Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1123001
  Канцедал Л. "Поспішаю написати вам кілька слів": із епістолярію родини Драгоманових // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 72-81. – ISSN 0236-1477


  У статті акцентується увага на епістолярії родини Драгоманових як цінному джерелі до наукової біографії Михайла Драгоманова та Олени Пчілки. Здійснено порівняльний аналіз філологічного матеріалу в "Автобіографії" та "Спогадах" Олени Пчілки й ...
1123002
  Яременко М.В. "Посполиті" в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 14-18. – ISSN 1996-5931
1123003
  Иноземцев Владислав Леонидович "Постамериканский мир": мечта дилетантов и непростая реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0131-2227
1123004
   "Постать гетьмана Івана Виговського та події Конотопської битви 1659 року в історії та історіографії" : Всеукраїнський науково-практичний семінар // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (92). – С. 31.


  Співорганізаторами семінару виступили Інститут історії України НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У роботі семінару взяли участь науковці Київського національного университету імені Тараса Шевченка.
1123005
  Собко О. "Постать Стуса може стати сильним елементом нової концепції вишу" / О. Собко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 2, 10


  3 листопада Донецький національний університет розпочав новий навчальний рік у Вінниці.
1123006
   "Поствиборчий" розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. та ін. Авксентьєв; В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. Авксентьєв та ін.; Донец. Ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецьк : ДІСДПА, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-639-318-3
1123007
  Панасюк В.Ю. "Постдраматичний театр" як одна з сучасних соціокультурних технологій // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 139-141. – ISBN 978-966-698-283-7
1123008
  Бузгалин А.В. "Постиндустриальное общество" - тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.26-43. – ISSN 0042-8744
1123009
  Бирюков Александр "Постиндустриальный мир" или "постиндустриальный миф" ? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.59-70. – ISSN 0869-44435
1123010
  Гай-Нижник "Постійне співробітництво з цими людьми, які через свої соціалістичні теорії перестають розуміти реальне співвідношення речей, - неможливе2 // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 16 (419), 26 квітня 2018. – С. 46-50


  Українська революція 1917 - 1922 рр. Українська держава П. Соропадського.
1123011
  Чех А. "Постійно сумніватися в своїх силах - нормальний процес" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Розмова з ветераном АТО, письменником Артемом Чехом про індустріальне дитинство, війну, літературу та нумізматику.
1123012
  Юрченко Е.А. "Постіндустріальне" чи "неотрадиційне" суспільство? Погляд на постсучасність у контексті органічного розвитку індоєвропейської традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1123013
  Богачов Р.М. "Постіндустріальний розвиток" та "інформаційна економіка" як спроби втілення ліберальної доктрини у XX-XXI столітті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1123014
  Альварт Єнні "Постколоніальний синдром" і Тарас Шевченко як місце пам"яті // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 223-231. – ISBN 978-617-578-126-5
1123015
  Кураташвілі А А. "Посткомуністичні трансформації: хибна інтерпретація реальних політичних і соціально-економічних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 120-127
1123016
  Баумейстер А. "Постмодерністи були б у захваті..." / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 21


  Доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка Андрій Баумейстер - про нові інтелектуальні виклики, які Путін кидає країнам Заходу.
1123017
  Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 104-117. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1123018
  Орджоникидзе С. По-сталински бороться за процветание нашей Родины / С. Орджоникидзе. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 48 с.
1123019
  Черкасов П.П. Посольство герцога де Монтебелло в России (1858-1864 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 157-178. – ISSN 0130-3864
1123020
  Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 307-317 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0209-8
1123021
  Мельник І. Посольська діяльність Ю. Романчука у Галицькому крайовому сеймі / І. Мельник, А. Мельник // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 193-203
1123022
  Гублиа Г. Посох : лирика / Георгий Гублиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1966. – 94 с.
1123023
  Поскребышев О.А. Посох / О.А. Поскребышев. – М., 1985. – 175с.
1123024
  Гази А. Посох : стихотворения / А. Гази; пер. с дарг. – Москва : Современник, 1986. – 125 с.
1123025
  Астафьев В.П. Посох памяти : сборник / Виктор Астафьев. – Москва : Современник, 1980. – 367 с. – (Библиотека "О времени и о себе")
1123026
  Чернецов Алексей Посох просветителя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 56-57 : фото
1123027
  Суздалев Г.М. Посох. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1980. – 142с.
1123028
  Сухов Ф.Г. Поспевают ягоды. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1956. – 111с.
1123029
  Нефедов Н.Н. Поспехин приехал в город. -- (Посылка с того света. -- Сны снятся долго). / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1967. – 46с.
1123030
  Степаненко В.И. Поспеши за мечтой / В.И. Степаненко. – Ростов-на-Дону, 1966. – 176с.
1123031
  Герцензон Б.М. Поспеши, Юлиус! / Б.М. Герцензон, Э. Малев. – М., 1965. – 127с.
1123032
   Поспєлов Володимир Петрович (1872-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 388. – ISBN 978-966-439-754-1
1123033
  Горяинов А.Н. Поспишил Алексей Осипович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 281
1123034
  Прилепа О. Поспівки українсько-білоруського богослужбового монодійного співу в контексті теорії мелодичних формул // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 48-60. – ISSN 2413-4767
1123035
  Бедзик Ю.Д. Поспішай у юність : повісті, оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 30 с.
1123036
  Морозова В. Поспішаймо творити добро / В. Морозова, О. Шамрай // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 2


  До 80-ї річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного українського педагога-новатора, народного вчителя, академіка Національної академії педагогічних наук України.
1123037
  Петренко М.І. Поспішайте робити добро : [збірка] / Микола Петренко. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-921-259-7
1123038
  Абросимова Н.С. Поспішайте творити добро / Н.С. Абросимова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 141с. – (Перебудова: ні кроку назад!)
1123039
  Ганієв Олександр Поспішати не поспішаючи: тест Mazda 6 // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 68-71 : фото
1123040
  Руккас А. Посполите придушення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Відсутність підтримки українцями польського Листопадового повстання 1830-1831 років пришвидшила поразку поляків у війні проти Російської імперії. У 1831-1832 роках закрито Віленський університет та Кременецький ліцей. Натомість 1834-го в Києві ...
1123041
  Шумский С.Б. Посреди белой ночи / С.Б. Шумский. – М., 1986. – 163с.
1123042
  Калинин Г.М. Посреди зеленого поля / Г.М. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 279 с.
1123043
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
1123044
  Лебедев В.А. Посреди России / В.А. Лебедев. – Москва, 1982. – 397с.
1123045
  Панов Б.К. Посреди степей : роман / Б.К. Панов. – Воронеж
1. – 1983. – 352с.
1123046
  Панов Б.К. Посреди степей: Роман. / Б.К. Панов. – Воронеж
2. – 1980. – 271с.
1123047
  Сорокин В.В. Посреди холма / В.В. Сорокин. – Москва, 1983. – 424с.
1123048
  Кропоткин Л.И. Посредине жизни / Л.И. Кропоткин. – М, 1978. – 96с.
1123049
  Леви А. Посредине пути / А. Леви. – М., 1990. – 237с.
1123050
  Демьянов А.И. Посредине России / А.И. Демьянов. – Москва, 1988. – 140с.
1123051
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1986. – 493с.
1123052
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1989. – 333с.
1123053
   Посредник. – Київ, 2000
1123054
   Посредник. – Київ, 2001
1123055
  Каменков В.С. Посредник в хозяйственном процессе, его полномочия и порядок назначения // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 166-171
1123056
  Касальс П. Посредник: роман / П. Касальс. – Москва, 1988. – 302с.
1123057
  Богуславская З.Б. Посредники / З.Б. Богуславская. – Москва, 1981. – 304с.
1123058
  Езерская Г.П. Посредники / Г.П. Езерская. – Тула, 1984. – 101с.
1123059
  Полищук Л. Посредники между частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции? / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-123. – Бібліогр.: с. 106-110, 113, 115, 118-119. – ISSN 0042-8736
1123060
  Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94.
1123061
  Подколзин Н. Посреднические усилия Организации исламской конференции по прекращению ирано-иракской войны // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 206-220
1123062
  Удинцев В.А. Поссессионное право / Вс. Удинцев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [2], VIII, 224, [2] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1896
1123063
  Твалчрелидзе А.А. Пост-вулканические минералы из Шагалы-Калагерана / А.А. Твалчрелидзе. – 25-33с.
1123064
  Пазинич В.Г. Пост-гляціальні умови південно-західної Канади та басейну Дніпра : Монографія / В.Г. Пазинич; КНУТШ; Географічний факультет. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-340-162-1
1123065
  Козловский Роман Пост-Египет: последствия для массовых направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 66-69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1123066
  Дідух Л.В. Пост-капіталістична політія в технократичному проекті П. Дракера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 72-75
1123067
  Семчинський К.В. Пост-конфліктне примирення в Україні: особливості та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 64-74. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1123068
  Лильо Б. Пост №12 / Б. Лильо. – М., 1962. – 160с.
1123069
  Матусевич И.К. Пост №26: (Воспоминания б. кремлев. курсанта). / И.К. Матусевич. – Киев, 1989. – 117с.
1123070
  Виноградов Иван Пост №9 : Рассказы / Виноградов Иван; Илл. Ю Ребров. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – (Библиотечка журн."Советский воин" ; № 1(236))
1123071
  Сушков Борис Александрович Пост Владивосток / Сушков Борис Александрович. – Владивосток, 1958. – 27с.
1123072
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1967. – 246с.
1123073
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1971. – 246с.
1123074
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів : Каменяр
Кн.3. – 1973. – 192с.
1123075
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1975. – 246с.
1123076
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1977. – 246с.
1123077
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1979. – 246с.
1123078
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1980. – 246с.
1123079
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1981. – 246с.
1123080
   Пост імені Ярослава Галана. – 9. – Львів, 1982. – 246с.
1123081
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1982. – 174с.
1123082
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів
Кн. 10. – 1982
1123083
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів
Кн. 11. – 1983
1123084
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів
Кн. 12. – 1983
1123085
  Фесуненко И.С. Пост Леонардо / И.С. Фесуненко. – М., 1974. – 223с.
1123086
  Канторович Л. Пост номер девять / Л. Канторович. – Ленинград, 1936. – 171 с.
1123087
  Андреев Павел Пост номер один : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 42-47 : Фото
1123088
  Линьков Л.А. Пост семи героев / Л.А. Линьков. – Москва, 1963. – 176с.
1123089
  Карамзіна Л.А. Постава це я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 58-59. – ISSN 2518-7104
1123090
  Клевалина Наталия Поставившая мир на голову : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 166-173 : Фото
1123091
  Орджоникидзе С. Поставим строительство на новые, стахановские рельсы / С. Орджоникидзе. – М., 1935. – 24с.
1123092
  Орджонікідзе С. Поставимо будівництво на нові, стахановські рейки / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 24с.
1123093
  Щур Едуард Поставимося до ВАКу без жаху й переляку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 6-7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1123094
  Вітович І. Поставити крапку в пандемії. До середини 2022 року має бути вакциновано 70 відсотків населення планети // Україна молода. – Київ, 2021. – 2-3 листопада (№ 114/115)
1123095
  Джонсон Пол Поставити Путіна на місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 3
1123096
  Сергейчук В. Поставить на землю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранцев, и как следствие, ставки на развитие рынка земли - это всего лишь вопрос времени.
1123097
  Глибицкая Нина Константиновна Поставка и иные договорные формы сбыта рыбного товара : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Глибицкая Нина Константиновна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 24л.
1123098
  Багиров А.Я. Поставка товаров : экономика и организация / А.Я. Багиров. – Москва : Экономика, 1980. – 111 с.
1123099
   Поставка товаров в торговле. – Москва, 1965. – 220 с.
1123100
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1973. – 272 с.
1123101
  Болдырев Н Ю. Поставка товаров народного потребления / Н Ю. Болдырев, . – М, 1984. – 143с.
1123102
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1986. – 272 с.
1123103
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1987. – 272 с.
1123104
  Хоменко Н.А. Поставки американских вооружений в Центральную Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 84-88
1123105
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг) : Дис... канд. ист.наук: 17.00.05 / Ладывир А. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 251л. – Бібліогр.:л.232-251
1123106
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ладывир А.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 26л.
1123107
  Холтом Пол Поставки озброєнь до Вірменії та Азербайджану у 2007-2011 рр. // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 267-274. – ISBN 978-966-2050-00-4
1123108
  Власенкова Л.И. Поставки по договорам / Л.И. Власенкова, В.И. Попова. – Москва, 1986. – 63 с.
1123109
  Грачева Ирина Поставленный во славу солнца...Накануне 1000- летия Ярославля // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
1123110
  Жилєнко І.В. Поставлення митрополита Київського та всієї Русі Григорія Цамвлака. Погляд із Києва // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 136-140
1123111
  Журавчак В. Поставлення на престол Симеона Бекбулатовича (Задуми Івана Грозного) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 460-462. – ISBN 978-966-171-893-6
1123112
  Пишкало І. Поставлено пам"ятник на могилі Петра Волиняка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 258/259, липень/серпень : липень/серпень. – С. 27-28
1123113
  Гончарова О.Е. Поставтомобиль для постчеловека // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 12-14
1123114
  Бестужева-Лада Поставщики Высочайшего двора. Фаберже // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 9. – С. 14-29


  Вряд ли найдется мало-мальски образованный человек, которому не была бы знакома фамилия Фаберже. Изделия этой фирмы отличались не столько ценой (иногда позволить себе купить безделушку "от Фаберже" мог и среднеоплачиваемый служащий), сколько ...
1123115
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених B-дикетонатів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Врещ В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. + Додатки: л.183-196. – Бібліогр.: л.156-182
1123116
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених В-дикетонатів : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.:02.00.01 - неорг. хімія / Врещ В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1123117
  Нитка В. Постала і заявила про себе на увесь світ зовсім юна держава // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 серпня (№ 174). – С. 3
1123118
   Постали із забуття. Репресовані залізничники (1919-1953). – Київ : Транспорт України, 2001. – 176 с. – ISBN 966-7098-19-2
1123119
  Гайовий Г. Постамент для пам"ятника з окрушин навколородинної та колежанської хроніки / Гриць Гайовий; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-95592-7-2
1123120
  Замікула М. Постамериканський Афганістан // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 5


  "Зменшення чисельності американського військового контингенту в Афганістані - вже вирішена справа. 15 лютого очільник Центрального командування збройних сил США генерал Джозеф Вотел повідомив журналістам, що понад тисячу військовослужбовців залишать ...
1123121
  Фішман Ігор Постання методософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 45-51. – ISSN 1810-2131
1123122
  Ємець Т. Постання модерної нації у XIX ст. у контексті цивілізаційного вибору українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У епоху національного відродження у XIX столітті українство здійснило цивілізаційний вибір на користь націєтворення у рамках загальноєвропейського націєтворчого процесу, всупереч великодержавній асимеляторській політиці у Російькій імперії. ...
1123123
  Фриланд Х. Постання нової еліти // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 4-9
1123124
  Ціпко А. Постання Печерського монастиря та утрадиціювання чернецтва у київській християнській культурі (до 950-ліття від часу заснування Києво-Печерської Лаври і 230-ї річниці закладин Успенського собору на Почаївській горі) / А. Ціпко, С. Кагамлик // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1123125
  Амельченко О.Є. Постання проблеми набуття звички у філософії Блеза Паскаля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 6-8
1123126
  Киридон А. Постання Української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917-1920 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 118-131. – ISSN 0869-3595
1123127
  Щербак В.О. Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 9-15. – ISSN 1996-5931
1123128
   Постанова 4 Пленуму ЦК ВЛКСМ на доповідь тов. Косарева Про роботу ворогів народу всередині комсомолу.. – Київ, 1937. – 16с.
1123129
   Постанова III (звітно-виборчої) конференцію Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України : від 27 лютого 2013 р. // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 64-65


  У звіті КМО НСКУ було наголошено, що значна увага приділялась організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка на базі тих установ, з якими співпрацює Спілка.
1123130
   Постанова Апеляційного суду м. Києва щодо кримінальної справи, порушеної за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932–1933 роках відносно Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) В"ячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря... // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 235-293. – ISBN 978-966-518-655-7


  Постанова Апеляційного суду м. Києва щодо кримінальної справи, порушеної за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках відносно Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) В"ячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря ...
1123131
  Чайковський А.Ф. Постанова вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС -- бойова програма крутого піднесення тваринництва / А.Ф. Чайковський. – Киев, 1954. – 96с.
1123132
   Постанова Верховної Ради України Про Регламент Верховної Ради України (від 16 березня 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України : Нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Київ, 2006. – № 23. – С. 838-876. – ISSN 0320-7978
1123133
  Шматько Н.М. Постанова задачі моделювання динаміки організаційного розвитку великомасштабної економіко-виробничої системи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2409-1944
1123134
  Гуцалюк О.М. Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 142-149. – ISSN 2222-4459
1123135
   Постанова Кабінету Міністрів України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3
1123136
   Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 3. – ISSN 2311-9780
1123137
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру"
1123138
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3-8. – ISSN 2311-9780
1123139
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру"
1123140
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3. – ISSN 2311-9780
1123141
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 "Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 3-4
1123142
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011р. № 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3 : Табл.
1123143
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадас"тру : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3
1123144
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 800 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
1123145
   Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 979 "Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3
1123146
  Азаров М. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 192 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
1123147
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного ... // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 3-4. – ISSN 2311-9780
1123148
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3
1123149
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-5
1123150
   Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 693 "Про призначення Сосси Р.І. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
1123151
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Поряку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 12-16
1123152
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 "Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перенайменування гкографічних об"єктів" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-5
1123153
   Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 3-11
1123154
   Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об"єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5
1123155
   Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 3-5
1123156
   Постанова Кабміну : [витяг] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності". Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1123157
  Жебров Б.М. Постанова колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України / Б.М. Жебров, Г.Ф. Труханов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 2-3
1123158
   Постанова колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 4-8
1123159
   Постанова об"єднаного пленуму Одеської міської й міськпарткому про план капітальних робіт по комунальному господарству та ремонт житлового фонуд на 1935 рік.. – Одеса, 1935. – 27с.
1123160
   Постанова пленуму вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 року № 8 // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 182-202. – ISSN 2227-796X
1123161
  Смокович М. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" від 30 вересня 2013 року № 11 / М. Смокович, Н. Богданюк // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 281-303. – ISSN 2227-796X
1123162
  Темкіжев Х. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов"язаних з виборчим процесом" / Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 211-238. – ISSN 2227-796X
1123163
   Постанова Пленуму Центрального Комітету КП(б) України 15-16 грудня 1949 року.. – Київ, 1949. – 24с.
1123164
   Постанова Пленуму ЦК КПРС про антипартійну групу Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.. – Київ, 1957. – 15с.
1123165
   Постанова Ради Міністрів СРСР про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання завдань по вирощуванню молодняка, збереженню дорослої худоби і підвищенню продуктивності тваринництва в колгосп. – Київ, 1950. – 12с.
1123166
   Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про доставку поліграфічними підриємствами обов"язкових примірників видань друку до книжкової палати УРСР.. – Харків, 1940. – 6с.
1123167
   Постанова РНК УСРР про організацію в Україні державних університетів (10 березня 1933 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 526-527. – ISBN 978-966-189-081-6
1123168
  Котюжинська Т. Постанова судам не указ. Так само, як і рішення Європейського суду // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 66-72
1123169
  Лосев А.В. Постановеление февральского пленума ЦК КПСС - дальнейшее творческое развитие марксистско-ленинской теории социалистического переустройства сельского хозяйства / А.В. Лосев. – Воронеж, 1958. – 24с.
1123170
   Постанови 13 Всеукраїнського з"їзду Рад. – Київ, 1935. – 22 с.
1123171
   Постанови 2-го пленуму Запорізької МРПС (12 листопада 1932 року). – Запоріжжя, 1932. – 13 с.
1123172
   Постанови 2-ї Сесії Центрального Виконавчого Комітету 4-го склику 27, 28, 29 липня 1929 року.. – Тираспіль : Видання Оргінстру ЦВК та РНК, 1929. – 31с.
1123173
   Постанови 3-го пленуму Херсонського Міськпаркому (23-25 січня 1931 р.). – Херсон, 1931. – 48 с.
1123174
   Постанови 3-го поширеного пленуму Вінницького обласного комітету ЛКСМУ.. – Вінниця, 1933. – 30с.
1123175
   Постанови 3 з"їзду КПЗУ: повне видання.. – Харків, 1929. – 197с.
1123176
   Постанови 4 Пленуму Всеукраїнського комітету с.р.хіміків 10-13 травня 1930 р.. – Х., 1930. – 47с.
1123177
   Постанови 5 Пленуму Київського Обкому КП(б)У 27-28 лютого 1935 р.. – Київ, 1935. – 32с.
1123178
   Постанови 6-го пленуму обкому (18-21 червня 1933 р.). – Вінниця, 1933. – 48 с.
1123179
   Постанови V Пленуму Київського обкому КП(б)У 27-28 лютого 1935 р.. – Київ : Партвидав, 1946. – 29 с.
1123180
   Постанови VI Пленуму Молотовського райкому КП(б)У м. Києва від 27 березня 1946 року. – Київ, 1946. – 11 с.
1123181
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2004
1123182
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2004
1123183
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2004
1123184
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2004
1123185
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2004
1123186
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2004
1123187
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2004
1123188
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2004
1123189
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2004
1123190
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2004
1123191
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2004
1123192
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2004
1123193
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2005
1123194
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2005
1123195
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2005
1123196
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2005
1123197
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2005
1123198
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2005
1123199
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2005
1123200
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8/9. – 2005
1123201
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10/11. – 2005
1123202
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2005
1123203
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2006
1123204
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2006
1123205
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2006
1123206
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2006
1123207
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2006
1123208
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2006
1123209
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2006
1123210
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2006
1123211
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2006
1123212
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2006
1123213
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2006
1123214
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2006
1123215
  Карпушова К.Г. Постанови Верховного Суду України, що містять висновки щодо застосування норм права: оновлення системи податкового регулювання // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 35-41. – ISSN 2072-8670
1123216
   Постанови грудневого Пленуму ЦК КПРС 1956 року.. – К., 1956. – 16с.
1123217
   Постанови другої сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР VII скликання. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(у)б, 1936. – 40 с.
1123218
   Постанови з"їздів та конференцій ВКП(б) про кооперацію., 1926. – 35-78с.
1123219
   Постанови липневого Пленуму ЦК КПРС 1955 року.. – К., 1955. – 32с.
1123220
   Постанови об"єднаного Пленуму Дніпропетровського обласного Комітету КП(б)У та обласного Виконавчого Комітету. : 8-10 травня 1934 року. – Дніпропетровськ : Дніпропетровский Облвиконком, 1934. – 31 с.
1123221
   Постанови партії та Радянської влади про колгоспне будівництво.. – Миколаїв, 1930. – 24с.
1123222
   Постанови партії та уряду до весняної засівної кампанії 1933 року.. – Х., 1933. – 124с.
1123223
   Постанови партії та уряду про політосвіту (основні директиви партії та уряду з питань роботи на селі).. – Київ, 1940. – 64с.
1123224
   Постанови пленумів Верховного Суду в кримінальному судочинстві : [збірник постанов] / [упоряд. Вереша Р.В.]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2019. – 288, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-566-478-0
1123225
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд. С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 624 с. – ISBN 978-966-437-320-0
1123226
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2014. – 676 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
1123227
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 736 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
1123228
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 858, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-320-0
1123229
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 869, [3] с. – ISBN 978-966-437-320-0
1123230
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2018. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-320-0
1123231
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 513, [3] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-432-0
1123232
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 609, [3] с. – ISBN 978-966-437-432-0
1123233
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні справи, сімейні та житлові відносини, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 576 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-212-8
1123234
   Постанови пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. – Київ, 1946. – 54с.
1123235
   Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальному судочинстві / [упоряд.: Р.В. Вереша]. – 3-те вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2020. – 292, [1] с. – ISBN 978-617-566-478-0
1123236
   Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальному судочинстві : [збірник постанов] / [упоряд.: Р.В. Вереша]. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта : Правова Єдність, 2021. – 310, [2] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-478-0
1123237
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-260-3
Т.1 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності. Роз"яснення Плен. – 2000. – 328с.
1123238
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-271-9
Т.2 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Постанови Пленуму Верховного С. – 2000. – 328с.
1123239
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998) : Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-40-7
1123240
   Постанови пленуму Верховного Суду України 1972 - 2002 : Офіційне видання. – Київ : А.С.К., 2003. – 560с. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-8291-20-4
1123241
   Постанови Пленуму Верховного Суду України 1985-2008 : офіц. вид. / [упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк] ; за заг. ред. Голови Верх. Суду України В.В. Онопенка, секретаря Пленуму Верх. Суду України Ю.Л. Сеніна. – Київ : Юридична книга, 2009. – 591, [1] с. – Сер. виходить з 2000 р. – (Серія "Бібліотека судді"). – ISBN 978-966-7791-46-9
1123242
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-667-261-5
1123243
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. : В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с. – ISBN 978-966-437-161-9
1123244
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : станом на 3 вересня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 449, [1] с. – ISBN 978-611-01-0395-4
1123245
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : (офіційний текст) / [упоряд.: Рожнова В.В., Сизоненко А.С., Удалова Л.Д.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452, [4] с. – ISBN 978-966-437-273-9
1123246
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних, господарських та адміністративних справах : станом на 21 трав. 2013 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 465, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0397-8
1123247
   Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 352 с. – ISBN 966-667-180-8


  Для суддів, працівників юридичних служб, адвокатів, науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів
1123248
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіційний текст) / [упоряд., вступ. сл.: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 659, [1] с. – ISBN 978-966-437-212-8
1123249
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд., авт. вступ. сл.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 814, [2] с. – ISBN 978-966-437-212-8
1123250
   Постанови пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : [збірник постанов] / [упоряд. П.С. Берзін]. – 2-ге вид. – Київ : Алерта : Центр учбової літератури, 2011. – 390, [2] с. – ISBN 978-617-566-038-6
1123251
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Скіф, 2007. – 492с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-00-6
1123252
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ відп. за вип. Толстінов П.Л. ]. – 3-є вид., змінене. і доп. – Київ : СКІФ, 2008. – 504с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-58-9
1123253
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [відп. за вип. Толстінов П.Л.]. – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Скіф, 2009. – 533, [3] с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-64-0
1123254
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ упоряд. П.С. Берзін ]. – Київ : Скіф, 2010. – 392 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-65-7
1123255
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 336с.
1123256
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 2-ге вид., стер. – Київ : Скіф, 2007. – 304 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-02-2
1123257
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 4-те вид., змін. та доп. – Київ : Скіф, 2009. – 408 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-54-1
1123258
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972-2003) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 271с.
1123259
   Постанови Пленуму Верховного Суду України: цивільні, господарські справи, трудові спори / [упоряд. С.А. Кузьмін]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 416 с. – ISBN 978-966-437-212-8
1123260
  Україна. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Пленум. Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011-2013). Правові висновки у цивільних справах : офіц. ред. : [збірник] / [упоряд.: Д.Д. Луспеник, О.С. Ткачук]. – Київ : Союз юристів України, 2013. – 766, [1] с. – ISBN 978-617-657-000-4
1123261
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б) України 15-16 грудня 1949 року. – Київ : Держполітвидав, 1949. – 24 с.
1123262
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б) України 20-23 лютого 1952 р.. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 48 с.
1123263
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б) України 28 лютого-3 березня 1951 року. – Київ : Держполітвидав, 1951. – 35 с.
1123264
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б)У 13-15 червня 1951 року. – Київ : Держполітвидав, 1951. – 36 с.
1123265
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б)У 16-18 листопада 1950 р.. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 40 с.
1123266
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б)У 28-29 червня 1949 року. – Київ : Держполітвидав, 1949. – 48 с.
1123267
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КП(б)Уу 28-29 червня 1949 р.. – Київ, 1949. – 48с.
1123268
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Вересень 1965 р.. – Київ, 1965. – 12с.
1123269
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Червень 1963 р.. – Київ, 1963. – 32с.
1123270
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 13-14 вересня 1938 р.. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 15 с.
1123271
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 25-26 квітня 1938 р.. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 15 с.
1123272
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 3-5 лютого 1941 р.. – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
1123273
  Дроб"язко В. Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 72-82. – ISSN 2308-0361
1123274
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах адміністративної юрисдикції : станом на 15 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 208, [2] с. – ISBN 978-611-01-0378-7
1123275
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції : станом на 15 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 232, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0377-0
1123276
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах цивільної юрисдикції : станом на 3 грудня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 465, [1] с. – ISBN 978-611-01-0376-3
1123277
  Панкратова Г.М. Постанови ЦК ВКП(б) з ідеологічних питань і завдання історичної науки : стенограма публічної лекції / Г.М. Панкратова ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ, 1950. – 46 с.
1123278
  Черепанов Д.Д. Постановка вопроса "религиозного отречения" в раннем романе Й. фон Эйхендорфа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 122-128. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1123279
  Ковров А.Э. Постановка вопроса о свободе воли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 34-47. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1123280
  Левидов И.И. Постановка голоса и функциональные расстройства голосового аппарата : опыт научных предпосылок к методике обучения пению / И.И. Левидов. – Ленинград : Тритон, 1928. – 120 с.
1123281
  Бэтс Джэймс Постановка голоса у детей = Voices culture for children : практическое руководство для воспитания и предохранения голосов мальчиков и девочек в период школьного учения : с диагр. и рисунками / Джемс Бэтс, дир. и основатель Лонд. колледжа для хоровых певцов ; пер. с англ. П.П. Мироносицкого. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Народное образование" ; Синод. тит., 1909. – 40 с., 1 л. фронт. (ил). ил. – (Учительская библиотека по вопросам школьного воспитания и обучения ; Вып. 15)


  Пер. Мироносицкий, Порфирий Петрович (1867-1927)
1123282
   Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники / С.В. Ленков, В.О. Браун, Ю.В. Березовская, В.А. Осыпа, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 42-47


  В статье разрабатываются формализованные постановки задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложного объекта радиоэлектронной техники. Производится их анализ, определяются пути и возможности их решения. Рассмотренные постановки ...
1123283
  Хижняк В.В. Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-39
1123284
  Остос О.Х. Постановка задачі про коливання і дисипативний розігрів еластомерного в"язкопружного кільця при попередньому деформуванні / О.Х. Остос, Я.О. Жук, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто задачу про циклічне навантаження еластомерного в"язкопружного кільця при наявності попереднього деформованого стану. Досліджено випадки малих та скінченних початкових деформацій. Застосовано принцип пружних потенціалів Муні-Рівліна. Отримані ...
1123285
  Хурденко М.І. Постановка задачі про параметричні коливання непружних прямокутних пластин з п"єзоелектричними сенсорами і актуаторами з врахуванням деформації зсуву / М.І. Хурденко, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розвинута постановка задачі про параметричні коливання в"язкопружних тонкостінних шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами з врахуванням зсувів та інерції обертальних рухів та з врахуванням взаємодії механічних та електричних полів. The ...
1123286
  Киричок І.Ф. Постановка задачі про резонансні коливання і вібророзігрів гнучких непружних пластин з врахуванням деформацій зсуву / І.Ф. Киричок, С.Ю. Круць, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розвивається уточнена модель зв"язаної термоелектромеханічної поведінки шаруватих елементів конструкцій, що містять п"єзоактивні шари, в якій враховуться деформації поперечного зсуву, інерція повороту і геометрична нелінійність. Сформульовано ...
1123287
   Постановка задачі про резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої циліндричної оболонки з п"єзоактивними шарами з врахуванням деформацій зсуву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, О.А. Чернюшок, А.П. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 55-61. – (Фізико-математичні науки ; № 2). – ISSN 2413-6549


  Розглядається задача про вимушені резонансні коливання та дисипативний розігрів шарнірно закріпленої циліндричної оболонки з п"єзоелектричним сенсором. Постановка задачі виконана у межах уточненої теорії оболонок С.П. Тимошенка. Об"єктом дослідження є ...
1123288
  Тутова О. Постановка задачі раціоналізації транспортно-економічних зв"язків у нафтогазовому комплексі України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.115-123. – ISSN 1562-0905
1123289
  Шевченко В.Л. Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння / В.Л. Шевченко, Д.І. Рабчун // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 89-94. – ISSN 1997-9568


  У статті запропонована формалізація та постановка задачі ресурсної оптимізації комплексів програмних засобів захисту інформації, що функціонують в умовах динамічного інформаційного функціонування з використанням теорії адаптивного управління та ...
1123290
  Мосєєнков Ю.Б. Постановка задачі та структура асимптотичних розв"язків при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань в збурених системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються одномірні слабонелінійні крайові задачі неавтономного типу та слабонелінійні змішані крайові задачі автономного типу при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань. При постановці вище зазначених крайових задач ...
1123291
  Доленко Г.О. Постановка задачі управління фінансовими потоками для уникнення справи про банкрутство // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 67
1123292
  Белеванцев В.И. Постановка и описание исследований сложных равновесий в растворах / Белеванцев В.И. ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1987. – 79 с. – Библиогр.: с. 75-78
1123293
  Касымов С.М. Постановка и применение оптимизационных задач календарного планирования серийного и мелкосерийного производства в машиностроении. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Касымов C. М.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарн. наукам. – Новосибирск., 1970. – 17л.
1123294
  Горелова Н.Г. Постановка и решение на ЭВМ задачи упорядочения : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Горелова Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1978. – 28л.
1123295
  Ибрагимов К.Ш. Постановка и решение некоторых оптимальных задач разработки нефтяных месторождений с применением метода линейного программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов К.Ш.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 8л.
1123296
  Аввакумов В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операций : [учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов] / В.Г. Аввакумов. – Киев : Вища школа, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 238
1123297
   Постановка индивидуального прогноза у больных раком шейки матки.. – Л., 1980. – 14с.
1123298
  Иванов А.И., Кучерявый О.И., Николаев А.Н., Челюсткин И.А., Яговд И.Ф. Постановка классных опытов по физике : Ч. [1]-2 / А.И. Иванов, О.И. Кучевский [и др.]. – Рига : [Типо-лит. Шнакенбург]
Ч. 2. – 1914. – [2], 118 с., 2 л. ил.
1123299
  Коварж І.В. Постановка крайових задач та задач Коші для рівнянь параболічного типу з запізненням / І.В. Коварж, А.Ф. Іванов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постановку крайової задачі для рівняння з розподіленими параметрами параболічного типу з чистим запізненням. The boundary problem setting is considered for parabolic partial equations with pure delay. It is development of idea of obtaining ...
1123300
   Постановка крайових задач. Зведення рівнянь до канонічного вигляду : навально-метод. посібник з дисципліни "Рівняння матем. фізики". – Київ : Київський університет, 2005. – 48 с.
1123301
   Постановка курсов психологии на заочных отделениях педагогических институтов: метод. рекоменд.. – Москва, 1978. – 49с.
1123302
  Попов Н.П. Постановка лабораторных исследований по анализу минерального сырья в Чехословацкой республике. / Н.П. Попов. – М., 1959. – 41с.
1123303
   Постановка математики в школе 1 ступени. СБ. ст.. – Москва, 1930. – 63 с.
1123304
  Груздова Т.В. Постановка на баланс об"єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 137-147 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1123305
  Грищук Р. Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак / Р. Грищук, В. Охрімчук // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 276-282. – ISSN 2225-5036


  Кібернетична безпека сьогодні є наріжним каменем безпеки комп"ютерних систем та мереж. Разом з питаннями забезпечення технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інформаційної ...
1123306
  Вейнберг Б.П. Постановка общих практических занятий по физике в Новороссийском университете. – [Одесса], 1905. – 10 с. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 6, 1905 г.
1123307
  Мурадян Норик Оханович Постановка преподавания западноевропейских языков в Московской Лазаревском иснституте восточных языков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мурадян Норик Оханович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1123308
   Постановка преподавания общеобразовательных предметов / Всерос. выставка 1913 г. в Киеве. Учеб. отд. М-ва торг. и пром. Киев. 1-е коммерч. училище. – [Киев], 1913. – 18 с. – Без обл. и тит. л.
1123309
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах Коммунистической партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бычатин В.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22
1123310
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах КПСС : Дис... канд. ист.наук: / Бычатин В. Е.; КГУ. – К., 1965. – 331л. – Бібліогр.:л.I-XXX
1123311
  Матат А. Постановка проблеми дослідження принципів конституційного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 71-73
1123312
  Бокал Г.В. Постановка проблеми онтологічного статусу універсали в філософському спадку Боеція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1123313
  Давидченко Сергій Олександрович Постановка проблеми суб"єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.149-169
1123314
  Лобода Ю.П. Постановка проблеми та напрями дослідження правової традиції: логіко-методологічний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 108-112. – ISSN 1563-3349
1123315
  Храмова С.И. Постановка проблемы восприятия художественного текста в литературно-критическом наследии В.А. Жуковского // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 128-133. – ISBN 978-966-171-217-0
1123316
  Тарасова Ю. Постановка проблемы уголовно-правового обеспечения борьбы с терроризмом в Росийской Федерации: эффективность или ее иллюзия? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-106
1123317
   Постановка русского произношения иностранцами: метод. рекоменд.. – К., 1984. – 96с.
1123318
  Черкасов Р.С. Постановка стереометрических задач в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Черкасов Р.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 16 с.
1123319
  Тараненко І.В. Постановка стратегічних цілей організації у контексті вимог інноваційної конкуренції та стійкого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 328-334. – ISSN 0321-0499
1123320
  Терещенко В.М. Постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для тіл кусково-однорідної структури // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у тілі кусково-однорідної структури. Визначаюча система рівнянь являється роздільною відносно температури та переміщень і розв"язується методом ...
1123321
  Лавренчик В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов : [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / В.Н. Лавренчик. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 272 с. : граф.
1123322
  Крылов А.И. Постановка целей обучения географии в дистанционном курсе : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
1123323
  Седых Л.Г. Постановки, решения и исследования математических задач, моделирующих некоторые свойства биомолекулярных систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.009 / Седых Л.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1123324
   Постановление 10 Пленума ВЦСПС.. – М., 1940. – 8с.
1123325
   Постановление 13 Всеукраин. съезда Советов. – Киев, 1935. – 24 с.
1123326
   Постановление 2 областной отчетно-выборной конференции добровольного спортивного общества "Труд" г. Пермь.. – Пермь, 1960. – 11с.
1123327
   Постановление 2 Пленума Днепропетровского Обкома профсоюза работников культуры 28 мая 1965 г.. – Днепропетровск, 1965. – 8с.
1123328
   Постановление 7 съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений " О стратегии модернизации высшего образования" // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1123329
  Социалистическая Постановление X съезда по Отчету Центрального Комитета X съезду СЕПГ : Призыв X съезда СЕПГ к солидарности / Социалистическая, партия Германии. Съезд 10-й. Берлин. единая, 1981. – Dresden : Zeit im Bild, 1981. – 10 с.
1123330
   Постановление восьмого пленума ЦК ВЛКСМ., 1939. – 16с.
1123331
   Постановление Восьмой сессии Генерального Совета Всемирной федерации профсоюзов. – М., 1956. – 48с.
1123332
   Постановление второго Пленума ЦК ВЛКСМ 25-29 сентября 1936 г.. – Москва, 1936. – 27с.
1123333
   Постановление июльского пленума ЦК КПСС 1955 года.. – Москва, 1955. – 32с.
1123334
   Постановление Коллегии Народного Комиссариата тяжелой промышленности., 1933. – с.
1123335
   Постановление научно-технической конференции и коордуинационного совещания по вопросам комплексного использования горючих газов Украины.. – К., 1958. – 20с.
1123336
   Постановление о порядке координации издания научно-технической литературы в стране.. – М., 1963. – 24с.
1123337
   Постановление о проведении областного смотра, посвящ. 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на лучшую постановку рабботы по науч.-технич. информации и пропаганде, способству. – К., 1977. – 28с.
1123338
   Постановление О совместных научно-исследовательских работах в области вычислительной техники.. – М., 1981. – 35с.
1123339
   Постановление пленума Владивостокского городского совета РК и КД по отчетному докладу управления Владивостокского трмвая., 1935. – 14с.
1123340
   Постановление Пленума центрального Комитета КП(б) Украины 15-16 декабря 1949 г.. – Киев : Госполитиздат, 1949. – 24 с.
1123341
   Постановление пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1949 г.. – К., 1949. – 48с.
1123342
   Постановление Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 15 с.
1123343
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970 года.. – Москва, 1970. – 50-62с.
1123344
   Постановление Президиума Верховного Совета СССР об утверждении инструкции о порядке представления многодетных матерей к присвоению высшей степени отличия - звания "Мать-героиня", награждению орденам. – М., 1982. – 16с.
1123345
  Столяренко В.П. Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС - боевая программа дальнейшего развития социалистического сельского хозяйства / В.П. Столяренко. – К, 1954. – 16с.
1123346
   Постановление Совета Киевского отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества, с участием г.Начальника Края и представителей: Духовного и Военного ведомств и Министерств Внутренних дел иНародного Просвещения, 1913. – 10 с. – Экз. без тит.л.
1123347
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 15с.
1123348
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 16с.
1123349
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 12с.
1123350
   Постановление Совета Министров СССР о дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка, сохранению взрослого скота и повышению продуктивности животноводства. – К., 1950. – 12с.
1123351
   Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центр. Комитета ВКп(б) о мерах по улучшению сбора, переработки и использовании лома черных металлов.. – 17с.
1123352
   Постановление совещания по физиологии и экологии роста растений, состоявшегося в гор. Львове 2-10 июня 1958 года.. – Львов, 1958. – 8с.
1123353
   Постановление Съезда народных депутатов СССР об усилении борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – 7с.
1123354
   Постановление Центрального Комитета Венгерской Партии Трудящихся от 31 октября 1953 года. – Будапешт, 1953. – 15с.
1123355
  КПСС ЦК и Совет Министров СССР Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР по вопросам промышленности и строительства. (1952 - 1955 гг.) / ЦК и Совет Министров СССР КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 148 с.
1123356
   Постановление Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии о работе в области строительства коллективных хозяйств и сельскохозяйственных товариществ., 1951. – 64с.
1123357
   Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года "Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца" : материалы обсуждения. – Москва : Сов. композитор, 1958. – 64 с.
1123358
   Постановления 1-й Статистической Конференции при Центральном статистическом управлении, состояв. 19-24 окт. 1918.. – 18с.
1123359
   Постановления 1-й статистической конференции при Центральном статистическом управлении, состоявшейся 19-21 октября 19*15 г. / РСФСР, Центральное стат. управление. – Минск : 8-я гос. тип., 1918. – 18 с.
1123360
   Постановления 12 Пленума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М., 1944. – 32с.
1123361
   Постановления 12 Пленума ЦК ВЛКСМ.. – Москва, 1944. – 16с.
1123362
   Постановления 16 Всероссийского съезда Советов. 15-23 января 1935 г.. – М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 64 с.
1123363
   Постановления 4 Пленума Республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений УССР 31 марта - 1 апреля 1950 г.. – К., 1950. – 19с.
1123364
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС 28.04. - 15.05.1937 г.. – Москва, 1937. – 29 с.
1123365
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС об улучшении работы профсоюзных организаций по руководству социалистическим соревнованием., 1951. – 16с.
1123366
   Постановления 8 съезда Российского Союза ректоров : 8-9 июня 2006г. – Москва, 2006. – 66с.
1123367
   Постановления 9 Всероссийск. съезда Советов., 1921. – 44с.
1123368
   Постановления III Пленума Комиссии Советского Контроля при СНК СССР. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 23 с.
1123369
   Постановления III сессии ЦИК СССР 5 созыва и Речь М.И.Калинина на заключительном заседании сессии.. – М.-Л. : ОГИЗ - Советское законодательство, 1931. – 48 с.
1123370
   Постановления III Съезда Советов Союзов ССР (май 1925 г.). – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 64 с.
1123371
   Постановления VII Съезда Советов Союзов ССР (28 янв.-6 февр.1935 г.) и постановления Первой сессии ЦИК Союза ССР VII созыва 7-8 февраля 1935 г.. – [Москва] : Гос. изд-во, 1935. – 56 с.
1123372
   Постановления XI Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1924. – 24 с.
1123373
   Постановления XII Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1925. – 45 с.
1123374
   Постановления XXIV-го очередного Прилукского уездного земского собрания 1888 года и доклады Земской управы с приложениями к ним. – Прилуки : Типо-Литография Я.М.Линкова, 1888. – 263 с.
1123375
   Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года.. – Москва, 1956. – 16с.
1123376
  Рехтина И.В. Постановления Европейского Суда по правам человека: проблемы применения и исполнения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-16. – ISSN 1812-3910
1123377
   Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 1981-88 гг.. – М., 1989. – 448с.
1123378
   Постановления КПСС и Советского Правительства об охране здоровья народа.. – Москва, 1958. – 339с.
1123379
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 13. – Л., 1973. – 66с.
1123380
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 17. – Л., 1977. – 88с.
1123381
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 19. – Л., 1981. – 90с.
1123382
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 24. – Л., 1989. – 74с.
1123383
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – Л., 1991. – 63с.
1123384
   Постановления Междведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий по юре и мелу палеогену и неогену СССР.. – М., 1968. – 57с.
1123385
  Совещание по устройству Киевской областной с.-х. опытной станции (1911; Киев). Постановления Областного совещания по устройству Киевской областной с.-х. Опытной станции.ю созванного Киевской Губернской Земской управой 10-14 ноября 1911 года. – Киев : Изд Агрон. отд. Киев. губ. земск. управы ; Типо-литогр. К.Ш. Круглянского, 1911. – 253 с.
1123386
  Победкин А.В. Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации как форма толкования и преодаления пробелов уголовно-процессуального права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
1123387
   Постановления пленума Верховного Суда РСФСР.. – Москва, 1967. – 168с.
1123388
   Постановления пленума Центрального Комитета КП(б) Украины 28 февраля-3 марта 1951 г.. – Киев : Госполитиздат, 1951. – 36 с.
1123389
   Постановления пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1948 г.. – Киев : Госполитиздат, 1949. – 48 с.
1123390
   Постановления пленума ЦК Венгерской партии трудящихся 18-21 июля 1956 года. – Будапешт, 1956. – 48с.
1123391
   Постановления пленумов ВЦСПС одиннадцатого созыва. 1954-1958.. – М., 1961. – 160с.
1123392
   Постановления Попечительского совета Киевского учебного округа 25-26 октября 1916 года : о мерах, способствующих улучшению постановки преподавания в средней школе. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К. Караваевская, 1917. – 51 с.
1123393
  Киевский учеб. окр. Попечительский совет Постановления Попечительского совета Киевского учебного округа 25-26 октября 1916 года о мерах, способствующих улучшению постановки преподавания в средней школе. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1917. – 51 с.
1123394
  Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам / Д.М. Чечот. – М, 1958. – 166с.
1123395
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР и ЦИК СССР о школе.. – Новосибирск, 1936. – 95с.
1123396
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Москва, 1936. – 84с.
1123397
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Воронеж, 1937. – 61с.
1123398
   Постановления ЦК ВКП(б) о школе.. – 114с.
1123399
   Постановления ЦК ВКП(б) от 2.04.1930 "О льготах для колхозников".. – М.-Л., 1930. – с.
1123400
   Постановления ЦК ВКП(б), СНК и ЦИК СССР о начальной, средней и высшей школе.. – Курск, 1936. – 107с.
1123401
   Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам строительства от 23, 24 августа и 4 ноября 1955 года.. – Москва, 1956. – 176с.
1123402
   Постановления январского Пленума ЦК КПСС 1961 года. – Москва, 1961. – 31с.
1123403
  Тютюгін В.І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В.І. Тютюгін, О.В. Капліна, І.А. Тітко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 42-45
1123404
  Давидченко Сергій Олександрович Постановнка проблеми суб`єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1123405
  Толмачева Е.Б. Постановочная этнографическая фотография: источниковедческий подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1123406
  Нагачевська О. Постапокаліптичний роман США на межі ХХ-ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 298-305. – ISBN 966-7773-70-1
1123407
  Ирд Каарел Постараемся поймать чудо / Ирд Каарел. – Ленинград : Искусство, 1967. – 324 с.
1123408
  Хмелик Н.А. Постарайся попасть по кольцу / Н.А. Хмелик. – М, 1985. – 70с.
1123409
  Чвертко Л.А. Постаріння населення регіону як фактор формування трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 158-161
1123410
  Жигульова Е.О. Постаріння як глобальна проблема сучасності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 43-47. – Бібліогр.: 8 назв.
1123411
  Литвиненко Г. Постархетипні структури вираження складових народної свідомості у пісенному фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189


  У статті аналізується архетипно-образний пласт поетичної народної пам’яті, подається еволюція наукового осмислення проблеми. У статті виявляються ознаки побуту, які відображають важливу роль у створенні образної моделі українського життя. The article ...
1123412
  Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
1123413
  Кипнис С.С. Постатейно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. / С.С. Кипнис, П.Я. Трубников. – Москва, 1971. – 567с.
1123414
  Абова Т.Е. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Т.Е. Абова, Л.В. Андреева, Е.Б. Аникина и др. ; под ред.: Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина и др. ; Ин-т гос-ва и права РАН. – Москва : Юрайт, 2006. – 1038 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 5-94879-574-8
1123415
  Цибулько В. Постаті : із книги "Політикон" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 131-138.
1123416
  Дашкевич Я. Постаті = Personages. Essays on persons in histiry, politics and culture : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; [упоряд.: М. Капраль, Г. Сварик, І. Скочиляс]. – 2-е вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. – 808с. – ISBN 978-966-441-031-8
1123417
  Підлуцький О. Постаті 20 століття / Олекса Підлуцький. – Київ : Тріада-А, 2004. – 118с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 966-8290-01-1
1123418
  Підлуцький О. Постаті 20 сторіччя / Олекса Підлуцький. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 268с. – (Бібліотека газети "Дзеркало"). – ISBN 978-966-378-049-9
1123419
   Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 116 с.
1123420
  Рева Л. Постаті Великої Волині: Максим Рильський в історії української та світової культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1123421
  Приліпко І.Л. Постаті галицьких священників кінця ХІХ - початку ХХ століття в художній інтерпретації Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 215-229. – ISSN 2520-6346
1123422
   Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується. – ISBN 978-966-439-696-4
1123423
  Тимашова В. Постаті географічної освіти в Мелітопольському відділі Українського географічного товариства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 210-212. – ISBN 978-617-7069-36-1
1123424
  Багрій Т.М. Постаті державних діячів Чехословаччини (1918-1938 рр.) у новітній чеській та словацькій історіографії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
1123425
  Підлуцький О. Постаті епохи / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
1123426
  Горобець О.О. Постаті з вирію : повісті, нариси / Олександр Горобець. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-378-5
1123427
  Скупейко Л.І. Постаті і тексти (з історії української літератури) : [ збірник статей ] / Лукаш Скупейко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Волинський національний ун-т ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; [ відп. ред. Г.М. Сивокінь ]. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-486-1
1123428
  Хохуляк В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1123429
  Аксьонова Н.В. Постаті й поступи української етнології крізь погляди на сусідні народи // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 415-417. – ISBN 978-954-322-848-5


  Рецензія на наукове видання: З любов"ю до народів. Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка. З нагоди 80-річчя від дня народження / Упор. та заг. ред. В.А. Старкова. - К.: Медобори, 2013. - 356 с.
1123430
   Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 150 с.
1123431
  Лотоцький О. Постаті українського громадянства 90-х років. Проф. В.Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 377-380 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1123432
  Подолян Н.П. Постать // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 37-42
1123433
  Радченко Л. Дмитрук Постать "батька" Махна в історії України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1814-5078
1123434
  Довбиш Н. Постать Адольфа Гітлера очима Сальвадора Далі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 252-255. – ISBN 978-966-171-783-0
1123435
  Шум О. Постать Анни-Галі Горбач в українсько-німецькому художньому перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 438-442. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1123436
  Боряк О. Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові "зливки" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 5-11


  У статті аналізуються польові та літературні відомості про обряд ритуального очищення (так звані "зливки"), який здійснювався над бабою-повитухою та роділею після народження дитини. Ідея "бруду" розглядається стрижнем родин як обрядової структури. ...
1123437
  Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  На основі друкованих матеріалів досліджено біографічний нарис З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів письменника. Визначено місце Б. Лепкого в історії української культури.
1123438
  Швець А. Постать Богдана Хмельницького в однойменній трагедії Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті на матеріалі трагедії Тимона Заборовського "Богдан Хмельницький", розглянуто постать гетьмана як визволителя усього слов"янського народу, а також проаналізовано образ Богдана Хмельницького у польській та українській літературі. W artykule na ...
1123439
  Сінкевич Є.Г. Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця XIX - XX століть // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 62-71. – ISBN 966-544-258-9
1123440
  Ткачук А.І. Постать Богдана Хмельницького в творчому доробку Людвіга Кубалі // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2079-682X
1123441
  Задорожна Л.М. Постать Богдана Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 21-24
1123442
  Сопельняк А. Постать Богдана Хмельницького у науковому доробку Я.Р. Дашкевича // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 65-68
1123443
  Присяжнюк Ю. Постать Богдана Хмельницького у сучасній білоруській дидактичній історії // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 19-22. – ISBN 978-966-493-651-1
1123444
  Тихомир В.П. Постать Богдана Хмельницького у творчості Т. Г. Шевченка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 125-129
1123445
  Калантаєвська Г.П. Постать в українській публіцистиці С. Єфремова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 102-112. – ISBN 978-966-657-737-8
1123446
  Ведмідь Л.А. Постать В"ячеслава Чорновола у світлі офіційної політики вшанування пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 243-250
1123447
  Стахієва Н.В. Постать В. Перетца у царині театрознавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 125-130. – ISSN 2312-4679
1123448
  Шевченко Т. Постать В.В. Тарновського молодшого в світлі національного романтизму другої половини XIX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 26-48. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Особливою сторінкою діяльності В.В. Тарновського є відомості про те, що на його гроші за кордоном для друку українських книжок було влаштовано типографію. Світ побачило багато унікальних видань, зокрема, альбом В. Антоновича та В. Беца "Исторические ...
1123449
  Якименко О.В. Постать В.Винниченка та інших діячів Революційної Української партії у спогадах Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про діяльність Революційної Української партії. Акцентується увага на постаті В. Винниченка та інших членів партії, які відіграли видатну роль у політичній історії України. The article deals with the activities of the Revolutionary ...
1123450
  Вахніна Л.К. Постать В.І. Григоровича в українській славістичний фольклористиці // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 19-26. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1123451
  Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1123452
  Вейбер А. Постать Валентини Іванівни Бібікової (Зубарєвої) в розвитку археозоології // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 19. – С. 135-147. – ISSN 2617-6157


  Валентина Іванівна Бібікова (Зубарєва) (1913-1993) - українська вчена у галузях палеозоології та археозоології, кандидат біологічних наук, фахівець з викопних птахів і ссавців України. Описала два нових для науки види викопних пліоценових птахів. У ...
1123453
  Біляцька В.П. Постать Валер"яна Підмогильного в контексті літератури 20-30-х років ХХ століття в оцінці І. Дзюби // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 152-157. – ISBN 978-966-551-315-5
1123454
  Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії : монографія / О.І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-333-9
1123455
  Волкова О. Постать Василя Лукашевича у сучасній історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 514-516. – ISBN 978-966-171-90295
1123456
  Малишев О. Постать Василя Синайського: деякі контексти та аналогії // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-7067-18-2
1123457
  Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 259-264
1123458
  Ведмідь Л.А. Постать Василя Стуса в національній пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 233-239
1123459
  Куцевол О. Постать Великого Кобзаря в бібліографічному полі літературної шевченкіани // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (143),. – С. 3-7
1123460
  Іщук-Пазуняк Постать великої ученої // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 510-520. – ISBN 978-966-355-044-2


  Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко.
1123461
  Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1123462
  Багратіон-Мухранська Постать вкатажків-розбійників в ітсорії, фольклорі та літературі (шотландсько-українські паралелі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISBN 966-8188-10-1
1123463
  Ємець Т.М. Постать Володимира Вернадського у роботах українських дослідників // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 243-251
1123464
  Островий В.М. Постать Володимира Герановича в українській історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554
1123465
  Стахієва Н. Постать Володимира Миколайовича Перетца на терені мистецтвознавства // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 38-45. – ISSN 0236-4832


  З культурологічної точки зору висвітлено творчий спадок видатного науковця—Володимира Миколайовича Перетца. Вперше здійснено огляд його діяльності на терені мистецтвознавства—як дослідника й знавця пам"яток мистецтва, автора мистецтвознавчих праць, ...
1123466
   Постать Володимира Роменця і тенденції розвитку психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 181-182. – ISSN 1810-2131
1123467
  Ткаченко Р. Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін" : спільне і відмінне // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-12


  Стаття є порівняльним аналізом центральних персонажів у романах В. Домонотовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін". В основу диференціації покладено концепцію людини, грунтовану на загальносвітових філософсько-естетичних уявленнях ХХ ст.
1123468
  Колесник І.О. Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 72-75. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 30). – ISBN 966-7631-15-Х


  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості вчителя зверталися такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л.Губерський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кушерець, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. ...
1123469
  Діденко І. Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 44-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1123470
  Харченко Н. Постать Г.С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ґрунтовний аналіз публікацій провідних науковців України у галузі психологічної науки, в яких висвітлене питання змістового наповнення основних робіт Г.С. Костюка як вченого. Розглянута позиція вченого стосовно проблемних питань ...
1123471
  Подоляка Н.С. Постать Г.С. Чирікова в українській національній бібліографії другої половини XIX століття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 157-162. – ISBN 966-7352-66-8


  Усебічно аналізується бібліографічний покажчик Г.С. Чиркова "Указатель книг и брошюр".
1123472
  Байло Андрій Постать генерала Мирона Тарнавського в українській мемуаристиці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 38-41
1123473
  Калуцький С.С. Постать гетьмана Богдана Хмельницького та формування національної аристократії в 40-50 -х рр. XVII ст. у науковій творчості В"ячеслава Липинського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Калуцький Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1123474
  Ковальчук Н.Д. Постать гетьмана Іван Мазепи в сяйві українського бароко / Н.Д. Ковальчук, Н.Ю. Кривда // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.89-94
1123475
  Соловйова Г.В. Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 161-167. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі інформації з листів папських нунціїв ідеться про основні віхи життя й політичної кар"єри гетьмана Івана Виговського. Описується обрання його на гетьманський уряд, українсько-московська війна 1658-1659 рр., відставка І. Виговського та ...
1123476
  Гордієнко Д. Постать гетьмана Івана Мазепи в науково-публіцистичній спадщині Володимира Січинського // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 31-42
1123477
  Наєнко М. Постать гетьмана Мазепи в "Історії Карла XII" та в зарубіжних літературах // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 24-32. – ISBN 978-617-7480-77-7
1123478
  Король Л.П. Постать гетьмана Петра Дорошенка в історичному романі В. Чемериса "Без права повернення" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-100. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1123479
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 114-119
1123480
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11.
1123481
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ"я // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-123. – Бібліогр.: с.123(31п.)
1123482
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці раннього та західноєвропейського християнства // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 113-120
1123483
  Концур-Карабінович Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 64-66. – ISSN 2076-1554
1123484
  Козубенко Л. Постать Григорія Сковороди в поезіях І. Драча, Б. Олійника та Л. Костенко // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 21-24


  Аналіз художньо-тематичного погляду на постать Г. Сковороди як символу непокореного народу в творах поетів-шістдесятників.
1123485
  Циганик М. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 229-236. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1123486
  Мавріна О. Постать Джеляледдіна Румі в науковій спадщині А. Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 160-162
1123487
  Жулинський М. Постать для Вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 49). – С. 6


  22 березня Україна прощається з Лесем Танюком.
1123488
  Шліхта І. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 283-296. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1123489
  Погорілий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А.О. Погорілий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-087-1
1123490
  Гурдуз А.І. Постать Е. Хемінгуея в оповіданні Рея Бредбері "Машина до Кіліманджаро" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 29-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1123491
  Омельченко В.Ю. Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 22-27


  Є. Трубецькой був адептом школи природного права, як і М. Хлебніков, М. Ренненкампф. Відповідно продовжує традицію вітчизняної філософсько-правової школи Університету Св. Володимира, започаткованої К. Неволіним.
1123492
  Слободян О. Постать Євгена Спекторського в контексті проблеми культурної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 157-159. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1123493
  Колодний А. Постать засновника християнства у суперечливих її баченнях // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 25-44. – ISBN 978-617-696-609-8
1123494
  Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
1123495
  Куценко Ю.Ю. Постать і спадщина М. Драгоманова в українській історіографії: стереотипи й канон // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 139-147. – ISSN 0130-5247
1123496
  Менжулін В.І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 73-78. – ISSN 1996-5931


  З початку ХХІ ст. в Україні істотно зросла кількість академічних публікацій, у яких згадано ім"я почесного члена Київської духовної академії Івана Олексійовича Сікорського (1842-1919). Предметом цієї статті є аналіз змісту й особливостей сприйняття та ...
1123497
  Корсик Ю. Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 410-437. – ISSN 1992-5514


  Генрик Семирадський (1843-1902) - польський та російський художник, представник польського академізму.
1123498
  Ольшевський І. Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999-2005 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 34-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1123499
  Шпорт В. Постать і творчість Семена Скляренка на сторінках Черкаської періодики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1123500
  Стахевич Г. Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 264-276


  "...Висвітлюється життєвий і творчий шлях одного з найяскравіших віртуозів-піаністів ХІХ ст. І. Мошелеса. Шляхом аналізу критичного доробку Р. Шумана розкриваються особливості виконавського й композиторського стилю І. Мошелеса. Надається історична ...
1123501
  Калантаєвська Г.П. Постать І. Нечуя-Левицького в історії пкбліцистики // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 45-54. – ISBN 978-966-657-737-8
1123502
  Гуменна І. Постать І. Франка в культурі України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 74-76
1123503
  Лонська Л. Постать І.С. Нечуя-Левицького на тлі відродження української мови // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 451-457. – ISBN 978-966-793-136-3
1123504
  Матрос О.О. Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 441-444. – ISSN 2309-9127
1123505
  Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічноїконцепці ї І.Я.Франка. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1123506
  Кароєва Т.Р. Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 73-77. – ISBN 978-966-353-452-7
1123507
  Лавренчук Володимир Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1123508
  Лавренчук В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : Художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1123509
  Мельник О. Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 202-206
1123510
  Єрмак О.П. Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 114-119. – ISSN 2075-1451
1123511
  Савчук Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 17-31. – ISSN 2078-6077
1123512
  Довбня Л. Постать Івана Франка в історії української мовознавчої науки / Л. Довбня, Т. Товкайло // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 240-260. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600


  Згадуються праці І.К. Білодіда. - С. 244, 253.
1123513
  Артеменко Л. Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1123514
  Кирчів Р. Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 90-96. – ISSN 2225-5095


  Ізмаїл Іванович Срезневський - філолог-славіст, фольклорист, етнограф, видавець, один з засновників харківського гуртка українських поетів-романтиків.
1123515
  Гудзь Л. Постать Іоанна Максимовича в культурі українського бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 76-80


  Творчість талановитого барокового письменника та видатного культурного діяча Іоанна Максимовича довгий час не знаходила поцінування як серед сучасників автора, так і серед літераторів наступних поколінь. Ґрунтовна поема «Богородице, Діво, радуйся» ...
1123516
  Іваненко В. Постать історика на тлі епохи (до інтелектуального портрета професора К. І. Познякова) // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 104-112. – ISSN 2664-9993
1123517
  Янчук М. Постать К. Трильовського у суспільно-політичних процесах на західноукраїнських землях (кінець XIX –перша половина XX століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 53-57. – ISSN 1998-4634
1123518
  Мушкетик Л. Постать казкаря в оповідальній традиції Українських Карпат // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 141-152. – ISBN 978-80-89755-32-5
1123519
  Висоцька Л. Постать Костянтина Наумовича Гудзенка як дослідника регіональної історії Голодомору 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 110-113
1123520
  Висоцька Л. Постать Костянтина Наумовича Гудзенка як дослідника регіональної історії Голодомору 1932 - 1933 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 203-209
1123521
  Молоткіна В. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в історіографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 222-223. – ISSN 2415-3567


  "Монографічне дослідження Г.Г. Коцур "Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: історіографічний дискурс" (К.; Чернівці: Книги-ХХІ, 2017) присвячене одній із важливих проблем в історії українського народу - вивченню та відображенню в ...
1123522
  Черіпко С. Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 84-96. – ISBN 978-966-600-359-4
1123523
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1123524
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 442л. – Бібліогр. : л. 395-442
1123525
  Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 69-75. – ISSN 0236-1477


  У статті на основімемуарно-документальних матеріалів досліджено деякі аспекти рецепції та інтерпретації критиками-шістдесятниками літературознавчих праць професора Н. Кузякіної, авторитетної дослідниці української драматургії ХХ ст. Увагу акцентовано ...
1123526
  Ромащенко Л. Постать літописця в сучасній історичній прозі як спосіб реалізації філософської концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 106-116. – (Філологічні науки)
1123527
  Шилюк Л.О. Постать М. Грушевського в історії України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 263-267. – ISSN 0321-0499
1123528
  Верстюк В.В. Постать М. Костомарова в українській історіографії доби незалежності: основні напрями досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 22-23
1123529
  Василенко В. Постать М. Хвильового в документах ОДПУ УСРР: 1927 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 157-160. – ISBN 978-966-171-795-3
1123530
  Цимбал І.В. Постать М.Г. Холодного у контексті національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 260-267


  Розглянуто внесок вітчизняного науковця, академіка НАН УРСР, заслуженого діяча науки М.Г. Холодного в історію української науки та його величезний духовний потенціал.
1123531
  Іванова В. Постать М.І. Драгомирова у працях військових істориків // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 157-160. – ISSN 2076-1554
1123532
   Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 271, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. – ISBN 978-966-2241-38-9"
1123533
  Клебан Л. Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 81-88. – ISSN 0130-528Х
1123534
  Козій О. Постать матері у ліричних повістях І. Чендея: реалістичні та модерні елементи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 105-113. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1123535
  Осьмак Н. Постать Микола Цертелєва в українській фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 380-385


  У статті "Постать Михайла Цертелєва в українській фольклористиці розглянуто діяльність визначного фольклориста М.Цертелєва, як репрезентанта романтично-народницького підходу та є попередником М.Максимовича - засновника наукової школи. Своєю науковою ...
1123536
  Касян Л.Г. Постать Миколи Бажана в проекції аудіовізуальних документі // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466
1123537
  Гуренко Л.О. Постать Миколи Вороного у вирі кризи європейського мистецтва кінця XIX - початку XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 89-94. – ISSN 2225-7586
1123538
  Коменда О.І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 225-252. – ISSN 2522-4190
1123539
  Горенко В. Постать Миколи Лукаша - генеального українського перекладача // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 72-75
1123540
  Александрова Г. Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця XIX - початку XX ст. (до 180-річчя вченого) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 165-172. – ISBN 978-617-7442-48-5
1123541
  Василенко В. Постать Миколи Хвильового в документах ОДПУ - НКВС: 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 30-32. – ISBN 978-966-171-783-0
1123542
  Сергійчук В. Постать Митрополита Андрея Шептицького в українському національному житті // Державник, мислитель, богослов : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького, 2 листопада 2004 року / За ред. В. Сергійчука; КНУТШ, Центр українознавства, Патріархія Укр. греко-катол. церкви. – Київ : Укр. видав. спылка, 2005. – С.5-21. – ISBN 966-7060-97-7
1123543
  Скленер І. Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (за матеріалами публікацій 2015 р.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 272-288. – ISSN 2524-0331
1123544
  Вільховий Ю.В. Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
1123545
  Луньо Є. Постать митрополита Йосифа Сліпого у розповіді співкамерника з Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1004-1016. – ISSN 1028-5091
1123546
  Маринович М. Постать митрополита Шептицького у нелінійному просторі історичного часу // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 188-194. – ISBN 966-378-031-2
1123547
  Лінник Ю. Постать митрополіта Володимира в становленні української православної церкви московського патріархату // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 114-124. – ISSN 2075-1443
1123548
  Тельвак Віталій Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57. – Бібліогр. в кінці ст.
1123549
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57.
1123550
  Тельвак В.В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ-ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 67-83. – ISSN 0130-5247
1123551
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії XX століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 200-243. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  В статті згадується Антонович В. Б. - професор Київського університету з 1878.
1123552
  Бундак О.А. Постать Михайла Грушевського на сторінках "Українського селянина" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 291-297. – ISBN 978-966-353-435-0
1123553
  Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-114.
1123554
  Пустовіт В.Ю. Постать Михайла Коцюбинського в українській історико-біографічній прозі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 94-99. – ISSN 2077-804X
1123555
  Черниш А. Постать Михайла Слабошпицького на тлі вісімдесятницької реальності // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 22-25
1123556
  Павлова О. Постать музеєзнавця А.Ф. Луньова в контексті образотворчого мистецтва (до 95-річчя від дня народження) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 207-212. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
1123557
  Уніят В.Б. Постать Никифора Гірняка в архівних документах // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 123-128. – ISSN 0320-9466
1123558
  Гриневич В. Постать О. Довженка крізь призму "Щоденника" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 64-68
1123559
  Калантаєвська Г.П. Постать О. Ольжича в еміграційній публіцистиці // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 144-147. – ISBN 978-966-657-737-8
1123560
  Свинаренко Н.О. Постать О.Г. Лібермана у сучасній історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 200-206. – (Історія та географія ; вип. 48)


  Овсій Григорович Ліберман — український радянський економіст. Автор концепції (Косигінської) економічної реформи 1965 року.
1123561
  Дяченко О.В. Постать О.Я. Кониського: історіографічний та джерелознавчий аспекти вивчення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 129-137. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1123562
  Добріян Д. Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 71–80. – ISSN 2309-9356
1123563
  Нестерчук Д.В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 146-156. – ISSN 0320-9466
1123564
  Коцур Г.Г. Постать останннього кошового отамана П.І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Коцур Галина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 478 арк. – Додатки: арк. 468-478. – Бібліогр.: арк. 410-467
1123565
  Коцур Г.Г. Постать останнього кошового отамана П.І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Коцур Галина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
1123566
  Колесник Р.С. Постать Остапа Тарнавського у поетичному перекладі (на матеріалі німецько-російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 390-394


  На основі аналізу перекладів віршів Г. Гессе, С. Ґеорге визначено аспекти впливу особистості перекладача на результат поетичного перекладу, проаналізовано мовно-стилістичні особливості перекладацького методу О. Тарнавського, а саме: відхід від смислу ...
1123567
  Кондратьєва Д. Постать П. Куліша в сучасній українській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 501-504. – ISBN 978-966-171-783-0
1123568
  Марков А. Постать П. Могили в історії української культури // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 151-154
1123569
  Горбань Ю.А. Постать П.А. Столипіна в контексті української історії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 73-78. – ISSN 2076-1554
1123570
  Пустовіт В.Ю. Постать Павла Чубинського в українській мемуаристиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С 89-91
1123571
  Єрмоленко С.Я. Постать Пантелеймона Куліша в лінгвостилістичному вимірі української літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 29 (249). – С. 18-22
1123572
  Кондратьєва Д.А. Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі / Д.А. Кондратьєва, Н.Р. Темірова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 27-29. – ISBN 978-966-493-834-8
1123573
  Денисова Т. Постать Папи Римського Івана Павла II у фалеристичних пам"ятках з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 10-12. – ISSN 1811-542X
1123574
  Полич В. Постать Петра Могили та його роль в історії української культури / В. Полич, В. Будакова // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 191-194
1123575
  Корінець С.О. Постать Пилипа Орлика в сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 55-56
1123576
  Ряско Л. Постать Порфирія Мартиновича в історії української фольклористики XIX-початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 127-133. – ISBN 966-02-3167-9
1123577
  Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 51-55. – ISSN 2222-5250
1123578
  Павлішин Л.Ф. Постать прем"єр-міністра Сігеру Йосіди та його внесок у розвиток післявоєнної парламентської системи Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 1608-0599
1123579
  Ярмошик І. Постать Прецлавва Лянцкоронського в польській та українській історіографіях // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 78-83. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1123580
  Білоцерківська А. Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 569-579. – ISSN 2224-9516


  У статті розглядається історіографічний аналіз опублікованих джерел, що безпосередньо або частково стосуються постаті одного з відомих в Україні вчених-аграріїв професора А. Г. Терниченка (1882–1927), який у свій час зробив значнийвнесок у розвиток ...
1123581
  Ящук В. Постать професора В.В. Скопецького в контексті розвитку науки і техніки України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 124-130


  Стаття присвячена вивченню життєвого шляху та аналізу наукової спадщини професораВ.В. Скопецького. Акцентується увага на ключових аспектах кола наукових інтересів вченого.Виникнення кібернетичної науки припадає на серединуХХст. і є ...
1123582
  Педченко С. Постать професора М.І. Степаненка в науково-духовному обширі українства / С. Педченко, С. Галаур // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 29. – С. 68-73. – ISSN 2524-2490
1123583
  Коломієць Н.А. Постать професора Павла Смирнова крізь призму історіографічних досліджень // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 155-157
1123584
  Ламарш Кароліна Постать рибалки : проза // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 113-119
1123585
  Зайдлер Н. Постать С. Палія в художньому осягненні Людмили Старицької-Черняхівської / Н. Зайдлер, В. Зотова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 41-44
1123586
  Поляк О.В. Постать С. Чавдарова в діяльності Київського державного університету імені Тараса Шевченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 72-75. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто науково-педагогічну спадщину Сави Христофоровича Чавдарова й особливості й використання в системі середньої та спеціальної освіти. Наголошено на актуальності його праць з методики викладання української мови для створення нових ...
1123587
  Усачова К. Постать святого Климента як предмет дослідження Івана Франка та художньої інтерпретації Наталени Королеви // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 161-166
1123588
  Сидор І. Постать святого страстотерпця Данила Братковського в українській історіографії другої половини XIX - поч. XXI століть // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 451-462. – ISBN 978-966-2779-91-2


  Згадується діяльність професорів Університету Св. Володимира В. Анотоновича (451, 456), М. Максимовича (С. 451, 456) та М. Драгоманова (С. 456)
1123589
  Іваницька С.Г. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці / С.Г. Іваницька, Т.В. Єрмашов // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 282-308


  Метою статті є висвітлення інтерпретацій, які існують в українській пострадянській гуманітаристиці, щодо публіцистичної спадщини Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939) - журналіста, літературного критика, літературознавця, редактора, видавця, ...
1123590
  Біліченко А. Постать Сильвестра Гогоцького у вітчизняних архівних документах і матеріалах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 92-104. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано документи і матеріали архівних фондів, які містять невідомі широкому загалу відомості про життєвий і творчий шлях декана історико-філологічного факультету (1862-1863) Університету Св. Володимира С. Гогоцького.
1123591
  Журавчак В. Постать Симеона Бекбулатовича в російській історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 529-531. – ISBN 978-966-171-90295
1123592
  Панкова А.І. Постать скарбошукача у традиційному та сучасному фольклорі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – C. 333-340
1123593
  Палій А. Постать славетного кошового отамана Сірка в діяннях і оцінках сучасників // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 34-40. – ISSN 0130-7037
1123594
  Шевченко В. Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.239-244. – ISBN 978-617-7009-24-4
1123595
  Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам"яті // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 56-73
1123596
  Руденко Л. Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 130-144. – ISBN 978-617-640-162-9
1123597
  Федунь М. Постать Степана Смаль-Стоцького на тлі українського життя першщої половини ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 66- 70. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено проблемі мемуаристики С. Смаль-Стоцького, зокрема його працям про Бодуена де Куртене, Омеляна Поповича і власне дитинство у Немолові.
1123598
  Нагірний М. Постать Т. Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 207-209
1123599
  Мирошкіна Н. Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1123600
  Томчук О. Постать Т. Шевченка в науковому дискурсі неокласиків // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 127-136. – ISBN 978-966-493-285-8


  Згадується П. Филипович та М. Зеров.
1123601
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності Б.Д. Грінченка на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-328-5


  Показано, що в період перебування на Катеринославщині Б.Д. Грінченко неодноразово звертався у своїй діяльності до постаті Т. Г. Шевченка. У центрі уваги праця "Листи з України Наддніпрянської", в якій висвітлено важливі проблеми історичної місії ...
1123602
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянщини 60-х рр. XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 44-57. – ISBN 978-966-551-327-8
1123603
  Світленко С. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянщини 60-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 153-167. – ISBN 978-966-981-084-7
1123604
  Світленко С. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад та гуртків Наддніпрянщини 70-80-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 168-191. – ISBN 978-966-981-084-7
1123605
  Талабірчук О. Постать Т.Г. Шевченка на сторінках журналу "Дукля" (1990-2013 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 227-232. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1123606
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у житті та діяльності Є.Х. Чикаленка // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 45-53. – ISBN 978-966-551-327-8
1123607
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщини М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. укр. істор. та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 4-14. – ISBN 978-966-551-341-4


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани.
1123608
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 17-26. – ISBN 978-966-383-522-8


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани. В "Автобиографической заметке" (1883) М. Драгоманов зазначав вплив Т.Г. Шевченка на українське студентство Університету св. Володимира в Києві, яка мріяла про встановлення в Україні ...
1123609
  Шкабко С. Постать та діяльність Леоніда Кучми в оцінці сучасників // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 180-182. – ISBN 978-966-171-783-0
1123610
  Іваницька С. Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905-1919 роки) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 275-293
1123611
  Старшова О. Постать та іпостасі митця: романтичне в постмодернізмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 55-63
1123612
  Петруньок Н.І. Постать та спадщина Пола Феєрабенда у дискусіях щодо релятивізації наукового знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 42-44
1123613
  Фігурний Ю. Постать Тараса Шевченка (кінець XX - початок XXI ст.) на прикладі книг О. Бузини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – C. 279-282
1123614
  Кононенко А. Постать Тараса Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 208-218


  Пропонована стаття представляє Т. Шевченка не тільки поетом, а й великим скульптором, який своєю творчістю постійно надихає людей на створення зримих образів не тільки йому, а і його персонажам. Що підтверджується великої кількістю пам"ятників Т. ...
1123615
  Клименко Т.А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 73-77. – ISSN 0320-9466
1123616
  Грабівська Г.І. Постать Тараса Шевченка в інтерпритації Івана Франка на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – C. 99-111. – ISSN 2520-6346
1123617
  Бежнар Г.П. Постать Тараса Шевченка в контексті досліджень Володимира Винниченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 193-195
1123618
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 273-277


  У статті аналізується оцінка постаті Т. Шевченка, зроблена Б. Грінченком у листах та шевченкознавчих розвідках. Б. Грінченко виступив проти спроб "побороти новонароджений культ" Кобзаря, продовживши започатковану українськими інтелектуалами традицію ...
1123619
  Рева-Лєвшакова Постать Тараса Шевченка в культурі неореалістів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 108-116. – ISSN 2312-6809
1123620
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
1123621
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
1123622
  Крупка В. Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 23-26
1123623
  Філатова Н. Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (57). – C. 186-201. – ISSN 2413-7065
1123624
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892--1893 років // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 48-54
1123625
  Гладир Ю. Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
1123626
  Зайцева А. Постать Тараса Шевченка у творчості Олени Пчілки // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 165-172. – ISBN 978-966-02-7586-7
1123627
  Гончарук Т. Постать Тараса Шевченка у філософських інтенціях Олександра Кульчицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 80-83
1123628
  Майборода Н.В. Постать Тараса Шевченка як естетичне мірило у ліричних творах кінця XIX - початку XX сторліття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 100-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1123629
  Пилипенко Р.Є. Постать Тараса Шевченка як культурний феномен у німецькомовних дискурсах // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 263-278. – ISBN 978-966-439-715-2
1123630
  Дяченко-Лисенко Любов Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125
1123631
  Дяченко-Лисенко Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125.
1123632
  Літвінчук Л.Й. Постать Тараса Шевченка: український вимір "Галактики Гутенберга" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 214-215
1123633
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії : (на матеріалі трагедії В.Богданка "Іван Мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
1123634
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії (на матеріалі трагедії В. Богданка "Іван мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
1123635
  Григоренко О.П. Постать Устима Кармалюка в науковому доробку подільського історика Валерія Дячка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 27-35
1123636
  Свириденко О.О. Постать учителя у творчій спадщині Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 91-93. – (Серія "Педагогічні науки")
1123637
  Башкирова О. Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 167-178. – ISSN 2313-5921
1123638
  Нарівська В. Постать філолога на тлі покоління // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 7-14. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Про письменника, доктора філології, професора, декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Михайла Наєнко.
1123639
  Сидор А. Постать фланера у французькій літературній традиції XVIII-XIX ст. Бодлерівський фланер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-132. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Досліджено постать фланера в контексті французької літератури XVIII–XIX ст. та зроблено спробу охарактеризувати суспільно-культурний феномен фланерства. На прикладах літературних творів проаналізовано єволюційний шлях від звичайного любителя міської ...
1123640
  Шевчук О. Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 139-150
1123641
  Мазипчук М. Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 87-90. – ISSN 2309-9356


  Крізь призму діяльності Ю. Коцюбинського аналізуються особливості реалізації політики радикальних соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки. Розкриваються особливості функціонування державно-адміністративного апарату республіки. На ...
1123642
  Кучер В. Постать Ю. Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 років) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 121-128
1123643
  Кучер В. Постать Ю.Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 рр.) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 122-129
1123644
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1123645
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1123646
  Дмитрук О. Постать Юрія Косача на шпальтах часопису "Неділя" (Ашаффенбург) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 54-61. – ISSN 0236-1477


  Подано огляд публікацій газети "Неділя" ("The Sanday - Ukrainian Weekly, Український незалежний часопис, Ашаффенбург, друга пол. 40-х - перша половина 50-х років ХХ століття), темою яких був мМУР, життєва і творча доля його діячів, особливо Юрія Косача
1123647
  Мазипчук М. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 214-217. – ISBN 978-966-171-795-3
1123648
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 151-162
1123649
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 151-162. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1123650
  Галич В. Постать Юрія Яновського в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 45-51
1123651
  Свірчевська Ю.А. Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 164-168


  В статті проаналізовано можливості поставок скрапленого природного газу (СПГ) в Україну для вирішення проблеми диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу з ціллю забезпечення енергетичної безпеки країни. В статье проанализировано ...
1123652
  Батюк В. Постбиполярная ретроспектива мирового порядка // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 80-88. – ISSN 1728-2756
1123653
  Лукин А. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 17-29. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0131-2227
1123654
  Суботін А.А. Постбіполярна структура міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 16-22.
1123655
  Демченко Л.Д. Постбюрократична парадигма державного управління Б. Армаджані та М. Барзелея: теоретичний та практичний виміри : дис. ... д-ра філософії у галузі публ. упр. та адміністрування : 281 / Демченко Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 193 арк. – Додатки: арк. 188-193. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 175-181
1123656
  Мотиль О. Постваймарська Росія та виклик для Европи // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 8-10
1123657
  Котова Н.С. Поствращательные изменения условно-рефлекторной деятельности у человека в динамике тренировки к вращательной нагрузке : Автореф... канд. биол.наук: / Котова Н.С.; Ин-т филологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18л.
1123658
  Гриневич Л. Постгеноцидне безпам"ятство // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 5-7
1123659
  Замятин Д.Н. Постгеография: капитал(изм) географических образов // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10 (366). – C. 3-14. – ISSN 0132-1625
1123660
  Ковальчук М.В. Постглобальний безпековий простір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 34-40. – ISSN 2222-4459
1123661
  Пазинич В.Г. Постгляціальна перебудова долини Хоролу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 232-236. – Бібліогр.: 6 назв
1123662
  Пазинич В.Г. Постгляціальні явища та ландшафти Полісся - походження озер та параболічних дюн // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 109-120 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1123663
  Барабаш Т. Постготичні особливості письма міських канцелярій Руського воєводства XVI - XVII ст.: типологія та хронологія (на матеріалах ЦДІЛ України у Львові) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 17-22


  Досліджено постготичні та змішані (постготично-гуманістичні) стилі письма, що їх вживали в міських канцеляріях Руського воєводства в XVI–XVII ст.
1123664
  Соболєвський П.А. Постграйсівська прагматика. Теорія релевантності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Теорія Релевантності є однією з провідних теорій, яка опікується пізнанням. ЇЇ перевага, в першу чергу, полягає у забезпеченні психологічно адекватного аналізу спілкування. Вона знайшла своє застосування у галузі вербальної комунікації та спілкуванні. ...
1123665
  Мелякова Ю.В. Постгуманистическая культура сквозь призму естественных прав человека / Ю.В. Мелякова, С.Б. Жданенко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 128-144. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1123666
  Андрієнко О.В. Постдемократія як відповідь на світоглядну кризу сучасності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.96-100. – ISSN 1728-3671
1123667
  Логвиненко Н.В. Постдиагенетические изменения осадочных пород / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Наука, 1968. – 92с.
1123668
  Штомпель Г.О. Постдипломна діяльність у стратегії поступу країни // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 61-69. – ISSN 2304-06294


  З огляду на глобальний приріст наукоємних послуг запропоновано принципи і функції постдипломної діяльності, згідно з якими завдяки освітньої, дослідницької та інноваційної складових зростає спеціалізований людський капітал, підприємливість і зайнятість ...
1123669
  Жебровская О.О. Постдипломное образование учителей географии в Санкт-Петербурге : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 37-42 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1123670
  Александров О.Л. Постдіагенетичні зміни порід карбону Ольховатської площі Донбасу як індикатор геодинамічних умов епохи рудоутворення / О.Л. Александров, К.І. Деревська, В.О. Шумлянський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1123671
  Жарекешев И.Х. Постдокторантура как этап повышения квалификации научного работника // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 12, декабрь. – С. 1104-1108. – ISSN 0869-5873
1123672
  Стеценко Т.В. Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 193–198. – ISSN 2222-4459
1123673
  Балашова А. Постекономічна суспільна формація - об"єктивні закономірності розвитку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-68. – ISSN 1810-3944
1123674
  Дашкевич Н.П. Постепенное развитие науки истории литератур и современныя ее задачи : Вступительная лекция в курс истории литературы Н. Дашкевича. – Киев : Университетская типография (И. И. Завадскаго), 1877. – 37 с.
1123675
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть II : Религия классического мира и первая половина греческой философии. – 1860. – VIII, 429 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1123676
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть III : Вторая половина греческой философии и общий взгляд на характер этой философии. – 1860. – VI, 362 с.
1123677
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть IV : Религия и философия Александрийскаго периода. – 1861. – VIII, XX, 384 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1123678
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов И. Н.; БГУ. – Минск, 1966. – 16л.
1123679
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной. / И.Н. Максимов. – Минск, 1965. – 74с.
1123680
  Ларионова Т.В. Постепенный переход от социализма к коммунизму / Т.В. Ларионова, П.М. Пономарев. – М., 1964. – 71с.
1123681
  Василівська Н.І. Постепізм у п"єсі Макса Фріша "Бідерман і палії" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 68-70. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1123682
  Лацис В.Т. Постерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. В.Долошенко и Д.Дмитриева. – Рига : Лиесма, 1978. – 312 с.
1123683
  Карху Э. Постигать оригинал // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 7-22


  Литературный финский язык.
1123684
  Марц Д. Постигая GMAT : [с приложениями : пособие] / Джефф Марц. – Москва : Живой язык, 2003. – 415, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Ориг. изд.: Cracking the GMAT / G. Martz, 2001. – (The Princeton Review). – ISBN 5-8033-0123-X
1123685
  Дзиган Е.Л. Постигая героику времени / Е.Л. Дзиган. – М., 1975. – 79с.
1123686
  Ильинский И.М. Постигая идеал / И.М. Ильинский. – Москва, 1981. – 63с.
1123687
  Гузь О. Постигая образ героя, управляемого идеей : Рекомендации к изучению романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М.Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52.
1123688
  Гузь Ольга Постигая образ героя, управляемого идеей : рекомендации к изучению романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М. Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1123689
   Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского [Электронный ресурс] : [документальный фильм : хронометраж 50 мин.] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 1 электрон. опт. диск
1123690
   Постигая революцию: Димитров и молодежь.. – М., 1982. – 271с.
1123691
  Киреева А.Д. Постигая тайны совершенства. / А.Д. Киреева. – Саратов, 1989. – 118с.
1123692
  Пуппо И.П. Постижение / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1981. – 94с.
1123693
  Родионов А В. Постижение / А В. Родионов. – Харьков, 1982. – 55с.
1123694
  Этвуд М. Постижение / М. Этвуд. – М, 1985. – 335с.
1123695
  Сосин О.Г. Постижение / О.Г. Сосин. – М., 1988. – 493с.
1123696
  Горбачев В.В. Постижение / В.В. Горбачев. – М. : Советская Россия, 1989. – 477 с.
1123697
  Расули М.М. Постижение Востока / М.М. Расули. – Ташкент, 1988. – 212с.
1123698
  Шагалов А.А. Постижение времени / А.А. Шагалов. – Москва, 1981. – 64 с.
1123699
  Колов С.П. Постижение времени / С.П. Колов. – М., 1986. – 46с.
1123700
  Апресян Г Р. Постижение добра / Р.Г. Апресян. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 207 с. – (Университет молодого марксиста)
1123701
  Даен Л.А. Постижение доброты / Л.А. Даен. – К., 1984. – 134с.
1123702
  Задорожный Г.В. Постижение духовно-нравственного производства как фундаментальный тренд человекомерности хозяйствовидческих размышлений и университетского образования // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 5-12
1123703
  Тойнби А.Дж. Постижение истории : Сборник / А.Дж. Тойнби; Сост.А.П. Огурцов. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1991. – 736с. – ISBN 5-01-001638-0
1123704
  Корнетов Г.Б. Постижение истории российского образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0869-561Х
1123705
   Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы : Учеб. пос. для студ. магистр., аспир.,слуш. систем. повыш. квалиф. высш. учеб. завед. – Минск : БГУ, 2002. – 291с. – ISBN 985-445-757-5
1123706
  Рейхерт Л.А. Постижение кота / Л.А. Рейхерт. – Л., 1990. – 174с.
1123707
  Калинин А.К. Постижение красоты: творч. портр. армейс. мастеров шахмат. композиции / А.К. Калинин. – М., 1990. – 160с.
1123708
  Приходько В.А. Постижение лирики / В.А. Приходько. – М. : Детская литература, 1988. – 237 с.
1123709
  Шкавро Л.Г. Постижение любви / Л.Г. Шкавро. – М, 1987. – 91с.
1123710
  Крылова Маргарита Постижение миров : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 114-117 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1123711
  Дуэль И.И. Постижение океана / И.И. Дуэль. – М, 1984. – 301с.
1123712
  Идашкин Ю.В. Постижение подвига: рассказы о творчестве Ю.В. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1980. – 158с.
1123713
  Дюжев Ю.И. Постижение правды / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1987. – 181 с.
1123714
  Парпара А.А. Постижение пространства : стихи / А.А. Парпара. – Москва : Советский писатель, 1979. – 94с.
1123715
  Шевченко О.Ф. Постижение Родины / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1973. – 97с.
1123716
   Постижение родства: рассказы современных советских писателей о природе. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 381с.
1123717
  Куликовская-Романова Постижение России : дневники и беседы, 1991-2011 / Ольга Николаевна Куликовская-Романова ; [ред.-сост. А.Ю. Хвалин] ; [Благотвор. фонд им. Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны]. – Москва : Кругъ, 2012. – 255, [1] с., [24] с. фотоил. – В рамках программы празднования 400-летия Династии Романовых. – ISBN 978-5-7396-0226-8
1123718
  Голдин Владислав Постижение России № 2. Историки об эмиграции: что сделано и что делать // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 7-13. – ISSN 0235-7089
1123719
  Сонин А.С. Постижение совершенства: (Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия) / А.С. Сонин. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
1123720
  Канашкин В.А. Постижение современности / В.А. Канашкин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1979. – 223 с.
1123721
  Станюта А.А. Постижение человека. Творчество Достоевского 1840-1860-х годов / А.А. Станюта. – Минск, 1976. – 160 с.
1123722
  Борейко В.Е. Постижение экологической теологии / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2000. – 88с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.16). – ISBN 966-7555-15-1
1123723
   Постижение: социология, социальная политика, экономическая реформа : сборник. – Москва : Прогресс, 1989. – 592 с. – ISBN 5-01-002275-3
1123724
  Тульчинский Г.Л. Постимперская культура как ресурс и барьер инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С. 51-72. – ISSN 0235-1188
1123725
  Мелешкина Е.Ю. Постимперские пространства: Особенности формирования государств и наций // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 10-29. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1776
1123726
  Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм / В.Н. Прокофьев. – Москва : Искусство, 1973. – 74 с. : ил.
1123727
  Степаненко В.П. Постиндрустриализм и "жизненный мир". / В.П. Степаненко. – К., 1992. – 96с.
1123728
  Хайтун С.Д. Постиндустриальная нравственная революция и ее экономическая (кейнсианская) первооснова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0042-8744
1123729
  Лукьянчикова Н.П. Постиндустриальная экономика - экономика инноваций // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 1993-3541
1123730
  Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
1123731
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №11
1123732
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №12
1123733
   Постиндустриальное общество - новые инструменты развития / А.А. Любич, Поленок, СП, Ю.А. Ратушин // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 28-38
1123734
  Дмитренко Н.В. Постиндустриальное общество: пути развития // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 505-515
1123735
  Хайтун С. Постиндустриальное общество: станет ли эта западная модель будущим всего мира? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 100-124. – ISSN 0207-3676
1123736
  Бляхман Л.С. Постиндустриальный капитализм: вызовы модернизации и уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 18-30. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1123737
  Ракитов А.И. Постинформационное общество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 12. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188


  В статье подвергается критике концепция постиндустриального общества Д. Белла. Понятия «общество образования», «общество знания», «супериндустриальное общество», «информационное общество» (ИО) не исключают друг друга, а являются различными проекциями ...
1123738
  Тульчинский Г.Л. Постинформационное общество, недоверие и новые идентичности / Г.Л. Тульчинский, А.А. Лисенкова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С.30-35. – ISSN 2073-9702


  В статье акцентировано внимание на некоторых особенностях современного массового информационного общества, на снижении доверия и доминировании межличностного доверия короткого радиуса, формирующегося не только в клановых и этнических общностях, но и в ...
1123739
  Бахтияров О.Г. Постинформационные технологии: Введение в психонетику / Бахтияров О.Г. ; Информ.-аналит. центр "Экспир" ; Фонд поддержки славянской культуры и образования. – Киев : [б. и.], 1997. – 155 с.
1123740
  Марочко В. Постишев Павло Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 341-344. – ISBN 978-617-642-388-1


  Постишев Павло Петрович - радянський партійний і державний діяч, один з головних організаторів Голодомору 1932-1933 років в Україні, розгромив українське національне відродження й політику українізації.
1123741
   Постійна комісія УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України 1918-1933 : Документи. Матеріали. Дослідження. – Київ : НБУВ, 2003. – 688с. – ISBN 966-02-2559-8
1123742
  Ляшко С.М. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 42-81


  У статті проаналізована в соціальному, культурологічному, політичному, наукознавчому та інших аспектах "колективна біографія" співробітників Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України, що діяла у складі УАН-ВУАН у 1919-1933 ...
1123743
  Мовчан П. Постійна присутність у моєму житті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 1-2


  До 90-річчя Святійшого Патріарха Філарета.
1123744
  Висіцька І. Постійне користування землею для закладів освіти: що криється зп новим статусом? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 50-55
1123745
  Василенко В.А. Постійне Представництво Ради міністрів УРСР при Раді Міністрів Союзу РСР як орган зовнішніх зносин Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 68-73. – (Серія права ; № 6)


  Постоянное представительство Совета Министров УССР при Совете Министров Союза ССР играло и играет важную роль в осуществлении суверенитета и международной правосубъективности УССР. В настоящее время Постоянное Представительство, с одной стороны, ...
1123746
  Аношина Н.Т. Постійний нейтралітет у міжнародному праві: приклад Швейцарії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 141-146. – ISSN 0132-1331
1123747
  Лотоцька-Дудик Постійний рух уперед - життєве кредо професора Кузьмінова Бориса Павловича // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 74-75 : фото. – ISSN 2077-7477
1123748
  Чорний В.Л. і Чудовський В.М. Постійний супутник капіталізму / В.Л. і Чудовський В.М. Чорний. – К., 1973. – 121с.
1123749
  Галик В. Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у дрогобицькій головній школі та дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 33-40. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1123750
  Доленко І.П. Постійні комісії Верховної Ради УРСР / І.П. Доленко. – К, 1972. – 78с.
1123751
  Завадка Й. Постійні комісії Львівської Міської Ради. / Й. Завадка, В Ткаченко. – Львів, 1956. – 44с.
1123752
  Атаманчук Г.В. Постійні комісії Рад - органи повноважні / Атаманчук Г.В. – Львів : Каменяр, 1967. – 100 с.
1123753
  Карлов О.О. Постійні комісії сільських і селищних Рад / О.О. Карлов. – Київ, 1970. – 54с.
1123754
  Мельниченко Р. Постійні міжнародні проекти. Програма стажування в Європейському парламенті // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 158-182. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Завдяки соціальному проекту Міжнародного правового центру "EUCON" студенти юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали можливість проходити стажування в Європейському парламенті .
1123755
  Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у літературі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 12. – С. 63-64
1123756
  Слабошпицький М. Постійно впізнавальний Тарас Салига та його робота // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 38-41. – ISSN 0236-1477
1123757
  Монастирський Є.О. Постійно діючі вибобничі наради / Є.О. Монастирський. – Київ, 1965. – 83с.
1123758
  Зленко А.Н. Постійно поліпшувати діяльність місцевих Рад депутатів трудящих / А.Н. Зленко. – Київ, 1958. – 36с.
1123759
  Бабанко В. Постійну увагу - соціально незахищеним // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-62
1123760
  Вишневський Я.Л. Постіль / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Зміст: Народження ; Постіль ; Про брехню... ; Рейтинг емоцій ; Невірність ; Тест. – ISBN 978-617-526-440-9


  Для Бібліотеки. Janusz L. Wisniewski. 24/5/2013.
1123761
  Русанова М.І. Постімперська геостратегія Великої Британії: глобальна стратегія Кінгстона-Маклорі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 429-437
1123762
  Павельчук І. Постімпресіонізм в Україні. Історичний атавізм чи ідеалістична скерованість національного менталітету? // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 76-79. – ISSN 0130-1799


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві. Виник у 1880-х рр. Художники прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. Перша новаторська виставка у Києві "Ланка" (1908) викликала ...
1123763
  Павельчук І.А. Постімпресіонізм в українському живописі XX - початку XXI століття: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павельчук Іванна Андріївна ; М-во культури та інформац. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2020. – 36 с. – Біблогр.: 65 назв
1123764
  Міщенко Г. Постімпресіоністичні візії Миколи Калашника // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 100-105. – ISSN 0042-9422
1123765
  Мельник Т.М. Постіндустріальна економіка: основні ознаки та конкурентні переваги // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі порівняння основних параметрів до індустріального, індустріального та постіндустріального типів суспільства подається характеристика інформаційної економіки, розглядаються її конкурентні переваги та вплив на сектори і види економічної ...
1123766
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення в Україні // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2001. – № 12. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
1123767
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 11. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
1123768
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – Київ : Логос, 2003. – 632 с. – ISBN 966-581-393-5
1123769
  Білорус О.Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 7-18. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1123770
  Павлов О. Постіндустріальна модель зайнятості сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 8-14
1123771
  Богданова Н.Г. Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 180-182. – ISSN 2076-1554
1123772
  Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо? Результати українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 11


  "...Технологічні новації швидко пронизують усі сфери життя, і час стає найдорожчим економічним ресурсом. Відтак, роботодавці дедалі вимогливіше підходять до підготовки кандидатів на працевлаштування. У відповідь освітній ринок пропонує все більше нових ...
1123773
  Фостолович В.А. Постіндустріальна система управління розвитком сільськогосподарських підприємств на засадах інноваційного підходу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Фостолович Валентина Анатоліївна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1123774
  Біляцький С. та інш. Постіндустріальна трансформація світової економіки // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-24
1123775
  Петренко М.П. Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 69-72
1123776
  Кудінова А. Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1123777
  Михайлин І.Л. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство Д. Белла // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 94-101. – ISBN 978-966-680-459-7
1123778
  Захарчук О.І. Постіндустріальне рабство в контексті критичної соціальної теорії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 46-48
1123779
  Іванов О.Ф. Постіндустріальне суспільство / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301-302. – ISBN 966-642-073-2
1123780
  Кудря І.Г. Постіндустріальне суспільство як прелюдія третього міленіуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1123781
  Сильчук С.М. Постіндустріальне суспільство: метаморфози людських уподобань // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-49
1123782
  Сазонець І.Л. Постіндустріальний перехід та еволюція корпоративного високотехнологічного підприємництва / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 212-220. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1123783
   Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М.В. Палійчук, Є.І. Крижанівський, Я.С. Витвицький, В.П. Петренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
1123784
  Гончаренко О. Постіндустріальний розвиток національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 68-70. – ISSN 1993-0259
1123785
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові комплекси : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54
1123786
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові парки : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
1123787
  Давидова І.О. Постіндустріальні тенденції зайнятості в умовах трансформацій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 221-225
1123788
  Добровольська А.Б. Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1123789
  Суптело О. Постіндустріальні трансформації старопромислових районів міста Харкова // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 53-62. – ISSN 2413-7154
1123790
  Смаль В.В. Постіндустріальні форми територіальної організації виробництва: огляд основних концепцій : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-35. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1123791
   Постінсультний біль / Т.М. Муратова, Д.М. Храмцов, О.М. Стоянов, Ю.М. Ворохта, І.В. Добуш // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-5675
1123792
  Солом"янюк П.Г. Посткапітал: методологічні підходи до дослідження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 56-69


  У статті здійснено спробу обґрунтувати суть категорії "посткапіталу", і категорії постіндустріального суспільства. У зв"язку з цим робляться деякі висновки щодо стратегії ринкових трансформацій в Україні. The attempt to ground essence of category of ...
1123793
  Гладкова А.И. Посткастрационные нарушения экстеро- и интероцептивных вазомоторных рефлексов и вопросы их терапии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гладкова А.И. ; М-во высш. и сред. спец.образования. – Харьков, 1962. – 16 с.
1123794
  Дэвидсон П Посткейнсианская школа в макроэкономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 82-101. – ISSN 0042-8736
1123795
  Теслер Г. Посткібернетика. Зміна парадигм чи щось більше? // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 64-72. – ISSN 1819-7329
1123796
  Пожарська Посткіотський процес у наші дні / Пожарська, А.-О.Ю // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 43-45
1123797
  Честнов І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
1123798
  Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації : монографія / Олена Постол. – Київ : Академія, 2015. – 285, [3] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 262-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-464-2
1123799
  Паталаха Е.И. Постколлизионный дайковый комплекс Украинского щита - геодинамический аспект // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1123800
  Ралахи Ф. Постколониалные многоукладные общества "третьего мира" как особый тип социально-экономических систем : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.11 / Ралахи Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
1123801
  Цинкевич М. Постколониальная революция в постсоветской Беларуси // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 273-279. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1123802
  Ралахи Франсуа Постколониальные многоукладные общества третьего мира как особый тип социально-экономических систем : Дис... канд. фил.наук: 09.00.11 / Ралахи Франсуа; КУ. – Киев, 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.162-185
1123803
  Сидоренко О. Постколоніалізм і українська історіографія // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 123-125
1123804
  Мацьків Т. Постколоніалізм та ідентичність: вплив радянського минулого на формування сучасної української нації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 68-72. – ISSN 2520-2626


  "Аналізується явище постколоніалізму та його український вимір. Поняття «постколоніалізм» є розповсюдженим у західній термінології, натомість в українській науковій думці такий термін застосовується не часто. Пояснюється, чому епоха СРСР була ...
1123805
  Долід В. Постколоніалізм: до проблеми визначення сутності категорії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 20-21
1123806
  Кузін В.В. Постколоніальна концепція культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 44-47
1123807
  Поліщук Я. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 87-98
1123808
  Кобчінська О.І. Постколоніальна критика як інструмент аналізу франко-магрибської прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 84-89
1123809
  Бурко В.О. Постколоніальна літературна теорія. Принципи, моделі та практики // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 43-50. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1123810
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі


  Виступ професора П. Білоус під час семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
1123811
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 87-90. – ISSN 0236-1477
1123812
  Пасько Я. Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 21-35. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
1123813
  Ковтонюк Н.П. Постколоніальне прочитання дискурсу революції гідності : дис. ... д-ра філософії : 035, 03 / Ковтонюк Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221 арк. – Додатки: арк. 219-221. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 202-218
1123814
  Брацка М. Постколоніальне прочитання літератури українсько-польського пограниччя XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1123815
  Жигун С. Постколоніальне прочитання прози "Ланки" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 225-232. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті здійснено спробу виявити антиколоніальний дискурс у новелах "Фауст" Г.Косинки, "Комуніст" В.Підмогильного, у повістях "Печатка" і "Смерть" Б.Антоненка-Давидовича. Доводиться, що прозаїки "Ланки" стверджували право українців на власний виклад ...
1123816
  Ющук І. Постколоніальне суспільство і мова викладання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 42-53. – ISSN 1682-2366
1123817
  Дроботенко М. Постколоніальний вплив на політичні реалії сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 31-34. – ISSN 2520-2626


  "The article examines some of the issues of the realities of state building processes from the point of existence and impact of cause-effect relationships of different nature. It considers features that may lead to the postcolonial dependence of the ...
1123818
  Грицик Л. Постколоніальний дискурс компаративістики // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 35-45. – ISBN 978-966-374-533-6
1123819
  Кравченко О.В. Постколоніальний дискурс національної культури та політики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 15-24
1123820
  Грабовська І. Постколоніальний дискурс та проблема гендерної толерантності транзитивного українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 253-255


  Аналізується специфіка проявів толерантності в сучасному українському суспільстві крізь призму гендерної проблематики.
1123821
  Мужук Л. Постколоніальний культурно-інформаційний простір України: криза стратегії // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 106-117. – ISBN 978-966-171-780-9
1123822
  Гундорова Т. Постколоніальний маланхолійний ressentiment // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 103-117. – ISBN 978-966-8518-96-6
1123823
  Шакірова С. Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 123-146. – ISBN 978-617-578-126-5
1123824
  Ніколаєнко О.О. Постколоніальний процес і Україна: у пошуках ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 126-136
1123825
  Романцова Б. Постколоніальний роман. Який жанр стає пріоритетним для головної літературної премії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 42 (726) , 22- 28.10.2021. – С. 37-39. – ISSN 1996-1561


  2021 рік підтвердив, що Нобелівський комітет налаштований консервативно й етично: найближчим часом годі очікувати на нагородження таких авторів, як Боб Ділан, а увага до культурного розмаїття, ймовірно, тільки зростатиме. Цілком можливо, що в наступні ...
1123826
  Рябчук М. Постколоніальний синдром : спостереження / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 233-234. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-66-5
1123827
  Даниленко В. Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 23-29. – ISSN 0236-1477
1123828
  Хомеча Н.А. Постколоніальний суб"єкт у поезії Юрія Андруховича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1123829
  Дроздовський Д. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 267-273. – ISSN 0320-8370
1123830
  Євтушенко С.О. Постколоніальні образи сходу у творах англо-індійських письменників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 152-158
1123831
  Троян С. Постколоніальні студії в сучасному науковому дискурсі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (229), вересень - жовтень 2021. – С. 2-5
1123832
  Кузін В.В. Постколоніальні студії в Україні: спроба постмодерної експлікації культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 58-60
1123833
  Доній В.С. Постколоніальні студії в українському літературознавстві // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 322-325. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1123834
  Воропаєва Т. Постколоніальні студії вчених української діаспори // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 18-21. – ISSN 2520-2626


  "Доведена актуальність дослідження процесів колонізації і деколонізації українського соціуму. Метою даної статті є аналіз постколоніальних досліджень вчених, які представляють східну і західну українську діаспору. Ці проблеми були викликані розпадом ...
1123835
  Троян С. Постколоніальні студії Е.Саїда у контексті "постмодерністського виклику" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 74-80. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  У статті проаналізовано основні положення постколоніалізму й орієнталізму. Розкрито головні риси постколоніальних студій і їхні особливості на прикладі аналізу фундаментальних положень праць Едварда Саїда.
1123836
  Грабовський С. Постколоніальні студії та український марксизм // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – С. 53-70. – ISSN 2522-9338


  "Ідеї Маркса, за його власним свідченням, у науковому та публіцистичному середовищі Російської імперії першим почав обстоювати активний громадівець Микола Зибер. Проте М. Зибер був не тільки теоретиком, а й практиком: разом із М. Драгомановим, О. ...
1123837
  Юрчук О. Постколоніальні студії: теоретичні зауваги // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
1123838
  Шкандрій М. Постколоніяльний складник дискурсу України // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-30
1123839
  Шкаратан Овсей Посткоммунистические общества Европы и Азии = Цивилизационный контекст развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.79-92. – ISSN 0869-44435
1123840
   Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание : Коллективная монография. – Харьков : ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004. – 418с. – ISBN 966-623-266-9
1123841
  Мельниченко Б. Посткомуністична конституція Чеської Республіки як передумова євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 3-6
1123842
  Мілова М.І. Посткомуністична опозиція: особливості становлення (на прикладі Болгарії і України) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 615-622. – ISSN 1563-3349
1123843
  Кириченко О.В. Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 75-91. – ISBN 978-966-02-9365-6
1123844
  Корсак Р. Посткомуністична трансформація правової системи Чеської Республіки // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 75-78. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1123845
  Колодко Гжегож Посткомуністичний перехід до ринку і демократії: уроки тридцятирічного польського досвіду // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 75-98 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1123846
  Кравець Г.В. Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 54-63
1123847
  Михальська В.В. Постконфліктні управлінські практики в економічній політиці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
1123848
  Зечаровский И.Э. Посткреминальдное поведение / И.Э. Зечаровский. – Иркутск, 1993. – 128с.
1123849
  Григорьев Л. Посткризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций / Л. Григорьев, С. Плаксин, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 25-43. – Бібліогр.: с. 25, 29, 38. – ISSN 0042-8736
1123850
  Гладков И.С. Посткризисная эволюция международной торговли // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 2074-6040
1123851
  Макогон Ю.В. Посткризисная экономика Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 73-78. – ISSN 1729-7206
1123852
  Кравченко И. Посткризисное регулирование мировой экономики: человеческие ресурсы и миграция // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 176-182. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Рассмотрен мегаэкономический аспект поведения рабочей силы как фактора, уравновешивающего мировую экономику.
1123853
  Худякова Л. Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном уровне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
1123854
  Шавшуков В.М. Посткризисные импрративы развития глобальной финансовой системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-40. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1123855
  Арбатова Н. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227


  Аналізуються існуючі в Європейському союзі підходи до методу і можливим моделям європейської інтеграції в посткризовий період. Окремо розглядаються варіанти гнучкої інтеграції, заснованої на поєднанні федералістського і міжурядового методів.
1123856
  Бергер Я. Посткризисный Китай в глобальной экономике // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 27-42. – ISSN 0869-44435
1123857
  Козюк В. Посткризова глобальна монетарна нестабільність // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-251. – ISSN 1684-906Х
1123858
  Петкова Л.О. Посткризова динаміка світового інвестиційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 31-32
1123859
  Черняк В.К. Посткризова економіка: капіталізм "з людським обличчям" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-17. – ISSN 1728-6220
1123860
  Юрій С. Посткризова стабілізація економіки: можливості та інструменти / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1123861
  Кузнецов О.В. Посткризова трансформація глобального фінансового середовища // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 140-147


  Проаналізовано напрями трансформації глобального фінансового середовища у посткризовий період. Досліджено перспективи інтеграції країн з ринками, що розвиваються, у глобальну фінансову систему. Обгрунтовано необхідність розширення кола резервних валют ...
1123862
  Дмитренко М.Й. Посткризова філософія розвитку глобальної економіки: вектори трансформації / М.Й. Дмитренко, М.М. Свічинський // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 7-13


  Розглядається сучасний стан глобальної економіки в контексті змін її філософії в середині економічної теорії та їх впливу на перехід на нову платформу посткризового економічного розвитку.
1123863
  Кузнецов О. Посткризове посилення англо-американського глобального лідерства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 74-84. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
1123864
  Каплюченко Т. Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: генеза правового механізму регулювання // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 203-209. – ISSN 1561-4999
1123865
  Луців Б. Посткризовий модернізаційний шлях України в глобалізаційному вимірі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 202-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1123866
  Полунєєв Ю.В. Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-11


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1123867
  Запаранюк Т. Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 1164-170. – ISSN 1818-5754
1123868
  Говорун Д.А. Посткризові зміни політики винагороди праці у фінансових установах: Україна та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 55-62
1123869
   Посткризові кризи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0372-6436


  Про статтю нобелівського лауреата з економіки 2001 р. Джозефа Стігліца, який розмірковує над тим, що людство, прагнучи вирішити дрібні насущні проблеми, забуває про більш глобальні загрози, ставить під питання майбутнє світової політики і економіки.
1123870
  Білоус І.В. Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 100-106 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1123871
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 3-18 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв
1123872
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 11-23
1123873
  Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение / Р.А. Сабитов. – Томск, 1985. – 193с.
1123874
  Филимонов О.В. Посткриминальный контроль / О.В. Филимонов. – Томск, 1991. – 179с.
1123875
  Куриленко І.А. Посткультура / медіакультура / кіберкультура / транскультура / протокультура: аспекти термінологічної семантики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 68-76. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1123876
  Власенко Ф.П. Посткультура в контексті трансгуманізму / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк, Д.А. Товмаш // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 166-170. – ISSN 2226-3209
1123877
  Харитонов А.Л. Постладожские деформации в гранито-гнейсах куполовидных структур Северного Приладожья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Харитонов А.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 18л.
1123878
  Крохмальний Р. Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 76-88. – ISSN 2225-5095
1123879
  Копотун Н.І. Постлісабонська Європа: іміджеві зміни та подальше позиціонування ЄС на міжнародній арені // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 113-116. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1123880
  Левченюк Є.В. Постлюдина та постлюдство: особливості прояву // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 152-161. – ISSN 2072-1692


  В статті розглянуті сучасні умови розвитку людини. Встановлено, що відбувається новий еволюційний етап формування особистості, де основними детермінантами її творення є інформатизація та технологізація суспільства, що, в свою чергу, спричиняє ...
1123881
  Озадовська Л.В. Постлюдина як феномен сучасної науки і філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 92-102
1123882
  Ільїн В. Постлюдина. Перспективи гуманізму // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – С. 119-125.
1123883
  Серебряков В.А. Постмагматическая история гранитов / В.А. Серебряков. – Москва : Недра, 1972. – 161с.
1123884
  Зациха Б.В. Постмагматическая минерализация Приазовья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Зациха Б.В. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 25 с.
1123885
   Постмагматические образования Зангезурского рудного района. – Ереван, 1987. – 199с.
1123886
  Андрієць Т. Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-28. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817
1123887
   Постмагматичні зміни в породах долерит-діабазової формації Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита) / О. Митрохин, А. Омельченко, Т. Митрохина, В. Гаценко, Є. Вишневська, І. Михальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-16. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Автори дослідили гірські породи Новоукраїнського дайкового поля (НДП), які раніше були ідентифіковані ними як гіпабісальні представники палеопротерозойської долерит-діабазової формації (ДДФ) - палеоаналога континентальних платобазальтів фанерозою. ...
1123888
  Семенов Л.С. Постмагническое оруденение западной части междуречья Нижней и Подаменной Тундгусок и условия его образования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 133 / Семенов Л.С.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
1123889
  Павленко П. Постмайданна Україна в тисках російсько-ватиканських відносин (або "Як нам ставитися до візиту на окуповані території апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті?") // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 281-290. – ISSN 2306-3548


  Ватикан певно сподівався, що візит апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті 16-18 грудня 2016 р. на окуповані території Донбасу українське суспільство "проковтне" так само легко, як легко воно "проковтнуло" туди ж само і його великодній візит (25 ...
1123890
  Ніколаєнко Н. Постмайданний розвиток України у 2014-2016 рр.: загальна характеристика й основні тенденції в контексті агресії Російської Федерації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 104-109. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
1123891
  Гончарук В.П. Постмайданні тенденції розвитку партійної системи України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 154-156
1123892
  Жеребкін М.С. Постмарксистська теорія дискурсу Ернесто Лаклау і Шанталь Муф: новий погляд на політичні процеси у країнах колишнього СРСР? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ключові поняття постмарксистської теорії дискурсу Е.Лаклау и Ш.Муф та намічаються підходи до застосування постмарксистської методології до аналізу пострадянських політик, зокрема фенмену політичної мобілізації мас підчас ...
1123893
  Дубина О.О. Постметафізична свідомість: аналіз Юргена Габермаса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 78-79
1123894
  Сатохіна Н.І. Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 4. – С. 183-199. – ISSN 1993-0909
1123895
  Габермас Ю. Постметафізичне мислення. Філософські статті. Розділ 1. Повернення до метафзики? // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 68-102
1123896
  Рохман Б.М. Постметафізичний дискурс про свободу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 200-201
1123897
  Кузнецова К.Ю. Постметафізічне прочитання критичної філософії І. Канта // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 93-99. – ISBN 978-966-285-527-2
1123898
   ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава : ТОВ "АСМІ", 1993-. – ISSN 1815-3194
№ 1 (126) : Спадщина Остроградського у європейському контексті. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1123899
   ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава : ТОВ "Алігарфічний центр", 1993-. – ISSN 1815-3194
№ 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1123900
  Сулик Б. Постмілітарні об"єкти Західного регіону України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 160-165 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1123901
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 14-15
1123902
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 14-15
1123903
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці схатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1123904
  Єфименко В.А. Постмоденістський колаж та дискурсивні стратегії в романі Реймонда Федермана "На Ваш розсуд" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 299-303
1123905
  Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе : Учебное пособие для студ. вузов / М.Н. Эпштейн. – Москва : Высшая школа, 2005. – 495с. – ISBN 5-06-005219-2
1123906
  Шинкаренко О.В. Постмодерн про нове бачення етики й моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається постмодерністське розуміння етики й моралі. This article is about postmodern understanding of ethics and morality.
1123907
  Сидор-Гібелинда Постмодерн як // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 19-22
1123908
  Русін Р Постмодерн як архітектурна практика // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 89-94. – ISSN 2616-9967
1123909
  Шерстюк Н.В. Постмодерн як особлива ситуація в культурі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 409-412. – ISSN 2076-1554
1123910
  Данилова Т.В. Постмодерн: pro et contra. Соціально-історичний і культурологічний дискурс 50-80-х років XX століття // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 81-87. – ISSN 2227-7242
1123911
  Лук"янець В. Постмодерн: філософія світоглядного розчарування // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.3-15. – ISBN 966-7653-02-8
1123912
  Куць О. Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 56-62. – ISSN 2075-1486
1123913
  Гнатюк М.М. Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 47-51. – ISSN 1996-5931
1123914
  Токовенко В. Постмодерна методологія дослідження проблем державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 40-47.
1123915
  Сморжевська О. \О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 77-81. – ISSN 2076-1554
1123916
  Сембе К.А. Постмодерна трансформація мотиву подорожі у романі К. Пері Россі "Корабель дурнів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 267-273


  У статті розглянута постмодерна актуалізація мотиву подорожі та деякі аспекти реміфологізаці цього кочового топосу світової культури. На матеріалі роману уругвайської авторки Крістіни Пері Россі "Корабель дурнів" проаналізована смислотворча функція ...
1123917
  Суздалєва Ю.І. Постмодерне бачення людини у творчості В. Винниченка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 280-285. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1123918
  Малько А.В. Постмодернизация и глобализация: особенности государственно-правовой жизни общества в XXI столетии / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (318). – С. 6-17. – ISSN 0131-8039
1123919
  Деннет Д. Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это правильно // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.93-100. – ISSN 0042-8744
1123920
  Зимарева Ю.В. Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 105-107. – ISSN 2076-1554
1123921
  Григорьев С.И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 136-142. – ISSN 0132-1625
1123922
  Макарычев А.С. Постмодернизм и теория международных отношений / А.С. Макарычев, А.А. Сергунин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 151-161. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1123923
  Белевский О.А. Постмодернизм как отрицание универсальности и всемирно-исторической значимости философии // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1123924
  Криницька Н. Постмодерний казковий світ Роберта Кувера // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2014. – № 296/297/298. – С. 90-94
1123925
  Бенюк О.Б. Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфганга Вельша // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 201-208. – ISSN 2225-7586
1123926
  Полєтуха І.О. Постмодерний наратив роману Я. Бохенського "Овідій Назон - поет" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 115-119. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  В романі відомого польського письменника, уродженця Львова, Яцека Бохенського яскраво змальована трагічна доля uеніального поета Публія Овідія Назона.
1123927
  Чередниченко С. Постмодернист с человеческим лицом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-96. – ISSN 0042-8795


  Прозаик Олег Зоберн
1123928
  Дубровский Д.И. Постмодернисткая мода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.42-55. – ISSN 0042-8744
1123929
  Тропинина Н. Постмодернистская языковая личность начала XXI века: реализация в интернет-поэзии // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 174-180. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Стаття присвячена засобам мовної реалізації постмодерністської особистості 21 ст. в поетичному жанрі – мініатюрі у формі неримованого катрена, розповсюдженого в Інтернеті з кумедною назвою – «пиріжок». Аналіз мови «пиріжків» дозволяє виявити ...
1123930
  Погребная В.Я. Постмодернистский дискурс: специфика прочтения (интерпретации) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 57-59. – ISSN 2077-1800
1123931
  Репенкова М.М. Постмодернистский роман в израильской литературе. Взгляд постороннего // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 16-27. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1123932
  Препотенська М.П. Постмодернистський дискурс мегаполісу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 104-111
1123933
  Лук"яненко Д. Постмодерні альтернативи образу Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 58-63. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статі розглянуто варіанти інтерпретації образу Григорія Сковороди в аспекті деканонізації, найбільш яскраво представленої в квазібіографічному романі Володимира Єшкілєва «Усі кути трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди». Тенденція ...
1123934
  Хайдер Т. Постмодерні вектори зближення жанрів великої польської прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто проблеми взаємовпливу жанрів у історико-літературному й культурологічному контекстах у творах Е. Редліньського, Т. Конвіцького та ін. The article deals with the problem of genre"s interference in the literary- historical and ...
1123935
  Татаренко А. Постмодерні експерименти з формою в романі Данила Кіша "Мансарда" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 142-149. – ISSN 0203-9494
1123936
  Коновалова М. Постмодерні експерименти у драмі О. Ірванця "Брехун з Литовської площі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 150-152
1123937
  Козачинська В.В. Постмодерні експлікації суб’єкта: номадологічний проект хронополітики (від Дельоза до Атталі) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 207-216. – ISSN 2077-8309
1123938
  Польова Ю.С. Постмодерні модифікації " празького тексту": романи М. Айваза та Д. Годрової : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Польова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1123939
  Багірова Л. Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 145-150. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
1123940
  Рог Г. Постмодерні пошуки турецького романіста Метіна Качана на матеріалі "Важкого роману" ("Agir Roman") та "Горіху вісім" ("Findik Sekiz") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 48-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено наріжні засади формування художнього стилю провідного турецького письменника кінця ХХ ст. Метіна Качана під впливом естетичних принципів і художньої практики постмодернізму. Висвітлено та охарактеризовано наративну будову текстів, художні ...
1123941
  Колісник О.В. Постмодерні стратегії бачення самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 135-141


  В статті розглядаєтся проблема самоідентифікації людини в аспекті постмодерної концепції деконструктивізму в європейському та американському філософському дискурсі. В статье рассматриватется проблема самоидентификации человека в аспекте постмодерной ...
1123942
  Лютий Т.В. Постмодерні теорії та ідеологія // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 3-8. – ISSN 1996-5931
1123943
  Яцина О.Ф. Постмодерні трансформації соціально-психологічних практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Яцина Олена Федорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1123944
  Орлова Т.В. Постмодернізація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 302-303. – ISBN 966-642-073-2
1123945
  Куцепал С.В. Постмодернізм - зваблива та нерозкрита таємниця // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.3-14. – ISSN 2075-1443
1123946
  Палій О.П. Постмодернізм versus екзистенціалізм: роман Людвіка Вацуліка "Морські свинки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 137-145
1123947
  Заваженко Т.М. Постмодернізм в інтерпретації Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1123948
  Бернадська Н. Постмодернізм і "пам"ять жанру" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 74-78. – ISSN 0236-1477
1123949
  Голубець О.М. Постмодернізм і мистецька освіта // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 90-92. – ISSN 2520-6419


  " На зламі 1980-1990-х рр. в мистецьке середовище проникає філософія постмодернізму. Українські художники відкривають для себе нові мистецькі форми. Однак, входження у постмодерністичний простір без відповідної підготовки виявилося важким завданням. Не ...
1123950
  Сегедь-Масак Постмодернізм і посткомунізм // Критика. – Київ, 1998. – Травень, (число 5). – С. 17-20
1123951
  Міллікен Д. Постмодернізм і професіоналізм у вищій освіті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-71. – ISSN 1682-2366
1123952
  Ірдинєнко К. Постмодернізм у мистецтві: новітні тенденції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 67-74. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена осмисленню феномена постмодернізму в сучасному культурологічному просторі. Постмодернізм утверджується як широке соціокультурне і світоглядне явище, проникаючи у всі сфери сучасного менталітету. Автор статті проводить паралелі між ...
1123953
  Краснокутський Г. Постмодернізм у науці як гра з архетипами: casus anthropologiae / Г. Краснокутський, Н. Лебеденко // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 69-73
1123954
  Павленко Т. Постмодернізм у творчості Рея Бредбері // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 96-103. – ISBN 966-8645-19-7
1123955
  Стусенко О. Постмодернізм український і російський: дві моделі чи роздвоєна модель ? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – 107-112.
1123956
  Боканурський А. Постмодернізм як гра // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 63-68
1123957
  Дроздовський Д. Постмодернізм як долання межі: досвід сучасної польської та української літератур (дискусійні міркування англіста) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 302-308. – ISSN 0320-8370
1123958
  Задорожна О. Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ - початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постмодернізм як літературне та культурне явище кінця ХХ - початку ХХІ ст. Postmodernism as literary and cultural phenomenon in the end of the 20th century- beginning of the 21st century is considered.
1123959
  Назарець В.М. Постмодернізм як літературне явище / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 2-7
1123960
  Постол А.А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 69-79. – ISSN 2072-1692
1123961
  Гуменюк Тетяна Костянтинівна Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Гуменюк Тетяна Костянтинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 395л. – Бібліогр.: л.371-395
1123962
  Гуменюк Тетяна Костянтинівна Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз. : Автореф. дис. ... докт. філософ. наук: 09.00.08 / Гуменюк Т. К.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 38 с.
1123963
  Головченко Н. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-21
1123964
  Боринштейн Є.Р. Постмодернізм як цінністне підгрунтя духовної культури української молоді / Є.Р. Боринштейн, О.І. Лопуга // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 25-31. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
1123965
  Лімборський І.В. Постмодернізм. 11-й клас. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 167-173
1123966
  Колісніченко А. Постмодернізм: "дещо" з дороги до храму // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 90-100
1123967
  Русін Р.М. Постмодернізм: естетика і мистецтво віртуальності // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 74-76. – ISSN 2616-9967


  Сучасне мистецтво переживає суттєві трансформації в контексті постіндустріальної культури. Все більшого значення набува- ють комп"ютерні методи виробництва віртуальних артефактів. У статті відзначається, що сучасне віртуальне мистецтво - це новий ...
1123968
  Базалук О.О. Постмодернізм: філософія освіти // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 9-22. – ISSN 2311-8822
1123969
  Лавров Д.В. Постмодерністичні риси в романах Алев Алатли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 284-290


  Досліджено творчість сучасної турецької письменниці А. Алатли, а саме постмодерністські риси її творів. Окрім цього, читач має можливість ознайомитись з історією постмодернізму на теренах Туреччини
1123970
  Рилова О.Ю. Постмодерністська концепція освіти М. Фуко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 173-175
1123971
  Павлов Ю.В. Постмодерністська критика історицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1123972
  Кирилова Т.А. Постмодерністська літературна практика : На матеріалі повісті Біргіт Вандербеке "Альберта приймає коханця") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.179-185
1123973
  Гурбанська С.О. Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 350-353


  У статті розглянуто наукові здобутки у вивченні постмодернізму як сучасного типу художньої комунікації, узагальнено й систематизовано різні наукові підходи до вивчення постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі; окреслено основні риси ...
1123974
  Ємчук Т.Б. Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1123975
  Пахаренко В. Постмодерністська парадигма шевченкознавства: пошук логіки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 7-19. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1123976
  Карпенко В.І. Постмодерністська проблематизація понять стать та гендер // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 70-74. – ISSN 2072-1692
1123977
  Кравченко А.С. Постмодерністська проблематика роману Е.Л. Доктороу "Регтайм" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 312-315. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1123978
  Татаренко А. Постмодерністська проза у сербській літературі: етапи розвитку, тенденцї, поетикальні вектори // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 122-128. – ISSN 0203-9494
1123979
  Татаренко А. Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 26-30. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1123980
  Корж Г. Постмодерністська трансформація історичної пам"яті // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 32-39
1123981
  Ліщук Т.Д. Постмодерністське зображення зовнішності людини в тексті роману Ю. Андруховича "Рекреації" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 158-162
1123982
  Окорокова В.В. Постмодерністське моделювання образу нової соціальної реальності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Окорокова Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
1123983
  Погрібна В.Я. Постмодерністське суспільство в епоху глобалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С . 90-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті зроблена спроба проаналізувати різні точки зору на проблему постмодерністського суспільства в епоху глобалізму, а також досліджується специфіка глобалізаційної парадигми. In this article there is the done attempt to analyze different ...
1123984
  Бабелюк О.А. Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 18-24. – ISBN 978-966-2668-24-7
1123985
  Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-19.
1123986
  Варениця Ольга Петрівна Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Варениця Ольга Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191л. – Бібліогр.: л.173-191
1123987
  Варениця О.П. Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.05. / Варениця О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1123988
  Кузнєцова О.В. Постмодерністський комічний ідіодискурс Дейва Баррі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кузнєцова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1123989
  Кравченко О.В. Постмодерністський контекст теоретичного моделювання сучасної культурної політики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 25-33
1123990
  Сабадаш Ю.С. Постмодерністський роман як багатопластовий культурний код (на прикладі роману У. Еко "Маятник Фуко") // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1123991
  Водолазька Світлана Анатоліївна Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Водолазька Світлана Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.174 - 188
1123992
  Водолазька Світлана Анатоліївна Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Водолазька С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1123993
  Водолазька С. Постмодерністські акценти у творчості Є. Андрієвської // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 117-126
1123994
  Зозуля О.В. Постмодерністські концепції пародії: основні проблемні підходи і дискусії // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С . 25-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1123995
  Богачевська І.В. Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Пропонована читачеві стаття аналізує впливів постмодерністських наративних концепцій на християнське богослов"я, постмодерністської герменевтики на сучасну Біблійну екзегезу. Автор показує напрямки та засоби трансформації сучасного християнського ...
1123996
  Черевченко В. Постмодерністські риси повісті-притчі Річарда Баха "Чайка Джонатан Лівінгстон" / Віктор Черевченко // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 5 (431), травень. – С. 55-60
1123997
  Динниченко Т. Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда "Фальшивомонетники" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – C. 80-87. – ISSN 2078-340X
1123998
  Григорова О. Постмодерністські тенденції в сучасній німецькомовній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються постмодерністські тенденції в німецькомовній літературі сьогодення. Філософське підгрунтя явища складають наведені автором праці німецьких дослідників В.Вельша, К.Шерпе, Х.Швілька. Основні ознаки явища ілюструються на матеріалі творів ...
1123999
  Боднарчук Т.В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. : спец. 26.00.01 - теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Боднарчук Т.В. ;Львівська нац. музична ак. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 13 назв.
1124000
  Савченко А.А. Постмодернова магія в контексті енергоінформаційної парадигми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 86-94
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,