Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
593001
  Гальчук О. "... І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини


  У статті аналізується роль античного інтертексту в ранній творчості Павла Тичини. Визначенко, що рецепція греко-римських образів і мотивів реалізується через алюзивні відсилання, континуаційні відношення, ремінісценці, у результаті чого відбувається ...
593002
  Ткаченко Д. "... І від діді Тараса, і від прадіда Сковороди": духовні архетексти В. Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 323-331


  Винесеними в заголовок рядками поет сам означив найважливіші джерела своєї духовної та стильової спадкоємності. У статті розглянуто інтертекстуальне відлуння творчості Т. Шевченка (насамперед), а також художніх ідей Г. Сковороди, української ...
593003
  Борисюк І. "...і Бог став жінкою, деревом, травою і вином..." (роздуми про поезію І. Маленького)
593004
  Мариненко Ю. "...І буде радісне осяйне воскресіння" (Штрихи до портрета Аркадія Любченка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0130-5263
593005
  Павлова О. "...І будитимуть серед люду любов до українського слова" : джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 10, 11


  До історії спадщини Івана Нечуя-Левицького.
593006
  Ричагівська Ю. "...І в тому одчайдушному розгоні" : (Про функції складнопідрядних речень у поезії Івана Драча) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28
593007
  П"ядик Ю. "...І взяв з собою кошик мрій" // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 496-501. – ISSN 0206-8001


  Художник Юхим Михайлів
593008
  Константинов В В. "...і довгождану ти розкриєш таємницю..." / В В. Константинов, . – Одеса, 1991. – 164с.
593009
   "Итальянская живопись XVIII века", выставка из музеев Италии. – М., 1974. – 143с.
593010
   "Итальянское искусство XVI - XX веков", выставка из собрания музеев Милана. – Л., 1978. – 13с.
593011
   "Итоги" : [литературно- художественный] сборник. – Москва : Изд. газеты "Курьер" ; Пост. Его Величества Т-ва скоропеч. А.А. Левенсон, 1903. – [4], 280 с.
593012
  Борозняк А.И. "Их борьба, их страдания, их смерть не были напрасны". Ганс Фаллада и его роман "Каждый умирает в одиночку" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 135-156. – ISSN 0130-3864
593013
   "Их вечен с вольностью союз" : Лит. критика и публицистика декабристов. – Москва : Современник, 1983. – 368 с. – (Библиотека "Любителям российской словесности" ; Из литературного наследия)
593014
  Сергійчук В. "Их ориентация сейчас исключительно на советскую Украину" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 141-144. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 95-річчя залучення групи Петрушевича в прорадянську діяльність.
593015
  Сергійчук В. "Ихтамнеты" з ленінського Розливу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 123)


  "Коли сьогодні в Російській Федерації затято заперечують участь своїх військових у бойових діях на Донбасі, то в цьому нічого дивного немає, оскільки це давня традиція наших сусідів, принаймні з 1917 року. Саме тоді російські більшовики в поборюванні ...
593016
  Головченко Н. "І Білокур там Катерина свої картини малювала" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 11
593017
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М.Коцюбинського "Intermezzo"
593018
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : до проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського "Intermezzo". 10 клас
593019
  Горобієвська О. "І буде вічна наша дружба..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 14


  Пам"яті фотохудожника Любомира Криси. Родинні зв"язки та дружба з Володимиром Івасюком.
593020
  Цвілюк С. "І буде вона вже не Вкраїна..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 8


  Великоімперська національно-перемішувальна політика Росії та її наслідки для України.
593021
  Трегуб М.В. "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 8-9


  Інтерв"ю з нащадком Т. Шевченка по лінії старшої сестри Катерини, випускником Національного Гірничого університету (НГУ), кандидатом технічних наук, доцентом кафедри геодезії, проректором з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи НГУ Миколою ...
593022
  Бекіш І. "І буде сонце!" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 144-146


  Поезія.
593023
  Гросевич Т.В. "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 79-83. – ISSN 2077-804X
593024
  Прокоф"єва-Михайловська "І в надра атома, і в глибину Всесвіту" [Прокоф"єв В.К.] // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 46-51. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії. Прокоф"єв Володимир Костянтинович- док. фіз.-мат н., один із засновників вітчизняної школи спектроскопії, 35 років працював у Кримській астрофізичній обсерваторії АН СРСР.
593025
  Портніков В. "І в Росії, і в Україні була ідея обману історії. У Росії в серпні 1991-го, в Україні - через 13 років" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 47 (100). – С. 26-29


  Про те, як останні 20 років використала кожна з пострадянських країн, розмірковує публіцист Віталій Портніков.
593026
  Загнітко А. "І в смерті з рідним краєм поріднюсь" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 7, 11


  Міжнародна науково-теоретична конференція "Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст", присвячена вшануванню пам"яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника, що відбулася 20- ...
593027
  Константинов В. "І вічний бій...". Інтрига навколо умов розлучення Великої Британії та ЄС зберігається // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 6
593028
  Брюховецька Л. "І воля моя, як ці гори, висока!" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238


  «Білий птах з чорною ознакою» – фільм особливий в українському кіно. Не тільки тому, що це був подвійний дебют: Івана Миколайчука як сценариста та укладача музики, а Богдана Ступки як кіноактора. Для такого твердження є ще кілька причин. По-перше, в ...
593029
  Гуцало Є. "І все-таки до Бога знімається рука" : вибр. твори / Євген Гуцало ; [упоряд., авт. передм.: А.Б. Гуляк, Н.І. Янкова]. – Київ : Логос, 2016. – 544, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-978-0
593030
  Гордієнко К. "І все життя - у творчості й красі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 2


  Вечір, присвячений 110-й річниці видатного поета, критика й перекладача Миколи Бажана, відбувся у Національному музеї літератури України.
593031
  Шергін С. "І все таки до тебе думка лине" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 32-41. – ISSN 2663-2675
593032
  Задорожна Л.М. "І все то, все то в Україні!.." : картини укр. природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2020. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-115-1
593033
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
593034
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
593035
  Шевченко Жанна "І все, що я писав, мене боліло" : підсумковий урок за темою "Василь Стефаник" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
593036
  Пахльовська О. "І всі народи - як розкрита рана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Виступ О. Пахльовської, яка представляла Ліну Костено на врученні відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча в Римі
593037
  Дахно С. "І говорило полотно про муки, про його будні і про його свята..." / С. Дахно, Т. Федоренко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 12-16


  Дидактичний матеріал до теми "Культура України перщої половини XIX століття". Історія України, 9 клас. Творчість Тараса Шевченка.
593038
  Козирєва Т. "І говорити про Марію Примаченко, і показувати її твори - велика честь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 9


  У Львові відкрили виставку робіт яскравої представниці "наївного" малярства.
593039
  Чопик Р. "І де сміявсь Іван Петрович..." : "Енеїда" Івана Котляревського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
593040
  Анісімова Н. "І день вже впав і ніч неначе його руїна..." поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 3-16. – ISSN 2308-1902
593041
  Ільїн В. "І діяння - моя доля..." [В. Кремень] // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21червня (№ 76). – С. 8-9
593042
  Діброва Н.А. "І добрі дерева стояли на добрій землі..." Творчість Ірини Жиленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 2-6
593043
  Пустовіт Т. "І духом не падаємо, як би ти тяжко далі не було" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  Іван Опанасович Рудичів — громадський діяч на Полтавщині, громадсько-політичний діяч, юрист, видавець, член Катеринославського товариства "Просвіта", один із засновників осередку Революційної української партії (РУП).
593044
  Погребенник В. "І душу і тіло даймо за край свій єдиний...": Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 26-36. – ISSN 0042-9422
593045
  Козловська Л. "І життя моє котиться, ніби колесо" (образні порівняння в поетичних текстах Сергія Жадана) // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 93-101. – ISSN 0201-419
593046
  Жадан С. "І жінка з чорним, як земля, волоссям" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 28-34. – ISSN 0130-1608
593047
  Старченко Т. "І Земне, й Небесне..." (артикуляція християнських цінностей у журналі "Міжнародний туризм") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-10


  У статті йдеться про християнські акценти світського журналу «Міжнародний туризм», журналістську майстерність, духовну комунікацію.
593048
  Усенко П. "І знов війна..." Про одеську авансцену Першої світової // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 7


  Автор про кур"йози та барвисту "комедію помилок" в різних наукових виданнях на цю тематику. Згадується, що 2007 р. Вчена рада історичного факультету КНУТШ рекомендувала книгу із чудернацьки довільною схемою: Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко ...
593049
  Загребельний П.А. ... і земля скакала мені навстріч! : Діалоги з глядачами на 2 частини / П.А. Загребельний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 87с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; Вип. №51)
593050
  Миронова И.П. ...Их дело не пропало / И.П. Миронова. – Москва, 1975. – 63с.
593051
  Семена М. ...І буде за все одна стаття - "10 років без права переписки"! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 6-7


  Окупований Крим, як і Росія, управляється виключно більшовицькими методами.
593052
   ...І вічна таїна слова : анализ великого епічного твору : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 203с.
593053
  Качкан В.А. ...І воскресне ім"я твоє : Народознавчі студії про забутих / В.А. Качкан. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-4667-Х
593054
  Васильківський О.О. ...І всі, хто не забув / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 391 с.
593055
  Кашин В.Л. ...І жодної версії! : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 331 с.
593056
  Шудря Є.С. ...і заполоччю, й словом : бібліогр. покажчик / Євгенія Шудря ; [упоряд. Оксана Дубецька ; бібліогр. ред. Ніна Тертичка] ; Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. – Київ : Логос, 2016. – 69, [3] с., [1] арк. портр., включ. обкл. : портр. – Імен. покажчик: с. 64-66. – ISBN 978-966-171-997-1
593057
  Лугачев М.И. ИТ-компетентности как часть экономического образования / М.И. Лугачев, К.Г. Скрипкин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 109-120. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Образование в области информационных технологий и систем - существенная часть современного экономического образования, качество которого определяется его соответствием потребностям рынка труда. В н.в. эти потребности принято определять в терминах ...
593058
  Рубина Э.Ю. ИТ-консалтинг в структуре конкурентного поведения субъектов e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-89. – ISSN 0869-3617


  Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса становятся все более популярными услуги консалтинговых компаний, особенно услуги ИТ-консалтинга. Одной из сфер, где существует значительный спрос на такие услуги, является e-Learning. ...
593059
  Сухомлин В.А. ИТ-образование: концепция, образовательные стандарты, процесс стандартизации / В.А. Сухомлин. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2005. – 176с. – ISBN 5-93517-208-9
593060
  Редькина Н.С. ИТ-стратегия библиотеки : науч. пособие / Н.С. Редькина. – Москва : Литера, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Приложение: с. 239. – Библиогр.: с. 222-238. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-103-6
593061
  Товажнянский Л.Л. ИТ-технологии-от исследований к внедрению // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 43-54


  Тезисы выступления
593062
  Эфиров С.А. Итальянская буржуазная философия ХХ века / С.А. Эфиров. – М, 1968. – 269с.
593063
  Брутян Г.А. Итальянская встреча философов / Г.А. Брутян. – Ереван, 1959. – 99с.
593064
  Шумилов В.М. Итальянская доктрина международного права : Учебное пособие для вузов / В.М. Шумилов. – Москва : Воронежский государственній университет, 2005. – 35с. – (Сравнительное правоведение). – ISBN 5-9273-0666-7
593065
  Винарский В. Итальянская драматургия начала 1980-х гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 49-72
593066
   Итальянская живопись XV - XVIII веков. – Ленинград, 1963. – 10с.
593067
   Итальянская живопись XV века. – Москва
2. – 1971. – 32с.
593068
   Итальянская живопись XV века. Альбом. – Москва
1. – 1971. – 32с.
593069
   Итальянская живопись XVII - XVIII веков. – Москва, 1961. – 12с.
593070
  Маркова В.Э. Итальянская живопись ХІІІ-ХVIII веков : Альбом / В.Э. Маркова; Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1992. – 382с. – Расст.знак дла науч.фонда:СФ/???????
593071
  Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса / М.Т. Петров. – Л., 1982. – 216с.
593072
  Михайленко В.И. Итальянская историография о происхождении и сущности фашизма: уч. пособие / В.И. Михайленко. – Свердловск, 1985. – 88с.
593073
   Итальянская комедия Возрождения. – Москва : Художественная литература, 1999. – 543с. – (Лит-ра эпохи Возрождения). – ISBN 5-280-02543-7
593074
   Итальянская Коммунистическая партия. – Москва, 1951. – 160 с.
593075
  Кузнецов А.М. Итальянская коммунистическая партия и борьба за демократическое обновление страны, за социальный и политический прогресс, 1969-1976 : Библиогр. указ. / А.М. Кузнецов. – Москва, 1979. – 88с.
593076
  Тольятти П. Итальянская коммунистическая партия. / П. Тольятти. – М., 1959. – 115с.
593077
   Итальянская коммунистическая партия. Съезд 13-й. Милан. 1972. – М., 1973. – 199с.
593078
   Итальянская коммунистическая партия. Съезд, 14-й. Рим. 1975. – М., 1976. – 327с.
593079
   Итальянская лирика XX в.. – М., 1968. – 392с.
593080
  Оветт Анри Итальянская литература / Анри Оветт. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Печ. в Петрограде], 1922. – 356 с.
593081
  Мокульский С.С. Итальянская литература / С.С. Мокульский. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1931. – 78 с.
593082
  Мокульский С.С. Итальянская литература : Возрождение и Просвещение / С.С. Мокульский. – Москва : Высшая школа, 1966. – 251 с.
593083
  Фриче В.М. Итальянская литература XIX века / В.М. Фриче. – Москва : Тип. т./д. "Мысль"
Ч. 1 : Литература эпохи объединения Италии (1796-1870 г.г.) : с портр. – 1916. – [4], IV, [4], 248 с. : портр.
593084
  Реизов Б.Г. Итальянская литература XVIII века / Б.Г. Реизов. – Луганск : Издательство Ленинградского университета, 1966. – 356 с.
593085
  Ромадинова Л.А. Итальянская литература эпохи Возрождения / Л.А. Ромадинова. – М.
1. – 1972. – 164с.
593086
  Сехина Екатерина Итальянская мафия. Опасный разговор с парикмахером босса. На стороне силы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 56-64 : фото
593087
   Итальянская новелла XX века. – М., 1969. – 632с.
593088
   Итальянская новелла Возрождения. – М., 1957. – 670с.
593089
   Итальянская новелла Возрождения. – Москва : Известия, 1964. – 797с.
593090
   Итальянская новелла Возрождения. – Москва : Художественная литература, 1984. – 270с.
593091
   Итальянская новелла Возрождения. – Минск, 1985. – 319с.
593092
   Итальянская повесть, 70-е годы. – М., 1982. – 367с.
593093
  Бочаров И.Н. Итальянская Пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1991. – 443с.
593094
  Сапрыкина Е.Ю. Итальянская сатирическая поэзия XIX в. / Е.Ю. Сапрыкина. – М., 1986. – 269с.
593095
   Итальянская терракота XVII - XVIII веков: Эскизы и модели мастеров барокко из собр. Эрмитажа. – Л., 1989. – 42с.
593096
  Черданцева Т.З. Итальянская фразеология и итальянцы / Т.З. Черданцева ; Итал. ин-т культуры в Москве. – Москва : ЧеРо, 2000. – 301, [3] с. – Надзаг. также итал.: L"Istituto Italiano di Cultura di Mosca. – Библиогр.: с. 296-302. – ISBN 5-88711-13-3
593097
  Ненарокова Е.Н. Итальянская цветная гравюра на дереве XVI-XVIII веков : каталог выставки / Е.Н. Ненарокова. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1962. – 30, [34] с.
593098
  Спессо Р. Итальянская экономика с послевоенных лет до наших дней / Р. Спессо. – М., 1984. – 118с.
593099
  Макушев В. Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории / [Соч.] В. Макушева. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
2 : Неаполь и Палермо. – 1871. – [2], 94 с. – Прил. к 19-му т. записок Имп. Акад. наук № 3
593100
  Степанова Татьяна Итальянские архитекторы Британской империи : великие путешественники / Степанова Татьяна, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 106-116 : Фото


  Історія виникнення Португалії
593101
  Сафронов В.Г. Итальянские войска на советско-германском фронте, 1941-1943 / В.Г. Сафронов. – Москва, 1990. – 238с.
593102
  Розанов В. Итальянские впечатления : Рим.-Неаполитанский залив-Флоренция-Венеция-По Германии. – Санкт-Петербург, 1909. – VII, 318 с.
593103
   Итальянские впечатления. – М., 1958. – 177с.
593104
  Бажан М.П. Итальянские встречи : стихи / М. П. Бажан. – Москва : Советский писатель, 1963. – 4 с.
593105
  Брандыс М. Итальянские встречи. / М. Брандыс. – М., 1950. – 156с.
593106
   Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. – Москва, 1963. – 391с.
593107
  Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления / Л.М. Баткин. – Москва : Наука, 1978. – 199 с., [4] л. ил. – (Сер. "Из истории мировой культуры")
593108
   Итальянские и французские ткани на Руси в XVI - XVIII столетиях. – Москва, 1976. – 30с.
593109
  Пигулевская И.В. Итальянские издания XV-XVII вв. из книжной коллекции математика И.Ю. Тимченко // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 171-181. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
593110
  Ковальская М.И. Итальянские карбонарии / М.И. Ковальская. – М, 1977. – 112с.
593111
  Гейд В. Итальянские колонии на побережьи Черного и Азовского морей : извлечения из сочинения Вильгельма Гейда "История торговли Востока в средние века " / Пер. Л.П. Колли. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. Земства, 1915. – 118 с. – Отд. отт.: Таврическая ученая архивная коммиссия. 1915, № 52, с. 68–185


  На стр. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемой Наталии Полонской на память от Л. Колли. 10 ноября 1916 г.
593112
  Перетц В.Н. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе Императрицы Анны Иоанновны в 1733-1735 гг. : тексты / В.Н.Перетц. – Петроград : [В типю 2-й Артели печатников в Киеве, в Тип. Имп. Акад. наук в Петрограде], 1917. – VIII, 489 с.


  Из содержания: Разд. 3: Малорусские песни, извлеченные из рукоп[писей] XVIII в. - Остальные разделы изд. на рус., цеpковнослов. яз. - Указатель рукописей: с. 199-201. - Указатель имен: с. 202-209.
593113
  Филатов Г.С. Итальянские коммунисты в движении сопротивления / Г.С. Филатов. – Москва, 1964. – 224 с.
593114
   Итальянские коммуны XIV - XV веков. – Москва ; Ленинград, 1965. – 391 с.
593115
  Кин Ц.И. Итальянские мозаики / Ц.И. Кин. – Москва, 1980. – 346 с.
593116
  Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье XIII - XV вв.: проблемы торговли / С.П. Карпов. – Москва : МГУ, 1990. – 336 с. – ISBN 5-211-01051-5
593117
   Итальянские новеллы. 1860-1914. – М.-Л., 1960. – 727с.
593118
   Итальянские писатели о Стране Советов. – Л., 1986. – 317с.
593119
  Белова И.В. Итальянские профсоюзы в борьбе за интересы трудящихся. / И.В. Белова. – М., 1975. – 167с.
593120
  Кин Ц.И. Итальянские светотени / Ц.И. Кин. – М, 1975. – 510с.
593121
   Итальянские сказки обработанные Итало Кальвино. – М., 1959. – 208с.
593122
   Итальянские сказки: Скозочные сюжеты в итал. новеллистике. – М., 1991. – 463с.
593123
  Кочетов В. Итальянские странички : роман / В. Кочетов. – Москва, 1968. – 64 с.
593124
  Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Искусство, 1968. – 168 с.
593125
  Замойский Л.П. Итальянские фрески / Л.П. Замойский. – Москва : Известия, 1973. – 239с.
593126
  Стендаль Итальянские хроники : Витториа Аккорамбони. Ченчи. Герцогиня Пальяно. Ванина Ванини. Сан-Франческо-а-Рипа. – Санкт-Петербург : Тип. Газеті "Новости", 1883. – [4], 152 с. – С. 1-15: Стендаль. [Критико-биогр. очерк]. – (Библиотека Европейских писателей и міслителей / издаваемая В.В. Чуйко ; 2 сер., № 14 ; Стендаль)
593127
  Стендаль Итальянские хроники / Стендаль. – Красноярск, 1988. – 308с.
593128
  Стендаль Итальянские хроники. / Стендаль. – Москва, 1981. – 336с.
593129
  Стендаль Итальянские хроники. / Стендаль. – Москва, 1988. – 528с.
593130
  Стендаль Итальянские хроники. Жизнь Наполеона / Стендаль. – Москва : Правда, 1988. – 524с.
593131
  Долгов К.М. Итальянские этюды : человек и история: поиск истины и красоты / К.М. Долгов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 486 с.
593132
  Игошина Е. Итальянский банкет эпохи Возрождения: изысканный праздник живота // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х
593133
   Итальянский бриллиант в Швейцарской оправе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 111-113 : фото
593134
  Чиколини Л.С. Итальянский вариант трактата Гевары и его влияние на развитие общественной мысли ХУ1 века / Л.С. Чиколини. – Киев, 1973. – 73 с.
593135
  Орлова М. Итальянский вулкан // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-91


  Об италянской актрисе Джине Лоллобриджиде.
593136
  Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения / В.И. Рутенбург. – Л, 1987. – 174с.
593137
   Итальянский гуманизм эпохи Возрождения : Сборник текстов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та
Ч.1. – 1984. – 239с. – Библиогр.: с. 232-236
593138
   Итальянский гуманизм эпохи Возрождения : Сборник текстов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та
Ч. 2. – 1988. – 190с.
593139
  Брагина Л.М. Итальянский гуманизм: : Этические учения 14-15 вв. / Л.М. Брагина. – М., 1977. – 254с.
593140
  Шагинян М.С. Итальянский дневник / М.С. Шагинян. – Москва, 1963. – 88с.
593141
  Чуйков С.А. Итальянский дневник / С.А. Чуйков. – М, 1966. – 142с.
593142
  Глинка В.М. Итальянский и швейцарский походы Суворова в картинах Государственного Эрмитажа / В.М. Глинка, А.В. Помарнацкий. – Л, 1950. – 48с.
593143
  Трофимов В.А. Итальянский колониализм и неоколониализм / В.А. Трофимов. – М, 1979. – 287с.
593144
  Тимофеев Н.И. Итальянский монополистический капитал : Автореф... канд. экон.наук: / Тимофеев Н. И.; МГИМО. – М., 1967. – 19л.
593145
  Белобров А.В. Итальянский народ в борьбе за мир, свободу и независимость своей родины / А.В. Белобров. – М., 1954. – 96с.
593146
  Карпикова И.С. Итальянский парламент / И.С. Карпикова. – Москва, 1965. – 164с.
593147
  Клаузевиц. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года. / Клаузевиц. – М, 1939. – 232 с.
593148
  Кин Ц.И. Итальянский ребус / Ц.И. Кин. – М, 1991. – 414с.
593149
  Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 века / Б.Р. Виппер. – Москва
1. – 1977. – 223с.
593150
  Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 века / Б.Р. Виппер. – Москва
2. – 1977. – 243с.
593151
   Итальянский рисунок XV-XVII веков из собрания кабинета рисунков и эстампов Галереи Уффици во Флоренции : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1982. – 72 с.
593152
   Итальянский рисунок XVI века из собрания британского музея : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1977. – 42, [30] с.
593153
  Гончар Н.Я. Итальянский роман во Львове / Н.Я. Гончар. – Киев : Україна, 2005. – 232с. – ISBN 966-524-217-2
593154
  Потапова З.М. Итальянский роман сегодня / З.М. Потапова ; АН СССР, ин-т мировой лит. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
593155
  Карр К. Итальянский секретарь = The Italian secretary : дальнейшие приключения Шерлока Холмса / Калеб Карр ; [ пер. с англ. Т. Боровиковой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 320 с. – ISBN 5-699-19149-6
593156
  Бушуева С.К. Итальянский современный театр / С.К. Бушуева. – Л, 1983. – 176с.
593157
   Итальянский уголовный кодекс 1930 г.. – Москва, 1941. – 176с.
593158
  Ракоши М. Итальянский фашизм / М. Ракоши. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой", 1925. – 72 с. – Кн. без тит. л. – (Вопросы современности)
593159
  Слободской С.М. Итальянский фашизм и его крах / С.М. Слободской. – Москва, 1946. – 207 с.
593160
  Михайленко В.И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии / В.И. Михайленко. – Свердловск, 1987. – 240с.
593161
  Муратов Л.Г. Итальянский экран / Л.Г. Муратов. – Л., 1971. – 126с.
593162
  Розенталь Д.Э. Итальянский язык : Учебник / Д.Э. Розенталь. – 2-е изд., испр. и.доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. – 504с.
593163
  Алисова Т.Б. Итальянский язык / Т.Б. Алисова, Т.З. Черданцева. – Москва : МГУ, 1962. – 206 с. – (Языки мира. Серия пособий / под ред. Р.А. Будагова, Н.С. Чемоданова ; вып. 1)
593164
  Черданцева Т.З. Итальянский язык / Т.З. Черданцева. – М., 1963. – 64с.
593165
  Алисова Т.Б. Итальянский язык : граммат. очерк, лит. тексты с коммент. и словарем : учеб. пособие / Т.Б. Алисова, Г.Д. Муравьева, Т.З. Черданцева. – Москва : МГУ, 1982. – 173 с. – (Языки мира. Серия пособий / под ред. Р.А. Будагова, Н.С. Чемоданова)
593166
  Щекина И.А. Итальянский язык / И.А. Щекина. – Москва : Высшая школа, 1986. – 287с.
593167
  Карулин Ю.А. Итальянский язык : Учебник для 1 курса ин-тов и фак-тов ин. яз. / Ю.А. Карулин, З Т. Черданцева, . – Москва : Высшая школа, 1991. – 350с.
593168
  Каменецкий О.В. Итальянский язык : тонкости грамматики : учеб. пособие / О.В. Каменецкий. – Киев : Лира-К, 2020. – 267, [1] с. – Текст итал., рус. – ISBN 978-617-7748-01-3
593169
  Петрова Л.А. Итальянский язык для начинающих / Л.А. Петрова, И.А. Щекина. – М., 1995. – 256с.
593170
  Гроше Ю.В. Итальянский язык для начинающих. Самоучитель. Разговорник / Юлия Гроше. – Москва : Айрис-пресс, 2011. – 201, [7] с. : табл. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4381-5


  нига содержит начальный курс итальянского языка и состоит из двух частей: самоучителя и разговорника. В самоучителе грамматические правила изложены простым, доступным языком, а также даны упражнения на закрепление лексики и грамматических структур. Все ...
593171
  Ермакова И.В. Итальянский язык за 100 часов / И.В. Ермакова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 272 с. – ISBN 5060007863
593172
  Ефименко О. Итальянско-российские отношения в контексте решения проблем Европейской безопасности // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 28-31
593173
  Данчевский В.И. Итальянско-русский военный словарь. / В.И. Данчевский, Б.И. Савельев. – М., 1965. – 404с.
593174
  Керженевич Ю.Б. Итальянско-русский и русско-итальянский автомобильный словарь : 20000 терминов / Ю.Б. Керженевич; Под ред. Лурье М.И. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 560с.
593175
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский и русско-итальянский словарь / Т.З. Черданцева, розенталь, С. Реджо. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 697с.
593176
  Ковалев В.Ф. Итальянско-русский и русско-итальянский словарь : Dizionario italiano-russo russo-italiano / В.Ф. Ковалев. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 1078 c. – ISBN 5-9576-0240-X
593177
   Итальянско-русский и русско-итальянский словарь для школьника : Грамматика: Лексика к разговорным темам. – Киев : А.С.К., 2001. – 608с. – ISBN 966-539-264-6


  Более 22 тыс. слов и словосочетаний, краткий грамматический справочник, ключевые фразы к разговорным темам.
593178
   Итальянско-русский и русско-итальянский словарь для школьников. – Киев : Логос, 1996. – 768с.
593179
   Итальянско-русский металлургический словарь. – М., 1978. – 494с.
593180
   Итальянско-русский политехнический словарь. – М., 1988. – 758с.
593181
  Гливенко И.И. Итальянско-русский словарь : Около 35 000 слов / Сост.: И.И.Гливенко. – Москва : Советская энциклопедия, 1930. – 744 c.
593182
  Гливенко И.И. Итальянско-русский словарь : 35 000 слов, употребляемых в разговорной речи, науке, политике, литературе и технике / сост.: И.И. Гливенко. – Москва : Советская энциклопедия, 1930. – 952 стб.
593183
   Итальянско-русский словарь : Около 45 000 слов. – Москва : Гос. издательство иностранных и национальных словарей, 1947. – 744 c.
593184
   Итальянско-русский словарь : 55 000 слов. – М. : [Б. в.], 1963. – 954 с.
593185
   Итальянско-русский словарь. – М., 1963. – 32с.
593186
  Скворцова Н.А. Итальянско-русский словарь / Н.А. Скворцова, Б.Н. Майзель. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 944с.
593187
  Скворцова Н.А. Итальянско-русский словарь / Н.А. Скворцова. – М, 1977. – 944с.
593188
  Зорько Г.Ф. Итальянско-русский словарь = Dizionario italiano-russo : Около 35 000 слов / Г.Ф. Зорько. – Москва : Астрель. АСТ, 2001. – 480c. – ISBN 5-17-009751-4; 5-271-02474-1
593189
  Тетерич Н.М. Итальянско-русский словарь по радио и электронике / Н.М. Тетерич. – Москва : Физматгиз, 1959. – 447 с.
593190
  Саксаганская Л.И. Итальянско-русский словарь по технологии машиностроения / Л.И. Саксаганская. – М., 1982. – 511с.
593191
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский учебный словарь : 8500 слов / Т.З. Черданцева; Cerdanzeva T. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 800с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/ Зализняк А.А.
593192
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский учебный словарь / Т.З. Черданцева. – 3-е изд., стер. – М., 1984. – 544с.
593193
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский учебный словарь / Т.З. Черданцева. – М., 1990. – 544с.
593194
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский учебный словарь с приложением морфологических таблиц. / Т.З. Черданцева. – М., 1976. – 525с.
593195
  Черданцева Т.З. Итальянско-русский фразеологический словарь : Около 23 000 фразеологических единиц / Т.З. Черданцева, Я.И. Рецкер, Г.Ф. Зорько; Под ред. Я.И. Рецкера. – М. : Русский язык, 1982. – 1056с.
593196
  Вольнов И.и. Итальянско-русский химико-технологический словарь / И.и. Вольнов, Ю.Б. Керженевич. – Москва, 1966. – 437с.
593197
  Милорадович Ж.М. Итальянско-русский, русско-итальянский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович. – 2-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 768с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7838-0281-6
593198
  Носов К.С. Итальянское влияние на русское оборонительное зодчество // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5 (589). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626
593199
  Гуковский М.А. Итальянское Возрождение : Италия с 1250 по 1380 / М.А. Гуковский. – Л.
Т. 1. – 1947. – 339с.
593200
  Гуковский М.А. Итальянское Возрождение / М.А. Гуковский. – Л.
2. – 1961. – 256с.
593201
  Ревякина Н.В. Итальянское Возрождение / Н.В. Ревякина. – Новосибирск, 1975. – 173с.
593202
  Гуковский М.А. Итальянское Возрождение / М.А. Гуковский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1990. – 618 с.
593203
  Баткин Л.М. Итальянское Возрождение : проблемы и люди / Л.М. Баткин ; [Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 1995. – 446, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 401-443. – ISBN 5-7281-0019-8
593204
  Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности / Л.М. Баткин ; отв. ред. С.С. Аверинцев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 270, [2] с. – (Науч.-попул. лит. Сер. "Из истории мировой культуры")
593205
  Голенищев-Кутузов Итальянское возрождение и славянские литературы / Голенищев-Кутузов. – Москва : Изд-во АН ССР, 1958. – 30 с. – (IV Международный съезд славистов : доклады / АН СССР, Советский ком-т славистов)
593206
  Голенищев-Кутузов Итальянское возрождение и славянские литературы XV-XVI веков / Голенищев-Кутузов; [АН СССР, Ин-т мировой литературы]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 415 с. : 1 л. портр. : ил.
593207
  Кустодиева Т.К. Итальянское искусство эпохи Возрождения XIII-XVI века / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1985. – 178 с.
593208
  Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто : истоки реализма в искусстве Западной Европы / М.В. Алпатов; ред.: М.Б. Аптекарь. – Москва-Ленинград : Искусство, 1939. – 328, [4] с. : ил.
593209
  Лидзани К. Итальянское кино / К. Лидзани. – Москва : Искусство, 1956. – 194 с.
593210
  Бондарчук В.С. Итальянское крестьянство 18 в. / В.С. Бондарчук. – Москва, 1980. – 236с.
593211
  Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в 11-14 вв. / Л.А. Котельникова. – Москва, 1967. – 364с.
593212
  Чернышов А.В. Итальянское общество и культура в эпоху Треченто. / А.В. Чернышов. – Тверь, 1991. – 82с.
593213
  Ефимова Е.А. Итальянское путешествие Жака Андруэ Дюсерсо Старшего: факты и гипотезы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 116-149. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
593214
  Мизиано К.Ф. Итальянское рабочее движение на рубеже 19 и 20 вв. / К.Ф. Мизиано. – Москва, 1976. – 301 с.
593215
  Манакорде Г. Итальянское рабочее движение по материалам съездов / Г. Манакорде. – Москва, 1955. – 479 с.
593216
  Митрохина Ксения Итальянцы в России. Исключение итальянцев в России : Судьбы / Митрохина Ксения, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 114-126 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
593217
  Федяшин А. Итальянцы наступают на те же грабли // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Парламентські вибори в Італії
593218
  Скрипка Л.В. Итатское угольное месторождение / Л.В. Скрипка. – М., 1957. – 75с.
593219
  Старкова Н.К. Ительмены / Н.К. Старкова. – М., 1976. – 166с.
593220
  Скурихин В.И. Итеративно-табличные автоматы / В.И. Скурихин. – Киев, 1977. – 167с.
593221
   Итеративное агрегирование и его применение в планировании. – М., 1979. – 327с.
593222
  Дикин И.И. Итеративное решение задач математического программирования / И.И. Дикин, В.И. Зоркальцев. – Новосибирск, 1980. – 144с.
593223
  Нурутдинов Бахтияр Сироджевич Итеративные алгебры отношений над топологическим пространством : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Нурутдинов Бахтияр Сироджевич; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
593224
  Мальцев А.И. Итеративные алгебры Поста. / А.И. Мальцев. – Новосибирск, 1976. – 100с.
593225
  Солодова С.В. Итеративные и стохастические численные методы оптимального управления распределенными системами / С.В. Солодова. – М., 1991. – 44с.
593226
   Итеративные методы в теории игр и программировании. – Москва : Наука, 1974. – 239 с.
593227
  Кирин Н.Е. Итеративные методы оптимиации управляемых систем : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 010109 / Кирин Н.Е.; ЛГУ. – Л., 1973. – 18л.
593228
  Кушнирук В.И. Итеративные методы решения задач многокритериальной оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Кушнирук В.И.; Черновицкий гос. ун-т им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 17л.
593229
  Бакушинский А.Б. Итеративные методы решения некорректных задач / А.Б. Бакушинский, А.В. Гончарский. – Москва : Наука, 1989. – 126, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 123-127 (111 назв.)
593230
  Раца М.Ф. Итеративные цепные классы псевдобулевых функций. / М.Ф. Раца. – Кишинев, 1990. – 236с.
593231
  Булавский В.А. Итеративный метод решения задач линейного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булавский В. А.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Секц. физ. мат. наук Объед. уч. сов. – Новосибирск, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.10
593232
  Дразнина Изабелла Давидовна Итерациональные методы решения задач прочности оболочек и оптимизации прокладок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Дразнина Изабелла Давидовна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 18л.
593233
  Никулин В.Л. Итерациональный метод с двумя параметрами для решения нелинейных операторных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Никулин В. Л.; МВССО РСФСР, Иркут. ГУ. – Иркутск, 1975. – 14л.
593234
  Гришин А.М. Итерационно-интерполяционный метод и его приложения / А.М. Гришин. – Москва, 1981. – 160 с.
593235
  Герсеванов Н.М. Итерационное исчисление и его приложения / Н.М. Герсеванов. – Москва, 1950. – 69 с.
593236
  Улитин В.В. Итерационные алгоритмы решения краевых задач механики на ЭВМ. / В.В. Улитин. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1991. – 231 с.
593237
  Чернышенко Сергей Викторович Итерационные методы в задачах анализа и оптимизации одного класса динамических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Чернышенко Сергей Викторович; МПС СССР, ДИИЖТ им. М.И.Калинина. – Днепропетровск, 1985. – 155л. – Бібліогр.:л.141-153
593238
  Алиев Т.М. Итерационные методы повышения точности измерений / Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А., Шекиханов А.М. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-167
593239
  Горвиц Г.Г. Итерационные методы поиска на ЭВМ экстремума овражных функций в задачах управления и идентификации : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Горвиц Г. Г.; АН СССР, ВНИИ системных исследов. – М., 1981. – 27л.
593240
  Мазуров В.Д. Итерационные методы раешения задач выпуклого программирования : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Мазуров В. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
593241
  Астраханцев Г.П. Итерационные методы решения вариационно-разностных схем для двумерных эллитических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Астраханцев Г.П.; АН СССР. – Л, 1972. – 12л.
593242
  Голуб Богдам Михайлович Итерационные методы решения задач неленейного программирования, использующие факторизацию и квазиньютоновскую апроксимацию : Дис... канд. физ.-ма.наук: / Голуб Богдам Михайлович; МВ и ССО УССР, Львовский гос. ин-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 135л. – Бібліогр.:л.135-135
593243
  Голуб Богдан Михайлович Итерационные методы решения задач нелинейного программирования, использующие факторизацию и квазиньютоновскую аппроксимацию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голуб Богдан Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
593244
  Срочко В.А. Итерационные методы решения задач оптимального управления / В.А. Срочко; Федер. целевая программа "Госуд. поддерж. высшего образов. и фундам науки на 1997 - 2000 годы". – Москва : Физматлит, 2000. – 160с. – ISBN 5-92210086-6
593245
  Прохода И.Г. Итерационные методы решения задач электродинамики СВЧ / И.Г. Прохода, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1987. – 56 с.
593246
  Ортега Д. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными / Д. Ортега. – Москва : Мир, 1975. – 558 с.
593247
  Линьков Е.И. Итерационные методы решения операторных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Линьков Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 8л.
593248
  Таранов А.М. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений и ускорение сходимости итерационных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Таранов А.М.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
593249
  Трауб Дж.Ф. Итерационные методы решения уравнений / Дж.Ф. Трауб. – Москва : Мир, 1985. – 263 с.
593250
   Итерационные методы решения численных уравнений. – Саратов, 1982. – 38с.
593251
  Бейко И.В. Итерационные методы численного решения задач оптимального преследования : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бейко И.В. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
593252
  Кенжегулов Х.К. Итерационные последовательности высших классов в вещественной и комплексной областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кенжегулов Х.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1966. – 7л.
593253
  Вайникко Г.М. Итерационные процедуры в некорректных задачах / Г.М. Вайникко, А.Ю. Веретенников. – Москва : Наука, 1986. – 177 с.
593254
  Стеклов К В. Итерационные системы фазовой автоподстройки : монография / В.К. Стеклов, В.В. Коробко. – Київ : Техніка, 2004. – 328 с. – ISBN 966-575-091-7


  Викладено основні закономірності і методи передачі повідомлень каналами зв”язку. Розкрито способи математичного представлення повідомлень, сигналів і перешкод, методи формування і перетворення сигналів у системах електричного зв”язку. Підручник для ...
593255
  Захаров Ю.Н. Итерационные схемы для некоторых линейных и нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Захаров Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1980. – 13л.
593256
  Смирнова Г.Н. Итерация / Г.Н. Смирнова, В.И. Клевачев. – М., 1979. – 43с.
593257
  Хабибуллин Р.Ф. Итернационные процессы метода обобщенного спуска. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Хабибуллин Р.Ф.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1981. – 19л.
593258
  Фаттах Н.С. Итиль : ист. роман / Нурихан Фаттах; пер. с татар. М.Зарипова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1987. – 366, [1] с. – (Библиотека татарского романа)
593259
  Гулям Г. Итог : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Правда, 1967. – 32 с.
593260
  Гулям Г. Итог : стихи последних лет / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1983. – 111 с.
593261
  Краснопольский А.Б. Итог / А.Б. Краснопольский. – Киев, 1984. – 78с.
593262
  Лам В. Итог всей жизни : романы / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 400 с.
593263
  Гроссе Леа Итог жизни / Гроссе Леа. – М., 1986. – 180с.
593264
  Гатилов Геннадий Итоги "большого слета" на Генассамблее ООН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0130-9625
593265
  Белов Н.А. Итоги 1 1/2-годового изучения dioxydiamydoarsenobenzol"a в связи с идеей проф. Ehrlicha o therapia magna sterilisans / Н.А. Белов. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1912. – 25 с.
593266
   Итоги 1 этапа всесоюзного смотра-конкурса на лучшую организацию НИР студентов и задачи по ее дальнейшему развитию. – Москва, 1972. – 30с.
593267
   Итоги 13-й Международной выставки "Гостиничный и ресторанный бизнес. Украина 2012" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 80 : фото
593268
  Макаревич Л. Итоги 2004 года заставляют правительство усилить государственное регулирование экономики // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 1. – С. 3-30. – ISSN 0207-3676
593269
   Итоги 23-го Международного географического конгресса : Сборник статей. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 11 ; . : Науки о Земле)
593270
  Маркс Карл Итоги 48-го г. : (Статьи, печатавшиеся в "Новой Рейнской газете) ; Пер. с нем. // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 39 с.
593271
  Радченко А.Ф. Итоги II пленума ВУСПС / А.Ф. Радченко. – Х., 1927. – 52с.
593272
   Итоги Skytrax - Восток лидирует // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 12-13 : фото, табл.
593273
  Жерлицына Н.А. Итоги XII конференции африканистов "Африка в условиях смены парадигмы мирового развития" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075


  В мае 2011 г. в Институте Африки РАН состоялась XII конференция африканистов.
593274
  Каганович Л.М. Итоги XIV съезда ВКП(б) / Л.М. Каганович. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Пролетарий", 1926. – 47 с.
593275
   Итоги XVI съезда ВКП(б) : [сборник материалов]. – [Ленинград] : Прибой, 1930. – 224 с. – (Библиотека Культпропа ЛК ВКП (б) и журнала "Партработник")
593276
  Лютш А., Зоммер В., Липовский А. Итоги XVIII века в России : Введение в русскую историю XIX века : Очерки. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – [8], 500 с. – Библиогр. в конце каждого очерка


  Авторы: Зоммер, Василий Романович Липовский, Александр Лаврентьевич (1867-1942) Содержание: Содерж.: Русский абсолютизм XVIII века / А. Лютш. Крепостное право и дворянская культура в России XVIII века / В. Зоммер. Итоги русской литературы XVIII ...
593277
  Машин Д Ю. Итоги XVIII Олимпийских игр в Токио. / Д Ю. Машин, . – М., 1965. – 46с.
593278
   Итоги XXII съездв КПСС и задачи организаций Всесоюзного общества по пропаганде Программы КПСС, решений и материалов XXII съезда партии. – Москва, 1962. – 16с.
593279
   Итоги XXIII международного географического конгресса : Сборник статей. – Москва : Знание, 1977. – 47с. – (Наука о Земле ; №11)
593280
  Рябова А.Н. Итоги агробиологического изучения сортов черешни в условии степной зоны Крыма. : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябова А. Н.; Крым. с. х. ин-т. – Симферополь, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
593281
   Итоги административного учета населенных мест и хозяйств БССР на 1 января 1925 г.. – Минск, 1925. – 298с.
593282
  Смирнов А.П. Итоги археологических работ в зоне затопления Куйбышевской ГЭС в 1955 г. / А.П. Смирнов. – Казань, 1956. – 24с.
593283
  Третьяков П.Н. Итоги археологического изучения восточнославянских племен / П.Н. Третьяков. – Москва, 1958. – 36с.
593284
  Конаровский М. Итоги афганской операции НАТО и сценарии для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 8. – С. 106-118. – ISSN 0130-9625
593285
   Итоги биостратиграфических, литологических и физических исследований плиоцена и плейстоцена Волго-Уральской области. – Уфа : БФАН СССР, 1977. – 152с.
593286
   Итоги борьбы с голодом в 1921-22 гг.. – М., 1922. – 80с.
593287
   Итоги Всероссийской городской переписи 1923 года на Дальнем Востоке. – Чита
Вып. 2. – 1924. – 96с.
593288
   Итоги Всероссийской городской переписи 1923 года на Дальнем Востоке (на 13 мая 1923 года). – Чита : Тип. 5 Краснознаменной Армии
1 : Население по расам, полу и источникам средств существования. – 1923. – 30 с.
593289
  Суринов А.Е. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года - уроки и выводы, размышления о будущем // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
593290
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. по г. Баку и Промыслово-Заводскаму району. – Баку : Издание Баксовета
1. – 1929. – 123 с.
593291
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1926 года по г. Баку и Промыслово-Заводскому району. – Баку
2. – 1929. – 231с.
593292
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Азербайджанская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 159с.
593293
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Армянская ССР. – М., 1963. – 116с.
593294
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Белорусская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 147с.
593295
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Грузинская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 163с.
593296
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Казахская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 203с.
593297
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Киргизская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 151с.
593298
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Латвийская ССР. – М., 1962. – 107с.
593299
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Латвийская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 106с.
593300
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Литовская ССР. – Вильнюс, 1963. – 179с.
593301
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Молдавская ССР. – М., 1962. – 104с.
593302
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 456с.
593303
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 284с.
593304
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Таджикская ССР. – М., 1963. – 140с.
593305
   Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. Туркменская ССР. – М., 1963. – 151с.
593306
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. – М., 1962. – 168с.
593307
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 168с.
593308
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. – Москва, 1963. – 210с.
593309
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Эстонсая ССР. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 108с.
593310
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т.1. – 1972. – 176с.
593311
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т.2. – 1972. – 172с.
593312
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т.3. – 1972. – 576с.
593313
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т. 4. – 1973. – 648с.
593314
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т. 5. – 1973. – 303с.
593315
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т. 6. – 1973. – 808с.
593316
   Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Москва : Статистика
Т. 7. – 1974. – 455с.
593317
   Итоги второй мировой войны. – М., 1957. – 640с.
593318
  Мандельштам Л.И. Итоги выборов в Верховные Советы (1937-1938 гг.) / Л.И. Мандельштам, Н.С. Ребров. – Москва, 1939. – 76 с.
593319
   Итоги выборов в местные Советы Депутатов Трудящихся РСФСР 24 декабря 1939 года. – Москва, 1940. – 147 с.
593320
   Итоги выборов и состав депутатов Верховных Советов союзных и автономных республик 1971 г.. – М., 1971. – 96с.
593321
   Итоги выборов и состав депутатов Верховных Советов союзных и автономных республик 1985 г.. – М., 1985. – 96с.
593322
   Итоги выборов и состав депутатов Верховных Советов союзных, автономных республик и местных Советов депутатов трудящихся 1963 г.. – М., 1963. – 223с.
593323
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов депутатов трудящихся 1969 г.. – Москва, 1969. – 228с.
593324
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов депутатов трудящихся 1971 г.. – М., 1971. – 228с.
593325
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов депутатов трудящихся РСФСР 1973 г.. – М., 1973. – 271с.
593326
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов Депутатов Трудящихся. 1961 г.. – М., 1961. – 122с.
593327
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов народных депутатов 1980 г.. – Москва, 1980. – 238с.
593328
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов народных депутатов 1982 г.. – М., 1982. – 239с.
593329
   Итоги выборов и состав депутатов местных советов народных депутатов 1985 г.. – М., 1985. – 255с.
593330
   Итоги выборов и состав депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР 1980 г.. – Москва, 1980. – 149 с.
593331
   Итоги выборов и состав депутатов местных советов РСФСР 1987 г.. – М., 1987. – 153с.
593332
   Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. – М., 1939. – 160с.
593333
   Итоги выполнения народно-хозяйственного плана по торговле и снабжению. – М.
5. – 1932. – 95с.
593334
   Итоги выполнения народно-хозяйственного плана по торговле и снабжению. – М.
6. – 1932. – 127с.
593335
   Итоги выполнения народнохозяйственного плана СССР и союзных республик в 1964 году. – М., 1965. – 255с.
593336
   Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. – М.-Л., 1933. – 308с.
593337
   Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. – 2-е изд. – М., 1934. – 277с.
593338
   Итоги выполнения хозяйственных планов 1952 г. в странах народной демократии. – М., 1953. – 88с.
593339
   Итоги выполнения хозяйственных планов 1953 г. в странах народной демократии. – М., 1954. – 103с.
593340
   Итоги выполнения хозяйственных планов 1954 г. в странах народной демократии. – М., 1955. – 116с.
593341
   Итоги выполнения хозяйственных планов 1955 г. в европейских странах народной демократии. – М., 1956. – 111с.
593342
   Итоги государственного сортиспытания за 1939 год. – Москва
2. – 1941. – 400с.
593343
   Итоги государственного сортиспытания за 1939 год. – Москва
3. – 1941. – 134с.
593344
   Итоги государственного сортиспытания за 1939 год. – Москва
4. – 1941. – 260с.
593345
   Итоги государственного сортиспытания за 1940 год. – Москва, 1948. – 338с.
593346
   Итоги государственного сортиспытания масличных культур за 1938-1945 гг.. – М., 1948. – 663с.
593347
   Итоги государственного сортоиспытания з 1939 год. – Москва
1. – 1941. – 260с.
593348
   Итоги девятого съезда ВСКСМ. – Москва, 1931. – 88с.
593349
  Жданов А.А. Итоги декабрьского пленума Центрального Комитета ВКП(б) / Жданов А.А. – Ленинград, 1935. – 32 с.
593350
  Айвазов А. Итоги Делийского саммита стран БРИКС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-75. – ISSN 2074-6040
593351
  Караханова Р.В. Итоги деятельности правительства Кристины Фернандес де Кришнер в Аргентине (2007-2011) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 19-30. – ISSN 044-748Х
593352
  Чернышева Т.Н. Итоги диалектологической экспедиции филологического факультета КГУ в Первомайский район, сталинской области // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 62-65
593353
   Итоги дискусии : (От редакции) // Еще раз к вопросу об изучении литературы 18 века / В. Десницкий, 1935. – С. 659-670
593354
  Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 40с.
593355
  Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении / В.И. Ленин. – М., 1933. – 40с.
593356
  Мичурин И.В. Итоги его деятельности в области гибридизации по плодоводству / И.В. Мичурин. – Москва, 1924. – 91 с.
593357
  Булганин Н.А. Итоги Женевского совещания глав правительств четырех держав : Доклад и заключительное слово на 3-ей сессии ВС СССР 4 и 5 августа 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 40 с.
593358
  Томашева Е.Н. Итоги и векторы развития российской библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 83-86. – ISSN 0869-6020
593359
  Али-Заде Итоги и дальнейшие задачи регионально-геологического изучения Азербайджана / Али-Заде, В.Е. Хаин. – Баку, 1948. – 32с.
593360
  Али-Заде Итоги и дальнейшие задачи регионально-геологического изучения Азербайджана : доклад, прочит. на Науч. сессии Акад. наук Азерб. ССР, посвящ. 30-летию Великой Октябрьской соц. революц. 3-го нояб. 1947 г.] / А.А. Али-Заде, В.Е. Хаин ; Акад. наук АзССР. – Баку : АН АзССР, 1948. – 32 с.
593361
   Итоги и задачи изучения аграрной истории СССР в свете решений XXVII съезда КПСС. – М., 1986. – 239с.
593362
   Итоги и задачи изучения внешней политики России. – М., 1981. – 389с.
593363
   Итоги и задачи изучения истории Сибири досоветского периода. – Новосибирск, 1971. – 216с.
593364
  Станков С.С. Итоги и некоторые перспективы флористических исследований в заповедниках РСФСР / С.С. Станков. – С. 35-40
593365
   Итоги и перспективы заповедного дела в СССР. – Москва : Наука, 1986. – 203с.
593366
   Итоги и перспективы изучения биологических ресурсов Белого моря : сборник научных трудов. – Ленинград, 1983. – 92 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
593367
  Калиниченко А.А. Итоги и перспективы интродукции дендрофлоры Дальнего Востока на Украину : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Калиниченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 24л.
593368
  Ахунд-заде И.М. Итоги и перспективы интродукции субтропичеких растений в Азербайджане : Автореф... канд. биол.наук: / Ахунд-заде И.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
593369
   Итоги и перспективы исследований по паразитологии в СССР. – М., 1978. – 235с.
593370
   Итоги и перспективы исследований развития растений. – Л.-Москва, 1959. – 224с.
593371
   Итоги и перспективы киевской местной промышленности. – К., 1931. – 33с.
593372
   Итоги и перспективы медико-географических исследований. – К., 1973. – 168с.
593373
   Итоги и перспективы подготовки художественных руководителей в институтах культуры. – М., 1987. – 111с.
593374
   Итоги и перспективы развития биоорганической химии и молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1978. – 246 с. : 1 порт., табл., ил. – Библиогр.: в конце глав
593375
   Итоги и перспективы развития сельскохозяйственной науки в СССР. – Москва : Колос, 1969. – 728с.
593376
  Винтер А.В. Итоги и перспективы развития советской энергетики / А.В. Винтер. – Москва-Ленинград, 1950. – 36с.
593377
   Итоги и перспективы развития социологических исследований в высшей школе. – Ленинград, 1966. – 16с.
593378
   Итоги и перспективы советской психологии на Урале. – Пермь, 1967. – 92с.
593379
   Итоги и перспективы социально-экономического развития молодых суверенных государств. – Л., 1965. – 127с.
593380
  Розин В.М. Итоги и проблемы сексуальной революции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 50-64. – ISSN 0235-1188
593381
  Деборин Г.А. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. / Г.А. Деборин, Б.С. Тельпуховский. – 2-е изд. допраб. – Москва, 1975. – 439с.
593382
  Чумакова М. Итоги избирательного цикла // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 26-43. – ISSN 044-748Х


  За 2006-2007 рр. відбулися перевибори у 11 країнах Латинської Америки
593383
   Итоги изучения лесов Дальнего Востока. – Владивосток, 1967. – 346с.
593384
   Итоги изучения разрезов плейстоцента Башкирии с остатками элефантид. – Уфа : БФАН СССР, 1985. – 76с.
593385
   Итоги изучения региональных гидрогеологических и инженерно-геологических процессов в осадочном чехле молодых плит. – Москва : Наука
Т.1 : Тезисы докладов. – 1983. – 183с.
593386
   Итоги изучения региональных гидрогеологических и инженерно-геологических процессов в осадочном чехле молодых плит. – М.
2. – 1983. – 79с.
593387
  Сергиевская Л.П. Итоги изучения флоры Сибири за 30 лет / Л.П. Сергиевская. – Томск, 1948. – 249-258с.
593388
  Дюваль-Строев Итоги интродукции декоративных деревьев и кустарников в г.Красндаре и перспективы их использования для озеленения населенных мет Кубани. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дюваль-Строев М.Р.; Кубан.с-х.ин-т. – Краснодар, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
593389
  Новожилова В.А. Итоги интродукции декоративных деревьев и кустарников. / В.А. Новожилова, М.И. Опекунова. – М., 1954. – 116с.
593390
   Итоги интродукции культурных растений в Главном ботаническом саду. – М., 1988. – 304с.
593391
  Курдюк М.Г. Итоги интродукции некоторых древесных экзотов в Харьковской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Курдюк М.Г. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
593392
   Итоги интродукции растений : сб. ст. – Ростов -на-Дону, 1986. – 139с.
593393
   Итоги интродукции растений : Сборник. – Ростов-на-Дону : Рост. ун-та, 1989. – 96 с. – ISBN 5-7507-0252-9
593394
   Итоги интродукции растений в Белорусской ССР (к 50-летию ЦБС АН БССР). – Минск, 1982. – 200с.
593395
   Итоги интродукции растений в Каракалпакском ботаническом саду.. – Ташкент, 1970. – 192с.
593396
   Итоги исследований по биологии за 50 лет. 1917-1967 : труды межвузовской научной конференции, посвященной пятидесятилетию великой октябрьской социалистической революции. – Томск, 1968. – 278 с. : рис., ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
593397
   Итоги исследований по геологии и географии за 50 лет 1917-1967. Труды межвуз. конф., посв. 50-летию Велико. Октяб. революции.. – Томск, 1968. – 204с.
593398
   Итоги исследований по проблемам педагогики высшей школы Бийским гос. педагог. институтом за 50 лет. – Барнаул, 1989. – 105с.
593399
   Итоги исследований по энергетике и машиностроению за 50 лет. 1917-1967. Труды Межвуз. науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябр. соц. революции.. – Томск, 1968. – 176с.
593400
   Итоги исследования "Книга и чтение в жизни советского села". Инструкт.-метод. рекоменд.. – М., 1976. – 63с.
593401
   Итоги исследования механизма фотосинтеза.. – Пущино, 1974. – 219с.
593402
  Суворов Николай Итоги к началу новой истории // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 3. – С. 185-210
593403
   Итоги мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи улучшения пропаганды сельскохозяйственных знаний : Постанов. V Пленума Правл. Всесоюз. о-ва по распространению полит. и науч. знаний. от 14 апреля 1962. – Москва, 1962. – 24 с.
593404
  Надеждин Артем Итоги Международного инвестиционного форума в Сочи: основной вопрос открыт - куда инвестировать? : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Фото
593405
  Шаклеина Т.А. Итоги междунароной деятельности США и перспективы их отношений с Россией // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
593406
   Итоги мечения млекопитающих. – Москва, 1980. – 298с.
593407
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Итоги мировой войны / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – М.
кн. 10. – 1918. – 139с.
593408
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1965
593409
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1966
593410
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1967
593411
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1968
593412
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1969
593413
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
[Т. ?] : Кн. 39. Общество [Ч. 2] (Прикладная). Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский (окончание). – С. 161-288
593414
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
[Т. ?] : Кн. 39. Общество [Ч. 2] (Прикладная). Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский (продолжение). – С. 33-160
593415
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 1 : [Ч. 1, 1. Мертвая природа] / под ред. Николая Морозова. – 1911. – 412 с. : 35 л. ил. – Экз № 300519 не сброшюрован (в трех кн.: с. 1-130, с. 131-274, 275-412 )
593416
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 2 : [Ч. 1, 2. Мертвая природа] / под ред. Николая Морозова. – 1911. – С. 420-922 : 47 л. ил. – Т. 1 и 2 идут с последовательной номерацией стр.. С. 420-922. - Экз № 300520 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 420-522, с. 523-650, с. 652-778, с. 779-922 ) ; № 89234 - только кн. 4. – Библиогр. с. 905-915
593417
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 3 : [Ч. 2. Мертвая природа (Прикладная)] / под ред. Николая Морозова. – 1912. – 380 с. : 44 л. ил.
593418
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 5 : [Жизнь. Т. 1] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – 378 с. : 21 л. ил. – Экз № 300522 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-128, с. 129-256, с. 257-378)
593419
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 6 : [Жизнь. Т. 2] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – С. 379-778 : 21 л. ил. – Т. 5 и 6 идут с последовательной номерацией стр.
593420
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 6 : [Вселенная. Т. 3] / под ред. Н. Миронова ; [Детьи солнца и его внуки. Т. 4]. – 1912. – С. 651-778, 11 л. ил. ил. : 21 л. ил. – Т. 5 и 6 идут с последовательной номерацией стр.
593421
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 7 : [Жизнь. Т. 3] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – 576 с. : 34 л. ил. – Экз № 300523 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 1-138, с. 139-256, с. 257-384, с. 385-576 )
593422
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 4 : [Ч. 2]. – 1914. – 368 с. : 42 л. ил. – Экз № 300521 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-144, с. 145-256, с. 257-368)
593423
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 8 : Психический мир. – 1914. – 312 с. : 21 л. ил. – Экз № 300524 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-144, в биб-ке только кн. 1. – Библиогр. с. 305-309
593424
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 9 : Общество. Ч.1 : (теоретическая) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 383 с. : 10 л. ил.
593425
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 10 : Общество. Ч.1 : (окончание) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 523 с. : 33 л. ил. – Экз № 300525 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 1-16, с дефектом, с. 17-144 отсутствуют, с. 145-272, с. 273-400, с. 401-523
593426
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 11 : Общество. Ч.2 : (прикладная) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 462 с. : 32 л. ил.
593427
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 12 : Общество [Ч. 2] (Прикладная) (Окончание). – 1915. – 288 с. – Экз № 300526 не сброшюрован (в 2-х кн.: с. 1-160, с. 145-256, с. 161-288). - В 1914 г. изд. прекратилось; т. 4 и 12 остались незаконч
593428
   Итоги науки в теории и практике.. – М., 1927. – 312с.
593429
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 2 : Картография. – 1966. – (География)
593430
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 2. – 1970. – (Картография)
593431
   Итоги науки и техники. – Москва, 1973-
Т. 1 : Ушаков С.А. Строение и развитие земли. – 1974. – (Физика земли)
593432
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 11 : География сферы обслуживания. – 1974. – (География СССР)
593433
   Итоги науки и техники. – Москва, 1975-
Т. 2 : Природные и трудовые ресурсы социалистических стран зарубежной европы. – 1975. – (География зарубежных стран)
593434
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 6 : Новые данные по геологии месторождений олова, вольфрама и молибдена. – 1975. – (Рудные месторождения)
593435
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 11. – 1976. – (Геодезия и аэросъемка)
593436
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-7216
Т. 15 : Территориальное планирование. – 1979. – (География СССР)
593437
   Итоги науки и техники. – Москва. – ISSN 0202-0726
Т. 15 : Инструментальные методы геодезической рефрактометрии. – 1979. – (Геодезия и аэросъемка)
593438
   Итоги науки и техники. – Москва, 1964-. – ISSN 0202-7240
Т. 9 : Картографирование для охраы окружающей среды. – 1980. – (Картография)
593439
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 16 : Методы и результаты спутниковой геодезии. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
593440
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 17 : Исследование гравитационного поля и фигуры земли новыми методами космической геодезии. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
593441
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 18 : Пеллинен Л.П., Нейман Ю.М. Физическая геодезия. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
593442
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-7242
Т. 17 : Крупенио Н.Н. Радиоиследованиия луны и планет земной групы. – 1981. – (Астрономия)
593443
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0742
Т. 18 : Проблемы внегалактической астрономии. – 1981. – (Астрономия)
593444
   Итоги науки и техники. – Москва, 1964-. – ISSN 0202-7240
Т. 11 : Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические методы картографирования и географических исследований. – 1984. – (Картография)
593445
   Итоги науки и техники. – Москва, 1963-. – ISSN 0208-1245
Т. 6. – 1986. – (Атмосфера, океан, космос-программа "разрезы")
593446
   Итоги науки и техники. – Москва, 1963-. – ISSN 0208-1245
Т. 7. – 1986. – (Атмосфера, океан, космос-программа "разрезы")
593447
   Итоги науки и техники. – Москва, 1971-. – ISSN 0202-7291
Т. 17 : Кондратьев К.Я. Глобальный климат. – 1987. – (Метеорология и климатология)
593448
   Итоги науки.. – Ленинград
593449
   Итоги науки.. – 215-302с.
593450
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Радиобиология : биологическое действие ионизирующих излучений / под общ. ред. А.М. Кузина. – 1957. – 436 с.
593451
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Химические средства стимуляции и торможение физиологических процессов растений / под общ. ред. Ю.В. Ракитина. – 1958. – 610 с.
593452
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
3 : Ионизирующие излучения и наследственность / под общ. ред. Н.П. Дубинина. – 1960. – 344 с.
593453
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
4 : Актуальные вопросы вирусологии / под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского. – 1960. – 316 с.
593454
   Итоги науки. Геологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – 1959. – 87 с.
593455
   Итоги науки. Технические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Проблемы теории нелинейных систем автоматического регулирования и управления / под ред. Я. З. Цыпкина. – 1957. – 242 с.
593456
   Итоги науки. Технические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Металлургия и металловедение : химия, металловедение и обработка титана / под общ. ред. Н.В. Агеева. – 1959. – 384 с.
593457
   Итоги науки. Физика и химия жизни. – Л., 1928. – с.
593458
   Итоги науки. Физико-математически науки. 3. Некоторые вопросы физики пластичности кристаллов.. – Москва, 1960. – 212с.
593459
   Итоги науки. Физико-математические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Уравнения смешанного типа / А.В. Бицадзе ; отв. ред. С.М. Никольский. – 1959. – 164 с.
593460
   Итоги науки. Физико-математические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
4 : Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман. – 1962. – 215 с.
593461
   Итоги науч. работ за 1979 г.. – Москва, 1980. – 60с.
593462
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюз. института удобрений, агротехники и агропочвоведения за 1938-1939 гг.. – М., 1940. – 207с.
593463
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюзного института защиты растений за 1936 г. Вредители и болезни зерновых культур и полезащитных полос. – Л.
ч. 1. – 1937. – 252с.
593464
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюзного института защиты растений за 1936 г. Вредители и болезни технических и плодовых культур. – Л.
Ч. 2. – 1937. – 255-444с.
593465
  Надольный И.Ф. Итоги научно-исследовательской работы на философском факультете КГУ в десятой пятилетке философского факультета КГУ / И.Ф. Надольный, И.С. Семенов // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
593466
  Палладин А.В. Итоги научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения акад. И.И. Павлова : доклад на Научной сессии Акад. наук УССР с участием работников здравоохранения, посвящ. вопросам развития физиол. учения акад. И. П. Павлова в республике 1-3 ноября 1950 г. / А. В. Палладин, акад. – Киев : Акад. наук Укр. ССР, 1950. – 29с. – На правах рукописи
593467
   Итоги научных работ за 1988 г.: информац. материал. – Пущино, 1989. – 72с.
593468
  Графф Георгий Итоги новогодних продаж : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 59 : Фото
593469
  Савельев Владимир Итоги новогодних продаж подкорректировала природа : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 54-55 : Фото
593470
   Итоги ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) (10-17 ноября 1929 г.) : [Сборник материалов для пропагандистов]. – [Ленинград] : Прибой, 1929. – 196 с. – (Библиотека АППО ЛК ВКП(б) и журнала "Партработник" / Всесоюзная ком. партия. Центр. ком-т. Пленум. 1929. Ноябрь)
593471
  Докучаев В.В. Итоги о русском Черноземе : Доклад Общему собранию Императорского Вольного экономического общества в заседании 24 февраля 1877 года / [соч.] В. Докучаева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – 20 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Имп. ВВольного экономичесого Общества. 1877, т. 1, вып. 4


  На обл. дарств. надпис от автора. Константину Матвеевичу Феофилактову
593472
   Итоги общественного смотра народных университетов РСФСР в ознаменование 100-летия со дня рожд. В.И. Ленина. Мо. 12 нояб. 1970 г., 1970. – 63с.
593473
  Чарнолуский В.И. Итоги общественной мысли в области образования / В. Чарнолуский. – Санкт-Петербург : Знание, 1906. – 79 с.
593474
   Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. (Труды 5 Прибалт. орнитолог. конф., Тарту, 5-10 июля 1963 г.). – Таллин, 1967. – 272с.
593475
  Маршак Б.И. Итоги очередного этапа модернизации / Б.И. Маршак, М.А. Рагимова, В.С. Соколовская // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-24. – ISSN 0130-9765


  Описание работ, проведённых специалистами ГПНТБ России в рамках трёхлетнего контракта с Минобрнауки России в целях развития системы Сводного каталога научно-технической информации. Кратко изложено содержание исследований и основных практических ...
593476
  Комар М.С. Итоги палинологического исследования позднепалеолитической стоянки Межирич // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 102-106 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
593477
  Вольф Р.А. Итоги первого 10-летия социалистического строительства СССР (1917-1927 гг.) : Систематической указатель книг и журнальных статей, вышедших в связи с 10-летием октябрской революции : (Материалы) / Сост.: Р.А.Вольф при участии А. П. Радус-Зенькович. – Москва : Гос.центральная книжная палата РСФСР, 1931. – 133, XV с. – Библиогр. ред. указателя - Е. И. Шамурина
593478
  Шевченко Н.Ф. Итоги первого десятилетия социалистического строительства на Украине / Н.Ф. Шевченко, И.Л. Шерман. – Харьков : Харьковское областное издательство, 1957. – 105 с.
593479
   Итоги первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. – М., 1933. – 279с.
593480
  Молотов В.М. Итоги перевыборов советов / В.М. Молотов. – Москва-Л., 1926. – 64с.
593481
  Молотов В.М. Итоги перевыборов советов / В.М. Молотов. – Москва-Ленинград, 1926. – 64с.
593482
  Медведков М. Итоги переговоров обнадеживают // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 7-11. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются причины и условия присоединения России к ВТО, открытый характер 18-летних переговоров как важнейший фактор их успеха.
593483
  Сдасюк Г.В. Итоги перепеси населения в Индии : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 24-34 : Карти, табл., схеми
593484
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 1. – Бахмут. – 23с.
593485
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 2. – Бахмут. – 21с.
593486
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 6. – Бахмут. – 20с.
593487
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 7. – Бахмут. – 21с.
593488
   Итоги переписи забоев и оборудования угольной промышленности. – М., 1936. – 160с.
593489
   Итоги переписи населения 1920 г.. – М., 1928. – 188с.
593490
   Итоги переписи населения 1920 г. Подсчет переписи населения произведен под руковод. Н.И. Плескацевича. – вып. 1. – Бахмут, 1921. – 27с.
593491
  Болдырев В.А. Итоги переписи населенияч СССР / В.А. Болдырев. – М, 1974. – 83с.
593492
   Итоги переписи северных окраин Дальне-Восточного края. (1926-1927 г.). – Благовещенск : Тип. "Книжное Дело", 1929. – 296 с.
593493
   Итоги переписи советских служащих г. Тифлиса 1924 г. (По состоянию на 1-е сент.). – Тифлис : Изд. Закавказского Центрального Статистического Управления, 1925. – 64 с.
593494
   Итоги переписи топлива : Март 1919 г., 1919. – 55 с.
593495
  Осипов А.К. Итоги позиционных наблюдений искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета в 1973-1978 гг. / А.К. Осипов, В.И. Мазур, А.А. Житецкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 100-104. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сообщены результаты позиционных визуально-оптических наблюдений ИСЗ за 1973-1978 гг. Описана методика наблюдений ИСЗ с кинофототеодолитом Астрономической обсерватории Киевского университета.
593496
  Яковлева Н.М. Итоги политического развития. К 40-летию "Революции гвоздик" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 6-25. – ISSN 044-748Х


  Португалия на современной политической карте мира.
593497
  Бароян О.В. Итоги полувековой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые актуальные вопросы современной эпидемиологии / О.В. Бароян ; под ред. П.Н. Бургасова. – Москва : Медицина, 1968. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
593498
  Мичурин И.В. Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых растений. / И.В. Мичурин. – Москва ; Ленинград
2. – 1932. – 168 с.
593499
   Итоги практической Master-сесии LogisticMaster - 2012 : (Начало. Окончание на стр. 34) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 8-9 : фото
593500
   Итоги практической Master-сесии LogisticMaster - 2012 : (Окончание ) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 34-43 : табл., фото
593501
  Ионова Е. Итоги президентских выборов в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 82-88. – ISSN 1998-1813
593502
  Мирзаян Г. Итоги президентских выборов в США и их последствия для республиканской партии и американской внешней политики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 30-38. – ISSN 0131-2227
593503
  Зверева Т. Итоги президентских выборов и внешняя политика Франции // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 76-90. – ISSN 0130-9625
593504
  Травкина Н.М. Итоги промежуточных выборов 2010 г. и политические перспективы Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 3 (495). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
593505
  Молотов В.М. Итоги пятилетки и план 1933 года / В.М. Молотов. – Москва, 1933. – 73с.
593506
   Итоги работ археологических экспедиций Государственного эрмитажа : сб. науч. тр. – Ленинград, 1989. – 206 с.
593507
   Итоги работ научно-исследовательских учреждений по возделыванию кукурузы в 1955 г.. – М., 1956. – 148с.
593508
  Краевой И.М. Итоги работ по выведению и внедрению сортов томатов, дынь и арбузов : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краевой И.М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 28л.
593509
  Островский Б.Г. Итоги работ советских экспедиций на Крайнем Севере / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1933. – 84с.
593510
   Итоги работы Казахского гидрогеологического управления в условиях новой системы планирования и экономического стимулирования. – Алма-Ата, 1974. – 47с.
593511
   Итоги работы московской городской местной промышленности за 1935 г.. – М., 1936. – 96с.
593512
   Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства Западной Сибири за первое пятилетие (1928-1932 гг.). – Новосибирск, 1934. – 112 с.
593513
  Орджоникидзе С. Итоги развития промышленности за 1931г. и задачи на1932 г. / С. Орджоникидзе. – М., 1932. – 80с.
593514
  Орджоникидзе С. Итоги развития промышленности за 1931г. и задачи на1932 г. / С. Орджоникидзе. – Москва, 1932. – 72с.
593515
   Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов.. – М., 1958. – 32с.
593516
   Итоги развития советской торговли. От 6 к 8 съезду Советов СССР.. – М., 1935. – с.
593517
   Итоги развития учения о природной очаговости болезней человека и дальнейшие задачи.. – Москва, 1972. – 272с.
593518
  Гуревич М.Б. Итоги районирования на Украине / М.Б. Гуревич. – Х., 1923. – 14с.
593519
   Итоги реформирования экономики России и перспективы ее развития // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 5/6. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
593520
   Итоги сезона : об итогах первого полугодия 2006 года // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 2 [прилож.] : рис.
593521
  Патоличев Н.С. Итоги сельскохозяйственного года и дальнейшие задачи областной партийной организации / Н.С. Патоличев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
593522
   Итоги сертификатной приватизации в Украине. – Киев : Полиграф-Информ, 2002. – 208с. – ISBN 966-96130-0-0
593523
  Столетов В.Н. Итоги сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина / В.Н. Столетов. – М, 1948. – 31с.
593524
  Микоян А.И. Итоги снижения цен и ооперация / А.И. Микоян, А. Киссин. – М., 1927. – 64с.
593525
  Семененко Н.П. Итоги совещания по геологии и менезису Криворожских железорудных месторождений / Н.П. Семененко, 1956. – 273-276с.
593526
   Итоги сортоиспытания за 1938 г. Урожайность сортов зерновых культур. – Москва, 1940. – 476с.
593527
   Итоги сортоиспытания кукурузы, проса и сорго за 1933 г.. – Л., 1935. – 96с.
593528
  Мануильский Д.З. Итоги социалистического строительства в СССР / Д.З. Мануильский. – Москва, 1935. – 64с.
593529
  Еголин А.М. Итоги философской дискуссии и задачи литературоведения / А.М. Еголин. – Москва, 1948. – 21 с.
593530
  Бутми Г. Итоги финансового хозяйства с 1892 по 1903 г. / Г. Бутми. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва пут. сообщ., 1904. – [2], VIII, 179 с.


  С царской печатью
593531
  Дмитерко Л. Итоги ХІІ пленума правления Союза Советских писателей СССР, состояние и задачи театральной и литературной критики на Украине. Доклад на ІІ пленуме правления Союза советских пасателей Украины 28 февр / Л. Дмитерко. – К., 1949. – 38с.
593532
   Итоги хозяйственного строительства УССР за 1923-1924 год. – Харьков : Изд. "Украинский экономист", 1925. – VIII, 256, [32 с. рекл.] с.
593533
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – Москва, 1934. – 368 с.
593534
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – 5-е изд. – Москва, 1949. – 672 с.
593535
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – Москва : АН СССР, 1950. – 551 с.
593536
   Итоги эксперимента в области дистанционного обучения и перспективы развития дистанционных образовательных технолгий .Решение коллегии Министерства образования РФ. // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.4-28. – ISSN 1609-4646
593537
  Шульга Е.П. Итоги этносоциологической разведки украинской диаспоры Чуйской долины // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 56-68. – ISBN 9967-05-037-3
593538
   Итоги, задачи, перспективы. Тбилисская городская партийная организация от XXXIII до XXXIV конференции. – Тбилиси, 1971. – 134с.
593539
  Ларин Юрий Итоги, пути, выводы новой экономической политики. / Ю. Ларин [псевд.]. – [Москва] : Московский рабочий, 1923. – 287 с.
593540
  Градовский Г.К. Итоги. (1862-1907) : Историко-политические очерки и статьи; К истории печати; Воспоминания (бытовые, литературные и военные); Избранные фельетоны / Г.К. Градовский. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – [4], 492 с.


  На экз. № 46638 надпись: Василенко
593541
  Варнаннян Т.Г. Итоговая международная научная конференция "Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среды : Методика и опыт / Т.Г. Варнаннян, К.Ю. Акопян // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 78-79. – ISSN 0016-7207
593542
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1964 год. – Казань, 1964. – 239 с.
593543
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1965 г. История КПСС. – Казань, 1967. – 63 с.
593544
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1965 г. Математика, механика.. – Казань, 1967. – 93 с.
593545
   Итоговая научная аспирантская конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.Тезисы докл. по обществ. наукам. – Вып. 1. – Казань, 1965. – 89 с.
593546
   Итоговая научная аспирантская конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.Тезисы докл. по обществ. наукам. – Вып. 2. – Казань, 1966. – 96 с.
593547
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 г. : Секции: радиофизики и радиоэлектроники, физики, астрономии. – Казань, 1961. – 91 с.
593548
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 г. : Секции: математических наук, кибернетики и теории вероятностей механики. – Казань, 1961. – 120 с.
593549
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: общественных наук, исторических наук. – Казань, 1961. – 64 с.
593550
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1961. – 79 с.
593551
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: литературы, русского и татарского языков, педагогики и психологии, юридических наук. – Казань, 1961. – 85 с.
593552
   Итоговая научная конференция Казанского Гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1961. – 57 с.
593553
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: математических наук, математической статистики и кибернетики механики. – Казань, 1962. – 194 с.
593554
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1962. – 39 с.
593555
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: исторических наук, русской филологии, татарской филологии, педагогики и психологии. – Казань, 1962. – 107 с.
593556
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: физики, теории относительности и гравитации, радиофизики и радиоэлектроники, астрономии. – Казань, 1962. – 95 с.
593557
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 год : Секции: общественных наук, юридических наук. – Казань, 1962. – 71 с.
593558
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1962. – 95 с.
593559
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1963. – 42 с.
593560
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: исторических наук, русской филологии, татарской филологии, иностранных языков, педагогики и психологии. – Казань, 1963. – 113 с.
593561
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: математических наук, математической статистики и кибернетики, прикладной математики и механики. – Казань, 1963. – 195 с.
593562
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: общественных наук, юридических наук. – Казань, 1963. – 87 с.
593563
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: парамагнитного резонанса, теории относительности и гравитации, молекулярной физики и спектроскопии, радиофизики, астрономии. – Казань, 1963. – 93 с.
593564
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1963. – 100 с.
593565
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г. : Секции: исторических наук, русского языка и литературы, татарского языка и литературы. – Казань, 1964. – 117 с.
593566
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г. : Секции: математика, кибернетика и теория вероятности, механика. – Казань, 1964. – 171 с.
593567
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г.. – Казань, 1964. – 40 с.
593568
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: парамагнитного резонанса, спектроскопии и физики полимеров, радиофизики, астрономии, бионики. – Казань, 1964. – 115 с.
593569
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секция общественных наук. – Казань, 1964. – 99 с.
593570
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1964. – 101 с.
593571
   Итоговая научная конференция Казанского Гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1964. – 109 с.
593572
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1965. – 72 с.
593573
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1966. – 89 с.
593574
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1966. – 97 с.
593575
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.. – Казань, 1966. – 72 с.
593576
   Итоговая научная студенческая конференция 1949-50 учебного года. 25-31 марта 1950 года : Тезисы докл. – Харьков, 1950. – 336с.
593577
   Итоговая научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов за 2006-2007 учебный год : подсекция "Финансы" (24 апреля 2007 г.). – Симферополь : Таврія, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-435-144-4
593578
   Итоговая научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава Киевской высшей школы МООП СССР за 1966 г. : Тезисы докл. и науч. сообщ. – Киев, 1967. – 264с.
593579
  Таратута С.Л. Итоговая обобщающая работа по роману Л. Толстого "Война и мир" : 10 класс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-47
593580
   Итоговая студенческая научная конференция , посвященная 150-летию Харьковского государственного университета им. А.М. Горького : Тезисы докл. – Харьков, 1955. – 352с.
593581
   Итоговая студенческая научная конференция ХГУ, посвященная 81-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 31 марта - 6 апреля 1951 года : Тезисы докл. – Харьков, 1951. – 336с.
593582
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 86-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1956
593583
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 90-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1960. – 315с.
593584
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 91-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1961. – 375 с.
593585
  Ладилова Н.Н. Итоговые задания по курсу УІ класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
593586
  Костерин Владимир Викторович Итоговые проблемы изучения программирования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74. – ISSN 1726-667Х
593587
   Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств-участников Совещ. по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявш. на основе положений Заключ. акта, относящ. к дальнейшим. – М., 1989. – 96с.
593588
  Симонова Екатерина Итоговый обзор двух весенних выставок : туринформ / Симонова Екатерина, Шутова Наталья, Прокопович Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-19
593589
   Итоговый отчет по междунар. аэрокосмическому эксперименту "Геоекс-86". – Лейпциг, 1988. – 200с.
593590
  Прилапс Я.П. Итоговый перфоратор ПИ80(45)-У / Я.П. Прилапс. – М, 1977. – 128с.
593591
  Березикова В.Н. Итоговый урок в 6 классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
593592
  Бабич В.П. ИТР: стимулы творчества / В.П. Бабич. – Киев : Знание, 1987. – 48 с. – (Серия 8. Новое в науке, технике, пр-ве / О-во "Знание" УССР ; № 13)
593593
  Страхова М.В. Итте / М.В. Страхова. – М, 1958. – 102с.
593594
  Терехова Б.Ф. Иттрий / Б.Ф. Терехова, Е.М. Савицкий. – М., 1967. – 160с.
593595
  Гедберг Т. Иуда : Повесть Тора Гедберга / Пер. со швед. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русское т-во, 1908. – 175 с. – (Универсальная библиотека ; № 75-76)
593596
  Гауптманъ К. Иуда. – СПБ : Хронос, 1913. – с. – В одной кн. : Маленькая графиня / Г.Манн ; Две правды / Эль-Корреи
593597
  Бублик К. Иуда : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 115-119. – ISSN 0131-8136
593598
   Иудаизм. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-449-5
593599
  Вихнович В. Иудаизм / В. Вихнович; Ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 5-469-01190-9
593600
  Вовк О.Л. Иудаизм в реакционных планах сионизма / О.Л. Вовк, О.А. Кокошинский. – Симферополь, 1986. – 138с.
593601
  Баканурский Г.Л. Иудаизм в США и его идеология : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Баканурский Г.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.ломоносова. – Москва, 1968. – 28л.
593602
  Гольденберг М.А. Иудаизм и "избранный народ" / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1981. – 110с.
593603
  Баканурский Г.Л. Иудаизм и современность / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 : Серия "Научный атеизм")
593604
  Чарный Семен Иудаизм, древний и современный : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 104-116 : Фото
593605
  Маяцкий Ф.С. Иудаизм, его сущность и происхождение / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1958. – 60с.
593606
  Носенко-Штейн Иудаизм, православие или "светская религия"? Выбор российских евреев // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-40. – ISSN 1810-228Х
593607
  Беленький М.С. Иудаизм. / М.С. Беленький. – Москва, 1966. – 239с.
593608
  Шаулов Д.Д. Иудаизм. / Д.Д. Шаулов. – Махачкала, 1972. – 54с.
593609
  Эдельман А.И. Иудаизм: прошлое без будущего. / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1977. – 103с.
593610
  Загурская М.А. Иудеи Крыма: анализ религий караимов и крымчаков // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 20-23
593611
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий. – Минск : Беларусь, 1991. – 512с. – ISBN 5-338-00653-7
593612
  Фейхтвангер Л. Иудейская война / Л. Фейхтвангер. – К., 1994. – 268с.
593613
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий; Пер. с нем. Я.Чертка.Иудейская война /Л.Фейхтвангер; Пер. с нем.В.Станевич. – Харьков, Москва : Фолио, АСТ, 2000. – 928с. – (Предчувствие Христа). – ISBN 966-03-0690-3; 5-237-04447-6
593614
  Флавий И. Иудейская война / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. – Харьков : Фолио, 2012. – 475 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5694-8
593615
  Флавий Иосиф Иудейская война [Електронний ресурс] : аудиокнига: время звучания 22 час. 03 мин / Флавий Иосиф; студия книгозаписи АРДИС, читает С. Федосов, пер. с нем. Я. Л. Чертка. – Москва : Ардис, 2005. – 2 CD + 2 буклет (6с.). – Системн. требования:MPEG-I Layer-3 (mp3), 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, Mono.-MP3.- Загл. с этикетки диска. – (Историческая библиотека)


  Имена папок: номер книги - номер главы Имена mp3-файлов: номер книги - номер главы - номер фрагмента. mp3 1- предисловие автора 0 0_01_01- 0_01_05 00:16 1 1-33 1 ...
593616
  Иосиф Флавий Иудейская война. / Иосиф Флавий. – Б.м. – 529с. – Книга без титульного листа
593617
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Том 1. – 1999. – 640с.
593618
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Том 2. – 1999. – 640с.
593619
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Т. 1. – 2000. – 640с.
593620
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Т. 2. – 2000. – 640с.
593621
  Баканурский Г.Л. Иудейский клерикализм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 10 : Серия "Научный атеизм")
593622
  Еленский В.Е. Иудейский клерикализм и сионизм / В.Е. Еленский. – Киев, 1988. – 111с.
593623
  Иваницкий В.Ф. Иудейско-арамейские папирусы с острова Элефантины и их занчение для науки Ветхого Завета / В.Ф. Иваницкий. – К., 1914. – 95с.
593624
  Зимин И.А. Иудейское (галахическое) право: история, сущность, современность. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье раскрывается эволюция одной из древнейших правовых систем - иудейского религиозного права, оказавшего влияние на все последующее развитие как буквы, так и духа законов, без преувеличения, всех государств мира.
593625
  Марченко М.Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.76-88. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
593626
  Вевюрко И.С. Иудео-эллинистическая религиозная антропология в диалоге мудрецов из "Письма Аристея" // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 96-108. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
593627
  Абд Иусуф Ал-Магрий и его словарь : автореф. дис... канд. филол. наук / Абд АС-Салам А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 42 с.
593628
   ИФЛА–2014: Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Обзор работы / К.Ю. Волкова, Е.М. Зайцева, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-65. – ISSN 0130-9765


  Освещены работа юбилейной 80-й Генеральной конференции и Ассамблеи ИФЛА и участие делегации ГПНТБ России в заседаниях профильных программных комитетов. Конференция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 2014 году ...
593629
   ИФЛА о легитимности проекта оцифровки Google Books. Предостережение для библиотек в других регионах об увеличении цифрового информационного барьера // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 93-94. – ISSN 0869-608Х


  О решении Федерального суда первой инстанции США в отношении проекта оцифровки книг Google Books. Судом принято решение, согласно которому оцифровка Google коллекций университетских библиотек является правомерным использованием закона об авторских ...
593630
   ИФЛА подписывает Гаагскую декларацию: немедленная реформа IP-законов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 82-83. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Излагаются основные принципы декларации, анализируется ее значение для работы библиотек.
593631
   Ифла. Совет. Сессия (55; 1990; Париж) : 55-я сессия Совета и генеральная конференция ИФЛА (Париж, 1990 г.):Аннотир. библиогр. указ. докладов и сообщений. – Москва, 1990. – 56с.
593632
  Суворова В. ИФЛА: взгляд в будущее / Валерия Суворова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 12-21. – ISSN 1608-4071


  О 80-й Генеральной конференции и заседаниях Ассамблеи ИФЛА, состоявшейся 16-22 августа 2014 г. в г.Лион (Франция). Основная тема конференции "Библиотеки, граждане и сообщества: сближение во имя познания".
593633
   Их адреса на карте мира. Повести, рассказы. – М., 1968. – 398с.
593634
  Кирилуша Л.К. Их будет помнить мир спасенный / Л.К. Кирилуша. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 269с.
593635
  Немирович-Данченко В.И. Их было пять : (Из летописей освободительного движения) / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Госиздат, 1919. – 16 с.
593636
  Эзера Р. Их было три. / Р. Эзера. – М., 1965. – 429с.
593637
  Гази И. Их было трое : рассказ / И. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 32 с.
593638
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе, 1962. – 154с.
593639
  Филимонов М.А. Их было трое / М.А. Филимонов. – Омск, 1962. – 56с.
593640
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе, 1969. – 301с.
593641
  Брянцев Г.М. Их было четверо / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 31с.
593642
  Пороженко Г.Б. Их в разведку водила Леля : О герое Сов. Союза Е. Ф. Колесовой / Г.Б. Пороженко, Л.Т. Пороженко. – Москва : Политиздат, 1986. – 110с. – (Герои Советской Родины)
593643
  Лаппо Д.Д. Их вдохновлял Ленин: (О деятелях революци и гражд. войны). / Д.Д. Лаппо. – М., 1990. – 237с.
593644
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский. – Москва : Наука, 1981. – 447с.
593645
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский; Пер. со словацкого О.М. Малевича. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 432 с.
593646
  Вирта Н.Е. Их верность / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 48с.
593647
  Волков Ф.Д. Их вклад в Победу / Ф.Д. Волков. – Москва, 1984. – 64с.
593648
  Якутский Н.Г. Их водила молодость : повесть / Николай Якутский ; пер. с якут. И.Рахтанова. – Москва : Детгиз, 1963. – 61 с.
593649
  Михайлов А.А. Их воспитывают школа и завод. / А.А. Михайлов. – Москва, 1963. – 96с.
593650
   Их вторая профессия, сб. ст.. – М., 1964. – 102с.
593651
  Поляковский О. Их девиз - "Будь готов!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  Скаутам 100 років
593652
  Дорбе Г.В. Их ждала жизнь / Г.В. Дорбе. – Рига, 1975. – 327 с.
593653
  Корсаков Д.А. Их жизни русских деятелей XVIII века : [историко-биографические очерки] / Д.А. Корсаков. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 448, XX с. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: Н.А. Кудрявцев и его потомство; Кн. И.А. Долгорукой; Княгиня Н.Б. Долгорукая; Кн. С.Г. Долгорукой; Кн. В.Л. Долгорукой; Кн. Д.М. Голицын; А.П. Волынской и его "конфиденты"; В.Н. Татищев; Сторонники воцарения Екатерины II; Три рецензии
593654
   Их жизнь - борьба: очерки о деятелях Сов. комитета РСДРП. – Ярославль
Кн. 2. – 1977. – 288с.
593655
  Лазебников А.Е. Их знал Ильич / А.Е. Лазебников. – Москва, 1967. – 183с.
593656
  Кондратьев В.А. Их имена в истории Москвы / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 191с.
593657
  Изюмов Е.А. Их имена забыться не должны / Е.А. Изюмов. – Л., 1989. – 157с.
593658
   Их имена и подвиги не забыты: Пособие для учителя нач. классов. – М., 1979. – 144с.
593659
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.1. – 1968. – 204с.
593660
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.2. – 1969. – 184с.
593661
   Их имена переживут века: Междунар. отклики на смерть К. Маркса и Ф. Энгельса. – Москва, 1983. – 496с.
593662
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве / М.Т. Белявский. – Москва, 1980. – 121с.
593663
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 192с.
593664
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 232с.
593665
   Их именами названы улицы. – Краснодар, 1980. – 221с.
593666
  Агеев М.З. Их именами названы улицы Гомеля / М.З. Агеев, М.И. Зеленков; М.З. Егеев, М.И. Зеленков ; Гомельск. гор. отд-ние О-ва охраны памятников истории и культуры. – Минск : Полымя, 1974. – 79 с., ил.
593667
  Белокопытов В.И. Их именами названы улицы Казани / В.И. Белокопытов. – 2-е изд. испр. и доп. – Казань, 1977. – 400с.
593668
  Горбачевич К. Их именами названы улицы Ленинграда / К. Горбачевич, Е. Хабло. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 308с.
593669
   Их именами названы улицы Черемушкинского района. – М., 1971. – 52с.
593670
   Их именами названы: энциклоп. справ.. – Минск, 1987. – 711с.
593671
  Маляр И.И. Их именами улицы назвали : Очерк-путеводитель / И.И. Маляр. – Алма-Ата, 1983. – 184 с.
593672
  Челышев Б.Д. Их именами улицы названы / Б.Д. Челышев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 123с.
593673
  Кочаров В.Т. Их истории организации и развития народного образования в дореволюционном Узбекистане (1965-1917) / В.Т. Кочаров. – Ташкент, 1966. – 124с.
593674
  Струк Е. Их Крым // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 20 (480), 20.05.2016. – С. 42-50. – ISSN 2075-7093
593675
  Галеев Г.З. Их любовь : рассказы / Г.З. Галеев; пер. с тат. К.Горбунова. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 23 с.
593676
  Агарков Б.М. Их любят и ждут / Б.М. Агарков. – Элиста, 1966. – 32с.
593677
  Васильев О.С. Их мораль. / О.С. Васильев. – Москва, 1959. – 66с.
593678
  Булгакова Н. Их не берут в космонавты. Как развивать типовой российский вуз? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 6


  Высшее образование России сегодня оказалось в перекрестье вызовов. Мир становится все в большей степени глобальным, конкуренция между вузами усиливается, число абитуриентов с каждым годом уменьшается, как и доля молодежи в общей численности ...
593679
  Бабиков М.А. Их не называли в сводках : [О разведчиках Отряда особого назначения сев. флота, действовавшего в годы Великой Отеч. войны] / М.А. Бабиков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [2] с. : ил.
593680
  Молостнов М Г. Их нельзя остановить / М Г. Молостнов, . – М., 1958. – 276с.
593681
  Воробьев-Обухов Алексей Их номер - первый! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 88-90
593682
   Их нужно сохранить: (Животные Калинингр. обл.). – Калининград, 1989. – 111с.
593683
   Их опита на плевенски окръг по приложение на Закона за по-тясна връзка на училището с живота. – София, 1960. – 180с.
593684
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – Москва, 1970. – 288с.
593685
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 278с.
593686
  Смитт Рофф Их осталось 10 тысяч. Гепарды: бежать чтобы выжить / Смитт Рофф, Лантинг Франс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 168-181 : фото
593687
   Их подвиг бессмертен: очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Волын., Закарпат., Ивано-Франков., Львов., Ровен., Терноп., Черновиц. обл.. – Львов, 1983. – 126с.
593688
  Сенкевич Ю.А. Их позвал горизонт / Ю.А. Сенкевич, А.В. Шумилов. – Москва : Мысль, 1987. – 213с.
593689
   Их позвало небо: воен.-ист очерк Борисоглеб. высш. воен. авиац. ордена Ленина Краснознам. уч-ща летчиков им. В.П. Чкалова. – М., 1984. – 216с.
593690
   Их полиция нас бережет : Полиция // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
593691
  Хаген В.В. Их призвала Южная Америка / В.В. Хаген; Сокр. пер. с англ. Сороченко Е.Н. – Москва, 1961. – 383с.
593692
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 2-е изд., доп. – М., 1966. – 471с.
593693
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 378 с.
593694
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 366с.
593695
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 5-е изд.. – М., 1980. – 367с.
593696
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 6-е изд. – М., 1984. – 367с.
593697
  Дворниченко Н.Е. Их путь начинался на Забайкалье. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1973. – 103 с.
593698
   Их растит страна. Сборник.. – М., 1949. – 144с.
593699
   Их родина - Орловский край. Сб.. – Орел, 1962. – 215с.
593700
  Смирнов С.С. Их слава бессмертна / С.С. Смирнов. – Москва, 1978. – 526с.
593701
  Лильин Т.Я. Их славит Родина / Т.Я. Лильин. – М., 1959. – 176с.
593702
  Жалло Н. Их Сталин поймал в ловушку : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С.250-272. – ISSN 1130-6545
593703
  Максимова Л.П. Их стихией была борьба: очерки о жизни и деятельности К.Маркса и Ф.Энгельса / Л.П. Максимова, Е.С. Меднова. – Минск, 1991. – 238с.
593704
  Баранов Г.Т. Их считали погибшими. О подвигах героев битвы за Волгу / Г.Т. Баранов. – Л., 1963. – 64с.
593705
  Гордеева М.И. Их точка зрения / М.И. Гордеева. – М, 1976. – 355с.
593706
  Карпенко К. Их университеты // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 39 (527). – С. 24-26


  Украинская политэлита отправляет детей учится подальше от родины - в дорогие учебные заведения Великобритании и Швейцарии и Институт международных отношений (КНУТШ).
593707
  Лисовенко Д.У. Их хотели лишить Родины / Д.У. Лисовенко. – М., 1960. – 299с.
593708
   Ихмальян Жак. Выставка произведений. Москва. 1979... – Москва, 1979. – 78с.
593709
  Джанелидзе Б.М. Ихневмониды (Hymenoptera, Ichneumonidae) Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джанелидзе Б. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 18л.
593710
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
593711
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
593712
  Хакбердиев Б. Ихтидофауна озер Хорезмской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Хакбердиев Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 41л.
593713
  Варпаховский Н.А. Ихтиологическая фауна реки малой Кокшаги Царевококшайского уезда Казанской губернии : (Доложено 21 мая 1897) : (табл. X-XII) / [соч.] Н.А. Варпаховского. – Казань : Тип. В.М. Ключникова, 1885. – [2], 15 с. – Экз. № 83862 без обл.
593714
  Варпаховский Н. Ихтиологическая фауна реки Суры / Печатано по определениюОбщества Естествоиспытателей при Императорском Казанском Университете. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1884. – 14 с.
593715
  Кесслер К.Ф. Ихтиологическая фауна Туркестана : с 7 таблицами / [соч.] К.Ф. Кесслера, почетного члена общества. – Москва : В университетской типографии (Катков и К*), 1872. – 32 с., 7 л. ил. + табл. – Отд. оттиск: Известия Общества любителей естествознания , антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете. Т. X. - Конволют. - Переплетено: Исследования о развитии головоногих / Н.В. Бобрецкий


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
593716
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 108с.
593717
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1983. – 101с.
593718
  Юдкин М.М. Ихтиология / М.М. Юдкин. – Москва, 1970. – 380с.
593719
  Баклашова Т.А. Ихтиология : [учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец. 1018 "Ихтиология и рыбоводство", 1015 "Технология рыб. продуктов", 1017 "Пром. рыболовство"] / Т.А. Баклашова. – Москва : Пищ. пром-сть, 1980. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 317 (5 назв.)
593720
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-250
593721
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропроиздат, 1991. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 285. – (Учебники для вузов)
593722
   Ихтиология и гидробиология в Западной Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1982. – 318 с.
593723
  Моисеев А П. Ихтиология и рыбоводство. / А П. Моисеев. – М, 1975. – 280с.
593724
  Карзинкин Г.С. Ихтиология с элементами гидробиологии / Г.С. Карзинкин. – М, 1960. – с.
593725
  Спановская Ихтиология с элементами гидробиологии / Спановская, С Г. Карзинкин. – М, 1960. – 27с.
593726
  Моисеев П.А. Ихтиология. / П.А. Моисеев. – М, 1981. – 383с.
593727
  Виноградов А.К. Ихтионейстон Черного моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Виноградов А.К.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
593728
   Ихтиопатология. Уч. для студ. вузов. спец. 1013. – М., 1977. – 432с.
593729
  Фурса Тамара Ивановна Ихтиопланктон восточной части Аравийского моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.10 / Фурса Тамара Ивановна ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25 с.
593730
  Гордина А.Д. Ихтиопланктон океанических поднятий Атлантического и Индийского океанов / А.Д. Гордина. – Киев : Наукова думка, 1991. – 116 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 5-12-002071-2
593731
  Калинина Э.М. Ихтиопланктон района Канарского течения : Центрально-Восточная Антлантика / Э.М. Калинина. – Киев : Наукова думка, 1981. – 116 с. : ил., таьл. – Библиогр.: с. 104-109
593732
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря : Автореф... докт. биол.наук: / Дехник Т. В.; АН СССР, Ин-т океанологии. – М., 1970. – 37л.
593733
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря. / Т.В. Дехник. – Киев, 1973. – 235с.
593734
  Опалатенко Л.К. Ихтиофауна бассейна Верхнего Днестра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опалатенко Л.К. ; АН МолССР. – Кишинев, 1967. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
593735
  Балтабаев А. Ихтиофауна бассейна реки Карадарья : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Балтабаев А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 35л.
593736
   Ихтиофауна и условия ее существования в Баренцевом море. – Апатиты, 1986. – 212 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
593737
  Чижик А.К. Ихтиофауна Карловского водохранилища : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чижик А.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 13 с.
593738
  Дулькейт Г.Д. Ихтиофауна озера Телецкого и реки Вии / Г.Д. Дулькейт. – Томск, 1949. – 9-12с.
593739
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали / Н.В. Парин. – 187. – Москва, 1968. – 187с.
593740
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали. : Автореф... Доктора биол.наук: / Парин Н.В.; АН СССР.Ин-т океанологии. – М, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
593741
  Лярская Л.А. Ихтиофауна пограничных отложений среднего и верхнего девона Латвии, ее тафономия и фациальная приуроченность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Лярская Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гол. ф-тет. Каф. палеонтологии. – М., 1969. – 18л.
593742
  Болтачёв А.Р. Ихтиофауна прибрежной зоны Севастополя (Чёрное море) / А.Р. Болтачёв, Е.П. Карпова // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 10-27. – ISSN 1684-1557


  З історії досліджень акваторії міста Севастополя.
593743
  Беляев Л.Д. Ихтиофауна придаточной системы среднего течения Днепра и ее значение в формировании промыслового комплекса рыб Днепродзержинского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Беляев Л.Д.; Днепропетровск. гос. ун-т. Науч.-иссл. ин-т гидробиологии. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
593744
  Эланидзе Ихтиофауна рек и озер Грузии / Эланидзе, РФ. – Тбилиси, 1983. – 320с.
593745
  Авдосьев С Б. Ихтиофтириоз и методы борьбы с этим заболеванием карпов в рыбоводных хозяйственных УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Авдосьев Б.С,; Гос.науч-исслед.ин-т. – Л, 1964. – 18л.
593746
  Косарева Н.А. Ихтипаразитологическая ситуация и некоторые паразитозы промысловых рыб водохранлищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. – Л., 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
593747
  Селезнев Никита Ицукусима: умирать запрещено : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 40-45 : Фото
593748
  Багреев В.В. Ичпользование активных кислородосодержащих растворителей в экстарции внутрикомплексных соединений : Автореф... канд.хим.наук: / Багреев В.В.; АН СССР Ин-т геохимии и аналит. химии им В.И.Вернадского. – М, 1966. – 28л.
593749
   Ишгль. Альпийский мегаполис // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 60-63 : фото
593750
   Ишгль. Жизнь в ритме Альп // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 20-23 : фото
593751
   Ишгль: снежный ритм // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 52-53 : фото
593752
  Пархотик И.И. Ишемическая болезнь сердца в пожилом и старческом возрасте / И.И. Пархотик. – К., 1976. – 264с.
593753
  Котельников В.П. Ишемический артроз. / В.П. Котельников. – М, 1986. – 64с.
593754
  Кребер Т. Иши в двух мирах : Биография последнего представителя индийского племени яна / Т. Кребер. – Москва : Мысль, 1970. – 207 с.
593755
  Кутимов Б.П. и др. Ишимбай / Б.П. и др. Кутимов. – Уфа, 1968. – 76с.
593756
  Пахалина Т.Н. Ишкашимский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1959. – 256с.
593757
  Рафиков М. Ишкильды / М. Рафиков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 112 с.
593758
  Светлов И.Е. Иштван Киш / И.Е. Светлов. – М., 1978. – 63с.
593759
  Аршинник Татьяна Ишь, Маврикиевна! : GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 68-81 : Фото
593760
  Ван Лерберг Ш. Ищейки : драма ; Прил.: Лирика Лерберга; Письмо его о постановке "Ищеек"; отрывок из его драмы "Пан"; бельгийцы и французы о Лерберге [Метерлинк, Верхарн и др.]. Бальмонт о Лерберге / Шарль Ван Лерберг ; Пер. с фр. К. Бальмонта и Елены Ц[ветковой]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – 85 с.


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
593761
  Никонов В.А. Ищем имя / В.А. Никонов. – Москва, 1988. – 125с.
593762
  Чавдарова В. Ищем тебя, Алеша! / В. Чавдарова. – К, 1989. – 142с.
593763
  Строклик Нина Ищете далекого предка? Factbook поможет! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50 : фото
593764
  Шадур П.Я. Ищи в себе / П.Я. Шадур. – Донецк, 1973. – 127с.
593765
  Мурзаков В.Н. Ищи в себе / В.Н. Мурзаков. – Новосибирск, 1979. – 288с.
593766
  Образцова Л.Ю. Ищи в человеке хорошее. / Л.Ю. Образцова. – Л., 1961. – 68с.
593767
  Эльберд М. Ищи где не прятал / М. Эльберд. – Нальчик, 1990. – 339с.
593768
  Максименко Н.И. Ищи Колумба! / Н.И. Максименко. – М., 1986. – 141с.
593769
  Пляцковский М.С. Ищи меня по карте. / М.С. Пляцковский. – М., 1968. – 80с.
593770
  Осадчий О.М. Ищи на Амалге / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1965. – 56с.
593771
  Монтгомери Джин Ищи на диком берегу : повесть / Монтгомери Джин. – Москва, 1979. – 208 с.
593772
  Воробьев Г.Г. Ищи свой талант / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1983. – 208с.
593773
  Сидоров Г.А. Ищи свою высоту / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1987. – 139с.
593774
  Карцев И.Д. Ищи свою профессию. / И.Д. Карцев. – М., 1973. – 96с.
593775
  Андрианов Н.Е. Ищи свою тропу : [воспоминания гимнаста] / Андрианов Н.Е. ; [Лит. запись и вступ. ст. С.П. Шачина]. – Москва : Совецкая Россия, 1988. – 157, [2] с., [8] л. ил.
593776
  Левиков А.И. Ищи себя, пока не встретишь / А.И. Левиков. – Москва : Политиздат, 1987. – 350с.
593777
  Богомолов Ю.А. Ищите автора! / Ю.А. Богомолов. – М, 1988. – 107с.
593778
  Грачев А.Ф. Ищите ветра в поле / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1981. – 224с.
593779
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Київ : ИРИС. – ISBN 5-8292-0026-0
[Вып. 2]. – 1992. – 285 с.
593780
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Киев : ИРИС. – ISBN 5-8292-0031-7
[Вып. 3]. – 1992. – 381, [3] с. : ил. – В изд. также: Неженское дело / Филис Дороти Джеймс ; ...Иди и впредь не греши / Гарольд Роббинс
593781
  Фесуненко И.С. Ищите женщину, или Миссия полковника Хименеса / И.С. Фесуненко. – М., 1988. – 128с.
593782
  Солнцев Р.Х. Ищите меня за мельницей / Р.Х. Солнцев. – М., 1969. – 208с.
593783
  Архипенко В.К. Ищите связь... / В.К. Архипенко. – Москва, 1977. – 271с.
593784
  Архипенко В.К. Ищите связь... : повесть / В.К. Архипенко ; [худож. И. Москвитин]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 413, [2] с. : ил.
593785
  Бондаренко Б.Е. Ищите солнце в глухую полночь : повесть / Б.Е. Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 304 с.
593786
  Конгро А.О. Ищите талант! / А.О. Конгро. – Л, 1975. – 88с.
593787
  Журавлев Н.А. Ищите, люди, янтари! / Н.А. Журавлев. – Москва, 1979. – 94с.
593788
  Жуков Ю.Н. Ищу "Радугу", или Как работаешь, конструктор?: Когда появился на земле первый конструктор и чем ему приходится заниматься сегодня? : (Для ст. школьников и юношества). / Ю.Н. Жуков. – Новосибирск, 1975. – 47с.
593789
  Попов Л.А. Ищу алмазы : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. Ю.Разумовского. – Москва : Советский писатель, 1974. – 134 с.
593790
  Чертков В.Е. Ищу Арктику / В.Е. Чертков. – Москва, 1986. – 236с.
593791
  Варненская М. Ищу Балтазара Куявского. / М. Варненская. – Москва, 1965. – 152с.
593792
  Бурлак В. Ищу белую сойку / В. Бурлак. – Москва, 1988. – 110 с.
593793
  Филатов Л. Ищу борьбу всюду. / Л. Филатов. – М., 1971. – 208с.
593794
  Гоголев И.М. Ищу волшебный подснежник : тихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Современник, 1974. – 78 с.
593795
  Иваненко Анна Ищу гида для наследного принца : Киев. Городские истории // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 46-56 : Іл.
593796
  Баженов Г.В. Ищу друга / Баженов Г.В. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 159 с. – (Наедине с самим собой)
593797
  Месхи И.С. Ищу дружбу / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1974. – 230с.
593798
  Абашидзе И.В. Ищу заветный след : стихи : [для сред. и ст. возраста] : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе ; [вступ. статья Ю. Суровцева ; грав. Т. Прибыловской]. – Москва : Детская литература, 1979. – 143 с.
593799
  Порозова А.Н. Ищу Иванова... / А.Н. Порозова. – Л., 1979. – 182с.
593800
  Двоеглазов В.П. Ищу комиссара / В.П. Двоеглазов. – Москва, 1987. – 300с.
593801
  Баянов А. Ищу молодость : лирическая повесть / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 238 с.
593802
  Арцишевский А. Ищу наследство : рассказы и повесть / А. Арцишевский ; [ил.: Г. Горелов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 159 с. : ил.


  Содерж.: Рассказы: Однажды, после войны. - Брат. - Ищу наследство. - Моя старая записная книжка. - Морская соль. - Вершина. - Опасная зона. Повесть.
593803
  Багандов Г.Б. Ищу неназванное слово, живу несозданной строкой... : стихи и поэмы / Газим-Бег Багандов ; перевод с даргин. В. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 220, [1] с. : ил., портр. – ISBN 5-265-02084-5
593804
  Блинов А.Д. Ищу ответа / А.Д. Блинов. – М, 1988. – 272с.
593805
   Ищу попутчика, или какой вы путешественник : SELF-Предложение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 100-103 : Фото
593806
  Эйдельман Н.Я. Ищу предка / Н.Я. Эйдельман. – Изд. 2. – М., 1970. – 240с.
593807
  Ситников В. Ищу призвание / В. Ситников. – Киров, 1958. – 108с.
593808
  Колесников М.С. Ищу свою высоту / М.С. Колесников. – Москва : Современник, 1975. – 397с. – (Новинки "Современника")
593809
  Козловский В.Н. Ищу свою звезду / В.Н. Козловский. – Иркутск, 1983. – 368с.
593810
  Кишняков И.П. Ищу свою звезду : роман / И.П. Кишняков. – Москва : Современник, 1985. – 239 с.
593811
  Константиновский М.А. Ищу себя / М.А. Константиновский. – Москва, 1975. – 112с.
593812
  Соловьев Я.П. Ищу себя / Я.П. Соловьев. – Куйбышев, 1979. – 215с.
593813
  Гуревич Н.Л. Ищу себя / Н.Л. Гуревич. – Л., 1981. – 53с.
593814
  Багразян Г.С. Ищу себя : роман / Г.С. Багразян ; [худож. Г. Филатов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 318 с. : ил.
593815
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть) / Е.Н. Микулина. – Москва, 1967. – 224с.
593816
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть). / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
593817
  Жоголев Н.Ф. Ищу слова простые / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1970. – 336с.
593818
  Ланщиков А.П. Ищу собеседника: О прозе 70-80-х гг. / А.П. Ланщиков. – М. : Советский писатель, 1988. – 366 с.
593819
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1963. – 166с.
593820
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1965. – 219с.
593821
  Криштоф Е.Г. Ищу судьбу / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1974. – 256с.
593822
  Гришин В.С. Ищу счастья / В.С. Гришин. – Москва : Современник, 1975. – 61с.
593823
  Варламова Г И. Ищу тебя / Г И. Варламова, . – Москва : Советский писатель, 1964. – 408с.
593824
  Шабаев М.С. Ищу тебя : стихи и поэма / Марс Шабаев; пер. с татар. В.Гончаров. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1974. – 175 с.
593825
  Бабаев Алевия Ганифа Кызы Ищу тебя : роман / Алевия Бабаева ; епр. с азерб. И. Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 319 с.
593826
  Балкарова Ф. Ищу тебя отец : стихотворения и поэма / Фоусат Балкарова ; пер. с кабард. И.Озерова. – Москва : Детская литература, 1975. – 95 с.
593827
  Чернов Ю.В. Ищу центр тяжести / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1978. – 207с.
593828
  Полищук С.П. Ищу человека / С.П. Полищук. – Одесса, 1967. – 227с.
593829
  Евсеева С.Г. Ищу человека / С.Г. Евсеева. – Минск, 1988. – 254с.
593830
  Станкевич Н.И. Ищу человека / Н. И. Станкевич. – Донецк : Каштан, 2010. – 450с. – ISBN 978-966-427-196-4
593831
  Игнатенко В.П. Июль - пора хлебная / В.П. Игнатенко. – Краснодар, 1971. – 128с.
593832
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 267с.
593833
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года : [роман] ; Навеки - девятнадцатилетние : [повесть] / Г. Бакланов ; [вступ. ст. Л. Лазарева ; иллюстрация А. Дудина]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 352 с. : ил. – (Б-ка сов. романа)
593834
  Овалов Л. Июль в Ойротии / Л. Овалов, А. Шаповалова. – Москва, 1933. – 136с.
593835
  Макарова Н.В. Июль високосного года / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1970. – 75с.
593836
  Каревин А. Июль юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 6-12 июля (№ 27/28)


  8 июля - 200 лет со дня рождения Владимира Караваева, выдающегося русского ученого-медика (Караваев стал одним из организаторов и первым деканом медицинского факультета Киевского университета, где преподавал хирургию, офтальмологию, методологию ...
593837
  Каревин А. Июль юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 1


  5 июля - 70 лет с начала сражения на Курской дуге; 6 июля - 140 л. со дня рождения Ивана Стешенко, видного укр. полит. деятеля; 6 июля - 150 л. со дня рождения Августы Кохановской, художницы и этнографа; 12 июля 90-летие отметит выдающийся укр. ...
593838
  Полякова Н.М. Июль. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – М.-Л., 1962. – 115с.
593839
  Платонов А.П. Июльская гроза / А.П. Платонов. – Уфа, 1980. – 272с.
593840
  Соколова Т.В. Июльская революция и французская литература. 1830-1831 гг. / Т.В. Соколова. – Л., 1973. – 175с.
593841
  Лурье М.Л. Июльские баррикады 1914 года. / М.Л. Лурье. – Л., 1939. – 95с.
593842
  Блан Л. Июльские дни 1830 г. : (из истории десяти лет) / Луи Блан ; Пер. с франц., с пред. пред. Н. Козеренко. – Киев : Книгоизд. Правда ; [Тип. Петра Барского], 1906. – XI, 146 с.
593843
  Бортников И.В. Июльские дни 1903 года на Юге России / И.В. Бортников. – Одесса, 1953. – 124с.
593844
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
593845
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 351 с.
593846
   Июльские резолюции Русского Народного Совета Прикарпатской Руси 1917 г.. – Ростов-на-Дону : [Изд. Рус. нар. совета Прикарпатской Руси ; Тип. А.И. Тер-Абрамиан], 1917. – 14 с.
593847
  Степанов З.В. Июльские события. / З.В. Степанов. – Л, 1967. – 103с.
593848
   Июльские холода. – Свердловск, 1991. – 224с.
593849
  Мадалиев С. Июльский воздух опаляет дух / С. Мадалиев. – Ташкент, 1988. – 221с.
593850
  Бадаев А.Д. Июльский гром : стихи / А.Д. Бадаев ; авториз. пер. с бурят. Ю. Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с. : ил., портр.


  Циклы: Земля. - У подножья Саян. - Восьмистишия.- Слияние душ. - Байкал.
593851
  Афанасьев В.В. Июльский дневник : стихи / В.В. Афанасьев ; [ил. Г.З. Перкель]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с. : ил.


  Циклы: Круг. - Июльский дневник.
593852
  Гребнев А.Б. Июльский дождь / А.Б. Гребнев, М.М. Хуциев. – Москва, 1967. – 136с.
593853
  Калве А. Июльский зной : повести и рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с.
593854
  Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Знаменский О.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
593855
  Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С.В. Тютюкин. – Москва, 1991. – 231с.
593856
  Чавдаров-Челкаш Июльское утро / Чавдаров-Челкаш. – София, 1974. – 213с.
593857
  Ортенберг Д.И. Июнь- декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1984. – 351с.
593858
  Ортенберг Д.И. Июнь - декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1986. – 347с.
593859
  Ерашов В.П. Июнь - май / В.П. Ерашов. – Калининград, 1963. – 279с.
593860
  Симанович Д.Г. Июнь - река / Д.Г. Симанович. – Минск, 1962. – 91с.
593861
  Гурешидзе Н. Июнь : стихи / Н. Гурешидзе; пер. сгруз. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 63 с.
593862
  Смирнов О.П. Июнь / О.П. Смирнов. – Москва, 1979. – 576с.
593863
   Июнь 1941 - май 1945: О подвиге Ленинграда строками хроники. – Л., 1989. – 719с.
593864
  Есипов Владимир Июнь 2010: Острова, продовольствие будущего // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
593865
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1973. – 135с.
593866
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1979. – 437с.
593867
  Подковырова Мария Июнь в Экваториальной Гвинее. Вечное мокрое лето // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 12 : фото
593868
  Савинов Е.Ф. Июнь моего поколения. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1973. – 255с.
593869
  Каревин А. Июнь юбилейный // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  7 июня - 170 лет со дня рождения Ивана Сикорского, выдающегося русского ученого; в тот же день исполняется 130 лет со дня рождения Никиты Шаповала, видного украинского политического деятеля; 12 июня - 130 лет со дня начала во Львове (принадлежавшем ...
593870
  Каревин А. Июнь юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 1, С 5


  1 июня - 170 л. со дня рождения Николая Бобрецкого, видного укр. ученого; 3 июня - 150 л. со дня рождения Евгена Петрушевича, известного укр. полит. деятеля; 4 июня 1863 г. - 150 л. назад в с. Шолудьки (Винницк. обл.) родился один из самых известных ...
593871
  Кезля В.В. Июнь, начало лета / В.В. Кезля. – М, 1980. – 254с.
593872
  Панов Г.П. Июнь. / Г.П. Панов. – Барнаул, 1975. – 111с.
593873
  Молок А.И. Июньские дни / А.И. Молок. – Л.-М., 1933. – 139с.
593874
  Шмидт Ш. Июньские дни 1848 / Ш. Шмидт. – Л., 1927. – 108с.
593875
  Молок А.И. Июньские дни 1848 года в Париже / А.И. Молок. – М., 1948. – 148с.
593876
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 252 с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
593877
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 255с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
593878
  Мустафин К. Июньские ночи : стихи / Габиден Мустафин ;. – Челябинск, 1975. – 95 с.
593879
  Никулин М.А. Июньские травы. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 318с.
593880
   Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС и вопросы контрпропаганды: Советская литература 1983-1984 гг.. – Москва, 1984. – 201с.
593881
  Краснов А.М. Июньский дождь / А.М. Краснов. – Л., 1979. – 128с.
593882
  Зубавин Борис МИхайлович Июньским воскресным днем : Повести / Зубавин Борис МИхайлович; Худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1976. – 222с. : ил., 1 л.портр.
593883
  Кузнецова Н Ия Венкова / Н Кузнецова. – Л., 1989. – 79с.
593884
  Голикова Н.Ю. Ия Саввина / Н.Ю. Голикова. – М, 1988. – 66с.
593885
  Яроменок О. І академік, і герой...[Отто Юлійович Шмідт] // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1981. – № 10 (500), жовтень. – С. 22-23. – ISSN 0130-1632
593886
  Гарасим Я. І Апостол і Пророк: націєтворча місія Івана Франка / Ярослав Гарасим // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х
593887
   І асистент учителя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 7-15 квітня (№ 11/12). – С. 3


  Підготовка педагогів та асистентів вчителя є одним з найважливіших чинників якісного інклюзивного навчання у школі.
593888
   І базове плече міністерства // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 3


  Щодо засідання Президії НАПН України, на якому обговорено важливі питання, зокрема "Про виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки"
593889
  Винниченко І. І бідненько, і брудненько. І знову про "довгі гроші" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 7


  "Для формування іміджу й привабливості (у тому числі й інвестиційної) будь-якої країни з-поміж усіх відповідних "інструментів" туризм є чи не найвагомішим. В умовах постійно зростаючої глобальної конкуренції всі країни борються за свою репутацію і ...
593890
  Сливинський О. І білі купави : Есеїстика / Орест Сливинський. – Київ : Задруга, 2004. – 184с. – ISBN 966-8282-27-2
593891
   І брат бротові руку подав. – Ужгород, 1970. – 183с.
593892
  Бойко Надія І був голод... : за матеріалами Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
593893
  Угляренко П.В. І був ранок, і була ніч... / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1990
593894
  Вакула В.М. І був українцем до кінця (Дмитро Прокопович Трощинський) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 28/29 (524/525), жовтень 2018 р. – С. 52-53
593895
  Байдерін О. І буде вічне сутяжництво // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Чи потрібні радикальні зміни та уніфікація господарського процесу?
593896
  Світлична Г.П. І буде лет / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1989. – 320 с.
593897
  Загакайло О. І буде місто-парк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 12


  "Українські науковці запропонували оригінальну технологію біоконверсії осадів стічних вод. Мулові поля Бортницької станції аерації перевантажені більш ніж утричі, що загрожує виливом осадів стічних вод у річку Дніпро. Як відомо, з головної водної ...
593898
  Єрушевич Г.Д. І буде слово мовлене... : (навчально-методичний посібник з пареміологічної логіки) / Г.Д. Єрушевич, Я.Г. Мельник; МОНУ. Прикарпатський ун-тет ім.В.Стефаника. – 2-е вид., випр., допов. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 82с. – ISBN 966-640-058-8
593899
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.1. – 1964. – 313 с.
593900
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.2. – 1966. – 278 с.
593901
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ
3. – 1968. – 176 с.
593902
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ, 1977. – 647 с.
593903
  Малімон Н. І було ж мені напереливки за "І будуть люди"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 24


  Серіал "І будуть люди" за романом Анатолія Дімарова.
593904
  Сохар О. І було у них дві більшості... Спочатку леді Ю. забрала з-під олігархів електроенергетику. Тепер - опозицію // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-8


  Стосовно відставки Юлії Тимошенко
593905
  Герман В. І в Аргентині б"ється українське серце // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 398-400. – ISBN 966-7551-00-8
593906
  Шаповал Д. І в багатстві, і в боргах: складні питання судової практики / Д. Шаповал, Є. Кострикова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
593907
  Вартанов Г.І. І в імені, і в дії... / Г.І. Вартанов. – Київ, 1989. – 47с.
593908
  Світличний І. І в майбутті потрібні будуть вірші... // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 85-87.
593909
  Яворівський В.О. І в морі пам"ятати джерело : нариси / В.О. Яворівський. – Київ : Молодь, 1980. – 239 с.
593910
   І в освіті, і в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза Раджа Заіб було підписано дві Угоди про співпрацю - у сфері освіти та у сфері науки, меморандуму для спільних антарктичних досліджень, розвиток ...
593911
  Корнійчук М. І в пам""яті , і в серці / М. Корнійчук. – Київ, 1988. – 147 с.
593912
  Михайленко В.М. І в радості, і в горі... : оповідання, образки / Валентина Михайленко. – Мена : Домінант, 2012. – 94, [2] с. – ISBN 978-966-2610-27-7
593913
  Надєждіна Н.А. І в саду, і на городі / Н.А. Надєждіна. – К., 1976. – 52с.
593914
   І в твоєму імені живу! : Книга про Володимира Мельниченка. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 207с. – ISBN 5-373-00687-4
593915
  Рубан В.А. І в труді, і в бою... / В.А. Рубан. – Київ, 1967. – 216с.
593916
  Шаповал Ю.Г. І в Україні святилось те слово... / Ю.Г. Шаповал. – Львів : ПАІС, 2003. – 677 с. – ISBN 966-02-1443-Х
593917
  Руденко Ю. І вам, лицарі великі Богом не забуті // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 5
593918
  Харитонова Р. І вже ніколи... : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 88-95. – ISSN 0130-1608
593919
  Жулинський М. І вироста він знов і знов із свого болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 1, 4-5


  До 90-річчя з дня народження.
593920
  Гоцик А. І висмикнула серце, мов чеку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 2


  Одкровення й прозріння Наталії Дзюбенко-Мейс - тієї, що біжить по стерні...
593921
  Касянчук П. І вільна встане Україна : Вибрані вірші / П. Касянчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 68с. – (Бібліотека українця)
593922
  Цимбалюк Г. І вільними станьте... На проект Якова Зайка "AVE, UKRAINA!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 6-7


  В тритомному історико-філософському і літературознавчому дослідженні "AVE, UKRAINA!" порушені не лише основоположні питання українського державотворення, а й зроблена спроба літературознавчого дослідження публіцистичного осмислення суспільно-політичних ...
593923
  Ржепецький Л. І вічна поезія під вічним небом творця. Нова книга поезії Д.Д.Кременя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 164-166. – ISSN 0131-2561
593924
  Наливайко А. І вічний біль... // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 19 грудня (№ 166). – С. 4


  Про українського літературознавця, професора Павла Максимовича Федченко. Очолював кафедру історії журналістики, був деканом філологічного факультету у Київському університеті.
593925
  Фастовець Л.В. І вічний спомин... (Книга мого життя) : Вибране. (Вірші, гуморески, записки юриста) / Л.В. Фастовець. – Київ : Вимір, 1999. – 204с. – ISBN 5-333-01519-8
593926
  Пономарів О. І вічні ми будемо з нею! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття про мовну ситуацію в Україні.
593927
  Катрушин Б. І вовки ситі, і вівці цілі, або чому Україні потрібна деофшоризація? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 26-27
593928
  Базен Е. І вогонь пожирає вогонь : роман / Ерве Базен ; пер. з фр. П. Соколовський. – Київ : Днипро, 1983. – 175 с.
593929
  Розум К.У. І вражою злою кров"ю волю окропіте! // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 19-21. – ISSN 1230-2759


  "Заповіт" - квінтесенція всієї творчості Шевченка. У ньому сфокусовано провідні ідеї, мотиви й образи гнівної музи поета-борця. Увесь твір звучить як пристрасна промова революційного трибуна, звернена до народу.
593930
  Костюченко В.А. І вражою злою кров"ю... / В.А. Костюченко, С.Ю. Радомський. – К., 1972. – 132с.
593931
  Осадчук Петро І вроджене, і набуте : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-30. – ISSN 0208-0710
593932
  Гончаренко О. І все-таки-європейський ренесанс! // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0868-8273
593933
  Сидорчук М. І все-таки - на підйомі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 19 березня - 26 березня (№ 12). – С. 3


  Про розширене засідання Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України, що відбулося 25 березня у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорювалися питання надання допомоги освітянам АР Крим, як зміниться прийом абітурієнтів та державне ...
593934
  Забаштанський В.О. І все-таки - стою!.. : поезії, переклади. – Київ : Грамота, 2009. – 172с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-129-5
593935
  Гонта В.С. І все-таки він прийде! / В.С. Гонта. – К., 1989. – 206с.
593936
  Димитров Г. І все-таки вона крутиться!.. / Г. Димитров. – Київ, 1982. – 122 с.
593937
  Омельченко Г. І все-таки ми там були ! Повоювавши в Анголі ще за Союзу, учасник тих подій Василь Гунько і досі не може довести своє перебування на Чорному Континенті та участь у бойових діях // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 листопада (№ 110)


  "Якщо запитати у читачів "України молодої", з чим вони асоціюють заголовок статті і з якими подіями у світі пов"язують 11 листопада, то, мабуть, лише ветерани війни в Анголі скажуть, що 45 років тому - 11 листопада 1975 року - ця африканська держава ...
593938
  Дейна М.К. І все-таки почують голос мій... : Урок з вивчення творчості Анни Ахматової. 11 клас. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.2-12. – ISSN 0205-471Х
593939
  Трач І. І все-таки прощання... : проза: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 25-29. – ISSN 0868-4790
593940
  Капелюшний В. І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 115-116


  Книга рекомендована до друку вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ній, на основі проведених експедиційних ...
593941
  Кульчицький С. І все ж таки то був геноцид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 8


  Геноцид вірмен.
593942
  Грабовський С. І все ж: окупація чи колонізація? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 30


  "Чому Україна не змогла у 1990-х роках пройти той шлях, який пройшли держави Балтії, й успішно влитися в НАТО і Євросоюз?"
593943
  Суржик Л. І все те в пам"яті зерна... Українські вчені-біологи започаткували проект, присвячений популяризації імен дослідників-першопрохідців та їхнього внеску у світову науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "В історії науки все ще залишається чимало невідомих або ж маловідомих широкому загалу постатей. І хоч їхній внесок у науку став надбанням усього людства, тривалий час їхні імена замовчувалися, передусім з ідеологічних причин. Ідея науково-суспільного ...
593944
  Слабошпицький М. І все це - Ірина Фаріон! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 5
593945
  Слабошпицький М. І все це - Святослав Гординський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 6-7


  Богдан Горинь. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х книгах ("Ярославів Вал", 2017, 2018).
593946
  Грузин В.М. І все це Америка / В.М. Грузин. – Київ, 1982. – 208с.
593947
  Воскрекасенко С.І. І всерйоз, і жартома / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1960. – 95 с.
593948
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1959. – 185с.
593949
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1987. – 159с.
593950
  Невмитий Володимир І гарба помаранчів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 81. – ISSN 0130-5212
593951
  Скляренко Є.М. І гвардійська Червонопрапорна армія в боях за визволення Поділля. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 70-72
593952
  Ярошенко Г. І гетьман, і блаженний. Знакова людина полтавського краю - актор академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, народний артист України Василь Голуб - у доброму гуморі цього року відзначив 75-річний ювілей // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 12-13
593953
  Федина В.Я. І голос той, і ті слова... / Василь Федина. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 300 с. : фотоіл. – ISBN 966-7748-87-1
593954
  Незнаний Н. І грані, і грона : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 26-30. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
593955
  Коваленко О. І дистанційно, і персонально // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Новітні інформаційні технології - дієвий механізм підвищення якості освітнього процесу.
593956
  Прядко Л. І дід, і онук віддали свої життя за Україну / Л. Прядко, П. Буринюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 7


  Юрій Вербицький - активіст Євромайдану; був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань. Збираючи відомості про майданівця, дослідники натрапили на унікальні факти з життя його дідуся Зиновія Васильовича ...
593957
   І для історії, і для навчання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відкрили залу з історії та сьогодення навчального закладу і новозбудований полігон кафедри.
593958
  Ковальова В. І для літака й для велосипедиста. Держпідприємство "Антонов" модернізувало аеродинамічну трубу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "На державному підприємстві «Антонов» модернізували обладнання та реконструювали кабіну управління аеродинамічної труби (АТ-1). Фахівці відділу головного енергетика розробили та проводять дослідну експлуатацію нової системи управління повітряним ...
593959
   І для сміху, і для розуму. – К., 1971. – 191с.
593960
  Івченко Володимир І для сучасників, і для нащадків. Нотатки з Другої міжнародної наукової конференції "Ураїнська енциклопедистика" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 9-11 : фото
593961
  Москаленко А.З. І Дніпро, і кручі... / А.З. Москаленко. – К., 1979. – 533с.
593962
  Мацько Л.І. І добрих справ ще не одквітли пелюстки... (Слово про видатного стиліста Світлану Єрмоленко) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 596-599. – ISBN 978-966-660-472-2
593963
  Жук Н. І доля стала сяйвом "Маяка" / Ніна Жук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2011. – 289, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-493-482-1
593964
  Гончаренко О. І думи зростали в саду : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 9-16. – ISSN 0868-4790
593965
  Ільницький І.І. І думи, і мрії єдині у нас / І.І. Ільницький. – К., 1963. – 55с.
593966
   І дух його, і його слово панують тут // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Ректор Леонід Губерський виступив перед учасниками святкового зібрання в Актовій залі КНУ імені Тараса Шевченка з нагоди 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
593967
  Гринько Н. І живить його дух коріння роду. Ректору Національного гірничого університету, академіку НАН України Геннадію Півняку виповнилося 75 років! // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 9
593968
  Радутний Радій І жили вони... : бувальщина // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 0130-321Х
593969
  Куземко М.В. І жити, і любити: оповідання, повість / М.В. Куземко. – К., 1988. – 259с.
593970
  Франко І.Я. І з днів журби / І.Я. Франко. – Київ, 1922. – 135 с.
593971
  Лагоза В.М. І з медом і з перцем. / В.М. Лагоза. – Х, 1962. – 115с.
593972
  Танана Р. І заборони не зупинили людський потік до Канева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 149-153. – ISSN 0868-4790


  Автор статті робить аналіз приїзду шанувальників творчості Т. Шевченка до його могили у Канів за 1911-1914 рр. на основі книги вражень.
593973
  Базилевський В.О. І зав"язь дум і вільний лет пера : літ.-критич. ст., есе, студія одного вірша / Базилевський В.О. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 318 с.
593974
  Сергійчук В. І залишається визвольним прапором // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 110-річчя від дня народження Степана Бандери.
593975
  Покальчук Ю. І зараз, і завжди... / Ю. Покальчук. – К, 1981. – 223с.
593976
  Покальчук Ю.В. І зараз, і завжди... / Ю.В. Покальчук. – К, 1982. – 205с.
593977
  Мельниченко Є.І. І засяє сонце : роман / Єлизавета Мельниченко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7398-75-1
593978
  Варфоломеєва Т. І збільшення прав студентів, і розвиток самоврядування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Академії адвокатури України Т. Варфоломеєва.
593979
   І земля їх не прийме. – К., 1973. – 263с.
593980
  Грищенко Т. І зійде омита зоря : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 6-10. – ISSN 0868-4790
593981
  Вітович І. І зійде Сонце. Штучне. Нова ера в енергетиці: у Франції розпочато складання міжнародного термоядерного мегареактора ITER // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 серпня (№ 70). – С. 10


  У французькому центрі атомної енергетики Кадараш минулого тижня офіційно стартувало збирання найбільшого у світі експериментального термоядерного реактора. Будівельні роботи в рамках міжнародного проєкту ITER триватимуть до 2024 року, а запрацювати ...
593982
  Маняк В.А. І зійшов день : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1974. – 167 с.
593983
  Возіянов М.К. І знов воскресне доброта : вірші / Микола Возіянов ; [худож. оформ.: В.А. Носань]. – Харків : Майдан, 2017. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-372-674-8
593984
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 11-16. – ISSN 0868-4790
593985
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа... : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 47-50
593986
  Лізен О.М. І знов прийшла весна / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1986. – 224 с.
593987
  Чекаленко Л. І знову "війна"? / Л. Чекаленко, І. Філенко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-33


  Чергове протистояння між Росією та Білорусією.
593988
  Наєнко М. І знову "не туди б"єш, Іване!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 5
593989
  Капсамун І. І знову "чужий" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 26). – С. 4-5


  "Чому не здійснилася "українська мрія" Саакашвілі?"
593990
  Кулик Н. І знову 25 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Постановою Кабміну № 567 від 27 липня цього року було затверджено персональний склад Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти кількістю 23 особи.
593991
  Гарін Ф.З. І знову в дорогу / Ф.З. Гарін. – Х, 1979. – 72с.
593992
  Лосєв І. І знову держава Війська Запорозького? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 3


  Події останніх місяців продемонстрували, що Україні треба розраховувати на власні сили, а не надіятися на іноземних визволителів.
593993
  Гардецький О. І знову діти сироти... // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51
593994
  Палєй С. І знову до питання про реформування ПДВ : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 38-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
593995
  Балюк Г.І. І знову до проблем еколого-правової освіти // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-966-419-304-4
593996
  Милашевська З.М. І знову дощ.. Повість та оповідання. / З.М. Милашевська. – К., 1966. – 133с.
593997
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – Київ : Веселка, 1988. – 136 с.
593998
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – К, 1992. – 128с.
593999
  Грабовський С. І знову ПІСУАР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 5


  Навіщо більшовики спочатку створили, а потім розігнали 1918 року Донецько-Криворізьку радянську республіку.
594000
  Сацький П. І знову про гетьманські скарби // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 15


  Коли згадують про гетьманські скарби, то на думку відразу спадає історія про покладені в англійський банк кошти наказного гетьмана України Павла Полуботка. На сьогодні вони вже нібито становлять суму, яка може врятувати економіку України. Та це лише ...
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,