Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1121001
  Гаврилюк Н. "Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 55-59. – ISBN 966-594-246-8
1121002
   "Поетика твору" : Програма спецкурсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Киевский университет, 2004. – 11с.
1121003
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
1121004
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
1121005
  Бенедік К. "Поетична мова" як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О. Фрейденберг та О. Веселовським) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню такому широкому концепту як текст культури, реконструкція якого розглядається крізь призму мовних і надмовних стереотипів (культурних символів). Синкретизм семіотичної діяльності фольклору заявлений позицією О. ...
1121006
  Наумова Л. "Поетичне" кіно і мова кінематографа // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 65-71. – ISSN 1728-6875
1121007
  Мальована А. "Поетичний бібліопростір А+" у мандрах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід реалізації проєкту Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка "Мандрівний поетичний бібліопростір А+" за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми "Н.О.Р.Д." у 2019 р.
1121008
  Радіонова Н. "Поетка вогняних меж". Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 370-372
1121009
  Губарев В.С. "Поехали!" / В.С. Губарев. – Москва : Искусство, 1984. – 118 с.
1121010
  Губарев В.С. "Поехали?" / В.С. Губарев. – М, 1981. – 303с.
1121011
  Гоганова А.В. "Пожилые" дети в романе А. Платонова "Чевенгур" (к типологии персонажей) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 197-204. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1121012
  Рашевська К. "Поза зоною доступу": захист прав жінок на тимчасово окупованій території Кримського півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 12
1121013
  Дзюба-Погребняк "Поза межами болю" О. Турянського в контексті південнослов"янської антивоєнної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 96-100. – ISBN 966-7825-78-7
1121014
  Журба С.С. "Поза межами болю" О. Турянського: екзистенційна трагедія особистості // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1121015
  Моргун В. "Поза межами Землі дуже важко отримати насіння". Учений-генетик Володимир Моргун - про космічні дослідження українських науковців / бесіду вів В. Колодяжний // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)


  "У той час, коли навіжений Путін грюкає новітніми ядерними ракетами у двері цивілізованих країн, учені й космонавти передових держав планети провадять унікальні експерименти в космічному просторі та на загадкових тілах Сонячної системи. Мета - ...
1121016
  Джердж С. "Позаблоковість як певне безпекове сирітство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  20 років тому німецький політик Манфред Вернер відкрив Україну для НАТО.
1121017
  Костриба В.В. "Позачасові" явища та їх репрезентація у реченнях з метальними дієсловами // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 116-120
1121018
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
1121019
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
1121020
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1121021
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
1121022
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
1121023
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1121024
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
1121025
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
1121026
  Панч П. По-за життям. Сім оповідань : З творів спілки селянських письменників "Плуг" / П. Панч. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 40с. – (Б-ка селянина)
1121027
  Бєляєва С.І. Поет-інтернаціоналіст Микола Тихонов / С.І. Бєляєва. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1976. – 46 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Для вдумливого, допитливого : Серія 9 / Т-во "Знання" УРСР ; № 11)
1121028
  Мейзерська Т. Поет-лірик з гніздов"я шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 176-181
1121029
  Погребняк В. Поет-лірик, поет-епік // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 164-165


  Яків Щоголев.
1121030
  Лучук Т. Поет-неотерик і поет-неокласик: причинки до теми "Микола Зеров - перекладач Катулла" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 48-57. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історію публікацій перекладів українського поета - неокласика Миколи Зерова (1890-1937) з римської поезії . Вперше проведено текстологічне дослідження його перекладів з римського поета - неотерика Ґая Валерія Катулла (84-54 рр . до н ...
1121031
  Скуратовський В.Л. Поет-патріот Шандор Петефі / В.Л. Скуратовський. – К., 1972. – 30с.
1121032
  Шлапак Я. Поет-пісняр і не тільки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 13


  75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха, українського драматурга, поета, перекладача.
1121033
  Кулиніч А.В. Поет-робітник Е.Ю. Нечаев / Кулиніч А.В. – Львів, 1958. – [6] с.
1121034
   Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : твори, критичні та іст.-літературні матеріали / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; [упоряд., вступ. ст.] Олександр Петренко ; [наук. ред. М.П. Бондар]. – Київ : Профі, 2015. – 585, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 558-585. – ISBN 978-966-651-899-9
1121035
  Петренко О. Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 104-112. – ISSN 0236-1477
1121036
   Поет-романтик. До 200-річчя від дня народження Л.І. Боровиковського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 33-37
1121037
  Костюк Г. Поет-учений // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М.Г. Дальний, Д.В. Кислиця, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – C/ 6-10


  Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича.
1121038
  Костюк Г. Поет-учений. Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича // Література : статті, розвідки, огляди / П.П. Филипович. – Нью-Йорк ; Мельборн : [б. в.], 1971. – С. 551-563. – (Серія: З нашого минулого ; ч. 3)
1121039
  Цимбалюк В. Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його тиха лірика (до 75-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 64-69
1121040
  Прушковська І. Поети-містики як провісники суфізму // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-168
1121041
  Оляндер Л.К. Поетика заголовка людських документів: назва як текст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 128-133. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті людський документ останнього часу (2011-2013), присв. епосі українського шістдесятництва, представлено невід"ємною складовою літературного процесу, що сприймається "як єдиний духовний організм" (О. Гончар), детально проаналізовано поетику назв ...
1121042
  Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 256-261


  У статті розглядається заголовок як один із найбільш суттєвих елементів композиції твору, визначається специфіка і основні функції заголовків у творах римської літератури, пропонується класифікація заголовків творів римської літератури за ...
1121043
  Скорина Л. Поетика заголовку віршотворів Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 27-33. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті досліджений закодований зміст заголовків поезій М. Драй-Хмари, його зв"язок із хронотопом
1121044
  Ботнер В.С. Поетика заголовку роману В.Г. Зебальда "Аустерліц" / В.С. Ботнер, О.О. Кардашов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1121045
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр. : 55 назв
1121046
  Хижняк І. Поетика збірки В. Пачовського "Ладі й Марені терновий огонь мій..." // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 129-135. – ISBN 966-587-057
1121047
  Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 67-77. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1121048
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 469-560. – Бібліогр.: арк. 403-468
1121049
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 26 назв
1121050
  Яшкіна В.В. Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISSN 2313-500Х
1121051
  Черняков Б. Поетика зображальної публіцистики як система засобів образотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 117-128. – (Журналістика ; Вип. 2)
1121052
   Поетика и литературна история. – София, 1990. – 274 c.
1121053
  Черняков Б.І. Поетика і мова зображальної публіцистики : Список літератури з теми курсу спеціалізаці "Фотожурналістика" / Б.І. Черняков; Мін. Освіти України; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1994. – 16 с.
1121054
  Ткаченко Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі : на матеріалі романістики М. Гоголя, А. Кащенка, 3. Тулуб та Ю. Мушкетика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 123-134. – Бібліогр. в кінці ст.
1121055
  Тимошенко Ю. Поетика і поетологія: ще раз про ретроспективу й перспективу термінології // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 11-18. – (Філологічні науки)
1121056
  Сюта Г. Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 62-74. – ISSN 1682-3540


  "Висвітлено проблему реінтерпретації цитат, засвоєних українською мов нолітературною практикою із поетичних текстів Тараса Шевченка. Продемонстровано, що це активні змістотвірні й оцінні одиниці, носії лінгвокультурної інформації. Простежено їхню ...
1121057
  Лишак Г. Поетика і проблематика вірша Івана Франка "Чим пісня жива?" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 108-116. – ISSN 0130-528Х
1121058
  Клочек Г.Д. Поетика і психологія / Г.Д. Клочек. – Київ, 1990. – 47 с.
1121059
  Снігур В.О. Поетика і психологія у художній модифікації соціально-психологічної драматургії М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 185-192
1121060
  Ткаченко Д.А. Поетика і стиль: спроба взаємоузгодження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 516-520. – (Б-ка Ін-ту філології)
1121061
  Ковпік С. Поетика і теорія художнього тексту п"єси // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 262-273. – ISBN 966-7773-70-1
1121062
  Голембовська Т. Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 61-67. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1121063
  Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості І. Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-32. – ISSN 0236-1477
1121064
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі поезій В. Коломійця та П. Мовчана) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій понять хронотопу в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору і часу в художньому тексті з метою створення яскравих ...
1121065
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських субстантивів / Олександр Строкаль // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 294-299. – ISSN 0320-3077
1121066
  Строкаль О.М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 262-271


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних лексем-флоронімів у поезіях Володимира Коломійця. Досліджено характер уживання неолексем на позначення явищ природи в художньому тексті з метою створення яскравих поетичних образів. В статье ...
1121067
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
1121068
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 5 назв
1121069
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. – Бібліогр. : л.213-242
1121070
  Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
1121071
  Бурлакова І. Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 186-196. – ISSN 2413-3094
1121072
  Пшенична М.С. Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 300-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1121073
  Барабанова О. Поетика інтимної лірики М.Петренка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 13-15. – ISBN 966-8110-14-5
1121074
  Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості : Еволюція форм і методів вираження інформації (Факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Навчальний посібник. / В.Д. Буряк; МОНУ. Дніпропетр. Нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с. – ISBN 966-551-071-1
1121075
  Нечаюк Л. Поетика історико-героїчних дитячих творів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 71-75
1121076
  Вєлкова Н. Поетика історичних пісень про Івана Сірка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 176-183
1121077
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Л.Ф.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1121078
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Лідія Федорівна; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 170л. – Бібліогр.: л. 158 - 170
1121079
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1121080
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Дис. ... канд. філологічих наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 152 - 171
1121081
  Шапошникова І.Ф. Поетика історіософських поезій М. Філянського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 164-172. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1121082
  Кісельова Л. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим"юка / Людмила Кісельова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-100. – ISBN 978-966-2410-79-2
1121083
  Нікітіна Г.Є. Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130-134. – ISSN 978-966-551-401-5
1121084
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 159-165


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті “Катерина” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору на образному, ...
1121085
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті О. Гончара "Партизанська іскра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 309-316


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного ...
1121086
  Ткаченко Р.П. Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті йдеться про художнє моделювання постаті І. Мічуріна за допомогою образних структур кіно та літератури у кіноповісті О.Довженка. У цьому зв"язку продуктивним видається зіставлення з однойменним фільмом і п"єсою "Життя в цвіту". Проаналізовано ...
1121087
  Полєщук Г.Я. Поетика кіносценарію Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 90-98


  У даній статті досліджується поетика кіносценарію М. Стельмаха "Хліб і сіль" як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору ...
1121088
  Палій О.П. Поетика кічу в романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 966-8188-10-1
1121089
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 231 арк. – Додатки: арк. 183-204. – Бібліогр.: арк. 205-231
1121090
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1121091
  Строкаль О. Поетика кольороназв у творах Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 29-36. – ISSN 0320-3077
1121092
  Миронюк В. Поетика кольору в поезіях Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 37-42. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто семантичні особливості колористики творів Максима Рильського. Проаналізовано значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. The article deals with semantical peculiarities of Maksym Rylsky"s ...
1121093
  Хом"як Т.В. Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1121094
  Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенка-Карого / В. Вієвський ; Упр. освіти Кіровогр. обл. Ради народних депутатів ; Держ. пед. ін-т ; Обл. ін-т удоск. вчителів. – Кіровоград, 1995. – 90 с.
1121095
  Гончарук С. Поетика комічного в пародійній творчості Роальда Дала // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 64-69. – ISSN 2410-0927
1121096
  Ращенко А.С. Поетика контрастів у ранньому оповіданні В. Винниченка "Контрасти". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття покликана дослідити специфіку застосування художнього прийому контрасту в ранньому оповіданні Володимира Винниченка "Контрасти". Під час аналізу твору були визначені поетикальні особливості реалізації контрасту на трьох рівнях оповідання – ...
1121097
  Ларін Ю. Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 120-124. – ISSN 2307-2261
1121098
  Мірошниченко Л.Я. Поетика кохання в романі Доріс Лессінг "Кохання, знову" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 141-149
1121099
  Смоліна О.О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
1121100
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 52-62. – ISBN 978-966-600-487-4


  Ра-Менеїс була горда цариця, дочка фараонів, Гарна й страшна, мов Урея, змія золотая, Що обвивала подвійний вінець двох Єгиптів, Мала чоло діамантове й темні рубінові очі.
1121101
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 49-54. – ISSN 0236-1477
1121102
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1121103
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; Кам"янець-Подільськ. держ. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л.168-175
1121104
  Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вид-во Київського університету, 1967. – 256 с.
1121105
  Горохович Антонина Поетика Лесі Українки і її афоризми = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / Горохович Антонина; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Тов-ва Волинь, 1980. – 145с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
1121106
  Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 59-66. – ISSN 0130-528Х
1121107
  Білічак О.І. Поетика лірики Євгена Плужника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білічак Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1121108
  Печарський А. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто поетику любові у творчості Василя Симоненка крізь призму його світоглядної позиції й біографії
1121109
  Астаф"єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поетичні твори М.-К. Сарбєвського та його наукові праці, які містять у собі запозичення із трактатів Я. Понтана та Ю. Скалігера й відчутно вплинули на київські поетики. Його творчість, на думку В. Рєзанова, є виявом неосхоластики і ...
1121110
  Костенко Н.В. Поетика М.П.Бажана : Дис... канд.філолнаук: / Костенко Н.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 282л. – Бібліогр.:л.1-XV
1121111
  Буряк В. Поетика магічно-величальної обрядовості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 121-136. – Бібліогр.: С. 136
1121112
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л.183-203
1121113
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулик А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1121114
  Микуш С. Поетика малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 233-237. – ISSN 0130-528Х
1121115
  Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 105-108
1121116
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 373 л. – Бібліогр. : л. 335-373
1121117
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 21 назва
1121118
  Заверталюк Н. Поетика малої прози учасників Першої світової війни // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 199-214. – ISBN 978-966-171-889-9
1121119
  Волошин Л. Поетика малярських образів Звіринського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 90-95. – ISSN 1728-6875
1121120
  Стельмах А.А. Поетика межі в романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 116-120. – ISSN 2312-4679
1121121
  Царук А. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза "Сподіваної жду" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 225-243. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1121122
  Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1121123
  Голембовська Т. Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-104. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
1121124
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923-1940 рр.) / Н.В. Костенко. – Київ, 1971. – 172с.
1121125
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977) / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1978. – 214с.
1121126
  Жуковська Г.М. Поетика міфу в драматичній поемі Лесі Українки "Кассандра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – C. 37-51. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто оригінальну авторську інтерпретацію міфу про троянську пророчицю Кассандру в однойменній драмі Лесі Українки. Зазначено, що відтворення античного міфу базується на естетиці неоромантизму, художньому трагізмі й психологізмі. Доведено, що ...
1121127
  Поліщук Я. Поетика міфу в культурі українського модернізму // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 200-203. – ISBN 966-568-637-2
1121128
  Вячеславова О. Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 61-78. – ISSN 1992-5514
1121129
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06, 03 (035) / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Додатки: арк. 169-180. – Бібліогр.: арк. 6-7, 156-168 та в додатках: арк. 179
1121130
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1121131
  Мосенкіс Юрій Леонідович Поетика мовознавчої праці : (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
1121132
  Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
1121133
  Станчев К. Поетика на старобългарската литература / К. Станчев. – София, 1982. – 200 с.
1121134
  Тарасова Ю. Поетика назви "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогільного // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 210-215
1121135
  Медведєва О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-16.
1121136
  Шахова К.І. Поетика назви оповідання В. Підмогильного "Старець" / К.І. Шахова, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 86-96. – ISBN 978-966-551-315-5
1121137
  Цапів А.О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Цапів Алла Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1121138
  Чуб В.П. Поетика наративу в романах Антуана Володіна // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 217-233. – ISSN 2306-2908
1121139
  Рошко М.М. Поетика народно-сміхової культури у романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 584-587
1121140
  Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 166-170


  Саття присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта ...
1121141
  Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 33-42. – ISSN 0130-528Х
1121142
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 75 назв
1121143
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - почтку 20 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н.В.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Київ, 2004. – 426 л. + Додатки: л. 427 - 539. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 394 - 424
1121144
  Когут О.В. Поетика неоромантизму в сюжетах сучасної української драматургії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-25. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
1121145
  Середич М.С. Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (на матер. російських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Середич М.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1121146
  Середич Марія Степанівна Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (На матеріалі російських перекладів) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.16 / Середич Марія Степанівна; Дрогобицький держ. педагог. ін-тут ім. І.Франка. – Дрогобич, 1998. – 210л. – Бібліогр.:л.187-210
1121147
  Приліпко І. Поетика новели Олеся Гончара "Модри Камень" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 45-51


  "Новели Олесь Гончар писав протягом усього життя. Постійний потяг до малого жанру був закономірним для нього, бо поетичне світобачення митця найприродніше, наймобільніше могло проявитися саме тут. У кращих новелах характерна для його індивідуального ...
1121148
  Дмитрук Л.І. Поетика новелістики Олексія Кундзіча кінця 1920-х - початку 1930-х років // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 90-101. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
1121149
  Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. / Шуберт Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1121150
  Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 87-92
1121151
  Лановик М.Б. Поетика ноктюрну в ліриці Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 216-222. – ISSN 2520-2103
1121152
  Полякова А. Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 54-59. – ISSN 2410-2601
1121153
  Данилевич М. Поетика образів-символів у романі "Майдан" Бориса Харчука / М. Данилевич, Н. Кушнірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 38-45. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1121154
  Нахлік Є.К. Поетика образності Евгена Маланюка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 243-251. – ISSN 2520-2103
1121155
  Тарасова О. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 126-129. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1121156
  Ковальчук Г.М. Поетика обрядових символів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-49.
1121157
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема : (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш.Бодлера, С.Малларме Ж.-М. де Ередіа): Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214л. – Додатки: л.215-230. – Бібліогр.: л.193-214
1121158
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1121159
  Чередник Л. Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 21-29. – ISSN 2075-1486
1121160
  Стрюк Л.Б. Поетика оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджено провідні ознаки поетики оповідань В.Винниченка з життя соціальних низів. Спостереження зроблені на основі аналізу оповідань "Голод", "Суд", "Малорос-європеєць", "Раб краси". The article investigates the basic poetic features of ...
1121161
  Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1121162
  Гоч С.В. Поетика опозиції природа - культура в однойменних романах "Земля" О. Кобилянської та Е. Золя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 266-273
1121163
  Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини : Особливості віршування / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
1121164
  Бовсунівська Т.В. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 39-46
1121165
  Бовсунівська Т. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-7586-7
1121166
  Нестер З.М. Поетика памфлета / З.М. Нестер. – К., 1973. – 238с.
1121167
  Агеєва В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2006. – 432с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-133-1
1121168
  Ісаєва Н.С. Поетика парадокса в п’єсі С. Стратієва "Автобус" та Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 237-244. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена компаративному аналізу п"єс сучасного китайського письменника Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" та болгарського драматурга С. Стратієва "Автобус" як зразків національних варіацій "драми абсурду". Поетика парадокса у зазначених творах ...
1121169
  Карбашевська О. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців : на матеріалі поетичних творів "Czernovy pas, za pasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart"s in the Highlands" Роберта Бернса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття розглядає окремі культурологічні аспекти словесного мистецтва географічно віддалених між собою гірських мешканців Північної Великобританії та Західної України і встановлює типологічні та контактно-генетичні зв"язки, насамперед, на рівні ...
1121170
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 210-216
1121171
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 187-194. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1121172
  Надєждін А. Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
1121173
  Жижченко Л. Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі / Л. Жижченко, К. Грязнова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 281-287. – ISSN 2411-6548
1121174
  Венгренівська М.А. Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 82-88


  Статтю присвячено співвідношенню теорій поетики перекладу А. Мешоніка і вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом. Статья посвящена соотношению поэтики перевода А. Мешоника и ...
1121175
  Зайцева К.В. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 307-314. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1121176
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький, 2018. – 544 арк. – Додатки: арк. 535-544. – Бібліогр.: арк. 485-534
1121177
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1121178
  Гон О. Поетика пізанських „Cantos” Езри Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 296-331
1121179
  Сабодаш Г. Поетика повісті "За гратами" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 101-105
1121180
  Буряк О. Поетика повісті Бориса Харчука "Планетник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 44-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "У статті з’ясовано синкретичну жанрову природу філософської повісті Бориса Харчука «Планетник», у якій органічно поєднуються ознаки легенди (більша частина твору – розповідь старої жінки про Планетника – представлена як легенда, незвичайні здібності ...
1121181
  Лисенко Н. Поетика повісті І.Чендея "Далеке плавання" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 123-126.
1121182
  Боронь О.В. Поетика повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (тематика, система образів, стиль) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 89-98


  Проаналізовано художні особливості повісті Тараса Шевченка "Капитанша". Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст твору, систему персонажів тощо Проанализированы художественные особенности повести Тараса Шевче- нко "Капитанша". В частности, ...
1121183
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музикант" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 30-39. – ISSN 0236-1477
1121184
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 59-78. – ISSN 0236-1477


  У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" . Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо
1121185
  Легкий М. Поетика повістки Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 122-131
1121186
  Харлан О. Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф"ї Налковської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті аналізується поетика повсякденного простору у творах М. Галич "Друкарка" та З. Налковської "Межа" в її філософському, історичному, культурному вияві. Запропоновано загальний огляд літератури з проблем вивчення повсякденності, охарактеризовано ...
1121187
  Харлан О. Поетика повсякденності в "Щоденнику" Михайла Драй-Хмари // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 50-54
1121188
  Монолатій Т.П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Тетяна Монолатій. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна ; Лілея-НВ, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-239. – ISBN 978-966-668-364-2
1121189
  Яременко Н. Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 295-302. – ISBN 966-594-246-8
1121190
  Гірняк М. Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 330-341. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1121191
  Федунь М.Р. Поетика подорожніх творів Софії Яблонської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 344-349
1121192
  Скуратко Т. Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 62-65. – ISSN 2411-4146


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторства в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється Шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії І.Драча "Смерть Шевченка"). In the article ...
1121193
  Якібчук М. Поетика поеми Олеся Бабія "Гуцульський курінь" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – с. 178-190. – ISBN 966-7773-70-1
1121194
  Кочерга С.О. Поетика помилки в творчості Лесі Українки // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 45-61. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Наголошено, що певні неточності на образному та метафізичному рівнях зазвичай підпорядковані пріоритету художньої правди. Запропоновано приклади семіотичних ...
1121195
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
1121196
  Палій О.П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 278-288


  У статті в теоретичному аспекті вивчаються жанрово-стильові особливості постмодерністського роману, робиться спроба окреслити його характерні риси. Розглядаються питання інтертекстуального прочитання романного тексту, пародіювання, полістилістики. На ...
1121197
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Тупахіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1121198
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Тупахіна О.В.; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 174 - 192
1121199
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1121200
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
1121201
  Астаф"єв О. Поетика пригодницького роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
1121202
  Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова (українська наукова література 19 - початку 20 ст.) / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352с. – ISBN 966-603-236-8
1121203
  Строкаль О.М. Поетика прикметникових індивідуально-авторських утворень Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 430-437


  У статті досліджено питання індивідуально-авторського словотворення ад"єктивних лексем у мові поезій Павла Мовчана. Вивчено механізми деривації прикметникових похідних та проаналізовано їх функції впоетичному ідіолекті митця. В статье исследуется ...
1121204
  Нечипоренко А. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
1121205
  Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака "Шуани, або Бретань 1799 року" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 264-269. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1121206
  Козіна Н. Поетика прози Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 125-138. – ISSN 0130-528Х
1121207
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Брайко Олександр Валентинович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 190 л. – Бібліогр.: л.179-190
1121208
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Брайко О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1121209
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Миронюк В.М.; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л. 161 - 174
1121210
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06 / Миронюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1121211
  Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1121212
  Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю.Б. Кузнецов. – Київ, 1989. – 264с.
1121213
  Бабенко А.О. Поетика прози Сергія Жадана : дис. ... д-ра філософії у галузі філології : 035 / Бабенко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 180-190
1121214
  Задорожна О.С. Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається поетика прози в новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів". The poetics of prose in V. Vynnychenko"s short story "Moment" and O. Zabuzhko"s novel "The Muzeum of Left Secrets" have been reviewed ...
1121215
  Крамарчук Х.П. Поетика просторів рогу та кута // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 174-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2077-3455
1121216
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 c. – Бібліогр.: 6 назв.
1121217
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О.В. Боронь ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2004. – 188 л. – Бібліогр.: л. 172 - 188
1121218
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : монографія / О.В. Боронь ; КНУТШ, Каф-ра історії укр. літ-ри і шевченкознавства. – Київ : Україна, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8136-19-5
1121219
  Серебрякова І.О. Поетика простору Михайла Григоріва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 59-63


  У статті розглянуто концепт просторовості в поезії Михайла Григоріва. Проаналізовано репрезентацію простору як структуру споконвічних елементів, об"єднаних у форму кола
1121220
  Кузьманенко А.В. Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 431-436


  У статті йдеться про особливості моделювання простору у драматичному доробку Лесі Українки. В статье рассмотрены проблемы моделирования пространства в драматическом произведении Леси Украинки. In article are considered problems of modeling of space ...
1121221
  Черниш А. Поетика психоаналізу у ранній прозі Степана Процюка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 134-143. – ISSN 2077-804X
1121222
  Бандура Т. Поетика психологізму в імпресіоністичній новелістиці Ольги Кобилянської // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – C. 63-71. – ISSN 2312-6809
1121223
  Бандура Т.Й. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 978-966-551-315-5
1121224
  Чернявська Л.В. Поетика публіцистики О. Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 159-164. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1121225
  Галич В. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) / Валентина Галич; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Шлях, 2006. – 200с. – ISBN 966-650-195-3
1121226
  Щелканова С.О. Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова: Musica Mundana vs Musica Humana // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 204-206. – ISBN 978-966-2241-65-5
1121227
  Козак М. Поетика ранньої лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 174-176
1121228
  Гаджилова Г.О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки "Руфін і Прісціла": еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 22-25. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1121229
  Воробйова О.П. Поетика рефлексії у творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 47-55
1121230
  Олексенко Ю. Поетика романів Валерія Шевчука "Дім на горі" та "Стежка в траві" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71.
1121231
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра філології. – Київ, 2003. – 170с. – Бібліогр.: л.153-170
1121232
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1121233
  Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій : Монографія / Микола Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240с. – ISBN 966-8585-07-0
1121234
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1121235
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / О.О. Бистрова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 512 л. – Бібліогр.: л. 445-512
1121236
  Шетеля В. Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Гренджі-Донського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 221-226. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1121237
  Іщенко О. Поетика роману "Діти папороті" Мирослава Дочинця // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 35-46. – ISSN 2077-804X
1121238
  Зибцева О.С. Поетика роману "Маленька господиня великого будинку" Джека Лондона крізь призму літературознавчого аналізу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 108-109
1121239
  Данкевич Ю.В. Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 196-203. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1121240
  Кавун Л. Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 113-124. – ISSN 2308-1902
1121241
  Шалацька Г.М. Поетика роману М. Стельмаха "Дума про тебе": літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 163-169


  У статті зроблено огляд літературознавчих джерел, які торкались певних ознак поетики роману "Дума про тебе" М. Стельмаха. Виокремлено більше тридцяти п"яти ознак поетики, які вважаються домінуючими в художній палітрі письменника. В статье сделан обзор ...
1121242
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-17. – Бібліогр.: 13 назв.
1121243
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 4-11
1121244
  Єршов В. Поетика садово-паркового мистецтва у контексті правобережної мемуаристики України доби романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 257-261. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У контексті поетичних рис доби романтизму в статті проаналізовано особливості рецепції та рефлексії садово-паркового мистецтва, а також акватичні, геологічні та дримонічні мотиви у польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України.
1121245
  Ткачук В.М. Поетика серця у творчості Л. Геньби // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-176. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1121246
  Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 41-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1121247
  Беценко Т. Поетика синтаксичних структур у віршовій мові Лесі Українки // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 100-107. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Подано спробу осмислити специфіку поетичного таланту митця через призму аналізу синтаксично-стилістичних засобів, що організують творчий доробок. Визначено загальні риси мовно-поетичного континууму Лесі Українки на прикладі аналізу синтаксичних ...
1121248
  Бєлоконь Н. Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 113-116. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1121249
  Мойсієнко А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 32-39. – ISSN 0027-2833


  Поетика розглядається в статті як загальнофілологічна, загальнокультурна дисципліна, як художньо-естетичний феномен, що в своїй ієрархічності відзначається множинністю найрізноманітніших фактів і явищ.
1121250
  Лазебник Ю.С. Поетика слова: від О.О. Потебні до В. Хлєбнікова // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 91-95
1121251
  Онищенко О. Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб моделювання довкілля (на прикладі еміграційної мемуаристики) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 78-92. – ISSN 2308-1902
1121252
  Свириденко О. Поетика сновидіння у творчому доробку А. Метлинського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 143-146. – ISBN 966-638-152-4
1121253
  Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 254, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1649-1
1121254
  Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті розкрито особливості поетики одного з найвидатніших українських сонетярів. Досліджено ідейно-художній зміст сонетів Дмитра Павличка
1121255
  Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 124-142. – ISSN 0869-3595
1121256
  Ткаченко Р. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив"яний перстень" / Р. Ткаченко, Л. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльне дослідження окремих творів С. Васильченка і Н. Романович-Ткаченко 20-х рр. ХХ ст. щодо особливостей художнього відтворення радянських реалій і їхнього впливу на становлення особистості. Обидва письменники, кожен у свій спосіб, ...
1121257
  Гаєвська Н.М. Поетика співомовок С. Руданського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Робиться спроба аналізу співомовок С. Руданського. Акцентується на майстерності поета та своєрідності його манери. Основна увага приділяється поетиці співомовок С. Руданського.
1121258
  Бабелюк О.А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 15-24. – ISSN 2307-4604
1121259
  Бовсунівська Т. Поетика стихій Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 76-83
1121260
  Гризун А. Поетика сугестивного тексту // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 225-234
1121261
  Гуляк А. Поетика сучасної вертепної драми / А. Гуляк, Н. Науменко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 292-299. – ISBN 978-966-2763-27-0
1121262
  Гризун А. Поетика сучасної української сугестивної лірики : системні засади і напрями еволюції, пошукові паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 9 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості поетики сучасної української сугестивної лірики. Визначено напрями її подальшої еволюції, знайдено пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів.
1121263
  Артюх Т.Г. Поетика сюжету і образів у романі М. Мітчел "Розвіяні вітром" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 100-102
1121264
  Щербак С.В. Поетика та семантика ігрового фольклору // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 9-14. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1121265
  Бовсунівська Т. Поетика Тараса Шевченка : вибрані статті / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-368-5
1121266
  Кісельова Л.О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим"юка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 33-39. – ISSN 1996-5931
1121267
  Чебан О. Поетика творення характеру Максима Кривоноса в романі П. Панча "Гомоніла Україна" // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 125-133
1121268
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки.: л. 197-214. – Бібліогр.: л. 174-196
1121269
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1121270
  Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики : Монографія / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Костопіль : Роса, 2003. – 202с. – ISBN 966-613-097-1
1121271
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
1121272
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1121273
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
1121274
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
1121275
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
1121276
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
1121277
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1121278
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
1121279
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1121280
  Колеснікова А. Поетика українського світу : ст. про творчість Олеся Лупія / Анна Колеснікова ; Нац. спілка письменника України. – Київ : Просвіта, 2018. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34
1121281
  Колеснікова А. Поетика українського світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 14


  До 80-річчя Олеся Лупія.
1121282
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1121283
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
1121284
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
1121285
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1121286
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1121287
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
1121288
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1121289
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1121290
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
1121291
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
1121292
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
1121293
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
1121294
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
1121295
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – ISBN 966-581-148-7
1121296
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
1121297
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
1121298
  Чепурняк Т. Поетика фейлетонів Степана Васильченка // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 96-106


  У статті здійснено спробу дослідити специфіку фейлетонів Степана Васильченка, які було вперше опубліковано на сторінках видання "Рада" в 1914 р. Розглянуто фактологічну основу творів, яка є об"єктивним відображенням негативних явищ, подій, постатей ...
1121299
  Чикур Л. Поетика філософічності у ліриці Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 13-20. – ISBN 978-966-600-487-4
1121300
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
1121301
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
1121302
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
1121303
  Ткаченко Д. Поетика фрагментованої цілості / Дарина Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 311-318. – ISSN 0320-3077
1121304
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
1121305
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
1121306
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
1121307
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
1121308
  Зимомря М. Поетика художнього тексту Тараса Шевченка: аспект надінтерпретації в німецьких перекладах // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 173-183. – ISBN 978-966-02-7586-7
1121309
  Щегельський В. Поетика часу і простору у народних дитячих іграх // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 376-388
1121310
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
1121311
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
1121312
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
1121313
  Кодак М.П. Поетика як система : літ.-крит. нарис / М.П. Кодак. – Київ : Дніпро, 1988. – 157 с. – (Бесіди про художню літературу)
1121314
  Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненого простору ("Повість про санаторійну зону "Миколи Хвильового) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 52-68. – ISSN 0236-1477
1121315
  Ткаченко А. Поетика/поетологія: об"єкт/суб"єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 304-311. – ISSN 0320-3077
1121316
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
1121317
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Р.Т. Гром"як] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль ; Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
1121318
  Онищенко О.І. Поетикальна системність: тропи, генерика, ключові образи, мотиви в прозі nonfiction // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 66-69
1121319
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1121320
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
1121321
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1121322
  Маркуляк Л. Поетикальні особливості жанру елегії у творчості Михайла Івасюка. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 70-73. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1121323
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
1121324
  Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 219-263. – ISBN 966-7021-39-4
1121325
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
1121326
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Астаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
1121327
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
1121328
  Скоробогатова О.О. Поетична актуалізація внутрішньої форми слова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 185-196. – ISSN 2312-0665
1121329
  Гаркавенко В. Поетична велич Василя Стуса // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 48-50
1121330
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
1121331
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
1121332
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 309-310
1121333
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1121334
  Гримич Г.М. Поетична драматургія Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 12-17. – ISBN 978-966-171-250-7
1121335
  Кудря О. Поетична збірка "Каравели" Юрія Клена - взірець синтезу античності та середньовіччя на тлі української традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 106-113
1121336
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1121337
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1121338
  Ковалів П. Поетична інтуіція у Т.Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 231-232
1121339
  Ковалів Ю. Поетична історіософія Олега Ольжича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-35. – ISSN 0236-1477
1121340
  Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4


  В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
1121341
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні засади : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 193л. – Бібліогр.: л.182-193
1121342
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1121343
  Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
1121344
   Поетична книга за Русия. – София, 1972. – 240с.
1121345
  Голомб Л. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1121346
  Бобрикова Ю.В. Поетична культура ранньої лірики Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 19-22. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1121347
   Поетична Ленініана. – Київ, 1969. – 357с.
1121348
  Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 39-48. – ISSN 0236-1477
1121349
  Голобородько Я.Ю. Поетична меритократія : Василь Герасим"юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – ISBN 966-359-061-0
1121350
  Тиха Л. Поетична метафора Василя Голобородька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 289-296. – ISSN 2304-9383
1121351
  Галацька В. Поетична метафора Іванв Драча: сценічний вияв // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1121352
   Поетична мініатюара. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 89 с.
1121353
  Гапєєва І.М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок "На срібнім березі" та "Київ") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 58-61. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті досліджуються засоби виразності мови поезії М. Вінграновського - поета-шістдесятника. Увага звертається на використання епітетів, метафор, пресоніфікацій. Більш докладно розглянуто використання різноманітності палітри кольорів, які відіграють ...
1121354
  Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського : до 70-річчя з дня народження поета / І.К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1965. – 174 с., 1 арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1121355
  Астаф"єв О. Поетична мова українського авангардизму // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 77-81.
1121356
  Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-101. – ISSN 1682-3540
1121357
  Міщук Уляна Богданівна Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
1121358
  Гливінська Л.К. Поетична мовотворчисть: закономірності смислової динаміки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  Стаття має теоретико-узагальнювальний характер. Ідеться про специфіку художньої мови. Проаналізовано іманентні закономірності смисловираження в поезії.
1121359
  Мацько Л. Поетична мовотворчість Тараса Шевченка. Концептуально-стилістичний аналіз в аспекті комунікативної лінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263
1121360
  Курганова О.Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 90-101. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1121361
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
1121362
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-11
1121363
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
1121364
  Сліпушко О. Поетична програма Юрія Теслі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 14-15
1121365
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320 - 8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
1121366
  Кущей М. Поетична рефлексія у творчості Луїзи Глюк та її основні форми // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7926-22-0
1121367
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
1121368
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
1121369
  Корольова В.В. Поетична семантика кольоративів у сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 215-220
1121370
  Біляцька В. Поетична Сковородиніана Придніпров"я // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2022. – Вип. 2 (20). – С. 134-143. – ISSN 2415-8828
1121371
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
1121372
  Тимошенко Я. Поетична спадщина Дмитра Яворницького в сучасній археографічній публікації // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 38-41
1121373
  Вознюк Г.А. Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Вознюк Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 327 арк. – Додатки: арк. 242-327. – Бібліогр.: арк. 226-241
1121374
  Вознюк Г.А. Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Вознюк Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1121375
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 83-89. – ISSN 1682-3540
1121376
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
1121377
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 10-18. – ISSN 0236-1477
1121378
  Шарова Т.М. Поетична творчість А. Метлинського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 213-217. – ISBN 978-617-7346-65-3
1121379
  Блєдних Т.Ю. Поетична творчість Андрія Чужого // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 325-330
1121380
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
1121381
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
1121382
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1121383
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
1121384
  Бай О.С. Поетична творчість Данила Братковського в контексті барокової літератури українсько-польського пограниччя : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Бай Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1121385
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
1121386
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1121387
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
1121388
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
1121389
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
1121390
  Ткаченко О. Поетична творчість Миколи Вороного у світлі рецепції лірики Поля Верлена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 454-457
1121391
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
1121392
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
1121393
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
1121394
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 108-119. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
1121395
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
1121396
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
1121397
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
1121398
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1121399
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
1121400
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
1121401
  Реутов Є.А. Поетична течія "преммарг" - суфійська "садгана" в контексті руху "бгакті" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 166-171
1121402
  Реутов Є. Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв"язку основних напрямів руху "бгакті" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-75. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямами релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалася і домінувала в суспільному й культурному житті Індії XІV-XVІI ст. Здійснено ...
1121403
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
1121404
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
1121405
  Ботанова К. Поетична філософія на маргінесах історії // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 23-25


  Мішель Фуко — фрацузький філософ та історик ХХ ст. Найбільш відомий завдяки своїм критичним дослідженням соціальних інституцій, психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем, а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності.
1121406
  Коваль Г. Поетична формула календарно-обрядового тексту як маркер етностилістики // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 33-42. – ISSN 2664-4282
1121407
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1989. – 171с.
1121408
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
1121409
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
1121410
  Майборода О. Поетична Шевченкіана // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 55-56


  Вірші про Т. Шевченка.
1121411
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
1121412
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
1121413
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
1121414
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
1121415
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
1121416
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
1121417
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1121418
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
1121419
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
1121420
  Чумак Г. Поетичне новаторство Т.С. Еліота в контексті "дегуманізації мистецтва" Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 651-659. – ISBN 978-966-423-392-4
1121421
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
1121422
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
1121423
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1121424
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1121425
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
1121426
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
1121427
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
1121428
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес : проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії / В.Г. Бойко ; АН УССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1965. – 336 с.
1121429
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1121430
  Колошук Н. Поетичне трикнижжя Івана Гнатюка початку 1990-х років: чому Україна не почула пророка «нового літочислення»? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 68-82. – ISSN 0236-1477
1121431
  Семенюк Г.Ф. Поетичне ядро вартісних орієнтацій у Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 3-9
1121432
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
1121433
  Семенюк Л.С. Поетичний "Сад божественних пісень" Г. Сковороди як явище українського літературного бароко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 282-288. – ISSN 1729-360Х
1121434
  Ігнатович О. Поетичний архів Дмитра Поповича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-143. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1121435
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
1121436
  Голобородько Я. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-4
1121437
  Кравцова Г. Поетичний вимір повстанських тюремних пісень // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 754-759. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1121438
  Литвин Я.М. Поетичний вимір українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 25-27
1121439
  Павличко Д.В. Поетичний вступ до поеми "Мойсей" Івана Франка = Poetik introduction to the poem "Moses" by Ivana Franko / Дмитро Павличко ; [уклад. Б. Якимович ; голов. ред. І. Вакарчук] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2001. – 29, [1] с. : портр. – (Серія "Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-028-9
1121440
  Горбатюк В. Поетичний голос із невідомості // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 142-145. – ISSN 08-68-4790-1


  Болкун Микола (український поет). Соколенко Герасим Іванович (український поет-романтик; 1920-1945).
1121441
  Климентова О.В. Поетичний дебют О. Теліги у "Літературно-науковому віснику" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Представлено вірші О. Теліги, що вперше були надруковані 70 років і надалі не включалися до поетичної спадщини письменниці. Здійснено їх образно-тематичний аналіз, зроблено спробу визначити місце у мистецькій спадщині, уточнено бібліографію творів ...
1121442
  Щепанська Х. Поетичний дискурс Івана Франка в контексті української лінгвокультурної традиції кордоцентризму // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 482-491
1121443
  Кравченко Л.С. Поетичний дискурс Р.М. Рільке: лінгвостилістичний аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 76-83. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1121444
  Козак С.В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 148-151. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1121445
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
1121446
  Колуссо Тіціана Поетичний діалог з римською поетесою // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7/8. – С. 63-72. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
1121447
  Ісаєва Н.С. Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соціально-історичні "візії" // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (11), березень : Китайське свято весни. – С. 90-99


  "14 грудня 2017 року в Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції відомого китайського митця У Вейшаня "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу".
1121448
  Корпанюк М.П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 2-5
1121449
  Штонь Г. Поетичний ерос (Розмова про поезію інтимну, або ж еротичну, з відомим літератором, прозаїком і поетом, критиком, сценаристом і художником, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Григорієм Штонем / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 87-90. – ISBN 966-7379-16-7
1121450
  Бондаренко А. Поетичний звукозапис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.49-52. – ISSN 0130-5263
1121451
  Бондаренко Алла Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 49-52. – ISSN 0130-5263
1121452
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 192-203. – Бібліогр.: л. 164-191
1121453
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1121454
  Чирук З. Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 154-156. – ISSN 2307-2261
1121455
  Жулинський М.Г. Поетичний їжак з головою сатира і волоссям кольору витіпаних конопель // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 491-511. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Бреде цей поетичний їжак весняними заливними луками Кончі-Озерної, похиливши лобасту голову, мудрує щось на самоті, стрепенеться, коли вайлуватий Рекс підніме на крила диких качок, приголубить - проведе їх стривоженим поглядом і з острахом нашорошить ...
1121456
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1121457
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
1121458
  Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні засади арабо-перського поетичного середньовічного канону і його вплив на турецьку придворну літературу, містичну поезію й тюркські літератури. The article analyses the essential principles of Arabic and Persian classic poetic ...
1121459
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
1121460
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Цей традиційний конкурс проводиться на філологічному факультеті КУ. Його активістами стали вихованці університетської літературної студії імені Максима Рильського. У журі: Н. Костенко, С. Омельченко, та молоді письменники. Наводяться поезії з конкурсу.
1121461
  Калашник В.С. Поетичний контекст Івана Світличного: стилістика інтертекстуальності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 92-95.
1121462
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
1121463
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
1121464
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
1121465
  Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 45-52
1121466
  Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
1121467
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1121468
  Наєнко М. Поетичний образ Гоголя // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7480-77-7
1121469
  Тищук О.С. Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу поетичного образу літа у збірці "Вітер говорить" китайського поета Бай Хуа. Хоча поет є сучасним, він притримується певних китайських традицій, зокрема таких, як зображення пір року в поетичних творах. В статті проаналізовано ...
1121470
  Надворна Є. Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша). 6кл. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.30-32.
1121471
  Голомб Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 20)
1121472
  Іваницький Анатолій Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1121473
  Коломієць Л. Поетичний переклад і читацька модель сприйняття у світлі теорії полісистеми // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 214-221. – ISBN 5-7763-2385-1
1121474
  Коломієць Л.В. Поетичний переклад як герменевтичний рух до першобуття слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 300-308. – ISBN 966-581-481-8
1121475
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1121476
  Ткачук Н. Поетичний правопис: віршований додаток до підручників української мови для 5 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 46-54
1121477
  Гончар О.Т. Поетичний пунктир походу : поезії / Олесь Гончар ; [упоряд. В. Гончар]. – Київ : Просвіта, 2000. – 118, [2] с. : портр. – ISBN 966-7551-37-7
1121478
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
1121479
  Левчик Н. Поетичний світ Бориса Грінченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1121480
  Дубініна В. Поетичний світ Бориса Тенети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано поетичні твори українського письменника Бориса Тенети, надруковані в періодичних виданнях другої половини 1920-х років.
1121481
  Лупол А.В. Поетичний світ В. Стуса: антропонімний вимір // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 297-303. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1121482
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Миколи Вороного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 420-425


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Миколи Вороного. В статье рассмотрены семантические поля ощущений запаха, осязания и вкуса в лирической поэтической речи Николая ...
1121483
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Юрія Клена // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 152-158


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Юрія Клена. The semantic fields of smell’s, touching’s and taste’s sensation in the lyrical and poetical speech of J. Klen are reviwed ...
1121484
  Малахова О.А. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 101-103.
1121485
  Антипчук Н. Поетичний світ журналу "Молода Україна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1121486
   Поетичний світ Івана Драча. – Київ, 1986. – 16с.
1121487
  Ференц Н. Поетичний світ Костя Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 299-306. – ISBN 966-8110-14-5
1121488
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
1121489
  Дроздовський Дмитро Поетичний світ Максима Рильського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644


  Писати в час, коли навіть мовчати було небезпечно, - це не лише вияв потужного, виверженого з вулканічною силою духу, що водночас належить до субстанцій стихійних, але величних; це вияв духовного аристократизму, що дається людині з вищих емпіреїв і ...
1121490
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського (1910-1941) / Л.М. Новиченко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 407 с.
1121491
  Зайцева А.В. Поетичний світ Олени Пчілки // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 43-47. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано поетичні збірки Олени Пчілки та незібрані поезії, з"ясовано поетичні уподобання мисткині, що зумовили специфічні жанрові й ідейно-тематичні особливості ії творів.
1121492
  Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-90.
1121493
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
1121494
  Вишня Н. Хоменко Поетичний світ Хуана Рамона Хіменеса - зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 88-92. – ISBN 966-7576-12-4
1121495
  Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 4 назв
1121496
  Данильчук Д.В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Дмитро Васильович Данильчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: Бфблфогр.: л. 142-159
1121497
  Шулінова Л.В. Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 59-64.


  Про поетичну адресацію, структурні типи, пізнавальну цінність і функції ліричних питань у мовотворчості М. Вороного. Poetic addressing, structural types, cognitive significance and functions of lyrical questions in the works by M. Vorony have ...
1121498
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1121499
  Селіванова О.О. Поетичний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 309-314
1121500
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1121501
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
1121502
  Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 104с. – ISBN 966-594-496-7
1121503
  Дарчук Н. Поетичний словник в аспекті мовної картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 55-67. – ISSN 0320-3077
1121504
  Степаненко Н. Поетичний словник лідера українського футуризму 20-30-х років ХХ століття Михайла Семенка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С.168-171. – ISBN 966-7653-03-5
1121505
  Коцарев О. Поетичний сюрприз від Крістіни Вороніної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 367-368
1121506
  Анісімова Н.Л. Поетичний театр абсурду Івана Малковича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 115-124. – ISBN 978-966-188-046-6
1121507
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
1121508
  Гозенпуд А.А. Поетичний театр. / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1947. – 303 с.
1121509
  Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник / Л.М. Копаниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 397 с. – ISBN 978-966-439-283-6
1121510
  Мацько О. Поетичний текст Тараса Шевченка як джерело української афористики / Оксана Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 186-191. – ISSN 0320-3077
1121511
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
1121512
  Москвичова О.А. Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 215-227. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню специфіки відтворення дійсності у поетичній моделі світу, якою вона постає у британських поетичних текстах, шляхом лінгвопоетичного аналізу лексико-семантичних тропів як вербальних засобів актуалізації когнітивних ...
1121513
  Наєнко М. Поетичний тембр майже земляка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 14-15


  Пам"яті Віктора Женченко.
1121514
  Кралюк П. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 303-306. – ISBN 978-966-2254-74-7
1121515
  Кралюк П.М. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 303-306. – ISBN 978-966-373-777-5
1121516
  Степанюк Б.П. Поетичний триптих : лірика, балади, поеми / Борислав Степанюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 254 с.
1121517
  Коваль Г.В. Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Коваль Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
1121518
  Роман М. Поетичний феномен Йосифа Збіглея // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 347-366. – ISBN 978-80-89721-16-0
1121519
  Прокоф"єв І. Поетичний феномен Леоніда Талалая // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 29-34. – ISSN 0236-1477


  Розкрито найхарактерніші вияви формозмістової єдності творів, основні риси художнього світу, вказано на модерністські аспекти доробку Л. Талалая, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей і здобутків різних літературних течій, шкіл, ...
1121520
  Наєнко М. Поетичний фестиваль "Голосіївська осінь" - відбувся і прозвучав // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 156-160


  Звучали осінні рядки самого Максима Рильського (на його садибі-музею в Голосієвому), поетів-шістдесятників (Петро Засенко), трохи молодшого поета-перекладача і дипломата Сергія Борщевського, ще молодшого поета-доцента з КНУ імені Тараса Шевченка Дмитра ...
1121521
  Куца Л. Поетичний цикл І. Франка "На старі теми": специфіка інтертекстуальної парадигми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 59-70. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1121522
  Борзенко О. Поетичний цикл Лесі Українки "Кримські спогади": емоційна палітра, мотиви, образність // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 21-31. – ISBN 978-966-600-487-4
1121523
  Маланій О. Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 145-158. – ISSN 2304-9383
1121524
  Пономаренко О. Поетичні "Три літа" Шевченка: ідейно-пророчий зміст і жанрове розмаїття // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1121525
  Тома І. Поетичні акорди Олекси Різниченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 211-214. – ISSN 08-68-4790-03-04
1121526
  Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 203-213


  У статті на прикладі поетичних антологій японських пісень вака класичної доби розглядаються формальні літературні, позалітературні та паралітературні чинники та умови, за яких формувавсь літературний канон в середньовічній Японії. В центрі уваги ...
1121527
  Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена становленню традиції укладання поетичних антологій і поетичному канону в середньовічній Японії. Відмінності між антологіями різних періодів і літературних традицій унаочнюють процес формування уявлень про поезію як художню творчість і ...
1121528
  Федоренко В.Л. Поетичні афоризми з творів Івана Крилова в українських перекладах // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-60
1121529
  Фарина І. Поетичні блискавиці праці часу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 10)
1121530
  Міщенко О.І. Поетичні дзвони Чорнобиля / О.І. Міщенко, О.М. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється проблема відображення Чорнобильської трагедії в літературі, зокрема у поезії на матеріалі творчості Івана Драча, Бориса Олійника, Ліни Костенко. Зроблено спробу оцінити рівень філософського осмислення аварії поезією у десятилітній ...
1121531
  Александрова Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – C. 9-20. – ISSN 2411-4146
1121532
  Санаєва Ж.В. Поетичні етюди : [зб. поезій] / Жанна Санаєва. – Київ : НАУ, 2018. – 26, [2] с. : іл. – "Поетичні етюди" складаються з трьох циклів: Присвяти ; Пори року ; Віршики-перлинки. – ISBN 978-966-932-076-6
1121533
  Кузів А.Є. Поетичні етюди / Альбіна Кузів. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-428-789-7


  У пр. № 1742511 напис: Для Наукової бібліотеки ім. Максимовича Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка з побажаннями процвітання та розвитку ! від Альбіни Кузів . Підпис. 2021 р.
1121534
  Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. (за матеріалами архіву Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 50-56. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років XX ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1121535
  Бодасюк О.Ю. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь"та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 62-70


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років ХХ ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1121536
  Зуб І.В. Поетичні знаки життя / І.В. Зуб. – Київ, 1972. – 244с.
1121537
  Ільницький М. Поетичні ієрогліфи Юлії Курташ-Карп // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 158-160. – ISSN 08-68-4790-1
1121538
  Салига Т. Поетичні імпресії Мирослава Аронця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 10,11


  Рецензія на поетичну збірку Мирослава Аронця "Зоряна кольчуга неба"
1121539
  Підопригора С.В. Поетичні й прозові твори Миколи Вінграновського в англомовних перекладах / С.В. Підопригора, В.Р. Кисіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 58-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поетичні та прозові твори Миколи Вінграновського в англомовних перекладах. Звернено увагу на хронологічну послідовність появи перекладів, постаті перекладачів та на твори, які обиралися для перекладу, їхню еквівалентність оригіналу. ...
1121540
  Науменко Н.В. Поетичні камеї української літератури // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 243-250
1121541
  Арендаренко І. Поетичні коди англійської та української народно-фольклорної течії романтизму в порівняльно-типологічному розрізі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 124-128
1121542
  Могілей І. Поетичні конструкти химеричного в Е. По // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 98-101. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Розглядаються поетичні конструкти химеричності у творчості Е. По, зокрема досліджуються естетичні і філософські засади романтизму письменника
1121543
  Гайдук С. Поетичні мелодії Ніни Костюк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
1121544
  Бусел К. Поетичні мініатюри Т.Г. Шевченка останніх років і контекст Фроммівської концепції людини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 29-32
1121545
  Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-64. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджені мотиви і образність творчості Шу Тін крізь призму "туманної поезії". Розкриті жіночні та витончені якості поезії Шу Тін. Проаналізована тема любові в творчості поетеси і її різні іпостасі (любов до родичів, до Батьківщини, до ...
1121546
  Гінда О. Поетичні новотвори українських трудових мігрантів в Італії як предмет фольклористичного дослідження // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 27-36


  У статті проаналізовано поетичний доробок представників української діаспори в Італії - унікальне явище, яке не вкладається в рамки індивідуальної літературної творчості, оскільки у більшості творів виразно проявляється передовсім масова, а не ...
1121547
  Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності на українському Поліссі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.70-73
1121548
  Куліш В.С. Поетичні образи мовчання в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: С. 67; 17 назв
1121549
  Богомолець-Бараш Поетичні оказіоналізми у творчості неокласиків та в сучасній поезії: мовне вираження "констант мислення" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1121550
  Величко М.П. Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Запропоноване літературне дослідження концентрується на творах майстра пейзажної лірики Ібн Хафаджі. У статті проаналізовано андалузьку лірику з позиції суто арабської поетики, а саме трьох її складових: віршованого розміру, рими і стилістичних ...
1121551
  Страшенко О.І. Поетичні переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури, перекладачам і фахівцям-"зарубіжникам" / Ольга Страшенко ; [ред. С.М. Лучканин]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7621-05-7


  В пр. № 1719913 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від професора Інституту філології рідній alma mater, сина авторки поетичних перекладів та присвят! Зі святом бібліотекаря та перекладача! Київ, 30 ...
1121552
  Єлісовенко Ю. Поетичні перлини українського Шекспіра // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 160-163. – ISSN 0131-2561
1121553
  Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка "Думка" ("Тече вода в синє море...") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 26-31
1121554
  Вороновська І. Поетичні рядки про переклад і перекладачів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 379-389. – ISBN 966-603-098-5
1121555
  Старицька О. Поетичні світлини : [книга поезій] / Оксана Старицька ; [авт. передм. О. Шарагіна (Старицька)]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-7496-91-3
1121556
  Астаф"єв О. Поетичні системи українського зарубіжжя / Олександр Астаф"єв ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-64


  У пр. № 1747287 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу - з повагою і приязню. Ол. Астаф"єв. 20.10.2005
1121557
  Рихло П. Поетичні скалки думок Олександра Коротка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 281-283. – ISSN 0320-8370


  "Жанр поетичних мініатюр Олександра Коротка, що публікуються нижче під назвою «Тіні слів», яка відсилає нас до одного з віршів посмертно виданої збірки Пауля Целана «Арія снігу» («висікти/ тіні слів, згромадити сажнями їх/ навколо скоби/ у вирві»), ...
1121558
  Канова Г.О. Поетичні стратегії втілення еросу в творчості лейкістів та харківської школи романтиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 136-142
1121559
  Намдаров Г. Поетичні твори - присвяти у спадщині Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 440-445. – ISSN 1728-9572
1121560
  Старицький М.П. Поетичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 544с.
1121561
  Гребінка Є.П. Поетичні твори / Є.П. Гребінка. – К., 1959. – 296с.
1121562
  Котляревський І.П. Поетичні твори : Драматичні твори. Листи / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 319 с. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)
1121563
  Гулак-Артемовський Поетичні твори / Петро Гулак-Артемовський ; [упорядкув. і прим.: М.М. Павлюка ; вступ. ст. П.М. Федченка ; редкол.: І.О. Дзеверін (голова) та ін. ]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 605, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - В кн. також: Поетичні твори, повісті та оповідання / Є. Гребінка. - На обкл. зазнач. лише авт.: Петро Гулак-Артемовський та Євген Гребінка. – Бібліогр. в прим.: с. 537-597. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1121564
  Самійленко В.І. Поетичні твори / В.І. Самійленко; Вступ. ст., упор. і примітки М.Г. Чорнопиского. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Б-ка укр літ-ри ; Дожовт. укрї літ-ра)
1121565
  Перс Поетичні твори / Перс, Сен-Жон; З фр. пер. та передм. М.Москаленка. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-41-4; 966-7305-43-0 (Т.1)
1121566
  Перс Поетичні твори = Oe u vres poetigues / Перс, Сен-Жон; З франц.пер.М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – ISBN 966-7305-41-4
1121567
  Косів Г. Поетичні твори Івана Франка в перекладах Віри Річ і Персівала Канді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 289-297. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Досліджено творчі стратегії Віри Річ і Персівала Канді під час перекладу поетичних творів І. Франка. Проведено порівняльний аналіз оригіналів і перекладів
1121568
  Коломієць Л.В. Поетичні твори Т.С. Еліота "The love song of J. Alfred Prufrock" та "The waste land" у перекладах Остапа Тарнавського : (в зіставленні з іншими українськими та російськими перекладами) / Лада Коломієць. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – 88с. – (Перекладознавчі семінари). – ISBN 978-966-402-026-5
1121569
  Гребінка Є. Поетичні твори, повісті та оповідання / Євген Гребінка // Поетичні твори / Гулак-Артемовський. – Київ : Наукова думка, 1984. – С. 138-539. – (Бібліотека української літератури ;Дожовтнева українська література)
1121570
  Старицький М.П. Поетичні твори. Драматичні твори : Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ : Наукова думка, 1987. – 572 с. – (Бібліотека української літератури)
1121571
  Малишко А.С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А.С. Малишко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 736 с.
1121572
  Федькович Ю.А. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю.А. Федькович. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с. – (Бібліотека української літератури)
1121573
  Мех Н. Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 154-161. – ISSN 2413-0923
1121574
  Муратов І.Л. Поетичні трилогії : поезії / І.Л. Муратов. – Харків, 1946. – 51 с.
1121575
  Осадча Феррейра Поетичні турніри ута-авасе і розвиток японської класичної поезії вака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 65-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню формування традиції поетичних змагань ута-авасе та їхній ролі в формуванні поетичного канону середньовічної Японії. Розглянуто основні етапи становлення і види поетичних турнірів, регламент і процедура проведення, учасники ...
1121576
  Голобородько Я. Поетичні універсалії Ліни Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 68-69
1121577
  Кудряшова О. Поетичні формули у казці І.С. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 284-289. – ISBN 978-966-793-136-3
1121578
  Купша М.З. Поетичні функції одягу в чумацьких піснях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  На матеріалі чумацьких пісень розглядаються художні функції одягу, що підкреслюють його роль в матеріальній та духовній культурі українських торговців та перевізників.
1121579
  Голобородько Я. Поетичні цінності Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 29-33
1121580
  Глінка Н.В. Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі / Н.В. Глінка, В.В. Пашковська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Сю 5-10. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1121581
  Генералюк Л. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С.355-376. – ISSN 1992-5514
1121582
  Кирилюк О.С. Поетично-крилаті та прозоро-пішохідні види наукових досліджень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1121583
  Жалко Т. Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 131-148
1121584
  Биструшкін О. Поетично-музична композиція "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] : у проекті використано тему української народної пісні "Думи мої, думи..." / передмова: Микола Жулинський ; авт., реж. та виконав. Олександр Биструшкін ; композитор М. Чембержі ; худож. Валерій Франчук. – [Б. м.] : Лемма (студія ). – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1121585
  Івашина А. Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 294-298


  У статті охарактеризовано дієслова говоріння в поетичних творах Ліни Костенко. Зроблено спробу визначити їх поетично-публіцистичну роль у творчості авторки. The article characterizes the verbs of speaking in the poetry by Lina Kostenko. It was ...
1121586
  Цепа О. Поетично закодований індивідуальний досвід митця в триптиху "Доля. Муза. Слава" Тараса Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 127-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про основні аспекти шевченкознавчих досліджень стосовно триптиху «Доля. Муза. Слава». Висвітлено особливості літературознавчого осмислення лейтмотиву митця в межах художнього світу Кобзаря. З’ясовано, що авторське самозображення ...
1121587
  Орлова О. Поетично про авангард, або Погляд Балаяна на творчість Петрицького // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 42. – ISSN 1562-3238
1121588
  Донцов Д. Поетка вогненних меж Олена Теліга / Дмитро Донцов. – Торонто : [б. в.], 1953. – 95, [2] с., включ. обкл. : портр.
1121589
  Бербер Н.М. Поетноніми як компоненти фраземіки у художньому дискурсі Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISSN 2410-3373
1121590
  Шалак О. Поетова доля на тлі княжого краєвиду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Автобіографічна документальна повість "Княжий краєвид із Лисої гори" Дмитра Чередниченка.
1121591
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 338с.
1121592
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 і 2. – 1963. – 521с.
1121593
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : роман / Л.І. Смілянський. – Київ
Т. 1. – 1964
1121594
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1966. – 483с.
1121595
  Смілянський Л. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1984. – 413с.
1121596
  Шавловський І.І. Поетова пісня в школі / І.І. Шавловський. – К, 1971. – 128с.
1121597
  Костенко Н. Поетові місії та обрання : Про книгу Івана Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість" (К., 2008) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 144-146. – ISSN 0131-2561
1121598
  Мацевко-Бекерська Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 54-60. – ISSN 2522-493X


  Наукова панорама дослідження поняття дискурсу в новітньому літературознавстві свідчить про значну варіативність, різноманітні можливості вирішення і деталізації відповідно до обраного методологічного підходу та значною мірою зумовлюється специфікою ...
1121599
  Овчаренко Н. Поетологічні домінанти історичної пам"яті у творах азійських письменників-іммігрантів у Канаді // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 87-101. – ISSN 0236-1477


  Конкретизуються методологічні засади поетики у прозі канадських азійських письменників-іммігрантів, їхня унікальна ідентичність, набута на північноамериканському континенті, яка водночас органічно синтезована з культурою та ідентичністю їхніх ...
1121600
  Назарець В. Поетологічні концепти лірики Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 491-501
1121601
  Янкова Н. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 110-118
1121602
  Пилип"юк О.М. Поетологічні парадигми : Схід - Захід : монографія / Олег Пилип"юк. – Київ : Академія, 2012. – 332, [4] c. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: c. 297-332. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1
1121603
  Лісовський П.М. Поетологія як культурне ядро у свідомості творчої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1121604
  Науменко Н. Поетом є кожен ! (Свято поезії в Київському університеті) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 102-104.
1121605
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1121606
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1121607
  Христя О. Поетоніми художнього світу Дніпрової Чайки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 230-232. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1121608
  Корнієнко І. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / І. Корнієнко, О. Єфімовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 136-139. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1121609
   Поетската авангарда денес. – Струга, 1982. – 124 c.
1121610
  Георгиев Любен Поетът с Ватенката / Георгиев Любен. – София, 1983. – 620 с.
1121611
  Мельников Л. Поехали! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х


  О космонавте планеті Земля № 1 Юрие Гагарине
1121612
  Цибуленко В.С. Поєдинки трьох олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1962. – 90с.
1121613
  Старченко Н.П. Поєдинки у шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI - початок XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 49-77. – ISSN 0130-5247
1121614
  Чендей І.М. Поєдинок / І.М. Чендей. – Київ, 1962. – 234 с.
1121615
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
[Кн. 1]. – 1964. – 264 с.
1121616
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1967. – 291с.
1121617
  Байджієв М.Т. Поєдинок / Мар Байджієв ;. – Київ : Мистецтво, 1969. – 49 с.
1121618
  Новак Т.Ф. Поєдинок : Літературний запис Анатолія Стася / Т.Ф. Новак. – Київ : Політвидав України, 1974. – 590с.
1121619
  Купрін О.І. Поєдинок / О.І. Купрін. – Київ, 1981. – 319с.
1121620
  Чендей І.М. Поєдинок : [зб. оповідань] / Іван Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1982. – 268 с. : іл.
1121621
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Київ, 1989. – 552с.
1121622
  Ткаченко А.К. Поєдинок з абвером / А.К. Ткаченко. – К., 1980. – 142с.
1121623
  Малюта І. Поєдинок з довічною пітьмою. Од випадкового вибуху в неповних вісімнадцять літ Володимир Забаштанський - згодом Шевченківський лауреат - залишився сліпцем і без кінцівок рук // Україна молода. – Київ, 2021. – 13-14 липня (№ 69/70)
1121624
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіофаном : українська література 1920-х років: спроба концептуального осмислення // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 71-120
1121625
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіяфаном / В. Пахаренко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 192 с. – ISBN 966-7331-30-Х
1121626
  Аронов Г.Ю. Поєдинок з недугою : [про експериментальну медицину : для серед. і ст. шкільного віку] / Аронов Г.Ю. ; іл. Віктор Кузьменко. – Київ : Веселка, 1974. – 94 с. : іл.
1121627
  Коцюбинський М.М. Поєдинок иньщі [інші] оповідання / Михайло Коцюбинськый. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1903. – 148 с. : поpтp. – Прим. № 107913 дефектний, без обкл. – ([Літературно-Hаукова бібліотека Українсько--Руської Видавничої Спілки] ; [Сеp. 1; Ч. 49])


  Зміст: Поєдинок; Лялечка; На каменї; Хо; Пятизлотник; На крилах піснї.
1121628
  Скуратівський В. Поєдинок із молохом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Письменник і режисер Гелій Снєгірьов не зміг існувати в радянській підлоті й заплатив за свободу життям
1121629
  Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0236-1477
1121630
  Виноградський В.М. Поєдинок на переправі / В.М. Виноградський. – Львів : Каменяр, 1987. – 319 с.
1121631
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди : про спринтерський біг : для серед. шкільного віку / В.П. Борзов ; іл. В. Ігнатов. – Київ : Веселка, 1973. – 136 с., [8] л. іл. : іл.
1121632
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди : [про спринтер. біг] : нарис. для серед. шкіл. віку / В.П. Борзов ; мал. Вадима Ігнатова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Веселка, 1978. – 179 с., [8] л. іл. : іл.
1121633
  Рев"якін С.Д. Поєдинок у чорному лісі / С.Д. Рев"якін. – Дніпропетровськ, 1977. – 167с.
1121634
  Книш Г.А. Поєднались ріки : Поезії / Книш Г.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 27 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1121635
   Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 47-51. – ISSN 2224-1507
1121636
   Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (89). – C. 52-58. – ISSN 1681-2727
1121637
  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 59-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1121638
  Цимбалюк В. Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 65-72. – ISSN 2306-9082
1121639
  Іллічевський С Поєднання актуарних моделей і штучних нейронних мереж для розрахунку фінансових ризиків і ймовірностей банкрутства страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788
1121640
   Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину - ефективний метод в боротьбі з пухлиною імуносупресією / О.І. Горбач, М Н. Скачкова Храновська, Р.І. Сидор, В.К. Позур // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 4 (116). – С. 66-71. – ISSN 2077-4214
1121641
  Іванчук В. Поєднання граду божого та земного у людській душі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 19-20
1121642
  Абросімов Є.О. Поєднання гри Го і фізичних вправ як фактор розвитку когнітивних і нейродинамічних функцій дітей 6 років / Є.О. Абросімов, Ж.Л. Козіна, С.В. Козін // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 7-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2520-2677
1121643
  Дікого Л.І. Поєднання громадських і особистих інтересів в сільськогосподарській артілі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 52-58. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещаются вопросы о формах правильного сочетания общественных и личных интересов в колхозах в период социализма. В статье показывается, что основной формой сочетания общегосударственных и групповых интересов является распределение чистого ...
1121644
  Логвіненко Н. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-45
1121645
  Кройтор В.А. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного судочинства // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 162-166. – ISBN 978-966-927-257-7
1121646
  Каплюк М. Поєднання зобов"язаної й управненої сторін в одній особі як підстава припинення господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 72-75
1121647
  Цебрій І. Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104. – ISSN 2075-1443
1121648
  Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 235-241. – ISBN 978-966-171-498-3


  На думку Сергієнка Д.Л. зв"язок навчання біології в школі з сільським господарством виступає фактором покращення стану агропромислового комплексу. У статті було розглянуто погляди педагога щодо завдання навчання біології, його змісту і тематики в ...
1121649
   Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання іноземної мови як чинник забезпечення дієвості знань студентів / Городнікова, л., Н. Забуга, Л. Грушко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 44-47
1121650
  Чередніченко Н. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення якості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 165-168
1121651
  Шаповал Ю. Поєднання інноваційних та традиційних шляхів лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у процесі їх професійної підготовки // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 369-371
1121652
  Мірзоян Н. Поєднання інтерактивних методів і сучасних інформаційних технологій при комунікативному підході до вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 44-51. – ISSN 2078-5119
1121653
  Коваленко В.В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1121654
  Дікого Л.І. Поєднання інтересів держави і колгоспів через розподіл чистого доходу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-56. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР за 1935-1959 гг. исследуется одна из важных форм обеспечивающая правильное сочетание интересов государства колхозов - распределение чистого дохода через систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и цены на ...
1121655
  Пилипенко М.М. Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери / М.М. Пилипенко, Т.В. Овсієнко, М.В. Бондар // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 58-66. – ISSN 2224-0586
1121656
  Трохименко О. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду / О. Трохименко, Д. Бойченко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Поєднано лужну високотемпературну пробопідготовку зразків з органічною матрицею та наступне кінетичне каталітичне визначення загального йоду у формі йодиду за ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною реакцією. Осуществлено сочетание щелочной ...
1121657
  Щурик М. Поєднання матеріального та духовного у процесі відтворення земельних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 0131-775Х
1121658
   Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок) / О.І. Потапов, А.Ю. Мартин, Ю.В. Гринів, Ю.Л. Ткачук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 55-58. – ISSN 2304-9359
1121659
  Волобуєв А.Ф. Поєднання методів криміналістики та ОРД у кримінальному провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-617-616-077-9
1121660
  Буркут І. Поєднання міфофольклорного та біблійного дискурсів у літературному різдвяному оповіданні (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С 20-28. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті простежуюються витоки традиційної різдвяної тематики, яка відзначається поєднанням міфологічного та релігійного дискурсів
1121661
  Йосипенко Поєднання монархії та демократії як основа політичної системи Великої Британії / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 24-26
1121662
  Теслюк Валентина Поєднання мотивів афіліації, домінування та досягнення із стильовими особливостями професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1121663
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Іллінці 26-27 черв. 2018 р. / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" ; [ред. рада: В.Ф. Камінський (голова) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 174 с. : іл., табл. – Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-07-8
1121664
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали VIII міжнарод. наук.-практ. конф., Чабани 18 жовт. 2017 р. / Нац. наук. центр ”Ін-т землеробства НААН” ; [за ред. В.Ф. Камінського]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-01-6
1121665
  Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: Феномен М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості творчо-критичного поєднання наукових традицій класичної та історичної шкіл у теоретичній спадщині М.Х. Бунге, а також роль ученого у започаткуванні вітчизняної інституційної традиції. Досліджено вплив цього наукового підходу на ...
1121666
  Ярошенко С.П. Поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 44-48. – Бібліогр.: 1 назва
1121667
  Навроцька З. Поєднання непоєднуваного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 7


  Dokumento esse в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
1121668
  Мізь А.В. Поєднання новітніх цифрових та класичних методів при викладанні анатомії людини у медичному закладі вищої освіти / А.В. Мізь, І.Є. Герасимюк, Б.Я. Ремінецький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 97-102. – ISSN 1681-2751
1121669
  Соколова Світлана Поєднання нового й улюбленого - ознака сезону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43. – ISSN 0868-9644


  Прихильників філармонічного мистецтва стає все більше, отже люди, які ним займаються, вдаються до творчого пошуку, щоб утримувати постійний інтерес. Свою відмінну рису матиме й наступний сезон у Національній філармонії України. її працівники ...
1121670
  Луканська А. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 40). – С. 2


  Розвиток "високих технологій" (зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити Україні половину ВВП. Про це йшлося на засіданні парламентського Комітету з питань науки і освіти. Власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університету та ІТ-компаній ...
1121671
  Лаптєв І. Поєднання особистих інтересів колгоспників з громадськими інтересами колгоспів. / І. Лаптєв. – Одеса, 1946. – 15с.
1121672
  Павленко С.Г. Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 115-123


  Присвячено аналізові поєднання біблійної поетики з поетикою шансону у збірці С. Жадана "Вогнепальні й ножові". На прикладі різних семантичних пластів тексту розкрито особливості комбінування старозавітних і кримінальних елементів, поетики високого й ...
1121673
  Макаренко С. Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016


  Позанавчальна діяльність у роботі з обдарованими дітьми розглядається у єдності з реальною суспільною практикою їх виховання. Підкреслюється, що позашкільна робота має грунтуватися на диференціації та індивідуалізації соціально-виховного процесу, який ...
1121674
  Герасимюк Н.І. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 115-116. – ISSN 1681-2778
1121675
  Геник Т.Р. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії / Т.Р. Геник, Н.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 117-118. – ISSN 1681-2778
1121676
  Чухно А.А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: проблеми теорії і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-11. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність індустріальної та постіндустріальної стадій цивілізаційного прогресу, основні їхні риси та істотні відмінності. Обґрунтовано шляхи і методи посилення взаємодії індустріального та постіндустріального розвитку як ос-нови стратегії ...
1121677
  Горленко Ф.В. Поєднання прямих та непрямих методів реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Горленко Федір Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назви
1121678
  Притика Ю. Поєднання публічних та приватних засад в цивільному процесі // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7020-61-4
1121679
  Іванець М.Г. Поєднання публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 16-20


  У статті проаналізовано поняття суспільної моралі, правова природа цього поняття, зміст публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі.
1121680
  Рязанцева Т. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Федеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 292-297. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1121681
  Рязанцева Т.М. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Фредеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 177-181. – ISBN 966-8474-34-1
1121682
  Суходоля О. Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 31-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1121683
  Загудаєва О.А. Поєднання різних типів діалогу в одній дискусії за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 123-125
1121684
  Архіреєв С. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1121685
  Пилипчук М. Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 151-162. – ISSN 2413-3094
1121686
  Коміренко Ю.А. Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підгрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини XIX - початку XX століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 200-207. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1121687
  Солтис Джордж (Юрій) Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т.Шевченка // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 10-18. – ISSN 2310-9769
1121688
  Волобой П.В. Поєднання територіального і галузевого аспектів планування на сучасном етапі / П.В. Волобой, В.А. Поповкін. – Київ : Знання України, 1980. – 48 с.
1121689
  Ліщук-Торчинська Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу "Соціологія освіти" у вищої школи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 2306-3974
1121690
  Гришко О.І. Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід / О.І. Гришко, Л.П. Клевака // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 43-53. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1121691
  Гнатенко В. Поєднання традиційних та інноваційних технологій на занятях з української мови в медичному закладі освіти // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 38-40
1121692
  Мойсеєнко С. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 150-152
1121693
  Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 149-152
1121694
  Попело Ю.В. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання при викладанні розділу "вроджені вади розвитку обличчя" на кафедрі дитячої хірургічної стоматології // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 33-36. – ISSN 2308-3220
1121695
  Хоцяновська Л.Ф. Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 449-455. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчих, порівняльних, історичних і логічних методів. З’ясовано жанрові різновиди сучасної хореографії та відзначено трансформацію в них традиційної символіки. У хореографічному мистецтві як ...
1121696
  Заремба Т. Поєднання умовного світу з реальним у романі "Гіпотетичної історії" Карлоса Рохаса "Асанья" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 45-53. – ISBN 966-638-152-4
1121697
  Міщенко С.В. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 266-272. – ISSN 1993-6788
1121698
  Хомутенко М. Поєднання хмарних технологій та ідей І.Є. Тамма у реалізації наукового розвитку вивчення фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 80-81
1121699
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1121700
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1121701
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 3
1121702
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 2
1121703
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1121704
  Камінчук О. Поєднати непоєднуване:естетичні тенденції неокласицизму і романтичне світовідчуття в поезії Володимира Самійленка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (84). – С.78-87
1121705
  Сніжко С. Поєднати погоду й економіку // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Коли науковці різних факультетів працюють в одному проекті, вони здатні створювати дивовижні й корисні речі. Команда проекту ECOIMPACT програми Еразмус+ об’єднала фахівців географічного, економічного, юридичного факультетів, а також факультетів ...
1121706
  Костенко С.О. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1 / С.О. Костенко, О.В. Сидоренко, П.П. Джус // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 170-174 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1121707
  Смілянська А. Поєднують навчання з наукою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 листопада (№ 217). – С. 14


  Йдеться про студентів-учасників Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій в Тунісі (International Festival of Engineering Science and Technology, I-FEST), який через пандемію проходив в онлайн-форматі. Студентка I курсу економічного ф-ту ...
1121708
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Ін-ту законодавства Верхов. Ради України - 2018 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2019. – 128, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-65-9
1121709
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Інституту законодавства Верхов. Ради України - 2020 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2021. – 133, [1] с. – ISBN 978-617-7974-29-0
1121710
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Інституту законодавства Верхов. Ради України - 2021 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2022. – 103, [1] с. – ISBN 978-617-555-010-6
1121711
  Гафурі М. Поєзія / М. Гафурі. – Київ : Дніпро, 1980. – 190 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1121712
  Орленко П. Поєзія прози Михайла Стельмаха // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 243-245. – ISBN 966-7522-09-1
1121713
  Корінець Ю.Й. Поєма про вогнище. / Ю.Й. Корінець. – К., 1976. – 36с.
1121714
  Велиев В.А. Поємі Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев В.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 15л.
1121715
  Орленко П. Поєт-воін [Олег Ольжич (справжнє прізвище Олег Олександрович Кандиба)] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 306-307. – ISBN 966-7522-09-1
1121716
  Орленко П. Поєт-мрійник, поєт-філософ (Юрій Клен) // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 375-376. – ISBN 966-7522-09-1
1121717
  Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр. : л.188-211
1121718
  Барабанова О. Поєтика романтизму в творчості Т.Г. Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 542-545. – ISSN 1728-9572
1121719
  Устименко М.А. Поєтичні твори. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 70, [1] c.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
1121720
  Мирзаян Г. Пожадничал // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-59


  Політика країни Кенії у Африці
1121721
  Марченко І. Пожалійте після смерті Миколу Холодного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4
1121722
  Пушенко А.І. Пожалійте свій рот: Про здоровий спосіб життя та подолання шкідливіх звичок. / А.І. Пушенко, І.М. Харчук. – Київ, 1991. – 42с.
1121723
  Пастрон Т.А. Пожалуйста, please - на любой ваш каприз! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 68-70. – ISSN 0869-4915


  В декабре прошлого года были подведены итоги конкурса среди сотрудников библиотек "Профессиональная мобильность". Победителям предоставлялась возможность пройти учебную стажировку в ведущих библиотеках Англии и Шотландии. В числе призеров оказались ...
1121724
  Рыклин Г.Е. Пожалуйста... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1955. – 56с.
1121725
  Беляев С. Пожар : рассказы / Сергей Беляев. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика. – 80 с.
1121726
  Каманин Ф.Г. Пожар / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1925. – 32 с.
1121727
  Алешко В. Пожар : пъеса на 4 акта / В. Алешко. – Киев ; Харьков : ДЛВ, 1935. – 63 с.
1121728
  Чизек О.В. Пожар / О.В. Чизек. – Бухарест, 1967. – 48с.
1121729
  Чинго Ж. Пожар : Рассказы / Ж. Чинго; пер. с македонского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с.
1121730
  Араксманян А.А. Пожар : роман / Александр Араксманян ; авториз. пер. с арм. А. Сагратяна ; [рис. А. Яралова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с. : ил.
1121731
  Распутин В.Г. Пожар : повести / Валентин Распутин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00618-4
1121732
  Михайлова Е. Пожар : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 100-127. – ISSN 0321-1878
1121733
  Монтелла Карло Пожар в земельной управе. / Монтелла Карло. – Москва, 1961. – 271 с.
1121734
  Попов В.Н. Пожар в Назаровском. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1970. – 240с.
1121735
  Гурулев А.С. Пожар в перекатном / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1973. – 191с.
1121736
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование, 1911. – 80 с., 3 л. ил.
1121737
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
[Ч. 1]. – 1911. – 158 с., 7 л. ил.
1121738
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
Ч. 2. – 1911. – 151 с., 5 л. ил.
1121739
  Тургенев И.С. Пожар на море / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 15с.
1121740
  Зябрев А.Е. Пожар под сибирскими кедрами / А.Е. Зябрев. – М., 1965. – 205с.
1121741
  Брыгин Н. Пожар сердца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 12-13, 15


  "Война мобилизует поэтов наравне с обычными смертными, - нагнетая всеобщую тревогу, писала одесская "Южная мысль" 26 сентября 1915 года. - Последний призыв ратников второго разряда мобилизировал и Владимира Маяковского, только что выпустившего книгу ...
1121742
  Мюллер Г. Пожар Трукицана : [Рассказ] / Г. Мюллер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" [Тип. Т-во "Екатерингофское печ. дело"], 1912. – 32 с. – Прил. к № 94 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 94)
1121743
  Дегенхардт Франц Йозеф Пожарища / Дегенхардт Франц Йозеф. – М, 1978. – 256с.
1121744
  Хотимский Б.И. Пожарка / Б.И. Хотимский. – М, 1966. – 189с.
1121745
   Пожарная безопасность. – Москва, 1987. – 272 с.
1121746
  Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях / Б.И. Иванов. – М., 1988. – 111с.
1121747
  Козловский Я.А. Пожарная лошадь / Я.А. Козловский. – М., 1989. – 29с.
1121748
   Пожарная опасность веществ и материалов. – М, 1966. – 244с.
1121749
  Пчелинцев В.А. Пожарнаябезопасность хранения фильмоматериалов / В.А. Пчелинцев. – М, 1956. – 56с.
1121750
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения : Справочник. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1990. – 456 с.
1121751
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения : Справочник. – Москва : Химия
Кн. 2. – 1990. – 456 с.
1121752
   Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М, 1991. – 102с.
1121753
  Сидоренко Н. Пожарський Петро Нечипорович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 240-241. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1121754
  Иванов Д.К. Пожары в Сосновке / Д.К. Иванов. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1121755
  Горький М. Пожары и др. рассказы / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 176с.
1121756
  Курбатский Н.П. Пожары тайги. закономерности их возникновения и развития. : Автореф... докт.с.-х.наук: / Курбатский Н. П.; АН ССР , сиб. от-ние . ин-т леса м древесины. – Красноярск, 1964. – 38л.
1121757
   Пожары, вызванные горением натрия. – Москва, 1973. – 64с.
1121758
  Трошина Світлана Пожеж стає все більше // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 21 : фото
1121759
   Пожежа в побуті та в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 33-36 : рис., фото
1121760
  Петришак Б. Пожежа Львова 1527 року: велика втрата чи великий ренесанс? // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 79-91. – ISSN 0320-9466
1121761
   Пожежа у будинку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 48
1121762
  Стоєцький В.Ф. Пожежі-2020: аналіз та основні причини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 27 : фото
1121763
   Пожежі в метрополітенах. Як це було / С. Єременко, В. Сидоренко, П. Круковський, С. Новак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1121764
  Сварник І.І. Пожежі Львова як фактор історіографічних процесів (архіви й археологія) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 154-162. – ISSN 2078-1849
1121765
  Зинич Ю.М. Пожежі та їхні наслідки, правила поведінки у разі виникнення пожеж (для використання педагогічними прайцівниками під час роботи літніх пришкільних таборів) / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 12-15 : фото
1121766
  Горак Р. Пожежі у Нагуєвичах : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – 94-118. – ISSN 0868-4790
1121767
  Вовчук Сергій Пожежі у природних екосистемах: вражаючі фактори / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
1121768
  Стоєцький Валентин Пожежі шокують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
1121769
  Тимощук Валентина Пожежна безпека в закладах освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 20-21 : фото
1121770
  Треніна А.С. Пожежна безпека в лазні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 21
1121771
  Трошина Світлана Пожежна безпека в літній період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 27
1121772
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 27-28
1121773
  Ільницька І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 13-14
1121774
  Стоєцький Валентин Пожежна безпека в студентських гуртожитках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 13-17
1121775
  Треніна А.С. Пожежна безпека взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 14-15 : фото
1121776
  Треніна А.С. Пожежна безпека на дачі. Як убезпечити дачу від лісової пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 26
1121777
  Треніна А.С. Пожежна безпека на кухні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 16-17
1121778
  Реброва Надія Пожежна безпека на природі: аби відпочинок був вдалим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
1121779
  Гаврилюк І.М. Пожежна безпека на присадибній ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 24 : фото
1121780
  Ільченко Н.В. Пожежна безпека під час відзначення релігійних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 22 : фото
1121781
  Григор"єв Володимир Пожежна безпека під час опалення приміщень / Григор"єв Володимир, Зубченко Петро // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 12 : фото
1121782
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека під час святкувань новорічних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-39 : фото
1121783
  Стоєцький Валентин Пожежна безпека пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 22
1121784
  Треніна А.С. Пожежна безпека побутових електричних чайників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 22-23
1121785
  Ільницька І.М. Пожежна безпека при експлуатації пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 23-24
1121786
  Петрунь А.С. Пожежна безпека у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 13 : фото
1121787
   Пожежна безпека у побуті (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 28 : мал.
1121788
  Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та система заходів забезпечення внутрішньої безпеки держави. The concept and national security measures are examined in the article.
1121789
  Галь О.Б. Пожежні команди в містах лівобережних губерній наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805
1121790
  Волошаненко Олександр Пожежні кран-комплекти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52 : фото
1121791
  Попруга В Пожежній безпеці - належну увагу! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
1121792
   Пожела Юрас : указатель литературы, 1987. – 56 с.
1121793
   Пожелавам ви удачи в пути : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-31 : Фото
1121794
   Пожелайте нам ветра попутного. – М, 1967. – 124с.
1121795
  Шапошникова С.С. Пожелайте нам счастья / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1964. – 273с.
1121796
  Богданович А.А. Пожелание : стихи и поэма / Анатолий Богданович ; худож. Ю. Косачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 46 с. : ил.
1121797
  Долматовский Е.А. Пожелание счастья / Е.А. Долматовский. – Москва, 1970. – 119с.
1121798
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1121799
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. Губерн. правл., 1896. – 26 с. – Отд. Оттиск из: Харьковский сборник Историко-филологического общества. 1896


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1121800
   Поженить или убить. МОН не отказывается от идеи уменьшить количество вузов, хотя ни один из предложенных способов "оптимизации" не гарантирует повышения качества образования / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 17


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
1121801
  Боднар М. Пожертва на світло : [вірші] / Мірек Боднар ; [фото І. Калюкін ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-050-1
1121802
  Жемайте Пожертва святому Юргісові / Жемайте. – Київ, 1958. – 48 с.
1121803
  Дзера О.В. Пожертва як різновид дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 164-165. – ISBN 978-966-667-341-4
1121804
  Коцебу Август фон Пожертвование собою : драма в 3 действиях / сочинение г. Коцебу : пер. с нем. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – 113 с. – Изд. без тит. л., опис. по ЭК РНБ. - Конволют. Перепл. с: Ненависть к людям и раскаяние (Смоленск, 1812) / А. фон Коцебу ; Дочь любви (Санктпетербург, 1801) / Г.А. Глинка
1121805
  Дублевич Ю. Пожива для душі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 240-241. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Про переклад "Пригоди Телемака" (фр. Les Aventures de Telemaque) - роман французького письменника Франсуа Фенелона, який вперше був опублікований в 1699 році.
1121806
  Карпов В.А. Поживем -- увидим: Повести и рассказы. / В.А. Карпов. – Чебоксары, 1986. – 172с.
1121807
  Кривоносов А.Ф. Поживем - увидим / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 554с.
1121808
   Поживем - увидим // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 102 : фото
1121809
  Кривоносов А.Ф. Поживем - уидим / А.Ф. Кривоносов. – М., 1978. – 342с.
1121810
  Паламарчук О.М. Поживний режим грунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1121811
  Ли Ю. Пожизненно осужденный / Ю. Ли. – М., 1962. – 168с.
1121812
  Флоря В. Пожизненное заключение или смертная казнь "за" и "против" // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 4 (209). – С. 18-20. – ISSN 1810-3081
1121813
   Пожизненное заключение: Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом : Материалы семинара "Международные стандарты содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Донецк 18-19 июня 2001 года. – Донецк, 2001. – 152с.
1121814
  Тацкий Ф. Пожизненный мотив : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 27-37
1121815
  Меральда К.С. Пожилая дама в Голландии : польский детектив / Клара С. Меральда. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 332 с. – В изд. также: Убийства в алфавитном порядке / Е. Эдигей. – ISBN 5-7260-0413-2
1121816
  Куропатов В.Ф. Пожили- поработали / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1976. – 119с.
1121817
  Парахонская Г.И. Пожилой человек в семье // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.103-110. – ISSN 0132-1625
1121818
   Пожилой человек в семье и обществе / Сонин, Я, , А.А. Дыскин. – М., 1984. – 175с.
1121819
   Пожилые люди в нашей стране : Сборник. – Москва : Статистика, 1977. – 80 с.
1121820
  Елютина М Э Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.101-108р. – ISSN 0132-1625
1121821
  Ануфриева Р. Пожилые люди: социальное самочувствие в условиях глобальных трансформаций // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.43-46
1121822
   Пожиратели звезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 12 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1121823
  Джеймс Чарли Гамильтон Пожиратели мертвых // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 71-83 : фото
1121824
  Жаколио Л. Пожиратели огня : роман / Л. Жаколио. – Минск : Беларусь, 1992. – 526с. – ISBN 5-338-00935-8
1121825
  Жуков Борис Пожиратель мозга : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 192-200 : Фото, карта
1121826
  Опаев Алексей Пожиратель ядов. Коала и другие странные звери Австралии. Рабы желудка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 86-90 : фото
1121827
   Пожнешь бурю. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 276 с.
1121828
  Марш Э.Т. Пожнешь бурю = Reap the savage wind : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Е.В. Нетесовой]. – Москва : АСТ, 1997. – 526, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000122-8
1121829
  Гагарин С С. Пожнёшь бурю / С С. Гагарин, . – М., 1988. – 414с.
1121830
  Бердыназаров Чары Пожнивные посевы кукурузы после различных зернобобовых культур : Автореф... канд. с.-х.наук: 583 / Бердыназаров Чары; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 24л.
1121831
  Пахаревський Л.А. Пожовкле листя / Леонід Пахаревський. – У Київі (Київ) : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1911. – 63 с.


  Зміст: Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під новий pік. На тит. стор. прим. № 35309 надпис: Віктору Данілевичу 1915
1121832
  Конфино Ж. Пожури, докторе!.. : Приручник за лекаре и медицинаре, а, вала, и за све друге, болесне и здраве / Ж. Конфино. – Београд : Просвета, 1972. – 244 с.
1121833
  Торба В. Поза "формулами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 1, 5


  В Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулась зустріч з Євгеном Марчуком.
1121834
  Грабовський С. Поза академічною дискусією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)


  Скандал навколо лекції німецького аспіранта про Бандеру вийшов за межі України.
1121835
   Поза аудиторіями // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Кілька років тому з ініціативи групи студентів-соціологів виникло незалежне видання, покликане сприяти комунікації у професійній спільноті - соціологічний часопис "СВОЄ". З 2014 р. видання стало всеукраїнським із суттєво ширшою аудиторією. Часопис ...
1121836
  Ле І. Поза килимами : Збірка / І. Ле. – Харків; Київ : ДВОУ, 1931. – 199с.
1121837
  Шерех Ю.В. Поза книжками і з книжок / Юрій Шерех. – Київ : Час, 1998. – 447, [1] с., [8] арк. іл. : іл., портр. – Сер. засн. 1996 р. - Покажч. імен: с. 440-446. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-3-4
1121838
  Червоняк С. Поза колом обігу земель сільськогосподарського призначення // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 26-27
1121839
  Шаповал Ю. Поза кон"юнктурою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Україна напередодні Дня пам"яті жертв Голодомору і політичних репресій. За мінімальними підрахунками, голод в Україні забрав близько п"яти мільйонів людських життів. 22 жовтня 1932 р. прийнято рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про роботу в Україні ...
1121840
  Турянський О.В. Поза межами болю : картина з безодні / Написав Осип Турянський. – Відень ; Чікаго : Накладом Укр. Мистец. Накладні і Книгарні, 1921. – 173, LIV с. : портр., іл. – На с. 3: Присвячую моїй дружині й мому синові. - В кн. також ст.: Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського "Поза межами болю" / Р. Плєн.
1121841
  Турянський О.В. Поза межами болю / О.В. Турянський. – К., 1989. – 335с.
1121842
  Турянський О.В. Поза межами болю : для старш. шк. віку / Осип Турянський ; [передм. та прим. Л. Слободянюк]. – Київ : Національний книжковий проект ; Школа, 2011. – 270, [2] с. – В кн. також роман: Син Землі. - Сер. засн. 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : обов"язкова програма : 11 клас). – ISBN 978-966-339-586-9
1121843
  Турянський О.В. Поза межами болю. Дума пралісу : вибране / Осип Турянський. – Київ : Академія, 2015. – 311, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-459-8
1121844
  Нестелєєв М. Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено найвідомішому творові О. Турянського "Поза межами болю"
1121845
  Франко І. Поза межами можливого : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 440-442. – ISBN 966-524-093-5
1121846
  Франко І.Я. Поза межами можливого. Що таке поступ ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 79, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-27-6
1121847
  Головченко В. Поза межами можливого: дипломатія УНР у боротьбі за незалежну національну державу // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 63-80. – ISBN 966-7522-07-5
1121848
  Головченко В. Поза межами можливого: українська дипломатія в боротьбі за незалежну державу (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 426-436. – ISBN 978-966-611-889-2
1121849
  Кияновська Л. Поза межами постмодернізму: маленький ювілейний ессей про Віктора Камінського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 102-106. – ISSN 2224-0926
1121850
   Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост = Holocaust. Philosophical implication. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 440с. – (Бібліотека Інституту юдаїки / ред. кол.: Л. Фінберг, Г. Аронов, Р. Ленчовський та ін.). – ISBN 966-7273-21-0
1121851
  Кондратюк А. Поза межами суєти : Роман - мозаїка / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 944с. – ISBN 966-416-004-0
1121852
  Вєдров Олексій Поза межі догми і ідеології : концепція критичних соціальних наук К.- О. Апеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.136-145. – ISSN 0235-7941
1121853
  Кісь Р. Поза містом - це без майбутнього : (про лінгвокультурний аспект постколоніальної ситуації) // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 9-15.
1121854
  Щетинський О. Поза стенограмою. Неформальні оповіді про харківських композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-19
1121855
   Поза традиції.. – К, 1993. – 465с.
1121856
  Бердник О.П. Поза часом і простором : фантастичні повісті та оповідання / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 170 с.
1121857
  Монаєнко А. Поза чергою не рахується? Особливості звільнення суддів за порушення присяги // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 28-29
1121858
  Ляшко В. Позаавіаційна діяльність та визнання конструкторського таланту О.К. Антонова // Український літопис : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 50-57. – ISSN 2786-8575
1121859
  Жукова Г.В. Позаакадемічна освіта як основа модернізації освіти України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 1. – C. 95-101. – ISSN 2077-1800
1121860
  Смалько О. Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 77-81. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що позааудиторна виховна робота є системною, що поєднує в собі такі компоненти: мету, зміст, методи, засоби, форми, принципи, які взаємопов"язані і взаємозумовлені між собою.
1121861
  Карапузова Н. Позааудиторна діяльність як засіб віховання майбутніх педагогів / Н. Карапузова, Л. Процай // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISSN 2075-1478
1121862
  Попова О.В. Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 191-194. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1121863
  Коркішко О.Г. Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу / О.Г. Коркішко, Є.В. Палаткін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 106-116. – ISSN 2220-6310


  У статті зазначено, що метою громадянського виховання (у вузькому значенні) в позааудиторній роботі є поглиблення й розширення знань про український народ та Україну, розвиток почуття патріотизму, формування практичних навичок і світоглядних ...
1121864
   Позааудиторна робота студента: невикористаний резерв або джерело дидактичних інновацій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк, В О. Ходаківська, О.Ю. Галютіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 36-40. – ISSN 1681-2751
1121865
  Євсюков О.Ф. Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантов // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 57-61. – ISSN 2078-1687
1121866
  Панасюк А.В. Позааудиторна самостійна робота студентів та її роль у процесі підвищення рівня володіння іноземною мовою у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 268-271
1121867
  Москаленко Н.В. Позабанківський грошовий обіг як джерело тіньової економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1121868
  Крилевець В.М. Позаблоковий статус України в сучасній архітектурі Європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.172-178
1121869
  Газін В.П. Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 62-68
1121870
  Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-86. – ISSN 1026-9932
1121871
  Чекаленко Л. Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 16-19
1121872
  Даниельссон Б. Позабытые острова / Б. Даниельссон; Ред.С.А.Токарев. – Пер.со шведского. – Москва : Наука, 1965. – 161с.
1121873
  Парасюк О.В. Позабюджетні джерела фінансування науки та освіти України / О.В. Парасюк, І.В. Кітик // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 139-141. – ISBN 978-966-600-659-5
1121874
  Бублій Г.А. Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 181-187. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1121875
  Яковлев Ю.Я. Позавчера была война / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1970. – 207с.
1121876
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра : повести / Анатолий Алексин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
1121877
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра. Домашнее сочинение : повесть, рассказ / Алексин А.Г. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1121878
  Кудря Ю.М. Позагалактична астрономія : навч. посібник / Юрій Кудря, Ірина Вавилова ; [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1517-3
Кн. 1 : Галактики: основні фізичні властивості. – 2016. – 341, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 327-337. – Бібліогр.: с. 323-326
1121879
   Позагалактичні дослідження на основі каталогу плоских галактик / В.Ю. Караченцева, І.Д. Караченцев, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-13. – (Астрономія ; вип. 36)


  Дається огляд робіт із створення каталогу плоских галактик FGC, його ревізованої версії RFGC та дослідження їх властивостей. Каталоги призначено для вивчення великомасштабних космічних течій, анізотропії в орієнтаціях галактик та інших актуальних задач ...
1121880
   Позадесятники-2.-Львів:Престиж Інформ,2000 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – 137-141. – ISSN 0208-0710


  Луцький Л. Шість пасажирів помаранчевого вагона: [Рецензія]
1121881
  Михайлов К. Позади - Москва // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 32-37. – ISSN 0131-0097


  Місто Москва
1121882
  Жуков А.Н. Позади будущее / А.Н. Жуков. – М., 1991. – 332с.
1121883
  Голубев А.Д. Позади наша Троя / А.Д. Голубев. – 2-е изд. – М., 1990. – 432с.
1121884
  Голубев А.Д. Позади наша Троя... / А.Д. Голубев. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 432с.
1121885
  Сергеев Д.Г. Позади фронта / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1976. – 240с.
1121886
  Бокал Г.В. Позадосвідність знання як проблема у філософії Платона та І. Канта // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 24. – ISBN 966-8365-12-7
1121887
  Меншун В.І. Позаду 175 звитяжних років, а нині і далі - оновленою, ще досконалішою ходою до нових висот. Про історію, день сьогоднішній і майбутній Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0868-8117


  Про історію своєї Alma mater розповідає ректор, академік Л.В. Губерський. Є фото повсякденної роботи ректора.
1121888
  Зелінський А.Л. Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з "колонізаторським" світоглядом // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 1608-0599


  До питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1121889
  Павлюк І. Позажанровик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 18-20
1121890
  Рошкулець Р.Г. Позаісторичність як ознака і принцип дослідження української "філософії серця" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1121891
   Позакласна виховна робота.. – Львів, 1966. – 238с.
1121892
  Стародубцева І. Позакласна діяльність учнів середніх шкіл Маріупольського повіту у др. пол. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 37-40
1121893
  Задільська Г.М. Позакласна діяльність як одна з базових педагогічних технологій у формуванні комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 61-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1121894
  Білецький Д.М. Позакласна і позашкільна робота з літератури : посібник для вчителів / Д.М. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1962. – 107 с. – Бібліогр.: с. 104-105
1121895
  Голоденко О.М. Позакласна робота - джерело поглиблення знань, розвитку інтересів та особистості учня // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 96-103. – ISBN 966-594-258-3
1121896
  Бондар В. Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 243-25. – ISSN 2077-1827
1121897
  Кравченко Д. Позакласна робота вчителя іноземної мови // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 191-194. – ISBN 978-617-639-379-5


  Позакласна робота є невід’ємною складовою частиною всього процесу навчання іноземним мовам. Вона включає в себе сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих організаційних форм, методів та видів позакласної діяльності,об’єднаних загальною метою. ...
1121898
  Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 08(92)). – ISBN 978-617-00-0651-6
1121899
  Гороль П.К. Позакласна робота з астрономії : пос. для вчителя / П.К. Гороль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
1121900
  Якубовський В.А. Позакласна робота з атеїстичного виховання учнів У-У111 класів / В.А. Якубовський. – К, 1964. – 124с.
1121901
   Позакласна робота з біології. – Київ, 1967. – 184с.
1121902
   Позакласна робота з історії. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(17)). – ISBN 966-333-176-3
1121903
  Михайловський М В. Позакласна робота з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1970. – 123с.
1121904
  Михайловський В.М. Позакласна робота з креслення / В.М. Михайловський. – 2-е вид. – К, 1984. – 141с.
1121905
   Позакласна робота з літератури. – Київ, 1986. – 161с.
1121906
   Позакласна робота з літератури.. – К, 1964. – 194с.
1121907
  Коба В.І. Позакласна робота з математики в школі / В.І. Коба, О.О. Хмура. – Київ, 1968. – 375 с.
1121908
  Марієнгоф Е.М. Позакласна робота з науково-популярною та науково-художньою книгою / Е.М. Марієнгоф. – К, 1957. – 95с.
1121909
   Позакласна робота з рідної мови в школі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(15)). – ISBN 966-333-138-0
1121910
  Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
1121911
  Передрій Г.Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 классах / Г.Р. Передрій. – К, 1979. – 159с.
1121912
  Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
1121913
  Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов"язкова складова навчально-виховного процесу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 79-87
1121914
  Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики / І.Я. Ланіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 206с.
1121915
  Батюк В.П. Позакласна робота з хімії : з досвіду роботи Харківської середньої школи № 124 / Батюк В.П. – Київ : Радянська школа, 1956. – 90, [5] с.
1121916
  Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії / А.С. Дробоцький. – Київ : Вища школа, 1983. – 161 с.
1121917
  Колесник І.Г. Позакласна робота старшокласників / І.Г. Колесник. – Київ, 1967. – 48с.
1121918
  Шпак Ігор Олександрович Позакласна робота як засіб актуалізації навчального матеріалу (на мат-лі вивчення іноземної мови) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шпак Ігор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 167л. – Бібліогр.:л.137-150
1121919
  Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб підвищення еффективності уроку / Г.А. Глухова. – К, 1983. – 119с.
1121920
  Черезова І.О. Позакласна робота як засіб розвитку творчого потенціалу учня : з досвіду роботи шкільного драмгуртка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1121921
  Мирний І.І. Позакласна та громадсько-корисна робота в школі робітничої молоді як метод комуністичного виховання / І.І. Мирний, Ф.І. Науменко. – Львів, 1958. – 28с.
1121922
  Кобзар Б.С. Позакласна та позашкільна виховна робота / Б.С. Кобзар. – Київ, 1973. – 46с.
1121923
  Ладоня І.О. Позакласне читання в 5-8 класах. / І.О. Ладоня, Й.С. Злотник. – К., 1966. – 148с.
1121924
  Підлужна Г. Позакласне читання молодших школярів: проблеми, пошуки, знахідки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-23. – ISSN 0131-6788
1121925
  Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
1121926
  Ломонос Є.О. Позакласне читання у 4-7 класах / Є.О. Ломонос. – К., 1983. – 134с.
1121927
  Куцевол Ольга Позакласне читання як творча діяльність учнів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-82. – Бібліогр. в кінці ст.


  Багаторічні спостереження за станом викладання української літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України засвідчують, що однією з найактуальніших проблем літературної освіти є організація позакласного читання учнів. Інколи в ...
1121928
   Позакласне читання. Збірник художніх творів. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 160с. – ISBN 966-7224-72-4
1121929
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
Ч. 1. – 2011. – 95 с.
1121930
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
Ч. 2. – 2011. – 95 с.
1121931
   Позакласне читання:Збірник художніх творів 8 клас. – Тернопіль : Навчальна книга БогДан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-72-4
1121932
  Кардаш Н.Л. Позакласний захід-квест "Навколо світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 23-25 : фото, табл.
1121933
  Могильна Л.М. Позакласний захід "Заповідні місця Донбасу: Кам"яні Могили" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 26-28
1121934
  Скворцова О.П. Позакласний захід "Подорож материками", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 37-38
1121935
  Покась Л.Я. Позакласний захід для учнів старшої школи "Екзотична кухня країн сіту" / Л.Я. Покась, Я.В. Гапон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв.
1121936
  Новікова І.А. Позакласний захід до 1 грудня - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /8-11 класи/ // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-43
1121937
  Юхимчук Т Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи її розв"язання". (Заняття гуртка з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 17-23 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1121938
  Свиридова О.І. Позакласний краєзнавчий захід "Чи знаєш ти Голопристанщину?" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 36-37 : фото
1121939
  Вельдбрехт Д.О. Позакласні екологічні заходи / Д.О. Вельдбрехт, Н.Г. Токар. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-71-7
1121940
  Бартновський О.Л. Позакласні заняття з фізики : радіотехніка : посібник для вчителів / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 163 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-159
1121941
   Позакласні заходи з англійської мови. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-119-4
Вип. 1. – 2005. – 112с.
1121942
  Мелянчук Н.Є. Позакласні заходи з англійської мови у початковій школі : Родинні свята / Н.Є. Мелянчук. – Харків : Основа, 2007. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3(51)). – ISBN 978-966-333-456-1
1121943
   Позакласні заходи з історії. – Харків : Основа, 2004. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10). – ISBN 966-333-080-5
1121944
  Борок Є.Г. Позакласні заходи з охорони праці в школі / Є.Г. Борок, Г.В. Кальчицька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-23
1121945
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 7 (31)). – ISBN 966-333-205-0
Вип.1. – 2005. – 112с.
1121946
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(41)). – ISBN 966-333-325-1
Вип.2. – 2006. – 160с.
1121947
  Любчук В.В. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні : теорет. та емпіричний аспекти дослідж. : монографія / В.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-183. – ISBN 978-966-940-246-2
1121948
  Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
1121949
  Чубатий А.І. Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему / А.І. Чубатий, О.П. Гнатко, С.О. Островська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 43-46. – ISSN 2413-550Х
1121950
  Проценко П. Позамежна доля Юрія Литвина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 15


  Починаючи з другої половини 1970-х мене, тоді молодого киянина, обставини спонукали налагодити таємні канали зв"язку з демократичними емігрантськими колами. З тими з них, хто представляв народжений усередині країни під час "відлиги" рух правозахисного ...
1121951
  Лазер О.В. Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози II-III ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 270-275. – ISBN 966-581-295-6
1121952
  Лучик В.В. Позамовні чинники й категорії ойконімної номінації // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 193-201. – ISBN 978-966-02-4236-4
1121953
  Боярова Л.Г. Позамовні чинники формування українського термінофонду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 9-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1121954
  Опанасюк О. Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 19-34. – ISSN 2413-4767
1121955
  Філіпенко А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 106-112
1121956
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Про закономірності формування і розвитку творчої особистості, сучасними технологіями організації навчально-виховного процесу, що забезпечують розвиток творчих здібностей зростаючої людини, формування високого рівня розвитку ії творчої активності.
1121957
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Стаття присвячена питанню формування творчих здібностей молоді в умовах навчально-виховного процесу освітніх закладів. Розкрито теоретичні аспекти психолого-педагогічного розвитку навчаючих; дослідженно механізми педагогічного впливу діяльності ...
1121958
  Євтушенко Є.Г. Позанавчальна фізкультурна діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х - 80-і рр. ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 111-117. – ISSN 2411-5983
1121959
  Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 85-92. – ISSN 2227-1503
1121960
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.02 - діалектика і методологія пізнання / Чорноморденко І.В.; Київськ. націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л.361-395
1121961
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалектика і методол. пізнання / І.В. Чорноморденко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1121962
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання: ідеологія як форма знання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 54-57. – ISBN 966-7943-03-8


  Ставлення до ідеології може дуже сильно різнитись в умовах неоднакових політико-економічних систем, а також в різні історичні етапи і періоди. На теренах сучасної України більшість пересічних громадян звикла сприймати в якості ідеології будь-який ...
1121963
  Копаниця Л. Позаобрядова лірична пісня: типологія жанру іпринципи аналізу пісенного твору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 88-97
1121964
  Ільницький О.В. Позапроцесуальна діяльність вищих органів судової влади - об"єкт контролю адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 122-130. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено обґрунтуванню можливості оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих судових органів в Україні в порядку адміністративного судочинства. У ній проаналізовано співвіднесення ознак «суб"єкт владних повноважень» і «владна управлінська ...
1121965
  Вільгушинський М.Й. Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду України та вищих судів щодо забезпечення єдності судової практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 142-146
1121966
  Васильєва К. Позасвідоме твору. (На матеріалах філософії Ж. Рансьєра) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 413-414
1121967
  Ленц К. Позасудове вирішення спорів у Німеччині / К. Ленц, Є. Дзепіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.25-33. – ISSN 1608-6422
1121968
  Троцька В. Позасудове врегулювання спорів згідно з європейським законодавством про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (123). – С. 35-43. – ISSN 2308-0361
1121969
  Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 102-111. – ISSN 2308-0361
1121970
  Бех В.П. Позасудові інструменти санації підприємства та реструктуризації заборгованості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-18
1121971
  Осятинський С.О. Позасудові способи вирішення публічно-правових спорів: сутність та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 53-59. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються способи вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади. Визначаються можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Ways of solving public and legal ...
1121972
  Соболєв Д. Позасудові способи поділу спільної власності подружжя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
1121973
  Заярний О.А. Позасудові форми захисту інформаційних прав приватних осіб та основні напрями їхньої адаптації до стандартів Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 34-40. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Це дослідження виконано у межах реалізації спільного україно-литовського проєкту "Посилення альтернативного вирішення спорів в Україні та Литві: пошук рішення для транскордонних спорів" 2020-2021 рр. Досліджено способи і процедури захисту інформаційних ...
1121974
  Савлук Г.І. Позаурочний захід "Зустріч у географічній вітальні" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 39-41
1121975
  Рибка Олена Позаурочний захід "Подорож по материках та океанах" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 34-35
1121976
  Криховець-Хом"як Позаурочний захід "Подорож фінансовим лабіринтом" / Криховець-Хом"як, М.І. Мельник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 28-31
1121977
  Корнієнко Г.М. Позаурочний захід "Українці та література українського зарубіжжя у світі" / Г.М. Корнієнко, В.В. Курило // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 24-34
1121978
  Гафіатуліна І.В. Позаурочний захід для учнів 1-4 класів "Школа пішохода" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 19-22
1121979
  Петринка Л.В. Позаурочний захід до дня туризму "Хто сказав, що все уже відкрито?" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 42-44
1121980
  Павленко Людмила Позаурочні заходи "У світі економіки" та "Бізнес і гроші" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 5 назв
1121981
  Кожанов А.В. Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 29-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1121982
   Позачергова п"ята сесія Верховної Ради СРСР, 31жовтня-2 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 104 с.
1121983
   Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР (дев"яте скликання), 4-7 жовтня 1977 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1978. – 488 с.
1121984
   Позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР, 13-14 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 71, [5]с.
1121985
   Позачерговий XX з"їзд Комуністичної партії України 16-17 січня 1959 року : мат. з"їзду. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 151 с.
1121986
  Петренко Є. Позачергові вибори Кнесету // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "9 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори депутатів нового складу кнесету Ізраїлю. Приводом для їхнього проведення стала політична криза, викликана законопроек­том про обов’язковий призов до ізраїльської армії ультраортодоксальних іудеїв, які ...
1121987
   Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року / Магера А.Й. [ та ін. ] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Фенікс, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-581-3
1121988
   Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року : інформ.-аналіт. збірник / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-58-0
1121989
   Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року : інформ.-аналіт. видання / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-59-7
1121990
  Миколаїв Юрій Позачергові місцеві вибори відбулися без істотних порушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 37


  30 листопада відбулися позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах України, Наступного дня вже стали відомі попередні результати народного волевиявлення, зокрема, в містах Рівне, Феодосія, Мукачеве, Цюрупинськ, де обирали мерів.
1121991
  Галата С. Позашкілля: тривоги і перемоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1121992
  Розовик Д. Позашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 65-67
1121993
  Єгорова О. Позашкільна освіта : міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / Олександра Єгорова, Олена Биковська ; М-во молоді та спорту України ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. позашк. освіти. – Суми : Університетська книга, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-175. – ISBN 978-966-680-834-2
1121994
  Жебровський О. Позашкільна освіта у вимірі XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 21-23. – ISSN 0131-6788


  У статті охарактеризовано сучасний стан позашкільної освіти й виховання в Україні, розкрито причини, що гальмують їх розвиток, та визначено орієнтовні напрями модернізації освіти й виховання дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах.
1121995
  Святохо О. Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-71. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті характеристики підліткового віку, що є найбільш важливими з точки зору соціального розвитку особистості. Розкриваються основні відмінності освітнього середовища позашкільного навчального закладу як необхідні психолого-педагогічні ...
1121996
  Самаріна С. Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина Х1Х - початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 77-80
1121997
  Підлісний А. Позашлюбні діти Батьківщини // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.22-24. – ISSN 1726-3077


  Національні меншини в Україні
1121998
  Подгорна А. Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у XVIII – першій половині XIX століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 76-84. – ISSN 1998-4634
1121999
  Качур В. Позашлюбні дозволені союзи у Стародавньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 67-74. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1122000
  Лихолат І.П. Позаюрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,