Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1126001
  Сказбуш М. "С-186" / М. Сказбуш. – Харків ; Одеса, 1932. – 164 с.
1126002
  Дзігуа Джумбер "Саакашвілі залишив високу планку - він є хорошим кризис-менеджером" / інтерв"ю взяла Марта Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 208)


  Про те, якою була Грузія до Саакашвілі, яким насправді був механізм приходу до влади опозиції на останніх виборах та майбутні можливості Грузії розповів учасникам Дискусійного клубу у Львові голова грузинської громади Львова Джумбер Дзігуа.
1126003
  Гридина Е.В. "Сага о Форсайтах" Д.Голсуорси как сатира на английскую буржуазию эпохи империализма : Автореф... канд. филол.наук: / Гридина Е.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1126004
  Дубашинский И.А. "Сага о Форсайтах" Джона Голсуори. / И.А. Дубашинский. – М., 1978. – 111с.
1126005
  Романюк І.А. "Сад божественних пісень" І. Карабиця: українська картина світу останньої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 52-60. – ISSN 2226-2180
1126006
  Анісімова Н. "Сад різдвяний" у поезії Івана Малковича: художня трансформація вертепної традиції // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-11
1126007
  Беляков С. "Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик..." : из книги "Тень Мазепы" / Сергей Беляков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 9-34. – ISSN 0042-8795
1126008
  Римский-Корсаков "Садко" / Римский-Корсаков. – М., 1935. – с.
1126009
  Шумская Н.А. "Садко" Н. А. Римского-Корсакова / Н.А. Шумская. – 3-е. – Москва, 1982. – 77 с.
1126010
  Клочек Г. "Садок вишневий коло хати..." як кінотекст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 20-27. – ISSN 0130-5263
1126011
  Клочек Г. "Садок вишневий коло хати..." як кінотекст : Монографічний аналіз твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 25-36. – ISSN 0130-5263
1126012
  Клочек Г. "Садок вишневий коло хати..." як кінотекст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263


  "Кінематографізм" Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури і кіно
1126013
  Турсунова Л.В. "Садон шарк" ("Голос Востока") / Л.В. Турсунова, Ш. Тоштемирова. – Душанбе, 1973. – 447с.
1126014
  Прищепо Ю. "Сайн Байна УУ, Монголия!", или - Привет тебе, Монголия! // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 67-69. – ISSN 0321-5075
1126015
  Василевский А.А. "Сайра" уходит в море / А.А. Василевский. – Хабаровск, 1960. – 215с.
1126016
  Гуменюк Г.П. "Саксонське зерцало" ( XIII ст.) та його вплив на сучасне німецьке право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 35-38.
1126017
   "Сакура" на науковому грунті // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 13/14). – С. 4


  В інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася дев"ята Міжнародна наукова конференція "Вивчення та дослідження японської мови і літератури - вплив та розуміння японських реалій". З вітальним словом на відкритті конференції виступив завідувач ...
1126018
  Жантиев Д.Р. "Салафитский суфизм" в современной исламской мысли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 53-86. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1126019
  Янопулос А. [Саламандра : роман / Алк. Янопулос. – Афіни : Гносі, 1983. – 232, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1126020
   С.-Петербург. Гельсингфорс. Стокгольм. – 100с.
1126021
  Худолей К.К. С.-Петербургский университет: 15 лет кафедре европейских исследований // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 135-139. – ISSN 0201-7083
1126022
  Конюков И.А. С.-х. кредитна якооперация и ее значение для крестьянского хозяйства. / И.А. Конюков. – 5-е изд., перераб. – М., 1927. – 48с.
1126023
  Лапкес Я.Б. С.-х. пролетариат в капиталистических странах и в СССР / Я.Б. Лапкес, 1931. – 304с.
1126024
   С.Д. Максименко - 70-річний ювілей // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 184-196. – ISSN 2226-4078
1126025
   С.Д. Мехтиев. – Баку, 1976. – 171с.
1126026
  Горячева Р.И. С.Д. Сказкин / Р.И. Горячева. – М, 1967. – 82с.
1126027
  Чумак В.Г. С.Д. Скляренко - мастер исторического романа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Чумак В.Г. ; АН УССР, Ин-т лит-ры. – Киев, 1968. – 24 с.
1126028
  Исаков Ю.Ф. С.Д. Терновский / Ю.Ф. Исаков. – М, 1974. – 48с.
1126029
  Ильин Л. С.Д.Дрожжин / Л. Ильин. – Ленинград, 1949. – V-XXVIIIс.
1126030
  Рибалко В.В. С.Д.Максименко : генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.1-5
1126031
   С.Е. Фейнберг. – М., 1984. – 232с.
1126032
  Новікова-Вигран С.З. Заремба - історик, пам"якознавець // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-8999-85-7
1126033
  Крамаренко Л.Г. С.Заславская / Л.Г. Крамаренко. – М., 1988. – 96с.
1126034
  Бородкин П.А. С.И, Гуляев / П.А. Бородкин. – Барнаул, 1960. – 111с.
1126035
   С.И. Вавилов - организатор науки // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 13-16
1126036
   С.И. Вавилов - организатор науки // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1813-100X
1126037
  Огиевская И.В. С.И. Васильковский и украиныская реалистическая живопись конца 19 -- нач. 20 вв. : Автореф... канд. искусств.наук: 17.00.04 / Огиевская И. В.; АН БССР, От-ние обществ. наук. – Минск, 1974. – 32л.
1126038
  Ковалев В.В. С.И. Иловайский: ученый-финансист и педагог // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C. 77-87. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1126039
  Сайпанова А.А. С.И. Сидельников - декан исторического факультета Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 275-287. – ISBN 978-966-623-661-9
1126040
  Бэлза И.Ф. С.И. Танеев / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 15 с.
1126041
  Бернандт Г.Б. С.И. Танеев / Г.Б. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 379 с.
1126042
  Бернандт Г.Б. С.И. Танеев : лекция / Г.Б. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 26 с.
1126043
  Бернандт Г.Б. С.И. Танеев / Г.Б. Бернандт. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
1126044
  Бернандт Г.Б. С.И. Танеев / Г.Б. Бернандт. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1983. – 288 с.
1126045
  Осипов К. С.И., Челюскин / К. Осипов; Под ред.Боднарского М.С. – Маріуполь : Географгиз, 1951. – 38с.
1126046
  Иоселиани Д.К. С.И.Амаглобели и его "театр социального оптимизма". : Автореф... канд. искусствовед.наук: 170001 / Иоселиани Д.К.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1974. – 30л.
1126047
  Асев-Аджиев С.И.Габиев и зарождение революционно-демократической публицистики в Дагестане. : Автореф... наук: 10.642 / Асев-Аджиев А.В.; Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 20л.
1126048
  Ашурков В.Н. С.И.Мосин - создатель Русской винтовки (1849 - 1902) / В.Н. Ашурков; С предисл. и под ред.:А.А.Благонравова. – Москва : Воениздат, 1951. – 76с. – (Научно-популярная б-ка солдата)
1126049
  Литвинов М.В. С.И.Мосин - творец русской винтовки. / М.В. Литвинов. – Воронеж, 1950. – 44с.
1126050
  Слобожан И.И. С.И.Муравьев-Апостол. / И.И. Слобожан. – Л., 1967. – 42с.
1126051
  Скворцов Л.И. С.И.Ожегов / Л.И. Скворцов. – М., 1982. – 112с.
1126052
  Нездюров Д.Ф. С.И.Савинов - основоположник актинометрии / Д.Ф. Нездюров. – Л., 1950. – 44с.
1126053
  Толстов В.М. С.І. Вавілов про роль математики у фізичних дослідженнях // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1126054
  Богач Э.М. С.І. Лебедєв (1902-1989) - ректор Української сільськогосподарської академії / Э.М. Богач, І.П. Григорюк // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 49-54. – ISSN 2077-9496
1126055
  Попова Л.М. С.І. Свєтославський. Нарис про життя і творчість / Л.М. Попова. – К., 1955. – 32с.
1126056
   С.І. Сніжку - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 217-218
1126057
  Рева Л. С.І.Маслов як теоретик компаративістики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 102-107.
1126058
   С.Й. Грица. Бібліографічний покажчик наукових праць. – Київ, 2002. – 62с. – ISBN 966-02-2749-3
1126059
  Борщов В.А. С.Й. Шкурат / В.А. Борщов, Т.О. Медведєв. – К., 1962. – 38с.
1126060
  Чурюмов К.І. С.К. Всехсвятський - видатний український астроном: життя та наукова активність // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 17-19
1126061
  Соколюк С.М. С.К. Джевецький - фундатор вітчизняного підводного кораблебудування // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 388-392. – ISBN 978-966-927-169-3
1126062
  Порус Владимир Натанович С.Л. Франк: антиномии духа как основания культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-64. – Бібліогр.: с. 51-64. – ISSN 0042-8744
1126063
  Корнилова С.Л.Перовская - член исполнительного Комитета партии "Народная воля" / Корнилова, Мороз А. -. – М, 1930. – 46с.
1126064
  Черкасов О. С.М. Бібіков та первісна археологія Криму // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 85-91
1126065
  Остропольська З.М. С.М. Булгаков про господарство як культуротворчість // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.33-41. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1126066
  Аввакумов С.И. С.М. Киров - великий большевистский трибун / С.И. Аввакумов. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 64 с. – (Беседы с молодыми коммунистами)
1126067
  Разгон И.М. С.М. Киров - великий патриот нашей Родины / И.М. Разгон. – М, 1944. – 24с.
1126068
  Красников С.В. С.М. Киров / Красников С.В. – Москва, 1964. – 206 с.
1126069
  Мельников А.И. С.М. Киров / Мельников А.И. – Москва, 1973. – 110 с.
1126070
  Беркович И. С.М. Киров на Астраханском фронте / И. Беркович. – Москва, 1938. – 46с.
1126071
   С.М. Лисогору - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213
1126072
  Шифман М.Е. С.М. Ляпунов / М.Е. Шифман. – Москва : Музгиз, 1960. – 142 с.
1126073
  Кузнецов Э.Д. С.М. Пожарский / Э.Д. Кузнецов. – М., 1974. – 125с.
1126074
  Чисников В.Н. С.М. Потапов - первый управляющий кабинетом научно-судебной экспертизы при прокуратуре киевской судебной палаты // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 510-521. – ISSN 0130-2655
1126075
  Клименко Н.І. С.М. Потапов - провідний вчений-криміналіст / Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 41-48. – (Серія права ; № 16)


  В статье показана роль выдающегося советского криминалиста С.М. Потапова в создании и развитии основ науки криминалистики. С.М. Потапов является одним из основоположников советской криминалистики, внесших ценный вклад в разработку принципов и системы ...
1126076
  Клименко Н.І. С.М. Потапов - провідний вчений-криміналіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Показано роль С.М. Потапова в закладенні основ науки і в створенні криміналістичних установ. Аналізується його внесок у розробку принципів і системи кримінального розшуку, основ судово-почеркознавчої експертизи й судової фотографії, теорії ...
1126077
   С.М. Реформатський та його знаменита реакція : навч. посібник для хім. фак. вузів. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 96 с. : іл., портр. – (Видатні імена в історії хімічної науки в Україні). – ISBN 966-594-002-3


  Автори: Войтенко, Зоя Всеволодівна; Корнілов, Михайло Юрійович; Сунцова, Ірина Петрівна; Ягупольська, Лідія Наумівна; Ягупольський, Лев Мусійович; Реформатський, Сергій Миколайович (про нього)
1126078
  Куйбышева К.С. С.М. Соловьев : Персональный указатель литературы (1838-1981) / К.С. Куйбышева, М.Г. Степанова; Науч. руководство и ред. проф. С. С. Дмитриева. – Москва, 1984. – 200с.
1126079
  Маєвська Т.П. С.М. Степняк-Кравчинський / Т.П. Маєвська. – Київ, 1976. – 48с.
1126080
  Мюльман В. С.М. Широкогоров. Некролог (с приложением писем, фотографии и библиографии). // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.144-155. – ISSN 0869-5415
1126081
  Колесниченко М.Л. С.М.Асадов. / М.Л. Колесниченко, С.С. Асадов. – Баку, 1971. – 72с.
1126082
   С.М.Буденный. – Москва, 1986. – 199с.
1126083
  Миклашевская Н.М. С.М.Ефименко народный художник Азербайджанской ССР. / Н.М. Миклашевская. – Баку, 1964. – 60с.
1126084
  Пономарев В.П. С.М.Иванов (1904-1980): страницы жизни и творчества / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1986. – 113с.
1126085
  Мещеркин М.Д. С.М.Киров -- организатор и руководитель обороны Астрахани и ее значение для разгрома южной контрреволюции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеркин М.Д.;. – ВКАС, 1949. – 22 с.
1126086
  Морозов В.Ф. С.М.Киров - выдающийся деятель большевистской партии и Советского государства / В.Ф. Морозов. – М., 1949. – 27с.
1126087
  Замыслов Ю.В. С.М.Киров - трибун революции / Ю.В. Замыслов. – М., 1980. – 63с.
1126088
   С.М.Киров. – Л., 1936. – 68с.
1126089
  Искендеров М.С. С.М.Киров в Азербайджане. / М.С. Искендеров. – Баку, 1970. – 220с.
1126090
  Черных Х.Г. С.М.Киров и Г.К.орджоникидзе в борьбе за дружбу народов Закавказья (1920-1926 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черных Х.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1950. – 20л.
1126091
   С.М.Киров и ленинградские коммунисты, 1926-1934. – Л., 1986. – 333с.
1126092
  Дубровин В.Б. С.М.Киров и печать : Автореф... канд. филол.наук: / Дубровин В.Б.; Ленингр. гос. ин-т им. А.А.Жданова. Фак. журналистики. – Л., 1968. – 17л.
1126093
   С.М.Киров, 1886-1934. – М., 1938. – 20с.
1126094
  Беркова К.Н. С.М.Кравчинский / К.Н. Беркова. – М, 1925. – 16с.
1126095
  Иманова Д.К. С.М.Кулиев / Д.К. Иманова. – Баку, 1968. – 100с.
1126096
   С.М.Михайлов - первый чувашский этнограф, историк и писатель. – Чебоксары, 1973. – 88с.
1126097
  Таратута Е.А. С.М.Степняк-Кравчинский - революционер и писатель. / Е.А. Таратута. – М., 1973. – 543с.
1126098
  Крюкова М.М. С.М.Третьяков. (Очерк творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Крюкова М.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л.
1126099
  Петров-Дубинский С.М.Шапшал (Эдиб-Ус-Султан) - учитель наследника персидского престола // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 64-78. – ISSN 0869-1908


  С.М.Шапшал- відомий російський тюрколог, сходознавець, громадський і релігіозний діяч
1126100
  Лебедев В.В. С.Маршак "Мороженное" / В.В. Лебедев. – М., 1977. – 15с.
1126101
  Конашевич В.М. С.Маршак "Пожар" / В.М. Конашевич. – М, 1977. – 32с.
1126102
  Остропольская З.Н. С.Н. Булгаков о мире как хозяйстве // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.105-112. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1126103
  Ипполитов Л.М. С.Н. Булгаков о соотношении экономической теории и философии хозяйства // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 26-32. – ISSN 2073-6118
1126104
  Остропольская З.Н. С.Н. Булгаков о софийности хозяйства и культурного творчества // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 155-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1126105
  Матвеева Н.Ю. С.Н. Булгаков о характере русской нации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.118-134. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1126106
  Осипов Ю.М. С.Н. Булгаков: век одиночества (к столетию выхода в свет раборы С.Н. Булгакова "Философия хозяйства" и защиты им в Московском университете одноименной докторской диссертации) // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 9-16. – ISSN 2073-6118
1126107
  Поляновский Г.А. С.Н. Василенко / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 165 с.
1126108
  Дияжева Р.И. С.Н. Марков / Р.И. Дияжева. – М. : Советский писатель, 1983. – 175 с.
1126109
  Поповкин Е.Е. С.Н. Сергеев-Ценский / Е.Е. Поповкин. – М., 1956. – 32с.
1126110
  Макаренко Г.С. С.Н. Сергеев-Ценский / Г.С. Макаренко. – Симферополь, 1957. – 219с.
1126111
  Анипкин Ю.Д. С.Н. Сергеев-Ценский / Ю.Д. Анипкин. – Москва, 1974. – 64с.
1126112
  Горячева Р.И. С.Н. Ушаков / Р.И. Горячева. – М, 1966. – 65с.
1126113
  Горячева Р.И. С.Н. Фрумкин / Р.И. Горячева. – М, 1970. – 100с.
1126114
  Плукш П.И. С.Н.Сергеев-Ценский - писатель, человек. / П.И. Плукш. – М., 1975. – 237с.
1126115
  Вайсерберг М.Я. С.Н.Сергеев-Ценский - художник / М.Я. Вайсерберг. – Ташкент, 1977. – 109с.
1126116
  Макаренко Г.С. С.Н.Сергеев-Ценский / Г.С. Макаренко. – Симферополь, 1961. – 52с.
1126117
   С.Н.Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1963. – 103с.
1126118
  Чабан А. С.О. Єфремов - видатний політичний діяч України // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 96-98. – ISBN 966-693-015-3
1126119
  Казьмирчук Г.Д. С.О. Єфремов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 139-. – ISBN 978-617-7107-36-0
1126120
  Тимошенко Ю. С.О. Єфремов як дослідник давнього письменства // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 48-52. – ISBN 966-693-015-3
1126121
  Долбровольский А.Д. С.О. Макаров путешественник и окенограф : (к столетию со дня рождения) / А.Д. Долбровольский. – Москва : Географгиз, 1948. – 110с. – (Русские путешественники)
1126122
  Чеков М.О. С.О. Серополко о внешкольном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1126123
  Лурье А.Я. С.О.Макаров. / А.Я. Лурье. – М., 1949. – 304с.
1126124
  Коган-Ясный С.П. Боткин / Коган-Ясный. – К.-Х., 1947. – 24с.
1126125
  Розова К.А. С.П. Боткин / К.А. Розова. – М, 1951. – 76с.
1126126
  Бородулин Ф.Р. С.П. Боткин и неврогенная теория медицины / Ф.Р. Бородулин. – М., 1949. – 142с.
1126127
  Усенко І.Б. С.П. Василенко: сторінки великого життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 2219-5521
1126128
  Жихарев С.П. С.П. Жихарев / С.П. Жихарев. – Л
Ч.1 : Записки современника. – 1989. – 309с.
1126129
  Жихарев С.П. С.П. Жихарев / С.П. Жихарев. – Ленинград : Искусство
Ч. 2 : Записки современника. – 1989. – 523 с.
1126130
   С.П. Королев. – М, 1977. – 63с.
1126131
  Ветров Г.С. С.П. Королев в авиации / Г.С. Ветров. – Москва, 1988. – 160с.
1126132
  Чикирисова Г.В. С.П. Королев: определение соционического типа // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2009. – № 6 (78). – С. 45-51
1126133
  Фрадкин Н.Г. С.П. Крашенинников / Н.Г. Фрадкин. – Москва, 1951. – 40с.
1126134
  Фрадкин Н.Г. С.П. Крашенинников / Н.Г. Фрадкин. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Мысль, 1974. – 63с. – (Замечательные географы и путешественники)
1126135
   С.П. Крашенинников в Сибири. – М.-Л., 1966. – 242с.
1126136
  Загайкевич М.П. С.П. Людкевич. Нарис про життя і творчість / М.П. Загайкевич. – К., 1957. – 156с.
1126137
   С.П. Попова: Живопись. Графика. – М., 1989. – 25с.
1126138
  Трайнин В.Я. С.П. Преображенская / В.Я. Трайнин. – Л, 1972. – 128с.
1126139
  Токарчук О. С.П. Шелухін про форму держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 134-137
1126140
  Думитрашко Н.В. С.П.Крашенинников и его "Описание земли Камчатки" / Н.В. Думитрашко, Л. Каманин. – М., 1948. – 1-17с.
1126141
  Кос-Анатольський С.П.Людкевич / Кос-Анатольський. – К., 1951. – 47с.
1126142
   С.П.Подъячев. – М, 1956. – 24с.
1126143
  Васильев А. С.П.Трубецкой / А. Васильев. – Ленинград, 1965. – 36с.
1126144
   С.Петербургские купцы 1853 года. – без тит. листа. – 77 с.
1126145
  Гальцева Р.А. С.С. Аверинцев. Блистательный филолог и литератор // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – С. 95-107. – ISSN 2310-4287
1126146
  Палкин Б.Н. С.С. Андреевский / Б.Н. Палкин. – М, 1986. – 60с.
1126147
  Кауфман Л.С. С.С. Гулак-Артемовский / Л.С. Кауфман. – М., 1973. – 168с.
1126148
  Кауфман Л.С. С.С. Гулак-Артемовський / Л. Кауфман. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 192 с.
1126149
  Банщиков В.М. С.С. Корсаков. 1854-1900 / В.М. Банщиков. – М, 1967. – 340с.
1126150
   С.С. Прокофьев : материалы, документы, воспоминания. – Москва : Музгиз, 1961. – 708 с.
1126151
  Шлифштейн С. С.С. Прокофьев / С. Шлифштейн. – М., 1962. – 170с.
1126152
   С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский. Переписка. – Москва : Советский композитор, 1974. – 599 с.
1126153
  Зайцев Б. С.С. Юшкевич (1869-1927) // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – С. 283-284. – ISBN 966-7273-22-9
1126154
  Тимофеев Е.Д. С.С.Вострецов / Е.Д. Тимофеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Воениздат, 1981. – 151 с.
1126155
  Тимофеев Е.Д. С.С.Вострецов. / Е.Д. Тимофеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 151с.
1126156
  Фицик Ігор Дмитрович С.С.Гогоцький як історик філософії : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Фицик Ігор Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.141-157
1126157
  Фицик Ігор Дмитрович С.С.Гогоцький як історик філософії : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Фицик Ігор Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1126158
   С.С.Кобуладзе. – М, 1956. – 87с.
1126159
   С.С.Скребков. – М., 1979. – 309с.
1126160
  Дюнькин Н.И. С.Т. Аксаков : Биография и разбор его главных произведений / Н.И. Дюнькин, А.И. Новиков. – С-Пб. – 69 с.
1126161
  Гудков Г.Ф. С.Т. Аксаков : Краеведческие очерки / Г.Ф. Гудков, З Гудкова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1981. – 175 с.
1126162
  Архангельский А. С.Т. Аксаков : 1. "Детство и студенчество" (1791-1807) / А. Георгиевский. – Казань : Изд. О-ва вспомоществ. нужд. учен. Казанского 2-го реальн. училища ; Центр. тип., 1915. – С. 33-56. – Отд. оттиск: Русское обозрение.1895, т. 34, № 7-9
1126163
  Войтоловская Э.Л. С.Т. Аксаков в кругу писателей-классиков : Документальные очерки / Э.Л. Войтоловская. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 220 с.
1126164
  Машинский С.И. С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество / С.И. Машинский. – М., 1961. – 543с.
1126165
  Машинский С.И. С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество / С.И. Машинский. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 575с.
1126166
   С.Т. Аксаков. К столетию со дня смерти (1859-1959) : Каталог выставки в музее-усадьбе "Абрамцево". – Москва, 1959. – 63 с. : 1 портр.
1126167
  Гудков Г.Ф. С.Т. Аксаков. Семья и окружение : Краеведческие очерки / Г.Ф. Гудков, З Гудкова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 373 с.
1126168
  Глаголь С. С.Т. Коненков / Сергей Глаголь. – Петербург, 1920. – 51 с., [24] л. ил.
1126169
  Десятников В.А. С.Т. Коненков / В.А. Десятников, Ю.А. Бычков. – М, 1973. – 32с.
1126170
  Каменский А.А. С.Т. Коненков / А.А. Каменский. – М., 1975. – 222с.
1126171
  Черепанов С.А. С.Т. Шацкий в его педагогических выысказываниях / С.А. Черепанов. – 3-е изд. – Москва, 1958. – 134 с.
1126172
  Коробко М.Д. С.Т.Аксаков и его повести "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова внука" в истории русского реализма первой половины ХІХ столетия : Дис... канд. филолог.наук: / Коробко М.Д.;. – 163л. – Бібліогр.:л.155-163
1126173
  Скаткин М.Н. С.Т.Шацкий о всестороннем развитии детей. / М.Н. Скаткин. – М., 1977. – 64с.
1126174
   С.Т.Шацкий: работа для будущего: докум. повествование: кн. для учителя.. – М., 1989. – 222с.
1126175
   С.Туликов.. – М., 1965. – 108с.
1126176
  Гольденберг Леонид Аркадьевич С.У.Ремезов и картографическое источниковедение Сибири второй половины XVII - начала XVIII в. : Автореф... д-ра ист.наук: / Гольденберг Леонид Аркадьевич; АН СССР. Ин-т истории. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1126177
  Карнач П.А. С.Ф.Ніколаеу. / П.А. Карнач. – Мінськ, 1970. – 95с.
1126178
  Плотников В.И. С.Х.Юнтунен / В.И. Плотников. – Л., 1962. – 24с.
1126179
  Галкович М.Г. С.Штаты и дальневосточная проблема. / М.Г. Галкович. – М.-Л., 1928. – 208с.
1126180
  Игнатьев А.В. С.Ю. Витте - дипломат / А.В. Игнатьев. – М., 1989. – 333с.
1126181
  Лушникова М.В. С.Ю. Витте и его соратники : (Д.И. Менделеев, М.П. Кашкаров, А.Я. Антонович, Н.К. Бржеский, А.Н. Гурьев, И.П. Шипов) / М.В. Лушникова, А.М. Лушников // Наука финансового права на службе государству: российские государственные деятели и развитие науки финансового права : (историко-правовой очерк) : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. – С. 203-237. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0783-2


  Д.И. Менделеев (С. 216-222), М.П. Кашкаров, А.Я. Антонович (С. 222-224), Н.К. Бржеский, А.Н. Гурьев, И.П. Шипов.
1126182
  Зайцева Л.И. С.Ю. Витте и Россия : По научным публикациям и архивным материалам конца ХІХ -начала ХХ века / Л.И. Зайцева. – Москва. – ISBN 5-201-03032-7
Ч.1 : Казенная винная монополия (1894-1914). – 2000. – 299с.
1126183
  Кривуц Ю.Н. С.Ю. Витте о возможных последствиях свободной торговли // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 79-86. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1126184
  Коган Д.З. С.Ю. Судейкин / Д.З. Коган. – М., 1974. – 215с.
1126185
  Львов М.Л. С.Я. Лемешев / М.Л. Львов. – М.-Л., 1947. – 52с.
1126186
  Галанов Б.Е. С.Я. Маршак / Б.Е. Галанов. – Москва, 1957. – 239с.
1126187
  Галанов Б.Е. С.Я. Маршак / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва : Детская литература, 1962. – 278 с.
1126188
  Галанов Б.Е. С.Я. Маршак / Б.Е. Галанов. – 4-е изд. испр. доп. – Москва : Детская литература, 1965. – 312 с.
1126189
   С.Я.Лемешев: Из биогр. записок.. – М,, 1987. – 399с.
1126190
  Смирнова В.В. С.Я.Маршак / В.В. Смирнова. – М., 1954. – 79 с.
1126191
  Галанов Б.Е. С.Я.Маршак / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 186 с.
1126192
  Галанов Б.Е. С.Я.Маршак / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – Москва : Детская литература, 1957. – 239 с.
1126193
  Павловская Т.А. С/C++. : программирование на языке высокого уровня: структурное программирование: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Информатика и вычислит. техника": [ практикум ] / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 240c. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-447-5


  Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлению "Информатика и вычисл. техника"
1126194
  Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлению "Информатика и вычисл. техника" / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2001. – 460, [4] с. : ил., табл. – ISBN 5-318-0001-0
1126195
  Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня : Структурное программирование: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлению "Информатика и вычисл. техника" / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 240c. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-447-5
1126196
  Франка П. С++ : учебный курс / П. Франка; Пер. с англ. П. Бибиков. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 528с. : илл. – Дискета відсутн. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00136-5
1126197
  Франка П. С++ = С++ : учебный курс / П. Франка: [пер. с англ П. Бибиков]. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 528с. : илл. + Дискета. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00136-5
1126198
  Франка П. С++ : учебный курс : [программирование] / П. Франка ; [пер. с англ. П. Бибиков ; гл. ред. Е. Строганова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 521, [7] с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Серия "Учебный курс"). – ISBN 5-314-00136-5
1126199
  Франка П. С++ = C++: no experience required : учебный курс / П. Франка; [ пер. с англ. П. Бибиков ]. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 521 с. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00136-5
1126200
  Шилдт Г. С++ : базовый курс / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 620, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – (Изучайте C++ с профессионалом!). – ISBN 5-8459-0768-3
1126201
  Шилдт Г. С++ = С++ : from the ground up : базовый курс / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 621 с. : ил. – ISBN 978-5-8459-0768-4
1126202
  Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования / Э.А. Ишкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : БИНОМ, 2001. – 352 с. – ISBN 5-7989-0232-3
1126203
  Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования : Научно-популярное издание / Э.А. Ишкова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Бином-Пресс, 2004. – 368с. – ISBN 5-9518-0063-3
1126204
  Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования / Элеонора Ишкова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Бином-Пресс, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-9518-0169-2
1126205
  Дэвис С.Р. С++ для "чайников " / Стефан Р. Дэвис; Пер. с англ.: А.А. Мокринцев, Л.П.Стели. – Киев : Диалектика, 1996. – 304с. : илл. – ISBN 5-7707-9638-3
1126206
  Дэвис Стефан С++ для "чайников " / Дэвис Стефан; Пер. с англ.; Верный помощник при изучении языка С++. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 336с. – ISBN 5-8459-0160-Х
1126207
  Дэвис С.Р. С++ для "чайников " = С++ for dummies / Стефан Р. Дэвис ; [пер. с англ. И.В. Красикова]. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, 2008. – 384с. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-5-8459-0723-3
1126208
  Шилдт Г. С++ для начинающих = C++ a beginner"s guide : [самоучитель] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. К.Г. Финогенов]. – Москва : ЭКОМ, 2010. – 639, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 621-631. – (Шаг за шагом = Step by step). – ISBN 978-5-9790-0127-2
1126209
  Вайнер Р. С++ изнутри / Р. Вайнер, Л. Пинсон; Под ред. И.В. Хижняк. – Київ : Диа Софт, 1993. – 304 с. – ISBN 5-87554-079
1126210
  Лукас П. С++ под рукой / П. Лукас; Пер.с англ.К.В.Сулема;Под ред.Сущенко С.Н. – Київ : ДиаСофт, 1993. – 176с. – ISBN 0-13-118233-1; 5-87458-213-8
1126211
  Павловская Т.А. С++. Обьектно-ориентированное программирование : практикум : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – Москва ; Санкт-Петербург; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 272 с. – Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-842-X
1126212
  Красикова И.Е. С++. Просто как дважды два / И.Е. Красикова, И.В. Красиков. – Москва : Эксмо, 2005. – 160с. – ISBN 5-699-11691-5
1126213
   С++. Язык программирования. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1991. – 315с.
1126214
  Шилдт Г. С++: базовый курс = C++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 620, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: C++ from the ground up / Herbert Schildt. New York [etc.]: McGraw-Hill/Osborne, 2003. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: 610-620. – ISBN 978-5-8459-0768-4
1126215
  Шилдт Г. С++: базовый курс = С++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 621 с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2003. – (Изучайте C++ с профессионалом!). – ISBN 978-5-8459-0768-4
1126216
  Шилдт Г. С++: базовый курс = С++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 620, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2003. - Предм. указ.: с. 610-620. – (Изучайте C++ с профессионалом !). – ISBN 978-5-8459-1889-5
1126217
  Шилдт Г. С++: базовый курс = C++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 620, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 610-620. – (Изучайте C++ с профессионалом !). – ISBN 978-5-8459-1889-5
1126218
  Шилдт Г. С++: методики программирования Шилдта / Герберт Шилдт. – Москва : Вильямс, 2009. – 479 с. : ил. – Лучшее практ. рук. по программированию на С++. - Предм. указ.: с. 475-479. – ISBN 978-5-8459-1494-1
1126219
  Франка П. С++: учебный курс / П. Франка. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. + CD-ROM. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00136-5
1126220
  Шилдт Г. С++:руководство для начинающих = C++ a deginner"s guide / Герберт Шилдт ; пер. с англ. и ред. С.Н. Тригуб. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2005. – 672c. – ISBN 5-8459-0840-X
1126221
  Філянський М.Г. Сalendarium : Року Божого 1911 [збірка поезій] / Філянскиій. – Москва : [Тип. "Рекорд"]
Т. 2. – 1911. – 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Розстріляний 12 січня 1938 р. Реабілітований 21 листопада І959 р.
1126222
  Korotyeyeva G. Сarlavirus in lily collection of Grishko" National Botanical Garden / G. Korotyeyeva, G. Petrova, L. Kykot // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 14-16. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  Screening of Lilium plants on virus diseases in the collections of M.M. Grishko" National Botanical Garden have been conducted. Basing on serological, biological and morphological properties, we suggest that filamentous virus is related to Lily ...
1126223
   Сollection universell des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – Paris
7. – 1785. – 468с.
1126224
   Сomparative analysis of mutations in influenza viruses genes HA and NA, isolated during 2012-215 years / L. Radchenko, A. Fesenko, A. Mironenko, O. Smutko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 57-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  The article presents results of genetic analysis of influenza viruses genes - hemagglutinin and neuraminidase, isolated in Ukraine in 2012-2015 years. Influenza viruses had mutations observed during all investigated epidemic seasons and acquired new ...
1126225
  Shayakhmetova G. Сomparative investigation of anti-tuberculosis drugs effects on testicular CYP2Е1 expression and male reproductive parameters under separate and combined administration in male rats // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 80-85. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  Comparative study of anti-tuberculosis drugs anti-androgenic effects and effects on testicular CYP2Е1 has been performed. Testicular CYP2E1 mRNA and protein expression, serum total testosterone level, fertility and spermatogenesis parameters in male ...
1126226
  Дячук Л. Сoncubinatus у візантійському праві (ІV - VІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-50. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується юридичне регулювання приватних суспільних відносин за нормами інституту конкубінату ранньовізантійського права. В статье исследуется юридическое регулирование частных общественных отношений за нормами института конкубината ...
1126227
  Makhashvili L. Сonflict management, international mediation and the Еuropean Union // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 22-29. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Conflicts have become an integral part of and a common phenomenon in international relations over last two decades. The European continent has been no exception in this regard. The European Union, a supranational organization established to prevent ...
1126228
  Mill John Stuart Сonsiderations on representative government / Mill John Stuart. – Chicago, 1962. – 365с.
1126229
  Deev K.S. Сonsidering approaches for flexible packet matching using cam structures // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 199-200
1126230
  Dubrovina O.V. Сreativity and traditions as complementary parts of a comprehensive cultural heredity process and developmental process // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 30-31
1126231
  Gonzalez Hermoso Сurso practico:gramatica de espanol: lengua extranjera = Практический курс испанского языка.Грамматика : Русская редакция. Нормы. Средства коммуникации / Gonzalez Hermoso, J.R. Cuenot, Sanchez Alfaro; Авт.русск.ред.Приходько Н.П. – Київ : Методика, 1998. – 272с. – ISBN 966-7269-07-8
1126232
  Самойлов Юрий Сzech Airlines: мост между Востоком и Западом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
1126233
   Са 2+ залежна регуляція Т-лімфоцитів при експериментальному туберкульозі : біологія / С.В. Демидов, І.В. Чорна, О.І. Александрова, К.О. Скрипка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1126234
  Томачинська Л.І. Са[верхній індекс 2+], кальмодулінзалежні протеїнкінази лімфоцитів селезінки щурів: особливості виділення та властивості / Л.І. Томачинська, О.І. Долішняк, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 27)


  З лимфоцитів селезінки щурів виділено Са[верхній індекс 2+], кальмодулінзалежні протеїнкінази. Встановлено, що кращим білковим субстратом ферменту є легкі ланцюги міозину та казеїн. Визначено кінетичні характеристики досліджуваного ензиму.
1126235
   Са2+-транспортуючі властивості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки за одноразової та хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / С.В. Хижняк, О.О. Кисіль, Н.В. Биць, О.А. Лапоша, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження одноразової (1,0 Гр) і хронічної (потужність дози 0,72сГр/добу, до досягнення сумарно поглинутої дози 1,0 Гр) дії іонізуючої радіації, окремо й сумісно з кадмієм, на транспорт Са2+ плазматичною (апікальною) і ...
1126236
  Борисов С.І. Са2+ - атфазна активність та атф-залежне накопичення Са2+ у ядрах лімфоцитів селезінки X - опромінених тварин / С.І. Борисов, Д.М. Гребіник, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-22. – (Біологія ; Вип. 33)


  Показано існування на зовнішній ядерній мембрані лімфоцитів селезінки щурів АТФ-залежної Ca2+ - транспортної системи, активність якої підвищується у ранній післярадіаційний період.
1126237
  Борисов Сергій Ілліч Са2+ та фрагментація хроматину у ядрах лімфоцитів тимусу та селезінки щурів за радіаційного апоптозу : дис....канд.біол. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Борисов Сергій Ілліч; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 139л. – Бібліогр.: л.117-139
1126238
  Борисов Сергій Ілліч Са2+ та фрагментація хроматину у ядрах лімфоцитів тимусу та селезінки щурів за радіаційного апоптозу : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Борисов С.І.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1126239
  Гаврилей Владимир Иванович Са2+, кальмедулинчувствительная аценилатциклаза серого вещества головного мозга крыс в условиях острого лучевого поражения : Дис... на соиск. учен. степени канд. биол.наук: 03.00.04 / Гаврилей Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.150-170
1126240
  Гаврилей Владимир Иванович Са2+, кальмодулинчувствительная аденилатциклаза серого вещества головного мозга крыс в условиях острого лучевого поражения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гаврилей Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1126241
  Алиев Р.М. Саади и его "Гулистан" / Рустам Алиев. – Москва : Знание, 1958. – 39 с.
1126242
  Ахмаді Амірі Хорасані Сааді - архітектор перського слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-55. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості поетичної творчості одного з основоположників перської поезії Сааді та його вплив на розвиток класичної перської поезії і мови фарсі.
1126243
  Губерський Л.В. Саакашвілі Михайло // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 439. – ISBN 966-316-045-4
1126244
  Смирнов Алексей Саами // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 164-176 : фот., карт. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828


  Саамі - народи Норвегії, Швеції. Фінляндії, Росії
1126245
   Саамские сказки. – ММурманск, 1959. – 136с.
1126246
   Саамские сказки. – М, 1962. – 303с.
1126247
  Керт Г.М. Саамский язык / Г.М. Керт. – Л., 1971. – 356с.
1126248
  Орехова Е.А. Саамское население и колонизация Мурманскогро берега Кольского полуострова во второй половине XIX - начале ХХ вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 250-257. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1126249
  Ляхтененмяки М. Саамы на европейской сцене // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 235-240. – ISSN 0869-5687
1126250
   Сааремаа. – Таллин, 1973. – 160с.
1126251
  Кааль А.С. Сааремааские напевы / А.С. Кааль. – Ленинград, 1969. – 359 с.
1126252
  Галаджій Олена Сааріселькя. Невимовна екзотика : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 40-43 : Фото
1126253
  Галищева Н.В. СААРК: Станет ли Ассоциация двигателем экономик Южной Азии? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 32-40. – ISSN 0321-5075
1126254
  Молчанов Н.Н. Саарский вопрос (1945-1957 гг) / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1958. – 345с.
1126255
  Хакимов Р.Г. Сабантуй / Р.Г. Хакимов. – М., 1975. – 48с.
1126256
  Сагитов Т.Б. Сабантуй / Т.Б. Сагитов. – Москва, 1984. – 303 с.
1126257
  Талвир А.Ф. Сабантуй в Буинске : повести и рассказы / А.Ф. Талвир. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 251 с.
1126258
  Шруль Сабах - утренняя заря / Шруль, , Клаус-Дитер. – М., 1986. – 232с.
1126259
  Фиш Р. Сабахаттин Али / Р. Фиш. – М, 1959. – 152с.
1126260
   Сабахаттин Али. Био-библиографический указатель к 50- летию со дня рождения. – М, 1957. – 24с.
1126261
  Мацуй В.М. Сабаэральные отложения Северного Приазовья / В.М. Мацуй. – К., 1981. – 152с.
1126262
  Джатиев Т.И. Сабельный звон / Т.И. Джатиев. – Москва, 1980. – 415 с.
1126263
  Джатиев Т. Сабельный звон / Т. Джатиев. – Москва, 1986. – 527 с.
1126264
  Назир Х. Сабир - внук Надира : повесть / Х. Назир; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 142 с.
1126265
  Шариф А.А. Сабир / А.А. Шариф. – Л., 1950. – 5-30с.
1126266
  Мехтиев А.М. Сабир и устная литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мехтиев А.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 24 с.
1126267
  Жусупов К. Сабир і дідусь / К. Жусупов. – Київ, 1983. – 104 с.
1126268
  Гулямова М. Сабир Юнусович Юнусов. / М. Гулямова. – Ташкент, 1969. – 52с.
1126269
   Сабир Юнусович Юнусов.. – Ташкент, 1979. – 100с.
1126270
  Элконина Ф.И. Сабит М. М. / Ф.И. Элконина. – Алма-Ата
ч. 2. – 1972. – 99с.
1126271
  Нуртазин Т. Сабит Муканов / Т. Нуртазин. – Алма-Ата, 1958. – 200с.
1126272
  Исхаков В.М. Сабли обнаженные / В.М. Исхаков. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 206 с.
1126273
   Саблук Петро Трохимович – ювіляр // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 124-126. – ISSN 2221-1055
1126274
  Виноградов А.А. Сабля без ножен / А.А. Виноградов. – Москва, 1980. – 135с.
1126275
  Пармузин Б.С. Сабля в отблесках огня / Б.С. Пармузин. – М., 1978. – 316с.
1126276
  Кешоков А.П. Сабля для эмира : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 415 с.
1126277
  Кешоков А.П. Сабля для эмира : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Художественная литература, 1984. – 112 с.
1126278
  Кешоков А.П. Сабля для эмира : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1986. – 346с.
1126279
  Кешоков А.П. Сабля для эмира. Грушевый цвет : романы / А.П. Кешоков. – Москва : Художественная литература, 1984. – 655 с.
1126280
  Саидов А. Сабля и цветы / А. Саидов. – Махачкала, 1972. – 118 с.
1126281
  Сорбон Сабо / Сорбон. – М., 1984. – 232с.
1126282
  Козаков Г. Саботаж: актуальні проблеми культури ефірного мовлення. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 144-154.
1126283
  Столповский П.М. Саботажники / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1990. – 427с.
1126284
  Jакшитr Т. Сабрана дела / Т. Jакшитr. – Београд
6. – 1978. – 198с.
1126285
  Исаковит А. Сабрана дела у 5 кньига / А. Исаковит. – Белград, 1978. – 208с.
1126286
  Слиепчевит П. Сабрани огледи / П. Слиепчевит. – Београд, 1956. – 224с.
1126287
  Сабсай П.В. Сабсай, народный художник Азербайджанской ССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии / П.В. Сабсай. – М., 1971. – 16с.
1126288
  Утебаев Е. Сабыр Шарипов. / Е. Утебаев. – Алма-Ата, 1972. – 80с.
1126289
  Прыткова А. Сабырбек Акылбеков / А. Прыткова. – Фрунзе, 1968. – 64с.
1126290
  Мокрієв Ю.О. Сава і його слава / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1963. – 90 с.
1126291
  Берзін П.С. Сава Осипович Богородський-людина, якій доля подарувала найбільше щастя світі-можливість досягнути вищого ступеню освіти та ученості // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-91
1126292
   Сава Хенция.. – Бухарест. – 10с.
1126293
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сава Чалий : Комедія в 4-х діях // Сто тисяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилдевич (Карпенео-Карого) / Карпенко-Карий (Тобілевич). – У Черкассах (Черкаси) : Друк. В.В. Колодочки, 1898. – 76 с.
1126294
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сава Чалий : Тpагедія в 5 диях и 7 каpтынах / И. Карпенко-Карый // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 82 с.
1126295
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сава Чалий : Трагедия в 5 диях и 7 картынах / И. Карпенко-Карый // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 82 с.
1126296
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Сава Чалий : Тpагедія на 5 дій / Ів. Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Харків : Деpж. Вид-во Укpаїни, 1923. – 104 с. – (Народна театральна бібліотека)
1126297
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сава Чалий : трагедія в 5-ти діях і 6-и картинах / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий) ; до постановки звів Є.П. Сагайдачний. – Харків : Рух, 1928. – 76 с. – (Театральна бібліотека ; № 76)
1126298
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сава Чалий / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ, 1957. – 111с.
1126299
  Чейз Д.Х. Саван для свидетелей. / Д.Х. Чейз. – Минск, 1994. – 472с.
1126300
  Гольцев В. Саванэ. Записки о Верхней Сванетии. : записки о Верхней Сванетии / В. Гольцев. – Москва, 1933. – 159 с.
1126301
  Болсуновский Саварка-Савары / Болсуновский. – Киев, 1912. – 22с.
1126302
   Савва Бродский. – Москва, 1988. – 176с.
1126303
  Копшицер М.И. Савва Мамонтов. / М.И. Копшицер. – М., 1972. – 253с.
1126304
  Петров А.Н. Савва Чевакинский / А.Н. Петров. – Ленинград, 1983. – 158 с.
1126305
  Мухин А.Б. Савва Яковлев - купец, промышленник, предприниматель // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 153-171. – (Менеджмент ; Вып. 4). – ISSN 0132-4624
1126306
  Гончаров О.В. Савейна. Таємниці червоного каньйону : роман / Олег Гончаров. – Київ : Фенікс, 2016. – 351, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-400-3
1126307
   Савенко Микола Дмитрович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 24-25
1126308
   Савенков Сергій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 368-369 : фото
1126309
   Савиных Виктору Федоровичу- 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 52-53 : фото. – ISSN 0016-7126
1126310
  Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня смерти) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 80-88. – ISBN 5-12-001050-4
1126311
   Савицкас Аугустинас. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 43с.
1126312
   Савицкий Михаил Андреевич. Выставка произведений. Каталог. – Москва, 1980. – 10с.
1126313
   Савицька Олена Вікторівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 240-241 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1126314
   Савицька Олена Вікторівна (1977) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 142. – ISBN 966-95774-3-5
1126315
   Савицький Віктор Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 131-132
1126316
   Савицький Віктор Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 241-242 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1126317
   Савицький Віктор Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 142-143. – ISBN 966-95774-3-5
1126318
  Шудря Є. Савицький Петро Миколайович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 84-87. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1126319
   Савін Гурій Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 218-221. – ISBN 966-02-0537-6
1126320
  Короткий В.А. Савіньї Фрідріх Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 62-63. – ISBN 966-06-0393-2
1126321
   Савлук Михайло Іванович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [уклад.: Т.О. Коноваленко та ін. ; вступ. ст. А.М. Мороз ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 66, [2] с. : фотогр., портр. – Покажч.: с. 41-52. - Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-618-7
1126322
   Савойя. Чарівна музика зими // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 40-41 : фото
1126323
  Глазер А. Савонарола : Культурно-исторический очерк из времен Возрождения во Флоренции и Риме ; (с гравюрами на дереве) / [Соч. Адольфа Глазера]. – Санкт-Петербург : Тип. Суворина, 1884. – 324 с. : ил. – Прилож. к "Историческому вестнику". 1884
1126324
  Херманн Х. Савонарола. / Х. Херманн. – М., 1982. – 292с.
1126325
  Федоров-Давыдов Саврасов / Федоров-Давыдов. – М., 1957. – 32с.
1126326
  Добровольский О.М. Саврасов / О.М. Добровольский. – М., 1983. – 238с.
1126327
  Лобанов В.М. Саврасов Алексей Кондратьевич. / В.М. Лобанов. – Москва-Ленинград, 1943. – 12с.
1126328
   Савремена поезиjа. – Београд : Нолит, 1973. – 726 с. – (Српска кньижевност у кньижевноj критици : друго изданье / уредник Jован Христинь ; 9)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1126329
  Максименко В.Е. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.06 / Максименко В. Е.; МГУ. – М., 1990. – 36л.
1126330
  Смирнов К.Ф. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья / К.Ф. Смирнов, В.Г. Петренков // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1963. – Д1-9 : Савроматы Поволжья и Южного Приуралья / Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. – С. 5-40
1126331
  Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя история и кульутра сарматов / К.Ф. Смирнов. – М., 1964. – 380с.
1126332
  Горлецкий Л.П. Савсан / Л.П. Горлецкий. – Душанбе, 1966. – 174с.
1126333
   Савур-могила : Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. – Київ : Дніпро, 1990. – 261с.
1126334
  Олійников М.Я. Савур-Могила / М.Я. Олійников. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Донецьк : Донбас, 1972. – 96с.
1126335
  Яблонська Я. Савур-могила як концепт національної ідентичності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 237-243. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1126336
   Савченко Віталій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 229
1126337
   Савченко Стефан Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 372. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1126338
   Савченко. Пріоритети / І. Капсамун, Д. Кривцун, В. Огризко, Г. Друзенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 4


  Експерти про те, як врятувати Надію від полону й ув"язнення, а вже потім говорити про неї як про політика.
1126339
   Савченко: Україна буде, незважаючи ні на чию гнилу душу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 червня (№ 22). – С. 1


  708 днів у ворожому полоні за сфабрикованими звинуваченнями перебувала народний депутат України, член ПАРЄ, Герой України Надія Савченко.
1126340
  Білокінь Н.Г. Савчин ужинок / Н.Г. Білокінь. – Одеса, 1969. – 116с.
1126341
  Білоконь Н.Г. Савчине весілля / Н.Г. Білоконь. – Одеса, 1968. – 68с.
1126342
   Савчук Володимир Сафронович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 233
1126343
   Савчук Володимир Сафронович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю.К. Зайцев]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 63, [1] с., [12] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 10). – ISBN 978-966-483-920-1
1126344
   Сага о волсунгах. – Москва ; Ленинград : Academia, 1934. – 288 с. – (Литература Средневековья / Под общ. ред. Р.О. Шор и Б.И. Ярхо ; Скандинавские саги)


  В сборник вошло исследование Б.Ярхо "Сказание о Сигурде и Нифлунгах на Скандинавском Севере" (I - Эпоха переселения народов. -Доисторические формы. II - Эпоха викингов. - Лиро-эпические песни. III - Эпоха рыцарей. - Сводные памятники. IV - Деревенская ...
1126345
   Сага о Греттире. – Новосибирск : Наука, 1976. – 175 с. – (Литературные памятники)
1126346
  Скитневский Владислав Сага о деформированном детстве : антропологический взгляд на мемуарную литературу о детстве // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 23-29. – ISSN 1727-4893
1126347
  Скитневский Владислав Оскарович Сага о деформированном детстве : антропологический взгляд на мемуарную литературу о детстве // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 1727-4893


  Мир детства должен ассоциироваться с любовью и чередой радостей. Дети войны лишены возможности вспоминать о нём с лёгкой светлой грустью, их воспоминания чаще окрашены в мрачные тона. И причиной тому служат не только и не столько объективные ...
1126348
  Лагерлеф С. Сага о Йесте Берлинге / С. Лагерлеф; Пер. с шведского Е.М. Чернявского. – Москва : Художественная литература, 1959. – 419 с.
1126349
  Швачко С.А. Сага о количественных словах (на материале английских числительных) // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 305-317. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1126350
  Чобану И. Сага о Кукоаре : трилогия ; пер. с молд. / И. Чобану. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1987. – 608 с.
1126351
  Чобану И. Сага о Кукоаре : трилогия / И. Чобану; Автор. пер. с молд. Михаила Алексеева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1988. – 368 с.
1126352
  Петров С.К. Сага о любимом брате / С.К. Петров. – Челябинск, 1982. – 435с.
1126353
  Йоунссон С. Сага о малыше Хьялти / С. Йоунссон. – М., 1963. – 180с.
1126354
  Трофимов Я. Сага о ненужном дизайне // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 34-40.
1126355
  Бубнов Н.М. Сага о правой профессуре Университета Св. Владимира. – Киев : Типография А.И. Гроссман, 1917. – 16 с. – Кн. № 152056 дефектная, без обл. и тит. стр.
1126356
  Бубнов Н.М. Сага о правой профессуре Университета Св. Владимира // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 158-191 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1126357
  Задорнов Н.П. Сага о русских аргонавтах / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1983. – 783с.
1126358
   Сага о Сверрире. – Москва : Наука, 1988. – 277с. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012642-X
1126359
  Алдан-Семенов Сага о Севере : повести / Алдан-Семенов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 384 с.
1126360
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1946. – 867 с.
1126361
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси ; под общ. ред. М. Лорие. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Современная комедия. – 1946. – 786 с.
1126362
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1951. – 757 с.
1126363
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1956. – 762с.
1126364
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси; под общ. ред. М. Лорие. – Вильнюс : Гослитиздат Литов. ССР
Т. 1. – 1956. – 800 с.
1126365
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Известия
Т. 1 - 2 : Современная комедия. Т. 2 : В петле. Пробуждение. Сдается в наем. – 1958. – 587 с.
1126366
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах : пер. с англ. : [в 2 т. / Д. Голсуорси; вступ. статья Д. Жантиевой (с. 5-21) ; примеч. Д. Жантиевой и Н. Матвеева ; ил.: В. Горяев]. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 145 ; Серия третья. Литература XX века)
Т. 1. – 1973. – 862 с. : 17 л. ил.
1126367
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах : пер. с англ. : [в 2 т. / Д. Голсуорси; вступ. статья Д. Жантиевой (с. 5-21) ; примеч. Д. Жантиевой и Н. Матвеева ; ил.: В. Горяев]. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 145 ; Серия третья. Литература XX века)
Т. 2. – 1973. – 766 с. : 17 л. ил.
1126368
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
Т. 1 : Собственник. Последнее лето Форсайта. В петле. Пробуждение. Сдается в наем. – 1982. – 847 с.
1126369
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
Т. 2 : Современная комедия. Белая обезьяна. Идиллия. Серебряная ложка. Встречи. Лебединая песня. – 1982. – 751 с.
1126370
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси. – Москва : Правда
Т. 1. – 1983. – 382с.
1126371
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси. – Москва : Правда
Т. 2. – 1983. – 430 с.
1126372
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси. – Москва : Правда
Т. 3. – 1983. – 477с.
1126373
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси. – Москва : Правда
Т. 4. – 1983. – 574 с.
1126374
  Голсуорси Д. Сага о Форсайтах : пер. с англ. / Джон Голсуорси. – Ташкент : Укитувчи. – ISBN 5-645-00033-1
Т. 1 : Собственник. Последнее лето Форсайта. – 1988. – 302 с.
1126375
  Тегнер Э. Сага о Фритьофе / Э. Тегнер. – М-Л, 1935. – 367с.
1126376
  Тегнер Э. Сага о Фритьофе / Э. Тегнер. – М., 1959. – 223с.
1126377
  Голуб А.Б. Сага об офсайдах / А.Б. Голуб, Б.К. Данелия. – Симферополь, 1968. – 256с.
1126378
  Розинер Ф. Сага об Эдварде Григе / Ф. Розинер. – Москва : Музыка, 1972. – 221 с.
1126379
  Лагерлеф С. Сага про Єсту Берлінга / С. Лагерлеф; Переклад із шведської О. Сенюк. – Київ : Дніпро, 1971. – 328 с.
1126380
  Богуславська В. Сага про кіборгів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 13


  Фільм "Кіборги" режисера Ахтема Сейтаблаєва.
1126381
  Швачко С.О. Сага про лексему one у функції замінника / С.О. Швачко, А.І. Грінченко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 120-126. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена вивченню явища заміщення в англійській мові та комплексному аналізу слова-замінника one. Розглядаються семантичні, граматичні та функціональні особливості досліджуваної одиниці. Визначається частотність вживання лексеми one в ...
1126382
  Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів : Трилогія / Д. Голсуорсі. – Київ : Дніпро, 1976. – 895с.
1126383
  Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів : Трилогія / Д. Голсуорсі. – Київ : Вища школа, 1982. – 880 с.
1126384
  Голсуорси Д. Сага про Форсайтів : трилогія / Д. Голсуорси. – Київ : Вища школа, 1982. – 880 с.
1126385
  Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів / Д. Голсуорсі. – Київ, 1988. – 845,2с.
1126386
  Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів : Трилогія / Джон Голсуорсі; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. О.Терека. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3419-2
Кн.1 : Власник. – 2006. – 335с.
1126387
  Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів : Трилогія / Джон Голсуорсі; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. О.Терека. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3420-6
Кн.2 : В зашморгу. Здаємо в оренду. – 2006. – 607с.
1126388
  Хорунжий Ю. Сага про Ярославових доньок / Ю. Хорунжий, Ю. Якимів. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 36с. – (Бібліотека українця)
1126389
  Брусиловский Р.М. Сагадат / Р.М. Брусиловский. – Уфа, 1944. – 84с.
1126390
  Савенюк Н.М. Сагайдаки матриць показників // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 164. – ISBN 978-617-7021-28-4
1126391
  Журавльов В.М. Сагайдаки однозначних відображень / В.М. Журавльов, І.В. Кулаківська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описуються сагайдаки однозначних відображень. Даються формули для обчислення кількості помічених сагайдаків однозначних відображень на n вершинах.
1126392
  Кайдан Н. Сагайдаки скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  В цій статті ми будемо розглядати правий та лівий сагайдаки скінченного комутативного кільця. Буде сформульовано та доведено теорему про ланцюгові скінченні кільця. In this article we consider the right and left quivers finite commutative ring. Will ...
1126393
  Кулаковська І.В. Сагайдаки та індекси квазіфробеніусових кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті наводится інше доведення теореми Е.Гріна про існування симетричної алгебри з використанням алгебри шляхів сагайдака. Побудовано приклад слабосиметричної алгебри, яка не є симетричною. Ключові слова: квазіфробеніусове кільце, симетрична ...
1126394
  Журавльов В.М. Сагайдаки часткових відображень / В.М. Журавльов, І.В. Кулаківська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описуються сагайдаки часткових відображень та праворядні сагайдаки. Даються формули для обчислення кількості помічених праворядних сагайдаків на n вершинах.
1126395
  Кащенко А. Сагайдачне. – Катеринослав (Дніпрпетровськ : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 111 с. – На обкл. назва: Згадки про Сагайдачне
1126396
  Хоткевич Г.М. Сагайдачний : Історична повість ; (З 19 малюнками) / За О. [!Д.] Мордовцем [переклав], Г. Хоткевич. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1908. – 96 с. – (Вид-во Товариства "Просьвіта" ; за липень і серпень 1908 [р.]). ; Ч. 339/340)
1126397
  Чайковський А.Я. Сагайдачний / А.Я. Чайковський. – Львів, 1918. – 176с.
1126398
  Чайковський А.Я. Сагайдачний : Істоpична повість у тpьох частях / Андрій Чайковський. – У Львові (Львів) : Вид. Т-во "Укp. книжка" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Т. Шевченка
Ч. 1 : Побpатими: Істоpична повість. – 1918. – 231 с. : 1 портр. – Hа обкл. після назви: Істоpична повість (!)Андpія Чайковського. - Hа окp. аpк.: Пpисвячую незабутній памяти мого найкpащого товаpиша і дpуга д-pа Евгена Олесницького. - Прим. № 105751 дефектний, без облк.
1126399
  Мордовцев Д.Л. Сагайдачний / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Київ, 1966. – 421с.
1126400
  Чайковський А.Я. Сагайдачний : Історичний роман у трьох книгах / А.Я. Чайковський. – Київ : Дніпро, 1989. – 583с. – (Б-ка історичної прози)
1126401
  Мордовцев Д.Л. Сагайдачний : Повісті та роман / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Львів : Каменяр, 1989. – 300 с. – ISBN 5-7745-0161-2
1126402
  Чайковський А. Сагайдачний : Історичний роман у трьох книгах / А. Чайковський. – Київ : Варта, 1993. – 576с. – ISBN 5-203-01-642-9
1126403
  Чайковський А. Сагайдачний / Андрій Чайковський ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 478, [2] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-483-3
1126404
   Сагайдачний Петро : Історико-документальна книжка. – Київ, 1992. – 62с.
1126405
  Сагайдак Д. Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 5 (40). – С. 24-28
1126406
  Тулуб П З. Сагайдачный : ист. роман / Зинаида Тулуб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 806 с.
1126407
  Мордовцев Д.Л. Сагайдачный / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовец [псевд.]. – Киев : Дніпро, 1987. – 286 с.
1126408
  Тулуб П З. Сагайдачный : исторический роман / Зинаида Тулуб. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 752 с.
1126409
  Грешнов М.Н. Сагань-Далинь / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1991. – 284с.
1126410
   Сагач Вадим Федорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 369 : фото
1126411
  Хабибуллин М.М. Сагди : повести / М.М. Хабибуллин; пер. с татар. Н.Нефедова. – Москва : Современник, 1975. – 239 с.
1126412
  Чйон Г. Саги давніх часів про норвезьких вікінгів на Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 153-155. – ISBN 978-966-432-087-7
1126413
  Серебрякова Л.И. Сагитовские чтения - 2013 // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 57-59. – ISSN 0016-7126
1126414
  Гербурт А. Сагібова подяка / А. Гербурт. – Х. – 16с.
1126415
  Балакаев А.Г. Саглар : повести и рассказ / А.Г. Балакаев; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1967. – 112 с.
1126416
  Шутов Л. Сад / Л. Шутов. – Х, 1936. – 136с.
1126417
  Смілянський Л.І. Сад : Прозові та драматичні твори / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1952. – 392с.
1126418
  Коптелов А.Л. Сад / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1956. – 576с.
1126419
  Коптелов А.Л. Сад / А.Л. Коптелов. – М, 1959. – 524с.
1126420
  Коптелов А.Л. Сад / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1962. – 560с.
1126421
  Нехода І.І. Сад : Вірші, поеми, казки / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро, 1971. – 512с.
1126422
  Дариенко П. Сад : поэма / П. Дариенко; пер. с молд. Ю.Гордиенко. – Москва : Детская литература, 1973. – 32 с.
1126423
  Ширали В. Сад / В. Ширали. – Л., 1979. – 63с.
1126424
  Пулат А. Сад : стихи / А. Пулат; пер. с узб. Г.Гампер. – Москва : Советский писатель, 1981. – 48 с.
1126425
  Фролов Г.В. Сад / Г.В. Фролов. – М, 1982. – 94с.
1126426
  Чередниченко Д.С. Сад / Д.С. Чередниченко. – К., 1983. – 102с.
1126427
  Ахмадулина А Б. Сад / А Б. Ахмадулина, . – Москва, 1987. – 160с.
1126428
  Бирюкова Л. Сад "Белой виллы" // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 0869-8171
1126429
  Разумовская Л.Н. Сад без земли / Л.Н. Разумовская. – Л, 1989. – 292с.
1126430
  Андрияшик Р.В. Сад без листопада / Р.В. Андрияшик. – Москва, 1988. – 512с.
1126431
  Андріяшик Р.В. Сад без листопаду : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1980. – 272 с.
1126432
  Андріяшик Р.В. Сад без листопаду : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ : Дніпро, 1984. – 254 с. – (Романи й повісті ; Вип. №5)
1126433
  Яворская Э.Р. Сад без ограды / Яворская Э.Р. – Ленинград, 1988. – 176 с.
1126434
  Даррелл Д. Сад богов / Д. Даррелл; Предисл. В. Флинта. – Москва : Мир, 1984. – 188с.
1126435
  Сковорода Г.С. Сад божественних пісень : для старшого шкільного віку / Григорій Сковорода. – Київ : Школа, 2007. – 334, [2] с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-725-0
1126436
   Сад божественних поезій : тисячоліття французькомов. любов. лірики : темат. антологія ХІ-ХХ віків : у 2 т / пер. із фр., упоряд., передм., довід. про авт. і прим. Всеволода Ткаченка. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-2133-58-5
Т. 1 : ХI-ХIХ віки. – 2011. – 186, [2] с. – Прим.: с. 172-177. - На обкл. та на тит. арк. В. Ткаченко зазнач. як автор


  В змісті також: Гійом д"Аквитан, Беатриса де Ді, Кретьєн де Труа, Джауфре Рюдель, Бернар де Вантадур, Гійом де Лорріс, Марі де Франс, Крістіна де Пізан, Шарль д"Орлеан, Франсуа Війон, Маргарита де Наварр, Клеман Маро, Моріс Сев, Пернетта дю Гійе, ...
1126437
  Бинкевич А.С. Сад божественный избранных песен : [(поэтические вариации на тему Псалтири)] / Алексей Бинкевич ; [дизайн обл. Сипченко В., Крамаренко О.]. – Харьков : Федорко, 2012. – 193, [1] с. – ISBN 978-966-2920-73-4
1126438
  Сковорода Г.С. Сад божественых песней : Вірші, байки, діалоги, притчі / Г.С. Сковорода. – Київ : Дніпро, 1988. – 319с. – (Бібліотека української класики "Дніпро"). – ISBN 5-308-00042-5
1126439
  Смирновский А.А. Сад в комнатах / А.А. Смирновский. – Птгр. – 48с.
1126440
   Сад в огне. – М., 1967. – 56с.
1126441
  Хаидов А. Сад в пустыне / А. Хаидов. – Ашхабад, 1959. – 56с.
1126442
  Хаидов А. Сад в пустыне / А. Хаидов. – Ашхабад, 1959. – 56с.
1126443
  Канторович А.В. Сад весны / А.В. Канторович. – Москва, 1962. – 48 с.
1126444
  Фет А.А. Сад весь в цвету / А.А. Фет. – М., 1975. – 191с.
1126445
  Давидовська Н.В. Сад вічності / Н.В. Давидовська. – Київ, 1991. – 50с.
1126446
  Гиззатуллин И.Г. Сад влюблённых : повести / И.Г. Гиззатуллин; пер. Р.Максютова и Р.Ахмедова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 222 с.
1126447
  Коркина А. Сад воспоминаний: Повести о любви. / А. Коркина. – Кишинев, 1980. – 243с.
1126448
  Багряний Іван Сад Гетсиманський : Роман / Багряний Іван. – Б.м. : Україна, 1950. – 560с.
1126449
  Багряний І.П. Сад Гетсиманський / І.П. Багряний. – Київ, 1991. – 509с.
1126450
  Багряний І.П. Сад Гетсиманський : роман / І.П. Багряний. – Київ : Дніпро, 1992. – 528с. – ISBN 5-308-01220-2
1126451
  Багряний Іван Сад Гетсиманський : Роман / Багряний Іван. – Київ : Наукова думка, 2001. – 548с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0634-9
1126452
  Багряний І. Сад Гетсиманський : Роман / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2005. – 548с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0535-0
1126453
  Багряний І. Сад Гетсиманський / Іван Багряний. – Київ : Школа, 2008. – 512с. – (Україна крізь віки). – ISBN 966-661-758-7
1126454
  Багряний І. Сад Гетсиманський : для старшого шкільного віку : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Іван Багряний. – Київ : Школа, 2009. – 507, [5] с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-759-5
1126455
  Багряний І. Сад Гетсиманський. Тигролови : [романи] / Іван Багряний ; [упоряд. О.В. Серьогіна ; передм. та післямова С.І. Лущій ]. – Київ : Україна, 2015. – 870, [2] с. – Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-524-427-1
1126456
  Красавін С. Сад диявола : містичне оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 64-89. – ISSN 0130-321Х
1126457
  Єрлихман Вадим Сад его жизни : Мичурин Иван Владимирович // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 133-138 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1126458
  Миллер А. Сад желаний : Драма для начинающих жить // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 11/12. – С. 49-137. – ISSN 0131-8136
1126459
  Бать Л.Г. Сад жизни. Повесть Алишера Навои / Л.Г. Бать. – М, 1948. – 274с.
1126460
  Бать Л.Г. Сад жизни. Повесть об Алишере Навои / Л.Г. Бать. – Москва, 1956. – 320с.
1126461
  Бать Л.Г. Сад жизни. Повесть об Алишере Навои / Л.Г. Бать. – Ташкент, 1968. – 303с.
1126462
   Сад золотого павлина : старинная малайская проза. – Москва : Художественная литература, 1975. – 333 с.
1126463
  Мир Амман Сад и весна. / Мир Амман. – М., 1957. – 315с.
1126464
  Мир Амман Сад и весна. / Мир Амман. – М., 1962. – 264с.
1126465
  Сивков Сергей Сад и камень : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 16 : Іл. – ISSN 1818-2968
1126466
  Поликарпов В.П. Сад и огород / В.П. Поликарпов. – Кишинев, 1990. – 280с.
1126467
  Попов Е.Б. Сад и огород в доме / Е.Б. Попов. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 110с.
1126468
  Попов Е.Б. Сад и огород в доме. / Е.Б. Попов. – Л, 1988. – 110с.
1126469
  Утянов П.Е. Сад и огород в комнате / П.Е. Утянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1986. – 159с.
1126470
   Сад и огород любителя. – Донецк, 1991. – 336с.
1126471
   Сад и огород любителя.. – Донецк, 1991. – 336с.
1126472
   Сад и огород на приусадебном участке.. – М., 1958. – 394с.
1126473
  Омар Хайям Сад истин. Рубаи / Омар Хайям; поэтический пер. И. Евсы; худож. Н. Кумановская. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 400с., 6л. илл. – (Антология мудрости). – ISBN 978-5-699-17020-3
1126474
  Заярная И.С. Сад как интерсемиотическая художественная система в лирике Бориса Пастернака // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 212-229. – ISBN 978-966-171-476-1
1126475
  Дубинянская Яна Сад камней : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 9-71. – ISSN 0130-7673
1126476
  Новоселов П.П. Сад лечебных культур: Вопросы и ответы по любител. садоводству. / П.П. Новоселов. – Днепропетровск, 1992. – 45с.
1126477
  Іванова О. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності : медіакомунікаціії з, для і про літературу / Олена Іванова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-190-253-3
1126478
  Маринат А.Р. Сад любви : роман, повесть, рассказы / А.Р. Маринат. – Москва : Советский писатель, 1984. – 335 с.
1126479
  Легка О. Сад любові моєї : ( проблема філософії кохання в поезії H. Лівицької -Холодної ) / О. Легка. – Львів : ЛДУ, 1998. – 48с. – ISBN 5873320993
1126480
  Ковский Е.Н. Сад мира / Е.Н. Ковский. – Фрунзе, 1956. – 168с.
1126481
  Ткаченко В.Д. Сад мого літа : лірика / Валентина Ткаченко. – Киев : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
1126482
  Токомбаев С.Г. Сад моего детства / С.Г. Токомбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
1126483
  Баррес М. Сад на берегу Орота / М. Баррес. – Пг., 1923. – 80с.
1126484
  Будник М.К. Сад на заклятих скелях / М.К. Будник, О.П. Роготченко. – Київ, 1970. – 211с.
1126485
  Михайловська М.В. Сад на підвіконні / М.В. Михайловська, С.М. Приходько. – Київ, 1986. – 144с.
1126486
  Зарицкий А.А. Сад над Березой-рекой : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1951. – 173 с.
1126487
  Івченко С.І. Сад над Дніпром / С.І. Івченко. – К., 1968. – 107с.
1126488
  Рильський М.Т. Сад над морем : поезії / М.Т. Рильський. – Киев : Радянський письменник, 1955. – 127 с. – (Максим Тадейович)
1126489
  Рыльский М.Ф. Сад над морем / М.Ф. Рыльский. – М., 1955. – 124с.
1126490
   Сад над морем. – Сімферополь, 1972. – 158с.
1126491
  Сен-Марку Сад надежды // Запутанный клубок / Э. Орчи. – Киев : АВДИ, 1994. – С. 279-350. – (Любителям мелодрамы). – ISBN 5-8238-0329-X
1126492
  Коновалов В.В. Сад нашей матушки / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1985. – 406с.
1126493
  Широв Акмурат Сад неведения / Широв Акмурат. – Л., 1988. – 317с.
1126494
   Сад неожиданных встреч.. – Калининград, 1985. – 160с.
1126495
  Костенко Л.В. Сад нетанучих скульптур : вірші. Поема-балада. Драм. поеми / Л.В. Костенко; [Рец. В.Р. Коломіець]. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 202 с.
1126496
   Сад одного цветка. – М., 1991. – 292с.
1126497
  Філіпович К. Сад пана Нічке / К. Філіпович. – К, 1975. – 168с.
1126498
  Тагор Р. Сад песен: гитобитан. / Р. Тагор. – М., 1988. – 414с.
1126499
  Агзам Эркин Сад писателя : маленькая повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 68-81. – ISSN 0012-6756
1126500
  Сковорода Г.С. Сад пісень / Г.С. Сковорода. – К., 1968. – 198с.
1126501
  Сковорода Г.С. Сад пісень : Вибрані твори / Г.С. Сковорода. – Київ : Веселка, 1972. – 203с.
1126502
  Сковорода Г.С. Сад пісень / Г.С. Сковорода. – К., 1980. – 190с.
1126503
  Сковорода Г.С. Сад пісень / Г.С. Сковорода. – К., 1983. – 190с.
1126504
   Сад плененных сердец : Классическая любовная проза Востока. – Москва : Правда, 1989. – 608 с. – ISBN 5-253-00039-9
1126505
  Саади М. Сад плодовый / М. Саади. – С-Пб. – 110с.
1126506
  Доносо Х. Сад по соседству / Х. Доносо. – М., 1984. – 207с.
1126507
  Дементьев В. Сад под ливнем : Лирика Степана Щипачева / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 158 с.
1126508
  Траат М. Сад Поммера : романы / М. Траат; пер. с эст. Р.Минны. – Москва : Известия, 1980. – 567 с.
1126509
  Мирбо Октав Сад Пыток : роман / Октав Мирбо. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Я. Мильштейна, 1911. – 192 с. – Перевод без сокращений В.К. - Биб. описание осущ. с помощью Интернета
1126510
  Оутс Дж.К. Сад радостей земных / Дж.К. Оутс. – М., 1974. – 544с.
1126511
  Оутс Д. Сад радостей земных // Кентавр. Ферма : романы / Д. Апдайк. – Москва : Радуга, 1984. – С. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-1561157-А
1126512
  Каравашкін А. Сад розгалужених стежин і Росія, яку ми втратили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 8-9
1126513
  Тичина Павло Григорович Сад садив нам Ленін : Вірші: Для молод. та серед. шкільного віку / Тичина Павло Григорович; Вст. ст. В. Бичко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 161с.
1126514
  Рубцов Л.И. Сад сирене (сирингарий) Центрального республиканского ботанического сада Академии наук УССР. / Л.И. Рубцов. – К., 1961. – 75с.
1126515
   Сад солнечного света - Балатон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 72 : Фото
1126516
  Карасу Б. Сад спочилих котів : роман / Більге Карасу ; [пер. з турец. О. Кульчицького]. – Харків : Фоліо, 2010. – 285, [3] с. – Пер. за вид.: Gocmus kediler bahcesi / Karasu B. Istanbul: Metis Yayinlan, 1991. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу, Туреччина). – ISBN 978-966-03-5269-8
1126517
  Солтанмурадов А. Сад счастья / А. Солтанмурадов. – Ашхабад, 1965. – 86с.
1126518
  Проданович Мілета Сад у Венеції / роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 3-104. – ISSN 0320-8370
1126519
  Симкин С.Х. Сад у моря / С.Х. Симкин. – М., 1985. – 64с.
1126520
  Шевченко Л. Сад у символічному просторі слова Тараса Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 57-65. – ISBN 966-95452-3-8
1126521
  Власенко Андрій Сад українського модерну : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 130-137 : Фото
1126522
  Жуков Борис Сад ученый : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 12-20
1126523
  Николаева О Сад чудес / О Николаева. – М, 1980. – 56с.
1126524
  Ларичев В.Е. Сад Эдема / В.Е. Ларичев. – Москва, 1980. – 398 с.
1126525
  Домбровский А.И. Сад Эпикура / А.И. Домбровский. – М., 1983. – 207с.
1126526
   Сад, огород, усадьба. : энциклопедия для начинающих. – М., 1990. – 286с.
1126527
   Сад. Огород. Усадьба. – 2-е изд. – М., 1991. – 286с.
1126528
  Брукнер К. Садако хочет жить! / К. Брукнер. – М, 1964. – 151с.
1126529
  Новоселов П.П. Садам - цвести: вопр. и ответы по любит садоводству. / П.П. Новоселов. – Днепропетровск, 1990. – 238с.
1126530
  Коновалов Ф.Ф. Садам цвести. (Очерки о воинах-туркестанцах) / Ф.Ф. Коновалов. – Ташкент, 1965. – 39с.
1126531
  Сухарев Г.И. Садд-эль-Аали Записки строителя / Г.И. Сухарев ; [предисл. В.И. Калыгина]. – Москва : Мол. гвардия, 1983. – 175 с., [8] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-175
1126532
  Корж Г.П. Саддам Хусейн: история взлета и падения / Геннадий Корж. – Харьков : Фолио, 2004. – 479с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-2757-9


  В книге приведены многочисленные факты, комментарии, свидетельства очевидцев и оценки ведущих аналитиков
1126533
   Саддам Хусейн: казнь через повешение // Час. UA : Всеукраинский иллюстрированный еженедельник / ООО "Час-Украина". – Киев, 2006. – № 40/41. – С. 38-41


  Екс-президент Іраку Саддам Хусейн засуджений до страти
1126534
  Комиссаров Д.С. Садек Хедаят / Д.С. Комиссаров. – М., 1967. – 196с.
1126535
   Садек Хедаят.. – М., 1958. – 44с.
1126536
  Веверіс Ейжен Саджайте троянди в прокляту землю! / Веверіс Ейжен. – Київ, 1989. – 125с.
1126537
  Серая Сова Саджо и ее бобры: повесть. / Серая Сова. – М., 1977. – 159с.
1126538
  Серая Сова. Саджо и ее бобры: повесть. / Сова. Серая. – М., 1984. – 159с.
1126539
  Сіра С. Саджо та її бобри / С. Сіра. – Київ, 1981. – 133с.
1126540
  Мусульманкулов Р. Саджь и его историческое развитие в таджикской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусульманкулов Р.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1966. – 24л.
1126541
  Липа О.Л. Сади і парки України / О.Л. Липа. – Київ, 1961. – 51с.
1126542
  Крупенкін В.І. Сади кличуть / В.І. Крупенкін. – К, 1962. – 64с.
1126543
  Крупенкін В.І. Сади кличуть / В.І. Крупенкін. – К, 1962. – 64с.
1126544
  Лефтій В. Сади Молдавії / В. Лефтій. – Кишинів-Тирасполь, 1941. – 32с.
1126545
  Шестопаль О.М. Сади Прикарпаття / О.М. Шестопаль. – Львів, 1969. – 108с.
1126546
  Агєєва Н.Є. Сади та парки у мистецтві срібного століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 56-59
1126547
  Волошин І.І. Сади цвітуть / І.І. Волошин. – Київ, 1950. – 240 с.
1126548
   Садиба-музей Панаса Мирного у Полтаві. – Харків, 1980. – 36 с.
1126549
   Садиба-музей Панаса Мирного у Полтаві. – 2-е вид. – Харків, 1983. – 46 с.
1126550
  Дембіцький С. Садиба А.О. Козачковського в контексті переяславської шевченкіани // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 62-65. – ISSN 2222-5250
1126551
  Панькова С. Садиба Грушевських на Паньківській - "Український П"ємонт" у центрі Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 30-45. – ISSN 0131-2685
1126552
  Ієвлев М.М. Садиба другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. на місці "Західного палацу" у "місті Володимира" в Києві / М.М. Ієвлев, А.О. Козловський, В.О. Крижановський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 71-87. – ISSN 2227-4952
1126553
  Стрижевська І. Садиба і музей гетьмана Виговського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 24-25
1126554
   Садиба І.П.Котляревського у Полтаві.. – Х., 1972. – 24с.
1126555
   Садиба І.П.Котляревського у Полтаві.. – Х., 1972. – 24с.
1126556
  Реброва Н.Б. Садиба Кочубея в Батурині. Друга половина XVII - початок XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 39-46. – ISSN 2218-4805
1126557
  Панько С. Садиба Лапінських як приклад неготичного прибуткового будинку в Києві // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 87-91. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Микитович Лапінський — український лікар-психіатр і невролог, один із засновників Київської школи неврологів, перший завідувач кафедри нервових хвороб медичного факультету Київського імператорського університету святого Володимира.
1126558
  Коваленко О. Садиба Ліндфорсів-Русових у с. Олешня та її мешканці / О. Коваленко, О. Рахно // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 147-159. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1126559
  Мокроусова О. Садиба Михайла Грабовського на Андрієвському узвозі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 169-188. – ISBN 978-966-579-271-0
1126560
   Садиба на Покутті (кінець ХІХ - початок ХХ століття). – Івано-Франківськ, 1994. – 31с.
1126561
  Венуоліс А. Садиба Пуоджюнасів : роман / А. Венуоліс. – Київ, 1957. – 332 с.
1126562
  Служинська З. Садизм як ознака людського фактора / З. Служинська, О. Служинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 43-56. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
1126563
  Сартаков С.В. Садик под окнами / С.В. Сартаков. – М., 1960. – 108с.
1126564
  Ципун Елена Гавриловна Садимся за парты : программа "Информационная культура" для сотрудников библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 40-41. – ISSN 1727-4893


  Нельзя научить тому, чего не умеешь сам. Чтобы быстро и полно отвечать на вопросы своих читателей, библиотекари должны уметь пользоваться всеми доступными сегодня информационными ресурсами.
1126565
  Руфов С. Садись, поговорим : стихи / С. Руфов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1977. – 77 с.
1126566
  Ткач Д.В. Садівник : Оповідання: Для мол. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка, 1977. – 72с.
1126567
  Букет В. Садівник дачі Стамболі і його родина / В. Букет, Є. Букет // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 6-7
1126568
  Стадниченко В.Я. Садівник щастя : Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідж., спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2012. – 492, [3] с. : фотоіл., портр. – На авантит. зазнач.: 1722-2012: 290-та річниця народження Григорія Сковороди. Перше видання на шляху до великого нац. і світового ювілею - 300-річчя від дня народження (3 грудня 2022 року) Григорія Савича Сковороди. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2434-01-9
1126569
  Мельник В.І. Садівництво Вільгельма Крістера в Києві - важливий осередок інтродукції рослин / В.І. Мельник, О.Л. Рубцова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-117. – ISSN 1605-6574
1126570
   Садівництво і ягідництво.. – К., 1957. – 358с.
1126571
   Садівництво і ягідництво.. – К., 1957. – 358с.
1126572
  Яропуд В.Н. Садівництво на Вінничині / В.Н. Яропуд. – Одеса, 1965. – 60с.
1126573
  Щербина М. Садівництво плодове та ягідне / М. Щербина. – 3-е вид. – К., 1928. – 308с.
1126574
  Дука С.Х. Садівництво та ягідництво на Україні в 1959-1965 роках / С.Х. Дука. – К., 1959. – 57с.
1126575
   Садівництво.. – К., 1952. – 208с.
1126576
  Кривда І.К. Садівництво. Підручник для природнич. фак-тів пед. ін-тів / І.К. Кривда, Л.О. Токар. – К., 1960. – 371с.
1126577
  Кривда І.К. Садівництво. Посіб. для 9-10 кл. серед. шк. з виробнич. навч. / І.К. Кривда. – К., 1957. – 184с.
1126578
   Садівництсво = Horticulture : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Ін-т садівництва НААН України. – Київ : ФОП Клевцова Г.С., 1964-. – ISSN 0558-1125
Вип. 70. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126579
   Садівництсво = Horticulture : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Ін-т садівництва НААН України. – Київ : ФОП Клевцова Г.С., 1964-. – ISSN 0558-1125
Вип. 71. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126580
   Садко. – М., 1935. – 128с.
1126581
   Садко. – М., 1935. – 56с.
1126582
   Садко. – 2-е изд. – М., 1936. – 164с.
1126583
   Садко. – Москва, 1966. – 28с.
1126584
   Садко : Былина. – Москва, 1978. – 28с.
1126585
   Садко /в постановке Академического Большого театра СССР/.. – М., 1951. – 24с.
1126586
   Садко. - Василий Буслаевич. - Смерть Василия Буслаева. – Москва, 1974. – 87с.
1126587
   Садко.. – М., 1935. – 128с.
1126588
   Садко.. – М., 1935. – 56с.
1126589
   Садко.. – 2-е изд. – М., 1936. – 164с.
1126590
   Садко: Новгородские былины. – М., 1980. – 80с.
1126591
   Садко: Новгородские былины.. – М., 1980. – 80с.
1126592
  Шестакова Н.А. Садовая-Черногрязская улица, 8 / Н.А. Шестакова. – М., 1984. – 61с.
1126593
  Мелибеев П.П. Садовая 16 / П.П. Мелибеев. – М, 1961. – 204с.
1126594
  Мелибеев П.П. Садовая 16 / П.П. Мелибеев. – М, 1962. – 207с.
1126595
  Мелибеев П.П. Садовая 16 / П.П. Мелибеев. – М, 1962. – 207с.
1126596
  Синюхаев Б.Г. Садовая улица / Б.Г. Синюхаев. – Ленинград, 1974. – 174с.
1126597
   Садовень Олексій Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 176-181. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1126598
  Когайчук С.Ю. Садовий ландшафт - як об"єкт сільськогосподарського туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 307-313 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1126599
  Жадан В.Б. Садовий простір як модель ідеального світу // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 114-122
1126600
  Тагор Рабіндранат Садовник : Ліpичні поезії. – Маріуполь. – 63с.
1126601
  Тагор Рабіндранат Садовник : Ліричні поезії / Раіндранат Тагор ; Пеpеклад Юp. Сіpого. – У Київі : Дзвін ; [Друк. б. 1-ї Київської друк . спілки], 1918. – 99 с.


  примір. №93723 до 63 стор.
1126602
  Лахути Садовник / Лахути. – Сталинабад-Ленинград : Таджикгиз, 1937. – 53, [3] c.
1126603
  Нурбердыев П. Садовник / П. Нурбердыев. – М., 1951. – 83с.
1126604
  Помма Н. Садовник / Н. Помма. – Ашхабад, 1952. – 75с.
1126605
  Вышеславский Л.Н. Садовник / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1968. – 123с.
1126606
  Шамыев К. Садовник / К. Шамыев. – М., 1980. – 62с.
1126607
   Садовник. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 2 (73). – 2011
1126608
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 3 (74). – 2011
1126609
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 4 (75). – 2011
1126610
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 5 (76). – 2011
1126611
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 6 (77). – 2011. – + специальное приложение "Садовый рай"
1126612
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 7 (78). – 2011
1126613
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 8 (79). – 2011
1126614
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 9 (80). – 2011
1126615
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 10 (81). – 2011
1126616
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 11 (82). – 2011
1126617
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 12 (83). – 2011
1126618
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 1 (84). – 2012
1126619
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 2 (85). – 2012
1126620
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 3 (86). – 2012
1126621
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 4 (87). – 2012
1126622
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 5 (88). – 2012
1126623
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 6 (89). – 2012. – + додаток: Садовий рай весна/лето 2012
1126624
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 7 (90). – 2012
1126625
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 8 (91). – 2012
1126626
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 9 (92). – 2012
1126627
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 10 (93). – 2012
1126628
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 11 (94). – 2012
1126629
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 12 (95). – 2012
1126630
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 1 (96), январь. – 2013
1126631
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 2 (97), февраль. – 2013
1126632
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 3 (98), март. – 2013
1126633
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 4 (99) апрель. – 2013
1126634
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 5 (100), май. – 2013. – + Беспл. приложение "Кустарники"
1126635
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 6 (101), июнь. – 2013
1126636
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 7 (102), июль. – 2013
1126637
   Садовник / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 8 (103), август. – 2013
1126638
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 9 (104), сентябрь. – 2013
1126639
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 10 (105), октябрь. – 2013
1126640
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 11 (106), ноябрь. – 2013
1126641
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 12 (107), декабрь. – 2013
1126642
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 1 (108). – 2014
1126643
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 2 (109). – 2014
1126644
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 3 (110). – 2014
1126645
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 4 (111). – 2014
1126646
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 5 (112). – 2014
1126647
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 6 (113). – 2014
1126648
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 7 (114). – 2014
1126649
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 8 (115). – 2014
1126650
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 9 (116). – 2014
1126651
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 10 (117). – 2014
1126652
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 11 (118). – 2014
1126653
   Садовник : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 12/01 (119), декабрь - январь. – 2014
1126654
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 2 (120). – 2015
1126655
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 3 (121). – 2015
1126656
   Садовник / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 4 (122). – 2015
1126657
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 5 (123). – 2015
1126658
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 6 (124). – 2015
1126659
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 7/8 (125). – 2015
1126660
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 9 (126). – 2015
1126661
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 10 (127). – 2015
1126662
   Садовник / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
№ 11/12 (128). – 2015
1126663
  Тагор Р. Садовник Гитанджали. / Р. Тагор. – М., 1919. – 156с.
1126664
  Курков А. Садовник из Очакова : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 3-92. – ISSN 0131-8136
1126665
  Панасенко Л.Н. Садовники Солнца: Фант. роман и расск. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1981. – 287с.
1126666
  Василькова И. Садовница : повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-66. – ISSN 0130-7673
1126667
   Садово-городні ділянки.. – Ужгород, 1993. – 309с.
1126668
  Таранов В.В. Садово-огородный участок : Справочное пособие / В.В. Таранов, Е.А. Таранова. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 256с.
1126669
  Таранов В.В. Садово-огородный участок. / В.В. Таранов, Е.А. Таранова. – М., 1985. – 256с.
1126670
  Таранов В.В. Садово-огородный участок. / В.В. Таранов, Е.А. Таранова. – М., 1989. – 318с.
1126671
   Садово-паркове мистецтво - ідеальне єднання людини і природи // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 2 (156). – С. 22-23. – ISSN 1814-5043
1126672
   Садово-паркове мистецтво - ідеальне єднання людини і природи // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 3 (157). – С. 25-28. – ISSN 1814-5043
1126673
  Охременко І.В. Садово-паркові комплекси міста Херсона: перцепційний аспект / І.В. Охременко, Я.О. Кросенко // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С.103-107. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1126674
  Лавренчук І. Садово-паркові комплекси України: особливості формування, становлення й розвитку (1917-1991 рр.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 22-32. – ISSN 0130-7037
1126675
  Федорук А.Т. Садово-парковое искусство Белоруссии / А.Т. Федорук. – Москва, 1989. – 247 с.
1126676
   Садово-парковое искусство Ленинграда в произведениях художников и архитекторов XVIII-XX вв.. – Ленинград, 1983. – 183 с.
1126677
  Рубцов Л.И. Садово-парковый ландшафт. / Л.И. Рубцов. – К., 1956. – 212с.
1126678
   Садоводам-любителям : Справ. изд. – Симферополь : Таврія, 1990. – 208с.
1126679
   Садоводам-любителям.. – Симферополь, 1990. – 207с.
1126680
   Садоводам, виноградарям, цветоводам.. – Харьков, 1977. – 199с.
1126681
   Садоводство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1950. – 556с.
1126682
   Садоводство. – 5-е изд., переработ. – Саратов, 1965. – 567с.
1126683
   Садоводство и виноградарство.. – Сталинград, 1937. – 224с.
1126684
   Садоводство и пчеловодство в Подмосковье. – М., 1979. – 152с.
1126685
   Садоводство и пчеловодство в Подмосковье /из опыта 25-летней работы секции биологических основ садоводства МОИП/.. – М., 1979. – 152с.
1126686
  Левшин, Василий Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших писателей о семь предмете. – часть 1. – Москва, 1805. – 404с.
1126687
  Левшин, Василий Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших писателей о семь предмете. – часть 4. – М, 1808. – 435с.
1126688
  Левшин, Василий Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших писателей о семь предмете. – часть 3. – Москва, 1808. – 456с.
1126689
  Сунь Садоводство Северо-Западного Китая / Сунь, Юнь-Вэй. – М., 1959. – 136с.
1126690
   Садоводство.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1950. – 556с.
1126691
   Садоводство.. – Кишинев
1. – 1990. – 524с.
1126692
   Садоводу-любителю. – М., 1971. – 168с.
1126693
   Садоводу-любителю. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1989. – 190, [1] с. : ил.
1126694
   Садоводу-любителю.. – Донецк, 1986. – 192с.
1126695
   Садоводу на заметку = Рефераты // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1126696
  Трубников П.Я. Садоводческие товарищества / П.Я. Трубников. – М., 1991. – 61с.
1126697
  Черепанов В.А. Садовое кольцо / В.А. Черепанов. – Москва, 1963. – 159 с.
1126698
   Садовое кольцо. – Москва, 1974. – 96с.
1126699
  Привалов Б.А. Садовое кольцо, или тысяча одна неприятность / Б.А. Привалов. – М, 1967. – 328с.
1126700
  Полякова Е.И. Садовские / Е.И. Полякова. – М., 1986. – 344с.
1126701
  Короткий В. Садовський Валентин (1886-1947) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 439. – ISBN 5-7707-1062-4
1126702
  Хорунжий Ю.М. Садовський садить сад - з Марією і без : Роман / Юрій Хорунжий. – Київ : Фенікс, 2005. – 392с. – ISBN 966-651-269-6
1126703
  Хорунжий Юрій Садовський садить сад - з Марією і без : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.6-57. – ISSN 0130-321Х
1126704
  Хорунжий Ю. Садовський садить сад - з Марією і без : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 4-55. – ISSN 0130-321Х
1126705
   Садовые домики. – М., 1988. – 94с.
1126706
  Кудель К.А. Садовые листовертки лесостепной части Правобережной Украины и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кудель К.А.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1960. – 19л.
1126707
  Номеров Б.А. Садовые розы / Б.А. Номеров. – М, 1973. – 148с.
1126708
  Кириченко Л. Садовые старожилы Киева / Л. Кириченко, С. Николаев // Сегодня. – Киев, 2014. – 24 мая (№ 111). – С. 6


  22 мая одному из старейших ботсадов столицы - им. академика Фомина исполнилось 175 лет.
1126709
  Гирко В.К. Садовый дом строим сами / В.К. Гирко. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 95с.
1126710
  Сайбель Э.Я. Садовый участок планируем и обустраиваем своими руками / Э.Я. Сайбель, Э.Э. Сайбель. – Москва, 1991. – 173 с.
1126711
  Шевченко Т.Г. Садок вишневий коло хати / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1982. – 40с.
1126712
  Чабанівський М.І. Садок вишневий коло хати... / М.І. Чабанівський. – М., 1961. – 42с.
1126713
  Саидова Мавджуда Садриддин Айни - детский писатель : Автореф... канд. филол.наук: / Саидова Мавджуда; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Душанбе, 1966. – 26л.
1126714
  Табаров С. Садриддин Айни - основоположник таджикской советской литературы /к 90-летию со дня рождения/ / С. Табаров. – Москва, 1968. – 32 с.
1126715
  Брагинский И.С. Садриддин Айни / И.С. Брагинский. – Сталинабад, 1948. – 120с.
1126716
  Акобиров Ю. Садриддин Айни / Ю. Акобиров, Ш. Харисов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с. : 6 л. ил. – (Жизнь замечательных людей / Основана в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 13 (454) ; Серия биография)


  Айни - (настоящее имя Садриддин Саид- Муродзода)
1126717
  Асимов М.С. Садриддин Айни: (100 лет со дня рождения) / М.С. Асимов, И.С. Брагинский. – Москва, 1978. – 64с.
1126718
  Брагинский И.С. Садриддин Айни: Жизнь и творчество / И.С. Брагинский. – 2-е изд., доп. – М., 1978. – 246с.
1126719
  Дзюба І.М. Садріддін Айні: Нарис життя і творчості / І.М. Дзюба. – К., 1987. – 237с.
1126720
   Садружнасць літаратур. – Мінськ, 1968. – 168 с.
1126721
  Винниченко И.Ф. Саду- цвесть / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1977. – 240с.
1126722
  Терлецький В.К. Саду мого дивосвіт / В.К. Терлецький. – Львів, 1990. – 126с.
1126723
  Винников Г Н. Саду цвесть!... / Г Н. Винников. – Москва, 1955. – 104с.
1126724
  Мехди Факари Афджади Сады-крыши и их функции в ландшифтной архитектуре Ливана // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 450-454. – ISSN 2076-815X
1126725
  Солопов Г.П. Сады / Г.П. Солопов. – М., 1948. – 84с.
1126726
  Былинов А.И. Сады / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1972. – 134с.
1126727
  Делиль Ж. Сады : [поэма] / Жак Делиль. – Ленинград : Наука, 1987. – 228 с. : ил. – (Литературные памятники)
1126728
  Дубинин М.Н. Сады в горах / М.Н. Дубинин. – Краснодар, 1966. – 62с.
1126729
  Ботвинник С.В. Сады в снегу / С.В. Ботвинник. – Л., 1981. – 87с.
1126730
  Фархади Р. Сады ветров / Р. Фархади. – Москва, 1967. – 72с.
1126731
  Ватват Рашид ад-Дин Сады волшебства в тонкостях поэзии / Ватват Рашид ад-Дин. – Москва, 1985. – 324с.
1126732
  Комяхов В.Г. Сады и виноградники - богатство Крыма / В.Г. Комяхов. – М, 1959. – 48с.
1126733
  Иванова О.А. Сады и парки / О.А. Иванова. – Ленинград, 1960. – 9 с.
1126734
  Лазарев А. Сады и парки // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 11. – С. 14-17


  Садово-паркове мистецтво Японії.
1126735
  Кавун М.Э. Сады и парки в истории Екатеринослава-Днепропетровска / Максим Кавун. – Днепропетровск : Герда. – ISBN 978-966-8856-22-8
Кн. 1 : Парк имени Т.Г. Шевченко. – 2009. – 143, [1] с. : ил. – Издат. проект "Пам"ять міста". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1126736
   Сады и парки Ленинграда. – Ленинград, 1981. – 239 с.
1126737
  Торчик В.И. Сады на крышах / В.И. Торчик. – Минск, 1989. – 69с.
1126738
  Гузинский Д.Я. Сады на террасах Днестра : из опыта развития садоводства колхоза "Путь к коммунизму" Дубоссарского района / Д.Я. Гузинский, Г.К. Васкан, В.П. Поликарпов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1961. – 60 с.
1126739
  Бытовой С.М. Сады у океана / С.М. Бытовой. – Л, 1957. – 163с.
1126740
  Коптелов А.Л. Сады цветут. / А.Л. Коптелов. – Иркутск, 1952. – 68с.
1126741
  Рандхава М. Сады через века. / М. Рандхава. – М, 1981. – 320с.
1126742
  Родичкин И.Д. Сады, парки и заповедники Украинской ССР. : Заповедная природа.Преобразованный ландшафт.Садово-парковое искусство / И.Д. Родичкин, О.И. Родичкина, И.Л. и др. Гринчак. – Киев : Будівельник, 1985. – 167с.
1126743
  Мухарева А.Н. Садык / А.Н. Мухарева. – Ростов-на-Дону
1. – 1957. – 178с.
1126744
   Садык Азимович Азимов. – Ташкент : Фан, 1984. – 70 с. : 1 портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых Узбекистана)
1126745
  Габибов Н.Д. оглы Садых Шарифзаде / Н.Д. оглы Габибов. – Баку, 1973. – 33с.
1126746
  Белянкин Е.О. Садыя / Е.О. Белянкин. – Ижевск, 1964. – 260с.
1126747
  Сухово-Кобылин Садьба Кречинского / Сухово-Кобылин. – Ленинград, 1983. – 96с.
1126748
  Хаббард Л.Р. Саентология 0-8 : книга основ / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [18], 539 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4715-8
1126749
  Хаббард Л.Р. Саентология 8-80 : открытие и увеличение жизненной энергии хомо сапиенс / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [7], 184 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4498-0
1126750
  Хаббард Л.Р. Саентология 8-8008 / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [12], 400 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4638-0
1126751
   Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии : теология и практика современной религии. – Копенгаген : Нью Эра Пабликейшенс, 1998. – 287 с. – ISBN 87-7816-578-4
1126752
  Хаббард Л.Р. Саентология: история человека : перечень и описание ключевых инцидентов, которые можно обнаружить у человека / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [6], 231 с. : ил. – На суперобл. загл.:Саентология: история человека: допотопная технология. – ISBN 978-1-4031-4549-9
1126753
  Хаббард Л.Р. Саентология: новый взгляд на жизнь / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [8],373 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4747-9
1126754
  Хаббард Л.Р. Саентология: основы жизни / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [11], 244 с. : ил. – На суперобл: Саентология: основы жизни. Книга по теоретическим и практическим основам саентологии для начинающих. – ISBN 978-1-4031-4593-2
1126755
  Хаббард Л.Р. Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции итогового курса, Вичита, Канзас, 3 - 10 марта 1952 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 11. – 2004. – [ 9 ], 373 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Саентология: первая веха : главный указатель, лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Р. Хаббард и Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 12 - 22 / Л. Р. Хаббард
1126756
  Хаббард Л.Р. Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции итогового курса, Вичита, Канзас, 3 - 10 марта 1952 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 12 - 22. – 2004. – [ 7 ] с., с. 375-750 + 12 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Саентология: первая веха : главный указатель, лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Р. Хаббард и Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий.... ; лекц. 1 - 11 / Л. Р. Хаббард
1126757
  Хаббард Л.Р. Саентология: первая веха : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 10 ], 39 с. – Книга в одном футляре с : Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель ; лекции 1- 11 / Л. Р. Хаббард и Саентология: первая веха : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель ; лекции 12 -22 / Л. Р. Хаббард
1126758
  Москаленко Леся Саєд Нофаль: Удома пригощаю гостей єгипетськими стравами : обличчя туризму / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-39
1126759
   Саєнко Володимир Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 369-370 : фото
1126760
  Веверис Э. Сажайте розы в проклятую землю : поэтический дневник узника Маутхаузена / Э. Веверис; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига : Советский писатель, 1969. – 134 с.
1126761
  Веверис Э. Сажайте розы в проклятую землю! / Э. Веверис. – Москва, 1977. – 158с.
1126762
  Ржевкин К.С. Сажевые индикаторы электромагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ржевкин К.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 7л.
1126763
  Токтомушев А. Саженец : Стихи / А. Токтомушев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 35 с.
1126764
  Зубарев В. Саженцы / В. Зубарев. – Ашхабад, 1955. – 52с.
1126765
  Хазин М.Г. Саженцы / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1969. – 108с.
1126766
  Нестеров А.М. Саженцы для венка сонетов / А.М. Нестеров. – Л., 1987. – 167 с.
1126767
  Никольский Б.Н. Саженцы сорок пятого года. / Б.Н. Никольский. – Л, 1985. – 303с.
1126768
  Файзуллин Р.А. Саз : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 350 с.
1126769
  Али М. Саз : стихи и поэмы / М. Али. – Москва : Советский писатель, 1984. – 112 с.
1126770
  Иванов С.Н. Сазан Cyprinus Carplo L. озера Балхаш и биоэкологические особенности его воспроизводства. : Автореф... канд. биологич.наук: 100 / Иванов С.Н.; Калиниград. технич. ин-тут рыбной пром. и хоз. – М., 1968. – 26л.
1126771
  Федин К.А. Сазаны. / К.А. Федин. – Саратов, 1981. – 28с.
1126772
  Чаттерджи Банкичандра Саиб пришел. / Чаттерджи Банкичандра. – Л., 1928. – 250с.
1126773
  Ладысеев Г. Саид Алиев. / Г. Ладысеев, 1943. – 12с.
1126774
   Саид Нафиси : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 151с. – (Писатели заруб. стран)
1126775
  Айзенштейн Н.А. Саид Фаик и его новеллы / Н.А. Айзенштейн. – Москва, 1971. – 240 с.
1126776
  Мультатули Саиджа и Адинда / Мультатули. – М, 1955. – 64с.
1126777
  Бех Г.В. Саикция финансово-правовой нормы // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 124-129. – ISSN 0201-7245
1126778
  Мультатулі Саід та Адінда / Мультатулі. – Одеса, 1927. – 24с.
1126779
  Гейко В Ю. Сайга / В Ю. Гейко, . – М., 1982. – 222с.
1126780
  Нгуен Ван Бонг Сайгон 67: Роман. / Нгуен Ван Бонг. – М., 1990. – 277с.
1126781
  Фаликов Б. Сайентология: от научной фантастики к химерам новой религии // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045


  Саентология (сайентология - "знание знания") - религиозно-философское учение, созданное америк. писателем-фантастом Роном Хаббардом, целью которого декларируется улучшение человеческих способностей и повышение духовного осознания
1126782
  Мирзоев А.М. Сайидо Насафи и его место в истории таджиской литературы / А.М. Мирзоев. – Сталинабад, 1954. – 208 с.
1126783
  Алиев Р. Сайкали и его поэма "Бахрам и Гуландам" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алиев Р. ; АН УзССР, Ин-т яз. и лит. им. Пушкина. – Ташкент, 1964. – 14 с.
1126784
   Сайко Віктор Федорович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1965-2000 рр. – Київ : Аграрна Наука, 2001. – 136, [3] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 125-135. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-092-4
1126785
  Фаст Г. Сайлас Тимбермен. / Г. Фаст. – М, 1955. – 279с.
1126786
  Элиот Дж. Сайлес Марнер / Дж. Элиот. – Москва, 1959. – 190 с.
1126787
  Анарбаев Сайли : роман / Анарбаев, , Суннатулла; пер. с узб. В.Дудинцова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 246 с.
1126788
  Ковальчук В. Саймон Кузнєц - український економіст з берегів Потомаку // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 209-215. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1126789
  Боднар В. Сайнс-арт - це бомба сповільненої дії, закладена у зроговілу тканину позитивної науки / бесіду вела О. Загакайло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Молодий митець-біотехнолог Володимир Боднар вважає науку особливим видом мистецтва. Ще під час навчання в університеті почав робити перформанси та інтерактивні інсталяції, застосовуючи біологічні технології, навіть не підозрюючи, що займається ...
1126790
  Герасименко А.И. Сайпан, Сайпан... / А.И. Герасименко. – М, 1985. – 312с.
1126791
  Зуфаров С. Сайрамский говор узбекского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зуфаров С.; АН УзССР. Ин-тут языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1966. – 16л.
1126792
  Ганзикова Г. Сайт - "лицо " учреждения // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47 - 52. – ISSN 0869-4915
1126793
  Щербан Р. Сайт "Освітній навігатор" набуває всеукраїнського статусу // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 17-18. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки зі створення сайту "Освітній навігатор" на допомогу педагогам України, відображена співпраця бібліотеки з освітніми установами по його наповненню. Сайт популяризує інноваційний ...
1126794
  Козлова А.А. Сайт infoculture.rsl.ru как точка доступа к ресурсам НИЦ Информкультура / Анна Алексеевна Козлова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 39-41


  О сайте НИЦ Информкультура Российской государственной библиотеки (РГБ).
1126795
  Белов А.М. Сайт библиотеки вуза: а как у них? // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – № 31. – С. 6-12


  В профессиональной литературе по библиотечно-информационному обеспечению можно найти множество статей, посвященных анализу сайтов как публичных, так и вузовских библиотек, содержащих, в том числе и рекомендации по модернизации сайтов. Преимущественно ...
1126796
  Шевченко Л.Б. Сайт библиотеки как инструмент продвижения информационных продуктов // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 165-169. – ISSN 2224-1825
1126797
  Лисенко Л.В. Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як інструмент обслуговування віддалених користувачів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-46


  У статті розглянуто роль сайта бібліотеки в обслуговуванні віддалених користувачів. Проаналізовано основні статистичні показники використання сайта бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". На основі проведеного аналізу ...
1126798
  Шевченко Д.А. Сайт вуза : методика оценки // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5 (361). – С. 143-152. – ISSN 0132-1625


  Представлена оригинальная методика оценки сайтов вузов на основании критериев : дизайн, навигация, контент, интерактивность, видимость сайта в Интернете.
1126799
   Сайт для іноземних абітурієнтів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністерство освіти і науки України презентувало новий сайт Українського державного центру міжнародної освіти, за допомогою якого іноземні абітурієнти зможуть знайти інформацію про здобуття освіти в Україні, навчальні програми університетів, стипендії ...
1126800
  Богданова Светлана Сайт должен быть удобным и понятным : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-35
1126801
  Богданова Светлана Сайт как инструмент маркетинга: успех в комплексном подходе : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-41 : Фото
1126802
  Белолипецкая Н. Сайт как представительство библиотеки в интернете / Наталья Белолипецкая // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 21 (255). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  Современная библиотека оказывает посетителям информационно-досуговые услуги, качественное выполнение которых просто невозможно без выхода в виртуальное пространство. Однако при организации самого главного представительства библиотеки в Сети - ...
1126803
  Ілляшенко С.М. Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; [голов. ред. Окландер М.А.]. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 1. – C. 6-19. – ISSN 2522-9087
1126804
  Тарасюк Д. Сайт не стоїть на місці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 4
1126805
  Леонтьев А.А. Сайт Отделения ГПНТБ СО РАН - простые решения и эффективность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 59-65. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности проектирования интернет-страниц на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН. Представлены простые традиционные решения,которые позволяют обеспечить надежность доставки информации широкому кругу пользователей Интернета.
1126806
  Блинова Н.М. Сайт радіостанції як конвергентний засіб масової інформації / Н.М. Блинова, М.С. Остра // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 29-34. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1126807
  Афанасьєва К. Сайт як засіб масової інформації // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 37-41


  Статтю присвячено проблемі правового врегулювання діяльності засобів масової інформації в інтернеті. В цьому контексті авторка аналізує правовий статус інтернет-сайтів, що поширюють інформацію у мережі, та інтернет-ресурсів, що позиціонують себе як ...
1126808
   Сайт, посвященный творчеству Солженицина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 38. – ISSN 1727-4893
1126809
  Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело бібліографічної інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 9 (206). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Виявлені та проаналізовані різножанрові електронні джерела біобібліографічної інформації для віддалених користувачів, розташовані на веб-сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України.
1126810
  Свергунова Н.М. Сайты библиотек вузов как одно из средств реализации гуманистической миссии библиотеки // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 0130-9765


  Освещена интернет-деятельность библиотек, входящих в состав Зонального методического объединения Центрально-Чернозёмного региона. Сделан вывод о необходимости активизации наполнения сайтов библиотек вузов гуманистическим контентом.
1126811
   Сайты поисковики нагревают Землю. Поиск в интернете и чаты потребляют огромное количество электроэнергии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1126812
  Рамазанов Г.З. Сайфи Кудаш / Г.З. Рамазанов. – М., 1989. – 156с.
1126813
  Кирьянов С. Сайфи Кудаш. / С. Кирьянов. – Уфа, 1949. – 3-10с.
1126814
  Исмаилов Есмагамбет Сакен Сайфуллин / Исмаилов Есмагамбет. – Алма-Ата, 1958. – 31с.
1126815
  Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин : Автореф... д-ра филол.наук: / Кирабаев С.С.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1964. – 71л.
1126816
  Какишев Т. Сакен Сейфуллин / Т. Какишев. – Москва : Молодая гвардия. – (Жизнь замечательных людей)
Вып. 14. – 1972. – 223 с.
1126817
  Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1964. – 68 с.
1126818
  Кирабаев С С. Сакен Сейфуллин. / С С. Кирабаев, . – Алма-Ата, 1966. – 312 с.
1126819
  Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин. / С.С. Кирабаев. – Москва, 1973. – 224 с.
1126820
  Каратаев М. Сакен Сефуллин / М. Каратаев. – Москва, 1964. – 31с.
1126821
   Саки - курорт.. – Симферополь
2. – 1938. – 258с.
1126822
  Милославский В.Н. Саки / В.Н. Милославский. – Симферополь, 1960. – 112с.
1126823
  Брусиловский И.А. Саки : Краеведческий очерк / И.А. Брусиловский, В.Н. Милославский. – Симферополь : Крым, 1967. – 88с.
1126824
  Стратиев С. Сако от велур / С. Стратиев. – София, 1979. – 75с.
1126825
  Бибик А.Н. Сакрализация имени как феномен религиозного сознания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 4-7
1126826
  Бибик А.Н. Сакрализация слова в национально-государственных и мировых религиях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 5-8
1126827
  Бибик А.Н. Сакрализация слова как феномен мифологического сознания // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 95-100
1126828
  Зімон Г. Сакралізація землі в племені конкомба Північної Гани // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 32-38
1126829
  Канова Г.О. Сакралізація природи у романтичній ліриці: між філосовією і теологією // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 353-362


  У статті проаналізовано категорію божественного і її поетичні маніфестації в ліриці й теоретичних трактатах романтиків. В статье проанализирована категория божественного и ее поэтические манифестации в лирике и теоретических трактатах ...
1126830
  Костюк О.С. Сакралізація світу в контексті сучасного католицизму (на прикладі енцикліки "Laborem Exercens") // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 23-27


  Мета статті – дослідити процес сакралізації світу в контексті використання міфу про героя сучасним католицизмом. Сакралізація сучасного світу в католицизмі (енцикліка "Laborem Exercens") здійснюється шляхом часткової деміфологізаціїї Ісуса Христа. ...
1126831
  Бабич Н. Сакраліізаціія мовноїї практики як спосііб морального оздоровлення суспіільства // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 10-17


  Один із багатьох "діагнозів" сучасного суспільства - вульгаризація мовлення, ігнорування магічної сили рідного слова. Духовне начало в національній культурі загалом і мові зокрема відступило на задній план, що спричинило ігнорування етичних норм у ...
1126832
  Ковальський А. Сакральна архітектура Поділля XVII - XVIII ст. Єврейська спадщина // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 311-319. – ISSN 0236-4832


  Стаття містить історіографічний аналіз сакральної архітектури Поділля XVII – XVIII ст. Висвітлено мистецькі особливості сакральної архітектури єврейського зодчества. Охарактеризовано техніку та мотиви декорування сакральної архітектури. Висвітлена тема ...
1126833
  Щолокова Т.В. Сакральна архітектура як модель культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.139-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1126834
  Сиротинська Н. Сакральна гимнографія і давня українська література // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 23-30. – ISSN 1728-6875
1126835
  Маньковська Р. Сакральна дерев"яна архітектура України у світовій спадщині // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 77-86


  Проблема збереження в Україні дерев"яного церковнного зодчества, його місце в світовій культурі
1126836
  Тимків Б. Сакральна дереворізьба та ікономалярства у творчості сучасних мистців // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-92. – ISSN 0130-1799
1126837
  Тимків Б. Сакральна дереворізьба та ікономалярство в творчості сучасних мистців // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 603-608. – ISSN 1992-5514
1126838
  Гальчак С. Сакральна історія Поділля // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 247-250. – ISSN 2222-5250
1126839
  Жовтий О.О. Сакральна лексика в контексті сакрально-міфологічної ідеології в дослідженні В.В. Мартинова // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 60-68. – ISBN 978-2-919320-34-9
1126840
  Андріюк Н.В. Сакральна лексика у романі Валерія Шевчука "На полі смиренному..." // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 3-6. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1126841
  Кисельов О. Сакральна лексика японської мови // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 5-13
1126842
  Сокіл-Клепар Сакральна мікротопонімія в українському ономастиконі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 771-777. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1126843
  Ломачинська І.М. Сакральна природа духовного лідерства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 196-200.
1126844
  Журба С.С. Сакральна роль весільного танцю в романі "Солодка Даруся" М. Матіос // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 270-275. – ISSN 2305-3852
1126845
  Слухай А.С. Сакральна семантика просторової лексики (на матеріалі англійських фразеологізмів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 274-282


  Ідіоми, побудовані на основі просторопозначень, складають значний відсоток фразеологізмів англійської мови. Вони вживаються у щоденних контекстах і часто втілюють ідеї та концепти профанної картини світу, але збегірають форму і значення протягом ...
1126846
  Петрук Володимир Сакральна столиця Великої Скіфії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 22-26 : Фото
1126847
  Мануляк О. Сакральна творчість сучасних львівських композиторів: Проблема континуарності традиції в європейському контексті // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 62-67
1126848
  Набитович І. Сакральна флористична символіка у художній прозі Наталени Королевої // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 62-78. – ISBN 966-7773-70-1
1126849
  Синянская М.Л. Сакральная геометрия, египетский треугольник и геодезия // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 57-60 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1126850
  Дубровський Р. Сакральне в духовному просторі героїв Галини Гордасевич та Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-69. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1126851
  Головей В.Ю. Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації : монографія / В.Ю. Головей ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 419, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-419. – ISBN 978-966-600-613-7
1126852
  Гераськов С.В. Сакральне в українській і японській культурах : компаративний аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 274-279. – ISSN 1728-3671
1126853
  Вандишев В. Сакральне і природничо-наукове в Палеях ("Палея Толковая" Коломенська і Палея Крехівська) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 17-24
1126854
  Ліва Н.В. Сакральне крізь призму європейської музичної ментальності XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 130-139. – ISSN 2226-2180
1126855
  Урсу Н.О. Сакральне мистецтво Домініканського ордену на землях України (17 - 19 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. мистецтвознавства : спец. 26.00.05. - Музеєзнавство. Пам"яткознавство / Урсу Н.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
1126856
  Гринюка Б. Сакральне мистецтво у творчості І. Старчука // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 404-411
1126857
  Лещенко А.М. Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації вірянина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 114-120
1126858
  Головей В. Сакральне мистецтво як символічна репрезентація священного // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 290-298. – ISBN 966-7379-70-1
1126859
  Шевченко Л.І. Сакральне слово Кобзаря в лінгвістичній інтерпретації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 226-231
1126860
  Безклінська О.З. Сакральний зміст знаків-символів в древній культурі народів Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 61-65. – ISBN 978-966-1567-34-3
1126861
  Чекштуріна В.М. Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 252-255


  Розглянуто основні функції рунічних знаків у бренд-комунікаціях. Проаналізовано такі поняття, як руна, бустрофедон, руноскрипт. Наведено приклади використання рунічних знаків у фірмових блоках відомих брендів. The basic functions of runic signs in ...
1126862
  Малішевська І.П. Сакральний контекст автобіографічної прози Ф. Малле-Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 324-334


  Аналізується сакральний контекст трьох автобіографічних творів Ф. Малле-Жоріс, його функціонування на рівні теми, мотиву, інтертекстуальних включень
1126863
  Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Галамага Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1126864
  Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Галамага Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 225 арк. – Додатки: арк. 218-225. – Бібліогр.: арк. 181-217
1126865
  Любіцева О.О. Сакральний потенціал м.Києва і напрямки інтенсифікації його використання / О.О. Любіцева, І.М. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 86-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1126866
  Ісіченко І. Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477


  Збірку віршів Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" (1780-і рр.) розглянуто як християнську альтернативу культурі Просвітительства. Їх художня доктрина близька до сучасників автора - Василя Григоровича-Барського та святого Паїсія Величковського
1126867
  Мірошниченко Л.Я. Сакральний простір та епіфанічний досвід у "Паперових людях" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 329-341. – ISBN 978-966-11-0683-2
1126868
  Гаук А.І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов"ян на території України (VI-X ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гаук Антон Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1126869
  Гаук А.І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов"ян на території України (VI-X ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гаук Антон Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 224-235. – Бібліогр.: л. 198-223
1126870
  Дроздовський Д. Сакральний ритуал поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 41. – ISSN 0320-8370


  Сучасний кіпрський поет Стефанос Стефанідес
1126871
  Поповський А. Сакральний світ Олеся Гончара // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 141-150. – ISSN 2413-0923
1126872
  Поповський А. Сакральний світ Олеся Гончара // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 8
1126873
  Поповський А. Сакральний світ Олеся Гончара // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 8
1126874
  Сухарєва С. Сакральний світ польськомовної прози Лазаря Барановича : "Nova miara starey wiary" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 80-86
1126875
  Остащук І.Б. Сакральний символізм як феномен християнської комунікації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Остащук Іван Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 456 л. – Бібліогр.: л. 386-456
1126876
  Остащук І.Б. Сакральний символізм як феномен християнської комунікації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Остащук Іван Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
1126877
  Мацько Л.І. Сакральний стиль Тараса Шевченка в інтерпретації Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 122-129. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Прадавня широка сфера людської віри, вірувань і поколінь, молінь і чинопокладань породила в людській мові широку духовну сферу і сформувала цілі пласти мовних засобів, поєднанних призначеннями, структурами і функціями омовлення у низку стилістичних ...
1126878
  Мацько Л.І. Сакральний стиль у поезії Тараса Шевченка // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 55-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1126879
  Любіцева О. Сакральними околицями Києва (матеріали до екскурсій по південно-західній околиці: Голосієво) / О. Любіцева, С. Романчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 101-114.
1126880
  Возьний К.З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 14 назв
1126881
  Возьний К.З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти : (Закінчення. Початок в № 4, 2012 р.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-27. – Бібліогр.: 12 назв
1126882
  Настасюк Ю.С. Сакральні домінанти в поезії Ліни Костенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 161-163. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1126883
  Кришмарел В. Сакральні зображення: сутнісні характеристики для загальноосвітнього використання // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 673-679
1126884
  Романчук С.П. Сакральні ландшафти Феофанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-12. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сакральність, пейзажна естетичність, історико-культурна та природна цінність ландшафтів Феофанії, які роблять її значним туристсько-рекреаційним об"єктом Києва.
1126885
  Ковальська-Фрайт Сакральні мотиви й символи в програмній фортепіанній музиці українських композиторів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 104-112. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1126886
  Ненащева О. Сакральні пам"ятки Вірменії в культурологічних студіях І.В. Моргілевського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 267-275. – ISSN 0236-4832
1126887
  Мочкін С. Сакральні пам"ятки західних областей України в умовах антирелігійної політики другої половини 1940-х - початку 1970-х років: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 80-86. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1126888
  Мочкін С. Сакральні пам"ятки західних областей УРСР в умовах антирелігійної кампанії 1958 - 1964 років // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 135-141. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1126889
   Сакральні пам"ятки Тернопільщини = Ternopil region sacral heritage=Sakralne zabytki Tarnopolszyzny : [фотоальбом] / [ред. рада: Буяк Я.Є. та ін. ; авт. світлин: Кізілов В.А. та ін.]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 127, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978-966-2061-19-2
1126890
  Білик К.А. Сакральні пресупозиції поетичного тексту Р.М. Рільке (на матеріалі поетичної збірки "Книга годин") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 99-105


  У статті розглядається важлива мережа пресупозицій та переосмислених лінгвокультурних посилань у творчості Р.М.Рільке, які уможливлюють імпліцитну присутність ключових для його мовноїкартини світу сакральних понять. Дослідження проводиься на матеріалі ...
1126891
  Личковах В. Сакральні сигнатури українського мистецтва // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 221-228. – ISSN 1992-5514
1126892
  Власевич Т. Сакральні сигнатури української ментальності як репрезентанти національної ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-150. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1126893
  Коцюба А.І. Сакральні спелесторекреаційні ресурси міста Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 219-226


  Стаття присвячена виявленню та аналізу сакральних спелестологічних ресурсів в межах підземних систем міста Києва. Виокремлюються основні умови існування таких формацій задля розвитку спелестології як рекреаційного виду діяльності. Надані приклади ...
1126894
  Степовик А.В. Сакральні сюжети в українському й західному образотворчому мистецтві // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 338-344
1126895
  Капранов С.В. Сакральні центри школи Ніцірена в Японії (гора Мінобу та Ікегамі Хоммондзі) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 19 : Культурологія. – С.33-39. – ISBN 966-518-226-9
1126896
   Сакральність візантійської і давньоруської дипломатій. Посольська справа у Візантії в VI - X ст. // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 52-67. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1126897
  Ломачинська І.М. Сакральність владного правління в ідеології російського православ"я // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 113-115
1126898
  Марченко А. Сакральність поховань міста Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 85-88. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються поховання міста Києва та їх сакральне значення. Поховання як одні з найбільших та найдавніших сакральних об"єктів є не лише місцями спочинку померлих, а й об"єктами, що можуть відображати культурні особливості різних часів за які ...
1126899
  Титар О.В. Сакральність просторової візуальної орієнтації та релігійно-культурна ідентичність // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 90-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1126900
  Марченко А.В. Сакральність та сакральний об"єкт в географії / А.В. Марченко, П.О. Масляк // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 290-293
1126901
  Логвин М.М. Сакрально-географічні складові якості генофонду країни та здоров"я суспільства // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 72-80. – Бібліогр.: 15 назв
1126902
  Адамовим З. Сакрально-ідеологічне підгрунтя виділення міжцивілізаційннх зон на прикладі Центральної Європи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 124-125
1126903
  Завгородній Ю.Ю. Сакрально-просторові уявлення в культурі Київської Русі // Collegium : Международный научный журнал / Киевский нац. университет им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2004. – № 14. – С. 110-128
1126904
  Коваль Л.М. Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччині : надбання історико-архітектурної спадщини / Л.М. Коваль, В.С. Церклевич, М.В. Горун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 119-128. – Бібліогр.: 18 назв.
1126905
  Жерновей Є.Г. Сакрально-тематична класифікація релігійних термінологічних одиниць сучасної французької мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 500-505
1126906
  Божук Т.І. Сакрально-туристичний продукт: потреба створення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 42-45. – Бібліогр.: 10 назв
1126907
  Бондарь А.А. Сакральное в человеческом : Первоосновы и мировоззрение. Теория справедливости. Шифр сакрального. Матрица управления человечеством / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 639, [1] с., [1] л. схем., слож. в 4 р. : ил., табл., схемы. – (Взгляд на сокрытое). – ISBN 978-966-139-071-2
1126908
  Гомозова Е.В. Сакральное и виртуальные корни сознания // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 48-54. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1126909
  Ростова Н.Н. Сакральное как структура, конституирующая антропологическое пространство // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С.203-209. – ISSN 2073-6118
1126910
   Сакральные идеи горожанина об аристократическом наследии наших предков = Скульптор Мишель Ищенко : Городские истории // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 22-25 : Фото
1126911
  Васильева О.Б. Сакральные истоки национально-государственной идентичности России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 88-93. – ISSN 1812-8696
1126912
  Покотило П.Г. Сакральные мотиви в творчестве Н.С. Гумилева (мотивы священного воинства, странствия, любви) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 447-451. – (Б-ка Ін-ту філології)
1126913
  Николаева Д.А. Сакральные функции женщины-матери в традиционной семейно-бытовой культуре бурят Предбайкалья // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 2073-9702
1126914
  Коновалова Н.И. Сакральный текст как феномен языка и культуры // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 24-28. – Бібліогр.: Лит.: с. 28 ; 9 назв. – ISBN 978-966-439-400-7


  При исследовании сакрального содержания, формы его выражения в тексте и представленности в культурной традиции необходимо учитывать, прежде всего, то, что это фольклорный текст, бытующий, в основном в устной традиции и выступающий, следовательно, как ...
1126915
  Мельничук-Лучко Саксаганський-актор / Мельничук-Лучко. – Львів, 1958. – 252с.
1126916
  Муратов І.Л. Саксаганські портрети : роман / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1974. – 208 с.
1126917
  Леонтьев В.Л. Саксауловые леса пустыни Кара-кум / В.Л. Леонтьев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 94с. – (Научно-популярная)
1126918
  Мала Юлия Саксонія. Зустріч на Ельбі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 26-31 : фото
1126919
   Саксонское зерцало. – Москва, 1985. – 271 с.
1126920
  Зотов Д.І. Саксофонна школа на Полтавщині: етапи розвитку (1988-2012) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 205-211. – ISSN 2312-4679
1126921
   Сакський центральній військовий клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 115 : фото
1126922
   Сактаган Баишевич Баишев: Экономист. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 67с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
1126923
   Сакунівський період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 23-35


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1126924
   Сакунівський період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 50-54


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1126925
  Калидаса Сакунтала / Калидаса. – Москва, 1915. – 190 с.
1126926
  Калидаса Сакунтала. Драмы / Калидаса. – М., 1955. – 140с.
1126927
  Бибик А.Н. Сакура в истории японской культуры: эстетическое и идеологическое наполнение образа // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 90-92
1126928
  Овчинников В.В. Сакура и дуб : Впечатления и размышления о японцах и англичанах / В.В. Овчинников. – Киев : Дніпро, 1986. – 477с.
1126929
  Овчинников В.В. Сакура и дуб / В.В. Овчинников. – М.
Кн. 1 : № 3. – 1987. – 79с.
1126930
  Овчинников В.В. Сакура и дуб / В.В. Овчинников. – М.
Кн. 2. – 1987. – 79с.
1126931
  Горина Л. Сакэ - напиток японских богов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 80-104. – ISSN 1812-867Х
1126932
  Упит А. Сала, масла, яиц! / А. Упит. – Москва, 1943. – 110 с.
1126933
   Салават. – Уфа, 1965. – 55с.
1126934
  Ерикеев А.Ф. Салават Карымов / А.Ф. Ерикеев. – М., 1943. – 16с.
1126935
  Злобин С.П. Салават Юлаев / С.П. Злобин. – Москва-Ленинград, 1936. – 311с.
1126936
   Салават Юлаев. – Уфа, 1952. – 40с.
1126937
  Злобин С.П. Салават Юлаев / С.П. Злобин. – Москва, 1953. – 508с.
1126938
  Злобин С.П. Салават Юлаев / С.П. Злобин. – М., 1962. – 532с.
1126939
  Злобин С.П. Салават Юлаев / С.П. Злобин. – Свердловск, 1973. – 472с.
1126940
  Злобин С.П. Салават Юлаев / С.П. Злобин. – Л., 1984. – 448с.
1126941
  Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. / И.М. Гвоздикова. – Уфа, 1982. – 222с.
1126942
  Злобін С.П. Салават Юлаєв / С.П. Злобін. – К., 1957. – 468с.
1126943
  Злобін С.П. Салават Юлаїв / С.П. Злобін. – Одеса, 1936. – 304 с.
1126944
  Колбасьев С.А. Салажонок. / С.А. Колбасьев. – Л., 1960. – 118с.
1126945
  Хазанов А.М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 129-146. – ISSN 0130-3864
1126946
  Бароха Пио Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро // Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Унамуно Мигель де. – Москва : Художественная литература, 1973. – С. 477-802. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 141 ;Серия третья. Литература XX в.)
1126947
  Бароха П. Салакаин Отважный. Вечерв Буэн-Ретиро / П. Бароха. – М., 1973. – 84с.
1126948
  Куашев Б.И. Салам / Б.И. Куашев. – Нальчик, 1955. – 176 с.
1126949
  Дарчиев Д. Салам : стихи / Д. Дарчиев. – Орджоникидзе, 1963. – 76 с.
1126950
   Салам тебе, Ала-Тоо.. – Фрунзе, 1967. – 100с.
1126951
   Салам тебе, Киргистан.. – Фрунзе, 1975. – 138с.
1126952
  Хузангай П. Салам тобі, Україно! / П. Хузангай. – Київ, 1968. – 150 с.
1126953
   Салам.. – Ростов н/Д, 1965. – 331с.
1126954
  Нестеров Ф.Ф. Салама Муса как публицист и общественный деятель : Автореф... канд. филол.наук: / Нестеров Ф. Ф.; МГИМО. – М., 1965. – 16л.
1126955
  Джами Абд ар-Рахман Саламан и Абсаль : поэма / Джами Абд ар-Рахман. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 121 с.
1126956
  Очеретин В.К. Саламандра / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1959. – 412с.
1126957
  Очеретин В.К. Саламандра / В.К. Очеретин. – М, 1961. – 395с.
1126958
  Лазарова К. Саламандровый лес / К. Лазарова. – М., 1965. – 216с.
1126959
  Папченко Анна Саламанка - город-университет : Столпы культуры / Папченко Анна, Семашко Андре // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 94-109 : Фото
1126960
  Артемьев А.С. Саламби / А.С. Артемьев. – Москва, 1960. – 133 с.
1126961
  Флобер Г. Саламбо : роман Густава Флобера. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1888. – 352 с. – (Дешевая библиотека)
1126962
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – К, 1936. – 304с.
1126963
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – К, 1956. – 268с.
1126964
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – К, 1973. – 262с.
1126965
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – М, 1982. – 287с.
1126966
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – Ростов -на-Дону, 1983. – 286с.
1126967
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – Минск, 1983. – 383с.
1126968
  Флобер Г. Саламбо / Г. Флобер. – Л, 1988. – 269с.
1126969
   Саламейский алькальд / Кальдерон, де ла Барка, , Педро. – Л.-М., 1939. – 198с.
1126970
  Кент Рокуэлл Саламина / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1970. – 383с.
1126971
  Кент Рокуэлл Саламина / Кент Рокуэлл; Пер. с англ. Житомирского В.К. – Изд. 4-е. – Москва : Мысль, 1975. – 351с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
1126972
  Тенишев Э.Р. Саларские тексты / Э.Р. Тенишев. – М., 1964. – 142с.
1126973
  Тенишев Э.Р. Саларский язык / Э.Р. Тенишев. – М., 1963. – 56с.
1126974
   Саласпилс. – Рига, 1984. – 12с.
1126975
  Сауснитис К. Саласпилский лагерь смерти / К. Сауснитис. – Рига, 1967. – 24с.
1126976
  Монастырев В.А. Салат из хризонтем. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1967. – 200с.
1126977
  Лобачева Г.Н. Салаты и винегреты. / Г.Н. Лобачева, Н.Р. Успенская. – Москва, 1990. – 110с.
1126978
  Шульман З.Е. Салаты и соусы / З.Е. Шульман, А.И. Здобнов. – К., 1991. – 64с.
1126979
   Салаты.. – Мурманск, 1990. – 205с.
1126980
   Салаты.. – Кемерово, 1991. – 110с.
1126981
   Салаукі.. – Менск, 1930. – 10с.
1126982
  Семенова Л.А. Салах ад-дин и Мамлюки. / Л.А. Семенова. – М., 1966. – 216с.
1126983
  Квітка-Основ"яненко Салдацький патрет / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Держвидав України, 1946. – 19с. – (Б-ка художньої літератури)
1126984
  Квітка-Основ"яненко Салдацький патрет / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 140с.
1126985
  Квітка-Основ"яненко Салдацькый патpет [Солдатський портрет] : Латынська побpехенька, по нашому pозказана Гpыцьком Основъяненком // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 22 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1126986
  Квітка-Основ"яненко Салдацькый патpет [Солдатський портрет] : Латынська побpехенька, по нашому pозказана Гpыцьком Основъяненком // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 22 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1126987
  Арнольд Салернский кодекс здоровья / Арнольд, из Виллановы. – Москва, 1964. – 136с.
1126988
   Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы / пер. с лат. Ю.Ф. Шульца // Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – С. 303-364. – ISBN 5-85700-167-6
1126989
  Арнольд Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы. / Арнольд, Виллановы. из. – Москва, 1970. – 112с.
1126990
  Джгаркава Ш.Л. Салипартиано : Автореф... канд. ист.наук: / Джгаркава Ш. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л.
1126991
  Айтбаев С. Салихэтдин Айтбаев / С. Айтбаев. – Москва, 1978. – 71с.
1126992
  Сабирова Р.А. Салициловые производные фосфористой и некоторых других фосфорсодержащих кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Сабирова Р. А.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1967. – 14л.
1126993
   Салическая правда / Рус. пер. Lex Salica Н.П. Грацианского и А.Г. Муравьева; С введением Н.П. Грацианского. – Казань : Центр. тип. ; Маркелов и Шаронов, 1913. – [2], XXXVIII, 56 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1126994
   Салическая правда.. – Казань, 1972. – 60с.
1126995
  Лакснесс Х.К. Салка Валка : пер. с исландского / Х.К. Лакснесс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 432 с.
1126996
  Лакснесс Х.К. Салка Валка : роман / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского В.С. Морозовой. – 2-е изд. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 405 с.
1126997
  Серба Б.И. Салланлатвинский массив щелочных пород и карбонатитов и его полезные ископаемые : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Серба Б.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1126998
  Гамрекели Г.Д. Саллюстий как историк : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Гамрекели Г.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
1126999
   Сало/Солонина / упоряд. Микола Савчук // Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – С. 1-28 : іл. – (Наш сміх ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4


  В пр. №1702939 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою упорядник (Підпис) 23.12.2015 р. м. Коломия
1127000
  Уайльд О. Саломея / О. Уайльд. – Спб. – 132с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,