Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
112001
  Салига Т. "Semper tiro" з Франкової "академії наук" // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 238-250. – ISBN 978-966-06-0747-7
112002
  Векуа О. "Semper tiro" Іван Франко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 62-64. – ISBN 966-594-298-0
112003
  Мочульський М. "Semper Tiro" Івана Франка : (Замітки й вражіння) / Михайло Мочульський, 1906. – [13] с. – Окрем. відб.: Літературно-науковий вісник. Львів, 1906, т. ХХХVІ, с. 476-488
112004
  Шакура Ю. "Sen przenajswietszej Panny" в оцінці Володимира Рєзанова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розкрито рецепцію легенди "Sen przenaj?wi?tszej Panny" у науковому доробку Володимира Рєзанова, показано вплив цього твору на численні українські пісні, закликання, вірші, оповідання, головною героїнею яких виступає Мати Божа. The reception ...
112005
  Машевський О. "Sharing America"s Story with Ukraine: the Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019": збірник наукових статей та матеріалів з історії Української служби "Голосу Америки" / О. Машевський, О. Сухобокова // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 154-162. – ISSN 2521-1706


  У даній публікації здійснено огляд американсько-українського електронного збірника наукових статей та матеріалів "Sharing America"s Story with Ukraine: The Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019", презентованого в Україні та США у лютому 2020 ...
112006
  Parasca P. "Si de atunci s-a inceput, cu voia lui Dumnezeu, Tara Moldovei" : studii / Pavel Parasca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. de istorie si relatii internatonale, Centrul de istorie si stiinte politice, Catedra de istorie. – Chisinau : ULIM, 2014. – 504 p. : Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-124-37-9
112007
  Сорбич Г. "Siciliana" - невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 105-112. – ISSN 0236-1477
112008
  Dominique Pierre ...Selon Saint Jean / Dominique Pierre. – Paris, 1927. – 267с.
112009
  Кролевецкая Е. @Self_woman, или Как измениться, оставаясь собой / Екатерина Кролевецкая. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 181, [3] с. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7434-85-5
112010
   Sektion Physik: Zur Physikentwicklung nach 1945 an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – Jena, 1982. – 160с.
112011
  Kost P. Sektor gazu ziemnego Ukrainy w procesie integracji z UE / Pawel Kost // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – S. 18-24
112012
   Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczenstwa w 3 RP : Materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut pedagogiki spolecznej Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 20-21. 11. 2000. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 228s. – ISBN 83-7098-741-9
112013
  Seifert Jaroslav Sel malir chude do sveta: Verse k obrazkum Mikolase Alse / Seifert Jaroslav. – Praha, 1987. – с.
112014
   Selbsterregte Schwingungen an Werkzeugmaschinen. – Berl., 1962. – 432с.
112015
  Groehler Olaf Selbstmorderische Allianz : Deutsch-russische Militarbeziehungen 1920-1941 / Groehler Olaf. – Berlin : Vision, 1992. – 208S. – ISBN 3-928787-01-2
112016
  Hammer F. Selbstzensur fur Forscher? : Schwerpunkte einer Wissenschaftsethik / F. Hammer. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1983. – 125, [6] S. – Bibliogr.: S.118-125. – (Texte+Thesen ; Bd. 162). – ISBN 3-7201-5162-X
112017
  Bousono C. Seleccion de mis versos / C. Bousono. – Madrid, 1990
112018
  Bobadilla Emilio (Fray Candil) Seleccion de poemas / Bobadilla Emilio (Fray Candil). – La Habana, 1962. – 326с.
112019
  Emerson R.W. Select essays and addresses including the american scholar / R.W. Emerson ; ed. with notes and introduct. by E. D. Holmes. – London : The Macmillan Company, 1914. – XXIII, 275 p. : portr.
112020
  Фалилеев А.И. Selecta celto-balcanica / А.И. Фалилеев ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Науч. совет РАН по классич. филологии, сравнит. изучению языков и литератур. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 225, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905987-33-5
112021
   Selecta latinae orationis exemplaria. – Vindobonae
Vol. 1. – 1846. – 344 S.
112022
   Selecta numismata antiqua ex musaeo Jacobi de Wilde. – Amstelodami Sumpt. authoris, 1692. – (8), 212, (20с.
112023
  Fischer J. F. Selectae e profanis scriptoribus historiae quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta ex iisdem scriptoribus deprompta in usum iuventus scholasticae / Tertium recensuit atque praefationem adjecit Ioh. Frid. Fischerus. – Lipsiae : Georgii Loevii. Papirkotesben, 1808. – 616 с.
112024
   Selected annotated bibliography on social aspects of development planning. – New York, 1971. – 61с.
112025
  Miklosik Andrej Selected aspects of systemic approach to project management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 195-202 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
112026
   Selected bibliography of Korean Studies. – Seoul, 1995. – 396с.
112027
   Selected Commercial Statutes. – St. Paul : West Publishing Co, 1995. – IV, 1910 p. – ISBN 0-314-06840-6
112028
  Stacho Z. Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic / Z. Stacho, K. Gubiniova, Pajtinkova Bartakova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 78-82. – ISSN 1728-6220


  At present, the ratio of such pareameters as price and quality of the product is dominant in decision making of the (end) consumer. Comparison is the most common and most frequent method that customers use when buying products. They compare ...
112029
   Selected contributions of Ukrainian scholars to economics. – Cambridge : Harvard university press, 1984. – 14,231 p. – (Sources and documents series / Editorial board: O.Pritsak; Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-10-5
112030
   Selected corporation and partnership : Statutes, rules and forms. – St.Paul : West publishing, 1994. – VII, 504 p. – ISBN 0-314-04266-0
112031
   Selected Decisions (32nd Issue), Articles of Agreement and By-Laws, Rules and Regulations. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
112032
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0094-1735
Issue 27. – 2002
112033
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 28 (2003). – 2004
112034
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 29 (2004). – 2005
112035
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-515-8. – ISSN 0094-1735
Іssue 30 (2005). – 2006
112036
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-647-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 31 (2006). – 2007
112037
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-080-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 35 (2010). – 2011
112038
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49830-285-2. – ISSN 0094-1735
Іss. 37 (за 2013). – 2014
112039
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 1962-. – ISBN 978-1-51358-187-3. – ISSN 0094-1735
Іss. 38. – 2016
112040
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 1962-. – ISBN 978-1-47559-599-4. – ISSN 0094-1735
Іss. 39. – 2017
112041
   Selected decisions. Higher education : 1996-2011 / The Constitutional Court of the Republic of Lithuania ; [managing editor Toma Birmontiene]. – Vilnius : Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2013. – 550, [2] p. – ISBN 978-9955-688-18-1
112042
  Hammett Dashiell Selected detective prose / Hammett Dashiell. – M., 1985. – 484с.
112043
  Christie Agatha Selected Detective Prose / Christie Agatha. – Moscow, 1989. – 398с.
112044
   Selected environmental law statutes : 1994-95 Educational ed. – St.Paul : West Publishing Co, 1994. – XYIII, 1288 p. – ISBN 0-314-04377-2
112045
  Montaigne Michel de Selected essays / Montaigne Michel de. – Toronto a.o., 1943. – 364с.
112046
  Emerson Ralph Waldo Selected essays / Emerson Ralph Waldo; Ziff L. – Harmondsworth, 1982. – 414с.
112047
  Eliot George Selected essays, poems, and other writings / Eliot George; Byatt A.S., Warren N.,. – Harmondsworth, 1990. – 505с.
112048
  Bacon Francis Selected essays. / Bacon Francis. – New York, 1948. – 115с.
112049
  Farrell James Selected essays. / Farrell James. – New York, 1964. – 199с.
112050
  Selishchev S.V. Selected Issues of Using Snternational Standards of Auditing When Assessing the Application of the Going Concern Basis // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – P. 96-101 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 11 name. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
112051
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 1. – 1991. – 219с.
112052
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 2. – 1992. – 254с.
112053
  Cicero Selected letters / Cicero. – Harmondsworth, 1982. – 280с.
112054
  Frost Robert Selected letters of Robert Frost / Frost Robert. – New York; Chicago; Sam Francisco, Holt, Rinehart, Winston, 1964. – 646с.
112055
  Hemingway Ernest Selected letters, 1917-1961. / Hemingway Ernest. – New York, 1981. – 948с.
112056
  Plutarchus Selected lives and essays / Plutarchus. – Roslyn, 1951. – 437с.
112057
  Rubinowicz Adalbert Selected papers / Rubinowicz Adalbert. – Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1975. – 479 S.
112058
   Selected papers in digital signal processing, 2. – New York : The institute of electrical and electronics engineers, Inc, 1976. – IX,582p. – ISBN 0-87942-059-6
112059
  Makarenko Anton Selected Pedagogical Works / Makarenko Anton. – Moscow, 1990. – 463с.
112060
  Dobrolyubov N.A. Selected philosophical essays / N.A. Dobrolyubov; N.A. Dobrolybov ; transl. by J. Fineberg. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1948. – XLVIII, 650 p. : il.
112061
  Chernyshevsky N.G. Selected philosophical essays / N.G. Chernyshevsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1953. – 610p.,port.
112062
  Belinsky V.G. Selected philosophical works / V.G. Belinsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1948. – 552 p. : photograph
112063
  Plekhanov G. Selected philosophical works in 5 volumes / G. Plekhanov. – M.
1. – 898с.
112064
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works. In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
2. – 1976. – 736с.
112065
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works: In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
4. – 1980. – 783с.
112066
  Williams William Carlos Selected poems / Williams William Carlos. – Harmondsworth : Penguin books, 1970. – 271 p.
112067
  Vinokurov E. Selected poems / E. Vinokurov. – Moscow : Progress publishers, 1979. – 295, [1] p.
112068
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – Moscow : Progress, 1980. – 203 p.
112069
  Lukonin Mikhail Selected poems / Lukonin Mikhail. – M., 1980. – 165с.
112070
  Kesnokov A. Selected poems / A. Kesnokov. – Moscow, 1981. – 287 c.
112071
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – M., 1981. – 205с.
112072
  Blok Alexander Selected poems / Blok Alexander. – M., 1981. – 327с.
112073
  Svetlov M. Selected poems = Избранные стихотворения : с параллельным русским текстом / M. Svetlov. – Moscow : Raduga, 1983. – 192 p.
112074
  Yashin A. Selected poems / A. Yashin. – М, 1984. – 184 p.
112075
  Longfelllow Henry Wadsworth Selected poems / Longfelllow Henry Wadsworth; Buell L. – Harmondsworth, 1988. – 389с.
112076
  Smart Christopher Selected poems / Smart Christopher. – Harmondsworth, 1990. – 390с.
112077
  Wordsworth William Selected poems / Wordsworth William; Edit. and introd. by D.W.Davies. – London : Everyman Publishers, 1994. – 574р. – (Everyman"s Library ; 245 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-245-X
112078
  Howard Roger Selected poems 1966-1996 / Howard Roger. – Wivenhoe : Exile press, 1997. – 102p.
112079
  Dickinson Emily Selected poems and letters of Emily Dockinson. / Dickinson Emily. – New York, 1959. – 344с.
112080
  Kuo Selected poems from "The Goddesses". / Kuo, Mo-Jo. – Peking, 1958. – 68с.
112081
  Gamzatov R. Selected poems. / R. Gamzatov. – M., 1974. – 350с.
112082
  Gamzatov Rasul Selected poems. / Gamzatov Rasul. – M., 1976. – 347с.
112083
  Gamsatov R. Selected poems. / R. Gamsatov. – M., 1983. – 285с.
112084
  Ashbery John Selected poems. / Ashbery John. – Harmondsworth, 1986. – 349с.
112085
  Shevchenko Taras Selected poetry / Shevchenko Taras. – K., 1977. – 333с.
112086
  Tvardovsky Alexander Selected poetry / Alexander Tvardovsky. – Moscow : Progress publishers, 1981. – 478 с.
112087
  Esenin S. Selected poetry = Избранные стихотворения и поэмы : [на англ. яз. с парал. рус. текстами] / Sergei Esenin ; transl.: Peter Tempest. – Moscow : Progress, 1982. – 383, [1] p. : фото. – Translated by Peter Temperst. - Парал. тит. л. на рус. яз. - Текст англ., рус.
112088
  Feodosyev V Selected problems and questions in strength of materials / V Feodosyev; Transl. from the Russian by M. Konyaeva. – Moscow : Mir, 1977. – 430 p.
112089
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Water resources,hydrological calculations and forecast. – 1981. – 204p.
112090
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Ground water, river hydraulics, experimental investigations in hydrology. – 1981. – 205-406p.
112091
  Jedrzejowski S. Selected problems on foreign language teaching / S. Jedrzejowski. – Opole, 1984. – 183 с.
112092
  Lamb Charles Selected prose / Lamb Charles. – Harmondsworth, 1985. – 438с.
112093
  Salinger J.D. Selected prose : [кн. для чтения на англ. яз.] / J.D. Salinger. – Санкт-Петербург : Anthology, 2006. – 222, [2] p. – Содерж.: Franny and Zooey ; Raise high the roof beam, carpenters. – (The Collection). – ISBN 5-94962-066-6
112094
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – Moscow
T. 1. – 1981. – 502с.
112095
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – Moscow
T. 2. – 1981. – 480с.
112096
  Phelps Lyon William Selected readings from much loved books / Phelps Lyon William. – Chicago : University of Knowledge, 1940. – 382p. : ill. – (The Wonder books)
112097
   Selected readings in character education. – Boston, 1930. – 387с.
112098
  Sohn Ho-min Selected readings in Korean / Ho-min Sohn, Heisoon Yang. – Honolulu : University of Hawai`i press, 2004. – 9, 351 p. : ill. – (KLEAR textbooks in Korean language). – ISBN 0-8248-2691-4
112099
   Selected readings of contemporary Chinese short stories. – Пекін, 1991. – 550 с. – Видання китайською мовою
112100
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 1. – 1991. – 305с.
112101
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 2. – 1991. – 355с.
112102
  Barrow Isaac Selected sermons / Barrow Isaac. – Paris, 1967. – 303-510с.
112103
  Dickens Charles Selected short fiction. / Dickens Charles. – New York, 1977. – 431с.
112104
   Selected short stories. – Toronto, 1938. – 286 p. – (The Canada book of prose and verse)
112105
  Gorky M. Selected short stories / M. Gorky. – Москва, 1968. – 424 с.
112106
  Saroyan William Selected short stories / Saroyan William. – Moscow, 1975. – 464с.
112107
  Fitzgerald Scott F. Selected short stories / Scott F. Fitzgerald. – Moscow : Progress, 1979. – 356c.
112108
  Cheever John Selected short stories = Избранные рассказы / Cheever John; Сост. и предисловие П.В.Балдицына. – Moscow : Progress Publishers, 1980. – 344с.
112109
  Maugham W.S. Selected short stories / W.S. Maugham. – Москва : Менеджмент, 1998. – 320с. – ISBN 5-87457-111-6
112110
  Maugham W.S. Selected short stories = Избранные короткие рассказы : W. Somerset Maugham; Сост. Н.А. Самуэлян / W.S. Maugham. – Москва : Менеджер, 2005. – 320с. – ISBN 5-8346-0045-X
112111
  Hawthorne Nathaniel Selected short stories. / Hawthorne Nathaniel. – New York, 1966. – 254с.
112112
  Anderson Sh. Selected short stories. / Sh. Anderson. – Moscow, 1981. – 352с.
112113
  Andropov Y. Selected speeches and articles. / Y. Andropov. – M., 1984. – 352с.
112114
  Lincoln Abraham Selected speeches, messages and letters / Lincoln Abraham; Williams T.H. – New York, 1966. – 290с.
112115
  Maltz Albert Selected stories / Maltz Albert. – M., 1951. – 328 с.
112116
  Twain M. Selected stories / M. Twain. – M., 1951. – 136с.
112117
  Anand Mulk Raj Selected stories / Anand Mulk Raj. – Moscow, 1955. – 160с.
112118
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – Москва, 1957. – 184 с.
112119
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – 2-d impr. – Moscow, 1959. – 184с.
112120
  Doyle Selected stories / Doyle, Conan. – M., 1965. – 208с.
112121
  Christie A. Selected stories / A. Christie. – Moscow, 1969. – 334с.
112122
  Paustovsky K. Selected stories / K. Paustovsky. – Moscow, 1970. – 446 p.
112123
  Chesterton G.K. Selected stories / G.K. Chesterton. – Moscow, 1971. – 488с.
112124
  Gaidar Ar. Selected stories / Ar. Gaidar. – M., 1973. – 309с.
112125
  Paustovsky Konstantin Selected stories / Paustovsky Konstantin. – Moscow, 1974. – 335 p.
112126
  Christie Agatha Selected stories / Christie Agatha. – Москва : Прогресс, 1976. – 333 с.
112127
  Henry O. Selected stories = Рассказы / O. Henry. – Moscow : Progress, 1977. – 376 p.
112128
  Korolenko Vladimir Selected stories / Korolenko Vladimir. – M., 1978. – 389с.
112129
  Henry O. Selected stories / O. Henry. – Moscow, 1979. – 376 p.
112130
  Pritchett V.S. Selected stories / V.S. Pritchett. – New York, 1979. – 332с.
112131
  Mansfield K. Selected stories : home-reading guide / Kathrine Mansfield ; [уклад. А.Е.Левицький]. – Київ : Освіта України, 2010. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-188-010-7
112132
  Hemingway Ernest Selected stories by Ernest Hemingway. / Hemingway Ernest. – Moscow, 1971. – 398с.
112133
  Hardy Thomas Selected stories. / Hardy Thomas. – Moscow, 1953. – 176с.
112134
  Anand Mulk Raj Selected stories. / Anand Mulk Raj. – Moscow, 1954. – 156с.
112135
  London Jack Selected stories. Вибрані оповідання за Дж. Лондоном / London Jack. – Київ-Львів, 1950. – 55с.
112136
  London Jack Selected stories. Избранные рассказы. Книга для чтения на анг. яз. для учащихся 8 классов средней школы / London Jack. – Изд. 3-е. – Москва, 1954. – 80с.
112137
  Poe Edgar Allan Selected tales / Poe Edgar Allan. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 406р. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062116-4
112138
  Ноткина Г.И. Selected texts on radio engineering / Г.И. Ноткина. – Москва, 1939. – 159 с.
112139
   Selected topics in nuclear theory. Lectures given at the Internat. Summer school on selected topics in nuclear theory.... – Vienna, 1963. – 452с.
112140
   Selected topics in radiation dosimetry : Proceedings of the symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960 / Symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 688 p.
112141
   Selected traslations in mathematical statistics and probability. – [S. l. : s. n.], 1981. – 317 p. – Providence: American Mathematical Society, v.15
112142
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards 500. – Washington
T. 1. – 1952. – 822с.
112143
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards. 500. – Washington
T. 2. – 1952. – 823-1268с.
112144
  Narovchatov S. Selected Verse / S. Narovchatov. – Moscow, 1979. – 182s.
112145
  Hales B.J. Selected western flora : Manitoba, Saskatchewan, Alberta / B.J. Hales. – Toronto : Macmillan, 1925. – XV, 196 p.
112146
  Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin) Selected works / Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin). – Moscow, 1950. – 496с.
112147
  Shevchenko T. Selected works = Вибрані твори : poetry and prose / Taras Shevchenko ; with reproductions of paintings by T. Shevchenko. – Moscow : Progress, 1964. – 468, [3] p., [10] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. укр.
112148
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
Vol. 1. – 1969. – 596с.
112149
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
Vol. 2. – 1969. – 504с.
112150
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow, 1970. – 790с.
112151
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
3. – 1970. – 580с.
112152
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – M., 1976. – 790с.
112153
  Panova Vera Selected works / Panova Vera. – Moscow : Progress, 1976. – 410с.
112154
  Issahakian Avetik Selected works / Issahakian Avetik. – M., 1976. – 133с.
112155
  Kazakevich Emmanuel Selected works / Kazakevich Emmanuel. – M. : Progress, 1978. – 352 с.
112156
  Kuleshov Lev Selected works : Fifty years in films / Kuleshov Lev. – Moscow, 1987. – 287 с.
112157
  Wilde O. Selected works : Вибрані твори / O. Wilde; Уклад.Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112c. – ISBN 966-620-062-7
112158
  Gorky M. Selected Works / M. Gorky. – Moscow : Forein languages publishing hous, 1948. – 698 p. ; Vol.1
112159
  Stanislavsky Konstantin Selected Works / Stanislavsky Konstantin. – Moscow, 1984. – 310с.
112160
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 2 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 349 p.
112161
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Notes from the Dead-House / Transl. by Guy Cook, Elena Cook. – 1989. – 342 p.
112162
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
My Uncle"s Dream. Stepanchikovo and Its Inhabitants. – 1989. – 368 p.
112163
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The insulted and humiliated. – 1989. – 389 p.
112164
  Dostoyevsky F. Selected Works / F. Dostoyevsky. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 1 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 389 p.
112165
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works = Избранное : повести и рассказы 60-х годов / Dostoyevsky Fyodor; Ф.М. Достоевский. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-002803-5, 5-05-002806-X
The Gambler. (Игрок). – 1990. – 480 p.
112166
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.1 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 421 p.
112167
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.2 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 575 p.
112168
  Lenin V.I. Selected works in three volumes / V.I. Lenin. – Moscow
3. – 1970. – 854с.
112169
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1970. – 879с.
112170
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1970. – 801с.
112171
  Chekhov An. Selected works in two volumes / An. Chekhov. – M.
Vol. 1. – 1973. – 231с.
112172
  Chekhov A. Selected works in two volumes / A. Chekhov. – M.
Vol. 2. – 1973. – 254с.
112173
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
1. – 1976. – 208с.
112174
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-000543-4, 5-05-00544-2
Vol. 1 : Poetry. – 1990. – 247 с.
112175
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
2. – 1990. – 238с.
112176
  Lermontov M. Selected works. / M. Lermontov. – M., 1976. – 301с.
112177
  Lermontov Mikhail Selected works. / Lermontov Mikhail. – M., 1978. – 301с.
112178
  Lenin V.I. Selected works. In three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1967. – 894с.
112179
  Lenin V.I. Selected Works. In Three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1967. – 814с.
112180
  Morris William Selected writings and designs / Morris William. – Harmondsworth, 1977. – 310с.
112181
  Pasternak Boris Selected Writings and Letters / Pasternak Boris. – Moscow, 1990. – 439с.
112182
  Irving Washington Selected writings of Washington Irving : Intr.by Kelly William P. / Irving Washington. – New York : McGraw-Hill, 1984. – XL,663p. – (The modern library). – ISBN 0-07-554394-X
112183
  Pope Alexander Selection / Pope Alexander. – Harmondsworth a.o., 1974. – 192с.
112184
  Sharapov M. Selection and fitting of Pearson distributions // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 110. – ISBN 978-617-7530-07-6
112185
   Selection criteria for technical diagnostic systems and information training of motor vehicles / O.V. Banzak, I.V. Tolok, E.V. Lapina, A.M. Martcenco // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  The aspects of the development of criteria for the selection tools and options for systems of technical diagnostics of vehicles are considered. Monitoring systems and forecasting the technical condition of vehicles will require ...
112186
  Boulgakova Nina Jeannoffna Selection et preparation des jeunes nageurs / Boulgakova Nina Jeannoffna. – Paris, 1990. – 191с.
112187
  Brandram Samuel Selection from Shakespeare suitable for recitation / Brandram Samuel; With an introductory essay on elocution. – Toronto : The Musson book. – 154р.
112188
  Kharina A. Selection of bacteriophages, specific to Serratia marcescens / A. Kharina, D. Chaika, S. Zaika // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 11-14. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты скрининга бактериофагов специфичных к возбудителю гнили лука. Высокостабильный литический фаг, специфичный к S. marcescens выделенный из окружающей среды и обозначен как бактериофаг Smd. У выделенного фага изучена морфология ...
112189
  Puri P.S. Selection procedures based on ranks scale parameter case : reprint. from Sankya: The Indian Journal of Statistics, ser. A, Vol. 30, Part 3, 1968 / P.S. Puri, M.L. Puri. – Calcutta : Statistical publishing society. – P. 291-302
112190
  Cotton Charles Selection. / Cotton Charles. – Harmondsworth, 1975. – 199с.
112191
  Wilde O. Selections / O. Wilde. – Moscow, 1979
112192
  Bab Selections des ecrits du Bab / Bab, du; comp. Habib Taherzaden ; trad. francaise par Philippe et Francoise Saux. – Haifa : Baha"i world centre Haifa, 1984. – 224 p. – Index: p. 203-224. – Бібліогр. в підрядк. прим.
112193
  Byron George Gordon Noel Selections from Byron / Byron George Gordon Noel. – M., 1979. – 520 p.
112194
  Byron G.G. Selections from Byron. / G.G. Byron. – Moscow, 1973. – 526с.
112195
  Gorky Maxim Selections from Maxim Gorky / Gorky Maxim. – M., 1960. – 112с.
112196
  Shaw George Bernard Selections from Shaw. ... A fearless champion of the truth / Shaw George Bernard. – Moscow, 1977. – 420с.
112197
  Chaucer Geoffrey Selections from The Tales of Canterbury and Short Poems / Chaucer Geoffrey. – Boston a.o., 1966. – 401с.
112198
  Morris William Selections from William Morris / Morris William. – Moscow, 1959. – 520с.
112199
   Selections in English for the pre-university class (Prose, poetry and drama). – Mysore, 1966. – 224с.
112200
   Selective bibliography = Bibliographie selective. – Strasbourg
N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
112201
  Machulansky A. Selective energy-saving metal-dielectric nanocomposite coatings based on copper / A. Machulansky, B. Babych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 74-78. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Spectral selective characteristics of metal-dielectric nanocomposite coverings on the basis of copper are investigated. The computing algorithm of determination of coefficients of reflection and a transmission of nanocomposite metal-dielectric ...
112202
  Won-Cheol Yun Selective foreign exchange hedging for Korean importers // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 1. – P. 47-62. – ISSN 1226-4261
112203
  Petersen H.-C. Selective memory. the Second World War in Ukraine in the historical memory of russian germans // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed.-іn-сhief I.Shchupak ; еd. board: Нrynevych V., Кhanin V., Кrawchuk A. [et al.]. – english version. – Dnipro, 2020. – Vol. 11 (Spec. Iss.). – С. 191-219. – ISSN 2617-9113


  Друга світова війна в Україні в історичній пам"яті російських німців.
112204
  Jeczmyk J. Seledynowe slonie / J. Jeczmyk. – Warszawa : Iskry, 1960. – 54 s.
112205
   Selekone jazyky "84 (Zbornik zo seminara konaneho v dnoch 20.-21 juna 1984 v Bratislave). – Bratislava, 1984. – 123с.
112206
  Gorky Maxim Selekted Stories / Gorky Maxim. – Moscow : Progress, 1981. – 478с.
112207
  Wilde O. Selektions : В двух томах / O. Wilde. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1979. – 390 p.
112208
  Wilde O. Selektions : В двух томах / O. Wilde. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1979. – 443 p.
112209
  Rolleczek Natalia Selene, corka Kleopatry / Rolleczek Natalia. – Wroclaw-Krakow, 1983. – 453с.
112210
  Mierdel G. Selengleichrichter / G. Mierdel, J. Kroczek. – Berl., 1959. – 474с.
112211
  Скопенко В.В. Selenocyanat - Komplexe der Seltenen Erden / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Цинцадзе // Z. anorg.allgem. Chemie, 1970
112212
  Mierdel G. Selenove usmernovace / G. Mierdel, Kroczek Julius. – Praha, 1955. – 463с.
112213
   Self-assembly species of block copolymers with chemically complementary components / T. Zheltonozhskaya, L. Kunitskaya, N. Permyakova, S. Mazieres, M. Destarac, D. Klymchuk // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 302
112214
  Krapchatova Ya. Self-assessment of English listening competence as future interpreters" reflection / Ya. Krapchatova, N. Nazarenko // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 301-309. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Самоконтроль рівня самосформованості англомовної компетентності в аудіюванні як рефлексія майбутніх перекладачів.
112215
  Odynets A. Self-awareness of robots according Junichi Takeno // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 35
112216
   Self-Consistent Model of Strong Coupling Theory of Electron Correlations in Disordered Crystals = Самоузгоджена модель теорії сильного зв"язку електронних кореляцій у невпорядкових кристалах / S.P. Repetsky, O.V. Tretyak, L.G. Vyshivanaya, V.V. Shastum // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 13, № 2. – С. 189-223. – ISSN 1608-1021


  Розвинено метод опису електронних кореляцій у невпорядкованих кристалаї, що базується на Гамільтоніяні багаточастинкової системи та діяграмній техніці для розрахунку Грінових функцій. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого ...
112217
   Self-determination and human rights. 1968. Results in the two German States. Contrib. to the International Colloquium in the Senate Hall of the Humboldt Univ. in Berlin 29-30 March 1968. – Berlin, 1968. – 88 p.
112218
  Bulavin L.A. Self-diffusion of water in gelatin gels: Quasi-elastic neutron scattering data / L.A. Bulavin, Y. Melnichenko // Polymer, 1991. – N 18
112219
  Savchenko Vladimir Self-discovery / Savchenko Vladimir. – New York; London, 1979. – 305с.
112220
  Korovai K.O. Self-driving car dilemmas. What ethical problems can you find in self-driving car prospects? // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 88-89. – ISSN 2616-9967
112221
  Kharchuk A.I. Self-duality of Drozd"s box // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Р. 48-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми досліджуємо дуальність Рінгеля для квазіспадкових алгебр методами теорії боксів. Доведено, що бокс Дрозда базисної алгебри [Лямбда] і його алгебра Батлера-Барта є самодуальними тоді і тільки тоді, коли [Лямбда] є спадковою.
112222
  Тузяк Б. Self-government as a condition for functionality of democratic system // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – P. 26-31. – (Політичні науки)
112223
  Царькова О.В. self-harm (самоушкодження). Долаємо разом / О.В. Царькова, О.О. Прокоф"єва, Г.Б. Варіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 50-53. – ISSN 2518-7104
112224
  Drozdova Yu. Self-identification as an important factor sn professional realization / Yu. Drozdova, L.A. Kolot // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – P. 53-58. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2411-3190
112225
   Self-organisation of fullerene C60 nanoparticles in water slution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prilutski, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. Scharff, P. Eklund, Grigiria // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
112226
   Self-organisation of fullerene C6o nanoparticles in water solution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prylutskyy, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. and other Scharff // Special problems in physics of liquids. International Conference dedicated to the memory of Prof. I.Z. Fisher. May 31- June 4, 1999, 1992. – №5
112227
  Grytsay V.I. Self-organization and chaos in the metabolism of a cell / V.I. Grytsay, I.V. Musatenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 403-409. – ISSN 0233-7657


  Aim. To study the dynamics of auto-oscillations arising at the level of enzyme-substrate interaction in a cell and to find the conditions for the self-organization and the formation of chaos in the metabolic process. Methods. A mathematical model of ...
112228
   Self-organization in nonlocal non-equilibrium media / [Danylenko V.A. et al.] ; National academy of sciences of Ukraine ; S.I. Subbotin institute of geophysics ; Division of geodynamics of explosion. – Kyiv : S.I. Subbotin Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 2011. – 333 p. : ill. – Bibliogr.: p. 307-328. – ISBN 978-966-02-6088-7
112229
   Self-organizing fullerene C60 molecules in aqueous solution / L.A. Bulavin, I.I. Adamenko, K.O. Moroz, Yu.I. Prilutsky, S.S. Durov // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
112230
   Self-phase modulation of laser pulse in stratified self-focusing medium / A. Ivanisik, O. Isaienko, P. Korotkov, G. Ponezha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 95-98. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Self-phase modulation at quasi-stationary self-focusing in stratified Kerr liquid that is divided by an optically homogenous (nonscattering) layer has been considered. Instantaneous frequency of the laser radiation pulse at transition of the ...
112231
   Self-powered rural tourism houses in Ukraine / A.Yu. Dmytruk, O.O. Motuzenko, O.I. Vynogradova, M.O. Grishina, A.O. Kredensir, A.L. Leychenko, V.R. Nakonechna, S.Yu. Panasuyk, A.V. Panych, A.V. Rybalchenko, M.S. Ryzhko, V.E. Romanenko, I.O. Khyzha, S.P. Shramko // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – P. 144-148. – ISSN 2308-135X
112232
  Шевченко С.В. Self-presentation. Прийоми ефективної самопрезентації і мистецтво спілкування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 50-54. – ISSN 2518-7104
112233
  Mosiichuk V. Self-realization of future clinical psychologists: educational and professional features : [sci. monograph] / Vasyl Mosiichuk. – Vienna : East West, 2017. – 158 p. : tab. – Bibliogr.: p.140-158. – ISBN 978-3-903115-94-1
112234
  Smorynski C. Self-reference and modal logic / C. Smorynski. – New York a.o., 1985. – 333с.
112235
  Levchyshyna O.. Self-regulatory profession organizations as the agents of the public administration // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 353-354
112236
  Gardner J.W. Self-renewal : The individual and the innovative society / J.W. Gardner. – New York : Harper Colophon books, Harper & Row, 1965. – XIV, 141 p.
112237
  Nekrashevych V. Self-similar groups / V.Nekrashevych. – Providence : American mathematical society, 2005. – 11,231p. – (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0076-5376 ; Vol.117). – ISBN 0-8218-3831-8
112238
  Lysenko K. Self-study book for social workers : [посіб. для самост. роботи з англ. мови для соц. робітників] / Lysenko K., Gordyeyeva A. – Київ : Ліра-К, 2017. – 138, [2] p. : ill., tab. – ISBN 978-617-7320-98-1
112239
  Lysenko K. Self-study book for social workers : (посібник для самостійної роботи з англ. мови для соц. робітників) / Lysenko K., Gordyeyeva A. – Київ : Ліра-К, 2019. – 138, [2] p. : ill., tab. – Текст укр., англ. – ISBN 978-617-7320-98-1
112240
  Tsarova L. Self-study work in online mode as an innovative foreign language learning technology / L. Tsarova, I. Kovalova, N. Martynenko // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 158-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
112241
  Semerenko L. Self-training potential in training interpreters / L. Semerenko, O. Yuryev // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 404-410
112242
  Hubbard Self analysis: a simple self-help volume of tests and techniques based on the discoveries contained in dianetics / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 249 p.
112243
  Hubbard Self analysis: a simple self-help volume of tests and techniques based on the discoveries contained in dianetics / L. Ron Hubbard. – Copenhagen : New Era, 1986. – XV, 312, 4 p. : ill. – Bibliogr.: p. 287-296. – ISBN 0-88404-264-2
112244
  Dietrich K. and oth. Self consistent calculation of nuclear equilibrium deformations / K. and oth. Dietrich, 1965. – 30 p.
112245
  Revutska M. Selfie as a phenomenon of mass communication // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
112246
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Beograd, 1974. – 275с.
112247
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 321с.
112248
  Senoa Au. Seljacka buna. Historijska pripovijest XVI stoljeca / Au. Senoa. – Zagreb, 1973. – 356с.
112249
   Sell connect: революционное решение Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
112250
  Weitz B.A. Selling : Building partnerships / Barton A. Weitz, Stephen B. Castleberry, John F. Tanner. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 27,575p.,[35 с. розд. паг.] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-254928-9
112251
  Berkesi Andras Sello a pacsetgyurun / Berkesi Andras. – Budapest, 1971. – 390с.
112252
  Janevski Slavko Selo iza sedam jasenova / Janevski Slavko. – Beograd, 1969. – 255с.
112253
  Nesterov Ju.E. Selp-concordant functions and polynomial-time methods in convex programming / Ju.E. Nesterov, A.S. Nemirovsky. – Moscow, 1989. – P. 194
112254
  Vrchlicky J. Selske balady / J. Vrchlicky. – Praha : Melantrich, 1949. – 111 s.
112255
  Charvat Emil Selsyny. Prvky pto automatisaci / Charvat Emil, Pospisil Bedrich. – Praha, 1959. – 320с.
112256
  Sedlacek F. Seltene Briefmarken aus Aller Welt / F. Sedlacek. – Praha, 1965. – 108с.
112257
  Schreiter W. Seltene Metalle. 1. Beryllium, Bor, Casium, Gallium, Germanium, Hafnium / W. Schreiter. – Lpz.
Band 1. – 1960. – 272с.
112258
  Schreiter W. Seltene Metalle. 2. Indium, Lithium, Molybdan, Niob u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Bd. 2. – 1961. – 435с.
112259
  Schreiter W. Seltene Metalle. 3. Tantal, Tellur, Thallium, Thorium, Titan, Uran, Vanadium, Wolfram u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Band 3. – 1962. – 428с.
112260
  Stritzke S. Seltene Obstarten im Garten : Bucher fur den Gartenfreund / S. Stritzke. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 88S. : Mit 43 Abbildungen
112261
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1959. – 191S.
112262
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde : Aus dem leben der lurche und kriechtiere / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1962. – 192S.
112263
  Stanek V.J. Seltsame Tierwelt / V.J. Stanek. – Praha, 1966. – 142с.
112264
  Gilde Werner Seltsames um den gesunden Menschenverstand. / Gilde Werner, Altrichter Siegfried. – Leipzig, 1978. – 156с.
112265
  Booth Philip Selves / Booth Philip. – Harmondsworth, 1991. – 75с.
112266
   Semana de solidaridad in la Union Sovietica con los presus politicos de Paraguay. Articulos e informaciones de la prensa sovietica. – M., 1968. – 48с.
112267
  Valuta Gh. Semanatul Plantelor de Primavara in Pragul si in Timpul Iernii / Gh. Valuta, G. Mihailescu, Fl. Olteanu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 39s. – (Indrumari Tehnice ; 57)
112268
  Aliyeva Z A. Semantic and functional features of tauromachy (bullfighting) vocabulary within the framework of cognitive and linguoculturological approaches // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 156-184. – ISSN 2311-2697


  The article is dedicated to the investigation and interpretation of semantic and functional features of phraseological expressions and paroemias referring to tauromachy (bullfighting) within the framework of cognitive and linguoculturological ...
112269
   Semantic and Pragmatic Meaning of Discursive Units in the Process of Communication of a Psychotherapist with a Client / S. Maksymenko, E. Ivashkevych, Y. Kharchenko, O. Tarnavska, N. Sinjavska // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2023. – Vol. 34, iss. 1. – C. 129-172. – ISSN 2309-1797
112270
  Weise A.A. Semantic compression of text for teachsng / A.A. Weise. – Msnsk : Вышэйшая школа, 1982. – 128 p.
112271
  Gridchyn I. Semantic integration of Wikipedia articles into WordNct / I. Gridchyn, D. Lozyckyi, A. Marchenko // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 65-67
112272
  Jackendoff Ray Semantic interpretation in generative grammar / Jackendoff Ray. – Cambridge, London : The MIT press, 1972. – XII,[1],400p. – ISBN 0-262-10013-4
112273
  Filip G. Semantic of quiet and silence based on Polish human science // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 128-136. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
112274
  Basin Yevgeny Semantic philosophy of art / Basin Yevgeny. – M., 1979. – 247с.
112275
  Magas N. Semantic Potential of Representatives of Doubt in Expressing Irreal States // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2022. – С. 71-78. – (Philology ; vol. 9, № 2). – ISSN 2311-0155


  Семантичний потенціал репрезентативів сумніву у вираженні ірреальних значень.
112276
  Shramko Y. Semantic Representation of Inconsistent Intuitionistic Theories // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 23-27. – (Філософія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  In this paper I propose a new method of semantic modeling for intuitionistic logic and provide an intuitive justification to this method. I put in the focus of consideration a concept of intuitionistic theory which is the basic concept of the whole ...
112277
  Mironchuk T. Semantic space of the research paper abstract / T. Mironchuk, N. Odarchuk // Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk, 2018. – Vol. 1. – С. 108-121. – ISSN 2617-6696
112278
  Воїнов В.В. Semantic structure of California speak and its sociolinguistic background / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 67-71. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
112279
  Jackendoff Ray Semantics and cognition / Jackendoff Ray. – Cambridge; London : The MIT press, 1985. – XIII,283p. – ISBN 0-262-10027-4
112280
  Palmer F.R. Semantics: a new outline / F.R. Palmer. – M., 1982. – 109с.
112281
   Semantik und Ubersetzungswissenschaft: Materialien der III Internationalen Konferenz ""Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft". – Leipzig, 1983. – 145с.
112282
  Rehacek L. Semantika a syntax infinitivu v soucasnem polskem spisovnem jazyce. (Studie strukturne konfrontacni) / L. Rehacek. – Praha, 1966. – 197с.
112283
  Greimas A.- Semantique structurale recherche de methode / A.- Greimas. – Paris, 1966. – 262с.
112284
  Brekle Herbert Semantique. / Brekle Herbert. – Paris, 1974. – 110с.
112285
  Banasova J. Semantische Merkmale Des Wissenschaftlichen Textes // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – S. 27-30. – ISBN 978-966-2668-24-7
112286
  Agricola E. Semantische Relationen im Text und im System / E. Agricola. – Halle (Saale) : M.Niemeyer Verl, 1975. – 128 S. – (Linguistische Studien)
112287
  Tokarski R. Semantyka barw we wspolczesnej polszczyznie / Ryszard Tokarski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004. – 212 s. – Рез. парал. пол. та нім. - Index: p. 203-206. – Bibliogr.: p. 195-201. – ISBN 83-227-2247-8
112288
  Senfeld-Oljaca Kornelija Seme trave / Kornelija Senfeld-Oljaca. – Sarajevo : Svjetlost, 1976. – 193 s. – (Biblioteka mladi dani / ured. M. Idrizovic)
112289
  Gianno Rosemary Semelai culture and resin technology. / Gianno Rosemary. – New Haven, 1990. – 238с.
112290
  Abzoltovska V. Semen Skljarenko "Cesta na Kyjev" / V. Abzoltovska. – Praha, 1957. – 35 s.
112291
  Brecher J. Semena Pol"nohospodarskych Rastlin a Burin / J. Brecher. – Bratislava : Slovenske Vydavatel"stvo Podohospodarskej Literatury, 1958. – 247s.
112292
  Brezan Jurij Semester der verlorenen Zeit. / Brezan Jurij. – Berlin, 1961. – 296с.
112293
  Laudon Hasso Semesterferien in Berlin / Laudon Hasso. – Halle, 1959. – 300с.
112294
  Brezan J. Semestr straconego czasu / Jurij Brezan; Z niem. przel. I.T.Slawinska. – Katowice : Slask, 1971. – 284s. – Z trylogii o Feliksie Hanuszu
112295
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the auspices of the International Union of pure and applied physics.... – London, 1951. – 281с.
112296
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the suspices and applied physics.... – London : Butterworth Scientific, 1951. – XVI, 281 p.
112297
  Woronzow-Weljaminow Semi-conductors / B.A. Woronzow-Weljaminow. – London ; Methuen ; New York : Willey, 1950. – 130 p.
112298
   Semi-infinite programming: proceedings of a workshop : Bad Honeff, August 30- September, 1, 1978. – Berlin : Springer, 1979. – 177 p. – Lecture notes in control and information sciences,15
112299
  Harlamov B.P. Semi-Markov approach to the problem of delayed reflection of diffusion Markov processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 12-20. – ISSN 0868-6904
112300
  Sineglazov V.M. Semi-supervised Support Vector Machine / V.M. Sineglazov, A.O. Samoshyn // Electronics and control systems : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv, 2023. – № 1 (75). – С. 36-43. – ISSN 1990-5548


  Напівкерована машина опорних векторів.
112301
   Semiclassical descriptions of atomic and nuclear collisions : Proceedings of the Niels Bohr centennial conference. Copenhagen, March 25-28, 1985 / Niels Bohr centennial conference (Copenhagen, March 25-28, 1985); Ed. by J. Bang, J. De Boer. – Amsterdam a.o. : North-Holland, 1985. – 487 p.
112302
   Semiconductor Interfaces: Formation and Properties. – Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo : Springer-Verlag, 1987. – 389 p.
112303
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 1 : Fundamentals. – 1999. – XII,454 p. : il.
112304
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 2 : Fundamentals. – 1999. – XIY,381p. : il.
112305
   Semiconductor nuclear partide detectors. – Vienna, 1962. – 96с.
112306
  Kireev P.S. Semiconductor physics. = Киреев П.С. Физика полупроводников : Trans. from rus. / P.S. Kireev. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 695с.
112307
  Oleksenko L.P. Semiconductor sensors for determination of explosive and toxic gases in air : monograph / L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, G.V. Fedorenko ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2023. – 159, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-230-1
112308
   Semiconductor superlattices [Електронний ресурс] : Growth and electronic properties. – Singapore : World Scientific, 1994. – 250 p.
112309
   Semiconductor surface physics. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1957. – 414 p.
112310
   Semiconductors : Group IV Elements and III-V Compounds. – Berlin-Heidelberg-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona : Springer-Verlag, 1991. – 164 s. – (Data Science and Technology)
112311
  Stupelman V. Semicondutor devices / V. Stupelman, G. Filaretov. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 270 p.
112312
  Bezushchak D. Semigroups of transformations preserving equivalence relation / D. Bezushchak, O. Ganyushkin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
112313
  Bogdanovic Stojan Semigroups with a system of subsemigroups / Bogdanovic Stojan; University of Novi Sad. In-te of mathematics. – Novi Sad, 1985. – 196 s.
112314
  Barbu Viorel Semigrupuri de contractii neliniare in spatii Banach / Barbu Viorel. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1974. – 345 p. – (Analiza moderna si aplicatii)
112315
  Malliavin M.-P. Seminaire d"Algebre Paul Dubreil et Marie-Paul Malliavin / M.-P. Malliavin. – Berlin : Springer-Verlag, 1989. – 410 p. – ISBN 3-540-51812-6
112316
   Seminaire inaugural sur le theme: Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique, Abidjan, Cote d"Ivore, 2-3 novembre 1999 = Inaugural seminar on Capacity building,governance,and economic reform in Africa / Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique; Institut multilateral d"Afrique; Ed. par M. A. Dessart, R. E. Ubogu. – Washington : Fonds monetaire international a.o., 2001. – IY,127p. – Текст франц. і англ. мовами. – ISBN 1-58906-072-5
112317
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 29. – 1997
112318
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 32. – 2002
112319
  Cuculescu I. Seminar de functii suma sub conducerea prof. Octav Onicesou de O. Onicescu / Cuculescu I., Simboan C.; Acad. Rep. Populare Romine; Institututul de matematica. – Bucuresti : Acad. Rep. Populare Romine, 1963. – 122 p.
112320
   Seminar in language and language learning. Final report. – Seattle, 1962. – 150с.
112321
   Seminar of algebra : Research seminars. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1988. – 68 p.
112322
   Seminar of fixed point theory. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 113 p. – Preprint N 3 of mathematics research seminares
112323
   Seminar of fixed point theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82 p. – Preprint Nr.3, 1988
112324
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1980. – 161 p. – Preprint N 1 of faculty of mathematics research seminaries
112325
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 167 p. – Preprint N 4 of faculty of mathematics research seminaries
112326
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1984
112327
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj : Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1986. – 187 p. – Preprint N 1
112328
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj : Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134 p. – Preprint N 1,1987
112329
   Seminar of models, structures and information processing. – Cluj-Napoca : Iniver. Cluj-Napoca, 1984. – 127p. – Preprint,5, 1984
112330
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 116 p. – Prepr. Nr. 4
112331
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162 p. – Prepr. Nr. 9, 1987
112332
   Seminar of numerical approximation methods in hydrodynamics and heat transfer. – Cluj - Napoca : Babes- Bolyai University, 1982. – 147 p.
112333
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Prepr. №6. – Cluj-Napoca : Univ. of Cluj-Napoca, 1986. – 90 p.
112334
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : University of Cluj-Napoca, 1986. – 90 p. – Prepr.N 6
112335
   Seminar of variational methods. – Cluj-Napoca : Univ. Cluj-Napoca, 1984. – 89 p. – Preprint 7, 1984
112336
   Seminar on amparo, habeas corpus and other similar remedies. Mexico, 15-28 August 1961. Organ. by the United Nations in co-operation with the government of Mexico. – New York, 1962. – 114с.
112337
   Seminar on civic and political education of women. Helsinki, Finland, 1 to 14 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human rights, in co-operation with the Government of Finland. – N.Y., 1968. – 50с.
112338
   Seminar on computer science. – S.L., 1984. – 103с.
112339
   Seminar on computer science : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" Univ., 1987. – 64 p. – Prepr.N 5, 1987
112340
   Seminar on differential equations : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 149 p. – Preprint 8, 1988
112341
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1983. – 159 p. – Preprint 3, 1983
112342
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 38 p. – Preprint 3, 1987
112343
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82 p. – Preprint 3, 1988
112344
   Seminar on freedom of association. London, United Kingdom 18 June - 1 July 1968. Organized by the United Nations Division of human rights in co-operation with the government of the United Kingdom. – N.Y., 1968. – 30с.
112345
   Seminar on freedom of information. 1962. New Delhi, India, 20 february - 5 march 1962. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of India. – New York, 1963. – 185, разд. пас.
112346
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 187 p. – Prepr. Nr. 1
112347
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134 p. – Prepr. Nr. 1
112348
   Seminar on geometric function theory : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 172 p. – Prepr. Nr. 5
112349
   Seminar on geometry : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 148 p. – Prepr. Nr. 10, 1986
112350
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1984. – 138p. – Preprint 4
112351
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 161 p. – Preprint 7, 1985
112352
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 128 p. – Preprint 7, 1987
112353
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 192 p. – Preprint 7, 1988
112354
   Seminar on measure required for the advancement of women with special reference to the establishment of a long-term programme. Manila, Philippines 6 to 19 December 1966. – N.Y., 1967. – 44с.
112355
   Seminar on mechanics : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 178 p. – Preprint 1, 1988
112356
   Seminar on numerical and statistical calculus. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162 p. – Preprint 9, 1987
112357
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 119 p. – Report No 8
112358
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 116 p. – Report No 7, 1987
112359
   Seminar on participation in local administration as a means of promoting human rights. Budapest, Hungary, 14 to 27 june, 1966. – N.Y., 1966. – 48с.
112360
   Seminar on the realization of economic and social rights contained in the universal declaration of human rights. Warsaw, Poland 15-28 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human. – New York, 1967. – 50с.
112361
   Seminar on the role of the police in the protection of human rights. 1963. Canberra, Australia, 29 April to 13 May 1963. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of Australia. – New York, 1963. – 60с.
112362
   Seminar on the status of women family law. 1961. Bucharest, 19 June to 3 July 1961. Organized by the United Nations in collaboration with the Government of Romania. – New York, 1961. – 30с.
112363
   Seminar on the status of women in famil law, 1962. Tokyo 8 to 21 May 1962. Organ. by the United Nations in collaborat. with the Government of Japan. – New York, 1962. – 36с.
112364
   Seminar S. Stoilow 1959-1960 : Teoria potentialului pe suprafete riemanniene. – [Bucuresti] : Academiei R.P.R., 1962. – 160 p.
112365
   Seminar: Geschichte und Theorie: Umrisse einer Historik. – Frankfurt am Main, 1976. – 403с.
112366
  Mednikova E.M. Seminars in english lexicology / E.M. Mednikova. – M., 1978. – 152с.
112367
  Kukharenko V.A. Seminars in style. / V.A. Kukharenko. – Moscow, 1971. – 184с.
112368
  L"vov V.A. Seminars on quantum mechanics: elementary problems in one dimension : Textbook for the students / V.A. L"vov, V.Z. Lozovski: KNTSU. – Київ : Киевский университет, 2004. – 38р.
112369
   Seminarul de geometria si topologie / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara, 1997 ; N 118
112370
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 54. – 1997
112371
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 55. – 1997
112372
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 56. – 1997
112373
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 57. – 1997
112374
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 60. – 1998
112375
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 61. – 1998
112376
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 62. – 1998
112377
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 72. – 2001
112378
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 73. – 2001
112379
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 74. – 2001
112380
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 75. – 2001
112381
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 76. – 2001
112382
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 77. – 2001
112383
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 78. – 2001
112384
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 79. – 2001
112385
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 80. – 2001
112386
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 81. – 2001
112387
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 82. – 2001
112388
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 83. – 2001
112389
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 2. – 1996
112390
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 3. – 1996
112391
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 5. – 1996
112392
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 3. – 1996. – (Series on probability, statistics and applied mathematics)
112393
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 120. – 1997. – (On the Pathwise Unigueness of Solutions of Stochastic Differential Eguations)
112394
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 119. – 1997. – (Methods of Approximations to Mild Solutions of Stochastic Differential Equations)
112395
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 122. – 1997. – (Stochastic Perturbations in Associative Memories)
112396
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 121. – 1997. – (Some Properties of the Solutions of Stochastic Differential Equations)
112397
  Toropu I. Semintele principalelor graminee de nutret / I. Toropu. – Bucuresti : Bucovina, 1941. – 26 p.
112398
   Semiosis lexicographica. – Warszawa. – ISSN 1507-1634
Vol. 13 : La recherche terminologique a l"Institut de linguistique appliquee de l"Universite de Varsovie. – 2003
112399
  Кузнецов Н.Я. Semiothiea pumila, sp.п. вредитлеь сибирской лиственницы Lari[ sibirica Ledeb : (с 8 рис.) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 7 с.
112400
  Кузнецов Н.Я. Semiothiea pumila, sp.п. вредитлеь сибирской лиственницы Lari[ sibirica Ledeb : (с 8 рис.) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 7 с.
112401
   Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematica. – Bucuresti, 1975. – 267с.
112402
  Klaus G. Semiotik und Erkenntnistheorie. / G. Klaus. – Aufl. unverand. 4. – Berlin, 1973. – 182с.
112403
  Coquet J.-C. Semiotique litteraire : contribution a l"analyse semantique du discours / Jean-Claude Coquet. – Paris : Mame, 1973. – 268 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Univers semiotiques / collection dirigee par A.-J. Greimas ; 1. Semiotique liteteraire : contribution a l"analyse semantique du discours). – ISBN 2-250-00502-8
112404
  Zyszkowska Wieslawa Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2255. – 132 s. : il. – (Studia geograficzne ; 73). – ISSN 0591-2776
112405
   Semiotyka kultury. – Warszawa, 1975. – 499с.
112406
  Bogatyriew P. Semiotyka kultury ludowej / P. Bogatyriew ; wstep, wybor i opracowanie M. R. Mayenowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 231 s.
112407
  Safiulina E. Semiparallel space-like submanifolds with maximal pricipal normal subspace in pseudo-euclidean space // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – P. 30-33. – ISBN 978-617-7021-28-4
112408
  Kuich Werner Semirings, automata, languages. / Kuich Werner, Salomaa Arto. – Berlin, 1986. – 372с.
112409
  Kraszewski Jozef Ignacy Semko. Czasy bezkrolewia po Ludwiku. (Jagiello i Jadwiga). / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 584с.
112410
  Badea Stefan Semnificatia numelor proprii Eminesciene. / Badea Stefan. – Bucuresti, 1990. – 187с.
112411
  Чопик Р. Semper idem (з нагоди перевидання монографії Оксани Забужко "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу") // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 86-101. – ISSN 2308-1902


  "У статті проаналізовано найбільш суперечливі аспекти монографії О.Забужко “Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу”, пов’язані з “демонічним началом” у творчості Т. Шевченка. Автор обстоює локальний вимір цієї проблеми, критикуючи О. ...
112412
  Ничкало Н. Semper in altum // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Ничкало про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
112413
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій. – Львів : Накладом укр.-рус. видавн. спілки, 1906. – 135 с. – На звороті тит. листа: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповід. за ред.: Володимир Гнатюк ; Ч. 135-136)
112414
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 138, [2] с.


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
112415
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 135 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 11)


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
112416
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів; Київ : З друк. Наук. Тов-ва ім. Шевченка ; Hакладом Укp. Пед. Т-ва, 1922. – 132 с. : [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна].
112417
   Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 454, [2] с., [8] арк. фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-659-5
112418
   Semperoper Dresden. – Leipzig, 1988. – 73 S.
112419
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. – Kyiv : Institute of Semіconductor physics of NASU. – ISSN 1560-8034
Vol. 1, № 1. – 1998. – P. 1-136. – Англ., рос., укр. мовами
112420
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №3. – 2004
112421
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №4. – 2004
112422
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 2. – 2010
112423
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 3. – 2010
112424
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 4. – 2010
112425
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 1. – 2011
112426
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 2. – 2011
112427
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 3. – 2011
112428
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 1. – 2012
112429
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 3. – 2012
112430
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 1. – 2013
112431
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 2. – 2013
112432
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 3. – 2013
112433
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 4. – 2013
112434
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 2. – 2014
112435
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 3. – 2014
112436
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 4. – 2014
112437
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 1. – 2014. – С. 1-108
112438
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 1. – 2015. – 116 p.
112439
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 2. – 2015. – P. 117-232
112440
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 3. – 2015. – P. 233-376
112441
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 4. – 2015. – P. 377-483
112442
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 1. – 2016. – С. 1-128
112443
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 2. – 2016. – С. 129-228
112444
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 3. – 2016. – С. 229-320
112445
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 4. – 2016. – С. 321-444
112446
  Szczygiel Jerzy Sen o brzozowych bucikach / Szczygiel Jerzy. – Warszawa, 1966. – 164с.
112447
  Zeromski Stefan Sen o szpadzie. Pomylki / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 285 s.
112448
  Majerski W. Sen w miescie Catbirds i inne zmyslenia / Waclaw Majerski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1981. – 284s. – ISBN 83-205-3318-X
112449
  Montero I. Senales de humo / I. Montero. – Madrid : Mondadori, 1988
112450
  Pietrzak J. Senat Rzeczypospolitej Polskiej : tradycja i wspolczesnosc XV-XXI w. / Jerzy Pietrzak. – Wyd. 2, zm. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. – 383, [1] s. : il. – ISBN 978-83-60995-74-7
112451
  Temperley Senates and Upper Chambers / Temperley. – London, 1910. – 343
112452
  Yuzyk P. Senator Paul Yuzyk - FA Vision of Diversity Celebrated "Architect of Multiculturalism" / by Luba Fedorkiv // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – P. 12
112453
  Huthmacher Joseph Senator Robert F. Wagner and the rise of urban liberalism / Huthmacher Joseph. – New York : Atheneum, 1968. – XI, 362 p. : il. – Bibliogr.: p. 345-352
112454
  Ronblom H.K. Senator wraca / H.K. Ronblom; Przelozyla ze szwedzkiego M.Olsznska. – Warszawa : Iskry, 1962. – 208 s.
112455
  Verbivska O. Sence collapsing and schizopherenized unconscious // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 40
112456
  Luther Martin Sendbrief vom Dolmetschen / Luther Martin; Bischoff K. – 2. Aufl. – Halle, 1957. – 58с.
112457
  Rosenkranz K. von Sendschreiben an den Hofrath und Professor der Philosophie HernnDr. Carl Friedrich Bachmann in Jena / Karl Rosenkranz. – Konigsberg : Unzer, 1834. – 140 S.
112458
  Simoroz O. Seneca and Descartes about a virtue in human nature as a mean to a happy life // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 11
112459
  Gala Antonio Seneca o el beneficio de la duda / Gala Antonio. – Madrid, 1988. – 150 с.
112460
  Тургенев Иван Сергеевич Senilia: Стихотворения в прозе, 1878-1882 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 142с.
112461
   Senilis Amor. – Bloomington, 1952. – 168с.
112462
  Svevo Italo Senilita / Svevo Italo. – Milano, 1991. – 214с.
112463
  Crawford J.T. Senior high school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : The Macmillan company of Canada, 1935. – X, 262 p.
112464
  Crawford J.T. Senior high school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1944. – X, 262 p.
112465
  Senior Senior: Diccionario Ingles-Castellano / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 909с.
112466
  Senior Senior: Spanish-English Dictionary / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 871с.
112467
  Oramus Marek Senni zwyciezcy / Oramus Marek. – Warszawa, 1982. – 253с.
112468
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.1. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
112469
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.2. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
112470
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.3. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
112471
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.4. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
112472
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.5. – 1993. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
112473
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn : Grzeszczykowie
T.1, Cz.6. – 1993. – 63 s.
112474
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.7. – 1997. – 62 s.
112475
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.8. – 1997. – 62 s.
112476
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.9. – 1997. – 62 s.
112477
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.10. – 1997. – 62 s.
112478
  Kalinauskas V. Senojo Vilniaus Zodiakas : raiziniai / V. Kalinauskas. – Vilnius : VACA, 1967. – 12 pl. : ill.
112479
  Nemejc F. Senonian plant macrofossils from the region of Zliv and Hluboka (near Ceske Budejovice) in South Bohemia / F. Nemejc, Z. Kvacek. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 182p. – має додаток
112480
  Dundaite A. Senosios slavu kalbos zodynas / Ana Dundaite. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2005. – 247, [1] s. – ISBN 9986-19-793-7


  E пр. № 1694495 напис: Киевскому госуниверситету - автор. Подпись. 2006.07.01. Vilnius
112481
  Eysenck H.J. Sens i nonsens w psychologii. / H.J. Eysenck. – Warszawa, 1965. – 376с.
112482
   Sens polskiej historii : Praca zbiorowa. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Program badan i wspoltwor. filozofii pokoju, 1990. – 335s. – (Biblioteka dialogu)
112483
  Dragutin Joel Sens unique / Dragutin Joel; Pref. de J.-P. Leonardini. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2002. – 117p.
112484
  Evans Michele Sensational salads. / Evans Michele. – New York, 1991. – 216с.
112485
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmonsworth, 1977. – 371с.
112486
  Austen J. Sense and sensibility / J. Austen; wth an Introduction by Peter Conrad. – London : Campbell Publishers, 1992. – 367 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 51 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-051-1
112487
  Austen J. Sense and sensibility / Jane Austen. – Hertfordshire : Wordsworth, 1993. – 374 p. – На обкл. : Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1 85326 016 9
112488
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 374p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062042-7
112489
  Silberstein Suzanne Sense and style - the craft of the essay / Silberstein Suzanne, Seldin Marian. – New York, 1962. – 486с.
112490
  Fernald J. Sense of direction : The director and his аctors / John Fernald. – London : Secker and Warburg, 1968. – 189p.
112491
  Вереснева Наталия Sense travel "Путешествие со смыслом" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 84-85 : фото
112492
  Bolwig N. Senses and sense organs of the anterior and of the house fly larvae / N. Bolwig. – Kobenhavn : Reitzels, 1946. – 217, [6] s.
112493
  McIndoo Senses of the cotton boll weevil-an attempt to explain how plants attract insects by smell / N.E. McIndoo. – Washington : Government, 1927. – p. 1095-1141. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 33, N. 12, 1926. – (Joint committee on policy and manuscripts)
112494
  Smeu Grigore Sensibilitatea estetica romaneasca: Ipostaze / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1984. – 154с.
112495
  Mun-hye Baik Crystal Sensing Through Slowness: Korean Americans and the Un/making of the Home Film Archive // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2018. – Vol. 56, Nr 3/4. – P. 5-30. – ISSN 0026-3079
112496
  Shcherbatyy M.V. Sensitivity analysis for one-dimensional semilinear partial differential equations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В даній статті розглядаються задачі оптимального керування та задачі аналізу чутливості для систем, поведінка яких моделюється одновимірними квазілінійними рівняннями еліптичного та параболічного типів. Коефіцієнти рівнянь та праві частини рівнянь ...
112497
  Shcherbatyy M.V. Sensitivity analysis for semilinear partial differential equations / M.V. Shcherbatyy, I.V. Shcherbata // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 112. – ISBN 978-617-7530-07-6
112498
  Netreba A.V. Sensitivity of the signals parameters for diffusion weighted / A.V. Netreba, O.O. Naguliak, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 158-159
112499
   Sensitivity to H2 and CO of adsorption-semiconductor sensors based on CeO2/SnO2 nanosized materials / I.P. Matushko, L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, H.O. Arinarkhova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 231
112500
  Gotsulyak N.Ya. Sensivity of mTOR -regulated cancer cell motility in vitro to paracrine influence of fibroblasts under normal and starvation conditions / N.Ya. Gotsulyak, V.V. Filonenko, A.I. Khoruzhenko // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 12-12
112501
   Sensor technology handbook. – Amsterdam a.o. : Elsevier, 2005. – 9,694p. : ill. + 1 CD-ROM
112502
  Neumann R. Sensorische Lebensmitteluntersuchung : Eine Einfuhrung / R. Neumann, P. Molnar, S. Arnold. – 2., neubearbeitete Auf. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1991. – 300S. : Mit 107 Bildern und 134 Tabellen
112503
  Fan J. Sensorless control of switched reluctance motor based on a simple flux linkage model / J. Fan, Y. Lee // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2023. – № 3. – С. 36-39. – ISSN 2074-272X
112504
  Seneta M. Sensors on the surface acoustic waves for intelligent systems // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2023. – № 2 (110). – C. 75-85. – ISSN 2522-4433


  Сенсори на поверхневих акустичних хвилях для інтелектуальних систем.
112505
  Latreche S. Sensors placement for the faults detection and isolation based on bridge linked configuration of photovoltaic array / S. Latreche, A. Khenfer, M. Khemliche // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 5. – С. 41-46. – ISSN 2074-272X
112506
  Nawrocki Waldemar Sensory i systemy pomiarowe / Nawrocki Waldemar. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 206s. : Il. – ISBN 83-7143-554-1
112507
  Stanescu Nichita Sensul iubirii. Versuri / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1960. – 112с.
112508
  Нестерова Н.М. Sensum de sensu: Смысл как объект перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-93. – Bibliogr.: Лит.: с. 92-93. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
112509
  Smeu Grigore Sensuri ale frumosului in estetica romaneasca / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1969. – 144с.
112510
  Левченко Н. Sensus plenior як сакральна парадигма біблійної герменевтики в українській бароковій прозі // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 123-134. – ISBN 978-83-926699-0-6
112511
  Зборовська К.Б. Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
112512
  Mostowski A. Sentences undecidable in formalized arithmetic : An exposition of the theory of Kurt Godel / A. Mostowski. – Amsterdam : North-Holland, 1957. – 8, 118 p. – (Studies in logic and foundations of mathematics / L. Brouwer, E-Feth, A. Heyting)
112513
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
112514
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 2, № 2. – 2000
112515
   Sententiae : Збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 5, № 1. – 2002
112516
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 6-7, № 2-3. – 2002
112517
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Спецвипуск № 1 : Феномен раціональності. – 2004
112518
   Sententiae : Наукові праці. – Дніпропетровськ, 2000-
Спецвипуск № 2 : Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку. – 2004
112519
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 3 : Філософія і космологія. – 2004
112520
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 8-10, (1-2/2003, 1/2004). – 2004
112521
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика Київ, 2000-
Том 11 (2/2004). – 2004
112522
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2005
112523
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Том 12 (1/2005). – 2005
112524
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Т. 13 (2/2005). – 2005
112525
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвип. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2006
112526
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця; Київ : УНІВЕРСУМ-Вінниця; Критика, 2000-
Т. 14/15 (№1-2/2006). – 2006
112527
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – 2007
112528
   Sententiae / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 0235-7941
Спецвип. 3 (2012) : Християнська теологія і сучасна філософія. – 2013. – Sententiae - спецвип. журн. "Філософська думка"
112529
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№1). – 2017. – 231 c.
112530
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№ 2 2017). – 2017. – 181 c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
112531
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, №1. – 2018. – 233 c. – Резюме укр., англ. мовами
112532
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, № 2. – 2018. – 205. [3] с.
112533
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 1. – 2019. – 197, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
112534
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 2. – 2019. – 218, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
112535
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 1. – 2020. – 241, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
112536
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 2. – 2020. – 256, [2] с. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112537
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 1. – 2021. – 199, [2] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112538
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 2. – 2021. – 189, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112539
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 3. – 2021. – 190, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112540
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 1. – 2022. – 162, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112541
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 2. – 2022. – 238, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112542
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 3. – 2022. – 205, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112543
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 42, № 1. – 2023. – 224, [2] c., включ. обкл. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112544
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 42, № 3. – 2023. – 218, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112545
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 42, № 2. – 2023. – 210, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
112546
  Murilloluis M. Sentido de una lucha biologica / M. Murilloluis. – Bogota : Corregida, 1938. – 69 p.
112547
  Bondy A.S. Sentido y problema del pensamiento filosofico hispanoamericano / A.S. Bondy. – With english translation. – Lawrence, 1969. – 29с.
112548
  Dewey Horace Sentimentalism in the historical writings of N.M. Karamzin. / Dewey Horace. – Mouton. – 10с.
112549
  Solouhin Vladimir Sentinta /reportaj liric/ / Solouhin Vladimir. – Bucuresti, 1980. – 167с.
112550
  Kleiner J. Sentymentalizm i preromantyzm. / J. Kleiner. – Krakow, 1975. – 237с.
112551
  Paczowska Maria Sentymenty / Paczowska Maria. – Krakow, 1960. – 204с.
112552
  Pierangela Diadori Senza parole : 100 gesti degli italiani / Pierangela Diadori. – 2a edizione. – Roma, 1987. – 134 с.
112553
  Kekedy Ladislau Senzori electrochimici metalici si ionselectivi. / Kekedy Ladislau. – Bucuresti, 1987. – 230с.
112554
  Белз О. Seo-оптимізація сайтів вишів України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 39. – C. 3-8. – ISSN 2078-5860


  "На сьогодні виші України повинні, з одної сторони, дбати про рейтинг навчального закладу, з іншої сторони, дбати про його добробут, що неможливо досягнути без популяризації вишу. З цією метою у своїй діяльності навчальні заклади активно використовують ...
112555
  Rohmer Richard Separation / Rohmer Richard. – Toronto, 1976. – 240с.
112556
  Beiner M. Separation and pairing energies in spherical nuclei+ / M. Beiner, 1969. – 26с.
112557
  Gryn D. Separation of thin layered geological medium fields / D. Gryn, N. Mukoed // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 53-56 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
112558
  Yuskiv Kh. Separatism against the state: the case of Catalonia // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 89-95. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
112559
  Klein Peter Separatisten an Rheil und Ruhr. / Klein Peter. – Berl., 1961. – 196с.
112560
  Krulikowsky L. Separatum Leutshe Entomologische Zeitschrift Iris / L. Krulikowsky. – [ Б. м. : б. в. ], 1908. – S. 202-272
112561
  Gerard Nikole Sept ans de penitence / Gerard Nikole. – Paris : Robert Laffont, 1972. – 450p.
112562
  Daix P. Sept siecles de roman. / P. Daix. – Paris, 1955. – 484с.
112563
  Danaud Sept sketches № 2 / Danaud, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 22p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-356-7
112564
   September 1939. – Berl., 1959. – 162с.
112565
  Hansen Martin Septembernebel. / Hansen Martin. – Rostock, 1975. – 263с.
112566
  Bruning Elfriede. Septemberreise. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1974. – 159с.
112567
  Muller D. Laurentius Septemtrionalische Historien oderwaehaffte Beschrebung der furnembsten Polnischen Lifflandidchen Moscwi terischen, Schwedischer und andern Geschichten: so sich bei Regirung beeder Konigen in Polen S. – Amberg, M. Forstern, 1595. – 200, (10)с.
112568
   Septieme rapport de l"OECE. L"expansion economique et ses problemes. – Paris, 1956. – 320с.
112569
  Radulescu E. Septoriozele din Romania / E. Radulescu, Al. Negru, E. Docea. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1973. – 325s.
112570
  Kuznetsov Anatoly Sequel to a legend. From the diary of a young man. / Kuznetsov Anatoly. – M., 1959. – 304с.
112571
  Raidjoe A. Sequence spaces defined by modulus functions and superposition operators / Annemai Raidjoe. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 98 p. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 47). – ISBN 9949-11-416-0
112572
   Sequencing financial sector reforms : Country experiences and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – IX,396p. – ISBN 1-55775-779-8
112573
  Wetherill G.B. Sequential methods in statistics : Monographs on applied probability and statistics / G.B. Wetherill. – London ; New York : Chapman and Hall ; Wiley, 1975. – 10, 232 p.
112574
   Sequentially Dependent Meta-Constraint Satisfaction Problem: An Appplication to Video Games / Soto Ricardo, Crawford Broderick, Monfroy Eric, Paredes Fernando // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2016. – Vol. 17, Nr 2 (119-218) (за 2014). – P. 205-217. – ISSN 1453-8245
112575
   Sequitur Formula processus iudicarii, terrarum Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Belzensis, & Podoliae : quam deinceps ab omnibus dignitariis, praefectis, iudicibus, subiudicibus, & aliis officialibus nostris & terrestribus ac castrensibus, generaliterque ab omnibus subditis nostris terrarum praedictarum: Volumus et decernimus ... firmiter obseruari // Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Dlugosz Jan. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae, 1615. – T. 1. – 35 p.
112576
  Feijoo Samuel Ser Fiel. / Feijoo Samuel. – Ed. definitiva. – Las Villas, 1964. – 231с.
112577
  Falk Johan SER y ESTAR con atributos adjetivales. / Falk Johan. – Stockholm
1. – 1979. – 164с.
112578
  Курченко О. SER і ESTAR, використовувані для зазначення місцезнаходження у просторі / О. Курченко, Луке Дуран // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 167-172. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-148-7
112579
  Курченко О.О. Ser та estar як класифікатори прикметників в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
112580
  Луке Дуран Хуан де Діос SER та ESTAR: останній ключ до іспанської без помилок / Луке Дуран Хуан де Діос, Курченко Олена. – Київ : Корнійчук, 2000. – 208 с. – ISBN 966-7599-19-1
112581
  Wrobel Piotr Serbia and Hungary in Theodore Spandounes"s Work on the Origin of Ottoman Emperors // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2021. – 148, z. 4. – P. 661-671. – ISSN 0083-4351
112582
  Babic Marko Serbia"s Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 26. – P. 125-134. – ISSN 2451-4993
112583
   Serbian biochemical society first conference "Towards co-operation and integrated research", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 15.11.2011 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2011. – 110, [2] s. : ill., tab. – Coinciding with the 100-year anniversary of The Biochemical soc. (UK). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-046-1
112584
   Serbian biochemical society second conference "Molecular bioscience", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 9.11.2012 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo B. Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2012. – 135, [1] s. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-048-5
112585
  Hashani Yl. Serbian Programs for the Expulsion of Albanian Kosovars from Kosovo Between Two World Wars / Yl. Hashani, B. Dugolli // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 3 (43), липень-вересень. – С. 154-167. – ISSN 1998-4634


  Сербські програми виселення албанських косоварів з Косова між двома світовими війнами.
112586
  Svetlana Ignjatijevic Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis / Svetlana Ignjatijevic, Dragomir Dordevic, Maja Ciric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 383-393 : table. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
112587
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
112588
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
112589
   Serbscina / L. Ela, H. Faska, F. Forster, H. Jenc, I. Kellerowa; Red. nauk. H.Faska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filil. polskiej, 1998. – 337s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-15-1
112590
  Wygodzki S. Serca mego rodzenstwo / Stanislaw Wygodzki. – 1 wyd. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 134 s.
112591
  Wazyk Adam Serce granatu / Wazyk Adam. – Moskwa : Nakladem zwiazku patrjotow polskich w ZSRR, 1943. – 22 s.
112592
  Sekowski S. Serce i retorta, czyli zywot chemii poswiecony. Powiesc o Filipie Walterze 1810-1847 pierwszym polskim chemiku-organiku / S. Sekowski, S. Szostkiewicz. – Warszawa, 1957. – 388с.
112593
  Waldorff Jerzy Serce w plomieniach : Opowiesc o Karolu Szymanowskim / Waldorff Jerzy. – 2-e wyd., popraw., poszer. – Poznan : Krajowa agencja wydawnicza, 1982. – 135 s., 8 k. fot. – Druk ukonczono w lutym 1983 r. – ISBN 83-03-00068-3
112594
  Bystrzycka Z. Serce w rozterce. / Z. Bystrzycka. – Warszawa, 1977. – 263с.
112595
  Michalewska W. Sercem i czynem / Wanda Michalewska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 509s.,16 k. il. : 16k. il.
112596
  Zmijewska E. Serduszko. : Dzieje pozycia / E. Zmijewska. – Warszawa : LSW, 1959. – 240 s.
112597
  Popova Sanziana Serenada na trubke / Popova Sanziana. – Bratislava, 1974. – 232с.
112598
   Serge Valletti, Michel Deutsch, Christine Angot, Martin Crimp, Olivier Cadiot, Antonio Negri, Jean-L. Lagarce, Jean-M. Patte, Gildas Milin, Henrik Ibsen, Jean Magnan, Eugene O"Neill, R.Schimmelpfennig : Inedits et commentaires / Bond Edward, Ciret Yan, D"Allonnes Myriam Revault, Dolle, e. o. Jean-Paul. – Paris : L`Arche, 2002. – 415p. – (Lexi/text ; 6). – ISBN 2-83181-521-0
112599
  Golovanov Y. Sergei Korolev. The apprenticeship of a space pioneer : trans. from rus. / Y. Golovanov. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 296 с.
112600
   Sergiy Volodimirovich Goshovsky // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0367-4290
112601
  Turine Youri Serguei Bondartchouk / Turine Youri. – Moscou, 1988. – 189 p.
112602
  Кисла Ю. Serhy Yekelchyk Stalin"s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination - Toronto University of Toronto Press, 2004. - xi, 231 p. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 309-315. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Монографія канадського українського історика Сергія Єкельчика "Сталінська імперія пам"яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві" (2004). Сергій Єкельчик - фахівець з історії Радянського Союзу і національних відносин. У 1989 ...
112603
   Serial publications of the Soviet Union 1939-1957. – Washington, 1958. – 460с.
112604
  Rozora I. Series expansion of stochastic processes for model construction // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – P. 30-31


  Серійне розширення стохастичних процесів для побудови моделі.
112605
   Series of selected papers in physics. – Tokyo : Physical society of Japan
№ 142 : Plasma diagnostics - probe, micro wave. – 1966. – 195 p.
112606
  Cocarlan Paul serii trigonometrice si aplicatii. / Cocarlan Paul. – Bucuresti, 1991. – 285с.
112607
  Gogol N.V. Serile in catunul de linga Dikanka / N.V. Gogol. – Bucuresti, 1961. – 340 p.
112608
   Sermons and rhetoric of Kievan Rus". – [Cambridge] : Harvard university press, 1991. – 115,213 p. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : English translations / Editorial board: O.Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Vol. 5). – ISBN 0-916458-41-5
112609
  Massillon J.-P. Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont : Oraisons funebres et professions religieuses. – A Paris (Paris) : Chez les freres Estienne ; Chez Delalain, 1776


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112610
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Panegyriques / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; Delalain, 1776. – [6], 479 p. – На корінці: Sermons de Massillon. Panegyriq


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
112611
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Avent / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; De Lalain, 1780. – [4], 606, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Avent


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
112612
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Petit careme / de m. Massillon. – A Paris : Chez Froulle, 1788. – XXXVI, 358, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Petit careme


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
112613
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 8] : Pour les dimanches. T. 3. – 1769. – [2], 455 p. – На корінці: Bourdalou, 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112614
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 4] : Sur les mysteres. T. 4. – 1770. – XI, [1], 471 p. – На корінці: Bourdalou, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112615
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 10] : Pour les fetes des saints & pour des ventures & professions religiues. T. 1. – 1771. – XVI, 464 p. – На корінці: Bourdalo, I 0


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112616
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 13] : Pour le caresme. T. 1. – 1771. – IV, 500 p. – На корінці: Bourdalou, I 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112617
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 11] : Pour les fetes des saints, & pour des vetures & professions religieuses. T. 2. – 1772. – [2], 459, [4] p. – На корінці: Bourdalo, II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112618
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus.. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 14] : Pour le caresme. T. 2. – 1772. – [4], 455 p. – На корінці: Bourdalo, 14


  На зворотньому боці палітурки екслібріс: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
112619
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 2. – 1762. – XII, 516 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112620
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 6. – 1762. – XII, 564 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VI.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112621
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 7. – 1762. – VIII, 598 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VII.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
112622
   Serological detection of HIV-infection and antigenic mimicry / N. Ivans"ka, C. Rybalko, T. Kalitenko, N. Nastoyashcha, O. Kislykh, D. Fedorchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 14-16. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Carrying out HIV-infection diagnostics, a lot of factors should be taken into account. The authors discuss the role of different factors and pathogens in the development of false-positive answers, that is why a continuous perfection of diagnostic ...
112623
   Serologiske Undersogelser af Kartoffel Virus X / Kristensen, Ronde, , Christensen Mogens. – Kobenhavn : Trykt Hos Nielsen & Lydiche, 1953. – 513-531S.
112624
  Kellerman F. Serpent"s tooth / Faye Kellerman. – New York : Avon books, 1998. – 424, [1] с., включ. обкл. – (A Peter Decker / Rina Lazarus novel ) ( The New York times bestseller ) ( Avon fiction). – ISBN 0-380-72625-4
112625
  Tomaszewska Marta Serpente w raju / Tomaszewska Marta. – Krakow, 1978. – 169с.
112626
   Serpentum Brasiliensium species novae, 1924
112627
  Бейник Т.Г. SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бейник Тетяна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
112628
   Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – XIII, 392 c. – Конволют. – Библиогр.: "Список трудов Ю.А. Кулаковского" (с. III-XIII)


  Содержание сборника: (КУ) Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga; Лециус И.А. Заметки об аттических филах; Лобода А.М. К истории классицизма в России в первую половину XVIII-го столетия; Павлуцкий Г.Г. Мраморная поэма скорби; Каманин И.М. ...
112629
   Serta Borysthenika : Сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [6], XIV, 391 с., 1 л, портр. : ил.
112630
  Osadcha Y.V. Serum clinical biochemical markers of Hy-Line W-36 laying hens under the influence of increased stocking densities in cages of multilevel batteries / Y.V. Osadcha, M.I. Sakhatsky, R.O. Kulibaba // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 12 (3). – С. 425-429. – ISSN 2519-8521


  Сироваткові клініко-біохімічні маркери курей-несучок Hy-Line W-36 за впливу підвищеної щільності посадки в клітинах багатоярусних батарей.
112631
  Hoyer K. Serumjernets fysiologiske variation : en Klinisk-eksperimentel studie / K. Hoyer. – Denmark : Aarhus, 1946. – 168 s.
112632
  Kohut Zenon Servant of Tsar, Defender of Ukrainian Church Autonomy, and Promoter of the Kyivan Caves Monastery: The Political World of Inokentii Gizel (1650s - 1670s) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 437-454. – ISSN 0363-5570
112633
  Schuder Rosemarie Serveto vor Pilatus / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1982. – 389с.
112634
  Demchenko L. Service-oriented approach as the general scientific context of the post-bureaucratic paradigm // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 196
112635
  Thareau Jacques Service compris : [Comedie tres gaie en 2 actes] / Thareau Jacques. – Paris : Art et comedie, 2003. – 28 p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-359-1
112636
   Services centraux pour les administrations locales dans certains pays de l"Europe orientale et l"Union des Republiques Socialistes Sovietiques. – New York, 1972. – 245с.
112637
   Services de protection de la famille, de l"enfance et de l"adolescence. – N.Y., 1966. – 76 p.
112638
  Prykaziuk N. Serving the Economies of Countries with Electronic Payment Systems / N. Prykaziuk, D. Pasevych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  The article presents the consequences of the impact of Covid-19 and describes new features of payment systems functioning based on the analysis of the countries" economies by region. Also, there were analyzed, the turnover of e-commerce and the use of ...
112639
  Meretskov K.A. Serving the people / K.A. Meretskov. – Moscow, 1971. – 378с.
112640
  Olczyk T. Serwis spolecznosciowy jako narzedzie kampanii wyborczej - profile Bronislawa Komorowskiego, Baracka Obamy i Mitta Romneya na Facebooku / Tomasz Olczyk // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 87-101. – ISSN 1641-0920


  This article describes scale, forms and means of exploiting new media"s mobilisation and engagement potential of electoral campaings. Social network site Facebook serves here as the case for in-depth analysis. The paper presents how social network is ...
112641
  Galczynski Konstanty Ildefons Serwus, madonna / Galczynski Konstanty Ildefons. – Warszawa, 1984. – 352с.
112642
  Панова В.Ф. Seryozha = Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 235с.
112643
  Ruskin J. Sesame and Lilies and the King of the Golden river / John Ruskin ; ed. with notes and an Introduction by Herbert Bates. – New York ; London : Macmillan Company ; Macmillan & CO., 1920. – LXXVII,230 p.
112644
  Laspeyres J. H. Sesiae Europaeae. Iconibus et descriptionibus illustratae. – Berolini, 1801
112645
   Sesiunea stiintifica jubiliara. A Institutului de mecanica aplicata "Traian Vuia" al Acad. R.P.R. Organizata in colaborare cu Ministerul Metalurgiei si Constructiej de Masini Bucuresti 4-7 iulie 1. – Bucuresti, 1960. – 444 p.
112646
   Sesja Kopernikowska 15-16.IX.1953. – Warszawa, 1955. – 482с.
112647
   Sesja naukowa poswiecona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa. – Warszawa, 1969. – 184 s.
112648
   Sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945 : Materialy. – Warszawa, 1959. – 652 s.
112649
   Sesja naukowa poswiecona wojnie wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945. : Materialy. – Warszawa, 1961. – 652 s.
112650
   Sesja naukowa w trzechsetna rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosja 1654-1954 : Materialy. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 421 p.
112651
  Avelas Nunes Antonio Sessenta Anos de Luta pela Paz. / Avelas Nunes Antonio. – Lisboa, 1978. – 85с.
112652
   Sessio secunda. Facultatis medicae scientifica. Biochemie. – Praga, 1956. – 480с.
112653
   Session scientifique consacree aux problemes de la theorie physiologique de I.Pavlov. (28 juin 4 juillet 1950). Introduction, rapports, ordre du jour. – M., 1951. – 183с.
112654
   Sest"desiat let SSSR. (Materialy vedecke konference 8.12.1982 Brno). – Brno, 1982. – 137с.
112655
  Ostrouchova K. Sesta (Prazska) Vseruska Konference SDDSR / K. Ostrouchova. – Praha, 1951. – 120с.
112656
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1959. – 84с.
112657
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1968. – 78с.
112658
  Popovici Titus Setea / Popovici Titus. – Bucuresti
1 (Cap. 1-7). – 1961. – 356с.
112659
  Smirnov Victor Setiembre, mes inguieto / Smirnov Victor. – M., 1978. – 467с.
112660
  Riha Bohumil Setkani pod lesem / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 158с.
112661
  Kubka Frantisek Setkani s knihami. / Kubka Frantisek. – Praha, 1963. – 166с.
112662
  Benes K.J. Setkani v Karlovych Varech / K.J. Benes. – Praha, 1959. – 240с.
112663
  Hollman Ivan Setkani v Marianskych laznich / Hollman Ivan. – Plzn, 1967. – 160с.
112664
  Kral Frano Setkani. / Kral Frano. – Praha, 1957. – 238с.
112665
  Starowolski Szymon Setnik pisarzow polskich, albo pochwaly i zywoty stu najznakomitszych pisarzow polskich / Starowolski Szymon. – Krakow, 1970. – 365с.
112666
  Pavlik Zdenek Setreni populacniho klimatu / Pavlik Zdenek. – Praha, 1977. – 299с.
112667
  Hora Josef Setrte laskou / Hora Josef. – Praha, 1987. – 189с.
112668
  Lurie G. Setting-up of Grinding Machines / G. Lurie, V. Komissarzhevskaya; Kochin V. – Moscow, 1988. – 173с.
112669
  Hwai-Shuh Shieh Setting standards for green: an analysis of Taiwan green hotel rating program / Hwai-Shuh Shieh, , Wen-Ling Deng // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 544-553 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
112670
  Halecroft David Setting the pace. / Halecroft David. – New York, 1991. – 120с.
112671
  Auboyer Joannine Setuka Indii. / Auboyer Joannine. – Warszawa, 1975. – 280с.
112672
  Petransky Ludo Seurat a neoimpresionizmus / Petransky Ludo. – Bratislava, 1978. – 186с.
112673
  Tolstoi L. Sevastopoli / L. Tolstoi. – leningrad, 1935. – 180 с.
112674
  Tolstoj L.N. Sevastopolski hrdinovia / L.N. Tolstoj. – Bratislava, 1951. – 221с.
112675
  Eager Edward Seven day magic / Eager Edward. – М.-Л., 1966. – 132с.
112676
  Knebel Fletcher Seven days in May / Knebel Fletcher, Bailey Charles. – M., 1970. – 376с.
112677
   Seven journeys to the world of elementary particles = Семь путешествий в микромир : tr. from rus. – Moscow : Nauka, 1988. – 152 p. – ISBN 5-02-022372-7
112678
  Burgess Alan Seven men at daybrean. / Burgess Alan. – London, 1972. – 223с.
112679
   Seven modern american novelists. – New York - Toronto, 1968. – 280с.
112680
  Baylyss M A.E. Seven modern plays for boys / M A.E. Baylyss. – London, 1953. – 111с.
112681
  Strindberg August Seven plays / Strindberg August. – 342с.
112682
  Shaw Bernard Seven plays / Shaw Bernard. – New York, 1951. – 911с.
112683
   Seven short novel masterpieces. – N.Y., 1964. – 448с.
112684
  Bone Edith Seven years solitary / Bone Edith. – London, 1957. – 212с.
112685
  Semyonov Y. Seventeen moments of spring / Y. Semyonov. – M., 1973. – 205с.
112686
   Seventeenth-century writings on the Kievan Caves Monastery. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1987. – 35,429 p. – Факсим. відтвор. текстів: The Paterikon of Syl"vestr Kosov. The Teraturgema of Afanasij Kal"nofojs"kyj. The Religiosae Kiovensis Cryptae of Johannes Herbinius. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, P. Hollingsworth a.o. ; Vol. 4). – ISBN 0-916458-24-5
112687
   Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2016 : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2016. – 238, [1] p. : ill., tab. – Aut. index: p. 227-238. – Бібліогр. в кінці ст.
112688
   Seventh conference on clay mineralogy and petrology in Karlovy Vary. September 28 - october 3. 1976. Geologica. – Praha, 1977. – 497с.
112689
   Seventh International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2006" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2006 : October 26-29, 2006, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2006", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nation. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 222 p.
112690
  Jernovei Gheorghe Sever Pop - titularul Catedrei de istorie a Limbii si literaturii Romane in perioda 1939 - 1940 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 180-184. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
112691
  Herve Michel Several complex variables : Local theory / Herve Michel. – Bombay : Oxford university, 1963. – [4],134p.
112692
   Several viral diseases of Lycopersicon еsculentum circulating in ukraine / Dalain Emad Al, A. Bysov, O. Shevchenko, T. Shevchenko, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 96-98. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some typical plant viruses infecting Lycopersicon esculentum Mill. plants in Ukraine. Diagnostics using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) confirmed presence of antigens of viruses belonging to Tobamovirus ...
112693
  Vik K. Severni Cechy / K. Vik, slov. doprvazi J.V. Scheybal. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury hudby a umeni, 1958. – 142 s
112694
  Zeman J. Severni Morava v mladsi dobe rimske = Nordmahren in der Jungeren Romischen Kaiserzeit / J. Zeman. – Praha : Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie VED, 1961. – 320 s. : il. – (Monumenta archaeologica : Acta praehistorica, protohistorica et historica instituti archaeologigi Academiae scientiarum Bohemoslovenicae / Curante Jaroslav Bohm ed. ; t. 9)
112695
   Sevilla. – Munchen, 1992. – 64с.
112696
  Muncy Raymond Lee Sex and marriage in utopian communities: nineteenth-century America. / Muncy Raymond Lee. – Baltimore, 1973. – 275с.
112697
  Ellis Albert Sex and the Single Man / Ellis Albert. – New York : Lyle Stuart, 1963. – 256с.
112698
  Brenton M. Sex and your heart / by Myron Brenton ; introd. by Philip Reichert, M.D. – New York : Coward-McCann, 1968. – 180 p. – Bibliogr.: p. 165-172
112699
  Brenton Myron Sex and your heart. / Brenton Myron. – New York, 1968. – 180с.
112700
  Kronhausen Phyllis Sex Histories of American College Men. / Kronhausen Phyllis, Kronhausen Eberhard. – New York, 1960. – 313с.
112701
  Jennings H.S. Sex reaction types and their interrelations in paramecium bursaria. I : II. Clones collected from natural habitats / H.S. Jennings. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 112-120. – Reprinted from the Proceedings of The National Academy of Sciences, Vol. 24, No. 3, March,1938
112702
  Хакамада И.М. Sex в большой политике / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – Москва : Новая газета ; Книжный клуб 36.6, 2006. – 229, [2] с. – ISBN 5-91147-001-2
112703
  Sipress David Sex, Love, and other Problems / Sipress David. – New York, 1991. – 100с.
112704
  Davidson Iain Sex, politics and religion - Archaelogy for a polite society : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, on 15 April 1999 / Davidson Iain. – Armidale : The University of New England, 1999. – 34p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 866389 595 7
112705
  Sagrera Martin Sex, population and politics / Sagrera Martin. – Madrid, 1990. – 96с.
112706
  Lewis David Sexpionage: the exploitation of sex by Soviet intelligence. / Lewis David. – New York, 1976. – 206с.
112707
  Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor / Frontinus, , Iulius // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 179-368
112708
  Janacek Karel Sextus Empiricus" sceptical methods / Janacek Karel. – Praha, 1972. – 137с.
112709
   Sexual Behavior: Pharmacology and Biochemistry. – New York : Raven Press, 1975. – 354S.
112710
   Sexual deviancy in social context. – New York; London, 1977. – 291с.
112711
  Rossman Parker Sexual Experience Between Men and Boys: Exploring The Pederast Underground / Rossman Parker. – New York : Association Press, 1976. – 247с.
112712
  Millett K. Sexual politics / K. Millett. – Garden City : Doubleday, 1970. – X, 393 p.
112713
  Dolto F. Sexualite feminine : la libido genitale et son destin feminin / Francoise Dolto ; ed. etablie, annotee et presentee par M. Djeribi-Valentin et E. Kouki. – [ Paris ] : Gallimard, 1996. – 429, [ 3 ] p. – ISBN 2-07-073736-5
112714
   Sexuality and the social sciences : A French survey on sexual behaviour. – Aldershot a.o. : Dartmouth, 1996. – 6,357p. – ISBN 1 85521 820 8
112715
  Wozniak M. Sexuality education in Polish schools // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 121-135. – ISSN 0033-2356
112716
  Zahurska N.V. Sexuality in a context of speculative posthumanism: human-posthuman ruptures and disconnections // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
112717
  Konig Fritz Sexuality in the Literature of the Wilhelminian Empire // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 199-208. – ISSN 1897-3035
112718
  Kelly G.F. Sexuality today : The human perspective / Gary F. Kelly. – Updated 7th ed. – Boston a.o : McGraw-Hill, 2004. – 20,564 p., [52 с. розд. паг.] : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07255835-0
112719
  Bretschneider Wolfgang Sexuall aufklaren rechtueitig und richtig. / Bretschneider Wolfgang. – Lpz.-Jena-Berlin, 1967. – 200с.
112720
   Sexuologie. Geschlecht, Mensch, Gesellschaft. In 3 Banden : Band 1. – Leipzig : Hirzel Verl.
2. Aufl. – 1974. – 584s. : il.
112721
  Vulcu L. Sezatoarea muntenilor : (Schite umoristice) / Liviu Vulcu; Prefata de M.Tomus. – Cluj-Napoca : Clusium, 1992. – 208 р. – (Colectia Umor ; 1). – ISBN 973-685-009-1
112722
   Seznam predavanj za studijsko leto 1963-1964. – Ljubljan, 1964. – 305с.
112723
   Seznam prednasek a prehled kateder detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 32с.
112724
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 40с.
112725
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1967-1966. – Praha, 1967. – 80с.
112726
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 62с.
112727
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1967-1968. – Plzen, 1967. – 30с.
112728
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1968-1969. – Plzen, 1968. – 32с.
112729
   Seznam prednasek Fakulty osvety a novinarstvi ve studijnim roce 1967-1968. – 58с.
112730
   Seznam prednasek Fakulty socialnich ved a publicistiky ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 108с.
112731
   Seznam prednasek lekarske fakulty university Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce 1967-1968. – Hradec Kralove, 1967. – 30с.
112732
   Seznam prednasek lekarske fakulty University Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce, 1968-1969. – Hradec Kralove, 1968. – 32с.
112733
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu University Karlovy ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 66с.
112734
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu university Karlovy, ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 72с.
112735
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 169с.
112736
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 148с.
112737
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnia roce 1987/88. – Brno, 1987. – 236с.
112738
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1978-1979. – Brno, 1978. – 163с.
112739
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1981/82. – Brno, 1981. – 221с.
112740
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1982/83. – Brno, 1982. – 219с.
112741
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1983/84. – Brno, 1983. – 237с.
112742
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1984/85. – Brno, 1984. – 237с.
112743
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1985/86. – Brno, 1985. – 247с.
112744
   Seznam prednasek na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 32с.
112745
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 68с.
112746
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 84с.
112747
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 102с.
112748
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 100с.
112749
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 30с.
112750
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce, 1967-1968. – Praha, 1967. – 54с.
112751
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 178с.
112752
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 166с.
112753
   Seznam prednasek. Na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1967-1968. – Praha, 1967. – 32с.
112754
   Seznam prednasek. Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1967. – 10с.
112755
  Kijowski Andrzej Sezon w Paryzu. / Kijowski Andrzej. – Warszawa, 1962. – 182с.
112756
   SF: The other side of realism : Essays on modern fantasy and science fiction. – Bowling Green : Bowling Green univ. popular press, 1971. – 16,356p.
112757
  Stoicescu Nicolae Sfatul domnesc si marii dregatori din Tara Romaneasca si Moldova. (Sec. XIV-XVII) / Stoicescu Nicolae. – Bucuresti, 1968. – 316с.
112758
   Sfaturi si indrumari practice de protectie a muncii pentru salariatii din institutiile administrative de stat : C.G/M/, 1951. – 128с.
112759
  Sandu Constantin Sfaturile populare valorifica resursele locale / Sandu Constantin, 1952. – 32с.
112760
  Anthony Piers Sfery / Anthony Piers; Przelozyl M. Wroczynski. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1990. – 288s. – (Biblioteka fantastyki ; 21). – ISBN 83-7001-326-0
112761
   Sfinti Romani si aparatori ai legii stramosesti: patriarhia bisericii ortodoxe Romane; Lucrare alcatuita din incredint. sfint. sinod sub directa purtare de grijla a inalt prea sfintitului Nestor. – Bucuresti, 1987. – 730с.
112762
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 1. In ateptare / Galsworthy John. – Bucuresti
1. – 1983. – 399 с.
112763
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 2. Pustietate in fliare / Galsworthy John. – Bucuresti
2. – 1983. – 318 с.
112764
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 3. Dincolo de riu / Galsworthy John. – Bucuresti
3. – 1983. – 365с.
112765
  Sadoveanu Ion Marin Sfirsit de veac in Bucuresti / Sadoveanu Ion Marin. – Bucuresti, 1962. – 430с.
112766
  Hobana Ion Sfirsitul vacantei / Hobana Ion. – Bucuresti, 1960. – 180с.
112767
   Sgt. Filip Konowal VC - Ukrainian - Canadian WWI War Hero 100th anniversary of the Battle of Vimy Ridge in France during WWI Commemoration Date: April 9, 2017 // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 15 травня (ч. 09/10). – P. 4-5


  "Пилип Коновал - канадець українського походження, єдиний українець-кавалер Хреста Вікторії, найвищої та найпочеснішої нагороди за мужність перед лицем ворога, якою можуть бути нагороджені військовики з країн, підлеглих Британській короні".
112768
  Tarasenko M. Shabtis from the Bab el-Gusus Cachet in the collection of Odessa Archaelogical Museum, NASU // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 121
112769
  Shumska S.S. Shadow ekonomy in ukraine: methodology and evalution // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 74-83. – ISSN 1993-6788


  Тіньова економіка в Україні: методологія та оцінки.
112770
  Koontz D. Shadow fires / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1993. – 509 p. – (From the #1 New York times bestseller). – ISBN 0-425-13698-1
112771
  Bunin Iwan Shadowed paths. / Bunin Iwan. – M. – 456с.
112772
  Nadzieja T. Shadowing lemma for family of E-trajectories / Tadek Nadzieja; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1985. – 23p. – Preprint №52
112773
  Martin Graham Dunstan Shadows in the cave: Mapping the conscious universe / Martin Graham Dunstan. – Harmondsworth, 1990. – 253с.
112774
  MacKiernan Dennis L. Shadows of Doom: Book two of the Iron Tower Trilogy / Dennis L. MacKiernan. – New York
2. – 1985. – 300с.
112775
   Shadows of forgotten ancestors [Електронний ресурс] = Тени забытых предков : продолжительность 92 мин. ; жанр поэтическая драма. – Москва : RUSCICO, 2007. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии моно украинск.-DOLBY DIGITAL 5.1.- укр., рус.-Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (коллекционное издание)


  "Тени..." С. Параджанова произвели подлинную сенсацию, мир обрел нового кинематографического гения, давшего киноискусству авангардный и уникальный киноязык "живописной" экспрессии. За 2 года фильм собрал более 30 призов на международных фестивалях в 21 ...
112776
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – М, 1954. – 208с.
112777
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – Москва
Вып. 4. – 1956. – 80 с.
112778
  Godziszewski Jerzy Shaggy dog English. / Godziszewski Jerzy. – Warszawa
1. – 1973. – 296с.
112779
  Akmatov K. Shahidka : (a love story) : novel / Kazat Akmatov. – Bishkek : Biyiktik, 2010. – 92 p. – ISBN 978-9967-13-713-4
112780
   Shaikevich Ihor // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 290
112781
  Thorndike A.H. Shakespear"s theater / A.H. Thorndike. – New York, 1916. – 480с.
112782
  Fuhmann F. Shakespeare-Marchen : fur Kinder erzahlt / F.Fuhmann; Illustrationen B. Nast. – 3. Aufl. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1971. – 225 S. : Ill.
112783
   Shakespeare : the essential guide to the life and works of the bard. – Hoboken : Wiley, 2007. – IX, 294 p. : ill. – Bibliogr.: p.288-293. – (Encyclopaedia Britannica). – ISBN 978-0-471-76784-8
112784
  Lope Manuel de Shakespeare al anochecer / Lope Manuel de. – Madrid : Alfaguara, 1993. – 195 p.
112785
  Filipczuk Michal Shakespeare and Skepticism. Stanley Cavell"s Interpretation of Skepticism in Othello // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 25-36. – ISSN 0084-4446


  In the present article I attempt to provide an account of the skeptic-narcissist paradox, which Stanley Cavell finds in Shakespeare"s Othello. On one hand, Othello is a "perfect soul", on the other, he is condemned to the existence of the Other ...
112786
  Rabkin Norman Shakespeare and the common understanding / Rabkin Norman. – New York; London : The Free press; Collier-Macmillan, 1967. – 9,[1],267s.
112787
  Davies Grant Shakespeare for young players. / Davies Grant. – Toronto, 1942. – 255с.
112788
  Shakespeare Shakespeare in deutshen Ubersetzungen / Shakespeare. – Berl., 1957. – 76с.
112789
  Tonkin Humphrey Shakespeare in esperanto. 1884-1965. A bibliography / Tonkin Humphrey. – Lond, 1966. – 22с.
112790
  Dutu Alexandru Shakespeare in Rumania / Dutu Alexandru. – Bucharest, 1964. – 240 p.
112791
   Shakespeare in the Soviet Union : A collection of articles. – Moscow, 1966. – 276 p.
112792
   Shakespeare Jahrbuch. – Weimar, 1981. – 313 S.
112793
   Shakespeare Jubilaum 1964 : Festschrift zu Ehren des 400. Gegurtstages W. Shakespeares und des 100 Jahrigen Bestehens der Deutsch Shakespeare. – Weimar, 1964. – 214 S.
112794
  Shakespeare Shakespeare traduit de l"anglais... par M. Le Tourneur. – Paris
14. – 1781. – (4), 227с.
112795
  Kohler J. Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz / Jos. Kohler. – Wurzburg : Druck & Verlag der Stahel"schen univers.-Buch- & Kunsthandlung, 1883. – V, 300, 23 S. – В кн. також: Nachwort zu Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz von Dr. Jos Kohler. Wurzburg. 1884. – Бібліогр. в підрядк. прим.
112796
  Tillyard E.M. Shakespeare"s history plays / E.M. Tillyard. – London, 1961. – 332 p.
112797
  Moseley R C.W. Shakespeare"s history plays: Richard II to Henry V : The making of a king / R C.W. Moseley. – Harmondsworth, 1988. – 217 p.
112798
  Bradley A.C. Shakespearean tragedy. / A.C. Bradley. – 2nd ed. – New York, 1978. – 498с.
112799
  Bradley A.C. Shakespearen tragedy. / A.C. Bradley. – London, 1961. – 432с.
112800
  Pokorny Jaroslav Shakespearova doba a divadlo / Pokorny Jaroslav. – Praha, 1958. – 174с.
112801
  Stribrny Zdenek Shakespearovi predchudci / Stribrny Zdenek. – Praha, 1965. – 144с.
112802
  Stribrny Zdenek Shakespearovy historicke hry / Stribrny Zdenek. – Praha, 1959. – 296 s.
112803
  Markovska V.S. Shale gas market in North America countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – P. 39-46. – ISSN 1993-6788


  Ринок сланцевого газу в країнах Північної Америки. Відзначено роль енергетичного сектору в економіках Північної Америки.
112804
  Boiko Anna Shale rocks of the Spassk suite as the prospective objects for extracting hydrocarbons / Boiko Anna, Bodnarchuk Volodymyr, Mula Galyna // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 117-120. – ISSN 0869-0774
112805
  Archer Jeffrey Shall we tell the president? / Archer Jeffrey. – Stoughton, 1985. – 286с.
112806
  Левина Э.Л. Shall и should в английском языке (Развитие и современное употребление) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Э. Л.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1965. – 16л.
112807
  Fialko Y. Shallow coseismic slip deficit due to large (M7) strike-slip earthquakes // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
112808
  Jang Nam Hyuck Shamanism in Korean Christianity / Jang Nam Hyuck. – Edison; Seoul : Jimoondang international, 2004. – 10,206 p. – (Korean studies dissertation series ; № 4). – ISBN 1-931897-06-9
112809
   Shanghai. – Munchen; Luzern, 1989. – 55с.
112810
   Shanghai Jiao Tong University: General Catalog. – Shanghai, 1985. – 132с.
112811
  Kenrick Tony Shanghai Surprise. / Kenrick Tony. – Harmondsworth, 1986. – 246с.
112812
  Li Xiande Shanghai" s Attractiveness and Relational Power within the Chinese Urban Network / Li Xiande, Kratke Stefan // Science reports of Tohoku university / Tohoku university. – Sendai, 2015. – P. 1-22. – (7th series. Geography ; vol. 61, N 1). – ISSN 0375-7854
112813
  Cronin A.J. Shannon"s way / A.J. Cronin. – M., 1961. – 152с.
112814
  Ivchenko V.M. Shape defect of CRRES neutral barium cloud as possible indicator of anomalous ionization / V.M. Ivchenko, M.A. Leonov, Yu.Ya. Ruzhin // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 142-150. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Серпоподібна форма штучної барієвої хмари (форма "банана") була зареєстрована в декількох експериментах серії CRRES під час інжекції барію з супутника в перигеї на висотах приблизно 500 км. Одним із мотивів даної роботи є відсутність публікацій з ...
112815
   Shape of cumulative land use systems" area distribution as a parameter of anthropogenic impact on landscapes / V. Samoilenko, V. Osadchyi, L. Vishnikina, I. Dibrova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 267-285. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 53). – ISSN 2410-7360
112816
  Simon A. Shaping border areas - constructing identities: medieval layouts for modern concepts // Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2015. – 13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – P. 99-113. – ISSN 1841-5571
112817
  Novak O. Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course "Pedagogy of Higher Education" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – P. 23-41. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729


  Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
112818
  Camposamiero Matteo Favaretti Shaping Objects: Leibniz on Sense Perception and Representational Failures // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, N 1, Janvier-Juin. – P. 43-56. – ISSN 1220-5400
112819
  Levko O.V. Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  The paper is focused on the cognitive mechanisms underlying the construction of axiological status of Tomos and autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church in Ukrainian religious media discourse of the last few months from the standpoint of cognitive ...
112820
  Hsiao-Chao Joyce Weng Shaping Organizational Culture bt Using Work Songs as a Ritual: A Case Study of the Zonson Sports Corporation in China / Hsiao-Chao Joyce Weng, Wei-Wen Vera Chang // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 367-387. – ISSN 1017-1819
112821
  Studnicka-Marianczyk Shaping the image of the school as a competence skill // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 90-97. – ISSN 2306-5532


  Формування іміджу школи як навички компетентності.
112822
  Kurth J. Sharaku / J. Kurth. – Munchen : R.Piper & Co, 1922. – 128 S. : ill
112823
  Boris H. Shards of life : poems / Helen Boris ; selected and ed. by Sonia Mycak. – Seven Hills : Five senses education, 2016. – 46 p. : phot. – ISBN 978-1-76032-160-4
112824
  Zhornokui Y. Shareholders agreement: comparative and legal analysis of the legislation and legal doctrine of Ukraine, EU countries and USA / Y. Zhornokui, O. Burlaka, V. Zhornokui // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 288-300. – ISSN 2256-0742
112825
  Тикунова Ирина Петровна Shareware или Freeware? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Профессиональное сознание, являясь одной из форм общественного сознания, возникает в его структуре как проекция специализации трудового опыта конкретных профессиональных групп, и становится мощным фактором, определяющим развитие любой профессии.
112826
  Bintoro R.W. Sharia business and the challenge of dispute settlement in Indonesian Religious Court // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 41-51. – ISSN 2224-9281
112827
  Dibrova V. Sharing a Code: The National Poet and His Readers // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 209-214. – ISSN 0363-5570
112828
  Gurova Iu.S. Sharing economy as a factor in the transformation of consumption patterns in a globalizing environment / Iu.S. Gurova, M.M. Vlasenko // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 10-13. – ISBN 978-9934-571-33-6
112829
  Eisler Kim Isaac Shark tank: greed, politics, and the collapse of Finley Kumble, one of America"s largest law firms / Eisler Kim Isaac. – New York, 1991. – 240с.
112830
  Popov S. Sharpening of Cutting Tools / S. Popov, L. Dibner, A. Kamenkovich; transl. from the Russ. by Yu. Travnichev. – Moscow : Mir, 1988. – 399 p. : ill.
112831
  Koontz D. Shattered / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1985. – 289, [8] p. – ISBN 0-425-09933-4
112832
  Горобець Марися SHAнуймося, бо ми того варті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 38-43 : фото
112833
  Wings Mary She came in a flash / Wings Mary. – New York : A plume book, 1990. – 234 p.
112834
  Goldsmith Oliver She stoops to conquer. / Goldsmith Oliver. – London, 1952. – 107с.
112835
  Иваненко Анна She"s Madonna : резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 14 : Фото
112836
  Torn K. Shear and bending response of inelastic structures to dynamic load / K.Torn. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 142р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 42). – ISBN 9949-11-300-8
112837
  Kashiwara Masaki Sheaver on Manifolds / Kashiwara Masaki, Schapira Pierre. – Berlin : Springer-Verlag, 1990. – 512 p. – ISBN 3-540-51861-4
112838
  Vincenzi P. Sheer abandon / Penny Vincenzi. – London : Headline, 2005. – [7], 720 p. – (The number one bestseller). – ISBN 0-7553-2083-2
112839
  Andrews E.A. Shell repair by the snail pleurodonte rostrata PFR / E.A. Andrews. – [S. l. : s. n.], 1934. – P. 293-299. – Reprinted from Biological Bulletin, Vol.67, №. 2., October 1934
112840
  Grigorescu Dan Shelley / Grigorescu Dan. – Bucuresti, 1962. – 304с.
112841
  MacNiece Shelley and the revolutionary idea / MacNiece. – Cambridge, 1969. – 303с.
112842
   Shells in color. – New York, Canada : Penguin Books, 1976. – 112S.
112843
  Feininger Andreas Shells. A studio book. / Feininger Andreas, Emerson Will. – New York, 1972. – 295с.
112844
   Sheraton Maldives. Казка повного місяця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 6-9 : фото
112845
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – Berlin, 1956. – 323с.
112846
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – M., 1965. – 100с.
112847
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes emlekiratai / Doyle Arthur Conan. – Budapest, 1974. – 281с.
112848
  Doyle A.C. Sherlock Holmes short stories : [stage 2] / sir Arthur Conan Doyle ; retold by Clare West. – 13th impr. – Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 1997. – 42 p. : ill. – First publ. : 1989. – (Oxford bookworms ; 2). – ISBN 0-19-42650-0
112849
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes short stories / Doyle Arthur Conan; Selected, retold by A.Laude. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,116p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41938-7
112850
  Estleman Loren Sherlock Holmes vs. Dracula, or the adventure of the Sanguinare Count by John H. Watson, M.D., as edited by Loren D. Estleman. / Estleman Loren. – Harmondsworth, 1979. – 214с.
112851
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 3. – 1967
112852
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 18. – 1967
112853
  Kozhevnikov Vadim Shield and sword: the amazing career of a soviet agent in the Nazi Secret Service / Kozhevnikov Vadim. – London, 1970. – 416с.
112854
   Shifting currents in polish-american relations. (Papers presented in the Inst. of History Warsaw Univ. 1973) Polish-american studies. – Warsaw
Vol. 1. – 1976. – 111с.
112855
   Shifting Global Forces: What Do They Portend for Sub-Saharan Africa? // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 3-9. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
112856
   Shifts in the autonomic nervous system defined by the valence of TV news / S. Tukaiev, Yu. Havrylets, V. Rizun, M. Khylko, I. Zyma, M. Makarchuk, E. Reshetnik, V. Kravchenko, O. Dolgova, I. Seleznov // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 8-21. – ISSN 2312-5160
112857
  Ulasiuk M. Shifts in urban planning in Belarus? Experience from Brest / M. Ulasiuk, C. Neugebauer // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 49-61. – ISSN 2413-7154
112858
   Shifts of crirtical parameters and exponents in finite size systems / L.A. Bulavin, A.V. Challyi, K.A. Chalyi, L.M. Chernenk, L.G. Grechko // Thesis of the International Conf. Physics in Ukraine, 1993
112859
   Shining skies. – Vancouver a.o., 1952. – 518с.
112860
  Панченко В.В. Shinto pilgrimage sites in Japan (місця паломництва синтоїзму в Японії) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 148-150
112861
  Brownmiller Susan Shirley Chisholm : A biography / Brownmiller Susan. – New York : Pocket books, 1972. – [5],121p. : ill.,fot. – An Archway paperback
112862
  Bronte Charlotte Shirley. / Bronte Charlotte. – Moscow, 1956. – 668с.
112863
   Shishkin. – L., 1981. – 254с.
112864
  Green R.G. Shock disease as the cause of the periodic decimation of the snowshoe hare / R.G. Green, C.L. Larson, J.F. Bell. – [S. l. : s. n.], 1939. – P. 83-102. – Reprinted from The American journal of hygiene, Vol. 30, No. 3, November, 1939
112865
  Meaker Marijane Shockproof Sydney Skate / Meaker Marijane. – New York, 1990. – 241с.
112866
  Martin S. Shopgirl / Steve Martin. – London : Phoenix, 2001. – 163, [1] p. – The New York times bestseller. – ISBN 0-75381-283-5
112867
  Schafer Edward Shore of pearls / Schafer Edward. – Berkeley - London, 1970. – 173с.
112868
  Paulson D. Shorebirds of North America : the photographic guide / Dennis Paulson. – Princeton ; Oxford : Princeton univ. press, 2005. – 6, [ 3 ], 361 p. : phot. – ISBN 0-691-10274-0
112869
  Rozaimah Zainudin Short-run linkages between Asian "paper tigers": a VAR and fuzzy clustering approach / Rozaimah Zainudin, Chee Heong Quah // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 331-346 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
112870
  Stavytskyy A. Short-term staistical forecasting // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 45-46
112871
  Kwiatkowska Anna Short and Sweet. Symbolism of Strawberries in Katherine Mansfield"s Short Stories // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 101-113. – ISSN 0084-4446


  Strawberries were the fruit that the Modernists and Modernism were very fond of. It thus should not be a surprise that strawberries also feature in Modernist prose texts of Katherine Mansfield. Although they make their appearance only in a couple of ...
112872
  Mishura Yu. Short history of stock markets and stochastic finances // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 86-89. – ISSN 2307-4515
112873
  Carlos Flores Juberias Short notes about EP Elections, Russia, Crimea and Ukraine // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 57, Fall. – P. 109-134. – ISSN 1586-4197
112874
   Short plays for beginners. – M., 1961. – 52с.
112875
   Short plays for beginners. – К., 1963. – 48с.
112876
   Short plays for beginners. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 52с.
112877
  Tolstoi Lev Short stories / Tolstoi Lev. – M. – 416с.
112878
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow : Foreign lang. publ. house, 1949. – 199 p.
112879
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1950. – 400с.
112880
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow, 1952. – 78 p.
112881
   Short stories. – К., 1960. – 59с.
112882
  Chekhov A.P. (Tschechov) Short stories / A.P. (Tschechov) Chekhov. – M., 1961. – 128с.
112883
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1963. – 332с.
112884
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1964. – 100с.
112885
  Doyle A.C. Short stories / A.C. Doyle. – Warszawa, 1972. – 98с.
112886
  Вейзе А.А. Short stories / А.А. Вейзе, Б.В. Соколов. – Минск, 1972. – 127с.
112887
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1975. – 99с.
112888
  Tolstoy Lev Short stories / Tolstoy Lev. – M., 1975. – 359с.
112889
  Franko Ivan Short stories / Franko Ivan. – K., 1977. – 150с.
112890
  O"Connor Flannery Short stories / O"Connor Flannery. – M., 1980. – 216с.
112891
  James Henry Short stories = Рассказы / James Henry. – Москва : Прогресс, 1982. – 168с.
112892
  Faulkner William Short stories / Faulkner William. – K., 1997. – 64с.
112893
  Tolstoi L. Short Stories / L. Tolstoi. – Moscow, 1968. – 307с.
112894
  Shukshin Vassily Short Stories / Shukshin Vassily. – Moscow, 1990. – 359с.
112895
   Short stories and essays. – Toronto, 1928. – 435с.
112896
   Short stories and essays. – Toronto, 1944. – 435с.
112897
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – Moscow, 1959. – 182с.
112898
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – 2-d edit. – Moscow, 1963. – 184с.
112899
  Chekhov A. Short stories by A. Chekhov / A. Chekhov. – 2d ed. – Moscow, 1973. – 132с.
112900
  Aldington Richard Short stories by Richard Aldington. / Aldington Richard. – Moscow, 1967. – 248с.
112901
   Short stories for adult students. – Минск, 1962. – 92с.
112902
   Short stories for young people. – Toronto, 1955. – 294с.
112903
   Short stories from The New Yorker. – New York, 1940. – 440с.
112904
  Антрушина Г.Б. Short stories to read and discuss : (пособие для чтения на английском языке) / Г.Б. Антрушина. – Москва : Международные отношения, 1975. – 239 с.
112905
  Bryl Yanka Short stories. / Bryl Yanka. – M., 1955. – 60с.
112906
  Conrad Joseph Short stories. / Conrad Joseph. – Moscow, 1960. – 112с.
112907
  Kipling Rudyard Short Stories. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth
2. – 1982. – 254с.
112908
   Short stories. By K. Paustovsky, M. Prishvin, Y. Nagibin, and oth.. – M. – 108с.
112909
   Short story masterpieces. – New York, 1954. – 542с.
112910
  Pokhvala S.M. Short time-scale variability in the spectrum of the hot B3V star n UMa // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 3-6. – ISSN 2227-1481
112911
   Short title cataloque of the first 520 volumes. Spring 1970. – Shannon, 1970. – 120с.
112912
   Shortage of primary teachers. Research in comparative education. Afghanistan, Argentina, Australia.... – Geneva, Paris, 1963. – 191с.
112913
  Колодко Гж.В. Shortageflation 3.0: Воєнна економіка - державний соціалізм - пандемічна криза // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 5-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 69 назв. – ISSN 1811-3141
112914
  Melville Herman Shorter novels of H. Melvill / Melville Herman; Weaver R. (introd.). – New York, 1965. – 330с.
112915
  Ali Mohamed Ramadan Shortest path automaton runs / Ali Mohamed Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонована модель ситуаційного управління складними системами, яка базується на інтерактивному пробігу автомата на графі. Досліджуються властивості цієї моделі, побудовано алгоритм знаходження оптимальних маршрутів, який узагальнює відомий алгоритм ...
112916
  Hallowell Tommy Shot from midfield. / Hallowell Tommy. – New York, 1990. – 116с.
112917
  Ostrovska B.V. Should euthanasia be a solution to the problem of "decent" death? (on the example of the case Lambert and Others V. France) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The legal and bioethical problem of legalizing involuntary passive euthanasia as a practice of ending a person"s life, which in particular is in a minimal conscious state and with disabilities, on the example of the case Lambert and Others v. France of ...
112918
  Kril Y. Should the fourth generation of human rights exist? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 520-521. – ISBN 978-617-7069-15-6
112919
  Rangan Gupta Should the south african reserve bank respond to exchange rate fluctuations? Evidence from the cosine-squared cepstrum // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 198-206 : table., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
112920
   Show-туризм. Вале д"Аоста : Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 56-64 : Фото
112921
  Roush C. Show me the money : writing business and economics stories for mass communication / Chris Roush. – 2nd ed. – New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. – XII, 392 p. : tab. – ISBN 978-0-415-87655-1
112922
   Show must go on // Київський університет. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "На 180-ту річницю головного корпусу нашого - Червоного - повернулися до його стін і театралізовані екскурсії від творчого об"єднання "Ніч в Університеті". Саме тут вони починалися восени 2016 року, коли група студентів історичного факультету ...
112923
   Shqiperia. – Tirane, 1959. – 1 Karteс.
112924
  Musliu S. Shqiptaret e Ukraines : [ udhepershkrime dhe punime shkencore ] / Sefer Musliu, Daut Dauti. – Shkup : Shkupi, 1996. – 208, [ 1 ] f. – ISBN 9989-720-02-9
112925
  Stewart Walter Shrug: Trudeau in power / Stewart Walter. – Toronto, 1972. – 240с.
112926
  Dance Daryl Cumber Shuckin" and jivin" : Folklore from contemporary black Americans / Dance Daryl Cumber. – Bloomington : Indiana univ. press, 1978. – 22,390p. – ISBN 1-55728-263-X
112927
   Shymans"kyi Yurii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 296
112928
   Shyshchenko Petro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 300
112929
  Jaunas Gerard Si la corse m`etait contee / Jaunas Gerard. – Paris : Editions theatrales Art et comedie, 2000. – 84p. – ISBN 2-84422-164-5
112930
  Prisnea Constantin Si noaptea credeau in lumina / Prisnea Constantin. – Bucuresti, 1964. – 280с.
112931
  Oussedik T. Si Smail / T. Oussedik. – Alger : S.N.E.D., 1981. – 143 p.
112932
  Marse J. Si te dicen que cai / J. Marse. – Madrid : Catedra Letras Hispanicas, 1985
112933
  Remy Jacques Si tous les gars du monde... / Remy Jacques. – Moscow, 1964. – 167с.
112934
  Priestley J.B. Si tout le monde en faisait autant / J.B. Priestley. – Paris, 1979. – 96с.
112935
  Frunza Eugen Si ziua ard stelele / Frunza Eugen. – Bucuresti, 1961. – 80с.
112936
  Daniliauskas A. Siaures rytu lietuvos pramones darbininku materialine kultura. / A. Daniliauskas. – Vilnius, 1970. – 191с.
112937
  Price M.P. Siberia / M.P. Price. – London : Methuuen, 1912. – XI, 30 p.
112938
  Markov Georgi Siberia / Markov Georgi. – M., 1975. – 527с.
112939
  Alexeyev Veniamin Siberia in the 20th Century. / Alexeyev Veniamin. – Moscow, 1989. – 96с.
112940
  Sansone Vito Siberia: epic of the Century / Sansone Vito. – Moscou : Progress, 1980
112941
  Markovits Rodion Siberian garrison / Markovits Rodion; Translated from the Hungarian by G.Halasz. – New York : Horace liveright, 1929. – 427p.
112942
  Markov Georgij Sibir / Markov Georgij. – Bratislava, 1977. – 613с.
112943
   Sibir zeme budoucnosti. – Praha
1. – 1957. – 72с.
112944
   Sibir zeme budoucnosti. – Praha
2. – 1957. – 52с.
112945
  Nerlich G. Sibirien / G. Nerlich. – Leipzig : VEB F.A. Brockhaus Verlag, 1961. – 163 S. : Ill.
112946
  Markow Georgi Sibirien / Markow Georgi. – Berlin
2. – 1975. – 279с.
112947
  Huppert Hugo Sibirische Mannschaft / Huppert Hugo. – Berl., 1961. – 296с.
112948
  Korolenko V. Sibirische Novellen / V. Korolenko. – Leipzig. – 206 S.
112949
  Fischer Johann Eberhard Sibirisde Geschichte von der entdekkung Sibirien bis auf die eroberung dieses Lands durch die Russische waffen, in der Versamlun gen der Akademie der Wissenschaften vorgelesen, und mit genehmalttun. – Wissenchaften, 1768. – 190с.
112950
  Иваненко Анна Sibirski Bazaar с друзьями из Швейцарии : Один день со швейцарцами. Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-23 : Фото
112951
   Sibiu - Hermannstadt. – Bucuresti : Noi media print, 2007. – 118 p. : ill. – (Discover Romania)
112952
  Міщенко Д. Sic volo caesar : повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 11-32. – ISSN 0208-0710
112953
   SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО / О. Іщенко, Е. Прилуцький, А. Яцимирський, С. Гайдай, Т. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-7. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Вивчено каталітичну активність і поверхневі властивості нанесених на карбід кремнію Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів реакції окиснення СО. Установлено, що в зразку з 10 % мас. активної фази спостерігається максимальна каталітична активність. ...
112954
  Banas Pawel Sicesia w zbiorach polskich / Banas Pawel. – Warszawa, 1990. – 39с.
112955
  Lothe Sichel des Zorns / Lothe, Hans-Christian. – Leipzig, 1971. – 343с.
112956
  Einhorn Erich Sichere Schnappschusstechnik / Einhorn Erich. – Halle, 1960. – 48с.
112957
  Muller-Brunke Heinz Sichere Technik - wirkungsvolle Bilder. / Muller-Brunke Heinz. – Halle, 1957. – 48с.
112958
  Kleffe Hans Sicherer Umgamg mit der Kamera. / Kleffe Hans. – Halle, 1960. – 64с.
112959
  Becher Johannes Sicht in alle Fernen. Dichtung fur junge Menschen / Becher Johannes. – Berlin, 1959. – 160с.
112960
   Sichtwechsel neu : Text & Arbeitsbuch: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Stuttgart : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675020-6
1 : Wahrnehmung & Bedeutung. – 1995. – 175 S. : Ill.
112961
   Sichtwechsel neu : Unterrichtsbegleiter / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Munchen : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675015-X
1 : Wahrnehmung & Bedeutung. – 1995. – 45, [3] S. : Ill. – На oбкл.: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache
112962
   Sichtwechsel neu : Text & Arbeitsbuch: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Stuttgart : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675019-2
3 : Kommunikative Absicht und sprachliche Realisierung & Manipulation durch Sprache. – 1996. – 199 S. : Ill.
112963
   Sichtwechsel neu 1, 2, 3 : Allgemeine Einfuhrung / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Munchen : Klett, Edition Deutsch, 1995. – 45, [3] S. – На oбкл.: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Rechtschreibreform. - Inhalt: Aufbau und Bestandteile des Lehrwerks; Interkulturelles Lernen; Inhalte und methodisch-didaktische Hinweise. – ISBN 3-12-675022-2
112964
  Segalen Victor Siddhartha / Segalen Victor. – Limoges, 1974. – 122с.
112965
  Zaragoza Dorwald Side reactions in organic synthesis : A guide to successful synthesis design / F. Zaragoza Dorwald. – Weinheim : Wiley-VCH, 2005. – 15,374 p. – (Further reading from Wiley-VCH). – ISBN 3-527-310210-5
112966
  Burykina S.I. Siderate fallows in steppe agriculture / S.I. Burykina, E.V. Kovalenko, M.O. Velver // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – P. 25-31 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 6 name.
112967
  Shawcross William Sideshow: Kissenger, Nixon and the destruction of Cambodia / Shawcross William. – New York : Simon abd Schuster, 1979. – 467 p. : ill.
112968
  Kruczkowski Leon Sidla. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1954. – 234с.
112969
  Кук Э. Sidney Reilly ST1. В паутине секретных служб = Sidney Reilly ST1. On his majesty"s secret service / Эндрю Кук ; [пер. с англ. В. Доценко]. – Киев : Нора-друк, 2003. – 351, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Кн. в суперобл. – Библиогр.: с. 348-350 и в коммент.: с. 307-347. – ISBN 966-8321-02-2
112970
  Schwarz J.C. Sie blieb nicht allein / J.C. Schwarz. – Halle, 1959. – 468с.
112971
   Sie kampfen fur Deutschland. Zur Geschichte des Kampfes der Bewegung "Freies Deutschland" bei der I. Ukrainischen Front der Sowjetarmee. – Berl., 1959. – 662с.
112972
  Scholochow Michail Sie kampften fur die Heimat / Scholochow Michail. – Berlin, 1975. – 128с.
112973
  Коновалов В.П. Sie kampften fur ihre Heimat / В.П. Коновалов. – К., 1971. – 100с.
112974
  Wiebach Ursula Sie leuchten wie Fackelm / Wiebach Ursula. – Leipzig : Neues Leben, 1954. – 111 S.
112975
  Kuchenmeister Wera Sie nannten ihn Amigo. / Kuchenmeister Wera, Kuchenmeister Claus. – Berlin, 1972. – 111с.
112976
  Ekstrom Per Olof Sie tanzte nur einen Sommer / Ekstrom Per Olof. – Berlin, 1959. – 128с.
112977
  Sachs Hans Sieben Fastnachtspiele / Sachs Hans. – Berl., 1957. – 176с.
112978
  Kroger Alexander Sieben fielen vom Himmel. / Kroger Alexander. – Berlin, 1971. – 304с.
112979
  Reinhard Annemarie Sieben Korner Reis / Reinhard Annemarie. – Berlin, 1960. – 276с.
112980
  Frank Leonhard Sieben Kurzgeschichten / Frank Leonhard. – Berlin, 1961. – 66с.
112981
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Berlin, 1958. – 140с.
112982
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Berlin-Weimar, 1969. – 195с.
112983
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Rudolstadt, 1975. – 127с.
112984
  Becker Henrik Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart. Eine gesellschaftliche Sprach und Denklehre / Becker Henrik. – Halle, 1956. – 302с.
112985
  Hauptmann Helmut Sieben stellen die Uhr. / Hauptmann Helmut. – Berlin, 1959. – 90с.
112986
   Siebenburgisch-Sachsisches Worterbuch. – Bucuresti
4 bd. – 1972. – 413с.
112987
  Wittstock E. Siebenburgische Novellen und Erzahlungen : Eine Auswahl. Mit einer Einleintung van Paul Langefelder / E. Wittstock. – 2. Aufl. – Bukarest : ESPLA, 1956. – 225 S. : Portr.
112988
  Richter Paul Jean Siebenkas. Mit einem Geleitwort von Hermann Hesse / Richter Paul Jean. – Leipzig, 1960. – 782с.
112989
  Hansel Regina Siebenschon und viele andere Marchen von bekannten und unbekannten Dichtern. / Hansel Regina. – Berlin, 1975. – 447с.
112990
  Hansel Regina Siebenschon und viele andere Marchen von bekannten und unbekannten Dichtern. / Hansel Regina. – Berlin, 1980. – 445с.
112991
  Bielski Konrad Siedem dawnych wierszy / Bielski Konrad. – Lublin, 1960. – 32с.
112992
  Terlecki Olgierd Siedem dni Izabelli / Terlecki Olgierd. – Krakow, 1962. – 138с.
112993
  Lawrence T.E. Siedem filarow madrosci / T.E. Lawrence; Przelozyl J.Schmakopf. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Powiesci 20 wieku)
Tom 1. – 1971. – 495s.
112994
  Swietochowski Aleksander Siedem grzechow glownych / Swietochowski Aleksander. – Warszawa, 1959. – 64с.
112995
  Swiderkowna Anna Siedem Kleopatr / Swiderkowna Anna. – Warszawa, 1978. – 385с.
112996
  Klimas-Blahutowa Maria Siedem krow tlustych. / Klimas-Blahutowa Maria. – Warszawa, 1962. – 350с.
112997
  Laskowski Janusz Siedem lat barwnych / Laskowski Janusz. – Warszawa, 1959. – 92с.
112998
  Zalucki Zbigniew Siedem polskich grzechow glownych / Zalucki Zbigniew. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 467 s.
112999
  Czechowicz Andrzej Siedem trudnych lat / Czechowicz Andrzej. – Warszawa, 1974. – 408с.
113000
  Paczkowski Andrzej Siedem wielkich gor / Paczkowski Andrzej. – Warszawa, 1981. – 163с.
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,