Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
114001
  Strug Andrzej ""W Nienadybach byczo jest..." i inne utwory / Strug Andrzej. – Warszawa, 1968. – 420с.
114002
  Aring Paul Gerhard "Wage du, zu irren und zu traumen.." / Aring Paul Gerhard. – Leipzig, 1992. – 233с.
114003
  Martus Steffen "Was den studenten aus meinem kram taugt" // Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim, 2015. – N 1. – S. 10-13. – ISSN 0172-1518


  Брати Грімм (нім. Die Gebruder Grimm, Якоб і Вільгельм Грімми) — німецькі вчені, представники Гейдельберзької школи, які найбільш відомі за публікацію збірок казок і їхніми працями в галузі мовознавства, що стосуються зміни звучання слів з плином часу ...
114004
  Попов В.Ю. "Weltanschauung" як бренд німецького романтизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 96-98
114005
   W kregu literatury rosyjskiej. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego. – ISBN 83-7017-889-8
T.2 : Pod. red. T.Bogdanowicza. – 1999. – 206s.
114006
   W kregu literatury, jezyka i kultury : Tom jubileuszowy z okazji trzydziestolecia Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 337s. – ISBN 83-7098-627-7
114007
  Obraczka Piotr W kregu Mlodej Polski / Obraczka Piotr. – Opole, 1994. – 142с.
114008
  Rogalski Aleksander W kregu Nibelungow. Studia nad problematyka Niemiec wspolczesnych / Rogalski Aleksander. – Poznan, 1958. – 274с.
114009
  Mikulski Tadeusz W kregu oswieconych / Mikulski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 540с.
114010
  Seniow J. W kregu pilsudczykow : poglady ideowo-polityczne "Gazety Polskiej" (1929-1939) / J.Seniow. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – 155 s. – ISBN 83-233-1085-8
114011
  Zeydler-Zborowski Zygmunt W kregu podejrzenia / Zeydler-Zborowski Zygmunt. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 232s.
114012
   W kregu prasy : (przeszlosc - terazniejszosc - przyszlosc). – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 145S.
114013
   W kregu prasy : (przeszlosc - terazniejszosc - przyszlosc). – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – ISBN 83-231-1300-9
Tom 2. – 2001. – 174S.
114014
  Maciag Kazimierz W kregu problematyki "pamietnikow mowionych" / Maciag Kazimierz. – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 221s. – ISBN 83-7262-178-0
114015
  Szmydtowa Zofia W kregu renesansu i romantyzmu: Studia porownawcze z literatury polskiej i obcej / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1979. – 755с.
114016
  Stradecki Janusz W kregu Skamandra / Stradecki Janusz. – Warszawa, 1977. – 383с.
114017
  Mlynarski Zygmunt W kregu sprawy ks. Piotra Sciegiennego / Mlynarski Zygmunt. – Warszawa, 1961. – 188с.
114018
  Hurnikowa Elzbieta W kregu wiedenskiej moderny : Z zagadnien polsko-austriackich powinowactw literacko-kulturowych / Hurnikowa Elzbieta; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo Wyzszej szkoly ped.w Czestochowie, 2000. – 227s. – ISBN 83-7098-657-9
114019
  Borejsza Jerzy W kregu wielkich wygnancow (1848-1895) / Borejsza Jerzy. – Warszawa, 1963. – 596с.
114020
  Markiewicz Henryk W kregu Zeromskiego / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1977. – 249 s.
114021
  Cieslak M. W kwestii stosunku obronczego i substytucji obroncy / M. Cieslak, 1962. – [8] s.
114022
  Huszcza Jan W kwileniu czajek / Huszcza Jan. – Warszawa, 1959. – 66с.
114023
  Rowinski Aleksander W lepszym towarzystwie / Rowinski Aleksander. – Warszawa, 1975. – 437с.
114024
  Elektorowicz Leszek W lochu Ferrary / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1980. – 244s. – ISBN 83-08-00459-8
114025
  Centkiewiczowa Alina W lodach Eisfiordu / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; A. i C. Centkiewiczowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1954. – 392 s. – (Plomyka)
114026
  Prauzinski L. W marszu i w bitwie 1914-1919 : Szlakiem powstancow wielkopolskich / L. Prauzinski, A. Ulrich. – 2e wyd. – Poznan : Wyd-wo zachodnie, 1948. – 214s.
114027
  Sieroszewski Waclaw W matni / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1958. – 340с.
114028
  Goldzamt E. W miastach wloskich. / E. Goldzamt. – Warszawa, 1959. – 256с.
114029
  Narbutt Jerzy W miescie wesele. / Narbutt Jerzy. – Krakow, 1973. – 143с.
114030
  Choynowski Piotr W mlodych oczach / Choynowski Piotr. – Krakow. – 232с.
114031
  Scislowski Wlodzinierz W moim aluzjonie / Scislowski Wlodzinierz. – Poznan, 1967. – 58с.
114032
  Micinski Tadeusz W mroku gwiazd i inne poezje / Micinski Tadeusz. – Warszawa, 1957. – 136с.
114033
  Platowna Stanislawa W myslach, w sercu... / Platowna Stanislawa. – Warszawa, 1975. – 295с.
114034
  Klubowna Anna W naszej Ojczyznie. / Klubowna Anna, Stepieniowa Jadwiga. – Warszawa, 1971. – 526с.
114035
  Maugham William Somerset W niewoli uczuc / Maugham William Somerset; Oledzka J.(tlum.). – Warszawa
1. – 1975. – 318с.
114036
  Maugham William Somerset W niewoli uczuc / Maugham William Somerset; Oledzka J.(tlum.). – Warszawa
2. – 1975. – 423с.
114037
  Bielawski Jozef W oasie i na stepie / Bielawski Jozef, Fr. Machalski. – Warszawa, 1967. – 192с.
114038
  Nowak W. W obliczu wyzwan XXI wieku / розмову вела Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 184/185, kwiecien/maj. – S. 6-9. – ISSN 1427-1176


  Розмова з ректором Ягеллонського університету Войцехом Новаком.
114039
  Malinowski Marian W obronie stolicy / Malinowski Marian. – Warszawa, 1960. – 148с.
114040
  Niekrasow Wiktor W okopach Stalingradu / Niekrasow Wiktor; Tlumaczyl J.Jedrzejewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 449s.
114041
  Szalay Groele Waleria W orlim gniezdzie. Opowiesc z XI-go wieku / Szalay Groele Waleria. – Warszawa, 1960. – 136с.
114042
  Warszawski Mieczyslaw W otwarte karty / Warszawski Mieczyslaw. – Wroclaw i.i. : Ossolineum, 1978. – 43 s.
114043
  Mager Hasso W piatek miedzy trzecia a szosta / Mager Hasso; Przelozyl J.Stroynowski. – Warszawa : Iskry, 1967. – 293s.
114044
  Bortnowski Wladislaw W pierscieniu blokady / Bortnowski Wladislaw. – Lodz, 1976. – 225с.
114045
  Olenska-Zalewska Halina W plomieniu zapalki / Olenska-Zalewska Halina. – Warszawa, 1963. – 288с.
114046
  Szaniawski Jerzy W poblizu teatru / Szaniawski Jerzy. – Krakow, 1956. – 234с.
114047
  Kowalewski Stanislaw W podrozy noca / Kowalewski Stanislaw. – Krakow, 1976. – 176с.
114048
  Buczkowna Mieczyslawa W podwojnym sloncu. / Buczkowna Mieczyslawa. – Warszawa, 1957. – 78с.
114049
  Wisniowski S. W pogoni za nowa przygoda / S. Wisniowski. – Warszawa : KAW, 1979. – 171 s.
114050
  Przywarska W. W Polsce po polsku : сours elementaire de langue polonaise pour les francophones / Wanda Przywarska, Maria Grala. – Warszawa : Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1981. – 229, [2] s. : Il. – ISBN 83-01-01792-9
114051
  Burzynski Roman W Polsce? - A to ciekawe! / Burzynski Roman. – Warszawa, 1960. – 296с.
114052
  Pietrzycka-Bohosiewicz Krystyna W poszukiwaniu autentyzmu : Tworczosc prozatorska Gieorgija Wladimowa / Pietrzycka-Bohosiewicz Krystyna. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999. – 227S. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L.Suchanka ; 6). – ISBN 83-233-1195-1
114053
   W poszukiwaniu idei wspolszesnej Rosji / Uniwersytet M. Kopernika // Acta Universitatis Nicolai Copernici / Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun, 1999. – 139 s. – (Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia rosjoznawcze ; T. 4 (Z.332)). – ISSN 1232-8847
114054
  Kusiak-Skotnicka Lucja W poszukiwaniu krainy idealnej: Poezja Wilhelma Kuchelbeckera // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2191. – S.1-177. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISSN 0137-1150
114055
  Sawyer W.W. W poszukiwaniu modelu matematycznego Matematyka / W.W. Sawyer. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1975. – 438p. – (B-ka wiedzy wspolczesne "Omega" ; 252)
114056
  Dyras Magdalena W poszukiwaniu prawdy : "Nowa serbska proza"na przelomie lat szescdziesiatych i siedemdziesiatych / Dyras Magdalena. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 118s. – ISBN 83233-1343-1
114057
  Bobowski Slawomir W poszukiwaniu siebie : Tworczosc filmowa Agnieszki Holland // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2302 : W poszukiwaniu siebie / S. Bobowski. – S.1-314 : 11 kart.il. – ISSN 0239-6661
114058
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
1. – 1974. – 483с.
114059
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
2. – 1974. – 585с.
114060
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
3. – 1974. – 667с.
114061
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
4. – 1974. – 612с.
114062
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
5. – 1974. – 459с.
114063
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
6. – 1974. – 331с.
114064
  Proust Marcel W poszukiwaniu straconego czasu / Proust Marcel; Zelenski T. – Warszawa
7. – 1974. – 435с.
114065
  Mrowczynski Boleslaw W poszukiwaniu tajemniczego Bajongu. / Mrowczynski Boleslaw. – Warszawa, 1955. – 276с.
114066
  Lamb Dana W poszukiwaniu zaginionego miasta / Lamb Dana, Lamb Ginger; Tlum.T. Evert. – Warszawa : Iskry, 1958. – 522s.
114067
  Macken Walter W poszukiwaniu ziemi sprawiedliwej / Macken Walter. – Warszawa, 1975. – 260с.
114068
  Nycz Wladislaw W powietrznym zwiadzie / Nycz Wladislaw. – Warszawa, 1982. – 261с.
114069
  Pigon Stanislaw W pracowni Aleksandra Fredry / Pigon Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 340с.
114070
  Bialostocki Jan W pracownicach dawnych grafikow / Bialostocki Jan. – Warszwa, 1957. – 128с.
114071
   W przestrzeni komunikacyjnej : Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji spolecznej. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1999. – 275s. – ISBN 83-231-1086-7
114072
  Sienkiewicz Henryk W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz Henryk. – 436с.
114073
  Sienkiewicz Henryk W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1962. – 372с.
114074
  Sienkiewicz Henryk W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1973. – 375с.
114075
  Ejsmond Julian W puszczy. Zywoty drzew / Ejsmond Julian. – Warszawa, 1962. – 138с.
114076
  Dobraczynski Jan W rozwalonym domu / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1956. – 288с.
114077
  Dobraczynski Jan W rozwalonym domu / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1974. – 249с.
114078
  Lepecki Mieczyslaw W selwasach Paragwaju. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 296с.
114079
  Kisielewski Jan August W sieci. - Karykatury. / Kisielewski Jan August. – Warszawa, 1956. – 312с.
114080
  Murdoch Iris W sieci. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1975. – 464с.
114081
  Puchalski Wlodzimierz W skrzydlatym swiecie / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa : Sport i Turystykas, 1967. – 70S.
114082
  Gruszecka Aniela W sloncu / Gruszecka Aniela. – Wyd. 3. – Krakow, 1959. – 196с.
114083
  Kawalec Julian W sloncu. - Przeplyniesz rzeke. / Kawalec Julian. – Krakow, 1976. – 295с.
114084
  Kolski Witold W sluzbie ludu pod sztandarem KPP / Kolski Witold. – Warszawa, 1955. – 223с.
114085
  Turek Roman W sluzbie Najjasniejszego Pana / Turek Roman. – Warszawa, 1962. – 398с.
114086
  Suski Julian W sluzbie publicznej na dwoch kontynentach / Suski Julian. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1988. – 275s. – ISBN 83-7021-011-2
114087
   W sluzbie szkole i nauce. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 187s. – ISBN 83-7262-090-3
114088
  Filar Marian W sluzbie utopii. / Filar Marian. – Torun, 1992. – 108с.
114089
  Siemaszko Z.S. W sowieckim osaczeniu : 1939 - 1943 / Zbigniew S. Siemaszko. – London : Spotkania : Polska fundacja kulturalna, 1991. – 439, [ 1 ] s. : il. – ISBN 0 85065 210 3
114090
  Rosner Al. W sprawie etyologii. Zlosliwego nowotworu nablonkow kosmkowych / Al. Rosner. – Krakow, 1899. – 34с.
114091
  Malicki A. W sprawie metody konstrukcji map gestosci sieci rzecznej : Odbitka z Czasopisma Geograficznego, Zeszyt 3, 1937 / A. Malicki. – Lwow, 1937. – 256p. – (Prace instyutu geograficznego U. J. K. ; 9)
114092
  Noll Ingrid W starym piecu diabel pali... / Noll Ingrid; Przelozyla M.Przybylowska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1991. – 177s. – ISBN 83-08-02646-X
114093
  Kraszewski Jozef Ignacy W starym piecu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1965. – 152с.
114094
  Witwicka Katarzyna W strasznym domu / Witwicka Katarzyna. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1974. – 230 s.
114095
  Kossak Ewa W strone Misi z Godebskich / Kossak Ewa. – Warszawa, 1978. – 487с.
114096
  Korcelli Kazimierz W strone teatru. Ludzie. Zdarzenia. Polemiki / Korcelli Kazimierz. – Warszawa, 1976. – 153с.
114097
  Putrament Jerzy W stylu dowolny / Putrament Jerzy. – Warzawa, 1970. – 235с.
114098
  Putrament Jerzy W stylu dowolnym / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1971. – 235с.
114099
  Szulecka Maria W swietle ksiezyca / Szulecka Maria. – Lublin, 1975. – 220с.
114100
  Rychlinski J.B. W szczerbach zwierciadla / J.B. Rychlinski. – Gdansk, 1973. – 229с.
114101
  Lankauskas Romualdas W szczerym polu / Lankauskas Romualdas; Przelozyla z litewskiego A. i Z.Stoberscy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 139s.
114102
  Ciski J. W szpiegowskim tyglu / Jozef Ciski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1983. – 310s. – ISBN 83-11-06896-8
114103
  Bernatt Stanislaw W szponach tajfunu / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 32с.
114104
  Slowacki Juliusz W Szwajcarii / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1983. – 30с.
114105
  Guderska J. W uli i na kwiatach / J. Guderska. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1967. – 207s.
114106
  Lechicki C. W walce z demoralizacja : szkice literacko-spoleczne / C. Lechicki. – Miejsce Piastowe : Tow. Sw. Michala Archaniola, 1932. – 241 s.
114107
  Kisielewski Wladyslaw W walce z V-1 i V-2. Miniatury lotnicze. / Kisielewski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 78с.
114108
  Belcikowski Wlodzimierz W walce ze Zlotym Smokiem / Belcikowski Wlodzimierz. – Warszawa, 1985. – 104с.
114109
  Beylin Karolina W Warszawie w latach 1900-1914 / Beylin Karolina. – Warszawa, 1972. – 486с.
114110
  Krzyzanowski Julian W wieku Reja i Stanczyka. Szkice z dziejow Odrodzenia w Polsce. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1958. – 408с.
114111
  Dutkiewicz Helena W wolnym czasie dla rodziny / Dutkiewicz Helena. – Warszawa, 1984. – 130с.
114112
  Naipaul V.S. W wolnym kraju. / V.S. Naipaul. – Warszawa, 1974. – 309с.
114113
  Gomulka Wladyslaw W XX rocznice strajkow chlopskich. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 39с.
114114
  Banas Sylwester W zielonym szalasie / Banas Sylwester. – Warszawa, 1963. – 208с.
114115
  Ruszkiewicz Ireneusz W zolnierskim darze / Ruszkiewicz Ireneusz. – Warszawa, 1973. – 291с.
114116
  MacCullers Carson W zwierciadle zlotego oka / MacCullers Carson; przeloz.M. Skroczynska. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 160 s.
114117
   W. Morris o architekturze i problemach spolecznych. – Warszawa, 1967. – 240с.
114118
  Haar D. W. Pauli. 1900-1958 / D. Haar. – Oxford, 1965. – 18 s.
114119
  Abert Hermann W.A.Mozart / Abert Hermann. – Lpz., 1955. – 848с.
114120
  Abert Hermann W.A.Mozart / Abert Hermann. – Lpz., 1956. – 736с.
114121
  Abert Hermann W.A.Mozart / Abert Hermann. – Lpz., 1966. – 176с.
114122
  Mac Liammoir Micheal W.B. Yeats and his world / Mac Liammoir Micheal, Boland Eavan. – London, 1978. – 144с.
114123
  Serczyk W. W.I. Lenin o niepodleglosci Polski / W. Serczyk. – [20] s.
114124
   W.I. Lenin. Biographie.. – Berl., Dietz, Verl., 1964. – 860с.
114125
   W.I. Lenin. Kurzer biographischer Abriss.. – Berlin, Dietz, 1976. – 250с.
114126
  Мурзин Федор Александрович W1 - категоричные непрерывниые теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мурзин Федор Александрович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 12л.
114127
  Осматеску П.К. wa-Расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осматеску П.К.; Ан Груз.ССР.Тбилис.матем.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 6л.
114128
  Knulst W. Waar blijft de tijd : onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders / Wim Knulst, Leo Schoonderwoerd ; Social en сultureel planbureau. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 313 blz. – (Sociale en culturele studies ; 4). – ISBN 90 12 04437 5
114129
  Tromp J. Waar de klappen vallen : De crisis en het antwoord van Albeda / Jan Tromp, Paul Witteman. – Haarlem : De Haan, 1981. – 148 blz. : fot. – ISBN 90 228 3575 8/510
114130
  Kwant R.C. Waarheidscrisis : Eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten / R.C. Kwant. – Haarlem : De Toorts, 1975. – 142blz. – ISBN 90-6020-185-X
114131
  Bronsart H. Wachsen und Wandern der Pflanze / H. Bronsart. – Berlin : Ullstein, 1927. – 185 S.
114132
  Albaum L.I. Wachter des Goldes. / L.I. Albaum. – Berlin, 1972. – 277с.
114133
  Glauser Friedrich Wachtmeister Studer. / Glauser Friedrich. – Moskau, 1988. – 486с.
114134
  Wolniewicz J. Wachty z trzech oceanow / J. Wolniewicz. – W. 2e popr.i rozsz. – Warszawa : MAW, 1977. – 354 s.
114135
   Waclaw Nalkowski. W piecdziesiata rocznice zgonu (1911-1961).. – Warszawa, 1962. – 172с.
114136
  Piprek Jan Waclaw Scherffer von Scherffenstein : poeta Slaski a Polonofil XVII wieku / Piprek Jan. – Opole, 1961. – 272 s.
114137
  Schinzel A. Waclaw Sierpinski / A. Schinzel. – Warszawa : Iskry, 1976. – 51s. : il. – (Wspolczesne zyciorysy polakow)
114138
  Osiecka Agnieszka Wada serca / Osiecka Agnieszka. – Warszawa, 1981. – 53с.
114139
   Wadi gitna and Kalabsha-South : Late Roman - Early Byzantine Tumuli, Cemeteries in Egyptian Nubia ; with 55 tabl., 160 fig., 3 maps and 88 photograph. plates. – Prague : Charles University
V. 1 : Archaeology / Eugen Strouhal. – 1984. – 310, 166 Pl.
114140
  Jager Horst Waffen im Muhwaldtal / Jager Horst. – Berlin, 1977. – 258с.
114141
  Viga Diego Waffen und Kakao / Viga Diego. – Leipzig : Paul List Verlag, 1961. – 426 S.
114142
  Braunig Werner Waffenbruder. / Braunig Werner. – Halle, 1959. – 76с.
114143
  Mangum Garth Wage incentive systems / Mangum Garth. – Berkeley, 1964. – 84с.
114144
  Turk Kulno Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions // Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu, 2001. – № 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – S.1-46. – ISSN 1406-5967
114145
  Nurgaliyeva E. Wage regulatory issues in Kazakhstan / E. Nurgaliyeva, A. Kaskeyeva, M. Yessirkepova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 260-268. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
114146
   Wagemut und Forscherdrang: Grosse Entdecker berichten: Eine Auswahl von M. Wilke. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 224 S.
114147
  Picard P. Wages and unemployment: a study in non-Walrasian macroeconomics / Pierre Picard. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1993. – X, 263 p. – ISBN 0-521-35057-3
114148
  Erdos Peter Wages, profit, taxation. / Erdos Peter. – Budapest, 1982. – 518с.
114149
  Goes Albrecht Wagnis der Versohnung. 3 Reden. / Goes Albrecht. – Lpz., 1959. – 79с.
114150
  Settgast Ann Charlott Wagnis einer Frau / Settgast Ann Charlott. – Berl., 1967. – 252с.
114151
  Sawaszkiewicz Jacek Wahadlo / Sawaszkiewicz Jacek. – Szczecin, 1986. – 118с.
114152
  Minkowski Aleksander Wahania / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1959. – 244с.
114153
  Graf Herbert Wahl und Wahlrecht im Klassenkampf / Graf Herbert. – Berlin, 1971. – 441с.
114154
  Kaufmann Ulrich Wahlbruder Lenz : Eine Spurensuche von T. Storm bis C. Hein / Kaufmann Ulrich. – Jena : Quartus-Verlag, 2003. – 164S. – ISBN 3-936455-15-5
114155
  Karlin A. Wahlen Sie das richtige Wort. / A. Karlin, R. Tscherfas, V. Solowjan. – M., 1967. – 208с.
114156
  Strittmatter Erwin Wahre Geschichten aller Ard(t): Aus Tag ebuchern / Strittmatter Erwin. – Berlin, Weimar, 1982. – 212с.
114157
  Renyi A. Wahrscheinlichkeitsrechnung : mit einem anhang uber informationstheorie ; mit 26 Abbildungen / A. Renyi. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – XI, 548 S. – (Hochschulbucher fur mathematik / Hrsg. H. Grell, K. Maruhn, W. Rinow ; Bd. 54)
114158
  Fisz Marek Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik / Fisz Marek. – 3-rd edit. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1958. – 10, 528 S. : 37 Abb. – (Hochschulbuche fur Mathematik Hrsg. von H.Grell, H. Malruhn.. ; Bd. 40)
114159
  Coetzee J.M. Waiting for tha barbarians. / J.M. Coetzee. – Harmondsworth, 1982. – 156с.
114160
  Coetzee J.M. Waiting for tha barbarians. / J.M. Coetzee. – Harmondsworth, 1982. – 156с.
114161
  Taylor Andrew Waiting for the end of the world / Taylor Andrew. – Harmondsworth, 1985. – 192с.
114162
  Fiedler L.A. Waiting for the end. / L.A. Fiedler. – London, 1967. – 285с.
114163
  Putrament Jerzy Wakacje / Putrament Jerzy. – 692с.
114164
  Wojdowski Bogdan Wakacje Hioba / Wojdowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 243 s.
114165
  Posmysz Z. Wakacje nad Adriatykiem / Zofia Posmysz. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 249 s.
114166
  Zakrzewska Wanda Wakacje z braciszkiem / Zakrzewska Wanda. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1975. – 113 s.
114167
  Brande Dorotea Wake up and live! / Brande Dorotea. – New York, 1962. – 109с.
114168
  Krol Waclaw Walczylem pod niebem Londynu. / Krol Waclaw. – Warszawa, 1982. – 266с.
114169
  Krzeminski Czeslaw Walczyli i polegli za Polske. / Krzeminski Czeslaw. – Warszawa, 1977. – 167с.
114170
  Rosegger Peter Waldbauernbub / Rosegger Peter. – Berl., 1959. – 240с.
114171
  Thoreau Henry David Walden and Civil disobedience / Thoreau Henry David. – Harmondsworth, 1986. – 431с.
114172
  Thoreau Henry David Walden or, Life in the Woods / Thoreau Henry David; with an Introduction by Verlyn Klinkenborg. – London : Campbell Publishers, 1992. – 295p. – (Everyman"s Library ; Vol. 136 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-136-4
114173
   Walder der Welt. – Munchen ; Berlin : Kindler Verlag, 1979. – 323 p. : ill. – ISBN 3 7658 0791 5
114174
  Heinlein Robert Waldo and magic, inc. / Heinlein Robert. – New York, 1970. – 190с.
114175
  Rosnowska Halina Walery / Rosnowska Halina. – Warszawa, 1955. – 176с.
114176
  Kraszewski Jozef Ignacy Waligora. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 416с.
114177
  Kraszewski Josef Ignacy Waligora. / Kraszewski Josef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 415с.
114178
  Edigey Jerzy Walizka z milionami / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 256с.
114179
  Wolanowski L. Walizka z przygodami : Reporter tu, reporter tam / Lucjan Wolanowski. – Warszawa : Iskry, 1977. – 446 s., fot.
114180
  Levine Suzanne Walk it off!: 20 minutes a day to health and fithess. / Levine Suzanne. – Harmondsworth, 1991. – 257с.
114181
  Mark Bernard Walka i zaglada warszawskiego getta / Mark Bernard. – Warszawa, 1959. – 508с.
114182
  Jackson T.A. Walka Irlandii o wolnosc / T.A. Jackson. – Warszawa, 1955. – 312с.
114183
  Mika N. Walka o spadek po Babenbergach : 1246-1278 / Norbert Mika. – Raciborz : WAW Grzegorz Wawoczny, 2008. – 136 s. : il. – ISBN 978-83-89802-64-4
114184
  Dorawski Jan Kazimierz Walka o szczyt swiata / Dorawski Jan Kazimierz. – Warszawa, 1955. – 232с.
114185
  Moklak J. Walka o uniwersytet ukrainski we lwowie - kontekst wloski i poludniowoslowianski (1908-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-46. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  На початку ХХ ст. усі нації, що входили до складу Габсбурзької монархії, домагалися відкриття власних університетів, як чехи у Брно, італійці у Трієсті, словенці у Любляні, українці у Львові. Серед найбільш активних українських політиків учасниками цих ...
114186
  Golebiowski Janusz Wojciech Walka PPR o nacjonalizacje przemyslu. / Golebiowski Janusz Wojciech. – Warszawa, 1961. – 356с.
114187
  Kawyn Stefan Walka romantykow z klasykami. / Kawyn Stefan. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 498с.
114188
  Dzipanow Rudolf Walki 4 Pomorskiej Dywizji piechoty / Dzipanow Rudolf. – Warszawa, 1961. – 196с.
114189
  Ptasinski Jan Walki ciag dalszy. 1945-1946 / Ptasinski Jan. – Warszawa, 1979. – 484с.
114190
  Wierzejska J. Walki polsko-ukrainskie o Lwow w Literaturze dla dzieci i mlodziezy dwudziestolecia miedzywojennego // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2016. – R. 17 nr. 2 (33). – S. 97-118. – ISSN 1640-7806
114191
  Lepkowski Tadeusz Walki powstancze 1830-1831. / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 56с.
114192
  Dolata Boleslaw Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945. Wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych / Dolata Boleslaw, Jurga Tadeusz. – Warszawa, 1970. – 631с.
114193
  Barlog Agnieszka Walkowa Pani / Barlog Agnieszka. – Lodz, 1974. – 285с.
114194
  Schiller Friedrich Wallensteins / Schiller Friedrich. – Halle. – 139 p.
114195
  Schiller Friedrich Wallensteins Lager. Die Piccolomini. Wallensteins Tod / Schiller Friedrich. – Leipzig, 1976. – 301с.
114196
  Meyrink Gustav Walpurgisnacht / Meyrink Gustav. – Berl., 1985. – 223с.
114197
  Mann Thomas Walsungenblut / Mann Thomas. – Berlin-Weimar, 1975. – 88с.
114198
  Whitman Walt Walt Whilton"s Leaves of Grass : The first (1855) edition / Whitman Walt. – Harmondsworth : Penguin books, 1986. – 145 p.
114199
  Allen Gay Wilson Walt Whirtman. / Allen Gay Wilson. – London, 1961. – 192с.
114200
  Scholem Gershom Walter Benjamin : The story of a friendship / Scholem Gershom; Transl. from the German by Zohn Harry. – New York : Schocken books, 1988. – XI, 242 p. – ISBN 0-8052-0870-4
114201
  Schierhorn E. Walter Friedrich / E. Schierhorn. – Leipzig : BSB B.G.Teubner Verlagsgesellschaft, 1983. – 100 с.
114202
  Preisich Gabor Walter Gropius / Preisich Gabor. – Berlin, 1982. – 42 S.
114203
  Becher Johannes Walter Ulbricht / Becher Johannes. – Berl., 1958. – 228с.
114204
  Langosch Karl Waltharius. Ruodlieb. Marchenepen... / Langosch Karl. – 2. unverand. Aufl. – Berl., 1956. – 386с.
114205
  Glockle Hanns Wand ohne Tunche. / Glockle Hanns. – Berl., 1957. – 216с.
114206
   Wanda Szuman: Historia jednego zycia. – Torun : Uniw. M.Kopernika, 1997. – 125s.,11k.il. – ISBN 83-231-0803-X
114207
  Boll Heinrich Wanderer, kommst du nach Spa... / Boll Heinrich. – Munchen, 1986. – 160с.
114208
  Boll Heinrich Wanderer, kommst du nach Spa... / Boll Heinrich. – Munchen, 1987. – 160с.
114209
  Harz Kurt Wanderfalter / Harz Kurt, Wittstadt Heinrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1957. – 90S. – (Die neue brehm - bucherei)
114210
  Stump E. Wandering in darkness : narrative and the problem of suffering / Eleonore Stump. – Oxford : Clarendon Press, 2013. – XIX, 668 p. – В кінці книги: Made in the USA. 2014. – Bibliogr.: p. 637-651. – ISBN 978-0-19-965930-2
114211
  Bonn M.J. Wandering scholar / M.J. Bonn. – New York : The John Day company, 1948. – 403p.
114212
  Eichendorff Joseph von Wanderlieder / Eichendorff Joseph von. – Berl., 1966. – 158с.
114213
   Wandern. / Fisch Bernhard, D. Losel, E. Mudra, E. Schramm. – Berlin, 1983. – 108с.
114214
  Buscher R. Wandert die deutsche Wirtschaft aus? : Standortfrage Bundesrepublik Deutschland / Reinhard Buscher, Jochen Homann. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1989. – 138, [5] S. – (Texte+Thesen ; Bd. 215). – ISBN 3-7201-5215-4
114215
  Reich Ernst Wandertage am Rennsteig / Reich Ernst. – Weimar, 1956. – 70с.
114216
  Fontane Theodor Wanderungen durch die Mark Brandenburg / Fontane Theodor. – Berl.
1. – 1960. – 586с.
114217
  Fontane Theodor Wanderungen durch die Mark Brandenburg / Fontane Theodor. – Berl.
2. – 1960. – 696с.
114218
  Stein Lcthar Wandervolk der Wuste / Stein Lcthar. – Leipzig, 1976. – 332с.
114219
  Osten Hans Peter Wandlungen am Nil / Osten Hans Peter. – Berl., 1959. – 98с.
114220
  Sip Jaromir a dr. Wandmalereien des Spatbarocks. Ein Werk Johann Lukas Krackers / Jaromir a dr. Sip. – Prag, 1958. – 40с.
114221
  Huppert Hugo Wanduhr mit Vordergrund. Stationen eines Lebens / Huppert Hugo. – Halle/Saale, 1977. – 683с.
114222
  Lipatow Wil Wanjuschka Mursins morderische Liebe / Lipatow Wil. – Berlin, Weimar, 1983. – 284с.
114223
  Rezac Tomas Wanted... / Rezac Tomas, Tsurkan Valentin. – Moscow, 1988. – 218с.
114224
  Джамса К. WAP в действии. Доступ к Интернет-сайтам через сотовый телефон = Wireless Application Programmer"s Library / К. Джамса, Ф. Шмаудер. – Москва : Триумф, 2002. – 416 с. – (Практика программирования). – ISBN 5-89392-056-2
114225
  Wandowicz Konrad Wapolczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 238 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
114226
  Le Clezio G J.M. War / Clezio G J.M. Le. – London, 1973. – 288с.
114227
   War and nationalism : the Balkan wars, 1912-1913, and their sociopolitical implications / ed.: M. Hakan Yavuz, Isa Blumi ; foreword: Edward J. Erickson. – Salt Lake City : The University of Utah press, 2013. – XXXIX, 884 p. – Бібліогр.: с. 809-852 та в кінці частин. – (Utah Series in Middle East Studies). – ISBN 978-1-60781-240-1
114228
  Tolstoy L.N. War and peace / L.N. Tolstoy. – Harmondsworth, 1978. – 1444с.
114229
  Tolstoy Leo War and Peace / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude, A.Maude. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 96 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-096-1
Vol.1. – 1992. – LII,537p.
114230
  Tolstoy Leo War and Peace / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude,A.Maude. – London : Campbell Publ. – (Everyman"s Library ; Vol. 96 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-096-2
Vol.2. – 1992. – XX, 537p.
114231
  Tolstoy Leo War and Peace / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude,A.Maude. – London : Campbell Publ. – (Everyman"s Library ; Vol. 96 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-096-3
Vol.3. – 1992. – XX,537p.
114232
  McLuhan Marshall War and peace in the global village / McLuhan Marshall, , Fiore Quentin. – New York; Toronto, 1968. – 191с.
114233
  Gavin James War and peace in the space age / Gavin James; Introduction by lt.-gen. sir Brian Horrocks. – London : Hutchinson, 1959. – 287p. : Ill.
114234
  Salkeld Robert War and space / Salkeld Robert. – Englewood Cliffs, 1970. – 195с.
114235
  Dinerstein H.S. War and the Soviet Union. / H.S. Dinerstein. – New York, 1959. – 268с.
114236
  O"Brien William V. War and/or Survival / William V. O"Brien. – New York, 1969. – 289с.
114237
  Salisbury Harrison War between Russia and China / Salisbury Harrison. – New York a.o., 1970. – 210с.
114238
  Littman Sol War criminal on trial: The Rauca case / Littman Sol. – Toronto, 1983. – 194с.
114239
  Campbell Christy War facts now / Campbell Christy. – Glasgow, 1982. – 304с.
114240
   War file. – London : Panther record. – 128p.
114241
  Rauchfuss Hildegard Maria War ich zu taktlos, Felix? / Rauchfuss Hildegard Maria. – Leipzig, 1976. – 172с.
114242
  Langford David War in 2080: the future of military technology / Langford David. – London, 1981. – 242с.
114243
  Buchan Alastair War in Modern Society. / Buchan Alastair. – New York, 1966. – 207с.
114244
  De Landa Manuel War in the age of intelligent machines / De Landa Manuel. – New York : Swerve, 1994. – 270p. – ISBN 0-942299-75-2
114245
  Lindbergh Anne Morrow War within and without / Lindbergh Anne Morrow. – New York, 1980. – 471с.
114246
  Klare Michael War without end: American planning for the next Vietnams. / Klare Michael. – New York, 1972. – 464с.
114247
  Boserup Anders War without weapons: non-violence in national defense / Boserup Anders, Mack Andrew. – New York, 1974. – 194с.
114248
  Alexiyevich S. War"s Unwomanly Face. / S. Alexiyevich. – Moscow, 1988. – 248с.
114249
  Creutz Lothar und and Ware fur Katalonien / Creutz Lothar und and. – Berl., 1959. – 120с.
114250
  Brauer Egon und and. Warenkunde Foto-Kino-Optik. / Egon und and. Brauer. – Berlin, 1957. – 392с.
114251
  Makos Christopher Warhol: a personal photographic memoir / Makos Christopher. – New York, 1989. – 127с.
114252
  Wiech Wariackie papiery / Wiech. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 342, [5] s.
114253
  Simenon Georges Wariatka Maigreta / Simenon Georges; Tlum.M.Ochab. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 152 s.
114254
  Szypulski Andrzej Wariatki maja szczescie / Szypulski Andrzej. – Warszawa, 1978. – 107с.
114255
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Warkocz jesieni i inne wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1954. – 44с.
114256
  Sajadatz H. Warmelehre. Wissensspeicher, Programme u.a. / H. Sajadatz, K. Schulz. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1973. – 224 S.
114257
  Бейер А.В. Warmetechhik. Немецкая хрестоматия по теплотехнике / А.В. Бейер. – Л., 1931. – 127с.
114258
  Кіктенко Т.М. Warming UP : розпочинаємо урок ефективно / Т.М. Кіктенко. – Харків : Основа, 2008. – 123 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 2 (62)). – ISBN 978-966-333-654-1
114259
  Bunsch Karol Warna 1444 / Karol Bunsch. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1971. – 165 s. – (Bitwy, kampanie, dowodcy)
114260
  Smolarski Mieczyslaw Warnenczyk / Smolarski Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 296с.
114261
  Bart W. Warnenczyk / Wlodzimierz Bart. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1968. – 291 s.
114262
  Foerster Karl Warnung und Ermutigung. Meditationen Bilder und Visionen / Foerster Karl. – Berl., 1959. – 108с.
114263
  Morek Jan Warsaw / Jan Morek [photogr.]; text by Andrzej Rottermund; transl. by Aidan Doyle. – Warszawa : Wydawnictwa artystyczne i filmowe: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 216 s. : il. – ISBN 83-221-0717-X
114264
  Berg Mary Warsaw ghetto: a diary / Berg Mary. – New York, 1945. – 253с.
114265
  Szczesniak R. Warszawa - miasto feniks // Pamieci.pl : biuletyn IPN / Instytut Pamieci Narodowei, Komisja Sciganie Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa, 2016. – nr 1 (46). – S. 10-13. – ISSN 2084-7319
114266
  Wysznacki L. Warszawa = Warsaw from liberation till today=Varsovie de la liberation a nos jours=Warschau seit der befreiung bis in unsere tage=Варшава со дня освобождения до наших дней : od wyzwolenia do naszych dni / L. Wysznacki. – Warszawa, 1981. – 304 s. : ill.
114267
  Swiecki Lucjan Warszawa / Swiecki Lucjan. – Warszawa, 1981. – 118с.
114268
   Warszawa : przewodnik po placowkax i imprezach kulturalnych stolicy. – Warszawa : Gmina Warszawa-Centrum, 1996. – 192 s. : il. – (Dla ciebie). – ISBN 83-902073-6-2
114269
  Banach Andrzej Warszawa Cieslewskiego syna / Banach Andrzej. – Warszawa, 1962. – 272с.
114270
  Kowalska Aniela Warszawa literacka w okresie przelomu kulturnego 1815-1822 / Kowalska Aniela. – Warszawa, 1961. – 374с.
114271
  Fraczyk Tadeusz Warszawa mlodosci Chopina / Fraczyk Tadeusz. – Krakow, 1961. – 444с.
114272
   Warszawa naszej mlodosci. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 366 s. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 20е сторіччя. – (Biblioteka рolska)
114273
  Detko Jan Warszawa naturalistow. / Detko Jan. – Warszawa, 1980. – 221с.
114274
  Lepkowski Tadeusz Warszawa w powstaniu listopadowym. / Lepkowski Tadeusz. – Wyd. 2 przejrzane i uzup. – Warszawa, 1965. – 254с.
114275
  Kieniewicz Stefan Warszawa w powstaniu styczniowym. / Kieniewicz Stefan. – 2. Wyd. – Warszawa, 1956. – 248с.
114276
  Tessaro-Kosimowa Irena Warszawa w starych albumach / Tessaro-Kosimowa Irena. – Warszawa, 1978. – 142с.
114277
  Kobielski Dobroslaw Warszawa z lotu ptaka / Kobielski Dobroslaw. – Warszawa, 1971. – 144 s.
114278
  Galewski Jozef Warszawa zapamietana ostatnie lata XIX stulecia / Galewski Jozef, Grzeniewski Ludwik. – Warszawa, 1961. – 219с.
114279
  Bystron Jan Stanislaw Warszawa. / Bystron Jan Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 367с.
114280
  Kaska Adam Warszawa. Styczen 1945. / Kaska Adam. – Warszawa, 1970. – 30с.
114281
  Wyspianski Stanislaw Warszawianka / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 129 s.
114282
  Wyspianski Stanislaw Warszawianka wesele / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Panstwowy instytut wydawniczy, 1987. – 285 s.
114283
  Wyspianski Stanislaw Warszawianka. Lelewel. Noc listopadowa / Wyspianski Stanislaw. – 2 wyd. – Wroclaw i.i. : Ossolinskich, 1974. – 380 s.
114284
  Dobrowolski St.R. Warszawska karmaniola / St.R. Dobrowolski. – Warszawa, 1955. – 275с.
114285
  Missuna Olgierd Warszawski pitaval literacki / Missuna Olgierd. – Warszawa, 1960. – 208с.
114286
  Rulikowski Mieczyslaw Warszawski teatr Sulkowskich. Dokumenty z lat 1774-1785 / Rulikowski Mieczyslaw. – Wroclaw, 1957. – 364с.
114287
  Kobielski Dobroslaw Warszawski Trakt Zamek-Belweder / Kobielski Dobroslaw. – Warszawa, 1977. – 190 s.
114288
  Bielecki Z. Warszawski wrzesien 1939 / Zygmunt Bielecki, Ryszard Debowski. – Warszawa : Wyd-wo radia i telewizji, 1984. – 152s., 8 k. il. – ISBN 83-212-0310-8
114289
  Krasinski Edward Warszawskie sceny 1918-1939. / Krasinski Edward. – Warszawa, 1976. – 351с.
114290
  Maternicki Jerzy Warszawskie srodowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej / Maternicki Jerzy. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 195s. – ISBN 83-87288-78-0
114291
  Swiecki Lucjan Warszawskie Stare Miasto / Swiecki Lucjan. – Warszawa, 1970. – 27 s.
114292
  Swiecki Lucjan Warszawskie Stare Miasto / Swiecki Lucjan, Budrewicz Olgierd. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 71 s.
114293
   Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego. – ISBN 83-903449-0-4
T. 2 : Spotkania polsko-ukrainskie. Studia ucrainica; pod red. S.Kozaka. – 1994. – 240s.
114294
   Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniw. Warszawskiego. – ISBN 83-920750-2-1
19-20 : Spotkania polsko-ukrainskie. Studia ucrainica; pod red. S.Kozaka. – 2005. – 502 , [ 10 ]с.
114295
   Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa : KUUW. – ISBN 83-920750-4-8
23-24 : Spotkania polsko-ukrainskie : Uniwersytet Warszawski - Iwanowi France : Studia ucrainica; Pod red. S.Kozaka, przy wspolpracy W. Sobol, B. Nazaruka. – 2007. – 455 s.
114296
   Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze = Варшавські українознавчі записки / Katedra ukarainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie towarzystwo ukrainoznawcze, Towarzystwo naukowe im. Szewczenki, Ukrainskie historyczne towarzystwo (USA). – Warszawa. – ISBN 83-920750-6-4
25-26 : Spotkania polsko-ukrainskie. Emigracja ukrainska: historia, kultura, postacie, instytucje, zwiazki z Polakami: Studia Ucrainica /pod red. S. Kozaka przy wspolpracy W. Sobol, B. Nazaruka. – 2008. – 490 s. : il.
114297
   Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa. – ISBN 83-920750-1-3
17-18 : Spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica /Pod red. S. Kozaka. – 2004. – 523с.
114298
  Swiezawski Aleksander Warsztat naukowy historyka.Wstep do badan historycznych / Swiezawski Aleksander; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – 3e wyd., rozszer. i uzupelnione. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2001. – 223s. – ISBN 93-7098-743-5
114299
  Stelmach Michailo Warte auf mich, Jarina! / Stelmach Michailo. – M., 1974. – 431с.
114300
  Lange Friedrich Warte ich komme nach / Lange Friedrich. – Berl., 1961. – 174с.
114301
  Mark Von Hagen Wartime Occupation and Peacetime Alien Rule: "Notes and Materials" toward a(n) (Anti-) (Post-) Colonial History of Ukraine // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 143-184. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
114302
  Tarczynski Andrzej Wartosci i postawy w obliczu zderzenia systemow kulturowych : hiszpanscy zdobywcy 16 wieku wobec Nowego Swiata / Tarczynski Andrzej. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2001. – 462s. – ISBN 83-7096-376-5
114303
  Zygulski K. Wartosci i wzory kultury : rozwazania socjologa / Kazimierz Zygulski. – Warszawa : In-t Wydawniczy CRZZ, 1975. – 400 s.
114304
  Czapinski Janusz Wartosciowanie efekt negatywnosci (O naturze realizmu) / Czapinski Janusz. – Wroclaw i i., 1988. – 263с.
114305
  Hauptmann H. Warum ich nach Horka ging. / H. Hauptmann. – Bautzen, 1972. – 86с.
114306
  Havemann R. Warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde : Texte eines Unbequemen / R. Havemann ; Hrsg. von D. Hoffmann, H. Laitko. – Berlin : Dietz, 1990. – 272 S. – ISBN 3-320-01614-8
114307
  Haupt Lucie Warum ist die Deutsche Demokratische Republik der einzig rechtmassige deutsche Staat? / Haupt Lucie. – Berl., 1961. – 94с.
114308
  Kluge Walther Warum lugt mein Kind? / Kluge Walther. – Berl., 1956. – 48с.
114309
  Rinecker Wolfgang Warum starb Angele / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1964. – 328с.
114310
  Rinecker Wolfgang Warum starb Angele / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1975. – 325s. : il.
114311
  Rinecker Wolfgang Warum starb Angele? / Rinecker Wolfgang. – Berl., 1966. – 144с.
114312
   Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla 2, 2007. – 249 s. : il. – ISBN 978-83-7363-500-5
114313
  Jonczyk Barbara Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogow Unii Europejskiej / Jonczyk Barbara, Ogrodnik Helena. – Katowice : Akademia ekonomichna im. Karola Adamieckiego, 2000. – 61s. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-092-2
114314
  Rudnicki S. Warunki prawno-polityczne realizacji interesow mniejszosci polskiej na wspolczesnej Ukrainie // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 82-93


  Політико-правові умови реалізації інтересів польської меншини в сучасній Україні.
114315
  Motyl A.J. Was Andy Warhol Ukrainian? // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 549-555. – ISSN 0363-5570


  Енді Воргол — всесвітньо відомий американський митець лемківського походження, один із засновників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому.
114316
  Hutt W. Was Bilder erzahlen : Eine Einfubrung in die Malerei und Graphik und in die Kunst, Bilder zu betrachten / W. Hutt. – Berlin : Der Kinderbuch-verlag. – 208 S. : ill.
114317
  Hutt Wolfgang Was Bilder erzahlen. Eine Einfuhrung in die Malerei und Graphik und in die Kunst, Bilder zu betrachten / Hutt Wolfgang. – Berlin, 1969. – 207с.
114318
  Wolf Christa Was bleibt / Wolf Christa. – Berlin; Weimar : Aufbau-Verl, 1990. – 76 S.
114319
  Lanik J. Was Dante nicht sah / J. Lanik. – Berlin, 1964. – 292с.
114320
  Honecker Erich Was die Grunder der KPD vor 70 Jahren begannen, fand seine Kronung im Werden und Wachsen der DDR: Rede auf der Festveranstaltung anlasslich des 70 Jahretages der Grundung der Kommunistischen Partei / Honecker Erich. – Berlin, 1989. – 61с.
114321
  Seghers Anna Was ein Volk denkt und fuhlt, spricht sein Schriftsteller aus : Ausgewahlte werke (Избранное) / Seghers Anna. – Moskau : Progress, 1979. – 325S.
114322
  Hartmann W.D. Was ist clean-tech? zur Notwendigkeit neuer international Normen und Qualitatsstandards fur die Bildung // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – P. 90-92
114323
  Гінка Б. Was ist deutsch? Stereotype und Realitat. "Типово німецьке": стереотипи та реальність : Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства / Богдан Гінка, Роман Зінь. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Тернопіль : Начальна книга-Богдан", 2004. – 368с. – ISBN 966-692-334-3
114324
  Landau L.D. Was ist die Relativitatstheorie? / L.D. Landau, Ju.B. Rumer. – 12. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 58 S.
114325
  Gunther Was ist Magnetismus? / Gunther. – Stuttgart : Kosmos, 1927. – 78 S.
114326
  Mierdel G. Was ist Plasma? / G. Mierdel. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1973. – 152 с.
114327
  Klaus Georg Was ist. Was soll. Kybernetik. / Klaus Georg, Liebscher Heinz. – Lpz.-Jena-Berl., 1966. – 136с.
114328
  Grallert Wolfram Was man von der Briefmarke wissen sellte / Grallert Wolfram. – Lpz., 1962. – 128с.
114329
  Zill Walter Was Man Von Einer Landkarte Wissen Muss / Zill Walter. – Leipzig : Urania, 1956. – 141S. : Mit 27 Abbildungen im Text
114330
  Verne Juliusz Was morski / Verne Juliusz; Przeloz. J. Karczmarewicz-Fedorowska. Il. S.Topfer. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1975. – 171s. : il.
114331
  Dautcourt G. Was sind Pulsare? / G. Dautcourt. – 2. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1976. – 104 с.
114332
  Dautcourt G. Was sind Pulsare? / G. Dautcourt. – 5. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 99 с.
114333
  Daucourt G. Was sind Quasare? / G. Daucourt. – Leipzig : B.G.Teubner, 1976. – 82 с.
114334
  Dautcourt G. Was sind Quasare? / G. Dautcourt. – 4., uberarbeitete Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 85 с.
114335
  Gottner Reinhard Was soll-was kann Prognostik? / Gottner Reinhard. – Leipzig, 1973. – 215с.
114336
  Lenin W.I. Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. / W.I. Lenin. – Berlin, 1971. – 287с.
114337
  Muller Alfred Was verbirgt sich hinter Euratom? / Muller Alfred. – Berl., 1957. – 48с.
114338
  Peck Joachim Was wird aus Europa? / Peck Joachim. – Berl.
2. – 1955. – 147с.
114339
  Zinner Hedda Was, ware, wenn -? / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1959. – 87 S.
114340
  Mitchell M. Washington : Portrait of the capital / M. Mitchell. – Massachusetts : Barre, 1972. – 143 p.
114341
   Washington II. – 3rd ed. – Washington : CharlesH. Belding ; Graphic Arts Center Publishing Co, 1973. – 124 p. : ill. – ISBN 0-912856-12-2
114342
   Washington Irving. – New York : The New York Public Library, 1933. – VII, 90 p., [8] l. phot.
114343
  James Henry Washington Square / James Henry; Doren M.V. (introd.). – New York, 1959. – 162с.
114344
  James Henry Washington Square / James Henry; Hall D. (afterword). – revis. and updated bibliography. – New York, 1979. – 192с.
114345
  Grinevich E. Washington versus Havana / E. Grinevich, B. Gvozdarev. – Moscow, 1988. – 320с.
114346
  Lait Jack Washington: confidential / Lait Jack, Mortimer Lee. – New York, 1951. – 310с.
114347
  Gorki M. Wassa Zeleznowa / M. Gorki. – Kijow : Wydawnictwo mniejszosci narodowych USSR, 1937. – 62 s.
114348
  Tolgyessy Juraj Wasser / Tolgyessy Juraj, Piatrik Milan. – Berlin : Die Wirtschaft. – 395S. : Il. – ISBN 3-349-00562-4
114349
  Steinberg Werner Wasser aus trockenen Brunnen / Steinberg Werner. – Halle, 1962. – 702с.
114350
  Specht J. Wasser fur die Roten Wolfe / J. Specht. – Berlin, 1972. – 268с.
114351
  Fomenko Wl. Wasser vor den Toren / Wl. Fomenko. – Berlin, 1973. – 639с.
114352
  Fomenko Wladimir Wasser vor den Toren / Fomenko Wladimir. – Berlin, 1973. – 639с.
114353
   Wasser Wander Buch. – Berlin : Sportverlag, 1954. – 184S. : Mit 15 Karten im Abuldangen
114354
  Czensny Rudolf Wasser, - Abwasser / Czensny Rudolf. – Berl., 1960. – 430с.
114355
  Vollmer Conrad Wasserflohe / Vollmer Conrad. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1951. – 55S. – (Die Neue Brehm Bucherei = Das Leben der Tiere und Pflanzen in Einzeldarstellungen ; Heft 45)
114356
  Naumann Hans Wasserjungfern oder Libellen / Naumann Hans. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 63S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 55)
114357
  Mosonyi E. Wasserkraftwerke / E. Mosonyi. – Budapest
2. – 1959. – 1142с.
114358
  Jordan C K.H. Wasserlaufer / C K.H. Jordan. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 31S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
114359
  Schulz B. Wasserlinsen / B. Schulz. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1962. – 95S. : Mit 32 Abbildungen
114360
  Bursche E.-M. Wasserpflanzen : Kleine Botanik der Wassergewachse / E.-M. Bursche. – Auf. 3. – Leipzig : Neumann Verlag, 1963. – 124S.
114361
  Brinkmann Hans Wasserstande und Tauchtiefen. / Brinkmann Hans. – Berlin, 1985. – 98с.
114362
  Jordan C K.H. Wasserwanzen / C K.H. Jordan. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1950. – 37S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
114363
   Wasyl Stefanyk i jego epoka = Василь Стефаник і його епоха // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – 394s. : il.
114364
  Baklanov Grigory Watabakia vijana milele. / Baklanov Grigory. – Moscow, 1987. – 295с.
114365
  Cherepanov Yuri Watch your step! = Les presento... = Rot, gelb, grun / Cherepanov Yuri. – M., 1979. – 146с.
114366
   Water. – [S. l.] : Doubleday, 1971. – 63 p.
114367
  Volevakha M.M. Water and air of our planet / M.M. Volevakha. – Kiev : Naukova Dumka, 1975. – 158p.
114368
  Nace Raymind Water and man: a world view / Nace Raymind; The International Hydrological Decade. – Paris : UNESCO, 1969. – 46p.
114369
   Water chemistry. – Banska Bystrica : Matej Bel university, 2001. – 118p. – ISBN 80-88784-23-9
114370
  Benjamin M.M. Water chemistry / M.M.Benjamin. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 19.668 p. – (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering / Consulting editor G.Tchobanoglous). – ISBN 0-07-238390-9
114371
  Vallentine H.R. Water in the service of man : with sixty-eight text figures and eight plates / H. R.Vallentine. – Harmondsworth : Penguin books, 1967. – 224 p. : ill., 4 l. ill. – (A Pelican original)
114372
  Belan F.J. Water Treatment: Calculeations, problems / F.J. Belan. – M., 1984. – 293с.
114373
  Kaul Friedrich Karl Watergate. Ein Menetekel fur die USA. / Kaul Friedrich Karl. – Berlin, 1976. – 295с.
114374
  Myerson Michael Watergate: crime in the suites. / Myerson Michael. – New York, 1973. – 182с.
114375
  Cornwell Bernard Waterloo. / Cornwell Bernard. – 378. – Harmondsworth, 1991. – 378с.
114376
  Piwarski Kazimierz Watykan a faszyzm. (1929-1939) / Piwarski Kazimierz. – Wyd. 2. popr. – Warszawa, 1960. – 228с.
114377
  Koberdowa Irena Watykan a powstanie styczniowe / Koberdowa Irena. – Wyd. 2. – Warszawa, 1960. – 52с.
114378
  Zywczynski Mieczyslaw Watykan wobec powstania listopadowego / Zywczynski Mieczyslaw. – 2 wyd. – Krakow : Towarzystwo autorow i wydawcow prac naukowych Universitas, 1995. – 139s. – (Bestsellery z przeszlosci). – ISBN 83-7052-339-0
114379
  Птахів Семен WAU: більше платного континенту! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 47. – ISSN 1998-8044
114380
   Wave-particle interactions in the outer radiation belts / O.V. Agapitov, F.S. Mozer, A.V. Artemyev, D. Mourenas, V.V. Krasnoselskikh // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 2. – P. 68-74. – ISSN 2227-1481
114381
   Wave Front Reversal of a Dipolar Spin Wave Pulse in a Non- Stationary Three- Wave Interaction / G.A. Melkov, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Oliynik, A.N. Slavin // Phys. Rev. Lett., 2000. – V.84
114382
  Cobb William Wave length:a history of the IFSECH (The International Federation of societies for electroencephalography and clinical neurophysiology) / Cobb William. – Amsterdam, 1985. – 98с.
114383
  Davis Julian Wave propagation in solids and fluids. / Davis Julian. – New York, 1988. – 386с.
114384
   Wavefront scanner for detecting surface inhomogeneities / N. Goloborodko, D. Podanchuk, V. Dan"ko, A. Goloborodko, M. Kotov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 24-28. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Безконтактна діагностика поверхні може бути проведена оптичними методами шляхом аналізу хвильового фронту лазерного пучка, відбитого від зразка. Пропонується сканер хвильового фронту, який має чутливість та вимірювальний діапазон на порядок кращі за ...
114385
   Wavefront sensor based on the Talbot effect / D. Podanchuk, V. Kurashov, M. Kotov, V. Dan"ko, O. Parhomenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 43-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The wavefront sensor based on the Talbot effect is examined experimentally. The factors that allow changing an angular measurement range and a spatial resolution of the sensor are discussed. A comparative analysis with the Shack-Hartmann sensor is ...
114386
  Scott Walter Waverley / Scott Walter. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 491p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062148-2
114387
  Scott W. Waverley czyli szescdziesiat lat tomu / W. Scott. – Warszawa, 1972. – 566с.
114388
  Bohdanowicz H. Wawel / H. Bohdanowicz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1970. – 30 s.
114389
  Bunsch Karol Wawelskie wzgorze. / Bunsch Karol. – Krakow, 1956. – 506с.
114390
  Bunsch Karol Wawelskie wzgorze. / Bunsch Karol. – Krakow, 1974. – 491с.
114391
  Pawlowicz Henryk Wawer. 27 grudnia 1939 r. / Pawlowicz Henryk. – Warszawa, 1962. – 114с.
114392
  Bekbenbetova B. Ways of effective use of water resources in southern regions of water resources in southern regions of Kazakhstan / B. Bekbenbetova, B. Turebekova, N. Yesmagulova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 288-292. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
114393
  Lukianenko L.N. Ways of increasing motivation in teaching speaking to efl students majoring in english within the framework of the learner-centred approach // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 82-88. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто шляхи підвищення мотивації студентів, які вивчають англійську мову як основну іноземну, при навчанні говоріння в рамках особистісно-зорієнтованого підходу. Основну увагу приділено особистісно-зорієнтованим матеріалам та завданням, які можуть ...
114394
  Ferens D. Ways of knowing Small Places : intersections of American literature and ethnography since the 1960s / Dominika Ferens // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3246 : Ways of knowing Small Places : of American literature and ethnography since the 1960s / D. Ferens. – S. 1-199, [1]. – ISSN 0239-6661
114395
  Guseva A. Ways of presentation linguistic identity in the virtual discourse // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 132-138. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  Проаналізовано особливості використання мови в Інтернеті. Описано ніконізми, використовувані українцями у власних блогах.
114396
  Berger John Ways of Seeing / Berger John. – London, 1977. – 166с.
114397
  Verne Juliusz Waz morski / Verne Juliusz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 171 s.
114398
  Gordon Barbara Waza krola Priama / Gordon Barbara. – Warszawa, 1968. – 178с.
114399
  Gordon Barbara Waza krola Priama / Gordon Barbara. – Warszawa, 1974. – 202с.
114400
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939-1945 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 380с.
114401
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego. 1939-1945 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 406с.
114402
  Askenazy Sz. Wczasy historyczne. / Sz. Askenazy. – Warszawa
2. – 1904. – 495с.
114403
  Czartoryski Pawel Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim / Czartoryski Pawel. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 232с.
114404
  Krzyzaniakowa Jadwiga Wczesnofeudalna kultura umyslowa i artystyczna Wielkopolski. / Krzyzaniakowa Jadwiga. – Poznan, 1956. – 124с.
114405
   Wczesnosredniowieczne grodziska ziemi chelminskiej : Katalog zrodel. – Torun : UMK w Toruniu, 1994. – 219, [10] s. – ISBN 83-231-0497-2
114406
  Gupieniec A. Wczesnosredniowieczne skarby srebrne z Polski srodkowej, Mazowsza i Podlasia. Materialy / A. Gupieniec, T. i Kiersnowscy. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 66с.
114407
  Jackiewiczowa Elzbieta Wczowajsza mlodosc / Jackiewiczowa Elzbieta. – Warszawa, 1960. – 380с.
114408
  Bratny Roman Wdrazanie obledu / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wyd-cza, 1981. – 123,[1]s.
114409
  Zamiatin E. We / E. Zamiatin. – New York, 1984. – 218 p.
114410
  Zamyatin E. We / E. Zamyatin. – Moscow : Raduga, 1991. – 124 p.
114411
  Styrkul Valery We accuse: Dokument. sketch / Styrkul Valery. – Kiev, 1984. – 304 с.
114412
  Hudson V.M. We Are Not Helpless. Addressing Structural Gender Inequality in Post-Conflict Societies / V.M. Hudson, D.L. Bowen, P.L. Nielsen // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 123-139. – ISSN 2157-0663
114413
  Keillor Garrison We are still married: stories and letters. / Keillor Garrison. – Harmondsworth, 1990. – 375с.
114414
  Jackson Shirley We have always lived in the castle / Jackson Shirley. – Harmonsworth, 1984. – 214с.
114415
  Gertsenov B. We live in Donetsk. / B. Gertsenov, Ju. Juris. – Donetsk, 1989. – 96с.
114416
  Bayles Tiga We Live with the Problems, We know the Solutions / Bayles Tiga. – Armidale, 1989. – 13с.
114417
  Gomolec Ludwik We Wrzesni przed szescdziesieciu laty. 1901-1961. / Gomolec Ludwik. – Poznan, 1961. – 68с.
114418
   We wspolnej Europie. Polska-Hiszpania 16-20 wiek : Referaty wygloszone podczas sympozjow historykow polskich i hiszpanskich w Lublinie i Logrono - 1999-2000. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 332s. – ISBN 83-228-0956-5
114419
  Ganychenko I. Weak approximation rates for integral functionals of Markov processes / I. Ganychenko, A. Kulik // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 251-266. – ISSN 2351-6046


  We obtain weak rates for approximation of an integral functional of a Markov process by integral sums. An assumption on the process is formulated only in terms of its transition probability density, and, therefore, our approach is not strongly ...
114420
  Giuliano R. Weak convergence of sequences from fractional parts of random variables and applications // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – Р. 49-58. – ISSN 0868-6904
114421
  Treiman S.B. Weak interactions (Theoretical) / S.B. Treiman. – Dubna, 1964. – 39 с.
114422
  Ostapenko V.A. Weaking of photospheric radiation by solar flares in the continuous spectrum // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – P. 50-55. – (Астрономія ; вип. 37)


  Виявлено новий ефект - послаблення неперервного спектра фотосферного випромінювання при його проходженні крізь спалах. Послаблення створюється ущільненим хромосферним шаром спалахової плазми, який проявляється у спектрі у вигляді сs-смужки послабленого ...
114423
  Gunderson Gerald Wealth Creatorc: An Entrepreneurial History o the United States / Gunderson Gerald. – New York, 1990. – 278с.
114424
  Mason Robert Weapon / Mason Robert. – London, 1990. – 366с.
114425
  Howe Russell Warren Weapons: the international game of arms, money and diplomacy / Howe Russell Warren. – Garden City, 1980. – 798с.
114426
  Dedyulina M. Wearable tech philosophical understanding // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – P. 84-85
114427
   Weather and man : The role of Meteorology in Economic Development. – Geneva : WMO, 1964. – 80p. ; 143TR. 67
114428
  Blair Thomas A. Weather elements a text in elementary meteorology / Thomas A. Blair, Robert C. Fite. – fifth ed. : Prentice-Hall, 1965. – 364p.
114429
  Лопак Л. Web-дизайн для "чайников" / Лайза Лопак; Пер. с англ. : Е.Н. Дериевой, И.А. Седых. – Москва : Диалектика, 2003. – 272с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0197-9


  Подробно о всех этапах разработки Web-узла - от первой встречи с клиентом до окончательного тестирования пользователями
114430
  Дуванов А.А. Web-конструирование. HTML / А.А. Дуванов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 336с. : илл. – ISBN 5-94157-333-2


  Гипертекстовое конструирование. Основы Web-дизайна. Практикум, создаем свой сайт
114431
  Ткаченко О.М. Web-орієнтована система підтримки навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається питання побудови Web-орієнтованої системи підтримки навчального процесу в університеті.
114432
  Кожевникова Елена WEB-паутина как родственная среда // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 34-37. – ISSN 0869-4915
114433
  Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 296, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 294-295. – Бібліогр.: с. 296
114434
  Шапошников И.В. Web-сайт своими руками : Практическое руководство / И. Шапошников. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2000. – 224с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0130-0
114435
  Керц О.І. WEB-сайти римсько-католицької церкви в Україні: інформаційні ресурси, інтернет-видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 86-90


  Проаналізовано контент інформаційних ресурсів, інтернет-видань римсько-католицької церкви в Україні. In the article the content of informational resources and internet-editions of the Roman-Catholic Church in Ukraine is analyzed. Проанализирован ...
114436
  Пек Сьюзен Web-сервер WebSite : Включает Web-Site на CD-Rom. / Пек Сьюзен, Аррантс Стефан; Пер.с англ. – Киев : BHV, 1997. – 544с. + CD. – ISBN 573150007Х
114437
  Бабушкин М. Web-сервер в действии / М. Бабушкин, С. Иваненко, В. Коростелев. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 272с. – ISBN 5-88782-245-7
114438
   WEB-система моніторингу ефективності формування контингету студентів ВНЗ на основі результатів ЗНО / О.Л. Сидоренко, С.А. Раков, А.С. Кулік, О.Ю. Соколов, А.Г. Чухрай, О.С. Радивоненко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 14-18.
114439
  Rostovtsev S.S. Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian Libraries // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – P. 53-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  This paper presents an investigation of web analytics tools integration in Ukrainian libraries. The author suggests the model of continual improvement process of library web-sites in order to achieve an overall performance in online-environment. Also, ...
114440
  Васьковский В.Е. WEB OF KNOWLEGE - важное средство для работы с информацией при проведении научных исследований // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 91-101. – ISSN 1815-3186


  Информационная база Web of Knowledge (WoK) рассматривается как важнейшее средство для работы с информацией в ходе научных исследований. Дается краткая информация о возможностях WoK для поиска и анализа собранной научной информации. Приводятся ...
114441
  Behrman Daniel Web of progress. Unesco at work in science and technology / Behrman Daniel. – Paris, 1964. – 104с.
114442
  Koval Y.O. Web service for a big array data visualization in GRID / Y.O. Koval, H.O. Mendrul, O.O. Sudakov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 210-211
114443
  Заболотнікова В.В. WebQuest як ефективний інтерактивний метод навчання іноземної мови у ВНЗ / В.В. Заболотнікова, М.В. Тимошенко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 46-48. – ISBN 978-966-8676-40-6


  WebQuest-метод має ряд переваг при навчанні іноземній мові: робить осмисленим і доцільним систематичне використання Internet ресурсів на занятті, а також мультимедійних та традиційних засобів навчання та ін.
114444
   Webster"s international CD-ROM encyclopedia "99 [Електронний ресурс]. – Seattle, Washington : Multimedia 2000: Webster"s publ., 2000. – 1 CD-ROM. – System requirements: PC compatible; PC installation: insert the disc into the CD-ROM drive and click on the install button.-The title is taked from the label. - Copyright 1998-99
114445
   Webster"s new world dictionary. – New York : Warner books, 1990. – 694p. – ISBN 0-446-36026-0
114446
   WebViz: A web-based collaborative interactive visualization system for largescale data sets / McArthur, R. Weiss, D. Yuen, M. Knox // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 215-216. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
114447
  Lohse Rudolf Webwaren von A. bis Z. / Lohse Rudolf. – 3 Aufl. – Lpz., 1956. – 124с.
114448
  Steinberg Werner Wechsel auf die Zukunft / Steinberg Werner. – Halle, 1958. – 422с.
114449
  Stein Barney Wedding and party photography / Stein Barney, Kaplan Les. – 3d ed. – New York, 1972. – 128с.
114450
  Golembowicz Waclaw Wedrowiec. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1963. – 416с.
114451
  Szelburg-Zarembina Ewa Wedrowka Joanny / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1956. – 312с.
114452
  Szelburg Zarembina Ewa Wedrowka Joanny / Szelburg Zarembina Ewa. – Warszawa
1. – 1976. – 291с.
114453
  Maltz Albert Wedrowka Simona McKeevera / Maltz Albert; Tlum. z angielskiego E.Semil. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1962. – 290s.
114454
  Kapuscinski Roman Wedrowka w kraine chemii. / Kapuscinski Roman. – Warszawa, 1980. – 211с.
114455
  Czarnowski Adam Wedrowki gorskie mlodziezy szkolnej / Czarnowski Adam. – Warszawa, 1974. – 159с.
114456
  Machalski Franciszek Wedrowki iranskie / Machalski Franciszek. – Warszawa, 1960. – 398с.
114457
  Bradford Ernle Wedrowki z Homerem / Bradford Ernle; Przelozyla E.Werfel. – Warszawa : Iskry, 1967. – 216 s. : Il. – (Czlowiek poznaje swiat)
114458
  Sand G. Wedrowny czeladnik / George Sand; Tlum.J. Dmochowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1955. – 488 s.
114459
  Wielniawski Wedrowski delegata / Wielniawski, (Jordan) Julian. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 450 s.
114460
  Iwanow Wsiewolod Wedrujemy do Indii / Iwanow Wsiewolod; Tlumaczyla N.Galczynska. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 564 s.
114461
  Merle Robert Week-end a Zuydcoote / Merle Robert. – Paris, 1987. – 244с.
114462
  Karczewska Wanda Weekend w Riverside. / Karczewska Wanda. – Warszawa, 1965. – 228с.
114463
  Karczewska Wanda Weekend w Riverside. / Karczewska Wanda. – Warszawa, 1974. – 210с.
114464
   Weekends away : Los Angeles. – New York : Dutton, 1989. – 352 p.
114465
  Clark Mary Higgins Weep no more, my lady / Clark Mary Higgins. – New York : A dell book, 1988. – 360p.
114466
  Zizin N.W. Wege der Pflanzenkreuzung / N.W. Zizin. – Berlin : Swa-Verlag, 1947. – 35 S.
114467
  Kuhnhardt Ludger Wege in die Demokratie. / Kuhnhardt Ludger. – Jena, 1992. – 272с.
114468
  Slaby O. Wege und Gesetzmassigkeiten der Evolution in Bezug auf die Phylogenetische Entwicklung der Extremitaten / O. Slaby. – Praha : Universita Karlova, 1968. – 136S.
114469
  Muller Thomas Wege von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft in der Nahrungsmittelindustrie : Das Beispiel Ostdeutschland / Muller Thomas. – Konstanz : Universitatsverlag Konstanz, 1993. – XIY,268S. : Ill. – (Internationales Management ; Bd. 5). – ISBN 3-87940-445-3
114470
  Arnold Heinz Wege zum Abitur und zum Studium. / Arnold Heinz. – Berl., 1965. – 48с.
114471
  Beyer Lothar Wege zum Nobelpreis : Nobelpreistrager fur Сhemie an der Universitat Leipzig / Beyer Lothar. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 56p. – ISBN 3-934178-04-9
114472
  Bahrdt Hans Paul Wege zur Soziologie. / Bahrdt Hans Paul. – 4. Aufl. – Munchen, 1966. – 196с.
114473
  Bastian H. Wegelagerer / H. Bastian. – Berlin, 1972. – 347с.
114474
  Bastian Horst Wegelagerer / Bastian Horst. – Berlin, 1973. – 349с.
114475
   Weggenossen. Funfzehn Scriftsteller der DDR. – Leipzig : Reclam, 1975. – 516s. – (Reclams Universal - Bibliotek ; Sprache und Literatur. - Aufsatze)
114476
  Sieroszewski A. Wegierska i Polska powiesc historyczna w dobie romantyzmu / A. Sieroszewski. – Warszawa, 1976. – 113с.
114477
  Gajewski Z. Wegorz / Z. Gajewski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 186s.
114478
  Nowak Jerzy Robert Wegry 1939-1974 / Nowak Jerzy Robert. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 269с.
114479
   Wegweiser Durch das Haus der Natur in Salzburg : Herausgegeben Aus Anlass Seines 40 Jahrigen Bestandes Von Eduard Paul Tratz. – Salzburg, 1963. – 43S. : Mit 73 Fotos im Abbildungen
114480
  Nicolai Carl Heinrich Wegweiser durch die Sachsische Schweiz / Nicolai Carl Heinrich; Mit neun Abbildungen nach Adrian Zingg und einer Karte. – Dressden : Hellerau, 1991. – 68S. – (Kursachsische Wanderungen ; 1)
114481
  Cwojdrak Gunther Wegweiser zur deutschen Literatur / Cwojdrak Gunther. – Berl., 1962. – 308с.
114482
  Harig Ludwig Weh dem, der aus der Reihe tanzt. / Harig Ludwig. – Frankfurt am Main, 1993. – 271с.
114483
  Otero L. Wehe dir, grosse Stadt / L. Otero. – Berlin, 1973. – 400с.
114484
  Muller Heinz Wehrhafte Kirchen in Sachsen und Thuringen / Muller Heinz. – Waltersdorf. – 143 S.
114485
  Makowski Jozef Wehrmachtgefolge / Makowski Jozef. – Warszawa, 1961. – 456с.
114486
  Toth K. Weib und Rokoko in Frankreich. Aus dem Erleben eines Zeitgenossen Charles Pinot Duclos / K. Toth. – Wien : Amalthea verlag, 1924. – 474 s.
114487
  Hajek Karel Weidmannsheil. / Hajek Karel. – Prag, 1954. – 288с.
114488
   Weight Watchers Meals in Minutes : Cookbook, 1991. – 408 p. – ISBN 0-453-01020-2
114489
  Dickens Charles Weihnachtsgeschichten. / Dickens Charles. – Berlin, 1973. – 224с.
114490
  Stitzer Karl Weil ich Arzt bin / Stitzer Karl. – Berl., 1961. – 144с.
114491
  Beyer Gunter Weimar / Beyer Gunter, Beyer Klaus; Furnberg Louis. – Weimar, 1963. – 88с.
114492
  Kuhnlenz Fritz Weimar / Kuhnlenz Fritz. – Leipzig : Brockhaus, 1970. – 152S.
114493
   Weimar : Statte Lebendiger Tradition . Text von Theo Piana. Bilder von Gunther Beyer und Klaus Beyer. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1973. – 200 S.
114494
  Kuhnlenz Fritz Weimar / Kuhnlenz Fritz. – Leipzig : VEBF.A.Brockhaus Verlag, 1975. – 152S.
114495
  Gay Peter Weimar culture. / Gay Peter. – New York, 1968. – 205с.
114496
   Weimar im Urteil der Welt. Stimmen aus drei Jahrhunderten. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verl, 1975. – 557s. : il.
114497
  Drzewicki A. Weimar triangle in Ukraine"ssecurity and foreign policy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 57-64


  Зацікавлення України формулою Веймарського трикутника випливає, зокрема, з переконання, що її стратегічні вибори визначають геополітичні відносини на вісі США – Європейський Союз – Російська Федерація – Україна. Тим самим формула Веймарського ...
114498
  Hohenstein Friedrich August Weimar und Goethe. Menschen und Schicksale / Hohenstein Friedrich August. – Rudolstadt, 1963. – 471с.
114499
  Victor Walther Weimarer Erinnerungen / Victor Walther. – Berlin-Weimar : Aufbau-verlag, 1966. – 64 S. : Fotogr.
114500
  Malberg Hans Joachim Weimarer Kaleidoskop. Streiflichter und Betrachtungen aus klassischen Tagen / Malberg Hans Joachim. – Rudolstadt, 1974. – 135с.
114501
  Heinemann Albrecht Weimarer Novellen. / Heinemann Albrecht. – Rudolstadt, 1961. – 436с.
114502
  Kuhnlenz Fritz Weimarer Portrats. Manner und Frauen um Goethe und Schiller. / Kuhnlenz Fritz. – Rudolstadt, 1963. – 426с.
114503
  Kuhnlenz Fritz Weimarer Portrats. Manner und Frauen um Goethe und Schiller. / Kuhnlenz Fritz. – Rudolstadt, 1975. – 455с.
114504
  Bayen Bruno Weimarland: L"Enfant batard / Bayen Bruno. – Paris, 1992. – 92с.
114505
  Benn G. Weinhaus Welf. Die Stimme Hinter dem Vorhang / G. Benn. – Stuttgart, 1967. – 71с.
114506
  Settgast Weisheit-Narrheit-Gold / Settgast, Ann-Charlott. – Schwerin. – 360с.
114507
  Becker Trier Heinz Weiss man wer verruckt ist / Becker Trier Heinz. – Berl., 1955. – 214с.
114508
  Rudnicki Adolf Weiss wpada do morza. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 208s.
114509
  Dostojewski Fjodor Weisse Nachte / Dostojewski Fjodor. – Berlin-Weimar, 1977. – 115с.
114510
  Dostojewski Fjodor Weisse Nachte / Dostojewski Fjodor. – Berlin, 1986. – 156с.
114511
  Stolper Armin Weisser Flugel schwarzgerandert: Gedichte / Stolper Armin. – Rostock, 1982. – 98с.
114512
  Hauser Harald Weisses Blut. / Hauser Harald. – Berlin, 1961. – 62с.
114513
  Grossmann Max Weisses Gold / Grossmann Max. – Berlin, 1971. – 247с.
114514
  London Jack Weisszahn, der Wolfshung / London Jack; Bartsch H. – Berlin, 1975. – 256с.
114515
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
1. – 1957. – 848с.
114516
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
2. – 1957. – 836с.
114517
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
3. – 1957. – 900с.
114518
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
4. – 1957. – 810с.
114519
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
5. – 1957. – 764с.
114520
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
6. – 1957. – 782с.
114521
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
7. – 1957. – 418с.
114522
  Miethke Helmuth Weit sehen die Turme Babylons / Miethke Helmuth. – Leipzig, 1971. – 286с.
114523
  Miethke H. Weit sehen die Turme Babylons / H. Miethke. – Leipzig, 1972. – 286с.
114524
  Lindner Helmut Weite Welt des Schalls / Lindner Helmut. – Leipzig. – 135 с.
114525
   Weiter.vorn : Das Fraunhofer-Magazin / Umsicht Forderverein. – Munchen : Fraunhofer-Gesellschaft. – ISSN 1868-3428
1. – 2014
114526
  Nagel Kurt Weiterbildung als strategischer Erfolgfaktor. / Nagel Kurt. – 2., durchgesehene Aufl. – Landsberg/Lech, 1991. – 379с.
114527
  Forsius R. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Apiden Finnlands / Runar Forsius, Ake Nordstrom. – [S. l. : s. n.], 1923. – 4 S. – Notulae entomologicae, 3, 1923
114528
  Stauder H. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Makrolepidopterenfauna der adriatischen Kustengebiete / H. Stauder. – [S. l. : s. n.], 1913. – S. 105-166, [3]. – Estratto dal Bollettino della Societa Adriatica di Scienze naturali, Vol. 27, Parte 1
114529
  Rawin W. Weitere Beitrage zur Kenntnis der mitotischen Ausstrahlung und Induktion / W. Rawin. – [S. l. : s. n.]
T.3 : Les produits utilises en phytopharmacie. – 1923. – S. 53-61
114530
  Rawin W. Weitere Beitrage zur Kenntnis der mitotischen Ausstrahlung und Induktion / W. Rawin. – Berlin : Springer, 1924. – S. 1. – Archiv fur Mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik
114531
  Herold W. Weitere untersuchungen uber die methode der zeitfange : Mit 4 Textabl. / W. Herold. – [S. l. : s. n.], 1929. – S. 614-629. – Zeitschrift fur Morphologie und Okologie der Tiere, B.14, H. 3. – (Weitere Untersuchungen uber die Methode der Zeitfange)
114532
  Salkind S.J. Weitere Untersuchungen uber mitogenetische Strahlen und Induction / S.J. Salkind. – Berlin : Springer, 1925. – S.116-120. – Окремий відбиток з: Mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik, 104, B., H. 1./2.
114533
  Wawrzak Jerzy Wejscie prez sekretariat / Wawrzak Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 403 s. – ISBN 83-03-01007-7
114534
  Grillparzer Weke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
1. – 287с.
114535
   WEL - четыре звезды под единым брендом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-56 : Фото
114536
   WEL Hotels&Resorts открывает в столице три отеля : "Мы верим в вечные ценности". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-52 : Фото
114537
   Welcome : Magazine. – Київ
№ 3. – 1999
114538
  r. Jeremy Hartley Welcome Speech // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 5-6


  Welcome Speech of the UN Resident Coordinator a.i.., UNICEF Representative r. Jeremy Hartley.
114539
   Welcome to the Startup California // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Креативний простір для талановитих науковців створено на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Ініціатор - California in Ukraine - некомерційну спільноту, в якій люди працюватимуть над своїми стартапами - започаткував відомий інвестор та ...
114540
   Welcome to the Startup California // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Креативний простір для талановитих науковців створено на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Ініціативу California in Ukraine – некомерційну спільноту, в якій люди працюватимуть над своїми стартапами – започаткував відомий інвестор та ...
114541
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
114542
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
114543
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
114544
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
114545
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
114546
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
114547
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
114548
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
114549
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 3/4. – 2006
114550
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 1. – 2007
114551
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 2. – 2007
114552
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 3. – 2007
114553
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 4. – 2007
114554
  Подворчанська В. Welcome to Ukraine. Працевлаштування іноземців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 45). – С. 32-33
114555
  Emerson Zack Welcome to Vietnam / Emerson Zack. – New York, 1991. – 208с.
114556
  Будько Євген Welcome to Оперета! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 150-151 : фото
114557
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
114558
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
114559
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
114560
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
114561
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
114562
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
114563
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
114564
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
114565
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 3/4. – 1999
114566
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5. – 1999
114567
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 6/7. – 1999
114568
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8. – 1999
114569
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 9. – 1999
114570
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 10. – 1999
114571
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 11. – 1999
114572
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 12. – 1999
114573
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
114574
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
114575
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
114576
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
114577
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5/6. – 2000
114578
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
114579
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8/9. – 2000
114580
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
114581
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 11/12. – 2000
114582
   Welcomе : Український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
114583
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2002
114584
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 11/12. – 2002
114585
   Welding fluxes structural and physicochemical aspects of slag melts : monograph / [V.E. Sokol"skii et al.] ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 239. [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 224-236. – ISBN 978-966-439-810-4
114586
  La Velle Eugene Welding problems in nuclear construction / La Velle Eugene, Davis Frank. – Vienna, 1961. – 80с.
114587
  Сидорина Т.Ю. Welfare State как тогчка отсчета: место государства всеобщего благосостояния в социальной истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 0042-8744
114588
  Echler Lillian Well-bred English / Echler Lillian. – Garden City, New York, 1926. – 324с.
114589
  Geerdts Hans Jurgen Welle auf Welle. / Geerdts Hans Jurgen. – Dresden, 1962. – 214с.
114590
  Ponomarjow L.I. Welle oder Teilchen? Eine populare Quantenphysik : Ubers. auf dem Russ. / L.I. Ponomarjow. – Moscau; Leipzig;Jena; Berlin : MIR; Urania - Velag, 1974. – 280 S.
114591
  Macke Wilhelm Wellen. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1958. – 466 S.
114592
   Wellness & Spa тенденции 2014 года // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 24-27 : фото
114593
  Gustafsson Lars Welna / Gustafsson Lars; Przelozyl i poslowiem opatrzyl Z.Lanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 280 s.
114594
  Bretschneider Jan Weltanschaulich-philosophische Probleme der Biologie. / Bretschneider Jan. – Jena, 1980. – 105с.
114595
  Albrecht Erhard Weltanschauung - Methodologie - Sprasche. / Albrecht Erhard. – Berlin, 1979. – 107с.
114596
  Moser Ernst Weltbewusstheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1980. – 431с.
114597
  Perkins Charles Weltfare and Aboriginal People in Australia - Time for a New Direction / Perkins Charles. – Armidale, 1990. – 14с.
114598
   Weltgeschichte : in 10 Bd. ; mit 29 ein-und mehrfarbigen Karten 15 Farbbildern, 76 einfarbigen Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 279 Textabbildungen. – 2. Aufl. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften
Bd. 1. – 1962. – XVI, 836 S. : Ill.
114599
  Furnberg Louis Weltliche Hymne / Furnberg Louis. – Berl., 1958. – 52с.
114600
  Лімборський Ігор Weltliteratur за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується поняття "світова література" за доби глобалізації. Акцентується на феномені "розмивання кордонів" європейських літератур на початку XXI століття, на перегляді канону "культурних шедеврів", появі нових культурних моделей і ...
114601
  Лімборський І. Weltliterature за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
114602
  Malunat B.M. Weltnatur und Staatenwelt : Gefahren unter dem Gesetz der Okonomie / B.M. Malunat. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1988. – 162, [5] S. – Bibliogr.: S.152-162. – (Texte+Thesen ; Bd.213). – ISBN 3-7201-5213-8
114603
   Weltral und die erde. – Moscou, 1975. – 116s.
114604
   Weltraum und Erde. – Berlin : Verlag fur Verkehrwesen
Bd.1 : Raumfahrt fur die Erde: Ein Sammelband, hrsg. von H. Wittbrodt u. a. – 1975. – 320 S. : Ill. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1975
114605
  Unterdorfer G. Weltreise in das Lange Holz / G. Unterdorfer. – Berlin : Union Verlag Berlin, 1963. – 180 S.
114606
  Viga Diego Weltreise in den Urwald / Viga Diego. – Halle-Leipzig : Mitteldeutscher Verlag Halle, 1979. – 350 S.
114607
  Rauchfuss Hildegard Maria Wem die Steine Antwort geben / Rauchfuss Hildegard Maria. – Halle, 1956. – 398с.
114608
  Lickint F. Wem schaden Alkohol, Tabak und Kaffee? / F. Lickint. – Berlin, 1954. – 24p.
114609
   Wendezeiten, Zeitenwenden : Positionsbestimmungen zur deutschsprachigen Literatur: 1945-1995. – Tubingen : Stauffenburg Verlag, 1997. – 16,259S. – (Studien zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur = Studies in contemporary German literature / Hrsg. von P.M.Lutzeler ; Bd.7). – ISBN 3-86057-207-5
114610
  Matthaei G. Wendische Grammatica : Budissin 1721 / Georgius Matthaei; Hrsg. R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau, 1981. – 19,[16],194,[62]S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 31). – ISBN 3412047805
114611
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / Georg Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/1). – ISBN 3412047791
Teil 1, Bd. 1 : A - J. – 1979. – 19,364S. : Portr. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
114612
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / Georg Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/2). – ISBN 341206579X
Teil 1, Bd. 2 : K - N. – 1979. – S.364-809,[3]. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
114613
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / Georg Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/3). – ISBN 3412066796
Teil 1, Bd. 3 : O - Q. – 1979. – S.810-1168,[3]. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
114614
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / Georg Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd .28/2/1). – ISBN 3412009806
Teil 2, Bd. 1 : R - S. – 1980. – 7,607S. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
114615
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / Georg Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/2/2). – ISBN 3412010804
Teil 2, Bd. 2 : T - Z. – 1980. – 608-1185,[3]S. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
114616
  Kuttner Ulla Wendt boxt sich durch. / Kuttner Ulla. – Berl., 1962. – 296с.
114617
  Gessler Horst Wenn alles in Scherben fallt. / Gessler Horst. – Berl., 1958. – 120с.
114618
  Grun Max von der Wenn der tote Rabe vom Baum fallt / Grun Max von der. – Munchen, 1975. – 205с.
114619
  Weber Martha Wenn die Gerste reift / Weber Martha. – Berlin : Union Verlag, 1963. – 139 S.
114620
  Flegel Walter Wenn die Haubitzen schiessen / Flegel Walter. – Berl., 1961. – 270с.
114621
  Pludra Benno Wenn die Heringe ziehn... / Pludra Benno. – Berl., 1955. – 126с.
114622
  Zinner Hedda Wenn die Liebe stirbt / Zinner Hedda. – Berlin : Das Neue, 1965. – 276 S.
114623
  Seydewitz Ruth Wenn die Madonna reden konnte / Seydewitz Ruth. – Lpz. - Jena - Berl., 1966. – 190с.
114624
  Bruna Herbert Wenn die Sehnsucht kommt. / Bruna Herbert. – Berlin, 1961. – 320с.
114625
  Lerchner Gotthard Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstossen... : Vom Umgang mit literarischen Texten im Unterricht / Lerchner Gotthard. – Berlin : Volk und Wissen, 1991. – 96S. – (Ed. Literatur-u. Kuilturgesch.; Vom Umgang mit...). – ISBN 3-06-102796-3
114626
  Bauer Hans Wenn einer eine Reise tat. Eine Kolturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker / Bauer Hans. – Leipzig, 1973. – 203с.
114627
  Raffy Adam Wenn Erasmus ein Tagebuch gefuhrt hatte... / Raffy Adam. – Budapest, 1955. – 180с.
114628
  Grunau Edgar Wenn es darauf ankommt / Grunau Edgar. – Berl., 1962. – 574с.
114629
  Raffy Adam Wenn Giordano Bruno ein Tagebuch gefuhrt hatte... / Raffy Adam. – Budapest, 1956. – 248с.
114630
  Borne Ludwig Wenn man nur selbst nicht zaghaftist / Borne Ludwig. – Berl., 1953. – 416с.
114631
  Goth Sandor Wenn Moliere ein Tagebuch gefuhrt hatte / Goth Sandor. – Budapest, 1956. – 204с.
114632
  Mathi Maria Wenn nur der Sperber nicht kommt / Mathi Maria. – Weimar, 1956. – 216с.
114633
  Gerlach H. Wenn sie abends gehen. / H. Gerlach. – Rudolstadt, 1973. – 295с.
114634
  Gerlach Hubert Wenn sie abends gehen. / Gerlach Hubert. – Rudolstadt, 1975. – 295с.
114635
  Keun Irmgard Wenn wir alle gut waren. / Keun Irmgard. – Berl., 1957. – 164с.
114636
  Kuczewski Stanislaw Wentylatory. / Kuczewski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 432с.
114637
  Tamas Attila Weores Sandor / Tamas Attila. – Budapest, 1978. – 263с.
114638
  Heinke Alfred Wer bestimmt die Agrarpreise? / Heinke Alfred. – Berl.
1-2. – 1959. – 168с.
114639
  Strube Wilhelm Wer einem Stern folgt / Strube Wilhelm. – Berlin. – 254с.
114640
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin, 1956. – 476с.
114641
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin, 1958. – 478с.
114642
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin-Weimar, 1976. – 667с.
114643
   Wer ist wer in den Deutsch-Russischen Beziehungen. 1991-2011 = Кто есть кто в российско-германских отношениях. 1992-2011 / [Hrsg.: M.M. Lebedeva, Y. Porzgen ; leiter der Ubersetzer L.N. Grigorieva ]. – St. Petersburg : [s. n., 2011. – 290, [2] s. : ill. – (Petersburger Dialog = Петербургский диалог). – ISBN 978-5-9903443-2-7
114644
   Wer ist Wer? Das deutsche Who"s Who = The German Who"s Who= Le Who"s Who allemand. – Lubeck : Schmidt Romhild. – ISBN 3-7950-2024-7
V.37 : 1998/99. – 1998. – XVI,1680S
114645
   Wer ist Wer?: Das deutsche Who"s Who = The German Who"s Who= Le Who"s Who allemand : Bundesrepublik Deutschland. – Lubeck : Schmidt-Romhild. – ISBN 3-7950-2032-8
Vol.40 : 2001/02. – 2001. – 16,1670S : Ill.
114646
  Scherfling Gerhard Wer zuviel weiss, muss sterben / Scherfling Gerhard. – Halle - Leipzig, 1986. – 232с.
114647
  Koehn G. Werbepsychologie und Management / G. Koehn. – Zurich. – 36с.
114648
  Happel Heinrich Werbung fur den Einzelhandel. / Happel Heinrich. – Frankfurt am Main, 1993. – 413с.
114649
  Teweljow Matwej Werchowina. Land der Berge... / Teweljow Matwej. – M., 1955. – 615с.
114650
  Schreiter Helfried Werfen Sie das Handtuch, Herr Staatsan walt / Schreiter Helfried. – Berlin, 1977. – 199с.
114651
   Werk der Millionen. – Jena ; Berlin : Urania-Verlag Leipzig ; Verlag Die Wirtschaft Berlin, 1969. – 248 S. : Photo. – 20 Jahre Deutsche Demokratische Republik
114652
  Barlach Ernst Werk und Wirkung. Berichte gesprache erinnerungen / Barlach Ernst. – Berlin, 1972. – 596с.
114653
  Scholochow Michail Werk und Wirkung. Materialien des Internationalen Symposiums "Scholochow und wir". Lpz., 18-19, Marz, 1965 / Scholochow Michail. – Leipzig, 1966. – 296 S.
114654
  Krauss W. Werk und Wort. / W. Krauss. – Berlin-Weimar, 1972. – 395с.
114655
  Korner Theodor Werke / Korner Theodor. – Lpz. – 404с.
114656
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Halle
B. III
114657
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Leipzig
B. XII. – 226 p.
114658
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Berlin
B. X, XIII
114659
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Berlin
B. IV, VI
114660
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Stuttgart
B.VI. – 252 p.
114661
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Stuttgart
B. XIII. – 203 p.
114662
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
1. – 1957. – 660с.
114663
  Blake William Werke / Blake William. – Berl., 1958. – 396с.
114664
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
2. – 1958. – 730с.
114665
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – Weimar
2. – 1959. – 450с.
114666
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
3. – 1959. – 612с.
114667
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
4. – 1959. – 720с.
114668
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
5. – 1959. – 620с.
114669
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
11. – 1961. – 770с.
114670
  Caragiale Ion Luca Werke / Caragiale Ion Luca. – Bukarest, 1962. – 813с.
114671
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
19. – 1962. – 680с.
114672
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
20. – 1962. – 768с.
114673
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
27. – 1963. – 758с.
114674
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
29. – 1963. – 820с.
114675
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
16. – 1964. – 796с.
114676
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
18. – 1964. – 864с.
114677
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
25. – 1964. – 1000с.
114678
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
26.1. – 1965. – 498с.
114679
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
37. – 1967. – 680с.
114680
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
38. – 1968. – 725с.
114681
  Borchert W. Werke / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
114682
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 1 : Dramen. – 1973. – 466 S.
114683
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 2 : Dramen und Prosa. – 1973. – 572 S.
114684
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
7. – 1973. – 695с.
114685
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
18. – 1973. – 863с.
114686
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
33. – 1973. – 916с.
114687
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
"22. – 1974. – 741с.
114688
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
22. – 1974. – 741с.
114689
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
26. – 1974. – 497с.
114690
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 416с.
114691
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 428с.
114692
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3. – 1975. – 401с.
114693
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
5. – 1975. – 463с.
114694
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 323с.
114695
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 1 : Dramen. – 1976. – 465 S.
114696
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 2 : Dramen und Prosa. – 1976. – 552 S.
114697
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 433с.
114698
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
2. – 1976. – 730с.
114699
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
19. – 1976. – 679с.
114700
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 595с.
114701
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 583с.
114702
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
2. – 1977. – 341с.
114703
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
3. – 1977. – 411с.
114704
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 527с.
114705
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 533с.
114706
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
4. – 1977. – 372с.
114707
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
42. – 1983. – 959с.
114708
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Herausgegeben von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13547-2
Band 2 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band 1, Teil 2). – 2008. – [ 5 ] S., S.463-744, 6 Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1848
114709
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – Hildesheim, Zurich, New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13476-5
Band 3 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat: [Band II,1). – 2008. – [ 7 ], 608 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1849
114710
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim, Zurich, New York : "BGW". – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13477-2
Band 4 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band II, 2). – 2008. – [ 6 ], 579 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1884
114711
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13545-8
Bd. 5 : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 1. – 2011. – XIV, 398, [4] S., [4] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1875
114712
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13546=5
Bd. 6. : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 2. – 2011. – XVI, 753, [4] S., [5] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1877
114713
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13551-9
Bd. 7 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 1. – 2011. – XXXVIII, 677, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
114714
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [etc.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13552-6
Bd. 8 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 2. – 2011. – VI, 698, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
114715
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; herausgegeben von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian [et al.], ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13475-8
Bd. 1 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Bd. 1, Teil 1). – 2013. – 60 S., LVI S., S. 1-460. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1848
114716
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
1. – 1956. – 480с.
114717
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
2. – 1956. – 428с.
114718
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
3. – 1956. – 568с.
114719
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
4. – 1956. – 616с.
114720
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
1. – 420с.
114721
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
2. – 370с.
114722
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
1. – 1960. – 404с.
114723
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
2. – 1960. – 448с.
114724
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
1. – 1963. – 320с.
114725
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 1. – 1963. – 326 S.
114726
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 2. – 1963. – 297 S.
114727
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
2. – 1963. – 348с.
114728
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 380с.
114729
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 489с.
114730
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 380с.
114731
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 489с.
114732
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
1. – 1958. – 306с.
114733
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
2. – 1958. – 470с.
114734
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
1. – 1960. – 360с.
114735
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
2. – 1960. – 406с.
114736
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 353с.
114737
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 403с.
114738
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 348с.
114739
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 429с.
114740
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
1. – 1972. – 333с.
114741
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
2. – 1972. – 489с.
114742
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
3. – 1972. – 420с.
114743
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 273с.
114744
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 347с.
114745
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
3. – 1976. – 447с.
114746
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 1. Der junge Schiller 1759-1787 / Schiller. – Lpz.
1. Band. – 1958. – 772с.
114747
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 2. Die Mittlere Epoche. 1787-1798 / Schiller. – Lpz.
2. Band. – 1958. – 808с.
114748
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 3. Letzte Schaffensjahre 1799-1805. Klassisches Theater / Schiller. – Lpz.
3. Band. – 1958. – 864с.
114749
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
1. – 1962. – 616с.
114750
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
2. – 1962. – 580с.
114751
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
3. – 1962. – 680с.
114752
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl.,-Weimar
1. – 1966. – 398с.
114753
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
2. – 1966. – 380с.
114754
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
3. – 1966. – 412с.
114755
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 1. Herr von Hakensterz und eine Tagelohner. - Lauschen un Rimels. - Kein Husing / Reuter Fritz. – Weimar
1. – 1963. – 390с.
114756
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 2. Ut mine Stromtid. - Erster und zweiter Teil / Reuter Fritz. – Weimar
2. – 1963. – 474с.
114757
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 3. Ut mine Stromtid. 3. Teil. De Urgeschicht von Meckelnborg / Reuter Fritz. – Weimar
3. – 1963. – 368с.
114758
  Schiller Werke in 3 Banden. und einem Erganzungsband. ERGANZUNGSBAND! Die Grossesen historischen Schriften Demetrius / Schiller. – Lpz., 1956. – 712с.
114759
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
1. – 1960. – 334с.
114760
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
2. – 1960. – 344с.
114761
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
3. – 1960. – 412с.
114762
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
4. – 1960. – 374с.
114763
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
1. Bd. – 1964. – 28, 514с.
114764
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
2. Bd. – 1964. – 328с.
114765
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
3. Bd. – 1964. – 424с.
114766
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
4. Bd. – 1964. – 379с.
114767
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 331с.
114768
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin, Weimar
Bd. 2, Buch 4-5. – 1972. – 342с.
114769
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 412с.
114770
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
4. – 1972. – 374с.
114771
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
1. – 339с.
114772
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
2. – 407с.
114773
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
3. – 404с.
114774
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
4. – 409с.
114775
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
1. – 1963. – 372с.
114776
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
2. – 1963. – 434с.
114777
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
3. – 1963. – 423с.
114778
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
4. – 1963. – 514с.
114779
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
5. – 1963. – 456с.
114780
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
1 Bd. – 1969. – 371с.
114781
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
2 Bd. – 1969. – 435с.
114782
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
3 Bd. – 1969. – 306с.
114783
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
4 Bd. – 1969. – 309с.
114784
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
5 Bd. – 1969. – 580с.
114785
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
1. – 1959. – 316с.
114786
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
2. – 1959. – 348с.
114787
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
3. – 1959. – 410с.
114788
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
4. – 1959. – 532с.
114789
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
5. – 1959. – 333с.
114790
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1961. – 480с.
114791
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
1. – 1961. – 394с.
114792
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
2. – 1961. – 410с.
114793
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1961. – 358с.
114794
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1961. – 346с.
114795
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
3. – 1961. – 432с.
114796
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
4. – 1961. – 380с.
114797
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1961. – 348с.
114798
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1961. – 480с.
114799
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
5. – 1961. – 488с.
114800
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
2. – 337с.
114801
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
3. – 351с.
114802
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
4. – 351с.
114803
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
5. – 325с.
114804
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
6. – 268с.
114805
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 1. – 1969. – 716 S.
114806
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 2. – 1969. – 787 S.
114807
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 3. – 1969. – 685 S.
114808
  Gunther E. Werke in einem Band / E. Gunther. – Weimar, 1957. – 340с.
114809
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1959. – 384с.
114810
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1962. – 376с.
114811
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Weimar, 1963. – 314с.
114812
  Gryphius Andreas Werke in einem Band / Gryphius Andreas. – Berl. - Weimar, 1969. – 320с.
114813
  Droste-Hulshoff Werke in einem Band / Droste-Hulshoff. – Berl.-Weimar, 1969. – 382с.
114814
  Ebner-Eschenbach Werke in einem Band / Ebner-Eschenbach. – Berlin-Weimar, 1972. – 349с.
114815
  Lenau Nikolaus Werke in einem Band / Lenau Nikolaus. – Berlin-Weimar, 1975. – 391с.
114816
  Lichtenberg Georg Christoph Werke in einem Band / Lichtenberg Georg Christoph. – Berlin, Weimar, 1975. – 381с.
114817
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Berlin, Weimar, 1980. – 327с.
114818
  Novalis Werke in einem Band / Novalis. – Berlin, Weimar, 1983. – 393с.
114819
  Buchner G. Werke in einem Band. / G. Buchner. – Berl., Weimar, 1964. – 226с.
114820
  Braker U. Werke in einem Band. / U. Braker. – Berl.-Weimar, 1966. – 314с.
114821
  Brentano Arnim Werke in einem Band. / Brentano Arnim. – Berlin-Weimar, 1973. – 363с.
114822
  Burger Gottfried August Werke in einem Band. / Burger Gottfried August. – Berlin-Weimar, 1973. – 406с.
114823
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
1. – 1981. – 823с.
114824
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
2. – 1981. – 805с.
114825
  Droste-Hulshoff Annette Werke und briefe / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
2. – 1976. – 1144с.
114826
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Fufbau-Verl.
[Bd.] 1 : Dramen. – 1978. – 618 S.
114827
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 2 : Dramen. – 1978. – 725 S.
114828
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 3 : Erzahlungen. Gedichte. Anekdoten. Schriften. – 1978. – 788 S.
114829
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-verl.
[Bd.] 4 : Briefe. – 1978. – 711с.
114830
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
1. – 1956. – 888с.
114831
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
2. – 1956. – 850с.
114832
  Buchner Georg Werke und Briefe. / Buchner Georg. – Lpz., 1956. – 388с.
114833
  Droste-Hulshoff Annette Werke und Briefe. 1. Lyrik Epische Dichtungen / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
1. – 1976. – 1094с.
114834
  Goethe Werke. -Egmont. / Goethe. – 1. Text. Bearb. – Berl., 1957. – 160с.
114835
  Burger Werke. / Burger. – Weimar, 1956. – 407с.
114836
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumach. – Berl.
1. – 1957. – 380с.
114837
  Goethe Werke. / Goethe. – Epen.1. Text. Bearb. – Berl., 1958. – 318с.
114838
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumbach. – Erganzungsband 3. Urfaust. – Berl., 1958. – 262с.
114839
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
1. – 1970. – 360с.
114840
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
2. – 1970. – 464с.
114841
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 542с.
114842
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 698с.
114843
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 604с.
114844
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 667с.
114845
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
5. – 1977. – 755с.
114846
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
6. – 1977. – 573с.
114847
  Lenin W.I. Werke. Band 1. Zu W.I. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
1. – 1975. – 696с.
114848
  Lenin W.I. Werke. Band 10. November 1905 - Juni 1906. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
10. – 1958. – 568с.
114849
  Lenin W.I. Werke. Band 11. Juni 1906 - Januar 1907. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
11. – 1958. – 520с.
114850
  Lenin W.I. Werke. Band 13. Juni 1907 - April 1908. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
13. – 1963. – 540с.
114851
  Lenin W.I. Werke. Band 14. Materialismus und Empiriokritizismus. / W.I. Lenin. – Berlin
14. – 1975. – 537с.
114852
  Lenin W.I. Werke. Band 18. April 1912 - Marz 1913. / W.I. Lenin. – Ins Deutsch ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
18. – 1962. – 648с.
114853
  Lenin W.I. Werke. Band 19. Marz - Dezember 1913. / W.I. Lenin. – Berlin
19. – 1973. – 608с.
114854
  Lenin W.I. Werke. Band 2. 1895-1897 / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
2. – 1963. – 580с.
114855
  Lenin W.I. Werke. Band 2. Zu W.1. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertragen nach der 4. Russ. Ausgabe. - Register. – Berlin
2. – 1974. – 528с.
114856
  Lenin W.I. Werke. Band 21. August 1914 - Dezember 1915. / W.I. Lenin. – Berlin
21. – 1972. – 504с.
114857
  Lenin W.I. Werke. Band 22. Dezember 1915 - Juli 1916. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertrag. nach der 4 rus. Ausgabe. – Berlin
22. – 1974. – 400с.
114858
  Lenin W.I. Werke. Band 23. August 1916 - Marz 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
23. – 1957. – 430с.
114859
  Lenin W.I. Werke. Band 24. April - Juni 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
24. – 1959. – 628с.
114860
  Lenin W.I. Werke. Band 25. Juni - September 1917. / W.I. Lenin. – Berlin
25. – 1972. – 555с.
114861
  Lenin W.I. Werke. Band 26. September 1917 - Februar 1918. / W.I. Lenin. – Berlin
26. – 1972. – 586с.
114862
  Lenin W.I. Werke. Band 27. Februar - Juli 1918 / W.I. Lenin. – Berlin
Band 27 : Februar - Juli 1918. – 1960. – 634с.
114863
  Lenin W.I. Werke. Band 28. Juli 1918 - Marz 1919. / W.I. Lenin. – Ins deutschen ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
28. – 1959. – 552с.
114864
  Lenin W.I. Werke. Band 29. Marz - August 1919. / W.I. Lenin. – Berlin
29. – 1973. – 600с.
114865
  Lenin W.I. Werke. Band 30. September 1919 - April 1920. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
30. – 1961. – 574с.
114866
  Lenin W.I. Werke. Band 31. April - Dezember 1920. / W.I. Lenin. – Berlin
31. – 1972. – 580с.
114867
  Lenin W.I. Werke. Band 32. Dezember 1920 - August 1921. / W.I. Lenin. – Berlin
32. – 1972. – 589с.
114868
  Lenin W.I. Werke. Band 33. August 1921 - Marz 1923. / W.I. Lenin. – Berlin
33. – 1977. – 542с.
114869
  Lenin W.I. Werke. Band 37. Briefe an die Angehorigen 1893-1922. / W.I. Lenin. – In deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
37. – 1962. – 648с.
114870
  Lenin W.I. Werke. Band 39. Hefte zum Imperialismus. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
39. – 1965. – 906с.
114871
  Lenin W.I. Werke. Band 5. Mai 1901 - Februar 1902. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
5. – 1958. – 590с.
114872
  Lenin W.I. Werke. Band 7. September 1903 - Dezember 1904. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
7. – 1973. – 584с.
114873
  Lenin W.I. Werke. Band 8. Januar - Juli 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
8. – 1958. – 618с.
114874
  Lenin W.I. Werke. Band 9. Juni - November 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
9. – 1957. – 502с.
114875
  Lenin W.I. Werke. Band. 4. 1898 - April 1901. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
4. – 1958. – 468с.
114876
  Lenin W.I. Werke. Bd. 3. Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. / W.I. Lenin. – Berlin
3. – 1972. – 692с.
114877
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / ubersetzt von Hermann Bender // Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles. – Stuttgart : Krais & Hoffmann, 1862. – 1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 200 S. – (Classiker-Bibliothek)
114878
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles; ubersetzt von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 1862. – 315,200 S. – В кн. також: Aristoteles Poetik/ Aristoteles
114879
  Marx Karl Werke. Erganzungsband. Schriften. Manuskripte. Briefe bis 1844 / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
2. – 1973. – 593с.
114880
  Fontane Theodor Werke. In 5 Banden / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verl. – (Bibliotek deutscher klassiker)
Bd.4 : Effi Briest. – 1975. – 343s.
114881
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1956. – 506с.
114882
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1956. – 310с.
114883
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1956. – 354с.
114884
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1956. – 356с.
114885
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1956. – 496с.
114886
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
1. – 1968. – 481с.
114887
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
2. – 1968. – 357с.
114888
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
3. – 1968. – 345с.
114889
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
4. – 1968. – 347с.
114890
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
5. – 1968. – 477с.
114891
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 333с.
114892
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
2. – 1972. – 489с.
114893
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 420с.
114894
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe / Schiller Friedrich. – Weimar
6 Bd. – 1973. – 547с.
114895
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe. 36 Band. Teil 2. Briefwechsel. Briefe an Schiller I.II.1795-31.3.1797 (Anmerkungen) / Schiller Friedrich. – Weimar
Teil 2. – 1976. – 556с.
114896
  Aristoteles Werke. Nikomschieche Ethik / Aristoteles; ubersetzt erlautert von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1 und 10, Kap. 1 und 2. – 1863. – 396,108,136 S. – В кн. також: Die Grobe Ethik/ Aristoteles
114897
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Werke. Vollstandige Ausgabe durch einem Verein von Freunden des Verewigten. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich. – Berlin
6. – 1843. – 416с.
114898
  Schiller F. Werke: Nationalausgabe / F. Schiller. – Weimar
Band 12. – 1982. – 636с.
114899
  Elfriede Sass Werken mit Blumen in flachen Gefassen / Elfriede Sass. – Berlin-Hamburg, 1968. – 86с.
114900
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – Lpz.
3. – 1958. – 866с.
114901
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – 2. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1959. – 792с.
114902
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Theorie und Praxis. / Krist Thomas. – 5 Aufl. – Lpz.
1. – 1961. – 747с.
114903
  Rower Willi Werkstoffe der Fernmeldetechnik / Rower Willi. – Lpz., 1956. – 378с.
114904
  Tiedemann Werner Werkstoffe fur die Elektrotechnik / Tiedemann Werner. – Lpz.
Band 2. – 1957. – 256с.
114905
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
1. – 1959. – 916с.
114906
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
2. – 1960. – 730с.
114907
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
3. – 1961. – 542с.
114908
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Stahlgruppen, Stahlverarbeitung und Fehler im Stahl / Benser Erich. – 4. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1958. – 94с.
114909
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Werkstoffaufbau und Warmebehandlung / Benser Erich. – 6. verb. Aufl. – Lpz.
1. – 1958. – 86с.
114910
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Tropfen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1959. – 322с.
114911
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Troppen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1965. – 322с.
114912
  Farova Anna Werner Bischof. 1916-1954. / Farova Anna. – Praha, 1960. – 18с.
114913
  Kunze H. Werner Klemkes gesammelte Werke. / H. Kunze. – Dresden, 1972. – 319с.
114914
  Mrozowicki M. Wersje, inwersje, kontrowersje : Szkic o prozie Michela Tourniera / M. Mrozowicki. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2000. – 385s. – ISBN 83-7017-878-2
114915
  Gomez Peter Wertmanagement. / Gomez Peter. – Dusseldorf, 1993. – 303с.
114916
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1956. – 240 s.
114917
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1967. – 386 s.
114918
  Sychta Bernard Wesele Kosiewskie / Sychta Bernard. – Gdynia, 1959. – 164с.
114919
  Rehfisch H.J. Wesele Lizystraty / Hans J. Rehfisch; Przel. G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 370s.
114920
  Olczak Janusz Wesele Marandy / Olczak Janusz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1983. – 230s. – ISBN 83-222-0159-1
114921
  Heyse Paul Wesele na Capri : Nowele wloskie / Heyse Paul; Przelozyl F.Mirandola, B.Merwin. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 370s.
114922
  Olbrycht Jerzy Wesele na pogranicznej / Olbrycht Jerzy. – Warszawa, 1961. – 184с.
114923
  Morgner I. Wesele w Konstantynopolu / Irmtraud Morgner; Przel.M.Klos-Gwizdalska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 205 s. – (Proza wspolczesna)
114924
  Pfanne Heinrich Wesen und Wert der Graphologie / Pfanne Heinrich. – Rudolstadt, 1956. – 90с.
114925
  Kotarbinski Tadeusz Wesole smutki / Kotarbinski Tadeusz. – Wyd. 2. rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 98с.
114926
  Bienkowska Danuta Wesprzyj sie na mnie / Bienkowska Danuta. – Katowice, 1980. – 178с.
114927
  Trocsanyi Zsolt Wesselenyi Miklos / Trocsanyi Zsolt. – Budapest, 1965. – 560с.
114928
  Trupin James West Africa: a Beckground Book from ancient kingdoms to modern times / Trupin James. – New York. – 246с.
114929
   West and non-West: new perspectives : An anthology. – New York a.o. : Holt, Rinehart and Winston, 1963. – VII, 536 p.
114930
   West bank and Gaza : Economic performance, prospects, and policies: achieving prosperity and confronting demographic challenges / Valdivieso Rosa, Allmen Ulric Erickson von, Bannister Geoffrey, Davoodi Hamid, Fischer Felix, Jenkner Eva, Said Mona. – Washington : International monetary fund, 2001. – X,134p. – ISBN 1-58906-035-0
114931
  Harrison Harry West of Eden. / Harrison Harry. – London, 1985. – 578с.
114932
  Rose Frank West of Eden: the end of innocence at Apple Computer / Rose Frank. – Harmondsworth, 1990. – 356с.
114933
  Arzinger Rudolf Westberlin-selbstandige politische Einheit. / Arzinger Rudolf. – Berl., 1965. – 124с.
114934
  Steiniger P.A. Westberlin. Ein Handbuch zur Westberlin-Frage / P.A. Steiniger. – Berl., 1959. – 310с.
114935
  Kirsch Botho Westdrall - Ostdrift : Wie selbstandig darf deutsche Politik sein? / Kirsch Botho. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1985. – 108,[5] S. – (Texte+Thesen ; 184). – ISBN 3-7201-5184-0
114936
  Mojsoska-Blazevski Western Balkans trade with the EU and CEFTA-2006: evidence from Macedonia / Mojsoska-Blazevski, M. Petreski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 339-350 : tabl., fig. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
114937
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97200-3
Vol. 1. – 1998. – 15,634,34 p. : ill.
114938
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97220-8
Vol. 2. – 1998. – 17,1123,37p. : ill.
114939
   Western civilizations : their history & their culture / Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner, Standish Meacham ; based on the original Western civilization by Edward McNall Burns. – 14th ed. – New York ; London : Norton, 2002. – XXIX, 1105, A45 p. : ill., phot. – ISBN 0-393-97686-6
114940
  Burns E.M. Western civilizations. / E.M. Burns. – 5th ed. – New York, 1968. – 1022с.
114941
  Warmenhoven Henry Western Europe / Warmenhoven Henry. – 4th ed. – Guslford : Dushkin publishing group, 1995. – XII,276p. : il. – (Global Studies). – ISBN 1-56134-381-1
114942
  Curtis Michael Western european integration / Curtis Michael. – New York, 1965. – 262с.
114943
  Sedova T. Western european painting / T. Sedova. – Leningrad, 1974. – 154с.
114944
   Western European painting in the Hermitage : intr. by Acadedemician B. Piotrovsky. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1978. – 303 p.
114945
  Sedova T. Western european painting in the hermitage museum = [Западноевропейская живопись в Ермитаже] : 120 color plates / T. Sedova; Ю.И. Кузнецов. – Leningrad : Aurora. – 122 с. : ил.
114946
  Michalski C. Western i jego bohaterowie / C. Michalski. – Warszawa, 1972. – 278с.
114947
  Marvin F.S. Western races and the world: essays arranged and edited / F.S. Marvin. – London a.o., 1922. – 264с.
114948
  Kopalinski Wladyslaw Western w autobusie / Kopalinski Wladyslaw. – Warszawa, 1974. – 415с.
114949
  Roszko Janusz Westerplatte broni sie jeszcze / Roszko Janusz. – Krakow, 1989. – 162с.
114950
  Zweig A. Westlandsaga / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1960. – 136 S.
114951
   Westliche Spezialisten in Sudostasien, 1850-1950 // Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1999. – Jg.9, N 1. – 147 S. – ISSN 0940-3566
114952
  King D.C. Westward expansion / David C. King. – Hoboken : Wiley, 2003. – 12, 132 p. : ill. – (American heritage ; American voices). – ISBN 0-471-44394-8
114953
  Palmer Norman Westward watch: The United States and the changing Western Pacific / Palmer Norman. – Washington a.o., 1987. – 175с.
114954
  Mobius F. Westwerk Studien / F. Mobius. – Jena, 1968. – 186 S.
114955
  Ivasiuc Alexandru Westybul / Ivasiuc Alexandru; Przelozyla D.Bienkowska. – Warszawa : PIW, 1970. – 272s. – (Proza wspolczesna)
114956
   Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek : De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1987. – 117 blz. – ISBN 90 368 0059 5
114957
  Berth W. Wetter kunde : Allgemeine Meteorologie Praktischer Wetterdienst Meteorologische Navigation / W. Berth, W. Keller, U. Scharnow. – Berlin : Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 392S. : Mit 219 Abbildungen, Dritte uberarbeitete Auflage
114958
  Rohnisch Helmut Wetterbeobachrungs-Tagebuch / Rohnisch Helmut. – Berl., 1957. – 128с.
114959
  Mucke Dieter Wetterhahn und Nachtigall. / Mucke Dieter. – Berlin-Weimar, 1976. – 132с.
114960
  Norska I. Wewnatrzmaciczna dystrofia plodu / I. Norska. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1978. – 132s.
114961
  Szypowska Irena Weyssenhoff / Szypowska Irena. – Warszawa, 1976. – 351s.
114962
   Wezbrany nurt : Opowiadania. 1964-1965. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 366s.
114963
  Wawrzak Jerzy Weze groty / Wawrzak Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 128 s. – ISBN 83-03-01007-7
114964
  Nalkowska Zofia Weze i roze. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 243с.
114965
  White Patrick Wezel / White Patrick. – Warszawa : Panstwowy In-t wyd-czy, 1968. – 369 s.
114966
  Szaruga Leszek Wezel kresowy / Szaruga Leszek; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 184s. – ISBN 83-7098-130-5
114967
  Szaruga Leszek Wezly polsko-niemieckie / Szaruga Leszek; Nota edytorska opatrzyl S.Podobincki. – Czestochowa : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 187s. – ISBN 837098-695-1
114968
  Gizycki Kamil Wezowa Gora. / Gizycki Kamil. – Wroclaw, 1958. – 276с.
114969
  Przymanowski Janusz Wezwany / Przymanowski Janusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1968. – 171s.
114970
  Stall S. What a young man ought to know / Sylvanus Stall. – London ; Toronto : The VIR Publishing Company. – [24], 269, [8] p.
114971
  Chatwin Bruce What am I doing here / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1990. – 367с.
114972
  Siskin Bernard a.o. What are the chances?: risks, odds and likelihood in everyday life / Bernard a.o. Siskin. – New York, 1990. – 177с.
114973
  Utkin E. What are trade unions / E. Utkin. – M, 1988. – 156 p.
114974
  Bonnell John Sutherland What are you living for? / Bonnell John Sutherland. – New York ; Nashville : Abingdon-cokesbury, 1911. – 198 p.
114975
  Dreyfus Hubert What computers still can`t do : A critique of artificial reason / Dreyfus Hubert. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 353p. – ISBN 0-262-04134-0
114976
  Oliver Lukason What distinguishes survivors from failures among defaulted firms? // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 333-340 : table. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
114977
  Mahmood M.T. What do host countries gain from foreign direct investment inflow? ( a review of empirical evidence) / M.T. Mahmood, K. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 329-338. – Bibliogr.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
114978
   What do you know about Ukraine?. – Kiev, 1968. – 68p.
114979
   What does Grace satellite mission tell us about seismic cycle? / M. Diament, V. Mikhailov, I. Panet, F. Pollitz // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
114980
  Nanuashvili J.V. What everyone in the free world should know about Russia / Jan V. Nanuashvili. – [S.l. : s.n.], 1973. – 386 p. : ill. – Bibliogr.: p. 385-386
114981
  Bensley B.M. What forests give / B.M. Bensley. – Washington : Government, 1938. – V, 79 p.
114982
   What have we learned? Macroeconomic policy after the crisis / ed. by George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, and Joseph Stiglitz. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 359 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02734-2
114983
  Stevenson Adlai What I think / Stevenson Adlai. – New York, 1956. – 240с.
114984
  Harris A. What is a "Typical"Mantle Plume? / A. Harris, Ch. Kincaid // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 214. – ISSN 0203-3100
114985
  Sawyer W.W. What is Calculus about? / W.W. Sawyer. – New York, 1961. – 118с.
114986
  Rodionov Pyotr What is democratic centralism? / Rodionov Pyotr. – Moscow, 1988. – 109с.
114987
  Krapivin Vassily What is dialectical materialism? / Krapivin Vassily. – M., 1985. – 326с.
114988
  Garcia-Escribano What Is Driving Financial Dedollarization in Latin America? / Garcia-Escribano, S. Sosa // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 149-169. – ISBN 978-1-48436-498-7
114989
  Savchenko P. What is labour? = Что такое труд? / P. Savchenko. – Moscou : Прогресс, 1987. – 264с. – (ABC of Social and Political Knowledge ; 11)
114990
  Buzuev Vladimir What is Marxism-Leninism? / Buzuev Vladimir, Gorodnov Vladimir. – Moscow, 1987. – 310с.
114991
  Kirilenko G. What is Personality? / G. Kirilenko, L. Korshunova. – Moscow, 1989. – 285с.
114992
  Kirilenko G. What is philosophy? / G. Kirilenko, L. Korshunova. – M., 1985. – 239с.
114993
  Lander G.P. What is Sarbanes - Oxley? / Guy P. Lander. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 14,114p. – ISBN 0-07-297988-7
114994
  Seleznev Leionid What is scientific communism? / Seleznev Leionid, Fetisov Vladimir. – M., 1985. – 175с.
114995
  Raymond Allen What is technocracy? / Raymond Allen. – New York; London, 1933. – 184с.
114996
   What is the International Monetary Fund? : [A guide to the IMF]. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – 4,52p. : ill. – ISBN 1-55775-920-0
114997
  Marinko G. What is the scientific and technological revolution? / G. Marinko. – Moscow, 1989. – 318с.
114998
  Landau L. What is the theory of relativity : tr. from Rus. / L. Landau, Yu. Rumer. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – 61 с.
114999
  Kashin V. What is the transition period? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscow, 1987. – 173с.
115000
  Pirogov G. What is the World Socialist System? / G. Pirogov. – Moscow, 1987. – 159с.
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,