Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
119001
  Sandburg Helga "...where love begins" : A portrait of Carl Sandburg and his family / Sandburg Helga. – New York : Donald A. Fine, 1989. – 368 p.
119002
  Nancy "White slave" trafficking in turn-of-the century Bukovina and Galicia:the experience of Imperial Austria"s eastern provinces / Nancy, Wingfield // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 14-26. – ISSN 2311-9896


  "Біле рабство" або торгівля жінками в кінці XIX - на початку XX ст. на Буковині та в Галичині: досвід східних провінцій Австрійської імперії.
119003
  Мірошниченко Л.Я. "Who Will be the Last… to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Ця стаття продовжує студії релігійного скептицизму в сучасній літературі Великої Британії, доповнюючи романні практики поетичними. Скептичний вимір поезії Філіпа Ларкіна оприявнюється у поетичній рефлексії про стан віри та релігії у повоєнній Великій ...
119004
  Андрощук Г. "Wi-Fi" - тепер цукерочка? ! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ
119005
   "Wiadomosci Вrukowe". – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Ossolenium, 1962. – CXXXII, 369, [3] p. – (Biblioteka narodowa ; Nr 178 ; Seria 1)
119006
  Kucharski Jan "Wiatr od morza" Stefana Zeromskiego. / Kucharski Jan. – Gdansk, 1989. – 229с.
119007
  Yakymovych B. "Wielka utrata": Adam Mickiewicz i kontrowersja Iwana Franki // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 110-126
119008
  Кирилюк О. "Winky the Pooh-pooh", або доморобне посміховисько російської постмодерністської порнологічної літературної критики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 58-69. – ISSN 2410-2601


  Дана класифікація наявних у літературно-критичному дискурсі еротологічних інтерпретацій необсценних та сороміцьких текстів. Запропоновано критерій науковості цих інтерпретацій. Показана самопародійність довільних помилкових відтворень деякими критиками ...
119009
   "Wir hatten gebaut ein stattliches Haus..." : Beitrage zur Geschichte der Deutschen Burschenschaft 1815-1848/49. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1989. – 91 S.
119010
   ... wie die Traumenden : Katholische Theologen zur gesellschaftlichen Wende. – Leipzig : Benno, 1990. – 144 S. – ISBN 3-7462-0611-1
119011
  Asnyk Adam [Wiersze] / Adam Asnyk. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 144 с. – Миниатюрное издание. – (Poeci Polscy)
119012
   `Willy Brandt.. – Bonn-Bad Godesberg, 1990. – 410с.
119013
  Korner Theodor Werke / Korner Theodor. – Lpz. – 404с.
119014
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Halle
B. III
119015
  Blake William Werke / Blake William. – Berl., 1958. – 396с.
119016
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – Weimar
2. – 1959. – 450с.
119017
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
5. – 1959. – 620с.
119018
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
11. – 1961. – 770с.
119019
  Caragiale Ion Luca Werke / Caragiale Ion Luca. – Bukarest, 1962. – 813с.
119020
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
20. – 1962. – 768с.
119021
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
16. – 1964. – 796с.
119022
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
18. – 1964. – 864с.
119023
  Borchert W. Werke / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
119024
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 1 : Dramen. – 1973. – 466 S.
119025
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 2 : Dramen und Prosa. – 1973. – 572 S.
119026
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 416с.
119027
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 428с.
119028
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3. – 1975. – 401с.
119029
  Fontane T. Werke : In 5 Banden / T. Fontane. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verl. – (Bibliotek deutscher klassiker)
B. 4 : Effi Briest. – 1975. – 343 s.
119030
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
5. – 1975. – 463с.
119031
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 323с.
119032
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Friedrich Wolf. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verlag
B. 1 : Dramen. – 1976. – 467 S.
119033
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Friedrich Wolf. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verlag
B. 2 : Dramen und Prosa. – 1976. – 553 S.
119034
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 433с.
119035
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 595с.
119036
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 583с.
119037
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 527с.
119038
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 533с.
119039
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Herausgegeben von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13547-2
Band 2 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band 1, Teil 2). – 2008. – [ 5 ] S., S.463-744, 6 Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1848
119040
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – Hildesheim, Zurich, New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13476-5
Band 3 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat: [Band II,1). – 2008. – [ 7 ], 608 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1849
119041
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim, Zurich, New York : "BGW". – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13477-2
Band 4 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band II, 2). – 2008. – [ 6 ], 579 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1884
119042
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13545-8
Bd. 5 : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 1. – 2011. – XIV, 398, [4] S., [4] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1875
119043
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13546=5
Bd. 6. : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 2. – 2011. – XVI, 753, [4] S., [5] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1877
119044
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13551-9
Bd. 7 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 1. – 2011. – XXXVIII, 677, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
119045
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [etc.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13552-6
Bd. 8 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 2. – 2011. – VI, 698, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
119046
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
1. – 1956. – 480с.
119047
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
2. – 1956. – 428с.
119048
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
3. – 1956. – 568с.
119049
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
4. – 1956. – 616с.
119050
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
1. – 420с.
119051
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
2. – 370с.
119052
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
1. – 1960. – 404с.
119053
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
2. – 1960. – 448с.
119054
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
1. – 1963. – 320с.
119055
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 1. – 1963. – 326 S.
119056
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 2. – 1963. – 297 S.
119057
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
2. – 1963. – 348с.
119058
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 380с.
119059
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 489с.
119060
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 380с.
119061
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 489с.
119062
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
1. – 1958. – 306с.
119063
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
2. – 1958. – 470с.
119064
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
1. – 1960. – 360с.
119065
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
2. – 1960. – 406с.
119066
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 353с.
119067
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 403с.
119068
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 348с.
119069
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 429с.
119070
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
1. – 1972. – 333с.
119071
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
2. – 1972. – 489с.
119072
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
3. – 1972. – 420с.
119073
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 273с.
119074
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 347с.
119075
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
3. – 1976. – 447с.
119076
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 1. Der junge Schiller 1759-1787 / Schiller. – Lpz.
1. Band. – 1958. – 772с.
119077
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 2. Die Mittlere Epoche. 1787-1798 / Schiller. – Lpz.
2. Band. – 1958. – 808с.
119078
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 3. Letzte Schaffensjahre 1799-1805. Klassisches Theater / Schiller. – Lpz.
3. Band. – 1958. – 864с.
119079
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
1. – 1962. – 616с.
119080
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
2. – 1962. – 580с.
119081
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
3. – 1962. – 680с.
119082
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl.,-Weimar
1. – 1966. – 398с.
119083
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
2. – 1966. – 380с.
119084
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
3. – 1966. – 412с.
119085
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 1. Herr von Hakensterz und eine Tagelohner. - Lauschen un Rimels. - Kein Husing / Reuter Fritz. – Weimar
1. – 1963. – 390с.
119086
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 2. Ut mine Stromtid. - Erster und zweiter Teil / Reuter Fritz. – Weimar
2. – 1963. – 474с.
119087
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 3. Ut mine Stromtid. 3. Teil. De Urgeschicht von Meckelnborg / Reuter Fritz. – Weimar
3. – 1963. – 368с.
119088
  Schiller Werke in 3 Banden. und einem Erganzungsband. ERGANZUNGSBAND! Die Grossesen historischen Schriften Demetrius / Schiller. – Lpz., 1956. – 712с.
119089
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
1. – 1960. – 334с.
119090
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
2. – 1960. – 344с.
119091
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
3. – 1960. – 412с.
119092
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
4. – 1960. – 374с.
119093
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
1. Bd. – 1964. – 28, 514с.
119094
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
2. Bd. – 1964. – 328с.
119095
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
3. Bd. – 1964. – 424с.
119096
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
4. Bd. – 1964. – 379с.
119097
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 331с.
119098
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin, Weimar
Bd. 2, Buch 4-5. – 1972. – 342с.
119099
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 412с.
119100
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
4. – 1972. – 374с.
119101
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
1. – 339с.
119102
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
2. – 407с.
119103
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
3. – 404с.
119104
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
4. – 409с.
119105
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
1. – 1963. – 372с.
119106
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
2. – 1963. – 434с.
119107
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
3. – 1963. – 423с.
119108
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
4. – 1963. – 514с.
119109
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
5. – 1963. – 456с.
119110
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
1 Bd. – 1969. – 371с.
119111
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
2 Bd. – 1969. – 435с.
119112
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
3 Bd. – 1969. – 306с.
119113
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
4 Bd. – 1969. – 309с.
119114
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
5 Bd. – 1969. – 580с.
119115
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
1. – 1959. – 316с.
119116
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
2. – 1959. – 348с.
119117
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
3. – 1959. – 410с.
119118
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
4. – 1959. – 532с.
119119
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
5. – 1959. – 333с.
119120
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
1. – 1961. – 394с.
119121
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1961. – 480с.
119122
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1961. – 358с.
119123
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
2. – 1961. – 410с.
119124
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
3. – 1961. – 432с.
119125
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1961. – 346с.
119126
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1961. – 348с.
119127
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
4. – 1961. – 380с.
119128
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
5. – 1961. – 488с.
119129
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1961. – 480с.
119130
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
2. – 337с.
119131
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
3. – 351с.
119132
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
4. – 351с.
119133
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
5. – 325с.
119134
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
6. – 268с.
119135
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 1. – 1969. – 716 S.
119136
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 2. – 1969. – 787 S.
119137
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 3. – 1969. – 685 S.
119138
  Gunther E. Werke in einem Band / E. Gunther. – Weimar, 1957. – 340с.
119139
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1959. – 384с.
119140
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1962. – 376с.
119141
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Weimar, 1963. – 314с.
119142
  Gryphius Andreas Werke in einem Band / Gryphius Andreas. – Berl. - Weimar, 1969. – 320с.
119143
  Droste-Hulshoff Werke in einem Band / Droste-Hulshoff. – Berl.-Weimar, 1969. – 382с.
119144
  Ebner-Eschenbach Werke in einem Band / Ebner-Eschenbach. – Berlin-Weimar, 1972. – 349с.
119145
  Lichtenberg Georg Christoph Werke in einem Band / Lichtenberg Georg Christoph. – Berlin, Weimar, 1975. – 381с.
119146
  Lenau Nikolaus Werke in einem Band / Lenau Nikolaus. – Berlin-Weimar, 1975. – 391с.
119147
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Berlin, Weimar, 1980. – 327с.
119148
  Novalis Werke in einem Band / Novalis. – Berlin, Weimar, 1983. – 393с.
119149
  Buchner G. Werke in einem Band. / G. Buchner. – Berl., Weimar, 1964. – 226с.
119150
  Braker U. Werke in einem Band. / U. Braker. – Berl.-Weimar, 1966. – 314с.
119151
  Brentano Arnim Werke in einem Band. / Brentano Arnim. – Berlin-Weimar, 1973. – 363с.
119152
  Burger Gottfried August Werke in einem Band. / Burger Gottfried August. – Berlin-Weimar, 1973. – 406с.
119153
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
1. – 1981. – 823с.
119154
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
2. – 1981. – 805с.
119155
  Droste-Hulshoff Annette Werke und briefe / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
2. – 1976. – 1144с.
119156
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Fufbau-Verl.
[Bd.] 1 : Dramen. – 1978. – 618 S.
119157
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 2 : Dramen. – 1978. – 725 S.
119158
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 3 : Erzahlungen. Gedichte. Anekdoten. Schriften. – 1978. – 788 S.
119159
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-verl.
[Bd.] 4 : Briefe. – 1978. – 711с.
119160
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
1. – 1956. – 888с.
119161
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
2. – 1956. – 850с.
119162
  Buchner Georg Werke und Briefe. / Buchner Georg. – Lpz., 1956. – 388с.
119163
  Droste-Hulshoff Annette Werke und Briefe. 1. Lyrik Epische Dichtungen / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
1. – 1976. – 1094с.
119164
  Goethe Werke. -Egmont. / Goethe. – 1. Text. Bearb. – Berl., 1957. – 160с.
119165
  Burger Werke. / Burger. – Weimar, 1956. – 407с.
119166
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumach. – Berl.
1. – 1957. – 380с.
119167
  Goethe Werke. / Goethe. – Epen.1. Text. Bearb. – Berl., 1958. – 318с.
119168
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumbach. – Erganzungsband 3. Urfaust. – Berl., 1958. – 262с.
119169
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
1. – 1970. – 360с.
119170
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
2. – 1970. – 464с.
119171
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 542с.
119172
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 698с.
119173
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 604с.
119174
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 667с.
119175
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
5. – 1977. – 755с.
119176
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
6. – 1977. – 573с.
119177
  Lenin W.I. Werke. Band 1. Zu W.I. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
1. – 1975. – 696с.
119178
  Lenin W.I. Werke. Band 10. November 1905 - Juni 1906. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
10. – 1958. – 568с.
119179
  Lenin W.I. Werke. Band 11. Juni 1906 - Januar 1907. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
11. – 1958. – 520с.
119180
  Lenin W.I. Werke. Band 13. Juni 1907 - April 1908. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
13. – 1963. – 540с.
119181
  Lenin W.I. Werke. Band 14. Materialismus und Empiriokritizismus. / W.I. Lenin. – Berlin
14. – 1975. – 537с.
119182
  Lenin W.I. Werke. Band 18. April 1912 - Marz 1913. / W.I. Lenin. – Ins Deutsch ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
18. – 1962. – 648с.
119183
  Lenin W.I. Werke. Band 19. Marz - Dezember 1913. / W.I. Lenin. – Berlin
19. – 1973. – 608с.
119184
  Lenin W.I. Werke. Band 2. 1895-1897 / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
2. – 1963. – 580с.
119185
  Lenin W.I. Werke. Band 2. Zu W.1. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertragen nach der 4. Russ. Ausgabe. - Register. – Berlin
2. – 1974. – 528с.
119186
  Lenin W.I. Werke. Band 21. August 1914 - Dezember 1915. / W.I. Lenin. – Berlin
21. – 1972. – 504с.
119187
  Lenin W.I. Werke. Band 22. Dezember 1915 - Juli 1916. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertrag. nach der 4 rus. Ausgabe. – Berlin
22. – 1974. – 400с.
119188
  Lenin W.I. Werke. Band 23. August 1916 - Marz 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
23. – 1957. – 430с.
119189
  Lenin W.I. Werke. Band 24. April - Juni 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
24. – 1959. – 628с.
119190
  Lenin W.I. Werke. Band 25. Juni - September 1917. / W.I. Lenin. – Berlin
25. – 1972. – 555с.
119191
  Lenin W.I. Werke. Band 26. September 1917 - Februar 1918. / W.I. Lenin. – Berlin
26. – 1972. – 586с.
119192
  Lenin W.I. Werke. Band 27. Februar - Juli 1918 / W.I. Lenin. – Berlin
Band 27 : Februar - Juli 1918. – 1960. – 634с.
119193
  Lenin W.I. Werke. Band 28. Juli 1918 - Marz 1919. / W.I. Lenin. – Ins deutschen ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
28. – 1959. – 552с.
119194
  Lenin W.I. Werke. Band 29. Marz - August 1919. / W.I. Lenin. – Berlin
29. – 1973. – 600с.
119195
  Lenin W.I. Werke. Band 30. September 1919 - April 1920. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
30. – 1961. – 574с.
119196
  Lenin W.I. Werke. Band 31. April - Dezember 1920. / W.I. Lenin. – Berlin
31. – 1972. – 580с.
119197
  Lenin W.I. Werke. Band 32. Dezember 1920 - August 1921. / W.I. Lenin. – Berlin
32. – 1972. – 589с.
119198
  Lenin W.I. Werke. Band 33. August 1921 - Marz 1923. / W.I. Lenin. – Berlin
33. – 1977. – 542с.
119199
  Lenin W.I. Werke. Band 37. Briefe an die Angehorigen 1893-1922. / W.I. Lenin. – In deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
37. – 1962. – 648с.
119200
  Lenin W.I. Werke. Band 39. Hefte zum Imperialismus. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
39. – 1965. – 906с.
119201
  Lenin W.I. Werke. Band 5. Mai 1901 - Februar 1902. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
5. – 1958. – 590с.
119202
  Lenin W.I. Werke. Band 7. September 1903 - Dezember 1904. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
7. – 1973. – 584с.
119203
  Lenin W.I. Werke. Band 8. Januar - Juli 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
8. – 1958. – 618с.
119204
  Lenin W.I. Werke. Band 9. Juni - November 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
9. – 1957. – 502с.
119205
  Lenin W.I. Werke. Band. 4. 1898 - April 1901. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
4. – 1958. – 468с.
119206
  Lenin W.I. Werke. Bd. 3. Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. / W.I. Lenin. – Berlin
3. – 1972. – 692с.
119207
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / ubersetzt von Hermann Bender // Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles. – Stuttgart : Krais & Hoffmann, 1862. – 1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 200 S. – (Classiker-Bibliothek)
119208
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles; ubersetzt von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 1862. – 315,200 S. – В кн. також: Aristoteles Poetik/ Aristoteles
119209
  Marx Karl Werke. Erganzungsband. Schriften. Manuskripte. Briefe bis 1844 / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
2. – 1973. – 593с.
119210
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1956. – 506с.
119211
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1956. – 310с.
119212
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1956. – 354с.
119213
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1956. – 356с.
119214
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1956. – 496с.
119215
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
1. – 1968. – 481с.
119216
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
2. – 1968. – 357с.
119217
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
3. – 1968. – 345с.
119218
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
4. – 1968. – 347с.
119219
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
5. – 1968. – 477с.
119220
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 333с.
119221
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
2. – 1972. – 489с.
119222
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 420с.
119223
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe / Schiller Friedrich. – Weimar
6 Bd. – 1973. – 547с.
119224
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe. 36 Band. Teil 2. Briefwechsel. Briefe an Schiller I.II.1795-31.3.1797 (Anmerkungen) / Schiller Friedrich. – Weimar
Teil 2. – 1976. – 556с.
119225
  Aristoteles Werke. Nikomschieche Ethik / Aristoteles; ubersetzt erlautert von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1 und 10, Kap. 1 und 2. – 1863. – 396,108,136 S. – В кн. також: Die Grobe Ethik/ Aristoteles
119226
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Werke. Vollstandige Ausgabe durch einem Verein von Freunden des Verewigten. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich. – Berlin
6. – 1843. – 416с.
119227
  Schiller F. Werke: Nationalausgabe / F. Schiller. – Weimar
Band 12. – 1982. – 636с.
119228
  Elfriede Sass Werken mit Blumen in flachen Gefassen / Elfriede Sass. – Berlin-Hamburg, 1968. – 86с.
119229
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – Lpz.
3. – 1958. – 866с.
119230
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – 2. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1959. – 792с.
119231
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Theorie und Praxis. / Krist Thomas. – 5 Aufl. – Lpz.
1. – 1961. – 747с.
119232
  Rower Willi Werkstoffe der Fernmeldetechnik / Rower Willi. – Lpz., 1956. – 378с.
119233
  Tiedemann Werner Werkstoffe fur die Elektrotechnik / Tiedemann Werner. – Lpz.
Band 2. – 1957. – 256с.
119234
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
1. – 1959. – 916с.
119235
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
2. – 1960. – 730с.
119236
  Espe Werner Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. / Espe Werner. – Berl.
3. – 1961. – 542с.
119237
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Stahlgruppen, Stahlverarbeitung und Fehler im Stahl / Benser Erich. – 4. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1958. – 94с.
119238
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Werkstoffaufbau und Warmebehandlung / Benser Erich. – 6. verb. Aufl. – Lpz.
1. – 1958. – 86с.
119239
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Tropfen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1959. – 322с.
119240
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Troppen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1965. – 322с.
119241
  Farova Anna Werner Bischof. 1916-1954. / Farova Anna. – Praha, 1960. – 18с.
119242
  Kunze H. Werner Klemkes gesammelte Werke. / H. Kunze. – Dresden, 1972. – 319с.
119243
  Mrozowicki M. Wersje, inwersje, kontrowersje : Szkic o prozie Michela Tourniera / M. Mrozowicki. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2000. – 385s. – ISBN 83-7017-878-2
119244
  Gomez Peter Wertmanagement. / Gomez Peter. – Dusseldorf, 1993. – 303с.
119245
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1956. – 240 s.
119246
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1967. – 386 s.
119247
  Sychta Bernard Wesele Kosiewskie / Sychta Bernard. – Gdynia, 1959. – 164с.
119248
  Rehfisch H.J. Wesele Lizystraty / Hans J. Rehfisch; Przel. G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 370s.
119249
  Olczak Janusz Wesele Marandy / Olczak Janusz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1983. – 230s. – ISBN 83-222-0159-1
119250
  Heyse Paul Wesele na Capri : Nowele wloskie / Heyse Paul; Przelozyl F.Mirandola, B.Merwin. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 370s.
119251
  Olbrycht Jerzy Wesele na pogranicznej / Olbrycht Jerzy. – Warszawa, 1961. – 184с.
119252
  Morgner I. Wesele w Konstantynopolu / Irmtraud Morgner; Przel.M.Klos-Gwizdalska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 205 s. – (Proza wspolczesna)
119253
  Pfanne Heinrich Wesen und Wert der Graphologie / Pfanne Heinrich. – Rudolstadt, 1956. – 90с.
119254
  Kotarbinski Tadeusz Wesole smutki / Kotarbinski Tadeusz. – Wyd. 2. rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 98с.
119255
  Bienkowska Danuta Wesprzyj sie na mnie / Bienkowska Danuta. – Katowice, 1980. – 178с.
119256
  Trocsanyi Zsolt Wesselenyi Miklos / Trocsanyi Zsolt. – Budapest, 1965. – 560с.
119257
  Trupin James West Africa: a Beckground Book from ancient kingdoms to modern times / Trupin James. – New York. – 246с.
119258
   West and non-West: new perspectives : An anthology. – New York a.o. : Holt ; Rinehart and Winston, 1963. – VII, 536 p.
119259
   West bank and Gaza : Economic performance, prospects, and policies: achieving prosperity and confronting demographic challenges / Valdivieso Rosa, Allmen Ulric Erickson von, Bannister Geoffrey, Davoodi Hamid, Fischer Felix, Jenkner Eva, Said Mona. – Washington : International monetary fund, 2001. – X,134p. – ISBN 1-58906-035-0
119260
  Moroz Y. West European Union: the search for the place in the new architechture of European security // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 156-159
119261
  Harrison Harry West of Eden. / Harrison Harry. – London, 1985. – 578с.
119262
  Rose Frank West of Eden: the end of innocence at Apple Computer / Rose Frank. – Harmondsworth, 1990. – 356с.
119263
  Arzinger Rudolf Westberlin-selbstandige politische Einheit. / Arzinger Rudolf. – Berl., 1965. – 124с.
119264
  Steiniger P.A. Westberlin. Ein Handbuch zur Westberlin-Frage / P.A. Steiniger. – Berl., 1959. – 310с.
119265
  Kirsch Botho Westdrall - Ostdrift : Wie selbstandig darf deutsche Politik sein? / Kirsch Botho. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1985. – 108,[5] S. – (Texte+Thesen ; 184). – ISBN 3-7201-5184-0
119266
  Mojsoska-Blazevski Western Balkans trade with the EU and CEFTA-2006: evidence from Macedonia / Mojsoska-Blazevski, M. Petreski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 339-350 : tabl., fig. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
119267
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97200-3
Vol. 1. – 1998. – 15,634,34 p. : ill.
119268
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97220-8
Vol. 2. – 1998. – 17,1123,37p. : ill.
119269
   Western civilizations : their history & their culture / Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner, Standish Meacham ; based on the original Western civilization by Edward McNall Burns. – 14th ed. – New York ; London : Norton, 2002. – XXIX, 1105, A45 p. : ill., phot. – ISBN 0-393-97686-6
119270
  Burns E.M. Western civilizations. / E.M. Burns. – 5th ed. – New York, 1968. – 1022с.
119271
  Warmenhoven Henry Western Europe / Warmenhoven Henry. – 4th ed. – Guslford : Dushkin publishing group, 1995. – XII,276p. : il. – (Global Studies). – ISBN 1-56134-381-1
119272
  Curtis Michael Western european integration / Curtis Michael. – New York, 1965. – 262с.
119273
  Sedova T. Western european painting / T. Sedova. – Leningrad, 1974. – 154с.
119274
   Western European painting in the Hermitage : intr. by Acadedemician B. Piotrovsky. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1978. – 303 p.
119275
  Sedova T. Western european painting in the hermitage museum = [Западноевропейская живопись в Ермитаже] : 120 color plates / T. Sedova; Ю.И. Кузнецов. – Leningrad : Aurora. – 122 с. : ил.
119276
  Michalski C. Western i jego bohaterowie / C. Michalski. – Warszawa, 1972. – 278с.
119277
  Marvin F.S. Western races and the world: essays arranged and edited / F.S. Marvin. – London a.o., 1922. – 264с.
119278
  Kopalinski Wladyslaw Western w autobusie / Kopalinski Wladyslaw. – Warszawa, 1974. – 415с.
119279
  Roszko Janusz Westerplatte broni sie jeszcze / Roszko Janusz. – Krakow, 1989. – 162с.
119280
  Zweig A. Westlandsaga / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1960. – 136 S.
119281
   Westliche Spezialisten in Sudostasien, 1850-1950 // Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1999. – Jg.9, N 1. – 147 S. – ISSN 0940-3566
119282
  King D.C. Westward expansion / David C. King. – Hoboken : Wiley, 2003. – 12, 132 p. : ill. – (American heritage ; American voices). – ISBN 0-471-44394-8
119283
  Palmer Norman Westward watch: The United States and the changing Western Pacific / Palmer Norman. – Washington a.o., 1987. – 175с.
119284
  Mobius F. Westwerk Studien / F. Mobius. – Jena, 1968. – 186 S.
119285
  Ivasiuc Alexandru Westybul / Ivasiuc Alexandru; Przelozyla D.Bienkowska. – Warszawa : PIW, 1970. – 272s. – (Proza wspolczesna)
119286
   Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek : De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1987. – 117 blz. – ISBN 90 368 0059 5
119287
   Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe = Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – 74 p., [4] p. map : ill., maps. – Парал. тит. арк. англ.
119288
  Berth W. Wetter kunde : Allgemeine Meteorologie Praktischer Wetterdienst Meteorologische Navigation / W. Berth, W. Keller, U. Scharnow. – Berlin : Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 392S. : Mit 219 Abbildungen, Dritte uberarbeitete Auflage
119289
  Rohnisch Helmut Wetterbeobachrungs-Tagebuch / Rohnisch Helmut. – Berl., 1957. – 128с.
119290
  Mucke Dieter Wetterhahn und Nachtigall. / Mucke Dieter. – Berlin-Weimar, 1976. – 132с.
119291
  Norska I. Wewnatrzmaciczna dystrofia plodu / I. Norska. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1978. – 132s.
119292
  Szypowska Irena Weyssenhoff / Szypowska Irena. – Warszawa, 1976. – 351s.
119293
   Wezbrany nurt : Opowiadania. 1964-1965. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 366s.
119294
  Wawrzak Jerzy Weze groty / Wawrzak Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 128 s. – ISBN 83-03-01007-7
119295
  Nalkowska Zofia Weze i roze. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 243с.
119296
  White Patrick Wezel / White Patrick. – Warszawa : Panstwowy In-t wyd-czy, 1968. – 369 s.
119297
  Szaruga Leszek Wezel kresowy / Szaruga Leszek; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 184s. – ISBN 83-7098-130-5
119298
  Szaruga Leszek Wezly polsko-niemieckie / Szaruga Leszek; Nota edytorska opatrzyl S.Podobincki. – Czestochowa : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 187s. – ISBN 837098-695-1
119299
  Gizycki Kamil Wezowa Gora. / Gizycki Kamil. – Wroclaw, 1958. – 276с.
119300
  Przymanowski Janusz Wezwany / Przymanowski Janusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1968. – 171s.
119301
  Stall S. What a young man ought to know / Sylvanus Stall. – London ; Toronto : The VIR Publishing Company. – [24], 269, [8] p.
119302
  Chatwin Bruce What am I doing here / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1990. – 367с.
119303
  Siskin Bernard a.o. What are the chances?: risks, odds and likelihood in everyday life / Bernard a.o. Siskin. – New York, 1990. – 177с.
119304
  Utkin E. What are trade unions / E. Utkin. – M, 1988. – 156 p.
119305
  Bonnell John Sutherland What are you living for? / Bonnell John Sutherland. – New York ; Nashville : Abingdon-cokesbury, 1911. – 198 p.
119306
  Dreyfus Hubert What computers still can`t do : A critique of artificial reason / Dreyfus Hubert. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 353p. – ISBN 0-262-04134-0
119307
  Gherghina S. What Differs in Transition? - Triadic Political Relationships in Post-Communist Countries // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 35-60. – ISSN 1586-4197
119308
  Oliver Lukason What distinguishes survivors from failures among defaulted firms? // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 333-340 : table. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
119309
  Mahmood M.T. What do host countries gain from foreign direct investment inflow? ( a review of empirical evidence) / M.T. Mahmood, K. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 329-338. – Bibliogr.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
119310
   What do you know about Ukraine?. – Kiev, 1968. – 68p.
119311
   What does Grace satellite mission tell us about seismic cycle? / M. Diament, V. Mikhailov, I. Panet, F. Pollitz // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
119312
  Nanuashvili J.V. What everyone in the free world should know about Russia / Jan V. Nanuashvili. – [S.l. : s.n.], 1973. – 386 p. : ill. – Bibliogr.: p. 385-386
119313
  Bensley B.M. What forests give / B.M. Bensley. – Washington : Government, 1938. – V, 79 p.
119314
   What have we learned? Macroeconomic policy after the crisis / ed. by George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, and Joseph Stiglitz. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 359 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02734-2
119315
  Stevenson Adlai What I think / Stevenson Adlai. – New York, 1956. – 240с.
119316
  Harris A. What is a "Typical"Mantle Plume? / A. Harris, Ch. Kincaid // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 214. – ISSN 0203-3100
119317
  Morris Ian What is Ancient History? / Morris Ian, Scheidel Walter // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 2. – P. 113-121. – ISSN 0011-5266
119318
  Chornovil V. What is Bohdan Stenchuk defending and how? // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 3. – Р. 70-82
119319
  Sawyer W.W. What is Calculus about? / W.W. Sawyer. – New York, 1961. – 118с.
119320
  Rodionov Pyotr What is democratic centralism? / Rodionov Pyotr. – Moscow, 1988. – 109с.
119321
  Krapivin Vassily What is dialectical materialism? / Krapivin Vassily. – M., 1985. – 326с.
119322
  Garcia-Escribano What Is Driving Financial Dedollarization in Latin America? / Garcia-Escribano, S. Sosa // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 149-169. – ISBN 978-1-48436-498-7
119323
  Savchenko P. What is labour? = Что такое труд? / P. Savchenko. – Moscou : Прогресс, 1987. – 264с. – (ABC of Social and Political Knowledge ; 11)
119324
  Buzuev Vladimir What is Marxism-Leninism? / Buzuev Vladimir, Gorodnov Vladimir. – Moscow, 1987. – 310с.
119325
  Kirilenko G. What is Personality? / G. Kirilenko, L. Korshunova. – Moscow, 1989. – 285с.
119326
  Kirilenko G. What is philosophy? / G. Kirilenko, L. Korshunova. – M., 1985. – 239с.
119327
  Lander G.P. What is Sarbanes - Oxley? / Guy P. Lander. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 14,114p. – ISBN 0-07-297988-7
119328
  Seleznev Leionid What is scientific communism? / Seleznev Leionid, Fetisov Vladimir. – M., 1985. – 175с.
119329
  Raymond Allen What is technocracy? / Raymond Allen. – New York; London, 1933. – 184с.
119330
  Akhmanova O. What is the English we use? / O. Akhmanova. – M., 1973. – 153с.
119331
  Akhmanova O. What is the English we use? A course in ptactical stylistics. / O. Akhmanova. – M., 1978. – 157с.
119332
   What is the International Monetary Fund? : [A guide to the IMF]. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – 4,52p. : ill. – ISBN 1-55775-920-0
119333
   What is the International Monetary Fund? : [A guide to the IMF]. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 4,52p. : ill. – ISBN 1-55775-920-0
119334
  Marinko G. What is the scientific and technological revolution? / G. Marinko. – Moscow, 1989. – 318с.
119335
  Landau L. What is the theory of relativity / L. Landau, Y. Rumer. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1961. – 64 с.
119336
  Landau L. What is the theory of relativity / L. Landau, Y. Rumer. – Moscow : Peace Publishers, 1965. – 66 p.
119337
  Landau L. What is the theory of relativity : tr. from Rus. / L. Landau, Yu. Rumer. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – 61 с.
119338
  Kashin V. What is the transition period? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscow, 1987. – 173с.
119339
  Pirogov G. What is the World Socialist System? / G. Pirogov. – Moscow, 1987. – 159с.
119340
  Chernyshevsky N.G. What is to be done? / N.G. Chernyshevsky. – New York, 1961. – 359с.
119341
  Chernyshevsky Nikolai What is to be done? / Chernyshevsky Nikolai. – M., 1983. – 485с.
119342
  Tsoukalis L. What kind of Europe? / Loukas Tsoukalis. – [updated and expanded ed.]. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2005. – XII, 248 p. : ill. – Select bibliogr.: p. 229-238. – ISBN 0-19-927948-9
119343
  Андрухович Ю. What Language Are You From: Український письменник поміж спокусами тимчасовости // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 25-28
119344
  Hsiao W.C. What macroeconomists should know about health care policy / William C. Hsiao, Peter S. Heller. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 108 p. – ISBN 978-1-58906-618-2
119345
  James Henry What Maisie knew / James Henry. – Harmondsworth, 1978. – 248с.
119346
  Wolff Janet What makes women buy / Wolff Janet. – New York; Toronto; London : McGraw-Hill book, 1958. – 294p. – На обкл. авт.: Janet Wolff. – (McGraw-Hill paperbacks ; 71536)
119347
  Bugaev Kyrill What the surface tension of quark gluon bags can tell us about the history of the Universe? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 8-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто новий феноменологічний механізм кольорового конфайнменту. Завдяки цьому знайдено зв"язок між поверхневим натягом кварк-глюонних мішків і натягом струни, що з"єднує кварк-антикваркову пару. Це дозволяє показати, що за високих температур ...
119348
  Cornell Svante What the Trump Administration Might Mean for Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2017. – Spring 2017. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
119349
  Imperato Pascal James What to do about the flu / Imperato Pascal James. – New York : Thomas Congdon Books, 1976. – 124с.
119350
  Doman Glenn What To Do About Your Brain-Injured Child, Or Your Brain-damaged, Mentally Retarded,Mentally Deficient, Cerebral-palsied, Emotionally Disturbed, Spastic, Flaccid,Rigid, Epileptic,Autistic, Athetoid, Hyperactive Child / Doman Glenn. – New York : Doubleday&C., 1974. – 291с.
119351
  Chartham Robert What turns women on / Chartham Robert. – New York, 1974. – 207с.
119352
  Menon R. What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis : Menon R., Frogner B. / R. Menon, B. Frogner // Основні причини високого рівня смертності в Україні / Р. Менон, Б. Фрогнер. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – P. 1-56. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
119353
  Dimnet Ernest What we live by: ars artium regimen animarum. / Dimnet Ernest. – Toronto, 1932. – 309с.
119354
  Overstreet Harry What we must know about communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1958. – 348с.
119355
  Overstreet Harry What we must know about communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1965. – 310с.
119356
  Overstreet Harry What we must know about Communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1958. – 348с.
119357
  Overstreet Harry What we must know about communist / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1960. – 310с.
119358
  Spodaryk K. What went wrong with rebuilding the "failed state"? The achievements, failures and perspectives of peacemaking, peacekeeping and peacebuilding in Somalia // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 8-11
119359
  De Angelis What women want men to know / Barbara De Angelis ; [transl. Hadi Ebrahimi ; ed. Muhammad Thryrchy]. – [Tehran : The new generation sighted, 2010. – [868] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-964-5885-89-0
119360
  MacInnis Lyman What you should know about your personal finances / MacInnis Lyman. – Toronto a.o. : Financial times of Canada, 1977. – 8,136p. – На обкл.: A "Financial times" guidebook
119361
  MacInnis Lyman What you should know about your personal finances / MacInnis Lyman, , Ross Touche. – Toronto, 1979. – 136с.
119362
  Hurst R. What"s all this about genetics? : An explanation of inheritance in plants and animals (including man himself) for the ordinary reader / R. Hurst. – London : Thrift Books, 1951. – 124p.
119363
  Frontero Vincent What"s Free and Cheap in New York / Frontero Vincent. – Harmondsworth, 1991. – 231с.
119364
  Gritsenko E. What"s in a (sur) name?: Women, marriage, identity and power across cultures / E. Gritsenko, D. Boxer // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 69-78. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
119365
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today : teacher"s book / Joanne Collie & Alex Martin. – 5th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 96 p. : tab. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58661-0
119366
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today / J. Collie, A. Martin. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 1 CD. – ISBN 978-0-521-58642-7
119367
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today : [student"s book] / Joanne Colline & Alex Martin. – 8th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – 96 p. : ill. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58662-7
119368
   What"s new since 50 years? Focus on zooarchaelogical studies in the Final Gravettian of Abril Pataud (France) / L. Crepin, L. Chiotti, Henry-Gambier, R. Nespoulet // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 43. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
119369
  Massey Vincent What"s past is prologue / Massey Vincent. – Toronto, 1963. – 540с.
119370
  Kisor Henry What"s that pig outdoors? : a memoir of deafness / Henry Kisor ; forew. by Walker Percy. – New York : Hill a. Wang, 1991. – XVI, 270 p. – ISBN 0-8090-9689-7
119371
  Hill Andrew What"s wrong with Parliament? / Hill Andrew, Whichelow Anthony. – Harmondsworth, 1984. – 102с.
119372
  Hailey Arthur Wheels. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 368с.
119373
  Guillain Robert When China wakes / Guillain Robert. – New York : Walker, 1966. – 268p.
119374
  Goodpaster Andrew When diplomacy is not enough. Managing multinational military interventions; July 1996 / Goodpaster Andrew; Carnegie corporation of New York; Carnegie commission on preventing deadly conflict. – Washington, 1996. – VIII,45p. – (A report to the Carnegie commission on preventing deadly conflict)
119375
  Hayslip Le Ly When heaven and earth changed places: A Wietnamese woman`s journey from war peace. / Hayslip Le Ly, Wurts Jay. – New York, 1990. – 368с.
119376
  Otto H.T. When heaven broke the seals and opened the scrolls / Helen Tzima Otto. – Rock Hill : Verenikia, 1998. – 20,467 p. – ISBN 0-9639553-7-3
119377
  Smith Manuel When I say no, I feel guilty: how to cope-using the skills of systematic assertive therapy / Smith Manuel. – New York, 1975. – 324с.
119378
  Brunet-Thorton When knowledge management collides with national culture: east-european knowledge management experience (or lack thereof) / Brunet-Thorton, V. Bures // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 224-234 : tabl. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
119379
  Johnson T.P. When nature runs wild : A creative understanding book / T.P. Johnson. – Mankato : Creative, 1968. – 120 p.
119380
  Kinnell Galway When one has lived a long time alone. / Kinnell Galway. – New York, 1990. – 70с.
119381
  Roth Philip When she was good / Roth Philip. – N.Y., 1967. – 306с.
119382
  Snyder Timothy When Stalin was Hitler"s Ally // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Травень (№ 5). – P. 10-12


  As Russia revives the tradition of wars of aggressions on european territory, V. Putin has chosen to reabilitate the Molotov-Ribbentrop pact as good foreign policy.
119383
  Moore W.H. When the iron is hot / W.H. Moore. – Pickering : Guild, 1943. – VIII, 112 p.
119384
   Whence come we? : freemasonry in Ontario 1764-1980. – Hamilton : Masonic Holdings, 1980. – XV, 280 p.
119385
  Kuropas M. Where Are America"s Ukrainians? // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 25 жовтня (число 41). – P. 6
119386
  Thursz Daniel Where are they now? A study of the of the impact of relocation on former residents of Southwest Washington, who were served in an HWC demonstration project / Thursz Daniel, 1966. – 148с.
119387
  Welles S. Where are we heading? / S. Welles. – New York, London : Harper, 1946. – [18], 397 p.
119388
  Laski Harold Where do we go from here? / Laski Harold. – New York, 1940. – 192с.
119389
   Where do we go from here?. – Garden City; New York : Doubleday, 1971. – 8,[3],437p.
119390
  Morris George Where human rights are real / Morris George. – M., 1980. – 177с.
119391
  Kivnick Helen Where is the way: song and struggle in South Africa. / Kivnick Helen. – Harmondsworth, 1990. – 378с.
119392
  Cornelisen Ann Where it all began. Italy, 1954. / Cornelisen Ann. – Harmondsworth, 1991. – 281с.
119393
  Ignatov V. Where it"s coldest / V. Ignatov. – M., 1965. – 138с.
119394
  Alice Ne Puga Somerville Where Oceans Come From // Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene, 2017. – Vol. 69, Nr 1. – P.25-31. – ISSN 0010-4124
119395
  Koplow Lesley Where rag dolls hide their faces / Koplow Lesley. – New York, 1991. – 136с.
119396
  M"Bow Amadow-Mahtar Where the future begins / M"Bow Amadow-Mahtar. – Paris, 1982. – 118с.
119397
  Martin Sandra Where were you?: memorable events of the twentieth century / Martin Sandra, Hall Roger. – Toronto a.o., 1981. – 236с.
119398
  Kostenko G. Which word to use? / G. Kostenko, R.P. Pavlovitch. – Moscow, 1968. – 164с.
119399
  Buchwald Art While Reagan slept. / Buchwald Art. – New York, 1983. – 334с.
119400
  Stowe Leland While time remains / Stowe Leland. – New York, 1946. – 379с.
119401
  Francis Dick Whip hand / Francis Dick. – Geneva, 1982. – 253с.
119402
  Clavell J. Whirlwind / James Clavell. – London : Hodder and Stoughton, Coronet books, 1991. – 1343p. – (A magnificant Asian epic). – ISBN 0-340-40684-4
119403
   Whitaker"s almanack 1996 : [the world in a volume]. – 128th ed. – London : J. Whitaker & Sons, 1995. – 1280 p., [6] l. phot. : il., tabl. – ISBN 0-85021-254-5
119404
   White book on national security of the Republic of Poland / The National security bureau ; [chairman: Stanislaw Koziej]. – Warsaw : Nat. security bureau, 2013. – 262, [1] p. + 1 бр. (32 с.: іл.). – ISBN 978-83-60846-20-9
119405
  Sutherland E.H. White collar crime / E.H. Sutherland; Foreword by D. R. Cressey. – New York a. o. : Holt ; Rinehart ; Winston, 1961. – XVI, 272 p. – ISBN 0-03-010645-1
119406
  Mills Wright C. White collar: the American middle classes / Wright C. Mills. – London a.o., 1973. – 378с.
119407
  London J. White fang : Повесть / J. London. – Київ : Знання, 2003. – 263с. – (Библиотечка для изучающих английский язык.- 2003. - № 1-2)). – ISBN 966-620-201-8
119408
  London Jack White Fang. Біле Ікло за Дж. Лондоном. Для 7-9 класів середн. школи / London Jack. – Вид. 2-е. – К., 1957. – 56с.
119409
  Kissinger H. White House years / H. Kissinger. – Amsterdam : Little, Brown, 1979. – XXIV, 1521 p. : ill.
119410
  Vallieres Pierre White niggers of America / Vallieres Pierre; translated by J.Pinkham. – Toronto, Montreal : McClelland and Stewart Lim., 1971. – 278 p. – ISBN 0-7710-8670-9
119411
  Dostoyevsky Fyodor White nights / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow. – 296 p.
119412
  Pella Judith White nights, red morning / Pella Judith. – Minneapolis : Bethany house publishers, 1996. – 412p. – (The russians ; 6). – ISBN 1-55661-360-1
119413
  Delillo Don White noise. / Delillo Don. – Harmondsworth, 1986. – 326с.
119414
  Choue Young Seek White paper on world peace : Chouean irenology / Young Seek Choue ; comp. by The Institute of International Peace Studies. – Seoul : Kyung Hee University Press, 1991. – X, 495 p. – На обкл.: In commemoration of the tenth anniversary of the international day of peace
119415
   White river, Missouri and Arkansas : Letter from the secretary of war. – Washington : Government, 1933. – VII, 462 p.
119416
  Gann Lewis White settlers in tropical Afica. / Gann Lewis, Duignan Peter. – Harmondsworth, 1962. – 190с.
119417
  Paley Vivian Gussin White teacher / Paley Vivian Gussin. – Cambridge; London : Harvard univ. press, 1997. – 142p. – ISBN 0-674-95185-9
119418
  Hodes M. White women, black men : Illicit sex in the nineteenth-century South / Martha Hodes. – New Haven, London : Yale university рress, 1997. – 12,338p. – ISBN 0-300-06970-7
119419
  Hennessy Peter Whitehall / Hennessy Peter. – London : Fontana, 1990. – 20,857p. : 12 l. fot. – ISBN 0-00-686-180-6
119420
  Bolshakov V. Whither and with whom? / V. Bolshakov. – M., 1975. – 326с.
119421
   Whither mankind : a panorama of modern civilization. – New York ; London ; Toronto : Longman ; Green and CO, 1937. – VII, 408 p.
119422
   Who answers to women? : gender & accountability / United Nations development fund for women. – New York : UNIFEM, 2008. – 152 p. : іл. – progress of the world"s women 2008/2009. – ISBN 1-932827-70-6
119423
  Zuber R. Who are you Monsieur Gurdjieff? / Rene Zuber ; transl. by J. Koralek, forew. by P.L. Travers. – London : ARKANA, 1980. – VIII, [2], 82 p.
119424
  Lichtenstein Nelson Who built America? : Working people and nation"s economy, politics, culture, and society / Lichtenstein Nelson, Strasser Susan, Rosenzweig Roy; Execut.ed.S.Brier; American social history project, The City university of New York. – New York : Worth. – ISBN 1-57259-303-2
Vol. 2 : Since 1877. – 2000. – 23,[1],786p.,[50с.розд.паг.]. – Based on the original edition authored by J.Freeman, N.Lichtenstein, S.Brier a.o.
119425
  Zorivchak R. Who could have been more devoted... to mark the eightieth anniversary of vera rich"s birth (london, apr. 24, 1936 - london, dec. 20, 2009) // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – P. 134-144. – ISSN 2078-340X


  До 80-річчя від дня народження британської перекладачки Віри Річ.
119426
   WHO guidelines for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 and adenocarcinoma in situ: cryotherapy, large loop excision of the transformation zone, and cold knife conization // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – P. 63-87. – ISSN 2413-550Х


  "...Рекомендації ВООЗ щодо лікування інтраепітеліальної неоплазії шийки матки 2-3-го ступеня та неінвазивної аденокарциноми: кріотерапія, висічення великої петлі в зоні трансформації та конізація кріоножем".
119427
  Jatsyshyn M. Who has the power to solve a breach of commercial contract - European Union, Ukraine or Russia? / M. Jatsyshyn, V. Raffier // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – P. 155-160. – ISSN 2409-4544
119428
  Branden Nathaniel Who is Ayn Rand? / Branden Nathaniel. – New York, 1968. – 191с.
119429
  Касьянов М. Who is Mr. PUTIN-III? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 лютого (№ 36)
119430
  Herzen Alexander Who is to blame? / Herzen Alexander. – M., 1978. – 275с.
119431
  Kraft James Who is Witter Bynner? : A biography / Kraft James. – Albuquerque : Univ. of New Mexico press, 1995. – 125p. – ISBN 0-8263-1626-3
119432
  Сыч В. Who is Янукович? / В. Сыч, А. Пасховер // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 36 (375). – С. 16-19


  Виктор Янукович объяснил, как он восстановит вертикаль власти
119433
  Foot P. Who killed Hanratty? / P. Foot. – London : Penguin books, 1988. – 443 p.
119434
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
1. – 1991. – 245с.
119435
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
2. – 1991. – 202с.
119436
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
3. – 1991. – 202с.
119437
  Domhoff Who rules America? / Domhoff, William. – Englewood Cliffs, 1967. – 184с.
119438
  Domhoff G.W. Who rules America? : power, politics, and social change / G. William Domhoff. – 5th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2006. – XVIII, 265 p. – ISBN 0-07-287625-5
119439
  Green Mark a.o. Who runs Congress? / Mark a.o. Green. – Toronto; New York a.o., 1972. – 307с.
119440
  Мірошниченко Л.Я. Who Will be the Last... to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 184-194. – ISBN 978-966-11-0683-2
119441
  Heller Peter Who will pay? : Coping with aging societies, climate change, and other long-term fiscal challenges / Heller Peter; Foreword by J. D. Sachs. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – XIV,315p. – ISBN 1-58906-223-X
119442
   Who""s who in America : with world notables. A biographical dictionary of notable living men and women. A component volume of Who""s who in American history. – 35th ed. ; revised and reissued biennially. – Chicago : Marquis Who"s Who
V. 35 : 1968 -1969. – 1968. – 2563 p. – The standard controlling listing in Who""s who in America
119443
   Who""s who in American art 1999 - 2000. – 23rd ed. – New Providence : Marquis Who"s Who, 1999. – IX,1536p. – (Millennium edition (since 1899)). – ISBN 0-8379-6303-6
119444
  Albee Edward Who"s afraid of Virginia Woolf? / Albee Edward, 1967. – 140с.
119445
   Who"s driving whom? : analyzing external and intra-regional linkages in the Americas / ed. Martin Muhleisen, Shaun K.Roache, Jeromin Zettelmeyer. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 5, 171 p. : ill. – На обкл.: Western hemisphere department. – ISBN 978-1-58906-788-2
119446
  Suslov Valery Who"s the strongest? / Suslov Valery. – M., 1979. – 16с.
119447
   Who"s who : Hochschullehrer an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1998. – 374 S. – На обкл.: Who"s who an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – ISBN 3-9806431-0-7
119448
   Who"s who in American : 1982-1983. – 42th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated. – ISBN 0-83790142-1
V. 1. – 1982. – XV, 1898 p.
119449
   Who"s who in American : 1982-1983. – 42th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated. – ISBN 0-83790142-1
V. 2. – 1982. – XXIX, 3810 p.
119450
   Who"s who in Finance and Industry : 1992-1993. – 27th ed. – Wilmette : Marquis Who"sWho, Macmillan Directory Division, 1991. – XVII, 942 p. – (A Marquis Who"s in America Publication). – ISBN 0-8379-0327-0
119451
   Who"s who in Science and Engineering : 1992-1993. – 1er ed. – Wilmette : Marquis Who"sWho, a Reed Reference, 1992. – XVII, 1084 p. – (A Marquis Who"s in America Publication). – ISBN 0-83795751-6
119452
  Calvocoressi Peter Who"s Who in the Bible / Calvocoressi Peter. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
119453
  Dolmatovskaya G. Who"s who in the soviet cinema / G. Dolmatovskaya, I. Shilova. – M., 1979. – 685с.
119454
   Who"s who of American Women : 1981-1982. – 12th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated, 1981. – XIV, 843 p. – ISBN 0-83790412-9
119455
  Minifie James Who"s your fat friend?: style in politios / Minifie James. – Toronto; Montreal, 1967. – 123с.
119456
  Nuetzel Charles Whodunit? Hollywood style / Nuetzel Charles. – Beverly Hills, 1965. – 169с.
119457
   Whole-Body Counting : Proceedings of the Symposium on Whole-Body Counting. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 535. – Англійською, французькою, іспанською та російською мовами
119458
  Lorimer David Whole in one: the near-death experience and the ethicc of interconnectedness / Lorimer David; Moody R. – London, 1990. – 340с.
119459
  Schuller Bruno Wholly human : Essays on the theory and language of morality / Schuller Bruno; Transl. by P. Heinegg. – Dublin; Washington : Gill and MacMillam; Georgetown university press, 1986. – IV,220p. – ISBN 0-87840-422-8
119460
  Owen Whose Voice? Freedom of Speech and the Media in the Central Europe / Owen, Jonson // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 1-51. – ISBN 0-943089-04-2
119461
   Whu is whu? : Главный генеалогический каталог Китая // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 15. – ISSN 1727-4893


  По сообщению Шанхайской библиотеки, в недалеком будущем жители Шанхая, да и китайцы всего мира смогут отыскать свои корни одним кликом компьютерной мышки.
119462
  Christie Agatha Why didn"t they ask Evans? / Christie Agatha. – London : Pan Books, 1981. – 190p.
119463
  Christi Agatha Why didn"t they ask Evans? / Christi Agatha. – London, 1981. – 188с.
119464
  Pholphirul P. Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 236-246. – ISSN 1993-6788


  This study aims to explain why people go to and how much they pay to fortune tellers. Using a survey of Thai people in Bangkok area and classifying independent variables into demand-side and supply-side characteristics, we observe significant impacts ...
119465
  Kook Why does south Korea have a large trade deficit with Japan / Kook, Joong-Ho, Lee Yoonseock // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 88-99 : Fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
119466
  McCormick Why Europe matters : the case for the European Union / John McCormick. – Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2013. – XIV, 198 p. : tab., map. – Index: p. 193-198. – Bibliogr. in notes: p. 183-192. – ISBN 978-1-137-01687-4
119467
  Mickevicius Arunas Why H.G. Gadamer"s "Philosophical Hermeneutics" Cannot Belong to the "Metaphysics of Presence"? // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 182-193. – ISSN 0235-7186
119468
  Luchnik N. Why I"m like dad / N. Luchnik. – Ed. 2. – Moscow : Mir, 1978. – 264p.
119469
  Alamdari K. Why Iran lagged behind & the West moved forward / Kazem Alamdari. – [17th ed.]. – [Tehran : Development. – [568] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 964-6609-24-4
119470
  Ekman Paul a.o. Why kids lie: how parents can encourage truthfulness / Paul a.o. Ekman. – Harmondsworth, 1989. – 206 p.
119471
  Levin Harry Why literary criticism is not an exact science. / Levin Harry. – Cambridge, 1967. – 27с.
119472
  Rogge John O. Why men confess / John O. Rogge. – New York, 1959. – 298с.
119473
  Helmridge-Marsillian Why philosophize? The thought of deed / Allan Helmridge-Marsillian. – Sydney : Eric Bery, Minipublishing, 2012. – 587, [16] p. : ill., tab. – ISBN 978-0-646-57346-5
119474
  Pawlikowski J. Why Solovay real produces Cohen real / J. Pawlikowski; Mathematical inst.univ. of Wroclaw, prepr. N 37. – Wroclaw : [S. n.], 1985. – 26 s.
119475
  Беднарский Владимир Why Thai? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 68-75 : фото
119476
  Konner Melvin Why the Reckless Survive - and Other Secrets of Human Nature / Konner Melvin. – Harmondsworth, 1991. – 306с.
119477
  Fischer John Why they behave like Russians. / Fischer John. – New York, London, 1947. – 262с.
119478
  Boswell Thomas Why time begins on opening day / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1985. – 300с.
119479
  Dorsey George Why we behave like human beings / Dorsey George. – New York; London, 1925. – 512с.
119480
  King Martin Luther Why we can`t wait. / King Martin Luther. – New York, 1964. – 178с.
119481
   WI-FI - у ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  Міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник підписав Лист від 24.09.2012 № 1/9-663 керівникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації стосовно використання бездротових мереж стандарту WI-FI для доступу до мережі інтернет/
119482
  Toeplitz Krzysztof Teodor Wiadomosci z tamtego swiata / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1972. – 159с.
119483
  Glowinski Michal Wiadomosci z teorii literatury. / Glowinski Michal, A. Okopien, J. Slawinski. – Warszawa, 1957. – 312с.
119484
  Duda Katarzyna Wiara i narod : Tworczosc Wladimira Maksimowa / Duda Katarzyna. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – 296s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat ; 10). – ISBN 83-233-1477-2
119485
  Stankiewicz L. Wiara i natura : czy mysl poznawcza poswiecona integralnej antropologii moze dopomoc czlowiekowi w przekroczeniu progu nadziei? / L. Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 36 s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-08-Х
119486
  Gozdziewicz Teodor Wiatr galazke niesie / Gozdziewicz Teodor. – Warszawa, 1969. – 221с.
119487
  Zeromski Stefan Wiatr od morza / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 272 s.
119488
  Warnenska M. Wiatr za progiem / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1961. – 208 s.
119489
  Szleyen Zofia Wiatraki i Messerschmitty / Szleyen Zofia. – Warszawa, 1963. – 204с.
119490
  Paukszta Eugeniusz Wiatrolomy / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1962. – 294с.
119491
  Jankowski Zbigniew Wiazanie tratwy / Jankowski Zbigniew. – Wroclaw i i., 1976. – 79с.
119492
  Dunwich Gerina Wicca craft : The modern witch"s book of herbs, magick, and dreams / Dunwich Gerina. – Secaucus : Citadel, 1998. – 195p. – ISBN 0-8065-1238-5
119493
  Krzywicka Irena Wicher i trzciny. / Krzywicka Irena. – Warszawa, 1959. – 266с.
119494
   Wichtige Wirtschaftsgesetze. – 10., erw. Aufl. – Herne$ Berlin : Neue Wirtschafts, 1993. – 475S.
119495
  Krzywicka Irena Wichura i trzciny. / Krzywicka Irena. – Poznan, 1975. – 229с.
119496
  Nye Simon Wideboy / Nye Simon. – Harmondsworth; London, 1991. – 248с.
119497
  Buttker Klaus Widerspruche der Entwicklung - Entwikklung der Widerspruche. / Buttker Klaus. – Berlin, 1988. – 116с.
119498
  Mammach Klaus Widerstand 1933-1939: Geschichte der deutschen antifaschistischen Widerstandsbewegung im Inland und in der Emigration / Mammach Klaus. – Berlin, 1984. – 330с.
119499
  Baum Bruno Widerstand in Auschwitz / Baum Bruno. – Berl., 1957. – 112с.
119500
  Drobisch Klaus Widerstand in Buchenwald / Drobisch Klaus. – Berlin, 1977. – 175с.
119501
  Steinberg Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945 / Steinberg, Hans-Josef. – Hannover, 1969. – 422с.
119502
  Janowski Andrzej Widma luminescencji kompleksow metali ziem rzadkich z kwasem aurynotrojkarboksylowym i niekotorymi aminami / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 73с.
119503
  Skarzynski Janusz Widma morskie / Skarzynski Janusz. – Warszawa, 1977. – 160с.
119504
  Bielski Jan Widok Krolestwa Polskiego : Ze wszyst. woiewodztwami, xiestwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami ... / Szkolney Polskiey Szlachetney Mlodzi wystawiony pzez x. Iana Bielskiego S. J. – [Poznan] : W Drukarni J. K. MCi. Collegium Poznanskiego Societatis Jesu
T. 1, ks. 1-2. – 1763. – [17], 305, [5], 355, [11] p.


  На передньому форзаці печатка з написом: K. Sarnecky. Електронна копія має номер 0167288
119505
  Kuzniak Miroslaw Widok z Ultima Thule. / Kuzniak Miroslaw. – Lodz, 1983. – 176с.
119506
  Shaw Bernard Widowers" houses. Mrs Warren"s profession / Shaw Bernard. – M., 1950. – 172с.
119507
  Makarczyk Janusz Widzialem i slyszalem / Makarczyk Janusz. – Warszawa, 1957. – 343с.
119508
  Ostrowski Nikolaj Wie der Stahl gehartet Wurde / Ostrowski Nikolaj. – Leipzig, 1971. – 507с.
119509
  Tichonow Nikolai Wie Diamanten fallen die Sterne / Tichonow Nikolai. – Berlin, 1977. – 126с.
119510
  Ball Kurt Herwarth Wie du und ich / Ball Kurt Herwarth. – Berl., 1960. – 224с.
119511
  Cusack D. Wie ein schwarzen Blitz / D. Cusack. – Berlin, 1973. – 128с.
119512
  Wehner H. Wie entsteht die Wettervorhersage? / H. Wehner. – Leipzig; Jena : Urania, 1955. – 96S. : Mit 17 Abbildungen im Text und 2 Anlagen
119513
  Wieloch Elisabeth Wie ernahre ich mein Kind? : Eine Anleitung fur moderne Sauglings- und Kinderenahrung / Wieloch Elisabeth, Schirmer Sigrid. – 2. Auflage. – Leipzig : Veb Fachbuchverlag, 1972. – 264S.
119514
  Lenz Werner Wie Erwin Grassnick seinen Steinkauz fliegen liess. / Lenz Werner. – Halle (Saale), 1975. – 260с.
119515
  Loeser Franz Wie gross ist der Mensch? / Loeser Franz. – Berlin, 1975. – 183с.
119516
  Stancu Zaharia Wie hab ich dich geliebt / Stancu Zaharia. – Berlin, 1975. – 270с.
119517
  Grunberg Karl Wie Ich es sah / Grunberg Karl. – M., 1972. – 163с.
119518
  Wolter Christine Wie ich meine Unschuld verlor / Wolter Christine. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1976. – 128 S.
119519
  Pludra Benno Wie ich nach Swanetien reisen wollte / Pludra Benno. – Berlin, 1974. – 135с.
119520
  Gorki Maxim Wie ich schreiben lernte / Gorki Maxim. – Berlin, 1978. – 141с.
119521
  Tosetti Klaus Wie ist das mit der Liebe? : Ein offenes Wort des Frauenarztes / Tosetti Klaus. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1979. – 181S.
119522
  Seeger Bernhard Wie Jasgulla zu seinem Recht kam / Seeger Bernhard. – Lpz., 1960. – 120с.
119523
  Zuchardt K. Wie lange noch, Bonaparte? / K. Zuchardt. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher verlag, 1957. – 689 S.
119524
  Korner W. Wie lose ich eine physikalische Aufgabe? / W. Korner, G. Kiessling. – 2. Aufl. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1988. – 112 S.
119525
  Hollmann Eckhard Wie Maler die Landschaft schen. Ein Kunstbuch fur Kinder / Hollmann Eckhard, Penndorf Helman. – Leipzig, 1973. – 59с.
119526
  Buchanan Urowl Wie man Geistesgegenwart und Energie erlangt. / Buchanan Urowl. – 7. Aufl. – Dresden. – 79с.
119527
  Tscharuschin J. Wie Nikita dem Spatsen des Fliegen beibrachte, und andere Coschichten von Kindern und Tieren / J. Tscharuschin. – M., 1975. – 267с.
119528
  Trapp Ralf Wie sicher ist der Frieden? Massenvernichtungswaffen und Abrustung / Trapp Ralf. – Leipzig - Jena - Berlin, 1983. – 164с.
119529
  Braun Wie steht es mit dem Leben nach dem Tode? / Braun. – Leipzig, 1890. – 139 с.
119530
  Lorenz Walter Wie stellt man einen Finanzplan auf? / Lorenz Walter. – 2. berichtigte Aufl. – Berl., 1957. – 174с.
119531
  Kusche Lothar Wie streng sind denn im Sowjetland die Brauche? / Kusche Lothar. – Berlin, 1958. – 184с.
119532
  Czyzewski Waclaw Wiec zarepetui bron / Czyzewski Waclaw. – Warszawa, 1972. – 357с.
119533
  Ablewicz Hanna Wiecej grzechow nie pamieta. / Ablewicz Hanna. – Katowice, 1963. – 168с.
119534
  Considine B. Wiecej niz jedno zycie : Niezwykla biografia Armanda Hammera / Bob Considine; Z angielskiego przel. K.Morow. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1986. – 251 s., fot. – ISBN 83-05-11449-X
119535
  Compton-Burnett Ivy Wiecej pan niz panow / Compton-Burnett Ivy; Tlum.i poslow.opatrz. B.Balutowa. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 398 s.
119536
  Kozikowski Edward Wiecej prawdy niz plotki / Kozikowski Edward. – Warszawa, 1964. – 460с.
119537
  Zyszkiewicz W. Wieczerza w towarzystwie trzech niewiast / W. Zyszkiewicz. – Warszawa : Mlodziezowa Agencja Wyd-cza, 1981. – 30 s. – ISBN 8-203-1126-8
119538
  Boulton W.H. Wiecznosc piramid i tragedia Pompei / W.H. Boulton; Michalowski K. – Warszawa, 1958. – 264с.
119539
  Shaw Irwin Wieczor w Bizancjum / Shaw Irwin; Przel.C.Wojewoda. – Warszawa : PIW, 1975. – 320s.
119540
  Zelwan Zygmunt Wieczor z Antonim / Zelwan Zygmunt. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1965. – 144 s.
119541
  Kietlinska Wiera Wieczor, okna, ludzie. / Kietlinska Wiera. – Warszawa, 1976. – 578с.
119542
  Dunarowski Wladyslaw Wieczorna opowiesc / Dunarowski Wladyslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1967. – 160s.
119543
  Markowa Anna Wieczory / Markowa Anna. – Lodz, 1965. – 196с.
119544
  Senenko Maryna Wieden / Senenko Maryna. – Warszawa, 1975. – 232 s.
119545
  Zbych Andrzej Wieden / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1976. – 87 s.
119546
  Absolon K. von Wieder eine neue Antroherpon-Art, Antroherpon pozi mihi, aus Sudbosnien / K. von Absolon. – Berlin : Parey, 1935. – 4 S.
119547
  Deichfuss Horst Wiederaufnahme. / Deichfuss Horst. – Leipzig, 1977. – 296с.
119548
  Rahn-Proll-Kuhne Wiedergutmachung.. - Leo schlagt sich durch / Rahn-Proll-Kuhne. – Berl., 1961. – 304с.
119549
  Bruyn Gunter de Wiedersehen an der Spree. / Bruyn Gunter de. – Halle, 1960. – 80с.
119550
  Schulz Paul Wiedervereinigung Deutschlands und kapitalistische Restauration nach dem Ende der DDR, Ursachen, Folgen, Perspektiven / Schulz Paul. – Berlin, 1991. – 163с.
119551
  Gladyszowa Maria Wiedza ludowa o gwiazdach. / Gladyszowa Maria. – Wroclaw, 1960. – 236с.
119552
  Hippel Arthur Wiedza o czasteczce i inzynieria molekularna / Hippel Arthur. – Warszawa, 1961. – 404с.
119553
  Lipatow Wil Wiejski Sherlock Holmes / Lipatow Wil; Kabatc E., Minkowski A. (przeloz.). – Warszawa, 1969. – 312с.
119554
  Lojek Jerzy Wiek markiza de Sade / Lojek Jerzy. – Lublin, 1975. – 442с.
119555
  Kerski Basil Wiek ukrainsko-polski : Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem / Kerski Basil, Kowalczyk Andrzej Stanislaw; Wspolpraca K.Zastawny. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 180s. – ISBN 83-227-1777-6
119556
  Toeplitz Krzysztof Teodor Wiek XX do wynajecia / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1958. – 196с.
119557
  Roberts J.M. Wieki pary i atomu / J.M. Roberts. – Lodz : Wydawnictwo Lodzkie, 1981. – 381s. – (Ilustrowana historia swiata ; Tom 3). – ISBN 83-218-0899-9
119558
  Platta Helena Wieki. Interludia lubelskie / Platta Helena. – Lublin
1. – 1962. – 156с.
119559
  Szenic Stanislaw Wiekszy niz krol ten ksiaze / Szenic Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej
Cz.1 : Opowiesci o ksieciu Jozefie Poniatowskim. – 1976. – 368s. : il.
119560
  Keisch Claude Wieland Forster. Plastik und Zeichnung. / Keisch Claude. – Dresden, 1977. – 295с.
119561
  Hecker Jutta Wieland. Die Geschichte eines Menschen in der Zeit. / Hecker Jutta. – Weimar, 1958. – 212с.
119562
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 1. – 1984. – 389 S.
119563
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 2. – 1984. – 557 S.
119564
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 3. – 1984. – 442 S.
119565
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 4. – 1984. – 324 S.
119566
  Sempolinski Ludwik Wielcy artysci malych scen / Sempolinski Ludwik. – Warszawa, 1968. – 564с.
119567
  Krzywicka Irena Wielcy i niewielcy / Krzywicka Irena. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 237s.
119568
  Cabanne Pierre Wielcy kolekcjonerzy / Cabanne Pierre. – Krakow, 1978. – 278с.
119569
  Porebski E. Wielcy tworcy nauki : z 56 portr. / E. Porebski. – 2-e. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski S.A. – VII, 296 p. : ill. – (Biblioteka wiedzy ; T. 8)
119570
   Wieliczka solny skarb. – Krakow : Krajowa agencja wydawnicza, 1984. – 46 s. : ill. – ISBN 83-03-00203-1
119571
  Bidwell George Wielka armada / Z rekopisu angielskiego tlumaczyla A.Bidwell. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1967. – 220s.
119572
  Makuszynski Kornel Wielka Brama / Makuszynski Kornel. – Wyd. 4-te. – Gdynia, 1957. – 220с.
119573
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.1 : A - Ble. – 1962. – 838s.
119574
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.2 : Bli - Deo. – 1963. – 887s.
119575
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.3 : Dep - Franc. – 1963. – 839s.
119576
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.4 : Frang - Im. – 1964. – 839s.
119577
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.5 : In - Kons. – 1965. – 830s.
119578
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.6 : Kont - Man. – 1965. – 838s.
119579
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.7 : Man -Nomi. – 1966. – 822s.
119580
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.8 : Nomo - Polsc. – 1966. – 838s.
119581
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.9 : Polska - Robe. – 1967. – 854s.
119582
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.10 : Robi - Step. – 1967. – 838s.
119583
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.11 : Ster - Urz. – 1968. – 846s.
119584
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.12 : Usa - Z. – 1969. – 886s.
119585
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.13 : Suplement. – 1970. – 548s.
119586
   Wielka Encyklopedia Powszechna PWN Polska. – Przedruk hasla z 9 tomu. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 231s.
119587
  Bienkowska Danuta Wielka gra / Bienkowska Danuta; Stylo A. – Warszawa, 1966. – 184с.
119588
  Mickiewicz Adam Wielka improwizacja z trzeciej czesci "Dziadow" / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1956. – 34с.
119589
  Kowalski Wlodzimierz Wielka koalicja 1941-1945. 2. Rok 1944 / Kowalski Wlodzimierz. – Warszawa
2. – 1976. – 727с.
119590
  Kowalski Wlodzimierz Wielka koalicja. 1941-1945. 1. 1941-1943 / Kowalski Wlodzimierz. – Warszawa
1. – 1976. – 831с.
119591
  Glass Andrzej Wielka przygoda zycia / Glass Andrzej; Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej.Glowna Kwatera Harcerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Drogowskazow, 1996. – 222s.
119592
  Lukaszuk I. Wielka socjalistyczna rewolucja pazdziernikowa a prawo miedzynanarodowe / I. Lukaszuk, 1968. – 10 s.
119593
  Gorska Gabriela Wielka szansa / Gorska Gabriela. – Warszawa, 1978. – 201с.
119594
  Ramuz C.-F. Wielka trwoga w gorach / Charles-Ferdinand Ramuz; Przel. W.Bienkowska. – Warszawa : PAX, 1970. – 295s.
119595
  Cingo Z. Wielka woda / Zivko Cingo; przel. D. Cirlic-Straszunska. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 141 s. – ISBN 83-07-00967-7
119596
  Zweig Arnold Wielka wojna bialych ludzi / Zweig Arnold. – Warszawa : Czytelnik
5 : Umilkly dziala /Tlumaczyla W.Kragen. – 1958. – 372 s.
119597
  Kielak Dorota Wielka wojna i swiadomosc przelomu : Literatura polska lat 1914-1918 / Kielak Dorota. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 189s. – ISBN 83-7072-213-X
119598
  Kuczynski Stefan Wielka wojna z zakonem Krzyzackim w latach 1409-1411. / Kuczynski Stefan. – Warszawa, 1966. – 708с.
119599
  Broszkiewicz Jerzy Wielka, wieksza i najwieksza / Broszkiewicz Jerzy. – Warszawa, 1960. – 328 s.
119600
  Broszkiewicz J. Wielka, wieksza i najwieksza / J. Broszkiewicz. – Warszawa, 1972. – 266с.
119601
  Stanek V.J. Wielki atlas zwierzat / V.J. Stanek. – Wyd. 2. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze I Lesne, 1972. – 612с.
119602
  Strug Andrzej Wielki dzien. Kronika niedoszlych wydarzen / Strug Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 392с.
119603
  Kawalec J. Wielki festyn / Julian Kawalec. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 180 s.
119604
  Kawalec Julian Wielki festyn. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1974. – 180с.
119605
  Bortnowski Wladislaw Wielki Ksiaze Konstanty i Joanna Grudzinska / Bortnowski Wladislaw. – Lodz, 1981. – 314с.
119606
  Faulkner William Wielki las / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys i J.Zakrewski. – Warszawa : PIW, 1967. – 185s.
119607
  Kraszewski Jozef Ignacy Wielki nieznajomy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1972. – 363с.
119608
  Kraszewski Jozef Ignacy Wielki nieznajomy. Obrazy naszych czasow. Powiesc w 2-ch tomach. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 416с.
119609
  Kowalczyk Jozef Wielki proces / Kowalczyk Jozef. – Warszawa, 1963. – 76с.
119610
  Burgin Juliusz Wielki skok Chiny. / Burgin Juliusz. – Warszawa, 1959. – 120с.
119611
  Stanislawski J. Wielki Slownik Angielsko - Polski / Jan Stanislawski ; red. naukowy: W. Jassem. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 1175 s.
119612
  Piprek Jan Wielki slownik niemiecko-polski / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
1. – 1976. – 1032с.
119613
  Piprek Jan Wielki slownik niemiecko-polski / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
2. – 1976. – 1084с.
119614
  Piprek Jan Wielki slownik polsko-niemiecki / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
1. – 1977. – 983с.
119615
   Wielki slownik polsko-niemiecki. – Warszawa
Т. 2 : P - Z. – 1977. – 1138 с.
119616
  Szewczuk W. Wielki spor o psychike / W. Szewczuk. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 325s.
119617
  Purzycki Jan Wielki szu / Purzycki Jan. – Olsztyn, 1985. – 240с.
119618
  Kubikowski Zbigniew Wielki uklad. / Kubikowski Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 211с.
119619
  Hanke Rajmund Wielkie dni Lotrow. / Hanke Rajmund. – Warszawa, 1980. – 172с.
119620
  Franus Edward Wielkie funkcje technicznego intelektu : Struktura uzdolnien technicznych / Franus Edward; Wyzsza szkola pedagog. w Rzeszowie. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 292 s. – ISBN 83-233-1397-0
119621
  Morton Jozef Wielkie kochanie : Powiesc / Morton Jozef. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1970. – 304s.
119622
  Karski Jan Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : Od Wersalu do Jalty / Karski Jan. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 508s. – ISBN 83-227-1168-9
119623
  Malowist Marian Wielkie panstwa Sudanu Zachodniego w poznym sredniowieczu / Malowist Marian. – Warszawa, 1964. – 464с.
119624
  Milobedzki Jozef Wielkie przestrzenie / Milobedzki Jozef. – Gdansk, 1977. – 171с.
119625
  Guimaraes Rosa Joao Wielkie pustkowie / Guimaraes Rosa Joao; Przelozyla H.Czajka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 482s. – (Proza wspolczesna)
119626
  Weseli Jan Wielkie Safari : Egzotyczne drogi wojny / Weseli Jan. – Warszawa : Wyd. Minist. Obrony Narodowej, 1989. – 391, [1] S.
119627
  Trziszka Z. Wielkie swiniobicie : opowiadania / Zygmunt Trziszka. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1965. – 208 s.
119628
   Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 2 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2126. – 183 s. – (Slavica Wratislaviensia ; 104). – ISSN 0137-1150
119629
   Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 2313 / Pod red. Galon-Kurkowej Kr., Studzizby-Komisaruk E. // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-258. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
119630
  Cortazar Julio Wielkie wygrane / Cortazar Julio; Przeloz.Z.Chadzynska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 590 s.
119631
  Ahlin Lars Wielkie zapomnienie : Pierwsza ksiazka Zachariasza / Ahlin Lars; Przelozyla ze szwedzkiego M. Olszanska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 311s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
119632
  Kostrzewski Jozef Wielkopolska w pradziejach / Kostrzewski Jozef. – Zmienione trzecie wyd. – Warszawa-Wroclaw, 1955. – 348с.
119633
  Saggs F H.W. Wielkosc i upadek Babilonii / F H.W. Saggs. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 482
119634
   Wielojezycznosc : kontakty jezykowe w rozwoju kultur slowianskich / red. i oprac:. Stanislaw Dubisz, Izabela Stapor ; Akad. humanistyczna im. A. Gieysztora. – Pultusk, 2008. – 426 s. – (Komisja Literackich Jezykow Slowianskich przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow / red. Stanislaw Dubisz [ i. i. ]). – ISBN 978-83-7549-035-0
119635
  Chwistek Leon Wielosc rzeczywistosci w sztuce i inne szkice literackie ilustr. rys. i akwarelami autora / Chwistek Leon. – Warszawa, 1960. – 264с.
119636
  Ladosz Jaroslaw Wielowartosciowe rachunki zdan a rozwoj logiki / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1961. – 396с.
119637
  Trzpiot Grazyna Wielowartosciowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych / Trzpiot Grazyna. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 142s. – (Prace naukowe / Akademia ekonom im.K.Adamieckiego). – ISBN 83-7246-007-5
119638
  Hauser Ernst Wien. Das Buch zum Kennenlernen und Erinnern. / Hauser Ernst. – Wien-Munchen, 1976. – 166с.
119639
  Gunzel Klaus Wiener Begegnungen: Deutsche Dichter in Osterreichs Kaiserstadt, 1750-1850 / Gunzel Klaus. – Berlin, 1989. – 544с.
119640
  Bartelski Leslaw Wieniec / Bartelski Leslaw. – Warszawa, 1962. – 244с.
119641
  Lisowska A. Wieniec dla Loli / A. Lisowska. – Katowice, 1970. – 163с.
119642
  Kapeniak Jozef Wierchowy wykrot i inne opowiadania. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1961. – 292с.
119643
  Zeromski Stefan Wierna rzeka / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 157 s. : ill.
119644
  Zeromski Stefan Wierna rzeka / Zeromski Stefan. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1981. – 222 s.
119645
  Czernik Stanislaw Wierne kosy / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1954. – 276с.
119646
  Wolinski Stanislaw Wierni banderze / Wolinski Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Min-wa Obrony Narodowej, 1971. – 238 s.
119647
  Szacherski Zbigniew Wierni przysiedze / Szacherski Zbigniew. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Pax", 1968. – 338,[8]s. : il.
119648
  Pszczolowska Lucylla Wiersz nieregularny / Pszczolowska Lucylla. – Wroclaw, 1987. – 121с.
119649
  Tuwim Julian Wiersz nieznanego poety. Gaweda literacko obyczajowa / Tuwim Julian. – Warszawa, 1955. – 176с.
119650
  Sladewski Kazimierz Wiersze / Sladewski Kazimierz. – Krakow, 1961. – 60с.
119651
  Slowacki Juliusz Wiersze / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1966. – 144с.
119652
  Czechowicz Jozef Wiersze / Czechowicz Jozef. – Warszawa
1. – 1966. – 144с.
119653
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Wiersze / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa, 1971. – 359с.
119654
  Frost Robert Wiersze / Frost Robert; Wybor i slowo wstep. L. Elektorowicz. – Warszawa : PIW, 1972. – 131s.
119655
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1974. – 77с.
119656
  Mickiewicz Adam Wiersze / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1976. – 507с.
119657
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1977. – 443с.
119658
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1977. – 610с.
119659
  Polsakiewicz Zdzislaw Wiersze / Polsakiewicz Zdzislaw. – Gdansk-Bydgoszcz, 1978. – 135с.
119660
  Norwid Cyprian Kamil Wiersze / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 140с.
119661
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Wiersze / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Torun : C&T, 1994. – 108 s. – ISBN 83-85318-44-5
119662
  Stachura Edward Wiersze / Stachura Edward. – Torun : C&T, 1995. – 191 s. – ISBN 8385318615
119663
  Twardowski Jan Wiersze / Twardowski Jan; Wyb.i posl.W.Smaszcz. – Wyd.now.uzup. – Krakow : RHEMA, 1996. – 476с. – ISBN 83-85183-82-5
119664
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze 1912-1959 / Illakowiczowna Kazimiera; Hertz P. (wybral). – Warszawa, 1976. – 256с.
119665
  Mickiewicz Adam Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografow. 1. 1819-1829 / Mickiewicz Adam. – Wroclaw
1. – 1973. – 226с.
119666
  Kowalska Aniela Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Kowalska Aniela. – Warszawa, 1978. – 143с.
119667
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Wiersze dla Sabiny / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1983. – 75с.
119668
  Wandurski W. Wiersze i dramaty / Witold Wandurski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 379 s.
119669
  Stern Anatol Wiersze i poematy / Stern Anatol. – Warszawa, 1956. – 192с.
119670
  Rozewicz Tadeusz Wiersze i poematy / Rozewicz Tadeusz; Wybor i wstep.H.Michalskiego. – Warzawa : PIW, 1967. – 177s.
119671
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Wiersze i poematy / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1968. – 388с.
119672
  Broniewski Wladyslaw Wiersze i poematy. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 474с.
119673
  Broniewski Wl. Wiersze i poematy. / Wl. Broniewski. – Warszawa, 1972. – 439с.
119674
  Broniewski W. Wiersze i poematy. / W. Broniewski. – Warszawa, 1973. – 462с.
119675
  Bronewiski N. Wiersze i poematy. / N. Bronewiski. – Warszawa, 1980. – 454с.
119676
  Broniewski Wladyslaw Wiersze i poematy. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1980. – 454с.
119677
  Slowacki Juliusz Wiersze i poematy. (Wybor) / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1974. – 465с.
119678
  Przybos Julian Wiersze i zapiski / Przybos Julian; Lam A. – Warszawa, 1974. – 325с.
119679
  Kott Jan Wiersze ktore lubimy : Antologia / Kott Jan, Wazyk Adam. – Warszawa : Czytelnik, 1951. – 342 s.
119680
  Szenwald Lucjan Wiersze liryczne / Szenwald Lucjan. – Warszawa, 1964. – 170с.
119681
  Oppman Artur Wiersze o starym miescie / Oppman Artur. – Warszawa, 1955. – 84с.
119682
  Broniewski Wladyslaw Wiersze warszawskie. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 122с.
119683
  Szewczenko Taras Wiersze wybrane / Szewczenko Taras, 1913. – 77 p.
119684
  Zegadlowicz Emil Wiersze wybrane / Zegadlowicz Emil. – Warszawa : Panstwowy Instytut wyd-czy, 1957. – 293 s.
119685
  Oppman Artur (Or-Ot) Wiersze wybrane / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1958. – 256с.
119686
  Huszcza Jan Wiersze wybrane / Huszcza Jan. – Warszawa, 1959. – 210с.
119687
  Szymanski Edward Wiersze wybrane / Szymanski Edward. – Warszawa, 1959. – 348с.
119688
  Lasiczka Kalikst Wiersze wybrane / Lasiczka Kalikst. – Lodz, 1962. – 64с.
119689
  Nowak Tadeusz Wiersze wybrane / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1963. – 188с.
119690
  Konopnicka Maria Wiersze wybrane / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1974. – 212с.
119691
  Wegierski Kajetan Wiersze wybrane / Wegierski Kajetan. – [Warszawa] : PIS, 1974. – 276 s.
119692
  Sliwiak Tadeusz Wiersze wybrane / Sliwiak Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 274с.
119693
  Plath Sylvia Wiersze wybrane / Plath Sylvia. – Krakow, 1975. – 192с.
119694
  Hordynski Jerzy Wiersze wybrane / Hordynski Jerzy. – Krakow, 1976. – 278с.
119695
  Poswiatowska H. Wiersze wybrane / Halina Poswiatowska ; wstep i wybor Jana Zycha. – Krakow : Wydaw. literackie, 1993. – 432 s. – ISBN 83-08-01955-2
119696
  Starnawski Jerzy Wiersze wybrane Adama Asnyka / Starnawski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 120с.
119697
  Gomulicki Wiktor Wiersze wybrane. / Gomulicki Wiktor. – Warszawa. – 200с.
119698
  Brzechwa Jan Wiersze wybrane. / Brzechwa Jan. – Warszawa, 1955. – 472с.
119699
  Kurek Jalu Wiersze wybrane. / Kurek Jalu. – Krakow, 1956. – 148с.
119700
  Bujnicki Teodor Wiersze wybrane. / Bujnicki Teodor. – Warszawa, 1961. – 396с.
119701
  Falenski Felicjan Wiersze wybrane. / Falenski Felicjan. – Warszawa, 1961. – 152с.
119702
  Alberti Rafael Wiersze wybrane. / Alberti Rafael. – Warszawa, 1963. – 170с.
119703
  Minkiewicz Janusz Wiersze wybrane. 1944-1954 / Minkiewicz Janusz. – Warszawa, 1956. – 380с.
119704
  Zulawski J. Wiersze z notatnika / J. Zulawski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957
119705
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom V. – 1955. – 376с.
119706
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 443с.
119707
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 440с.
119708
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 420с.
119709
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 4. – 1955. – 336с.
119710
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze zebrane / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1968. – 828с.
119711
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze zebrane / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa
1. – 1971. – 648с.
119712
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze zebrane / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa
2. – 1971. – 579с.
119713
  Tuwim Julian Wiersze zebrane / Tuwim Julian. – Warszawa
Tom 1. – 1975. – 383с.
119714
  Tuwim Julian Wiersze zebrane / Tuwim Julian. – Warszawa
Tom 2. – 1975. – 547с.
119715
  Broniewski Wladyslaw Wiersze zebrane. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 408с.
119716
  Bursa Andrzej Wiersze. / Bursa Andrzej. – Krakow, 1958. – 128с.
119717
  Krasinski Zygmunt Wiersze. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa, 1960. – 104с.
119718
  Krahelska Krystyna Wiersze. / Krahelska Krystyna. – Warszawa, 1978. – 111с.
119719
  Slowacki Juliusz Wierszy / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1960. – 142с.
119720
  Rydel Lucjan Wierszy / Rydel Lucjan. – Warszawa, 1977. – 127с.
119721
  Ozog Jan Boleslaw Wierszy / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1984. – 128с.
119722
  Wiktor Jan Wierzby nad sekwana / Wiktor Jan. – Warszawa : Panstwowy Instytut wyd-czy, 1955. – 666 s.
119723
  Wiktor Jan Wierzby nad sekwana / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1976. – 535 s.
119724
  Mora Ferenc Wierze w czlowieka / Mora Ferenc; Przelozyla E.M.Sperlingowa. – Warszawa : PAX, 1960. – 170s.
119725
  Fajkowski Jozef Wies w ogniu. / Fajkowski Jozef. – Warszawa, 1972. – 512с.
119726
  Kuzminski Tadeusz Wies w walce o Polske ludowa 1918-1920. / Kuzminski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 270с.
119727
  Bunin Iwan Wies. / Bunin Iwan. – Warszawa, 1979. – 210с.
119728
   Wies. Edukacja. Unia Europejska : Materialy z konferencji zorganizowanej przez Kancelarie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z iniciatywy Konferencji rektorow Uczelni Rolniczych, Palac Nawiestnikowski, 24 lutego 2000 r. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2000. – 83s. – ISBN 83-7244-138-2
119729
  Kastner Erich Wieso warum? Ausgewahlte Gedichte. 1928-1955. / Kastner Erich. – Berl., 1962. – 350с.
119730
  Samojlik Mikolaj Wieza Babel / Samojlik Mikolaj. – Warszawa, 1988. – 173с.
119731
  Dybowski J.T. Wieza czarnej ksiezniczki / J.T. Dybowski. – Toruni, 1972. – 461с.
119732
  Golba Kazimierz Wieza spadochronowa : Opowiadanie z 1939 r. / Golba Kazimierz. – Poznan : Wyd-wo zachodnie, 1947. – 180s. – (Zycie i przygoda ; 5)
119733
  Matute Ana Maria Wieza straznicza / Matute Ana Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1976
119734
  Piepka Jan Wieza z domem / Piepka Jan. – Warszawa, 1974. – 222с.
119735
  Galaj Julian Wieze nad miastem / Galaj Julian. – Warszawa, 1979. – 381с.
119736
  Hen Jozef Wiezien i jasnowlosa. / Hen Jozef. – Warszawa, 1960. – 140с.
119737
  Siejwa Feliks Wiezien III pola / Siejwa Feliks. – Lublin, 1964. – 248с.
119738
  Garczynski Tadeusz Wiezien Nr 3873. / Garczynski Tadeusz. – Lublin, 1961. – 196с.
119739
  Schwartzkopf Karl Aage Wiezniowie lodow / Schwartzkopf Karl Aage; Przelozyla M.Olszanska. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1966. – 39s.
119740
  Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa Wijuny / Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa. – Warszawa, 1982. – 86с.
119741
  Грек-Тарасевич WIKI-технологии: возможности и примеры использования // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 2 (22). – С. 32-37. – ISSN 2072-3849
119742
  Cepik Jerzy Wikingowie / Cepik Jerzy. – Warszawa, 1985. – 416с.
119743
   Wiktor Juszczenko,doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. – 39s. – ISBN 83-227-1653-2
119744
  Musijenko Swietlana Wiktora Aleksandrowicza Choriewa koncepcja imagologii // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 3 (36). – S. 11-42. – ISSN 1640-7806
119745
  Cydzik Jacek Wilanow / Cydzik Jacek, Fijalkowski Wojciech. – Warszawa, 1975. – 308с.
119746
  Czernik Stanislaw Wilcze doly / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 240с.
119747
  Jantar Jerzy Wilcze legowisko / Jantar Jerzy. – Wyd. 4. – Olsztyn, 1977. – 170с.
119748
  North Sterling Wilczek / North Sterling. – Warszawa, 1973. – 207с.
119749
  Shortt Terence Michael Wild birds of the Americas / Shortt Terence Michael. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1977. – 271S.
119750
  White Stefard Edward Wild geese calling / White Stefard Edward. – New York : The book league of America, 1940. – 577 p.
119751
   Wild Growing Mushrooms of Ukraine: Radiocaesium contamination. Part 2 / A.A. Grodzinskaya, Michael Berreck, Kurt Haselwandter, Wasser P. Solomon, Bugaenko A. Tatiana // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 78-93 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
119752
  Grodzinskaya Anna Wild growing mushrooms of Ukraine: radiocaesium contamination. Part 3 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 71-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
119753
  Boden Manfred Wilder als andore / Boden Manfred. – Berlin, 1974. – 142с.
119754
  Chiviliknin Vladimir Wilderness survey / Chiviliknin Vladimir. – M. – 160с.
119755
   Wilderness U.S.A.. – Washington : National Geographic Society, 1973. – 344 p. : ill.
119756
  Senglaub Konrad Wildhunde Haushunde / Senglaub Konrad. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1978. – 240S.
119757
  Senglaub Konrad Wildhunde Haushunde / Senglaub Konrad. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1981. – 240S.
119758
   Wildlife conservation in Eastern Australia : proceedings of the University of New England seminar , January, 1965. – Armidale : Un-ty of New England, 1965. – 77 p.
119759
  Puschmann Wolfgang Wildtiere in Menschenhand : Saugetiere / Puschmann Wolfgang. – Berlin : Veb Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 519с.
119760
  Balzer Hanz Wilhelm Buschs Spruchweisheit / Balzer Hanz. – Rudolstadt, 1955. – 264с.
119761
  Claussnitzer Gert Wilhelm Dodel. / Claussnitzer Gert. – Dresden, 1981. – 32с.
119762
  Hofmann Heinz Wilhelm Koch-Hooge / Hofmann Heinz. – Berlin, 1960. – 22 S.
119763
  Langer Alfred Wilhelm Leibl / Langer Alfred. – Lpz., 1961. – 212с.
119764
  Langer Alfred Wilhelm Leibl / Langer Alfred. – Dresden, 1979. – 32с.
119765
  Leidigkeit Karl Heinz Wilhelm Liebknecht und August Bebel in deutschen Arbeiterbewegung 1862-1869 / Leidigkeit Karl Heinz. – 2. verb. Aufl. – Berl., 1958. – 224с.
119766
  Tschubinski W. Wilhelm Liebknecht. Eine Biographie / W. Tschubinski. – Berlin, 1973. – 386с.
119767
  Rosenvinge K. Wilhelm Ludvig Johannsen / K. Rosenvinge, O. Winge. – [S. l. : s. n.]. – 37 s.
119768
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters Lehrjahre. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin, 1953. – 655с.
119769
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters Lehrjahre. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin, Weimar, 1983. – 683с.
119770
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters theatralische Sendung. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl., 1958. – 320с.
119771
  Goethe Johann Wolf. Wilhelm Meisters Wanderjahre. / Johann Wolf. Goethe. – Berlin, 1953. – 467с.
119772
  Domschke Wilhelm Ostwald-Chemiker, Wissenchaftstheoritiker, Organizator / Domschke, Jan-Peter, Lewandrowski Peter. – Jena-Berlin, 1982. – 112с.
119773
   Wilhelm Pieck : Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten deutschen Arbeiterprasidenten. – Berlin : Dietz Verlag, 1955. – XII, 432 S. : Phot.
119774
   Wilhelm Pieck. 1876-1960. Bilder und Dokumente aus seinem Leben. – Berlin, 1977. – 327с.
119775
   Wilhelm Pieck. Bibliographie. – Krakow, 1960. – 34с.
119776
   Wilhelm Pieck. Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten deutschen Atbeiterprasidenten. – Berl., 1955. – 431с.
119777
   Wilhelm Pieck. Zum 76. Geburtstag des Prasidenten der Deutschen Demokratischen Republik, 1952. – 28с.
119778
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – изд. С.А.Манштейна, 4-е, напечатанное без перемен с 3-го. – Санкт-Петербург, 1906. – 142 s.
119779
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Санкт-Петербург, 1914. – 122 p.
119780
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Изд. С.А.Манштейна, 13-е. – Петроград, 1917. – 137 p.
119781
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Kiew, 1939. – 171 p.
119782
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Berlin-Lpz., 1950. – 122с.
119783
  Schutz Friedrich Wilhelm von Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu!. – Hamburg : bey Hans Jakob Mattiessen
1. Bdch. – 1787. – 191 S. – У виданні авт. не вказ., ім"я автора встановлено за Інтернет-пошуком. - На корінці: Wilhelm von Althaus . - Конволют.- Переплетено з: Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu! / [Schutz Friedrich Wilhelm von]


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
119784
  Schutz Friedrich Wilhelm von Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu!. 2. Bdch. // Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu! / Schutz Friedrich Wilhelm von. – Hamburg : bey Hans Jakob Mattiessen, 1787. – 1. Bdch. – 192 S.
119785
  Andrzejewski Boleslaw Wilhelm von Humboldt. / Andrzejewski Boleslaw. – Warszawa, 1989. – 86с.
119786
   Wilhelm von Humboldt. 1767-1967. Erbe-Gegenwart-Zukunft. Beitrage vorgelegt von der Humboldt-Un-tat zu Berl. anlasslich der Feier des zweihundertsten Geburtstages ihres Grunders. – Halle (Saale), 1967. – 242с.
119787
  Scurla Herbert Wilhelm von Humboldt. Werden und Wirken / Scurla Herbert. – Berlin, 1970. – 664с.
119788
  Werner K. Wilhelm Weber / K. Werner, K. Werner. – Leipzig : Teubner, 1976. – 68 S.
119789
  Meischner W. Wilhelm Wundt / W. Meischner, E. Eschler. – Leipzig : Urania-Verlag, 1979. – 116s.
119790
  Meischner Wolfram Wilhelm Wundt (1832-1920) / Meischner Wolfram; unter Mitarb.der Forschungsgruppe "Geschichte der Psychologie". – Leipzig, 1977. – 42S. – (Berichte aus der Sektion Psychologie der K.-Marx-Univ.Leipzig ; Heft 9 - Mai 1977)
119791
  Ham Gijs van der Wilhelmina in Londen 1940-1945 : Documenten van een regering in ballingschap / Ham Gijs van der; Ingeleid door A. den Doolaard. – Amsterdam : Gottmer-Haarlem, 1980. – 136blz. : ill.
119792
  Bereszynski Andrzej Wilk (Canis Iupus Linnaeus,1758) w Polsce i jego ochrona / Bereszynski Andrzej. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000. – 139s. : il. – ISBN 83-7160-204-9
119793
  Fonhus M. Wilki / Mikkjel Fonhus; Przel. T.Jetkiewicz. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1972. – 140 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
119794
  Baumgardten Aleksander Wilki za progiem / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1974. – 388с.
119795
  Rudzki Jan Wilkolaki / Rudzki Jan. – Warszawa, 1964. – 256с.
119796
  Romanovskyi O. Will formation as a necessary condition of a leaders personality self-education in the learning process / O. Romanovskyi, L. Gren // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 3-11. – ISSN 2078-7782


  Формування волі як необхідна умова самовиховання особистості лідера у процесі навчання.
119797
  Sinclair Gordon Will Gordon Sinclair please sit down / Sinclair Gordon. – Toronto : McCelland and Stewart Limited, 1975. – 222p. – ISBN 0-7710-8163-4
119798
   Will Lammert. Gedachtnisausstellung. – Berl., 1959. – 76с.
119799
  Amalrik Andrei Will the Soviet Union survive until 1984? / Amalrik Andrei. – New York
15. – 1970. – 93с.
119800
  Radchuk V. Will translation survive globalization, unchanged? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 269-276


  A translator casts a view on the interaction of Ukrainian, Russian and English in Ukraine tracing a change in each language along with pidgin as dynamic media. Перекладач розглядає взаємодію в Україні української, російської та англійської мов і зміну ...
119801
  Dreiser Theodore Will you walk into my parlor? / Dreiser Theodore. – M., 1953. – 63с.
119802
  Liddy Gordon G. Will: the autobiography of G. Gordon Liddy / Gordon G. Liddy. – New York, 1981. – 505с.
119803
  Bertha B. Willendorfi Venusz / Bertha Bulcsu. – Budapest : Magveto konyvkiado, 1988. – 339 l. – ISBN 963-14-1358-6
119804
  Hofer Willi Bredel / Hofer, Karl-Heinz. – Leipzig, 1976. – 104с.
119805
  Miner P. William Blake"s Creative Scripture // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2013. – Vol. 27, Nr 1. – P. 32-47. – ISSN 0269-1205
119806
  Flexner Simon William Henry Welch and the heroic age of American medicine / Flexner Simon, Flexner James Thomas. – New York, 1941. – 539с.
119807
  Boutroux E. William James / E. Boutroux. – Paris : Librairie Armand Colin, 1911. – 143 p.
119808
  Edie J.M. William James and Phenomenology / J.M. Edie. – Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1987. – XIII, 111 p. – ISBN 0-253-20419-4
119809
  Ewanchuk M. William Kurelek: the suffering genius / M.Ewanchuk. – Steinbach : Derksen printers; M.Ewanchuk publ., 1996. – 8,124 p. : ill. – ISBN 0969577923
119810
  Michel-Michot Paulette William Sansom. A critical assessment / Michel-Michot Paulette. – Paris, 1971. – 408с.
119811
  Gaiworon A. Willkommen in Odessa / A. Gaiworon. – Odessa, 1963. – 180 p.
119812
  Drath Viola Herms Willy Brandt: prisoner of his past / Drath Viola Herms. – Radnor, 1975. – 364с.
119813
   Wilno i kresy polnocno-wschodnie : Materialy 2 Miedzynarodowej konferencji w Bialymstoku 14-17.09.1994 r. w czterech tomach. – Bialystok : Towarzystwo literackie im.Adama Mickiewicza. – (Biblioteka pamieci i mysli : seria ``non omnis moriar`` / Red. E.Feliksiak ; 18). – ISBN 83-86188-13-8
T.2 : Kultura i trwanie /Pod red. E.Feliksiak, A.Kisielewskiej. – 1996. – 530s.
119814
  Frankowski Stanislaw Wina i kara w angielskim prawie karnym / Frankowski Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 191с.
119815
  Szpunar A. Wina poszkodowanego w prawie cywiln / A. Szpunar. – Warszawa, 1971. – 234с.
119816
  Crosby Al.L. Winchester wacht auf / Al.L. Crosby. – Berlin, 1973. – 104с.
119817
  Goethe Johann Wolfgang Winckelmann und sein Jahrhundert. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1969. – 369 с.
119818
  Green Elmar (Grin) Wind from the South / Green Elmar (Grin). – Moscow, 1950. – 292 с.
119819
  Kruschel Heinz Wind im Gesicht. / Kruschel Heinz. – Halle (Saale), 1971. – 300с.
119820
  Heyer Kurt Wind nach Kalikut. Die Vahrt des Pedro Alvarez Cabral nach Brasilien und Indien / Heyer Kurt. – Berl., 1956. – 108с.
119821
  Odegard Knut Wind over; Romsdal / Odegard Knut. – Moonbeam, 1982. – 60с.
119822
  Wilson Leign Allison Wind stories / Wilson Leign Allison. – New York : A plume book, 1990. – 253 p.
119823
  Bennert Wulf Windenergie / Bennert Wulf, Werner, Ulf-Jurgen. – Berlin, 1989. – с.
119824
  Marshall Alan Windgeflaster / Marshall Alan. – Berlin, 1973. – 231с.
119825
  Sheldon Sidney Windmills of the gods / Sheldon Sidney. – New York, 1987. – 384с.
119826
  Goble P. Window on Eurasia: Moscow Moves to Close Ukrainian Institutions in Russia // Гомін України. – Торонто, 2011. – Рік 63, 8 лютого (№ 6). – P. 2
119827
  Coombs Charles Window on the world: the story of television production. / Coombs Charles. – Cleveland, 1965. – 123с.
119828
  Каварт Р. Windows / Р. Каварт. – К
3. – 1997. – 592с.
119829
  Ратбон Windows 2000 Professional для "чайников" / Энди Ратбон, Шерон Крауфорд; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2004. – 352с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0113-8


  Для пользователей с различным уровнем подготовки
119830
  Шапиро Джеффри Windows 2000 Server. Библия пользователя / Шапиро Джеффри, Бойс Джим. – М.,С.-Пб.,К. : Диалектика, 2001. – 912с. + CD ROM. – ISBN 5-8459-0161-8
119831
  Шапиро Д.Р. Windows 2000 Server. Библия пользователя = Windows 2000 Server. Bible / Джеффри Р. Шапиро и Джим Бойс ; [ пер. с англ. : И.Б. Тарабров, О.Э. Плаксин, И.В. Шуляк ; под ред. И.Б. Тараброва ]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2003. – 912 с. + CD ROM. – ISBN 5-8459-0161-8
119832
  Шиб Й. Windows 3.1 / Й. Шиб. – М., 1995. – 208с.
119833
  Ратбон Э. Windows 3.1 для "чайников" / Э. Ратбон. – М, 1994. – 255с.
119834
  Фойц С. Windows 3.1 для пользователя / С. Фойц. – 2-е изд. – Киев, 1995. – 558с.
119835
  Фойц С. Windows 3.1, Windows 95 / С. Фойц, А. Нигован. – Киев, 1995. – 558 с.
119836
  Лутай С. Windows 8 для C# разработчиков / [Сергей Лутай, Сергей Байдачный]. – [Одесса : Самиздат, 2012. – 277 с. : ил., табл. – Кн. без тит. л. - Книгу описано по Интернет-поиску
119837
  Симпсон Алан Windows 95 : Библия пользователя / Симпсон Алан; Пер.с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 688с. – ISBN 966506116
119838
  Мэтьюз М. Windows 95 = Answers certified tech support / M. S. Matthews, C. B. Matthews. : Кн. ответов / М.Мэтьюз, К.Б.Мэтьюз. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1997. – 436 с.
119839
  Ботт Э Windows 95 (серия "Без проблем!") / Э Ботт. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416 с.
119840
  Дженнигс Р. Windows 95 в подленнике. / Р. Дженнигс. – СПб, 1995. – 480с.
119841
  Ратбон Энди Windows 95 для "чайников" / Ратбон Энди. – Киев : Диалектика, 1996. – 304с. – ISBN 5-7707-8584-5
119842
  Ратбон Энди Windows 95 для "чайников" : Учебный курс/Пер.с англ. / Ратбон Энди. – 2-е изд. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 272с. – ISBN 966-506-119-4
119843
  Харвей Г. Windows 95 для "чайников" : Краткий справочник / Г. Харвей; Пер. с англ. В.В. Александрова, И.Е. Онищенко. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1998. – 240с. – ISBN 966-506-123-2
119844
  Ахметов К. Windows 95 для всех / К. Ахметов. – Москва, 1995. – 280с.
119845
  Денисов В. Windows 95 с самого начала / В. Денисов. – СПб. : Питер, 1996. – 240с.
119846
  Шелдон Том Windows 95. Проще простого / Том Шелдон; Пер. с англ. Любарский К.А., Меженный О.А., Степанкевич К.С. – Київ : Диалектика, 1996. – 512с. : Илл. – ISBN 966-506-042-2
119847
  Берлинер Э.М. Windows 95. русская версия / Э.М. Берлинер. – Москва : ABF, 1996. – 528с.
119848
  Мэнсфилд Р. Windows 95: для занятых / Р. Мэнсфилд. – СПб., 1997. – 327с.
119849
  Деринг З. Windows 95: Секреты и советы / З. Деринг. – Москва, 1996. – 144с.
119850
  Рамодин Д.А. Windows 95: что, как и почему / Д.А. Рамодин, А.Г. Федоров. – Москва, 1996. – 255с.
119851
  Колесников А. Windows 98 : русифициров. версия : [для пользователя] / Александр Колесников. – Киев : BHV, 1999. – 384 с. : ил., табл. – ISBN 966-552-012-1
119852
  Харвей Г. Windows 98 для чайников : Краткий справочник / Грег Харвей; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2003. – 224 с. – ISBN 5-8459-0444-7
119853
  Минаси М. Windows 98: полное руководство / М. Минаси, Э. Кристиансен, К. Шепер. – Киев : BHV, 1999. – 800 с. – ISBN 9665520067
119854
  Корольков К. Windows for Workgroups 3.1/3.11 / К. Корольков. – Москва, Киев : BHV, Бином, 1994. – 480с. – ISBN 5-85959-
119855
  Фаненштих К. Windows for Workgroups 3.11 = Windows fur Workgroups 3.11 : Универсальная версия / К. Фаненштих, Р. Хаселир. – 2-е изд. – Москва : ЭКОМ, 1995. – 416с. – ISBN 5-87373-033-4
119856
  Gunter David Windows NT & UNIX integration guide / Gunter David, Burnett Steven, Gunter Lola. – Berkeley a.o. : Osborne/McGraw-Hill, 1997. – [18],451p. : Ill. + CD-ROM. – (Windows NT professional library). – ISBN 0-07882395-1
119857
  Коварт Р. Windows NT Server 4 : 19 уроков для освоения операционной системы / Р. Коварт, Б. Уотерс; Пер. с англ. Е.Беззубов. – Санкт-Петербург; М.; Харьков : Питер, 2000. – 448с. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00049-0
119858
  Ivens Kathy Windows NT troubleshooting / Ivens Kathy. – Berkeley; New York; St.Louis a.o. : Osborne; McGraw-Hill, 1998. – 14,502p. – (Windows NT professional library). – ISBN 0-07882471-0
119859
   Windows NT Workstation. – М, 1998. – 288с.
119860
  Шиб Й. Windows NT4 Workstation / Й. Шиб, М. Мюллер. – Киев, 1997. – 768с.
119861
  Шиб Йорг Windows NT4 Workstation : Пер.с нем. под ред. А. Колесникова / Шиб Йорг, Мюллер Мирко. – Киев : BHV, 1997. – 768с. – ISBN 5-7315-0001-0
119862
  Зубанов Ф. Windows NТ - выбор "профи" / Ф. Зубанов. – М, 1996. – 368с.
119863
  Зелинский С.Э. Windows Vista / С.Э. Зелинский. – Харьков : Фолио, 2007. – 416 с. – (Учебный курс). – ISBN 978-966-03-3940-8
119864
  Ратбон Э. Windows Vista для "чайников" = Windows Vista for dummies / Энди Ратбон ; пер. с англ. и ред. И.Б. Тараброва, И.В. Василенко. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2008. – 400с. – ISBN 978-5-8459-1219-0
119865
  Клименко Р.А. Windows Vista. Для профессионалов / Роман Клименко. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 656 с. – (Для профессионалов). – ISBN 978-5-91180-477-0
119866
  Гралла П. Windows Vista. Настольная книга пользователя и администратора = Windows Vista / Престон Гралла ; [ перевел с англ. Е. Матвеев ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 656 с. – ISBN 978-5-469-01666-3
119867
  Зозуля Ю.Н. Windows Vista. Популярный самоучитель / Ю. Зозуля. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 336 с. – (Популярный самоучитель). – ISBN 978-5-91180-691-0
119868
  Пог Д. Windows XP Home Edition : недокументированные возможности / Д. Пог. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 768с. – ISBN 5-94157-435-5
119869
  Майнази М. Windows XP Professional = Mastering Windows XP Professional / Марк Майнази. – Москва : Лори, 2003. – 743с. – ISBN 5-85582-190-0
119870
  Комиссаров Д.А. Windows XP для пользователя и профессионала / Д.А. Комиссаров, С.И. Станкевич. – Москва : Солон-Прес, 2004. – 432с. – ISBN 5-98003-010-7
119871
  Кондратьев Г. Windows XP и полезные программы: установка и настройка / Геннадий Кондратьев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 336с. – ISBN 5-469-01099-6
119872
  Савилл Д. Windows XP/2000. Вопросы и ответы = The Windows XP/2000 / Джон Савилл; [пер. с англ. А.Н. Кушнира, О.А. Лещинского]. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2004. – 1120 с. : илл. – ISBN 5-8459-0548-8


  Пер. с англ. Универсальный справочник по семейству операционных систем Windows 2000 Server/Professional и Windows XP/Professionsl, включая новейшую систему Windows 2003 Server
119873
  Будько Євген Windows у світ : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 112-121 : Фото
119874
  Corson William Windows. / Corson William. – New york, 1989. – 575с.
119875
  Шиб Й. Windows: Секреты и советы / Й. Шиб. – Москва, 1995. – 336с.
119876
  Шиб Й. Windows: Сотни полезных рецептов / Й. Шиб. – К.-М., 1994. – 510с.
119877
   Windrose. Авіакомпанія, з якою приємно літати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 80 : фото
119878
  Dufwa Jacques Winds from the East: a study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86 / Dufwa Jacques. – Stockholm, 1981. – 222 p.
119879
  Dufwa Jacques Winds from the East: a study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86 / Dufwa Jacques. – Stockholm, 1981. – 222с.
119880
  Macmillan Harold Winds of Change 1914-1939 / Macmillan Harold. – London a.o. : Macmillan, 1966. – 664p.
119881
  Macmillan Harold Winds of change, 1914-1939 / Macmillan Harold. – London, 1966. – 664с.
119882
  Illner Kurt Windschutzhecken : Anlage, Pflege, Nutzung / Illner Kurt, Gandert, Klaus-Dietrich. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 148S.
119883
  Fara Jiri Windsurfing. / Fara Jiri. – Praha, 1983. – 149с.
119884
  Aaron Jan Wine routes of America / Aaron Jan. – New York, 1989. – 559с.
119885
  Aaron Jan Wine Routes of America / Aaron Jan. – New York
14. – 1989. – 559с.
119886
  Enrico Nicosia Wine tourism route as a factor of regional enhancement and development: the case of Sicily wine region / Enrico Nicosia, Carmelo Maria Porto // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – P. 17-30 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 63 name.
119887
  Amerine M.A. Wine. / M.A. Amerine, 1972. – 357с.
119888
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1977. – 511с.
119889
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1983. – 247с.
119890
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1987. – 247с.
119891
  Korneichuk A. Wings / A. Korneichuk. – M. – 134с.
119892
  Jokai Anna Winien i ma / Jokai Anna; Przelozyla K.Pisarska. – Warszawa : PAX, 1972. – 228s.
119893
  Kuhne Helmuth Winke fur die Bestellung und Leistungsprufung von Warmeaustauschern mit Kurventafeln fur den Abnehmer. / Kuhne Helmuth. – 2. durchgesehene Aufl. – Halle, 1948. – 28с.
119894
  May Karol Winnetou / May Karol. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 1. – 1967. – 519s.
119895
  Milne A.A. Winnie the Pooh / A.A. Milne. – Москва : Радуга, 1983. – 446 с.
119896
  Ponomarev B. Winning for peace: The great victorylts world impact / B. Ponomarev. – M., 1985. – 136с.
119897
  Roth Charles Winning personal recognition / Roth Charles. – New York, 1954. – 174с.
119898
  Heidi Gloria Winning the Age Game / Heidi Gloria. – New York : A&W Visual Library, 1976. – 345с.
119899
  Loiry William Winning with science: the 1989-90 guide to science research and programs for students / Loiry William. – Washington, 1990. – 319с.
119900
  Lamont Douglas Winning worldwide:Strategies for dominanting global markets / Lamont Douglas. – Homewood : Business One Irwin., 1991. – 314 p. – ISBN 1556234198
119901
  Ingram K.C. Winning your way with people / K.C. Ingram. – New York, 1949. – 257с.
119902
  Kowalski Wladyslaw Wino / Kowalski Wladyslaw. – Warszawa, 1966. – 676с.
119903
  Porter Katherine Anne Wino o poludniu / Porter Katherine Anne. – Warszawa : Czytelnik, 1971
119904
  Kuriata C. Wino pestkowe : Opowiadania wybrane / Czeslaw Kuriata. – Warszawa : LSW, 1974. – 447s.
119905
  Madej S. Winorosl / S. Madej. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 224s.
119906
   Winston Churchill. – Toronto a.o., 1965. – 160с.
119907
  Kraus Rene Winston Churchill: a biography. / Kraus Rene. – Philadelphia, New York, 1940. – 366с.
119908
  Trukhanovsky V.G. Winston Chutchill / V.G. Trukhanovsky. – M., 1978. – 390с.
119909
  Churchill Randolph Winston S. Churchill. Youth 1874-1910 / Churchill Randolph. – London
1. – 1966. – 608с.
119910
  Errington P.L. Winter carrying capacity of marginal ruffed grouse environment in North-Central United States / P.L. Errington. – Ottawa : [S. n.], 1937. – P. 31-34. – The Canadian Field-Naturalist, Vol. 51, № 3, March, 1937
119911
  Schroder Claus Winter eines Lords / Schroder Claus. – Halle (Saale), 1970. – 304с.
119912
  Neruda Pablo Winter garden / Neruda Pablo; Translated by W.O"Daly. – Port Townsend : Copper canyon, 1986. – 68p. – Текст паралельно іспанською та англійською мовами. – ISBN 0-914742-93-0
119913
  Lessing Doris Winter in July. / Lessing Doris. – London, 1979. – 188с.
119914
  Welch James Winter in the blood / Welch James. – Harmondsworth : Penguin books, 1986. – 176 p.
119915
  Simchenko Yuriy Borisovich Winter trek / Simchenko Yuriy Borisovich. – Moscow, 1990. – 172с.
119916
  Schulze Axel Winterfahrplan. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1977. – 105с.
119917
  Miessner E. Winterfeste Seerosen / E. Miessner. – Berlin : Deutscher Baurnverlag, 1958. – 32S.
119918
  Claudius Eduard Wintermarchen auf rugen. / Claudius Eduard. – Halle, 1965. – 240с.
119919
  Andersch Alfred Winterspelt. / Andersch Alfred. – Berlin, 1976. – 584с.
119920
  Wolff Bernd Winterstrome. Goethes Harzreise 1777 / Wolff Bernd. – Berlin : Verlag der Nation, 1986. – 275 S.
119921
  Eden Dorothy Winterwood / Eden Dorothy. – N.Y., 1967. – 220с.
119922
  Weinhold R. Winzerarbeit an Elbe, Saale und Unstrut : Eine historisch-ethnographische Untersuchung der Produktivkrafte des Weinbaus auf dem Gebiete der DDR / R. Weinhold. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 420S. – Має 72 чорно-білих фотографії у додатку. – (Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut fur Geschichte : Veroffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte ; 55)
119923
  Kydrynski Lucjan Wiolinem i basem. Ciekawostki, informacje, anegdory muzyczne. / Kydrynski Lucjan. – Krakow, 1960. – 308с.
119924
  Czeszko B. Wiory / Bohdan Czeszko. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 308 s.
119925
  Olcha Antoni Wiosenna ziemia / Olcha Antoni. – Warszawa, 1960. – 86с.
119926
  Tiendriakow Wlodzimierz Wiosenne szachrajstwa. Trzy worki pszenicy / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1975. – 243с.
119927
  Kazakiewicz E. Wiosna nad Odra / E. Kazakiewicz; Przeklad z ros. T.Jakubowicza. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1950. – 557 s.
119928
  Tuwim Julian Wiosny i jesienie / Tuwim Julian. – Warszawa, 1955. – 228с.
119929
  Sito Jerzy Wioze swoj czas na osle / Sito Jerzy. – Warszawa, 1958. – 60с.
119930
  Brandt Judith Wippoldsburger Karikaturen. / Brandt Judith. – Berlin, 1959. – 92с.
119931
  Xenofont Wiprawa Cyrusa (Anabaza) / Xenofont. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1924. – 224 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 2 ; Nr. 31)
119932
  Tiutiunnyk Hryhorij Wir / Tiutiunnyk Hryhorij. – Warszawa
T. 1, T. 2. – 1975. – 621с.
119933
  Makatsch Wolfgang Wir bestimmen die vogel Europas / Makatsch Wolfgang. – Radebeul : Neumann Verlag, 1966. – 508S.
119934
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band I : Tagfalter deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1954. – 119S.
119935
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band II : Baren, Spinner, Schwarmer und Bohrer Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1955. – 148S.
119936
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band III : Eulen deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1958. – 291S.
119937
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band IV : Spanner Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1961. – 263S.
119938
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band II : Baren, Spinner, Schwarmer und Bohrer Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1964. – 148S.
119939
  Koch Manfred Wir bestimmen Schmetterlinge / Koch Manfred; Bearbeitet von Wolfgang Heinicke. – 3.Ausg. – Radebeul : Neumann, 1991. – 792S. : 207 Ill. – ISBN 3-7402-0092-8
119940
  Piljar Juri Wir bezwangen den Tod / Piljar Juri. – Berl., 1957. – 140с.
119941
  Lampel Peter Martin Wir fanden den Weg / Lampel Peter Martin, 1953. – 166с.
119942
  Hontsch-Harendt Ursula Wir Fluchtlingskinder / Hontsch-Harendt Ursula. – Halle-Leipzig
3. – 1985. – 267с.
119943
  Graf Erckart Wir lernen Franzosisch spraschen / Graf Erckart. – Lpz., 1966. – 224с.
119944
  Oehler Heinz Wir lernen franzosisch sprechen / Oehler Heinz. – 2. erw. Aufl. – Halle, 1962. – 180с.
119945
  Macchi Vladimiro Wir Lernen italienisch sprechen / Macchi Vladimiro. – Halle, 1962. – 192с.
119946
  Silzer Erwin Wir lernen rumanisch sprechen. Ein Taschenlehrbuch / Silzer Erwin. – Halle (Saale), 1962. – 160 с. + пластинки
119947
  Silzer Erwin Wir lernen rumanisch sprechen. Ein Taschenlehrbuch / Silzer Erwin. – Halle, 1963. – 160 с.
119948
  Potapowa Nina Wir lernen Russisch im Funk / Potapowa Nina. – Berlin
1. – 1952. – 140с.
119949
  Karpati Paul Wir lernen Ungarisch sprechen. / Karpati Paul, Skirecki Hans. – Lpz., 1967. – 148с.
119950
  Гилькнер А.Ю. Wir lesen deutch / А.Ю. Гилькнер. – М., 1952. – с.
119951
  Гилькнер А.Ю. Wir lesen deutch / А.Ю. Гилькнер. – Изд. 4-е. – М., 1957. – с.
119952
  Mrewlowa N. Wir lesen Deutsche Zeitungen. / N. Mrewlowa, T. Fedossowa. – M., 1966. – 184с.
119953
  Moser Ernest Wir Schopfer / Moser Ernest. – Memmingen, 1982. – 389с.
119954
  Honecker Erich Wir sind fur den Frieden auf der Erde und im Kosmos: Interview des Generalsekretars des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrate der DDR fur die BRD-Wochenzeitung "Die Zeit" / Honecker Erich. – Berlin, 1986. – 45с.
119955
  Graf Oskar Maria Wir sind Gefangene / Graf Oskar Maria. – Berl., 1961. – 482с.
119956
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle, 1962. – 592с.
119957
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle, 1963. – 572с.
119958
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle/Saale, 1977. – 592с.
119959
  Uhse B. Wir Sohne / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 257 S.
119960
  Uhse B. Wir Sohne / B. Uhse. – Berlin : Verlag volk und welt, 1958. – 126 S.
119961
  Бабаян М.А. Wir sprechen Deutsch / М.А. Бабаян, С. Ряжская. – М.-Л., 1934. – 286с.
119962
  Hoffmann Lothar Wir sprechen russisch / Hoffmann Lothar, O.F. Kusnezowa. – Halle, 1961. – 144с.
119963
  Schindler B. Wir sprechen russisch / B. Schindler. – Halle : VEB Verlag Sprache u. Literatur, 1963. – 159 p.
119964
  Salha B. Wir sprechen uber das Studium in der DDR: Metodiska izstradne / B. Salha. – Riga, 1988. – 43с.
119965
  Бернштейн В.Б. Wir sprechen und lesen uber technik / В.Б. Бернштейн. – Москва : Просвещение, 1966. – 102 с.
119966
  Hutt Wolfgang Wir und die Kunst / Hutt Wolfgang. – Berl., 1964. – 768с.
119967
  Braun Volker Wir und nicht sie. / Braun Volker. – Halle, 1970. – 79с.
119968
  Braun Volker Wir und nicht sie. / Braun Volker. – Halle, 1976. – 79с.
119969
  Mann Viktor Wir waren funf. Bildnis der Familie Mann / Mann Viktor. – Berl., 1961. – 432с.
119970
  Mann Viktor Wir waren funf. Bildnis der Familie Mann / Mann Viktor. – Berlin, 1975. – 607с.
119971
  Simonov Konstantin Wir werden uns nicht wiedersehen / Simonov Konstantin. – Berlin, 1980. – 188с.
119972
  Heinemann Dieter Wir wollen uns und alles, alles haben. / Heinemann Dieter. – Halle/ Saale, 1977. – 144с.
119973
  Gieysztor Marian Wirki / Gieysztor Marian. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 71S. – (Popularne monografie zoologiczne ; 3)
119974
  Bandinelli Rahuccio Bianchi Wirklichkeit und Abstraktion / Bandinelli Rahuccio Bianchi. – Dresden, 1962. – 146с.
119975
  Muller Joachim Wirklichkeit und Klassik. / Muller Joachim. – Berlin, 1953. – 456с.
119976
  Klein Alfred Wirklichkeitsbesessene Dichtung. / Klein Alfred. – Leipzig, 1977. – 447с.
119977
   Wirsta : quinze ans de peinture non-figurative : [album]. – Paris : Editions P.I.U.F. et le groupe Reflets, 1975. – 95 p. : ill. – Текст фр., укр., англ.- Загл. обкл.: Itineraire d"un peintre = Шлях маляра = A paintr"s quest. – (Itineraire d"un peintre = Шлях маляра = A painter"s quest)


  В прим. № 1694996 дарчий напис: Вт. П. Докторові Олесіюк на милу згадку з виставки в Лос Анджелес. 18.XI.79 Автограф Т. Вірсти
119978
  Diesner Hans Joachim Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides. / Diesner Hans Joachim. – Halle, 1956. – 198с.
119979
  Dettenborn Harry Wirtschaftliche Fehlentscheidungen psychologische Grundlagen Konsequenzen fur Recht und Leitung / Dettenborn Harry, Seidel Dietmar. – Berlin, 1974. – 240 S.
119980
  Staudinger F. Wirtschaftliche Grundlagen der Moral / Franz Staudinger. – Darmstadt : Verlag v. Eduard Roether, 1907. – 160 S.
119981
  Trankner Wolfgang Wirtschaftliche und technische Untersuchungen uber die zukunftigen Moglichkeiten der Abforderung in Abbaukammern, Abteilungs- und Hauptforderstrecken in Kaligruben / Trankner Wolfgang. – Berl., 1958. – 60с.
119982
  Page H. Wirtschaftlichkeit der Eigenerzeugung von Elektroenergie / H. Page. – Berl., 1958. – 49с.
119983
  Mottek Hans Wirtschaftsgeschichte Deutschlands / Mottek Hans. – Berlin
1. – 1983. – 332с.
119984
  Czada P. Wirtschaftspolitik : Aktuelle Problemfelder / P.Czada, M.Tolksdorf, A.Yenal. – 2te, erweit., aktual. Aufl. – Berlin : Landeszentrale fur politische Bildungsarbeit, 1992. – 670S.
119985
  Bonisch A. Wirtschaftsprogrammierung im Kapitalismus / A. Bonisch. – Berlin, 1969. – 208с.
119986
  Freyhoff D. Wirtschaftssparache Deutsch = Німецька економічна мова: Навчальний посібник : Lehr- und Arbeitsbuch / D. Freyhoff, O.V. Beketova, N. Yzermann. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 168 S. – ISBN 966-7890-02-3
119987
  Stawiecka Anna Wirtschaftstexte / Stawiecka Anna, Beza Stanislaw. – Warszawa : Oficyna wyd-cza SGH. – ISBN 83-7225-031-6
Teil I. – 1999. – 226s.
119988
  Stawiecka A. Wirtschaftstexte / A. Stawiecka, S. Beza. – Warszawa : Szkola glowna handlowa. – ISBN 83-7225-030-8
Teil 2. – 2000. – 236S.
119989
  Pflugfelder O. Wirtstierreaktionen auf Zooparasiten / O. Pflugfelder. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1977. – 378S. : Mit 117 Abbildungen
119990
   Wirusologia golna. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 580s.
119991
  Walpole H. Wiserunek czlowieka rudego / H. Walpole; przeloz. M. Lipska, Il. S. Duda-Gracz. – [ Warszawa ] : PIW, 1975. – 237 s. : il.
119992
  Михальчук Сергей Wish you were heve : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 48-63 : Фото
119993
  Тітаренко Т. Wishlist для моря: яких законопроектів очікує портова галузь у 2018 році? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 1, 36-37


  "З 2012 р., а саме з моменту прийняття знакового для морегосподарського комплексу Закону України "Про морські порти" і до сьогодні портову галузь не надто панькали ухваленням чи навіть розробкою нових законопроектів".
119994
  Rydlowski Jerzy Wisla - Odra / Rydlowski Jerzy, Safjan Zbigniew. – Warszawa, 1960. – 180с.
119995
  Zmudzka-Brodnicka Wislawa Szymborska i niewyrazalne / Monika Zmudzka-Brodnicka. – Gdansk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014. – 203, [1] s. – Бібліогр.: c. 173-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-64706-06-6
119996
  Bakker M. Wissels : Bespiegelingen zonder berouw / Marcus Bakker. – [Weesp] : De Haan, 1983. – 148 blz., 8 v. fot. – ISBN 90 228 3698 3
119997
  Rauschert S. Wissen- und Weidepflanzen : Erkennung, Standort und Vergesselschaftung, Bewertung und Bekampfung / S. Rauschert. – Auf. 3. – Radebeul : Neumann Verlag, 1972. – 430S. : Mit uber 200 Zeichnungen von Schulze Kurt
119998
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 23. – 2001
119999
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 26. – 2002
120000
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 27. – 2002
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,