Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
114001
  Геєць В. " TERTIUM DATUR" Гжегожа В. Колодко / В. Геєць, А. Гриценко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 5-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
114002
  Орлов Ігор "Terra plants" і зелені легені планети // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 78-79 : фото
114003
  Павличко Д. "Terra poetica 2016" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 11


  "Земля поезії 2016" - збірник віршів українських, білоруських та російських авторів.
114004
   "Tgoli chole Mestro" : Gedenkschrift fur Reinhold Olesch. – Koln ; Wien : Bohlau, 1990. – 34, 580 S. : Portr. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 60). – ISBN 3412159891
114005
   "Th. Vovk Center for Paleoethnological Research" // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 26-27


  10 лютого 2015 р. вітчизняні дослідники заснували "Центр палеоетнологічних досліджень" ім. Федора Вовка. Метою Центру є "розв"язання наукових, освітніх і пам"яткоохоронних проблем у сучасних археологічній, антропологічній, ентологічній та інших ...
114006
   "That "dirty" war", and other stories. – М., 1964. – 176с.
114007
  Albee Edward "The American dream" and "The zoo story" / Albee Edward. – New York, 1961. – 127с.
114008
  Albee Edward "The American dream" and "The zoo story" / Albee Edward. – New York, 1961. – 127с.
114009
  Liiv V. `Texte fur Philologen / V. Liiv. – Tartu, 1963. – 196с.
114010
   Ternary rhenium (1) complexes: from fluorescent reporters to interestion scaffold for dual-imeging heterobimetalic / L. Marty, A. Francois, T. Krachko, Ch. Galaup, C. Picard, V.V. Amirkhanov, E. Benoist // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії НАН України ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2013. – Т. 11, вип. 4 (44). – P. 67-71. – ISSN 2308-8303


  In this paper, five new temary tricarbonylrhenium(1) complexes based on a pyridinetriazole moiety, the so-called pyta, have been investigated.
114011
  Галанцев Володимир Terra cossacorum // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 10 (112). – C. 36-39


  360 років тому створена Українська козацька держава, основою якої був безпрецедентний на ті часи демократичний устрій з виборністю, колегіальністю та гласністю.
114012
  Портнов А. Terra hostica // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 11-13


  Образ України та її минувшини.
114013
  Якунов А.В. Terra incognita електромагнітного спектру // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 6 (79)
114014
  Спінєєва О.В. Terra incognita естетичного досвіду // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 17-22
114015
  Смолин О.Н. Terra incognita игнацианской педагогики в россии: воспитание русской аристократии в XVIII-XIX вв. // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188


  Статья представляет собой краткий анализ условий проникновения иезуитов в Россию. В центре внимания - влияние педагогической системы Игнатия Лойолы - основоположника Общества Иисуса - на формирование самосознания русской аристократии второй половины ...
114016
  Хисамутдинов А.А. Terra incognita, или Хроника русских путешествий по Приморью и Дальнему Востоку / А.А. Хисамутдинов. – Владивосток, 1989. – 347с.
114017
  Набоков В.В. Terra incognita. / В.В. Набоков. – Москва, 1990. – 381с.
114018
  Аршинник Татьяна Terra Mauritius = Маврикия : Галерея. // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 57-68 : Іл.
114019
  Fuentes Carlos Terra nostra / Fuentes Carlos. – Madrid : Espasa Calpe
1. – 1992. – 437 p.
114020
  Fuentes Carlos Terra nostra / Fuentes Carlos. – Madrid : Espasa Calpe
T. 2. – 1992. – 922 p.
114021
   Terra poetica : 2016 : [зб. лірич. віршів молодих поетів Білорусії, Росії, України] / [відп. за вип.: М. Степуріна ; передм. Б. Олійника]. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 163, [5] с. : портр., іл. – На обкл.також: Альманах маладой паэзіі=Альманах молодої поезії=Альманах молодой поэзии. - Передм. укр., білорус., рос. – ISBN 978-617-7434-67-1


  Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України
114022
   Terra poetica : альманах [малої прози та поезопрози] / [відп. за вип.: М. Степуріна]. – Київ : Самміт-Книга. – ISBN 978-617-7560-70-7
Вип. 2 / [ред.-упоряд.: Л. Мудрак, А. Коровін]. – 2017. – 191, [1] с. : портр., іл. – На обкл. також: Альманах маладой прозы. Альманах молодої прози. Альманах молодой прозы. - Передм. та вступ. слово парал. білорус., укр., рос.


  Збірка містить прозові твори молодих українських, білоруських та російських авторів
114023
  Козлов Григорий Terra Sherlockiana : Большое путешествие / Козлов Григорий, Кириенко Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 48-71 : Фото, карта
114024
  Tyszler Lubomira Terra sigillata na ziemiach Polski. Cz. 1 // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1999. – 43/44 (cz.1). – S.1-178 : il. – ISSN 0065-0986
114025
  Tyszler Lubomira Terra sigillata na ziemiach Polski. Cz. 2 // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1999. – 43/44 (cz.2). – S.1-218 : il. – ISSN 0065-0986
114026
  Vogel Zdenek Terrarien - Taschenatlas : Terrarien in zoo und heim / Vogel Zdenek. – Prague : Artia, 1966. – 294S.
114027
  Staszyd Terrarjum : (Zwierzyniec pokojowy / Staszyd. – Cieszyn : Popularne-naukowe, 1922. – 31 s. – (Samouczek techniczny)
114028
  Saint-Exupery Antoine Terre das hommes / Saint-Exupery Antoine, de. – Ленинград, 1962. – 168 с.
114029
  Saint-Exupery Antoine Terre des hommes = Земля людей / Saint-Exupery Antoine. – Киев, 1978. – 264с.
114030
   Terre des hommes. Exposition internationale des beaux-arts-Man and his world. International Fine Arts exhibition Expo 67. Montreal. Canada. 28 April - 27 October 1967. – s.l., 1967. – 398с.
114031
   Territoires et regards croises: Education, langage, societes : Actes de la Journee de l"Ecole. Doct. "Education, langage, societes" (Novembre 1997), Univ. Paris. – Paris : L`Harmattan, 1998. – 200p. – (Coll. "Dossiers sciences humaines et sociales".). – ISBN 2-7384-7242-7
114032
  Smyrnov I. Territorial and logistical organization of urban tourism in context of its sustainable development (ukraine"s case) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – Р. 13-20. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  The territorial and logistic aspects of the integrated strategy of sustainable development of urban tourism, based on two concepts-tourism decentralization and reverse logistics are outlined. The first concept is based on the geologistical organization ...
114033
  Nosek Stepan Territorial Impact Assessment - European context and case of Czechia // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2019. – P. 117-128. – (Geographica ; vol. 54, N 2). – ISSN 0300-5402
114034
   Territorial industrial complexes: optimisation models and general aspects. – M., 1980. – 325с.
114035
  Dobysh M.P. Territorial patterns of turnout and representation in parliamentary elections 2002-2014 in Ukraine // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – P. 69-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
114036
  Knieper R. Territorial сommunities in сivil legal relations / R. Knieper, A.N. Biryukov // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 1. – P. 36-47. – ISSN 1993-0909
114037
  Filipec Ondrej Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 3. – P. 189-201. – ISSN 0137-2432
114038
  Argullol R. Territorio del nomada / R. Argullol. – Mexico ; Madrid ; Buenos Aires : Fondo de Cultura Economica, 1987. – ISBN 84-375-0269-1
114039
  Riera Territorio enemigo / Riera, Leyva J.M. de. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1991
114040
   Territory and development : dilemmas of regional modernity / ed.: M. Czerny, A. V. Romero, J. P. Key. – Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2009. – 281 s. : il. – ISBN 978-83-235-0421-4
114041
  Blitzer Wolf Territory of lies: the exclusive story of J.J. Pollard / Blitzer Wolf. – New York, 1989. – 336с.
114042
  Dobysh M. Territory, place, scale, and polarization of electoral preferences in Ukraine, 2002-2014 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-68. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Nationalization of the party system and electorates not obviously results in the territorial homogenization of voting behavior or shifts from the territorial to functional cleavages. Elections outcomes in Ukraine are broadly analyzed from the ...
114043
  Wiak K. Terrorism and criminal law / Krzysztof Wiak ; [English transl. Konrad Szulga]. – Lublin : Wydaw. KUL, 2012. – 217 s. – Bibliogr.: p. 191-213. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin ; vol. 3). – ISBN 978-83-7702-376-1
114044
  Alexander Yo. Terrorism and Europe: 50 years experience / Yonah Alexander // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 133-140
114045
  Blishchenko I. Terrorism and international law / I. Blishchenko, N. Zhdanov. – M., 1984. – 287с.
114046
  Kachmarrska A. Terrorism as threat to international tourism // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – P. 187-196. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
114047
  Falkner Thomas Terrorismus - Report: Rom, Stockholm, Beirut und andere Schauplatze. / Falkner Thomas. – Leipzig, 1990. – 143с.
114048
  Hayes David Terrorists and freedom fighters. / Hayes David. – Hove: Wayland, 1980. – 96с.
114049
  Naimark Norman Terrorists and social democrats: the Russian revolutionary movement under Alexander III. / Naimark Norman. – Cambridge, 1983. – 308с.
114050
  Phillips A. Terrors and experts / A. Phillips. – Cambridge : Harvard university press, 1996. – XVII,110p. – ISBN 0-674-87479-X
114051
  Duda Dominik Terroryzm islamski / Duda Dominik. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2002. – 119s. – ISBN 83-233-1550-7
114052
  Stelmaszuk W. Terroryzm w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk ; The Institute of Problems of Radicalism. – Kiev : The Institute of Problems of Radicalism, 2012. – 202, [1] p. – На тит. л. помилково: Teroryzm. На обкл. назва: Terroryzm w XXI wieku. – (Terrorism ; 4). – ISBN 978-83-89633-10-1
114053
  Yabe H. Tertiary forraminiferous Rocks of Taiwan (Formosa) / H. Yabe, Shoshiro Hanzawa. – Sendai : [S. n.], 1928. – P. 533-536. – Proceedings of the Imperial Academy, V.4, N.9, 1928
114054
  Сидор-Гібелінда Tertium (non?) datur // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 112-114. – ISSN 1992-5514


  Сучасний сакральний живопис
114055
  Іваницька Н.Б. Tertium comparationis у міжмовному зіставленні дієслівних систем // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 0027-2833
114056
  Моренець В. Tertium non datum / Володимир Моренець // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 4-15
114057
   Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / [В. Агеєва та ін. ; наук. ред., упоряд., передм.: Моренець В.П. ; редкол.: Моренець В.П. (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2410-55-6
114058
  Orviku K. Tertu linna hudrogeoloogia / K. Orviku; Eesti nsy Tertu riikliku ulikooli geoloogilised tood. – Tartu : Kirjandus, 1946. – 55 s.
114059
  Stawinoga R. Tertulian a swiat antyczny / Roman Stawinoga. – Krakow : Wydawnictwo Zakonu Pijarow, 2002. – 205 s. – ISBN 83-7629-105-3
114060
  Pajur Pia Terve, perestroika! / Pajur Pia. – Tallinna, 1989. – 112с.
114061
  Gilbert G.M. Terwijl de strop hun wachtte : Dagboek van de Amerikaanse gevangenispsycholoog in Neurenberg (1945-1946) / G.M. Gilbert; Met een voorwoord van B.V.A.Roling. – Amsterdam; Brussel : Elsevier, 1979. – 13,7-299blz.,2bl.ill. – ISBN 90 10 03032 6
114062
  Bostroem Annemarie Terzinen des Herzens / Bostroem Annemarie. – Leipzig, 1975. – 79с.
114063
  Bostroem Annemarie Terzinen des Herzens / Bostroem Annemarie. – Berlin, 1986. – 136с.
114064
  Lorencova Anna Tesetice-Kyjovice, 3: Uneticke pohrebiste v Teseticich-Vinohradech / Lorencova Anna, J. Benes, Vl. Podborsky. – Brno, 1987. – 273с.
114065
  Menendez Gallo Rogelio Tesico y Los pesados capitales / Menendez Gallo Rogelio. – La Habana, 1980. – 152с.
114066
  Солошенко О.Ю. TESLA - электромобиль будущего // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 29-31
114067
   Tesla выросла на 32%, став самым быстрорастущим автомобильным брендом в мире со стоимостью бренда в 5,9 млрд долларов // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 15-22. – ISSN 1606-3732


  "Toyota занимает первое место как самый ценный автомобильный бренд, в отрасли с более высоким уровнем маржинальности, новых форм собственности и конкурентов, ориентированных на технологии Tesla является самым быстрорастущим автомобильным брендом."
114068
  Hardy T. Tess of the d"Urbervilles : a pure woman / Thomas Hardy ; introd. by A. Alvarez and ed. by David Skilton. – Harmondsworth : Penguin books, 1988. – 534, [1] p. – (Penguin classics). – ISBN 0-14-043135-7
114069
  Hardy T. Tess of the d"Urbervilles / Thomas Hardy. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 507, [6] p. – (Penguin popular classics ; 22). – ISBN 0-14-062020-6
114070
  Hardy Thomas Tess of the d`Urbervilles / Hardy Thomas; With an introd.by P.Ingham. – London : Campbell Publishers, 1991. – 472p. – (Everyman"s Library ; 33 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-033-3
114071
  Hardy Thomas Tess of the s`Urbervilles a pure woman / Hardy Thomas. – New York, 1964. – 431с.
114072
  Hardy Thomas Tess of the s`Urbervilles a pure woman / Hardy Thomas. – London, 1965. – 446с.
114073
  Hardy Thomas Tess of the s`Urbervilles a pure woman / Hardy Thomas. – New York, Scarborough, 1980. – 432с.
114074
  Hardy Thomas Tess of the s`Urbervilles a pure woman / Hardy Thomas. – Harmondsworth, 1985. – 534с.
114075
  Scarcia G. Tessere d"arte Lucana : meraviglie pittoriche e scultoree dal medioevo all"Ottocento / Gabriele Scarcia. – Potenza ; Matera : APT Bazilicata [etc.], 2015. – 119 p. : il. – (Basilicata in tasca : guida turistico-culturale)
114076
  Ragsdale Ronald Test bank: General chemistry [by] D.D.Ebbing, S.D.Gammon, 8th ed. / Ragsdale Ronald. – Boston; New York : Houghton Mifflin, 2005. – V,484p. : ill. – ISBN 0-618-39947-X
114077
   Test C.G.M.62. Pour apprecier le niveau des connaissanoes linguistiques. Francais. – Paris, 1962. – 53с.
114078
   Test methods for the quality conrol of plasma proteins : Developments in Biological Standardization. – S. Karger, Basel, Munchen, Paris, London, New York, Sydney
Vol. 44. – 1979. – 222s. – Proceedings of a Symposium Organized by the International Association of Biological Standardization and held at Villars-sur-Ollon, Switzerland 3-5 April 1979
114079
  Bednarek S. Test models of linear electric motors // Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz. – Lodz, 2018. – Vol. 68, no. 1. – P. 9-26. – (Recherches sur les deformations). – ISSN 0459-6854
114080
  Wisniewski W. Test na uczucia / W. Wisniewski. – Warszawa : Horyzonty, 1975. – 135 s.
114081
  Silveira R. da a.o. Test of a DWBA-type model for analysis of heavy ion transfer reactions / R. da a.o. Silveira, 1970. – 13с.
114082
   Test of English and a foreign language (TOEFL): test preparation kit: workbook. – Princeton, 1995. – 157с.
114083
  Pyle Michael Test of English as a foreign language : Preparation guide / Pyle Michael, Munoz Mary Ellen; Series ed. J. Bobrow. – Linkoln : Cliffs. – ISBN 0-8220-2024-6
Book 2. – 1991. – 250p. – На обкл.: TOEFL: Preparation guide with optional essay section: Пособие для подготовки к экзаменам по английскому языку
114084
   Test of models for photon strength functions of electric dipole photoexcitation / V.A. Plujko, S. Goriely, O.M. Gorbachenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 3. – Р. 213-220. – ISSN 1818-331Х
114085
   Test system based on root exudates for higt-yielding common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) form screening / A. Kosyan, O. Smirnov, N. Taran, V. Burdyga // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 71-75. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  A new effective non-invasive method of screening of highly productive forms of buckwheat sowing (Fagopyrum esculentum Moench.) based on rapid testing of buckwheat seedling intensity exudation of organic acids root system in the laboratory is offered. ...
114086
  Bethell George Test your business vocabulary in use / Bethell George, Aspinall Tricia. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2003. – 102p. : ill. – На обкл.: Aspinall Tricia, Bethell George. – (Cambridge professional English). – ISBN 0-521-53254-X
114087
  Watcyn-Jones Test your idioms / P.Watcyn-Jones. – 3rd impress. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2003. – 6,154p. : ill. – 1st publ. 1990. – (Test your.. ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-45173-6
114088
  Aspinall T. Test your listening / T.Aspinall. – 5th impress. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2004. – 6,89p. : ill. + With audio CD. – 1st publ. 2002. – (Test your.. ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-46910-4
114089
  Allsop J. Test your phrasal verbs / Jake Allsop. – 2nd impr. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2003. – 6,121p. : ill. – 1st publ. 1990. – (Test your ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-45171-X
114090
  King Sean Test your physics / King Sean, Irwin Vincent. – Harmondsworth : Penguin books, 1969. – 63 с.
114091
  Watcyn-Jones Test your prepositions / Peter Watcyn-Jones, Jake Allsop. – 3rd impr. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2003. – 7,101p. : ill. – 1st publ. 1990. – (Test yuor ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-45172-8
114092
  Flinders S. Test your professional English. Business: general / Steve Flinders. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2002. – 6,106p. : ill. – 1st publ. 1996. – (Test your / Series ed. N. Brieger ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-45148-5
114093
  Vaughan-Rees Test your pronunciation / Michael Vaughan-Rees. – 4th impr. – Harlow : Pearson education in assoc. with Penguin books, 2002. – 6,90p. : ill. + With audio CD. – Copyright 2002. – (Test your ; Penguin English guides). – ISBN 0-582-46904-X
114094
  Murphy M.J. Test yourself on English idioms. / M.J. Murphy. – London, 1984. – 95с.
114095
  Zawilski Apoloniusz Testament / Zawilski Apoloniusz. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 336 s.
114096
  Jedrzejowska A. Testament drukarza Jana Szeligi : z 2 ilustracjami w tekscie / A. Jedrzejowska. – Lwow : Nakladem towarzystwa milosnikow przeszlosci Lwowa, 1932. – [4], 12 p.
114097
  Kryska Slawomir Testament hochsztaplera. / Kryska Slawomir. – Warszawa, 1989. – 200с.
114098
  Kirsch Hans Christian Testament Odyseusza : Powiesc / Kirsch Hans Christian; Przeklad G.Mycielskiej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1967. – 220s.
114099
  Edigey Jerzy Testament samobojcy / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1972. – 231с.
114100
  Pugh S.M. Testament to Ruthenian : A linguistic analysis of the Smotryc"kyj variant / Stefan M. Pugh ; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 1996. – 12, 300 p. – (Harvard series in Ukrainian studies / Editorial board: G.G.Grabiwicz, M.S.Flier; Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-75-X
114101
  Friedrich Walter Testament und Erbrecht. Beck-Rechtsbucher fur jedermann / Friedrich Walter. – Munchen, 1970. – 231с.
114102
  Ballesteros R. Testamenta / R. Ballesteros. – Madrid : Visor, 1992
114103
  SainteMarie M. Ad. de Testaments politiques ou constitutions. Examen de deux systemes, systeme constituant, philosophique et paien, systeme representatif, historique et chretien. – Paris, 1848. – 257 p.
114104
  Davidescu D. Testarea Starii de Fertilitate Prin Planta si Sol / D. Davidescu, Davidescu Velicica. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1972. – 497s. – (Chimizarea agriculturii ; 1)
114105
  Majchrowska J. Testimonial in (new) media // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 186-195. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
114106
  Reinoso Hernandez Edith Testimonio de una emigrada / Reinoso Hernandez Edith. – La Habana, 1974. – 183с.
114107
  Caldwell Taylor Testimony of two men / Caldwell Taylor. – New York, 1968. – 600с.
114108
  Jonson R.B. Testing cultural inteligence of Ukrainian students // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – P. 171-178. – ISSN 2312-7600


  У статтi наведено результати II етапу дослідного проекту "Міжкультурна компетентність та культурний інтелект: дослідження на прикладі України" (2012-2013). Дослідження проводилося у три етапи з метою охоплення всієї України. У ІІ етапі пробного ...
114109
  Ushakov D.S. Testing for migration regimes adequacy in modernizing the regulational distribution // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 315-324 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
114110
  Chacko V.J. Testing homogeneity against ordered alternatives / V.J. Chacko. – p.p.945-956. – Repr. from "The Annals of mathemat. statistics", vol. 34, N 3, 1963
114111
   Testing of Electron Beam Technique for NiC Coating Deposition / O.I. Nakonechna, M.G. Dusheiko, N.N. Belyavina, A.M. Kuryliuk, A.S. Osipov // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 12, december. – Р. 1659-1665. – ISSN 1024-1809
114112
  Bagdonavicius V. Testing proportional hazards for specified covariates / V. Bagdonavicius, R. Levuliene // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 209-225. – ISSN 2351-6046


  Tests for proportional hazards assumption concerning specified covariates or groups of covariates are proposed. The class of alternatives is wide: log-hazard rates under different values of covariates may cross, approach, go away. The data may be right ...
114113
  Predrag Stancic Testing the applicability of the BRW approach at emerging stock markets / Predrag Stancic, Nikola Radivojevic, Vladimir Stancic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 443-453 : table. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
114114
  Chauncey H. Testing. Its place in education today / H. Chauncey, J.E. Dobbin. – New York, Evanston, London, 1963. – 225с.
114115
  Tyler Leona Tests and measurements / Tyler Leona. – Englewood Cliffs, 1963. – 116с.
114116
  Misztal M. Tests in English = Тематические тесты по английскому языку : thematic vocabulary: intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. – 5-te wyd. – Київ : Знання, 2007. – 352 с. – ISBN 966-346-340-6
114117
  Misztal M. Tests in English = [Тематические тесты по английскому языку] : thematic vocabulary ; intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. – Київ : Знання, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-346-662-0
114118
  Misztal M. Tests in English = [Тесты по английскому языку] : structural conversion / Mariusz Misztal. – Київ : Знання, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-346-782-5
114119
  Misztal M. Tests in English = [Тесты по английскому языку] : word-Formation / Mariusz Misztal. – Київ : Знання, 2010. – 229 с. – ISBN 978-966-346-781-8
114120
  Misztal M. Tests in English = Тематические тесты по английскому языку. Средний и продвинутый уровень : thematic vocabulary: intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. – Киев : Знання, 2012. – 350, [2] p. : ил., табл. – Печ. по изд.: Thematic vocabulary. Intermediate and advanced leve / Mariusz Misztal. Wdanie dziewiate/ Warszawa: Wydawnictwa Szkoine i Pedagogiczne, 2008. - Текст англ. – ISBN 978-966-346-983-6
114121
  Misztal M. Tests in English : thematic vocabulary : intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. – Kyiv : Znannia, 2019. – 352 p. : ill., tab. – Розгорнутий тит. арк. - Index: p. 344-351. – ISBN 978-617-07-0642-3
114122
  Misztal M. Tests in English : word-formation / Mariusz Misztal. – Київ : Знання, 2019. – 229, [1] p. – ISBN 978-617-07-0659-1
114123
  Misztal M. Tests in English : structural conversion / Mariusz Misztal. – Київ : Знання, 2019. – 175, [1] p. : tab. – Index: p. 169-176. – ISBN 978-617-07-0658-4
114124
  Misztal Mariusz Tests in English thematic vocabulary = Тематические тесты по английскому языку : Intermediate and advanced level / Misztal Mariusz. – Киев : Знання, 2004. – 352с. – ISBN 966-8148-29-0
114125
  Misztal M. Tests in English, thematic vocabulary / M. Misztal. – Київ : Знання, 1999. – 352 с. – ISBN 966-7293-58-0
114126
  Pokhvala S.M. Tests of commercial colour CMOS cameras for astronomical applications / S.M. Pokhvala, V.M. Reshetnyk, B.E. Zhilyaev // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2013. – Vol. 3, iss. 2. – P. 145-146. – ISSN 2227-1481


  We present some results of testing commercial colour CMOS for astronomical applications.
114127
  Сковронська І.Ю. Tests rainbow : зб. навч. матеріалів та тестів з англ. мови (для підгот. до вступу в магістратуру) / [І.Ю. Сковронська] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 243, [1] с. : tab. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Текст англ. – Bibliogr.: p. 243. – ISBN 978-617-511-318-9
114128
  Smith A. Testunk Titkai / A. Smith. – Budapest : Kossuth Konyvkiado, 1975. – 419s.
114129
   Testy egzaminacyjne : Filologia angielska. Filologia germanska. Filologia romanska. Lingwistyka stosowana. – Lublin : UMCS, 2002. – 116s. – ISBN 83-227-1865-9
114130
   Testy egzaminacyjne : Prawo i administracja. Politologia. Stosunki miedzynarodowe. Socjologia. – Lublin : UMCS, 2002. – 236s. – ISBN 83-227-1869-1
114131
   Testy egzaminacyjne : Ekonomia. Informatyka. Matematyka. Fizyka. Fizyka z geografia. – Lublin : UMCS, 2002. – 116s. – ISBN 83-227-1864-0
114132
   Testy egzaminacyjne : Jezyk angielski. Jezyk francuski. Jezyk niemiecki. Jezyk rosyjski. – Lublin : UMCS, 2002. – 71. – ISBN 83-227-1866-7
114133
   Testy egzaminacyjne : Ochrona srodowiska. Biologia. Chemia. Geografia. Biotechnologia. – Lublin : UMCS, 2002. – 255s. – ISBN 83-227-1867-5
114134
   Testy egzaminacyjne : Pedagogika i psychologia. – Lublin : UMCS, 2002. – 153s. – ISBN 83-227-1868-3
114135
   Tethers in space : Proceedings of an International conference held Sept. 17-19, 1986, at Arlington. – San Diego : American astronautical society, 1987. – 17,765p. : ill. – (An American astronautical society publication ; Vol. 62 ; Advances in the astronautical sciences). – ISBN 0-87703-265-3
114136
  Haikal Johanna Teti und die Grabrauber von Theben. / Haikal Johanna, Haikal Moustapha. – Berlin, 1973. – 293с.
114137
   Tetno zycia. – Warszawa : PIW, 1963. – 341s. – На тит. арк. також: Nora Adamian, Czingiz Ajtmatow, Wiktor Astafiew та ін.
114138
  Rakesh Mohan Tetova arnyak / Rakesh Mohan. – Budapest, 1975. – 349с.
114139
   Tetraevanghelului Liparit de Coresi. Brasov, 1560-1561. Comparat cu Evangheliarul lui radu de la manicesti 1574. – Bucuresti, 1963. – 426с.
114140
  Morstin Ludwik Tetralogia antyczna. Penelopa. Obrona Ksantypy. Kleopatra. Panteja / Morstin Ludwik. – Krakow, 1959. – 440с.
114141
  Сильвере Tetrapodili -- четырехногие клещи / Сильвере, А.-П.А, В.А. Штейнмарголина. – Таллин, 1976. – 167с.
114142
  Jambor B. Tetrazoliumsalze in der Biologie / B. Jambor. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1960. – 152S. : Mit 101 Abbildungen im Text
114143
  Коцюба Максим Tetris Hall // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 24-28 : фото
114144
  Barnabe, Stephanus Teutsche und Italienische discurs sambe etlischen Proverbien Historien und Fabeln, zusammen getragen. – Wienn, 1679. – 230 S.
114145
  Cholem Aleichem Tevie le laitier / Cholem Aleichem. – Paris, 1962. – 190с.
114146
  Sholom-Aleichem Tevye the Dairyman and other stories / Sholom-Aleichem. – M., 1988. – 414с.
114147
  Scholem Alejchem Tewje, der Milchmann / Scholem Alejchem. – Leipzig, 1984. – 187с.
114148
   Texas / ESO-CERN symposium on relativistic astrophysics, cosmology, and fundamental physics : combined Texas and ESO-CERN Symposiums / Symposium on relativistic astrophysics, cosmology, and fundamental physics; Ed. by J.D. Barrow, L. Mestel a.o. – New York : New York Academy of Sciences, 1991. – 857 p. – ISBN 0-89766-708-5
114149
  Smart W.M. Text-book on spherical astronomy / W.M. Smart. – Cambridge : Cambridge University Press, 1944. – 430 p.
114150
  Elzbieta Gorska Text-image relations in cartoons. A case study of image schematic metaphors // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 219-228. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
114151
  Dijk T.A. van Text and context : Explorations in the semantics and pragmatics of discourse / T.A. van Dijk. – 2nd impress. – London ; New York : Longman, 1982. – XVII, 261 p. – First publ.: 1977
114152
  Sakharuk I. Text and discursive categories of modern ukrainian internet-media in the paradigm of postmodernism // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 152-161. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  Статтю присвячено виділенню базових текстово-дискурсивних категорій українського медіа-дискурсу Інтернет-ЗМІ.
114153
   Text and image: Social construction of regional knowledges / Eds.A.Buttimer, St.D.Brunn, U.Wardenga // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 304(4) S:Il.
114154
  Humessky Assya Text and Subtext in Roman Ivanychuk"s Mal"vy // Harvard Ukrainian studies / Harvard Univ., Comm. on Ukrainian Studies, Ukrainian Research Inst. – Cambridge, 2000. – Vol. 22, (1998) : Special vol.: Cultures and nations of Central and Easrern Europe : essays in Honor of Roman Szporluk. – P. 283-291. – ISSN 0363-5570
114155
   Text aus der experimentellen Sozial-psychologie. – Neuwied-Berlin, 1969. – 608с.
114156
  Brovkina O.V. Text composition of different genres : course of lectures for the students of speciality 7.030507, 8.030507 "Translation" of full-time course of study / O.V. Brovkina ; Ministry of education, science, youth and sport of Ukraine ; Sumy State University. – Sumy : Sumy State University, 2011. – 38 p. – Bibliogr. : p. 37
114157
  Zlotnyk-Shagina Text in modeling the language consciousness of foreign students // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 177-193. – ISSN 2311-2697
114158
   Text of the articles concerning the law of the sea adopted by the International Law Commission at its 8th Session, 1958. – 26 p.
114159
  Tucker Allen Text processing. Algorithms, languages, and applications / Tucker Allen. – New York a.o., 1979. – 171с.
114160
  Dorofejewa M. Text und Kultur: vergleichende Analyse einer poetischen Ubersetzung (anhand verschiedensprachiger Ubersetzungen der Tragodie "Faust" von J.W. Goethe) // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2013. – J. 8. – S. 186-192
114161
  Circuit Transilvanean Text: 1. Cosma, L. Ghergariu,... / Circuit Transilvanean. – Bucuresti, 1967. – 123с.
114162
   Textbeziehungen; Linguistische und literaturwissenschaftliche Beitrage zur Intertextualitat. – Tubingen : Staffenburg Verlag, 1997. – 402S. – ISBN 3-86057-705-0
114163
  Андрианов С.Н. Textbook of economic translation = Учебник экономического перевода / Андрианов С.Н., Сорокина Л.Н. ; Ин-т междунардных отношений. – Москва : ИМО, 1961. – 352 с.
114164
   Textbook of elementary physics : tr. from rus. – Moscow : Mir Publishers
V. 3 : Oscillations and waves. Optics. Structure of atom. – 1972. – 502 p.
114165
   Textbook of Immunopharmacology. – Oxford, London, Edinburgh, Boston, Melbourne : Blackwell Scientific Publications, 1984. – 407с.
114166
  Leffingwell William Textbook of office management / Leffingwell William, E.M. Robinson. – 3-rd edit. – New York, Toronto, Lond., 1960. – 650с.
114167
  Tausk Petr Textbook of press photography / Tausk Petr. – Prague, 1981. – 45 s.
114168
   Textbook of radiation oncology. – 2nd ed. – Philadelphia : Elsevier, 2004. – 24,1674 p., 71 p. ill. : ill. – На тит. арк. та обкл. Steven A. Leibel і Theodore L. Phillips наведені як автори. – ISBN 0-7216-0026-3
114169
  Vygovskyy O. Textbook on international financial law = Міжнародне фінансове право / Oleksandr Vygovskyy ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2017. – 511, [1] с. – ISBN 978-966-439-880-7
114170
  Dixon M. Textbook on international law / Martin Dixon. – 6th ed. – Hampshire : Oxford, 2007. – XXXII, 372 p. : tab. – Бібліогр. в кінці частин. – (Online resource centre). – ISBN 978-0-19-920818-0
114171
   Texte der Indischen Philosophie. – Berl.
Band 2. – 1956. – 424с.
114172
   Texte dialectale Muntenia. – Bucuresti
2. – 1975. – 915с.
114173
  Alexici G. Texte din literatura poporana Romana. / G. Alexici. – Bucuresti
2. – 1966. – 238с.
114174
  Lenin V.I. Texte din lucratile lui V.I. Lenin cu privire la Rominia. / V.I. Lenin. – Bucuresti, 1960. – 128с.
114175
  Brecht Bertolt Texte fur Filme. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1971. – 318с.
114176
  Brecht Bertolt Texte fur Filme. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1971. – 407с.
114177
   Texte fur Maschineningenieure. – Tallinn, 1988. – 151с.
114178
  Чернецкая В.Г. Texte fur okonomen / В.Г. Чернецкая. – Рига, 1976. – 39с.
114179
  Puthne A. Texte fur Okonomen / A. Puthne. – Riga, 1968. – 60с.
114180
   Texte fur Philologen. – Tartu, 1963. – 196с.
114181
  Cantemir Traian Texte istroromine / Cantemir Traian. – Bucuresti, 1959. – 190с.
114182
   Texte privind desvoltarea gandirii social politice in Romania. (In ajutorul celor ce studiaza istoria si istoria filosofiei). – Bucuresti, 1954. – 412с.
114183
   Texte romanesti din secolul al XVI-lea. – Bucuresti, 1982. – 638с.
114184
   Texte zu den Kantaten, Motetten, Messen, Passionen und Oratorien von Johann Sebastian Bach. – Leipzig, 1986. – 506с.
114185
   Texte zum lesen und wiedererzahlen. – М., 1959. – 184с.
114186
  Diliguenskaja A.V. Textes-francais sur la langue russe, la litterature russe et la litterature en URSS. / A.V. Diliguenskaja. – M., 1964. – 208с.
114187
  Bertin Leon Textes biologiques tires de l"oeuvre de L.Bertin "Regards sur la nature et ses mysteres" / Bertin Leon. – M.
1. – 1960. – 40с.
114188
  Bouquiaux L. Textes Birom (Nigeria septentrional) / L. Bouquiaux. – Paris, 1970. – 394с.
114189
  Joliot-Curie Textes choisis / Joliot-Curie. – Paris : Editions sociales, 1959. – 294 p.
114190
  Oulissova N. and oth. Textes d"etude pour l"enseignement padagogique superieur / N. and oth. Oulissova. – Leningrad, 1961. – 280с.
114191
   Textes et methodes: Francais 6e. : Nouveu programme 1996 / Annie. Audoin, Christiane. Cadet, Brigitte. Chevalier, Jean. Pruvost, Sculfort, Marie-France. – Paris : Nathan, 1996. – 288 c. – (Collection "Du cote des lettres"). – ISBN 2.09.171480.1
114192
  Руденко Н. Textes francais a l"usage des etudiants en biologie, geolodie et geographie / Н. Руденко, Л. Новаковская. – Киев, 1967. – 169с.
114193
  Bielinski V. (Belinsky) Textes philosophiques choisis / V. (Belinsky) Bielinski. – M., 1951. – 640с.
114194
  Tchernychevski N. Textes philosophiques choisis / N. Tchernychevski. – M., 1957. – 656с.
114195
   Textes sacres d"Afrique Noire. Choisis et presentes par Germaine Dieterlen. – Paris, 1965. – 288с.
114196
   Textika a stylistika: Zbornik prispevkov z celostatnej stylistickej konferencie, Bratislava 29-31.1.1986. – Bratislava, 1989. – 292с.
114197
  Труевцева Т.И. Textile fibres. Методические указания / Т.И. Труевцева. – Ленинград, 1961. – 78 с.
114198
  Абрам С.Я. Textiles : английская хрестоматия по текстильному производству / сост.: С.Я. Абрам, преподаватель англ. яз. в инженер.-техн. секциях и С Гоц. пер. "Ортекстиля" ; под ред. А.Я. Бабкова, преподавателя промышл. акад. ВСНХ СССР. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 116, [2] с. : черт.
114199
  Kretschmer Rudolf Textilfarberei und angrenzende Gebiete. Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. / Kretschmer Rudolf. – Berl., 1961. – 182с.
114200
  Pavek Miloslav Textilni vyroba v historickem prehledu / Pavek Miloslav. – Praha
2. – 1972. – 222-445с.
114201
   Textos de formacion politica. – M., 1975. – 150с.
114202
   Texts and studies on Russian universal grammar 1806-1812. – Munchen : Sagner. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof ; Supplementband 5). – ISBN 3-87690-294-0
Vol.2 : The universal grammars of I. Rizskij, Char"kov 1806; N.Jazvickij, SPb. 1810.; I.Timkovskij, Char"kov 1811; L.G. Jakob, SPb.1812. – 1984. – [421с.розд.паг.]. – Текст рос. мовою
114203
  Linn E. Texts for lawyers / E. Linn. – Tartu, 1965. – 155с.
114204
  Laan H. Texts for psychologists / H. Laan. – Tartu, 1972. – 207с.
114205
  Tammelo Eda Texts for senior students of economic cybernetics / Tammelo Eda. – Tartu, 1978. – 84с.
114206
   Texts from Brazil. – s.l.
N 7. – 2000
114207
   Texts from Brazil. – s.l. : Pancrom
N 8. – 2001
114208
  Appel D. Textsortenbedingter Aspekt-Tempus-Gebrauch im Russischen / Daniela Appel. – Munchen : Sagner, 1996. – 226 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 44). – ISBN 3-87690-631-8
114209
  Pavek Miloslav Texttilni vyroba v historickem prehledu / Pavek Miloslav. – Praha
1. – 1971. – 1-212с.
114210
  Kavitska T.I. Textual competence in L2 translation: the problem of defining // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – Р. 36-43. – ISBN 978-617-7507-84-9


  Розглядається проблема визначення структури текстотвірної компетентності в перекладі на іноземну мову як складової фахової компетентності перекладача. Запропонована трикомпонентна структура є результатом теоретичного аналізу найбільш поширених моделей ...
114211
  Drachova O. Textual features of Ukrainian poetic cinema (based on the film "Earth" by O. Dovzhenko) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-85. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
114212
  Nika O.I. Textual substitutions in A. Radyvylovskyi"s collection of sermons of the end of 17th century // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – C.106-115. – ISSN 2312-0665
114213
  Савельев Владимир TEZ TOUR готов прыгнуть с Канар в Каталонию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 45 : Фото
114214
   Tez Tour преодолевает стотысячный рубеж // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 26-27 : фото
114215
  Савельев Владимир TEZ TOUR: технологический прорыв : Автоматизированная система. Новая версия. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-27 : Фото
114216
   Tez z tej ziemi. – Warszawa : Iskry
tom 2 : Tez z tej ziemi czyli pouczajace ciekawostki z lat 1966-1969. – 1971. – 230s.
114217
  Rodewald L. Teza prezentata la facultatea de stiinte din Cernauti pentru a obtine gradul de doctor in stiintele naturale : 1. Fauna Rotiferelor din Bucovina. Sistematica, biologia si raspandirea lor geografica. 2. Subiecte date de facultate / L. Rodewald. – Cernauti, 1935. – 266 p. – Sustinuta la 5 Martie 1935 inaintea Comisiunei de examen
114218
  Czernysz T. Teza, antyteza i proteza: o grze slow w wierszach ksiedza Jana Twardowskiego / T. Czernysz, S. Jermolenko // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Autorzy analizuj? kilka przyk?ad?w gry s??w w tekstach wierszy ksi?dza Jana Twardowskiego, ujawniaj?c pod?o?e semiotyczne tego ?rodka semantyczno-stylistycznego oraz jego rol? w kszta?towaniu poetyckiego modelu ?wiata tego tw?rcy. Автори аналізують ...
114219
  Burda Stefan Tezaure de aur din Romania. / Burda Stefan. – Bucuresti, 1979. – 91с.
114220
   Tezaurul toponimic al Romaniei. Moldova.. – Bucuresti
Vol. 1, p. 1. – 1991. – 828с.
114221
   Tezaurul toponimic al Romaniei. Moldova. / Academia Romana, Institutul de filologie Romana "Alexandru Philippide" - IASI. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – (Moldova a tezaurul toponumical Romaniei / Coord. D. Moldovanu)
Vol. 1 : Repertoriul istoric al unitatilor administrativ-teritoriale 1772-1988. P. 1 : A. Unitati simple (Localitati si mosii) A - O. – 1991. – XCVI, 828 p.
114222
   Teze de doctorat : 1984-1987, 1988-1991: Lucrari sustinute in tara de autori romani si straini. – Bucuresti, 1996. – 730 p. – На обкл. Teze de doctorat romanesti. – ISBN 973-95464-47
114223
  Wolker Jiri Tezka hodina / Wolker Jiri. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1960. – 72 s.
114224
  Tishchenko I.Yu. TGA-DSC-MS analysis of silicon carbide and of its carbon-silica precursor = Аналіз карбіду кремнію та кремнезем-вуглецевої шихти методом ТГА-ДСК-МС / I.Yu. Tishchenko, O.O. Ilchenko, P.O. Kuzema // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2015. – Т. 6, № 2. – P. 216-223. – ISSN 2079-1704


  Pure beta silicon carbide of submicron and micron particle size has been synthesized via carbothermal reduction of nanosilica. The resulted powder and its carbon-silica precursor were characterized by means of FTIR spectroscopy, electron microscopy, ...
114225
   Th e ADRB2 gene A46G and C79G polymorphisms in the bronchial asthma children from Ukraine / R. Gulkovskyi, O. Shkel, V. Pampukha, N. Chumachenko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 93. – ISSN 2409-4943
114226
  CampanellaeTh. Th. Campanellae de monarchia Hispanica discursus. – Amstelodami (Amsterdam) : [Elsevier], 1640. – [10], 560 p. – Видавництво у виданні не вказане; на тит.арк. міститься видавнича марка Ельзевірів
114227
   Thai Airways создают дочернюю компанию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 11 : Фото
114228
   Thailand : a traveller"s companion. – [4th ed.]. – Singapore : Archipelago press, 2006. – 177, [1] p. – 1st publ.: 1994. – (Archipelago guides / [contributors: Anuar Bin Abdul Rahim et al.]). – ISBN 981-4155-79-9
114229
  Анцибор Д. Thanatos в оніричному фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 76-82


  В статті висвітлюється питання засвоєння й сприйняття символів, які позначають смерть, в традиційних українських тлумаченнях сновидінь. Традиція снотлумачень завжди поєднується зі сприйняттям інших концептів в кожній культурі. В статті подається аналіз ...
114230
  Ria-Bop Thang loi vi dai / Ria-Bop. – M., 1975. – 110с.
114231
  Friedman T.L. Thank you for being late : an optimist"s guide to thriving in the age of accelerations / Thomas L. Friedman. – New York : Farrar, Status and Giroux, 2016. – 486 p. : ill. – Index: p. 463-486. – ISBN 978-0-374-27353-8
114232
  Brown Lewis That man Heine / Brown Lewis. – New York, 1927. – 420с.
114233
  Ens Gaspar Thaumaturgus Mathematicus, id est admirabilium effectorum e mathematicarum disciplinarum fontibus profluentium Sylloge / Casparo Ens L. Collectore & Interprete // J. A. Comenii Physicae ad lumen divinum Synopsis, philodidacticorum et theodidactorum censurae exposita / Komensky Jan Amos. – Lipsiae (Leipzig) : Sumtibus Gotofredi Grossi bibliopolae, 1633. – [10], 291, [12] p.
114234
  Dunn Seamus The "Apple" personal computer for beginners / Dunn Seamus, Morgan Valerie. – Englewood Cliffs, 1982. – 257с.
114235
  Grobovsky A.N. The "Chosen Council" of Ivan IV: a reinterpretation / A.N. Grobovsky. – New York, 1969. – 171с.
114236
  Mozr Tomas The "exotic" phenomenon of the American Bar in interwar Berlin and Prague: Re-reading the concept of place // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2019. – P. 92-104. – (Geographica ; vol. 54, N 1). – ISSN 0300-5402
114237
   The "Iron gate" complex atlas. – Buharest, 1972. – 275с.
114238
  Kubiak Ewa The "linguistic turn" and twentieth-century possibilities of conducting research on old architecture. Perception and reception of architectural pieces in South America // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 195-218. – ISSN 1641-9278
114239
  Wendorff Anna The "Narrative Turn" in Literature. Observations on Digital Works // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – N 22 (31) : Art narratives - narratives on art. – P. 183-192. – ISSN 1641-9278
114240
   The "Playboy" book of humor and satire. – New Jersey, 1976. – 407с.
114241
  Olijnyk I. The "Podillian Diocesan News" on the Traditional Culture of Podollians, second half of the 19th century - beginning of the 20th century // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 85-89. – ISBN 966-95788-9-2


  Вагомий внесок у становлення етнографії Поділля зробив Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет, який на сторінках "Подільських єпархіальних відомостей" публікував дослідження з традиційно-побутової культури населення краю. За сорок ...
114242
   The "Premo camera" Rochester optical Co. 1898. – Princeton, 1971. – 112с.
114243
  Kaushik Devendra The "Third world" in Peking`s policy / Kaushik Devendra. – Москва, 1975. – 88с.
114244
   The "Ukrainian Historical Journal" in the mirror of Diaspora journals: digest for 1958-1992 / Introduction article and publication by Oleksii Yas // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 124-174. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
114245
  Rubliov O. The "Ukrainian Historical Journal": official and behind-the-scenes history (1957-1988) // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 73-123. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
114246
  Sparks Fred The $ 20,000,000 honeymoon: Jackie and Ari"s first year / Sparks Fred. – New York, 1970. – 240с.
114247
  Камеристов Р. The (Зе) импичмент по-американски // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 40 (642), 04.10.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
114248
  Bondarchuk M.V. The [2 + 2] intramolecular photocycloaddition of tricyclic caged laktimo-alkenes. Computational and experimental studies / M.V. Bondarchuk, A.V. Gaidai, D.O. Lukyanchuk // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 98
114249
  Williams Joseph The 100 Million Dollar Conspiracy Case / Williams Joseph. – Toronto, 1969. – 260 p.
114250
   The 11th Rolex awards for enterprise. – Geneva : Rolex SA, 2004. – 135р. : ill. – ISBN 2-9700417-1-5
114251
  Domanovska M. The 12th Archeological Congress and Byzantine Studies // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 29
114252
  Howard P. The 14-Carat Roadster / P. Howard. – Budapest, 1967. – 220с.
114253
  Maemets Vahur The 17 0 and 1H nuclear magnetic resonance study of H2O in individual solvents and its charged clusters in aqueous solutions of electrolytes / Maemets Vahur. – Tartu, 1997. – 138с.
114254
   The 18 National conference on geometry and topology. – Cluj-Napoca, 1988. – 228 p. – Prepr.No 2,1988
114255
  Volkovskyi V. The 19 th century Ukrainophilia discourse and the problems of modern nation-building: The prospects of an inclusive narrative // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 68-69
114256
  McDonald The 1942 eruption of Mauna Loa, Hawaii : From the Smithsonian report for 1943 / G.A. McDonald. – Washington : Government, 1944. – P. 199-21, [2]
114257
   The 1956 State Plan. – Hanoi, 1956. – 31с.
114258
   The 1980s and the youth. – M., 1984. – 200с.
114259
  Maung Maung The 1988 uprising in Burma / Foreword by F.M. Osanka // Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven, 1999. – N 49. – 285 p. – (Monograph series)
114260
   The 1994 geographic reference report: 8-th annual edition. – Washington; Vancouver : BTA economic research institute, 1994. – XLIII,296p.
114261
  Ebershoff D. The 19th wife / David Ebershoff. – London : Black Swan, 2009. – 605, [1] p. – ISBN 978-0-552-77498-7
114262
   The 1st International conference on comparative and international education - 2017 "Education transformations in the context of European integration and globalisation" // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 69-70. – ISSN 2306-5532


  І Міжнародна конференція з порівняльної та міжнародної освіти - 2017 "Трансформації освіти в контексті європейської інтеграції та глобалізації".
114263
  Hryshchenko K. The 20th Anniversary of the Institute of Sociology NAS of Ukraine / Kyrylo Hryshchenko // Ukrainian sociological review / Institute of Sociology National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2013. – [Iss. 7]. – P. 128-143. – ISBN 978-966-02-6772-5
114264
  Berle Adolf The 20th century capitalist revolution / Berle Adolf. – New York, 1954. – 192с.
114265
   The 21st century challenges in education and science : матеріали ІІ наук.-пед. читань молодих учених, магістрантів, студентів інозем. мовами, 28 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Навч.-наук. ін-т гуманітар. освіти [та ін.] ; [редкол.: О.К. Мілютіна, Н.М. Ткаченко, І.О. Пінчук та ін.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 99, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
114266
   The 2nd international symposium on Voronoi diagrams in science and engineering : October 10-13, 2005, Hanyang univ., Seoul, Korea / International symposium on Voronoi diagrams in science and engineering; Organized by Voronoi diagram research center. – Seoul : [s. n.], 2005. – VII, 391 p. : ill.
114267
   The 3-rd international conference on materals science and condensed matter physics, October 3-6, 2006, Chisinau : abstracts / International conference on materals science and condensed matter physics; [ org. com.: L. Kulyuk a.o. ; AS of Moldova, Inst. of Applied Physics a.o. ]. – Chisinau : Elan poligraf, 2006. – 260 p. – Dedicated to the 85th aand 80th anniversaries of outstanding Moldovan physicists Tadeusz Malinowski and Sergey Radautsan in the year of the 60th jubilee of the Academy of Sciences of Moldova. – ISBN 978-9975-66-056-3
114268
   The 30th anniversary Reader"s Digest reader : a selection of memorable articles published by The Reader"s Digest during the past thirty years. – Pleasantville, 1951. – 503 p.
114269
   The 4th international symposium on homogeneous catalysis./Organized by the U.S.S.R. Academy of Sciences. Abstracts. September 24-28, 1984, Leningrad. – Leningrad
1. – 1984. – 312с.
114270
   The 6Li(18O, 17O)7Li reaction mechanisms and 7Li=17O potential / A.T. Rudchik, K.A. Chercas, A.A. Rudchik, E.I. Koshchy, S. Kliczewski, K. Rusek, V.A. Plujko, O.A. Ponkratenko, S.Yu. Mezhevych, Pirnak, Val.M, R. Siudak, J. Choinski, B. Czech, A. Szczurek // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 42
114271
   The 6Li(p.n)6Be and 7Li(p.n)7Be reactions at intermediate proton energies. – Berkshire, 1968. – 32с.
114272
   The 9/11 commission report : final report of the National commission on terrorist attacks upon the United States / National commission on terrorist attacks upon the United States; [production staff: Sue Carlson, Andrew Marasia, James L. Mairs]. – Authoriz. ed. – New York ; London : Norton, 2002. – XVIII, 567 p. : ill. – ISBN 0-393-32671-3
114273
  Salisbury Harrison The 900 days: the siege of Leningrad / Salisbury Harrison. – New York, Evanston, 1969. – 635с.
114274
  Ivanyuta O.M. The ability to use organic waste for the production biopaper // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Проведено аналіз сучасного стану композитів гідроксиапатитів для прикладних задач. Виготовлено наночастинки з емалі зубів. За аналізом ІЧ спектрів визначено вплив розмірів частинок на їх фазовий склад і стехіометрію. Показано, що вони можуть бути ...
114275
  Schabas W.A. The abolition of the death penalty in international law / William A. Schabas. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – XLI, 403 p. – Index: p. 381-403. – Bibliogr.: p. 357-379. – ISBN 0-521-58135-4
114276
  Denevan W M. The aboriginal cultural geography of the llanos de Mojos of Bolivia / W M. Denevan. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1966. – 185p.
114277
  Shajn G. The absorption continuum in the violet region of the spectra of carbon stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.136 / G. Shajn, O. Struve. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.86-91 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.106, N.1, 1947
114278
  Mihoc Gheorghe The Academy of the Socialist Republ of Romania: An outline history / Mihoc Gheorghe. – Bucuresti, 1981. – 52с.
114279
  Mihoc Gheorghe The Academy of the Socialist Republi of Romania: An outline history / Mihoc Gheorghe. – Bucuresti, 1981. – 52с.
114280
  Ticio E. The acguisition of differentшфд object marking in Spanish and Romanian: Semantic scales or semantic features? / E. Ticio, L. Avram // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 383-401. – ISSN 0035-3957
114281
  Aristophanes The Acharnians. / Aristophanes; H. Sommerstein. – Harmondsworth, 1973. – 253с.
114282
  Fedejev Aleksandra The achieved level of competitiveness and characteristics of busines environment in western Balkan Countries / Fedejev Aleksandra, Nikolic Radmilo, Urosevic Snezana // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 46-57 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 8 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
114283
   The achievement of Jozef Skvorecky. – Toronto; Buffalo; London : Univ. of Toronto press, 1994. – 221p.
114284
  Bogomolov Vladimir The aching in my heart / Bogomolov Vladimir. – Moscow, 1982. – 640с.
114285
  Ticio Emma The acqusition of differential object marking Spanish and Romanian: Semantic scales or semantic features? / Ticio Emma, Avram Larisa // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 383-401. – ISSN 0035-3957
114286
  Soroka Yu. The Act Declaring the Independence of Carpathian Ukraine // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 142-143. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
114287
  Koestler Arthur The act of creation / Koestler Arthur. – London, 1975. – 491с.
114288
  Koestler Arthur The Act of Creation / Koestler Arthur. – London, 1989. – 751с.
114289
  Schieffer Bob The acting president / Schieffer Bob, Gates Gary Paul. – New York, 1989. – 397с.
114290
  Kosttyuk O. The activity of alkaline phosphatase in blood plasma of rats under stress-induced ulcer / O. Kosttyuk, V. Kovalova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 36
114291
   The Actor"s book of contemporary stage monologue.. – Har, 1987. – 355с.
114292
   The Actor"s book of monologues for women: from non-dramatic sources.. – Harmondsworth, 1991. – 336с.
114293
   The Actor"s book of movie monologues.. – Har, 1986. – 240с.
114294
   The Actor"s books of scenes from new plays... – Harmondsworth, 1988. – 424с.
114295
  Marushkevych A A. The Actual Issues of Professional and Pedagogical Preparation of Educators in Classical Universities of Ukraine // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P.4-15. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Актуальні питання професійної та педагогічної підготовки педагогів у класичних університетах України.
114296
  Reznikova N. The adaptability of economic patriotism in France to the present-day realities of Ukraine: introduction to the issue / N. Reznikova, V. Panchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 27-31. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  The policy of economic patriotism is defined by in the article as an economic policy implemented by domestic governments to mitigate market failures and purposeful market distortions, in order to assure as effective as possible stimulation of economic ...
114297
   The adjustment of Polish companies to the market ekonomy. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1996. – 199p. – ISBN 83-231-0802-1
114298
   The Administration of economic development planning: Principles and fallacies.. – N.Y.
6. – 1966. – 58с.
114299
  Wang Y. The adoption of english acronyms in the chinese lexicon // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – P. 33-40. – ISSN 2078-340X


  Засвоєння англійських акронімів у словнику китайської мови. Англійські акроніми здавна проникають до лексикону китайської мови під впливом відповідних мовних контактів. У статті зроблено спробу узагальнити основні типи транскодування концептів, що ...
114300
  Vyzhva Z. The advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the multidimensional area for determination the frequency characteristics of geological environment / Z. Vyzhva, K. Fedorenko, A. Vyzhva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 79-86. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the theory and methods of random process and field statistical simulation on the basis of their spectral decomposition and modified Kotelnikov-Shennon interpolation sums, as well as using these methods in environmental ...
114301
  Hornby A.S. a.o. The advanced learner"s dictionary of current English / A.S. a.o. Hornby. – London, 1958. – 1528с.
114302
  Hornby A.S. a.o. The Advanced Learner"s Dictionary of Current English / A.S. a.o. Hornby. – 2nd ed. – London, 1969. – 1200с.
114303
  Doyle A.C. The adventure of the speckled band = Пестрая лента и другие рассказы / Arthur Conan Doyl. – Київ : Знання, 2009. – 245 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-674-3
114304
  Bioy Casares Adolfo The adventures of a photographer in La Plata / Bioy Casares Adolfo; Levine S.J. – Harmondsworth, 1989. – 167с.
114305
  Bellow Saul The adventures of Augie March / Bellow Saul; With an introd.by M.Amis. – London : Campbell Publishers, 1995. – 616p. – (Everyman"s Library ; 215 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-215-8
114306
  Nosov Nikolai The adventures of Dunno and his friends / Nosov Nikolai. – M., 1981. – 175с.
114307
  Smollett Tobias The adventures of Ferdinand Count Fathom / Smollett Tobias. – Harmondsworth, 1990. – 511с.
114308
  Twain Mark The adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – Harmondsworth, 1986. – 336с.
114309
  Twain M. The adventures of Huckleberry Finn : [complete and unabridged] / Mark Twain. – New York : A Tom Doherty associates, 1989. – 300 p. – (TOR classic). – ISBN 978-0-8125-0422-4
114310
  Twain Mark The adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – London : Penguin books, 1994. – 281p. – (Penguin Popular Classics). – ISBN 0-14-062064
114311
  Twain Mark The Adventures of Huckleberry Finn / M.Twain. – London : Bloomsbury books, 1994. – 256р. – (Children"s classics). – ISBN 1 85471 232 2
114312
  Twain Mark The adventures of Hucklerry Finn / Twain Mark. – M., 1984. – 362с.
114313
  Dickens Charles The adventures of Oliver Twist / Dickens Charles. – Leipzig : Bernhard Tauchnitz, 1843. – 478 p. – відсутні сторінки до 209 с. – (Collection of british and american authors, vol. 36)
114314
  Dickens Charles The adventures of Oliver Twist / Dickens Charles. – Moscow, 1953. – 552 p. : 1 л. портр. – (Библиотека иностранной литературы)
114315
  Dickens Charles The adventures of Oliver Twist. / Dickens Charles. – M., 1955. – 552с.
114316
  Collodi Carlo The adventures of Pinocchio. / Collodi Carlo. – M., 1957. – 72с.
114317
  Collodi C. The adventures of Pinocchio. / C. Collodi. – Moscow, 1961. – 72c.
114318
   The adventures of Robin Hood : Collected. and retold by R. L. Green; Illustr. by A. Hall. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 256p. – (Puffin books)
114319
   The Adventures of Robin Hood. The Outlaw.. – Warszawa, 1963. – 32с.
114320
   The Adventures of Robin Hood. The Tournnament.. – Warszawa, 1963. – 32с.
114321
  Doyle Arthur Conan The adventures of Sherlock Helmes / Doyle Arthur Conan. – Harmondsworth, 1981. – 285с.
114322
  Doyle Arthur Conan The adventures of Sherlock Holmes / Doyle Arthur Conan. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 302p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0 7493 0522 3
114323
  Doyle A.C. The adventures of Sherlock Holmes. The red-headed league and other stories = Пригоди Шерлока Холмса. Спілка рудих та інші історії / Arthur Conan Doyle. – Kyiv : Znannia, 2016. – 191, [1] p. : ill. – Сер. засн. 2014 р. - Тверда політурка. – (English Library ; no. 5). – ISBN 978-617-07-0391-0
114324
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer / Twain Mark. – Moscow - Leningrad : State text-book publishing house, 1936. – 103 p.
114325
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer / Twain Mark. – Washington, 1936. – 253 p.
114326
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer / Twain Mark. – 2-d edition. – Leningrad, 1954. – 116с.
114327
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer / Twain Mark. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 221p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062052-4
114328
  Twain M. The adventures of Tom Sawyer / M. Twain. – Київ : Знання. – ISBN 966-7293-10-6
Р.1. – 1998. – 88с.
114329
  Twain M. The adventures of Tom Sawyer : Учебное пособие / M. Twain. – Київ : Знання. – ISBN 966-7293-39-4
Р. 1. – 1998. – 88с.
114330
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer / Twain Mark; With an introduction by J.C.George. – New York a.o. : Scholastic, 1999. – 319,[3]p. – (Scholastic classics). – ISBN 0-439-09940-4
114331
  Twain M. The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. – Kyiv : Znannia, 2016. – 238, [2] p. – Series since 2014. – (English Library ; no. 3). – ISBN 978-617-07-0150-3
114332
  Twain M. The Adventures of Tom Sawyer / M. Twain. – Akron, Ohio - New York : The Saalfield publishing company. – 252 p.
114333
  Twain M. The Adventures of Tom Sawyer / M. Twain. – New York : Grosset & Dunlar, 1920. – 291 p.
114334
  Twain M. The Adventures of Tom Sawyer / M. Twain. – New York-Chicago : A.L. Burt company, 1920. – 291 p.
114335
  Twain M. The adventures of Tom Sawyer the adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain / M. Twain. – M., 1960. – 589с.
114336
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer. (Adapted) / Twain Mark. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1954. – 92 с.
114337
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer. (Adapted) / Twain Mark. – Вид. 3-є. – Київ-Львів, 1957. – 92с.
114338
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer. The adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1948. – 491p.
114339
  Twain Mark The adventures of Tom Sawyer. The adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – M., 1956. – 576с.
114340
  Virgil The Aeneid / Virgil; Transl.by R.Fitzgerald;With an introd.by P.Hardie. – London : Campbell Publishers, 1992. – 483 p. – (Everyman"s Library ; 85 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-085-6
114341
  Church Alfred The Aeneid for boys and girls: Told from Virgil in simple language / Church Alfred. – New York, 1959. – 300с.
114342
  Kupach T.G. The aesthetic value of landscapes of the upland right bank area of the Dnieper River of the Kaniv Nature Reserve, Ukraine / T.G. Kupach, S.O. Demianenko, O.V. Arion // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Manyuk V. ; ed. board: Andrzej Tomasz Solecki, Sasmaz Ahmet, Sherstyuk Natalya Petrivna [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 29 (4). – С. 731-744. – ISSN 2617-2909
114343
  Kashina Nadezhda The Aesthetics of Dostoyevsky. / Kashina Nadezhda. – M., 1987. – 220с.
114344
  Galbraith John Kenneth The affluent society / Galbraith John Kenneth. – Harmondsworth, 1963. – 298с.
114345
  Galbraith John Kenneth The affluent society / Galbraith John Kenneth. – Toronto, 1966. – 286с.
114346
  Young Crawford The African colonial state in comparative perspective / Young Crawford. – New Haven; London : Yale university press, 1994. – 356p. – ISBN 0-300-05802-0
114347
  Forester C.S. The african queen / C.S. Forester. – Harmondsworth, 1977. – 192с.
114348
  Plutarchus The age of Alexander: nine Greek lives by Plutarch: Agesilaus, Pelopidas, Dion, Timoleon, Demosthenes, Phocion, Alexander, Demetrius, Pyrrhus / Plutarchus. – Harmondsworth, 1988. – 433с.
114349
   The age of analysis: 20th century philosophers.. – Toronto, 1964. – 253с.
114350
  Braden William The age of Aquarius / Braden William. – Chicago, 1970. – 306с.
114351
  Bowen B.C. The age of bluff. Paradox-ambi guity in Rabelais-Montaigne / B.C. Bowen. – Urbana-Chicago-London, 1972. – 168с.
114352
  Rees David The age of containment: the cold war 1945-1965 / Rees David. – London; Basingstoke, 1971. – 156с.
114353
  Wilson Colin The age of defeat / Wilson Colin. – London : Victor Gollancz, 1959. – 157 p.
114354
  Bryant Arthur The age of elegance 1812-1822 / Bryant Arthur. – London, 1954. – 439с.
114355
   The age of heroes.. – Toronto, 1959. – 120с.
114356
  Watkins F.M. The age of ideology - political thought, 1750 to the present / F.M. Watkins. – Englewood : Prentice-Hall, 1964. – XI, 116 p. – (Foundations of modern political sciece series / ed. R.A. Dahl)
114357
  Wharton Edith The age of innocence / Wharton Edith; With an introd.by P.Washington. – London : Campbell publishers, 1993. – 398p. – (Everyman"s Library ; 202 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-202-6
114358
  Castles S. The age of migration : intern. population movements in the modern world / Stephen Castles, Hein de Haas a. Mark J. Miller. – 5th ed. – New York ; London : The Guilford Press, 2014. – XVII, 401 p. : ill., tab. – Index: p. 381-401. – Bibliogr.: p. 332-380. – ISBN 978-1-4625-1311-6
114359
  Herold Christopher The age of Napoleon / Herold Christopher. – New York, 1963. – 453с.
114360
  Lerner Max The age of overkill : a preface to world politics / Lerner Max. – New York : Simon and Schuster, 1962. – 329 p.
114361
  Cantor Norman The age of protest: dissent and rebellion in the twentieth century / Cantor Norman. – London, 1970. – 360с.
114362
  Churchill Winston The age of revolution / Churchill Winston. – Toronto, 1957. – 402с.
114363
  Hobsbawm E.J. The age of revolution 1789-1848 / E.J. Hobsbawm. – New York; Toronto, 1962. – 416с.
114364
   The Age of Shakespeare.. – London, 1978. – 56с.
114365
  Galbraith John Kenneth The age of uncertainty / Galbraith John Kenneth. – Boston, 1977. – 365с.
114366
  Durant Will The age of Voltaire. A history of civilization in Western Europe from 1715 to 1756 with special emphasis on the conflict between religion and philosophy / Durant Will, Durant Ariel. – N.Y., 1965. – 900с.
114367
  Trotsky Leon The age or permanent revolution: A Trotsky anthology / Trotsky Leon. – New York, 1970. – 384с.
114368
   The agency"s budget for 1969 and programme for 1969 -74 : 1 July 1967 - 30 June 1968. – GC(12) / 385. – [S. l.] : IAEA, 1968. – V, 182 p.
114369
  Stone Irving The agony and the ecstasy: a biographical novel of Michelangelo / Stone Irving. – New York, 1978. – 774с.
114370
  Oleskiw Stephen The agony of nation : The great man-made famine in Ukraine 1932-1933 / Oleskiw Stephen; Foreword by M.Muggeridge; The National commitee to commemorate the 50th anniversary of the artificial famine in Ukraine 1932-1933. – London, 1983. – 72p. – ISBN 0-950-8851-OX
114371
  Lenin Vladimir Iljich The agrarian question and the "Critic of Marx" / Lenin Vladimir Iljich. – M., 1979. – 197с.
114372
  Tacitus The Agricola and the Germania / Tacitus. – Harmondsworth, 1988. – 175с.
114373
   The AIDS Reader Social, Political and Ethical Issues. – New York : A Meridian Book, 1991. – 598p.
114374
  Stamova Mariyana The Albanian Factor In Serbia/Yugoslavia in the 19th and 20th centuries // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 229-238. – ISSN 2451-4993
114375
  Baker S.W. The Albert N"yanza great basin of the Nile and explorations of the Nile sources / S.W. Baker. – New ed. – London : Macmillan & Co, 1885. – XXVI, 499 p.
114376
  Coelho P. The alchemist / Paulo Coelho. – London : HarperCollins, 2006. – 161,[29] p. : il. – (The International Bestseller). – ISBN 0-7225-3293-8
114377
  Lozowick Lee The alchemy of love and sex / Lozowick Lee; Foreword by G. Feuerstein. – Prescott : Hohm, 1996. – XXIII,281p. – ISBN 0-934252-58-0
114378
   The Aldrich library of FT- IR spectra. – 1st ed. – [Milwaukee] : [Aldrich Chem. Comp.]
Vol. 1. – 1985. – 1196 p. : tabl., diagr.
114379
   The Aldrich library of FT- IR spectra. – 1st ed. – [Milwaukee] : [Aldrich Chem. Comp.]
Vol. 2. – 1985. – 1567 p. : tabl., diagr.
114380
   The Aldrich library of infrared spectra. – 3d ed. – Milwaukee : Aldrich Chem. Comp. – 1873 p.
114381
   The Aldrich library of NMR spectra [Електронний ресурс]. – 2d ed. – Milwaukee : Aldrich Chem. Comp.
Vol. 1. – 1983. – 1196 p.
114382
   The Aldrich library of NMR spectra [Електронний ресурс]. – 2d ed. – Milwaukee : Aldrich Chem. Comp.
Vol. 2. – 1983. – 1120 p.
114383
  Collins H.B. The Aleutian Islands: Their people and natural history / H.B. Collins, E.Clark, H. Austinx, E.H. Walker; Smithsonian institution. – Washington : Smithsonian institution. – (Smithsonian institution war background studies ; Twenty-one)
3775. – 1943. – III, 129, [2] p.
114384
  Pepperberg Irene Maxine The Alex studies : Cognitive and communicative abilities of grey parrots / Pepperberg Irene Maxine. – Cambridge; London : Harvard university press, 2000. – 434p. – ISBN 0-674-00051-X
114385
  Hersey John The Algiers Motel incident / Hersey John. – New York : Knopf, 1968. – 9,394p.
114386
  John S.B. The Allergy Guide To Brand-Name Foods And Food Additives / S.B. John. – Ontario : A Plume Book, 1988. – 260p.
114387
   The alliance for progress: problems and perspectives. – Baltimore, 1962. – 146с.
114388
  Barone Michael a.o. The almanac of American Politics, 1976: The Senators, the Representatives, the Governors - their records, states, and districts / Michael a.o. Barone. – New York, 1975. – 1054с.
114389
   The almanac of Cyprus: 1992.. – Nicosia, 1991. – 358с.
114390
  Pugsley John The alpha strategy: the ultimate plan of financial self-defence / Pugsley John. – Los Angeles, 1981. – 234с.
114391
   The alternative approach to the preparation of complex calcium phosphates and their characterization / Ok. Livitska, N. Strutynska, Ol. Livitska, N. Slobodyanik // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 3. – Р. 457-462. – ISSN 1027-5495


  In this paper a new approach to the preparation of complex calcium-containing phosphates using molten chlorides and nitrates of alkaline metals as fluxes was described. The main advantages of used technique for synthesis of double phosphates comparing ...
114392
  MacGill Patrick The amateur army / MacGill Patrick. – London, 1915. – 122с.
114393
  Sussman Aaron The amateur photographer"s handbook / Sussman Aaron. – 8th ed. – New York, 1973. – 562с.
114394
  Perry Bliss The amateur spirit / Perry Bliss. – Boston; New York : Houghton, Mifflin, 1904. – 9,164p.
114395
  James Henry The Ambassadors / James Henry; Sampson M.W., Gerber J.C. (introd.). – New York. – 432с.
114396
  Renger The Ambiguity of Judas: on the Mythicity of a New Testament Figure / Renger, Almut-Barbara // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2013. – Vol. 27, Nr 1. – P. 1-17. – ISSN 0269-1205
114397
  James Henry The American / James Henry; Spengmann W. (ed., introd.). – Harmondsworth, 1986. – 471с.
114398
  Franklin Benjamin The American age of reason / Franklin Benjamin. – M., 1977. – 351с.
114399
   The American and European revolutions, 1776-1848 : Sociopolitical and ideological aspects. – Iowa city : University of Iowa press, 1980. – ill. – ISBN 0-87745-097-8
114400
  Servan-Schreiber The American challenge / J.-J. Servan-Schreiber; translat. from the French by R.Steel; With a foreword by A. Schlesinger. – New York : Atheneum, 1968. – XVIII, 291, [1] p.
114401
  Servan-Schreber Jean-Jacques The American challenge / Servan-Schreber Jean-Jacques. – Harmondsworth, 1969. – 224с.
114402
  Brogan D.W. The American character. / D.W. Brogan. – New York, 1962. – 230с.
114403
  Kelly Alfred The American constitution : its origins and development / Kelly Alfred, Harbison Winfred, Belz Herman. – 6th ed. – New York; London : Norton, 1983. – 14,877p. – ISBN 0-393-95204-5
114404
  Patterson T.E. The American democracy / Thomas E. Patterson, Gary M. Halter. – 8th ed., Texas ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2008. – XXV, 775 p., [42] с. розд. паг. : ill., tab. – ISBN 978-0-07-321936-3
114405
   The American everyday dictionary.. – N.Y., 1955. – 570с.
114406
  Gillon Steven The American experiment : A history of the United States / Gillon Steven, Matson Cathy. – Boston; New York : Houghton Mifflin. – ISBN 0-395-67752-1
Volume 1 : To 1877. – 2002. – 26,[1],652,A-63p.
114407
   The American Federal executive.. – London
18. – 1963. – 256с.
114408
   The American heritage book of natural wonders. – New York : Americaan heritage publishing, 1972. – 384 p.
114409
  Lancaster Bruce The American heritage book of the revolution / Lancaster Bruce, I.H. Plumb. – N.Y., 1958. – 383с.
114410
   The American Heritage dictionary of the English language. – 4th ed. – Boston : Houghton Mifflin, 2000. – XXXVII,[1],2074p. : il. – ISBN 0-395-82517-2
114411
   The american heritage school dictionary.. – Boston, 1977. – 992с.
114412
  Catton Bruce The american heritage short history of the civil war / Catton Bruce. – N.Y., 1960. – 286с.
114413
   The American historical review. – Washington
Vol.48, N 1. – 1942


  1997. Vol. 150, N 6
114414
   The American historical review. – Washington
Vol. 49, № 4. – 1944


  1997. Vol. 150, N 6
114415
   The American historical review. – Washington
Vol. 50, № 1. – 1944


  1997. Vol. 150, N 6
114416
   The American historical review. – Washington
Vol. 50, № 2. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114417
   The American historical review. – Washington
Vol .50, № 4. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114418
   The American historical review. – Washington
Vol .50, № 3. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114419
   The American historical review. – Washington
Vol. 51, № 2. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114420
   The American historical review. – Washington
Vol. 51, № 1. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114421
   The American historical review. – Washington
Vol .51, № 4. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114422
   The American historical review. – Washington
Vol .51, № 3. – 1945


  1997. Vol. 150, N 6
114423
   The American historical review. – Washington
Vol.52, №1. – 1946


  1997. Vol. 150, N 6
114424
   The American historical review. – Washington
Vol. 52, № 2. – 1947


  1997. Vol. 150, N 6
114425
   The American historical review. – Washington
Vol. 52, № 4. – 1947


  1997. Vol. 150, N 6
114426
   The American historical review. – Washington
Vol. 52, № 3. – 1947


  1997. Vol. 150, N 6
114427
   The American historical review. – Washington
Vol .53, № 1. – 1947


  1997. Vol. 150, N 6
114428
   The American historical review. – Washington
Vol. 53, № 2. – 1948


  1997. Vol. 150, N 6
114429
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 1. – 1948


  1997. Vol. 150, N 6
114430
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 4. – 1948


  1997. Vol. 150, N 6
114431
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 3. – 1948


  1997. Vol. 150, N 6
114432
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 4. – 1949


  1997. Vol. 150, N 6
114433
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 3. – 1949


  1997. Vol. 150, N 6
114434
   The American historical review. – Washington
Vol. 54, № 2. – 1949


  1997. Vol. 150, N 6
114435
   The American historical review. – Washington
Vol. 55, № 1. – 1949


  1997. Vol. 150, N 6
114436
   The American historical review. – Washington
Vol. 55, № 4. – 1950


  1997. Vol. 150, N 6
114437
   The American historical review. – Washington
Vol. 55, № 2. – 1950


  1997. Vol. 150, N 6
114438
   The American historical review. – Washington
Vol. 56, №1. – 1950


  1997. Vol. 150, N 6
114439
   The American historical review. – Washington
Vol. 56, № 4. – 1951


  1997. Vol. 150, N 6
114440
   The American historical review. – Washington
Vol. 56, № 3. – 1951


  1997. Vol. 150, N 6
114441
   The American historical review. – Washington
Vol. 56, № 2. – 1951


  1997. Vol. 150, N 6
114442
   The American historical review. – Washington
Vol. 57, № 2. – 1952


  1997. Vol. 150, N 6
114443
   The American historical review. – Washington
Vol. 57, № 4. – 1952


  1997. Vol. 150, N 6
114444
   The American historical review. – Washington
Vol. 58, № 3. – 1953


  1997. Vol. 150, N 6
114445
   The American historical review. – Washington
Vol. 59, № 1. – 1953


  1997. Vol. 150, N 6
114446
   The American historical review. – Washington
Vol. 59, № 4. – 1954


  1997. Vol. 150, N 6
114447
   The American historical review. – Washington
Vol. 59, № 3. – 1954


  1997. Vol. 150, N 6
114448
   The American historical review. – Washington
Vol. 59, № 2. – 1954


  1997. Vol. 150, N 6
114449
   The American historical review. – Washington
Vol. 60, № 1. – 1954


  1997. Vol. 150, N 6
114450
   The American historical review. – Washington
Vol. 60, № 2. – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114451
   The American historical review. – Washington
Vol. 60, № 4. – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114452
   The American historical review. – Washington
Vol. 60, № 3. – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114453
   The American historical review. – Washington
Vol. 61, № 1. – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114454
   The American historical review. – Washington
Vol. 61, № 4. – 1956


  1997. Vol. 150, N 6
114455
   The American historical review. – Washington
Vol. 61, № 3. – 1956


  1997. Vol. 150, N 6
114456
   The American historical review. – Washington
Vol. 61, № 2. – 1956


  1997. Vol. 150, N 6
114457
   The American historical review. – Washington
Vol. 62, № 1. – 1956


  1997. Vol. 150, N 6
114458
   The American historical review. – Washington
Vol. 62, № 4. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114459
   The American historical review. – Washington
Vol. 62, № 3. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114460
   The American historical review. – Washington
Vol. 62, № 2. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114461
   The American historical review. – Washington
Vol. 63, № 4. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114462
   The American historical review. – Washington
Vol. 63, № 3. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114463
   The American historical review. – Washington
Vol. 63, № 2. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114464
   The American historical review. – Washington
Vol. 63, № 1. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114465
   The American historical review. – Washington
Vol. 64, № 1. – 1958


  1997. Vol. 150, N 6
114466
   The American historical review. – Washington
Vol. 64, № 4. – 1959


  1997. Vol. 150, N 6
114467
   The American historical review. – Washington
Vol. 64, № 3. – 1959


  1997. Vol. 150, N 6
114468
   The American historical review. – Washington
Vol. 64, № 2. – 1959


  1997. Vol. 150, N 6
114469
   The American historical review. – Washington
Vol. 65, № 1. – 1959


  1997. Vol. 150, N 6
114470
   The American historical review. – Washington
Vol. 65, № 4. – 1960


  1997. Vol. 150, N 6
114471
   The American historical review. – Washington
Vol. 65, № 3. – 1960


  1997. Vol. 150, N 6
114472
   The American historical review. – Washington
Vol. 65, № 2. – 1960


  1997. Vol. 150, N 6
114473
   The American historical review. – Washington
Vol. 66, № 1. – 1960


  1997. Vol. 150, N 6
114474
   The American historical review. – Washington
Vol. 66, № 3. – 1961


  1997. Vol. 150, N 6
114475
   The American historical review. – Washington
Vol. 66, № 2. – 1961


  1997. Vol. 150, N 6
114476
   The American historical review. – Washington
Vol. 67, № 1. – 1961


  1997. Vol. 150, N 6
114477
   The American historical review. – Washington
Vol. 67, № 4. – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114478
   The American historical review. – Washington
Vol. 67, № 3. – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114479
   The American historical review. – Washington
Vol. 67, № 2. – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114480
   The American historical review. – Washington
Vol. 68, № 1. – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114481
   The American historical review. – Washington
Vol. 68, № 4. – 1963


  1997. Vol. 150, N 6
114482
   The American historical review. – Washington
Vol. 68, № 3. – 1963


  1997. Vol. 150, N 6
114483
   The American historical review. – Washington
Vol. 68, № 2. – 1963


  1997. Vol. 150, N 6
114484
   The American historical review. – Washington
Vol. 69, № 1. – 1963


  1997. Vol. 150, N 6
114485
   The American historical review. – Washington
Vol. 69, № 4. – 1964


  1997. Vol. 150, N 6
114486
   The American historical review. – Washington
Vol. 69, № 3. – 1964


  1997. Vol. 150, N 6
114487
   The American historical review. – Washington
Vol. 69, № 2. – 1964


  1997. Vol. 150, N 6
114488
   The American historical review. – Washington
Vol .70, № 1. – 1964


  1997. Vol. 150, N 6
114489
   The American historical review. – Washington
Vol. 70, № 3. – 1965


  1997. Vol. 150, N 6
114490
   The American historical review. – Washington
Vol. 70, № 2. – 1965


  1997. Vol. 150, N 6
114491
   The American historical review. – Washington
Vol. 71, № 1. – 1965


  1997. Vol. 150, N 6
114492
   The American historical review. – Washington
Vol. 71, № 4. – 1966


  1997. Vol. 150, N 6
114493
   The American historical review. – Washington
Vol. 71, № 2. – 1966


  1997. Vol. 150, N 6
114494
   The American historical review. – Washington
Vol .72, № 1. – 1966


  1997. Vol. 150, N 6
114495
   The American historical review. – Washington
Vol. 72, № 4. – 1967


  1997. Vol. 150, N 6
114496
   The American historical review. – Washington
Vol. 72, № 3. – 1967


  1997. Vol. 150, N 6
114497
   The American historical review. – Washington
Vol. 72, № 2. – 1967


  1997. Vol. 150, N 6
114498
   The American historical review. – Washington
Vol. 73, № 2. – 1967


  1997. Vol. 150, N 6
114499
   The American historical review. – Washington
Vol. 73, № 1. – 1967


  1997. Vol. 150, N 6
114500
   The American historical review. – Washington
Vol. 73, № 5. – 1968


  1997. Vol. 150, N 6
114501
   The American historical review. – Washington
Vol. 73, № 4. – 1968


  1997. Vol. 150, N 6
114502
   The American historical review. – Washington
Vol. 73, № 3. – 1968


  1997. Vol. 150, N 6
114503
   The American historical review. – Washington
Vol .74, № 2. – 1968


  1997. Vol. 150, N 6
114504
   The American historical review. – Washington
Vol .74, № 1. – 1968


  1997. Vol. 150, N 6
114505
   The American historical review. – Washington
Vol. 74, № 3. – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114506
   The American historical review. – Washington
Vol. 74, № 5. – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114507
   The American historical review. – Washington
Vol. 74, № 4. – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114508
   The American historical review. – Washington
Vol. 75, № 2. – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114509
   The American historical review. – Washington
Vol. 75, № 1. – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114510
   The American historical review. – Washington
Vol. 75, № 3. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114511
   The American historical review. – Washington
Vol .75, № 7. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114512
   The American historical review. – Washington
Vol .75, № 6. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114513
   The American historical review. – Washington
Vol .75, № 5. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114514
   The American historical review. – Washington
Vol .75, № 4. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114515
   The American historical review. – Washington
Vol. 76, № 5. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114516
   The American historical review. – Washington
Vol. 76, № 4. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114517
   The American historical review. – Washington
Vol. 76, № 3. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114518
   The American historical review. – Washington
Vol. 76, № 2. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114519
   The American historical review. – Washington
Vol. 76, № 1. – 1970


  1997. Vol. 150, N 6
114520
   The American historical review. – Washington
Vol. 77, № 1. – 1972


  1997. Vol. 150, N 6
114521
   The American historical review. – Washington
Vol. 77, № 5. – 1972


  1997. Vol. 150, N 6
114522
   The American historical review. – Washington
Vol. 77, № 4. – 1972


  1997. Vol. 150, N 6
114523
   The American historical review. – Washington
Vol. 77, № 3. – 1972


  1997. Vol. 150, N 6
114524
   The American historical review. – Washington
Vol. 77, № 2. – 1972


  1997. Vol. 150, N 6
114525
   The American historical review. – Washington
Vol. 78, № 4. – 1973


  1997. Vol. 150, N 6
114526
   The American historical review. – Washington
Vol. 78, № 3. – 1973


  1997. Vol. 150, N 6
114527
   The American historical review. – Washington
Vol. 78, № 2. – 1973


  1997. Vol. 150, N 6
114528
   The American historical review. – Washington
Vol. 78, № 1. – 1973


  1997. Vol. 150, N 6
114529
   The American historical review. – Washington
Vol. 79, № 1. – 1974


  1997. Vol. 150, N 6
114530
   The American historical review. – Washington
Vol. 79, № 5. – 1974


  1997. Vol. 150, N 6
114531
   The American historical review. – Washington
Vol. 79, № 4. – 1974


  1997. Vol. 150, N 6
114532
   The American historical review. – Washington
Vol. 79, № 3. – 1974


  1997. Vol. 150, N 6
114533
   The American historical review. – Washington
Vol. 79, № 2. – 1974


  1997. Vol. 150, N 6
114534
   The American historical review. – Washington
Vol. 80, № 5. – 1975


  1997. Vol. 150, N 6
114535
   The American historical review. – Washington
Vol. 80, № 4. – 1975


  1997. Vol. 150, N 6
114536
   The American historical review. – Washington
Vol. 80, № 3. – 1975


  1997. Vol. 150, N 6
114537
   The American historical review. – Washington
Vol. 80, № 2. – 1975


  1997. Vol. 150, N 6
114538
   The American historical review. – Washington
Vol. 80, № 1. – 1975


  1997. Vol. 150, N 6
114539
   The American historical review. – Washington
Vol. 81, № 1. – 1976


  1997. Vol. 150, N 6
114540
   The American historical review. – Washington
Vol. 81, № 5. – 1976


  1997. Vol. 150, N 6
114541
   The American historical review. – Washington
Vol. 81, № 4. – 1976


  1997. Vol. 150, N 6
114542
   The American historical review. – Washington
Vol. 81, № 3. – 1976


  1997. Vol. 150, N 6
114543
   The American historical review. – Washington
Vol. 81, № 2. – 1976


  1997. Vol. 150, N 6
114544
   The American historical review. – Washington
Vol. 82, № 5. – 1977


  1997. Vol. 150, N 6
114545
   The American historical review. – Washington
Vol. 82, № 4. – 1977


  1997. Vol. 150, N 6
114546
   The American historical review. – Washington
Vol. 82, № 3. – 1977


  1997. Vol. 150, N 6
114547
   The American historical review. – Washington
Vol. 82, № 2. – 1977


  1997. Vol. 150, N 6
114548
   The American historical review. – Washington
Vol. 82, № 1. – 1977


  1997. Vol. 150, N 6
114549
   The American historical review. – Washington
Vol. 83, № 1. – 1978


  1997. Vol. 150, N 6
114550
   The American historical review. – Washington
Vol. 83, № 5. – 1978


  1997. Vol. 150, N 6
114551
   The American historical review. – Washington
Vol. 83, № 4. – 1978


  1997. Vol. 150, N 6
114552
   The American historical review. – Washington
Vol. 83, № 3. – 1978


  1997. Vol. 150, N 6
114553
   The American historical review. – Washington
Vol. 83, № 2. – 1978


  1997. Vol. 150, N 6
114554
   The American historical review. – Washington
Vol. 84, № 5. – 1979


  1997. Vol. 150, N 6
114555
   The American historical review. – Washington
Vol. 84, № 4. – 1979


  1997. Vol. 150, N 6
114556
   The American historical review. – Washington
Vol. 84, № 3. – 1979


  1997. Vol. 150, N 6
114557
   The American historical review. – Washington
Vol. 84, № 2. – 1979


  1997. Vol. 150, N 6
114558
   The American historical review. – Washington
Vol. 84, № 1. – 1979


  1997. Vol. 150, N 6
114559
   The American historical review. – Washington
Vol. 85, № 1. – 1980


  1997. Vol. 150, N 6
114560
   The American historical review. – Washington
Vol. 85, № 5. – 1980


  1997. Vol. 150, N 6
114561
   The American historical review. – Washington
Vol. 85, № 4. – 1980


  1997. Vol. 150, N 6
114562
   The American historical review. – Washington
Vol. 85, № 3. – 1980


  1997. Vol. 150, N 6
114563
   The American historical review. – Washington
Vol. 85, № 2. – 1980


  1997. Vol. 150, N 6
114564
   The American historical review. – Washington
Vol. 86, №.5. – 1981


  1997. Vol. 150, N 6
114565
   The American historical review. – Washington
Vol. 86, №.4. – 1981


  1997. Vol. 150, N 6
114566
   The American historical review. – Washington
Vol. 86, №.3. – 1981


  1997. Vol. 150, N 6
114567
   The American historical review. – Washington
Vol. 86, №.2. – 1981


  1997. Vol. 150, N 6
114568
   The American historical review. – Washington
Vol. 86, № 1. – 1981


  1997. Vol. 150, N 6
114569
   The American historical review. – Washington
Vol. 87, № 1. – 1982


  1997. Vol. 150, N 6
114570
   The American historical review. – Washington
Vol. 87, № 5. – 1982


  1997. Vol. 150, N 6
114571
   The American historical review. – Washington
Vol. 87, № 4. – 1982


  1997. Vol. 150, N 6
114572
   The American historical review. – Washington
Vol. 87, № 3. – 1982


  1997. Vol. 150, N 6
114573
   The American historical review. – Washington
Vol. 87, № 2. – 1982


  1997. Vol. 150, N 6
114574
   The American historical review. – Washington
Vol. 88, № 5. – 1983


  1997. Vol. 150, N 6
114575
   The American historical review. – Washington
Vol. 88, № 4. – 1983


  1997. Vol. 150, N 6
114576
   The American historical review. – Washington
Vol. 88, № 3. – 1983


  1997. Vol. 150, N 6
114577
   The American historical review. – Washington
Vol. 88, № 2. – 1983


  1997. Vol. 150, N 6
114578
   The American historical review. – Washington
Vol. 88, № 1. – 1983


  1997. Vol. 150, N 6
114579
   The American historical review. – Washington
Vol. 89, № 1. – 1984


  1997. Vol. 150, N 6
114580
   The American historical review. – Washington
Vol. 89, № 5. – 1984


  1997. Vol. 150, N 6
114581
   The American historical review. – Washington
Vol. 89, № 4. – 1984


  1997. Vol. 150, N 6
114582
   The American historical review. – Washington
Vol. 89, № 3. – 1984


  1997. Vol. 150, N 6
114583
   The American historical review. – Washington
Vol. 89, № 2. – 1984


  1997. Vol. 150, N 6
114584
   The American historical review. – Washington
Vol.109, N 3. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114585
   The American historical review. – Washington
Vol.109, N 2. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114586
   The American historical review. – Washington
Vol.109, N 1. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114587
   The American historical review.. – Washington
Vol. 104, N 1. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114588
   The American historical review.. – Washington
Vol. 104, N 5. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114589
   The American historical review.. – Washington
Vol. 104, N 4. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114590
   The American historical review.. – Washington
Vol. 104, № 3. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114591
   The American historical review.. – Washington
Vol. 104, № 2. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114592
   The American historical review.. – Washington
Vol. 105, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114593
   The American historical review.. – Washington
Vol. 105, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114594
   The American historical review.. – Washington
Vol. 105, N ,5. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114595
   The American historical review.. – Washington
Vol.108, N 4. – 2003
114596
   The American historical review.. – Washington
Vol.108, N 5. – 2003
114597
   The American historical review.. – Washington
Vol.108, N 1. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
114598
   The American historical review.. – Washington
Vol.108, N 2. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
114599
   The American historical review.. – Washington
Vol.108, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
114600
   The American historical review.. – Washington
Vol.109, N 5. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114601
   The American historical review.. – Washington
Vol.109, N 4. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114602
   The American journal of economics and sociology. – Malden. – ISSN 0002-9246
Vol. 59, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114603
   The American journal of economics and sociology. – Malden. – ISSN 0002-9246
Vol. 59, N 5. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114604
   The American journal of economics and sociology. – Malden. – ISSN 0002-9246
Vol. 59, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114605
   The American journal of economics and sociology. – Malden. – ISSN 0002-9246
Vol. 59, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114606
   The American journal of economics and sociology. – Malden. – ISSN 0002-9246
Vol. 59, N 1. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114607
   The American journey : A History of the United States / Goldfield David, Abbott Carl, Anderson Virginia DeJohn, Argersinger Jo Ann, Peter a.o. Argersinger. – Brief ed. – Upper Saddle River : Prentice hall. – ISBN 0-13-656562-X
Volume 1. – 1998. – 16,336,[48с.розд.паг.] : ill.
114608
  Appleby J. The American journey / Joyce Appleby, Alan Brinkley, James M. McPherson ; National geographic society. – New York a. o. : Glencoe : McGraw-Hill, 2002. – 17, [ 17 ], 998, 72 p. : ill. – ISBN 0-07-825875-8
114609
  Best John Hardin The American legacy of learning / Best John Hardin, Sedwell Rober. – Philadelphia, New York, 1967. – 467с.
114610
  Olivier Charles The American Meteor Society / Olivier Charles
Bulletin N.18. – 2с.
114611
  Commager Henry Steele The American mind. / Commager Henry Steele. – 476. – New Haven
9. – 1950. – 476с.
114612
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.55, № 1/2. – 1970
114613
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.55, № 5/6. – 1970
114614
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.55, № 7/8. – 1970
114615
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.55, № 9/10. – 1970
114616
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.55, № 11/12. – 1970
114617
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 1/2. – 1971
114618
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 3/4. – 1971
114619
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 5/6. – 1971
114620
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 7/8. – 1971
114621
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 9/10 (1). – 1971
114622
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 9/10, (2). – 1971
114623
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, № 11/12 (1). – 1971
114624
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.56, №11/12, (2). – 1971
114625
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 1/2. – 1972
114626
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 3/4. – 1972
114627
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 5/6. – 1972
114628
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 7/8. – 1972
114629
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 9/10. – 1972
114630
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.57, № 11/12. – 1972
114631
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.59, № 3/4. – 1974
114632
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.59, № 5/6. – 1974
114633
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.59, № 7/8. – 1974
114634
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.59, №9/10. – 1974
114635
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.59, № 11/12. – 1974
114636
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, № 1/2. – 1975
114637
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, № 3/4. – 1975
114638
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, № 5/6. – 1975
114639
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, №7/8. – 1975
114640
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, № 9/10. – 1975
114641
   The American Mineralogist : Journal of the Mineralogical of America. – Washington
Vol.60, № 11/12. – 1975
114642
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 1. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114643
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 2. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114644
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 3. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114645
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 4. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114646
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 5. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114647
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 141, N 6. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114648
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 1. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114649
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 2. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114650
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 3. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114651
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 4. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114652
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 5. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114653
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142, N 6. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114654
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 142,Supplement. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114655
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 1. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114656
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 2. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114657
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 3. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114658
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 4. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114659
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 5. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114660
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 143, N 6. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114661
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 1. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114662
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 2. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114663
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 3. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114664
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 4. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114665
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 5. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114666
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, N 6. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114667
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 144, Supplement. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114668
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 1. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114669
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 2. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114670
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 3. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114671
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 4. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114672
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 5. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114673
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 145, N 6. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114674
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 1. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114675
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 2. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114676
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 3. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114677
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 4. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114678
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 5. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114679
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 146, N 6. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114680
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 1. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114681
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 2. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114682
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 3. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114683
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 4. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114684
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 5. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114685
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 147, N 6. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114686
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 1. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114687
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 2. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114688
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 3. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114689
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 4. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114690
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 5. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114691
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148, N 6. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114692
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 148,.Supplement. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114693
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 1. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114694
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 2. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114695
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 3. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114696
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 4. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114697
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 5. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114698
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 149, N 6. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114699
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150. Supplement. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114700
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 1. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114701
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 2. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114702
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 3. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114703
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 4. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114704
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 5. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114705
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 00030147
Vol. 150, N 6. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114706
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Suppl. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114707
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 151, N 6. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114708
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 151, N 5. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114709
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 151, N 4. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114710
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 151, N 3. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114711
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 151, N 2. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114712
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol.151, N 1. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114713
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 152, N 5. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114714
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 152, N 4. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114715
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 152, N 3. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114716
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 152, N 2. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114717
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol. 152, N 1. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114718
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol.153, N 5. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114719
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol.153, N 1. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114720
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol.153 : Supplement. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114721
   The American naturalist. – Chicago. – ISSN 0003-0147
Vol.154, N 5. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114722
  Kennedy David The American pageant : A history of the republic / Kennedy David, Cohen Lizabeth, Bailey Thomas. – 12th ed. – New York; Boston : Houghton Mifflin. – ISBN 0-618-10353-8
Vol. 1 : To 1877. – 2002. – 21,[1],499,A67,[4]p. : ill.
114723
  Kennedy David The American pageant : A history of the republic / Kennedy David, Cohen Lizabeth, Bailey Thomas. – 12th ed. – New York; Boston : Houghton Mifflin. – ISBN 0-618-10354-6
Vol. 2 : Since 1865. – 2002. – 20,[1],p.477-1034,A16-A85,[4]p. : ill.
114724
  Almond Gabriel The American people and foreign policy. / Almond Gabriel. – New york
30. – 1968. – 268с.
114725
  Adrian Charles The American political process. / Adrian Charles. – New York, 1969. – 869с.
114726
  Calleo David The American political system / Calleo David. – Toronto, 1968. – 125с.
114727
  Hofstadter Richard The American political tradition: and the men who made it / Hofstadter Richard. – New York, 1974. – 501с.
114728
   The American population debate. – Garden City, New York : Doubleday, 1971. – XV, 380, [4] p. – (Anchor ; A 797)
114729
  Rossiter Clinton The American presidency / Rossiter Clinton. – New York; Toronto, 1962. – 270с.
114730
  Rossiter Clinton The American presidency / Rossiter Clinton. – New York, 1963. – 319с.
114731
   The American short story. – Lincolnwood : National textbook company, 2000. – 300 p. – ISBN 0-658-00040-3
114732
   The American standard of perfection. – [S. l.] : Poultry, 1930. – 487 p.
114733
   The American tradition in literature. – 10th ed., shorter ed. in one vol. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 37, 2281 p., [4] l.ill. – ISBN 0-07-248681-3
114734
  Bradley Sculley and oth. The American tradition in literature. / Sculley and oth. Bradley. – N.Y.
1. – 1962. – 1582с.
114735
  Bradley Sculley and oth. The American tradition in literature. / Sculley and oth. Bradley. – N.Y.
2. – 1962. – 1576с.
114736
  Barzun Jacques The American university : How it runs, where it is going / Barzun Jacques. – New York; Evanston, London : Harper & Row, 1968. – 12,319p.
114737
   The american university bulletin.. – Washington, 1980. – 369с.
114738
  Ginzberg Eli The American Worker in the Twentieth century. / Ginzberg Eli, Berman Hyman. – Lond., 1963. – 368с.
114739
  Denny Margaret The American writer and European tradition. / Denny Margaret, Gilman William. – New York, 1964. – 192с.
114740
  Hinckley Ted The americanization of Alaska, 1867-1897 / Hinckley Ted. – Palo Alto, 1972. – 285с.
114741
  Handlin Oscar The Americans. A new history of the people of the United States. / Handlin Oscar. – Boston-Toronto, 1963. – 434с.
114742
  Cooke Alistair The Americans: fifty talks on our life and times / Cooke Alistair. – New York, 1979. – 290с.
114743
  Belayev Alexander The amphibian / Belayev Alexander. – M., 1965. – 286с.
114744
  Confucius The analects / Confucius; Transl. by A.Waley with an introd. by S.Allan. – London : Everyman publishers, 2000. – 257p. – (Everyman"s Library ; 184 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-184-4
114745
  Mukan N. The analysis of content and operational components of public school teachers" continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA / N. Mukan, I. Myskiv, N. Khamulyak // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – P. 26-32. – ISSN 2308-4081


  Підвищення професійної кваліфікації вчителів у Великобританії, Канади та США.
114746
  Ободовський Ю.О. The analysis of dependences between the basics hydrodynamik parameters of river-bed Dlak Tisa // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 142-143
114747
  Knurenko A. The analysis of Earth"s geomagnetic activity for the K-index in april and may of 2011 / A. Knurenko, E. Martysh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 25-27. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The study of the solar wind and Space Weather interaction with planetary magnetospheres basically is the investigation of the physics of flowing magnetized plasmas. Space Weather is the set of conditions on the Sun and in the solar wind, magnetosphere, ...
114748
  Hallak J. The analysis of educational costs and expenditure. / J. Hallak. – Paris, 1969. – 72с.
114749
  Jaseviciene F. The Analysis of Features and Reasons of the Bankruptcy of Natural Persons / F. Jaseviciene, Slekyte-Jusiene // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 64-73. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  The article is dedicated to the possibilities of the application of the bankruptcy law of natural persons in Lithuania. Detailed analysis helps to disclose the factors influencing the bankruptcy of natural persons and to foresee additional means in ...
114750
  Fedorenko I. The Analysis of Foreign Direct Investments in Sphere of Nanotechnology Innovations in European Union / I. Fedorenko, K. Drozd // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 69-72. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817


  The paper studies present state of direct investment in technological innovations in the European Union. The EU member states are found to demonstrate different economically motivated preferences as to investment in nanotechnology. The EU investment ...
114751
  Deutsch Karl The analysis of International relations. / Deutsch Karl. – Englewood Cliffs, 1968. – 214с.
114752
  Glybovets V.L. The analysis of international tourist streamsof Ukraine for the period from 2012 to 2017 / V.L. Glybovets, Y. Khvesyk // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 21-28. – ISSN 2308-135X
114753
  Opanasiuk Yu.A. The Analysis of Islamic Religio-Political Ideology and Islamic Fundamentalism / Yu.A. Opanasiuk, A. Kornitska // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – Р. 35-40. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215


  In the article historical aspects and causes of Islamic fundamentalism are analyzed. The work consists of comparison of Islamic religio-political ideology and Islamic fundamentalism and identifying the main contradictions. У статті аналізуються ...
114754
  Pugh E. The analysis of physical measurements / E. Pugh, G. Winslow. – London a.o. : Addison - Wesley, 1966. – 246 p.
114755
  Bulavin L.A. The analysis of shear viscoeity critical anomaly in a ternary critical mixture 3-methgylpyridine+heavy water+naclnear the lower-critical point / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
114756
  Shevchenko L. The analysis of Spanish and Ukrainian proverbs characterizing everyday life // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – P. 64-67. – ISSN 2226-3209
114757
   The analysis of the Ukrainian Carpathian river channel regime / O. Obodovskiy, V. Onyschuk, Z. Rozlach, O. Konovalenko // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – P. 90-97
114758
  Bull Hedley The anarchical society. / Bull Hedley. – London, 1983. – 335с.
114759
   The anarchists in the Russian revolution.. – Ithaca, 1973. – 179с.
114760
  Fyfe M.L. The anatomy and systematic position of temnocephala novae-zealandiae Haswell / M.L. Fyfe, 1942. – P. 253-267. – The transaction of the Royal Society of New Zealand , Vol. 72, Part 3, 1942
114761
  Fabian Robert The anatomy of crime. / Fabian Robert. – London, 1970. – 197с.
114762
  Corringtom John William The anatomy of love and other poems. / Corringtom John William, 1964. – 86с.
114763
  Copp T. The anatomy of poverty : The condition of the working class in Montreal 1897-1929 / T. Copp. – Toronto : McClelland and Stewart, 1974. – 192 p. : ill.
114764
  Brinton Crane The anatomy of revolution. / Brinton Crane. – Revis. and expand. ed. – New York, 1965. – 310с.
114765
   The anatomy of Russian defense conversion / W.J. Perry, E.I. Shaposhnikov, V.U. Alekperov, S.B. Ouagrham, D.M. et al. Bernstein; [W.J. Perry, E.I. Shaposhnikov, V.U. Alekperov et al.] ; Vlad E. Genin, gen. ed. ; foreword by William J. Perry ; Inst. for intern. studies, Stanford Univ. ; Morrison Inst. for population a. resource studies, Stanford Univ. – Valencia : VEGA PRESS, 2001. – XXXVIII, 894 p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на с. 857-875. - Index: p. 878-894. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-9702587-0-4
114766
  De Kiewiet Cornelis Willen The anatomy of Southe African misery. / De Kiewiet Cornelis Willen. – London, 1956. – 88с.
114767
  Mason The ancient civilizations of Peru / Mason, Alden. – Revis. ed. – Harmondsworth, 1988. – 335с.
114768
  Chaney R.W. The ancient forests of Oregon : Condon lectures / R.W. Chaney. – Eugene : Higher, 1948. – XIV, 56 p.
114769
  Fine John The ancient Greeks : A critical history / Fine John. – Cambridge; London : Harvard university press; The Belknap press, 1983. – 720p. – ISBN 0-674-03311-6
114770
  Syromiatnikov N.A. The Ancient Japanese Language / N.A. Syromiatnikov. – Moscow : Nauka, 1981. – 148 с. – (U.S.S.R. Akademy of Sciences Institute of Oriental Studiens)
114771
  Davies Nigel The ancient kingdoms of Mexico / Davies Nigel. – Harmondsworth, 1990. – 272 р.
114772
  Rubel V. The ancient Korean chronicle Sinjip: the problem of title and content // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 111
114773
  Williams H. The ancient volcanoes of Oregon / H. Williams. – Eugene : Higher, 1948. – 55, [8] p.
114774
  Tel""yuk-Adamchuk The angles of mutual orientation of the fundamental and VLBI reference frames as a result of discussion of radio and optical positions of radio stars // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – P.105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Тези наукової конференції Київського університету (квітень, 1991).
114775
  Graham Winston The angry tide : A novel of Cornwall 1798-9 / Graham Winston. – Glasgow : Collins, 1978. – 448p. – На обкл.: The seventh Poldark. – (Fontana ; 5386)
114776
  Hewett Anita The Anita Hewett animal story book / Hewett Anita. – Harmondsworth, 1977. – 279с.
114777
   The annals of applied biology. – London : Cambridge univ. press
Vol.39, №1. – 1952
114778
  Tacitus The Annals of imperial Rome / Tacitus. – Revis. ed. – Harmondsworth, 1986. – 455с.
114779
  Paret Louis The Annals of Poggio Bracciolini and other forgeries / Paret Louis. – Paris, 1992. – 215p.
114780
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 21, N 4. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114781
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 21, N 2. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114782
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 21, N 1. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
114783
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 22, N 3. – 1994


  1997. Vol. 150, N 6
114784
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 23, N 3. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114785
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 23, N 4. – 1995


  1997. Vol. 150, N 6
114786
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 24, N 3. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114787
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 24, N 2. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114788
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 24, N 1. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114789
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 24, N 4. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
114790
   The annals of probability. – Hayward. – ISSN 00911798
Vol .25, № 4. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114791
   The annals of probability. – Hayward. – ISSN 00911798
Vol .25, № 3. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114792
   The annals of probability. – Hayward. – ISSN 00911798
Vol .25, № 2. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114793
   The annals of probability. – Hayward. – ISSN 00911798
Vol. 25, № 1. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
114794
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol .26, N 3. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114795
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol .26, N 2. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114796
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 26, N 1. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114797
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 27, N 2. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114798
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 27, N 4. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114799
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 27, N 1. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114800
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
Vol. 27, N 3. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114801
   The annals of probability : An official journal of the Institute of mathematical statistics. – Hayward. – ISSN 0091-1798
V.28, N 1. – 2000
114802
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.585 : Higher education in the twenty-first century. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
114803
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.586 : Community colleges: new enviroments, new directions. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
114804
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.587 : Assessing systematic evidence in crime and justice: methodological concerns and empirical outcomes. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
114805
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.588 : Islam: enduring myths and changing realities. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
114806
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.589 : Misleading evidence and evidence-led policy: making social science more experimental /L. W. Sherman. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
114807
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.590 : Rethinking sustainable development. – 2003
114808
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.591 : Positive development: realizing of the potential of youth. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
114809
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.592 : Hope, power, and governance. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
114810
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.593 : To better serve and protect: improving police practices. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
114811
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.594 : Race, politics and community development in U. S. Cities. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
114812
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.595 : Being here and being there: fieldwork encounters and ethnographic discoveries. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
114813
   The annals of the American academy of political and social science / American academy of political and social science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0002-7162
Vol.597 : Cultural production in a digital age /E. Klinenberg. – 2005
114814
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.1, N 2. – 1951


  1997. Vol. 150, N 6
114815
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol. 1, No. 1. – 1951


  1997. Vol. 150, N 6
114816
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.2, N 2 (4). – 1952


  1997. Vol. 150, N 6
114817
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.2, N 4 (6). – 1952


  1997. Vol. 150, N 6
114818
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.2, N 1 (3). – 1952
114819
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.3, N 1(7). – 1953


  1997. Vol. 150, N 6
114820
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.3, N 3(9). – 1954


  1997. Vol. 150, N 6
114821
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.4, N 3 (13). – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114822
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
V.4/5, N4(14)-1(15) : The settlement of the Southern Ukraine (1750-1755) /N. D. Polons"ka-Vasylenko. – 1955


  1997. Vol. 150, N 6
114823
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.5, N 2/3(16/17). – 1956


  1997. Vol. 150, N 6
114824
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol. 5/6, N 1/2 : Special issue: A survey of Ukrainian historiography/ D. Doroshenko. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114825
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.5/6, N 4(18) : Special issue: A survey of Ukrainian historiography/ D. Doroshenko. – 1957


  1997. Vol. 150, N 6
114826
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.6, N3/4(21/22). – 1958


  1997. Vol. 150, N 6
114827
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – 1959


  1997. Vol. 150, N 6
114828
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.8, N1/2(25/26). – 1960


  1997. Vol. 150, N 6
114829
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.9, N1/2(27/28). – 1961


  1997. Vol. 150, N 6
114830
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.10, N2(30) : Index to volumes 1-10 (1951-1963). – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114831
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.10, N1/2(29/30). – 1962


  1997. Vol. 150, N 6
114832
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.11, N1/2 (31/32). – 1964


  1997. Vol. 150, N 6
114833
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.12, N1/2 (33/34). – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114834
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.12, N1/2(33/34). – 1969


  1997. Vol. 150, N 6
114835
   The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,Inc.
Vol.13, N35/36. – 1973


  1997. Vol. 150, N 6
114836
  Ranft Gisela The annihilation reaction p+ p- -> 2П+ + 2П- at high energy and a multi Regge model / Ranft Gisela. – Berkshire, 1968. – 9с.
114837
   The annotated Christmas carol : A Christmas carol in prose [by] Charles Dickens. – New York : Norton, 2004. – 114, 266 p., 4 f ill. : ill. – ISBN 0-393--5158-7
114838
   The annotated Huckleberry Finn. Adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer"s comrade) by Mark Twain (Samuel L. Clemens). – New York, London : Norton, 2001. – 480 p. : ill. – ISBN 0-393-02039-8
114839
   The annual register, or a view of the history, politics, and literature of the year 1824. – London, 1825
114840
   The annual register, or a view of the history, politics, and literature, for the year 1823. – London, 1824. – XIV, 254, 256, 337, [12] p.
114841
   The annual register, or, a view of the history, politics, and literature for the year 1821. – Paris, 1822
114842
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 0563-6566
Vol. 50. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114843
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 51. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114844
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 52. – 2002
114845
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 53. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
114846
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 54. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
114847
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 55. – 2005
114848
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 56. – 2006
114849
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 58. – 2008
114850
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 59. – 2009
114851
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 60. – 2010
114852
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 61. – 2011
114853
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 62. – 2012
114854
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 63. – 2013
114855
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 64. – 2014
114856
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 65. – 2015
114857
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 66. – 2016
114858
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 67. – 2017
114859
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 68. – 2018
114860
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 69. – 2019
114861
   The annual reports of Graduate school of arts and letters Tohoku university. – Senday. – ISSN 1346-7182
Vol. 70. – 2020
114862
   The annual reports of the Faculty of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Sendai : Tohoku University. – ISSN 05636566
Vol. 48. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114863
   The annual reports of the Faculty of arts and letters Tohoku university / University of Tohoku. – Sendai : Tohoku University. – ISSN 05636566
Vol. 49. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114864
  Suval Stanley The anschluss question in the Weimar era : A study of the nationalism in Germany and Austria, 1918-1932 / Suval Stanley. – Baltimore; London : The John Hopkins univ. press, 1974. – 21,240p. – ISBN 0-8018-1502-9
114865
   The Antarctic legal system : the protection of the environment of the polar regions / ed.: Gianfranco Tamburelli. – Milano : Giuffre editore, 2008. – XVI, 261 p. – (Instituto di studi giuridici internazionali ; 9). – ISBN 88-14-14216-5
114866
  Clark Hugh The antecedents of nazism: Weimar : The political papers of Walter Landauer / Clark Hugh, Elias Julius, Bergmann Peter; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven, 2000. – 372p. – (Transactions [of] the Connecticut academyof arts and sciences:vol.56). – ISBN 1-878508-21-0
114867
   The anti-fascist resistance in the north-east of Transylvania.. – Bucuresti, 1979. – 240с.
114868
   The antipathogenic biopreparations based on mushrooms" components and carries of plants / O. Boyko, M. Melnychuk, I. Grygoryuk, V. Dubrovin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 9-10. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведених досліджень був розроблений продукт з високою біологічною активністю "Biocofunge"-1. До складу даного препарату входять компоненти грибів та інших речовин, що містяться в зернах хмелю. Препарат активізує ріст та розвиток рослин ...
114869
  Dulska O. The antique model of humanities and sciences of "seven liberal arts" in european education // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 71-75. – ISSN 2312-4679


  Антична модель гуманітарно-природничих дисциплін «семи вільних мистецтв» європейської освіти. Мета роботи полягає у виокремленні екзистенційної духовно-моральної складової змісту освіти в предметному наповненні античної моделі гуманітарно-природничих ...
114870
  Smyrnova K. The antitrust treatment of electricity market of Ukraine: conundrum with the concept of collective dominance and EU experience / K. Smyrnova, A. Korynevych
114871
  Smyrnova K. The antitrust treatment of electricity market of Ukraine: conundrum with the concept of collective dominance and EU experience / K. Smyrnova, A. Korynevych // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 319-327. – ISSN 2256-0742
114872
  Mushketyk L. The antropologic concepts of the people’s fairy-tale of the Ukrainian Carpathians (based of the material of the Ukrainians’ and Hungarians’ narrative tradition) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – P. 123-150. – ISBN 966-02-2984-4


  Автор дослідження розглядає концепцію світової картини, яка виражає специфіку та буття людини, його взаємини з світом та найважливіші умови його існування у світі. Антропологічні уявлення народної казки Українських Карпат (на основі матеріалу ...
114873
  Atamaniuk A. The antropological component of alchemy as the main one in the historical formation // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 124
114874
  Glock Charles The apathetic majority: a study based on public responses to the Eichmann trial. / Glock Charles, G.J. Selznick, J.L. Spaeth. – New York, 1970. – 222с.
114875
  Swedenborg Emanuel The Apocalypse revealed / Swedenborg Emanuel. – New York, 1981. – 1157с.
114876
  Ludlum Robert The apocalypse watch / Ludlum Robert. – New York a.o. : Bantam books, 1995. – [7],751p. – (The "New York times" bestseller). – ISBN 0-353-56957-0
114877
  Plato The Apology, Phaedo and Crito / Plato. – Danbury, 1980. – 345с.
114878
  Plato The apology, Phaedo and crito of Plato. The golden sayings of Epictetus. The meditations of Marcus Aurelius : with introduct. and notes / Platon ; transl. by B. Jowett, H. Crossley, G. Long. – New York : P.F. Collier & Son Corporation, 1969. – 345 p. : ill. – (The Harvard Classics / ed. by Charles W. Eliot)
114879
  Hamilton Alastair The appeal of Fascism: a study of intellectuals and Fascism 1919-1945. / Hamilton Alastair. – London, 1971. – 311с.
114880
  Soroka Yu. The Appearance of Cossacks // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 42-43. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
114881
  MacKenzie John P. The appearance of justice / John P. MacKenzie. – New York : Scribner"s sons, 1974. – 13,304p. – ISBN 0-649-13805-0
114882
   The appearance of molecules of prothrombin origin in blood upon development of atherothrombotic and cardioembolic ischemic stroke / N. Raksha, Burlova-Vasylieva, E. Torgalo, A. Savchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 57-60. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Increase of molecules of prothrombin origin in patients with atherothrombotic and cardioembolic stroke subtypes had been shown. It was found the presence of protein fractions in the range of molecular weights corresponding to both prothrombin molecules ...
114883
  Shaw Bernard The apple cart / Shaw Bernard. – Moscow, 1951. – 112с.
114884
  Chen Steven The Apple programmer"s challenge: 50 challenging problems to test your programming skills - with solutions in BASIC Pascal and C. / Chen Steven. – Blue Ridge Summit : Tab Books, 1987. – 10, 228, [2] p.
114885
  Galsworthy John The apple tree and other stories / Galsworthy John. – M., 1961. – 128с.
114886
  Tonnisson K. The applicability of new public management principles in Estonian local goverment / K.Tonnisson. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 166р. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-698X ; 3). – ISBN 9994-11-322-9
114887
  Sakara N. The Applicability of the Right to a Fair Trial in Civil Proceedings: the Experience in Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief I. Izarova ; ed. board: E. Silvestri, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2021. – Iss. 1 (9), march. – С. 199-222. – ISSN 2663-0575
114888
  Wang Erxi The application of a game method in teaching chinese: a case of confucius institute at V. N. Karazin Kharki v national university // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 15-29. – ISSN 2073-4379


  Використання ігрового методу у викладанні китайської мови: тематичне дослідження Інституту Конфуція у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
114889
  Rudenko S. The application of e-learning methods in the teaching of logical and philosophical disciplines / S. Rudenko, Y. Sobolevsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 34-36. – (Філософія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В умовах динамічного розвитку ринку праці, по-перше, рівень кваліфікації зростає, стає необхідним змінити спеціальність. По-друге, протягом останніх десятиліть спостерігається інтенсивна модернізація інформаційних технологій у системі дистанційної ...
114890
  Bragina T.M. The Application of Hermeneutical Method in C. Geertz"s Interpretive Anthropology / T.M. Bragina, U.A. Bragin // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – P. 129-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
114891
  Blazheevskiy M.Ye. The application of kinetic methods in pharmaceutical analysis (Part 1) // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – P. 4-15. – ISSN 1991-0290


  The articles are concerning to the application kinetic methods for the determination of drugs and biologically activе substances is reviewed. Advantages and limitations using kinetic methods in the pharmaceutical analysis are shown. Оглянуто праці, ...
114892
   The application of rhetorical structure theory to intreactive news program generation from digital archives / Lindley C.A., Davis J.R., Nack F.-M. a.o. // Centrum voor wiskunde en informatica. Report rapport : Amsterdam, 2001
114893
  Lipson M. The application of science in the wool industry / M. Lipson. – New England : University of New England, 1973. – 12p.
114894
  Koval S. The application of the concepts of employment and logistics in the vocational training of service sector specialists // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 140-154. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Застосування концепцій зайнятості та логістики у професійній підготовці фахівців сфери послуг.
114895
  Zakhozhyi V. The application of the methodical approach to assessing the impact of internal and external factors on the bank profit in process of its adaptive planning // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-02-6
114896
  Caulfield H.J. The applications of holography / H.J. Caulfield, Sun Lu. – New York a. o., 1970. – 138с.
114897
  Bassett John a.o. The apprentice writer / John a.o. Bassett. – Toronto, 1958. – 209с.
114898
  Richler Mordecai The apprenticeship of Duddy Kravitz / Richler Mordecai. – Harmondsworth, 1991. – 377с.
114899
  Malitsky Y.V. The approximation of common fixed point of finite number of Fejer mappings in Hilbert space // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 21
114900
  Lenin V.I. The April theses / V.I. Lenin. – Moscow, 1970. – 75с.
114901
  Lenin V.I. The april theses. / V.I. Lenin. – M. – 110с.
114902
  Lenin V.I. The april theses. / V.I. Lenin. – M., 1951. – 108с.
114903
  Stach Jan The apterygotan Fauna of Poland in relation to the World-Fauna of this group of insects : Families: Neelidae and dicyrtomidae / Stach Jan; Polska Akademia Nauk. Institut Zoologiczny. – Krakow : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 114с.
114904
  Pearsall W.H. The aquatic vegetation of the English lakes : Reprinted from the journal of ecology, V. 8, No.3 / W.H. Pearsall. – Cambridge : Cambridge University Press, 1920. – P. 163-201
114905
   The Arabian nights. – London : Campbell Publishers, 1990. – XXXIV,428p. – (Everyman"s Library ; 87 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-087-2
114906
  Mansfield Peter The Arabs / Mansfield Peter. – Harmondsworth, 1990. – 527с.
114907
  Buss Claude The ARC of crisis / Buss Claude. – New York : Doubleday & Comp., 1961. – 479 p.
114908
  Makaronas Ch.J. The arch of galerius at Thessaloniki / Ch.J. Makaronas. – Thessaloniki, 1970. – 54 p.
114909
  Lapina V.V. The archetype of consumption and its contradictions in the contemporary European space of economic and social interactions // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (14), june. – P. 159-170. – ISSN 2414-05-62
114910
  Sudakov V.I. The archetypes of culture and subculture as the determinants of social actions and social management // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 286-295. – ISSN 2414-0562
114911
  Ievdokymova V.V. The archetypes of social justice principles are exemplified by improving the targeting of social benefits // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 96-106. – ISSN 2414-0562
114912
  Rostem O.R. The architecture of the mosque of sultan Hasan / O.R. Rostem. – Beirut, 1970. – 65 p.
114913
  Cathala Jean The are Betraying Peace : Translated from the French / Jean Cathala. – Moscow, 1951. – 232 p.
114914
  Fowles John The Aristos / Fowles John. – Boston; Toronto, 1970. – 224с.
114915
  Fowles John The Aristos / Fowles John. – Revised ed. – Boston-Toronto, 1970. – 224с.
114916
  Silverman Joseph The arithmetic of elliptic curves / Silverman Joseph. – New York a.o., 1986. – 400с.
114917
  Gettings Fred The Arkana Dictionary of Astrology. / Gettings Fred. – London, 1990. – 575с.
114918
  Mattingly Garrett The Armada / Mattingly Garrett. – Boston, 1959. – 443с.
114919
  Goncharenko V. The Armoury Chamber. A guidebook for the tourist. / V. Goncharenko, V. Narozhnaya. – M., 1976. – 182с.
114920
  Sampson Anthony The arms bazaar / Sampson Anthony. – Hodder, Stoughton, 1978. – 351с.
114921
   The army and the Romanian Society.. – Bucharest, 1980. – 445с.
114922
  Shubina I. The art-therapy and it"susing pedagogy, psychology and medicine // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 373-377


  У статті розглянуто основні особливості застосування арттерапії в педагогіці, психології та медицині. Також представлено специфіку використання арттерапії в навчанніб профілактиці, діагностиці та лікуванні. Автор зосереджується на описі трьох ...
114923
  Ettinghausen Richard The art and architecture of Islam: 650-1250 / Ettinghausen Richard, Grabar Oleg. – Harmondsworth, 1989. – 448 p.
114924
  Marriott J.W. The art and craft of writing / J.W. Marriott. – London a.o., 1933. – 255с.
114925
  Fellows Hugh The art and skill of talking with people. / Fellows Hugh. – Englewood Cliffs, 1971. – 224с.
114926
   The art gallery of Armenia : Armenian painting, pl. 1-119; Russian painting, pl. 120-157 ; Western european painting, pl. 158-179. – Leningrad : Aurora art publishers, 1975. – 13 p.,180 pl. ill. : ил.
114927
  Klemin Diana The art of art for children`s books: a contemporary survey. / Klemin Diana. – New York, 1965. – 128с.
114928
  Hrbas Milos The Art of Central Asia / Hrbas Milos, Knobloch Edgar. – Lond., 1965. – 28с.
114929
   The art of Chinese сeramics [Електронний ресурс] = Искусство керамики в Китае. – [S.l.] : Мinistry of culture of the people"s Republic of China. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : ПК Pentium II и выше, RAM более 128 МВ, монитор мин. 16 цве., разреш. способн. дисплея : 1024х768, звук. карта : станд., операц. система : Windows 2000, Windows XP, Windows 2003.- Заглавие с этикетки диска


  The production of ceramics in China has a long history and anchient origins, rich in cultural significance and symbolism. This introductory overview covers the history and techniques of Chinese ceramics, the intertwining of such history with Chinese ...
114930
  Thomson B. The art of compromise : the life and work of Leonid Leonov / Boris Thomson. – Toronto a.o. : University of Toronto press, 2001. – 13, 407 p. – ISBN 0-8020-3537-X
114931
  Knuth D.E. The art of computer programming / D.E. Knuth. – New York, 1972. – P. 634
114932
  Knuth D.E. The art of computer programming / D.E. Knuth. – New York, 1980. – 722 p.
114933
  Mansfield Roger The Art of English: A General Course for Secondary Schools / Mansfield Roger. – Huddersfield
5. – 1976. – 256с.
114934
  Turnell M. The art of French fiction. Prevost. Stendhal. Zola. Maupassant. Gide. Mauriao. Proust / M. Turnell. – London, 1959. – 394с.
114935
  Lau Charley The art of hitting. 300 / Lau Charley, Glossbrenner Alfred. – New York, 1986. – 208с.
114936
   The art of interpretation of classical oriental texts.. – Tartu, 1994. – 43с.
114937
  Anderson Stanley The Art of Making Wine. / Anderson Stanley. – New York, 1970. – 181с.
114938
  Flesch Rudolf The art of plain talk / Flesch Rudolf. – New York; London, 1946. – 210с.
114939
  Stein Arnold The art of presenoe: The poet and "Paradise Lost" / Stein Arnold. – Berkeley - Los Angeles, 1977. – 190с.
114940
  Slywotzky Adrian The art of profitability / Slywotzky Adrian. – New York : Warner books; Time Warner company, 2002. – 11, [1]254p. : ill. – (Warner business books). – ISBN 0-446-53150-2
114941
   The art of prose. – New York, 1965. – 501с.
114942
  Lucas Stephen The art of public speaking / Lucas Stephen. – 5th ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1995. – XXIII, 468p. : il. – ISBN 0-07-039015-0
114943
  Lucas S.E. The art of public speaking / Stephen E.Lucas. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 32,500,[32 с.розд.паг.] : ill. + 6 CD-ROM (Audio abridgement compact disc set) + 2 CD ROM (Student CD-ROM guidebook). – ISBN 0-07-256296-X
114944
  Flesch Rudolf The art of readable writing. / Flesch Rudolf. – New York, 1962. – 255с.
114945
   The art of Rev. Serhij Kindzeriavyj - Pastukhiv / ed. by Olga Pastuchiv. – [S. l.] : Lulu, 2009. – 100 p. : phot.
114946
  Hamlyn Paul The art of Scandinavia / Hamlyn Paul. – London-New York-Sydney-Toronto, 1970. – 457p. – ISBN 0 600 1000 65
114947
  Ebel H.F. The art of scientific writing : from student reports to professional publications in chemistry and related fields / Hans F. Ebel, Claus Bliefert, William E. Russey. – 2nd., compl. rev. ed. – Weinheim : Wiley-VCH, 2004. – XII, 595 p. : ill., tab. – Index: p. 560-595. – Bibliogr.: p. 554-559. – ISBN 978-3-527-29829-7
114948
  Seabury David The art of selfishness / Seabury David. – New York, 1978. – 192с.
114949
  Petrovsky-Shtern The Art of Shifting Contexts // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 231-247. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
114950
  Henderson W.J. The art of singing. / W.J. Henderson. – New York, 1938. – 509с.
114951
  Gondin William The art of speaking. / Gondin William, Mammen Edward. – New York, 1954. – 191с.
114952
  Highet Gilbert The art of teaching / Highet Gilbert. – New York, 1952. – 291с.
114953
  Highet Gilbert The art of teaching / Highet Gilbert. – New York, 1963. – 292с.
114954
  Erdelyi Istvan The art of the avars. / Erdelyi Istvan. – Budapest, 1966. – 70с.
114955
  Millett Fred The art of the drama / Millett Fred, Bentley Gerald Eades. – New York, 1963. – 253с.
114956
  Kawasaki G. The art of the start : the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything / Guy Kawasaki. – New York : Portfolio, 2004. – XII, 226 p. : tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 1-59184-056-2
114957
  Dimnet Ernest The art of thinking. / Dimnet Ernest. – Toronto, 1930. – 221с.
114958
  Dimnet Ernest The art of thinking. / Dimnet Ernest. – Greenwich, 1961. – 202с.
114959
  Dimnet Ernest The art of thinking: a premier reprint / Dimnet Ernest. – New York, 1957. – 202с.
114960
  Falls Cyril The art of war. / Falls Cyril. – London, 1961. – 240с.
114961
  Boggs J.M. The art of watching films / Joseph M. Boggs, Dennis W. Petrie. – 5th ed. – Mountain View, London, Toronto : Mayfield, 2000. – 22,570 p. : ill. – ISBN 0-7674--0532-3
114962
   The art of writing.. – Paris, 1965. – 14с.
114963
  Scala James The Arthritis Relief Diet / Scala James. – New York : A Plume Book, 1987. – 278с.
114964
  Oppenheimer Evelyn The articulate woman / Oppenheimer Evelyn. – Anderson, 1968. – 197 с.
114965
  Behrends R. The artist and his studio / R. Behrends, K.-M. Kober. – Leipzig, 1973. – 60с.
114966
  Petri Jakub The artistic turn in graffiti practice: Szwedzki vs Mona Tusz // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 371-387. – ISSN 1641-9278
114967
  Pelenskyy Z. The Artists of Contemporary Ukraine / Zenon Pelenskyy // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 3. – Р. 33-43
114968
  Drinkwater John The artof Theatre-going / Drinkwater John, 1927. – 217с.
114969
  Golab Zbigniew The arumanian dialect of Krusevo in SR Macedonia, SFR Yugoslavia. / Golab Zbigniew. – Skopje, 1984. – 265с.
114970
  Battis M. The Aryan Myth and Tajikistan: From a Myth of Empire to One National Identity // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – P. 155-183. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
114971
  Wakeman H.O. The Ascendancy of France, 1598-1715 / Henry Offley Wakeman, M.A. – 11th impr., 4th ed. – London : Rivingtons, 1923. – XI, 394 p. – (Periods of European history ; Period V., 1598-1715)
114972
   The aspirin age, 1919-41.. – Harmondsworth, 1964. – 496с.
114973
   The Assessment of the Insolvency Risk at the Companies From the Manufacturing Industry, Listed on the Bucharest Stock Exchange / Baltes, Dragoe, A.-G.-M, M.-D. Cozma // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-41. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817


  The paper presents both theoretically and empirically the insolvency risk for 35 companies from the manufacturing industry in Romania, listed on the Bucharest Stock Exchange, at premium and standard categories, during 2007-2016, through four models: ...
114974
  Radomska M.M. The assessment of the Kyiv urban ecotopes comfort as a birds" habitat / M.M. Radomska, I.V. Horobtsov, M.A. Mushta // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 8. – Р. 74-78. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано структуру сучасної міської екосистеми та місце у ній зооценозу. Встановлено, що міста є поєднанням незначних за площею, але різноманітних за своїми властивостями, елементів. У межах кластерів, що містять природні, напівперетворені або ...
114975
  Brod The assignment of the slow-neutron-produced activities of thallium and the dual disintegration of radium E / Brod. – [S. l.], 1945. – 1 p.
114976
  Caidin Martin The astronauts: The story of Project Mercury, America`s Man-in-Space Program / Caidin Martin. – New York : E.P. Dutton & Co., Inc., 1961. – 224 с.
114977
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 116, N 5 ( 1715). – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
114978
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 117, N 5(1721). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114979
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 117, N 4 (1720). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114980
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 117, N 3 (1719). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114981
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 117, N 2 (1718). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114982
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 118, N 4 (1726). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114983
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 118, N 6 (1728). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114984
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 118, N 5 (1727). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114985
   The astronomical journal. – Washington. – ISSN 0004-6256
Vol, 118, N 1 (1723). – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
114986
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol.120, N 4(1738). – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114987
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol.120, N 6(1740). – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114988
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 120, N 3(1737). – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
114989
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 121, N 6(1746). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114990
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 121, N 5(1745). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114991
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 121, N 4(1744). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114992
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 121, N 3(1743). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114993
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 121, N 2(1742). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114994
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 122, N 6(1752). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114995
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 122, N 5(1751). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114996
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol .122, N 4(1750). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114997
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol .122, N 3(1749). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114998
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol .122, N 2(1748). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
114999
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol .122, N 1(1747). – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
115000
   The astronomical journal. – Washington : University of Washington. – ISSN 0004-6256
Vol. 123, N 2 (1754). – 2002
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,