Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1124001
  Васильев А. "Победа" : комедия в одном действии / А. Васильев. – Москва, 1950. – 28 с.
1124002
  Новиков К.И. "Победа" сражается за победу : Докум. повесть. / К.И. Новиков. – М., 1982. – 192с.
1124003
  Коцур В. "Побєдобєсіє". Сталін і Жуков: cтратеги чи м"ясники? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 8-9, 20


  Хто ці особи насправді, йдеться у бесіді письменника Івана Шпиталя з переяславським істориком, доктором наук, профессором, ректором університету Віктором Коцуром у бесіді "Про братання та лобизання берлінських коричневих із кремлівськими ...
1124004
  Семенюк М. "Побіля днів ходжу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-70. – ISSN 0208-0710
1124005
  Герцик В. "Побочный эффект" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2000. – № 2. – С. 366-368. – ISSN 0042-8795


  Герцик Владимир Маркович (1946-2019) — русский поэт, известен как мастер русского хайку (жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с 14 века); физик-теоретик.
1124006
  Хмура Б. "Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки" / інтерв"ю взяла Аліна Босак // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 24-26


  Інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в м. Жешув (Польща). Її кредо: «Перехід до електронних форм збереження й надання інформації та доступних, простих у використанні мультимедійних сервісів – цивілізаційна ...
1124007
  Соловйов В.М. "Побутова корупція": сутність, генеза та сучасні тенденції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 173-182. – ISSN 1609-0462
1124008
  Горбатюк В. "Поважна позиція в українській новелістиці" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 66-68. – ISSN 0131-2561
1124009
  Чеботарьова Г.В. "Поважні причини" як ознака, що виключає злочинність ненадання допомоги хворому медичним працівником // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 530-536. – ISSN 1563-3349
1124010
   "Поведай мне, Аракс могучий...". – Ленинград, 1984. – 159 с.
1124011
  Кравченко П. "Повернення маленького принца додому" : фанфік / П. Кравченко, Т. Черняська // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 75-77
1124012
   По-більшовицькому зберемо врожай, дотерміново здамо хліб пролетарській державі.. – Чернігів, 1933. – 95с.
1124013
  Каганович Л.М. По-большевистски бороться за перевыполнение плана железнодорожным транспортом : Речь на совещании работников ж.-д. транспорта / Л.М. Каганович. – [Москва ; Ленинград] : Трансжележелдориздат, 1935. – 82 с., 1 л. портр.
1124014
  Бирах А. Победа над бессонницей : пер. с нем. / А. Бирах. – пер. с нем. – Москва : Знание, 1979. – 112 с.
1124015
  Соколов П.П. Победа над бессонницей / П.П. Соколов. – Москва : Советский спорт
Вып. 1. – 1989. – 48 с.
1124016
  Мастерс Д. Победа над болезнями / Д. Мастерс; под ред. А.А. Владимирова. – Москва-Ленинград : Госиздат Типография имени Н. Бухарина, 1927. – VIII, 283 с.
1124017
  Кононов Ю.В. Победа над Эверестом / Ю.В. Кононов. – Киев, 1985. – 103с.
1124018
  Мишкевич Г. Победа над Японией / Г. Мишкевич. – Москва : Военное издательство, 1947. – 43 с.
1124019
  Юрченко Ольга Андреевна Победа народно-демократического строя в Польше. Борьба Советского Союза за свободу, территориальную целостность и суверенитет Польской Республики (1944-1949 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Юрченко Ольга Андреевна ; КГУ. – Киев. – 26 с.
1124020
  Юрченко Ольга Андреевна Победа народно-демократического строя в Польше. Борьба Советского Союза за свободу, территориальную целостность и суверенитет Польской Республики (1944-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юрченко Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1124021
  Юрченко Ольга Андреевна Победа народно-демократического строя в Польше. Борьба Советского Союза за свободу, территориальную целостность и суверенитет Польской Республики (1944-1949 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юрченко Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 196л.
1124022
   Победа Октябрьской революции в Узбекистане. – Ташкент
1. – 1963. – 659с.
1124023
   Победа Октябрьской революции в Узбекистане. – Ташкент
2. – 1972. – 608с.
1124024
  Ветров Р.И. Победа Октябрьской революции и банкротство меньшевиков на Украине / Р.И. Ветров. – Харьков, 1983. – 145с.
1124025
   Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии. – Горький, 1957. – 602с.
1124026
   Победа Октябрьской социалистической революции на Урале. – Свердловск, 1967. – 556с.
1124027
  Холмс У. Победа под водой / У. Холмс. – Москва, 1968. – 480с.
1124028
  Буков К.И. Победа под Москвой / К.И. Буков ; Ин-т истории партии МК и МГК КПСС-филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК. КПСС. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 158 с. – Библиогр.: с. 156-157
1124029
  Петросян С.М. Победа политики коллективизации сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян С.М.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 25 с.
1124030
  Коломнин С.А. Победа при Кифангондо была добыта советским оружием // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 36-42. – ISSN 0321-0626
1124031
  Васильева В. Победа приплыла на пароходах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 43-45. – ISSN 0234-1670


  Ни в американских, ни в советских источниках нет абсолютно точных и полных данных о грузах, поставленных в СССР из США и Великобритании в рамках программы ленд-лиза.
1124032
  Пащук В.В. Победа революции на Кубе и позиция латиноамериканских стран // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 61-69. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
1124033
  Базилевич В К. Победа славянских народов в вековой борьбе против немецких захватчиков и немецкой тирании : стенограм. публ. лекции проф. К.В. Базилевича, прочит. 28 июня 1945 г. в Лекц. зале в Москве / К.В. Базилевич ; Всесоюз. лекц. бюро при Ком. по делам ВПШ при СНК СССР. – Москва : Правда, 1945. – 20 с.
1124034
  Лещинский Р.С. Победа советских шашистов в Бамако / Р.С. Лещинский. – К., 1984. – 119с.
1124035
  Румянцев Н.М. Победа Советской Армии в Заполярье. / Н.М. Румянцев. – М., 1955. – 104с.
1124036
  Грылев А.Н. Победа Советской Армии на правобережной Украине : Второй удар Советской Армии (1944 год) / А.Н. Грылев. – Москва : Военное издательство, 1953. – 128 с.
1124037
  Вартанян С. Победа советской власти в Армении / С. Вартанян. – Ереван, 1959. – 521с.
1124038
  Вартанян С.А. Победа Советской власти в Армении (1917-1920 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Вартанян С.А.; Акад. наук Арм. ССР. Ин-т истории. – Ереван, 1954. – 56л.
1124039
   Победа Советской власти в Закавказье. – Тбилиси, 1971. – 684с.
1124040
  Баймедин Х. Победа Советской власти в Казахстане и революционная деятельность А. Т. Джангильдина /1917-1920 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Баймедин Х.; Моск.гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1964. – 16л.
1124041
   Победа Советской власти в Молдавии. – Москва, 1978. – 294с.
1124042
  Мадатов Г.А. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахичеванской АССР / Г.А. Мадатов. – Баку, 1968. – 188с.
1124043
  Миллер В.О. Победа Советской власти в Прибалтике в 1940 году : Учеб. пособие / В.О. Миллер. – Рига, 1974. – 121с.
1124044
  Иноятов Х.Ш. Победа советской власти в Туркестане / Х.Ш. Иноятов. – М, 1978. – 364с.
1124045
  Агаян Ц.П. Победа Советской власти и возрождение армянского народа / Ц.П. Агаян. – Москва : Мысль, 1981. – 224 с., ил.
1124046
  Короливский С.М. Победа советской власти на Украине : С.М. Короливский, М.А. Рубач, Н.И. Супруненко ; [редкол. : Ю.Ю. Кондуфор, И.И. Минц, Н.И. Супруненко ; Академия наук СССР ; Академия наук УССР] / С.М. Короливский, М.А. Рубач, Н.И. Супруненко. – Москва : Наука, 1967. – 580 с.
1124047
  Короливский Победа Советской власти на Украине / Короливский; Минц И. И. – Минск, 1967
1124048
   Победа Советской власти на Херсонщине. – Херсон, 1957. – 378с.
1124049
  Илку Ф.П. Победа социализма в венгерской деревне / Ф.П. Илку. – К., 1979. – 107с.
1124050
  Олейник И.П. Победа социализма в Румынии / И.П. Олейник. – Москва, 1962. – 216с.
1124051
  Ртищев П.М. Победа социализма и образование социалистических наций в ССР : Автореф... канд. ист.наук: / Ртищев П.М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 24 с.
1124052
  Матвеенко И.М. Победа социализма и расцвет белорусской социалистической нации : Автореф... канд. ист.наук: / Матвеенко И.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1124053
   Победа социалистических революций 1940 г. в Литве, Латвии и Эстониии. – Вильнюс, 1983. – 218с.
1124054
  Анисимов Н.И. Победа социалистического сельского хозяйства : (к итогам тридцатилетия советской власти) / Н.И. Анисимов. – Москва : ОГИЗ Сельхозгиз, 1947. – 128 с.
1124055
  Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане / Г.А. Аликберов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1968. – 287 с.
1124056
  Пуце О. Победа социалистической революции в Латвии в 1940 году : Библиогр. указатель. / О. Пуце. – Рига, 1979. – 96с.
1124057
  Томсинов В.А. Победа СССР в Великой Отечественной войне и ее воздействие на международный правопорядок (статья первая) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается формирование общих принципов будущего международного правопорядка после начала Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется Атлантической хартии - декларации, составленной руководителями США и Великобритании в августе ...
1124058
   Победа СССР в войне с милитаристической Японией и послевоенное развитие Восточной и Юго-Восточной Азии. – М., 1977. – 254с.
1124059
  Бреддон М.Э. Победа Элинор : Роман / М.Э. Бреддон. – Курск : Курск, 1995. – 464 с. – (Любовь и тайна). – ISBN 5852290309
1124060
  Голубев Е.П. Победа, завоеванная за океаном / Е.П. Голубев. – Кострома, 1957. – 35с.
1124061
   Победа, изменившая мир. – Киев : Лыбидь, 1990. – 344с.
1124062
  Мечетная Н. Победа, однако, начальника! // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 48 (485). – С. 50-53


  Партия Владимира Путина стремительно теряет поддержку россиян, но все еще сохраняет контроль над парламентом страны. Наибольшую поддержку партия получает в отдаленных и жестко контролируемых регионах вроде Северного Кавказа, Чукотки и Республики Тыва
1124063
  Швец Л. Победа, посвященная брату // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 44 (455),06.11.2015. – С. 36-39. – ISSN 2075-7093


  Партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" берет в Польше всю полноту власти.
1124064
   Победа. : (Сборник мат. в помощь пропагандисту и агитатору). – Нальчик : Госиздат
Вып. 5. – 1945. – 132 с.
1124065
   Победа.. – Нальчик
6. – 1945. – 100с.
1124066
  Ялунер Я.И. Победа. / Я.И. Ялунер. – Москва, 1959. – 16с.
1124067
   Победа.. – Л., 1965. – 223с.
1124068
   Победа.. – Л.
1,2. – 1970. – 364,с.
1124069
   Победа.. – Москва, 1975. – 262с.
1124070
   Победа: Произв. сов. писат. и писат. соц. стран Европы. – М., 1984. – 368с.
1124071
  Савински П. Победени хоризонти. / П. Савински. – София, 1962. – 403с.
1124072
  Чернышев Ю.М. Победи себя. / Ю.М. Чернышев. – Красноярск, 1967. – 112с.
1124073
  Лапцуй Л.В. Победившие смерть : стихи и поэмы / Л.В. Лапцуй; пер. с ненец. – Москва, 1976. – 134 с.
1124074
  Струтинский Н. Победившие смерть. / Н. Струтинский, С. Дранов. – М., 1967. – 160с.
1124075
  Лапцуй Л.В. Победившие смерть: : стихи и поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1976. – 135 с.
1124076
   Победившие фашизм. – Воронеж, 1990. – 236с.
1124077
  Кулешов А.П. Победил Александр Луговой / А.П. Кулешов. – Москва, 1964. – 239с.
1124078
  Кулешов А.П. Победил Александр Луговой / А.П. Кулешов. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 239с.
1124079
  Пулинович Ярослава Победила я : дилогия / вторая часть дилогии; первая в № 3, 2009 // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-172. – ISSN 0130-6405
1124080
  Иосилевич А.М. Победили смерть. / А.М. Иосилевич. – Харьков, 1964. – 135с.
1124081
  Вапцаров Н. Победим / Н. Вапцаров. – Москва, 1965. – 112с.
1124082
   Победит ли Сочи в олимпийской гонке? : Олимпийские объекты прошли конкурсный отбор. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 80
1124083
  Шишов Г. Победители / Г. Шишов. – Х, 1933. – 219с.
1124084
  Шишов Г. Победители / Г. Шишов. – Харьков, 1933. – 252с.
1124085
  Борисов Н.В. Победители / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Облгиз, 1944. – 55 с.
1124086
  Чирсков Б.Ф. Победители / Б.Ф. Чирсков. – М-Л, 1946. – 148с.
1124087
  Сурков А.А. Победители / А.А. Сурков. – Москва, 1946. – 48с.
1124088
   Победители. – Ростов-на-Дону, 1948. – 94с.
1124089
   Победители. – М., 1948. – 192с.
1124090
  Рашидов Ш.Р. Победители : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 207 с.
1124091
  Рашидов Ш.Р. Победители : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 350 с.
1124092
  Рашидов Ш.Р. Победители : повесть / Ш.Р. Рашидов. – переизд. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 342 с.
1124093
  Петухов Д.А. Победители / Д.А. Петухов, М.Н. Мурашова. – Москва : Метагалактика, 2005. – 320с. – На обкл.: 60-летие великой победы., на тит. листе: К 60-летию великой победы русского народа над фашистской Европой. – ISBN 5-85141-094-9
1124094
   Победители : Историко-документальные очерки. – Донецк : ИПП "Промінь"; Алан, 2006. – 416с. – ISBN 966-7918-52-1
1124095
  Голенкин М.И. Победители в борьбе за существование / М.И. Голенкин. – Москва, 1927. – 101с.
1124096
  Голенкин М.И. Победители в борьбе за существование / М.И. Голенкин. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 132с.
1124097
  Голенкин М.И. Победители в борьбе за существование в мире растений. / М.И. Голенкин. – 2-е изд. – Москва : Советская наука, 1947. – 159с.
1124098
  Беклей А. Победители в жизненной борьбе : Великая семья позвоночных : с 98 рис. / А, Беклей ; пер. с англ. с изменениями и доп. [и с предисл.] В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1900. – VIII, 341 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939)
1124099
   Победители и Инсбруке. – М., 1964. – 30с.
1124100
  Адамов Г.Б. Победители недр : науч.-фантаст. роман : для ст. возраста / Г.Б. Адамов ; ил. худож. Ф.Н. Бочкова. – Москва ; Ленинград. : Детиздат, 1937. – 320 с. : ил.
1124101
  Адамов Г.Б. Победители недр : роман, рассказы / Григорий Адамов ; [послесл. А.Г. Адамова ; ил. Е.А. Адамова]. – Москва : Правда, 1989. – 412 с. : ил. – (Мир приключений)
1124102
  Адамов Г.Б. Победители недр : роман / Григоий Адамов ; [ил. А.И. Добрицына]. – Москва : Правда, 1990. – 701, [1] с., [4] л. ил. : ил.
1124103
  Адамов Г.Б. Победители недр; Изгнание владыки : [романы: для ст. возраста] / Григорий Адамов ; ил.: Ф.Н. Бочков, Л. Смехов]. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 764 с. : ил.
1124104
  Гольдберг А.Л. Победители ночи / А.Л. Гольдберг. – Мурманск, 1947. – 47с.
1124105
  Шток И.В. Победители ночи / И.В. Шток. – М, 1951. – 88с.
1124106
  Гор Г.С. Победители пространства и времени. / Г.С. Гор. – Л., 1960. – 30с.
1124107
  Шайбон А. Победители тьмы / А. Шайбон. – Ереван, 1952. – 487 с.
1124108
  Шубин А.И. Победители. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1945. – 227с.
1124109
  Рашидов Ш.Р. Победители. Сильнее бури : романы / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Известия, 1975. – 639 с.
1124110
  Веллерсхоф Д. Победителю достанется все / Д. Веллерсхоф. – Москва, 1986. – 428с.
1124111
  Голубев А.Д. Победителя не судят / А.Д. Голубев. – М., 1969. – 255с.
1124112
  Семов Минчо Победителят проси мир.Балканските войни 1912-1913 / Семов Минчо. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 274с. – ISBN 954-07-0504-5
1124113
  Булгаков С.Н. Победитель - Побежденный (судьба К.Н. Леонтьева) // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 376-392. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
1124114
  Жулавский Г. Победитель / Г. Жулавский. – 410с.
1124115
  Романов Н. Победитель / Николай Романов. – Санкт-Петербург : Ленинград, 2013. – 366, [2] с. – Цикл Николая Романова Избранник. – (Боевая фантастика). – ISBN 978-5-516-00005-8
1124116
  Воробьев А. Победитель Балкан... / А. Воробьев, Н. Воробьева // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 118-132. – ISSN 0130-9625


  Памяти И. В. Гурко
1124117
   Победитель великанов: Сказки народ. Европы.. – М.
1. – 1992. – 346с.
1124118
  Гаврилюк Н. Победитель и основатель / Н. Гаврилюк, А. Мельничук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 47-48. – ISSN 0235-7089


  Суворов в исторической памяти Приднестровья
1124119
  Пэтрэшкану Д.Д. Победитель Наполеона / Д.Д. Пэтрэшкану. – Бухарест, 1972. – 40с.
1124120
  Таланов А.В. Победитель неба. Биогр. повесть о А.Ф.Можайском. / А.В. Таланов. – М., 1958. – 128с.
1124121
  Кристьенс Ж. Победитель ночи / Ж. Кристьенс. – М, 1973. – 101с.
1124122
  Коэльо П. Победитель остается один / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 448 с. – ISBN 978-5-17-058409-3
1124123
  Коэльо П. Победитель остается один : [роман] / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. А. Богдановского]. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 445, [2] с. – ISBN 978-5-17-058409-3
1124124
  Сафонов В.А. Победитель планеты : Двенадцать разрезов времени / В.А. Сафонов. – Москва, 1933. – 135с.
1124125
  Кузьмин Н.П. Победитель получает все / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1967. – 236с.
1124126
  Ющенко В. Победитель президентских выборов на Украине В.Ющенко: "Лучше два раза поссориться с женой, чем один раз - с соседом": Беседа с канд. на пост президента Украины, лидером блока "Наша Украина" // Известия. Украина, 2004
1124127
  Воронцов А.В. Победитель смерти / А.В. Воронцов. – Москва, 1989. – 238с.
1124128
  Дарваш Й. Победитель турок : роман / Йожеф Дарваш ; пер. с венг. Е. Тумаркиной. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с. – (Библиотека исторического романа)
1124129
  Дарваш Й. Победитель турок / Й. Дарваш. – Москва, 1991. – 301 с.
1124130
  Киреев Р.Т. Победитель: Апология: Романы. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1980. – 431с.
1124131
  Кренец А. Победить в скоре / А. Кренец, П. Новаковский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  Изменения в процесуальных кодексах при надлежащей их реализации, несомнено, упростят процедуру принудительного исполнения судебных решений и ускорят динамику такого исполнения.
1124132
  Узульяс А. Победить и жить / А. Узульяс. – М., 1970. – 432с.
1124133
  Мирзоян Марианна Победить кариес. Тотальная зачистка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 150-154 : фото
1124134
  Пузыренко Г.Я. Победишие смерть : Записки участника восстания узников Бухенвальда / Г.Я. Пузыренко. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд., 1966. – 184 с.
1124135
   Победная весна. – Киров, 1945. – 56с.
1124136
   Победная весна. – Прага, 1986. – 232с.
1124137
   Победная весна, звени!. – М., 1950. – 96с.
1124138
  Решетников Л.В. Победная весна. / Л.В. Решетников. – Москва, 1964. – 47с.
1124139
   Победная песня, звени!. – Москва, 1974. – 248 с.
1124140
  Демидов В. Победная точка. Как капитулировала Япония // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 1, 5


  26 июля 1945 года союзники во Второй мировой войне - Китай, США и Великобритания выдвинули условия капитуляции Японии в документе под названием "Потсдамская декларация". В случае отказа союзные державы угрожали стране восходящего солнца "быстрым и ...
1124141
  Соловьева Т. Победное шествие бамбацины // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 891 (12). – С. 35-37. – ISSN 0320-331Х


  Історія виникнення паперу
1124142
  Лобано И.С. Победное шествие социализма. / И.С. Лобано. – Москва, 1963. – 48с.
1124143
   Победные залпы сорок пятого. – М., 1988. – 303с.
1124144
   Победные рубежи. – М.
вып.1, 2,3. – 1969. – 48, 64с.
1124145
  Халфин Н.А. Победные трубы Майванда / Н.А. Халфин. – Москва, 1980. – 352с.
1124146
  Пушкарев Л.Н. Победный 1945 год во фронтовом фольклоре // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0869-5687
1124147
   Победный 45-й. – М., 1975. – 567с.
1124148
   Победный 45-й. – М., 1985. – 351с.
1124149
  Соколов А.М. Победный 45-й / А.М. Соколов. – Москва, 1990. – 62 с.
1124150
  Сальников В.В. Победный заплыв / В.В. Сальников. – М, 1984. – 127с.
1124151
   Победный прорыв. – Донецк, 1984. – 215с.
1124152
  Зубаков В.Е. Победный финал / В.Е. Зубаков. – М, 1985. – 80с.
1124153
  Климовский Д.С. Победный ход культурной революции в Китае / Д.С. Климовский. – Минск, 1957. – 36с.
1124154
  Медведев М. Победоносец // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 46-52. – ISSN 0130-1640


  Святий Георгій, хто він?
1124155
  Абашидзе Г.Г. Победоносный Кавказ : поэма / Григол Абашидзе ; пер. с груз. В. Державина. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 44 с.
1124156
  Амфитеатров А.В., Аничков Е. Победоносцев / А. Амфитеатров, Е. Аничков. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1907. – 161, [1] с. – Экз. № 46148 дефектный, отсутств. с. 65-162
1124157
  Петрашкевич А. Победу одерживают мужественные / А. Петрашкевич, Н. Гудень. – Минск, 1961. – 112с.
1124158
  Тинченко Я. Победы и поражения. Киевляне на фронтах Первой мировой // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 5 (82), май : Памятники военной истории Киева. – С. 72-79 : фото. – ISSN 2222-436X
1124159
  Мартынов А. Победы и реванши / А. Мартынов. – СПб. – 36с.
1124160
  Ульяновский Р.А. Победы и трудности национально-освободительной борьбы. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1985. – 248с.
1124161
   Победы князя италийского графа Александра Васильевича Суворова Рымникского, или жизнь его и военные деяния против Пруссии, Турции, Польши и Франции. – Изд. 2-е. – М., 1815. – 83с.
1124162
  Ивановский Е.Ф. Победы немеркнущий свет / Е.Ф. Ивановский. – Минск, 1985. – 207с.
1124163
  Тихомиров О.Н. Победы русского оружия : хрестоматия "Отечество" / О.Н. Тихомиров. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 320с. – (Отечество). – ISBN 978-5-9555-1052-1
1124164
   Победы советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1955. – 86 с.
1124165
  Воробьев Ф.Д. Победы Советских Вооруженых Сил в Великой Отечественной войне. / Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. – Москва, 1953. – 432с.
1124166
   Победы социалистического сельского хозяйства. – М., 1939. – 160с.
1124167
  Гармаш Д.М. Побеждает любовь / Д.М. Гармаш. – М., 1973. – 364с.
1124168
   Побеждает сильнейший. – М., 1964. – 192с.
1124169
  Першин А.Н. Побеждает тот, кто прав / А.Н. Першин. – М, 1960. – 158с.
1124170
  Боргсдорф А.-Э.Ф. фон Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славнои победы над Азовым, и к счастливому въезду в Москву. : Его царскому величеству покорнейше поднесено от Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величества Римского, настояще учрежденного в лето Господне, 1696. Ныне же повелением его царского пресветлого величества напечатася в ... Москве, 1709. – Москва : [б.и.], 1709. – 26 с., 3 л. черт. : 3 л. черт. – Конволют. Перепл. с: Поверенные воинские правила... / Е.Ф. Боргсдорф. М., 1709


  Перед тит. л. вклейка с текстом: Allergrosste Seltenheit! Erstausgabe... Nach Angaben des Vervassers, mussen in dem Buche 3 Pl. vorheiden sein. In der offentlichen Bibliothek in Moskau befindet sich ein Exemplar ohne Plane, in de Akademie der Wiss. ...
1124171
  Бусыгин А.В. Побеждающее море : О Голландии и голландцах / А.В. Бусыгин. – Москва : Мысль, 1990. – 207с.
1124172
  Бусыгин А.В. Побеждающие море : о Голландии и голландцах : о Голландии и голландцах / А.В. Бусыгин. – Москва : Мысль, 1990. – 207 с., [24] л. ил. : ил. – ISBN 5-244-00441-7
1124173
  Звиняцковский В.Я. Побеждающий страх смехом : опыт реставрации собственного мифа Николая Гоголя / Владимр Звиняцковский ; [гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0574-9
1124174
  Зайцев С.М. Побеждая - оглянись / С.М. Зайцев. – Минск, 1986. – 364с.
1124175
  Хачатурьянц Л.С. Побеждая невесомость / Л.С. Хачатурьянц, Е.В. Хрунов. – Москва, 1985. – 143 с.
1124176
  Алматинская А.В. Побеждая смерть : повесть / А.В. Алматинская, Н.М. Махмудова ; ил. В. Будаев. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 135 с. : ил.
1124177
  Карцев Дмитрий Побежденная Непобедимая : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 62-78 : Фото, карта
1124178
  Дегтярев В.И. Побежденная смерть / В.И. Дегтярев. – Ростов -на-Дону, 1962. – 267с.
1124179
  Рототаев П.С. Побежденная Ушба / П.С. Рототаев. – Москва : Географиздат, 1948. – 135с. : Ил.
1124180
  Поповский М.А. Побежденное время. Повесть о Н.Морозове. / М.А. Поповский. – М., 1975. – 479с.
1124181
  Роллан Р. Побежденные / Р. Роллан. – Москва, 1967. – 135 с.
1124182
  Феррес А. Побежденные / А. Феррес. – Москва, 1968. – 255 с.
1124183
   Побежденные вершины : сборник советского альпинизма. – Москва : Мысль, 1972
1124184
   Побежденные вершины 1973-1974 гг.. – Москва, 1976
1124185
   Побежденные вершины, год 1948 : Ежегодник советского альпинизма. – Москва : Географиздат, 1948. – 467с.
1124186
  Илатовская Т.А. Побежденный адамас / Т.А. Илатовская. – М., 1962. – 144с.
1124187
  Величко В.А. Побежденный Берлин / В.А. Величко. – Ленинград, 1945. – 28с.
1124188
  Мандзони К. Поберегись, детка / К. Мандзони. – Москва, 1968. – 128с.
1124189
  Мандзони К. Поберегись, детка : [пер. с итал.] / Карло Мандзони // Мы все под подозрением : [пер. с польского] / Хмелевская И. – Санкт-Петербург : ТОО "МиМ", 1993
1124190
  Кушнір В. Побережжя в україно-молдовському порубіжжі // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 75-95. – ISSN 2312-6825
1124191
  Кушнір В. Побережжя в україно-молдовському порубіжжі // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 75-95. – ISSN 2312-6825
1124192
   Побережний Іон Никандрович (1916-?) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 401. – ISBN 978-966-933-054-3
1124193
  Артемов В.Г. Побережники : повести / Валерий Артемов ; худож. М.Г. Рудаков. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1984. – 175 с. : ил.
1124194
  Митрохин В.В. Побережье / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1989. – 317с.
1124195
  Ахмадулина Б.А. Побережье : стихотворения / Ахмадулина Б.А. – Москва : [б. и.], 1991. – 32 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 41)
1124196
  Тутковский П.А. Побережье реки Львы : (Географическое и геологическое описание) / П.А. Тутковский. – 65 с.
1124197
  Грак Ж. Побережье Сирта ; Балкон в лесу / Ж. Грак. – Москва, 1991. – 460 с.
1124198
  Семенов-Спасский Побережье. / Семенов-Спасский. – Л., 1990. – 445с.
1124199
  Парфентьев В.И. Побережье. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1978. – 95с.
1124200
  Михайлик Ю.Н. Побережье. Стихи и поэма / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1972. – 76с.
1124201
  Тутковский П.А. Побережья реки Норина в Овручском уезде : (Геологическое и географическое описание) / [соч.] П. Тутковского // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – 5- 219, 25 л. табл. : табл. – Библиограф.: Литература: с.204212 (85 наз)
1124202
  Генц Н.Н. Побеседуй с человеком откровенно / Н.Н. Генц. – М, 1964. – 76с.
1124203
   Побєгайло Едуард Пилипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 193-194. – ISBN 978-617-573-038-6
1124204
  Короткий В.А. Побєдоносцев Костянтин Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 207. – ISBN 966-06-0393-2
1124205
  Нечуй-Левицький І.С. Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом : (оповданнє з давнїх часів) / Іван Левицький. – 2-ге вид. – Коломия : Видано накладом Видав. спілки укр. учительства ; З друкарні М. Білоуса, 1910. – 20 с. – (Народні читанки ; Ч. 7-8)
1124206
   Побільшало вступників з непідконтрольних територій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)
1124207
   Побірченко Ігор Гаврилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 68. – ISBN 966-8352-11-4
1124208
   Побірченко Ігор Гаврилович (1923-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378. – ISBN 978-966-439-754-1
1124209
   Побірченко Ігор Гаврилович (1923-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 401. – ISBN 978-966-933-054-3
1124210
  Горинь В. Побіч Ярослава Дашкевича: на відстані думок і переконань // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 132-137
1124211
  Крамар О. Побічний ефект // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Ставка Путіна на агресивний націонал-шовінізм та неприхований реваншизм не лише консолідує Захід, а й насторожує сателітів та породжує сумніви у дедалі більшої частини самих росіян.
1124212
  Тоцька Н.І. Побічний наголос в українській мові / Н.І. Тоцька, О.В. Кононенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 38-44
1124213
  Фукс К. Побічний симптом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Які наслідки для психічного здоров"я може мати поширення СOVID-19.
1124214
  Мацумото С. Поблекший мундир / С. Мацумото. – М., 1987. – 267с.
1124215
  Жирнов В.Д. Поблема внутреннего и внешнего в биологии и медицине : Автореф... канд. филос.наук: / Жирнов В. Д.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1967. – 18л.
1124216
  Дзвінчук Д.І. Поблема духовності і завдання національної освітньої системи // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 56. – С. 74-81
1124217
  Івасюк Л. Поблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 183-199. – ISSN 2308-1902
1124218
  Сажин І. Поблизу кордон / І. Сажин. – Київ : Молодь, 1966. – 296 с.
1124219
  Скворцов-Степанов Побожні думки / Скворцов-Степанов. – Харків : Держвидав України, 1924. – 83 с.
1124220
  Коваль М.М. Побої та мордування в сім"ї: поняття та важливість проблеми / М.М. Коваль, А.В. Соколова // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7404-86-5
1124221
   Поборник ідеї державності // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 44-45. – ISSN 0869-3595
1124222
  Рогова П.І. Поборник національної справи / П.І. Рогова, Т.В. Лога // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  80 років від дня народження Тараса Григоровича Гунчака - відомого українського ученого-історика (в еміграції з 1944 р.). професора і викладача Ратгерського університету (США), Національного університету ім. Т. Шевченка, головного редактора часопису ...
1124223
  Червінський В. Поборник правди і добра / В. Червінський, В. Хоменко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 квітня (№ 19). – С. 3 : фото А.Д. Базилевича


  Про життєвий шлях професора Київського університету Івана Івановича Шевченка.
1124224
   Поборник правди. До 150-річчя від дня народження В.Г. Короленка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 34-40. – ISSN 0130-2043
1124225
   Поборник розвитку освіти [Ярослав Болюбаш] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1124226
  Киридон А. Поборник українського православ"я. Парфеній Левицький : (до 145-річчя з дня народження) // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2003. – Ч. 9. – С. 94-115
1124227
  Кучинський М. Поборник української ідеї // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 476-478. – ISBN 966-7522-04-0


  Про часопис "Рдний край".
1124228
  Кулік Н. Поборник української освіти [Науменко Володимир] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 липня (№ 29). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1124229
  Кудрик Л. Поборник цілісної освіти духу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 2. – С. 54-68
1124230
  Ермилов В.Е. Поборники свободы в воспитании Бецкий и Новиков / В. Ермилов. – 2-е изд. – Москва : Издание И.Д. Сытин, 1906. – 39 с. – (Современная библиотека)
1124231
   Побочные колебания в электронных приборах СВЧ. – Москва, 1984. – 152 с.
1124232
  Петренко В.И. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов : учеб. пособие для иностр. студентов высших мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В.И. Петренко, Е.Н. Разнатовская, А.В. Радыш. – Киев : ВІТ-А-ПОЛ ; ІНПОЛ ЛТМ, 2014. – 103, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 97-103. – ISBN 978-966-97465-0-4
1124233
  Сиротюк М.Й. Побратався сокіл : роман / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 339 с.
1124234
  Сиротюк М.Й. Побратався сокіл / М.Й. Сиротюк. – К, 1965. – 339с.
1124235
  Сиротюк М.Й. Побратався сокіл / М.Й. Сиротюк. – К, 1971. – 320с.
1124236
   Побраталися Волга, Дніпро та Урал. – Дніпропетровськ; Саратов; Свердловськ, 1979. – 102с.
1124237
  Артамонова Л. Побратим українських письменників (до 125 річчя від дня народження К.Г. Паустовського) / Л. Артамонова, А. Нерід // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 220-224. – ISSN 0320-8370
1124238
   Побратим Шевченка і приятель Гоголя. До 200-річчя від дня народження В.М. Забіли // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 255-261
1124239
  Поліщук В. Побратими-подвижники духу і праці (Євген Чикаленко і Сергій Єфремов) // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 168-197. – ISBN 978-966-2980-81-3
1124240
  Масенко Т.Г. Побратими : поезії, пісні, поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1950. – 186 с.
1124241
  Ле І. Побратими : Оповідання / І. Ле. – Київ : Молодь, 1954. – 44с. – (300 років возз"єднання України з Росією)
1124242
  Гриб К.К. Побратими : повість / К.К. Гриб. – Київ : Молодь, 1960. – 215 с.
1124243
  Гриб К.К. Побратими : повість / К.К. Гриб. – Київ : Веселка, 1972. – 236 с.
1124244
  Шевчук В.А. Побратими : роман / В.А. Шевчук. – Київ, 1972. – 287 с.
1124245
  Бичко В.В. Побратими : казки : для молодш. шкіл. віку / В.В. Бичко ; мал. Н. Коваль, О.Коваля ; рец. Б. Чалий. – Київ : Веселка, 1981. – 32 с.
1124246
   Побратими. – К., 1990. – 256с.
1124247
  Болабольченко А.А. Побратими : Сергій Єфремов, Василь Доманицький - нариси життя та творчості / Анатолій Болабольченко ; [ред. Тетяна Щегельська]. – Київ : Щек і Хорив, 2003. – 111, [1] с. – ISBN 966-8033-58-5
1124248
  Обжелян Ю. Побратими : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 75-91. – ISSN 0130-321Х
1124249
  П"янов В. Побратими // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 129-142. – ISSN 0131-2561
1124250
  Кушнарев Денис Побратими в Європі / Кушнарев Денис, Орлов Роман // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 78-83 : фото
1124251
   Побратими Українського Театру Корифеїв. – Одеса, 1990. – 58с.
1124252
  Демченко Т. Побратими: сторінками життя двох чернігівських депутатів // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 116-124
1124253
  Ребро П.П. Побратимство : вірші / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
1124254
  Боташев М.Д. Побратимство у карачаевцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.108-125. – ISSN 0869-5415


  [Побратимство - одна из форм искусственного родства у Карачаевцев. ]
1124255
  Дереч Д.Г. Побратимська вірність / Д.Г. Дереч. – Одеса, 1989. – 208с.
1124256
   Побратимы -другари. – Ростов -на-Дону, 1977. – 223с.
1124257
  Полевой Б.Н. Побратимы / Б.Н. Полевой. – Москва, 1948. – 99с.
1124258
  Мелентьев В.Г. Побратимы / В.Г. Мелентьев. – Иваново, 1955. – 132с.
1124259
  Богушевич Ю.К. Побратимы : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Ю.К. Богушевич ; [ил. Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР ; Редакция детской и юношеской литературы, 1955. – 108 с. : ил.
1124260
  Антокольский П.Г. Побратимы : стихи о Грузии : из грузинских поэтов / П.Г. Антокольский. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 303 с.
1124261
   Побратимы. – Орджоникидзе, 1964. – 144с.
1124262
   Побратимы. – Донецк : Донбасс, 1965. – 207 с.
1124263
  Луговой Н.Д. Побратимы / Н.Д. Луговой. – Симферополь, 1965. – 478с.
1124264
  Гриб К.К. Побратимы : повесть / К.К. Гриб. – Москва, 1966. – 207 с.
1124265
   Побратимы. – М., 1966. – 96с.
1124266
  Рапопорт Г. Побратимы : Роман в 2-х ч. / Г. Рапопорт. – Москва : Воениздат, 1968. – 720с.
1124267
   Побратимы. – Ростов -на-Дону, 1969. – 64с.
1124268
  Дюбин В.В. Побратимы / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1971. – 203с.
1124269
   Побратимы. – Воронеж, 1972. – 327с.
1124270
  Калоев Х. Побратимы / Х. Калоев, М. Кочисов. – М., 1973. – 160с.
1124271
  Луговой Н.Д. Побратимы / Н.Д. Луговой. – Киев, 1974. – 460с.
1124272
  Изгаршев В.Ф. Побратимы : повесть / В.Ф. Изгаршев. – Москва : Военное издательство, 1974. – 221с.
1124273
  Изгаршев В.Ф. Побратимы / В.Ф. Изгаршев. – М., 1976. – 64с.
1124274
   Побратимы. – Куйбышев, 1980. – 301с.
1124275
  Кутлуков А. Побратимы / А. Кутлуков. – Алма-Ата, 1981. – 83с.
1124276
  Луговой Н.Д. Побратимы / Н.Д. Луговой. – К., 1985. – 541с.
1124277
  Пластинин А.И. Побратимы / А.И. Пластинин. – Тула, 1987. – 212 с.
1124278
   Побратимы : Баязет: Роман; Балканская эпопея в воспоминаниях участников. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 702с. – (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XIX)
1124279
  Асатиани М. Побратимы Амирани : пер. с груз. / Мамия Асатиани. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 314 с.
1124280
  Румянцев Б.М. Побратимы Гастелло. / Б.М. Румянцев. – Ярославль, 1973. – 46-78с.
1124281
   Побратимы Икара. – Москва, 1983. – 95с.
1124282
   Побратимы Матросова. – Минск, 1984. – 255с.
1124283
  Богданов Н.В. Побратимы революции : Рассказы об Аркадии Гайдаре и Николае Островском / Н.В. Богданов. – Москва : Знание, 1967. – 63 с.
1124284
  Богданов Н.В. Побратимы революции : рассказы об Аркадии Гайдаре и Николае Островском / Н. Богданов. – Москва : Знание, 1967. – 63 с. – (Серия "Новое в жизни, науке, технике. 10 серия "Молодежная" ; 6)
1124285
   Побратимы Халгин-Гола. – М., 1969. – 208с.
1124286
   Побратимы Халгин-Гола. – М., 1979. – 319с.
1124287
  Аткай Побратимы. : повесть / Аткай ; пер. с кумык. П.Забора и Н.Левченко. – Москва : Воениздат, 1963. – 83 с. : ил. – (Б-ка солдата и матроса)
1124288
  Кравченко Ф.Т. Побратимы. / Ф.Т. Кравченко. – М., 1966. – 336с.
1124289
  Монько А.М. Побратимы. Волгоград. Острава. Коверни. Порт-Саид. Хиросима. Дижон. Кеми. Льеж. Мадрас. Турин. / А.М. Монько. – Волгоград, 1972. – 192с.
1124290
  Георгиев Лазар Побратимы= Побратими / Георгиев Лазар, Д.П. Власов. – М, 1982. – 127с.
1124291
   Побували на конгресі молодих географів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Студенти географічного факультету КНУТШ взяли участь у роботі 22-го річного конгресу молодих географів, який відбувся у Румунії.
1124292
  Сапожнікова О. Побували на ярмарках професій / О. Сапожнікова, О. Коронівська // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  В Університеті вже стало традицією брати участь у ярмарках професій, ініціатором і організатором яких є Київська обласна служба зайнятості. 15, 17, 18 вересня співробітники підготовчого відділення, коледжів та сектору інформаційного забезпечення ...
1124293
  Грабська А. Побувати в Німеччині, щоб зробити краще в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Триває спільний проект КНУ імені Тараса Шевченка та Університету міста Регенбург, який вписується в систему участі університету в програмі DAAD "Підтримка демократії в Україні".
1124294
  Добржанська О. Побувати на практиці й закохатися в майбутню професію / О. Добржанська, Мацибок-Стародуб // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Від руйнування та передачі земель Канівського природного заповідника для проведення сільськогосподарських робіт урятувало лише входження до Київського національного університету імені Тараса Шевченка й визнання необхідності проведення ...
1124295
  Мехтиев Н.А. Побудительное предложение в современном азербайджанском языке и экспериментальное исследование его интонации. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Мехтиев Н.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1124296
  Гаршина Е.Я. Побудительное предложение в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гаршина Е.Я.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1968. – 19л.
1124297
  Жармакин О.К. Побудительные предложения в современном кзахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жармакин О. К.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1124298
  Дорошенко Анна Викторовна Побудительные речевые акты и их интерпретация в тексте : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Дорошенко Анна Викторовна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 26л.
1124299
   Побудительные силы социального обновления.. – М., 1989. – 213с.
1124300
  Бичков О.С. Побудова (РІЧ)-моделі теорії можливостей / О.С. Бичков, К.С. Колесніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовано необхідність введення нової моделі теорії можливостей. Наводяться нові означення. Доводяться фундамент-тальпі леми та теореми. Ключові слова: міра необхідностей, міра можливостей, продовження мір. We ground the necessity to introduce a ...
1124301
  Лісіна О. Побудова 3D атомарних радіальних базисних функцій, що породжуються оператором Гельмгольца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримано фінітний (тобто с компактним носієм) нескінченно диференційовний розв?язок функціонально-диференціального рівняння, що будується за допомогою оператора Гельмгольця. Цей розв?язок є атомарною функцією трьох незалежних змінних і може ...
1124302
  Маслюченко О.В. Побудова w-первісних та різні аналоги компактних операторів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Маслюченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
1124303
  Нагорний Віктор Анатолійович Побудова агентних моделей на основі керуючого простору : Дис. ... вченого ступ. канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Нагорний Віктор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 162 л. + Додаток: л. 125 - 162. – Бібліогр.: л. 122 -125
1124304
  Нагорний Віктор Анатолійович Побудова агентних моделей на основі керуючого простору : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Нагорний В.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1124305
  Щирська А.Ю. Побудова адаптивної системи бухгалтерського обліку в розширенні спектра звітності для забезпечення якості інформаційних ресурсів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 1 (42). – С. 116-123. – ISSN 1994-1749
1124306
  Паранчук С.В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С.В. Паранчук, Я.П. Ухачевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 48-56. – ISSN 1562-0905
1124307
  Марцафей А. Побудова алгоритмів ефективних при моделюванні на багатопроцесорних комплексах // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 112. – ISBN 978-966-8725-10-4
1124308
  Лобач С.М. Побудова алгоритму ров"язання задачі Штейнера на графах щляхом модифікації класичного алгоритму Дейкстри // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 73-74
1124309
  Глухов С.І. Побудова алгоритму розрахунку часу прогнозування технічного стану цифрових пристроїв радіоелектронної техніки при використанні методів фізичного діагностування // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Є., Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (57). – С. 69-76. – ISSN 1997-9568
1124310
  Довгопол Н. Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод ""Світло шахтаря"") / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1124311
  Дудар В.В. Побудова архiтектур нейронних мереж з бажаною поведiнкою пiд дiєю геометричних перетворень входу / В.В. Дудар, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 31-49. – ISSN 2706-9680


  We present a general method for analysis of convolutional layers under geometric transformations of the input that are linear with respect to pixel values. We also describe the algorithm for finding all possible types of behaviours of the output of ...
1124312
  Демешок О.О. Побудова архітектури системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості та визначення щільності взаємозв"язків у її межах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1124313
  Казнадій С.П. Побудова асимптотичних розв"язків другої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського для знаходження розв"язків другої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння.
1124314
   Побудова асимптотичного солітоноподібного розв"язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами / К.С. Зайцева, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко, Л.В. Вовк // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 48-54. – (Фізико-математичні науки ; вип. 17). – ISSN 2308-5878
1124315
  Нагорний В.А. Побудова багатоагентних систем на основі керуючого простору // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 265-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається створення багатоагентних систем на основі концепції керуючого простору (КП). Спочатку проводяться основні поняття агент них систем. Далі розглянуто підхід до реалізації багатоагентної системи як окремого випадку КП. На завершення ...
1124316
  Шибіріна С. Побудова багатовимірної оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-106. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті через показники потенціалу ринка, а саме будівельну та інвестиційну активність, розглянуто методичні та практичні аспекти побудови узагальнюючої оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості і здійснено типологічне групування ...
1124317
  Ткаченко Л.Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1124318
  Марценюк В.П. Побудова бази знань в адаптивній навчальній системі / В.П. Марценюк, П.І. Федорук, М.В. Пікуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто технологію застосування сценарних прикладів для побудови експертних правил бази знань адаптивної системи дистанційного навчання. Обробка експертних правил у домені-експерті реалізована на основі матричного методу, що дозволяє ...
1124319
   Побудова біокліматичної карти рослинності для розвитку сталого лісового господарства в басейні річок Ба і Кон, В"єтнам / Нгуен Хуу Сюань, Нгуєнь Хань Ван, Хоана Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 54-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1124320
  Кузьмін О.Є. Побудова бюджетів в організації / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 136-146
1124321
  Донченко В.С. Побудова векторів ознак на основі виділення формант для класифікації мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається побудова векторів ознак для розпізнавання мовних сигналів на основі формантних ознак. The construction of speech recognition vectors signs based on formant characteristics this paper considers.
1124322
  Григорків В.С. Побудова виробничих функцій з сепарабельними залежностями доходу та затрат ресурсів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 184-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянута модель виробничої функції, яка описується неявно угнутою нелінійною задачею сепарабельного програмування. На основі даної моделі запропоновані алгоритми побудови наближеної виробничої функції у явній аналітичній формі.
1124323
  Іванова Л.М. Побудова візуалізаторів алгоритмів обробки даних // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 30
1124324
  Мішура Ю.С. Побудова вінерівських інтегралів відносно дробових броунівських полів / Ю.С. Мішура, С.А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті побудовано вінерівський інтеграл (тобто інтеграл від невипадкової функції) по дробовому броунівському полю та досліджено його властивості, зокрема побудовано сильний мартингал Молчана, що відповідає дробовому броунівському полю. Ключові ...
1124325
  Стусь О.В. Побудова вірогідних множин для середнього та коваріаційної функції гауссового стаціонарного випадкового процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Експоненціальні нерівності для квадратично гауссових випадкових векторів були застосовані для побудови критерій перевірки гіпотези про те, що коваріаційна функція і математичне сподівання гауссового стаціонарного процесу приймають певні ...
1124326
  Бугрім О.Ю. Побудова внутрішньогосподарського механізму промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 69-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено сутність господарського механізму машинобудівного підприємства, поняття внутрішньофірмового господарського механізму підприємства, особливості внутрішнього госпрозрахунку машинобудівних підприємств, запропоновано концепцію ...
1124327
  Фісуненко А.Л. Побудова генератора геометричних об"єктів із заданими властивостями на площині : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 128 арк. – Додатки : арк. 115-128. – Бібліогр.: арк. 107-114
1124328
  Фісуненко А.Л. Побудова генератора геометричних об"єктів із заданими властивостями на площині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1124329
   Побудова графіків функцій в курсі алгебри восьмирічної школи. – Київ, 1965. – 88 с.
1124330
  Колянова Т.В. Побудова графічних залежностей біологічних показників при фізичному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 145-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1124331
  Фетісов В.С. Побудова групувань з використанням пакета STATISTICA // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 121-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2519-1853
1124332
  Калайда О.Ф. Побудова двосторонніх екстраполяційних методів типу Адамса / О.Ф. Калайда, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою двосторонніх апроксимацій функцій многочленом типу Лагранжа та його раціональним аналогом, побудованих по одній і тій же системі простих вузлів, побудовано двосторонні екстраполяційні, а за допомогою двосторонніх раціональних колокаційних ...
1124333
   Побудова двосторонніх квадратурних формул для регулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, І.П. Бондар, А.В. Калашніков, Д.М. Лессік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  За допомогою двосторонніх многочленів Лагранжа побудовано двосторонні квадратурні формули для регулярних інтегралів та наведено ряд конкретних формул різних порядків.
1124334
  Калайда О.Ф. Побудова двосторонніх многочленів типу Лагранжа для багатовимірних функцій / О.Ф. Калайда, Т.Т. Гонта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розроблено методи побудови двосторонніх наближень багатовимірних функцій колокаційними многочленами типу Лагранжа.
1124335
  Могильний Л. Побудова державності України за брошурою С. Єфремова "Як люде прав собі добувають?" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано брошуру С. Єфремова "Як люде прав собі добувають?", у якій розглянуто основні програмні вимоги Української радикальної партії (1905) щодо розвитку місцевого самоврядування, освіти, аграрного питання. The article focuses on the book "How ...
1124336
  Рубльов Б.В. Побудова дискретизованого зображення з різним рівнем дискретизації та апроксимації межі фігури на площині / Б.В. Рубльов, О.С. Сьоміна, В.Б. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчається метод побудови дискретизованого зображення фігур на площині та його властивості Запропоновано алгоритм побудови ламаної, яка апроксимує межу фігури. Ключові слова: дискретизоване зображення, межа фігури, апроксимація межі, ...
1124337
  Васильчишин І.І. Побудова дискретних макромоделей компонент електромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Васильчишин Іванна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1124338
  Осипчук М.М. Побудова дифузійних процесів з нерегулярними коефіцієнтами : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.05 / Осипчук М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – л.
1124339
  Осипчук Михайло Михайлович Побудова дифузійних процесів з нерегулярними коефіцієнтами та дослідження їх властивостей : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Осипчук Михайло Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1124340
  Терентьєв Олександр Олександрович Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / Терентьєв Олександр Олександрович, Євгенія Євгенівна. Баліна Олена Іванівна Шабала, Доля Олена Вікторівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 155-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2219-5300
1124341
  Зуєв А.М. Побудова діаграми Вороного для рухомих точок на площині // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 14
1124342
  Доценко С. Побудова допустимих розкладів при неодночасному надходженні робіт // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 96
1124343
  Мішура Ю.С. Побудова дробового процесу Кокса-Інгерсолла-Росса за довільного параметра Хюрста / Ю.С. Мішура, Ю А. Юрченко-Титаренко, // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17-18
1124344
  Давліканова О. Побудова дуальної форми здобуття освіти: основні напрямки дискусії // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 46-62. – ISSN 1606-3732


  "Стаття спирається та описує основні дискусійні моменти щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти, які обговорювалися під час засідань Робочої групи МОН під час розробки Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. ...
1124345
  Краснопольська Т.С. Побудова еволюційних рівнянь по даним вихідного сигналу / Т.С. Краснопольська, Є.Д. Печук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Реалізовано і порівняно два основні методи побудови еволюційних рівнянь динамічних систем по вихідному сигналу. Перший - метод послідовного диференціювання, другий - метод затримки. Вперше для знаходження часу оптимальної затримки в другому методі ...
1124346
  Руденко С.с. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) / С.с. Руденко, Т.В. Филипчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1124347
  Пархісенко Я. Побудова екологічного моніторингу міста Києва // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  "Більше двох років вів спостереження за екологією Києва студент географічного ф-ту Ярослав Пархіменко. Результат його спостереження вилився у статтю, яка нижче публікується".
1124348
  Аврамчук Б.О. Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей грунту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 103-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1124349
  Гудзь О.Є. Побудова економічної безпеки підприємств / О.Є. Гудзь, Л.В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 26-33. – ISSN 2415-8089
1124350
  Шульжик Ю. Побудова експертних систем прогнозування наслідків управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 90-97.
1124351
  Милейко Ю.Ю. Побудова еліпсоїда мінімального об"єму для елементарних многогранників / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті досліджується задача побудови еліпсоїда мінімального об"єму для елементарних многогранників. Показано як дана задача зводиться до задачі розв"язку системи нелінійних алгебраїчних рівнянь.
1124352
  Язвінська Н.В. Побудова ефективного маркетингу компанії: "WIN-WIN" - ефективний тандем власної служби підрядника / Н.В. Язвінська, К.Ю. Яворська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 174-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1124353
  Чернелевська О.Л. Побудова ефективної китайської економіки як приклад для наслідування Україною // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1124354
  Тихончук Л.Х. Побудова ефективної моделі публічної служби України / Л.Х. Тихончук, Д.В. Кобан // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 313-323. – (Економічні науки ; вип. 2 (102)). – ISSN 2306-5478
1124355
  Коляда С.П. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 112-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1124356
  Захарченко В.І. Побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні - важливе завдання реформи децентралізації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – С. 34-43. – (Серія "Економічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-5843
1124357
  Кузнецова С.А. Побудова ефективної системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці: теорія та методологія // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С.32-37. – ISSN 2074-5354
1124358
  Лазарєва О.В. Побудова європейської моделі землекористування у повоєнний період / О.В. Лазарєва, А.І. Ковальова, В.В. Юзва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 20-26. – ISSN 2306-6792
1124359
  Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії : дис. ... докт. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 298 л. + Додатки: л. 292-298. – Бібліогр.: л. 267-291
1124360
  Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр. : 41 назв.
1124361
  Діблік Й. Побудова загального розв"язку лінійних однорідних систем зі слабким запізненням / Й. Діблік, Т.Д. Хусаїнов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються системи лінійних дискретних рівнянь з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами із слабким запізненням. Одержано розв"язок ...
1124362
  Мартинюк В.П. Побудова загального розв"язку лінійного однорідного стаціонарного рівняння із запізненням / В.П. Мартинюк, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 269-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі отримано представлення загального розв"язку системи диференціальних рівнянь з чистим запізненням. Розв"язок записано в інтегральному вигляді з використанням одиничної "запізнювальної" функції. In given paper the form of general solution ...
1124363
  Хусаїнов Т.Д. Побудова загального розв"язку неоднорідних дискретних систем з чистим запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 369-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються системи різницевих рівнянь з чистим запізненням. Введена функція дискретного експоненціалу із запізненням, за допомогою якої записується загальний розв"язок неоднорідної системи з чистим запізненням.
1124364
  Тіщенко В. Побудова загальної програми розслідування корисливо - насильницьких злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.106-108
1124365
  Фесенко А.О. Побудова захищеної локальної комп"ютерної мережі на основі VPN-технології / А.О. Фесенко, С.П. Деркач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 324-325
1124366
  Щокін Р.Г. Побудова збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного навчального закладу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті запропоновано методичні підходи до побудови збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного вищого навчального закладу. Зазначена система наведена у розподілі за підсистемами управління.
1124367
  Вавіленкова А. Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 169-175. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
1124368
  Усатова І. Побудова змісту підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров"язбережувальних технологій / І. Усатова, В. Ткаченко, А. Ведмедюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-69. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито шляхи удосконалення системи професійної освіти з метою підготовки майбутнього фахівця до практичного втілення ідеї здоров"язбереження нації на всіх етапах освітньої діяльності; обґрунтовано загальну структуру системи забезпечення якості освіти ...
1124369
  Васєчко О.О. Побудова і використання індексу обороту у статистиці промисловості // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1124370
  Ростопіра Т.В. Побудова і дослідження моделі повільного електронного транспорту та структурних змін в молекулах бактеріальних реакційних центрів / Т.В. Ростопіра, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56
1124371
   Побудова і дослідження моделю повільного електронного транспорту та конформаційних змін у молекулах бактеріяльних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, М.А. Заболотний, О.П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 599-610. – ISSN 1816-5230
1124372
  Теренюк Т.А. Побудова і реалізація алгоритмів виділення та розпізнавання об"єктів на основі аерокосмічних знімків / Т.А. Теренюк, А.П. Верченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається ряд алгоритмів виділення об"єктів з растрових зображень, видалення аномальних точок в їх контурах та апроксимації контурів об"єктів. програмний комплекс, розроблений на основі цих алгоритмів, дозволяє ефективно розв"язувати ...
1124373
  Новик Т.О. Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі / Т.О. Новик, М.І. Винницький // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 16-27. – ISSN 1996-5931
1124374
  Михайліченко О.М. Побудова ієрархічної класифікаційної схеми гранітоїдів Північно-Західного району УЩ на основі комплексу мінералого-петрографічних даних : геоінформатика / О.М. Михайліченко, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати кластеризації гранітоїдів Північно-Західного району УЩ на основі комплексної петрографічної інформаційної системи "Фільтр". Для вивчених гранітоїдних петротипів побудовано ієрархічну класифікаційну схему.
1124375
  Рижков М.М. Побудова іміджу лідера країни-головуючої в ЄС (на прикладі Ангели Мерхель) / М.М. Рижков, О.В. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 263-268
1124376
  Литвин А.В. Побудова іміджу політиків з урахуванням психологічних архетипів під час президентських виборів у США 2016 року (на прикладі Дональда Трампа та Хілларі Клінтон) // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (59). – С. 85-92. – ISSN 2077-7264
1124377
  Муравйова В. Побудова індексів із загальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література". / В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326
1124378
  Муравйова В. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література" / В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 23. – ISSN 2076-9326
1124379
  Москотіна Р. Побудова індексу на підставі індикаторів методики GSR-5 із використанням моделі градуйованих відповідей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 25-39. – ISSN 1563-3713
1124380
  Мілютіна К.Л. Побудова індивідуального міфу в процесі тренінгу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглянуто проблему розвитку особистості в процесі спеціально побудованих тренінгових програм, які було розроблено на теоретичних засадах юнгівського психоаналізу і нових досягнень нейролінгвістичного програмування. Наведено результати досліджень ...
1124381
  Рева Ю.В. Побудова інноваційного навчального процесу за інформаційно-рефлексійною технологією / Ю.В. Рева, С.О. Вовк // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-594-258-3
1124382
  Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1682-2366


  У Сумському державному університеті ведеться робота з побудови єдиної інтегрованої інформаційної системи.
1124383
  Гадецька З.М. Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Гадецька З.М.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
1124384
  Бичков О.С. Побудова інтегралу за процесом нечіткого блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приводяться основні означення теорії нечітких множин, побудовано інтеграл за процесом нечіткого блукання для кусково-постійної та кусково-неперервної функцій. Доведено основні властивості інтегралу. Ключові слова: нечіткий елемент, нечіткий процес, ...
1124385
  Долінський Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 28-32
1124386
  Анісімов М.В. Побудова інтегрованих предметів у професійній школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 21-28. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1124387
  Маляр М.М. Побудова інтегрованої цільової функції в аналітичному вигляді / М.М. Маляр, В.Ф. Баранник, М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 200-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається пiдxiд побудови функції згортки цільових функцій для багатокритеріальних задач вибору в аналітичному вигляді. Ключові слова: вибip, багатокритеріальна oптимізація, цільова функція, згортка. Approach to the convolution function of target ...
1124388
  Гулєша О.М. Побудова інтелектуальної системи оцінювання знань з урахуванням моделі студента з вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 23-31. – ISSN 2312-5993
1124389
  Мокрієв М.В. Побудова інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу відкритого програмного забезпечення // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 438-440


  "Побудова інформаційно-освітнього середовища передбачає використання та взаємну інтеграцію різних інформаційних систем та їх компонентів. Таким чином, щоб складалася система взаємодоповнюючих елементів, які допомагають виконувати основні функції: ...
1124390
  Петровський С.С. Побудова інформаційного середовища ВНЗ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 199-201. – (Технічні науки ; № 2 (271)). – ISSN 2307-5732


  Розглядається проблема побудови інформаційного середовища ВНЗу. Наводиться опис компонентів середовища і вибір застосовуваних технологій. Запропонована архітектура побудови інфраструктури, що включає такі компоненти, як централізовані термінальні ...
1124391
  Гавриш О.А. Побудова інформаційної підсистеми інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.А. Гавриш, С.М. Савченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-60
1124392
  Кравчук О.В. Побудова інформаційної структури розкриття і розслідування злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 90-93. – ISSN 2306-6814
1124393
  Якубовський Д.А. Побудова карт неба в рентгенівському діапазоні та їхнє застосування для пошуку лінії розпаду темної матерії / Д.А. Якубовський, Д.О. Савченко, Т.О. Буско // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 90-93. – ISSN 1561-8889


  Описано процес побудови карт неба в діапазонах 2-5 та 5-10 кеВ на базі даних публічних спостережень космічної рентгенівської обсерваторії XMM-Newton. На прикладі пошуку лінії розпаду темної матерії в рентгенівському діапазоні показано, як отримані ...
1124394
  Герасименко О.М. Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 191-198
1124395
  Хусаінов Д.Я. Побудова квадратичних функціоналів Ляпунова-Красовського для лінійних систем із запізненням / Д.Я. Хусаінов, В.П. Марценюк, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 57-64. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто питання дослідження стійкості лінійних стаціонарних систем із запізненням за допомогою методу функціоналів Ляпунова-Красовського. Функціонал будується у вигляді узагальненої квадратичної форми з ядром, що є розв"язком матричного звичайного ...
1124396
  Анісімов А.В. Побудова класифiкаторiв на основi ядерних оцiнок щiльностi з використанням апостерiорних ймовiрностей конкуруючих множин / А.В. Анісімов, О.А. Галкін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
1124397
  Ганущак-Єфіменко Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 106-116. – ISSN 1993-6788
1124398
  Тимошик М. Побудова книги: матеріальна і змістова частина // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.82-85
1124399
  Волошин О.Ф. Побудова колективного ранжування за мірою неспівпадання рангів об"єктів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується проблема побудови колективного ранжування на основі експертних даних, представлених індивідуальними ранжуваннями або матрицями парних порівнянь. Аналізуються утилітарні та егалітарні критерії відносно міри неспівпадання рангів об"єктів. ...
1124400
  Шляхетко В.В. Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 169-179. – ISSN 1998-6912
1124401
  Толюпа С.В. Побудова комплексних систем захисту складних інформаційних систем на основі структурного підходу / С.В. Толюпа, І.І. Пархоменко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 62-70. – ISSN 2409-7292


  В статті запропонований системний підхід до побудови комплексних систем захисту інформації, що дозволяє істотно скоротити терміни розробки СЗІ й при цьому запропонувати замовнику дійсно оптимальне та обгрунтоване рішення. Показано, що поняття ...
1124402
  Малишев Ю.В. Побудова комунізму і естетичне виховання / Ю.В. Малишев. – Київ, 1964. – 199с.
1124403
  Залуніна О.М. Побудова концептуальної схеми групування областей України за макроекномічними параметрами в будівельному секторі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 91-96 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1124404
  Чуприна Ю.А. Побудова концепції інтеграції підприємства стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 85-91
1124405
  Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб"єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
1124406
  Лимарченко О.С. Побудова координатних функцій для нелінійної задачі динаміки рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі побудувано систему функцій, яка на відміну від форм власних коливань рідини, додатково задовольняє кінематичній граничній умові неперетікання крізь стінку ...
1124407
  Заболотна А.М. Побудова корпоративних комунікацій зі стейкхолдерами підприємства ІТ- галузі на зовнішньому ринку / А.М. Заболотна, М.Ю. Серпухов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 411-417. – ISSN 2222-4459
1124408
  Пономаренко В.С. Побудова куба привабливості ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 186-192. – ISBN 978-966-8177-75-0
1124409
  Марченко О.О. Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
1124410
   Побудова логіки нечітких предикатів на основі теоретико-можливісного підходу / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 64-64
1124411
  Самойленко О.Г. Побудова локальної системи управління якістю // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 197-204. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
1124412
  Чуб К.Ф. Побудова магістральних траєкторій розв"язків деяких задач оптимального керування для кінетичної системи Моно-Ієрусалимського // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянуті три спеціальні задачі оптимального керування. На основі метода функцій Кротова побудовані магістральні траєкторії.
1124413
  Ляшенко І.М. Побудова магістральної траєкторії двоїстої динамічної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, О.П. Коржевська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 514-520. – ISSN 1993-6788
1124414
  Ліндер Є. Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку "Промінвестбанк". Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу ARIMA генерувати базовий та стресовий макроекономічний ...
1124415
  Ляшко С.І. Побудова максимального симплексу в тривимірному просторі з відомим ребром / С.І. Ляшко, Б.В. Рубльов, В.В. Рябченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто випадок симплексу найбільшого об"єму з відомими двома його вершинами. Розроблено ефективний алгоритм його побудови, показаний зв"язок цієї проблеми з аналогічною на площині, а також можливість його застосування для вирішення ...
1124416
  Оксіюк О.Г. Побудова математичної моделі визначення рівня захищеності операційних систем / О.Г. Оксіюк, А.Л. Зерко, О.І. Кохановський // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2017. – № 2 (77), апрель - июнь. – C. 34-37. – ISSN 1563-0064
1124417
  Почужевський О.Д. Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар"єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією / О.Д. Почужевський, В.І. Кляцький // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 230-241. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1124418
  Полякова Ю.В. Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати / Ю.В. Полякова, З.Г. Новосад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 32-39. – ISSN 2071-4653
1124419
  Сосюрка О.С. Побудова математичної моделі і розв"язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сосюрка О.С. ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1124420
  Поляк Тетяна Юріївна Побудова математичної моделі розрахунку шару з періодичною системою порожнин кругової і склепінної форми : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Поляк Тетяна Юріївна; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіац. ін-тут". – Харків, 1999. – 20л.
1124421
  Савков П.А. Побудова математичної моделі цифрових пристроїв на основі мереж Петрі / П.А. Савков, Т.Ю. Шиманський, А.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-135. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути побудову математичної моделі цифрових об"єктів діагностування на основі математичного апарата мереж Петрі, яка дозволяє промоделювати цифрові пристрої та розглядати їхню роботу на створеній моделі.
1124422
  Гнатієнко Г.М. Побудова матриці парних порівнянь з використанням експертизи методу шкалюючих констант / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано метод формування матриці парних порівнянь параметрів об"єктів. Експерту пропонуються для попарного порівняння набори параметрів об"єктів. Шляхом варіації значень одного з параметрів визначаються такі набори значень параметрів, які є ...
1124423
  Ланде Д.В. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations / Д.В. Ланде, В.Б. Андрущенко // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 146-150


  У роботі наводиться алгоритм побудови мережі співавторства вчених в області юриспруденції. На основі зондування наукометричних мереж пропонується методика побудови мереж співавторства - моделей співробітництва вчених. Як така мережа в роботі ...
1124424
  Маен Хусайн Побудова мереж супутнікового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маен Хусайн ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
1124425
  Макаренко Л.Л. Побудова мережевого інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (теоретико-методичний аспект) // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 27-31


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. Н а підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1124426
  Головін О.О. Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів / О.О. Головін, О.Є. Стрижак // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 81-91. – ISSN 1997-9568


  "У статті запропоновано побудову інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ здійснити здійснити на основі принципів мережецентричності. При цьому інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену систему має ...
1124427
  Бруханський Р. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 27-36


  Проаналізовано підходи дослідників до виділення інструментів стратегічного управлінського обліку. Розроблено механізм побудови методики стратегічного управлінського обліку в системі стратегічного менеджменту підприємства.
1124428
  Мендерецький В.В. Побудова методичної системи підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / В.В. Мендерецький, У.І. Недільська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 50-54. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
1124429
  Юхимчук Сергій Васильович Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.02 / Юхимчук Сергій Васильович; Вінницький держ. техн. ун. – Вінниця, 1999. – 34л.
1124430
  Маковій В.В. Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 101-106. – ISSN 2415-8089
1124431
  Тупкало В. Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 295-306. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1124432
  Чорна В.О. Побудова механізму регулювання міграцій сільського населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 121-124. – ISSN 2077-1800
1124433
  Кузоров Євгеній Олегович Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 116-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
1124434
  Терещенко В.М. Побудова мінімального шляху на многогранній поверхні в R[верхній індекс 3] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена побудові найкоротшого шляху між двома точками на поверхні політопу. Зокрема, розглядаються 2 способи покращення відомого алгоритму Чена [1]. Експерименти на багатьох практичних прикладах показали, що 99% вікон, які створює алгоритм ...
1124435
  Нікітченко М.С. Побудова модальних логік темпорального та епістемічного типу на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 204-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів. Запропоновано композиційно-номінативні мультимодальні та епістемічні логіки. Досліджено семантичні властивості ...
1124436
  Федорянич Н.В. Побудова моделей гауссових випадкових процесів з заданою надійністю та точністю в Lp([0,Т]), р > 1 // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 133-135
1124437
  Олейко В. Побудова моделей для оцінювання вартості передачі прав на об"єкти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29. – ISSN 1608-6422
1124438
   Побудова моделей конкурентоспроможності ВНЗ на основі оцінки його освітнього профілю / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, С.В. Мілевський, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 253-276. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Методичний підхід до модернізації освітнього профілю інноваційно активного ВНЗ. Співставлено затребуваних професій у майбутньому та спеціальностей, на яких їх можна отримати сьогодні. Найбільш затребувані нові професії комп"ютерно-економчної ...
1124439
  Губар Ю.П. Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 120-129 : рис. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 0130-1039
1124440
  Тегза А.М. Побудова моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з заданими точністю і надійністю в Lp, 1 < р < 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З заданою точністю і надійністю побудована модель гауссового ізотропного поля, використовуючи теорію Subф(П) [подано формулу]. Ключові слова: субгауссові випадкові величини, моделювання випадкових полів, субгауссові випадкові поля. We constructed ...
1124441
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 199 арк. – Додатки: арк. 190-199. – Бібліогр.: арк. 11-13, 176-189 та в додатках: арк. 197-198
1124442
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1124443
  Балабін В.В. Побудова моделі знань про предметну область на основі корпуса різномовних текстів заданої тематичної спрямованості / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 123-124
1124444
  Козаченко Ю.В. Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу / Ю.В. Козаченко, І.В. Розора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 101-112. – ISSN 0868-6904


  In the article, we study the simulation of the input signal, which is applied to a linear system with known impulse response function. System response is an output process. With the help of the Karhunen–Loeve expansion, a model is constructed which ...
1124445
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1124446
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1124447
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1124448
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1124449
  Шульга В.І. Побудова моделі оцінки функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-100.
1124450
  Макаренко В.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу : фінансово-економічне регулювання / В.О. Макаренко, І.О. Прищепчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1124451
  Василенко В. Побудова моделі формування іміджу закладу вищої освіти в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
1124452
  Лось В.О. Побудова мультиплікативної моделі національної економіки України / В.О. Лось, Я.В. Кириченко, О.В. Лось // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 137-145. – ISSN 2616-6437
1124453
  Михайленко С.В. Побудова наближень стаціонарних розв"язків рівняння осцилятора з кубічною нелінійністю і моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1124454
   Побудова наукової теорії.. – Київ, 1965. – 240 с.
1124455
   Побудова націєцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальної конфліктності та солідаризації суспільства / [М. Жулинський та ін. ; відп. ред.: М. Жулинський ; ред.: А. Кравченко] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8437-1
1124456
  Крак Ю.В. Побудова нейромережі для планування рухів у середовищі з обмеженнями / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 95-96
1124457
  Акіменко В.В. Побудова нелінійної монотонної неявної різницевої схеми для рівняння переносу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі засобів нелінійної монотонизіції розроблена неявна двошарова монотонна схема другого порядку для рівняння переносу. Побудовані мажорантні оцінки для нелінійних різницевих операторів і доведене збігання рішення нелінійної різницевої схеми до ...
1124458
  Бецко І.В. Побудова неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Встановлено нові умови існування неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь, запропоновано метод побудови таких розв"язків та досліджено структуру їх множини. We consider the structure of a set of continuous ...
1124459
  Бісікало О.В. Побудова нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається онтогенетичний метод побудови нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій. Мета дослідження полягає у визначенні нечіткого відношення сенсу та його основних властивостей, формалізації простору з нечіткою мірою та ...
1124460
  Зінько П.М. Побудова неявних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами на основі алгоритмів теорії асимптотичних розв"язуючих операторів // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 76-77
1124461
  Шушарін Д. Побудова нового тоталітаризму, або Чому велика помилка вважати путінізм застоєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 травня (№ 89). – С. 8
1124462
  Крутов В. Побудова нової системи знань про людину як складову природи, соціуму та космосу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 26-38. – ISSN 2078-1016
1124463
  Скуратовський Р. Побудова нормального базису скінченного поля за детермінований поліноміальний час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано ефективний метод пошуку нормального базису в полі Fq над полем Fp. Складність методу оцінена зверху як O(n3), якщо елементарними операціями вважати арифметичні дії в полі Fq. Метод є детермінованим, тобто на відміну від багатьох відомих ...
1124464
  Мірошниченко Г.М. Побудова об"єднаних сил охорони правопорядку для боротьби з незаконними збройними формуваннями на території держави / Г.М. Мірошниченко, А.С. Швецов, І.А. Гордієнко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 61-66. – ISSN 2078-7480
1124465
  Мовчан Сергій Леонідович Побудова областей стійкості цифрових систем керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Мовчан С.Л.; Мін-во освіти і науки України. Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1124466
  Примачок Л.Л. Побудова образу світу фахівця з фізичної реабілітації як механізм становлення його професійної автентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 85-91. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1124467
  Муравський Леонід Ігорович Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки та кореляційного аналізу бінарних зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.16 / Муравський Л.І.; НАНУ, Фіз.-мех. ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2001. – 36 с.
1124468
  Бичков О.С. Побудова оптимальних якісних характеристик лінійних стохастичних систем нейтрального типу. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.09 / Бичков О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 11л.
1124469
  Нанавов А.С. Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 139-146. – ISSN 2308-6912


  Використання індексної моделі В. Шарпа дає об"єктивне уявлення щодо того переліку цінних паперів, які на певний період часу мають порівняно кращу інвестиційну привабливість, ніж інші цінні папери, які входять до певного біржового індексу. За умов ...
1124470
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності : Дис. канд. фіз. -мат. наук.: Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Т.Д. Боднар ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Б. в.], 2008. – 139 л. – Бібліогр.: л. 134-139
1124471
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального потрфеля в умовах невизначеності : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Боднар Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1124472
  Пігіда А. Побудова оптимальної кластерної вибітки з урахуванням дизайн-ефекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 159-168. – ISSN 1563-3713


  Обсяг ресурсів, виділених на реалізацію вибірки будь-якого дослідження, є досить обмеженим. Тому дослідник зацікавлений у тому, щоб найкращим чином застосувати наявні ресурси й отримати вибітку з наїменшою похибкою.
1124473
  Банасько Т.М. Побудова організаційної структури управління як передумова створення системи обліку витрат // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 24-27.
1124474
  Тадеєв П. Побудова освітніх проектів для обдарованих американських школярів у середині XX століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 295-305. – ISSN 2077-1827


  У статті аналізується низка освітніх проектів для обдарованих американських школярів, які були популярними в середині ХХ століт- тя. Серед них: Іллінойський, Каліфорнійський та інші, на які вказу- вав С. Марленд у доповіді Конгресу США. За ...
1124475
  Матлаєва Д. Побудова особистого бренду адвоката онлайн // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1124476
  Шпирко В. Побудова оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній у класичній моделі ризику : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1124477
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр. : л.155-163
1124478
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовірн. та математ. статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1124479
  Петрович М. Побудова оцінок параметрів математичної моделі на базовому інтервалі часу змінної довжини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 97-98. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  За рекурентним методом оцінювання параметрів динамічної системи отримано оцінку за допомогою вибору величини базового інтервалу часу змінної довжини.
1124480
  Терещенко В.М. Побудова паралельних алгоритмів розв"язання задач обчислювальної геометрії на основі стратегії "розподіляй та володарюй" // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 117-123. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  У роботі розглядається один зі підходів побудови ефективних алгоритмів розв`язання широкого класу задач обчислювальної геометрії - рекурсивно-паралельні алгоритми, в основі яких лежить стратегія "розподіляй та володарюй". Зокрема, на прикладі задачі ...
1124481
  Порхун О.В. Побудова параметричного простору в задачах атрибуції текстів. Метод формування вхідного вектора для розпізнавання стилю тексту нейронною мережею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженням в області знаходження унікальних характеристик авторського стилю. Запропоновано алгоритм побудови вхідного вектора параметрів для розпізнавання його нейронною мережею. Ключові слова: авторський інваріант, персептрон, ...
1124482
  Коломієць А. Побудова педагогічної системи фундаменталізації математичної підготовки майбутніх бакалаврів технічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 84-91. – ISSN 2308-4634
1124483
   Побудова перевірочних тестів для комбінаційних схем типових елементів аміни при контролі їx технічного стану електромагнітним способом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.Г. Панін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми побудови перевірочних тестів для комбінаційних схем при проведенні контролю їх технічного стану електромагнітним способом. The decision of problem of construction of checking tests is examined for combinational ...
1124484
  Алєксєєнко Д. Побудова періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Побудовано асимптотичні формули для періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь у некритичному випадку як за наявності простих коренів характеристичного рівняння, так і у випадку наявності кратного кореня, якому ...
1124485
  Неділько С.А. Побудова полів стійкості з різними системами іонних радіусів та електронегативностей для сполук із структурою К2NiF4 / С.А. Неділько, О.Я. Кипоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 122-129. – (Хімія ; Вип. 33)


  Вивчено вплив на побудову полів стійкості складнооксидних систем із структурою К2NiF4 вибору системи іонних радіусів та ЕН елементів, які входять до складу сполук. Показана перевага Бацановської системи іонних радіусів порівняно із системою іонних ...
1124486
  Крячок С.Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
1124487
  Іванюк М.М. Побудова поліноміально-логарифмічних розв"язків систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З"ясовуються необхідність і достатні умови існування поліноміально-логарифмічних розв"язків і наводяться алгоритми їх побудови.
1124488
  Давиденко Л.В. Побудова правил дискримінації добових графіків витрати води у мережі водопостачання з урахуванням сезонних та соціальних чинників / Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1124489
  Калайда О.Ф. Побудова правильних раціональних колокант функцій у явному вигляді // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7021-57-4
1124490
  Харитоненко Р.А. Побудова прогнозно-математичних моделей при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1124491
  Корж Р. Побудова програмного комплексу управління інформаційною діяльністю ВНЗ у соціальних середовищах Інтернету / Р. Корж, А. Пелещишин, О. Мастикаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 63-75. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1124492
  Янків-Вітковська Побудова просторово-часової моделі параметра іоносфери VTEC / Янків-Вітковська, Б. Джуман // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 27-35 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISSN 2414-9993
1124493
  Лук"янов Д.О. Побудова протоколу централізованого управління ключовою інформацією в онлайновому режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 184-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обґрунтована принципово нова система управління ключовою інформацією в онлайновому режимі на основі математичної моделі коаліційної схеми з ключами загального доступу.
1124494
  Сікорський Д.О. Побудова процесу захисту інформації на основі міжнародного стандарту з інформаційної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1124495
  Мішура Ю.С. Побудова процесу Кокса-Інгерсолла-Росса при Н <1/2 / Ю.С. Мішура, Юрченко-Титаренко // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 25-26
1124496
  Янків-Вітковська Побудова регіональної моделі іоносфери за даними GNSS-спостережень на прикладі мережі ZAKPOS/UA-EUPOS / Янків-Вітковська, А.Д. Задемленюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1124497
  Бараненко І.Ю. Побудова регресійної моделі для передбачення успіху ісо на основі публічної інформації // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 3-4
1124498
  Синєглазов В.М. Побудова регулятора температури високої функціональності / В.М. Синєглазов, Є.В. Даскал // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-73. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1124499
  Колеснік Я.В. Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 57-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1124500
  Самохвалов Ю.Я. Побудова рекомендаційної системи вибору музичних композицій на основі методів машинного навчання / Ю.Я. Самохвалов, В.І. Тараман // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 206-207
1124501
  Євдіна А.К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Євдіна Алла Камілівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1124502
  Бейко І.В. Побудова робочої моделі для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах / І.В. Бейко, Т.В. Коробко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-16. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Побудовано робочу модель для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах.
1124503
  Самусенко П.Ф. Побудова роз"язку задачі Коші систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-24. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Доведено теореми про існування та єдиність розв"язку задачі Коші для нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з тотожно виродженою матрицею біля похідних. In work the theorems of existence and uniqueness of the solution ...
1124504
  Мусій Р.С. Побудова розв"язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії / Р.С. Мусій, Н.Б. Мельник, І.В. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано початково-крайову задачу термомеханіки для двошарових електропровідних циліндричних тіл за імпульсної електромагнітної дії. Запропоновано методику розв"язування цієї задачі з використанням квадратичної апроксимації розподілів всіх ...
1124505
  Юрик І.І. Побудова розв"язків рівняння Буссінеска / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Запропоновано підхід до побудови точних розв"язків рівняння Буссінеска, який грунтується на відокремлених змінних. Отримані нові точні розв"язки даного рівняння.
1124506
  Терещенко В.М. Побудова розв"язку зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі розглядається застосування методу граничних елементів (МГЕ) до розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному mini. In this article is considered the application of the boundary element method(BEM) to ...
1124507
   Побудова розподільної мережі PON / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, С.П. Колачов, О.І. Заморока // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 105-110. – ISSN 2524-0056
1124508
  Гошовський С.В. Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання / С.В. Гошовський, Т.В. Кисляк, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1124509
  Шкільняк О.С. Побудова секвенційних числень мультимодальних композиційно-номінативних логік // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Досліджено першопорядкові композиційно-номінативні мультимодальні логіки кванторно-екваційного рівня. Для цих логік побудовано числення секвенційного типу. Для таких числень доведено теореми коректності та повноти.
1124510
  Нікітченко М.С. Побудова секвенційних числень чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 194-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів побудовано секвенційні числення. Семантичною основою такої побудови є властивості відношення логічного наслідку для множин формул. Для цих числень доведено ...
1124511
  Холод Д.В. Побудова сервісно-орієнтованої системи електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 238-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано технології побудови системи University Learning Directory, яка дозволить поєднати існуючі навчальні та адміністративні програмні модулі в єдину систему. Описано схему пoбудови компонентів системи та її взаємодію з системою Microsoft ...
1124512
  Калайда О.Ф. Побудова симетричних двосторонніх раціональних колокант із двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 114-115. – ISBN 978-617-7021-28-4
1124513
  Ковальчук В.Г. Побудова симетричної групи на основі циклічних співвідношень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 40-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Показано, що множина циклів на словах разом з алгорифмом множення циклів творить групу, ізоформну симетричній групі. Цим доведено, що циклічні співвідношення є твірними співвідношеннями симетричної групи.
1124514
  Колесніченко Н. Побудова синтетичного індексу за результатами опитувань щодо ділових очікувань підприємств Національним банком України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1124515
  Толюпа С.В. Побудова систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційну мережу на основі методів інтелектуального розподілу даних / С.В. Толюпа, О.Г. Плющ, І.І. Пархоменко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 80-89. – ISSN 2524-0056
1124516
   Побудова систем виявлення кібератак за допомогою прихованої марківської моделі / С. Толюпа, І. Пархоменко, Л. Терейковська, В. Квасніков // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 53-61. – ISSN 2411-5363
1124517
  Замаруєва І.В. Побудова систем машинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 68-74


  В статті розглянуто знання-орієнтований підхід до автоматизації вилучення, формалізації і обробки знань, які містяться в різномовних текстах. Показані його можливості в інтересах побудови систем машинного перекладу. В статье рассмотрен ...
1124518
  Замаруєва І.В. Побудова систем мащинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1124519
  Мовчан А.В. Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України / А.В. Мовчан, В.Ю. Тарануха // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 142-150. – ISSN 1019-5262
1124520
  Ванькович Л.Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 17-24. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1124521
  Жирицький В.П. Побудова системи дистанційного навчання через Internet на прикладі курсу "Соціальна статистика" / В.П. Жирицький, А.П. Горбачик, Н.М. Товмаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі отримані результати, що стосуються сучасних технологій систем дистанційного навчання (СДН) основані на Web-технологіях, та розглядається побудова структури СДН на прикладі курсу "Соціальна статистика".
1124522
  Волошин І. Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 68-76. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1124523
  Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 4649 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1124524
  Лозинська О.В. Побудова системи правил для комп"ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій / О.В. Лозинська, М.В. Давидов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 319-326. – ISSN 0321-0499
1124525
  Каляка С.В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійсненню ньоекономічної діяльності підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-53.
1124526
  Алєксєєв І.В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об]єднаннях промислового і фінансового капіталу : економічна наука / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1124527
   Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [В.М. Жуковський, О.В. Вознюк, М.А. Жолтикова (Пустовіт) та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 314. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-94-5
1124528
  Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1124529
  Гейдарова О.В. Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід / О.В. Гейдарова, І.В. Охотник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-132. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1124530
  Блакита Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах : виробництво і торгівля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1124531
  Мамонтова Н.А. Побудова системи управління вартістю компанії : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 21-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1124532
  Гришан Ю.П. Побудова системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи (на прикладі моделі впровадження ДМС ВАТ "СТ "Ііллічівське" на ММК ім. Ілліча) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад впровадження системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи на великому підприємстві. The example of introduction of control system by voluntary medical insurance on the large enterprise in ...
1124533
  Іляшенко А.Х. Побудова системи управління персоналом промислового підприємства в період розвитку ринкових відносин в Україні / А.Х. Іляшенко, І.В. Рогова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1124534
  Конопльов В.В. Побудова системи управління у сфері цивільної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62.
1124535
  Парсяк К. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 124-127. – ISSN 1729-7206
1124536
  Король В.М. Побудова системи урядового державного фінансового контролю України відповідно до стандартів Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 381-383. – ISSN 1563-3349
1124537
   Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою / О. Кунгурцев, С. Ковальчук, Я. Поточняк, М. Широкоступ // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 164-174. – ISSN 2411-5363
1124538
  Мовчан У. Побудова соборності держави за допомогою політичних інститутів: міжнародний досвід // Соборність України: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. Ю.Ж. Шайгородського ; упоряд.: З.В. Захожай, В.Д. Яремчук ; редкол.: О.О. Рафальський та ін.]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2023. – С. 113-119. – ISBN 978-617-640-598-6
1124539
  Паращич В. Побудова соціальної держави у Німеччині після другої світової війни (стратегія розвитку) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 115-117
1124540
  Андрейко В.І. Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв"язків між Чеською Республікою і Словаччиною: досвід для України // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 52-58. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1124541
  Шинкарук О.М. Побудова статичної моделі транзистора для енергодинамічного методу діагностування / О.М. Шинкарук, О.В. Вишнівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 116-123


  Розглядається статична модель транзистора для енергодинамічного методу діагностування. Дана модель являється основою для розробки алгоритму побудови статичних моделей різних типів транзисторів з метою визначення їх діагностичних ...
1124542
  Кулінський В.М. Побудова статичної моделі хребта людини // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-2188-89-9
1124543
  Солдатов К.О. Побудова структури ієрархії економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 245-248. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1124544
  Грудцина Ю.В. Побудова структури системи управління якістю: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 196-200
1124545
  Полющенко І.В. Побудова сучасної моделі змісту освіти фахівців як складова формування їх професійної компетенції // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 168-179. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено проблемі побудови сучасної моделі змісту освіти фахівця у зв"язку з формуванням його як високодуховної, професійно компетентної особистості, дослідженням властивостей та особливостей інформаційної забезпеченості професійної діяльності ...
1124546
  Утебаєв Д. Побудова схем методу скінченних елементів для рівняння коливання з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-51. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються схеми методу скінченних елементів для диференціального операторного рівняння другого порядку за часом. Побудовано сім"ю векторних різницевих схем четвертого порядку апроксимації: Розглянуто питання реалізації схеми: чисельне інтегрування ...
1124547
  Вашуленко О.С. Побудова сценаріїв розвитку наукових кадрів в Україні на основі використання статистичних моделей / О.С. Вашуленко, В.Ю. Грига, І.Ю. Єгоров // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (67). – С. 28-39. – ISSN 0374-3896
1124548
  Квасниця Г.А. Побудова та аналіз h-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Квасниця Галина Андріївна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Біблогр.: 18 назв
1124549
  Дреботій Р.Г. Побудова та аналіз HP-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Дреботій Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1124550
  Гнатієнко Г.М. Побудова та аналіз моделі спільного інвестування з нечіткими даними / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування експертної інформації у процесах спільного інвестування. Наведено моделі оцінювання інвестиційних портфелів, формування вкладень у цінні папери, розподілення прибутків у спільному інвестиційному бізнесі. За умов неповної ...
1124551
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 147 арк. – Бібліогр.: арк. 127-147
1124552
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1124553
  Собко В.Г. Побудова та дослідження алгоритму розв’язування задач математичної фізики за допомогою біортогональних поліномів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1124554
  Швець О.Ф. Побудова та дослідження збіжності ітераційної схеми для апроксимації вимірюваних сигналів на основі методу псевдообернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ключові слова: апроксимація, частотно-фазові характеристики, оптмізація. Key words: approximating, frequency-phase characteristics, optimization.
1124555
  Шариф М. Побудова та дослідження математичної моделі "клієнт-сервер" без оберненого зв"язку в комп"ютерній мережі / М. Шариф, Д.Б. Бендіткіс, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 315-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута двовимірна математична модель "клієнт-сервер". Отримані умови стійкості та обмеження на розв"язок системи.
1124556
  Волошин О.Ф. Побудова та дослідження нечіткої моделі поведінки однопродуктової фірми / О.Ф. Волошин, О.В. Пошелюжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 111-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимізації прибутку фірми при нечітко заданих цінах на ресурси. Застосовується метод послідовних поступок для пошуку компромісного розв`язку. Ключові слова: мікроекономіка, теорія виробництва, нечіткість, компроміс. The problem ...
1124557
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 123-130
1124558
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1124559
   Побудова та реалізація моделі руху ракети змінної маси / В.В. Прокопенко, Б.П. Томашевський, В.В. Яковенко, Коломієць Є.Г. Іваник // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 59
1124560
  Корнієнко Б.Я. Побудова та тестування імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів / Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 316-322. – ISSN 2075-0781
1124561
  Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення / А.П. Верченко, В.О. Гнатюк, Д.В. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті представлена математична модель процесу помолу залізної руди, що описується системою звичайних нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Дана модель дозволяє при заданні початкових даних та варіації змінних симулювати робочий стан, а ...
1124562
  Нікітченко М.С. Побудова темпоральних логік на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 109. – ISBN 978-966-188-165-4
1124563
  Рач Валентин Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / Рач Валентин, Россошанська Ольга, Медведєва Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 13-16 : Рис.
1124564
  Гладун Ю.Я. Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області / Ю.Я. Гладун, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 119-128
1124565
  Поліщук Н.Р. Побудова топографічної поверхні землі за допомогою сіток графічної системи AutoCAD // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1124566
  Канунова Л.В. Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Канунова Людмила Володимировна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1124567
   Побудова тривимірних просторових карт шуму / В.У. Абракітов, П.А. Білим, С.В. Нестеренко, А.С. Рогохін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 214-218 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1124568
  Кушнір С.А. Побудова трикутника / С.А. Кушнір. – К., 1994. – 80с.
1124569
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симлексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1124570
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симплексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1124571
  Терещенко В.М. Побудова тріангуляції Делоне для планарних графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1124572
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених методів Крилова та Адамса розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою узагальнених колокаційних многочленів типу Лагранжа побудовано відповідні узагальнені автономні методи типу Крилова, екстраполяційний та інтерполяційний методи типу Адамса і, зокрема, двосторонні методи чисельного інтегрування задачі Коші ...
1124573
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул Гаусса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано формули Гаусса з кратними вузлами за степенями монотонної функції. Доведено, що вузли цих формул надають, крім максимального порядку, також мінімум їх похибки.
1124574
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул чисельного диференціювання та чисельного інтегрування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  За допомогою узагальнених колокаційних апроксимацій функцій побудовано узагальнені (і, зокрема, матричні та двосторонні) формули чисельного диференціювання та чисельного інтегрування.
1124575
  Іващук Н.Л. Побудова узагальненої моделi олiгополiї Курно-Пу та дослiдження стiйкостi її точки рiвноваги / Н.Л. Іващук, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 94-105. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1124576
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 18-26.
1124577
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1124578
   Побудова універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах / Лєнков, с.В., М.К. Жердєв, Б.П. Креденцер, С.І. Глухов, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 52-58


  У статті пропонується розробка структурної схеми універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних ...
1124579
  Гура Н. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі / Н. Гура, К. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та значення поняття "управлінський облік", розглянуто дискусійні питання побудови управлінського обліку та його структури. Розглянуто методи обліку витрат на підприємствах хімічної галузі. Обґрунтовано доцільність ...
1124580
  Серпенінова Ю.С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1124581
  Письменний В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 173-182. – ISSN 1818-5754
1124582
  Чеверда А.О. Побудова фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Чеверда Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1124583
  Іванюк М.М. Побудова формальних розв"язків класу Lop неоднорідних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод характеристичної матриці-функції поширюється на неоднорідні системи диференціальних рівнянь з аналітичними матрицями-коефіцієнтами та правою частиною.
1124584
  Носенко Н.С. Побудова функції витрат - практичне застосування / Н.С. Носенко, Г.Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 97-104
1124585
  Пясецька С.І. Побудова функції лінійного дискримінантного аналізу та її оцінка для визначення екстремальних метеорологічних явищ (ожеледь) на території України / С.І. Пясецька, С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 82-94. – ISSN 2306-5680
1124586
  Мукоєд А.П. Побудова функцій Гріна для шару в теорії пружності / А.П. Мукоєд, Б.М. Шуман // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Використавши інтегральне перетворення Фур"є знайдені в явному вигляді функції Гріна системи рівнянь теорії пружності в переміщеннях для однорідного ізотропного шару.
1124587
  Грод І. Побудова функцій Ляпунова для деяких лінійних розширень динамічних систем / І. Грод, В. Кулик // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 56-57
1124588
  Джалладова І.А. Побудова функцій Ляпунова для систем нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 36-42. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто системи неленійних диференціальних рівнянь з випадковими параметрами загального вигляду. Введено поняття L2-стійкості нульового розв`язку. Цей вид стійкості досліджується за допомогою другого методу Ляпунова. В роботі запропоновано ...
1124589
  Джалладова І. Побудова функцій Ляпунова для систем різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-22. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження квадратичних функцій Ляпунова для системи різницевих рівнянь. Побудовано загальний алгоритм. Детально розглянуто лінійні стаціонарні системи із сталим запізненням. Considered the problem finding of quadratic Lyapunov"s ...
1124590
  Валєєв К.Г. Побудова центрального інтегрального многовиду / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови існування центрального інтегрального многовиду для систем лінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
1124591
  Жданюк Б.С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 88-97


  Розглянуто можливості моделювання морфометричних параметрів Мізоцького кряжу (Рівненська область) за допомогою геоінформаційних технологій. Охарактеризовані методологічні підходи, використані для створення цифрових моделей унікальних ...
1124592
  Дорожко Є.В. Побудова цифрової моделі ситуації за результатами геодезичних вимірювань // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 60-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1124593
  Мукоєд А.П. Побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості / А.П. Мукоєд, В.Ф. Мейш, Е.А. Штанцель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка динамічних задач теорії циліндричних оболонок з дискретним підкріпленням змінної жорсткості. Побудовано чисельний алгоритм розв"язку наведених рівнянь з виділенням особливостей на лініях розривів по просторовим координатам.
1124594
  Власюк А.П. Побудова числових конформних відображень багатозв"язних областей складної геометричної форми / А.П. Власюк, Т.А. Дроздовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1124595
  Грищенко О. Побудова швидкодіючих алгоритмів чисельного моделювання просторових процесів кінетики адсорбції / О. Грищенко, Г. Загородня, В. Федорова // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 73. – ISBN 978-966-8725-10-4
1124596
  Калайда О.Ф. Побудова явних раціональних двосторонніх колокант із двократними вузлами // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 202-204. – ISBN 978-617-7021-57-4
1124597
  Зінько П.М. Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються нові числові алгоритми розв"язування крайових задач параболічного типу зі змінними коефіцієнтами, які базуються на теорії розв"язуючих операторів Ключові слова: крайова задача, числові алгоритми. On an example of the one-dimensional ...
1124598
  Пастухова Н.Л. Побудова якісної національної освіти через моніторингові дослідження // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 21-23.


  Моніторингові дослідження 2006-2007 навчального року педагогами Донеччини
1124599
  Потєхін О. Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 16-21. – (Політичні науки)
1124600
  Герасимов О.І. Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів / О.І. Герасимов, М.М. Худинцев // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 170-175 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1124601
  Азаров Є.Л. Побудови конiками I. Парабола / Є.Л. Азаров, Т.Д. Тимошкевич // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 19-24. – ISSN 1029-4171
1124602
   Побудувати конкурентоспроможну систему освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  3 квітня в НАПН України відбулися Загальні збори академії "Про діяльність НАПН України у 2014 році та завдання на 2015 рік".. У їх роботі взяли участь голова Комітету ВРУ з питань науки і освіти Л. Гриневич, перший заступник голови цього Комітету О. ...
1124603
   Побуждение к чтению. Как работает «онлайн-абонемент» // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В немецких библиотеках читатели берут всё больше электронных книг. Об этих тенденциях рассказывает Франк Симон-Ритц, председатель Союза немецких библиотек
1124604
  Михайленко Т. Побузька об"єднана територіальна громада Кіровоградської області як перспективний осередок соціально-економічного розвитку / Т. Михайленко, А. Січка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-60. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основи формування Побузької об"єднаної територіальної громади (Кіровоградська область) у контексті сучасного процесу децентралізації. Виокремлено основні проблеми соціально-економічного стану смт Побузьке. Проаналізовано головні фінансові ...
1124605
   Побузький гірничорудний район Українського щита. Структурно-петрофізична карта кристалічного фундаменту та деякі питання геології раннього докембрію / О.Б. Гінтов, В.А. Єнтін, С.В. Мичак, ФарфулякЛ.В // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 16-46 : фото, рис. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0203-3100
1124606
  Марісова Л.Й. Побут - не приватна справа / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1124607
   Побут - турбота спільна : Рек. бібліогр. довідник. – Київ : Політвидав України, 1990. – 110 с.
1124608
  Лущій С. Побут 1920-х років у творах Валер"яна Підмогильного. На матеріалі романів "Місто" і "Невеличка драма" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано рецепцію образу міста та окреслено урбаністичні проблеми в прозі В. Підмогильного.
1124609
  Прудько В. Побут і дозвілля населення дореволюційної Ніжинщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
1124610
  Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 127-132. – ISBN 5-7702-0775-2
1124611
  Стичинський І. Побут і культура міста Києва у 1918 році // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 86-87
1124612
  Купченко-Гринчук Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена повсякденному життю англійської армії, дозвіллю, побуту та медичному забезпеченню. The article is devoted to the problem of everyday life in the English army, leisure and medical providing.
1124613
  Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки / В.Ю. Келембетова. – К, 1974. – 191 с.
1124614
  Байкін Ф.Ф. Побут і розвиток особи / Ф.Ф. Байкін, канд. філос. наук. – Київ : Знання ; Вид. Радянська Україна, 1969. – 47 с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; 21 ; Серія 1, № 21)
1124615
  Дрогобицька О. Побут інтелігенції Західної України в умовах радянського політичного режиму (вересень 1939 - червень 1941 рр.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
1124616
  Василюк О.Д. Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях Максима Ковалівського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
1124617
  Борисенко М.В. Побут міських мешканців України в 20-30-х роках ХХ століття. Джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 201-210.


  Історія Київського університету
1124618
  Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 12-18.
1124619
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Додатки: л. 233-235. – Бібліогр.: л. 209-232
1124620
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1124621
  Грабовецький В. Побут опришківського загону Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 36 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 6)
1124622
  Поріцький А.Я. Побут сільськогосподарських робітників України в період капіталізму / А.Я. Поріцький. – К., 1964. – 139с.
1124623
  Заболотна І.М. Побут студентів та викладачів Київського державного університету в повоєнні роки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена побутовим умовам студентів та викладачів КДУ повоєнного періоду (1943-початок 1950-х рр.). Проаналізовано їх потреби в поліпшенні матеріального становища, забезпеченні житлом, акцентується увага на відновленні гуртожитків, створенні ...
1124624
  Кругляк М. Побут студентства підросійської України другої половини ХІХ ст. (за матеріалами м. Києва) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-30. : Є фото Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, будівля Київських вищих жіночих курсів, Київськ. духовгої академіїї. – ISSN 1999-4966


  Є фото КНУТШ, колишних Київських вищих жіночихї курсів, Київської духовної академіїї.
1124625
  Ебель А. Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років / А. Ебель, О. Панчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 124-128


  У статті подається характеристика побутових умов студентства Київського університету, форми його участі у культурному та спортивному житті, а також досліджується рівень матеріального забезпечення. В статье представлена характеристика бытовых условий ...
1124626
  Герман З. Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 154-159


  У статті проаналізовані архівні матеріали про побут та звичаї українських матросів, зібрані Д.Яворницьким. В статье проанализированы архивные материалы о быте и обычаях украинских матросов, собранные Д.Яворницким. In the article the archived ...
1124627
  Кривоший О. Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 12-17
1124628
  Лисенко О. Побут та повсякденність радянської спільноти крізь призму епістолярних джерел / О. Лисенко, Я. Пасічко // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 59-66. – ISBN 978-966-97201-4-6
1124629
  Кириловець Д. Побут та умови життя радянських партизан Рівненщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 295-298. – ISBN 978-966-171-795-3
1124630
  Жеплинський Б. Побут українських священиків в Галичині першої половини XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 939-950. – ISSN 1028-5091
1124631
  Кузеля З. Побут українського села й зміни в побуті за останніх 25 літ (1917 - 1942) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 208-216. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1124632
  Кругляк М. Побут українського студентства другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 175-184
1124633
  Петінова О.Б. Побут як специфічна сфера людського буття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 63-68
1124634
  Шворов С.А. Побутова інтелектуальних систем навчання / С.А. Шворов, В.Є. Лукін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 143-147


  У статті проведено аналіз функціональної структури та обґрунтовано технічні принципи побудови та організації функціонування перспективних інтелектуальних систем навчання на основі використання штучних нейронних мереж. В статье проведен анализ ...
1124635
  Дуда Н.М. Побутова культура українців у сучасну епоху // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 16-19
1124636
  Лоїк О. Побутова лексика в актових документах XVIII ст. // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 189-196. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджено побутову лексику актових документів XVIII ст. Встановлено ареали поширення та варіації конкретних лексем на територіях південно-сіхідного й північного наріч, а також простежено спадкоємність цієї лексики в сучасних українських ...
1124637
  Колісник І.С. Побутова лексика у творах І.С. Нечуя-Левицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 30-32. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1124638
  Горбаненко С.А. Побутова магія східних слов"ян за археологічними даними = Household magic of the Eastern Slavs according to archaeological data : нариси / [Горбаненко С.А., Готун І.А., Пуголовок Ю.О.] ; упоряд. С.А. Горбаненко ; [НАН України, Ін-т археології]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 173, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк., резюме англ. – Бібліогр.: с. 158-173. – (Проєкт "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1767-2
1124639
  Бесарабов О. Побутова освітньої системи майбутьнього // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
1124640
  Лесенко Г. Побутова чи виробнича травма? Оскарження рішення комісії з розслідування нещасного випадку // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 86-87
1124641
  Азізов Гайрат Побутова, асимптотика і зведення спеціальніх розв``язків системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь з запізнюючим або відхилюваним аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Азізов Гайрат; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1993. – 18л.
1124642
  Булаховська Ю.Л. Побутове і літературознавче поняття терміну ДЕТЕКТИВ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 261-263


  У статті авторка має на меті продемонструвати деякі специфічні характеристики детективної літератури як жанру. В основу аналізу покладено всесвітньовідомі детективи і твори із фантастичним сюжетом – "Записки про Шерлока Холмса" А. Конан Дойла, "Джен ...
1124643
  Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: евольція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гаврош Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1124644
  Пилипюк Л. Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 390-399
1124645
  Кузьма Ю. Побутовий роман в античності / Ю. Кузьма. – Львів, 1958. – 30 с.
1124646
  Усик Світлана Побутовий травматизм: основні причини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 29-30 : фото
1124647
   Побутові : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: Ю. Мітченко]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 61, [3] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-183-4


  Зміст: Як чоловік кішку вчив працювати; Заморське яйце; Знахар мимоволі; Премудрий дохтор; Про немудру жінку; Про дурних багачок; Як бідний Манько святив паску; Як людям і тваринам бог ділив літа; Як циган був адвокатом; Як чоловік шукав ...
1124648
  Борисенко М. Побутові комуни в містах України в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 22-26


  У статті аналізуються товариства робітничої молоді та студентів України в 1920-х роках. В статье анализируются товарищества рабочей молодежи и студентов Украины в 1920-х годах. Comradeships of the working young people and students of Ukraine in ...
1124649
  Давидюк Л.М. Побутові перекази Західного Полісся: дефініція, жанр, тема // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 162-167. – ISSN 2077-804X
1124650
   Побутові поради.. – К., 1954. – 104с.
1124651
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Содомора П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 163-177
1124652
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Содомора П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1124653
  Гриценко С. Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено іншомовну лексику на позначення нових для українців XVI-XVII ст. побутових реалій, проаналізовано її походження, час запозичення та шляхи проникнення в мову-реципієнт. Foreighn lexical units to name new domestic realia in the 16th- 17th ...
1124654
  Нагачевський А. Побутові танці канадських українців / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-188 та в підрядк. прим. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – ISBN 966-7845-01-X
1124655
  Треніна А.С. Побутові травми - поспішаємо на допомогу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
1124656
  Попов В. Побутові умови мешканців українських міст в 1917 - 1920 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 45-51. – ISSN 2222-5250
1124657
  Назаренко В. Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 21-26. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються побутові умови та господарська діяльність особового складу Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. Розглядаються умови проживання російських вояків, з"ясовується їхній майновий стан. Порівнюється побут солдатів та ...
1124658
  Вільна Я. Побутово-звичаєві грані життя українського народу в художній інтерпретації прозаїка О. Стороженка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 17-27
1124659
  Гудзенко О. Побутування "пророчої" п"єси на українському літературному грунті 20-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено антиномію "пророк - антипророк" у контексті української драматургії 20-х pp. XX cm. (творчість І. Дніпровського, Я. Мамонтова, М. Куліша. Доведено, що постать пророка з"являється у п"єсах в зв"язку зі специфічним, романтичним сприйняттям ...
1124660
  Івановська О.П. Побутування весільної обрядової на Чернігівщині (друга пол. ХІХ - поч.ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 55-61.
1124661
  Заболотна Н.В. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ-ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 127-145. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1124662
  Довгань О. Побутування смислу в соціумі як репрезентація актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1124663
  Брайченко О. Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 115-127. – ISSN 0130-6936


  Вивчаються особливості трансформацій українcьких традиційних свят родинного циклу в умовах активної пропаганди радянської ідеології.
1124664
  Русакова Ю.М. Побутування фальшованої грамоти Романа Галицького 1240 року (до вивчення "земельного питання" Київської митрополії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 89-100
1124665
  Кізлова А.А. Побутування шанованих святинь у монастирях Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVIII - середина XIX ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 64-69


  "Методологічною основою дослідження є принципи історизму, цілісного підходу до аналізу виокремлених під час інтерпретації матеріалу проблем та конфесійної безсторонності у вивченні явищ церковного життя. Щоб забезпечити реалізацію цих принципів, ...
1124666
   Побывав в школе интернате.... – М., 1959. – 142с.
1124667
  Джефферс Х. Побывай в Пэррисе и умри = Грубость и жестокость в морской пехоте США / Х. Джефферс, Д. Левитан. – Москва : Воениздат, 1973. – 156с.
1124668
  Козюк В.В. Пов"язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 38-58. – ISSN 2305-7645
1124669
  Зимовець Р. Повага vs солідарність: Ліберальна та комунітаристська стратегії обгрунтування прав людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 51-66. – ISSN 0235-7941
1124670
  Виноградова Р.П. Повага до науки, до праці, до людей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Академік В.О. Бєліцер (1906-1988) - вчений-біохімік.
1124671
  Русанова І.О. Повага до незалежності суддів як одна із засад діяльності прокуратури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 273-275. – ISBN 978-617-7096-97-8
1124672
  Кравчук В. Повага до суду як один із принципів правової держави / В. Кравчук, Н. Сташків // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 27-33. – ISSN 2524-0129
1124673
  Головань І. Повага і захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі / І. Головань, В. Кампо // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 163-174. – ISSN 1026-9932
1124674
  Щербина Н.С. Повага як складова модерної моделі виховання у працях представників Західної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 101-103
1124675
  Корытин С.А. Повадки диких зверей. / С.А. Корытин. – М., 1986. – 317с.
1124676
  Гужва В. Поважати себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1124677
   Поважна Валентина Миколаївна (1930-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378. – ISBN 978-966-439-754-1
1124678
   Поважна Валентина Миколаївна (1930-1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 401. – ISBN 978-966-933-054-3
1124679
  Саух П. Поважна історія, сучасний авторитет / розмовляв Валерій Костюкевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 8


  Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка професор Петро Саух: "Імплементація Закону "Про вищу освіту" буде значно складнішою, ніж його розробка та прийняття".
1124680
  Батурин С. Поважна причина // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 6-65. – ISSN 0585-8365
1124681
  Морозов Є. Поважні причини неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)
1124682
  Кондратюк С.В. Повалення Берлінського муру : наслідки для Німеччини та Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1124683
  Чадюк М. Повалення Берлінського муру та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 4


  Відбулася театралізована екскурсія "Ніч НАТО".
1124684
  Бабич Н. Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 5-14. – ISSN 2413-0923
1124685
  Фурман А.А. Повареная соль: пр-во и применение в хим. пром-сти. / А.А. Фурман. – М., 1989. – 271с.
1124686
   Поваренная книга С.А.Толстой.. – Тула, 1991. – 75с.
1124687
  Дзенс-Литовский Поваренная соль / Дзенс-Литовский, В.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 44с.
1124688
  Быков Н.Е. Повариантное проектирование разведки многопластиковых нефтяных месторождений / Н.Е. Быков, Л.Д. Америка, А.В. Черницкий. – Москва : Недра, 1978. – 184 с. – Библиогр.: с. 181-182
1124689
   Поведание и сказание о побоище Великого князя Димитрия Донского, Слово о житии и представлении его, и Слово о Полку Игореве. – [Москва] : Изд. И. Снегирева, 1838. – [2], XVI, 129 с. – Отд. оттиск: Русский исторический сборник, издаваемый Обществом Истории и Древностей Российских. 1838, т. 3, кн. 1


  Изд.: Снегирев, Иван Михайлович (1793-1968)
1124690
  Треус М.Ю. Поведение антилопы канна в Аскании-Нова / М.Ю. Треус. – Москва : Наука, 1983. – 88с.
1124691
  Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях / Л.А. Фирсов. – Ленинград, 1977. – 162с.
1124692
  Соловьев Б.С. Поведение атлантическо-скандинавской сельди на различных этапах жизненного цикла : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Соловьев Б.С.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Биол.-почв. ф-тет. – Казань, 1965. – 18с. – Бібліогр.:с.17-18
1124693
  Вилкайте Р.-К.Ю. Поведение бензолсульфамида и его производных при электроосаждении никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Вилкайте Р.-К. Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1124694
  Осипов Б.С. Поведение беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1988. – 62с.
1124695
  Федоров А.О. Поведение библиотек в социальных медиа / Андрей Олегович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 22-27
1124696
  Гринченко В.Ф. Поведение биотита в обстановке гранитизации горных пород северо-западной части Украинского щита. / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова // Минерал. сб. Львов. ун-та, 1982. – вып. 1
1124697
  Синилов К.Р. Поведение бойца вне строя / К.Р. Синилов. – М., 1942. – 20с.
1124698
  Синютин В.И. Поведение в коллективе / В.И. Синютин. – Ленинград, 1962. – 46 с.
1124699
  Карташова Л.В. Поведение в организации : Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 220 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-806-Х
1124700
  Даинленко И.И. Поведение вертикальных горноразведочных выработок способом уплотнения грунов взрывом / И.И. Даинленко. – М, 1971. – 22с.
1124701
   Поведение водных беспозвоночных: Матер. 4 всес. симп.. – Андропов, 1986. – 139с.
1124702
  Кулик Альберт Владимирович Поведение вредной черепашки при оставлении зимовочных станций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кулик Альберт Владимирович; ВНИ зациты растений. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1124703
  Дегальцев Ю.Г. и др. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении / Ю.Г. и др. Дегальцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205с.
1124704
  Давыдов В.И. Поведение германия при обжиге сульфидных концентратов : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдов В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т металлургии им. А.А.Байкова. – М., 1959. – 22л.
1124705
  Нигментова Р.Ш. Поведение германия при электролизе катодом и при цементации амальгамой цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Нигментова Р. Ш.; АН СССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
1124706
  Ахметов К.М. Поведение гидроокисей и некоторых металлов в растворах щелочи при повышенных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахметов К.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 23л.
1124707
   Поведение грунтов под действием импульсивных нагрузок. – К., 1984. – 287с.
1124708
  Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках : Учебное пособие для студ. геолог. спец. вузов / Е.А. Вознесенский. – Москва : Московский университет, 1997. – 288с. – ISBN 5-211-03722-7
1124709
  Гурова Р.Г. Поведение детей в общественных местах / Р.Г. Гурова. – М., 1959. – 28с.
1124710
  Перлова Р.Л. Поведение диких и культурных видов картофеля в разных географических районах Советского Союза / Р.Л. Перлова. – Москва, 1958. – 239с.
1124711
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Н.Н. Баутин ; с предисл. А.А. Андронова. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1949. – 164 с. – Библиогр.: с. 163-164. – (Современные проблемы механики / под общ. ред. А.И. Лурье, Л.Г. Лойцянского)
1124712
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Баутин Н.Н. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176 (77 назв.)
1124713
  Детьер В. Поведение животных / В. Детьер, Э. Стеллар. – Ленинград : Наука, 1967. – 140с.
1124714
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1969. – 192с.
1124715
  Шовен Реми Поведение животных / Шовен Реми. – Москва : Мир, 1972. – 487с.
1124716
  Хайнд Р. Поведение животных : Синтез этологии и сравнительной психологии / Р. Хайнд. – Москва : Мир, 1975. – 855 с.
1124717
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1978. – 192с.
1124718
  Дьюсбери Д.А. Поведение животных / Д.А. Дьюсбери. – Москва : Мир, 1981. – 480с.
1124719
  Меннинг О. Поведение животных / О. Меннинг. – Москва, 1982. – 360с.
1124720
  Тинберген Н. Поведение животных / Н. Тинберген. – Москва : Мир, 1985. – 192с.
1124721
  Мак-Фарленд Поведение животных : психобиология, этология и эволюция / Мак-Фарленд. – Москва : Мир, 1988. – 518с. – ISBN 5-03-001230-3
1124722
   Поведение животных в сообществах : Материалі 3 Всес. конференции по поведению животніх. – Москва : Наука
Т. 2. – 1983. – 304с.
1124723
  Стрельников И.Д. Поведение животных во время солнечного затмения : (К наблюдениям 19 июня 1936 г. в СССР) / И.Д. Стрельников, проф., 1936. – С. 54-60
1124724
   Поведение животных и человека: сходство и различия.. – Пущино, 1989. – 223с.
1124725
  Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1983. – 423с.
1124726
  Алексеров М.А. оглы Поведение замещенных алкоси -В-кетоэфиров в реакции В-элименирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алексеров М. А. оглы ; АН СССР, Ин-т орган. хим. – Москва, 1973. – 13 с.
1124727
   Поведение золота в зоне окисления золото-сульфидных месторождений. – М., 1958. – 268с.
1124728
  Моисеенко В.Г. Поведение золота и серебра при осадконакоплении, вулканизме и метаморфизме / В.Г. Моисеенко, М.А. Михайлов, В.Г. Сахно. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
1124729
   Поведение и биоакустика дельфинов.. – М., 1978. – 199с.
1124730
  Тихонов Александр Васильевич Поведение и биоакустика птиц / Тихонов Александр Васильевич, Э.Д. Моренков, С.Ю. Фокин. – Москва : МГУ, 1988. – 198с.
1124731
  Силантьева К.Г. Поведение и его механизмы / К.Г. Силантьева. – Екатеринбург, 1992. – 133с.
1124732
  Корытин С.А. Поведение и обоняние хищных зверей / С.А. Корытин. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 222с.
1124733
  Исаев М.Р. Поведение и пробой кремния и кремниевых электронно-дырочных переходов в сильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаев М.Р.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 18л.
1124734
   Поведение и распределение молоди рыб. – Москва : Издательство АН СССР, 1984. – 152с.
1124735
  Марищук В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса : [учеб. пособие] / Марищук В.Л., Евдокимов В.И. – Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. – 260с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-257. – ISBN 5-94234-007-2
1124736
  Рейзинь Л.Э. Поведение интегральный кривых системы дифференциальных уравнений вблизи особой точки в многомерном пространстве. / Л.Э. Рейзинь, 1958. – [14] с.
1124737
  Лукашевич Н.А. Поведение интегральных кривых "в целом" некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений при наличии особой точки типа "центр". : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукашевич Н.А.; АН СССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем и вычислит. техники и Отд. твердого тела и полупроводник. – Минск, 1962. – 8л.
1124738
  Потлов В.В. Поведение интегральных кривых однородного дифференциального уравнения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потлов В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 7л.
1124739
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1124740
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна; Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1983. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
1124741
  Гардашук Т.В. Поведение как предмет междисциплинарных биологических исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1124742
  Кочарян И.А. Поведение как ресурс эссенциальной саморегуляции психики // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 27-40. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2410-1249
1124743
  Александров Я В. Поведение клеток и внутриклеточных структур. (Цитоэтология) / В.Я. Александров. – Москва : Знание, 1975. – 63 с.
1124744
  Степанов Г.В. Поведение конструкционных материалов в упругопластических волнах нагрузки / Г.В. Степанов. – К, 1978. – 111с.
1124745
  Баскин Л.М. Поведение копытных животных / Л.М. Баскин ; АН СССР, Ин-т эволюцион. морфологии и экологии животных. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
1124746
   Поведение лантаноидов при формировании месторождения Иультин (Чукотка) / Ю.А. Попова, А.Ю. Бычков, С.С. Матвеева, Т.М. Сущевская // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1124-1129 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7525
1124747
  Савич П. Поведение материалов при высоких давлениях / П. Савич. – Киев : Наукова думка, 1976. – 263 с.
1124748
  Захарчук Н.Ф. Поведение меди, кадмия, свинца, висмута и сурьмы на стационарном ртутном электроде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Захарчук Н.Ф.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1124749
  Скопенко В.В. Поведение металлического кобальта в диметилформамидном растворе тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 4
1124750
  Банди Ф.П. Поведение металлов при высоких температурах и давлениях = Behavior of metals at high temperatures and pressures / F.P. Bundy, H.M. Strong. New York, London, 1962 / Ф.П. Банди, Г.М. Стронг ; Пер. с англ. А.Р. Кутсара, под ред. И.Н. Богачева : Металлургия, 1965. – 60 с. – Пар. тит. стр. на англ. яз. – Библ.: с. 56-59
1124751
  Райнхарт Д.С. Поведение металлов при импульсивных нагрузках / Д.С. Райнхарт, Д. Пирсон. – М., 1958. – 296 с.
1124752
  Шапошникова Н.А. Поведение метана в газовом разряде с электролитным электродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапошникова Н.А.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1952. – 8 с.
1124753
   Поведение млекопитающих: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1977. – 291с.
1124754
  Кушнаренко А.И. Поведение молоди рыб у сетного полотна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кушнаренко А.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1124755
  Крушинская Н.Л. Поведение морских млекопитающих / Н.Л. Крушинская, Т.Ю. Лисицына. – Москва : Наука, 1983. – 336с.
1124756
  Мовсесян С.Н. Поведение мужских гамет у Rudbeckia sullivanti / С.Н. Мовсесян, 1963. – С. 43-47. – Отд. оттиск.
1124757
  Аветисян А.Г. Поведение напряжений вблизи края поверхности контакта составного тела в некоторых плоских задачах теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Аветисян А.Г. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 16 с.
1124758
   Поведение насекомых : сб. ст. – Москва : Наука, 1984. – 140с.
1124759
   Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.. – Киев : Наукова думка, 1975. – 215с.
1124760
  Титаева Н.А. Поведение некоторых естественных радиоактивных элементов в процессе современного континентального осадконакопленя Южной Якутии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Титаева Н. А.; МГУ, Геол. фак. , Каф. геохим. – М., 1968. – 22л.
1124761
  Токбергенов Д.Б. Поведение некоторых жестко-вязкопластических конструкций при динамических нагружениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Токбергенов Д.Б.; АН КазССР. Объед. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 10л.
1124762
  Гуляев А.В. Поведение некоторых интегралов в области неаналитичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Гуляев А.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
1124763
  Волкова Людмила Алексеевна Поведение некоторых рыб Байкала в условиях различной освещенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Волкова Людмила Алексеевна; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 28л.
1124764
  Попов А.Ф. Поведение некоторых функциональных рядов вблизи границы области сходимости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Попов А.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 11л.
1124765
  Белослюдова Т.М. Поведение непредельных соединений на платине в жидкой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Белослюдова Т.М.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1124766
  Кипятков В.Е. Поведение общественных насекомых. / В.Е. Кипятков. – Москва : Знание, 1991. – 62с.
1124767
  Снхчян Г.Л. Поведение одних и тех же сортов и гибридов винограда в различных климатических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Снхчян Г.Л.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1124768
  Шапиев К.Ш. Поведение оптимальных траекторий замкнутых линейных моделей производства. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шапиев К.Ш.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1124769
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 22 с.
1124770
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Коваленко В.Ф.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 12л.
1124771
   Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде.. – Л, 1991. – 431с.
1124772
  Олейникова В.А. Поведение платиновых электродов при эликтролизе карбонатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Олейникова В. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1969. – 20л.
1124773
   Поведение платины в системах Pt-C-S+_Fe-H2O при 200-400С и Робщ=1кбар по результатам экспериментов / Л.П. Плюснина, Т.В. Кузьмина, Г.Г. Лихойдов, Н.Н. Баринов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 579-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 587-588. – ISSN 0016-7525
1124774
  Шитов Николай Александрович Поведение полимеров при одноносном растяжении в связи с кинетикой развития микротрещин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шитов Николай Александрович; МГУ. – М., 1983. – 19л.
1124775
   Поведение породообразующих и редкоземельных элементов при постмагматическом изменении кимберлитов / В.Б. Василенко, Л.Г. Кузнецова, В.А. Минин, А.В. Толстов; В.Б. Василенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 82-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0016-7886
1124776
  Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 768c. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00093-8
1124777
  Зозулев А.В. Поведение потребителей : Учебное пособие / А.В. Зозулев. – Киев : Знання, 2004. – 364с. – ISBN 966-8148-31-2
1124778
  Шевченко Д.А. Поведение потребителей: теория и практика (часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 158-172. – ISSN 1606-951Х
1124779
  Портной Х.А. Поведение пределов неопределенности при регулярных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портной Х.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 8 с.
1124780
  Лаптев С.А. Поведение при больших значениях времени решения задачи Коши для одномерного волнового уравнения с переменным потенциалом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лаптев С. А.; АН СССР, Ин-т матем. – Москва, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1124781
   Поведение приматов и проблемы антропогенеза. – М., 1991. – 99с.
1124782
  Синякова Е.Ф. Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации Cu-Fe-Ni-сульфидных расплавов, содержащих As и Co / Е.Ф. Синякова, В.И. Косяков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1374-1400 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1397-1400. – ISSN 0016-7886
1124783
   Поведение радиоактивных элементов в геологических процессах.. – М., 1978. – 143с.
1124784
   Поведение радионуклидов в природных и полу-природных экосистемах : Заключит.отчет:Совмест.эксперим.проект N 5. – Чорнобильі : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 142с. – ISBN 928275197Х
1124785
  Уткин В.И. Поведение радона при подготовке геодинамических процессов / В.И. Уткин, А.К. Юрков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 122-133 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
1124786
  Булавин Л.А. Поведение раствора вблизи двойной критической точки // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1124787
  Мэтир Ф. Поведение ребенка / Ф. Мэтир. – М., 1926. – 235с.
1124788
  Балитинов М.А. Поведение решений в целом одной нелинейной системы дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Балитинов М.А.; АН БССР. – Минск, 1968. – 8л.
1124789
  Вержбинский Г.М. Поведение решений некоторых эллиптических краевых задач в областях с нерегулярной границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Вержбинский Г.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1124790
  Швитра Д.И. Поведение решений нелинейных дифференциальных уравнений о последействием на границе области устойчивости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Швитра Д. И.; АН БССР, отд. физ. мат. наку. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1124791
  Иванов Л.А. Поведение решений эллиптических краевых задач при вариации областей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Л.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1124792
   Поведение рудных элементов в окисленных хлоридных и карбонатно-хлоридно-сульфатных гетерофазных флюидах Cu-Mo(Au)-порфировых месторождений (по экспериментальным данным) / А.А. Боровиков, Т.А. Бульбак, А.С. Борисенко, А.Л. Рагозин, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 557-570 : рис., табл. – Библиогр.: с. 568-570. – ISSN 0016-7886
1124793
   Поведение рудогенных элементов в опорных профилях выветривания: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 148с.
1124794
   Поведение рыб в зоне гирдотехнических сооружений. – Москва : Наука, 1967. – 156с.
1124795
  Малинин Л.К. Поведение рыб в разных экологических ситуациях. (Телеметр. исследования в природе и эксперименте) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Малинин Л.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 25л.
1124796
  Дус Джол Поведение самонастраивающихся регуляторов / Дус Джол. – М., 1963. – 28с.
1124797
  Бернотене Г.Ю. Поведение сахарина и фталимида в элелектролитах никелирования типа Уоттса : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Бернотене Г.Ю. ; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24 с.
1124798
  Хамудханова Ш. Поведение свинцового анода в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хамудханова Ш.; АНд Узб.ССР.Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1124799
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1972. – 103с.
1124800
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1975. – 66с.
1124801
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1976. – 61с.
1124802
   Поведение систем в случайных средах.. – Киев, 1977. – 83с.
1124803
   Поведение систем в случайных средах: Сб. ст.. – Киев, 1979. – 95с.
1124804
  Мараховский В.Б. Поведение систем взаимодействующих автоматов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Мараховский В.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1969. – 25л.
1124805
  Бергман Е. Поведение собак : фотографии и рисунки автора / Е. Бергман ; пер. с финск. Ю.К. Каяві ; под ред. Л.А. Гибет. – Москва : Мир, 1986. – 209 с.
1124806
   Поведение стали при циклических нагрузках.. – М., 1983. – 568с.
1124807
  Гордиенко Б.А. Поведение стержней и цилиндрических оболочек при осевом ударе : Автореф... канд. техн.наук: / Гордиенко Б. А.; МАИ. – М., 1969. – 7л.
1124808
  Воронцова И.П. Поведение стохастических автоматов с переменной структурой в случайных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронцова И.П.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1124809
  Куров И.Е. Поведение твердых тел при упруго-пластическом деформировании с позиций атомно-молекулярного строения. / И.Е. Куров, А.И. Сидорова. – Горький, 1976. – 83с.
1124810
  Камунтавичене И.Ю. Поведение тиомочевины, некоторых ее производных и вторичных добавок в сернокислом электролите меднения : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Камунтавичене И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1124811
  Дворак Александр Владимирович Поведение траекторий в окрестности грубых инвариантных тороидальных мноообразий динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворак Александр Владимирович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1124812
  Панов А.М. Поведение траекторий систем разностных уравнений в окрестности особой точки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панов А.М.; МВ и ССО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1959. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1124813
  Рещикова Л.М. Поведение упругих свойств, поглощения и других физических свойств в области фазового перехода типа смещения в KMnF3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Рещикова Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1124814
  Черников А.А. Поведение урана в зоне гипергенеза / А.А. Черников. – М., 1981. – 207с.
1124815
  Вендельштейн Е.Г. Поведение функциональных производных ряда фурана и фуранидина в условиях реакции превращения гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: / Вендельштейн Е.Г.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1950. – 4 л.
1124816
  Байрамов С Поведение характеристик некоторых дифференциальных уравнений вблизи особых точек в трехмерном пространстве и на плоскости в целом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Байрамов С ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 9 с.
1124817
  Лекохмахер Светлана Семеновна Поведение хелатных соединений металлов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Лекохмахер Светлана Семеновна; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1124818
  Тинсли Ион Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Тинсли Ион. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
1124819
  Титлянова А.А. Поведение цезия в почвах и слоистых минералах и накопление его растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Титлянова А. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т биол. – Свердловск, 1963. – 28л.
1124820
  Таксар И.М. Поведение частицы со спинок 3/2 в однородном поле и в центрально-симметричном электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Таксар И.М.; Физический институт Академии наук СССР им. П.Н.Лебедева. – Москва, 1950. – 5 с.
1124821
  Цур-Штрассен Поведение человека и животных в новом освещении. / Цур-Штрассен. – Л., 1925. – 71с.
1124822
  Медвидь Артур Петрович Поведение электронно-дырочной плазмы антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Медвидь Артур Петрович; Вильнюсский гос. университет. – Вильнюс, 1979. – 16л.
1124823
  Исхаков И.Ф. Поведение элементарных частиц в эйнштейновском гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исхаков И.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. теории физики. – Москва, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1124824
  Никифоров А. Поведенческая макроэкономика: на пути к новому синтезу? / А. Никифоров, О. Антипина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 88-103. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0042-8736
1124825
  Акерлоф Дж. Поведенческая макроэкономическая теория и макроэкономическое поведение // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 188-228. – ISBN 5-94716-027-7
1124826
   Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса / М. Федотова, В. Плескачевский, В. Рутгайзер, А. Будицкий // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 104-117. – ISSN 0042-8736
1124827
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование : Автореф... канд. биолнаук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 18л.
1124828
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование. : Автореф... канд. биол.наук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 18л.
1124829
  Ельцов Ю.В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 2074-6040


  Комплексное взаимодействие различных научных дисциплин – поведенческих финансов и традиционной финансовой теории – существенно расширяет возможности исследования современного финансиста. В статье рассмотрены две фундаментальные поведенческие модели ...
1124830
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Наталія Романівна; Мін-во аграрної політики України. Укр. науково-дослідний ін-тут сільськогосп. радіології. – Київ, 2003. – 155 л. + Додатки: л. 132 - 155. – Бібліогр.: л.116 - 132
1124831
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Н.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1124832
  Ясінська А. Поведінка виборців, що не визначилися в електоральних процесах в Україні та європейських країнах (2010-1019) = Behavior of voters who did not decide on the electoral processes in Ukraine and European countries (2010-2019) : монографія / Аліна Ясінська ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 327, [1] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 290-322 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9910-8
1124833
  Галушка З.І. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. – Чернівці : Технодрук ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2018. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-171. – ISBN 978-617-7611-09-6
1124834
  Чайченко Г.М. Поведінка і психіка тварин : Навчальний посібник / Г.М. Чайченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 200с. – ISBN 966-594-157-7


  Традиційний для цієї науки матеріал подано на рівні новітніх досягнень науки із застосуванням термінології найновіших міжнародних номенклатур у галузі фізіології та суміжних наук. Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних ...
1124835
  Капінус Л.В. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах / Л.В. Капінус, Н.П. Скригун, К.Ю. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 75-77. – ISSN 1728-6220


  У статті уточнено поняття "поведінка споживачів у соціальних мережах", виявлено найпопулярніші онлайн-спільноти в європейському та українському Інтернет-сегментах. Визначено основні тенденції поведінки Інтернет-користувачів у соціальних мережах, а ...
1124836
  Щетініна Л.В. Поведінка керівника в умовах ризику / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, О А. Гавриленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 495-499. – ISSN 2222-4459
1124837
  Барабаш О.О. Поведінка людини: підходи до розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 4-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано співвідношення понять "поведінка" та "діяльність". Названо та охарактеризовано основні підходи до розуміння поняття "поведінка" людини.
1124838
  Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність" та "активність" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 147-151. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1124839
   Поведінка механічних характеристик нанооб"емів іонних кристалів / В.А. Макара, С.М. Дуб, Г.В. Весна, В.Ю. Горячова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 507-513. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження специфіки пружно-пластичного переходу при деформуванні наообластей кристалів КСІ та NaCl методом наноіндентування. Вивчено вплив густини дислокацій на основні механічні характеристики. Експериментально встановлено зміну параметрів ...
1124840
  Чернишук С.Б. Поведінка мікро- і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Автореф...канд.фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Чернишук С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1124841
  Чернишук Станіслав Борисович Поведінка мікро і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Дис.... канд.фізико-математ. наук: 01.04.02 / Чернишук Станіслав Борисович; НАНУ. Ін-тут фізики. – Київ, 2002. – 150 л. – Бібліогр.: л.132-150
1124842
  Биконя С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-14 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1124843
  Андрусяк Василь Поведінка населення в умовах високої задимленості від пожеж, викликаних горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
1124844
  Пилипенко В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-51
1124845
  Ліпич Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.124-133. – ISSN 1562-0905
1124846
  Негайдайлов П. Поведінка нерегулярного мартингалу пов"язаного з гіллястим випадковим блуканням // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 85-86
1124847
  Полунін О. Поведінка платника податків: пропозиція із розширення моделі "слизького схилу" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – С. 171-186 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
1124848
   Поведінка показника заломлення неоднорідного розчину метанол-гексан вздовж лінії максимумів градієнта показника заломлення / О.Д. Альохін, М.П. Крупський, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 444-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом досліджено оптичні характеристики розчину метанол-гексан: градієнт показника заломлення dn/dz вздовж межі поділу фаз (T
1124849
   Поведінка при виявленні пожежі в будинку (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
1124850
  Охріменко Б.А. Поведінка радіальних хвильових функцій валентних електронів іона Т1(+3) у кристалічному полі / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано нову модель врахування поля кристалічної решітки. В запропонованій моделі усунено недоліки, присутні в попередніх моделях. Розраховані радіальні хвильові функції вільного іона Тl(3) та у решітці КСl з конфігураціями зовнішньої електронної ...
1124851
  Мудрак Р.П. Поведінка споживапча як чинник продовольчої безпеки домогосподарства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 27-30. – ISSN 1728-6220
1124852
  Прокопенко О.В. Поведінка споживачів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян ; М-во освіти і науки, Сум. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – ISBN 978-966-364-653-4


  У пр. №1717996 напис: Вельмишановному Анатолію Миколайовичу від авторів з повагою. Підпис
1124853
  Козин Л. Поведінка споживачів в системі сталого маркетингу: напрямки трансформації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 126-135. – ISSN 2410-0919
1124854
  Романів О.Я. Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, Г.М. Тарасюк, І.І. Корнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 100-111. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження - встановити принципи поведінки споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира та здійснити сегментування ринку споживачів послуг ресторанного бізнесу міста за низкою критеріїв для забезпечення виробників надійною та достовірною ...
1124855
  Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1124856
   Поведінка стресованих щурів в суок-тесті за умов вживання адіахрому / І. Тубальцева, М. Макарчук, В. Хиля, Н. Горбуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.26- 27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінкову активність щурів у суок-тесті після дії двох послідовних стрес-факторів за умов вживання біофлавоноїду адіахрому. Показано, що при повторному стресовому впливі спостерігається значне пригнічення локомоторної та дослідницької ...
1124857
  Лимарченко В.О. Поведінка трубопроводу на рухомій основі при імпульсному збуренні коливань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на рухомій основі. Труба кругового перетину консольно закріплена на рухомій основі. Розглядається поведінка системи при імпульсному збуренні основи трубопроводу. Отримано графіки коливання кінця ...
1124858
  Лимарченко О.С. Поведінка трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини / О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною при за критичних швидкостях течії рідини. Розглядається поведінка системи при малому початковому відхиленні від прямолінійної форми. Встановлено точку біфуркації розв"язку, коли прямолінійний стан ...
1124859
  Полішко Олексій Миколайович Поведінка циліндричних оболонок в рідині при дії локального імпульсного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Полішко Олексій Миколайович; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 25л.
1124860
  Гарасимів Т.З. Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 340-344. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1124861
  Маркович І.Б. Поведінкова економіка в реалізації соціальних ініціатив на прикладі еко-рішень / І.Б. Маркович, Т.В. Демкура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 91-97. – ISSN 2222-4459
1124862
  Буряченко А.Є. Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи / А.Є. Буряченко, К.М. Левченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 27-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1124863
  Доброскок І.І. Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу / І.І. Доброскок, В.С. Пеньковський, Я.І. Яценко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 53-59. – ISSN 2306-546X
1124864
  Бобух І. Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв"язку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
1124865
  Радченко Д.М. Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 56-60
1124866
  Безгін К.С. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності / К.С. Безгін, В.В. Ушкальов // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-9303
1124867
  Воропаєва Т. Поведінкова культура українців (етнотипова поведінка, стиль життя і національний характер) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 103-112. – ISBN 966-628-104-X
1124868
   Поведінкова реакція на стресс у щурів із різним соціальним статусом / В. Пахольченко, І. Тубальцева, Є. Тукаленко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 320-326. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
1124869
  Макарчук М.Ю. Поведінкове тестування змін нюхової чутливості у щурів після периферичної деолфактації та олфактобульбектомії / М.Ю. Макарчук, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-128. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Запропонована методика поведінкового тестування нюхової чутливості у дрібних лабораторних тварин. Застосування методики для визначення змін нюхової чутливості у білих щурів-самців після периферичної та центральної деолфактації виявлено, що нюхова ...
1124870
  Паневник Т.М. Поведінковий аспект економічного зростання / Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 13-18. – ISSN 2222-4459
1124871
  Кудря Я.В. Поведінковий аспект управління корпоративними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
1124872
  Кобець В. Поведінковий механізм прийняття фінансових рішень в електронних аукціонах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 85-103. – ISSN 2409-9260
1124873
  Марченко В.М. Поведінковий підхід до управління ризиками проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (223). – С. 38-45. – ISSN 2522-1620
1124874
  Підвисоцький Я.В. Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 160-167


  У статті представлено підхід до створення гібридних фінансових інструментів, а також проаналізовано поведінковий та подієвий механізми логічного поєднання сукупності прав та зобов"язань для учасників комерційних контрактів. Подані розрахунки прибутку ...
1124875
  Маркова А.О. Поведінкові акти та прояв агресії мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) на місцях водопою // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-46. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1124876
  Маркова А. Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою / А. Маркова, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-38. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Агресія має важливі наслідки для екологічних процесів та еволюційних стратегій поведінки. Наводяться дані стосовно прояву агресії чорним та співочим дроздами в природних умовах та території з вираженим антропогенним впливом на водопої у гніздовий ...
1124877
  Капелюш А.А. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні / А.А. Капелюш, Л.А. Задорожня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 166-171. – ISSN 1993-6788
1124878
  Крупка І. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 285-298. – ISSN 2078-5860


  Досліджено сучасні теорії поведінкової економіки у сфері функціонування фінансового ринку. Автором проаналізовано процес взаємодії суб"єктів ринку, мотиви та стимули їхніх дій і реакції на зовнішні чинники з позиції поведінкових фінансів. Розглянуто ...
1124879
  Волошин М. Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку / Микита Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1124880
  Хавкіна Л.М. Поведінкові девіації в рекламі в аспекті корелювання з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Статтю присвячено дослідженню оригінальних концепцій та девіацій як міфологізованих категорій рекламного креативу й визначенню основних типів і функціональних різновидів поведінкових девіацій у сучасному українському рекламному міфі. The article is ...
1124881
  Патицька Х.О. Поведінкові закономірності прийняття економічних рішень на локальному рівні: теоретичні засади // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
1124882
  Мельник Я. Поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним внутрішньоособистісного конфлікту / Я. Мельник, А. Беспалько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати теоретичного дослідження сутності внутрішньоособистісного конфлікту та визначено поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним зазначеного психологічного феномену. Стан внутрішньоособистісного ...
1124883
  Якимова Н.С. Поведінкові моделі суб"єктів ринку праці в новій економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Якимова Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1124884
  Козюк В. Поведінкові основи побудови самостимулюючих екорежимів / В. Козюк, Ю. Івашук // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 29-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1124885
  Челахова А.С. Поведінкові патерни в генезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1124886
  Афанасьєва О.М. Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 122-129
1124887
  Федоренко М.В. Поведінкові стратегії аплікантів на ринку праці України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 263-264
1124888
  Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : Фоліант, 2005. – 227с. – ISBN 966-8474-28-7
1124889
  Щербатюк Б.А. Поведінкові та діяльнісні аспекти мовленнєвої комунікації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 287-300


  У статті розглянуто мовленнєві комунікативні дії у двох ракурсах: як елементи соціальної поведінки та як системні компоненти спільної діяльності людей. Проаналізовано залежність практичної ефективності соціальної взаємодії від досягнення комунікативних ...
1124890
   Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції, 25 жовтня 2007 року. – Київ : Київський університет, 2007. – 383 с. – ISBN 966-439-004-6
1124891
  Сторонянська І.З. Поведінкові фактори у прийнятті фінансово-економічних рішень суб"єктами економіки в умовах невизначеності / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 16 назв
1124892
  Корнєєв В. Поведінкові фінанси та інвесування в експолярній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1124893
  Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1124894
  Карпінський Б.А. Поведінкові фінанси як ефективний базис відображення раціональності й ірраціональності фінансових рішень у системі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 282-290. – ISSN 2222-4459
1124895
  Карпишин Н. Поведінкові фінансові рішення населення в процесі споживання / Н. Карпишин, С. Табака // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 19-28 : рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1124896
  Аннинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089
1124897
  Черевичный П.Т. Повеление интегральных кривых в окрестности особой точки одного дифференциального уравнения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черевичный П.Т.; Объед. уч. совет ин-тов матем., кибернетики и Глав. астроном. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 16л.
1124898
   Повелители каменных джунглей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 20-21 : Фото
1124899
  Кристя З.С. Повелители компьютеров / З.С. Кристя. – М, 1991. – 46с.
1124900
   Повелители кофе // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-9 : Фото
1124901
  Муркок М. Повелители мечей: Хроника Корума / М. Муркок. – Ленинград, 1991. – 380с. – ISBN 5-7183-0002-X
1124902
   Повелители стратегических.. – М., 1972. – 144с.
1124903
  Вайс М. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля / М. Вайс, П. Померанцев // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 9-12
1124904
  Голованенко Володимир Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30 : Фото
1124905
  Голованенко В. Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30.


  Нікола Тесла.
1124906
  Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
1124907
   Повелитель демонов ночи.. – М., 1969. – 256с.
1124908
  Ярошенко Г. Повелитель дронів // Україна молода. – Київ, 2023. – 9 серпня (№ 32). – С. 10-11


  "Таку людину можна зустріти тільки раз у житті". Історія загиблого героя з Полтави Юліана Матвійчука. Молодший сержант Юліан Матвійчук завжди був кращий: чи то гранатометник, чи то заступник командира гаубичної батареї, чи то аеророзвідник. Не так ...
1124909
  Шаховская Н.Д. Повелитель молний / Н.Д. Шаховская, М.В. Шик. – М, 1968. – 174с.
1124910
  Голдинг У. Повелитель мух / У. Голдинг. – М., 1990. – 215с.
1124911
  Голдинг Уильям Повелитель мух // Повести. : Пер.с англ. / Уайт Патрик. – Москва : Панорама, 1999. – С.197-368. – (Библиотека "Лауреаты Нобелевской премии"). – ISBN 5-85220-573-7
1124912
  Голдинг Уильям Повелитель мух : Роман / Голдинг Уильям. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 268с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00183-Х
1124913
  Голдинг В. Повелитель мух / В. Голдинг; Пер. с англ. Л.А.Василенко. – Киев : Просвіта, 2000. – 168с. – (Библиотека школьника). – ISBN 966-7115-08-9
1124914
  Навольнева И. Повелитель мух // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 37. – С. 72-74.


  Художник Демієн Херст
1124915
  Фролов И.А. Повелитель рек / И.А. Фролов. – Москва, 1952. – 212с.
1124916
  Зорин В.Н. Повелитель случайностей / В.Н. Зорин. – Калининград, 1980. – 248с.
1124917
  Юрьев З.Ю. Повелитель эллов : фант. роман / Юрьев З.Ю. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 349 с.
1124918
  Лу П. Повелительница кукол // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 69-83. – ISSN 1560-4233


  Мадам Тюссо
1124919
  Нинуа Г.А. Повелительное наклонение в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Нинуа Г. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1124920
  Пазухин Р.В. Повелительное наклонение в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазухин Р.В.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1961. – 11л.
1124921
  Соломонова М.М. Повелительное наклонение в современном немецком языке : Автореф... канд. биол.наук: / Соломонова М.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16л.
1124922
  Хасанова М.М. Повелительное наклонение в эвенкийском языке. : Автореф... Канд.фиолол.наук: 10.02.02 / Хасанова М.М.; Ан СССР.Ленинг.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1979. – 20л.
1124923
  Батырова М.А. Повелительное наклонение глагола в русском языке в сопоставлении с повелительно-желательным наклонением в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Батырова М.А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 21л.
1124924
  Ярещенко А.П. Повелительное наклонение глагола в языке украинской народности (на материале письменных памятников XIV - первой половины XVII в.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Ярещенко А.П. ; МВ и ССО, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1972. – 19 с.
1124925
  Ушакова В.Т. Повелительное наклонение и его синонимы в современном английском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ушакова В.Т. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 16 с.
1124926
  Гарданов Х.Ш. Повелительное наклонение и его стилистическое употребление в современном татарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Гарданов Х.Ш.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1969. – 25л.
1124927
  Андреева И.С. Повелительное наклонение и контекст при выражении побуждения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.С. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 18 c. – Бібліогр.: с.18
1124928
  Нгуен Тует Минь Повелительное наклонение русского языка в сопоставлении с вьетнамским : Автореф... канд. филол.наук: 10.600 / Нгуен Тует Минь; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1124929
  Драгойчева Ц. Повеля на дълга : (Спомени и размисли) / Ц. Драгойчева; Цола Драгоцчева. – София : Партиздат, 1972. – 599 с. : ил.
1124930
  Листопад О. Повені в Європі - наслідок змін клмату і неготовності до них // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про літні європейські стихійні лиха як урок і попередження для України.
1124931
  Болотина Л.Р. Повенно-патриотическое воспитание подростков в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Болотина Л. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 23л.
1124932
  Квин Э. Повенчанная со смертью. Улика из прошлого века. Гроб для двоих : Романы / Эллери Квин; Пер. с англ.: А.В.Перцева. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 479с. – (Неизвестный детектив). – ISBN 985-09-0006-7
1124933
  Цибковская Н.С. Повереждения и адаптационные изменения в ультратонкой организации клеток льстьев ячменя при засолении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цибковская Н. С.; Все. акад. с. х. наук. – Л., 1980. – 24л.
1124934
  Боргсдорф Поверенные воинские правила, како неприятельские крепости силою брати его царскому величеству к предбудущей славе изображены : чрез Ериста Фриддериха барона, фон Боргсдорфа, Цесарского Величества Римского, учрежденного началного инженера в лето Господне, 1697. Ныне же повелением Его Царского Пресветлого Величества напечатася в царствующем великом граде Москве, лета ... 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф // Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славнои победы над Азовым, и к счастливому въезду в Москву. : Его царскому величеству покорнейше поднесено от Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величества Римского, настояще учрежденного в лето Господне, 1696. Ныне же повелением его царского пресветлого величества напечатася в ... Москве, 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф. – Москва : [б.и.], 1709. – 37 с. : 6 л. черт.
1124935
   Повержені ідоли.. – К., 1975. – 383с.
1124936
  Марев Н. Поверженная Италия / Н. Марев. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 47 с.
1124937
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. В.Смирновой и Л.Бать. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
1124938
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами;. – Москва : Известия, 1980. – 350 с.
1124939
  Коротков А.С. Поверженный ангел / А.С. Коротков. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 239с.
1124940
  Пашков А.Н. Поверителю радиоизмерительных приборов / А.Н. Пашков, В.П. Корсаков. – М., 1962. – 455с.
1124941
  Скульская Е. Поверить любовь смертью // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С.130-140. – ISSN 0321-1878
1124942
  Казакова Р.Ф. Поверить снегу / Р.Ф. Казакова. – Ташкент : изд-во художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1967. – 75 с.
1124943
   Поверка : Сборник очерков и статей. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1972. – 295 с.
1124944
   Поверка : Повести, рассказы, стихи. – Ленинград, 1988. – 463 с.
1124945
  Спиридонов А.И. Поверка геодезических приборов / А.И. Спиридонов, Ю.Н. Кулагин, М.В. Кузьмин. – Москва : Недра, 1981. – 160 с.
1124946
  Фатеев Н.П. Поверка метеорологических приборов / Н.П. Фатеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 311с.
1124947
  Шиль Н.Н. Поверка на месте : сборник законоположений, касающихся производства поверки доказательств по гражданским делам / Н.Н. Шиль, чл. Виленской Судебной палаты. – Вильна : Изд. и тип. кн. маг. А.Г. Сыркина, 1914. – [4], 159 с.
1124948
  Ганейзер Г.А. Поверка нужды : [рассказ] / Евгений Ганейзер. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 47 с.
1124949
   Поверка радиоизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1965. – 751 с.
1124950
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова. – Л., 1979. – 192с.
1124951
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова, Е.З. Шапиро. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1987. – 294 с.
1124952
   Поверка электроизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1964. – 708 с.
1124953
  Гойтисоло Л. Поверка. / Л. Гойтисоло. – М., 1980. – 573с.
1124954
  Лысов Г.Ф. Поверки и исследования теодолитов и нивелиров в полевых условиях / Г.Ф. Лысов. – Москва : Недра, 1978. – 97с.
1124955
  Веремійчик О. Повернемо із забуття творчість талановитого поета Михайла Ситника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 5
1124956
  Кулик Н. Повернене ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Протягом довгих десятиліть ім"я видатного українського вченого й педагога, автора першого в Україні тритомника з фізики, довоєнного декана фізико-математичного факультету Харківського університету Андрія Желеховського було викреслено з історії вишу і ...
1124957
   Повернені імена : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
[Кн. 1]. – 2002. – 479, [1] с.
1124958
  Матвієнко В.М. Повернені імена: Кость Мацієвич - народний міністр закордонних справ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.29-33
1124959
  Гінзбург В.З. Повернені симфонії / В.З. Гінзбург, М.М. Медуниця. – Київ, 1963. – 106с.
1124960
  Таракан-Береза Повернені шевченківські раритети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
1124961
  Сергійчук В.І. Поверненння кольлрів синього неба й стиглої пшениці // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 130-132. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 20-річчя підняття в Києві національних синьо-жовтих прапорів.
1124962
  Багрянцев Ю. Повернення : кіноповість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1124963
  Позняк-Хоменко Повернення "Білоруського Гоголя" // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 вересня (№ 87). – С. 3


  "У місті Чуднів Житомирської області з’явився перший у світі пам’ятник білорусько-польсько-українському письменнику Яну Барщевському, який є основоположником нової білоруської літератури. Багато хто його називає білоруським Гоголем, а за значенням для ...
1124964
  Трапезнікова Д. Повернення "Вітру" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 24


  Гомада виборола право бачити єдину в Києві мозаїку Алли Горської.
1124965
  Фішер Йошка Повернення "східного питання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 3


  ЄС має поставитися до кризи в Туреччині з терпінням і прагматизмом, спираючись на демократичні принципи.
1124966
  Галенко О. Повернення Анахарсиса // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 15-16


  Наукова діяльність українсько-американського історика Омеляна Пріцака.
1124967
  Вітович І. Повернення блудного сина з Європи // Україна молода. – Київ, 2021. – 6-7 липня (№ 66-67)


  Дональд Туск знову очолив польську опозицію.
1124968
  Бонд П. Повернення бунтівного полковника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 15


  Роман-антиутопія Анатолія Сахна "Острів Хо. Поріг болю".
1124969
  Кривцун Д. Повернення в Царгород... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 4


  "Постання визнаної помісної православної церкви в Україні зруйнує міф про "тисячолітню історію Росії".
1124970
  Позняк-Хоменко Повернення Валерія Марченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 123). – С. 13


  В селі Гатне на Київщині відомому дисиденту і правозахиснику вікриють пам"ятник.
1124971
  Сюндюков І. Повернення великого літописця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 8


  У Національному заповіднику "Гетьманська столиця" презентували оновлене видання славнозвісної праці Самійла Величка.
1124972
  Някляєв У. Повернення віри : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 64-70. – ISSN 0320-8370
1124973
  Томенко М. Повернення Вячеслава Липинського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 7-8
1124974
  Ткаченко Вс. Повернення Гелени до Парижа // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 106-112


  Зміст: Бернард де Вентадорн ( бл. 1150-1180), Жан-Луї-Шарль д’Орлеан-Лонгвіль (1646-1694), П"єр де Ронсар (1524-1585), П"єр де Марбеф (1596-1635), Жан-П"єр Кларіс де Флоріан (1755-1794), Андре Шеньє (1762-1794), Віктор Гюго, Шарль Бодлер та ін.
1124975
  Мамалига В. Повернення гетьмана многославного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4-5 січня (№ 1). – С. 4


  Укладені Дем"яном Ігнатовичем "Глухівські статті" стали основою того, що українська козацька держава збереглася ще майже на століття.
1124976
  Царук А. Повернення Гориславича: у кожного своя правда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 8
1124977
  Сулима М. Повернення давнини (Розмова з Миколою Сулимою) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 135-139. – ISBN 966-7379-16-7
1124978
  Кіт Л. Повернення до alma mater // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 1, 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв"язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного з них ...
1124979
  Артеменко Г.В. Повернення до раю : поезії / Ганна Артеменко ; [передм. О.Ф. Матушек ; ред. В. Коломієць ; худож. оформлення О.О. Яцун]. – Київ : Український письменник, 2006. – 63, [1] с. – ISBN 966-579-197-4


  У пр. № 3908BR напис: Шановному Григорію Фоковичу від автора з побажанням щастя, добра та з вдячністю за хороше навчання. 04.12.2007 р. Підпис.
1124980
  Гриценко М. Повернення дощу : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 28-29
1124981
  Набокова Н. Повернення життєтворчої спадщини із забуття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 39-43. – (Політичні науки)
1124982
  Іванко А.Б. Повернення з небуття... (О.П. Оглоблин: людина і дослідник) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 295-311. – ISBN 966-583-076-7
1124983
  Гирич Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України ( XX - поч. XXI ст.) / Гирич, С. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 219-225. – ISSN 0130-5247
1124984
  Кот С.І. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кот Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1124985
  Овчаренко Е. Повернення Івана Марчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 15
1124986
  Бреславська С. Повернення Івана Чендея // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 14-15
1124987
  Шумицька Г. Повернення імені Миколи Яська: ще одна добра справа на конто академіка Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 48-51. – ISSN 2520-6419
1124988
  Сліпушко О. Повернення Кобзаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Тарас Шевченко мріяв працювати в Університеті Святого Володимира. Здійснення омріяного було вже так близько... У березні 1847 року міністр народної освіти імперії Сергій Уваров писав до київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова про призначення ...
1124989
  Грабович Г. Повернення критика // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  Вплив Томаса Еліота, американського поета, драматурга і літературного критика на історію критики і на теорію поезії.
1124990
  Дубцов Д. Повернення майна, вилученого під час обшуку. Як виграти битву? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1124991
  Доброчинська А. Повернення майна, вилученого під час обшуку: дії адвоката // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 18-19
1124992
  Качмар О. Повернення неплатоспроможних банків: перспективи для вкладників / О. Качмар, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 20-21


  За останні 3,5 роки Національний банк України прийняв не одне рішення щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку. Це спричинило появу судових спорів, у яких клієнти банків намагаються будь-що повернути свої кошти (вклади, обігові кошти), які ...
1124993
  Віднянський С.В. Повернення Німеччини в Європу. Конрад Аденауер / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 111-140. – ISBN 978-966-02-5494-7
1124994
  Гоцуляк В.В. Повернення особистості наукової авансцени // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 129-141


  До 124-річчя від дня народження історика, уроженця Черкащини - Бориса Дмитровича Крупницького (1894 - 1956 рр.)
1124995
  Позняк-Хоменко Повернення Петлюри // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 2


  У столиці відкрили перший барельєф Голови Директорії УНР.
1124996
  Гурська А. Повернення підсудності в КПК "на круги своя" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 34
1124997
  Рябенко Г. Повернення прокурору обвинувального акта судом в аспекті забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування / Г. Рябенко, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 46-51
1124998
  Чадюк М. Повернення спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 30-31


  Презентовано повне факсимільне видання Реймського Євангелія.
1124999
  Дмитріюк В. Повернення у рідні сторони // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 40-43, 48. – ISSN 1230-2759


  Зі споминів д-р Василя Дмитріюка.
1125000
  Околітенко Н.І. Повернення фараонового сина : наук.-фантаст. повісті та оповідання / Наталя Околітенко. – Київ : Пульсари, 2015. – 605, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-615-055-8
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,