – ISSN 0130-3864
1163792
  Лютов А.А. Президент Буш и американские профсоюзы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.73-81. – ISSN 0321-2068
1163793
  Горбузов В.Н. Президент Буш и парадоксы сострадательного консерватизма / В.Н. Горбузов, Д.И. Богданов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.3-28. – ISSN 0321-2068
1163794
  Хайновский В. Президент в изгнании / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1970. – 128с.
1163795
   Президент в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Президент України Віктор Ющенко на зустрічі з судентами КНУТШ наголосив, що найголовнішим в оновленій Конституції України, проект якої він вніс на розгляд Верховної Ради, є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
1163796
   Президент вручив дипломи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Президент України В. Ющенко взяв участь у розширеному засіданні Вченої ради Інституту міжнародних відносин з нагоди випуску магістрів 2009 року і вручив дипломи з відзнакою.
1163797
  Орешкин Д. Президент всерьез // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 14-17. – ISSN 0131-0097


  В марте 2008-го Дмитрий Медведев был избран президентом. За два года, половину своего президентского срока, ему почти удалось отклеить от себя лейб преемника. В прривычку вошло всерьез считать его президентом. "Огонек об этом и некоторых других итогах ...
1163798
   Президент Гарвардського університету офіційно запросив Валентина Мороза на працю до себе // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 300, січень : січень. – С. 1
1163799
  Фурман Д.Е. Президент Дж. Картер и религия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 102-119
1163800
  Скоблик В.П. Президент Дж. Кеннеді і революція громадянських прав // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-105. – (Історія ; Вип. 19)
1163801
  Антон Зуйков Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть 1. Рождение института (1990–1991) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 22-38. – ISSN 1812-7126
1163802
  Зуйков Антон Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть II. Формирование института (1991–1993) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 34-44. – ISSN 1812-7126
1163803
  Абліцов В. Президент довіряє тільки військовим медикам // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 385-393. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Генерали В.Ткач, Р. Зайчук та адмірал В. Лукаш дбали про здоров"я господарів Білого Дому".
1163804
  Савельев Владимир Президент ЕОТ: наша цель - стать мировой туристской державой : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 48 : Фото
1163805
  Остролуцька Л. Президент Європейської дослідницької ради Марія Лептін: "Фундаментальні дослідження допоможуть вирішити найважливіші проблеми нашого часу" // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Стаття головної редакторки газети "Світ" Лариси Остролуцької про вчену - біологиню й імунологиню Марію Лептін, нову президентку (з 1 листопада 2021 року) Європейської дослідницької ради.
1163806
   Президент Євротуркомісії опікується австро-українськими проектами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
1163807
   Президент ЄДР Марія Лептін закликає відкрити лабораторії для українців // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
1163808
  Гольман М.И. Президент Єлбэгдорж развеял мифы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  24 мая 2009 года президентом Монголии был избран кандидат оппозиционной Демократической партии (ДП) Цахиагийн Элбэгдорж. О новом президенте и его политических взглядах
1163809
  Степаненко Г. Президент затвердив Програму профілактики злочинності // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23
1163810
  Гошуляк І. Президент Західноукраїнської Народної Республіки // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 161


  Євген Петрушевич.
1163811
   Президент зустрівся з освітянами // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 1


  В стінах НПУ імені М.П. Драгоманова Петро Порошенко вручив освітянам державні нагороди і звернувся до працівників галузі з промовою.
1163812
  Савельев В.А. Президент и конгресс в год выборов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-22
1163813
  Палладин А.А. Президент и нищие / А.А. Палладин. – Москва, 1987. – 46с.
1163814
  Юрлова Е. Президент Индии - Пратибха Патил // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 47-50. – ISSN 0321-5075


  19 липня 2007 р. вперше в Індіїї на пост президента країни вибрали жінку - Пратибха Девисингх Патил
1163815
  Скиба О. Президент Ирана в "клетке льва" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президент Ірану Махмуд Ахмадинежад прибув в Нью-Йорк для виступу на сесії ООН
1163816
  Головатенко В.І. Президент і виконавча влада: аналіз конституційного досвіду постсоціалістичних держав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-18. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Аналізується обсяг повноважень глав постсоціалістичних держав щодо їх впливу на органи виконавчої влади, розглядається питання співвідношення функцій глави держави і глави виконавчої влади. Розкривається специфіка конституційного закріплення виконавчих ...
1163817
  Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної Республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-39.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1163818
  Сарбей В. Президент Історичного товариства // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 238


  Президент Історичного товариства Нестора-літописця М.Ф. Владимирський-Буданов.
1163819
  Козлов В. Президент Каменного острова : Повесть / Послесл. Н. Павловой // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 467-693. – (Б-ка пионера)
1163820
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова: Повести. / В.Ф. Козлов. – Москва, 1989. – 427с.
1163821
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова; Президент не уходит в отставку: Повести: (Для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Л., 1990. – 495с.
1163822
  Веремійчик О Президент Карпато-Української Республіки Августин Волошин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 6-7.


  Книга Петра Стерча "Карпато-Українська Держава". Автор виклав історію тогочасної визвольної боротьби карпатських українців.
1163823
  Кульчицький С. Президент Карпатської України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С.30-31


  Вийшла друком книжка М. Вегеша та С. Віднянського про Августина Волошина.
1163824
  Загорій В. Президент Міжнародного благодійного фонду "Ліга українських меценатів" Володимир Загорій: "Конкурс імені Петра Яцика - це національний бренд, відомий у світі / вела розмову Світлана Короненко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 лютого (№ 26)


  "Другий рік поспіль конкурс відбувається в непростих умовах карантину. Про його перебіг, державницьке та освітянське значення читачам «Урядового кур"єра» розповідає один із засновників президент Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських ...
1163825
   Президент моєї країни. – Тбілісі, 2005. – 34 с.
1163826
   Президент Молдавии Владимир Воронин: Нам нужна победа - чистая и честная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
1163827
  Наметкин С.С. Президент Московского общества испытателей природы академик Николай Дмитриевич Зелинский : к 80-летию со дня рождения / С.С. Наметкин. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1941. – 80 с.
1163828
   Президент назвав п"ять пунктів формули миру // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 вересня (№ 195). – С. 1, 6
1163829
  Загородній А. Президент НАН України академік Анатолій Загородній: "У скарбниці здобутків Академії чимало результатів світового рівня" // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Президент Національної академії наук України академік Анатолій Загородній розповідає, з якими здобутками і планами Академія зустрічає своє 103-річчя.
1163830
   Президент Національної академії наук України - Борис Євгенович Патон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
1163831
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку : повести : (для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 544с.
1163832
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1985. – 350с.
1163833
  Воронова О.П. Президент Новой Земли / О.П. Воронова. – Москва, 1977. – 160с.
1163834
  Брагин М. Президент Обама : один год в Белом доме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
1163835
   Президент підписав Закон України "Про освіту" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2017. – 30 septembrie (№ 39). – С. 1
1163836
  Иванов А. Президент повернул на Запад // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670


  В выступлении президента Дмитрия Медведева на расширенном совещании в МИД России речь шла об экономической модернизации и развитие демократии
1163837
  Герлига М. Президент польської Фундації ректорів у КНУ: новий вимір співпраці // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  "...Наш університет відвідав президент польської Фундації ректорів (PRF), представник Конференції ректорів наукових шкіл Польщі (KRASP) пан Єжи Возницький. Президент Спілки ректорів ВНЗ України Леонід Губерський тепло привітав польського колегу, ...
1163838
  Дуда А. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Верховної Ради України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 травня (№ 109). – С. 3
1163839
   Президент про освітні проекти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  На підсумковій прес-конференції В. Янукович відзначив, що прийнято рішення про створення електронної бібліотеки - національний проект "Відкритий світ".
1163840
  Ляхоцький В. Президент розчленованої нації: Штрихи до портрета Миколи Плав"юка // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.34-33. – ISSN 0869-3595
1163841
  Статичнюк И.П. Президент Российской Федерации // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 5. – С. 51-58
1163842
  Марино И. Президент Российской Федерации : конституционно-правовые отношения : от Конституционного Совещания до современной практики / Марино Иван. – Москва : АЛМИ, 2007. – 187 с. – ISBN 978-5-93526-019-4
1163843
  Кукіна З. Президент Словенії в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Інститут міжнародних відносин відвідав Президент республіки Словенії Данило Тюрк і прочитав студентам лекцію на тему "Європейська безпека й співпраця сьогодні"
1163844
  Познанский В.С. Президент советской Сибири / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1987. – 190с.
1163845
  Сухонос Президент СРСР як виборний інститут одноосібного глави держави, що передував Президенту України: зародження, розвиток і закінчення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-41.
1163846
  Лазарев Б.М. Президент СССР. / Б.М. Лазарев. – Москва, 1991. – 63с.
1163847
  Федорчук А. Президент США в закордонних ресурсах: аналіз змісту публікацій мережі Інтернет // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 261-271. – ISSN 2224-9516
1163848
  Головко В. Президент США... портной // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  17-й президент США Эндрю Джонсон. Мать отдала сына в ученики к портному Джеймсу Селби, где Джонсон получил так же навыки грамоты. Впоследствии, даже будучи президентом, Джонсон сам себе шил верхнюю одежду.
1163849
  Вітович І. Президент Туск. Європейську народну партію очолить поляк // Україна молода. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 131). – С. 13


  "Дональд Туск, поляк, який завершує другий термін на посаді президента Європейської ради, став новим головою Європейської народної партії - найбільшої політичної групи в Європейському парламенті. Виступаючи на з"їзді правоцентристської ЄНП у столиці ...
1163850
  Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
1163851
  Мілова М. Президент у парламентській системі правління. Досвід Болгаоії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.66-70
1163852
  Кириченко В. Президент у структурі влади. Із досвіду країн Латинської Америки і Карибського басейну // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.70- 74
1163853
  Сеппянен Э. Президент У.К.Кекконен и премьер А.Н.Косыгин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 185-196. – ISSN 0130-9625
1163854
  Ющенко В. Президент Украины Виктор Ющенко: "Нужно навести порядок дома!" // Свобода, 2004
1163855
  Тодыка Ю.Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Учебник : Монография / Ю.Н. Тодыка, В.Д. Яворский; Нац.юрид.академия Украины им.Ярослава Мудрого.Акад.правовых наук. – Харків : Факт, 1999. – 256с. – ISBN 966-7099-75-Х
1163856
  Бурчак Ф.Г. Президент України / Ф.Г. Бурчак. – К., 1997. – 24с.
1163857
   Президент України : Бібліографічний покажчик (1991-1999). – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-611-044-Х
1163858
   Президент України випускник нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1 : фото


  25 травня 2014 року на позачергових виборах Президента України переконливу перемогу здобув народний депутат України Петро Олексійович Порошенко, випускник (з червоним дипломом) Інституту міжнародних відносин 1989 року.
1163859
   Президент України відвідав наш університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  Зустріч Президента України Петра Порошенко зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка. Ректор Леонід Губерський подякував Президентові за зустріч та спілкування з університетською громадою.
1163860
   Президент України Віктор Янукович визначив завдання у земельній сфері / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 4-6
1163861
  Зеленський В. Президент України Володимир Зеленський: «Ваш Університет є гордістю України» // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9), спец. випуск. – С. 1
1163862
   Президент України завітав до студентів // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До КНУ імені Тараса Шевченка на зустріч зі студентами та викладачами завітав Президент України Петро Порошенко. Зміни до Конституції України в частині правосуддя – тема, якій присвятив свій виступ Глава держави.
1163863
  Шаповал Т. Президент України і виконавча влада (конституційний аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 44-49
1163864
  Потапенко В.І. Президент України і судова влада: деякі аспекти взаємодії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 263-272. – ISSN 0201-7245
1163865
  Сухонос В.В. Президент України і формування постіндустріального суспільства шляхом трансформації українського історичного типу держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 177-185. – ISSN 1563-3349
1163866
   Президент України Петро Порошенко зустрівся з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським та студентами-істориками [фоторепортаж] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 3
1163867
  Кравчук Л. Президент України про Президента УНР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 6


  Микола Плав"юк - останній Президент УНР.
1163868
   Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. – Київ : Логос, 2003. – 236с. – ISBN 966-581-366-8
1163869
  Олійник А.Ю. Президент україни у механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-8.
1163870
  Стасюк О.Л. Президент України як гарант адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 78-80. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1163871
  Білак Президент України як гарант Конституції України / Білак, (Тесленко) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1163872
  Альонкін О.А. Президент України як гарант права людини на свободу світогляду й віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 112-118
1163873
  Іванов О.В. Президент України як суб"єкт адміністративно-правового регулювання митної справи // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 3 (75). – С. 6-12
1163874
  Чорнолуцький Р.В. Президент України як суб"єкт нормопроектної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1163875
  Лепех Ю.С. Президент України як суб"єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 89-95. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (49)). – ISSN 2307-9061
1163876
  Крусян А. Президент України: особливості конституційно-правового статусу та тенденції його удосконалення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 49-57. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1163877
  Сушинський О.І. Президент України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 68с. – ISBN 966-8687-02-7
1163878
  Берлин И. Президент Франклин Делано Рузвельт // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 4. – С.353-358. – ISSN 0869-5873
1163879
  Павленко В. Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США / В. Павленко, В. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-40. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Президента Ф. Д. Рузвельта у сфері зовнішньої політики та його вплив на становлення і розвиток інформаційно-розвідувальної структури США. In the article examines the activity of the President F. D. Roosevelt in ...
1163880
  Крутоголов М.А. Президент Французской республики / М.А. Крутоголов. – М., 1980. – 336с.
1163881
   Президент Хо Ши Мин.. – М., 1963. – 80с.
1163882
  Дэвид-Уилп Президент Штайнмайер: СДПГ усилит позиции за счет Меркель? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Конец января ознаменован уходом с политической сцены Франка-Вальтера Штайнмайера, занимавшего пост министра иностранных дел ФРГ: он вернется в политику уже в марте — на этот раз в качестве президента, избранного 12 февраля Федеральным собранием ...
1163883
  Хохлов А.Н. Президент Юань Шикай и его попытка реставрации монархии в Китае в 1915 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 123-138. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского военного лидера и политического деятеля первых лет Китайской Республики.
1163884
  Голуб А. Президент як мем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  За що вихваляють і чим докоряють Петрові Порошенку українські користувачі соцмереж.
1163885
  Грабовський С. Президент, який зламав "хребет" Йосифу Сталіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 9


  Президент США Гаррі Трумен. Уроки для сьогодення.
1163886
   Президента Вірменії Сержа Саркісяна переобрано на другий термін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 3
1163887
  Литвин В.М. Президенти : політичне лідерство: світові реалії, українська практика : наук.-популяр. вид. / Володимир Литвин. – Київ : Гамазин, 2019. – 461, [2] с. – Назва на корінці: Президенти. – Бібліогр.: с. 408-462. – ISBN 978-966-279-130-3
1163888
   Президенти Академії наук України за 100 років її існування : наук.-орг. внесок в прогрес фундаментальної науки / [В.М. Гамалія та ін.] ; НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 213, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-151-4
1163889
   Президенти в Національному педагогічному / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  НПУ ім. М. Драгоманова вітав у своїх стінах президентів і державних діячів Балтійсько-Черноморського регіону.
1163890
  Рудич Ф. Президенти сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 5-24. – ISSN 2524-0137
1163891
  Рудич Ф.М. Президенти сучасної України і їх роль у розбудові держави // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 307-323. – ISBN 978-966-02-9032-7
1163892
  Рудич Ф.М. Президенти сучасної України, їч роль в становленні суспільно-політичного устрою держави // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 34-40. – ISSN 0868-8117
1163893
  Онищенко О.С. Президенти УАН/ВУАН/АН/НАН України про державне значення науки // Читання академіка В.І. Вернадського : [збірник] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – Вип. 2. – С. 60-64. – ISBN 978-966-02-9828-6
1163894
   Президенти Української Академії наук // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Фото президентів Української академії наук - В.І. Вернадського, О.І. Левицького, В.І. Липського, М.П. Василенка, Д.К. Заболотного, О.О. Богомольця, О.В. Палладіна, Б.Є. Патона.
1163895
  Мішина Н. Президенти як суспільні лідери // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 64-68. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1163896
  Хара О. Президенти, дипломати і прокурори одного імпічменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 1, 5


  "Дональд Трамп не ввійде в історію як перший президент-республіканець, якого усунуть з посади за процедурою імпічменту. Втім, не виключено, що його спіткає доля Річарда Ніксона, адже напруга навколо вже другого розслідування подій його неординарної ...
1163897
  Мирский Георгий Президентов судят не по словам, а по делам // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 22 (1093). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670


  Президент США Барак Обама.
1163898
  Собчук О. Президентом затверджено концепцію дальшого реформування праці в Україні // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – C.20-21
1163899
  Пушкарук Н. Президентом Литви став Гітанас Науседа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 11
1163900
   Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 жовтня (№ 188). – С. 3


  З 1996 р. викладає в Університеті на фізичному факультеті. Відповідає в НАН України за створення сучасних науково-навчальних структур, у тому числі за співпрацю з Відділенням цільової підготовки КНУ імені Тараса Шевченка при НАН України.
1163901
   Президентом Словаччини обрали жінку // Молодь України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 13/14). – С. 16


  На президентських виборах в Словаччині з великим відривом перемогла антикорупційна активістка Зузана Чапутова. Вона стане першою жінкою на посаді президента країни.
1163902
   Президентом Франции следующие пять лет будет... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Два главных кандидата на победу в президентской гонке - Жак Ширак и Лионель Жоспен. ]
1163903
  Лютов А.А. Президентская администрация и сфера занятости в США: старые проблемы и новые решения // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 57-65. – ISSN 0321-2068
1163904
  Жабко Е.Д. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина на пространстве СНГ: первые результаты и планы развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 59-61
1163905
  Сизоненко А. Президентская дипломатия // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 43-48. – ISSN 044-748Х


  Російсько-латиноамериканські відносини
1163906
  Травкина Н.М. Президентская кампания 2016 г.: финансовая составляющая // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  В статье анализируются факторы стремительного роста финансовых затрат на проведение президентских кампаний в США как следствие решения Верховного суда США 2010 г., позволившего формировать комитеты политических действий с правом получения и ...
1163907
  Джексон В. Президентская компания в Америке. / В. Джексон. – М, 1932. – 72с.
1163908
  Попко Л.Р. Президентские выборы 1968-1972 годов и кризис демократической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Попко Л.Р.; АН СССР. Ин-т США,. – М., 1973. – 23л.
1163909
   Президентские выборы 1968 г. и актуальные проблемы американской политики // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 5-8
1163910
  Тарасишина Е.В. Президентские выборы 2002 г. в Бразилии : поиск альтернатив неолиберализму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 15-32. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1163911
  Мари Мендрас Президентские выборы 2007 года: поворотный момент в политической жизни Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 37-38. – ISSN 1812-7126
1163912
  Окунева Л.С. Президентские выборы 2014 г. в Бразилии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-19. – ISSN 0044-748Х
1163913
  Колобов О.А. Президентские выборы в Кот-д"Ивуаре / О.А. Колобов, М.А. Осминина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 24-25. – ISSN 0321-5075
1163914
   Президентские выборы в Румынии // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.39
1163915
  Стрельцова Я. Президентские выборы во Франции и России: проблемы иммиграции и идентичности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-89. – ISSN 0131-2227
1163916
   Президентские выборы и двухпартийная система США.. – М., 1988. – 208с.
1163917
  Моро Г.И. Президентские выборы на Украине : реалии и перспективы развития российско-украинских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 69-79. – ISSN 2079-3359
1163918
  Дабагян Э.С. Президентские и парламентские выборы 2016 г. в Перу // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 67-73. – ISSN 0044-748Х
1163919
  Верин В.П. Президентские республики в Африке / В.П. Верин. – Москва, 1963. – 280с.
1163920
  Орлов А.Г. Президентские республики в Латинской Америке : Учеб. пособ. / А.Г. Орлов; МГИМО(университет);Ибероамериканский центр МГИМО. – Москва : МГИМО, 1995. – 85 с.
1163921
  Рубинский Ю. Президентский дебют Франсуа Олланда // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 20-33. – ISSN 0201-7083
1163922
   Президентский контроль : информационній бюллетень
№№ 5,6. – 1994
1163923
   Президентский контроль : информационный бюллетень
№№ 1-6. – 1995
1163924
   Президентский марафон: год тревог и надежд // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
1163925
  Миселюк А. Президентский размах // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2011. – № 6 (292). – С. 20-21


  Первый год правления В. Януковича. Подведение итогов.
1163926
  Хейл Генри Президентский режим, революция и демократия // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 1. – С. 6-21. – ISSN 1560-8913
1163927
  Тишкун Ю.Я. Президентство Д.Трампа в контексті X-го циклу глобальної політики (за Дж. Модельскі) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 2519-2949
1163928
  Кармазіна М.С. Президентство: український варіант / Марія Кармазіна; HАHУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 365с. – ISBN 978-966-02-4303-3
1163929
  Паславський І.І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально-політична відповідальність ЗМІ // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 316-326. – ISSN 1998-6912
1163930
  Бурлачук В. Президентська влада та авторитарні настрої в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 183-200. – ISBN 978-966-02-7294-1
1163931
  Скакун О.Ф. Президентська гілка влади у системі розподілу влад (в контексті сучасного реформування) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.8-15
1163932
   Президентська нагорода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України ініціюватиме збільшення грошової винагороди, яку отримують молоді вчені - лауреати премії Президента України.
1163933
  Бєлєсков М. Президентська одіссея в Естонії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 5


  3 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) знову збереться для виборів нового президента. Він має замінити на цій посаді відомого своєю проукраїнською риторикою Тоомаса Хендріка Ільвеса. Однак унікальність майбутнього голосування в тому, що впродовж ...
1163934
  Яцунь О. Президентська програма "Здоров"я нації" втілюється на ділі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Лист з міської організації профспілки до ректора КНУТШ Л.В Губерського, в якому висловлюється подяка за сприяння проведенню наради голів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів столиці.
1163935
  Орзіх М. Президентська республіка - різновид республіканської форми правління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
1163936
  Боролич Ю. Президентська усмішка / Ю. Боролич. – Ужгород, 1967. – 95с.
1163937
  Юрдига Б. Президентська форма правління: принципи та ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 188-193. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1163938
   Президентський вісник. – Київ, 2000
1163939
   Президентський вісник. – Київ
№ 26. – 2000
1163940
   Президентський вісник : всеукраїнський громадсько- політичний тижневик. – Київ, 2001
1163941
   Президентський вісник. – Київ
22 вересня (№ 33). – 2004
1163942
  Сурай І. Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 54-62
1163943
  Чілачава Р. Президентський кіт і смерть людиноптаха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 46). – С. 7


  Видавництво "Український письменник" випустило книжку відомого грузинського поета і прозаїка Гурама Одішарії "Кіт президента" в українському перекладі.
1163944
  Музичук О.М. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 156-162. – ISSN 1999-5717
1163945
  Глазунов Г. Президентський контроль: новий погляд на методологічні аспекти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-29. – ISBN 966-73-53-51-Х
1163946
  Харченко О. Президентський номер - імені В"ячеслава Липинського // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)


  В"ячеслав Юткін зініціював його відкриття в готелі в Яремчі.
1163947
  Сірук М. Президентський старт Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Експерт: "Через якийсь час він може стати другим Ататюрком".
1163948
   Президентський університет у цифрах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1163949
  Удовик В. Президентські бібліотеки США: історичні дискусії та тенденції розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 62-74. – ISSN 2224-9516
1163950
  Кушерський А. Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 68-80
1163951
  Удовик В.М. Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-29. – ISSN 2409-9805


  Розкриваються питання історіографії президентських бібліотек, які функціонують у країнах з президентською та напівпрезидентською формою правління. Приділено увагу науковим роботам, що вивчають розвиток і перспективи спеціалізованих документальних ...
1163952
  Наумов А.С. Президентські вибори - 2004 в Росії : причини перемого В.Путіна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 214-221. – ISBN 966-628-132-5
1163953
  Губенко О.В. Президентські вибори - 2010 : деякі особливості у контексті соціально-психологічних тенденцій і закономірностей розвитку українського суспільства // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.65-71
1163954
  Деревінський В.Ф. Президентські вибори 1991 р.: НРУ і проблема обрання єдиного кандидата від демократичних сил // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 99-105
1163955
  Степаненко М. Президентські вибори 2004-2005 р. і мовне питання в Україні // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 25-36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1163956
  Грищенко Т. Президентські вибори 2016 р. в США і американська зовнішньополітична стратегія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Президентська кампанія 2016 р., зважаючи на притаманний їй ступінь взаємної недовіри і особистості основних кандидатів на посаду, була однією з найбільш незвичайних в американській історії. Однак як Г. Клінтон, так і Д. Трамп спромоглись достатньо ...
1163957
  Карбалевич В. Президентські вибори в Білорусі: тенденції та особливості // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-69
1163958
  Байор Пьотр Президентські вибори в Польщі - несподіваний політичний перелом // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 34-37. – (Політичні науки)
1163959
  Петру А.М. Президентські вибори в Румунії: регіональні виклики // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 29-30
1163960
  Онищук М. Президентські вибори в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
1163961
  Стабінгіс Р. Президентські вибори та вибори до парламенту в Литві у 2014 році // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 30-31
1163962
   Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні. – Київ : Заповіт, 2005. – 148с. – ISBN 966-7272-70-2
1163963
  Романенко О.В. Президентські вибори у республіці Польща: особливості інтернет-комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 394-404
1163964
   Президентські й урядові // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Двадцять один обдарований аспірант другого року навчання отримуватиме стипендію в розмірі 7176 гривень за рахунок стипендіального фонду закладу освіти. Список аспірантів яким у 2020-2021 навчальному році призначено академічні стипендії Президента ...
1163965
  Мартинов А. Президентські перегони у Румунії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4
1163966
  Длябога І. Президентські перегони у США // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45.
1163967
  Яковлєва Н.І. Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України / Н.І. Яковлєва, Т.В. Коломієць, О.П. Северинчик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 95-101. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1163968
   Президенту Академии наук СССР академику Владимиру Леонтьевичу Комарову. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1939. – 808с.
1163969
  Снєгірьов П. Президенту НАМН України академіку В.І. Цимбалюку - 70! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 28-29. – ISSN 1562-1146


  26 січня 2017 року президенту Національної академії медичних наук виповнилось 70!
1163970
  Крупчан О.Д. Президенту Національної Акдемії правових НАУК України, Герою України, академіку В.Я. Тацію [привітання з ювілейним днем народження] // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 86
1163971
   Президенту России В.В. Путину / М. Волик, А. Дручило, Т. Зубик, Н. Жигло, Н. Коваленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5


  Открытое письмо членов-учредителей общественной организации "Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга" (УНКА С-П) к Президенту России как гаранту конституционных прав и свобод граждан принять меры к недопущению разжигания ...
1163972
  Литвин В. Президенту Российской Федерации Путину В.В. // Голос України, 2004. – 17 березня


  Голова Верховної Ради України привітав Президента Росії В.Путіна з перемогою на минулих президентських виборах
1163973
   Президенту України В.А. Ющенку // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 8-11


  Прохання Президії АН ВШ України надати автономії всім ВНЗ України.
1163974
  Усатенко Г. Президенту України П.О. Порошенку, Голові Верховної Ради України В.Б. Гройсману, Прем"єр-міністру України А.П. Яценюку, Головам фракцій Верховної ради України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 1


  Звернення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України щодо реформування наукової сфери.
1163975
  Драч І. Президенту України Порошенку П.О. / І. Драч, Б. Олійник, Мушкетик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 3


  Щодо рейдерського захоплення Будинку письменників НСПУ та руйнування пам"ятки, що належить до національної культурної спадщини, шляхом використання судів.
1163976
  Горбунов П.М. Президенты без государств / П.М. Горбунов. – Фрунзе
1. – 1976. – 238с.
1163977
  Заварнов Н.А. Президенты в странах Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1976. – 42с.
1163978
  Фурсенко А.А. Президенты и политика США, 70-е гг / А.А. Фурсенко. – Л, 1989. – 292с.
1163979
  Майданник Е.А. Президиум в системе местных Советов народных депутатов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Предпринята попытка теоретически обосновать целесообразность учреждения центров непрерывной деятельности местных Советов в форме их президиумов, определить основы их правового статуса.
1163980
  Решетов Ю.С. Президиум Верховного Совета АССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Решетов Ю.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 21л.
1163981
  Беспалый И.Т. Президиум Верховного Совета союзной республики / И.Т. Беспалый. – Москва : Госюриздат, 1959. – 152 с.
1163982
  Чудновский Э.Э. Президиум Верховного Совета союзной республики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Чудновский Э.Э.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1163983
  Калинычев Ф.И. Президиум Верховного Совета СССР / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1969. – 64с.
1163984
  Фрицкий Юрий Олегович Президиум исполнительного комитета областного совета народных депутатов (вопросы правового положения, организации и деятельности) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Фрицкий Юрий Олегович; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1985. – 18л.
1163985
  Сафронов В.М. Президиум Народного Собрания - высший орган государственной власти Народной Республики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафронов В. М. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1960. – 17 с.
1163986
   Президії НСКУ та вручення Премії імені Дмитра Яворницького (14 грудня 2017 р.) . // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 210-211. – ISSN 2222-5250
1163987
   Президія Академії наук вищої школи України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 28 : січень - лютий. – С. 23-24. – ISBN 966-951-1.-6
1163988
   Президія НАН України розглянула / за інформацією секретаріату Президії НАН України та прес-служби НАНУ // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 3


  На засіданнях Президії НАН України під головуванням президента НАНУ академіка Бориса Патона було розглянуто питання: "Статистична фізика складних систем - новий напрям міждисциплінарних досліджень", "Сейсмостійкість будівель і споруд та віброзахист ...
1163989
  Лоза Д.Ф. Презирая смерть / Д.Ф. Лоза. – М., 1970. – 127с.
1163990
  Моравиа А. Презрение : Роман / А. Моравиа. – Москва : Радуга, 1990. – 319с. – (Библиотечная серия)
1163991
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Бабаев В.К. ; Сверд. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24 с.
1163992
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : учеб. пособие / Бабаев В.К. ; МВД СССР, Горьк. высш. школа. – Горький : [б. и.], 1974. – 124 с. – Библиогр.: с. 122-123
1163993
  Ойгензихт В.А. Презумпция в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1976. – 190с.
1163994
  Ларин А.М. Презумпция невиновности / А.М. Ларин. – М, 1982. – 152с.
1163995
  Савицкий В.М. Презумпция невиновности / В.М. Савицкий. – Москва : Норма, 1997. – 126 с. – ISBN 5-891123-201-4
1163996
  Касумов Презумпция невиновности в советском праве / Касумов, , Чингиз Сабир оглы. – Баку, 1984. – 139с.
1163997
  Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе / И.А. Либус. – Ташкент, 1981. – 232с.
1163998
  Мажинян Д.Р. Презумпция невиновности и гарантии ее осущетсвления / Д.Р. Мажинян. – Ереван, 1989. – 124с.
1163999
  Мацаков А.Г. Презумпция невиновности: Повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1991. – 268с.
1164000
  Чжао Алексей Презумпция согласия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,