Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1126001
  Донцов Д. "Правда прадідів великих" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 113. – ISBN 966-628-104-X
1126002
  Стасюк О. "Правда про геноцид - це питання національної безпеки". Гендиректорка Музею Голодомору Олеся Стасюк - про шантаж, погрози, цькування і звільнення за дослідження чисельності знищених українців та захист першої в Україні докторської з теми Голодомору / бесіду вела В. Чорна // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 липня (№ 19)


  Навіть спостерігаючи цю війну в режимі реального часу, у вік цифрових технологій, ми не можемо точно підрахувати загиблих. І свідомі того, що, най­імовірніше, не зможемо встановити кожного, хоч як би цього хотіли. Бо не всі могили буде знайдено і не ...
1126003
  Курійокі О. "Правда про..." : ілюстровані оповідання для дорослих про дитинство // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 130-132


  Оповідання: Правда про зниклий зуб; Правда про мурашині смаколики; Правда про м"ясожерів; Правда про почуття.
1126004
   "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. посібник : до тисячоліття Правди Руської / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Г.Г. Демиденко, В.М. Єрмолаєв ; вступ. сл. В.Я. Тація]. – 2-ге вид., змін. та допов. – Харків : Право, 2017. – 388, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 388-389 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-232-1
1126005
   "Правда" (1912- октябрь 1917 г.) и "Социал-демократ" (1908-1917) о Закавказье.. – Ереван, 1968. – 460с.
1126006
   "Правда" 1912-1914, 1917 гг. Библиогр. указ.. – Москва, 1962. – 10 3с.
1126007
  Дузь И.М. "Правда" в борьбе за идейность и художественное совершенство украинской советской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дузь И.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1126008
  Меримкина М.М. "Правда" в борьбе за мобилизацию рабочих промышленности на самоотверженный труд в первый периодд Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меримкина М.М. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 24 с.
1126009
  Аргынбаев М.Ж. "Правда" в борьбе за побъем экономики Казахстана. (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Аргынбаев М.Ж.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1968. – 15л.
1126010
  Гробов Г.М. "Правда" в борьбе за подъем идеологической работы (1953-1955 гг.) / Г.М. Гробов. – Х, 1958. – 123с.
1126011
   "Правда" в борьбе за торжество ленинской национальной политики в Казахстане. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1962. – 155с.
1126012
   "Правда" и Азербайджан.. – Баку, 1962. – 382с.
1126013
  Абдуллаев Ш.З. "Правда" и борьба за победу социалистической революции в Азербайджане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Абдуллаев Ш.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 17с.
1126014
  Бутаев М.Д. "Правда" и Дагестан / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1967. – 80с.
1126015
   "Правда" и Донбасс. Сб.. – Донецк, 1962. – 214с.
1126016
  Киселев И.А. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев И.А.; МГУ им. М.В.Ленина. Ин-т повышен. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
1126017
  Куклев П.Е. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за подготовку Великой Октябрьбской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклев П.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
1126018
  Трущенко Н.В. "Правда" и нижегородские большевики 1912-19114 гг. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1962. – 37с.
1126019
  Дузь І.М. "Правда" і художнє слово / І.М. Дузь. – Київ, 1962. – 42с.
1126020
  Корчин М.Н. "Правда" на Дону в годы революционного подъема. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1947. – 55с.
1126021
   "Правда" на Дону.. – Ростов н/Д, 1962. – 264с.
1126022
  Святовець В. "Правдиві подробиці саме і готують душу до сильних вражень від великих подій" : [Дені Дідро про подробиці та деталі] // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.57-65
1126023
  Бочковская А.В. "Праведные дела" новых вероучителей Панджаба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 79-97. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Пенджаба - штат на північному заході Індії
1126024
  Липовецький С. "Правибори", хруні та обструкції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 11 (591), 15-21.03.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  "Виборчі кампанії на Західній Україні на зламі XIX - XX століть супроводжувалися підкупом, залякуванням та навіть убивствами виборців".
1126025
  Грабовський С. "Правий сектор" став силою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  "Правий сектор" - стихійна організація, сформована після спроби жорстокого розгону Майдану зо листопада.
1126026
  Латиш Ю.В. "Правий" поворот та демодернізаційні процеси на пострадянському просторі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 267-275. – ISBN 978-966-02-8033-5
1126027
   "Правий" радикалізм як чинник розвитку сучасної Росії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 184-200. – ISBN 978-966-02-8276-6
1126028
  Корольов Б.І. "Правила видання історичних документів" / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 304-305. – ISBN 966-642-073-2
1126029
  Султан Я.К. "Правила для учащихся" в системе воспитания сознательной дисциплины 1-4 классов советской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султан Я.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
1126030
  Попова М. "Правила етичної поведінки державних службовців" та забезпечення права на свободу слова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 162-164
1126031
  Арясова О.В. "Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 101-113 : рис., табл. – Библиогр.: с. 110-113. – ISSN 0203-3100
1126032
  Бойко Ю. "Правильно зробив, що нічого не робив". Дисциплінарний орган з"ясував, чи можна ставити в провину прокурору бездіяльність // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 1, 3


  "Після того як заступник Генерального прокурора змінив підслідність однієї з резонансних справ, колишній процесуальний керівник зробив цікаві висновки. А заодно розповів про дивні порядки, що тримають прокурорів на "дисциплінарному" гачку".
1126033
  Довгаль О.В. "Правильно навчає той, хто навчає цікаво" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 16-19. – Бібліогр.: 15 назв.
1126034
  Лигачева Н. "Правильные" картинки "неправильной" действительности // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-15.


  відповідальність ЗМІ
1126035
  Менделеев А.Г. Правда-газетной строкой / А.Г. Менделеев. – М., 1985. – 176с.
1126036
   Правда-ли, что в мире нет ничего кроме движения?. – С-Пб., 1882. – 233-278с.
1126037
  Шашкова Л.О. Правда міфу: шлях до економічної компетентності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 76-77. – ISSN 2414-5823
1126038
  Янукович В. Правда на боці того, хто робить реальну справу і зміцнює життя на краще // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 2-4


  Із виступу Президента України Віктора Януковича під час відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 7 лютого 2012 року
1126039
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Київ, 1957. – 347с.
1126040
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Донецк, 1981. – 556 с.
1126041
  Черный-Диденко Правда на земле одна. / Черный-Диденко. – Донецк, 1964. – 656с.
1126042
  Хабинский М. Правда напрямик / М. Хабинский. – Сталино, 1957. – 27с.
1126043
  Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва / П.І. Говдя; відп. ред.: В.І. Касіян. – Київ : Радянська Україна, 1962. – 27 с.
1126044
  Пивнюк Н.А. Правда науки или правда морали? // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-28.


  Материалы к изучению романа А.Р. Беляева "Человек-амфибия"
1126045
  Хоменко І.Є. Правда не вмирає : з вірменського фольклору драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Молодь, 1964. – 127 с.
1126046
  Михед Т.В. Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 191-199. – ISSN 2312-3036


  "Об’єктом аналізу обрано літературу свідчення, що, сформована на пограниччі фікшн - нон-фікшн, набула популярності з другої половини ХХ ст. Актуалізована студіями травми, література свідчення стала спробою рефлексії жертв-свідків травматичного досвіду, ...
1126047
  Трайков Б. Правда о "деле Антонова" / Б. Трайков. – М, 1985. – 144с.
1126048
  Прахье Б.С. Правда о "земле обетованной". / Б.С. Прахье. – Одесса, 1969. – 180с.
1126049
  Рожнов В.Е. Правда о "чудесных" исцелениях. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1968. – 47с.
1126050
  Сименон Ж. Правда о Беби Донж. Письмо следователю. Свидетели : Пер. с фр. / Ж. Сименон; пер. с фр. – Киев : Украина, 1991. – 416 с. – (Мастера острых сюжетов). – ISBN 5319007833
1126051
  Табурно И.П. Правда о войне / И. Табурно. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворин, 1905. – VIII, 275 с., 2 л. карт. : карт.
1126052
  Поляков Г.П. Правда о войне / Г.П. Поляков. – Иркутск, 1991. – 158с.
1126053
  Краминов Д.Ф. Правда о втором фронте / Д.Ф. Краминов. – М., 1958. – 243с.
1126054
   Правда о Вьет-Наме.. – М., 1949. – 168с.
1126055
   Правда о Греции. Голубая книга.. – М., 1949. – 208с.
1126056
   Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. – Тула, 1991. – 284с.
1126057
  Мендоса Э. Правда о деле Савольты / Э. Мендоса. – М., 1985. – 336с.
1126058
  Крывелев И.А. Правда о Евангелиях / И.А. Крывелев. – 3-е изд. – Москва : Гаиз, 1938. – 96 с.
1126059
  Виткин Дж. Правда о женщинах: 14 мифов, сочиненных мужчинами / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург, 1996. – 256с.
1126060
  Лисняк В.А. Правда о жизненном уровне "среднего американца" / В.А. Лисняк. – Киев, 1960. – 28 с.
1126061
  Коваль В.С. Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 г. / В.С. Коваль. – К, 1960. – 100с.
1126062
  Бак Т. Правда о Канаде / Тим Бак ; пер. с англ. И.П. Ястребовой. – Москва : Иноиздат, 1950. – 172 с.
1126063
   Правда о Киево-Печерской лавре. Сб. ст.. – К., 1963. – 107с.
1126064
  Дзелепи Э. Правда о Кипре / Э. Дзелепи. – М., 1958. – 63с.
1126065
   Правда о культурном обмене.. – Москва, 1976. – 62с.
1126066
  Никитин А.М. Правда о ленских событиях 4 апреля 1912 : [Сост. по материалам неофиц. следств. комис. из представителей адвокатуры] / Н.А. Никитин. – Москва : Пролетарий, 1924. – 156 с.
1126067
  Клизовский А. Правда о масонстве. / А. Клизовский. – 2-е изд. – Рага, 1990. – 31с.
1126068
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
1. – 1957. – 655с.
1126069
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
2. – 1957. – 556с.
1126070
   Правда о московском "Мемориале". – М., 1993. – 58с.
1126071
  Ду Вэй Правда о насильственных радикальных действиях в Гонконге // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 16-22 августа (№ 33). – С. 1, 6


  "В последнее время в Гонконге имеет место обострение насильственных действий радикального характера. И это привлекло широкое внимание мирового сообщества. Однако среди множества сообщений немало репортажей некоторых западных медиа, которые искажают ...
1126072
  Баев К.Л. Правда о небе : простые беседы по астрономии / К.Л. Баев, В.А. Шишаков ; ред. Р. Куницкий. – Москва : ГАИЗ, 1936. – 68с.
1126073
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерки по империалист. антисов. пропаганде 70-х гг. / Артемов В.Л. – Москва : Политиздат, 1979. – 270 с. : ил.
1126074
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерки по соврем. империалист. антисов. пропаганде / Артемов В.Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 270 с. : ил.
1126075
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерк по современ. империалист. антисов. пропаганде / Артемов В.Л. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1985. – 252 с.
1126076
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1985. – 254с.
1126077
  Шарий А. Правда о неправде // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 6-7


  Как известно, после окончания Второй мировой войны Германию стали рвать на части два противоборствующих лагеря, в результате страна была разделена. В наши дни на телевидении выходит множество передач, повествующих об ужасах коммунистического режима в ...
1126078
  Старцева Мария Правда о пандах. Тайное общество панд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 56 : фото
1126079
  Юдин Н.И. Правда о петербургских "святынях". / Н.И. Юдин. – Л, 1966. – 181с.
1126080
   Правда о политике западных держав в германском вопросе. Ист. справка.. – М., 1959. – 135с.
1126081
   Правда о португальских колониях в Африке. Сб. ст.. – М., 1961. – 82с.
1126082
  Белов А.В. Правда о православных "святых" / А.В. Белов. – Москва : Наука, 1968. – 168 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
1126083
  Голованов Я. Правда о программе "Apollo" : Роман / Я. Голованов. – Москва : Эксмо-Пресс, Яуза, 2000. – 352с. – ISBN 5-04-004104-7
1126084
  Куликовская Г.В. Правда о профессоре Юдине / Г.В. Куликовская. – М., 1990. – 46с.
1126085
  Геродник Г.И. Правда о Псково-Печорском монастыре / Г.И. Геродник. – М., 1963. – 110с.
1126086
  Скрипниченко-Коровяковская Правда о разведчице "Лесной" / Скрипниченко-Коровяковская. – Симферополь, 1990. – 164с.
1126087
  Егорьев В.Е. Правда о разоружении и войне / В.Е. Егорьев и М.А. Ляс. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 78
1126088
  Ермаков И.М. Правда о религии / И.М. Ермаков. – Саранск, 1960. – 124с.
1126089
   Правда о религии.. – Алма-Ата, 1972. – 26с.
1126090
  Адамов А.Г. Правда о русских открытиях в Америке / Аркадий Адамов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с : карт. – (Серия 2)
1126091
   Правда о сектантах. Сб. мат.. – Владивосток, 1958. – 144с.
1126092
  Маяцкий Ф.С. Правда о торе и талмуде / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1960. – 72с.
1126093
  Москаленко В.А. Правда о христианских сектах / В.А. Москаленко, Ю.Н. Артамошин. – М., 1963. – 140с.
1126094
  Лумумба Патрис Правда о чудовищном преступлении колонизаторов / Лумумба Патрис. – Москва, 1961. – 206 с.
1126095
  Харпер Правда о ютландском бое 31 мая 1916 г / Харпер. – М, 1938. – 120с.
1126096
  Рклицькій С. Правда о языке Украины: Мысли лингвистов, педагогов и историков о языке, русском языке и языке Украины / С. Рклицькій. – Градижскъ, 1917. – 42с.
1126097
  Кузнец Ю.Л. Правда об "американском образе жизни" / Ю.Л. Кузнец. – Л., 1960. – 44с.
1126098
  Кузнецов В.Н. Правда об атлантах: стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1982. – 95с.
1126099
   Правда об Афганистане: документы, факты, свидетельства. – Москва, 1980. – 174 с.
1126100
  Егоров В.Н. Правда об империалистической пропаганде / В.Н. Егоров. – М, 1963. – 303с.
1126101
  Черненко Г. Правда об инженере Слесареве // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 10 (937). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Авиаконструктор Василий Адрианович Слесарев, создатель самого крупного самолёта в дореволюционной России"Святогора". О его судьбе
1126102
  Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
1126103
  Баранов В.И. Правда образа - правда истории / В.И. Баранов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. – 152 с. – (Эстет. проблемы Ленинианы. Рус. сов. проза)
1126104
  Грибов А.Н. Правда образа / А.Н. Грибов. – М., 1979. – 125с.
1126105
  Биляк В. Правда осталась правдой / В. Биляк. – 2-е изд. – М., 1984. – 375с.
1126106
  Почепцов Г. Правда очима постправди / бесіду вела А.Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 13


  "Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що кожен може висловити свою думку з будь-якого приводу, і вона стає доступною за лічені секунди. Гортаючи сформовані нами ж стрічки соцмереж, ми бачимо безліч правд. Для України, яка вже перебуває у ...
1126107
   Правда очі коле: зб. ст. і памфлетів. – Дніпропетровськ, 1983. – 158с.
1126108
  Кірсенко М. Правда перемагає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 9


  До 600-річчя страти чеського реформатора Яна Гуса.
1126109
   Правда побеждает.. – М., 1971. – 440с.
1126110
  Сверстюк Є.О. Правда полинова / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
1126111
  Фещенко Є. Правда понад усе. Виставка "Гарет Джонс. Щоденник" розповідає про журналіста, який першим розповів світові про Голодомор // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 133). – С. 13


  У галереї "Лавра" в Києві відкриється виставка "Гарет Джонс. Щоденник". Вона присвячена постаті британського журналіста, який першим розповів світові правду про Голодомор 1932-33 років в Україні. Ця подія - частина масштабного ...
1126112
  Леу Е.І. Правда пра рєлігію / Е.І. Леу. – Мінськ, 1969. – 48 с.
1126113
  Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. – Филадельфія : Видання Головної управи організації оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 95, [1] с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1126114
  Баранов В. Правда прикрас не потребує // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 185-186. – ISSN 0208-0710
1126115
  Сергійчук В. Правда про "Золотий вересень" 1939-го / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 128с. – ISBN 966-7060-24-1
1126116
  Микитась В.Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналіст. фальсифікацій творчості письменника. / В.Л. Микитась. – К., 1975. – 83с.
1126117
  Дацюк Г. Правда про вигоду не дбає // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Миколі Тимошику - 65.
1126118
  Буртик І. Правда про Волинську трагедію // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 7
1126119
  Хоменчук О. Правда про гетьмана-державотворця повертається з небуття // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Гетьман Іван Мазепа.
1126120
  Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 155-165. – ISBN 978-617-7235-56-8
1126121
  Ясинецька О. Правда про Інгігерду / спілкувалася Інна Лиховид // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 18-19


  Національний заповідник "Софія Київська" пропонує щороку вшановувати дружину Ярослава Мудрого - і в такий спосіб розвінчати поширені про неї історичні міфи.
1126122
  Головко Т. Правда про Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 лютого (№ 23). – С. 10


  У видавництві "Кліо" надрукували заборонену за царизму і "совєтів" хроніку життя Т. Шевченка, написану першим біографом поета Олександром Кониським.
1126123
  Моргун Ф.Т. Правда про кривду / Федір Моргун, Микола Юрченко. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 171, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-154. – ISBN 978-966-8036-33-0


  У пр. № 1728630 напис: Науковій бібліотеці університету Шевченка для правди. Підпис. 12.10.2018.
1126124
   Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")


  Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом. Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив. НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі ...
1126125
  Баєв К. Правда про небо (прості бесіди з астрономії) / Баєв К., Шишаков В. – Київ : Соцеквидав України, 1961. – 68 с.
1126126
  Головко Т. Правда про незламного американця. Який щиро любив Україну і ненавидів її ворогів. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 4-5


  Американський державний діяч Джон Маккейн.
1126127
  Губка І.М. Правда про Норильськ : (повстання 1953 року) / Іван Губка. – Львів : Афіша, 2005. – 156с. – ISBN 966-325-048-8
1126128
  Красний М. Правда про петлюрівські брехні / М. Красний. – Х., 1920. – 8с.
1126129
  Петренко М.З. Правда про печери і мощі Києво-Печерської Лаври / М.З. Петренко. – К, 1959. – 36с.
1126130
  Грабовський С. Правда про радянського героя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 9


  Олександр Маринеско: "атака століття" чи вбивство століття"?
1126131
  Гайдуцький П.І. Правда про ринок землі / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2020. – 57, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7300-53-2
1126132
  Кюстін А. де Правда про Росію = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
1126133
  Страдник П. Правда про совєтську владу в Україні / Петро Страдник. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 249, [1] с. : іл. – На обкл. помилково зазнач. прізвище авт. Стадник. – ISBN 978-611-01-1545-2
1126134
  Червак Б. Правда про український Київ. За даними істориків у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена ОУН


  Про маловідомі сторінки історії національно-визвольного руху, зокрема періоду 1941-1942 років, коли з ініціативи Організації Українських Націоналістів у Києві розбудовувалося українське державне життя. Автор чимало місця приділяє проблемі поховань у ...
1126135
  Червак Б. Правда про український Київ. За даними істориків у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена ОУН // Україна молода. – Київ, 2021. – 5-6 жовтня (№ 103/104). – С. 8-9


  Про маловідомі сторінки історії національно-визвольного руху, зокрема періоду 1941-1942 років, коли з ініціативи Організації Українських Націоналістів у Києві розбудовувалося українське державне життя. Автор чимало місця приділяє проблемі поховань у ...
1126136
   Правда про унію: докум. і мат.. – Львів, 1965. – 376с.
1126137
   Правда про унію: докум. і мат.. – 2-е вид., доп. – Львів, 1968. – 424с.
1126138
   Правда про унію: докум. і мат.. – 3-є вид., доп. – Львів, 1981. – 448с.
1126139
   Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1126140
  Демчук А. Правда про швейцарську багатомовність / розмову вів Мирослав Левицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 червня (№ 24). – С. 1, 3
1126141
  Головко Т. Правда про...пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 30


  Невигадані сторінки Другої світової війни - британська версія.
1126142
  Семистяга В. Правда проти брехні і напівправди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 10-11


  Історичний і художньо-літературний вимір підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) крізь призму тоталітарної доби.
1126143
  Щедрін В.С. Правда проти лицемірства / В.С. Щедрін, В.І. Лісечко. – Дніпропетровськ, 1982. – 112с.
1126144
   Правда против демагогии и лжи: агрессив. сущность империализма, его идеол. диверсии.. – Москва, 1983. – 335с.
1126145
   Правда против домыслов : науч. и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуаз. фальсификаций. – К., 1985. – 303с.
1126146
   Правда против домыслов: критика буржуаз. фальсификаций истории сов. общества: сб. ст.. – М., 1988. – 110с.
1126147
  Леонтьев Б.Л. Правда против лжи / Б.Л. Леонтьев. – Москва, 1957. – 158с.
1126148
  Острогорский В.М. Правда против лжи / В.М. Острогорский. – М., 1982. – 237с.
1126149
  Хидоятов Г.А. Правда против лжи. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1964. – 204с.
1126150
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть : [о Ф. Жолио-Кюри] : для старш. возраста / Ю.Л. Анненков ; ил. А.А. Васина. – Москва : Детгиз, 1954. – 143 с., 1 л. ил. : ил.
1126151
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть : [о Ф. Жолио-Кюри] : для сред. школы / Ю.Л. Анненков : ил. А.А. Васин. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Детгиз, 1960. – 255 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1126152
  Блейман М.Ю. Правда революции - правда искусства / М.Ю. Блейман. – М, 1961. – 64с.
1126153
   Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимироваича и Владимира Всеволодовича Мономаха. – Санкт-Петербург : Печатаны в типографии Святейшего Правительствующего Синода, 1792


  Місце видання встановлено за інтернет-пошуком
1126154
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : АН СССР
[Т.] 1 : Тексты : [печатная транскрипция] / подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 1940. – 505 с. – Издание состоит из отдельных частей в футляре
1126155
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 2 : Комментарии / подгот. к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров и др.; Под ред. акад. Б. Д. Грекова; Инст. истории Акад. наук Союза ССР. – 1947. – 862 с.
1126156
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 3 : Факсимильное вопроизведение текстов. – 1963. – 472 с.
1126157
   Правда Русская : учеб. пособие : утв. ВКВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для историч. фак-тов, ун-тов и пед. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 112 с. : 2 вкл. л. факс.
1126158
  Ермолаев И.П. Правда Русская / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1973. – 76с.
1126159
  Єрмолаєв В.М. Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 3-10. – ISSN 2224-9281
1126160
  Дроздовський Д. Правда Світлани Алексієвич // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 3-3. – ISSN 0320-8370
1126161
  Бегак Б.А. Правда сказки / Б.А. Бегак. – Москва : Детская литература, 1989. – 128 с.
1126162
  Келейникова Н.М. Правда слова не знает границ.(М.Е.Салтыков-Щедрин в западноевропейской печати) / Н.М. Келейникова. – Ростов -на-Дону, 1989. – 144 с.
1126163
  Ковалев С.М. Правда социализма против фальсификаторов / С.М. Ковалев. – М, 1987. – 285с.
1126164
  Карпенко М.І. Правда суду не боїться : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1991. – 124 с.
1126165
  Менцлевська Марта Правда та легенда медальєрної серії, що представляє польських королів, відкарбованої за часів Станіслава Августа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1126166
  Марков П.А. Правда театра / П.А. Марков. – М, 1965. – 540 с.
1126167
   Правда Украины. – Киев
13 декабря. – 1955
1126168
   Правда Украины. – Киев
4 сентября. – 1959
1126169
   Правда Украины. – Киев
4 апреля. – 2000
1126170
   Правда Украины. – Киев
19 января. – 2000
1126171
   Правда Украины. – Киев
29 февраля. – 2000
1126172
   Правда Украины : общественно-политическая газета. – Киев, 1938-
19 июля (№ 29). – 2013
1126173
   Правда України. – Київ, 2000
1126174
   Правда України. – Київ, 2001
1126175
  Братан М.І. Правда хліба : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1973. – 111 с.
1126176
  Штамбок А.А. Правда художественного изображения / А.А. Штамбок. – М., 1965. – 72с.
1126177
  Клочек Г. Правда як джерело синергетичного ефекту в процесі формування літературного твору (На матеріалі драми Володимира Винниченка "Закон") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 235-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1126178
  Сова А.В. Правда як об"єкт духовно-практичного освоєння світу людиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1126179
  Петренко С.І. Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям "істина" // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The relevance of the research is caused by the growing trends of post-truth and post-journalism in the global communication context and the need to investigate the problem of truth as a social communication category of journalism. The study considers ...
1126180
  Сова А.В. Правда як предмет філософського дослідження / А.В. Сова, В.П. Снєжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-11. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Мотивується актуальність дослідження феномена правди, висвітлюється стан його вивчення, розкривається специфіка філософського підходу до нього. Дається характеристика практичного, теоретичного та духовно-практичного освоєння світу людиною. Правда ...
1126181
  Петренко С.І. Правда як соціальнокомунікаційна категорія журналістики : дис. ... д-ра філософії : 061 / Петренко Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 382 арк. – Додатки: арк. 254-382. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 218-253
1126182
  Нагорный Г.П. Правда, сказанная пословицей / Г.П. Нагорный. – М., 1964. – 102с.
1126183
   Правда, ставшая легендой. Сб.. – М., 1964. – 256с.
1126184
  Лазарева А. Правда, що боїться самої себе // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Спогади про конфлікт 1954-1962 років переслідують Алжир і Францію.
1126185
  Пароваткіна А. Правда, що перемагає смерть // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 15


  "У Національному музеї Голодомору-геноциду відбулася презентація книжки "Гарет Джонс. Ціна правди" (видавництво "Жнець"). Видавці наголошують, що добірку, упорядковану зі статей британського журналіста валлійського походження Гарета Джонса та ...
1126186
  Павличко Д. Правда, яка не боїться смерті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 9


  Українськмий письменник Роман Лубківський.
1126187
  Козлов С.Г. Правда,мы будем всегда? / С.Г. Козлов. – М, 1987. – 128с.
1126188
  Яновська Л. Правда. / Л. Яновська. – К, 1911. – 17с.
1126189
  Рожок С. Правда. Мистецтво. Філософія / Стефан Рожок. – Б/м : [Америка], 2002. – 74с. : іл.
1126190
  Никитенко П. Правде в глаза // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 53-67. – ISSN 1606-0219


  Последнее слово о Сталине.
1126191
  Никитенко П. Правде в глаза (Мое последнее слово о Сталине) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 8 (140). – С. 68-79. – ISSN 1606-0219
1126192
  Якушевский А.С. Правде вопреки / А.С. Якушевский. – Киев, 1981. – 147 с.
1126193
  Губарець В. Правди і кривди письменницького епістолярію // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 19 листопада (№ 23). – С. 6-7


  Хто і чому ігнорує едиційно-текстологічні принципи публікації листів класиків.
1126194
  Кизя Л.Є. Правди не затьмарити / Л.Є. Кизя. – Київ, 1965. – 86 с.
1126195
  Кацнельсон А.І. Правдива іскра Прометея / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1968. – 178с.
1126196
   Правдива іскра Прометея : літ.-критич. ст. про Л. Українку : кн. для вчителя. – К., 1989. – 221с.
1126197
  Дашкевич Я. Правдива історія України буде написана // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 9 (174). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Критичні тези історика Ярослава Дашкевича, датовані 1954 роком, не лише зберегли актуальність досьогодні, а й набули ще більшої гостроти.
1126198
  Стельмах Б.М. Правдива пісня / Б.М. Стельмах. – Львів, 1982. – 59 с.
1126199
  Твен М. Правдивая история / М. Твен. – Москва, 1984. – 320с.
1126200
  Гринвуд Д. Правдивая история маленького оборвыша : Книга для чтения в 7 кл. / Д. Гринвуд. – Москва : Просвещение, 1990. – 95,1с.
1126201
  Дедушка Тарас Правдивая история о русских царях : (русская история в стихах) / Дедушка Тарас [псевд.]. – Одесса : Типо-лит. А. Главацкого, 1917. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов.../ И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 336. – (Свободному русскому народу в назидание)
1126202
  Мингазутдинов А.Ф. Правдивая книга о Великой Отечественной войне // Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 21-29. – ISBN 978-966-524-403-5
1126203
  Диамант Г.Я. Правдивая песня : стихи / Гирш Диамант; пер. с евр. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 83 с.
1126204
  Теунов Х.И. Правдивая повесть о мальчике из Кожежа : для сред. и старш. возр. / Хачим Теунов ;. – Москва : Детская литература, 1966. – 112 с.
1126205
  Смаль-Стоцький Правдиве значення советського терміну "Україна" = The true meaning of the Sovit term "Ukraine" / Смаль-Стоцький; Спілка визволення України, Головна управа. – Ню-Йорк; Вашингтон, 1968. – 48с.
1126206
  Саєнко Н. Правдиве мистецтво не знищиш! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 11


  Стаття присвячена фундатору української графічної школи Івану Падалці (1894-1937 рр.)
1126207
  Рязанцева Т. Правдиве свічадо духу // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 148-1512. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєвий і творчий шлях українського поета Олекси Стефановича (1899-1970).
1126208
   Правдиве українське серце. Олександр Рибалко : [збірник] / [упоряд.: І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред.: К. Рибалко]. – Київ : Простір, 2010. – 824, [8] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-19-1
1126209
  Ляхоцький В. Правдивий кожним своїм хистом // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-175. – ISSN 0869-3595


  Скопенко В. - С. 156; Швець І.Т. - С. 159.
1126210
  Тимошик М. Правдивий професор із ярликом націоналіста : [Роман Іванченко] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 7


  90 років від дня народження відомого вченого-книгознавця, публіциста, просвітянина, редактора, одного з творців часопису "Друкарство", професора Романа Іванченка.
1126211
   Правдивий творець драматичного мистецтва. До 130-річчя від дня народження А.М. Бучми (1891-1957) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 65-73. – ISSN 0130-2043
1126212
  Грушковський І.М. Правдиві сторінки історії України і світу : збірка іст.-публіцист. матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 8-ме. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 47


  На пам"ять збірку від автора для студентів і викладачів університету, липень 2013 р. Підпис
1126213
  Рогозинський Віктор Правдиві струни вчительської душі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2
1126214
  Гумницька Н. Правдивість полум"яного Слова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Тарас Шевченко і Бйорнстьєрне Бйорнсон - генії українського та норвезького народів.
1126215
  Рябченко О.М. Правдивість у мистецтві як професійна характеристика майбутніх дизайнерів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 121-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1126216
  Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона : [пер. с фр.] / Шарль Сорель. – Москва : Правда, 1990. – 590 с. : ил.
1126217
  Чех С. Правдивое описание путушествия пана Броучека на Луну / С. Чех. – Л, 1977. – 310с.
1126218
  Грудев И.Т. Правдивость / И.Т. Грудев. – М, 1967. – 47с.
1126219
  Корнеева З.И. Правдивые истории / З.И. Корнеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 96 с.
1126220
  Филенко О.Н. Правдивые истории Виктора Драгунского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 27-33
1126221
  Буценко А.А. Правдивые ключи / А.А. Буценко. – К., 1987. – 40с.
1126222
  Гветадзе Р. Правдивые новеллы / Р. Гветадзе. – Тбилиси, 1947. – 151 с.
1126223
  Рыклин Г.Е. Правдивые рассказы / Г.Е. Рыклин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 270с.
1126224
  Мельничук Правді служити / Мельничук, ю.С, . – Львів, 1962. – 158с.
1126225
  Сюндюков І. Правдоборець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 5


  13 грудня - 92-га річниця від дня народження Єагена Сверстюка.
1126226
  Крученюк П. Правдой выверенный путь : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1954. – 171 с.
1126227
  Балагура Тетяна Правдоносець : усний журнал за творчістю Яра Славутича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-66. – Бібліогр. в кінці ст.
1126228
  Булыгин В.Я. Правдоподобное моделирование / В.Я. Булыгин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 170 с.
1126229
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 6 (116). – 2018. – 4 с.
1126230
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 7 (129). – 2018. – 4 с.
1126231
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 7 (117). – 2018. – 4 с.
1126232
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 8 (118). – 2018. – 4 с.
1126233
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 9 (119). – 2018. – 4 с.
1126234
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 10 (120). – 2018. – 4 с.
1126235
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 11 (121). – 2018. – 4 с.
1126236
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 12 (122). – 2018. – 4 с.
1126237
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 1 (123). – 2019. – 4 с.
1126238
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 2 (124). – 2019. – 4 с.
1126239
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 3 (125). – 2019. – 4 с.
1126240
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 4 (126). – 2019. – 4 с.
1126241
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 5 (127). – 2019. – 4 с.
1126242
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 6 (128). – 2019. – 4 с.
1126243
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 8 (130). – 2019. – 4 с.
1126244
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 9 (131). – 2019. – 4 с.
1126245
   Правду - в глаза. Сб. ст.. – М., 1961. – 63с.
1126246
  Кравченко О. Правду на лжи не построить // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – С. 8


  Украинско-российские отношения. "И мы разные, и языки - разные!..В 1840 году Владимир Даль опубликовал работу всей своей жизни "Толковый словарь великорусского наречия русского языка": язык на котором говорят в Москве и который официально считался ...
1126247
   Правду не здолати. – Львів, 1974. – 278 с.
1126248
  Дончик В.Г. Правду не здолати / В.Г. Дончик. – Київ, 1977. – 208с.
1126249
  Воропай Н. Правду тільки правду : Деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
1126250
  Аль Д. Правду! Ничего, кроме правды! / Д. Аль. – Ленинград, 1976. – 215с.
1126251
  Карпенко В.А. Правды о себе не побоитесь? / Карпенко В.А. – Киев, 1988. – 181 с.
1126252
  Спілка І.І. Правдыве оповидання [Правдиве оповідання] / Hапысав И. Спилка [псевд.]. – Харків : Дpук. А.И. Степанова, 1893. – 24 с. : с портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1126253
  Силланпя Ф.Э. Праведная бедность / Ф.Э. Силланпя. – Москва, 1964. – 176 с.
1126254
  Боруцька О. Праведне життя пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 12


  150 років від дня народження Митрополита Андрея (Шептицького).
1126255
  Папазян В. Праведник : рассказы / Вртанес Папазян: пер. с арм. А.Диланяна. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
1126256
  Альтман И.А. Праведник народов мира Чиунэ Сугихара // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 184-203. – ISSN 0130-3864


  Японський дипломат.
1126257
  Казанцева Л. Праведник світу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Державний політехнічний музей НТУУ "КПІ" разом з Астрономічним музеєм АО КНУТШ та каф. математичного аналізу й теорії ймовірностей фізико-математичного факультету НТУУ"КПІ" провели Семінар ушанування пам"яті видатного українського математика, ...
1126258
  Левітас І.М. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; [ пер. з рос. С. Герус ; фотографії Л. Бейрака ]. – Київ : Етнос, 2008. – 368 с., [ 32 ] с. іл. : фото. – ISBN 966-522-255-4
1126259
   Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. : [за матеріалами Міжнар. наук. конф., 22-24 черв. 2014 р., Дніпропетровськ] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [відп. ред. А. Медведовська]. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 199, [1] с. – Деякі ст. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-602-7
1126260
   Праведним належить похвала! / [підгот.: ієромонах Варлаам (Дерев"янко), ієромонах Полікарп (Тєпін), І. Чечель та ін. ; іл.: В. Єрмаков)]. – Дніпро ; Рубанівське : Ліра : Навіки, 2020. – 111, [2] с., включ. обкл. : іл. – На обкл. назва не зазнач. – ISBN 978-966-981-343-5
1126261
   Правекс-банк = Pravex-bank : Річний звіт 2006. – [Київ], 2007. – 126с.
1126262
  Бондар Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
1126263
  Нагнибіда М.Л. Правий берег : Поема і лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 91с.
1126264
  Бойченко В.П. Правий берег / В.П. Бойченко. – К., 1991. – 252с.
1126265
  Горбач Денис Правий марш // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 41. – С. 16-18


  Результати останніх виборів у європейських країнах підтверджують тенденцію: Європа правішає.
1126266
   Правил описания книг на языках народов СССР.. – М., 1977. – 166с.
1126267
   Правил описания книг на языках народов СССР. Приложения.. – М., 1977. – 160с.
1126268
  Мацькевич М.М. Правила - вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 7-13.
1126269
  Володарський В. Правила "заохочення" порушників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.22-23


  Правила дорожнього руху і їх практичне застосування
1126270
  Маркевич О.В. Правила "тонкої капіталізації" в Україні: аспект оподаткування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 72-84. – ISSN 2414-3499
1126271
  Дебюсе-Шатлен Лор Правила "чистой жизни". Страна, где жизнь зеленее / Дебюсе-Шатлен Лор, , Кашинский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1126272
   Правила 27-54 по применению и проверке расходомеров с нормальными идиафрагмами, соплами и трубами Вентури.. – М., 1958. – 168с.
1126273
  Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло ; пер. с фр. [4-х гл. из кн. Mollot Regles sur la proffession d"advocat Н.П. Шубинского]. – Москва : Изд. Н.П. Шубинского ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – XVI, 98 с.


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1126274
  Молло Ф.Э. Правила адвокатской профессии во Франции : [пер. с фр.] / Франсуа Этьен Молло. – Киев : Прецедент, 2016. – 113, [1] с. – Печ. по изд.: Правила адвокатской профессии во Франции / Молло М. ; Москва: Изд. Н.П. Шубинского, 1894 г. – Библиогр. в конце правил. – (Классика адвокатуры)


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1126275
   Правила адвокатської етики : (Схвалені Вищою кваліф.комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року). – Київ, 1999. – 44с.
1126276
  Кухнюк Д. Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 38-39
1126277
  Жуковська О. Правила адвокатської етикив Україні - спомин про майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 28-29
1126278
  Євтушенко А. Правила арешту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 28-29


  "...Минуло майже 5 років з моменту прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, проте судова практика свідчить про те, що слідчі судді не завжди належно вивчають матеріали кримінального провадження та іноді виносять рішення з грубим ...
1126279
  Куваев О.М. Правила бегства. / О.М. Куваев. – Магадан, 1980. – 448с.
1126280
   Правила безопасности для персонала тепловых цехов электростанций и тепловых сетей. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 64 с.
1126281
   Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров.. – М., 1977. – 53с.
1126282
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 2-е изд., испр. и доп. – Мсква-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 205 с.
1126283
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 384 с.
1126284
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1976. – 222с.
1126285
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 249с.
1126286
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М., 1991. – 217с.
1126287
   Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов : германия и кремния. – Москва : Металлургия, 1984. – 33 с.
1126288
   Правила безопасности при эксплоатации электрических устройств городских и сельских сетей. – Москва-Ленинград : Госэнгергоиздат, 1945. – 83 с.
1126289
   Правила безопасности при эксплуатации электрических устройств городских и сельских сетей. – 7-е изд. – М.-Л., 1951. – 92с.
1126290
  Петрунь А.С. Правила безпеки для водіїв на дорогах восени // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
1126291
  Шинкаренко Людмила Правила безпеки знайте! Про життя належно дбайте! (Сценарій бесіди з цивільного захисту) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 15-16 : фото
1126292
  Богданович Лілія Правила безпеки на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1126293
  Ільченко Наталія Правила безпеки на уроках природничо-математичного напряму в закладах загальної середньої освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 20-22 : фото
1126294
  Треніна А.С. Правила безпеки під час пірнання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 35
1126295
  Єресько О.В. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-8
1126296
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 2-9
1126297
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів : Продовження, початок див. у № 1, 2013 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 2-7
1126298
  Пархомей Олександр Правила безпеки під час роботи за комп"ютером // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 31 : фото
1126299
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 37 : фото
1126300
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1126301
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 32-33 : фото
1126302
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 30-31 : фото
1126303
  Ліпська А.Г. Правила безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій : (урок для учнів молодших класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 19-20
1126304
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку біля води і у воді / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1126305
  Наконечна О.В. Правила безпечного відпочинку в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 36
1126306
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 29-30
1126307
  Касянчук Валентин Правила безпечного користування велосипедом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 26 : фото
1126308
  Стоєцький Валентин Правила безпечного поводження з газом (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 18
1126309
   Правила безпечної засмаги на сонці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 4
1126310
  Шваб І.А. Правила безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 33
1126311
  Дебелюк М.І. Правила безпечної поведінки в інтернеті / М.І. Дебелюк, Т.О. Дорошок // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34 : фото
1126312
   Правила безпечної поведінки дитини у довкіллі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 34
1126313
  Зейда Олександр Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми! (Пам"ятка для дітей) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 31 : фото
1126314
  Богданович Лілія Правила безпечної поведінки напередодні нового навчального року / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-25 : фото
1126315
  Григор"єв Володимир Правила безпечної поведінки під час водохресного купання / Григор"єв Володимир, Прихожий Володимир // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 31 : фото
1126316
  Головня Оксана Правила безпечної поведінки під час стихійного лиха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 27
1126317
   Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії : для студентів хім. ф-ту / [упоряд.: В.В. Верба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я.О., 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22
1126318
   Правила библиографического описания произведений печати.. – Л., 1964. – 289с.
1126319
   Правила библиографического описания произведений печати.. – М.
ч. 6. – 1977. – 168с.
1126320
   Правила библиотеки Императорского университета св. Владимира / Киевский университет (1917) // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – 20 с.
1126321
  Киевский Правила библиотеки университета св. Владимира / Киевский, университете. – с.
1126322
   Правила библиотеки университета св. Владимира.. – 20с.
1126323
   Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень / Л.П. Одинока, С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 349-361. – ISSN 0320-9466
1126324
  Шапоренко Г. Правила брендингу майбутнього - Future brend // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 159-161.
1126325
  Бондажевська Л.С. Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 27-32
1126326
   Правила ведення робочої карти артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 147 с. : іл., табл. – Додатки: с. 121-145. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 378-966-657-391-2
1126327
   Правила вежливости и светского этикета. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
1126328
   Правила видання історичних документів в СРСР.. – К., 1972. – 122с.
1126329
  Пещак М.М. Правила видання пам"яток української мови XIV-XVIII ст. / М.М. Пещак, В.М. Русанівський. – К., 1961. – 84с.
1126330
  Чімишенко С.М. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища : навчальний посібник / С. М. Чімишенко, Ю. Б. Медведєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
1126331
  Пашутін Є. Правила витіснення та розпродажу при регулюванні поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 57-60.
1126332
  Крикуненко И. Правила ВНО-2017 // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 февраля (№ 22). – С. 5


  Вузы будут принимать тесты-2016 и создадут спецусловия для инвалидов.
1126333
   Правила внутреннего распорядка для студентов в лабораториях химического факультета. – Москва, 1945. – 46 с.
1126334
  Прудников В.А. Правила внутреннего распорядка колхоза / В.А. Прудников. – Краснодар, 1985. – 54с.
1126335
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников детских садов.. – Свердловск, 1946. – 15с.
1126336
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников начальных, смилетних и средних школ РСФСР.. – М., 1950. – 16с.
1126337
   Правила внутреннего трудового распорядка.. – М., 1958. – 15с.
1126338
  Іванов О.С. Правила внутрішнього розпорядку колгоспу / О.С. Іванов. – Київ, 1974. – 56с.
1126339
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ, 2005. – 268с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1126340
  Заболотна С. Правила внутрішнього трудового розпорядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 74-83.
1126341
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1126342
  Гріцишина М. Правила врегулювання небалансів на ринку електричної енергії: що змінилося // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1126343
   Правила Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 30-34
1126344
   Правила вступу до імператорського Університету Святого Володимира. 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126345
  Соловьев А.П. Правила выбора профессии / А.П. Соловьев. – Л., 1975. – 128с.
1126346
  Анищенко Е. Правила выезда ребенка за границу // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 16, август. – С. 6-7
1126347
  Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. – Санкт-Петербург, 1844. – 216, 8 с.
1126348
  Кудрявцева Е.В. Правила гражданского судопроизводсива по реформе английского гражданского процесса конца ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.86-94. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1126349
  Астремський О. Правила грошей : [екон. роман] / Олександр Астремський, Владислав Федосєєв ; авт. ідеї: Олександр Астремський, Світлана Позова. – Дніпро : Баланс Клуб, 2016. – 255, [3] с. : іл. – Від лауреата міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова". – (Коронація слова)
1126350
   Правила групповой обработки произведений печати. – Москва, 1977. – 116 с.
1126351
   Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР.. – М., 1966. – 62с.
1126352
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лягунов. – Харьков, 1956. – 175 с.
1126353
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам Украинской ССР / С.Л. Клейтман. – Харьков, 1958. – 312с.
1126354
  Шенгелия Вера Правила деления // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 94-99 : фото
1126355
  Онипко Е.Е. Правила детского чтения Даниэля Пеннака // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 70-71. – ISBN 978-966-8308-26-0


  "В своей книге "Как роман" французский писатель Даниэль Пеннак сформулировал 10 правил детского чтения. Эти правила помогли заинтересовать чтением многих детей, поэтому их можно смело рекомендовать как программу по воспитанию читающего ребенка. ...
1126356
  Маммати Ибн Правила Диванов / Маммати Ибн. – М., 1990. – 133с.
1126357
  Хилюк С. Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 270-277. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1126358
   Правила для испытания кадет при приеме, при переводе из класса в класс и при окончании курса в кадетских корпусах.. – 2-е изд. – С-Пб., 1869. – 20с.
1126359
   Правила для принятия студентов в университет [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 80-81. – ISBN 5-7707-1061-6
1126360
   Правила для производства испытаний обретения ученых степеней в Петровской земледельческой и лесной Академии. – Москва : Ун-кая тип., 1874. – 15с.
1126361
   Правила для промышляющих извозом в Санктпетербурге. – Санктпетербург, 1853. – 15 с.
1126362
   Правила для прохождения курса физико-математического факультета Университета Св. Владимира по отделению естественных наук. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1911. – 26 с.
1126363
  Декарт Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт. – Москва-Ленинград, 1936. – 175 с.
1126364
  Виноградов А.П. Правила для сбора планктона на химический элементарный анализ / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 2 с.
1126365
   Правила для специальных испытаний на звание учителя и воспитателя прогимназий и гимназий. – С-Пб., 1906. – с.
1126366
   Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого Володимира. 25 серпня 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126367
   Правила для студентов и посторонних слушателей Императорского Казанского университете // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – 26 с.
1126368
   Правила для студентов и сторонних слушателей Императорского Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1902. – 18 с.
1126369
   Правила для студентов и сторонних слушателей Императорского Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1903. – 18 с.
1126370
   Правила для студентов и сторонних слушателей Императорского Университете Св. Владимира : мед. фак-та Университета Св. Владимира для студ., вольнослуш., слушателей фармац. курсов, повивальной школы при акушер.-гинекол. клинике, повторительных курсов для врачей и испытаний на звание дантиста и зубного врача. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1904. – 35 с.
1126371
   Правила для студентов и сторонних слушателей Императорского Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1904. – 20 с.
1126372
   Правила для студентов и сторонних слушателей Императорского Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1911. – 19 с.
1126373
   Правила для студентов и сторонних слушателей Казанского университета. – Казань : Тип. имп.ун-та, 1900. – 13с.
1126374
   Правила для учащихся в Университете св. Владимира. – (4-е изд.). – Киев : В университетской типографии, 1867. – 33 с.
1126375
   Правила для учащихся в Университете св. Владимира. – (5-е изд.). – Киев : В университетской типографии, 1869. – 47 с.
1126376
   Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения : (Утв. г. министром народного просвещения 4-го мая 1874 г.). – [Б. г.] : Тип. Министерства внутриних дел, 1883. – 72 с. – Без обл. и тит. л.
1126377
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – М., 1977. – 95с.
1126378
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – М., 1979. – 128с.
1126379
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
1126380
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 112с.
1126381
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 3-е изд., испр. – Москва, 1981. – 95с.
1126382
   Правила дорожного движения. – К., 1984. – 48с.
1126383
   Правила дорожного движения. – К., 1985. – 48с.
1126384
   Правила дорожного движения. – К., 1990. – 64с.
1126385
   Правила дорожного движения (введены в действие с 1 янв. 1987 г.). – М., 1988. – 63с.
1126386
   Правила дорожного движения.. – Киев : Техніка, 1987. – 48 с.
1126387
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – Л., 1982. – 48с.
1126388
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – К., 1986. – 48с.
1126389
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1978. – 65 с.
1126390
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1979. – 63 с.
1126391
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1973. – 64с.
1126392
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1976. – 65с.
1126393
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1977. – 47 с.
1126394
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – М., 1980. – 40с.
1126395
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – Киев : Техніка, 1981. – 48 с.
1126396
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – 4-е изд., стереотип. – К., 1983. – 49с.
1126397
  Лішунов Микола Правила дорожнього руху (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 20 : рис.
1126398
  Карпенко Л.В. Правила дорожнього руху в загадках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 10-11 : фото
1126399
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.01.87.. – К., 1987. – 48с.
1126400
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 6-е вид, переробл. – К., 1985. – 46с.
1126401
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 7-е вид. – К., 1986. – 48с.
1126402
   Правила дорожнього руху: витяг з номартив. актыв СРСР і УРСР що діють у сфері дорож. руху.. – К., 1990. – 63с.
1126403
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73. – 8-е вид. – К., 1979. – 64с.
1126404
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73.. – 7-е вид. – К., 1978. – 64с.
1126405
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 4-е вид. – Київ : Техніка, 1983. – 47 с.
1126406
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 5-е вид. – Київ : Техніка, 1984. – 46 с.
1126407
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – Київ : Техніка, 1981. – 47 с.
1126408
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – 3-є вид. – К., 1982. – 48с.
1126409
   Правила дорожнього руху: з 25.08.72.. – вид. 2. – К., 1973. – 55с.
1126410
  Рингач Н. Правила дорожньої небезпеки. Чи виконає Україна завдання із скорочення травм і смертей від ДТП у рамках Цілей сталого розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 7


  "За даними Всесвітньої організації охорони здоров"я, близько 1,35 млн осіб щорічно гинуть у результаті аварій, і понад половина з них - "вразливі користувачі доріг", тобто пішоходи, велосипедисти і мотоциклісти. Від 20 до 50 млн людей щороку одержують ...
1126411
  Кастро Рус Фидель Правила жизни // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
1126412
  Щепкин Василий Правила жизни по-японски. "Человек из другого мира" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1126413
  Опаев Алексей Правила жизни страусов. Бабье царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 90-95 : фото
1126414
  Корчак Я. Правила життя / Я. Корчак. – К., 1989. – 317с.
1126415
  Корчак Я. Правила життя : педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [5] с. – Справж. ім"я авт.: Гольдшмідт Генрик. – ISBN 978-617-7013-55-5
1126416
  Кисіль В.І. Правила життя Василя Кисіля // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 27-29. – ISSN 1726-3077


  В.І. Кисіль - юрист-легенда. Понад 15 років очолює юридичну фірму "Василь Кисіль і Партнери", нині - старший партнер фірми. Викладає у КНУ імені Тараса Шевченка. Один із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного ...
1126417
  Кузнєцова Н. Правила життя Наталії Кузнєцової // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (173), травень. – С. 21-23. – ISSN 1726-3077


  Н. Кузнєцова - д-р юрид. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, відомий науковець завдяки дослідженням у цивільному, підприємницькому та міжнародному праві. Найважливішим фактом своєї професійної біографії називає підготовку проекту Цивільного кодексу ...
1126418
   Правила занять з педагогіки для казеннокоштних студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38-40. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126419
  Сабодаш Р. Правила застосування практики Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 27-32. – ISSN 2663-5313
1126420
  Бевз М.В. Правила зведення та гіпотетико-дедуктивний метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1126421
  Онищенко О. Правила знімання вершків. МОН планує розпочати сертифікацію вчителів, яка допоможе визначити кращих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 12


  ""Ми хочемо виявити найкращих учителів, які повинні бути носіями практик НУШ", - сказала Лілія Гриневич про сертифікацію вчителів на одній із прес-конференцій. Сертифікація вчителів передбачена новим Законом "Про освіту". А ось як усе це буде ...
1126422
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1976. – 136с.
1126423
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 5-е изд. – Львов, 1978. – 135с.
1126424
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1983. – 152 с.
1126425
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1984. – 152с.
1126426
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1985. – 152с.
1126427
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 223с.
1126428
   Правила и нормы по технике безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации производств хлор.-бро- и йодорганических соединений.. – М.-Л., 1964. – 80с.
1126429
   Правила и нормы приемки и контроля установок для обогащения каменного угля.. – М., 1962. – 124с.
1126430
  Куликов С.М. Правила и нормы составления и выполнения рабочих чертежей / С.М. Куликов. – 2-е изд. испр. – М.-Л., 1933. – 152с.
1126431
   Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – М., 1990. – 269с.
1126432
  Россия. М-во народного просвещения Правила и программы испытаний лиц, желающих приобрести право на преподавание в женских гимназиях ведомства Министерства народного просвещения. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1917. – 109 с.
1126433
   Правила и программы испытаний на звание учителя и учительницы начальных училищ / Сост. Испытат. ком. при Упр. Киев. учеб. окр. // Личный состав средних учебных заведений, городских, уездных и промышленных училищ Киевского учебного округа в 1902 году. – Киев, 1902. – 52 с.
1126434
   Правила и программы испытаний на звание учителя и учительницы начальных училищ / Сост. Испытат. ком. при Упр. Киев. учеб. окр. – Киев : Изд. Упр. Киев. учеб. окр., 1914. – 52 с.
1126435
  Киевское коммерческое уч-ще Правила и программы Киевского коммерческого училища, состоящего в ведении Министерства финансов, основанного Киевским купеческим общество. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 45 с. – На правах рукописи. ; Без обл.
1126436
   Правила и программы полукурсовых испытаний на физико-математическом факультете Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира В. Завадского, 1892. – 16 с.
1126437
   Правила и программы полукурсовых испытаний на физико-математическом факультете Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира В. Завадского, 1904. – 16 с.
1126438
   Правила и программы утвержденных правительством Киевских музыкально-драматических курсов сводного художника А.М. Тальновского. – Киев : Типо-лит. Р. Френкеля, 1911. – 22 с.
1126439
  Сакович В.А., Широков Н.Н. Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка : сборник действующих узаконений, правил и форм, с дополнениями и изменениями по 1 сентября 1914 г., циркулярными разъяснениями Министерства финансов и Государственного контроля и алфавитным указателем / сост. В. А. Сакович и Н. Н. Широков. – 6-е изд. испр. и доп. – Петроград : Изд. Юридического книжного магазина Н. К. Мартынова, 1915. – XXIV, 1236 с.


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
1126440
  Нечаева Е.Я. Правила игры / Е.Я. Нечаева. – Воронеж, 1990. – 239с.
1126441
   Правила игры без правил.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
1126442
  Еременко А.М. Правила игры в бисер // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.79-92. – ISSN 0236-2007


  В статье предлагается метод классификации всех - как имевших место в истории культуры, так и в принципе возможных - мировоззрений
1126443
  Сорокоумов А. Правила игры в коучинг // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 8-14
1126444
   Правила игры в Универсальное руководство для судей: вып. июль 1988 г.. – М., 1991. – 64с.
1126445
  Макеева О. Правила игры с точки зрения институционалистов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7 - 10. – ISSN 0869-4915
1126446
   Правила игры: сб.. – Москва : Советский писатель, 1990. – 576с.
1126447
  Зуев В.В. Правила игры; Алхимия любви; Гороскоп / В.В. Зуев. – М., 1991. – 333с.
1126448
   Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 94 с.
1126449
   Правила издания документов советского периода.. – М., 1960. – 43с.
1126450
   Правила издания документов советского периода.. – Москва : Б. и., 1960. – 53 с.
1126451
   Правила издания исторических документов. – 2-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 72 с.
1126452
   Правила издания исторических документов в СССР.. – М., 1969. – 112с.
1126453
   Правила издания исторических документов.. – М., 1955. – 72с.
1126454
   Правила издания сборника грамот коллегии экономии.. – Птгр., 1922. – 50с.
1126455
   Правила издания серии "Памятники письменности Востока".. – М., 1966. – 84с.
1126456
   Правила издания славяно-молдавских и молдавских грамот XV-XVII вв.. – Кишинев, 1975. – 76с.
1126457
  Хинь Правила изучения иероглифов Ли Дуенгу / Хинь, Ки-Мун. – Пхеньян, 1957. – 462с.
1126458
   Правила Императорского университета св. Владимира // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – II, 77 с.
1126459
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии, 1872. – II, 77 с.
1126460
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии, 1874. – II, 108 с.
1126461
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии, 1879. – 7 с.
1126462
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии, 1882. – 73 с.


  У прим.. №152293 автограф В. Данилевича, також на останньому аркуші напис: 14.VIII.30 р. на паркані коло У.А.Н. за 10 коп. Підпис: В. Данилевич
1126463
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадского), 1882. – 40 с.
1126464
   Правила Императорского Университета св. Владимира. – Киев : В университетской типографии, 1884. – 56 с.
1126465
   Правила ИНКОТЕРМС - 1990/2000 : Комментарии и аналитические материалы. – Киев : Юстиниан, 2002. – 608с. – ISBN 966-96155-0-Х
1126466
  Дзейко Ж. Правила і засоби внесення змін до законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 109-112.
1126467
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ ст. - початку ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-11.
1126468
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки: загальна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип.286)
1126469
  Баб"юк М. Правила інстанційної юрисдикції та наслідки їх порушення в цивільному судочинстві / М. Баб"юк, О. Руденко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 5-10. – ISSN 2663-5313
1126470
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити до імператорського Університету Святого Володимира і порядок їх зарахування. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 34-38. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126471
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити на навчання до Університетів Російської імперії. 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-45. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126472
   Правила квіткової ароматервпії // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 77 : фото
1126473
   Правила кибербезопасности от Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1126474
  Черногрудова Е.П. Правила коммуникации в русских паремиях и в постулатах современной риторики // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 20-30. – ISSN 1562-1391
1126475
  Гончар І. Правила конференції // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Рада адвокатів в Україні встановила, що органи самоврядування в місті Києві не сформовано через порушення правил проведення конференції 7 листопада 2021 року.
1126476
  Галата С. Правила корисно порушувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Лекція Нобелівського лауреата Рьодзі Нойорі стала посланням до української молоді. Нині Нойорі - керівник одного з найвпливовіших у світі науково-дослідницьких центрів RIKEN.
1126477
  Треніна А.С. Правила користування електрообігрівачами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 24 : фото
1126478
  Пархомей Олександр Правила користування приладами електроопалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 27
1126479
  Грищук Р.В. Правила користування соціальними мережами військовослужбовцями за досвідом провідних країн світу / Р. В. / Р.В. Грищук, А.А. Завада // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-38. – ISBN 978-966-2439-41-0
1126480
  Треніна А.С. Правила купання у басейні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 38 : фото
1126481
   Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности.. – М., 1961. – 64с.
1126482
  Шейко А.Н. Правила логического доказательства / А.Н. Шейко. – К, 1956. – 107с.
1126483
  Кожухар В. Правила Мандели та необхідність їх дотримання у діяльності пенітенціарних установ держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 62-66
1126484
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, волльнослушателей, слуш. фармацевтич. курсов, повивальной школы при акушерско-гинеколог. клинике, повторительных курсов для. – 35с.
1126485
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, вольнослушателей, слушателей фармацевтических курсов.... – 35 с.
1126486
  оглы Ганберов Правила международного зкологического права в национальном законодательстве Азербайджанской Республики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 627-634. – ISSN 1563-3349
1126487
  Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей : (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1126488
  Шпонтак І.М. Правила моральної педагогіки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1126489
   Правила МЭК на стеклянные изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением 1000 В и выше.. – Москва-Ленинград, 1957. – 20с.
1126490
  Бочарова О. Правила набору студентів до Гарвардського університету з історичної перспективи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 226-232. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1126491
  Мервінський О. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України "Про захист персональних даних" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 30-33
1126492
   Правила написания на картах географических названий СССР. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 28 с.
1126493
   Правила написния на картах географических названий СССР. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1967. – 28 с.
1126494
   Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота (на мирное время). – М., 1959. – 184с.
1126495
   Правила о зачете полугодий и программы полукурсового испытания по отделению естественных наук физико-математического факультета Казанского университета. – Казань, 1901. – 25с.
1126496
  Андреев Н Правила о рекрутских наборах : руководство для всех сословий, отбывающих рекрут. повинность : Сост. по Своду уставов рекрут., изд. в 1862 г. и по Манифесту 1 сент. 1862 г. о наборах 1863 г. / Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Издатель и книгопродавец Ю.А. Юнгмейстер ; [В тип. Импер. Акад. наук, 1862. – 72 с.


  В РГБ есть электронный ресурс
1126497
   Правила о составлении списков присяжных заседателей; : [продолжение 1887 года Судебных уставов Императора Александра II]. – [Одесса] : [Тип. Новый телегр.], 1888. – 11 с.
1126498
   Правила о стипендиях и премиях выдаваемых студентам и другим лицам Университета св. Владимира. – Киев : Высочайше утвержденное Товарищество печатного дела и торговли И.Н. Кушнерев и К в Москве, 1890. – VIII, 32 с.
1126499
   Правила о стипендиях и премиях выдаваемых студентам и другим лицам Университета св. Владимира. – Киев : Высочайше утвержденное Товарищество печатного дела и торговли И.Н. Кушнерев и К в Москве, 1890. – [102 с.]
1126500
  Чагин С.А. Правила об устройстве судебной части, о производстве судебных дел в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках и Временные правила о Волостном суде : С извлечением из циркуляров Министров Юстиции и Внутренних дел и циркулярных указов Общ. Собраний Прав. Сената, с примечаниями составителя, выдержками из решений Соединен. Присутствий и Кассац. Д-тов Прав. Сената ... [анот.] / сост. С. Чагин, б. уезд. чл. Окр. суда. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1905. – VIII, 448 с.


  ... разъясняющих правил соответствующая статья Судебных уставов, и с приведением в тексте тех узаконений, на которые в правилах сделаны ссылки и которые имеют с ними ближайшую связь, а также с приложением: правил о частных поверенных, о найме на ...
1126501
  Чагин С.А. Правила об устройстве судебной части, о производстве судебных дел в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках и Временные правила о Волостном суде : С извлечением из циркуляров Министров Юстиции и Внутренних дел и решений Прав. Сената, разъясняющих правила, с примечаниями составителя, выдержками из решений Правит. Сената, ... [анот.] / сост. С. Чагин, б. уезд. чл. Окр. суда. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – VIII, 516 с.


  ... разъясняющих соответствующие статьи Судебных уставов, и с приведением в тексте тех узаконений, на которые в правилах сделаны ссылки и которые имеют с ними ближайшую связь, а также с приложением: правил о частных поверенных, о найме на сельские и ...
1126502
   Правила обращения программой документации. ГОСТ 19.601-78 - ГОСТ 19.604-78. – Москва, 1978. – 24 с.
1126503
   Правила ограждения сооружений связи и сигнализации от вредного действия установок сильного тока. – Москва : Связьиздат, 1943. – 116 с.
1126504
  Дудка О. Правила одні для всіх - ні, не чули. Київ будує за власними // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 28


  Сьогодні будівельна галузь в Україні одночасно є досить складною та ефективною рушійною силою економічного розвитку нашої країни, яка постійно розвивається і характеризується достатньо великою кількістю та різноманітністю будівельних робіт, а також ...
1126505
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : приложения. – Москва, 1977. – 160 с.
1126506
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : правила описания. – Москва, 1977. – 166 с.
1126507
   Правила описания произведений печати в изданиях Академии наук УССР.. – Киев, 1976. – 92 с.
1126508
   Правила описания произведений печати и составления списков литературы в научных изданиях.. – Москва, 1977. – 53 с.
1126509
   Правила описания специальных видов технической документации для каталогов. ГОСТ 7.13-70. – Москва, 1971. – 24 с.
1126510
   Правила опіки і піклування в Українській РСР.. – К., 1971. – 16с.
1126511
   Правила определения качества семян.. – М., 1940. – 104с.
1126512
  Виноградов А.П. Правила определения среднего веса животных и растений / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 13 с.
1126513
   Правила организации и деятельности помощников Присяжных Поверенных Округа Одесской Судебной Палаты, утвержден. Советом присяжных поверенных 5-го сентября 1905 г.. – Одесса : Типо-лит. А.М. Дыхно, 1906. – 21 с.
1126514
  Звонарева Н.А. Правила организации профессионального соционического консультирования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 18-25. – ISSN 2226-7514
1126515
  Усик Світлана Правила особистої безпеки на вулиці та в громадському транспорті / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 32
1126516
   Правила оформления библиографии в издательстве Академии Наук СССР.. – М., 1963. – 32с.
1126517
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографических ссылок и реферата // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 25-36
1126518
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографического списка при выполнении учебных и научных работ // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 54-64
1126519
   Правила оформлення і подання рукописів (відповідно до міжнародних вимог) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – С. 102-114. – ISSN 2308-4081
1126520
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 17-20
1126521
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 11-15
1126522
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 16-19
1126523
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 20-22.
1126524
   Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо) / С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Л.П. Одинока, В Р. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 329-346. – ISSN 0320-9466
1126525
   Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки : Методичні рекомендації. – [ Вид.3-тє виправлене та доповнене ]. – Київ, 2007. – 32с.
1126526
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
1126527
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
1126528
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
1126529
  Братанич Н. Правила оформлення та ведення службової документації // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 6 (126). – С. 23-27
1126530
   Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини : ДНАОП 2.1.20-1.03-99 : [затверджено 20.04.99 № 67 : зареєстровано 11.10.99 № 695/3988]. – Київ : Основа, 2000. – 176 с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1126531
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : ДНАОП 1.9.40-1.01-96 : [затверджено 18.07.96 № 123]. – Київ : Держнаглядохоронпраці ; Основа, 1999. – 379, [4] с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1126532
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : НПАОН 22:1-1.02-07 : [затверджено 03.12.2007 № 287 : зареєстровано 26.12.2007 р. за № 1395/14662] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 53, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-518-9
1126533
  Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / Валерія Жукова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  Cтаттю присвячено аналізу "Правил охорони праці для працівників бібліотек", затверджених МНС України 12 грудня 2012 р. Виділено три групи чинників, що впливають на персонал бібліотек під час професійної діяльності: ергономічні, виробничі та трудового ...
1126534
   Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості : (зі змінами) : НПАОП 02.0-1.04-05 : [затверджено 13.07.2005 р. № 119 : зареєстровано 22.09.2005 р. № 1084/11364 ] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2008. – 221, [3] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-376-5
1126535
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Київ, 1999. – 112с.
1126536
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / [Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду]. – Київ : Основа, 2010. – 16, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
1126537
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Київ : Основа, 2012. – 16, [4] c. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
1126538
  Усик Світлана Правила перебування на сонці / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6 : фото
1126539
  Дудник К. Правила перевезення домашніх тварин різними видами транспорту // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 14-15
1126540
  Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 81-83.
1126541
   Правила перевозки по морским путям сообщения СССР посадочного, посевного материала, живых растений и подконтрольной карантину сельскохозяйственной и лесной продукции из зон, объявленных под карантин. – М.., 1957. – 10с.
1126542
   Правила перевозок грузов. – Москва : Транспорт
Ч. 1. – 1983. – 472 с.
1126543
   Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской ССР.. – К., 1979. – 304с.
1126544
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 1. – 1955. – 160с.
1126545
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 2. – 1955. – 256с.
1126546
   Правила плавания по внутренним водным путям СССР.. – 3-е изд. – М., 1951. – 184с.
1126547
   Правила по безопасной транспортировке радиоактивных материалов. Поясн. замеч. к правилам.. – Вена, 1962. – 120с.
1126548
   Правила по карантину растительных грузов, прибывающих в СССР из иностранных государств.. – М., 1956. – 107с.
1126549
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии в учебно-производственных мастерских детских домов НКП РСФСР.. – Свердловск, 1945. – 53с.
1126550
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации киноустановок на территории РСФСР.. – М., 1967. – 48с.
1126551
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – 2-е изд., испр. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 103 с.
1126552
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 74 с. – вводятся в действие с 1.10.1962
1126553
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-68г.). – Москва : Недра, 1969. – 112 с.
1126554
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-73 г.). – Москва : Недра, 1973. – 176 с.
1126555
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-88/ : справочное пособие. – Москва : Недра, 1991. – 303 с. – ISBN 5-247-02377-3
1126556
   Правила по технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарии в библиотеках.. – М., 1960. – 84с.
1126557
  Подорожна Т.С. Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 43-46. – (Право. Економіка. Управління)
1126558
  Муравйова В. Правила побудови індексів у класах 004 Комп"ютерна наука і технологія. Застосування комп"ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент. / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 33-34. – ISSN 2076-9326
1126559
  Дзейко Ж. Правила побудови переліків при створенні та систематизації законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 51-54.
1126560
  Медведев В.А. Правила поведения в зараженном районе / В.А. Медведев. – М, 1958. – 48с.
1126561
  Сливінська Інна Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 35
1126562
   Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках (Пам"ятка для населення) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 25
1126563
  Сопронюк М. Правила поведінки взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 23-24 : фото
1126564
  Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.80-83. – ISSN 0132-1331
1126565
  Треніна А.С. Правила поведінки для лижників та сноубордистів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 31-32
1126566
  Богданович Лілія Правила поведінки на воді / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 36 : фото
1126567
  Степанюк Сергій Правила поведінки на вулицях у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
1126568
  Груник Н.В. Правила поведінки на дорогах у зимовий період (Бесіда про правила дорожнього руху) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 14-15
1126569
  Монастирська Т.С. Правила поведінки на дорозі та у транспорті (Розробка тематичного заняття для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 9-11
1126570
  Грубник Н.В. Правила поведінки на залізничних об"єктах та поблизу них // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 27
1126571
  Треніна А.С. Правила поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 25-26
1126572
  Зейда Олександр Правила поведінки на льоду! (Пам"ятка для учнів") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 32 : фото
1126573
  Сопронюк М.Т. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 39
1126574
  Ільченко Н.В. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 26 : фото
1126575
  Мощук Андрій Правила поведінки під час терористичного акту і масових заворушень // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 30
1126576
  Зейда Олександр Правила поведінки поблизу ліній електропередач (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 28 : фото
1126577
   Правила поведінки працівника суду та Коментар / Державна судова адміністрація України ; Рада суддів України. – Київ, 2010. – 40 с.
1126578
  Федор О.Т. Правила поведінки туристів у горах влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 17-19
1126579
  Стоєцький Валентин Правила поведінки у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 16
1126580
  Кривоцюк М.Ю. Правила поведінки у разі ДТП // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-38
1126581
  Ященко В.В. Правила поведінки у разі зливи, граду та грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
1126582
  Смоляр Ю.І. Правила поведінки учнів і студентів при виникненні надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 31-32 : фото
1126583
  Шикула Ростислав Правила поводження з вибухонебезпечними предметами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 26-27 : фото
1126584
  Коломоєць Т.О. Правила поводження публічних службовців із подарунками: компаративно-правовий аналіз (на прикладі досвіду України, Грузії, Сінгапуру, Бразилії) / Т.О. Коломоєць, Р.О. Кукурудз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 71-79. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1126585
  Усик Світлана Правила поводження у випадку зустрічі зі свійськими і дикими тваринами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
1126586
   Правила подачи жалоб : Нормативы и образцы. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва, 2006. – 144с. – ISBN 5-9490-9507-3
1126587
   Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий. – М., 1982. – 64с.
1126588
  Петрунь А.С. Правила пожежної безпеки для дітей і підлітків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 15 : фото
1126589
  Цимбал А.А. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 3-8
1126590
   Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 2-7
1126591
  Просяник Н.С. Правила пожежної безпеки на заваді вогню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 17
1126592
  Треніна А.С. Правила пожежної безпеки на роботі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 20-21
1126593
  Усик Світлана Правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 22 : фото
1126594
  Усик Світлана Правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 17-18 : фото
1126595
  Трошина Світлана Правила пожежної безпеки при підготовці та проведенні масових заходів на Новорічні та Різдвяні свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 23-24 : фото
1126596
  Баландін Олександр Правила пожежної безпеки треба знати і дорослим і малятам (Пам"ятка для дітей і їхніх батьків) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 28 : фото
1126597
  Радіонова І.Ф. Правила політики уряду у фінансуванні освіти: ідентифікація на основі нейронних мереж / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5/6 (80). – С. 15-26. – ISSN 2309-1533
1126598
   Правила полльзования фондами библиотеки студенту-первокурснику... – Л., 1970. – 7с.
1126599
   Правила пользования библиотекой института.. – Нижний Тагил, 1974. – 26с.
1126600
  Бомаш С.Д. Правила пользования жилой площадью в домах государственного жилищного фонда и общественных организаций / С.Д. Бомаш. – Л, 1953. – 96с.
1126601
   Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках. – 5-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 56 с.
1126602
   Правила пользования индивидуальным абонементом., 1960. – 8с.
1126603
   Правила пользования справочно-библиографическим аппаратом библиотеки ДПИ.. – Донецк, 1968. – 15с.
1126604
  Браиловский А.Е. Правила построения инженерных номограмм / А.Е. Браиловский. – Л., 1961. – 50 с.
1126605
   Правила правописания и произношения некоторых слов и выражений принятых в военно-морском языке.. – Москва, 1944. – 12 с.
1126606
  Мирошникова А. Правила приема в вузы изменились // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 30 октября (№ 243). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  "... О том, чем будет отличаться вступительная кампания-2014 директор департамента высшего образования МОН Юрий Коровайченко рассказал на коллегии Министерства образования и науки".
1126607
   Правила приема в высшие учебные заведения СССР в 1956 году и программы приемных экзаменов. – Хабаровск, 1956. – 66с.
1126608
   Правила приема в институт на 1965/66 учебный год.. – М., 1965. – 20с.
1126609
   Правила приема в музыкальные училища на 1937-38 учебный год. – М., 1938. – 16с.
1126610
   Правила приема в педагогические училища Наркомпроса РСФСР на 1939-1940 учебный год. – Сыктывкар, 1939. – 14с.
1126611
   Правила приема в педагогический и учительский институт в 1937 году. – Краснодар, 1937. – 60с.
1126612
   Правила приема во Всесоюзную Академию на 1939-1940 учебный год. – Москва : Юриздат, 1939. – 16с.
1126613
   Правила приема и краткие сведения о факультетах Киевского городского народного университета технического университета технического прогресса на 1970/1971 учебный год. – К., 1970. – 24с.
1126614
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1986 году. – Москва, 1986. – 128с.
1126615
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР 1991 году. – Москва, 1991. – 99с.
1126616
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1965 году. – Москва, 1965. – 79с.
1126617
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1967 году. – Москва, 1967. – 62с.
1126618
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1968 году. – Москва, 1968. – 78с.
1126619
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1969 году. – Москва, 1969. – 96с.
1126620
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1971 году. – Москва, 1971. – 96с.
1126621
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1973 году. – Москва, 1973. – 95с.
1126622
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1974 году. – Москва, 1974. – 96с.
1126623
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1975 году. – Москва, 1975. – 96с.
1126624
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1976 году. – Москва, 1976. – 95с.
1126625
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1977 году. – Москва, 1977. – 95с.
1126626
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1979. – 96с.
1126627
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1980
1126628
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1981 году. – Москва, 1981. – 120с.
1126629
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1982 году. – Москва, 1982. – 128с.
1126630
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1983 году. – Москва, 1983. – 128с.
1126631
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1984 году. – Москва, 1984. – 152с.
1126632
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1988 году. – Москва, 1988. – 111с.
1126633
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 80 с.
1126634
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Москва, 1989. – 110с.
1126635
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1990 году. – Москва : Высшая школа, 1990. – 108с.
1126636
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1966 году. – М., 1966. – 63с.
1126637
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1972 году. – Москва, 1972. – 48с.
1126638
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1974 году. – Москва, 1974. – 72с.
1126639
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1975 году. – М., 1975. – 94с.
1126640
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1976 году. – М., 1976. – 95с.
1126641
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1979 году. – М., 1979. – 77с.
1126642
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1962 году. – Москва, 1962. – 45с.
1126643
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1987 году. – Москва, 1987. – 63 с.
1126644
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1991 году. – Москва, 1991. – 64с.
1126645
   Правила приема и программы вступительных экзаменов. Для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1983 году. – М., 1983. – 96с.
1126646
   Правила приема и программы испытаний в высшие худоественные учебные заведения на 1938-1939 учебный год. – М., 1938. – 52с.
1126647
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в высшие учебные заведения НКПС в 1936 году. – М., 1936. – 31с.
1126648
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в педагогические училища на 1938-39 учебный год, 1938. – 16с.
1126649
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в ХИИТ в 1937 г.. – Х., 1937. – 34с.
1126650
   Правила приема и программы поверочных экзаменов в отдельные гардемаринские классы. – Санкт-Петербург : Тип. Морского м-ва, 1914. – 47 с.
1126651
   Правила приема и программы приемных испытаний в высшие учебные заведения СССР в 1938 г.. – Москва, 1938. – 46с.
1126652
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в вузы Союза ССР в 1939 г.. – Симферополь, 1939. – 46с.
1126653
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в Вузы СССР в 1939 г.. – Москва, 1939. – 32с.
1126654
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1942 г.. – Москва, 1942. – 29с.
1126655
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1959 г.. – Москва, 1959. – 62с.
1126656
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1955 г.. – Москва, 1955. – 64с.
1126657
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1956 г.. – Москва, 1956. – 48с.
1126658
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1957 г.. – Москва, 1957. – 67с.
1126659
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения (техникумы, училища, школы) в 1955 г.. – М., 1955. – 48с.
1126660
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1956 г.. – М., 1956. – 32с.
1126661
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1126662
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1958 г.. – М., 1958. – 46с.
1126663
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1960 г.. – М., 1960. – 53с.
1126664
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1961 г.. – Москва, 1961. – 48с.
1126665
   Правила приема на 1947 год. Краткие сведения об университете. – Ленинград, 1947. – 31 с.
1126666
  Губерський Л.В. Правила прийому [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] на 2012 р. / Леонід Губерський // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2-9 травня (№ 21)


  Леонід Губерський : "Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує на навчання і чекає у своїх стінах талановиту молодь". Правила прийому погоджено 24 листопада 2011 р. Перший заст. Міністра Є. М. Суліма. Затверджено - 14 листопада ...
1126667
   Правила прийому до вищих учбових закладів СРСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 15с.
1126668
   Правила прийому до ВНЗ буде змінено. Їх винесуть на громадське обговорення, адже 13 відсотків абітурієнтів цьогоріч не підтвердили заявки про намір навчатися на бюджетній формі // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 2
1126669
   Правила прийому до державного вищого навчального закладу Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди в 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 19-24 квітня (№ 20). – С. 1-12 : фото


  "... Віктор Коцур: Дорогі абітурієнти! Древня переяславська земля, наше прекрасне місто-музей, в якому звучать століття, і молодий, сучасний університет, де дають глибокі знання та навики, - чекають на вас."
1126670
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам


  Є фото ректора університету Леоніда Губерського
1126671
  Скопенко В.В. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2004 - 2005 навчальний рік // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 9-10
1126672
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2008/2009 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1126673
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Правилаприйому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік затверджено на засіданні приймальної комісії, Протокол №1 від 31.10.2008 року.
1126674
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2015. – 88 с. : табл. – Без тит. арк.
1126675
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчкенка]. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с. : табл. – Без тит. арк.
1126676
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 135 с. : табл. – Без тит. арк.
1126677
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 120 с. : табл. – Без тит. арк.
1126678
  Огнев"юк Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2012 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році
1126679
   Правила прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 2-11
1126680
   Правила прийому і програми для вступу до медичних вузів у 1939 році. – Київ, 1939. – 44с.
1126681
   Правила прийому Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в 2015 році // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 4-11 лютого (№ 11). – С. 2-11
1126682
  Патріляк І. Правила прийому, як це було... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена історії правіл вступу до Київському унівеситету з початку його існування до наших часів..
1126683
  Синопийский-Трофимов Правила применения железнодорожных тарифов длявычисления провозных плат и др. железнодорожных сборов. Ч. 1 / Н.Т. Синопийский-Трофимов, преп. Киев. муж. торг. шк. им. Н.А. Терещенко и Киев. 2-го ком. уч. // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-68
1126684
   Правила прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 314-328. – ISSN 0132-1331
1126685
  Третяк Т.О. Правила про відшкодування шкоди як критерії добросусідства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7957-18-6
1126686
  Бойко В.П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії : [ монографія ] / В.П. Бойко. – Київ : Атіка, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-326-298-7
1126687
   Правила про порядок і терміни розгляду студентських наукових робіт, поданих на університетський конкурс для отримання золотої і срібної медалей від 30 травня 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-49. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126688
   Правила про порядок переведення справ землевпорядження. – Х., 1928. – 100с.
1126689
   Правила проведення іспитів для студентів імператорського Університету Святого Володимира від 11 травня 1845 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-75. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126690
   Правила проведення іспитів у імператорському Університеті Святого Володимира. 1835 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 32-34. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126691
  Смоляр Ю.І. Правила проведення йодної профілактики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 5-6 : фото, табл.
1126692
   Правила проведення практичних вправ з російської мови для студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1844 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59-62. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1126693
   Правила производства сберегательных операций для служащих в правительственных и общественных учреждениях через посредство казначеев сих учреждений или заменяющих казначеев должностных лиц : [Утв. 6 марта 1902 г.]. – Киев : [Б. и.], 1902. – 10 с.
1126694
   Правила производства следствий: о поступках и преступлениях, подсудных духовному суду; об удостоверении метрических актов. – Изд. секр. Рязан. духов. консистории Д. Андреева. – Рязань : Тип. Братства св. Василия, 1897. – 62 с.
1126695
  Горностаев Г.Н. и др. Правила произношения латинских названий животных и растений / Г.Н. и др. Горностаев. – М, 1971. – 32с.
1126696
  Кравчук В. Правила професійної етики у діяльності прокурорів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 23-29. – ISSN 2306-9082
1126697
   Правила професійної етики у конкуренції у сфері господарської діяльності з виготовлення та реалізації кондитерських, харчоконцентратних виробів та кави в Україні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 78-82
1126698
   Правила процедуры в международной дипломатии. – Москва : Международные отношения, 1986
1126699
  Дурденевский В.Н. Правила процедуры международных политических конференций ХХ века / В.Н. Дурденевский. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 72с.
1126700
   Правила работы архивов учреждений, организаций и предприятий. – М., 1956. – 96с.
1126701
   Правила работы государственных районных и городских архивов. – М., 1989. – 173с.
1126702
   Правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях СССР. – М., 1977. – 87с.
1126703
   Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР. – М., 1984. – 303с.
1126704
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1965. – 510с.
1126705
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 655с.
1126706
   Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 47 с.
1126707
   Правила рассыпного строя или Наставление о рассыпном действии пехоты Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты : Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты / Издано Главным Штабом 1-й Армии : Печатано в полевой типографии 1-й Армии, 1818. – 82, 9 с.
1126708
   Правила расчета и устройства защитных заземлений в установках переменного тока с напряжением свыше 1000 В. – Москва : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1938. – 50 с.
1126709
  Опанасенко Н. Правила реалізації дидактичних принципів Я.А. Коменського і сучасній початковій школі / Н. Опанасенко, Г. Черненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 138-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1126710
   Правила ревизии и счетоводства, с приложением форм бухгалтеским книгам, ведомостям и отчетам по Департаменту Внешней Торговли, утвержденная господином Министром финансов 31 августа 1831 г.. – Санктпетербург : Тип. Департ. Внешней Торговли, 1831. – 143 с., прилож. форм.
1126711
  Тарасов Д. Правила регулювання цифрових контрактів в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1126712
  Іванов В.Ф. Правила роботи з інформацією про злочин та нещасні випадки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено правилам роботи з інформацією про злочини та нещасні випадки
1126713
  Зданкевич В.Г. Правила русского правописания : Практическое руководство для абитуриентов / В.Г. Зданкевич. – Москва : Высшая школа, 2005. – 160с. – ISBN 5-06-005077-7
1126714
   Правила русской орфографии и пунктуации. – Москва : РИОР, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9557-0101-1
1126715
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – М., 1956. – 176с.
1126716
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 176 с.
1126717
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 1962. – 176с.
1126718
  Эпштейн В.Г. Правила русской транскрипции бирманских географических названий / В.Г. Эпштейн. – М, 1959. – 56с.
1126719
  Чернов І. Правила руху автомобільного транспорту / І. Чернов. – Львів, 1969. – 93с.
1126720
   Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля, трудовая миграция, конкурентоспособность, дипломатия, помощь. – М., 1994. – 352с.
1126721
  Виноградов А.П. Правила сбора организмов для анализа на радиоактивность / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 4 с.
1126722
   Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – М., 1991. – 413с.
1126723
  Нечаєв Ю. Правила свівіснування у ТОВ / Ю. Нечаєв, О. Терсіна // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 18-19
1126724
  Пирсон Р. Правила симметрии в химических реакциях / Р. Пирсон. – Москва : Мир, 1979. – 592 с.
1126725
  Вавіленкова А.І. Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 3-7. – ISSN 2075-0781


  "Сформульованоосновну проблему змістовної автоматичної обробки текстової інформації. Описано формальні правила, за якими можна буде знайти логічні зв’язки між реченнями природної мови, з яких складається електронний текстовий документ.Правила синтезу ...
1126726
   Правила систематизации архивных материалов в государственных архивах СССР. – М., 1938. – 26с.
1126727
  Толмачев Я. Правила словесности, руководствующия от первых начал до высших совершенств красноречия. – В Санктпетербурге : В Морской типографии
В четырех частях : часть третия, содержащая продолжение науки о слоге. – 1818. – 265с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст. - картон, корінець зі шкіри
1126728
  Чанкиева У.А. Правила сокращения в памятниках древнегрузинской письменности. (По рукописным книгам и эпиграф. памятникам V-X вв. и ист. докум. XI-XII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Чанкиева У.А.; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1967. – 16л.
1126729
   Правила соревнований по боксу. Как судить матчи бокса. – 2-е изд. – М.-Л., 1930. – 40с.
1126730
   Правила соревнований по спортивной гимнастике. – М., 1952. – 141с.
1126731
   Правила соревнований по финско-французской борьбе. – 3-е изд. – М.-Л., 1939. – 37с.
1126732
   Правила соревнований. Легкая атлетика. Футбол. Ручной мяч 7 : 7. Велосипедный спорт. Тяжелая атлетика. – М., 1971. – 279с.
1126733
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книга
Ч. 1 : Книги и сериальные издания. – 1986. – 527с.
1126734
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книжная палата
Ч. 2 : Нотные издания. – 1987. – 256с.
1126735
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 4 : Нормативно-технические и технические документы. Неопубликованные документы. – 1989. – 235с.
1126736
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 6 : Аудивизуальные материалы. – 1989. – 289с.
1126737
  Бабкина О.И. Правила составления библиографического описания / Междуведомственная каталогизационная комиссия при ГБЛ ; ред. О.И. Бабкина ; отв. ред. А.В. Козлова. – Москва
Ч. 3 : Картографические произведения. – 1990. – 278 с.
1126738
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий : Междувед. каталогиз. комиссия при ГБЛ ; Сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – Москва, 1989. – 302с.
1126739
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пашков дом, 2003. – 398, [2] с. : фотоил. – Прилож.: с. 230-372. – ISBN 5-7510-0276-8
1126740
  Брачук А.О. Правила СОТ щодо сприяння торгівлі: базові елементи концепції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (12). – С. 5-16. – ISSN 2524-101X
1126741
  Айзенберг Абрам Матвеевич Правила социалистического общежития советского общества : Автореф... д-ра. юрид.наук: 710 / Айзенберг Абрам Матвеевич; Харьк. юрид. ин-т. – Х, 1970. – 38л. – Бібліогр.:с.37
1126742
  Янев Я.Г. Правила социалистического общежития. / Я.Г. Янев. – Москва, 1980. – 271с.
1126743
  Яворськии Б.І. Правила сприяння захисту на досудовому розслідуванні до постановки проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 575-579. – ISSN 1563-3349
1126744
   Правила стихосложения. – Санкт-Петербург, 1838. – 96 с.
1126745
  Карл (эрц-герцог) Правила стратегии объясненные описаним похода 1796 года в Германии. С картами и планами.. – СПб.
ч. 1. – 1818. – 228, 1 табл.с.
1126746
  Бурлакова Світлана Правила страхування: реєстрація та/або запровадження: постраждає споживач // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 83-86.
1126747
  Семєняка В. Правила страхування: теоретико-правові та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1126748
   Правила стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов. – М., 1972. – 136с.
1126749
  Руденко П.Й. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата / [П.Й. Руденко, П.В. Полениця, О.В. Смірнов [та ін.] ; під заг. ред. В.М. Рябоконь] ; М-во оборони України, Управління ракетних військ і артилерії. – Київ ; Суми : Сумський державний університет, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Додатки: с. 164-248
1126750
  Гуревський В.К. Правила суддівської поведінки / В.К. Гуревський, З.І. Якубова // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-927-142-6
1126751
  Претика Ю.Д. Правила судового доказування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 82-88. – ISSN 2222-5374


  Про теоретичні та практичні положення існуючих засобів реалізації потреби доказування, які застосовуються під час розгляду і вирішення цивільних справ. Про С.Я. Фурсу. - С. 82.
1126752
  Лазаренко Л.А. Правила сумм в реакциях, индуцируемых фотонами и электронами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010102 / Лазаренко Л.А. ; ХГУ. – Харьков, 1973. – 20 с.
1126753
  Мулен Жан Правила сумм для амплитуд комптоновского рассеяния в моделях теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мулен Жан; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7872. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1126754
  Маргвелашвили М.В. Правила сумм для недиагональных корреляторов и свойства пиона в квантовой хромодинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Маргвелашвили М.В.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1989. – 12л.
1126755
  Рощупкин Сергей Николаевч Правила сумм для рассеяния электронов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рощупкин Сергей Николаевч; ХГУ. – Х., 1982. – 17л.
1126756
  Борк А.Х. Правила счетоводства и отчетности отдела народного просвещения Московского совета рабочих и красноармейских депутатов : приняты Комиссией педагогов-бухгалтеров и утверждены Главным бухгалтером Моск. совета Раб. и Красн. Депутатов / А.Х Борк. – Москва : Типография Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1918. – 63 с.
1126757
  Михайлова О.П. Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Здійснюється огляд концептів правил та принципів висвітлення соціальної проблематики загалом та питання ВІЛ/СНІДу зокрема. Особлива увага приділяється мовним нормам. Автор аналізує окремі журналістські матеріали на предмет дотримання принципів та норм. ...
1126758
   Правила техники безопасности в библиотеках. – М., 1976. – 204с.
1126759
   Правила техники безопасности в библиотеках : НАОП 9.3.10-1.01-75. – репринтное изд. – Киев : Основа, 2004. – 204 с.
1126760
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ-Цирк 77). – М., 1977. – 330с.
1126761
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности. – Москва : Энергия, 1973. – 536 с.
1126762
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР. – М., 1974. – 175с.
1126763
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для локомотивных депо. – М., 1962. – 46с.
1126764
   Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания. – Москва, 1974. – 286 с.
1126765
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 44 с.
1126766
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
3. – 1972. – 44с.
1126767
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
4. – 1972. – 56с.
1126768
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
5. – 1973. – 68с.
1126769
   Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. – М., 1973. – 80с.
1126770
   Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. – Москва : Атомиздат, 1978. – 96 с.
1126771
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Москва : Энергия, 1980. – 158 с.
1126772
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электрических сетей напряжением до 1000 В. – Киев : Будівельник, 1964. – 76 с.
1126773
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электросетей. – Изд. 14-е, стереотип. – Киев : Техніка, 1965. – 88 с.
1126774
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Р. 1 : Организация эксплуатации и приложения. – 1959. – 136 с.
1126775
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий : обязательны для промышленных предприятий, совнархозов, министерств и ведомств. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 360 с.
1126776
   Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. – М., 1988. – 87с.
1126777
   Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания. – Москва : Радио и связь, 1988. – 76 с.
1126778
   Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. – Днепропетровск : Промінь, 1972. – 167 с.
1126779
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 6-е, стереотип. – М.-Л., 1940. – 235с.
1126780
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 9-е, перераб. – М.-Л., 1960. – 199с.
1126781
   Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. – К., 1965. – 100с.
1126782
   Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей : обязательны для потребителей электроэнергии всех министерств и ведомств. – изд. 3-е. – Москва : Атомиздат, 1975. – 352 с.
1126783
  Яковлєва В.А. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі учнів з комп"ютерною технікою на уроках трудового навчання / В.А. Яковлєва, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1126784
  Гайдулін О.О. Правила тлумачення правочинів у контрактному праві європейських країн: компаративно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-35. – ISSN 2222-5374
1126785
   Правила торгівлі в Україні : збірник офіційних текстів законів станом на 22 червня 2012 року / [упор. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 298 с. – ISBN 978-617-673-049-1
1126786
  Ландкоф С.Н. Правила торговли / С.Н. Ландкоф. – Х., 1925. – 254с.
1126787
   Правила торговли лесо-материалами и древесным топливом на ленинградской тороговой бирже. – Л., 1925. – 39с.
1126788
  Горальський Анджей Правила тренінгу творчості : Методичний посібник / Горальський Анджей; Пер.з польської О.Гірний, І.Корнієнко. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 52с. – ISBN 966-7148-70-Х
1126789
  Археологический съезд. Предварительный комитет (13; 1905; Екатеринослав) Правила Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе в 1905 г. и протоколы заседаний Предварительного Комитета 4-6 января 1903 г.. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1903. – 49 с.
1126790
  Януш Я.В. Правила українського правопису : навчальний посібник / Я.В. Януш. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Національний авіаційний університет "НАУ-друк", 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-598-528-0
1126791
  Грунський М.К. Правила українського правопису (практичний порадник) : Словник найнеобхідніших в діловодстві слів та виразів / М.К. Грунський, проф.та Г.О. Сабалдир. – Київ : [Трест "Київ -Друк"], 1925. – 124 с.


  Авт.: Сабалдир Григорій Олексійович (1883-1957)
1126792
   Правила улаштування електроустановок / Мінпаливенерго України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : Форт, 2010. – 736 с.
1126793
   Правила уличного движения в г. Киеве. – К. : Издание Киевского автотранспортного отделения ВНИТОМАШ и Госавтоинспекции Р.К. Милиции г. Киева, 1939. – 110 с.
1126794
   Правила унификации, принятые в издательстве Академии педагогических наук РСФСР. – М., 1963. – 39с.
1126795
  Клименко Н. Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 49-66. – ISSN 1682-3540
1126796
   Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 168с.
1126797
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 320 с.
1126798
   Правила устройства электротехнических установок : Электрооборудование взрывоопасных помещений. Электрооборудование пожароопасных помещений. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 32 с.
1126799
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 2. – 1950. – 152 с.
1126800
   Правила устройства электротехнических установок. Изменения и дополнения. – М.-Л., 1950. – 8с.
1126801
   Правила устройства электротехнических установок. Учет электроэнергии. – М.-Л., 1950. – 12с.
1126802
   Правила устройства электроустановок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Гл. ІІ-3. – 1959. – 24 с.
1126803
   Правила устройства электроустановок. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Гл. ІІ-4, Гл. ІІ-5 : Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1000 В. – 1959. – 64 с.
1126804
   Правила устройства электроустановок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 40 с.
1126805
   Правила устройства электроустановок. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1964. – 456с.
1126806
   Правила устройства электроустановок. – Изд. 4-е, доп. – М.-Л., 1965. – 464с.
1126807
   Правила ухода за Eickhoff электрическими приводами тип МТ5, тип МТ8, тип МТ15, тип МТ25 : приложение: конвейеры и приводные соединения. – Берлин, 1928. – 31 с.
1126808
  Башнин Н. Правила ухода за геодезическими и геофизическими инструментами упаковки, перевозки и хранения их / Н. Башнин. – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос.Научно-тех. горно-геолого-нефт.изд-во, 1933. – 14с.
1126809
   Правила фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 30-35 : табл.
1126810
  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 58-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1126811
  Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1126812
  Смолка К. Правила хорошего тона / К. Смолка. – М., 1980. – 271с.
1126813
  Денисьевский Б.С. Правила хранения и обращения с ядовитыми веществами, употребляемыми для борьбы с вредителями растений / Б.С. Денисьевский. – Киев : Н.И.С. Союзсахара, 1930. – 28 с.
1126814
  Археологический съезд. Московский предварительный комитет (14; 1908; Чернигов) Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного Комитета 7-9 февраля 1906 г. / под. ред. графини Уваровой. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полезныз кн., аренд. В.И. Вороновым], 1906. – 43 с.
1126815
  Археологический съезд. Предварительный комитет (16; 1914; Псков) Правила Шестнадцатого Археологического съезда в Пскове в 1914 г. и протоколы заседаний Предварителного Комитета 2-6 января 1912 г. / под. ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. В.И. Воронова, 1906. – 31 с.


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1126816
  Лекорги Е.Дж. Правила эксплуатации мощных германиевых и кремниевых элементов / Е.Дж. Лекорги. – М., 1962. – 36с.
1126817
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 167 с.
1126818
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 3. – 1973. – 132 с.
1126819
   Правила эксплуатации технических стредств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 95 с.
1126820
   Правила эксплуатации установки каталитического крекинга с шариковым катализатором. – М., 1958. – 116с.
1126821
   Правила эксплуатации установки сернокислотного алкилирования. – М., 1958. – 40с.
1126822
   Правила электробезопасности при эксплуатации испытательных станций и лабораторий предприятий и научно-исследовательских институтов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1964. – 91 с.
1126823
   Правила ядерной безопасности атомных электростанций. – М., 1976. – 25с.
1126824
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1955. – 52с.
1126825
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1963. – 40с.
1126826
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, : с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – [123] с. разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1126827
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – 123 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1126828
  Наполеон Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Из соч. и переписки его собраны Ф. Каузлером, кап. Вюртембергского ген. штаба и членов Королев. Шведской акад. воен. наук ; Пер. поручик Ген. штаба Як. Леонтьев // Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Наполеон. – Санкт-Петербург, 1844. – Ч. 1. – VIII, 270 с.
1126829
  Наполеон Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Наполеон; Из соч. и переписки его собраны Ф. Каузлером, кап. Вюртембергского ген. штаба и членов Королев. Шведской акад. воен. наук ; Пер. поручик Ген. штаба Як. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца
Ч. 1. – 1844. – XII, 320 с.
1126830
  Дмитриев-Мамонов, Ф.И. Правила, по которым всякий офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печатаны при Императоском Московском университете, 1771. – 31 с. – Автор и город издания в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір, заставка, кінцвка На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотеки Михаила Ивановича Семевского а также рисованная от руки виньетка с ...
1126831
  Дмитриев-Мамонов Ф.И. Правила, по которым всякой офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1771. – 31 с. – Автор и город изд. в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір; заставка, кінцвка
1126832
   Правила, програми та плани навчання. – Регенсбург, 1947. – 140с.
1126833
   Правила, требования и программы испытаний в комиссии физико-математической по отделению математических наук : Утв. г. министром нар. просвещения 10 дек. 1890 г. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1890. – 83 с.
1126834
  Шпонтак І.М. Правили пожежної безпеки у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 14
1126835
   Правилник за институтите при Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1948. – 23 с.
1126836
  Михайловская И.Б. Правило "благоприятствования" защите и его влияние на процесс доказывания // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-49. – ISSN 0132-0769
1126837
  Арутюнян Армен Правило большинства против свободы или борьба меньшинства с меньшинством: кризис армянского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 26-30. – ISSN 1812-7126


  Переходное большинство не должно через формализацию системы сдержек и противовесов, принципа ротации власти и других общих принципов перманентизировать свое большинство и конструировать его под себя. Диалектика неизбежно приведет к такой ситуации, ...
1126838
   Правило вченого // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 309-312. – ISBN 966-505-054-0
1126839
  Гоголь Микола Правило житія в мирі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 0868-9644
1126840
  Кузьмин Ю.В. Правило конфайнмента - недостаток теории или проявление новой физики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-115. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Конфайнмент - явление удержания кварков в барионах, в том числе в протонах и нейтронах, до сих пор не нашло полного теоретического объяснения. В статье выдвинуто предположение, что это не временное затруднение физики, а принципиальный момент, требующий ...
1126841
  Кирчей І.І. Правило Крамера над кватерніоновою алгеброю з діленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі одержано узагальнення правила Крамера для систем лінійних рівнянь над тілом, що є кватерніоновою алгеброю з діленням над полем нульової характеристики. Ключові слова: кватерніонова алгебра, некомутативний визначник, правило ...
1126842
  Бакуров Евгений Правило МММ, или как привлечь новых клиентов в Ваш ресторан? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 64-65 : фото
1126843
  Щербинина Ю. Правило руки // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-36. – ISSN 0042-8795


  О романе Андрея Герасимова "Правило руки"
1126844
  Вяльцев А.Н. Правило сдвига и явления изотопии / А.Н. Вяльцев, А.Н. Кривомазов, Д.Н. Трифонов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 208 с.
1126845
  Драйвер Сергей Правило семи секунд, или Онлайновый маркетинг в российском турбизнесе : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1126846
  Почтовюк А.Б. Правило успішного регулювання державою розвитку сфери вищої освіти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 117-120. – ISSN 1728-6220
1126847
  Древинг В.П. Правило фаз / В.П. Древинг. – Москва : Московский университет, 1954. – 173 с.
1126848
  Каблуков И.А. Правило фаз в применении к насыщенным растворам солей / И.А. Каблуков. – Ленинград : Госхимиздат, 1933. – 160 с.
1126849
  Финдлей А. Правило фаз и его применение / А. Финдлей. – Перевод с 6-го англ. изд. – М, 1932. – 304с.
1126850
  Древинг В.П. Правило фаз с изложением основ термодинамики / В.П. Древинг, Я.А. Калашников. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1964. – 455 с.
1126851
  Богданович В. Правило формування та відбору варіантів стратегічних рішень у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки / В. Богданович, А. Семенченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-22.
1126852
  Фигль Аманда Правильная паутина // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 68 : фото
1126853
  Эрлихман Вадим Правильная пища : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 150-157 : Фото
1126854
  Павлов-Шишкин Правильная речь / Павлов-Шишкин. – М., 1934. – 130с.
1126855
  Козловский Евген Правильная цифра : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 140-143 : Іл.
1126856
  Чернорот С. Правильне виконання рішення суду про поновлення на роботі працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 95-97
1126857
   Правильне виховання - виховування найкращих почуттів! / шпальту підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
1126858
  Ландрет Л.Е. Правильне виховання характеру дітей / Лінда Елсбрук Ландрет ; [пер. з англ. В. Степанова]. – Київ : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 218, [4] с. : табл. – Бібліогр. в кінці кн. – ISBN 978-0-615-67519-0
1126859
  Колотілова І.О. Правильне застосування норм матеріального права - умова законності судового рішення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349


  Розглядається поняття законності судових рішень в цивільному процесі України.
1126860
  Корецький Л.М. Правильне розміщення продуктивних сил - важлива умова піднесення соціалістичної економіки / Л.М. Корецький. – Київ, 1956. – 44с.
1126861
  Осадча Тамара Правильне розміщення сортів - найголовніша умова // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 76-78 : фото
1126862
  Уляшкевич М.О. Правильне харчування школяра - запорука його здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 5-6 : фото
1126863
  Олійник В. Правильне харчування: і розумніший, і здоровий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
1126864
  Логвиненко В.А. Правильний боцман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1980. – 88 с.
1126865
  Потехіна В. Правильний вибір стратегії охорони комерційної таємниці та винаходу як передумова успішного підприємництва та суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 118-120
1126866
  Тищенко Алла Правильний відпочинок - ключ до щастя та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 32 : фото
1126867
  Треніна А.С. Правильний відпочинок біля водоймищ
1126868
  Треніна А.С. Правильний відпочинок біля водоймищ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 29 : фото
1126869
  Зарубицька В. Правильний договір як запорука ефективного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1126870
   Правильний курс або Таласотерапія в запитаннях і відповідях // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 28-31 : фото
1126871
  Куліда С. Правильний садівник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Завдяки німцеві Вільгельму Крістеру Київ перетворився на місто-сад.
1126872
  Бурума Я. Правильні запитання Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-33. – ISSN 1563-6461


  Тоні Джадт — британський та американський історик, публіцист та публічний інтелектуал. Спеціалізувався на вивченні історії Європи 20 століття.
1126873
  Баганець О. Правильні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1126874
  Бабич Н. Правильність писемного мовлення в умовах комп"ютерного буму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 25-33. – ISSN 2078-5119
1126875
  Батіщева Валентина Правильно вибираємо засоби побутової хімії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 26 : фото
1126876
  Штанько А.В. Правильно использовать зеленый конвейер / А.В. Штанько. – Петрозаводск, 1961. – 12с.
1126877
   Правильно ли воспитываем малыша. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 128с.
1126878
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1980. – 223с.
1126879
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1983. – 223с.
1126880
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1960. – 191с.
1126881
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1963. – 331с.
1126882
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0016-7207
1126883
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-28. – ISSN 0016-7207
1126884
  Фелистак Ю.И. Правильно ли настроен приемник? / Ю.И. Фелистак. – М.-Л., 1965. – 48с.
1126885
  Сенета Е. Правильно меняющиеся функции / Е. Сенета. – Москва : Наука, 1985. – 141 с.
1126886
  Сторожук О.О. Правильно поєднувати громадське и особисте в колгоспах. / О.О. Сторожук. – К., 1955. – 32с.
1126887
   Правильно споживайте найкорисніші осінні ягоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 5-6 : фото
1126888
  Федоров Е.С. Правильное деление плоскости и пространства / Е.С. Федоров. – Л., 1979. – 272с.
1126889
  Мамченков И.П. Правильное применение органических удобрений - важное условие повышения урожайности / И.П. Мамченков. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
1126890
  Баранова А.П. Правильное распределение колхозной продукции и доходов-важное условие организационно-хозяйственного укрепления сельскохозяйственной артела : Автореф... канд. экон.наук: / Баранова А.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 15л.
1126891
  Григорян В.Ш. Правильное соотношение роста производительности труда и заработной платы как условие быстрого развития социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Григорян В.Ш.; МПС СССР. Моск. трансп.-экон. ин-т. – М., 1958. – 16л.
1126892
  Русина П.В. Правильное сочетание накопления и употребления при распределении доходов - важнейшее условие расширенного воспроизводства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Русина П.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 19л.
1126893
  Мурадов К.Г. Правильное сочетание общественных и личных интересов и его роль в развитии производства в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадов К.Г.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образвоания Совета Министров Груз.ССР. Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1126894
  СороколетовФ.П Правильность и выразительность устрой речи / СороколетовФ.П, А.И. Федоров. – Л., 1962. – 60с.
1126895
  Огиєнко И.И. Правильность и чистота русской речи, 1912. – с.
1126896
  Огиенко И.И. Правильность и чистота русской речи : Заметки по стилистике рус. речи. – Киев, 1912. – 52 с.
1126897
  Крысин Л.П. Правильность русской речи / Л.П. Крысин, Л.И. Скворцов. – 2-е изд. – М, 1965. – 232с.
1126898
   Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. – М., 1962. – 184с.
1126899
  Вітович І. Правильною дорогою йдуть товариші. У Північній Кореї відбулися парламентські вибори "без вибору" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 10


  "Минулої неділі в Північній Кореї відбулися другі після приходу до влади Кім Чен Ина вибори членів Верховної Народної Ради. Голосування на виборах до парламенту є обов’язковим і виборці не мають можливості вибору кандидатів. Будь-які альтернативні ...
1126900
  Колесов В.П. Правильны ли приоритеты модернизации высшего образования? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 14-31. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются важнейшие направления модернизации высшего образования в стране и повышения качества подготовки кадров путем обновления содержания и технологии обучения, а также проведения назревших институциональных изменений. Показывается, ...
1126901
  Долбилин Н.П. Правильные и апериодические структуры в пространствах постоянной кривизны : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.04 / Долбилин Н.П.;РАН. – Москва, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.18
1126902
  Грек А.С. Правильные многогранники и однородные метрики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грек А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 7л.
1126903
  Якушкин И.В. Правильные травопольные севообороты / И.В. Якушкин. – Москва, 1949. – 264 с.
1126904
  Пастушенко В.О. Правильные травопольные севообороты в колхозах Украинской ССР / В.О. Пастушенко. – К., 1952. – 32 с.
1126905
  Блок Ханна Правильный вес : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 36 : Фото
1126906
  Сумец Р.А. Правильный выбор перевозчика // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 1. – С. 62-68
1126907
  Турсун П. Правильный путь : повесть / Парда Турсун ;. – Ташкент : Правда Востока, 1950. – 103 с.
1126908
  Осин Д.Д. Правильный характер / Д.Д. Осин, 1957. – 181с.
1126909
  Фортескью С. Правит ли Россией олигархия? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0321-2017
1126910
  Возовикова Т. Правит управление. Абитуриенты по-прежнему рвутся в менеджеры // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 4


  Среди других особо востребованных направлений и специальностей - экономика, управление персоналом, менеджмент, товароведение и другие. Инженерно-технологические в десятку наиболее приоритетных не вошли.
1126911
  Голубенко А.Л. Правители : (Хроника тысячелетий от царя Ирода до президента Горбачева) / А.Л. Голубенко, Ю.М. Теплицкий. – Луганск : Восточноукр. гос. ун-т, 2000. – 436 с. – ISBN 966-590-212-1
1126912
  Кулюгин А.И. Правители России : Династия Рюриковичей. Междинастие. Смутное время. Династия Романовых / А.И. Кулюгин. – Чебоксары : Чувашия, 1994. – 330,[ 1] с. : ил. – ISBN 5-86765-010-3
1126913
  Пчелов Е.В. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней : Справочник по истории России / Е.В. Пчелов, В.Т. Чумаков; ИРИ РАН. – Изд.4-е,испр.и доп. – Москва : Грантъ, 2000. – 296с. – ISBN 5-89135-140-4
1126914
  Шатров Б. Правители фашистской Италии. / Б. Шатров. – М., 1943. – 64с.
1126915
  Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма / Г. Бенгтсон ; пер. с нем. и вступ. статья Э.Д. Фролова ; АН ССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 391 с. : ил. – Библиогр.: с.383-390. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1126916
  Свачій Л.М. Правитель-учений Мірза Улугбек і його знаменита обсерваторія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 19-25. – ISSN 2518-7104
1126917
   Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти / Учреждение Рос. Акад. Наук, Ин-т Африки РАН ; [отв. ред.: Д.М. Бондаренко, А.А. Немировский]. – 2-е изд. – Москва : Институт Африки РАН, 2009. – 305, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Цивилизационное измерения" / редкол.: А.М. Васильев [и др.] ; т. 14). – ISBN 978-5-91298-038-1
1126918
  Миталева М.В. Правитель и художник: опыт сравнения "Государя" Никколо Макиавелли и записей Леонардо да Винчи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 141-145. – ISSN 0235-1188
1126919
  Бенюх О. Правитель империи : роман / О. Бенюх. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 365 с.
1126920
  Бенюх О. Правитель империи : [роман] / Олесь Бенюх. – Москва : Художественная литература, 1990. – 349, [1] с. – (Роман-газета для юношества = РГО ; 6, 1990)
1126921
  Сліпушко Оксана Правитель і філософ // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 177-181. – ISSN 0869-3595
1126922
  Сенаторов Алексей Правитель по призванию : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 56-63 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1126923
  Лоуэлль А.Л. Правительства и политические партии в государствах Западной Европы (Франция, Италия, Германия, Автро-Венгрия, Швейцария) / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. О Полторацкой ; ред. Ф. Смирнова. – [Москва] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Т-ва И.н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 11907 деф., отсутств.: обл., тит. л. и с. I-VIII, 1-4. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
1126924
  Сергеенкова В.В. Правительственная политика в области начального образования в России во второй половине 60-х - 70-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергеенкова В.В.; Белорус. гос. ун-т. – М., 1980. – 22л.
1126925
  Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60-70-е годы 19 века. / В.Г. Чернуха. – Л, 1989. – 205с.
1126926
  Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России в 60-70-х годах XIX в. / В.И. Чесноков. – Воронеж, 1989. – 207с.
1126927
   Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. – Куйбышев, 1985. – 154с.
1126928
  Жуковская Т.Н. Правительственная политика и корпорация Петербургского университета в дореформенный период: основные итоги и проблемы изучения / Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 26-35. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуется опыт изучения истории Петербургского университета с точки зрения отражения в ней правительственной политики по управлению университетами и социальной истории студенческой и профессорской корпораций в хронологических рамках ...
1126929
  Балакаев А.Г. Правительственное задание : пьесы : пер. с калм. / Алексей Балакаев ; [рис. Ю.П. Мингазитинова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 360 с.
1126930
  Варавкина В.Ю. Правительственное новогоднее поздравление советского народа в аспекте его пропагандистской специфики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 365-370. – ISSN 1606-951Х
1126931
  Довнар-Запольский М.В. Правительственные гонения на масонов / М.В. Довнар-Запольский. – [Москва], 1915. – С. 118-134, 1 л. ил. : 7 ил. в тексте. – Отд. оттиск: Масонство в его прошлом и настоящем : сборник / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. [М., 1915], т. 2, с. 118-134
1126932
  Жуковская Т.Н. Правительственные стратегии в сфере просвещения и идея университета в Петербурге (1803-1819) // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 15-25. – ISSN 2070-9773


  Автор статьи на основании осуществленных и неосуществленных проектов высших учебных заведений в Петербурге исследует вопрос об изменении модели университета вообще и идеального высшего учебного заведения для столицы империи, который дискутировался в ...
1126933
  Савицкий П.И. Правительственный аппарат пятой республики во Франции / П.И. Савицкий. – Свердловск, 1979. – 175с.
1126934
  Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в 19 в. / П.А. Зайончковский. – М., 1978. – 288с.
1126935
  Мещеряков Б.М. Правительственный комиссар / Б.М. Мещеряков. – М, 1969. – 88с.
1126936
  Кириллова А. Правительство Большой коалиции в ФРГ в XXI в.: опыт формирования и деятельности // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 414-417. – ISBN 978-966-171-793-9
1126937
  Борисов Эдуард Матвеевич Правительство буржуазного государства. (Сравнительно-правовой анализ организации исполнит. власти в США, Великобритании, Франции) : Автореф... канд. юрид.наук: 00.02 / Борисов Эдуард Матвеевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 22л.
1126938
  Старожицкая М. Правительство в свободном плавании. Кабинет Министров премьера Азарова: первое впечатоение // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 12 (130). – С. 6-7
1126939
  Копанева Е. Правительство выступило против радикального сокращения стипендий студентам // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 2


  В Минобразовании заявили, что уменьшение числа студентов, получающих стипендии, до 15 процентов невозможно.
1126940
  Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии / Г. Квигли. – М., 1934. – 319с.
1126941
  Титлинов Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви / Исслед. Б.В. Титлинова. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1905. – XII, 466, II, [1] с.
1126942
  Карабан Д. Правительство камикадзе: молдавский вариант // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 5


  "В течение недели в Молдове прекратила существование коалиция проевропейских либералов из блока ACUM и социалистов ПСРМ. Правительство Майи Санду отправлено в отставку, и буквально на следующий день парламент утвердил нового премьер-министра. 14 ноября ...
1126943
  Минаева Н.В. Правительство конституционализм и передовое общественное мнение России в начале 19 века. / Н.В. Минаева. – Саратов, 1982. – 291с.
1126944
  Дугенец А.С. Правительство Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.45-47
1126945
  Володин Д.А. Правительство С. Харпера и защита интересов Канады в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1126946
  Тельберг Г.Г. Правительствующий сенат и самодержавная власть в начале XIX века : (Очерк из истории консерватив. полит. идей в России на рубеже XVIII и XIX в.) / Георгий Тельберг, проф. Том. ун-та. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1914. – 81 с.
1126947
  Гамсахурдіа К. Правиця великого майстра / К. Гамсахурдіа. – Київ, 1971. – 347с.
1126948
  Упіт А.М. Правиця всевишнього / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1958. – 47 с.
1126949
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 42-98. – ISSN 0320 - 8370
1126950
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 1-51. – ISSN 0320 - 8370
1126951
  Воробьев В.В. Правление Мухаммеда Зия-уль-Хака и его влияние на развитие Пакистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-1908
1126952
  Дьякова Л.В. Правление Табаре Васкеса в Уругвае (2005-2009) / Л.В. Дьякова, А.Е. Проценко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 044-748Х
1126953
  Шалыганова А.Л. Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова ; [авт. вступ. ст. А.Л. Шалыганова]. – Харьков : Федорко, 2016. – 326, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 292-297. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7298-43-3


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
1126954
  Щебальский П. Правление царевны Софии / Соч. П. Щебальского. – Москва : Тип. Т.Т. Волкова и К*, 1856. – 139, 77-108 с.
1126955
  Акимова Е.В. правление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональних сбалансированных систем показателей : економіка та управління підприємствами / Е.В. Акимова, О.А. Каменская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 37-45 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1126956
   Правления Сталинградского Центрального Рабочего Кооператива (ЦРК), годовой отчет. – Сталинград, 1925. – 136с.
1126957
  Денисенко В.І. Правління Віктора Януковича в зарубіжній історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 96-102. – ISSN 2076-8982
1126958
  Жук Марта Правління Володислава Опольського в Галичині з погляду української та польської історіографій // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 44-56
1126959
  Мельник Л.Г. Правління гетьманського уряду (1733-1735 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.81-91. – ISSN 0130-5247
1126960
  Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 34-47. – ISSN 0130-5247
1126961
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1126962
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1126963
  Вей Рове Правління ради директорів та діяльність банків Китаю / Вей Рове, Вей Ші, Керол Ван // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 27-41. – ISSN 1998-6068
1126964
  Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1126965
  Киридон П.В. Правляча номенклатура Української РСР (1945-1964 рр.) : монографія / Петро Киридон. – Полтава : АСМІ, 2012. – 574, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 546-560. – Бібліогр.: с. 384-545. – ISBN 978-966-182-219-0
1126966
  Киридон П. Правляча номенклатура Української РСР 1945-1964 рр.: характеристика джерельного комплексу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 152-161


  Пропонується огляд джерельної бази проблеми інституціоналізації та функціонування партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років.
1126967
  Парузель Р. Правна проблема застосування біологічної зброї державами та терористичними організаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 100-109
1126968
  Івановська О. Правне значення календарної обрядовості українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 18
1126969
   Правни проблеми на конституцията на НР България. – София, 1958. – 216с.
1126970
  Черненко С. Правник Сергій Шелухин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 14-15
1126971
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 1 (осінь). – 2017. – 375, [1] с.
1126972
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 2 (весна). – 2018. – 109, [1] с.
1126973
  Середюк В. Правнича біоетика - новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 220-224. – ISSN 2413-6433
1126974
  Сливка С.С. Правнича деонтологія : Підручник / С.С. Сливка. – Київ : Атіка, 1999. – 336с. – ISBN 966-95627-7-5
1126975
  Кондрат"єва Л.А. Правнича допомога в судовому процесі як гарантія захисту прав особи // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 27-31


  У статті висвітлюються проблемні питання щодо надання особі правничої допомоги в судовому процесі та обгрунтовується позиція щодо визнання права на правничу допомогу як додаткової гарантії захисту прав особи, зокрема в цивільному судочинстві. В статье ...
1126976
  Регульський В. Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 61-64
1126977
  Боровська Г.С. Правнича етика: людина-людство у рефлексїї П. Юркевича // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 362-368. – (Юридична ; Вип. 3)
1126978
  Речицький В. Правнича наука і ВАК // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 20-22
1126979
  Андрейцев В. Правнича наука: погляд у майбутнє // Робітнича газета, 2001. – 5 жовтня
1126980
  Андрейцев В.І. Правнича освіта в системі соціальних цінностей України: проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.28-34
1126981
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики : Навчально-практичний посібник / В. Андрейцев; КНУТШ.Юридичний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 768с. – ISBN 966-7652-03-3
1126982
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 45с. – ISBN 966-7652-02-05
1126983
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 2


  Про міжнародну конференцію "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя", організовану МОН України та Міністерством юстиції України спільно з ...
1126984
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Університет став учасником пілотного проекту з проведення єдиного вступного випробування за технологією ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю «Право». А нещодавно 33 викладачі й науковці КНУ ввійшли до складу Науково-консультативної ради при ...
1126985
  Стрельцов Є. Правнича освіта: якою вона має бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1126986
  Нелін О.І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 11-19. – ISSN 2308-9636
1126987
   Правнича спільнота забезпечує надійний тил // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 21
1126988
  Юлдашева С.А. Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1126989
   Правничий довідник для професійних суддів. – 2-е вид.. випр. та доповн. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 640с. – ISBN 966-8104-82-X
1126990
  Сковронська І.Ю. Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 92-99. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1126991
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2000
1126992
   Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2002
1126993
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2003
1126994
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2004
1126995
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1(13). – 2005
1126996
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (20). – 2008
1126997
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1126998
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (24). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1126999
   Правничий часопис Донецького університету = Donetsk university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 1997-. – ISSN 2518-7953
№ 1/2 (34). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1127000
   Правничий часопис Європейського університету : науковий збірник / Європейський ун-т. – Київ, 2015-. – ISBN 978-966301-252-0
№ 1 (1). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,