Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1121001
  Пушкарук Н. "...Початок холодної війни між РФ і США?!" / Н. Пушкарук, О. Ковальова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 3


  Про введення Вашингтоном санкцій щодо нафтового сектору Венесуели та причини російського втручання.
1121002
  Бичук Ш. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головну соціологічну працю М. Грушевського "Початки громадянства (генетична соціологія)". Висвітлено причини й фактори створення соціальності, виникнення та існування людського суспільства. Розглянуто розвиток поглядів на початок суспільного ...
1121003
  Гулько Лідія "Початкова географія для народніх шкіл" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  Цю книжку Степана Рудницького Музеєві книги і друкарства України подарував у вересні 2007 року Михайло Андрійович Грузов, за фахом лікар-ендокринолог, за покликом душі - книголюб. У такий спосіб чоловік вклонився світлій пам"яті Степана Львовича ...
1121004
  Портнова Л.Ю. "Початок весни в мистецтві..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 22-24


  Фотодокументи до біографії М. Бойчука.
1121005
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
1121006
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1121007
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1121008
  Єфремова В. "Початок" Данила Ноздрі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)


  У столичній галерії "Дім Миколи" відбулася виставка юного художника Данила Ноздрі.
1121009
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
1121010
  Радчун Г. Почалось з арешту Антоні / Г. Радчун. – К., 1974. – 120с.
1121011
  Слипачук А. Почасова оплата труда. Установление тарифной ставки за час роботы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 7. – С. 30-35.
1121012
  Ермичева Н.Г. Почасовая оплата труда в высшей школе: справоч. пособие / Н.Г. Ермичева. – Л., 1988. – 88с.
1121013
  Крамар О. Почати з Китаю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Чому Україні потрібна власна торговельна війна з Китаєм.
1121014
  Майко А.Ф. Почати з себе / А.Ф. Майко. – К, 1988. – 189с.
1121015
  Моралес Хусто Ліпе Почати спочатку : оповідання-медитація // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 189-191. – ISSN 0320 - 8370
1121016
  Поліщук М.С. Початкава і середня освіта на Правобережній Україні : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук М.С. ; КДУ. – Київ, 1974. – 220 л.
1121017
  Підгорна Л. Початки "романтичної доби" української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 45-49
1121018
  Загороднюк І. Початки академічної зоології в Україні: документи Українського науковго товариства 1919 - 1921 років // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 296-306. – ISBN 978-966-02-8998-7
1121019
   Початки артилерії в Україні (XIV-XVII ст.) / подав І.К. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 56-64
1121020
  Ботушанський В. Початки буковинської еміграції до Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 77-82. – ISBN 1-55195-156-8
1121021
  Глушко М. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-131. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто початки вживання й утвердження в українському народознавстві англійського за походженням терміна "фольклор", його первісне значення та відмінність від таких понять, як "етнографія", "усна народна словесність", "народна поезія" тощо. ...
1121022
  Млиновецький Р. Початки визвольної боротьби українського народу // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.32-36 : Фото


  До 85-річчя проголошення Української Центральної ради
1121023
  Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 128-133


  Стаття присвячена аналізу історії започаткування вищої медичної освіти для жінок в Україні, яку розглянуто на прикладі діяльності Медичного відділення Київських вищих жіночих курсів (згодом - Жіночого медичного інституту в Києві). Показано складнощі та ...
1121024
  Костриця М.Ю. Початки волинського краєзнавства (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 14-25. – ISBN 966-7626-11-3
1121025
  Картель Л.М. Початки географії : Посібник для вчителів / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 111с.
1121026
  Грушевський М.С. Початки громадянства : (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 224-229. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці, подані у цьому номері журналу, присвячені розмірковуванням М. Грушевськогонад історичним розвитком суспільства. Чи може суспильство розвиватися за певими законами? Якщо ці законі існують, то чи можна застосувати їх до суспільства? Автор ...
1121027
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-37. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного знання. ...
1121028
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціольогія) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1121029
  Грушевський М.С. Початки громадянства: генетична соціологія // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340-343. – ISBN 966-613-240-0
1121030
  Греченко В. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр. / В. Греченко, О. Ярмиш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
1121031
  Попов П.М. Початки друкарства у слов"ян / П.М. Попов. – Київ, 1924. – 35 с.
1121032
  Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 116-119


  У статті здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у контексті ...
1121033
  Свенцицький І. Початки книгопечатаня, 1924
1121034
  Бабич О. Початки книжкової справи у Києво-Печерському монастирі // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 25-30.
1121035
  Брайчевський М. Початки книжності // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 129-152. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1121036
  Фесенко В. Початки металургійної промисловості на Україні : (Перша домна Луганського заводу) / В. Фесенко, 1932. – С. 231-256. – Окр. відб. - Монографія В. Фесенка про робітництво Луганського ливарного заводу залишається невиданою


  Він опублікував декілька нарисів з історії міста та ливарного заводу, а саме: “Архів Луганського ливарного заводу (1795–1887)” у “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”, т. ХХІ–ХХІІ; “Перша домна Луганського ливарного заводу”, Луганськ, 1930; ...
1121037
  Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збірання і вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.27-36. – ISSN 0130-6936
1121038
  Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографічні оцінки ранніх наукових робіт М. Грушевського. Показано зацікавленість першими роботами молодого вченого українських, польських і російських спеціалістів. Виявлено основні тенденції оцінних інтерпретацій його наукових ідей ...
1121039
  Потапюк Лілія Початки національного відродження на західно-українських землях у першій половині XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 87-92
1121040
  Ревегук В. Початки національного культурно-освітнього відродження на Полтавщині (доба Центральної Ради) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 90-98. – ISBN 966-7653-03-5
1121041
  Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
1121042
  Кондратюк С.В. Початки парламентаризму в Київській Русі: історіографічно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 73-82. – (Юридична ; Вип. 2)
1121043
  Ілієвські П.Х. Початки писемності у слов"ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов"янські торговельні і культурні контакти) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3--8


  Резюме доповіді на міжнародній науковій конференції, що відбулася під час Днів науки Македонії в Україні (червень 2006р.) в м. Сімферополі, відомого славіста академіка МАНМ Петера Хр. Ілєвські. Містить оригінальну концепцію початків слов"янської ...
1121044
  Мицик Ю. Початки Польської держави за хронікою Олександра Гваньїні // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 53-84. – ISBN 966-625-040-3
1121045
  Степура І. Початки радіо та роль радіоаматорського руху в розвитку радіомовлення в СРСР // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 34-39
1121046
  Пилипович Т.Г. Початки релігії: багатоманітність їх концептуального витлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1121047
  Гавриленко В. Початки ремісничих цехів Кам"янця-Подільського // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-02-7306-1
1121048
   Початки роздору боротьби на Волині : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
1121049
  Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 28-41. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI-VII ст.
1121050
  Буланов Антон Початки с грибами / Буланов Антон, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 120-122 : рис.
1121051
  Горобець О. Початки систематичних досліджень Арктики // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 250-252. – ISBN 978-966-171-783-0
1121052
  Поліщук Г.Х. Початки сонячної системи / Г. Х. Поліщук. – Київ, 2006. – 20с.
1121053
  Ферков О.В. Початки та історія грецької віри і церкви в Угорщині: історіографія проблеми / О.В. Ферков, Гергель Баранді // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 275-282. – (Історія ; Вип. 25)
1121054
  Роговий В. Початки творення української еліти у таборах інтернованих у Польщі (до 85-річчя заснування Української студентської громади у Варшаві і Спілки українських студентських громад у Другій Речі Посполитій) / В. Роговий, В. Сергійчук // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 158-164. – ISBN 966-7060-98-5
1121055
  Прокоп"як І. Початки театральної шевченкіани в Галичині (друга половина XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 162-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1121056
  Задорожна А.В. Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 204-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1121057
  Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей / М.І. Жалдак. – Київ : Радянська школа, 1978. – 143 с.
1121058
  Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.137-140
1121059
  Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистецтв. Центр. держ. істор. архів у Львові УАД. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224с. – ISBN 966-7022-26-9
1121060
  Юрій М. Початки українського шкільництва на Холмщині і Підляшші (1940–1941) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 128-152
1121061
  Падюка Н. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 435-458. – ISSN 1591-6223
1121062
  Возняк Михайло Початки української комедії : ( 1619-1819 ). – Львів : [Hакладом Видавн. Спілки "Всесвіт" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1919. – 251 с. + Замітки: С. 241-245. – Словаpець [тлумач.] С. 246-248. – Бібліогр.: Приписки [список літ.]: С. 171-179. – ("Всесвітня бібліотека" / під редакцією Івана Калиновича ; №19)


  В кн. уpив. з твоpів Я. Гаватовича, І.Г. Hекpашевича, М. Довгалевського, Юpія [Геоpгія] Кониського, біогр. відомості пpо авт. та віpш "Яpмаpок" І.Г. Некрашевича. – Зpазки інтеpмедій, діяльогів і віpш: с. 180-240. Еслібріс - Галіна Сидоренко, Григорія ...
1121063
  Осипчук Н. Початки фемінізму й апостольство. Ольга Кобилянська: нещасливе кохання, замовчувані твори і служіння Україні // Україна молода. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 115). – С. 12


  "Хтось має іскру в душі...": нещасливе кохання, замовчувані твори і служіння Україні Ольги Кобилянської. Хрестоматійне ім"я письменниці Ольги Кобилянської, авторки повістей "Людина", "Ніоба", "Царівна", передбачає, що про цю непересічну особистість ми ...
1121064
  Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-228


  У статті зроблено огляд перших досліджень, присвячених феномену української народної іграшки та гри, проаналізовано функціональні особливості української народної дитячої ігрової культури.
1121065
  Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 3-15
1121066
  Зінкевич Р.Д. Початки формування Армії УНР восени 1917 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 107-119. – ISSN 0321-0499
1121067
  Щодра О. Початки формування Русі: хронологічна і географічна локалізація процесу у дискусіях сучасних істориків // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 57-80. – ISSN 2519-2760
1121068
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 1, 9
1121069
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 9
1121070
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 6
1121071
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 9
1121072
  Мизь Р. Початки церковної організації серед українців у Боснії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1121073
   Початківцям. Хаф"єль (Норвегія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 18 : фото
1121074
  Любченко В.І. Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб"єкти і порядок реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Любченко Володимир Іванович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1121075
  Ластовський В. Початкова абетка для початківців-істориків // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 103-105. – ISBN 978-966-171-414-3
1121076
  Матяшук В. Початкова військова освіта за рубежем: позитивний досвід // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 35-42
1121077
  Ворона Ю.В. Початкова військова підготовка й патріотичне виховання учнів СПТУ м. Києва (1985 - 1991 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 11-12. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1121078
  Сохін М.П. Початкова військова топографія / М.П. Сохін. – К., 1936. – 99с.
1121079
  Курило О. Початкова граматика української мови. / О. Курило. – 12-те вид.
1. – 1927. – 134с.
1121080
  Ніжинський М.П. Початкова і середня загальна освіта [в Києві в першій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 325-335
1121081
  Казьмрчук М. Початкова освіта в Київській губернії середини XIX - початку XX ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 20-22
1121082
  Фізеші О.Й. Початкова освіта Закарпаття у 50-80-их роках ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 306-309. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1121083
  Тополевський В.Ю. Початкова педагогічна культура акторської майстерності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 212-217
1121084
  Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції / Ю.Г. Козловський. – К, 1982. – 174с.
1121085
  Щербей У. Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 277-279. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1121086
  Лисенко-Єржиківська Початкова фаза культурно-філософської парадигми феномену шістдесятників // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 84-96


  Розглядається історико-культурний і літературнй контекст виникнення шістдесятництва як літературного явища
1121087
  Баранов П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 4-те вид., стереотип. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 188, IV с. : рис.
1121088
  Цінгер А.В. Початкова фізика : посібник / А.В. Цінгер. – 2-ге вид., доп. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 391 с.
1121089
  Дорошкевич Б.К Початкова хімія : Для селян-хазяїв, позашкільної освіти та нижчих с[ільсько]-г[осподаpських] шкіл ; З додатком статтей пpо позашкільну освіту на Вкpаїні та методи постановки досвідів ; з 30 малюнками / Б. Дорошкевич. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 54, IV с. : мал. – Позашкільна освіта на Укpаїні: с. 48-54. – Бібліогр. [літ. з хімії]: с. 47
1121090
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1995
1121091
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1995
1121092
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1995
1121093
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1995
1121094
   Початкова школа. – Київ
№ 5/6. – 1995
1121095
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1995
1121096
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1995
1121097
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1995
1121098
   Початкова школа. – Київ
№ 10/11. – 1995
1121099
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1995
1121100
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1996
1121101
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1996
1121102
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1996
1121103
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1996
1121104
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1996
1121105
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1996
1121106
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1996
1121107
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1996
1121108
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1996
1121109
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1996
1121110
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1996
1121111
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1996
1121112
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1997
1121113
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1997
1121114
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1997
1121115
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1997
1121116
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1997
1121117
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1997
1121118
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1997
1121119
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1997
1121120
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1997
1121121
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1997
1121122
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1997
1121123
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1997
1121124
  Казьмирчук М.Г. Початкова школа в с. Кальнику: соціальний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1728-3671
1121125
  Затуливітер В.І. Початкова школа: Кн. віршів. / В.І. Затуливітер. – К., 1988. – 221с.
1121126
  Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані аналітичні моделі гравітаційного поля та горизонтально-шаруватого геологічного середовища з кількома густинними межами розділу шарів під поверхнею. Модель поля отримана з рівняння сили тяжіння, що випливає з розгляду плоского нормального ...
1121127
  Вирський Д. Початковий дискурс про козаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560–1570-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 20-40. – ISSN 0130-5247
1121128
  Леньо Т. Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 61-74


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на зміни, викликані новими умовами існування в модерному індустріально-інформаційному суспільстві, на середину ХХ ст. у бойківсько-закарпатському весіллі ще залишилась самобутньою ...
1121129
  Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
1121130
  Мотуз В. Початковий етап життя Петра Лебединцева: духовно-інтелектуальні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 64-69. – ISSN 2309-9356


  У статті на основі архівних джерел розглянуто період дитячих та юнацьких років Петра Гавриловича Лебединцева. Простежено комплекс соціально-освітніх проблем, які вплинули на світогляд майбутнього київського кафедрального протоієрея. В статье на основе ...
1121131
  Васильєв О. Початковий етап патентних досліджень для обраного об"єкта військової техніки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1121132
  Пилипенко Д.О. Початковий етап реалізації проекту "Скам"янілості України" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 26-28


  Ініціатором проекту "Скам"янілості України" виступив самоврядний студентський орган - Наукове товариство студентів та аспірантів геологічного факультету КНУТШ. За головну мету проекту було поставлено популяризацію і вивчення природознавчої напуки ...
1121133
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Кривий Ріг, 2017. – 225 арк. – Додатки: арк. 189-225. – Бібліогр.: арк. 169-188
1121134
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1121135
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 222 арк. – Додатки: арк. 212-222. – Бібліогр.: арк. 189-211
1121136
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1121137
  Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 63-72
1121138
   Початковий етап розслідування фальшивомонеництва: порушення кримінальної справи, обставини, які необхідно встановити. Взаємодія суб"єктів розслідування / Мацишин, С, , А.В. Старушкевич // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-68.
1121139
  Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується початковий етап співпраці України та Ради Європи в 1992-1995 рр., визначаються основні зовнішньополітичні орієнтири незалежної України. В статье исследуется начальный этап сотрудничества Украины и Совета Европы, определяются основные ...
1121140
  Шумілова В.В. Початковий етап становлення творчої особистості Мирослава Михайловича Вантуха (до 80-річчя від дня народження) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 199-204. – ISSN 2312-4679
1121141
  Нестеренко Б Л. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 29-34. – (Правознавство ; Вип. 273)
1121142
  Кралюк П. Початковий етап у розвитку філософської думки в Київській духовній академії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 395-397. – ISBN 978-966-2254-74-7
1121143
  Григоращенко О. Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В.Ф. Снігового // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 111-113. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1121144
  Балушок В. Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичнній культурі українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 7-16. – ISSN 0130-6936
1121145
  Івакін В.Г. Початковий етап християнізації в Києві (за даними поховального обряду X ст.) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2276-63-3
1121146
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 7-е вид. – Київ : Держвидав України
Ч.2 : Азія, Африка, Америка й Австралія. – 1928. – 155с.
1121147
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 3-е вид., стереотип. – Харків-Київ : Держвидав України
Ч.1. – 1929. – 120с.
1121148
  Стеценко К.Г. Початковий курс навчання дітей нотного співу : (методіко-дідактичні матеpіяли) / К. Стеценко. – Київ : Вид. Т-ва "Вернигора" ; [Дpук. Т-ва "Веpнигоpа"], 1918. – 32 с. : мал. до тексту [ноти]: с. 31-32. – (Шкільна бібліотека ; Ч. 10)
1121149
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1970. – 446с.
1121150
  Афанасьєв В.Г. та ін. Початковий курс наукового комунізму : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму / В.Г. Афанасьєв та ін. – [Пер. з 3-го рос. вид.] ; 3-е вид. – Київ : Політвидав України, 1973. – 244 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1121151
  Леонтьєв Л.А. Початковий курс політичної економії / Л.А. Леонтьєв. – 2-е, перероб. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 480 с.
1121152
  Ростовцев С.І. Початковий курс практичних вправ з анатомії рослин / С.І. Ростовцев. – Харків, 1931. – 192с.
1121153
  Вагнер Ю.Н. Початковий курс природознавства / Ю Вагнер ; Пеpеклад з pосійської мови. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни
Ч. 3 : Людина й тваpини. – 1923. – 92 с. : мал.
1121154
   Початковий курс української мови. – К., 1993. – 60с.
1121155
   Початковий курс філософїі. – К., 1966. – 280с.
1121156
  Сапонов А. Початковий період діяльності кафедри педагогіки в Університеті св. Володимира (за матеріалами архівних студій) // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 35-42. – ISBN 978-617-7890-23-1
1121157
  Іванов П.Ф. Початковий період журналістської діяльності Івана Франка // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 24-26
1121158
  Попов П.Н. Початковий період книгодрукування у слов"ян : (IV Міжнародний зізд славістів. Доповіді. ІУкрашський комітет славістів. АН УРСР) / П.Н. Попов. – Київ : Вид. АН УРСР, 1958. – 35 с.
1121159
  Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів. / В.К. Котирло. – К, 1985. – 48с.
1121160
  Ластовецький С. Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891 - 1905 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 200-205. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1121161
  Ковтун С.М. Початкові етапи онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо початкових етапів онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh. Подано морфологічний опис насіння та проростків, простежено динаміку розвитку проростків, зазначено лінійні параметри насіннєвого матеріалу та умови зберігання. It is ...
1121162
  Жила А. Початкові етапи онтогенезу та розмноження Veltheimia bracteata Harv. ex Baker (Hyacinthaceae Batsch) in vivo та in vitro / А. Жила, Р. Іванников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкові етапи морфогенезу Veltheimia bracteata Harv. ex Baker. Встановлені типові структури листкової серії, що формується за перший рік вегетації сіянця. Описані процеси розмноження дослідного виду in vivo та in vitro. Veitheimia ...
1121163
  Рудік Г. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex sity / Г. Рудік, Т. Мультян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень початкових етапів розвитку Stashys alpina L., St. cretica L., St. lanata Jacq., Salvia coccinea Etlinger, S. glutinosa L., S. sclarea L. Надано детальну характеристику латентного та прегенеративного (віргінільного) ...
1121164
  Нечитайло В.А. Початкові етапи постембріонального періоду онтогенезу Lilium martagon L. у природі та в умовах культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1121165
  Іванишин П. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
1121166
  Коваль І.П. Початкові стадії взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою субмоношаром хрому / І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 10 3 літрів кубічних при кімнатній температурі за допомогою методів електронної ...
1121167
  Грунський М.К. Початкові сторінки слов"янського письменства / Микола Грунський. – [Київ], 1930. – 3-31 с. – Окр. відбиток: Україна: Науковий Журнал Українознавства : розвідки й замітки / Під ред. акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930, січень-лютий
1121168
  Парновський С. Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто початкові функції світності, які описують розподіл світності галактик у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому континуумі при нульовому віці спалаху, для вибірки 800 галактик з активним зореутворенням. ...
1121169
  Петренко І.М. Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 11-16. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1121170
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
1121171
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с. : іл.
1121172
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Дніпро, 1982. – 583 с.
1121173
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
1121174
  Віднянський С. Початок "Другої імперіалістичної війни" та "українське питання": деякі дипломатичні, політичні, воєнні аспекти / С. Віднянський, В. Грицюк, О. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 4-24. – ISSN 0130-5247
1121175
  Шупта-В"язовська Початок "Журналу" Тараса Шевченка: особливості творчого труда письменника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 86-96. – ISSN 2312-6809
1121176
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
1121177
  Наєнко М. Початок XX століття: пошук методології // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 352-358. – ISBN 978-966-00-1565-4
1121178
  Владиченко Л.Д. Початок XX століття: формування діалогічної думки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 22-23
1121179
  Скіра Ю.Р. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 82-87. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1121180
  Патриляк І. Початок антигітлерівського повстання ОУН (б). Проблеми датування // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 628-645. – ISBN 978-966-97201-1-5
1121181
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
1121182
  Шевченко В. Початок Берестейського унійного процесу у світлі сучасних богословських рефлексій щодо уніатизму // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 81-92. – ISSN 2306-3548
1121183
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
1121184
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
1121185
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
1121186
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
1121187
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
1121188
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
1121189
  Гаврилюк Н.О. Початок вивчення палеоекономіки в українській археології (до 100-річчя від дня народження Б.А. Шрамка) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 118-126. – ISSN 0235-3490
1121190
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
1121191
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
1121192
  Бурак Олена Початок вишуканого відпочинку в європейському потязі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1121193
  Вєтров І. Початок відродження машинобудівної галузі в Україні 1943 - 1945 рр.: основні тенденції та проблеми / І. Вєтров, О. Сушко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 688-699. – ISBN 978-966-97201-1-5
1121194
  Огаренко В.М. Початок відродження недержавного сектора вищої школи в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 141-147. – (Серія "Історичні науки")
1121195
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
1121196
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
1121197
  Гирич І. Початок галицького і наддніпрянського сепаратизму. М. Грушевський як каталізатор українського відокремлення від Росії і Польщі // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 293-296. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1121198
  Маттеус Ю. Початок Голокосту та війна проти Радянського Союзу // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 164-188. – ISBN 978-966-2214-11-6
1121199
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
1121200
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
1121201
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
1121202
  Житкова О.О. Початок діяльності автокефальних парафій у Києві (1919 - 1921 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 242-247. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1121203
  Свілас С. Початок діяльності Білоруської РСР та Української РСР в ЮНЕСКО // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-49. – (Історичні науки)


  На основі архівних документів, мемуарів, радянської та сучасної історіографії розглянуто вступ і перший досвід участі Білоруської РСР і Української РСР в діяльності ЮНЕСКО. Виявлено причини, умови та обставини вступу республік до Організації, позицію ...
1121204
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
1121205
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
1121206
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
1121207
  Черенков А.М. Початок досудового розслідування окремих корупційних кримінальних правопорушень // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 256-260. – ISBN 978-617-7627-30-1
1121208
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування та підозра у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 136-144. – ISSN 2310-9769
1121209
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
1121210
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
1121211
  Дробязко Н.С. Початок досудового розслідування: порівняльна характеристика на основі Кримінального процесуального кодексу 1960 та 2012 років // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 33-36. – ISSN 2410-244Х
1121212
  Карвацький А.М. Початок досудового розслідування: проблемні аспекти, пов"язані із реєстрацією у єдиному реєстрі досудових розслідувань // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 33-35. – ISSN 2308-9636
1121213
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1121214
  Лобанов Л.М. Початок ери космічних технологій / Л.М. Лобанов, О.М. Корнієнко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 27-34. – ISSN 2518-7104
1121215
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
1121216
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
1121217
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
1121218
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
1121219
  Гонтарук Л. Початок із Мезинської культури. Про сліди українських предків на справіку рідній Матері-землі, яка з VIII ст. н. е. - Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 27). – С. 13


  "У Києві презентували нову книгу письменника Вадима Пепи «Віч-на-віч з вічністю». Видання не відкриває Америку. Автор посилається на заявлене Тарасом Шевченком за лічені місяці до останнього подиху в зачині поезії «Саул». Наш Пророк заповів майбутнім ...
1121220
  Пархоменко В.А. Початок історично-державного життя на Україні / Вол. Пархоменко, проф. – Харків : Держвидав України, 1925. – 36, [2] с.


  Зміст конволюту: 1. Початок історично-державного життя на Україні. / В. А. Пархоменко ; Вол. Пархоменко, проф. 2. Дбаймо про фонетичну красу мови / В. Самійленко; 3.Значіння рідної мови для народности й творчости / С. Шелухін 4. Школа за 2000 ...
1121221
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
1121222
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
1121223
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
1121224
  Геєць М. Початок катастрофи 1941-го / М. Геєць, Л. Легасова, О. Лисенко // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – C. 10-24. – ISBN 978-617-7158-08-9
1121225
  Завгородня Г.Я. Початок Києво-Печерського друкарства 1616 - 1624 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 90-91. – ISBN 966-7671-23-2
1121226
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
1121227
  Безручко О. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1121228
  Гайсенюк В.В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / Віталій Гайсенюк. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2017. – 303, [1] с. : іл., портр. – Висновки укр., нім. мовами. – Бібліогр.: с. 266-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-125-2
1121229
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
1121230
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
1121231
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
1121232
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
1121233
  Маркова С. Початок масовог штучного голоду 1921 - 1923 рр. в Україні: суспільно-економічні причини / С. Маркова, С. Байкеніч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 45-56. – ISBN 978-617-7837-20-5
1121234
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
1121235
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
1121236
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
1121237
  Пилипчук О.Я. Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 168-181. – ISSN 2415-7422
1121238
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
1121239
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
1121240
  Мечник С. Початок невідомого : спогади 1945-1954 / С. Мечник. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 264, [1] с. – Покажч. імен: с. 252-262. – ISBN 978-611-01-1916-0
1121241
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
1121242
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
1121243
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1121244
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1121245
  Богачов А. Початок новочасної герменевтики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 134-145. – ISSN 2410-2601
1121246
  Боряк Т.Г. Початок оперативної розробки "Празького архіву": (1945–1946) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 47-57. – ISSN 0320-9466
1121247
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
1121248
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
1121249
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
1121250
  Кемінь Г. Початок Першої світової війни в австрійській літературі (за мотивами збірки оповідань Германа Блюменталя "Галичина. Вал на Сході") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Герман Блюменталь (1880–1942) з Болехова, маловідомий галицький письменник, у науковій розвідці про якого дослідниця Гання Кемінь простежує біографію митця крізь призму Першої світової війни. Мабуть, найвідомішою його збіркою є "Галичина. Східний вал".
1121251
  Ільченко А.П. Початок політичної кар"єри Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 192-201. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1121252
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
1121253
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
1121254
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
1121255
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 80с.
1121256
  Парначова Н.В. Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1121257
  Мойсей С. Початок російської революції: лютий 1917 року // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 32-35
1121258
  Дмітрієва О.Є. Початок Руїни. Розкол Гетьманської держави // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 64-70
1121259
  Яровий О. Початок світу // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 7-10


  Про черговий, восьмий випуск альманаху.
1121260
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
1121261
  Заболотна І. Початок співпраці І.П. Крип"якевича з М.С. Грушевським // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 629-632. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1121262
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
1121263
  Деміда М.А. Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 3/4 (54)). – ISSN 1813-338Х
1121264
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100-106
1121265
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
1121266
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
1121267
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
1121268
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1121269
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
1121270
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
1121271
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
1121272
  Іларіон Початок українського друкарства // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 4-10
1121273
   Початок української колонізації Канади // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 9
1121274
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
1121275
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
1121276
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1121277
  Набока О. Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 - 60-рр. ХІХ ст. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 134-141
1121278
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1121279
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1121280
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
1121281
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
1121282
  Волиняк П. Початок шкільного року і асиміляція // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 12-14
1121283
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1121284
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
1121285
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
1121286
  Костычев П.А. Почва ее обработка и удобрение : практической руководство / сост. П.А. Костычев, проф. ; с предисл. Д.Н. Прянишникова, проф. Моск. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 316 с. – (Деревенское хозяйство и деревенская жизнь / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Кн. 52)


  Авт. предисл.: Прянишников, Дмитрий Николаевич (1865-1948) В кн. много автографов и фамилий, написанных чернильной ручкой
1121287
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
1121288
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
1121289
  Адамов Н.П. Почва и ее происхождение : курс для сред. учеб. заведений и для самообразования / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [2], 225 с. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших трудов, рекомендуемых как пособие при изучении почв России" (14 назв.)
1121290
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – Изд. 2-е. – Л, 1926. – 23с.
1121291
  Кравков С.П. Почва и культурное растение / С.П. Кравков, проф. С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С. Панафидиной, СПб., 1913. – 64 с. – (Библитека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1121292
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
1121293
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – М, 1952. – 96с.
1121294
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
1121295
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
1121296
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
1121297
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
1121298
  Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 112-121. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
1121299
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
1121300
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
1121301
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
1121302
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
1121303
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
1121304
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
1121305
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
1121306
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
1121307
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1121308
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
1121309
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
1121310
  Томилова В.Н. Почвенная зоология. / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
1121311
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
1121312
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный, 1933. – С. 321-329
1121313
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
1121314
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
1121315
  Кириллова В.А. Почвенная карта Европейской России 1900 года как источник информации для агроэкологической оценки земель центральных губерний (исторический аспект) / В.А. Кириллова, И.О. Алябина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11-12. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1121316
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
1121317
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-Бекман. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120с.
1121318
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
1121319
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1121320
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
1121321
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
1121322
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева, 1939. – С. 1063-1072
1121323
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград, 1958. – 142 с.
1121324
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
1121325
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова. – Ашхабад, 1990. – 156с.
1121326
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
1121327
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
1121328
  Федоров М.В. Почвенная микробиология : учебн. пособие / М.В. Федоров. – Москва : Советская наука, 1954. – 484с.
1121329
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
1121330
  Пошон Ж. и Баржак Г. де Почвенная микробиология / Ж. Пошон, Г. де Баржак. – Москва : [Б. и.], 1960. – 560 с.
1121331
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
1121332
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
1121333
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
1121334
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
1121335
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
1121336
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
1121337
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96 с.
1121338
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
1121339
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
1121340
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
1121341
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100 с.
1121342
   Почвенная фауна Северной Европы. – М., 1987. – 174с.
1121343
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – Москва, 1964. – 176с.
1121344
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
1121345
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
1121346
  Шабаев В.П. Почвенно-агрохимические аспекты ремедиации загрязненной свинцом серой лесной почвы при внесении стимулирующих рост растений ризосферных бактерий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 601-611 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1121347
   Почвенно-агрохимические и экологические проблемы формирования высокопродуктивных агроценозов : Тезисы докладов. – Пущино, 1988. – 249с.
1121348
   Почвенно-биогеоценологические исследования на Северо-Завадном Кавказе. – Пущино, 1990. – 159с.
1121349
   Почвенно-биогеоценотические исследования в лесных биогеоценозах. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
1121350
   Почвенно-биоклиматическое районирование СССР. – Л., 1959. – 36с.
1121351
  Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.04 / Федорко А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 24л.
1121352
  Липшиц С.Ю. Почвенно-ботанические исследования и проблема сельского хозяйства в Центральной части долины реки Камчатки / С.Ю. Липшиц, Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 220с.
1121353
   Почвенно-генетическое районирование: принципы, задачи, структура, приложение / И.И. Лебедева, С.В. Овечкин, Т.В. Королюк, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 715-727 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1121354
   Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиск полезных ископаемых. – Москва : МГУ, 1964. – 236с.
1121355
   Почвенно-географические исследования и использование аэрофотосъемки в картировании почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 260с.
1121356
  Зонн И.С. Почвенно-географические особенности оросительных мелиораций дельтовой равнины р. Ефрат : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Зонн И.С.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 24л.
1121357
   Почвенно-географический ландшафт и ландшафтно-геохимические исследования в зоне БАМ. – Новосибирск, 1980. – 183с.
1121358
  Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии / М.А. Глазовская. – Москва, 1952. – 232 с.
1121359
  Шокальская З.Ю. Почвенно-географический очерк Африки. Условия почвообразования, почвы и их распределение. / З.Ю. Шокальская. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1948. – 408 с.
1121360
  Герасимов И.П. Почвенно-географический очерк песчаных районов Приаралья / И.П. Герасимов, Е.В. Лобова. – Москва; Ленинград, 1932. – 50 с.
1121361
  Панков А.М. Почвенно-географический очерк Тыреть-Жигаловского тракта Балаганского и Верхоленского У. У. Иркутской геб[ернии] / А.М. Панков. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [2], 72 с., 18 л. ил., карт. : карт., ил. – Библиогр.: "Список лит." (с. 71-72). – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 2)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1121362
  Урусевская И.С. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1020-1035 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1121363
  Андрианова Г.А. Почвенно-геохимическая провинция Центральной Якутии с континентальным засолением почв над многолетней мерзлотой : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 121 / Андрианова Г.А. ; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского АН СССР. – Москва, 1971. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1121364
  Ковда В.А. Почвенно-геохимические показатели нефтеносности недр / В.А. Ковда, П.С. Славин. – Москва : АН СССР, 1951. – 72с.
1121365
  Баер Р.А. Почвенно-гидрогеологические аспекты повышения эффективности использования орошаемых земель степных регионов СССР : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 44-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
1121366
  Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей / А.М. Глобус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 428 с. – монография
1121367
  Тюремнов С.И. Почвенно-грунтовые условия южного участка Джафарханской опытной станции и его засоление / С.И. Тюремнов. – М., 1928. – 75 с.
1121368
  Безруких Валентина Алексеевна Почвенно-климатические ресурсы Красноярского Причулымья : Автореф... канд. географ. наук: 01.00.01 / Безруких Валентина Алексеевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 20с.
1121369
   Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск, 1978. – 122с.
1121370
   Почвенно-лесоводственные исследования почв на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1977. – 120с.
1121371
  Шелаев А.Ф. Почвенно-мелиоративная характеристика Северо-Западной части Голодной степи : Автореф... канд. с. х.наук: / Шелаев А. Ф.; АН УзССР, Ин-т почвовед. – Ташкент, 1950. – 13 с.
1121372
   Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемого земледелия. – Кишинев, 1978. – 86с.
1121373
  Попов А.А. Почвенно-мелиоративные условия Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 29л.
1121374
  Яковлева Е.А. Почвенно-мелиоративные условия восточной части Присулакской низменности ДАССР и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Яковлева Е.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1121375
  Хакимов Ф.И. Почвенно-мелиоративные условия опутынивающихся дельт / Ф.И. Хакимов. – Пущино, 1989. – 217с.
1121376
  Орлова М.А. Почвенно-мелиоративные условия современной (Казалинской) дельты Сыр-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Орлова М.А. ; М-во высш. образования , Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
1121377
   Почвенно-мелиоративный прогноз юга Томской обл.. – Томск, 1983. – 208с.
1121378
  Розанов Б.Г. Почвенно-растительные ресурсы Бирмы и их использование : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Розанов Б.Г. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1964. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1121379
  Скиба В.В. Почвенно-химическая характеристика органического вещества бурых лесных почв Украинских Карпат. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Скиба В.В.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 22л.
1121380
   Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий. – М., 1989. – 87с.
1121381
  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 85с. – ISBN 5-211-04019-8
1121382
  Вальков В.Ф. Почвенно-экологические аспекты виноградарства / В.Ф. Вальков, А.П. Фиськов. – Ростов-на-Дону, 1992. – 112с.
1121383
   Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур. – К., 1991. – 172с.
1121384
  Войтюк М.М. Почвенно-экологические условия произростания кедра корейского в природном ареале и при интродукции на европейской территории России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 626-632 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1121385
  Гаврик П.А. Почвенно-экологические условия районов распространения эндемической гматурии крупного рогатого скота в Закарпатской области УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гаврик П.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докуачева. – Харьков, 1956. – 19л.
1121386
  Самошкин В.И. Почвенно микробиологические условия произростания клевера при безотвальном рыхлении подзолистой почвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Самошкин В.И.; Академия сельхоз. наук. – Л., 1969. – 26л.
1121387
  Самойлов И.И. Почвенное питание растений. / И.И. Самойлов. – М, 1958. – 32с.
1121388
  Востокова Л.Б. Почвенное районирование и бониировка почв Рязанской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Востокова Л.Б.; МГУ. – М., 1972. – 36л.
1121389
   Почвенное районирование СССР. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1960. – 240с.
1121390
   Почвенное районирование СССР : Вып. ІІ. – Москва : МГУ, 1961. – 268с.
1121391
  Мишустин Е.Н. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – М., 1974. – 251с.
1121392
   Почвенные безпозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. – М., 1986. – 309с.
1121393
   Почвенные безпозвоночные рекрационных ельников Подмосковья. – М., 1989. – 224с.
1121394
  Курчева Г.Ф. Почвенные беспозвоночные Советского Дальнего Востока / Г.Ф. Курчева. – М, 1977. – 132с.
1121395
  Голлербах М.М. Почвенные водоросли / М.М. Голлербах, Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1969. – 228с.
1121396
  Зенова Г.М. Почвенные водоросли / Г.М. Зенова, Э.А. Штина. – М., 1990. – 78с.
1121397
  Базова Галина Александровна Почвенные водоросли Восточного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 030005 / Базова Галина Александровна; АН ТаджССР ОТд-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 25л.
1121398
  Базова Г.А. Почвенные водоросли высокогорий Памира / Г.А. Базова ; отв. ред. Ш.И. Коган ; АН ТаджССР, Памир. биол. ин-т. – Душанбе : Дониш, 1978. – 172 с. – Библиогр.: с. 151-170
1121399
  Бут В.П. Почвенные водоросли Западного Памира / В.П. Бут. – Душанбе, 1975. – 149с.
1121400
  Алексахина Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т.И. Алексахина, Э.А. Штина ; АН СССР, Лаб. лесоведения. – Москва : Наука, 1984. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-147
1121401
  Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Поцене Ч.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л.
1121402
  Новичкова-Иванова Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Новичкова-Иванова. – Ленинград, 1980. – 255с.
1121403
   Почвенные глинисто-солевые образования in situ и ex situ / Г.В. Харитонова, Е.В. Шеин, М.А. Пугачевский, В.С. Комарова, З.Н. Тюгай, А.С. Манучаров, Т.Д. Ри // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-21 : рис. – Библиогр.: с. 19-20. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1121404
  Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока / Л.Н. Егорова. – Ленинград, 1986. – 192с.
1121405
  Ермекова Б.Д. Почвенные грибы и обыкновенная корневая гниль колосовых зерновых / Б.Д. Ермекова. – Алма-Ата, 1988. – 141с.
1121406
  Каневская И.Г. Почвенные грибы, разрушающие целлюлозу и некоторые ее производные, имеющие промышленное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Каневская И.Г.; АН СССР. Ботак. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 19л.
1121407
  Глушакова А.М. Почвенные дрожжевые сообщества в условиях агрессивной инвазии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 221-227 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1121408
  Бабьева И.П. Почвенные дрожжи : учеб. пособ. для студ. биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / И.П. Бабьева, С.Е. Горин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 78 с. : ил. – Библиогр.: с. 65-76 (194 назв.)
1121409
  Данияров Ю.Р. Почвенные жесткокрылые целинных и новоосвоенных земель северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Данияров Ю.Р.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 20л.
1121410
  Тюлин В.В. Почвенные и агрохимические карты колхозов и совхозов / В.В. Тюлин, М.В. Рассохин. – Киров, 1964. – 11с.
1121411
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – М-Л, 1930. – 280с.
1121412
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – 4-е изд. – М-Л, 1936. – 316с.
1121413
  Кричмар М.С. Почвенные и климатические ресурсы Одесской области, их наиболее рациональное использование для дальнейшего развития виноградарства и повышения качества его продукции. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кричмар М.С.; М-во с.-х. МолдССР. Кишинев. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1961. – 16л.
1121414
   Почвенные исследования БССР. – Минск, 1959. – 188с.
1121415
   Почвенные исследования в Казахстане. – Алма Ата, 1964. – 180с.
1121416
  Стасевич А.Н. Почвенные исследования в Минусинском уезде Енисейской губ[ернии] / А.Н. Стасевич. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [4], 91 с., 13л. ил., 2 л. карт. : карт., ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 3)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1121417
  Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. / Л.И. Прасолов. – Птгр., 1923. – 63с.
1121418
  Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт / И.Ф. Садовников. – Москва : Сельхозиздат, 1953. – 160с.
1121419
  Фриев Т.А. Почвенные карты / Т.А. Фриев. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 61с.
1121420
  Маттсон С. Почвенные коллоиды. / С. Маттсон. – М., 1938. – 432с.
1121421
  Келейникова С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Келейникова С.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1121422
  Артюховский А.К. Почвенные мермитиды: систематика, биология, использование / Артюховский А.К. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 156, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 149-157
1121423
  Андреюк Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование / [Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.Н. Дульгеров] ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 188 с. – ISBN 5-12-000235-8
1121424
  Локтионов П.Д. Почвенные насекомые Дона / П.Д. Локтионов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 143 с.
1121425
   Почвенные организмы как компоненты биогеоценоза. – Москва, 1984. – 243с.
1121426
  Степанов И.Н. Почвенные прогнозы. / И.Н. Степанов. – М, 1979. – 83с.
1121427
  Николюк В.Ф. Почвенные простейшие СССР / В.Ф. Николюк, Ю.Г. Гельцер. – Ташкент, 1972. – 311 с.
1121428
  Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах / И.Н. Скрынникова. – М., 1961. – 248с.
1121429
  Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. / Ю.Г. Гельцер, Г.А. Корганова, Д.А. Алексеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 78с.
1121430
  Дзюин Г.П. Почвенные растворы дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв Удмурской АССР : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Дзюин Г.П.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Москва, 1971. – 27л.
1121431
  Сухоребрый А.А. Почвенные растворы лесных и лесостепных ландшафтов северной части Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-80 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1121432
   Почвенные ресурсы и сельское хозяйство центра Европейской России в конце ХVIII века / И.О. Алябина, А.А. Голубинский, В.А. Кириллова, Д.А. Хитров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1302-1313 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1121433
   Почвенные условие и эффективность применения удобрений в Западной Сибири. – Омск, 1988. – 122с.
1121434
  Канивец И.И. Почвенные условия и рост многолетних садовых насажений. / И.И. Канивец. – Кишинев, 1960. – 544с.
1121435
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва-Ленинград, 1931. – 438с.
1121436
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 385с.
1121437
  Рассел Э.Д. Почвенные условия и рост растений. / Э.Д. Рассел. – 4-е изд. – М., 1955. – 624с.
1121438
  Зайцев Б.Д. Почвенные условия местопроизростания сосны и ели / Б.Д. Зайцев. – М.-Л., 1931. – 96с.
1121439
   Почвенные факторы продуктивности сосняков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 238с.
1121440
  Дурынина Е.П. Почвенные фитопатогенные грибы / Е.П. Дурынина, Л.Л. Великанов. – М., 1984. – 108с.
1121441
  Пономаренко А.В. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав / А.В. Пономаренко, М.В. Ханин. – Ростов н/Д, 1987. – 46с.
1121442
   Почвенные членистоногие Украинских Карпат. – К, 1988. – 242с.
1121443
  Крюков П.А. Почвенные, иловые и горные растворы. : Автореф... доктор хим.наук: / Крюков П.А.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
1121444
  Ландина М М. Почвенный воздух / М М. Ландина, . – Новосибирск, 1992. – 167с.
1121445
  Канивец И.И. Почвенный гриб триходерма лигнорум / И.И. Канивец, А.В. Омельчук, Е.Г. Харитон; ВНИИ сахарной промышленности НКПП СССР. – Киев, 1940. – 55с.
1121446
  Новогрудский Д.М. Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1959. – 96с.
1121447
  Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание / А.М. Шульгин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 108с.
1121448
  Лавров А.П. Почвенный очерк Заунгузских Каракумов / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1973. – 89с.
1121449
  Клопотовский Б.А. Почвенный очерк Ленкоранской леснй опытной станции (долина реки Вашару) / Б.А. Клопотовский. – Баку, 1933. – 99с.
1121450
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа генетической почвенной классификации = Der adsorbierende Bodenkomplex und die adsorbierten Bodenkationen als Grundlage der genetischen Dodenklassifikation / К.К. Гедройц. – Ленинград, 1925. – 35 с. – (Носовская сельско-хозяйственная опытная станция им. Пятилетия Октябрьской революции : Отдел агрохимический)
1121451
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс растение и удобрение : Ст. и материалы по опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 1930-1933гг. / К.К. Гедройц; НИУ НКТП; под общ. ред Ф.Н.Германова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 343 с.
1121452
  Годлин М.М. Почвенный покров Виннцкой с.-х. опытной станции : по данным обследованиям 1924-1925 гг. / М.М. Годлин. – Винница
вып. 1. – 1928. – 20 с.
1121453
  Гальвидите Д. Почвенный покров Жемайтийской возвышенности как компонент физико-географического комплекса : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гальвидите Д. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1121454
  Руднева Е.Н. Почвенный покров Закарпатской области / Е.Н. Руднева. – Москва, 1960. – 230 с.
1121455
  Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара : Учебн. пособ. для вузов / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1977. – 248с.
1121456
  Щетинина А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии / А.С. Щетинина. – Саранск, 1988. – 198с.
1121457
   Почвенный покров Казахстана. – Алма Ата, 1934. – 95с.
1121458
  Чарыев М.К. Почвенный покров Кизыл-Арватской подгорной равнины Туркменской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыев М.К.; Казан. гос. ун-т. – Ашхабад, 1957. – 17л.
1121459
  Годлин М.М. Почвенный покров Козаровичской поймы р.Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 2. – 1928. – 44 с.
1121460
  Кречетов П.П. Почвенный покров космодрома Байконур и его устойчивость к техногенному воздействию / П.П. Кречетов, Т.В. Королева, О.В. Черницова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-24 : рис., табл. – Библиогр.: с. 22-23. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1121461
  Розов Н.Н. Почвенный покров мира / Н.Н. Розов. – Москва, 1979. – 288 с.
1121462
  Бобровник В.П. Почвенный покров нагорных лесов на гранитных породах Северного и Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Бобровник В. П.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1975. – 28л.
1121463
  Афанасьев Я.Н. Почвенный покров северо-востока Брянской губернии : Жиздренский уезд в границах 1917 / Афанасьев Я.Н. – Горки : Тип-Лит. акад. с.-х., 1926. – 57 с., [5] карт + Приложения: 1 Почвенная карта 3-х вер. м. 2 Карта коренных пород. 3 Рисунки профилей почв и пород (9 оис.). – (Труды Брянского Губземотдела)
1121464
  Корсунов В.М. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири / В.М. Корсунов. – Новосибирск, 1988. – 165с.
1121465
  Смирнова Л.Г. Почвенный покров юга лесостепи Среднерусской возвышенности на фоне внутривековых климатических изменений / Л.Г. Смирнова, Н.С. Кухарук, Ю.Г. Чендев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 775-784 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1121466
  Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б.К. Шакури ; [ред. Ш.Б. Шакури]. – Баку : [МВМ], 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., азерб., англ. – ISBN 978-9952-29-026-8
1121467
   Почвите и нивното искористуванье = Soils and their exploitation : симпозиум по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горги Филиповски : зборник на трудови. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 317, [1] с. : сл. – ISBN 9989-649-73-1
1121468
  Филиповски Горги Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Филиповски Горги; Уред. К. Мицевски ; МАHУ. – Ckopje : МАНУ. – ISBN 9989649340
Т. 3 : Класа камбични почви со А-(В)-С и елувиjално-илувиjални почви со А-Е-В-С тип на профилот. – 1997. – 520 c.
1121469
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; МАНУ. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-59-6
Т. 4 : Хидроморфни почви. – 1999. – 548 c.
1121470
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-15-4
Т. 1 : Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. – 1995. – 264 с., 5 табл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1121471
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-18-9
Т. 2 : Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-R тип на профилот. – 1996. – 313 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1121472
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
Т. 6 : Антропогени почви (антропосоли). – 2004. – 253, [ 1 ] с. : таб. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1121473
  Калугин Н.А. Почвовед в поле / Н.А. Калугин. – Самара, 1926. – 90с.
1121474
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 1 : Почкообразование (наносы и выветривание). – 1900. – [2], 136 с.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1121475
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 2 : Отдел I. Учение о почве, как о массе; Отдел III. Почва как географическое образование : с прилож. биографии и портрета автора. – 1901. – XII, 196 с., 2 л. портр., табл. : портр., табл.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1121476
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 3 : Отдел IV. Описательное почвоведение; Отдел V. География и картография почв; Отдел VI. Бонитировка почв : с почвенною картою Европ. России и таблицею классификации почв. – 1901. – [2], 212 с., 2 л. карт., табл. : карт., табл.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1121477
  Вильямс В.Р. Почвоведение / В.Р. Вильямс, проф. – Москва : Книгоиздательство студентов Моск. сельскохоз. ин-та
[Вып. 1] : [Общие данные о происхождении материнских пород и общие элементы почвообразовательного процесса]. – 1914. – 104 с.
1121478
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград, 1919. – 68с. : С 14-ю рисунками в тексте
1121479
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград : Изд-е Девриена А.Ф., 1921. – 64 с. : С 14-ю рисунками в тексте
1121480
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва, 1927. – 580 с.
1121481
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва-Ленинград, 1931. – 612 с.
1121482
   Почвоведение. – М осква-Ленинград : Из-во сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературі, 1932. – 603с.
1121483
  Глинка К.Д. Почвоведение : учебн. пособ. для сельскохозяйственных вузов / К.Д. Глинка. – изд. 6-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 632 с.
1121484
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Общее земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 3-е, пересм. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 648с.
1121485
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 4-е, пересмот. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1938. – 448с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
1121486
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 5-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 456с.
1121487
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Москва, 1950. – 384с.
1121488
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – М.-Л., 1951. – 436с.
1121489
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1954. – 456с.
1121490
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – 4-е испр. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1954. – 424с.
1121491
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 3-е , дополн. – Москва, 1957. – 456с.
1121492
  Митчерлих Э.А. Почвоведение / Э.А. Митчерлих. – Москва, 1957. – 416с.
1121493
   Почвоведение. – М, 1958. – 439с.
1121494
  Александрова Л.Н. Почвоведение / Л.Н. Александрова. – Москва, 1958. – с.
1121495
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение : учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений / И.Ф. Гаркуша. – Ленинград; Москва : Сельхозиздат, 1962. – 448 с.
1121496
  Зайцев Б.Д. Почвоведение / Б.Д. Зайцев. – Москва, 1965. – 368с.
1121497
  Блинцов И.К. Почвоведение / И.К. Блинцов, К.Л. Забелло. – 2-н изд. испр. и доп. – Москва, 1969. – 192с.
1121498
   Почвоведение. – М, 1972. – 480с.
1121499
  Роде А.А. Почвоведение : Учебн. для вузов / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 480с.
1121500
   Почвоведение. – 2-е изд. – Москва : Колос, 1975. – 496с.
1121501
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1981
1121502
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1981
1121503
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1981
1121504
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1981
1121505
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1981
1121506
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1981
1121507
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1981
1121508
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1981
1121509
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1981
1121510
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1981
1121511
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1981
1121512
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1981
1121513
   Почвоведение : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1982. – 496 с.
1121514
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1982
1121515
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1982
1121516
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1982
1121517
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1982
1121518
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1982
1121519
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1982
1121520
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1982
1121521
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1982
1121522
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1982
1121523
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1982
1121524
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1982
1121525
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1982
1121526
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1983
1121527
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1983
1121528
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1983
1121529
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1983
1121530
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1983
1121531
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1983
1121532
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1983
1121533
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1983
1121534
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1983
1121535
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1983
1121536
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1983
1121537
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1983
1121538
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1984
1121539
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1984
1121540
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1984
1121541
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1984
1121542
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1984
1121543
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1984
1121544
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1984
1121545
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1984
1121546
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1984
1121547
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1984
1121548
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1984
1121549
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1984
1121550
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1985
1121551
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1985
1121552
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1985
1121553
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1985
1121554
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1985
1121555
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1985
1121556
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1985
1121557
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1985
1121558
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1985
1121559
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1985
1121560
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1985
1121561
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1985
1121562
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1988. – 400 с.
1121563
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1988. – 367с.
1121564
   Почвоведение : Учебн. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 719с.
1121565
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1991
1121566
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1991
1121567
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1991
1121568
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1991
1121569
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1991
1121570
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1991
1121571
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1991
1121572
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1991
1121573
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1991
1121574
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1991
1121575
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1991
1121576
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1991
1121577
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1992
1121578
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1992
1121579
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1992
1121580
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1992
1121581
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1992
1121582
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1992
1121583
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1992
1121584
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1992
1121585
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1992
1121586
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1992
1121587
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1992
1121588
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1992
1121589
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1993
1121590
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1993
1121591
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1993
1121592
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1993
1121593
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1993
1121594
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1993
1121595
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1993
1121596
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1993
1121597
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1993
1121598
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1993
1121599
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1995
1121600
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1995
1121601
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1995
1121602
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1995
1121603
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1995
1121604
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1995
1121605
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1995
1121606
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1995
1121607
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1995
1121608
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1995
1121609
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1995
1121610
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1995
1121611
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1996
1121612
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1996
1121613
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1996
1121614
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1996
1121615
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1996
1121616
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1996
1121617
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1996
1121618
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1996
1121619
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1996
1121620
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1996
1121621
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1996
1121622
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1996
1121623
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1997
1121624
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1997
1121625
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1997
1121626
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1997
1121627
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1997
1121628
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1997
1121629
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1999
1121630
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1999
1121631
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1999
1121632
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1999
1121633
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1999
1121634
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1999
1121635
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1999
1121636
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1999
1121637
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1999
1121638
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1999
1121639
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1999
1121640
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1999
1121641
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2000
1121642
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2000
1121643
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2000
1121644
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2000
1121645
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2000
1121646
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2000
1121647
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2000
1121648
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2000
1121649
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2000
1121650
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2000
1121651
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2000
1121652
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2000
1121653
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2001
1121654
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2001
1121655
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2001
1121656
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2001
1121657
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2001
1121658
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2001
1121659
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2001
1121660
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2001
1121661
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2001
1121662
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2001
1121663
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2001
1121664
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2001
1121665
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2002
1121666
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2002
1121667
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2002
1121668
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2002
1121669
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2002
1121670
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2002
1121671
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2002
1121672
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2002
1121673
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2002
1121674
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2002
1121675
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2002
1121676
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2002
1121677
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2003
1121678
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2003
1121679
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2003
1121680
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2003
1121681
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2003
1121682
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2003
1121683
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2003
1121684
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2003
1121685
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2003
1121686
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2003
1121687
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2003
1121688
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2003
1121689
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2004
1121690
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2004
1121691
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2004
1121692
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2004
1121693
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2004
1121694
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2004
1121695
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2004
1121696
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2004
1121697
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2004
1121698
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2004
1121699
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2004
1121700
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2004
1121701
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2005
1121702
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2005
1121703
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2005
1121704
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2005
1121705
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2005
1121706
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2005
1121707
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2005
1121708
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2005
1121709
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2005
1121710
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2005
1121711
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2005
1121712
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2005
1121713
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2006
1121714
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2006
1121715
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2006
1121716
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2006
1121717
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2006
1121718
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2006
1121719
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2006
1121720
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2006
1121721
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2006
1121722
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2006
1121723
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2006
1121724
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2006
1121725
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2007
1121726
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2007
1121727
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2007
1121728
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2007
1121729
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2007
1121730
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2007
1121731
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2007
1121732
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2007
1121733
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2007
1121734
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2007
1121735
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2007
1121736
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2007
1121737
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2008
1121738
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2008
1121739
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2008
1121740
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2008
1121741
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2008
1121742
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2008
1121743
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2008
1121744
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2008
1121745
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2008
1121746
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2008
1121747
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2008
1121748
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2008
1121749
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2009
1121750
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2009
1121751
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2009
1121752
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2009
1121753
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2009
1121754
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2009
1121755
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2009
1121756
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2009
1121757
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2009
1121758
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2009
1121759
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2009
1121760
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2009
1121761
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2010
1121762
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2010
1121763
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2010
1121764
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2010
1121765
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2010
1121766
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2010
1121767
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2010
1121768
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2010
1121769
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2010
1121770
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2010
1121771
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2010
1121772
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2010
1121773
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2011
1121774
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2011
1121775
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2011
1121776
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2011
1121777
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2011
1121778
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2011
1121779
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2011
1121780
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2011
1121781
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2011
1121782
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2011
1121783
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2011
1121784
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2011
1121785
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2012
1121786
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2012
1121787
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2012. – с. 259-384
1121788
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2012. – с. 387-512
1121789
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2012. – с. 515-529
1121790
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2012. – с. 619-629
1121791
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2012. – с. 715-727
1121792
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2012. – с. 889-920
1121793
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2012. – с. 1008-1024
1121794
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2012. – с. 1027-1128
1121795
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2012. – с. 1131-1232
1121796
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2012. – с. 1235-1336
1121797
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2013
1121798
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2013
1121799
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2013
1121800
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2013
1121801
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2013
1121802
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2013
1121803
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2013
1121804
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2013
1121805
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2013
1121806
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2013
1121807
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2013
1121808
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2013
1121809
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2014
1121810
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2014
1121811
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2014
1121812
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2014
1121813
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2014
1121814
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2014
1121815
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2014
1121816
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2014
1121817
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2014
1121818
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2014
1121819
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2014
1121820
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2015
1121821
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2015
1121822
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2015
1121823
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2015
1121824
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2015
1121825
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2015
1121826
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2015
1121827
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2015
1121828
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2015
1121829
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2015
1121830
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2015
1121831
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2016
1121832
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2016
1121833
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2016
1121834
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2016
1121835
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2016
1121836
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2016
1121837
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2016
1121838
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2016
1121839
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2016
1121840
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2016
1121841
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2016
1121842
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2016
1121843
   Почвоведение в Казахстане. – Алма Ата, 1973. – 175с.
1121844
  Стасьев Г.Я. Почвоведение в системе биосферного естествознания / Г.Я. Стасьев. – Кишинев, 1992. – 183с.
1121845
  Афанасьев Я.Н. Почвоведение и агрохимия : избранные труды / Я.Н. Афанасьев ; отв. ред. Т.Н. Кулаковская ; АН БССР, Белорус. филиал Всесоюз. о-ва почвоведов. – Минск : Наука и техника, 1977. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-255
1121846
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 18. – 1982
1121847
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 19. – 1983
1121848
   Почвоведение и география почв. – К, 1985. – 19с.
1121849
   Почвоведение и проблемы сельского хозяйства. – Воронеж, 1979. – 152с.
1121850
  Глазовская М.А. Почвоведение с географией почв : методиеские указания для студентов-заочников 3-х и 4-х курсов географических факультетов государственных университетов / М.А. Глазовская, С.В. Головенко. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1965. – 90 с.
1121851
  Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники : учебное пособие для землеустроительных институтов и факультетов / И.Ф. Голубев. – Москва : Колос, 1964. – 400 с.
1121852
   Почвоведение с основами геоботаники. – М, 1991. – 447с.
1121853
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша. – Москва-Ленинград, 1963. – 259с.
1121854
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии : учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов / И.Ф. Гаркуша, М.М. Яцюк. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368 с.
1121855
  Ремезов Н.П. Почвоведение с основами земледелия : учебное пособие / Н.П. Ремезов, В.Т. Макаров. – Москва : Московский университет, 1963. – 476с.
1121856
  Макаров В.Т. Почвоведение с основами земледелия / В.Т. Макаров, Н.П. Ремезов. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 407с.
1121857
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1935. – 128с.
1121858
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 472с.
1121859
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 1. – 1949. – 448с.
1121860
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 2. – 1949. – 540с.
1121861
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1959. – 320с.
1121862
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1963. – 304с.
1121863
  Костычев П.А. Почвоведение. (1, 2 и 3 части) / П.А. Костычев. – М.-Л., 1940. – 224с.
1121864
  Роде А.А. Почвоведение. Уч. пособие. / А.А. Роде. – М.-Л., 1955. – 524с.
1121865
  Щербак И.Е. Почвозащитная технология возделывания зерновых культур южных районах Украины / И.Е. Щербак. – Москва, 1979. – 239с.
1121866
   Почвозащитная технология полива и повышение наадежности противопаводковой защиты. – Пущино, 1990. – 159с.
1121867
   Почвозащитное земледелие. – М, 1975. – 304с.
1121868
  Моргун Ф.Т. Почвозащитное земледелие / Ф.Т. Моргун. – 2-е изд. перераб.и доп. – Киев, 1988. – 256 с.
1121869
  Романов Г.А. Почвозащитное земледелие в Монголии / Г.А. Романов, Д. Цэдэв, Г.К. Кудайбергенов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1121870
  Дубинский Г.П. Почвозащитное устройство агроландшафта / Г.П. Дубинский, В.И. Бураков. – Х, 1985. – 216с.
1121871
  Коваленко А.И. Почвозащитные свойства и рост дубрав "Черного Леса" на черноземных почвах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 563 / Коваленко А.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 20 с.
1121872
  Данияров Ю.Р. Почвообитающие жуки (Coleoptera) целинных, богарных и новоосвоенных земель Северного Таджикистана / Ю.Р. Данияров. – Душанбе, 1982. – 147с.
1121873
  Алимджанов Р.А. Почвообитающие и припочвенные формы насекомых орошаемых земель Узбекистана / Р.А. Алимджанов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1972. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143
1121874
   Почвообразование в антропогенных условиях за 1981 год. – Свердловск, 1981
1121875
  Никонов В.В. Почвообразование в Кольской Субарктике. / В.В. Никонов, В.Н. Переверзев. – Л, 1989. – 167с.
1121876
   Почвообразование в лесных биогеоценозах. – М, 1989. – 104с.
1121877
  Шугалей Л.С. Почвообразование в техногенных ландшафтах лесостепи Назаровской котловины Средней Сибири / Л.С. Шугалей, В.В. Чупрова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 287-198 : рис., табл. – Библиогр.: с. 297-298. – ISSN 0032-180Х
1121878
   Почвообразование в техногенных лендшафтах. – Новосибирск, 1979. – 293с.
1121879
  Таргульян В.О. Почвообразование в холодных гумидных областях : Автореф... канд. геогр.наук: / Таргульян В.О.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 64л. – Бібліогр.:с.62-64
1121880
   Почвообразование и антропогенез. – Новосибирск, 1991. – 184с.
1121881
   Почвообразование и выветривание в гумидных ландшафтах. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
1121882
  Таргульян В.О. Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. / В.О. Таргульян. – М, 1971. – 268с.
1121883
  Лесовая С.Н. Почвообразование и выветривание на ультраосновных породах горных тундр массива Рай-Из, Полярный Урал / С.Н. Лесовая, С.В. Горячкин, Ю.С. Полеховский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 44-56 : табл., рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
1121884
  Гугалинская Л.А. Почвообразование и криогенез Центра Русской равнины и позднем плейстоцене / Л.А. Гугалинская; Соколов И.А. – Пущино, 1982. – 204 с. : илл. 21, табл. 15, библ. 18 с. – на русском и английском языке
1121885
  Егоров В.В. Почвообразование и условия проведения оросительных мелиораций в дельтах Арало-Каспийскй низменности / В.В. Егоров. – М, 1959. – 296с.
1121886
  Рожнова Т.А. Почвообразование на песчаных породах в лесной зоне северо-запада европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рожнова Т. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1121887
  Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. / Г.И. Иванов. – Москва, 1976. – 200с.
1121888
  Глинка К.Д. Почвообразование, характеристика почвенных типов и география почв : Введение в изучение почвоведения / К.Д. Глинка. – Санкт-Петербург, 1913. – 131 с.
1121889
  Хабаров А.В. Почвообразования на песках юго-востока Русской равнины / А.В. Хабаров. – М, 1977. – 164с.
1121890
  Роде А.А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. / А.А. Роде. – М., 1947. – 143с.
1121891
  Мигунова Е.С. Почвообразующие породы и плодородие почв // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 122-133. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0459-1216
1121892
  Келеберда Т.Н. Почвопреобразующее воздействие лесных насаждений в зоне ризосферы на обыкновенных черноземах центральной Степи УССР. (На примере Велико-Анадольского лесного массива) : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Келеберда Т.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 24 с.
1121893
  Глинка К.Д. Почвы / К.Д. Глинка. – Москва; Петроград, 1923. – 96 с.
1121894
  Лобова Е.В. Почвы / Е.В. Лобова, А.В. Хабаров. – Москва : Мысль, 1983. – 303с.
1121895
   Почвы Амурской области и пути их рационального использования : Автореф... докт. биол.наук: / Терентьев А. Т,; Терентьев А. Т,; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 31л.
1121896
  Оганесян К.А. Почвы Араздаянской степи и пути их мелиоративного освоения : Автореф... канд .с. х.наук: / Оганесян К. А.; Всес. акад. с. х. наук Почв. ин-т. – М., 1965. – 28л.
1121897
   Почвы аридной зоны как объект орошения. – М, 1968. – 223с.
1121898
  Бондарева В.Я. Почвы бассейна р. Сары-Джаз и основные закономерности в их распределении : Автореф... канд. геогр.наук: / Бондарева В.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1121899
  Гаджиев И.М. Почвы бассейна р.Васюган и их хозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: / Гаджиев И.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 25л.
1121900
  Гаджиев И.М. Почвы бассейна реки Васюган / Гаджиев И.М., /Ковалев Р.В./. – Новосибирск, 1976. – 152 с.
1121901
  Калугин В.Е. Почвы бассейна реки Пайдугиной : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Калугин В.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
1121902
  Гусев П.Г. Почвы бассейна среднего и нижнего течения р.Салгира и их агромелиоративная характеристика. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Гусев П.Г.; Крымский с-х.ин-т. – Симферополь, 1966. – 31л.
1121903
  Смеян Н.И. Почвы Белыничского и Круглянского районов Могилевской области и пути их наиболее рационального использования : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Смеян Н.И.; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1968. – 24л.
1121904
   Почвы Болгарии. – М, 1959. – 398с.
1121905
  Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа и их рациональное использование (в пределах Аз. ССР) : Автореф... наук: / Алиев Г. А.; Всес. ак. с.х. наук, Почвен. ин-т. – Баку, 1965. – 68л.
1121906
   Почвы БССР. – Минск, 1952. – 272с.
1121907
  Фаткуллин А.Ш. Почвы Бугульминского сырта : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фаткуллин А.Ш. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 13 с.
1121908
  Герасимова М.И. Почвы в национальных атласах разных стран / М.И. Герасимова, М.Д. Богданова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1036-1048 : табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
1121909
   Почвы в районах свеклосеяния. – М.Л., 1936. – 282с.
1121910
  Мергелов Н.С. Почвы влажных долин в оазисах Ларсеманн и Вестфолль (Земля Принцессы Елизаветы, Восточная Антарктида) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1027-1045 : рис., табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0032-180Х
1121911
  Плюснин И.И. Почвы Волго-Ахтубинской поймы. / И.И. Плюснин. – Сталинград, 1938. – 275с.
1121912
  Болышев Н.Н. Почвы Воскресенского района Московской области. / Н.Н. Болышев, Е.В. Богдан. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 87с.
1121913
  Игнатенко И.В. Почвы восточно-европейской тундры и лесотундры / И.В. Игнатенко. – М., 1979. – 280с.
1121914
  Горбачев В.Н. Почвы Восточного Саяна / В.Н. Горбачев; Орловский Н.В. – Москва : Наука, 1978. – 200 с.
1121915
   Почвы Восточной Сибири и повышение их плодородия. – Иркутск, 1979. – 211с.
1121916
  Фирсова В.П. Почвы высоких широт горного Урала / В.П. Фирсова, В.С. Дедков. – Свердловск, 1983. – 95с.
1121917
  Розанов А.Н. Почвы глинистых пустынь и орошаемых районов Средней Азии / А.Н. Розанов. – М-Л, 1939. – 100с.
1121918
   Почвы Голодной степи как объект орошения и мелиорации. – М.Л., 1948. – 393с.
1121919
  Мартынов В.П. Почвы горного Прибайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Мартынов В.П.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1964. – 27л.
1121920
  Фатьянов А.С. Почвы Горьковской области и методы их окультуривания. / А.С. Фатьянов. – Горький, 1949. – 120с.
1121921
  Сабашвили М.Н. Почвы Грузии / М.Н. Сабашвили. – Тбилиси, 1948
1121922
   Почвы Дальнего Востока, их свойства и мелиоративное состояние. – Владивосток, 1988. – 140с.
1121923
  Блажний Е.С. Почвы дельты реки Кубани и прилегающих пространств. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блажний Е.С.; М-во высш.образования СССР. – Краснодар, 1959. – 32л.
1121924
  Гаркуша И.Ф. Почвы дерново-подзолистого типа : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша; Трима Н.К. – Горки, 1957. – 56 с.
1121925
  Безполуденнов И.А. Почвы дикорастущих плодовых зарослей предгорий Заилийского Ала-Тау : Автореф... канд. с.-х.наук: / Безполуденнов И.А.; Ин-т земледелия им. акад. В.Р.Вильямса Казах. филиала ВАСХНИЛ. – Алма-Ата, 1954. – 15л.
1121926
  Урусевская И.С. Почвы долины реки Истры в пределах Ново-Иерусалимского монастыря и его окрестностей / И.С. Урусевская, В.М. Колесникова, А.С. Тимофеева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-28 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1121927
  Онищенко С.К. Почвы долины реки Хабур (Сирийская Арабская Республика) : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко С. К.; МГУ, Биол. почв. фак.. – М., 1966. – 14л.
1121928
  Крыев Б.Б. Почвы древней дельты Атрека и пути их освоения / Б.Б. Крыев. – Ашхабад, 1981. – 103с.
1121929
  Морачевский В.Г. Почвы Европейской России : (с приложением схематич. почвенной карты, составленой А.Г. Ферхминым) / сост. В.В. Морачевский ; Г.У.З. и З. Деп. земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1907. – [2], VI, 180 с., 2 л. карт., табл. : ил., карт.
1121930
   Почвы европейской части СССР и пути их рационального использования. – Воронеж, 1972. – 154с.
1121931
  Майский Р.А. Почвы Ехеднадзорского района Армянской ССР, развитие эрозии и меры борбы с нею : Автореф... канд. с. х.наук: / Майский Р. А.; Армян. с. х. ин-т. – Ереван, 1967. – 26л.
1121932
  Ногина Н.А. Почвы Забайкалья / Н.А. Ногина. – М, 1964. – 315с.
1121933
  Вернандер Н.Б. Почвы Закарпатской области УССР / Н.Б. Вернандер, 1947. – С. 321-329. – Отд.оттиск из: Почвоведення, №6
1121934
  Куприянчук Ю.Н. Почвы западин на фоне почвенного покрова древних левобережных террас р.Днепра : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Куприянчук Ю.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1967. – 23л.
1121935
  Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран : учеб. пособие для геогр. спец. ун-тов / М.А. Глазовская. – Москва : Высшая школа, 1983. – 312с.
1121936
  Качияни А.И. Почвы земледельческих районов Хабаровского края / А.И. Качияни. – Хабаровск, 1946. – 39с.
1121937
  Кравков С.П. Почвы земного шара в связи с естественно-историческими условиями / С.П. Кравков, проф. С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С. Панафидиной, СПб., 1913. – [2], 47 с. – Без обл. – (Библитека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1121938
   Почвы зоны переброски части стока северных рек. – Л, 1983. – 168с.
1121939
  Садименко П.А. Почвы зоны соматического орошения Пролетарского массива Ростовской области и их мелиоративная характеристика : Автореф... канд. биол.наук: / Садименко П.А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12 с.
1121940
  Геннадиев А.Н. Почвы и время: модели развития / А.Н. Геннадиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 230 с. : табл. 49. ил. 42, библиогр. 274 назв.
1121941
  Красюк А.А. Почвы и их исследование в природе / А.А. Красюк. – М-Л, 1926. – 190с.
1121942
  Красюк А.А. Почвы и их исследование в природе / А.А. Красюк. – М-Л, 1931. – 296с.
1121943
  Полынов Б.Б. Почвы и их образование / Б.Б. Полынов. – Птгр., 1923. – 108с.
1121944
  Трусов А.Г. Почвы и их улучшение / А.Г. Трусов. – Москва ; Петроград : Гос. из-во, 1925. – 68 с.
1121945
  Волобуев В.Р. Почвы и климат / В.Р. Волобуев; Ковда В.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1953. – 320с.
1121946
  Фридланд В.М. Почвы и коры выветривания влажных тропиков (на примере Северного Вьетнама) / В.М. Фридланд. – М., 1964. – 312с.
1121947
   Почвы и культурные слои древних городов юга Европейской России / А.Л. Александровский, Е.И. Александровская, А.В. Долгих, И.В. Замотаев, А.Н. Курбатова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1291-1301 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1121948
  Быстрицкая Т.Л. Почвы и первычная биологическая продуктивность степей Пиазовья : На примере заповедника "Хомутовская степь" / Т.Л. Быстрицкая, В.В. Осычнюк; Ковда В.И. – Москва : Наука, 1975. – 112с.
1121949
  Смирнов Р.Н. Почвы и почвенно-мелиоративные условия поймы и дельты нижнего течения р.Дон : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Смирнов Р.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 29л.
1121950
  Костюк Д.Н. Почвы и почвенный покров Долины Гейзеров / Д.Н. Костюк, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 643-653 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1121951
   Почвы и почвенный покров заповедника "Аркаим" (степное Зауралье) / В.Е. Приходько, И.В. Иванов, Д.В. Манахов, Е.В. Манахова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 819-833 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1121952
  Зольнико В.Г. Почвы и природные зоны земли / В.Г. Зольнико. – 1970 : Наука, 1970. – 338с.
1121953
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – М
2. – 1974. – 228с.
1121954
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – М
3. – 1976. – 180с.
1121955
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – Москва : Издательство Московского университета
5. – 1981. – 262с.
1121956
   Почвы и растительность природных зон СССР. – М, 1987. – 96с.
1121957
   Почвы и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1970. – 164с.
1121958
  Неговелов С.Ф. Почвы и сады / С.Ф. Неговелов, В.Ф. Вальков. – Ростов, 1985. – 191 с.
1121959
  Недокучаев Н.К. Почвы и состояние земледелия, луговодства и огородничества Якутской АССР / Н.К. Недокучаев. – Л.
вып.4. – 1932. – 1-103с.
1121960
  Маланьин А.Н. Почвы и типы лесных колков на песчаных террасах Среднего и Нижнего ДОна : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Маланьин А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1121961
  Бер Ф.Е. Почвы и удобрения / Ф. Бер ; под ред. Кочеткова В.П. ; пер. с 3-го американского изд. 1942 г. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 436 с.
1121962
  Джеррард А.Д. Почвы и формы рельефа / А.Д. Джеррард; Под ред.Ю.П.Селивестрова. – Пер.с англ. – Ленинград : Недра, 1984. – 208 с.
1121963
   Почвы Калиниградской области. – М, 1961. – 176с.
1121964
   Почвы Калмыцкой области. – Саратов
2. – 1930. – 180с.
1121965
  Баженов Николай Константинович Почвы каменистых и галечниковых площадей Северной Киргизии и опыт их хозяйственного освоения : Автореф... канд.с/хнаук: / Баженов Николай Константинович; АН Кирг ССР Отд. почвоведения. – Фрунзе, 1955. – 19л.
1121966
  Стороженко Д.М. Почвы Карагандинской области. / Д.М. Стороженко. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
1121967
  Марченко А.М. Почвы Карелии. / А.М. Марченко. – М-Л, 1962. – 311с.
1121968
  Зайцев Б.Д. Почвы Карельской АССР / Б.Д. Зайцев. – М.-Л.
1. – 1937. – с.
1121969
   Почвы Карельской АССР. – М.Л.
1. – 1937. – 104с.
1121970
  Рыбин Н.Н. Почвы Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1985. – 86с.
1121971
  Смирнова М.А. Почвы карстовых воронок западного макросклона Южного Урала: свойства, катенарные связи, региональные особенности / М.А. Смирнова, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 619-629 : табл., рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1121972
  Моцерелия И.А. Почвы Колхидской низменности - объект мелиорации / И.А. Моцерелия. – Тбилиси, 1989. – 78с.
1121973
   Почвы Коми АССР. – М, 1958. – 199с.
1121974
  Кузьмин В.А. Почвы котловин байкальского типа / В.А. Кузьмин. – Иркутск, 1976. – 144с.
1121975
  Семина Е.В. Почвы Красноярской лесостепи. : Автореф... канд.с-х.наук: / Семина Е.В.; Почв.ин-т. – М, 1971. – 32л.
1121976
  Драган Н.А. Почвы Крыма / Н.А. Драган. – Симферополь, 1983. – 94 с.
1121977
  Иванов В.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия / В.Н. Иванов. – Симферополь, 1958. – 184с.
1121978
  Иванов В.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия / В.Н. Иванов. – 2-е изд. – Симферополь, 1966. – 148с.
1121979
  Клепинин Н.Н. Почвы Крыма. / Н.Н. Клепинин. – Симферополь, 1935. – 123с.
1121980
  Ильиных Н.И. Почвы Кузнецкого Алатау (в пределах Красноярского края) : Автореф... канд. биол.наук: / Ильиных Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1967. – 21л.
1121981
   Почвы Куйбышевской области. – Куйбышев, 1949. – 384с.
1121982
  Мириманян Х.П. Почвы Ленинаканского плато / Х.П. Мириманян. – Эривань, 1933. – 87 с.
1121983
  Сазонов А.Г. Почвы Лено-Ангарского плато и их хозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Сазонов А.Г.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 17л.
1121984
  Завалишин А.А. Почвы лесной зоны, их образование и свойства / А.А. Завалишин. – Москва-Ленинград, 1939. – 111с.
1121985
  Тюрин И.В. Почвы лесостепи / И.В. Тюрин
1121986
  Цыбжитов Ц.Х. Почвы лесостепи Селенгинского среднегорья и их водно-температурный режим : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Цыбжитов Ц. Х.; Ирк.ГУ. – Иркутск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1121987
  Булотас Ю.Ю. Почвы лимногляциальной равнины юго-западной Лтивы и их агрономическая характеристика : Автореф. дис... канд. с.-х. наук: / Булотас Ю. Ю.; Гос.КВиССО СМ ЛитССР, Лит. сх. акад. – Каунас, 1961. – 38с.
1121988
  Бугаевский В.К. Почвы лугового радя колочной лесостепи : Автореф... канд. биол.наук: / Бугаевский В. К.; МГУ. – М., 1972. – 33л.
1121989
  Салаев М.Э. Почвы Малого Кавказа : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Салаев М.Э.; Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – Баку, 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1121990
  Капустянская Н.Г. Почвы междуречья Акташ-Сулак, их генезис, засоление и пути улучшения : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Капустянская Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 23л.
1121991
  Сорочкин В.М. Почвы Межпьянья. Генезис и агропроизвод. характеристика. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сорочкин В.М.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 19л.
1121992
  Стороженко Д.М. Почвы мелкосопочника Центрального Казахстана. / Д.М. Стороженко. – Алма-Ата, 1952. – 125с.
1121993
   Почвы Минусинской впадины : Труды Южно-Енисейской комплексной экспедиции. Вып.3. – Москва : АН СССР, 1954. – 304с.
1121994
  Глазовская М.А. Почвы мира : учеб. пособие для студентов геогр. факультетов университетов / М.А. Глазовская. – Москва : Московского университета
т. 1 : основные семейства и типы почв. – 1972. – 232 с.
1121995
  Глазовская М.А. Почвы мира : учеб. пособие для студентов геогр. факультетов университетов / М.А. Глазовская. – Москва : Издательство Московского университета
т. 2 : география почв. – 1973. – 428 с.
1121996
  Ковхуто М.Г. Почвы Могилевского района БССР и их сельскохозяйственное использование. : Автореф... канд.геогр.наук: 695 / Ковхуто М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 30л.
1121997
  Каразану А.К. Почвы Модавии / А.К. Каразану. – Кишинев, 1976. – 316с.
1121998
   Почвы Молдавии и их изменения в условиях интенсивного земледелия. – Кишинев, 1991. – 115с.
1121999
   Почвы Молдавии и пути повышения их плодородия. – Кишинев, 1973. – 134с.
1122000
  Коротаев И.Я. Почвы Молотовской области и их свойства / И.Я. Коротаев. – Молотов, 1948. – 88с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,