Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
118001
  Cami "Zielone dziecko" i inne utwory / Cami, Henri-Piere; Wybral i przelozyl A.Mostowicz; Ilustr. J. Sawka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 190s. : Il. – (Biblioteka satyry / Wybral i przelozyl A, Mostowicz. Ilustrowal J. Sawka)
118002
  Moldova Gyorgy "Zielono-biala narzeczona" i inne opowiadania / Moldova Gyorgy; Z jezyka wegierskiego przelozyli T.Olszanski, A.Steroszewski, J.Zimierski, wybory dokonal T.Olszanski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 311s.
118003
  Ilek B. "Zivot protopopa Avvakuma": Studie o stylu / B. Ilek. – Praha, 1967. – 119с.
118004
  Broda M. "Zrozumiec Rosje"? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy / Marian Broda ; Wydz. studiow miedzynar. i politologicznych Uniw. Lodzkiego, Interdyscyplinarny zespol badan religioznawczych ; [red. B. Pielat]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 544 s. – Резюме рос. та англ. мовами. – Bibliogr.: s. 497-529. – ISBN 978-83-62331-09-3
118005
  Hutnikiewicz Artur Zeromski / Hutnikiewicz Artur. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 475s. – ISBN 83-01-13081-4
118006
   Zeroviella, a new genus of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota) proved by three gene phylogeny / S.Y. Kondratyuk, J.A. Kim, N.-H. Yu, M. Jeong, S.H. Jang, A.S. Kondratiuk, Zarei-Darki, J.-S. Hur // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – P. 574-584. – ISSN 0372-4123
118007
  Picht Wolf Dieter Zerreissprobe / Picht Wolf Dieter. – Berl., 1961. – 518с.
118008
  Neruda Jan Zerty, hrave i drave / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 305 s.
118009
  Przewlocka I. Zerwane pieczecie / I. Przewlocka. – Gdansk, 1972. – 409с.
118010
  Christie A. Zerwane zareczyny / Agata Christie; tlum. T. J. Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 239 s. – (Jamnik)
118011
   Zeslaniec : Pismo Rady naukowej Zarzadu glownego zwiazku sybirakow. – Warszawa : Zarzad glowny zwiazku sybirakow. – ISSN 1426-2126
N 3. – 1998
118012
  Adolph W. Zespoly wiosenne pszczol w Ponarach pod Wilnem. Fruhjahrsaspekte der Bienen in Ponary bei Wilno / W. Adolph. – Wilno : [S. n.], 1937. – 23 s.
118013
  Estreichera K. Zestawienie prezedmiotow i autorow w 32 tomach "Tugodnika illustrowanego", z lat 1859-1875 / K. Estreichera. – Warszawa : Nakladem i drukiem Jozefa Ungra, 1877. – 76 s.
118014
  Fajtl F. Zestrzelony / Franciszer Fajtl; Z czesk. tlum.M. Tuhardt. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1948. – 216 s.
118015
  Milkowska M. Zestyki elektryczne w telekomutacji / M. Milkowska. – Warszawa, 1970. – 192с.
118016
  Roslawski Adam Zesztywnijace zapalenie stawow kregoslupa / Roslawski Adam. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1968. – 72с.
118017
  Dziekonski Jacek Zeszyt do historii : Dla wojtka / Dziekonski Jacek. – s.l. : ``Wspolnota polska``, 1997. – 161p. : il. – ISBN 83-905254-3-7
118018
   Zeszyt naukowy. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie. – ISBN 83-88865-44-7
T. 6 : Finanse - wybrane zagadnienia/ Red. nauk.: J.Rutkowski. – 2004. – 231 s.
118019
   Zeszytu naukowe Universytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
118020
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
118021
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
118022
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 02399989


  1997. N 1/2
118023
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 08671095


  1997. N 1/2
118024
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 0083436X


  1997. N 1/2
118025
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. S.Prace Jezykoznawcze. – Krakow
  T. 120. – 2000


  1997. N 1/2
118026
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 1. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 73)
118027
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 2. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 80)
118028
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 3. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 84)
118029
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 4. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 90)
118030
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 5. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
118031
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 6. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
118032
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 7. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 108)
118033
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 8. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 117)
118034
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 9. – 1966. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 125)
118035
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 11. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 140)
118036
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 12. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 145)
118037
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 15. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 170)
118038
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 16. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 176)
118039
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 17. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 185)
118040
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 18. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 192)
118041
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 19. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 200)
118042
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 20. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 208)
118043
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 21. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 217)
118044
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 22. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 223)
118045
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 23. – 1973. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 225)
118046
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 24. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 230)
118047
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 25. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 232)
118048
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 26. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 235)
118049
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 27. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 241)
118050
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 28. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 244)
118051
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 29. – 1974. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 248)
118052
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 31. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 252)
118053
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 32. – 1975. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 255)
118054
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 33. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 256)
118055
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 34. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 259)
118056
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 35. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 261)
118057
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 36. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 265)
118058
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 37. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 266)
118059
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 38. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 268)
118060
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.39. – 1977. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.272)
118061
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 51. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 314)
118062
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 52. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 317)
118063
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 53. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 320)
118064
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 54. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 323)
118065
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 55. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 334)
118066
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 56. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 338)
118067
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 57. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 341)
118068
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 58. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 344)
118069
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 59. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 347)
118070
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 60. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 353)
118071
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 71. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 403)
118072
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 72. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 406)
118073
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 73. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 407)
118074
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 74. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 412)
118075
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 75. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 414)
118076
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 76. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 417)
118077
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 77. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 421)
118078
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 78. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 423)
118079
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 79. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 424)
118080
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 80. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 428)
118081
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 81. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 430)
118082
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 82. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 434)
118083
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 83. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 437)
118084
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 84. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 441)
118085
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 85. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 442)
118086
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 86. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 445)
118087
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 87. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 447)
118088
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 88. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 450)
118089
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 89. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 452)
118090
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 90. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 455)
118091
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 91. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 458)
118092
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 92. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 461)
118093
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 93. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 463)
118094
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 94. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 465)
118095
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 95. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 467)
118096
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 96. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 468)
118097
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 97. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 469)
118098
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 98. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 470)
118099
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 99. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 471)
118100
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 100. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 473)
118101
   Zeszyty historyczne : Spisy tresci. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
N 1-134 : 1962-2000. – 2000


  1997. Hf. 85
118102
   Zeszyty historyczne. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – (Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie). – ISBN 83-7098-791-5
T.6. – 2000. – 442s.
118103
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.138. – 2001. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.517)
118104
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.139. – 2002. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.518)
118105
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 140. – 1999
118106
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 143. – 2000
118107
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2000. – ISSN 0208-7944
118108
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 141. – 2000
118109
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 142. – 2000
118110
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 144. – 2001
118111
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 145. – 2001
118112
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 18. – 2001
118113
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 19. – 2001
118114
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 148. – 2001
118115
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow, 2001. – ISSN 0208-7944
118116
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 20. – 2001
118117
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-32-X
N 8 : Prawne i spoleczne aspekty rozwoju samorzadnosci terytorialnej w Polsce i na Ukrainie. – 2001
118118
   Zeszyty naukowe / Politechnika Zielonogorska, Instytut matematyki; Politechnika Zielonogorska,Wydzial podstawowych problemow techniki; Instytut matematyki, Zaklad metod matemat. fizyki. – Zielona Gora. – ISSN 0209-0635
N 126. – 2001. – (Fizyka ; N 9)
118119
   Zeszyty naukowe / Polska akademia nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa; Polska Akademia Nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa, Politechnika zielonogorska. – Zielona Gora. – ISSN 1509-4019
N 127. – 2001. – (Budownictwo ; N 35)
118120
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 558. – 2001
118121
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 559. – 2001
118122
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 561. – 2001
118123
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 563. – 2001
118124
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 564. – 2001
118125
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 566. – 2001
118126
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 150. – 2002
118127
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2002. – ISSN 0208-7944
118128
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-27-3
N 9 : Prawne-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie. – 2002
118129
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-92-3
N 11 : Stosunki polsko-ukrainskie w zmieniajacych sie uwarunkowaniach europejskich. – 2002
118130
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-13-3
N 12 : Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy i Polski. – 2003
118131
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie; Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – 2007. – Мова резюме: англ., пол. – (Filologia)
118132
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska, Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – 2008. – S. 1 - 179. – Мова резюме: англ., пол. – (Neofilologia)
118133
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 409. – 2001. – (Rolnictwo, ISSN 0137-1959 ; N 78)
118134
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 410. – 2001. – (Rozprawy, ISSN 0867-1427 ; N 180)
118135
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 423. – 2001. – (Bibliografie, ISSN 1427-5805 ; 6)
118136
   Zeszyty naukowe Biblioteki Universyteckiej w Poznaniu. – Poznan, 1998. – ISSN 08601933


  1997. N 1/2
118137
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Elektryka / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  № 47. – 2000


  1997. Hf. 85
118138
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja i zarzadzanie / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  N 29. – 2000


  1997. Hf. 85
118139
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2378
N 597. – 1980. – (Prace z nauk politycznych ; N 15)
118140
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 3 (5). – 1997


  1998, V.33 N 1
118141
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
118142
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
1211. – 1997. – (Studia religiologica ; 30)


  1997. N 1/2
118143
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 02399989


  1998, V.33 N 1
118144
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 08677719


  1998, V.33 N 1
118145
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
118146
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 0083436X


  1998, V.33 N 1
118147
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 00834351


  1998, V.33 N 1
118148
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 01372432


  1998, V.33 N 1
118149
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
118150
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 08671095


  1998, V.33 N 1
118151
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1230. – 1999. – (Prace historyczne ; z. 126)
118152
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1196-X
N 1231 : Ze swiata reklamy. – 1999. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.1)
118153
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 1233. – 1999. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 94)
118154
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1237. – 1999. – (Studia religiologica ; N 32)


  1998, V.33 N 1
118155
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 4 (6). – 2000
118156
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
  V. 2. – 2000
118157
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1238. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 127)
118158
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1240. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 128)
118159
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1241. – 2000. – (Prace jezykoznawcze ; Z.120)
118160
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1246. – 2000. – (Studia religiologica ; N 33)
118161
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1253. – 2000. – (Opuscula musealia ; z. 10)
118162
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1248. – 2001. – (Prace historyczne ; z. 128)
118163
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1249. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
118164
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1251. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
118165
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1253. – 2001. – (Studia religiologica ; N 34)


  1998, V.33 N 1
118166
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1254. – 2001. – (Opuscula musealia ; z. 11)
118167
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2000/2001. – 2001. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 95/96)
118168
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
N 1252. – 2002. – (Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej ; Z. 5 (7))
118169
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1256. – 2002. – (Prace historyczne ; z. 129)
118170
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1257. – 2002. – (Studia religiologica ; N 35)
118171
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1260. – 2002. – (Prace Wydzialy zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.5)
118172
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1263. – 2002. – (Opuscula musealia ; z. 12)
118173
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1261. – 2003. – (Prace jezykoznawcze ; Z.121)


  1997. N 1/2
118174
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1262. – 2003. – (Prace historyczne ; z. 130)


  1998, V.33 N 1
118175
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1266. – 2003. – (Studia religiologica ; N 36)


  1998, V.33 N 1
118176
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2002/2003. – 2003. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 97/98)


  1998, V.33 N 1
118177
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1264 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 4. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
118178
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1267. – 2004. – (Prace historyczne ; z. 131)


  1998, V.33 N 1
118179
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1268. – 2004. – (Opuscula musealia ; z. 13)


  1998, V.33 N 1
118180
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1825-5
N 1270 : Metadane. Sposob na uporzadkowanie Internetu. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 6(8))
118181
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1271. – 2004. – (Studia religiologica ; N 37)


  1998, V.33 N 1
118182
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1874-3. – ISSN 1230-7025
N 1272 : Czlowiek i komputer: Dialogowy model wyszukiwania informacji. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 7(9))
118183
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1927-8. – ISSN 1230-7025
N 1274. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 10)
118184
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1275 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 5. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
118185
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4378
N 1273. – 2005. – (Prace jezykoznawcze ; Z.122)
118186
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2002-0. – ISSN 0083-4351
1274. – 2005. – (Prace historyczne ; z. 132)
118187
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1276 : Benchmarking w doskonaleniu serwisow WWW bibliotek akademickich /R. Sapa. – 2005. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 11)
118188
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1277. – 2005. – (Opuscula musealia ; z. 14)
118189
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2094-2
N 1280 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 6. – 2005. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 8)
118190
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1281 : Opis dokumentow elektronicznych: Teoretyczny model i mozliwosci jego aplikacji /M.Nahotko. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 12)
118191
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1282 : Informacyjny kontekst komunikacji literackiej /A. Korycinska-Huras. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 13)
118192
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1283 : Mit w badaniach religioznawcow. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 38)
118193
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2140-X. – ISSN 0083-4351
1284. – 2006. – (Prace historyczne ; z. 133)
118194
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1286. – 2006. – (Opuscula musealia ; z. 15)
118195
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2255-4. – ISSN 1896-8201
N 1288 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 7. – 2006. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 9)
118196
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1289 : Chrzescijanstwo antyczne. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 39)
118197
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1287 : Nakladem wlasnym...: Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej /A. Gruca. – 2007. – + 1 CD-ROM. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 14)
118198
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1291. – 2007. – (Prace historyczne ; z. 134)
118199
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2445-4. – ISSN 1896-8201
N 1293. – 2007. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 10 ; t. 8 : Zarzadzanie w kulturze)
118200
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1297 : Problemy religijne Europy nowozytnej i wspolczesnej / pod. red. J. Drabiny. – 2007. – (Studia religiologica ; zeszyt 40)
118201
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1294 : Nowe formy komunikacji spolecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / M. Krakowska. – 2008. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 16)
118202
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1296. – 2008. – (Prace historyczne ; z. 135)
118203
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1300. – 2008. – (Opuscula musealia ; z. 16)
118204
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2639-7. – ISSN 1896-8201
N 1301. – 2008. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 11 ; t. 9 : Zarzadzanie w kulturze)
118205
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1302 : Z religijnych zagadnien sredniowiecza / Pod red. Jana Drabiny. – 2008. – (Studia religiologica ; Zeszyt 41)
118206
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1304. – 2009. – (Prace historyczne ; z. 136)
118207
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1305. – 2009. – (Opuscula musealia ; z. 17)
118208
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1306 : Metodologia badan obszaru posredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji / R. Sapa. – 2009. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 17)
118209
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2883-4. – ISSN 1896-8201
N 1307. – 2009. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 12 ; t. 10 : Zarzadzanie w kulturze)
118210
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-2926-8. – ISSN 1230-7025
N 1308 : Informacja naukowa w Polsce na przelomie XX i XXI wiekui / M. Janiak. – 2010. – + 1 CD. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; z. 18)
118211
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-2986-2. – ISSN 0137-2432
N 1310 : Rytualy w wybranych religiach i wyznaniach od starozytnosci do wspolczesnosci / pod red. Jana Drabiny. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 42)
118212
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1312. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 137)
118213
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1313. – 2010. – (Opuscula musealia ; z. 18)
118214
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3084-4. – ISSN 1896-8201
N 1314. – 2010. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 13 ; t. 11 : Zarzadzanie w kulturze)
118215
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3199-5. – ISSN 0137-2432
N 1317 : Orbis christianus / pod red. Elzbiety Przybyl-Sadowskiej i Darii Szymanskiej-Kuty. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 43)
118216
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1318. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 138)
118217
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3252-7. – ISSN 1896-8201
N 1319. – 2011. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 14 ; t. 12 : Zarzadzanie w kulturze)
118218
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1321. – 2011. – (Studia religiologica ; z. 44)
118219
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1320. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 19)
118220
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3416-3. – ISSN 0083-4351
1323. – 2012. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne". – (Prace historyczne ; [z.] 139)
118221
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3435-4. – ISSN 1896-8201
N 1324. – 2012. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 15 ; Nr. 13 : Zarzadzanie w kulturze)
118222
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1325. – 2012. – (Studia religiologica ; z. 45)
118223
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3587-0. – ISSN 0239-9989
1331. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 20)
118224
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3634-1. – ISSN 0083-4351
140, z. 2. – 2013
118225
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3651-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 3. – 2013
118226
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3664-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 4. – 2013
118227
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
N 1333. – 2013. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica". – (Studia religiologica ; z. 46)
118228
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1334. – 2013. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 14)
118229
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3863-5. – ISSN 0239-9989
1341. – 2013. – (Opuscula musealia ; z. 21)
118230
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1337. – 2014. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 15)
118231
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3864-2. – ISSN 0239-9989
1342. – 2014. – (Opuscula musealia ; z. 22)
118232
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3550-4. – ISSN 0083-4351
140, z. 1 : Rok 1812 studia z dziejow polityczno-militarnych / pod red. M. Baczkowskiego, K. Kuras. – 2013. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118233
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3772-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 1. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118234
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3841-3. – ISSN 0083-4351
141, z. 2 : Unia horodelska 1413. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118235
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3826-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 3. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118236
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3880-2. – ISSN 0083-4351
141, z. 4 : Stres pola bitwy od starozytnosci do dzis. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118237
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3940-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 1. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118238
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3947-2. – ISSN 0083-4351
142, z. 2 : Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i wspolczesnosc. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118239
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4041-6. – ISSN 0083-4351
142, z. 3. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118240
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4042-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 4 : Polska - Francja - Europa w XX wieku. Szkice z dziejow Polski, Francji i stosunkow polsko-francuskich. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
118241
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 4. – 2014. – Попередні номери див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер. "Studia religiologica"
118242
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 1. – 2014
118243
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 3. – 2014
118244
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 2. – 2014
118245
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 1. – 2015
118246
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 2. – 2015
118247
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 3. – 2015
118248
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 4. – 2015
118249
  Just G. Zeuge in eigener Sache : Die funfziger Jahre / G. Just; Mit einem Geleitwort von Christoph Hein. – Berlin : Buchverlag der Modern, 1990. – 211 S. – ISBN 3-371-00301-9
118250
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1963. – 296с.
118251
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1965. – 144с.
118252
  Roman Jozsef Zeusz / Roman Jozsef. – Budapest, 1966. – 444с.
118253
  Lovecraft H.P. Zew Cthulhu / Howard Phillips Lovecraft; Tlum. R.Grzybowska; Wybor i slowо wstepne M.Wydmuch. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 312 s. – ISBN 83-07-00774-7
118254
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1998, V.33 N 1
118255
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1997. N 1/2
118256
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4378


  1997. N 1/2
118257
  Krzeminski Wl. Zgas papierosa, Jack. / Wl. Krzeminski. – Warszawa, 1965. – 210с.
118258
  Geissler Christian Zglaszam interpelacje / Geissler Christian; Przelozyl A.Sylwester. – Warszawa : PAX, 1961. – 278s.
118259
  Gulian Edith. Zgomotul si activitatea umana / Edith. Gulian. – Bucuresti, 1971. – 203с.
118260
  Tiendriakow Wlodzimierz Zgon / Tiendriakow Wlodzimierz; Przel. J.Dziarnowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 264s.
118261
  Staff Ludwik Maria Zgrzebna kantyczka / Staff Ludwik Maria. – Warszawa, 1977. – 102с.
118262
  Machala Drahoslav Zhavraneni bratia / Machala Drahoslav. – Bratislava, 1975. – 143с.
118263
  Dzvonik Emil Zhoreniska / Dzvonik Emil. – Bratislava, 1976. – 475с.
118264
  Krupin Wlodzimierz Ziarna / Krupin Wlodzimierz; Przeloz. z ros. W.Bienkowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1979. – 352 s.
118265
  Teitelboim V. Ziarno na piasku / Volodia Teitelboim; Przelozyl L. Katra. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 440 s.
118266
  Golebiowski Stefan (Jan Smutek) Ziarno zycia. / Golebiowski Stefan (Jan Smutek). – Warszawa, 1960. – 170с.
118267
  Karinthy Ferenc Zidarii Roman. / Karinthy Ferenc. – Bucuresti, 1952. – 190с.
118268
  Kuzelova M. Zidovska kultura v Polsku po roce 1945: Obnova neobnovitelneho // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 11-32. – (Studia territorialia ; 13, с. 4 (за 2013)). – ISSN 1213-4449
118269
  Jakowlew A. Ziel des Lebens / A. Jakowlew. – Moscau : Verlag Progress, 1976. – 671 с.
118270
  Wankowicz M. Ziele na kraterze / Melchior Wankowicz. – 6-e wyd. – Warszawa : PAX, 1968. – 407s.
118271
  Lisowski Henryk Zielen Warszawy / Lisowski Henryk. – Warszawa, 1956. – 239с.
118272
  Mallea Eduardo Zielen wszelka zginie / Mallea Eduardo; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 149s.
118273
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1958. – 308с.
118274
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1959. – 308с.
118275
   Zielona czapla : Opowiadania 1969. – Warszawa : PIW, 1971. – 402s.
118276
  Solomowicz-Olbrychska Klementyna Zielona dziewczyna / Solomowicz-Olbrychska Klementyna. – Warszawa, 1974. – 235с.
118277
  Kubacki Jerzy Zielona Gora. / Kubacki Jerzy. – Poznan, 1979. – 30с.
118278
  Rudnicka Halina Zielona rakieta / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1962. – 400с.
118279
  Rudnicka H. Zielona rakieta / H. Rudnicka. – Warszawa, 1973. – 397с.
118280
  Rozewicz Tadeusz Zielona roza. Kartoteka / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 116с.
118281
  Karkoszka Piotr Zielona rzeka. / Karkoszka Piotr. – Olstyn, 1982. – 111с.
118282
  Sadzewicz Marek Zielona struga / Sadzewicz Marek. – Warszawa, 1964. – 248с.
118283
  Baumgardten Aleksander Zielone czasy / Baumgardten Aleksander. – Katowice, 1960. – 204с.
118284
  Koprowski Jan Zielone drzewa / Koprowski Jan. – Lodz, 1978. – 213с.
118285
  Boguszewska Helena Zielone lato 1934 / Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy. – Warszawa, 1959. – 280с.
118286
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1962. – 392 s.
118287
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1964. – 394s.
118288
  Maufrais R. Zielone pieklo w Gujanie / Raymond Maufrais; Przel. Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1966. – 173 s.
118289
  Bartnikowski Bogdan Zielone skrzydla / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1976. – 184с.
118290
  Bartynski Andrzej Zielone wzgorza / Bartynski Andrzej. – Wroclaw, 1960. – 68с.
118291
  Rusinek Michal Zielone zloto. Kartki z podrozy / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 240с.
118292
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. - Tanczacy jastrzab. / Kawalec Julian. – Krakow, 1977. – 263с.
118293
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1962. – 154с.
118294
  Klosowski Jozef Nikodem Ziemia bez skarg. / Klosowski Jozef Nikodem. – Warszawa, 1956. – 400с.
118295
   Ziemia Czestochowska. – Czestochowa : Czestochowskie towarzystwo naukowe. – ISBN 83-7098-702-8
Tom 27 : Szkice i materialy dotyczace ziem powiatu czestochowkiego. – 2000. – 306s.
118296
  Hewitt R. Ziemia drzy / R. Hewitt; Przel. M.Skibniewska. – Warszawa : Iskry, 1964. – 244s.
118297
  Gojawiczynska Pola Ziemia Elzbiety. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1957. – 276с.
118298
  Strumph-Wojtkiewicz Ziemia i gwiazdy. Powiesc z roku 1863 / Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa, 1961. – 244с.
118299
  Hellwald Fryderyk Ziemia i jej mieszkancy. / Hellwald Fryderyk. – Warszawa
3. – 1877. – 184с.
118300
  Segal Kalman Ziemia jest dla wszystkich / Segal Kalman. – Warszawa, 1956. – 194с.
118301
  Mnichowski Przemyslaw Ziemia Lubuska oskarza / Mnichowski Przemyslaw. – Warszawa, 1978. – 111с.
118302
  Rusinek Michal Ziemia miodem plynaca / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 302с.
118303
  Gassowski Jerzy Ziemia mowi o Piastach. / Gassowski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 212с.
118304
  Balinska-Wuttke Krystyna Ziemia na ktorej zyjemy / Balinska-Wuttke Krystyna. – Warszawa, 1967. – 136с.
118305
  Reymont Wl. Ziemia obiecana / Wl. Reymont. – Krakow
1. – 308с.
118306
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
1. – 1983. – 321с.
118307
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
2. – 1983. – 300с.
118308
  Gardawski Aleksander. Ziemia odslania tajemnice. / Aleksander. Gardawski. – Warszawa, 1974. – 80с.
118309
  Sobiesiak Jozef Ziemia plonie / Sobiesiak Jozef, Jegorow Ryszard. – Warszawa, 1961. – 324с.
118310
  Staszkiewicz Jerzy Ziemia Sadecka / Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 179с.
118311
  Caldwell Erskine Ziemia tragiczna / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1982. – 261с.
118312
  Winawer Bruno Ziemia w Malignie : Felietony / Winawer Bruno. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 395 s.
118313
  Zielonka Zbigniew Ziemia wschodzaca / Zielonka Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1973. – 927 s.
118314
  Konopinski Stefan Ziemia z wyboru / Konopinski Stefan. – Poznan, 1975. – 163с.
118315
  Amado Jorge Ziemia zlotych plodow : Powiesc / Amado Jorge; Przelozyl a z jezyka port. J.Wrzoskowa. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 436s. – (Klub dobrej ksiazki)
118316
   Ziemia Сzestochowska. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – ISBN 83-7090-522-X
Tom 28 : Pod red. M.Antoniewicza. – 2001. – 171s.
118317
  Brzoza Jan Ziemia. / Brzoza Jan. – Wyd. 2. popr. – Katowice, 1963. – 276с.
118318
  Stenz Edward Ziemia. Fizyka wnetrza ziemi morz i atmosfery / Stenz Edward. – Warszawa, 1956. – 392с.
118319
  Kozmian Kajetan Ziemianstwo polskie : Rekopismienna wersja poematu w pieciu piesniach / Kozmian Kajetan; Tekst.odnal, oprac.,uwag.wstep.oraz kom.hist.opatrz. P. Zbikowski. /Skolacjon. tekst.objas.rzecz.filol.,hist.M.Nalepa. – Krakow : Collegium Columbinum, 2000. – 411s. – (Biblioteka tradycji literackich ; nr.37)
118320
  Galdynski Olgierd Ziemie wojewodstwa Bydgoskiego przed tysiacem lat / Galdynski Olgierd. – Warszawa, 1962. – 30с.
118321
  Kubicki Kazimierz Ziemniaki wczesne / Kubicki Kazimierz, Roztropowicz Stanislawa. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 102s.
118322
  Drechsler Helmut Zigeuner, Stiere und Flamingos. Die Camargue / Drechsler Helmut. – Lpz.-Jena, 1957. – 104с.
118323
  Fuchs Gunter Bruno Zigeunertrommel / Fuchs Gunter Bruno. – Halle. – 48с.
118324
  Husak Stepan Zijeme s kvetinou / Husak Stepan, Haager Jiri. – Praha : Academia Ved, 1977. – 179s.
118325
  Sjomuskin Tichon Zil jsem na Cukotce / Sjomuskin Tichon. – Praha, 1954. – 420с.
118326
  Simonov C.M. Zile si nopti / C.M. Simonov. – Ed. a 2-a. – Bucuresti, 1953. – 328с.
118327
  Gregor Miro Zilina / Gregor Miro. – Martin, 1976. – 157с.
118328
  Jansson Tove Zima Muminkow / Jansson Tove; Szuch-Wyszomirska I. – Warszawa, 1975. – 182с.
118329
  Gafita G. Zima to inny kraj / Gabriel Gafita; Przel. z jez. rum. J.Plecinski. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 362 s. – ISBN 83-07-01044-6
118330
  Fizi Milan Zima u Slici. / Fizi Milan. – Zagreb, 1957. – 48с.
118331
  Flex Hilde Zimmer acht / Flex Hilde. – Berlin, 1976. – 127с.
118332
  Grandi N. Zimmer frei Neu : Deutsch im Hotel : Arbeitsbuch / Nicoletta Grandi unter Mitwirkung von Christiane Lemcke (Aussprache). – Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2004. – 77 p. – Copyright : 2000. – ISBN 3-368-49413-0
118333
  Grunert C. Zimmerblumen / C. Grunert. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 495S.
118334
  Holm H. Zimmerpflanzen / H. Holm. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1958. – 242S.
118335
  Miessner E. Zimmerpflanzen 1 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 211S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
118336
  Miessner E. Zimmerpflanzen 2 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 206S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
118337
  Kuhle G. Zimmerpflanzen ohne Erde / G. Kuhle. – Auf. 4. – Radebeul : Neumann Verlag, 1972. – 136S. : Bildideen und Zeichnungen von Preusse Hans
118338
  Desnica Vladan Zimove letnisko. / Desnica Vladan. – Warszawa, 1963. – 238с.
118339
  Kozniewski Kazimierz Zimowe kwiaty / Kozniewski Kazimierz. – Warszawa, 1959. – 440с.
118340
  Katajew Walentin Zimowy wiatr / Katajew Walentin; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1968. – 242 s.
118341
  Strnadel Josef Zimozeleni: Vybor z lyrickych proz / Strnadel Josef. – Praha, 1982. – 310с.
118342
  Desnica Vl. Zimsko ljetovanje pripovijesti. / Vl. Desnica. – Zagreb, 1968. – 375с.
118343
  Desnica Vladan Zimsko ljetovanje. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1974. – 343с.
118344
  Ispirescu Petre Zina zinelor. Basme, legende, snoave / Ispirescu Petre. – Bucuresti, 1986. – 450с.
118345
  Bogutska K.I. Zinc and zinc nanoparticles: biological role and application in biomedicine / K.I. Bogutska, Yu.P. Sklyarov, Yu.I. Prylutskyy // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – Р. 9-16


  Due to nanodimension of functional components of living cells, the application of nanotechnologies in biomedical purposes is an important problem for today. One of the most promising directions is to use zinc nanoparticles for molecular diagnostics, ...
118346
  Krasnodebski Jan Pawel Ziolka dla Idioty. / Krasnodebski Jan Pawel. – Wroclaw, 1975. – 191с.
118347
  Muszynski J. Ziololecznictwo i leki roslinne (Fitoterapia) / J. Muszynski. – 6-e. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1958. – 212s.
118348
  Baranowicz Jan Ziolowe slowa / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1977. – 237с.
118349
  Berenstein L. Zionism - a form of racism / L. Berenstein. – Kiev, 1978. – 69с.
118350
   Zionism - enemy of peace and social progress : a miscellany of papers under the general editorship of Lionel Dadiani. – Moscow : Progress Publishers, 1981. – 160 p.
118351
  Tucholsky Kurt Zirkus des Lebens. Gedichte / Tucholsky Kurt. – Berlin-Weimar, 1976. – 166с.
118352
  Strittmatter Erwin Zirkus wind / Strittmatter Erwin. – Leipzig, 1982. – 66с.
118353
  Marek Jiri Zit mezi lidmi / Marek Jiri. – Praha, 1961. – 136с.
118354
  Eichelberger Ursula Zitatenlexikon / Eichelberger Ursula. – Leipzig, 1984. – 920с.
118355
  Kempe L. Zittauer Gebirge. / L. Kempe, Rossing-Winkler. – Leipzig, 1972. – 176с.
118356
  Fryd Norbert Ziva socha / Fryd Norbert. – Praha, 1961. – 158с.
118357
  Kozevnikov Alexej Ziva voda / Kozevnikov Alexej. – Praha : Svetsovetu, 1954. – 419 с.
118358
  Smolik Zivalski svet / Smolik, Hans-Wilhelm. – Ljubljana : Drzavna Zalozba Slovenije, 1967. – 769S.
118359
  Popovic Vojin Zivcane i hemiske komande naseg organizma / Popovic Vojin; Radnicki Univerzitet. – Beograd : Izdavacko preduzece "RAD", 1957. – 29S. – (Biologija)
118360
  Minac Vladimir Zivi a mrtvi / Minac Vladimir. – Praha, 1960. – 292с.
118361
  Reinowski Werner Zivilcourage / Reinowski Werner. – Halle, 1969. – 432с.
118362
  Stankovic Sinisa Zivo bice i sredina / Stankovic Sinisa. – Beograd : Izdavacko Preduzece "RAD", 1967. – 44с.
118363
  Paligoric Ljubomir Zivojin Zujovic / Paligoric Ljubomir. – Beograd, 1960. – 84с.
118364
  Parenicka Pavol Zivot a dielo Petra Kellnera-Zaboja Hostinskeho / Parenicka Pavol. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 148s. – ISBN 80-7090-461-5
118365
  Rozsivalova Eva Zivot a dilo J.E. Purkyne / Rozsivalova Eva. – Praha : Ceskoslovenske Akademie VED, 1956. – 144s.
118366
  Capek Karel Zivot a dilo skladatele Foltyna / Capek Karel. – Praha, 1960. – 118с.
118367
  Ocadlik Mirko Zivot a dilo Zdenka Fibicha / Ocadlik Mirko. – Praha, 1950. – 84с.
118368
  Polan Bohumil Zivot a slovo: Literarni studie, medailony, nacrty, glosy / Polan Bohumil. – Praha, 1964. – 270с.
118369
  Kaplicky Vaclav Zivot alchymistuv. / Kaplicky Vaclav. – Praha, 1980. – 228с.
118370
  Mejlach Boris Zivot Alexandra Puskina / Mejlach Boris. – Bratislava, 1978. – 269с.
118371
  Brtan Rudo Zivot basnika Janka Krala. / Brtan Rudo. – Martin, 1972. – 191с.
118372
  Svantner Frantisek Zivot bez konca / Svantner Frantisek. – Bratislava, 1956. – 710с.
118373
  Novotny Miloslav Zivot Bozeny Nemcove. Dopisy a do kumenty. IV. Dve leta persekuce (1853-1854) / Novotny Miloslav. – Praha
4. – 1956. – 368с.
118374
  Obradovic Dositej Zivot i prikljucenija / Obradovic Dositej. – Beograd, 1969. – 195с.
118375
  Kratochvil Milos Zivot Jana Amose. / Kratochvil Milos. – Praha, 1988. – 269с.
118376
  Carrington R. Zivot mori a oceanu / R. Carrington. – Praha : Orbis, 1975. – 178s. : 22 barevnych a 29 cernobilych forografii na priloze
118377
  Alexy Janco Zivot nie je majales. / Alexy Janco. – Bratislava, 1956. – 336с.
118378
  Machon Jan Zivot pro zive / Machon Jan. – Havlickov Brod, 1959. – 198с.
118379
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1952. – 431с.
118380
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 360с.
118381
  Avvakum Zivot protopopa Avvakuma jim samym sepsany, a jina jeho dila. / Avvakum, protopop.; B. Ilek. – Praha, 1975. – 223с.
118382
  Fucikova Gusta Zivot s Juliem Fucikem / Fucikova Gusta. – Praha, 1971. – 439с.
118383
  Crislerova Lois Zivot s vlky / Crislerova Lois. – Praha : Edice Cesty Orbis, 1976. – 275S.
118384
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 223 с. – ISBN 80-7090-442-9
118385
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 202, [3] с. – ISBN 80-7090-442-9
118386
  Perruchot H. Zivot Toulouse - Lautreca / H. Perruchot. – Praha : Obelisk, 1969. – 267s.
118387
  Korner Vladimir Zivot za podpis / Korner Vladimir. – Praha, 1989. – 159с.
118388
  Brehm Zivot zvierat. / Brehm. – V. 4. zvazkoch. – Bratislava, 1971. – 511с.
118389
  Kukucin Martin Zivot. / Kukucin Martin. – Martin, 1952. – 274с.
118390
  Novy Lubomir Zivotni draha jako sociologicky problem / Novy Lubomir. – Brno, 1989. – 150с.
118391
  Serdar V. Zivotni kamen / V. Serdar. – Zagreb. – 126с.
118392
  Moldan B. Zivotni prostredi ocima prirodovedce : Clovek v biosfere / B. Moldan, J. Jenik, J. Zyka. – 2he preprac. a dop. vyd. – Praha : Academia, 1989. – 163s.
118393
  Gorkij Maxim Zivotopisna prilogie / Gorkij Maxim. – Praha, 1968. – 644 с.
118394
  Kluge A. Zivotopisy. / A. Kluge. – Praha, 1969. – 196с.
118395
  Gluckselig Josef Zivy kontraband. / Gluckselig Josef. – Plzen, 1985. – 189с.
118396
  Siktanc Karel Zizen. Verse z let 1958-1959 / Siktanc Karel. – Praha, 1959. – 92с.
118397
  Tazky L. Zjaveni Sabiny / Ladislav Tazky; Doslov P.Stevcek; Il. J.Balaz. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 320, [4] s. : il. – (Edicia kniznica Matice slovenskej ; Zv. 2). – ISBN 80-7090-431-3
118398
   Zjawiska Powierzchniowe Zachodzace w Glebach : Praca zbiorewa. – Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk : Polska Akademia Nauk, 1973. – 232s.
118399
   Zjawiska relaksacji molekularntj // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 368 s.: il. – ISSN 0239-6661
118400
  Blombergova M. Zjazdy slowianskich archeologow w Kijowe // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – S. 140-143. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюється участь поляків у археологічних з"їздах, які відбувалися в Києві у ХІХ - на початку ХХ ст. Clarified the participation of Polish in archeological meetings which took place in Kyiv in XIX - the start of XX.
118401
   Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kosciola. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 306s. – ISBN 83-7072-170-2
118402
  Russell Bertrand Zkoumani o smyslu a pravdivosti / Russell Bertrand. – Praha, 1975. – 378с.
118403
  Patolicev N.S. Zkouska zralosti / N.S. Patolicev. – Praha, 1978. – 341с.
118404
  Kos Zdenek Zkratky, znacky, akronymy / Kos Zdenek. – Praha, 1983. – 289с.
118405
  Kolar Zdenek Zkusenosti zaku ve vyucovani / Kolar Zdenek. – Praha, 1972. – 183с.
118406
  Wojcik Zygmunt Zla milosc / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : LSW, 1978. – 216 s.
118407
  Chamiec Jadwiga Zlamana szpada. Powiesc historyczna. "Zelaznych wrot" czesc 3 / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
3. – 1960. – 296с.
118408
  Plicka Karol Zlata brana. Slovenske deti vo svojich tradicnych hrach / Plicka Karol. – Bratislava, 1964. – 168с.
118409
  Fiker Eduard Zlata ctyrka. / Fiker Eduard. – Praha, 1955. – 184с.
118410
  Gaspar Tido Zlata fantazia. / Gaspar Tido. – Bratislava, 1969. – 391с.
118411
  Herrmann Klaus Zlata maska / Herrmann Klaus. – Praha, 1984. – 342с.
118412
  Dolezal J. Zlata Praha / J. Dolezal, I. Dolezal. – Praha, 1971. – 180с.
118413
  Senoa August Zlatarovo zlato / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 311с.
118414
  Rjaboklac Ivan Zlate klasy / Rjaboklac Ivan. – Bratislava, 1952. – 148с.
118415
  Styblova Valja Zlate rybky / Styblova Valja. – Praha, 1988. – 279с.
118416
  Branislav Frantisek Zlaty dest. / Branislav Frantisek. – Praha, 1955. – 36с.
118417
  Herfurt Ivan Zlaty fond svetove kinematografie: 100 filmu vybranych anketou UNESCO / Herfurt Ivan. – Praha, 1986. – 317с.
118418
  Krupauer Vladimir Zlaty rak / Krupauer Vladimir : Nakladatelstvi Ceske Budejovice, 1968. – 109S.
118419
  Snajder Bohuslav Zlaty trguhelnik / Snajder Bohuslav. – Praha, 1984. – 251с.
118420
  Gladkov Fjodor Zle casy. / Gladkov Fjodor. – Praha, 1956. – 336с.
118421
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788
118422
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788


  Громадський транспорт м. Злін у порівнянні з іншими містами аналогічного розміру в Чехії.
118423
  Christie Agata Zlo czai sie wszedzie / Christie Agata. – Warszawa, 1971. – 240с.
118424
  Dostojevskij F.M. Zlocin a trest / F.M. Dostojevskij. – Bratislava, 1981. – 551с.
118425
  Fedosejev Grigorij Zloduch. / Fedosejev Grigorij. – Praha, 1969. – 231с.
118426
  Leonow Leonid Zlodziej / Leonow Leonid; Przelozyl S.Lesniewski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 496 s.
118427
  Kuderikova Marie Zlomky zivota. Listy z vezeni. / Kuderikova Marie. – Praha, 1962. – 184с.
118428
  Domino Zbigniew Zlota pajeczyna / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 317с.
118429
  Grabowicz Jozef Zlota trumna / Grabowicz Jozef. – Wraszawa, 1962. – 144с.
118430
  Domaranczyk Zbignew Zlota wanna szejka i inne naftstories / Domaranczyk Zbignew. – Warszawa : Horyzonty, 1975. – 262s.
118431
  Domaranczyk Zbigniew Zlota wanna szejka, i inne naftstories / Domaranczyk Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 262с.
118432
  Zylinska Jadwiga Zlota wlocznia / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 315 s.
118433
  Babinicz Waldemar Zlota woda. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1961. – 246с.
118434
  Kossak Zofia Zlota wolnosc / Kossak Zofia. – Warszawa
1-2. – 1957. – 524с.
118435
  Welty Eudora Zlote jablka / Welty Eudora. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 493 s.
118436
  Paukszta Eugeniusz Zlote korony ksiecia Dardanow / Paukszta Eugeniusz. – Katowice, 1972. – 295с.
118437
  Ziemski Krystyn Zlote macki / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 231 s.
118438
  Gorywoda Anzelm Zlote wesele / Gorywoda Anzelm. – Katowice, 1978. – 185с.
118439
  Szklarska Krystyna Zloto gor Czarnych : Trylogia indianska / Szklarska Krystyna, Szklarski Alfred. – Katowice : Slask. – ISBN 83-216-0289-4
Tom 3 : Ostatnia walka dakotow. – 1980. – 352 s.
118440
  Ady Endre Zloto i krew. Wybor, poslowie i przypisy / Ady Endre. – Krakow. – 217с.
118441
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Zloto nie zloto / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Warszawa, 1979. – 460с.
118442
  Urban Jerzy Zlotook / Urban Jerzy. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1978. – 237 s.
118443
  Przewlocka Irena Zloty Jack / Przewlocka Irena. – Gdunia, 1959. – 384с.
118444
  Andzejewski Jerzy Zloty lis. Kukulka. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 164с.
118445
  Yackta-Oya Zloty potok / Yackta-Oya. – Szczecin : Glob, 1988. – 419s. – ISBN 83-7007-169-4
118446
  Wrobel Zdziskaw Zloty ptak / Wrobel Zdziskaw. – Olsztyn : Pojezierze, 1979. – 161 s.
118447
  Piotrowski Mieczyslaw Zloty robak / Piotrowski Mieczyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 8624s. – ISBN 83-07-00708-9
118448
  Terlecki Wladyslaw Zloty wawoz / Terlecki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 310с.
118449
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1973. – 372с.
118450
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1977. – 372с.
118451
  Blicharski Michal Zlozenia imienne w jezyku rosyjskim i polskim / Blicharski Michal. – Warszawa, Worclaw, 1977. – 169с.
118452
  Kurzowa Zofia Zlozenia imienne we wspolczesnym jezyku polskim / Zofia Kurzowa. – Warszawa ; Krakow : PWN, 1976. – 129 s.
118453
  Szmidt Andrzej Zlozenie broni / Szmidt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 121с.
118454
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa, 1957. – 678 s.
118455
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 1. – 1957. – 637 s.
118456
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 2. – 1957. – 454 s.
118457
  Kordas K. Zmaganie / K. Kordas. – Warszawa, 1972. – 152с.
118458
  Szczawiej Jan Zmaganie dnia z noca / Szczawiej Jan. – Warszawa, 1976. – 207с.
118459
   Zmeczenie i mechanika pekania : Materialy 18 sympozjum nt. Zmieczenie materialow i konstrukcji. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 550s. : il. – ISBN 83-87274-67-4
118460
  Cmelinsky Bohumir Zmeny v ekonomickem a sicialnim postaveni delnicke tridy na zapade po druhe svetove valce. / Cmelinsky Bohumir. – Praha, 1975. – 191с.
118461
  Blonski Jan Zmiana warty / Blonski Jan. – Warszawa, 1961. – 166с.
118462
  Sokolowski Eugeniusz Zmiany cisnienia atmosferycznego i grawitacji / Sokolowski Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 135S.
118463
  Wolanski N. Zmieniajacy sie czlowiek / N. Wolanski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 568s.
118464
  Jones David Zmiennosc i przystosowanie roslin / Jones David, Wilkins Denis. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1977. – 210s.
118465
  Gugnacka-Fiedor Wanda Zmiennosc morfologiczna i chemiczna europejskich gatunkow rodzaju Vaccinium L. / Gugnacka-Fiedor Wanda. – Torun, 1994. – 146 с.
118466
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward; przeloz. S.Krynski. – Warszawa
T. 1. – 1975. – 410 p. : il.
118467
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward. – Warszawa : PIW
T. 2. – 1975. – 505 с. : il.
118468
  Baran L. Zmierzch Czarnego Cesarza / Leszek Baran. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1984. – 129s. – (Konflikty). – ISBN 83-03-00430-1
118469
  Odojewski Wlodzimierz Zmierzch swiata / Odojewski Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 250s.
118470
  Tolstoj Aleksy Zmija / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1977. – 87с.
118471
  Bazin Herve Zmija w garsci / Bazin Herve; Przel.K.Byczewska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 261s.
118472
  Bernard J.A. Zmije zlote i inne / J.A. Bernard. – Warszawa, 1972. – 175с.
118473
  Zegadlowicz Emil Zmory : Kronika z zamierzchlej przeszlosci / Zegadlowicz Emil. – Krakow; Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1984. – 400s. – ISBN 83-08-00901-8
118474
   Zmowa : 4 rozbior Polski. – Warszawa : ALFA, 1990. – 208 s. : il. – ISBN 83-7001-338-4
118475
  Kreiner J. Zmysly / J. Kreiner. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 208s.
118476
  Berger W.A. Zmysly / Wieslaw Adam Berger. – Katowice : Slask, 1981. – 115s. – ISBN 83-216-0202-9
118477
  Dolega-Mostowicz Tadeusz Znachor / Dolega-Mostowicz Tadeusz. – Lodz, 1956. – 296с.
118478
  Mucha-Leszko Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty reserwowej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 151-159. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 1). – ISSN 0459-9586
118479
  Wilsz Jolanta Znaczenie nieksztaltowalnych cech osobowosci czlowieka w procesie ksztalcenia przedzawodowego / Wilsz Jolanta; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1996. – 374s. – ISBN 83-7098-083-5
118480
  Minczanowska A. Znaczenie praktyk pedagogicznych w ksztaltowaniu warsztatu zawodowego przyszlychnauczycieli - doniesienie z badan / A. Minczanowska, Hruzd-Matuszczyk // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 158-163. – ISSN 2226-3012


  Предметом дослідження даної статті є навчання студентів педагогіки з особливим врахуванням значення педагогічних практик у підготовці до професійної діяльності. Стаття складається з декількох частин. У першій частині ми характеризуємо роль педагогічних ...
118481
  Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan / Borchardt Karol Olgierd. – Gdynia, 1961. – 350с.
118482
  Krzemien Teresa Znajomi nieznajomi. / Krzemien Teresa. – Warszawa, 1977. – 315с.
118483
  Highsmith Patricia Znajomi z pociagu / Highsmith Patricia; Przel.A.Bronaczowa. – Warszawa : Iskry, 1978. – 336s.
118484
   Znak : Miesiecznik. – Krakow, 1998. – ISSN 0044488X


  1997. N 1/2
118485
  Prajs Julia Znak "H" / Prajs Julia. – Warszawa, 1962. – 124с.
118486
  Doyle Artur Conan Znak czterech / Doyle Artur Conan; Przelozyla K.Jurasz-Dambska. – Warszawa : Iskry, 1957. – 174s. – (Klub srebrnego klucza)
118487
  Jankowski Stanislaw Znak jastrzebca / Jankowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 318с.
118488
  Piechowski Jerzy Znak salamandry / Piechowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 351с.
118489
  Mallet-Joris Francoise Znaki / Mallet-Joris Francoise; Przelozyla .Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 347s.
118490
  Rerich Nikolai Znaki / Rerich Nikolai. – Lodz, 1983. – 135с.
118491
  Dunarowski Wladyslaw Znaki na sosnach i inne opowiadania / Dunarowski Wladyslaw. – Poznan, 1959. – 228с.
118492
  Paukszta Eugeniusz Znaki ogniste / Paukszta Eugeniusz. – Wyd. 2. – Katowice, 1965. – 536с.
118493
  Kotula Franciszek Znaki przeszlosci / Kotula Franciszek. – Warszawa, 1976. – 514с.
118494
  Czaja D. Znaki szczegolne : antropologia jako cwiczenie duchowe / Dariusz Czaja. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 420, [1] s. – Bibliogr. w notach. – (Anthropos / red. Czeslaw Robotycki). – ISBN 978-83-233-3595-5
118495
  Fornalczyk Feliks Znaki zycia / Fornalczyk Feliks. – Poznan, 1961. – 204с.
118496
  Andric Ivo Znakovi pored puta. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 577с.
118497
  Pribyl Alois Znaky a peceete stredoceskych mest / Pribyl Alois, Liska Karel. – Praha, 1975. – 210с.
118498
  Zablocki J. Znalezienie zapasow Lithospermum w dwu stanowiskach kultury Malopolskiej / J. Zablocki, J. Zurowski. – Krakow : Umiejetnosci
1. : Slimaki. – 1932. – 29 s.
118499
  Bochenski Tadeusz Znam tylko Twoje listy / Bochenski Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 166с.
118500
  Bykau Vasil Znameni zla. / Bykau Vasil. – Praha, 1987. – 260с.
118501
  Pribsky Vladimir Znamost z eliskou / Pribsky Vladimir. – Praha, 1963. – 132с.
118502
  Bocek J. Znate je z platna / J. Bocek. – Praha, 1959. – 186с.
118503
  Taufer Jiri Znelec. (Cyklus padesati znelek) / Taufer Jiri. – Praha, 1961. – 62с.
118504
  Hanus Miroslav Znepokojivi hoste. / Hanus Miroslav. – Praha, 1982. – 226с.
118505
  Malewska Hanna Zniwo na sierpie / Malewska Hanna. – Warszawa, 1956. – 358с.
118506
  Uminski W. Znojny chleb / Wladyslaw Uminski. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1954. – 300 s.
118507
  Honzik Karel Znovuzrizeni raje / Honzik Karel. – Praha, 1961. – 316с.
118508
  Narbutt J. Znowu zakwitnie listopad. / J. Narbutt. – Krakow, 1972. – 173с.
118509
  Przymanowski Janusz Znuzony / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1974. – 198с.
118510
  Mraz Andrzej Zo slowenskej literarnej minulosti. / Mraz Andrzej. – Bratislava, 1955. – 374с.
118511
   Zo ver is de wetenschap. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1982. – 273 blz. – (Aula-boeken : Het wetenschappelijke boek ; 710)
118512
  Stiavnicky Jan Zo vsednych dni / Stiavnicky Jan. – Bratislava, 1975. – 210с.
118513
  Caillois Roger Zobecnena estetika / Caillois Roger. – Praha, 1968. – 262с.
118514
  Timrava Zobrane spisy. III. Velky majster. Bez hrdosti / Timrava. – Bratislava
3. – 1956. – 292с.
118515
  Timrava Zobrane spisy. VI. V cas vojny Hrdinovia. Skon Pala Rocku. Vsetko pre narod. Dve doby. Zaplava / Timrava. – Bratislava
6. – 1958. – 416с.
118516
  Sadoveanu Mihail Zodia cancerului sau Vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 310с.
118517
  Sadoveanu Mihail Zodia Cancerului, sau vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1973. – 297с.
118518
  Sadoveanu M. Zodia cancerului. Neamul soimarestilor / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1969. – 484с.
118519
  Hausbrandt Andrzej Zofia Kucowna. / Hausbrandt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 116с.
118520
   Zofia Stankiewicz. Akwaforty i akwatinty. – Warszawa, 1955. – 14с.
118521
  Kosmodemianskaia L. Zoia si Sura / L. Kosmodemianskaia. – Edit. a 4-a. – Bucuresti, 1961. – 268с.
118522
  Aligher M. Zoia. Poem / M. Aligher. – Bucuretsi, 1950. – 50с.
118523
  Lapp J.C. Zola before the Rougon-Maoquart / J.C. Lapp. – Toronto, 1964. – 171с.
118524
  Freville Jean Zola semeur d"orages / Freville Jean. – Paris, 1952. – 165с.
118525
  Lohse R. Zolle Einfuhrebenabgaben und Aussenhandel / R. Lohse, H. Kruse, K. Triebe. – Berlin, 1968. – 202с.
118526
  Domaniewski J. Zolna szczurek i jej wystepowanie w Polsce / J. Domaniewski. – Krakow : Rady ochrony, 1927. – 6 s.
118527
  Orlow Boris Zolnierska dola / Orlow Boris. – Warszawa, 1984. – 492с.
118528
  Bordzilowski Jerzy Zolnierska droga / Bordzilowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 800с.
118529
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 292с.
118530
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 528с.
118531
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 500с.
118532
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 4. – 1955. – 540с.
118533
  Lossowski Piotr Zolnierze minionych lat / Lossowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 475с.
118534
  Holiczenko A. Zolnierze tajnego frontu : lista imienna KN3 POW - Wschod, 1914-1921 / Aleksander Holiczenko. – Olsztyn : Centrum Badan Europy Wschodniej, 2012. – 417 s. – Bibliogr.: s. 409-417. – ISBN 978-83-61605-56-0


  У пр. № 1694361 напис : Вельмишановному і дорогому Володимиру Івановичу Сергійчуку, чудовій людині, талановитому історику і патріоту України від Автора з найкращими побажаннями. 9.03.2015р. Al/ Holiczenko Warszawa
118535
  Edigey Jerzy Zolta koperta / Edigey Jerzy. – Katowice : Slask, 1970. – 260 s.
118536
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 1. Tajemnica Renu / Strug Andrzej
Tom 1. – 1956. – 343с.
118537
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 2. Bogowie Germanii / Strug Andrzej
Tom 2. – 1956. – 296с.
118538
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 3. Ostatni film Evy Evard / Strug Andrzej
Tom 3. – 1956. – 326с.
118539
  Kabatc E. Zolwie : powiesc / Eugeniusz Kabatc. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1966. – 258 s.
118540
  Miller Peggy Zona dla pretendenta. Rzecz o Mari Klementynie Sobieskiej / Miller Peggy. – Warszawa, 1968. – 200с.
118541
  Iordan Ion Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ion. – Bucuresti, 1973. – 219с.
118542
  Iordan Ioт Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ioт. – Bucuresti, 1973. – 219с.
118543
  Gilorteanu M. Zona reflexogena pancreatica / M. Gilorteanu, P. Lepadat. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1973. – 114s.
118544
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 12. – С. 78-92. – ISSN 0132-2036
118545
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 11. – С. 79-93. – ISSN 0132-2036
118546
  Pergament M.A. Zonal scale of the cretaceous in the North-East of Asia and its correlation with the american and european scales. Report to the 3. Symposium on the development of oil and gas resources in ECAFE cou / M.A. Pergament. – M., 1965. – 22с.
118547
  Braguinski Vladimir Zonas turisticas de la URSS. / Braguinski Vladimir. – M., 1983. – 256с.
118548
  Dowdell John Zone systemizer for creative photographic control / Dowdell John, Zakia Richard. – New York, 1973. – 64с.
118549
  Picker Fred Zone VI workshop. The fine print in black and white photography / Picker Fred. – New York, 1974. – 114с.
118550
  Bogdanov R. Zoned target in the experimental investigation of the magnetron sputtering device with two erosion zones / R. Bogdanov, O. Kostiukevych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 7-11. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The Monte Carlo computer simulation program of the magnetron sputtering device with two erosion zones was build, in which the searching algorithm of the self-consistent starting positions of the secondary electrons on cathode was introduced. For the ...
118551
  Fintescu G.N. Zoo-parazitism fitopatologic / G.N. Fintescu. – Iasi : Opinia, 1932. – 31 p.
118552
  Azama Michel Zoo de nuit / Azama Michel. – Paris, 1995. – 53с.
118553
  Harms Jurgen Zoobiologie fur Mediziner und Landwirte / Harms Jurgen. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1961. – 319S. – (Auflage ; 5)
118554
  Allee W.C. Zoogeographica : a review / W.C. Allee, 1936. – 4 p. – отд. оттиск из: Americ. natural., Vol. 70, 1936
118555
   Zoogeographie. Eine wertvolle Sammlung faunistischer Literatur : Antiquariats-Katalog; Mit Anhang: Periodica Zoologica. – Leipzig : Weg
No. 188. – 1925. – 178 S.
118556
   Zoogeographie. Einewertvolle Sammlung faunistischer Litteratur : Antiquariats-Katalog. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat
No. 122. – 1910. – 92 S.
118557
  Varga Z. Zoogeographische analyse der makrolepidopterenfauna ungarns / Z. Varga. – Hungaria : Debrecen. – (Acta biologica debrecina ; Tom III)
Teil II. – 1964. – 147-180S. – Magyarorszag nagylepkefaunajanak allatfoldrajzi elemzese. II Resz
118558
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1811. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118559
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1811. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118560
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118561
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118562
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1811. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118563
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1811. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118564
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1811. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
118565
  Jirovec O. Zoollogicka technika / O. Jirovec. – Praha : Ceske akademie, 1942. – 294 s. – (Nova encyklopedie prirodnich ved)
118566
   Zoologia generalis et systematica. Bibliothek Karl Mobius. I. Antiquariats-Katalog No. 115 von Max Weg. – Leipzig, 1909. – 85 S.
118567
  Dziedzicka Anna Zoologia ogolna : Cwiczenia / Dziedzicka Anna, Pelc Zofia. – Krakow, 1969. – 207s.
118568
   Zoologia przedstrunowce i strunowce. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 529S.
118569
  Sulgostowska Teresa Zoologia rolnicza / Sulgostowska Teresa, Bednarek Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-194-4
Tom I. – 2001. – 295s.
118570
  Eichwald Eduardus Zoologia specialis / Eichwald Eduardus. – Vilnae : Typis Josephi Zawadzki, 1831. – 404 s. – Quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum rossiae in universum, et poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea Vilnensi
118571
  Zamachowski Wladyslaw Zoologia strunowce - chordata / Zamachowski Wladyslaw, Zysk Adam; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1980. – 350S.
118572
   Zoologia. Auswahl-Katalog wertvoller zoologischer Zeitschriften und Bucher : Erganzun zu meinen zoologischen Spezialkatalogen. Lager-Katalog 195 von Max Weg. – Leipzig : Buchhandlung und Antiquariat, 1928. – 95 S.
118573
   Zoologica : original contributions to zoology. – Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 1888-. – ISSN 0044-5088
Vol. 161 : Evolution and phylogeny of bees: review and cladistic analysis in light of morphological evidence (Hymenoptera, Apoidea) / John D. Plant, Hannes F. Paulus. – 2016
118574
  Zusmer Zoologie / Zusmer. – [S. l. : s. n.]. – 267 S.
118575
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch. – (Bibliotheca historico-naturalis II)
No. 174. – 1905. – 32 S.
118576
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch
No. 257. – 1913. – 52 S.
118577
   Zoologie. – Jena, 1928
118578
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
1. Teil : Protozoa und Parazoa. – 1957. – 89S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
118579
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
3. Teil : Vermes II und Arthropoda I. – 1958. – VI,167-241S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
118580
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
4. Teil : Arthropoda II. – 1958. – V,243-312S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
118581
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
5. Teil : Mollusca und Echinodermata. – 1959. – V,315-378S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
118582
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
6. Teil : Chordata I. – 1959. – V,379-442S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
118583
  Villeneuve F. Zoologie / F. Villeneuve, Ch. Desire. – France : Bordas, 1965. – 336s. – Classe de 1re M"; Dirigee par Charles Desire, Professeur Agrege au Lycee Henri-IV. – (Collection de Sciences Naturelles)
118584
  Komarek Julius Zoologie bezobratlych / Komarek Julius; Ceska Academie ved a umeni v Praze. – Praha, 1952. – 579S.
118585
  Gaisler Jiri Zoologie obratlovcu / Gaisler Jiri. – Praha : Academia, 1983. – 534S.
118586
   Zoologie. Bernh. Liebisch vormals K. F. Koehler"s Antiquarium. Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung. : Antiquariatskatalog Nr. 216. – Leipzig : [S.n.], 1913. – 249 S.
118587
  Aricio Blas Zoologija Kicmenjaka / Aricio Blas. – Liubljana : Mladinska knjiga, 1971. – ...S. – (Biblioteka "Atlasi znanja")
118588
   Zoologischer Lagerkatalog von Oswald Weigel"s : Antiquarium. – Neue Folg. – Leipzig : Weigel
No. 103. – 1902. – 50 S.
118589
  Hentschel Erwin Zoologisches Worterbuch : Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten / Hentschel Erwin, Wagner Gunther. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1990. – 573S. – 4. Auflage
118590
  Colton Buel Zoology : Descriptive and practical / Colton Buel. – Boston a. o. : Heath & Co
1 : Descriptive. – X,204p.
118591
  Calvert J.F. Zoology / J.F. Calvert, J.H. Cameron. – Toronto : Educational book, 1933. – VIII,344p.
118592
   Zoology. – Copenhagen : Andr. Fred. Host & Son, 1935. – 137 S. – (A fine collection of zoological books : from the libraries of the late professor J.E.V. Boas and others ; Catalogue № 33)
118593
  Bres Mimi Zoology / Bres Mimi. – Springhouse, Pennsylvania : Springhouse corporation, 1994. – VIII,198p. : il. – (Applied science review). – ISBN 0-87434-571-5
118594
  Simpson Rod Zoology in practice : An Inaugural Public Lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 31 August, 2000 / Simpson Rod; The University of New England. – Armidale : Publications Office, UNE, 2001. – 20p. : ill. – (The 2000 lecture series). – ISBN 1 86389 745 3
118595
  Литвинцев Данил Zoom-zoom в стране коньяка : маршрут // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
118596
  Барзов Александр Zoom-zoom, откройся! : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
118597
   Zoomorphologie in Umrissen : 65 Tafeln zum Vergleichen der Eumetazoen mit uber 900 Einzeldarstellungen. – Jena : VEB Gustav Ficher Verlag, 1977. – XIV,134 S. : Ill.
118598
  Suteu Ironim Zooparazitii si mediul inconjurator = Zooparasites and the environment (Зоопаразиты и окружающая среда) / Suteu Ironim. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
Vol. 1. – 1992. – 254с.
118599
  Lissner H. Zoophila / H. Lissner, U. Brenning. – Berlin, 1972. – 471с.
118600
   Zooplankton sampling. – Geneve : Unesco, 1968. – 174p.
118601
   Zootehnia romaniei : Ovine. – [S. l.] : Academiei
3. – 1973. – 424 p.
118602
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2 : Bovine. – 1973. – 546s.
118603
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
4 : Cabaline. – 1975. – 420s.
118604
  Gligor V. Zootehnia Romaniel. Porcine / V. Gligor, A. Radu, M. Stanciulescu. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 509s.
118605
  Kemeny Zsigmond Zord ido. Regeny. / Kemeny Zsigmond. – Budapest, 1968. – 502с.
118606
  Bohringer Richard Zorglub: les girafes / Bohringer Richard. – Paris, 1995. – 215с.
118607
  Surov A. Zori deasupra Moscovei / A. Surov. – Bucuresti, 1952. – 158с.
118608
  Berciu Dumitru Zorile istoriei in Carpati si la Dunare / Berciu Dumitru. – Bucuresti, 1966. – 320с.
118609
  Laptev I. Zorile. Lucrare distinsa cu premiul Stalin / I. Laptev. – Bucuresti, 1953. – 283с.
118610
  Frelau Axel Zorro se vraci / Frelau Axel. – Praha, 1980. – 267с.
118611
  Lezenski Cezary Zostaly tylko slady podkow. / Lezenski Cezary. – Warszawa, 1978. – 225с.
118612
  Dziekan Bogumila Zostawie ci piekny most / Dziekan Bogumila. – Warszawa, 1975. – 191с.
118613
  Guldanova Maria Zoznam zahranicnych ekonomickych casopisov (1964-1966) / Guldanova Maria. – Bratislava, 1967. – 130с.
118614
  Hanzak Jan Zpev prirody / Hanzak Jan, Salek Jaroslav. – Praha : CTK-Pragopress, 1971. – 91S.
118615
  Mathesius Bohumil Zpevy modrave Rusi / Mathesius Bohumil. – Praha, 1975. – 340с.
118616
  Neruda Jan Zpevy patecni / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 47 s.
118617
  Majerova Marie Zpivajici Cina / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 221с.
118618
   Zprava o cinnosti za rok 1927 : Statnich a zemskych vyzkumnych ustavu. – Praha, 1929. – 890 s.
118619
  Petra Zprava o mistru Janu Husovi v Kostnici / Petra, Mladonovic z. – Praha, 1965. – 244с.
118620
  Hejl Vilem Zprava o organizovanem nasili. / Hejl Vilem. – Praha, 1990. – 350с.
118621
  Kanazir D. Zracenje i zivot / D. Kanazir. – Beograd : Rad, 1957. – 33s.
118622
  Schmale Hugo Zrak pri praci / Schmale Hugo; Fyziologia a psychologia Prace. – Bratislava : Praca Vydavatelstvo Sroz, 1970. – 65с. – (Kniznica clovek a praca ; 15)
118623
  Cvek D. Zrana / D. Cvek. – Praha, 1960. – 47c.
118624
  Dostal Vladimir Zrcadla podel cesty (K ceske proze 1969-1974) / Dostal Vladimir. – Praha, 1987. – 269с.
118625
  Rogala Stanislaw Zreczaki / Rogala Stanislaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1979. – 122s. – ISBN 83-218-0044-0
118626
   Zrnka zenskosti : Veselo i vazne. – Zilina : Poradca, 2002. – 236s. : il. – ISBN 80-88927-37-4
118627
  Plaza Stanislaw Zroda rekopismienne do dziejow wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze / Plaza Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 440с.
118628
  Kozinski Zbigniew Zrodla do dziejow parlamentaryzmu polskiego w 16-18 wieku w sbiorach Biblioteki Jagiellonskiej / Kozinski Zbigniew, Pietzyk Zdislaw. – Krakow, 2004. – 108s. : il. – ISBN 83-909081-8-2
118629
  Swiatkowska E. Zrodla finansowania misji mediow publicznych - wybrane zagadnienia / Ewa Swiatkowska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 153-163. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
118630
  Marciniak Rena Zrodla i blizny / Marciniak Rena. – Warszawa, 1980. – 81с.
118631
   Zrodla nienawisci : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego; z przedm. Artura Kijasa. – Krakow; Warszawa : Inst. Wydaw. ERICA ; Histmag.org, 2009. – 474 s. : il. – На обкл. також: Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Poludniowa, Lotwa i Estonia, Bialorus, Krym. – Bibliogr.: s.453-457. – ISBN 978-83-89700-80-3
118632
   Zrodla Polski : wybrane problemy krenologiczne. – Lodz, 2007. – 352 s. : іl. – ISBN 978-83-87830-62-5
118633
  Labuda Gerard Zrodla skandynawskie i anglosaskie do dziejow slowanszczyzny / Labuda Gerard. – Warszawa, 1961. – 264с.
118634
  Terelak Jan Zrodla stresu : Teoria i badania / Wybrane zagadnienia pod red. nauk. J. F.Terelaka. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1999. – 242s. – ISBN 83-7072-134-6
118635
  Labuda Gerard Zrodla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejow Polski / Labuda Gerard. – Warszawa, 1960. – 348с.
118636
  Moravcova Jana Zrozeni / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 54с.
118637
  Strohsova Eva Zrozeni moderny / Strohsova Eva. – Praha, 1963. – 155с.
118638
  Paustovskij Konstantin Zrozeni more / Paustovskij Konstantin. – Praha, 1954. – 192 s.
118639
  Muska Jiri Zrozeni zitrka, 1917. / Muska Jiri. – Praha, 1967. – 173с.
118640
  Przeclawska Anna Zroznicowanie kulturalne mlodziezy a problemy wychowania / Przeclawska Anna. – Warszawa, 1976. – 286с.
118641
  Buchowski Michal Zrozumiec innego : Antropologia racjonalnosci / Buchowski Michal. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 238s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1798-4
118642
  Minc A. i i. ZSRR. Zarys geograficzny / A. i i. Minc. – Warszawa, 1974. – 141с.
118643
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William; Przel.Z.Kierszys. – Warszawa : PIW, 1966. – 357s.
118644
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William. – Warszawa, 1968. – 360с.
118645
  Myrnyj Panas Ztracena sila. / Myrnyj Panas. – Praha, 1953. – 344с.
118646
  Throckmorton Peter Ztracene lode. Dobrodruzstvi podmorske archeologie / Throckmorton Peter. – Praha, 1970. – 173с.
118647
  Karasek Jiri ze Lvovic Ztraceny raj. / Karasek Jiri ze Lvovic. – Praha, 1977. – 280с.
118648
  Branald Adolf Ztraty a nalezy. / Branald Adolf. – Praha, 1961. – 317с.
118649
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Zu den Ergebnissen des Genfer Gipfels. Aus dem Bericht des Gen. Erich Honecker. - Aus dem Bericht des Politburos an die 11. Tagung des ZK der SED / Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Sozialistische, Berlin. 11., 1985; Erich Honecker, Werner Jarowinsky. – Berlin, 1985. – 79с.
118650
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1973. – 116с.
118651
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1976. – 115с.
118652
  Kranke R. Zu einigen arbeitsrechtlichen Fragen. / R. Kranke, F. Spangenberg. – Berl.
1. – 1955. – 148с.
118653
  Schaff Adam Zu einigen Fragen der Marxistischen Theorie der Wahrheit / Schaff Adam. – Berl., 1954. – 508с.
118654
   Zu einigen fragen grosser systeme. – Berlin : Academie-verlag, 1973. – 95 c.
118655
  Szymczak Gisela Zu einigen Grundfragen und Tendenzen in den Aktivitaten imperialistischer Lander bei der Henanbildung von Fachleuten fur Entwicklungslander / Szymczak Gisela. – Berlin, 1986. – 80с.
118656
  Gropp R.O. Zu Fragen der Geschichte der Philosophie und des dialektischen Materialismus / R.O. Gropp. – Berl., 1958. – 138с.
118657
  Frosch Hans Zu Gast in andern Landern / Frosch Hans. – Leipzig, 1978. – 160с.
118658
  Geerdts Hans Jurgen Zu Goethe und anderen. / Geerdts Hans Jurgen. – Leipzig, 1982. – 222с.
118659
  Busch Wilhelm Zu guter Letzt. / Busch Wilhelm. – Berl., 1960. – 158с.
118660
  Klose Fritz Zu Hause bei Fritz Reuter-Staven hagen. / Klose Fritz. – Rostock, 1956. – 132с.
118661
  Helbig Karl Zu Mahamerus Fussen. Wanderungen auf Java. / Helbig Karl. – Leipzig, 1954. – 256с.
118662
  Bruning Elfriede. Zu meiner Zeit. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1977. – 487с.
118663
  Kossygin A.N. Zu neuen Erfolgen beim kommunist schen Aufbau / A.N. Kossygin. – Moskau, 1970. – 48с.
118664
  Mielke H. Zu neuen Horizonten. Weltraumforschung gestern-heute-morgen / H. Mielke. – Berlin : VEB Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 368 S.
118665
  Hering Elisabeth Zu seinen fussen Cordoba / Hering Elisabeth. – Leipzig, 1973. – 278с.
118666
  Korczakowska Jadwiga Zuczek i marsjanie / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1968. – 192с.
118667
  Schmoll Werner Zufallig Stefanie / Schmoll Werner. – Berlin, 1977. – 316с.
118668
  Lacisz Vilisz Zug a vihar / Lacisz Vilisz. – Budapest
2. – 1952. – 592с.
118669
  Lettau Zukunftsorientierte Unternehmensfuhrung : Acht Faktoren des Erfolgs / Lettau, Hans-Georg. – Landsberg/Lech : Moderne industrie, 1992. – 204с.
118670
  Genscher Zukunftsverantwortunb. / Genscher, Hans-Dietrich. – Berlin, 1990. – 182с.
118671
  Tauscher Herbert Zulassige Spannungen fur standardi sierte und genormte Werkstoffe des Maschinenbaues / Tauscher Herbert. – 4. verb. Aufl. – Lpz., 1957. – 26с.
118672
  Beerbohm Max Zuleika Dobson or an Oxford Love Story / Beerbohm Max. – Harmondsworth, 1986. – 252с.
118673
  Hinrichs Jan Paul Zum Akzent im Mittelbulgarischen / Hinrichs Jan Paul. – Amsterdam : Rodopi, 1985. – 164 S. – (Studies in Slavic and general linguistics / Ed. by A.A. Barentsen, B.M. Groen, R. Sprenger ; Vol. 6)
118674
  Otto Herbert Zum Beispiel Josef / Otto Herbert. – Berlin, 1972. – 126с.
118675
  Kuczynski Jurgen Zum Briefwechsel zwischen Engels und Marx. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1976. – 237с.
118676
  Bondar S.N. Zum Erzahlen und Zachen / S.N. Bondar. – M., 1982. – 216с.
118677
  Pringsheim Fritz Zum Plan einer neuen Ausgabe der Basiliken / Pringsheim Fritz. – Berl., 1956. – 52с.
118678
  Bock H. Zum Sprachgebrauch in der Mathematik / H. Bock, S. Gottwald, R.-P. Muchlig. – Leipzig, 1972. – 72с.
118679
  Bondar S.N. Zum Sprechen und Lachen / S.N. Bondar. – Москва, 1973. – 208с.
118680
  Dennenkamp G. Zum Verbotsurteil gegen die Kommunistische Partei Deutschlands. / G. Dennenkamp. – Berlin, 1956. – 42с.
118681
  Heidorn G. Zum Verhaltnis von Geist und Macht in der sozialistischen Gesellschaft. / G. Heidorn. – Rostok, 1969. – 14с.
118682
  Raabe Wilhelm Zum wilden Mann / Raabe Wilhelm. – Lpz. – 140с.
118683
  Budrewicz O. Zupelnie jak w kinie / Olgierd Budrewicz. – Warszawa : Iskry, 1976. – 315 s. : fot.
118684
  Gorbatschow Michail Zur Agrarpolitik der KPdSU unter den gegenwartigen Bedingungen / Gorbatschow Michail. – Moskau, 1989. – 64с.
118685
  Bubenik Wolfgang Zur Analyse der Pflanzen- und Tierproduktion. / Bubenik Wolfgang, Heller Gunter. – Berlin, 1975. – 120с.
118686
  Holfeld Hans Zur Behandlung theoretischer Lehrstoffe im berufspraktischen Unterricht / Holfeld Hans. – Berl., 1963. – 124с.
118687
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 154с.
118688
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 203с.
118689
  Cholodny N.G. Zur Biologie und Physiologie der Ableger von Sempervivum soboliferum / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 174-182. – Beihefte zum ot. entr.,, B. 40, A. 1, 1923
118690
  Storm Theodor Zur Chronik von Grieshuus; Der Schimmereiter / Storm Theodor. – Berlin, 1979. – 128с.
118691
  Kolsch Hans Zur Dialektik des Klassenkampfes in Deutschland / Kolsch Hans. – Berl., 1961. – 244с.
118692
  Polak Karl Zur Dialektik in der Staatslehre / Polak Karl. – 3. erw. Aufl. – Berl., 1963. – 572с.
118693
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Zur Direktive des XI. Parteitages der SED zum Funfjahrplan fur die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990 / Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Sozialistischen, ; 1986 ; Berlin) (11; W. Stoph. – Berlin, 1986. – 32с.
118694
  Stasiw O. Zur elektrischen Wanderungsgeschwindigkeit der Farbzentren in Alkalihalogenidkristallen / O. Stasiw, 1933. – 387-393с.
118695
  Kryshtofovich A. Zur Entdeckung der Eucommia-Frucht in Tertiarfloren von Europa : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Berlin : [S. n.], 1940. – 1 S.
118696
  Ruge Hans Zur Entstehung der neugriechischen Substantivdeklination / Ruge Hans. – Stockholm, 1969. – 160с.
118697
  Rosler Hans Jurgen Zur Entstehung der oderdevonischen Eisenerze vom Typ Lahn-Dill in Ostthuringen / Rosler Hans Jurgen. – Berl., 1962. – 80с.
118698
  Friederichs K. Zur Epidemiologie des Kiefernspanners / K. Friederichs. – Berlin : [S. n.], 1932. – S. 197-204
118699
  Karsinkin G.S. Zur Erkenntnis der Fischproduktivitat der Gewasser Mitteilung / G.S. Karsinkin. – Б.м. – с.398-410. – Отдельный оттиск
118700
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens und Schlesiens / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 4 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XII, Nummer 10, 1932
118701
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n], 1931. – 3 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XI, Nummer 24, 1931
118702
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 6 S. – Entomologischen Anzeiger, 22, 1935
118703
  Peterson Aleksei Zur finnougrischen Volkskunde / Peterson Aleksei. – Tallinn, 1985. – 155с.
118704
  Kupradze V. Zur Frage der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem inhomogenen ebenen Medium / V. Kupradze. – Aedibus : Noordhoff-Groningen, 1938. – S. 228-234. – (Compositio mathematica : Quod periodicum internationale edunt ; 6/2)
118705
  Plechanow G.W. (N.Beliow) Zur Frage der Entwicklung der Monistischen Geschichtsauffassung / G.W. (N.Beliow) Plechanow. – Berl., 1966. – 360с.
118706
  Frisch Karl von Zur Frage der Luftdruckperioden / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1927. – 20S.
118707
  Bartenef A. Zur Frage der Migrationstypen von Tieren in Verderasien / A. Bartenef. – Leipzig, 1933. – 10с.
118708
  Frisch K. Zur Frage der Zyklonen - Vertiefung / K. Frisch. – Tartu : Ant.-Ges., 1930. – 11S.
118709
  Frisch Karl von Zur Frage des Temperaturansteigens in Winter / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1928. – 11S.
118710
  Cholodny N.G. Zur Frage nach der Rolle der lonen bei geotropischen Bewegungen / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 300-311. – Deutsch. Botanischen Gesell., B. 41, H. 71923
118711
  Frisch K. Zur Frage uber die Beziehung Zwischen der Getreideernte und Einigen meteorologischen Faktoren in EEsti / K. Frisch. – Tartu : [S. n.], 1929. – S. 197-204
118712
  Hahn Alfred Zur Fruhgeschichte Dresdens. / Hahn Alfred. – Lpz., 1953. – 18с.
118713
  Eyermann Karl Heinz Zur gegenwartigen Situation im militarischen Denken der USA. / Eyermann Karl Heinz. – Verl. – 84с.
118714
  Stern L. Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart : Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle Wittenberg / Leo Stern. – Halle Wittenberg : Universitat Halle Wittenberg. – 30 S.
118715
  Stern Leo Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart. Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1953. – 30с.
118716
  Grotzsch Herbert Zur Geometrie der Konformen Abbildung / Grotzsch Herbert. – Halle, 1950. – 38 S.
118717
  Seiffert Rene Zur Geomorphologie Des Calancatales / Seiffert Rene. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 1. – 1960. – 54p.
118718
  Panning Gunther Zur Geschichte der Chemie und der chemischen Industrie in Deutschland / Panning Gunther. – Berl., 1959. – 48с.
118719
  Schreiner Albert Zur Geschichte der deutschen Aussenpolitik. 1871-1945. 1. 1871-1918 / Schreiner Albert. – Berl.
1 Band. – 1955. – 464с.
118720
   Zur Geschichte der Erde und des Kosmos. – Berlin : Acad.der Wissensch., 1973. – S.
118721
  Tesche Bernhard Zur Geschichte der Germanen. Materialsammlung / Tesche Bernhard. – Berl., 1956. – 128с.
118722
  Schneider H.-J. Zur Geschichte der Jenaer Harnsteinforschung : Mit einen vollstandigen Adbruck der Dissertationsschrift Arno Kruches "Ueber Structur und Entstehung der Uratsteine" aus dem Juhre 1879 / H.-J. Schneider, D. Doberentz. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1979. – 42p.
118723
   Zur Geschichte der kommunistischen Partei Deutschlands : eine Auswahl von Materialen und Dokumenten aus den Jahren 1914 - 1946. – 2., durchgesehene Aufl. – Berlin : Dietz Verl., 1955. – 474 S. : Photo
118724
  Schenk G. Zur Geschichte der logischen Form / G. Schenk. – Berlin
Bd. 1. – 1973. – 377с.
118725
  Schelling Friedrich Wilhelm Joseph Zur Geschichte der neueren Philosophie. Munchener Vorlesungen / Schelling Friedrich Wilhelm Joseph. – Leipzig, 1975. – 223с.
118726
  Obermann Karl Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 1849 bis 1852 / Obermann Karl. – Berl., 1955. – 136с.
118727
  Hartmann E. von Zur Geschichte und Begrundung des Pessimismus / Eduard Hartmann von. – Berlin : Carl Duncker"s Verlag, 1880. – XVI, 141 S.
118728
  Stern Leo Zur Geschichte und wissenschaftlichen Leistung der Deutschen Akademie der Naturforscher "Leopoldina" / Stern Leo. – Berl., 1952. – 102с.
118729
  Albrecht Gunter Zur gesellschaftlichen und staatlichen Entwicklung und zum Staatsaufbau in der Deutschen Demokratischen Republik. / Albrecht Gunter. – Berl., 1956. – 320с.
118730
  Hansen B. Zur Grammatik von Referenz und Episodizitat / Bjorn Hansen. – Munchen : Sagner, 1996. – 233 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 46). – ISBN 3-87690-599-0
118731
  Rompe Robert Zur Grossen Berliner Physik: Vortrage auf der Jahreshaupttagung 1987 der Physikalischen Gesellschaft der DDR im Jubilaumsjahr 750 Jahre Berlin / Rompe Robert, H.-J. Treder, W. Ebeling. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 88 S.
118732
  Reinig Richard Zur Grundlegung der polytechnischen Bildung durch Hegel und Marx / Reinig Richard. – Braunschweig, 1967. – 208с.
118733
  Ries E. Zur Histophysiologie des Mausepankreas nach Lebendbeobachtung, Vitalfarbung und Stufenuntersuchung / E. Ries. – Berlin : Springer, 1935. – S.523-585. – Zeitschrift fur Zellforschung und mikroskopische Anatomie, Band 22, Heft 4, Februar 1935
118734
  Gutsche Willibald Zur Imperialismus-Apologie in der BRD. "Neue" Imperialismusdeutungen in der BRD-Historiographie zur deutschen Geschichte 1898 bis 1917 / Gutsche Willibald. – Berlin, 1975. – 83с.
118735
  Bock S. Zur institutionellen und personellen Transformation des Systems aussenpolitischer Entscheidungsfindung in der Ukraine / Siegfried Bock, Manfred Schunemann (Hrsg.). – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. – 79, [1] S. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підряжк. прим. – ISBN 3-7890-6656-7
118736
  Франко І. Zur Judenfrage (до юдейського питання) : Статті: Літературно-публіцистичне видання / Іван Франко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 40с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-202-0
118737
  Bunning E. Zur Kenntnis der endonomen Tagesrhythmik bei Insekten und bei Pflanzen / E. Bunning. – Berlin : [S. n.], 1935. – p. 594-623. – Berich. der Deutsch. Botanisch. Gesel, B. 53; H. 7, 1935
118738
  Kuschakewitsch Sergius Zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von Volvox / Kuschakewitsch Sergius. – Jena : Fischer, 1931. – S.323-330. – кремий відбиток з: Archiv fur Protistenkunde, B.73, H.3
118739
  Peskoff N. Zur kenntnis der hydrolyse von saureamiden und nitrilen / N. Peskoff. – Breslau : Buchdruckerei H. Fleischmann, 1912. – 62 s.
118740
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis der kaukasischen Zygaenen / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1936. – S.14-22. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 9, N. 1, 1936
118741
  Alberti Von Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Sud - und Sudostrublands / Alberti Von, J. Soffner. – Sonderabdruck, 1962. – 198s. – Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft E.V. 52. Jahrgang 1962
118742
  Kardakoff N. Zur Kenntnis der Lepidopteren des Ussuri-Gebietes / N. Kardakoff. – Berlin, 1928. – 232S.
118743
  Forsius R. Zur Kenntnis der Vespiden Finnlands / R. Forsius, A. Nordstrom. – [S. l. : s. n.], 1923. – 9 S. – Notulae entomologicae, 3, 1923
118744
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis des Formenkreises von Satyrus guriensis Stgr / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1935. – S. 294-302. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 8, Nr. 2, 1935
118745
   Zur Kritik der Burgerlichen Soziologie in Westdeutschland. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – 178 S.
118746
  Feuerbach Ludwig Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. / Feuerbach Ludwig. – Berlin, 1955. – 170с.
118747
  Marx K. Zur Kritik der politischen Okonomie / K. Marx. – Berlin
1. – 1958. – 320с.
118748
   Zur Kritik des Behaviorismus. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978. – 325s.
118749
  Korch Helmut Zur Kritik des physikalischen Idealismus C.F. v. Weizsackers / Korch Helmut. – Berl., 1959. – 332с.
118750
  Zwolfer W. Zur Lehre von den Bevolkerungsbewegungen der Insekten / W. Zwolfer. – Berlin : Parey, 1932. – 21 S. – Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, Band 19, Heft 1, Marz, 1932
118751
  Jarnefelt Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / Jarnefelt. – Helsinki
1,2. – 1925. – p.186-226. – Окремий відбиток з: Suomalaisen elan- ja kasvitieteellisen seuran vanamon julkaisuja; 2,6 OSA, No.5
118752
  Aarnio B. Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / B. Aarnio; Valtion maatutkimuslaitos. – Helsingfors : Tryckeri, 1928. – 79 p.
118753
  Thalmann Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann, ernast. – Berlin, 1982. – 463с.
118754
  Thalmann Ernst Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann Ernst. – Berlin, 1982. – 463с.
118755
  Boeck Hans Zur marxistischen Ethik und sozialistischen Moral / Boeck Hans. – Berl., 1959. – 168с.
118756
  Rathenau W. Zur Mechanik des Geistes / Walther Rathenau. – Berlin : S. Fischer Verlag, 1922. – 352 S.
118757
  Gimpel Manfred Zur Methodik der dartstellenden Geometrie im Mathematikunterricht der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der DDR / Gimpel Manfred. – Berlin : Volk und Wissen, 1973. – 231 S.
118758
  Trapp A. Zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Staubblatter Sympetaler Bluten / A. Trapp. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 93S. : Mit 65 Abbildungen im Text. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; 5)
118759
  Lenzen Wolfgang Zur Naturalisierung des Geistes. Laudatio auf Franz von Kutschera / Lenzen Wolfgang. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 40S. : Ill. – У виданні також: Die offene Welt /Franz von Kutschera
118760
  Rohde E. und and Zur Neuordnung der Haushaltswirtschaft der ortlichen Organe / E. und and Rohde. – Berl., 1965. – 78с.
118761
  Nielsen E.T. Zur Oekologie der Laubheuschrecken / Erik Tetens Nielsen : Naturhistorisk museum, 1938. – 164 p. – Saertryk af. ent. Medd., Band 20, 1938
118762
  Friederichs K. Zur Okologie des Kohlweiblings (Pieris brassicae) : Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Escherich / K. Friederichs. – Berlin : Parey, 1931. – S. 568-581. – Sonderabdruck aus Zeitschrift fur Angewandte entomologie, Band. 18, Heft. 3
118763
  Hugi T. Zur Petrographie des ostlichen Aarmassivs und des Kristallins von Tamins : Inaugural-Dissertation / T. Hugi. – Zurich : Leemann, 1941. – 120, [2] S.
118764
  Kuczynski Jurgen Zur Philosophie des Huhnes. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1989. – 159с.
118765
   Zur Physik und Chemie der Kristallphosphore. – Berlin : Akademie, 1962. – 236 S.
118766
  Friedrich W. Zur Psychologie des Jugendalters / W. Friedrich, A. Kossakowski. – Berl., 1962. – 206с.
118767
  Gunnel Peter u.a. Zur Rationalisierung der Bibliotheksarbeit / Peter u.a. Gunnel. – Berlin, 1972. – 223с.
118768
  Buschardt D. Zur rationellen Organisation von Arbeitsablaufen. / D. Buschardt. – Berlin, 1973. – 175с.
118769
  Schaposchnikow K. Zur Relativdynamik des homogenen korpers / K. Schaposchnikow. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1913. – 3 S.
118770
  Fenske Gertrud Marie Zur Spracherziehung im Kindergarten. / Fenske Gertrud Marie. – Berl., 1956. – 168с.
118771
  Kuchenmeister Wera Zur Stunde des Grubenpferds. / Kuchenmeister Wera, Kuchenmeister Claus. – Berlin, 1982. – 195с.
118772
   Zur synthese und Organometallierung der Diphenylcyanamidophosphinate M(C6H5)2P(Y)NCN (Y=o,s) / В.В. Скопенко, Л. Ягер, Н. Келер, А.И. Брусиловец // Z. anorg. allg. chem., 1988. – Bd. 564
118773
  Ludwig W. Zur Theorie der Flimmerbewegung (Dynamik, Nutzeffekt, Energiebilanz) / W. Ludwig. – [S. l. : s. n.], 1931. – S. 397-412. – Zoologischen Institut der Universitat Halle a. S.
118774
  Zwolfer W. Zur Theorie der Insektenepidemien / W. Zwolfer. – Leipzig : Georgthieme, 1930. – S. 724-759. – Biologischen Zentralblatt, Band 50, Heft 12, Dezember, 1930
118775
  Moissejewa M. Zur Theorie der mitogenetischen Strahlung / M. Moissejewa. – Berlin : Springer, 1931. – 13 p. – (Biochemische Zeitschrift)
118776
   Zur Theorie des sozialistischen Realismus. – Berlin : Dietz Verlag, 1974. – 913 S.
118777
  Milovidov P. Zur Theorie und Technik der Nuklealfarbung / Pierre Milovidov. – Praha, 1936. – S. 570-597. – Protoplasma, 1936, Bd.25, H.4
118778
  Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911
118779
  Skala Hugo Zur Verbreitung einiger Blattminen in Oberosterreich / Skala Hugo, 1941. – 8S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XV, 1935, Nummer 22
118780
  Stern Leo Zur Vorgeschichte der Grundung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Vortrag zum Monat der Deutschen-Sowjetischen Freundschaft, gehalten am 16. November 1954 an der Martin-Luther-Universitat Hal / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1954. – 62с.
118781
  Smakula A. Zur Wanderungsgeschwindigkeit der Elektronen in Alkalihalogenidkristalle / A. Smakula, 1934. – 55-65с.
118782
  Smakula A. Zur Wanderungsgeschwindigkeit der Elektronen in Alkalihalogenidkristallen / A. Smakula. – Gottingen : [S. n.], 1934. – 266 S.
118783
  Muller F.W. Zur Wirkstoffphysiologie des Bodenpilzes Mucor Ramannianus : Inaugural-dissertation der philosophischen Fakultat 2 der Universitat Bern zur Erlangung der Doktorwurde / Fritz Werner Muller. – Bern : Biel, 1941. – p. 165-256
118784
  Mittag Gunter Zur Wirtschaftspolitik der SED in der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus in der DDR unter den Bedingungen der technischen Revolution / Mittag Gunter. – Berl., 1966. – 56с.
118785
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1953. – 392с.
118786
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1954. – 388с.
118787
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1956. – 376с.
118788
  Keller Gottfried Zuricher Novellen. / Keller Gottfried. – Leipzig, 1983. – 336с.
118789
   Zurnalistika v televizi. – Brno, 1986. – 349 s.
118790
   Zurnalistika v tlaci, rozhlase a televizii : compus in Iuna Iulie 1927. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 123 p.
118791
  Dorfler M. Zuruck zur Natur? / M. Dorfler, E. Dorfler. – Leipzig u.a. : Urania, 1986. – 214S. : Mit 39 Illustrationen von Sussbier D.
118792
  Rachmaninow J. Zuruckjuhrung der Gleichungen relativer Bewegung auf die canonische Form / J. Rachmaninow. – 25-35с. – Отдельный оттиск
118793
  Lindemann Werner zuteifst an dich gebungen sein / Lindemann Werner. – Berl., 1961. – 76с.
118794
  Reinschke Kurt Zuverlassigkeitsstrukturen: Modellbildung; Modellauswertung / Reinschke Kurt, Usakov Igor Alekseevic. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 239 S.
118795
  Ivanauskas T. Zuvintas / T. Ivanauskas, J. Muraska, T. Zubavicius. – Vilnius, 1961. – 48с.
118796
  Grzybowska Krystyna Zuzia / Grzybowska Krystyna. – Warszawa, 1960. – 352с.
118797
  Szobotka Tibor Zuzu vendegei / Szobotka Tibor. – Budapest, 1973. – 334с.
118798
  Gonciaras O. Zvangutis. / O. Gonciaras. – Vilnius, 1965. – 304с.
118799
  Heran Ivan Zvirata a fotografie. / Heran Ivan. – Praha, 1989. – 94с.
118800
  Dozkin Vadim Vasiljevic Zvirata bez domova / Dozkin Vadim Vasiljevic, Marakov Sergej Vladimirovic. – Praha : ORBIS, 1975. – 205s.
118801
  Riha Vaclav Zviratka a petrovsti / Riha Vaclav. – Praha, 1983. – 182с.
118802
  Paule Ladislav Zvolen / Paule Ladislav. – Martin, 1980. – 147с.
118803
  Franicevic-Plocar Zvoni na nebo / Franicevic-Plocar. – Zagreb, 1969. – 391с.
118804
  Minac Vladimir Zvony zvoni na den / Minac Vladimir. – Praha, 1963. – 317с.
118805
  Minac Vladimir Zvony zvonia na den / Minac Vladimir. – Bratislava, 1961. – 401с.
118806
  Romportl Milan Zvukovy rozbor rustiny. (K akusticke klasifikaci ruskych hlasek) / Romportl Milan. – Praha, 1962. – 248с.
118807
  Wieckowska Elzbieta Zwalczanie ostrych chorob zakaznych w Polsce w latach 1944-1950. 2267 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-214. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
118808
  Kast Peter Zwanzig Gewehre. / Kast Peter. – Berl., 1960. – 232с.
118809
   Zwanzig Jahre : Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. – Berlin : Buchverlag der Morgen, 1965. – 327 S. : Ill.
118810
  Simonow K. Zwanzig Tage ohne Krieg / K. Simonow. – Berlin, 1973. – 126с.
118811
  Simonow Konstantin Zwanzig Tage ohne Krieg / Simonow Konstantin. – Berlin - Weimar, 1985. – 236с.
118812
  Wipp Peter Zwanzigtausend Steine / Wipp Peter; Обработали и комментировали А.Д. Королева, И.А. Толкунова. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр.языках, 1951. – 38 S.
118813
  Mowat Farley Zwariowana lodka, czyli Zalosna historia Radosnej Przygody / Mowat Farley. – Warszawa, 1974. – 279с.
118814
  Wolf Friedrich Zwei an der Grenze : Roman / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 459 S.
118815
  Weimer Annelore Zwei auf einer Insel / Weimer Annelore. – [Berlin] : Verlag "Das Neue Berlin", 1973. – 259 S.
118816
  Grun Max von der Zwei Briefe an Pospischiel / Grun Max von der. – Darmstadt, Neuwied, 1985. – 22с.
118817
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle, 1972. – 564с.
118818
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle (Saale), 1977. – 564с.
118819
  Wolf Friedrich Zwei Dramen aus dem Bauernkrieg / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 218 S.
118820
  Courtade Pierre Zwei Dutzend Austern. / Courtade Pierre. – Berl., 1963. – 220с.
118821
  Scharrer Adam Zwei Erzahlungen aus dem Leben deutscher Bauern / Scharrer Adam. – M., 1939. – 96с.
118822
  Sakowski Helmut Zwei Frauen. Erzahlungen / Sakowski Helmut. – Berl., 1959. – 112с.
118823
  Gall F. Zwei Graberfelder vom Roten Berg bei Loitsche, Ldkr. Ohrekreis / Fabian Gall; Hrsg. von Harald Meller. – Halle an der Saale : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 336S. : Ill. + Karte. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.59). – ISBN 3-910010-91-4
118824
  Krack Zwei in der Nacht. / Krack, Hans-Gunter. – Berl., 1957. – 290с.
118825
   Zwei in eins gegeben : der gemeinsame Weg. – Koln : Wort und Werk, 1963. – 231 S., 12 Bl. Ill. : Ill.
118826
  Dengler Gerhard Zwei Leben in einem. / Dengler Gerhard. – Berlin, 1989. – 487с.
118827
  Penecke K.A. Zwei neue Otiorrhynchus aus den Ost-Alpen / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S. 141-146. – Wiener Entomologische Zeitung, B.41, H.1-3, 1924
118828
  Penecke K.A. Zwei neue Russelkafer aus Thessalien / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S.13-16. – Wiener Entomologische Zeitung, Band 41, Heft 1-3, (15 April 1924)
118829
  Mann Heinrich Zwei Novellen / Mann Heinrich. – M., 1957. – 28с.
118830
  Todorovski† G. Zwei Schriften uber Heine von den Mladini // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 215-220. – ISBN 978-608-203-077-7
118831
  O"Brien Flann Zwei Vogel beim Schwimmen / O"Brien Flann. – Berlin, 1981. – 320с.
118832
  Bottcher K. Zweigesprach / K. Bottcher, J. Mittenzwei. – Leipzig, 1980. – 406с.
118833
  Cramer Werner Zweigokonomik des Gaststattenwesens. / Cramer Werner. – Berl., 1965. – 172с.
118834
  Rumposch Gunter Zweimal Liebe / Rumposch Gunter. – Halle, 1962. – 170с.
118835
  Schoner Hellmut Zweitausend Meter Fels. Ein Watzmann-Ostwand-Buch / Schoner Hellmut. – Lpz., 1955. – 160с.
118836
  Wagner B. Zweite Erkenntnis / B. Wagner. – Berlin - Weimar : Aufbau - Verlag, 1978. – 104 S.
118837
  Tierfreund Der Zweite Folge / Tierfreund Der. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1959. – 71S.
118838
   ZweiteArbeitstagung uber stabile Isotope. Leipzig 1961 : Sonderdruck aus "Kernenergie", Heft 4/5 1962. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – S. 207-442
118839
  Buhr Herbert Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengallen Mecklenburgs / Buhr Herbert. – s.l. – S.83-102. – Archiv des Vereins der Freunde der Natur. in Meckl. , B. 4, 1929
118840
  Fuhmann Franz Zweiundzwanzig Tage, oder Die Halfte des Lebens / Fuhmann Franz. – Rostock, 1974. – 228с.
118841
  Mroczko Marian Zwiazek obrony kresow zachodnich 1921-1934. / Mroczko Marian. – Gdansk, 1977. – 264с.
118842
  Kozlowski Czeslaw Zwiazek Walki Mlodych (1943-1948) / Kozlowski Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 575с.
118843
  Czerepica Walery Zwiazki rewolucjonistow Bialorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku / Czerepica Walery. – Warszawa, 1985. – 159с.
118844
  Strittmatter Eva Zwiegesprach : Gedichte / Strittmatter Eva. – 5.Aufl. – Berlin; Weimar : Aufbau, 1990. – 132S. – ISBN 3-351-00393-5
118845
  Muskewitz Kathe Zwielicht. / Muskewitz Kathe, Stubert Bruno. – Berlin, 1956. – 356с.
118846
   Zwierciadlo Prasy : czasopisma Polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. – Wroclaw [etc.] : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich ; W-wo Polskiej AN, 1978. – 400 s.
118847
  Bryll Ernest Zwierzatko. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1975. – 108с.
118848
  Nerval Gerard de Zwierzenia Mikolaja Restifa / Nerval Gerard de; Przelozyl i poslowiem opatrzyl A. Wazyk. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 214s.
118849
  Szuman J. Zwierzeta Futerkowe / J. Szuman, Z. Wolinski, J. Kulikowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 452s.
118850
  Kreyser K. Zwierzeta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy pzymskich i wieku cesarstwa / K. Kreyser. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1996. – 98s. – ISBN 83-00-02989-3
118851
  Styczynski Jan Zwierzeta przed obiektywen / Styczynski Jan. – Warszawa : Sztuka, 1956. – 132S.
118852
  Bauer Hans Zwierzeta sa inne / Bauer Hans. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. – 233s.
118853
  Boguszewska Helena Zwierzeta srod ludzi / Boguszewska Helena. – Warszawa, 1965. – 200с.
118854
  Jurczak-Gucwinska Hanna Zwierzeta w moim domu / Jurczak-Gucwinska Hanna. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 353S.
118855
  Trepka A. Zwierzeta wychodza z morz / A. Trepka. – Katowice : Slask, 1977. – 432s.
118856
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Poznan : Poznanskie Wydawnictwo, 1972. – 141S.
118857
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 139S.
118858
  Kotlica J. Zwierzyniec pani Res / J. Kotlica. – Gdansk, 1973. – 72с.
118859
   Zwiesprache : Beitrage zur Theorie und Geschichte des Ubersetzens. – Stuttgart, Weimar : Metzler, 1996. – 11,418S. – ISBN 3-476-01450-9
118860
  Chlabicz Jozef Zwiezly slownik polsko-rosyjski , rosyjsko-polski / Chlabicz Jozef. – Warszawa : Polonia, 1993. – 136,135[271]s. – У виданні також: Краткий словарь русско-польский, польско-русский /Jozef Chlabicz. – ISBN 83-7021-180-1
118861
   Zwillingsforschung international. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1986. – 249S.
118862
   Zwischen Abgrenzung und Assimilation - Deutsche,Polen und Juden : Schauplatze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklarung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. – Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1996. – 317S. – (Studien zur internationalen Schulbuchforschung/Hrsg. von Ursula A.J.Becher ; Bd.88). – ISBN 3-88-304-288-9
118863
  Gilden K.B. Zwischen Berg und Meer. / K.B. Gilden. – Berlin, Weimar, 1974. – 752с.
118864
  Nesin Aziz Zwischen Bosporus und Anatolien. Erzahlungen aus der Turkei / Nesin Aziz. – Berlin : Eulenspiegel, 1975. – 194s. : Il.
118865
  Heyerdahl Thor Zwischen den kontinenten : Archaologische Abenteuer / Heyerdahl Thor; Eingeleitet und bearbeitet von . Karl Jettmar. – Munchen : C.Bertesmann Verlag, 1975. – 320p. – ISBN 3-17--02609-4
118866
  Ullrich Klaus Zwischen den Linien / Ullrich Klaus. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1986. – 191 S.
118867
  Walter S. Zwischen dierzehn und achtzehn : Ein Buch fur junge Madchen / Sonja Walter. – 9., uberarb. Aufl. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1958. – 255 S.
118868
  Friedrich Horst Zwischen Fahrkarte und Volltreffer : Aphorismen-Sammlung. – Berlin : Militarverl. der DDR, 1988. – 150 S. – Мініатюрне видання. – ISBN 3-327-0057-0
118869
  Makosch Ulrich Zwischen Fudschijama und Himalaja / Makosch Ulrich. – Leipzig : Brockhaus, 1962. – 176S.
118870
  Preissler Helmut Zwischen Grasern und Sternen / Preissler Helmut; Womser Sepp. – Berl., 1963. – 72с.
118871
  Tornius Valerian Zwischen Hell und Dunkel. Ein Rembrandt / Tornius Valerian. – Berl., 1962. – 336с.
118872
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1956. – 248с.
118873
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1966. – 144с.
118874
  Herrmann Joachim Zwischen Hradschin und Vineta / Herrmann Joachim. – Leipzig, 1971. – 285с.
118875
  Heemans Oscar Cornelius Zwischen hundert Brucken. Episoden vom Partisanenkampf in Ostflandern. / Heemans Oscar Cornelius. – Berlin, 1975. – 223с.
118876
  Adler Hans. Zwischen Kairo und Budapest. Die Geschichte einer Verschworung. / Hans. Adler. – Berl., 1957. – 126с.
118877
  Gerullis Walter Zwischen Kanzel und Kerker. / Gerullis Walter. – Weimar, 1958. – 304с.
118878
  Grundig Hans Zwischen Karheval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1962. – 376с.
118879
  Grundig Hans Zwischen Karneval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1957. – 430с.
118880
  Kraatz H. Zwischen Klinik und Horsaal : Autobiographie / H. Kraatz. – Berlin : Verlag der Nation, 1977. – 407p.
118881
  Schoor Wolfgang Zwischen Last und Strasse / Schoor Wolfgang. – Berl., 1960. – 36с.
118882
  Hofer M.A. Zwischen Lustprinzip und Okoaskese : Aufbruch in eine konservative Neuzeit? / Max A. Hofer. – Zurich; Osnabruck : Interfrom; Fromm, 1987. – 170, [5] S. – Bibliogr.: S.169-70. – (Texte+Thesen ; Bd. 203). – ISBN 3-7201-5203-0
118883
  Gotsche Otto Zwischen Nacht und Morgen / Gotsche Otto. – Halle, 1959. – 728с.
118884
  Peskow Wassili Zwischen Ostsee und Pazifik / Peskow Wassili. – Leipzig, 1975. – 303с.
118885
  Reimann Angelika Zwischen Pflicht und Neigung : Johann Wolfgang von Goethe im Herzogtum Sachsen-Weimar / Reimann Angelika. – Jena : Quartus-Verlag, 1999. – 446S. – (Palmbaum Texte / Hrsg. von Detlef Ignasiak und Roswitha Jacobsen in Verbindung mit der Thuringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V., Jena ; Bd. 7 ; Kulturgeschichte). – ISBN 3-931505-37-5
118886
  Floericke K. Zwischen Pol und Aguator. Thiergeographische Lebensbilder / K. Floericke. – Stuttgart : Kosmos; Gesellschaft der Naturfreunde, 1926. – 79 S.
118887
  Mensching Horst Zwischen Rif und Draa / Mensching Horst. – Lpz., 1955. – 192с.
118888
  Hemmo Klaus Zwischen Sahara uhd Elfenbeinkuste Bericht uber eine westafrikanische Reise. / Hemmo Klaus. – Lpz., 1963. – 222с.
118889
  Steinberg Werner Zwischen Sarg und Ararat / Steinberg Werner. – Berlin, 1980. – 143с.
118890
   Zwischen Sofia und dem Schwarzen Meer. – Leipzig : Graphische Werkstaten, 1961. – 24S.
118891
  Golowko Arseni Grigorjewitsch Zwischen Spitzbergen und Tiksibucht. / Golowko Arseni Grigorjewitsch. – Berlin, 1986. – 254с.
118892
  Kronfeld Herbert Zwischen Start und Ziel. / Kronfeld Herbert. – Berl., 1957. – 136с.
118893
  Meyer-Scharffencberg Fritz Zwischen Storm und Haff / Meyer-Scharffencberg Fritz; Schlesinger H. – Rostock, 1964. – 264с.
118894
  Reller G. Zwischen Weibem Meer Und Baikalsee : Bei den Burjaten, Adygen und Kareliern / G. Reller. – Berlin : Neues Leben, 1981. – 207S. : Fotos Kruger Heinz
118895
  Pillewitzer Wolfgang Zwischen Wuste und Gletschereis. Deutsche Forscher im Karakorum / Pillewitzer Wolfgang. – Gotha, 1960. – 212с.
118896
  Strahl Rudi Zwischen Zapfenstreich und spater / Strahl Rudi. – Berl., 1956. – 184с.
118897
  Walther Joachim Zwischen zwei Nachten / Walther Joachim. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1974. – 208 S.
118898
  Kurella Alfred Zwischendurch. Verstreute essays 1934-1940. / Kurella Alfred. – Berlin, 1961. – 328с.
118899
  Bodenschatz Hans Zwischenstotion / Bodenschatz Hans. – Berlin, 1976. – 210с.
118900
  Скопенко В.В. Zwitter-ionic Silicabased Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 20th Intern. symp. on Chromat. Bouznemouth. 1994, 1994
118901
  Скопенко В.В. Zwitterionic Silica Based Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 209 ACS National Meeting, Anaheim, CA, USA, April 2-6, 1995, 1995
118902
  Rosiek Stanislaw Zwloki Mickiewicza : Proba nekrografii poety / Rosiek Stanislaw. – Gdansk : Slowo/Obraz Terytoria, 1997. – 335с. : ill. – (Ser.:"Wiek XIX"). – ISBN 83-905063-2-7
118903
  Ilf Ilja Zwolf Stuhle / Ilf Ilja, Petrow Jewgeni. – Leipzig, 1975. – 330с.
118904
  Muller Martin Zwolfender. / Muller Martin. – Berl., 1957. – 352с.
118905
  Kuczynski Maciej Zwrotnik dinozaura. / Kuczynski Maciej. – Warszawa, 1977. – 243с.
118906
  Wirski J. Zwyciestwo Joanny / J. Wirski. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 116 s.
118907
  Mroczek Andrzej Zwyciestwo przed dogrywka / Mroczek Andrzej. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1973. – 260s.
118908
  Diegtiariew Wlodzimierz Zwyciezajac smierc. / Diegtiariew Wlodzimierz. – Lublin, 1974. – 326с.
118909
  Zulawski J. Zwyciezca / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1959
118910
  Raszydow Szaraf Zwyciezcy / Raszydow Szaraf; Z jezyka ros.tlumaczyla H.Zatorska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1977. – 434s.
118911
  Braun Andrzej Zwyciezczy znad Tatu-Ho. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1960. – 160с.
118912
  Bernatt Stanislaw Zwyciezony przez sztorm / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1959. – 32с.
118913
  Werner Andrzej Zwyczajna apokalipsa : Tadeusz Borowski i jego wizja swiata obozow / Werner Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 257s. – Wydano w 30 rocznice smerci Tadeucza Borowskiego
118914
  Chmielewska Joanna Zwyczajne zycie / Chmielewska Joanna. – Warszawa, 1974. – 411с.
118915
  Witkowski Wojciech Zwykle sprawy / Witkowski Wojciech. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 149 s.
118916
  Pauszer-Klonowska Gabriela Zwykle sprawy niezwyklych ludzi / Pauszer-Klonowska Gabriela. – Wyd. 2e, rozszer. – Lublin, 1978. – 289с.
118917
  Klonowicz Stefan Zyc mozna dluzej. / Klonowicz Stefan. – Warszawa, 1977. – 505с.
118918
  Bryll Ernest Zycie-Jawa. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1973. – 124с.
118919
  Lubaszewska Antonina Zycie - smierci doskonalosc : Mlodopolska antropologia smierci i literacki swiat wartosci / Lubaszewska Antonina. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1995. – 137s. – (Rozprawy habillitacyjne / Uniw. Jagiellonski ; 298). – ISBN 83-233-0888-8
118920
  Morsztynkiewicz M. Zycie a la Carte : Powiesc z kwiatkiem / Maryta Morsztynkiewicz. – Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1947. – 304s.
118921
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 11 (82). – 2001
118922
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 12 (83). – 2001
118923
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 1 (84). – 2002
118924
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 2 (85). – 2002
118925
  Legut Lucyna Zycie artystki Kingi Kidney / Legut Lucyna. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1972. – 236s.
118926
  Kunicki-Goldfinger Wladyslaw J.H. Zycie bakterii / Wladyslaw J.H. Kunicki-Goldfinger. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 557s.
118927
  Bronislawski Jerzy Zycie bez gwaraneji. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 284с.
118928
  Waterhouse Keith Zycie biurowe / Waterhouse Keith; Z angielskiego przelozyla Z. Kierzys. – Warszawa-Krakow : Ksiazka i wiedza, 1985. – 320s.
118929
  Mazaheri Aly Zycie codzienne muzulmanow w sriedniowieczu (wiek X-XIII) / Mazaheri Aly; Bakowska E. (przel.). – Warszawa, 1972. – 254с.
118930
  Kiersnowski Ryszard Zycie codzienne na Slasku w wiekach srednich. / Kiersnowski Ryszard. – Warszawa, 1977. – 200с.
118931
   Zycie codzienne w Czestochowie w 19 i 20 wieku. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 358s. – ISBN 83-7098-649-8
118932
  Mach Wilhelm Zycie duze i male / Mach Wilhelm. – Lodz, 1959. – 198с.
118933
  Mach W. Zycie duze i male / W. Mach. – Warszawa, 1972. – 189с.
118934
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
118935
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
118936
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
2. – 1974. – 356с.
118937
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
1. – 1971. – 503с.
118938
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
2. – 1971. – 540с.
118939
  Mark Bernard Zycie i walka mlodziezy w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej. (1939-1944) / Mark Bernard. – Warszawa, 1961. – 96с.
118940
  Rogala Wladyslaw Zycie i walka wsi wielkopolskiej w latach 1919-1925 / Rogala Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 188 с.
118941
  Butler V J.A. Zycie komorki / V J.A. Butler. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 242p.
118942
  Marivaux Pierre de Zycie Marianny / Marivaux Pierre de; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 641s.
118943
  Trafialek Elzbieta Zycie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych : Studium teoretyczno-diagnostyczne / Trafialek Elzbieta. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 436S. – ISBN 83-7133-081-2
118944
  Kryska Slawomir Zycie na kibica. / Kryska Slawomir. – Warszawa, 1978. – 143с.
118945
  Jesus Carolina Maria de Zycie na smietniku / Jesus Carolina Maria de; Tlumaczyla H.Czajka. – Warszawa : Czytelnik, 1963. – 209s.
118946
  Pruszkowska Maria Zycie nie jest romansem, ale... / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1967. – 188с.
118947
  Pawlak Wladyslaw Zycie po amerykansku / Pawlak Wladyslaw. – 2e wyd. zaktualizowane. – Warszawa : Iskry, 1970. – 297s.
118948
  Rubach-Kuczewska Zycie po hindusku / Rubach-Kuczewska. – Warszawa, 1971. – 312с.
118949
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1958. – 272с.
118950
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1974. – 286с.
118951
  Mongredien Georges Zycie prywatne Moliere / Mongredien Georges. – Warszawa, 1977. – 155 с.
118952
  Skwirowska S. Zycie szkoly wyzszej : bibliografia zawartosci (1953 -1967) / Stefania Skwirowska ; Min-wo oswiaty i szkol-wa Miedzyuczelniany zaklad Badan nad szkolnictwem wyzs., Osrodek dokumentacji i biblioteka. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 175 p. – (Bibliografie)
118953
  Kozlowski Jozef Zycie teatralne proletariatu polskiego, 1878-1914 / Kozlowski Jozef. – Krakow, 1982. – 361с.
118954
  Estreicherowna Maria Zycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863. / Estreicherowna Maria. – Krakow, 1968. – 240с.
118955
  Otwinowski Stefan Zycie trwa cztery dni / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1977. – 147с.
118956
  Olszanski Tomasz Zycie tulacze / Olszanski Tomasz. – Warszawa, 1957. – 380с.
118957
  Kras Janina Zycie umyslowe w Krakowie w latach 1848-1870. / Kras Janina. – Krakow, 1977. – 260с.
118958
   Zycie Warszawy : pismo codzienne - istnieje od 1944 roku. – [S. l. : s. n.]. – 48 s.
118959
  Rostworowski Jan Zycie wieczne / Rostworowski Jan. – Warszawa, 1975. – 183с.
118960
  Dobrowolski Tadeusz Zycie, tworczosc i znaczenie spoleczne artystow polskich i w Polsce pracujacych w okresie poznego gotyku. (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i sociologii / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 166с.
118961
  Wat Aleksander Zyd wieczny tulacz / Wat Aleksander. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 43s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-2271627-3
118962
  Kraszewski Jozef Ignacy Zyd. Obrazy wspolczesne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 592с.
118963
  Muszynska Jadwiga Zydzi w miastach wojewodztwa Sandomierskiego i Lubelskiego w 18 wieku : Studium osadnicze / Muszynska Jadwiga. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 318,[4]s. – (Prace Instytutu historii WSP w Kielcach / Pod red. W.Cabana ; № 11). – ISBN 83-7133-105-3
118964
  Kwiek J. Zydzi, lemkowie, slowacy w wojewodztwie krakowskim w latach 1945-1949/50 / J. Kwiek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 1998. – 233 s. – ISBN 83-7188-200-9
118965
  Janion Maria Zygmunt Krasinski. Debiut i dojrzalosc / Janion Maria. – Warszawa, 1962. – 276с.
118966
  Orzeszkowa Eliza Zygmunt Lawicz i jego koledzy / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1957. – 204с.
118967
  Kraszewski Jozef Ignacy Zygmuntowskie czasy. Powiesc z roku 1572. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1975. – 485с.
118968
  Fiala A. Zygzakiem po prostej / Adam Fiala. – Warszawa : Iskry, 1979. – 362 s. – ISBN 83-207-0057-4
118969
  Bienko Wojciech Zygzakiem przez matematyke / Bienko Wojciech; Illustr. M. Gawrys. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 128 s. : Il.
118970
  Iwanow M. Zyj jak inni i badz blogoslawiony / Miron Iwanow; Przel. M. Iliewa. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 221 s.
118971
   Zyja w naszych sercach. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1975. – 200 s., [1] l. ill.
118972
   Zyma Valentyn // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 100
118973
  Cajak Jan Zypa Cupak / Cajak Jan. – Bratislava, 1960. – 200с.
118974
  Jelinowski Seafan Zyto. Na ziarno i zielonke / Jelinowski Seafan, Mazurek Jadwiga, Mazurek Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 118s.
118975
  Breslawetz L. Zytologische Studien uber Melandrium album L / L. Breslawetz. – Berlin : Springer, 1929. – S. 444-459. – Planta/Archiv fur wissens..., 7 B., 4. Heft
118976
  Fulinski B. Zywa przyroda w Karpatach Wschodnich / B. Fulinski. – Stanislawow : Zlotyszlak, 1938. – 22 s.
118977
  Ortwin Ostap Zywe fikcje : Studia o prozie, poezij i krytyce / Ortwin Ostap; Oprac. J. Czachowska, wstepem poprzedzil M. Glowinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 426s. – (Biblioteka studiow literackich / Pod red. H. Markiewicza ; 2 : Pisma krytyczne Ostapa Ortwina)
118978
  Rudnicki Adolf Zywe i martwe morze / Rudnicki Adolf. – Wyd. 3. – Warszawa, 1956. – 712с.
118979
  Skoraczynski Czeslaw Zywe numery / Skoraczynski Czeslaw. – Krakow, 1984. – 178с.
118980
  Kawka Henryk Zywe srebro. / Kawka Henryk, Wolanowski Lucjan. – Warszawa, 1959. – 292с.
118981
  Newerly Igor Zywe wiazanie / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 412s.
118982
  Maciag Wlodzimierz Zywi i wspolczesni : Szkice krytyczne / Maciag Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 207s.
118983
  Wolniak Henryk Zywiec / Wolniak Henryk. – Wroclaw : Ossolineum, 1977. – 32 s.
118984
   Zywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepow kirgizkich. – Berlin ; Poznan : Ksiegarnia B. Behr"a, 1861. – [4], CCXLII, 334 s.
118985
  Rej Mikolaj Zywot czlowieka poczciwego / Rej Mikolaj. – Wroclaw, 1956. – 674с.
118986
  Boswell J. Zywot doktora Samuela Johnsona / James Boswell; Wyboru dokonal przelozyl z jezyka angielskiego oraz wstepem i komentarzami opatrzyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 336 s. : il.
118987
  Weyssenhoff Jozef Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego / Weyssenhoff Jozef. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 277 s. : il.
118988
  Kraszewski Jozef Ignacy Zywot i sprawy imipana Medarda z Golczwi Pelki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1964. – 558с.
118989
  Britting Georg Zywot meza opaslego zwanego Hamletem / Britting Georg; Tlumaczyl J.Sikorski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 187
118990
  Szczublewski Jozef Zywot Modrzejewskiej / Szczublewski Jozef. – Warszawa, 1975. – 725 s.
118991
  Bunikiewicz Witold Zywoty diablow polskich. / Bunikiewicz Witold. – Poznan, 1960. – 134с.
118992
  Brantome Pierre Zywoty pan swowolnych. / Brantome Pierre. – Warszawa, 1975. – 573с.
118993
  Plutarchus Zywoty slawnych mezow. (Z zywotow rownoleglych) / Plutarchus. – Wyd. 5. – Wroclaw i i., 1976. – 642с.
118994
  Шульга М. А "тутейші" - там...:(Громадянська самоідентифікація населення України) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 8-11
118995
  Ремезов И.И. А .П. Бородин / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1958. – 118 с.
118996
  King John А Christian view of the mushroom myth. / King John. – London, 1970. – 191с.
118997
  Dawihl W. А Handbook of hard metals / W. Dawihl. – London : Her Majesty`s Stationery Office, 1955. – 162 с.
118998
  Соболевская Е.К. А realibus ad realiora, или от реального к реальнейшему (К характеристике кинообраза Андрея Тарковского) // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 147-159. – ISSN 2076-7382
118999
  Муратов І.Л. А безіменних не було : героїка, лірика / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1967. – 147 с.
119000
  Возіянов М.К. А білим віршам музика наснилась... : лірика / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2013. – 114, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-472-0


  Підпис.
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,