Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1126001
  Давидова Н.О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-36
1126002
   "Редуты" на защите Ленинграда. – Л., 1990. – 206с.
1126003
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1126004
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу національних витрат і національного доходу
1126005
   Регулювання банківскої та інвестиційної діяльності в Україні. – К.
2. – 1995. – 220с.
1126006
  Кротюк В.Л. Регулювання банківської діяльності в Україні в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-8.
1126007
  Петренко К.В. Регулювання банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 47)


  Присвячено проблемам регулювання банківської діяльності. Основну увагу приділено принципам та методам регулювання.
1126008
  Кузьмінський Ю. Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121
1126009
  Шевченко О.О. Регулювання безпеки продовольчої продукції як необхідна умова розвитку продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-78. – Бібліогр. : 4 назви
1126010
  Левін П.Б. Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-7
1126011
   Регулювання в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, Мельник, ОТ, НоджакЛ.С // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Уточнено значення та сісце регулювання як функції менеджменту в системі менеджменту.
1126012
  Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 233-237. – ISSN 1993-6788
1126013
  Шестаковська Т.Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор звертає увагу на особливості екон. безпеки системи освіти у сучасних ...
1126014
  Коритко Л. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-22.
1126015
  Стасюк О. Регулювання відносин власності у проекті Цивільного кодексу України та їх значення для подальшого розвитку законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 126-127


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1126016
  Ревенко С.О. Регулювання відносин власності у сфері АПК // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 83-90
1126017
  Калько А.Д. Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 211-217. – Бібліогр.: 4 назв.
1126018
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1126019
  Захарін С.В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 161-168. – ISSN 1993-6788
1126020
  Жукова Л.М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 40-46. – ISSN 2222-0712
1126021
  Хаустова В.Є. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 111-122. – ISSN 2222-0712
1126022
  Євтушенко Т.В. Регулювання водних властивостей чорнозему типового в умовах грунтозахисного землеробства / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, В.М. Козак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 225-231 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 231. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1126023
  Лисюк С. Регулювання готівкового валютного ринку України : аналізують фахівці Національного банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 8-12
1126024
  Апарова О.В. Регулювання грошово-кредитної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-156. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1126025
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Нікіфоров Петро Опанасович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 463 л. + Додатки: л. 439 - 463. – Бібліогр.: л. 416 - 439
1126026
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.01.01 / Нікіфоров П.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1126027
  Голубченко В.Ф. Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов, О.М. Волянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 92-98. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1126028
  Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-34
1126029
  Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1126030
   Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
1126031
  Мішина Н.В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України пропозиції з урахуванням досвіду РФ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 181-185. – ISSN 1563-3349
1126032
  Брич В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 26-35. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1126033
  Карбовник Л.П. Регулювання діяльності природних монополій через призму економічної теорії бюджетного федералізму // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 258-262. – ISBN 5-7763-2435-1
1126034
  Біла Д.В. Регулювання діяльності страхових компаній в Європейському Союзі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 33-39. – ISSN 2222-4459
1126035
  Діковська І. Регулювання договору повітряного чартеру у міжнародну приватному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 39-44


  У статті розглядається питання про те, яке право слід застосовувати до відносин, що виникають з договору повітряного чартеру. The article deals with the issue of determination of law applicable to the relationships, which originate from air charter ...
1126036
  Калмиков Д. Регулювання договору форфнейтингу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.65-66


  Кредитне обслуговування експортерів
1126037
  Греченко В.А. Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 96-102. – ISSN 1999-5717
1126038
  Богиня Д. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-7
1126039
  Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1126040
  Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
1126041
  Маренич Т.Г. Регулювання економічних відносин на основі господарського розрахунку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 79-86
1126042
  Яковець І.С. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 216-226. – ISSN 2304-4556
1126043
  Гудзинський С.О. Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 273-279


  У статті обгрунтовуються основні переваги та наближена структура функціонального кластеру зайнятості як інструменту забезпечення конкурентоспроможності території. В статье обосновываются основные преимущества и приближена структура функционального ...
1126044
  Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 129-133. – ISSN 1810-2131
1126045
  Пальчевич Г.Т. Регулювання зайнятості населення в регіоні. : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.02 / Пальчевич Г.Т.; Кіровоград. ін-т сільськогосподар. машинобудування. – Кіровоград, 1996. – 16л.
1126046
  Циганова Н.В. Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд екон.наук: 08.01.01 / Циганова Н. В.; КУ. – К., 1996. – 24л.
1126047
  Циганова Надія Вікторівна Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Циганова Надія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.181-199
1126048
  Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 38-43. – ISSN 2221-1055
1126049
  Петрова І. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1126050
  Морозов В.С. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у рамках регіональної стратегії ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Досліджено функціональну структуру регіонального механізму регулювання імпорту ПІІ в країни ЄС за основними напрямками забезпечення його успішного та ефективного функціонування: регулювання в рамках Єдиного внутрішнього ринку ЄС, в рамках Єдиного ...
1126051
  Дячок О.О. Регулювання засад митної політики конституціями та конституційними актами зарубіжних країн // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С. 73-79
1126052
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1126053
  Дехтяренко Ю. Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, Ю. Драпіковський, І. Іванова. – Київ : Основи, 1997. – 139с. – ISBN 966-500-240-6
1126054
  Трощенко І.О. Регулювання зобов"язань із безпідставного збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1126055
  Отрошко О. Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-44. – ISSN 1605-2005
1126056
   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9


  Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної ...
1126057
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.екон.наук. Спец. 08.02.03-Організація управління і регулювання економіки. / Литвиненко Наталія Павлівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 220л. + Додатки:л.206-220. – Бібліогр.:л.184-205
1126058
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Литвиненко Н.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1126059
  Мельник Т. Регулювання імпорту за умов економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 252-269. – ISSN 1684-906Х
1126060
  Вініченко І.І. Регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
1126061
  Бесєдін В.Ф. та інш. Регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.30-41
1126062
   Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Кузьмін, Є, , С.В. Князь // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С97-107
1126063
  Бичихін Є.В. Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 71-81. – ISSN 2414-3499
1126064
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Дис... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. ІМВ. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
1126065
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Автореф... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22с.
1126066
  Румянцев А.П. Регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розкривається зміст та специфіка регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.
1126067
  Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.119-125
1126068
  Белікова Т.В. Регулювання кредитної діяльності в Україні / Т.В. Белікова, О.В. Марченко, О Ю. Стьоганцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 303-308. – ISSN 2222-4459
1126069
  Драгоун Р. Регулювання кримінальних покарань за корупційну діяльність в Чеській Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-348. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1126070
  Громик В. Регулювання кримінально–правових відносин у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 170-171
1126071
  Сарана Л.А. Регулювання малого та середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 27-34. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1126072
  Радиш Я.Ф. Регулювання медичної діяльності на теренах України / Я.Ф. Радиш, О.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 102-104. – Бібліогр.: 6 назв
1126073
  Веприк Ю.І. Регулювання митних відносин України з тимчасово окупованими територіями / Ю.І. Веприк, О.В. Острогляд // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 404-407
1126074
  Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : Навч. посібник / О.Ю. Ромашко; Мін-во освіти і науки України. КНЕ України. – Київ : КНЕУ, 2000. – 240с. – ISBN 966-574-119-5
1126075
  Самойленко А.О. Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 250-257. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1126076
  Перепелиця А.С. Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-153. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1126077
  Малишко О. Регулювання мінімальної достатності власного капіталу комерційних банків України, Росії, Німеччини та Великобританії : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1126078
  Ковальова Т. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблем // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 21-25. – ISSN 1562-529Х
1126079
  Гоголь М.В. Регулювання напружень у сталевих комбінованих конструкціях : монографія / М.В. Гоголь. – Київ : Сталь, 2018. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-136-5
1126080
  Влялько І. Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 214-223. – ISSN 1026-9932
1126081
  Бесчастний А.В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 85-87
1126082
  Заблоцький М.Б. Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв"язку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 96-101. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1126083
  Кравченко Н.П. Регулювання обмінів правовою інформацією в Європі (правовий коментар Європейської Конвенції щодо зарубіжного законодавства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1126084
  Галочка Г.В. Регулювання питання переміщення предметів громадянами відповідно до вимог Міжнародної конвенції про гармонізацію та уніфікацію митних процедур / Г.В. Галочка, В.О. Голубєт // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-113.
1126085
   Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : Збірник законодавчих актів з можливістю копіювання. – Київ : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001. – 116с. – ISBN 966-95882-4-3
1126086
  Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1126087
  Федькович Олена Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 106-110
1126088
  Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54


  міжнародний рух капіталів; інозмний капітал
1126089
  Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1126090
  Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.77-83. – ISSN 0132-1331
1126091
  Стеченко Д.М. Регулювання природно-господарської збалансованості в територіальному розвитку : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1126092
  Шиберін О.Я. Регулювання промисловості в умовах ринкових перетворень // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1126093
   Регулювання проникливості полімерних мембран магнітним полем / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядається питання щодо фізичних механізмів проникливості синтетичних мембран. Отримані експериментальні значення ефективного коефіцієнта дифузії та коефіцієнта пропускання намагнічених та ненамагнічених плівок, отриманих методом фотополімеризації ...
1126094
  Метелиця В. Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1126095
  Синчак В.П. Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни / В.П. Синчак, Ю.Ю. Ярмоленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 242-258. – ISSN 2078-9165
1126096
  Лепьохіна І.О. Регулювання процесів реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 149-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1126097
  Лєонов С.В. Регулювання процесів формування та використання фінансових ресурсів держави - запорука стабільності національної економіки : критика та бібліографія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 370-371. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1993-6788
1126098
  Решетняк О.І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І. Решетняк, Н.В. Пєнцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 119-124. – ISSN 2222-4459
1126099
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Морозов В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1126100
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Морозов Володимир Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 293л. + Додатки: л.219-293. – Бібл.: л.200-218
1126101
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн вишеградської групи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1126102
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна Вікторія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 204л. + Додатки: л. 202 - 204. – Бібліогр.: л.190 - 202
1126103
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1126104
  Бабюк Л. Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного ...
1126105
   Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT / С. Осика, В. Пятницький, ОніщукО, А. Осика, О. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-95455-7-9
1126106
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Дис...канд.економ.наук: 08.02.03 / Фаренюк Наталія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. + Додатки: л.219-236. – Бібліогр.:л.204-218
1126107
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Фаренюк Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1126108
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6806
1126109
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1126110
  Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки / Я.А. Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1126111
  Жаліло Я Регулювання ринкової економіки / Я Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1126112
  Чурилова Т.М. Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 304-308. – ISSN 2219-5521
1126113
  Яковенко С.М. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 101-110
1126114
  Сисоєва Т.П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 53-59. – Бібліогр.: 5 назв
1126115
  Мусієнко О.Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 66-77. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної , інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.
1126116
  Лизун М. Регулювання ринку цінних паперів в розвинутих країнах світу: досвід для України / М. Лизун, І. Ліщинський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 12-17. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1126117
   Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Державне регулювання ринку цінних паперів, порядок випуску цінних паперів, контроль за випуском та обігом цінних паперів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – ISBN 966-667-196-4
1126118
  Іванова А.М. Регулювання розміщення об"єктів інфраструктури ринку споживчих товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1126119
  Шинкарук Л.А. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін / Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, А.Б. Пірко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 91-97. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1126120
  Литвин А.Є. Регулювання світового ринку інформаційних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.83-86


  У статті досліджені особливості регулювання світового ринку інформаційних технологій на світовому, міжнародному, національному рівнях, запропонована модель регулювання світового ІТ-ринку, проаналізований вплив Угоди про інформаційні технології на ...
1126121
  Волошин В.В. Регулювання світової економіки : Навчальний посібник / В.В. Волошин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 313с. – ISBN 966-594-123-2
1126122
  Міняйло В. Регулювання системи державних закупівель: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 17-18
1126123
  Білоус О.С. Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 106-109. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1126124
  Чувпило О.О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1681-6277
1126125
   Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 9-15
1126126
  Стасюк С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 20-22
1126127
  Кухтик Т. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи / Т. Кухтик, Я. Ашиткова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-13
1126128
  Мусієць Т.В. Регулювання та нагляд за фінансовими інноваціями в міжнародній діяльності банків / Т.В. Мусієць, Т.А. Медвідь // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 85-92
1126129
  Фастовець М. Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 130-138. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1126130
  Рудий М.М. Регулювання технологічних природних монополій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 257-260.
1126131
  Чуницька І.І. Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 37-41. – ISSN 2306-6814
1126132
  Келестин М. Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 16-18
1126133
  Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 63-64. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1126134
  Мінюков П.І. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України в умовах переходу до ринкової економіки. / П.І. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ, 1997. – 127 с.
1126135
  Коваленко Р.І. Регулювання трудової функції в країнах Європи // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджено питання регулювання трудової функції працівника з урахуванням досвіду країн Європи. Також проаналізовано основні нормативно- правові акти відповідних країн, у яких висвітлено основні аспекти трудової функції в межах трудового ...
1126136
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1126137
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 165-184
1126138
  Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання регулювання та нагляду на фінансових ринках в Європейському Союзі та в Україні. Сформовано пропозиції з подальшої розбудови українського фінансового ринку в контексті європейської інтеграції. This article is devoted to ...
1126139
  Горячківська І.В. Регулювання фінансово-економічної безпеки суб"єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави / І.В. Горячківська, А.О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 101-105. – ISSN 2306-6814
1126140
  Столяр Ю.Є. Регулювання фінансового ринку в Україні та за кордоном / Ю.Є. Столяр, М.В. Самокіщук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 109-111. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1126141
  Білоусова О.С. Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1126142
   Регулювання форми і змісту договорів : Збірник законодавчих актів. – 2-е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 300с. – ISBN 966-373-097-8
1126143
  Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 174-179. – ISSN 1563-3349
1126144
  Кочергіна О. Регулюваня питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.144-147. – Бібліогр.: 11н. – ISSN 0132-1331
1126145
  Кривенко А.І. Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у Центральному Лісостепу України / А.І. Кривенко, Н.І. Шушківська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
1126146
  Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 223-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1126147
  Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
1126148
  Білецький Альфред Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проведено теоретичний аналіз стадій економічного розвитку країни та показано, що українська економіка є факторною з поступовим переходом на інвестиційну стадію. Виявлено, що причиною цього є невідповідність пріоритетів національного розвитку ...
1126149
  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1126150
  Парнюк К. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1126151
  Ушенко Н.В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 67-74. – (Економічні науки ; вип. 26)
1126152
  Хеллаль Регуляризация "предельного представления" в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хеллаль аль Хасен; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 14л.
1126153
  Морозов В.А. Регуляризация задач алгебры и анализа / В.А. Морозов. – М., 1987. – 80с.
1126154
  Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1126155
  Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Василь Богданович Зваридчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 131л. – Додатки: л.130-131. – Бібліогр.: л.116-129
1126156
  Коваленко А. Регуляризація оберненної задачі статистики фотовідліків / А. Коваленко, В. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику відновлення розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за даними статистики одноелектронних імпульсів у режимі підрахунку фотонів, яка ґрунтується на діагональному представленні перетворення Пуассона - Манделя. ...
1126157
  Румянцев С.В. Регуляризирующие градиентные алгоритмы и их приложения к задачам обработки и интерпретации данных физических экспериментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Москов. авиац. ин-т. – М., 1981. – 18л.
1126158
  Садовничий В.А. Регуляризованные суммы собственных значений общих задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовничий В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 6л.
1126159
  Берсенев С.М. Регуляризованный метод квазиньютеновского типа с проектированием и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Берсенев С.М.; АН Сиб.отд.ССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1126160
  Меченов А.С. Регуляризованный метод наименьших квадратов : Учебное пособие / А.С. Меченов; Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового красного знамени государственный университет им. М. Ломоносова; ф-т вычислительной математики и кибернетики. – [Москва] : Издательство Московского университета, 1988. – 295 с.
1126161
  Апостол Р.Я. Регуляризованный проксимальный метод в геодезических метрических пространствах неположительной кривизны / Р.Я. Апостол, В.В. Семенов // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29
1126162
  Дихтяр В.И. Регуляризовнные решения линейных интегральных уравнений 1рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Дихтяр В.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1977. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1126163
   Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. – Москва : Наука, 1983. – 198 с.
1126164
  Распопова Наталья Сергеевна Регуляризующие алгоритмы и некоторые обратные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Распопова Наталья Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
1126165
  Пилиповський О.В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пилиповський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1126166
  Лихтенберг А. Регулярная и стохастическая динамика / А. Лихтенберг, М. Либерман; Пер. с англ. под ред.Б.В. Чирикова. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
1126167
  Игамбердыев Х.З. Регулярная идентификация динамических систем / Х.З. Игамбердыев, Н.Н. Маннапов. – Ташкент, 1987. – 119с.
1126168
  Сальникова Нина Николаевна Регулярная лексическая полисемия существительных в английском языке в соотношении со словообразованием : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сальникова Нина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 16л.
1126169
  Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1986. – 79с.
1126170
  Антамошкин А.Н. Регулярная оптимизация псевдобулевых функций / А.Н. Антамошкин. – Красноярск, 1989. – 159с.
1126171
  Вотякова Л.А. Регулярні квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття регулярного квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1126172
  Патриляк І. Регулярні основи для нерегулярної армії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 41 (309). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала стати зародком Збройних сил незалежної України.
1126173
  Мазнєв О.В. Регулярні прецесії гіростата із змінним гіростатичним моментом в узагальненій задачі динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені умови існування регулярних прецесій гіростата в припущенні, що гіростатичний момент залежить від часу. Отримано новий розв"язок рівнянь Кірхгофа-Пуассона, який узагальнює розв"язок задачі про рух важкого гіростата із змінним гіростатичним ...
1126174
  Жерноклеєв О. Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 183-189
1126175
  Дмитрук О.М. Регулярні цифрові моделі рельєфу та особливості їх побудови // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 145-148
1126176
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1126177
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 125-141
1126178
  Шалайко Т.О. Регулярність у змішаних моделях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 136-137
1126179
  Загнітко А. Регулярність/нерегулярність підрядності у системі складного речення (на матеріалі слов"янських мов) // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 127-136. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1126180
  Эльсаиди А.Э. Регулярное употребление опредленно-личных предложений и соотнесенных с ними соответсвующих двусоставных предложений. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эльсаиди А.Э.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1126181
  Тюрин Василий Михайлович Регулярность линейных дифференциальных операторов с почти периодическими коэффициентами и допустимость пар функциональных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тюрин Василий Михайлович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1126182
  Данилюк Григорий Ильич Регулярность обобщеннх решений линейных и квазилинейных параболических уравнений и систе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилюк Григорий Ильич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1126183
  Алексенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (На материале английской музыкальной, физической и математической терминосистем) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексенко Т.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 27 с.
1126184
  Кошелев А.И. Регулярность решений эллиптических уравнений и систем / А.И. Кошелев. – М., 1986. – 238 с.
1126185
  Денисова О.И. Регулярность фразообразовательных процессов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Денисова О. И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 29 с.
1126186
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
1126187
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
1126188
  Зайферт Ф.Д. Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Зайферт Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1126189
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
1126190
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев. – Новосибирск, 1980. – 222 с.
1126191
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
1126192
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1126193
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
1126194
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
1126195
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
1126196
   Регулярные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Л., 1971. – 136с.
1126197
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
1126198
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1126199
  Абульнага М М.З. Регулярные поступательно вращательные движения творедого тела в поле притяжения шара : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Абульнага М.З.М. ; МГУ. – Москва, 1978. – 5 с.
1126200
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
1126201
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
1126202
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенного вычислимых функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1126203
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
1126204
  Оревкова О.А. Регулярные случайные поля и строение подпространств, порождаемых ими. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревкова О.А.; Ан СССР.Матема.ин-т. – Л, 1973. – 12л.
1126205
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – М., 1980. – 216с.
1126206
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
1126207
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
1126208
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
1126209
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
1126210
  Герасименко Ю.В. Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 20-31
1126211
  Прилуцький А.М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1126212
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
1126213
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
1126214
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
1126215
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
1126216
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
1126217
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
1126218
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
1126219
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
1126220
  Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 413-417. – ISSN 1995-4190
1126221
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1126222
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
1126223
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
1126224
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
1126225
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1126226
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1126227
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
1126228
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
1126229
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
1126230
  Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 245-249. – ISBN 978-966-7957-20-9
1126231
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
1126232
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
1126233
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1126234
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1126235
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1126236
  Коструба А. Регулятивні юридичні факти у ме ханізмі припинення цивільних майнових правові дносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1126237
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
1126238
  Юшко В. Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 287-293


  У статті проаналізовано використання експресивних слів у газетних публікаціях різних жанрів, які виступають засобами творення емоційно-оцінного колориту повідомлення та впливають на емоції адресата. Доведено, що автор повинен орієнтуватися на цільову ...
1126239
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
1126240
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
1126241
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
1126242
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
1126243
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
1126244
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
1126245
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
1126246
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1126247
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
1126248
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
1126249
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
1126250
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1126251
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
1126252
  Ходак Є.С. Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1126253
  Нікішина О.В. Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 245-261. – ISSN 2524-003X
1126254
  Мельник Т.М. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.М. Мельник, О.С. Головачова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
1126255
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
1126256
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
1126257
  Михасюк І.Р. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України / І. Михасюк, О. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-214. – ISBN 978-617-629-209-8
1126258
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1126259
  Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 100-104. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1126260
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, число 1/2. – С. 80-87
1126261
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
1126262
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
1126263
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
1126264
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
1126265
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
1126266
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
1126267
  Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2010. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-441-1
1126268
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
1126269
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
1126270
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1126271
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
1126272
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
1126273
  Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 28-45. – ISSN 1811-9824
1126274
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
1126275
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1126276
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
1126277
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
1126278
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1126279
  Муц Л.Ф. Регуляторний вплив на інтеграцію іноземців в українське суспільство // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 79-84. – ISSN 2306-6814
1126280
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
1126281
   Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2 / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тривалого випоювання різних кількостей цитрату Ge, отриманого методом нанотехнології, на біохімічні процеси та активність антиоксидантної системи крові самців щурів F2 з першого та другого приплодів у періоди фізіологічного і статевого ...
1126282
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
1126283
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
1126284
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
1126285
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
1126286
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
1126287
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
1126288
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
1126289
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1126290
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1126291
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
1126292
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
1126293
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
1126294
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
1126295
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
1126296
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
1126297
   Регуляторные механизмы клетки. – М., 1964. – 499с.
1126298
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
1126299
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
1126300
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – К., 1985. – 195с.
1126301
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 414 с.
1126302
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – М., 1989. – 126с.
1126303
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
1126304
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171 с.
1126305
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
1126306
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19 с.
1126307
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1126308
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
1126309
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
1126310
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
1126311
   Регуляторы роста и развития растений. – М., 1981. – 303с.
1126312
   Регуляторы роста и рост растений. – М., 1964. – 224с.
1126313
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
1126314
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
1126315
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
1126316
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М., 1984. – 192 с.
1126317
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
1126318
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
1126319
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
1126320
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – М., 1965. – 211с.
1126321
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – К., 1965. – 407с.
1126322
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 84с.
1126323
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1126324
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1126325
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
1126326
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
1126327
   Регуляция адаптивных реакций растени1й. – Казань, 1990. – 126с.
1126328
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
1126329
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
1126330
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1126331
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
1126332
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1126333
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
1126334
   Регуляция биосинтеза белка у эукариот. – К., 1990. – 277с.
1126335
   Регуляция вегетативных функций. – К., 1965. – 153с.
1126336
   Регуляция водного обмена растений. – К., 1984. – 239с.
1126337
  Романова Л.К. Регуляция восстановительных процессов / Л.К. Романова. – М., 1984. – 176с.
1126338
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
1126339
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов. – Свердловск, 1988. – 152с.
1126340
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
1126341
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
1126342
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
1126343
  Сергиевский М.В. Регуляция дыхания корой головного мозга / М.В. Сергиевский. – Москва, 1955. – 40с.
1126344
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
1126345
  Исаев Г.Г. Регуляция дыхания при мышечной работе / Г.Г. Исаев. – Л, 1990. – 119с.
1126346
  Маршак М.Е. Регуляция дыхания у человека / М.Е. Маршак. – М., 1961. – 268с.
1126347
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – М, 1982. – 182с.
1126348
   Регуляция жизнедеятельности растений химическими средствами : Сб. науч. тр. – Ярославль, 1988. – 115с.
1126349
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с.
1126350
  Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. – Москва, 1986. – 223с.
1126351
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
1126352
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
1126353
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
1126354
   Регуляция клеточного обмена. – М., 1962. – 439с.
1126355
   Регуляция клеточного цикла растений. – К., 1985. – 180с.
1126356
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
1126357
  Тяжелова В.Г. Регуляция мегакариоцитопоэза / В.Г. Тяжелова. – Пущино, 1991. – 97с.
1126358
  Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма при различных условиях выращивания / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1980. – 134с.
1126359
   Регуляция метаболизма растений при засолении среды. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
1126360
   Регуляция метаболизма растительной клетки. – К., 1973. – 224с.
1126361
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – М., 1975. – 279с.
1126362
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
1126363
  Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма. / Э. Ньюсхолм. – М., 1977. – 407с.
1126364
   Регуляция микробного метаболизма. – Аущино, 1989. – 184с.
1126365
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – К., 1991. – 169с.
1126366
   Регуляция минерального питания растений. – Кишинев, 1989. – 263с.
1126367
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1126368
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
1126369
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
1126370
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
1126371
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1126372
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
1126373
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
1126374
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – М., 1965. – 256с.
1126375
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – М., 1977. – 81с.
1126376
  Мотавкин П.А. Регуляция размножения и биотехнология получения половых клеток у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин. – М, 1990. – 216с.
1126377
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
1126378
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
1126379
   Регуляция роста и питания растений. – Минск, 1972. – 231с.
1126380
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
1126381
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
1126382
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1126383
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
1126384
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
1126385
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
1126386
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
1126387
   Регуляция следящих движений. – Л., 1988. – 276с.
1126388
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Л., 1973. – 326с.
1126389
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
1126390
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
1126391
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – М., 1968. – 252с.
1126392
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1126393
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
1126394
   Регуляция тканевого немеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
1126395
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1126396
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
1126397
  Струбицкий И.В. Регуляция фенольными соединениями и ферредоксин: тиоредоксиновой системой энергетического обмена microcystis aeruginosa Kutz. Emend. Elenk : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Струбицкий Иван Владимирович ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т гидробиологии. – Киев, 1986. – 20 c. – Библиогр.: 6 назв.
1126398
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – М., 1986. – 144с.
1126399
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
1126400
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
1126401
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
1126402
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
1126403
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
1126404
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
1126405
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
1126406
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии / И.И. Шмальгаузен. – М, 1964. – 136с.
1126407
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига, 1987. – 264с.
1126408
  Гердон Дж.Б. Регуляция функции генов в развитии животных / Дж.Б. Гердон. – М, 1977. – 196с.
1126409
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – М., 1984. – 172с.
1126410
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – К., 1966. – 250с.
1126411
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
1126412
   Регуляция функций растений. – К., 1986. – 271с.
1126413
  Фурдуй Ф.И. Регуляция функций щитовидной железы и механизм возникновения неврогенного тиретоксикоза. / Ф.И. Фурдуй. – Кишинев, 1967. – 152с.
1126414
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
1126415
  Чейлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1988. – 560с.
1126416
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
1126417
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1126418
  Ранчялис В.П. Регуляция чувствительности высших растений к мутагенным факторам. / В.П. Ранчялис. – Вильнюс, 1978. – 186с.
1126419
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами. / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 262с.
1126420
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
1126421
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – М., 1978. – 237с.
1126422
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
1126423
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты. / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – М., 1987. – 272с.
1126424
  Ситар Оксана Володимирівна Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр: 14 назв
1126425
  Нікітіна О.О. Регуляція активності екзопротехназ маолокозсідальної діх штамі Airsehioporus larcinus : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нікітіна О. О.; КУ. – К., 1999. – 20л.
1126426
   Регуляція активності Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази з лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Томачинська, О.Ю. Захараш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 31)


  Встановлено, що процес автофосфорилювання Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази є радіо чутливим, що суттєво впливає на функціонування системи кальмодулінзалежного фосфорилювання і може бути причиною порушення протеїнкіназної активності в лімфоцитах ...
1126427
  Ситар О.В. Регуляція апаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12- фізіологія рослин / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 149 л. – Бібліогр.: л. 118-149
1126428
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 153 л. – Бібліогр.: л. 127-153
1126429
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
1126430
  Гавриш Л.І. Регуляція кальмодуліном активності Са2+, Мд2+-АТФази плазматичних мембран лімфоцитів в умовах дії радіації / Л.І. Гавриш, Л.І. Томачинська, І.М. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено, що кальмодулін впливає на активність Ca2+, Mg2+-АТРази плазматичних мембран лімфоцитів селезінки щурів. Тотальне рентгенівське опромінення в дозі 0,5 та 1 Гр призводить до порушення активуючої дії кальмодуліну на активність досліджуваного ...
1126431
  Колесник О.П. Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптичної передачі між нейронами гіпокампа : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.02 / Колесник Оксана Павлівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1126432
  Чаус В.С. Регуляція національної економіки в умовах російського тероризму проти України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 121-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1126433
  Левін О Регуляція нестрійких критеріальніх задач та розв"язання несумістних оперативних рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Левін О М.; МОУ КУ. – К., 1995. – 43л.
1126434
  Янг Лайза Регуляція політичного фінансування у ліберально-демократичних суспільствах = Reegulating political finance in liberal-democratic societies / Янг Лайза. – Київ : Ай Бі, 2002. – 96с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-95538-0-6
1126435
  Кондратюк Т. Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано кількісний та видовий склад мікроскопічних грибів, ізольованих з проб повітря приміщень із збереження, перерахунку та знищення паперових українських банкнот: ізольовано гриби 41 виду 17 родів відділів Zygomycota, Ascomycota та групи ...
1126436
  Масюк Анатолій Іванович Регуляція секреції жовчі: роль біосинтезу білка в гепатоцитах : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Анатолій Іванович; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 45л.
1126437
  Повякель Н.І. Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 111-122
1126438
   Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, І. Вовчук, С. Петров, О. Будняк, С. Гоженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив внутрим"язової ін"єкції тіаміну на активність трипсиноподібних ферментів в печінці, нирках, шлунку і тонкому кишківнику білих щурів. В органах інтактних щурів максимальна активність трипсиноподібних протеїназ встановлена в тонкому ...
1126439
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Степаненко В"ячеслав Володимирович; Луганський держ. педагог. ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 143 л. – Бібліогр.: л. 114
1126440
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Степаненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1126441
  Кулинич П.Ф. Регульований ринок сільськогосподарських земель: правова концепція // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 74-88
1126442
  Бершадський І.А. Регульований ферогідродинамічний покажчик струму з безкронтрактною передачею інформації про досягнення граничного значення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бершадський І.А.; Донецьк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1126443
  Веклинець І.І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Веклинець І.І. ; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1126444
  Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1126445
  Коваль И. Регупирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
1126446
  Котхекар В.Ш. Регуры Индии -- морфология, физико-химические свойства, генезис и агрономическое использование : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Котхекар В.Ш. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. Каф-ра географии почв и геохимии ландшафтов. – Москва, 1967. – 18 с.
1126447
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посібник / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304с. – ISBN 966-7651-26-6
1126448
  Різун В.В. Редагування в Україні // Сучасна українська журналістика: Поняттєвий аспект, 1997
1126449
   Редагування візуальних матеріалів і художня критика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
1126450
  Черниш Н.І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Львів : Світ, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-235. – ISBN 978-966-603-946-3
1126451
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1126452
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1126453
  Косинська Ю.В. Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – № 1/2 (65/66). – С. 46-55. – ISSN 0554-4866
1126454
  Осипова Н. Редагування рекламних текстів з урахуванням професій їхніх авторів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 279-284. – ISSN 2078-1911
1126455
  Дячук С. Редагування текстів та гендерна психологія читацької аудиторії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 465-469


  У статті розглядаються особливості чоловічої та жіночої психології, які впливають на сприймання і розуміння текстів. Акцентується увага на тому, що редактор під час роботи над текстом має враховувати особливості мислення чоловічої та жіночої читацької ...
1126456
   Редагування фотопублікацій і фотокритика : Програма курсу для студ.ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1126457
  Миронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний аспект) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 258-259; 13 назв. – ISSN 2078-1911
1126458
  Тимошик М.С. Редагування як ключовий термін у науці про видавничу справу та редагування: змістове наповнення, наукові інтерпретації в Україні та на Заході // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 50-55


  Простежується еволюція наукової думки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише на колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1126459
  Тимошик М.С. Редагування: до проблеми формування терміноснстемн і тлумачення термінів у науці про видавничу справу та редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C. 6-20


  Простежується еволюція наукової дужки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише в колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1126460
  Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
1126461
  Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
1126462
  Муравьева Н.В. Редактировани и оформление систематического каталога / Н.В. Муравьева. – Л., 1968. – 64с.
1126463
  Тяпкин Б.Г. Редактирование библиорафических описаний как документов сигнальной информации / Б.Г. Тяпкин. – М, 1968. – 30с.
1126464
  Кельнер Ю.Г. Редактирование и составление карт рельефа, гидрологических и животного мира для атласов мира и материков / Ю.Г. Кельнер, И.Г. Асмус, Т.Я. Рихтер; ред. Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Недра, 1974. – 121 с.
1126465
  Тумановский Р.Ф. Редактирование иллюстраций в технической литературе. / Р.Ф. Тумановский. – 2-е изд. – М., 1955. – 128с.
1126466
  Тяпкин Б.Г. Редактирование информационных изданий / Б.Г. Тяпкин. – М, 1975. – 55с.
1126467
  Меклер М.М. Редактирование комплексных атласов зарубежных стран / М.М. Меклер. – Москва : Недра, 1968. – 134 с.
1126468
  Накорякова М К. Редактирование материалов массовой информации / М К. Накорякова. – Москва : МГУ, 1982. – 110с.
1126469
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. В.Н. Лысюк. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 112 с.
1126470
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 204 с.
1126471
  Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной книги / Е.С. Лихтенштейн. – М., 1957. – 272с.
1126472
  Лихтенштейн Е.С. и Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации / Е.С. и Михайлов А.И. Лихтенштейн. – М., 1974. – 311с.
1126473
  Балицкий И.В. Редактирование научных текстов как проблема научно-технической информации. : Дис... канд. филол.наук: / Балицкий И.В.; УкрНИИНТИ. – К., 1971. – 242л. – Бібліогр.:л.225-242
1126474
  Балицкий Н.В. Редактирование научных текстов, как проблема научно-технической информации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 687 / Балицкий Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1126475
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1973. – 336с.
1126476
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1987. – 400 с.
1126477
  Каплан Г.Д. Редактирование отраслевой литературы / Г.Д. Каплан. – М., 1961. – 208с.
1126478
   Редактирование радиоперадач. – М., 1958. – 48с.
1126479
   Редактирование радиопередач. – Москва
Вып. 2 / под ред. Былинского К.И. – 1958. – 50 с.
1126480
  Соловьев В.И. Редактирование реферата / В.И. Соловьев. – М., 1965. – 40с.
1126481
  Брагина Е.И. Редактирование сложных специальных видов текста / Е.И. Брагина. – М., 1991. – 128 с.
1126482
  Дюженко Г.А. Редактирование статистических таблиц / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
1126483
  Мильчин А.Э. Редактирование таблиц / А.Э. Мильчин, М.Д. Штейнгарт. – М, 1958. – 136с.
1126484
   Редактор-видавець у ринкових умовах : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 7с.
1126485
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 1. – 2002. – 80с.
1126486
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 2. – 2002. – 72с.
1126487
   Редактор базы знаний для проектирования дискретных устройств. – Минск, 1989. – 39с.
1126488
  Иванова С.П. Редактор газеты рассказывает... / С.П. Иванова. – М, 1959. – 72с.
1126489
  Малаш О. Редактор до Бога ридає : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 152-154. – ISSN 0208-0710
1126490
  Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 29-35
1126491
   Редактор и книга. – М.
3. – 1962. – 300с.
1126492
   Редактор и книга. – М.
4. – 1963. – 336с.
1126493
   Редактор и книга. – М.
5. – 1965. – 199с.
1126494
   Редактор и книга. – М.
6. – 1973. – 110с.
1126495
   Редактор и книга. – М.
7. – 1975. – 107с.
1126496
   Редактор и книга. – М.
8. – 1979. – 112с.
1126497
   Редактор и книга. – М.
Вып. 9. – 1982. – 239с.
1126498
   Редактор и перевод. – М., 1965. – 156с.
1126499
   Редактор і видавець : науково-практичний збірник. – Київ
Число 1. – 2007. – 215 с.
1126500
  Гіпфріх Л. Редактор на всі часи: Дерев"янко Борис Федорович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 3 серпня (№ 31)
1126501
  Кузьмина Л.М. Редактор текстов для КУВТ / Л.М. Кузьмина. – Рига, 1990. – 33с.
1126502
  Дутчак А. Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С.326-340. – ISSN 2524-0331
1126503
  Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
1126504
  Портянкин И.А. Редакторская и публицистическая деятельность В.И.Ленина / И.А. Портянкин. – М., 1959. – 138с.
1126505
  Алексеев В.И. Редакторский анализ : учеб. пособие для спец. 2027 "Журналистика" / В.И. Алексеев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 47
1126506
  Есипенко А.А. Редакторский пакет ChiWriter 3.х / А.А. Есипенко, С.А. Есипенко. – Київ : ВЕК, 1995. – 128с.
1126507
  Накорякова М К. Редакторское мастерство в России / М К. Накорякова. – Москва, 1973. – 196с.
1126508
  Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого в епістолярних спогадах сучасників
1126509
  Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ", 1917-1918; "Життя і мистецтво", 1920; "Українське мистецтво", 1926) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 158-166. – ISSN 1591-6223
1126510
  Карпенко В. Редакторська майстерність : Навчально-методичне видання для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики / В. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с. – ISBN 966-594-193-3
1126511
  Тріщук О.В. Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів / О.В. Тріщук, О.Ю. Януль // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 63-72. – ISSN 2077-7264
1126512
  Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою комп"ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 22-27


  Розглядаються особливості редакторської роботи з комгіютерними засобами контролю мови і стилю видавничого оригіналу, а також при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнання тексту та його перекладу з іншої мови. Peculiarities of ...
1126513
  Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 61-67. – ISSN 1682-3540
1126514
  Фарина Н. Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-319. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано особливості авторських редакторських правок Івана Франка у складнопідрядних реченнях з підрядними атрибутивної семантики, виявлених у його повісті «Захар Беркут» у двох прижиттєвих редакціях (1883, 1902). Спроектовано основні моделі ...
1126515
  Квітко І.С. Редакторська проблематика на шпальтах журналу "Книгарь" // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 180-184
1126516
  Краснікова Ю. Редакторська самоповага Олени Пчілки // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 31-33
1126517
  Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності : Конспект лекцій, прочитаних для студ. Ін-ту журналістики / Віталій Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики. – ISBN 966-594-166-6
Ч.1 : Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. – 2005. – 162с.
1126518
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : Дис. канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.220-246. – Бібліогр.: л.193-219
1126519
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1126520
  Побідаш І.Л. Редакторська та журалістська діяльність Леоніда Глібова : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Побідаш І.Р.; НТУУ "Київський Політехничний інститут". – Київ, 2006. – 210 л. + Додатки: л. 187-210. – Бібліогр.: л. 169-187
1126521
  Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр: 8 назв
1126522
  Дем"янова А.О. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 172-176


  Розглядаються принципи створення та редакторського опрацювання заголовків інтернет-новин, визначаються додаткові чинники, що впливають на привернення уваги читача та полегшують сприйняття заголовка. It is considered the principles of creation and ...
1126523
  Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 102-108


  Розглядаються методики редакторського аналізу логічної складності навчального тексту, типові логічні помилки та шляхи їх виправлення. The article deals with the methods of the editorial analysis of the logical complexity of the educational text, as ...
1126524
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
1126525
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: теоретичний і практичний аспекти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 127-132


  У статті йдеться про найголовніший складник методики редагування - редакторський аналіз. Розглядаються різні підходи учених та подається авторська концепція завдань, змісту та методики редакторського аналізу. The article deals with the editorial ...
1126526
  Кумеда О. Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
1126527
  Карпенко В.О. Редакторський жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 23-30
1126528
  О"лір О. Редакторський сонет; Сонет ("На мури ці, що я звела сама..."); Із наслідувань Блейка; Сонет ("Дарма, що твій щоденник..."); Царевич-жаба; Серпокрильці : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 270-273
1126529
  Пономаренко Н.П. Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1126530
  Чепурняк Т. Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 117-125


  У статті досліджено специфіку редакторської діяльності В. Підпалого. Окреслено суспільні умови праці редактора через свідчення очевидців тогочасної дійсності. Вони формують фактологічну базу та показують ставлення редактора до цензури. Виявлено ...
1126531
  Левчук О.М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 85-90


  У статті виокремлено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від ...
1126532
  Тимошик М.С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов"язки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 80-87


  З урахуванням нових тенденцій в організації редакційно-видавничого процесу з"ясовується сфера застосування редакторських професій, аналізуються фахові вимоги до носіїв таких професій та функціональні обов"язки редакторських працівників у сучасному ...
1126533
  Черняков Б.І. Редакторські спроби перекладача Миколи Лукаша // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 144-149


  У статті повідомляються біографічні відомості Миколи Лукаша, досліджується його перекладацька та літературно-критична діяльність. The article presents biographical information about Mykola Lykash, researches his translation, literary and critical ...
1126534
  Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги. / С.Ф. Добкин. – М., 1971. – 271с.
1126535
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
1. – 1958. – 144 с.
1126536
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
2. – 1960. – 216 с.
1126537
   Редактура алфавитного каталога книг на иностранных языках. – М., 1970. – 42с.
1126538
  Рязанцева Е.Ф. Редакции нейронов сенсомоторной коры бодрстующей кошки при оборонительном условном рефлексе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рязанцева Е. Ф.; Ин-т физиол. АН УССР,. – К., 1983. – 23л.
1126539
  Дарчиа Б.Ш. Редакции поэмы Руставели и их взаимоотношения. (на основе "Сказа о хорезмийцах") : Автореф... канд. филол.наук: / Дарчиа Б.Ш.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1126540
  Кутателадзе Л.И. Редакции толкового словаря грузинского языка Сулхан-Саба Орбелиани по автографам : Автореф... канд. филологич.наук: / Кутателадзе Л.И.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1126541
  Истрин В.М. Редакции Толковой Палеи / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1907. – [2], 185 с. – Текст на рус. и греч. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Акад. наук. 1905, т. 10, кн. 4, с. 135-203; 1906, т. 11, кн. 1, с. 1-43, кн. 2, с. 20-61, кн. 3, с. 418-450
1126542
  Добрынин А.Ф. Редакционно-техническое оформление книги / А.Ф. Добрынин. – М.-Л., 1940. – 104с.
1126543
   Редакционное и издательское дело. – М., 1969. – 184с.
1126544
  Губерский Л.В. Редакционной коллегии журнала "Частное право" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 19


  Губерский Л.В. поздравляет редакционный коллектив и читателей с выходом в свет первого номера журнала "Частное право".
1126545
  Первухин Г.А. Редакционные работы при создании топографических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Первухин Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
1126546
   Редакционный коллектив советской газеты. – М., 1985. – 195с.
1126547
  Сушицкий Ф.П. Редакция апокрифа "Суд царя Соломона" : (об испытании жены) : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1914. – 16 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник, 1914
1126548
  Коробейников В.С. Редакция и аудитория : социологический анализ / В.С. Коробейников. – М, 1983. – 255с.
1126549
  Губерський Л. Редакції газети "Світ" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Колектив КНУ імені Тараса Шевченка вітає редакційний колектив та всіх читачів газети "Світ" з нагоди випуску 1000-го номера науково-популярного видання.
1126550
  Дрига І. Редакції мови караманлійських пам"яток


  З точки зору мовних особливостей та орфографії встановлено три редакції аналізованих караманлійських текстів: Венеція-Бухарест-Самсун; Стамбул-Афіни; приватні друкарні Греції. Найстарішими є венеціанська, бухарестська редакції, решта демонструє ...
1126551
  Задорожний М.П. Редакційна колегія журналу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 2-9 : фото
1126552
   Редакційна колегія юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 347-353. – ISSN 1026-9932
1126553
  Смирнова К. Редакційна колонка // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 12-13. – ISSN 2304-1773
1126554
  Бессораб А.О. Редакційна підготовка наукового фахового періодичного видання на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-113. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1126555
  Ткаченко І.В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературно-науковому віснику" (1907-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 90-103. – ISSN 0130-5247
1126556
  Савчук І. Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (до 1918 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 72-83. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
1126557
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 207 л. + Додаток: 177 с. – Бібліогр.: л. 186-207
1126558
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 14 назв
1126559
  Ренська Г. Редакційна політика українських телеканалів:мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") . // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 299-307


  У статті йдеться про мовленнєвий аспект редакційної політики українських телеканалів. Серед основних проблем мовленнєвого аспекту розглянуто загальну культуру мовлення, державну мовну політику, засади формування мовленнєвого наповнення ефіру різними ...
1126560
  Ткаченко І.В. Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912-1914) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 153-163. – ISSN 2222-4203
1126561
  Семенюк К. Редакційні статті Михайла Грушевського як програма діяльності ЛНВ (1898-1914) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 12-14
1126562
   Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне. – Київ : Київський університет, 1997. – 232с. – ISBN 966-594-015-5
1126563
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1126564
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / матеріал підгот.: І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1126565
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1126566
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1126567
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1126568
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1126569
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1126570
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 16-19


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1126571
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 11 (160). – С. 12-14


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1126572
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 7-10


  Розглянуто один з етапів у видавничій справі - складання документу, що готується до друку.
1126573
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 12-16


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1126574
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 22-23


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1126575
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 12-13


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1126576
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 19-21


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1126577
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 6-7


  Розглядається методика визначення обсягів авторського та видавничого оригіналів.
1126578
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 13-16


  Розглядається методика технічного редагування видання.
1126579
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 18


  Розглядається методика технічного редагування.
1126580
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості виробничого етапу з виготовлення тиражу.
1126581
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Деякі поради з питань вибору поліграфічного підприємства та вибору паперу.
1126582
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються особливості видавничих процесів – складання і верстання.
1126583
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [закінчення] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Для планування та обліку видавничої продукції розроблено систему вимірювальних величин, яку використовують видавництва і поліграфічні підприємства під час підрахунку обсягу продукції, витраченої праці та її оплати, визначення кількісних показників ...
1126584
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Маркетингове забезпечення - невід"ємна складова видавничого бізнесу. Однак книжковий, видавничий маркетинг має свої особливості: він набагато складніший, ніж маркетинг у будь-якій іншій галузі, оскільки видавничий бізнес не можна повністю ототожнити з ...
1126585
  Шинкарук Б. Редакція-друкарня: об"єднатися заради якості і тиражів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 9-10
1126586
  Макуха М.В. Редакція часопису "Друкарство" як модель структури редакційного колективу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 178-181


  Досліджено структуру редакційного колективу часопису "Друкарство" як приклад структури спеціалізованого фахового журналу. We explored the editorial collective of the magazine "Drukarstvo" as an example of structure of the specialized professional ...
1126587
  Голиков К.П. Редграф-система редактирования чертежной документации. / К.П. Голиков, И.Е. Педанов. – М, 1981. – 64с.
1126588
  Неклюдов Д.П. Реддкоземельные металлы иттрий, скандий и лантоноиды / Д.П. Неклюдов. – М., 1962. – 69с.
1126589
   Редермализация - научно-доказательный прорыв в омоложении кожи! // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 171 : фото
1126590
  Басария Э.Ф. Реджеб и его родичи : повесть и рассказы / Э.Ф. Басария. – Киев : Радянський письменник, 1982. – 254 с.
1126591
  Канчели О.В. Реджионная диаграммная техника для неупругих процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Канчели О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1126592
  Дубинянская Я. Редингот Жорж Санд // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 63-81. – ISSN 1819-6268
1126593
  Боченин В.И. Редиоизотопные методы анализа промышленных материалов. / В.И. Боченин. – М., 1977. – 79с.
1126594
  Хелмер Мэтью Редкая гробница // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 18 : фото
1126595
  Гаджиева А.З. Редкая и ценная литература в Азербайджанской национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова: сохранность и использование // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 75-78
1126596
  Шалин А.Б. Редкая профессия / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1126597
  Катериничев П.В. Редкая птица. Огонь на поражение : романы / Петр Катериничев. – Киев : А.С.К., 1995. – 558, [2] с. : ил. – ISBN 5-7707-7525-4
1126598
  Кочетова Н.И. и др. Редкие беспозвоночные животные / Кочетова Н.И., Акимушкина М.И., Дыхнов В.Н. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 206с.
1126599
   Редкие виды млекопитающих и их охрана : Мат-лы 2-го Всесоюзного совещания. – Москва : Наука, 1977. – 254с.
1126600
   Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана. – М., 1983. – 226с.
1126601
   Редкие виды млекопитающихфауны СССР и их охрана. – М., 1973. – 164с.
1126602
   Редкие виды растений в заповедниках. – М., 1987. – 157с.
1126603
  Харкевич С.С. Редкие виды растенийДальнего Востока и их охрана / С.С. Харкевич, Н.Н. Качура. – М, 1981. – 232с.
1126604
   Редкие виды флоры Молдавии. – Кишинев, 1982. – 103с.
1126605
  Васильев В.И. Редкие графические структуры пар минералов киноварь+антимонит, киноварь+халькопирит и их генезис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1773-1781 : рис. – Библиогр.: с. 1780-1781. – ISSN 0016-7886
1126606
   Редкие животные Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 252с.
1126607
  Костин Ю.В. Редкие животные Крыма / Ю.В. Костин. – Симферополь, 1981. – 161с.
1126608
   Редкие животные нашей страны. – Ленинград : Наука, 1989. – 309с.
1126609
   Редкие животные пустынь. – Алма-Ата, 1990. – 256с.
1126610
  Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области / В.И. Азаров, Г.К. Иванов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 111 с. – Библиогр.: 108-110
1126611
  Косенко Н.В. Редкие звезды: Повесть, рассказы. / Н.В. Косенко. – Ростов-на-Дону, 1982. – 192с.
1126612
  Янушевич А.И. Редкие звери и птицы Киргизии / А.И. Янушевич. – Фрунзе, 1981. – 62с.
1126613
  Либман Э.П. Редкие земли / Э.П. Либман. – М.-Л.
51. – 1948. – с.
1126614
  Покорный Э.А. Редкие земли в промышленности / Э.А. Покорный. – Москва : ОНТИ, 1960. – 10 с.
1126615
  Хевеши Г. Редкие земли с точки зрения строения атома / Г. Хевеши. – Ленинград, 1929. – 170с.
1126616
   Редкие и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР / И.Г. Магакьян, Г.О. Пиджян, А.С. Фарамазян, Ш.О. Амирян. – Ереван : АН АССР, 1972. – 394с.
1126617
  Бауэр А. Редкие и драгоценные камни / А. Бауэр, Я. Бауэр. – Москва : Знание, 1983. – 47с.
1126618
   Редкие и исчезающе виды растений и животных Удмуртии. – Ижевск, 1988. – 143с.
1126619
   Редкие и исчезающие виды диких жиовтных в зоопарках СССР. – Рига, 1986. – 90с.
1126620
   Редкие и исчезающие виды животных и растений Томской области. – Томск, 1984. – 135с.
1126621
  Попов В.А. Редкие и исчезающие виды животных Татарии. / В.А. Попов. – Казань, 1978. – 96с.
1126622
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 127с.
1126623
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 126с.
1126624
   Редкие и исчезающие виды полезных растений Башкирии и пути их охраны. – Уфа, 1982. – 103с.
1126625
   Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. – М., 1983. – 303с.
1126626
  Ганя И.М. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии / И.М. Ганя, Н.И. Зубков. – Кишинев, 1989. – 152с.
1126627
   Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – 352с.
1126628
   Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Ставрополь, 1986. – 132с.
1126629
   Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. – Л., 1981. – 263с.
1126630
  Флинт В.Е. Редкие и исчезающие животные / В.Е. Флинт, М.В. Черкасова. – М, 1986. – 112с.
1126631
  Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные / И.П. Сосновский. – М., 1987. – 367с.
1126632
  Даревский И.С. Редкие и исчезающие животные : Земноводные и пресмыкающиеся / И.С. Даревский, Н.Л. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 462с.
1126633
  Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные / А.А. Винокуров. – Москва, 1992. – 445с.
1126634
  Баранов А.А. Редкие и исчезающие животные Красноярского края / А.А. Баранов. – Красноярск, 1988. – 126с.
1126635
  Жирнов Л.В. Редкие и исчезающие животные СССР: Млекопитающие и птицы / Л.В. Жирнов. – Москва, 1978. – 303с.
1126636
  Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие / В.Е. Соколов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 520с.
1126637
  Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР / П.С. Анисимов. – Грозный, 1989. – 157с.
1126638
   Редкие и исчезающие птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 168с.
1126639
   Редкие и исчезающие птицы Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
1126640
  Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения / В.И. Артамонов. – Москва
1. – 1989. – 383с.
1126641
   Редкие и исчезающие растения и животные Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253с. – ISBN 5-12-001143-8
1126642
   Редкие и исчезающие растения Сибири. – Новосибирск, 1980. – 224с.
1126643
  Денисова Л.В. Редкие и исчезающие растения СССР / Л.В. Денисова, Л.С. Белоусова. – М., 1974. – 151с.
1126644
  Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины / В.И. Чопик. – Киев, 1978. – 212с.
1126645
  Благовещенский В.В. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области / В.В. Благовещенский. – Саратов, 1989. – 94с.
1126646
  Горчаковский П.Л. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья / П.Л. Горчаковский, Е.А. Шурова. – М., 1982. – 207с.
1126647
  Борисенко Л.Ф. Редкие и малые элементы в гипербазитах Урала / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
1126648
  Дорогостайская Е.В. Редкие и новые для Южного Урала виды растений, обнаруженные в Ильменском заповеднике имени В.И. Ленина / Е.В. Дорогостайская. – С. 99-102. – Отд. оттиск
1126649
   Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Коми АССР. – Сыктывкар, 1982. – 152с.
1126650
   Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Мурманской области. – 2-4 изд., иср. и доп. – Мурманск, 1990. – 188с.
1126651
  Рузматов С.Р. Редкие и рассеянные элементы медно-молибденовых месторождений Алмалыкского рудного поля (Узбекской ССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рузматов С.Р.; Ин-т геологии АН УзССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Ташкент; Москва, 1961. – 21л.
1126652
  Кабивничий И.Н. Редкие и рассеянные элементы. / И.Н. Кабивничий. – Магадан, 1960. – 150с.
1126653
   Редкие и редкоземельные элементы в технике. – К., 1964. – 131с.
1126654
  Хорина В.В. Редкие и уникальные издания из фонда научной библиотеки КГПУ им. В.П. Астафьева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (120). – С. 22 - 24. – ISSN 1727-4893
1126655
  Лисятникова О.Н. Редкие и ценные издания в составе фонда центральной библиотеки региона (на примере Нижегородской ГОУНБ им. В.И. Ленина) / Ольга Николаевна Лисятникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0869-608Х


  Раскрывается место ценных и редких изданий в составе фонда крупнейшей библиотеки Нижегородской области (Россия), рассказывается об опыте организации и управления фондом, о работе отдельных структурных подразделений с изданиями, обладающими признаками ...
1126656
   Редкие издания произведений В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 64с.
1126657
  Рудь Н.П. Редкие издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Н.П. Рудь. – К., 1979. – 77с.
1126658
   Редкие издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина в фондах Научной библиотеки ОГУ. – Одесса : Одес. ун-т, 1973. – 163 с.
1126659
   Редкие издания произведений К. Марскса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.П. – Киев, 1979. – 76 с.
1126660
   Редкие издания произведений К.Марска и Ф.Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.п. – Киев, 1979. – 76 с.
1126661
   Редкие книги. – Спб. – 45с.
1126662
  Киселева Л.И. Редкие книги Библиотеки Академии Наук / Л.И. Киселева. – Л, 1987. – 68с.
1126663
  Битовт Ю. Редкие книги и летучие издания 18 века / Ю. Битовт, 1905
1126664
   Редкие книги и рукописи Библиотеки Московского университета. – Munchen : Sagner, 1991. – 19,[3]с. : 7 л. илл. – ISBN 3-87690-466-8
1126665
   Редкие книги и рукописи Научной библиотеки МГУ. – М., 1980. – 106 с.
1126666
  Селезнева Т.Н. Редкие книги на фоне столетия // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 70-73. – ISSN 2072-3849
1126667
  Герасимов С.О. Редкие комнатные растения / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев, А.А. Серяпин. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
1126668
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1955. – 384с.
1126669
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 3-е, перераб. и доп. – М., 1964. – 568с.
1126670
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – Москва : Металлургиздат, 1964. – 259с.
1126671
  Коган Б.И. Редкие металлы = Прошлое,настоящее, будущее / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1978. – 347с.
1126672
  Коган Б.И. Редкие металлы = Состояние и перспективы / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1979. – 356с.
1126673
  Фиалков Я.А. Редкие металлы и их значение в народном хозяйстве / Я.А. Фиалков. – Киев, 1948. – 55с.
1126674
  Лукашев К.И. Редкие металлы и их использование в промышленности / К.И. Лукашев. – Минск, 1956. – 179с.
1126675
  Новоселова А.В. Редкие металлы и их применение / А.В. Новоселова. – Москва, 1957. – 24с.
1126676
   Редкие металлы и сплавы с монокристаллической структурой. – Москва : Наука, 1981. – 312 с.
1126677
  Савицкий Е.М. Редкие металлы и сплавы: физ.-хим. анализ и металловедение. / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – М., 1980. – 255с.
1126678
   Редкие металлы капиталистических стран. – М., 1958. – 114с.
1126679
  Парфенов В.А. Редкие металлы. / В.А. Парфенов. – М., 1954. – 48с.
1126680
  Юрк Ю.Ю. Редкие минералы пегматитов Приазовья / Ю.Ю. Юрк. – К, 1956. – 68с.
1126681
   Редкие млекопитающие фауны СССР. – М., 1976. – 196с.
1126682
   Редкие наземные позвоночные Сибири : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 299, [4] с. – Библиогр. в конце ст.
1126683
   Редкие насекомые. – М., 1982. – 167с.
1126684
  Сатурно Уильям Редкие настенные росписи майя, сделанные около 1200 лет назад, знакомят нас с образом мышления древних // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 24-26 : фото
1126685
  Петушкова Т. Редкие пахикаульные растения в оранжерее ботанического сада ЮФУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В оранжерее Ботанического сада ЮФУ собрана коллекция из 33 видов редких и исчезающих пахикаульных растений, относящихся к 23 родам из 17 семейств. Все виды включены в Красный список МСОП. Приведены результаты интродукции за последние несколько ...
1126686
   Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их охрана. – Л., 1989. – 239с.
1126687
   Редкие полезные растения. – Саранск, 1991. – 123с.
1126688
  Овчинникова Наталья Редкие почести // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 94-95 : фото
1126689
  Зарубин Павел Игоревич Редкие процессы в кумулятивном рождении частиц при взаимодействии релятивистских ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зарубин Павел Игоревич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1992. – 16л.
1126690
  Ирисов Э.А. Редкие птицы Алтая / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Барнаул, 1984. – 104с.
1126691
   Редкие птицы Дальнего Воостока и их охрана. – Владивосток, 1988. – 156с.
1126692
   Редкие птицы и звери Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 334с.
1126693
  Винокуров А.А. Редкие птицы мира / А.А. Винокуров. – Москва, 1987. – 207с.
1126694
   Редкие птицы Причерноморья. – К., 1991. – 269с.
1126695
  Трофимов Т.Т. Редкие растения Верхне-Клязьминского государственного заповедника. / Т.Т. Трофимов. – 103-111с.
1126696
   Редкие растения и животные Крыма. – Симферополь : Таврия, 1988. – 176с.
1126697
  Винтерголлер Б.А. Редкие растения Казахстана / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
1126698
  Белоусова Л.С. Редкие растения мира / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – М, 1983. – 341с.
1126699
  Шаврина В.И. Редкие растения соединительных территорий экосети Винницкой области / В.И. Шаврина, Е.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 115-120 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1126700
  Белоусова Л.С. Редкие растения СССР. Справочник / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова, С.В. Никитина. – Москва : Лесная промішленность, 1979. – 216с.
1126701
  Шлотгауэр С.Д. Редкие растения Хабаровского края / С.Д. Шлотгауэр, А.Б. Мельникова. – Хабаровск, 1990. – 288с.
1126702
  Битовт Юрий Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / Битовт Юрий. – Факсимильное воспроизведение. – Москва : Книга, 1989. – 605 с. + 16 с. прилож. – Вых. дан. ориг.: Москва : Типогр. С.П. Семенова, 1905
1126703
  Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки : материалы по истории рус. кн. знака / В.Я. Адарюков. – Москва : Среди коллекционеров, 1923. – 65 с. : ил.
1126704
   Редкие сельмиты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1990. – 119с.
1126705
   Редкие службы Иконе Божией Матери Киккской-Милостивой и Святым Угодникам / [сост.: протоиерей Илия Тетерько ; под общ. ред. Архимандрита Неофита (Гончаренко) и др.]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 109, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-241-6
1126706
   Редкие фонды в научных библиотеках высших учебных заведений. Проблемы сохранности, изучения и использования в 21 веке : Доклады Международной конференции, 22-25 октября 2002 г. – Москва, 2002. – 126 с.
1126707
  Арсанова Г.И. Редкие щелочи в термальных водах вулканических областей / Г.И. Арсанова; Отв.ред.С.И.Набоко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 111с.
1126708
  Коган Б.И. Редкие щелочные металлы / Б.И. Коган. – М., 1962. – с.
1126709
   Редкие щелочные металлы / Коган Б.И. – М., 1962. – 330с.
1126710
   Редкие щелочные металлы в породах Украины. – Киев : Наукова думка, 1976. – 232с.
1126711
  Зинченко В О. Редкие щелочные элементы в породах и минералах северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 127 / Зинченко О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1126712
  Бойко Т.Ф. Редкие элементы в галогенных формациях / Т.Ф. Бойко. – Москва : Наука, 1973. – 184с.
1126713
   Редкие элементы в геологии. – М., 1982. – 262с.
1126714
   Редкие элементы в горных породах и минералах. – М., 1977. – 77с.
1126715
   Редкие элементы в гранитоидах Урала. – Свердловск, 1981. – 116с.
1126716
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах. – М., 1952. – 400с.
1126717
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах : Сборник статей. – Москва, 1952. – 400с.
1126718
   Редкие элементы в магматических формациях Тянь-Шаня. – Ташкент, 1981. – 166с.
1126719
  Ляхович В.В. Редкие элементы в минералах гранатоидов / В.В. Ляхович. – М., 1973. – 310с.
1126720
   Редкие элементы в осадочных и метаморфических породах. – М., 1964. – 204с.
1126721
  Цамбел Б. Редкие элементы в пиритах колчеданных месторождений Западных Карпат и возможность их использования при решении генетических проблем оруднения. / Б. Цамбел, Я. Ярковский, 1965. – 249-266с.
1126722
  Сердюченко Д.П. Редкие элементы в породах различных метаморфических фракций / Д.П. Сердюченко. – М, 1967. – с.
1126723
  Ляхович В.В. Редкие элементы в породообразующих минералах гранитоидов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1972. – 200с.
1126724
  Потемкин К.В. Редкие элементы в россыпях зарубежных стран / К.В. Потемкин, А.Н. Спицын. – Москва : АН СССР, 1963. – 100с.
1126725
   Редкие элементы в формациях изверженных пород. – М., 1975. – 247с.
1126726
  Любимов И.М. Редкие элементы и их география : Книга для учащихся / И.М. Любимов. – Москва : Просвещение, 1977. – 110с.
1126727
  Башилов И.Я. Редкие элементы и их использование / И.Я. Башилов. – М, 1930. – 152с.
1126728
  Сажин Н.П. Редкие элементы и технический прогресс / Н.П. Сажин. – М., 1967. – 46с.
1126729
   Редкие элементы Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1986. – 253с.
1126730
  Ежовска-Тршебятовска Редкие элементы. / Ежовска-Тршебятовска. – М, 1979. – 369с.
1126731
   Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. – М., 1986. – 116с.
1126732
   Редкие, но необходимые.... – М., 1991. – 46с.
1126733
  Магакьян И.Г. Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы / И.Г. Магакьян. – Ереван, 1971. – 111с.
1126734
  Кондратюк Е.Н. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востка Украины в природе и культуре / Е.Н. Кондратюк, В.М. Остапко; АН УССР, Донецкий Ботанич. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 150с.
1126735
  Толстых Мария Редкий вулкан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 62 : фото
1126736
  Бухараев Р.Р. Редкий дождь / Р.Р. Бухараев. – М, 1980. – 79с.
1126737
  Полонский Евгений Редкий черный жаворонок долетит до середины...Европы. Элтонский, он же сибирский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 46 : фото
1126738
   Редковський Микола Іванович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог . Редковський Микола Іванович [1921-2008]. З 1953 року працював на військовій кафедрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1126739
  Могутов Василий Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Великую Татарию Экспедиции под именем Посольства. Ч. 1-2 // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 63 с.
1126740
  Вуд Джеймс Редкое лето / Вуд Джеймс. – Москва, 1967. – 255с.
1126741
   Редкоземельная минерализация высокобарических сланцев участка "Редкоземельный-восток-1" (Иртышская зона смятия) / В. Портнов, Е. Мусина, М. Пономарева, Н. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-76. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Редкие металлы и земли весьма востребованы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Изучение их пространственного распределения, минералогии, коммерческой значимости является актуальной задачей. Выявлен совершенно новый генетический тип ...
1126742
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. – Москва : Наука, 1985. – 296 с.
1126743
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах / А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. – Москва : Наука, 1985. – 296с.
1126744
  Белов К.П. Редкоземельные магнетики и их применение / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1980. – 240 с.
1126745
   Редкоземельные металлы. – М., 1957. – 419с.
1126746
  Михайличенко А.И. Редкоземельные металлы / А.И. Михайличенко. – М., 1987. – 232с.
1126747
   Редкоземельные металлы и их тугоплавкие соединения. – Киев, 1971. – 168 с.
1126748
   Редкоземельные металлы и сплавы. – М., 1971. – 125с.
1126749
   Редкоземельные металлы, сплавы и соединения. – Москва : Наука, 1973. – 355 с.
1126750
  Эгель Л.Е. Редкоземельные металлы. / Л.Е. Эгель. – вып. 21. – М., 1963. – 5-332с.
1126751
  Спеддинг Ф.Х. Редкоземельные метеллы / Ф.Х. Спеддинг, А.Х. Даан. – М., 1965. – 612с.
1126752
   Редкоземельные полупроводники. – Ленинград : Наука, 1977. – 206с.
1126753
   Редкоземельные полупроводники. – Баку : Элм, 1981. – 183с.
1126754
  Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира : геология, ресурсы, экономика : монография / В.А. Михайлов ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2010. – 223 с. – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 978-966-439-359-8
1126755
   Редкоземельные силикаты. – М., 1966. – 1-222с.
1126756
   Редкоземельные ферромагнетики и антиферромагнетики. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
1126757
  Литвин Б.Н. Редкоземельные фосфаты / Б.Н. Литвин, В.А. Маслобоев. – Л., 1989. – 207с.
1126758
   Редкоземельные элементы. – М., 1963. – 392с.
1126759
   Редкоземельные элементы. – М., 1985. – 4=376с.
1126760
  Яценко С.П. Редкоземельные элементы / С.П. Яценко, Е.Г. Федорова. – М., 1990. – 277с.
1126761
  Андреева О.С. Редкоземельные элементы : радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева. – Москва, 1975. – 152с.
1126762
  Подпорина Е.К. Редкоземельные элементы в корах выветривания / Е.К. Подпорина. – М, 1985. – 126с.
1126763
   Редкоземельные элементы в магматических породах. – Новосибирск, 1988. – 155с.
1126764
   Редкоземельные элементы в сталях и сплавах. – М., 1959. – 247с.
1126765
  Трифонов Д.Н. Редкоземельные элементы и их место в периодической системе / Д.Н. Трифонов. – М, 1966. – 192с.
1126766
   Редкоземельные элементы и их соединения в электронной технике. – Томск : Издательство Томского университета, 1979. – 144с.
1126767
  Иост Д. Редкоземельные элементы и их соединения. / Д. Иост. – М., 1949. – 124с.
1126768
  Милованов Г.Н. Редкоземельные элементы. / Г.Н. Милованов, Черносвитов.Ю.Л. – М, 1959. – 1-60с.
1126769
  Золин В.Ф. Редкоземельный зонд в химиии и биологии / В.Ф. Золин, Л.Г. Коренева. – М., 1980. – 349с.
1126770
  Лаумулин Т.М. Редкометаллоносные структуры в геотектоногенах Казахстана / Т.М. Лаумулин. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 199с.
1126771
   Редкометалльное оруденение Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
1126772
  Комаров А.Н. Редкометалльные тектоно-метасоматические зоны Украинского щита. / А.Н. Комаров, Л.А. Черкашин. – К., 1991. – 178с.
1126773
   Редкометальная металлогения Центрально-Азиатского складчатого пояса. – М., 1982. – 143с.
1126774
  Сальтина Л.В. и Михитдинов Г.Н. Редкометальные гранитные пегматины Цетральной и Западной Африки и Мадагаскара / Л.В. и Михитдинов Г.Н. Сальтина. – М., 1974. – 29с.
1126775
  Бескин С.М. Редкометальные гранитовые формации. / С.М. Бескин, В.Н. Ларин, Ю.Б. Марин. – Ленинград : Недра, 1979. – 280с.
1126776
   Редкометальные граниты и проблемы магматической дифференциации. – Москва : Недра, 1972. – 300с.
1126777
  Бородин Л.С. Редкометальные камафориты. Формация апатит-форстерит-магнетитовых пород в щелочно-ультраосновных и карбонатитовых массивах / Л.С. Бородин, А.В. Лапин, А.Г. Харченков. – Москва : Наука, 1973. – 176с.
1126778
   Редкометальные месторождения в осадочных и вулканогенно-осадочных формациях. – М., 1984. – 112с.
1126779
   Редкометальные месторожения, их генес и методы исследования. – М., 1972. – 312с.
1126780
  Розанов К.И. Редкометальные пегматиты Украины / К.И. Розанов, Л.Ф. Лавриненко. – Москва : Наука, 1979. – 139с.
1126781
  Недашковский П.Г. Редкометальные щелочно-гранитные пегматиты и фениты / П.Г. Недашковский. – Москва : Наука, 1986. – 88с.
1126782
  Архангельская В.В. Редкометальные щёлочные комплексы южного края Сибирской платформы / В.В. Архангельская. – Москва, 1974. – 127с.
1126783
  Ушаков О.А. Редокс-процессы и адсорбционные явления в электрохромных системах на основе биологенов / Ушаков О. А. – Москва, 1982. – 21л.
1126784
  Розанов А.Г. Редокс-система донных отложений западной части Карского моря // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1015-1031 : рис. – Библиогр.: с. 1029-1031. – ISSN 0016-7525
1126785
   Редокс-сорбция на металл-ионообменных нанокомпозитах при электрохимической поляризации / Л.Н. Полянский, Е.Н. Коржов, Д.Д. Вахнин, Т.А. Кравченко // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1414-1420. – ISSN 0044-4537
1126786
  Андрійчук Т. Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено внесок редокс-чутливих елементів сигнальної трансдукції в реалізацію радіаційно-індукованого апоптозу імунокомпетентних клітин тимусу і селезінки щурів. Установлены редокс-чувствительные элементы сигнальной трансдукции в реализации ...
1126787
  Паталах І.І. Редокс - регуляція клітинних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд сучасних даних щодо регуляторної ролі прооксидантно-антиоксидантних реакцій у проведенні клітинних сигналів. Розглянуто механізми редокс-регуляції роботи сигнальних молекул та їх участь у перетворення фізіологічних реакцій у ...
1126788
  Бурлака А.П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Redox-dependent signal molecules in mechanisms of tumor process / А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 254, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 236-252. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1452-7
1126789
  Ергожин Е.Е. Редоксиониты / Е.Е. Ергожин, Б.А. Мухитдинова. – Алма-Ата, 1983. – 288с.
1126790
  Давыдов Б.Л. Редукторы / Б.Л. Давыдов. – Москва-Киев, 1963. – 474с.
1126791
  Краузе Г.Н. и др. Редукторы / Г.Н. и др. Краузе. – М.-Л., 1965. – 191с.
1126792
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкция и рассчет / М.И. Анфимов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1965. – 288с.
1126793
  Илларионов Н.С. Редукционизм в истории науки / Н.С. Илларионов, Н.В. Илларионова. – Кишинев, 1982. – 91с.
1126794
  Тараканова Наталья Ивановна Редукционизм в лингвистическом мышлении : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.02.19 / Тараканова Наталья Ивановна; Мин-во общего и профес. образов. Российск. федерации. – Пятигорск, 1997. – 23л.
1126795
  Уразалин Б.Б. Редукционизм как неопозитивистская программа сведения теоретического знания к эмпирическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1126796
  Галоян А.А. Редукционизм как парадигма в биологическом познании / А.А. Галоян. – Ереван : Изд-во АН Армении, 1990. – 166 с.
1126797
  Робожев А.В. Редукционно-охладительные установки для тепловых и атомных электростанций. / А.В. Робожев. – М., 1984. – 222с.
1126798
  Эглит В.И. Редукционный тахеометр Редта 002 / Геодезические инструменты и приборы ; В.И. Эглит, С.П. Сидельников. – Москва : Госгеолтехиздат
Описание инструмента и практич. руководство по применению, поверкам и юстировкам. – 1963. – 88 с.
1126799
  Альмухамедова Э.М. Редукция класных и просодия слова в окающих русских говорах / Э.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. – Казань, 1980. – 112с.
1126800
  Стериополо Е.И. Редукция ключевых гласных немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стериополо Е.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1979. – 20л.
1126801
  Бояринцев Е.Л. Редукция осадков по площади и ее влияние на формирование максимальной ординаты паводочного стока малых горных водосборов : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Е.Д. Гопченко, А.А. Кириленко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 357-363 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
1126802
  Юрик Иван Иванович Редукция представлений обобщенных групп Пуанкаре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Юрик Иван Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 13л.
1126803
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 245 с.
1126804
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1965. – 245с.
1126805
  Конурбаева Б.М. Редукция стратегий в позиционных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Конурбаева Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1126806
  Кулиев Т.А. оглы Редукция труда при социализме / Т.А. оглы Кулиев. – Москва, 1974. – 117с.
1126807
  Мамзин А.С. Редукция, интеграция. эволюционизм в современной биологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 93-104. – ISSN 0042-8744
1126808
  Манакова О.І. Редукційне програмування рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 295-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1126809
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1126810
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається процес редукційного конструювання програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1126811
  Чолій В.Я. Редукційні обчислення в астрономії : Навчальний посібник для студ. фізичного фак-ту / В.Я. Чолій; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Ч.1 Затемнення та покриття. – 1998. – 48с.
1126812
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 3. – 2007
1126813
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 4. – 2007
1126814
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 5. – 2007
1126815
  Липчук В.В. Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях / В.В. Липчук, О.М. Крупа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1126816
  Верейкіна М.Б. Редукція деяких класів нелінійних граничних задач до різницевих рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 186-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто деякі класи нелінійних граничних задач для гіперболічних рівнянь (або систем) з частинними похідними. Доведено, що розв"язки таких задач подаються за допомогою розв"язків початкових задач для відповідних різницевих рівнянь. Це дозволяє ...
1126817
  Кузьменко Т.М. Редукція наголошених голосних як результат неповної реалізації диференційних ознак фонем у сучасному німецькому мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 134-139. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1126818
  Бондаренко О.М. Редукція праці в системі стимулювання кваліфікованої робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 248-253


  В статті розглядається важлива складова забезпечення диференційованого підходу в процесі матеріального стимулювання висококваліфікованої робочої сили, що базується на використанні механізму редукції праці. При цьому поряд із ринково-вартісним ...
1126819
  Самохвалов Ю.Я. Редукція простору пошуку рішення у засобах логічного виводу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто процедуру логічного виводу у С-класичному обчисленні предикатів першого порядку, яка відноситься до класу методів паралельної обробки й є одним із можливих шляхів вирішення проблеми "комбінаторного вибуху" завдяки сполученню процесу редукції ...
1126820
  Дмитренко С.К. Редукція структур соціального досвіду в системній теорії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 44-46
1126821
  Омелян О.М. Редукція та розв"язки систем нелінійних рівнянь дифузії, інваріантних відносно алгебри Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-100. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Галілеївська інваріантність системи нелінійних рівнянь дифузії використання для побудови інваріантних анзаців, які редукують її до системи звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано класи точних розв"язків даної системи.
1126822
  Солодкий Я.М. Редукція як силувана свідомість // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 81-84. – ISBN 966-7943-03-8
1126823
  Петрова Лариса Ивановна Редупликация в английской словообразующей системе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лариса Ивановна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
1126824
  Саникидзе Л.К. Редупликация в картвельских языках : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Саникидзе Л.К.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1126825
  Штейнберг Н.М. Редупликация в современноя французском языке / Н.М. Штейнберг. – Л., 1969. – 70с.
1126826
  Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 57-66. – ISSN 0373-658Х
1126827
  Пахолок Зинаида Александровна Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Пахолок Зинаида Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 174л. – Бібліогр.:л.146-155
1126828
  Пахолюк З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолюк З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 19л.
1126829
  Пахолок З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолок З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
1126830
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Редковская Татьяна Александровна; КГУ. – Киев, 1980. – 166л. – Бібліогр.:л.142-166
1126831
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Редковская Татьяна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1126832
  Шмакова Л.Н. Редупликация: роль и сферы употребления в современном немецком языке // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 141-144. – ISBN 1993-5560
1126833
  Ніколашина Т. Редуплікати у структурі шевченкової поезії / Т. Ніколашина, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 80-86. – ISSN 2075-1486
1126834
  Шевченко Т.В. Редуплікація як засіб вираження авторської модальності у творах Юрія Кириченка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 158-166
1126835
  Міняйло Р. Редупліковані вирази у творах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 200-203
1126836
  Аронов В.И. Редуцирование аномалий силы тяжести в горной области с помощью электронных вычислительных машин : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аронов В.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1964. – 13 с.
1126837
  Меньшикова Е.Р. Редуцированный смех Юрия Олеши // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.75-85. – ISSN 0042-8744
1126838
  Минцлов С.Р. Редчайшие книги напечатанные в России / С.Р. Минцлов, 1904
1126839
  Короткий В.А. Редькін Петро Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 116-117. – ISBN 966-06-0393-2
1126840
   Редько Володимир Никифорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 243. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1126841
   Редько Володимир Никифорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 30-32. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1126842
  Бузукашвили И. Редьярд Киплинг // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1126843
  Фоміна О.В. Редьярд Кіплінг і Друга англо-бурська війна 1899-1902 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1126844
  Самара І. Редьярд Кіплінг: той, хто знає про Мауглі все... // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 2. – С. 176-183. – ISSN 0130-321Х
1126845
  Шевченко М. Реевакуаційні процеси та початок відбудови на українських землях в експозитарно-фондовому вимірі Меморіалу / М. Шевченко, В. Гедз // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 101-111. – ISBN 978-617-7158-04-1
1126846
  Дедусенко Ю.М. Реегнеративные схемы и регенераторы газотурбинных установок / Ю.М. Дедусенко. – К, 1960. – 268с.
1126847
  Литвицький В. Реекспансія - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 9-17 : Рис.
1126848
  Данилейко В. Реекспозиції української абетки / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
1126849
  Алієв Р.Д. Рееміграція кримських татар у 1860-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 94-99. – ISSN 0130-5247
1126850
  Садова У.Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У.Я. Садова, Р.Р. Рісна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 55-64. – ISSN 1562-0905
1126851
  Стаканов Р.Д. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 39-42
1126852
  Леонова Л.А. Реестр "готовых" предложений современного английского бытового диалога / Л.А. Леонова. – Калинин, 1972. – 112с.
1126853
  Беке Г. Реестр ISSN - всемирная база данных печатных и онлайновых периодических изданий / Гаэль Беке // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 0869-608Х


  Об использовании Международного стандартного номера периодических (сериальных) изданий (ISSN).
1126854
  Хоникатт Д. Реестр Microsoft Windows 2000 / Джерри Хоникатт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 320с. – ISBN 5-8954-0111-1
1126855
  Кокорева О. Реестр Widows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Сант-Петербург, 2000. – 352с. – ISBN 5-8206-0031-2
1126856
  Борн Г. Реестр Windows * 98 : Руководство для профессионалов / Гюнтер Борн; Пер. с англ.: О.Кокоревой, Д.Лебедева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 496с. – (Мастер). – ISBN 5-7791-0108-6


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1126857
  Кокорева О. Реестр Windows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 352с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0031-2


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1126858
  Марков А.С. Реестр открывает тайны / А.С. Марков. – Волгоград, 1989. – 270с.
1126859
   Реестр российских книг, составляющих библиотеку для чтения в Москве, на Никольской улице, подле Синодальной Типографии и Ремесленной Управы, в доме С. Петербургского купца Ивана Глазунова, под N2.. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии Ивана Глазунова, 1823. – 215с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - бумага.
1126860
   Реестр хронологический полного собрания законов Российской империи. – Спб.
30. – 1855. – 35с.
1126861
  Кэ Лань Реет красное знамя / Кэ Лань. – Иркутск, 1951. – 132с.
1126862
  Цімдарс А. Реєстр виборців Латвії: історія створення, принципи роботи і перспективи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-29
1126863
  Камша Н.М. Реєстр вимог кредиторів-основний документ у справі про банкрутство // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-41.
1126864
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Київ : Наукова Думка, 1995. – 592 с. – ISBN 5-12-002042-9
1126865
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року : (алф. покажчик прізвищ) / [упоряд. В.Ф.Ковальчук]. – Київ : Пріоритети, 2014. – 282 с. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 978-966-8809-64-4
1126866
  Зеленчук І. Реєстр географічних назв населенних пунктів і природних об"єктів Верховинщини / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 50-54.
1126867
   Реєстр етномузичних записів Остапа Нижанківського / укладав Б. Луканюк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 149-158. – ISSN 2310-0583
1126868
  Ковальчук Г.І. Реєстр І.П. Крип"якевича "Київські друки XVII - XVIII ст." // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 79-89. – ISBN 966-02-4450-4
1126869
   Реєстр імен українського біографічного словника : Літери А - Б / О.В. Бугаєва та ін. ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень, Українське біографічне тов-во ; [ редкол. : В.І. Попик (відп. ред.), С.М. Ляшко, О.М. Яценко та ін. ]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 162 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-4845-8
1126870
  Тащук В.К. Реєстр інфаркту міокарда: роль дисплазії сполучної тканини / В.К. Тащук, О.С. Полянська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 54-58. – ISSN 1727-0847
1126871
  Левицький І. Реєстр князям чернігівським та іншим деяким, похованим у Чернігові з показанням часу їхньої кончини та місця, де поховані, і з визначенням літописів, що про це свідчать. 1792 року // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7023-51-6
1126872
  Клочок С.Г. Реєстр оцифрованого культурного надбання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 17-21. – ISBN 978-966-02-7337-5
1126873
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. С. Зворський ; уклад. : О. Бажан, С. Геращенко, А. Іщук та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 1, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. – 2009. – 244 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1.: Центральний державний архів громадських об"єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. ...
1126874
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Андросов, Г. Грошева, С. Шаляєва та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.]). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 536 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1. : Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької обл., Державний архів Волинської обл., Державний архів Дніпропетровської обл., Державний архів Донецької обл., Державний архів Житомирської обл., Державний архів Закарпатської обл., Державний ...
1126875
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Скляров, Л. Ковальова, Г. Кордіяка та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 2 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 544 с. – Назву Кн. 2 занесено до анотації


  Кн 2.: Державний архів Луганської обл., Державний архів Львівської обл., Державний архів Миколаївської обл., Державний архів Одеської обл., Державний архів Полтавської обл., Державний архів Рівненської обл., Державний архів Сумської обл.
1126876
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : О. Бойчук, О. Сулима, Л. Євтушенко та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Гурбова Л., Делеган М. та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 3 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 512 с. – Назву Кн. 3 занесено до анотації


  Кн 3.: Державний архів Тернопільської обл., Державний архів Харківської обл., Державний архів Херсонської обл., Державний архів Хмельницької обл., Державний архів Черкаської обл., Державний архів Чернівецької обл., Державний архів Чернігвської обл., ...
1126877
  Куйбіда Р.О. Реєстр судових рішень: коли чекати виходу на повну потужність? / Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2009. – № 3 (11). – С. 18-20
1126878
   Реєстр усього Війська Запорізького після Зборівського договору з королем польским Яном Казиміром складений 1649 р.. – К., 1994. – 192с.
1126879
  Прокоп"юк О. Реєстр храмів Київської митрополії (1780-1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 209-216. – ISBN 966-7379-92-11
1126880
  Черноіваненко Є. Реєстратори витіснять творців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Чому зовнішнє незалежне оцінювання призводить до "натаскування фактів" учнями й відучує їх мислити.
1126881
  Шарандаченко О.П. Реєстраторка загсу : (із щоденника киянки) / Олександра Шарандаченко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 364 с.
1126882
  Славова К.С. Реєстраційні системи земельних прав в Україні та країнах Європейського Союзу // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-419-304-4
1126883
   Реєстраційні системи країн Європи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 58-60
1126884
   Реєстраційні системи країн Латинської Америки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 72-75
1126885
  Гонтаренко Н. Реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 76-79


  У статті досліджуються реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном, надаються пропозиції щодо вдосконалення порядку їх проведення.
1126886
  Сас А. Реєстрація авторського права за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 344-346
1126887
  Бондаренко С. Реєстрація авторського права: міжнародний та український досвід / С. Бондаренко, С. Янкова, С. Бригинець // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-17. – ISSN 1608-6422
1126888
  Кудрицька Т. Реєстрація винаходів у митному реєстрі. Чи спрацює новий механізм захисту прав інтелектуальної власності? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
1126889
   Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, О.П. Горобець, Л.М. Топільська; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 48с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-95-5
1126890
  Сімонова Є. Реєстрація договору комерційної концесії (франчайзингу) в Україні та за кордоном // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 306-307. – ISBN 978-966-301-169-1
1126891
  Городенко Л.М. Реєстрація електронного медіаресурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 245-251


  Лекцію присвячено темі вибору доменного імені та хостинга для розміщення інтернет-ресурсу в мережі.та пояснює послідовність реєстрації медіаресурсу. The lecture is devoted to the topic of choice of domain name and hosting for posting of online ...
1126892
  Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 43-51
1126893
  Степул А. Реєстрація ЗМІ: проблемне питання? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 79-80.
1126894
  Мота А. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 290-295. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1126895
  Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно : іпотека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 27-29. – Бібліогр.: 6 назв
1126896
  Коваль Д.О. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 192-202
1126897
  Давидова Н.О. Реєстрація місця проживання як умова здійснення інших прав // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 15-21.
1126898
  Смілянська А. Реєстрація на пробне ЗНО завершиться у січні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 8
1126899
  Джабраілов Р.А. Реєстрація нерухомого майна і прав на нього: державні та місцеві інтереси // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1681-6277
1126900
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи : порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – 215 с. + Додатки: л. 210-215. – Бібліогр.: л. 170-209
1126901
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1126902
  Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Міститься аналіз деяких правових аспектів ідентифікації реєстрації прав на землю. Аналізується законодавство, що стосується Книг записів (реєстрації) відповідних документів. Запропоновано різні підходи до класифікації реєстрації прав на землю. The ...
1126903
  Сенчук В.В. Реєстрація права власності на об"єкт нерухомості // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-41.
1126904
  Андрюк С. Реєстрація права на спадкове майно, що знаходиться на окупованих територіях // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 22-23
1126905
  Омельянюк В.С. Реєстрація спектральних зміщень власної флуоресценції білків двохвильовим методом / В.С. Омельянюк, А.М. Філенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 171-177. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі проведено експериментальну перевірку правильності встановленого раніше (Філенко, Зима, 1981) теоретичного співвідношення між зміщенням спектра триптофанової флуоресценції і параметром В (відношенням інтенсивностей флуоресценції на крилах ...
1126906
  Криницький І.Є. Реєстрація та облік у податковому праві: спільні риси та критерії розмежування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 19-23.
1126907
  Цвєткова Ю.В. Реєстрація фізичним особам в земельному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 105-117
1126908
  Чехович С.Б. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.11-19
1126909
  Почекіна О. Реєстрація шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 108-109.
1126910
  Литвиненко Л.Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 26-29
1126911
  Верейці О. Реєстрація шлюбу громадянами україни: можливі варіанти // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 102-107
1126912
  Кузнєцова О. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-55
1126913
  Кашпур А. Реєстрація штатів і кошторисів адміністративно-господарських витрат. / А. Кашпур. – К., 1949. – 94с.
1126914
  Гурковський М.П. Реєстрація як інститут адміністративного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 86-90.
1126915
  Воєводіна І. Реєстрація яхт та зручні прапори / І. Воєводіна, К. Ряшенцева // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 1, 38-39
1126916
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 2. – 1999. – 87 с.
1126917
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 3/4. – 1999. – 82 с.
1126918
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 5 : Програма інформатизації міста Києва. – 1999. – 116 с.
1126919
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 6. – 1999. – 136 с.
1126920
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 1. – 1999. – 136 с.
1126921
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 2. – 2000. – 88 с.
1126922
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 3. – 2000. – 88 с.
1126923
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 4. – 2000. – 122 с.
1126924
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 1. – 2000. – 108 с.
1126925
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 1. – 2001. – 82 с.
1126926
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 2. – 2001. – 118 с.
1126927
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 3. – 2001. – 92 с.
1126928
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 4. – 2001. – 120 с.
1126929
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 1. – 2002. – 102 с.
1126930
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 2. – 2002. – 128 с.
1126931
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 3. – 2002. – 128 с.
1126932
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 4. – 2002. – 140 с.
1126933
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 1. – 2003. – 140 с.
1126934
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 4. – 2003
1126935
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 2. – 2003. – 126 с.
1126936
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 3. – 2003. – 110 с.
1126937
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 1. – 2004. – 130 с.
1126938
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 2. – 2004. – 96 с.
1126939
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 3. – 2004. – 110 с.
1126940
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 4. – 2004. – 122 с.
1126941
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 4. – 2005. – 120 с.
1126942
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 3. – 2005. – 124 с.
1126943
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 2. – 2005. – 112 с.
1126944
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 1. – 2005. – 154 с.
1126945
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 2. – 2006. – 116 с.
1126946
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 1. – 2006. – 128 с.
1126947
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 4. – 2006. – 94 с.
1126948
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 3. – 2006. – 110 с.
1126949
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 1. – 2007. – 120 с.
1126950
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 2. – 2007. – 106 с.
1126951
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 3. – 2007. – 156 с.
1126952
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 4. – 2007. – 156 с.
1126953
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 1. – 2008. – 156 с.
1126954
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 2. – 2008. – 140 с.
1126955
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 3. – 2008. – 104 с.
1126956
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 4. – 2008. – 96 с.
1126957
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 1. – 2009. – 110 с.
1126958
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 2. – 2009. – 94 с.
1126959
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 3. – 2009. – 86 с.
1126960
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 4. – 2009. – 118 с.
1126961
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 1. – 2010. – 112 с.
1126962
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 2. – 2010. – 246 с.
1126963
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 3. – 2010. – 112 с.
1126964
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 4. – 2010. – 106 с.
1126965
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 4. – 2011. – 90 с.
1126966
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 2. – 2011. – 122 с.
1126967
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 3. – 2011. – 122 с.
1126968
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАН України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 1. – 2011. – 118 с.
1126969
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 1. – 2012. – 106 с.
1126970
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 3. – 2012. – 126 с.
1126971
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 4. – 2012. – 110 с.
1126972
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 2. – 2012. – 132 с.
1126973
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 2. – 2013. – 96 с. – Резюме мовою статті
1126974
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 1. – 2013. – 116 с. – Резюме мовою статті
1126975
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 3. – 2013. – 86 с. – Резюме мовою статті
1126976
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 4. – 2013. – 104 с. – Резюме мовою статті
1126977
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
1126978
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 4. – 2014. – 80 с. – Резюме мовою статті
1126979
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 1. – 2014. – 102 с. – Резюме мовою статті
1126980
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 2. – 2014. – 140 с. – Резюме мовою статті
1126981
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 3. – 2014. – 82 с. – Резюме мовою статті
1126982
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 1. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126983
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 3. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126984
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 2. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126985
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 4. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126986
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7933-9
1126987
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 4. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126988
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126989
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 1. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126990
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 2. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126991
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 17-18 трав. 2017 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2017. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8248-3
1126992
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 4. – 2017. – 76 с. – Резюме мовою статті
1126993
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126994
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126995
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 1. – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1126996
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 3. – 2018. – 152 с. – Резюме мовою статті
1126997
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 1. – 2018. – 80 с. – Резюме мовою статті
1126998
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 2. – 2018. – 102 с. – Резюме мовою статті
1126999
  Язвинська М.В. Реєстрація/перереєстрація видання НАН України як періодичного та фахового // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Наведено умови реєстрації видання НАН України - заснування видання як академічного й отримання свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації або перереєстрації видання у разі зміни окремих параметрів, а також умови внесення видання до ...
1127000
  Шулікін Д. Реєстрація: перші підсумки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Директор УЦОЯО Вадим Карандій під час прес-конференції розповів про перші підсумки реєстрації та проведення наступних етапів ЗНО.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,