Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1124001
  Антонюк С. "... регіональна теле- та радіожурналістика, в основному, забезпечується місцевими кадрами" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 48-50


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1124002
  Яцків Я. "Революції не творять державу. Вони творять зміну влади" / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 14-15
1124003
  Степура І. "Революційне" десятиріччя в Україні (2004-2014): причини і значення // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (7), березень. – C. 33-43
1124004
  Степура І. "Революційне" десятиріччя в Україні (2004 - 2014): причини і значення // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 44-63
1124005
  Парахіна М. "Революційні" 1989-1991 роки в контексті українсько-російських політичних взаємовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті подається аналіз процесів, пов"язаних з міжнародною ситуацією, яка стає важливим чинником у політичному прогнозуванні розвитку двосторонніх відносин та взаємодії двох пострадянських країн таких як Україна та Росія. The paper analyzes the ...
1124006
  Турпак А.Г. "Революція - люстрація - моральне очищення влади": реальний проект чи утопія ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 91-93
1124007
   "Революція - не інакше: бійка, бунт..." Листи Михайла Драгоманова до Петра Лаврова // Рукопис : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця, 2011. – Т. 2. – С. 400-408. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-7575-96-0
1124008
  Капсамун І. "Революція на граніті": 27 років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 175). – С. 4
1124009
  Ташаєва Міла "Революція" в Берліні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-94 : фото
1124010
   "Региональные логистические кластеры" (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 12-24
1124011
  Маковський С.О. "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 35-50. – ISSN 2308-6912


  З точки зору оцінки процесів, пов’язаних із становленням суб’єктності регіонів у Європі, важливу актуальність набуває наукове визначення самого явища регіоналізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської політики. У той же ...
1124012
  Бочаров М.Д. Революция / М.Д. Бочаров. – Ростов н/Д., 1984. – 207с.
1124013
  Каримский А.М. Революция 1776 года и становление американской философии / А.М. Каримский. – Москва, 1976. – 296с.
1124014
  Кан С.Б. Революция 1848 года в Австрии и Германии / С.Б. Кан. – Москва, 1948. – 232с.
1124015
  Иоаннисян А.Р. Революция 1848 года во Франции и коммунизм / А.Р. Иоаннисян. – М, 1989. – 319с.
1124016
  Демочкин Н.Н. Революция 1905-1907 гг. в России / Н.Н. Демочкин. – Москва, 1965. – 240с.
1124017
  Вержбицкий В.Г. Революция 1905-1907 гг. в России. / В.Г. Вержбицкий. – Москва, 1974. – 64с.
1124018
  Ветошкин М.К. Революция 1905-1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке / М.К. Ветошкин. – Чита, 1955. – 88с.
1124019
  Будак И.Г. Революция 1905-1907 годов в Молдавии. / И.Г. Будак. – Кишинев, 1955. – 168с.
1124020
  Карьяхярм Т.Э. Революция 1905-1907 годов в Прибалтике. / Т.Э. Карьяхярм. – Таллин, 1981. – 93с.
1124021
  Бовыкин В.И. Революция 1905-1907гг. / В.И. Бовыкин. – М, 1965. – 96с.
1124022
  Голубовская Е.К. Революция 1962 г в Йемене / Е.К. Голубовская. – Москва, 1971. – 208с.
1124023
  Боев Б. Революция 9 сентября 1944 года в Болгарии / Б. Боев. – М, 1981. – 64с.
1124024
  Казютинский В.В. Революция в астрономии / В.В. Казютинский. – Москва : Знание, 1968. – 48 с.
1124025
  Кабрал А. Революция в Гвинее / А. Кабрал. – М., 1973. – 280с.
1124026
  Андино Р. и др. Революция в Центральной Америке / Р. и др. Андино. – Москва, 1985. – 200с.
1124027
  Канев С.Н. Революция и анархизм / С.Н. Канев. – Москва, 1987. – 327с.
1124028
  Каракостов С. Революция и сцена / С. Каракостов. – София, 1975. – 418с.
1124029
  Кастро Ф. Революция располагает сегодня в лице кубинских женщин впечатляющей политической силой / Ф. Кастро. – Гавана, 1974. – 72с.
1124030
  Березов П.И. Революция совершилась. Очерки о Великом Октябре в Петрограде / П.И. Березов. – М, 1962. – 292с.
1124031
  Березов П.И. Революция совершилась. Очерки о Великом Октябре в Петрограде / П.И. Березов. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1966. – 270с.
1124032
   Революция, герой, литература. – М., 1969. – 383с.
1124033
   Революция, государство и право. – Минск, 1969. – 248с.
1124034
   Революция, демократия, право. – М., 1978. – 191с.
1124035
   Революция, изменившая мир. – М., 1977. – 333с.
1124036
  Агости Э.П. Революция, интеллигенция, культура / Є.П. Агости ; сост. Р. Арисменди. – Москва : Политиздат, 1984. – 399 с.
1124037
  Ружина В.А. Революция, любовь,мужество / В.А. Ружина. – Ярославль, 1976. – 184с.
1124038
  Голиков Г.Н. Революция, открывшая новую эру / Г.Н. Голиков. – Москва, 1967. – 351с.
1124039
  Емельянова Е.Д. Революция, партия, женщина / Е.Д. Емельянова. – Смоленск, 1971. – 239с.
1124040
   Революция, партия, Ленин. – М., 1957. – 631с.
1124041
  Зелинский П.И. Революция, преобразующая мир. / П.И. Зелинский, А.И. Котов. – Минск, 1987. – 68,2с.
1124042
  Игнатов А.В. Революция, рожденная в апреле / А.В. Игнатов. – М., 1980. – 72с.
1124043
   Революция. Жизнь. Писатель. – Воронеж, 1969. – 196 с.
1124044
   Революция. Жизнь. Писатель. – Воронеж, 1976. – 124с.
1124045
   Революция. Жизнь. Писатель. – Воронеж, 1978. – 148с.
1124046
   Революция. Жизнь. Писатель : [сб. статей]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1979. – 206 с. – Библиогр. в конце ст.
1124047
   Революция. Жизнь. Писатель. – Воронеж, 1980. – 151 с.
1124048
   Революция. Жизнь. Писатель : в худож. мире В.В. Маяковского : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 1986. – 156, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
1124049
  Алексаха А. Революції - найбільші соціальні конфлікти в історії людства. Загальне і специфічне // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 632-643
1124050
  Драк М.М. Революції безсмертя / М.М. Драк. – Львов, 1977. – 79с.
1124051
  Питльована Л. Революції в Росії 1917 року в репрезентації американського карикатуриста Д.Н. Дарлінга // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 239-260. – ISBN 978-617-7458-41-7
1124052
  Репецька А. Революції в Україні у посткомуністичний період: класичні чи специфічні? // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 338-344. – ISSN 2519-4518
1124053
  Барабой А.З. Революції і реформи в суспільному розвитку / А.З. Барабой. – Київ, 1970. – 48с.
1124054
   Революції на ганіті - 25. Чи засвоєно уроки? / С. Грабовський, О. Доній, О. Толкачов, С. Жижко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4


  Може, тому й три протестні повстання не завершені, бо все обмежувалося рамками парадигми "слава - ганьба" і не йшлося про цінності й уміння змінювати реальність.
1124055
  Їжак О. Революції та процедури. У Киргизстані обрано нового президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Коментуючи несподівано впевнене обрання провладного кандидата в першому турі президентських виборів у Киргизстані, The New York Times дала досить точне визначення політичної системи цієї країни — boisterous democracy, що означає "буйна демократія".
1124056
  Швидченко Т. Революції у Східній Європі: від "оксамитових" до "кольорових" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 130-143. – ISBN 966-7332-13-6
1124057
  Ленін В.І. Революційна армія і революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 18с.
1124058
  Ленін В.І. Революційна армія і революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 24с.
1124059
  Премислер І.М. Революційна боротьба проти польського панування в Західній Україні. / І.М. Премислер. – с.
1124060
   Революційна боротьба селянства Грузії в 1905 році. – Київ, 1936. – 72 с.
1124061
  Богодіст І. Революційна боротьба трудящих Західної України : (1917-1939) / І. Богодіст. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 49 с.
1124062
  Зільберман М.Й. Революційна боротьба трудящих Західної України (1924-1928 рр) / М.Й. Зільберман. – Львів, 1968. – 198с.
1124063
   Революційна боротьба трудящих України в 1905-1907 рр.. – К., 1980. – 285с.
1124064
  Загорський П.С. Революційна діяльність Артема (Ф.А. Сергєєва) / П.С. Загорський. – Київ, 1951. – 112с.
1124065
  Загорський П. Революційна діяльність Артема (Ф.А. Сергєєва) / П. Загорський. – К., 1957. – 100с.
1124066
   Революційна діяльність західно-українських пролетарських письменників. Зб. архів. докум.. – Львів, 1959. – 344с.
1124067
  Яроцька Т.В. Революційна діяльність М.Ф. Фрунзе в роки першої російської революції / Т.В. Яроцька. – Київ : КДУ, 1955. – [13] с. – Окр.відб. : "Студентські наукові праці КДУ", збірник 21, 1955, с.73-85
1124068
  Кулінич І.М. Революційна діяльність німецької комуністичної групи "Спартак" на Україні (1918-1919 рр.) / І.М. Кулінич, М.М. Кошик. – К., 1959. – 136с.
1124069
  Ніколаєнко О.О. Революційна діяльність польських жінок Наддніпрянщини в 1870-1914 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 21-26. – ISSN 2076-1554
1124070
  Солдатенко В.Ф. Революційна доба в Україні (1917-1920 роки) : логіка пізнання, історичні епізоди, ключові постаті / Валерій Солдатенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 521, [1] с. – ISBN 978-966-8809-41-5
1124071
  Латиш Ю. Революційна концепція декабризму та пошуки її альтернативи в російській та українській історіографії (друга половина 1930-х - перша половина 1980-х рр.) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 30-43. – ISBN 978-966-02-4425-2
1124072
  Мудрик-Мечник Революційна ОУН під проводом Степана Бандери : (причинки до історії) / Степан Мудрик-Мечник ; [передм. П. Дужого]. – Стрий : УВІС, 1993. – 94, [2] с. – ISBN 5-7707-4413-8
1124073
  Трофимук С.М. Революційна поезія Західної України. 1917-1939. / С.М. Трофимук. – Львів, 1970. – 246с.
1124074
  Козаченко В.М. Революційна правосвідомість: темпоральні виміри // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
1124075
  Попов П.М. Революційна прокламація польських повстанців 1831 р. з згадкою про декабристів. / П.М. Попов. – 137-141с.
1124076
  Паламар Л.М. Революційна романтика в творчості Лесі Українки / Л.М. Паламар. – Київ : Київський університет, 1971. – 127с.
1124077
   Революційна слава України: : альбом. – Київ : Політвидав України, 1978. – 232 с.
1124078
  Мельник Л.Г. Революційна співдружність російських / Л.Г. Мельник, 1977. – с.
1124079
  Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-1920 рр. : Спомини / Упоряд. та авт. передмови О.Романчук; Юрко Тютюнник. – Львів : Універсум, 2004. – 192с. – ISBN 966-666-095-4
1124080
  Колесник В. Революційна українська партія: під наглядом таємної поліції Російської імперії / В. Колесник, В. Соболєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію поліцейських репресій проти Революційної української партії (РУП) протягом 1900-1905 рр. Визначено ставлення таємної поліції до РУП на різних етапах її діяльності. Розглянуто репресивні акції поліції проти РУП і пока-рання, яким ...
1124081
  Міхаеліс Я. Революційне весілля. Драма / Я. Міхаеліс. – Х., 1925. – 72с.
1124082
  Видриган В. Революційне звичаєве право і революційна правосвідомість: проблема співвідношення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 112-113
1124083
  Коляда Ігор Революційне народництво - "діяльність руйнівна і терористична" До 155-річчя від дня народження Миколи Івановича Кибальчича / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 1999-4966
1124084
  Жилінська Л.В. Революційне народництво 70-х - початку 80-х років XIX століття / Л.В. Жилінська. – Київ, 1959. – 91с.
1124085
  Катренко А.М. Революційне народництво кінці 70-х початку 80-х років ХІХ ст. на Україні. : Дис... канд. історич.наук: 571 / Катренко А.М.; КДУ. – К., 1969. – 515л. – Бібліогр.:л.497-515
1124086
   Революційне оновлення літератури.. – К., 1970. – 372с.
1124087
  Савчук В.М. Революційний демократизм І.Франка / В.М. Савчук. – Київ, 1958. – 65с.
1124088
  Савчук В.М. Революційний демократизм І.Франка / В.М. Савчук. – Київ, 1958. – 65с.
1124089
  Осадчук П.І. Революційний паспорт : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1967. – 76 с.
1124090
  Леонтьев Л.А. Революційний переворот у політичній економії / Л.А. Леонтьев. – Київ, 1955. – 107с.
1124091
   Революційний процес 1917-1920 років: витоки, зміст, значення : зб. наук. праць за наслідками теорет. семінару, орг. каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін і Наук. т-вом істориків-аграрників 13 черв. 2013 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін ; Наук. т-во істориків-аграрників, Секція соц. активності сіл. населення. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 61, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2783-44-5
1124092
  Духовний Т.Т. Революційний процес в Європі кінця ХІХ - початку ХХ ст. і література / Т.Т. Духовний. – Київ, 1979. – 172с.
1124093
  Сухарєв В.В. Революційний процес у сучасному світі / В.В. Сухарєв. – К., 1984. – 48с.
1124094
  Гранчак І.М. Революційний робітничий рух в Угорщині в 1917-1939 роках. / І.М. Гранчак. – Ужгород, 1972. – 68с.
1124095
  Фіртич Л.І. Революційний романтизм у творчості Миколи Хвильового // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 22/24 (314/316). – С. 36-42
1124096
  Компанієць І.І. Революційний рух в Галичині, Буковині та Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917-1920 рр.) / І.І. Компанієць ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 112 с.
1124097
  Кулінич І.М. Революційний рух в країнах Центральної і Південно-Східної Європи під впливом Жовтневої революції / І.М. Кулінич. – Київ, 1957. – 63с.
1124098
  Лобода М.Т. Революційний рух демократичної інтелігенції в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 22)


  В статье освещается революционное движение демократической интеллигенции в годы первой революционной ситуации в России (1859-1861 гг.), подчеркивается, что реформы проведенные самодержавием, в значительной степени обусловлены и революционной борьбой ...
1124099
  Співак Б.І. Революційний рух на Закарпатті в 1924-1929 роках / Б.І. Співак. – Ужгород, 1964. – 144с.
1124100
  Гамрецький М.М. Революційний рух на Київщині в роки первої світової імперіалістичної війни (1914-1916 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Гамрецький М.М.;. – К., 1948. – 177л. – Бібліогр.:л.1-6
1124101
  Премислер І. Революційний рух на Україні на початку ХХ століття. / І. Премислер. – К., 1958. – 168с.
1124102
  Серіщев Я.М. Революційний рух серед студентів України / Я.М. Серіщев. – К., 1955. – Окр. відб.
1124103
  Сміян П.К. Революційний та національно-визвольний рух на Закарпатті кінця 19 -- початку 20 ст. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 209с.
1124104
  Волковинський В.М. Революційний тероризм в Російській імперії і Україна : Друга половина 19-початок 20 ст. / Валерій Волковинський, Іванна Ніконова. – Київ : Старий світ, 2006. – 416с. – ISBN 966-96635-0-4
1124105
  Шуйський І. Революційний Харків Якова Довбищенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 15


  Революція 1917 року відкрила нових лідерів, встигли і засвітитися, і зійти з політичного Олімпу назавжди. Оцінка епохи в розвитку подій, що відбилися на долях мільйонів, погляд зсередини на життєвих прикладах харків"янина Якова Довбищенко - актуальні і ...
1124106
  Солдатенко В.Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна / В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Наукова думка, 2010. – 320 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0894-5
1124107
  Міяковський В.В. Революційні відозви до українського народу 1850-1870 рр. : ( з матеріялів "Нашого минулого"). – Київ : Держ. вид-во ; [2-а Рад. друк.],, 1920. – 75, [4] c. – Тексти деяких відозв пол. мовою. - Примітки: с. 71-76. – (Історично-революційна бібліотека державн. видавництва у Київі)
1124108
  Котов В.Н. Революційні демократи - поборники дружби російського та українського народів / В.Н. Котов, В. Спицький. – Київ, 1954. – 63с.
1124109
  Калениченко Н.П. Революційні демократи про працю як засіб виховання / Н.П. Калениченко. – Київ, 1967. – 111с.
1124110
  Мельничук Д. Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 32-38. – Бібліогр.: 22 назв
1124111
  Радченко А.І. Революційні інновації у світі (за даними звіту медіакомпанії Thomson Reuters, 2016 р.) // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – C. 69-74. – ISSN 1815-2066
1124112
  Рудько М.П. Революційні народники на Україні / М.П. Рудько. – Київ : Вид-во Київський університет, 1973. – 206 с.
1124113
  Гельфандбейн Г. Революційні письменники Іспанії. / Г. Гельфандбейн. – Харків-Одеса, 1937. – 417с.
1124114
   Революційні пісні / Українська соціалістична радянська республіка. – 2-ге вид. Всеукр. держ. вид. Кам"янецький повіт. від. Ч. 4-2000 : 1-ша Радянська Друкарня, 1921. – 12 с.


  Зміст: Робітничий міжнародний гимн (Інтернаціонал) / Е. Потьє. Марселєза / [К.-Ж. Руже де Ліль]. Не пора / [І.Я. Фpанко]. Варшавянка / [В. Свєнціцький]. Жалібний марш; Сльозами злита [Україна]; Який то вітер: (Пісня галицьких селян) / [П.Г. Крат]. Ми ...
1124115
  Данилко К.Ю. Революційні пісні на Україні : на допомогу студ. філол. ф-ту / К.Ю. Данилко; Одеський держ ун-т. – Одеса, 1962. – 71 с.
1124116
  Євсеєнко С. Революційні події 1905-1907 років в Україні в історіографії: сучасний погляд на радянську концепцію : Монографія / Сергій Євсеєнко; МАУП. – Київ, 2005. – 193с. – ISBN 966-708-229-9
1124117
   Революційні події 1905-1907 рр. на Поділлі. Зб. докум.. – Вінниця, 1956. – 223с.
1124118
  Бобылева С.Й. Революційні події 1917 р. та їх наслідки для німецького і менонітського населення України // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 394-413. – ISBN 978-966-383-915-8
1124119
  Бобилєва С. Революційні події 1917 р. та їх наслідки для німецького і менонітського населення України // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 218-239. – ISBN 978-617-7458-41-7
1124120
  Ямкова З.І. Революційні події в Харкові в жовтні- грудні 1905 року. / З.І. Ямкова. – Київ : КДУ, 1955. – [14] с. – [Ксерокопія]. Окр.відб. : "Студентські наукові праці КДУ", збірник 21, 1955, с.25-38
1124121
   Революційні поезії / УСРР. – Харків : Всукраїнське видавництво, 1920. – 80 с.
1124122
  Шевченко Т.Г. Революційні поезії / Т. Шевченко ; З передмовою Е. Григорука. – Київ : Держвидав, 1921. – XXIV, 88 с. – В кн. вилучени с. I-XXIV: Передмова Е. Григорука. – (Універсальна бібліотека ; № 16)
1124123
   Революційні поети Західної України. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
1124124
  Шумило В.П. Революційні роки 1848-1849 у Словаччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Буремні події 1848-1849 рр. у Словаччині зміцнило демократичні традиції, які відстоювалися словацьким народом у нелегкій, часом трагічній національно-визвольній боротьбі. Автор приходить до висновку, що ці традиції й у наш час є значною життєдайною ...
1124125
  Трач Н. Революційні слогани суспільно-політичного протесту Євромайдан (2013 - 2014 рр.): соціолінгвістичний аналіз // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1124126
  Будницький А.І. Революційні, бойові і трудові традиції радянського народу та їх роль в ідейнополітичному загартуванні молоді. : Дис... канд. іст.наук: / Будницький А. І.; КДУ. – К., 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1124127
  Горбачов М.С. Революційній перебудові - ідеологію оновлення / М.С. Горбачов. – К., 1988. – 44с.
1124128
  Дирибало О. Революційність Адама Міцкевича як проблема інтерпретації в українській письменницькій критиці XX ст.


  У статті розглянуто літературно-критичні виступи українських письменників-критиків XX ст. про польську літературу, зокрема про творчість А. Міцкевіча. Проаналізовано особливості письменницького критичного жанру загалом і стосовно оцінок польської ...
1124129
  Кучерук О. Революційність чи легалізм: проблема Зенона Пеленського, першого провідника ОУН на західноукраїнських землях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 619-626. – (Нова серія ; вип. 15)
1124130
  Сливка Ю.Ю. Революційно-визвольна боротьба на Закарпатті в 1929-1937 р / Ю.Ю. Сливка. – Київ, 1960. – 156 с.
1124131
  Твердохліб В.Ю. Революційно-визвольна боротьба трудчщих Прикарпаття. 1921-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1974. – 122с.
1124132
  Цибко О.Г. Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної України / О.Г. Цибко. – Львів, 1963. – 48 с.
1124133
  Катрич В.М. Революційно-демократична критика буржуазної юриспруденції (з приводу статті "Созерцательная юриспруденция", надрукованої в журналі "Современник" за 1861 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 118-123. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье анализируется напечатанная в "Современнике" в октябре 1861 г. статья "Созерцательная юриспруденция", которая представляет собой одно из немногих подцензурных произведений революционно-демократической публицистики ,специально посвященных ...
1124134
  Катрич В.М. Революційно-демократичні погляди Івана Франка на походження та суть держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 14-21. – (Серія права ; № 14)


  В статье исследуются взгляды И. Франка на исторический процесс развития человеческого общества, и прежде всего на процесс разложения родового строя и возникновения классового общества и государства. Выясняются его взгляды на понимание им причин ...
1124135
  Макогон С.О. Революційно-демократичні погляди Т.Г. Шевченка / С.О. Макогон. – Київ, 1961. – 40с.
1124136
   Революційно-демократичні сили сучасності в боротьбі за мир : Рекоменд. бібліограф. показчик. – Київ, 1988. – 40с.
1124137
  Злотіна М.Л. Революційно-перетворююча роль матеріалістичної діалектики / М.Л. Злотіна. – Київ, 1982. – 115с.
1124138
  Язвінський М.Г. Революційно-перетворюючий вплив вчення В.І.Леніна на хід світової історії : /до підсумків міжнародної наради комуцністичних і робітничих партій, що відбулася 5-17 червня 1969 року/ : на доп. лектору / М.Г. Язвінський ; Т-во "Знання" УРСР, Науково-метод. рада по пропаг. історії КПРС КП України. – Київ, 1969. – 44 с.


  На тит. с. дарчій надпис бібліотеці 1969
1124139
   Революційному журналу "Вікна" - сорок років. Кат. вист.. – Львів, 1967. – 13с.
1124140
  Шахова Л.В. Революціонер-демократ М.П. Огарьов / Л.В. Шахова. – К, 1964. – 71с.
1124141
  Берзін П.С. Революціонер Євгеній Данилович Синицький // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1087-1090. – ISBN 978-617-7020-05-8
1124142
  Веселовська Г. Революціонер театру // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 9 (226). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Новаторство Леся Курбаса суперечило канонові соцреалізму, тож його спочатку усунули з культурного середовища, а потім знищили фізично.
1124143
  Байкєніч Г. Революціонер українського театру. До 130-річчя Леся Курбаса / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-966-383-893-9
1124144
  Гончар Б.М. Революція / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 321-322. – ISBN 966-642-073-2
1124145
   Революція "лайків" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  До 29 січня 2017 року тривало голосування за проекти, подані мешканцями міста в рамках Бюджету участі. О проекті "Розумний простір неформальної освіти Clever Space" розповідає автор проекту Артем Стельмашов (викладач Національного авіаційного ...
1124146
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Австрії // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 306-307
1124147
  Сухобокова О. Революція 1848-1849 рр. в Італії // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 1-7
1124148
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Німеччині // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 307
1124149
  Хахтманн Рюдігер Революція 1848 року в традиціях, культурі спогадів та професійній історіографії // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 148-163. – ISBN 966-95788-6-8
1124150
  Лось Ф.Є. Революція 1905-1907 років на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1955. – 404с.
1124151
  Премислер І. Революція 1905-1907 років на Україні. / І. Премислер, , В. Руднев. – К., 1949. – 518с.
1124152
  Зінченко А. Революція 1905-1907 рр. в Україні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 126-129. – ISBN 966-7060-76-4
1124153
   Революція 1905-1907 рр. на Україні : до 50-річчя першої російської революції. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1955. – 320 с.
1124154
   Революція 1905-1907 рр. на Україні. – Київ, 1959. – 104 с.
1124155
  Балацька Лідія АНдріївна та ін. Революція 1905-1907 рр. на Україні : Рекоменд. покажчик літ. / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка; Уклад.: Л. А. Балацька, Г. Г. Волошина, А. М. Комська. – Київ : Політвидав Укр., 1980. – 45с.
1124156
  Берлінський Д.Ю. Революція 1905-1955 / Д.Ю. Берлінський. – К, 1955. – 154 с.
1124157
  Ленін В.І. Революція 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1930. – 80с.
1124158
  Харькова Г.Є. Революція 1905 року в Росії і роль газети "Рада" у відродженні української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-40. – (Історія ; Вип. 43)


  Аналізується становлення і роль газети "Рада" на черговому етапі розвитку української преси в 1906 - 1914 рр.
1124159
  Верстюк В.Ф. Революція 1917-1921 pp. у різних форматах (гортаючи числа "Українського історичного журналу") // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 105-122. – ISSN 0130-5247
1124160
  Грабовський С. Революція 1917-го: "дві в одній", або Хто й навіщо скидав самодержавство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 5
1124161
  Кульчицький Станіслав Революція 1917 року в Росії: якою вона була насправді? // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 100-116
1124162
  Кульчицький Революція 1917 року: французький погляд: 100 років тлумачень і репрезентацій / Кульчицький, Е. Онобль
1124163
  Стеклов Ю.М. Революція 1948 року у Франції. / Ю.М. Стеклов. – Харків, 1931. – 108с.
1124164
  Харченко І.Ю. Революція 1989 року: деякі аспекти нової геополітичної ситуації в Європі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 113-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються основні фактори, що впливають на зміну геополітичної ситуації в Європі в зв"язку з демократичними перетвореннями у східноєвропейських країнах. Оцінюються перспективи досягнення нової системи континентальної безпеки в умовах зміщення ...
1124165
  Прокопенко О. Революція в галузі штучних нейросистем // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Авторитетний журнал із прикладної фізики, який видає Американський Інститут Фізики (AIP), опублікував статтю науковців факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ, присвячену розробці нового типу штучного нейрона.".
1124166
  Маркс К. Революція в Іспанії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1938. – 164с.
1124167
  Лец Ю. Революція в освіті. Які нововведення чекають студентів, викладачів і самі вузи? // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 20 - 26 вересня (№ 38). – С. 13
1124168
  Король І.Ф. Революція в Угорщині 1956 р. і позиція ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 120-122. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізується реакція ООН на розвиток революційних подій в Угорщині в 1956 р.
1124169
  Кульчицький С. Революція Гідності / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2050-13-4
1124170
  Євтушенко Р. Революція Гідності 2013 - 2014 рр. та агресія Росії проти України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 5-32
1124171
  Мостяєв О. Революція Гідності в контексті європейського революційного процесу // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 106-138. – ISBN 978-966-524-388-5
1124172
  Доманська О.А. Революція Гідності в просторі європейських цінностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-79. – ISSN 2226-3209
1124173
  Головченко В. Революція гідності й вибір оптимальної моделі зовнішньої політики України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1124174
  Карівець І. Революція гідності у гуманітаристиці України // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 99-110. – ISSN 0235-7941
1124175
  Грабовська І. Революція гідності у контексті цивілізаційних прагнень України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 198). – С. 5
1124176
  Баганець О. Революція Гідності чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1124177
  Горкуша О. Революція Гідності як місце дії громадянської війни / О. Горкуша, Л. Филипович // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 593-601
1124178
  Баганець О. Революція гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1124179
  Баганець О. Революція Гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1124180
  Баганець О. Революція Гідності: чотири року потому (частина друга) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
1124181
  Геншер Революція Горбачова / Геншер, Ганс-Дітріх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 161)


  Не кожна епоха знаходить свою велику людину, не кожний великий талант знаходить свою епоху.
1124182
  Наумов Борис Миколайович Революція духу і поліцентризм // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-148
1124183
  Білий О. Революція і леґітимація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 57-68. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1124184
  Сюндюков І. Революція і люди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 21


  1917 рік на теренах "русского мира": художник Костянтин Коровін свідчить.
1124185
   Революція іде : поезії Жовтня. – Київ : Дніпро, 1967. – 94 с. – Мініатюрне видання
1124186
  Тичина П.Г. Революція іде... : поезії / Павло Тичина [упоряд. О. Шпильової]. – Київ : Дніпро, 1987. – 190 с.
1124187
  Коломийченко Х. Революція й життєбудівництво України / Хведір Коломийченко. – Москва : Вид. "Шлях" ; Друк. Акц[іонер.] Т-ва "Моск. вид-во", 1917. – 16 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 2)


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
1124188
   Революція й релігія : Збірник комісії для дослідження релігійної ідеології. – Харків ; Київ : Держвидав України
Кн. 2. – 1930. – 456 с.
1124189
  Гуцул А. Революція на дозвіллі : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 161-165
1124190
  Гривінський Р. Революція на Майдані і на екрані / Р. Гривінський, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Українські журналісти - про те, як не стати "рупором однієї сторони конфлікту".
1124191
  Подолян М.П. Революція перемогла : [публіцистичний нарис] / М. Подолян. – Київ : Політвидав України, 1968. – 63 с. – На обкл. авт. не зазначено. – (Жовтневі сторінки)
1124192
  Саїнчук М.М. Революція пізнання та еволюція виродження людської тілесності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 80-82
1124193
  Коваль О. Революція по вихідних. Чому жовті жилети вийшли на вулиці французьких міст // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 6


  "Кожна нова революція у світі - це новий характерний символ. Рух "жовтих жилетів" у Франції вже став новим політичним явищем у житті країни. Його вже порівнюють із подіями травня 1968 року, коли життя Франції було паралізоване загальним страйком. Інші ...
1124194
  Капічон О.Г. Революція поглядів академіка Володимира Копєйчикова в царині прав людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 272-283. – ISSN 2410-3594
1124195
  Будков В.Д. Революція поняття "хромосома" : (у світлі ленінської теорії відображення) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1124196
  Кульчицький С. Революція розпаду / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 31-44. – ISBN 978-966-2050-13-4
1124197
  Коваль О. Революція розфарбувала Скоп"є у всі барви веселки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 6


  Революція в Македонії, якій торік політики країни і представники ЄС змогли запобігти, все-таки почалася. Вже два тижні вулиці Скоп"є та інших міст країни розфарбовуються у строкаті кольори революції, яка в Македонії справді дуже кольорова. ...
1124198
  Матіос М. Революція свідомості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 4
1124199
  Кияниця Л.Л. Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 51-55. – ISSN 1996-5931
1124200
  Ленин В.И. Революція ЦК РКП/б/ про Радянську владу на Україні / В.И. Ленин. – Київ, 1990. – 19с.
1124201
  Сорока В. Революція чи еволюція? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 8-10. – ISSN 2219-5793
1124202
  Стріха М. Революція шукає переможця // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 14-16
1124203
  Більовський О.А. Революція як форма історичної творчості та спосіб зміни суб"єкта історії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1124204
   Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Текст. укр., англ., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7062-20-1
1124205
  Грабовський С. Революція: так Лютнева чи Березнева? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Час відходити від сталінських догм.
1124206
  Светленко С.И. Революцонно-народническое движение 70-х годов XIX века на Украине в воспоминаниях современников: Учебное пособие / С.И. Светленко. – Днепропетровск, 1990. – 78с.
1124207
  Сенченко И.А. Револючионеры России на сахалинской каторге / Сенченко И.А. – Ю.-Сахалинск : Сахалинское кн. изд-во, 1963. – 191 с. : 4 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 184-190
1124208
  Ахалая Ираклий Дмитриевич Револющионные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочнение Советской власти. (Февр. 1921 - март 1922 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Ахалая Ираклий Дмитриевич; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 40л.
1124209
  Ирхин Ю.В. Револющионный процесс в странах социалистической ориентации / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 171с.
1124210
  Грин Грэм Револьвер в буфете : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 1130-6545
1124211
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – М., 1983. – 303с.
1124212
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – Изд. 2-е испр. перераб. и доп. – М., 1990. – 431с.
1124213
  Булгаков Н.Н. Ревоюционные демократы о начении фольклора в развитии народности русской литературы / Н.Н. Булгаков. – Херсон, 1962. – 45с.
1124214
  Плачинда С.П. Ревучий : біографічні романи / С.П. Плачинда. – Київ, 1988. – 282 с.
1124215
  Александров Артем Ревущая пустыня // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 102-106 : фото
1124216
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – М., 1964. – 72с.
1124217
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – М.-Л., 1965. – 269с.
1124218
  Єрьоменко А. Регазифікація американської мрії. Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно. Якби... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 1, 9


  Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно.
1124219
  Смаль-Стоцький Регаліюм української державності // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
1124220
  Савинцев Федор Регата, взгляд с берега. Очарование регаты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 144-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1124221
  Сорокин А.А. Регби / А.А. Сорокин. – М., 1963. – 119с.
1124222
   Регби. – М., 1972. – 88с.
1124223
   Регби. – М., 1977. – 112с.
1124224
   Регенеративно-пластическая терапия алкогольных висцеропатий / В.И. Грищенко [и др.] ; НАНУ, Ин-т проблем криобиолог. и криомед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 152 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0949-6
1124225
  Иглхарт Д.Л. Регенеративное моделирование сетей массового обслуживания / Д.Л. Иглхарт, Д.С. Шедлер. – М., 1984. – 136с.
1124226
   Регенеративные полупроводниковые параметрические усилители. – Москва : Советское радио, 1965. – 448 с.
1124227
  Квасников Л.А. Регенеративные топливные элементы / Л.А. Квасников, Р.Г. Тазетдинов. – М., 1978. – 168с.
1124228
  Балицький О. Регенератор. Приймач радіоаматора-початківця / О. Балицький. – Харків, 1935. – 108 с.
1124229
  Гельфенбейм Л.Г. Регенераторы газотурбинных установок. / Л.Г. Гельфенбейм. – Москва, 1963. – 178с.
1124230
  Тоомсалу А.Ю. Регенерационная и репродукционная способность гипокотиля некоторых растений и ее биологическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Тоомсалу А.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 22л.
1124231
  Высоцкий Валерий Александрович Регенерационная способность изолированных меристематических верхушек черной смородины и вишни и методы получения их них целых растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Высоцкий Валерий Александрович; ВАСХНИЛ. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1124232
  Каллак Х.И. Регенерационная способность растений и ее возрастная зависимость : Автореф... кандидата биол.наук: / Каллак Х.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 35л.
1124233
  Стрелин Г.С. Регенерационные процессы в развитии и ликвидации лучевого повреждения / Г.С. Стрелин. – М., 1978. – 208с.
1124234
  Лиознер Л.Д. Регенерационные процессы и их изучение в СССР / Л.Д. Лиознер. – М., 1990. – 107с.
1124235
  Мэттсон П. Регенерация - настоящее и будущее / П. Мэттсон. – М., 1982. – 176с.
1124236
  Хэй Э. Регенерация / Э. Хэй. – М, 1969. – 156с.
1124237
  Полежаев Л.В. Регенерация / Л.В. Полежаев. – М., 1977. – 64с.
1124238
  Карлсон Б.М. Регенерация / Б.М. Карлсон. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 259-293. – (Проюлемы биологии развития)
1124239
  Лукин В.Д. Регенерация адсорбентов / В.Д. Лукин, И.С. Анцыпович. – Л., 1983. – 215с.
1124240
  Юсуфов А.Г. Регенерация высших растений / А.Г. Юсуфов. – М, 1981. – 64с.
1124241
  Дубровицкая Н.И. Регенерация и возрастная изменчивость растений / Н.И. Дубровицкая; Отв.ред.А.В.Благовещенский. – Москва, 1961. – 230с.
1124242
  Лиознер Л.Д. Регенерация и развитие / Л.Д. Лиознер. – М., 1982. – 167с.
1124243
  Бабаев А.Г. Регенерация и система иммуногенеза / А.Г. Бабаев. – М, 1985. – 256с.
1124244
  Токин Б.П. Регенерация и соматический эмбриогенез / Б.П. Токин. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 267с.
1124245
  Исаева В.В. Регенерация и соматический эмбриогенез некоторых представителей Turbellaria. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Исаева В.В.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
1124246
  Полтева Д.Г. Регенерация и соматический эмбриогенез у актиний : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Полтева Д.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 25л.
1124247
  Короткова Г.П. Регенерация и соматический эмбриогенез у губок : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Короткова Г.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1124248
  Вардянян Р.Л. Регенерация ингибиторов окисления в актах обрыва цепей : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Вардянян Р.Л.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1124249
  Волжинский А.И. Регенерация ионитов: теория процесса и расчет аппаратов / А.И. Волжинский, В.А. Константинов. – Ленинград, 1990. – 238с.
1124250
  Билай Л.В. Регенерация использованного дорожного асфальтового бетона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.440 / Билай Л.В.; Киев.автомоб.-дорожн.ин-т. – К, 1969. – 20л.
1124251
   Регенерация костной ткани при остеосинтезе имплантатами из сплавов на основе магния в эксперименте / М.Л. Головаха, В.Н. Черный, Е.В. Яцун, С.И. Тертышный, К.Л. Дикий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 45-50. – ISSN 0030-5987
1124252
  Асхабов А.М. Регенерация кристаллов : кинетические и морфолого -генетические аспекты / А.М. Асхабов. – Ленинград : Наука, 1979. – 176 с.
1124253
  Коровяка Е.А. Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе / Е.А. Коровяка, Е.А. Василенко, Э.С. Манукян // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 215-224 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1124254
  Шутов М.М. Регенерация населения Украины: сценарий будущего : монография / Шутов М.М., Бурега В.В., Вовк С.М. ; Донец. гос. ун-т управления ; Донец. гос. мед. ун-т. – Донецк : ВИК, 2009. – 206 с. – ISBN 966-430-071-3
1124255
   Регенерация нервов и геиннервация органов. – Минск, 1981. – 112с.
1124256
   Регенерация органов у млекопитающих. – М., 1960. – 392с.
1124257
  Галковская К.Ф. Регенерация периферических нервов при облучении рентгеновскихми лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Галковская К.Ф.; Центр. н.-иссл. рентгенорадиологический ин-т М-ва здравоохранения СССР. – Ленинград, 1952. – 10л.
1124258
  Горленко А.В. Регенерация ран магких тканей челюстно-лицевой области при комплексном лечении с применением пелоидотерапии : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02, 14.00.21 / Горленко А. В.; М-во здровохран. Украины, Крымск. мед. ин-т. – Симферополь, 1992. – 20л.
1124259
   Регенерация растений. – Махачкала, 1991. – 82с.
1124260
  Кренке Н.П. Регенерация растений. / Н.П. Кренке. – М.-Л., 1950. – 676с.
1124261
  Романов М.И. Регенерация стоков водообессоливающих установок методом электродиализа : Автореф... канд. хим.наук: / Романов М. И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1124262
  Лисенко С. Регенераційна здатність живців ерік при укоріненні у різних субстратах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вегетативне розмноження З видів роду Erica L. (Е. carnea L., Е. terminalis Salisb., Е. tetralix L.) методом живцювання. Встановлено, що для кожного виду існує свій оптимум щодо типу живців, субстрату, терміну живцювання. Регенераційна ...
1124263
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 142-166
1124264
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1124265
  Ашукіна Наталія Олександрівна Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : Дис...канд. біолог. наук: 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенко АМН України. – Харків, 2001. – 135л. – Бібліогр.л.117-135
1124266
  Ашукіна Н.О. Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1124267
   Регенерація міднохромових каталізаторів у плазмі високочастотного газового розряду / В.О. Вонсяцький, С.М. Болєлий, А.Л. Концевий, Н.Є. Загданська, Н.В. Пархоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-169. – (Хімія ; Вип. 34)


  Регенерація промислових каталізаторів здійснювалася обробкою їх у плазмі безелектродного високочастотного газового розряду ВЧР у середовищі повітря, а також Cu(NO[нижній індекс 3])[нижній індекс 2]*3Н[нижній індекс 2]О. Одночасно з регенерацією ...
1124268
  Лабян О.В. Регенерація нікелю та цинку із промивної води гальвановиробництв імпульсним електролізом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Лабян О.В.; Україн. держ. хіміко-техн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 17л.
1124269
  Серга О.О. Регенерація та підсилення луни магнітостатичних хвиль в плівках ЗІГ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 313-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Сповіщається про нові явища підсилення та регенерації магнітостатичної луни в монокристалічних плівках ЗІГ. Підсилення спостерігається у випадку подачі зовнішнього НВЧ імпульсу перед моментом формування сигналу луни. Подача зовнішнього сигналу після ...
1124270
  Воскобойнікова Ю.В. Регентська діяльність у сучасній православній культурі / Ю.В. Воскобойнікова ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр.: с. 266-303. – ISBN 978-617-7445-09-7
1124271
  Смирнов С.И. Регеональная динамика подземных вод седиментационных бассейнов / С.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 105 с.
1124272
  Боткачик И.А. Регеративные воздухоподогреватели парогенераторов / И.А. Боткачик. – М., 1978. – 176с.
1124273
  Сафронов А.Г. Регилиозные психопрактики в истории культуры : Монография / А.Г. Сафронов; Мин-во культ. и искусств Украины; Харьковская госуд. академия культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 304с. – ISBN 966-7352-81-1
1124274
  Шостак И.И. Регимантас Адомайтис / И.И. Шостак. – Москва : Искусство, 1986. – 108 с.
1124275
  Шнипер Р.И. Регион / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1991. – 308с.
1124276
   Регион. – з квітня 2000р. тимчасово не виходить. – Київ, 2000
1124277
  Лунев Сергей Регион Большая Восточная Азия и политика Индии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 36-44
1124278
  Федорова Т.А. Регион в системе единого народнохозяйственного комплекса. / Т.А. Федорова. – Л., 1981. – 168с.
1124279
  Есина Ю.Г. Регион Вандея как концепт культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Регион Вандея ассоциируется с крестьянским контрреволюционным восстанием и его жестоким подавлением республиканцами. Между тем представления о Вандее выходят за пределы одного региона, имеют сильную эмоциональную составляющую и являются концептом ...
1124280
   Регион Верхней Волги в годы строительства социализма. – Ярославль, 1977. – 238с.
1124281
  Виноградов В.А. Регион Верхней Волги в конец XVIII и XIX вв. / В.А. Виноградов. – Калинин, 1979. – 74с.
1124282
  Воскресенская Н.С. Регион Верхней Волги в период империализма / Н.С. Воскресенская, Д Н. Овсянникова, . – Калинин, 1979. – 88с.
1124283
  Барбаков О.М. Регион как объект управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.96-100. – ISSN 0132-1625
1124284
  Добрынин Н.М. Регион нового типа как модель нвого российского федерализма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.57-63
1124285
  Адель Ахмед Хайдер Регион Персидского залива во внешнеполитической стратегии США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1124286
   Регион: проблемы и перспективы. – Харків
№ 3. – 1999
1124287
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 3. – 1996
1124288
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 4. – 1996
1124289
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 1. – 1997
1124290
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 2. – 1997
1124291
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1124292
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1124293
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 3. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1124294
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 4. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1124295
  Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных отношениях // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5. – С. 5-16. – ISSN 0869-1908
1124296
  Ходаков В.Е. Регионализация высшего образования / В.Е. Ходаков, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 85-91. – ISSN 1998-7005


  Розглянуто деякі характерні особливості прояву регіоналізації на прикладі системи освіти Херсонської обл. України.
1124297
  Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
1124298
  Шишков Юрий Витальевич Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – Бібліогр.: с. 4, 7-8, 10-12, 16, 18-20. – ISSN 0131-2227
1124299
  Сардарян Г.Т. Регионализация и федерализация в контексте трансформации форм политико-территориального устройства государств // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 668-674. – ISSN 1812-8696
1124300
  Сараева Н.М. Регионализация образования в зонах экологического неблагополучия / Н.М. Сараева, А.А. Суханов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 124-126. – ISSN 0869-561Х
1124301
  Чепурышкин И.П. Регионализация образования как предмет научных исследований / И.П. Чепурышкин, Н.Б. Пугачева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0869-561Х
1124302
  Севастянов С. Регионализм в Восточной Азии и Россия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 102-105. – ISSN 0131-2227
1124303
  Айман Абу-аль Хадж Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 598-605. – ISSN 1563-3349
1124304
  Васильев Ю.Г. Регионалные системы института выдачи преступников (экстрадиции) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-110
1124305
   Региональная археологическая конференция студентов Сибири и Дальнего Востока. Кемерово. 1983 г.. – Кемерово, 1983. – 101с.
1124306
  Скуланова Г.М. Региональная вариативность интонации (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка в Шотландии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скуланова Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 22 с.
1124307
  Хлевнюк О.В. Региональная власть в СССР в 1953 - конце 1950-х годов. Устойчивость и конфликты // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-49. – ISSN 0869-5687
1124308
  Святловский А.Е. Региональная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1975. – 224с.
1124309
   Региональная география. – Ленинград, 1975. – 99с.
1124310
   Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования земли / Л.Д. Греков, А.В. Кузьмин, Г.Ю. Верюжский, А.А. Петров, В.П. Скавронский // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – № 1(17), січень-березень 2015 р. – С. 88-97. – ISSN 2411-4049
1124311
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении / А.Т. Асланян. – Ереван, 1958. – 431с.
1124312
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении. : Автореф... наук: / Асланян А.Т.; Мин-во геологии и охраны недр СССР. Арм. геолог. упр. – Ереван, 1957. – 39л.
1124313
  Серпухов В.И. Региональная геология моря / В.И. Серпухов. – Ленинград, 1974. – 243с.
1124314
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М., 1976. – 183с.
1124315
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
2. – 1977. – 180с.
1124316
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
3. – 1978. – 169с.
1124317
   Региональная геология нефтегазоносных территорий СССР. – М., 1991. – 281с.
1124318
   Региональная геология Прибалтики. – Рига, 1974. – 196с.
1124319
   Региональная геология Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1972. – 216с.
1124320
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР : Учебное пособие для вузов / Е.М. Лазько. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1 : Европейская честь и Кавказ. – 1975. – 334с.
1124321
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР / Е.М. Лазько. – Москва : Недра
Т. 2. – 1975. – 464с.
1124322
   Региональная геология УССР и направления поисков нефти и газа. – Львов, 1988. – 111с.
1124323
   Региональная геология УССР и перспективы поисков нефти и газа. – Львов, 1980. – 114с.
1124324
   Региональная геология, металлогения и геофизика. – Апатиты
1, вып.5. – 1974. – 301с.
1124325
  Удинцев Г.Б. Региональная геоморфология дна океанов : Индийский океан / Г.Б. Удинцев; Отв. ред. Белоусов В.В. – Москва : Наука, 1989. – 111с. + карта
1124326
   Региональная геоморфология Кавказа. – Москва : Наука, 1979. – 196с. : Карта
1124327
   Региональная геоморфология районов нового освоения. – Москва, 1979. – 120с.
1124328
   Региональная геоморфология Сибири. – Иркутск, 1973. – 152с.
1124329
   Региональная геоморфология Сибири и Дальнего Востока. – Ленинград, 1969. – 176с.
1124330
  Багров Николай Васильевич Региональная геополитика (на примере Крыма) : Дис...доктора географическ.наук:11.00.02 / Багров Николай Васильевич; ТНУ им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2001. – Библиогр.:л.360-374
1124331
  Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н.В. Багров. – Киев : Либідь, 2002. – 256с. – (Крим - ХХI век). – ISBN 966-06-0236-7
1124332
  Мушкетов Д.И. Региональная геотектоника / Д.И. Мушкетов. – Л-М., 1935. – 528с.
1124333
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Европа и Западная Азия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1977. – 359с.
1124334
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Азия и Австралия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1979. – 356с.
1124335
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Альпийский средиземноморский пояс / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1984. – 344с.
1124336
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Океаны. Синтез / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1985. – 292с.
1124337
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1971. – 548с.
1124338
   Региональная геохимия Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 156с.
1124339
   Региональная геохимия и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 303с.
1124340
  Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ / Я.Э. Юдович. – Ленинград, 1981. – 276с.
1124341
   Региональная геохимия Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1976. – 156с.
1124342
   Региональная гидрогелогия и инженерная геология КирССР. – Фрунзе, 1981. – 138с.
1124343
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология / В.А. Кирюхин, Н.И. Толстихин. – Москва : Недра, 1987. – 381с.
1124344
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология : Практикум; Учебное пособие для студ. спец. 080300 / В.А. Кирюхин, Н.С. Петров; МОРФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 2001. – 134с. – ISBN 5-94211-009-3
1124345
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология Восточно-Евпропейской и Восточно-Сибирской артезианских областей / В.А. Кирюхин. – Л., 1981. – 55с.
1124346
   Региональная гидрогеология и инженерная геология Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 162с.
1124347
  Горев Л.Н. Региональная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, А.М. Никаноров, В.И. Пелешенко. – Киев : Выща школа, 1989. – 280с. : ил. + табл. – Библ. – ISBN 5-11-001205-9
1124348
  Дубницкий В.И. Региональная диагностика промышленного комплекса: специфика применения в Украине // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1124349
  Васьков С.Т. Региональная дифференциация общественных затрат / С.Т. Васьков. – Москва, 1987. – 125с.
1124350
   Региональная и историческая адаптация культур в Юго-Восточной Азии. – М., 1982. – 127с.
1124351
  Тумакова К.Е. Региональная идентичность : междисциплинарный контент и способы его экспликации в образовательном процессе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Анализируется понятие региональной идентичности в контексте междисциплинарного подхода на социологической основе, представлены примеры ее применения в политике, маркетинге, социальной сфере и в образовании, где региональная идентичность имеет научную и ...
1124352
  Гончарик А.А. Региональная идентичность в политическом анализе процессов регионализации и формирования регионов // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 175-186. – ISSN 1998-1775
1124353
  Артеменко А. Региональная идентичность как форма политического протеста // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 66-72. – ISSN 1822-5136
1124354
  Букатов А.Е. Региональная изменчивость площади морского льда в Антарктике / А.Е. Букатов, А.А. Букатов, М.В. Бабий // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1124355
  Личманд Б.В. Региональная индустрия в экономической политике КПСС и советского государства во второй половине 1950 -- середине 1980 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Личманд Б.В.; Гос.ком.РСФСР по делам науки и высш. школы.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1991. – 42л.
1124356
  Шабатин В.С. Региональная инженерная геология : Учебное пособие для студ. спец. "Гидрология и инженерная геология" / В.С. Шабатин; Мин-во высш. и сред. спец. обрзов. УССР. КНУТШ. – Киев : УМК ВО, 1989. – 127с.
1124357
  Паффенгольц Н.К. Региональная инженерно-геологическая характеристика пород осадочной (надрудной) толщи КМА / Н.К. Паффенгольц. – Ереван, 1974. – 276с.
1124358
  Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 0131-2227


  Великобритания (наряду с США и Францией) относится к числу стран, которые при проведении своей инновационной политики ориентированы на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла, ...
1124359
  Журавская Е.Г. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность / Е.Г. Журавская. – М., 1990. – 150с.
1124360
  Путилина Н. Региональная интеграция на Севере Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 17-29. – ISSN 2074-6040


  Тема интеграции на Севере Европы является актуальной благодаря постоянным процессам формирования новых союзов, международных объе динений, происходящих в данном регионе. Основными задачами настоящей статьи являются рассмотрение структуры и механизмов ...
1124361
  Битков В.П. Региональная интенсификация производства / В.П. Битков. – М., 1989. – 122с.
1124362
  Нагаясу Ц. Региональная инфляция и монетарная политика в Китае // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 22-32. – ISSN 1998-6068
1124363
  Якубайтис Э.А. Региональная информационная сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1985. – 55с.
1124364
  Медушевский А.Н. Региональная история в глобальном измерении // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687
1124365
  Чернов Е. Региональная история и историософия // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4741-3
1124366
  Чернов Е.А. Региональная история: опыт теоретической интерпретации // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 38-48
1124367
   Региональная комплексная программа научно-технического прогресса. – Новосибрск, 1990. – 128 с.
1124368
   Региональная криолитология : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1989. – 256с. – ISBN 5-211-00446-9
1124369
   Региональная лексикология и лексикография Алтая. – Барнаул, 1983. – 119с.
1124370
  Радкевич А Е. Региональная металлогения / А Е. Радкевич. – Москва : Недра, 1987. – 254с.
1124371
   Региональная металлогения докембрия СССР : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 115с.
1124372
  Ильин К.Б. Региональная металлогения СССР / К.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1974. – 237с.
1124373
   Региональная металлогения центральной части Средней Азии. – Ташкент : ФАН, 1979. – 268с.
1124374
  Махницкая Е.И. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процесов / Е.И. Махницкая, У.Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 414-426 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1124375
   Региональная морфотектоника, геоморфология и четвертичная геология Дальнего Востока. – Владивосток, 1977. – 129с.
1124376
   Региональная наука : пятая конференция молодых ученых, 5 ноября 2004 г. : [сб. науч. трудов]. – Москва : [СОПС]
Кн. 2. – 2005. – 288 с.
1124377
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
2. – 1969. – 160с.
1124378
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
4. – 1973. – 168с.
1124379
   Региональная неотектоника Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 120с.
1124380
  Людмила Ким Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 354-363 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1124381
  Леонов А.К. Региональная океанография / А.К. Леонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1 : Берингово, Охотское, Японское, Каспийское и Черное моря. – 1960. – 765с.
1124382
  Доронин Ю.П. Региональная океанология : учебник / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 302 с.
1124383
  Добровольский А.Д. Региональная океанология : учебник / А.Д. Добровольский, Б.С. Залогин. – Москва : Московский университет, 1992. – 224 с. – ISBN 5-211-01617-3
1124384
  Пасынкова Л.А. Региональная оценка геодинамической устойчивости ландшафтов континентального склона Черного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 80-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1124385
   Региональная оценка ресурсов подземных вод. – М., 1975. – 136с.
1124386
   Региональная палеогеография. – К., 1977. – 246с.
1124387
   Региональная печать в годы перестройки: организационные факторы эффективности. – М., 1991. – 144с.
1124388
  Филиппович А.В. Региональная политика в области налогообложения: связь налоговой нагрузки с экономическим ростом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1124389
  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР : (экономико-географический подход) : монография / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1989. – 287 с. – ISBN 5-244-00257-0
1124390
  Понеделко Г. Региональная политика Испании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-93. – ISSN 0131-2227
1124391
  Павлов Ю.М. Региональная политика капиталистического государства / Ю.М. Павлов. – Москва, 1970. – 390с.
1124392
  Трохимова О. Региональная политика Португалии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1124393
  Бурнаева Е. Региональная политика Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-73. – ISSN 0131-2227
1124394
  Павлова М.А. Региональная политика Франции / М.А. Павлова. – М., 1974. – 271с.
1124395
  Авдонин В.С. Региональная политика:современные тенденции и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-51. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1124396
  Бирюков Сергей Владимирович Региональная политическая власть в контексте социально-политических изменений на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-62. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1124397
  Шнипер Р.И. и др. Региональная программа и принципы ее разработки / Р.И. и др. Шнипер. – Новосибирск, 1986. – 291с.
1124398
  Зубаревич Н. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 37-52 : табл., рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1124399
  Толкачёв С.А. Региональная промышленная политика и решоринг в США / С.А. Толкачёв, А.Ю. Тепляков // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 56-72. – ISSN 0321-2068
1124400
  Коданева С.И. Региональная реформа Соединенного Королевства // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.80-88. – ISSN 0132-0769
1124401
  Кан Ден Сик. Региональная роль КНДР в СВА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 426-430. – ISSN 2076-1554
1124402
  Горшков Г.П. Региональная сейсмотектоника территории юга СССР / Г.П. Горшков. – Москва : Наука, 1984. – 272с.
1124403
  Архангельский В.Л. Региональная синоптика Нижнего Поволжья / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1968. – 208с
1124404
  Нестерова Н.М. Региональная система Банка России: проблемы правосубъектности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0132-0769
1124405
  Ильина Н.Ф. Региональная система непрерывного инновационного педагогического образования. Факторы и принципы становления / Н.Ф. Ильина, В.А. Адольф // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы факторы и принципы обеспечения становления региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования, дана их характеристика, обозначены возможности решения задач модернизации образования.
1124406
   Региональная специализация сельскохозяйственного производства УССР. – К., 1989. – 197с.
1124407
  Павленко И.Я. Региональная специфика фольклора Нижнего Поднепровья: становление и развитие // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 4-8. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1124408
  Кавалец В. Региональная статистика в системе государственной статистики. / В. Кавалец. – М., 1972. – 190с.
1124409
  Котельников В.Д. Региональная статистика: между информационными потребностями и возможностями // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: 5 назв
1124410
   Региональная стратегия для Азии, 2007-2013. Многолетняя программа для Азии (МИП), 2011-2013. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 180-210. – ISSN 0235-5620


  Среднесрочный обзор.
1124411
   Региональная стратиграфическая схема палеогена Азербайджана. – Баку, 1990. – 312с.
1124412
  Носовский М.Ф. Региональная стратиграфическая шкала майкопских отложений Равнинного Крыма // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 137-145 : схема, табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1124413
  Карогодин Ю.Н. Региональная стратиграфия : (Системный аспект) / Ю.Н. Карогодин. – Москва : Недра, 1985. – 179с.
1124414
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.1. – 1960. – 659с.
1124415
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.2. – 1963. – 274с.
1124416
   Региональная стратиграфия Молдавской ССР. – Кишинев, 1968. – 172с.
1124417
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных провинций Сибири. – Новосибирск, 1985. – 145с.
1124418
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных районов Сибири. – Новосибирск, 1988. – 86с.
1124419
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. – 1952. – 343с.
1124420
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 2 : Стратиграфия среднекаменноугольных отложений Центральной и Восточной платформы (на основе изучения форамиефер). – 1954. – 271с.
1124421
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоятского краевого прогиба. – 1958. – 138с.
1124422
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Стратиграфия меловых отложений Малого Кавказа. – 1959. – 540с.
1124423
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 4 : Стратиграфия докембрийских и нижнепалеозойских отложений западной части Восточного Саяна. – 1960. – 234с.
1124424
   Региональная стратиграфия СССР. – М.
5. – 1961. – 358с.
1124425
   Региональная структура динамических процессов средней атмосферы. – Фрунзе, 1979. – 125с.
1124426
  Амурский Г.И. Региональная тектоника запада Средней Азии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.123 / Амурский Г.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 54 с.
1124427
   Региональная тектоника раннего докембрия СССР. – Л., 1980. – 184с.
1124428
   Региональная тектоника Украины и закономерности размещения полезных ископаемых. – К., 1971. – 280с.
1124429
   Региональная текторика Белорусси и Прибалтики. – Минск, 1977. – 149с.
1124430
  Гурова И. Региональная торговля на пространстве СНГ: предпосылки для производственной кооперации / И. Гурова, М. Ефремова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 110-126. – ISSN 0042-8736
1124431
  Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана : учебное пособие / Д.В. Богданов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 176с.
1124432
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика : монография / Н.Н. Некрасов. – Москва : Экономика
Теория, проблемы, методы. – 1975. – 317 с.
1124433
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика = Теория, проблемы, методы / Н.Н. Некрасов. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1978. – 343с.
1124434
  Никитенко М.В. Региональная экономика / М.В. Никитенко. – Минск, 1992. – 148с.
1124435
   Региональная экономика : учебник для студентов высших учебных заведений / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов, Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 528с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01300-8
1124436
  Пчелинцев О. Региональная экономика в системе устойчивого развития // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 5/6. – С. 77-89. – ISSN 0130-9757
1124437
  Воронов В.В. Региональная экономика Евросоюза: факторы ее роста в Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 10-18
1124438
  Сергеев М.А. Региональная экономика и закономерности ее развития / АН СССР ; Уральский научный центр ; Ин-т экономики ; М.А. Сергеев, И.А. Пыхова, А.И. Деменев ; отв. ред. Е.С. Русанов. – Москва : Наука, 1985. – 160 с. – (Проблемы советской экономики)
1124439
  Шабалова Инна Александровна Региональная экономика и социология : Библиогр. указ. лит-ры за 1965-1979 гг. / Шабалова Инна Александровна, Герасимов Николай Дмитриевич. – Саранск, 1980. – 56с.
1124440
   Региональная экономика и эффективность общественного производства. – Свердловск, 1976. – 175с.
1124441
   Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление. – Киев : Наукова думка, 1989. – 269с.
1124442
  Кузнецов А. Региональная экономическая политика Польши // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 68-77. – ISSN 0131-2227
1124443
  Волос С.А. Региональная экономическая эффективность охраны земельных ресурсов / С.А. Волос, М.Г. Оробчук // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 37-40. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1124444
  Шимов В.Н. Региональная эффективность общественного производства. / В.Н. Шимов. – Минск, 1986. – 167с.
1124445
  Баранник Л.Ф. Региональная языковая картина мира носителей русских островных говоров Одесской области // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 7-12. – ISSN 2307-4558
1124446
  Шугрина Е. Региональнгые законы об адвокатуре и адвокатской деятельности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.127-132. – ISSN 1811-9018
1124447
  Сургай Т В. Регионально-геохимические условия золотоносности Тянь-Шаня / Т В. Сургай. – Фрунзе, 1973. – 76с.
1124448
  Поборцева Е.В. Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 275-278
1124449
  Фесенко О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 39-43 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1124450
  Питюренко Е.И. Регионально-типологический подход к исследованию сопряженности развития систем расселения и территориальной организации народного хозяйства / Е.И. Питюренко, Т.В. Булычева, Т.Ю. Лесникова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 54-56. – ISBN 0201-8683
1124451
  Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : Научно-практическое пособие / Н.С. Карташов. – Москва : Либерея, 2004. – 224 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1124452
   Региональное воспроизводство : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : Ленинградский финансово-экономический ин-т им. Н.А. Вознесенского, 1979. – 151 с.
1124453
   Региональное воспроизводство в системе социалистических производственных отношений. – Л., 1984. – 191с.
1124454
  Крашин И.И. Региональное гидрогеологическое моделирование с использованием геофизических данных / И.И. Крашин, И.М. Мелькановицкий, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1989. – 230с.
1124455
  Фискина Мирра Вигдоровна Региональное глубинное зондирование в высоких широтах северного полушарья : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Фискина Мирра Вигдоровна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
1124456
  Иванова И.С. Региональное деление Азии: современные реалии : География / И.С. Иванова, Н.Н. Алексеева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 3-9 : Карта. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 0016-7207
1124457
  Демчук А.Л. Региональное измерение политики Канады / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматривается региональное измерение политического процесса в Канаде, даётся характеристика существующей системы органов власти на провинциальном (территориальном) уровне, показаны общие черты и особенности функционирования политических ...
1124458
  Кистанова Н.С. Региональное использование трудовых ресурсов / АН СССР ; Госплан СССР ; Комиссия по проблемам Севера ; Совет по изучению производительных сил ; Н.С. Кистанова ; [отв. ред. Г.И. Граник]. – Москва : Наука, 1978. – 135 с. – (Проблемы Советской экономики)
1124459
  Жалаков Ж.Ж. Региональное исследование процессов и эффективности материально-технического снабжения / Ж.Ж. Жалаков, А Абдуллаев. – Ташкент, 1984. – 78с.
1124460
   Региональное карстоведение. – Москва : АН СССР, 1961. – 244с.
1124461
   Региональное моделирование общественного воспроизводства. – Вильнюс, 1980. – 236с.
1124462
  Салицкая Е. Региональное обеспечение субъектов научно-технической деятельности услугами в сфере интеллектуальной собственности: российский и зарубежный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0201-7067


  В статье зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий РИЭПП Е.А. Салицкой рассмотрено современное состояние сферы услуг в области интеллектуальной собственности в России и за рубежом. ...
1124463
  Белоконь Ю.Н. Региональное планирование (теория и практика) / Ю.Н. Белоконь ; под ред. И.А. Фомина. – Киев : [Логос], 2003. – 259 с. – ISBN 966-581-423-0
1124464
  Александрович Я.М. Региональное планирование : вопросы развития и размещения производственных сил БССР / Я.М. Александрович ; науч. ред. А.Г. Завьялков. – Минск : Наука и техника, 1982. – 192 с.
1124465
  Алаев Э.Б. Региональное планирование в развивающихся странах / Э.Б. Алаев ; АН СССР, Совет по изучению производит. сил при Госплане СССР. – Москва : Наука, 1973. – 216 с.
1124466
  Давыдкин А.И. Региональное планирование производства / А.И. Давыдкин. – Куйбышев, 1990. – 177с.
1124467
  Милосердов В.В. Региональное планирование развития сельского хазяйства / В.В. Милосердов, Г.В. Беспахотный. – М., 1982. – 215с.
1124468
  Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие по спец. "Экономика и упр. на предприятии туризма" / С.А. Севастьянова. – Москва : Кнорус, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-85971-773-6
1124469
  Хренов А.С. Региональное планирование розничного товарооборота / А.С. Хренов. – М, 1985. – 153с.
1124470
  Нарежный В.П. Региональное природопользование / В.П. Нарежный. – Саранск, 1991. – 150с.
1124471
   Региональное природопользование в Сибири : (проблемы и перспективы) : сборник. – Иркутск, 1984. – 196 с.
1124472
  Бак Ф.Х. Региональное природопользование как элемент стратегии экологического оздоровления бассейнов рек : хроніка / Ф.Х. Бак, Е.Л. Дронова, Е.А. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
1124473
  Лемешев М.Я. Региональное природопользование: на пути к гармонии / М.Я. Лемешев, Н.В. Чепурных, Н.П. Юрина. – Москва : Мысль, 1986. – 262 с.
1124474
   Региональное природопользование: проблемы, методология, методы : тезисы докладов к научно-практической конференции : сборник. – Барнаул, 1988. – 193 с.
1124475
   Региональное прогнозирование подготовки кадров и образования. – Свердловск, 1985. – 98с.
1124476
  Пятакова Ф.С. Региональное прогнозирование потребления товаров и услуг. / Ф.С. Пятакова. – К., 1991. – 213с.
1124477
   Региональное прогнозирование потребности в рабочей силе и его проблемы. – К., 1977. – 239с.
1124478
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – с.
1124479
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – М., 1974. – 327с.
1124480
  Раман М.Л. Региональное программно-целевое планирование и управление. / М.Л. Раман, В.И. Мишин. – Рига, 1985. – 172с.
1124481
   Региональное развитие в капиталистических странах в условиях научно-технического прогресса. – М., 1989. – 39с.
1124482
  Кочетков А.В. Региональное развитие в условиях научно-технической революции / А.В. Кочетков, А.Д. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1977. – 315с.
1124483
   Региональное развитие социальной инфрастуктуры. – Вильнюс, 1984. – 335 с.
1124484
  Веселов Г.С. Региональное размещение нефтегазоносных зон в недрах Татарской АССР. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Веселов Г.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 28л.
1124485
  Бернштам Е. Региональное распределение инвестиций в России (материалы к лекциям и семинарам) / Е. Бернштам, др. и // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 99-109. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1124486
   Региональное совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии в Вильнюсе 1955 г.. – Вильнюс, 1956. – 23с.
1124487
   Региональное совещание по молдавско-русско-украинским языковым литературным и фольклорным взаимосвязям. – Кишинев, 1963. – 90 с.
1124488
   Региональное сотрудничество в области промышленности по материалам Международного симпозиума по промышленному развитию. – Нью-Йорк, 1969. – 50с.
1124489
  Александрович Н.Н. Региональное сотрудничество развивающихся стран Юго-Восточной Азии 1960-1970-е гг. : аннтированный библиогр. указатель / Н.Н. Александрович; ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 56 с.
1124490
  Катцова М.А. Региональное сотрудничество стран Северной Европы в планах и оценках Великобритании в 1918-1939 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-90. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1124491
  Хрущев Д.П. Региональное структурно-литологическое моделирование осадочной оболочки // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-62 : рис. – Библиогр.: с. 61-62. – ISSN 0367-4290
1124492
   Региональное техногенное влияние Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и его пруда-испарителя на подземные воды / Д.Ф. Чомко, И.К. Решетов, Ф.В. Чомко, Р.Ф. Чомко, Я.С. Маркина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 1726-5428
1124493
   Региональное управление. – Киев, 1984. – 255 с.
1124494
   Региональное управление. – Харьков, 1991. – 95с.
1124495
   Региональное управление воспроизводством и природопользованием. – Вильнюс, 1989. – 339с.
1124496
   Региональное управление и научно-технический прогресс. – К., 1990. – 157с.
1124497
   Региональное управление трудовыми ресурсами: пути совершенствования. – Л., 1988. – 123с.
1124498
  Липко А.Г. Региональное управление: проблемы и перспективы. / А.Г. Липко, К.М. Миско. – М., 1987. – 63с.
1124499
   Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины / Д.П. Хрущев, Р.Я. Белевцев, А.Б. Бобров, М.В. Гейченко, Г.В. Артеменко, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55-72 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1124500
  Афанасьев Д.А. Региональное эколого-географическое картографирование воздействия нефтегазотранспортной отрасли на окружающую среду / Д.А. Афанасьев, П.Е. Каргашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 39-46 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1124501
  Карлин Л.Н. Региональному метеорологическому учебному центру Всемирной метеорологической организации в Российской Федерации-20 лет / Л.Н. Карлин, И.П. Никитина, Г.Н. Чичасов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 124-127. – ISSN 0130-2906
1124502
   Региональные (республиканские и областные) программы и проекты (в алфавите субъектов Российской Федерации) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 259-262
1124503
  Смирнов Юрий Михайлович Региональные авиационные организации и их роль в создании норм международного воздушного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Смирнов Юрий Михайлович; Дипломатическая академия МИД СССР. – М., 1983. – 20л.
1124504
   Региональные автоматизированные информационные системы по общественным наукам. – Л., 1990. – 176с.
1124505
   Региональные агропромышленные комплексы. – Москва : Наука, 1979. – 324с.
1124506
  Понеделков Александр Васильевич Региональные административно-политические элиты России: прошлое, настоящее, будущее / Понеделков Александр Васильевич, Старостин Александр Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 86-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1124507
   Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива / А.Д. Федоровский, А.Ю. Порушкевич, А.А. Чепыженко, В.Г. Якимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1124508
  Клупт М.А. Региональные альтернативы глобального демографического развития // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-77. – ISSN 0869-0499
1124509
  Эскеров Д.Б. Региональные аспекты воспроизводства трудовых ресурсов / Д.Б. Эскеров. – М, 1990. – 141с.
1124510
  Зельднер А.Г. Региональные аспекты выравнивания экономических условий воспроизводства в сельском хозяйстве. / А.Г. Зельднер, Р.П. Харебава. – М., 1982. – 159с.
1124511
   Региональные аспекты изучения литературы и фольклора. – Челябинск, 1984. – 149с.
1124512
  Гончаров А.И. Региональные аспекты Ирако-кувейтского кризиса 1990 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 20-26. – ISSN 0321-0626
1124513
  Закумбаев А.К. Региональные аспекты использования труда / А.К. Закумбаев. – Алма-Ата, 1983. – 247 с.
1124514
  Яковлев А.И. Региональные аспекты мирового кризиса: смена модели развития в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 82-104. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1124515
  Карманчиков А.И. Региональные аспекты модернизации и развития образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 67-70. – ISSN 1726-667Х


  Раскрыты расширяющиеся возможности региональной системы образования: академическая мобильность преподавателей и студентов, возможность осуществлять прямые контакты в различных странах с любым вузом, научно-исследовательскую работу с привлечением ученых ...
1124516
   Региональные аспекты повышения социально-экономической эффективности общественного производства. – Караганда, 1989. – 111с.
1124517
   Региональные аспекты проблем кредитного механизма и хозрасчета. – Караганда, 1983. – 127с.
1124518
   Региональные аспекты совершенствования планирования и прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях интенсификации производства. – Л., 1989. – 70с.
1124519
   Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. – К., 1988. – 181с.
1124520
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР в 1976-80 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит, опубл. на русс. яз. в 1976 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 160с.
1124521
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР во сторой половине 1980 - первой половине 1982 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит., опубл. на русс. яз. во второй половине 1980 - первой половине1982 гг. – Москва, 1984. – 273с.
1124522
  Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения / В.П. Письмак. – Донецьк, 2000. – 256с. – ISBN 966-556-213-4
1124523
  Абесадзе Р. Региональные аспекты ускорения темпов экономического развития Грузии / Р. Абесадзе, В. Бурбули // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.82-98. – ISSN 0207-3676
1124524
   Региональные аспекты экономического и социального развития СССР. Основные проблемы теории и практики : Указ. лит., опубл. на рус. яз. в 1983 - 1984 гг. – Москва, 1987. – 287с.
1124525
   Региональные библиографические системы. – Москва, 1987. – 140 с.
1124526
  Акиндинова Н. Региональные бюджеты в условиях кризиса: можно ли достичь сбалансированности? / Н. Акиндинова, А. Чернявский, А. Чепель // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 31-48 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1124527
  Адамский В.И. Региональные варианты военной терминологической лексики ГДР и ФРГ : учебное пособие / В.И. Адамский ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1985. – 47с. – Библиогр.: с. 46
1124528
   Региональные вопросы оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод Прибалтийского артезианского бассейна. – Вильнюс, 1975. – 102с.
1124529
   Региональные вопросы развития агропромышленного комплекса УССР. – Киев, 1982. – 157с.
1124530
   Региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса. – Петрозаводск, 1989. – 206с.
1124531
   Региональные географические исследования Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – 108с.
1124532
   Региональные географические словари. – М., 1975. – 31 с.
1124533
  Кошкарев А.В. Региональные геоинформационные системы / А.В. Кошкарев, В. П. Каракин. – М., 1987. – 126 с.
1124534
   Региональные геокриологические исследования в Восточной Азии. – Якутск, 1983. – 170с.
1124535
   Региональные геофизические исследования в Сибири. – Новосибирск, 1967. – 316с.
1124536
  Мелькановицкий И.М. Региональные геофизические исследования гидрогеологических условий артезианских бассейнов / И.М. Мелькановицкий. – М., 1975. – 142с.
1124537
   Региональные геофизические исследования глубинного строения земной коры. – Москва, 1978. – 135 с.
1124538
  Гольдшмидт В.И. Региональные геофизические исследования и методика их количественного анализа. / В.И. Гольдшмидт. – Москва : Недра, 1979. – 219с.
1124539
   Региональные геофичические исследования в труднодоступных районах. – Новосибирск : Наука, 1974. – 214с.
1124540
  Климанова О.А. Региональные геоэкологические проблемы (Программа курса для профильной школы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1124541
  Кушниров И.В. Региональные закономерности в формировании залежей нефти и газа в пределах Бухарской зоны поднятий : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кушниров И.В.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 25л.
1124542
  Калинин В.М. Региональные закономерности поведения мощности мерзлых толщ / В.М. Калинин, В.С. Якупов. – Якутск, 1989. – 144с.
1124543
  Якубайтис Э.А. Региональные и локальные вычислительные сети / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1981. – 48с.
1124544
  Михайлов Б.М. Региональные и локальные закономерности размещения бокситовых месторождений / Б.М. Михайлов. – Л., 1978. – 68с.
1124545
  Рундквист Д.В. Региональные и локальные закономерности размещения грейзеновых оловянно-вольфрамовых месторождений. / Д.В. Рундквист, В.К. Денисенко. – вып. 2. – Л., 1970. – 72с.
1124546
  Иванов А.А. Региональные и локальные закономерности размещения ископаемых месторождений калийных солей / А.А. Иванов. – Л., 1979. – 33с.
1124547
  Львова И.А. Региональные и локальные закономерности размещения месторождений вермикулита : Материалы к совещанию "Основы научного прогноза... / И.А. Львова, П.П. Боровиков, И.Я. Дядькина. – Ленинград : Недра, 1971. – 79с.
1124548
  Богданов Ю.В. Региональные и локальные закономерности размещения страгифицированных медных и свинцово-цинковых месторождений : Материалы к совещанию "Разработка основ научного прогноза месторождений полезных ископаемых" / Ю.В. Богданов, Э.И. Кутырев. – Ленинград
Вып.5. – 1970. – 64с.
1124549
  Вербицкая Н.П. Региональные и локальные закономерности размещения экзогенных месторождений алмаза : Материалы к совещанию: "Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых" / Н.П. Вербицкая, М.И. Плотникова. – Ленинград : Недра
Вып.10. – 1971. – 80с.
1124550
  Василевский М.М. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных золото-серебрянных и полиметаллических месторождений / М.М. Василевский. – Ленинград
3. – 1970. – 56с.
1124551
  Соловьев А.Т. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных флюритовых месторождений / А.Т. Соловьев. – Ленинград
Вып.4. – 1970. – 48с.
1124552
  Максаковский В.П. Региональные и локальные конфликты в современном мире : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 3-8 : Карта. – ISSN 0016-7207
1124553
   Региональные и локальные конфликты: история и современность. – Москва, 1989. – 235с.
1124554
  Бергер В.И. Региональные и локальные эакономерности размещения сурьмяных месторождений / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра
Вып. 16. – 1977. – 81с.
1124555
   Региональные и местные стратиграфические подразделения для крупномасшабного геологического картирования Сибири. – Новосибирск, 1986. – 123с.
1124556
  Мохов В.П. Региональные и местные элиты: трансформация статуса в период политическихреформ 2000-х годов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 32-37. – ISSN 1812-8696
1124557
  Семенюк Э.П. Региональные и общенаучные направления исследований как форма интеграции в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1124558
   Региональные и тематические геокриологические исследования. – Новосибирск : Наука, 1975. – 154с.
1124559
   Региональные и теплофизические исследования мерзлых горных пород в Сибири. – Якутск, 1976. – 222с.
1124560
  Негода А.П. Региональные изменения просадочных свойств лессовых грунтов УССР под влиянием техногенеза // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 56-59. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 5)
1124561
   Региональные инженерно-геологические исследования для целей рационального освоения геологической среды. – М., 1985. – 98с.
1124562
  Пчелинцев В. Региональные инновационные системы: опыт Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 51-63. – ISSN 0131-2227
1124563
  Кунин Н.Я. Региональные исследования глубинного строения Южного Мангышлака / Н.Я. Кунин, Л.М. Коробкин. – М, 1971. – 49с.
1124564
   Региональные исследования за рубежом. – Москва : Наука, 1973. – 303с.
1124565
  Гайский В.Н. Региональные исследования земной коры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гайский В.Н.; АН СССР. Сейсмическая станция "Иркутск" Геофизического ин-та. – Иркутск, 1953. – 9л.
1124566
   Региональные исследования ледниковых образований. – Рига, 1972. – 357с.
1124567
   Региональные исследования сейсмического режима. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 267с.
1124568
   Региональные исследования экономики СССР: новые подходы : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1991. – 203 с.
1124569
  Дьяченко В.В. Региональные кларки химических элементов в почвах европейской части юга России / В.В. Дьяченко, И.Ю. Матасова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1159-1166 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1124570
  Романова Е.В. Региональные кластеры и конкурентная экономика (на примере Восточной Германии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 0201-7083
1124571
  Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 63-68 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1124572
   Региональные комплексные геофизические исследования земной коры и верхней мантии. – М., 1984. – 136с.
1124573
   Региональные комплексные программы и методы их разработки. – Новосибирск, 1980. – 171с.
1124574
  Гончар Б.М. Региональные конфликты : причины возникновения, перспективы регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989
1124575
  Эмин В.Г. Региональные конфликты / В.Г. Эмин. – Москва, 1991. – 73с.
1124576
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в американских геополитических концепциях "советской угрозы" и "жизненных интересов" США // Вопросы новой и новейшей истории / Министерство образования УССР ; Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 35
1124577
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в отношениях между СССР и США во второй половине 70-х годов (американские оценки) // Сборник, посвященный памяти Гиви Кигурадзе / Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили ; Кафедра новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1998
1124578
  Горин А.О. Региональные конфликты в системе международных отношений / А.О. Горин, С.В. Толстов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 9-13. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируются сущность международных конфликтов, место и роль региональных конфликтов в системе современных международных отношений. Рассматривается подход СССР к проблеме урегулирования региональных конфликтов.
1124579
  Султанов Ш.З. Региональные конфликты и глобальная безопасность / Ш.З. Султанов. – М., 1990. – 63с.
1124580
  Витте Л.В. Региональные магнитные и гравитационные аномалии Сибирского кратона и их геологическая природа / Л.В. Витте, А.Н. Василевский, Е.В. Павлов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 21-40 : Рис. – Список літ.: с. 37-40. – ISSN 0203-3100
1124581
  Близневский А.Ю. Региональные межвузовские центры студенческого спорта на базе федеральных университетов / А.Ю. Близневский, В.С. Близневская // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-72. – ISSN 1726-667Х
1124582
  Килин П.М. Региональные межотраслевые балансы / П.М. Килин. – М, 1979. – 189с.
1124583
  Килин П.М. Региональные межотраслевые балансы / П.М. Килин. – М, 1979. – 189с.
1124584
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые балансы. / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1978. – 59с.
1124585
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые модели. / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1979. – 84с.
1124586
   Региональные меторфо-метасоматические формации. – Л., 1983. – 280с.
1124587
   Региональные модели плодородия почв как основа совершенствования зональных систем земледелия : научные труды. – Москва, 1988. – 136 с.
1124588
  Сухих В.Г. Региональные модели реабилитации инвалидов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 98-101. – ISSN 0132-1625
1124589
  Гатаулин Шамиль Кадырович Региональные особенности воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. (На материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гатаулин Шамиль Кадырович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 20л.
1124590
  Пронюшкина Татьяна Геннадьевна Региональные особенности высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1124591
  Хуторянская Диана Францевна Региональные особенности гроз в восточной Сибири : Автореф... канд. геог.наук: 11.00.03 / Хуторянская Диана Францевна; Главная геофизическая обсерватория. – Л., 1980. – 16л.
1124592
  Синельник Л.В. Региональные особенности дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 20 пунктів
1124593
   Региональные особенности движения населения Урала. – Свердловск, 1980. – 113с.
1124594
  Лосякова К.М. Региональные особенности заселения Восточной Сибири. : Автореф... Канд.географ.наук: 11.691 / Лосякова К.М.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1124595
  Ахунди М.Н. Региональные особенности и перспективы развития капитального строительства в Узбекской ССР / М.Н. Ахунди. – Ташкент, 1987. – 236 с.
1124596
  Рожкова И. Региональные особенности изменения "электорального веса" капиталов при выборах по мажоритарной системе (сравнительный анализ результатов украинских парламентских кампаний 1998 и 2002 гг.) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.63-81
1124597
  Голобокова Г.М. Региональные особенности инновационного развития и формирования рынка интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 22-28. – ISSN 2072-4322
1124598
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практичесвких целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; КГУ. – Одесса, 1970. – 11л.
1124599
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практических целях : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 698 / Балалла О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 15 с.
1124600
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга ПРиморского края и их учет в практических целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1970. – 168л. – Бібліогр.:л.156-168
1124601
   Региональные особенности климатической эволюции почв южной части Восточной Европы во второй половине голоцена / Ю.Г. Чендев, Э.Р. Лупо, М.Г. Лебедева, Д.А. Борбукова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1411-1423 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
1124602
  Гавриленко Евгений Федорович Региональные особенности личных потребностей как категории политической экономии социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гавриленко Евгений Федорович; Моск. ин-т нар. хозяйства. – М., 1979. – 23л.
1124603
  Макарова Л.В. и др. Региональные особенности миграционных процессов в СССР / Л.В. и др. Макарова. – М., 1986. – 118с.
1124604
  Данова Галина Михайловна Региональные особенности образования града в гиссарской долине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Данова Галина Михайловна; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1124605
  Рутгайзер В.М. Региональные особенности общественного воспроизводства / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1972. – 191 с.
1124606
  Павловский И.В. Региональные особенности отечественного исторического сознания в свете дискуссионных исторических концепций М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 30-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Большое количество исторических концепций, выдвинутых М.В.Ломоносовым в его исторических трудах, не упоминаются последующими историками, даже в историографических очерках и главах. Сами эти идеи носят ярко выраженный национально-патриотический ...
1124607
  Кулешов Н.Ф. Региональные особенности подготовки, распределения и использования высококвалифицированных кадров сельского хозяйства. (на материалах Урала) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кулешов Н.Ф.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1124608
   Региональные особенности подов и западного микрорельефа Украины. – К., 1980. – 53с.
1124609
  Фетисов Г. Региональные особенности развития денежно-кредитнй системы Рссии и необходимость их учета в монетарной политике // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-41. – ISSN 0130-9757
1124610
  Цуканов В.П. Региональные особенности развития обрабатывающей промышленности Ирана (середина 60-х начало 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Цуканов В. П. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 25 с.
1124611
   Региональные особенности развития общественного производства : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 103 с.
1124612
  Железняк А.А. Региональные особенности развития промышленности Аргентины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Железняк А. А. ; АН СССР , Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1979. – 21 с.
1124613
  Мартынова Е.И. Региональные особенности развития промышленности Бразилии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Мартынова Е.И. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1973. – 24 с.
1124614
  Якубовский Н.Н. Региональные особенности развития промышленности Украины / Н.Н. Якубовский, М.А. Солдак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 35-48. – ISSN 0131-7741
1124615
  Куценко В.И. Региональные особенности развития социально-культурной сферы : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; В.И. Куценко ; [отв. ред. В.В. Оникиенко]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 224 с.
1124616
   Региональные особенности развития экономики Каз.СССР. – Алма-Ата, 1980. – 244с.
1124617
  Маракулин П.П. Региональные особенности размещения сельскохозяйственного производства : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил Украинской ССР ; П.П. Маракулин ; [отв. ред. Г.С. Фтомов]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 212 с.
1124618
   Региональные особенности рационализации природопользования и охраны среды. – Иркутск, 1980. – 180с.
1124619
  Пташник-Середюк Региональные особенности религиозной идентификации студенческой молодежи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 357-361. – ISSN 2073-9591
1124620
  Кучай О.А. Региональные особенности сейсмотектонических деформаций в Восточной Азии по механизму очагов землетрясений и их использование для геодинамического районирования / О.А. Кучай, М.Е. Козина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1891-1901 : рис. – Библиогр.: с. 1899-1901. – ISSN 0016-7886
1124621
  Мартынов В. Региональные особенности современной Сербии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 58-63. – ISSN 0131-2227
1124622
   Региональные особенности создания равных условий ведения производства на расширенной основе. – Владивосток, 1979. – 136с.
1124623
   Региональные особенности социальных перемещений в развитом социалистическом обществе. – М., 1983. – 125с.
1124624
  Зайцева М.Н. Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 142-144. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1124625
  Ревайкин А.С. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления / А.С. Ревайкин, Т.В. Трошина. – Москва, 1985. – 125с.
1124626
  Еловиков Л.А. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления. (На примере Алтайского края) : Автореф... канд. экон.наук: / Еловиков Л.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1124627
   Региональные особенности формирования и использования трудовых ресурсов. – М., 1987. – 163с.
1124628
   Региональные особенности формирования населения и использования трудовых ресурсов : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 115 с.
1124629
  Ишмуратова Б.М. Региональные особенности формирования экономики сельскохозяйственных предприятий и районов. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Ишмуратова Б.М.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 20л.
1124630
   Региональные особенности хозяйственного комплекса Молдавии. – Кишине, 1971. – 150с.
1124631
   Региональные особенности экономического развития районов страны. – М., 1966. – 208с.
1124632
  Алексеева Т.И. Региональные особенностит градостроительства в Сибири и на Севере / Т.И. Алексеева. – Ленинград, 1987. – 207 с.
1124633
  Вавженчук С.Я. Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 53-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1124634
  Шибаева Е.А. Региональные пакты взаимопомощи как одна из форм борьбы СССР за создание системы коллективной безопасности до второй мировой войны / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 46с.
1124635
  Яхимович В.Л. Региональные подразделения новой стратиграфической схемы плейстоцена Предуралья и некоторые опорные резервы. / В.Л. Яхимович. – Уфа, 1988. – 63с.
1124636
  Кузьмин А.С. Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типологизации / А.С. Кузьмин, Н.Д. Мелвин // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.142-155. – ISSN 0321-2017
1124637
  Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России : к методологии анализа // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.77-95. – ISSN 0321-2017
1124638
  Цеханович В.Б. Региональные прграммы как метод государственного регулирования : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 191-199. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1124639
  Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1124640
   Региональные предплановые исследования. – Кишинев, 1988. – 241с.
1124641
   Региональные проблемы архитектуры и градостроительства : сборник научных трудов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-803-0
Вып. 11/12 : Традиции и новаторство. – 2013. – 606 с.
1124642
   Региональные проблемы взаимодействия энергетики и экономики : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 128 с.
1124643
   Региональные проблемы воспроизводства рабочей силы в Узбекистане. – Ташкент, 1976. – 182с.
1124644
   Региональные проблемы выравнивания социалистического образа жизни. – Алма-Ата, 1989. – 303с.
1124645
   Региональные проблемы и территориалное планирование в социалистических странах. – М.
4. – 1984. – 317с.
1124646
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах. – М.
3. – 1980. – 328с.
1124647
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах Европы. – М., 1976. – 255с.
1124648
   Региональные проблемы интенсификации и повышения эффективности народ.хозяйства. – Алма-Ата, 1985. – 213с.
1124649
   Региональные проблемы интенсификации производства. – Свердловск, 1987. – 145с.
1124650
  Лебедева Л.И. Региональные проблемы использования трудовых ресурсов в промышленности Киргизской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Лебедева Л.И. ; АН КирССР , Объед. уч. сов. от-ния обществ. наук. – Фрунзе, 1975. – 26 с.
1124651
   Региональные проблемы истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1124652
  Тагиров Б.Т. Региональные проблемы народонаселения. (На примере Дагест. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тагиров Б.Т.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1124653
   Региональные проблемы населения и трудовые ресурсы СССР. – Москва : Статистика, 1978. – 287 с.
1124654
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе СССР. – Москва, 1984. – 150с.
1124655
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в народном хозяйстве Кир.ССР. – Фрунзе, 1985. – 181с.
1124656
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в промышленности : монография. – Москва : Наука, 1981. – 213 с. – (Проблемы советской экономики)
1124657
   Региональные проблемы перехода к рынку. – М., 1991. – 179с.
1124658
  Романова О.А. Региональные проблемы повышения эффективности металлургического производства / О.А. Романова, Н.М. Ратнер. – Москва : Наука, 1981. – 158 с.
1124659
   Региональные проблемы повышения эффективности производства и совершенствования хозяйственного механизма. – Ташкент, 1986. – 279с.
1124660
  Михайлов Н.И. Региональные проблемы природопользования (в поисках решения) : Учебное пособие / Н.И. Михайлов, И.Е. Тимашев, Л.Н. Щербакова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географич. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1996. – 152с. – ISBN 5-211-03669-7
1124661
   Региональные проблемы развития городских и сельских поселений СССР. – М., 1988. – 153с.
1124662
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография / Ю.Д. Костин. – Харьков : Вища школа, 1983. – 129 с.
1124663
   Региональные проблемы развития и совершенствования системы народного образования и подготовки кадров. – Калининград, 1984. – 119с.
1124664
   Региональные проблемы развития инфрастуктуры и межотраслевых производств. – Минск, 1985. – 246с.
1124665
  Карсекин В.И. Региональные проблемы развития общественного питания / В.И. Карсекин. – К., 1990. – 198с.
1124666
   Региональные проблемы развития социальной и производственной инфрастуктуры. – К., 1990. – 205с.
1124667
   Региональные проблемы развития социальной инфрастуктуры. – М., 1987. – 270с.
1124668
   Региональные проблемы развития хозяйственного мехаизма на этапе зрелого социализма. – Сыктывкар, 1985. – 142с.
1124669
  Рыльский В.А. Региональные проблемы развития энергетики и электрификации СССР / В.А. Рыльский. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1124670
  Мамчин М.М. Региональные проблемы рационального использования трудовых ресурсов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Мамчин Мирослава Михайловна ; Акад. наук Укр. ССР, ИН-т экономики Львов. отд-ние. – Львов, 1981. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
1124671
  Михайлов Н.И. и др. Региональные проблемы рационального природопользования / Н.И. и др. Михайлов. – Москва : Московский университет, 1988. – 76с.
1124672
  Курманалиев К.К. Региональные проблемы сбалансирования производства и потребления: На матер. Каз.ССР. / К.К. Курманалиев. – Алма-Ата, 1992. – 178с.
1124673
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
1. – 1987. – 131с.
1124674
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
2. – 1987. – 254с.
1124675
   Региональные проблемы социально-демографического развития. – М., 1983. – 208с.
1124676
  Анохин А.А. Региональные проблемы социального развития / А.А. Анохин; Лавров С.Б. – Ленинград, 1986. – 133с.
1124677
   Региональные проблемы социальной мобильности. – М., 1991. – 141с.
1124678
  Черкашин Г.В. Региональные проблемы социальной политики / Г.В. Черкашин. – Свердловск, 1991. – 156с.
1124679
  Бернвальд А.Р. Региональные проблемы товарного обращения / А.Р. Бернвальд. – Новосибирск, 1984. – 208с.
1124680
  Баринов В.Т. Региональные проблемы управления и планирования сферы обслуживания населения / В.Т. Баринов. – Москва, 1989. – 126 с.
1124681
  Котик Б.Д. Региональные проблемы управления трудовыми ресурсами и повышения эффективности их использования : автореф. дис. ... канд. экон. наук :08.00.05 / Котик Богдан Дмитриевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 9 назв.
1124682
   Региональные проблемы управления хозяйством. – М., 1990. – 288с.
1124683
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития. – Душанбе, 1989. – 154с.
1124684
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития Калининградской области : сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1988. – 124 с.
1124685
   Региональные проблемы формирования рабочей силы. – Барнаул, 1988. – 202с.
1124686
  Воеводин В.Н. Региональные проблемы экологической безопасности при горнопромышленном производстве в Украине // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-16. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1124687
  Алымов А.Н. Региональные проблемы экономического и социального развития / А.Н. Алымов, Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 299с.
1124688
   Региональные проблемы экономической интеграции СССР в системе стран СЭВ. – Москва, 1975. – 271с.
1124689
   Региональные проблемы эффективности общественного производства. – Петрозаводск, 1987. – 166с.
1124690
  Хандожко Л.А. Региональные прогнозы погоды / Л.А. Хандожко; М-во высш. и сред. образ. РСФСР; Ленинградск. гидромет. ин-т. – Ленинград, 1989. – 103с.136с. : Ил. – Библиогр.: с.133-135
1124691
  Ермакова Ж.А. Региональные программы развития туризма: содержание, особенности, результаты / Ж.А. Ермакова, И.Л. Полякова, Ю.Е. Холодилина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 104-111 : табл. – Библиогр.: 7 назв.
1124692
  Окольникова С.А. Региональные проекты по сохранению культурного наследия: "вторая жизнь" уникальных книг и книжных коллекций // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 0869-608Х
1124693
  Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1977. – 127с.
1124694
  Калиновский Н.П. Региональные различия реальной заработной платы рабочих и служащих Сибири и Центра РСФСР : Автореф... кандидата экон.наук: / Калиновский Н.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1964. – 23л.
1124695
  Якубов Х Д. Региональные разломы Среднего и Южного Тянь-Шаня / Х Д. Якубов, . – Ташкент, 1976. – 146с.
1124696
   Региональные резервы рабочей силы. – К., 1981. – 270с.
1124697
  Конищева Н.И. Региональные резервы ресурсосбережения / Н.И. Конищева; АН СССР ; Ин-т экономики пром-сти ; [отв. ред. Н.Г. Чумаченко]. – Киев : Наукова думка, 1989. – 165 с. – ISBN 5-12-000973-5
1124698
  Слюсаренко О. Региональные рынки страхования в Украине: проблемы и перспективы развития // Финансовые услуги : Всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2002. – № 7/8. – С.6-11
1124699
  Гогулан И.К. Региональные связи торговли и их моделирование / И.К. Гогулан, И.Г. Смирнов. – К, 1984. – 40с.
1124700
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, Н.В. Колобов. – Казань
1. – 1989. – 47с.
1124701
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, В.Д. Тудрий. – Казань
2. – 1991. – 94с.
1124702
  Хандожко Л.А. Региональные синоптические процессы. / Л.А. Хандожко. – Л., 1988. – 103с.
1124703
  Шваков И.Н. Региональные системы института выдачи преступников: международно-правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 33-48. – ISSN 1812-8696
1124704
  Ишмуратов Б.М. Региональные системы производительных сил : (методологические основы географического анализа) / Б.М. Ишмуратов; отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1979. – 237 с.
1124705
   Региональные системы противоэрозионных мероприятий. – Москва : Мысль, 1972. – 544с.
1124706
  Серебрякова З.Л. Региональные советы национальных районов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1984. – 196с.
1124707
   Региональные социально-экономические исследования в странах СЭВ. – М., 1979. – 272с.
1124708
   Региональные социальные процессы и пути их совершенствования. – Кемерово, 1989. – 135с.
1124709
  Немировский Региональные социологические школы на пороге ХХІ века / Немировский, Д.Д. Невирко // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.135-137. – ISSN 0132-1625
1124710
   Региональные условия динамики, охрана и пополнение подземных вод УССР. – К., 1979. – 232с.
1124711
  Баданов Арзабек Исабекович Региональные факторы и их влияние на эффективность производства (на примере пищевой промышленности Казахстана) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.04 / Баданов Арзабек Исабекович ; АН КазССР Учен совет по общест. наукам при Тод-нии обществ. наук. – Алма Ата, 1976. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1124712
   Региональные факторы ускорения интенсификации экономики УССР. – К., 1986. – 182с.
1124713
   Региональные физико-географические исследования. – Кишинев, 1979. – 97с.
1124714
   Региональные флористические исследования. – Л., 1987. – 192с.
1124715
   Региональные флористические исследования и методика преподпвания ботанических дисциплин. – Краснодар, 1986. – 124с.
1124716
  Бериня Д.Ж. Региональные фоновые выпадения соединений металлов в Латвийской ССР / Д.Ж. Бериня, Л.К. Калвиня. – Рига : Зинатне, 1990. – 151с.
1124717
  Поляков А.Ф. Региональные хозяйственные комплексы: вопросы управления процессами формирования, функционирования и развития : монография / А.Ф. Поляков ; [науч. ред. Г.Х. Попов]. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 146 с.
1124718
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА / М.Ф. Балашова. – Москва, 1971. – 22с.
1124719
   Региональные центры МБА страны. – М., 1988. – 197с.
1124720
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА. / М.Ф. Балашова. – М., 1972. – 74с.
1124721
  Китинов Б.У. Региональные цивилизации и цивилизационные миры: механизмы культурной идентификации и особенности Каспийского региона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 75-81. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1124722
  Жабко Е.Д. Региональные цифровые коллекции: современное состояние и тенденции развития / Елена Дмитриевна Жабко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются современное состояние, основные направления создания и развития коллекций электронных ресурсов региональной направленности на базе библиотек в регионах России, а также являющихся составной частью крупных федеральных проектов. ...
1124723
   Региональные экономико-географические исследования : (вопросы географии) : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 104 с.
1124724
  Коваль А.Г. Региональные экономические лидеры Россия и Бразилия и их место в мире / А.Г. Коваль, В.В. Жемеров // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 20-34. – ISSN 0044-748Х
1124725
  Шумский Н. Региональные экономические объединения государств Содружества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1124726
  Братерский М.В. Региональные экономические объединения сквозь призму мировой политической экономии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 19-33. – ISSN 0321-2068
1124727
   Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – 198с.
1124728
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. эконом. специальностей и высш. учеб. завед. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко; Мин-во образования и науки Украины; ДНУ. – Донецк, 2003. – 342с. – ISBN 966-639-122-8
1124729
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Альфа-Пресс, 2004. – 544с. – ISBN 966-8510-04-6
1124730
   Региональные экспериментальные исследования приазовских северостепных ландшафтов / В.М. Пащенко, А.П. Генов, В.И. Бабич, А.Д. Киселева, В.Г. Нестерец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 29-36. – Бібліогр.: 9 назв
1124731
  Шелест В.А. Региональные энергоэкономические проблемы СССР / В.А. Шелест. – М., 1975. – 312с.
1124732
  Мрасси Рашида Региональные, географические и стратегические векторы, влияющие на внешнеполитический курс Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 149-158. – ISSN 1998-1813
1124733
   Региональныекомплексные программы научно-технического прогресса. – Алма-Ата, 1988. – 245с.
1124734
  Балабанов Геннадий Васильевич Региональный аграрно-промышленный комплекс как производственно-территориальная система. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Балабанов Геннадий Васильевич; Ин-т геофизики АН УССР. – Киев, 1978. – 19л.
1124735
  Коротун Л.К. Региональный аграрно-промышленный комплекс, его структура и тенденции развития (на прим. Ровен. обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Коротун Л.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1974. – 26 с.
1124736
  Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграции / Л.Л. Рыбаковский. – Москва : Статистика, 1973. – 147с.
1124737
  Рябцев В.М. Региональный анализ эффективности общественного производства : (Математико-статистические методы исследования) / В.М. Рябцев. – Москва : Статистика, 1977. – 166, [2] с.
1124738
   Региональный АПК: Ресурсы, управление, эффективность. – Кишинев, 1984. – 147с.
1124739
  Фатеев В.С. Региональный аспект в современной практике государственного программирования в Республике Беларусь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 70-84


  Представлены результаты обзора основных государственных социально-экономических программ, реализуемых в Беларуси за счет республиканского бюджета. Указанные программы сгруппированы по признаку наличия в них мероприятий, ориентированных на решение ...
1124740
  Атаров Н.З. Региональный аспект межотраслевых производств : на примере машиностроения / Н.З. Атаров; Проблемы советской экономики. – Москва : Наука, 1980. – 176 с.
1124741
  Курицын И.И. Региональный аспект миграции населения в Российской Федерации на современном этапе : География. Население России / И.И. Курицын, А.В. Круглова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
1124742
  Шматков Р.Н. Региональный аспект онтологии модели качества инновационного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.28-36. – ISSN 1811-0916
1124743
   Региональный аспект осуществления экономических законов в условиях развитого социализма. – Ташкент, 1984. – 152 с.
1124744
  Кузнецова В.Н. и др. Региональный аспект привлечения иностранных инвестиций в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.104-107. – ISBN 966-7695-79-4
1124745
  Губарь А.И. Региональный аспект социалистического воспроизводства совокупного общественного продукта : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Губарь А.И.; Иркут. ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 17л.
1124746
  Абдуллаев Е. Региональный аспект статистического изучения эффективности общественного производства / Е. Абдуллаев ; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент : Фан, 1985. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183
1124747
  Загашвили В. Региональный вектор интеграционной политики России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0131-2227
1124748
  Ткалич С.К. Региональный вектор модернизации профессиональной подготовки творческих кадров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 58-66. – ISSN 1609-4646


  Стратегия модернизации образования выявила региональный аспект межотраслевой проблемы. Социально-экономическое развитие регионов на основе внутренних ресурсов зависит от модернизации профильной подготовки творческих кадров. Перед вузами культуры, ...
1124749
  Тхагапсоев Х.Г. Региональный вуз выпадает из стратегии развития отечественного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 0869-3617


  Анализируются проблемы развития регионального вуза в современной России. Отмечается недооценка роли вузов этого типа в решении проблем социально-экономического и культурно)технологического роста общества. Предлагается ввести в практику статус «головной ...
1124750
  Лоншакова Н.А. Региональный вуз и рынок труда: проблемы адаптации (на примере Читинской области) // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1625
1124751
   Региональный географический прогноз - управлению природопользованием. – Москва : Наукова думка, 1989. – 80с.
1124752
   Региональный географический прогноз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1. – 1977. – 215с.
1124753
   Региональный географический прогноз. – Москва
2. – 1980. – 206с.
1124754
  Мороз С.А. Региональный геомониторинг в решении актуальных проблем экологии внутренних морей / С.А. Мороз, А.Ю. Митропольский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1124755
  Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ / Симонов Ю.Г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 251 с., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 236-250
1124756
   Региональный историко-этнографический атлас Украины, Белоруссии и Молдавии : проспект. – Киев : Наукова думка, 1969. – 40 с.
1124757
  Павлюк Н.Г. Региональный компонент образования в Амурской области : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 61-62 : Табл.
1124758
  Греханкина Л.Ф. Региональный компонент содержания образования и место его изучения в школах Московской области : методика и опыт. Учителю сельской школы // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1124759
  Ахмедова Е.А. Региональный ландшафт / Е.А. Ахмедова. – Самара, 1991. – 246 с.
1124760
  Самостроенко Г.М. Региональный маркетинг: интеграционный подход // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 89-92. – ISBN 5-88512-242-1
1124761
  Еромасова А.А. Региональный менталитет : особенности этнокультурного развития малочисленных народов Сахалина // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1124762
   Региональный метаморфизм докембрийских формаций СССР. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 150с.
1124763
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудобразование. – Ленинград : Наука, 1970. – 316с.
1124764
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудообразование. – К., 1984. – 327с.
1124765
  Судовиков Н.Г. Региональный метаморфизм и некоторые проблемы петрологии. / Н.Г. Судовиков. – Л., 1964. – 551с.
1124766
   Региональный мониторинг природопользования. – Саранск, 1986. – 107с.
1124767
  Слонимский А.А. Региональный научный комплекс / А.А. Слонимский. – Минск, 1990. – 141с.
1124768
  Прохоренко И. Региональный национализм в Испании: "другие" правые Каталонии и Страны Басков : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 118-126. – ISSN 0131-2227
1124769
  Зарипова Д.А. Региональный опыт разграничения государственного и муниципального имущества // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 27-29. – ISSN 1728-8878
1124770
   Региональный палеогеоморфологический анализ как один из критериев поискового прогноза (на примере Северной Украины) : палеогеографические и геоморфологические исследования / Ю.А. Кошик, С Металиди, , В.М. Тимофеев, В.Н. Чмыхал, Л.В. Гусева, А.А. Комлев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 79-83. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1124771
  Бурка И.А. Региональный стрительно-индустриальный комплекс (экономико-географическое исследование на примере Ив.-Франк. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бурка И. А.; Моск. гидрофиз. ин-т АН УССР, Отд. геогр.ф. – К., 1982. – 18л.
1124772
  Игнатова И.Б. Региональный творческий вуз: по пути инноваций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 51-55. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Белгородского государственного института искусств и культуры.
1124773
  Милявский И.И. Региональный тип научно-технического развития. / И.И. Милявский. – Душанбе, 1987. – 143с.
1124774
  Вистелиус А.Б. Региональный тренд состава мезозойских гранитоидов и локализация оловоносных областей Северо-Восточной Азии : Сообщения лаборатории математической геологии. / А.Б. Вистелиус, Д.Н. Иванов, М.А. Романова. – Ленинград : Наука
Вып.3. – 1974. – 34с. + 2 карты
1124775
  Петровская Наталья Региональный турбизнес: реалии и перспективы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 24-27 : Фото
1124776
  Лазарев Г.И. Региональный университет в период кризиса / Г.И. Лазарев, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-17. – ISSN 0869-3617
1124777
  Павлов К. Региональный фактор в макроэкономических моделях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0207-3676
1124778
  Лагутин И.Б. Региональный финансовый контроль в зарубежных странах: особенности организации и правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 70-80. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1124779
  Межиров Борис Леонидович Региональный характер формирования потребностей в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Межиров Борис Леонидович; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 24л.
1124780
  Подолев И.В. Региональный хозрасчет / И.В. Подолев. – К, 1990. – 122с.
1124781
  Шишкин М.И. Региональный хозрасчет в Удмуртии / М.И. Шишкин. – М, 1989. – 115с.
1124782
   Региональный хозрасчет: концепция, пути реализации. – Кишинев, 1989. – 330с.
1124783
  Попов А.И. Региональный хозрасчет: содержание, формы, границы / А.И. Попов. – Л, 1991. – 32с.
1124784
  Изтелеуов Б.И. Региональный хозяйственный механизм / Б.И. Изтелеуов. – М., 1992. – 126с.
1124785
  Микашавидзе Б.А. Региональный численный прогноз метеологических элементов с учетом рельефа Кавказа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Микашавидзе Б.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1124786
   Региональный экологический мониторинг. – М., 1983. – 262с.
1124787
  Галецкий Л.С. Региональный эколого-геохимический анализ влияния тяжелых металлов промышленных отходов на состояние окружающей среды Украины / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-14 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1124788
   Региональный энергетический комплекс (особенности формирования, методы исследования) : монография. – Ленинград : Наука, 1988. – 200 с.
1124789
  Ван Александр Викторович Региональный эпигенез и метагенез каменноугольных и пермских отложений Кузнецкого бассейна : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Ван А.В. ; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 20 с.
1124790
  Ляхницкая И.В. Региональныые и локальные закономерности размещения медно-никелевых сульфидных месторождений / И.В. Ляхницкая, Е.В. Туганова. – Л., 1977. – 76с.
1124791
   Регионарное и системное кровообращение. – Л., 1978. – 203с.
1124792
  Гупало Ю.М. Регионарные особенности пищеварения в рубце крупного рогатого скота при скармливании различных рационов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гупало Ю.М.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 16л.
1124793
   Регионоведение : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 424с. – ISBN 5-85173-096-Х
1124794
  Белонучкин Г. Регионы : справочные сведения о субъектах Российской Федерации / Г. Белонучкин. – Москва, 1999. – 277с.
1124795
  Эберхард Шнайдер Регионы в Европейском Союзе // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 45-52
1124796
  Агапонов А.К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0132-1625
1124797
  Шутова Наталья Регионы нашли спасение в объединении : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 54-56
1124798
   Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-89476-239-5
1124799
   Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-89476-241-8
1124800
   Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 992 с. – ISBN 978-5-89476-240-1
1124801
  Симоненко В.К. Регионы Украины / В.К. Симоненко; [отв. ред. И.И. Лукинов]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0162-2
Проблемы развития. – 1997. – 263 с.
1124802
   Регионы Украины : хроника и руководители / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic research center, Hokkaido university. – (Slavic Eurasian studies ; N 20). – ISBN 978-4-938637-50-7
Том 3 : Крым и Николаевская область. – 2009. – 256, [ 2 ] с.
1124803
  Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития / В.К. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0162-2
1124804
   Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет? Мнения социологов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 123-160. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Материалы круглоло стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. В круглом столе приняли участие социологи и политологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Организатор и модератор круглого стола - профессор О.Д. Куценко (Киевский ...
1124805
  Богданова Светлана Регионы шлифуют рекламную стратегию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 62
1124806
  Митрофанова И.В. Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 102-113. – ISSN 2221-8440


  Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический конфликт 2014 г. и затягивание политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для таких отраслей, как АПК, легкая ...
1124807
  Воловик С.В. Региоселективность и реакционная способность свободных радикалов в процессах присоединения и ароматического замещения / С.В. Воловик. – Киев, 1988. – 108с.
1124808
  Крюков К.С. Регистан / К.С. Крюков. – 3-е, испр. – Ташкент, 1968. – 24 с.
1124809
  Веймарн Б.В. Регистан в Самарканде / Б.В. Веймарн. – Москва, 1946. – 100 с.
1124810
  Шарандаченко А. Регистраторша ЗАГСА : из дневника киевлянки / А. Шарандаченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – с.
1124811
  Горн Л.С. Регистраторы интенсивности излучений / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 304 с.
1124812
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1974. – 328с.
1124813
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1985. – 383с.
1124814
   Регистрация актов гражданского состояния : Учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1124815
  Чжао Регистрация брака / Чжао, Шу-Ли. – М., 1951. – 40с.
1124816
  Доманский Александр Николаевич Регистрация и анализ первичных фотопроцессов при действии ионизирующего излучения на биополимеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доманский Александр Николаевич; Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1972. – 24л.
1124817
  Фирсов Г.Г. Регистрация и описание периодических изданий / Г.Г. Фирсов. – М, 1960. – 63с.
1124818
  Иванов А.П. Регистрация и сбор первичной информации в АСУП / А.П. Иванов, С.Б. Абрамов. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 581)
1124819
  Гангрский Ю.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 224 с.
1124820
   Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновіх красителей / В.Г. Кравец, Е.В. Беляк, А.А. Крючин, В.В. Петров, В.М. Шершуков, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 8, № 4. – С. 3-12. – ISSN 1560-9189
1124821
  Воловик Валентин Дмитриевич Регистрация ионизирующих частиц с помощью упругих волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16, 01.04.07 / Воловик Валентин Дмитриевич; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1980. – 33л.
1124822
  Раздобарин Г.Т. Регистрация контуров спектральных линий с разрешением во времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Раздобарин Г.Т.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1966. – 14л.
1124823
  Аюева Татьяна Николаевна Регистрация международных договоров : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.00 / Аюева Татьяна Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1124824
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров. : Дис... канд. юрид.наук: / Аюева Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 185л.
1124825
   Регистрация мерцания звезд фотоэлектрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жукова Л. Н,; Жукова Л. Н. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 8 с.
1124826
  Аллен В.Д. Регистрация нейтронов : Пер.с англ. / В.Д. Аллен ; пер. с англ. О.В. Богданкевича ; под ред. Б.В. Рыбаков. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1124827
  Буркова А. Регистрация обеспечения по английскому праву и российскому законодательству // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1124828
   Регистрация одиночных каналов. – М., 1987. – 448с.
1124829
  Иванов А.П. Регистрация оптического изображения фотографическими слоями / А.П. Иванов, В.А. Лойко. – Минск, 1976. – 59с.
1124830
   Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. – Москва : Атомиздат, 1976. – 120 с.
1124831
  Ненонен П. Регистрация по месту жительства : Бюрократическая сага // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 51-64. – ISSN 0321-1878
1124832
  Илезов М.Б. Регистрация по месту пребывания и месту жительства как правовая форма управления в миграционной сфере // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1124833
  Дискин Е.И. Регистрация прав на недвижимое имущество в средневековых городах Германии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена возникновению и развитию института регистрации права на недвижимое имущество в городском праве средневековой Германии.
1124834
  Синяков В.С. Регистрация размеров сердца ультразвуковом и некоторые вопросы биомеханики сердечных сокращений. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Синяков В.С.; Ин-т нормальной и патол.физиологии АМН СССР. – Москва, 1964. – 14с.
1124835
  Брызгунов В.А. Регистрация рентгеновских дифракционных картин при помощи электронно-оптических преобразований : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Брызгунов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1124836
  Щербович А. Регистрация сайтов в Интернете в качестве средств массовой информации в контексте защиты свободы слова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 39-46. – ISSN 1812-7126


  Данная статья - попытка ответить на вопрос, следует ли признать интернет-сайты средствами массовой информации и регистрировать в качестве таковых. Нынешняя неопределенность их правового статуса порождает проблемы, обусловленные спецификой российской ...
1124837
  Алексеев В.Г. Регистрация трития в сухих пробах с помощью газопроточного счетчика с осткрытым окном : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев В.Г. ; Ин-т биофиз. – Москва, 1971. – 27с.
1124838
  Махиев Виктор Павлович Регистрация электрических характеристик околоушной слюнной железы с поверхности тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Махиев Виктор Павлович; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – л.
1124839
  Имас Я.А. Регистрация энергии излучения импульсных источников тепловыми приемниками радиации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Имас Я.А.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1959. – 10л.
1124840
  Прайс В. Регистрация ядерного излучения : Пер. с англ. / В. Прайс. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 464 с.
1124841
   Регистрирующие среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1975. – 165с.
1124842
   Регистрирующие среды для изобразительной голографии и киноголографии. – Ленинград : Наука, 1979. – 239с.
1124843
   Регистрирующие среды на основе полимерных полупроводников и их применение. – Киев : Знание Украины, 1989. – 18с.
1124844
  Клевазаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. / Г.А. Клевазаль. – М, 1988. – 284с.
1124845
   Регистрирующий прибор для микромеханический испытаний. – М., 1958. – 6с.
1124846
  Горбаченко Т.Г. Регігієзнавча наука та освіта в Україні на початку ХХІ ст. / Т.Г. Горбаченко, В.І. Лубський // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409-434. – ISBN 978-966-439-469-4
1124847
  Брюнінг Е. Регіна Габеркорн / Е. Брюнінг. – К., 1960. – 248с.
1124848
   Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, ( 5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 473 с. – ISBN 978-966-623-615-2
1124849
   Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
1124850
   Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
1124851
   Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
1124852
   Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 292, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-259-2
1124853
   Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
1124854
   Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
1124855
   Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-300-1
1124856
   Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 верес. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-435-0
1124857
   Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-399-5
1124858
   Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-482-4
1124859
  Світлична Д.О. Регіон - цілісна природно - соціально - економічна система // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 142-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1124860
   Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ
№ 1 (11). – 2013. – 40 с.
1124861
  Кулешова К.І. Регіон Близький Схід в сучасених політичних концепціях // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 72-88. – ISBN 978-617-689-160-4
1124862
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1124863
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Петюр Р.К.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 264л. – Додатки л. 241264. – Бібліогр.: с.211-240
1124864
  Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
1124865
  Яценко П Б. Чичкань Регіон Східна Азія: геополітичні особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 187-195. – Бібліогр.: 12 назв.
1124866
   Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
1124867
  Яремко Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
1124868
  Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1124869
  Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб"єкт міжнародних економічних відносин : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 169-175. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1124870
  Ценклер Н.І. Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
1124871
   Регіон: проблеми стратегічного розвитку / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
1124872
  Панов А.В. Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000 – 2010 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2220-1394
1124873
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додатки: л.193-223. – Бібліогр.: л.172-192
1124874
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1124875
  Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 161-165.
1124876
  Лагутін В. Регіоналізація вищой освіти в Україні: проблеми і суперечності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-25. – ISSN 1682-2366
1124877
  Гладій І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Гладій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 40-52. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1124878
  Куян І.А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1124879
  Бабінова О.О. Регіоналізація країн Західної Європи: досвід становлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 161-165
1124880
  Олійник Я.Б. Регіоналізація продовольчої політики України в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення.
1124881
  Мкртчян О.С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів Західної частини України методом кластерного аналізу / О.С. Мкртчян, П.М. Шубер // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 187-194. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1124882
  Кокорєв О.В. Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 2519-2949
1124883
  Слабоус-Лущенко Регіоналізація та її роль у сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 116-122


  У даній статті досліджено проблему європейської регіоналізації, її типи, причини та наслідки. Розглянуто історичні етапи розвитку регіоналізації в Європі та охарактеризовано її сучасні форми.
1124884
  Семенович А. Регіоналізація Чеської Республіки в умовах підготовки до вступу у Європейський Союз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 34-40. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1124885
  Їж М.М. Регіоналізація як європеїзація у країнах Східної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 401-411
1124886
  Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 18-22
1124887
  Кучерук Т.Г. Регіоналізація: об"єктивні та суб"єктивні чинники розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 403-408. – (Право. Економіка. Управління)
1124888
  Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення ...
1124889
  Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 22-28
1124890
  Олійник Я.Б. Регіоналізм і регіони / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – C. 26-28. – ISBN 978-966-285-259-2
1124891
  Таран С. Регіоналізм та політична стабільність в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 76-80
1124892
  Василькова С.А. Регіоналізм та регіоналізація: поняття, дефінітивне визначення та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-114
1124893
  Лущак В. Регіоналізм та сепаратизм в Україні: перші роки незалежності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 21-24
1124894
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
1124895
  Губар Н. Регіоналізм як альтернатива глобалізації (порівняльний аналіз конкурентних стратегій американських та японських ТНК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто концепцію регіоналізації як провідної альтернативи конкурентоздатності для компаній, в яких практика прийняття рішень ґрунтується на автономії дочірніх компаній. Порівняльний аналіз ТНК США та Японії надає можливість проаналізувати переваги ...
1124896
  Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні тенденції валютної інтеграції, досліджено їх вплив на зміну структури світової валютної системи, надано пропозиції щодо методів регулювання валютних відносин в світі, що склались під впливом зазначених процесів. The regional ...
1124897
  Ганус С.О. Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 187-197. – (Історія ; Вип. 24)
1124898
  Шляхтун П.П. Регіоналізм як форма децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 138-140
1124899
  Дегтярьова Ія Регіоналізм як чинник децентралізації влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43-50
1124900
  Макаров Г.В. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- Політичні інститути та процеси / Макаров Г.В., МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.:л. 189- 208
1124901
  Макаров Гліб Валерійович Регіоналізм як чинник політичного прцесу у сучасному українському суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.02 / Макаров Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1124902
  Батрак М.Г. Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 29-35. – ISSN 2225-7586
1124903
  Студєнніков І. Регіоналістика і регіонознавство : проблеми методології та категоріального апарату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-4344-6
1124904
  Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посібник для студентів геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська ; М-во освіти і науки України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 370, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-370. – ISBN 978-966-289-068-6
1124905
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1124906
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2001
1124907
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1124908
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1124909
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1124910
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1124911
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2003
1124912
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1124913
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1124914
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1124915
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1124916
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1124917
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1124918
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1124919
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1124920
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1124921
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1124922
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1124923
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1124924
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1124925
  Жук М.В. Регіональна економіка : підручник / М.В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-261-7


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1124926
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1124927
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1124928
  Царик Т. Регіональна економіка в умовах глобалізації світу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 18-24.
1124929
  Яценко Н.М. та інш. Регіональна економічна безпека в контексті національної економічної безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.78-82. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1124930
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1124931
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1124932
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Дис... канд. економічних наук: 08.02.03. / Панікар Герман Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288 л. + Додатки: л. 237-288. – Бібліогр.: л. 212-236
1124933
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Панікар Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1124934
  Огданський К. Регіональна економічна політика: світовий досвід та його застосування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 103-106.
1124935
  Колот І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи : монографія / І.П. Колот, Н.М. Внукова, І.П. Косарєва ; за ред. Н.М. Внукової. – Харків : Модель Всесвіту, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7875-05-9
1124936
  Монаєнко А.О. Регіональна організація фінансово-бюджетного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-114. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1124937
  Шинкаренко Т.І. Регіональна політика ЄС - проблеми формування й перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 21 пункт
1124938
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1124939
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1124940
   Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. – Київ, 1995. – 368с. – ISBN 5-7702-0994-1
1124941
  Герасимчук З.В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905
1124942
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1124943
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Карась М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 16 с. – Бібліогр.:с.14
1124944
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Карась М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1124945
  Карась Максим Анатолійович Регіональна преса у демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Карась Максим Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 184л. – Бібліогр.:л.179-184
1124946
  Андрушків Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 135-138.
1124947
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1124948
  Бащенко Михайло Іванович Регіональна система селекції у скотарстві : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.02.01 / Бащенко Михайло Іванович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-тут розвед. і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 37л.
1124949
  Маркіна І.А. Регіональна система управління малим бізнесом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.145-150. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1124950
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1124951
  Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16-першої половини 17 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довбищенко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1124952
  Довбищенко Михайло Володимирович Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16 - першої половини 17 ст. (на прикладі Волинського воєводства) : Дис... кандид. істор.наук: / Довбищенко Михайло Володимирович; Ін-тут українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.1-70
1124953
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1124954
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів : Світ, 1992. – 333с.
1124955
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1124956
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пенчук І.Л.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 253 л. + Додатки: л. 225 - 253. – Бібліогр.: л. 199 - 225
1124957
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Пенчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1124958
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : автореф. дис. ...канд. політ. наук : спец.: 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Головчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. + Додатки. – Бібліогр.: с.10 назв
1124959
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1124960
  Савлук С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 1562-0905
1124961
  Лукіна Т. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.73-79
1124962
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1124963
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1124964
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1124965
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1124966
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1124967
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1124968
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1124969
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1124970
  Кулик А.В. Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-18.
1124971
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1124972
  Миколайчук М.М. Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-74.
1124973
  Столярчук Я.М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 126-130


  У статті розкриваються особливості сучасної інноваційної політики Європейського Союзу, метою якої є підвищення конкурентоспроможності даного інтеграційного блоку порівняно з визнаними лідерами науково-технічного прогресу США та Японією. Обґрунтовано ...
1124974
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-173-4
Вип. 10. – 2005
1124975
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1124976
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1124977
  Діну В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму / В. Діну, К.В. Гапенчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 130-143. – ISSN 1562-0905
1124978
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 37-38.
1124979
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 108-111.
1124980
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1124981
   Регіональні геоекологічні проблеми України. Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 401с. : 2 рис., 26 таб. – Бібліогр.: 202 дж.


  Об"єкт дослідження - природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси; навчальний процес у вищій школі. Мета роботи - визначення антропогенного впливу на формування ландшафтних комплексів; розкриття змісту теорії освіти і навчання, виховання у ...
1124982
   Регіональні екологічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : Обрії, 2002. – 384 с.
1124983
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1124984
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні осбливості інноваційної діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ханова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1124985
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1124986
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Ханова Олена В"ячеславівна; Харківськ. націон. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 165 л. + Додатки: л. 145-165. – Бібліогр.: л. 132-144
1124987
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 199л. + Додатки: л.159-193. – Бібліогр.: л.148-158
1124988
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1124989
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 5/6. – 2001
1124990
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2002
1124991
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1124992
  Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 222-228. – ISSN 1562-0905
1124993
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2005. – 338с. – ISBN 966-8912-05-05
1124994
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1124995
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1124996
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1124997
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1124998
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1124999
  Зайцева Л. Регіональні тенденції економічного розвитку: стан та перспективи // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.34-42
1125000
  Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,