Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1128001
  Антонюк С. "... регіональна теле- та радіожурналістика, в основному, забезпечується місцевими кадрами" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 48-50


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1128002
  Степура І. "Революційне" десятиріччя в Україні (2004 - 2014): причини і значення // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 44-63
1128003
  Турпак А.Г. "Революція - люстрація - моральне очищення влади": реальний проект чи утопія ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 91-93
1128004
   "Революція - не інакше: бійка, бунт..." Листи Михайла Драгоманова до Петра Лаврова // Рукопис : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця, 2011. – Т. 2. – С. 400-408. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-7575-96-0
1128005
  Соколов Б. "Революція гідності" і "мюнхенські настрої" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 4


  Що ж здобула Україна після перемоги Євромайдану?
1128006
  Капсамун І. "Революція на граніті": 27 років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 175). – С. 4
1128007
  Орлова Т.В. "Революція претензій" - нове явище в історії сучасного світу // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 51-53. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1128008
  Ташаєва Міла "Революція" в Берліні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-94 : фото
1128009
   "Региональные логистические кластеры" (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 12-24
1128010
  Маковський С.О. "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 35-50. – ISSN 2308-6912


  З точки зору оцінки процесів, пов’язаних із становленням суб’єктності регіонів у Європі, важливу актуальність набуває наукове визначення самого явища регіоналізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської політики. У той же ...
1128011
  Премислер І.М. Революційна боротьба проти польського панування в Західній Україні. / І.М. Премислер. – с.
1128012
   Революційна боротьба селянства Грузії в 1905 році. – Київ, 1936. – 72 с.
1128013
  Зільберман М.Й. Революційна боротьба трудящих Західної України (1924-1928 рр) / М.Й. Зільберман. – Львів, 1968. – 198с.
1128014
   Революційна боротьба трудящих України в 1905-1907 рр.. – К., 1980. – 285с.
1128015
   Революційна діяльність західно-українських пролетарських письменників. Зб. архів. докум.. – Львів, 1959. – 344с.
1128016
  Кулінич І.М. Революційна діяльність німецької комуністичної групи "Спартак" на Україні (1918-1919 рр.) / І.М. Кулінич, М.М. Кошик. – К., 1959. – 136с.
1128017
   Революційна слава України: : альбом. – Київ : Політвидав України, 1978. – 232 с.
1128018
  Мельник Л.Г. Революційна співдружність російських / Л.Г. Мельник, 1977. – с.
1128019
  Колесник В. Революційна українська партія: під наглядом таємної поліції Російської імперії / В. Колесник, В. Соболєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію поліцейських репресій проти Революційної української партії (РУП) протягом 1900-1905 рр. Визначено ставлення таємної поліції до РУП на різних етапах її діяльності. Розглянуто репресивні акції поліції проти РУП і пока-рання, яким ...
1128020
  Видриган В. Революційне звичаєве право і революційна правосвідомість: проблема співвідношення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 112-113
1128021
  Коляда Ігор Революційне народництво - "діяльність руйнівна і терористична" До 155-річчя від дня народження Миколи Івановича Кибальчича / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 1999-4966
1128022
  Жилінська Л.В. Революційне народництво 70-х - початку 80-х років XIX століття / Л.В. Жилінська. – Київ, 1959. – 91с.
1128023
  Катренко А.М. Революційне народництво кінці 70-х початку 80-х років ХІХ ст. на Україні. : Дис... канд. історич.наук: 571 / Катренко А.М.; КДУ. – К., 1969. – 515л. – Бібліогр.:л.497-515
1128024
   Революційне оновлення літератури.. – К., 1970. – 372с.
1128025
  Савчук В.М. Революційний демократизм І.Франка / В.М. Савчук. – Київ, 1958. – 65с.
1128026
  Савчук В.М. Революційний демократизм І.Франка / В.М. Савчук. – Київ, 1958. – 65с.
1128027
  Леонтьев Л.А. Революційний переворот у політичній економії / Л.А. Леонтьев. – Київ, 1955. – 107с.
1128028
  Духовний Т.Т. Революційний процес в Європі кінця ХІХ - початку ХХ ст. і література / Т.Т. Духовний. – Київ, 1979. – 172с.
1128029
  Гранчак І.М. Революційний робітничий рух в Угорщині в 1917-1939 роках. / І.М. Гранчак. – Ужгород, 1972. – 68с.
1128030
  Компанієць І.І. Революційний рух в Галичині, Буковині та Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917-1920 рр.) / І.І. Компанієць ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 112 с.
1128031
  Кулінич І.М. Революційний рух в країнах Центральної і Південно-Східної Європи під впливом Жовтневої революції / І.М. Кулінич. – Київ, 1957. – 63с.
1128032
  Премислер І. Революційний рух на Україні на початку ХХ століття / І. Премислер. – Київ, 1958. – 168 с.
1128033
  Волковинський В.М. Революційний тероризм в Російській імперії і Україна : Друга половина 19-початок 20 ст. / Валерій Волковинський, Іванна Ніконова. – Київ : Старий світ, 2006. – 416с. – ISBN 966-96635-0-4
1128034
  Котов В.Н. Революційні демократи - поборники дружби російського та українського народів / В.Н. Котов, В. Спицький. – Київ, 1954. – 63с.
1128035
  Калениченко Н.П. Революційні демократи про працю як засіб виховання / Н.П. Калениченко. – Київ, 1967. – 111с.
1128036
  Мельничук Д. Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 32-38. – Бібліогр.: 22 назв
1128037
  Данилко К.Ю. Революційні пісні на Україні : на допомогу студ. філол. ф-ту / К.Ю. Данилко; Одеський держ ун-т. – Одеса, 1962. – 71 с.
1128038
  Євсеєнко С. Революційні події 1905-1907 років в Україні в історіографії: сучасний погляд на радянську концепцію : Монографія / Сергій Євсеєнко; МАУП. – Київ, 2005. – 193с. – ISBN 966-708-229-9
1128039
   Революційні події 1905-1907 рр. на Поділлі. Зб. докум.. – Вінниця, 1956. – 223с.
1128040
  Ямкова З.І. Революційні події в Харкові в жовтні- грудні 1905 року. / З.І. Ямкова. – Київ : КДУ, 1955. – [14] с. – [Ксерокопія]. Окр.відб. : "Студентські наукові праці КДУ", збірник 21, 1955, с.25-38
1128041
   Революційні поезії / УСРР. – Харків : Всукраїнське видавництво, 1920. – 80 с.
1128042
  Шумило В.П. Революційні роки 1848-1849 у Словаччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Буремні події 1848-1849 рр. у Словаччині зміцнило демократичні традиції, які відстоювалися словацьким народом у нелегкій, часом трагічній національно-визвольній боротьбі. Автор приходить до висновку, що ці традиції й у наш час є значною життєдайною ...
1128043
  Будницький А.І. Революційні, бойові і трудові традиції радянського народу та їх роль в ідейнополітичному загартуванні молоді. : Дис... канд. іст.наук: / Будницький А. І.; КДУ. – К., 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1128044
  Горбачов М.С. Революційній перебудові - ідеологію оновлення / М.С. Горбачов. – Київ, 1988. – 44с.
1128045
  Кучерук О. Революційність чи легалізм: проблема Зенона Пеленського, першого провідника ОУН на західноукраїнських землях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 619-626. – (Нова серія ; вип. 15)
1128046
  Твердохліб В.Ю. Революційно-визвольна боротьба трудчщих Прикарпаття. 1921-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1974. – 122с.
1128047
  Катрич В.М. Революційно-демократичні погляди Івана Франка на походження та суть держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 14-21. – (Серія права ; № 14)


  В статье исследуются взгляды И. Франка на исторический процесс развития человеческого общества, и прежде всего на процесс разложения родового строя и возникновения классового общества и государства. Выясняются его взгляды на понимание им причин ...
1128048
  Макогон С.О. Революційно-демократичні погляди Т.Г. Шевченка / С.О. Макогон. – Київ, 1961. – 40с.
1128049
   Революційно-демократичні сили сучасності в боротьбі за мир : Рекоменд. бібліограф. показчик. – Київ, 1988. – 40с.
1128050
   Революційному журналу "Вікна" - сорок років. Кат. вист.. – Львів, 1967. – 13с.
1128051
  Шахова Л.В. Революціонер-демократ М.П. Огарьов / Л.В. Шахова. – К, 1964. – 71с.
1128052
  Берзін П.С. Революціонер Євгеній Данилович Синицький // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1087-1090. – ISBN 978-617-7020-05-8
1128053
  Веселовська Г. Революціонер театру // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 9 (226). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Новаторство Леся Курбаса суперечило канонові соцреалізму, тож його спочатку усунули з культурного середовища, а потім знищили фізично.
1128054
  Байкєніч Г. Революціонер українського театру. До 130-річчя Леся Курбаса / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-966-383-893-9
1128055
  Гончар Б.М. Революція / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 321-322. – ISBN 966-642-073-2
1128056
   Революція "лайків" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  До 29 січня 2017 року тривало голосування за проекти, подані мешканцями міста в рамках Бюджету участі. О проекті "Розумний простір неформальної освіти Clever Space" розповідає автор проекту Артем Стельмашов (викладач Національного авіаційного ...
1128057
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Австрії // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 306-307
1128058
  Сухобокова О. Революція 1848-1849 рр. в Італії // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 1-7
1128059
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Німеччині // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 307
1128060
  Хахтманн Рюдігер Революція 1848 року в традиціях, культурі спогадів та професійній історіографії // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 148-163. – ISBN 966-95788-6-8
1128061
  Лось Ф.Є. Революція 1905-1907 років на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1955. – 404с.
1128062
  Премислер І. Революція 1905-1907 років на Україні. / І. Премислер, , В. Руднев. – К., 1949. – 518с.
1128063
  Зінченко А. Революція 1905-1907 рр. в Україні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 126-129. – ISBN 966-7060-76-4
1128064
   Революція 1905-1907 рр. на Україні : до 50-річчя першої російської революції. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1955. – 320 с.
1128065
   Революція 1905-1907 рр. на Україні. – Київ, 1959. – 104 с.
1128066
  Балацька Лідія АНдріївна та ін. Революція 1905-1907 рр. на Україні : Рекоменд. покажчик літ. / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка; Уклад.: Л. А. Балацька, Г. Г. Волошина, А. М. Комська. – Київ : Політвидав Укр., 1980. – 45с.
1128067
  Берлінський Д.Ю. Революція 1905-1955 / Д.Ю. Берлінський. – К, 1955. – 154 с.
1128068
  Ленін В.І. Революція 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1930. – 80с.
1128069
  Харькова Г.Є. Революція 1905 року в Росії і роль газети "Рада" у відродженні української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-40. – (Історія ; Вип. 43)


  Аналізується становлення і роль газети "Рада" на черговому етапі розвитку української преси в 1906 - 1914 рр.
1128070
  Верстюк В.Ф. Революція 1917-1921 pp. у різних форматах (гортаючи числа "Українського історичного журналу") // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 105-122. – ISSN 0130-5247
1128071
  Грабовський С. Революція 1917-го: "дві в одній", або Хто й навіщо скидав самодержавство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 5
1128072
  Кульчицький Станіслав Революція 1917 року в Росії: якою вона була насправді? // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 100-116
1128073
  Кульчицький Революція 1917 року: французький погляд: 100 років тлумачень і репрезентацій / Кульчицький, Е. Онобль
1128074
  Стеклов Ю.М. Революція 1948 року у Франції. / Ю.М. Стеклов. – Харків, 1931. – 108с.
1128075
  Харченко І.Ю. Революція 1989 року: деякі аспекти нової геополітичної ситуації в Європі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 113-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються основні фактори, що впливають на зміну геополітичної ситуації в Європі в зв"язку з демократичними перетвореннями у східноєвропейських країнах. Оцінюються перспективи досягнення нової системи континентальної безпеки в умовах зміщення ...
1128076
  Прокопенко О. Революція в галузі штучних нейросистем // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Авторитетний журнал із прикладної фізики, який видає Американський Інститут Фізики (AIP), опублікував статтю науковців факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ, присвячену розробці нового типу штучного нейрона.".
1128077
  Маркс К. Революція в Іспанії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1938. – 164с.
1128078
  Лец Ю. Революція в освіті. Які нововведення чекають студентів, викладачів і самі вузи? // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 20 - 26 вересня (№ 38). – С. 13
1128079
  Король І.Ф. Революція в Угорщині 1956 р. і позиція ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 120-122. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізується реакція ООН на розвиток революційних подій в Угорщині в 1956 р.
1128080
  Кульчицький С. Революція Гідності / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2050-13-4
1128081
  Євтушенко Р. Революція Гідності 2013 - 2014 рр. та агресія Росії проти України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 5-32
1128082
  Мостяєв О. Революція Гідності в контексті європейського революційного процесу // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 106-138. – ISBN 978-966-524-388-5
1128083
  Доманська О.А. Революція Гідності в просторі європейських цінностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-79. – ISSN 2226-3209
1128084
  Головченко В. Революція гідності й вибір оптимальної моделі зовнішньої політики України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1128085
  Карівець І. Революція гідності у гуманітаристиці України // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 99-110. – ISSN 0235-7941
1128086
  Грабовська І. Революція гідності у контексті цивілізаційних прагнень України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 198). – С. 5
1128087
  Баганець О. Революція Гідності чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1128088
  Горкуша О. Революція Гідності як місце дії громадянської війни / О. Горкуша, Л. Филипович // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 593-601
1128089
   Революція Гідності: декілька днів із життя бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 7-10


  При підготовці цого матеріалу використано нотатки зі щоденника заступника генерального директора НБУ ім. Ярослава Мудрого Галини Кириченко, який вона вела під час пам"ятних подій кінця 2013-го - початку 2014 р.
1128090
  Баганець О. Революція гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1128091
  Баганець О. Революція Гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1128092
  Баганець О. Революція Гідності: чотири року потому (частина друга) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
1128093
  Геншер Революція Горбачова / Геншер, Ганс-Дітріх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 161)


  Не кожна епоха знаходить свою велику людину, не кожний великий талант знаходить свою епоху.
1128094
  Наумов Борис Миколайович Революція духу і поліцентризм // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-148
1128095
  Білий О. Революція і леґітимація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 57-68. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1128096
  Сюндюков І. Революція і люди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 21


  1917 рік на теренах "русского мира": художник Костянтин Коровін свідчить.
1128097
   Революція іде : поезії Жовтня. – Київ : Дніпро, 1967. – 94 с. – Мініатюрне видання
1128098
  Тичина П.Г. Революція іде... : поезії / Павло Тичина [упоряд. О. Шпильової]. – Київ : Дніпро, 1987. – 190 с.
1128099
  Коломийченко Х. Революція й життєбудівництво України / Хведір Коломийченко. – Москва : Вид. "Шлях" ; Друк. Акц[іонер.] Т-ва "Моск. вид-во", 1917. – 16 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 2)


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
1128100
   Революція й релігія : Збірник комісії для дослідження релігійної ідеології. – Харків ; Київ : Держвидав України
Кн. 2. – 1930. – 456 с.
1128101
  Гуцул А. Революція на дозвіллі : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 161-165
1128102
  Гривінський Р. Революція на Майдані і на екрані / Р. Гривінський, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Українські журналісти - про те, як не стати "рупором однієї сторони конфлікту".
1128103
  Подолян М.П. Революція перемогла : [публіцистичний нарис] / М. Подолян. – Київ : Політвидав України, 1968. – 63 с. – На обкл. авт. не зазначено. – (Жовтневі сторінки)
1128104
  Саїнчук М.М. Революція пізнання та еволюція виродження людської тілесності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 80-82
1128105
  Коваль О. Революція по вихідних. Чому жовті жилети вийшли на вулиці французьких міст // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 6


  "Кожна нова революція у світі - це новий характерний символ. Рух "жовтих жилетів" у Франції вже став новим політичним явищем у житті країни. Його вже порівнюють із подіями травня 1968 року, коли життя Франції було паралізоване загальним страйком. Інші ...
1128106
  Капічон О.Г. Революція поглядів академіка Володимира Копєйчикова в царині прав людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 272-283. – ISSN 2410-3594
1128107
  Будков В.Д. Революція поняття "хромосома" : (у світлі ленінської теорії відображення) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1128108
  Кульчицький С. Революція розпаду / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 31-44. – ISBN 978-966-2050-13-4
1128109
  Коваль О. Революція розфарбувала Скоп"є у всі барви веселки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 6


  Революція в Македонії, якій торік політики країни і представники ЄС змогли запобігти, все-таки почалася. Вже два тижні вулиці Скоп"є та інших міст країни розфарбовуються у строкаті кольори революції, яка в Македонії справді дуже кольорова. ...
1128110
  Матіос М. Революція свідомості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 4
1128111
  Кияниця Л.Л. Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 51-55. – ISSN 1996-5931
1128112
  Ленин В.И. Революція ЦК РКП/б/ про Радянську владу на Україні / В.И. Ленин. – Київ, 1990. – 19с.
1128113
  Сорока В. Революція чи еволюція? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 8-10. – ISSN 2219-5793
1128114
  Стріха М. Революція шукає переможця // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 14-16
1128115
  Більовський О.А. Революція як форма історичної творчості та спосіб зміни суб"єкта історії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1128116
   Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Текст. укр., англ., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7062-20-1
1128117
  Райхель Ю. Революція, що не відбулася в Німеччині, вона відкрила шлях нацизму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 21


  Чим було вбивство Карла Лібкнехта й Рози Люксембург - актом розправи контрреволюціонерів чи таємною помстою більшовицького Кремля.
1128118
  Грабовський С. Революція: так Лютнева чи Березнева? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Час відходити від сталінських догм.
1128119
  Светленко С.И. Революцонно-народническое движение 70-х годов XIX века на Украине в воспоминаниях современников: Учебное пособие / С.И. Светленко. – Днепропетровск, 1990. – 78с.
1128120
  Сенченко И.А. Револючионеры России на сахалинской каторге / Сенченко И.А. – Ю.-Сахалинск : Сахалинское кн. изд-во, 1963. – 191 с. : 4 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 184-190
1128121
  Ахалая Ираклий Дмитриевич Револющионные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочнение Советской власти. (Февр. 1921 - март 1922 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Ахалая Ираклий Дмитриевич; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 40л.
1128122
  Ирхин Ю.В. Револющионный процесс в странах социалистической ориентации / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 171с.
1128123
  Грин Грэм Револьвер в буфете : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 1130-6545
1128124
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – М., 1983. – 303с.
1128125
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – Изд. 2-е испр. перераб. и доп. – М., 1990. – 431с.
1128126
  Булгаков Н.Н. Ревоюционные демократы о начении фольклора в развитии народности русской литературы / Н.Н. Булгаков. – Херсон, 1962. – 45с.
1128127
  Плачинда С.П. Ревучий : біографічні романи / С.П. Плачинда. – Київ, 1988. – 282 с.
1128128
  Александров Артем Ревущая пустыня // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 102-106 : фото
1128129
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – М., 1964. – 72с.
1128130
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – М.-Л., 1965. – 269с.
1128131
  Єрьоменко А. Регазифікація американської мрії. Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно. Якби... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 1, 9


  Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно.
1128132
  Смаль-Стоцький Регаліюм української державності // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
1128133
  Савинцев Федор Регата, взгляд с берега. Очарование регаты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 144-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1128134
  Сорокин А.А. Регби / А.А. Сорокин. – М., 1963. – 119с.
1128135
   Регби. – М., 1972. – 88с.
1128136
   Регби. – М., 1977. – 112с.
1128137
   Регенеративно-пластическая терапия алкогольных висцеропатий / В.И. Грищенко [и др.] ; НАНУ, Ин-т проблем криобиолог. и криомед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 152 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0949-6
1128138
  Иглхарт Д.Л. Регенеративное моделирование сетей массового обслуживания / Д.Л. Иглхарт, Д.С. Шедлер. – М., 1984. – 136с.
1128139
   Регенеративные полупроводниковые параметрические усилители. – Москва : Советское радио, 1965. – 448 с.
1128140
  Квасников Л.А. Регенеративные топливные элементы / Л.А. Квасников, Р.Г. Тазетдинов. – М., 1978. – 168с.
1128141
  Балицький О. Регенератор. Приймач радіоаматора-початківця / О. Балицький. – Харків, 1935. – 108 с.
1128142
  Гельфенбейм Л.Г. Регенераторы газотурбинных установок. / Л.Г. Гельфенбейм. – Москва, 1963. – 178с.
1128143
  Тоомсалу А.Ю. Регенерационная и репродукционная способность гипокотиля некоторых растений и ее биологическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Тоомсалу А.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 22л.
1128144
  Высоцкий Валерий Александрович Регенерационная способность изолированных меристематических верхушек черной смородины и вишни и методы получения их них целых растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Высоцкий Валерий Александрович; ВАСХНИЛ. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1128145
  Каллак Х.И. Регенерационная способность растений и ее возрастная зависимость : Автореф... кандидата биол.наук: / Каллак Х.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 35л.
1128146
  Стрелин Г.С. Регенерационные процессы в развитии и ликвидации лучевого повреждения / Г.С. Стрелин. – М., 1978. – 208с.
1128147
  Лиознер Л.Д. Регенерационные процессы и их изучение в СССР / Л.Д. Лиознер. – Москва, 1990. – 107с.
1128148
  Мэттсон П. Регенерация - настоящее и будущее / П. Мэттсон. – М., 1982. – 176с.
1128149
  Хэй Э. Регенерация / Э. Хэй. – М, 1969. – 156с.
1128150
  Полежаев Л.В. Регенерация / Л.В. Полежаев. – М., 1977. – 64с.
1128151
  Карлсон Б.М. Регенерация / Б.М. Карлсон. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 259-293. – (Проюлемы биологии развития)
1128152
  Лукин В.Д. Регенерация адсорбентов / В.Д. Лукин, И.С. Анцыпович. – Л., 1983. – 215с.
1128153
  Юсуфов А.Г. Регенерация высших растений / А.Г. Юсуфов. – М, 1981. – 64с.
1128154
  Дубровицкая Н.И. Регенерация и возрастная изменчивость растений / Н.И. Дубровицкая; Отв.ред.А.В.Благовещенский. – Москва, 1961. – 230с.
1128155
  Лиознер Л.Д. Регенерация и развитие / Л.Д. Лиознер. – М., 1982. – 167с.
1128156
  Бабаев А.Г. Регенерация и система иммуногенеза / А.Г. Бабаев. – М, 1985. – 256с.
1128157
  Токин Б.П. Регенерация и соматический эмбриогенез / Б.П. Токин. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 267с.
1128158
  Исаева В.В. Регенерация и соматический эмбриогенез некоторых представителей Turbellaria. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Исаева В.В.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
1128159
  Полтева Д.Г. Регенерация и соматический эмбриогенез у актиний : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Полтева Д.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 25л.
1128160
  Короткова Г.П. Регенерация и соматический эмбриогенез у губок : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Короткова Г.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1128161
  Вардянян Р.Л. Регенерация ингибиторов окисления в актах обрыва цепей : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Вардянян Р.Л.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1128162
  Волжинский А.И. Регенерация ионитов: теория процесса и расчет аппаратов / А.И. Волжинский, В.А. Константинов. – Ленинград, 1990. – 238с.
1128163
  Билай Л.В. Регенерация использованного дорожного асфальтового бетона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.440 / Билай Л.В.; Киев.автомоб.-дорожн.ин-т. – К, 1969. – 20л.
1128164
   Регенерация костной ткани при остеосинтезе имплантатами из сплавов на основе магния в эксперименте / М.Л. Головаха, В.Н. Черный, Е.В. Яцун, С.И. Тертышный, К.Л. Дикий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 45-50. – ISSN 0030-5987
1128165
  Асхабов А.М. Регенерация кристаллов : кинетические и морфолого -генетические аспекты / А.М. Асхабов. – Ленинград : Наука, 1979. – 176 с.
1128166
  Коровяка Е.А. Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе / Е.А. Коровяка, Е.А. Василенко, Э.С. Манукян // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 215-224 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1128167
  Шутов М.М. Регенерация населения Украины: сценарий будущего : монография / Шутов М.М., Бурега В.В., Вовк С.М. ; Донец. гос. ун-т управления ; Донец. гос. мед. ун-т. – Донецк : ВИК, 2009. – 206 с. – ISBN 966-430-071-3
1128168
   Регенерация нервов и геиннервация органов. – Минск, 1981. – 112с.
1128169
   Регенерация органов у млекопитающих. – М., 1960. – 392с.
1128170
  Галковская К.Ф. Регенерация периферических нервов при облучении рентгеновскихми лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Галковская К.Ф.; Центр. н.-иссл. рентгенорадиологический ин-т М-ва здравоохранения СССР. – Ленинград, 1952. – 10л.
1128171
  Горленко А.В. Регенерация ран магких тканей челюстно-лицевой области при комплексном лечении с применением пелоидотерапии : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02, 14.00.21 / Горленко А. В.; М-во здровохран. Украины, Крымск. мед. ин-т. – Симферополь, 1992. – 20л.
1128172
   Регенерация растений. – Махачкала, 1991. – 82с.
1128173
  Кренке Н.П. Регенерация растений. / Н.П. Кренке. – М.-Л., 1950. – 676с.
1128174
  Романов М.И. Регенерация стоков водообессоливающих установок методом электродиализа : Автореф... канд. хим.наук: / Романов М. И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1128175
  Лисенко С. Регенераційна здатність живців ерік при укоріненні у різних субстратах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вегетативне розмноження З видів роду Erica L. (Е. carnea L., Е. terminalis Salisb., Е. tetralix L.) методом живцювання. Встановлено, що для кожного виду існує свій оптимум щодо типу живців, субстрату, терміну живцювання. Регенераційна ...
1128176
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1128177
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 142-166
1128178
  Ашукіна Наталія Олександрівна Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : Дис...канд. біолог. наук: 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенко АМН України. – Харків, 2001. – 135л. – Бібліогр.л.117-135
1128179
  Ашукіна Н.О. Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1128180
   Регенерація міднохромових каталізаторів у плазмі високочастотного газового розряду / В.О. Вонсяцький, С.М. Болєлий, А.Л. Концевий, Н.Є. Загданська, Н.В. Пархоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-169. – (Хімія ; Вип. 34)


  Регенерація промислових каталізаторів здійснювалася обробкою їх у плазмі безелектродного високочастотного газового розряду ВЧР у середовищі повітря, а також Cu(NO[нижній індекс 3])[нижній індекс 2]*3Н[нижній індекс 2]О. Одночасно з регенерацією ...
1128181
  Лабян О.В. Регенерація нікелю та цинку із промивної води гальвановиробництв імпульсним електролізом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Лабян О.В.; Україн. держ. хіміко-техн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 17л.
1128182
  Серга О.О. Регенерація та підсилення луни магнітостатичних хвиль в плівках ЗІГ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 313-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Сповіщається про нові явища підсилення та регенерації магнітостатичної луни в монокристалічних плівках ЗІГ. Підсилення спостерігається у випадку подачі зовнішнього НВЧ імпульсу перед моментом формування сигналу луни. Подача зовнішнього сигналу після ...
1128183
  Воскобойнікова Ю.В. Регентська діяльність у сучасній православній культурі / Ю.В. Воскобойнікова ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр.: с. 266-303. – ISBN 978-617-7445-09-7
1128184
  Смирнов С.И. Регеональная динамика подземных вод седиментационных бассейнов / С.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 105 с.
1128185
  Боткачик И.А. Регеративные воздухоподогреватели парогенераторов / И.А. Боткачик. – М., 1978. – 176с.
1128186
  Сафронов А.Г. Регилиозные психопрактики в истории культуры : Монография / А.Г. Сафронов; Мин-во культ. и искусств Украины; Харьковская госуд. академия культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 304с. – ISBN 966-7352-81-1
1128187
  Шостак И.И. Регимантас Адомайтис / И.И. Шостак. – Москва : Искусство, 1986. – 108 с.
1128188
  Шнипер Р.И. Регион / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1991. – 308с.
1128189
   Регион. – з квітня 2000р. тимчасово не виходить. – Київ, 2000
1128190
  Лунев Сергей Регион Большая Восточная Азия и политика Индии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 36-44
1128191
  Федорова Т.А. Регион в системе единого народнохозяйственного комплекса. / Т.А. Федорова. – Л., 1981. – 168с.
1128192
  Есина Ю.Г. Регион Вандея как концепт культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Регион Вандея ассоциируется с крестьянским контрреволюционным восстанием и его жестоким подавлением республиканцами. Между тем представления о Вандее выходят за пределы одного региона, имеют сильную эмоциональную составляющую и являются концептом ...
1128193
   Регион Верхней Волги в годы строительства социализма. – Ярославль, 1977. – 238с.
1128194
  Виноградов В.А. Регион Верхней Волги в конец XVIII и XIX вв. / В.А. Виноградов. – Калинин, 1979. – 74с.
1128195
  Воскресенская Н.С. Регион Верхней Волги в период империализма / Н.С. Воскресенская, Д Н. Овсянникова, . – Калинин, 1979. – 88с.
1128196
  Барбаков О.М. Регион как объект управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.96-100. – ISSN 0132-1625
1128197
  Добрынин Н.М. Регион нового типа как модель нвого российского федерализма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.57-63
1128198
  Адель Ахмед Хайдер Регион Персидского залива во внешнеполитической стратегии США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1128199
   Регион: проблемы и перспективы. – Харків
№ 3. – 1999
1128200
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 3. – 1996
1128201
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 4. – 1996
1128202
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 1. – 1997
1128203
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 2. – 1997
1128204
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1128205
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1128206
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 3. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1128207
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 4. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1128208
  Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных отношениях // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5. – С. 5-16. – ISSN 0869-1908
1128209
  Ходаков В.Е. Регионализация высшего образования / В.Е. Ходаков, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 85-91. – ISSN 1998-7005


  Розглянуто деякі характерні особливості прояву регіоналізації на прикладі системи освіти Херсонської обл. України.
1128210
  Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
1128211
  Шишков Юрий Витальевич Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – Бібліогр.: с. 4, 7-8, 10-12, 16, 18-20. – ISSN 0131-2227
1128212
  Сардарян Г.Т. Регионализация и федерализация в контексте трансформации форм политико-территориального устройства государств // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 668-674. – ISSN 1812-8696
1128213
  Сараева Н.М. Регионализация образования в зонах экологического неблагополучия / Н.М. Сараева, А.А. Суханов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 124-126. – ISSN 0869-561Х
1128214
  Чепурышкин И.П. Регионализация образования как предмет научных исследований / И.П. Чепурышкин, Н.Б. Пугачева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0869-561Х
1128215
  Севастянов С. Регионализм в Восточной Азии и Россия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 102-105. – ISSN 0131-2227
1128216
  Айман Абу-аль Хадж Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 598-605. – ISSN 1563-3349
1128217
  Васильев Ю.Г. Регионалные системы института выдачи преступников (экстрадиции) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-110
1128218
   Региональная археологическая конференция студентов Сибири и Дальнего Востока. Кемерово. 1983 г.. – Кемерово, 1983. – 101с.
1128219
  Скуланова Г.М. Региональная вариативность интонации (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка в Шотландии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скуланова Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 22 с.
1128220
  Хлевнюк О.В. Региональная власть в СССР в 1953 - конце 1950-х годов. Устойчивость и конфликты // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-49. – ISSN 0869-5687
1128221
  Святловский А.Е. Региональная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1975. – 224с.
1128222
   Региональная география. – Ленинград, 1975. – 99с.
1128223
   Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования земли / Л.Д. Греков, А.В. Кузьмин, Г.Ю. Верюжский, А.А. Петров, В.П. Скавронский // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – № 1(17), січень-березень 2015 р. – С. 88-97. – ISSN 2411-4049
1128224
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении / А.Т. Асланян. – Ереван, 1958. – 431с.
1128225
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении. : Автореф... наук: / Асланян А.Т.; Мин-во геологии и охраны недр СССР. Арм. геолог. упр. – Ереван, 1957. – 39л.
1128226
  Серпухов В.И. Региональная геология моря / В.И. Серпухов. – Ленинград, 1974. – 243с.
1128227
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М., 1976. – 183с.
1128228
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
2. – 1977. – 180с.
1128229
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
3. – 1978. – 169с.
1128230
   Региональная геология нефтегазоносных территорий СССР. – М., 1991. – 281с.
1128231
   Региональная геология Прибалтики. – Рига, 1974. – 196с.
1128232
   Региональная геология Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1972. – 216с.
1128233
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР : Учебное пособие для вузов / Е.М. Лазько. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1 : Европейская честь и Кавказ. – 1975. – 334с.
1128234
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР / Е.М. Лазько. – Москва : Недра
Т. 2. – 1975. – 464с.
1128235
   Региональная геология УССР и направления поисков нефти и газа. – Львов, 1988. – 111с.
1128236
   Региональная геология УССР и перспективы поисков нефти и газа. – Львов, 1980. – 114с.
1128237
   Региональная геология, металлогения и геофизика. – Апатиты
1, вып.5. – 1974. – 301с.
1128238
  Удинцев Г.Б. Региональная геоморфология дна океанов : Индийский океан / Г.Б. Удинцев; Отв. ред. Белоусов В.В. – Москва : Наука, 1989. – 111с. + карта
1128239
   Региональная геоморфология Кавказа. – Москва : Наука, 1979. – 196с. : Карта
1128240
   Региональная геоморфология районов нового освоения. – Москва, 1979. – 120с.
1128241
   Региональная геоморфология Сибири. – Иркутск, 1973. – 152с.
1128242
   Региональная геоморфология Сибири и Дальнего Востока. – Ленинград, 1969. – 176с.
1128243
  Багров Николай Васильевич Региональная геополитика (на примере Крыма) : Дис...доктора географическ.наук:11.00.02 / Багров Николай Васильевич; ТНУ им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2001. – Библиогр.:л.360-374
1128244
  Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н.В. Багров. – Киев : Либідь, 2002. – 256с. – (Крим - ХХI век). – ISBN 966-06-0236-7
1128245
  Мушкетов Д.И. Региональная геотектоника / Д.И. Мушкетов. – Л-М., 1935. – 528с.
1128246
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Европа и Западная Азия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1977. – 359с.
1128247
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Азия и Австралия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1979. – 356с.
1128248
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Альпийский средиземноморский пояс / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1984. – 344с.
1128249
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Океаны. Синтез / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1985. – 292с.
1128250
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1971. – 548с.
1128251
   Региональная геохимия Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 156с.
1128252
   Региональная геохимия и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 303с.
1128253
  Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ / Я.Э. Юдович. – Ленинград, 1981. – 276с.
1128254
   Региональная геохимия Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1976. – 156с.
1128255
   Региональная гидрогелогия и инженерная геология КирССР. – Фрунзе, 1981. – 138с.
1128256
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология / В.А. Кирюхин, Н.И. Толстихин. – Москва : Недра, 1987. – 381с.
1128257
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология : Практикум; Учебное пособие для студ. спец. 080300 / В.А. Кирюхин, Н.С. Петров; МОРФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 2001. – 134с. – ISBN 5-94211-009-3
1128258
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология Восточно-Евпропейской и Восточно-Сибирской артезианских областей / В.А. Кирюхин. – Л., 1981. – 55с.
1128259
   Региональная гидрогеология и инженерная геология Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 162с.
1128260
  Горев Л.Н. Региональная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, А.М. Никаноров, В.И. Пелешенко. – Киев : Выща школа, 1989. – 280с. : ил. + табл. – Библ. – ISBN 5-11-001205-9
1128261
  Дубницкий В.И. Региональная диагностика промышленного комплекса: специфика применения в Украине // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1128262
  Васьков С.Т. Региональная дифференциация общественных затрат / С.Т. Васьков. – Москва, 1987. – 125с.
1128263
   Региональная и историческая адаптация культур в Юго-Восточной Азии. – М., 1982. – 127с.
1128264
  Тумакова К.Е. Региональная идентичность : междисциплинарный контент и способы его экспликации в образовательном процессе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Анализируется понятие региональной идентичности в контексте междисциплинарного подхода на социологической основе, представлены примеры ее применения в политике, маркетинге, социальной сфере и в образовании, где региональная идентичность имеет научную и ...
1128265
  Гончарик А.А. Региональная идентичность в политическом анализе процессов регионализации и формирования регионов // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 175-186. – ISSN 1998-1775
1128266
  Артеменко А. Региональная идентичность как форма политического протеста // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 66-72. – ISSN 1822-5136
1128267
  Букатов А.Е. Региональная изменчивость площади морского льда в Антарктике / А.Е. Букатов, А.А. Букатов, М.В. Бабий // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1128268
  Личманд Б.В. Региональная индустрия в экономической политике КПСС и советского государства во второй половине 1950 -- середине 1980 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Личманд Б.В.; Гос.ком.РСФСР по делам науки и высш. школы.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1991. – 42л.
1128269
  Шабатин В.С. Региональная инженерная геология : Учебное пособие для студ. спец. "Гидрология и инженерная геология" / В.С. Шабатин; Мин-во высш. и сред. спец. обрзов. УССР. КНУТШ. – Киев : УМК ВО, 1989. – 127с.
1128270
  Паффенгольц Н.К. Региональная инженерно-геологическая характеристика пород осадочной (надрудной) толщи КМА / Н.К. Паффенгольц. – Ереван, 1974. – 276с.
1128271
  Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 0131-2227


  Великобритания (наряду с США и Францией) относится к числу стран, которые при проведении своей инновационной политики ориентированы на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла, ...
1128272
  Журавская Е.Г. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность / Е.Г. Журавская. – М., 1990. – 150с.
1128273
  Путилина Н. Региональная интеграция на Севере Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 17-29. – ISSN 2074-6040


  Тема интеграции на Севере Европы является актуальной благодаря постоянным процессам формирования новых союзов, международных объе динений, происходящих в данном регионе. Основными задачами настоящей статьи являются рассмотрение структуры и механизмов ...
1128274
  Битков В.П. Региональная интенсификация производства / В.П. Битков. – М., 1989. – 122с.
1128275
  Нагаясу Ц. Региональная инфляция и монетарная политика в Китае // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 22-32. – ISSN 1998-6068
1128276
  Якубайтис Э.А. Региональная информационная сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1985. – 55с.
1128277
  Медушевский А.Н. Региональная история в глобальном измерении // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687
1128278
  Чернов Е. Региональная история и историософия // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4741-3
1128279
  Чернов Е.А. Региональная история: опыт теоретической интерпретации // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 38-48
1128280
   Региональная комплексная программа научно-технического прогресса. – Новосибрск, 1990. – 128 с.
1128281
   Региональная криолитология : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1989. – 256с. – ISBN 5-211-00446-9
1128282
   Региональная лексикология и лексикография Алтая. – Барнаул, 1983. – 119с.
1128283
  Радкевич А Е. Региональная металлогения / А Е. Радкевич. – Москва : Недра, 1987. – 254с.
1128284
   Региональная металлогения докембрия СССР : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 115с.
1128285
  Ильин К.Б. Региональная металлогения СССР / К.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1974. – 237с.
1128286
   Региональная металлогения центральной части Средней Азии. – Ташкент : ФАН, 1979. – 268с.
1128287
  Махницкая Е.И. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процесов / Е.И. Махницкая, У.Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 414-426 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1128288
   Региональная морфотектоника, геоморфология и четвертичная геология Дальнего Востока. – Владивосток, 1977. – 129с.
1128289
   Региональная наука : пятая конференция молодых ученых, 5 ноября 2004 г. : [сб. науч. трудов]. – Москва : [СОПС]
Кн. 2. – 2005. – 288 с.
1128290
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
2. – 1969. – 160с.
1128291
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
4. – 1973. – 168с.
1128292
   Региональная неотектоника Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 120с.
1128293
  Людмила Ким Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 354-363 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1128294
  Леонов А.К. Региональная океанография / А.К. Леонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1 : Берингово, Охотское, Японское, Каспийское и Черное моря. – 1960. – 765с.
1128295
  Доронин Ю.П. Региональная океанология : учебник / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 302 с.
1128296
  Добровольский А.Д. Региональная океанология : учебник / А.Д. Добровольский, Б.С. Залогин. – Москва : Московский университет, 1992. – 224 с. – ISBN 5-211-01617-3
1128297
  Пасынкова Л.А. Региональная оценка геодинамической устойчивости ландшафтов континентального склона Черного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 80-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1128298
   Региональная оценка ресурсов подземных вод. – М., 1975. – 136с.
1128299
   Региональная палеогеография. – К., 1977. – 246с.
1128300
   Региональная печать в годы перестройки: организационные факторы эффективности. – М., 1991. – 144с.
1128301
  Филиппович А.В. Региональная политика в области налогообложения: связь налоговой нагрузки с экономическим ростом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1128302
  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР : (экономико-географический подход) : монография / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1989. – 287 с. – ISBN 5-244-00257-0
1128303
  Понеделко Г. Региональная политика Испании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-93. – ISSN 0131-2227
1128304
  Павлов Ю.М. Региональная политика капиталистического государства / Ю.М. Павлов. – Москва, 1970. – 390с.
1128305
  Трохимова О. Региональная политика Португалии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1128306
  Бурнаева Е. Региональная политика Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-73. – ISSN 0131-2227
1128307
  Павлова М.А. Региональная политика Франции / М.А. Павлова. – М., 1974. – 271с.
1128308
  Авдонин В.С. Региональная политика:современные тенденции и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-51. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1128309
  Бирюков Сергей Владимирович Региональная политическая власть в контексте социально-политических изменений на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-62. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1128310
  Шнипер Р.И. и др. Региональная программа и принципы ее разработки / Р.И. и др. Шнипер. – Новосибирск, 1986. – 291с.
1128311
  Зубаревич Н. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 37-52 : табл., рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1128312
  Толкачёв С.А. Региональная промышленная политика и решоринг в США / С.А. Толкачёв, А.Ю. Тепляков // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 56-72. – ISSN 0321-2068
1128313
  Коданева С.И. Региональная реформа Соединенного Королевства // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.80-88. – ISSN 0132-0769
1128314
  Кан Ден Сик. Региональная роль КНДР в СВА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 426-430. – ISSN 2076-1554
1128315
  Горшков Г.П. Региональная сейсмотектоника территории юга СССР / Г.П. Горшков. – Москва : Наука, 1984. – 272с.
1128316
  Архангельский В.Л. Региональная синоптика Нижнего Поволжья / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1968. – 208с
1128317
  Нестерова Н.М. Региональная система Банка России: проблемы правосубъектности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0132-0769
1128318
  Ильина Н.Ф. Региональная система непрерывного инновационного педагогического образования. Факторы и принципы становления / Н.Ф. Ильина, В.А. Адольф // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы факторы и принципы обеспечения становления региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования, дана их характеристика, обозначены возможности решения задач модернизации образования.
1128319
   Региональная специализация сельскохозяйственного производства УССР. – К., 1989. – 197с.
1128320
  Павленко И.Я. Региональная специфика фольклора Нижнего Поднепровья: становление и развитие // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 4-8. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1128321
  Кавалец В. Региональная статистика в системе государственной статистики. / В. Кавалец. – М., 1972. – 190с.
1128322
  Котельников В.Д. Региональная статистика: между информационными потребностями и возможностями // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: 5 назв
1128323
   Региональная стратегия для Азии, 2007-2013. Многолетняя программа для Азии (МИП), 2011-2013. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 180-210. – ISSN 0235-5620


  Среднесрочный обзор.
1128324
   Региональная стратиграфическая схема палеогена Азербайджана. – Баку, 1990. – 312с.
1128325
  Носовский М.Ф. Региональная стратиграфическая шкала майкопских отложений Равнинного Крыма // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 137-145 : схема, табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1128326
  Карогодин Ю.Н. Региональная стратиграфия : (Системный аспект) / Ю.Н. Карогодин. – Москва : Недра, 1985. – 179с.
1128327
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.1. – 1960. – 659с.
1128328
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.2. – 1963. – 274с.
1128329
   Региональная стратиграфия Молдавской ССР. – Кишинев, 1968. – 172с.
1128330
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных провинций Сибири. – Новосибирск, 1985. – 145с.
1128331
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных районов Сибири. – Новосибирск, 1988. – 86с.
1128332
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. – 1952. – 343с.
1128333
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 2 : Стратиграфия среднекаменноугольных отложений Центральной и Восточной платформы (на основе изучения форамиефер). – 1954. – 271с.
1128334
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоятского краевого прогиба. – 1958. – 138с.
1128335
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Стратиграфия меловых отложений Малого Кавказа. – 1959. – 540с.
1128336
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 4 : Стратиграфия докембрийских и нижнепалеозойских отложений западной части Восточного Саяна. – 1960. – 234с.
1128337
   Региональная стратиграфия СССР. – М.
5. – 1961. – 358с.
1128338
   Региональная структура динамических процессов средней атмосферы. – Фрунзе, 1979. – 125с.
1128339
  Амурский Г.И. Региональная тектоника запада Средней Азии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.123 / Амурский Г.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 54 с.
1128340
   Региональная тектоника раннего докембрия СССР. – Л., 1980. – 184с.
1128341
   Региональная тектоника Украины и закономерности размещения полезных ископаемых. – К., 1971. – 280с.
1128342
   Региональная текторика Белорусси и Прибалтики. – Минск, 1977. – 149с.
1128343
  Гурова И. Региональная торговля на пространстве СНГ: предпосылки для производственной кооперации / И. Гурова, М. Ефремова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 110-126. – ISSN 0042-8736
1128344
  Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана : учебное пособие / Д.В. Богданов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 176с.
1128345
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика : монография / Н.Н. Некрасов. – Москва : Экономика
Теория, проблемы, методы. – 1975. – 317 с.
1128346
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика = Теория, проблемы, методы / Н.Н. Некрасов. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1978. – 343с.
1128347
  Никитенко М.В. Региональная экономика / М.В. Никитенко. – Минск, 1992. – 148с.
1128348
   Региональная экономика : учебник для студентов высших учебных заведений / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов, Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 528с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01300-8
1128349
  Пчелинцев О. Региональная экономика в системе устойчивого развития // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 5/6. – С. 77-89. – ISSN 0130-9757
1128350
  Воронов В.В. Региональная экономика Евросоюза: факторы ее роста в Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 10-18
1128351
  Сергеев М.А. Региональная экономика и закономерности ее развития / АН СССР ; Уральский научный центр ; Ин-т экономики ; М.А. Сергеев, И.А. Пыхова, А.И. Деменев ; отв. ред. Е.С. Русанов. – Москва : Наука, 1985. – 160 с. – (Проблемы советской экономики)
1128352
  Шабалова Инна Александровна Региональная экономика и социология : Библиогр. указ. лит-ры за 1965-1979 гг. / Шабалова Инна Александровна, Герасимов Николай Дмитриевич. – Саранск, 1980. – 56с.
1128353
   Региональная экономика и эффективность общественного производства. – Свердловск, 1976. – 175с.
1128354
   Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление. – Киев : Наукова думка, 1989. – 269с.
1128355
  Кузнецов А. Региональная экономическая политика Польши // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 68-77. – ISSN 0131-2227
1128356
  Волос С.А. Региональная экономическая эффективность охраны земельных ресурсов / С.А. Волос, М.Г. Оробчук // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 37-40. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1128357
  Шимов В.Н. Региональная эффективность общественного производства. / В.Н. Шимов. – Минск, 1986. – 167с.
1128358
  Баранник Л.Ф. Региональная языковая картина мира носителей русских островных говоров Одесской области // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 7-12. – ISSN 2307-4558
1128359
  Шугрина Е. Региональнгые законы об адвокатуре и адвокатской деятельности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.127-132. – ISSN 1811-9018
1128360
  Сургай Т В. Регионально-геохимические условия золотоносности Тянь-Шаня / Т В. Сургай. – Фрунзе, 1973. – 76с.
1128361
  Поборцева Е.В. Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 275-278
1128362
  Фесенко О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 39-43 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1128363
  Питюренко Е.И. Регионально-типологический подход к исследованию сопряженности развития систем расселения и территориальной организации народного хозяйства / Е.И. Питюренко, Т.В. Булычева, Т.Ю. Лесникова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 54-56. – ISBN 0201-8683
1128364
  Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : Научно-практическое пособие / Н.С. Карташов. – Москва : Либерея, 2004. – 224 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1128365
   Региональное воспроизводство : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : Ленинградский финансово-экономический ин-т им. Н.А. Вознесенского, 1979. – 151 с.
1128366
   Региональное воспроизводство в системе социалистических производственных отношений. – Л., 1984. – 191с.
1128367
  Крашин И.И. Региональное гидрогеологическое моделирование с использованием геофизических данных / И.И. Крашин, И.М. Мелькановицкий, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1989. – 230с.
1128368
  Фискина Мирра Вигдоровна Региональное глубинное зондирование в высоких широтах северного полушарья : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Фискина Мирра Вигдоровна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
1128369
  Иванова И.С. Региональное деление Азии: современные реалии : География / И.С. Иванова, Н.Н. Алексеева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 3-9 : Карта. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 0016-7207
1128370
  Демчук А.Л. Региональное измерение политики Канады / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматривается региональное измерение политического процесса в Канаде, даётся характеристика существующей системы органов власти на провинциальном (территориальном) уровне, показаны общие черты и особенности функционирования политических ...
1128371
  Кистанова Н.С. Региональное использование трудовых ресурсов / АН СССР ; Госплан СССР ; Комиссия по проблемам Севера ; Совет по изучению производительных сил ; Н.С. Кистанова ; [отв. ред. Г.И. Граник]. – Москва : Наука, 1978. – 135 с. – (Проблемы Советской экономики)
1128372
  Жалаков Ж.Ж. Региональное исследование процессов и эффективности материально-технического снабжения / Ж.Ж. Жалаков, А Абдуллаев. – Ташкент, 1984. – 78с.
1128373
   Региональное карстоведение. – Москва : АН СССР, 1961. – 244с.
1128374
   Региональное моделирование общественного воспроизводства. – Вильнюс, 1980. – 236с.
1128375
  Салицкая Е. Региональное обеспечение субъектов научно-технической деятельности услугами в сфере интеллектуальной собственности: российский и зарубежный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0201-7067


  В статье зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий РИЭПП Е.А. Салицкой рассмотрено современное состояние сферы услуг в области интеллектуальной собственности в России и за рубежом. ...
1128376
  Белоконь Ю.Н. Региональное планирование (теория и практика) / Ю.Н. Белоконь ; под ред. И.А. Фомина. – Киев : [Логос], 2003. – 259 с. – ISBN 966-581-423-0
1128377
  Александрович Я.М. Региональное планирование : вопросы развития и размещения производственных сил БССР / Я.М. Александрович ; науч. ред. А.Г. Завьялков. – Минск : Наука и техника, 1982. – 192 с.
1128378
  Алаев Э.Б. Региональное планирование в развивающихся странах / Э.Б. Алаев ; АН СССР, Совет по изучению производит. сил при Госплане СССР. – Москва : Наука, 1973. – 216 с.
1128379
  Давыдкин А.И. Региональное планирование производства / А.И. Давыдкин. – Куйбышев, 1990. – 177с.
1128380
  Милосердов В.В. Региональное планирование развития сельского хазяйства / В.В. Милосердов, Г.В. Беспахотный. – М., 1982. – 215с.
1128381
  Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие по спец. "Экономика и упр. на предприятии туризма" / С.А. Севастьянова. – Москва : Кнорус, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-85971-773-6
1128382
  Хренов А.С. Региональное планирование розничного товарооборота / А.С. Хренов. – М, 1985. – 153с.
1128383
  Нарежный В.П. Региональное природопользование / В.П. Нарежный. – Саранск, 1991. – 150с.
1128384
   Региональное природопользование в Сибири : (проблемы и перспективы) : сборник. – Иркутск, 1984. – 196 с.
1128385
  Бак Ф.Х. Региональное природопользование как элемент стратегии экологического оздоровления бассейнов рек : хроніка / Ф.Х. Бак, Е.Л. Дронова, Е.А. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
1128386
  Лемешев М.Я. Региональное природопользование: на пути к гармонии / М.Я. Лемешев, Н.В. Чепурных, Н.П. Юрина. – Москва : Мысль, 1986. – 262 с.
1128387
   Региональное природопользование: проблемы, методология, методы : тезисы докладов к научно-практической конференции : сборник. – Барнаул, 1988. – 193 с.
1128388
   Региональное прогнозирование подготовки кадров и образования. – Свердловск, 1985. – 98с.
1128389
  Пятакова Ф.С. Региональное прогнозирование потребления товаров и услуг. / Ф.С. Пятакова. – К., 1991. – 213с.
1128390
   Региональное прогнозирование потребности в рабочей силе и его проблемы. – К., 1977. – 239с.
1128391
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – с.
1128392
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – М., 1974. – 327с.
1128393
  Раман М.Л. Региональное программно-целевое планирование и управление. / М.Л. Раман, В.И. Мишин. – Рига, 1985. – 172с.
1128394
   Региональное развитие в капиталистических странах в условиях научно-технического прогресса. – М., 1989. – 39с.
1128395
  Кочетков А.В. Региональное развитие в условиях научно-технической революции / А.В. Кочетков, А.Д. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1977. – 315с.
1128396
   Региональное развитие социальной инфрастуктуры. – Вильнюс, 1984. – 335 с.
1128397
  Веселов Г.С. Региональное размещение нефтегазоносных зон в недрах Татарской АССР. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Веселов Г.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 28л.
1128398
  Бернштам Е. Региональное распределение инвестиций в России (материалы к лекциям и семинарам) / Е. Бернштам, др. и // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 99-109. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1128399
   Региональное совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии в Вильнюсе 1955 г.. – Вильнюс, 1956. – 23с.
1128400
   Региональное совещание по молдавско-русско-украинским языковым литературным и фольклорным взаимосвязям. – Кишинев, 1963. – 90 с.
1128401
   Региональное сотрудничество в области промышленности по материалам Международного симпозиума по промышленному развитию. – Нью-Йорк, 1969. – 50с.
1128402
  Александрович Н.Н. Региональное сотрудничество развивающихся стран Юго-Восточной Азии 1960-1970-е гг. : аннтированный библиогр. указатель / Н.Н. Александрович; ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 56 с.
1128403
  Катцова М.А. Региональное сотрудничество стран Северной Европы в планах и оценках Великобритании в 1918-1939 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-90. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1128404
  Хрущев Д.П. Региональное структурно-литологическое моделирование осадочной оболочки // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-62 : рис. – Библиогр.: с. 61-62. – ISSN 0367-4290
1128405
   Региональное техногенное влияние Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и его пруда-испарителя на подземные воды / Д.Ф. Чомко, И.К. Решетов, Ф.В. Чомко, Р.Ф. Чомко, Я.С. Маркина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 1726-5428
1128406
   Региональное управление. – Киев, 1984. – 255 с.
1128407
   Региональное управление. – Харьков, 1991. – 95с.
1128408
   Региональное управление воспроизводством и природопользованием. – Вильнюс, 1989. – 339с.
1128409
   Региональное управление и научно-технический прогресс. – К., 1990. – 157с.
1128410
   Региональное управление трудовыми ресурсами: пути совершенствования. – Л., 1988. – 123с.
1128411
  Липко А.Г. Региональное управление: проблемы и перспективы. / А.Г. Липко, К.М. Миско. – М., 1987. – 63с.
1128412
   Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины / Д.П. Хрущев, Р.Я. Белевцев, А.Б. Бобров, М.В. Гейченко, Г.В. Артеменко, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55-72 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1128413
  Афанасьев Д.А. Региональное эколого-географическое картографирование воздействия нефтегазотранспортной отрасли на окружающую среду / Д.А. Афанасьев, П.Е. Каргашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 39-46 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1128414
  Карлин Л.Н. Региональному метеорологическому учебному центру Всемирной метеорологической организации в Российской Федерации-20 лет / Л.Н. Карлин, И.П. Никитина, Г.Н. Чичасов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 124-127. – ISSN 0130-2906
1128415
   Региональные (республиканские и областные) программы и проекты (в алфавите субъектов Российской Федерации) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 259-262
1128416
  Смирнов Юрий Михайлович Региональные авиационные организации и их роль в создании норм международного воздушного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Смирнов Юрий Михайлович; Дипломатическая академия МИД СССР. – М., 1983. – 20л.
1128417
   Региональные автоматизированные информационные системы по общественным наукам. – Л., 1990. – 176с.
1128418
   Региональные агропромышленные комплексы. – Москва : Наука, 1979. – 324с.
1128419
  Понеделков Александр Васильевич Региональные административно-политические элиты России: прошлое, настоящее, будущее / Понеделков Александр Васильевич, Старостин Александр Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 86-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1128420
   Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива / А.Д. Федоровский, А.Ю. Порушкевич, А.А. Чепыженко, В.Г. Якимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1128421
  Клупт М.А. Региональные альтернативы глобального демографического развития // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-77. – ISSN 0869-0499
1128422
  Эскеров Д.Б. Региональные аспекты воспроизводства трудовых ресурсов / Д.Б. Эскеров. – М, 1990. – 141с.
1128423
  Зельднер А.Г. Региональные аспекты выравнивания экономических условий воспроизводства в сельском хозяйстве. / А.Г. Зельднер, Р.П. Харебава. – М., 1982. – 159с.
1128424
   Региональные аспекты изучения литературы и фольклора. – Челябинск, 1984. – 149с.
1128425
  Гончаров А.И. Региональные аспекты Ирако-кувейтского кризиса 1990 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 20-26. – ISSN 0321-0626
1128426
  Закумбаев А.К. Региональные аспекты использования труда / А.К. Закумбаев. – Алма-Ата, 1983. – 247 с.
1128427
  Яковлев А.И. Региональные аспекты мирового кризиса: смена модели развития в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 82-104. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1128428
  Карманчиков А.И. Региональные аспекты модернизации и развития образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 67-70. – ISSN 1726-667Х


  Раскрыты расширяющиеся возможности региональной системы образования: академическая мобильность преподавателей и студентов, возможность осуществлять прямые контакты в различных странах с любым вузом, научно-исследовательскую работу с привлечением ученых ...
1128429
   Региональные аспекты повышения социально-экономической эффективности общественного производства. – Караганда, 1989. – 111с.
1128430
   Региональные аспекты проблем кредитного механизма и хозрасчета. – Караганда, 1983. – 127с.
1128431
   Региональные аспекты совершенствования планирования и прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях интенсификации производства. – Л., 1989. – 70с.
1128432
   Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. – К., 1988. – 181с.
1128433
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР в 1976-80 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит, опубл. на русс. яз. в 1976 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 160с.
1128434
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР во сторой половине 1980 - первой половине 1982 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит., опубл. на русс. яз. во второй половине 1980 - первой половине1982 гг. – Москва, 1984. – 273с.
1128435
  Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения / В.П. Письмак. – Донецьк, 2000. – 256с. – ISBN 966-556-213-4
1128436
  Абесадзе Р. Региональные аспекты ускорения темпов экономического развития Грузии / Р. Абесадзе, В. Бурбули // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.82-98. – ISSN 0207-3676
1128437
   Региональные аспекты экономического и социального развития СССР. Основные проблемы теории и практики : Указ. лит., опубл. на рус. яз. в 1983 - 1984 гг. – Москва, 1987. – 287с.
1128438
   Региональные библиографические системы. – Москва, 1987. – 140 с.
1128439
  Акиндинова Н. Региональные бюджеты в условиях кризиса: можно ли достичь сбалансированности? / Н. Акиндинова, А. Чернявский, А. Чепель // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 31-48 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1128440
  Адамский В.И. Региональные варианты военной терминологической лексики ГДР и ФРГ : учебное пособие / В.И. Адамский ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1985. – 47с. – Библиогр.: с. 46
1128441
   Региональные вопросы оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод Прибалтийского артезианского бассейна. – Вильнюс, 1975. – 102с.
1128442
   Региональные вопросы развития агропромышленного комплекса УССР. – Киев, 1982. – 157с.
1128443
   Региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса. – Петрозаводск, 1989. – 206с.
1128444
   Региональные географические исследования Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – 108с.
1128445
   Региональные географические словари. – М., 1975. – 31 с.
1128446
  Кошкарев А.В. Региональные геоинформационные системы / А.В. Кошкарев, В. П. Каракин. – М., 1987. – 126 с.
1128447
   Региональные геокриологические исследования в Восточной Азии. – Якутск, 1983. – 170с.
1128448
   Региональные геофизические исследования в Сибири. – Новосибирск, 1967. – 316с.
1128449
  Мелькановицкий И.М. Региональные геофизические исследования гидрогеологических условий артезианских бассейнов / И.М. Мелькановицкий. – М., 1975. – 142с.
1128450
   Региональные геофизические исследования глубинного строения земной коры. – Москва, 1978. – 135 с.
1128451
  Гольдшмидт В.И. Региональные геофизические исследования и методика их количественного анализа. / В.И. Гольдшмидт. – Москва : Недра, 1979. – 219с.
1128452
   Региональные геофичические исследования в труднодоступных районах. – Новосибирск : Наука, 1974. – 214с.
1128453
  Климанова О.А. Региональные геоэкологические проблемы (Программа курса для профильной школы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1128454
  Кушниров И.В. Региональные закономерности в формировании залежей нефти и газа в пределах Бухарской зоны поднятий : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кушниров И.В.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 25л.
1128455
  Калинин В.М. Региональные закономерности поведения мощности мерзлых толщ / В.М. Калинин, В.С. Якупов. – Якутск, 1989. – 144с.
1128456
  Якубайтис Э.А. Региональные и локальные вычислительные сети / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1981. – 48с.
1128457
  Михайлов Б.М. Региональные и локальные закономерности размещения бокситовых месторождений / Б.М. Михайлов. – Л., 1978. – 68с.
1128458
  Рундквист Д.В. Региональные и локальные закономерности размещения грейзеновых оловянно-вольфрамовых месторождений. / Д.В. Рундквист, В.К. Денисенко. – вып. 2. – Л., 1970. – 72с.
1128459
  Иванов А.А. Региональные и локальные закономерности размещения ископаемых месторождений калийных солей / А.А. Иванов. – Л., 1979. – 33с.
1128460
  Львова И.А. Региональные и локальные закономерности размещения месторождений вермикулита : Материалы к совещанию "Основы научного прогноза... / И.А. Львова, П.П. Боровиков, И.Я. Дядькина. – Ленинград : Недра, 1971. – 79с.
1128461
  Богданов Ю.В. Региональные и локальные закономерности размещения страгифицированных медных и свинцово-цинковых месторождений : Материалы к совещанию "Разработка основ научного прогноза месторождений полезных ископаемых" / Ю.В. Богданов, Э.И. Кутырев. – Ленинград
Вып.5. – 1970. – 64с.
1128462
  Вербицкая Н.П. Региональные и локальные закономерности размещения экзогенных месторождений алмаза : Материалы к совещанию: "Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых" / Н.П. Вербицкая, М.И. Плотникова. – Ленинград : Недра
Вып.10. – 1971. – 80с.
1128463
  Василевский М.М. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных золото-серебрянных и полиметаллических месторождений / М.М. Василевский. – Ленинград
3. – 1970. – 56с.
1128464
  Соловьев А.Т. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных флюритовых месторождений / А.Т. Соловьев. – Ленинград
Вып.4. – 1970. – 48с.
1128465
  Максаковский В.П. Региональные и локальные конфликты в современном мире : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 3-8 : Карта. – ISSN 0016-7207
1128466
   Региональные и локальные конфликты: история и современность. – Москва, 1989. – 235с.
1128467
  Бергер В.И. Региональные и локальные эакономерности размещения сурьмяных месторождений / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра
Вып. 16. – 1977. – 81с.
1128468
   Региональные и местные стратиграфические подразделения для крупномасшабного геологического картирования Сибири. – Новосибирск, 1986. – 123с.
1128469
  Мохов В.П. Региональные и местные элиты: трансформация статуса в период политическихреформ 2000-х годов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 32-37. – ISSN 1812-8696
1128470
  Семенюк Э.П. Региональные и общенаучные направления исследований как форма интеграции в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1128471
   Региональные и тематические геокриологические исследования. – Новосибирск : Наука, 1975. – 154с.
1128472
   Региональные и теплофизические исследования мерзлых горных пород в Сибири. – Якутск, 1976. – 222с.
1128473
  Негода А.П. Региональные изменения просадочных свойств лессовых грунтов УССР под влиянием техногенеза // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 56-59. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 5)
1128474
   Региональные инженерно-геологические исследования для целей рационального освоения геологической среды. – М., 1985. – 98с.
1128475
  Пчелинцев В. Региональные инновационные системы: опыт Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 51-63. – ISSN 0131-2227
1128476
  Кунин Н.Я. Региональные исследования глубинного строения Южного Мангышлака / Н.Я. Кунин, Л.М. Коробкин. – М, 1971. – 49с.
1128477
   Региональные исследования за рубежом. – Москва : Наука, 1973. – 303с.
1128478
  Гайский В.Н. Региональные исследования земной коры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гайский В.Н.; АН СССР. Сейсмическая станция "Иркутск" Геофизического ин-та. – Иркутск, 1953. – 9л.
1128479
   Региональные исследования ледниковых образований. – Рига, 1972. – 357с.
1128480
   Региональные исследования сейсмического режима. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 267с.
1128481
   Региональные исследования экономики СССР: новые подходы : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1991. – 203 с.
1128482
  Дьяченко В.В. Региональные кларки химических элементов в почвах европейской части юга России / В.В. Дьяченко, И.Ю. Матасова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1159-1166 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1128483
  Романова Е.В. Региональные кластеры и конкурентная экономика (на примере Восточной Германии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 0201-7083
1128484
  Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 63-68 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1128485
   Региональные комплексные геофизические исследования земной коры и верхней мантии. – М., 1984. – 136с.
1128486
   Региональные комплексные программы и методы их разработки. – Новосибирск, 1980. – 171с.
1128487
  Гончар Б.М. Региональные конфликты : причины возникновения, перспективы регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989
1128488
  Эмин В.Г. Региональные конфликты / В.Г. Эмин. – Москва, 1991. – 73с.
1128489
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в американских геополитических концепциях "советской угрозы" и "жизненных интересов" США // Вопросы новой и новейшей истории / Министерство образования УССР ; Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 35
1128490
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в отношениях между СССР и США во второй половине 70-х годов (американские оценки) // Сборник, посвященный памяти Гиви Кигурадзе / Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили ; Кафедра новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1998
1128491
  Горин А.О. Региональные конфликты в системе международных отношений / А.О. Горин, С.В. Толстов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 9-13. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируются сущность международных конфликтов, место и роль региональных конфликтов в системе современных международных отношений. Рассматривается подход СССР к проблеме урегулирования региональных конфликтов.
1128492
  Султанов Ш.З. Региональные конфликты и глобальная безопасность / Ш.З. Султанов. – М., 1990. – 63с.
1128493
  Витте Л.В. Региональные магнитные и гравитационные аномалии Сибирского кратона и их геологическая природа / Л.В. Витте, А.Н. Василевский, Е.В. Павлов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 21-40 : Рис. – Список літ.: с. 37-40. – ISSN 0203-3100
1128494
  Близневский А.Ю. Региональные межвузовские центры студенческого спорта на базе федеральных университетов / А.Ю. Близневский, В.С. Близневская // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-72. – ISSN 1726-667Х
1128495
  Килин П.М. Региональные межотраслевые балансы / П.М. Килин. – М, 1979. – 189с.
1128496
  Килин П.М. Региональные межотраслевые балансы / П.М. Килин. – М, 1979. – 189с.
1128497
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые балансы. / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1978. – 59с.
1128498
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые модели. / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1979. – 84с.
1128499
   Региональные меторфо-метасоматические формации. – Л., 1983. – 280с.
1128500
   Региональные модели плодородия почв как основа совершенствования зональных систем земледелия : научные труды. – Москва, 1988. – 136 с.
1128501
  Сухих В.Г. Региональные модели реабилитации инвалидов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 98-101. – ISSN 0132-1625
1128502
  Гатаулин Шамиль Кадырович Региональные особенности воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. (На материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гатаулин Шамиль Кадырович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 20л.
1128503
  Пронюшкина Татьяна Геннадьевна Региональные особенности высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1128504
  Хуторянская Диана Францевна Региональные особенности гроз в восточной Сибири : Автореф... канд. геог.наук: 11.00.03 / Хуторянская Диана Францевна; Главная геофизическая обсерватория. – Л., 1980. – 16л.
1128505
  Синельник Л.В. Региональные особенности дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 20 пунктів
1128506
   Региональные особенности движения населения Урала. – Свердловск, 1980. – 113с.
1128507
  Лосякова К.М. Региональные особенности заселения Восточной Сибири. : Автореф... Канд.географ.наук: 11.691 / Лосякова К.М.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1128508
  Ахунди М.Н. Региональные особенности и перспективы развития капитального строительства в Узбекской ССР / М.Н. Ахунди. – Ташкент, 1987. – 236 с.
1128509
  Рожкова И. Региональные особенности изменения "электорального веса" капиталов при выборах по мажоритарной системе (сравнительный анализ результатов украинских парламентских кампаний 1998 и 2002 гг.) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.63-81
1128510
  Голобокова Г.М. Региональные особенности инновационного развития и формирования рынка интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 22-28. – ISSN 2072-4322
1128511
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практичесвких целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; КГУ. – Одесса, 1970. – 11л.
1128512
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практических целях : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 698 / Балалла О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 15 с.
1128513
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга ПРиморского края и их учет в практических целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1970. – 168л. – Бібліогр.:л.156-168
1128514
   Региональные особенности климатической эволюции почв южной части Восточной Европы во второй половине голоцена / Ю.Г. Чендев, Э.Р. Лупо, М.Г. Лебедева, Д.А. Борбукова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1411-1423 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
1128515
  Гавриленко Евгений Федорович Региональные особенности личных потребностей как категории политической экономии социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гавриленко Евгений Федорович; Моск. ин-т нар. хозяйства. – М., 1979. – 23л.
1128516
  Макарова Л.В. и др. Региональные особенности миграционных процессов в СССР / Л.В. и др. Макарова. – М., 1986. – 118с.
1128517
  Данова Галина Михайловна Региональные особенности образования града в гиссарской долине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Данова Галина Михайловна; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1128518
  Рутгайзер В.М. Региональные особенности общественного воспроизводства / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1972. – 191 с.
1128519
  Павловский И.В. Региональные особенности отечественного исторического сознания в свете дискуссионных исторических концепций М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 30-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Большое количество исторических концепций, выдвинутых М.В.Ломоносовым в его исторических трудах, не упоминаются последующими историками, даже в историографических очерках и главах. Сами эти идеи носят ярко выраженный национально-патриотический ...
1128520
  Кулешов Н.Ф. Региональные особенности подготовки, распределения и использования высококвалифицированных кадров сельского хозяйства. (на материалах Урала) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кулешов Н.Ф.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1128521
   Региональные особенности подов и западного микрорельефа Украины. – К., 1980. – 53с.
1128522
  Фетисов Г. Региональные особенности развития денежно-кредитнй системы Рссии и необходимость их учета в монетарной политике // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-41. – ISSN 0130-9757
1128523
  Цуканов В.П. Региональные особенности развития обрабатывающей промышленности Ирана (середина 60-х начало 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Цуканов В. П. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 25 с.
1128524
   Региональные особенности развития общественного производства : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 103 с.
1128525
  Железняк А.А. Региональные особенности развития промышленности Аргентины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Железняк А. А. ; АН СССР , Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1979. – 21 с.
1128526
  Мартынова Е.И. Региональные особенности развития промышленности Бразилии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Мартынова Е.И. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1973. – 24 с.
1128527
  Якубовский Н.Н. Региональные особенности развития промышленности Украины / Н.Н. Якубовский, М.А. Солдак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 35-48. – ISSN 0131-7741
1128528
  Куценко В.И. Региональные особенности развития социально-культурной сферы : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; В.И. Куценко ; [отв. ред. В.В. Оникиенко]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 224 с.
1128529
   Региональные особенности развития экономики Каз.СССР. – Алма-Ата, 1980. – 244с.
1128530
  Маракулин П.П. Региональные особенности размещения сельскохозяйственного производства : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил Украинской ССР ; П.П. Маракулин ; [отв. ред. Г.С. Фтомов]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 212 с.
1128531
   Региональные особенности рационализации природопользования и охраны среды. – Иркутск, 1980. – 180с.
1128532
  Пташник-Середюк Региональные особенности религиозной идентификации студенческой молодежи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 357-361. – ISSN 2073-9591
1128533
  Кучай О.А. Региональные особенности сейсмотектонических деформаций в Восточной Азии по механизму очагов землетрясений и их использование для геодинамического районирования / О.А. Кучай, М.Е. Козина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1891-1901 : рис. – Библиогр.: с. 1899-1901. – ISSN 0016-7886
1128534
  Мартынов В. Региональные особенности современной Сербии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 58-63. – ISSN 0131-2227
1128535
   Региональные особенности создания равных условий ведения производства на расширенной основе. – Владивосток, 1979. – 136с.
1128536
   Региональные особенности социальных перемещений в развитом социалистическом обществе. – М., 1983. – 125с.
1128537
  Зайцева М.Н. Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 142-144. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1128538
  Ревайкин А.С. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления / А.С. Ревайкин, Т.В. Трошина. – Москва, 1985. – 125с.
1128539
  Еловиков Л.А. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления. (На примере Алтайского края) : Автореф... канд. экон.наук: / Еловиков Л.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1128540
   Региональные особенности формирования и использования трудовых ресурсов. – М., 1987. – 163с.
1128541
   Региональные особенности формирования населения и использования трудовых ресурсов : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 115 с.
1128542
  Ишмуратова Б.М. Региональные особенности формирования экономики сельскохозяйственных предприятий и районов. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Ишмуратова Б.М.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 20л.
1128543
   Региональные особенности хозяйственного комплекса Молдавии. – Кишине, 1971. – 150с.
1128544
   Региональные особенности экономического развития районов страны. – М., 1966. – 208с.
1128545
  Алексеева Т.И. Региональные особенностит градостроительства в Сибири и на Севере / Т.И. Алексеева. – Ленинград, 1987. – 207 с.
1128546
  Вавженчук С.Я. Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 53-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1128547
  Шибаева Е.А. Региональные пакты взаимопомощи как одна из форм борьбы СССР за создание системы коллективной безопасности до второй мировой войны / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 46с.
1128548
  Яхимович В.Л. Региональные подразделения новой стратиграфической схемы плейстоцена Предуралья и некоторые опорные резервы. / В.Л. Яхимович. – Уфа, 1988. – 63с.
1128549
  Кузьмин А.С. Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типологизации / А.С. Кузьмин, Н.Д. Мелвин // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.142-155. – ISSN 0321-2017
1128550
  Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России : к методологии анализа // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.77-95. – ISSN 0321-2017
1128551
  Цеханович В.Б. Региональные прграммы как метод государственного регулирования : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 191-199. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1128552
  Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1128553
   Региональные предплановые исследования. – Кишинев, 1988. – 241с.
1128554
   Региональные проблемы архитектуры и градостроительства : сборник научных трудов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-803-0
Вып. 11/12 : Традиции и новаторство. – 2013. – 606 с.
1128555
   Региональные проблемы взаимодействия энергетики и экономики : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 128 с.
1128556
   Региональные проблемы воспроизводства рабочей силы в Узбекистане. – Ташкент, 1976. – 182с.
1128557
   Региональные проблемы выравнивания социалистического образа жизни. – Алма-Ата, 1989. – 303с.
1128558
   Региональные проблемы и территориалное планирование в социалистических странах. – М.
4. – 1984. – 317с.
1128559
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах. – М.
3. – 1980. – 328с.
1128560
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах Европы. – М., 1976. – 255с.
1128561
   Региональные проблемы интенсификации и повышения эффективности народ.хозяйства. – Алма-Ата, 1985. – 213с.
1128562
   Региональные проблемы интенсификации производства. – Свердловск, 1987. – 145с.
1128563
  Лебедева Л.И. Региональные проблемы использования трудовых ресурсов в промышленности Киргизской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Лебедева Л.И. ; АН КирССР , Объед. уч. сов. от-ния обществ. наук. – Фрунзе, 1975. – 26 с.
1128564
   Региональные проблемы истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1128565
  Тагиров Б.Т. Региональные проблемы народонаселения. (На примере Дагест. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тагиров Б.Т.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1128566
   Региональные проблемы населения и трудовые ресурсы СССР. – Москва : Статистика, 1978. – 287 с.
1128567
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе СССР. – Москва, 1984. – 150с.
1128568
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в народном хозяйстве Кир.ССР. – Фрунзе, 1985. – 181с.
1128569
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в промышленности : монография. – Москва : Наука, 1981. – 213 с. – (Проблемы советской экономики)
1128570
   Региональные проблемы перехода к рынку. – М., 1991. – 179с.
1128571
  Романова О.А. Региональные проблемы повышения эффективности металлургического производства / О.А. Романова, Н.М. Ратнер. – Москва : Наука, 1981. – 158 с.
1128572
   Региональные проблемы повышения эффективности производства и совершенствования хозяйственного механизма. – Ташкент, 1986. – 279с.
1128573
  Михайлов Н.И. Региональные проблемы природопользования (в поисках решения) : Учебное пособие / Н.И. Михайлов, И.Е. Тимашев, Л.Н. Щербакова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географич. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1996. – 152с. – ISBN 5-211-03669-7
1128574
   Региональные проблемы развития городских и сельских поселений СССР. – М., 1988. – 153с.
1128575
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография / Ю.Д. Костин. – Харьков : Вища школа, 1983. – 129 с.
1128576
   Региональные проблемы развития и совершенствования системы народного образования и подготовки кадров. – Калининград, 1984. – 119с.
1128577
   Региональные проблемы развития инфрастуктуры и межотраслевых производств. – Минск, 1985. – 246с.
1128578
  Карсекин В.И. Региональные проблемы развития общественного питания / В.И. Карсекин. – К., 1990. – 198с.
1128579
   Региональные проблемы развития социальной и производственной инфрастуктуры. – К., 1990. – 205с.
1128580
   Региональные проблемы развития социальной инфрастуктуры. – М., 1987. – 270с.
1128581
   Региональные проблемы развития хозяйственного мехаизма на этапе зрелого социализма. – Сыктывкар, 1985. – 142с.
1128582
  Рыльский В.А. Региональные проблемы развития энергетики и электрификации СССР / В.А. Рыльский. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1128583
  Мамчин М.М. Региональные проблемы рационального использования трудовых ресурсов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Мамчин Мирослава Михайловна ; Акад. наук Укр. ССР, ИН-т экономики Львов. отд-ние. – Львов, 1981. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
1128584
  Михайлов Н.И. и др. Региональные проблемы рационального природопользования / Н.И. и др. Михайлов. – Москва : Московский университет, 1988. – 76с.
1128585
  Курманалиев К.К. Региональные проблемы сбалансирования производства и потребления: На матер. Каз.ССР. / К.К. Курманалиев. – Алма-Ата, 1992. – 178с.
1128586
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
1. – 1987. – 131с.
1128587
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
2. – 1987. – 254с.
1128588
   Региональные проблемы социально-демографического развития. – М., 1983. – 208с.
1128589
  Анохин А.А. Региональные проблемы социального развития / А.А. Анохин; Лавров С.Б. – Ленинград, 1986. – 133с.
1128590
   Региональные проблемы социальной мобильности. – М., 1991. – 141с.
1128591
  Черкашин Г.В. Региональные проблемы социальной политики / Г.В. Черкашин. – Свердловск, 1991. – 156с.
1128592
  Бернвальд А.Р. Региональные проблемы товарного обращения / А.Р. Бернвальд. – Новосибирск, 1984. – 208с.
1128593
  Баринов В.Т. Региональные проблемы управления и планирования сферы обслуживания населения / В.Т. Баринов. – Москва, 1989. – 126 с.
1128594
  Котик Б.Д. Региональные проблемы управления трудовыми ресурсами и повышения эффективности их использования : автореф. дис. ... канд. экон. наук :08.00.05 / Котик Богдан Дмитриевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 9 назв.
1128595
   Региональные проблемы управления хозяйством. – М., 1990. – 288с.
1128596
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития. – Душанбе, 1989. – 154с.
1128597
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития Калининградской области : сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1988. – 124 с.
1128598
   Региональные проблемы формирования рабочей силы. – Барнаул, 1988. – 202с.
1128599
  Воеводин В.Н. Региональные проблемы экологической безопасности при горнопромышленном производстве в Украине // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-16. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1128600
  Алымов А.Н. Региональные проблемы экономического и социального развития / А.Н. Алымов, Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 299с.
1128601
   Региональные проблемы экономической интеграции СССР в системе стран СЭВ. – Москва, 1975. – 271с.
1128602
   Региональные проблемы эффективности общественного производства. – Петрозаводск, 1987. – 166с.
1128603
  Хандожко Л.А. Региональные прогнозы погоды / Л.А. Хандожко; М-во высш. и сред. образ. РСФСР; Ленинградск. гидромет. ин-т. – Ленинград, 1989. – 103с.136с. : Ил. – Библиогр.: с.133-135
1128604
  Ермакова Ж.А. Региональные программы развития туризма: содержание, особенности, результаты / Ж.А. Ермакова, И.Л. Полякова, Ю.Е. Холодилина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 104-111 : табл. – Библиогр.: 7 назв.
1128605
  Окольникова С.А. Региональные проекты по сохранению культурного наследия: "вторая жизнь" уникальных книг и книжных коллекций // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 0869-608Х
1128606
  Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1977. – 127с.
1128607
  Калиновский Н.П. Региональные различия реальной заработной платы рабочих и служащих Сибири и Центра РСФСР : Автореф... кандидата экон.наук: / Калиновский Н.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1964. – 23л.
1128608
  Якубов Х Д. Региональные разломы Среднего и Южного Тянь-Шаня / Х Д. Якубов, . – Ташкент, 1976. – 146с.
1128609
   Региональные резервы рабочей силы. – К., 1981. – 270с.
1128610
  Конищева Н.И. Региональные резервы ресурсосбережения / Н.И. Конищева; АН СССР ; Ин-т экономики пром-сти ; [отв. ред. Н.Г. Чумаченко]. – Киев : Наукова думка, 1989. – 165 с. – ISBN 5-12-000973-5
1128611
  Слюсаренко О. Региональные рынки страхования в Украине: проблемы и перспективы развития // Финансовые услуги : Всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2002. – № 7/8. – С.6-11
1128612
  Гогулан И.К. Региональные связи торговли и их моделирование / И.К. Гогулан, И.Г. Смирнов. – К, 1984. – 40с.
1128613
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, Н.В. Колобов. – Казань
1. – 1989. – 47с.
1128614
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, В.Д. Тудрий. – Казань
2. – 1991. – 94с.
1128615
  Хандожко Л.А. Региональные синоптические процессы. / Л.А. Хандожко. – Л., 1988. – 103с.
1128616
  Шваков И.Н. Региональные системы института выдачи преступников: международно-правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 33-48. – ISSN 1812-8696
1128617
  Ишмуратов Б.М. Региональные системы производительных сил : (методологические основы географического анализа) / Б.М. Ишмуратов; отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1979. – 237 с.
1128618
   Региональные системы противоэрозионных мероприятий. – Москва : Мысль, 1972. – 544с.
1128619
  Серебрякова З.Л. Региональные советы национальных районов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1984. – 196с.
1128620
   Региональные социально-экономические исследования в странах СЭВ. – М., 1979. – 272с.
1128621
   Региональные социальные процессы и пути их совершенствования. – Кемерово, 1989. – 135с.
1128622
  Немировский Региональные социологические школы на пороге ХХІ века / Немировский, Д.Д. Невирко // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.135-137. – ISSN 0132-1625
1128623
   Региональные условия динамики, охрана и пополнение подземных вод УССР. – К., 1979. – 232с.
1128624
  Баданов Арзабек Исабекович Региональные факторы и их влияние на эффективность производства (на примере пищевой промышленности Казахстана) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.04 / Баданов Арзабек Исабекович ; АН КазССР Учен совет по общест. наукам при Тод-нии обществ. наук. – Алма Ата, 1976. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1128625
   Региональные факторы ускорения интенсификации экономики УССР. – К., 1986. – 182с.
1128626
   Региональные физико-географические исследования. – Кишинев, 1979. – 97с.
1128627
   Региональные флористические исследования. – Л., 1987. – 192с.
1128628
   Региональные флористические исследования и методика преподпвания ботанических дисциплин. – Краснодар, 1986. – 124с.
1128629
  Бериня Д.Ж. Региональные фоновые выпадения соединений металлов в Латвийской ССР / Д.Ж. Бериня, Л.К. Калвиня. – Рига : Зинатне, 1990. – 151с.
1128630
  Поляков А.Ф. Региональные хозяйственные комплексы: вопросы управления процессами формирования, функционирования и развития : монография / А.Ф. Поляков ; [науч. ред. Г.Х. Попов]. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 146 с.
1128631
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА / М.Ф. Балашова. – Москва, 1971. – 22с.
1128632
   Региональные центры МБА страны. – М., 1988. – 197с.
1128633
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА. / М.Ф. Балашова. – М., 1972. – 74с.
1128634
  Китинов Б.У. Региональные цивилизации и цивилизационные миры: механизмы культурной идентификации и особенности Каспийского региона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 75-81. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1128635
  Жабко Е.Д. Региональные цифровые коллекции: современное состояние и тенденции развития / Елена Дмитриевна Жабко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются современное состояние, основные направления создания и развития коллекций электронных ресурсов региональной направленности на базе библиотек в регионах России, а также являющихся составной частью крупных федеральных проектов. ...
1128636
   Региональные экономико-географические исследования : (вопросы географии) : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 104 с.
1128637
  Коваль А.Г. Региональные экономические лидеры Россия и Бразилия и их место в мире / А.Г. Коваль, В.В. Жемеров // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 20-34. – ISSN 0044-748Х
1128638
  Шумский Н. Региональные экономические объединения государств Содружества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1128639
  Братерский М.В. Региональные экономические объединения сквозь призму мировой политической экономии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 19-33. – ISSN 0321-2068
1128640
   Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – 198с.
1128641
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. эконом. специальностей и высш. учеб. завед. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко; Мин-во образования и науки Украины; ДНУ. – Донецк, 2003. – 342с. – ISBN 966-639-122-8
1128642
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Альфа-Пресс, 2004. – 544с. – ISBN 966-8510-04-6
1128643
   Региональные экспериментальные исследования приазовских северостепных ландшафтов / В.М. Пащенко, А.П. Генов, В.И. Бабич, А.Д. Киселева, В.Г. Нестерец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 29-36. – Бібліогр.: 9 назв
1128644
  Шелест В.А. Региональные энергоэкономические проблемы СССР / В.А. Шелест. – М., 1975. – 312с.
1128645
  Мрасси Рашида Региональные, географические и стратегические векторы, влияющие на внешнеполитический курс Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 149-158. – ISSN 1998-1813
1128646
   Региональныекомплексные программы научно-технического прогресса. – Алма-Ата, 1988. – 245с.
1128647
  Балабанов Геннадий Васильевич Региональный аграрно-промышленный комплекс как производственно-территориальная система. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Балабанов Геннадий Васильевич; Ин-т геофизики АН УССР. – Киев, 1978. – 19л.
1128648
  Коротун Л.К. Региональный аграрно-промышленный комплекс, его структура и тенденции развития (на прим. Ровен. обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Коротун Л.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1974. – 26 с.
1128649
  Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграции / Л.Л. Рыбаковский. – Москва : Статистика, 1973. – 147с.
1128650
  Рябцев В.М. Региональный анализ эффективности общественного производства : (Математико-статистические методы исследования) / В.М. Рябцев. – Москва : Статистика, 1977. – 166, [2] с.
1128651
   Региональный АПК: Ресурсы, управление, эффективность. – Кишинев, 1984. – 147с.
1128652
  Фатеев В.С. Региональный аспект в современной практике государственного программирования в Республике Беларусь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 70-84


  Представлены результаты обзора основных государственных социально-экономических программ, реализуемых в Беларуси за счет республиканского бюджета. Указанные программы сгруппированы по признаку наличия в них мероприятий, ориентированных на решение ...
1128653
  Атаров Н.З. Региональный аспект межотраслевых производств : на примере машиностроения / Н.З. Атаров; Проблемы советской экономики. – Москва : Наука, 1980. – 176 с.
1128654
  Курицын И.И. Региональный аспект миграции населения в Российской Федерации на современном этапе : География. Население России / И.И. Курицын, А.В. Круглова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
1128655
  Шматков Р.Н. Региональный аспект онтологии модели качества инновационного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.28-36. – ISSN 1811-0916
1128656
   Региональный аспект осуществления экономических законов в условиях развитого социализма. – Ташкент, 1984. – 152 с.
1128657
  Кузнецова В.Н. и др. Региональный аспект привлечения иностранных инвестиций в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.104-107. – ISBN 966-7695-79-4
1128658
  Губарь А.И. Региональный аспект социалистического воспроизводства совокупного общественного продукта : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Губарь А.И.; Иркут. ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 17л.
1128659
  Абдуллаев Е. Региональный аспект статистического изучения эффективности общественного производства / Е. Абдуллаев ; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент : Фан, 1985. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183
1128660
  Загашвили В. Региональный вектор интеграционной политики России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0131-2227
1128661
  Ткалич С.К. Региональный вектор модернизации профессиональной подготовки творческих кадров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 58-66. – ISSN 1609-4646


  Стратегия модернизации образования выявила региональный аспект межотраслевой проблемы. Социально-экономическое развитие регионов на основе внутренних ресурсов зависит от модернизации профильной подготовки творческих кадров. Перед вузами культуры, ...
1128662
  Тхагапсоев Х.Г. Региональный вуз выпадает из стратегии развития отечественного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 0869-3617


  Анализируются проблемы развития регионального вуза в современной России. Отмечается недооценка роли вузов этого типа в решении проблем социально-экономического и культурно)технологического роста общества. Предлагается ввести в практику статус «головной ...
1128663
  Лоншакова Н.А. Региональный вуз и рынок труда: проблемы адаптации (на примере Читинской области) // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1625
1128664
   Региональный географический прогноз - управлению природопользованием. – Москва : Наукова думка, 1989. – 80с.
1128665
   Региональный географический прогноз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1. – 1977. – 215с.
1128666
   Региональный географический прогноз. – Москва
2. – 1980. – 206с.
1128667
  Мороз С.А. Региональный геомониторинг в решении актуальных проблем экологии внутренних морей / С.А. Мороз, А.Ю. Митропольский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1128668
  Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ / Симонов Ю.Г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 251 с., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 236-250
1128669
   Региональный историко-этнографический атлас Украины, Белоруссии и Молдавии : проспект. – Киев : Наукова думка, 1969. – 40 с.
1128670
  Павлюк Н.Г. Региональный компонент образования в Амурской области : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 61-62 : Табл.
1128671
  Греханкина Л.Ф. Региональный компонент содержания образования и место его изучения в школах Московской области : методика и опыт. Учителю сельской школы // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1128672
  Ахмедова Е.А. Региональный ландшафт / Е.А. Ахмедова. – Самара, 1991. – 246 с.
1128673
  Самостроенко Г.М. Региональный маркетинг: интеграционный подход // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 89-92. – ISBN 5-88512-242-1
1128674
  Еромасова А.А. Региональный менталитет : особенности этнокультурного развития малочисленных народов Сахалина // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1128675
   Региональный метаморфизм докембрийских формаций СССР. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 150с.
1128676
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудобразование. – Ленинград : Наука, 1970. – 316с.
1128677
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудообразование. – К., 1984. – 327с.
1128678
  Судовиков Н.Г. Региональный метаморфизм и некоторые проблемы петрологии. / Н.Г. Судовиков. – Л., 1964. – 551с.
1128679
   Региональный мониторинг природопользования. – Саранск, 1986. – 107с.
1128680
  Слонимский А.А. Региональный научный комплекс / А.А. Слонимский. – Минск, 1990. – 141с.
1128681
  Прохоренко И. Региональный национализм в Испании: "другие" правые Каталонии и Страны Басков : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 118-126. – ISSN 0131-2227
1128682
  Зарипова Д.А. Региональный опыт разграничения государственного и муниципального имущества // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 27-29. – ISSN 1728-8878
1128683
   Региональный палеогеоморфологический анализ как один из критериев поискового прогноза (на примере Северной Украины) : палеогеографические и геоморфологические исследования / Ю.А. Кошик, С Металиди, , В.М. Тимофеев, В.Н. Чмыхал, Л.В. Гусева, А.А. Комлев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 79-83. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1128684
  Бурка И.А. Региональный стрительно-индустриальный комплекс (экономико-географическое исследование на примере Ив.-Франк. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бурка И. А.; Моск. гидрофиз. ин-т АН УССР, Отд. геогр.ф. – К., 1982. – 18л.
1128685
  Игнатова И.Б. Региональный творческий вуз: по пути инноваций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 51-55. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Белгородского государственного института искусств и культуры.
1128686
  Милявский И.И. Региональный тип научно-технического развития. / И.И. Милявский. – Душанбе, 1987. – 143с.
1128687
  Вистелиус А.Б. Региональный тренд состава мезозойских гранитоидов и локализация оловоносных областей Северо-Восточной Азии : Сообщения лаборатории математической геологии. / А.Б. Вистелиус, Д.Н. Иванов, М.А. Романова. – Ленинград : Наука
Вып.3. – 1974. – 34с. + 2 карты
1128688
  Петровская Наталья Региональный турбизнес: реалии и перспективы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 24-27 : Фото
1128689
  Лазарев Г.И. Региональный университет в период кризиса / Г.И. Лазарев, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-17. – ISSN 0869-3617
1128690
  Павлов К. Региональный фактор в макроэкономических моделях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0207-3676
1128691
  Лагутин И.Б. Региональный финансовый контроль в зарубежных странах: особенности организации и правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 70-80. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1128692
  Межиров Борис Леонидович Региональный характер формирования потребностей в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Межиров Борис Леонидович; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 24л.
1128693
  Подолев И.В. Региональный хозрасчет / И.В. Подолев. – К, 1990. – 122с.
1128694
  Шишкин М.И. Региональный хозрасчет в Удмуртии / М.И. Шишкин. – М, 1989. – 115с.
1128695
   Региональный хозрасчет: концепция, пути реализации. – Кишинев, 1989. – 330с.
1128696
  Попов А.И. Региональный хозрасчет: содержание, формы, границы / А.И. Попов. – Л, 1991. – 32с.
1128697
  Изтелеуов Б.И. Региональный хозяйственный механизм / Б.И. Изтелеуов. – М., 1992. – 126с.
1128698
  Микашавидзе Б.А. Региональный численный прогноз метеологических элементов с учетом рельефа Кавказа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Микашавидзе Б.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1128699
   Региональный экологический мониторинг. – М., 1983. – 262с.
1128700
  Галецкий Л.С. Региональный эколого-геохимический анализ влияния тяжелых металлов промышленных отходов на состояние окружающей среды Украины / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-14 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1128701
   Региональный энергетический комплекс (особенности формирования, методы исследования) : монография. – Ленинград : Наука, 1988. – 200 с.
1128702
  Ван Александр Викторович Региональный эпигенез и метагенез каменноугольных и пермских отложений Кузнецкого бассейна : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Ван А.В. ; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 20 с.
1128703
  Ляхницкая И.В. Региональныые и локальные закономерности размещения медно-никелевых сульфидных месторождений / И.В. Ляхницкая, Е.В. Туганова. – Л., 1977. – 76с.
1128704
   Регионарное и системное кровообращение. – Л., 1978. – 203с.
1128705
  Гупало Ю.М. Регионарные особенности пищеварения в рубце крупного рогатого скота при скармливании различных рационов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гупало Ю.М.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 16л.
1128706
   Регионоведение : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 424с. – ISBN 5-85173-096-Х
1128707
  Белонучкин Г. Регионы : справочные сведения о субъектах Российской Федерации / Г. Белонучкин. – Москва, 1999. – 277с.
1128708
  Эберхард Шнайдер Регионы в Европейском Союзе // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 45-52
1128709
  Агапонов А.К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0132-1625
1128710
  Шутова Наталья Регионы нашли спасение в объединении : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 54-56
1128711
   Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-89476-239-5
1128712
   Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-89476-241-8
1128713
   Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 992 с. – ISBN 978-5-89476-240-1
1128714
  Симоненко В.К. Регионы Украины / В.К. Симоненко; [отв. ред. И.И. Лукинов]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0162-2
Проблемы развития. – 1997. – 263 с.
1128715
   Регионы Украины : хроника и руководители / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic research center, Hokkaido university. – (Slavic Eurasian studies ; N 20). – ISBN 978-4-938637-50-7
Том 3 : Крым и Николаевская область. – 2009. – 256, [ 2 ] с.
1128716
  Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития / В.К. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0162-2
1128717
   Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет? Мнения социологов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 123-160. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Материалы круглоло стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. В круглом столе приняли участие социологи и политологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Организатор и модератор круглого стола - профессор О.Д. Куценко (Киевский ...
1128718
  Богданова Светлана Регионы шлифуют рекламную стратегию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 62
1128719
  Митрофанова И.В. Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 102-113. – ISSN 2221-8440


  Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический конфликт 2014 г. и затягивание политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для таких отраслей, как АПК, легкая ...
1128720
  Воловик С.В. Региоселективность и реакционная способность свободных радикалов в процессах присоединения и ароматического замещения / С.В. Воловик. – Киев, 1988. – 108с.
1128721
  Крюков К.С. Регистан / К.С. Крюков. – 3-е, испр. – Ташкент, 1968. – 24 с.
1128722
  Веймарн Б.В. Регистан в Самарканде / Б.В. Веймарн. – Москва, 1946. – 100 с.
1128723
  Шарандаченко А. Регистраторша ЗАГСА : из дневника киевлянки / А. Шарандаченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – с.
1128724
  Горн Л.С. Регистраторы интенсивности излучений / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 304 с.
1128725
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1974. – 328с.
1128726
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1985. – 383с.
1128727
   Регистрация актов гражданского состояния : Учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1128728
  Чжао Регистрация брака / Чжао, Шу-Ли. – М., 1951. – 40с.
1128729
  Доманский Александр Николаевич Регистрация и анализ первичных фотопроцессов при действии ионизирующего излучения на биополимеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доманский Александр Николаевич; Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1972. – 24л.
1128730
  Фирсов Г.Г. Регистрация и описание периодических изданий / Г.Г. Фирсов. – М, 1960. – 63с.
1128731
  Иванов А.П. Регистрация и сбор первичной информации в АСУП / А.П. Иванов, С.Б. Абрамов. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 581)
1128732
  Гангрский Ю.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 224 с.
1128733
   Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновіх красителей / В.Г. Кравец, Е.В. Беляк, А.А. Крючин, В.В. Петров, В.М. Шершуков, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 8, № 4. – С. 3-12. – ISSN 1560-9189
1128734
  Воловик Валентин Дмитриевич Регистрация ионизирующих частиц с помощью упругих волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16, 01.04.07 / Воловик Валентин Дмитриевич; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1980. – 33л.
1128735
  Раздобарин Г.Т. Регистрация контуров спектральных линий с разрешением во времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Раздобарин Г.Т.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1966. – 14л.
1128736
  Аюева Татьяна Николаевна Регистрация международных договоров : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.00 / Аюева Татьяна Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1128737
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров. : Дис... канд. юрид.наук: / Аюева Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 185л.
1128738
   Регистрация мерцания звезд фотоэлектрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жукова Л. Н,; Жукова Л. Н. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 8 с.
1128739
  Аллен В.Д. Регистрация нейтронов : Пер.с англ. / В.Д. Аллен ; пер. с англ. О.В. Богданкевича ; под ред. Б.В. Рыбаков. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1128740
  Буркова А. Регистрация обеспечения по английскому праву и российскому законодательству // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1128741
   Регистрация одиночных каналов. – Москва, 1987. – 448с.
1128742
  Иванов А.П. Регистрация оптического изображения фотографическими слоями / А.П. Иванов, В.А. Лойко. – Минск, 1976. – 59с.
1128743
   Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. – Москва : Атомиздат, 1976. – 120 с.
1128744
  Ненонен П. Регистрация по месту жительства : Бюрократическая сага // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 51-64. – ISSN 0321-1878
1128745
  Илезов М.Б. Регистрация по месту пребывания и месту жительства как правовая форма управления в миграционной сфере // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1128746
  Дискин Е.И. Регистрация прав на недвижимое имущество в средневековых городах Германии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена возникновению и развитию института регистрации права на недвижимое имущество в городском праве средневековой Германии.
1128747
  Синяков В.С. Регистрация размеров сердца ультразвуковом и некоторые вопросы биомеханики сердечных сокращений. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Синяков В.С.; Ин-т нормальной и патол.физиологии АМН СССР. – Москва, 1964. – 14с.
1128748
  Брызгунов В.А. Регистрация рентгеновских дифракционных картин при помощи электронно-оптических преобразований : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Брызгунов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1128749
  Щербович А. Регистрация сайтов в Интернете в качестве средств массовой информации в контексте защиты свободы слова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 39-46. – ISSN 1812-7126


  Данная статья - попытка ответить на вопрос, следует ли признать интернет-сайты средствами массовой информации и регистрировать в качестве таковых. Нынешняя неопределенность их правового статуса порождает проблемы, обусловленные спецификой российской ...
1128750
  Алексеев В.Г. Регистрация трития в сухих пробах с помощью газопроточного счетчика с осткрытым окном : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев В.Г. ; Ин-т биофиз. – Москва, 1971. – 27с.
1128751
  Махиев Виктор Павлович Регистрация электрических характеристик околоушной слюнной железы с поверхности тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Махиев Виктор Павлович; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – л.
1128752
  Имас Я.А. Регистрация энергии излучения импульсных источников тепловыми приемниками радиации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Имас Я.А.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1959. – 10л.
1128753
  Прайс В. Регистрация ядерного излучения : Пер. с англ. / В. Прайс. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 464 с.
1128754
   Регистрирующие среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1975. – 165с.
1128755
   Регистрирующие среды для изобразительной голографии и киноголографии. – Ленинград : Наука, 1979. – 239с.
1128756
   Регистрирующие среды на основе полимерных полупроводников и их применение. – Киев : Знание Украины, 1989. – 18с.
1128757
  Клевазаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. / Г.А. Клевазаль. – М, 1988. – 284с.
1128758
   Регистрирующий прибор для микромеханический испытаний. – М., 1958. – 6с.
1128759
  Горбаченко Т.Г. Регігієзнавча наука та освіта в Україні на початку ХХІ ст. / Т.Г. Горбаченко, В.І. Лубський // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409-434. – ISBN 978-966-439-469-4
1128760
  Брюнінг Е. Регіна Габеркорн / Е. Брюнінг. – К., 1960. – 248с.
1128761
   Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, ( 5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 473 с. – ISBN 978-966-623-615-2
1128762
   Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
1128763
   Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
1128764
   Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
1128765
   Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 292, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-259-2
1128766
   Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
1128767
   Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
1128768
   Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-300-1
1128769
   Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 верес. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-435-0
1128770
   Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-399-5
1128771
   Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-482-4
1128772
  Світлична Д.О. Регіон - цілісна природно - соціально - економічна система // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 142-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1128773
   Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ
№ 1 (11). – 2013. – 40 с.
1128774
  Кулешова К.І. Регіон Близький Схід в сучасених політичних концепціях // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 72-88. – ISBN 978-617-689-160-4
1128775
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1128776
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Петюр Р.К.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 264л. – Додатки л. 241264. – Бібліогр.: с.211-240
1128777
  Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
1128778
  Яценко П Б. Чичкань Регіон Східна Азія: геополітичні особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 187-195. – Бібліогр.: 12 назв.
1128779
   Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
1128780
  Яремко Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
1128781
  Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1128782
  Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб"єкт міжнародних економічних відносин : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 169-175. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1128783
  Ценклер Н.І. Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
1128784
   Регіон: проблеми стратегічного розвитку / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
1128785
  Панов А.В. Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000 – 2010 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2220-1394
1128786
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додатки: л.193-223. – Бібліогр.: л.172-192
1128787
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1128788
  Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 161-165.
1128789
  Лагутін В. Регіоналізація вищой освіти в Україні: проблеми і суперечності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-25. – ISSN 1682-2366
1128790
  Гладій І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Гладій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 40-52. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1128791
  Куян І.А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1128792
  Бабінова О.О. Регіоналізація країн Західної Європи: досвід становлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 161-165
1128793
  Олійник Я.Б. Регіоналізація продовольчої політики України в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення.
1128794
  Мкртчян О.С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів Західної частини України методом кластерного аналізу / О.С. Мкртчян, П.М. Шубер // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 187-194. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1128795
  Кокорєв О.В. Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 2519-2949
1128796
  Слабоус-Лущенко Регіоналізація та її роль у сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 116-122


  У даній статті досліджено проблему європейської регіоналізації, її типи, причини та наслідки. Розглянуто історичні етапи розвитку регіоналізації в Європі та охарактеризовано її сучасні форми.
1128797
  Семенович А. Регіоналізація Чеської Республіки в умовах підготовки до вступу у Європейський Союз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 34-40. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1128798
  Їж М.М. Регіоналізація як європеїзація у країнах Східної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 401-411
1128799
  Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 18-22
1128800
  Кучерук Т.Г. Регіоналізація: об"єктивні та суб"єктивні чинники розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 403-408. – (Право. Економіка. Управління)
1128801
  Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення ...
1128802
  Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 22-28
1128803
  Олійник Я.Б. Регіоналізм і регіони / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – C. 26-28. – ISBN 978-966-285-259-2
1128804
  Таран С. Регіоналізм та політична стабільність в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 76-80
1128805
  Василькова С.А. Регіоналізм та регіоналізація: поняття, дефінітивне визначення та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-114
1128806
  Лущак В. Регіоналізм та сепаратизм в Україні: перші роки незалежності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 21-24
1128807
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
1128808
  Губар Н. Регіоналізм як альтернатива глобалізації (порівняльний аналіз конкурентних стратегій американських та японських ТНК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто концепцію регіоналізації як провідної альтернативи конкурентоздатності для компаній, в яких практика прийняття рішень ґрунтується на автономії дочірніх компаній. Порівняльний аналіз ТНК США та Японії надає можливість проаналізувати переваги ...
1128809
  Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні тенденції валютної інтеграції, досліджено їх вплив на зміну структури світової валютної системи, надано пропозиції щодо методів регулювання валютних відносин в світі, що склались під впливом зазначених процесів. The regional ...
1128810
  Ганус С.О. Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 187-197. – (Історія ; Вип. 24)
1128811
  Шляхтун П.П. Регіоналізм як форма децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 138-140
1128812
  Дегтярьова Ія Регіоналізм як чинник децентралізації влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43-50
1128813
  Макаров Г.В. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- Політичні інститути та процеси / Макаров Г.В., МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.:л. 189- 208
1128814
  Макаров Гліб Валерійович Регіоналізм як чинник політичного прцесу у сучасному українському суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.02 / Макаров Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1128815
  Батрак М.Г. Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 29-35. – ISSN 2225-7586
1128816
  Студєнніков І. Регіоналістика і регіонознавство : проблеми методології та категоріального апарату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-4344-6
1128817
  Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посібник для студентів геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська ; М-во освіти і науки України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 370, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-370. – ISBN 978-966-289-068-6
1128818
  Веселий І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1128819
  Константинов В.Ю. Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 133-137. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті розглянуто особливості трансформації підходів великих держав до втручання в регіональні процеси в сфері безпеки. Досліджено причини зниження активності позарегіональних держав у вирішенні проблем безпеки в регіональних системах, форми їх ...
1128820
   Регіональна влада в Україні. Київщина. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-19-6
Вип. 1. – 2004. – 224с. : іл.
1128821
  Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-11. – ISSN 0131-775Х
1128822
  Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 18 назв
1128823
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1998
1128824
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1998
1128825
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2000
1128826
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2000
1128827
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2000
1128828
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1128829
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1128830
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2002
1128831
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1128832
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1128833
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1128834
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1128835
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1128836
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1128837
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1128838
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1128839
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1128840
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1128841
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1128842
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1128843
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1128844
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1128845
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1128846
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (58). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1128847
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1128848
  Шевчук Л.Т. Регіональна економіка : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
1128849
   Регіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
1128850
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (61). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1128851
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1128852
  Царик Т. Регіональна економіка в умовах глобалізації світу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 18-24.
1128853
   Регіональна економіка та природокористування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
1128854
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1128855
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1128856
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1128857
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1128858
  Огданський К. Регіональна економічна політика: світовий досвід та його застосування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 103-106.
1128859
  Бурдяк В. Регіональна етнополітика в Україні : ризики та виклики соціальної стабільності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.297-305. – ISBN 978-966-02-5496-1
1128860
  Алєксєєнко І.В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 615-619. – ISSN 1563-3349
1128861
  Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1128862
  Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії : практика та рефлексія // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 205-220. – ISBN 978-966-02-4344-6
1128863
  Сахно Є. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Сахно, А. Долодаренко, А. Ребенок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 114-122. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1128864
  Монаєнко А.О. Регіональна організація фінансово-бюджетного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-114. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1128865
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1128866
  Агарков І. Регіональна поліграфія: стагнація не може тривати вічно / І. Агарков, Ф. Мартинюк // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-24


  Робота регіональних друкарень України
1128867
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1128868
  Пістун М. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / М. Пістун, Я. Олійник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 25 : лютий - квітень. – С. 3-15. – ISBN 966-95274-0
1128869
  Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
1128870
  Шинкаренко Т.І. Регіональна політика ЄС - проблеми формування й перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 21 пункт
1128871
  Ковбасюк Ю. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в економіку держави // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.77-82.
1128872
  Рудь Н.Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обгрунтування вибору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 164-171
1128873
  Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л.В. Алмаші // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 160-168. – ISSN 1562-0905
1128874
  Герасимчук З.В. Регіональна політика соціального-орієнтованого розвитку економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Герасимчук З.В., Стрижеус Л.В. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с. : табл. – Додатки: с. 175-245. – Бібліогр.: с.246-257. – ISBN 978-966-1532-69-3
1128875
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1128876
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва : механізм формування та реалізації : монографія / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-186. – ISBN 978-966-517-673-2
1128877
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1128878
   Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – 332с. – ISBN 966-8136-45-4
1128879
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1128880
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1128881
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Карась М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1128882
  Карась Максим Анатолійович Регіональна преса у демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Карась Максим Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 184л. – Бібліогр.:л.179-184
1128883
  Андрушків Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 135-138.
1128884
  Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 41-46


  Досліджується питання відмінності у рівні продуктивності праці у регіонах України та її впливу на рівень доходів населення в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
1128885
  Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце і роль реклами за умов глобального інформаційного простору. Зроблено спробу проаналізувати становлення різних наукових підходів до проблеми глобалізації, а також визначено причини, що підвищують значення реклами в ...
1128886
  Наумік К.Г. Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 147 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISBN 978-966-676-516-4
1128887
  Якімчук Д.В. Регіональна специфіка сучасного глобального аутсорсингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 274-280


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аутсорсингу та основних його видів. Висвітлено регіональну специфіку глобального офшорного бізнесу. Здійснено аналіз напрямів і динаміки офшорних послуг в окремих країнах світу, зважаючи на сучасну світову ...
1128888
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1128889
  Боровик О.А. Регіональна структура дебіторської та кредиторської заборгованості Центрального регіону Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 156-162.
1128890
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1128891
  Поп С.С. Регіональне використання природно-ресурсного потенціалу Закарпаття в контексті збалансованого розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 322-325
1128892
  Ейтутіс Георгій Регіональне підприємство - основна ланка утримання та обслуговування інфраструктури залізниць України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1128893
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1128894
  Васильченко Г.В. Регіональне розміщення продуктивних сил та розвиток національної економіки / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-228
1128895
  Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 157-165
1128896
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1128897
  Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Підвищення якості еколого-геохімічного картування і картографування потребує удосконалення їх методичного забез-печення. Запропоновано шляхи вдосконалення методичного забезпечення, в першу чергу у частині критеріїв оцінки еколо-го-геохімічного стану ...
1128898
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1128899
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1128900
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1128901
  Дудник І.М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини : (суспільно-географічне дослідження) / І.М. Дудник, С.І. Лавриненко, М.М. Логвин; Міжнародний науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая; Полтавський ін-т бізнесу; за ред. проф. Дудника І.М. – Київ : Обрії, 2007. – 162с. – ISBN 966-95774-0-5
1128902
  Мезенцева Н. Регіональний аналіз добробуту населення України / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  За різними індикаторами проаналізовано добробут населення регіонів України, визначено рівень соціальної безпеки регіонів за показниками добробуту населення. There are analyzed the well-being of population of Ukrainian regions by different indicators, ...
1128903
  Ван Сюе-цзюнь Регіональний аналіз економічних та екологічних факторів розвитку вільних економічних зон Китаю та України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 90-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1128904
  Савлук С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 1562-0905
1128905
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1128906
  Мешко Н.П. Регіональний аспект науково-технічного обміну в умовах міжнародної інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-116. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1128907
  Віннікова О. Регіональний аспект податкового стимулювання раціонального енергоспоживання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 65-71. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1128908
  Лукіна Т. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.73-79
1128909
  Букрєєва І.В. Регіональний аспект ринкової інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1128910
  Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 72-78
1128911
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1128912
  Барановський Ф. Регіональний вимір політичної культури // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.213-220. – ISBN 978-966-02-5496-1
1128913
  Меркотан К. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 126-134. – ISBN 978-966-02-5496-1
1128914
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1128915
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1128916
  Бабаєв В.М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В.М. Бабаєв, Л.А. Биченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
1128917
  Макарова О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О.В. Макарова, О.М. Гладун // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 10-15
1128918
  Левицький В.А. Регіональний міф як ознака травестії: від нової української літератури до новітньої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-21
1128919
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1128920
  Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-125
1128921
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для Г[нижній індекс f]-регіону / В.М. Терещенко, А.О. Фокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано метод розв"язання задачі регіонального пошуку у довільному Г[нижній індекс f]-регіоні. В даному випадку це стало можливим завдяки зведенню задачі до регіонального пошуку у трикутнику та тріангуляції запитного регіону. The paper ...
1128922
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 174 л. – Додатки: л. 157. – Бібліогр.: л. 158-174
1128923
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1128924
   Регіональний розвиток в умовах глобальних інтеграційних процесів (на прикладі Придніпровщини) : Матеріали круглого столу. – Київ : НІСД, 2004. – 84с.
1128925
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1128926
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1128927
  Розумюк В. Регіональний розкол України : реальність міфу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 221-229. – ISBN 978-966-02-5496-1
1128928
  Кулик А.В. Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-18.
1128929
  Рудов Олександр Регіональний стратегічний розвиток та його вплив на звичайну діяльність підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті на основі аналізу капітальних інвестицій у фактичних цінах розглянуто регіональний стратегічний розвиток підприємств, розглянуті інвестиційні та інші цілі, впровадження яких буде сприяти збільшенню фінансових результатів від звичайної ...
1128930
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1128931
  Делас У.С. Регіональні аспект регулювання ринку робочої сили // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто деякі аспекти регіонального регулювання ринку робочої сили, що дозволяють сприяти більш ефективному економічному розвитку та сталому соціально-політичному стану в країні.
1128932
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1128933
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 326 л. + Додаток : л. 176-326. – Бібліогр. : л. 164-175
1128934
  Жикаляк М. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин / М. Жикаляк, В. Чиж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Реалізація програм сталого розвитку промислових регіонів України вимагає значного збільшення запасів високоліквідних неметалічних корисних копалин з метою створення енергозберігаючої та екологічно чистої продукції з новими споживчими ...
1128935
  Миколайчук М.М. Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-74.
1128936
  Зінов"єв І.Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Виявлено та проаналізовано тенденції щодо регіональної специфіки економічних злочинів як основу формування загроз економічній безпеці України.
1128937
  Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-58
1128938
  Альошкіна Л.П. Регіональні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 51-55
1128939
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 240 л. + Додаток : л. 183-240. – Бібліогр. : л. 166-182
1128940
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1128941
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1128942
  Бульба В. Регіональні аспекти політики євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58.
1128943
  Кияк Б. Регіональні аспекти процесу творення конкурентного науково-технологічного середовища // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.249-254. – ISSN 1562-0905
1128944
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1128945
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-086-7
Вип. 8. – 2003
1128946
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 978-966-654-195-9
Вип. 11. – 2006. – з 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
1128947
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1128948
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1128949
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1128950
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1128951
  Варналій З. Регіональні аспекти соціально-економічної політики: реалії та перспективи // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-29.
1128952
  Комар В. Регіональні аспекти стратегічної маркетингової діяльності на ринку банківських послуг / В. Комар, Н. Бицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 78-81. – Бібліогр.:6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1128953
  Гуляєва Л. Регіональні аспекти функціонування комерційних банків України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1128954
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1128955
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1128956
  Кирчанів М. Регіональні дискурси української історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 79-88. – ISBN 978-966-02-4344-6
1128957
  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1128958
  Козир З. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1128959
  Бойко В. Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 287-290. – ISBN 978-966-02-4741-3
1128960
   Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96с. – ISBN 966-96017-5-4
1128961
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1128962
  Кривицька О. Регіональні ідентичності : виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 178-189. – ISBN 978-966-02-5496-1
1128963
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1128964
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в другій половині 70-х років (аналіз американських оцінок) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 22)


  Розкривається вплив "конфліктної дипломатії" СРСР на процес розрядки напруженості в радянсько-американських відносинах в другій половині 70-х рр. аналізуються американські погляди з даної проблеми.
1128965
   Регіональні логістичні системи : теорія і практика : монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 261, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-261. – ISBN 978-966-1532-58-7
1128966
  Чередніченко В.В. Регіональні напрямки політики України у сфері міжнародних передач продукції військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 137-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Дано оцінку ефективності політики України з просування потенціалу національного військово-промислового комплексу на регіональних ринках продукції військового призначення у контексті проблем міжнародних відносин та регіональної безпеки.
1128967
  Бабюх В. Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 217-226
1128968
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1128969
  Штокало Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 82-85. – ISBN 966-654-173-4
1128970
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1128971
  Куценко Т.М. Регіональні особливості інноваційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 28-35
1128972
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1128973
  Ригайло С.Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1128974
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1128975
  Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 160-167. – ISSN 2072-9480
1128976
  Корж О.В. Регіональні особливості розвитку сільського розселення Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 61-71 : Табл., рис.
1128977
  Шевцова Г.З. Регіональні особливості розвитку соціального партнерства / Г.З. Шевцова, О.О. Хандій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.59-64
1128978
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1128979
  Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-65
1128980
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1128981
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2000
1128982
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4. – 2000
1128983
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2000
1128984
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2003
1128985
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2003
1128986
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1128987
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2003
1128988
  Жук П.В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П.В. Жук, Ю.І. Соха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 210-216. – ISSN 1562-0905
1128989
  Мінченко Тамара Регіональні проблеми впровадження українознавства як державної програми у сферу освіти України : (з досвіду роботи в Чернівецькій області) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 217-222
1128990
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : Вишемирський, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8912-05-5
1128991
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць / МОНУ ; Херсон. держ. ун-т; Ін-т природознавства, Каф-ра соціально-екон. геогр. ; Херсон. відділ укр. геогр. т-ва ; [ред. кол.: Топчієв О.Г., Олійник Я.Б. та ін.]. – Херсон : Вишемирський, 2009. – 488 с. – ISBN 966-8912-05-5
1128992
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1128993
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1128994
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1128995
  Присяжннюк О.С. Регіональні стратегії формування мультикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейськї політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 264-269


  У статті розглядаються досягнення та перспективи європейських зусиль в проведенні ефективного діалогу між культурами як інструменту для запобігання та вирішення конфліктів шляхом утвердження поваги до прав людини, демократії та верховенства закону. Ці ...
1128996
  Зайцева Л. Регіональні тенденції економічного розвитку: стан та перспективи // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.34-42
1128997
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1128998
  Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 147-153
1128999
  Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
1129000
  Новак В. Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 22-31. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядаються обряди, звичаї, прикмети, ігровий та пісенний фольклор різдвяно-новорічного календарно-обрядового циклу Гомельщини. На основі польових записів, зроблених автором у селах Добруського й Вєтківського районів Гомельської області, ...
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,