Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
594001
  Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла Грушевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 3


  29-30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в приміщенні колишньої Центральної Ради.
594002
  Диас-Кальехас "Контадора": вызов брошен: латин. Америка против импер. амбиций США / Диас-Кальехас. – М., 1988. – 254с.
594003
  Гінда В. "Конторою глибокого бурєнія" називали КГБ працівники"Перця" : (Про єдиний гумористичний журнал у Радянській Україні згадує 72-річний поет-сатирик Владислав Бойко.Він чверть століття пропрацював у цьому виданні) // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 12 (65). – С. 53-57
594004
  Аллахвердієва І. "Контракт століття": азербайджанський вимір (до 75-річчя Угоди) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 97-102


  Розглянуто передумови підписанні "Контракту століття" у 1994 р., його геополітичне значення та наслідки для економічного і зовнішньополітичного розвитку Азербайджанської Республіки.
594005
  Маргвелашвілі Г. "Контролювати систему освіти має громадянське суспільство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  Міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі, а тепер і кандидат на посаду президента від "Грузинської мрії" - про те, скільки отримують вчителі й викладачі в Грузії, за чий рахунок роблять ремонт у школах і яким чином держава планує забезпечити всіх ...
594006
  Бахарев В.В. Конструктор В. А. Дегтярев / В.В. Бахарев, И.И. Кириллов. – М, 1979. – 192с.
594007
  Мартынчук Н.Н. Конструктор Грабин. / Н.Н. Мартынчук. – Краснодар, 1985. – 223с.
594008
  Барташев Л.В. Конструктор и экономика / Л.В. Барташев. – М., 1977. – 223с.
594009
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – Москва, 1983. – 80 с.
594010
  Баев А.А. Конструкторы живого / А.А. Баев, О.М. Кузнецов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 72с. – (Наука-народу)
594011
  Маулер Ф.И. Конструкции shall/will + инфинитив в современном английском языке. (Нефутуральные значения) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Маулер Ф.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
594012
   Конструкции в алгебре и логике. – Тверь, 1990. – 132с.
594013
  Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1961. – 113 с.
594014
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Ленинград-Москва, 1959. – 574с.
594015
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Энергия, 1969. – 640 с.
594016
   Конструкции газотурбинных установок. – Ленинград, 1962. – 100с.
594017
   Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве 19 начала 20 вв.. – Москва, 1977. – 175 с.
594018
   Конструкции и методы расчёта водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1987. – 230с.
594019
   Конструкции и методы расчёта крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 119 с.
594020
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – М, 1958. – 335с.
594021
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – изд. 2-е. – М, 1960. – 335с.
594022
  Крюков К.П. Конструкции и расчет металлических и железобетоных опор линий электропередачи / К.П. Крюков, А.И. Курносов, Б.П. Новгородцев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 583с.
594023
  Матсон Э.А. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА / Э.А. Матсон, Д.В. Крыжановский, В.И. Петкевич. – Минск, 1979. – 192с.
594024
   Конструкции и расчёты осушительно-увлажнительных систем. – Минск, 1980. – 220 с.
594025
  Уманцев Р.Б. Конструкции и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. / Р.Б. Уманцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 78с.
594026
  Матсон Э.А. Конструкции и технология микросхем / Э.А. Матсон. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 207 с.
594027
  Ермолаев Ю.П. Конструкции и технология микросхем (ГИС и БГИС) / Ю.П. Ермолаев, М.Ф. Пономарев, Ю.Г. Крюков. – Москва : Советское радио, 1980. – 256 с.
594028
   Конструкции и форма в советской архитектуре. – Москва, 1980. – 263 с.
594029
  Воронина В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока / В.Л. Воронина. – Москва, 1977. – 160 с.
594030
  Лейканд М.С. Конструкции индукционных вакуумных электропечей и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1960. – 96 с.
594031
   Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. – Москва, 1972. – 120 с.
594032
  Павел Е.В. Конструкции косвенно-вопросительного характера во французском и молдавском языках / Е.В. Павел. – Кишинев, 1982. – 128с.
594033
  Свешникова Г.Л. Конструкции кривых второго порядка с вырождающимися фокальными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свешникова Г. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
594034
  Голубев И.С. Конструкции летательрных аппаратов / И.С. Голубев. – М., 1964. – 219с.
594035
  Нечаев И.А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем / И.А. Нечаев. – М., 1992. – 120с.
594036
  Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники / Э.М. Фромберг. – Москва : Радио и связь, 1991. – 159с.
594037
  Рачевский Станислав Григорьевич Конструкции неполноты в языке произведений народного писателя БССР Янки Брыля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Рачевский Станислав Григорьевич; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 23л.
594038
   Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. – М., 1964. – 71с.
594039
  Штофель М.А. Конструкции полезащитных лесных полос в районах, подвергающихся пыльным бурям (на прим. колхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Штофель М.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 16л.
594040
  Гинзбург Е.С. Конструкции полисемии в русском языке / Е.С. Гинзбург. – М., 1985. – 223с.
594041
  Фигнер А.И. Конструкции приемно-усилительных и выпрямительных электронных ламп / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 24с.
594042
  Дамбуева П.П. Конструкции реципрока в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 36-42. – Библиогр.: Лит.: с. 41-42; 23 п. – ISSN 1562-1391
594043
  Бартенев И.А. Конструкции русской архитектуры XVIII - XIX вв. / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1982. – 78 с.
594044
  Рябенко В.В. Конструкции с lassen в немецком, let в английском и их русские и белорусские аналоги : Автореф... канд. филол.наук: / Рябенко В. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1972. – 30л.
594045
  Алишев Б.А. Конструкции с глаголом Наbe в акте коммуникации : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Алишев Б. А.; МЛГУ. – Москва, 1991. – 22л.
594046
  Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 3 -28. – Библиогр.: Лит.: С. 26-28. – ISSN 0373-658Х
594047
  Карамзина Т.И. Конструкции с компрессированном предложным определением в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карамзина Т. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
594048
  Милых М.К. Конструкции с косвенной речью в современном русском языке / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1975. – 212с.
594049
  Дмитриев А.Н. Конструкции с обратным порядком слов в современном английском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1964. – 21л.
594050
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
594051
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
594052
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемных языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Абдулрагимов Э.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
594053
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемых языках. : дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / Абдулрагимов Эльмар Гаджиага оглы ; Азерб. пед. ин-т иностр. языков. – Баку, 1981. – 197л.
594054
  Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным определлением и структура предложения в современном русском литературном языке / Л.Д. Чеснокова. – Ч.1. – Ростов на Дону, 1972. – 136с.
594055
  Астафьева Н.И. Конструкции с предлогом "ДО" в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астафьева Н.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 23 с.
594056
  Наумович А.Н. Конструкции с предлогом по в восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Наумович А.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 16 с.
594057
  Климонов В.Д. Конструкции с причастиями на -ny, -ty в современном польском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Климонов В.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 15 с.
594058
  Аветисян С.Ю. Конструкции с союзом "чтобы" и соотносительные с ними бессоюзные конструкции в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аветисян С.Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 24 с.
594059
  Шестопалова В.И. Конструкции с удвоение в современной русской разговорной речи / В.И. Шестопалова. – Владивосток, 1991. – 117с.
594060
  Шульженко М.Н. Конструкции самолетов / М.Н. Шульженко. – 2-е, доп и испр. – М., 1953. – 548с.
594061
   Конструкции СВЧ устройств и экранов / А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г. Малорацкий, Б.В. Петров; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1983. – 400 с.
594062
  Ринберг В.Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / В.Л. Ринберг. – Львов, 1987. – 164с.
594063
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1978. – 383 с.
594064
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1979. – 383 с.
594065
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 192 с.
594066
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 3. – 1987. – 144 с.
594067
   Конструкции советских и чехословацких родиолюбителей : Сб. статей. – Москва : Радио и связь. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.1169)
Кн. 4. – 1991. – 208с. с ил.
594068
  Мезенин С.М. Конструкции современного английского языка, имеющие значение сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мезенин С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 19л.
594069
   Конструкции топологических колец и модулей. – Кишинёв, 1988. – 172с.
594070
  Алексеев А.Е. Конструкции электрических машин / А.Е. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1958. – 427 с.
594071
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 80с.
594072
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 126с.
594073
  Гордон Д.Э. Конструкции, или Почему не ломаются вещи / Д.Э. Гордон. – М, 1980. – 390с.
594074
  Васильева И.Г. Конструкции, содрежащие в качестве предикативной основы сочетания инфинитива с именами существительными и глаголами : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева И.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1967. – 13л.
594075
  Семченко Г.Д. Конструкционная керамика и огнеупоры / Г.Д. Семченко. – Харьков : Штрих, 2000. – 304с. – ISBN 966-593-119-9
594076
  Кишкин Б.П. Конструкционная прочность материалов / Б.П. Кишкин. – М, 1976. – 184с.
594077
   Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. – М., 1957. – 160с.
594078
   Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. – К., 1978. – 340с.
594079
  Бабаскин Ю.З. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой / Ю.З.Бабаскин, С.Я.Щипицын, И.Ф.Кирчу; НАН Украині, Физ.-технол. институт металлов и сплавов. – Київ : Наукова думка, 2005. – 372с. – ISBN 966-00-0422-7
594080
   Конструкционные материалы. – М.
1. – 1963. – 416с.
594081
   Конструкционные материалы. – М.
2. – 1964. – 408с.
594082
   Конструкционные материалы. – М.
3. – 1965. – 528с.
594083
   Конструкционные материалы АЭС. – М., 1984. – 280с.
594084
   Конструкционные материалы АЭС на диссоцирующем теплоносителе N2O4. – Минск, 1976. – 136с.
594085
  Баландин Ю.Ф. Конструкционные материалы для основного оборудования АЭС с натриевым теплоносителем / Ю.Ф. Баландин. – М, 1974. – 96с.
594086
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1983. – 214с.
594087
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1988. – 231с.
594088
  Бескоровайный Н.М. Конструкционные материалы и жидкометаллические теплоносители / Н.М. Бескоровайный, А.Г. Иолтуховский. – Москва, 1983. – 163с.
594089
  Тонкачеев Г.С. Конструкционные материалы и их обработка / Г.С. Тонкачеев, А.И. Дмитриев. – Горький
4. – 1973. – 114с.
594090
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка / Д.С. Савровский, В.Г. Головня. – Москва : Высшая школа, 1976. – 326с.
594091
   Конструкционные материалы натриевых контуров. – М., 1974. – 173с.
594092
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
1. – 1972. – 239 с.
594093
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
2. – 1977. – 256 с.
594094
   Конструкционные полимеры. – М.
1,2. – 1972. – 322, 306с.
594095
   Конструкционные полимеры. – М.
2. – 1972. – 306с.
594096
  Начинков А.Д. Конструкционные приборостроительные сплавы и сплавы со специальными свойствами / А.Д. Начинков. – Л., 1966. – 68с.
594097
   Конструкционные свойства пластмасс. – М., 1967. – 464с.
594098
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро- и персональных ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1991. – 271с.
594099
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро-ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1983. – 120с.
594100
  Приданцев М.В. Конструкционные стали / М.В. Приданцев. – М, 1980. – 288с.
594101
  Солнцев Ю.П. Конструкционные стали и сплавы для низких температур / Ю.П. Солнцев, Г.А. Степанов. – М., 1985. – 271с.
594102
  Гольдштейн Я.Е. Конструкционные стали повышенной обрабатываемости / Я.Е. Гольдштейн, А.Я. Заславский. – Москва, 1977. – 248с.
594103
   Конструкционные углеграфитовые материалы. – М., 1964. – 352с.
594104
  Бородыня А.С. Конструкция / А.С. Бородыня. – М., 1990. – 235с.
594105
  Астахова Л.И. Конструкция "Галгол + прилагательное причастие в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астахова Л.И.; КГУ. – К, 1989. – 23л.
594106
  Смирнова Клара Евгеньевна Конструкция S1 with S2 в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Клара Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
594107
  Ноженко П.Н. Конструкция sein с причастием II от переходных глаголов в грамматической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ноженко П.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 17л.
594108
  Борисовская Лариса Ивановна Конструкция used + to infinitive в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Борисовская Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 33 с.
594109
  Кузьмин Г.А. Конструкция авиацонных двигателей / Г.А. Кузьмин. – М, 1962. – 443с.
594110
  Рахилина Е.В. Конструкция анекдота с точки зрения грамматики конструкций / Е.В. Рахилина, В.А. Плунгян // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 47-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
594111
  Воронина Маргарита Михайловна Конструкция асаbar de + инфинитив в языке испанских литературных памятников XII-XX веков. (К вопросу о нефлективной морфологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Воронина Маргарита Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1973. – 20л.
594112
  Амаева Л.Ю. Конструкция винительного с инфинитивом во французском и других языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Амаева Л.Ю.;. – Одесса, 1951. – 12л.
594113
  Шерлыгин Н.А. Конструкция ГТД / Н.А. Шерлыгин. – Л, 1963. – 44с.
594114
   Конструкция и отработка РДТТ. – Москва, 1980. – 231 с.
594115
   Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. – М, 1989. – 424с.
594116
   Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. – М, 1986. – 344с.
594117
  Чулков В.С. Конструкция и прочность самолетов / В.С. Чулков, В.С. Медведев, 1955. – 280с.
594118
  Протопопов А.Б. Конструкция и работа частей самолета. / А.Б. Протопопов, В.И. Жулев. – М., 1958. – 307с.
594119
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
594120
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
594121
  Жирицкий Г.С. Конструкция и рачет на прочность деталей паровых турбин / Г.С. Жирицкий, . – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1960. – 312с.
594122
  Винокуров П.С. Конструкция и ремонт бухгалтерской машины СР-22 / П.С. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Москва, 1958. – 144с.
594123
  Кокоткин В.И. Конструкция и ремонт суммирующей десятиклавишной машины / В.И. Кокоткин. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 191с.
594124
   Конструкция и ремонт счётно-перфорационных машин. – М.
1. – 1963. – 168с.
594125
  Зельдич Э.А. Конструкция и техническое обслуживание машин "Ромайор" / Э.А. Зельдич. – Москва, 1976. – 144 с.
594126
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "Электроника -ДД" / П.Н. Архипов. – Москва, 1975. – 135с.
594127
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "ЭЛКА-22" / П.Н. Архипов. – Москва, 1972. – 176с.
594128
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих десятиклавишных машин моделей СДВ-107 и СДК-133 / В.И. Кокоткин. – 4-е изд. – М, 1972. – 136с.
594129
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих машин "аскота" классов 312 и 117 / В.И. Кокоткин, А.И. Подсыпанин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
594130
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин : модели ФМЕ/3 и 6 / А.Г. Новиков ; ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1964. – 343 с.
594131
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков, Г.Г. Петров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 251с.
594132
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 304с.
594133
  Сенченков А.Ф. Конструкция и технология изготовления разрезных ленточных сердечников для трансформаторов. / А.Ф. Сенченков, П.В. Степанов. – М., 1958. – 36с.
594134
  Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Амброзяк. – Москва : Советское радио, 1970. – 392с.
594135
  Аброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Аброзяк. – Москва, 1970. – 392с.
594136
  Томашевич Д.Л. Конструкция и экономика самолета. / Д.Л. Томашевич. – М., 1960. – 201с.
594137
  Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX - нач. XXI в.) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 177-185. – ISSN 0869-5415
594138
   Конструкция летательных аппаратов. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 710с.
594139
  Бельский В.Л. Конструкция летательных аппаратов / В.Л. Бельский. – М., 1963. – с.
594140
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1962. – 398с.
594141
  Эшби Росс Конструкция мозга / Эшби Росс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 398с.
594142
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1964. – 411с.
594143
  Оленев С.Н. Конструкция мозга / С.Н. Оленев. – Л., 1987. – 208с.
594144
  Ракитина С.И. Конструкция с абсолютным винительным в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ракитина С.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
594145
  Леоненко М.А. Конструкция с вторичными предлогами сопоставительно выделеного значения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Леоненко М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
594146
  Звягинцева В.П. Конструкция с субъектным инфинитивом и ее синтаксический синоним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Звягинцева В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 23л.
594147
  Черемных П.А. Конструкция стелларатора С-I и его экспериментальные характеристики. : Автореф... канд. техн.наук: / Черемных П.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 11л.
594148
  Мороховская Э.Я. Конструкция типа it is/was he who а английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мороховская Э.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 27л.
594149
   Конструкция управляемых баллистических ракет. – М., 1969. – 444с.
594150
  Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ / М.П. Мымрин. – М., 1990. – 297с.
594151
  Смоленский А.Н. Конструкция, прочность и металлы элементов паровых турбин / А.Н. Смоленский. – К., 1979. – 352с.
594152
  Путятин А.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 1330: Учеб. пособие по подгот. и повышению квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ. / А.В. Путятин, А.И. Токарев. – М., 1979. – 184с.
594153
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 176с.
594154
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – Москва, 1969. – 184с.
594155
  Панасевич В.А. Конструкції з безоособовими дієсловами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 312-320


  У статті здійснено огляд речень новогрецької мови з безособовими дієсловами на формально-синтаксичному та семантико-синтаксичному рівні. Виявлено певні розбіжності у класифікації дієслів новогрецької мови, проведено аналіз речень із безособовими ...
594156
  Оліщук Р.Л. Конструкції з повторами у мові роману Лонга "Дафніс і Хлоя" / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-56
594157
  Колодяжний А.С. Конструкції з прийменником на в сучасній українській ліературній мові / А.С. Колодяжний. – Х, 1957. – 69с.
594158
  Забуранна О. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 143-156. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
594159
  Москальов Д.П. Конструкції модальності в сучасній японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 82-91. – ISSN 1682-671Х
594160
  Небеснюк Оксана Юріївна Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гістерезисом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Небеснюк О.Ю.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
594161
  Феоктістова А.О. Конструкції типу [текст німецькою мовою] в підручниках німецької мови для рівнів В2-С1 (ЗЄР) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 340-346


  Стаття присвячена проблемі імплементації результатів теоретичних досліджень на прикладі колокацій із функціональним дієсловом тип [текст німецькою мовою]. Метою статті було висвітлити основні результати досліджень колокацій із функціональним дієсловом ...
594162
  Алексюк М.М. Конструкційна міцність жаростійких металів при високих температурах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Алексюк М. М.; АН України Ін-т проблем міцності. – К., 1994. – 26л.
594163
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-076-3
Ч. 1 : Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. – 2003. – 341, [3] с. : іл.
594164
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-096-8
Ч. 2 : Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів. – 2004. – 368 с. : іл.
594165
  Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів / В.В. Опєкунов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 216с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-02-4
594166
  Росінська О. Конструкція "Світ-буття - в-світі-буття" у смисловираженні числа "чотири" як онтологічного числообразу в поезії Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 220-232. – ISSN 1728-9572
594167
  Оніщик Ю.В. Конструкція "фінансова діяльність": співвідношення публічного та приватного інтересу при її здійсненні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 419-424. – ISSN 1563-3349
594168
  Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 56-64.
594169
  Бондар Е.А. Конструкція договору підряду в капітальному будівництві у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 125-131.
594170
  Метка Л. Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 112-117


  Про використання глини та застосування глиняних виробів у народній медицині в середині ХІХ - ХХ столітті в Україні. Акцентовано увагу на застосуванні конструкції з глиняних виробів для приготування ліків. Подано варіанти конструкцій. Об использовании ...
594171
  Христова Г. Конструкція зобов"язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 25-36. – ISSN 1993-0909
594172
  Антонов В.М. Конструкція книги / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-176
594173
  Пфейфер Ю.В. Конструкція операторів лінійного однорідного рівняння з частковими похідними першого порядку = La construction des operateurs d"une equation lineaire, homogene aux derivees partielles du premier ordre : математичний цикл 2.4.1931 р. до друку ухвалив / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [35] с.
594174
  Лопата А. Конструкція поховальних споруд скіфського часу в Посуллі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-783-0
594175
  Ватенмахер А.А. Конструкція спортивного інвентаря та будування гімнастичної зали / А.А. Ватенмахер. – Харків, 1932. – 68 с.
594176
  Тарасов В.О. Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 59-70 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
594177
  Боровські М. Конструкція формальних принципів у "праві комбінації" Роберта Алексі // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 131-147. – ISSN 2227-7153
594178
  Кочубейник О.М. Конструювання автентичності особистості : своєрідність життєвих ситуацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 6 (135). – С. 9-13
594179
  Пилипака О.А. Конструювання відсіків гвинтових і поверхонь обертання із заданими межами зміни середньої кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Пилипака Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
594180
  Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
594181
  Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі / А.П. Мартинюк; МОНУ; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 292с. – ISBN 966-342-026-X
594182
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 156-182. – Бібліогр.: арк. 183-200
594183
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
594184
  Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
594185
   Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-пізнавальною і операційно-діяльнісною інформацією / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 60-75
594186
  Волкова І.В. Конструювання імуноферментних тест-систем для діагностики Х-вірусу картоплі з використанням нових імунореагентів / І.В. Волкова, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-48. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вивчено можливість використання нетрадиційного джерела вірусоспецифічних антитіл молозива корови при конструюванні імуноферментних тест-систем для фітовірусологічних досліджень. Запропоновано технологію одержання компонентів тест-системи та ...
594187
  Невінський Андрій Андрійович Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Невінський А.А.; Севастопольський нац. технічний ун-т. – Севастополь, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
594188
  Борисюк І. Конструювання культурного простору в поезії Петра Мідянки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 72-77. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено аналізу структуротворчих принципів і особливостей моделювання культурного простору в поезії П.Мідянки. Особливу увагу приділено феномену карпатського міфу та ритуальній структурі поетичного тексту. The article analyses the ...
594189
  Ніколаєнко Н.В. Конструювання людської тілесності в контексті проблеми свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 133-140
594190
  Стороха Б. Конструювання матеріальності: письмо та об"єкт у практиці конкретної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 331-338. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
594191
  Іваненко В. Конструювання можливих світів як спосіб підліткового самоутвердження в романі Єна Бенкса "Осина Фабрика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 224-228
594192
  Зеленська Л.І. Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 36-42
594193
  Сипко Б.В. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995-2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 106-112. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
594194
  Буряк Л.І. Конструювання образу Тарас Шевченка як складової національної пам"яті (1920-ті роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 164-174


  Образ Тараса Шевченка розглядається як неодмінна складова національної пам"яті, що формувалась у 1920-х роках.
594195
  Фісун Е.Г. Конструювання олімпіадних задач та встановлення критеріїв їх оцінювання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (457), листопад 2016 р. – С. 16-21
594196
  Захарова Т.М. Конструювання плоских і просторових кривих у функції натурального параметра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Захарова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
594197
  Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
594198
  Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
594199
  Шайгородський Ю. Конструювання політичних міфів: українська практика // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 165-170
594200
  Олещук П.М. Конструювання політичних проблем як комунікативна технологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Вивчено процес конструювання політичних проблем як комунікативна технологія. Політична проблема досліджується як конструкт у межах політичного дискурсу. Проаналізовано сутність конструювання політичних проблем як форму політичного контролю. Изучен ...
594201
  Вашуленко М.С. Конструювання початкового курсу української мови на комунікативних засадах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 235-241
594202
  Губа Л.В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 345-351


  У статті розглядається мовна репрезентація простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе, а саме когнітивне конструювання просторового оточення у свідомості читача під час процесу декодування мовних знаків художнього тексту .
594203
  Чернявський О.А. Конструювання протиерозійних агроландшафтів : монографія / О.А. Чернявський, В.К. Сівак ; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Чернівец. обл. ; Буковин. ін-т агропром. вир-ва УААН. – Чернівці : Рута, 2005. – 291, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-258. – ISBN 966-568-755-7
594204
  Воробець С. Конструювання системи навчальних завдань з професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
594205
  Карпіловська Є.А. Конструювання скданих словотворчих одиниць / Є.А. Карпіловська. – К., 1990. – 155с.
594206
  Ротар Н.Ю. Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 242-271
594207
  Ліщук-Торчинська Конструювання смислу в тексті історії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті обґрунтовано залежність способів смислоутворення від моделі тексту історії, визначено множинність смислів та їх сув"язь як істотну рису тексту історії. Показано відмінність підходів до конструювання смислу тексту історії залежно від вирішення ...
594208
  Поляруш Б. Конструювання соціальної реальності: український вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.29-34. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
594209
  Чайка Я.М. Конструювання суб"єкта сучасної науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 63-65


  [Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI ст.: підходи та практичні заходи та Рамки пріоритетних дій спрямованих на реформу та розвиток вищої освіти, схвалені Всесвітньою конференцією з вищої освіти в Парижі 9 жовтня 1998 року // Образование в XXI ...
594210
  Іванух Р.А. Конструювання територіально-виробничих комплексів України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 81-88. – ISBN 0201-8683
594211
  Андрощук О. Конструювання територіального устрою України : від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 187-202. – ISBN 978-966-02-4344-6
594212
  Брехуненко В.А. Конструювання українського історичного міфу в часи Гетьманщини / В.А. Брехуненко, Н.В. Семергей // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – C. 9-18. – ISSN 2075-1451
594213
  Поліщук Л.Д. Конструювання цілісної структури телевізійного інформаційного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 61-66


  У статті аналізуються форми структурної організації інформаційного мовлення на Українському телебаченні. Розглядаються моделі розгортання повідомлення про головний факт супровідними. Аналізуються головні та другорядні композиційні типи. У структурі ...
594214
  Магочій П.Р. Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати "майбутня історія України"? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 4-7. – ISSN 0130-5247


  Відгук на статтю Г.В. Касьянова й О.П. Толочка "Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України", надруковану в № 6 "УІЖ" за 2012 р.
594215
  Марційчук Ю.І. Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 59-66
594216
  Нил Д.М. Констуирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом. / Д.М. Нил. – М, 1968. – 424с.
594217
  Козеняшев Є.А. Констянтин Горський - виконавець і композитор, видатний громадський діяч музичної культури Харкова на початку ХХ століття // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 232-240. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
594218
  Санд Ж. Консуело : роман / Жорж Санд ; переклад В.С. Бойка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 768 с. – (Серія "Бiбліотека свiтової лiтератури"). – ISBN 978-966-03-4908-7
594219
  Воскресенская З.И. Консул / З.И. Воскресенская. – Москва, 1981. – 303с.
594220
  Воскресенська З.І. Консул / З.І. Воскресенська. – Київ, 1985. – 183с.
594221
  Вовчук Л. Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 121-126
594222
  Машев Димитър Консулско право / Машев Димитър. – София, 1993. – 240с.
594223
  Александренко В. Консульская Академия в Вене / В. Александренко. – [18] с. – Отд.отт. из : "Журнала министерства юстиции", июнь, 1907 г.
594224
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
594225
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
594226
  Павловский В.А. Консульский работник - дипломат, юрист, психолог // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 2-4
594227
  Тьер Консульство и империя. / Тьер. – с.
594228
  Савченко В.В. Консульська вежа / В.В. Савченко. – Днепропетровск, 1984. – 254с.
594229
  Гріненко О. Консульська служба України та нотаріальні провадження: нові критерії класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 54-57


  У статті аналізуються теорєтичн практичні аспекти здійснення нотаріальних дій консульськими співробітниками України, пропонуються нові критерії класифікації таких дій та заходи з вдосконалення національного законодавства з метою сприяння громадянам у ...
594230
  Бабенко О.Г. Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 55-60. – ISBN 966-7196-06-2
594231
  Бериславська О.М. Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 41-48
594232
   Консульське право // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 135-143
594233
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / Олена Святун, Олексій Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
594234
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / О. Святун, О. Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
594235
  Святун О.В. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 180-182
594236
  Святун О. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності, пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 120-123


  The article focuses on main approaches toward the problem of providing consular assistance to nationals under the charges of espionage and illegal activity against national security. In this context the main objectives of the aforesaid piece are to ...
594237
   Консультант-организатор политического самообразования. – Свердловск, 1950. – 32 с.
594238
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 3. – 1999
594239
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 8. – 1999
594240
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 16. – 1999
594241
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 22. – 1999
594242
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 14. – 2000
594243
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 18. – 2000
594244
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 21. – 2000
594245
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в. 12.12.01 : Бланки звітності. Грудень 4 квартал 2001 рік. – 2001
594246
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.19 лис : Бланки звітності. Листопад 2001 року. – 2001
594247
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.23жовт. – 2001
594248
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
Спецвипуск 23 серпня : Бланки звітності за серпень 2001 року. – 2001
594249
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
спец.вип.24 серпня 01. – 2001
594250
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 28 : Раскрытие информации относительно связанных сторон. – 2001
594251
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 29 : Заключение трудового договора между работником и физическим лицом. – 2001
594252
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 30 : Учет финансовых инвестиций. – 2001
594253
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 31 : Порядок направления органами ГНА налоговых требований плательщикам налогов. – 2001
594254
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 32/33 : П(С)БУ "Прибыль на акцию". – 2001
594255
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 34 : Обложение юридических лиц единым налогом. – 2001
594256
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35 : Бухгалтерский учет в строительных организациях. – 2001
594257
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36 : Предпринимателю об уголовной ответственности. С 1 .09. вступил в силу новый Уголовный кодекс Украины. – 2001
594258
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37 : Обмен товаров в посреднических операциях. – 2001
594259
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38 : Наличное обращение. Очередные изменения. – 2001
594260
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39 : Правила использования наличной инвалюты. – 2001
594261
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40 : Бухгалтерский учет операций по ремонту арендованного здания. – 2001
594262
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 41 : Курсовые разницы по валютным кредитам. – 2001
594263
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 42 : Порядок применения налогового долга. – 2001
594264
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 43 : Когда платить налоги. – 2001
594265
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 44 : Стандарт 17 - не безнадежно. – 2001
594266
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 45 : Новые изменения в закон об РРО. – 2001
594267
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 46 : Обучение персонала. – 2001
594268
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 47 : Долгосрочные контракты. Особенности налогообложения. – 2001
594269
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 48 : Использование векселя в фиктивных операциях. – 2001
594270
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 49 : Подарки,рекламные мероприятия и подоходный налог. – 2001
594271
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 50 : Расчетные палаты для предъявления векселя к платежу. – 2001
594272
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 52. – 2001
594273
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (лютий) : Бланки звітності за лютий 2002 року. – 2002
594274
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (травень) : Бланки звітності затравень 2002р. – 2002
594275
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (квітень) : Бланки звітності за квітень 2002. – 2002
594276
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (листопад) : Бланки звітності. – 2002
594277
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (грудень) : Бланки звітності. – 2002
594278
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (серпень) : Бланки звітності. – 2002
594279
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (вересень) : Бланки звітності за вересень, 3 кв. 2002 року. – 2002
594280
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (жовтень) : Бланки звітності. – 2002
594281
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (липень) : Бланки звітності. – 2002
594282
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 1/2 : Как составить отчет о движении денежных средств. – 2002
594283
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 3 : Перерасчет подоходного налога. – 2002
594284
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 4. – 2002
594285
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 5 : Как считать налог на прибыль. – 2002
594286
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 6 : Подоходный налог.Актуальные вопросы. – 2002
594287
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 7 : Товарные операции предприятий оптовой торговли. – 2002
594288
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 8 : Комиссионная торговля. – 2002
594289
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 9 : Основные средства .Актуальные вопросы. – 2002
594290
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 10 : Налоговые льготы для предприятий общественных организаций инвалидов. – 2002
594291
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 11 : Учет основных средств 2 и 3 группы. – 2002
594292
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 12 : Налогообложение операций с нерезидентами. – 2002
594293
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 13 : Налогообложение при строительстве. – 2002
594294
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 14 : Оформляем командировки. – 2002
594295
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 15 : Налоговые накладные. – 2002
594296
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 16 : Курсовые валютные разницы. – 2002
594297
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 17 : Транспортно-экспедиционные услуги и НДС. – 2002
594298
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 18-19 : Торговля импортными товарами. – 2002
594299
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 20 : Торговля ценными бумагами. – 2002
594300
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21 : Векселями не торгуют. – 2002
594301
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 22 : Налогообложение и бухучет при строительстве. – 2002
594302
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 23 : Дебри законодательства и трясина мнений. – 2002
594303
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 24 : Внешне-экономический бартер. – 2002
594304
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 26 : Авторське право. – 2002
594305
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 27 : Авторське право. – 2002
594306
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 28. – 2002
594307
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 29. – 2002
594308
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 30. – 2002
594309
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 31. – 2002
594310
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 32. – 2002
594311
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 33-34. – 2002
594312
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35. – 2002
594313
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36. – 2002
594314
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37. – 2002
594315
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38. – 2002
594316
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39. – 2002
594317
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40. – 2002
594318
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 41. – 2002
594319
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 42. – 2002
594320
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 44. – 2002
594321
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 45. – 2002
594322
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 46. – 2002
594323
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 47. – 2002
594324
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 48. – 2002
594325
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 49. – 2002
594326
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 50. – 2002
594327
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 51. – 2002
594328
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 52. – 2002
594329
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21. – 2003
594330
  Семенчик В. Консультант по любым вопросам = Повесть из жизни офисного планктона : проза: повесть / окончание. Начало в № 1, 2, 3 за 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 63-86. – ISSN 0132-2036
594331
  Сукиасян Э.Р. Консультант, эксперт при индексировании // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 27-32. – ISSN 0130-9765
594332
  Слива Л.В. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 80-82
594333
  Кульчицька А.В. Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 157-164


  Статтю присвячено чинникам та механізмам ефективної реалізації кон-сультативної діяльності психологів. Проаналізовано концептуальні підходи до професійної підготовки психологів-практиків, обґрунтовано потребу ширшого застосування особистісного підходу ...
594334
  Козаченко С.В. Консультативна діяльність: сутність, перспективи розвитку // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 1729-7206
594335
   Консультативна зустріч "Україна - Росія: шлях до нової якості партнерства" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-61.


  Учасники зустрічі - парламентарі, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, бізнес-структур, керівники провідних державних і неурядових дослідницькихорганізацій обох країн - аналізували проблемні аспекти двосторонніх відносин
594336
  Аліменко О. Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 179-182
594337
  Васьківська С.В. Консультативний аналіз транформації любовних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 43-49
594338
   Консультативний висновок Міжнародного Суду ООН відносно правових наслідків будівництва стіни на окупованій палестинській території : документ ООН A/ES 10/273, 13 july 2004, Russian // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 82-123. – ISSN 1814-3385
594339
  Абашидзе А.Х. Консультативное заключение международного трибунала по морскому праву об ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции / А.Х. Абашидзе, А.М. Солицев, М.Д. Сюняева // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 72-81. – ISSN 0132-0769
594340
  Юхно А.С. Консультативный Комитет Совета ООН по правам человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 47-48. – ISSN 1812-3910


  В статье дается характеристика Консультативного комитета Совета ООН по правам человека как аналитического центра, функции которого заключаются в предоставлении экспертных знаний Совету при уделении основного внимания исследованиям и основанным на ...
594341
  Маклаков В.В. Консультативный контроль в буржуазных и развивающихся странах / В.В. Маклаков. – М., 1988. – 55с.
594342
   Консультации "Труда". – М., 1952. – 137с.
594343
  Чумаков А.С. Консультации для начинающего филателиста. / А.С. Чумаков. – М., 1948. – 43с.
594344
  Шарова М.С. Консультации и кружки в помощь читателям, самостоятельно изучающим иностранные языки / М.С. Шарова. – М., 1962. – 52с.
594345
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1970. – 334 с
594346
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1972. – 384 с
594347
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
3. – 1975. – 479с.
594348
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
4. – 1977. – 398с.
594349
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
5. – 1979. – 399с.
594350
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
6. – 1984. – 430с.
594351
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1964. – 31с.
594352
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1966. – 32с.
594353
   Консультации по материалам центральной печати (К 9-й и 10-й главам) : В помощь изучающим историю Всес. КП(б). – Саранск, 1941. – 12 с.
594354
   Консультации по пенсионному обеспечению. – М., 1960. – 247с.
594355
   Консультации по пенсионному обеспечению. – М.
2. – 1962. – 245с.
594356
  Инютин Г.К. Консультации по пенсионному обеспечению. / Г.К. Инютин, А.С. Назаров. – М.
2. – 1966. – 139с.
594357
   Консультации по пищевой промышленности. – Х., 1951. – 88с.
594358
  Максимов К.М. Консультации по трудовому законодательству. / К.М. Максимов. – М., 1987. – 110с.
594359
   Консультации по хозрасчёту. – Л., 1933. – 192с.
594360
  Гузеев В.В. Консультации: компьютерная поддержка образовательного процесса / В.В. Гузеев, А.В. Дворецкая, А.В. Рафаева // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 68-77.
594361
   Консультации: управление образовательным процессом и его ресурсное обеспечение / Г.Г. Левитас, Н.В. Новожилова, А.В. Рафаэва, Г.Г. Скоробогатова // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-67.
594362
  Лузин А.Е. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению / А.Е. Лузин, В.Ю. Озира. – М., 1975. – 127с.
594363
  Гожанский Д.Г. Консультация по грамматике для 2 и 3 курсов. / Д.Г. Гожанский. – М, 1965. – 60с.
594364
  Алурдос Э.И. Консультация по книге В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Э.И. Алурдос, Ю.А. Прокофьев. – Москва, 1970. – 41с.
594365
  Алурдос Э.И. Консультация по книге В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Э.И. Алурдос, Ю.А. Прокофьев. – Москва, 1970. – 41с.
594366
  Барнгольц С. Консультация по курсу Анализа хозяйственной деятельности предприятий / С. Барнгольц. – М., 1960. – 55с.
594367
  Худаш Л.С. Консультації, як форма навчальної роботи у вищій школі / Л.С. Худаш, Г.С. Шевело. – Львів, 1972. – 38с.
594368
  Лутак Н.Г. Консультаційні пункти - осередок пропаганди знань з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 39-40
594369
  Волков Е.Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 69-75
594370
  Вайтхед М. Консультування людини у стані горя: модель допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 54-59
594371
  Торяник В.М. Консумеризация електоральної поведінки як складова загального процесу маркетизації політичної сфери // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 156-163
594372
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж; Жорж Занд. – Москва
Т. 1. – 1936. – 423с.
594373
  Санд Ж. Консуэло / Ж. Санд; Жорж Занд. – Москва
Т. 2. – 1936. – 437с.
594374
  Санд Жорж Консуэло : Роман в 2-х т. / Санд Жорж; Жорж Занд; Ред. и примеч. А.И. Белецкого. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1947. – 422с.
594375
  Санд Жорж Консуэло : Роман в 2-х т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Жорж Занд; Ред. и примеч. А.И. Белецкого. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1947. – 438с.
594376
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1955. – 440с.
594377
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1955. – 467с.
594378
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Минск : Госиздат БССР
Т. 1. – 1956. – 364с.
594379
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1956. – 440с.
594380
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1956. – 467с.
594381
  Санд Жорж Консуэло : Роман в двух томах / Санд Жорж. – Минск
Т.2. – 1956. – 386, [2] с.
594382
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Казань
Т. 2. – 1957. – 466с.
594383
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1981. – 599с.
594384
  Санд Жорж Консуэло : Роман. В 2-х т. / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 1. – 1981. – 439с.
594385
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 2. – 1981. – 453с.
594386
  Санд Жорж Консуэло : роман : в 2 томах / Санд Жорж. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Т. 1. – 1987. – 399с.
594387
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Зарубежная литература). – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00043-4 (т.1)
Кн. 1 : Гл. 1-60. – 1988. – 350с.
594388
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Т. 2. – 1988. – 416с.
594389
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00044-2 (т.2)
Кн. 2 : Гл. 61 - 105. – 1988. – 348с.
594390
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Ленинград : Музыка, 1989. – 847с.
594391
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Баку : Маариф. – ISBN 5-556-00257-6
Кн. 1 : Гл. 1 - 60. – 1989. – 351с.
594392
  Санд Жорж Консуэло : Роман: В 2-х т. / Санд Жорж; Пер. с фрфнц. А. Бекетовой. – Минск : Мастацька література. – ISBN 5-340-00410-4; 5-340-00410-4 (т.1)
Т. 1. – 1989. – 428с.
594393
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Баку : Маариф. – ISBN 5-556-00257-6
Кн. 2 : Гл. 61 -105. – 1989. – 350с.
594394
  Санд Жорж Консуэло : Роман: В 2-х т. / Санд Жорж; Пер. с фрфнц. А. Бекетовой. – Минск : Мастацька література. – ISBN 5-340-00410-4; 5-340-00411-2 (т.2)
Т. 2. – 1989. – 445с.
594395
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-116-7 (т.1)
Т. 1. – 1990. – 397с.
594396
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-117-5 (т.2)
Т. 2. – 1990. – 410с.
594397
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Алма-Ата : Жалын, 1991. – 685с. – ISBN 5-610-0104-4
594398
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 832с. – ISBN 5-77-07-6281-0
594399
  Бутакова Е. Консуэло Вандербильт: золото и позолота // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 50-65. – ISSN 1819-6268
594400
  Обжелянська Н.В. Консьюмеризм як прояв духовної кризи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 98-100
594401
  Северин-Мрачковська Консьюмеризм як складова економічного буття людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 91-93
594402
  Косьмій О.М. Консьюмеризм як складова політичної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 79-81
594403
  Решетник М.Д. Конт (Comte) Огюст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 608-610. – ISBN 966-316-069-1
594404
   Контакт-91. – Ставрополь, 1991. – 192с.
594405
  Охрименко В. Контакт / В. Охрименко. – К, 1930. – 84с.
594406
  Копылова Р.Д. Контакт / Р.Д. Копылова. – М., 1974. – 135с.
594407
  Анар Контакт : повести / Анар. – Москва, 1980. – 424 с.
594408
  Акимов М. Контакт // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 230-236. – ISSN 1728-8568
594409
   Контакт 89. – Ставрополь, 1989. – 254с.
594410
  Покальчук О.В. Контакт IV рівня / Олег Покальчук // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 157-252
594411
  Улітко А.Ф. Контакт жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині / А.Ф. Улітко, М.О. Моргунов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 164-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про контактну взаємодію жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині та досліджено розподіл напружень в зоні контакту. Користуючись гіпотезою Герца-Тимошенка, одержано відповідний наближений розв"язок. ...
594412
  Кіпніс О.Л. Контакт з відривом на півнескінченному проміжку пружної смуги та жорсткої основи / О.Л. Кіпніс, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі із застосуванням методу Вінера -Ґопфа побудовано точний розв"язок плоскої задачі теорії пружності про контакт з відривом пружної смуги та жорсткої основи при дії на смугу розподіленого на півнескінченному проміжку навантаження сталої ...
594413
  Стріха В.І. Контакт метал-напівпровідник в приладах радіоелектроніки / В.І. Стріха, Є.В. Бузаньова, І.О. Радзієвський. – Київ : Знання, 1976. – 48с.
594414
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого клинів з урахуванням сил тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого клинів. Припускається, що до навантаження клини дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги клинів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
594415
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого конусів за наявністю тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого конусів. Припускається, що до навантаження конуси дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги конусів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
594416
  Домнич О.В. Контакти англійської мови з автохтонними мовами на території Австралії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 229-234. – ISBN 966-594-420-7
594417
  Шегда Лідія Контакти для дітей Лесі Дичко : основні стилістичні особливості // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
594418
  Васильєв М. Контакти населення Лівобережжя з козаками Олешківської Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 98-100. – ISBN 966-95758-1-8
594419
  Любичев Михайло Васильович Контакти осілого населення дніпро-донецького лісостепу з сарматами в середині І - середині III ст. // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено розгляду контактів осілого населення дніпро-донецького лісостепу ступенів В2-Сlа - носіїв пізньозарубинецько-ранньокиївських пам"яток, та сарматів Подніпров"я і Подоння.
594420
  Білодід І.К. Контакти української мови з іншими слов"янськими і уніфікація її усної літературної форми / І.К. Білодід. – Київ, 1968. – 34с.
594421
  Блягоз У З. Контактирование русского и родного языка в условиях двуязычия : учеб. пособ. / Блягоз З.У. ; М-во просвещения РСФСР, Ростов. н/Д. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д., 1976. – 76с.
594422
   Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами / В.М. Шопа [та ін.] ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; М-во освіти і науки України, Івано-Фрнків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-207. – ISBN 978-966-694-254-1
594423
  Гузь О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями : Навчальний посібник / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький. – Київ : Вища школа, 1995. – 304с. – ISBN 5-11-004303-5
594424
  Острик В.І. Контактна механіка : підручник [для студентів ун-тів спец. "Механіка", аспірантів та наук. співробітників, які працюють у галузі механіки твердого тіла] / В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 559, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажчик: с. 554-556. – Бібліогр.: с. 538-544. – ISBN 978-966-439-777-0
594425
  Бурмака М.В. Контактна телевізійна програма-дискусія як жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 59-62
594426
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1970. – 116с.
594427
  Панасюк В.В. Контактная задача для кругового отверстия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панасюк В.В.; АН УССР. Ин-т машиностроения и автоматики АН УССР. – Львов, 1954. – 8л.
594428
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязко-упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1966. – 8л.
594429
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязкоупругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1965. – 8л.
594430
  Качаловская Наталья Евгеньевна Контактная задача для неосесимметричного штампа, сцепленного с основанием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качаловская Наталья Евгеньевна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
594431
  Потележко В.П. Контактная задача для плиты, лежащей на упругом основании. : Автореф... канд.т ехн.наук: / Потележко В.П.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1967. – 13л.
594432
  Толкачева Н.М. Контактная задача для упорного тела с тонким покрытием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Толкачева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат.ф -тет. – М., 1969. – 8л.
594433
  Штаерман И.Я. Контактная задача теории упругости / И.Я. Штаерман. – Москва-Ленинград, 1949. – 272 с.
594434
  Грилихес М.С. Контактная кондуктоматрия. / М.С. Грилихес, Б.К. Филановский. – Л., 1980. – 175с.
594435
  Барский И.Я. Контактная микроскопия / И.Я. Барский. – Москва : Медицина, 1976. – 159с.
594436
   Контактная прочность пространственных конструкций. – Киев : Наукова думка, 1976. – 200с.
594437
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов / Б.М. Царев. – Москва - Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 172с.
594438
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов. / Б.М. Царев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 280с.
594439
  Дыхно С.Л. Контактная сварка сталей с покрытиями / С.Л. Дыхно, В.Н. Корж. – К, 1988. – 37с.
594440
  Гох Ф Ф. Контактная стыковая сварка оплавлением алюминия медью / Ф Ф. Гох, . – М, 1965. – 16с.
594441
  Жупанська О.І. Контактний стиск двох сфер зосередженими силами, прикладеними в їх центрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  На основі точного розв"язку осесиметричних задач теорії пружності для сфери отримано інтегральне рівняння гладкого контакту пружних сфер без використання спрощень теорії Герца щодо відносних розмірів зони контакту. Знайдено чисельний розв"язок цього ...
594442
  Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Ірина Олександрівна Назарова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.:8 назв
594443
  Алієва З. Контактно-генетичні підходи у дослідженні азербайджансько-українських літературно-культурних взаємин // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-12. – (Б-ка Ін-ту філології)
594444
  Коднир Д.С. Контактно-гидродинамическая теория смазки / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1963. – 184с.
594445
   Контактно-гидродинамическая теория смазки и её практическое применение в технике. – Куйбышев
1. – 1973. – 200с.
594446
  Мальцев М.Г. Контактно-искровой перенос вещества и применение его при спектральном анализе металлов и сплавов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Мальцев М.Г. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1968. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
594447
  Циховська Е. Контактно-типологічні сходження: міф про Варшаву у творчості Євгена Маланюка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 142-162
594448
  Юринец Владимир Евстафьевич Контактное взаимодействие однородных и неоднородных пластин с несимметрично подкрепляющим упругим элементом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юринец Владимир Евстафьевич; Львовский филиал мат. функции ин-та математики. – Львов, 1977. – 15л.
594449
  Полонская И.П. Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 138-141


  В статье рассматриваются лингвистические и экстралингвистические факторы, вызывающие замещение прагматического содержания высказывания. Анализируется замещение, при котором адресант замещаемого высказывания является адресантом высказывания, в состав ...
594450
  Штанько В.М. Контактное осаждение меди на сплавы железа, титана и циркония под холодную деформацию металлов. : Автореф... канд. технол.наук: 342 / Штанько В.М.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 26л.
594451
  Хайрулаев М.Р. Контактное плавание в бинарных системах с химическим взаимодействием компонентов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Хайрулаев М.Р.; МВ и ССО РСФСР.Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 14л.
594452
  Жданов В.В. Контактное плавление легированных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жданов В. В.; Том. ГУ. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
594453
  Шидов Х.Т. Контактное плавление между органическими и неорганическими веществами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Шидов Х.Т.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
594454
  Аверичева В.Е. Контактное плавление щелочно-галоидных соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Аверичева В.Е.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1960. – 11л.
594455
  Кузьминых И.Н. Контактное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – М.-Л, 1931. – 135с.
594456
  Козлов Г.В. Контактные взаимодействия в электропроводящих полимерных наполненных композициях. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.16 / Козлов Г.В.; Ан УССР. – К, 1989. – 35л.
594457
  Мартынович Т.Л. Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами. / Т.Л. Мартынович, В.Е. Юринец. – Львов, 1984. – 160с.
594458
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев; АН УССР; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288с. – ISBN 5-12-009305-1
594459
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 287 с.
594460
  Галин Л.А. Контактные задачи / Л.А. Галин. – Москва, 1980. – 302с.
594461
  Попов Г.Я. Контактные задачи для линейно-деформируемого основания. / Г.Я. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 167с.
594462
  Максименков Ю.К. Контактные задачи для нулевой упругой полуплоскости и плоскости с отверстием : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максименков Ю. К.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
594463
  Теплый М.И. Контактные задачи для областей с круговыми границами / М.И. Теплый. – Львов, 1983. – 176с.
594464
  Пурель А.А. Контактные задачи для подкрепленных оболочек вращения и кругового основания (ложемента) : Автореф... канд. техн.наук: 05.212 / Пурель А.А.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 11л.
594465
  Пелех Б.Л. Контактные задачи для слоистых элементов конституций и тел с покрытиями. / Б.Л. Пелех. – Киев : Наукова думка, 1988. – 278 с.
594466
  Александров В.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками / В.М. Александров, С.М. Мхитарян. – Москва, 1983. – 487с.
594467
  Сухорольский М.А. Контактные задачи для трансверсальноизотропных цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сухорольский М.А.; АН УССР. Львов. филиал. мат.-физ. Ин-т математики. – Львов, 1977. – 16л.
594468
  Максимчук А.В. Контактные задачи для упругих слоистых пластин и тел с покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максимчук А.В.; АН УССР, Ин-т прикл. проблем механ. и матем. – Львов, 1982. – 18л.
594469
  Колчин А.Д. Контактные задачи для упруго-твердеющей среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 028 / Колчин А.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 18л.
594470
  Моссаковский В.И. Контактные задачи математической теории упругости / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 175 с.
594471
  Арутюнян Н.Х. Контактные задачи механики растущих тел / Н.Х. Арутюнян. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
594472
  Бежанян Виолета Арташесовна Контактные задачи плоской теории электроупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян Виолета Арташесовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
594473
  Бежанян В.А. Контактные задачи плоскости теории электроупругости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян В. А.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.146-153
594474
  Григорович Виталий Михайлович Контактные задачи статики сферических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Григорович Виталий Михайлович; АН УССР, Ин-т механики. – К., 1973. – 16л.
594475
  Моссаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев. – Москва : Машиностроение, 1978. – 247с.
594476
  Массаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Массаковский. – М, 1978. – 248с.
594477
  Григолюк Э.И. Контактные задачи теории пластин и оболочек / Э.И. Григолюк, В.М. Толкачев. – Москва : Машиностроение, 1980. – 416 с.
594478
  Пелех Б.Л. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. / Б.Л. Пелех, М.А. Сухорольский. – К, 1980. – 214с.
594479
  Синекоп Н.С. Контактные задачи теории упругости для конечных размеров / Н.С. Синекоп. – Х., 1977. – 23с.
594480
  Рвачев В.Л. Контактные задачи теории упругости для неклассических областей / В.Л. Рвачев, В.С. Проценко. – К., 1977. – 235с.
594481
  Енигибарян Алеша Александрович Контактные задачи теории упругости для однородынх и составных прямоугольников и круговых колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Енигибарян Алеша Александрович; РГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 11л.
594482
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Рабинович А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 17 с.
594483
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук: 01.02.04 / Рабинович А.С. ; МГУ. – Москва, 1975. – 17 с.
594484
  Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости / Л.А. Галин. – М., 1989. – 303с.
594485
  Мокрик Р.И. Контактные задачи теории упругости и термоупругости для слоя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Мокрик Р.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 16л.
594486
  Травкин Ю.И. Контактные задачи теории упругости, решаемые в парных тригонометрических рядах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Травкин Ю.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
594487
  Моссаковский В.И. Контактные и смешанные задачи теории упругости / В.И. Моссаковский, Н.Е. Качаловская. – Днепропетровск, 1983. – 64 с.
594488
  Баблоян Арамаис Арутюнович Контактные и смешанные задачи теории упругости для однородных и составных тел : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / Баблоян Арамаис Арутюнович ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 31 с.
594489
  Смилга А. Контактные и электрические свойства высокоомного селенистого кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Смилга А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
594490
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
594491
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
594492
   Контактные свойства расплавов. – Киев, 1982. – 164 с.
594493
  Кузаконь В.М. Контактные симметрии дифференциальных инвариантов семейства кривых: ф:R2 [стремится к] R // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Изучается субмерсия [фи]:R[в квадрате] [стремится к] R евклидовых пространств, которая относительно псевдогруппы евклидовых движений R[в квадрате] и перепараметризаций R имеет два дифференциальных инварианта I[нижний индекс 1] кривизну кривой семейства ...
594494
   Контактные теплообменники. – Москва, 1988. – 256 с.
594495
   Контактные углы смачивания и водоустойчивость почвенной структуры / В.А. Холодов, Н.В. Ярославцева, М.А. Яшин, А.С. Фрид, В.И. Лазарев, З.Н. Тюгай, Е.Ю. Милановский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 693-701 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
594496
  Шабанов А.А. Контактные устройства для контроля изделий микроэлектроники / А.А. Шабанов, Р.Р. Хамидуллин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 126с.
594497
  Найдич Ю.В. Контактные явления в металлических расплавах / Ю.В. Найдич. – К., 1972. – 196с.
594498
  Стриха В.И. Контактные явления в полупроводниках / В.И. Стриха. – Киев : Вища школа, 1982. – 223 с.
594499
  Каминская О.В. Контактный крекинг пропана до ацетилена : Автореф... канд. техн.наук: / Каминская О.В.; Акад. наук СССР. Ин-т нефти. – М., 1958. – 10л.
594500
  Масальский Александр Константинович Контактный обмен в системе ионы меди (II) - железо и электроосаждения меди из сернокислых электролитов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.05 / Масальский Александр Константинович; Днепропетр. химико-технологический ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1985. – 15л.
594501
  Яхимович Ю.П. Контактный растровый процесс. Разработка способа изготовления контактных растров и исследование фоторепродукционного процесса с их применением : Автореф... канд. тех.наук: / Яхимович Ю.П.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1964. – 20л.
594502
  Шлыков Ю.П. Контактный теплообмен / Ю.П. Шлыков, Е.А. Ганин. – М-Л, 1963. – 144с.
594503
  Миллер В.С. Контактный теплообмен в элементах высокотемпературных машин. / В.С. Миллер. – К., 1966. – 163с.
594504
  Варшавский И.И. Контактов не будет / И.И. Варшавский. – Москва, 1992. – 461с.
594505
  Горстка В.Н. Контактовая зона Хибинского щелочного мавсива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горстка В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1967. – 28л.
594506
  Білан О.В. Контактові взаємовідношення порід Коростенського комплексу на прикладі Малинського масиву Рапаківі / О.В. Білан, О.В. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Вивчено контактові взаємовідношення базитової та гранітної складових коростенського комплексу. Зроблено спробу ув`язати геологічні спостереження з даними ізотопної геохронології. Показано, що рапаківіподібні граніти головної фази вкорінення молодші за ...
594507
  Родіонов С.П. Контактові процеси Криворізького протерозою / С.П. Родіонов
т.9, в.1-2. – 1948
594508
  Баклаев Я.П. Контактово-метасоматические месторождения железа и меди на Урале / Я.П. Баклаев. – Москва : Наука, 1973. – 231с.
594509
  Безбородько Н.И. Контактовые взаимоотношения гранитов и гнейсов в связи с изучением этихпород вдоль побережья Днепра (Новогеоргиевск-Никополь) / Н.И. Безбородько. – Лубны : Типография Б.З.Дубинского, 1918. – 263с. : Ил.
594510
   Контактовые процессы и оруденение в габбро-перидотитовых интрузиях. – Москва : Наука, 1979. – 138 с.
594511
  Даминова А.М. Контактовый и региональных метаморфизм / А.М. Даминова. – М, 1977. – 75с.
594512
  Феоктистов Г.Д. Контактовый метаморфизм песчано-глинистых пород вблизи трапповых силлов в южной части Сибирской платформы / Г.Д. Феоктистов. – М, 1972. – 100с.
594513
  Бекташи С.А. Контактовый метасоматизм вмещающих пород юго-западной части Мегри-Ордубадского батолита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекташи С.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 19л.
594514
  Эсман С.А. Контакторное управление электродвигателями / С.А. Эсман. – Ленинград-Москва : Объединенное научно-техническое издательство НКТП СССР, 1936. – 228с.
594515
  Драздаускене Контактоустанавливающая функция речи (на материале английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Драздаускене М.-Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 10л.
594516
  Чистякова Е.В. Контакты и связи России с народами Африки. / Е.В. Чистякова. – М., 1987. – 35с.
594517
   Контакты латышского языка. – Рига, 1977. – 270с.
594518
  Мамедов Р.К. Контакты металл - полупроводник с электрическим полем пятен / Р.К. Мамедов. – Баку : Бакгосуниверситет, 2003. – 231с.
594519
  Родерик Э.Х. Контакты металл - полупроводник. : пер. с англ. / Э.Х. Родерик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 208с.
594520
  Захаров М.А. Контакты на разных уровнях / М.А. Захаров. – М., 1988. – 267с.
594521
   Контакты русского языка с языками народовПрибалтики. – Рига, 1984. – 188с.
594522
  Зубок В.М. Контакты с Джерри Брауном - видным деятелем демократической партии / В.М. Зубок, С.М. Самуйлов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 125-131
594523
  Белодед И.К. Контакты украинского языка с другими славянскими и унификация его устной литературной формы / И.К. Белодед. – К., 1968. – 35с.
594524
  Левин А.П. Контакты электрических соединителей радиоэлектронной аппаратуры : Расчет и конструирование / А.П. Левин. – Москва, 1972. – 216 с.
594525
  Толстов Ю.Г. Контактые преобразователи / Ю.Г. Толстов. – М., 1953. – 132с.
594526
  Сидоренко Е.Н. Контаминанты в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 21-30. – ISBN 966-594-623-4
594527
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадієвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
594528
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
594529
  Осадца К. Контамінація жанрів житія та рицарського роману у середньовічній сербській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-123. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
594530
  Ніколаєв Б.І. Контамінація топіки героїзму і танатичного комплексу в романах О. Памука "Сніг" і О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 117-123


  Об"єктом аналітичного розгляду в статті є типологічно споріднені долі двох персонажів метароманів Орхана Памука "Сніг" й Оксани Забужко "Музей покинутих секретів": Ладжіверта у турецького автора й Адріяна Ортинського в українського. У цих образах ...
594531
  Косович О.В. Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокреативні можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104


  У статті розглядається контамінація (блендинг) як самостійний спосіб словотворення, виявляються універсальні і лінгвокреативні особливості контамінацій (блендів), які функціонують в сучасній французькій мові, що дозволяє розглядати контамінацію ...
594532
  Косович О.В. Контамінація у розрізі інноваційних процесів. Нова тенденція, новий спосіб? // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2705-80-5


  В сучасному мовознавсті використовуються різін терміни для опису феномена контамінації, наслідків процесу створення контамінованих одиниць у французькій мові. Аналіз теоретичного матеріалу продемонстрував, що жоден з класів слів, що існують у мові, не ...
594533
  Тиха О.В. Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 51-56


  Досліджуються особливості розвитку поняття "контамінація" в умовах європейської некласичної естетики, зокрема у теоретичних рухах позитивізму та неопозитивізму. Проаналізовано розширення меж естетичної проблематики.
594534
  Степанянц А.У. Контатнты дальнего взаимоедйствия протонов и конфигурации мостиковых бициклических соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Степанянц А.У.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
594535
  Грибов Ю.Т. Контеевские вечера / Ю.Т. Грибов. – М., 1982. – 304с.
594536
  Астановский Г.Б. Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте / Г.Б. Астановский, В.Т. Смирнов. – Москва, 1976. – 152с.
594537
  Моримура С. Контейнеры смерти: Роман. / С. Моримура. – М., 1984. – 327с.
594538
   Контейнеры транспортные для отработавших сборок тепловыделяющих элементов энергетических ядерных реакторов. – Москва, 1976. – 22 с.
594539
  Гобова Є.В. Контексні зміни тонімів у китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 3-11. – ISSN 1682-671Х
594540
  Банникова Инесса Александровна Контексные характеристики семантически осложненных слов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Банникова Инесса Александровна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 31л.
594541
   Контекст - 1981 : Литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1982. – 303с.
594542
   Контекст. – Київ
№ 6. – 2001
594543
   Контекст. – Київ
№ 7. – 2001
594544
   Контекст. – Київ
№ 8. – 2001
594545
   Контекст. – Київ
№ 9. – 2001
594546
   Контекст. – Київ
№ 10. – 2001
594547
   Контекст. – Київ
№ 11. – 2001
594548
   Контекст. – Київ
№ 12. – 2001
594549
   Контекст. – Київ
№ 1. – 2002
594550
   Контекст. – Київ
№ 2. – 2002
594551
   Контекст. – Київ
№ 3. – 2002
594552
  Мозгова Т.А. Контекст "логіки небуття" в японській культурно-філософській традиції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 112-116. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
594553
  Моїсєєв О.М. Контекст висновку експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 132-139. – ISBN 966-8467-20-5
594554
  Ткачук Ю. Контекст для культурної катастрофи: роман "Надзвичайно голосно та неймовірно близько" Дж.С.Фоера як пошук історії-зцілення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
594555
  Безруков В.И. Контекст и прямое значение слова / В.И. Безруков. – Тюмень, 1962. – 20с.
594556
  Сухомлин В.В. Контекст і комунікативна компетенція як невід"ємні компоненти дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 391-399. – Бібліогр.: Літ.: с. 398-399; 14 п.


  Характеристика комунікативної компетенції і контексту як складових публіцистичного дискурсу, що обумовлено подальшим семантико-синтаксичним аналізом текстів засобів масової інформації. Характеристика коммуникативной компетенции и контекста как ...
594557
  Вербицкий А.А. Контекст как психологическая категория / А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0042-8841
594558
  Рева Л. Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 60-72. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті аналізується розмаїття концепцій неореалізму у світовій філософії і україно-російському літературознавстві через парадигму рецепції і взаємовпливу. Окрему увагу надано категорії наративу, шлях якої до літературознавства йшов від ...
594559
  Касьян А.А. Контекст образования: Наука и мировоззрение / А.А. Касьян. – Нижний Новгород, 1996. – 184с.
594560
  Ревенко О.В. Контекст та інтертекст у політичному газетному тексті // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 46-48.
594561
  Булатецька Л. Контекст у контексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 60-73. – ISBN 966-581-388-9
594562
  Городенко Л.М. Контексти виникнення мережевої комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 16-25. – ISSN 2312-5160


  З"ясовуються науково-теоретичні передумови ви никнення явища "мережева комунікація", а також встановлю-ються контекстуальні зв"язки мережевої комунікації в різних галузях науки. Це дослідження показує, як інформаційні та комунікаційні технології - ...
594563
  Данилова Т.В. Контексти культури Е. Холла / Т.В. Данилова, Я. Стихальська // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 24-25
594564
  Мірошниченко Л.Я. Контексти літературного скептицизму // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 7-29. – ISBN 978-966-11-0683-2


  Бібліографія по темі "літературний скептицизм" - С. 363-383.
594565
  Вельможко Я.Ю. Контексти щоденникової спадщини Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 51-56
594566
  Кубаєвський Микола Контекстна буттєвість етносу в глобалізованому просторі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
594567
  Шипнівська О.О. Контекстна детермінація міжчастинномовних морфологічних омонів сучасної української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-122. – Бібліогр.: С. 122. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування правил автоматичного усунення міжчастиномовної морфологічної омонімії на основі діагностувальних контекстів. Визначаються головні параметри необхідного й достатнього текстового оточення та його діагностувальна ...
594568
  Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мамонова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
594569
  Губайловский Владимир Контекстная атака : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 156-159 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
594570
  Щепин А.Г. Контекстная омонимия в русском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Щепин А.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 23л.
594571
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
594572
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : Дис... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
594573
  Зернова Л.Г. Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зернова Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
594574
  Зернова Любовь Георгиевна Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка (на материале произведений Бенито Переса Гальдеса) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зернова Любовь Георгиевна; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 220л.
594575
   Контекстная реклама - работа на результат : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 38-40 : Фото
594576
  Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1980. – 150с.
594577
  Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія : монографія / В.В. Желанова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 354-419, 477-478. – ISBN 978-966-617-340-2
594578
  Возна З. Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 237-241. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
594579
  Попова О.В. Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 156-165. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглянуті проблеми реалізації контекстного підходу в межах процесу професійно-мовленневої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти.
594580
  Добровольський Є.В. Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.02 / Євген Валерійович Добровольський; Одес. нац. акад. зв"язку. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
594581
  Мосійчук Т. Контекстність вищої освіти як чинник безпеки соціально-професійних відносин / Т. Мосійчук, І. Крапіва // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С.133-140. – ISSN 1563-3713
594582
  Мостова А. Контекстність культури й ефективність професійного спілкування страхового агента // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
594583
  Дем"яненко Н. Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016


  Обгрунтовано співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання у вищій школі як методології і практики, доведено переваги освітнього середовища контекстного типу на рівні педагогічної магістратури. Розкрито роль квазіпрофесійної ...
594584
  Савчинський Б.Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зоброжень текстових та графічних документів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Савчинський Б.Д.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
594585
  Кисельова А.Г. Контекстно-залежна система керування напівпровідниковими перетворювачами електроенергії в мікрогрід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кисельова Анна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
594586
  Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются возможности плодотворного синтеза принципов контекстного обучения и компетентностного подхода для обеспечения процессов модернизации отечественного образования. Potentialities of productive synthesis of context education theory ...
594587
  Вербицкий А. Контекстное обучение в компетентностном подходе. / А. Вербицкий. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С.39-46. – ISSN 0869-3617
594588
  Макаренко Н.Н. Контекстное обучение как процесс динамического движения к практической деятельности студентов // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 160-169. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Рассмотрена одна из основных проблем высшей школы на этапе реформирования - минимальная практическая направленность образования. Представлен авторский вариант решения проблемы на неспециализированных факультетах – внедрение системы контекстного ...
594589
  Далингер В.А. Контекстные задачи по математике как средство диагностики уровня сформированности предметной компетенции у студентов инженерных специальностей / В.А. Далингер, О.В. Янущик // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-67. – ISSN 1726-667Х
594590
  Яныгина Ольга Иннокентьевна Контекстный анализ сочетаемости синонимического ряда английских прилагательных с общим значением "острый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яныгина Ольга Иннокентьевна; Московск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
594591
  Богатырева М.А. Контекстный подход к обучению языку специальности в корпорации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается ключевая составляющая кросскультурного тренинга для сотрудников фирм - развития стратегий учения и коммуникации на иностранном языке.
594592
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : [дис. ... канд. філолог. наук] / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології, К-ра історії укр. літератури і шевченкознавства. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
594593
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
594594
  Темченко А. Контекстуальна семантика числа три в українських замовляннях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 38-41
594595
  Басок В.А. Контекстуальна синонімія та її місце в загальній теорії синонімії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-638-08406
594596
  Левина Ц.А. Контекстуальная актуализация сематико-социалистических потенций причастий в функции определения и обстоятельства : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левина Ц. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 24л.
594597
  Агамджанова В.И. Контекстуальная избыточность лексического значения слова / В.И. Агамджанова. – Рига, 1977. – 123с.
594598
  Донская Ирина Васильевна Контекстуальная обусловленность структуры французского глагольного сказуемого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Донская Ирина Васильевна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1987. – 23 с.
594599
  Панков Ф.И. Контекстуальная парадигма наречий (фрагмент лингводидактической модели русской грамматики) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-29. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
594600
  Сухова Л.В. Контекстуальная связь предложений / Л.В. Сухова. – К, 1982. – 159с.
594601
   Контекстуальная семантика. – Рига, 1982. – 123с.
594602
  Панасенко Н.В. Контекстуальная синонимия в лексике современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Панасенко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
594603
  Теремко В.І. Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 3-21. – ISSN 1998-6912
594604
  Лісневська А.О. Контекстуальний інформаційний вплив // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 31-40. – ISBN 978-966-8063-99-45
594605
  Кирчів Р. Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, публікації і дослідженні політичних анекдотів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119-124. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
594606
  Міщенко Д.С. Контекстуальні варіації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 88-102


  У статті йдеться про проблеми літературних ремінісценцій, функціонування традиційного сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття, контекстуальні інтерпретації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття. В ...
594607
  Мозгова Т. Контекстуальні особливості концепту "буття" в японській культурній традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 15-23. – ISSN 2075-1443
594608
  Левицька О.С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" : монографія / Оксана Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 222-231. – Бібліогр.: с. 193-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-322-399-5
594609
  Петрущенков С.П. Контекстуальність як метод реконструкції науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена питанням виокремлення "контекстуальності" як методу реконструкції науки і застосування його для аналізу сучасних концепцій філософії науки. Процес включення нових об"єктів у контекст реконструкції розглядаються з позиції історичного ...
594610
  Окраса Эдвард Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторском стиле С.Есенина : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Окраса Эдвард; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 180л. – Бібліогр.:л.157-180
594611
  Окраса Э Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторсокм стиле С. Есенина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Окраса Э; КГУ. – Киев, 1988. – 24л.
594612
  Николаева О.М. Контекстуально-речевые лексические синонимы (на матер. сов. рус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
594613
   Контекстуально обусловленная вариативность единиц языка. – Рига, 1989. – 207с.
594614
  Кербс Александр Готфридович Контекстуальное взаимодейстиве средств лексического и грамматического уровнений в создании отрицательного образа. (На материале именных определит. и глагольно-именных словосочетаний в прозе Г.Гейне) : Автореф... канд. фило.наук: 02.04 / Кербс Александр Готфридович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 27л.
594615
  Осетрова Е.О. Контекстуальные изменения группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Осетрова Е.О.; ЛГУ. – Л, 1971. – 28л.
594616
  Гильченок Н.Л. Контекстуальные сложные существительные немецкого языка и их перевод на русский язык. : Автореф... Кад.филол.наук: / Гильченок Н.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 22л.
594617
  Абдуллина А.Р. Контекстуальные трансформации фразеологических единиц в английском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Абдуллина А.Р.; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2007. – 21с. – Библиогр.: 7 назв.
594618
  Цыпышева М.Е. Контекстуальный анализ английских омонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыпышева М.Е. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 16 с.
594619
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Толчеєва Т.С. ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2009. – 416 л. – Бібліогр.: л. 368-416
594620
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Толчеєва Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
594621
  Шутова М.О. Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 205-214. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
594622
  Марков В.А. Контент-анализ в комплексном исследовании функционирования прессы : Автореф.дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Марков В.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 28л.
594623
  Смагулов К.Е. Контент-анализ посланий Президента Республики Казахстан // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 54-61. – ISSN 0132-1625
594624
  Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды : учеб.-метод. пособие / Л.Н. Федотова. – Москва, 1988. – 77с.
594625
  Саламатов В. Контент-аналіз відображення сенсу національних інтересів у стратегічних нормативно-правових документах / В. Саламатов, Г. Колісник // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 22-28. – ISSN 2313-559X
594626
  Бойко С. Контент-аналіз освітнього проекту "Міжнародний конкурс з українознавства" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 106-110
594627
  Хрустапьова М.С. Контент-аналіз періодичних видань у вивченні іміджу та деяких аспектів маркетингової стратепї ВНЗ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 236-241. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
594628
  Дріга Т.Г. Контент-аналіз поняття "асертивність" // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 158-165. – ISSN 2219-2654
594629
  Степаненко Г.О. Контент-аналіз тижневика "Weekly.ua" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 545-546


  Стаття присвячена особливостям контент-аналізу тижневика "Weekly.ua", визначенню жанрової специфіки журналу, а також характеру висвітлення основних інформаційних подій на шпальтах видання.
594630
  Сметана К.М. Контент-аналіз тижневика "Фокус" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 541-543


  Журнал "Фокус" - суспільно-політичний, загальнонаціональний тижненвик, який виходить у 40 містах України. Його мета - розповісти читачам, про те, що сталося важливого у світі, на чому треба сфокусувати свою увагу. За графічними зображеннями, ...
594631
  Хилько М.М. Контент-аналіз у журналістикознавстві: принципи, умови ,вимоги, етапи методу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 32-39
594632
  Герасимчук Н. Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 156-163


  У статті йдеться про особливості контент-аналізу, його складники та можливість застосування для аналізу публіцистичних текстів. The features of content analysis, its constituents and possibility of application for analysis of publicistic texts are ...
594633
  Федоренко О.Д. Контент-аналіз як метод дослідження впливу демінутивних форматів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів (на матеріалі молодіжної преси) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 90-96


  У статті розглядається питання впливу демінутивних формантів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів. Зважаючи на дані контент-аналізу, констатуємо, що суфікси пестливості використовуються у медіа-текстах з метою передачі емоційно-негативних ...
594634
   Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК. – Київ, 1998. – 13с.
594635
  Топка Р.В. Контент-аналіз як метод моніторінгу висвітлення українсько-польських відносин засобами масової інформації. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76.
594636
  Семотюк О.Л. Контент-аналіз як метод семантичної експертизи в судовій лінгвістиці / О.Л. Семотюк, Х.М. Гайдис // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 198-202. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
594637
  Неліпа Д. Контент-аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ та процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 332-336
594638
  Чекмишев О.В. Контент-аналіз, анкетування та фокус-групові дослідження як апробація новітньої методології соціальних комунікацій у Сумському регіоні (2009-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 139-143


  У статті розглянуто досвід проведення новітніх досліджень соціальних комунікацій у Сумській області, що поєднують методи медіамоніторингу, анкетування журналістів, топ-менеджерів та медіаекспертів, а також фокус-групове дослідження аудиторії ЗМІ. In ...
594639
  Юськів Б.М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід / Б.М. Юськів. – Рівне : Перспектива, 2006. – 203с. – ISBN 966-7643-77-8
594640
  Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК : Навч. посібник для студ.спец."Журналістика" / В.Ф. Іванов; МОУ; Ін-т сист. дослід. освіти; КУ ім. Т. Шевченка; Наук.ред.А.З.Москаленко. – Київ : ІСДО, 1994. – 112с. – ISBN 5-7763-2361-4
594641
  Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів "Літературно-Наукового Вістника" (1898-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 415-421. – ISSN 1561-6224


  Досліджено специфіку мовної ментальності провідних публіцистів "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника") (1898-1939) з використанням методу контент-аналізу. Мовну ментальність І. Франка визнано націєцентричною, М. Грушевського - україноцентричною, ...
594642
  Шилінгер В. Контент-аналітичне дослідження юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-156
594643
  Гайсина А. Контент-менеджер - проводник в виртуальном мире // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 27 - 28. – ISSN 0869-4915
594644
  Грек-Тарасевич Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  В статье представлен опыт отдела маркетинговых исследований ЦНБ НАН Беларуси по управлению сайтом организации. Раскрываются задачи, функциональное предназначение контент-менеджера сайта библиотеки, методы оптимизации веб-ресурса под конкретные цели, ...
594645
  Мар"їна О.Ю. Контент-менеджмент як інструмент реалізації медіа-стратегії бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 24-28
594646
  Мар"їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії бібліотеки у цифровому середовищі, яка грунтується на технологіях створення, транслювання та моделювання інформаційних активів.
594647
  Коваль О. Контент авторських статей часопису "Образ" (2007-2010) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 175-181


  У статті здійснено контент-аналіз щорічного наукового збірника "Образ" за 2007 - 2010 рр., використовуючи типові одиниці комунікативного процесу. Виявлено особливості редакторської позиції часопису. В статье проведен контент-анализ ежегодного научного ...
594648
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 208 л. – Додатки: л. 166-208. – Бібліогр.: л. 149-165
594649
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
594650
  Сащук Т.І. Контент аналітичного видання: тенденції впливу на соціум (на прикладі журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 169-172


  У статті досліджено контент аналітичного видання з позиції його впливу на емоційно-дійову здатність реципієнтів зокрема і на соціум загалом, запропоновано типологію викликаних комунікативних ефектів, що ґрунтується на аналізі зафіксованих реакцій ...
594651
   Контент в интернете: эра мобильного потребления / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 26-31. – ISSN 1726-6726


  Книги, видео, товары и услуги следом за пользователем пришли в Сеть. Согласно исследованиям, сегодня появляется новый тип потребителя - люди, активно применяющие мобильные устройства для приобретения и использования информации, товаров и услуг. ...
594652
  Сищук О.А. Контент веб-сайтів органів виконавчої влади України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 487-489
594653
  Колісник О.В. Контент гри у соціальних практиках сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 69-72
594654
  Загороднюк В. Контент дитячого телевізійного каналу "Піксель": функціональне спрямування // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 214-225. – ISSN 2078-1911


  У статті подано опис контенту першого українського спеціалізованого дитячого каналу "Піксель", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням.
594655
  Загороднюк В.Є. Контент дитячого телевізійного каналу "Плюсплюс": функціональне спрямування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-90. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено контент спеціалізованого дитячого каналу "ПЛЮСПЛЮС", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням. Запропоновано поділ контенту за такими типами: розважально-виховний, ...
594656
  Андарачна М.М. Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка") / М.М. Андарачна, Ю.М. Єгорова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Постать Оксани Забужко належить до когорти імен, які на сьо годні стали відомими в Україні. Її полігранна творчість розвивається як в Україні, так і поза межами Батьківщини.
594657
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 218 арк. – Додатки: арк. 200-218. – Бібліогр.: арк. 179-199
594658
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
594659
  Арутюнян Р.Г. Контент інтернет-каналу "Студент-TV" . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 167-169


  У статті розглянуто контент нового телевізійного інтернет-каналу, орієнтованого в основному на студентську аудиторію. Визначено особливості функціонування телевізійного каналу "Студент-TV" в мережі інтернет. The content of new internet television ...
594660
  Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
594661
  Школьна О. Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ") / О. Школьна, К. Покляцька // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 103-112
594662
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 р.р.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
594663
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. історії журналістики. – Київ, 2017. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 161-181
594664
  Кохан О.В. Контент порталу RISU для молодіжної аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 200-204
594665
  Щегельська Ю.П. Контент рекламної та PR-активності Харькова як міста-господаря Євро-2012 // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті подано результати аналізу контенту рекламної та PR-активності міста Харкова напередодні, підчас та після проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.
594666
  Мілянович О. Контент української Вікіпедії: національна специфіка світового тренду // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 213-217
594667
  Шварцман М.Е. Контент, интероперабельность и другие критерии оценки электронно-библиотечных систем // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х
594668
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : дис. ... канд. наук соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; Укр. католицький ун-т. – Львів, 2012. – 257 л. – Бібліогр.: л. 205-257
594669
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
594670
  Іванов В.Ф. Контентний аналіз: можливості та вимоги // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 141-152. – (Журналістика ; [Вип. 1])
594671
  Костюк К.Н. Контентные ресурсы для вузов и библиотек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726


  Библиотечная отрасль богата конференциями – интересными, насыщенными, иной раз проходящими в самых живописных уголках планеты. Так было и на этот раз. «1-я конференция НЭИКОН о российских и иностранных электронных ресурсах, публикациях и жур на лах», – ...
594672
  Русас Д.Д. Контигуальность вероятностных мер. Применения к статистике. / Д.Д. Русас. – М., 1975. – 254с.
594673
  Жиляєв І.Б. Контингент студентів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7909-71-0
594674
  Гуртов В. Контингент студентов и государственные гарантии / В. Гуртов, С. Сигова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0869-3617
594675
  Раянгу В. Контингенты подготовки, использование и потребность в кадрах по видам образования / В. Раянгу. – Таллин, 1983. – 143с.
594676
  Штерн Г. Континент будущего / Г. Штерн, Э. Кель. – Новосибирск, 1966. – 128с.
594677
  Польшиков П.И. Континент в движении: Актуальные проблемы экон. развития Африки / П.И. Польшиков. – М., 1976. – 216с.
594678
  Шир Луна Континент вне времени : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.30 : Фото
594679
  Русин Н.П. Континент за облаками. / Н.П. Русин. – М., 1959. – 175с.
594680
  Тармас Олаф Континент избранных : Неизвестная Австралия. Иммиграция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 96-98 : Іл. – ISSN 1029-5828
594681
  Ланге П.В. Континент коротких теней : История географических открытий / П.В. Ланге. – Москва : Прогресс, 1990. – 285с.
594682
  Злотников М.Ф. Континентальная блокада и Россия / М.Ф. Злотников. – Москва-Ленинград, 1966. – 360с.
594683
  Семененко Н.П. Континентальная кора / Н.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 198с.
594684
  Крук Н.Н. Континентальная кора Горного Алтая: этапы формирования и эволюции, индикаторная роль гранитоидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1403-1423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1419-1423. – ISSN 0016-7886
594685
  Тейлор С.Р. Континентальная кора: ее состав и эволюция : Рассмотрение геохимической летописи, запечатленной в осадочных породах / С.Р. Тейлор, Мак-Леннан; Под ред. Л.С. Бородина. – Москва : Мир, 1988. – 379с.
594686
  Вахштайн В. Континентальная модель образовательных систем. Система высшего образования в Нидерландов. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24-38
594687
  Писарев А.А. Континентальная онтология события: настройка оптики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 42-44
594688
  Куликов Н.В. Континентальная радиоэкология : (почвенные и пресноводные экосистемы) / Н.В. Куликов, И.В. Молчанова. – Москва : Наука, 1975. – 184 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 159-182
594689
  Гончар Б.М. Континентальний конгрес // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 665-666. – ISBN 966-316-039-X
594690
   Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 64 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
594691
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178 л. – Бібліогр.: л.155-178
594692
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історикр-філософське дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
594693
  Зубчик О.А. Континентальні джерела аналітичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
594694
  Колісник П.І. Континентальність клімату та методи її визначення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 74-82 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 6)
594695
  Колісник П.І. Континентальність клімату України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 22)
594696
  Кепежинскас В.В. Континентальные вулканические ассоциации / В.В. Кепежинскас, И.В. Лучицкий. – М, 1974. – 72с.
594697
   Континентальные и островные шельфы. – М., 1981. – 271с.
594698
  Парфенов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока Азии / Л.М. Парфенов. – Новосибирск, 1984. – 191с.
594699
  Аношко Я.И. Континентальные палеоген-неогеновые отложения юго-востока Белоруссии / Я.И. Аношко. – Минск, 1990. – 155с.
594700
   Континентальные перерывы и коры выветривания в докембрии Восточно-Европейской и Сибирской платформы. – Москва : Наука, 1985. – 152с. + Карта
594701
   Континентальные рифты. – Москва : Мир, 1981. – 483с.
594702
   Континентальные третичные толщи Северо-Востока Азии : (Стратиграфия, корреляция, палеоклиматы). – Новосибирск, 1979. – 231с.
594703
  Самарин Марат Александрович Континентальные угленосные отложения мезозойского и кайнозойского осадочного чехла центральной и северо-западной частей Украинского щита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Самарин Марат Александрович; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1978. – 23л.
594704
   Континентальный верхний палеозой и мезозой Сибири и Центрального Казахстана : биостратиграфия и палеонтология; сборник статей; монография. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 184 с.
594705
   Континентальный и океанский рифтогенез. – Москва : Наука, 1985. – 221с. + Схема
594706
   Континентальный и прибрежно-морской литогенез. – Новосибирск, 1977. – 123с.
594707
   Континентальный литогенез. – Новосибирск, 1976. – 165с.
594708
  Шумилов Ю.В. Континентальный литогенез и россыпеобразование в криолитозоне / Ю.В. Шумилов. – Новосибирск, 1986. – 171с.
594709
   Континентальный лифтогенез. – М., 1977. – 107с.
594710
  Борн А. Континентальный охват / А. Борн, П. Матье // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 34-37. – ISSN 1020-8151


  Африканские банковские группы расширяют свое присутствие в регионе, ставя перед традиционными участниками рынка и органами надзора новые задачи.
594711
  Лавров В.В. Континентальный палеоген и неоген Арало-Сибирских равнин / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1959. – 232с.
594712
  Комия Ц. Континентальный рециклинг или истинный континентальный рост // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1927-1944 : рис. – Библиогр.: с. 1940-1944. – ISSN 0016-7886
594713
  Разваляев А.В. Континентальный рифтогенез и его предыстория / А.В. Разваляев. – Москва : Недра, 1988. – 188с.
594714
  Кнорре Е.С. Континенты встречаются в космосе / Е.С. Кнорре, Э.А. Васкевич. – М., 1980. – 160с.
594715
  Гулям Х. Континенты не спят : балллады / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 120 с.
594716
  Полькен К. Континенты с птичьего полета / К. Полькен. – М., 1966. – 279с.
594717
  Пергаменщик Віктор Михайлович Континуальна теорія просторого обмеженого нематичного рідинного кристалу : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.15 / Пергаменщик Віктор Михайлович; НАНУ. Ін-тут фізики. – К., 2000. – 33л.
594718
  Лихачев В.А. Континуальная теория дефектов (Структурно-аналитическая механика материалов) / В.А. Лихачев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 227 с.
594719
  Вит Р де Континуальная теория дисклинаций / Р де Вит. – Москва, 1977. – 208с.
594720
  Эшелби Дж. Континуальная теория дислокаций : пер. с англ. / Дж. Эшелби. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 247с.
594721
  Качанов Марк Лазаревич Континуальная теория упругой среды с трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качанов Марк Лазаревич; Ин-т проблем механики АН СССР. – М., 1972. – 14л.
594722
  Симонов И.Н. Континуальная электродинамика / И.Н. Симонов. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 256с. – ISBN 966-7505-20-0
594723
  Протас М. Континуальне мистецтвознавство і візуальні практики // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 51-69. – ISBN 966-7021-87-4
594724
  Щербак В.І. Континуальність і дискретність водоростевих угрупувань антропогенно порушеної затоки Канівського водосховища / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, Н.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 158-168. – Бібліогр.: 7 назв
594725
  Бурак А.Й. Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів / Я.Й. Бурак, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха; НАН України; Центр мат. моделювання ін-ту прикладних проблем механіки і мат. ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2006. – 272с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0478-8
594726
  Мазманишвили А.С. Континуальное интегрирование как метод решения физических задач / А.С. Мазманишвили. – К, 1987. – 222с.
594727
  Раскин Л.Г. Континуальное линейное программирование : Монография / Л.Г. Раскин, И.О. Кириченко; МВДУ; Военный ин-т внутренних войск МВД Украины. – Харьков, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8726-07-3
594728
  Валеева Е.В. Континуальность как методологический принцип исследования современного образовательного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2073-9702


  Образовательний континуум, обладающий рядом специфических черт, - это форма конструирования целостности образовательного пространства на основе единства пространства и времени.
594729
  Смолянов О.Г. Континуальные интегралы / О.Г. Смолянов, Шавгулидзе. – Москва : Из-во Московского университета, 1990. – 150с. – ISBN 5-211-00944-4
594730
  Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической физике / В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 256с.
594731
  Полищук Е.М. Континуальные средние и вопросы анализа в функциональных пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Полищук Е.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 43 с.
594732
  Рудь М.О. Континуїтет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
594733
  Панченко А.И. Континуум и физика. Филос. аспекты. / А.И. Панченко. – М., 1975. – 119с.
594734
  Георгіева С.Л. Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 27-43. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено типологічний аналіз болгарського діалектного континууму метрополії та його проекція на болгврські переселенські говірки діаспори. Наведено перелік важливіших диференційних ознак діалектних типів, що може служити матрицею під час ...
594735
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 308-313. – ISBN 978-966-581-958-5
594736
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя істинності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 130-139.
594737
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень можливості в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 171-177
594738
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень необхідності в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 231-236. – ISBN 978-966-171-013-8
594739
  Дроб О.М. Континуум поглядів на стратегічне мислення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
594740
  Охріменко В.І. Континуум сингулярних термів просторової модальності (логічний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 387-394. – ISBN 978-966-171-092-3
594741
   Контитентальные рифты, 1977. – 465-480с.
594742
  Ивашов П.В. Контнентальные юрские отложения северо-востока Русской платформы / П.В. Ивашов. – М, 1981. – 176с.
594743
  Ландкоф С.Н. Контокорент і кредитова реформа / С.Н. Ландкоф. – Х., 1931. – 168с.
594744
  Боровик Г.А. Контора на улице Мостора / Г.А. Боровик. – М, 1978. – 96с.
594745
  Новосельский А.С. Контора пишет!.. / А.С. Новосельский. – Свердловск, 1962. – 63с.
594746
   Конторович Владимир Алексеевич : (к 50-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 158 : фото. – ISSN 0016-7886
594747
  Мірошниченко О.А. Конторські метаморфози : веселі та сумні історії / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 222 с.
594748
  Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империализма / Ю.И. Зеленский. – М., 1985. – 207с.
594749
  Шевчук В.М. Контрабанда автомобілей іноземного виробництва: особливості криміналістичної характеристики і виявлення ознак злочину // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.52-60
594750
  Кириченко І. Контрабанда алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: кримінологічний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
594751
  Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
594752
  Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук О.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
594753
  Омельчук Олег Миколайович Контрабанда за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук Олег Миколайович; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 239 л. + Додатки: л.: 234 - 239. – Бібліогр.: л.: 208 - 234
594754
  Османова Д. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики / Д. Османова, Ф. Жаксыбекова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 426-431. – Библиогр: 21 назв. – ISSN 1993-6788
594755
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность / Ю.И. Сучков. – Калининград, 1975. – 40с.
594756
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. / Ю.И. Сучков. – Изд. 2-е, доп. – Калининград, 1976. – 63с.
594757
  Крушельницька Т. Контрабанда і фальсифікація на алкогольно - тютюновому ринку України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С. 107-117
594758
  Букрєєв О.І. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як загроза національній безпеці України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 580-582. – ISBN 978-966-458-403-3
594759
  Лук"яненко О. Контрабанда не пройде. Кримінально-правові методи боротьби з контрабандою тютюнових виробів та алкогольних напоїв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 14
594760
  Картленд Б. Контрабанда, шпионаж...и любовь / Б. Картленд; Пер. с англ. М.В. Кузина. – Москва : Вече, АСТ, 1997. – 368 с. – ISBN 5-7838-0140-2
594761
   Контрабанда: засоби попередження та протидії : Навчальний посібник. – Київ : МІВВЦ, 2001. – 118с. – ISBN 966-95763-7-7
594762
  Процюк О.В. Контрабанда: кримінально - правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-48
594763
  Стрельцов Є.Л. Контрабанда: склад злочину : науково-практичний коментар / Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2012. – 48, [2] с. – Додатки: с. 38-40. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Коментар до законодавства"). – ISBN 978-966-438-520-3
594764
  Сіленко В.В. Контрабанда: уточнення предмету злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 19-23.
594765
  Крыничук А.И. Контрабандисты отравленного оружия / А.И. Крыничук. – Харьков, 1984. – 110с.
594766
  Сытин А.П. Контрабандисты Тянь-Шаня. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1964. – 191с.
594767
  Лемак В. Контрабанді - надійні бар"єри // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
594768
  Михайлов В.М. Контрабандная единица / В.М. Михайлов. – Ярославль, 1974. – 32с.
594769
  Залесская О.В. Контрабандная торговля с Китаем на советском Дальнем Востоке. 1920-1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
594770
  Скулиш Є.Д. Контрабандний транзит наркотиків через територію України: стан, загрози та напрями протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 80-92. – ISSN 1609-0462
594771
  Ловцов Н. Контрабандный трест / Н. Ловцов. – Москва. – 165 с.
594772
  Зюскінд П. Контрабас / Патрік Зюскінд; Пер. нім.І.С.Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2005. – 127с. – (Література). – ISBN 966-03-2804-4
594773
  Зюскинд П. Контрабас : [пьеса, повесть, рассказы] / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем.: Н. Литвинец, Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 217, [3] с. – Пер. изд.: Der Kontrabass / P. Suskind, 1984. - В содерж. также: Голубка : повесть ; Три истории... ; ...И одно наблюдение. – ISBN 5-91181-087-5
594774
  Печиборщ В.Ю. Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни. (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії Швейцарії - "Друга світова війна") // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 126-134
594775
  Кравченко О.В. Контраверсійність наукової репрезентації ідеї культурології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 15-25


  Досліджуються особливості дисциплінарного статусу культурології у вітчизняній науковій практиці. Аналізуються концептуальні основи структурування культурологічного знання. З"ясовується взаємозалежність між функціональними, інституціональними, ...
594776
  Ковінько М.В. Контраверсійність тлумачення сучасної казки-притчі (на матеріалі твору Емми Андієвської "Говорюща риба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 389-395


  Стаття присвячена розгляду проблеми неоднозначності інтерпретації сучасної казки-притчі. Проаналізовано твір Емми Андієвської "Говорюща риба" як яскравий приклад смислової гри між автором і читачем. Статья посвящена рассмотрению проблемы ...
594777
  Сударушкин Б.М. Контрагенты. / Б.М. Сударушкин. – Ярославль, 1977. – 224с.
594778
  Никитский В.А. Контрагированый разряд с холодным катодом для плазменных источников электронов : Автореф... канд. техн.наук: / Никитский В. А.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
594779
  Лимаренко О.А. Контрадикторність як лінгвоконітивна іпостась протиріччя // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 238-245. – Бібліогр.: Літ.: с. 244-245; 16 назв
594780
  Гаврилюк Оксана Владимировна Контракт в трудовом праве Украины : Дис... канд. юридическихнаук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Владимировна; Харьков. госуд. педагог. ун-тет им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1998. – 146л. – Бібліогр.:л.136-146
594781
  Гаврилюк Оксана Володимирівна Контракт в трудовому праві України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17с.
594782
  Баграмян И.С. Контракт века / И.С. Баграмян, А.Ф. Шакай. – М., 1984. – 94с.
594783
  Скопенко В.В. Контракт і вуз : На запитання редакції відповідає ректор КУ В.В.Скопенко // Київський університет, 1993. – №14
594784
  Баранюк Ю.В. Контракт как вид трудового договора : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Баранюк Ю.В. ; НАН Украины, Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого. – Киев, 1999. – 158 л. – Бібліогр.:л.149-158
594785
  Смолин Я.В. Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових правовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 267-274
594786
  Шевченко Л. Контракт про найом працівника: теоретико-інституціональний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-13
594787
  Худякова О.В. Контракт про проходження служби в Національній поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 176-183. – ISSN 1999-5717
594788
  Хорошковский В. Контракт с властью / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 20-23


  Первый вице-премьер Валерий Хорошковский - о вреде дела Юлии Тимошенко, журналистике на телеканале Интер и тройке своих могучих друзей
594789
  Дерюгин Ю.И. Контракт со смертью / Ю.И. Дерюгин. – М, 1987. – 205с.
594790
  Назарова И.Б. Контракт университета с преподавателем: права и обязанности // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 69-77


  Обязательства и достижения вузов. Кадровая политика. Структура заработной платы педагогических работников, занимающихся наукой. Стимулирующие выплаты. Типы контрактов с преподавателями.
594791
  Баранюк Ю.В. Контракт як вид трудового договору : Автореф. дис...канд. юрид. наук:12..00.05 / Баранюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 16с. – Бібліогр.:с.14
594792
  Баранюк Юлія Валеріївна Контракт як вид трудового договору. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Баранюк Юлія Валеріївна; КУ іи. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
594793
  Дмитренко Ю.П. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект) / Ю.П. Дмитренко, Д.О. Ківа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 2219-5521


  Дмитренко Ю. П., Ківа Д. О. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект). У статті досліджено контракт як особливий вид договору про працю, його соціально-правовий аспект та відмінність від трудового договору, здійснено їх ...
594794
  Кириллов И. Контрактация и ее значение в сельском хозяйстве. / И. Кириллов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 192с.
594795
  Гайдуцкий П.И. Контрактация сельскохозяйственной продукции / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1989. – 173с.
594796
  Аксьонова О. Контракти та трансакційні витрати: інституційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 278-283. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
594797
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навчальний посібник / В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 560с. – ISBN 966-7302-71-7
594798
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник / В.В. Луць; Прикарпатський ун-т ім.В.С.Стефаника. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 560с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-67-3
594799
  Мортіков В. Контракти: економіко-правові аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
594800
  Маначинський Олександр Контрактна армія - "за" і "проти" / Маначинський Олександр, Рудницький Борис // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 50-53
594801
  Лисенко О.В. Контрактна армія США : історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 247 л. – Бібліогр.: л. 182-247
594802
  Лисенко О.В. Контрактна армія США: історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр. : 6 назв.
594803
  Камінська Т.М. Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ.установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 27-31. – ISSN 2415-8763
594804
  Дибський П.О. Контрактна задача для тіл, розмежованих тонкою прокладкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.07 / Дибський П.О.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1996. – 16л.
594805
  Мінюков П.І. Контрактна форма трудового договору з керівником підприємства, установи, організації , закладу освіти, педагогічним працівником : Навч.посібник для студ.юрид.та економ.спец. / П.І. Мінюков; Мін.освіти України.Інститут системних досл.освіти.Інститут підв.кваліфікації керівних працівників і. – Київ, 1993. – 128с. – ISBN 5-7763-1697-9
594806
  Волков А.П. Контрактная задача теории упругости для штампов полигональной формы в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Волков А.П.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 8л.
594807
  Салтыкова Г.А. Контрактная система найма и оплаты труда работников предприятий / Г.А. Салтыкова. – Л, 1991. – 93с.
594808
  Петрусенко Т.В. Контрактная система: тема школы комплектатора / Татьяна Викторовна Петрусенко // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 5 (35). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849
594809
  Бабій Л.В. Контрактне виробництво в контексті національної економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 161-166
594810
  Мороз О.В. Контрактне регулювання в системі енергетичного менеджменту підприємств / О.В. Мороз, О.С. Штанько // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 37-39. – ISSN 1728-6220


  Розкрито зміст теорії контрактів в економіці. Розглянуто основні проблеми використання енергоресурсів в вітчизняному АПК.
594811
  Рогач О.І. Контрактні форми діяльності транснаціональних корпорацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються нові форми "неакціонерних інвестицій" транснаціональних корпорацій. Аналізуються контракті "продакшн шеринг" у добувній промисловості, субконтрактні угоди та управлінські контакти ТНК. Показано механізм френчайзингвих угод, ...
594812
  Антоніо Нуньєс Контрактні форми та трудові відносини на португальських фірмах / Антоніо Нуньєс, Ана Уссман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 421-430 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
594813
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-017-0
Т. 1 : Сделки. – 1992. – 390с.
594814
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-038-3
Т. 2 : Компании. – 1992. – 316с.
594815
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-059-6
Т. 3 : Недвижимость. – 1992. – 416с.
594816
  Гюльханданян М.З. Контрактные взаимодействия бислойных липидных мембран : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 / Гюльханданян М.З. ; АН СССР. – Пущино, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
594817
  Кудрявцев Л. Контрактова площа - найдревніша із часів Київської Русі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
594818
  Ворона В.А. Контрактуалізм і права тварин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дві основні форми контрактуалізму в контексті іх стосунку щодо проблеми дискримінації тварин, зокрема практики тваринництва. Здійснюється порівняльний аналіз між версією контрактуалізму Гоббса та версією контрактуалізму Роулза ...
594819
  Громов Н.А. Контракции и аналитические продолжения классических групп. Единый подход / Н.А. Громов. – Сыктывкар, 1990. – 220с.
594820
  Осипов М.А. Контракция гранитоидов и эндогенное минералообразование / М.А. Осипов. – Москва : Наука, 1974. – 158с.
594821
  Зонненбург Р. Контракция разряда в инертных газах при давлениях в сотни тор : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Зонненбург Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 17л.
594822
  Сидоренко И.И. Контракция сельскохозяйственных культур и материальная заинтересованность колхозов и колхозников в развитии колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Сидоренко И.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 15л.
594823
  Хаксли Олдос Контрапункт / Хаксли Олдос; Пер. с англ. И.К. Романовича; Предисл. Д. Мирского. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 470с.
594824
  Межелайтис Э. Контрапункт : лирика. проза / Э. Межелайтис. – Москва : Известия, 1972. – 448 с.
594825
  Хаксли Олдос Контрапункт : Роман; Новеллы / Олдос Хаксли. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 603с. – ISBN 5-289-01068-8
594826
  Хаксли Олдос Контрапункт : Роман / Хаксли Олдос; Вступ.статья Н.Дьяковой; Пер. с англ. И.Романовича под ред. Н.Русецкой. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 603с. – (Millennium. Тысячелетие). – ISBN 5-8301-0004-5; 5-8301-0008-8
594827
  Юткевич С.И. Контрапункт режиссера. / С.И. Юткевич. – М., 1960. – 448с.
594828
  Шаповал Ю.И. Контраргумент - правда / Ю.И. Шаповал. – Киев, 1989. – 115с.
594829
   Контрасний твердофазний реагент для моніторингу нітроароматичних сполук / О.М. Іванова, В.І. Харченко, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 316
594830
  Кондратенко Н.Ю. Контраст як один із основних принципів розгортання мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-07-1
594831
  Гриня Н. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 86-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
594832
  Святовець В. Контраст як стилістична фігура у творчості Т. Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 198-208. – ISBN 966-95452-3-9
594833
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав, 1925. – 44с.
594834
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 40с.
594835
  Доріченко О.В. Контрасти : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
594836
   Контрасти. – К., 1978. – 328с.
594837
   Контрасти. – К., 1983. – 309с.
594838
  Ковальчук Л.З. Контрасти : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
594839
  Сурнін В.Б. Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 100-109. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
594840
  Гуменюк Віктор Контрасти та нюанси : Статті про творчість Володимира Винниченка / Гуменюк Віктор; Таврійськ.нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського;КРІППО. – Сімферополь : Доля, 2001. – 80с. – ISBN 966-95494-7-7
594841
   Контрасти. Фінансовий інтернаціонал. – Київ : Серж, 2002. – 104с. – ISBN 966-95159-3-9
594842
   Контрастив морфолокиjа = Контрастивная морфология : (тематический сборник научных трудов). – Баку : Азербайджанский гос. ун-т, 1987. – 97 с. – Книга на азербайджанском языке


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
594843
  Поповичь Л. Контрастивна граматика српског и украjинског jезика: таксис и евиденциjалност = Contrastive grammar of serbian and ukrainian language: taxis and evidentiality / Льудмила Поповичь ; уред. Предраг Пипер ; Српска академиjа наука и уметности ; Одельенье jезика и кньижевности. – Београд : САНУ, 2014. – 446 с. – Библиогр.: с. 431-445. – (Српски jезик у поредженьу са другим jезицима ; кн. 3). – ISBN 978-86-7025-576-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
594844
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 391с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-642-314-6


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
594845
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов = Gramatyka konfrontatywna jezyka ukrainskiego i polskiego : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Слово, 2010. – 389, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. польською мовою. – Бібліогр.: с. 387-389. – ISBN 978-966-194-045-0
594846
  Поміркована Н.І. Контрастивна фразеологія як сфера максимального вияву етномовної специфіки фразеологізмів (на матеріалі ФО із зоокомпонентом української та французької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISBN 966-581-476-1
594847
  Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика / В.Н. Ярцева. – М., 1981. – 111с.
594848
   Контрастивная грамматика. – Калинин, 1984. – 162с.
594849
  Ахунзянов Э.М. Контрастивная грамматика: морфология русског и тюркского языков. / Э.М. Ахунзянов. – Казань, 1987. – 151с.
594850
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1985. – 171с.
594851
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1986. – 156с.
594852
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1987. – 163с.
594853
   Контрастивная лингвистика. – Калинин, 1983. – 160с.
594854
   Контрастивная лингвопсихология как направление сравнительного языкознания / В.З. Демьянков, Д.В. Сергеева, А.И. Сергеев, Л.В. Воронин // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1811-1629
594855
  Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика / О.Н. Селиверстова. – М, 1990. – 151с.
594856
  Григорьян Е.Л. Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 21-25. – ISSN 2311-0821
594857
  Чернякова В.А. Контрастивная специфика женской речи в политическом дискурсе Испании, Латинской Америки и Украины // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 34-41. – ISSN 2307-4558
594858
  Мойсей Л.Т. Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійскій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 326-332


  У статті проаналізовано концептосферу жіночого роду давньоанглійської мови. Виокремлено домінантні концепти концептосфери та лексичні одиниці, що їх вербалізують. Проведено внутрішнє контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів. ...
594859
  Лялька О.М. Контрастивне зіставлення "народного" комунікативного кодексу української та німецької мов на матеріалі паремій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 191-196
594860
  Боброва Л.В. Контрастивний аналіз відображень стандартніх референтних ситуацій в різноструктурних мовах (англо-україно-російськомовні паралелі) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Боброва Л. В.; Донецьк. ДУ. – Донецьк, 2000. – 22л.
594861
  Вовк П.С. Контрастивний аналіз звукової будови української та східних мов / Вовк П.С. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ
Вип. 1 : Палатограми японських приголосних. – 2006. – 16 с.
594862
  Вовк П. Контрастивний аналіз української мови та мов Сходу за експериментально-фонетичними даними. Зіставлення української та китайської мов / Поліна Вовк; КНУТШ, Лабораторія експериментальної фонетики, Кафедра китайської, корейської та япон. філології. – Київ, 2007. – 32с.
594863
  Орендарчук О.Л. Контрастивний аспект дослідження валентністних відношень дієслів TO HEAR/ЧУТИ (на матеріалі англійської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 101-109. – Bibliogr.: Літ.: с. 109; 16 п.


  Статтю присвячено дослідженню валентнісних відношень англійського дієслова to hear та українського- чути у складі концепту СЛУХ у сучасному англійському та українському художньому мовленні.
594864
  Кучма О.І. Контрастивні дослідження німецьких емоційно-експресивних часток та їх еквівалентів у інших мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  В даній статті аналізуються підходи деяких авторів, а також, частково, результати їхніх досліджень, які можуть бути корисними при дослідженні українських відповідників. Відомий цілий ряд робіт німецьких та зарубіжних авторів, які досліджували ...
594865
  Дуганджич А. Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-64. – ISSN 2075-437X


  У статті говориться про контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії, тобто про дослідження M. Поповича і Р. Тростинської, підкреслюється їх оригінальність і новизна. В статье говорится o контрастивних исследованиях украинской ...
594866
  Рудківський О.П. Контрастивні дослідження фонологічних систем германських та слов"янських мов // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 58-61. – ISBN 978-617-645-237-9


  Інновації в педагогічній діяльності.
594867
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-341


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
594868
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 326-330


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
594869
  Фокін С. Контрастивно-перекладознавчий аналіз іспанських та українських підрядних означальних речень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто системні, нормативні й узуальні розбіжності українських та іспанських підрядних означальних речень, їхній зв"язок з різними семантичними полями. Виявлені асиметричні риси потребують компенсації при перекладі і призводять до перекладацьких ...
594870
  Вергун Л.І. Контрастивно-перекладознавчий аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Стисло проаналізовано структуру лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах. За результатами контрактивного порівняння лексико-семантичних полів "система освіти" в українській та англійській мовах виділено три типи ...
594871
  Зернецький П.В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено зіставно-протиставному аналізу та характеристиці мовленнєвих актів як складників комунікації та їх вживанню в дискурсі Палати громад британського парламенту та Верховної Ради України. Наведено стислий огляд мовленнєвих актів та зразки ...
594872
  Величкова Л.В. Контрастивно-фонологический анализ и обучение иноязычному произношению / Л.В. Величкова. – Воронеж, 1989. – 197с.
594873
   Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста. – Одесса, 1986. – 163с.
594874
  Сокольская Татьяна Георгиевна Контрастивное исследование разноуровневых ритмизующих повторов (На материале оригиналов и переводов англоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Сокольская Татьяна Георгиевна; Одесский государственный ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
594875
   Контрастивное исследование русского и немецкого языков. – Воронеж, 1986. – 170с.
594876
   Контрастивные исследования русского и немецкого языков : сборник для преподавателей, переводчиков, составителей словарей и учебных пособий. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 171 с.


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
594877
  Гольдберг В.Б. Контрастивный анализ лексико-семантических групп / В.Б. Гольдберг. – Тамбов, 1988. – 54 с.
594878
  Джакипов Сахи Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпакском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04., 10.02.02. / Джакипов Сахи; МВиССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
594879
  Джакипов С. Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпацком языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.02 / Джакипов С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
594880
  Григолава В.В. Контрастная иллюзия, установка и бессознательное / В.В. Григолава. – Тбилиси, 1987. – 208с.
594881
  Сізова К. Контрастні образи братів у повістіТтараса Шевченка "Близнюки": визначення національного ідеалу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 260-262
594882
  Кетько М.О. Контрастно-частотний метод в дослідженні зорової системи за допомогою ПК / М.О. Кетько, П.А. Коротков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто використання вимірів контрастної чутливості зорової системи в офтальмології. Створено програму для офтальмологічної діагностики, яка базується на вимірюванні контрастної чутливості зорового апарату.
594883
  Туренко В.Э. Контрастность культур любви в контексте повседневности: философская постановка проблемы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 167-169
594884
  Имерманис А.А. Контрасты : стихи / А.А. Имерманис. – Москва : Советский писатель, 1952. – 86 с.
594885
  Винокуров Е.М. Контрасты / Е.М. Винокуров. – Москва, 1975. – 127с.
594886
  Алдан-Семенов Контрасты / Алдан-Семенов. – Москва, 1983. – 167с.
594887
  Красный С. Контрасты / С. Красный. – М., 1990. – 176с.
594888
  Шомина Е.С. Контрасты американского города / Е.С. Шомина. – М, 1986. – 220с.
594889
  Корда Б.Н. Контрасты двух миров. / Б.Н. Корда. – К., 1988. – 248с.
594890
  Кузьмичев И.С. Контрасты осязаемого времени / И.С. Кузьмичев, Г.М. Цурикова. – Ленинград, 1988. – 350 с.
594891
  Майер Э.Г. Контрасты. Конфликты / Э.Г. Майер. – Ленинград : Музыка, 1984. – 215 с.
594892
  Штефан О. Контрафакт у сфері авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 22-28
594893
  Позова Д.Д. Контрафакція та недобросовісна конкуренція // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-93. – (Юридичні науки ; № 3)
594894
  Резникова Т.П. Контрацептивное поведение молодежи // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.131-136. – ISSN 0132-1625
594895
  Попеску И. Контрибуций ла струдиеря граюрилор молдовешеть дин режиуня Чернэуць / И. Попеску. – Чернэуць, 1970. – 48с.
594896
  Мельвиль А.Ю. Контркультура и "новый" консерватизм / А.Ю. Мельвиль, К.Э. Разлогов. – М., 1971. – 264с.
594897
   Контрнаступление Антанты на западном фронте в 1918 году. – М., 1936. – 175с.
594898
  Шиловский Е.А. Контрнаступление Красной Армии в Белоруссии. / Е.А. Шиловский. – М., 1940. – 176с.
594899
  Жилин П.А. Контрнаступление Кутузова в 1812 г. / П.А. Жилин. – М, 1950. – 192с.
594900
  Жилин П.А. Контрнаступление русской армии в 1812 году / П.А. Жилин. – 2-е изд. – М, 1953. – 400с.
594901
  Болтин Е.А. Контрнаступление Южной группы Восточного фронта и разгром Колчака. / Е.А. Болтин. – Москва, 1949. – 136с.
594902
   Контрная вспышка на склонах и обоснование параметров лемешно-отвальной поверхности горного плуга : Автореф... канд. техн.наук: / Караханян К. Г,; Караханян К. Г,; Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
594903
  Притуляк В.Г. Контроверза "націоналізм-соціалізм" у суспільній практиці Німеччини першої половини XX сторіччя // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 378-382. – ISBN 978-966-428-404-9
594904
  Носова Г. Контроверзи класичного та некласичного розуміння: "історичне" та "неісторичне", міф та образ // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.104-127
594905
  Мусіяка В. Контроверсійні поправки до Основного Закону // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 8-9
594906
  Сагунов В.И. Контролепригодность структурно связанных систем / В.И. Сагунов, Л.С. Ломакина. – М., 1990. – 110с.
594907
  Дубинин П Н. Контролирование естественного мутационного процесса / П Н. Дубинин, . – Москва, 1960. – 10 с.
594908
  Кокен Ф.П. Контролирование качества цементирования обсадных колонн в скважинах методом акустического каротажа / Ф.П. Кокен, М. Гросменгин. – М., 1961. – с.
594909
  Пекарь Г.С. Контролируемый рост монокристаллов и природа локальных цетров в сульфиде кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Пекарь Г.С.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1972. – 28л.
594910
  Поздняков О.А. Контролирует общественность. / О.А. Поздняков. – Л, 1965. – 40с.
594911
   Контролирующая группа по курсу ботаники. – К
1. – 1975. – 85с.
594912
   Контролирующая программа по курсу ботаники. – К
2. – 1976. – 153с.
594913
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 175л. – Бібліогр.:л.144-175
594914
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
594915
  Афонинский И.Н. Контролирующий прибор МИФИ А-3 / И.Н. Афонинский. – Москва, 1970. – 24с.
594916
  Рудницький В. Контролінг - нова галузь знань і практика управління діяльністю підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 52-57. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
594917
  Одноволик В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788
594918
  Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Давидович ; МОН України ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-364-759-3
594919
   Контролінг : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев"янко, Л.М. Приходько ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 966-574-958-7
594920
  Білорус Т. Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Доведено необхідність застосування контролігну як одного з головних етапів стратегічного управління кадровим потенціалом. Розглянуто систему показників, які характеризують кадровий потенціал та здійснено їх класифікацію на первинні, вторинні та ...
594921
  Цигилик І.І. Контролінг в системі управління / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 117-123. – Бібліогр.: на 14 пунктів
594922
  Самофалов П.П. Контролінг в системі управління діяльністю фінансових посередників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 6 пунктів
594923
  Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2078-5860
594924
  Божанова О.В. Контролінг в системі управління промисловим підприємством: теоретико-методологічний аспект // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 144-146. – ISSN 2075-4892
594925
  Дзьоба В.Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дзьоба Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
594926
  Скнарь А.О. Контролінг в соціально-культурній сфері = Controlling within the social and cultural field : монографія / Андрій Скнарь. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-452-036-9
594927
  Чиж В.І. Контролінг в управлінні виробничими затратами / В.І. Чиж, О.І. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
594928
  Савчук Д.Г. Контролінг витрат в антикризовому фінансовому управлінні підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 140-145. – ISSN 2307-9878
594929
  Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств : економіка та управління підприємствами / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 148-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
594930
  Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 277-279. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0483-8
594931
  Малярець Л.М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід : монографія / Малярець Л.М., Проскурніна Н.В. – Харків : Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-203. – ISBN 978-966-676-518-8
594932
  Фарюн В. Контролінг інвестиційних проектів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217. – ISSN 1815-3232
594933
  Панас Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоздатності організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 362-366. – ISSN 0321-0499
594934
  Мельник Л.Ю. Контролінг інформаційної системи управління нематеріальними активами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 34-37. – Бібліогр.: на 9 пунктів
594935
  Жигулін О. Контролінг методів управління підприємством в епоху клієнтської економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 22-26. – ISSN 1728-9343
594936
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Яковлєв; МОНУ; Херсонськ. економіко-правовий ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 318с. – ISBN 966-364-187-8
594937
  Килимнюк В. Контролінг на підприємстві / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
594938
  Лиходєдова О. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 304-306. – ISSN 1993-0259
594939
  Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
594940
  Ільіна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ільіна С.Б., Журба Т.С.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-370-086-1
594941
  Бабяк Н.Д. Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 95-111. – ISSN 2305-7645
594942
  Островська Н. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
594943
  Баюра Д.О. Контролінг у корпоративному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 6-8. – ISSN 2306-6814
594944
  Куцик П.О. Контролінг у системі економічної безпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 161-163. – ISBN 978-617-571-130-9
594945
  Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
594946
  Ушакова М. Контролінг у системі управління підприємствами // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
594947
  Верхоглядова Н.І. Контролінг у системі управління підприємством / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 16-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
594948
  Шевчук К.В. Контролінг у системі управління підприємством // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 210-214. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
594949
  Криворотько І.О. Контролінг у системі управління підприємством і прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
594950
  Бєлоусов Я. Контролінг у системі управління промисловим підприємством // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 17-21. – ISSN 1728-9343
594951
  Литвин О.О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
594952
  Сопко В.В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства / В.В. Сопко, О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 176-179. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
594953
  Семанюк В.З. Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 132-138. – ISSN 1998-6912
594954
  Тарасюк М.В. Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-17. – Бібліогр.: 7 назв
594955
  Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою : економіка та управління підприємствами / В.М. Олійничук, А.В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 120-127 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
594956
  Лала О.М. Контролінг як процес в управлінні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки)
594957
  Заглада Р. Контролінг як система ефективного управління підприємством / Р. Заглада, К. Дерев"янко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
594958
  Писарчук О.В. Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві / О.В. Писарчук, В.В. Слабунова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 68-75. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
594959
  Бердар М.М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
594960
  Островська Г. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.55-58. – ISBN 966-654-085-1
594961
  Гребець О.Б. Контролінг як сучасна система управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-72
594962
  Григораш І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 96-107. – ISSN 1993-6788


  Controlling as contemporary system of enterprise management.
594963
  Семенов А.Г. Контролінг, як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень / А.Г. Семенов, Н.В. Таран // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 154-159. – ISSN 1729-7206
594964
  Чумаченко М. Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера : управлінський облік / М. Чумаченко, С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
594965
  Аксентюк М.М. Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
594966
  Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
594967
  Желюк Т. Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
594968
  Сухарева Л.А. Контроллинг-основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208с. – ISBN 966-521-152-8
594969
  Петренко С.Н. Контроллинг : Учебное пособие / С.Н. Петренко. – Киев : Ника-Центр. Эльга, 2004. – 328с. – ISBN 966-521-208-7
594970
   Контроллинг в бизнесе : Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 256с. – ISBN 5-279-02431-7
594971
  Абрамова Л.В. Контроллинг в системе информационно-библиотечного менеджмента // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 198-202. – ISSN 1997-0803
594972
  Додонова М.В. Контроллинг в системе управления организацией / М.В. Додонова, Н.А. Бунчук // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 114-121
594973
  Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Маейр. – Изд. 2-е, прераб. и доп. – М., 1995. – 304с.
594974
  Ивженко А.С. Контроллинг как инструмент профилактики кризиса на промышленном предприятии // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 51-57. – ISSN 1729-7206
594975
   Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина, О.В. и др. Дерипаска; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 279с. – ISBN 5-85177-039-2
594976
  Набиева Ю Л. Контроллинг как новая экономическая категория науки управления : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29. – Бібліогр.: 6 назв
594977
  Канатбекова А. Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 302-307 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
594978
  Катаев В.А. Контроллинг как эффективный инструмент управления организациями культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 133-136
594979
  Валуев Б. Контроллинг: некоторые спорные положения концепции / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
594980
  Садченко О.В. Контроллінг : навч.-метод. посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-617-689-042-3
594981
  Білецька І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
594982
  Цина А. Контролюючий компонент самостійної роботи студентів : А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 197-205. – (Педагогічні науки)
594983
  Огняник М.С. Контролюючий моніторинг на територіях із забрудненням легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 98-104 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
594984
  Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
594985
  Литвин Ю.Н. Контроль банка за пусковыми расходами / Ю.Н. Литвин. – М., 1979. – 64с.
594986
  Чечуліна О.О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68 : Табл.
594987
   Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М., 1986. – 109с.
594988
   Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчёта. – М., 1987. – 238с.
594989
  Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 15-23. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
594990
  Свиридов В.В. Контроль в сложных системах. / В.В. Свиридов. – М., 1978. – 63с.
594991
  Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – Киев, 1988. – 144с.
594992
  Заєць Н.М. Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 216-223. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
594993
  Колешко В.М. Контроль в технологии микроэлектроники / В.М. Колешко, П.П. Гойденко, Л.Д. Буйко. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 312 с.
594994
  Зінченко О.В. Контроль в управлінні витратами виробництва продукції // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 26-38
594995
  Пшенишнюк І.О. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 67-69
594996
  Новікова Н.М. Контроль в управлінській діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 179-182. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
594997
   Контроль в учебном процессе. – К, 1967. – 28с.
594998
  Сергієнко Н. Контроль відповідності національних законів положенням Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 року-нова функція органів конституційної юрисдикції європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92-111
594999
   Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики / О.А. Іващенко, І.Г. Будзанівська, І.В. Іващенко, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 2077-4893
595000
  Секанов Ю.П. Контроль влажности зерна в колхозах и совхозах / Ю.П. Секанов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,