Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1124001
  Казарин В.П. "... Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А.А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Берлин) / В.П. Казарин, М.А. Новикова // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 128-144. – ISSN 2312-3036


  "Статья продолжает цикл публикаций авторов, посвященных реальному и поэтологическому комментарию текстов Анны Ахматовой-Горенко (1889-1966), одной из ключевых фигур европейской литературы и культуры ХХ столетия. Тексты связаны с трагическими событиями ...
1124002
  Любименко В.М. "Робочий день" зеленої рослини / В.М. Любименко. – К., 1934. – 108с.
1124003
  Любименко В.М. "Робочий день" зеленої рослини / В.М. Любименко. – К., 1935. – 170с.
1124004
  Кабалевский Д.Б. "Ровесники": Беседы о музыке для юношества. / Д.Б. Кабалевский. – М, 1981. – 118с.
1124005
  Кабалевский Д.Б. "Ровесники": Беседы о музыке для юношества. / Д.Б. Кабалевский. – М, 1987. – 124с.
1124006
  Курихин О. "Рогатые" с ЯГАЗа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 16-17. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення тролейбуса
1124007
   "Роде наш красний..." : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа. – ISBN 5-7763-9545-3
Т. 1. – 1996. – 444с.
1124008
   "Роден и его время", выставка из музеев Франции. Каталог выставки. Москва. 1966. – Москва, 1966. – 36с.
1124009
   "Родзинки" Чернігова = Антонієві печери - Чернігівський звір - Біля тринадцятої гармати : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-91
1124010
  Виноградов Л.Н. "Родила Оленька ребенка, без рук, без ного - одна головенка": яйцо в славянской мифологии и магии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 34-42. – ISSN 0132-1366
1124011
  Коровіна К. "Родильний обряд" як етап соціалізації жінки:перехід до материнської субкультури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 106-109
1124012
  Перлов И.Д. "Родимые пятна" прошлого / И.Д. Перлов. – М., 1958. – 63с.
1124013
  Кошова І. "Родина там, де є дитина". Драма Володимира Винниченка "Закон": інтерпретація // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 39-48. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1124014
  Коровин В. "Родину хотите защищать?" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 52-54. – ISSN 0235-7089


  Подбор и подготовка партизанских кадров в Центральном Черноземье.
1124015
  Выдрин Ф.А. ...Роботающий в одной из партийных организаций / Ф.А. Выдрин, В.М. Добровкий. – Москва, 1985. – 64с.
1124016
  Хадзіар"їріс К.Д. [Родина Зардіса / К. Д. Хадзіар"їріс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 230 с. – Видання новогрецькою мовою
1124017
  Сазонов В.А. Ро-ди-чи / В.А. Сазонов. – Таллин, 1975. – 70с.
1124018
  Сазонов В.А. Ро-ди-чи. / В.А. Сазонов. – Таллин, 1975. – 70с.
1124019
  Коста Діас да Робота : повість ; пер. з португ. / Д. да Коста. – Київ : Художня література, 1963. – 38 с.
1124020
  Власенко Н. Робота адвоката за трудовим наймом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 168-170
1124021
  Рапопорт І. Робота актора / І. Рапопорт : Мистецтво, 1937. – 108 с.
1124022
  Борис І.О. Робота актора з режисером у перехідний період між реалістичним та емоційно-енергетичним способами існування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 124-130
1124023
  Верхацький М. Робота актора над образом в самодіяльному театрі / М. Верхацький. – Київ, 1956. – 154с.
1124024
  Нешик Степан Робота без ризиків для життя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 9-10.


  Конституційне право громадян на працю нерозривно пов"язане з правом на її безпеку, й закономірно, що державна політика в галузі промислової безпеки та охорони праці будь-якої країни грунтується на принципі пріоритетності життя людини над результатами ...
1124025
   Робота бібліотек на допомогу сільскогосподарському виробництву.. – К., 1969. – 64с.
1124026
   Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2012 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. наук України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
Вип. 18. – 2013
1124027
   Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2013 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. наук України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; відп. ред. Г.І. Солоіденко, Н.В. Стрішенець. – Київ. – ISBN 978-966-02-7303-0
Вип. 19. – 2014. – 220 с.
1124028
  Семигіна Т.В. Робота в громаді : Практика й політика / Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальн. роботи ім.В.І.Полтавця; Тетяна Семигіна. – Київ : КМ Академія, 2004. – 178с. – ISBN 966-518-256-0
1124029
  Граве Д. Робота в Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 359-360. – ISBN 5-7707-1061-6
1124030
  Семінович Алла Робота в офісі - це небезпечно? / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 37 : фото
1124031
  Вишневський О.І. Робота в парах на уроках англійської мови. / О.І. Вишневський. – Київ, 1987. – 133с.
1124032
   Робота вищих органів влади у питаннях заповідної справи // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 7-29. – Бібліогр.: 104 назв.
1124033
  Волощук П. Робота Вінницької міської партійної організації по підвищенню ролі первинних партійних організацій в здійсненні рішень ХХІІІ з"їзду КПРС // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 42-44
1124034
  Помагайба В.І. Робота вчителя в малокомплектних школах / В.І. Помагайба. – 2-е вид. – К., 1968. – 147с.
1124035
  Демиденко Г.Г. Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 241-254. – ISSN 2305-3852


  У статті подано систему роботи над розумінням і засвоєнням фразеологізмів тематичної групи «невербальне спілкування» у старшій школі; акцентовано увагу на екстралінгвістичному принципі навчання фразеології, що відображає виховний і розвивальний ...
1124036
   Робота господарська - методи партійні: діалоги на актуальні теми.. – К., 1982. – 216с.
1124037
  Кучеренко Робота двохелектродної витягуючої системи в умовах магнітного джереле протонів / Кучеренко, ЄТ. – С. 1117-1211
1124038
  Піпченко Н.О. Робота дипломатичних представництв в умовах розвитку віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 124-130.
1124039
   Робота єдиного електронного реєстру спростить роботу нотаріусів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 15
1124040
  Нетреба М.М. Робота журналіста в екстремальних ситуаціях / М.М. Нетреба, К.А. Непомняща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 93-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1124041
  Вальдрат О.Л. Робота з Microsoft Excel 2000 : Навчальний посібник / О.Л. Вальдрат, Р.Б. Чаповська. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 186с. – (Комп"ютерні технології). – ISBN 966-7938-54-9


  Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з найважливішими можливостями програмного продукту Ехсеl (останньої на сьогодні версії - Ехсеl 2000). Посібник побудовано таким чином, що студент, який знайомий лише з основами роботи у операційній системі ...
1124042
  Цаповська Ж. Робота з Microsoft PowerPoint 2000 / 2003 / 2007 : навчальний посібник / Ж.Я. Цаповська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-613-673-5
1124043
  Паливода Ю.В. Робота з автором як складова основних фахових компетенцій редактора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 54-58


  Йдеться про особливості співпраці редактора й автора в контексті сучасного редакційно-видавничого процесу; аналізуються різноманітні аспекти фахової самореалізації редактора, вимоги до його комунікативної культури; з"ясовується рівень вивченості цієї ...
1124044
  Єлісовенко Ю.П. Робота з артикуляції голосних і приголосних звуків української мови // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.15-20
1124045
   Робота з аспірантами кафедри історії СРСР // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 29 листопада (№ 36). – С. 2


  Кафедра історії СРСР завжди вважала, що успішна робота з аспірантами є одним із головних її завдань. Професор А.О.Введенський керує заняттями 13 аспірантів. М.А.Рубач керує роботою 8 аспірантів.
1124046
  Чаповська Р.Б. Робота з базами даних Microsoft Access 2000 : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.Б. Чаповська, А.Є. Жмуркевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 324 с. – ISBN 5-8238-0791-0
1124047
  Глуздовський В.Е. Робота з географічними картами / В.Е. Глуздовський. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
1124048
  Мельничайко В.Я. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4-8 класах / В.Я. Мельничайко. – К., 1975. – 144с.
1124049
  Федорова О. Робота з дітьми в бібліотеці нового типу : Доклад прочитаний на учительським з"їзді в Кам"янці на Поділлю 24 липня 1920 р / О.Федорова. – Кам"янець н/П : [Друк. Кам"янець-Поділ. Укр. ун-ту],, 1920. – 8 с. – ( / Укр. В[ид]-во в Катеринославі. Правобереж.Ч. 23)
1124050
   Робота з дітьми в сільскій бібліотеці. Метод. поради.. – К., 1960. – 36с.
1124051
   Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рекомендації / [В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема та ін.] ; М-во внутріш. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2017. – 95, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-617-7364-29-9
1124052
  Глущенко Л.О. Робота з електронними таблицями та базами даних : Навчальний посібник / Л.О. Глущенко, Н.В. Тиркусов; Міністерство освіти і науки України; Сумськ. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2006. – 101с. – ISBN 966-657-090-4
1124053
  Боченко В.Є. Робота з ентомології в школі. / В.Є. Боченко. – К., 1965. – 42с.
1124054
  Зубарєва М.А. Робота з ЗМК у кризових ситуаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 59-62


  Кризова ситуація є властивою для будь-якої організації. Вона може спричинити погіршення репутації компанії, завдати їй великої шкоди. Однак для запобігання цьому існує так званий антикризовий PR. Засоби масової комунікації — це потужні інструменти, до ...
1124055
  Клименко В.К. Робота з кадрами - основа наших успіхів / Клименко В.К. – Київ, 1960. – 103 с.
1124056
  Попов Г.В. Робота з кадрами, як один з чинників оптимізації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 235-241. – ISSN 1563-3349
1124057
  Матусєвич К.М. Робота з картами шкільних географічних атласів : посібник для вчителів / К.М. Матусєвич. – Київ : Радянська школа, 1987. – 60 с.
1124058
  Якименко М.А. та інш. Робота з клієнтами державних земельних банків України в епоху вільного підприємництва (друга половина Х!Х - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.64-67. – (Гуманітарні науки ; № 1)
1124059
  Бабич Є.К. Робота з книгою / Є.К. Бабич. – Київ : [Б. в.], 1972. – 26 c. – (Сер. : Т-во "Знання" УРСР)
1124060
  Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови / Л.М. Марченко. – Київ, 1964. – 165с.
1124061
  Булаховський Л.А. Робота з мовознавства на нових шляхах / Л.А. Булаховський. – Харків
2. – 1952. – 17с.
1124062
  Бурлака О.М. Робота з обдарованими дітьми // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 2
1124063
  Ручка М. Робота з обдарованими дітьми у процесі вивченя іноземних мов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 59-60. – ISSN 0131-6788
1124064
   Робота з обдарованими учнями : Хімічна секція МАН. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 12 (36)). – ISBN 966-333-263-8
1124065
  Григорович О.В. Робота з обдарованими учнями. Хімічні турніри / О.В. Григорович. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.7(43)). – ISBN 966-333-365-0
1124066
  Ладиченко Т. Робота з обдарованою молоддю. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідних робіт членів МАН з історії // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – C. 2-5


  Головою журі секції "Всесвітня історія" був - завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Г. Казьмирчук .
1124067
  Плетка О. Робота з образом "Я" та проявами гендерної ідентичності при застосуванні арт-терапевтичних методик / О. Плетка, Т. Тамакова, Є. Невах // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2011. – Спеціальний випуск : "Психологія соціальної роботи". – С. 221-229
1124068
  Волоско В. Робота з персоналом - запорука професіоналізму в діяльності ОВС України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 26-28.
1124069
  Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 47-50. – ISSN 1727-1584
1124070
  Терлецька Н. Робота з понятійним апаратом на уроках історії та правознавства : Історія України. Бібліотека / Наталя Терлецька. – Киев : Шкільний світ. Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-35-6; 966-8651-70-7


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
1124071
  Саженюк Б.С. Робота з розвитку мови учнів у першому класі. / Б.С. Саженюк. – К., 1951. – 136с.
1124072
  Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах / М.І. Пентилюк. – К, 1984. – 136с.
1124073
  Заєць В. Робота з текстами на міжпредметній основі: теоретичний аспект
1124074
  Шестакова О. Робота з фахівцями - пріоритетний напрям діяльності наукової бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 17-19
1124075
  Свічкарьова Я.В. Робота за викликом: договір "нуль годин" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 127-134. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовані дослідження науковців щодо роботи за викликом: договору "нуль годин". Обґрунтовано положення про те що, укладаючи угоду "нуль годин" з правом працівника відмовитися від виклику, фізична особа та роботодавець домовляються по ...
1124076
  Петрович Н.Г. Робота за графіком циклічності - важлива умова підвищення продуктивності праці шахтарів Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 17-22. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  С внедрением новой техники в угольной промышленности необходимость в изменении организации производства. Цикличная организация труда наиболее соответствует современной технике на угольных шахтах и открывает огромные возможности для дальнейшего ...
1124077
  Кіслова Вікторія Робота за покликом серця (Інтерв"ю з завідувачкою ДНЗ № 653 м. Києва "Чебурашка" І.В.Якущенко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 38
1124078
  Маценко Т. Робота за сумісництвом та суміщення професій у державних та приватних закладах охорони здоров"я // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1124079
  Нєстєрова О. Робота зі зверненнями громадян та народних депутатів України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-34.
1124080
  Харицька С. Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 39-43. – ISSN 2413-3094


  "У статті автор вказує на необхідність формування навичок реферування та анотування дляотримання необхідної інформації з іншомовних на уково!технічних джерел через роботу зісловниковими статтями. Вказується на необхідність вміти працювати зі ...
1124081
  Легкоступ М.М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об"єднань України: досвід, стан, проблеми // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 23-30. – ISSN 0320-9466
1124082
  Пентилюк М.І. Робота із стилістики / М.І. Пентилюк. – Київ, 1989. – 111с.
1124083
  Ваккер Д.Л. Робота класного керівника в 5-8 класах / Д.Л. Ваккер. – Київ, 1960. – 72с.
1124084
  Мирний І.І. Робота класного керівника в школі працюючої молоді / І.І. Мирний. – К., 1968. – 120с.
1124085
  Розовик О. Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1990-2010 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботу клубної сфери села України після реформування колeктивної системи виробництва. This article consider work of the club-house"s sphere in Ukraine after reforms of the collective"s system production.
1124086
  Зайцев Д.В. Робота командира взводу в основних видах бою : навч. посібник / Д.В. Зайцев, С.О. Пахарєв, І.О. Луценко ; за заг. ред. полковника В.Б. Добровольського ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148
1124087
  Чайковський Я. Робота комерційних банків з проблемними кредитами : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 50-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1124088
  Безденєжна М.Ю. Робота комісії міжнародного права над регулюванням транскордонних водоносних горизонтів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 330-334


  Актуальність теми зумовлено нагальною потребою розробити іжнародно-правовий режим регулювання одного з ключових природних ресурсів, що міститься під землею - грунтових вод. Проаналізовано роботу Комісії міжнародного права ООН над темою прісноводних ...
1124089
  Булгакова М. Робота комітету з дотримання Оргуської конвенції на власні очі // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 46-47.
1124090
  Яременко Б. Робота консула - це щось середнє між туристичним агенством, похоронним бюро, загсом і дурдомом / розмову вели Людмила Микитюк, Мирослава Соколова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 1 (204). – С. 54-58
1124091
  Самофалов М. Робота Костя Штеппи в комісії для дослідів з історії Близького Сходу та Візантії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 171-175. – ISSN 0869-3595
1124092
  Нечаєв А.П. Робота моря і вітру : Нариси з життя й історії Землі / А.П. Нечаєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 84с.
1124093
  Кулакевич Ю.С. Робота навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва над єдиною науково-методичною проблемою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 19-20 : фото
1124094
  Яворська І. Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 411-413
1124095
  Строганова Г.М. Робота над збагаченням лексикону учнів 5-7 класів на основі текстів різних стилів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 243-246
1124096
  Симоненкова Т. Робота над підвищенням рівня культури мовлення учнів
1124097
  Куйбіда Р. Робота над помилками // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.21-25. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
1124098
  Петровська Т. Робота над поняттями "художній образ", "метафора" на уроках літературного читання


  У статті вісвітлено роботу над художнім образом на уроках літературного читання для повноцінного сприйняття художнього твору. Розкрито методичний алгоритм осмислення дітьми метафор.
1124099
   Робота над простим питальним і розповідним реченням з прийменниками в 2 класі шкіл глухонімих.. – К., 1950. – 20с.
1124100
   Робота над реченням у 1 та 2 класах допоміжної школи.. – К., 1950. – 23с.
1124101
  Маринич О.М. Робота над розвитком мови учнів ІІ класу (зв"язна мова). З досвіду роботи. / О.М. Маринич. – 2-е вид. – К., 1968. – 120с.
1124102
  Дорошенко І М. Робота над словом при вивчені іменника і прикметника в 5 класі / І М. Дорошенко, . – Київ, 1968. – 168 с.
1124103
  Грипас Н.Я. Робота над текстом на уроках мови в 4-6 класах / Н.Я. Грипас. – К., 1988. – 112с.
1124104
  Паламар Світлана Робота над художньою деталлю як елемент аналізу літературного твору в 5-7 класах
1124105
  Вербич Святослав Олексійович Робота Науково-координаційної ради "Українська мова"
1124106
  Рудик С. Робота О.І. Кандиби на київських міських різницях // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 111-142. – ISBN 978-617-646-420-4


  "Працюючи на Київських міських різницях (бойнях) (1909-1919), А. Кандиба займався творчою і громадською роботою. Як член Товариства ветеринарних лікарів України, А. Кандиба брав участь у відкритті Київського ветеринарно-зоотехнічного Інституту, ...
1124107
  Молдован О.Г. Робота О.І. Кандиби на Київських міських різницях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – C. 123-126. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
1124108
  Комаренко М. Робота обласних унеіверсальних бібліотек з формування своїх фондів у 2008-2010 роках : (огляд) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 29-32


  Про стан комплектування обласних універсальних наукових бібліотек України за період 2008-2010 рр.
1124109
  Самодзен М.В. Робота органів внутрішніх справ зі зверненням громадян: її правове регулювання // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
1124110
  Слюсаренко О.М. Робота органів державної влади з професійного вдосконалення та кар"єрного розвитку державних службовців (аналіз світового та вітчизняного досвіду) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-187. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1124111
  Моця О.П. Робота П.П. Толочка "від Русі до України" і археологічні реалії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-17. – ISSN 0235-3490
1124112
  Коган Г.М. Робота пианиста / Г.М. Коган. – М., 1963. – 200с.
1124113
   Робота піонерської і комсомольскої організації в школі.. – К., 1957. – 47с.
1124114
  Крюк О. Робота по цмвільному праву на тему: про неправомірність зміни відсоткової ставки банками в кредитних договорах, захист прав позичальників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 89-90
1124115
  Бабак М.П. Робота прес-служб у медичних державних та комерційних установах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 124-128


  У статті розглянуто проблеми діяльності вузькоспеціалізованих прес-служб, проведено комунікативний аудит нинішнього стану державних та приватних клінік, визначено функції прес-служб у медицині та перспективи зазначеного напряму в зв"язку з проведенням ...
1124116
  Кострова М.В. Робота Рад депутатів трудящих : Бібліогр. покажч. / М.В. Кострова. – Львів, 1977. – 125с.
1124117
  Віщук О.Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 183 л. – Додатки: л. 155-161. – Бібліогр.: л. 162-183
1124118
  Віщук О.Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 13 назв
1124119
  Ейсмонт Ю. Робота редактора з науковим текстом: особливості редакторського читання (за матеріалами УРЖ "Джерело") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
1124120
  Віщук О. Робота редактора над стилем дитячих текстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 107-116


  У дослідженні виокремлено основні характеристики стилю дитячих текстів, з"ясовано потребу і межі редакторського втручання. Щоб визначити ці характеристики, ми проаналізували та порівняли тексти авторів - учнів 2-11 класів. У процесі дослідження ...
1124121
  Майдаченко П. Робота редактора над творами навчальної літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 77-84.
1124122
  Серажим К.С. Робота редактора над текстами довідкової літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 31-38


  У статті йдеться про основні вимоги до довідкових видань та особливості роботи редактора в процесі їх підготовки. The article concerns the main requirements to reference literature and peculiarities of an editor"s work in the process of its ...
1124123
  Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стислістю викладу / Р.Г. Іванченко. – Київ, 1962. – 48с.
1124124
  Давидова Л.В. Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 125-127


  У статті розглядаються проблемні питання, що стосуються роботи редакторів та коректорів, які працюють у регіональних видавництвах і редакціях ЗМІ, процес конвергенції на периферії, аналізується рівень опрацювання цієї проблематики вітчизняними ...
1124125
  Миронов К. Робота режисера / К. Миронов. – Москва, 1939. – 132 с.
1124126
  Неллі В.О. Робота режисера / В.О. Неллі. – К., 1962. – 271с.
1124127
  Солов"яненко А.А. Робота режисера над музичною основою оперної вистави : мистецтвознавство // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 116-120
1124128
   Робота сільскої бібліотеки: посіб. для сільских бібліот.. – К., 1941. – 176с.
1124129
  Розовик Д.Ф. Робота урядів України, культурних і громадських організацій по створенню матеріально-технічної бази національної школи у 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-32. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті досліджується робота по створенню матеріальної бази для національної школи у роки української революції.
1124130
  Черкашин Р. Робота читця / Р. Черкашин. – К, 1958. – 124с.
1124131
  Парубець В. Робота шкільного гуртка "Юний журналіст" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64.
1124132
  Літвінов Ст. Робота юних войовничих безвірників. / Ст. Літвінов. – Х.-Одеса, 1931. – 66с.
1124133
  Лемм Карстен Роботи = Неуклюжие помощники : Техника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 114-120 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1124134
   Роботи академіка Т.Д. Лисенка : бібліографічний покажчик. – Київ, 1936. – 32 с.
1124135
  Мацкевий Л. Роботи В.Б. Антоновича та перспективи археологічних досліджень печерних комплексів Придністров"я і суміжних територій // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 257-262
1124136
   Роботи за рулем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 142-143 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1124137
  Кацнельсон І.Л. Роботи інституту хімії Академії Наук УРСР в галузі неводних розчинів / І.Л. Кацнельсон, С.Й. Якубсон, 1938. – 387-450с.
1124138
  Боголюбов О.М. Роботи маніпулятори / О.М. Боголюбов, Д.О. Нікітін. – К., 1980. – 168с.
1124139
  Кулжинский С.П. Роботи та стан Носівської с.-госп. дослдіної станції 1927-1928 рр. / С.П. Кулжинский. – К., 1929. – 47с.
1124140
  Щукін С.В. Роботи юних натуралістів за завданнями вчених / С.В. Щукін. – Київ, 1951. – 208с.
1124141
   Роботизация в экономике США: науч.-аналит. обзор.. – М., 1987. – 65с.
1124142
   Роботизация сборочных процессов. – Москва : Наука, 1985. – 255с.
1124143
  Тимченко В.А. Роботизация сварочного производства / В.А. Тимченко, А.А. Сухомлин. – Киев : Техника, 1988. – 175с.
1124144
   Роботизация экономики США: современные тенденции и перспективы : реф. сб. – М., 1987. – 166с.
1124145
   Роботизация, автоматизия, управление : проблемы, перспективы, метод. рекомендации. – Тбилиси, 1985. – 298с.
1124146
   Роботизированные производственные комплексы.. – Москва : Машиностроение, 1987. – 270с.
1124147
   Роботизированные технологические комплексы в ГПС. – Л, 1990. – 301с.
1124148
   Роботландия.. – М., 1991. – 160с.
1124149
  Мельник А.С. Роботодавець як суб"єкт нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (адміністративно-правовий аспект) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 72-77
1124150
  Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні і правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-82. – Бібліогр.: 16 н. – ISSN 0132-1331
1124151
  Воротін В.Є. Роботодавці в системі державного управління та регулювання підприємницької діяльності в промисловому секторі України / В.Є. Воротін, Л.С. Пономарьова, В.В. Піддубний // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 109-116.
1124152
  Курінний Л. Роботодавці й освітяни: нова якість відносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Національний університет біоресурсів і природокористування одним із перших серед вітчизняних ВНЗ пішов на широку співпрацю з роботодавцями, створивши ради роботодавців на всіх факультетах і в цілому у ВНЗ. Про збори роботодавців, що відбулися 13 ...
1124153
  Фу К. Робототехника / К. Фу. – Москва : Мир, 1989. – 620с.
1124154
  Маслов В.А. Робототехника берет стар. / В.А. Маслов, Ш.С. Муладжанов. – Москва : Политиздат, 1986. – 108с.
1124155
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Системные принципы создания гибких автоматизированных производств. – 1986. – 175с.
1124156
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Приводы робототехнических систем. – 1986. – 175с.
1124157
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Управление робототехническими системами и гибкими автоматизированными производствами. – 1986. – 159с.
1124158
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 4. – 1986. – 144с.
1124159
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 5. – 1986. – 175с.
1124160
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 6. – 1986. – 144с.
1124161
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 7. – 1986. – 176с.
1124162
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 8. – 1986. – 175с.
1124163
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 9. – 1986. – 176с.
1124164
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы. / Е.П. Попов. – Москва : Наука, 1987. – 192с.
1124165
  Глазунов В.А. Робототехника и постнеклассическая наука // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.135-148. – ISSN 0042-8744
1124166
  Янг Д.Ф. Робототехника. / Д.Ф. Янг. – Л., 1979. – 304с.
1124167
   Робототехника.. – М., 1984. – 287с.
1124168
  Вергун В.А. Робототехника: социально-экономические контрасты / В.А. Вергун. – Киев : Знание УССР, 1987. – 32с. – (с.8 "Новое в науке,технике,производстве" ; №20)


  Рассказывается о преобразовании технического базиса производства на основе внедрения промышленных роботов и последствиях их использования в условиях различных социально-экономических систем.
1124169
  Решетников М.Т. Робототехника: Учеб. пособие. / М.Т. Решетников. – Томск, 1985. – 153с.
1124170
   Робототехнические и интеллектуальные системы: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1989. – 74с.
1124171
   Робототехнические комплексы для автоматизации научных исследований. Сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 181с.
1124172
   Робототехнические системы и автоматическое управление: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 144с.
1124173
  Ермаков Е.С. Робототехнологические комплексы элетронной техники : учебное пособие / Е.С. Ермаков. – М., 1985. – 72с.
1124174
   Роботою агітаторів не цікавляться ні партійне, ні комсомольське бюро : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
1124175
  Остапчук В. Роботу з кадрами органів прокуратури - на рівень вимог дня // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-19
1124176
   Роботу над проектом завершено : національна стратегія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Редакційна комісія завершила роботу над основним документом з"їзду працівників освіти - проектом Нац. стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки
1124177
  Скалига В. Роботу починати вже сьогодні. По закінченні вступної кампанії-2013 в МОН зробили висновки і готові організовувати прийом абітурієнтів-2014 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про виставку "Інноватика в сучасній освіті", яка проходить у залах "КиївЕкспоПлаза", на якій представлено інноваційні досягнення та освітні послуги національних та закордонних навчальних закладів, наукових установ, центрів, компаній.
1124178
  Чувирін М. Роботу профспілок - на річвень істричних завдань другої п"ятирічки / М. Чувирін. – Х, 1932. – 36с.
1124179
  Попов Е.П. Роботы-манипуляторы / Е.П. Попов. – М, 1974. – 64с.
1124180
  Попов Е.П. Роботы -- на службу человеку. / Е.П. Попов. – М, 1981. – 46с.
1124181
  Бодров В.И. Роботы в химической промышленности / В.И. Бодров. – М, 1989. – 134с.
1124182
   Роботы в экономике стран Западной Европы: реф. сб.. – М., 1988. – 157с.
1124183
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Р. Асфаль. – Москва, 1989. – 446с.
1124184
  Тимофеев А.В. Роботы и искусственный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 191 с.
1124185
  Касаткин А.М. Роботы и искусственный интеллект / А.М. Касаткин. – К., 1989. – 54с.
1124186
  Джолдасбеков У.А. Роботы и манипуляторы: (Основы теории управления машинами). / У.А. Джолдасбеков, Л.И. Слуцкий. – Алма-Ата, 1979. – 61с.
1124187
   Роботы и производство. Рабочему об охране окружающей среды. Новое в технологии электромонтажных работ : Рек.библиогр.справ. – Москва, 1989. – 96с. – ISBN 5-7000-0065-2
1124188
  Кривошия Т.П. Роботы и работотехнические системы : Библиогр.указатель литературы / Т.П. Кривошия, Н.А. Слобода; Науч.-метод.координац.совет по комплекс. программе "Роботы и робото-технические системы при Западном науч.центре АН СССР; Б-ка Львов.политехн.ин-та; Львов. межотрасл.территориальный центр науч.-техн. информ.Украины госплана УССР. – Львов, 1981. – 125с.
1124189
   Роботы и робототехнические системы: сб. науч. тр.. – Иркутск, 1985. – 156с.
1124190
   Роботы и робототехнические системы: сб. науч. тр.. – Иркутск, 1986. – 159с.
1124191
  Камионко В.Ф. Роботы и самураи / В.Ф. Камионко. – М., 1989. – 173с.
1124192
  Попов Е.П. Роботы и человек. / Е.П. Попов, А.С. Ющенко. – Москва : Наука, 1984. – 112с.
1124193
  Хаткевич Василий Роботы играют в футбол : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 2 : Іл.
1124194
  Салин В.Л. Роботы на производстве. / В.Л. Салин. – К., 1985. – 49с.
1124195
  Неймарк А.М. Роботы на службе человека / А.М. Неймарк. – М., 1982. – 102с.
1124196
  Спыну Г.А. Роботы с искусственным интеллектом / Г.А. Спыну. – Киев : Тэхника, 1989. – 109с.
1124197
  Геттнер Р. Роботы сегодня и завтра / Р. Геттнер, Н. Зейдевиц. – Москва : Педагогика, 1988. – 112 с.
1124198
  Печерский Ю.Н. Роботы среди людей. / Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1979. – 92с.
1124199
  Бишоф Юрген Роботы, как ты и я : техника / Бишоф Юрген, Желли Ив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 40-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1124200
   Роботы, манипуляторы : Аннот. указ. (1981-1987 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ
Ч. 1 : Отечественные изобретения. – 1989. – 526с.
1124201
   Роботы, манипуляторы: аннот. указ. (1981-1987 гг.). – Новосибирск
ч. 2. – 1990. – 350 с.
1124202
  Соколов В.В. Роботящим рукам. / В.В. Соколов. – К., 1955. – 100с.
1124203
   Роботящим рукам: нариси, вірші.. – К., 1984. – 327с.
1124204
  Косарик Д.М. Роботящим умам, роботящим рукам / Д.М. Косарик. – К., 1961. – 239с.
1124205
  Мельник С. Робоча група доопрацьовує прикінцеві положення законопроекту про освіту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 73). – С. 3


  У Верховній Раді триває практикум з нормотворчості для фахівців органів місцевого самоврядування з питань управління освітою. Захід проводять апарат парламенту разом із Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та ...
1124206
  Сіріл Робоча етика готельного персоналу в Малайзії : новини зарубіжної науки / Сіріл, Понну // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 428-440 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1124207
   Робоча зустріч з начальником відділу Департаменту Ради Європи з виконання рішень ЄСПЛ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 48


  4 квітня 2017 року в Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч з начальником відділу Департаменту Ради Європи з виконання рішень Європейського суду з прав людини (м.Страсбург, Французька Республіка) Павлом Пушкарем.
1124208
  Севбо В.І. Робоча книга з математичного аналізу / В.І. Севбо. – Львів, 1960. – 427 с.
1124209
  Крушевський А.І. Робоча книга з фізики : посібник / А.І. Крушевський, С.Г. Єгоров, Д.І. Сахаров. – 2-е вид. – Харків ; Одеса : Держтехвидав України
Ч. 1. – 1931. – 220 с.
1124210
  Трохименко М. Робоча книжка української мови. / М. Трохименко, К. Буйний. – 4-е вид. – Х.
ч. 1. – 1931. – 156с.
1124211
  Петкевич З.З. Робоча колекція рису посівного для створення сортів з високими технологічними властивостями зерна / З.З. Петкевич, Д.В. Шпак, Д.П. Паламарчук // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 96-97. – ISBN 978-966-924-274-7
1124212
   Робоча навчальна програма дисципліни "Анатомія рослин" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія». – Київ : КНУТШ, 2007. – 16с.
1124213
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Біотехнологія" [Електронний ресурс] : осв. - проф. прог. бакалавра - 7.0704 - "біологія" / КНУТШ ; Затверджена Вченою радою біологічного фак. 24.06.2008, протокол №11. – Київ : КНУТШ, 2008
1124214
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Біохімія" [Електронний ресурс] : осв. - проф. прог. бакалавра ... 7.0704 - "біологія" / КНУТШ. – Київ : КНУТШ, 2008
1124215
   Робоча навчальна програма дисципліни "Математична статистика в експериментальній фізіології рослин" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія» / КНУТШ: Біологічний факультет: Кафедра фізіології та екології рослин; Войцехівська А.В. – Київ : КНУТШ, 2008. – 14с.
1124216
   Робоча навчальна програма дисципліни "Основи наукових досліджень" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія» / КНУТШ: Біолог. фак.: Кафедра фізіології та екології рослин; Проф. Таран Н.Ю. – Київ : КНУТШ, 2008. – 18с. : табл.
1124217
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Хімія біоорганічна" [Електронний ресурс] : осв.-проф.прог.бакалавра ... 6.070400 - "біологія" / Л.І. Остапченко; КНУТШ. – Київ : КНУТШ, 2007. – 21с.
1124218
  Руденко Л.Г. Робоча нарада міжнародної науково-дослідної групи за проектом "Міські простори і мережі" / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 70. – ISSN 1561-4980
1124219
   Робоча програма з граматики французької мови для студентів перекладацького відділу факультету романо-германської філології.. – К., 1981. – 8с.
1124220
   Робоча програма з дисципліни "Біотехнологія рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с. : табл.
1124221
   Робоча програма з дисципліни "Кореневе живлення" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 7с. : табл.
1124222
   Робоча програма з дисципліни "Ріст і розвиток рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 2с. : табл.
1124223
   Робоча програма з дисципліни "Фітоімунологія" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с. : табл.
1124224
   Робоча програма з загальної фізики для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 1981. – 32с.
1124225
   Робоча програма з курсу " Українська усна народна поетична творчість " : Для студ.фак-ту слов"янської філології. – Луцьк : Вежа, 2000. – 22с.
1124226
   Робоча програма з курсу "Фізика" для слухачів спеціальностей "Фізика" та "радіофізика" підготовчого відділення.. – Київ : Київський університет, 1997. – 14с.
1124227
   Робоча програма з французьскої мови для студ. факультету романо-германської філології.. – К., 1985. – 27с.
1124228
   Робоча програма і план семінарських занять з курсу політології: для студ. юридич. ф-ту.. – К., 1993. – 16с.
1124229
   Робоча програма курсу "загальна педагогіка": для студ.. – К., 1997. – 11с.
1124230
   Робоча програма курсу "Основи педагогіки і педагогічного спілкування": для студ.. – К., 1997. – 6с.
1124231
   Робоча програма курсу "Основи педагогіки". – К., 1997. – 6с.
1124232
   Робоча програма курсу "Радянське кримінальне право". – К., 1983. – 40с.
1124233
   Робоча програма навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" : для студентів Ін-ту філології : галузь знань "0203 філологія", напрям підготовки "6.020303 філологія", спеціальність "переклад" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. орг. і дипломат. служби ; [розроб.: Н.Л. Яковенко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 30 с., включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 27-28 та в кінці тем
1124234
  Кириченко С.А. Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу "Сучасні проблеми юриспруденції" : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач; МОНУ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. Петра Могили; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72с. – (Методична серія ; Вип. 56). – ISSN 1811-492Х
1124235
   Робоча програма та методичні рекомендації з проведення педагогічної практики для студентів 4-5 курсів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 17с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1124236
   Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання із загального курсу вищої математики з дисципліни "математика для економістів": для студ.. – Кривий Ріг, 1995. – 106с.
1124237
   Робоча програма, плани проведення занять та інше навчально-методичне забезпечення частин "Теорологія" і "Техніка" курсу "Криміналістика" : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тантула; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. П. Могили; комплексу " Києво-Могилянська академія"; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 68с. – (Методична серія ; Вип.60). – ISSN 1811-492X
1124238
  Козерук О. Робоча сила як специфічний товар / О. Козерук, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.63-65
1124239
  Буян І. Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво – фундаментальні чинники задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 48-63. – ISSN 1810-2131
1124240
  Лазаренко В.М. Робоча худоба в селянському господарстві Північного Лівобережжя України (20 - поч. 30-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 50)


  Розглядається рівень забезпеченості селянського господарства Північного Лівобережжя України робочою худобою, яка в 20-х роках була основною тягловою силою сільськогосподарського виробника.
1124241
  Самойленко В. Робоча шкала міри антропізації фізико-географічних таксонів України та її верифікаційна реалізація / В. Самойленко, В. Пласкальний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-65. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано й розроблено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних таксонів України. Робоча шкала спирається на створений сучасний геоінформаційний базис щодо регіону досліджень, за який правлять рівнинні фізико-географічні 25 областей та 130 ...
1124242
  Кошова Т. Робоче місце як чинник забезпечення ефективності професіоналізації кадрів органів державної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.101-108. – ISBN 966-73-53-51-Х
1124243
   Робочий варіант правил проведення річних іспитів серед студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1838 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 49-59. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1124244
   Робочий візит Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич до Полтави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич завітали до Полтави із робочим візитом, у рамках якого відвідала Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
1124245
  Пасічник М. Робочий день бджоли : поезії / М.П. Пасічник. – Київ : Рад. письменник, 1983. – 71 с.
1124246
  Маруня В.П. Робочий день. / В.П. Маруня. – К, 1967. – 47с.
1124247
   Робочий зошит до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 388 с.
1124248
   Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-02
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
1124249
   Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-10
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 326 с.
1124250
  Панюта О.О. Робочий зошит з анатомії рослин [Електронний ресурс] : Для студ. біолог. спец. / КНУТШ: Біологічний фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 64с.
1124251
  Мартиненко О.В. Робочий зошит як дидактичний засіб формування математичної компетентності студентів педагогічного університету / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 47-51. – ISSN 2519-2361
1124252
  Попов О.Г. Робочий і вільний час при соціалізмі. / О.Г. Попов. – К, 1967. – 98с.
1124253
  Іллюк Н.О. Робочий інструмент журналістики(До виходу у світ словника термінів і понять для журналістів і політологів О. Мелещенка, А. Чічановського, В. Шкляра // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 141-142


  Before appearance of dictionary of terms and concepts for journalists and political scientists of о. of Meleschenko, And. Chichanovskogo, В. Шкляра "Information, informative". it is K: Deed, 2007. – 72 s. are Series "Dictionary".
1124254
  Біла О.Г. Робочий капітал - передумова поточної ліквідності підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 56-61 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1124255
   Робочий план вивчення курсу "історії держави і права СРСР" студентам заоч. відділення на 1969-70 уч. р.. – К., 1969. – 17с.
1124256
   Робочий план вивчення курсу "Теорія держави і права" студ. заоч. відділення.. – К., 1966. – 8с.
1124257
   Робочий план вивчення спецкурсу загальної теорії держави і права "Вивчення про норми соціалістичного права та їх реалізацію" студентами вечір. та заоч. відділів.. – К., 1967. – 16с.
1124258
  Кременецький Б. Робочий план Військового комітету Україна - НАТО як основний інструмент військового співробітництва Збройних Сил України з НАТО // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-43
1124259
  Шамрай А.П. Робочий план з історії загальної літератури для університетів / А.П. Шамрай. – Київ, 1948. – 20 с.
1124260
  Мелейчук С.С. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Мелейчук С.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1124261
  Джамал Робочий процес модуля газопостачальникового пристрою з поперечною подачею струменів газу : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.01 / Джамал А.-К.І.; НТУУ"КПІ". – К., 1997. – 16л.
1124262
  Кравченко Ю.В. Робочий семінар з макрофотограмметрії та лазерного сканування / Ю.В. Кравченко, Т.М. Квартич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 52-54 : фото. – ISSN 2311-9780
1124263
  Витко Т.Ю. Робочий час та час відпочинку державних службовців: зарубіжний та вітчизняний досвід // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 42-47. – ISBN 978-617-7139-03-3
1124264
  Лавріненко О.В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-39
1124265
  Ядранський Д.М. Робочий час: соціологічні виміри // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 122-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1124266
  Зубарева М.А. Робочі аспекти PR в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 21-28


  У статті розглянуто основні етапи становлення PR як специфічної сфери, особливого виду діяльності. Виокрежлено проблежи й вади в розвитку PR та жожливі шляхи подолання цих негативних явищ. В статье рассжотрены основные этапы становления PR как ...
1124267
  Зубарева М.А. Робочі аспекти PR в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 66-70


  Йдеться про історію розвитку PR-технологій, специфіку і завдання паблік рилейшнз та специфіку цієї комунікативної практики в Україні. The question is about the history of development of PR-technologies, specific and task of public relations and ...
1124268
  Пугаченко О. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект / О. Пугаченко, Т. Фоміна // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 69-84. – ISSN 2410-0706
1124269
  Бистрицька І. Робочі місця на селі як індикатор успішності реформ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 5 (338). – С. 38
1124270
  Стрельник О.О. Робочі місця, дружні та недружні до працівниць із сімейними обов"язками: за результатами соціологічного дослідження // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 75-84. – ISSN 1681-116Х
1124271
   Робочі програми студентів з курсу макрсистсько-ленінської філології.. – Луцьк
ч. 1. – 1978. – 76с.
1124272
   Робочі програми студентів з курсу макрсистсько-ленінської філології.. – Луцьк
ч. 2. – 1978. – 79с.
1124273
  Чухно А.А. Робочій день и заробітна плата // Комуніст України, 1960. – №11
1124274
  Клюненко А.С. Робсількерівський актив - наша опора / А.С. Клюненко. – К., 1960. – 35с.
1124275
  Горохов В. Робсон / В. Горохов; Котов М.И. – М., 1952. – 360с.
1124276
  Коклев Н. Робувах, наробувах се...! / Н. Коклев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1979. – 84, [3] с.
1124277
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Пермь, 1984. – 480с.
1124278
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Горький, 1985. – 271с.
1124279
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Ленинград, 1987. – 509с.
1124280
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Москва, 1987. – 476с.
1124281
   Робур Любомир Йосипович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1124282
  Грунський М.К. Робфак Київського інституту нар. осв. (1923-25 р.) / М. Грунський, проф. – Київ : [Трест "Київ-друк", 6-та друк.], 1926. – 52 с. : іл. – Додаток: Київськи робфаки 1924-25 навч. р. (С. 47-52)
1124283
  Вознесенский А.А. Ров : Стихи, проза / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1987. – 734с.
1124284
  Вознесенский А. Ров / А. Вознесенский. – Москва, 1989. – 685с.
1124285
  Гаврилюк В.С. Ровенская область - физико-географическая характеристика : Дис. ... канд. геогр. наук / Гаврилюк В.С. – Киев, 1947. – 154 л. – Бібліогр.: л. 147-153
1124286
  Кугукало И.А. Ровенская область УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кугукало И.А. ; Акад. наук Укр. ССР. ин-т. эконом. – Киев, 1949. – 23 с.
1124287
   Ровенский краеведческий музей : Путеводитель. – Львов, 1982. – 79с.
1124288
  Кугукало І.А. Ровенська область. / І.А. Кугукало. – Київ, 1959. – 111с.
1124289
   Ровенська область. Адміністр.-територ. поділ на 1 вересня 1965 р.. – 4-е вид. – Львів, 1966. – 116с.
1124290
   Ровенський державний педагогічний інститут. 1940-1965. – Львів : Каменяр, 1966. – 172с.
1124291
   Ровенський краєзнавчий музей : путівник. – Львів, 1978. – 96с.
1124292
  Сербін П Г. Ровенщина : Історико-краєзнавчий нарис / П Г. Сербін, . – Львів : Каменяр, 1970. – 247с. : іл.
1124293
   Ровенщина за роки Радянської влади.. – Ровно, 1957. – 32с.
1124294
  Сербін Г.П. Ровенщина туристська : путівник / Г.П. Сербін. – Львів, 1980. – 168с.
1124295
   Ровенщина. Фотоальбом. – Київ, 1976. – 85с.
1124296
  Донцов Ф П. Ровеньки / Ф П. Донцов, . – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк : Донбас, 1979. – 40 с.
1124297
  Донцов П.Ф. Ровеньки : путеводитель / П.Ф. Донцов. – Донецк : Донбас, 1986. – 47 с.
1124298
  Грицаенко Н.П. Ровеньки. / Н.П. Грицаенко. – Донецк, 1969. – 80с.
1124299
  Тимофеева И.Н. Ровеньковский музей "Памяти погибших" : [путеводитель] / И.Н. Тимофеева. – Донецк : Донбас, 1973. – 17 с. : 10 л. ил. – Авт. указ. на об. тит. л.
1124300
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1995
1124301
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1995
1124302
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1995
1124303
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1995
1124304
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1995
1124305
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1995
1124306
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 7. – 1995
1124307
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 8. – 1995
1124308
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 9. – 1995
1124309
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 10. – 1995
1124310
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 11. – 1995
1124311
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 12. – 1995
1124312
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1996
1124313
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1996
1124314
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1996
1124315
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1996
1124316
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1996
1124317
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1996
1124318
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 7. – 1996
1124319
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 8. – 1996
1124320
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 9. – 1996
1124321
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 10. – 1996
1124322
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 11. – 1996
1124323
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 12. – 1996
1124324
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1997
1124325
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1997
1124326
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1997
1124327
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1997
1124328
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1997
1124329
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1997
1124330
  Дунский Ю.Т. Ровесник века / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – М., 1961. – 87с.
1124331
  Ефимов Б.Е. Ровесник века / Б.Е. Ефимов. – М, 1987. – 347с.
1124332
  Корсунский М.А. Ровесник века: Повесть об адмирале Ю.А.Пантелееве / М.А. Корсунский. – Таллин, 1983. – 168с.
1124333
  Глотов О. Ровесник Висоцького. До 80-річчя Олександра Дольського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 12
1124334
  Овчаренко Ф.Е. Ровесник всем твоим векам / Ф.Е. Овчаренко. – М. : Правда, 1972. – 48 с.
1124335
  Цховребов И.Л. Ровесник гор : стихи / И.Л. Цховребов; пер. с осет. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 134 с.
1124336
  Исаков А.М. Ровесник Ленина / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1958. – 92с.
1124337
  Кондратович А.И. Ровесник любому поколению / А.И. Кондратович. – М, 1987. – 381с.
1124338
  Иванова Ольга Ровесник мамонта / Иванова Ольга, Безруков Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 112-121 : фото. – ISSN 1029-5828
1124339
  Макашов А.И. Ровесник Москвы / А.И. Макашов. – Орел, 1972. – 264с.
1124340
  Родионов В.А. Ровесник первых пятилеток : док. рассказ о людях и делах / В.А. Родионов. – Киев : Дніпро, 1983. – 111 с. – (Серия " Наш современник")
1124341
  Гнатюк М. Ровесник століття - Іван Сенченко
1124342
   Ровесник. Сб. стихов поэтов Брян., Калуж., Орлов. и Тул. обл.. – Тула, 1966. – 112с.
1124343
  Мозурюнас В. Ровесники / В. Мозурюнас. – М., 1949. – 80с.
1124344
  Олійник С.І. Ровесники : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1952. – 144 с.
1124345
  Губарев В.Г. Ровесники / В.Г. Губарев. – М, 1952. – 128с.
1124346
  Урджумелашвили И.Г. Ровесники : повесть / И.Г. Урджумелашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 146 с.
1124347
  Аквилев А.А. Ровесники / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1958. – 76с.
1124348
  Старогин-Фрейндлинг Ровесники / Старогин-Фрейндлинг. – Петрозаводск, 1960. – 338с.
1124349
  Ісаєв Ф.Г. Ровесники : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Київ : Молодь, 1961. – 79 с.
1124350
  Лебеденко П.В. Ровесники / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1963. – 27с.
1124351
  Самохин Н.Я. Ровесники / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 13с.
1124352
  Сазонов А.А. Ровесники / А.А. Сазонов. – Пенза, 1963. – 55с.
1124353
  Калачинський М.І. Ровесники / М.І. Калачинський. – К.
. – 1965. – 136с.
1124354
  Плоткін Г.Д. Ровесники : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1967. – 159 с.
1124355
  Старогин-Фрейндлинг Ровесники / Старогин-Фрейндлинг. – Петрозаводск, 1973. – 328с.
1124356
  Сыдыкбеков Т. Ровесники : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. Д.Ушакова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 313 с.
1124357
  Панайотов Филип Ровесники 9 сентября. / Панайотов Филип. – М., 1965. – 136с.
1124358
  Бекназар-Юзбашев Ровесники бури / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1965. – 64с.
1124359
  Слонимский М.Л. Ровесники века : роман / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 183с.
1124360
  Генке В.А. Ровесники века / В.А. Генке. – Москва, 1960. – 271с.
1124361
  Кочевський В.В. Ровесники весен : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1977. – 78 с.
1124362
  Юхимович В.Л. Ровесники гроз : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1985. – 159 с.
1124363
  Доризо Н.К. Ровесники нашей победы / Н.К. Доризо. – М., 1967. – 175с.
1124364
   Ровесники Октября.. – Горький, 1967. – 208с.
1124365
  Первомайський Ровесники п"ятерічки / Первомайський. – Х, 1933. – 105с.
1124366
   Ровесники.. – Смоленск, 1958. – 60с.
1124367
  Самохин Н.Я. Ровесники. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 13с.
1124368
  Сазонов А.А. Ровесники. / А.А. Сазонов. – Пенза, 1963. – 55с.
1124369
   Ровесники.. – М., 1976. – 116с.
1124370
  Братченко И.Г. Ровесники. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1983. – 222с.
1124371
  Забозлаева Т.Б. Ровесники. / Т.Б. Забозлаева. – К, 1990. – 202с.
1124372
   Ровесники. Сб. стихов.. – М., 1970. – 303с.
1124373
   Ровесники. Содружества писателей революции "Перевал". сб. 7. – М.-Л., 1930. – 296с.
1124374
  Максимов М.Д. Ровесники. Стихи и баллады. / М.Д. Максимов. – Омск, 1947. – 164с.
1124375
   Ровесники. Стихи молодых поэтов.. – Сталинград, 1958. – 80с.
1124376
   Ровесники. Стихи.. – Челябинск, 1973. – 139с.
1124377
  Рождественский Р.И. Ровеснику / Р.И. Рождественский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 183с.
1124378
  Лесин А.А. Ровеснику за океаном / А.А. Лесин. – Симферополь, 1950. – 20с.
1124379
  Шикина Л.В. Ровесница / Л.В. Шикина. – М., 1966. – 75с.
1124380
  Кулагин В.А. Ровесница / В.А. Кулагин. – Москва, 1977. – 119с.
1124381
  Рудаков М.А. Ровесница Киргизстана / М.А. Рудаков, 1967. – 20с.
1124382
  Вєдєнєєв Д.В. Ровесниця національного державотворення: заснування дипломатичної служби Української держави за доби Центральної Ради (до 95-річного ювілею) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 12-18. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1124383
  Коваленко Ю. Ровесниця одеської оперети // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Коли у 1947 р. створювався Львівський театр музичної комедії (з 1954 р. колектив перебазувався до Одеси), до його трупи однією з перших прийняли юну солістку Євгенію Дембську
1124384
  Жигола В. Рови укріплень Старокиївської гори в другій половині XVII століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 2312-9697
1124385
  Нєлєпова А.В. Ровиток інтелектуального потенціалу нації в умовах інформатизації освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 59-65. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1124386
   Ровно : Фотоальбом. – Київ, 1966. – 95с.
1124387
  Молчанов О.П. Ровно / О.П. Молчанов. – Киев, 1973. – 77 с.
1124388
  Сербін Г.П. Ровно : Ілюстрований путівник / Г.П. Сербін. – Львів, 1977. – 36с.
1124389
   Ровно 700 років. – К., 1983. – 194с.
1124390
   Ровно 700 років. 1283-1983. Зб. докум. і мат.. – К., 1983. – 194с.
1124391
  Перфаль Антон фон Ровно в восемь. Нечистое место / Антон фон Перфаль ; Пер. [с нем.]Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – Беспл. прил. к журнл.: За 7 дней, № 23


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1124392
  Киреев Р.Т. Ровно в семь у метро : Рассказы и короткие повести / Р.Т. Киреев. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 254с.
1124393
  Скалон А.В. Ровный и зеленый луг на том берегу : Роман и рассказы / А.В. Скалон. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360с.
1124394
  Скалон А.В. Ровный и зеленый луг на том берегу: роман и рассказы / А.В. Скалон. – М., 1983. – 360с.
1124395
  Заславский Р.З. Ровный свет / Р.З. Заславский. – М., 1980. – 121с.
1124396
  Аблова Надежда РОВС, БРЭМ и "ХЛАМ". Российские изгнанники в Поднебесной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089
1124397
  Григорьев В.В. Рог изобилия. / В.В. Григорьев. – М., 1977. – 223с.
1124398
   Рог: из французской лирики. – Л., 1989. – 255с.
1124399
  Цуприк Н.В. Рогалята / Н.В. Цуприк. – Омск, 1989. – 157с.
1124400
  Степенцев Вячеслав Рогатая роскошь. Безымянный друг / Степенцев Вячеслав, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 96-103 : фото
1124401
   Рогатая солонка : Рог буйвола // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 108 : Іл.
1124402
  Яшин А.Я. Рогатый Пегас / А.Я. Яшин. – М., 1976. – 109с.
1124403
  Сетон-Томпсон Эрнест Рогач. : История кутенейского горного барана : рассказ / Э. Сетон-Томпсон ; Пер. с англ. Н. Альмединген ; С 29 рис. авт. рассказа. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°,, 1908. – 72 с. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества)
1124404
   Рогачев Владимир Григорьевич. Каталог выставки. Москва. 1978. – М., 1978. – 17с.
1124405
  Маркуша А.М. Рогі Нікул - людина з характером / А.М. Маркуша. – К, 1971. – 186с.
1124406
  Хачатрян Г.С. Роглощение глюкозы, пирувата и выделение лактата мозгом при инсулиновом, условноинсулиновом возбуждении и амиталовом сне. / Г.С. Хачатрян. – Ереван, 1962. – С.51-62. – Отд. оттиск
1124407
   Рогович Опанас Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 43. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1124408
  Гуссаковский В.В. Рогохвосты и пилильщики / В.В. Гуссаковский. – М.-Л.
1. – 1935. – с.
1124409
  Ермоленко В.М. Рогохвосты и пилильщики (Hymenoptera, Chalastogast) Советских Карпат и Притиссенской равнины : Автореф... канд. биол.наук: / Ермоленко В.М.; Акад. наук Укр. СССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 14л.
1124410
  Строганова В.К. Рогохвосты Сбири. : Автореф... канд.биол.наук: / Строганова В.К.; Зоол.ин-т АН СССР.Учен.совет. – Л, 1965. – 19л.
1124411
  Строганова В.К. Рогохвосты Сибири / В.К. Строганова. – Новосибирск, 1968. – 142с.
1124412
  Богорад Ю.И. Рогские говоры таджикского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Богорад Ю. И.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1124413
  Ахонина В.С. Род-Айленд : Океанский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 119-127. – ISSN 0321-2068
1124414
  Руденко С.С. Род Aconitum L. во флоре Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Руденко С.С.; АН УССР. Центр. респ. ботан. сад. – К., 1986. – 16л.
1124415
  Борисова Л.Ф. Род Alopecueus L во флоре Северного Кавказа. : Дис... канд. биолог.наук: / Борисова Л.Ф.; Кубанск. гос. универ. – Краснодар, 1978. – 165л.
1124416
  Борисова Людмила Федоровна Род alopecurus во флоре Северного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Борисова Людмила Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
1124417
  Лыонг-Нгок-Тоан Род Castanopsis (D.Don) Spach во флоре Вьетнама. : Автореф... канд. биол.наук: / Лыонг-Нгок-Тоан.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
1124418
  Андреева В.М. Род Chlorella : морфология, систематика, принципы классификации / В.М. Андреева. – Ленинград, 1975. – 89с.
1124419
  Смык Л.В. Род Cucurbitaria Gray, систематические и палеоморфные особенности видов, их народнохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Смык Л.В. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 30 с.
1124420
  Самылина В.А. Род Czekanowskia : Систематика, история, распространение, значение для стратиграфии; монография / В.А. Самылина, А.И. Киричкова; Отв. ред. Буданцев Л.Ю. – Ленинград : Наука, 1991. – 144с.
1124421
  Беридзе Р.К. Род Fragaria L. Цитоэмбиологическое и генетическое исследование / Р.К. Беридзе. – Тбилиси, 1965. – 204с.
1124422
  Беридзе Р.К. Род Fragaria L. цитоэмбриологические и генетические исследования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беридзе Р.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 52 с.
1124423
   Род Juniperus L. в озеленении города Одессы / А. Бонецкий, Н. Возианова, Т. Крицкая, Е. Чабан, А. Бонецкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати обстеження дендрологічних насаджень парків та скверів м. Одеса. У виявлених представників роду Juniperus L. визначено таксономічну приналежність, вік, біометричні характеристики та санітарнотехнічний стан. In article were ...
1124424
  Попова Т.Н. Род Pedicularis L. во флоре Кавказа - мытники Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Т.Н.; Ботанич. ин-т. АН СССР. – Л., 1965. – 21л.
1124425
  Ратиани Г.Ш. Род Phomopsis Sacc. (Fungi imperfecti, Sphaeropsidales) в Грузинской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Ратиани Г.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1124426
  Тихомиров В.Н. Род Pilosella Hill во флоре Беларуси (видовой состав, распространение, экологическая дифференциация) : Автореф. дис. ...канд.биол. наук: Спец.: 03.00.05 / В.Н.Тихомиров: НАН Беларуси; НАН; Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 названий
1124427
  Красовская Людмила Степановна Род Rubus L. (Rosaceae Adans.) Восточной Европы и Кавказа : Автореф. дисс. ... канд. биолог. наук:03.00.05 / Красовская Л.С. – Санкт-Петербург, 2002. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1124428
  Липшиц С.Ю. Род Saussurea DC (Asteraceae) - Genus Saussurea DC (Asteraceae) / С.Ю. Липшиц. – Л., 1979. – 283с.
1124429
  Озарова А.О. Род Taraxacim wigg. Казахстана и Средней Азии : Автореф... канд. биол.наук: / Озарова А. О.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. бот. микробиол. и вирусос. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1124430
  Сафонова Т.А. Род Trachelomonas Ehr. (сем. Euclenaceae) во флоре водоемов Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонова Т. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объе. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л.
1124431
  Морозова З.А. Род Triticum L. Морфогенез видов пшеницы / Морозова З.А., Мурашев В.В. – Москва : УМЦ ; Триада, 2009. – 232 с. – ISBN 978-5-9546-0053-7
1124432
  Мчедлишвили Н.Ш. Род Tsuga caar. в плиоцене и плейстоцене Западной Грузии / Н.Ш. Мчедлишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 76с.
1124433
  Кулешов А.С. Род Аксаковых в истории России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0042-8779
1124434
  Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории / С.Б. Веселовский. – Москва, 1990. – 334с.
1124435
  Тимпко Л.А. Род как историческая и социолингвистическая категория / Л.А. Тимпко. – Москва, 1985. – 47 с.
1124436
  Решетняк Тамара Андреевна Род кипарисовых (Chamaecyparis spach) в связи с интродукцией его на Украине (Систематика, география, экологобиологические особенности и пути использования) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Решетняк Тамара Андреевна; АН УССР. Ботан. сад. – Кишинев, 1980. – 24л.
1124437
   Род князей Барятинских: ист. очерк. – Л., 1990. – 45с.
1124438
  Бурлин В.Ф. Род людской. На дне морском. / В.Ф. Бурлин. – К., 1965. – 143с.
1124439
  Шулц В.А. Род мыльнянка (Sapanoria L. s. 1) во флоре СССР / В.А. Шулц. – Рига, 1989. – 137с.
1124440
  Бунак В.В. Род Ноmo, его возникновение и послещующая эволюция / В.В. Бунак. – М., 1980. – 328с.
1124441
  Шварц А.С. Род расслоенного пространнства. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Шварц А.С.; Моск.гос.ун-т. – Воронеж, 1960. – 7л.
1124442
  Новиков В.С. Род Сагех во флоре Московской области (вопросы биоморфологии, анатомии, систематики и географии). : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков В.С.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 28л.
1124443
  Долматовская Г.Е. Род Стайгер / Г.Е. Долматовская. – М., 1976. – 121с.
1124444
  Барнетт А. Род человеческий / А. Барнетт. – М., 1968. – 280с.
1124445
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Х.И. Теунов. – Нальчик : Эльбрус, 1969. – 367 с.
1124446
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Х.И. Теунов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 608 с.
1124447
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Х.И. Теунов. – Москва : Советская Россия, 1981. – 365 с.
1124448
  Матвеев Геннадий Васильевич Род элементов классических групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Матвеев Геннадий Васильевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1124449
  Мороз И.А. Род, племя, народность, нация как исторические формы общности людей / И.А. Мороз. – М., 1973. – 22с.
1124450
  Почкаева Т.И. Роданид бериллия и некоторые его соединения. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Почкаева Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М,, 1969. – 11л.
1124451
  Голуб А.М. Роданидные комплексы свинца. / А.М. Голуб, В.М. Самойленко, 1957. – 21с. – Отд.Оттиск: Украинский химический журнал Т.ХХІІІ, в.1, 1957 г.
1124452
  Голуб А.М. Роданидные комплексы свинца. / А.М. Голуб, Л.И. Романенко, В.М. Самойленко
ч. 2 : Состав и устойчивость анионных комплексов. – 1959. – С. 50-54. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал Т. 25, в.1, 1959 г.
1124453
  Сергунькин В.Н. Роданидные комплексы циркония и гафния и использование их для разделения этих металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Сергунькин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1124454
  Сас Т.М. Роданиды скандия : Автореф... канд. хим.наук: / Сас Т.М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 26л.
1124455
  Курницкий И.И. Роданин-3-бензойная кислота - новый реактив на ионы меди : Автореф... кандидата хим.наук: / Курницкий И.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1964. – 13л.
1124456
  Жила Л.А. Роданирование олеиновй и эладиновой кислот и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Жила Л. А.; МВО УССР, ОГУ. – Одеса, 1959. – 15л.
1124457
  Голуб А.М. Роданідні комплекси ртуті. / А.М. Голуб, Т.І. Цицурина, 1957. – 107с.
1124458
  Матійко О.М. Родання : [поезії] / О.М. Матійко ; [голов. ред. І. Сподаренко ; передм. Д. Білоус]. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 264с. : іл. – ISBN 966-7010-87-2
1124459
  Молчанова Т.Х. Роданпроизводные непредельных спиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Молчанова Т.Х.; Караганд. пед. ин-т. – Караганда, 1967. – 20л.
1124460
  Казьмирчук Г.Д. Роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-001-5
Кн. 2 : Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку XX ст. – 2008. – 249 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1124461
  Терлецький В.В. Роде наш красний. Ушинські крізь призму століть / В.В. Терлецький. – Суми : Собор, 2001. – 216с. – ISBN 966-7164-22-5
1124462
  Чайківська В.Т. Роде наш красний... : народознавство в школі : [посібник] / В. Чайківська, А. Шевчук. – Житомир : Льонок, 1995. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-7542-4


  У пр. №1706859 напис: Мар"яні Музиці від Ванди Чайківської - однокурсниці твого батька з приязню. 1 червня 1996 р. Підпис.
1124463
  Казьмирчук Г. Роде наш красний: село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-293-4
Кн. 3 : Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку XX ст. – 2010. – 256 с.
1124464
   Роде наш прекрасний : Матеріали Всесвітнього форуму укра нців 21-24 серпня 1992 року. – Тернопіль : Діалог, 1993. – 244 с.
1124465
  Астаф"єв О. Роде наш прекрасний / О. Астаф"єв, Г. Табакова


  У статті розглянуто концептосферу новел Богдана Мельничука, проаналізовано її зв"язок зі сковородинівською та стефанівською традиціями української літератури, розкрито концепти роду, долі, любові, багатства-бідності
1124466
  Тупов Б.С. Родезийский кризис / Б.С. Тупов. – Москва : Наука, 1974. – 163 с.
1124467
  Гидони А.И. Роден / А.И. Гидони. – Птгр. – 40с.
1124468
  Терновец В.Н. Роден / В.Н. Терновец. – Л, 1936. – 215с.
1124469
  Матвеева А.Б. Роден / А.Б. Матвеева. – М., 1962. – 56с.
1124470
  Романов А. Роден из Мордовии // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 7. – С 28-47
1124471
  Фаркаш З. Роден. / З. Фаркаш. – Будапешт, 1962. – 41с.
1124472
   Роден. 1840-1917. [Изоматериал] : комплект открыток. – Ленинград : ИЗОГИЗ, 1958. – 12 л. : 12 открыток + 2 откр., обложка
1124473
   Роден. Сборник статей о творчестве. – Москва, 1960. – 124с.
1124474
  Дмитриев Алексей Родентология. Последние из гигантов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 112-117 : фото
1124475
  Сабинина Л.Н. Родео Лиды Карякиной / Л.Н. Сабинина. – М, 1980. – 208с.
1124476
  Каменев Андрей Родео на ферме. Австралийское родео // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 108-123 : фото
1124477
  Шатский Н.С. Родерик Импей Мурчисон. 1792-1871 / Н.С. Шатский. – М., 1941. – 68с.
1124478
  Карапетян А.Н. Родждение комсомола Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карапетян А.Н. ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван, 1956. – 24 с.
1124479
  Юлина Н.С. Роджер Пенроуз: поиски локуса ментальности в квантовом микромире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 116-130. – ISSN 0042-8744
1124480
  Шульга М.А. Роджерз Брюбейкер: деякі неологізми сучасної етнополітології // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 74-75
1124481
  Марцинковская Т.Д. Роджерс Карл Рэнсом (Rogers C.R.) (1902-1987) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 95-99. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1124482
  Мадгазиев М. Роджи Маргинани и его поэтическое мастерство : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мадгазиев М.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1973. – 34л.
1124483
  Владимирова Н. Родзинка драматургічної спадщини Дж. Ґолсуорсі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 130-136
1124484
  Луб"янова Тетяна Родзинка музею // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13
1124485
  Павленко-Баришева Роди Hieracium L. та Pilosella Vaill. у флорі Криму: морфологія, таксономія, географія : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Павленко-Баришева Валерія Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: [15] назв
1124486
  Гудима А.Д. Роди земля : поезії / А.Д. Гудима. – Київ, 1987. – 125 с.
1124487
  Клименко Я.Д. Роди нам, прекрасне! / Я.Д. Клименко. – К., 1964. – 46с.
1124488
  Клименко П.П. Родиземля / П.П. Клименко. – К., 1967. – 310с.
1124489
  Горталова Т.А. Родий-водородный электрод и некоторые его применения : Автореф... канд. хим.наук: / Горталова Т. А.; Казан. ГУ. – Казань, 1972. – 16л.
1124490
  Шапошникова С.С. Родика / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1961. – 137с.
1124491
  Гребенникова Е. Родилась любимая жена гетмана Скоропадского // Сегодня. – Киев, 2018. – 17 мая (№ 84). – С. 38


  Александра Петровна Дурново (1878-1951), фрейлина двора, дочь генерала от инфантерии П.П. Дурново.
1124492
   Родился Джон Гарвард: на его памятнике три лжи [410-летие благодетеля всемирно известного университета] / материалы подготовила Е. Гребенникова // Сегодня. – Киев, 2017. – 24-26 ноября (№ 217). – С. 26


  Історія Гарвардського університету.
1124493
  Демурханашвили С. Родился сын : рассказы / С. Демурханашвили; пер. с груз. В.Корховой. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 148 с.
1124494
  Сличенко Н.А. Родился я в таборе / Н.А. Сличенко. – М., 1980. – 95с.
1124495
  Сличенко Н.А. Родился я в таборе / Н.А. Сличенко. – 2-е изд. – М., 1987. – 110с.
1124496
  Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця ХІХ - початуц ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 55-80. – ISSN 0869-3595
1124497
  Глузд В.И. Родильная обрядность Жлобинщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 251-254


  В статье рассматриваются особенности родильной обрядности Жлобинского района Гомельской области. Анализируются основные этапы и традиционные обряды, связанные с рождением и крестинами новорожденного. Описываются способы предостережения роженицы и ...
1124498
  Дмитрієва Вікторія Вікторівна Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов"я в другій половині XIX - XX ст. : Дис... канд. істор. наук: 07.00.05. / Дмитрієва Вікторія Вікторівна; Таврійський нацн. ун-т ім.В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2001. – 145 л. – Бібліогр.: л. 128-145
1124499
  Дмитрієва Вікторія Вікторівна Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов`я в другій половині 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Дмитрієва В.В.; КНУТШ. – Сімферополь, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1124500
  Іваницький Анатолій Родильно-хрестинні пісні : типологічна дивергенція і завдання функційної реконструкції // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-55. – ISSN 0130-6936
1124501
  Гаврилюк Наталья Константиновна Родильные обычаи и обряды украинцев. (Опыт историко-этногр. картограф. в изуч. динамики процессов развития явлений духовной культуры) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Гаврилюк Наталья Константиновна; АН БССР. Ин-т искусствовед. этногр. и фольклора. – Минск, 1981. – 26л.
1124502
  Никишин А.Н. Родимая сторонка / А.Н. Никишин. – М., 1936. – 136с.
1124503
  Макшанихин П.В. Родимая сторонка / П.В. Макшанихин. – Свредловск, 1964. – 414с.
1124504
  Макшанихин П.В. Родимая сторонка / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1970. – 534с.
1124505
  Пащак Я. Родимий край, село родиме : документальний нарис / Ярослав Пащак. – Київ : Веселка, 2001. – 206 с. – ISBN 966-01-0150-3
1124506
  Жернаков Н.К. Родимое пятно / Н.К. Жернаков. – М, 1969. – 215с.
1124507
  Байдерин В.А. Родимое пятнышко / В.А. Байдерин. – Ставрополь, 1986. – 317с.
1124508
  Барышев М.И. Родимушка : рассказы / М.И. Барышев. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
1124509
  Григорьев И.Н. Родимые дали. / И.Н. Григорьев. – М., 1960. – 127с.
1124510
  Тряпша В.В. Родимый берег. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1977. – 48с.
1124511
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Г. Баширов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
1124512
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Г. Баширов. – Москва : Известия, 1976. – 366 с.
1124513
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Г. Баширов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 299 с.
1124514
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – М, 1965. – 280с.
1124515
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – Москва, 1967. – 304с.
1124516
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – Москва, 1976. – 656с.
1124517
  Сирас А. Родимый край : роман / А. Сирас. – Москва : Советский писатель, 1979. – 472 с.
1124518
  Хубиев О.А. Родимый край : стихотворения и поэма / О.А. Хубиев; пер. с карачаев. Т.Веселовой. – Москва, 1985. – 61 с.
1124519
   Родина-мать. Стихи.. – Бухарест, 1964. – 56с.
1124520
   Родина - від батька й до сина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20-42


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1124521
   Родина - на всех одна: сб.. – М., 1977. – 79с.
1124522
  Кежун Б.А. Родина / Б.А. Кежун. – М, 1935. – 74с.
1124523
  Охременко В.И. Родина / В.И. Охременко. – Киев; Харьков, 1935. – 111с.
1124524
   Родина : Иллюст. книга для чтения. – Москва, 1939. – 563с.
1124525
  Толстой А.Н. Родина / А.Н. Толстой. – М., 1942. – 95с.
1124526
  Караваева А.А. Родина / А.А. Караваева. – М., 1951. – 876с.
1124527
  Василевская В.Л. Родина : роман / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 888 с.
1124528
  Караваева А.А. Родина / А.А. Караваева. – М., 1953. – 768с.
1124529
  Исаковский М.В. Родина / М.В. Исаковский. – М, 1962. – 95с.
1124530
  Паустовский К.Г. Родина / К.Г. Паустовский. – Москва, 1972. – 238 с.
1124531
   Родина : стихи. – Ижевск, 1982. – 314с.
1124532
  Толстой А.Н. Родина / А.Н. Толстой. – М., 1983. – 126с.
1124533
  Стальский Сулейман Родина : [стихи] : пер. с лезг. / Сулейман Стальский ; [предисл. Р.М. Кельбеханова]. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1983. – 120 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1124534
  Сердюк Ю.О. Родина : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ, 1985. – 63 с.
1124535
   Родина : стихи латыш. поэтов : [перевод / составитель И. Клюева]. – Рига : Лиесма, 1985. – 175 с. : ил. – Миниатюрное издание
1124536
  Довгий О.П. Родина : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1985. – 134 с.
1124537
  Романовский С.Т. Родина / С.Т. Романовский. – М., 1990. – 221с.
1124538
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1995
1124539
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1995
1124540
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3/4. – 1995
1124541
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1995
1124542
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1995
1124543
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 1995
1124544
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 1995
1124545
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 1995
1124546
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 1995
1124547
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 1995
1124548
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 1995
1124549
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1996
1124550
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1996
1124551
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 1996
1124552
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 1996
1124553
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1996
1124554
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1996
1124555
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 1996
1124556
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 1996
1124557
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 1996
1124558
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 1996
1124559
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 1996
1124560
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 1996
1124561
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1997
1124562
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1997
1124563
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3/4. – 1997
1124564
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1997
1124565
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1997
1124566
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1 : Санкт-Петербургу- 300 лет. – 2003
1124567
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2003
1124568
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2003
1124569
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2003
1124570
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2003
1124571
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2003
1124572
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2003
1124573
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2003
1124574
   Родина : Российский исторический иллюстриров.журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Средневековая Русь Ч. 1. – 2003
1124575
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : Средневековая Русь. !3-15 века. Часть вторая. – 2003
1124576
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2004
1124577
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : 2004 год России в Казахстане. – 2004
1124578
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2004
1124579
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2004
1124580
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2004
1124581
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Война и победа. – 2004
1124582
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Россия и Восток. – 2004
1124583
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Авиация. 100 лет. – 2004
1124584
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2004
1124585
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Россия и Китай великие соседи. – 2004
1124586
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2004
1124587
   Родина : Российский исторический иллюстриров.журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : 16 век. Сотворение России. – 2004
1124588
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2005
1124589
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2005
1124590
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2005
1124591
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Победа !. – 2005
1124592
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5 : История банковского дела в России. Деньги для империи. Деньги для нации. – 2005
1124593
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2005
1124594
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2005
1124595
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2005
1124596
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2005
1124597
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2005
1124598
   Родина : Российский исторический иллюстр. журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Смута в России. 17 век. – 2005
1124599
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : ЮГРЕ-75 лет. – 2005
1124600
  Лугова Л. Родина : збірка поезій / Лідія Лугова ; запис Валентини Ханко ; упоряд. Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 32с. – ISBN 966-2922-10-5
1124601
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2006
1124602
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2006
1124603
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2006
1124604
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2006
1124605
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2006
1124606
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2006
1124607
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2006
1124608
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2006
1124609
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2006
1124610
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2006
1124611
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Россия после смуты. – 2006
1124612
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2006
1124613
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2007
1124614
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2007
1124615
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2007
1124616
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Родина-da. Россия-Турция: от диалога к партнерству. – 2007
1124617
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2007
1124618
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – 2007
1124619
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2007
1124620
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2007
1124621
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2007
1124622
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2007
1124623
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Россия Петра Великого. – 2007
1124624
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : В.Ч.К. - 90 лет. – 2007
1124625
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2008
1124626
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2008
1124627
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3 : Белое дело: вехи истории. – 2008
1124628
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2008
1124629
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2008
1124630
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2008
1124631
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2008
1124632
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2008
1124633
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2008
1124634
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Большая нефть России. – 2008
1124635
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2008
1124636
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2008
1124637
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2009
1124638
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – 2009
1124639
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2009
1124640
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – 2009
1124641
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2009
1124642
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2009
1124643
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Полтавской баталии 300. – 2009
1124644
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2009
1124645
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Великий Новгород - Родина России. – 2009
1124646
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Большой газ России. – 2009
1124647
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2009
1124648
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2009
1124649
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2010
1124650
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – 2010
1124651
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2010
1124652
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2010
1124653
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – 2010
1124654
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2010
1124655
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2010
1124656
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2010
1124657
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2010
1124658
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2010
1124659
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – 2010
1124660
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2010
1124661
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2011
1124662
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2011
1124663
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2011
1124664
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2011
1124665
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2011
1124666
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2011
1124667
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Эпоха Павла и Александра. – 2011
1124668
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Государственной охране России 130. – 2011
1124669
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Михайле Ломоносову 300. – 2011
1124670
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : ГРУ :вехи истории. – 2011
1124671
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2011
1124672
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2011
1124673
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2012
1124674
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2012
1124675
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2012
1124676
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – 2012
1124677
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2012
1124678
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Гроза двенадцатого года. – 2012
1124679
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2012
1124680
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2012
1124681
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Российской государственности 1150. – 2012
1124682
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – 2012
1124683
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2012
1124684
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2012
1124685
  Коцур П.М. Родина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20-22


  Уривок із книги "Дерево мого роду: про родину Коцурів. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса ...
1124686
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2013
1124687
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2013
1124688
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3 : Николаевская эпоха. – 2013
1124689
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2013
1124690
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2013
1124691
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2013
1124692
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2013
1124693
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Александр Невский жизнь и житие. – 2013
1124694
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Смоленску 1150 лет. – 2013
1124695
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10, спец. вып. – 2013
1124696
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11, спец. вып. – 2013
1124697
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2013
1124698
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2014
1124699
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2014
1124700
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3, спец. вып. : Образование в России. – 2014
1124701
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – 2014
1124702
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2014
1124703
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2014
1124704
  Дементьев Сергей Родина "Храброго сердца" : правила жизни / Дементьев Сергей, Шадрин Андрей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 72-79 : Фото
1124705
  Дідух М.Я. Родина Alismataceae Vent. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 45-45. – ISBN 978-966-437-390-3
1124706
  Стеценко Н.М. Родина Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh в експозиції "Спорові рослини" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Біологія ; Вип. 30)


  Введення в культуру папоротей відкритого ґрунту в Ботанічний сад розпочато понад 30 років тому. Зараз колекційний фонд представлено 14 родинами. У даному повідомленні висвітлені результати дослідження з інтродукції видів родини Ophioglossaceae.
1124707
  Перегрим О. Родина Orobanchaceae Vent. у гербарії Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ревізію колекції представників родини Orobanchaceae у фондах гербарію Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). ...
1124708
   Родина Pyrolaceae Dum. у флорі Національного природного парку "Прип"ять-Стохід" / І.І. Кузьмішіна, Л.О. Коцун, Б.Б. Коцун, О.В. Шукалович, Ю.В. Вабіщевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 121-124 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1124709
  Хамид Ташпулат Родина аистов : стихи и поэмы / Ташпулат Хамид; авториз. пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
1124710
  Зарецький Олексій Родина Алли Горської в Ленінграді : 1930–1940-і роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 163-167


  Алла Олександрівна Горська (1929-1970) - укр. художниця-шістдесятник і відомий діяч правозахисного руху 60-х років в Україні. Досліджено історію укр. родини Горських у радянській Росії в 1930–1940-х роках. Джерельна база репресивної сталінської доби ...
1124711
  Массовер Г. Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві / Ганна Массовер // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 31-33. – ISSN 2076-9326
1124712
  Сейко Н. Родина Безбородьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХIХ століття / Н. Сейко // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 59-64.
1124713
  Успенский С.М. Родина белых медведей / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1973. – 176с.
1124714
  Штінде Ю. Родина Бухгольців : Обpазки з pодинного житя німців Юлія Стіндого / [з нимецкого свободно пеpеложив Евгений Олесницкий]. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заp[ядом] К. Беднаpського, 1888. – 288 с. – Літ. додаток "Діла". - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бибилиотека найзнаменитших повистей / Пид pед. И. Белея ; Т. 26)
1124715
  Лудемис М. Родина в плену. Греция под иностранным господством / М. Лудемис. – Москва, 1961. – 64с.
1124716
  Бсису М. Родина в сердце / М. Бсису. – М., 1970. – 32с.
1124717
  Сухомлинский В.А. Родина в сердце / В.А. Сухомлинский. – М, 1978. – 175с.
1124718
  Сухомлинский В.А. Родина в сердце / В.А. Сухомлинский. – М, 1980. – 175с.
1124719
  Іржицький Володимир Родина Виговських в історії Української козацької держави / Іржицький Володимир, Тітаренко Наталія // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 51-58. – ISBN 978-966-02-4770-3
1124720
  Ігнатуша Г. Родина Вілкулів як джерело представників української національної еліти // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 415-420. – ISBN 978-966-182-372-2
1124721
  Образцов П. Родина выдающихся одиночек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 4 (1255). – С. 26-28. – ISSN 0234-1670
1124722
  Осыков Б.И. Родина Гайдара. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1972. – 142с.
1124723
  Чемерис В. Родина Гордія Залізняка / В. Чемерис. – К, 1974. – 188с.
1124724
  Довженко І. Родина Довженків : До 100-річчя від дня народження Валер"яна Довженка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.31-34. – ISSN 1728-6875
1124725
  Шпикалов А.Г. Родина Жар-птицы / А.Г. Шпикалов. – М., 1983. – 174с.
1124726
  Лаціс В.Т. Родина зітарів / В.Т. Лаціс. – Київ, 1958. – 732 с.
1124727
  Кривоногов И.П. Родина зовет / И.П. Кривоногов. – Горький, 1960. – 176с.
1124728
  Кривоногов И.П. Родина зовет / И.П. Кривоногов. – 2-е изд., доп. – Горький, 1963. – 192с.
1124729
  Демин М.П. Родина зовет / М.П. Демин. – Воронеж, 1988. – 238с.
1124730
  Коржев В.Г. Родина и долг: Кн. о поэтах. / В.Г. Коржев. – 2-е изд. – Новосибирск, 1982. – 192 с.
1124731
   Родина и солдат. Выставка произвед. нар. худ. РСФСР. В.К.Дмитриевский.. – Москва, 1983. – 42с.
1124732
  Твардовский А.Т. Родина и чужбина / А.Т. Твардовский. – Смоленск, 1947. – 131с.
1124733
  ТвардовскийА.Т Родина и чужбина / ТвардовскийА.Т. – М., 1959. – 479с.
1124734
  Шухов И.П. Родина и чужбина. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1968. – 289с.
1124735
   Родина Ильича. Книга-альбом.. – М., 1980. – 223с.
1124736
  Стебельська А. Родина і Україна : статті, вірші, спогади / Аріядна Стебельська. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-2024-63-0
1124737
  Травкин Николай Родина кирпича // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1124738
  Ткач М. Родина Кістяківських // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 11


  26 березня 2013 р. минуло 180 років з дня народження видатного українського вченого у галузі кримінального права юриста-правника, автора численних праць з кримінального права, історії права та судоустрою в Україні Олександра Федоровича Кістяківського.
1124739
  Ткач М. Родина Кістяківських чекає на належне пошанування в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 6-7
1124740
  Ткач М. Родина Кістяківських чекає належного пошанування в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 12


  185 років з дня народження Кістяковського Олександра Федоровича — українського вченого-криміналіста та історика права, батька Володимира, Богдана та Ігоря Кістяківських.
1124741
   Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця 19 - 20 століття = The family of Kolessas in intellectual and cultural life of Ukraine at the end of the 19th - the 20th centuries : Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 476с. – З нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип.5). – ISBN 966-613-397-0
1124742
  Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-21
1124743
  Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 2-8
1124744
  Церковняк-Городецька Родина Косачів в українській культурі // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 336-338. – ISBN 978-966-02-6227-0
1124745
  Міцінська Т. Родина Косачів і Хмельниччина // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 257-259
1124746
  Польовий М.І. Родина Котрярів : повісті, оповідання / М.І. Польовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 215 с.
1124747
  Левада О.С. Родина Коцюбинських : кіноповість / О.С. Левада. – Київ, 1970. – 153 с.
1124748
  Левада О.С. Родина Коцюбинських : п"єси / О.С. Левада. – Київ, 1987. – 259 с.
1124749
  Васильев С.А. Родина крылатых / С.А. Васильев. – Москва, 1953. – 106с.
1124750
  Коваленок В.В. Родина крылья дала / В.В. Коваленок. – Минск, 1989. – 237с.
1124751
  Гаєр Н. Родина Лівицьких і Канівщина: документальні свідчення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 281-285. – ISSN 2075-1222
1124752
  Морозов А.А. Родина Ломоносова / А.А. Морозов. – Архангельск, 1975. – 479с.
1124753
  Бреяк В.О. Родина Мазепи і Вишгород // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.33-36
1124754
  Шевчук В. Родина Марченків // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 326-344. – ISBN 978-966-06-0729-3
1124755
  Марченко Л. Родина Марченків: Передмова / Л. Марченко, Н. Марченко, А. Марченко // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 7-12. – (Б-ка "Ейдосу")


  Із тексту: Добру пам"ять про себе як лектора й викладача залишив Михайло Іванович Марченко серед студентів педінституту та Київського університету (з 1956 р.).
1124756
  Ємчук О.І. Родина Маслових: колективна біографія вчених // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 88-104


  На основі методів просопографії у статті вперше створено портрети вчених старшого покоління родини Маслових - В.П. Маслова-Стокоза (1866-1918), та В.Н. Александренка (1861-1909, досліджено їх вплив на формування світогляду та наукових інтересів ...
1124757
   Родина мастеров: рассказы, очерки.. – М., 1986. – 464с.
1124758
  Тимошенко Василь Родина Миклух і Україна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 272-275. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується козацьке походження родини Миклух. Розкрито багатогранну економічну, культурно-освітню та благодійну діяльність цієї славетної родини під час її проживанню в Україні наприкінці XIX - на початку ХХст.
1124759
  Труханов В.И. Родина мира. / В.И. Труханов. – Сталино, 1950. – 100с.
1124760
  Грандилевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор / А. Грандилевский. – Санктпетербург : Тип. Имп. академии наук, 1907. – 304 с. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; т. LXXXIII, № 5)
1124761
  Алиев Р. Родина моя / Р. Алиев. – Ашхабад, 1952. – 80 с.
1124762
  Куашев Б.И. Родина моя : стихи и поэмы / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 63 с.
1124763
  Тазов В.И. Родина моя / В.И. Тазов. – Смоленск, 1961. – 60с.
1124764
  Йожеф А. Родина моя / А. Йожеф. – М., 1968. – 142с.
1124765
  Усман С. Родина моя, прекрасный мой народ! / С. Усман. – М, 1959. – 58с.
1124766
  Тарва Д. Родина моя. / Д. Тарва. – М., 1962. – 82с.
1124767
   Родина моя. Сб. стихотворений. – Иваново, 1957. – 123с.
1124768
   Родина моя: сб. для худ. чтения.. – М., 1953. – 410с.
1124769
   Родина мужественных: стихотворения и поэмы воен. лет.. – Ярославль, 1985. – 239с.
1124770
   Родина награждает отважных: центр. ордена Красной Звезды музей Вооруж. Сил СССР.. – М., 1982. – 64с.
1124771
  Чигиринець Є. Родина Нарбутів: україно-російський культурно-історичний вимір // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 14-17
1124772
  Ершов Г.А. Родина нашего друга / Г.А. Ершов. – Тула, 1974. – 229 с.
1124773
  Дубовицкий А.А. Родина не забудет / А.А. Дубовицкий. – Алма Ата, 1956. – 191с.
1124774
  Моріо К. Родина Ніре / К. Моріо. – Київ : Дніпро, 1977. – 376 с.
1124775
  Корпусова В.М. Родина О.П. Новицького, М. Вязьмітіна - київські друзі М. Волошина // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 176-185. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Стаття присвячена дослідженню традиції збереження та передавання українських культурних цінностей київської інтелігенції XX ст. на прикладі стосунків Данила Щербаківського та Максиміліана Волошина із представниками молодшої генерації Марією Вязмітіною ...
1124776
  Ворожбит І. Родина О.Ф. Кістяківського в період закордонного відрядження професора у світлі епістолярних джерел // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 141-156
1124777
   Родина Октября: фотоальбом. – Москва, 1977. – 152с.
1124778
  Кошеленко Геннадий Андреевич Родина парфян / Кошеленко Геннадий Андреевич. – М., 1977. – 175с.
1124779
  Дубовицкий А.А. Родина помнит / А.А. Дубовицкий. – Алма ата, 1959. – 184с.
1124780
  Илишкин Н.У. Родина помнит / Н.У. Илишкин, Ю.О. Оглаев. – Элиста, 1988. – 220с.
1124781
   Родина помнит. Реперт. сб.. – М., 1965. – 83с.
1124782
  Жаров А.А. Родина радости / А.А. Жаров. – М., 1941. – 112с.
1124783
  Казьмирчук Г.Д. Родина Раєвських і декабристи // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 216-223. – ISBN 978-966-171-565-2
1124784
   Родина родин. Поэты мира Ленину, о Ленине, о революции.. – М., 1970. – 232с.
1124785
  Никифорова Л.Р. Родина русского фарфора / Л.Р. Никифорова. – Ленинград, 1979. – 102 с.
1124786
  Сапронов В.С. Родина рябиновой зари / В.С. Сапронов. – Тула, 1969. – 63с.
1124787
  Чабан М.П. Родина Саксів: батько - лікар, син - художник / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 4. – С. 96-100. – ISSN 2308-2097
1124788
  Дмитренко В.А. Родина священика XVIII століття: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів (на прикладі села Усівка Пирятинської протопопії) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 2075-1451
1124789
  Дмитренко В. Родина священників села Шкурати Пирятинської протопопії: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів другої половини XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 104-108
1124790
  Манюк В.В. Родина селерових (Apiaceae) у флорі Орільського національного природного парку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 54-64 : рис. – Бібліогр.: с.63-64. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1124791
  Щербаков Алексей Родина слонов : Авто // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 187-188 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1124792
  Моусон Д. Родина снежных бурь : История Австрийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов, написанная сэром Дугласом Моусоном / Д. Моусон. – Москва : Мысль, 1967. – 334с.
1124793
   Родина Советская, 1917-1967: ист. очерк.. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1967. – 511с.
1124794
   Родина Советская, 1917-1977: ист. очерк.. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 576с.
1124795
   Родина Советская, 1917-1980: ист. очерк.. – 4-е изд., доп. – М., 1981. – 623с.
1124796
   Родина Советская, 1917-1987: ист. очерк.. – 5-е изд., доп. – М., 1987. – 622с.
1124797
   Родина Советская.. – М., 1964. – 592с.
1124798
  Павлова Т.Г. Родина Сокальських у культурі України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 43-52. – ISBN 966-7352-66-8
1124799
  Кочура Панас Родина Сокорин / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 301 с.
1124800
  Федоренко І.О. Родина сомафантиди, менопоніди, псевдоменопоніди / І.О. Федоренко. – К., 1983. – 1-168с.
1124801
  Палмер В. Родина Суейнів : Роман / В. Палмер. – Київ : Дніпро, 1978. – 246с.
1124802
  Каменский В.В. Родина счастья / В.В. Каменский. – М. : Художественная литература, 1938. – 96 с.
1124803
  Сорочук Л. Родина та її значення в українській спільноті // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 71-75. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 73.
1124804
   Родина Тершаківців: учений, політик, подвижник національної ідеї : Матеріали науково-практичної конференції: Львів, 4 листопада 2003 р. – Львів : Львівська книжкова фабрика Атлас, 2005. – 108 с. – ISBN 966-02-3722-7
1124805
  Калчев К. Родина ткачів / К. Калчев. – К., 1965. – 575с.
1124806
  Калчев К. Родина ткачів / К. Калчев. – 2-е вид. – К., 1976. – 548с.
1124807
  Павленко В. Родина Фальц-Фейнів: сторінки історії // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 48-61. – ISBN 978-966-2133-57-3
1124808
  Непомнящий А. Родина Харузіних і розвиток етнографічних дослілдень у Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 58-63
1124809
  Сагайдак І. Родина Храпливих - взірець відданості та служіння народу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-14
1124810
  Старовойтенко І. Родина Чикаленків у Кононівці та Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 50-63. – ISSN 0131-2685
1124811
   Родина Шкрібляків: альбом.. – К., 1979. – 99с.
1124812
  Ірчан М. Родина щіткарів / М. Ірчан. – К, 1959. – 76с.
1124813
  Хен Х. Родина юности. / Х. Хен. – М., 1974. – 218с.
1124814
  Мах В. Родина Яворів / В. Мах. – К., 1958. – 278с.
1124815
  Мельник Л. Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 167-178. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1124816
  Гуттари Т.О. Родина, тебя пою! / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1950. – 104 с.
1124817
  Карим М. Родина, хлеб, любовь : стихотворения и поэмы / М. Карим. – Москва : Воениздат, 1985. – 256 с.
1124818
  Самохин Ф.И. Родина, я вернусь! / Ф.И. Самохин. – Фрунзе, 1975. – 166с.
1124819
  Шухво И.П. Родина. / И.П. Шухво. – Алма-Ата, 1936. – 340с.
1124820
  Шухов И.П. Родина. / И.П. Шухов. – М, 1936. – 367с.
1124821
  Чистяков М.И. Родина. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1980. – 76с.
1124822
  Ямада Биме Родина. / Ямада Биме, Миядзаки Акира. – М., 1982. – 79с.
1124823
  Дмитришин Л.Ю. Родина. / Л.Ю. Дмитришин. – Ужгород, 1986. – 166,2с.
1124824
   Родина. : Российский исторический иллюстрированный .журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5/6 : Россия и Великобритания: 450 лет. – 2003
1124825
   Родина. Календарь 1977.. – М., 1976. – 25с.
1124826
   Родина. Календарь. 1975. – Москва, 1975. – 48с.
1124827
   Родина. Календарь. 1976.. – М., 1975. – 50с.
1124828
   Родина. Лит.-худ. альманах.. – Смоленск
кн. 2. – 1938. – 332с.
1124829
  Осьмаков Н.В. Родина. Народ. Революция.: Этапы развития рус. рев. поэзии второй половины ХІХ - начала ХХ в. / Н.В. Осьмаков. – М. : Просвещение, 1977. – 199 с.
1124830
   Родина. Примерный тематический план молодежного патриотического клуба.. – М., 1966. – 24с.
1124831
   Родина. Примерный тематический план молодежного патриотического клуба.. – М., 1968. – 42с.
1124832
   Родина. Стихи.. – М., 1961. – 216с.
1124833
   Родина: поэты советской Грузии 1921-1946.. – Тбилиси, 1946. – 221с.
1124834
   Родина: стихи рус. поэтов.. – М., 1986. – 271с.
1124835
  Антонов В.В. Родине - ударный труд / В.В. Антонов. – Москва, 1971. – 32с.
1124836
  Сосюра В. Родине / В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1950. – 62с.
1124837
  Вазов И.М. Родине / И.М. Вазов. – Москва, 1950. – 268с.
1124838
   Родине Октября - 70 лет.. – М., 1987. – 52 с.
1124839
  Будаков В.В. Родине поклонитесь / В.В. Будаков. – Москва, 1989. – 366с.
1124840
  Ткачук І.В. Родини рослин / І.В. Ткачук. – К, 1973. – 104с.
1124841
  Шемета Ю. Родини Ярмолинських та Сутківських, їх роль у житті Поділля XV-XVIII століть // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 470-482. – ISBN 5-7702-0821-X
1124842
  Попик В. Родинна історія і генеалогія у глобальних інформаційних мережах: новий соціально-культурний феномен // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 219-225. – ISBN 978-966-02-7146-3
1124843
  Поліщук Я. Родинна історія про "добру людину" : Випадок Юрія Луцького: рефлексії над його щоденником // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 148-155. – ISBN 978-966-8201-83-7
1124844
  Босик З. Родинна обрядовість : трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини : монографія / Зоя Босик ; М-во культури і туризму України, Нац. ун-т культури і мистецтв України, Укр. центр культур. дослідж. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 343, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 176-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-054-3
1124845
   Родинна педагогіка : Навчально-методичний посібник. – Київ : Парапан, 2002. – 216с. – ISBN 966-95933-6-0
1124846
  Єрмоленко В. Родинна планета Чеслава Мілоша // Критика. – Київ, 2009. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 21-22
1124847
  Ворончук І.О. Родинна термінологія актової документації гродських і земських судів XVI-XVII ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 308-327.
1124848
  Постовий В. Родинне виховання в педагогічній філософії Г.Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 310-341


  Стаття присвячена аналізові ролі батьківського виховання та місця в ній любові до дитини в розумінні та вченні письменника-філософа-педагога.
1124849
  Харитонова А. Родинне виховання в сучасному сільському соціумі // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.90-97. – (Педагогічні науки)
1124850
  Вароді І В. Родинне вогнище / І В. Вароді. – Ужгород : Карпати, 1987. – 182 с.
1124851
  Процюк Л.Б. Родинне й національне: проблема вибору "між двох сил" (на матеріалі п"єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 215-218. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1124852
  Сахно І. Родинне листування В. Винниченка як історичне джерело // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-86
1124853
  Бошко В. Родинне право / В. Бошко. – Ленинград, 1929. – 272с.
1124854
  Гнатенко К.Ю. Родинне свято Матері : Літературна вітальня // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 5. – С.15-18.
1124855
  Херсонський Б. Родинний архів та інші вірші / Борис Херсонський ; [пер. з рос. М. Кіяновська]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 299, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-679-226-0
1124856
  Покидько Г. Родинний код як модель модерністського світосприйняття (на матеріалі роману В. Фолкнера „Галас і шаленство”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 249-257. – ISBN 978-966-359-360-9
1124857
  Шевченко С. Родинний Кременець, Україна і козаки в творчості Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 51-55.
1124858
  Силко Олена Родинним шляхом до прабатьківських джерел : тиждень українознавства - в Озерненській гімназії / Силко Олена, Чайковська Ванда
1124859
  Чучман Х.Ю. Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зону відчуження Чорнобильської АЕС) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 270-274. – ISSN 2227-4952
1124860
  Денісова Г.В. Родинні відносини між суддями як підстава для самовідводу, відводу в кримінальному провадженні / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 33-38
1124861
  Вовк І. Родинні зв"язки Михайла Грушевського і Олександра Левицького // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 281-288


  Взаємини історика Михайла Грушевського та священика Олександра Левицького розглядаються на основі нових відомостей, виявлених у листуванні львівського професора та скало-подільського пароха, а також у неопублікованій частині щоденника вченого за ...
1124862
  Кізлова А. Родинні зв"язки між киянами, які вшанували мощі св. вмц. Варвари на початку XIX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 25-26
1124863
  Антоненко А. Родинні реліквії Франків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 6


  У Львові вперше представили сенсанційні розсекречені КДБ документи.
1124864
  Пасічник О. Родинні свята-елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука "Морозів хутір" та слов"янський контекст родинних обрядів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 81-84. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1124865
  Хібеба Н. Родинно-обрядова лексика гуцульських говірок // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 84-93
1124866
  Писаревська С.В. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів / С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-37 : рис.
1124867
  Кравчук Н. Родинно-побутові пісні Підляшшя: національна специфіка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-152


  Стаття репрезентує спробу з’ясування національної специфіки зразків родинно-побутової лірики, що збережені на Підляшші. У розвідці з’ясовуються особливості функціонування жанрових різновидів родинно-побутових пісень регіону та їх основна тематика у ...
1124868
  Бельков О.А. Родину готовы защитить / О.А. Бельков. – М., 1988. – 166с.
1124869
   Родины солдаты. – Москва, 1983. – 448 с.
1124870
   Родины сыновья. – Москва, 1975. – 271с.
1124871
   Родины сыны. – Москва, 1958. – 195 с.
1124872
  Проворов К.Л. Родиогеодезия : курс лекций / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; К.Л. Проворов. – Новосибирск : КГЛ НИИГАиК
Ч. 1 : Электромагнитные волны и их распространение в атмосфере. – 1962. – 77 с.
1124873
  Саратиков А.С. Родиола розовая - ценное лекарственное растение / А.С. Саратиков, Е.А. Краснов. – Томск, 1987. – 251с.
1124874
  Ребрин П.Н. Родион и Степанида. / П.Н. Ребрин. – Омск, 1981. – 383с.
1124875
  Ребрин П.Н. Родион и Степанида. / П.Н. Ребрин. – М., 1986. – 303с.
1124876
  Рогожина Н.И. Родион Щедрин / Н.И. Рогожина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 16 с.
1124877
   Родион Щедрин : Нотогр. справ. – Москва : Советский композитор, 1986. – 197с.
1124878
  Прохорова И.А. Родион Щедрин / И.А. Прохорова. – Москва : Советский композитор, 1989. – 69 с.
1124879
  Николаевская Е.М. Родись счастливой / Е.М. Николаевская. – М, 1979. – 142с.
1124880
  Махрин Ю.Ф. Родись счастливой... (О трактористке колхоза им. Ильича Нижнедевиц. р-на З.М.Молозиной). / Ю.Ф. Махрин. – М., 1980. – 239с.
1124881
   Родители и вопитание детей. – Иваново, 1952. – 100с.
1124882
  Гуревич И.Б. Родители и дети : с приложением постановлений действующего законодательства, определяющих взаимные отношения родителей и детей / [Соч.] И. Гуревича. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича, 1896. – [6], VI, 211 с. – (Юридическая библиотека ; № 10)


  Оглавление: Предисловие Глава первая. Исторический очерк взаимных отношений родителей и детей . . . . .1 Глава вторая. Родительская власть. Образование и воспитание . . . . . . . . . 23 Глава третья. Право надзора, исправления и наказания. ...
1124883
  Гринвальд-Земскова Родители и учитель / Гринвальд-Земскова. – М., 1962. – 66с.
1124884
  Михеева Ася Родители королей // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 116-143. – ISSN 1728-8568
1124885
   Родители о воспитании детей. – Москва, 1959. – 63 с.
1124886
  Черевков М.А. Родители о физическом воспитании детей. / М.А. Черевков. – 2-е изд. – М., 1947. – 111с.
1124887
  Картавцева М.И. Родители просят совета / М.И. Картавцева. – Москва, 1970. – 64с.
1124888
  Овчинникова И.Г. Родители просят совета / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1974. – 96с.
1124889
  Храпов В.Е. Родители просят совета / В.Е. Храпов. – М, 1983. – 98с.
1124890
  Борисов Л.И. Родители, наставники, поэты... / Л.И. Борисов. – М., 1967. – 155с.
1124891
  Борисов Л.И. Родители, наставники, поэты... / Л.И. Борисов. – М., 1969. – 168с.
1124892
  Борисов Л.И. Родители, наставники, поэты... / Л.И. Борисов. – М., 1972. – 128с.
1124893
  Иванов М.А. Родители, подросток, закон. / М.А. Иванов. – М., 1980. – 239с.
1124894
  Аграев Г.В. Родители. Учителя. Ученики. Родительские комитеты и организации. Жизнь средней школы за последние годы / Г.В. Аграев. – Санкт-Петербург : Товариство художников печати, 1908. – 219 с.
1124895
   Родителям - о здоровье и болезнях детей. – Москва : Знание. – (Народный университет ; №1 ; Факультет "Твое здоровье")
Вып. 1. – 1989. – 96с. : Ил.
1124896
  Добсон Дж.Ч. Родителям и молодоженам: доктор Добсон отвечает на ваши вопросы / Дж.Ч. Добсон. – М, 1991. – 575с.
1124897
  Малафеев И.А. Родителям о "Правилах для учащихся" / И.А. Малафеев. – Молотов, 1956. – 70с.
1124898
  Аркин Е.А. Родителям о воспитании / Е.А. Аркин. – Москва, 1957. – 348с.
1124899
   Родителям о воспитании. – М., 1961. – 140с.
1124900
   Родителям о воспитании. – М., 1973. – 104с.
1124901
   Родителям о воспитании детей в семье. – Москва, 1955. – 48 с.
1124902
  Кульчицкая Е.И. Родителям о воспитании культуры детей. / Е.И. Кульчицкая. – К., 1980. – 126с.
1124903
  Дихтярев В.Я. Родителям о детском туризме / В.Я. Дихтярев. – М., 1961. – 56с.
1124904
   Родителям о детях. – Л., 1975. – 395с.
1124905
   Родителям о детях. – М., 1978. – 287с.
1124906
   Родителям о детях. – Москва : Медицина, 1978. – 287с.
1124907
   Родителям о здоровье школьников. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1959. – 239с.
1124908
   Родителям о здоровье школьников. – М., 1959. – 240с.
1124909
  Яковлев В.Г. Родителям о пионерских ступеньках / В.Г. Яковлев. – М., 1960. – 39с.
1124910
  Печерникова И.А. Родителям о пионерской организации. / И.А. Печерникова. – М., 1955. – 64с.
1124911
  Шибаев А.Н. Родителям о половой гигиене детей / А.Н. Шибаев. – М., 1969. – 78с.
1124912
  Борман Р. Родителям о половом воспитании / Р. Борман, Г. Шилле. – М, 1979. – 80с.
1124913
   Родителям о ребенке первого года жизни. – К., 1991. – 206с.
1124914
  Осокина Т.И. Родителям о физическом воспитании детей / Т.И. Осокина. – М., 1961. – 40с.
1124915
   Родителям о физическом воспитании детей. – Издание второе. – Москва, 1962. – 271 с.
1124916
  Бондаревский Е.Я. Родителям о физическом воспитании детей / Е.Я. Бондаревский. – М, 1989. – 47с.
1124917
   Родителям об октябрятах. – М., 1975. – 127с.
1124918
  Панова Н.С. Родителям об октябрятах. / Н.С. Панова. – М., 1960. – 32с.
1124919
  Кузьмина Н.В. Родителям педагогические знания / Н.В. Кузьмина. – Л, 1969. – 39с.
1124920
  Левшин Л.А. Родитель просит совета / Л.А. Левшин. – Москва, 1962. – 48с.
1124921
  Цыбин В.Д. Родительница степь / В.Д. Цыбин. – М., 1959. – 112с.
1124922
  Кузенецова А.М. Родительнский падеж прямого объекта в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузенецова А.М. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1963. – 19 с.
1124923
  Боголюбова Н.Д. Родительный-отложительный при предлогах "из", "из-зи", "из-под", "от", "с" в русском языке в сравнении с родительым-отложительным при придлоге "No" (Nuo) в латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Боголюбова Н. Д.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1955. – 20л.
1124924
  Журин Б.И. Родительская общественность в помощь школе / Б.И. Журин. – Изд. 2-е, испр. – М., 1955. – 159с.
1124925
  Журин Б.И. Родительская общественность в помощь школе по коммунистическому воспитанию детей / Б.И. Журин. – М., 1952. – 176с.
1124926
  Сухомлинский В.А. Родительская педагогика / В.А. Сухомлинский. – М, 1978. – 95с.
1124927
  Сухомлинский В.А. Родительская педагогика / В.А. Сухомлинский. – Новосибирск, 1985. – 221с.
1124928
  Никульшин И.Е. Родительские праздники. / И.Е. Никульшин. – М, 1984. – 256с.
1124929
  Орлова Н.А. Родительские практики в восприятии подростков // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 99-109. – ISSN 0132-1625
1124930
  Шуман С.Г. Родительские тревоги / С.Г. Шуман. – М, 1989. – 175с.
1124931
  Машкин Г.Н. Родительский день / Г.Н. Машкин. – М., 1983. – 111с.
1124932
  Маслов О.Н. Родительский день: СТихи и поэмы. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1982. – 88с.
1124933
  Воронин С.А. Родительский дом / С.А. Воронин. – Москва, 1974. – 558с.
1124934
  Воронин С.А. Родительский дом / С.А. Воронин. – Москва, 1978. – 524с.
1124935
  Плитченко А.И. Родительский дом / А.И. Плитченко. – М., 1985. – 93с.
1124936
  Воронин С.А. Родительский дом / С.А. Воронин. – Москва, 1987. – 525с.
1124937
  Александрова Т.А. Родительский дом / Т.А. Александрова. – Москва, 1987. – 96с.
1124938
  Александрова Т.А. Родительский дом / Т.А. Александрова. – Москва, 1987. – 93с.
1124939
  Екимов Б.П. Родительский дом / Б.П. Екимов. – Москва, 1988. – 270с.
1124940
  Черепанов С.И. Родительский дом. / С.И. Черепанов. – Челябинск, 1988. – 397с.
1124941
  Плитченко А.И. Родительский сад / А.И. Плитченко. – М., 1972. – 87с.
1124942
  Машкин Г.Н. Родительскй день. Синее море, белый пароход. Наводнение / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1990. – 364с.
1124943
  Захарова Л.Н. Родительское собрание / Л.Н. Захарова. – М., 1975. – 96с.
1124944
  Овчинникова И.Г. Родительское счастье / И.Г. Овчинникова. – М., 1987. – 141с.
1124945
  Волгин И.Л. Родиться в России : Достоевский и современники: жизнь в документах / И.Л. Волгин. – Москва : Книга, 1991. – 607с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00250-8
1124946
  Кундзич О.Л. Родичи / О.Л. Кундзич. – М., 1970. – 352с.
1124947
  Степанов О.М. Родичи : роман / О.М. Степанов; пер. с финск. – Москва : Современник, 1975. – 238 с.
1124948
  Степанов О. Родичи : роман / О. Степанов; пер. с финск. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 624 с.
1124949
  Степанов О. Родичи : роман / О. Степанов; пер. с финск. – Москва : Современник, 1986. – 447 с. – (Б-ка российского романа)
1124950
  Степанов А.М. Родичи. / А.М. Степанов. – Петрозаводск, 1971. – 367с.
1124951
  Пащенко О.А. Родичи: повесть / О.А. Пащенко. – М., 1983. – 303с.
1124952
  Кундзіч О.Л. Родичі / О.Л. Кундзіч. – К., 1936. – 196с.
1124953
  Ребро П.П. Родичі сонця : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 80 с.
1124954
  Моріц Ж. Родичі: Роман. / Ж. Моріц. – К., 1979. – 327с.
1124955
  Юрца Б. Родишься только раз. / Б. Юрца. – М., 1976. – 160с.
1124956
  Курдиновський В. Роділові знаки в українській мові. / В. Курдиновський. – Харків, 1931. – 83с.
1124957
  Яхнівський В.П. Родіон Якович Малиновский (1898-1957) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 60-61
1124958
   Родіонов Сергій Петрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 215-216. – ISBN 966-02-0537-6
1124959
   Родіонова Тетяна Василівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 361-362 : фото
1124960
  Бендов Г.Г. Родна стомана / Г.Г. Бендов. – София, 1954. – 120с.
1124961
  Бедный Д. Родная армия / Д. Бедный. – Москва : Воениздат, 1951. – 192с. – (Б-ка солдата)
1124962
   Родная армия. – М., 1964. – 32с.
1124963
   Родная армия. – М., 1988. – 653с.
1124964
  Московский В.П. Родная Армия / В.П. Московский. – М, 1957. – 160с.
1124965
  Московский В.П. Родная Армия / В.П. Московский. – М, 1958. – 127с.
1124966
  Родичев Н.И. Родная ветка / Н.И. Родичев. – Тула, 1983. – 270с.
1124967
  Суичмезов А.М. Родная Донщина / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1977. – 221с.
1124968
  Круковский М.А. Родная жизнь / М.А. Круковский. – СПб. – 244с.
1124969
  Груздев И.А. Родная земля / И.А. Груздев. – Л., 1944. – 144с.
1124970
  Ерикеев А.Ф. Родная земля / А.Ф. Ерикеев. – Казань, 1947. – 70 с.
1124971
  Мауленов С. Родная земля : стихи / С. Мауленов. – Алма-Ата : Каз.ОГИЗ, 1949. – 84 с.
1124972
  Комаров П.С. Родная земля / П.С. Комаров. – Владивосток, 1950. – 120с.
1124973
  Мальцев В.Н. Родная земля / В.Н. Мальцев. – Луганск, 1961. – 108с.
1124974
  Маликов К. Родная земля : стихотворения, поэмы / К. Маликов. – Фрунзе, 1961. – 228 с.
1124975
  Агумаа Казым Родная земля / Агумаа К. – Сухуми : Абгсиздат, 1962. – 149 с.
1124976
   Родная земля. – Москва, 1968. – 211 с.
1124977
  Мамедиев Я. Родная земля : роман / Я. Мамедиев; пер. с турк. Ю.Белов. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 278 с.
1124978
  Арлан М. Родная земля / М. Арлан. – Ленинград, 1971. – 172 с.
1124979
  Борян Г.М. Родная земля : Стихотворения / Г.М. Борян; Пер. с армянского. – Москва : Художественная литература, 1975. – 191с.
1124980
   Родная земля. – М., 1981. – 65с.
1124981
   Родная земля. – Тула, 1985. – 240с.
1124982
  Шмырев Н.П. Родная земля / Н.П. Шмырев. – Саранск, 1990. – 366с.
1124983
  Колобов В. Родная земля. 1939-1947 / В. Колобов. – Киров, 1947. – 79с.
1124984
  Шойхет Р.С. Родная земля: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1978. – 159с.
1124985
  Мамченкова О. Родная Канадийщина // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 39 (476). – С. 62-64


  В конце XIX века в Канаду попали первые выходцы из Западной Украины. Уже к началу Первой мировой войны там насчитывалось более 100 тыс. украинцев.
1124986
  Солоухин В.А. Родная красота / В.А. Солоухин. – Москва, 1966. – 30 с.
1124987
  Кнорре Ф.ф. Родная кровь / Ф.ф. Кнорре. – М., 1964. – 440с.
1124988
  Кулькин Е.А. Родная кровь / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1985. – 432с.
1124989
  Кнорре Ф.ф. Родная кровь / Ф.ф. Кнорре. – М., 1990. – 253с.
1124990
  Стариков В.А. Родная кровь. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1958. – 308с.
1124991
  Чистяков А.М. Родная кровь. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1978. – 200с.
1124992
   Родная лира. – Саранск, 1984. – 479с.
1124993
   Родная литература. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 368с.
1124994
   Родная литература. – 11-е изд. – М., 1982. – 400с.
1124995
   Родная литература : 6 кл. – 12-е изд. – М., 1984. – 400с.
1124996
   Родная литература. – Изд. 15-е. – М., 1986. – 415с.
1124997
   Родная литература. – 13-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 430с.
1124998
   Родная литература. – 15-е изд., дораб. – М., 1988. – 398с.
1124999
   Родная литература : в 2-х ч. – 16-е изд., перераб. и доп. – М.
Ч. 1. – 1988. – 237с.
1125000
   Родная литература : в 2-х ч. – 16-е изд., перераб. и доп. – М.
Ч. 2. – 1988. – 239с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,