Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1126001
  Павлюк І.З. "Радянська Волинь" як тип української обласної компартійної газети (1939-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – Бібліогр.: с.25, Літ.: 19 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено складну історію функціонування газети "Радянська Волинь" - органу Волинського обласного комітету Компартії України (1939-1941, 1944-1991) у контексті загальнополітичного розвитку держави та історії тоталітарної преси загалом.
1126002
  Атаян Гаяне "Радянська Попелюшка". Кінець міфу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 8-9


  24 лютого минає 100 років від дня народження Тетяни Яблонської. "День" вперше публічно процитує кілька фрагментів із майбутніх мемуарів художниці. Розмова з дочкою і головним популяризатором творчості Тетяни Яблонської, художницею Гаяне Атаян.
1126003
  Горенко М. "Радянський блеф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  "Реформа" середньої й вищої освіти в Криму спрямована на русифікацію шкільних і вишівських процесів.
1126004
  Пивовар С.Ф. "Радянський народ" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 319-320. – ISBN 966-642-073-2
1126005
  Толстих І.В. "Радянські корейці": маловідомі сторінки Корейської війни / І.В. Толстих, А.М. Обухова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 172-179. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1126006
  Галушко Т.К. "Раевские мои..." / Т.К. Галушко. – Л., 1991. – 157,3с.
1126007
  Яременко В. "Раз добром нагріте серце вік не прохолоне!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – С. 10-11


  Благодатне листування з шевченколюбом Миколою Куделею.
1126008
  Гинзбург Л.В. "Разбилось лишь сердце мое..." : роман-эссе / Лев Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с. : портр.
1126009
  Салтыков-Щедрин "Развеселое житье" и другие рассказы. / Салтыков-Щедрин. – М., 1954. – 176с.
1126010
  Касяненко А. Радянська авіація / А. Касяненко. – Х., 1928. – 56с.
1126011
  Клименко К. Радянська анексія країн Балтії у 1940 році та її аналогія з подіями в Криму навесні 2014 року // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 26-30. – ISSN 1814-3385


  У статті наданий порівняльний аналіз випадків анексії Радянським Союзом країн Балтїі (1940 р.) та Росією - Криму (2014 р.) з точки зору міжнародного права. Проаналізовано спільні риси підготовки, проведення і правового оформлення цих процесів, зроблено ...
1126012
  Ткачова Л.І. Радянська Армія - українському народові / Л.І. Ткачова. – Київ, 1971. – 164 с.
1126013
  Горделадзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Горделадзе. – Київ, 1962. – 32с.
1126014
  Всехсвятський С.К. Радянська астрономія про Сонце, зірки та планети / С.К. Всехсвятський, В.П. Цесевич. – Київ : Знання, 1959. – 39 с.
1126015
  Кравченко І.С. Радянська Білорусія / І.С. Кравченко, І.Є. Марченко. – Київ, 1965. – 126с.
1126016
  Носенко О.Є. Радянська Буковина / О.Є. Носенко. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
1126017
   Радянська Буковина. – Ужгород, 1970. – 272с.
1126018
   Радянська Буковина. – Львів : Карпати, 1980. – 272с.
1126019
   Радянська Буковина. 1940-1945. – К., 1967. – 401с.
1126020
   Радянська Буковина. 1940-1963. – Чернівці
1. – 1965. – 430с.
1126021
   Радянська Буковина. 1946-1970. – Ужгород, 1980. – 272 с.
1126022
  Гранін О.Ф. Радянська виборча система -- найдемократичніша в світі / О.Ф. Гранін. – Київ, 1958. – 24с.
1126023
  Таранов А.П. Радянська виборча система - найдемократичніша в світі. / А.П. Таранов. – К., 1954. – 32с.
1126024
  Харук А.І. Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 205-214. – ISSN 2313-5603
1126025
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 12с.
1126026
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 12с.
1126027
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 10с.
1126028
  Орлова Т.В. Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 118-124. – ISBN 966-614-021-7
1126029
  Григораш Д.С. Радянська газета: семінарій / Д.С. Григораш. – Львів, 1987. – 181с.
1126030
  Віхров М. Радянська генеалогія донецьких // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561
1126031
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська графіка : Рекоменд. покажчик літератури / Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. О. Бакалінська. – Київ, 1976. – 44с.
1126032
  Рубановський П.М. Радянська грошова система і зростання сталості купівельної спроможності карбованця у післявоенний період. / П.М. Рубановський. – К, 1950. – 31с.
1126033
   Радянська демократія і свобода особи. – К., 1972. – 216с.
1126034
  Діхтяренко А.В. Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950- - на початку 1970-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 126-132. – ISSN 2227-183Х


  Досліджено еволюцію підходів радянського партійно-державного керівництва у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років. Простежено вплив урядових та партійних постанов на екологічну ситуацію в республіці.
1126035
   Радянська державність і демократія на сучасному етапі. – К., 1983. – 156с.
1126036
  Дорощук Н.О. Радянська державність і право в Україні 1917 - 1991 рр. / Н.О. Дорощук, Л.М. Хайнацька // Історія держави і права України : курс лекцій / В.М. Щербатюк, П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець, В.А. Довбня, Н.О. та ін. Дорощук. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 346-411. – ISBN 978-966-136-532-1
1126037
  Чуліпа І.І. Радянська дійсність в образотворчому мистецтві / І.І. Чуліпа. – К, 1977. – 48с.
1126038
  Лабур О. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 16-22
1126039
  Довгерт А.С. Радянська доктрина міжнародного приватного права у світлі правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 94-97. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На конкретних прикладах показано, що специфіка трудових відносин, трудового права, зокрема трудового контракту, впливає на основні категорії міжнародного приватного права, які були розроблені стосовно комерційних правових відносин. Це дає підстави ...
1126040
   Радянська Дрогобиччина. – Дрогобич, 1957. – 203с.
1126041
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 1. – 1969. – 552с.
1126042
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 2. – 1970. – 582с.
1126043
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 3. – 1971. – 576с.
1126044
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 4 : Розлив - Яцкевич. – 1972. – 576с.
1126045
   Радянська єврейська орфографія, 1932. – 36с.
1126046
   Радянська жінка. – К., 1950. – 122с.
1126047
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція вірно служить своїй Батьківщині. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1946. – 88с.
1126048
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція у Великій Вітчизняній війні. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1944. – 23с.
1126049
  Ткач А.П. Радянська історико-правова наука про кодифікацію дореволюційного права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-106. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан обзор историко-правовой литературы, посвященной проблеме истории кодификации дореволюционного права Украины, за период с момента установления советской власти. Автор статьи высоко оценивает труд, внесенный учеными в исследование этой ...
1126050
  Шаравара Т. Радянська історіографія 1920 – 1960-х років про причини та наслідки селянської реформи 1861 року в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 59-62
1126051
  Гула В. Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 - 1942 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 152-159
1126052
  Власенко С. Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянську історіографію аграрної політики німецьких властей в окупованих областях України у 1941- 1944 рр., визначено етапи її розвитку, проаналізовано основні напрями та тенденції у вивченні даної теми. In the article it is Soviet ...
1126053
  Бондаренко О. Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775-1870 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 263-267
1126054
  Папенко Н.С. Радянська історіографія демократичного молодіжного руху ФРН (70-ті - початок 80-х pp.) / Н.С. Папенко, О.Г. Стегній // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 88-93. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1126055
  Зіміна М.В. Радянська історіографія доброчинно-меценатської діяльності великих землевласників України в другій половині XIX - на початку XXст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1126056
  Сарнацький О.П. Радянська історіографія кінця 1920-х - 1990 рр. про політику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 56-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1126057
  Лабур О.В. Радянська історіографія про "звільнення жінки" в Україні 20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 121-129
1126058
  Пахоменков Ю.Г. Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 - на початку 1918 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 1728-3671
1126059
  Мироненко О. Радянська конституційна юстиція міжвоєнного періоду у концепціях марксистсько-ленінської юридичної думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-79
1126060
   Радянська Конституція і художня культура. – К., 1983. – 262с.
1126061
   Радянська криміналістика. – К., 1973. – 296с.
1126062
  Родько М.Д. Радянська література в Західній Україні. 1920 - 1939 / М.Д. Родько. – Київ, 1964. – 161с.
1126063
  Шовкопляс Іван Гаврилович Радянська література з археології України 1967-1975 рр. / Шовкопляс Іван Гаврилович, Дмитренко Надія Григорівна. – Київ : Наукова думка, 1978. – 343с.
1126064
  Роман М. Радянська література на Словаччині в 30-х роках ХХ ст. : Дис... докт.філол.наук: / Роман М.; КДУ. – К, 1964. – 235л. – Бібліогр.:л.326-336
1126065
  Римаренко Ю.І. Радянська людина -- патріот та інтернаціоналіст / Ю.І. Римаренко. – М, 1977. – 45с.
1126066
   Радянська людина в космосі. – Львів
2. – 1961. – 42с.
1126067
  Фомін П. Радянська марка зобов"язує / П. Фомін. – К., 1966. – 88с.
1126068
  Дудко М.О. Радянська медицина на службі у партизанів України / М.О. Дудко. – К., 1966. – 83с.
1126069
  Михайлов І.В. Радянська міліція як орган оперативно-розшукової і процесуальної діяльності // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1126070
  Негода О.О. Радянська модернізація України : Цикл уроків історії. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.15-17.
1126071
   Радянська моя сторона. – К., 1977. – 191с.
1126072
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська музика : Рекоменд. покажчик літератури / М-во культури УРСР; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. Бакалінська. – Київ, 1978. – 40с.
1126073
  Пархоменко М.Т. Радянська обрядовість - невід"ємний компонент соціалістичного способу життя. / М.Т. Пархоменко. – К., 1982. – 48с.
1126074
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1126075
   Радянська п"єса. – К., 1947. – 463с.
1126076
  Кравченко Т. Радянська педагогіка другої половини XX століття про статеве виховання школярів // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 8-10
1126077
  Лабур О. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночної історії 20-30-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 35-41
1126078
   Радянська пісня. – Київ, 1967. – 486с.
1126079
  Різниченко Т.М. Радянська поезія в боротьбі за мир / Т.М. Різниченко. – К, 1986. – 33с.
1126080
  Войналович В.А. Радянська політична модель державно-церковних відносин: наслідки для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 21-38
1126081
  Доценко В. Радянська програма переселення євреїв на Південь України та Крим у 1920-ті - 1930-ті рр. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 120-134. – ISBN 978-617-689-214-4
1126082
  Вітрук М.В. Радянська прокуратура на захисті конституційних прав громадян / М.В. Вітрук, Г.О. Мурашин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 43-48. – (Серія права ; № 10)


  Конституционные права советских граждан благодаря их особой социальной природе как основных прав человека и высшей юридической силе подлежат повышенной охране, которая осуществляется советской прокуратурой специфическими методами и средствами. В ...
1126083
  Посохов С.І. Радянська публіцистика та історіографія про розвиток науки в університетах Російської імперії другої половини ХІХ-початок ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 228-237. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1126084
  Іванова І. Радянська рекламна журналістика в Україна: системність та ідеологічні константи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 120-125. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
1126085
  Кравчук Л.В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 90-92. – ISSN 2076-1554


  Розкрито основні аспекти підготовки за радянськими ідеологічними стандартами кадрів, які розставлялися на всіх освітньо-культурних щаблях нової радянської насильно провадженої системи освіти. Основним завданням яких було формування і виховання у дітей ...
1126086
  Столяр М.Б. Радянська сміхова культура воєнного часу в поемі Олександра Твардовського "Василь Тьоркін" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
1126087
   Радянська соціалістична держава. – К., 1948. – 36с.
1126088
   Радянська стратегія миру. – Київ, 1983. – 280с.
1126089
  Олещук Н.Ю. Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполитої та СРСР у 1932 - 1939 рр.: проівняльний аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 243-255. – ISSN 2077-7280
1126090
   Радянська Тернопільщина, 1959-1975. – Львів, 1986. – 240с.
1126091
  Нефьодов Д.В. Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-105. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1126092
  Клименко П.Д. Радянська торгівля в нових умовах / П.Д. Клименко. – К., 1962. – 76с.
1126093
   Радянська торгівля в травні місяці 1934 року. – Х., 1934. – 76с.
1126094
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1963. – 319с.
1126095
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1971. – 321с.
1126096
   Радянська торгівля Української РСР. – К., 1971. – 321с.
1126097
   Радянська торгівля УРСР. – К., 1936. – 383с.
1126098
  Маля Мартін Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Маля Мартін; Перекл.з англ. А.Д.Гриценко та ін. – Київ : Мегатайп, 2000. – 608с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-095-5
1126099
  Даниленко І. Радянська Туркменія / І. Даниленко, 1932. – 97 с.
1126100
  Рудой П.Є. Радянська Україна -- високорозвинута індустріальна держава. / П.Є. Рудой. – К., 1959. – 56с.
1126101
  Стоян П.К. Радянська Україна - складова і невідємна частина Радянського Союзу : стенограма публічної лекції / П.К. Стоян ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1952. – 41 с.
1126102
   Радянська Україна. – К., 1957. – 292с.
1126103
  Діброва О.Т. Радянська Україна / О.Т. Діброва. – Київ, 1962. – 80с.
1126104
   Радянська Україна : (Цифри і діаграми). – Київ : Держвидав України, 1962. – 126 с.
1126105
   Радянська Україна. – К., 1967. – 20с.
1126106
   Радянська Україна = Soviet Ukraine : [фотонарис]. – Київ : Політвидав України, 1976. – 117 с. : 16 л. іл. – Текст парал. укр. та англ. мовами. - У вип. даних авт. тексту: Заречанський Г.В.
1126107
   Радянська Україна. – Київ, 1977. – 264с.
1126108
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1126109
  Тихомиров Яків Андрійович Радянська Україна / Тихомиров Яків Андрійович. – Київ : Політвидав Укр., 1979. – 88с.
1126110
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1980. – 271с.
1126111
   Радянська Україна. – Київ, 1980. – 64с.
1126112
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав, 1982. – 180 с.
1126113
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 206с.
1126114
   Радянська Україна 1917-1987 : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1987. – 182с.
1126115
  Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
1126116
  Кондратюк К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 245-261. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1126117
   Радянська Україна в семирічці. 1959-1965. – Київ, 1959. – 42с.
1126118
   Радянська Україна в цифрах. – К., 1960. – 360с.
1126119
   Радянська Україна за 20 років. – Киев : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1938. – 111 с.
1126120
   Радянська Україна за 20 років. – К., 1938. – 112с.
1126121
  Богомолець О. Радянська Україна і українсько-німецькі націоналісти в Канаді / Олександр Богомолець. – [Б.м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с
1126122
  Грузин В.М. Радянська Україна очима зарубіжних гостей / В.М. Грузин. – К., 1979. – 160с.
1126123
  Коротченко Д.С. Радянська Україна перед виборами Верховної Ради Республіки / Д.С. Коротченко. – К., 1938. – 14с.
1126124
   Радянська Україна та АМСРР : Економіч. - адресовий довідник. – Харків : Вид-во держ. пляново-економіч. вид."Господарство України", 1932. – 571с.
1126125
   Радянська Україна та АМСРР. – Харків, 1935. – 600с.
1126126
   Радянська Україна у фотоілюстраціях. – Київ, 1955. – 334с.
1126127
  Шпаковська Л.В. Радянська Україна як інструмент експорту більшовицької революції в Румунію (початок 1920-х рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 91-106. – ISSN 2307-5244


  "У статті визначено місце і роль Королівства Румунії в більшовицькій загарбницькій політиці початку 1920-х рр.; вказано на наявність державного кордону між УСРР і Королівством Румунії та відсутність політичної угоди й офіційних відносин між державами; ...
1126128
  Діброва О.Т. Радянська Україна. (Економіко-географічний нарис). / О.Т. Діброва; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1962. – 80с. – (Сер.VI ; №7-8)
1126129
   Радянська Україна. 1984. – Київ, 1984. – 174с.
1126130
  Шугайлін О. Радянська фізична наука - передовий фронт боротьби за матеріалістичний напрям в сучасній фізиці / О. Шугайлін. – Київ, 1958. – 80 с.
1126131
  Романенко Т.В. Радянська цензура друкованих періодичних видань УРСР у роки Другої світової війни // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 235-238
1126132
   Радянська школа і організація її роботи. – К., 1940. – 204с.
1126133
   Радянська школа і організація її роботи. – Київ-Львів, 1946. – 168с.
1126134
   Радянське - значить відмінне. – Дніпропетровськ, 1967. – 66 с.
1126135
  Пахомов І.М. Радянське адміністративне право / І.М. Пахомов. – Львів, 1962. – 295с.
1126136
  Пахомов І.М. та ін. Радянське адміністративне право / І.М. та ін. Пахомов. – Київ, 1971. – 302с.
1126137
  Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917-1973 / О.Г. Мітюков. – К., 1975. – 271с.
1126138
  Бабишкін К О. Радянське багатонацiональне кiномистецтво / К О. Бабишкін, . – Київ : Знання, 1974. – 48 с. – (Література і мистецтво. Сер. 5 / Т-во "Знання" ; 1 ; 1)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1126139
   Радянське будівництво. – К., 1974. – 399с.
1126140
  Кульчицький В.С. Радянське будівництво в Північній Буковині (1940-1941 рр) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1126141
  Буценко А. Радянське будівництво на Україні () / А. Буценко. – [Харків] : Книгоспіка, 1927. – 80 с. – (Жовтнева бібліотека / Истпарт ЦК КП/б/У та Всеукр. Жовтнев. комісія)
1126142
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни : (листоп. 1918 – серп. 1919) : збірник документів і матеріалів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. – 764 с.
1126143
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). – К., 1957. – 1084с.
1126144
   Радянське будівництво на Хмельниччині, 1921-1982. – Львів, 1983. – 190с.
1126145
  Ковальков О.Л. Радянське вторгнення до Афганістану і радянське суспільство // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 149-155. – ISBN 978-966-920-241-3
1126146
  Яковенко Д.Т. Радянське громадянство / Д.Т. Яковенко. – Київ, 1960. – 28с.
1126147
  Сатурін В.М. Радянське громадянство / В.М. Сатурін. – К., 1981. – 48с.
1126148
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянське декоротивно-прикладне мистецтво : Рек. покажчик літератури / Бакалінська Валентина Олексіївна. – Київ, 1976. – 38с. – (Мистецтво - народу / М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС)
1126149
   Радянське державне право. – Львів
1. – 1962. – 44с.
1126150
   Радянське державне право. – Львів
2. – 1962. – 30с.
1126151
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип. 1. – Киев
Вип. 1. – 1966. – 84 с.
1126152
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.2. – К
Вип. 2. – 1966
1126153
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.3. – К
Вип. 3. – 1967
1126154
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.4. – К
Вип. 4. – 1968
1126155
  Соколов Б.М. Радянське державне право. / Б.М. Соколов. – К., 1941. – 272с.
1126156
  Тимцуник В. Радянське державне управління 50-60-х років (методологічний аспект) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.8-18
1126157
  Дояр Л.В. Радянське державотворення в Україні у 1920-1930-х роках: погляд крізь десятиліття // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 301-311
1126158
  Маслов В.П. Радянське житлове право. / В.П. Маслов. – К., 1973. – 175с.
1126159
   Радянське Закарпаття : Довідник. – Ужгород, 1957. – 240с.
1126160
   Радянське Закарпаття, 1946-1958. – Ужгород, 1985. – 184с.
1126161
  Єременко В.В. Радянське законодавство про боротьбу з пияцтвом / В.В. Єременко, О.Й. Ляхович. – Київ, 1976. – 48с.
1126162
  Бутко І. Радянське законодавство про забезпечення населення житлом / І. Бутко. – Київ, 1970. – 68с.
1126163
  Лапай А.П. Радянське законодавство про охорону праці / А.П. Лапай. – Київ, 1965. – 34с.
1126164
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігийні культи / М.О. Голодний. – Вид. 2-е, прероб. – К., 1974. – 132с.
1126165
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігійні культи / М.О. Голодний. – Київ, 1968. – 112с.
1126166
  Матвеев Г.К. Радянське законодавство про шлюб і розлучення / Г.К. Матвеев. – Київ, 1949. – 23с.
1126167
  Заріцька І.М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 - березень 1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-32
1126168
  Індиченко П.Д. Радянське земельне право / П.Д. Індиченко. – Київ, 1971. – 174с.
1126169
  Слуцький О.Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьбі за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929рр./ / О.Б. Слуцький. – Київ, 1957. – 210 с.
1126170
  Журавльова О Радянське іномовлення періоду "перебудови" на прикладі "Радіо Київ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 72-77. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1126171
  Собуцький М. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 23-24. – ISSN 1562-3238


  Цей текст є версією доповіді на конференції "Пост-сталінські диспозитиви: суб’єктивність в радянській ідеології та кіно з 1956" 22–25 черв. 2011 р.
1126172
   Радянське колгоспне право. – Київ, 1979. – 376с.
1126173
  Василенко В.І. Радянське кримінальне право : Частина особлива / В.І. Василенко. – Київ : КДУ
вип.3. – 1967. – 92с.


  Підручникє третім випуском учбового посібника з Особливої частини радянського кримінального права. ІІІ. Злочини проти порядку управління.
1126174
   Радянське кримінальне право. – Київ, 1975. – 255 с.
1126175
   Радянське кримінальне право. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1991. – 319с.
1126176
  Тихенко Сергій Іванович Радянське кримінальне право (частина особлива) : Учб.посібник / Тихенко Сергій Іванович, Матишевський Павло Семенович. – К : Вид-во Київського ун-ту
Вип.2. – 1966. – 96с.
1126177
   Радянське літературознавство. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР ; 9
№ 9. – 1948. – 200 с.
1126178
   Радянське літературознавство. № 16 = Тарас Шевченко про народну творчість. – Київ, 1952
1126179
  Гайдай О.Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 92-112. – ISSN 0130-5247


  Аналізується проблема ставлення до радянського минулого за результатами опитувань, проведених восени 2013 р. у вишах Центральної України - регіоні, який традиційно відіграє важливу роль у переломні моменти новітньої історії(парламентські, президентські ...
1126180
  Пижов Н. Радянське місто взавтра / Н. Пижов. – Харків : Господарство України, 1930. – 110 с.
1126181
  Селівановський В.П. Радянське місто сьогодні і завтра / В.П. Селівановський. – Харків, 1931. – 59с.
1126182
  Файзулін Я. Радянське підпілля знищило Хрещатик за тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 36 (89). – С. 54-57
1126183
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Для студ. екон. відд. загальнонаук. вузів / Є.Ф. Голеня, Н.П. Лещенко, Я.Л. Штутін; МВ і ССО УРСР; Упр. вищ. учбов. закл. – 3-е вид. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 3 : Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. – 1965. – 20с.
1126184
   Радянське право. – К., 1967. – 456с.
1126185
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Підручник / Є.Ф. Голеня, В.П. Пастухов, В.З. Янчук. – Київ : Вища школа, 1986. – 367с.


  Питання теорії держава та права, розглядаються основні положення радянського державного, адміністративного, цивільного земельного, колгоспного, кримінального права. Окремий розділ розгляду питання правової охорони природи, а також відповідальність за ...
1126186
  Якименко О.Н. Радянське правосуддя / О.Н. Якименко. – К, 1975. – 96с.
1126187
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240с.
1126188
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1974. – 223с.
1126189
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1980. – 256с.
1126190
   Радянське Прикарпаття. 1959-1975. – Ужгород
2. – 1983. – 216с.
1126191
  Плисюк В.П. Радянське село в умовах розвинутого соціалізму / В.П. Плисюк. – Львів, 1980. – 136с.
1126192
  Анісімов Н. Радянське селянство / Н. Анісімов. – Київ, 1946. – 96с.
1126193
  Недбайло П.О. Радянське соціалістичне право. / П.О. Недбайло. – К., 1975. – 47с.
1126194
   Радянське соціалістичне суспільство. – К., 1950. – 32с.
1126195
  Ряппо Я.П. Радянське студентство / Я.П. Ряппо. – Київ, 1928. – 48с.
1126196
  Клековкін О.Ю. Радянське театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 330-343. – ISBN 978-966-136-114-9
1126197
   Радянське трудове право. – К., 1975. – 359с.
1126198
  Пастухов В.П. Радянське трудове право / В.П. Пастухов. – Киев, 1989. – 205с.
1126199
  Ткач А.П. Радянське фінансове право / А.П. Ткач. – К., 1957. – 72с.
1126200
  Воронова Л.К. Радянське фінансове право / Л.К. Воронова. – Київ : Вища школа, 1973. – 204с.


  У книзі досліджується фінансова діяльність Радянської держави. Багато уваги приділено характеристиці бюджетного права, бюджетного процесу, фінансування і кредитування госпрозрахункових підприємств, податковому праву, грошовому обігу, валютному ...
1126201
  Гордон М.В. Радянське цивільне право / М.В. Гордон. – Харків, 1966. – 315с.
1126202
  Вільнянський С.Й. Радянське цивільне право / С.Й. Вільнянський. – Харків
1. – 1966. – 320с.
1126203
  Штутін Я.Л. Радянське цивільне процесуальне право України 1917-1920 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1126204
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1977. – 140 с.
1126205
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1980. – 101 с.
1126206
  Шамраєвський Я. Радянський Азербайджан / Українська наукова асоціація сходознавства ; Я. Шамраєвський. – Харків : Держвидав України, 1926. – 160 с.
1126207
  Машков Я. Радянський алюміній / Я. Машков. – Х., 1932. – 40с.
1126208
   Радянський архів. – Харків
Кн. 1 (16). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1126209
   Радянський архів. – Харків
Кн. 2 (17). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1126210
   Радянський архів. – Харків
Кн. 3 (18). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1126211
   Радянський архів. – Харків
Кн. 4/5 (19/20) : До 2-го Всеукраїнського з"їзду архробітників. – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1126212
   Радянський архів. – Харків
Кн. 6 (21). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1126213
  Плескачевьский Л.Ю. Радянський Борислав / Л.Ю. Плескачевьский. – К., 1940. – 36с.
1126214
  Темірова Н.Р. Радянський вимір "Українського історичного журналу" / Н.Р. Темірова, О.І. Федюн // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 26-34. – ISSN 2079-1828


  Аналізується тематичне наповнення журналу, яке було засноване у 1957 р. Першим відповідним редактором "Українського історичного журналу" був Ф. П. Шевченко. В ідеологічному плані він повністю підпорядковувався керівним колам партії.
1126215
  Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954) / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 482с. – ISBN 966-660-182-6
1126216
  Рябокляч А.К. Радянський депутат - слуга народа / А.К. Рябокляч. – К., 1951. – 30с.
1126217
  Таранов А.П. Радянський депутат / А.П. Таранов. – К., 1959. – 63с.
1126218
  Лепьошкін О.І. Радянський державний лад-зразок ріноправності і співдружності націй / О.І. Лепьошкін. – Київ, 1954. – 36с.
1126219
  Фалькевич І. Радянський державний устрій / І. Фалькевич, 1929. – с.
1126220
  Білоколос Г. Радянський дипломат Дмитро Білоколос у дзеркалі родинних спогадів // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 56-58. – (Історичні науки)
1126221
  Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85- річчя проголошення УРСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.180-197
1126222
  Юровський Д.Ю. Радянський закон на захист честі. і гідності громадян. / Д.Ю. Юровський. – К., 1959. – 44с.
1126223
  Юлдашев О.Х. Радянський закон на сторожі природи / О.Х. Юлдашев. – К., 1984. – 175с.
1126224
  Погромський В. Радянський історик Д.М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 101-112. – ISSN 1998-4634
1126225
  Александрова Л.П. Радянський історичний роман : (Деякі питання теорії жанру) / Л.П. Александрова; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1961. – 36с.
1126226
  Смедлі С А.Е. Радянський Китай / С А.Е. Смедлі. – Х., 1934. – 83с.
1126227
  Кульчинська Л. Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
1126228
  Генега Р.Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 106-122. – ISSN 0130-5247


  Структура повоєнного львівського кінопрокату, стан кінотеатрів
1126229
  Поляков Б.М. Радянський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-108.
1126230
   Радянський кримінальний процес. – К., 1971. – 346с.
1126231
  Григор"єв Г. Радянський лад - джерело сили нашої Батьківщини. / Г. Григор"єв. – К., 1944. – 11с.
1126232
  Стафійчук І.П. Радянський лад - запорука перемоги над фашистською Німеччиною / І.П. Стафійчук. – К, 1984. – 47с.
1126233
  Леонтьєв А. Радянський лад - найдемократичніший лад / А. Леонтьєв. – К, 1945. – 16с.
1126234
  Титаренко С Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С Титаренко. – 2-е вид.,перероб. – Київ : б/в, 1950. – 74с.
1126235
  Титаренко С. Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С. Титаренко. – К : Держполітвидав, 1953. – 80с.
1126236
  Донець Олена Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1923-1958) : Каталог / Олена Донець; НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 162с. – ISBN 966-02-4040-6
1126237
   Радянський Львів. 1939-1955. – Львів, 1956. – 708с.
1126238
  Кралюк П. Радянський марксизм на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 602-618. – ISBN 978-966-2254-74-7
1126239
  Танчер В.К. Радянський народ-будівник комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне управління культури; Обласне лекційне бюро. – Київ, 1954. – 37с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 17)
1126240
  Коваль П.Д. Радянський народ - втілення принципів пролетарського інтернаціоналізму / П.Д. Коваль. – Київ, 1976. – 47с.
1126241
  Горпинко О.М. Радянський народ - нова історична спільність людей / О.М. Горпинко. – Київ, 1974. – 79с.
1126242
   Радянський народ у боротьбі за відбудову і дальший розвиток народного господарства СРСР в післявоєнний період. – К., 1951. – 40с.
1126243
  Робсман В. Радянський Памір / В. Робсман : Партвидав "Пролетар", 1932. – 48 с.
1126244
  Лисенко О.С. Радянський партизанський рух 1941-1944 років: тогочасні реалії та контексти пам"яті / О.С. Лисенко, І.І. Дерейко // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 74-90
1126245
  Сорока Ю. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. 1941-1944 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. The article is studied the Soviet partizan"s movement at the West Ukraine, 1941-1944.
1126246
  Білоус О. Радянський партизанський рух у контексті визволення України (1942-1944 рр.) / О. Білоус, В. Смірнова // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 48-57. – ISBN 978-617-7158-04-1
1126247
  Оратовський В. Радянський патріотизм -- виявлення єдності національних та інтеранціональних інтересів трудящих. / В. Оратовський. – К, 1952. – 60с.
1126248
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм - рушійна сила соціалістичного суспільства / І.Є. Кравцев. – К., 1950. – 59с.
1126249
  Лавров Ф.І. Радянський патріотизм в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1956. – 31с.
1126250
  Кравце І.Є. Радянський патріотизм та боротьба проти буржуазного космополітизму / І.Є. Кравце. – К., 1949. – 34с.
1126251
  Костюк Б. Радянський підхід до вивчення Другої світової війни необхідно викоренити // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 8
1126252
  Трублаїні М. Радянський прапор над полюсом / М. Трублаїні. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 131с. – (Б-ка "Радянська авіація")
1126253
  Забілий Р. Радянський режим, що панував в Україні, був окупаційним... / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 3
1126254
  Приходько Р.С. Радянський Союз - країна масового атеїзму / Р.С. Приходько. – К., 1976. – 48с.
1126255
  Лемін І.М. Радянський Союз - провідна сила демократичного табору. / І.М. Лемін. – К., 1948. – 44с.
1126256
  Волков М. Радянський Союз велика авіаційна держава / М. Волков. – Київ, 1939. – 96с.
1126257
  Потрашков С.В. Радянський Союз і балканські проекти у Черчілля в 1942-1944 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1126258
  Трофимович В. Радянський союз і українсько-польська війна // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 59-69. – ISBN 978-966-600-651-9
1126259
  Крикніцький О. Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  По новому переосмислено радянські ініціативи під час чехословацької кризи. The article gives a new insight into the Soviet initiatives during the Czechoslovak crisis.
1126260
  Палкін Ю.І. Радянський Союз на шляху до комунізму / Ю.І. Палкін, Л.О. Лігачова. – Київ, 1975. – 159с.
1126261
  Білий В.В. Радянський Союз очима друзів. / В.В. Білий, В.І. Шепелєва. – К., 1975. – 40с.
1126262
  Касьян В.І. Радянський Союз у боротьбі за роззброєння / В.І. Касьян, А.С. Якимчук. – К., 1979. – 113с.
1126263
  Шипович Є.Й. Радянський Союз у системі світового господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 3-13. – Бібліогр.: 8 назв
1126264
  Кульчицький С. Радянський Союз: утворення і розпад // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 94-99
1126265
  Скрипчук Г.В. Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х-1992 рр. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 5-11. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1126266
  Надольний І.Ф. Радянський спосіб життя і моральне виховання молоді / І.Ф. Надольний. – Київ, 1979. – 48с.
1126267
  Малишев Ю.В. Радянський спосіб життя і музична культура / Ю.В. Малишев. – К., 1978. – 48с.
1126268
  Капельгородська Н.М. Радянський спосіб життя і розвиток сучасного кіномистецтва / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 48с.
1126269
  Зязюн И.А. Радянський спосіб життя і розвиток театрального мистецтва / И.А. Зязюн. – К., 1979. – 63с.
1126270
  Згурська К.І. Радянський суд - найдемократичніший в світі / К.І. Згурська. – Київ, 1957. – 39с.
1126271
  Панасюк Д.Х. Радянський суд - найдемократичніший суд у світі / Д.Х. Панасюк. – Київ, 1949. – 23 с.
1126272
  Горшенін К.П. Радянський суд / К.П. Горшенін. – К., 1951. – 80с.
1126273
  Захаров М.І. Радянський суд / М.І. Захаров. – Київ, 1970. – 83с.
1126274
  Гельфанд Й.А. Радянський суд і громадськість в боротьбі за соціалістичну законність / Й.А. Гельфанд, М.В. Пасічник. – Київ, 1960. – 112с.
1126275
  Суходрев В.М. Радянський суд на охороні прав жінок, дітей, сім"ї. / В.М. Суходрев. – К, 1954. – 64с.
1126276
  Соловйов О.Д. Радянський суд на сторожі прав і інтересів громадян / О.Д. Соловйов. – К., 1954. – 52с.
1126277
  Якименко О.Н. Радянський суд на сторожі прав трудящих / О.Н. Якименко. – К, 1960. – 51с.
1126278
  Киричук Ю.А. Радянський терор 1939 - 1941 рр. // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 574-595. – ISBN 966-00-0025-1
1126279
   Радянський тил у дні Великої Вітчизняної війни. – Київ-Харків, 1944. – 19с.
1126280
  Орлова Т.В. Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
1126281
  Кобченко К. Радянський тоталітаризм у критичному осмисленні повоєнної діаспори // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135-148. – ISBN 978-617-7034-13-0
1126282
  Волинський К.П. Радянський характер / К.П. Волинський. – Київ : Дніпро, 1982. – 223с.
1126283
  Врублевський В. Радянським людям. / В. Врублевський. – Київ, 1968. – 88с.
1126284
  Кудряшов В.П. Радянські акціонери / В.П. Кудряшов. – К., 1990. – 47с.
1126285
  Сабаль В. Радянські вибори - шлях до політичного плюралізму // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 15-17
1126286
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 58-63. – ISSN 1998-4634
1126287
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії як засіб індоктринації суспільства (на прикладі Української РСР повоєнного періоду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 84-97. – ISSN 0130-5247
1126288
  Гудзенко Л.М. та інші Радянські видання документальних матеріалів з історіі України / Л.М. та інші Гудзенко. – Київ, 1970. – 119 с.
1126289
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. – Бібліогр.: л. 182-201
1126290
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Рибченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
1126291
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Харківської та Луганської областей // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 103-110
1126292
  Рибченко Л. Радянські військові мобілізації на українських теренах у 1943 - 1944 рр. // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 37-48. – ISBN 978-617-7158-04-1
1126293
  Шахрайчук І.А. Радянські військовопололені у нацистських таборах на території Дніпропетровщини (1941-1944 рр.) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 56-66. – ISSN 2409-4137
1126294
  Кучер Володимир Радянські військовополонені: сталінські "зрадники Батьківщини" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 35-47
1126295
  Красніцький А.В. Радянські державні утворення доби української революції (1917-1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79


  У статті аналізується науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних вітчизняних правознавців про Українську СРР, Галицьку СРР, Кримську СРР, Одеську СРР, Донецько-Криворізьку РР та інші радянські утворення на території України 1917-1921 рр.
1126296
  Юкіш В.В. Радянські дослідження боротьби СРСР за міжнародне визнання Польської народної держави (1944 - 1945) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 39-45. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье дан обзор исследований советских ученых, посвященных проблеме внешней политики СССР по "польскому вопросу" на заключительном этапе второй мировой войны.
1126297
  Шеремета О. Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 90-102. – ISSN 0235-7941
1126298
  Дем"янчук І.Л. Радянські журнали і організація їх роботи / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1958. – 36 с.
1126299
  Житков О.А. Радянські історики про аграрну політику Директорії Української Народної Республіки 1918 – 1920 рр. // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 16-25. – ISSN 2079-1828
1126300
  Боссе Г.Г. Радянські каучуковмісні рослини / Г.Г. Боссе. – Х., 1932. – 47с.
1126301
  Боссе Г.Г. Радянські каучукодайні рослини / Г.Г. Боссе. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 32с.
1126302
  Тичина І. Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 223-228. – ISSN 2309-9127
1126303
  Вакарюк Л.В. Радянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-99. – (Правознавство ; Вип. 365)
1126304
  Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 103-117
1126305
   Радянські народні частушки і коломийки. – К., 1953. – 216с.
1126306
  Жук В.Н. Радянські німці - жертви тоталітарного режиму 30-40-х років XX ст. на Полтавщині / В.Н. Жук, петренко // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 103-110
1126307
  Окіпнюк В.Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929-1941 роки): історико-правовий аналіз // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 312-319. – ISSN 2072-8670
1126308
  Окіпнюк В. Радянські органи військової контррозвідки в Україні у період Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 24-30. – ISSN 2409-4544
1126309
   Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7274-3
1126310
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet State security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археологіїї та джерелознав. ім. М.С. Грушевського ; СБ України ; Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – ISBN 978-966-518-478-2
1126311
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-621-2
Ч. 1. – 2013. – 719, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 671-698. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1126312
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-622-9
Ч. 2. – 2013. – 607, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 558-587. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1126313
  Міщанин В.В. Радянські освітні перетворення в Закарпатській області 1946-1950 рр.: ідеологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 34-42. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Йдеться про освітню реформу радянської влади в Закарпатській області 1946-1950 рр. На основі раніше неопублікованих документів, автор досліджує становище освіти на Закарпатті в перші повоєнні роки, вказує на відновлення радянською державою діяльності ...
1126314
   Радянські партизани були ізвєргами. Часто грабували й гвалтували жінок / текст: Ірини Левицької // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 32 (435), 23 серпня 2018. – С. 38-42


  Три дні святкували смерть Сталіна в Норильському таборі.
1126315
  Патриляк І. Радянські партизани в Україні: міфи навколо реальності // Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" : особові фонди : путівник / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 33-39. – ISBN 978-617-7158-05-8
1126316
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1992. – № 3. – С. 44-51.
1126317
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1994. – № 3. – С. 15-20.
1126318
  Сергійчук Володимир Радянські партизани проти ОУН-УПА / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 200с. – Список документів: с.178-189. – ISBN 966-7060-36-5
1126319
  Олійник Ю. Радянські партизанські загони та з"єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 15-18


  Формування, бойова діяльність і чисельність.
1126320
  Пустоход Радянські переписи населення / Пустоход
1126321
  Дузь І.М. Радянські письменники про Нову Конституцію СРСР / І.М. Дузь. – К., 1978. – 48с.
1126322
  Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 46-63. – ISSN 0130-5247
1126323
  Мокрогуз О.П. Радянські підручники про Україну у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 13/14 (401/402), травень. – С. 4-8
1126324
  Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / І.О. Малиновський ; [за ред. В.О. Попелюшка]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 305, [1] с. – Дод. тит. арк. ориг. - Резюме фр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Антологія правової думки)
1126325
  Лисенко Я.О. Радянські просвітницькі технології 50-70-х рр. 20 ст. в контексті українських культурних традицій (на матеріалі Дніпропетровщини) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Лисенко Я.О. ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1126326
  Брежнєв Л.І. Радянські профспілки - впливова сила нашого суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1977. – 32с.
1126327
  Чернявський Л.С. Радянські профспілки та Міжнародна організація праці: проблема взаємовідносин (1919-1953 рр.) / Л.С. Чернявський, С.В. Соломін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – ISBN 966-614-021-7
1126328
  Прядко Ю.М. Радянські реалії як складова формування національно свідомої громадянської позиції Ніни Матвієнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 215-223
1126329
   Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. – Київ, 1978. – 256 с.
1126330
  Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 186-194. – ISSN 2076-8982
1126331
  Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954): організаційно-структурний аспект / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 53с. – ISBN 966-660-165-6
1126332
  Тарапон О. Радянські топоніми 1920 - 1930-х рр.: Історія формування та ідеологічно-ціннесне спрямування // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 103-115
1126333
  Остапенко П.О. Радянські топоніми населених пунктів України / П.О. Остапенко, С.О. Остапенко // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 146-149
1126334
  Токовенко В. Радянські традиції політичного керівництва та державного управління і їх вплив на політико - адміністративні відносини в сучасній Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.282-290. – ISBN 966-73-53-51-Х
1126335
  Лукова Валентина Василівна Радянські традиції, свята і обряди : Рек. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1984. – 53с.
1126336
   Радянські традиції, свята і обряди : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ
Вип. 2. – 1987. – 45с.
1126337
  Кордун Г.Г. Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – 136 с.
1126338
   Радянській Львівщині 30 років. – Львів, 1970. – 200с.
1126339
  Крисенко Д.С. Радянсько-американський "ядерний діалог" періоду першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 212-215. – ISSN 2226-3209
1126340
  Мацейко Ю.М. Радянсько-американські відносини / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 47с.
1126341
  Затовський Б.О. Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.) / Б.О. Затовський, Ф.О. Самойлов // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 229-245. – ISSN 2312-6825
1126342
  Пилипенко В.В. Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972 - 1990 // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 155-162. – ISSN 2077-7280
1126343
  Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 р. // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 221-264
1126344
  Мордвінцев В. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1126345
  Сорока Ю.М. Радянсько-польський договір 1952 р. про державний кордон і його наслідки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-105. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються питання встановлення радянсько-польського кордону в 1952 р.
1126346
  Білан Г.М. Радянсько-польські відносини в післявоєнний період (1945-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білан Г. М.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1955. – 317л. – Бібліогр.:л.I-XX
1126347
  Чайковський А. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 194-214
1126348
  Чайковський А.С. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 215-236. – ISSN 0320-9466
1126349
  Прокоф"єва І.В. Радянсько-польські театральні зв"язки (1921 - 1939 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-35. – (Історичні науки ; вип. 20)


  На основе архивных и документальных материалов, работ советских авторов в статье исследуются советско-польськие театральные связи в 1921-1939 гг.
1126350
  Черніков І.Ф. Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 рр. / І.Ф. Черніков. – Київ, 1962. – 136 с.
1126351
  Худанич В.І. Радянсько-угорське співробітництво в 1945-1948 роках / В.І. Худанич. – Львів, 1974. – 160с.
1126352
  Носков А.М. Радянсько-фінляндська війна / А.М. Носков. – К, 1990. – 15с.
1126353
  Гетьманчук М. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр. та особливості її відображення в сучасній російській історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – 109-116. – ISSN 0321-0499
1126354
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндська війна 1939-40 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 380-381. – ISBN 966-316-045-4
1126355
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський договір 1918 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 381-382. – ISBN 966-316-045-4
1126356
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський мирний договір 1940 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 382. – ISBN 966-316-045-4
1126357
  Павелко Л.О. Радянсько-чехословацьке науково-технічне співробітництво в галузі сільського господарства в 70-ті роки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-24. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основе архивных материалов освящается братское сотрудничество между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой в области сельского хозяйства в 70-е годы и участие в нем Украинской ССР.
1126358
  Міщанин В.В. Радянсько-чехословацький договір про Закарпаття від 29 червня 1945 р. та його вплив на історичну долю краю // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1126359
  Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт (1948-1953рр.) : історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 235-244. – (Історія ; Вип. 20)
1126360
  Баханова С. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 154-162
1126361
  Шахін Юрій Радянсько-югославський конфлікт за даними протоколів Політбюро ЦК КПЮ // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 92-102. – ISSN 0203-9494
1126362
  Керечанин В.М. Радянською дійсністю народжене / В.М. Керечанин. – К., 1986. – 95с.
1126363
   Радяться ректори українських вишів // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 1/2). – С. 1


  У КНУ імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорені актуальні питання вищої освіти і науки та пріоритетні напрямки їх розвитку у 2017 році. "...Президент Спілки ректорів, ректор Київського ...
1126364
  Козир П.П. Радячись з Іллічем... / П.П. Козир. – К., 1970. – 191с.
1126365
  Кола Раем должна быть земля наша / Кола, де Ріенци. – 2-е изд. – Птгр, 1918. – 16с.
1126366
   Раєвська Наталія Миколаївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 369. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1126367
  Рожицына М. Раждение стали / М. Рожицына. – М.Л, 1941. – 182с.
1126368
  Буздин А.И. Раз задача, два задача... / А.И. Буздин. – Москва : Наука, 1990. – 239 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 81)
1126369
  Павлов С.Е. Раз и навсегда / С.Е. Павлов. – Минск, 1991. – 236с.
1126370
  Макнот Д. Раз и навсегда : Роман / Д. Макнот; Пер. с англ. Е.С.Шерра. – Москва : АСТ, 2000. – 416с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002023-6
1126371
  Хейс Р. Раз картошка, два картошка... / Р. Хейс, О. Хемптон. – М, 1966. – 95с.
1126372
  Кобец В. Раз, два, три, четыре, пять... : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 0321-1878
1126373
  Назиров М. Разаработка и внедрение методов расчета целеуказаний и географической привязки спутниковых фотоизображений на автномных пунктах приема информации. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Назиров М.; Главное управ.гидрометеоролог. – М, 1974. – 22л.
1126374
  Васильев Б.М. Разаработка месторождений асбеста / Б.М. Васильев. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1934. – 124с.
1126375
  Берлянд Н.Г. Разаработка методики интерпретации потенциальных полей с применением методов математической статистики и ее использование при геологическом истолковании гравитационного магнитного полей Южного Урал : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 051 / Берлянд Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 21л.
1126376
  Вельможный Н Б. Разбавление и хранение семени хряка. : Автореф... канд. биол.наук: / Вельможный Б.Н..; Укр. сельхоз. академия. – К., 1966. – 19л.
1126377
   Разбавленное молоко. – М., 1987. – 112с.
1126378
  Мурзин В.И. Разбавленные растворы воды в сжатом этане в критической области : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мурзин В.И.; Гос. научно-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орг. синтеза. – М., 1968. – 18л.
1126379
  Миниович В.М. Разбавленные растворы пропана в этане в окрестности критической точки растворителя : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Миниович В.М.; Гос. науч.-иссл. и проект. институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. – М., 1971. – 20л.
1126380
  Караваева А.А. Разбег / А.А. Караваева. – Л., 1948. – 437с.
1126381
  Ференчук А.Н. Разбег / А.Н. Ференчук. – М, 1960. – 96с.
1126382
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1961. – 119с.
1126383
   Разбег. – Хабаровск, 1962. – 88с.
1126384
  Клаз И.С. Разбег / И.С. Клаз. – Минск, 1963. – 235с.
1126385
  Палийчук Б.Д. Разбег / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 181с.
1126386
   Разбег. – Ярославль, 1968. – 91с.
1126387
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1969. – 134с.
1126388
  Калюжный Г.П. Разбег / Г.П. Калюжный. – Л., 1976. – 36с.
1126389
   Разбег. – М., 1977. – 64с.
1126390
   Разбег. – Свердловск, 1978. – 175с.
1126391
  Краснова Н.П. Разбег / Н.П. Краснова. – М., 1979. – 104с.
1126392
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – М., 1980. – 390с.
1126393
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – Калининград, 1982. – 304с.
1126394
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – 2-е изд. – М., 1986. – 388с.
1126395
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М.Л., 1931. – 239с.
1126396
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М.Л., 1931. – 319с.
1126397
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М., 1967. – 238с.
1126398
  Веллер М.И. Разбиватель сердце / М.И. Веллер. – Таллин, 1988. – 269с.
1126399
  Лютц А.Ф. Разбивка крупных сооружений : основные положения / А.Ф. Лютц. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 225 с.
1126400
  Крывый С.Л. Разбиение множества векторов с целыми неотрицательными координатами с использованием логических аппаратных средств / С.Л. Крывый, В.Н. Опанасенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 151-161. – ISSN 1019-5262


  Розглянуто задачі розбиття множини векторів з цілими невід"ємними координатами відносно порогового значення і порогового відношення на два класи засобами логікових мереж зі здатністю адаптації. Обґрунтовано коректність алгоритмів реалізації такого ...
1126401
  Болтянский В.Г. Разбиение фигур на меньшие части. / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1971. – 88с.
1126402
  Катаев В.П. Разбитая жизнь или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – Москва, 1983. – 495с.
1126403
  Катаев В.П. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – Москва, 1973. – 526с.
1126404
  Рахман С. Разбитое зеркало : рассказы / С. Рахман. – Москва : Советский писатель, 1967. – 362 с.
1126405
  Макшеев В.Н. Разбитое зеркало : Повесть. Рассказы / В.Н. Макшеев. – Томск : Томское кн. изд., 1989. – 296 с.
1126406
  Погодин Н.Ф. Разбитое окно / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 16с.
1126407
   Разбитое окно. – Ставрополь, 1990. – 638с.
1126408
  Арагвиспирели Разбитое сердце : избран. произв. / Арагвиспирели, , Шио; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 349 с.
1126409
  Арагвиспирели Шио Разбитое сердце : роман-сказ / Арагвиспирели Шио; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 255 с.
1126410
  Малышева А. Разбитые маски : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 429с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01645-3
1126411
  Филипенко Д.Н. Разбитые оковы / Д.Н. Филипенко. – Киев, 1974. – 271 с.
1126412
  Луковский И.В. Разбитые сердца / И.В. Луковский. – М., 1959. – 39с.
1126413
  Смолл Б. Разбитые сердца / Б. Смолл; Пер.с англ.Г.Карпинского. – Москва : Крон-пресс, 1996. – 512с. – ISBN 5-232-00358-5
1126414
  Мушфик М. Разбитый саз : стихи и поэма / М. Мушфик; переводы. – Баук : Гянджлик, 1968. – 134 с.
1126415
  Лазня В.А. Разблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е -- средина 50-х гг.) : Дис... канд. филол.наук: / Лазня В. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 235л. – Бібліогр.:л.188-235
1126416
  Кардава А.Н. Разбой по советскому уголовному праву / А.Н. Кардава. – Сухуми, 1969. – 67с.
1126417
  Берто Джузеппе Разбойник / Берто Джузеппе. – Москва, 1955. – 192 с.
1126418
  Беньковский И. Разбойник Добруш : (из народных уст) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.8-12
1126419
  Великанов В. Разбойник и Мишка / В. Великанов. – Иваново, 1963. – 192с.
1126420
  Старицкий М.П. Разбойник Кармелюк : исторический роман / Михайло Старицкий. – Київ : Дніпро, 1988. – 686с. : іл. – ISBN 5-308-00209-6
1126421
  Полянкер Г.И. Разбойник Шмая : повесть / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1960. – 244 с.
1126422
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1937. – 288с.
1126423
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – 176 с.
1126424
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1967. – 270с.
1126425
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Минск, 1978. – 224с.
1126426
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1985. – 208с.
1126427
  Бунемер А. Разбойники в горах Атласа / А. Бунемер. – Москва, 1987. – 158с.
1126428
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров / Я. Темкин, Е. Черняк. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1952. – 213 с.
1126429
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров. / Я. Темкин, Е. Черняк. – М, 1952. – 189с.
1126430
  Гусев А. Разбор возражений Спенсера и его единомышленников против учения о боге, как личном существе / А. Гусев. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1896. – 58 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник. 1896 г. - Шифр док-та 1 (Спенсер)
1126431
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – 1898-1899. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[I]. – 1898. – [2], 153 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1898, т. 3, кн. 3, с. 633-785
1126432
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[II]. – 1899. – [2], 153-364 с.
1126433
  Незабитовский В.А. Разбор диссертации : в юридический факуьтет университета Св. Владимира // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 45 с


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
1126434
  Муравьев Н., Лунин М.С. Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 г. Никиты Муравьева : [статья не поная]. – Б. м. – XXIV с.


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1126435
   Разбор задач и указания по контрольной работе № 3. – М., 1968. – 6с.
1126436
   Разбор задач по математике, предлагавшихся в контрольной работе № 4 поступающим на механико-математический и физический факультет МГУ. – М., 1968. – 8с.
1126437
   Разбор замечательнейших уголовных процессов новейшего времени, в связи с изложением успехов психиатрии и судебной медицины. – 48с.
1126438
  Котляревский А.А. Разбор И. Забелина: "История русской жизни с древнейших времен", М., 1876-79, ч. 1-2 / [А. Котляревский]. – Б. м. – [67] с. – Отд. оттиск: с. 405-436, 459-493
1126439
  Гурлянд И.Я. Разбор изданий И.Я. Гурлянда [Рецензия М. Дьяконова] : 1. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. II. Новгородские ямские книги 1586-1631 гг. / Рец. М. Дьяконова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – 45 с. – Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919.)/ - Без тит. л.


  На с. 1 надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от М. Дьяконова
1126440
  Филиппов А.С. Разбор исследования Александра Филиппова: О Наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформою. Москва. 1891 [Рецензия] / сост. Н.Д. Сергеевским, орд. проф. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1894. – 20 с. – Отд. оттиск из кн.: Отчет о 35 присуждении наград гр. Уварова. Спб., 1894. - Без тит. л. и обл.


  Аат.: Сергеевский Николай Дмитриевич (1849-1908)
1126441
  Ардашев П.Н. Разбор книги А. Ону: Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны : (С.-Петерьбург, 1908) / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 33 с.
1126442
   Разбор книги, составленный С. Сапежко: "Латинская азбука : обучение чтению и письму : таблицы склонений и спряжений" : (курс 1-го класса гимназий) / [Ф. Миловидов, препод.] // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 12 с.
1126443
  Коялович М.О. Разбор критики Д. Корсакова на сочинение "История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям" и Уяснение современного состояния науки русской истории / М.О. Коялович. – С.-Пб., 1885. – 36с.
1126444
  Коялович М.О. Разбор критики К.Н. Бестужева-Рюмина на сочинение М.О. Кояловича: "История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям" / М.О. Коялович. – С.-Пб., 1885. – 28с.
1126445
  Каринский М. Разбор мнения Милля о постулатах геометрического знания, подразумевающихся при геометрических дефинициях // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 48с.
1126446
   Разбор моделей кристаллических структур : пособие. – Москва : МИСиС
Тема 6. – 1970. – 144с.
1126447
   Разбор одной схемы для магнитных измерений при помощи датчиков Холла / Ю. Бетко, И. Гласник, М. Полак, И. Пузяк. – Дубна, 1964. – 18с.
1126448
   Разбор ответных сочинений на задачу по части политической экономии,предложенную Императорскою С.Петербургскою АН в 1926 году. – Санкт-Петербург : Императорская АН, 1829. – 35с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1126449
  Билимович А.Д. Разбор положения о землеустройстве / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 68 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1126450
  Булгакова Н. Разбор разрывов. К доходам вузовских начальников приковано всеобщее внимание // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Существует большой дисбаланс зарплат и сохраняется малая прозрачность вузовских бюджетов, подобные факты будут использоваться в политических целях. Так, вскоре после нижегородского случая в мае прошлого года в Москве была организована акция ...
1126451
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17-й Всероссийской олимпиады по географии (апрель 2008г., Белгород) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1126452
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17 всероссийской олимпиады по географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
1126453
  Гойхман Г.И. Разбор систем разработки угольных месторождений Донецкого бассейна. / Г.И. Гойхман. – М.-Л., 1950. – 316с.
1126454
  [Дринов М.С.] Разбор сочинений П.А. Сырку "К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке", составленный М.С. Дриновым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1900. – [2], 40 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1899 г.. - Экз. № 293448 без обл.


  Сост. Дринов Марин Степанович (1838-1906)
1126455
  Соколов А Н. Разбор сочинения А.А. Измаильского: "Влажность почвы и грунтовая вода в связи с рельефом местности и культурным состоянием почвы" : рец. д-ра геологии Н. Соколова // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 10 с.
1126456
  Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера "Экскурсы в область русского народного эпоса" I-VIII, составленный Н. Дашкевичем / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1895. – 42 с. – Отд. оттиск из: Отчет о XXXVI присуждения наград гр. Уварова
1126457
  Демченко В.Г. Разбор сочинения г. Казанцева "О разводе по римскому праву" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 197-204. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1126458
  Максимович К.И. Разбор сочинения г. Максимовича под заглавием: Primitae floare amurensis, составленный академиком Рупрехтом. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1859. – С. 33-77


  Авт. рецензии: Рупрехт, Франц Иванович (1814-1870)
1126459
  Бестужев-Рюмин [К.Н.] Разбор сочинения Н.А. Белозерской: Василий Трофимович Нарежный. Историко-биографическое исследование / К. Бестужев-Рюмин. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1894. – 10 с.


  На тит. стр. надпись: Из книг Василенко
1126460
  Незабытовский В.А. Разбор сочинения Н.К. Ренненкампфа "Очерки юридической энциклопедии" // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 443-474. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1126461
  Фортинский Ф.Я. Разбор сочинения Н.М. Бубнова под заглавием "Сборник писем Герберта как исторический источник (983-997) критическая монография по рукописям" / составлен профессором Ф.Я. Фортинским. – С-Петербургъ : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 55 с.
1126462
   Разбор физики Г. Велланского опытной, наблюдательной и умозрительной, и других новейших авторов, учиненный 1834 года. – Санкт-Петербург : в типографии Департамента внешней торговли
Ч. 1. – 1834. – 130 с.
1126463
  Сумцов Н.Ф. Разбор этнографических трудов Е.Р. Романова / Сост. проф. Харьк. ун-та Н.Ф. Сумцовым // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 103 с.
1126464
  Спицын А.С. Разбор, обработка и издание археологического материала / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 14 с.
1126465
  Забелин И.Е. Разбор: И.Забелина: “История русской жизни с древнейших времен”. н”. М. 1876-79, ч. 1-2 : [Рец.] [Текст] / [Сочинения А.А.Котляревского]. – С. 459-493. – Отд. оттиск: Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., нояб., с.405-436; дек., с.459-493


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1126466
  Чейз Д.Х. Разборка в Панама-сити. / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1995. – 440 с.
1126467
  Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах / Ю.К. Калинцев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 218 с.
1126468
  Дмитриев Т. Разброд. / Т. Дмитриев. – М.-Л., 1925. – 160с.
1126469
  Усанин К. Разбуди меня рано : Рассказы и повести / К. Усанин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 248с.
1126470
   Разбудившие землю. – Свердловск, 1965. – 262с.
1126471
  Скиба А.П. Разбудил хозрасчет инициативу. / А.П. Скиба. – Минск, 1991. – 131с.
1126472
  Исфандияр Разбудите меня с рассветом / Исфандияр. – Ташкент, 1982. – 126 с.
1126473
  Шаталова А. Разбудить спящего? Ориентиры высшей школы России и Германии разнятся // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 22


  Председатель Ассоциации ведущих университетов России, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев уверен, что традиция воспринимать свой вуз вне какой-либо критики, по умолчанию считая его ведущим, лучшим в мире ...
1126474
  Непомнящий К.Е. Разбуженная Америка. / К.Е. Непомнящий. – М., 1959. – 78с.
1126475
  Милюков Д.Е. Разбуженная тайга. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1963. – 145с.
1126476
  Измайлов В.А. Разбуженное сердце / В.А. Измайлов. – Кемерово, 1963. – 114с.
1126477
  Губжев М.М. Разбуженные борозды / М.М. Губжев. – Москва, 1987. – 287с.
1126478
   Разбуженные земли. – М., 1978. – 48с.
1126479
   Разбуженные земли. – М., 1987. – 46с.
1126480
  Фетисов А.П. Разбуженные просторы: Страницы истории Охотского побережья / А.П. Фетисов. – Хабаровск, 1982. – 224с.
1126481
  Глевицкая Е. Разбуженные революцией / Е. Глевицкая. – М., 1959. – 168с.
1126482
  Сарапин А.А. Разбуженные рощи / А.А. Сарапин. – К., 1963. – 131с.
1126483
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 1. – 1960. – 319 с.
1126484
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 2. – 1960. – 358 с.
1126485
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – М., 1966. – 512с.
1126486
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – Ташкент, 1973. – 549с.
1126487
  Иванов Г.А. Разбуженный проспект / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1966. – 137с.
1126488
  Жупанов И.Л. Разбуженный рассвет / И.Л. Жупанов. – Москва, 1984. – 87с.
1126489
  Конан У.М. Развiццё эстэтычнай думкі у Беларусі (1917-1934гг.) / У.М. Конан; АН БССР, Ін-т філасофії і права. – Мінск : Навука і тэхніка, 1968. – 189 с.
1126490
  Шахновская С. Развал силы и сила развала буржуазной Германии / С. Шахновская. – М, 1924. – 88с.
1126491
  Искарай Хесус Развалины крепостной стены. / Искарай Хесус. – М., 1969. – 272с.
1126492
  Гринкевич В.И. Разве можно забыть Мерекюла? / В.И. Гринкевич. – М., 1979. – 80с.
1126493
  Мирный П. Разве ревут волы, когда ясли полны? : Пропащая сила: Роман из народной жизни / П. Мирный; Пер. с укр. П. Карабан. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 382с.
1126494
  Шлыгин А.И. Разве я о себе? / А.И. Шлыгин. – М., 1990. – 220с.
1126495
  Фаризов И Развевающиеся страны: проблемы сельского хозяйства / И Фаризов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1126496
  Милановский Ю.Е. Разведем рыбу в степных прудах. (Рыбохозяйственное использование балочных прудов на примере прудов Сталинградской области). / Ю.Е. Милановский. – М., 1951. – 44с.
1126497
  Вегер Зденек Разведение волнистых попугайчиков / Вегер Зденек; Под ред. Малаханова Е.В. – Москва : Лесная промышленность, 1987. – 175с. : 8 илл.
1126498
  Ямов И.Д. Разведение голубей / И.Д. Ямов. – М., 1957. – 112с.
1126499
  Белый Н.Д. Разведение днепровского судака / Н.Д. Белый; Ролл Я.В. – Киев, 1954. – 24 с.
1126500
  Синицкий Н.Н. и др. Разведение дубового шелкопряда / Н.Н. и др. Синицкий. – К., 1952. – с.
1126501
   Разведение дубового шелкопряда. – Киев, 1952. – 180с.
1126502
  Рыжиков А.И. Разведение и выращивание карпа (Cyprinus carpiol) в солоноватоводных прудах. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Рыжиков А.И.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 27л.
1126503
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннопалого рака в условиях Полесской зоны УССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1126504
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннополого рака в условиях Полесской зоны Украинской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л.
1126505
  Пахомов С.П. Разведение и выращивание сазана в пойменных водоемах / С.П. Пахомов, Е.П. Радченко. – М., 1952. – 28с.
1126506
  Васильев А.М. Разведение и использование свиней породы ландрас : Автореф... канд. с.-х.наук: / Васильев А.М.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Л, 1959. – 21л.
1126507
  Вдовенко М.Е. Разведение и определение редкоземельных элементов методом хроматографии на бумаге : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вдовенко М.Е. – Киев, 1964. – 15 с.
1126508
  Симонов Б. Разведение и содержание волнистых попугаев / Б. Симонов. – Ташкент, 1966. – 32с.
1126509
  Горбунова З.А. Разведение и товарное выращивание пеляди в малых озерах Карелии в целях повышения их рыбопродуктивности : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова З. А.; ГосНИОРХ. – Петрозаводск, 1967. – 21л.
1126510
  Стариков И.Д. Разведение куниц. / И.Д. Стариков. – М-Л, 1940. – 48с.
1126511
  Лабунский И. Разведение лесов на водоразделах в Донбассе / И. Лабунский. – Сталино, 1950. – 96с.
1126512
  Абрамов М.Д. Разведение норок / М.Д. Абрамов, канд. с.-х. наук. – Москва : Сельхозгиз, 1961. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176
1126513
   Разведение нутрий. – М.-Л., 1939. – 36с.
1126514
  Шерешевский Э.И. Разведение охотничье-промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1951. – 84с.
1126515
  Попов В.Ф. Разведение промышленности Урала на завершающем этапе создания развитого социализма. / В.Ф. Попов. – Пермь, 1984. – 71с.
1126516
   Разведение редких видов птиц. – М., 1986. – 207с.
1126517
  Костецкий Н.Д. Разведение роз на юге СССР. / Н.Д. Костецкий. – Симферополь, 1951. – 56с.
1126518
  Вилькош Ф. Разведение рыбы в небольших прудках / Ф. Вилькош; Пер. с польск. с изм. и доп. Ф. Спичакова. – Москва, 1914. – 40с.
1126519
  Бородин Н.А. Разведение рыбы в прудах / Н.А. Бородин. – С.Пб, 1913. – 43с.
1126520
  Лискун Е.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Ф. Лискун. – 4-е испр. и доп. – М.-Л., 1931. – 240с.
1126521
   Разведение сельскохозяйственных животных. – М.-Л.
6. – 1951. – 128с.
1126522
  Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А. Кравченко. – М., 1963. – 312с.
1126523
   Разведение сельскохозяйственных животных. Родственное спаривание (инбридинг). – Москва, 1962. – 39 с.
1126524
  Стариков И.Д. Разведение серебристо-черных лисиц. / И.Д. Стариков. – М-К-Л, 1940. – 96с.
1126525
   Разведение соболей. – Москва ; Ленинград, 1939. – 52 с.
1126526
  Горюнов Н.А. Разведение уток / Н.А. Горюнов. – М, 1958. – 158с.
1126527
  Гончаров И.П. Разведение уток на рисовых полях / И.П. Гончаров. – Краснодар, 1947. – 109с.
1126528
   Разведение ценных и редких видов животных. – М., 1987. – 176с.
1126529
  Вовейков Г.С. Разведение шмелей в целях опыления красного клевера. / Г.С. Вовейков. – Москва-Ленинград, 1954. – 76с.
1126530
  Плотников В.Г. Разведение, кормление и содержание кроликов / В.Г. Плотников, Н.М. Фирсова. – М., 1989. – 223с.
1126531
  Кузьмин С.Л. Разведениеи породы свиней с основами генетики / С.Л. Кузьмин. – М.-Л, 1934. – 228с.
1126532
  Новиков К. Разведка // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 25-30.
1126533
   Разведка боем. – М., 1943. – 45с.
1126534
  Борин Б Разведка боем / Б Борин. – Магадан, 1975. – 47с.
1126535
  Владимов М.В. Разведка боем / М.В. Владимов. – Москва, 1989. – 112с.
1126536
  Куренев Г.С. Разведка боем. / Г.С. Куренев. – М., 1957. – 114с.
1126537
  Карпов Е.В. Разведка боем. / Е.В. Карпов, П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1971. – 222с.
1126538
   Разведка в боевых примерах. – Москва, 1972. – 310 с.
1126539
  Сергеев Ф.М. Разведка в военных планах США / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 64с.
1126540
  Синяев А.Д. Разведка в горной местности / А.Д. Синяев. – М., 1963. – 108с.
1126541
  Яковлев Б.Н. Разведка в городе / Б.Н. Яковлев. – М., 1946. – 123с.
1126542
   Разведка в наступлении. – М., 1943. – 95с.
1126543
  Симонян Разведка в особых условиях / Симонян, Гришин И. – М., 1975. – 191с.
1126544
  Куприянов А. Разведка в Персии не очень трудна... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-99. – ISSN 0235-7089


  Компетентные органы Закаспийского фронта на иранской территории в 1919 году.
1126545
   Разведка в плавнях. – М., 1944. – 40с.
1126546
  Федотов М.Н. Разведка ведет поиск. / М.Н. Федотов. – Минск, 1976. – 158с.
1126547
  Орел В.Е. Разведка газовых месторождений / В.Е. Орел. – М., 1975. – 200с.
1126548
  Ивановский М.П. Разведка далеких миров / М.П. Ивановский. – Москва- Ленинград : Детгиз, 1951. – 416с.
1126549
  Первенцев А.А. Разведка жизнью / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 48с.
1126550
  Миронов К.В. Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений / К.В. Миронов. – Москва : Недра, 1977. – 253с.
1126551
  Россель Ч. Разведка и контроразведка / Ч. Россель. – 2-е. – М., 1943. – 80с.
1126552
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 244 с.
1126553
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – К, 1993. – 239с.
1126554
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан, 1937. – 64с.
1126555
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан. – М, 1937. – 63с.
1126556
  Пухальский Л.Ч. Разведка и опробование урановых месторождений. / Л.Ч. Пухальский. – М., 1977. – 247с.
1126557
   Разведка и освоение гидротермальных месторождений горного хрусталя. – Москва : Недра, 1974. – 264с.
1126558
  Мирзаев С.Ш. Разведка и оценка запасов подземных вод для орошения. / С.Ш. Мирзаев. – Ташкент, 1977. – 144с.
1126559
   Разведка и оценка комплексных месторождений цветных металлов. – Москва : Недра, 1990. – 115с.
1126560
  Боревский Б.В. Разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений подземных вод в трещинно-карстовых пластах / Б.В. Боревский, М.А. Хордикайнен, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1976. – 247с.
1126561
  Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных ископаемых / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1982. – 310с.
1126562
   Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.
1. – 1958. – 312с.
1126563
   Разведка и разработка полезных ископаемых. – М., 1958. – 251с.
1126564
  Калашников Е.В. Разведка и целеуказание / Е.В. Калашников. – Москва : Военное издательство, 1967. – 72с.
1126565
  Мильчаков В.А. Разведка идет впереди. / В.А. Мильчаков. – М, 1951. – 120с.
1126566
  Устюжанин В.И. Разведка идет на риск. / В.И. Устюжанин. – Владивосток, 1972. – 148с.
1126567
  Евграфов Д.В. Разведка как объект коллективного бессознательного / Дмитрий Евграфов. – Киев, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-432-026-6
1126568
  Виноградов Л.Г. Разведка краба / Л. Виноградов ; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток : [б. и.], 1945. – 95 с. – Библиогр.: с. 29-30
1126569
   Разведка малых торфяных месторождений для сельскохозяйственного торфодобывания. – М., 1955. – 90с.
1126570
  Гершанович И.М. Разведка месторождений подземных вод в трещиноватых породах геофизическими методами / И.М. Гершанович. – Москва : Недра, 1975. – 126с.
1126571
  Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
1126572
   Разведка месторождений урана для отработки методом подземного выщелачивания. – М., 1985. – 208с.
1126573
  Барышев Н.В. Разведка металлических полезных ископаемых / Н.В. Барышев, Б.И. Воздвиженский, Г.Г. Гудалин; Под ред. В.М. Крейтера. – Москва-Ленинград, 1938. – 337с.
1126574
  Хант Чарльз РАзведка на службе Вашего предприятия. / Хант Чарльз, ЗАтарьян Вахе. – К., 1992. – 156с.
1126575
  Королев Ф.П. Разведка наблюдением / Ф.П. Королев. – М, 1959. – 116с.
1126576
  Дружков В.Г. Разведка недр-дело, которому стоит себя посвятить / В.Г. Дружков, В.В. Лебедев, Г.Г. Дружков. – Москва : Недра, 1975. – 95с.
1126577
  Марков В.Я. Разведка недр во второй пятилетке / В.Я. Марков. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП СССР, 1933. – 56с.
1126578
  Косыгин А.И. Разведка нефтяных и газовых месторождений. / А.И. Косыгин. – М.-Л., 1932. – 240с.
1126579
  Гутман М. Разведка нефтяных месторождений (полевые разведки) / М. Гутман. – Баку; Москва, 1933. – 152с.
1126580
  Лебедев Н.К. Разведка полезных ископаемых в Донбассе. : доклады на I-й Всеукраинской конференции по Донбассу 5-9сентября 1931 г. / Н.К. Лебедев, Н. Безбородько. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 29с.
1126581
   Разведка при преследовании противника. – М., 1943. – 16с.
1126582
  Федотов М.Н. Разведка продолжает поиск / М.Н. Федотов. – Минск, 1988. – 237с.
1126583
   Разведка публицистикой. – Владивосток, 1987. – 155с.
1126584
  Учитель М.С. Разведка россыпей. / М.С. Учитель. – Иркутск, 1987. – 248с.
1126585
   Разведка словом. – М., 1988. – 124с.
1126586
  Оглоблин К. Разведка стрелковых подразделений / К. Оглоблин, В. Кушнаренко. – 3-е изд. испр. доп. – М., 1937. – 127с.
1126587
  Дундуков М.Ю. Разведка США в период борьбы за независимость (1775-1783 годы) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 16. – С. 38-43. – ISSN 1812-3805
1126588
  Кикнадзе В.Г. Разведка США в период войны в Корее. 1950-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 121-131. – ISSN 0042-8779
1126589
   Разведка торфяных месторождений. – М., 1966. – 348с.
1126590
  Горшков Л .А. Разведка торфяных месторождений и использование торфа в сельском хозяйстве : Автореф... канд. с. х.наук: / Горшков Л .А.; М-во с. х. РСФСР, Горьк. с.х. ин-т. – Горький, 1962. – 49л. – Бібліогр.:с.45-49
1126591
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1964. – 240с.
1126592
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1973. – 17с.
1126593
  Алексеев Г.Д. Разведке сродни : [публицист очерки] / Г.Д. Алексеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1989. – 157, [1] с.
1126594
  Шовкопляс Г.И. Разведки на территории Киева // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 392-393
1126595
  Великанова А.С. Разведки о древнейшей Русь-славянской грамотности / А.С. Великанова. – Одесса : Франко-Русская типография Л.Даникана, 1878. – 446 с., [ I-XV ]
1126596
  Спицын А.А. Разведки памятников материальной культуры / А.А. Спицын. – Л, 1927. – 142с.
1126597
   Разведочная геофизика / Д.С. Миков, А.А. Федотов, В.А. Андреев, О.В. Удодова, . – Томск, 1961. – 342с.
1126598
  Сафонцев А.А. Разведочная геофизика / А.А. Сафонцев. – Москва
1. – 1961. – 24 с.
1126599
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1962. – 24 с.
1126600
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – Москва : Недра, 1964. – 672с.
1126601
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 672с.
1126602
   Разведочная геофизика. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск, 1974. – 381с.
1126603
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1976. – 192 с.
1126604
   Разведочная геофизика в Армении. – Ереван, 1987. – 134с.
1126605
   Разведочная геофизика СССР на рубеже 70-х годов. – Москва : Недра, 1974. – 687с.
1126606
   Разведочная геофизика: теория, методика, результаты : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 212с.
1126607
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
6. – 1953. – 52с.
1126608
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
8. – 1954. – 52с.
1126609
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
10. – 1954. – 56с.
1126610
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
11. – 1954. – 60с.
1126611
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
15. – 1956. – 93с.
1126612
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
17. – 1957. – 111с.
1126613
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
18. – 1957. – 96с.
1126614
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
19. – 1957. – 80с.
1126615
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
25. – 1958. – 96с.
1126616
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
27. – 1959. – 120с.
1126617
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
31. – 1959. – 94с.
1126618
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
37. – 1960. – 96с.
1126619
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
38. – 1960. – 116с.
1126620
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
41. – 1961. – 127с.
1126621
   Разведочная и промысловая геофизика. – Казань, 1980. – 119 с.
1126622
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1126623
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 431с.
1126624
  Белицкий А.С. Разведочно - эксплуатационные скважины для водоснабжения и их проектирование / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 152 с.
1126625
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва, 1949. – 568 с.
1126626
   Разведочное бурение. – М., 1958. – 486с.
1126627
   Разведочное бурение. – М., 1959. – 12с.
1126628
   Разведочное бурение. – М., 1961. – 76с.
1126629
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1966. – 451с.
1126630
   Разведочное бурение. – Москва, 1970. – 384 с.
1126631
  Володин Ю.И. Разведочное бурение / Ю.И. Володин. – Москва : Недра, 1972. – 319с.
1126632
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 438с.
1126633
  Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение / Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1979. – 510с.
1126634
  Яковлев В.А. Разведочное бурение / В.А. Яковлев. – Киев : КГУ, 1980. – 101с.
1126635
  Арсентьев А.В. Разведочное дело / А.В. Арсентьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1932. – 327с.
1126636
  Барышев Н.В. Разведочное дело / Н.В. Барышев. – Москва, 1935. – 208 с.
1126637
  Барышев В Н. Разведочное дело / В Н. Барышев, В.И. Красников, Б.С. Левоник. – Москва
5 и 6 : Методика поисков и разведок. Подсчет запасов. – 1937. – 252 с.
1126638
  Куличихин Н.И. Разведочное дело / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва - Ленинград
1. – 1938. – 488 с.
1126639
   Разведочное колонковое бурение. – Москва, 1957. – 592 с.
1126640
  Пригоровский М.М. Разведочные на уголь работы в Подмосковном бассейне с августа 1918 по май 1919 года / М.М. Пригоровский. – Птгр, 1919. – 23 с.
1126641
  Некрасов В. Разведчик / В. Некрасов. – М., 1945. – 40с.
1126642
  Зайцев И.А. Разведчик : документальная повесть / И.А. Зайцев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 191с.
1126643
  Лавренев Б.А. Разведчик Вихров / Б.А. Лавренев. – М., 1989. – 256с.
1126644
  Шутов В.В. Разведчик Колодин. / В.В. Шутов. – Донецк, 1966. – 43с.
1126645
  Белозерцев В.Ф. Разведчик М.Маскаев / В.Ф. Белозерцев. – Барнаул, 1973. – 128с.
1126646
  Хлоев Г.С. Разведчик над морем / Г.С. Хлоев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 93с.
1126647
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Москва-Ленинград, 1951. – 204с.
1126648
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 232 с.
1126649
  Ардаматский В.И. Разведчик Николай Жарков / В.И. Ардаматский. – Москва, 1977. – 64с.
1126650
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 247с.
1126651
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск, 1967. – 231с.
1126652
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 3-е изд. – Свердловск, 1972. – 176с.
1126653
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1976. – 176с.
1126654
  Богданов В.А. Разведчик нового / В.А. Богданов. – Москва, 1969. – 47с.
1126655
  Соболев Л.С. Разведчик Татьян / Л.С. Соболев, 1948. – 64с.
1126656
  Дубинин Г Н. Разведчик Четвертого Прапора / Г Н. Дубинин, . – Свердловск, 1965. – 162с.
1126657
  Соколов К.Д. Разведчик: повесть. / К.Д. Соколов. – Грозный, 1989. – 100с.
1126658
  Славич С.К. Разведчика звали "Юнга" / С.К. Славич. – М., 1974. – 127с.
1126659
  Синицкий А.Г. Разведчикам ошибаться нельзя / А.Г. Синицкий. – М., 1987. – 188с.
1126660
   Разведчики. – Москва, 1946. – 80 с.
1126661
  Синеокий П. Разведчики / П. Синеокий. – М., 1948. – 60с.
1126662
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Петрозаводск, 1952. – 396с.
1126663
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1963. – 392с.
1126664
  Яковлев В.П. Разведчики / В.П. Яковлев. – 2-е изд. – Симферополь, 1966. – 196с.
1126665
  Бочкарева Разведчики / Бочкарева, (Пронская). – Ставрополь, 1967. – 208с.
1126666
  Злобин Н.А. Разведчики / Н.А. Злобин. – М., 1983. – 335с.
1126667
  Валентинов И.А. Разведчики / И.А. Валентинов. – Москва, 1984. – 238с.
1126668
  Куплевахский В.Е. Разведчики : Повесть, очерки / В.Е. Куплевахский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 320с.
1126669
  Прудников М.С. Разведчики "Неуловимых" / М.С. Прудников. – М., 1972. – 288с.
1126670
  Гершберг С.Р. Разведчики будущего / С.Р. Гершберг. – М., 1959. – 95с.
1126671
   Разведчики будущего. – Москва, 1963. – 140 с.
1126672
   Разведчики в боях за Родину. – М, 1967. – 176с.
1126673
  Федотов А.С. Разведчики в тылу врага. / А.С. Федотов. – М., 1963. – 208с.
1126674
  Найдич М.Я. Разведчики весны / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1956. – 88с.
1126675
  Каширин Василий Разведчики военного шпионства. Контрразведка последнего императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 27-32. – ISSN 0235-7089
1126676
  Евтушенко Е.А. Разведчики грядущего / Е.А. Евтушенко. – М, 1952. – 112с.
1126677
  Тушкан Г.П. Разведчики зеленой страны / Г.П. Тушкан. – М.-Л., 1950. – 544с.
1126678
  Перегудин А.И. Разведчики идут в поиск / А.И. Перегудин. – М, 1986. – 155с.
1126679
  Казневский В.П. Разведчики межпланетного пространства. / В.П. Казневский. – М., 1957. – 104с.
1126680
   Разведчики погоды : Сборник рассказов и очерков. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 320с.
1126681
  Меркулов А.Г. Разведчики призрачных островов / А.Г. Меркулов. – М., 1963. – 268с.
1126682
   Разведчики разоблачают.... – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 176 с.
1126683
  Соболев А.М. Разведчики уходят в поиск. / А.М. Соболев. – М., 1963. – 184с.
1126684
  Черемных И.З. Разведчики. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1970. – 223с.
1126685
  Шеболдаев К.Д. Разведчики. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1978. – 110с.
1126686
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – М., 1962. – 127с.
1126687
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 128с.
1126688
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1965. – 127с.
1126689
  Грачев Н.А. Разведчица / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Пенза, 1957. – 83с.
1126690
  Горбатов А.Я. Разведчицы / А.Я. Горбатов, В.В. Прусаков ; [ил.: В.С. Сычев]. – Курск : Кн. изд-во, 1961. – 139 с.
1126691
  Насонов Г.Я. Разведчицы / Г.Я. Насонов, Ю.С. Поваляев. – Грозный, 1968. – 161с.
1126692
  Петров П.В. Разведывательная деятельность Балтийского флота накануне советско-финляндской войны 1939-1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 13-20. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1126693
  Попов А.Ю. Разведывательно-диверсионная деятельность советских партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 204-240. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1126694
  Золотой З.Б. Развенчание буржуазного индивидуализма в романе А.М.Горького "Жизнь Клима Самгина" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Золотой З.Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
1126695
  Яли И.А. Развенчанное самосознание. / И.А. Яли. – Воронеж, 1985. – 152с.
1126696
  Кунина А.Е. Развенчанные мифы / А.Е. Кунина. – Москва, 1971. – 46с.
1126697
   Развернутая похвала исконной просветленности. Толкование к похвале исконной просветленности / пер. со старояпонского и прим. Н. Н. Трубниковой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 162-180. – ISSN 0042-8744
1126698
  Паморозская Н.И. Развернутое поле глаголов явлений природы (Vebra meteorologica) в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Паморозская Н.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – Москва, 1970. – 15л.
1126699
  Назаршоев М. Развернутое строительство коммунистического общества и дальнейшее сближение социалистических наций / М. Назаршоев. – Душанбе, 1962. – 144с.
1126700
  Шаукенов К. Развернутые члены предложения в современном казахском языке и методика их преподавания : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаукенов К. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 19 с.
1126701
  Айляров Ш.С. Развёрнутые члены предложения в современном турецком языке / Ш.С. Айляров. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 230 с. – Библиогр.: с. 226-228
1126702
  Шошин В.А. Развернутым фронтом / В.А. Шошин. – М., 1967. – 109с.
1126703
  Ярославский Е. Развернутым фронтом : о задачах и методах антирелигиозной пропаганды / Е. Ярославский. – М, 1929. – 128с.
1126704
  Ганин Н.И. Развернутым фронтом к коммунизму / Н.И. Ганин. – М., 1962. – 95с.
1126705
  Тандит Л. Развернутым фронтом. / Л. Тандит. – М.-Л., 1930. – 95с.
1126706
  Рылова Т.Н. Развертка семантической сети как способ представления содержания научно-технических текстов : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.21 / Рылова Т.Н.; МГУ. – М., 1987. – 22л.
1126707
  Лицин Л.Н. Развертки / Л.Н. Лицин. – Харьков, 1956. – 117с.
1126708
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1126709
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1126710
  Гряник М.В. Развертываемые зеркальные антенны зонтичного типа / М.В. Гряник, В.И. Ломан. – Москва, 1987. – 71 с.
1126711
  Бардась В. Развертывание высокоэффективной ИТ-инфраструктуры компании за минимальное время // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 4-5 : рис. – ISSN 1810-3944
1126712
  Фарберов Н.П. Развертывание демократии -- главное направление развития социалистической государственности. / Н.П. Фарберов. – К, 1960. – 52с.
1126713
  Карапетян Л.М. Развертывание демократии в условиях строительства коммунизма / Л.М. Карапетян. – М, 1960. – 40с.
1126714
  Завиновский М.Л. Развертывание социалистической революции в деревне в 1918 г. / М.Л. Завиновский. – Киев, 1959. – 82с.
1126715
  Губарева В.М. Развертывание социалистической революции в древне в 1918 году / В.М. Губарева. – Л, 1957. – 131с.
1126716
  Шкловский В.Б. Развертывание сюжета / В.Б. Шкловский, 1921. – 60с.
1126717
   Развертывающие системы. – М., 1976. – 280с.
1126718
  Данчеев В.П. Развертывающие цифровые функциональные преобразователи. / В.П. Данчеев, К.К. Кинкладзе. – М., 1990. – 117с.
1126719
  Новак Л. Развертывающиеся поверхности и их применение : Автореф... канд. техн.наук: / Новак Л.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 7л.
1126720
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1964. – 124с.
1126721
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1969. – 497с.
1126722
  Салтыков М.Е. Развеселое житье. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1930. – 61с.
1126723
  Тиханов Николай Кузьмич Развеселый Дунай / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.-изд., 1960. – 118с.
1126724
  Стапан А.Э. Разветвеление решений нелинейных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стапан А.Э.;. – Рига, 1951. – 12 с.
1126725
  Бирюков Е.И. Разветвление К/В+ для разрешения переходов в ванадии -48, кобальте-58, лантане-134, празеодиме-140, неодиме-141, самарии--143. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бирюков Е.И.; Радиевый ин-т. – Л, 1967. – 12л.
1126726
  Треногин В.А. Разветвление решений нелинейных уравнений в банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Треногин В.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Крупской. Физ.-мат. ф-тет. – М., 1960. – 7л.
1126727
  Медных Александр Дмитриевич Разветвленные накрытия римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Медных Александр Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1978. – 9л.
1126728
  Ильин А.А. Разветвленные силовые сети как каналы связи для телемеханики. / А.А. Ильин. – М.-Л., 1961. – 104с.
1126729
  Хромушин Г.Б. Развеянные мифы / Г.Б. Хромушин. – М, 1969. – 376с.
1126730
  Ло Гуань-чжун. Развеянные чары. / Гуань-чжун. Ло, Мэнлун. Фэн. – М, 1983. – 440с.
1126731
  Каганов Л.С. Развиваем выносливость / Л.С. Каганов. – Москва : Знание, 1990. – 189 с. – В изд. также: На лыжах - круглый год / Д.Д. Донской. – (Новое в жизни, науке, технике ; 5/1990 ; Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001489-7
1126732
  Брайт Л. Развиваем интеллект / Л. Брайт ; [Пер. с англ. Н. Кириленко]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1997. – 154, [4] с. : ил. – Парал. тит. лл. на англ. яз. – (Азбука-классика). – ISBN 5-88782-118-3
1126733
   Развиваем реакцию [Електронний ресурс] : коллекция аркад, развивающих координацию и реакцию; возраст 5-12 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения компю-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Игроку предоставляется мало времени на размышление, победа будет зависеть от способности молниеносно принимать правильное решение! -6 оригинальных игр -3 уровня сложности -Грамотно подобранный материал -Красочная анимация
1126734
  Загородняя Татьяна Развиваем турбизнес вместе с LOT : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
1126735
  Войскунский А .Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 133-143. – ISSN 0042-8841
1126736
  Зайкин И М. Развивай геометрическую интуицию / И М. Зайкин, . – М., 1995. – 110с.
1126737
  Зайкин М.И. Развивай геометрическую интуицию : Книга для учащихся 5-9 классов общеобразоват.учреждений / М.И. Зайкин. – Москва : Просвещение, Владос, 1995. – 112с. – ISBN 5-09-005127-5
1126738
   Развивайка для первоклашек [Електронний ресурс] : обучение с приключением, детям 5-7 лет. – Москва : Compedia; Russobit, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования:Pentium /AMD Athlon 133 МГц (для Windows 98); Pentium Ш/AMD Athlon 600 МГц (для Windows 2000/XP), 32(256) Мб для ОЗУ, видео карта 8 Мбайтб CD-ROM 8x.- Загл. с этикетки диска. – (Обучающие игры)


  Веселые и интересные игры, специально разработанные специалистами-педагогами, эффективно дополняют учебу , способствуют развитию логического мышления и памяти. Пополняют словарный запас первоклассника, дают основные математические понятия -игры, ...
1126739
   Развивайте дар слова. – Москва, 1977. – 176 с.
1126740
   Развивайте дар слова. – Москва, 1982. – 176 с.
1126741
   Развивайте дар слова. – Москва, 1986. – 174 с.
1126742
   Развивайте дар слова. – Москва, 1990. – 175 с.
1126743
  Мороз Р.П. Развивайте силу / Р.П. Мороз. – 4-е изд. доп. – М., 1963. – 130с.
1126744
  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова. – М, 1985. – 192с.
1126745
   Развивать аренду, перестраивать экономические отношения на селе. – Москва, 1988. – 44 с.
1126746
  Львова Ю.Л. Развивать дар творчества / Ю.Л. Львова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 133 с.
1126747
  Вдовиченко Л. Развивать межпарламентское сотрудничество // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.30-32


  Российско - украинские отношения
1126748
  Степанцова Н. Развивать нельзя сохранить. Где поставить запятую? // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 47-53. – ISSN 1684-8438


  Туризм на Байкале.
1126749
   Развивающая Азия. – М., 1973. – 750с.
1126750
   Развивающая ся экономика и международная политика. – М., 1967. – 320с.
1126751
   Развивающаяся Азия. – Москва : Наука, 1973. – 750с.
1126752
  Чачко А.С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : Науч.-метод. пособ. / А.С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 2). – ISBN 5-85129-174-5
1126753
   Развивающаяся экономика и международная политика. – Москва : Международные отношения, 1967. – 318, [2] c.
1126754
  Белоусова О.В. Развивающее образование акмеологического типа // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0869-561Х
1126755
  Якиманская И.С. Развивающее обучение / И.С. Якиманская. – М, 1979. – 144с.
1126756
   Развивающее обучение в вузе. – Тюмень, 1983. – 112с.
1126757
  Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку / А.И. Власенков. – Москва, 1983. – 208с.
1126758
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1126759
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1126760
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1126761
  Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М, 1981. – 120с.
1126762
  Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – Москва, 1985. – 120 с.
1126763
   Развивающие игры для детей. – М., 1990. – 117с.
1126764
  Брагина Е.А. Развивающиевя страны: государственная политика и промышленность / Е.А. Брагина. – Москва, 1977. – 261с.
1126765
  Карандашев Ю.Н. Развивающиеся роботы будущего : Научная сказка / Ю.Н. Карандашев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 255с.
1126766
  Розанова Н. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
1126767
  Шавшуков В.М. Развивающиеся рынки стран БРИКС в системе глобальных финансов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 119-135. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1126768
  Кодаченко А.С. Развивающиеся страны-за экономическую самостоятельность / А.С. Кодаченко. – М., 1987. – 62с.
1126769
  Кузьмин С.А. Развивающиеся страны / С.А. Кузьмин. – Москва, 1965. – 198с.
1126770
  Растянников В.Г. Развивающиеся страны / В.Г. Растянников. – Москва, 1968. – 108с.
1126771
  Эльянов А.Я. Развивающиеся страны / А.Я. Эльянов. – М, 1976. – 296с.
1126772
   Развивающиеся страны. – Москва, 1977. – 239с.
1126773
  Лось А.П. Развивающиеся страны / А.П. Лось. – Львов, 1981. – 343 с.
1126774
   Развивающиеся страны. – Москва : Мысль, 1982. – 239с.
1126775
  Нофаль М.Н. Развивающиеся страны / М.Н. Нофаль. – М, 1985. – 120с.
1126776
  Донская Л.М. Развивающиеся страны / Л.М. Донская. – М., 1988. – 62с.
1126777
  Жуков С.В. Развивающиеся страны / С.В. Жуков. – М., 1991. – 198с.
1126778
  Ковалев Е.В. Развивающиеся страны / Е.В. Ковалев. – М, 1991. – 206с.
1126779
   Развивающиеся страны Азии. – Москва, 1975. – 320с.
1126780
  Куньщиков М.Н. Развивающиеся страны Азии / М.Н. Куньщиков. – М, 1981. – 200с.
1126781
   Развивающиеся страны Азии. – М., 1989. – 30с.
1126782
  Дьякова И.С. Развивающиеся страны Азии в международном технологическом обмене / И.С. Дьякова. – М, 1983. – 168с.
1126783
  Арефьева Е.Б. Развивающиеся страны Азии в мировой промышленности / Е.Б. Арефьева. – Москва, 1989. – 220с.
1126784
  Ганцкий В.А. Развивающиеся страны Азии в мировом капиталистическом сырьевом хозяйстве / В.А. Ганцкий. – М., 1985. – 205с.
1126785
   Развивающиеся страны Азии и Африки в борьбе против неоколониализма. – Киев : Наукова думка, 1984. – 256 с.
1126786
  Татаровская И.М. Развивающиеся страны в борьбе за мир / И.М. Татаровская. – М., 1970. – 168с.
1126787
   Развивающиеся страны в борьбе за независиую национальную экономику. – М., 1967. – 272с.
1126788
   Развивающиеся страны в борьбе за преодаление отсталости. – М., 1986. – 223с.
1126789
  Селезнев Л.И. Развивающиеся страны в борьбе за экономичекую независимость. / Л.И. Селезнев. – Л, 1975. – 152с.
1126790
   Развивающиеся страны в борьбе против неоколониализма : сб. науч. тр. – Москва : Издательство УДН, 1985. – 188 с.
1126791
   Развивающиеся страны в мировой политике. – Москва : Наука, 1970. – 260 с.
1126792
  Тузмухамедов Р.А. Развивающиеся страны в мировой политике : Международные межправительственные организации развивающихся стран. / Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Международные отношения, 1977. – 207 с.
1126793
  Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
1126794
  Широков Г.К. Развивающиеся страны в мировом капиталистическом хозяйстве. / Г.К. Широков. – М., 1987. – 238с.
1126795
   Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. – Москва, 1983. – 127с.
1126796
  Медовой А.И. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. / А.И. Медовой. – М, 1977. – 64с.
1126797
   Развивающиеся страны в современном мире. – М., 1983. – 304с.
1126798
   Развивающиеся страны в современном мире. – Москва : Наука, 1986. – 405 с.
1126799
   Развивающиеся страны в современном мире : новая сила в мировой и социалистической єкономике. – Москва : Наука, 1984. – 245 с.
1126800
   Развивающиеся страны в современных международных экономических отношениях. – М., 1986. – 288с.
1126801
  Некрасов А.Я. Развивающиеся страны в экономических программах ООН / А.Я. Некрасов. – М, 1975. – 192с.
1126802
  Загашвили В. Развивающиеся страны во внешнеэкономических приоритетах России // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2009. – Т. 7 № 1 (19). – С. 54-65. – ISSN 1728-2756
1126803
  Вяткин А.Р. Развивающиеся страны востока : демографический прогноз / А.Р. Вяткин. – Москва, 1990. – 160с.
1126804
   Развивающиеся страны и "зеленая революция". – Москва : Наука, 1974. – 247 с.
1126805
   Развивающиеся страны и глобальные проблемы : сборник обзоров. – Москва, 1986. – 175 с.
1126806
  Зотов В.Д. Развивающиеся страны и идеологическая борьба / В.Д. Зотов. – Ашхабад, 1965. – 127с.
1126807
   Развивающиеся страны и международное право. – М., 1971. – 156с.
1126808
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны и международное разделение труда / Э.Е. Обминский. – Москва, 1974. – 272с.
1126809
  Куприянов А.Б. Развивающиеся страны и международное сотрудничество / А.Б. Куприянов. – М, 1980. – 263с.
1126810
  Осипов Г.А. Развивающиеся страны и нераспространение ядерного оружия / Г.А. Осипов. – Москва, 1990. – 173 с.
1126811
  Капица Л.М. Развивающиеся страны и новый международный экономический порядок / Л.М. Капица. – М., 1981. – 64с.
1126812
  Нестеров С.М. Развивающиеся страны и проблемы окружающей среды / С.М. Нестеров. – Москва, 1980. – 48с.
1126813
  Седов П.Л. Развивающиеся страны и Советский Союз: (Правда и вымыслы об экономическом сотрудничестве) / П.Л. Седов. – Москва : Мысль, 1981. – 173 с.
1126814
  Еременко А.К. Развивающиеся страны как сфера приложения иностранных капиталов / А.К. Еременко, Даниэль Гбону // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 75-79. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1126815
  Порфирьев Б.Н. Развивающиеся страны под гнетом "Технологического неоколониализма" / Б.Н. Порфирьев. – М., 1987. – 63с.
1126816
  Скоров Г.Е. Развивающиеся страны. / Г.Е. Скоров. – М, 1971. – 368с.
1126817
  Кузнецов А.Г. Развивающиеся страны. Некоторые вопросы экономичческого и социального развития. / А.Г. Кузнецов. – М., 1973. – 266с.
1126818
   Развивающиеся страны. Основные проблемы экономической и социальной географии. – Москва : Мысль, 1983. – 292с.
1126819
  Ганковский В.Е. Развивающиеся страны: актуальные проблемы развития внешнеэкономических отношений / В.Е. Ганковский. – Москва, 1978. – 183с.
1126820
   Развивающиеся страны: в сетях финансовой зависимости. – М., 1990. – 156с.
1126821
  Алексеев Ю. Развивающиеся страны: Военные расходы, разоружение и развитие / Ю. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
1126822
  Загребельный М.П. Развивающиеся страны: время перемен / М.П. Загребельный. – Киев : Наукова думка, 1987. – 101с.
1126823
   Развивающиеся страны: демографическая ситуация и экономический рост. – М., 1981. – 272с.
1126824
   Развивающиеся страны: закономерности, тнденции, перспективы. – Москва, 1974. – 463с.
1126825
  Былиняк С.А. Развивающиеся страны: мирохозяйственные проблемы во взаимозависимом мире / С.А. Былиняк. – М, 1990. – 198с.
1126826
   Развивающиеся страны: нарастание классовой борьбы. – Москва : Прогресс, 1983. – 255 с.
1126827
   Развивающиеся страны: наука, техника, экономический рост. – Москва, 1975. – 367с.
1126828
  Аваков Р.М. Развивающиеся страны: научно-техническая революция и проблема независимости / Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1976. – 295 с. – (Экономика и политика развивающихся стран = Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР)
1126829
  Тангян С.А. Развивающиеся страны: образование и ЮНЕСКО. / С.А. Тангян. – Москва : Международные отношения, 1973. – 168 с.
1126830
  Рейснер Л.И. Развивающиеся страны: очерк теорий экономического роста. / Л.И. Рейснер. – Москва, 1976. – 355с.
1126831
  Капица Л.М. Развивающиеся страны: последствия гонки вооружений / Л.М. Капица ; Ю.Е. Федоров. – Москва : Международные отношения, 1984. – 88 с. – (Библиотечка международника)
1126832
  Портянников И.С. Развивающиеся страны: проблемы внешнеэкономических связей / И.С. Портянников. – Москва, 1980. – 127с.
1126833
  Шмиголь Н.Н. и др. Развивающиеся страны: проблемы достижения экономической самостоятельности / Н.Н. и др. Шмиголь. – Москва, 1974. – 219с.
1126834
  Мацейко Ю.М. Развивающиеся страны: проблемы ограничения деятельности транснациональных корпораций / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 177с.
1126835
  Рогожина Н. Развивающиеся страны: проблемы экологии и развития // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0131-2227
1126836
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1979. – 215с.
1126837
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1983. – 221с.
1126838
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1986. – 238с.
1126839
   Развивающиеся страны: проблемы экономической и социальной географии : Сб. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 163 с.
1126840
  Покатаева Т.С. Развивающиеся страны: проблемы, урбанизации. / Т.С. Покатаева. – М, 1977. – 302с.
1126841
   Развивающиеся страны: современные тенденции мировых хозяйственных отношений. – Москва : Наука, 1983. – 224 с.
1126842
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны: теория и практика меногосторонней экономической дипломатии. / Э.Е. Обминский. – М., 1986. – 268с.
1126843
  Осипов Ю.М. Развивающиеся страны: финансирование экономики и инфляция / Ю.М. Осипов. – М, 1978. – 272 с.
1126844
   Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. – Москва : Наука, 1983. – 656 с.
1126845
  Гаршина О.К. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги : фінанси та кредит.Податки / О.К. Гаршина, Е.А. Волошина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 22-30 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1126846
  Обласова Т.В. Развивающий потенциал деятельности школьников по созданию вторичных и встречних текстов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0869-561Х
1126847
  Наролина Валентина Илларионовна Развивающий эффект процесса формирования межкультурной коммуникативной компетентности специалиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1126848
  Дрейер О.К. Развивающийся мир и экологические проблемы. / О.К. Дрейер, В.А. Лось. – М., 1991. – 62с.
1126849
  Виноградова Л.В. Развивающийся мир: большие проблемы малых стран / Л.В. Виноградова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – Москва : Наука, 1977. – 118, [2] с.
1126850
  Ата Мурадова Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты / Ата Мурадова. – Москва, 1980. – 296с.
1126851
  Васильев Л.И. Развивающийся образовательный прогресс в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются особенности развития образовательного процесса в вузе, характеризующегося множественностью путей его развития, наличием нелинейной зависимости между внешним воздействием на студентов и их поведением. Особое внимание уделено ...
1126852
  Куллэ В. Развивая Данте : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1126853
  Мануйленко А.А. Развиие вузов г. Люблина за 35 лет существования Народной Польши / А.А. Мануйленко. – Москва, 1980. – 15 с.
1126854
  Шабанов Ф.Ш. Развиие советской государственности в Азербайджане. / Ф.Ш. Шабанов. – М., 1959. – 176с.
1126855
  Кон И.С. Развиитие личности при социализме / И.С. Кон. – Ленинград, 1954. – 32 с.
1126856
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1126857
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1126858
  Литянский В.В. Развите общеобразовательной школы на Дрогобычине за годы Советской власти. : Автореф... Канд.пед.наук: / Литянский В.В.; М-во просвещения УССР. – К, 1959. – 15л.
1126859
  Щелоков Н.А. Развите промышленности Молдавской ССР. / Н.А. Щелоков. – Кишинев, 1963. – 356с.
1126860
  Ползунова А.М. Развите тотализатора - история и современность // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 47-53. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1126861
  Куделин И.Н. Развите форм определенно-количественных числительных в связи со структурой группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Куделин И.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 16л.
1126862
  Рогаля А.М. Развите экспериментальных методов исследования радиоактивности (до 1934 г.) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Рогаля А. М.; АН СССР, ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1973. – 14л.
1126863
  Костяев А. Развитивие сельських территорий в России и Польше / А. Костяев, А. Бойцов // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 85-89. – ISSN 0235-2443
1126864
   Развитие 26 съездом КПСС теории научного коммунизма. – Москва, 1982. – 128 с.
1126865
  Кирилина А.А. Развитие XXIV съездом КПСС ленинского учения о партии нового типа. / А.А. Кирилина. – Л., 1973. – 32с.
1126866
  Никольников Г.Л. Развитие XXIV съездом КПСС ленинской теории социалистической революции. / Г.Л. Никольников. – Киев, 1973. – 36 с.
1126867
  Тронь Константин Леонтьевич Развитие аббревиатур в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Тронь Константин Леонтьевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 18 с.
1126868
  Уралбаев Д.А. Развитие абсолютных методов измерения интенсивности прямой солнечной радиации : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Уралбаев Д.А.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
1126869
  Алтунин Е.В. Развитие авиации на Северо-Востоке СССР (1926-1965 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Алтунин Е. В.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1967. – 20л.
1126870
  Елисеев С.П. Развитие авиации русской армии в Первой мировой войне // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-28. – ISSN 0321-0626
1126871
  Лушников И.Е. Развитие авиационной промышленности Англии : Автореф... канд. эконом.наук: / Лушников И.Е.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Каф. истории нар. хоз. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1126872
  Воронков Ю.С. Развитие авиационных газотурбинных двигателей как элемента новой техники : Автореф... канд. техн.наук: 580 / Воронков Ю.С.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1969. – 15л.
1126873
  Красильникова И.Ю. Развитие автоматизации межбиблиотечного абонемента и доставки документов в крупных научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С.18 - 35. – ISSN 0130-9765
1126874
   Развитие автоматизации планирования. – М., 1986. – 134с.
1126875
   Развитие автоматизированных поисковых и реставрационных систем на космические документы : сб. науч. трудов. – Москва, 1992. – 47 с.
1126876
  Лапшин Ю.П. Развитие автоматизированных систем управления / Ю.П. Лапшин. – М, 1977. – 271с.
1126877
  Самуилов Валерий Михайлович Развитие автоматической системы машин - закономерность современной научно-технической революции : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Самуилов Валерий Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 25л.
1126878
   Развитие аграрно-правовых наук. – Москва, 1980. – 174 с.
1126879
  Морей Николай Владимирович Развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Морей Николай Владимирович; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1126880
  Передрий А.С. Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. : Дис... Канд. эконом. наук.: / Передрий А.С.; КГУ. – К, 1978. – 172л.
1126881
  Передрий Александр Самойлович Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. (Опыт европ. стран - членов СЭВ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Передрий Александр Самойлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1126882
  Карлюк И.Я. Развитие аграрно промышленного комплекса / И.Я. Карлюк. – Москва : Экономика, 1976. – 61 с.
1126883
  Кравченко Т.В. Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов / Т.В. Кравченко, Е.В. Пименова, М.С. Римкина // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 163-175


  Анализ тенденций в аграрном секторе Украины в 2015-2016 годах показывает, как негативные, так и позитивные изменения. Валовый сбор зерновых, по данным государственной службы статистики Украины в 2015 году составил 61 млн тонн, что является рекордным ...
1126884
  Циткилов П.Я. Развитие аграрного сектора Украины и Российской Федерации в 80--90-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П.Я.; КУ. – К., 1992. – 35л.
1126885
  Циткилов Петр Яковлевич Развитие аграрного сектора Украины и Российской федерации в 80-90-е годы : Дис... доктор историч.наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. ист. дисциплин ин-та повыш. квалиф. препод. высшей школы. – Киев, 1992. – 323л. – Бібліогр.:л.294-323
1126886
  Фигуровская Н.К. Развитие аграрной теории в СССР, конец 20-х - 30-е гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1983. – 384с.
1126887
   Развитие аграрной экономики Украинской ССР. – М., 1987. – 413с.
1126888
  Козин М.И. Развитие аграрных отношений в Лифляндской губернии в 60-х гг. 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козин М.И.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1952. – 20л.
1126889
  Игошин Семен Михайлович Развитие аграрных отношений в Мордовии (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игошин Семен Михайлович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1126890
   Развитие аграрных отношений на современном этапе. – Москва : Наука, 1983. – 288 с.
1126891
  Морозюк Н. Развитие агропродовольственного рынка Украины в условиях глобализации / Н. Морозюк, В. Байда // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс. акад.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 6. – С. 84-89. – ISSN 0235-2443
1126892
  Тютюнник А.И. Развитие агропромышленного комплекса / А.И. Тютюнник. – М., 1987. – 64с.
1126893
   Развитие агропромышленного комплекса. – М., 1990. – 47с.
1126894
  Руденко Г.П. Развитие агропромышленного комплекса в одиннадцатой пятилетке. / Г.П. Руденко. – Москва, 1981. – 88 с.
1126895
  Халин Валерий Петрович Развитие агропромышленного комплекса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Халин Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.178-208
1126896
  Халин В.П. Развитие агропромышленности комплеса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Халин В.П.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1126897
  Котов Г.Г. Развитие адъективных образований с суффиксами -- , в английском языке XIV-XIX вв. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Котов Г.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – л.
1126898
  Кумахова З.Ю. Развитие адыгских литературных языков / З.Ю. Кумахова. – М., 1972. – 280с.
1126899
  Гусейнов А.С. Развитие азербайджанской поэзии в 1930-1940 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1126900
   Развитие азиатских обществ XVII-начала XX в.. – Москва, 1990. – 72 с.
1126901
  Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР, 1926-1932 / А.В. Кольцов. – Л., 1982. – 279с.
1126902
  Куперштах Н.А. Развитие академических исследований в городах Сибири // Философия науки : Научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 1. – С.217-243. – ISSN 1560-7488
1126903
  Артамонова Ю.Д. Развитие академической мобильности в вузах России и ФГОС / Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен анализ статистических данных, полученных в ходе мониторинга эффективности внедрения ФГОС учреждениями высшего профессионального образования, подведомственными Минобрнауки. Он характеризует современное состояние академической ...
1126904
  Дайлидене И.П. Развитие активного словаря детей второго года жизни и формирование его спомощью картинок : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дайлидене И.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 22л.
1126905
  Помазанская Л.Ф. Развитие активности аденозинтрифосфатазы мозга в онтогенезе млекопитающих и птиц : Автореф... кандид. биологич.наук: / Помазанская Л.Ф.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 12 с.
1126906
   Развитие активности трудового коллектива. – М., 1982. – 270с.
1126907
  Калакуцкий Л.В. Развитие актиномицетов / Л.В. Калакуцкий, Н.С. Агре. – Москва : Наука, 1977. – 287 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 257-283
1126908
   Развитие актиномицетов в бурой полупустынной почве при низком давлении влаги / Д.Г. Звягинцев, Г.М. Зенова, И.И. Судницын, Т.А. Грачева, Е.Е. Лапыгина, К.Р. Напольская, А.Е. Судницына // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 799-806 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
1126909
  Ерошин Анатолий Алексеевич Развитие акцентной структуры слова в фонетической системе английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ерошин Анатолий Алексеевич; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – Москва, 1991. – 22 с.
1126910
  Демина Н.И. Развитие акцессорных ядер в ооцитах перепончато-крылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1976. – 22л.
1126911
  Журавлева Н.А. Развитие акционерно-коммерческой деятельности в СССР / Н.А. Журавлева, С.Н. Никитин. – Л., 1991. – 48с.
1126912
  Костин А. Развитие американо-югославских отношений в условиях конфликта в Коминформе (1949-1953 гг.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-651-2
1126913
  Батюк В.И. Развитие американской политической мысли по проблеме всеобщей безопасности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-41
1126914
  Вергелес Г.И. Развитие анализа и синтеза у младших школьников в условиях управления их умственной деятельностью в процессе обучения. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Вергелес Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1126915
  Ермолович Л. Развитие анализа финансового состояния промышленных организаций в условиях глобализации // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2410-0706
1126916
   Развитие аналитиоческой химии на Украине. – М., 1982. – 368с.
1126917
  Крымская А.С. Развитие аналитических компетенций библиографа в системе повышения квалификации: опыт Санкт-Петербургского государственного института культуры // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены программы повышения квалификации для библиографов, реализуемые в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Предложены пути решения проблем, возникших в результате снижения расходов на повышение квалификации в библиотеках
1126918
  Пономаренко В.А. Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков / В.А. Пономаренко. – К., 1993. – 152с.
1126919
  Дончик В.Г. Развитие аналитического начала в современной литературе. (Из наблюдений над укр. прозой 50-60-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Дончик В.Г.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 21л.
1126920
  Корзов Ю.И. Развитие антитоталитарных идей в русской литературе : (Научная монография) / Ю.И. Корзов, А.Ю. Мережинская, К.М. Пахарева. – Киев : Логос, 2001. – 130с. – ISBN 966-581-243-2
1126921
   Развитие античного и средневекового города. – Москва, 1987. – 99 с.
1126922
  Рубинова Э Ф. Развитие антропогенной гидрологии в Средней Азии / Э Ф. Рубинова, . – М, 1991. – 55с.
1126923
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функций Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
1126924
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функцих Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ. – К., 1986. – 213л. – Бібліогр.:л.147-164
1126925
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли, 1917-1945 г. / З.И. Левин. – М., 1979. – 198с.
1126926
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли: О некоторых немарксист. течениях после второй мировой войны / З.И. Левин. – М., 1984. – 223с.
1126927
  Королев Игорь Васильевич Развитие арендных оношений в условиях формирования рыночных структур : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Королев Игорь Васильевич; КГУ. – Киев, 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1126928
  Королев И.В. Развитие арендных отношений в условиях формирования рыночных структур : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Королев И. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1126929
  Москальская О.И. Развитие артикля в древних германских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Москальская О.И.;. – Москва, 1953. – 58 с.
1126930
  Головкин А.В. Развитие археографии (публикационные работы) в Туркменистане (1917-1976 гг.) / А.В. Головкин. – Ашхабад, 1977. – 84с.
1126931
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ватуля Б.С. ; КГУ. – Киев, 1953. – 13 с.
1126932
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф... канд. ист.наук: / Ватуля Б.С.; КГУ. – К, 1953. – 13л.
1126933
  Ватуля В.С. Развитие археографии на Украине в XIX и начале ХХ веков : Дис... канд. ист.наук: / Ватуля В. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра архивоведения и вспомагательных исторических дисциплин. – К., 1952. – 379л. – Бібліогр.:л.365-378
1126934
  Яковлев С.А. Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Дис... д-ра историч.наук: / Яковлев С.А.; КГУ. Историч. фак. Каф. архивоведения. – Киев, 1968. – 493л. – Бібліогр.:л.465-493
1126935
  Яковлев Семен Алексеевич Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Яковлев Семен Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 36 с. – Бібліогр.:с.36
1126936
  Ковалев А.Я. Развитие архитектуры современных советских гидроэлектростанций / А.Я. Ковалев. – Москва, 1974. – 67 с.
1126937
  Бырдина Т.В. Развитие асимптотических методов решения обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Бырдина Т.В.; АН СССР. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1126938
  Казанцев А.М. Развитие астрономии - радость или печаль для астрономии? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 21-23
1126939
  Пясковский Д.В. Развитие астрономии в Киевском университет. / Д.В. Пясковский. – 149-188с.
1126940
  Пясковский Д.Е. Развитие астрономии в Киевском университете. / Д.Е. Пясковский. – 149-188с.
1126941
   Развитие астрономии в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 476 с.
1126942
  Круглов А.А. Развитие атеизма в Белоруссии / А.А. Круглов. – Минск, 1989. – 365с.
1126943
  Аветисьян А.А. Развитие атеизма и критика религиозной социальной философии : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 625 / Аветисьян А.А. ; Совет Ин-та философии и Сектора гос. и права АН УССР. – Киев, 1968. – 62 с.
1126944
  Шушкова А.П. Развитие атеистического сознания народных масс. (По матер. нар. творчества). : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Шушкова А.П.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1126945
  Баршанги Ф.С. Развитие атеистической мысли в современном Иране. (После второй мировой войны). : Автореф... канд. философ.наук: / Баршанги Ф.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1967. – 41л.
1126946
  Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович Развитие атеистической традиции в духовной культере туркменского народа. : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.06 / Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович; Академия общественных наук при ЦУ КПСС. – М., 1985. – 53л.
1126947
  Зосимов В.В. Развитие атомизма от Демокрита до Ломоносова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зосимов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
1126948
  Саватеев А.Д. Развитие Африки: возможности и препятствия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 144- 149. – ISSN 0869-1908
1126949
  Райзер П.Я. Развитие аэрометодов в России и Советском Союзе / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; П.Я. Райзер ; [отв. ред. А.Н. Лобанов]. – Москва : АН СССР, 1963. – 64 с.
1126950
  Жебокрицкий В.А. Развитие балканистики на Украине за годы советской власти / В.А. Жебокрицкий, В.В. Зайцев. – 118с.
1126951
  Лекеров К. Развитие баллады в казахской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Лекеров К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1126952
  Атлас М.С. Развитие банковских систе стран социализма. / М.С. Атлас. – Москва, 1967. – 240с.
1126953
  Вайнштейн Э.Г. Развитие банковской системы кассового исполнения государственного бюджета / Э.Г. Вайнштейн. – Москва, 1957. – 96с.
1126954
  Изюмова А. Развитие банковской системы посткризисной экономики: Россия и мировой опыт // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 27-35. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена исследованию посткризисного развития российской и мировой банковской системы. Особое внимание обращается на реформирование системы банковского регулирования и надзора, вопросы кредитования, меры по созданию в России международного ...
1126955
   Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII - начала XVIII в.. – Москва : Наука, 1989. – 238 с.
1126956
  Терлецкас В.П. Развитие безналичных расчетов и вопросы дальнейшего их совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Терлецкас В. П.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1976. – 21л.
1126957
  Шакун Л.М. Развитие белорусского литературного языка : автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шакун Л.М. ; БГУ им. В.И. Ленина. Каф. белорус. яз. – Минск, 1964. – 53л. – Бібліогр.:с.52-53
1126958
  Павленко Н.А. Развитие белорусского субстантивного словообразования (фемининативы. XIV-XX вв.) : Автореф... доктор филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ. – Минск, 1979. – 38л.
1126959
  Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII -- XIX вв. / Е.В. Паевская. – М., 1979. – 262с.
1126960
   Развитие библиографии в 1954-1955 годах в Словакии. – Мартин : Матица словацкая, 1956. – 5 с. – Без тит. л. и обл.
1126961
  Алиев З.Г. Развитие библиографической работы в Азербайджане (1920-1958 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев З. Г.; Ком. ВСССО СМ АзССР, Аз гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1963. – 21л.
1126962
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в конце XVIII - начале XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-94. – ISSN 0869-608Х
1126963
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в концк XVIII - XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 6. – C. 83-92. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается процесс развития библиотечного дела в Беларуси в период вхождения ее земель в состав Российской империи (конец XVIII - XX начало в.). Произведена периодизация развития библиотек, выявлены наиболее существеные тенденции.
1126964
  Ванеев А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. / А.Н. Ванеев. – Москва, 1980. – 232с.
1126965
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в европейских соцалистических странах после второй мировой войны (1945-1970) / Е.В. Ратькова. – М, 1974. – 228 с.
1126966
   Развитие библиотечного дела в Сибири. – Новосибирск, 1992. – 198 с.
1126967
   Развитие библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке в советский период. – Новосибирск : ГПНТБ, 1988. – 168 с.
1126968
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в Чехословакии / Е.В. Ратькова. – М, 1955. – 40с.
1126969
  Алексеенко М.В. Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30-40-е гг. XIX века: деятельность библиотечных комитетов в Одесском Ришельевском лицее // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 29-37. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1126970
   Развитие библиотечной теории и практики на современном этапе.. – Москва, 1990. – 132 с.
1126971
  Гертвиг О. Развитие биологии в XIX столетии / Оскар Гертвиг, дир. Анат. ин-та в Берлине ; Пер. со 2-го нем. с примеч. [и предисл.] В. Грацианова, ассист. Зоол. музея Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. кн. маг. "Наука", 1910. – 63 с.
1126972
   Развитие биологии в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 763с.
1126973
   Развитие биологии на Украине : в 3-х томах. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1984. – 416с.
1126974
   Развитие биологии на Украине. – Киев : Наукова думка
Т.2. – 1985. – 455с.
1126975
   Развитие биологии на Украине. – Киев
Т.3. – 1985. – 447с.
1126976
  Роххаузен Р. Развитие биологических теорий - процесс формирования диалектического мышления // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
1126977
  Чопик В.И. Развитие биологической науки в Киевском университете // Проблемы общей и молекулярной биологии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 1. – С. 3-8. – ISSN 0203-3763
1126978
  Лукашев К.И. Развитие биосферы в голоцене / К.И. Лукашев, Б В. Кадацкий, . – Минск : Наука и Техника, 1978. – 178 с.
1126979
  Попова Т.Е. Развитие биотехнологии в СССР / Т.Е. Попова. – Москва : Наука, 1988. – 199с.
1126980
  Мурова Л.С. Развитие биоэлектрических реакций в коре больших полушарий в мозжечке в постнатальном онтогенезе котят : Автореф... канд. биол.наук: / Мурова Л.С.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград, 1966. – 20л.
1126981
  Криштофович А.Н. Развитие ботанико-географических провинций северного полушария / А.Н. Криштофович, 1936. – 15с.
1126982
  Маджеков Я. Развитие брачно-мемейных отношений в период строительства коммунизма (на прим. Тукрм.ССР) : Автореф... канд. филос.наук: / Маджеков Я.; АН Уз.ССР, Ин-т филос. и права. – Ашхабад, 1968. – 22л.
1126983
  Аревадзе П.А. Развитие брачно-семейных отношений в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Аревадзе П.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 15л.
1126984
  Агаев Х М.Б. Развитие брачно-семейных отношений в условиях строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Агаев М.Б.Х.; Даг.гос.ун-т. – Махачкала, 1972. – 17л.
1126985
  Мяловицкий А.В. Развитие брачно-семейных отношений при переходе от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мяловицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1126986
  Кретов С.И. Развитие бригад и стимулирование коллективного труда / С.И. Кретов. – М., 1987. – 111с.
1126987
  Гаврилов Б.Н. Развитие бригадной формы организации и оплаты в промышленности СССР / Б.Н. Гаврилов, А.Ф. Зубкова. – М., 1985. – 34с.
1126988
  Веллер М.В. Развитие бригадной формы организации труда / М.В. Веллер, Ю.Н. Тигалев. – Москва, 1987. – 126с.
1126989
   Развитие бригадных форм организации труда с оплатой по конечному результату на ремонтно-механических предприятиях : Методические рекомендации. – Киев, 1984. – 104 с.
1126990
  Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ - начале ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1126991
  Тюшев В.А. Развитие бытового обслуживания населения в СССР / В.А. Тюшев. – М., 1982. – 103с.
1126992
  Маградзе С.А. Развитие бытового обслуживания неселения Советской Грузии : Автореф... канд. экон.наук: / Маградзе С.А.; Ин-т экон. и пр. АН ГССР,. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1126993
  Василевский Е.Г. Развитие взглядов В.И. Ленина на империализм / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1969. – 214 с.
1126994
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение солнечной системы / Р.В. Куницкий. – М-Л, 1941. – 69с.
1126995
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение солнечной системы / Р.В. Куницкий. – Москва-Ленинград, 1944. – 64с.
1126996
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение Солнечной системы / Р.В. Куницкий. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 80 с.
1126997
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение Солнечной системы : крат. истор. очерк / Р.В. Куницкий. – 5-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 80 с.
1126998
  Красноглазов Б.П. Развитие внешнеэкономических связей СССР / Б.П. Красноглазов. – М., 1987. – 61с.
1126999
  Воропаев Г.В. Развитие водохозяйственных систем / Г.В. Воропаев. – Москва, 1989. – 294с.
1127000
  Гапонов С.А. Развитие возмущений в сжимаемых потоках / С.А. Гапонов, А.А. Маслов. – Новосибирск, 1980. – 144с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,