Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
593001
  Титаренко Дмитро "Кіно під німцями..." : до питання про умови функціонування кінематографа під час німецької окупації України у зоні військової адміністрації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 33-39
593002
  Сологуб Н. "Кінь на вечірній зорі" (мова художньої прози М. Вінграновського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – C. 13-20. – ISSN 0201-419
593003
  Коробкова Н.К. "Кіт у чоботях" Миколи Хвильового: особливості алюзійного поля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 57-61. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
593004
  Зозуляк П. "Кланяюся цьому святому дому" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.74-83. – ISSN 0868-4790
593005
  Ковалів Ю.І. "Кларнетизм" П. Тичини -нереалізована естетична концепція // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-52. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
593006
  Марценішко В. "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 79-84. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Погляди польського письменника Генріка Сенкевича щодо особливостей історичного роману як літератрного жанру
593007
  Політіс К. [Кінцева зупинка / Козмас Політіс ; за ред. Гавриїла Н. Пендзикіса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1985. – 205 с. – Видання новогрецькою мовою
593008
   К-края поглощения компонентов тройных сплавов на никель-кобальтовой основе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр, С.М. Каральник, Е. Куценко. – Киев : КГУ, 1955. – [3] с. – Отд. оттиск
593009
  Юренєв Р.М. Кіно- найважливіше з мистецтв / Р.М. Юренєв. – К, 1959. – 40с.
593010
  Ерофеев В. Кіно-апарат на "Дахові світу" : подорож на Памір / В. Ерофеев. – Київ, 1931. – 114 с.
593011
   Кіно-відео 1996-1997 : Анотований каталог кіно- і відеофільмів України. – Київ, 1999. – 232с. – ISBN 966-7192-15-6
593012
  Пасічник Н. Кіно-легенд-продюсування барона Фальц-Фейна. Кінематограф князівства Ліхтенштейн // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 32-45
593013
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 2. – 1999
593014
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 3. – 1999
593015
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 4. – 1999
593016
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 5. – 1999
593017
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 6. – 1999
593018
   Кіно - Театр. – Київ
№ 2. – 2001
593019
   Кіно - Театр. – Київ
№ 4. – 2001
593020
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
593021
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
593022
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2003
593023
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2003
593024
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2004
593025
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2004
593026
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2004
593027
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2004
593028
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2005
593029
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2005
593030
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2005
593031
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2005
593032
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2005
593033
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2006
593034
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2006
593035
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2007
593036
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2007
593037
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2007
593038
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2007
593039
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2007
593040
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2008
593041
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2008
593042
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2008
593043
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (81). – 2009
593044
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (84). – 2009
593045
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (85). – 2009
593046
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (86). – 2009
593047
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (88). – 2010
593048
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (90). – 2010
593049
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (93). – 2011
593050
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (97). – 2011
593051
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (99). – 2012
593052
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (100). – 2012
593053
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (101). – 2012
593054
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (102). – 2012
593055
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (104). – 2012
593056
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (108). – 2013
593057
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (109). – 2013
593058
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (110). – 2013
593059
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (123). – 2016. – 48 с.
593060
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (125). – 2016. – 48 с.
593061
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (129). – 2017. – 48 с.
593062
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (131). – 2017. – 48 с.
593063
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (136). – 2018. – 48 с.
593064
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 138). – 2018. – 48 с.
593065
   Кіно - школі.. – К., 1969. – 368с.
593066
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2002
593067
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2002
593068
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2002
593069
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2002
593070
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2002
593071
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2002
593072
  Тимошик М. Кіно в далекому селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 10-11


  Українське кіно ідеологи радянської тоталітарної системи воліли не згадувати і в прокат не пускати. Сьогодні "процеси духовної деградації на селі мало хвилюють тих, хто у владних кабінетах покликаний від імені держави відповідати за культуру, ...
593073
  Макаров В.Ф. Кіно в науково-атеїстичній пропаганді / В.Ф. Макаров. – К., 1964. – 32с.
593074
  Силіна В.К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання / В.К. Силіна. – К., 1968. – 175с.
593075
   Кіно і діти.. – Ужгород, 1965. – 26с.
593076
  Шевчук Ю. Кіно і нація : Інтерв"ю / Юрій Шевчук ; [інтерв"ю взяла] Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Про те, чи здатна українська нація репрезентувати себе не тільки в житті, а й на екрані, розмова із професором , викладачем української мови та засновником кіноклубу в Колумбійському університеті.
593077
  Корнієнко І.С. Кіно і роки,Від німого до панорамного / І.С. Корнієнко. – К, 1964. – 259с.
593078
   Кіно і сучасність.. – К., 1961. – 263с.
593079
   Кіно і сучасність.. – К.
2. – 1963. – 223с.
593080
  Дюпон Е.А. Кіно і сценарій. / Е.А. Дюпон. – К., 1928. – 62с.
593081
  Щербак А.І. Кіно Миколи Бажана / А.І. Щербак. – Київ, 1986. – 184с.
593082
  Чайковська П.І. Кіно на допомогу політехнічному навчанню у школі / П.І. Чайковська. – Київ, 1961. – 48 с.
593083
  Журов Г.В. Кіно на Заході / Г.В. Журов. – К., 1961. – 40с.
593084
  Барабаш К. Кіно на майдані Тахрір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Каїрський кінофестиваль та інші контрасти єгипетської столиці.
593085
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Техніка, 2016. – 377, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-575-212-7
593086
  Зельдович Г.Б. Кіно служить людині. / Г.Б. Зельдович, С.В. Пономаренко. – К., 1963. – 36с.
593087
  Духота Т.Г. Кіно сьогодні і завтра / Т.Г. Духота. – К., 1966. – 177с.
593088
  Тримбач С. Кіно українське, хохлацьке, бандерівське // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 30-34
593089
  Брюховецька Л.І. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Лариса Брюховецька. – Київ : Задруга, 2008. – 174, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-049-5
593090
  Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 217-223. – ISBN 966-7170-47-0
593091
  Чашко Л.В. Кіно, радіо, телебачення у виховній роботі. / Л.В. Чашко. – К., 1979. – 152с.
593092
  Захарченко О. Кіно, що розвінчує радянські міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Розмова із одним із організаторів фестивалю "Криваві совєти" про злочини Радянської армії. Кінофестиваль покликаний спонукати молоде покоління до пошуку відповіді на питання - чи доцільно 23 лютого відзначати в Україні День захисників Вітчизни? В ...
593093
  Слободян В.Р. Кіноактор і сучасність / В.Р. Слободян. – К., 1987. – 282с.
593094
  Чміль Г. Кіноархетипіка в екранному наративі // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 452-476. – ISBN 978-966-2241-22-8
593095
  Кроп Т. Кіновсесвіт Іллєнка й Миколайчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 16
593096
  Ковальська Л.А. Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1728-3671
593097
  Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 91-96. – ISSN 0236-1477
593098
  Клейман Л.Г. Кінодраматургія. / Л.Г. Клейман. – К, 1968. – 50с.
593099
  Зінич С.Г. Кіноестафета поколінь / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 176 с.
593100
  Кохан Т.Г. Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 67-74


  Аналіз монографії "Історія українського кінематографа", написана відомим у Західній Європі істориком укр. кіномистецтва Любомиром Госейком. Монографія побачила світ у Парижі 2001 р., а нині видана українською в рамцях Програми сприяння видавничій ...
593101
  Свято Р. Кіноісторія Анні Жирардо // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 57-59. – ISSN 1562-3238


  Анні Жирардо (1931-2011) - знаменита французька акторка театру і кіно. Її амплуа - самостійна, роботяща сучасна жінка, наділена сильною волею, але нещасна в особистому житті. Лауреатка трьох премій "Сезар", премій Каннського та Венеційського фестивалів.
593102
  Литвиненко С.А. Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 10-15
593103
  Черняк Ю.А. Кінокомедія німого періоду: між карнавалом та мистецтвом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 121-123
593104
  Зінич С.Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С.Г. Зінич. – Київ, 1966. – 165с.
593105
  Черняк Ю.А. Кінокомедія: шлях від модерну до постмодерну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 200-211


  Стаття розглядає етапи становлення жанру кінокомедії з метою аналізу трансформацій комічного в умовах нової культурної парадигми. Статья рассматривает этапы становления жанра кинокомедии с целью анализа трансформаций комического в условиях новой ...
593106
  Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля"
593107
  Капельгородська Н.М. Кіноконтрасти / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 117с.
593108
  Садовський Є.В. Кінолекторій / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
593109
  Садовський Є.В. Кінолекторій. / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
593110
  Ткаченко Д. Кінолітература. Василь Симоненко: "Бенкет небіжчиків"
593111
  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контробандою наркотичних засобів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.85-86
593112
  Панфілов М.Д. Кінолюбителеві-початківцю. / М.Д. Панфілов. – К., 1973. – 228с.
593113
  Ципенюк А.О. Кінолюбителі створюють фільм / А.О. Ципенюк. – К, 1971. – 98с.
593114
  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
593115
  Левчук Т.В. Кіномистецтво Радянської України сімедесятих років / Т.В. Левчук. – К, 1980. – 32 с.
593116
   Кіномистецтво соціалістичного реалізму. – К., 1974. – 135с.
593117
  Зінич С.Г. Кіномистецтво соціалістичного реалізму.Тенденції,пошуки,проблеми / С.Г. Зінич. – К, 1984. – 102с.
593118
  Бабишкін О.К. Кіномистецтво сьогодні / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170 с. – (У світі прекрасного ; Людина, суспільство, прогрес)
593119
   Кіномистецтво України.. – К., 1966. – 35с.
593120
  Фількевич Г. Кіномузика Б.М.Лятошинського // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 245-252. – ISBN 966-7170-47-0


  Укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці
593121
  Казарян А.Р. Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
593122
  Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 140-157. – ISSN 1997-4264
593123
  Миславський В.Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 186-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  На основі маловідомих публікацій в українській та російській пресі 1920-х рр. розглядається становлення кіноосвіти в Україні в 1923-1930 рр. — відкриття й функціонування державних курсів кінематографії Б. Лоренцо в Одесі (склад викладачів, специфіка ...
593124
  Мукан А. Кінопам"ятники постануть оновлені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 10


  Про кінострічку режисера Петра Чардиніна "Тарас Шевченко", який був знятий у 1925 р. і відреставрований у 2011 р. на Одеській кіностудії. Демонстрація стрічки відбулася в Червоному корпусі Київського університету, а згодом - в актовій залі інституту ...
593125
   Кіноповісті : збірник. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1964. – 569 с.
593126
  Левада О.С. Кіноповісті / О.С. Левада. – Київ, 1977. – 239 с.
593127
   Кіноповісті.. – К.
1. – 1963. – 655с.
593128
  Довженко О. Кіноповісті. Оповідання / О. Довженко; Радянська укр. літ-ра: Упор. і прим. Ю.Е. Григор"єва. – Київ : Наукова думка, 1986. – 710с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
593129
  Суховій А. Кіноповість та кінопритча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 315-317


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
593130
  Тримбач С. Кінопоет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Іван Миколайчук був актором магічного штибу. Носієм цілком конкретної естетики й етики, які скеровували нас у глиб культури, до пізнання себе як єдиної народної душі і тіла
593131
  Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 391-400


  В статті висвітлено деякі аспекти інтерактивності літературно-кінематографічної поетики в повістевій прозі М. Вінграновського. Розкрито домінування у творах письменника стереоскопічного зображення, символічних образів, пейзажів тощо. В статье ...
593132
  Черкасова Н.О. Кінопрокатна діяльність у контексті розвитку кінематографа // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 163-173
593133
  Росляк Р.В. Кінопрокатна політика в Україні 30-х років XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
593134
  Салата О. Кінопропаганда як складова інформаійного простору, сформованого на окупованій території України в 1941-1944 роках // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (125). – С. 30-33
593135
  Соколова С. Кінопрорив // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2519-4429
593136
  Брюховецька Л. Кінорежисер і його автопортрет // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 22-23. – ISSN 1562-3238


  У 1960-х, починаючи з фільму Ф. Фелліні "8 1/2", успішно розробляється в кіно (згодом утрачений) жанр автопортрета, ніби повторюючи на кінематографічному рівні й у скроченому часі кінематографічної історії поетику і долю автопортрета малярського: ...
593137
   Кінорежисер світової слави : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2


  Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
593138
  Клочек Г. Кінорежисер Тарас Шевченко і Голівуд


  На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що ...
593139
  Брюховецька Л. Кінорежисура: міра витривалості : "Звірте свої годинники" - "Хто повернеться - долюбить". Сценарій і фільм // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 161-172. – ISSN 1997-4264


  Чому талановиті автори затвердженого усіма кінематографічними інстанціями сценарію "Звірте свої годинники" Аркадій Добровольський і Ліна Костенко зняли свої імена з титрів фільму Леоніда Осики "Хто повернеться - долюбить", посталеного за цим сценарієм? ...
593140
  Конончук І.С. Кінорепортаж / І.С. Конончук. – К., 1966. – 80с.
593141
  Романова О. Кінороман А. Роб-Грійє та жанр кіноповісті О. Довженка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 238-243. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
593142
  Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Грійє : (аспекти синтезу мистецтв) : монографія / Ольга Вікторівна Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 243, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 239-243. – Бібліогр.: с. 215-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-353-238-7
593143
  Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Лариса Брюховецька. – Київ : Кіно-Театр; Задруга, 2006. – 288с. : іл. – (Б-ка журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-7944-93-X
593144
  Бабишкін О.К. Кіноспадщина Юрія Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139 с.
593145
  Пилихина М Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / М Пилихина, 1976. – с.
593146
  Щербак А.І. Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / А.І. Щербак. – К., 1976. – 216с.
593147
  Ігнатенко Д. Кіносценарій за оповіданням Е.А. По "Золотий жук" / Д. Ігнатенко, О. Гук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 13-17
593148
  Тютюнник Г. Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" / Григір Тютюнник ; [підготовка тексту, передм. Неживий О.І.]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 78, [2] с. – ISBN 978-966-678-466-0
593149
  Горбатенко О. Кіносценарій як засіб залучення до читання // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 12-13
593150
  Десятник Г.О. Кінотелемонтаж : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 180, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-100
593151
  Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Ольга Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української л-ри і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 330, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: Донецький нац. ун-т 1937-2012. – Бібліогр.: с. 267-309 та с. 322-330. – ISBN 978-966-639-513-2
593152
  Ніколайчук А.В. Кінофільм як репрезентація соціальної реальності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 249-251
593153
  Маркітан Л.П. Кінофотодокументи про вшанування пам"яті В.І. Леніна на Україні засобами монументального мистецтва (1924 - 1941 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 97-102. – (Історичні науки ; Вип. 29)
593154
   Кінофотофонодокументи в архівознавстві : програма та навчально-методичні матеріали з курсу для магістрів історичного факультету за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Історичний факультет, Каф-ра укр. історіі та етнополітики, Каф-ра архів. та спец. галузей іст. науки ; [ укл. М.Г. Казмирчук ]. – Київ, 2009. – 56 с.
593155
  Казьмирчук М.Г. Кінофотофонодокументи в архівознавстві : навчальний посібник для студ. історичного факультету за спец. "Архівознавство" / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-2142-91-4
593156
  Волошенюк О. Кінохроника 1940 - 1945 років: динамика стилю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-62. – ISSN 1728-6875
593157
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
593158
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 28-29
593159
  Скрипник О. Кінські сили vs людське життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 12


  "...За роки незалежності жертвами ДТП стали понад 160 тис. людей. Це неповні дані. Експерти вважають, що їх від 200 до 300 тис. Для багатьох людей в Україні життя розділилося на два етапи - до аварії та після. Що можна і треба робити для порятунку ...
593160
  Білинський Б. Кінцевий звіт міжнародної комісії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 48-54. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
593161
  Хом"яков Д.О. Кінцевий споживач як суб"єкт експортного контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 169-173. – (Серія "Право" ; вип. 2)
593162
  Закревська Г.В. Кінцеві морени Київщини : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
593163
  Ткаченко А. Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 85-98. – ISSN 0236-1477
593164
  Корольков Ю.М. Кіо Ку Міцу! : Цілком таємно, в разі небеспеки- спалити ! / Ю.М. Корольков. – Київ : Дніпро, 1974. – 658с.
593165
  Мороз А.Т. Кіоскерка на перехресті : роман-притча / А.Т. Мороз. – Київ : Молодь, 1971. – 336 с.
593166
  Довбенко М. Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34. – ISSN 0372-6436
593167
  Григорук В. Кіотські враження : розмову вела Т. Воротняк / інтерв"ю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Проректор з наукової роботи Валерій Григорук повернувся з міста-побратима Кіото. Враження про поїздку. Була розроблена спеціальна програма, що дала змогу поспілкуватися з ректорами і проректорами двох університетів Кіотського національного університету ...
593168
  Ооморі Кейко Кіотські свята і народний календар // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
593169
   Кіплінг на Майдані // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 14


  Як "Книга джунглів" пов"язана з подіями на головній пощі України?
593170
  Стріха Максим Кіплінг справжній і вигаданий : матеріал до уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43
593171
  Дем"янюк О. Кіпр - острів мрій, романтики чи розбрату, розділений навпіл рай на землі чи промінь надії на єднання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-35
593172
  Прохорова Тетяна Кіпр та Україна стають ближчими : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90 : Фото
593173
   Кіпр та Україна: оновлення бізнес середовища // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 травня (№ 23/24). – С. 3


  "23 травня у Києві відбувся бізнес-форум «Кіпр та Україна: останні досягнення та оновлення бізнес-середовища»".
593174
  Малко Ромко Кіпр. Love story : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-68
593175
  Велика Валерія Кіпр. Айя-Напа столиця розваг : Кіпр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 78-79 : Фото
593176
  Пирогів Андрій Кіпр. Більше Пафосу! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 30-37 : фото
593177
  Марися Горобець Кіпр. ЕкоОстрів, або Від красот до смакот // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 106-112 : фото
593178
  Горобець Ірина Кіпр. На кораблі серед Землі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 74-83 : фото
593179
  Герасименко Арсеній Кіпр. Острів задоволень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 40-49 : фото
593180
  Москаленко Леся Кіпр. Портвейн та Афродіта / Москаленко Леся, Акімочкін Олександр, Косарєв Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
593181
  Горобець Ірина Кіпр. Професійний вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 96-99 : фото
593182
  Будько Євген Кіпр. Сезон фламінго, або Вони завжди повертаються // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 72-79 : фото
593183
   Кіпр. Тиша центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 86-87 : фото
593184
  Гончар Б. Кіпр: за справедливе врегулювання // Під прапором ленінізму. – Київ, 1979. – № 19
593185
  Вріонідес Евагорас Кіпр: не тільки море! / Вріонідес Евагорас, Зубарев Сергій, Мадьярова Ірина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
593186
  Федоренко К. Кіпр: примарний шанс єдності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  "Кіпрська проблема" — фактичний поділ острова на грецьку Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру — вже давно, здавалося б, стала "вічно замороженим конфліктом". Але останнім часом з"явився цілком реальний шанс на возз"єднання ...
593187
  Каспрук В. Кіпр: чи стикуються європейська й "ердоганівська" ідентичності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Припинення переговорів щодо возз"єднання турецької та грецької частин Кіпру провокує нову невизначеність у кіпрському питанні. А неможливість узгодження спільної позиції вкотре заводить у глухий кут усі спроби сторін досягти остаточної згоди в питанні ...
593188
   Кіпріанов Андрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 407. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
593189
  Якимчук Наталя Кіпрська проблема у контексті європолітики Туреччини // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-48
593190
  Панчук Р. Кіпрський офшор. Перспективи українського бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
593191
   Кіптенко (Бабарицька) Вікторія Костянтинівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 52-53. – ISBN 966-95774-3-5
593192
   Кіптенко Вікторії Костянтинівні - 50! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 грудня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри країнознавства та туризму, кандидата географічних наук Кіптенко Вікторії Костянтинівни.
593193
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91-92 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
593194
  Зубавіна І. Кіра Муратова = До дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 78-84. – ISBN 966-7170-47-0


  Кіра Георгіївна Муратова (Короткова,1934р.) - укр. кінорежисер, нар. артистка Української РСР, лауреат Державної премії України, спеціальний приз Берлінського кінофестивалю 1990 р. Лауреат Держ. премії України ім. О.Довженка 2002 р.; премію присуджено ...
593195
  Вергеліс О. Кіра Муратова. Вічне повернення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 13


  "Це інтерв"ю з Кірою Муратовою записане восени 2012 р. Раніше воно не публікувалося ніколи й ніде. Через шість років, мабуть, варто повернутися в ту осінь, щоб почути цей голос. Кіри Георгіївни Муратової не стало дев"ять днів тому - 6 червня 2018 р. ...
593196
  Тримач С. Кіра Муратова: "Для мене абсолютним щастям було знімати кіно" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 22
593197
  Іванов М. Кіра Муратова: вічне повернення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня ( №24 ). – С. 12-13
593198
  Жлуктенко Н.Ю. Кіра Шахова - дослідниця зарубіжної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 966-8188-10-1
593199
  Фурса С.Я. Кіреєва Наталія Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 38-39. – ISBN 978966-97130-0-1
593200
  Алєксандрова О.В. Кіренська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 125-126. – ISBN 966-316-069-1
593201
  Синельников С.С. Кіров / С.С. Синельников. – К., 1975. – 324с.
593202
   Кіровоград. – Київ, 1967. – 96с.
593203
   Кіровоград. – Київ, 1983. – 96с.
593204
  Неділько С. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету: досягнення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
593205
  Міщенко Г.П. Кіровоградська область / Г.П. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 137с.
593206
   Кіровоградська область. – Кіровоград, 1966. – 159с.
593207
   Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 95 років в історії та розвитку Центральної України : [тексти доп. регіональної наук. конф.] / [редкол.: Семенюк О.А. (голова) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7406-88-2
593208
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 187-274. – Бібліогр.: л. 166-186
593209
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
593210
  Крамаренко В.С. Кіровоградщина / В.С. Крамаренко, І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1967. – 127с.
593211
   Кіровоградщина. – Київ : Мистецтво, 1978. – 152с.
593212
  Кузик Б.М. Кіровоградщина : історія та сучасність центру України : [ в 2-х т. ] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-020-3
Т. 1. – 2005. – 496с. : фотоіл.
593213
  Кузик Б. Кіровоградщина : історія та сучасність центру України : [ в 2-х томах ] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-021-1
Т. 2. – 2005. – 452 с. : фотоіл.
593214
   Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. – Днепропетровск, 1965. – 307с.
593215
  Перепелиця Г.М. Кіровоградщина в українсько-югославських зв"язках 1991 - 2000 рр. / Г.М. Перепелиця, С.І. Шевченко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 149-158. – ISBN 966-628-014-0
593216
  Чорний О. Кіровоградщина козацька // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 18-22
593217
  Чорний О. Кіровоградщина у вимірі століть // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 4-6


  Стаття присвячена особливостям історичного розвитку Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.
593218
  Короткий В.А. Кірхгофф Густав Роберт / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 202. – ISBN 966-06-0393-2
593219
  Сірук М. Кіска однозначно засуджує анексію Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 квітня (№ 58). – С. 7


  У Словаччині вперше обрано президентом не політика.
593220
   Кіспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім"яників щурів за дії наночастинок золота / В.Є. Калиновський, А.С. Пустовалов, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина, М.Е. Дзержинський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 359-363. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  З"ясовано особливості впливу наночастинок золота на функціональну активність сім"яників щурів різного віку. За інтраперитонеального уведення наночастинок золота в дозі 0,1 мг/100 г маси тіла гістологічна структура сім"яника залишається в межах норми. ...
593221
  Терський С.В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 3-12. – ISSN 0321-0499
593222
   Кісти первинної кишки у дітей / В.К. Літовка, С.В. Веселий, К.В. Латишов, Г.О. Сопов, О.В. Черкун, П.О. Лепіхов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 33-37. – ISSN 2226-1230
593223
  Кондратик Л.Й. Кістяківський Богдан Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 54-59. – ISBN 5776391970
593224
   Кістяківський Богдан Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 434-435. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
593225
  Гриценко І.С. Кістяківський Богдан Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 230. – ISBN 978-966-06-0557-2
593226
   Кістяківський Олександр Богданович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 29. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
593227
  Бутич І. Кістяківський Олександр Федорович / І. Бутич, А. Стельмашова // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 256-260. – ISBN 966-02-3529-1
593228
  Гриценко І.С. Кістяківський Олександр Федорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 112. – ISBN 978-966-06-0557-2
593229
   Кістяківський Олександр Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-617-573-038-6
593230
  Короткий В. Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 415-416. – ISBN 5-7707-1062-4
593231
  Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату = Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Сьюзен Хейман ; пер.з англ. – Київ : Основні цінності, 2000. – 304 с. – (Спадщина ; Кн. 9). – ISBN 966-7856-04-6
593232
  Майко І. Кістяківського цвіту по всьому світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 83). – С. 10-11


  Історія великого роду Кістяківських.
593233
  Грицик Ю.О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 71-76. – ISSN 1996-9872
593234
  Паустовський К.Г. Кіт-злодюга / К.Г. Паустовський. – Київ, 1981. – 24 с.
593235
  Грасс Г. Кіт і миша : повість / Гюнтер Грасс; {пер. з нім Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 187с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5
593236
  Сагата Ю. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 282-290. – ISSN 0203-9494
593237
  Хвильовий М. Кіт у чоботях / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Харків, 1925. – 30с.
593238
  Тік Людвіг Кіт у чоботях : дитяча казка на три діїз інтермедіями, прологом і епілогом // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
593239
  Гэрмановіч Я. Кітай - Сібір - Масква : (успаміны) / Язэп Гэрмановіч. – Мюнхэн : Logos, 1962. – 292, [2] с. : портр.
593240
  Гундорова Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3
593241
  Струцюк Й. Кіцик : проза: новела // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 60-65. – ISSN 0131-2561
593242
  Пашніна О. Кіша-прес-клуби як невід"ємна частина японської журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 248-251. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
593243
  Шибалов Є. ККД вертикалі - 18,3 % // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)


  В 2007 року в Донецькій області було підписано Віктором Януковичем ( тоді він був прем"єром) Закон "Про стимулювання розвитку регіонов". Які зміни прийшли в цей край? Які перспективи?
593244
  Щестюк О. Ккласифікація земельних прав громадян України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 192-200. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
593245
  Колісник Л. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Л. Колісник, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію бузини (Sambucus L.) Національного ботанічного саду ім. M.M. Гришка НАН України, представлену 4 видами та 20 формами. Наведено дані про сезонний розвиток рослин та їх зимостійкість. The collection of elderberry (Sambucus L.) of ...
593246
  Мусатов А.И. Клава Назарова / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 303с.
593247
  Мусатов А.И. Клава Назарова // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 5-296. – (Б-ка пионера)
593248
  Гуцало Е. Клава, мать пиратская / Е. Гуцало. – М., 1968. – 47с.
593249
  Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: ІІ век н. э. / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1988. – 240 с.
593250
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – М., 1974. – 176с.
593251
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М, 1977. – 94с.
593252
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 175с.
593253
  Павлов Н.В. Клавдия и Тонечка / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1964. – 172с.
593254
  Бобернага С.Г. Клавдия Кобизева / С.Г. Бобернага. – М, 1988. – 87с.
593255
  Хотимская В. Клавдия Николаевна Еланская / В. Хотимская. – М, 1950. – 72с.
593256
  Гашин И.А. Клавдия Петрова / И.А. Гашин. – Изд. 2-е. – Ярославль, 1966. – 88с.
593257
  Чезза Л. Клавдия Семеновна Кобизева. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 34с.
593258
  Скороходов Г.А. Клавдия Шульженко / Г.А. Скороходов. – М., 1974. – 135с.
593259
  Василинина И.А. Клавдия Шульженко / И.А. Василинина. – Ленинград, 1979. – 176с.
593260
  Алексеев А.Д. Клавирное искусство / А.Д. Алексеев. – М.Л., 1952. – 252с.
593261
  Коваль Э.З. Клавиципитальные грибы СССР / Э.З. Коваль. – Киев, 1984. – 287с.
593262
  Дьяченко В.Е. Клавиши / В.Е. Дьяченко. – Волгоград, 1968. – 27с.
593263
  Грудев И.Т. Клавиши / И.Т. Грудев. – М, 1972. – 191с.
593264
  Бобров А.Г. Клавишные вычислительные машины / А.Г. Бобров. – М, 1978. – 456с.
593265
  Левинсон А.З. Клавишные вычислительные машины и программирование / А.З. Левинсон. – М., 1984. – 366с.
593266
  Ерошкина З.А. Клавка Уразова / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1959. – 132с.
593267
  Чебаевский Н.Н. Клад-озеро. / Н.Н. Чебаевский. – М., 1958. – 104с.
593268
  Фефер И. Клад / И. Фефер. – Москва : Художественная литература, 1939. – 134 с.
593269
  Бочкарев Б.И. Клад / Б.И. Бочкарев. – Кострома, 1963. – 68с.
593270
  Шенгелая Д. Клад : романы, повести, рассказы / Д. Шенгелая. – Москва : Художественная литература, 1966. – 335 с.
593271
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Г.А. Ахунов. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 240 с.
593272
  Байрамов Б. Клад : романы и повесть / Б. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 448 с.
593273
  Пертту П. Клад : повести / П. Пертту. – Москва : Современник, 1973. – 302 с.
593274
  Ищенко Н.Г. Клад : роман / Н.Г. Ищенко. – М., 1975. – 296с.
593275
  Ахунов Г. Клад / Г. Ахунов. – Москва, 1976. – 463 с.
593276
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Г.А. Ахунов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1978. – 302 с.
593277
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Г.А. Ахунов. – Москва : Современник, 1981. – 303 с.
593278
  Чепуров А.Н. Клад / А.Н. Чепуров. – Л, 1985. – 112с.
593279
  Сарсекеев М. Клад : роман / М. Сарсекеев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 462 с.
593280
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Г.А. Ахунов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1989. – 285 с.
593281
  Бахревский В.А. Клад атамана / В.А. Бахревский. – М, 1971. – 223с.
593282
  Красовский Л.С. Клад Баира / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1976. – 232с.
593283
  Абрамзон М.Г. Клад боспорских статеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-109. – ISSN 0321-0391
593284
  Колотенко Ксения Клад времен Ивана Грозного. Паника времен Ивана Грозного // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 44 : фото
593285
  Таммсааре А.Х. Клад и другие рассказы / А.Х. Таммсааре; пер. с эстон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 136 с.
593286
  Даркевич В.П. Клад из Старой Рязани. / В.П. Даркевич, А.Л. Монгайт. – М, 1978. – 39с.
593287
  Розанов С.К. Клад карбона / С.К. Розанов. – Саратов, 1955. – 244с.
593288
  Волков О.В. Клад Кудеяра / О.В. Волков. – Москва, 1963. – 313с.
593289
  Шугаевский В.А. Клад медных русских монет ХVІІІ столетия / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1913. – 17 с.
593290
  Абрамзон М.Г. Клад монет IV - I вв. до н.э. Из Фанагории (2007 г.) / М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 75-107. – ISSN 0321-0391
593291
  Чугунов В.М. Клад на Алчедате / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1959. – 150с.
593292
  Романов А.А. Клад на двоих / А.А. Романов. – М., 1981. – 159с.
593293
  Зарецкий И.Я. Клад найденный при селе Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии / И.Я. Зарецкий. – Полтава : Электрич. типография Г.И. Маркевича, 1912. – 28 с. – Дефект.кн.: № 43415 - відс. ст. 17; Оттиск из выпуска 9-го Трудов Полтавской Ученой Архивной Комиссии
593294
  Цыбизов В.Д. Клад Наполеона. / В.Д. Цыбизов. – М., 1973. – 240с.
593295
  Байдерин В.А. Клад под старой липой / В.А. Байдерин. – Казань, 1975. – 79с.
593296
  Кузьменко Олег Клад римских денариев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 6-10. – ISSN 1811-542X
593297
  Оленин А.С. Клад Солнца / А.С. Оленин, В.Д. Марков. – Москва : Мысль, 1983. – 111с.
593298
  Массон М.Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1933. – 23с.
593299
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Л., 1960. – 687с.
593300
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – М.-Л., 1962. – 694с.
593301
  Славич И. Клад. Счастливая мельница / И. Славич. – Москва : Художественная литература, 1954. – 224 с.
593302
  Хургин А. Кладбище балалаек : Нелюбовный роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-48. – ISSN 0130-7673
593303
  Катаев В.П. Кладбище в Скулянах / В.П. Катаев. – М., 1976. – 240с.
593304
  Кинг С. Кладбище домашних животных : Роман / Пер. с англ. С.Кинг; Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2002. – 379с. – ISBN 5-17-012946-7
593305
  Аникин Андрей Кладбище драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66-71 : фото
593306
  Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.80-96. – ISSN 1029-8053
593307
  Фейеш Э. Кладбище ржавчины / Э. Фейеш. – М, 1981. – 256с.
593308
  Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов / П.Н. Ткачев. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
593309
  Шамсон А. Кладезь чудес / А. Шамсон. – Москва, 1947. – 374 с.
593310
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
593311
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
593312
  Павлинов И.Я. Кладистический анализ: методол. пробл. / И.Я. Павлинов. – М., 1990. – 158с.
593313
   Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana / О.Є. Краснопьорова, С.В. Ісаєнков, П.А. Карпов, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-91. – ISSN 1025-6415
593314
  Крутов Г.В. Кладка / Г.В. Крутов. – М., 1967. – 64с.
593315
  Сушинський Б.І. Кладка : повість та новели / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с.
593316
  Боднарчук І. Кладка / І. Боднарчук. – Торонто, 1982. – 41 с.
593317
  Шепелев О.М. Кладка печей / О.М. Шепелев. – К, 1985. – 205с.
593318
  Нациашвили С.И. Кладки древне-грузинского строительства : Автореф... канд. техн. наук: / Нациашвили С.И. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
593319
  Москвичев И.В. Кладовая / И.В. Москвичев. – М, 1990. – 159с.
593320
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – М., 1985. – 64с.
593321
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. – 64с.
593322
  Ризова Оксана Кладовая здоровья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 46-48 : фото
593323
   Кладовая земного богатства. – Махачкала : Махачкала, 1986. – 96 с.
593324
  Уайт Мел Кладовая мирового океана. Пограничные миры / Уайт Мел, Лииттшвагер Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 118-133 : фото
593325
  Тыликова Е. Кладовая народных традиций // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (284). – С. 37-40. – ISSN 0869-8171


  Духовная культура - это средство самореализации личности на языке понятий, символов, образров
593326
  Гаврилов В.П. Кладовая океана / В.П. Гаврилов. – М., 1983. – 168с.
593327
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1980. – 304 с.
593328
  Лукашев К.И. Кладовая планеты / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1974. – 135с.
593329
  Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о рус. нар. искусстве и его творцах. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 240с.
593330
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М-Л, 1946. – 31с.
593331
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М., 1946. – 227с.
593332
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М., 1946. – 47с.
593333
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1950. – 144с.
593334
   Кладовая солнца. – Воронеж, 1976. – 285с.
593335
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 567с.
593336
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Куйбышев, 1978. – 40с.
593337
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М., 1983. – 118с.
593338
  Зверев М.Д. Кладовая чудес / М.Д. Зверев. – М., 1984. – 128с.
593339
  Стельмашенко М. Кладовища міста Київ / Стельмашенко М. – Київ : ВУАН, 1929. – 27 с. – Окр. відб.: Праці коміс.для виуч. фін справ. Вип.5, ч. І. Госп-во Києва: Зб. ст.- К., 1929, с.161-187
593340
  Павлова М.В. Кладовище кісток поретинних ссавців на лівому березі Волги між Сенгилеем та с. Новдівочим / М.В. Павлова. – Київ, 1926. – 12 с.
593341
  Вакуленко-К Володимир Кладовище сердець : роман у п"ятнадцяти частинах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 22-108
593342
  Пшеничний Н.І. Кладові білка. / Н.І. Пшеничний. – К., 1963. – 40с.
593343
  Куницын А.В. Кладовуха / А.В. Куницын. – Челябинск, 1975. – 56с.
593344
  Старжина-Бисти Кладовые дна Мирового океана / Старжина-Бисти. – Москва : Международные отношения, 1980. – 102с.
593345
  Судо М.М. Кладовые Земли : Минеральное сырье и экономика / М.М. Судо. – Москва : Знание, 1987. – 148с.
593346
  Табеев Ф.А. Кладовые резервов / Ф.А. Табеев. – Москва, 1971. – 24 с.
593347
  Блок Г.Э. Кладовые северного сфинкса / Г.Э. Блок. – Москва : Знание, 1974. – 190с.
593348
  Пешкин И.С. Кладовые семилетки. / И.С. Пешкин. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 223с.
593349
  Васильков И.А. Кладовые солнца / И.А. Васильков, М.З. Цейтлин. – Москва, 1952. – 64с.
593350
  Буравлев Е.С. Кладоискатели / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1956. – 104 с.
593351
  Божаткин М.И. Кладоискатели / М.И. Божаткин. – Одесса : Маяк, 1983. – 206 с.
593352
  Котляр Н.Ф. Кладоискательство и нумизматика / Н.Ф. Котляр. – К, 1974. – 128с.
593353
  Бенинг А.Л. Кладоцедра Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
593354
  Бенинг А.Л. Кладоцера Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
593355
  Фаликов И.З. Клады : книга лирики / И.З. Фаликов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
593356
  Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку
2. – 1938. – 102с.
593357
  Мокрынин В.П. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. / В.П. Мокрынин, В.М. Плоских. – Бишкек, 1992. – 174с.
593358
  Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – Москва, 1962. – 63с.
593359
  Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана / Е.А. Давидович. – М., 1979. – 462с.
593360
  Лебедев А.Г. Клады заветные / А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 206с.
593361
  Бублейников Ф.Д. Клады земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 168с.
593362
  Новиков Э.А. Клады земли / Э.А. Новиков. – Москва : Просвещение, 1971. – 104с.
593363
  Федоров-Давыдов Клады золотоордынских монет. (Основные этапы развития денежного обращения и денежно-весовых систем в Золотой Орде XIII-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров-Давыдов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1957. – 14л.
593364
  Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии / В.И. Гошкевич. – Херсон : Типография Юга (В.И. Гошкевича), 1903. – III, 176, II, [37] с.
593365
  Успенский В.Д. Клады и загадки Таймыра. / В.Д. Успенский. – М, 1972. – 267с.
593366
  Астахова В.Г. Клады на болотах / В.Г. Астахова. – Москва, 1976. – 81с.
593367
  Полозов И.М. Клады рассказывают (топография кладов, найденных на территории Брянской области в 1944-1962 годах). / И.М. Полозов. – Брянск, 1963. – 23с.
593368
  Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1961. – Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / Кропоткин В.В. – С. 1-136
593369
  Метелкин Н.В. Клады Украины / Н.В.Метелкин. – Киев : Атика, 2005. – 112с. – ISBN 966-326-101-3
593370
  Власова С.К. Клады Хрусталь-горы / С.К. Власова. – Челябинск, 1970. – 192с.
593371
  Буткус В.А. Клайпеда / В.А. Буткус. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 62с. : фото
593372
  Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жюгжда Р. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
593373
  Гладких М.І. Клан / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193. – ISBN 966-642-073-2
593374
  Железова В.Ф. Клан 20-ти : Международные банки США / В.Ф. Железова. – М, 1981. – 254с.
593375
   Клан Кеннеди / Горовиц Дэвид, Кольер, , Питер. – М, 1988. – 494с.
593376
  Рубель В.А. Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-179. – (Історія ; Вип. 22)


  Стаття висвітлює історію типового японського середньовічного клану "другого ешелону" влади, його участь у політичних подіях XI-XIV ст. Увагу приділено також життя та творчості Кітабатаке Тікафуса - видатному політику та історику XIV ст.
593377
  Мезенхеллер Матис Клан победителей : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 140-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
593378
  Баева Албена Кланицата.Структурен анализ на романа "Хоро" от Антон Страшимиров / Баева Албена. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 163с. – ISBN 954-571-042-Х
593379
  Рущенко І.П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 49-55. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
593380
  Магійович І. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси / І. Магійович, І. Більський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
593381
  Бородин Е. Клановый характер устройства Киргизской Республики // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 48-59. – ISSN 1998-1813
593382
  Софронів-Левицький Кланялися вам три України = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
593383
  Дьяков Л.В. Кланяюсь Дону / Л.В. Дьяков. – М, 1983. – 64с.
593384
  Чмельов С.П. Клаптик історії. / С.П. Чмельов. – К., 1961. – 72с.
593385
  Яценківський О.В. Клаптик України в "золотому трикутнику" Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 червня (№ 106)


  Екскурсію для "Дня" провів радник - директор Культурно-інформаційного центру Олег Яценківський.
593386
   Клапченко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
593387
  Калакура Я.С. Клапчук Сергій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 213. – ISBN 96966-8060-04-0
593388
  Коцур Г.Г. Клапчук Сергій Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 46 : фото
593389
  Балаклицький М. Клара Гудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 137-149. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
593390
   Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
593391
  Кваснецкая М.Г. Клара Лучко / М.Г. Кваснецкая. – Москва, 1987. – с.
593392
  Тургенєв Іван Клара Міліч / Тургенєв Іван. – Львів, 1906. – 100с.
593393
   Клара Цеткин. – Москва, 1933. – 32 с.
593394
  Пик В. Клара Цеткин / В. Пик. – М, 1938. – 40с.
593395
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи. / В.М. Кларин. – М, 1963. – 191с.
593396
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за народное просвещение и воспитание молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Кларин В.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 20л.
593397
  Пік В. Клара Цеткін / В. Пік. – К, 1939. – 32с.
593398
  Кведнау В. Клара Шуман. / В. Кведнау. – М., 1973. – 176с.
593399
  Холендро Д.М. Кларенс и Джульетта / Д.М. Холендро. – М., 1962. – 55с.
593400
  Касимов Н.С. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии / Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 15-16. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
593401
  Фаст Г. Кларктон. / Г. Фаст. – М, 1950. – 152с.
593402
  Панченко В. Кларнет і дудка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Історія генія, який відмовився від свободи - Павла Тичини
593403
  Борецький В. Кларнет у творчості І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 47-60. – ISSN 2310-0583
593404
  Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
593405
  Червінський В.І. Клас / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193-195. – ISBN 966-642-073-2
593406
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та іх застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей Віктор Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. Кафедра математ. аналізу та теорії імовірностей. – Київ, 2002. – 152 л. + Додатки: л. 136 - 144. – Бібліогр.: л. 123 - 136
593407
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
593408
  Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв"язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Для нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь описано клас єдиності розв"язку і спектр різницевого оператора. Побудовано локальні наближення розв"язків, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Class of solution uniqueness and ...
593409
   Клас і класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 58-59 : фото
593410
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 22-23 : фото
593411
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
593412
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 24 : фото
593413
  Кудря І.Г. Клас і соціальна стратифікація в добу глобалізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 9-14
593414
  Толок Валентина Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-13


  В №6 за нинішній рік ми вмістили добірку матеріалів, присвячених 200-річчю від дня народження Миколи Гоголя. В ній ішлося про стан вивчення творчості нашого славетного земляка в школі, про необхідність його поліпшення шляхом посилення українського ...
593415
  Шчарбакоу В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 106с.
593416
  Смирнова Н.Ф. Класи і нації / Н.Ф. Смирнова. – Донецк, 1970. – 48с.
593417
  Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН / В.Н. Гулевич. – К., 1975. – 287с.
593418
   Класи Конфуція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Першого вересня на базі Запорізького національного університету відбудеться урочисте відкриття класів Інституту Конфуція з вивчення китайської мови, культури та традицій.
593419
  Россада Т.В. Класи номінативних даних зі швидким доступом до компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується проблема ефективного доступу до компонентів даного. Дослідження здійснюються в рамках композиційно-номінативного підходу до програмування, який надає достатньо розвинені можливості для формалізації необхідних понять. У статті ...
593420
  Карнаух Т.О. Класи пам"яті R-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається класифікація R-перетворювачів з точки зору операцій над пам"яттю та властивості замкненості класів перетворень, що задаються R-перетворювачами одного класу пам"яті, відносно суперпозиції з скінченним перетворенням. Показано, що при певних ...
593421
  Кеба О.М. Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 177-183


  У статті розглянуто можливі в іспанській мові комбінації вібрантів з приголосними фонемами в межах однієї лексичної одиниці. Визначаються категорії артикуляцій звуків в контакті з вібрантами, які необхідно враховувати як змінні, що впливають на їх ...
593422
  Чечельницький Віктор Якович Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Чечельницький В.Я.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
593423
  Лавренюк Я.В. Класи спряженості групи трикутних автоморфізмів афінного простору над простим скінченним полем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються класи спряженості факторгрупи групи Жонк"єра по ядру її дії на афінному просторі вимірюваності n над простим скінченним полем F[нижній індекс p]. Встановлено деякі оцінки потужностей цих класів спряженості. При їх вивченні природньо ...
593424
  Італмазов Х. Класи спряженості і транзитивні підгрупи силовських 2-підгруп симетричних груп степенів 2 . : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Італмазов Х.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
593425
  Астахов О. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О. Астахов, О. Русько, Б. Неклеєвич. – Київ : Радянська школа, 1948. – 215с.
593426
  Астахов О.І. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О.І. Астахов. – Київ, 1948. – 216с.
593427
  Чалий К.О. Класи універсальності для просторово-обмежених систем різної природи в контексті розвитку нанотехнологій та наномедицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 486-492. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорені деякі аспекти теоретичних досліджень просторово-обмежених систем різної природи у зв"язку з пріоритетним розвитком нанотехнояогій та наномедицини. Запропонований перелік ознак, які характеризують певний клас універсальності для ...
593428
  Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. + Додатки: л. 151-188. – Бібліогр.: л. 146-151
593429
  Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
593430
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
593431
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами. : Дис... Канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.147-151
593432
  Бондарук Т.І. Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  У статті, присвяченій видатному правознавцю, історику права М.Ф. Владимирському-Буданову, подається короткий виклад його життєвого і творчого шляху, аналізуються основні творчі здобутки, підходи й методи, з"ясовується роль у розвитку української ...
593433
   Класик математичної науки // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 187-191. – ISBN 966-505-054-0
593434
  Кабаченко Володимир Класик одеської школи живопису Микола Андрійович Шелюто (1906-1984) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 38-40. – ISSN 0130-1799
593435
  Степусишин С.Б. Класик світового детективу : урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-17
593436
  Зорівчак Р.П. Класик українського перекладознавства: (До 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2006. – Том 3 № 1(7). – С. 167-171.
593437
  Нестеренко П. Класик українського письменства в екслібрисі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
593438
  Чугуй О.П. Класик української драматургії : (до 125-річчя І.К. Карпенко-Карого (Тобілевича) / О.П. Чугуй. – Київ : Тов-во "Знання" УССР, 1970. – 48 с. : іл.
593439
  Славинський М. Класик, який твердо знав: "треба любити" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 58-60


  5 грудня видатному українському прозаїкові Григоров Тютюннику виповнилося б 80 років
593440
   Класика - балканистика - палеославистика = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
593441
  Сас Олена Класика жанру? Сподіваймося! : децентралізація публічної влади та реформа місцевого самоврядування на порозі точки неповернення / Сас Олена, Ткачук Анатолій Федорович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 26-28


  Скепсис ніби став гарним тоном, коли в будь-якому контексті вживають словосполучення "реформа місцевого самоврядування" або "адміністративно-територіальна реформа" (чи то відповідно до європейських стандартів "реформа публічної влади"). Справді, ці ...
593442
  Зоммер Тео Класика німецької журналістики: графиня Маріон Дьонгофф / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 17-18


  Про цінності видатної публіцистки повоєнної Німеччини - у розмові з її учнем та послідовником, редактором тижневика DIE ZEIT Тео Зоммером.
593443
  Шалагінов Б.Б. Класики і романтики : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
593444
  Трипільський А. Класики літератури в боротьбі за високу ідейність мистецтва / А. Трипільський. – К., 1949. – 63с.
593445
  Тарасун П.К. Класики марксизму-ленінізму про можливі непередбачені наслідки взаємодії людини з природою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
593446
  Погрібний А. Класики не зовсім за підручником / А. Погрібний; Анатолій Поргрібний. – Київ : Школяр, 2000. – 136с. – ISBN 966-7625-06-0
593447
   Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера = Klassiker des politischen Denkens : Пер. з нім. – Київ : Тандем, 2002. – 584с. – Бібліогр.: с.514-569. – ISBN 966-7145-40-9
593448
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1929. – с.
593449
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1930. – 500с.
593450
  Руденко К.П. Класики російського природознавства про роль гіпотези в науці / К.П. Руденко. – Київ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. з : Філософський збірник , № 2, 1955, [c.125-140]
593451
   Класики української літератури. – Київ, 1961. – 23 с.
593452
  Осляк І.Ф. Класики української літератури про релігію. / І.Ф. Осляк. – К., 1960. – 40с.
593453
   Класики української літератури. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстовками на укр. м. : Гравюри на вініпласці Василя Чебаника]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 29 л. : 29 листівок + 2 обкл.
593454
  Погоріляк Й.М. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу / Й.М. Погоріляк. – Ужгород, 1995. – 40с.
593455
  Цікановська Н.А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 64-70. – ISSN 2221-755X
593456
  Филиповски Г. Класификациjа на почвите на Република Македониjа = Soil classification of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; уредн. Р. Лозановски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 341 с. – ISBN 9989-101-59-0
593457
  Соколов Л. Класификаціа на околиите во НР Македониіа спрема степенот на стопанскишт развиток / Л. Соколов. – Скопіе, 1960. – 109с.
593458
  Гритенко О.А. Класифіікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти / О.А. Гритенко, Т.О. Ульянова // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2312-928X
593459
  Старовойтенко О.А. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатор основних фондів (КОФ) як основа визначення внутрішнього середовища туристської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-95. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми визначення внутрішнього середовища туристської сфери на основі застосування Класифікатора видів економічної діяльності і Класифікатора основних фондів.
593460
   Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
593461
   Класифікатор професій ДК 003: 2005 : Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2005. – 616с. – (Національний класифікатор України)
593462
   Класифікатор професій ДК 003: 2005. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – На обкл. Законодавство. – ISBN 966-667-236-7
593463
   Класифікатор професій ДК 003: 2010 / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
593464
  Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 73-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
593465
  Архіпов В.В. Класифікації експертних завдань, які вирішуються в рамках судово-товарознавчої експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 181-187.
593466
  Сенич О.Я. Класифікації злочинів у сфері торговельної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 216-221. – (Юридична ; Вип. 2)
593467
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
593468
  Шибірник С.О. Класифікації та групування об"єктів ринку нерухомого майна // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 114-116
593469
  Сербін О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 39-43


  У публікації представлено та комплексно проаналізовано ідеологічну фундаментальність дуалістичного вчення Арістотеля, подано класифікаційну систему мислителя, встановлено, що трилогічність загальної структури класифікації підпорядкована певній ...
593470
  Кузенков О.О. Класифікаційна система точок рівноваги лінійної системи диференціальних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі зроблена спроба систематизації простих та складних типів точок рівноваги лінійної системи трьох диференціальних рівнянь при різних характеристичних числах системи. Запропонована можлива класифікаційна система простих та складних станів ...
593471
  Маляренко О.С. Класифікаційна схема вихідних критеріїв ідентифікації можливих елементів регіональних екомереж // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 31-33
593472
  Заїка В.В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
593473
  Бондар Л. Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 194-205. – ISBN 978-966-02-4721-5
593474
  Курач Т.М. Класифікаційний аналіз геозображень / Т.М. Курач, Р.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISSN 2075-1893


  З появою нових видів геозображень із невизначеними власивостями постає проблема їх ідентифікації. У статті пропонується класифікаційний аналіз масиву геозображень за пріорітетом наближення їх до поняття географічної карти на основі встановлення ...
593475
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
593476
  Чаварга Я.М. Класифікаційний тип змістових зв"язків у семантиці прикметників англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 82-86. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-86; 9 назв. – ISSN 1729-360Х
593477
  Бекешко В.Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
593478
  Масна А.М. Класифікаційні аспекти послуг як об"єктів управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
593479
  Моклиця Ю.В. Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
593480
   Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович; Ін-тут математики НАНУ. – Київ, 2000. – 310л. – Бібліогр.:л.298-310
593481
  Бондаренко В.М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Автореф...доктора фіз.мат. наук:01.01.06 / Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.26-29
593482
  Сергейчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергейчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
593483
  Сергійчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергійчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
593484
  Мелкумова Т.В. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 168-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
593485
  Нестеренко Оксана Олексіївна Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Нестеренко О.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
593486
  Рубцова М.Ю. Класифікаційні ознаки аутсорингу у виборі конкурентних форм взаємодії суб"єктів підприємництва // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-37.
593487
  Курач Т.М. Класифікаційні ознаки географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 10-16


  Класифікаційні ознаки – один з головних складених елементів класифікації. Виділення й дослідження ознак класифікації, заснованих на властивостях карт як моделей дійсності визначає сукупність майбутніх класифікаційних груп карт по різних ...
593488
  Прекрасна О.І. Класифікаційні ознаки державної казначейської служби України як суб"єкта адміністративного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 120-127. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
593489
  Пасічна І.О. Класифікаційні ознаки податкових правовідносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
593490
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
593491
  Комісаров К. Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові


  У сучасному мовознавстві дедалі послідовніше розрізняють власне члени речення та синтаксеми, і ці два ряди компонентів виявляють різне спрямування: власне члени речення спрямовані у внутрішню структуру мови, а синтаксеми – у зовнішню. Синтаксема має ...
593492
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб"єктів доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 10 (146). – С. 38-42
593493
  Петрик О. Класифікаційні основи іменників опредметненої дії // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 114-119. – ISSN 2075-1486
593494
  Кудин О.О. Класифікаційні основи ісламського радикалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 108-115
593495
  Бондарук О.С. Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 93-99. – ISBN 978-617-571-139-2
593496
  Гордєєв А.Ю. Класифікаційні особливості карт-портоланів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 310-316. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
593497
  Дубініна О.М. Класифікаційні параметри акме-технології формування математичної культури майбутніх інженерів з програмного забеспеченя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 85-97. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
593498
  Чумак В.В. Класифікаційні параметри лінгвотекстових категорій у східнослов"янському мовознавстві / В.В. Чумак, С.М. Шевель // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 76-81. – Бібліогр.: Літ.: с. 81; 24 назв. – ISSN 1729-360Х
593499
  Ковтун О.М. Класифікаційні підходи до зонування земель // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 29-36. – ISSN 2310-9769
593500
  Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лобузіна К.В.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
593501
  Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д"Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем ...
593502
  Пономаренко С.С. Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0027-2833
593503
  Поміркована Т.В. Класифікаційні характеристики прийменникових конструкцій англійської мови // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISBN 978-966-8847-78-3
593504
  Маєвська О.М. Класифікація "мозкових центрів" світу: основні підходи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 125-129. – ISSN 2519-2949
593505
  Савочкіна Т.І. Класифікація 3-породжених р-груп, у яких нормалізатори підгруп нормальні та мають доповнення (Р>2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальною підгрупою і має доповнення. Ключові слова: нормаліатор, доповнення, комутант. P-groupx are investigated at which normalizer of each subgroup is a normal subgroup and has ...
593506
  Міщенко К.І. Класифікація m-функцій загального положення на некомпактних поверхнях скінченного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано топологічну класифікацію т-функцій загального положення на некомпактных поверхнях скінченого типу. Ключові слова: некомпактні поверхні, граф Ріба, функції Морса. We give the topological classifications of m-functions on the noncompact surfaces ...
593507
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
593508
  Кучма К.С. Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-110. – ISSN 2219-5521
593509
  Келемен М.І. Класифікація адміністративно-правових форм участі публічної адміністрації та громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 228-240. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
593510
  Омелян В. Класифікація адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 225-226
593511
  Донченко В.С. Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурень псевдообернених матриць / В.С. Донченко, М.Ф. Кириченко, В.Н. Омардибірова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису технології багатовимірної класифікації акцій за критерієм інвестиційної привабливості. Технологія побудована з використанням теорії збурення псевдообернених матриць. The article is devoted to the description of multidimensional ...
593512
  Коломієць М.О. Класифікація аналітичних структур за семантичними та прагматичними ознаками


  У статті розглядаються аналітичні лексико-синтаксичні структури. Проводиться аналіз поняття аналітичних структур та перекладацького аспекту використання їх при перекладі речень з іспанської мови українською, підкреслюється здатність їх виступати ...
593513
  Петьков В.А. Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 237-240
593514
  Денисик Г.І. Класифікація антропогенного карсту Правобережної України для потреб раціонального використання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Денисик, Б.Д. Панасенко // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 132-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
593515
  Мєр"ємова Ю. Класифікація антропонімів англійських, російських та українських літературних казок за походженням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 504-507. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
593516
  Купцова М. Класифікація арбітражних угод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 108-113.
593517
  Покотило М.О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі та проблема оцінки аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 142-144
593518
  Цюпа М.С. Класифікація архітектурних об"єктів з геральдичним декором // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 215-224. – ISSN 2077-3455
593519
  Кікоть О. Класифікація аукціонів цінних паперів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 30-35. – ISSN 1810-3944
593520
  Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків.Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 63-70. – Бібліогр.: на 17 пунктів
593521
  Іванова О.К. Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території України : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол, клімат.,агрометеорол. / Іванова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
593522
  Білоус В.В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та ії значення для криміналістичної практики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 47-57. – ISSN 1993-0917
593523
  Самойленко В.М. Класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 318-325.
593524
  Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 24-28


  Досліджено та розроблено загальну схему і структуру видової класифікації складу ресурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
593525
  Мельник Мар"яна Іванівна Класифікація бізнес-середовища: системний підхід // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 251-260. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об"єктивного ...
593526
  Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 37-42
593527
  Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-120.
593528
  Музика-Стефанчук Класифікація бюджетних правовідносин: питаннятеорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 67-72
593529
  Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-43. – ISSN 1029-7200
593530
  Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 344-350


  Стаття присвячена проблемам класифікації валютних операцій в міжнародному праві. Автор аналізує визначення та класифікацію валютних операцій різними міжнародними фінансовими організаціями та порівнює їх з українським законодавством.
593531
  Шигонін О.Б. Класифікація вбивств із сексуальних мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 275-279
593532
  Кадубовський О.А. Класифікація векторних полів Морса-Смейла на двовимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-88. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мінімальні векторні поля Морса-Смейла на двовимірних компактних замкнених орієнтовних багатовидах. Наведено необхідну й достатню умову топологічної еквівалентності цих полів у термінах хордових діаграм. Підраховано число ...
593533
  Чімишенко С.М. Класифікація видатків на утримання особового складу військових формувань України / С.М. Чімишенко, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування та класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань України та пропонуються шляхи подолання диспропорції у нормах та видах матеріального забезпечення військовослужбовців різних ...
593534
  Пеліпадченко Р.О. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 182-186. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
593535
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
593536
  Богма О.С. Класифікація видів бюджетної безпеки країни // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
593537
  Ющик О.І. Класифікація видів виправданого ризику // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
593538
  Горох О.П. Класифікація видів звільнення від покарання за стадією кримінального провадження // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 34-38. – ISBN 978-617-616-069-4
593539
  Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 112-117
593540
  Пахомов В.В. Класифікація видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-107
593541
  Петрушевський Ю. Класифікація видів макроекономічного планування / Ю. Петрушевський, О. Попадюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 228-232. – ISSN 1993-0259
593542
  Угольков Є.О. Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 157-163. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
593543
  Жукович І.А. Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
593544
  Романко О.П. Класифікація видів планування конкурентноспроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 133-137. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
593545
  Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-192. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
593546
  Павлова М. Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 133-137
593547
  Дем"янова О.В. Класифікація видів проваджень у цивільному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена розгляду питань, пов"язаних з визначенням поняття провадження, його співвідношенням з іншими структурними елементами цивільного процесу. Обгрунтовується існування основних, спеціальних, функціональних та приватних проваджень. Окрема ...
593548
  Голік О.В. Класифікація видів реклами за критерієм етичності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 178-182. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
593549
  Удалов Олег Класифікація видів стархування у сфері інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 44-47
593550
  Старовойтенко О.А. Класифікація видів туризму в контексті культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 132-140
593551
  Гарбера О.Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 59-62
593552
  Кохановський В. Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та її цивільно-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 209-210. – ISBN 978-617-7069-28-6
593553
  Шем"яков О.П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 221-228
593554
  Семенов А.Г. Класифікація видів фінансової стратегії підприємства / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 163-170. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
593555
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юридичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
593556
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юрилдичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
593557
  Ровний В.В. Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 238-243. – (Серія "Право" ; вип. 2)
593558
  Бурденко І. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов"язання чи інструмент капіталу : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 27-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
593559
  Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку ( на прикладі швейних підприємств) : галузевий облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
593560
  КУзнецова Класифікація витрат в управлінському обліку // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 104-109. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
593561
  Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 15-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
593562
  Озеран В.О. Класифікація витрат як засіб управління ними / В.О. Озеран, Р.Я. Хіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто методику класифікації витрат у сучасних умовах господарювання. Проводячи класифікацію витрат, підприємство має керуватися такими класифікаційними ознаками, що дозволять досягнути основні цілі управління, а саме: управління собівартістю, ...
593563
  Бадовська І. Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
593564
  Смілка В.А. Класифікація внутрішніх процесів містобудівного моніторингу // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 140-148 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
593565
  Дереко В.Н. Класифікація воєнно-політичних рішень України: нормативно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 630-636. – ISSN 1563-3349
593566
  Крисюк Б.В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України : економіка та управління національним господарством / Б.В. Крисюк, В.І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-87. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
593567
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація галузей районного територіально-виробничого комплексу за їх роллю в територіальному поділі праці / І.Т. Твердохлєбов, М.В. Багров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 3-10 : Табл.
593568
  Чемодурова Н.О. Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 120-130
593569
  Самойленко Л.В. Класифікація геологічних пам"яток за інженерно-геологічними ознаками / Л.В. Самойленко, А.В. Дубицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
593570
  Кисленко Р.В. Класифікація гібридного типу політичного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 321-326. – ISSN 2076-1554
593571
  Гузій М.І. Класифікація гірських порід за параметрами анізотропії магнітної сприйнятливості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-72. – (Геологія ; Вип. 13)


  На основі вивчення магнітної сприйнятливості колекції зразків докембрійських гранітоїдів Українського щита та розгляду анізотропії феропарамагнітної моделі запропонована класифікація кристалічних гірських порід за її параметрами. Розглянуто питання ...
593572
  Роботинська В.О. Класифікація гласного цивільного процесу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 45-48
593573
  Кропивко М.М. Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 135-142. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
593574
  Віхров О. Класифікація господарських правовідносин: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 134-142. – ISSN 1993-0909
593575
  Тертишна Л.С. Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 70-77. – ISSN 2224-9281
593576
  Слюсарчук Л.І. Класифікація готової продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  Класифікацію продукції обгрунтовано з погляду удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, з метою нагромадження інформації формування вартості.
593577
  Тесліцький А.М. Класифікація громадських об"єднань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
593578
  Гаєва Н.П. Класифікація громадських організацій: теоретичні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
593579
  Опадчий І.М. Класифікація грошових зобов"язань як інституту зобов"язального права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 130-137. – ISBN 966-7784-65-7
593580
  Кошельок Г.В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 32-40
593581
  Атамас П. Класифікація грощових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
593582
  Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-21. – ISSN 2222-5374
593583
  Шубний В.О. Класифікація двовимірних безщільових напівпровідників / В.О. Шубний, О.Б. Кашуба // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
593584
  Сербін О. Класифікація двокрапкою та її автор - взаємозв"язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 13-16. – ISSN 2076-9326
593585
  Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
593586
  Карнарук Н. Класифікація державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44
593587
  Бондар А.В. Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-103
593588
  Калакура Я.С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 106-113. – ISSN 2077-5709


  З"ясовуються сутність джерел з інтелектуальної історії України як носіїв відомостей про процес творчості, продукування ідей, теорій, концепцій, створення наукових праць, творів літератури, мистецтва, архітектури, формування суспільно-політичної і ...
593589
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
593590
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
593591
  Шевченко А.О. Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 42-47. – ISSN 2308-9636
593592
  Михайлова Л.В. Класифікація директивних мовленнєвих актів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 451-456. – ISSN 1993-5560
593593
  Бойчук Класифікація дискреційних повноважень в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-11. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
593594
  Беседіна Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 33-36
593595
  Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 357-364. – ISSN 1563-3349
593596
  Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-148. – ISSN 0132-1331
593597
  Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 189-192
593598
  Штим Т. Класифікація договорів, що опосередковують акціонерні відносини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 296-297. – ISBN 978-617-7069-17-0
593599
  Гопанчук В. Класифікація договору банківського вкладу (депозиту) / В. Гопанчук, М. Біда // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 110-116
593600
  Ніколенко Л.М. Класифікація доказів у господарському процесі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 219-223. – ISSN 1563-3349
593601
  Татарінцев Т. Класифікація доказів у справах про адміністративні корупційні правопорушення: окремі підходи до здійснення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 81-84
593602
  Яшний Д.В. Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам"яткознавчих досліджень (1895–1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 215-221. – ISSN 2078-0133
593603
  Запотоцький А.П. Класифікація документів як джерела доказів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 199-207.
593604
  Климчук Л.В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-38


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими та зарубіжними вченими.
593605
  Музика О. Класифікація доходів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
593606
  Богдан І.В. Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014 / І.В. Богдан, Д.В. Коноваленко, Т.Ю. Яра // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 33-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
593607
  Мельниченко О.А. Класифікація доходів селян та особливості механізму державного регулювання їх розподілу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-100. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
593608
  Кетько М.О. Класифікація ЕКГ на базі теореми Байеса / М.О. Кетько, Т.П. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 268-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудова високоточного алгоритму класифікації ЕКГ на базі теореми Байеса та його практичне застосування.
593609
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
593610
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 92-96
593611
  Овандер Н.Л. Класифікація економіко-математичних моделей // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 187-196. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
593612
  Дрозд І.К. Класифікація економічного контролю та шляхи її вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність класифікації економічного контролю, дано критичну оцінку існуючих класифікаційних ознак, ви-значено системний підхід до класифікації економічного контролю, запропоновано власну вдосконалену класифікацію еконо-мічного контролю на ...
593613
  Гандзюра В.П. Класифікація екосистем різного ступеня забруднення за продукційними показниками біосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-131. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано оригінальний метод класифікації угруповань, який дозволяє виокремлювати групи ценозів певного рівня токсичного забруднення середовища як за видовою структурою, так і за функціональними характеристиками організмів, популяцій і угруповань.
593614
  Рудишин С. Класифікація екосистем: проблеми й перспективи / С. Рудишин, В. Самілик // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 2-4
593615
  Жученко О.А. Класифікація електродної продукції та її застосування / О.А. Жученко, А.П. Корж // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 41-42. – ISBN 978-966-622-803-4
593616
  Фіголь Н.М. Класифікація електронних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 2077-7264


  У статті аналізується типологія електронних видань, запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які варто додати.
593617
  Гунько С.О. Класифікація емпіричних ознак та їх вимірювання в соціально-педагогічних дослідженнях / С.О. Гунько, О.С. Семенов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 98-102. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність та особливості класифікації емпіричних ознак та їх вимірювання в ході проведення соціально-педагогічних досліджень.
593618
  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
593619
  Пухтецька А А. Класифікація європейських принципів адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-119.
593620
  Гайдаржи М. Класифікація життєвих форм сукулентних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Багаторічні спостереження за ростом і розвитком сукулентних рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна дозволили модифікувати класифікацію життєвих форм І. Серебрякова. Подано конспект класифікації з доповненнями, завдяки яким можна ...
593621
  Онищенко С.В. Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 108-113. – ISSN 2218-1199
593622
  Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 28-32. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто поняття класифікації загроз економічній безпеці вищого навчального закладу. Проведена систематизація загроз, що притаманна економічній безпеці освітніх установ. Визначено, що забезпечення економічної безпеки освітніх установ є ...
593623
  Кузнецова І.О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 120-128. – ISSN 2313-4569
593624
  Зачосова Н.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-12
593625
  Голованенко М.В. Класифікація задач визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 188-191


  Стаття присвячена проблемі розробки класифікації задач оцінки ефективності діяльності підприємства. Не дивлячись на наявність численних показників та методик оцінки ефективності, загальної класифікації задач, які постають в процесі оцінки ефективності, ...
593626
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
593627
  Кравченко М. Класифікація закономірностей реалізації закону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-104. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації закономірностей, які властиві процесу реалізації закону. Статья посвящена классификации закономерностей, которые свойственны процессу реализации закона. The article is devoted classifications of conformities to law, ...
593628
   Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України та узгодження з класифікаційними системами PRMS та PKOOH-2009 / Г.І. Рудько, В.Г. Омельченко, В.Г. Григіль, В.І. Ловинюков, О.В. Нецький // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 268-271. – ISBN 978-966-7896-74-4
593629
  Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  На основі норм корпоративного права та наукових досліджень запропонована власна класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав, а також аналізуються проблеми, що пов"язані з застосуванням цих засобів на практиці. На ...
593630
  Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно - паравового примусу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-111. – ISSN 0132-1331
593631
  Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 178-181.
593632
  Щербатюк Н.В. Класифікація заходів нетарифного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-116
593633
  Стрельченко Класифікація заходів стимулювання в системі публічного управління / Стрельченко, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
593634
  Бусуйок Д.В. Класифікація земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 239-245
593635
  Губар О. Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 93-100
593636
  Стародубов В.О. Класифікація злочинів у кримінальному праві: теоретичне та практичне значення // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 26-28. – ISBN 978-966-419-280-1
593637
  Дякін Ярослав Класифікація злочинів у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 148-151.
593638
  Шепетяк О. Класифікація знаків у семіотиці Чарльза Пірса // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503
593639
  Полякова Т.В. Класифікація зображень на основі ознакових просторових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Полякова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
593640
  Неділько С.А. Класифікація і взаємозв"язок ізоморфізму в структурному типі граната : хімія / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
593641
  Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В. Поручинський, Ф. Сосницька // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 98-101. – ISSN 2076-1333
593642
  Омельянчик С.В. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 300-304. – ISSN 1563-3349
593643
  Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 17-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
593644
  Косилова О. Класифікація і характеристика господарських ризиків // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.140-143. – ISBN 966-654-085-1
593645
  Романюк Я. Класифікація імперативних цивільно-правових норм // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 4-14. – ISSN 2308-9636
593646
  Тягунська Т.Д. Класифікація інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 37-41
593647
  Поєдинок В. Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні критерії класифікації інвестицій та з"ясовується їх значення для цілей господарсько-правового регулювання. В статье исследуются основные критерии классификации инвестиций и определяется их значение для целей ...
593648
  Соколовська В.В. Класифікація індивідуальних побутових послуг як об"єкт ціноутворення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 93-94 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
593649
  Рибачук В. Класифікація індивідуальних профілів вікової фазової динаміки наукової діяльності вчених / В. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
593650
   Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). – Київ, 2007. – 75с.
593651
  Драбаніч А.В. Класифікація інновацій за інтересами суб"єктів інноваційного процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 30-32
593652
  Фурсіна О.В. Класифікація інновацій та зміст інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
593653
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування : необхідність і проблеми / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-12
593654
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми : економіка та управління національним господарством / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 71-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
593655
  Сухонос В. Класифікація інституту глави держави; критерії та види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
593656
  Антонюк П.П. Класифікація інструментів безготівкових розрахунків в Україні згідно норм чинного законодавства / П.П. Антонюк, Ю.А. Марченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 8-11. – ISSN 2409-1944
593657
  Притуляк Н.М. Класифікація інтелектуального капіталу - методологічний аспект внутрішнофірмового управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 23-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
593658
  Ламонова П.П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 187-189
593659
  Ламонова П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 146-148
593660
  Долгий О. Класифікація інформації: зв"язок із забезпеченням безпеки працівників державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.75-79
593661
  Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 116-122
593662
  Юдкова К.В. Класифікація інформаційних систем / К.В. Юдкова, Г.Г. Чернишина // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 92-98
593663
  Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 95-102. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано оригінальну класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій навчання, в основу якої покладено технології організації навчально-виховного процесу (предметно орієнтована, особистісно орієнтована та партнерська технології) у поєднанні з ...
593664
  Гелич Ю.О. Класифікація інформаційно-правових гарантій таємниці особистого життя людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 156-160
593665
  Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-24
593666
  Калакура Я.С. Класифікація історичного знання / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 195-197. – ISBN 966-642-073-2
593667
  Остроух В.І. Класифікація карт: що потрібно знати вчителю і учню // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
593668
  Пуліна Т. Класифікація кластерних об"єднань підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 227-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
593669
  Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 154-165


  Виникнення та розповсюдження кластерів (локальних, регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих ...
593670
  Вакуленко О.В. Класифікація коливальних мод у кристалах SnJ4 / О.В. Вакуленко, В.А. Терехов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з метою вдосконалення методу позиційно-групового аналізу пропонується із всіх можливих структур, утворених атомами (молекулами) елементарної комірки, вибирати структури найвищої симетрії. На прикладі молекулярного кристалу SnJ4 показано, що ...
593671
  Бобкова Т.В. Класифікація колокацій українського юридичного дискурсу: попередні результати // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 7-16. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
593672
  Пілунський І. Класифікація комплексних програм територіального розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 292-297
593673
  Славгородська О.Ю. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства / О.Ю. Славгородська, В.Г. Щербак // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 94-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
593674
  Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.95-98
593675
  Дашковська Н. Класифікація конституційно-правових норм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 71. – С. 3-5.
593676
  Свиридюк Н.П. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
593677
  Давиденко О.В. Класифікація корейських прислів"їв і приказок за типами паремії


  Аналізуються структурні особливості фразеологізмів сучасної корейської мови. The structur"s features of Korean phraseologies of Modem Korean Language analyzed.
593678
  Лисенко Н.М. Класифікація корпоративних прав держави та проблеми управління ними // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-93. – Бібліогр.: на 5 пунктів
593679
  Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
593680
  Хватов Ю.Ю. Класифікація країн, що розвиваються у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 107-117. – ISSN 2308-6912
593681
  Ахтирська Н. Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-116
593682
  Лонська Л.І. Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 74-81. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
593683
  Кулиняк І.Я. Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб"єктами лізингової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 50-54. – ISSN 0321-0499
593684
  Шаварська О.В. Класифікація лісових біологічних активів як об"єктів бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
593685
  Гаджиєв В.В. Класифікація логічних підходів до теоретико-ігрової семантики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується класифікація головних логічних підходів до теоретико-ігрової семантики, які можуть бути застосовані для побудови теоретико-ігрової моделі. Розглядаються взаємозв"язки логіки та теоретико-ігрової семантики. Окреслюються головні ...
593686
  Осадча В.М. Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології: міждисциплінарний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 226-235
593687
  Касперевич Л. Класифікація методичних підходів до оцінки об"єктів природно-заповідного фонду // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 64-73. – ISSN 2410-0919
593688
  Ковтун Н.В. Класифікація методів виявлення і прогнозування фінансових махінацій // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
593689
  Рижакова Г.М. Класифікація методів прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 24-29
593690
  Шульга О. Класифікація методів судово-мистецтвознавчої експертизи // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 176-179. – ISSN 2310-9769
593691
  Лобань О.В. Класифікація методів та моделей логістичних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 92-95.
593692
  Тимечко І.Р. Класифікація механізмів взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
593693
  Настюк В.І. Класифікація митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 110-117. – ISSN 0201-7245
593694
  Волошко Ю.А. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 620-625. – ISSN 1563-3349
593695
  Руденко Л.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
593696
  Коновченко О.В. Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 204-211


  Проаналізовано важливі для документознавства критерії класифікації міжнародної контрактно-договірної документації.
593697
  Разовський Ю.В. Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу / Ю.В. Разовський, О.М. Сухіна, К.Ю. Горенкова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 56-78 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
593698
  Яценко Ю. Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найзабрудненіших міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за ...
593699
  Запорощенко Наталія Класифікація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 118-121
593700
  Тришкіна Т.В. Класифікація модальності у французькій мові


  На основі огляду основних концепцій модальності в сучасній лінгвістиці визначаються логічні та мовні принципи побудови класифікації модальності у французькій мові. Роль модальності досліджується залежно від граматичної будови та контексту.
593701
  Поляков С.А. Класифікація моделей даних / С.А. Поляков, Л.М. Сільвейструк, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою статті є класифікація та огляд моделей даних, спираючись на єдиний концептуальний базис - колекції та відношення на колекціях. Побудовані реляційні дерева, які є композицією бінарних зв"язків. The purpose of the article is classification and ...
593702
  Савченко Т.Г. Класифікація моделей економічної рівноваги / Т.Г. Савченко, О.С. Качаєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
593703
  Красильникова Г. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуті існуючі види моделей моніторингу якості у вітчизняних ВНЗ. Автором запропонована класифікація моделей якості за різними ознаками: концептуальною основою; спрямованістю; статусом суб’єктів масштабом охоплення об’єктів моніторингу ...
593704
  Ємельянов В.О. Класифікація морських геолого-екологічних систем / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
593705
  Довгун І. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 195-199. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
593706
  Рослий І.М. Класифікація морфоструктур Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 87-94 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
593707
  Куценко Ю. Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини XIX - початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 35-44
593708
  Сербін Олег Класифікація наук Демокріта в аналітичному представленні структури атомістичного вчення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
593709
  Ярмоліцька Н.В. Класифікація наук за О. Контом в контексті філософських поглядів О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз поглядів О.О. Козлова на позитивізм О. Конта. The analysis of O.O. Kozlov"s veiws concerning O. Kont"s positivism is givenin the article.
593710
  Сербін О. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 31-34
593711
  Окландер І. Класифікація наукових організацій Одеської області за економіко-статистичними методами : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
593712
  Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській і російській юридичній літературі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 106-109


  У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття "корпорація", зокрема, доводиться, що це поняття не збігається з суміжними поняттями "господарське товариство", "підприємство" й "юридична особа".
593713
  Перебитюк М.В. Класифікація науково-технічних засобів, які використовуються при розслідуванні злочинів і в криміналістичній експертизі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються галузеві криміналістичні класифікації науково-технічних засобів та їх значення в практиці розслідування і криміналістичній експертизі. Branch criminalistic classifications of scientific and technical devices and their significance in the ...
593714
  Чернявська О.В. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О.В. Чернявська, О.А. Горбунова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
593715
  Гончаренко О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 15-25. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
593716
  Сафранов Т.А. Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів - передумова формування системи поводження з ними в регіонах України / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 130-135. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
593717
  Сагалакова Н. Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми при впровадженні моделі формування оптимальної ціни на ...
593718
  Музиченко О.В. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 270-274. – ISBN 978-966-7178-01-8
593719
  Міщенко К.І. Класифікація некомпактних поверхонь зі скінченною кількістю компонент краю / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-91. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено топологічну класифікацію некомпактних поверхонь зі скінченним числом компонент краю.
593720
  Криштопа І.І. Класифікація нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 76-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
593721
  Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 240-250
593722
  Булатов Є.В. Класифікація нематеріальних активів сукб"єктів господарювання / Є.В. Булатов, А.В. Гусь // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 43-47. – ISSN 1681-6277
593723
  Мигалюк Л. Класифікація непойменованих договорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 18-22
593724
  Бодров А.В. Класифікація неурядових організацій в сучасній науковій літературі // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 53-57
593725
  Бардадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенцій : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 45-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
593726
  Городенко Л.М. Класифікація новітніх медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 69-75


  У статті зроблено спробу об"єднати і систематизувати погляди вчених на класифікацію новітніх медіа, виокремивши базові чинники поділу, а також запропоновано авторський поділ мережевих ЗМІ за типологічними, формотворчими, знаково-символьними та іншими ...
593727
  Сидор В.Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 249-252
593728
  Латишева В.В. Класифікація нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства на селі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 205-210
593729
  Піддубна Д. Класифікація нормативно-правових актів у сфері податкового обліку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-88.
593730
  Рим О.М. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють запобігання конкуренції у сфері трудового права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 62-70. – (Юридична ; Вип. 1)
593731
  Конюшенко І.В. Класифікація нотних видань в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 56-59


  У статті розглянуто сучасний стан і розвиток нотних видань в Україні. Визначено основні проблеми в цій галузі та запропоновано шляхи їх подолання на видавничому ринку України. Наведено конкретні приклади нотних видань. The article considers the ...
593732
  Гуржій Г.О. Класифікація об"єктів адміністративних деліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
593733
  Чернадчук В. Класифікація об"єктів бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-91.
593734
  Мікчовда В.П. Класифікація об"єктів природно-заповідного фонду регіону / В.П. Мікчовда, І.Б. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 32)
593735
  Дабіжа Д.В. Класифікація обліків та інформаційних систем // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 175-180. – ISSN 1992-4437
593736
  Будько О.В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 207-212. – ISSN 2309-1533
593737
  Валуєв Б.І. Класифікація облікової інформації (можливий підхід) / Б.І. Валуєв, Н.О. Лоханова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 51)


  Запропоновано підхід до побудови системи класифікації облікової інформації за сукупністю ознак, які розкривають її з позиції потреб системи управління. Визначено класифікації облікової інформації за складом і змістом; центрами виникнення витрат; ...
593738
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593739
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0132-1331
593740
  Городенко Л.М. Класифікація ознак мережевої комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – C. 25-29


  У статті розглянуто головні структурні, когнітивні та семантичні ознаки мережевої комунікації, а також сформульовано авторську концептуальну класифікацію ознак мережевої комунікації та проаналізовано кожний окремий її складник. The article deals with ...
593741
  Степанюк Р.Л. Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 156-160. – ISSN 1727-1584
593742
  Ямчук А.М. Класифікація операцій ООН із підтримання миру на Африканському континенті // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
593743
  Журавель Я. Класифікація органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-64.
593744
  Мішина Н.В. Класифікація органів самоорганізації населення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1561-4999
593745
  Босак А.О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А.О. Босак, Р.З. Дарміць, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 26-35. – ISSN 0321-0499
593746
  Бєлашова І. Класифікація освітніх парадигм // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 164-167
593747
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
593748
  Ляпіна Л.А. Класифікація основних характеристик етнічних меншин сучасної України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
593749
  Мухамєдова Е. Класифікація особистих немаинових прав фізичних осіб у цивільному прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64.
593750
  Гуменюк О.І. Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 119-123. – (Право. Економіка. Управління)
593751
  Городинський Ю. Класифікація паломницьких маршрутів у релігійно-туристичному дослідженні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
593752
  Гайдук Т.М. Класифікація пар лінійних відображень U -> V -> W загального положення з нулями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається сім"я пар m x p і q x m матриць, у яких деякі елементи - нулі, а інші довільні, відносно перетворення (А, В) [відображується в] (SAR, QBS[верхній індекс -1]), де S, Q і R - невироджені матриці. Доводиться, що майже усі пари перетворюються ...
593753
  Словська І.Є. Класифікація парламентів за повноваженнями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
593754
  Єфименко В.А. Класифікація перекладацьких помилок її використання для оцінки якості перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 169-173


  У статті аналізуються види перекладацьких помилок, проводиться розмежування між перекладацькими та механічними помилками. Запропоновано класифікацію перекладацьких помилок та способи її використання для оцінки якості перекладів. В статье анализируются ...
593755
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
593756
  Гнатів Класифікація персональних даних / Гнатів, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 314-317
593757
  Стадницький Ю. Класифікація підприємств за фактрами розташування: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 108-116. – ISSN 1562-0905
593758
  Шилова Д.В. Класифікація підстав до закриття кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 152-159. – (0). – ISSN 2078-9165
593759
  Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 69-72.
593760
  Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 128-130
593761
  Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
593762
  Балакіна Ю.С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
593763
  Довга Т.М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
593764
  Дараганова Н. Класифікація повноважень Державної служби України з питань праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 215-217
593765
  Вагілевич А.А. Класифікація податкових методів в системі державного регулювання національної економіки // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 69-73. – ISSN 0321-4095
593766
  Маріхін К.В. Класифікація податкових режимів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-32. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
593767
  Бучик А.Ю. Класифікація податкових спорів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 152-155
593768
  Криницький І. Класифікація податково-процесуальних правових норм // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-85
593769
  Погребенник О.І. Класифікація політичних партій у наукових дослідженнях М.Дюверже // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.31-33. – ISSN 0868-8117
593770
  Шумейко І. Класифікація порушень корпоративних прав як об"єкту адміністративно-правової протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 250-251
593771
  Корж І. Класифікація посад Секретаріату комітету парламенту України: порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
593772
  Здреник В.С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 54-60. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
593773
  Тимошенко К.Л. Класифікація походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 174-177. – ISBN 966-8188-08-X
593774
  Нагорна В.В. Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 13-22. – ISSN 2078-9165
593775
  Кириченко Ю.В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 26-32. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
593776
  Сердюк І.А. Класифікація правових актів: аналіз існуючих та нові підходи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 87-93. – ISSN 2078-3566
593777
  Левада О.В. Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
593778
  Гаргат-Українчук Класифікація правових презумпцій у кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 265-270. – (Право. Економіка. Управління)
593779
  Чистякова Ю. Класифікація правових систем // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 6-10. – ISSN 1561-4999
593780
  Окунєв І.С. Класифікація правових статусів суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
593781
  Ожоган А. Класифікація предикатів у сучасних лінгвістичних студіях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 234-239. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
593782
  Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 84-91. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
593783
  Заярний О.А. Класифікація приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 360. – ISBN 978-966-667-624-8
593784
  Бардаш С.В. Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
593785
  Оксанюк Н.М. Класифікація принципів спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 151-154. – ISSN 2219-5521
593786
  Коротун В. Класифікація принципів судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 98-101
593787
  Старчук О. Класифікація принципів трудового права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 82-86
593788
  Шостаковський М.Л. Класифікація принципів фінансової діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 180-183. – ISSN 2219-5521
593789
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація природних ресурсів та природних умов за їх впливом на формування і розвиток районних територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви
593790
  Патлачук О. Класифікація природоохороннох доктрин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 245-252. – ISSN 1026-9932
593791
  Івахненков С. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-65
593792
  Колоскова Г.В. Класифікація проектів публічних бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 157-162
593793
  Іщук С.І. Класифікація промислових агломерацій країн світу / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 148-52
593794
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 97-108. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiїнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
593795
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 97-108. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
593796
  Бирка М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 24-31. – ISSN 0321-0499
593797
  Остапенко В.М. Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 21-29. – ISSN 2218-1199
593798
  Запорозчук А. Класифікація радіоактивних відходів відповідно до рекомендацій МАГАТЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 22-27


  Стаття присвячена дослідженню розробки єдиного підходу до класифікації радіоактивних відходів в рамках Міжнародного агентства з атомної енергії. The article is devoted to the study of unification approach of classification of radioactive waste within ...
593799
  Бойко З. Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
593800
  Ловінська Л.Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 99-115. – ISSN 2305-7645
593801
  Ковбасенко А.Ю. Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
593802
  Бушинська В.В. Класифікація регіонів України за рівнем розвитку економіки знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
593803
  Ганжа Н.В. Класифікація регламентів органів державної влади в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 14-16. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
593804
  Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 31-35


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
593805
  Федоркіна М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
593806
  Булах Тетяна Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
593807
  Божук Т.І. Класифікація релігійного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-86
593808
  Максим’як О. Класифікація репортажних медіа-ефектів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 215-222
593809
  Верхоглядова Н.І. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням / Н.І. Верхоглядова, О.Б. Письменна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
593810
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків зростання іноземного капіталу у банківській системі країни / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 97-104.
593811
   Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених / О.С. Коваленко, Г.С. Лепьохіна, О.В. Азархов, С.М. Злепко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 52-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
593812
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 156-164. – ISSN 1562-0905
593813
  Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.96-103. – ISSN 0321-0499
593814
  Новак О.С. Класифікація ризиків сек"юритизації активів на основі інвестиційних фондів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 148-156. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
593815
  Петрович Й.М. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Й.М. Петрович, Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 111-118. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення менеджменту персоналу банку.
593816
  Наумов Д.О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
593817
  Бражко О.В. Класифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 7-12
593818
  Чайкін І.Б. Класифікація ризиків, що виникають на ринках фінансових послуг, за суб"єктним складом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 160-164. – ISSN 0201-7245
593819
  Дубина М. Класифікація ринків фінансових послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
593820
  Вашека О.В. Класифікація ритмів сезонного розвитку папоротей регіонів із помірним кліматом / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Стаття являє собою огляд найзначніших публікацій, присвячених ритмам сезонного розвитку папоротей, виділеним на основі довговічності життя листового апарату більш як за сторічний проміжок часу.
593821
  Похиленко І.С. Класифікація ритуальних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
593822
  Артюх-Пасюта Класифікація різновидів діагностики підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
593823
  Смірнова В. Класифікація рішень суду апеляційної інстанції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 124-127
593824
   Класифікація розвиваючих систем та теорії старіння : інструктивний матеріал. – Київ, 1997. – 29 с. – (Довідник підприємця)
593825
  Довгалюк О.А. Класифікація сипучих продуктів на сепаруючих конвейєрах у комьбікормовій промисловості. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.14 / Довгалюк О.А.; Укр.держ.ун-т.харчових технологій. – К, 1994. – 25л.
593826
  Гаца О.О. Класифікація систематичних утворень / О.О. Гаца, В.К. Міхно // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
593827
   Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 461, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-460. – ISBN 966-05-0094-7
593828
  Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікацію складових та елементів інноваційної інфраструктури на основі виділення комплексу класифікаційних ознак. Досліджено сутність основних складових та елементів інноваційної інфраструктури. Проана-лізовано сутність поняття ...
593829
  Котюк О.І. Класифікація слідчих дій - нові підстави і старі проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 149-155
593830
  Щербакова Г.В. Класифікація слідчих ситуацій за критерієм етапності розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 208-213.
593831
  Козаченко І.М. Класифікація снарядів до пневматичної зброї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 262-268. – ISSN 1993-0917
593832
  Сич Т.В. Класифікація соціальних закладів / Т.В. Сич, Н.В. Циган // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 125-133
593833
  Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті пропонується загальна класифікація соціальних мережевих технологій у контексті застосування їх як PR-інструментів. Дається також загальний аналіз процесів їх розвитку в ретроспективному аспекті.
593834
  Андріїв В.М. Класифікація соціальних пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 91-99. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті запропоновано теоретичний підхід щодо класифікації соціальних пільг. Розглядаються різні критерії поділу соціальних пільг. З урахуванням наукових напрацювань наголошується на використанні позитивних моментів та аналізу недоліків кожного з ...
593835
  Музиченко О.В. Класифікація спеціальних податкових режимів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 103-108
593836
  Жаровська Г.П. Класифікація співучасників та її підстави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.109-113. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
593837
  Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 21-27. – ISSN 2308-9636
593838
  Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : навчальний посібник для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів / М.В. Даньшин; МОНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 116с. – ISBN 966-623-407-6
593839
  Зав"ялов С.М. Класифікація способів учинення злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 186-190
593840
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 415-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
593841
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 358-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
593842
  Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 150-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
593843
  Мала Н.Т. Класифікація стилів керівництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-91. – ISSN 0321-0499
593844
  Шевченко Л.І. Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-7.
593845
  Шерстюк Л. Класифікація стратегій вивчення мови у педагогічних дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
593846
  Пехник А. Класифікація стратегій входження ТНК на іноземні ринки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 196-203. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
593847
  Семенов А.Г. Класифікація стратегічних методів підвищення ефективності виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 277-281. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
593848
  Пилипець О.В. Класифікація структурних характеристик іпотеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 52-57
593849
  Вітрук М.В. Класифікація суб"єктивних прав радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 10-16
593850
  Мацелик Т.О. Класифікація суб"єктів адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 248-253. – ISSN 1563-3349
593851
  Іванова А. Класифікація суб"єктів бюджетного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 324-330. – ISSN 1993-0909
593852
  Ятченко Є.О. Класифікація суб"єктів виконавчих правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
593853
  Коритко Л.Я. Класифікація суб"єктів господарювання в австро-угорській період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 186-190. – (Право. Економіка. Управління)
593854
  Рибалка О.В. Класифікація суб"єктів доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 34-38
593855
  Коваль О.П. Класифікація суб"єктів інституційної інфраструктури фінансової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 89-95
593856
  Портнов А. Класифікація суб"єктів конституційних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-42.
593857
  Косов В. Класифікація суб"єктів судово-контрольної діяльності на досудових стадіях кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 147-150
593858
  Слюсар А. Класифікація суб"єктів трудового права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 195-205. – ISSN 1993-0909
593859
  Гритенко О.А. Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 2312-928X
593860
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
593861
  Бостан С.К. Класифікація сучасних форм державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-33. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
593862
  Скіцько В.І. Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-30. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
593863
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 296-299. – ISSN 2076-815X
593864
  Турянський Ю.І. Класифікація та види податкових пільг / Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
593865
  Семеряга О. Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
593866
  Титаренко П.В. Класифікація та ієрархія ділянок нестійкості та неприпустимості ударної адіабати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-22. – (Астрономія ; Вип. 34)


  У роботі розглядаються поняття нестійкості та неприпустимості ударних хвиль, що є підгрунтям класифікації відповідних ділянок ударної адіабати. Будується ієрархія всіх цих ділянок. Показано, що для однозначних ударних адіабат ділянки, де існує в"язкий ...
593867
  Пилипів В. Класифікація та інформаційні можливості джерел з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.212-222. – ISBN 966-625-033-0
593868
  Бекетова О.В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-55. – Бібліогр.: с. 54-55; Літ.:21 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
593869
  Мосієвич О.О. Класифікація та методи врахування ризиків в моделях оцінки венчурних проектів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 142-148. – ISSN 2309-1533
593870
  Молявко В.Г. Класифікація та номенклатура магматичних порід : Навчальний посібник з курсу "Петрографія" / В.Г. Молявко, Ю.Л. Гасанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
593871
  Моргарт Р.М. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук / Р.М. Моргарт. – Львів : Вища школа, 1977. – 180 с.
593872
  Богуславський О. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи до виділення груп показників конкурентоспроможності фірм та проаналізовано можливості їх застосування в Україні. Статья посвящена ...
593873
  Онїщенко К.О. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 632-640. – ISSN 1563-3349
593874
  Семенченко А. Класифікація та оцінка загроз національній безпеці // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 33-45.
593875
  Ковтуненко Ю.В. Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ / Ю.В. Ковтуненко, О.О. Матросова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 34-35. – ISSN 2409-1944
593876
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
593877
  Башова Н.П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
593878
  Тимошенко К.Л. Класифікація та походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 174-181. – Літ.: С. 180-181; Бібліогр.: 5 +5 (10) поз. – ISBN 966-8188-07-1
593879
  Андросова О.Ф. Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах / О.Ф. Андросова, С.М. Дубиніна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
593880
  Орлик О.В. Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 106-115. – ISSN 2313-4569
593881
  Турінін О.В. Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 313-319. – (Серія "Право" ; вип. 2)
593882
  Сохікян А.С. Класифікація та співвідношення закону з іншими джерелами кримінального права України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 88-96. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
593883
  Шніпко О.С. Класифікація та сутність загроз економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 11-16
593884
  Осауленко О.І. Класифікація та характеристика окремих видів норм кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 28-36.
593885
  Кучерява М.В. Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 47-51. – ISSN 2409-1944
593886
  Слобода Л. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 185-193. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
593887
  Літвін Н.М. Класифікація та циклічність кризових явищ та ситуацій на підприємствах в умовах економіки перехідного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 166-168
593888
  Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 44-51


  Висвітлено різні наукові погляди на класифікацію таємної інформації та здійснено пошук критеріїв її поділу на види, розкрито зміст поняття "конфіденційна інформація".
593889
   Класифікація твердих муніципальних відходів - передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
593890
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – C. 33-41. – ISSN 2077-804X
593891
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 294-304


  "...навчально-методична класифікація військового перекладу підкреслюється підручниками, навчально-методичними матеріалами та спецкурсами, що їх успішно апробовано на кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки Військового інституту ...
593892
  Пешкова А. Класифікація телекомунікаційних послуг як об"єктів цивільних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 58-62
593893
  Петрова Ю.І. Класифікація територіальних ідіомів Єгипту // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 118-129. – ISSN 1682-671Х
593894
  Григолінська Н.М. Класифікація термінологічних мікросистем німецької військової лексики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 131-133
593895
  Бронська А. Класифікація тестів з методики викладання української та російської мов як іноземних // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
593896
  Давидюк О. Класифікація технологій в інноваційному праві: сучасний стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
593897
  Асланов С.А. Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
593898
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 76-83. – ISSN 1563-3349
593899
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2220-1394
593900
  Виноградова О. Класифікація товарів при митному оформленні в положення нового Митного кодексу України // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.40-41
593901
  Руднєв В.А. Класифікація товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій родовищ східних областей України на основі діеле-ктрометричних та газохроматографічних даних / В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 148-157. – ISSN 1991-0290
593902
  Долгополова О.В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-79. – Бібліогр.: 10 назв
593903
  Коніщук В.В. Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
593904
  Костюченко Я.М. Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 28-31
593905
  Кузьменко А.І. Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-96. – ISSN 2220-1394
593906
  Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 41-44
593907
  Гілецький Й.Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.52-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
593908
  Колотуха І.О. Класифікація туристсько-спортивної діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 100-103
593909
  Комадовська В. Класифікація у страхуванні життя // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 93-102. – ISSN 1818-2682
593910
  Сніжко Н.В. Класифікація узагальнених просторів Гельдера функцій двох змінних // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В работе изучается структура обобщенных пространств Гельдера функций двух комплексных переменных. Устанавливаются условия, налагаемые на структурные характеристики пространств, при которых пространства совпадают либо вложены друг в друга.
593911
  Ящук Д.В. Класифікація українських підприємств за станом платоспроможності за допомогою дерев рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 372-379


  Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються у зарубіжній практиці. Базуючись на цих моделях, побудовано моделі за допомогою дерев рішень для класифікації українських підприємств по класах ...
593912
  Івахненко М. Класифікація українських та японських казок


  Розглянуто проблему поділу літератури на роди, жанри та жанрові різновиди та визначення казки як жанру, визначено необхідність вивчення казки та чіткої її класифікації, проаналізовано поділ казки на жанрові різновиди, запропонований європейськими та ...
593913
  Потопахіна О.М. Класифікація умов трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 444-448. – ISBN 978-966-927-142-6
593914
  Левченко С. Класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-78
593915
  Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-57.
593916
  Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності / О.В. Карпенко, М.О. Любимов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 145-151. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
593917
  Слінько К.М. Класифікація учасників кримінального провадження // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 136-138. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
593918
  Грінченко А.В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 392-398
593919
  Змерзла Т.І. Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
593920
  Ємельянова І. Класифікація факторів конкурентоспроможності аграрних підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 20-23. – ISSN 1728-9343
593921
  Голованенко М.В. Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 316-323
593922
  Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
593923
  Лагун М.І. Класифікація факторів, що впливають на динаміку економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
593924
  Теловата М.Т. Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 319-323. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
593925
  Засадний Б Класифікація фінансових інвестицій в умовах стандартизації обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розкрито основні переваги та недоліки ПБО 12 "Фінансові інвестиції", подано класифікацію та визначено мету придбавання фінансових інвестицій підприємствами.
593926
  Гайдук І.О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.204-208. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
593927
  Бурий К.П. Класифікація фінансових ризиків банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 49-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
593928
  Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - основа ефективного ризик-менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-123. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методичні підходи щодо класифікації фінансових ризиків страхових компаній як основи її ефективного ризик-менеджменту, визначено зміст страхового ризику, а також критерії його страхувальності. In article were discussed methodical ...
593929
  Батіщева С. Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-160
593930
  Ситник О.І. Класифікація форм влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 123-125
593931
  Процюк І.В. Класифікація форм державного правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 3-13. – ISSN 0201-7245
593932
  Біба О.А. Класифікація форм державного устрою в сучасній юридичній науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
593933
  Ткаченко В. Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-103. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить короткий огляд найхарактерніших підходів до розв"язання проблеми класифікації форм співучасті. Досліджено поняття "класифікації" і "систематизації". The article contains the short review of the most characteristic approaches to the ...
593934
  Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-114. – ISSN 0321-0499
593935
  Словська І. Класифікація функцій парламенту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 112-115
593936
  Городинський Ю.Я. Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 168-176 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
593937
  Бервено С.М. Класифікація цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-100
593938
  Романюк Я. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
593939
  Кирнасовський О.Ю. Класифікація циклічних квазігруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття роду циклічної квазігрупи, тобто лінійного ізотопу циклічної групи, у вигляді трійки чисел. Доводиться, що групи автоморфізмів квазігруп однакового роду є ізоморфними. Знаходиться формула обчислення з точністю до ізоморфізму кількості ...
593940
  Орлов І.В. Класифікація цінних паперів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.155-160. – (Технічні науки ; № 17)
593941
  Дібрівна С.Б. Класифікація чинників формування іміджу держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 190-192. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
593942
  Ситницька О.А. Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 83-89. – (0). – ISSN 2078-9165
593943
  Борисова В.І. Класифікація юридичних осіб за цивільним правом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-91. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
593944
  Сливич І.І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
593945
  Ковальська Класифікація юридичних фактів у сімейному праві України / Ковальська, С // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 82-87. – (0). – ISSN 2078-9165
593946
  Шулешко Є.П. Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / Є.П. Шулешко, С.М. Рачков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 34-40 : схеми, табл.
593947
  Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
593948
   Класиффикация участников производства по делам об административных правонарушениях / А.В. Куракин, Д.В. Астахов, М.Г. Сальников, А.Н. Куракина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 1812-8696
593949
  Лексіна Г. Класицизм : загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
593950
  Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
593951
  Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук; НАНУ. Ін-тут народознавства. – Київ : Дніпро, 2001. – 447с. – 7Овсі Шифр дубл. – ISBN 966-578-034-4 966-02-1984-9
593952
  Пономаренко Л. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника


  Саме український романтизм у поезії, а згодом в образотворчому мистецтві проголошує через творчість Т. Шевченка національні цінності за найвищі в світі
593953
  Михайлов Димитър Класически творби в българската литература : Анализи / Михайлов Димитър. – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 158с. – ISBN 954-439-405-2
593954
  Жаров В.С. Класична боротьба / В.С. Жаров. – К., 1968. – 94с.
593955
  Богдан І.Г. Класична боротьба / І.Г. Богдан. – К, 1972. – 124с.
593956
  Грищенко Т. Класична геополітика і зовнішньополітична стратегія США кінця XX - початку XXI ст. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-651-2


  В тезах заторкується питання про можливий вплив класичної геополітики на міжнародну стратегію США.
593957
  Нікітіна М.Г. Класична геополітика і меркантилізм : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-58. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
593958
  Бараніченко П. Класична драматургія в естрадному мистецтві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 130-137. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
593959
  Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам конкурентоспроможності вищої освіти у вищих класичних університетах. На прикладі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка автором охарактеризовано нові сучасні дисципліни у ...
593960
  Несмашний Є.О. Класична електродинаміка : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закладів / Є.О. Несмашний; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 183c. – ISBN 966-7103-78-1
593961
  Ларіонова В.К. Класична етика абсолюту М.О. Лосського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 64-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
593962
  Зуєв В.М. Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 24-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
593963
  Біскуб І.П. Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7132-02-07
593964
  Усеінов Т.Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI - початку XVIII ст.: Архітектоніка. Семантика : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.10 / Усеінов Тімур Бекірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
593965
  Яблонська О. Класична література крізь призму етно- та соціопсихології Олександра Кульчицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 281-299. – ISSN 2304-9383
593966
  Демірська І.О. Класична логіка: проблема взаємозв"язку логіки та філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 35-36
593967
  Іро Гаральд Класична механіка / Іро Гаральд; Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І.Вакарчука. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 464с. – ISBN 966-613-013-0
593968
  Єжов С.М. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-439-029-0
593969
  Несмашний Є.О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / Є.О. Несмашний; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн.ун-тет. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 212 c. – ISBN 5-7763-1955-2
593970
  Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейсіанської теорії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
593971
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 429 л. – Бібліогр.: л. 401 - 429
593972
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34с. – Бібліогр. :40 назв.
593973
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 26-34


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих ...
593974
   Класична освітня парадигма: суб"єкт-суб"єктні відносини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 35-42. – ISSN 2078-1016
593975
   Класична педагогіка і філологія в світі сучасних завдань шкільної і вузовської словесності.. – Одеса, 1993. – 130с.
593976
  Жовтобрюх М.М. Класична політекономія і ліберальна концепція мінімальної держави А. Сміта // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 13-18
593977
  Виноградов О.Г. Класична психометрика та теорія тестових завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Мета статті - ознайомлення вітчизняних спеціалістів з основами сучасної психометричної теорії - IRT. Коротко розглянуто обмеження класичної теорії тестів, моделі для дихотомічних завдань та їх переваги. Також введено деякі базові поняття IRT.
593978
  Мельник Анатолій Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-151
593979
   Класична спадщина і сучасне художнє мислення : Збірник наукових праць до 60-річчя М.І. Борецького. – Дрогобич; Черкаси : Коло, 2001. – 226с. – ISBN 966-7996-06-9
593980
  Соболевська М.О. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-210. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування принципових ...
593981
  Гаєвська Н.М. Класична традиція зображення жінки в українській літературі та специфіка її функціонування в творчості Андрія Малишка / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 34-44


  У статті йдеться про класичну традицію зображення жінки в українській літературі загалом і особливість функціонування цієї традиції в поезії Андрія Малишка. В статье речь идет о классической традиции изображения женщины в украинской литературе и ...
593982
  Крисаченко В.С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 166-191
593983
  Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 177-197
593984
  Третяк О.В. Класична університетська освіта в Україні: стан тенденції, перспективи розвитку // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. Другі академічні читання
593985
  Павленко Л. Класична філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. Павленко, Л. Звонська // Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Л.В. Павленко, Л.Л. Звонська. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-282
593986
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 152--132


  У 1948 р. було відкрито відділення класичної філології у Київському університеті ім. Т. Шевченка. Згадуються викладачі : С. Семчинський, Ф. Нікітіна, Ю. Шанін, академік А. Білецький
593987
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 166-171
593988
   Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
593989
  Кльоба В.Л. Класична школа політекономії про банківську діяльність / В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 117-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Про вплив на банківську систему ідей та поглядів А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
593990
  Скороход О. Класичне євразійство в сучасній українській науковій думці // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 274-277
593991
  Маньковська Ю.О. Класичне і некласичне розуміння наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 77-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду поняття "наукового знання" в межах класичної та некласичної філософії.
593992
  Космеда Т.А. Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7092-36-9
593993
  Проскуров М.В. Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті висвітлено розвиток права власності у ісламському законодавстві на прикладі законодавства Єгипту. Проаналізовані нормативно правові акти, що регламентують права власності: Закони Шаріату та деякі інші Закони Єгипту. Розкрито не традиційний ...
593994
  Барабаш О.В. Класичний аналог спіну в релятивістській теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджуються дві класичні теорії спіну: векторна та тензорна. Показано, що в усіх розглянутих випадках результати квантово-механічних обрахунків співпадають з теорією Баргмана-Мішеля-Телегді. Two classical spin theories: vector and tensor ...
593995
  Москаль Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 163-170. – ISSN 1810-2131
593996
  Бойніцька О.С. Класичний канон в англійському історіографічному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті вивчається своєрідність функціонування класичного літературного канону в англійському історіографічному романі кінця ХХ - початку ХХІ ст., яка виявляє себе у формі естетичної ностальгії. Розглядаються різноманітні способи встановлення зв"язку ...
593997
  Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
593998
  Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 174-180. – Бібліогр.: С. 179; 7 назв


  У статті розглянуто формування класичного львівського регіолекту. На основі проведеного пілотного дослідження шляхом анкетування респондентів із різних регіонів України з"ясовано уявлення мовців про зміст цього терміна, окреслено ідіому, маркери. з ...
593999
  Старко В.Ф. Класичний підхід до категоризації в мовно-когнітивних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 117-123


  У статті розглянуто класичну модель категоризації, розкрито принципи, які лежать в її основі, виявлено слабкі сторони й з"ясовано, що переважною ділянкою успішного застосування цієї моделі є фахова мова. В статье рассмотрено классическую модель ...
594000
  Гаврилюк С.В. Класичний університет як рушій інформаційно- інноваційного процесу в регіоні / С.В. Гаврилюк, О.Б. Герасимчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,