Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1121001
  Ніколайчук О. "Полное собрание законов Российской империи" про роль України в матеріальному забезпеченні російської армії під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 99-103. – ISBN 978-966-171-90295
1121002
  Панарін О.Є. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело вивчення міграції російських старообрядців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 169-174. – ISSN 2076-1554
1121003
  Михалко О.А. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело для вивчення гуральної справи в Гетьманщині у другій половині XVII-XVIII століттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 128-131. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закони Російської імперії кінця XVII-XVIII ст. щодо гуральництва в Гетьманщині.
1121004
  Воловик О. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело для вивчення неврожаїв у Східній Європі (др. пол. XVII - пер. пол. XVIII ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 80-84
1121005
  Ніколайчук О. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело з історії Кримських походів 1687-1689 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-54. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто матеріали, вміщені в "Полном собрании законов Российской империи" як джерела з історії Кримських походів 1687-1689 рр. Проаналізовано інформативний потенціал законодавчих актів з вивчення військової та дипломатичної підготовки походів, ...
1121006
  Котляревський І.П. Полное собpание сочинений на малоpоссийском языке : с поpтpетом, биогpафией автоpа и словаpем к Энеиде, составленным С.П. Катpановым / И.П. Котляpевский ; Под pед. И.С. Левицкаго [І.С. Hечуй-Левицький] ; [Пеpедм. С.П. Катpанова]. – Изд. 3-е. – Киев ; Одесса : Изд. кн. и муз. магазинов Б. Коpейво ; [Тип. Г.Л. Фpонцкевича], 1890. – XXIX, 496 с., 1 аpк. поpтp. : с портр. автора. – Пеpедм. pос. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  Зміст: Энеида; Hаталка-Полтавка; Москаль-Чаpивнык; Ода до князя Куpакина
1121007
  Мендель Г. Полное собрание биологических работ / Грегор Мендель; Пер. и вступит. очерк К.А. Фляксберга. – Ленинград, 1929. – 48с. – (Классики мировой науки)
1121008
  Костров Е.И. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах г. Кострова. – В Санкт-Петербурге, : печатано в Императорской типографии
Ч. 1-2. – 1802. – 258, 177 с. – Изд. с отд. паг. частей


  Код - Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
1121009
   Полное собрание законов : Общий хронологический указатель. – Санкт-Петербург
Т. 1 : 1649-1825. – 1851. – 1206с. – В книге также помещен Дополнительный реестр к хронологическому указателю полного собрания законов, 1851 г.
1121010
   Полное собрание законов : Общий хронологический указатель. – Санкт-Петербург
Т. 2 : 1825-1850. – 1851. – 901с. – В книге также помещен Дополнительный реестр к хронологическому указателю полного собрания законов, 1851 г.
1121011
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : С 1649 по 1675. От № 1 до 618. – 1830. – XXXI, 1029, 12 с.
1121012
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 4 : 1700-1712. – 1830. – 881, 3 с.
1121013
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8 : 1728-1732. – 1830. – 1014, [2] с.
1121014
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15 : C 1758 по 28 июня 1762. – 1830. – 1050, [2] с. – На корешке: Полное собрание законо Российской империи. Том 15. № 10788-11581. Год 1758-1762.
1121015
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15 : C 1758 по 28 июня 1762. – 1830. – 1050, [2] с. – Екз. № 154927 дефектний, відірвана нижня кришка та корінець


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1121016
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20 : 1775-1780. От №14233 до 15105. – 1830. – 1034, 7 с.
1121017
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21 : 1781-1783. – 1830. – 1083, [1] с.
1121018
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23 : С 1789 по 6 ноября 1796. – 1830. – 969, [5] с.
1121019
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 28 : 1804-1805. – 1830. – 1328, 24 с.
1121020
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33 : 1815-1816. – 1830. – 1173, [2] с.
1121021
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 39 : 1824. – 1830. – 690, [3] с. – С. 690 помилково пронумеровано як №402.
1121022
   Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. – Санктпетербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Книга чертежей и рисунков; (Планы городов). – 1839. – [3], IV с., 416 л. план. – Экз. в разных тип. переплетах
1121023
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : книга чертежей и рисунков (Рисунки гербам городов). – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – 11 с., 114 л. ил.
1121024
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : чертежи и рисунки , принадлежащие к 1-му Полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – [5], 57 л. ил.
1121025
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : (1649-1825). – 1851. – [6], 1206 с. – Экз. деф., без обл.
1121026
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Указатель имен и фамилий наодившихся в первом полном собрании законов Российской империи. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
(1649-1825) / сост. Григорий Репинский. – 1873. – [2], 154 с.


  На экз. № 119112 фамилия-автограф: Ник. Василенко
1121027
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнительный реестр к общему указателю полного собрания законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1851. – [2], 42 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121028
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 2 : 1825-1850. – 1851. – [4], 901 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121029
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 1 : Законы 1825-1843 года. – 1855. – Разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121030
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 2 : Законы 1844-1850 года. – 1855. – Разд. паг., 112 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121031
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : (Т - Я). – 1885. – [3], 385, 26 с., 3 л. табл. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121032
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 2 : 1830 : От № 3883-4232. – 1831. – 933 с. разд. паг., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1121033
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 1 : 1830 : От № 3399-3882. – 1831. – 825, 297 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1121034
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 2 : 1831 : От № 4780-5052. – 1832. – 693 с. разд. паг., 22 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121035
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 1 : 1831 : От № 4233-4779. – 1832. – 846 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121036
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 2 : 1833 : Приложения. – 1834. – 803 с. разд. паг., 16 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121037
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 1 : 1833 : От № 5877-6684. – 1834. – 832 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121038
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 11, отд.-ние 1 : 1836 : От № 8739-9493. – 1837. – [3], 895 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121039
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 2 : 1837 : От № 102632-10854. – 1838. – 823-1067, 302, 101, 135 с., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121040
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 1 : 1837 : От № 9825-106631. – 1838. – 822 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121041
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 2 : 1838 : От № 11377-11908. – 1839. – 888 с. разд. паг., 32 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121042
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 1 : 1838 : От № 10855-11376. – 1839. – 1067 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121043
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 14, отд.-ние 2 : 1839 : Приложения. – 1840. – [3], 312, 105, 44, 29 с., 6 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121044
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 3 : 1840 : Штаты. – 1841. – [3], 982-1476 с., 47 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121045
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 1 : 1840 : От № 13044-14140. – 1841. – 961 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
1121046
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 2 : 1840 : Штаты. – 1841. – 981 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121047
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 2 : 1841 : От № 14987-15187. – 1842. – 658 с. разг. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121048
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 1 : 1841 : От № 14141-14986. – 1842. – [2], 924 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121049
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 2 : 1842 : От № 16048-16403. – 1843. – 630 с. разд. паг., 9 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121050
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 1 : 1842 : От № 15188-16047. – 1843. – 915 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121051
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 18, отд.-ние 1 : 1843 : От № 16404-17471. – 1844. – 842 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121052
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 2 : 1844 : [Приложения]. – 1845. – 358, 36, 52, 118 с., 19 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121053
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 1 : 1844 : От № 17472-18572. – 1845. – 921 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121054
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 2 : 1845 : От № 19304-19568. – 1846. – 821 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121055
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 1 : 1845 : От № 18573-19303. – 1846. – 1045 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
1121056
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 1 : 1874 : От № 52982-53684. – 1876. – [2], 948 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121057
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 2 : 1874 : От № 53685-54240 и Дополнения. – 1876. – [2], 496, 139 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121058
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 3 : 1875 : Приложения. – 1877. – [2], 623, 38, 43 с., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121059
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 1 : 1875 : От № 54241-54878. – 1877. – [2], 720 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121060
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 2 : 1875 : От № 54879-55435 и Дополнения. – 1877. – [2], 513, 19 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121061
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 1 : 1876 : От № 55436-56149. – 1878. – [2], 580, 29 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121062
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 54, отд.-ние 2 : 1879 по 18 февраля 1880 : От № 59839-60540 и Дополнения. – 1881. – [2], 473, 27 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121063
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 2 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : Приложения. – 1884. – 824 с. разд. паг., 21 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121064
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 1 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : От № 60541-61928 и Дополнения. – 1884. – [2], 966, 53 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121065
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 1 : Со дня восшествия на престол государя императора Александра Александровича по 31 декабря 1881 года : От № 1-585 и Дополнения. – 1885. – 623 с. разд. паг., 10 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121066
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : 1882 : От № 586-1292 и Дополнения. – 1886. – 1139 с. разд. паг., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121067
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 3 : 1883 : От № 1293-1933 и Дополнения. – 1886. – 979 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121068
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : 1884 : От № 1934-2642 и Дополнения. – 1887. – 1267 с. разд. паг., 20 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121069
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 5 : 1885 : От № 2643-3435 и Дополнения. – 1887. – 1478 с. разд. паг., 64 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121070
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 7 : 1887 : От № 4138-4932 и Дополнения. – 1889. – 1146 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121071
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 8 : 1888 : От № 4933-5685 и Дополнения. – 1890. – 1173 с. разд. паг., 9 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121072
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 9 : 1889 : От № 5686-6504 и Дополнения. – 1891. – 1490 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121073
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 10, отд.-ние 1 : 1890 : От № 6505-7339 и Дополнения. – 1893. – [2], 845, 245 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1121074
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 11 : 1891 : От № 7340-8214 и Дополнения. – 1894. – 1384 с. разд. паг., 34 л. ил.
1121075
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 12 : 1892 : От № 8215-9216 и Дополнения. – 1895. – 1353 с. разд. паг., 37 л. ил.
1121076
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 13 : 1893 : От № 9217-10232 и Дополнения. – 1897. – 1365 с. разд. паг., 24 л. ил.
1121077
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 19, отд.-ние 1 : 1899 : От № 16310-17967 и Дополнения. – 1902. – [2], 1324, 33 с.
1121078
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 20, отд.-ние 2 : 1900 : Приложения. – 1902. – [2], 624, 64, 77 с., 79 л. ил.
1121079
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – 1904. – [2], 1030, 139 с. – Конволют. Пер. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : Т. 22, отд.-ние 2
1121080
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 22, отд.-ние 2 : в 33 т. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1904. – Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – [2], 638, 59, 76, [5] с., 38 л. ил.
1121081
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 1 : 1903 : От № 22360-23838 и Дополнения. – 1905. – [2], 1167, 136 с.
1121082
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 2 : 1903 : Приложения. – 1905. – [2], 762, 60, 79, [5] с., 62 л. ил.
1121083
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 24, отд.-ние 1 : 1904 : От № 23839-25604 и Дополнения. – 1907. – [2], 1257, 25 с.
1121084
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 1 : 1905 : От № 25605-27172 и Дополнения. – 1908. – [2], 966, 157 с.
1121085
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 2 : 1905 : Приложения. – 1908. – [2], 844, 62, 90 с., 18 л. ил.
1121086
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 1 : 1906 : От № 27173-28753 и Дополнения. – 1909. – [2], 1141, [29] с.
1121087
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 2 : 1906 : Приложения. – 1909. – [2], 474, 63, 77, [5] с., 25 л. ил.
1121088
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 2 : 1908 : Приложения. – 1911. – [2], 821, 57, 82 с., 38 л. ил.
1121089
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 1 : 1908 : От № 29944-31329 и Дополнения. – 1911. – [2], 1008, 53 с.
1121090
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 29, отд.-ние 2 : 1909 : Приложения. – 1912. – [2], 399, 65, 98 с., 20 л. ил.
1121091
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 30, отд.-ние 2 : 1910 : Приложения. – 1913. – [2], 613, 71, 91, [5] с., 32 л. ил.
1121092
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 31, отд.-ние 2 : 1911 : Приложения. – 1914. – [2], 698, 70, 72, [6] с., 55 л. ил.
1121093
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 2 : 1912 : Приложения. – 1915. – [2], 775, 100, 59 с., 33 л. ил.
1121094
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 1 : 1912 : От № 36391-38603 и Дополнения. – 1915. – [2], 1790, [53] с.
1121095
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов : в 6 т. / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 1 : Ядерная физика, кн. 1 : Превращения ядер и атомная оболочка / cоавт. А.М. Романов. – 1969. – 471с., [1] л. портр.
1121096
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 2 : Ядерная физика, кн. 2 : Взаимодействие излучений с веществом. – 1970. – 380 с.
1121097
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов : в 6 т. / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 3 : Ядерная физика, кн. 3 : Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Ядерная спектроскопия. Нейтронная физика. – 1971. – 472 с. : черт.
1121098
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов : в 6 т. / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 4 : Радиационная физика / [отв. ред. кандидаты физ.-мат. наук О.Р. Ниязова и А.Е. Кив]. – 1971. – 332 с.
1121099
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 5 : Радиационная химия и дозиметрия ионизирующих излучений / отв. ред. канд. физ.-мат. наук Ш.А. Абляев [и др.]. – 1972. – 436 с.
1121100
  Стародубцев С.В. Полное собрание научных трудов : в 6 т. / С.В. Стародубцев ; [вступ. статья Б. Константинова] ; АН УзССР. – Ташкент : Фан
Т. 6 : Физическая электроника, материалы электронной техники и прикладная физика / отв. ред. акад. У.А. Арифов. – 1974. – 376с.
1121101
  Беранже Пьер-Жан Полное собрание песен Беранже в переводе русских поэтов : С многочисленными иллюстрациями, автобиографией знаменитого французского поэта и критической оценкой его литературной деятельности ; . Т. 1-4 / Под ред. С.С. Трубачева. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1904. – 318, II с. : портр. рис. – (Беспл. прил. к журн. «Вестн. иностр. лит.», 1904–1905)


  На тит. стр. печать-надпись каллиграфическим почерком: Владимир Андреевич Геппенер
1121102
  Беранже Пьер-Жан Полное собрание песен Беранже в переводе русских поэтов : С многочисленными иллюстрациями, автобиографией знаменитого французского поэта и критической оценкой его литературной деятельности ; . Т. 1-4 / Под ред. С.С. Трубачева. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 3. – 1905. – 316, IV с. : портр. рис. – (Беспл. прил. к журн. «Вестн. иностр. лит.», 1904–1905)


  На тит. стр. печать-надпись каллиграфическим почерком: Владимир Андреевич Геппенер
1121103
  Глинка М.И. Полное собрание писем Михаила Ивановича Глинки / М.И. Глинка. – С.-Пб.
1. – 276с.
1121104
  Глинка М.И. Полное собрание писем Михаила Ивановича Глинки / М.И. Глинка. – С.-Пб.
2. – 277-568с.
1121105
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 1 : Царствование государяцаря и великого князя Петра Алексеевича : 1721. – 1869. – [6], 16, 349, 33 с. – Экз. деф., отсутств. с. 25-33


  табл.-Хронолог. указ. : с. 1 - 16 (в начале издания)
1121106
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 4 : [Царствование государяцаря и великого князя Петра Алексеевича] : 1724-1725 января 28. – 1876. – [], 16, 366 с.
1121107
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 5 : [Царствование государыни императрицы Екатерины I] : 28 января 1725 - 5 мая 1727. – 1881. – [2], 28, 606 с. – Экз. деф., отсутств. с. 25-33


  табл.-Хронолог. указ. : с. 1 - 16 (в начале издания)
1121108
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 7 : [Царствование государыни императрицы Анны Иоанновны] : с 19-го января по 23-е декабря 1732. – 1890. – 757 с. разд. паг. ил.
1121109
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : Синоид. тип.
Т. 8 : [Царствование государыни императрицы Анны Иоанновны] : 1733-1734. – 1898. – [2], 367, 24 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-24 в конце книги
1121110
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. – 1889-1915. – Петроград : Синоид. тип.
Т. 2 : Царствование государыни императрицы Екатерины II : 1773-1784 гг. – 1915. – IV, 548, 40 с.
1121111
  По Эдгар Аллан Полное собрание поэм и стихотворений / Эдгар По ; Пер. и предисл. Валерия Брюсова, с критико-библиогр. коммент. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 128 с. – (Всемирная литература : Америка ; Полное собрание поэм и стихитворений Эдгара По Edgar Allan Poe, 1809-1849)
1121112
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград : Искусство
Ч. 1. – 1978. – 647 с.
1121113
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
2. – 1979. – 703с.
1121114
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
3. – 1979. – 655с.
1121115
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
4. – 1980. – 654с.
1121116
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
5. – 1980. – 725с.
1121117
  Шоу Б. Полное собрание пьес / Б. Шоу. – Ленинград
6. – 1981. – 671с.
1121118
  Купер Дж. Полное собрание романов / Фенимор Купер ; под ред. И. Могучего. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика ; [Тип. "Красный окрябрь" в М.]
Т. 13 : Колония на кратере ; Морские львы / пред. А. З. – 1928. – 228 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л., на обл. только частное заглавие
1121119
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 25 : Московский летописный свод конца XV века. – 1949. – 464 с. : 2 л. ил.
1121120
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 26 : Вологодско-Пермская летопись. – 1959. – 415 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121121
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – [фототип. репринт вып.1-3 изд. 1872 г.]. – Москва : Изд. восточн. литературы
Т. 1 : Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. – 1962. – VIII, 580 стлб. – Издание выходит с 1962 г.
1121122
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 2 : Ипатьевская летопись : воспроизведение текста издания 1908 г. – 1962. – XVI, 938 стб., 87 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121123
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 27 : Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV века. – 1962. – 419 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121124
   Полное собрание русских летописей. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 28 : Летописный свод 1497г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). – 1963. – 412 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121125
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 29 : Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. – 1965. – 391с. – Издание выходит с 1962 г.
1121126
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 30 : Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись. – 1965. – 240 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121127
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 31 : Летописцы последней четверти XVII в. – 1968. – 264 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121128
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 32 : Хроники: литовская и жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного / сост. и ред. тома Н.Н.Улащик;. – 1975. – 235 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121129
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 33 : Холмогорская летопись. Двинский летописец / сост. Я.С. Лурье, К.Н. Сербина. – 1977. – 250 с. : 2 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1121130
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 34 : Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы / ред. В.И. Буганов. – 1978. – 304 с. – Издание выходит с 1962 г.
1121131
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 35 : Летописи белорусско-литовские / сост. и авт. предисл. Н. Н. Улащик. – 1980. – 306 с. : 4 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1121132
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 37 : Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. / [сост. Н.А. Казакова, К.Н. Сербина]. – 1982. – 228 с. : 3 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
1121133
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 36 : Сибирские летописи, ч. 1 : группа Есиповской летописи / СО АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – 1987. – 381, [1] с. – Издание выходит с 1962 г.
1121134
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 38 : Радзивиловская летопись / подгот. М.Д. Приселков. – 1989. – 178 с. : 1л. ил. – Издание выходит с 1962 г.
1121135
   Полное собрание русских летописей. – Репр. изд. – Москва : Языки славянской культуры. – ISBN 5-7859-0128-5
Т. 19 : История о Казанском царстве (Казанский летописец). – 2000. – XXXI, 529 с. – Доп. тит. л. с вых. дан. ориг.: СПб., 1903
1121136
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Государственной археографической комиссией Российской академии наук. – Изд. 3-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись, вып. 1. – 1923. – [4] с., 320 стб. – Книга без конца
1121137
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 22, ч. 1 // Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова, 1914. – Т. 22, ч. 2 : Русский хронограф, ч. 2 : Хронограф западно-русской редакции. – VII, 568, II с.
1121138
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 21, половина 2 // Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком., 1908. – Т. 21, половина 1 : Книга степенная царского родословия, ч. 1. – С. 343-708
1121139
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 2 : 3. Ипатьевская летопись. – 1843. – IX, 377, [4] с. : [2] л. факс.
1121140
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 1 : 1, 2. Лаврентиевская и Троицкая летописи. – 1846. – XX, 267, [4] с. : [2] л. факс.
1121141
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись. – 1908. – XVI c., 938 стб., 87, IVс. – Экз. №48000 без тит. л.
1121142
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 21, половина 1 : Книга степенная царского родословия, ч. 1. – 1908. – VII, 342 с. – Переплетено с: Полное собрание русских летописей, т. 21, половина 2, ч. 2 (1913)
1121143
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 20, половина 1 : Львовская летопись, ч. 1. – 1910. – IV, 418 с.
1121144
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 23 : Ермолинская летопись. – 1910. – V, 239, [2] с.
1121145
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 22, ч. 2 : Русский хронограф, ч. 2 : Хронограф западно-русской редакции. – 1914. – IX, 291с. – Перепл. с кн.: Полное собрание русских летописей, т.22, ч.1
1121146
   Полное собрание русских летописей, изданных Императорской Археографической комиссией : Указатель к первым восьми томам. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Глав. упр. уделов
Отдел второй : Указатель географический (А - Я). – 1907. – 576, XIII с.
1121147
  Эренбург И.Г. Полное собрание сочинеий / И.Г. Эренбург. – М
Т. 8. – 1928. – 123с.
1121148
  Шекспир В. Полное собрание сочинение в 8-и т. / В. Шекспир. – [Москва ; Ленинград] : Гослитиздат
Т. 8. – 1949. – 688 с.
1121149
  Крестовский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Крестовский. – Санкт-Петербург
3. – 852с.
1121150
  Мопассан Полное собрание сочинений / Мопассан, де Ги
14. – 239с.
1121151
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 2. – С-Пб, 1819. – 404с.
1121152
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 3. – С-Пб, 1820. – 324с.
1121153
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 1 : Сестра. Козачка. Чумак. – 1896. – 362с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121154
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 2. – 1896. – 406с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121155
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 4 : Записки причетника. Ч. 1. – 1898. – 344с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121156
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 5 : Повести и рассказы. – 1898. – 395с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121157
  Бёрне К.Л. Полное собрание сочинений : [в 3-х т.] / Людвиг Берне ; пер. под ред. Евг. Соловьева, А.С. Трачевского и М.М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина
Т. 1 : Парижские письма. – 1899. – 590 с.
1121158
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 6 : Повести и рассказы. – 1899. – 326с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121159
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений. – Саратов
Т. 7 : В глуши. Роман. – 1899. – 323с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1121160
  Золя Э. Полное собрание сочинений / Э. Золя; Под ред.М.В.Лучицкой. – Київ : Фукс Б.К.
Т.1 : Романисты - натуралисты. – 1904. – 205с.
1121161
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1904. – 514 с.
1121162
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Маркса
Т. 4. – 1904. – 600 с.
1121163
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 5. – 1904. – 430 с.
1121164
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 6. – 1904. – 626 с.
1121165
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 7. – 1904. – 579 с.
1121166
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 1905-1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва]
Т. 1 : Драмы / [Пер. В. Высоцкого]. – 1905. – 333 с.
1121167
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер ; ред. В.М. Саблина. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Типо-литогр. "Русского Т-ва печ. и изд. дела"]
Т. 1. – 1905. – 336, VIII с., 1 л. портр. : портр.


  Прижизненное издание
1121168
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. "Русское Т-во печ. и изд. дела"]
Т. 1 : Рабы любви: повести и рассказы / пер. Е. Кившенко. – 1905. – 304 с.
1121169
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений. Т. 2 / Ст. Пшибышевский
1121170
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – Москва : Изд. В. М. Саблина
Т. 4 : Берта Гарлан. Храбрый Касьян. Канун нового года. Общая добыча. – 1905. – 304 с.


  Прижизненное издание
1121171
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 1905-1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва]
Т. 5 : Критика / [Пер. В. Высоцкого]. – 1905. – 263 с.
1121172
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 12. – 1905. – 630 с.
1121173
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 13. – 1905. – 762 с.
1121174
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 14. – 1905. – 719 с.
1121175
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 15. – 1905. – 792 с.
1121176
  Шеллер-Михайлов Полное собрание сочинений / Шеллер-Михайлов. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 16. – 1905. – 673 с.
1121177
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. "Русское Т-во печ. и изд. дела"]
Т. 5 ? [6] : В сказочной стране [и др.]. – 1906. – 267 с.
1121178
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 1905-1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва]
Т. 6 : De profundis; Дети сатаны / Пер. В. Высоцкого. – 1906. – [5], 323 с. – В кн. также: Ст. Пшибышевский: Очерк / Фельдман. - Конволют. - Пер. с ПСС, т. 7 / С. Пшибышевский
1121179
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва]
Т. 6 : De profundis; Дети сатаны / Пер. В. Высоцкого. – 1906. – [5], 323 с. – В кн. также: Ст. Пшибышевский: Очерк / Фельдман. - Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121180
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – Москва-Л.
Т. 2. – 1907
1121181
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений / Кнут Гамсун. – Изд. 2-е
Т. 3 : Рабы любви: повести и рассказы. – 1907. – 229 с. – Экз без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ
1121182
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений. Т. 7 / Ст. Пшибышевский // Полное собрание сочинений / С. Пшибышевский. – 1905-1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва], 1906. – Т. 6 : De profundis; Дети сатаны / Пер. В. Высоцкого. – [8], 203 с.
1121183
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 1905-1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. Русского Т-ва]
Т. 7 : Requiem aeternam. Вечная сказка / Пер. В. Высоцкого. – 1907. – [8], 203 с.
1121184
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. дела]
Т. 8 : В стране полумесяца. Фантазер / пер. Л. Добровой. – 1907. – [6], 215 с.
1121185
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 2-е изд. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. И.И. Пашкова]
Т. 2 : Сыны земли / Пер. Владимира Высоцкого. – 1908. – 168 с.
1121186
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 5 : Т. 1-6 / М. Метерлинк // Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – 2-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1908. – Т. 4 : [Сокровенный храм; Жизнь пчел]. – [6], 298, IX с.
1121187
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 8 : Синагога сатаны; Обручение / Пер. В. Высоцкого. – 1908. – 154, IX с. – Т. 8-й с произведениями: «Синагога сатаны».– «Обручение», в изд. 1909 г. был конфискован
1121188
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. дела]
Т. 12 : Бродячая жизнь / пер. Л. Добровой ; Духовная жизнь современной Америки / пер. Марии Ковалевской. – 1908. – [6], 281, 12с. – В конце кн.: Книгоиздательсво В.М. Саблина, с. 1-12
1121189
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Т-во Типо-литогр. Вл. Чичерин
Т. 3 : Невидимые узы. Рассказы / пер. М. Барсуковой. – 1909. – 282, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  В кн. также: Петер Норд; Легенда о птичьем гнезде; Могила гуннов; Вне закона; История Рера; Вальдемар Аттертаг собирает контрибуцию в Висби; Роман рыбачки; Материнский портрет; Свергнутый король; Рождественский гость; Дядя Рубэн; Среди вьющихся роз
1121190
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 6 : [Синяя птица; Избиение младенцев; Чудо святого Антония]. – 1909. – [8], L, 169 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Стр. I-L: Морис Метерлинк: Очерк Ад. Ван-Бевера / Пер. Валерия Брюсова. - С 3-го т. частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Изд. 1903-1909 гг.
1121191
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 6 // Песнь о Роланде : Французский народный эпос : Текст памятника, с примечаниями. Объяснительные статьи / Пер. А.Н. Чудинова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1896. – [10] , L, 169 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова. Серия 2 ; Вып. 1)
1121192
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 1 : Сказка о сказке; Сказание об Иесте Берлинге; [Автобиогр. очерк]: Ч. 1 / пер. со швед. М. Благовещенской. – 1910. – [6], 246 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121193
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 2 : Иеста Берлинг: Ч. 2 / пер. со швед. М. Благовещенской. – 1910. – [6], 247 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121194
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк. – 3-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 2 : Драмы: [Драмы: Паллеас и Мелизанда; Смерть Тентажиля; Аладина и Паломид; Семь принцесс; Сестра Биатриса; Монна Ванна; Жуазель]. – 1910. – [6], 352, [1] с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
1121195
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти тт.] / Габриэле д"Аннунцио. – 2-е изд. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 2 : Джиоконда. Пескарские новеллы. – 1910. – 269, [2] с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121196
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 2 : Завещание. Порутчик Густль. Анатоль. Мертвые молчат. – 1910. – [2], 219 с.


  Прижизненное издание
1121197
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : комедия и философия / пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – LXIV, 252 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1121198
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : (Комедия и философия)/ пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – 371, [4] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121199
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Трущобы : (Пьеса неприятная); Муж рока : (Пьеса приятная) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 267 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1121200
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Мертвый Брюгге; Мистические лилии. – 1910. – [5], 236, [1] с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
1121201
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Призвание; Искусство в изгнании. – 1910. – [5], 255 с.
1121202
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти тт.] / Габриэле д"Аннунцио. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Девы скал / перев. В.Корш ; с портр. и факс. – 1910. – XVIII, 230 с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л. - Габриэле д"Аннунцио: биографический очерк / Н.И. Бронштейн, с. XI-XVIII
1121203
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти томах] / Габриэле д"Аннунцио. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Девы скал / пер. В.Корш. – 1910. – 230 с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л. - Том начинается с пролога. - Кн. другого тип. переплета
1121204
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 3-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 4 : Берта Гарлан. Храбрый Касьян. Канун нового года. Общая добыча. – 1910. – [8], 298 с.


  Прижизненное издание
1121205
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 4 : Неразумный брак : роман / пер. с англ. Л.П. Никифорова и В.М. Шулятикова. – 1910. – 547 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121206
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
1121207
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
1121208
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк ; Очерк Ад. Ван-Бевера. Пер. Валерия Брюсова. – 2-е изд. – Москва : Типо-литограф. "Печатник"
Т. 5 : Разум цветов; Двойной сад / Пер. А. Кайранского и В. Ореховой. – 1910. – [4], 279 с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
1121209
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 5 : Чудесное путешествие на гусях: Ч. 2 / пер. М. Барсуковой. – 1910. – [6], 276 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121210
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 5 : Чудесное путешествие на гусях: Ч. 1 / пер. А. Койранского. – 1910. – [6], 248, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121211
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 6 : Чудеса антихриста / пер. В. Корш. – 1910. – [6], 287 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121212
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 7 : Иерусалим: Ч. 1 / пер. В. К. – 1910. – [6], 254, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует. - Конволют. - Перепл.: Полное собрание сочинений :В 12-ти т.,Т. 8 :Иерусалим: Кн. 2 / пер. В. К.
1121213
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 7 : Социалист-любитель / пер. [с англ.] Е. Барсовой. – 1910. – [6], 350 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1121214
  Пшибышевский С. Полное собрание сочинений / Ст. Пшибышевский. – 3-е изд. ; 1910–1911. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 7 : Requiem aeternum; Вечная сказка / Пер. В. Высоцкого. – 1910. – 209 с. – Т. 8-й с произведениями: «Синагога сатаны».– «Обручение», в изд. 1909 г. был конфискован
1121215
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 8 : Иерусалим: Кн. 2 / пер. В. К. – 1910. – [6], 267 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
1121216
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений. Т. 8 : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф // Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / С. Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина, 1910. – Т. 7 : Иерусалим: Ч. 1 / пер. В. К. – [6], 267 с.
1121217
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти тт.] / Габриэле д"Аннунцио. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 8 : Дочь Иорио. Девственная земля. Пескарские новеллы / перев. А. Воротникова, Н. Бронштейн, Л. Добровой. – 1910. – 224 с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121218
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 1910. – [2], 219 с.


  Прижизненное издание
1121219
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина]
Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 1910. – [2], 219 с. – Конволют. - Перепл. в одной кн.: Полное собрание сочинений. Т. 9 / А. Шницлер


  Прижизненное издание
1121220
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 10 : Герои Кунгахеллы / пер. со швед. А. Гретман. – 1910. – [6], 270, [2] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Содерж.: Лесная королева; Сигрид Сторрода; Астрид; Маргарета Фредкула; Королева с острова Рагнхильд; Ингрид
1121221
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 11 : Сказки и легенды / пер. В. Корш. – 1910. – [6], 220, [3] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Содерж.: Старая Агнеса; Кольцо рыбака; Святая Катерина из Сиены; Семь смертных грехов; Сокровищница императрицы; Надгробная надпись; Римская кровь; Мести не избегнуть; Рука привидения; Талэ Тотт: Из истории Хальстанеса; Винета
1121222
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти тт.] / Габриэле д"Аннунцио. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 11 : Корабль. Сон осеннего вечера. Сон весеннего утра / перев. Н. Бронштейна, А. Балавенского, А. Воротникова. – 1910. – 287 с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121223
  Д"Аннунцио Г. Полное собрание сочинений : [в 12-ти томах] / Габриэле д"Аннунцио. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Тип. В.М. Саблина]
Т. 11 : Корабль. Сон осеннего вечера. Сон весеннего утра / перев. Н. Бронштейна, А. Балавенского, А. Воротникова. – 1910. – 287 с. – Част. загл. каждого тома на отд. тит. л. - Кн. другого тип. переплета
1121224
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Ибаньес Бласко ; [пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. "Рекорд"]
Т. 5 : Отцы иезуиты [El intruso] : роман. – 1911. – 360, [4] с.
1121225
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 5 : Очерки / пер. М.Г. – 1911. – 451, [2] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1121226
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 8 : Шлюк и Яц. Бедный Генрих / пер. с нем Ю. Балтрушайтиса. – 1911. – 331, [2] с.
1121227
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 9 : Флориан Гейер: драма в 5-ти действиях / пер. с нем Е. Македоновой. – 1911. – 279 с.
1121228
  Шницлер А. Полное собрание сочинений. Т. 9 / Артур Шницлер ; пер. Б.К.О. // Полное собрание сочинений / А. Шницлер. – изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Тип. В. М. Саблина], 1910. – Т. 8 : Графиня Мицци. Пьеро. – 264 с.
1121229
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Ибаньес Бласко ; [пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. под фирм. "Ломоносов"]
Т. 11 : Бич народа : роман. – 1911. – 372 с. – Экз в разн. тип. перепл.


  На кн. № 199891 печать: Эта книга принадлежала библиотекке А. Старцевич.....
1121230
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–15] ; пер. с исп. / Висенте Ибаньес Бласко ; при ближайшем участии: Т. Герценштейн, М. Ватсон [и др.]. – Москва : Книгоизд. "Современные проблемы" ; [Тип. Ф.Я. Бурче]
Т. 11 : Луна Бенаромор ; Печальная весна [и др.] / единственный разрешенный автором перевод с испанского Т. Герценштейн и В.М. Фриче ; с предисл. В.М. Фриче. – 1911. – 222 с.


  На кн. № 199891 печать: Эта книга принадлежала библиотекке А. Старцевич.....
1121231
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 10 : Коллега Крамптон ; Сестры из Бишофсберга / пер. К. Бальмонта, Ек. Андреевой, Д. Сергуча. – 1912. – 333 с.
1121232
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Ибаньес Бласко ; [пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. п./ф. "Ломоносов"]
Т. 16 : Нет пощады : роман. – 1912. – 245 с.
1121233
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Стихотворения]. – 1914. – XLVII, 318 с., 1л. портр. (фронт.) : портр.
1121234
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений : с критико-биографическим очерколм [П.В. Быков а] и портретом автора ; [в 4 т.] / А.Н. Майков. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Поэмы]. – 1914. – 285 , [2] с.
1121235
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 112, 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. ; Изд. вышло 8-ми кн. ; Изд. деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк


  Содержание Т. 1:
1121236
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 268, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. ; В изд. № 56681 деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк
1121237
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 2 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 248 с.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
1121238
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : [Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен [и др.]. – 1915. – 248 с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Изд. деф., без тит. л. и обл.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
1121239
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 1915. – 410, [1] с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк
1121240
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 ; Т. 4 : Погребенный храм; Мария Магдалина; Чудо святого Антония ; Двойной сад [начало, с. 67-80]. – 1915. – С. 289-410, 1-80. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк, с. 1-80
1121241
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 4 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 290, [2] с.
1121242
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121243
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер. ПСС, т. 2 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121244
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 2 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 394 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121245
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Детство Темы: из семейной хроники ; Гимназисты: из семейной хроники. – 1916. – 394 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121246
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121247
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 4 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121248
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 4 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 358 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121249
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4 : Несколько лет в деревне; В сутолоке провинциальной жизни: деревенская драма: в 4 д. – 1916. – 358 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121250
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121251
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 6 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121252
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 6 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 292 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121253
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Дневник во время войны. – 1916. – 292 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121254
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121255
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 8 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121256
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 8 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 340 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121257
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Деревенские панорамы. – 1916. – 340 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
1121258
  Горький Максим Полное собрание сочинений : в 6 т. / Горький Максим. – 1917-1918. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. – 1917. – 443 с. : илл., 1 л. портр. – Изд. не было закончено. Вышло 6 т. в 25 кн.


  Содерж.: Т. 1. Макар Чудра; О чиже, который лгал, и о дятле - любителе истины; Емельян Пиляй [и др. мелкие рассказы]. Т. 2. Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. Т. 3. Ярмарка в Голтве; Зазубрина; Скуки ради [и др. рассказы]. Т. 4. ...
1121259
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 2. – 1918. – 543 с.
1121260
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 3. – 1918. – 664, [1]с.
1121261
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 4. – 1918. – 720 с.
1121262
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 5. – 1918. – 722 с.
1121263
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 7. – 1918. – 509 с.
1121264
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 8. – 1918. – 555 с.
1121265
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 9. – 1918. – 501 с.
1121266
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 10. – 1918. – 500 с.
1121267
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Полное собрание сочинений : Т. 1-12 / М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). – 1918-1919. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата Народного просвещения
Т. 11. – 1919. – 637 с.
1121268
  Бедный Д. Полное собрание сочинений / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ
Т. 3. – 1925. – 312 с.
1121269
  Подъячев С.П. Полное собрание сочинений / С.П. Подъячев. – М-Л
2. – 1927. – 255с.
1121270
  Гарт Брет Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / Брет-Гарт ; Пер. с англ., вступ. статья Л. Гроссмана ; [обл. работы худ. С.В. Чехонина, ил. раб. худ. М. Либакова]. – Ленинград : [Тип. "Красная газета"]
Т. 6 : Дон-Кихот [и др.]. – 1928. – 158 с. – Прил. к журн. "Красная панорама"


  Гарт Брет Ф.(Френсиса Брет) Полное собрание сочинений:в 12-ти т.,Т. 11:Габриэль Конрой: роман в 2-х ч ; Ч. 1/Брет-Гарт ; Пер. с англ., вступ. статья Л. Гроссмана ; [обл. работы худ. С.В. Чехонина, ил. раб. худ. М. Аибакова].– Ленинград:[Тип. ...
1121271
  Подъячев С.П. Полное собрание сочинений / С.П. Подъячев. – М-Л
10. – 1928. – 364с.
1121272
  Гарт Брет Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / Брет-Гарт ; Пер. с англ., вступ. статья Л. Гроссмана ; [обл. работы худ. С.В. Чехонина, ил. раб. худ. М. Аибакова]. – Ленинград : [Тип. "Красная газета"]
Т. 11 : Габриэль Конрой: роман в 2-х ч ; Ч. 1. – 1928. – 259 с. – Прил. к журн. "Красная панорама" ; Конволют. - Перепл.: Полное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2 / Брет-Гарт
1121273
  Гарт Брет Полное собрание сочинений. Т. 12 : в 12-ти т. / Брет-Гарт ; Пер. с англ., вступ. статья Л. Гроссмана ; [обл. работы худ. С.В. Чехонина, ил. раб. худ. М. Аибакова] // Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / Гарт Брет. – Ленинград : [Тип. "Красная газета"], 1928. – Т. 11 : Габриэль Конрой: роман в 2-х ч ; Ч. 1. – 279 с.
1121274
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Вересаев. – Москва
Х. – 1929. – 269с.
1121275
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Вересаев. – 4-е изд., доп. – Москва
Х. – 1929. – 252с.
1121276
  Яковлев А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Яковлев. – Москва-Л.
7. – 1929. – 317с.
1121277
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 2. – 1930. – 418с.
1121278
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 9. – 1930. – 509с.
1121279
  Подъячев С.П. Полное собрание сочинений / С.П. Подъячев. – М-Л
11. – 1930. – 240с.
1121280
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 3. – 1932. – 350с.
1121281
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 4. – 1932. – 449с.
1121282
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 11. – 1932. – 485с.
1121283
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений / А.П. Чехов. – МоскваЛ,
Т. 12. – 1932. – 352 с.
1121284
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 12. – 1933. – 483с.
1121285
  Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений / К.Ф. Рылеев. – М.-Л., 1934. – 908с.
1121286
  Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений / К.Ф. Рылеев. – Л., 1934. – 909с.
1121287
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Москва-Ленинград, 1934. – 533с.
1121288
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1934. – 263 с.
1121289
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1934. – 195 с.
1121290
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1935. – 427 с.
1121291
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 3 : Поэмы и повести в стихах. – 1935. – 670, [2] c., [17] л. ил. : портр., факс.
1121292
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 4 : Драмы и трагедии. – 1935. – 561, [4] c., [15] л. ил. : портр., факс.
1121293
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 7 : Заграница. Стихи и очерки. – 1935. – 464 с.
1121294
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т.9. – 1935. – 487 с.
1121295
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 10. – 1935. – 253 с.
1121296
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 33. – 1935. – 496с.
1121297
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 1 : Стихотворения 1828-1835. – 1936. – 538, [2] c., [11] л. ил. : портр., факс.
1121298
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 2 : Стихотворения 1835-1841. – 1936. – 278, [2] c., [36] л. ил. : портр., факс.
1121299
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч. 2. – 1936. – 590 с.
1121300
  Шекспир В. Полное собрание сочинений : в 8-ми томах / В. Шекспир. – Москва ; Ленинград
Т. 5. – 1936. – 641 с.
1121301
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 8. – 1936. – 665с.
1121302
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1936. – 579 с.
1121303
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 17. – 1936. – 811 с.
1121304
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 26. – 1936. – 949с.
1121305
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 32. – 1936. – 541с.
1121306
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 36. – 1936. – 770с.
1121307
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 38. – 1936. – 619с.
1121308
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений / Ф.А. Решетников. – Свердловск
Т. 3. – 1937. – 491с.
1121309
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч.1. – 1937. – 495 с.
1121310
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / М.Ю. Лермонтов ; ред. текста и комментарии Б. М. Эйхенбаума. – Москва - Ленинград : Akademia
Т. 5 : Проза и письма. – 1937. – 649, [2] c., [16] л. ил. : портр., факс.
1121311
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1937. – 493 с.
1121312
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 25. – 1937. – 914с.
1121313
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 46. – 1937. – 547с.
1121314
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Дополнительный вып. : Автобиография. Даты жизни и работы. Библиография. – 1938. – 168 с.
1121315
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев ; Акад. наук СССР, Ин-т литературы (Пушкинский дом. – 1938-1952. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1938. – XX, 503 с., 1 вкл. л. портр. : портр.
1121316
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : 4 т. / М.Ю. Лермонтов; ред. Б.М. Эйхенбаума ; [ил. М. Ушакова-Поскочина]. – 1939-1940. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. – 1939. – 422 с., 8 л. ил. : ил.
1121317
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1939. – 507 с.
1121318
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1939. – 579с.
1121319
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва-Л.
Т. 12. – 1940. – 426с.
1121320
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 15. – 1940. – 615 с.
1121321
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – Москва-Л., 1941. – 431с.
1121322
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва, Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 1 : Сочинения по геометрии. – 1946. – 415 с.
1121323
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
5. – 1946. – 432с.
1121324
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 9. – 1946. – 806 с.
1121325
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 1. – 1947. – 394с.
1121326
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1947. – 515с.
1121327
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Драмы и трагедии. – 1947. – 486 с.
1121328
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 7. – 1947. – 599с.
1121329
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва : ОГИЗ
Т. 8 : Хождение по мукам. – 1947. – 707с.
1121330
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 1. – 1948. – 395с.
1121331
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1948. – 516с.
1121332
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 3. – 1948. – 487с.
1121333
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва-Л.
Т. 4. – 1948. – 515с.
1121334
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 4. – 1948. – 472с.
1121335
  Толстой А Полное собрание сочинений / А Толстой. – М.
4. – 1948. – 703с.
1121336
  Толстой А Полное собрание сочинений / А Толстой. – М.
6. – 1948. – 555с.
1121337
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
8. – 1948. – 471с.
1121338
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 2. – 1949. – 604с.
1121339
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
Т. 2. – 1949. – 644с.
1121340
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
Т. 3. – 1949. – 508с.
1121341
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 10. – 1949. – 712с.
1121342
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 11. – 1949. – 800с.
1121343
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 13. – 1949. – 676с.
1121344
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
13. – 1949. – 879с.
1121345
  Абовян Х.А. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Х. Абовян ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван : АН Арм.ССР
Т. 5. – 1950. – 508, [4] с.
1121346
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
13. – 1950. – 656с.
1121347
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 14. – 1950. – 432с.
1121348
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
35. – 1950. – 711с.
1121349
  Толстой А. Полное собрание сочинений / А. Толстой. – Москва
Т. 1. – 1951. – 676с.
1121350
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград
1. – 1951. – 596с.
1121351
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
Кн.1. – 1951. – 392с.
1121352
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград
Т. 2, кн. 1. – 1951. – 336с.
1121353
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Ленинград
Т. 2, кн. 2. – 1951. – 592с.
1121354
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
3. – 1951. – 439с.
1121355
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 3 : Сочинения по геометрии. – 1951. – 536с.
1121356
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград
4. – 1951. – 452с.
1121357
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский; Под общ. ред. В.Ф.Кагана. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 5 : Сочинения по математическому анализу, теории вероятностей,механике и астрономии. – 1951. – 499 с.
1121358
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – Москва-Л.
3-й. – 1952. – 483с.
1121359
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград
5. – 1952. – 567с.
1121360
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград
6. – 1952. – 463с.
1121361
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
34. – 1952. – 627с.
1121362
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 1. – 1953. – 424с.
1121363
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 2. – 1953. – 504с.
1121364
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва
Т. 3. – 1953. – 432с.
1121365
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
14. – 1953. – 448 с.
1121366
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 15. – 1953. – 396с.
1121367
  Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
6 : Предметно-тематический и именной указатели ко второму изданию Полного собрания сочинений И.П. Павлова. – 1954. – 87с.
1121368
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
29. – 1954. – 452с.
1121369
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
31. – 1954. – 325с.
1121370
  Римский-Корсаков Полное собрание сочинений / Римский-Корсаков. – М.
1-й. – 1955. – 400с.
1121371
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
15. – 1955. – 336с.
1121372
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : в 13 т. / Владимир Маяковский ; [подг. текста и прим. В.А. Катаняна]. – Москва : Художественная литература. – (АН СССР Институт Мтровой Литературы им. А.М. Горького)
Т. 1 : 1912-1917. – 1956. – 520 с. : іл.
1121373
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений : Справочный том к 4-му изд. Полного собрания сочинений В.И. Ленина / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Ч. 2. – 1956
1121374
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
37. – 1956. – 493с.
1121375
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
45. – 1956. – 601с.
1121376
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
1. – 1957. – 585с.
1121377
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
2. – 1957. – 483с.
1121378
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 565 с.
1121379
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
4. – 1957. – 573с.
1121380
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
5. – 1957. – 575с.
1121381
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
Т. 8. – 1957. – 355 с.
1121382
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
21. – 1957. – 696с.
1121383
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
22. – 1957. – 789с.
1121384
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 23. – 1957. – 583с.
1121385
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
24. – 1957. – 1011с.
1121386
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
28. – 1957. – 396с.
1121387
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
39-40. – 1957. – 540 с.
1121388
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
41. – 1957. – 608с.
1121389
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 42. – 1957. – 715с.
1121390
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 1. – 1958. – 419 с.
1121391
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 2 : [Новеллы]. – 1958. – 500с.
1121392
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 3. – 1958. – 448 с.
1121393
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1958. – 791 с.
1121394
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 4. – 1958. – 431 с.
1121395
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 5 : [Милый друг. Туан]. – 1958. – 496 с.
1121396
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 6. – 1958. – 448 с.
1121397
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений / Мопассан Ги де. – Москва
7. – 1958. – 487с.
1121398
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
7. – 1958. – 845с.
1121399
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 9. – 1958. – 511 с.
1121400
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 10. – 1958. – 536 с.
1121401
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 11 : Статьи и очерки. – 1958. – 447 с.
1121402
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений : в 12 т. / Ги де Мопассан. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 12 : Письма. Посмертная драматургия. Коментарии. – 1958. – 479 с.
1121403
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1959. – 550 с.
1121404
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1959. – 619c.
1121405
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 8 : Вторая половина сентября 1903 - июль 1904. – 1959. – 666c.
1121406
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Ленинград, 1960. – 203с.
1121407
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895-1897. – 1960. – 677 с.
1121408
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 9. – 1960. – 579 с.
1121409
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 10 : Март - июнь 1905. – 1960. – 578 с.
1121410
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 11 : Июль - октябрь 1905. – 1960. – 589 с.
1121411
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 12. – 1960. – 575 с.
1121412
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 13. – 1960. – 579с.
1121413
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 14. – 1960. – 564с.
1121414
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 23. – 1961. – 594 с.
1121415
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 24. – 1961. – 566 с.
1121416
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 25 : Март - июль 1914. – 1961. – 646 с.
1121417
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1961. – 590 с.
1121418
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1962. – 643 с.
1121419
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 28. – 1962. – 838 с.
1121420
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 30. – 1962. – 561 с.
1121421
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 31. – 1962. – 671 с.
1121422
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 32. – 1962. – 605 с.
1121423
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 33. – 1962. – 433 с.
1121424
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 34. – 1962. – 584 с.
1121425
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 35 : Октябрь 1917 - март 1917. – 1962. – 599 с.
1121426
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1962. – 741 с.
1121427
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 37 : Июль 1918 - март 1919. – 1963. – 747 с.
1121428
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 38. – 1963. – 579 с
1121429
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 39. – 1963
1121430
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 40 : декабрь 1919 - апрель 1920. – 1963. – 506 с.
1121431
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 41. – 1963. – 695 с.
1121432
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 43. – 1963. – 561 с.
1121433
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 44 : Июнь 1921 - март 1922. – 1964. – 725с.
1121434
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 45 : Март 1922 - март 1923. – 1964. – 729 с.
1121435
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 46 : Письма 1893-1904. – 1964. – 662 с.
1121436
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 47. – 1964. – 474 с.
1121437
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 48. – 1964. – 543 с.
1121438
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 49 : Письма август 1914 - октябрь 1917. – 1964. – 706 с.
1121439
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Мольер ; [вст. ст. и ком. Г.Н. Бояджиева ; пер. с фр. под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1965. – 671 с., [1] л.порт. – Библиогр.: ил.
1121440
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50 : Письма октябрь 1917 - июнь 1919. – 1965. – 623с.
1121441
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 51 : Письма июль 1919 - ноябрь 1920. – 1965. – 573 с.
1121442
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 52 : Письма ноябрь 1920 - июнь 1921. – 1965. – 551 с.
1121443
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 53 : Письма июнь - ноябрь 1921. – 1965. – 545 с.
1121444
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 54 : Письма ноябрь 1921 - март 1923. – 1965. – 863 с.
1121445
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 55 : Письма к родным 1893 - 1922. – 1965. – 618 с.
1121446
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Мольер ; [вст. ст. и ком. Г.Н. Бояджиева ; пер. с фр. под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1966. – 531 с., [1] л. порт. : ил.
1121447
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Мольер ; [вст. ст. и ком. Г.Н. Бояджиева ; пер. с фр. под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1966. – 543 с.,[1] л. порт. : ил.
1121448
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1967
1121449
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1967. – 791 с.
1121450
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1967
1121451
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Мольер ; [вст. ст. и ком. Г.Н. Бояджиева ; пер. с фр. под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1967. – 420 с. : ил.
1121452
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1967
1121453
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 7. – 1967
1121454
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1967
1121455
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 10. – 1967
1121456
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 11. – 1968. – с.
1121457
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 12. – 1968. – 575 с.
1121458
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 15. – 1968. – с.
1121459
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1968. – с.
1121460
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1968. – с.
1121461
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 18. – 1968. – с.
1121462
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 19. – 1968. – с.
1121463
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 20. – 1968. – с.
1121464
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 21. – 1968. – 671 с.
1121465
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Справочный том, ч. 1. – 1969. – 312 с.
1121466
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений : Справочный том к Полному собранию сочинений В.И. Ленина / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Ч. 1 : [Предметный указатель]. – 1969. – 730с.
1121467
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 25. – 1969. – с.
1121468
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1969. – с.
1121469
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 29. – 1969. – с.
1121470
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 30 : Июль 1916 - февраль 1917. – 1969. – 562 с.
1121471
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 33. – 1969
1121472
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 35. – 1969
1121473
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1969
1121474
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 37. – 1969
1121475
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 41 : Май - ноябрь 1920. – 1970
1121476
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 42. – 1970
1121477
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 43 : Март - июнь 1921. – 1970
1121478
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 44 : Июнь 1921 - март 1922. – 1970. – 726 с.
1121479
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 49. – 1970
1121480
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50 : Письма. Октябрь 1917 - июнь 1919. – 1970. – 624 с.
1121481
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 51 : Письма. Июль 1919 - ноябрь 1920. – 1970. – 574 с.
1121482
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л, 1972. – 527с.
1121483
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 4. – 1972. – 326с.
1121484
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1973. – 575с.
1121485
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 19 : Пьесы, сценарии, драматические наброски. 1917-1935. – 1973. – 559 с. : илл., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 489-557
1121486
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 29. – 1973
1121487
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 1 : Варианты к томам 1-5. 1885-1907. – 1974. – 643 с.
1121488
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1974. – 807 с.
1121489
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1974. – 559с.
1121490
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 20 : Рассказы, очерки, воспоминания. 1924-1935. – 1974. – 638 с. : 2 л. илл. – Список лит. в примеч. : с. 523-524
1121491
  Горький Максим Полное собрание сочинений : в 25 т. / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы им.А.М. Горького. – Москв : Наука
Т. 21 : Жизнь Клима Самгина. – 1974. – 575 с. : 1 л. портр. – Список лит. в примеч.: с.563-565
1121492
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : В 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 22 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть. Ч. 2]. 1925-1936. – 1974. – 686 с. : факс., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 673-684
1121493
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 2 : Варианты к томам 6-7. 1897-1907. – 1975. – 690 с.
1121494
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895-1897. – 1975
1121495
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 3 : Варианты к томам 8-12. 1907-1912. – 1975. – 711 с.
1121496
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1975. – 543с.
1121497
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 5. – 1975. – 543с.
1121498
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 23 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть, Ч. 3]. 1925-1936. – 1975. – 415 с. : факс., 1 л. портр. – Список лит. в примеч. : с. 401-413
1121499
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 24 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть, Ч. 4]. 1925-1936. – 1975. – 591 с. : факс., 1 л. портр.
1121500
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50. – 1975. – 623 с.
1121501
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 4 : Варианты к томам 13-18. 1907-1928 и к тому 20. 1929-1934. – 1976. – 711 с. : илл., 1 л. портр.
1121502
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 6. – 1976. – 607с.
1121503
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 7. – 1976. – 605с.
1121504
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 15 : Братья Карамазовы, кн. 11-12. Эпилог : рукописные редакции. – 1976. – 624 с.
1121505
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 16. – 1976. – 440 с.
1121506
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 17 : Подросток : рукописные редакции. Наброски 1874-1879. – 1976. – 479 с.
1121507
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Т. 22. – 1976. – с.
1121508
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 23. – 1976. – с.
1121509
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Худож. произведения : в 25-ти т. / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. с 1968 г. – Москва : Наука
Т. 25 : Жизнь Клима Самгина. [ Сорок лет : Повесть. Ч. 2]. 1925-1936 : Заметки, наброски. Примечания. Указатели. – 1976. – 655 с. : илл., 1 л. портр.
1121510
  Глинка М.И. Полное собрание сочинений / М.И. Глинка. – М
2. – 1977. – 397с.
1121511
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 5 : Варианты к роману "Дело Артамоновых". Т. 18. Заметки, наброски. 1917-1928. – 1977. – 719 с.
1121512
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 8. – 1977. – 431с.
1121513
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1977. – 590 с.
1121514
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1977. – с.
1121515
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 6 : Варианты к томам 19-20. 1917-1936 : Наброски. Заметки. Черновая рукопись "Жизни Клима Самгина" Ч.1 (начало). – 1978. – 718 с.
1121516
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 7 : Варианты к тому 21. – 1978. – 767 с.
1121517
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 9. – 1978. – 663с.
1121518
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 10. – 1978. – 720с.
1121519
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 8. Кн. 1 : Варианты к томам 21-22 "Жизнь Клима Самгина". Ч. 1-2 / [ Подгот. Вайнбергом И.И. и др. ]. – 1979. – 736 с.
1121520
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 11. – 1979. – 780с.
1121521
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 18. – 1979. – 359с.
1121522
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 8. Кн. 2 : Варианты к тому 22 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 2 / [ Подгот. Евстигнеевой Л.А. и др. ]. – 1980. – 616 с.
1121523
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12-ти т. / А.Н. Островский. – Москва : Искусство
Т. 12. – 1980. – 631с.
1121524
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 20. – 1980. – 432с.
1121525
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 9 : Варианты к тому 24 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 3 / [ Подгот. Ефременко Э.Л., Смирновой Л.Н. ]. – 1981. – 646 с.
1121526
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 22 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 407 с.
1121527
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 23 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 423 с.
1121528
  Горький Максим Полное собрание сочинений : Варианты к худож. произведениям / Горький Максим ; [ АН СССР, Ин-т мировой литературы ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Наука
Т. 10 : Варианты к тому 24 "Жизнь Клима Самгина", Ч. 4. – 1982. – 736 с.
1121529
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 24 : Дневник писателя за 1876 год ( ноябрь-декабрь). – 1982. – 515 с.
1121530
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 25 : Дневник писателя за 1877 год. – 1983. – 470 с.
1121531
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 26. – 1984. – 518 с.
1121532
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 27. – 1984. – 463 с.
1121533
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений / Ж.Б. Мольер. – М.
Т. 1. – 1985. – 672с.
1121534
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28. – 1985. – 552с.
1121535
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28, кн. 2. – 1985. – 616с.
1121536
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений / Ж.Б. Мольер. – М.
Т. 2. – 1986. – 458с.
1121537
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 1. – 1986. – 573 с.
1121538
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 2. – 1986. – 374 с.
1121539
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений / Ж.Б. Мольер. – Москва
3. – 1987. – 716с.
1121540
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 30, кн. 1. – 1988. – 455 с.
1121541
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 30, кн. 2. – 1990. – 431с.
1121542
  Чейз Д.Х. Полное собрание сочинений : Романы / Д.Х. Чейз. – Москва : Центрполиграф. – (Детективные романы). – ISBN 5-218-00590-8, 5-218-00588-6
Т. 2 : Весь мир в кармане. – 1997. – 473 с.
1121543
  Сковорода Г.С. Полное собрание сочинений : в 2 т. / Григорий Сковорода ; [науч. ред. С. Йосипенко ; пер. на рус. яз.: Р. Киселева и др.]. – Киев : Богуславкнига. – ISBN 978-966-2644-00-5
Т. 1 : Трактаты и диалоги. – 2012. – 428, [4] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. – Изд. подгот. и осуществл. благодаря поддержке "Фонда братьев Павличенко", Фонда "Русский мир". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1121544
  Сковорода Г. Полное собрание сочинений : в 2 т. / Григорий Сковорода ; [науч. ред. С. Йосипенко ; пер. на рус. яз.: Р. Киселева и др.]. – Киев : Богуславкнига. – ISBN 978-966-2644-01-2
Т. 2 : Проза. Поэзия. Переводы. Письма. Разное. – 2012. – 484, [4] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил., портр. – Изд. подгот. и осуществл. благодаря поддержке "Фонда братьев Павличенко", Фонда "Русский мир". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1121545
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений А.Н. Островского : критически провер. текст, биография, приложения, примечания, портреты автора, его fac-simile и проч. : [в 12 т.] / под ред [и с предисл.] М.И. Писарева, артиста Императорских театров. – [1904-1909]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 1 : [Семейная картина ; Свои люди - сочтемся ; Утро молодого человека ; Yеожиданный случай ; Бедная невеста ; Не в свои сани не садись ; Записки замоскворецкого жителя]. – 502 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Ред.: Писарев, Модест Иванович (1844-1905)
1121546
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 2 т. / под ред. прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та И.А. Шляпкина. – Санкт-Петербург : Изд. И.П. Варгунина ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : (Прозаические статьи и переписка) : (С прил. двух портр. А.С. Грибоедова и факс. его почерка). – 1889. – [2], XLVIII, 472, IV с. : 1 л. фронт. (портр.), [2] л. портр., факс.


  Библиогр.: Библиогр. указатель произведений А.С. Грибоедова и литературы о нем. (1814-1889)" / Сост. под ред. Н.М. Лисовского, при участии: В.И. Межова, С.И. Пономарева, В.И. Саитова и И.А. Шляпкина (с. 421-467) Ред.: Лиссовский, Николай Михайлович ...
1121547
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : с биографическим очерком и портретом А.С. Грибоедова, гравированным на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге / под ред. Арс. И. Введенского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса, 1892. – 392 с. : 1 л. фронт. (портр.). – Экз. в разных тип. переплетах
1121548
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова и И.А. Шляпкина. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 7)
Т. 1. – 1911. – CXLVII, 328 с. : 4 портр., 5 факс., 4 нот. на отд. л. – С. 305-328: А.С. Грибоедов-музыкант / С.К. Булич


  Булич Сергей Константинович (1859-1921) На экз. № 18469 автограф: Турчинович
1121549
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 8)
Т. 2. – 1913. – [4], III, 360 с. : 2 портр., 15 факс., 1 л. афиши на отд. л.
1121550
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 9)
Т. 3. – 1917. – IX, 396 с. : 5 портр., 5 факс. на отд. л. – С. 366-396: Избр. хронологические даты к биографии А.С. Грибоедова
1121551
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Грибоедова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. и [тип.] "Родина" (А.А. Каспари), 1892. – [2], 300 с., 7 л. ил., портр. – Ежемесячное приложение иллюстрированного журнала "Родина", 1892, № 2 февраль


  На л. форзаца и на тит. л. печать надпись: Петр Иванович Блинов и на форзаце подись Турчинович
1121552
  Хомяков А.С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова / под ред. И.С.Аксакова. – Москва : В тип. П.Бахметева
Т. 1 : [Собрание отдельных статей и заметок, разнородного содержания]. – 1861. – VI, [2], 721, III с.
1121553
  Хомяков А.С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова : с портретом А.С.Хомякова. – 2-е изд. – Москва : Тип. Лебедева
Т. 2. – 1880. – [8], ХХХVII, 450 с.
1121554
  Хомяков А.С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова : с портретом А.С.Хомякова. – Москва : Университетская тип.
Т. 3. – 1900. – VIII, 482, 11 с. : рис.
1121555
  Хомяков А.С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова : с портретом А.С.Хомякова. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко
Т. 8 : Письма. – 1904. – VI, 468, 54 с. : рис.
1121556
  Шницлер А. Полное собрание сочинений Артура Шнитцлера : [В 2-х т.] ; Со вступительной статьей [Д. Марголина] и портретом автора ; пер. нем. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русск. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова (Киев)]
[Т. 1-2]. – 1903. – XVI, 1152 стп., 1 л. фронт. портр.


  На тит. стр. кн. № 19831 напись: Н. Галицкой 1922 г.
1121557
  Прус Болеслав Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого) : В 5 т. с портр. авт. и вступ. ст. / пер. с пол. В.И. Маноцкий. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова]
Т. 4 : Эмансипатки : роман в 4-х ч. – 1900. – 469 с. стб. – Экз. дефектный, без обл., тит л., отсутствуют с. стб. 1-18. - Конволют. - Перепл.: Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого), т. 5


  Содерж.: Т. 1. Фараон: Роман в 3 ч. Рассказы. Т. 2. Форпост: Повесть. Рассказы. Т. 3. Кукла: Роман в 2 ч. Мелкие рассказы. Т. 4. Эмансипантки: Роман в 4 ч. Т. 5. Болеслав Прус. (Александр Гловацкий): Литературная характеристика. Мелкие рассказы
1121558
  Прус Болеслав Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого) : В 5 т. с портр. авт. и вступ. ст. / пер. с пол. В.И. Маноцкий. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова]
Т. 4 : Эмансипатки : роман в 4-х ч. – 1900. – 469 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Фараон: Роман в 3 ч. Рассказы. Т. 2. Форпост: Повесть. Рассказы. Т. 3. Кукла: Роман в 2 ч. Мелкие рассказы. Т. 4. Эмансипантки: Роман в 4 ч. Т. 5. Болеслав Прус. (Александр Гловацкий): Литературная характеристика. Мелкие рассказы
1121559
  Прус Болеслав Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого). Т. 5 : В 5 т. с портр. авт. и вступ. ст. / пер. с пол. В.И. Маноцкий // Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого) : В 5 т. с портр. авт. и вступ. ст. / Прус Болеслав. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова], 1900. – Т. 4 : Эмансипатки : роман в 4-х ч. – XXXII. 311 с. стб., 1 л. портр.


  Содерж.: Т. 1. Фараон: Роман в 3 ч. Рассказы. Т. 2. Форпост: Повесть. Рассказы. Т. 3. Кукла: Роман в 2 ч. Мелкие рассказы. Т. 4. Эмансипантки: Роман в 4 ч. Т. 5. Болеслав Прус. (Александр Гловацкий): Литературная характеристика. Мелкие рассказы
1121560
  Прус Болеслав Полное собрание сочинений Болеслава Пруса (Александра Гловацкого) : В 5 т. с портр. авт. и вступ. ст. / пер. с пол. В.И. Маноцкий. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова]
Т. 5 : Болеслав Прус (Александр Гловатский) Литературная хар; Мелкие рассказы. – 1900. – XXXII. 311 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Фараон: Роман в 3 ч. Рассказы. Т. 2. Форпост: Повесть. Рассказы. Т. 3. Кукла: Роман в 2 ч. Мелкие рассказы. Т. 4. Эмансипантки: Роман в 4 ч. Т. 5. Болеслав Прус. (Александр Гловацкий): Литературная характеристика. Мелкие рассказы
1121561
  Бьернсон, Бьернстьерне Полное собрание сочинений Бьернстьерна Бьернсоне : В 2 т. ; Испр. и доп. новыми произведениями Б. Бьернсона / Пер. с норв. [и предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев ; Харьков : Ф.А. Иогансон ; Харьков : Южно-рус. кн-во (Киев : тип. И.И. Чоколова в Киеве)
Т. 1. – 1900. – 462 стп. с. – Кн. в разн. тип. переплетах


  Орлиное гнездо. Отец. Опасное сватовство. Тронд. Буланый. Верность. Загадка жизни. Охотник за медведями. Железная дорога и кладбище. Пыль. Ивар Бюэ. Сюнёве Сольбаккен. Весёлый малый. Арнэ. Свадебный марш. Рыбачка. Магнгильда. Капитан Мансана. ...
1121562
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – Москва
Т. 2. – 1929. – 304 с.
1121563
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – Москва
6. – 1929. – 688с.
1121564
  Шекспир В. Полное собрание сочинений в 8-ми томах : в 8-ми т. / В. Шекспир; Под общ. ред. С. С. Динамова и А. А. Смирнова. – Москва ; Ленинград : «Асаdemia»
Т. 1 : Бесплодные усилия любви [и др.]. – 1937. – VIII, 776 с. ; 16 вкл. л. ил., портр., и факс


  Под общ. ред. С. С. Динамова и А. А. Смирнова. Т. 1–8. М.– Л., «Асаdemia» 1936–1937.
1121565
  Шекспир В. Полное собрание сочинений в 8-ми томах : в восьмии томах / В. Шекспир. – Москва-Ленинград : Academia
Т. 2. – 1937. – 649 с.
1121566
  Шекспир В. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / В. Шекспир. – Москва ; Ленинград
Т. 3. – 1937. – 683 с.
1121567
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
4. – 1935. – 718с.
1121568
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
6. – 1936. – 502с.
1121569
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
7. – 1936. – 495с.
1121570
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
9. – 1936. – 495с.
1121571
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
10. – 1937. – 459с.
1121572
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Л.
3. – 1939. – 371с.
1121573
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 429с.
1121574
  Гейне Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах / Г. Гейне. – Москва-Ленинград
8. – 1949. – 372с.
1121575
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах : Поэмы. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1949. – 552с.
1121576
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – Москва
1. – 1932. – 400 с.
1121577
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – Москва
2. – 1932. – 289с.
1121578
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – Москва
3. – 1932. – 457с.
1121579
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – Москва
6. – 1932. – 402с.
1121580
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – Москва
7. – 1932. – 342с.
1121581
  Сумароков А.П. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. – Москва
6. – 1787. – 375 с.
1121582
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Бедные люди. Повести и рассказы / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1972. – 517с.
1121583
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Повести и рассказы (1848-1859) / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1972. – 525с.
1121584
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Село Степанчиково и его обитатели. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1972. – 541с.
1121585
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Записки из мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1972. – 324с.
1121586
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Повести и рассказы(1862-1866). Игрок / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 5. – 1973. – 405с.
1121587
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 6. – 1973. – 421с.
1121588
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Преступление и наказание. Рукописные редакции / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 7. – 1973. – 414с.
1121589
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Идиот / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1973. – 509с.
1121590
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : Идиот. Рукописные редакции. Вечный муж. Наброски (1867-1870) / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 9. – 1974. – 526с.
1121591
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. : Художественніе произведения Т. 1- 17 / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 10 : Бесы. – 1974. – 519 с.
1121592
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 11 : Бесы. Глава "У Тихона". Рукописные редакции. – 1974. – 415с.
1121593
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 12 : Бесы (Рукописные редакции). Наброски 1870-1872. – 1975. – 375 с.
1121594
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 13 : Подросток. – 1975. – 456с.
1121595
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 14 : Братья Карамазовы, кн. 1-10. – 1976. – 512 с.
1121596
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 18. – 1978. – 371с.
1121597
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-002-6(КАЕ); 5-12-004117-5(Наук.думка)
Ричард ІІІ. Тит Андроник. Комедия ошибок. – 1994. – 368с. : ил.
1121598
  Шекспир В. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / В. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-001-8(КАЕ); 5-12-004116-7(Наук.думка)
Генрих VІ. Венера и Адонис. – 1994. – 432с.
1121599
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-004-2(КАЕ); 5-12-004119-1(Наук.думка)
Ромео и Джульетта. Два веронца. Генрих V. – 1994. – 512c.
1121600
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-003-4(КАЕ); 5-12-004118-3(Наук.думка)
?. – 1994. – 352c. : ил.
1121601
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Пер. П.А. Каншина; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, Е. Соловьева, А. Михайлова... и др. – 1902-1903. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансона
Т. 3 : Король Иоанн [и др.]. – 1903. – 1054, XXV стб., [7] с., ил. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Король Лир; Отэлло; Гамлет; Ромео и Джульетта; Мэкбет; Венецианский купец; Цимбелин; Буря; Зимняя сказка. Т. 2. Усмирение строптивой; Много шуму из ничего; Все хорошо, что кончается хорошо; Веселые уиндзорские жены; Два ...
1121602
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира. Т. 4 : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Пер. П.А. Каншина; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, Е. Соловьева, А. Михайлова... и др. // Полное собрание сочинений В. Шекспира : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Шекспир Уильям. – 1902-1903. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансона, 1903. – Т. 3 : Король Иоанн [и др.]. – 1196, XXII с. стб., [1] с., ил.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Король Лир; Отэлло; Гамлет; Ромео и Джульетта; Мэкбет; Венецианский купец; Цимбелин; Буря; Зимняя сказка. Т. 2. Усмирение строптивой; Много шуму из ничего; Все хорошо, что кончается хорошо; Веселые уиндзорские жены; Два ...
1121603
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121604
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
1121605
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-3


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
1121606
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121607
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121608
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121609
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121610
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121611
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121612
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121613
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121614
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
1121615
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
1121616
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121617
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121618
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121619
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121620
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121621
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8. – 1902. – 128, [2] c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121622
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121623
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
1121624
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением
1121625
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926). На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
1121626
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121627
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121628
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121629
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121630
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121631
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121632
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121633
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121634
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
1121635
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 1. – 1918. – 587 с.
1121636
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 2. – 1918. – 515с.
1121637
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 3. – 1918. – 614с.
1121638
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. : биогр. очерк П.Н. Полевого / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 1 : Буря.– Два веронца [и др.]. – 1880. – VIII, 575 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1121639
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 2 : Король Джон.–Король Ричард Второй [и др.]. – 1880. – 654 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1121640
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 3 : Ромео и Джульетта [и др.]. – 1880. – 647 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1121641
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 1 : Критико-биографический очерк : [Владимир Иванович Даль / [соч.] П.И. Мельникова (Андрея Печерского)]; Павел Александрович Игривый; Отец с сыном; Где потеряешь, не чаешь, где найдешь не знаешь; Гофманская капля; Отставной. – 1897. – [4], XCVI, 326 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121642
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 2 : Небывалое в былом; Рассказ лезгинца Асана; Савелий Граб; Расплох; Хмель, сон и явь; Мичман Поцелуев. – 1897. – 454 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121643
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 3 : Вакх Сидоров Чайкин; Бедовик; Колбасники и бородачи; Жизнь человека; Петербургский дворник; Деньщик; Чухонцы в Питере; Находчивое поколение. – 1897. – [4], 400 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121644
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 4 : Повести и рассказы. – 1897. – [4], 384 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121645
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 5 : Повести и рассказы. – 1897. – 344 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента. На тит. л. № 444750, ...
1121646
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 6 : Солдатские досуги; Матросские досуги. – 1897. – 422, V с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121647
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 7 : Повести и рассказы. – 1898. – [4], 413 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121648
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 8 : Повести и рассказы. – 1898. – [4], 307 с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121649
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 9 : Русские сказки. – 1898. – [4], 312, II с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121650
  Даль В.И. Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского) : в 10 т. – 1-е посм. изд. полн. изд., доп., свер. и вновь просм. по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольфа (Санкт-Петербург)
Т. 10 : Похождение Виольдамура и его Аршета; Очерки и статьи. – 1898. – [4], 600, II с.


  Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное, по рукописям. В 10-ти издательских коленкоровых художественно-оформленных переплетах. По крышкам тиснение в две краски цветочного орнамента.
1121651
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 1 : [Григорий Александрович Мачтет : критико-биографический очерк Д. П. Сильчевского ; Из американской жизни]. – 1911. – XLIV, 312с.
1121652
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 2 : [Из акмериканской жизни; Из Сибирской жизни]. – 1911. – VI, 275 с.
1121653
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 3 : [Из сибирской жизни]. – 1911. – [6], 327 с.
1121654
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 4 : На Украине. – 1911. – [6], 292 с.
1121655
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 5 : На Украине. – 1911. – [6], 271 с.
1121656
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 8 : На заре : роман. – 1911. – [6], 292 с.
1121657
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 6 : На Украине. – 1912. – [6], 350 с.
1121658
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 7 : Святочные рассказы, сказки и легенды. – 1912. – [6], 316 с.
1121659
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 9. – 1912. – [6], 302 с.
1121660
  Мачтет Г.А. Полное собрание сочинений Г.А. Мачтета : [в 10 т.] / Под ред. и с критико-биографическим очерком Д.П. Сильчевского. – 1911-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Акц. О-ва "Самообразования"
Т. 10 : Повести и рассказы ; Стихотворения ; Библиографический указательк сочинениям Г.А. Мачтета. – 1913. – [6], 454 с.
1121661
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 12-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / В переводе русских писателей под ред. П.В. Быкова ; С ил. проф. П. Тумана, Иоганна Грота, К. Бауэра, Е. Кожелюша, и др. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд.поставщ. Его Импер. Вел. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. Т-ва М.О. Вольф]
Т. 3 : Трагедии. – 1900. – [4], 299 с., 13 л. ил.
1121662
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 12-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / В переводе русских писателей под ред. П.В. Быкова ; С ил. проф. П. Тумана, Иоганна Грота, К. Бауэра, Е. Кожелюша, и др. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд.поставщ. Его Импер. Вел. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. Т-ва М.О. Вольф]
Т. 6 : Путевые картины. Ч. 2. – 1900. – [6], 281 с., 9 л. ил.
1121663
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 12-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / В переводе русских писателей под ред. П.В. Быкова ; С ил. проф. П. Тумана, Иоганна Грота, К. Бауэра, Е. Кожелюша, и др. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд.поставщ. Его Импер. Вел. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. Т-ва М.О. Вольф]
Т. 10 : Французские дела [и др.]. – 1900. – [4], 386 с, 14 л. ил.
1121664
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 1 : Жизнь Г. Гейне. Биогр. очерк [и др.]. – 1904. – 649 с, 1 л. портр. : портр. – Прилож. у жур-лу "Нива" за 1904 г.
1121665
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 2 : Статьи смешанного содержания. Салон. Ч. 1. – 1904. – 583 с. – Прилож. у жур-лу "Нива" за 1904 г.


  На тит. стр. печать: Библиотека М.В. Сидоренка
1121666
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 3 : Салон. Ч. 2–4 [и др.]. – 1904. – 624 с. – Прилож. у жур-лу "Нива" за 1904 г.


  На тит. стр. № 54890 надпись: На память Генриху от ...... Киев. 14/ XI 34
1121667
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 4 : Французские дела [и др.]. – 1904. – 554 с. – Прилож. у жур-лу "Нива" за 1904 г.
1121668
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 5 : Книга песен [и др.]. – 1904. – 407 с. – Конволют. - Перепл.: Полное собрание сочинений Генриха Гейне, т. 6
1121669
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 5 : Книга песен [и др.]. – 1904. – 407 с. – Прилож. у жур-лу "Нива" за 1904 г.
1121670
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]
Т. 6 : Добавления к стихотворениям: Песни любви ; Разное ; Романсы и рассказы ; Современные стихотворения. – 1904. – 439 с.
1121671
  Гейне Г. Полное собрание сочинений Генриха Гейне. Т. 6 : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / под редакцией Петра Вейнберга // Полное собрание сочинений Генриха Гейне : в 6-ти т. ; с приложением двух портретов Гейне / Г. Гейне. – Изд. 2-е. (Фактически 3-е). – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс], 1904. – Т. 5 : Книга песен [и др.]. – 439 с.
1121672
  Сенкевич Г. Полное собрание сочинений Генриха Сенкевича : в 6 т. : Т. 1-7. – 1898-1900. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова]
Т. 4 : Пан Володиевский. Ч. 3. Семья Поланецких : исторический роман. / пер. Ф.В. Домбровского. – 1899. – 404 с. стб. – В подзаголовке т. 1–6: "В 6-ти. т."- Т. 1-6 нап. в С.-Петербурге, т. 7. - Экз. дефектный, без обл., тит л.
1121673
  Сенкевич Г. Полное собрание сочинений Генриха Сенкевича : в 6 т. : Т. 1-7. – 1898-1900. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова]
Т. 7 : Крестоносцы : Ч. 4-11 / пер. Ф.В. Домбровского. – 1900. – 242 с. стб. – В подзаголовке т. 1–6: "В 6-ти. т."- Т. 1-6 нап. в С.-Петербурге, т. 7. - Приплетено: Юношеские произведния / Генрих сенкевич. Киев, 1902. 85 с. разд. паг.
1121674
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана / Пер.с нем. ; Под ред. и со вступит. статьей Е. К. Григорьева. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; ["Центральная" типо-лит. М.Я. Минкова в Спб.], 1904. – XXXVIII с., 5-1076 стб., [1]. – Кн. в разных тип. перепл.
1121675
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана / Г. Гауптман ; пер. с немецкого под ред. К.Д. Бальмонта. – Изд. 3-е. – Москва : Изд.С. Скирмунта ; [Типо-литография Высочайше утвер. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1. – 1905. – XXII, 439 с., 1 л. портр. – Экз № 20759 дефектный, без портр. - Экз в разных тип. перепл.
1121676
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана / Г. Гауптман ; пер. с немецкого под ред. К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд.С. Скирмунта ; [Типо-литография Высочайше утвер. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3. – 1905. – 509 с., 1 л. портр.
1121677
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1. – 1908. – 496, [2] с., 1 л. портр. – Кн. разных тип. переплетах
1121678
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 2. – 1908. – С. 161-304. – Изд. вышло в 10 кн.
1121679
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 3. – 1908. – С. 306-496. – Изд. вышло в 10 кн.
1121680
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1-2, кн. 4. – 1908. – С. 449-496, 1-96. – Изд. вышло в 10 кн.
1121681
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 3. – 1908. – С. 306-448. – Изд. вышло в 10 кн.
1121682
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2, кн. 5. – 1908. – С. 97-240. – Изд. вышло в 10 кн.
1121683
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2, кн. 6. – 1908. – С. 241-400. – Изд. вышло в 10 кн.
1121684
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2-3, кн. 7. – 1908. – С. 401-526, 1-32. – Изд. вышло в 10 кн.
1121685
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2. – 1908. – 525, [2] с. – Кн. разных тип. переплетах
1121686
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 8. – 1908. – С. 33-192. – Изд. вышло в 10 кн.
1121687
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 9. – 1908. – С. 193-352. – Изд. вышло в 10 кн.
1121688
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 10. – 1908. – С. 353-558. – Изд. вышло в 10 кн.
1121689
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3. – 1908. – 556, [3] с. – Кн. разных тип. переплетах
1121690
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 1. – 1896. – 373 с., 1 л. портр. (фронт.). – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121691
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 2 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 1. – 392 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121692
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 3. – 1896. – 387, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121693
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 4 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 3. – 340 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121694
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121695
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121696
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121697
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121698
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 7. – 1896. – 320, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121699
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 8 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 7. – 304, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121700
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 9. – 1896. – 363, II с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 10


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121701
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 10 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 9. – 350, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121702
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 11. – 1896. – 384, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 12


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121703
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 12 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 11. – 406, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
1121704
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Баратынского : с портретом автора, биографией и его письмами. – иев ; Харьков : Изд. книгопрод. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1894. – VIII, 404, VI с., 1 л. портр. – Часть текста на фр. яз.
1121705
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 10)
Т. 1. – 1914. – XC, 336 с., [14] л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
1121706
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 11)
Т. 2. – 1915. – VI, 360 с., [6] л. портр., факс. – Библиогр.: Список произведений Боратынского по времени первого появления их в печати (с. 296-305)


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
1121707
  Костров Е.И. Полное собрание сочинений и переводов в стихах г. Кострова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печатано в Императорской типографии
Ч. 1-2. – 1802. – 258, 177 с. – Изд. с отд. паг. частей


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1121708
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург : Госиздат
Т. 18. – 1920. – 448 с.
1121709
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Москва : Госиздат
Т. 20 : 1867-1868 гг. – 1923
1121710
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Москва : Госиздат
Т. 21. – 1923
1121711
  Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми т. Сочинения в 15-ти т. / И.С. Тургенев. – Москва-Ленинград
т.3 Сцены и комедии 1849-1852. – 1962. – 471 с.
1121712
  Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Сочинения в 15-ти т. / И.С. Тургенев. – Москва-Ленинград
т.6 Повести и рассказы. "Рудин". – 1963. – 615 с.
1121713
  Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Сочинения в 15-ти томах / И.С. Тургенев. – Москва-Ленинград
т.1 т.1. – 1961. – 638 с.
1121714
  Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Сочинения в 15-ти томах / И.С. Тургенев. – Моска-Ленинград
т.2 Сцены и комедии 1843-1849. – 1961. – 623 с.
1121715
  Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Сочинения в 15 томах / И.С. Тургенев. – Москва-Ленинград : Наука
т.12. – 1966. – 583 с.
1121716
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 тт. Письма в 12 тт. : в 30-ти т. / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Т. 1 : Письма 1875-1886. – 1974. – 583 с.
1121717
  Тургенев Иван Сергеевич Полное собрание сочинений и писем: в 30-ти т. Письма: В 18 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-011407-3
Т. 6 : апрель 1864 - декабрь1865. – 1989. – 366 с.
1121718
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1. – 1915. – 258 с., 1 л. портр. (фронт.). – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121719
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121720
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121721
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4. – 1915. – 221 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121722
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5. – 1915. – 343 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121723
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6. – 1915. – 332, [3] с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1121724
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 1. – 1911. – VI, 289 с., 1 л. портр. – С. 1-82: Материалы для биографии И.В. Киреевского / Н.А. Елагин
1121725
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 2. – 1911. – [4], 300, II с.
1121726
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений Ивана Васильевича Киреевского : [в 2 т.] / изданный А.И. Кошелевым. – Москва : В тип. П. Бахметева
Т. 1. – 1861. – [6], 112, 200 с. – С. 1-112 1-й паг.: Материалы для биографии Ив. Вас. Киреевского / Н.А. Елагин
1121727
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Праца]
Т. 1 : Энциклопедия законоведения : введение в энциклопедию законоведения, общая часть ее и первая половина особенной части. – 1857. – XXVI, 501с. : 1 портр. – Конволют. Перепл. с: Полное собрание сочинений К.А. Неволина, т. 2 . - Санкт-Петербург, 1857 (513 с.)
1121728
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 2 : Энциклопедия законоведения : Вторая половина особенной части. – 1857. – X, [2], 513 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1121729
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 4 : История российских гражданских законов Ч. 2 Книга вторая об имуществах. Раздел первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи. – 1857. – XIV, 446 с.
1121730
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 5 : История российских гражданских законов Ч. 3 Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. – 1858. – XII, 524 с.
1121731
  Неволин К.А. Полное собрание сочинений К.А. Неволина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 6 : Исследования о различных предметах законоведения. – 1859. – [6], 643 с.
1121732
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 1 : Кнут Гамсун. Критико-биогр. очерк.– Пан [и др.]. – 1910. – 514 с., 1 л. портр. – Изд. вышло в 18 кн.


  надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
1121733
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 2 : Голод [и др.]. – 1910. – 484 с. – Изд. вышло в 18 кн.- Изд. в разных тип. перепл.


  Н тит. стр. экз. № 546432 надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
1121734
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 4 : Под осенней звездой [и др.]. – 1910. – 575 с. – Изд. вышло в 18 кн.


  надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
1121735
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 5 : Бенони [и др.]. – 1910. – 675 с. – Изд. вышло в 18 кн.
1121736
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Литературные критические и биографические очерки. 1810 г. -1827 г. – 1878. – VIII, LX, 355 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
1121737
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Стихотворения : Ч. 1 : 1808 г. - 1827 г. – 1880. – XVI, 453, VIII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
1121738
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : Фон-Визин. – 1880. – XVI, 351 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
1121739
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1853-1855 : Lettres d"un veteran russe de l"annee 1812 sur la question d"Orient publiees par P. D"ostafievo : фр. подлинник с рус. пер. – 1881. – XII, 518 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
1121740
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 7 : Литературные критические и биографические очерки. 1855 г. -1877 г. – 1882. – VI, 514 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
1121741
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 8 : Старая записная книжка. – 1883. – [4], 524 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
1121742
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 9 : Старая записная книжка : 1813-1852 гг. – 1884. – VIII, 320 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
1121743
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 11 : Стихотворения : Ч. 3 : 1853-1862 г. – 1887. – X, 463, XII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
1121744
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 12 : Стихотворения : Ч. 4 : 1863-1877 г. – 1896. – XVIII, 558, XVI с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
1121745
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений Л.А. Мея : с критико-биографическим очерком, библиографическим указателем и портретоми автографом Л.А. Мея : В 2-х томах / Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т.1 : [Стихотворения]. – 1911. – 622 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  На с. 3 фамилия-печать: С.Р. Эберт
1121746
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений Л.А. Мея : с критико-биографическим очерком, библиографическим указателем и портретоми автографом Л.А. Мея : В 2-х томах / Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т.2 : Драматические произведения и рассказы. – 1911. – 560 с.
1121747
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. портр. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Экз. без ориг. обл.
1121748
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. потрт. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 2
1121749
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 272, [1] с., 1 л. потрт. (фронт.). – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 2
1121750
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 2 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 258, [1] с.
1121751
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 2 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 1 : Рассказы; Пьесы. – 258, [1] с.
1121752
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2, кн. 3 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 258, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121753
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 330, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 4
1121754
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3, кн. 5 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 330, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121755
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 4 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 3 : Рассказы; Пьесы. – 310, [1] с.
1121756
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4, кн. 7 : Раасказы ; Пьесы. – 1913. – 310, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121757
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6
1121758
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6. - Т. 5 дефектный, отстутств. с. 81-253
1121759
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1121760
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
1121761
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Пьесы; Ранние рассказы; Фельетоны; Судебная хроника. – 1913. – 368 с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121762
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7, кн. 14 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121763
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
1121764
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
1121765
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
1121766
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
1121767
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8, кн. 16 : Раасказы ; Пьесы; Алфавитный указатель. – 1913. – 325, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
1121768
  Байрон Дж.Г. Полное собрание сочинений лорда Байрона в 1 томе, с портретом автора / Перев. К. ГумбертаПер. с позднейшего, испр. и доп. англ. изд. К. Гумберта, А. Богаевской и Стальки, с биогр. очерком В. Чуйко и примеч. С. Терновского. – Киев ; С-Петербург ; Харьков, : Юж.-Рус. кн-во Ф.А. Иогансона ; Санкт-Петербург : Центральная типо-лит. М.Я. Минкова [в Спб.], 1904. – 9-1246 стб., [3]
1121769
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 1 : [К читателям; Детство; Отрочество; Юность; Первые воспоминания; Воспоминания детства]. – 1913. – 328 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121770
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 2 : [Набег; Казаки; Севастополь; Рубка леса; Встреча в отряде с московским знакомым]. – 1913. – 279 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121771
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 4 : [Война и мир, т. 1]. – 1913. – 296 с., 1 л. портр. : портр. – Двухнедельный журнал "Библиотека русского слова"


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121772
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 6 : [Война и мир, т. 3]. – 1913. – 328 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121773
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 7 : [Война и мир (1864-1869), т. 4]. – 1913. – 288 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121774
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 8 : [Анна Каренина (1873-1876 года) : роман в 8 ч. : [Ч. 1-4]]. – 1913. – 375 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121775
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 9 : [Анна Каренина (1873-1876 года) : роман в 8 ч. : [Ч. 5-8]]. – 1913. – 327 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121776
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 10 : Смерть Ивана Ильича; Крейцерова соната; Хозяин и работник; Молитва; Корней Васильев; Ягоды; За что?; Песни на деревне; Власть тьмы или Коготок увяз, всей птичке пропасть; Плоды просвещения;. – 1913. – 339 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121777
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 11 : [Воскресенье : роман]. – 1913. – 348, IV с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121778
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 12 : [Хаджи Мурат; Отец Сергий; Дьявол; После бала; Фальшивый купон : ч. 1 и 2; Алеша Горшков]. – 1913. – 231 с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121779
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 13 : [Первый педагогический период; Второй педагогический период ; Статьи и письма]. – 1913. – 276 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121780
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 15 : [Исповедь; В чем моя вера?; Христианское учение; Учение христа, изложенное для детей; Что такое религия и в чем сущность ее?; Как читать Евангелие и в чем его сущность?]. – 1913. – 327 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121781
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 16 : [Повести и рассказы для народных изданий; Тексты к лубочным картинам]. – 1913. – 248 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931) Содержание: Содерж.: Чем люди живы; Упустишь огонь, не потушишь; Где любовь, там и бог; Свечка; Два старика; Сказка об Иване дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье ...
1121782
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 17 : [Статьи 80-х и 90-х годов]. – 1913. – 386 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931) Содержание: О переписи в Москве ; Так что же нам делать? ; Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью "Женщинам" ; О жизни ; Статьи 80-х и 90-х годов : Учение господа, преподанное народам ...
1121783
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 20. – 1913. – 239 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931) Содержание: Записки сумасшедшего ; Что я видел во сне ; Две различные версии истории улья с лубочной крышкой ; Рассказ для детей ; Два спутника ; Кто прав? ; Отец Василий ; Кто убийцы? ; Иеромонах Исидор ...
1121784
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 21. – 1913. – 272 с., 1 л. портр. : портр.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931) Содержание: О самоубийстве ; Верьте себе ; Любите друг друга ; О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии ; Неизбежный переворот ; Единая заповедь ; О ложной науке ; Еще о науке ; О Гоголе ; Пометки ...
1121785
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого : в 24 т. / под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина. – (Библиотека русского слова)
Т. 22 : [Письма (1885-1899 гг.)]. – 1913. – 194, II с.


  Ответ.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931)
1121786
  Михайлов М.Л. Полное собрание сочинений М.Л. Михайлова / под ред. П. В. Быкова. – [1913]-[1914]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2. – 1913. – 311 с.


  Ред.: Быков, Петр Васильевич (1844-1930)
1121787
  Михайлов М.Л. Полное собрание сочинений М.Л. Михайлова / под ред. П. В. Быкова. – [1913]-[1914]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3. – 1913. – 312 с.


  Ред.: Быков, Петр Васильевич (1844-1930)
1121788
  Михайлов М.Л. Полное собрание сочинений М.Л. Михайлова / под ред. П. В. Быкова. – [1913]-[1914]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4. – 1914. – 335 с.


  Ред.: Быков, Петр Васильевич (1844-1930)
1121789
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : иждивением Императорской Академии Наук
Ч. 1. – 1794. – 263 с. : 1 портр. – На корешке: Сочинения Ломоносова. 1. 2.
1121790
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 1. – 1913. – 288 с., 1 л. порт. (фронт.). – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1121791
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 1. – 389 с.


  Содерж.: Школа жен.– Критика на «Школу жен».– Версальский экспромт.– Вынужденный брак.– Принцесса Элиды.– Дон-Жуан или Каменный гость.– Любовь-целительница.– Мизантроп.– Лекарь поневоле.– Мелицерта.– Героическая пастораль.– Комическая пастораль.– ...
1121792
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 3. – 1913. – 365 с. – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4


  Содерж.: Сицилиец или Любовь-живописец.– Обманщик или Тартюф.– Амфитрион.– Жорж Данден или Одураченный муж.– Скупой.– Г. де-Пурсоньяк.– Блестящие женихи.– Примечания
1121793
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 3. – 355 с.


  Содерж.: Мещанин-дворянин.– Психея.– Плутни Скапена.– Графиня Д’Эскарбаньяс.– Ученые женщины.– Мнимый больной.– Стихотворения: Стансы. Стихи под эстампом. Буримэ.– Королю.– Сонет.– Слава собора Валь до Грае.– Примечания
1121794
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : м жизнеописанием писателя, портретами, рисунками, относящимися к его жизни и с 32 отддельными картинами художника В.А. Табурина / под ред. П.В. Быкова. – 1-е стереотип. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Его Имп. Вел. т-ва М.О. Вольф ; (Тип. т-ва М.О. Вольф в, 1908. – [995] с. разд. паг., 1 л. фронт. (ил.), [31] л. ил


  Быков Петр Васильевич, (1844-1930)
1121795
  Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений Н.Н. Неплюева : В 5 т. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 1. – 1901. – 412, [2] с.
1121796
  Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений Н.Н. Неплюева : В 5 т. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 2. – 1901. – 320 с. – Экз. дефектный, отс. с. 321-424
1121797
  Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений Н.Н. Неплюева : В 5 т. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 3. – 1902. – 423, 2 с.
1121798
  Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений Н.Н. Неплюева : В 5 т. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 4. – 1903. – 501, III с.
1121799
  Котляревский И.П. Полное собрание сочинений на малороссийском языке : в 1-й раз изд. иллюстрировано. – Житомир : Тип. А.О. Штерензона ; Изд. книжн. магаз. П.Ф. Панчешникова. – (Библиотека украинских писателей)
Т. 1 : Наталка-Полтавка; Москаль-чаривнык; Вергильева Энеида. – 1886. – 299 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1121800
  Котляревский И.П. Полное собрание сочинений на малороссийском языке : с портретом, биографией автора и словарем к Энеиде, составленным С.П.Катрановым / И.П. Котляревский. – Изд. 3-е, под ред. И.С. Левицкого. – Киев ; Одесса : Изд. книжн. и муз. маг. Б. Корейво ; [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1890. – XXIX, 495 с. : портр. – Пред. на рус. яз. ; Кн. на укр.языке в транслитерации символами стар. рус. орф.


  Содерж. Энеида. Наталка-Полтавка. Москаль-Чаривнык. Ода до князя Куракина
1121801
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное / В.Г. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 1. – 1922. – 321с.
1121802
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное : История моего современника / В.Г. Короленко. – Харків : Гос.изд-во Украины
Т.3, ч. 3. – 1922. – 206 с.
1121803
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений посмертное : История моего современника / В.Г. Короленко. – Харків : Гос.изд-во Украины
Т.4, ч.4. – 1923. – 190 с.
1121804
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы незаконченные и неизданные при жизни автора / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 16. – 1923. – 221 с.
1121805
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 17. – 1923. – 183 с.
1121806
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Неизданные произведения / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 18. – 1923. – 167 с.
1121807
  Короленко В. Полное собрание сочинений посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко. – Днепропетровск : Гос. изд. Украины
Т. 22. – 1927. – 317 с.
1121808
  Мопассан Ги де Полное собрание сочинений т.1 / Мопассан Ги де. – Москва, 1951. – 299 с.
1121809
  Мопассан Полное собрание сочинений т.VI / Мопассан, де Ги. – СПб.
7. – 157 с.
1121810
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "Просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман : в 4 ч. – 345 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - На части тиража с загл. "Сочинения Ф.М. Достоевского"


  Экз. деф.: без ориг. обл., без тит. л., описан по интернету
1121811
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 6 : Идиот : роман в 4 ч. – 1888. – [2], 618 с. – Экз. деф. без ориг. обл., без тит. л. и отсутств. с. 617-618
1121812
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 12 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1888. – 876, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 873-876, IV
1121813
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 2 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1892. – Т. 1 : Достоевский :очерк жизни и деятельности, сост. К.К. Случевским : с портр. Ф.М. Достоевского и факс ; Повести и рассказы. – 588, [1] с.
1121814
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 4 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1892. – Т. 3 : Записки из мертвого дома : роман в 2 ч. ; Повести и рассказы. – [4], 476 с.
1121815
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 5 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1891. – 512 с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 6
1121816
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 6 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1891. – Т. 5 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 616 с.
1121817
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г. (Из журнала "Гражданин"); Критические статьи; Политические статьи. – 1891. – 456, [1] с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10
1121818
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г. (Из журнала "Гражданин"); Критические статьи; Политические статьи. – 1891. – 456, [1] с.
1121819
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 10 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1891. – Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г. (Из журнала "Гражданин"); Критические статьи; Политические статьи. – 424, 4 с.
1121820
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 1891. – 524, 4 с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 12
1121821
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1891. – Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 876, IV с.
1121822
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 1 : Достоевский :очерк жизни и деятельности, сост. К.К. Случевским : с портр. Ф.М. Достоевского и факс ; Повести и рассказы. – 1892. – [6], XLII, 528 с., 2 л. портр., факс. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 2
1121823
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 3 : Записки из мертвого дома : роман в 2 ч. ; Повести и рассказы. – 1892. – [4], 670, II с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 4
1121824
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV 529 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
1121825
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы. – 1894. – 320 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 2, ч. 2
1121826
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 2, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы. – С. 321-605 с. – (Сборник "Нивы")
1121827
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 1894. – 357 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 3, ч. 2
1121828
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 3, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 354, II с. – (Сборник "Нивы")
1121829
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : [в 14 т.]. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Г. Достоевской ; Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 5 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом ; Вечный муж : рассказ. – 1904. – [2], 458, [1] с.
1121830
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : [в 12 т.]. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Г. Достоевской ; Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 3 : Записки из мертвого дома : повести и рассказы. – 1905. – [2], 272, 574, [2] с.
1121831
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в шести томах. – 1885-1886. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. А.С. Суворина
Т. 3 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом ; Идиот : роман в 4 ч. – 1885. – [6], 302, [2], 366 с.
1121832
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в шести томах. – 1885-1886. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Бесы : роман в 3 ч. ; Подросток : роман в 3 ч. – 1885. – [8], 362, 326 с.
1121833
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в шести томах. – 1885-1886. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. А.С. Суворина
Т. 1 : Краткий очерк жизни и писательства Ф.М. Достоевского : сост. Д.В. Аверкиевым ; с портр. Ф.М. Достоевского и факсимиле; Повести и рассказы. – 1886. – 672 с., 2 л. фронт (портр. и факс.)
1121834
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 1 : Иван Выжигин. – 1839. – IX, [3], 245 с.
1121835
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – 1839. – [6], IV, 237, [5] с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина, т. 5
1121836
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 3 : Записки Чухина и Мазепа. – 1843. – [2], VIII, 329 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 323-329
1121837
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Т. 5 : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. // Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. / Ф.В. Булгарин. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова, 1839. – Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – [6], 249 с.
1121838
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 2 : Король Джон [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 14 иллюстрациями на отдельных листах. – 1902. – [2], 578 с. стб., 14 л. ил., портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1121839
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 3 : Как вам это понравится [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 26 иллюстрациями на отдельных листах. – 1903. – [2], 1-274, [2], 275-596 с. стб., 26 л. ил. портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1121840
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 4 : Перикл [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 14 иллюстрациями на отдельных листах. – 1903. – [2], 605, [3] с. стб., 12 л. ил. портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1121841
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 5 : Король Генрих VI [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 48 иллюстрациями на отдельных листах. – 1904. – [2], 608, [2] с. стб., 51 л. ил., портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1121842
  Шиллер Фридрих Полное собрание сочинений Шиллер в переводе русских писателей / изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – изд. 5-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.Б. Гербель
Т. 1. – 1875. – 670 с. стб. : рис.
1121843
  Шиллер Фридрих Полное собрание сочинений Шиллер в переводе русских писателей : [В 3-х т.]. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Н.Б. Гербель
Т. 3. – 1893. – 544 с. стб.
1121844
  Ростан Э. Полное собрание сочинений Эдмонда Ростана в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва Ф. Маркс
Т. 1 : [Два Пьеро или Белый ужин; Романтики; Принцесса Грёза [и др.]]. – 1914. – 356 с., 1 л. портр. – Изд. вышло в 5 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" за 1914 г. - Экз. в разных переплетах
1121845
  Ростан Э. Полное собрание сочинений Эдмонда Ростана в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва Ф. Маркс
Т. 2 : [Орлёнок; Шантеклер; Священная роща [и др.]]. – 1914. – 474 с. – Изд. вышло в 5 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" за 1914 г. - Экз. в разных переплетах
1121846
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы. (Неизданные при жизни автора) / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 15. – 1923. – 253 с.
1121847
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы, изданные и неизданные при жизни автора / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 19. – 1923. – 237 с.
1121848
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 20. – 1923. – 168 с.
1121849
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений, посмертное : Письма. 1879-1887 / В.Г. Короленко : Гос.изд-во Украины
[Т. 50], Т. 1. – 1923. – 236 с.
1121850
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Письма. 1888-1889 / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 51, Кн. 2. – 1923. – 190 с.
1121851
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Полтава : Гос.изд-во Украины
Т. 7. – 1924. – 189 с.
1121852
  Короленко В. Полное собрание сочинений, посмертное : Очерки и рассказы / В. Короленко : Гос.изд-во Украины
Т. 21. – 1924. – 136 с.
1121853
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений, посмертное / В.Г. Короленко. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.В. Маркс
Т. 3. – 1927. – 415 с.
1121854
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений, посмертное : Дневник. 1898-1903 / В.Г. Короленко. – Полтава
Т. 4. – 1928. – 352 с.
1121855
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 2. – 1933. – 460с.
1121856
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 3. – 1934. – 491с.
1121857
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 9. – 1934. – 463с.
1121858
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т.11. – 1934. – 579с.
1121859
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Л.
Т. 17. – 1934. – 487с.
1121860
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Москва
Т. 4. – 1935. – 527с.
1121861
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Москва
Т. 7. – 1935. – 535с.
1121862
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 10. – 1936. – 685с.
1121863
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Л.
Т. 13. – 1936. – 614с.
1121864
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Л.
Т. 14. – 1936. – 626с.
1121865
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений. / Ф.А. Решетников. – Свердловск
Т. 2. – 1937. – 392с.
1121866
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Москва
5. – 1937. – 494с.
1121867
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 8. – 1937. – 559с.
1121868
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 16. – 1937. – 791с.
1121869
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 18. – 1937. – 518с.
1121870
  Салтыков-Щедрин Полное собрание сочинений. / Салтыков-Щедрин. – Москва
Т. 20. – 1937. – 504с.
1121871
  Салтыков М.Е. Полное собрание сочинений. / М.Е. Салтыков. – Москва
12. – 1938. – 647с.
1121872
  Решетников Ф.А. Полное собрание сочинений. / Ф.А. Решетников. – Свердловск
4. – 1948. – 423с.
1121873
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 1. – 1949. – 416с.
1121874
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 2. – 1950. – 404с.
1121875
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 3. – 1950. – 412с.
1121876
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 4. – 1950. – 420с.
1121877
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 5. – 1950. – 352с.
1121878
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 6. – 1950. – 376с.
1121879
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 7. – 1950. – 340с.
1121880
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 8. – 1950. – 392с.
1121881
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 9. – 1951. – 424с.
1121882
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 10. – 1951. – 496с.
1121883
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 11. – 1952. – 391с.
1121884
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 12. – 1952. – 392с.
1121885
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 13. – 1952. – 403с.
1121886
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 14. – 1953. – 384с.
1121887
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 15. – 1953. – 328с.
1121888
  Островский А.Н. Полное собрание сочинений. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 16. – 1953. – 444с.
1121889
  Ницше Ф. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / Ф. Ницше; Подъ ред. С.Франка и Г.Рачинскаго. – Москва : Московское книгоиздательство
Т.2 : Несвоевременныя размышленія: Изъ посмертныхъ произведеній (1873 - 1875). Мы филологи. – 1909. – 426с.
1121890
  Ницше Ф. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / Ф. Ницше; Подъ ред. Г.Рачинскаго и Я.Бермана. – Москва : Московское книгоиздательство
Т.9 : Воля къ власти. Опыт переоценки всехъ ценностей: (1884 -1888). – 1910. – 362с.
1121891
  Ницше Ф. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / Ф. Ницше; Подъ ред. С.Франка. – Москва : Московское книгоиздательство
Т.3 : Человеческое. Слишкомъ человеческое. Изъ посмертныхъ произведеній (1874 -1877). – 1911. – 349с.
1121892
  Ницше Ф. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. / Ф. Ницше; Подъ ред. О. Зелинскаго. – Москва : Московское книгоиздательство
Т.1 : Рожденіе трагедій: Изъ посмертныхъ произведеній (1869 -1873). – 1912. – 412с.
1121893
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
3. – 1939. – 470с.
1121894
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
5. – 1940. – 764с.
1121895
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
7. – 1940. – 587с.
1121896
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
8. – 1940. – 547с.
1121897
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
9. – 1941. – 511с.
1121898
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
10. – 1941. – 472с.
1121899
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 11. – 1947. – 597с.
1121900
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
4. – 1949. – 592с.
1121901
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
12. – 1949. – 239с.
1121902
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 1. – 1955. – 464с.
1121903
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 3. – 1957. – 638с.
1121904
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 4. – 1957. – 451с.
1121905
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 5. – 1957. – 479с.
1121906
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 6. – 1957. – 543с.
1121907
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 7. – 1958. – 535с.
1121908
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 8. – 1958. – 459с.
1121909
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 9. – 1958. – 611с.
1121910
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 10. – 1958. – 383с.
1121911
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 11. – 1958. – 703с.
1121912
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1959. – 716 с.
1121913
  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. / В.В. Маяковский. – Москва
Т. 13. – 1961. – 627с.
1121914
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – [Москва] : Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 10 : Хоровод времен. – 1909. – 123 с.
1121915
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 5 : Литургия красоты. – 1911. – 148, III, [8] с.
1121916
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 8 : Зеленый вертоград. – 1911. – 153, [11] с.


  На тит. л. надпись: З книг К. Кржемінського
1121917
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 9 : Птицы в воздухе. – 1912. – 150 с.
1121918
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской Российской Академии
Т.1. – 1828. – 319 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121919
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской Российской Академии
Т.2. – 1829. – 274 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121920
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Российской академии
Т.3. – 1829. – 179 c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121921
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Российской академии
Т.4. – 1829. – 311c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121922
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Российской академии
Т.5. – 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121923
  Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Российской академии
Т.6. – 1830. – 103, [5] c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1121924
  Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Ф.И. Тютчев. – Москва - Ленинград : Academia. – (Русские писатели XIX век)
Т. 1. – 1933. – 409с.
1121925
  Языков Н.М. Полное собрание стихотворений / Н.М. Языков. – Москва-Л., 1934. – 927с.
1121926
  Михайлов М.Л. Полное собрание стихотворений / М.Л. Михайлов Ред., биогр. очерк и коммент. Н. С. Ашукова. – Москва-Ленинград : Academia, 1934. – 816 с., 13 л. портр., факс. : портр. – (Русская литература : М.Л. Михайлов (1829-1865))
1121927
  Рылеев К. Полное собрание стихотворений / К. Рылеев. – Л., 1934. – 576с.
1121928
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений / А.А. Дельвиг. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1934. – 552 с.
1121929
  Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Ф.И. Тютчев. – Москва - Ленинград : Academia. – (Русские писатели XIX век)
Т. 2. – 1934. – 544с.
1121930
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред М. Горького)
Т. 1. – 1936. – CXVI, 367 с. : 26 вкл. л. ил., портр. и факс.
1121931
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред. М. Горького)
Т. 2. – 1936. – 335 с. : 13 вкл. л. ил., портр. и факс.
1121932
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений / А.К. Толстой. – Л., 1937. – 809с.
1121933
  Блок А.А. Полное собрание стихотворений : в 2 т. / Александр Блок ; вступ. ст., ред. и примеч. В. Орлова. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / основана М. Горьким ; редкол.: И.А. Груздев [и др.])
Т. 1 : Автобиография. Стихотворения (1898-1916). Приложения. Комментарии. – 1946. – 682 с.
1121934
  Блок А.А. Полное собрание стихотворений : в 2 т. / Александр Блок ; вступ. ст., ред. и примеч. В. Орлова. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / основана М. Горьким ; редкол.: И.А. Груздев [и др.])
Т. 2 : Стихотворения, не включенные автором в основной текст. Приложения. Комментарии. – 1946. – 618 с. : портр.
1121935
  Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Ф.И. Тютчев. – Л., 1957. – 422с.
1121936
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений / А.А. Дельвиг. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 369 с.
1121937
  Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений / А.И. Одоевский. – Л., 1959. – 245с.
1121938
  Плещеев А.Н. Полное собрание стихотворений / А.Н. Плещеев. – М-Л., 1964. – 430с.
1121939
  Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений / Батюшков К.Н. ; вступ. ст., подготовка текста и примеч. В.Н. Фридмана. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 354 с., [3] л. ил. – (Б-ка поэта. Большая серия / основана М. Горьким)
1121940
  Языков Н.М. Полное собрание стихотворений / Н.М. Языков ; вст. ст., подг. текста и прим. К.К. Бухмейер. – Москва-Л. : Советский писатель, 1964. – 708 с. – (Библиотека поэта ; Большая серия)
1121941
  Дмитриев И.И. Полное собрание стихотворений / И.И. Дмитриев. – Л., 1967. – 503с.
1121942
  Раевский В.Ф. Полное собрание стихотворений / В.Ф. Раевский. – Москва-Ленинград, 1967. – 254с.
1121943
  Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений / К.Ф. Рылеев. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 480 с.
1121944
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений : в 2-х т. / А.К. Толстой. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1. – 1984. – 638 с.
1121945
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений : в 2-х т. / А.К. Толстой. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1984. – 687 с.
1121946
  Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Ф.И. Тютчев. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 448с. – (Б-ка поэта. Большая серия)
1121947
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений : в двух томах / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1 : Стихотворения и драмы. – 1989. – 687 с.
1121948
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений : в двух томах / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2 : Стихотворения и поэмы. – 1989. – 668 с.
1121949
  Фет А.А. Полное собрание стихотворений А.А. Фета / под ред. [и с предисл.] Б.В. Никольского. – Санкт-Петербург : Изд. А.В. Маркса
Т. 1 : Вечерние огни; Античный мир и антологичяеские стихотворения; Элегия; Природа. – 1901. – CXII, 496 с. – На обл. назв.: Стихотворения А.А. Фета. - Экз. без тит. л. - Описан по изд. 1901 и 1910 г.


  Авт. вступ. ст. и ред.: Никольский, Борис Владимирович (1870-1919); Страхов, Николай Николаевич (1828-1896)
1121950
  Фет А.А. Полное собрание стихотворений А.А. Фета : в 6 кн. / с вступ. статьями Н.Н. Страхова и Б.В. Никольского и с портретом А.А. Фета. – Санкт-Петербург : Изд. А.В. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркса]
Т. 1, кн. 1. – 1912. – 144 с., 1 л. портр. (фронт.). – Приложение к журналу "Нива" на 1912 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений А.А. Фета. 1912, т. 2


  Кн.1 - с. 144 с., кн. 2 - с. 145-286, кн. 3 - 287-432, кн. 4 - с. 433-470 Авт. вступ. ст. и ред.: Никольский, Борис Владимирович (1870-1919); Страхов, Николай Николаевич (1828-1896)
1121951
  Фет А.А. Полное собрание стихотворений А.А. Фета : в 6 кн. / с вступ. статьями Н.Н. Страхова и Б.В. Никольского и с портретом А.А. Фета. – Санкт-Петербург : Изд. А.В. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркса]
Т. 2 : [Баллады; Поэмы; Приложение; Стихотворения; Лирический Пантеон; Дополнения; Переводы и подражания; Приложения; Лирический Пантеон]. – 1912. – 442 с. – Приложение к журналу "Нива" на 1912 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений А.А. Фета. 1912, т. 2


  Кн.1 - с. 144 с., кн. 2 - с. 145-286, кн. 3 - 287-432, кн. 4 - с. 433-470 Авт. вступ. ст. и ред.: Никольский, Борис Владимирович (1870-1919); Страхов, Николай Николаевич (1828-1896)
1121952
  Фет А.А. Полное собрание стихотворений А.А. Фета. Т. 2 : в 6 кн. / с вступ. статьями Н.Н. Страхова и Б.В. Никольского и с портретом А.А. Фета // Полное собрание стихотворений А.А. Фета : в 6 кн. / А.А. Фет. – Санкт-Петербург : Изд. А.В. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркса], 1912. – Т. 1, [кн. 1-4]. – 442 с.


  Кн.1 - с. 144 с., кн. 2 - с. 145-286, кн. 3 - 287-432, кн. 4 - с. 433-470 Авт. вступ. ст. и ред.: Никольский, Борис Владимирович (1870-1919); Страхов, Николай Николаевич (1828-1896)
1121953
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений. / А.А. Дельвиг. – Л., 1934. – 552с.
1121954
  Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворения / Ф.И. Тютчев. – Москва; Ленинград, 1933. – 409с.
1121955
  Синезий Киренский Полное собрание творений / Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя ; [пер. с древнегреч., ст., коммент. Т.Г. Сидаш ; ред. С.Д. Сапожникова]. – Санкт-Петербург : Свое издательство. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект ; Серия "Hellenica"). – ISBN 9-785-4386-5132-1
Т. 1 : [Трактаты и гимны]. – 2012. – 565, [3] с. – Название тома указ. на обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1121956
  Платон. Полное собрание творений Платона / Платон.
1. – 1923. – 215с.
1121957
  Платон. Полное собрание творений Платона в 15-ти томах / Платон. – Л., 1923. – 224с.
1121958
  Платон. Полное собрание творений Платона в 15-ти томах / Платон. – Л., 1924. – 143с.
1121959
  Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 424с.
1121960
  Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 638с.
1121961
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1947. – 396 с.
1121962
  Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
4. – 1947. – 351с.
1121963
  Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
3. – 1949. – 603с.
1121964
  Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
5. – 1949. – 395с.
1121965
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1950. – 468 с.
1121966
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1955. – 512 с.
1121967
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
1. – 1959. – 311с.
1121968
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
2. – 1961. – 360с.
1121969
  Остроградский М.В. Полное собрание трудов / М.В. Остроградский. – К.
Т. 3. – 1961. – 396с.
1121970
  Лепехин Полное собрание ученных путешествий по России. – Спб
3. – 1821. – 540с.
1121971
   Полное собрание ученных путешествий по России. – С-Пб
6. – 1824. – 546с.
1121972
   Полное собрание ученных путешествий по России. – С-Пб
7. – 1825. – 224с.
1121973
   Полное собрание ученых путешествий по России : На доп. тит. л. загл.: Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. – Москва : При Имп. Акад. наук
Т. 1. – 1818. – 497 с.
1121974
   Полное собрание ученых путешествий по России : На доп. тит. л. загл.: Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. – С-Пб
Т. 2. – 1819. – 486 с., 1 л. табл.
1121975
  Достоевский Ф.М. Полное собрание художественных произведений / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л
8. – 1927. – 495с.
1121976
  Достоевский Ф.М. Полное собрание художественных произведений / Ф.М. Достоевский. – Москва ; Ленинград
Т. 11. – 1929. – 512 с.
1121977
  Скляров Ю.А. Полное солнечное замение 15 февраля 1961 года / Ю.А. Скляров. – Саратов : Саратов. книжн. издательство, 1961. – 12 с.
1121978
  Михайлов А.А. Полное солнечное затмение 15 февраля 1961 года / А.А. Михайлов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 47 с.
1121979
  Селешников С.И. Полное солнечное затмение 15 февраля 1961 года / С.И. Селешников. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 78 с.
1121980
   Полное солнечное затмение 19 июня 1936 и его наблюдение. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1936. – 119 с.
1121981
  Садыков Я.Ф. Полное солнечное затмение 25 февраля 1952 г. в Туркменской ССР / Я.Ф. Садыков, Е.М. Проскурина. – Ашхабад : Издательство АН ТуркССР, 1952. – 14 с.
1121982
  Положенцев Д.Д. Полное солнечное затмение 31 июля 1981 года / Д.Д. Положенцев. – Ленинград, 1980. – 21с.
1121983
  Михайлов А.А. Полное солнечное затмение 31 июля 1981 года : (условия его видимости с территории Кавказа) / А.А. Михайлов. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 9 с.
1121984
  Абдулова К.Я. Полное социальное равенство полов и дальнешее развитие социалистического образа жизни. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Абдулова К.Я.; МВ и ССО Аз.ССР. – Баку, 1981. – 30л.
1121985
  Вадецкий Б. Полнозвучность / Б. Вадецкий. – Москва : Советский писатель, 1964. – 644 с.
1121986
  Вадецкий Б.А. Полнозвучность / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1974. – 656с.
1121987
  Кулагин В.А. Полнозерье. / В.А. Кулагин. – М., 1965. – 99с.
1121988
  Сазонов М.Л. Полнозорье / М.Л. Сазонов. – Л., 1970. – 94с.
1121989
   Полнолуние. – Новосибирск, 1955. – 112 с.
1121990
  Поперечный А.Г. Полнолуние / А.Г. Поперечный. – Л., 1959. – 100с.
1121991
  Каменная Г.А. Полнолуние / Г.А. Каменная. – Днепропетровск, 1966. – 108 с.
1121992
  Озга-Михальский Полнолуние / Озга-Михальский. – М., 1967. – 115с.
1121993
  Реймерис В.К. Полнолуние : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110 с.
1121994
  Плевако Н.П. Полнолуние / Н.П. Плевако. – М., 1974. – 327с.
1121995
  Блинов А.Д. Полнолуние : рассказы / А.Д. Блинов ; [вступ. ст. Ю. Пухова]. – Москва : Современник, 1978. – 304 с. : 1 л. портр.
1121996
  Фирсов В.И. Полнолуние / В.И. Фирсов. – М, 1979. – 448с.
1121997
  Файзулин Р.А. Полнолуние / Р.А. Файзулин. – Москва, 1983. – 200 с.
1121998
  Ногтева М.В. Полнолуние / М.В. Ногтева. – М, 1984. – 95с.
1121999
  Блинов А.Д. Полнолуние : роман, рассказы / Андрей Блинов ; [худож. А. Добрицын]. – Москва : Советская Россия, 1985. – 336 с. : ил.
1122000
  Озга-Михальский Полнолуние / Озга-Михальский. – М., 1986. – 166с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,