Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
116001
   "Wunder" des Meeres. – Engels : ASSRdWD, 1938. – 31 S.
116002
  Лозовский А. "WWW.ERETIC.RU, или Формула успеха" : Мемуарный роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 4-107. – ISSN 0131-8136
116003
  Bystrzycki Przemyslaw "Wyspa Mauritius". / Bystrzycki Przemyslaw. – Warszawa, 1963. – 188с.
116004
  Ставнюк В. "XXI століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Український фахівець з античної історії, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУТШ Віктор Ставнюк розповів про те, що Україна втратить, якщо позбудеться власної фундаментальної ...
116005
  Rydel J. Wspomnienia / Jan Rydel ; [oprac. tekstu i korekta T. Lesniakowa]. – Krakow : Anna Zofia Rydlowa ; Universitas, 1991. – 241, [3] s., [8] k. il. – (Open). – ISBN 83-7052-035-9
116006
  Stankiewicz L. Wspomnienia : Czlowiek - praca - system (1963-1981) / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 179s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-03-9
116007
  Grodzienska Stefania Wspomnienia chalturzystki / Grodzienska Stefania. – Warszawa, 1963. – 280с.
116008
  Michejda Kornel Wspomnienia chirurga / Michejda Kornel; Przygotowal i przedmowa opatrzyl A. Miehejda. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1986. – 340s. : 8 fot. – ISBN 83-08-1551-4
116009
  Czyzewski L. Wspomnienia dowodcy obrony zakroczymia w 1939 r. / L. Czyzewski. – Warszawa, 1973. – 110с.
116010
  Dunin Stefan Wspomnienia dziennikarza / Dunin Stefan. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 292с.
116011
  Rowecki Stefan (Grot) Wspomnienia i notatki. Czerwiec wrzesien 1939 / Rowecki Stefan (Grot). – Warszawa, 1957. – 128с.
116012
  Modrzejewska Helena Wspomnienia i wrazenia / Modrzejewska Helena. – Krakow, 1957. – 635 s.
116013
  Rosa E. Wspomnienia lat przezytych na Wolyniu = Memories of the years in Volhynia / E. Rosa. – Toronto : Zwiazek Ziem Wschodnich RP, 1997. – 116,4 s. : il. – ISBN 0-9698020-2-1
116014
  Gomulicki Wiktor Wspomnienia niebieskiego mundurka. / Gomulicki Wiktor. – Krakow. – 293с.
116015
  Gomulicki Wiktor Wspomnienia niebieskiego mundurka. / Gomulicki Wiktor. – Krakow, 1973. – 262с.
116016
  Rudnicka Halina Wspomnienia o Janku Krasickim / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1955. – 80с.
116017
  Kuropieska Jozef Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939 / Kuropieska Jozef. – Krakow : KAW, 1984. – 383s. – ISBN 83-03-00670-3
116018
  Piatkowska Antonina Wspomnienia oswiecimskie / Piatkowska Antonina. – Krakow, 1977. – 159с.
116019
  Jakubowski A.A. Wspomnienia polskiego wygnanca = The remembrances of a Polish exile / August Antoni Jakubowski ; przekl., wstep, red. tomu: J. Lawski i P. Oczko ; Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod". – Wydanie polsko-angielskie. – Bialystok : Alter Studio, 2013. – 160 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Czarny romantyzm). – ISBN 978-83-64081-08-8
116020
  Machado Wspomnienia posmiertne Brasa Cubas / Machado, de Assis; Przelozyla J.Z. Klave. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1974. – 208s.
116021
  Chadzynski Zbigniew Wspomnienia powstanca z lat 1861-1863 / Chadzynski Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 208с.
116022
  Rudnicki Kazimierz Wspomnienia prokuratora / Rudnicki Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 224с.
116023
  Fukier Henryk Wspomnienia staromiejskie / Fukier Henryk. – Warszawa, 1973. – 160с.
116024
  Slonimski Antoni Wspomnienia warszawskie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1957. – 116с.
116025
  Rozwadowska Halina Wspomnienia wazne i niewazne / Rozwadowska Halina. – Warszawa, 1966. – 380с.
116026
  Mitura Waclaw Wspomnienia wieznia Stutthofu / Mitura Waclaw. – Warszawa, 1978. – 182с.
116027
  Malkowska Hanna Wspomnienia z "Reduty" / Malkowska Hanna. – Warszawa, 1960. – 232с.
116028
  Tymieniecki Kazimierz Wspomnienia z jesieni 1939 / Tymieniecki Kazimierz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1972. – 365с.
116029
  Klossowski J. Wspomnienia z Marynarki Wojennej / Jerzy Klossowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1970. – 388 s.
116030
  Brandys Kazimierz Wspomnienia z terazniejszosci. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1959. – 620с.
116031
  Guderian Heinz Wspomnienia zolnierza / Guderian Heinz. – Warszawa, 1958. – 419с.
116032
  Kryczynski S. Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje / Stanislaw Kryczynski ; wstep, wybor i oprac. Grzegorz Czerwinski. – Bialystok : Alter Studio, 2014. – 224, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia : nauk. ser. wydawnicza / Wydz. filol. Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 9 ; ser. 2 : Studia Tatarskie). – ISBN 978-83-64081-09-5
116033
  Goscinski I. Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Brzezickim // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 171/172, stuczen/marzec. – P. 51-52. – ISSN 1427-1176
116034
  Petlowanyj Witavij Wspomnienie z pola walki / Petlowanyj Witavij. – K., 1985. – 159с.
116035
  Berman Aleksander Wsrod zywiolow / Berman Aleksander; Nomanczukowa I. – Moskwa, Warszawa, 1988. – 371с.
116036
  Mikusinski Jan Wstep do analizy matematycznej / Mikusinski Jan. – Warszawa, 1957. – 264с.
116037
  Malinowski A. Wstep do antropologii i ekologii czlowieka / A. Malinowski. – 2e wyd. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 474s. – ISBN 83-7171-233-2
116038
  Szewczuk W. Wstep do antypsychoanalizy / W. Szewczuk. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 290s.
116039
  Moszczenska Wanda Wstep do badan historycznych / Moszczenska Wanda. – Warszawa, 1960. – 210с.
116040
  Styrcz S. Wstep do chemii kwantowej : Skrypt / S. Styrcz. – Kielce : Wyd-wo Akademii swietokrzyskiej, 2001. – 404s. – ISBN 83-7133-143-X
116041
  Kupryszewski Gotfryd Wstep do chemii organicznej. / Kupryszewski Gotfryd. – Warszawa, 1977. – 518с.
116042
  Gruszczynski Marek Wstep do ekonometrii w stu oknach / Gruszczynski Marek, Mierzejewski Piotr. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 2000. – 130s. + Дискета. – ISBN 83-86689-89-7
116043
  Majewski Zdzislaw Wstep do elektroniki polprzewodnikow / Majewski Zdzislaw. – Warszawa, 1958. – 160с.
116044
  Szyfelbein-Sokolewicz Zofia Wstep do etnografii Afryki / Szyfelbein-Sokolewicz Zofia. – Warszawa, 1968. – 158с.
116045
  Stepien Antoni Wstep do filozofii / Stepien Antoni. – Wyd. 4e rozszerzone. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 501s. – (Prace Wydzialu filozoficznego / Tow-wo naukowe KUL ; 88). – ISBN 83-7306-039-1
116046
  Russell B. Wstep do filozofii matematyki / B. Russell. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 310 s.
116047
  Malicki Adam Wstep do geografii / Malicki Adam. – Wydanie 3 uzupelnione. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 238s.
116048
  Szybiak Andrzej Wstep do geometrii rozniczkowej i nieeuklidesowej / Szybiak Andrzej. – Krakow, 1969. – 70 с.
116049
  Dubikajtis Lech Wstep do geometrii wykreslna / Dubikajtis Lech. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 272 s. : 471 rys. – Anaglify i modele - 50 anagl., 4 modele
116050
  Milewski Tadeusz Wstep do jezykoznawstwa / Milewski Tadeusz. – Wyd. 4. – Lodz-Warszawa-Krakow, 1962. – 384с.
116051
  Rasiowa H. Wstep do logici matematycznej i teorii mnogosci / H. Rasiowa. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : PAN, 1966. – 168 s. – Bibliogr.: s.167. – (In-t Matematyczny PAN ; T.9)
116052
  Trybus E. Wstep do logiki matematyczne / E. Trybus; Wyzsza szkola ekonomiczna we Wroclaviu. – Wroclaw. – 107s.
116053
  Musielak J. Wstep do matematyki : Skrypt dla stud. 1 roku matemat. / J.Musielak: Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1967. – 103s.
116054
  Such J. Wstep do metodologii ogolnej nauk / J. Such. – Poznan, 1969. – 339с.
116055
  Poniz Wenzzeslaw Wstep do metody kolejnych przyblizen. (Metoda Crossa) / Poniz Wenzzeslaw. – Wyd-ie 2-ie popr, i uzup. – Warszawa, 1956. – 122с.
116056
  Kowalski Jerzy Wstep do nauk o panstwie i prawie / Kowalski Jerzy. – Warszawa, 1966. – 276с.
116057
   Wstep do nauki o panstwie i prawie. – [S. l.] : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego
Cz. 1 : Elementy spoleczno-polityczne. – 1962. – 206 s.
116058
   Wstep do nauki o panstwie i prawie. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego
Cz. 2 : Mechanizm dzialania prawa. – 1962. – 144 s.
116059
  Maslankiewicz Kazimierz Wstep do nauki o skalach / Maslankiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1967. – 316с.
116060
  Kiersnowski Ryszard Wstep do numizmatyki polskiej wiekow srednich. / Kiersnowski Ryszard. – Warszawa, 1964. – 236с.
116061
  Heyrovsky I. Wstep do polarografii praktycznej / I. Heyrovsky, P. Zuman. – Warszawa, 1956. – 252с.
116062
  Lopatka Adam Wstep do prawoznawstwa / Lopatka Adam. – Wyd. 2. – Warszawa, 1969. – 300с.
116063
  Mika Stanislaw Wstep do psychologii spolecznej / Mika Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 321 s.
116064
  Schaff Adam Wstep do semantyki / Schaff Adam. – Warszawa, 1960. – 544с.
116065
  Sowa Kazimierz Wstep do socjologicznej teorii zrzeszen / Sowa Kazimierz. – Wyd. 2-e, popraw. i rozszerzone. – Warszawa, 1988. – 279с.
116066
  Kuratowski K. Wstep do teorii mnogosci i topologii / K. Kuratowski. – Warszawa : PWN, 1955. – 220 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.9)
116067
  Kompowski A. Wstep do teorii optymalnych polowow / A. Kompowski, J. Horbowy; Akademia rolnicza w Szczcinie. – Szczecin, 1997. – 108s. – ISBN 83-88521--44-9
116068
  Karapetjanc M.Ch. Wstep do teorii procesow chemicznych. / M.Ch. Karapetjanc. – Warszawa, 1983. – 391с.
116069
  Czerwinski Zbigniew Wstep do teorii programowania liniowego z elementami algebry wyzszej / Czerwinski Zbigniew. – Poznan, 1961. – 224с.
116070
   Wstep do wiedzy o sztuce : wybor tekstow dla studentow pedagogiki. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1981. – 329, [1] s.
116071
  Fisiak Jacek Wstep do wspolczesnych teorii lingwistycznych. / Fisiak Jacek. – Warszawa, 1975. – 144с.
116072
  Krawczak Tadeusz Wszlacheckim zascianku / Krawczak Tadeusz. – Warszawa; Siedlce : Sonor, 1993. – 309,[34]s. : 73 fot. – ISBN 83-85170-06-5
116073
  Zlotorzycka Jadwiga Wszoly (Mallophaga) : Czesc szczegolowa Rallicolidae i Pseudonirmidae / Zlotorzycka Jadwiga, Modrzejewska Maria // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2232 : Wszoly (Mallophaga) / J. Zlotorzycka, M. Modrzejewska. – S.1-180 : il. – ISSN 0239-6661
116074
  Przymanowski Janusz Wszyscy i nikt / Przymanowski Janusz. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 150s.
116075
  Paukszta Eugeniusz Wszystkie barwy codziennosci / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1961. – 520с.
116076
  Paukszta Eugeniusz Wszystkie barwy codziennosci / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1976. – 487с.
116077
  Pomianowski J. Wszystkie bledy zostaly juz popelnione = Всі помилки вже вчинені / Jerzy Pomianowski. – Krakow ; Warszawa : Instytut Ksiazki, 2014. – 22, [2], 23, [1] s. : fot. – ISBN 978-83-61005-17-9
116078
  Steel Danielle Wszystko co najlepsze / Steel Danielle; Przelozyla z angielskiego A. Olszewska-Marcinkiewicz. – Katowice : Ksiaznica, 1993. – 398s. – ISBN 83-7132-050-7
116079
  Zola Emil Wszystko dla pan / Zola Emil; Przelozyla Z.Matuszewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 247s. – Із серії романів: Rougon - Macqurtowie historia naturalna i spolczesna rodziny za drugiego cesarstwa
116080
  Paciok Rudolf Wszystko jeszcze gorace / Paciok Rudolf. – Warszawa : Iskry, 1981. – 204s. – ISBN 83-207-0293-3
116081
  Semkowicz Jacek Wszystko o... pilka nozna / Semkowicz Jacek. – Warszawa, 1975. – 102с.
116082
  Buczkowna Mieczyslawa Wszystko zasypie snieg. / Buczkowna Mieczyslawa. – Krakow, 1982. – 188с.
116083
  Hauser Wawrzyniec Wszystko zdarza sie wieczorem. / Hauser Wawrzyniec. – Warszawa, 1958. – 266с.
116084
  Rymkiewicz Wladyslaw Wtajemniczenie / Rymkiewicz Wladyslaw. – Lodz, 1974. – 258с.
116085
  Noonan Peggy Wtat I saw at the revolution: a political life in the Reagan era / Noonan Peggy. – New York, 1990. – 353с.
116086
  Елеева Зарина WTTC: новый план развития туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
116087
  Strugarek Stanislaw Wuja Cesku opowiada / Strugarek Stanislaw. – Poznan, 1977. – 272 s.
116088
  Maslankiewicz Kazimierz Wulkany / Maslankiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1961. – 384с.
116089
  Kramer Walter Wunder der Welt. / Kramer Walter. – Leipzig, 1976. – 256с.
116090
  Brentano Clemens Wunderbare Erzahlungen und Marchen. / Brentano Clemens. – Lpz., 1968. – 624с.
116091
  Graf Oskar Maria Wunderbare Menschen / Graf Oskar Maria. – Berlin, 1976. – 131с.
116092
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen und Abenteuer des Freiherrn von Munchhausen zu Wasser und zu Lande, wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1956. – 144с.
116093
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen und Abenteuer des Freiherrn von Munchhausenzu Wasser und zu Lande wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1958. – 144с.
116094
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Peldzuge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Munchhausen wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1973. – 109с.
116095
  Tomilin Grigorjewitsch Awenir Wundertier WAL? / Tomilin Grigorjewitsch Awenir. – Leipzig, Jena, Berlin : Verlag MIR Moskau, Urania-Verlag, 1979. – 271s.
116096
  Backeberg C. Wunderwelt Kakteen / C. Backeberg. – Auf. 3. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1968. – 243S. : Mit 176 zum Teil farbigen Abbildungen im Text
116097
  O"Casey Sean Wunsche und Verwunschungen / O"Casey Sean. – Leipzig, 1970. – 430с.
116098
  Handke Peter Wunschloses Ungluck : Erzahlung / Handke Peter. – Frankfurt am Main, 1988. – с.
116099
  Gomonovych V. Wurtzite-structure GaN film raman scattering on sapphire / V. Gomonovych, V. Strelchuk, A. Nikolenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 200-201
116100
  Platen Paul Wurzen und die Hohburger Berge / Platen Paul. – Lpz., 1957. – 63с.
116101
  Huch Ricarda Wusst ich ein Lied / Huch Ricarda. – Berlin-Weimar, 1974. – 160с.
116102
  Bronte E. Wuthering heights : and related readings / Emily Bronte. – New York [et al.] : Glencoe ; McGraw-Hill, 2000. – IV, [1], 284 р. – Назва обкл.: Wuthering heights with related readings. – (The Glencoe literature library). – ISBN 0-02-817983-8
116103
  Bronte Emily Wuthering Heights / Bronte Emily; with an introd.by K.Frank. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII, 385p. – (Everyman"s Library ; 2 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-002-3
116104
  Bronte Emily Wuthering heights. / Bronte Emily. – M., 1963. – 366с.
116105
  Bronte Emily Wuthering heights. / Bronte Emily. – Harmondsworth, 1990. – 325с.
116106
  Окраинец К.Ф. WWW на кончиках ваших пальцев / К.Ф. Окраинец. – Москва : Пресс, 1997. – 192с. – ISBN 5-89233-003-6
116107
  Осипова В.А. www.aselibrary.ru: от площадки для общения до виртуальных проектов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Развитие и поддержка собственного сайта является приоритетным направлением для Российской ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ). Интернет-конференции, методические рекомедации по созданию и управлению электронными библиотеками и электронными ...
116108
  Лозовский А. www.eretic.ru, или Формула успеха // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 4. – С. 9-111. – ISSN 0131-8136
116109
  Белоконева О. www.nkj.ru - новый сайт журнала "Наука и жизнь" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
116110
  Kwiecinska Zofia Wybacz mi moj sen, Franciszku. / Kwiecinska Zofia. – Lublin, 1977. – 123с.
116111
  Hankala Andrzej Wybiorczosc ludzkiej pamieci / Hankala Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2001. – 225s. – ISBN 83-235-0042-8
116112
  Szulecka Maria Wyboje / Szulecka Maria. – Warszawa, 1955. – 568с.
116113
  Lemanski Jan Wybor bajek / Lemanski Jan. – Warszawa, 1956. – 176с.
116114
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Wybor dramatow / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Wroclaw i i. : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1974. – 457 s.
116115
  Czechow Antoni (Tschechow) Wybor dramatow / Czechow Antoni (Tschechow). – Wroclaw i i., 1979. – 794с.
116116
  Claudel Paul Wybor dramatow / Claudel Paul; Wybor, oprac. i wstep H.Sawecka. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 356s. – ISBN 83-227-1202-2
116117
  Gajda R. Wybor idiomow angielkich / R. Gajda. – Warszawa, 1972. – 272с.
116118
  Donath Adolf Wybor idiomow niemieckich / Donath Adolf. – Warszawa, 1976. – 246с.
116119
  Donath Adolf Wybor idiomow niomieckich / Donath Adolf. – Warszawa, 1976. – 246с.
116120
  Banach Andrzej Wybor maski / Banach Andrzej. – Krakow, 1962. – 321с.
116121
  Konopnicka Maria Wybor nowel / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1954. – 180с.
116122
  Reymont Wladyslaw Wybor nowel / Reymont Wladyslaw. – Warszawa, 1954. – 304с.
116123
  Prus Boleslaw Wybor nowel / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1962. – 312с.
116124
  Prus Boleslaw Wybor nowel / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1971. – 288с.
116125
  Conrad Joseph Wybor nowel. / Conrad Joseph. – Wroclaw, 1957. – 320с.
116126
  Zukrowski Wojciech Wybor opowiadan / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 609 s.
116127
  Perec Iochok Lejb Wybor opowiadan / Perec Iochok Lejb. – Wroclaw-Krakow, 1958. – 365с.
116128
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz; Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 472с.
116129
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 278с.
116130
  Czechow Antoni Wybor opowiadan / Czechow Antoni. – Warszawa, 1971. – 252с.
116131
  Zeromski Stefan Wybor opowiadan / Zeromski Stefan. – Wroclaw i.i. : Zakl. narod. im. Ossolinskich, 1971. – 514 s.
116132
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wybor opowiadan / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1973. – 253с.
116133
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1983. – 244с.
116134
  Putrament Jerzy Wybor opowiadan. Sweto kulo. Puste oczy. Czlowiek na brzegu / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1972. – 88с.
116135
  Sienkiewicz Henryk Wybor pism / Sienkiewicz Henryk. – M., 1953. – 320с.
116136
  Mickiewicz Adam Wybor pism / Mickiewicz Adam. – Moskwa, 1953. – 544с.
116137
  Konopnicka Maria Wybor pism / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1956. – 482с.
116138
  Grzegorzewska Maria Wybor pism / Grzegorzewska Maria. – Warszawa, 1964. – 360с.
116139
  Rej Mikolaj Wybor pism / Rej Mikolaj. – Warszawa, 1975. – 488с.
116140
  Apollinaire Guillaume Wybor pism / Apollinaire Guillaume; Wybr.,wstep.i notami opatrz.A.Wazyk. – Warszawa : PIW, 1980. – 1079s. – (Ser.:"Biblioteka poezji i prozy"). – ISBN 83-06-00260-1
116141
  Petrarca Francesco Wybor pism / Petrarca Francesco; Wybor,wstep i koment. K.Morawski; przel.F.Falenski,J.Kurek,K.Morawski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz : Ossolineum, 1982. – 366s. – (Ser.:"Biblioteka narodowa" ; 2 ; N 206). – ISBN 83-04-01159-X
116142
  Petrarca Francesco Wybor pism / Petrarca Francesco. – Wroclaw i i., 1983. – 366с.
116143
  Lelewel Joachim Wybor pism historycznych / Lelewel Joachim. – Wroclaw, 1950. – 306с.
116144
  Towianski Andrzej Wybor pism i nauk / Towianski Andrzej. – Wyd. 2. – Krakow, 1922. – 232с.
116145
  Spasowski Wladyslaw Wybor pism pedagogicznych / Spasowski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 336с.
116146
  Kollataj Hugo Wybor pism politycznych / Kollataj Hugo. – Wroclaw, 1952. – 318с.
116147
  Brozek Jan Wybor pism. / Brozek Jan. – Warszawa
1. – 1956. – 636с.
116148
  Brozek Jan Wybor pism. / Brozek Jan. – Warszawa
2. – 1956. – 350с.
116149
  Dembinski Henryk Wybor pism. / Dembinski Henryk. – Warszawa, 1962. – 308с.
116150
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 1. Pisma polonistyczne / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
1. – 1959. – 412с.
116151
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 2. Jezykoznawstwo indoeuropejskie / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
2. – 1961. – 400с.
116152
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 3. Jezykoznawstwo ogolne / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
3. – 1960. – 272с.
116153
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
1.1. – 1955. – 558с.
116154
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
2. – 1955. – 507с.
116155
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
3. – 1955. – 572с.
116156
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
4. – 1955. – 528с.
116157
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
5. – 1955. – 566с.
116158
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
6. – 1955. – 558с.
116159
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
7. – 1955. – 596с.
116160
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
8. – 1955. – 620с.
116161
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
9. – 1955. – 472с.
116162
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
10. – 1955. – 444с.
116163
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
1. – 1974. – 503с.
116164
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
2. – 1974. – 451с.
116165
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
3. – 1974. – 519с.
116166
  Tiutczew Fiodor Wybor poezii / Tiutczew Fiodor. – Wroclaw i i., 1978. – 160с.
116167
  Slowacki Juliusz Wybor poezji / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1955. – 200с.
116168
  Asnyk Adam Wybor poezji / Asnyk Adam. – Warszawa, 1956. – 200с.
116169
  Staff Leopold Wybor poezji / Staff Leopold. – Warszawa, 1960. – 138с.
116170
  Nowicki Franciszek Wybor poezji / Nowicki Franciszek. – Krakow, 1960. – 112с.
116171
  Tuwim Julian Wybor poezji / Tuwim Julian. – Warszawa, 1961. – 160с.
116172
  Staff Leopold Wybor poezji / Staff Leopold. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 294с.
116173
  Pol Wincenty Wybor poezji / Pol Wincenty. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 298с.
116174
  Galczynski Konstanty Ildefons Wybor poezji / Galczynski Konstanty Ildefons; Oprac.M.Wyka. – Wroclaw-Warszawa-Krakow : Ossolineum, 1967. – 422s. – (Ser.:"Biblioteka narodowa" ; 2 ; N 189)
116175
  Syrokomla Wladyslaw Wybor poezji / Syrokomla Wladyslaw; Oprac.Fr. Bielak. – 2e wyd., zmien. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1970. – 428s. – (Biblioteka narodowa : Seria 1 ; 54)
116176
  Apollinaire Guillaume Wybor poezji / Apollinaire Guillaume; Oprac.J.Kwiatkowski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk : Ossolineum, 1975. – 498s. – (Ser.:"Biblioteka narodowaI ; 2 ; N 176)
116177
  Longfellow Henry Wadsworth Wybor poezji / Longfellow Henry Wadsworth; Zulawski J. – Warszawa, 1975. – 119с.
116178
  Rymkiewicz Aleksander Wybor poezji / Rymkiewicz Aleksander. – Warszawa, 1984. – 609с.
116179
  Merrill James Wybor poezji / Merrill James. – Paris, 1990. – 123с.
116180
  Franko I. Wybor poezji / Iwan Franko ; oprac. Fl. Nieuwazny. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 2008. – 194, 298 s. – (Biblioteka narodowa : Seria 2 ; N 257). – ISBN 978-65-04-04947-5
116181
  Baczynski Krzysztof Kamil Wybor poezji. / Baczynski Krzysztof Kamil. – Wroclaw, 1989. – 288с.
116182
   Wybor poezyj dla robotnikow. – [ Wroclaw i.i. ] : Ossolineum, 1975. – 56s. – (B-ka robotnika polskiege)
116183
  Kasprowicz Jan Wybor poezyj. / Kasprowicz Jan. – Krakow, 1929. – 264с.
116184
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
1. – 1960. – 444с.
116185
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
2. – 1961. – 523с.
116186
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
4. – 1964. – 620с.
116187
  Barlicki Norbert Wybor przemowien i artykulow z lat 1918-1939 / Barlicki Norbert. – Warszawa, 1964. – 376с.
116188
  Mlynarczyk Stanislaw Wybor tekstow literackich do cwiczen w czytaniu i mowieniu / Mlynarczyk Stanislaw. – Wyd. 2. – Opole, 1975. – 50с.
116189
   Wybor tekstow zachodnioslowianskich w ujeciu porownawczym : Praca zbiorowa. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1991. – 570s. – ISBN 83-230-0365-3
116190
  Szelburg-Zarembina Ewa Wybor utworow / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1958. – 904с.
116191
  Illakowiczowna Kazimiera Wybor wierszy / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1956. – 352с.
116192
  Miedzyrzecki Artur Wybor wierszy / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa, 1971. – 235с.
116193
  Buczkowna Mieczyslawa Wybor wierszy. / Buczkowna Mieczyslawa. – Warszawa, 1974. – 252с.
116194
  Drozdowski Bohdan Wybor. Poezje 1950-1972 / Drozdowski Bohdan. – Warszawa, 1974. – 295с.
116195
   Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red. R. Alberskiego, R. Solarza // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3302 : Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red.R. Alberskiego i R. Solarza. – S. 1-175 : il. – ISBN 978-83-229-3187-5. – ISSN 0239-6661
116196
  Mocarska-Tycowa Zofia Wybory i koniecznosci poezja Asnyka wobec gustow estetycznych i najwazniejszych pytan swoich czasow / Mocarska-Tycowa Zofia. – Torun, 1990. – 191с.
116197
  Infeld Leopold Wybrancy bogow / Infeld Leopold; Przelozyl z angielskiego St. Sielski. – Warszawa : Iskry, 1958. – 356 s.
116198
  Krakowiak M. Wybrane aspecty azione di classe w prawie wloskim // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2015. – T. 96. – S. 127-144. – ISSN 0081-6841
116199
  Struniawski J. Wybrane aspekty ochrony polskich i zagranicznych placуwek misji dyplomatycznych / J. Struniawski, M. Nepelski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 261-270. – ISSN 2227-796X


  Захист дипломатичних місій є надзвичайно важливим з точки зору не лише безпеки, але й іміджу країни на міжнародному рівні. Забезпечення безпеки польських та іноземних дипломатичних місій накладає на польський уряд низку обов"язків. Найбільш важливим з ...
116200
  Siek Stanislaw Wybrane metody badania osobowosci / Siek Stanislaw, Grochowska Alicja. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7072-199-0
2. – 2001. – 259s.
116201
  Cwiakala-Malys Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / Anna Cwiakala-Malys, Wioletta Nowak // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3199 : Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / A. Cwiakala-Malys, W. Nowak. – S. 1-262. – Bibliogr.: s. 256-259. – ISSN 0239-6661
116202
  Skawinska Eulalia Wybrane problemy ekonomiczne kompleksu gospodarki zywnosciowej w Polsce / Skawinska Eulalia. – Torun, 1977. – 110с.
116203
  Jarco Jerzy Wybrane problemy filozofii i logiki / Jarco Jerzy. – 3e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu, 1998. – 151S. – ISBN 83-7011-346-X
116204
  Gmoch Ryszard Wybrane problemy komputerowego wspomagania ksztalcenia chemicznego / Gmoch Ryszard; Uniw.Opolski. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 128s. – (Wydawnictwa skrypptowe). – ISBN 83-85678-56-5
116205
  Sankowski Tadeusz Wybrane psychologiczne aspekty aktywnosci sportowej / Sankowski Tadeusz. – Poznan : Akademia wychowania fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2001. – 234s. : il. – ISBN 83-86336-94-3
116206
   Wybrane publikacje pracownikow UAM w latach 1992-1994. – Poznan : UAM, 1995. – 549s.
116207
  Odyniec Wlodzimierz Slezak Wlodzimierz Wybrane rozdzialy teorii grafow / Odyniec Wlodzimierz Slezak Wlodzimierz. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 350s. – ISBN 83-7096-474-5
116208
  Trelinski G. Wybrane zagadnienia analizy matematycznej / G. Trelinski. – Krakow : WSP
Czesc 1. : Materialy semiprogramowane. – 1975. – 96 s.
116209
  Strzalecki A. Wybrane zagadnienia psychologii tworczosci / A. Strzalecki. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 192s.
116210
   Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii czlowieka : Skrypt dla obcokrajowcow kandydatow na studia medychne w Polsce / J. Dziurdz, Hahn-Pilat, S. Hrabec, A. Kierul, B. Penczak, M. Wnuk. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2002. – 242s. – ISBN 83-7171523-4
116211
  Szymura J.A. Wybrane zagadnienia z chemii ogolnej i nieorganicznej / J.A. Szymura, R. Gogolin. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Academii techniczno-rolniczej, 2001. – 159s. – ISBN 83--87274-33-X
116212
  Nowaczyk Luboslawa Wybrane zagadnienia z genetyki / Nowaczyk Luboslawa, Sliwinska Elwira. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 82s. – ISBN 83-87274-78-{
116213
  Slisz Andrzej Wybrane zagadnienia z historii prasy rosyjskiej i partyjno-radzieckiej / Slisz Andrzej. – Warszawa
Czesc 1. – 1962. – 120с.
116214
  Pstrag Dorota Wybrane zagadnienia z problematyki uzaleznien / Pstrag Dorota. – Rzeszow : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 219s. – ISBN 83-7262-104-7
116215
  Jakubiak-Zapalska Ewa Wybrane zagadnienia z psychologii prenatalnej / Jakubiak-Zapalska Ewa, , Banaczek Zbigniew; Politechnika Radomska im.K.Pulaskiego. – Radom : Wyd-wo Politechniki Radoskiej, 2000. – 232s. – 50-lecie PolitechnikI Radomskiej; На обкл.: Banaczek Zbigniew, Jakubiak-Zapalska Ewa. – ISBN 8388001-51-5
116216
  Stoberski Jan Wybryki serca / Stoberski Jan. – Wroclaw, 1983. – 153с.
116217
   Wychowanie a polityka. Miedzy wychowaniem narodowym a panstwowym. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 151s. – ISBN 83-231-1028-X
116218
   Wychowanie a polityka.Tradycje i wspolczesnosc. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 348S. – ISBN 83-231-0868-4
116219
  Myslakowski Zygmunt Wychowanie czlowieka w zmiennej spolecznosci. / Myslakowski Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 470с.
116220
  Czajkowski Kazimierz Wychowanie do rekreacji / Czajkowski Kazimierz. – Warszawa, 1979. – 200с.
116221
   Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : 6 konferencja naukowa, Poznan, dnia 21 maja 1998 r. / Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych, konferencja naukowa(6,1998,Poznan); Akademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego; Pod red. E. Wachowskiego; K. Pietrusika. – Poznan, 1998. – 272s. – ISBN 83-86336-55-2
116222
  Rynio Alina Wychowanie mlodziezy w nauczaniu kardynala Stefana Wyszynskiego / Rynio Alina; Katol. uniw. Lubelski., Wydzial nauk spolecznych. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 340s. – ISBN 83-228-0940-9
116223
   Wychowanie techniczne. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7098-367-7
2. – 1998. – 126s.
116224
  Barawkiewiczowa Halina i in. Wychowawca gromadzi materialy o klasie / Halina i in. Barawkiewiczowa. – Warszawa, 1963. – 96с.
116225
  Materne Jerzy Wychowawcze funkcjonowanie szkoly podstawowej / Materne Jerzy. – Torun, 1977. – 315с.
116226
  Karpinski J.J. Wycieczka do puszczy / J.J. Karpinski. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Zaklady Wyd-tw Szkolnych, 1960. – 164s.
116227
  Dworzecka Jolanta Wycieczka na wyspe Rab / Jolanta Dworzecka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1968. – 309s.
116228
  Zielinski Stanislaw Wycieczki balonem : Gawedy z pretekstem / Zielinski Stanislaw. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 334s.
116229
  Brandt Miroslav Wyclifova hereza i socijalmi pokreti u Splitu krajem XIV st. / Brandt Miroslav. – Zagreb, 1955. – 304с.
116230
  Roznowska-Feliksiakowa Janina Wydawnictwa ciagle w Bibliotece Instytutu Zoologicznego Polskiej Akad. Nauk. Katalog i przypisy bibliograficzne / Roznowska-Feliksiakowa Janina. – Warszawa, 1958. – 800с.
116231
  Bakula Leszek Wydmuchrzyca / Bakula Leszek. – Warszawa : Iskry, 1971. – 222s.
116232
  Sniesko Aleksander Wydobyl z ziemi grod, o ktorym nikt nie wiedzial : Wspomnienie o Jozefie Jodkowskim // Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego / Bialostockie towarzystwo naukowe. – Bialystok, 2000. – N 50. – 1-156s. : il.
116233
  Maxwell G. Wydry pana Gavina / Gavin Maxwell; przel. M.Boduszynska-Borowikowa. – Warszawa : Iskry, 1970. – 348 s. : fot.
116234
   Wydzial nauk ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu u progu 21 wieku. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 340s. – ISBN 83-231-1036-0
116235
  Sackville-West Wygasle namietnosci / Sackville-West; Przelozyla A.Myslowska. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 206s. – ISBN 83-07-00747-X
116236
  Feuchtwanger Lion Wygnanie / Feuchtwanger Lion; Tlumaczyl J. Fruhling. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 799s.
116237
  Watkins John Wyjasnianie historii: indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach spolecznych / Watkins John; Red. A.Chmielewski. – 2-e wyd., popraw. i uzupelnione. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001. – 135s. – ISBN 83-229-2159-4
116238
  Bilinski W. Wyjasnienie / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 208s. – ISBN 83-05-11209-8
116239
  Брацкі А. Wyjatkowosc sytuacji jezykowej na Ukrainie - slowianskie studium prownawcze // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 20-31. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена порівняльному аналізу інтерференційних процесів в слов"янському мовному просторі з особливим акцентуванням специфічної української мовної ситуації. Робота має характер порівняльного дослідження, в якому запропоновано нарис найбільш ...
116240
  Kowalik Helena Wyjscie z lasu / Kowalik Helena. – Warszawa, 1977. – 328с.
116241
  Grzesczak Marian Wyjscie z pozorow / Grzesczak Marian. – Warszawa, 1961. – 72с.
116242
  Swiatlowska Irena Wykaz prac instytutu filologii germanskiej Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1972 / Swiatlowska Irena. – Wroclaw, 1975. – 49с.
116243
   Wykaz wazniejszych nabytkow zagranicznyh lipiec-grudsien 1970. – Krakow, 1971. – XVI, [2], 146 s. – (B-ka Glowna Politechniki Krakowskiej. Oddz. informacji naukowej)
116244
   Wykaz wazniejszych nabytkow zagranicznyh lstyczen-czerwiec 1971. – Krakow, 1974. – XVI, [2], 156 s. – (B-ka Glowna Politechniki Krakowskiej. Oddz. informacji naukowej)
116245
  Kremer J. Wyklad systematyczny filozofii : obejmujacy wszystkie jej czesci w zarysie / J. Kremer. – Krakow : Uniw. Jagiellonskiego
T. 1 : Fenomenologia. Logika. – 1849. – XIV, 492 s.
116246
  Kruszewski K. Wyklad w szkole wyzsej. / K. Kruszewski. – Warszawa, 1968. – 141с.
116247
  Hegel F G.W. Wyklady o estetyce. / F G.W. Hegel
1. – 1964. – 670с.
116248
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Wyklady o filozofii dziejow. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich
1. – 1958. – 340с.
116249
  Kolakowski Leszek Wyklady o filozofii sredniowiecznej / Kolakowski Leszek. – Warszawa, 1956. – 140с.
116250
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki. – Krakow : [S. n.], 1969. – 394 s.
116251
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkol podstawowych. – Krakow : [S. n.], 1971. – 129 s.
116252
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkol podstawowych. – Krakow
C. 2. – 1972. – 129 s.
116253
  Maurin K. Wyklady z analizy matematycznej / K. Maurin; oprac. W.Szczyrba, J. Kijowski. – [Warszawa] : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego
C. 1. – 1965. – 122 s.
116254
  Maurin K. Wyklady z analizy matematycznej / Krzysztof Maurin; Oprac. J.Kijowski, W.Szczyrba. – [Warszawa] : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego
Cz.3. – 1966. – 178s.
116255
  Ingarden Roman Wyklady z etyki / Ingarden Roman; Wegrzecki A. – Warszawa, 1989. – 403с.
116256
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Wyklady z filozofii dziejow. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich
2. – 1958. – 392с.
116257
  Vaiciulyte-Romancuk Wyklady z gramatyki opisowej jezyka litewskiego. Morfologia / Ona Valciulyte-Romancuk. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 216 s. – Bibliogr.: s. 213-216. – ISBN 978-83-89663-09-02
116258
  Nowicki Andrzej Wyklady z historii filozofii i mysli spolecznej Odrodzenia / Nowicki Andrzej. – Warszawa, 1956. – 132с.
116259
  Kronski Tadeusz Wyklady z historii filozofii starozytnej. Grecja i Rzym. / Kronski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 82с.
116260
  Niziolek M. Wykonywanie prawa do informacji publicznej przez media / Magdalena Niziolek // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 43-53. – ISSN 1641-0920
116261
  Piechota G. Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentow // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 75-88. – ISSN 1641-0920


  Використання всесвітньої мережі Facebook в політичних цілях у Силезії.
116262
  Truchan J.R. Wykorzystanie srodkow lacznosci oraz narzedzi informatycznych w poprawie efektywnosci i skutecznosci dzialan polskiej policji / J.R. Truchan, T. Siemianowski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 237-244. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто мобільні термінали, які більш чи менш популярні серед поліцейських. Вони схожі на кишенькові пристрої, які зазвичай використовуються для бездротового зв"язку з базами даних, таких як KSIP, SIS, VIS, NoeNet, CEK, CEP, з метою ...
116263
   Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym / Z. Hellwig, J. Korczak, P. Kosyk, M. Nowinski, M. Rymarczyk, U. Siedlecka, J. Siedlecki, G. Tarczynski, L. Warezak; Pod red. J.Siedleckiego. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2001. – 182s. – ISBN 83-7011-513-6
116264
  Holyst Brunon Wykrywalnosc sprawcow zabojstw / Holyst Brunon. – Warszawa, 1967. – 272с.
116265
  Gorski Wojciech Wykrywanie nieszczelnosci w aparaturze prozniowej / Gorski Wojciech, Зaмecтитeль. – Warzsawa, 1961. – 144с.
116266
  Gomolicki Leon Wylaczenie. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1962. – 214с.
116267
  Eckert Gill Josephine Wymarly dom / Eckert Gill Josephine; Dehnel Tadeusz Jan. – Warszawa, 1957. – 272с.
116268
  Staniszewski Bogumil Wymiana ciepla. Podstawy teoretyczne / Staniszewski Bogumil. – Warszawa, 1963. – 468с.
116269
  Szydlowski Jerzy Wymiana izotopowa i efekty izotopowe wodoru w ukladach z wiazaniem wodorowym / Szydlowski Jerzy. – Warszawa, 1982. – 131с.
116270
  Balutowa B. Wymowa angielska dla wszystkich / B. Balutowa. – Warszawa, 1972. – 214с.
116271
  Henzel Janusz Wymowa i intonacja rosyjska / Henzel Janusz, Edw. Szedzielorz. – Krakow, 1969. – 106 s.
116272
  Henzel Janusz Wymowa i intonacja rosyjska. / Henzel Janusz, Szedzielorz Edward. – Wyd. 3. z supl. – Krakow, 1974. – 227с.
116273
  Bioy Casares Wynalazek morela / Adolfo Bioy Casares; Przelozyl A.Nowak. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1975. – 96 s. : il.
116274
  Tokarski Julian Wyniki naukowe wyprawy // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – P. 575-634
116275
  Inglot Mieczyslaw Wyobraznia poetycka Norwida / Inglot Mieczyslaw. – Warszawa, 1988. – 217с.
116276
  Libura Agnieszka Wyobraznia w jezyku: Leksykalne korelaty schematow wyobrazeniowych: centrum - peryferie i sily // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2165 : Wyobraznia w jezyku: Leksykalne korelaty schematow wyobrazeniowych: centrum - peryferie i sily / A. Libura. – S.1-280. – ISSN 0239-6661
116277
  Bilinski W. Wypadek / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 208 s.
116278
  Biskupski S. Wypadek w parku Narodowym / Stanislaw Biskupski. – Warszawa : Iskry, 1980. – 263 s.
116279
  Hartmann Nicolai Wypisy z ""Etyki"" / Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand ; wybor, red., wstep M. Grabowski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. – 136 s. – ISBN 83-231-1117-0
116280
  Budzyk K. Wypisy z literatury polskiej / K. Budzyk, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa. – Warszawa, 1965. – 248с.
116281
  Turczynski Andrzej Wypluczysko / Turczynski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 116с.
116282
  Tetter Jan Wypogadza sie okolo poludnia / Tetter Jan. – Wroclaw i i., 1971. – 201с.
116283
  Otwinowska Barbara Wypowiedzi o jezyku i stylu w okresie Staropolskim. (Do polowy XVIII-w.) / Otwinowska Barbara, Puzynina Jadwiga. – Wroclaw-Warszawa
2. – 1963. – 842с.
116284
  Lansing A. Wyprawa ``Endurance`` / Alfred Lansing; Przel. Z.Obniski. – Warszawa : Iskry, 1968. – 348 s.
116285
  Sowinska Stanislawa Wyprawa Armanda / Sowinska Stanislawa. – Warszawa, 1959. – 168с.
116286
  Gaberle And rzej Wyprawa do krainy cieni i inne opowiadania / Gaberle And rzej. – Warszawa, 1979. – 199с.
116287
  Panasewicz Jan Wyprawa do nikad / Panasewicz Jan. – Lodz, 1960. – 128с.
116288
  Brandys Marian Wyprawa do oflagu. / Brandys Marian. – Warszawa, 1955. – 154с.
116289
  Michalowski Witold Wyprawa do pieciu bogow / Michalowski Witold. – Warszawa, 1974. – 207с.
116290
  Heyerdahl Thor Wyprawa Kon-Tiki / Heyerdahl Thor. – Warszawa, 1955. – 232с.
116291
  Brzechwa Jan Wyprawa na "Ariadnie". / Brzechwa Jan. – Szczecin, 1988. – 47с.
116292
  Minkowski A. Wyprawa na rue lepic / Aleksander Minkowski. – Warszawa : Iskry, 1967. – 196 s.
116293
  Zulawski J. Wyprawa o zmierzchu / J. Zulawski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957
116294
  Smollett T. Wyprawa Onufrego Clinkera / Tobiasz Smollett; Przel. A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1956. – 502s.,1 map.
116295
  Tomaszewska Maria Wyprawa tapatikow / Tomaszewska Maria. – Warszawa, 1974. – 115с.
116296
  Szewczyk Wilhelm Wyprzedaz samotnosci / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1960. – 292с.
116297
  Szewczyk Wilhelm Wyprzedaz samotnosci / Szewczyk Wilhelm. – Wyd. 3. – Katowice, 1976. – 252с.
116298
  Morcinek Gustaw Wyrabany chodnik / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 684с.
116299
  Morcinek G. Wyrabany chodnik / G. Morcinek. – Wyd. 3. – Katowice
1. – 1973. – 460с.
116300
  Morcinek G. Wyrabany chodnik / G. Morcinek. – Wyd. 3. – Katowice
2. – 1973. – 379с.
116301
   Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2191. – 282 s. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISSN 0137-1150
116302
  Klebanowska Barbara Wyrazenia przyczynowe z rzeczownikami abstrakcyjnymi we wspolczesnej polszyznie. / Klebanowska Barbara. – Warszawa, 1982. – 171с.
116303
  Omiljanowicz Aleksander Wyrok / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1970. – 269с.
116304
  Omiljanowicz Aleksander Wyrok / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1976. – 271с.
116305
  Rembek Stanislaw Wyrok na Franciszka Klosa / Rembek Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 158с.
116306
  Aragon Louis Wyrok smierci / Aragon Louis; Przelozyla .K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 455s. – (Proza wspolczesna)
116307
  Janicki Jerzy Wyrok smierci na konia faraona / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1981. – 109с.
116308
  Bienkowska Flora Wyrozniony ogrod / Bienkowska Flora. – Warszawa, 1977. – 63с.
116309
  Green Julien Wyruszyc przed switem / Green Julien; Przelozyla Z.Milewska. – Warszawa : Pax, 1969. – 215s.
116310
  Ciolek Tadeusz Maciej i i. Wyrzeczysko o swietowaniu w Polsce / Tadeusz Maciej i i. Ciolek. – Warszawa, 1976. – 311с.
116311
  Sygietynski Antoni Wysadzony z siodla / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1958. – 264с.
116312
  Kitzmann Boguslaw Wyscig bez mety. / Kitzmann Boguslaw. – Warszawa, 1974. – 240с.
116313
  Parkinson C.N. Wyscig z czasem / C.N. Parkinson. – Warszawa, 1985. – 384с.
116314
  Zalewski W. Wyslannik / Witold Zalewski. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1988. – 289 s.
116315
   Wysocki: Zycie i tworczosc. – Warszawa : Wspolpraca, 1989. – 240s. – ISBN 83-7038-120-1
116316
  Lem Stanislaw Wysoki zamek / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 208с.
116317
  Lem Stanislaw Wysoki zamek / Lem Stanislaw. – Krakow, 1975. – 151с.
116318
  Chandler Raymond Wysokie okno / Chandler Raymond; Przelozyl W.Niepokolczycki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 240s.
116319
  Wojciechowski P. Wysokie pokoje / Piotr Wojciechowski. – Warszawa : PIW, 1977. – 308 s.
116320
  Dorawski Jan Kazimiers Wysoko w Andach / Dorawski Jan Kazimiers. – Warszawa, 1961. – 296с.
116321
  Hajnicz Artur Wyspa Afrodyty. / Hajnicz Artur. – Warszawa, 1960. – 124с.
116322
  Gitlin Jan Wyspa Celtow. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1961. – 424с.
116323
  Zylinska Jadwiga Wyspa Dziwnego Zartu : Opowiadania / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 259 s.
116324
  Ransome Arthur Wyspa Krabow / Ransome Arthur. – Warszawa, 1975. – 400с.
116325
  Centkiewicz Czeslaw Wyspa mgiel i wichrov : Pierwsza polska ekspedycja Drugiego Miegzynarodowego roku polarnego 1932/33 / Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1954. – 372 s.
116326
  Zegalski Witold Wyspa Petersena / Zegalski Witold. – Poznan : Wyd-wa Poznanskie, 1976. – 248 s.
116327
  Rutha Bogdan Wyspa psow / Rutha Bogdan. – Warszawa, 1971. – 303с.
116328
  Stevenson Robert Louis Wyspa skarbow / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1972. – 264с.
116329
  Stevenson Robert Louis Wyspa skarbow / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1974. – 240с.
116330
  Worcell Henryk Wyspa starej Tekli / Worcell Henryk. – Warszawa : PAX, 1956. – 257 s.
116331
  Helsztynski Stanislaw Wyspa wikingow / Helsztynski Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 194,[3]s.
116332
   Wyspa Wolin / zdiecia: Z. Lubak ; tekst: C. Piskorski. – Warszawa : Sport i turystyka, 1974. – 148 s. : 1 kart., fot. – Миниатюрное издание
116333
  Bielajew Aleksander Wyspa zaginionych okretow / Bielajew Aleksander; Galis A. – Warszawa, 1977. – 236с.
116334
  Strug Andrzej Wyspa zapomnienia / Strug Andrzej. – Warszawa, 1962. – 152с.
116335
  Prorok Leszek Wyspiarze / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1961. – 164с.
116336
  Stamatow Wyrban Wyspiarze / Stamatow Wyrban; Przelozyla z bulgarskiego K.Migdalska. – Gdansk : Wydawnictwo Morskie, 1971. – 253 s.
116337
  Hemingway Ernest Wyspy na Golfsztromie / Hemingway Ernest; Przelozyl B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 460s.
116338
  Smeeton Miles Wystarczy raz / Smeeton Miles. – Gdansk, 1975. – 234с.
116339
   Wystawa prac pedagogow i studentow Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego "Mlode Opole"", 11 maja-4 czerwca 2000 : [katalog] / Mlode Opole. Wystawa prac; Galeria Sztuki Wspolcznej ; Inst. Sztuki Uniw. Opolskiego. – Opole : Inst. Sztuki, 2000. – 31, [1] s. : il.
116340
  Pietrzak Jan Wystep / Pietrzak Jan. – Warszawa, 1982. – 131с.
116341
  Gubrynowiczowa Janina Wytrzymalosc materialow / Gubrynowiczowa Janina. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 346 s. : 358 rys.
116342
  Iljuszyn A.A. Wytrzymalosc materialow / A.A. Iljuszyn, W.S. Lenski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 460 p. : 249 ryc.
116343
  Groszkowski Janusz Wytwarzanie drgan elektrycznych / Groszkowski Janusz. – Warszawa, 1958. – 540с.
116344
  Sokolowski Stanislaw Wywiad czy mafia? / Sokolowski Stanislaw. – Katowice, 1978. – 466с.
116345
   Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej / Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; pod red. W. Bulhaka. – Warszawa : IPN, 2008. – 424 s. – (Monografie ; Tom 37). – ISBN 978-83-60464-54-0
116346
  Brandys Kazimierz Wywiad z Ballmeyerem / Brandys Kazimierz. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1999. – 49s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-227-1410-6
116347
  Bunsch Karol Wywolancy. / Bunsch Karol. – Krakow, 1958. – 372с.
116348
  Bunsch Karol Wywolancy. / Bunsch Karol. – Krakow, 1974. – 397с.
116349
  Otwinowski Stefan Wywolywanie duchow / Otwinowski Stefan. – Wroclaw, 1984. – 142с.
116350
  Otwinowski Stefan Wywolywanie duchow / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1984. – 142с.
116351
  Kasperek Jozef Wywoz na przymusowe roboty do Rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944. / Kasperek Jozef. – Warszawa, 1977. – 303с.
116352
  Salinger J.D. Wyzej podniescie strop,ciesle i Seymour-Introdukcja / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Wyd.2. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 252s. – ISBN 83-07-00291-5; 83-07-00293-1
116353
  Olszanski Tadeusz Wyzej, nad poprzeczke / Olszanski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 167с.
116354
  Wiktor Jan Wyznania heretyka / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1955. – 274 s.
116355
  Mann Tomasz Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla / Mann Tomasz. – Warszawa, 1961. – 492с.
116356
  Mann Tomasz Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla / Mann Tomasz. – Warszawa, 1976. – 423с.
116357
  Styron William Wyznania Nata Turnera / Styron William; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 652 s.
116358
  Spasowski Wladyslaw Wyzwolenie czlowieka w swietle filozofii, socjologii pracy i wyshowania ludzkosci / Spasowski Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 716с.
116359
  Dolata Boleslaw Wyzwolenie Polski 1944-1945 / Dolata Boleslaw. – Warszawa, 1974. – 699с.
116360
  Sobczak Kazimierz Wyzwolenie Warszawy. Styczen 1945 r. / Sobczak Kazimierz. – Warszawa, 1970. – 400с.
116361
  Bodnicki Wladyslaw Wyzwolony / Bodnicki Wladyslaw. – Lodz, 1977. – 260с.
116362
  Domagala Cseslaw Wzbierajaca fala / Domagala Cseslaw. – Warszawa, 1976. – 577с.
116363
  Onopa Jan Wzdluz krzyku / Onopa Jan. – Lodz, 1961. – 38с.
116364
  Hubert Henryk Wzgorza za mgla / Hubert Henryk. – Warszawa, 1959. – 250с.
116365
  Newerly Igor Wzgorze blekitnego snu / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 503s. – ISBN 83-07-01369-0
116366
  Letowska Ewa Wzorce umowne. / Letowska Ewa. – Wroclaw, 1975. – 312с.
116367
  Falkowska Mira i.i. Wzory listow angielskich. / Mira i.i. Falkowska. – Warszawa, 1978. – 265с.
116368
  Smolska Janina Wzory zdaniowe w nauczaniu jezyka angielskiego / Smolska Janina. – Warszawa, 1965. – 132с.
116369
  Bembus Matteusz Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z Kosciolem Rzymskim : Vczynione na Kazaniu w ko0sciele metropolitanskim Lwowskim w dzien ss. Szymona y Judy apostolow... / Przez X. Matteusza Bembusa, Kaplana Societ. Iesu. – W Krakowie : W Druk. Andrz. Piotrkowszyka, Typogr. I.K.M., 1629. – [23] s.


  Повна назва видвння: Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z Kosciolem Rzymskim. Vczynione na Kazaniu w ko0sciele metropolitanskim Lwowskim w dzien ss. Szymona y Judy apostolow. Przy obecnosci ich M-ciow ...
116370
  Майданик Н. Wев-сайт в мережі Інтернет як особливий об"єкт авторського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 73-80.
116371
  Айзенштейн С. X- лучи и их природа / С. Айзенштейн. – Київ : Тип. С. В. Кульженко, 1903. – 37с. : Рис.
116372
  Malyshev V. X-band tunable microwave filter based on surface electromagnetic wave resonator and yttrium iron garnet film / V. Malyshev, G. Melkov, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 27-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  Microwave properties of X-band microwave filter based on the surface electromagnetic wave resonator and yttrium iron garnet (YIG) film are investigated theoretically and experimentally. It is shown that the filter can be easily tuned by an external ...
116373
  Wilson C A.J. X-ray optics / A.J.C. Wilson. – London : Methuen, 1949. – VII, 127 p.
116374
  Fedorova E. X-ray properties of distant radio-loud quasars from the XMM-Newton and Swift/XRT data // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 32-36. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  The X-ray data of XMM-Newton and Swift/XRT observations of the sample of radio-loud quasars with the redshifts z>1 from the cross-correlation of PKS radio catalog and Veron-Veron AGN catalog are processed and analyzed. The model the reflected and ...
116375
  Compton A.H. X-rays in theory and experiment / A.H. Compton, S.K. Allison. – 5. – New York : Nostrand, 1935. – XIX, 606 p.
116376
  Иваненко Анна X - files от Дмитрия Акимова : История в деталях / Иваненко Анна, Озаркив Марьяна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 68-74 : Фото
116377
  Salimov Yu.A. X - ray study of substituted ter-butyl-calix [4] arenes / Yu.A. Salimov, A.V. Slobodyanyuk, E.B. Rusanov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 228-229
116378
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Plenum X Plenum KC PZPR, 20-21 grudnia 1988r., 16-18 stycznia 1989r.: Podstawowe dokumenty i materialy / Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Plenum Polska, ; 1988-1989 ; Warszawa) (10. – Warszawa, 1989. – 175с.
116379
  Kaye G.W. X rays: an introduction to the study of rontgen rays / G.W. Kaye. – New York, London : Longmans, Green and Co., 1914. – 252 p.
116380
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Zjazd X zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 29 czerwca - 3 lipca 1986 r.: Podstawowe dokumenty i materialy / Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Zjazd Polska, ; 1986 ; Warszawa) (10. – Warszawa, 1986. – 352с.
116381
  Стріха М. X Академічні читання пам"яті В.І. Стріхи - засновника Академії наук вищої школи // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 30-33. – ISSN 1819-7329
116382
  Корсаков С.Н. X Всемирный философский конгресс ( Амстердам, 1948 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.141-150. – ISSN 0235-1188
116383
   X Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии : тезисы докладов, Ч. 1-2. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Ч.2. – 1986. – С. 227-452
116384
   X Всесоюзный съезд рентгенологов и радиологов. – Москва, 1977. – 660с.
116385
  Омельченко Д. 1 X Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 229-230. – ISSN 2222-5250


  Комунальний заклад "Харківська обласна станція юних туристів" Харківської обласної ради у співпраці з філософським факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 20-22 січня 2016 р. провели X Всеукраїнську філософську ...
116386
  Іржавська А.П. X Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 224-227. – ISSN 0130-5247
116387
   X лет работы Академии наук Латвийской ССР (1946-1956). – Рига : Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1956. – 252 с.
116388
   X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", 9-11 квітня 2008 року : збірник тез / НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2008. – 617 с. – На обкл.: Десята ювілейна міжнародна науково-практична конференція "Людина і космос"
116389
  Дубик М.Г. X Міжнародна наукова конференція "Білорусія й Німеччина: історія та сучасність" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 219-220. – ISSN 0130-5247


  7 квітня 2011 р. у Мінському державному лінгвістичному університеті відбулася ювілейна історична конференція, головною темою якої, стала історія Другої світової війни.
116390
  Яценко Н. X Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність" (м. Київ, 22-24 квітня 2015 року) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 134-149. – ISSN 1682-3540


  22-24 квітня цього року в Києві в Інституті української мови НАН України відбулася Х ювілейна Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", яку організували: НАНУ, Комітет наукової термінології, Термінологічна комісія та ...
116391
   X Міжнародний науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний могніторинг навколишнього середовища, GPS- i GIS-технології" / А.Л. Островський, К.Р. Третяк, Б.Б. Паляниця, А.Л. Церклевич // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-53 : фото
116392
  Dunikowski Xawery Xawerego Dunikowskiego glowy Wawelskie / Dunikowski Xawery. – Warszawa, 1956. – 22с.
116393
   XENIX at Work. – Washington : Microsoft press, 1986. – 12, 418 p.
116394
  Xenophon Xenophons Memorabilien, oder Erinnerungen an Sokrates / Xenophontis ; ubersetzt von A. Zeising. – Berlin : Landenscheitsche Verlagsbuchhandlung, 1882. – VIII, 258 S. – комент. латинською мовою. – (Langenscheidtsche Bibliothek samtlicher griechischen und romischen Klassiker in neuren deutschen Muster-Uberset zungen ; Bd. 58 ; Xenophon I)
116395
  Xenophon Xenophontis commentarii / Xenophontis ; recog. W. Gilbert. – Ed. minor. – Lipsiae : B.G.Teubner, 1891. – [6], 150 p. – На тит. аркуші паралельна назва грецькою мовою
116396
  Xenophon Xenophontis Memorabilium Socratis : dictorum atque factorum / Xenophontis ; recen. Ch. Godofr. Schutz. – Ed. 3-ia auctior et emendatior. – Halae : In Bibliopolio Gebaueriano
Libri 4. – 1882. – XVI, 223 p. – комент. латинською мовою
116397
  Xenophon Xenophontis operum / Xenophontis. – Ed. stereotypa. – Lipsiae : Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii
T. 5, 6 : Xenophontis Oeconoemicus, apologia Socratis, convivium Hiero. – 1829. – 158 p.
116398
  Xenophon Xenophontis philosophi et historici clarissimi opera, quae quidem Graece extant, omnia, partim iam olim, partim nunc primum, hominum doctissimorum diligentia, in latinam linguam conversa, ac multo quam ante accuratius recognita. – Basiliae (Базель) : apud Mich. Isingrinium, 1545
116399
  Ксенофонт Xenophontis. Anabasis : тест с словарем, сост. для гимназий Я. Кремером, преп. древн. яз. при 4 Моск. гимназии. – 9-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою Наследники бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1887. – 132 с.


  Сост. Левенштейн, Яков Александрович
116400
  Климова З.И. Xenopsylla gerbilli caspica Joff, 1950, как компонент норовых микробиоценозов большой песчанки в Северных Кызылкумах. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Климова З.И.; Ин-тут зоологии и паразитологии АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
116401
  Насонов Н.В. Xenos Rossii и положение в системе группы / Н.В. Насонов. – 38с.
116402
  Валентайн Челси XHTML = XHTML / Валентайн Челси, Минник Крис; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2001. – 480с. + + CD. – ISBN 5-8459-0205-3
116403
   XI Археологический съезд. Киев. [1-20 августа 1899 г. : фотогравюра С.В. Кульженко. – Киев : [б. и.]. – 10 л.
116404
  Корсаков С.Н. XI Всемирный философский конгресс ( Брюссель,1953 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.123-131. – ISSN 0235-1188
116405
  Баринова И.И. XI Всероссийская олимпиада школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 63-67 : Фото, табл.
116406
   XI Всесоюзная конференция по физиологии и патологии кортико-висцеральных взаимоотношений, посвященная 50-летию отдела физиологии висцеральных систем им. акад. К.М.Быкова. 1-3 декабря 1981 г.. – Ленинград, 1981. – 262с.
116407
  Литвиненко Ольга XI Всеукраїнська учнівська олімпіада юних економістів у Житомирі : Турніри, олімпіади, конкурси / Литвиненко Ольга, Мойсеєва Світлана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53-56
116408
   XI Генеральная Ассамблея международного геодезического и геофизического союза : сборник. – Москва : АН СССР, 1959. – 327 с.
116409
   XI конгресс ИНКВА: Итоги и перспективы. – М., 1985. – 204с.
116410
  Баринова И.И. XI Международный научно-методический семинар "Учебно-методическое обеспечение непрерывного географического и картографического образования" : Информируем читателя / И.И. Баринова, А.О. Жемеров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 73
116411
   XI Міжнародна конференція з прикладної фізики / Оргкомітет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про XI Міжнародну конференцію молодих учених з прикладної фізики, яка відбулася на радіофізичному факультеті .
116412
   XI міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : берез. 2008 р., м. Київ : тези доп. / ВАТ "Укр. НДІ спец. видів друку" корпоратив. підприємство ; ДАК "Укрвидавполіграфія" ; [упоряд.: Е.О. Єршова]. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с.
116413
  Орлова О. XI Міжнародні Гоголівські читання в Полтаві // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 126-127. – ISSN 2075-1486
116414
  Ткач В.Б. XI пятилетка. Рассказ экономиста / В.Б. Ткач. – М., 1982. – 111с.
116415
   XI сессия Генерального Совета ВФП. – М., 1960. – 32с.
116416
  Широков В.Г. XI създ РКП(б). / В.Г. Широков. – М., 1976. – 63с.
116417
   XI традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – М., 1974. – 15с.
116418
   XI. Internationaler Exlibris Congress Hamburg, 1966. – Berl., 1966. – 18с.
116419
   XI. Internationaler kongress fur entomologie wien 1960
Band III : Verhandlungen. – 1960. – 293S. – Symposium 3: Chemie der Insekten; Symposium 4: Chemische Verteidigungsmechanismen bei Arthropoden
116420
   XII-а Міжнародна наукова конференція, присвячена пам"яті д.е.н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна 15.03.1930-14.03.2002 "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація” : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА ; Інтердрук, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
116421
   XII-та Міжнародна наукова конференція "Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління" : м. Житомир, 24-25 жовт. 2013 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ін-т обліку і фінансів ; [редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-391-7
116422
  Эдельштейн М.Ю. XII "Лосевские чтения" - Международная научная конференция "Античность и русская культура Серебряного века" : (к 85-летию проф. А.А. Тахо-Годи) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 169-174. – ISSN 0042-8744
116423
  Степович А.И. XII Археологический съезд в г. Харькове. [15-27 авг. 1902 г.] / А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – 25 с. – Отд. оотиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана
116424
  Егоров В.Е. XII Всемирный фестиваль глазами зарубежных участников и гостей / В.Е. Егоров. – Москва, 1985. – 40с.
116425
   XII Всемирный: день за днем. – М., 1985. – 136с.
116426
   XII Всеукраїнський з"їзд Рад. робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 25 лютого -- 4 березня 1931 р.. – Харків : Видання ВУЦВК
Бюлетені №№1-19. – 1931. – с.
116427
   XII з"їзд Українського географічного товариства / С.Ю. Бортник, Г.І. Денисик, В.І. Олещенко, Н.М. Погорільчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 70-71. – ISSN 1561-4980
116428
  Давидюк Л.В. XII Конгресс и Генеральная ассамблея МАПРЯЛ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 68-72


  Членом президиума МАПРЯЛ, численность которго теперь составляет 19 человек, была избрана Президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, профессор кафедры русского языка Института филологии Киевского национального ...
116429
   XII конгресс ИНКВА.. – М., 1991. – 160с.
116430
  Нестеренко Владимир XII Международная ежегодная премия "Лидеры туриндустрии - 2008" / Нестеренко Владимир, Нестеренко Марина // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3
116431
   XII Международное совещание по геологии россыпей и месторождений кор выветривания // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 111
116432
   XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". Випереджаючи час..., 7-9 квітня 2010 року : збірник тез / НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2010. – 680 с.
116433
  Тельвак В.В. XII Міжнародна наукова конференція "Краків - Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття" / В.В. Тельвак, В.П. Педич, Л.М. Лазурко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 229-230. – ISSN 0130-5247


  13-14 листопада 2014 р. у Кракові відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена вивченню видавничого, літературного та бібліотечного руху на галицьких землях XIX - XX ст.
116434
   XII Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні" // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 4-6 : фото. – ISSN 1606-3732
116435
   XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України [та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – 259, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
116436
   XII міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, березень 2009 року, м. Київ : тези доповідей / ВАТ "Укр. н.-дослід. ін-т спец. видів друку" корпорат. п-во ДАК "Укрвидавполіграфія" ; [упоряд.: Е.О. Єршова]. – Київ : [Б.в.], 2009. – 40 с.
116437
  Самойлова І. XII міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 1682-3540


  Київ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 30 березня 2006
116438
   XII первенство СССР по футболу.. – Баку, 1950. – 48с.
116439
  Баженов Л.В. XII Подільська історико-краєзнавча конференція // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 207-208. – ISSN 0130-5247
116440
  Костилєва С.О. XII студентська науково-практична конференція "Україна: історія, культура, пам"ять" (22-23 квітня 2009 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 257-266
116441
   XII таблиц : сводный текст отрывков XII таблиц с свидетельствами древних и указателями. – Санкт-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1897. – VI, 155 с.
116442
   XII эстонский республиканский певческий праздник 28-29 инюня 1947 года.. – Таллин, 1947. – 68с.
116443
   XIII-e session du Comite Executif de la Federation Democratique internationale des femmes. Bucarest, 18-22 juillet 1952. – M., 1952. – 7с.
116444
   XIII Всесоюзное совещание по применению рентгеновских лучей к исследованию материалов, 20-22 мая 1982 г.. – Черноголовка, 1982. – 221с.
116445
   XIII Всесоюзное чугаевское совещание по химии комплексных соединений, Москва, 12-15 июня 1978 г.. – М., 1978. – 483с.
116446
   XIII Всесоюзный съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Москва
1. – 1959. – 728с.
116447
   XIII Всесоюзный съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Москва
2. – 1959. – 868с.
116448
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Української Соціалістичної Радянської Республіки : стенографічний звіт та постанови 15-22 січня 1935 року. – Київ : Видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право", 1935. – 473 с.
116449
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 2. – 1935. – 42 с.
116450
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 4. – 1935. – 38 с.
116451
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 7. – 1935. – 16 с.
116452
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 8. – 1935. – 24 с.
116453
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 9. – 1935. – 44 с.
116454
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 15. – 1935. – 31 с.
116455
   XIII выставка произведений московских художников - ветеранов Великой Отечественной войны. – М., 1979. – 51с.
116456
   XIII Конгресс Международного института сварки 13-19 июля 1960 в г.Льеже. – М., 1962. – 472с.
116457
   XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиацион. ин-т.", Одес. нац. политехн. ун-т, Ун-т Николая Коперника (Польша) ; [отв. ред.: Романенков Ю.А.]. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – 158, [1] с. : ил. – Алф. указ.: с. 157-158. – Библиогр. в конце ст.
116458
  Авдеева Н.В. XIII Международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры» / Н.В. Авдеева, А.А. Андрианова, О.В. Никулина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 34-38


  Статья посвящена ежегодной научно-практической конференции "Электронный век культуры". Состоявшееся уже в тринадцатый раз, мероприятие традиционно является одним из наиболее значимых для сотрудников библиотек, специалистов в сфере информационных ...
116459
   XIII Международный студенческий фестиваль рекламы в Москве // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 6-7
116460
   XIII Международный энтомологический конгресс. Москва, 2-9 августа 1968 г. Труды. – Ленинград
3. – 1972. – 496с.
116461
   XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" = XIІІ international scientific conference of young scientists "Shevchenkivska vesna: life sciences" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Рада молодих вчених, Навч.-наук. центр "Ін-т біології"]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 107, [1] с. – Кн. опис. за обкл. - Ст., анот. укр. та англ. - Імен. покажч.: с. 103-106
116462
   XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Ін-т прикл. систем. аналізу НТУУ "КПІ" МОН України і НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 264 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим.
116463
   XIII Обласна виставка робіт художників Закарпаття присвячена 20 річниці возз"єднання Закарпатської України з Радянською Україною. – Ужгород, 1965. – 59с.
116464
   XIII первенство СССР по шашкам. – М., 1953. – 280с.
116465
  Лозовий В. XIII Подільський історико-краєзнавча конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Іона Винокура // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 77
116466
   XIII семинар "Основные итоги исследований по координируемым научным методическим проблемам в области политической экономии". – Тарту, 1979. – 234с.
116467
   XIII сессия Генерального совета ВФП. Будапешт 19-24 октября 1964 г.. – М., 1965. – 103с.
116468
   XIII сессия Исполкома Международной Демократической Федерации женщин. Бухарест. 18-22 июля 1952 года, 1952. – 7с.
116469
  Вайзер Г.А. XIII симпозиум по проблемам смысла жизни и акме // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 179-181. – ISSN 0042-8841
116470
  Малинка М. XIII сковоридинівські читання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0236-1477
116471
  Малинка Микола XIII Сковородинівські читання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0236-1477
116472
  Делюсин Л. XIII съезд КПК и проблемы строительства социализма в Китае // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 3-29
116473
   XIII Тиждень італійської мови в світі святкували філологи / Центр італознавства Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  Центр італознавства Інституту філології підримує традицію святкування Тижня італійської мови у світі, започаткованого в 2001 р. Інформація про заходи цьогорічного Тижня.
116474
   XIII традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи второго тура. – М., 1976. – 14с.
116475
   XIII традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – М., 1976. – 12с.
116476
  Чудодеев Ю.В. XIIсъезд КПК и некоторые вопросы внешней политики КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 29-41
116477
  Schmidt XIV-e et XV-e siecles francais Les sources de l"Humanisme / Schmidt, Albert-Marie. – Paris, 1964. – 250с.
116478
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 1. – 1965. – 460 p.
116479
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa
3. – 1965. – 200с.
116480
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963 = XIV Congres International d`Astronautique. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 4. – 1965. – 200 p.
116481
   XIV International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 2. – 1965. – 432 p.
116482
   XIV International Congress of Genetics : Contributet Paper Sessions. – Moscow : Nauka
P. 1 : Abstract. – 1978. – 307p.
116483
   XIV Всероссийский съезд Советов : стенографический отчет : бюллетени. №№ 1-18. – Москва : Издание ВЦИК, 1929. – [634] с. разд. паг.
116484
   XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток... : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-127-9
116485
  Гуркіна Світлана XIV конференція Міжнародної асоціації усної історії у Сіднеї, 12-16 липня 2006 р. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 377-380. – ISBN 978-966-86-03-42-6
116486
  Вірченко Н. XIV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : (До 120-річчя від дня народження академіка Михайла Кравчука) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 2-6
116487
  Пшеничний XIV років на варті СРСР / Пшеничний. – Харків : ДВОУ "На варті", 1932. – 32с.
116488
  Шовкопляс В.М. XIV українсько-польський семінар "Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу" / В.М. Шовкопляс, М.С. Комар, О.І. Крохмаль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
116489
  Русаков А.В. XIV чтения памяти Г.П. Щедровицкого // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 173-176. – ISSN 0042-8841
116490
   XIV. Zjazd Komunistickej strany Ceskoslovenska. Praha 25.- 29 maja 1971. – Bratislava, 1971. – 656с.
116491
  Мирзеханов В.С. XIX век в мировой истории : (к выходу V тома "Всемирной истории") // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается роль XIX века в мировой истории, анализируются критерии оценки его характера и хронологии, а также освещаются подходы, которыми руководствовались авторы тома при его написании.
116492
  Корсаков С.Н. XIX Всемирный философский конгресс ( Москва, 1993 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С.125-134. – ISSN 0235-1188
116493
  Корсаков С.Н. XIX Всемирный философский конгресс ( Москва, 1993 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.127-140. – ISSN 0235-1188
116494
   XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. : стенографический отчет : в 2 т. / КПСС. Конференция. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-00650-7 (т. 1)
Т. 1. – 1988. – 352 с.
116495
   XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. : стенографический отчет : в 2 т. / КПСС. Конференция. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-01013-X (т. 2)
Т. 2. – 1988. – 399 с.
116496
   XIX Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії (м. Полтава, 23-27 березня 2014 р.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – серпень (№ 15). – С. 4-14


  Серед авторів комплекту завдань завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Ставнюк. До складу журі увійшли представники університету: професор В.В. Ставнюк, доцент А.Л. Пількевич, асистент Д.С. Пуховець, докторант Д.Л. Тесленко, аспіранти К.М. ...
116497
   XIX Герценовские чтения : Филологические науки: Программа конференции, тезисы докладов, 15 апреля - 25 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 223 с.
116498
   XIX міжнародний науково-методичний семінар // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 46
116499
  Моця О. XIX століття: переломний момент у формуванні української модерної нації / Олександр Моця // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 43-52. – ISBN 978-966-02-7146-3
116500
  Левицький В. XLI Міжнародна філологічна конференція в Санкт-Петербурзі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 118-119. – ISSN 0236-1477


  26-31 березня 2012 р. на філологічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету (Росія) проходила щорічна XLI міжнародна філологічна конференція. Понад 700 учасників із різних країн (Білорусь, Великобританія, Естонія, Італія, Латвія, ...
116501
   XML в туризме: доступно о сложном // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-45 : Фото
116502
  Эдди Сандра XML: Справочник : Справочник / Эдди Сандра. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 480 с. – (Справочник). – ISBN 5-8046-0135-0
116503
  Gra-Nin Da-ni-in Xong vao dong bao / Gra-Nin Da-ni-in. – Ha Noi, 1987. – 479с.
116504
   XPS and TPR study of sol-gel derived M/TiO2 powders (M=Co, Cu, Mn, Ni) / I.S. Petrik, G.V. Krylova, O.O. Kelyp, V L. Lutsenko, P N. Smirnova, L.P. Oleksenko // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2015. – Т. 6, № 2. – P. 179-189. – ISSN 2079-1704


  Produced by templated sol-gel method mesoporous nanosized titania powders modified with 3d-metal ions have been characterized by XPS and TPR methods. Metal species formed on the titania surface were investigated. The TPR analysis showed that reduction ...
116505
   Xth International symposium of the Jahn-Teller effect (X; 1989; Kishinev) : abstracts / International symposium of the Jahn-Teller effect (X; 1989; Kishinev). – Kishinev : Штиинца, 1989. – 278 с.
116506
   XV- International Astronautical Congress.. – Warszawa
2. – 1965. – 368с.
116507
   XV- International Astronautical Congress.. – Warszawa
3. – 1965. – 644с.
116508
   XV-th International Astronautical Congress.. – Warszawa
1. – 1965. – 818с.
116509
  Nurk Tiina XV-XVI sajandi saksa puuloikeid Tartu riikliku ulikooli teaduslikust raamatukogust / Nurk Tiina. – Tallinn, 1988. – 127с.
116510
   XV lat wielkich przemian. Zagajenie Przewodniszacego Rady Panstwa A. Zawadzkiego, Przemowienie I. Sekretarza KC PZPR Wl. Gomulki, Przemowienie I. Sekretarza KC KPZR Przewodniczacego Rady Ministrow Z. – Warszawa, 1959. – 56с.
116511
   XV program politechniki Krakowskiej na rok akad. 1959/1960. – Krakow, 1959. – 186с.
116512
  Gomulka Wladyslaw XV sesja ONZ. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 132с.
116513
  Гераклитов А.А. XV археологический съезд в Новгороде : Отчет о командировке. – Саратов, 1912. – 17 с. – Отд. отииск: Труды СУАК, 1912., вып. 29, с. 41–57
116514
  ВКП(б) XV Всесоюзна конференція ВКП(б) 26 жовтня - 3 листопада 1926 р. : резолюції і постанови. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 131 с. – Мініатюрне видання
116515
   XV Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике.. – Тбилиси, 1981. – 95с.
116516
   XV Всесоюзное совещание по гидравлической автоматике, Калуга, 26-28 мая 1980 г.. – Москва : Наука, 1980. – 256 с.
116517
  Всесоюзный XV Всесоюзный шахматный чемпионат (финал). / Всесоюзный, чемпионат. ХV 1947. шахматный. – Ленинград, 1947. – 24с.
116518
   XV выставка московских художников книги. – М., 1983. – 47с.
116519
   XV выставка произведений членов Академии Художеств СССР. – Москва, 1987. – 62с.
116520
   XV лет борьбы за монополию внешней торговли. – М., 1932. – 296с.
116521
   XV лет Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1940. – 32с.
116522
   XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум - 2010": сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт : інформація / І.С. Тревого, С.Г. Савчук, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51-55 : Фото
116523
   XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 362-363. – ISSN 1026-9932
116524
   XV Общее собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 6-7
116525
  Любомиров Н.И. XV олимпийские игры. / Н.И. Любомиров. – М., 1955. – 328с.
116526
   XV Республиканская художественная выставка. – Сыктывкар, 1963. – 17с.
116527
   XV създ Коммунистической партии Узбекистана 10-12 февраля 1960 года. – Ташкент, 1961. – 376с.
116528
  Крохмаль О.І. XV українсько-польський семінар "Реєстрація змін навколишнього середовища в лесово-грунтових відкладах пізнього плейстоцену" / О.І. Крохмаль, М.С. Комар, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
116529
  Малчев А. и др. XV шахматная олимпиада. / А. и др. Малчев. – София, 1963. – 269с.
116530
   XV ювіллейна виставка "Сучасна освіта в Україні - 2012" / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Нещодавно в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" було урочисто відкрито ХV ювілейну Міжнародну виставку навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012".
116531
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. A.1. Vortragsreihe Mathematik, Rechentechnik und Okonomische Kybernetik. – Ilmenau
1. – 1970. – 297с.
116532
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. A.2. Vortragsreihe Mathematik, Rechentechnik und Okonomische Kybernetik. – Ilmenau
2. – 1970. – 529с.
116533
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. B. Vortragsreihe Physik und Technik elektronischer Bauelemente. – Ilmenau, 1970. – 284с.
116534
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. C.1. Vortragsreihe Technische und Biomedizinische Kybernetik. – Ilmenau
1. – 1970. – 333с.
116535
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. C.2. Vortragsreihe Technische und Biomedizinische Kybernetik. – Ilmenau
2. – 1970. – 345с.
116536
  Яковлева Л.А. XVI-й съезд КПСС о классовой структуре социалистического общества и основных тенденциях ее развития / Л.А. Яковлева. – Москва, 1972. – 32 с.
116537
   XVI (Szesnaste) Sprawozdanie Biblioteckiej w Lodzi za rok 1961. – Lodz, 1962. – 112с.
116538
   XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 = XVI Міжнародна конференція Прийняття рішень в умовах невизначеності : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), F. Chernousko, A. Chekriy et al. ; nat. organizing comm: A. Anisimov (chairman), Yu. Mitsay, V. Akimenko et al.]. – Київ : Освіта України, 2010. – 175, [1] p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-188-165-4
116539
   XVI Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 1. Elektrotechnik. – Leipzig
Teil 1. – 1971. – 8с.
116540
   XVI Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 2. Konstruktion und Technologie der Elektronik und der Feingeratetechnik. – Leipzig
Teil 2. – 1971. – 8с.
116541
   XVI Plenum KC PZPR 19 pazdziernika 1979 r. : podstawowe dokumenty i materialy. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1979. – 201s.
116542
   XVI Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1982. – 174с.
116543
   XVI выставка произведений художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1967. – 20с.
116544
   XVI Международные Рождественские чтения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1726-667Х
116545
   XVI Международные Рождественские чтения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1726-667Х
116546
   XVI первенство СССР по шашкам. – М., 1955. – 224с.
116547
   XVI съезд в вопросах и ответах, 1930. – с.
116548
  Чигринов Г.А. XVI съезд ВКП/б/ / Г.А. Чигринов. – Москва, 1975. – 72 с.
116549
  Шелкопляс В.Н. XVI украинско-польский полевой семинар // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
116550
   XVII (Siedemodzota) konferencja WKP(b): w pytaniach i odpowiedziach. – Moskwa, 1932. – 168с.
116551
   XVII Internationaler Kongress fur reine und angewandte Chemie. Munchen 30 August - 6 September 1959. – 3. Rundschreben. – Munchen, 1959. – 102с.
116552
   XVII Olympische Sommerspiele in Rom 1960. – Berl., 1960. – 320с.
116553
   XVII zjazd Komunistycznej Partii stanow zjednoczonych. 10-12 grudnia 1959. – Warszawa, 1960. – 100с.
116554
   XVII век в мировом литературном развитии.. – М., 1969. – 503с.
116555
   XVII Великий збір українських націоналістів // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 7/12. – С. 3-112


  Підбірка статей про Збір ОУН
116556
   XVII Всесоюзной Конференции ВКП(б) Рапорт электропромышленности СССР О выполнении пятилетки., 1932. – 96 с.
116557
  Черкаська Л. XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 29/30)


  XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії відбулася 26-30 березня 2012 р. в м. Івано-Франківську.
116558
  Постишев П.П. XVII з"їзд партії і завдання більшовиків Укарїни / П.П. Постишев, 1934. – 32с.
116559
   XVII Конгресс социалистического Интернационала: Лима 20-23 июня 1986 г.. – М., 1987. – 250с.
116560
  Купченко В.П. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни / В.П. Купченко, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 173-184. – ISSN 0320-9466


  20-24 серпня 2012 р. у м. Брісбен (Австралія).
116561
  Олещук Ф.Н. XVII партконференция и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1932. – 40с.
116562
   XVII первенство СССР по шахматам. Сб. партий.. – М., 1952. – 316с.
116563
  Щербина І. XVII років Червоної армії / І. Щербина. – Київ, 1935. – 128с.
116564
  Титаренко М. XVII съезд КПК "Перспективы светлые, но путь извилистый" / М. Титаренко, акад. // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 60-75. – ISSN 0130-9625
116565
  Лабинская И. XVII съезд КПК: смысл и последствия / материал подгот.: И. Гришин, И. Лабинская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0131-2227


  В декабре 2007 г. в Институте мировой экономики и международных отношений РАН совместно с редакцией журнала "МЭ и МО" был проведен Круглый стол под председательством зам. директора ИМЭМО РАН, чл.-корр. РАН Г.И. Чуфрина и зав. сектором экономики и ...
116566
  Шелкопляс В.Н. XVII украинско-польский семинар "Гляциал и перигляциал Украинского Предкарпатья" // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
116567
  Lagarde Andre XVIII-e siecle. Les grands auteurs francais du programme. 4. / Lagarde Andre, Michard Laurent. – Paris, 1969. – 416с.
116568
   XVIII-th International Congress of pure and applied chemistry. – Montreal, 1961. – 40с.
116569
   XVIII век : сборник. – Санкт-Петербург
№ 17. – 1991
116570
  Коммунистическая XVIII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, Пекин 25 октября - 1 ноября 1987 года / Коммунистическая, партия Китая. – М., 1988. – 175с.
116571
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс ( Брайтон, 1988 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.139-151. – ISSN 0235-1188
116572
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс (Брайтон, 1988) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0235-1188
116573
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – С.1-248
116574
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – С. 249-538
116575
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 3. – 1988. – С. 523-794
116576
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 4. – 1988. – С. 778-1095
116577
  Лі Жень Інь XVIII з"їзд Комуністичної партії Китаю та проблеми розвитку зовнішньої політики КНР // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 115-118. – ISSN 2076-1554
116578
   XVIII конференция молодых ученых Молдавии. – Кишинев, 1972. – 304с.
116579
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: А.И. Холкин, В.В. Белова, Л.Д. Большакова. – Москва
Ч. 1. – 2006. – 252 с.
116580
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: Т.М. Буслаева, А.М. Орлов, Л.П. Житенко, О.В. Чернышова. – Москва
Ч. 2. – 2006. – 278 с.
116581
   XVIII Международный психологический конгресс : тезисы сообщений. – Москва
Ч. 2 : Проблемы общей писхологии. – 1966. – 511 с.
116582
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 2 : Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга. – 1966. – 220с.
116583
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 3 : Целостные формы условно-рефлекторной деятельности. – 1966. – 158с.
116584
   XVIII Международный психологический конгресс : Тезисы сообщений. – Москва
3 : Проблемы психического развитий и социальной психологии. – 1966. – 476с.
116585
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 4 : Классические и инструментальные условные рефлексы. – 1966. – 188с.
116586
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 5 : Ориентировочный рефлекс и внимание. – 1966. – 144с.
116587
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 6 : Электрофизические корреляты поведения. – 1966. – 110с.
116588
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 8 : Психофармакология и регуляция поведения. – 1966. – 150с.
116589
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 9 : Физические основы индивидуальных психических различий. – 1966. – 200с.
116590
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 10 : Лобные доли и регуляция поведения. – 1966. – 244с.
116591
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 12 : Математическое моделирования психических процессов. – 1966. – 112с.
116592
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 13 : Мотивы и сознание в поведении человека. – 1966. – 104с.
116593
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 17 : Теория информации и восприятие. – 1966. – 100с.
116594
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 18 : Переработка информации человеком. – 1966. – 99с.
116595
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 20 : Биологические основы следов памяти. – 1966. – 100с.
116596
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 22 : Память и деятельность. – 1966. – 280с.
116597
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 24 : Психология формирования понятий и умственных действий. – 1966. – 228с.
116598
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 25 : Эвристические процессы в мыслительной деятельности. – 1966. – 120с.
116599
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 26 : Патопсихология в исследовании психических процессов. – 1966. – 210с.
116600
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 28 : Психологические проблемы человека в космосе. – 1966. – 156с.
116601
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 29 : Изучение хода психического развития ребенка. – 1966. – 180с.
116602
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 30 : Восприятие и действие. – 1966. – 208с.
116603
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 31 : Речь и психическое развитие ребенка. – 1966. – 137с.
116604
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 32 : Обучение и умственное развитие. – 1966. – 204с.
116605
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 34 : Теоретические и методические проблемы социальной психологии. – 1966. – 136с.
116606
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 35 : Формирование личности в коллективе. – 1966. – 268с.
116607
   XVIII Международный психологический конгресс = Cross-cultural studies in personality development = Developpement de la personnalite au sein de diverses cultures. – Москва
Симпозиум 36 : Развитие личности в условиях различных культур. – 1966. – 209 с. – Текст на рус., англ. и фр. яз.
116608
   XVIII Международный психологический конгресс : 4-11 августа 1966 года. – Москва, 1969. – 212с.
116609
   XVIII Міжнародний науково-методичний семінар : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55
116610
   XVIII наукова сесія, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г. Шевченка 14-18 березня 1961 року. – Київ : Київський університет, 1961. – 19 с.
116611
   XVIII наукова студентська конференція, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Київ, 1961. – 24 с.
116612
   XVIII областная художественная выставка. – Иваново, 1966. – 83 с.
116613
  Хижняков С.С. XVIII партконференция: время, проблемы, решения / С.С. Хижняков, О.В. Хлевнюк. – Москва, 1990. – 110 с.
116614
  Злобин В.И. XVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза / В.И. Злобин. – Москва, 1957. – 43 с.
116615
  Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 23-41. – ISSN 0130-3864
116616
  Смирнов Д.А. XVIII съезд КПК: подтверждение стратегии "научного развития" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4 (669). – С. 2-11. – ISSN 0321-5075
116617
   XVIII. Olympische Sommerspiele Tokio 1964. – Berlin : Sportverlag, 1965. – 320 S. : Fot.
116618
   XVIth international conference on animal blood groups and biochemical polymorphism : Abstracts. – USSR, Leningrad, 1978. – 204S. – August 14-18, 1978
116619
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
1. – 1970. – 419с.
116620
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
2. – 1970. – 421-862с.
116621
  Зуб Н.М. XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ) / Н.М. Зуб, В.А. Мусійчук // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 189-190. – ISSN 1608-0599


  На секції "Іслам і тюркський світ" з доповіддю виступила І. Покровська.
116622
   XVІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  За активної участі викладачів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та співробітників Українського гуманітарного ліцею відбувся IV етап XVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Учасниками цьогорічного фінального туру змагань ...
116623
   XX-XXI століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі / [О. Тищенко та ін. ] ; проф. Алла Архангельська, д.ф.н. (голов. ред.). – Оломоуць : Університет ім Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – 550, [1] с. – Бібліогр.: с. 498-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-80-244-4968-5
116624
   XX-летие отделения церкви от государства.. – М., 1938. – 96с.
116625
  Шишкин А.Ф. XX век и моральные ценности человечества / А.Ф. Шишкин. – М, 1968. – 271с.
116626
  Бовин А.Е. XX век как жизнь : воспоминания / Александр Бовин. – Москва : Захаров, 2003. – 773, [2] с., [12] л. ил. : ил. – Указатель имен: с. 765-773. – ISBN 5-8159-0351-5
116627
  Чубарьян А.О. XX век. Взгляд историка = 20th Century. A View of Historian / Чубарьян А.О. ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2009. – 563 с. – ISBN 978-5-02-036998
116628
   XX век. Многообразие, противоречивость, целостность / РАН. Ин-тут всеобщей истории; Отв.ред.А.О.Чубарьян; Ред.колл.: А.О.Чубарьян, Д.Г.Наджафов, М.М.Наринский. – Москва : Наука, 1996. – 271с. – ISBN 5-02-009600-8
116629
  Фортунатов В.В. XX век: история и современность / В.В. Фортунатов. – Л.
Ч.1. – 1990. – 119с.
116630
  Євтушенко Р. XX Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 28) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 7)


  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся 26-30 березня 2012 р. у м. Чернівцях.
116631
   XX з"їзд ЛКСМ України.. – К., 1966. – 331с.
116632
  Нуруллин В.Н. XX йез балы татар Эдэбияты / В.Н. Нуруллин. – Казань, 1964. – 119с.
116633
   XX лет института физической химии им.Л.В. Писаржевского Академии наук Украинской ССР. – К., 1950. – 183с.
116634
   XX лет Кубинской революции. – М., 1980. – 384с.
116635
  Ворошилов К.Е. XX лет рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 23с.
116636
   XX лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 2. – 1939. – 244 с.
116637
  Остряков С. XX років ВЛКСМ. Історична довідка / С. Остряков. – К., 1938. – 132с.
116638
  Капелюшний Валерій XX століття в долі поляків України : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 302-304
116639
  Горкіна Л.П. XX століття в історії української економічної думки : коротка ретроспектива ; монографія / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко ; під заг. ред. О.О. Шубіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 137-140. – (Коротка ретроспектива). – ISBN 978-966-385-227-0
116640
  Бурлацкий Ф.М. XX съезд и возвращение призрака? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 70-93. – ISSN 1728-2756
116641
  Стыкалин А.С. XX съезд КПСС и Восточная Европа. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-73. – ISSN 0132-1366


  В лютому 2006 р. відмічали 50-річчя з"їзду КПРС, який мав важливе значення для історії Радянського Союзу і міжнар. комуністичний рух
116642
  Улунян А.А. XX съезд КПСС: "Греческое измерение" // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 25-38. – ISSN 0132-1366
116643
  Скавронський Павло XX Харківський, ювілейний // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 43-45 : фото
116644
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Resoluce XX. Sjezdu KSSS ke zprave o cinnosti Ustredniho Vyboru KSSS. Smernice XX Sjezdu KSSS ke sestemu petiletemu planu rozvoje narodniho hospodarst. – Praha, 1956. – 88с.
116645
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XX. Sjezdu Strany. Referat prvniho tajemnika UV KSSS soudruha N.S. Chrusceva. – Praha, 1956. – 124с.
116646
  Корсак Костянтин XXI - епоха освітніх доктрин і форсайтів / Корсак Костянтин, Поляк Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 4-6
116647
   XXI nadzwyczajny zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. 27.I-5.II. 1959 r.. – Warszawa, 1959. – 884с.
116648
   XXI гасыр - Казакстаннын жулдызды гасыры / [курастырушылар : Касымбеков М.Б., Майлыбаев Б.А. ; редакциялык-шыгармашылык топ : Кыдыралиев Д.К., Кыдырма А.А., Кабош Б.А. и др.]. – Астана : Деловой мир Астана, 2010. – 336 бет. : фото. – (Сериясы "Жана Казакстан"). – ISBN 978-601-80044-8-3
116649
  Хвостенко С.П. XXI з"їзд КПРС про завдання комуністичного виховання трудящих / С.П. Хвостенко. – Дніпропетровськ, 1959. – 60с.
116650
  Кравцев І.Є. XXI з"їзд КПРС про поєднання національних та інтернаціональних завдань робітничого класу / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 92с.
116651
  Оксюзов Б.В. XXI з"їзд КПРС про політичну організацію суспільства / Б.В. Оксюзов, В.С. Семенов. – Київ, 1960. – 42с.
116652
  Макогон Є С. XXI з"їзд КПРС про розвиток і зміцнення соціалістичної держави / Є С. Макогон. – К, 1960
116653
  Литвинов І.Д. XXI з"їзд КПРС про шляхи підвищення життєвого рівня трудящих / І.Д. Литвинов. – Київ, 1960. – 40с.
116654
   XXI з"їзд ЛКСМ України.. – К., 1970. – 425,7с.
116655
   XXI изложба удружена ликовних уметника Србиіе до 15 маіа и от 17 до 31 маіа 1956 г.. – Београд, 1956. – 23с.
116656
  Бибиков М.В. XXI Международный конгресс исторических наук в Амстердаме // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 115-120. – ISSN 0130-3864
116657
   XXI международный юношеский день. – М., 1935. – 48с.
116658
  Бакіров В.С. XXI Міжнародна конференція у Харкові // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 46
116659
   XXI Міжнародний київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування: прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід : Рекомендації симпозіуму та проведених в його рамках круглих столів з тематичних напрямів Державної програми прогнозування наукого-технологічного та інноваційного розвитку України / Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід; НАНУ ; МОНУ ; під ред. Маліцького Б.А., Поповича О.С. – Киев : Фенікс, 2006. – 55 с.
116660
  Середа О.В. XXI Міжнародний конгрес істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 224-225. – ISSN 0130-5247
116661
   XXI Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: очікування та підсумки / інформація Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50
116662
  Алешкин Д.И. XXI с"езд КПСС и задачи коммунистического воспитания / Д.И. Алешкин. – Белгород, 1959. – 84с.
116663
  Лосєв І. XXI ст.: новітня бездержавність українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISBN 978-966-439-357-4
116664
  Корсак К. XXI століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 31-37. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується для оцінки сучасності і прогнозів майбутнього використовувати групу нових термінів: ноотехнології, ноосуспільство, ноорозвиток, форсайт та ін. Доведено, що обгрунтовані сподівання людства на сталий розвиток пов"язані з побудовою ...
116665
  Корсак К. XXI століття : перспективи шляху до наносуспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-23.
116666
  Коваленко О. XXI століття. Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю? (net-огляд) // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 53-77. – ISSN 1997-8642
116667
  Корсак К.В. XXI століття: ноорозвиток людства і порятунок від колапсу на базі ноотехнологій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.55-63
116668
  Корсак К. XXI століття: освіта і виховання в умовах переходу людства до ноотехнологій // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 20-25
116669
  Корсак Костянтин XXI столяття: множинність наноекономік // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 2-3
116670
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал. – Донецк, 2007-
декабрь. – 2007
116671
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2007-
сентябрь. – 2011. – Редакційна передплата
116672
   XXI. Colloquium Scientificum Facultatis Medicae Universitatis Carolinae : XIX. Congressus morphologicus symposia. – Praha : Univerzita Karlova, 1978. – 674S.
116673
   XXII sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XXII sjezdu Komunisticke strany Sovetskeho Svazu. Referat scudruha N.S. Chruscova. – Praha, 1961. – 374с.
116674
   XXII zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Referaty i uchwaly 17.X-31.X.1961 r.. – Warszawa, 1961. – 694с.
116675
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К.
2. – 1962. – 576с.
116676
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року.. – К., 1962. – 576с.
116677
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року.. – К.
3. – 1962. – 560с.
116678
   XXII з"їзд Комуністичної партії України 27-30 вересня 1961 року.. – К., 1962. – 296с.
116679
  Черненко М.С. XXII з"їзд КПРС про комплексну механізацію і електрифікацію сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 30-35. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Выполнение заданий программы КПСС по обеспечению обилия сельскохозяйственных продуктов требует дальнейшего неуклонного повышения производительности труда, за счет чего будет достигнута большая часть прироста сельскохозяйственной продукции. Важнейшей ...
116680
   XXII з"їзд КПРС. Нова програма партії : матеріали до вивчення XIX теми курсу "Історії КПРС". – Київ : Київський університет, 1962. – 152 с.
116681
  Прокофьев Н. XXII международный юношеский / Н. Прокофьев. – М., 1936. – .
116682
   XXII научная конференция 21-25 января 1958 г. : Тезисы докладов. – Уральск, 1958. – [5] с.
116683
  Сосса Р.І. XXII сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування землі держав-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-51
116684
   XXII список семян, предлагаемых в порядке обмена Ботаническим садом Академии наук Туркменской ССР. – Ашхабад, 1962. – 34с.
116685
  Гольнев Н.С. XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии. / Н.С. Гольнев; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общ.наук. – Киев, 1968. – 40с.
116686
   XXIII Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" : 16-18 квіт. 2013 р. : зб. доповідей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Держ. ВНЗ "Донец. нац. ун-т", Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Донец. обл., Держ. екол. інспекція в Донец. обл. ; [редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ ; ДонНУ
Т. 1. – 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського та Дню Довкілля. – Бібліогр. в кінці ст.
116687
   XXIII Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1970. – 38 с.
116688
  Чомко Д. XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів відбувся на базі нашого університету, а саме в ОСК "Берегове". В його роботі взяли участь близько 40 делегатів із 25 університетів Азербайджану, Білорусії, Росії, України, Придністровскої ...
116689
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р.. – К.
т.1. – 1966
116690
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р.. – Київ
2. – 1967. – 644 с.
116691
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня. – К., 1966. – 612с.
116692
   XXIII з"їзд КПРС : (матеріали до вивчення XXIII з"їзду). – Київ : Київський університет, 1967. – 140 с.
116693
  Заворотько П.П. XXIII з"їзд КПРС і проблеми правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-8. – (Серія права ; № 7)
116694
  Бершеда Р.В. XXIII з"їзд КПРС про дальше зміцнення Радянської держави / Р.В. Бершеда. – Київ, 1966. – 19с.
116695
   XXIII Конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії "Право и правові культури у 21-му столітті: відмінності та єдність" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 271-282. – ISSN 1993-0909
116696
   XXIII наукова студенська конференція : Програма. – Київ. – 23 c.
116697
   XXIII Наукова студентська конференція.. – Київ : КДУ, 1966. – 24 с.
116698
   XXIII роковини Великої Жовтневої соціалістиіної революції.. – К., 1940. – 48с.
116699
   XXIII съезд венгерских профсоюзов. – М., 1976. – 152с.
116700
  Гольнев Н.С. XXIII съезд КПСС и его решения / Н.С. Гольнев. – Киев, 1967. – 40с.
116701
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.1. – 1980
116702
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.2. – 1980. – 691
116703
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы научного коммунизма. Краткое содержание докладов. Апрель 1971 г. – Ленинград, 1971. – 85 с.
116704
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы философии и социальной психологии. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 202 с.
116705
   XXIV Герценовские чтения : Дошкольное воспитание. Программа и краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 38 с.
116706
   XXIV Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Программа и краткое содержание докладов. 4-6 мая 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
116707
   XXIV Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Программа и краткое содержание докладов. 13-28 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
116708
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 64 с.
116709
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика начального обучения. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 58 с.
116710
   XXIV Герценовские чтения : Политическая экономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 35 с.
116711
   XXIV Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 95 с.
116712
   XXIV Герценовские чтения : Художественное образование. Программа и краткое содержание докладов. 5-12 марта 1971 г. – Ленинград, 1971. – 36 с.
116713
   XXIV Герценовские чтения : Исторические науки. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 204 с.
116714
   XXIV Герценовские чтения : Филологические науки. Краткое содержание докладов. 23 марта-23 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 230 с.
116715
   XXIV Герценовские чтения : Химия. Краткое содержание докладов. 1972 г. – Ленинград, 1972. – 112 с.
116716
   XXIV Герценовские чтения : Биология. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1972. – 163 с.
116717
   XXIV Герценовские чтения : В. И. Ленин - партия - просвещение - молодежь. Краткое содержание докладов. – Ленинград
вып. 2. – 1972. – 67 с.
116718
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня -- 9 квітня 1971 року.. – К.
2. – 1972. – 56,5с.
116719
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу та його рішення : /матеріли до лекції/. – Київ, 1971. – 119 с.
116720
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України 17-20 березня 1971 року.. – К., 1972. – 377с.
116721
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України і його рішення : Матеріли до лекції. – Київ, 1971. – 38с.
116722
  Калакура Я.С. XXIV з"їзд КПРС - визначна віха на шляху до комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1971. – 91 с.
116723
   XXIV з"їзд КПРС і розвиток марксистсько-ленінської теорії.. – К., 1972. – 168с.
116724
  Копєйчиков В.В. XXIV з"їзд КПРС про державне управління та його ефективність // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 59-65
116725
  Колобков В.В. XXIV з"їзд КПРС про соціально-політичний розвиток радянського суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1971. – 28с.
116726
  Миронець Н.І. XXIV з"їзд КПРС про чергові завдання комуністичного будівництва / Н.І. Миронець. – Київ, 1971. – 18с.
116727
  Жмудський О.З. XXIV з’їзд КПРС про досягнення і перспективи розвитку природних наук і завдання їх пропаганди / О.З. Жмудський. – К, 1971. – 24с.
116728
   XXIV Международный Юношеский День, 1938. – 88с.
116729
   XXIV наукова студентська конференція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-80. – (Серія права ; № 12)
116730
  Базилєв Б. XXIV студентська наукова конференція / Б. Базилєв, Г. Запорожець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 92-93. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещается робота конференции и доклады, которые были на ней прочитаны и обсуждены, а также деятельность подсекций конференции.
116731
  Давыдова Н.Д. XXIV съезд КПСС и его решения : Материалы к лекции / Н.Д. Давыдова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общественных наук. – Киев : Киевский университет, 1972. – 30с.
116732
  Щербак О.І. XXIX студентська наукова конференція / О.І. Щербак, Н. Нижник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 86-88. – (Серія права ; № 14)
116733
   XXV lat Akademii medycznej im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1975. – 78с.
116734
  Максимов С. XXV Всесвітній конгрес із філософії права і соціальної філософії "Право, наука, технологія" / С. Максимов, О. Стовба // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 391-398. – ISSN 0132-1331


  Про конгрес , який відбувся 15-20 серпня 2011 р. у Франк-фурті-на-Майні (Німнччина).
116735
   XXV Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1972. – 132 с.
116736
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1976. – 343с.
116737
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – М
1. – 1976. – 472с.
116738
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1976. – 565с.
116739
  Гринюк П.Ф. XXV з"їзд КПРС і актуальні питання світового революційного процесу / П.Ф. Гринюк. – Київ, 1976. – 48с.
116740
  Доценко А.П. XXV з"їзд КПРС і вдосконалення планування народного господарства / А.П. Доценко. – К, 1978. – 47с.
116741
   XXV з"їзд КПРС і методологічні проблеми мистецтвознавства.. – К., 1979. – 235с.
116742
  Данченко М.І. XXV з"їзд КПРС і підвищення ролі громадських організацій / М.І. Данченко. – Київ, 1976. – 46с.
116743
  Кравчук А.М. XXV з"їзд КПРС про актуальні питання аграрної політики партії. / А.М. Кравчук. – К., 1976. – 48с.
116744
  Назаренко Є.В. XXV з"їзд КПРС про зміцнення правової основи державного і громадського життя радянського народу / Є.В. Назаренко. – К., 1977. – 47с.
116745
  Юзьков Л.П. XXV з"їзд КПРС про зростання ролі держави і права в умовах розвинутого соціалізму / Л.П. Юзьков. – К., 1976. – 65с.
116746
  Літовченко В.П. XXV з"їзд КПРС про зростання суспільної активності робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1978. – 47с.
116747
  Кравченко А.М. XXV з"їзд КПРС про історичні успіхи світу соціалізму / А.М. Кравченко. – К., 1977. – 48с.
116748
  Забарко Б.М. XXV з"їзд КПРС про розвиток світового революційного процесу. / Б.М. Забарко. – К., 1977. – 80с.
116749
  Лукеренко В.Л. XXV з"їзд КПРС про розвиток соціалістичного способбу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1978. – 48с.
116750
  Гаєва Н.П. XXV з"їзд КПРС про співробітництво комуністичних і робітничих партій соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье на основе Материалов ХХV съезда КПСС показаны формы сотрудничества и взаимосвязи коммунистических и рабочих партий социалистических стран, принципы, на которых зиждется единство марксистско-ленинских партий. Обращается внимание на ...
116751
  Надольний І.Ф. XXV з"їзд КПРС про формування і утвердження комуністичної моралі / І.Ф. Надольний. – Київ, 1976. – 48с.
116752
  Попович О.С. XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В. И. Вернадского в исследовании науки и ее организации: из прошлого через настоящее — в будущее" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 147-148. – ISSN 0374-3896


  Цель симпозиума – освещение научного наследия В.И. Вернадского в области истории, философии и организации науки с целью его использования в современных исследованиях и применения к развитию науки. С докладом "В.И. Вернадский о роли университетов и ...
116753
  Михайлов Н.А. XXV лет ВЛКСМ / Н.А. Михайлов. – М., 1944. – 24с.
116754
  Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым XXV лет. 1859-1884 : сборник, изданный Комитетом общества для пособия нужд. литераторов и ученых. – Санкт-Петербург : [Печ. в тип. газеты "Новое время"], 1884. – [2], II, 592 с., 6 л. портр.
116755
   XXV Міжнародний Юнацький День.. – К., 1939. – 77с.
116756
   XXV студенческая научная конференци. – Тбилиси, 1963. – 12с.
116757
  Голуб В.Н. XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с социалистическими странами. : Метод.разработка / В.Н. Голуб; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Каф.ист. МО и внеш.пол.СССР. – Київ, 1977. – 65с.
116758
  Ковешников Е.М. XXV съезд КПСС и вопросы государства развитого социализма / Е.М. Ковешников. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Государство и право)
116759
   XXV съезд КПСС и его решения : (В помощь преподавателям и студентам вузов УССР). – Киев
Вып. 1. – 1976. – 75с.
116760
   XXV съезд КПСС и его решения : (в помощь преподав. и стуб вузов УССР). – Киев
Вып.2. – 1976. – 74с.
116761
   XXV съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук : Рекомендательній.указаказатель литературы в помощь преподавателям общественніх наук. – Киев, 1978. – 68 с.
116762
  Затворницкий В.А. XXV съезду КПСС -- ударный труд советских людей. / В.А. Затворницкий. – М., 1976. – 80с.
116763
  Загородній Ю. XXV ювілейна міжнародна наукова конференція PDMU - 2015 / Ю. Загородній, П. Зінько // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  У травні на базі ЛНУ імені І.Франка в смт. Східниця відбулася 25 ювілейна конференція PDMU – 2015. Організатори форуму – факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (кафедри прикладної статистики, дослідження операцій, системного аналізу та теорії ...
116764
   XXV. zjazd Komunistickej Strany Sovietskeho Zvazu. Dokumenty a materialy. – Bratislava, 1976. – 215с.
116765
   XXVeme anniversaire de la creation des services de transfusion sanguine de la croix-rouge de belgique. – Liege : Universite de Liege, 1961. – 43S. – Communications et Conferences Scientifiques: Les transfusions massives
116766
   XXVI-й съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма : Пример. тематика лекций. – Москва : Знание, 1982. – 51 с.
116767
  Сырцов Н.Г. XXVI-й съезд КПСС о становлении социальной однородности советского общества / Н.Г. Сырцов. – Киев, 1982. – 48 с.
116768
   XXVI Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Науч. докл. – Ленинград, 1973. – 152 с.
116769
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1981. – 252с.
116770
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
3. – 1981. – 362с.
116771
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
3. – 1982. – 516с.
116772
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - важлива віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – К., 1977. – 68с.
116773
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - історична віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – К., 1981. – 71с.
116774
  Селіванов А.О. XXVI з"їзд КПРС і здійснення місцевими Радами народних депутатів конституційних обов"язків у зміцненні соціалістичної законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье показана роль местных Советов в укреплении социалистической законности, выдвигается ряд важных предложений по совершенствованию форм и методов организаторской работы местных Советов и законодательства, регулирующего их полномочия в этой сфере.
116775
  Назаренко Є.В. XXVI з"їзд КПРС про дальше зміцнення правової основи державного і громадського життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются главные положения разработанной КПСС концепции правовой основы государственной и общественной жизни советского общества, раскрывается понятие правовой основы, структура и формы ее укрепления. Особое внимание уделяется ...
116776
  Хижняк В.П. XXVI з"їзд КПРС про зміцнення соціально-політичної єдності радянського суспільства / В.П. Хижняк. – Київ, 1982. – 48с.
116777
  Бочок М.П. XXVI з"їзд КПРС про зростання ролі трудящих в управлінні економікою. / М.П. Бочок. – Київ, 1981. – 48с.
116778
  Орлов В.М. XXVI з"їзд КПРС про підвищення звання і значення чена партії / В.М. Орлов. – Київ, 1982. – 72с.
116779
   XXVI з"їзд КПРС: нові рубежі комуністичного творення. – Київ : Вища школа, 1981. – 224 с.
116780
  Білик М.В. XXVI з`їзд КПРСС пpо пiдвищення pолi pобiтничого класу в iнтенсифiкацiї суспiльного виpобництва / М.В. Білик, Н.Ю. Костриця. – Київ : Знання, 1982. – 48с. – (Т-во "Знання" ; 1 ; 6 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Hа основi маpксистсько-ленiнського вчення, piшень XXVI з`їзду КПРС i XXVI з`їзду Компаpтiї Укpаїни, iнших паpтiйних документiв pозкpивається дiяльнiсть Комунiстичної паpтiї Укpаїни, пеpвинних паpтiйних оpганiзацiй по пiдвищенню загально-освiтнього i ...
116781
  Євтушенко В.М. XXVI з’їзд КПРС про формування розумних матеріальних і духовних потреб особи / В.М. Євтушенко. – К, 1982. – 48с.
116782
  Сущинська І.Ю. XXVI с"їзд КПРС про дальше поглиблення співробітництва соціалістичних країн / І.Ю. Сущинська, В.О. Голубєв. – К., 1981. – 48с.
116783
  Тарарухін С.А. XXVI студентська наукова конференція / С.А. Тарарухін, А.К. Юрчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 86-87. – (Серія права ; № 11)
116784
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма.. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 280с.
116785
   XXVI съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. Сокращенный сненографический отчет. : Сокращенный стенографический отчетВсесоюзное совещание зав.каф.общ.наук ВУЗ.Москва 14-16 октября 1981г. – Москва : Высшая школа, 1982. – 329 с.
116786
  Акопов М.А. XXVI съезд КПСС об идеологической борьбе на современном этапе.- Теория и практика научного коммунизма. / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР, с.ІІ Теория и практика научного коммунизма, №1. – Киев, 1982. – 48 с. – (,Теория и практика научного коммунизма. Сер. 2 / О-во "Знание" УССР ; №1)
116787
   XXVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 283 с.
116788
   XXVI съезд КПСС: экономическое и социальное развитие СССР на современном этапе. – Киев : Вища школа, Изд. при КГУ, 1982. – 200 с.
116789
   XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года. – М
1. – 1981. – 384с.
116790
  Савельєв В.Л. XXVII з"їзд Комуністичної партії України / В.Л. Савельєв. – К., 1987. – 173с.
116791
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 1. – 1986
116792
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 2. – 1986
116793
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 3. – 1986
116794
   XXVII з"їзд КПРС про зростання корівної ролі партії у радянському суспільстві.. – К., 1986. – с.
116795
  Тихонова Є.А. XXVII з"їзд КПРС про розвиток політичної системи радянського суспільства, більш повне здійснення соціалістичного самоврядування народу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается понятие социалистического самоуправления народа. Показана его связь с функционированием советской демократии, политической системы социализма. Подчеркивается, что основу социалистического самоуправления народа составляют Советы и ...
116796
   XXVII съезд КПСС о международной политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 88с.
116797
   XXVII съезд КПСС о социально-экономической политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 87с.
116798
   XXVII съезд КПСС: актуальные проблемы теории и практики совершенствования социализма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1987. – 323с.
116799
  Wunder W. XXVII.Untersuchungen uber die Besiedlung des Teichbodens mit Nahrungstieren des Karpfens / W. Wunder. – s.l.
1 : Herbstproben. – S.455-484
116800
   XXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 98-100. – (Серія права ; № 13)
116801
  Котюк В.О. XXVIII наукова студентська конференція на юридичному факультеті / В.О. Котюк, В.В. Хірсін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 89-92. – (Серія права ; № 13)
116802
  Калакура Я.С. XXVІ з"їзд Комуністичної партії України / Я.С. Калакура, І.П. Кожукало. – Київ, 1982. – 152с.
116803
   XXX lat akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1980. – 87с.
116804
   XXX Герценовские чтения : Геология. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 46 с.
116805
   XXX Герценовские чтения : Исторические науки. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 125 с.
116806
   XXX Герценовские чтения : История КПСС. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 82 с.
116807
   XXX Герценовские чтения : Литературоведение. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 103 с.
116808
   XXX Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 52 с.
116809
   XXX Герценовские чтения : Научный коммунизм. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 74 с.
116810
   XXX студентська наукова конференція. – Київ : КДУ, 1973. – 62 с.
116811
  Лавріненко І.С. XXX студентська наукова конференція на юридичному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 96-99. – (Серія права ; № 15)
116812
   XXXI Герценовские чтения. Проблемы художественного метода и жанра : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 96 с.
116813
   XXXI Герценовские чтения. Система языка и речевая реализация его категорий : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 112 с.
116814
  Уварова Юлія XXXI Міжнародний географічний конгрес у Тунісі : В Українському географічному товаристві // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-41
116815
   XXXI Міжнародний геологічний конгрес у Ріо-де-Жанейро // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 133-136
116816
   XXXII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції : 09-10 січ. 2013 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; [оргком.: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 2013. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
116817
   XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
116818
  Цокало С.Л. XXXIV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанціійного зондування Землі країн-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 52-53 : фото
116819
   XXXV Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 49-65. – ISSN 1029-4171
116820
   XXXVI Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 62-76. – ISSN 1029-4171
116821
  Тревого І.С. XXXVII з"їзд Польського геодезичного товариства : інформація / І.С. Тревого, О.М. Іванчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Фото
116822
   XXXVII Московская математическая олимпиада. Сборник подготовительных задач. – М., 1974. – 16с.
116823
   XXXXII Пленарная сессия Комитета Международного бюро по виноградарству и виноделию. – Москва, 1962. – 28 с.
116824
  Greguss Pal Xylotomische Bestimmung der heute Lebenden Gymnospermen / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 308с.
116825
  Щетиніна Г.С. Xвірус хости - небезпечний рослинний патоген / Г.С. Щетиніна, Ю.А. Косенко, І.Г. Будзанівська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (233), січень. – С. 17-20


  Наведено дані розповсюдження Х-вірусу хости у світі. Описано характер прояву інфекції на рослинах Hosta spp., морфологічні та молекулярні характеристики збудника. Представлено результати діагностики колекції Національного саду ім. Гришка НАНУ та ...
116826
  Дуніч А.А. Y-вірус картоплі на рослинах томатів в Україні / А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 32-33
116827
  Jarousseau Cyril Y a-t-il un citoyen dans la salle? : [Comedie a sketches] / Jarousseau Cyril. – Paris : Art et comedie, 2001. – 93p. – (Collection Cote scene). – ISBN 2-84422-187-4
116828
  Nogueras Luis Rogelio Y si muero manana / Nogueras Luis Rogelio. – La Habana, 1984. – 174с.
116829
  Cofino Manuel Y un dia el sol es juez. / Cofino Manuel. – La Habana, 1976. – 141с.
116830
  Савченко Г.Б. Y2-- корректность нелокальных краевых задач в бесконечном слое для вистем уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савченко Г. Б.; ХГУ. – Х., 1972. – 12л.
116831
   Yabanci diller egitim bolumu dergisi (YDEB). – Istanbul
2. – 1998
116832
  Bodrogi T. Yabim drums in the Biro collection / T. Bodrogi. – Separatum ex: Folia Ethnographica. 1, 1949, nr 2-4. – Budapest, 1950. – 205-222с.
116833
  Pierson George Wilson Yale college. An educational history 1871-1921 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1952. – 774с.
116834
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 00440078
94. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116835
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 95. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116836
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 96. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116837
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 97. – 2000
116838
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 98. – 2000
116839
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 99. – 2001
116840
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 100. – 2001
116841
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 101. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116842
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 102. – 2002
116843
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 103. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116844
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 104. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116845
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 105. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116846
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 106. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116847
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 107. – 2005
116848
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 108 : Crime fictions. – 2005
116849
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 109 : Surrealism and its others. – 2006
116850
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 110 : Meaning and its objects: material culture in medieval and renaissance France. – 2006
116851
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 111 : Myth and Modernity. – 2007
116852
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 113 : French education: fifty years later. – 2008
116853
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 114 : Writing and the image today. – 2008
116854
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 115 : New spaces for french and francophone cinema. – 2009
116855
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 116 / 117 : Turns to the right?. – 2009
116856
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 118 / 119 : Noeuds de memoire: multidirectional memory in postwar French and francophone culture. – 2010
116857
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 120 : Francophone Sub-Saharan African literature in global contexts. – 2011
116858
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 121 : Literature and history: around suite francaise and les bienveillantes. – 2012
116859
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 122 : Out of sight: political censorship of the visual arts in nineteenth-century France. – 2012
116860
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 123 : Rethinking Claude Levi-Strauss (1908-2009). – 2013
116861
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale universty; Yale university. – New Haven
N 46. – 1997. – (Monograph series)
116862
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 47. – 1998. – (Monograph series)
116863
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 48. – 1999. – (Monograph series ; N 48)
116864
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 49. – 1999. – (Monograph series)
116865
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 50. – 2000. – (Monograph series)
116866
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 51. – 2001. – + карта. – (Monograph series ; N 51)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
116867
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 52 : Founders" cults in Southeast Asia: ancestors, polity, and identity. – 2003. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
116868
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 53 : Seeds of knowledge: the beginning of integrated pest management in Java / Yunita Triwardani Winarto. – 2004. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
116869
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 54 : Conserving nature in culture. Case studies from Southeast Asia /Michael R. Dove, Percy E. Sajise, Amity A. Doolittle. – 2005. – (Monograph series)
116870
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 55 : Beyond suspicion? The Singapore judiciary /Francis T. Seow. – 2006. – (Monograph series)
116871
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 56 : Fine description: Ethnographic and linguistic essays / H.C. Conklin. – 2007. – (Monograph series)
116872
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 57 : Hoa Lo/Hanoi Hilton stories /Nguyen Chi Thien. – 2007. – (Monograph series)
116873
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 58 : Contested democracy and the left in the Philippines after Marcos /Nathan Gilbert Quimpo. – 2008. – (Monograph series)
116874
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 59 : Renunciation and power: the quest for sainthood in contemporary Burma / Guillaume Rozenberg. – 2010. – (Monograph series)
116875
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 60 : Anarchic solidarity autonomy, equality and fellowship in Southeast Asia / T. Gibson, K. Sillander. – 2011. – (Monograph series)
116876
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 61 : Allegories of the Vietnamese past. Unification and the production of a modern historical identity / W. Wilcox. – 2011. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
116877
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 62 : The entangled state sorcery, state control, and Violence in Indonesia / N. Herriman. – 2012. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
116878
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 00843539
1998. – 1998


  1998, V.33 N 1
116879
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
1999. – 1999


  1998, V.33 N 1
116880
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2000. – 2000


  1998, V.33 N 1
116881
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2001. – 2001


  1998, V.33 N 1
116882
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2003. – 2003


  1998, V.33 N 1
116883
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2004. – 2004


  1998, V.33 N 1
116884
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2005. – 2005
116885
  Pierson George Wilson Yale: The University College. 1921-1937 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1955. – 740с.
116886
  Ponomarenko K. Yalta. A short guide / K. Ponomarenko. – Simferopol, 1966. – 76с.
116887
   Yanina studio. Твоє Відродження // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 120-125 : фото
116888
  Biocca Ettore Yanoama:opowiesc kobiety porwanej przez indian / Biocca Ettore; Sieroszewska B. – Warszawa, 1974. – 409с.
116889
   Yarmarok : Ukrainian writing in Canada since the Second World War. – Edmonton : Canadian inst. of Ukrainian studies; University of Alberta, 1987. – 352p. – ISBN 0920862527
116890
  Kocherha Ivan Yaroslav the wise / Kocherha Ivan. – Kiev, 1982. – 128с.
116891
  Razoumovski Felix Yaroslavl : Guide / Razoumovski Felix. – Moscou, 1988. – 256 p. : il.
116892
  Razumovsky Felix Yaroslavl: A Guide : A Guide / Razumovsky Felix. – Moscow, 1987. – 256с.
116893
  Ilhan Attila Yasak sevismek / Ilhan Attila. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1991. – 126s. – (Butun siirleri ; 6 ; 192 : Attila Ilhan Butun Siirleri). – ISBN 975-494-219-6
116894
   Yassine en France : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1976. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
116895
   Yassine et la flute enchantee : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1974. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
116896
   Yatsymyrs"kyi Vitalii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 306
116897
  Arguedas Jose Maria Yawar fiesta. / Arguedas Jose Maria. – Krakow, 1975. – 168с.
116898
   Yazoo river, Miss : Letter from the Secretary of war. – Washington : Government, 1934. – XI,195p.
116899
  Konev I. Year of victory / I. Konev. – M., 1984. – 248с.
116900
   Yearbook commercial arbitrarion / Intern. council for commercial arbitration ; gen. ed. Albert Jan van den Berg , with the ass. of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace, The Hague. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international. – ISBN 978-90-411-4906-0
Vol. 38 (2013). – 2014. – XXIV, 673 p.
116901
   Yearbook of Finnish foreign policy 1992. – Helsinki : Finnish institute of international affairs, 1992. – 97 p. – ISBN 951-769-043-6. – ISSN 0355-0079
116902
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 29th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur
Vol. 1 : Organization descriptions and cross-references. – 1992. – XII, 1780 p.
116903
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur
Vol. 3 : Subject Volume. Global Action Networks; classified directory by subject and region. – 1992. – [8], 1576 p.
116904
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur
Vol. 2 : Geographic Volume.International rganization Participation; country directory of secretariats and membership. – 1993. – VIII, 1656 p.
116905
   Yearbook of private intemational law / founding ed.: P. Sarcevic, P. Volken ; ed.: A. Bonomi, G.P. Romano ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne -. – Munich : Sellier european law publishers. – ISBN 978-3-86653-189-5
Vol. 12 (2010). – 2011. – XII, 680, [1] р. – Index: p. 675-680. – Бібліогр. в підрядк. прим.
116906
   Yearbook of private international law. – Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative law. – ISBN 90-411-1520-X
Vol.2 (2000). – 2000. – 8,[2],385p.
116907
   Yearbook of private international law. – The Hague a. o. : Kluwer law international. – ISBN 90-411-1738-5
Vol.3 (2001). – 2001. – 10,435p.
116908
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-114-7
Vol.10 (2008). – 2009. – XIII, [1], 743 р. – Index: p. 734-743. – Бібліогр. в підрядк. прим.
116909
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-160-4
Vol. 11 (2009). – 2010. – IX, [2], 634 р. – Index: p. 627-634. – Бібліогр. в підрядк. прим.
116910
   Yearbook of the International law commission 1993. – New York; Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-133483-7
Vol. 2, part 2 : Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-fifth session. – 1995. – 3,134p.
116911
   Yearbook on private international law. – The Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative la. – ISBN 90-411-1026-7
Vol.1 - 1999. – 1999. – 374p.
116912
   Yearbook. Fiscal Year 1993 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
At Work Across the Nation. – 1994. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
116913
   Yearbook. Fiscal Year 1994 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Touching the Lives of Every Citizen, Every Day. – 1995. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
116914
   Yearbook. Fiscal Year 1995 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Understanding the Earth. – 1996. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
116915
  Bogza Geo Years of darkness / Bogza Geo. – Bucharest, 1955. – 332с.
116916
  Krastoshevsky R. Yelena Ovchinnikova / Rita Krastoshevsky. – [S. l.] : [s. n.]
Part 1 : The Crystal Goblet. – 149, [5] c. – Текст парал. на русск. и англ. языках


  В данном документе представлено творчество известного укр. художника Елены Овчинниковой, с 2001 года живущей в США. Творчество художника отмечается яркой индивидуальностью взгляда и почерка, щедрой амплитудой жанров (станковая графика, живопись, ...
116917
  Lysenko Vera Yellow boots : a novel / Lysenko Vera; Introduction by A.Kryvoruchka. – Edmonton : NeWest press; Canad. institute of Ukr. stud. press, 1992. – 355p. – ISBN 0920897924
116918
  Hikmet Nazim Yeni siirler (1951 - 1959) / Hikmet Nazim. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1989. – 190s. – (Surler ; 6). – ISBN 975-418-033-4
116919
   Yeni Turk edebiyati antolojisi. – Istanbul : Marmara universitesi. – (Marmara Universitesi yayin; 626 ; 12 ; Fen edebiyat fakultesi yayin). – ISBN 975-400-165-0
4 : Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil /Hazirlayanlar: M. Kaplan, I.Enginun, B.Emil, Z.Kerman. – 1997. – 636s.
116920
  Safa Peyami Yer altindaki olu / Safa Peyami; Hazirlayanlar T.Ozturk та ін. – Istanbul : Dilset yayinlari, 2003. – 66s. – (Adim adim Turkce ogretim seti ; 5 ; Okuma kitaplari serisi). – ISBN 975-6576-60-X
116921
  Gow Kathleen Yes Virginia, there is right and wrong! : Values education survival kit / Gow Kathleen. – Toronto a.o. : Wiley, 1980. – [7],248p. – ISBN 0-471-79954-8
116922
  Kellermann Bernhard Yester und Li. Das Meer. / Kellermann Bernhard. – Berlin, 1958. – 496с.
116923
  Kellermann B. Yester und Li. Das Meer. / B. Kellermann. – Berlin, 1973. – 487с.
116924
  Gloete Stuart Yesterday is dead. / Gloete Stuart. – New York, 1940. – 267с.
116925
  Gelinas Gratien Yesterday the children were dancing. / Gelinas Gratien. – Toronto, Vancouver, 1967. – 76с.
116926
   Yesterday, today, tomorrow : the Ukrainian community in Canada : proceedings. – Winnipeg : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 2004. – 157 p. – ISBN 0-9732814-0-5
116927
  Malyshev O.V. Yet another definition of the concept "information" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 33-40. – ISSN 1993-6788


  Дається визначення поняттю "інформація", в якому враховано інтуїтивне уявлення про інформацію, а також аспекти феномену, що розглядається.
116928
  Panova V. Yevdokia / V. Panova. – M. – 144с.
116929
   Yevgeniy Fedorovich Shnyukov (On the eighty-year-old Jubilee) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 118-119. – ISSN 0367-4290
116930
  Boulware Lemuel Yhe truth about Boulwarism: trying to do right voluntarity / Boulware Lemuel. – Washington, 1969. – 180с.
116931
  Heyne Isolde Yildiz heisst Stern / Heyne Isolde. – Berlin : Langenscheidt, 1994. – 118S. – ISBN 3-468-49695-8
116932
  Faust Bernhard Yilgarn und Meeri. / Faust Bernhard. – Berl., 1957. – 212с.
116933
  Airas Pentti Yksilo ja hahen suhteensa yhteisoon J.V.Snellmanin historianfilosofiassa. / Airas Pentti. – Jyzaskyla, 1956. – 172с.
116934
  Rolnikaite Maria Yo debo contarlo / Rolnikaite Maria. – M., 1967. – 244с.
116935
  Roa Bastos Yo el supremo / Roa Bastos. – Madrid, 1987
116936
  Torrente Ballester Yo no soy yo, evidentemente / Torrente Ballester. – Barcelona : Plaza & Janes Editores, 1993. – 311, [4] p.
116937
  Vallejo-Nagera Yo, el Intruso / Vallejo-Nagera. – Barcelona : Planeta, 1993. – 223 p.
116938
  Adidevananda S. Yoga as a Therapeutic Fact. Special Lectures / S. Adidevananda. – Mysore : University of Mysore, 1966. – 56c.
116939
  Wiedenmanna B. Yoga, tajemna wiedza Indyi / Bapt. Wiedenmanna , prz. St. Womela. – Lwow : Wyd-wo "Kultura i sztuka" ; Herman Stachel. – 120 s.
116940
  Castle Dennis You-as a public speaker / Castle Dennis. – London, 1974. – 203с.
116941
  Berrill M.J. You and the universe / M.J. Berrill. – Greenwich, 1959. – 175 p.
116942
  Lowen Walter You and your job / Lowen Walter. – New, revis. ed. – New York, 1962. – 256с.
116943
  Свердлова І.О. You and your life = Людина та світ довкола : навч. посібник / І.О. Свердлова, А.С. Птушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-781-4
Ч. 1. – 2011. – 149, [1] с. : іл., табл.
116944
  Martin Paul You are what you do: health and behaviour in the lucky country : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, 22 September 1999 / Martin Paul. – Armidale : The University of New England, 1999. – 29p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 628 7
116945
  Szkutnik Leon Leszek You can learn English / Szkutnik Leon Leszek. – Warszawa, 1985. – 368с.
116946
  Browne H. You can profit from a monetary crisis / H. Browne. – New York : Macmillan, 1974. – 397 р. – ISBN 0-02-517460-6
116947
  Browne Harry You can profit from a monetary crisis / Browne Harry. – Revis. ed. – Toronto, 1975. – 419с.
116948
  Arnold D.E. You of nature. / D.E. Arnold. – New York, 1967. – 172с.
116949
   Your body and its care. – Rockville Centre : Zenith books, 1959. – 159 p. – (A guide to health and beauty)
116950
  Levy Susan Your body can talk : How to use simple muscle testing to learn what your body knows and needs: The art and application of clinical kinesiology / Levy Susan, Lehr Carol. – Prescott : Hohm, 1996. – 16,368p. – ISBN 0-934252-68-8
116951
  Osborn Alex Your creative power: how to use imagination / Osborn Alex. – New York, 1961. – 382с.
116952
  Matveyev A.F. Your first steps in English / A.F. Matveyev. – M., 1977. – 232с.
116953
  Rowat Donald Your local government. A sketch of the municipal system in Canada / Rowat Donald. – Toronto, 1962. – 148с.
116954
  Pilpel Harriet Your marriage and the law / Pilpel Harriet, Zavin Theodora. – New, revis. ed. – New York, 1964. – 352с.
116955
  Bunker M.N. Your memory. / M.N. Bunker. – Springfield., 1958. – 65с.
116956
  Moysey Joann Your move! / Moysey Joann. – Toronto, 1977. – 118с.
116957
  Hulme William Your pastor"s problems: a guide for ministers and laymen / Hulme William. – Garden City, 1966. – 165с.
116958
  Kerbs John Your people problems : A brief study in human relations for the Christian / Kerbs John. – Mountain View; Omaha : Paciific press publ. assoc., 1967. – 10,125p. : portr.
116959
   Your rooster от hahn air // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 7 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
116960
  Durova Natalia Your turn! / Durova Natalia. – M., 1980. – 220с.
116961
  Buck Tim Yours in the struggle : Reminiscences of Tim Buck / Buck Tim; Edited by W.Beeching, P.Clarke, Foreword by T.McEwen. – Toronto : NC press, 1977. – 15,414p. – ISBN 0-919600-71-9
116962
  Conrad Joseph Youth and Gaspar Ruiz. / Conrad Joseph. – London, 1957. – 189с.
116963
  Azimova Dinora Youth and the Cultural Revolution in Soviet Central Asian Republics / Azimova Dinora. – Moscow, 1988. – 134с.
116964
  Conrad Joseph Youth and two other stories. / Conrad Joseph. – Garden City, 1922. – 339с.
116965
  Ayhan F. Youth unemployment as a growing global threat // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 262-269. – ISSN 1993-6788


  The aim of this paper is to explain the importance, causes and consequences of youth unemployment and policies to fight it. Global economic crisis made it clear that youth unemployment is more sensitive than adult unemployment. Since youth unemployment ...
116966
  Conrad Joseph Youth: a narrative / Conrad Joseph. – Edinburgh; Toronto : Blackwood; Clark co. – 48p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 20е сторіччя
116967
  Conrad Joseph Youth: The end of the tether. / Conrad Joseph. – Harmondsworth, 1976. – 173с.
116968
  Orlov V. Yritystoiminta venajalla : Yleiset oikeudelliset olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta / V.Orlov. – Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1996. – 366s. – ISBN 9516409237
116969
  Varlet Agnes Yseult & Tristan / Varlet Agnes. – Paris : Harmattan, 1978. – 130 p.
116970
  Le Clerc N.G. Yu le grand et Confucius, Histoire chinoise / Par M. Le Clerc, ancien Medecin des Armees du Roi, de l"Hetman des Cosaques... – A Soissons (Soissons) : De l"imprimerie de Ponce Courtois
P. 1. – 1769
116971
   Yugoslav journal of operations research. – Belgrade, 1997. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116972
   Yugoslav journal of operations research: An international journal dealing with theoretical and computational aspects of operations research, systems science and management scisnce. – Beograd, 1998. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
116973
   Yugoslavia - one long summer. – Beograd : Publishers "Jugoslavija", 1965. – XXI, 96 p. : photoill. – Cover: woman from Macedonia
116974
  Hoffman George Yugoslavia and the new communism / Hoffman George, Neal Fred Warner. – New York, 1962. – 546с.
116975
  Popovic Nenad Yugoslavia: the new class in crisis / Popovic Nenad. – Syracuse, 1968. – 240с.
116976
  Celik Osman Yunus emre (Hayat Hikayesi) / Celik Osman. – Istanbul : M.E.B, 2001. – 464s. – (Turk edebiyati dizisi ; 1). – ISBN 975.11.0895.0
116977
  Ozbay Huseyin Yunus Emre ile ilgili makalelerden secmeler / Ozbay Huseyin, Tatci Mustafa. – Ankara : M.E.B, 2001. – 452s. – (Turk edebiyati dizisi ; 106). – ISBN 975.11.0796.2
116978
  Birman M.E. Yuri Gagarin - pioneer in space / M.E. Birman. – M., 1976. – 110с.
116979
   Yuri Gagarin: To mark the 25th anniversary of the first manned space flight. – Moscow : Social Sciences Today, 1986. – 269 с.
116980
   Yuyan Wenzi Guifan Shouce = Нормативний довідник китайських ієрогліфів. – Пекін : Yuwen chubanshe, 1991. – 348, 128с. – ISBN 7-80006-354-2
116981
  Petersen Jan Yvonne. Erzahlung / Petersen Jan. – Berl., 1958. – 86с.
116982
  Hess D. yziologie roslin / D. Hess. – Praha : Academia Ved, 1979. – 341s.
116983
  Dubrowski Jerzy Z "Mazowszem" w krajach Azji / Dubrowski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 244с.
116984
  Tuwim Julian Z "tresci gorejacej" / Tuwim Julian. – Warszawa, 1974. – 41с.
116985
  Krasinski Zdzislaw Z 75-letnich dziejow Akademii ekonomicznej w Posnaniu 1926-2001 / Krasinski Zdzislaw. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Poznaniu, 2002. – ISBN 83-88760-53-Х
116986
  Dabrowski Jan Z Anglikami na codzien. / Dabrowski Jan. – Krakow, 1958. – 428с.
116987
   Z archiwum oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu : studia nad zasobem / red. Rafal Koscianski, Rafal Leskiewicz ; Instytut pamieci narodowej,. – Warszawa ; Poznan : IPN, 2008. – 264 s. – (Studia i materialy ; Tom 13). – ISBN 978-83-60464-71-7
116988
  Ingarden Roman Z badan nad filozofia wspolczesna / Ingarden Roman. – Warszawa, 1963. – 664с.
116989
   Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / Pod red. Janusza Albina, J.M. Kupczaka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2261 : Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej. – S.1-377 : il. – ISSN 0239-6661
116990
  Matuszkiewicz W. Z badan nad zmiennoscia Erophila verna DC : Przyczynek do znajomosci chwastow / Wladyslaw Matuszkiewicz. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – 18 s. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 1, Sectio E, 1948
116991
  Hviezdoslav P.O. Z basni / P.O. Hviezdoslav. – Bratislava, 1952. – 141с.
116992
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
116993
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
116994
  Svoboda Ludvik Z Buzuluku do Prahy / Svoboda Ludvik. – Praha, 1960. – 312с.
116995
  Teichman Josef Z ceskych luhu do sveta. Prukopnici ceske hudby / Teichman Josef. – Praha, 1959. – 256с.
116996
  Marek Jiri Z cihel a usmevu / Marek Jiri. – Praha, 1953. – 200с.
116997
  Moore Brian Z cukru byl krol... / Moore Brian; Z angielskiego przelozyla E. Konig-Krasinska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1972. – 223s.
116998
  Mantel-Niecko ta in. Z czarnego ladu / ta in. Mantel-Niecko. – Warszawa, 1967. – 200с.
116999
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze - primo) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
117000
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze-due) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,