Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1128001
  Самаєва Ю. "Приват" - держава: за хід до мату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 1,5


  "На тижні, що минає, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до кінця року — після завершення здійснюваної зараз верифікації — регулятор прийме рішення, виконав Приватбанк програму докапіталізації чи ні. І все, ніяких додаткових цифр, критеріїв, даних ...
1128002
  Аристов Михаил "Приватизация" для граждан бесплатна, а для испольнителей - это хлопотное и затратное мероприятие. Интервью с руководителем группы компаний "Экоземпроект" Михаилом Эйдельбергом // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1128003
  Білоус І. "Приватизацію регулюють більше десяти законів, а потрібен один зрозумілий документ, що прискорює продаж держмайна" / бесіду вів А. Черніков // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С.1, 9


  "Уже третє десятиліття Фонд державного майна України залишається відомством, яке хоч і займається організацією приватизації, але, як і раніше, відіграє навперемінно дві ролі — то інструменту в чужих руках для задоволення чиїхось інтересів, то ...
1128004
  Лісова І. "Приватна бібліотека" історико-термінологічний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття "приватна бібліотека", розкрито стан вивчення проблеми в сучасному бібліотекознавстві та книгознавстві. На основі порівняльного аналізу зроблено висновок, що наявним дослідженням бракує чіткості ...
1128005
  Тимошенко О.І. "Приватна освіта": державні пріоритети // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 361-369. – ISSN 2076-1554
1128006
  Лубчак В. "Привет освобожденному "Югу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Першопрохідцем серед херсонської преси 19 ст. ліберально-демократичного спрямування була щоденна газета В. Гошкевича "Юг". Гошкевич Віктор Іванович — український археолог, краєзнавець, громадський діяч, публіцист, редактор та засновник газети «Юг» ...
1128007
  Новгородцев С. "Привет, Джон, как жизнь?" // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2008. – № 17. – С. 73-75. – ISSN 1742-2388


  Останнє інтерв"ю Дж. Леннона "British Style"
1128008
  Ростовцев Е.І. "Привид" не може втекти / Е.І. Ростовцев. – К, 1972. – 318с.
1128009
  Ефименко В.М. "Привидение " с Гуама / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1971. – 287с.
1128010
  Ефименко В.М. "Привидение" с Гуама / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1979. – 240 с.
1128011
  Кудряшова В. "Привід планувати графік самостійно" / В. Кудряшова, Б. Соколова, О. Граждан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 12


  "Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка - про переваги й труднощі вимушеного дистанційного навчання".
1128012
  Лошицький М.В. "Привілейованість" системи приватного виконання судових рішень / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 137-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1128013
  Лошицький М.В. "Привілейованість" системи приватного виконання судових рішень / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 137-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1128014
  Лазо С. "Привіт для містера Бенсона" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 111-115
1128015
   "Привітання життя" - 94 : Зб. поезій учас. конкурсу на здобуття Літ. премії ім. Б.-І. Антонича за 1994. – Львів : Каменяр, 1995. – 111с. – ISBN 5-7745-0657-6
1128016
  Морозова В.А. "Привлеченная к дознанию..." / В.А. Морозова. – Москва, 1970. – 288с.
1128017
  Калашник В. "Пригадалось життя до дрібниць": про трилогію спогадів Володимира Савченка "Фрески пам"ять" / В. Калашник, О. Чугуй // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 11/12. – С. 146-151. – ISSN 0130-1608
1128018
  Лейберов О.О. "Приглашая усердных соотечественников к участию в сем патриотическом предприятии..." - благодійна діяльність дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у справі будівництва пам"ятників у XIX столітті // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 178-193. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних матеріалів розглянуто благодійну діяльність дворян Ніжинського повіту в сфері будівництва пам’ятників у різних містах Російської імперії. Автор дослідив кількісні та якісні показники ...
1128019
  Тимошенко Е. "Приглашение на казнь" и "Процесс" Набокова и Кафка // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 224-239. – ISSN 0042-8795


  "Приглашение на казнь" - произведение, предлагающее читателю с первых же страниц игру. Страшную игру, искаженный мир, в который читатель приглашается как "собиратель осколков" странной реальности, как субъект, монтирующий в единую картину то, что ему ...
1128020
  Машковська Н. "Пригоди в новорічну ніч" : ілюстрована казка для дітей віком від 3 років // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 156-158
1128021
  Шамир И. "Приграничная война Израиля 1949 - 1956" Бенни Морриса, новые данные в ближневосточной трагедии // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 12-19. – ISBN 966-608-439-2
1128022
  Журавлева Л.С. "Придите и владейте, мудрые..." (О коллекционере и художнице М.К. Тенишевой) / Л.С. Журавлева. – Смоленск, 1990. – 140с.
1128023
  Конашевич С. "Придністровський сценарій" для кримської науки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 4-5


  "Починаючи з весни 2014 р., у Криму закривалися міжнародні освітні та навчальні заклади, а їхні працівники, за умови наявності громадянства країн, з якими РФ має ускладнені стосунки, були змушені залишити півострів. У тому ж ТНУ до окупації діяли ...
1128024
  Сенько И. "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитка-Основьяненко и "Ревизор" Н.В.Гоголя: сравнительно-исторический анализ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 100-104. – (Філологія ; Вип. 21)
1128025
  Совсун И. "Прием в вузы вне конкурса отменен" / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 26 февраля (№ 36). – С. 15


  В интервью "Фактам" первый заместитель министра образования Украины рассказала об особенностях вступительной кампании 2016 года.
1128026
   [Привітання директору Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Різуну Володимиру Володимировичу з 60-річчям від колег, друзів, випускників] // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 10
1128027
   [Привітання з Днем народження Анатолія Степановича Довгерта] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1128028
   [Привітання з Днем народження Балюк Галину Іванівну] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1128029
   [Привітання з Днем народження Губерского Леоніда Васильовича] // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 4 октября (№ 182). – С. 14 : фото
1128030
   [Привітання з Днем народження Миколу Погорецького] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Колективи видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження.
1128031
   [Привітання з Днем народження Петра Петровича Кононенка] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 12 : фото
1128032
   [Привітання з Днем народження Фрицького Олега Федоровича] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)


  Колективи видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження.
1128033
   [Привітання з Днем народження Фрицького Олега Федоровича] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1128034
  Гриценко І.С. [Привітання з нагоди 90-річчя юридичного журналу "Право України"] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 27. – ISSN 1026-9932


  Від імені юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор І.С. Гриценко вітає головного редактора журналу "Право України" О.Д. Святоцького з ювілеєм.
1128035
  Губерський Л.В. [Привітання зі 100-річним ювілеєм Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка]. Від колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губерський // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 99. – ISBN 978-966-2538-56-4
1128036
   [Привітання Івана Сергійовича Гриценко з Днем народження] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)


  Привітання від колективів видавництва "Юрінком Інтер" та газети "Юридичний вісник України".
1128037
  Губерський Л.В. [Привітання колективу університету з Новим роком та Різдвом Христовим] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)
1128038
   [Привітання Наталії Кузнєцової з днем народження] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний Вісник України щиро вітають іменинницю.
1128039
  Губерський Л.В. [Привітання ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Л.В. Губерського] // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 10-11. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1128040
  Губерський Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 30
1128041
  Кравчук Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 17-18
1128042
  Яременко І. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 15
1128043
  Дзюрах Б. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 16
1128044
  Кучма Л. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 19
1128045
  Ющенко В. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 20-22
1128046
  Кубів С. [Привітання учасникам міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття"] // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 23-24
1128047
  Кульчицька О.І. [Пригоди Хельмута Мюллера] = Abenteuer des Helmut Muller : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Abenteuer des Helmut Muller .- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-030-9
1128048
  Бірс Е. Привал для полеглих // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 289-291
1128049
  Елисеев П.Т. Привал на Эльбе / П.Т. Елисеев. – Москва, 1960. – 543с.
1128050
  Степанов А.Я. Привал странников / А.Я. Степанов. – Москва, 1990. – 351с.
1128051
  Степанов А.Я. Привал странников : [повести] / Анатолий Степанов. – Киев : Альтерпрес ; Элком ЛТД, 1994. – 430, [2] с. : ил. – Содержание: В последнюю очередь; Заботы пятьдесят третьего года; "Привал странников". – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4749-8
1128052
  Некрасов Б. Привала не будет / Б. Некрасов. – Ленинград, 1981. – 192 с.
1128053
  Пелинская Р.С. Привала нет. / Р.С. Пелинская. – Кишинев, 1971. – 116с.
1128054
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Л., 1934. – 379с.
1128055
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Молотов, 1947. – 431с.
1128056
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва-Л., 1949. – 412с.
1128057
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман в 5-ти частях / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1966. – 431 с.
1128058
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Пермь, 1967. – 540с.
1128059
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1972. – 383с.
1128060
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман в 5-ти частях / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1975. – 416 с.
1128061
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Иркутск, 1979. – 416с.
1128062
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1983. – 448с.
1128063
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы : роман / Мамин-Сибиряк. – Киев : Дніпро, 1985. – 405 с.
1128064
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1986. – 626 с.
1128065
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1986. – 526 с. – (Клссики и современники)
1128066
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Ташкент, 1988. – 701с.
1128067
  Мамин-Сибиряк Приваловские миллионы. (Золото) : Романы / Мамин-Сибиряк. – Москва : Художественная литература, 1989. – 589с.
1128068
  Романов Е.И. Приват-доцент по дубленкам / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1984. – 223с.
1128069
   Приватбанк виконує функції Укрзалізниці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
1128070
   Приватизация. – М, 1992. – 238с.
1128071
   Приватизация. – К, 1996. – 80с.
1128072
  Логинов А.А. Приватизация в России и Польше: процессы сходные - результаты разные // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 86-98. – ISSN 0201-7083
1128073
  Приступа Н.Н. Приватизация в Словакии (1900-1908 гг.) // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 139-143. – ISSN 2616-700X
1128074
  Балуев Д. Приватизация военно- силовых функций государства: каковы перспективы? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 3. – С.64-71. – ISSN 0131-2227
1128075
  Сырхаев А.А. Приватизация войны в США // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805
1128076
  Пасхавер А. Приватизация до и после оранжевой революции / Центр социально-экономических исследований CASE Украина; Александр Пасхавер, Лидия Верховодова. – Киев. – 32с.
1128077
  Пасхавер А. Приватизация до и после оранжевой революции / Александр Пасхавер, Лидия Верховодова; Центр социально-экономических исследований CASE Украины. – Киев, 2006. – 32с.
1128078
  Корнеев С.М. Приватизация жилищного фонда : Законодательство и практика / С.М. Корнеев, П.В. Крашенинников. – Москва : Инфра М-Hорма, 1996. – 256с. – ISBN 5-89123-027-5, 5-86225-250-9
1128079
   Приватизация жилья. – М, 1992. – 95с.
1128080
   Приватизация жилья. – К, 1993. – 79с.
1128081
  Ермошенко Н.Н. Приватизация за рубежом / Н.Н. Ермошенко. – К., 1992. – 28с.
1128082
   Приватизация земельных участков: все ньюансы // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34.
1128083
   Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в России. – Москва, 1995. – 168с.
1128084
   Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в России : Сборник приложений. – Москва, 1995. – 246с.
1128085
   Приватизация и развитие рыночных форм хозяйствования. – К, 1992. – 112с.
1128086
  Косаржевский П. Приватизация и реструктуризация предприятий в странах СНГ / П. Косаржевский, Е. Ракова // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 4. – С. 614-636. – ISSN 1815-1345
1128087
  Полтораков А.Ю. Приватизация насилия : социополитический контекст // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С45-52. – ISSN 1812-8696
1128088
   Приватизация полный пакет документов : в 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Государственные и муниципальные предприятия. Жилищный фонд. Приватизационные счета. – 1992. – 77 с.
1128089
   Приватизация полный пакет документов : в 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Положения. Методические указания. Образцы. – 1992. – 45 с.
1128090
  Рутгайзер В.М. Приватизация советской экономики / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1991. – 64 с.
1128091
   Приватизация: вопросы и ответы. – М, 1991. – 71с.
1128092
  Таджер В. Приватизация: превръщане на държавна и общенска собственост в частна. / В. Таджер. – София, 1992. – 65с.
1128093
  Савас Э.С. Приватизация: путь к рынку / Э.С. Савас. – Москва, 1992. – 411 с.
1128094
  Фесик Н.Г. Приватизаційний процес як індикатор здійснення ринкових трансформацій в промисловості Украни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 155-161. – Бібліогр.: 6 назв
1128095
  Ушенко Н.В. Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-105.
1128096
  Боярко І.М. Приватизаційні цикли в системі обгрунтування тенденцій розвитку економіки / І.М. Боярко, Н.А. Дехтяр, О.В. Дейнека // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 51-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1128097
  Григоренко Є.М. Приватизація в новому тисячолітті // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 4-7


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
1128098
  Скороход В.О. Приватизація в пострадянських країнах центральної Азії і Азербайджані : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-13. – Бібліогр.: 12 назв
1128099
  Панченко Н.Г. Приватизація в ринковій економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-20. – Бібліогр.: 13 пунктів
1128100
   Приватизація в Росії, Україні та країнах Балтії : доповіді Центрально-Європейського ун-ту з питань приватизації. – Київ : Основи
Т. 2 : Економічні умови. Форми власності. Прцес приватизації. Корпоратизація і комерціалізація. – 1994. – 319 с.
1128101
  Падалка С.С. Приватизація в Україні у системі відносин: влада, громадянське суспільство, особа (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 101-118. – ISBN 978-966-02-6441-0
1128102
  Жуйтін Лі Приватизація в Україні як приклад практичної імплементації принципів нового державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 41-43
1128103
  Алданов Ю.В. Приватизація в Україні: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 123-135.
1128104
   Приватизація в Центральній Європі : Доповіді Центрально-Європейського університету з питань приватизації. – Київ : Основи. – ISBN 5-86248-246-6
1 : Економічні умови. законодавство і структура власності. Інституції державного регулювання. Огляд прог. – 1994. – 301с.
1128105
  Гайдуцький П.І. Приватизація власності в агропромисловому комплексі / П.І. Гайдуцький, М.Г. Лобас. – К., 1994. – 208с.
1128106
  Любохинець Л.С. Приватизація власності та зміни соціально-економінчої структури суспільстваа : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01. / Любохинець Л. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л.
1128107
  Любохинець Л.С. Приватизація власності та зміни соціально-економічної структури суспільства. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Любохинець Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1128108
  Чапліна О. Приватизація гуртожитків та соціальний захист працюючих на приватизованих підприємствах // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2011. – № 2 (222). – С. 8-10
1128109
  Павлов В.І. Приватизація державних підприємств : Курс лекцій. Навчальний посібник / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 180с. – ISBN 966-517-153-4


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1128110
   Приватизація державних підприємств в Україні. – К, 1992. – 201с.
1128111
  Удачина І.М. Приватизація державного майна - рушійна сила структурної перебудови економіки чи спосіб ошукати державу? / І.М. Удачина, О.В. Зволинська // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-22
1128112
  Грущенко Олена Анатоліївна Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Грущенко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 199л. – Бібліогр.:л.166-182
1128113
  Грущенко Олена Анатоліївна Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехіндій економіці : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Грущенко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1128114
  Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності : Дис. ... канд. юрид.наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Алданов Ю.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 300л. – Бібліогр.: л 220-300
1128115
  Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алданов Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1128116
  Климовець І.В. Приватизація енергетичних підприємств України: перспективи, проблеми, способи реалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 383-388. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто сучасний стан енергетичного ринку. Розглянуто, зокрема, актуальне на цей момент питання приватизації та корпоратизації енергетичного ринку.
1128117
  Коцюба В.О. Приватизація житла та її скасування / В.О. Коцюба; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 152с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-49-7
1128118
  Оніщенко Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення / Оніщенко, Ю.О. Козацька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 106-112. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1128119
  Коваленко Г. Приватизація житлового фонду у військових поселеннях // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.49-51
1128120
  Воронова О.В. Приватизація житлового фонду, що належить комунальним підприємствам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 113-119. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128121
  Редзюк Є. Приватизація здорової людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 7


  "Усі ще пам"ятають приватизацію "Укррудпрому", "Криворіжсталі", "Київенерго", "Західенерго", "Дніпроенерго" тощо. Невже така приватизація приносить користь державі? Загалом Україна зазнала від такої приватизації значних соціально-економічних, іміджевих ...
1128122
  Мірошниченко А. Приватизація земель: від корупційного механізму до засобу забезпечення соціальної справедливості / А. Мірошниченко, А. Мартин, А. Ріпенко // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 6. – С. 36-50
1128123
  Зенкін Д. Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д. Зенкін, С. Приймак // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 87-88
1128124
  Зенкін Д Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д Зенкін, приймак // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 67-68
1128125
  Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально-економічні наслідки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-39. – Бібліогр.: с. 29, 32-39. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовується думка, що земля має бути власністю народу. З критичної точки зору подано перетворення землі в приватну власність і товар. Стверджується, що ринкова економіка як сучасний цивілізований механізм використання незаперечних об"єктивних ...
1128126
   Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні : Посібник. – 2-ге вид. – Київ : Століття, 2000. – 272с. – ISBN 966-95204-0-1; 966-95204-3-7
1128127
  Островерх Н.М. Приватизація і державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-23. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1128128
  Денисюк О.М. Приватизація і забезпечення національної безпеки в управлінні господарським комплексом // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 100-103
1128129
  Маслак Петро Васильович Приватизація колективних сільско-господарських підприємств: форми, методи, шляхи вдосконалення : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Маслак Петро Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.158-165
1128130
  Маслак Петро Васильович Приватизація колективних сільськогосподарських підприємств: форми, методи, шляхи вдосконалення : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Маслак Петро Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1128131
  Гладковський М. Приватизація комунального майна у м. Києві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 365-366
1128132
  Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.55-59. – ISSN 0132-1331
1128133
  Мошак Г.Г. Приватизація кримінального процесу у ФРН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 332-335. – ISSN 2219-5521
1128134
   Приватизація майна в Україні. – К, 1994. – 95с.
1128135
  Єршовв С.І. Приватизація майна державних підприємств: питання визначення та правового регулювання / С.І. Єршовв, І.С. Дьячук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-71. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128136
  Алексєєв В. Приватизація майна комунальної власності // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.168-174
1128137
  Швиданенко Г.О. Приватизація на Україні. / Г.О. Швиданенко. – К, 1993. – 150с.
1128138
  Полтораков О.Ю. Приватизація насильства: історико-соціальна динаміка становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 127-132. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1128139
  Бондаренко І.В. Приватизація підприємств енергетичної галузі України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1609-0462
1128140
  Фролов П. Приватизація по-новому: чергові зміни, чергові ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 1, 9


  "15 червня ц.р. минуло сто днів, як набув чинності новий закон про приватизацію державного і комунального майна. Незабаром суспільство матиме повне право запитати про перші результати і порівняти їх із численними обіцянками про чесну, прозору і ...
1128141
  Кравченко В.Ю. Приватизація політичного насилля в умовах руйнування державної монополії на застування примусу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 60-62
1128142
  Соболевська М.О. Приватизація публічності як феномен соціального порядку сучасного суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 250-254. – ISBN 978-966-171-387-0
1128143
  Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 21-25.
1128144
  Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .121-126. – ISSN 0132-1331
1128145
  Склепова А.В. Приватизація та інвестиційний процес в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-55. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Подано аналіз приватизаційних процесів в Україні та країнах Східної Європи, показано взаємозв"язок між такими явищами, як приватизація державного та комунального майна та інвестиційна активність в економіці. Подано чинники впливу на інвестиційну ...
1128146
  Румянцев С.А. Приватизація та корпоративне управління (досвід зарубіжних країн) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-31. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізується досвід зарубіжних країн в організації управління державними акціонерними товариствами, що готуються до приватизації.
1128147
  Пасхавер О.Й. Приватизація та реприватизація в Україні після "помаранчевої" революції / Центр економічного розвитку; О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 108с. – ISBN 966-8063-90-12
1128148
  Арбайтер О. Приватизація та реприватизація як виведення національної економіки з кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 104-106
1128149
  Бойцун А. Приватизація та реформування державних підприємств // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 135-155
1128150
  Чечетов М. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-18 : Іл., табл. – Бібліогр. 22 назви. – ISSN 0131-775Х
1128151
  Ачкасов А.Є. Приватизація у перехідній економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-13
1128152
  Олійник Я.Б. Приватизація у Польщі: основні підсумки та перспективи / Я.Б. Олійник, К.Ю. Мельник // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 197-206. – ISBN 966-7650-87-1
1128153
  Фрідман Р. Приватизація у Східній Європі: чи всі можливості держави вичерпано? / Р. Фрідман, А. Рапачинський. – К., 1995. – 277с.
1128154
  Палцулич Є.І. Приватизація чи націоналізація: правове поле та проблема національної безпеки // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 94-100. – ISBN 978-617-7404-86-5
1128155
  Пустовійт Р.Ф. Приватизація як інституціональна умова становлення підприємництва в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 186-193. – Бібліогр.:20 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1128156
  Харченко Т.Б. Приватизація як основа ринкового реформування економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-58
1128157
  Зінченко В.М. Приватизація як чинник первісного нагромадження капіталу в Україні: історичний аспект // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 142-149
1128158
  Гончаров О. Приватизація: дорожче не стало, але купувати - складніше // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1128159
  Довбенко М. Приватизація: мета чи інструмент економічної політики? // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 20-29. – ISSN 0372-6436
1128160
  Забіяка І. Приватизований Шестопал або Як звичайний піар маскується не лише під примітки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 18-19


  "До 100-річчя від дня народження М. Шестопала готувалося два збірника його праць . Перший у серії "Золоті імена української журналістики" на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України. <...> Другий збрник готувався до видання ...
1128161
  Бондарєв Т. Приватизувати не можна залишати в державной класності. Де поставить кому влада? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1128162
  Гуржій І.О. Приватна бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського: склад та значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 252-259. – ISSN 2222-4203
1128163
  Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ


  Представлена стаття із серії публікацій, присвячених особовим бібліотекам викладачів Київського університету Св. Володимира. Досліджено фрагмент бібліотеки українського літературознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908), ...
1128164
  Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – C. 412-424. – ISSN 2224-9516


  Представлена стаття із серії публікацій, присвячених особовим бібліотекам викладачів Київського університету Св. Володимира. Досліджено фрагмент бібліотеки українського літературознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852-1908), проаналізовано ...
1128165
  Бак Н.А. Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 40 назв
1128166
  Ісса Т. Приватна благодійність під час Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 191-194. – ISBN 978-966-171-795-3
1128167
  Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта : шляхи України у світовому вимірі / О.Л. Сидоренко. – Харків : Основа, 2000. – 256с. – ISBN 5-7768-0701-8
1128168
  Астахова В. Приватна вища освіта України напередодні свого чвертьвікового ювілею // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 14-19. – ISSN 2078-1016
1128169
  Корольов Б. Приватна вища школа на шляху інновацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.18-23
1128170
   Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Ін-т вищої школи; Народна українська академія; Андрущенко В., Корольов Б., Астахова В., Астахов В., Добрянський І. та ін.; За ред. В.П. Андрущенка, Б.І. Корольова. – Харків : НУА, 2005. – 320с. – ISBN 966-8558-42-1
1128171
   Приватна власність в Україні : Загальні положення. Право приватної власності у підприємництві. Право приватної властності на землю. Право приватної власності на житло. Інші види права приватної власності. ... – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-054-2
1128172
  Квас О.В. Приватна власність і подолання відчуження праці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 55-63. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Питання приватної власності розглядаються як одна з умов ринкової економіки. Висловлюються конкретні пропозиції щодо форм роздержавлення та приватизації власності.
1128173
  Мартин О.М. Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Липинського і сьогодення в Україні / О.М. Мартин, Т.І. Галецька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 263-268. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1128174
  Мадзігон В. Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105), жовтень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
1128175
  Галунько В.В. Приватна власність як невід"ємне природне право людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 38-43. – ISSN 1563-3349
1128176
  Гудов В. Приватна власність як основа економічнного фундаменту громадянського суспільства // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 66-69. – ISSN 0868-8893
1128177
  Акімов М.О. Приватна воєнна (охоронна) діяльність: стан та перспективи міжнародно-правового регулювання // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 28-35. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1128178
  Моренець В. Приватна гравітація Тараса Федюка
1128179
  Моренець Володимир Приватна гравітація Тараса Федюка
1128180
  Болгов Р.О. Приватна детективна (розшукова) діяльність в країнах Європейського Союзу: сучасний стан правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 254-259. – ISSN 2219-5521
1128181
  Денищук Д.Є. Приватна детективна діяльність в Україні: питання законодавчого закріплення / Д.Є. Денищук, О.В. Погорілець // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 96-101. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1128182
  Свиш А.В. Приватна детективна діяльність: сучасний стан та перспективи // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 91-94. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Забезпечення безпеки громадян України та й країни в цілому є першочерговим завданням держави, однак чинне законодавство України у цій сфері відстає від життєвих реалій. Довгоочікуване прийняття закону, що врегулював би правовідносини у сфері ...
1128183
  Плохой І.І. Приватна детективна діяльність: чи буде вона? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128184
  Коптюбенко Д. Приватна емісія грошей як олігополія // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 43-50. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1128185
  Місостов Т.Ю. Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 166-172. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1128186
  Мокроменко О. Приватна ініціатива, просвітницька діяльність: з досвіду елементарної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1128187
  Паняєва Н.О. Приватна інформація : Роман / Н.О. Паняєва. – Київ : Молодь, 1991. – 205с.
1128188
  Кізченко І.О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НАУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 145-149. – ISBN 978-617-689-046-1
1128189
  Копитова О. Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 40-45. – ISSN 2076-9326
1128190
   Приватна колекція : Вибрана українська проза та есеїстика кінця 20 століття. – Львів : Піраміда, 2002. – 628с. – ISBN 966-7188-55-8


  Вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття, авторський проект Василя Габора. Зібрано сотню кращих творів більш як сорока провідних авторів сучасної української літератури. Переможець "Форуму видавців 2002" де зайняла перше місце у рейтингу ...
1128191
  Корнійчук М. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського у Науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 25-28. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено тематику приватної колекції Миколи Павловича Ковальського - доктора історичних наук, професора, проректора з наукової роботи Острозької академії. Проаналізовано роль особистої колекції у формуванні фонду Наукової бібліотеки Національного ...
1128192
  Гайдай О. Приватна колекція П.І. Харитоненка (друга половина XIX – початок XX століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1128193
  Карабович Т. Приватна молитва як метафора у творчості Богдана Бойчука на тлі літературного контексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 11-16. – ISSN 0236-1477
1128194
   Приватна освіта в Україні: вчора, сьогодні, завтра // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 11 (63). – С. 10-13.


  Інтерв"ю з ректором Європейського Університету І.І. Тимошенком.
1128195
  Астахова К. Приватна освіта в Україні: розмірковування "низького сезону" // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 32-41. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1682-2366
1128196
  Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 15-25. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується конкурентне середовище вищої освіти і роль у ньму приватної освіти. Висвітлюються основні інституціональні чинники функціонування приватних вишів та шляхи вирішення проблеми якості надання освітніх послуг в Україні.
1128197
  Базака Р.В. Приватна преса Єлисаветграда (1876-1916 рр.): історико-функціональний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1128198
  Слабошпицький М. Приватна справа дисидента в науці : вибрані місця з біографії Володимира Берсенєва // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 107-153. – ISSN 0130-1608
1128199
  Колач С. Приватна та державна форми власності, їхня взаємодія і вплив на економічну систему / С. Колач, О. Василина // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 56-60. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1128200
   Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант : Монография. – Харків, 2000. – 464с. – ISBN 966-7557-21-9
1128201
  Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України : монографія / Р.Б. Сивий ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : КВІЦ, 2006. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2003-14-7
1128202
   Приватне життя і поліція : (Концептуальні підходи. Теорія та практика). – Київ : КНТ, 2006. – 740с. – (Людина. Суспільство. Поліція.). – ISBN 966-373-023-4; 966-373-024-2
1128203
  Лавринович М. Приватне інвестування за кордон: останні тренди / М. Лавринович, Д. Савчук // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 20-21
1128204
  Мазоха Г. Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-х рр. XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 61-68. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1128205
  Москаленко Т. Приватне листування Михайла Максимовича // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 7, квітень. – С. 13-18 : фото


  "... Листування мало особливе місце в житті Михайла Максимовича. <...>. Історик Віктор Короткий упорядкував листи М. Максимовича й видав їх окремою книжкою. У цій роботі проаналізовано листи Михайла Олександровича. Епістолярій дає можливість дослідити ...
1128206
  Мазоха Г.С. Приватне листування Остапа Вишні 30-х років ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 70-80


  У статті аналізується епістолярна спадщина Остапа Вишні в контексті становлення індивідуального стилю спілкування та філософського мислення
1128207
  Пангелова М.Б. Приватне листування Уласа Самчука 50-70-х років XX століття як індикатор літературної доби // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1128208
  Кузьміна І. Приватне листування Федора Штейнгеля як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 504-507. – ISBN 978-966-171-783-0


  Федір Штейнгель - громадсько-політичний і культурний діяч Російської імперії та Української Держави, дипломат.
1128209
  Чиркова М. Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 124-132. – ISSN 2222-5250
1128210
  Топорецька З. Приватне обвинувачення за новим КПК України: новели та проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 496-498. – ISBN 978-617-7069-15-6
1128211
   Приватне підприємництво в Україні. – Київ, 1998. – 264с. – ISBN 966-7370-04-6
1128212
  Труш І. Приватне підприємство як важливий чинник сприяння розвитку малого бізнесу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
1128213
   Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 338 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128214
   Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – 338 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Журн. засновано як дод. до юрид. ж-лу "Право України"
1128215
  Сивий Р. Приватне право в юридичних системах деяких європейських держав: сучасні погляди зарубіжних цивілістів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-56
1128216
  Харитонов Є.О. Приватне право як концепт: постановка питання / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 68-77. – ISSN 2312-6566
1128217
  Сивий Р.Б. Приватне право як складова системи об"єктивного юридичного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 71-86
1128218
  Паращук Л.Г. Приватне право як форма втілення і вираження свободи суб"єкта // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 63-71
1128219
  Гурська А. Приватне спілкування - більше не приватне, або Як стежитимуть за вами з прийняттям Закону "Про електронні комунікації"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1128220
  Корбозерова Н.М. Приватне та офіційне листування іспанською мовою : Навчальний посібник для студ. старш. курсів / КНУТШ; Н.М. Корбозерова, О.В. Мерзлікіна. – Київ : Логос, 2006. – 147с. – ISBN 966-581-721-3
1128221
  Добрянський І. Приватний ВНЗ - очима студентів / І. Добрянський, О. Наумець // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 13-21.


  Висветлені результати соціально-психологічного дослідження, проведеного в одному з приватних ВНЗ Кіровоградщини.
1128222
  Луц Д. Приватний детектив у законі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1128223
  Дейнега М.А. Приватний і публічний інтерес у правовому регулюванні природоресурсних та природоохоронних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 74-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1128224
  Кармаліта М.В. Приватний і публічний інтереси в оподаткуванні: теоретико-правове дослідження // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7638-01-7
1128225
  Федорчук А. Приватний космос. Чи зможе бізнес повернути Україні статус космічної держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 10


  "На початку жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності". У результаті, вперше в історії України приватні ...
1128226
  Григоренко І.В. Приватний лист та епістолярна форма: історичний аспект взаємодії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 45-49. – ISSN 2076-1554
1128227
  Стоян С.П. Приватний музей сучасного українського мистецтва Корсаків: практика культурної децентралізації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 76. – ISSN 2616-9967


  "Культура не є абстрактним поняттям, вона завжди твориться особистостями, що здатні змінювати хід історії й визначати абсолютно нові вектори руху суспільства. Й ці вектори зовсім не обов’язково спрямовуються із центральних, столичних осередків, як це, ...
1128228
  Тимошенко М.О. Приватний навчальний заклад як суб"єкт підприємницької діяльності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 115-120. – ISSN 2413-6433
1128229
  Бабич В.М. Приватний нотаріус - визначення статусу: посадова чи службова особа? // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 68-69
1128230
  Тараненко О.С. Приватний сектор : вірші / О.С. Тараненко; Ольга Тарненко. – Харків : Крок, 2007. – 87, [1] с. : портр. – ISBN 966-652-126-5
1128231
  Гудзеляк І. Приватний сектор і розвиток підприємництва в Україні / І. Гудзеляк, А. Гудзеляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 99-105. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1128232
  Урсол Г.М. Приватний сектор системи охорони здоровья України - активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області / Г.М. Урсол, О.А. Скрипник, О.М. Василенко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 177-181. – ISSN 1684-7903
1128233
  Островерх П. Приватний сектор та інструментарій його дослідження // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 50-57. – Бібліогр.: на 24 пункта. – ISBN 966-7574-11-3
1128234
  Ващенко Ю.В. Приватні (колективні) особи як суб"єкти адміністративного права // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 231-234. – ISBN 978-966-667-624-8
1128235
  Шабанов Р.І. Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 51-61. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1128236
  Гай-Нижник Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 років : літопис банківської справи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1128237
  Гай-Нижник Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 394-404.
1128238
  Яковець І. Приватні в"язниці: чергові граблі чи рятівне коло для України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 17-18. – ISSN 1992-9277
1128239
  Пашковська Т. Приватні виконавці: кодекс етики на підході // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 24-25
1128240
  Жаботинський І. Приватні виконавці: перші підсумки роботи / І. Жаботинський, Б. Неділько // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 18-19
1128241
  Томаш М. Приватні виконавці: що з доходами? / М. Томаш, М. Жимолостнова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 33
1128242
   Приватні виші отримають державне замовлення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 7 травня (№ 84)
1128243
  Головатий М.Ф. Приватні вищі заклади освіти як активна сфера формування демократичних засад освітнього процесу в Україні // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 121-121. – ISBN 966-594-559-9
1128244
  Михайліченко М.В. Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 138-149. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1128245
  Хентшел Ф. Приватні військові корпорації, найманці як нова латентна сила стабілізації та безпеки // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 54-58. – ISBN 966-608-439-2
1128246
  Паренюк В.А. Приватні грошові перекази як позитивний чинник міграцій населення // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 109-112. – ISBN 978-966-136-643-4
1128247
  Алєксєєнко М.В. Приватні дари викладачів Рішельєвського ліцею – важлива складова фонду ліцейської бібліотеки в Одесі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 204-221. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1128248
  Тітко І. Приватні засади у кримінально-процесуальному праві: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 251-264. – ISSN 1993-0909
1128249
  Стефановіч А. Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-56. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1128250
  Сак О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-19
1128251
  Сак О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-19
1128252
  Федорова Л.Д. Приватні зібрання української старовини Василя та Миколи Тарновських у контексті історії музейної справи в Києві // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 69-88. – ISSN 0130-5247
1128253
  Змерзлий В Б. Приватні карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХIХ ст., на прикладі Сулинського карантину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 10-14
1128254
  Соломонова Т. Приватні книжкові збірки у контексті місцевої історії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 80-85. – ISSN 0869-3595
1128255
  Корнійчук М. Приватні книжкові колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 21-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено процес формування та склад фондів приватних книжкових колекцій діячів української діаспори в Науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія". Наведено основні факти з біографії дарувальників та власників колекцій, ...
1128256
  Мазоха Приватні кореспонденції Ольги Кобилянської у літературному процесі 90-х років XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 134-142
1128257
   Приватні листи 18 ст.. – К, 1987. – 171с.
1128258
  Мельничук Л.Ю. Приватні мистецькі колекції XIX-XX ст. у складі музейних зібрань Слобожанщини (особливості розвитку, культурно-історична і художня цінність, перспективи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.05 / Мельничук Л.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1128259
  Маньковська Р. Приватні музеї Києва як форма відродження меценатства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 362-368. – ISBN 978-966-95419-8-7
1128260
  Ващенко Ю.В. Приватні особи як суб"єкти адміністративного права // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-966-667-624-8
1128261
  Кушерський А.М. Приватні особові документальні колекції у фондах президентських бібліотек США: комплектування та особливості репрезентації (на прикладі Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Починаючи з Джорджа Вашингтона документальна спадщина американських президентів була предметом виключно їх приватної власності, що затверджувалось рішеннями судових органів влади. В результаті кожен президент після закінчення терміну перебування у ...
1128262
  Пузирьов М.С. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 32-38. – ISSN 2312-1831
1128263
  Литвиненко Т.А. Приватні середні та вищі навчальні заклади в українській національній системі освіти в кінці XX - на початок XXI століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 74-78. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 51). – ISSN 2312-1866
1128264
  Музичко О. Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині XIX - на початку XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 223-242. – ISBN 978-966-02-4741-3
1128265
  Боднар Т. Приватні та публічні аспекти в правовому регулюванні договірних відносин у сфері підприємництва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0132-1331
1128266
  Жигалкін І.П. Приватні та публічні інтереси в трудовому праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 291-297. – ISSN 2306-9082
1128267
  Харитонов Є.О. Приватні та публічні правовідносини представництва / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.36-41. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1128268
  Куревіна І. Приватні трансферти, споживання та інвестиції в Україні: оцінки VAR/VEC // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 2 (328), лютий. – С. 11-14. – ISSN 1810-3944
1128269
  Вертегел А. Приватній колегії Павла Галагана виповнилося 140 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 6 (44). – С. 75-78


  В статті розкривається спадщина, яку залишив в освітньо-культурному житті України Галаганівський колегіум. Аналізується просвітницький рух, що виник в кінці ХIХ ст.завдяки колегії Павла Галагана.
1128270
  Кротюк К. Приватність і сфера особистого життя: поняття в цивільному праві України та загальному праві Канади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 237-239. – ISBN 978-617-7069-14-9
1128271
  Брижко В.М. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних / В.М. Брижко, В.Г. Пилипчук // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 33-46. – ISSN 2616-6798
1128272
  Кубіній В.В. Приватно-державні партнерства як інвестиційний та організаційний супровод кластерізації національної економіки // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 139-142. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1128273
  Рябчинська А.О. Приватно-правова відповідальність довірчого власника в англо-американському праві // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 253-256
1128274
  Селіванов В. Приватно-правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-32. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1128275
  Галянтич М. Приватно - правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.70-73. – ISSN 0132-1331
1128276
  Астахов В. Приватное образование: тенденции и перспективы правового регулирования // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.43-46. – Бібліогр.: 8 н.
1128277
  Резніченко Л.В. Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 153-161. – ISSN 1999-5717


  Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії вчення про правовідносини. Зроблено ...
1128278
  Литвин І.В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Литвин Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 арк. – Додатки: арк. 166-180. – Бібліогр.: арк. 181-205
1128279
  Литвин І.В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Литвин Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1128280
  Миронова Г.А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Миронова Галина Анатоліївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1128281
  Крупчан О.Д. Приватноправове та публічно-правове регулювангня підприємництва в Україні // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 273-299. – ISBN 978-966-2578-60-1
1128282
  Морозова С.Є. Приватноправовий захист цивільних прав у колективному форматі // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-927-257-7
1128283
  Кочин В. Приватноправовий погляд на порушення законодавства при створенні громадських організацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
1128284
  Яроцький В.Л. Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 219-235. – ISSN 1993-0909
1128285
  Галянтич М.К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право / Галянтич М.К.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ, 2007. – 478л. – Бібліогр.: л.431-478
1128286
  Галянтич М.К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук: спец. 12.00.03 / Галянтич М.К.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 32 назви
1128287
  Мошак Г.Г. Приватноправові засоби у запобіжній діяльності поліції ФРН і Австрії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 214-223. – ISSN 2079-6242


  Розглядається змагальність як міжгалузевий принцип кримінального процесу.
1128288
  Теуш Світлана Кімівна Приватноправові конвенції Ради Європи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Теуш С.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1128289
  Теуш Світлана Кімівна Приватноправові конвенції Ради Європи : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Теуш Світлана Кімівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л.174 - 195
1128290
  Шабуніна А. Приватноправові та публічно-правові тенденції у розвитку трудового права в країнах Західної Європи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 213-221
1128291
  Ллойд Сет Приватность и квантовый интернет // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0208-0621


  Возможно, что благодаря одному из самых таинственных законов физики мы сможем со временем вести поиск во Всемирной паутине, не рискуя тем, что наши личные данные кто-либо подсмотрит. Сегодня обеспечить конфиденциальность информации трудно, особенно в ...
1128292
  Ходус Е.В. Приватность как атрибутивная характеристика современного опыта субъективности: к постановке проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – C. 156-162. – ISSN 2077-1800
1128293
  Рябов Г.Т. Приведен в исполнение : повести / Г.Т. Рябов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 528с.
1128294
  Лесков Н.С. Приведение в Инженерном замке / Н.С. Лесков. – Саранск, 1980. – 64с.
1128295
  Костин В.И. Приведение гиперболического уравнения к симметричесской системе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Костин В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Спец. совет К 002.23.02 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1981. – 15л.
1128296
  Архангельский В.Л. Приведение давления воздуха к уровню моря в Сибири зимой / Архангельский В.Л. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 22, [2] с. – Библиогр.: с. 20-23 (59 назв.)
1128297
  Олейник С.Г. Приведение линейных дифференциальных систем с ограниченными коэффициентами к треугольному виду : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Олейник С. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1128298
  Белянкин И.И. Приведение общего уравнения кривой третьего порядка к простейшему виду : [Из лекции по аналит. геометрии] / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 36 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1907
1128299
  Дышлис А.А. Приведение по симметрии операторов колебательной и электронной энергии и молекул методами абстрактной алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Дышлис А.А.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 20л.
1128300
  Дышлис А.А. Приведение по симметрии операторов колебательной и электронной энергии молекул методами астрактной алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Дышлис А.А.; МВ и ССО УССР.ДГУ. – Донецк, 1979. – 19л.
1128301
  Майор С.П. Приведение результатов наблюдений широм Тидзусавы, Карлофорте и Юкайи в единую систему и их общий анализ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Майор С.П. ; АН СССР , Ин-т математики. – Киев, 1966. – 5 с.
1128302
  Рахманинов И.И. Приведение уравнений относительного движения к каноническому виду : Математ.семинарий Унив.Св.Владимира. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1887. – 14с. – Книга с автографом автора
1128303
  Грива Ж. Приведения : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Правда, 1967. – 48 с.
1128304
  Липницкий Валерий Антонович Приведенная группа Уайтхеда над специальными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Липницкий Валерий Антонович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 7л.
1128305
  Ошурок Д.О. Приведення виміряних значень швидкості вітру до умов відкритого горизонту / Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 139-141. – ISSN 2306-5680
1128306
  Ошурок Д.О. Приведення даних вимірювань швидкості вітру до умов відкритої місцевості / Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 131-139. – ISSN 2306-5680


  Достовірність результатів багатьох прикладних досліджень із використанням інформації про вітер базується на якості вхідних даних. Також відомо, що виміряні на метеорологічних станціях України швидкості вітру часто є не репрезентативними відносно району ...
1128307
  Губанова Т. Приведення державного фінансового контролю в Україні у відповідність до європейських стандартів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 263-265
1128308
  Яковенко І. Приведення до єдиного Федорова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 27


  Збивши російський бомбардувальник, турецькі ВПС здійснили значні зміни в російській суспільній свідомості. "Риторика а-ля депутат Федоров, що заполонила останніми днями весь публічний простір Росії, змусила багатьох пригадати військово-патріотичний ...
1128309
  Котляр О.І. Приведення норм національного законодавства країн-членів європейських інтеграційних організацій у відповідність із вимогами права Євросоюзу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 217-238. – ISBN 978-966-2075-11-3
1128310
  Мостовий О.В. Приведення нормативно- правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції та законів України та пов"язані з цим пр // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.126-130


  Про громадянство України
1128311
  Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1128312
  Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 209-229
1128313
  Колеснікова М.В. Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності: досвід України та європейських країн / М.В. Колеснікова, М.М. Піддубна // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 158-162. – ISSN 2519-2353
1128314
   Приведення українського законодавства з питань інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 574-605. – ISBN 978-617-7638-94-9
1128315
  Бєлова Н. Приведення установчих документів громадськими об"єднаннями у відповідність до вимог Податкового кодексу України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 4 (32), квітень. – С. 21-23
1128316
  Шемелин Д. Привезти пример // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 17. – ISSN 1563-6755


  Процедура финансового арбитража - достаточно гибкая и интересная, осталось увидеть на примере первых реструктуризаций, насколько потенциал этого института удастся реализовать.
1128317
  Кираван Зиад Привелегии и иммунитеты международных организаций и их сотрудников : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кираван Зиад; МО Украины КУ им Т.Г.Шевченко, Ин-т Международных Отношений. – К, 1994. – 194л. – Бібліогр.:л.178-193
1128318
  Окунев Ю.А. Приверженность. Кн. лирики / Ю.А. Окунев. – Волгоград, 1972. – 79с.
1128319
  Пущаровский Ю.М. Приверхоянский краевой прогиб и мезозоиды Северо-Восточной Азии / Ю.М. Пущаровский. – М, 1960. – 236с.
1128320
  Цветкова А. Привести в действие все резервы сельскохозйственного производства - главная задача пятого года семилетки / А. Цветкова, Н. Буряк. – Омск, 1963. – 24с.
1128321
  Скопенко В. Привести освітнє законодавство у відповідність із Конституцією // Літературна Україна, 1998
1128322
  Халанчук В. Привести у відповідність. Про Національну гвардію України в парламентських дискусіях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 3


  "26 березня - день Національної гвардії України. Дата відсилає нас до законодавчого оформлення Внутрішніх військ іще в 1990-му. Напередодні святкування пропоную коротку історію Національної гвардії (НГУ), базовану на матеріалах парламентських ...
1128323
   Привет в грядущее. – Таллин, 1967. – 212 с.
1128324
  Голявкин В.В. Привет вам, птицы! / В.В. Голявкин. – Л., 1969. – 95с.
1128325
  Кузнецов И.Ф. Привет вашей бабушке / И.Ф. Кузнецов. – Чебоксары, 1978. – 80с.
1128326
  Ленин В.И. Привет венгерским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 12с.
1128327
  Анисимов А.Л. Привет из Киева / Александр Анисимов. – Киев : Sky Horse, 2011. – 349, [3] с. : фот. – ISBN 978-966-2536-02-7
1128328
  Графов Э.Г. Привет из нашей эры: Кн. в пяти впечатлениях, не считая первого / Э.Г. Графов. – М., 1986. – 350с.
1128329
  Гончаров Ю.Д. Привет из открытого моря / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1960. – 188с.
1128330
  Сергиевич Д.Г. Привет из юности / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1964. – 220с.
1128331
  Шарипов Х. Привет от Сатвалды : поэма / Х. Шарипов; пер. с узб. А.Передреева. – Ташкент : Еш гвардия, 1977. – 46 с.
1128332
   Привет с Днепра. – Ярославль, 1976. – 141с.
1128333
   Привет с фронта!. – Москва : [Б. в.], 1990. – 81с.
1128334
  Эмин Г. Привет тебе, радость : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
1128335
  Кореневский М.С. Привет товарищу Юр Чен Ко! / М.С. Кореневский. – М., 1970. – 32с.
1128336
  Афанасьев А.В. Привет, Афиноген : роман / А.В. Афанасьев. – Москва : Современник, 1979. – 464 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Молодежь в СССР; Интеллигенция в СССР.
1128337
  Стоянов-Македонский Привет, другари!. / Стоянов-Македонский. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
1128338
  Пашнев Э.И. Привет, картошка! / Э.И. Пашнев. – М, 1983. – 175с.
1128339
  Космос Ж. Привет, Леон! / Ж. Космос. – М., 1980. – 40с.
1128340
   Привет, Причастие! [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Привет, Причастие!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0498-7
КД-1, КД-2 : Привет, Причастие! / 1 С : Образование. – 2007. – 2 CD. – Системн. требования: Windows 98SE/MЕ/2000/XP, Pentium 3 700 МГц, RAM 128 Mб, , HDD 119 Mb, видеорежим 800х600 true color, CD-ROM 12х, звуков. карта 16 бит.- Загл. с этикетки диска


  В издание включены : -озвученный текст книги Т. Рик -16 музыкальных обучающих игр с забавными героями -более 20 занимательных электронных заданий на тему причастия -интерактивные таблицы, помогающие лучше изучить особую форму глагола -множество ...
1128341
  Сазонов Г.К. Привет, старина! / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1965. – 44с.
1128342
   Приветственное письмо XII съезда Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины Иосифу Виссарионовичу Сталину : [В стихах]. – Киев : Молодой большевик, 1941. – 48 с. с заставками и концовками, 9 вкл. л. ил. ил. – На 2-й с.: "По поручению XII съезда ЛКСМУ ... написали поэты: М. Бажан, М. Рыльский, В. Сосюра [и др.] С укр. перевели поэты: Н. Ушаков, В. Кондратенко, Б. Палийчук [и др.]"
1128343
  Подобедов М.М. Приветственное слово / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1954. – 276с.
1128344
   Приветственное слово Президента Торгово-промышленной палаты Украины Чижикова Г.Д. при открытии первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 8-9
1128345
  Мутко В.Л. Приветствие министра спорта, туризма и молодежной политики РФ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 7 : фото
1128346
  Старостенко В.И. Приветствие проф. О.М. Русакову в связи с 80-летием // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 175-182. – ISSN 0203-3100
1128347
   Приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Второму Всесоюзному съезду советских писателей. – М, 1955. – 16с.
1128348
   Приветствия 19 съезду Коммунистической партии Советского Союза от зарубежных коммунистических и рабочих партий. – М, 1952. – 184с.
1128349
   Приветствия 20 съезду Коммунистической партии Советского Союза от братских коммунистических рабочих партий. – М, 1956. – 175с.
1128350
   Приветствия 24 съезду КПСС. – М, 1961. – 416с.
1128351
   Приветствия 24 съезду КПСС. – М, 1966. – 407с.
1128352
   Приветствия 24 съезду КПСС. – Москва : Политиздат, 1971. – 408 с.
1128353
   Приветствия 25 съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – М, 1976. – 511с.
1128354
   Приветствия 25 съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – Москва : Политиздат, 1976. – 511с.
1128355
   Приветствия XXIII съезду КПСС. – Москва : Политиздат, 1966. – 407 с.
1128356
   Приветствия XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. – Москва : Политиздат, 1981. – 440 с.
1128357
   Приветствия XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза от братских коммунистических, революционно-демократических, соэиалистических и социал-демократических антивоенных сил и движений. – Москва : Политиздат, 1986. – 496 с.
1128358
   Приветствия и трудовые рапорты 25 съезду КПСС. – М, 1976. – 500с.
1128359
   Приветствия и трудовые рапорты 25 съезду КПСС. – М, 1976. – 544с.
1128360
   Приветствия и трудовые рапорты XXVI съезду КПСС : [Сборник : В 2 кн.]. – Москва : Правда
1. – 1981. – 511 с.
1128361
   Приветствия и трудовые рапорты XXVI съезду КПСС : [Сборник : В 2 кн.]. – Москва : Правда
2. – 1981. – 399 с.
1128362
   Приветствия и трудовые рапорты, полученные в связи с шестидесятилетием Великой Октябырьской социалистической революции. – М, 1977. – 767с.
1128363
   Приветствия коммунистических и рабочих партий внеочередному XXI съезду КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 308 с.
1128364
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 50-летием образования СССР. – М, 1973. – 454с.
1128365
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 50 летием Великого Октября. – М, 1967. – 404с.
1128366
   Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 60 летием Великого Октября. – М, 1978. – 544с.
1128367
  Болокан Л. Приветствия участникам VI Международного форума "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (34). – С. 4-5. – ISSN 2072-4322


  Президент Национальной академии наук Украины академик НАН Украины Б.Е.Патон поприветствовал участников VI Международного форума "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности".
1128368
   Приветствуя солнце. – Ташкент, 1970. – 200с.
1128369
  Авилов Сергей Прививать - не прививать : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 156-163 : Фото
1128370
  Шмидт П.Ю. Прививка жизни : Биологический очекр прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та П.Ю. Шмидта :С 34 рисунакми в тексте и 2 карт. в красках. – Петроград : П.П. Сойкин, 1916. – 32 с., 2 л. ил. : ил. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; 1916 г. № 11)
1128371
  Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев. / Е.М. Камендровский. – М., 1974. – 103с.
1128372
  Груздов С.Ф. Прививка растений / С.Ф. Груздов. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 144 с.
1128373
  Валиев А. Прививка хлористого и фтористого винила к целлюлозе и ацетилцеллюлозе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Валиев А.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 20л.
1128374
  Каримова Ш.Н. Прививочная сополимпризация виниловых монометров на предварительно облученной целюлозе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Каримова Ш. Н.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1128375
  Черевко А. Привид "комунізму"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 квітня (№ 73)


  Як Петро Симоненко в Донецькому університеті "лекцію читав".
1128376
  Казанський Д. Привид "ХНР" - з підвалу на базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Без "гастролерів" із Росії сепаратистський рух у Харкові маргіналізувався і перейшов у нелегальний стан. Якби не проросійські симпатії місцевої влади, це явище взагалі не варто було б серйозно сприймати.
1128377
  Процайло А.Я. Привид безрукого ката : [роман] / Андрій Процайло. – Харків : Фоліо, 2014. – 312, [4] с. – (Читай про Львів !). – ISBN 978-966-03-7001-2
1128378
  Підлісний Є. Привид Дрейфуса // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-67. – ISSN 1726-3077
1128379
  Матющенко А. Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 149-153. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1128380
  Брюховецька Л. Привид ідеального актора з театру Курбаса // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238


  Заслужений артист України Віталій Савчук (1958, Харків – 2020, Київ), без перебільшення, – найзагадковіша постать в українському театрі другої половини ХХ століття. Він – випускник Харківського інституту мистецтв ім. І. Котляревського. «Розумний ...
1128381
  Семків Р. Привид Лесі // Критика. – Київ, 2001. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20


  Творчість Лесі Українки.
1128382
  Шевчук В. Привид мертвого дому : Роман-квінтет / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2005. – 600с. – ISBN 966-8767-21-7
1128383
  Дзюба І. Привид національної ідеї никає Україною... / Іван Дзюба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 31 (507), 4-10.08.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1128384
  Чекан О.Е. Привид опери в рекламі: нове життя класики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 35-41. – ISSN 2226-2180
1128385
  Соколов Б. Привид перемоги в Лівійській пустелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16 січня (№ 6). – С. 3


  У громадянській війні виникла нова інтрига.
1128386
  Таран Л. Привид повсталого жіночого духу // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-21


  Гендерно-феміністична проблематика.
1128387
  Бурлачук В. Привид свободи. Доля демократичних інститутів в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 185-203. – ISSN 1563-3713
1128388
  Филипенко А. Привид Унірі. Що стоїть за зростанням активності уніоністів у Молдові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 4


  ""Усі ці розмови, пов"язані з сентиментами, слід відкласти до кращих часів", - так молдовський прем"єр Павел Філіп прокоментував можливе об"єднання Молдови з Румунією в інтерв"ю The Guardian. Водночас очільник уряду Молдови зазначив, що "ми можемо бути ...
1128389
  Савченко В.І. Привид часу. / В.І. Савченко. – К., 1964. – 122с.
1128390
  Безорудько В.Г. Привид Чорного острова : пригодницький роман / В.Г. Безорудько. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 212 с.
1128391
  Папуловский И.П. Привидения и другие невыдуманные истории: рассказы / И.П. Папуловский. – Таллин, 1977. – 170с.
1128392
  Столповский Б. Привидения на вилле "Гольбен" / Б. Столповский. – М, 1965. – 62с.
1128393
  Велика Валерія Привиди в тумані : спецрепортаж / Велика Валерія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 86-89
1128394
  Іванченко Р.Г. Привиди лаврських печер / Р.Г. Іванченко. – К, 1964. – 134с.
1128395
  Іванченко Р.Г. Привиди лаврських печер / Р.Г. Іванченко. – К, 1984. – 133с.
1128396
  Дерріда Жак Привиди Маркса : Держава заборгованості,робота скорботи та новий Інтернаціонал / Дерріда Жак; Перекл.з фр.І.Донченка. – Харків : Око, 2000. – 272с. – ISBN 966-526-037-5
1128397
  Махун С. Привиди минулого: "грецький проект" Катерини II як предтеча "Cирійського" Путіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Зовсім недавно в одній із передач "кисельовського телебачення" політолог, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Семен Багдасаров в імперському пориві буквально приголомшив глядачів фразою: "Сирия — исконно русская земля". Ні більше ні менше. Звідки ...
1128398
  Маркявічус А.М. Привиди підземелля : повість / Анелюс Маркявічус ;. – Київ : Веселка, 1983. – 127 с.
1128399
  Грищук Б. Привиди співочого поля : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 24-64. – ISSN 0868-4790
1128400
  Цимбал Я. Привиди урбанізму // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 27-29


  Урбаністична тема в поезії В. Свідзінського.
1128401
  Дуркало О.І. Привиди Чорного лісу / О.І. Дуркало. – Ужгород, 1979. – 144с.
1128402
  Кираван З. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их сотрудников : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кираван З.; КУ им. Т.Шевченко, Ин-т междун. отнош. – К., 1994. – 21л.
1128403
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста закона 20 мая 1896 г., позднейших дополнений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах) / сост. Ал. Пиленко, прив.-доц. Имп. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – IV, 85 с.
1128404
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста закона 20 мая 1896 г., всех позднейших дополнений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах) / сост. на основании служебной практики Ал. Пиленко, прив.-доц. Имп. СПб. ун-та. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – 96 с.
1128405
  Пиленко А.А. Привилегии на изобретение : (практическое руководство, с приложением текста всех новейших узаконений, форм деловых бумаг и кратких сведений об иностранных законах / сост. сост. на основании служебной практики Ал. Пиленко, орд. проф. Имп. СПб. ун-та. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – 104 с.
1128406
  Грегори Ф. Привилегированное дитя / Ф. Грегори. – Санкт-Петербург, 1995. – 560с.
1128407
  Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI - первой четверти XVIII в. / Н.Б. Голикова; Росс.госуд.архив древних актов. – Москва : Памятники мсторической мысли. – ISBN 5-88451-057-8
Т.1. – 1998. – 524с.
1128408
  Брылев А. Привилегированные морские требования // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.110-113
1128409
  Овчинникова И.Г. Привилегированный класс / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1979. – 40с.
1128410
  Дышев А. Привилегия Бога : проза: мистический роман / Окончание. Начало в № 9, 10, 2011 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 116-187
1128411
   Привит и не очень опасен : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 14 : Фото
1128412
  Ле К.Х. Привитая сополимеризация винилфторида и винилденфторида к поливинилспиртовым волокнам и кенафу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ле К. Х.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1974. – 24л.
1128413
  Тилеукабылов С.Е. Привитие выпускникам общеобразовательных школ элементарных теоретических анвыков эффективного использования материалов (на основе теорем о перекаив. фигур и геометр. метода акад. Л,В.Канторовича) : Автореф... канд. пед.наук: / Тилеукабылов С. Е.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1128414
  Попов Е.А. Привитие социологии (образовательная и научная деятельность современного социолога) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 8. – С. 55-61. – ISSN 1561-2465


  Осмысливается необходимость обучения социологии, которая влияет на формирование особого типа мировоззрения и мышления - социального. Акцент сделан на характере развития современного социологического знания, противоречия в котором сказываются на ...
1128415
  Саввин А.М. Привитие учащимся 5-7 кл. практических навыков по сельскому хозяйству в системе политехнического обучения (на опыте сельск. школ. Ставроп. края) : Автореф... канд. педнаук: / Саввин А. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1128416
  Саввин А.М. Привитие учащимся 5-7 кл. практических навыков по сельскому хозяйству в системе политехнического обучения (на опыте сельск. школ. Ставроп. края) : Автореф... канд. педнаук: / Саввин А. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1128417
  Семенова Т.В. Привитие учащимся аналитической культуры на факультативных занятиях по математике в 8-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Семенова Т.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 9л.
1128418
  Златогорская Р.Л. Привитие учащимся интереса к изучению иностранного языка / Р.Л. Златогорская. – М., 1959. – 76с.
1128419
  Солонин Ю.Н. Привитие философии (Философские факультеты и философская культура) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
1128420
  Берлент У. Привитые и блок-сополимеры / У. Берлент, А. Хофман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 230с.
1128421
  Барабан О.П. Привитые и блок-сополимеры акрилонитрила и некоторых углеводородных полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Барабан О.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 16л.
1128422
  Кон Н. Привід для геноциду = Warrant for genocide : міф про всесвіт. єврейську змову і "Протоколи сіонських мудреців" / Норман Кон ; пер. з англ. Тараса Цимбала ; [наук. ред. М. Климчук]. – Київ : Самміт-книга, 2011. – 347, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.. : Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish World Conspiracy and the "Protocols of the Elders of Zion" / Norman Cohn. London, 2005. - Ім. покажч.: с. 327-348. – Бібліогр. : с. 317-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-62-3
1128423
  Ільєва Галина Привід для прогнозів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-11. – ISSN 0130-5212
1128424
  Бердник О.П. Привід іде по Землі : науково-фантастична повість / О.П. Бердник. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 164 с.
1128425
  Сокирко О. Привід патріархату // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 45. – ISSN 1996-1561
1128426
   Привілеї від Корнелії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 50-51 : фото
1128427
  Дарницький Володимир Привілеї імператорів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 24
1128428
  Колотуха І.О. Привілеї посадових осіб та їх кримінальне переслідування // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 121-124. – ISBN 978-966-600-475-1
1128429
  Гріненко О.О. Привілеї та імунітети Європейського Союзу та його персоналу в третіх країнах // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 177-201. – ISBN 978-966-437-277-7
1128430
  Лисик В. Привілеї та імунітети міжнародного комітету червоного хреста та його персоналу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1128431
  Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128432
  Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0132-1331
1128433
  Сердюков В. Привілеї та імунітети учасників кримінально-процесуальних відносин Міжнародного кримінального суду // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 46-51.
1128434
  Горбач Т. Привілей 1370 року короля Польщі Казимира III для Збігнева з Бжеля та його родини: оригінал чи фальсифікація? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 62
1128435
  Шелест Ольга Привілей VS клопіт: догляд за шкіряною оббивкою // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 62-68 : фото
1128436
  Їжак О. Привілей демократичного світу. У США ухвалено нову Стратегію національної безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 3


  "Адміністрація Дональда Трампа поставила рекорд зі швидкості підготовки Стратегії національної безпеки. Починаючи з 1986 р., коли Конгрес США зобов"язав президента щорічно готувати такий документ, жодна адміністрація не те що не робила це щорічно, а ...
1128437
  Бондарук Т.І. Привілей у правоутворюючому процесі на українських землях Великого князівства Литовського // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 38-43. – ISSN 0869-2491


  Зроблено спробу з"ясувати юридичну природу привілею у середньовічному праві у контексті інституту дару, а саме взаємного дару. Розглянуто привілей як форму права, види привілеїв. Приділено увагу великокнязівським привілеям, зокрема уставним грамотам. ...
1128438
  Москалець О. Привіт від Дон Кіхота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Іспанія. Подорож: Ріопар - Альбасете - Мадрид.
1128439
  Шкрумеляк Ю.А. Привіт Говерлі / Ю.А. Шкрумеляк. – К., 1964. – 190с.
1128440
   Привіт д-ру Івану Франку в 25-літній ювилей його діяльності складають укpаїнсько-pуські письменники : з поpтpетом ювилята / [Пеpедм. В.М. Гнатюка]. – Львів : Hакладом Гpомади ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – IV, 240 с.: поpтp. : 1 портр.


  Авт. поет., прозових, драм. твоpів, pозвідок з аpхеології, істоpії, літеpатуpознавства, математики: Л. Укpаїнка, Ф.К. Вовк, І.К. Тобілевич [І. Каpпенко-Каpий], H.І. Кобpинська, Б.Д. Гpінченко, В. Лебедова [К.І. Малицька], Г.А. Коваленко, М. К-цький, ...
1128441
  Третьяков А.П. Привіт з Хрещатика / Аркадій Третьяков ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 877, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 77. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0691-3
1128442
  Шахматов А. Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874-1914 : літературно-науковий збірник / [А. Шахматов]. – Львів, 1914. – 23 с. – Без тит. л.
1128443
   Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874-1914 : літературно-науковий збірник / [Пеpедм. "Лїтеpатуpно-науковий збіpник в честь Івана Фpанка" В.М. Гнатюка, І.І. Тpуша, С.Ф. Томашівського, І. Кpевецького; Поpтp. І.Я. Фpанка худож. І.І. Тpуша]. – Накладом Ювилейного Комітету. – Львів : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка, 1916. – [4], 183, 390 с., 1 аpк. поpтp.: іл. : 1 портр.


  Зі змісту: Тpіптих / Леся Укpаїнка. Хома Пpядка / В.К. Винниченко. Ювилят / Т.Г. Боpдуляк. Hаpодна ноша / Лесь Маpтович. Кpов / Л. Жуpбенко [А.В. Кpушельницький]. Таємниця Іванової душі / К. Галицький. Чоpні птахи / Ю. Кміт. Спогад / У. Кpавченко. ...
1128444
   Привіт Івану Франку, 1898
1128445
  Дяченко О.А. Привіт із Гондурасу : [зб. гуморист. творів] / Ольга Дяченко. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-51-0
1128446
  Цимбалюк В.І. Привіт тобі, зеленокудра Сквиро... / В.І. Цимбалюк, К.В. Плівачук. – Сквира : [Сквирська друкарня], 2006. – 56, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 52-53
1128447
  Панченко В. Привіт Чіпці Варенику від пані Боварі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 43. – ISSN 1996-1561


  МОН України взялося реформувати шкільну літературну освіту. "Якщо вже об"єднувати українську й зарубіжну літератури, той випускників філфаків слід готувати як "універсальних" викладачів".
1128448
  Вишня Остап Привіт! / Вишня Остап. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 500с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1128449
  Ракшанов В. Привіт, Америко! Лотерея Green Card, моя адаптація в США / Володимир Ракшанов. – Черкаси : Друкарня НДІТЕХІМу, 2011. – 190 с.
1128450
  Коваль О. Привіт, диктаторе! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Це було наприкінці травня 2015 року. У Ризі, під час саміту ЄС, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрів угорського прем"єра Віктора Орбана словами "Привіт, диктаторе!" і, простягнувши праву руку, щоб поручкатися, лівою несподівано відважив ...
1128451
  Оверчук Д.В. Привіт, Діснейленд // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 195-197
1128452
  Дорохов М. Привітай захисників і захисниць // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  Курсанти ВІКНУ А. Максюта та Ю. Сухонос - учасники АТО. Дівчата навчаються на військових юристів. 6 грудня у День Збройних сил України одногрупники курсантів влаштували їм справжнє свято!
1128453
  Вихватнюк Т. Привітаймо збірну КВК! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про виступ збірної команди Клубу веселих та кмітливих (КВК) на базі нашого університету. Капітан збірної студент юрид. ф-ту Віталій Павлов відзначив, що це змагання було знаковим: вперше за довгий час у студентських іграх КВК з"явилася команда КНУТШ.
1128454
  Чапленко В. Привітаймо письменника! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 14-17


  Про книжку Василя Гайдарівського "А світ такий гарний..."
1128455
  Збанацький Ю.О. Привітайте мене, друзі! : Повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1956. – 240с.
1128456
  Збанацький Ю.О. Привітайте мене, друзі! Славко : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1976. – 328с.
1128457
  Галліксон Т.Е. Привітальне слово Його Високопреосвященства Архієпископа Томаса Е. Галліксона, Апостольського Нунція // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 19


  Привітальне слово Його Високопреосвященства Архієпископа Томаса Е. Галліксона, Апостольського Нунція на Міжнародній науковій конференції Україна-Ватикан: Християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття Київ, 28 жовтня 2014 ...
1128458
  Скопенко В.В. Привітальне слово ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академіка НАН України В.В. Скопенка // Адам Міцкевич і Україна : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [від. ред. Р. Радишевський ; редкол.: Г.Д. Вервес, М.Г. Жулинський, С. Козак, М.К. Наєнко, Р.П. Радишевський]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 3-5. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-30-4
1128459
   Привітальне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерського // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7069-57-6
1128460
  Конверський А.Є. Привітання [із початком Серії "Філософія" Вісника Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова] // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 6


  Є фото.
1128461
   Привітання 22 з"їздові КПРС. – Київ, 1962. – 392с.
1128462
   Привітання 24 з"їдовоі КПРС. – К, 1971. – 391с.
1128463
   Привітання 26 з"їздові КПРС від комуністичних, робітничих. національно-демократичних і соціалістичних партій. – К, 1981. – 493с.
1128464
   Привітання XXIII з"їдовоі КПРС. – Київ : Політвидав України, 1966. – 376 с.
1128465
  Разумков Д. Привітання Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка з ювілеєм // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 2 листопада (№ 210). – С. 3
1128466
  Магочій П.Р. Привітання до сторіччя Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 13-14. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1128467
  Тацій В.Я. Привітання до ювілею. Видатний учений і чудова людина // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 545-547. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1128468
  Степула Н. Привітання життя (Богдан-Ігор Антонич) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 107-112. – ISBN 966-7379-16-7
1128469
  Єрохін С.А. Привітання з 60-річним ювілеєм доцента, полковника юстиції запасу, заступника головного редактора наукового журналу "Юридична наука" Карпенка М.І. / С.А. Єрохін, В.К. Матвійчук // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 112-113. – ISSN 2222-5374
1128470
  Табачник Д. Привітання з нагоди 20-річчя заснування Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 18. – ISSN 1026-9932


  Фото Д.Табачника.
1128471
  Корсунський С. Привітання з нагоди видання часопису "Східний світ", присвяченого тюркологічним дослідженням // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7. – ISSN 1608-0599


  Привітання Посла України в Туреччині.
1128472
   Привітання з рідної школи // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 32


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцура В.П.
1128473
   Привітання з ювілеєм Володимира Івановича Павлишина // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19. – ISSN 1682-721Х
1128474
   Привітання з ювілеєм члена-кореспондента НАПрН України Г. І. Балюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 351-353. – ISSN 0132-1331


  Колектив юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка вітає з ювілеєм Галину Іванівну Балюк. Біографія.
1128475
   Привітання зі 100-річним ювілеєм Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 65-130. – ISBN 978-966-2538-56-4
1128476
  Шігекі Сумі Привітання Посла Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 231)
1128477
   Привітання професорові І.Б. Усенку із 60-річним ювілеєм // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 608-610. – ISSN 0869-2491
1128478
  Губерський Л.В. Привітання ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 6. – ISBN 978-617-673-442-0


  Л.В. Губерський вітав кафедру нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка з п"ятиріччям створення.
1128479
   Привітання Світового Конгресу Українців // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 29
1128480
  Сверстюк Є. Привітання Світовому конгресові українців // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 467, січень : січень. – С. 12-14
1128481
  Губерський Л.В. Привітання учасникам Другої міжнародної конференції "Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 3-4


  Проведення Другої міжнародної конференції "Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика" в стінах Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка є свідченням високого авторитету навчального ...
1128482
  Губерський Л.В. Привітання учасникам міжнародного круглого столу "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 3-4
1128483
  Тацій В.Я. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 26-27
1128484
  Гриценко І.С. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 28
1128485
  Щербина В.С. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29
1128486
  Кісіль І В. Привітання читачів та представників юридичної громадськості [з 20-ю річницею журналу "Вісник господарського судочинства"] // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 40
1128487
  Івасишина Т.А. Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал (на матеріалі німецької, латинської та української мов) / Т.А. Івасишина, Л.А. Костіна // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 365-368


  Розгянуто вітальні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору в німецькій, латинській та українській мовах. Проаналізовано привітання як комунікативнй акт із погляду потенціалу когнітивної модальності і прагматичних параметрів. ...
1128488
  Штипель А. Привласнення versus відокремлення в російсько-українських поетичних перекладах / А. Штипель, М. Галіна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 16-20
1128489
  Калашнікова В.Є. Привласнення нацистами історико-культурних цінностей України в роки окупації: теоретичні засади та механізми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 323-336
1128490
  Коцюбинський В.Й. Привласнення: соціальні аспекти / В.Й. Коцюбинський; Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 230с. – ISBN 966-7276-42-2
1128491
  Захаренко М.П. Привлекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социологического исследования // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-117. – ISSN 0869-608Х
1128492
  Афонина В.М. Привлекательность и пищевая ценность растения для тлей : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Афонина В.М.; МГУ. – М, 1970. – 22л.
1128493
  Пименов Ю.Г. Привлекать к управлению каждого / Ю.Г. Пименов. – М, 1974. – 96с.
1128494
  Травин В.А. Привлекаются к ответственности / В.А. Травин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [30] с.
1128495
  Дубинский А.Я. Привлечение в качестве обвиняемого / А.Я. Дубинский, В.А. Сербулов. – К, 1989. – 55с.
1128496
  Карнеева Л.М. Привлечение в качестве обвиняемого. (Метод. пособие). / Л.М. Карнеева. – Москва, 1962. – 93с.
1128497
  Мариупольский Л.А. Привлечение в качестве обвиняемого: Учеб.-практ. пособие по разделу курса сов. уголовного процесса: Для спец. сред. школ милиции и школ подгот. начальствующего состава МВД СССР. / Л.А. Мариупольский. – М., 1976. – 76с.
1128498
  Барковский А. Привлечение в Россию иностранннх трудових мигрантов: необходимость селективного подхода / А. Барковский, И. Барковский // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 111-128. – ISSN 0207-3676
1128499
  Громов В.Н. Привлечение вкладов населения в сберегательные кассы / В.Н. Громов. – М., 1986. – 78с.
1128500
   Привлечение и переселение полезных насекомоядных птиц в лесонасаждения степной и лесостепной зоне. – М, 1954. – 175с.
1128501
  Березовская Е.А. Привлечение и сохранение молодых преподавателей в системе высшего образования / Е.А. Березовская, С.В. Крюков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 117-122. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются причины неблагоприятной ситуации, связанной с привлечением и сохранением кадров молодых преподавателей в системе высшего образования России. В настоящее время вузы не могут или не считают нужным в достаточной мере удовлетворять ...
1128502
  Шилов А.И. Привлечение иностранных граждан на военную службу в России // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 31-35. – ISSN 0321-0626
1128503
  Фролов А. Привлечение иностранных инвестиций: реальные механизмы // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 20. – С. 14-17
1128504
  Туранов В.И. Привлечение к ответственности органами народного контроля / В.И. Туранов. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 94 с.
1128505
  Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. / Л.М. Карнеева. – М., 1971. – 133с.
1128506
  Сербулов В.А. Привлечение лица в качестве обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сербулов В.А.; МВД СССР.Киев.высш.школа МВД СССР. – К, 1989. – 23л.
1128507
  Бельский Н.В. Привлечение насекомоядных птиц для защиты растений в садах и лесопарках / Н.В. Бельский. – М., 1958. – 36с.
1128508
  Индулен И.Г. Привлечение общественности к расследования преступлений / И.Г. Индулен. – Рига, 1975. – 86с.
1128509
  Кичатов Д.Ф. Привлечение общественности к рассмотрению гражданских дел / Д.Ф. Кичатов. – Москва, 1964. – 80с.
1128510
  Редькина Н.С. Привлечение пользователей в научную библиотеку: стратегия ГПНТБ СО РАН // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 12. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Освещён опыт разработки стратегических направлений привлечения пользователей в ГПНТБ СО РАН. Представлены проекты, позволяющие повысить качество и комфортность обслуживания читателей, новые онлайн-сервисы, а также способы информирования о них. ...
1128511
  Жемерова И. Привлечение студенческих экспедиционных отрядов к наземным работам на аэрокосмических полигонах / И. Жемерова, В. Малышев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 38-42 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1128512
  Лемешко А. Привлечение судей к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений в Украине: проблемные аспекты / А. Лемешко, Е. Овчаренко // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 24-35. – ISSN 1810-3081
1128513
  Клочкова А.В. Привлечение талантливых абитуриентов как актуальное направление образовательной стратегии в условиях реформы образования / А.В. Клочкова, Хвыля-Олинтер // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 111-127. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1128514
  Чукович В.М. Привлечение трудящихся к внедрению НОТ в промышленности / В.М. Чукович, Л.Ф. Памилла. – Минск, 1985. – 143с.
1128515
  Жеваго К.А. и др. Привод буровых установок / К.А. и др. Жеваго. – 2-е испр. и доп. – М, 1964. – 408с.
1128516
  Перестюк М.О. Приводимость линейных систем разностных уравнений с гладкой правой частью / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк // Вычислительная и прикладная математика, 1975. – Вып. 27
1128517
  Перестюк Н.А. Приводимость нелинейных почти периодических систем разностных уравнений заданных на торе. / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко, Д.И. Мартынюк // Укр. мат. журн., 1994. – №4
1128518
  Перестюк Н.А. Приводимость нелинейных почти периодических систем разностных уравнений, заданных на бесконечном торе. / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко, Д.И. Мартынюк // Укр. мат. журн., 1994. – №9
1128519
  Толчин В.А. Приводные птицы Братского водохранилища в период его формирования. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Толчин В.А.; Иркутский гос.у н-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
1128520
  Мелкозеров П.С. Приводы в системах автоматического управления / П.С. Мелкозеров. – М.-Л., 1966. – 384с.
1128521
  Коровяковский И.Г. Приводы к выключателям высокого напряжения / И.Г. Коровяковский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 223 с.
1128522
  Афанасьев В.В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В. Афанасьев, Э.Н. Якунин. – Ленинград : Энергоатомиздат, Ленинградское отд-ние, 1982. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-223 (61 назв.)
1128523
   Приводы регулирующих клапанов. – М, 1971. – 16с.
1128524
  Данилов И.П. Привозная невеста / И.П. Данилов. – Волгоград, 1969. – 222с.
1128525
  Касаткин М.И. Привокзальные цветы / М.И. Касаткин. – Москва, 1979. – 95с.
1128526
  Кириллов Г.И. Приволжская быль. / Г.И. Кириллов. – Москва, 1968. – 328с.
1128527
  Баллод Ф.В. Приволжские "Помпеи" / Ф.В. Баллод. – Москва-Петербург, 1923. – 132с.
1128528
  Гладкий Ю.Н. Приволжский федеральный округ России (Центр - Нижний Новгород) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 12-22 : Табл., карта. – ISSN 0016-7207
1128529
  Сланов Г. Приволье : роман / Г. Сланов; авториз. пер. с каз. С.Бородина. – Москва : Советский писатель, 1953. – 302 с.
1128530
  Гребнев А.Г. Приволье / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1972. – 109с.
1128531
  Бабаевский С.П. Приволье : роман / Бабаевский С.П. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
1128532
  Толстой А.Н. Приворот / А.Н. Толстой. – Москва, Петроград : Государственное издательство, 1923. – 88 с.
1128533
  Паустовський К.Г. Приворотне зілля : оповідання та повісті / К.Г. Паустовський. – Київ : Дніпро, 1970. – 360 с.
1128534
  Ардов В.Е. Приворотное зелье : антирелигиозн. сатирич. рассказы / В.Е. Ардов ; ил. Б. Ардов. – Москва : Политиздат, 1965. – 64 с. – (Художественная атеистическая б-ка)
1128535
  Лупан А.П. Приворотное зелье : роман, повести, рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 496 с.
1128536
  Багдонас А. Привыкание : общая характеристика и привыкание в простых системах : учеб. пособ. / Альбинас Багдонас ; МВ и ССО Литовской ССР, Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1982. – 98 с. : ил.
1128537
  Иванов Сергей Привыкли руки к топору : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 140-141 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1128538
  Рольникайте М.Г. Привыкни к свету / М.Г. Рольникайте. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 200 с.
1128539
  Лавникевич Д. Привычка к богатству. Как устроена и работает экономика Швейцарии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 декабря (№ 51/52). – С. 14-15
1128540
  Белов В.И. Привычное дело / В.И. Белов. – Москва, 1986. – 158с.
1128541
  Сычев В.И. Привычный рейс. / В.И. Сычев. – М., 1978. – 61с.
1128542
  Патулиди Н.Г. Привязанность / Н.Г. Патулиди. – Сухуми, 1980. – 31с.
1128543
  Савельев И.К. Привязанность / И.К. Савельев. – Москва, 1982. – 95с.
1128544
  Бурменская Г.В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.17-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1128545
  Козин В.Р. Привязанный к седлу / В.Р. Козин. – Москва, 1974. – 230с.
1128546
  Леонтьев А.Н. Привязка трасс дорог и каналов к опорной геодезической сети / А.Н. Леонтьев, Н.И. Товстолес. – Киев; Львов : ДТВУ, 1951. – 68 с.
1128547
  Товстолес Н.И. Привязка трассы к триангуляционным пунктам / Н.И. Товстолес. – Киев : Гостехиздат, 1956. – 122с.
1128548
   Пригадай дитинство! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дитячі фотографії викладачів. Спроба здогадатись, хто зображений на цих фото. Фото викладачів: В. С. Ржевська, М. М. Гнатовський, В. Я. Калакура, В. Ю. Крушинський, І. П. Черінько, В. П. Крижанівський, П. В. Бовсунівський, С. І. Даниленко, О. А. ...
1128549
  Вороб"йов М.П. Пригадай на дорогу мені. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1985. – 111с.
1128550
  Щербенко Е.В. Пригадуваний ресурс : момент відповідальності в укр. політ. дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.) : монографія / Едуард Щербенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 247, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9021-1
1128551
  Ричка В.М. Пригадування Русі (осмислення спадщини св. Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 29-45. – ISSN 0130-5247
1128552
  Скуратівський Вадим Пригадуючи Андрія Білецького // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 4. – С121-126. – ISSN 0585-8365
1128553
  Скуратівській В.Л. Пригадуючи Андрія Олександровича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 13-23. – ISBN 966-581-295-6
1128554
   Пригвоздили!. – Москва : Красный пролетарий, 1960. – 111 с.
1128555
  Зарудняк А.А. Приглагольное управление в украинских памятниках деловой письменности XIV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Зарудняк А.А.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 18л.
1128556
  Гак В.К. Приглагольные личные местоимения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гак В.К.; Военный ин-т иностр. языков. – Москва, 1952. – 23 с.
1128557
  Гудкова Е.А. Приглагольный инфинитив - обстоятельство в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гудкова Е.А.; 1-й Ленинград. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1954. – 22л.
1128558
   Пригласительный билет. – Казань, 1960. – 20с.
1128559
   Пригласительный билет. – К, 1962. – 7с.
1128560
  Корнешов Л.К. Пригласительный билет / Л.К. Корнешов. – М, 1984. – 207с.
1128561
   Пригласительный билет и программа Украинского совещания по физической оптике и ее применению в народном хозяйтсве. – Киев, 1961. – 3 с.
1128562
   Пригласительный билет на 12-ю студенческую научную конференцию 16-19 апреля 1952 года. – Киев, 1952. – 31с.
1128563
   Приглашаем в клуб. – М, 1984. – 47с.
1128564
  Бирюков А.А. Приглашаем попариться / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 111 с. – (Физкультура и здоровье)
1128565
  Петров Б.И. Приглашает Ялта / Б.И. Петров, Н.Г. Новиков. – Симферополь : Таврия, 1973. – 102с.
1128566
  Мишев Г. Приглашают дамы: Избр. проза. / Г. Мишев. – М., 1990. – 460с.
1128567
  Явтушенко И.Г. Приглашают музеи Киева / И.Г. Явтушенко. – Киев, 1982. – 68с.
1128568
  Сергеев В.А. Приглашаются все / В.А. Сергеев. – Москва, 1983. – 176с.
1128569
  Курбансахатов К.Д. Приглашение : повесть / К.Д. Курбансахатов; пер. с туркм. Ю.Белова. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 88 с.
1128570
  Доможаков Н.Г. Приглашение : стихи / Николай Доможаков ;пер. с хакас.,. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1966. – 35 с.
1128571
  Мисаков П.Т. Приглашение / Петр Мисаков ;. – Нальчик, 1973. – 91 с.
1128572
  Шахтаманов О.-Г. Приглашение : стихи. / О.-Г. Шахтаманов; пер. с авар. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1978. – 94 с.
1128573
  Исаев В.Н. Приглашение / В.Н. Исаев. – М, 1979. – 48с.
1128574
  Пассар А.А. Приглашение : стихи и поэмы / А.А. Пассар; пер. с нанайск. – Москва : Советская Россия, 1983. – 80 с.
1128575
  Бубнис В. Приглашение : роман, повести / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1985. – 366 с.
1128576
  Рядченко И.И. Приглашение в ад : Роман / И.И. Рядченко. – Киев : Молодь, 1986. – 272с.
1128577
  Коваленко Ю. Приглашение в Азербайджан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 70а. – ISSN 1810-3944
1128578
  Седов И.П. Приглашение в гости / И.П. Седов. – Пенза, 1961. – 179с.
1128579
  Ланс Э. Приглашение в гости : рассказы / Эрик Ланс ; пер. с латыш. В.Семенова. – Рига : Лиесма, 1985. – 169 с.
1128580
  Кузнецов В.П. Приглашение в гости: стихи / В.П. Кузнецов. – М., 1977. – 32с.
1128581
  Хуцишвили Г.И. Приглашение в Грузию / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1974. – 192с.
1128582
  Вистунов Е.И. Приглашение в западню / Е.И. Вистунов. – Ленинград, 1984. – 171с.
1128583
  Худайназаров Б. Приглашение в Каракумы : стихи / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. В.Савельева. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 112 с.
1128584
  Корчагина Е.Л. Приглашение в Россию : учебник / Е.Л. Корчагина, Е.М. Степанова. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-048-8
Ч. 1 : Элементарный практический курс русского языка. – 2007. – 288 с. : илл.
1128585
  Корчагина Е.Л. Приглашение в Россию : учебник / Е.Л. Корчагина, Н.Д. Литвинова. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-036-5
Ч. 2 : Базовый практический курс русского языка. – 2007. – 276 с. : илл.
1128586
  Оре О. Приглашение в теорию чисел / О. Оре. – М., 1980. – 128с.
1128587
  Апальков А.К. Приглашение весны : стихи / Александр Апальков. – Харьков : Прапор, 1979. – 47 с. : ил.
1128588
  Наджми Н. Приглашение другу : стихи и поэмы / Назар Наджми ; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1128589
  Шабшай Л.Л. Приглашение к беседе / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1974. – 111с.
1128590
   Приглашение к диалогу. Латинская Америка : размышления о культуре континента : [ Сборник ]. – Москва : Прогресс, 1986. – 470 с. : илл. – Библиогр.: Имен. указ.6 с.460-469
1128591
  Карасев В.Н. Приглашение к земле / В.Н. Карасев. – М, 1968. – 44с.
1128592
  Келер В.Р. Приглашение к открытиям / В.Р. Келер. – М, 1964. – 192с.
1128593
   Приглашение к открытиям. – М, 1975. – 63с.
1128594
   Приглашение к путешествию. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 283с.
1128595
  Прокофьев А.А. Приглашение к путешествию. / А.А. Прокофьев. – Л, 1960. – 290с.
1128596
  Прокофьев А.А. Приглашение к путешествию. / А.А. Прокофьев. – Л, 1961. – 294с.
1128597
  Прокофьев А.А. Приглашение к путешествию. / А.А. Прокофьев. – Л, 1969. – 256с.
1128598
  Крыщук Н.П. Приглашение к размышлению / Н.П. Крыщук. – Л, 1987. – 190с.
1128599
   Приглашение к роднику. – Грозный, 1985. – 104с.
1128600
  Корабельщиков А.В. Приглашение к свиданию. / А.В. Корабельщиков. – Воронеж, 1977. – 40с.
1128601
  Юлин В.А. Приглашение к си / В.А. Юлин, И.Р. Булатова. – Минск, 1990. – 223с.
1128602
  Сидоров А.П. Приглашение к столу / А.П. Сидоров. – Иркутск, 1988. – 256с.
1128603
  Ольгин О.М. Приглашение к столу / О.М. Ольгин. – М., 1989. – 157с.
1128604
  Зубрицкий Д.И. Приглашение к суду по уголовному делу около половины XVII в. во Владимирской Руси : [статья] / [собщ. П.Ч. Д. Зубрицкий]. – [Москва], 1847. – С. 25-28. – Отд. оттиск из жур.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847-1848 г. Кн. 2. - Конволют. - Состоит из 3 статей


  Содержание: 1. Приглашение к суду по уголовному делу около половины XVII в. во Владимирской Руси :[статья] /[собщ. П.Ч. Д. Зубрицкий] 2. Выписка из высочайшвх указов о собрании древних Российских рукописных книг : [статья] / О. Бородянский; 3. О ...
1128605
   Приглашение к танцу. – М, 1966. – 208с.
1128606
  Слуцкис М. Приглашение к танцу : рассказы, повести, роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
1128607
  Новоминский А. Приглашение к творчеству / А. Новоминский. – Львов, 1970. – 164с.
1128608
  Горбатова И.И. Приглашение к творчеству / И.И. Горбатова. – М., 1987. – 173с.
1128609
  Корниенко Н. Приглашение к хаосу. Театр (художественная культура) и синергетика. Попытка нелинейности : монография / Нелли Корниенко ; Нац. центр театр. искусства им. Леся Курбаса. – Киев, 2010. – 281 с. – ISBN 978-966-2225-02-0
1128610
  Клепикова Е.П. Приглашение к чаю / Е.П. Клепикова. – Краснодар, 1991. – 237с.
1128611
   Приглашение на "Лебединое озеро". – М, 1972. – 96с.
1128612
  Набоков В.В. Приглашение на казнь. Другие берега. Защита Лужина. Камера обскура. Дар : [ романы ] / Владимир Набоков. – Москва : АСТ, 2006. – 912 с. : илл. – (Книжная полка). – ISBN 5-17-025130-0
1128613
  Набоков В.В. Приглашение на казнь: Романы, рассказы, критич. эссе, воспом. / В.В. Набоков. – Кишинев, 1989. – 652с.
1128614
  Лужанин М. Приглашение на озеро Нарочь : стихи / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 91 с.
1128615
  Анчаров М.Л. Приглашение на праздник : романы и повести / Михаил Анчаров. – Москва : Художественная литература, 1986. – 556, [2] с., [1] л. портр.
1128616
   Приглашение на семейный совет. – М, 1976. – 255с.
1128617
  Батурина Т.П. Приглашение на стеклянную гору : портр. писателей / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 142 с.
1128618
  Любчак М.П. Приглашение на чай / Марина Любчак. – Одесса : Пресс-курьер, 2017. – 55, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2512-85-4
1128619
  Курпнек Г.И. Приглючения пешеходов / Г.И. Курпнек. – Рига, 1969. – 174с.
1128620
  Григорук В.І. Пригнічення залишкових шумів при обертанні хвильового фронту деполяризованого випромінювання в багатомодових волокнах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 390-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено відтворення поляризаційного розподілу вхідних пучків з малими числовими апертурами після обернення хвильового фронту і зворотнього проходження через багатомодовий волоконний світловод. Встановлено, що ступінь поляризаційного ...
1128621
  Семенова Я.-М. Пригнічення формування шлункових виразок при імобілізаційному водоімерсійному стресі попередньою трансплантацією мультипотентних стромальних клітин / Я.-М. Семенова, І. Нікольський, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-78. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив попередньої трансплантації мультипотентних стромальних клітин (МСК) кісткового мозку на шлункове виразкоутворення і стан імунної системи в умовах гострого та пролонгованого стресів. У щурів лінії Вістар було відтворено імобілізаційний ...
1128622
  Бараш А. Пригов как деятель цивилизации // Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 2007. – № 87. – С. 255-262. – ISSN 0869-6365
1128623
  Письменный А.Г. Приговор / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1952. – 712 с.
1128624
  Письменний А.Г. Приговор / А.Г. Письменний. – М, 1955. – 646с.
1128625
  Левитина С. Приговор / С. Левитина. – К, 1957. – 120с.
1128626
  Ахмат С. Приговор : повесть и рассказы : пер. с узбек. / С. Ахмат; Ахмад С. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 240 с., [1] л. ил.
1128627
  Куцова Э.Ф. Приговор / Э.Ф. Куцова. – М., 1962. – 40с.
1128628
  Фабиан З. Приговор : Избранные произведения / З. Фабиан. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с.
1128629
  Эдилов Х. Приговор : повесть / Хасмагомед Эдилов ;. – Грозный, 1974. – 110 с.
1128630
  Круглов Г.Е. Приговор / Г.Е. Круглов. – Минск, 1976. – 159с.
1128631
  Зарипов Х.С. Приговор : повести / Х.С. Зарипов. – Москва : Современник, 1977. – 286 с.
1128632
  Абрамов З.Б. оглы Приговор : повести / Захар Абрамов ; [худож. М.К. Кулиев]. – Баку : Язычы, 1980. – 416 с. : ил.
1128633
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1983. – 352с.
1128634
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1985. – 351с.
1128635
  Кузьмин Н.П. Приговор / Н.П. Кузьмин. – М, 1986. – 366с.
1128636
  Герт Ю.М. Приговор / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1987. – 428,2с.
1128637
  Плоткин А.С. Приговор / А.С. Плоткин. – М., 1987. – 243с.
1128638
  Ацрапетян А. Приговор в случае с соглашениям о признании вины в уголовном процессе Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 1810-3081
1128639
  Дорохов В.Я. Приговор в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Дорохов В.Я.; Моск. ордена Ленина Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1952. – 16 с.
1128640
  Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М., 1960. – 264с.
1128641
  Надь Л. Приговор в уголовном процессе / Л. Надь. – М., 1982. – 222с.
1128642
  Якутов В.Д. Приговор века / В.Д. Якутов. – Минск, 1990. – 156с.
1128643
  Коллинз Джеки Приговор Лаки : Роман / Коллинз Джеки; Пер. с англ.В.Гришечкина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-04-005242-1
1128644
   Приговор над контрреволюционной организацией меньшевиков. – М.-Л, 1931. – 128с.
1128645
  Блех А.С. Приговор оглашен / А.С. Блех. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 128с.
1128646
  Алтухов С.Г. Приговор окончательный : повесть на докум. основе / С.Г. Алтухов ; худож. С.В. Лазарев. – Новосибирск : Книжное издательство, 1991. – 271, [1] с. : ил.
1128647
  Кашин В.Л. Приговор приведен в исполнение // Взрыв : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва : Воениздат, 1991. – С. – (Советский детектив ; Т. 27). – ISBN 5-203-01199-0
1128648
  Морозов М.Г. Приговор приведен в исполнение...: Роман-хроника. / М.Г. Морозов. – 2-е изд. – Ташкент, 1983. – 367с.
1128649
  Сташкевич Н.С. Приговор революции. / Н.С. Сташкевич. – Минск, 1985. – 304с.
1128650
  Кандель П. Приговор с отсрочкой на три года // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 13. – С.20. – ISSN 0137-0723


  [Балканы. Распад Югославии.]
1128651
  Агеева Г.Н. Приговор советского суда - акт социалистического правосудия : лекция для студентов ВЮЗИ / Г.Н. Агеева ; под ред. П.А. Лупинской. – Москва : ВЮЗИ, 1957. – 47 с.
1128652
  Мирецкий С.Г. Приговор суда / С.Г. Мирецкий; Отв. ред. М.А. Шапкин. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 109 с.
1128653
  Матвиенко Е.А. Приговор суда и его исполнение / Е.А. Матвиенко. – Минск, 1968. – 180 с.
1128654
  Кафка Ф. Приговор. / Ф. Кафка. – Новосибирск, 1991. – 461с.
1128655
  Кафка Ф. Приговор. Письма к Фелиции / Франц Кафка ; [ пер с нем. М. Рудницкого ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 512 с. – ISBN 978-5-91181-316-1
1128656
  Мелешин С.В. Приговорен к любви : Повесть, рассказы / С.В. Мелешин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 320 с.
1128657
  Мендиола Х.М. Приговорен к расстрелу / Х.М. Мендиола. – М., 1966. – 224с.
1128658
  Жуков Борис Приговоренная болезнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 106-112
1128659
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию. Открытие века: / Г.И. Свиридов. – Москва, 1982. – 327с.
1128660
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию: роман / Г.И. Свиридов. – 3-е изд. – М., 1973. – 335с.
1128661
  Свиридов Г.И. Приговоренные к бессмертию: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1986. – 304с.
1128662
  Кудінов Д. Приговорний рух українського селянства в роки першої російської революції: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 36-48


  Розглядаються погляди істориків щодо ідеології і політичних переконань селянства України на основі аналізу громадських вироків 1905-1907 рр. На основе анализа общинных приговоров 1905-1907 гг. в статье рассматриваются взгляды историков на идеологию и ...
1128663
  Нізюрський Е. Пригода в Нєклаї / Е. Нізюрський. – Київ, 1963. – 296с.
1128664
  Швайкерт В.К. Пригода в учительській. / В.К. Швайкерт. – К., 1970. – 72с.
1128665
  Горький Максим Пригода з Овсійком : Казка / Горький М. ; [ Пер. з рос. Пригара М. ; Іл. Григор"єва Г.]. – Київ : Веселка, 1965. – 14 с. : іл.
1128666
  Григорьян Т.Г. Пригода и общество. / Т.Г. Григорьян. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 150с.
1128667
  Збанацький Ю.О. Пригода Івана Коструба : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1984. – 278с.
1128668
  Рудов В.С. Пригода на енській заставі. / В.С. Рудов. – Львів, 1957. – 124с.
1128669
  Матошец М. Пригода на Липовій вулиці / М. Матошец. – К, 1984. – 166с.
1128670
  Савченко В.В. Пригода на п"ятому горизонті. / В.В. Савченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 252с.
1128671
  Куусберг П. Пригода с Андресом Лапетеусом : роман / П. Куусберг. – Київ : Дніпро, 1967. – 279 с.
1128672
  Ахундов М.Ф. Пригода скнари : п"єси / Мірза Фаталі Ахундов ; пер. с азерб. О. Петькуна ; упоряд.: О.М. Новицький ; передм., комент. А. Шарифа. – Київ : Мистецтво, 1980. – 149 с.
1128673
  Борщевський С. Пригоди "русского мира" в Іспанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 8


  Члени злочинних угрупувань, які зі своїх домівок на іспанському узбережжі контролювали злочинну діяльність, зокрема й убивства в Росії, а згодом накопичували кошти в Іспанії.
1128674
  Лондон Д. Пригоди "Сліпучого" / Д. Лондон. – Харків-К, 1930. – 144с.
1128675
  Ярчук Надія Пригоди Андрійка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 16 : фото
1128676
  Распе Рудольф Еріх Пригоди барона Мюнхаузена. / Распе Рудольф Еріх. – Київ, 1973. – 82 с.
1128677
  Бюргер Г. Пригоди барона Мюнхгавзена, як він їх сам любив розвовідати в гуртку своїх друзів. / Г. Бюргер. – Х, 1928. – 138с.
1128678
  Головко Т. Пригоди без ретуші // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 161). – С. 9


  У Києві випустили прозову спадщину Роальда Дала. Роальд Дал — валлійський письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел та оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей, зокрема казково-фантастичних творів та творів у жанрі ...
1128679
  Богачевський І. Пригоди без фантастики // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 32-33


  Життя і творчість Станіслава Уляма — польського і американського математика єврейського походження, який народився та почав свою професійну діяльність у Львові.
1128680
  Гашек Пригоди бравого вояка Швейка / Гашек, я. – Х.
2. – 1932. – 152с.
1128681
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка : пер. з чес. / Ярослав Гашек. – Київ : Дніпро, 1966. – 703 с. – (Бібліотека світової класики)
1128682
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Я. Гашек. – К., 1970. – 669с.
1128683
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка : пер. з чеськ. / Я. Гашек. – Київ : Дніпро, 1990. – 716 с.
1128684
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек; Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з чеської С.Масляка. – Харків : Фоліо, 2006. – 685с. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3447-8


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1128685
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек; переклад з чеської С.В. Масляка. – Київ : Школа, 2006. – 480 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-495-2


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1128686
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з чес. С. Масляка. – Харків : Фоліо, 2008. – 688 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4605-2
1128687
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; з чеської переклав Степан Масляк ; художник Й. Лада ; [за ред. І. Малковича]. – [Вид.3-тє]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 736 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-71-9
1128688
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 1 : В тилу. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску.


  МРЗ(8 год. 33 хв.) В ТИЛУ Вступ 1.Бравий вояка Швейк встряє у світову війну 2.Бравий вояка Швейк в управлінні поліції 3.Швейк перед судовими лікарями 4.Швейка викидають з божевільні 5.Швейк у поліцейському комісаріаті на Сальмовій ...
1128689
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 2 : На фронті. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (9 год. 24 хв.) НА ФРОНТІ 1. Пригоди Швейка в поїзді 2. Швейків будейовіцький анабазис 3. Пригоди Швейка в Кіралігіді 4. Нові страждання 5. З мосту над Літавою в напрямі Сокаля
1128690
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 3 : Славна прочуханка. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (9год.55 хв.) СЛАВНА ПРОЧУХАНКА 1.Через Угорщину 2. У Будапешті 3. З Хатвана на кордон Галичини 4. Mrschieren marsch
1128691
  Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Електронний ресурс] / Ярослав Гашек; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Калесніков, оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – За підтримки Чеського центру при Посольс. ЧР в Україні. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Аудіодиск 4 : Прочуханка триває. – 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: МРЗ, 192 kbs, 441000 Hz, 16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску


  МРЗ (3 год. 33хв.) ПРОЧУХАНКА ТРИВАЄ 1.Швейк у ешелоні російських полонених 2.Духовне напуття 3.Швейк знову у своїй маршовій роті
1128692
  Гашек Я. Пригоди бравого вояки Швейка / Ярослав Гашек ; пер. з чес. С. Масляка. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 627 с. : іл.
1128693
  Новик О. Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка "Пиворіз" та В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
1128694
  Гедін Свен Пригоди в Тібеті : Скорочений витяг з великого твору Свена Гедіна "В серці Азії" / Гедін Свен; Пер. Л.Горлюб. – Харків-Київ : Молодий більшовик, 1931. – 135с.
1128695
  Черноватий Л.М. Пригоди в ущелині Пенкадер : Навчальний посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / Л.М. Черноватий, Н.М. Ковальчук; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 368 с. – Обкл. на англ. мові. – (Dictum factum). – ISBN 966-7890-54-6
1128696
  Пілявська Ю. Пригоди великої дівчинки в пласкому місті : [роман] / Юля Пілявська ; [пер. О. Боришполець]. – Київ : Радуга, 2015. – 293, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-281-038-7
1128697
  Нолль Д. Пригоди Вернера Гольта : роман ; пер. з нім. / Дітер Нолль. – Київ : Дніпро, 1965. – 823 с.
1128698
  Нолль Д. Пригоди Вернера Хольта / Д. Нолль. – К, 1973. – 120с.
1128699
  Лісковацький Р. Пригоди вісьмох справедливих / Р. Лісковацький. – Київ, 1968. – 286 с.
1128700
  Твен М. Пригоди Гаклберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1966. – 334 с.
1128701
  Твен Марк Пригоди Гека Фінна / Написав Марк Твен (Самуель Клеменс); Переклала Н. Грінченко. – У Київі (Київ) : Вік. [Друк. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1908. – 420 с. – (Бібліотека "Молодість" / Редактує Б. Грінченко ; Т. 4)
1128702
  Твен М. Пригоди Гека Фінна / М. Твен, 1924. – 338 с.
1128703
  Твен М. Пригоди Гека Фінна та втікача Мурина Джіма / М. Твен. – Київ. – 160 с.
1128704
  Твен М. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1948. – 192 с.
1128705
  Твен М. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен. – Київ, 1956. – 260 с.
1128706
  Гашек Я. Пригоди доброго вояка Швейка підчас світової війни : Швейк в запіллю / Я. Гашек. – Ню-Йорк, 1956
1128707
  д"Ервільі Пригоди доісторичного хлопчика у Франції / д"Ервільі. – К., 1957. – 159с.
1128708
  Франко І.Я. Пригоди дон Кіхота / З еспанської повісти [М. де Сеpвантеса] переробив Іван Франко. – 3-тє попр. вид. – У Львові (Львів) : Накл. укр.-руської видавничої спілки, 1913. – VI, 151 с.: мал. – ([Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. Сеp. 1] ; [Ч. 143])
1128709
  Велтистов Є.С. Пригоди Електроника / Є.С. Велтистов. – Київ, 1988. – 397с.
1128710
  Векен К. Пригоди з Віктором / К. Векен. – Київ, 1961. – 120с.
1128711
  Щетина М.Н. Пригоди з тваринами. / М.Н. Щетина. – Донецьк, 1979. – 120с.
1128712
  Будзиновський В. Пригоди запорожських скитальців : історичне оповідання / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Добра книжка, 1927. – 196 с. – Добра книжка, № 73, березень-червень Р.Б. – (Бібліотека історичних повістий - : Квартальчик ; перший рік : перше число)
1128713
  Слабошпицький М. Пригоди його душі = До 90-річчя від дня народження Павла Загребельного // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 вересня (№ 36). – С. 12-13
1128714
  Черезова І.О. Пригоди Калле Блюмквіста та його друзів : сценарій театралізованого заходу за повістю Астрід Ліндгрен "Знаменитий детектив Блюмквіст" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 29-34
1128715
  Некрасов А.С. Пригоди капітана Врунгеля / А.С. Некрасов. – 2-е вид. – К, 1984. – 159с.
1128716
  Рибаков А.Н. Пригоди Кроша / А.Н. Рибаков. – Киев, 1984. – 298 с.
1128717
   Пригоди Мазетто в жіночому монастирі та інші новели. – К, 1957. – 79с.
1128718
  Кестнер Е. Пригоди маленького Макса / Е. Кестнер. – К., 1973. – 120с.
1128719
  Дяченко М. Пригоди Марійки Михайлової : дитячий детектив / Марина і Сергій Дяченки ; пер. з рос. Наталі Брискіної ; малюнки Валентини Богданюк. – 3-тє вид. – Харків ; Вынниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 156, [4] с. : іл. – На тит. арк. автори : Марина і Сергій Дяченки. – (Пригодницька бібліотека). – ISBN 978-966-03-5548-4
1128720
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 560 с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
1128721
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах ; вип. у світ: О. Волкова, Т. Капустіна, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 447, [3] с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
1128722
  Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 446, [2] c. : іл. – ISBN 978-966-1516-39-6
1128723
  Черкасенко С.Ф. Пригоди молодого лицаря : роман з козацьких часів / Спиридон Черкасенко. – Київ : Український письменник, 1993. – 304 с.
1128724
  Черкасенко С.Ф. Пригоди молодого лицаря : [іст. роман] : для ст. шк. віку / Спиридон Черкасенко ; [іл. В. Куща]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 349, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : БШК ) ( Національний книжковий проект). – ISBN 978-966-339-700-9
1128725
   Пригоди мореплавця Сіндбада. – Мюнхен : Дніпрова хвиля. – (Бібліотека юних читачів)
Ч. 1. – 1955. – 48 c.
1128726
  Найдюк О. Пригоди музичної критики // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 38-39
1128727
  Жук Євген Пригоди на Занзібарі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 30-33 : фото
1128728
  Квілічі Ф. Пригоди на шостому континенті / Ф. Квілічі. – Київ : Молодь, 1960. – 227с.
1128729
  Семенович А.М. Пригоди Неслухнянчика. Бесіда з основ безпеки життєдіяльності (методичні рекомендації) / А.М. Семенович, С.М. Ткачук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 44
1128730
  Чопич Б. Пригоди Ніколєтини Бурсача / Б. Чопич. – Київ, 1957. – 164с.
1128731
  Соневицький М. Пригоди Одиссея / М. Соневицький. – Львів; Київ. – 91с.
1128732
  Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста / Ч. Діккенс. – К., 1987. – 422с.
1128733
  Честертон Д.К. Пригоди патера Бравна / Д.К. Честертон. – Харків ; Київ, 1930. – 259 с.
1128734
  Галан А Пригоди Рубенса : (повість) / А Галан. – Канада : Вінніпег, 1968. – 118 с.
1128735
  Нікольский Б.М. Пригоди рядового Башмакова. / Б.М. Нікольский. – К, 1977. – 52с.
1128736
  Тарасова Ольга Пригоди савеліка Проші : п"єса для лялькового театру в 6-ти діях // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 87-100. – ISSN 0130-321Х
1128737
   Пригоди Самба Діюфа / Таро, , Жером, Жан і. – Київ, 1926. – 160 с.
1128738
  Лесмян Б. Пригоди Синдбада Мореплавця = Przygody Sindbada Zeglarza / Болеслав Лесмян; з польської переклав В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-663-227-5
1128739
  Коваль А.П. Пригоди слова / А.П. Коваль. – К, 1985. – 213с.
1128740
  Волеваха М.М. Пригоди сонячного променя / М.М. Волеваха, Г.В. Морозов. – Київ, 1966. – 76с.
1128741
  Кутуєв П. Пригоди теорії модернізації : від третього світу до незалежної України
1128742
  Твен Марк Пригоди Тома Соєра / Марк Твайн ; Переклав Юлїян Панькевич. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1906. – 252, [3] с. – ([Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки] ; [ Сер. 1; Ч. 98])
1128743
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Львів, 1929. – 216с.
1128744
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Харків, Одеса, 1935. – 235с.
1128745
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Київ, 1955. – 200с.
1128746
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен. – Київ, 1982. – 176с.
1128747
  Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекельберрі Фінна : Романи / Марк Твен; Переклад з англ.; В. Митрофанова, І.Стешенко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 462с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2118-Х
1128748
  Гаврош О.Д. Пригоди тричі славного розбійника Пинті / Олександр Гаврош ; [іл. С. Радчук]. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 208 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 978-966-10-2143-2
1128749
  Анарбаєв Пригоди Туртакоза : повісті : для серед. шк. віку / Суннатулла Анарбаєв ; пер. з узб. В. Женченка ; худож. О. Кошель. – Київ : Веселка, 1984. – 143 с. : іл.
1128750
  Костів Л. Пригоди у віртуальності // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-41


  Як замовити книгу у віртуальному магазині
1128751
  Короденко М Пригоди українців у Туманному Альбіоні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Про свої враження від стажування в Гліндвордському університеті (Велика Британія) розповіли науковці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка - к.т.н. Наталія Рвачова і к.т.н. Олег Корх.
1128752
  Іванов Вс.В. Пригоди факіра / Всеволод Іванов. – Київ ; Харків : ДПВ
Ч. 1. – 1935. – 178 с.
1128753
  Іванов Вс.В. Пригоди факіра / Всеволод Іванов. – Київ ; Харків : ДВП
Ч. 2. – 1935. – 291с.
1128754
  Родарі Д. Пригоди Цибуліно : повість-казка / Д. Родарі. – Київ, 1976. – 199с.
1128755
  Родарі Д. Пригоди Цибуліно : повість-казка / Д. Родарі. – Київ, 1985. – 182с.
1128756
  Дойл А.К. Пригоди Шерлока Холмса. Вигнанці : [пер. з англ.] / А. Конан Дойл. – Київ : Україна, 1992. – 512 с.
1128757
  Рід Пригоди юнги Віллі / Майн Рід. – Київ : Час. – 263с.
1128758
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-87. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1987
1128759
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-89. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1987
1128760
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-90. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1990
1128761
   Пригоди. Подорожі. Фантастика-91. Компас : збірник: повісті, оповідання, нариси. – Київ : Молодь, 1991
1128762
   Пригодій Михайло Іванович (1953-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 390-391. – ISBN 978-966-439-754-1
1128763
  Марченко І.О. Пригодницький туризм та його екзотичні види // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 318-319. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1128764
   Пригодницькі : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: А. Шигаєва. – Київ : Грані-Т, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-198-8


  Зміст: Дідо-Всевідо; Непрактичний хлопець; Потвора і мудрець; Про дивовижного чоловіка - Гору; Про вівчаря, який мав дев"яносто овець і трьох золоторунних баранів; Син рибалки .
1128765
   Пригодницько-фантастичні оповідання : збірник творів письменників ЧССР та УРСР. – Київ : Молодь, 1988. – 271с.
1128766
  Омельяненко Н.П. Пригодность гидро-галоморфных почв Донбасса под плодовые насаждения : Автореф... канд. с.х.наук: 06.01.03 / Омельяненко Н. П.; МСХ УССР, Хар. с. х. ин-т. – Х., 1979. – 24л.
1128767
   Пригодюк Ольга Анатоліївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56
1128768
  Шльогель К. Приголомшений Захід: Україна - terra incognita // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 5


  Анексія Криму Росією 2014 року та війна на Донбасі спонукали німецького історика Східної Європи Карла Шлегеля інтенсивніше зайнятися дослідженням історії України.[
1128769
  Прокопова Л.І. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови : Експериментально-фонетичне дослідження / Л.І. Прокопова. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1958. – 111 с.
1128770
  Васюк В. Приголублю тишу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 110-111. – ISSN 0130-321Х
1128771
   Пригорные зоны северных городов. – Москва, 1967. – 71 с.
1128772
  Шефнер В.С. Пригород / В.С. Шефнер. – Л.-М., 1946. – 101с.
1128773
  Антошкин Е.А. Пригород : стихи / Евгений Антошкин ; [худож. Н.Д. Бисти]. – Москва : Современный писатель, 1977. – 119 с. : ил.
1128774
  Плисецкий Г.Б. Пригород / Г.Б. Плисецкий. – М., 1990. – 29с.
1128775
  Коняев Н.М. Пригород. / Н.М. Коняев. – Л, 1990. – 350с.
1128776
  Трошин В В. Пригород. Вторая книга стихов. / В В. Трошин, . – Воронеж, 1974. – 55с.
1128777
  Лексин В.Н. и др. Пригородно-территориальный агропромышленный комплекс / В.Н. и др. Лексин. – Москва : Колос, 1984. – 159с.
1128778
  Залипаев В.П. Пригородные поезда / В.П. Залипаев. – Ярославль, 1984. – 255с.
1128779
  Балакирев В.И. Пригородный колхоз имени Сталина Ленинградской области / В.И. Балакирев, И.А. Жукова, И.И. Попова ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1954. – 64 с.
1128780
  Алексеев Г.И. Пригородный пейзаж : кн. 3 стихов / Геннадий Алексеев. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1986. – 117, [1] с.
1128781
   Пригороды Ленинграда. – Москва ; Ленинград, 1961. – 64 с.
1128782
  Шварц В.С. Пригороды Ленинграда / В.С. Шварц. – Ленинград ; Москва, 1961. – 311 с.
1128783
  Шварц В.С. Пригороды Ленинграда / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1967. – 319 с.
1128784
   Пригороды Ленинграда. – Ленинград, 1970. – 112с.
1128785
   Пригороды Ленинграда. – Л, 1979. – 254с.
1128786
   Пригороды Ленинграда. – Ленинград, 1982. – 303 с.
1128787
  Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павлов, Петродворец / Анциферов Н.П. – Москва : Гос. лит. музей, 1946. – 112 с. : ил. – (Серия "Литературные места" / Гос. лит. музея ; под ред. И.Г. Клабуновского ; вып. 1)
1128788
   Пригороды Санкт -Петербурга // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1128789
   Пригоршня жемчужин. – Ростов -на-Дону, 1988. – 157с.
1128790
  Во И. Пригоршня праха : [роман] ; Незабвенная : [повесть] / Ивлин Во ; [пер. с англ. : Л. Беспаловой, Б. Носика ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2010. – 413, [3] с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-5-17-056617-4
1128791
  Чигирин Ю. Пригорщ заліза : Літні й осінні вірші / Ю. Чигирин. – Київ : Дніпро, 2000. – 96с. – ISBN 5-308-01763-8
1128792
  Нагнибіда М.Л. Пригорщ землі : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 120с.
1128793
  Петрук-Попик Пригорща жита : поезії / Петрук-Попик. – Київ, 1986. – 95 с.
1128794
  Шараев Н.С. Пригорьевская операция / Н.С. Шараев. – Москва, 1966. – 263с.
1128795
  Шараев Н.С. Пригорьевская операция / Н.С. Шараев. – Москва, 1969. – 192с.
1128796
  Шаталова Н. Приготовились к скачку. Вузам обещаны трудности. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 6


  Не менее пяти российских университетов, согласно указу Президента РФ о мерах по реализации госполитики в области образования и науки, должны к 2020 году попасть в первую сотню ведущих мировых вузов. Один из критериев достижения желаемого - вхождение ...
1128797
  Жан Поль Приготовительная школа эстетики / Жан Поль. – Москва, 1981. – 448 с.
1128798
  Петров Г.А. Приготовление активного угля / Г.А. Петров, В.Е. Раковский. – М., 1942. – 40с.
1128799
  Слесарев Ю.М. Приготовление бетонной смеси и строительного раствора / Ю.М. Слесарев. – 2-е изд. – М., 1984. – 134с.
1128800
  Де-Шагрен К. Приготовление биологических коллекций дешевым способом / К. де-Шагрен, преп. Коммерч. уч-ща 1 Т-ва преп. и Алексеев. торг. шк. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1913. – 108, [4] с. : ил. – Библиогр.: "Определители животных и растений" (с. 96-97)
1128801
  Иванков Ф.В. Приготовление вторых блюд / Ф.В. Иванков. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1954. – 112с.
1128802
  Тишкевич Иван Станиславович Приготовление и покушение по совестскому уголовному праву. (Понятие и наказуемость) / Тишкевич Иван Станиславович. – Москва : Госюриздат, 1958. – 260с.
1128803
   Приготовление и сжигание пылевидного топлива. – М, 1950. – 36с.
1128804
  Канивец И.И. Приготовление препарата гриба в целях заражения почвы / И.И. Канивец, Е.Г. Харитон, 1940. – 4с. – Отд. оттиск из: "Научные записки по сахарной промышленности", 1939, №2-3
1128805
  Грекулов А.Ф. Приготовление препаратов / А. Грекулов. – Бендеры : Мастерская учеб. пособий Бендер. земства ; [Тип. Гиленко и Натензона], 1915. – 68, [7] с. – (Библиотека школьного музея)
1128806
  Коростелев П.П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ / П.П. Коростелев ; АН СССР ; Ин-т металлургии им. А.А. Байкова ; [отв. ред. А.И. Пономарев]. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 311 с.
1128807
  Кацнельсон М.М. Приготовление синтетических химико-фармацевтических препаратов. / М.М. Кацнельсон. – Л, 1933. – 276с.
1128808
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов / Н.Н. Жуков. – Бендеры : Мысль, 1913. – 30с.
1128809
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов : Лягушка / Н.Н. Жуков. – Бендеры : Мастерская учебных пособий Бендерскаго земства, 1915. – 16с. – (Библиотека школьного музея)
1128810
  Жуков Н.Н. Приготовление скелетов: мелкие позвоночные : руководство для препаратов, пособие при практических занятиях по зоологии и при работах по оборудованию музеев / Н.Н. Жуков. – Москва; Ленинград, 1928. – 93 с.
1128811
  Ануфриев В.М. Приготовление соусов / Ануфриев В.М. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Госторгиздат, 1953. – 64 с. : ил.
1128812
  Рубан В.Д. Приготовление структурированных суспензий с учетом влияния гидротранспорта на измельчение угля / В.Д. Рубан, К.К. Подоляк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 85-92 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1128813
  Элиашберг М.Г. Приготовление сульфитной кислоты / М.Г. Элиашберг. – М.
ч. 1. – 1946. – 130с.
1128814
  Кейхайов Тодор Димитрович Приготовление тонких пленок моносульфидов иттербия, диспрозия и полуторных сульфидов самария, иттербия и диспрозия и исследование их некоторых физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кейхайов Тодор Димитрович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 21л.
1128815
  Де-Метц Г.Г. Приготовление учителей физики в Германии : Доклад, прочитанный на 1-м Всероссийском Съезде преподавателей физики, химии и космографии въ С.-Петербурге, 4 января 1914 г. – Киев, 1917. – 25 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения" (18 томъ 1917 г.)


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Т.Н. Губареву от автора
1128816
  Соловьев А.В. Приготовление фарфоровых и фаянсовых масс / А.В. Соловьев. – М.-Л., 1932. – 141с.
1128817
   Приготовление ферритов методом непрерывного совеместного осаждения в электролитической ванне. – М, 1959. – 12с.
1128818
  Рыбак Г.М. Приготовление фруктовых и овощных соков в домашних условиях / Г.М. Рыбак. – Киев : Урожай, 1988. – 172 с.
1128819
  Рыбак Г.М. Приготовление фруктовых и овощных соков в домашних условиях / Г.М. Рыбак. – Киев : Урожай, 1991. – 175 с.
1128820
  Пултавська В. Приготування до подружнього життя / В. Пултавська. – Львів, 1993. – 64с.
1128821
  Приходько Роман Вікторович Приготування та властивості каталізаторів на основі синтетичних глин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.17.01 / Приходько Р.В.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1128822
  Окунь В.В. Пригощайтеся кислицями : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 72 с.
1128823
  Филкинс Декстер Приграничная зона террора : репортаж / Филкинс Декстер, Аддарио Линси // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 152-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
1128824
  Чучка Иван Михайлович Приграничное сотрудничество в системе интеграционных отношений СССР с европейскими странами-членами СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Чучка Иван Михайлович; КГУ. – К., 1988. – 16л.
1128825
  Чучка Иван Михайлович Приграничное сотрудничество в системе интеграционных отношений СССР с европейскими странами-членами СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Чучка Иван Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
1128826
  Малютина Т.П. Приграничные сражения на советско-румынской границе 22 июня - 2 июля 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 6 (638). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
1128827
   Придание грунтам водонепроницаемости и механической прочности. – Москва-Ленинград, 1942. – 31с.
1128828
  Самойлов В.Г. Придание дисперсным грунтам водоустойчивости и механической прочности введением в них портланд-цемента : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Самойлов В.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Геологический факультет. – Москва, 1950. – 16 с.
1128829
  Калонтаров И.Я. Придание текстильным материалам биоцидных свойств и устойчивости к микроорганизмам / И.Я. Калонтаров, В.Л. Ливерант. – Душанбе, 1981. – 203с.
1128830
  Эверак П. Приданое / П. Эверак. – Бухарест, 1976. – 48с.
1128831
  Шульцаайте В. Приданое / В. Шульцаайте. – М, 1984. – 95с.
1128832
  Харитонов М.М. Придатність гірських порід для сільськогосподарської рекультивації в степу України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1128833
  Семенов Д.О. Придатність грунтів для органічного землеробства в зоні впливу аеротехногенних викидів підприємств хімічної промисловості // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 88-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
1128834
  Ярошевська О.В. Придатність до створення крос-функціональних команд організаційних структур управління промисловими підприємствами / О.В. Ярошевська, В.М. Красноступ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 54-57. – ISSN 2306-6814
1128835
  Морозова Е.Н. Придаточное определительное предложение и конструкции с причастием в современном немецком языке как грамматико-стилистические синонимы : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Е.Н.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
1128836
  Хачерян Л.Г. Придаточные обстоятельственные предложения в древнеармянском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хачерян Л.Г. ; АН АрмССР , Ин-т языка. – Ереван, 1959. – 36 с.
1128837
  Ахтямова Г.М. Придаточные определительные предложения в современном русском языке и способы их выражения в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахтямова Г.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 19л.
1128838
  Варварова О.Н. Придаточные предложения времени в древнерусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Варварова О.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1953. – 20л.
1128839
  Магруфов А. Придаточные предложения времени в Узбекском языке : Автореф... канд.наук: / Магруфов А.; АН УзССР, Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1128840
  Мелкадзе Э.Г. Придаточные предложения остоятельства времени и их функциональные эквиваленты в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Мелкадзе Э.Г.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1128841
  Исакова Л.Н. Придаточные с коннекторами типа whatevev в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исакова Л.Н.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1974. – 22л.
1128842
   Придатченко Юрій Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 352 : фото
1128843
   Придатченко Юрій Вікторович (1948-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 391. – ISBN 978-966-439-754-1
1128844
  Даниленко Є. Придбання акціонерним товариством акцій одного з подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 40-42
1128845
  Стасюк Р. Придбання в держави акцій ВАТ за конкурсом // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.68-74. – ISBN 966-667-078-Х
1128846
  Німак М.О. Придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство в нотаріальній практиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 406-412. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1128847
  Онуфрієнко О. Придбання нерухомості за кордоном: як зробити правильно? / О. Онуфрієнко, М. Мельничук // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 46-47
1128848
  Заворотній Р.І. Придбання у борг як ефективний метод залучення капіталу в будівельну діяльність : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.150-156 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1128849
  Ивонина Л.И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Сюарта // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 110-123. – ISSN 0042-8779
1128850
  Светова Е.А. Придворная элита в царствование Алексея Михайловича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1128851
  Козловський С. Придворні та регіональні еліти в системі китайського чиновництва епохи Тан (618 - 907 рр.): протистояння та динаміка зміни політичних впливів // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 104
1128852
  Беляев Д.Ф. Придворный и церковный уставы о положении Евдома / Д.Ф. Беляев. – Одесса : "Экономическая" типография, 1896. – 16 с.
1128853
  Бакинский С В. Придет день : роман / Виктор Бакинский. – Ленинград : Сов. писатель, 1960. – 378 с.
1128854
  Бакинский В.С. Придет день : [роман] / Виктор Бакинский. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 424 с.
1128855
  Крашенинников А.Д. Придет желанная пора / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1987. – 341с.
1128856
  Шумов М.И. Придет и твое время / М.И. Шумов. – Минск, 1980. – 175с.
1128857
  Золотов В.А. Придет и твоя весна / В.А. Золотов. – Рига, 1965. – 716с.
1128858
  Коцюбовский А. Придется вернуться. Трудовая миграция из Украины - это не навсегда // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 9
1128859
  Давыдов С.Д. Приди к огню / С.Д. Давыдов. – Л, 1964. – 79с.
1128860
  Васильчиков С.А. Приди, мое завтра / С.А. Васильчиков. – Калуга, 1963. – 215с.
1128861
  Лазебна О.А. Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті ( на матеріалі австрійської художньої прози ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 257-264


  У статті розглядається категорія оцінки, яка залишається постійним об"єктом дискусій різних лінгвістичних течій. Авторка робить спробу визначити оцінний потенціал придієслівних прислівників на матеріалі австрійського національного варіанта німецької ...
1128862
   Приднепровская железная дорога. – Днепропетровск, 1973. – 239 с.
1128863
  Коцюбинский Т.Т. Приднепровский экономический район : (экономико-географический очерк) / Дом политического просвещения Днепропетровских промышленного и сельского обкомов КП Украины ; Т.Т. Коцюбинский ; ред. Р.Е. Хомякова. – Днепропетровск : Днепропетровское книжное из-во, 1963. – 56 с.
1128864
  Озеров Л.А. Приднепровье / Л.А. Озеров. – К., 1940. – 62с.
1128865
   Приднепровье. – Смоленск, 1962. – 304с.
1128866
  Донец Г.П. Приднепровье / Г.П. Донец. – Москва, 1962. – 68 с.
1128867
  Гусева Е. Приднепровье в публицистике К. Станюковича и В. Гиляровского // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 83-94. – ISSN 2313-5921
1128868
  Плоткина И.С. Приднепровье мое / И.С. Плоткина. – Симферополь, 1979. – 48с.
1128869
   Приднестровская государственность в контексте современного международного опыта федерализма = Pridnestrovian Statehood in the Context of Modern International Experience of Federalism. – Тирасполь, 2003. – 312 с.
1128870
   Приднестровская Молдавская республика. Страницы фотолетописи 1989-2003 = Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica : Страницы фотолетописи 1989-2003. – 2-е изд. испр. и доп. – Тирасполь, 2003. – 120с. – Рос. та англ. мовами
1128871
  Примост В.М. Приднестровский беспредел : [роман] / Валерий Примост. – Киев : Полиграфкнига ; Оболонь, 1996. – 412, [3] с. – В содерж. также повесть: Люди Джафара. – (Эпицентр). – ISBN 5-7707-9803-3
1128872
   Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь, 2005. – 36с.
1128873
  Бабилунга Н.В. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты / Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко ; Приднестровский гос. ун-тет им. Т.Г. Шевченка ; Науч.-исследов. лаб. истории Преднестровья. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 88 с.
1128874
  Малышев Д.В. Приднестровский конфликт: траектория развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-126. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1128875
  Девятков А. Приднестровское урегулирование - пилотный проект российско-европейской "перезагрузки"? / А. Девятков, И. Максименко, А. Толкачева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 80-93


  У статті розглядається сучасний стан процесу врегулювання придністровського питання. Увага приділяється на зміну європейського безпекового середовища, перспективам формування тандему ЄС- Росія для врегулювіання молдавсько-придніпровських протиріч. З ...
1128876
  Данилов Д.А. Приднестровское урегулирование: внешний контекст // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 20-33. – ISSN 0201-7083
1128877
   Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского побережья : сборник статей / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Hokkaido university, Slavic research center, 2008. – 227 с. – На обкл.: 21st century COE program. – (Slavic Eurasian studies ; N 18). – ISBN 978-4-938637-47-7
1128878
  Демидецкий Валерий Приднестровье. Дипломаты должны опережать военных // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 36. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
1128879
  Новикова О.Н. Приднестровье: Автономия или независимость.(Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 125-148. – ISSN 0235-5620
1128880
  Ісаєв Ф.Г. Придніпро"я : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 96 с.
1128881
  Донець Г.П. Придніпров"я : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1959. – 120 с.
1128882
  Макаров Ю. Придніпров"я. Завдання регуманізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 13. – ISSN 1996-1561
1128883
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-328-5
Вип. 8. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128884
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-328-5
Вип. 10. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128885
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-328-5
Вип. 11. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. до 80-річчя створення Дніпропетровської області
1128886
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-551-328-5
Вип. 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128887
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2409-4137
Вип. 13. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128888
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2409-4137
Вип. 14. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128889
   Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ : Грані. – ISSN 2409-4137
Вип. 15. – 2017. – 295, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1128890
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
Вип.1. – 2004
1128891
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
Вип.2. – 2005
1128892
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
Вип.3. – 2006
1128893
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
Вип. 4. – 2007
1128894
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет. – ISBN 966-551-159-9
Вип. 5 : Присвячений 75-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні. – 2008
1128895
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет. – ISBN 966-551-159-9
Вип. 6. – 2008
1128896
   Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ. – ISBN 966-551-159-9
Вип. 7. – 2009
1128897
  Заставний Федір Придніпровський економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-7 : Карта. – Бібліогр.: 7 назв
1128898
  Шаповал І.М. Придніпровські джерела : оповіді про вчених / Іван Шаповал. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 263 с.
1128899
   Придніпровські сміховини : українські народні анекдоти, жарти, дотепи. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 262с.
1128900
   Придніпровські усмішки : сатира і гумор. – Днепропетровск : Дніпропетровське книжкове вид-во, 1959. – 95 с.
1128901
   Придніпровські усмішки. – Сімферополь, 1989. – 183с.
1128902
  Клочко Р.Ю. Придністров"я як реальний фактор геополітичного впливу України в Східній Європі : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 193-196
1128903
  Горобець І. Придністров"я, Молдова, Руминія - підсумки виборів і перспективи / І. Горобець, Т. Ростовецька // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23
1128904
  Кулик В. Придністров"я: чергові закулісні маневри // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 34-35
1128905
  Кравченко М. Придністровська кампанія УНСО // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 562-574
1128906
  Кравченко М. Придністровська кампанія УНСО // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 562-574
1128907
  Райхель Ю. Придністровська карта України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 7


  Необхідно сприяти реінтеграції Молдови.
1128908
  Коцур В.В. Придністровська проблема як загроза національній безпеці Республіки Молдова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 392-401
1128909
   Придністровська проблема: погляд з України / [Н. Беліцер та ін. ; за заг. ред. С. Герасимчука] ; Група стратегічних та безпекових студій. – Київ : Істина, 2009. – 268, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-52-8
1128910
  Єнін Євген Придністровське врегулювання на тлі інтересів України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 35-38
1128911
  Філіпенко А. Придністровське врегулювання: чи чекати прогресу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 3


  Зустріч у Відні в форматі "5+2 покаже, наскільки далеко сьогодні готові йти Тирасполь і Москва.
1128912
  Добровольська А.Б. Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 125-137
1128913
  Райхель Ю. Придністровський козир України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 8


  Про важливий чинник у протистоянні між Києвом та Москвою.
1128914
  Садовнік О.В. Придністровський конфлікт в період 1988 - 2014 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садовнік Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1128915
  Дорошко М.С. Придністровський конфлікт в Республіці Молдова: геополітичний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 3-10


  В статті аналізуються геополітичні інтереси України, Російської Федерації, Румунії, США, ЄС і НАТО в Придністровському регіоні Республіки Молдова, що з розпадом СРСР перетворилася на територію з неврегульованим етнополітичним конфліктом.
1128916
  Мінгазутдінова Г. Придністровський конфлікт на початку ХХІ століття та значення ЄС в його подальшому врегулюванні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 39-41
1128917
  Єрмоленко Дмитро Придністровський конфлікт у міжнародних відносинах: витоки, сучасний стан та перспективи розв"язання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 6 (243). – С. 10-12
1128918
  Горобець І. Придністровський цугцванг // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 50-51
1128919
   Придонесот на академикот Кирил Мильовски за економската наука и макроекономската политика во Македониja = The contribution of the academician Kiril Miljovski to economics and macroeconomic policy in Macedonia. – Cкoпje, 2003. – 455 с. – ISBN 9989-101-16-7
1128920
  Касаткин П.Е. Придонье / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1959. – 88с.
1128921
  Рыленков Н. Придорожная ива / Н. Рыленков. – М., 1969. – 32с.
1128922
  Мілош Чеслав Придорожний песик = Рiesek przydrozny / Мілош Чеслав; Пер. з польської Я.Сенчишин. – Львів : Літопис, 2001. – 336с. – ISBN 966-7007-49-8
1128923
  Кухаренко С. Придорожні пам"ятники: сучасний феномен, або тяглість народних традицій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 371-377. – ISSN 1028-5091
1128924
  Ніколаєва А. Придорожній хрест: функції та семантика // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 114-121


  У статті, що грунтується на архівних та польових етнографічних матеріалах Полісся та Волині, розглянуто семантику та функції придорожніх хрестів. В статье, которая базируется на архивных и полевых этнографических материалах Полесья и Волыни, ...
1128925
  Коновалова Г. Придумай сам, або особливості укладання договорів, не передбачених актами цивільного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 24-25
1128926
  Шама О. Придумали войну // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 31 (255), 29 августа 2019. – С. 60-63


  80 лет назад немцы устроили на границе с Потшей костюмированный спектакль с настоящими трупами ради того, чтобы обеспечить себе повод для нападения. Так началась Вторая мировая война.
1128927
  Дмитриев В.Г. Придуманные имена / В.Г. Дмитриев. – М., 1986. – 255с.
1128928
  Іваненко В.А. Придумати Шотландію: шотландська література другої половини XX - початку XXI століття від націоналізму до космополітизму // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 99. – С. 50-73. – ISSN 2306-2908
1128929
  Ченцов В.В. Придушення "куркульського бандитизму" / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 243-258. – ISBN 966-00-0025-1
1128930
  Бажан О.Г. Придушення інакомислення в добу "застою" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 797-836. – ISBN 966-00-0025-1
1128931
  Патриляк І. Придушення опору: "зачистка" території України радянськими органами державної безпеки в 1946 році мовою документів / І. Патриляк, О. Ляпіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-85. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Пропонований увазі читачів масив документів є двотижневими звітами Другого Управління Народного комісаріату державної безпеки - Міністерства державної безпеки УРСР за 1946 рік про "хід чистки" території України від так званого ворожого елементу. ...
1128932
  Чижик Сергей Приедут ли к нам французы? : Distination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 70-74 : Фото
1128933
  Мулюкин А.С. Приезд иностранцев в Московское государство : Из истории русского права XVI и XVII веков. / А.С. Мулюкин. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва "Труд", 1909. – [4], 285, [3] с. – Прил.: с. 255-285
1128934
  Казакевич Э.Г. Приезд отца в гости к сыну / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советская Россия, 1962. – 39 с.
1128935
  Казакевич Э.Г. Приезд отца в гости к сыну / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1963. – 31 с.
1128936
  Бояршинова Э.И. Приезжай на листопад! / Э.И. Бояршинова. – Свердловск, 1978. – 207с.
1128937
  Петреску Ч. Приезжай, посмотри! / Ч. Петреску. – М., 1956. – 170с.
1128938
  Жалсараев Д. Приезжайте / Д. Жалсараев. – Ленинград, 1978. – 24с.
1128939
   Приезжайте в Вологду. – Вологда, 1956. – 136с.
1128940
  Корнейчук А.Е. Приезжайте в Звонковое / А.Е. Корнейчук. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 79с.
1128941
  Заднипру П. Приезжайте в Савку : стихи / Петру Заднипру; пер. с молд. – Кишинёв : Госиздат Молдавии, 1957. – 105 с.
1128942
  Горицкая Е.Я. Приезжайте к нам в село / Е.Я. Горицкая. – Ленинград, 1985. – 192 с.
1128943
  Самойлов Юрий Приезжайте к нам лечиться : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 74-80 : Фото
1128944
  Страхов С.М. Приезжайте к нам на Ставрополье : Путеводитель / С.М. Страхов. – Москва : Советская Россия, 1969. – 158с.
1128945
  Сынгаевский П.Ф. Приезжайте на мой материк : Книга стихов / П.Ф. Сынгаевский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 102с.
1128946
  Савранская Елена Приезжий : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0131-8136
1128947
  Мацапура В. Приём автокомментария в очерке Гоголя "Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 28-34. – ISSN 2075-1486
1128948
  Головняк А.Ф. Прием в большевистскую партию и регулирование ее состава в годы перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 годы) : Автореф... кандид. историч.наук: / Головняк А.Ф.; Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
1128949
  Головняк А.Ф. Прием в большевистскую партию и регулирование ее состава в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 годы) : Автореф... кандид. историч.наук: / Головняк А.Ф.; Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 л.
1128950
  Слепов Л.А. Прием в партию и воспитание молодых коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1943. – 20с.
1128951
  Слепов Л.А. Прием в партию и регулирование ее состава / Л.А. Слепов. – Москва, 1945. – 14с.
1128952
  Бэрш Норман Прием в технические колледжи Соединенных Штатов / Бэрш Норман. – Нью-Йорк, 1957. – 378с.
1128953
  Сахно И.А. Прием гипер- и гиповербализации в arbeitszeugnis // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 98-103. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1128954
  Коржик Алексей Владимирович Прием и излучение звуковых волн плоскими антенными решетками пьезокерамических цилиндрических преобразователей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.04.06 / Коржик Алексей Владимирович; Академия наук Украины. Ин-т гидромеханики. – К., 1993. – 17л.
1128955
   Прием и обработка информации в сложных информационных системах. – Казань
Вып. 2. – 1970. – 156 с.
1128956
   Прием и обработка информации в сложных информационных системах. – Казань
Вып. 3. – 1972. – 193 с.
1128957
   Прием и обработка информации в сложных информационных системах. – Казань
Вып. 5. – 1976. – 167 с.
1128958
   Прием и обработка информации в сложных информационных системах. – Казань
Вып. 8. – 1977. – 182 с.
1128959
   Прием и обработка информации в структурно-сложных системах. – Казань
Вып. 4. – 1974. – 182 с.
1128960
   Прием и обработка информации в структурно сложных информационных системах. – Казань
Вып. 1. – 1969. – 134 с.
1128961
  Ставцева И А. Прием и перевод на другую работу / И А. Ставцева, М.В. Яковлев. – Москва, 1967. – 160с.
1128962
  Козлов Ю.М. Прием и рассмотрение жалоб и заявлений трудящихся в органах советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1959. – 64с.
1128963
  Яменфельд Г.М. Прием и увольнение работников государственной торговли. / Г.М. Яменфельд. – М., 1962. – 88с.
1128964
  Любарский С.Л. Приём и учёт налоговых и страховых платежей сельскими Советами / С.Л. Любарский. – Москва, 1956. – 32с.
1128965
   Прием импульсных сигналов в присутствии шумов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 383 с.
1128966
  Андриянов А.П. Прием моделирования на уроках геоэкологии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 69-71 : Схеми, іл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1128967
  Савенок А. Прием модулированного оптического излучения при генеродинировании в ФЗУ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Савенок А.; МГУ. – М., 1975. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1128968
  Бегичев Б.К. Прием на работу и увольнение рабочих служащих / Бегичев Б.К. – Москва : Госюриздат, 1963. – 32 с.
1128969
  Голованова Е.А. Прием на работу рабочих и служащих / Е.А. Голованова. – М., 1980. – 103с.
1128970
  Кафтановская А.М. Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – Москва, 1955. – 84с.
1128971
  Гершанов Е.М. Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих / Е.М. Гершанов. – Москва, 1976. – 72с.
1128972
  Смирнов Л.Д. Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих в СССР. / Л.Д. Смирнов. – Москва, 1969. – 48с.
1128973
  Давидович Я.И. Прием на работу, перевод, дисциплина труда и увольнение работников / Я.И. Давидович, Б.Ф. Хрусталев. – Л., 1962. – 126с.
1128974
  Здыбский И.И. Прием на работу, перевод, увольнение рабочих и служащих / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1974. – 139с.
1128975
  Сукиасян Э.Р. Прием новых сотрудников на работу. Стратегические цели и повседневные реалии // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-51. – ISSN 0130-9765


  О профессиональном подборе персонала библиотек.
1128976
  Таранчук М.Л. Прием производства высокоурожайных семян клещевины : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук / Таранчук М.Л. ; Всесоюз. селекционно-генетический ин-т. – Одесса, 1953. – 12 с.
1128977
   Прием пространственно-временных сигналов на фоне помех. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 188 с.
1128978
  Кохан Л.А. Прием работы над формированием понятий в курсе географии X класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 58-59. – ISSN 0016-7207
1128979
  Кохан Л.А. Прием работы над формированием понятий в курсе географии Х класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 41-42. – ISSN 0016-7207
1128980
  Фалькович С.Е. Прием радиолокационных сигналов / С.Е. Фалькович. – М, 1961. – 311с.
1128981
   Прием сигналов при наличии шума. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 343 с.
1128982
  Васильев И.М. Прием сплошной осенне-зимней побелки плодовых деревьев и субтропических культур / И.М. Васильев. – Москва, 1951. – 20 с.
1128983
  Потапова Ж.Е. Прием сравнения и антитезы в произведении Марии фон Эбнер-Эшенбах "Der Vorzugsschuler" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 339-346. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена рассмотрению композиционно-стилистических приемов, с помощью которых автор рассказа "Der Vorzugsschuler" Мария фон Эбнер-Эшенбах выражает свое отношение к проблеме воспитания и образования молодежи в Германии на рубеже 19-20 веков. ...
1128984
  Гольдберг Г.М. Прием стереофонических радиоперадач / Г.М. Гольдберг, В.Ф. Коновалов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1963. – 24 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 487)
1128985
  Ломозова Н.З. Прием телевидения в дециметровом диапазоне волн / Н.З. Ломозова, Г.М. Сорокина. – Москва, 1971. – 80 с.
1128986
  Новаковский С.В. Прием телевизионных передач. / С.В. Новаковский, Г.П. Самойлов. – М.Л.
170. – 1953. – 144с.
1128987
  Богатикова Ю.А. Прием художественного "гипертекста" и проблема переводческого комментария в романе В.В. Набокова "Бледное пламя" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 50-61. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1128988
  Цепин А.И. Прием, перевод и увольнение с работы. / А.И. Цепин. – М, 1973. – 119с.
1128989
  Колбасин Д.А. Прием, перевод, увольнение рабочих и служащих. / Д.А. Колбасин. – Минск, 1976. – 95с.
1128990
  Гончарова Г.С. Прием, переводы и увольнение с работы / Г.С. Гончарова. – Киев, 1977. – 47с.
1128991
  Гольдин А.И. Прием, хранение и порядок перемещения литературы в книжном магазине / А.И. Гольдин. – М., 1972. – 96с.
1128992
  Калашников П.Л. Приемка и учет древесины / П.Л. Калашников. – 3-е изд., перераб. – М., 1973. – 144с.
1128993
  Качалов С.М. Приемка импортных товаров / С.М. Качалов. – Москва : Экономика, 1980. – 104 с.
1128994
  Тюремнова Н.А. Приемка керамических и стеклянных товаров по качеству. / Н.А. Тюремнова. – К, 1979. – 96с.
1128995
  Качалов С.М. Приемка неродовольственных товаров / С.М. Качалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 112с.
1128996
  Лямина И.Н. Приемка продовольственных товаров. / И.Н. Лямина. – М., 1975. – 11с.
1128997
  Матушевский Н.А. Приемка товарно-материальных ценностей и претензионная работа. / Н.А. Матушевский, В.Я. Фогель. – М., 1961. – 119с.
1128998
  Алифанова Г.В. Приемка товаров по количеству и качеству / Г.В. Алифанова, А.С. Айнбунд. – Москва : Экономика, 1968. – 62 с.
1128999
  Раннамаа С. Приемная мать / С. Раннамаа; пер. с эст. Т. Вайно. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 280 с.
1129000
  Бескаравайный С. Приемная смена // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 122-129. – ISSN 1728-8568
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,