Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
593001
  Капранов С.В. "Ісе моногатарі" як пам"ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан / Капранов С.В.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – 168с. – ISBN 966-518-253-6
593002
  Їжак О. "Іскандери" середньої дальності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 5


  "У середині лютого американські ЗМІ знову зарясніли інформацією про порушення Росією безстрокового договору щодо ліквідації ракет середньої та меншої дальності 1987 року. Проблема актуальна вже кілька років. Посилення уваги до неї свідчить про те, що ...
593003
  Шевчук С. "Іскрою могла запалити тисячі сердець" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 635-639


  У статті розкривається подвижництво Л.Ф. Дунаєвської у розвитку української фольклористики, вагомий внесок у підготовку збірників як народних, так і авторських казок, значимість розробки нею методики укладання підручників для вищих навчальних закладів, ...
593004
  Крупеня І.М. "Іслам Хадхарі" або "Цивілізаційний іслам": корисний досвід для України // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 211-232. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
593005
  Масловська О.М. "Ісламський" тероризм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 396-407
593006
  Запара С. "Існує суспільний запит на нову ідеологію та новий імідж суду" / інтерв"ю брав О.Вертіль // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 55). – С. 5
593007
  Мартинов А. "Іспанка" Каталонії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 4


  "А останні роки Першої світової війни по обидва боки Атлантчного океану поширилася пандемія грипу. Він отримав таку назву лише через те, що в Іспанії, на відміну від інших країн, цю проблему не замовчували, а обговорювали у пресі. Адже у той час ...
593008
  Дроздовський Д. "Істина завжди одна". Суперструнна реальність Девіда Мітчелла // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 242-246. – ISSN 0320 - 8370


  Стаття присвячена особливостям наративу роману Д. Мітчелла "Хмарний атлас".
593009
   "Істину встановлює суд історії" : Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Київ. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 10). – ISBN 966-8225-09-0; 966-625-005-5
Т. 1 : Джерела. – 2004. – 781с.
593010
   "Істину встановлює суд історії" : Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Київ. – ISBN 966-8225-09-0; 966-8225-10-4
Т. 2 : Наукові студії. – 2004. – 552с.
593011
  Масненко В.В. "Історик - слуга народу": саморефлексія та репрезентація Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 56-71. – ISBN 978-966-353-435-0
593012
  Чухлій С.О. "Історик другого плану" як історіографічний концепт // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 158-167. – ISSN 2409-0743
593013
   "Історик модерної України". До 100-річчя від дня народження О.Й. Пріцака (1919-2006) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2019. – № 2, 2019, 2 квартал. – С. 28-41. – ISSN 0130-2043
593014
  Вербовий О. "Історик мрійник" (до 120-річчя від дня народження Василя Митрофановича Базилевича) / О. Вербовий, Г. Савченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 141-149


  У статті висвітлено основні віхи життя історика В. М. Базилевича (1893-1942), показано його внесок у розвиток спеціальних історичних дисциплін, музейництва, краєзнавства, києвознавства, декабристознавства. В.М. Базилевич закінчив І київську гімназію ...
593015
  Плохій С. "Історики мають перейти від пропаганди місцевих "правд" до написання історії нації" / спілкувалася Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 17/18 (337/338). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Розмова із професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм.
593016
  Марчук Г. Іронічні інтенції автора у жанровій палітрі української прози кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 97-102. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
593017
  Бортняк Анатолій Іронічні катрени : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – С. 244-251
593018
  Березінський В. Іронічні сонети : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-124. – ISSN 0208-0710
593019
  Калита Оксана Іронічні тропи в текстах сучасних українських письменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 38-41. – ISSN 0130-5263
593020
  Река Д. Іронічно-метафоричне подивування світом Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 380-385.
593021
  Михида С. Іронічно-саркастичне Intermezzo: В. Винниченко і М. Коцюбинський на лоні природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 146-149. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  Розглядаються дві художні версії антиурбаністичної естетики: перша – проникнута пафосом захопленняпсихорелаксаційним потенціалом сільської ідилії в «Intermezzo» М. Коцюбинського, друга –наповнена енергією спротиву животворній силі природи, сповненої ...
593022
   Іронія : Збірник статей. – Львів. Київ : Літопис, Смолоскип, 2006. – 238с. – На тит. арк. також: Лекція-2004 на пошану Соломії Павличко: Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної українськ. літератури/ Ростислав Семків. – ("Соло триває... Нові голоси"). – ISBN 966-7007-58-8
593023
   Іронія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 762-764. – ISBN 966-316-069-1
593024
  Харченко А. Іронія в повісті "Балада про Сластьона" Володимира Дрозда: специфіка вираження // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 141-145. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
593025
  Масановець Ю В. Іронія в поемі Джоржа Байрона "Дон Жуан" та особливості її відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 429-437. – ISSN 2520-6397


  Досліджено ключові особливості творення іронії в поемі Байрона "Дон Жуан" та проаналізовано способи їхньої передачі в перекладах С. Голова- нівського та В. Богуславської. Рассмотрены ключевые особенности создания иронии в поэме Байрона "Дон Жуан" и ...
593026
  Забіяка І.В. Іронія в сонеті другої половини ХХ століття: Г. Сапгір та Ю. Андрухович


  У статті розглянуто два сонети російського та українського авторів другої половини ХХ століття, що побудовані як іронічні твори. Розглянуто їх відповідність нормам канонічного сонета, а також авторські відхилення від канону у формі та змісті твору. ...
593027
  Забіяка І.В. Іронія в сонеті другої половини ХХ століття: Г. Сапгір та Ю. Андрухович // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 222-229


  У статті розглянуто два сонети російського та українського авторів другої половини ХХ століття, що побудовані як іронічні твори. Розглянуто їх відповідність нормам канонічного сонета, а також авторські відхилення від канону у формі та змісті твору. ...
593028
  Гейко С. Іронія в трансформаціях модернізму та постмодернізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISSN 1992-5514
593029
  Казанова Ю.О. Іронія Грема Гріна: діалог з романтизмом // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 170-175
593030
  Грибовський В. Іронія долі Петара Текелії. Як сербський граничар став російським генералом, що зруйнував Запорозьку Січ / В. Грибовський, В. Мільчев // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 31 (559), 3-9.08.2018. – С. 52-57. – ISSN 1996-1561
593031
  Кралюк П. Іронія історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 57). – С. 5


  Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії - Радянського Союзу.
593032
  Семків Р. Іронія непокірної структури // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 28-30


  Творчість Іздрика.
593033
  Циркунова І.В. Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 444-451


  Статтю присвячено аналізу іронії, її основних характеристик та засобів вираження у художньому тексті. В статті наведені приклади іронічних висловлювань іспанською мовою та їхній переклад українською з перекладацьким коментарем. Статья посвящена ...
593034
  Сидоренко Л. Іронія та її місце в ідейно-емоційній оцінці дійсності явищ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 16-21
593035
  Грибкова Ю. Іронія у творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7009-24-4
593036
  Колотілова Н.А. Іронія у філософському дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізуються види іронії у філософському дискурсі: сократівська (об"єктивна), романтична (суб"єктивна) та постмодерна (інтерсуб"єктивна).
593037
  Чирка Т. Іронія чуда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма.
593038
  Гейко С.М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 46-53
593039
  Артемова Л.В. Іронія як маркер авторського стилю іспанської публіцистики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 11-17


  Статтю присвячено дослідженню іронії як стилетвірної категорії іспанської аналітичної колонки. Розглянуто також види іронії, іронічний намір та іронічний контекст. Статья посвящена изучению иронии как стилеобразующей категориииспанской аналитической ...
593040
  Стусенко О. Іронія як модус метатексту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
593041
  Шевченко М.Ю. Іронія як основна складова філософії мови Річарда Рорті // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 186-188
593042
  Артемова Л.В. Іронія як складова оцінки у сучасній іспанській авторській публіцистиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – C. 13-23. – ISSN 2521-1218
593043
  Князян М.О. Іронія як стилістичний засіб відображення особливостей світосприймання дітей (на матеріалі творів французьких та італійських письменників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 175-185. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 185; 9 п.
593044
  Кавун Л. Іронія як художня форма мислення у прозоровому тексті 20-х років 20 століття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 100-107.
593045
  Лавський Я. Іронія. Історія. Геополітика = Ironia. Historia. Geopolityka : пол.-укр. літературні студії / Ярослав Лавський ; пер. із пол. Ірини Шевченко. – Київ : Талком, 2018. – 360, [6] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 78-83 та в підрядк. прим. – (Київські полоністичні студії = Kijowskie studia polonistyczne ; т. 33). – ISBN 978-617-7685-27-1
593046
  Бондар С.В. Іронія: спосіб розкриття творчого простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
593047
  Саюк В.П. Ірпінська битва 1323 року // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 62-69
593048
  Саюк В.П. Ірпінська битва 1323 року : іст. дослідження / Володимир Саюк. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2017. – 122, [2] с. : табл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 99-103, 119-121. – ISBN 978-617-604-108-6
593049
  Шаповал М.Т. Ірпінський зошит : поезії / М.Т. Шаповал. – Киев : Молодь, 1982. – 86 с.
593050
  Коскін В.О. Ірпінський Парнас : [іст.-лірико-гуморист. оповідь] / Володимир Коскін. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2016. – 302, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-569-310-9
593051
  Хільчевський В.К. Ірпінь (- річка в Андрушівському і Попільнянському районах Житомирської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 516. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593052
  Голобородько Я. Ірраціо-world Галини Пагутяк // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 288-296.
593053
  Саноцька Н. Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепціях представників "Філософії життя" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 66-74. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
593054
  Пуліна В.І. Ірраціоналістичні мотиви творчості Пантелеймона Куліша (на прикладі роману "Чорна рада") // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.84-87. – (Філософські науки)
593055
  Попович М.В. Ірраціональне (- безглуздий, алогічний; такий що не має числової міри) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 517-518. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593056
  Стадник М.М. Ірраціональне в православній традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 39-43


  Розкрито різні метафізичні системи ірраціонального пізнання надприродного. Показано, що спрямованість мислення людини, яка засвоїла релігійне віровчення, полягає у визнанні "реальності" та важливості для її життя надприродного. Для цього ...
593057
  Стадник М.М. Ірраціональне й раціональне в ранньохристиянській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
593058
  Черненко Т.В. Ірраціональне світосприйняття у типологічних зв"язках творчості П.І. Ліницького та В.П. Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
593059
  Николюк Т. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 11-20. – ISSN 2308-1902
593060
  Нельга О.В. Ірраціональні засади етнічного й національного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 35-45
593061
  Голобородько Я. Ірраціональні модуси Галини Пагутяк
593062
  Нікульшина Т.М. Ірреальність у просторі можливих світів: етнолінгвальні особливості (на матеріалі англійської та української мов) / Т.М. Нікульшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-345. – ISBN 978-966-317-168-5
593063
  Кіптенко В.К. Ірформаційне забезпечення туризму: роль соціальних медіа Інтернету / В.К. Кіптенко, Т.В. Глазунова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
593064
  Чупіль Ірина Ірця // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 17-18
593065
  Мукомело О. Ірчан Мирослав // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 208-210. – ISBN 5-333-01078-1
593066
  Качан В.А. Ірчан Мирослав ( справж. - Бабюк Андрій Дмитрович - письменник, драматург. публіцист ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 518-519. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593067
  Камінський І. Ісаак Бабель / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 38-39. – ISSN 0320-8370
593068
  Андрієвська Т. Ісаак Беркович - педагог та композитор // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 212-220
593069
  Феденко П. Ісаак Мазепа : борець за волю України / написав Панас Феденко. – Лондон : Наше слово, 1954. – 228 с., [ 2 ] c. фотогр.
593070
  Гаврик В.Г. Ісаак Мазепа в державотворенні в УНР доби Директорії // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 65-71
593071
  Волок В.П. Ісаак Мазепа на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 228-238. – ISSN 2409-4137
593072
  Онищенко Геннадій Ісаак Михайлович Трахтенберг - учений, письменник, публіцист // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 40
593073
   Ісаак Михайлович Трахтенберг : [біобібліогр. покажчик] / НАН України ; [уклад. бібліогр. покажчиків: Н.П. Данкевич, І.В. Губар ; авт. вступ. ст.: Ю.І. Кундієв, М.М. Коршун ; пер. вступ. ст. англ. мовою: Є.І. Ліхтенштейн]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 107, [4] с., [1] арк. портр. : табл. – Вступ. ст. парал. укр., рос., англ. - Сер. засн. у 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-00-0950-Х
593074
  Корнілов М.Ю. Ісаєв Сергій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 525. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593075
  Філінська С. Ісаєв Сергій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 48 : Сергій Ісаєв. – С. 3-22
593076
  Шевченко Т. Ісаія. Глава 35 (Подражаніє) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 709-710. – ISBN 978-966-500-300-7
593077
  Борчук С. Ісай Фалькевич (1883-1937) - революціонер, прокурор, цензор, голова правління "УРЕ", "прихований троцькіст" // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 226-242. – ISBN 978-617-587-103-4
593078
  Король А.А. Ісайя Берлін як історик філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 175-177
593079
  Мацько В. Ісайя Кам"янчанин в історичній та художній правді за концептосферою М. Мачківського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 33-37. – ISSN 2411-4146


  Автор статті вперше розглядає художній образ письменника ХVІ століття Ісайї Кам"янчанина з точки зору історичної та художньої правди, аналізуючи роман М. Мачківського "Чорний дяк". На конкретних історичних джерелах доведено, що останні ще не сповна ...
593080
  Лубчак В. Ісак Тартаковський: 100 років внутрішнього діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Вдале кольорове рішення, цікавий ракурс, виразна композиційна побудова - основні секрети творчості одного з найталановитіших українських художників XX століття.
593081
   Ісакович Сергій Володимирович // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 157


  Некролог (1935-2001) : кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
593082
   ІСЕландия - Северный эдем // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 167 : Іл. – ISSN 1029-5828
593083
  Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 170-176
593084
  Кралюк П. Ісихазм та його поширення на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 129-132. – ISBN 978-966-2254-74-7
593085
  Кралюк П.М. Ісихазм та його поширення на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 129-132. – ISBN 978-966-373-777-5


  На період «темних віків» припало оформлення ісихазму – містичного релігійно-філософського вчення, яке протягом тривалого часу впливало на українських мислителів. Даний термін походить від грецького слова «йсихіа» – спокій, безмовність. Як спосіб ...
593086
  Ігнатьєв В.А. Ісихазм: суперечність наративів у релігійно-філософському дискурсі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 70-80. – ISSN 2075-1443
593087
  Борисенко К. Ісихастичні традиції у спрямованих проти "старого обряду" полемічних трактатах українських богословів // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Розвідка присвячена аналізові філософсько-богословсько-літературних засад полемічних творів українських письменників проти російських старообрядців.
593088
  Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
593089
  Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
593090
  Усікова Л.С. Ісихія в мистецтві Київської Русі: феномен естетичної транспозиції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 126-127
593091
  Радчук В. Іскоростень чи Коростень? // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 12. – С.51-52. – ISSN 0130 - 5263
593092
  Золотарьов Ю. Іскра в степу / Ю. Золотарьов. – Х., 1929. – 48с.
593093
  Перебийніс П. Іскра у сизому попелі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
593094
  Бойченко В.П. Іскри / В.П. Бойченко. – К., 1972. – 47с.
593095
  Саксе А.О. Іскри в пітьмі : роман / Анна Саксе ;. – Київ : Дніпро, 1956. – 211 с.
593096
  Саксе А.О. Іскри в пітьмі : роман / Анна Саксе ;. – Київ : Дніпро, 1969. – 415 с.
593097
  Воробйов М. Іскри в слідах. / М. Воробйов. – Київ, 1993. – 159с.
593098
  Володарський С. Іскри великого полум"я / С. Володарський. – Харків, 1930. – 65с.
593099
  Рильський М.Т. Іскри вогню великого : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 206 с.
593100
  Ігнатенко Г.Г. Іскри вогню великого / Г.Г. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1975. – 191с.
593101
  Байдебура П.А. Іскри гніву : Повісті / П.А. Байдебура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 282с.
593102
  Пилипенко М. Іскри думок = Sparks of thoughts : [втілені думки, портрети, космічні видання / [Міртала Пилипенко]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2017. – 118 с. : фот. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97620-0-9
593103
  Радишевський Р.П. Іскри єднання = До питання про інтернаціональні мотиви творчості Лесі Українки / Р.П. Радишевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 206с.
593104
  Мартич Ю.М. Іскри живого вогню / Ю.М. Мартич. – К, 1959. – 264с.
593105
  Гетьман В.П. Іскри з-під молота / В.П. Гетьман. – Київ, 1964. – 215 с.
593106
   Іскри не гаснуть. – Ужгород, 1968. – 112 с.
593107
  Загравенко А.Р. Іскрини дощу / А.Р. Загравенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 45 с.
593108
  Нечиталюк М. Іскриста грань таланту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 25-35. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
593109
  Чекаль Л.А. Іслам / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 163-164. – ISBN 966-642-073-2
593110
  Касперович П.М. Іслам в Донецькому регіоні: до історіографії питання (1990-2007 роки) / П.М. Касперович, В.М. Касперович // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена проблемам мусульманського відродження в Донецькому регіоні в 1990-2007 роках. Аналізується стан ісламського відродження традиційно мусульманських народів. Констатовано факти будівництва мечетей, формування місцевої умми в містах ...
593111
  Городня Н.Д. Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 38-45.
593112
  Кирюшко М.І. Іслам в Криму : релігійно-національна самоідентифікація кримськотатарського народу. Монографія / М.І. Кирюшко, О.Є. Бойцова; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 300с. – ISBN 966-96360-9-4
593113
  Богомолов О. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття : аналітична доповідь / Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос ; Центр близькосхідних досліджень ; НАН України ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 56 с. : фото. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-193-006-2
593114
  Возьний К. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв"язки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-14. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1811-3141
593115
   Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. та наук. ред. М.І. Кирюшко ; Всеукр. асоц. громад. орг. "Альраід" ; Всеукр. громад. орг. "Український центр ісламознавства" ; Ісламський громад. культ. центр м. Києва. – Київ : Ансар Фаудейшн, 2009. – 320 с.
593116
  Кудін О.О. Іслам і сучасний світ: головні напрями дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
593117
  Кривоносов О. Іслам і Талібам // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 147-158. – ISSN 0869-3595
593118
  Козиряцька С.А. Іслам крізь призму українських мас-медіа: основні напрями сучасних наукових досліджень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
593119
  Гуменюк А.Г. Іслам на Кіпрі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 88-90
593120
  Кирюшко М. Іслам у житті кримських татар // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-29. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
593121
  Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
593122
  Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
593123
  Кудряченко А Іслам у сучасній Європі та Україні: виклики, стан і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 64-69. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
593124
  Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці = Islam in the Contemporary World Political Processes / Соломія Зінько; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Простір-М, 2005. – 278с.
593125
  Зуєв К.О. Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Зуєв К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л. 172 - 204
593126
  Зуєв К.О. Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Зуєв К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 12 назв
593127
  Кудин О.О. Іслам: політичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-38
593128
  Лапчевська А.Л. Ісламізація Європи. Проблема співіснування релігій в сучасному світі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 30-32
593129
  Гринько С.В. Ісламізм у реаліях сучасного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану ісламістських рухів в арабському світі, їхнього політичного значення, розглянуто природу такого явища, як "політичний іслам", причини посилення таких рухів на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин ...
593130
  Кот Р. Ісламістський фактор в контексті безпеки та транспортування енергоресурсів через Баб-ель-Мандебську протоку // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 122-123
593131
  Кочубей Ю.М. Ісламознавство в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 152. – ISSN 1608-0599
593132
  Підвойний В.М. Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 435-440. – ISBN 966-581-388-9
593133
  Горобець І. Ісламська держава Іраку і Леванту" як проблема сучасних міжнародних відносин / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 16-21. – (Історичні науки)
593134
  Заруцька О.А. Ісламська економіка в Україні: перспективи та умови реалізації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 8-12


  "Для України, держави що розвивається, необхідна фінансова підтримка світових країн, які мають інвестиційну можливість для покращення економіки нашої країни. У співпраці з країнами Перської Затоки, а також іншими мусульманськими країнами необхідно ...
593135
  Якубович М.М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 127-132
593136
  Щербина О.Л. Ісламська містика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
593137
  Євдокимов В. Ісламська модель бухгалтерського обліку: базисні положення / В. Євдокимов, С. Легенчук, Д. Грицишен // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 42-49
593138
  Бехешті Монфаред Лайа Садат Ісламська філософія і Ірфан у співідношенні з Кораном і людиною / Бехешті Монфаред Лайа Садат, // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 86
593139
  Гасанов М.М. Ісламська фінансова система в умовах інституційних викликів: проблеми регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 179-185


  Проведено компаративний аналіз очікуваного впливу нововведень Базель III на функціонування ісламських та традиціних банків. Розглянуто нові вимоги Базельського комітету щодо достатності і структури капіталу, мінімізації ризиків, ліквідності, ...
593140
  Резнікова Н.В. Ісламська фінансова система та проблема подолання соціальної нерівності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 98-101
593141
  Гнесь О. Ісламська цивілізація - єдиний опонент західного гегемона // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 104-111. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті запропоновано розглянути ісламську цивілізацію на чолі з Іраном як головного, найбільш вираженого опонента провідної західної цивілізації на чолі із США.
593142
  Лук"янов Д. Ісламське віровчення і цінність прав людини: можливість співіснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1026-9932
593143
  Чугаев О.А. Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в контексті концепції потенційної моделі фінансової системи / О.А. Чугаев, А.В. Чередниченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
593144
  Вознюк Петро Ісламський вектор України : Публіцистика
593145
  Качан К.Є. Ісламський екстремізм і ісламський тероризм як засоби вирішення нагальних політичних проблем // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 73-81
593146
  Гусєв В. Ісламський екстремізм і фундаменталізм: історія та сучасність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 265-272. – ISBN 966-7379-92-11
593147
  Куліш В.І. Ісламський екстремізм як підвид ісламського фундаменталізму: його ідейні джерела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  розглядаються формування ісламського екстремізму у його ідейному взаємозв"язку з ісламським фундаменталізмом.
593148
  Білозір Д.В. Ісламський радикалізм у пострадянських державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
593149
  Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 30 назв
593150
  Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
593151
  Целуйко М.Є. Ісламський рух Узбекистану як загроза безпеці країн Середньої Азії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 139-145. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
593152
  Кравченко В. Ісламський султанат епохи Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 5


  "Туреччина і Євросоюз дедалі більше розчаровують один одного. Невдала спроба шлюбу викликає то дрібні сварки, то гучні скандали. Обопільні звинувачення стали звичайною риторикою. І це ще більше відштовхує партнерів один від одного. Минулої неділі, ...
593153
  Козерод О. Ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 344-356
593154
  Ляшенко Т.М. Ісламський фактор у побудові державності країн Центральної Азії: історико-політологічний аспект // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
593155
  Малашенко О. Ісламський фронт Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  На Кавказ повертатиметься частина людей, які воюють в Іраку та Сирії.
593156
  Пророченко О Н. Ісламський фундаменталізм в мусульманському світі : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Пророченко Н.О; КГУ. – Київ, 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.181-202
593157
  Пророченко Н.С. Ісламський фундаменталізм і сучасна світова політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 203-210
593158
  Куліш Ігор Володимирович Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11. / Куліш Ігор Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 178-195
593159
  Куліш Ігор Володимирович Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Куліш І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
593160
  Вакулич Володимир Ісламський чинник терористичного руху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 102-107. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
593161
  Біркович Руслана Василівна Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Біркович Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 4 назв.
593162
  Біркович Р.В. Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Біркович Р.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 249л. + Додатки: 7 л. – Бібліогр.: л. 229-249
593163
  Шаленіна Н.М. Ісламський чинник у сучасній Росії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 95-102. – ISSN 2077-1800
593164
  Патійчук В.О. Ісламський чинник як загроза сучасній внутрішній європейській безпеці / В.О. Патійчук, В.В. Мельничук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 89-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
593165
  Гнатишин М. Ісламський чинник як невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 163-166
593166
  Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Горицька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 177-215
593167
  Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Горицька Г.В.; Гориццька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с.
593168
  Качан К.Є. Ісламські радикальні релігійно-політичні організації в країнах Африки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 147-149
593169
  Соболєва О. Ісламські традиції у весіллі кримських татар кінця ХІХ - початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 74-81
593170
  Будько Євген Ісландія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 18 : фото
593171
  Супричов Олексій Ісландія (Республіка Ісландія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-52
593172
  Любіцева О.О. Ісландія, Республіка Ісландія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 539-540. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593173
  Онишко Сергій Ісландія. Автопробіг по краю світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 62-69 : фото
593174
   Ісландія. Гейзери, коні й гарячі ісландські хлопці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47
593175
  Горобець Ірина Ісландія. Космотур до Ісландії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 36-47 : фото
593176
  Майборода Наталія Ісландія. Літо в країні льодів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 72-78 : Фото
593177
  Ракочі Вадим Ісландія. Подорож на іншу планету // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 90-97 : фото
593178
  Горпенюк Максим Ісландія. Що там за дощем // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 40-46 : фото
593179
  Шаровольський І.В. Ісландські саги / І.В. Шаровольський. – К., 1930. – 137-146с.
593180
  Москаленко Леся Ісмаїл Абдуль Хамід Амір: Моє хобі - грати на піаніно арабські мелодії / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-47 : фото
593181
  Яблоновська Н. Ісмаїл Гаспринський про функції газети "Терджиман" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 140-146


  У статті розглянуто функції газети "Терджиман" з точки зору її видавця І. Гаспринського та сучасних уявлень про функції мас-медіа. В статье рассматриваются функции газеты "Терджиман" с точки зрения ее издателя И. Гаспринского и современных ...
593182
  Мірошниченко М.М. Ісмаїл Меммед (- азербайджанський поет) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 540. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593183
  Мірошниченко М.М. Ісмаїлзаде Іса (- азербайджанский поет) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 540-541. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593184
  Еліет Д. Ісмена : Драма н а дві дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 64-95. – ISSN 0320 - 8370
593185
  Беліченко М.А. Ісмторична тематика у творах Тараса Шевченка та Романа Іваничука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 12-16.
593186
  Городній М.Ф. Існування Lp-розв"язків одного нелінійного різницевого рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Отримано достатні умови існування розв"язків одного нелінійного різницевого рішення з необмеженим операторним коефіцієнтом, що належать простору Lp (B) послідовностей елементів банахового простору В.
593187
  Мамса К.Ю. Існування асимптотично стійких тороїдальних множин одного класу динамічних систем / К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 158-159. – ISBN 978-617-7021-27-7
593188
  Голибард Є. Існування Бога у світі : Розумові підстави віри у Бога / Є. Голибард; Волинський Єпахіяльний місійний комітет. – Кременець : Накл. Волинський Єпахіяльного місійного комітету, 1936. – 40 с.
593189
  Самойленко Ю. Існування в просторі швидко спадних функцій та властивості розв"язку рівняння з частинними похідними першого порядку з квадратичною нелінійністю // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 316-325. – ISSN 1815-2910
593190
  Капустян О.В. Існування глобального атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями / О.В. Капустян, І.В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі доведено існування глобального атрактору для імпульсної динамічної системи, породженої еволюційним рівнянням другого порядку, розв"язки якого зазнають імпульсного збурення при досягненні деякої підмножини нескінченновимірного фазового ...
593191
  Галінська С. Існування електроних бібліотек в Україні: сутність та перспективи // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 17-22. – ISSN 1608-6422
593192
  Зуєва І.В. Існування еліти як соціального феномену // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 16-18
593193
  Король І.І. Існування і наближена побудова розв"яків крайових задач / І.І. Король, М.О. Перестюк // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
593194
  Лагода В.А. Існування інваріантних множин нелінійних розширень динамічних систем на некомпактному многовиді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови існування інваріантного перерізу нелінійного розширення динамічної системи на некомпактному многовиді М у випадку, коли таке розширення має властивість монотонності відносно деякої гладкої сім"ї індефінінітних квадратичних ...
593195
  Лагода В.А. Існування інваріантного перерізу індефінітно монотонного нелінійного розширення динамічної системи на торі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови існування ліпшицевого інваріантного тороїдального многовиду (інваріантного перерізу) нелінійного розширення динамічної системи на m-вимірному торг у випадку, коли таке розширення має властивість монотонності відносно деякої ...
593196
  Перестюк М.О. Існування інваріантного тора виродженої лінійної системи з імпульсною дією / М.О. Перестюк, Ю.Ю. Король // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 90-96. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
593197
  Асроров Ф. Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  В термінах власних чисел матриці правої частини системи та параметрів, що задають імпульсні збурення дове дено існування функції Гріна-Самойленка та асимптотичної стійкості інтегральної множини систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією. В ...
593198
  Юрачківський А.П. Існування лічильного процесу із заданим компенсатором // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Q = Q(t, A) - невід"ємна випадкова функція, узгоджена, зростаюча і абсолютно неперервна за першим аргументом (часом) і зліченно адитивна за другим (множиною у вимірному просторі). Тоді існує цілочислова випадкова міра така, що Q - її компенсатор. ...
593199
  Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича
593200
  Бербенець Л. Існування на межі: реальність і гіперреальність у романі "Adibas" Зази Бурчуладзе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 65-75. – ISSN 0236-1477
593201
  Капустян О.В. Існування неперервного розв"язку для однієї тривимірної системи гідродинаміки / О.В. Капустян, Хосе Валеро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведено існування в сильній топології фазового простору неперервних по часу розв"язків для тривимірної системи Бенара. Ключові слова: система Бенара, неперервний розв"язок. In the paper the existence of continuous solutions in strong ...
593202
  Романюк І.В. Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 103-109. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
593203
  Савкіна М.Ю. Існування оцінки метода найменших квадратів параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено існування оцінки метода найменших квадратів параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії, де функція регресії - кубічний сплайн дефекту 2 на відрізку [0,1] з r вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: ...
593204
  Томенко М. Існування політичної цензури - факт // Шлях перемоги, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
593205
  Алексі Р. Існування прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 121-130. – ISSN 0132-1331
593206
  Лисогор Л.С. Існування прихованого безробіття як характерна ознака тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 342-346
593207
  Ільченко Ю.В. Існування розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Ільченко Юлія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 142 л. – Бібліогр.: л. 131-142
593208
  Ільченко Ю.В. Існування розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Ільченко Юлія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
593209
  Радченко В. Існування розв"язків задач Коші для хвильових рівнянь із стохастичними мірами / В. Радченко, Д. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються хвильові рівняння, що мають постійні коефіцієнти і містять доданок, заданий інтегралом із стохастичною мірою. Наведено розв"язки цих рівнянь. We consider wave equations having constant coefficients and also a term given by integral with ...
593210
  Вергунова І.М. Існування розв"язку деякої задачі оптимального керування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 162-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Доводиться існування розв"язку задачі оптимального керування псевдопараболічної системи з узагальненим впливом. Дослідження проводиться за допомогою нерівностей в негативних нормах.
593211
  Боровченкова М.С. Існування розв"язку задачі Коші для рівняння Енскога з дисипативним розсіянням // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 60-70. – ISSN 1815-2910
593212
  Самойленко Ю.І. Існування розв"язку задачі Коші для рівняння Хопса зі змінними коефіцієнтами у просторі швидко спадних функцій // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 293-300. – ISSN 1815-2910
593213
  Вергунова І.М. Існування розв"язку нестаціонарної задачі параболічного типу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається питання про існування розв"язку нестаціонарного рівняння параболічного типу. Дослідження проводяться у позитивних та негативних гільбертових просторах за допомогою енергетичних нерівностей.
593214
  Ільченко О. Існування розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням / О. Ільченко, Т. Шовкопляс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені умови існування узагальненого розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням. В данной работе сформулированы условия существования обобщенного решения стохастических ...
593215
  Уголькова О.З. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу / О.З. Уголькова, Н.Ю. Реверенда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 164-169. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
593216
  Ковальова І.О. Існування сім"ї як форми культурної реальності : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ковальова І.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
593217
  Ковальова І.О. Існування сім"ї як форми культурної реальності : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ковальова І.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 153л. – Бібліогр.:л.146-153
593218
  Вінічук І.М. Існування соціокультурних стандартів в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 121-128
593219
  Капустян Олексій Володимирович Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Капустян Олексій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
593220
  Капустян Олексій Володимирович Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Капустян О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
593221
  Чайковський А.В. Існування та єдиність розв"язків з ірраціональним періодом лінійних диференціальних рівнянь з раціональними зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено необхідні й достатні умови існування та єдиності періодичних розв"язків з ірраціональним періодом лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з раціональними зсувами аргументу в банаховому просторі. Показано, що зображення розв"язку, ...
593222
  Бичков О. Існування та єдиність розв"язків нечіткого диференціального рівняння / О. Бичков, М. Мєркур"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано задачу Коші для нечіткого диференціального рівняння. Доведено теорему про існування та єдиність розв"язку задачі Коші. Ключові слова: Нечіткий процес, нечітке диференціальне рівняння, задача Коші, теорія можливостей Cauchy problem for ...
593223
  Зубченко В.П. Існування та єдиність розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівською мірою / В.П. Зубченко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 43-54. – ISSN 0868-6904
593224
  Городня Д.М. Існування та єдиність розв"язку задачі Коші для рівняння теплопровідності із загальною стохастичною мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та єдиність слабкого розв"язку задачі Коші для рівняння теплопровідності, керованого загальною стохастичною мірою. Existence and uniqueness of the weak solution of Cauchy problem for a heat equation driven by the general stochastic ...
593225
  Лаврентьєв О.С. Існування та єдиність розв"язку стохастичиого диференціального рівняння для випадкових полів зі значеннями в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У статті доведено теореми про існування та єдиність розв"язку стохастичного диференціального рівняння для випадкових полів зі значеннями в гільбертовому просторі у випадках виконання глобальної та локальної умов Ліпшиця для зносу.
593226
  Джалладова І.А. Існування та побудова асимптотичних систем для рівнянь із запізнюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено можливість побудови системи асимптотичних рівнянь до рівнянь із запізненням, тобто системи звичайних диференціальних рівнянь, до розв"язків яких прямують розв"язки рівнянь із запізненням. Окремо розглянуто системи лінійних рівнянь і ...
593227
  Гончаров Є.С. Існувати чи жити? / Є.С. Гончаров. – К, 1992. – 29с.
593228
  Зінченко Г.Ю. Існуючи підходи до визначення поняття мультилінгвальність // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 209-213


  В статті розглянуто підходи до визначення поняття "мультилінгвальність" та проаналізовано терміни, що вживаються паралельно з терміном "мультилінгвальність". В статье рассмотрены подходы к определению понятия "мультилингвальность" и проанализированы ...
593229
  Легенчук С. Існуючий стан та проблеми бухгалтерського обліку активів зовнішнього середовища // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 1608-6422
593230
  Скребець О.В. Існуючі підходи до визначення поняття імперії в сучасній російській політичній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 105-117
593231
  Овчаренко І.І. Існуючі стратегії подолання бідності в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 225-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
593232
  Ризвенюк Степан Олексійович Іспанізми в мовленні української трудової іміграції Аргентини : Дис... канд. філол.наук: / Ризвенюк Степан Олексійович; КДУ. – К, 1974. – 175л. – Бібліогр.:л.176-191
593233
  Дель Іспанізми в українській мові з урахуванням східнослов"янського контексту / Дель, Ґаудіо Сальваторе // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 134-145. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено питанню іспанізмів в українській мові з урахуванням інших східнослов"янських мов. Автор продовжує цикл студій за більш широкою темою, що охоплює ряд проблем, пов"язаних з кількістю, частотністю та роллю лексичного компоненту ...
593234
  Коваль О. Іспанію "пучдемонить". Каталонію знову розхитали перед загальнонаціональними виборами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Після більш ніж річної перерви тема сепаратизму в іспанській провінції Каталонія повернулася на перші шпальти світових ЗМІ: минулого понеділка у Мадриді Вищий суд країни засудив на тривалі терміни 12 каталонських політиків і громадських активістів. ...
593235
  Мяловицька Н.А. Іспанія - "держава автономій" // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 179-183. – ISSN 1563-3349
593236
  Горобець Ірина Іспанія - Франція - Італія. Морський шик для економа / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 40-50 : фото
593237
  Магідович Й.П. Іспанія / Й.П. Магідович. – Київ, 1939. – 100с.
593238
  Супричов Олексій Іспанія (Королівство Іспанія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-47 : Карта
593239
  Матлай Л. Іспанія в Європейському Союзі (1986-2016 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 103-107. – ISSN 1998-4634
593240
  Ардеріус Х. Іспанія в огні : збірка / Хоакін Ардеріус, Сесар Марія Арконада. – Харків : Український робітник, 1934. – 78 с. – (Бібліогтека Червоного Кутка)
593241
   Іспанія в огні. – Харків, 1934. – 187с.
593242
  Ісаєв І. Іспанія завершує період "амнезії минулого". Чого це вчить нашу громаду і Польщу? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 30 вересня (№ 39). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Перенесення і ексгумація останків Франциско Франко,та зміни до законодавства про історичну пам"ять.
593243
  Полліт Гаррі Іспанія і її справжні друзі / Полліт Гаррі. – Київ, 1938. – 23с.
593244
  Шевченко Н. Іспанія та латиноамериканський світ. ІІІ Всеукраїнська олімпіада для учнів старших класів // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 11). – С. 17-20


  КНУ імені Тараса Шевченка втретє зустрів у своїх стінах учасників учнівської олімпіади. Серед членів журі конкурсу - проф. О. Машевський, доц. Н. Шевченко, асистенти О. Братель та Ю. Невинна.
593245
  Горобець Іван Іспанія. Адреса гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 106-109 : фото
593246
  Біленко Василь Іспанія. Далі буде // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 34-37 : фото
593247
  Пирогів Андрій Іспанія. Капітани на Майорці = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-56 : Іл.
593248
  Силіна Т. Іспанія. Королівство-прагматик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 серпня - 4 вересня (№ 31). – С. 5


  Одна з найдавніших націй у Європі намагається не втрачати гідності у відносинах із Росією. Будучи енергетично незалежним та успішно реформуючи економіку країни, Мадрид не запобігає перед Москвою. Однак і сваритися через Україну зовсім не збирається. ...
593249
  Медведєва Катерина Іспанія. Королівська прірва // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 120-125 : фото
593250
  Завірюхіна Марія Іспанія. На байках до басків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 96-101 : фото
593251
  Москаленко Леся Іспанія. Один день на Тенеріфе // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 56-62 : фото
593252
  Горобець Ірина Іспанія. Сила новацій і традицій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 48-51 : фото
593253
  Кіхано Хуан Іспанія. Чари кориди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 127 : фото
593254
  Вейсберг Михайло Іспанія. Шість биків на трьох тореадорів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 32-34 : фото
593255
   Іспанія: "Почуття єдності нації" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7674-01-5
593256
  Мартинов А. Іспанія: кінець постфранкістського періоду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 4


  28 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори до кортесів Іспанії. Розпад старої партійної системи, дискредитація монархії і невирішена проблема територіального устрою – усе це руйнує ту суспільну модель, в якій Іспанія прожила більше 40 років після ...
593257
  Бандурко А.О. Іспанія: основні напрями економічної політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.327-331. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
593258
  Пархоменко Г.А. Іспано-каталонський модерн: становлення і стильові прояви : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пархоменко Галина Анатоліївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
593259
  Андрійченко Ю.В. Іспаномовна гендерна картина світу: особливості і характерні риси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 77-81
593260
  Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 284 л. + Додаток : л. 268-284. – Бібліогр. : л. 197-229
593261
  Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
593262
  Кравець Я. Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 85-93. – ISSN 0130-528Х
593263
  Лукашенко Н.Г. Іспаномовний інтернет-дискурс // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 199-201. – ISBN 966-638-08406
593264
  Волкогон Н.Л. Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Волкогон Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19с. – Бібліогр.: с.15
593265
  Волкогон Наталя Леонідівна Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою : Дис....канд.філолог.наук:10.02.16 / Волкогон Наталя Леонідівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки: л.180-194. – Бібл.:л.180-194
593266
  Андрійченко Ю.В. Іспаномовні гендерні картини світу: динаміка розвитку на сучасному етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 13-18


  У сучасній лінгвістиці інтенсивно розвивається нова дослідницька парадигма, яка грунтується на антропоцентричному підході до вивчення мовних явищ. Важливого значення набувають індивідуальні характеристики мовної особистості. Однією з ...
593267
  Туленкова І.М. Іспанська ділова мова : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Туленкова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-353-1
593268
  Пугач В.П. Іспанська кредитно-банківська термінологія: структурний та морфологічний аспекти // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 245-249. – (Бібліотека Інституту філології)
593269
  Мариненко П.І. Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення / П.І. Мариненко, В.П. Пугач // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 80-86. – Бібліогр.: Літ.: с.86; 6 назв
593270
  Шишков В.В. Іспанська лексика (Розмовна іспанська мова) = Espanol conversacional : навч. посібник для ун-тів, гімназій і шкіл з поглибленим вивченням іспанської мови / В.В. Шишков. – Київ : ВП Логос, 2004. – 352 с. – (Б-ка школяра ; Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-026-7
593271
   Іспанська мова : Інтенсивний курс. – Київ : Киевский университет, 1992. – 305с. – ISBN 5-7763-1029-6
593272
   Іспанська мова : Навч. посібник для студ. 1-го курсу факультетів іноземної філології / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна, Н.В. Мельничук, О.П. Обручнікова; Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна, Н.В. Мельничук, О.П. Обручникова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 440с. – ISBN 966-594-703-6
593273
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник для студ. 2-го курсу ВНЗ / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2010. – 243, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-171-309-2
593274
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник для студ 3-го курсу ф-тів іноз. філології / Корбозерова [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2011. – 267, [1]с. : іл.. табл. – ISBN 978-966-188-138-8
593275
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 297, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-410-6
593276
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar : [підручник для студентів ВНЗ] / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 540, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-209-9
593277
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – 2-ге вид., випр. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 540, [1] с. : іл., табл. – Ісп. та укр. мовами. – ISBN 978-966-382-398-0
593278
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – 3-тє вид., випр. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 540, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. ісп. – ISBN 978-966-382-568-7
593279
  Гетьман З.О. Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики / З.О. Гетьман, К.О. Заворотна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 59-62


  Статтю присвячено дослідженню впливу новітніх технологій на сучасну іспанську мову і деякі можливі реалізації її системи у віртуальному комунікативному просторі. Статья посвящена исследованию влияния современных технологий на современный испанский ...
593280
  Мастилко Наталія Володимирівна Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мастилко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186л. – Бібліогр.: л.156-186
593281
  Мастилко Наталія Володимирівна Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мастилко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
593282
   Іспанська поезія золотої доби = Poesia Espanola del siglo de oro : (16-17 ст.) антологія / уклад. і пер. з ісп. Григорія Латника. – Київ : Вища школа, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-642-360-6


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
593283
  Усенко О. Іспанська та українська революції: паралелі і меридіани // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 406-414. – ISBN 978-966-8512-42-1
593284
  Ризванюк С.О. Іспанське дієслово = El verbo castellano / С.О. Ризванюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 96с. – ISBN 966-594-829-6
593285
  Павличко Р.Д. Іспанське дієслово та значення однини // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Розглядається співвідношення іспанського дієслова та категорії однини. Кількісні характеристики дієслова, зокрема однини, мають своє відображення на різних мовних рівнях. Безпосередньо в семантиці дієслова може міститись значення однини, яке є основою ...
593286
  Чума Б. Іспанське консульство в Одесі першої чверті XIX ст.: організація та напрямки діяльності // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 150-162. – ISBN 978-966-389-291-8
593287
  Чума Б. Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ століття: організація та напрямки діяльності // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 435-445. – ISSN 2078-6077
593288
  Гетьман З.О. Іспанське літературне розмовне мовлення з огляду на історизм та діафасичність іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 82-83; 25 назв
593289
  Гетьман З.О. Іспанське літературне розмовне мовлення з огляду на історизм та діафасичність іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 79-83. – ISBN 966-7890-03-1
593290
  Покровська І.С. Іспанський досвід наближення до НАТО // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто передумови і процес наближення Іспанії до НАТО, проаналізовано ситуацію в країні після смерті Франко, особливості партійно-політичної боротьби щодо визначення пріоритетів іспанської зовнішньої політики. Значну увагу приділено аналізу ...
593291
  Дарницький Володимир Іспанський колос // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 12 : фото
593292
  Толстова О.Л. Іспанський молодіжний сленг як об"єкт лінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 301-307


  Стаття присвячена розгляду особливостей іспанського молодіжного сленгу, виявленню його основних лексичних рис та різновидів. Статья посвящена рассмотрению особенностей испанского молодежного сленга, выявлению его основных лексических черт и ...
593293
  Зайченко Н.І. Іспанський педагогічний дискурс : (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 170, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-150. – ISBN 978-617-7605-76-7
593294
  Зайченко Н.І. Іспанський педагогічний дискурс (кінець XIX - перша третина XX ст.) як джерело історико-педагогічного аналізу // Іспанський педагогічний дискурс : (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 4-7. – ISBN 978-617-7605-76-7
593295
  Шевченко Л.О. Іспанський поетичний текст другої половини 20 століття в лінгвокогнітивному висвітленні : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шевченко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 171-199
593296
  Шевченко Л.О. Іспанський поетичний текст другої половини 20 століття в лінгвокогнітивному висвітленні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Шевченко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
593297
  Кріадо П. Іспанський роман: від ідеологічної єдності до жанрового розмаїття // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 1 (3). – С. 517519. – ISBN 978-966-8201-83-7
593298
  Флетчер Д. Іспанський священник / Д. Флетчер. – Київ, 1958. – 183 с.
593299
  Коломієць М.О. Іспанські аналітичні структури V+N та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 146-151. – ISBN 966-581-148-7
593300
  Фокін С.Б. Іспанські відповідники прислівника "довго": перекладознавчий та лексикознавчий аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 172-177


  Іспанські еквіваленти, представлені в двомовних словниках для прислівника "довго", не в повній мірі відображають варіанти, що їх використовують досвідчені перекладачі. Зіставлення оригіналів і перекладів показують широке розмаїття еквівалентів, багато ...
593301
  Васильців Я.Б. Іспанські зацікавлення Володимира Самійленка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 40-45. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
593302
  Коваленко Г. Іспанські інтереси // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-32


  Участь у миротворчих операціях Іспанії. Збільшення витрат на оборону
593303
  Васильців Я. Іспанські літературознавчі зацікавлення на сторінках галицької періодики 10-30-х рр. XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 45-51. – ISSN 2078-340X


  Досліджено українське прочитання творчості іспанських письменників М. де Сервантеса, М. де Унамуно, В. Бласко Ібаньєса, переклад їхніх творів на сторінках галицьких видань зазначеного періоду. Показано зацікавлення іспанськими письменниками, яке ...
593304
  Зеленська Л.І. Іспанські мотиви // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 66-67 : фото
593305
  Шишков В.В. Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 533-541. – ISBN 966-581-388-9
593306
  Гетьман З.О. Іспанські прикметники на позначення ахроматичних кольорів і їх українські відповідники // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 255-260.
593307
   Іспанські прислів"я та приказки.. – Київ, 1980. – 111с.
593308
   Іспанські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1914-2012) = Espanol edicion agricola en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Ciencia Agricola de la Academia Nacional de Ciencias Agricolas Ucrania (1914-2012) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Н.Д. Коломієць, Л.М. Татарчук та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 73, [1] с. : іл. – Автор. покажчик: с. 63-65. - Сер. засновано у 2009 р. - Дод. тит. арк. ісп. мовою. - Текст укр., ісп. – (Бібліографічна серія "Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України" ; кн. 7)
593309
  Мірошниченко Л. Іспанські сходи в Римі як простір літератури та архітектури // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 281-289. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто роман В. Голдінга "Паперові люди" (1983) з точки зору міжвидової взаємодії літератури та архітектури. Окреслено простір контактних зв’язків і досліджено наслідки. У статті виявлено, що італійська архітектура, що супроводжує пошуки ...
593310
   Іспансько-український базовий тематичний словник : для студ., які вивчають іспанську мову як другу іноземну.Близько 70000 слів та словоспол. – Київ : Ленвіт. – ISBN 966-7043-14-2
Ч.2. – 1999. – 128с.
593311
   Іспансько-український навчальний словник. – Київ : Ленвіт, 1998. – 297с. – ISBN 966-7043-27-4
593312
   Іспансько-український послідовний переклад: вправи, тексти, техніка нотування : методична розробка / КНУТШ; [ упоряд. С.Б. Фокін ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 64 с.
593313
  Буній Олекса Іспансько-український словник = Diccionario espanol-ucraniano / Буній Олекса; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1993. – 993с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім. св.Климента Папи ; Том 84)
593314
   Іспансько-український словник. – Київ : Основи, 1996. – 226с. – ISBN 5-7707-8760-0
593315
  Шевкун Е.В. Іспансько-український словник економічних термінів = Diccionario economico espanol-ucraniano / Е.В. Шевкун, О.О. Курченко. – Київ : Видавництво "Корнійчук", 2001. – 344с. – ISBN 966-7599-21-3
593316
  Кіт К. Іспансько-український форум з військової журналістики // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В Інституті журналістики відбувся IV Іспансько-український форум "Військова журналістика. Інформація проти пропаганди". Модераторами форуму були професор Інституту журналістики, Президент Академії української преси В.Ф. Іванов та заступник директора з ...
593317
   Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика : 70 000 слів та словосполучень / [авт.-уклад. Ольга Мазур]. – Донецьк : Глорія Трейд, 2009. – 576 с. – ISBN 978-611-536-005-5
593318
  Мартинов А. Іспанці втомилися голосувати // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4


  10 листопада 2019 р. відбулися позачергові вибори до кортесів Іспанії.
593319
  Майський М. Іспит / М. Майський. – Київ, 1930. – 48 с.
593320
  Бредель В. Іспит / В. Бредель. – Х., 1936. – 285с.
593321
  Прилісний В. Іспит : повість / Василь Прилісний. – Мюнхен : Видання Братства кол. Вояків УПА ім. св. Юрія Переможця, 1957. – 252 с.
593322
  Осадчук П.І. Іспит : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1977. – 200 с.
593323
  Ле І. Іспит вогнем : нотатки військового кореспондента / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 229 с.
593324
  Еванс Гарет Іспит для Ради Безпеки ООН // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 8


  Авторитет РБ поступово нівелюється.
593325
   Іспит з іноземної: міфи і реалії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В 2016 році практика загальнообов"язкових іспитів у форматі "ЗНО+ДПА" буде розширена: всі учні - випускники 11 класу складатимуть об"єднаний тест уже з трьох предметів - української мови та літератури, іноземної мови, математики або історії (на вибір).
593326
  Таран Н.Є. Іспит з мови для абітурієнтів юридичних ВНЗ : Посібник / Н.Є. Таран, О.С. Таран; МВС України; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганск : РВВ ЛАВС, 2004. – 74с. – ISBN 966-8129-38-5
593327
   Іспит з української літератури / Г.Ф. Семенюк, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, Н.М. Гаєвська, О.В. та ін. Гаєвська; Г.Ф. Семенюк, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, Н.М. Гаєвська та ін.; За ред. Н.М. Гаєвської. – Київ : Київський університет, 2003. – 390с. – ISBN 966-594-518-1
593328
   Іспит з української літератури. Тести : [посібник] / Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. та ін. Вільна; [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць та ін.] ; за ред. проф. Н.М. Гаєвської ; [Інститут філології]. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 462, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: Інститут філології. – Бібліогр.: с. 23, 458-459. – ISBN 966-594-747-8
593329
   Іспит з української літератури. Тести : тести : [навчальний посібник] / Семенюк Г.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.М. Гаєвської. – [4-е вид., доп. і переробл.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 620 с. + Додатки: с. 297-613. – Бібліогр.: с. 614-615
593330
  Квіт С. Іспит на автономію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 37 (150). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Президент НаУКМА про останні події в українській освіті й про те, чому виші бояться самоврядування.
593331
  Рогожинська А. Іспит на вступ до континентальної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 117-119. – ISSN 0235-7941


  В статті про книгу Саймона Кричлі "Вступ до континентальної філософії"згадується викладач філософського факультету КНУТШ В.Кебуладзе.
593332
  Дубина А.І. Іспит совісті / А.І. Дубина. – К., 1967. – 47с.
593333
  Джекобс В. Іспит. / В. Джекобс. – Х, 1928. – 31с.
593334
  Майсурян М. Іспити / М. Майсурян. – Х, 1930. – 31с.
593335
  Ліпман Й.А. Іспити в школі. / Й.А. Ліпман. – К., 1939. – 115с.
593336
  Дубінська М. Іспити з історичного матеріалізму : (Успішно закінчимо іспитову сесію !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Закінчились іспити з історичного матеріалізму на 4 курсі філологічного факультету. Викладач історичного матеріалізму кандидат філософських наук тов. Савенко на іспитах грунтовно перевірив знання студентів.
593337
  Венцель Р. Іссі. Історія однієї дівчини / Р. Венцель. – Київ, 1966. – 261с.
593338
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби карпатських лісів / М.Я. Зерова, С.П. Вассер. – Ужгород, 1972. – 128с.
593339
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби України / М.Я. Зерова. – К, 1963. – 204с.
593340
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби України / М.Я. Зерова. – К, 1970. – 139с.
593341
  Дончик В.Г. Істина-особистість / В.Г. Дончик. – Київ, 1984. – 248 с.
593342
  Олійник Б.І. Істина : Вибрні поезії. Поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 390с.
593343
  Алєксандрова О.В. Істина // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 251-252. – ISBN 966-316-069-1
593344
  Попович М.В. Істина (- при характеристиці знання - твердження) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 546-547. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593345
  Нуршаіхов А. Істина і легенда: Роман-діалог. / А. Нуршаіхов. – К., 1984. – 234с.
593346
  Гадамер Істина і метод / Гадамер, Ганс-Георг; Пер. з нім. Олександра Мокровольського. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-27-9
Т.1 : Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – 2000. – 464с. – 1Гада Шифр дубл.
593347
  Гадамер Істина і метод / Гадамер, Ганс-Георг; Пер. з нім. Миколи Кушніра. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-31-7
Т.2 : Герменевтика ІІ: Доповнення. Покажчики. – 2000. – 480с.
593348
  Шуба Б. Істина Лесі Українки та метод Оксани Забужко // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 322-328. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
593349
  Романюк Б.В. Істина на стадії досудового слідства і принципи кримінально-процесуального права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 151-159.
593350
  Бережний В.П. Істина поруч / В.П. Бережний. – Київ, 1965. – 159 с.
593351
  Іщенко Ю.М. Істина поряд / Ю.М. Іщенко. – Київ : Молодь, 1984. – 104с.
593352
  Тома Л. Істина прозрівається // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 152


  Виходить у світ "восьма книга" "Блокнотів" Володимира Брюггена.
593353
  Пепа В. Істина проти фальші // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 4, 5
593354
  Філевська Т.В. Істина Сахаджа Йоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
593355
  Киричок О.Б. Істина та "Істинне життя" в Києво-Печерському патерику // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 187-186. – ISBN 966-7671-23-2
593356
  Мелешкевич Ю.Г. Істина та неправда в англомовній комунікації (на матеріалі скриптів фільмів "Liar, Liar" та "The Invention of Lying" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 95-103


  У статті розглядаються мовні та мовленнєві засоби вираження понять істини та неправди на матеріалі англомовних скриптів фільмів, а також визначаються основні комунікативні стратегії та тактики їх вираження. В статье рассматриваются языковые и речевые ...
593357
  Гавриленко Л.М. Істина та оцінка / Л.М. Гавриленко. – Чернівці, 1970. – 32с.
593358
  Бандура О. Істина як загальнолюдська та правова цінність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 0132-1331
593359
  Кушнір О.Я. Істина як основа нормативності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 91-92
593360
  Бандурка С.О. Істина як принцип кримінального процесу // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 85-88
593361
  Жванія Л. Істина як філософська категорія у творчому доробку Тараса Шевченка і Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 218-232


  У статті розкрито особливості потрактування категоріального поняття "істина" у творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки. Проаналізовано низку спільних та відмінних рис художнього осмислення категорії істини кожним із митців.
593362
  Решетніченко А. Істина як чинник управління розвитком судово-правової системи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 20-27.
593363
  Рябий В. Істина, вилущена з мовчання. Таємнича сила метафори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 1, 4-5


  Життя і творчість Павла Мовчана.
593364
  Штефан А. Істина, що встановлюється в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7069-28-6
593365
  Філоненко М.В. Істина? Ні- ілюзія / М.В. Філоненко. – К, 1971. – 45с.
593366
  Руденко О.В. Істини в епістемології та філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються головні способи проблематизації істини в сучасній епістемології та філософії науки. This article is about main trends of problematic definition of truth in contemporary epistemology and philosophy of science.
593367
  Василенко М.Г. Істини Кобзаря : статті про Тараса Шевченка : до 200-річчя з дня народж. 1814-1861 / Михайло Василенко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 93, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-514-3
593368
  Єніна В.М. Істини розкриваються поволі : Роман / В.М. Єніна. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 166с.
593369
  Зінченко А. Істинна віра, народи й територія війни в ранньосередньовічних арабів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-62
593370
  Краснодемська Ірина Істинна наука, породжена великою любов"ю до рідної землі й свого народу ( до 75- річчя з дня народження відомого українського історика Любомира Винара ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-40
593371
  Прохасько Ю. Істинна правда // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 36-39


  Книжка Пітера Померанцева "Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії.
593372
  Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим КПК України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
593373
  Шлапак Я. Істинно-київський художник Георгій Малаков // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 12


  90 років від дня народження Георгія Васильовича Малакова (1928 - 1979), українського графіка.
593374
  Перевальський В. Істинно народний. Слово про Анатолія Базилевича // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 0130-1799
593375
  Голик О. Істинно трагична і високохудожня картина руйнування лісу // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 58-65
593376
  Загурський О.М. Іституційні чинники розвитку конкуренції на агропродовольчих ринках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 15-21. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
593377
  Бондарчук В.Г. Істоpiя геологiчного pозвитку i мiнеpальнi pесуpси Кpиму / В.Г. Бондарчук; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Укpаїна, 1956. – 40с.
593378
  Бондарчук В.Г. Істоpiя геологiчного pозвитку Землi : Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм / В.Г. Бондарчук. – Київ : Полiтвидав пpи ЦК КП/б/У, 1941. – 32с. – (Сер. Природничі науки)
593379
  Білан Ю.Я. Істоpiя СРСР / Ю.Я. Білан, М.І. Марченко, В.Н. Котов; Комітет в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
1. – 1949. – 160с.
593380
  Костомаров М.І. Істоpичні моногpафії Миколи Костомаpова. Т. 11 // Історичні монографії Миколи Костомарова / М.І. Костомаров. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – [3], 296 с. – (Руска Історична біблїотека ; Т. 17 ; Т. ХІ)
593381
  Корабльова В.М. Історизація як ідеологічний прийом європейської соціогуманітаристики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 158-164


  Розглядається історизація як універсальна методологічна стратегія подання інформації, ґрунтована на авторитеті історичних фактів як "об"єктивних емпіри- чних даних". Доводиться ідеологічність даного прийому через висвітлення його світоглядних ...
593382
  Лой А.М. Історизм / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 164-165. – ISBN 966-642-073-2
593383
  Калакура Я.С. Історизм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 195-197
593384
  Третяк К.О. Історизм в архітектурі / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 165-166. – ISBN 966-642-073-2
593385
  Чужа Т.В. Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 302-309. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається художня специфіка творчості польського драматурга Тадеуша Слободзянека, зокрема, опрацювання проблематики утопій, ідеологій і вірувань на основі фольклорних, літературних та документальних сюжетів із застосуванням стилістики ...
593386
  Мотренко Т.В. Історизм і діалектика в філософії всеєдності Володимира Соловйова: сутність і витоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається гегелівський вплив на творчість В. Соловйова. In article Gegel"s influence on V. Solovjov"s creativity is considered.
593387
  Александрова Л.П. Історизм літератури соціалістичного реалізму / Л.П. Александрова. – Київ : Знання, 1976. – 47 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 5. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 9)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
593388
  Стас Т. Історизм мислення в прозі І.І. Білика // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 173-184. – ISSN 2312-6809
593389
  Юдкін-Ріпун Історизм Пантелеймона Куліша // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
593390
  Кузьмінець Ю.О. Історизм світогляду Лесі Українки: чинники і етапи формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 40)


  У контексті дослідження історичних поглядів Лесі Українки висвітлюються основні фактори становлення особистості письменниці, історизму її світогляду.
593391
  Кузьменко Ю. Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн"ічіро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 187-193


  З усього розмаїття, яке запропонувала японська література першої половини ХХ ст., творчість Танідзакі Джюн"ічіро заслуговує на особливу увагу. Зокрема, мало дослідженим залишається питання історизму та вимислу в його прозі, за допомогою яких ...
593392
  Нахлік Є. Історизм та психологізм Шевченкового реалізму // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 431-452. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
593393
  Погонець Я. Історизм творчості Андрія Чайковського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 54-56
593394
  Калакура Я. Історизм української дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 519-533. – ISBN 966-7522-07-5
593395
  Шаповал Ю.Г. Історизм часопису " Волинь" : (1941-1944; 1991-2009 рр.) / Ю.Г. Шаповал. – Львів : [ Б.в. ], 2010. – 208 с. – ISBN 978-617-515-019-1
593396
  Конончук Т.І. Історизм як екзистенційний вимір української літератури (Т. Осьмачка, В. Барка, Д. Гуменна, І. Качуровський, Ю. Мушкетик) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 180-188
593397
  Павлов Ю.В. Історизм як методологічний принцип пізнання: специфіка марксистського та західноєвропейського варіантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 301-302. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
593398
  Стельмах С.П. Історизм(- історичні науки, як індивідуальні зміни в часі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 549. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
593399
  Томіленко Л. Історизми й історичні терміни: до проблеми розмежування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 132-137. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
593400
  Кононенко Тарас Петрович Історик- філософська концепція В.С.Соловйова : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Кононенко Тарас Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
593401
  Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 164-169. – ISSN 2306-4323
593402
  Войцехівська І.Н. Історик-архівіст В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / І.Н. Войцехівська, В.В. Патик // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 240-257. – ISSN 0320-9466


  Досліджується життя та діяльність українського історика-архівіста, дже- релознавця та педагога В. І. Стрельського.
593403
  Бондарчук В.В. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 210-225. – ISSN 0320-9466
593404
  Кобаль О.Ю. Історик Андраш Комаромі (1861-1931) // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 185-192
593405
   Історик Борис Кругляк : наукове надбання Житомирщини України і світу : праці, спогади, матеріали : [збірник] / упоряд. Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2014. – 648 с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. напркінці ст., в підрядк. прим. та в дод.: с. 617-638. – ISBN 978-966-690-170-8


  Зміст: Матеріали і спогади про Бориса Кругляка ; Праці і публікації Б.А. Кругляка з питань економічної історії ; Праці з історії економічних вчень ; Міркування про історію та сьогодення ; Краєзнавчі матеріали
593406
  Лазуренко В.М. Історик двох епох : Микола Іванович Бушин / В.М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-402-129-3
593407
  Заруба В. Історик держави і права України академік М.Є.Слабченко (1882-1952) = The Historian of State and Law of Ukraine Academician M. Ye. Slabchenko (1882-1952) : монографія / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7894-64-9
593408
  Гуменюк О. Історик з чіткою державницькою позицією // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Мирон Кордуба — український державник, вчений, публіцист, історик, письменник.
593409
   Історик зі світовим ім"ям замінив "фейки Путіна" на "фейки Трампа" в російському виданні книги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  "З російського видання книги ізраїльського письменника й історика Юваля Ноя Харарі зникли звинувачення Путіна в брехні про анексію Криму, а інші формулювання про Росію пом"якшені."
593410
  Таїрова-Яковлєва Історик і "машина часу" / спілкувався Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 30


  Відома російська дослідниця Гетьманщини Т. Таїрова-Яковлєва представила у Києві дві нові книжки.
593411
  Іваненко В. Історик і влада / В. Іваненко, В. Кривошеїн // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – С. 211-214. – ISSN 0130-5247


  Рецензія на книгу: Історик і влада / відп. ред. В. Смолій ; творчий керівник проекту І. Колесник. К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. 543 с.
593412
  Верстюк В.Ф. Історик і епоха (до 90-річчя від дня народження академіка Ю.Ю. Кондуфора) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 143-152. – ISSN 0130-5247
593413
  Портнов А. Історик і його традиція // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 47


  Ярослав Дмитрович Ісаєвич — український історик, громадський діяч, академік НАН України, директор Інституту українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, президент Міжнародної асоціації україністів, перший голова Українського національного комітету ...
593414
  Солдатенко В.Ф. Історик і правда: чи завжди науковими є дискусії про тридцять третій рік в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 4-11. – ISSN 2076-1554
593415
   Історик і правознавець, один із засновників Української академії наук - М. Василенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 203-205. – ISSN 0132-1331


  Президією Академії наук України засновано Премію імені М.П. Василенка, яка присуджується за видатні наукові праці в галузі держави і права України
593416
  Черняхівська О. Історик і шевченкознавець М.Ткаченко: призабутий ініціатор проекту багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 3 (540), травень - червень. – C. 154. – ISSN 0130-5247
593417
  Шніцер І.О. Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – № 4 (88). – C. 24-28. – ISSN 2522-4433
593418
  Шніцер І.О. Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 24-28. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
593419
   Історик Іван Гуржій у колі рідних і колег. Спогади, документи, статті про вченого / [ автор-упорядник Гуржій О.І. ; відп. ред. Бушин М.І. ]; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2008. – 335 с. : іл. – ISBN 978-966-8120-63-6
593420
  Гуменюк О. Історик козацького роду : [Олександр Оглоблин] // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 8 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Оглоблин Олександр — український історик, архівіст та політичний діяч, автор близько 1000 наукових праць.
593421
  Прокопчук В. Історик Кость Туркало: від "справи СВУ" до еміграції // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 207-225. – ISBN 978-617-587-103-4
593422
  Верба І.В. Історик Кость Штеппа : людина, вчений, педагог / І.В. Верба, М.О. Самофалов ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2010. – 195 с. – ISBN 978-966-8999-23-9
593423
  Мороз В.С. Історик Мар"ян Дубецький: наукова та громадська діяльність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 85-95. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розкриття життя та діяльності М.К. Дубецького. У центрі уваги маловідомі сторінки про його перебування в Катеринославі та на Катеринославщині, вивчення історії Кодацької фортеці і місця битви під Жовтими Водами. Під час навчання в Київському ...
593424
  Галик В. Історик Мирон Кордуба - кореспондент Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 35-40
593425
  Пуряєва Н.В. Історик мови Василь Васильович Німчук: ефект синтезу // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 11-22. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
593426
  Калакура Я.С. Історик на вістрі змін / розмову вів А.П. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 149-155. – ISSN 2522-4611


  З нагоди 80-річчя Заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Я. Калакури відбулася розмова головного редактора "Часопису української історії" Анатолія Коцура з ювіляром.
593427
  Новак А. Історик на полі битви за пам"ять // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 95-102. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
593428
  Петренко І.М. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888-1940?): життя і наукова спадщина : монографія / І.М. Петренко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівілі (ПУЕТ)". – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 180, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 167-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-184-165-8


  У пр. №1689654 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка з повагою від автора. 14.09.2014 р. Підпис
593429
   Історик натрапив на невідомий реєстр гетьманів // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 4
593430
  Довжук І. Історик Олександр Грушевський: штрихи до портрету // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 120-133. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
593431
  Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність : До сторіччя з дня смерті / О.О. Синявська; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 116с. – ISBN 966-549-877-0
593432
   Історик Олена Компан : матеріали до біографії. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 532с. – ISBN 978-966-518-429-4
593433
  Пагор В.В. Історик Орест Левицький (1848-1992) про мету перебування Тараса Шевченка на Поділлі і в Кам"янці-Подільському // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 108-111


  Урозвідці піднято питання мети відвідин Тарасом Шевченком Подільської землі під час його діяльності в складі Київської археографічної комісії. У 1840 р. ректор Університету Св. Володимира професор М. Максимович склав проект статуту та записку з ...
593434
  Волкотруб Г.К. Історик Пилип Клименко: марксист, "попутник" чи націоналіст? // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 164-170
593435
  Шевченко Віктор Історик та географ, господар Молдови Димитрій Кантемір : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 43-45 : Фото
593436
  Ващенко В.В. Історик у боротьбі за символічну владу в соціології: М. Грушевський ж творець наукових традицій // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 37-55. – ISBN 978-966-353-435-0
593437
  Смолій В.А. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О. Гуржія) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 164-171. – ISSN 0130-5247
593438
  Гомотюк О. Історик у контексті епохи. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 87-90


  Під час навчання в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка його науковим керівником був знаний історик Іван Іванович Шевченко. З 1972 р. Ярослав Степанович працював у Київському університеті. Його призначили заступником директора Інституту підвищення ...
593439
  Вільчинський Ю. Історик украінського духу [Дмитор Чижевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 175-180. – ISBN 966-7522-09-1
593440
   Історик України - Володимир Грабовецький : біобібліогр. покажчик наук. пр. : до 85-річчя уродин / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук ; авт. вступ. ст. В. Марчук ; ред. А. Королько]. – 11-те вид., допов. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – 617, [7] с., [8] вклеєн. арк. : іл., фотоіл. – На обкл. також: Ювілейне видання. - Помилкова паг.: с. 616-617
593441
   Історик України : Ювілейний збірник на пошану академіка Володимира Грабовецького: До 70-річчя від дня народження. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 304с. – ISBN 966-7363-07-4
593442
  Тейлор Алан Джон Персіфаль Історик як бібліограф // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 76-84. – ISBN 966-544-258-9
593443
  Маркос Ф.С. Історик як перекладач // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 269-282. – ISSN 2078-659X


  "У цьому есеї я хочу поміркувати про ті засоби, вимоги та обмеження, завдяки яким історик реалізовує або має змогу реалізувати своє важливе покликання перекладача, виступаючи в ролі посередника між різними культурами. Перш за все на ці роздуми мене ...
593444
   Історик, археолог, етнограф // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 32-35. – ISBN 966-505-054-0
593445
  Шкраб"юк П. Історик, відкритий для сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 12


  Спогад про дослідника та активного практика Ярослава Ляльку.
593446
  Федорук Я. Історик, його стиль і тексти: нова книга з української історіографії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 66-68. – ISSN 0131-2685
593447
  Калакура Я. Історик, який завжди залишався українцем (до сторіччя проф. Шевченка І.І.) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 26-28.
593448
  Грабовський С. Історик, який творив історію // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 98-99. – ISSN 1812--514Х
593449
  Грабовський С. Історик, який творив історію: епізоди ідейної еволюції М.Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 20
593450
  Брехуненко В. Історик,археограф,людина щедрого серця / В. Брехуненко, О. Маврін // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.110-113 : Портрет. – ISSN 0869-3595
593451
  Снайдер Тімоті Історика заарештувати простіше, ніж подолати проблему корупціії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30


  Усі розмови про те, що мова та історія розділяють країну, - це балачки політиків, які хочуть викликати емоції в людей, замість того, аби намагатися подолати головні проблеми України - корупцію та відсутність верховенства права, вважає професор ...
593452
  Горгота О.Б. Історики-філософська концепція Карла Ясперса як спроба подолання замкненості філософської системи Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
593453
   Історики – володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У фіналі "Кубка ректора" зіграли команди історичного та географічного факультетів. Для істориків це був перший вихід у фінал турніру. Фінальну гру відвідав й із задоволенням вболівав за студентів-футболістів ректор Леонід Губерський. На матч прийшли ...
593454
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманістаристиці, 2005 - 2011 // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31. – ISSN 1563-6461
593455
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманітаристиці, 2005 - 2011 : Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461


  Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов.
593456
  Крайній Костянтин Історики Києво-Печерської лаври ХІХ - початку ХХ століття / Крайній Костянтин. – Київ : Пульсари, 2000. – 240с. – ISBN 966-7671-12-7
593457
  Таїрова-Яковлєва Історики мають послуговуватися документами, а не міфами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 14


  У своїй праці відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва посилаючись на документи розвінчала міфи, що багато століть огортали постать гетьмана. Найперший із них, звичайно ж, - про ту саму "зраду". Якої не було.
593458
  Гвоздик Н.С. Історики Німецької Демократичної Республіки про Рапалльський договір і його роль у зміцненні економічних і культурних зв"язків між СРСР і Німеччиною // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-62. – (Серія історії ; № 11)
593459
  Барвінська П.І. Історики німецькомовного простору і Східна Європа : пошук образів та ідентичностей протягом ХХ століття : монографія / П.І. Барвінська, М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2010. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-231 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-470-4
593460
  Житков О. Історики про витоки земельних реформ 1917-1921 рр. в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячені висвітленню аграрних відносин в Наддніпрянській Україні у другій половині ХIХ - на початку ХХ ст. Підбито підсумки історіографічного дослідження економічного становища ...
593461
  Бездрабко Валентина Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 23-29
593462
   Історики про український вимір Другої світової війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова", присвячена 70-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У конференції взяли участь і виступили ректор університету Л. Губерський, декан ...
593463
   Історики пропонують переосмислити роль і місце Полтавської битви в історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 11
593464
  Кіт Л. Історики у нетрях НАТО // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "У серпні 2016 року Студпарламент Університету та Відділ по роботі зі студентами запропонував студентам історичного провести квест і театралізовану екскурсію Червоним корпусом. Хто ж, як не історики, може цікаво розповісти про історію alma mater? ...
593465
  Іванко А.Б. Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко ; Обласна організація Всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – 382, [2] с. – ISBN 966-583-076-7
593466
   Історики Харківського університету : біобібліогр. довідник (1905-2013 рр.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.М Богдашина та ін. ; редкол.: С.І. Посохов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 283, [1] с., [10] арк. портр. – Бібліогр.: с. 280 та в кінці ст. – ISBN 978-966-623-881-1
593467
  Арасланова С. Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ - початок ХХ): історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 162-166. – ISSN 2076-1554
593468
  Зозуля А. Історики: стежками профорієнтації / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Про "Дні відкритих дверей" на історичному факультеті: екскурсія в Музей історії університету, зустріч з деканом В.Ф. Колесником, концерт.
593469
  Кузьменко С.Г. Історико--правовий аналіз деяких систем пенсійного страхування через призму цивільного законодавства про пенсійне забезпечення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 182-189
593470
  Хоменець Р.Б. Історико- правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.21-29
593471
  Воробей Р. Історико- теоретичні проблеми самоврядних структур та їх взаємодія з органами виконавчої влади в Чернігівській губернії другої половини ХІХ століття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.431-436
593472
  Дмитрюк В.В. Історико-антропологічна варіативність функціонування фотографії у культурах Одещини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Дмитрюк Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
593473
  Долженко Ю. Історико-антропологічний нарис поховань XVI–XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині / Ю. Долженко, О. Прядко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 43-50. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано останки людей, похованих у с. Жовнино в XVI-XVIII ст. Проведено порівняльний аналіз морфологічних комплексів цієї вибірки з населенням Східної Європи XIV-XX ст. Визначено, що за даними краніометрії простежується зв"язок ...
593474
  Горак Г.І. Історико-антропологічний підхід / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 166. – ISBN 966-642-073-2
593475
  Чаркіна Т.І. Історико-антропологічні аспекти розвитку культурного діалогу у глобалізаційному вимірі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 4-13. – ISSN 2312-4342
593476
  Волошин І.М. Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець / І.М. Волошин, Ю.І. Чикайло // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 160-168 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
593477
  Мезенцев В. Історико-археологічні дослідження садиби І. Мазепи в Батурині // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-11
593478
  Калакура Я. Історико-архівознавча школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 8-19. – ISBN 966-625-009-8
593479
  Смоляк В.В. Історико-архітектурне дослідження будівлі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / В.В. Смоляк, Субін-Кожевнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 151-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
593480
  Дробна І. Історико-архітектурний розвиток Кам"янця-Подільського кінця XIX - початку XX ст. за документальними листівками В. Вінярського // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 13-14
593481
  Кучер П.В. Історико-архітектурні пам"ятки Рівненської області: геопросторове поширення, туристичні маршрути та їх хзарактеристика / П.В. Кучер, І.М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
593482
  Смогоржевська І. Історико-бібліографічна спадщина Михайла Грушевського // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 171-175. – ISSN 0869-3595
593483
  Серебрякова Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII - першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28
593484
  Бодак О.П. Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 29-39. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
593485
  Лєсовець Н.М. Історико-бібліотекознавча та історико-бібліографічна спадщина у сучасному інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 143-147
593486
  Ляхоцький В. Історико-біографічні дослідження життя та діяльності й бібліографічні студії творчості І. Огієнка (митрополита Іларіона): питання класифікації // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 294-325. – Бібліогр.: с. 306-325. – ISBN 966-02-2067-7
593487
  Ходорківський І.Д. Історико-біографічні твори з життя письменників / І.Д. Ходорківський. – К., 1963. – 170с.
593488
  Білинська М.М. Історико-генетична природа термінологічного забезпечення публічного адміністрування з джерел адміністративного права // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 237-238
593489
  Смоляк П.О. Історико-генетичний аналіз ідей виховання лідерських якостей особистості / П.О. Смоляк, Р.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 161-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
593490
  Оробець І. Історико-генетичний підхід у дослідженні еволюції концепції сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-101. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи еволюції концепції сталого розвитку. Визначено роль ООН у становленні та пропагуванні ідей сталого розвитку. Виокремлено шляхи досягнення сталого розвитку. Рассмотрены основные этапы эволюции концепции устойчивого развития. ...
593491
  Сверчевська І.А. Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 82-86. – ISSN 2413-1571
593492
  Бондаренко І. Історико-генетичні витоки засобів національної самоідентифікації в дизайні інтер’єру // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 222-230
593493
  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття "прамова" у порівняльно-історичному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті проаналізовано історико-генетичні витоки поняття прамови у порівняльно-історичному мовознавстві; зроблено спробу осмислити поняття прамови крізь модель родовідного дерева А. Шлейхера і модель теорії хвиль Г. Шухардта, І. Шмідта; установлено ...
593494
  Пасішник Любов Історико-географічна екскурсія по ландшафтному парку "Знесіння" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-28 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
593495
   Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1988. – 112с.
593496
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-Східної України для цілей туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 71-81


  Регіон Південно-Східної України відноситься до поліетнічних, населення якого формувалося протягом багатьох століть шляхом інтеграції традицій природокористування багатьох народів. Серед таких вагому роль у формуванні регіональної специфічності ...
593497
  Полєшко Д.Р. Історико-географічне дослідження Радомишльського Полісся // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 152-154
593498
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне районування Південно-східної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 102-109


  Історико-географічне районування - це порівняно слабо розроблений розділ в регіональній історії географії. В статті розглядаються чинники, що впливають на цей вид районування з точки зору концепції регіонального природокористування. Запропоноване ...
593499
  Колотуха І. Історико-географічний аналіз зв"язності житлових районів міста Києва легкорейковим транспортом у ХХ-ХХІ сторіччі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 27-31. – ISSN 2413-7154


  Система громадського транспорту є надзвичайно важливою складовою функціонування міст, в першу чергу - великих столичних. Для формування територіальних меж м. Києва важливу роль відіграв легкрейковий (трамвайний) транспорт. Мета дослідження - аналіз ...
593500
  Федчук А.П. Історико-географічний аналіз та сучасна компонентна структура антарктичного туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 304-311. – Бібліогр.: 13 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
593501
  Кіян О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-216. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Здійснено аналіз наукової спадщини Володимира Антонович в царині історичної географії. Визначено роль історико-географічного фактору в інтерпретації вченим історії України. В статті згадуються імена вчених: О. Андрієвського, О. Андріяшева, В. ...
593502
  Скляров О.А. Історико-географічний чинник геопланування міста Херсон // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 166-169
593503
  Винниченко І.І. Історико-географічні аспекти дослідження української східної діаспори // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-15. – (Географія ; Вип. 45)


  Означено стан студіювань української східної діаспори, представлено варіант програми її історико-географічних досліджень.
593504
  Рудакевич І. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
593505
  Гладкий О.В. Історико-географічні аспекти розвитку Київської господарської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історичні аспекти формування і розвитку господарства та системи розселення Київської агломерації. Застосовано методику оцінки порогового розвитку великих міст.
593506
  Вербиленко Г.А. Історико-географічні дослідження в історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках XX ст. / Галина Вербиленко ; [відп. ред. Я.В. Верменич] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 118, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7170-8
593507
   Історико-географічні дослідження на Україні : Збірка наукових праць. – Київ, 1998. – 211с. – ISBN 5-7702-1280-2
593508
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки : л.200-246. – Бібліогр. : л.178-199
593509
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
593510
  Трусій О. Історико-географічні особливості розвитку науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історико-географічні особливості розвитку науки. Розглянуті етапи розвитку наукового потенціалу та виділені три історико-географічні зрізи. Охарактеризовано особливості становлення природознавства. Досліджено зародження, існування та ...
593511
  Когатько Ю. Історико-географічні особливості розвитку православ"я, як основної релігії в Чернігівській області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 145-147
593512
  Рутинський М.Й. Історико-географічні особливості становлення Прикарпатського курорту Моршин // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 151-161


  Проведено ретроспективно-географічний аналіз специфіки становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг. Прослідковано основні етапи еволюції курорту від одиничного приватного закладу сезонного типу до поліфункціонального ...
593513
  Зубик А. Історико-географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 178-183. – ISSN 2076-1333
593514
  Трубчанінов С.В. Історико-географічні праці 20-х років XX ст. Федора Петруня // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
593515
  Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 88-100. – ISSN 0130-6936
593516
  Миронюк Н.В. Історико-географічні фактори розвитку культурної сфери Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 248-258. – Бібліогр.: 14 назв.
593517
   Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 124с.
593518
  Подобівський В.С. Історико-геоморфологічна зумовленість малюнка поселенської мережі Кремецького і Шумського районів (Гологоро-Кремецький кряж) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 117-122 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
593519
  Левченко О. Історико-геоморфологічний аналіз території західної межі Українського щита впродовж мезозой-кайнозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні підходи до проведення західної межі Українського щита і відповідно дано характеристику кожній з цих меж. Зроблено порівняльний палеогеоморфологічний аналіз території західної межі щита протягом мезозой-кайнозою. Different ways of ...
593520
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.; Ін-тут народозн. НАН України. – Львів, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л. 351 - 394
593521
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 21 назв.
593522
  Слободянюк Н. Історико-гносеологічний аналіз поняття безеквівалентної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається питання виникнення та розвитку теорії про взаємозв"язок мови і культури. Особливу увагу приділено національним і культурним особливостям мов. Стаття містить аналіз праць українських та зарубіжних мовознавців, що займались вивченням ...
593523
  Козюба В.К. Історико-демографічна характеристика давньоруської сім"ї : (за матеріалами історичних та археологічних джерел) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-41. – ISSN 0235-3490
593524
  Шейко В.М. Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об"єднань України: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 172-193. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
593525
  Бездрабко В.В. Історико-джерелознавчі набутки XIX ст. і формування основ документознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 282-288. – (Історія ; Вип. 25)
593526
  Линченко М. Історико-джерельна база відтворення героїки громадянської війни у творах В. Винниченка та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 129-131
593527
  Лукашова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційованого підходу в навчанні хімії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-36.
593528
  Комлєв Олександр Олександрович Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій українського щита : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук: 11.00.04 / Комлєв О.О.; НАН України Інститут географії. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
593529
  Іваницький-Василенко Історико-догматичне виучування джерел магдебурзького права в Західній Русі і Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.131-140. – ISSN 0869-2491
593530
  Нестеренко О. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано реалізацію історико-еволюційного підходу у творчості М. Зібера Realization of historical-evolutional approach in M. Ziber"s heritage is analized
593531
  Рудько Г.І. Історико-екологічні передумови формування та розвитку промислово-міських агломерацій України / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
593532
  Бездрабко В.В. Історико-екологічні студії в краєзнавстві 1920-1930-х рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 21-30
593533
  Снігова О.Ю. Історико-економічна ґенеза структурних диспропорцій економіки старопромислових регіонів України // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 164-173. – ISSN 0320-4421
593534
  Вербова О. Історико-економічна наука про національний господарський рух у Західній Україні впродовж 1848-1944 років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 63-69. – ISSN 1728-9343
593535
  Небрат В.В. Історико-економічне підгрунтя суспільних перетворень // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 70-89. – ISBN 978-966-02-8705-1
593536
  Гайдай Т.В. Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 276-289. – ISSN 0320-4421
593537
  Денисенко Ю.В. Історико-економічний аспект дослідження норми відсотка як регулятора інвестиційного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; вип. 44)


  В історико-економічному розрізі розглядається проблема визначення факторів, які впливають на норму відсотка в ринковій економіці. Дана еволюція і характеристика підходів прихильників класичної, неокласичної та кейнсіанської теорії до аналізу норми ...
593538
  Корнійчук Л.Я. Історико-економічні дисципліни в системі економічних наук / Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 73-78. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
593539
  Небрат В.В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 9-26. – ISSN 0320-4421


  Тенденційна оцінка поглядів та діяльності М.Бунге, М.Драгоманова, М.Зібера, В.Каразіна, М.Туган-Барановського та ін. обумовила вилучення їхніх найбільш глибоких і прогресивних ідей з арсеналу наукового пошуку та прирекла на тривале забуття цілу плеяду ...
593540
  Леоненко П.М. Історико-економічні дослідження радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито новітні тлумачення радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 рр.) у вітчизняній та зарубіжній історико-економічній літературі.
593541
  Ущаповський Ю.В. Історико-економічні дослідження у світлі методології сучасного інституціоналізму // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 9-54. – ISBN 978-966-683-540-9
593542
  Даниленко Л.І. Історико-етимологічна реконструкція семантики чеського прислів"я // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 221-227. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
593543
  Лучканин С.М. Історико-етимологічний правопис румунського лінгвіста Тімотея Чіпаріу (1805-1887) та українського філолога Михайла Максимовича (1804-1873) як спосіб обгрунтування старожитності власного етносу та його мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 387-393
593544
  Карпенко О.П. Історико-етимологічні розвідки (на матеріалі ойконімів Житомирщини) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 203-211. – ISBN 978-966-489-126-1
593545
  Гладких М.І. Історико-етнічна спільність / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167. – ISBN 966-642-073-2
593546
  Глушко М. Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 9-21. – ISSN 0130-6936
593547
  Верба І. Історико-етнографічний гурток при університеті Св. Володимира та його роль формуванні історико-економічної школи М.В. Довнар-Запольського / І. Верба, Д. Карпусь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 50-54
593548
  Бондаренко Г. Історико-етнографічний огляд літератури за 1991-2008 рр. (Волинська область) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 294-311
593549
  Аксьонова Н.В. Історико-етнографічний регіон Слобожанщина в історіографічних дослідженнях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 101-105. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
593550
  Федака С. Історико-етнографічний фактор у сучасній геостратегії України // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 54-64. – ISSN 2078-1431
593551
  Ільченко І.І. Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв"язку з формуванням місцевого антропонімікону // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з антропонімії надвеликолузького регіону. У ній подаються історико-етнографічні відомості про цей регіон.
593552
  Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України : навч. посібник / Степан Макарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 345-351 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-925-5
593553
  Кукса Н.В. Історико-етнографічні студії Івана Гончара: чигиринський вимір // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 344-350
593554
  Даниленко В. Історико-етнологічне дослідження про культуру повсякдення міст України. (Рецензія на монографію Мирослава Борисенка "Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Монографія." – К.: Стилос, 2009. – 356 с. іл.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 170-171
593555
  Вільчинська С.В. Історико-етнологічні дослідження М. Максимовича як проекція антропологічної науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 449-466
593556
  Пастух М.В. Історико-картографічний нарис про визначення параметрів Земної кулі та географічного місцерозташування території Тмутараканського острова // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 205-209. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-631-331-6
593557
  Афанасьєва З.Б. Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906-1920 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 173-183. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
593558
  Товстоляк Н.М. Історико-краєзнавча діяльність Василя Васильовича Тарнавського-молодшого (1938-1899) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 185-191. – (Історія та географія ; вип. 48)
593559
  Гончаров О. Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 213-220. – ISSN 2222-5250
593560
  Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківськ // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 92-95
593561
  Клименко Н. Історико-краєзнавча спадщина Івана Крип"якевича // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 157-164
593562
  Кінд-Войтюк Історико-краєзнавча та памяткоохоронна діяльність на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела вивчення // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 29-34. – ISSN 2305-9389
593563
  Юрченко О. Історико-краєзнавча характеристика топонімів с. Лецьки на Переяславщині // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 74-84
593564
  Крючкова Н.Д. Історико-краєзнавче дослідження періодичних видань ХІХ - початку ХХ ст. відділу рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 97-100. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
593565
  Костриця М.Ю. Історико-краєзнавче товариство "Волинь" у Німеччині // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 146-151. – ISBN 966-7626-11-3
593566
  Романюк Н. Історико-краєзнавчий додаток "Єлисавет": історія, завдання, жанрово-тематичне наповнення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 40-42. – ISSN 2076-9326
593567
  Білоцерківська І. Історико-краєзнавчий музей Сакунівської школи: створення та діяльність (1972 - 2010) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 138-145
593568
  Кашаба О. Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 23-29
593569
   Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. ХIX - поч. ХX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 23-29
593570
  Надольська В. Історико-краєзнавчі дослідження Вальдемара П"ясецького // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 211-214
593571
  Королько А. Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття (90-і рр. XX - початок XXI ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 248-262. – ISSN 2078-6077
593572
  Добржанський О. Історико-краєзнавчі дослідження на Буковині в ХХ - на початку ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 39-44. – ISBN 966-8653-41-6
593573
  Щербина Н. Історико-краєзнавчі дослідження на Одещині у другій половині ХХ століття: тенденції та напрямки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 25-38. – ISSN 2222-5250
593574
  Лобурець В.Є. Історико-краєзнавчі дослідження на Полтавщині // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 40-42
593575
  Вакулишин С. Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 180-185. – ISSN 2222-5250
593576
  Біла С. Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України / С. Біла, В. Драган // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 11-22. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
593577
  Шльончик А. Історико-краєзнавчі пошукові завдання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 5-9.
593578
  Головкін Б.М. Історико-кримінологічне дослідження тяжкої корисливо-насильницької злочинності: від радянської доби до часів незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 143-151. – ISSN 0201-7245
593579
  Ларін Д.І. Історико-критичний аналіз психології релігії як галузі психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 107-114. – ISBN 978-613-8-33760-7
593580
  Біляєва С.О. Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина" у 2006-9 рр. Хроніка подій / С.О. Біляєва, І.М. Дрига, О.Є. Фіалко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 206-209. – ISSN 1608-0599


  Важливим кроком у розвитку співробітництва вчених, діячів культури, широкого кола громадськості, налагодження діалогу культур країн-сусідів України та Туреччини стала фундація Історико-культурної асоціації "Україна - Туреччина" (ІКАУТ). У межах ...
593581
  Тарасова Оксана Олексіївна Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу (на прикладі вокальних циклів 19-20 сторіч) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Тарасова О.О.; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
593582
  Овчинников Е. Історико-культурна пам"ятка "Гайдамацькі льохи" на батьківщині Т. Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 22-26. – ISBN 966-95758-1-8
593583
  Волчук С. Історико-культурна реконструкція як чинник збереження духовної спадщини // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 17-19
593584
  Гаврилюк С.В. Історико-культурна спадщина Волині в описах польського дослідника Тадеуша Стецького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 130-135. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
593585
  Терещенко О. Історико-культурна спадщина Корсунщини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 34-36
593586
  Паньків Н. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 161-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
593587
  Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 70-75. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано контекстну поведінку веб-сайтів Державних архівів областей України для встановлення пріоритетних напрямків удосконалення їх змісту, оформлення та наповнення з метою покращення умов вільного доступу користувачів до інформаційних ...
593588
  Федірко А. Історико-культурна спадщина Новгорода-Сіверського // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 35-37
593589
  Кіндрачук Н.М. Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 121-128. – ISBN 978-617-689-047-8
593590
  Кузіна Н. Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 75-81. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його значенням як однієї з найбільш активних форм спілкування людей, що сприяє встановленню і розширенню культурних зв"язків. На початку нового тисячоліття дослідники різних напрямів усе частіше ...
593591
  Поливач К.А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр. 34 назви. – ISSN 1561-4980
593592
  Куц О.Р. Історико-культурна спадщина: невикористані можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 64-65. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується значення ознайомлення студентів з київськими пам"ятками історії та культури у вихованні молоді.
593593
  Яковлев О.В. Історико-культурна цінність книжкових пам"яток України 20-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 166-171
593594
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 227-232. – ISSN 2076-815X
593595
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережної території озера Йорданське у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 299-304. – ISSN 2077-3455
593596
  Розумна Л.-Д. Історико-культурне значення Острозької Біблії / Л.-Д. Розумна, Л. Льода // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 3-23. – ISBN 966-02-1903-2
593597
  Братусь І.В. Історико-культурне значення спогадів про Олександра Довженка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 193-196. – ISSN 2226-3209
593598
  Братель О. Історико-культурниі особливості аргентинської поетичної картини світу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – C. 30-41. – ISBN 966-7773-70-1
593599
  Поливач К.А. Історико-культурний каркас України: методичні підходи до його виявлення та дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
593600
  Карпенко Г. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 123-127
593601
  Карпенко Г.А. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій


  Досліджуються прийоми передачі китаємовних соціально-побутових реалій українською мовою.
593602
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 234л. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр. : л.215-234
593603
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр.: 9 назв
593604
  Сергіюк І.М. Історико-культурний потенціал гарнізонних комплексів Волині та заходи з їх реабілітації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 162-165. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
593605
  Дударчук К.Д. Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 137-143 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
593606
  Козловський А.А. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров""я в IX-XIV ст / А.А. Козловський. – К, 1992. – 184с.
593607
  Капелюшний В. Історико-культурний туризм в Україні та країнах Європи: висвітлення в літературі його суті, змісту, історії розвитку та досвіду правового регулювання / В. Капелюшний, М. Чубата // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 50-59. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У сучасних міжнародних документах, що стосуються розвитку туризму, наголошується на економічному, світоглядному, пізнавальному й комунікативному значенні туризму як особливого соціально-культурного інституту загальнолюдської культури, що, безперечно, ...
593608
  Яковенко Н. Історико-культурний туризм як інструмент м"якої сили в політиці держав // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7399-29-1
593609
   Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – 330, [1] с. : кольор. іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-29-1
593610
  Гордіца К.А. Історико-культурні архетипи господарювання в український традиції підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 126-141. – ISSN 0320-4421
593611
  Братусь І.В. Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 95-101. – ISSN 2076-1554
593612
   Історико-культурні заповідники : [наукова монографія] / М-во культури України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 292 с., [9] арк. іл. : табл., іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-502-497-2
593613
  Вара О.А. Історико-культурні заповідники Міністерства культури України. Сучасний стан, проблеми та актуальні питання розвитку // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 297-308. – ISBN 978-966-651-971-2
593614
   Історико-культурні заповідники. Плани організації територій : [наук. моногр.] / М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : Фенікс, 2011. – 191, [48] с. іл., [10] л. іл. : фотогр., табл., карти. – Присвяч. пам"яті видатного укр. музейника і пам"яткоохоронця, засн. і першого дир. Нац. істор.-етногр. заповідника "Переяслав", Героя України Михайла Івановича Сікорського. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-651-737-4
593615
  Братель О.М. Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 71-76
593616
  Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення полтавської психологічної школи у XVIII - XX століттях : монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ : Слово, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-211 та в додатках: с. 228-246. – ISBN 978-966-194-219-5
593617
  Волков С. Історико-культурні передумови становлення професійної мистецької освіти в Україні // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 21-37. – ISBN 978-966-2241-15-0


  Про історію мистецької освіти в Україні, мистецькі школи. "Важливим освітнім центром, в якому значне місце належало музичному вихованню, став відкритий 1834 р. в Києві університет. У його музичних класах молодь мала можливість отримати певні навички не ...
593618
  Єрошенко О.В. Історико-культурні передумови формування української опери // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 286-294
593619
  Павленко Т.М. Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
593620
  Мисько В.З. Історико-культурні ресурси національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційне значення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 14-16
593621
  Кармазін А. Історико-культурні традиції Волині та їх вплив на формування композиторської особистості М.І. Вериківського // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 359-367. – ISSN 2411-3832
593622
  Зубкова Н.М. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об"єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.10-15.
593623
  Джой Чиндінма Отуоньє Історико-культурологічний аналіз національної проблематики Нігерії в міжнародних документах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2226-3209
593624
  Шейко В. Історико-культурологічні аспекти впливу інноваційних циклів на геопростір // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.90-96
593625
  Шейко В.М. Історико-культурологічні аспекти психоаналізу : Монографія / В.М. Шейко. – Харків : Основа, 2001. – 152с. – ISBN 5-7768-0746-8
593626
  Бойко В.І. Історико-культурологічні засади діалектичного характеру свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.15-21
593627
  Лавер О. Історико-культурологічні хронологічно значущі літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 54-57
593628
  Романчук С.П. Історико-ландшафтні дослідження в Україні (проблеми та перспективи) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто етапи становлення та основні проблеми історичного ландшафтнознавства.
593629
  Романчук С.П. Історико-ландшафтнознавча реконструкція території сучасного Майдану Незалежності та його довкілля на давньокиївський період // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 98-120. – Бібліогр.: 22 назви
593630
  Півторак Г.П. Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Григорій Півторак ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2015. – 510, [2] с., [1] арк. портр. : табл. – До 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. діяльності. - Текст укр., пол., білорус. – Бібліогр. в прим.: с. 490-493 , хронол. покажч.: с. 494-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1476-3
593631
  Тараненко О. Історико-лінгвістична славістика: вибрані праці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 0027-2833
593632
  Ніка О.І. Історико-лінгвістичний дискурс модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 336-339
593633
  Пуряєва Н. Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 56-66. – ISSN 1682-3540
593634
  Томенко Олеся Миколаївна Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років 20 ст. : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Томенко Олеся Миколаївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
593635
  Томенко О.М. Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Томенко О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
593636
  Гнатюк М. Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 85-93. – ISBN 978-966-171-312-2
593637
  Мучка М. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 177-186. – ISSN 2304-9383
593638
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2000
593639
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 6. – 2001
593640
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 7. – 2002
593641
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 8. – 2002
593642
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 9. – 2003
593643
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 10. – 2004
593644
  Хворостяний І.Г. Історико-літературний контекст концепту свободи в прозі Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 555-560


  Статтю присвячено дослідженню історико-літературного контексту концепту свободи в прозі Панаса Мирного. Простежено витоки цього поняття, його іманентну роль для розвитку літератури, зокрема, творчості Панаса Мирного. Доведено, що в концепт свободи в ...
593645
  Вільна Я.В. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ"яненка : навч. посібник / Ярослава Вільна. – Київ : Логос, 2010. – 202, [1] с. – Покажч. імен.: с. 170-175. – Бібліогр.: с. 176-201. – ISBN 978-966-171-306-1
593646
  Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ"яненка : Монографія / Я.Вільна; КНУТШ. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 300с. – ISBN 966-542-270-7
593647
  Стебун І. Історико-літературні нариси / І. Стебун. – Київ-Львів, 1947. – 256с.
593648
  Оглоблин-Глобенко Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко ; упоряд. І. Кошелівець ; вступ. ст. В. Кубійовича й І. Кошелівця // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 1-160. – (Праці філологічної секції)
593649
   Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня народження Т.С. Осьмачки, 11-12 трав. 2000 р. – Черкаси : [б. в.], 2000. – 128, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 120-122 та наприкінці ст.
593650
  Музичко О. Історико-меморіальна експедиція 1909 р. по козацьких місцинах нижньої течії Дніпра членів Одеського відділення Російського військово-історичного товариства // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 53-62. – ISSN 2519-2523
593651
   Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця / матеріал підготував Львівський історичний музей // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 травня (№ 19). – С. 9
593652
  Босацький А.М. Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша / А.М. Босацький. – Ужгород, 1975. – с.
593653
  Фуртес О. Історико-мемуарний літопис УГА "Український Скиталець" 1920-1923 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 130-137. – ISBN 978-966-02-5080-2
593654
  Тодорова Є.М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 152-162. – ISBN 966-7352-66-8


  З"ясовуються суть поняття "ретроспективна національна бібліографія", її об"єкт, принципи добору та характеристики документів у репертуарних покажчиках, а також генезис формування системи посібників РНБ в Україні.
593655
  Христова Т.Є. Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. ; КНУТШ ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 420 с. : іл. , табл. – Бібліогр.: с. 395-415. – ISBN 978-966-197-032-7
593656
  Мороз С.А. Історико-методологічні підвалини розвитку стратиграфії / С.А. Мороз, І.П. Соколов, Совяк-Круковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 47-61. – (Геологія ; Вип. 14)


  Аналіз історико-методологічних підвалин стратиграфічної геології дозволяє окреслити перспективи її подальшого розвитку. Передусім постає необхідність коректного узагальнення величезного емпіричного матеріалу, який треба впорядкувати і систематизувати з ...
593657
  Ціватий В.Г. Історико-методологічні традиції інституціональних витоків італійської та іспанської державності, політики і дипломатії (до 150-річчя від дня народження проф. В.К. Піскорського) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 98-103. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
593658
  Бушак С. Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 159-169. – ISBN 978-966-2374-12-4
593659
  Ізотов А.О. Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контектсті розвитку Києва 10 - початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Ізотов А.О.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
593660
  Шамраєва О.О. Історико-містобудівний розвиток та архітектура м. Тульчина Вінницької області у повоєнний період (1945-1981 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 121-124
593661
  Крижанівський О.А. Історико-містобудівний та еколого-геологічний аналіз території басейну річки Либідь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 287-292. – ISSN 2077-3455
593662
   Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс, 2011. – 312 с.; [118] с. іл. : іл., карти, портр. – Присвячується пам"яті видатного укр. пам"яткоохоронця, почесного громадянина міста Києва, акад. П.Т. Тронька. - Додатки: с. 278-310. – Бібліогр.: с. 244-277. – ISBN 978-966-651-959-0
593663
   Історико-містобудівні дослідження м. Василькова / В.В. Вечерський, Л.В. Тормілович, І.В. Єрзіна, О.А. Кожушко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 77-109. – ISBN 978-966-651-795-4
593664
  Вечерський В.В. Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В.В., Скібіцька Т.В., Сердюк О.М. ; за ред. канд. архітектури, лауреата Держ. премій України в галузі архітектури В. Вечерського ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : Фенікс, 2008. – 105, [1] с., [18] арк. фотоіл., схем : іл., табл. – Присвяч. 600-річчю першої згадки про місто Чернівці. – Бібліогр.: с. 96-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-647-6
593665
  Пономаренко Л.П. Історико-науковий аналіз досліджень в галузі магнітооптики в Україні.. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.05 / Пономаренко Л.П.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 22л.
593666
  Колтачихіна О.Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації (світовий контекст) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 137-153. – ISSN 0374-3896
593667
  Мироненко С.Г. Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Дис....канд. біол. наук: Спец. 03.00.23 -іст. біології / Світлана Георгіївна Мироненко; Укр. акад. аграрних наук. – Полтава, 2006. – 216л. – Додатки л. 206-218. – Бібліогр.: л. 153-205
593668
  Мироненко Світлана Георгіївна Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 23 / Мироненко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
593669
  Литвиненко А.С. Історико-науковий аналіз формування та розвитку київської школи математичної та теоретичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.05.05 / Литвиненко А.С.; НАН Укр.Ін-т.теорет.фіз. – К, 1997. – 22л.
593670
  Левченко В. Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця XX - початку XXI століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні / В. Левченко, Г. Левченко, Е. Петровський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
593671
  Домбровська Л. Історико-освітній аспект українського часопису "Правда" (Львів, 1867-1898 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 34-39
593672
  Стешенко О.Л. Історико-партійні знання -- в маси / О.Л. Стешенко. – Київ, 1965. – 32с.
593673
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
593674
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 526 л. + Додатки: л. 389 - 526. – Бібліогр.: л. 361 389
593675
  Ільченко О. Історико-педагогічна оцінка досвіду жіночої благодійності в освіті Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 74-79. – ISSN 2075-1478


  У статті здійснено історико-педагогічну оцінку жіночого благодійного досвіду в освіті України ХVІІ – останньої чверті ХVІІІ ст.
593676
  Годунко Л. Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
593677
  Панасенко Е. Історико-педагогічне дослідження: сутність, принципи та класифікація джерельної бази / Е. Панасенко, В. Кучков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 113-125. – ISSN 2077-1827
593678
  Голик Б. Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 228-234. – ISSN 2075-1478


  З ініціативи київської інтелегенції - Г. Павлуцького, Д. Антоновича, М. Біляшівського та інших, за особистої підтримки Голови Центральної Ради М. Грушевського у грудні 1917 року було відкрито Українську академію мистецтва.
593679
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2006
593680
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2006
593681
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2007
593682
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип .2. – 2007
593683
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2008
593684
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 2. – 2008
593685
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2009
593686
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2009
593687
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2010
593688
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
593689
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
593690
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
593691
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
593692
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593693
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593694
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593695
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 2. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593696
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2004-. – ISSN 2307-4833
Вип. 1. – 2019. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
593697
  Борзик О.Б. Історико-педагогічний аналіз дефініції "толерантність" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 13-18. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
593698
  Бабаян Ю. Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 10-18. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
593699
  Тітова О. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільского господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
593700
  Телелим В.М. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 161-169


  У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного ...
593701
  Когут С. Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
593702
  Бабченко Н. Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти республіки Польщі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 67-83. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
593703
  Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 30–34. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
593704
  Лебедь Г. Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 85-91. – ISSN 2309-9127
593705
  Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-49.
593706
  Розлуцька Г.М. Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 43-46. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
593707
   Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 2. – 2008. – 239 с.
593708
  Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 80-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
593709
  Логвінов Історико-політичне підгрунтя формування жанрової системи магрибської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 206-210
593710
  Пікалова О.В. Історико-політичний аналіз розвитку неурядових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті піднімаються питання формування та розвитку різноманітних неурядових суспільних об"єднань в різні історичні проміжки часу. Також подається історико-політичний аналіз розвитку таких організацій на Заході й, як приклад, наводиться найрозвиненіша ...
593711
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей. – Чернівці : Рута, 2005. – ISBN 966-568-745-Х
593712
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 29/30. – 2015. – 377 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
593713
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 31/32. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
593714
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 33/34. – 2016. – 396 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
593715
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 35/36. – 2017. – 398, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
593716
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 37/38. – 2018. – 327 с. – Резюме укр., англ. мовами
593717
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593718
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2. – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593719
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (3). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
593720
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (4). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
593721
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (5). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
593722
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (6). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
593723
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (9). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
593724
  Макаренко Н. Історико-політичні чинники формування національної ідентичності: південно-український формат // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 81-87
593725
  Ступак Ф.Я. Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 124-128
593726
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 216, [3] арк. – Додатки: арк.213-216, [3]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 188-212 та в додатках: арк. 213-215
593727
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
593728
  Сидор В. Історико-праві аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43
593729
  Кравчук М. Історико-правова генеза Державного Трибуналу: досвід Польщі // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 18-22
593730
  Сказко Ю.А. Історико-правова генеза кримінальної відповідальності за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 294-306. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
593731
  Лобода Ю.П. Історико-правова концепція М.Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 42-47


  Метою даної статті є висвітлення особливостей правової традиції українського народу з точки зору М.Чубатого.
593732
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 259-266
593733
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 516-534
593734
  Бойко І.Й. Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 8-22. – ISSN 2224-9281
593735
  Чорнобай А. Історико-правова оцінка існування Донецько-Криворізької республіки у працях українських вчених // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 108-110
593736
  Каращук К.Л. Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 104-113
593737
  Карпічков В.О. Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 160-163. – ISSN 2524-017X
593738
  Свінціцький Е.М. Історико-правова ретроспектива передумов виникнення та розвитку фінансового контролю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 62-66
593739
   Історико-правова спадщина України. – Х., 1996. – 129с.
593740
  Прокопов Д.Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв"язання проблеми генезису держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
593741
  Корнієнко І.В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В.Васьковського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 365-375
593742
  Сербин Р.А. Історико-правова характеристика благодійництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Право" ; вип. 1)
593743
  Лебідь В.І. Історико-правова характеристика двору як організаційно-правової форми особистого господарювання громадян на землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-133
593744
  Тимкович І.І. Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 23-26. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
593745
  Кацин М.Ю. Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (XIX ст.- поч. XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 50-65. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
593746
  Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.286)
593747
  Іванов О.Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
593748
  Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 34-38. – ISSN 2409-4544
593749
  Гулєвата Н.Г. Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 85-90


  У статті автор розкриває витоки та здійснює аналіз першоджерел історико-правового вчення юриста, доктора права, ординарного професора, ректора Імператорського університету Св. Володимира (1837-1843) - Неволіна К.О..
593750
  Лавріненко О.В. Історико-правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О.В. Лавріненко, ОстафійчукМ.М // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 257-268.
593751
  Косташ Н. Історико-правове значення Конституції УНР 1918 як важливої сторінки українського державотворення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 200-202
593752
  Василенко А.М. Історико-правове розуміння діаспор і національних меншин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 18-23. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Визначення історико-правового розуміння діаспор і національних меншин у контексті існуючих правовідносин щодо них. Стаття має більше теоретико-правовий характер і присвячена історико-правовому аналізу діаспор і національних меншин в цілому й ...
593753
  Житков О. Історико-правовий аналіз аграрного законодавства Центральної Ради // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 61-67. – ISBN 978-617-7399-06-2
593754
  Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 79-93. – ISSN 2304-4556
593755
  Доля Р.В. Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 97-101. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
593756
  Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз зародження та формування повітряного права в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 148-154
593757
  Шимончук І.В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 36-44.
593758
  Литвиненко Є.Ю. Історико-правовий аналіз кодифікації адміністративно-правових норм у провідних країнах Європейського Союзу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 32-46. – ISSN 2227-796X


  The article reveals approaches to codification of administrative legislation, formed in the leading countries of the European Union within the period of XVIII-XXI centuries, that have special interest for introduction of the applied methods and ...
593759
  Шевердін М.М. Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х рр. ХХ ст. в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 13-26. – ISSN 1993-0909
593760
  Стоян В. Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 78-82


  У статті аналізується накладення штрафу у разі відмови у задоволенні вимог позивача у справах про оскарження нотаріальних актів, а також у разі нез"явлення нотаріуса-свідка, альтернатива адрес надсилання повістки нотаріусу, подання проти нотаріальних ...
593761
  Степанченко О.С. Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 120-123. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
593762
  Блажівська О.Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 56-63. – ISSN 2312-1831
593763
  Розсоха К.О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 233-236. – ISBN 978-966-937-189-8
593764
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України
593765
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-9


  У статті грунтовно досліджуються теоретичні та практичні проблеми складу спадщини в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України. Автор згадує учених-цивілістів Київського університету: М.Ф. Владимирського-Буданова, М.С. ...
593766
  Сокол О.О. Історико-правовий аналіз протидії ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 88-94. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
593767
  Блажівська О. Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
593768
  Головій Л.В. Історико-правовий аналіз розвитку державного регулювання освітньої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 230-237. – (Право). – ISSN 2222-5226
593769
  Палехов Д.О. Історико-правовий аналіз розвитку екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 430-437. – ISSN 1563-3349
593770
  Гаврилов Ю.Г. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального законодавства України про відповідальність за бандитизм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
593771
  Макаруха З. Історико-правовий аналіз розвитку спільної політики ЄС у сфері зовнішніх кордонів // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 55-58
593772
  Макаровець А.М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 198-207. – ISSN 1999-5717
593773
  Дараганова Н. Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 316-323. – ISSN 0132-1331
593774
  Прокопчук К. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці XX ст. - першого десятиліття XXI ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 167-171. – ISSN 2409-4544
593775
  Процан Ю.Г. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 243-251. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
593776
  Ватраль А.В. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку пізнавальної діяльності в контррозвідці // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 31-39. – ISSN 2310-9769
593777
  Яцишин М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 3-8
593778
  Кулакевич О.В. Історико-правовий аспект взаємодії християнської церкви та держави і його значення для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
593779
  Санніков Д.В. Історико-правовий аспект використання земельних ділянок для садівництва в 1917-1927 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 227-232. – ISSN 0201-7245
593780
  Шульга М.В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 2413-7189
593781
  Коробенко Н.П. Історико-правовий аспект виникнення та становлення пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
593782
  Адамовський В.І. Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина XX століття): історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 19-26. – (Історичні науки ; Вип. 5)
593783
  Культенко О.В. Історико-правовий аспект емансипації фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, А.О. Солоненко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 240-248. – ISSN 1563-3349
593784
  Сакаджи К.Б. Історико-правовий аспект застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 241-248. – ISSN 0201-7245
593785
  Галунько В.В. Історико-правовий аспект захисту власності від протиправних посягань у Київській Русі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 269-273.
593786
  Марків С. Історико-правовий аспект кібертероризму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 103-106. – ISSN 2524-0129
593787
  Черниченко Людмила Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХІV - XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 125-128
593788
  Зайцева О.В. Історико-правовий аспект розвитку концепції юридичної особи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 48-50.
593789
  Налуцишин В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 182-192. – ISSN 2078-9165
593790
  Попченкова І.М. Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов"язків по догляду за дитиною // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 86-95. – ISSN 2222-5374
593791
  Масловський С.В. Історико-правовий аспект становлення та розвитку господарських судів першої інстанції // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 96-102. – ISSN 2413-1342
593792
  Никонець А.А. Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 9-13. – ISSN 2519-2353
593793
  Ющенко Т.В. Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 157-167. – ISSN 1993-0941
593794
  Сливка М.М. Історико-правовий аспект формування і розвитку охорони навколишнього природного середовища в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 158-164. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено формуванню та становленню знань у сфері охорони навколишнього природного середовища в різні періоди розвитку України, оскільки оновлення нормативно-правової бази з охорони довкілля є неможливим без урахування минулого досвіду. Статья ...
593795
  Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 111-115


  Стаття присвячена порівняльному аналізу історико-правового розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині.
593796
  Гриценко В.Г. Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Серія "Право" ; вип. 2)
593797
  Шаповал М.М. Історико-правовий дискурс розвитку підготовчого провадження в цивільному процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 67-76. – ISSN 2413-1342
593798
  Луцький А.І. Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 10-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
593799
  Каторкін Р.А. Історико-правовий нарис кримінальної відповідальоності за ухилення від призову на військову службу на землях сучасної України в період XVI-XIX століть // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 199-206. – ISSN 2304-4556
593800
  Вознюк А.А. Історико-правовий нарис спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій у вітчизняному кримінальному законодавстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 27-32.
593801
  Пронь Д. Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 362-368. – ISSN 1026-9932
593802
  Грицаєнко Л. Історико-правовий процес утвердження інституту прокуратури в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 121-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593803
   Історико-правовий часопис : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593804
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593805
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593806
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593807
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (5). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593808
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (6). – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593809
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (7). – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593810
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (8). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593811
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593812
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (10). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593813
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (11). – 2018. – 166, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593814
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (12). – 2018. – 172, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593815
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 1 (13). – 2019. – 153, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
593816
  Мендєлєєва Ю.В. Історико-правові аспекти взаємодії органів державної влади та благодійних організацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
593817
  Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в умовах в Україні. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правовій діяльності. The article deals with historical legal aspects used of land ...
593818
  Шевченко Д.В. Історико-правові аспекти вирішення трудових спорів (конфліктів) у Радянському Союзі в період 20-30-х років XX ст (РКК, мирові камери, єднальні (третейські) суди) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 312-317. – ISSN 1563-3349
593819
  Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності терирторіальної громади // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – 8-12


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
593820
  Красніцький А.В. Історико-правові аспекти дослідження українського державотворення 1917-1921 рр.: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 22-28. – (Право та державне управління ; № 2 (6))


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивчені національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні, виокремлено проблеми дослідження та окреслено його перспективи.
593821
  Бровар О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 119-121
593822
  Коваль А. Історико-правові аспекти захисту інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-40.
593823
  Сидор В. Історико-правові аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-42
593824
  Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 209-214. – ISSN 1562-0905
593825
  Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 33-38. – ISSN 2409-4544
593826
  Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х


  Аналіз структури та змісту монографії "Дослідження про смертну кару" і на цій основі визначенно історико-правові аспекти смертної кари.
593827
  Осадчук С. Історико-правові аспекти ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. Осадчук, М. Осадчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 11-15
593828
  Бунчук О.Б. Історико-правові аспекти наукової розвідки І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-14. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У праці І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" порушується проблема дії магдебурзького права в українських містах під владою Польщі. Письменник процитував привілей великого коронного гетьмана А.Сенявського, а також висловив власні міркування щодо ...
593829
  Астаф"єва К.Ю. Історико-правові аспекти обвинувачення та покарання за терористичну діяльність на території України // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 6-8
593830
  Цубенко В. Історико-правові аспекти організації Південних поселень на території України (1857-1867) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 4 (256). – С. 217-233. – ISSN 2409-9260
593831
  Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. - середина XVI ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 36-41. – ISSN 2409-4544
593832
  Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 215-219
593833
  Мацюк М.С. Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939 р.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7363-7-0
593834
  Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 17-24
593835
  Пластун М.С. Історико-правові аспекти протидії корупції у новітній час // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 129-134. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
593836
  Шебаніц Д.М. Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 78-84. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
593837
  Кулик С.В. Історико-правові аспекти реформування судової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
593838
  Чорний В.Б. Історико-правові аспекти розвитку митної справи на Поділлі з найдавніших джерел // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 30-34.
593839
  Горецький О.В. Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
593840
  Магновський І. Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-111. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В історико-правовому ракурсі розглянуто процес розвитку територіальної автономії у державі.
593841
  Давидова Ю.Є. Історико-правові аспекти розвитку транспортного права України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 167-170
593842
  Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 136-137
593843
  Сіньова Л. Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів - примусово зобов"язаних до праці у промисловості та сільському господарстві на користь Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
593844
  Андрухів О.І. Історико-правові аспекти становлення інституту патронування та опіки в радянському законодавстві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 8-15. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
593845
  Осауленко А.О. Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 96-102
593846
  Ратушна С.І. Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 210-218. – ISSN 2078-9165
593847
  Дудар М.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 262-268. – ISSN 2219-5521
593848
  Шамрай В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку доктрини конституціоналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 81-88. – ISSN 2306-9082
593849
  Фещенко І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 95-98
593850
  Польщиков І.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування як інституту міжнародного співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 239-243. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
593851
  Городовенко А.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 123-130. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
593852
  Годованик С.В. Історико-правові аспекти створення Ради Безпеки ООН // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 1563-3349
593853
  Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2409-4544
593854
  Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 220-231
593855
  Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історико-правові аспекти формування законодавства України щодо регулювання відносин у сфері охорони земель від забруднення та псування. The historic-legal aspects of the legislation formation for relation regulation in the field of ...
593856
  Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 115-122
593857
  Федотова Г.В. Історико-правові витоки нормативного регулювання відповідальності за проступки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 221-228. – ISSN 2072-8670
593858
  Ільєнок В Т. Історико-правові витоки поняття корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 51-56. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
593859
  Портнов А. Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62.
593860
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
593861
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
593862
  Панич Н. Історико-правові джерела щодо інституту прокуратури в галичині у складі австрії і австро-угорщини (1849–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 52–59. – (Серія юридична ; Вип. 48)
593863
  Бондарук Т.І. Історико-правові дослідження в контексті нової гуманітаристики: деякі тенденції і акценти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 173-180. – ISSN 0869-2491
593864
  Капелюшна М.В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-66. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано дослідження істориків права української діаспори, присвячені проблемі вивчення законодавчих засад національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр. Стверджується, що правознавцями діаспори проблема ...
593865
  Степанов Є. Історико-правові етапи становлення і розвитку екологічної функції держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 112-118
593866
  Барабаш О. Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 103-108. – ISSN 2075-1478


  "...Розглянуто становлення вищої екологічної освіти в Україні базуючись на історичному дослідженні розвитку законодавчої бази з питань охорони навколишнього природного середовища, ії форм і проявів впродовж тривалого періоду."
593867
  Єрмакова Г.С. Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 170-177. – ISSN 2519-2299
593868
  Турчак О.В. Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919-1926 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
593869
  Баланюк Н.Ю. Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 90-94. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
593870
  Супруненко Д.О. Історико-правові засади реалізації функцій прокуратури як суб"єкта запобігання злочинам: досвід зарубіжних країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 246-256. – ISSN 2304-4556
593871
  Церковник С.І. Історико-правові засади становлення та діяльності Львівського Ставропігійського інституту (друга половина XIX - початок XX століття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 96-110. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
593872
  Герасименко Я.О. Історико-правові засади створення Червоної книги України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 152-159. – ISSN 2224-9281
593873
  Мушенок В.В. Історико-правові засади формування екологічного оподаткування в Україні / В.В. Мушенок, Ю Юзьків // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (16))


  Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого розвитку для отримання відповідного еколого-економічного ефекту. Дослідженню екологічної складової податкового ...
593874
  Кім Г.А. Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об"єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 181-189. – ISSN 2224-9281
593875
  Філонов О.В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (XIX - поч. XXст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
593876
  Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 170-174
593877
  Деревинський О.М. Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
593878
  Парпан У. Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
593879
  Гавриленко В.В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
593880
  Бориняк О.К. Історико-правові передумови активізації польсько-білоруського міждержавного співробітництва в першій половині 90-х рр. XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 222-230. – ISSN 2078-6743
593881
  Стефанчишен Р.В. Історико-правові передумови боротьби з піратством // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – C. 14-22. – ISSN 2413-1342
593882
  Куреза Тетяна Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 52-55.
593883
  Арушанян К.К. Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту виконання судових рішень у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
593884
  Паславська Н.Т. Історико-правові передумови виникнення фінансової конституції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 119-132. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
593885
  Джумагельдієва Г.Д. Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 147-153. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
593886
  Берназюк О.О. Історико-правові передумови запровадження цифрових технологій у право // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 53-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
593887
  Лизогуб А. Історико-правові передумови інтеграції Польщі з Євросоюзом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29
593888
  Головко С.Г. Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 29-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки наукових кадрів в незалежній Україні та особливості розбудови її нормативно-правового забезпечення. Висвітлено історико-правові особливості ініціювання, розроблення та реалізації правових ...
593889
  Семків В. Історико-правові передумови реалізації релігійних свобод у сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 34-41. – (Серія юридична ; Вип. 41)
593890
  Русу С.Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12-17. – (Право. Економіка. Управління)
593891
  Матевосян К. Історико-правові передумови формування адміністративного судочинства та шляхи його розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-966-8909-91-7
593892
  Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 48-54
593893
  Кот С. Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 307-310. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
593894
  Греченко В.А. Історико-правові погляди І.Є. Енгельмана // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 10-16. – ISSN 1727-1584
593895
  Тетерук А. Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 51-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
593896
  Мацелюх І.А. Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 81-84. – ISSN 2413-6433
593897
  Пилипчук В.Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / В.Г. Пилипчук, В.С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 29-44. – ISSN 1993-0909
593898
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 31-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
593899
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 78-87. – ISSN 2524-0331
593900
  Ієрусалімова І.О. Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 92-102


  Проаналізовано історико-правові аспекти регламентування процесів заселення південних та південо-східних областей України. Визначені основні етапи та особливості міграційної політики уряду Російської імперії.
593901
  Налуцишин В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 237-248. – (Право. Економіка. Управління)
593902
  Ковальчук О.М. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д. Іванішева // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 63-75. – ISBN 978-966-667-385-8
593903
  Філінюк І.Г. Історико-правові трансформації судової системи на українських землях другої половини XIX - початку XX століття та проблема спеціалізації юрисдикційних органів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 22-30. – ISSN 2413-1342
593904
  Панчишин Р.І. Історико-правові умови формування територіальної громади на українських землях у період національного самовизначення (XVI-XVII століття) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 31-40
593905
  Гуменюк Т.І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
593906
  Лихолат С.М. Історико-практичний аналіз розвитку конкурентних відносин в інфраструктурних галузях ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 72-78. – (Економічна ; Вип. 1)
593907
  Пустовгар О. Історико-просвітницькі виставки та нові видання презентували у Полтаві з нагоди сторіччя IV Універсалу Центральної Ради // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6
593908
  Богданов В.С. Історико-процесуальні аспекти становлення авторитету як чинника соціальної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 102-109. – ISBN 966-628-108-8
593909
  Дроздова М.А. Історико-психологічний "портрет" політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8063-99-46
593910
  Малахов М.А. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 92-95. – Бібліогр.: С. 95. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті підходи зарубіжних та вітчизняних науковців щодо проблеми виникнення поняття "адаптації. In the article the approaches of foreign and national scholars to the problem of appearance of the "adaptation" notion are considered.
593911
  Шасварі З. Історико-психологічні основи агресиності. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шасварі З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 24 с.
593912
  Бойко Л.С. Історико-революційна проза П.Капельгородського / Л.С. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 232 с.
593913
  Кононко Г.Н. Історико-революційні пам"ятні місця та пам"ятники Києва. / Г.Н. Кононко. – К., 1959. – 96с.
593914
  Кралюк П.М. Історико-релігієзнавчі дослідження у працях студентства та професури та Київської духовної академії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 78-84. – ISBN 978-966-373-827-7
593915
  Янковська Ж.О. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 254-260. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
593916
  Мельник Л.М. Історико-релігійна складова в державницьких поглядах В. Антоновича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
593917
   Історико-релігійна тематика як складова антиукраїнської політики: загрози Московського патріархату для національної безпеки України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 53-59. – ISBN 978-966-554-315-2
593918
  Шевченко В. Історико-релігійні праці доби поширення унійної моделі співіснування православ"я та католицизму // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 74-91. – ISBN 978-966-02-6706-0
593919
  Загородня Л. Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 19-30. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
593920
  Сваричевська А.П. Історико-ретроспективний аналіз проблеми виникнення і розвитку екології як самостійної галузі наукових і освітніх знань // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 252-255. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
593921
  Зубова Н.С. Історико-семасіологічна характеристика концепту "Silence" (на матеріалі новофранцузької мови та сучасної французької) / Н.С. Зубова, С.М. Соломіна // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-966-8847-78-3
593922
  Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
593923
  Копилов С.А. Історико-славістичні дослідження вчених Київського університету в перше десятиріччя XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 117-126. – Бібліогр : 43 назв. – (Історія ; Вип. 22)
593924
  Демчук Д.Ю. Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 48-50. – ISSN 2313-0431
593925
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Проаналізовано правову теорію вченого Київського університету св. Володимира О.Ф. Кістяківського й особливості його підходів до з"ясування актуальних правових проблем. Legal theory O.F. Kistyakivsky, a famous scientist who worked at Kyiv university of ...
593926
  Пружина О. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 6-8
593927
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-94. – ISBN 978-966-667-385-8
593928
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях О.Ф. Кістяківського // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 94-114. – ISBN 978-966-667-385-8
593929
  Бездрабко В.В. Історико-соціологічний аналіз діяльності Українського комітету краєзнавства та часопису „Краєзнавство" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 19-36
593930
  Рубанка Ю. Історико-соціологічний погляд на право в працях М.Ф. Владимирського-Буданова / Ю. Рубанка, С.В. Бобровник // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – С. 233-237. – ISBN 978-966-301-168-4
593931
  Лукашук Валентин Історико-статистичні описи церков та моностирів за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей" // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-46. – ISSN 1999-4966
593932
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.179-193
593933
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
593934
  Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 74-84. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
593935
  Піцур Я.С. Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку / Я.С. Піцур, О.В. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 82-92. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспільствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних положень, які тією чи іншою мірою мають значне ...
593936
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15. – ISBN 978-966-2133-74-5
593937
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7480-98-2
593938
  Приполова Л.І. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
593939
  Бондаренко А.Р. Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 267-271. – ISSN 2306-9082
593940
  Івановська О. Історико-теоретичні аспекти визначення фольклорного феномену // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 11-40. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Становлення та історичний розвиток концепцій предметного поля фольклору, категоріальне моделювання системи фольклору, суб’єктність як конститутивна категорія та функціональна характеристика фольклору.
593941
  Пильгун Н.В. Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві / Н.В. Пильгун, Ж.В. Яківчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 41-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
593942
  Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
593943
  Осауленко А.О. Історико-теоретичні аспекти розвитку юридичної відповідальності та покарання // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 2078-3736
593944
  Кавун М В. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 160-164. – ISSN 2312-4679
593945
  Бровко М.М. Історико-теоретичні аспекти становлення культурологічного знання в контексті розвитку сучасної гуманітарної науки // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – C. 9-14. – ISSN 2312-4679
593946
  Мацюк А.А. Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
593947
  Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток оправ та палітурного мистецтва в Україні, охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності в термінології.
593948
  Химович О.С. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 91-99. – ISSN 2077-1800
593949
  Хороб С. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 309-331. – ISBN 966-594-298-0
593950
  Фурдуй Ю.В. Історико-теоретичні передумови дослідження жанру багателі в музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 434-440. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна статті полягає у пошуку і розкритті ознак жанру інструментальної багателі. Висновки. Багатель на етапі становлення в основному була написана для фортепіано та струнної групи. З часом її інструментальний склад розширився – у ХХ столітті ...
593951
  Хоменко О. Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 130-138


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Грушевського, П. Кононенко, Є. Кирилюка, М. Максимовича, С. Маслова, В.Перетца, А. Погрібного.
593952
  Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 55-59


  Розглядаються історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю, розкривається сутність бюрократизації влади.
593953
  Казимирова І. Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 72-85. – ISSN 2413-3094
593954
  Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 139-147
593955
  Ставнюк О. Історико-топографічні нариси М.І. Петрова як путівник по Давньому Києву // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Після тривалого періоду позиціонування М.І. Петрова (1840-1921) як, головним чином, літературознавця, що було типовим для довідкових видань радянської доби, сьогодні він усе частіше характеризується і як українознавець, археолог, історик мистецтва і ...
593956
  Капраль. М. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 268-281. – (Нова серія ; вип. 19/20)
593957
  Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 97-106. – ISSN 0130-5247
593958
  Музичко О.Є. Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 253-266. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  У статті йдеться про історію функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі у Новоросійському університеті наприкінці XIX - першій третині XX ст.
593959
  Лучканин С.М. Історико-філологічні концепції в українських і румунських землях доби просвітництва: порівняльно-типологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 178-183
593960
  Менжулін В.І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 18-25. – ISSN 1996-5931
593961
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова (методологічний аспект аналзу) : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Сергій Валерійович Руденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.164-181
593962
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософська концепція О.О. Козлова та її значення для розвитку університетської філософської традиції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 500-539. – ISBN 978-966-439-469-4
593963
  Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
593964
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Дис.... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.169-181
593965
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
593966
  Руденко С.В. Історико-філософська теорія Г.В.Ф. Гегеля та її переосмислення у вітчизняних історико-філософських дослідженнях ХІХ - ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
593967
  Демська О.І. Історико-філософський аналіз категорії "серце" у філософії Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 70-72
593968
  Руденко О.В. Історико-філософський аналіз становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
593969
  Звонська Л.Л. Історико-філософський аспект становлення поняття "концепт" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 203-209


  У статті досліджується формування поняття "концепт" в автентичній латиномовній традиції, розвиток понять на позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів в античній філософії й філології та у філософсько-теологічному лексиконі середньовічної ...
593970
  Руденко С.В. Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 18-30


  У статті здійснюється історико-філософський аналіз змісту категорій "реко- нструкція" та "рефлексія", обґрунтовується експліцитність поняття "реконст- руююча рефлексія" в структурі сучасного історико-філософського знання. In this article the ...
593971
  Терлецький В.М. Історико-філософський контекст етики І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 186-188
593972
  Артем"єва О.О. Історико-філософський контекст становлення гендерних досліджень // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 56-58
593973
  Скринник М. Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 169-190. – ISSN 2227-1503
593974
  Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
593975
  Балагура Олена Історико-філософський феномен духовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.118-123
593976
  Мікулак Н.М. Історико-філософські аспекти жіночої освіти і ментальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
593977
  Кралюк П.М. Історико-філософські дослідження в другій половині XX ст.: дискусія-діалог // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 11-16. – ISBN 978-966-373-777-5
593978
  Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
593979
  Сіромська Г.М. Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 361-363. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Постать Дмитра Чижевського (1894-1977) належить до когорти непересічних представників української філософії, а його ідеї залишаються актуальними, потребуючи поглибленого вивчення. Обґрунтовуючи поняття "національної філософії", мислитель одним із ...
593980
  Посєва В.С. Історико-філософські медитації щодо визначення чинників становлення давньоіндійської філософської культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 222-224
593981
  Андреус А.П. Історико-філософські погляди Артура Шопенгауера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
593982
  Кралюк П. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 589-594. – ISBN 978-966-2254-74-7
593983
  Кралюк П.М. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-966-373-777-5
593984
  Клименко К. Історико-філософські та правові основи методології правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
593985
  Дегтярьова Н.І. Історико-філософські трансформації концепту ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 108-113. – ISSN 2077-1800
593986
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 77-85. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
593987
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX ст. // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 80-89. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
593988
  Чекан Ю.І. Історико-функціональне дослідження музичних творів. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.02 / Чекан Ю.І.; Київ. Держ. консерваторія ім. П.Чайковського. – К., 1992. – 25л.
593989
  Діра Н.О. Історико–генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
593990
  Трубчанінов С.В. Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
593991
  Михалевич В.В. Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі / В.В. Михалевич, І.В. Братусь // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 119-120. – ISSN 2076-1554
593992
  Бурятова В. Історико–правове значення Акту злуки УНР і ЗУНР для сучасної України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 154-156
593993
  Гаврилюк А. Історико–правовий аналіз доцільності створення інституту присяжних в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 156-157
593994
  Пономарова І. Історико–правовий аналіз судової системи УНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 232-234
593995
  Душкевич В. Історико–правові аспекти ліквідації Кримської Народної республіки (кінець 1917–перша половина 1918 р.) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 175-177
593996
  Настасяк І. Історико - правовий аналіз входження Галичини до складу Австрійської імперії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.84-90. – (Серія юридична ; Вип. 38)
593997
  Компанієць Д. Історико - правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
593998
  Хоменець Р. Історико - правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-25
593999
  Андрухович Д. Історико - правові аспекти створення МОП // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-617-7069-14-9
594000
  Діра Н.О. Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 70-77. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,