Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
594001
   "Квадрат" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 8-24.


  Художник Казимир Малевич
594002
  Каганов М.И. "Квазичастица". Что это такое? (Фононы и электроны) / М.И. Каганов. – Москва : Знание, 1971. – 78 с.
594003
  Гайка О.Р. "Квазі-закони" в системі фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 253)
594004
  Якусик Д. "Квазізакони" як результат делегованої законотворчості // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 389-394. – ISSN 2306-9082


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту делегованої законотворчості для мобільного впливу на суспільні відносини в державі.
594005
   "Квант" для младших школьников: числа, верблюды, ковбои.... – Москва : Бюро Квантум, 2004. – 128 с. – (Приложение к журналу Квант ; №3/2004). – ISBN 5-85843-050-3
594006
  Гаврилюк Р.О. "Квантова суперпозиція" публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 77-83. – (Правознавство ; Вип. 427)
594007
  Корнієнко Н. "Квантовий стрибок" України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
594008
  Шатров С.М. Каюта для двойняшек. / С.М. Шатров. – М., 1978. – 208с.
594009
  Палій О. Каятися потрібно. Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 липня (№ 117). – С. 4


  Третина Верховної Ради взяла участь в антиукраїнській технології щодо Волинської трагедії.
594010
  Векуа А.К. Квабебская фауна акчагыльских позвоночных : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 128 / Векуа А.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 27 с.
594011
  Кучеренко С.І. Квадра-матричний підхід у вивченні явища "школа" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 200-206. – ISSN 2312-4679
594012
  Камок Т.В. Квадрант-аналіз як інструмент моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено окремі методологічні та організаційні аспекти моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах. Запропоновано методику квадрант-аналiзу як нового засобу та інструмента вимірювання ефективності навчального процесу у ...
594013
  Карлссон В. Квадрат / В. Карлссон. – М, 1979. – 406с.
594014
  Барашев П.Р. Квадрат Б-52 / П.Р. Барашев, В. Китаин. – М, 1957. – 144с.
594015
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 122-139. – ISSN 0321-1878
594016
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : Роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 136-150. – ISSN 0321-1878
594017
  Приедите А.О. Квадрат Виктора Калнберза / А.О. Приедите. – Рига, 1979. – 134с.
594018
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1950. – 252 с.
594019
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Правда, 1951. – 64 с.
594020
  Сийг А.К. Квадрат травы : стихи / А.К. Сийг. – Москва : Советский писатель, 1983. – 143 с.
594021
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 299л. – Бібліогр.: л.283-299
594022
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Автореф. дис. ... докт. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 34 назв.
594023
  Коваленко В.Ф. Квадратичний вплив електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 368-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу змінного електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок. Експериментально виявлено квадратичний по електричному полю електромагнітооптичний ефект.
594024
  Кудря Ю. Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-23. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені квадратичні узагальнення залежності Таллі-Фішера (ЗТФ) для вибірки 2724 галактик каталогу 2MFGC. Окрім основних регресорів ЗТФ - логарифма ширини радіолінії 21 см та вільного члена - у залежності використані 2MASS-характеристики - середня ...
594025
  Марценюк В.П. Квадратичні функціональи Ляпунова-Красновського в задачах стійкості та оптимизації систем з післядією. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 17л.
594026
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 арк. – Бібліогр.: арк. 132-150
594027
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
594028
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратичные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
594029
  Зельдич М.В. Квадратичные формы в теории представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зельдич М.В.; Мин-во высш. и сред. спец. образов. Украины; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
594030
  Бельский А.А. Квадратичные формы и когомологии Галуа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Бельский А.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
594031
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – М, 1963. – 159с.
594032
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
594033
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва, 1975. – 159с.
594034
   Квадратичные формы и поликолчаны. – К., 1977. – 44с.
594035
  Марценюк Василий Петрович Квадратичные функционалы Ляпунова-Красовского в задачах устойчивости и оптимизации систем с последействием : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк Василий Петрович; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 146л. – Бібліогр.:л.119-132
594036
  Шор Н.З. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая оптимизация / Н.З. Шор, С.И. Стеценко. – Киев, 1989. – 203с.
594037
  Цыкунов А.М. Квадратичный критерий абсолютной устойчивости в теории адаптивных систем. / А.М. Цыкунов. – Фрунзе, 1990. – 156с.
594038
  Клюшин Д.А. Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности / Д.А. Клюшин, М.В. Присяжная, Е.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 51-58. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен новый метод однозначного квадратичного реляционного дискриминантного анализа матричных данных с помощью эллипсов Петунина. Для перехода из пространства признаков в пространство близости используется р-статистика. Устранение неопределенности ...
594039
  Мельников А В. Квадратно-гнездовая посадка картофеля под куьльтиваторы-окучники и плуги / А В. Мельников, . – М., 1954. – 32с.
594040
  Шатилов И.С. Квадратно-гнездовой посев полевых пропашных культур / И.С. Шатилов. – М., 1959. – 44с.
594041
  Буданцев П.А. Квадратные и иррациональные уравнения. / П.А. Буданцев, Г.М. Щипакин. – Москва, 1956. – 119с.
594042
  Нутфуллин Шафик Нутфуллович Квадратные и кубатурные формулы с весовыми функциями, зависящими от параметров, и некоторые неравенства для оценки интегралов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Нутфуллин Шафик Нутфуллович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 10л.
594043
  Кюрчайлы А. Квадратные солнца : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; пер. с азерб. – Баку : Гянджлик, 1979. – 264 с.
594044
  Никольский С.М. Квадратные формулы / С.М. Никольский. – М, 1974. – 223с.
594045
  Коростелева Н.Г. Квадратные формулы интерполяционно-ортогнального типа в комплексной области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Коростелева Н. Г.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1977. – л.
594046
  Никольский С.М. Квадратные формулы. / С.М. Никольский. – 3-е изд. – М, 1979. – 255с.
594047
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
594048
  Зельдич Марк Викторович Квадратные формы в теории представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельдич Марк Викторович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.186-187
594049
  Годунов С.К. Квадратные функции Ляпунова / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1982. – 80с.
594050
  Окунев А.К. Квадратные функции, уравнения и неравенства в курсе математики средней школы / А.К. Окунев. – Москва, 1972. – 143с.
594051
  Белов К.М. Квадратный корень / К.М. Белов. – М., 1988. – 222с.
594052
  Белов К.М. Квадратный корень / К.М. Белов. – Переизд. – М., 1989. – 198с.
594053
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Любашенко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.28-29
594054
  Любашенко Володимир Васильович Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.01.06 / Любашенко Володимир Васильович; Ін-тут математики Нац.академії України. – Київ, 2000. – 306л. – Бібліогр.:л.300-306
594055
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Любашенко В.В.; КНУТШ. – К., 2000. – 32л. – Бібліогр.:с.28-29
594056
  Манжола Володимир Квадратура інтеграційного кола // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 139-145
594057
  Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (актуальні проблеми європейської політики України) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0868-8273
594058
  Шаповал Ю. Квадратура кола, або Знову "Великая Отечественная" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-23 червня (№ 22/23). – С. 10


  ...Два томи накладом три тис. примірників. А назва? Назва пречудова - "Україна в Другій світовій війні: погляд з 21 ст.". Нарешті... Не УРСР, а Україна. Значить дивимося на інфернальні події 1939–1945 років з київ. пагорбів, а не з якихось ін. Про ...
594059
  Катаев В.П. Квадратура круга / В.П. Катаев. – М., 1935. – 52с.
594060
  Дринфельд Г.И. Квадратура круга и трансцендентность числа П / Г.И. Дринфельд. – Киев, 1976. – 83с.
594061
  Сюндюков І. Квадратура рабського кола // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)


  Російський історик Євген Анісімов - про внутрішню сутність самодержавства у своїй країні та про його історичну тяглість.
594062
  Верещагин Е.М. Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция. : Автореф... канд. техн.наук: / Верещагин Е.М.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1964. – 20л.
594063
  Янишевский А.Т. Квадратурно-интеракционные методы решения линейных интегральных и интеградифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Янишевский А.Т.; КГУ. Каф-ра математики и математической физики. – Киев, 1969. – 156л. – Бібліогр.:л.148-157
594064
  Янишевский А.Т. Квадратурно-итерационные методы решения линейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Янишевский А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 11 с.
594065
  Калайда О.Ф. Квадратурно-матричні методи для слабосингулярних інтегральних рівнянь Вольтера // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
594066
  Максудов Толиб Сидикович Квадратурные и кубатурные формулы для интегралов с особенностями и их приложение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Максудов Толиб Сидикович; АН СССР. Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 13л.
594067
  Солиев Ю. Квадратурные и кубатурные формулы с кратными узлами для сингулярных интегралов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Солиев Ю.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л.
594068
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – Москва : Физматлит, 1958. – 124 с.
594069
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1988. – 254 с.
594070
  Коняев Сергей Иванович Квадратурные формулы типа гаусса, инвариантные относительно группы икосаэдр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Коняев Сергей Иванович; АН СССР. Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1979. – 8л.
594071
  Браннер Д. Квадраты шахматного города. / Д. Браннер. – М., 1984. – 399с.
594072
  Вознесенский Ю.А. Квадрафония / Ю.А. Вознесенский, Г.К. Клименко. – Москва, 1979. – 95 с.
594073
  Липкин Семен Квадрига : Повесть. Мемуары / Липкин Семен; Худ. Г.К. Ваншенкина; Сост. и общ. ред. Ю.А. Кувалдин. – Москва : Аграф; Книжный сад, 1997. – 640с. – ISBN 5-7784-0015-2; 5-85676-044-1
594074
   Квадрига : вірші / Юрій Дараган, Євген Маланюк, Леонід Мосендз [та ін.] ; пер. рос. Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2008. – 314 с. – ISBN 978-966-378-092-4
594075
  Глуховський П.О. Квадрики й рівняння n-го ступеня. Побудова правильних многокутників // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6-7
594076
  Александров А.Ю. Квадрупольное взаимодействие и изомерные сдвиги гамма-перехода 23,8 КЭВ ядра олово-119 в оловоорганических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров А. Ю.; МГУ им. М.Ломоносова, НИИ ядерн. физ. – М., 1964. – 12л.
594077
  Садыков Э.К. Квадрупольное сверхтонкое взаимодействие парамагнитных ионов в кристалле и вопросы теории ядерного гамма-резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Садыков Э.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 11л.
594078
  Слободенюк Г.И. Квадрупольные масс-спектрометры / Г.И. Слободенюк. – Москва : Атомиздат, 1974. – 272с.
594079
  Якубовский А.П. Квазар / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 491с.
594080
  Комберг Б.В. Квазары - свидетели рождения галактик / Б.В. Комберг. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
594081
  Бербидж Дж. Квазары : пер. с англ. / Дж. Бербидж, М. Бербидж. – Москва : Мир, 1969. – 235 с.
594082
  Вильковиский Э.Я. Квазары и активность ядер галактик / Э.Я. Вильковиский. – Москва : Наука, 1985. – 174 с.
594083
  Курбатова И.Н. Квази-геодезические отображения римановых прстранств. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.04. / Курбатова И. Н.; Одес. гос. ун-т им. И. И Мечникова. – Одесса, 1980. – 12л.
594084
  Базылев В.Т. Квази-лапласовы преобразования р-мерных поверхностей п-мерного проективного пространства : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базылев В.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1953. – 4л.
594085
  Каримов Д.А. Квазиадминистративные функции консульских учреждений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
594086
  Мандельбройт С. Квазианалитические классы функций / С. Мандельбройт. – Л.М., 1937. – 108 с.
594087
   Квазианалоговые методы моделирования краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. – К., 1973. – 174с.
594088
  Невский М.В. Квазианизотропия скоростей сейсмических волн / М.В. Невский. – М., 1974. – 179с.
594089
  Косарева И.А. Квазибрак: проблемы и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
594090
  Петенько В.А. Квазивероятностные схемы в задачах математической физики. : Дис... Канд. физ.мат. наук: / Петенько В.А.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 92л.
594091
  Жданов С.К. Квазигазовые неустойчивые среды / С.К. Жданов, Б.А. Трубников. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
594092
  Шахтарин Б.И. Квазигармонический метод и его применение к анализу нелинейных фазовых систем. / Б.И. Шахтарин. – М., 1987. – 189с.
594093
  Заславский Г.М. Квазигидродинамические модели, описания релятивистской разреженной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заславский Г.М.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. на. – Новосибирск, 1962. – 7л.
594094
  Кирвелис Квазиголографические принципы функциональной организации зрительного анализатора формы изображений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Кирвелис Д.-И.И.; МВ и ССР Лит. ССР. Каунаский мед. ин-т. – Каунас, 1975. – 26л.
594095
  Китороагэ М.Д. Квазигруппы, внутренние подстановки которых являются автоморфизмами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Китороагэ М.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 11л.
594096
  Нуждина М.А. Квазидвухлетние вариации в общем содержании озона // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 69-76. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование особенностей квазидвухлетних вариаций в общем содержании озона по станциям северного полушария. В качестве агента, обусловливающего эти вариации, приняты галактические космические лучи, модулируемые состоянием межпланетной среды.
594097
  Нуждина Майя Анатольевна Квазидвухлетние вариации в природных процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Нуждина Майя Анатольевна; СПб гос. ун-т. – СПб., 1994. – 16л.
594098
  Кантер Ц.А. Квазидвухлетняя цикличность и атмосферная циркуляция : Лекция по спецкурсу "Долгосрочные прогнозы погоды" для студ. географ.фак. / Ц.А. Кантер. – Саратов, 1986. – 24 с.
594099
   Квазидвухлетняя цикличность и циркуляция в атмосфере и океане. – Л., 1971. – 188с.
594100
  Пахолок Б.Б. Квазидифференциальные уравнения с обобщенными функциями в коэффициентах и правой части. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пахолок Б.Б.; Черновиц.гсо.ун-т. – Черновцы, 1990. – 14л.
594101
  Свечников С.В. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа / С.В. Свечников, В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 253 с.
594102
  Калениченко О.Н. Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 180-183. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматриваются наиболее показательные для квазиисторического фэнтези произведения ("Огненный волк" и "Колодец старого волхва" Е. Дворецкой, "Колдун" О. Григорьевой, "Шатун" С. Шведова и "Серая орда" С. Фомичева). Анализ показал, что для этого ...
594103
  Потапов В.С. Квазиклассическая теория атомно-молекулярных столкновений : Учебное пособие / В.С. Потапов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак-тет. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 184с. – ISBN 5-87597-004-9
594104
  Алешин В.П. Квазиклассическая теория квантовых переходов под влиянием внешнего возмущения / В.П. Алешин ; Акад. наук УССР, Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1977. – 31 с. – Библиогр.: с. 31
594105
  Толмачев В.В. Квазиклассическая теория модельной химической реакции / В.В. Толмачев. – Москва, 1981. – 120 с.
594106
   Квазиклассическая теория столкновений в газах. – Новосибирск : Наука, 1989. – 198с.
594107
  Крошилин А.Е. Квазиклассическая теория углового момента и ее применение к расчетам эффективных сечений химических реакций в газовой фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крошилин А.Е.; МГУ. – М,, 1977. – 14л.
594108
  Трифонов А.Ю. Квазиклассически сосредоточенные состояния в квантовой механике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трифонов А.Ю.; Томский политехн. ун-т. – Томск, 1995. – 27л.
594109
  Потапов В.С. Квазиклассические методы в теории трехчастичного рассеяния / В.С. Потапов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 109с.
594110
  Жирнов Н.И. Квазиклассические электронные функции и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жирнов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 7л.
594111
  Скородумов А.В. Квазиклассический метод расчета элементарных процессов в газах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скородумов А.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
594112
  Толмачев В.В. Квазиклассическое приближение в квантовой механике / В.В. Толмачев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 187 с.
594113
  Маслов В.П. Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики / В.П. Маслов, М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
594114
  Волович Игорь Васильевич Квазикоассическое разложение в конструктивной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волович Игорь Васильевич; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1979. – 13л.
594115
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения - новые методы и приложения / С.Л. Крушкаль, Р. Кюнау. – Новосибирск, 1984. – 216с.
594116
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения и римановы поверхности / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1975. – 195с.
594117
  Беллман Р. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи / Р. Беллман, Р. Калаба. – Москва : Мир, 1968. – 184 с.
594118
  Сизоненко В.Д. Квазилинейная теория поглощения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Сизоненко В.Д.; Ин-т физики АН УССр. – К., 1968. – 18л.
594119
  Черемных О.К. Квазилинейные и гидромагнитные неустойчивости в плазме замкнутых магнитных ловушек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Черемных О.К.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1981. – 14л.
594120
  Свищев Г.М. Квазилинейные спектры возбуждения люминесценции некоторых ароматических углеводороодв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свищев Г. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 10л.
594121
  Бабин Анатолий Владимирович Квазилинейные эллиптические отображения и нелинейные краевые задачи : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.02 / Бабин Анатолий Владимирович; МГУ. – М, 1976. – 10л.
594122
  Теплицкая Т.А. Квазилинейчатые спектры люминесценции -- как метод исследования сложных природных органических смесей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплицкая Т. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
594123
  Уткина Л.Ф. Квазилинейчатые спектры флуоресценции и поглощения антрацена и его производных при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уткина Л.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
594124
  Будкин А.И. Квазимногообразия групп. / А.И. Будкин. – Барнаул, 1992. – 60с.
594125
  Карташов В.К. Квазимногообразия унаров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Карташов В. К.; АН МССР, Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 10л.
594126
  Донцова Д.А. Квазимодо на шпильках : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05503-7
594127
  Островский В.Н. Квазимолекулярная теория атомных столкновений : учеб. пособие / В.Н. Островский. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1988. – 69 с.
594128
  Емельянов С.В. Квазинепрерывные управления в нестационарных бинарных динамических системах / С.В. Емельянов. – М., 1984. – 38с.
594129
  Шрагин И.В. Квазинормированные пространства последовательностей, порожденные генфункциями / И.В. Шрагин. – Одесса : Издательство Бартенева, 2017. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-1601-01-6
594130
  Степанов Г.Ю. Квазиодномерная газодинамика сопел ракетных двигателей / Г.Ю. Степанов, Л.В. Гогиш. – М, 1973. – 167с.
594131
  Гизатуллин М.Х. Квазиоднородные аффинные поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Гизатуллин М.Х.; МГУ. – М, 1971. – 5л.
594132
   Квазиоптика. – Москва, 1966. – 504 с.
594133
  Рябков В.Ф. Квазиоптимальные приемники частотно-модулированных однополосных и цифровых сигналов : Учебное пособие / В.Ф. Рябков; Мин-во высш. и средн. образов РСФСР; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1984. – 100с.
594134
  Зайцев Г.Ф. Квазиоптимальные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1981. – 176с.
594135
   Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. – Харьков, 1989. – 164 с.
594136
   Квазиоптические антенно-фидерные системы / В.К. Киселев [и др.] ; под ред. Г.И. Хлопова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2013. – 407, [1] с. : ил.,. – Библиогр.: с. 358-398. – ISBN 978-966-8855-92-4
594137
  Шушпанов О.Е. Квазиоптические линии из квадратичных неэквидистантных и комбинированных корректоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Шушпанов О.Е.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
594138
  Животов В.К. Квазиоптические методы измерения спектра микроволнового излучения и их применение для диагностики плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Животов В. К.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 13л.
594139
   Квазиоптические твердотельные резонаторы : монография / А.Я. Кириченко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак; НАНУ. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0945-3
594140
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 117 л. – Библиогр.: л. 107-117
594141
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
594142
  Кукин В.Д. Квазиоптический метод в статистическом приближении мезонной теории : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Кукин В.Д.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 8с. – Бібліогр.:с.8
594143
  Нгуен Ван Хьеу Квазиоптический потенциал в модели квантовой теории поля : Р-1253 / Нгуен Ван Хьеу, Р.Н. Фаустов. – Дубна, 1963. – 11 с.
594144
  Наскидашвили Б.Д. Квазипериодические вариации интенсивности и анизотропии космических лучей. / Б.Д. Наскидашвили, Л.Х. Шаташвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 132 с.
594145
  Алания М.В. Квазипериодические вариации космических лучей / М.В. Алания, Л.Х. Шаташвили ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мицниереба, 1974. – 136 с.
594146
  Мосеенков Виктор Борисович Квазипериодические решения нелинейных гиперболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мосеенков Виктор Борисович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 13л.
594147
  Жанбусинова Богдат Хамзеевна Квазипериодические решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Жанбусинова Богдат Хамзеевна; КГУ. – К., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.88-98
594148
  Жанбусинова Б.Х. Квазипериодичные решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жанбусинова Б.Х.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
594149
  Ронкин А.Л. Квазиполиномы многих переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ронкин А. Л.; Ин-т прикл. матем. и механ. АН УССР,. – Донецк, 1981. – 18л.
594150
  Гарсеванишвили Вахтанг Романович Квазипотенциальные уравнения в переменных светового фронта и проблемы релятивистской ядерной физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гарсеванишвили Вахтанг Романович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 9л.
594151
  Тюхтяев Ю.Н. Квазипотенциальный метод в задачах о сверхтонком сдвиге в водороде и позитронии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюхтяев Ю.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 13л.
594152
  Фаустов Р.Н. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаустов Р.Н.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1965. – 12л.
594153
  Слепченко Л.А. Квазипотенциальный метод в описании рассеяния адронов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Слепченко Л.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
594154
  Бойкова Н.А. Квазипотенциальный подход к расчету вкладов в сверхтонкое расщепление основного уровня позитрония от диаграмм прямого кнала : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бойкова Н. А.; ВНИИ физ. техн. и радиотехн. измерен. – М., 1981. – 17л.
594155
  Логвиненко В.А. Квазиравновесная термогравиметрия в современной неорганической химии. / В.А. Логвиненко. – Новосибирск, 1989. – 107с.
594156
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 104-106. – ISBN 966-7890-03-1
594157
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в Антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
594158
  Мирзоев Карахан Агахан оглы Квазирегулярные дифференциальные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мирзоев Карахан Агахан оглы; МГУ. – М., 1981. – 10л.
594159
  Иванов В.В. Квазирезольвента и полугруппы операторов в локально выпуклом пространстве.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Иванов В.В.; АН СССР. Сибирск. отд. – Новосибирск, 1975. – 18л.
594160
  Андреев Е.А. Квазирезонансная передача электронно-колебательной энергии при атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Андреев Е.А.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
594161
  Уманский С.Я. Квазирезонансные процессы передачи энергии при столконовениях многоэлектронных атомов и молекул : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 056 / Уманский С.Я.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1970. – 21л.
594162
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Дис... канд. физ-мат.наук: / Быц В. В.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
594163
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Быц В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 11 с.
594164
  Гаврилов Э.П. Квазислужебные научные произведения преподавателей вузов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 11. – С. 35-39. – ISSN 0869-5466
594165
  Репинская Р.П. Квазисоленоидальные прогностические модели / Р.П. Репинская. – Л., 1985. – 52с.
594166
  Соколов Владимир Вячеславович Квазисолитонные решения уравнений Лакса : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.01.02 / Соколов Владимир Вячеславович; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 15л.
594167
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Ищенко Е.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
594168
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ищенко Е.Н.; КГУ. Кафедра геометрии. – К., 1971. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
594169
  Рудзикас З.Б. Квазиспин и изоспин в теории атома. / З.Б. Рудзикас, Ю.М. Каняускас. – Вильнюс : Мокслас, 1984. – 140с.
594170
  Киракосян Р.М. Квазистатистическое равновесие оболочек в условиях нелинейной (установившейся и неустановившейся) ползучести материала : Автореф... канд. техн.наук: / Киракосян Р.М.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 9л.
594171
  Каретко Н.П. Квазистатические задачи термоупругости для пласни с переменным коэффициентом теплоотдачи : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Каретко Н. П.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 18л.
594172
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатические и динамические осесимметричные задачи вязкоупругости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
594173
  Бураго Н.Г. Квазистатическое выпучивание и закретические деформации упругопластических оболочек при осевой симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Бураго Н. Г.; МГУ,Мех.мат. фак. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.19
594174
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатическое деформирование и установившиеся колебания вязкоупругих тел : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 36л.
594175
  Прищепа А.Г. Квазистатическое перемагничивание двухслойной ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Прищепа А.Г.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
594176
  Прокопенко В.С. Квазистатическое перемагничивание и эффект Баркгаузена в ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокопенко В.С.; Красноярский гос. пед.и н-т. – Красноярск, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.15
594177
  Тарасов А. Квазистационарная вселенная и развитие жизни / Алексей Тарасов. – Киев : ППС-2002, 2006. – 400с. – ISBN 966-96471-7-7
594178
  Матуленис А. Квазистационарная рекомбинация в условиях продольного дрейфового фототока в высокоомных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матуленис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 15л.
594179
  Персианцев И.Г. Квазистационарный несамостоятельный газовый разряд при атмосферном давлении с ионизацией электронным пучком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Персианцев И.Г.; МГУ. – М., 1974. – 16л.
594180
  Бадалян Г.В. Квазистепенной ряд и квазианалитические классы функций / Г.В. Бадалян. – Москва : Наука, 1990. – 208 с.
594181
   Квазитиксотропные изменения в глинистых грунтах. – М., 1990. – 143с.
594182
  Румянцев А.К. Квазитождества в некоторых классах алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Румянцев А.К.; Новосиб. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Новосибирск, 1981. – 12л.
594183
  Дементий С.В. Квазиупругое рассеяние высокоэнергетических электронов на нуклонах сред C 12, Si 28, S 32 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дементий С. В.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 20л.
594184
  Булавін Л.А. Квазиупругое рассеяние нейтронов раствором катионных ПАВВ / Л.А. Булавін, Т.В. Карамзіна, В.І. Слисенко // Коллоидный журнал, 1996. – №58 , №4
594185
  Ковальчук В.И. Квазиупругое рассеяние ядер 6He, 7Be, 8B ядрами 12C // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 2. – С. 130-135. – ISSN 1818-331Х


  В рамках дифракционной ядерной модели и модели ядро-ядерного рассеяния в высокоэнергетическом приближении с потенциалом двойного фолдинга описаны наблюдаемые сечения квазиупругого рассеяния ядер 6He, 7Be и 8B ядрами 12C при промежуточных энергиях ...
594186
  Бертран Ж. Квазифедеральное устройство Индонезии: адаптация на фоне интеграции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 50-70. – ISSN 1812-7126
594187
  Никитина Л.П. Квазихимическая модель природных железомагнезиальных материалов / Л.П. Никитина. – Л, 1980. – 173с.
594188
  Канаун С.К. Квазихрупкое разрушение деформируемых твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Канаун С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 12л.
594189
  Каганов М.И. Квазичастицы (идеи и принципы квантовой физики твердого тела) / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1976. – 80 с.
594190
  Зелевинский В.Г. Квазичастицы в квантовой физике / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Московского университета, 1978. – 88 с.
594191
  Тулуб А.В. Квазичастицы в современной науке / А.В. Тулуб. – Ленинград, 1972. – 36с.
594192
  Каганов М.И. Квазичастицы: Идеи и принципы квантовой физики твердого тела / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 91 с.
594193
  Токарева В.Г. Квазиэталон как единица лингвокультурного уровня // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 3. – С. 285-292. – ISSN 0350-6894
594194
  Самочорнова О. Квазі-інтернаціональна лексика в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 489-409
594195
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
594196
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 112 л. – Бібліогр.: л. 108-112
594197
  Сафонов В.В. Квазіаналогове моделювання процесів поширення звуку на території міста / В.В. Сафонов, В.Е. Абракитов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 99-111 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
594198
  Копан О.В. Квазібандитизм у сучасних умовах / О.В. Копан, І.Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 7-13. – ISSN 1609-0462
594199
  Протасова К.Д. Квазігамільтонові графи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Скінченний зв"язний граф називається квазігамільтоновим, якщо існує нумерація f: {1, 2, …, n} [прямує до] V множини його вершин V, така що d(f (1), f (2)) [< або =] 2, d(f (2), f (3)) [< або =] 2, …, d(f (n-1), f (n)) [< або =] 2, d(f (n), f(1)) [< або ...
594200
  Гетьман З.О. Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні / З.О. Гетьман, І.М. Моренець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 82-88. – ISSN 2413-5593
594201
  Карнаух Б.П. Квазіделікти у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 21-31. – ISSN 2224-9281
594202
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 188 арк. – Додатки: арк. 186-188. – Бібліогр.: арк. 11-13, 166-185 та в додатках: арк. 186-187
594203
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
594204
  Диба М. Квазідинамічна модель формування банківської послуги на іпотечному ринку / М. Диба, К. Бєгун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 63-69. – ISSN 1605-2005
594205
  Димарський Я.М. Квазідодатна крайова задача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо квазілінійну еліптичну крайову задачу, рішення якої можна інтерпретувати як рішення певної лінійної задачі. Ключові слова: квазідодатна задача, зворотний оператор, нерухома точка. We investigate a quasi-linear elliptic boundary problem ...
594206
  Бушаков В.А. Квазіетнонім челдон (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 3-6. – ISSN 1682-671Х
594207
  Барабаш Олег Віталійович Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.02 / Барабаш Олег Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібл.:л.104-114
594208
  Барабаш О.В. Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Барабаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.16
594209
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок : монографія / Бурбело М.Й., О.В. Бабенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-641-300-3
594210
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи : Монографія / М.Й. Бурбело; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 225 с. – ISBN 966-641-095-8
594211
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Владислав Євгенович Величко; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2006. – 112л. – Бібліогр.: л. 109-112
594212
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 / Владислав Євгенович Величко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
594213
  Голод П.І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора) / П.І. Голод, Ю.Г. Терентьєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 6-13. – ISSN 1996-5931
594214
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій Олександр Костянтинович; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2002. – 159л. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: л.141 - 157
594215
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій О.К.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: 18 назв
594216
  Яременко М. Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 27-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто квазілінійні еліптичні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі функцій та його єдиність (результати нові у ...
594217
  Яременко М. Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено квазілінійні параболічні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі (результатинові у випадку лінійних систем та ...
594218
  Коваль М. Квазімодерністська риторика постмодернізму в романі Дж. Гоукса „Adventures in the Alaskan Skin Trade” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 301-309. – ISBN 978-966-359-360-9
594219
   Квазіоптичний модуль для збудження поверхневих електромагнітних хвиль у міліметровому діапазоні / О.Д. Пустильник, Ю.М. Кондратович, В.С. Сидоренко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створений експериментальний зразок квазіоптичного модуля для збудження поверхневих електромагнітних хвиль, що працює в смузі частот 69,5-71,5 ГГц.
594220
   Квазіперіодична структура поверхні сталевого циліндра при його корозії в розчині азотної кислоти в постійному магнітному полі / Ю.І. Горобець, О.Ю. Горобець, С.П. Мазур, О.М. Бруква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено взаємозв"язок розподілу швидкостей електроліту в околі сталевого циліндра зі зміною в часі структури поверхні циліндра при його корозії в 7% водному розчині азотної кислоти в магнітному полі. Отримана регулярна (квазіперіодична) ...
594221
   Квазіперіодичні короткочасні варіації полярного озону в 1999-2000 рр. / С. Черноус, В. Ролдугін, В. Ващенко, О. Банніков, М. Бєлоглазов, А. Семенов, Ж. Патлашенко, О. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження варіацій загального вмісту озону (ЗВО) з періодичністю 5-40 діб за супутниковими даними НАСА і арктичних станцій Апатити, Мурманськ, Баренцбург, а також Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" у 1999-2000 рр. Приховану ...
594222
  Бурмака В.П. Квазіперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати спостережень методом некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Бурмака Віктор Петрович ; НАН України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
594223
  Константінова О.О. Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб"єкта в німецькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 18-29. – ISSN 2075-2970
594224
   Квазіпотрійні халькогенідні системи / І. Олексеюк, О. Парасюк, Л. Піскач, Г. Горгут, О. Змій, О. Криховець, Л. Сиса, Е. Кадикало, О. Строк, О. Марчук, В. Галка; За ред. І.Олексеюка. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-21-8
Том 1. – 1999. – 168с.
594225
  Васильєва Н.В. Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років : (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 19-33
594226
  Карамзіна Л.А. Квазіслухове поле - резерв слухо-мовної системи людини / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 398-406. – ISBN 966-95259-9-6
594227
  Яцун Андрій Михайлович Квазістанціонарне електричне поле та параметрична чутливість ємнісних екранованих давачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.05 / Яцун Андрій Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
594228
  Журавчак Л. Квазістаціонарна модель для визначення напруженості електромагнітного поля в зонально-однорідному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-107. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ідейний та методичний аспекти розрахунку процесу становлення електромагнітного поля та одержано явний часовий розв"язок задачі знаходження компонент векторів напруженостей електричної та магнітної складових поля для квазістаціонарної моделі ...
594229
  Іванісік А.І. Квазістаціонарна фазова самомодуляція лазерних імпульсів у керівських рідинах / А.І. Іванісік, С.О. Дудка, А.Д. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені розрахунки додаткової затримки фази, миттєвої частоти та спектрів для імпульсів наносекундної тривалості, що пройшли через керівську рідину. Показано, що незважаючи на можливі суттєві частотні розширення імпульсів, найбільша спектральна ...
594230
  Гамбург Л.С. Квазісудові органи в селах України у другій половині XVII - середині ХІХст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-11. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
594231
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Жучок Ю.В.; Луганський нац.пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 141л. – Бібліогр.: л.131- 141
594232
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
594233
  Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
594234
  Маркевич М. Квазіфіскальні операції Центрального банку України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-49. – ISBN 966-7825-54-Х
594235
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 134 л. – Бібліогр.: л. 128-134
594236
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
594237
  Журавльов В.М. Квазіфробеніусові факторкільця горенштейнового (0,1)-порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного (0, 1)-кільця, підстановкою, що задає ідеал цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця.
594238
  Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
594239
  Андреев А.Н. Квакеры на Западе и в России. XVIII век // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 165-177. – ISSN 0130-3864
594240
  Коржанський М.Й. Квалiфiкацiя автотpанспоpтних злочинiв / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – Київ : Юрінком, 1996. – 80 с. – ISBN 9667059111
594241
  Андрианов Ю.М. Квалиметрические аспекти управления качеством новой техники / Ю.М. Андрианов. – Ленинград, 1983. – 288с.
594242
  Борисенков Б.Г. Квалиметрический анализ геодезического производства / Б.Г. Борисенков. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
594243
  Ефремова О.А. Квалиметрический мониторинг знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся / О.А. Ефремова, И.В. Барматина, Л.А. Барахтенова // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". – Новосибирск, 2012. – № 2 (30). – С. 6-18. – ISSN 1812-9463
594244
  Горбунова Л.Г. Квалиметрический мониторинг учебных достижений студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 0869-3617
594245
  Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 272, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-272
594246
  Андрианов Ю.М. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении / Ю.М. Андрианов. – Ленинград, 1990. – 221с.
594247
  Кипа И.Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28 - 40. – ISSN 0130-9765
594248
  Марков Б.В. Квалитативизм в "политической теологии" К. Щмитта и "метафорологии" Г. Блюменберга // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-37. – ISSN 0235-1188
594249
  Дорошенков Валерий Александрович Квалитативные элементы в предложениях современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Дорошенков Валерий Александрович;. – Л., 1976. – 25л.
594250
  Бородина В.А. Квалитология и квалиметрия библиотечного общения // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 10. – С. 47-60. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены теоретико-методологические вопросы библиотечного общения в контексте квалитологии и квалиметрии. Приведены методики изучения некоторых аспектов общения. Выделены актуальные вопросы изучения библиотечного общения в рамках профессиональных ...
594251
  Ануфриева Н.М. Квалификативные глаголы в языке и речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Ануфриева Н.М.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 15 с.
594252
  Усилов Б.К. Квалификативный качественно-количественный атрибут сказуемого и определения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Усилов Б.К. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 23 с.
594253
  Никуличева Н.В. Квалификационная характеристика как основа для повышения квалификации преподавателя дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  В российской педагогике сегодня отсутствует профессионально-должностной статус (квалификационная характеристика) преподавателя дистанционного обучения (ДО): должностные обязанности, требования к знаниям и требования к квалификации. Появление такого ...
594254
   Квалификационные характеристики должностей библиотечных работников. – Л., 1976. – 54с.
594255
  Рохлин Н.Г. Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Должности руководителей, специалистов и служащих производственно-коммерческих фирм и страховых компаний. : Научно-практические рекомендации / Н.Г. Рохлин. – Харків : Консум, 1998. – 176с. – ISBN 966-7124-09-6
594256
   Квалификационные характеристики должностей работников библиотек : справочник / сост.: О.Р. Бородин, О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 224с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред О.Р. Бородин ; № 90). – ISBN 5-85129-175-3
594257
   Квалификационные характеристики и фонды комплексных контрольных заданий по географически специальностям. – Москва, 1991. – 63с.
594258
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – М., 1986. – 222с.
594259
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика, 1989. – 272с.
594260
   Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 208с.
594261
   Квалификационный справочних должностей руководителей, специалистов и служащих. – М., 1987. – 221с.
594262
  Тусибаева Г.С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 449-456. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
594263
  Додин Е.В. Квалификация административных правонарушений, совершенных на транспорте и связи: уч. пособие / Е.В. Додин, А.Н. Пилипчик. – К., 1991. – 60с.
594264
  Малеев Ю.Н. Квалификация вооруженных конфликтов и применение международного гуманитарного права: вопросы, требующие решения / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 5-15. – ISSN 1560-2893
594265
  Батадова Ирина Константиновна Квалификация высказываний с присоединением в аспекте актуального членения в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батадова Ирина Константиновна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 29л.
594266
  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений / Р.Р. Галиакбаров. – М., 1980. – 80с.
594267
  Дорогих Н.М. Квалификация и классификация административно наказуемых проступков, связанных с пьянством : учеб. пособие / Н.М. Дорогих, А.П. Клюшниченко, Г.Е. Фирсов ; М-во внутрен. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1979. – 94, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
594268
  Скаржинский М.И. Квалификация и труд инженера. / М.И. Скаржинский. – Ярославль, 1975. – 174с.
594269
   Квалификация и трудовые ориентации работников. – Киев, 1982. – 207с.
594270
  Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству / Г.И. Чечель. – Барнаул, 1989. – 69с.
594271
  Мирошниченко Н.А. Квалификация незаконных действий с наркотическими средствами / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1990. – 63с.
594272
  Гагарин Н.С. Квалификация некоторых преступлений против социалистической и личной собственности / Н.С. Гагарин. – Алма-Ата, 1973. – 248с.
594273
  Ашитов З.О. Квалификация некоторых тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан / З.О. Ашитов. – Караганда, 1978. – 66с.
594274
  Музыка А.А. Квалификация органами внутренних дел для преступелний, совершаемых на почве наркомании / А.А. Музыка. – К, 1988. – 88с.
594275
  Глушков В.А. Квалификация органами внутренних дел нетрудовых доходов в сфере медицинского обслуживания населения / В.А. Глушков. – К., 1990. – 88с.
594276
  Мелентьев М.П. Квалификация отдельных видов преступлений, совершаемых в местах лешения свободы // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный, научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1969. – № 14. – С. 49-55
594277
  Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1986. – 117с.
594278
  Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 254, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
594279
  Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 208с.
594280
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1983. – 141с.
594281
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1985. – 120с.
594282
  Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. / С.А. Тарарухин. – Київ : Юрінком Інтер, 1995. – 207с.
594283
  Кленова Т.В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 55-63. – ISSN 0132-0769
594284
  Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни / С.В. Бородин. – Москва, 1977. – 239с.
594285
  Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. / В.А. Владимиров. – Москва, 1968. – 172с.
594286
  Мирошниченко Н.А. Квалификация преступлений против народного здоровья / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1984. – 32с.
594287
  Бондаренко Н.А. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности : учебное пособие / Н.А. Бондаренко, В.Т. Дзюба ; МВД СССР, КВШ. – Киев : Науч.-исл. и ред.-изд. отдел, 1990. – 72 с. – ISBN 5-7168-0062-9
594288
  Крастиньш У.Я. Квалификация преступлений против природных богатств / У.Я. Крастиньш. – Киев, 1987. – 71с.
594289
  Вольфман Г.И. Квалификация преступлений против советской торговли / Г.И. Вольфман. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 141 с.
594290
  Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против социалистической собственности / Э.С. Тенчов. – Иваново, 1981. – 82с.
594291
  Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Теорет. вопросы. Учеб. пособие. / В.И. Малыхин. – Куйбышев, 1987. – 100с.
594292
  Плотников А.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта / А.И. Плотников. – Москва, 1988. – 64 с.
594293
  Данина В.П. Квалификация рабочих как фактор повышения эффективности труда и качетсва продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Данина В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 18 с.
594294
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1986. – 72с.
594295
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем преступлений против личности и собственности. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 60с.
594296
  Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 1988. – 54с.
594297
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 51с.
594298
  Антипенко В.Ф. Квалификация состава субъекта международного преступления "терроризм" // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.47-52. – ISSN 1812-3910
594299
  Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений. / Б.А. Куринов. – М., 1965. – 235с.
594300
  Бородин С.В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву / С.В. Бородин. – М., 1963. – 222с.
594301
  Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству / С.В. Бородин. – М., 1966. – 252с.
594302
  Свидлов Н.М. Квалификация угонов транспортных средств / Н.М. Свидлов, А.С. Сенцов. – Волгоград, 1988. – 37 с.
594303
  Диденко В.П. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением / В.П. Диденко. – Киев, 1992. – 80 с.
594304
  Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1974. – 336с.
594305
  Ткаченко В.И. Квалификация хищений социалистического имущества / В.И. Ткаченко. – М., 1985. – 27с.
594306
  Чинхоев Ш.И. Квалификация хищения государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Чинхоев Ш.И.; Казах. гос. ун-т. Юрид. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
594307
  Самилык Г.М. Квалификация хозяйственных преступлений / Г.М. Самилык, С.В. Трофимов. – Киев, 1989. – 58с.
594308
  Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1989. – 57с.
594309
  Цветкова Н.Е. Квалифицирование вируса ящура в культуре клеток ВНК-12 в страционарных условиях и во вращающихся сосудах : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Цветкова Н. Е.; ВНИИ вет. вирусол. и микробил. – Владимир, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
594310
   Квалифицированные кадры в сельском хозяйстве. – М., 1978. – 176с.
594311
  Карлик Е.С. Квалифицированные специалисты в социалистическом производстве и пути их лучшего использования : Автореф... канд. экон.наук: / Карлик Е. С.; МВиССО РСФСР,Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 22л.
594312
  Кругликов Л.Л. Квалифицирующие обстоятельства / Л.Л. Кругликов, В.Н. Савинов. – Ярославль, 1989. – 88с.
594313
   Квалілогія книги : збірник наукових праць. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-111-3
Вип. № 2 (12). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
594314
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-127-4
Вип. № 1 (13). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
594315
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (16). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
594316
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (17). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
594317
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (18). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
594318
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (19). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
594319
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (21). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
594320
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (22). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
594321
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (23). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
594322
  Стефанюк І.Б. Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту / І.Б. Стефанюк, Г.І. Завистовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 89-105. – ISSN 2305-7645
594323
  Гукалова І.В. Кваліметричний підхід в географічному оцінюванні якості життя населення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-75-8
594324
  Станкевич І. Кваліметричний підхід до комплексної оцінки якості оператора поштового зв"язку / І. Станкевич, В. Коляденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 84-93 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
594325
  Головєнкін В. Кваліметрія державної атестації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 27-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.
594326
  Рябоконь О.П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в Україні : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Рябоконь Олександр Петрович ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
594327
  Жовніренко Р.І. Квалітативність часо-простору в прозі Олекси Слісаренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Кваліфікуючи творчість О. Слісаренка автор виділяє у ній три складові: поетичну, новелістичну і романну. Найбільш виразно квалітативність, якісність тонохронологічної парадигми прозової спадщини Слісаренка простежується в "малій прозі" письменника, де ...
594328
  Доан О.Б. Квалітологія тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 95-105


  Здійснено спробу витлумачити поняття "квалітологія книги й тексту", розглянуто підходи до вивчення проблеми якості інформації, досконалості твору досконалості твору як формозмістової єдності. The attempt is made to define the concept of "qualitology ...
594329
  Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.34-40. – ISSN 1608-6422
594330
  Харченко Г.Г. Кваліфікаційний критерій визначення речових прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
594331
  Заблоцька К.В. Кваліфікаційні верстви та професійна освіта робітників металургії та машинобудування України в 1960- 1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 126-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті виявлені основні підходи до класифікації робітників за рівнем кваліфікації, кількісно та якісно охарактеризовані верстви робітників металургії та машинобудування України низького, середнього та високого рівня кваліфікації, проаналізована ...
594332
  Каменська Т. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
594333
  Ковальчук І.С. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду Генерального прокурора України: стан та перспективи вдосконалення // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 77-79. – ISBN 978-966-937-189-8
594334
  Колобанов І. Кваліфікаційні вимоги провадження діяльності арбітражних керуючих // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 355-356. – ISBN 978-966-301-169-1
594335
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
594336
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, дипломна, магістерська : методичні рекомендації для студентів / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. Психолого-педагогічний ф-т. Кафедра психології. – Полтава, 2007. – 72 с.
594337
  Ідрісов Д.І. Кваліфікаційні праці з історії: розвиток академічних вимог // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 42-47. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено історії поступового розвитку академічних вимог до кваліфікаційних робіт з історисних наук на теренах сучасної України. Ці вимоги мали на меті забезпечення самостійності й новизни наукової розробки як основних фахових вимог. За умов ...
594338
  Загнітко А. Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 209-218. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
594339
  Мицик Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії : Поради студентові щодо написання та захисту / Ю. Мицик, О. Бажан, В. Зубко; МОУ. Hац.Ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ : Академія, 1998. – 36 с.
594340
  Кудрейко І. Кваліфікаційно-типологічні та еволюційно-диференційні ознаки соціолінгвістичної ситуації в Донеччині // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 178-187. – ISSN 1728-9572
594341
  Шаблій О.А. Кваліфікація "юридичний перекладач" в українській юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 134-137
594342
  Коржанський М.Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів. / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – К., 1996. – 80с.
594343
  Гагай П.С. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації: деякі проблеми визначення об"єктивної сторони // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 61-65.
594344
  Давидович І.І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 15-19


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за умисне позбавлення життя іншої людини при вчиненні складених насильницьких злочинів.
594345
  Ковалевська Є.С. Кваліфікація військових злочинів за ст. ст. 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-88. – ISSN 2222-5374
594346
  Василенко В. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 7-9
594347
  Гладкий В. Кваліфікація голодомору, як злочину геноциду проти українського народу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 166-172


  The present article is dedicated to the research of the sharp problem of Famine as terrible Genocide of Ukrainian Nation. The author analyses the origins, events and consequences of this crime of Soviet Regime and proves that the Famine of 1932-1933 ...
594348
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416с. – Бібліогр С.405-413. – ISBN 966-7302-19-9
594349
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – Видання 2-ге. – Київ : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-96-9
594350
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 966-7714-96-9; 978-966-326-246-8
594351
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Болдарь Г.Є. [та ін.] ; за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Істина, 2010. – 430 с. – Бібліогр.: с. 399-408. – ISBN 978-966-8909-54-2
594352
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник / [Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, Ю.П. Дзюба та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Харків : Право, 2017. – 358, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-162-1
594353
  Панов М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-55. – ISSN 0132-1331
594354
  Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посібник / І.О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-206-2
594355
  Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм : Монографія / О.К. Марін. – Київ : Атіка, 2003. – 224с. – ISBN 966-8074-48-3
594356
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 144с. – ISBN 5-7707-9773-8
594357
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально-правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 415-423. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
594358
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 422-423
594359
  Андрушко П.П. Кваліфікація злочинів: поняття та види // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 48-55
594360
  Ус О.В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 171-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
594361
  Яценко С.С. Кваліфікація злочинних дій, зв"язаних з використанням радіопередавальних пристроїв / С.С. Яценко, І.П. Куцеконь // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-93. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за действия, связанные с нарушением правил пользования радиопередающими устройствами. Даются рекомендации о квалификации таких действий, предложения об уточнении редакции постановления Пленума ...
594362
  Гальченко Ф.Я. Кваліфікація злочинних порушень правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт / Ф.Я. Гальченко, В.А. Клименко // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 97-102
594363
  Бабін Б.В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 2220-1394
594364
  Амелін О. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку / О. Амелін, К. Чумак // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 71-79. – ISSN 2311-6676
594365
  Лемешко О.М. Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом, про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 115-123.
594366
  Прахов Б. Кваліфікація об"єктів промислової власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10.
594367
  Тучков С. Кваліфікація підроблення документів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-50
594368
  Іл"їна О. Кваліфікація повторного вчинення корисливих злочинів проти власності // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-17
594369
  Антипов В. Кваліфікація порушень порядку в"їзду на тимчосово окуповану територію України та виїзду з неї // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 131-139. – ISSN 2308-9636
594370
  Андрущенко А. Кваліфікація правопорушень у сфері використання й охорони земель за суб"єктом їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 53-57
594371
  Петров В.В. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / В.В. Петров, М.В. Сийплокі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 109-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
594372
  Кориневич А.О. Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 89-97
594373
  Корнєєв В.М. Кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу в науці про соціальні комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 135-139. – ISSN 2312-5160


  У статті, на основі різних підходів до розуміння соціальної комунікації та актуалізації предметних областей дослідження різних спеціальностей напряму розглядаються умови реалізації соціальнокомунікаційного підходу в науковій практиці. У фокусі уваги - ...
594374
  Хилюк С.В. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-966-458-403-3
594375
  Брич Лариса Павлівна Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
594376
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Брич Л.П.;КНУТШ. – Київ, 1998. – 17с. – Бібліогр.:с.15-16
594377
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язокових внесків державі. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Брич Л.П.; Львів. держ. унів. ім.І.Франка. – Львів, 1998. – 214л. – Бібліогр.:л.172-192
594378
  Вибрик В.І. Кваліфікована робоча сила в колгоспах / В.І. Вибрик. – Київ, 1972. – 151с.
594379
  Жуков Е. Кваліфікований інвестор у Євросоюзі, США і РФ // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 6 (56). – С. 27-30
594380
  Левикін В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні: 1940-1950-і роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 49-56. – ISSN 0869-3595
594381
  Бабін Б. Кваліфікуючі критерії етносів. які прагнуть до набуття статусу корінних народів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.84-89
594382
  Дьоменко С. Кваліфікуючі ознаки вимагання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-79.
594383
  Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-136. – ISSN 2222-5374
594384
  Шніпко О.С. Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 138-153. – ISSN 2222-5374
594385
  Гмирін А.А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 16-51. – ISSN 2222-5374
594386
  Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
594387
  Матвійчук В.В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 72-81. – ISSN 2222-5374
594388
  Лизогуб Я. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі людини: наукові аргументи проти законодавчих фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 91-94
594389
  Бринцев О. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
594390
  Присяжнюк І. Кваліфікуючі ознаки порушення недоторканності житла або іншого володіння особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 72-81
594391
  Копилян В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 299 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 147-149.
594392
  Бодаєвський В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 160-164.
594393
  Присяжний В.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 72-79
594394
  Примаченко В.Ф. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 80-89. – ISSN 2304-4556
594395
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
594396
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
594397
  Брагин А.Н. Кваме Нкрума - первый президент Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 44-46. – ISSN 0321-5075
594398
  Радвилавичюс Ч.В. Кванлтовомеханический расчет физических и химических свойств некоторых органических молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Радвилавичюс Ч.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 12л.
594399
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1995
594400
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1995
594401
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1995
594402
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1995
594403
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1995
594404
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1995
594405
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1996
594406
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1996
594407
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1996
594408
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1996
594409
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1996
594410
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1996
594411
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1997
594412
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1997
594413
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1997
594414
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1997
594415
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1997
594416
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1997
594417
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
594418
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
594419
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
594420
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1999. – + прилож. : Сборник статей...
594421
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1999. – + Прилож. : Математический кружок, вып. 4
594422
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1999
594423
  Пугач Б.Я. Квант дії - таємничий вісник реального світу : 100 років із дня відкриття Макса Планка / Б.Я. Пугач. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 46 с. – ISBN 966-623-044-5
594424
  Сусловський О.М. Квант життя / О.М. Сусловський. – Львів, 1971. – 164с.
594425
  Федоренко Тетяна Квант зцілює, бо знає мову життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-35. – ISSN 0130-5212
594426
  Ропотенко К. Квант площі та ентропія чорної діри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що квантування площі чорної діри є ніщо інше, як квантування компоненти внутрішнього кутового моменту чорної діри. Знайдено квант площі чорної діри. Визначено число мікростанів доступних чорній дірі. Знайдено статистичну ентропію чорної діри: ...
594427
  Гарскова И.М. Квантативная история и историческая информатика: эволюция взаимодействия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-92. – ISSN 0130-3864
594428
  Анан"єва О.С. Квантитативна лексика англійської мови // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISSN 2311-0821
594429
  Арапов М.В. Квантитативная лингвистика / М.В. Арапов. – Москва, 1988. – 183с.
594430
  Джубанов А.Х. Квантитативная структура Казахского текста / А.Х. Джубанов. – Алма-Ата, 1987. – 146с.
594431
   Квантитативная типология языков Азии и Африки. – Л., 1982. – 331с.
594432
  Вереш М.Т. Квантитативний аналіз вживання німецьких християнсько-богословських термінологічних одиниць у фахових текстах / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7132-80-5
594433
  Венкель Т. Квантитативні методи в лексико-семантичних дослідженнях : на матеріалі лексичної мікросистеми позначень кольору в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-29. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
594434
  Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови : перекладацькі аспекти : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-382-170-2
594435
  Яремчук О.В. Квантитативні та позиційні характеристики еліпсу в текстах-інтерв"ю (на матеріалі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X
594436
  Грачова І.Є. Квантитативність як мовна картина світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 65-73. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
594437
  Баранова С.В. Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 20-25. – Бібліогр.: С. 25; 16 назв
594438
  Найдич Л.Э. Квантитативные и проидические явления в швейцарских диалектах немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Найдич Л.Э.; АН СССР.Ин-т языкозн. – Л, 1978. – 16л.
594439
  Софронова Л.В. Квантитативные методы в Британской историографии Реформации. Проблема антиклерикализма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 220-227. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Антиклерикалізм— рух скерований на ослаблення політичного впливу духовенства, що намагається використовувати релігійність світського громадянства та авторитет Церкви для своїх конфесійно-політичних та партійно-станових інтересів
594440
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1986. – 154с.
594441
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1988. – 184с.
594442
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердовск, 1990. – 138с.
594443
  Герасимов А.Н. Квантификация системы управления экономикой макрорегиона / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, П.П. Пшеничный // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 420-429 : Табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
594444
  Бурлуцька С. Квантифікація балансового зв"язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
594445
  Іванов В.Ф. Квантифікація й інтерпретація даних дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 10-11


  Розглядаються поняття "квантафікація", що дає змогу дати об"єктивний, системний і кількісний описи матеріалу, що досліджується, та "інтерпретація", що є важливим елементом конвент-стилістичного дослідження. The concepts of "kvantafikatsiya" are ...
594446
  Онишко С.В. Квантифікація податкового та фіскального ризиків / С.В. Онишко, К.І. Швабій, Н.В. Новицька // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
594447
  Машкевич В.С. Квантова електроніка, основи і досягнення / В.С. Машкевич. – Київ, 1974. – 63 с.
594448
  Роженко М.М. Квантова логіка. Теорія. Історія. Філософія / М.М. Роженко, Н.М. Роженко; Авторизований, опрацьований доповнений переклад з російської. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 308с. – ISBN 966-7276-72-4
594449
  Глауберман А.Ю. Квантова механіка : учб. посібник / А.Ю. Глауберман. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1962. – 506 с.
594450
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник / І.О. Вакарчук. – Львів : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. – 616 с. – ISBN 5-7763-2092-5
594451
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Вакарчук. – 2-ге вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 784 с. – ISBN 966-613-188-9
594452
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студентів вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук. – 3-тє вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 848 с. – ISBN 978-966-613-505-9
594453
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук ; [ред. М. Білоус]. – Вид. 4-те, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – 870, [2] с. – Бібліогр.: с. 862-864. – ISBN 978-966-613-921-7
594454
  Давидов О.С. Квантова механіка : підруч. для студентів фіз., фіз.-мат. та інж. ф-тів класич. і техніч. ун-тів / О.С. Давидов ; за наук. ред. та з передм. В.М. Локтєва ; [пер. з рос. : В.М. Локтєв (наук. ред.) та ін.]. ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Академперіодика, 2012. – 706, [2] с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 702-707. – Бібліогр.: с. 697-701. – ISBN 978-966-360-211-0
594455
  Якунов А.В. Квантова механіка крові // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 3/4 (93)
594456
  Висоцький В.І. Квантова механіка та ії використання у прикладній фізиці : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / В.І. Висоцький. – Київ : Київський університет, 2008. – 367с. – ISBN 978-966-439-127-3
594457
  Єщенко О.А. Квантова оптика : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / О.А. Єщенко, О.В. Слободянюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет права, 2004. – 124с.
594458
  Чумак О.О. Квантова оптика : [посібник] / Олександр Чумак ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8364-80-8
594459
  Хецеліус О.Ю. Квантова структура надтонкої, електрослабкої взаємодій у важких атомах та ядрах : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук 01.04.16 / Хецеліус О.Ю. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 80 назв.
594460
  Машкевич С.В. Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.02 / Машкевич С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
594461
  Супрун А.Д. Квантова теорія конформаційних збуджень білкових молекул : Навчальний посібник / А.Д. Супрун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 113с. – ISBN 966-594-689-7
594462
  Бережной Ю.А. Квантова теорія розсіяння : підручник для студ. фіз. спец. вищ. навч. закладів / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 205, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-623-968-9
594463
  Гоян І.М. Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті залучається до історико-філософського контексту квантова теорія свідомості ("квантовий інтерактивний дуалізм") Генрі Степа; зокрема, з"ясовуються витоки та форми залучення амер. фізиком онтологічних ідей Вайтгеда та філософсько-психологічних ...
594464
  Чекман І.С. Квантова фармакологія / І.С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2012. – 179, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-180. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1164-9
594465
  Бугайов О.І. Квантова фізика : дидактич. матеріал / О.І. Бугайов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 88 с.
594466
  Гаас А. Квантова хемія / А. Гаас. – Х.-К., 1931. – 84с.
594467
  Слєта Л.О. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Слєта, В.В. Іванов. – Харків : Гімназія, 2008. – 444с. – ISBN 978-966-8319-93-8
594468
  Яцимирський В.К. Квантова хімія : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 479 с. – ISBN 978-966-439-160-0
594469
  Стрижак П.Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Є. Стрижак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 460 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-458. – ISBN 978-966-518-483-6
594470
  Гальперин М.В. Квантование времени в информационных системах: метод обощенного текущего среднего / М.В. Гальперин. – М, 1983. – 127с.
594471
  Баранов Л.А. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления / Л.А. Баранов. – М, 1990. – 303с.
594472
  Фролов Сергей Анатольевич Квантование полей Янга-Миллса в линейных калибровках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фролов Сергей Анатольевич; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1989. – 16л.
594473
  Корепин Владимир Евгеньевич Квантование солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Корепин Владимир Евгеньевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – Киев, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
594474
  Носкова Лариса Михайловна Квантование спиновых возбуждений при произвольной величине спина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Носкова Лариса Михайловна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
594475
  Комолов В.П. Квантование фазы при обнаружении радиосигналов / В.П. Комолов, И.Т. Трофименко. – Москва, 1976. – 224 с.
594476
  Масюков В.Н. Квантование энергии, энтропия и новая функция состояния тел / В.Н. Масюков. – Москва, 1957. – 64 с.
594477
  Биррел Н. Квантованные поля в искривленном пространстве-времени : пер. с англ. / Н. Биррел, П. Девис. – Москва : Мир, 1984. – 356 с.
594478
  Пюльман Б. Квантовая биохимия = Qantum biochemistry / Б. Пюльман, А. Пюльман; Пер. с англ.: А.Ф. Ванина и др.; Под ред. и с предисл.: Л.А. Блюменфельда. – Москва : Мир, 1965. – 654с.
594479
  Ладик Я. Квантовая биохимия для химиков и биологов. / Я. Ладик. – Москва, 1975. – 256с.
594480
  Преснов В.А. Квантовая биоэлектроника / В.А. Преснов. – Одесса : ОГУ, 1980. – 112 с.
594481
  Щербик В.В. Квантовая генетика : Монография / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 200c. – ISBN 966-594-469-X
594482
   Квантовая гравитация и топология : сб. статей / пер.с англ. – Москва : Мир, 1973. – 215 с.
594483
  Барчуков И.С. Квантовая дидактика: реальность и перспектива / И.С. Барчуков, В.Г. Ерыкова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1609-4646
594484
  Мак-Коннел Квантовая динамика частиц : Пер. с англ. / Мак-Коннел. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 314 с.
594485
  Машкевич С.В. Квантовая и статистическая механика систем с дробной статистикой : Дис.... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- Теоретическая физика / Машкевич С.В., КНУТШ. – Киев, 2005. – 320л. – Бібліогр.: л.297-320
594486
  Дидык Ю.К. Квантовая интерпретация таблицы элементов Менделеева / Ю.К. Дидык. – Норильск, 1967. – 23с.
594487
  Холево А. Квантовая информатика : прошлое, настоящее, будущее // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 7. – С. 69-75. – ISSN 0208-0621


  Квантовая информатика стала новым междисциплинарным научным направлением на стыке физики, информатики и математики
594488
  Швингер Ю. Квантовая кинематика и динамика : пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Наука, 1992. – 317 с.
594489
  Роженко Н.М. Квантовая логика (Очерк теории и истории) / Н.М. Роженко. – Киев, 1993. – 140с.
594490
   Квантовая метрология и фундаментальные константы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 368с.
594491
  Шифф Л. Квантовая механика : пер. с англ. / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 478 с.
594492
  Шифф Л.И. Квантовая механика / Л.И. Шифф. – М, 1957. – 478с.
594493
  Шифф Л.И. Квантовая механика / Л.И. Шифф; Пер. с англ.Г.А.Зайцева. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 480 с.
594494
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов. – Москва, 1962. – 591с.
594495
  Давыдов А.С. Квантовая механика / А.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 748 с.
594496
  Бете Г.А. Квантовая механика : Пер.с англ. / Г.А. Бете. – Москва : Мир, 1965. – 333 с.
594497
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 638 с.
594498
  Ферми Э. Квантовая механика : Пер.с англ. / Э. Ферми. – Москва : Мир, 1965. – 367с.
594499
  Ферми Э. Квантовая механика = Notes on quantum mechanics : (конспект лекций) / Пер.с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
594500
  Губанов А.И. Квантовая механика : лекции / А.И. Губанов. – Ленинград : ЛЭИ, 1968. – 168 с.
594501
  Давыдов А.С. Квантовая механика : Учебное пособие / А.С. Давыдов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Наука, 1973. – 703с.
594502
  Грашин А.Ф. Квантовая механика : учеб. пособие / А.Ф. Грашин. – Москва : Просвещение, 1974. – 207 с.
594503
  Кунин В.Н. Квантовая механика / В.Н. Кунин. – Иваново, 1976. – 119 с.
594504
  Соколов А.А. Квантовая механика : учеб. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский. – Москва : Наука, 1979. – 528с.
594505
  Мессиа А. Квантовая механика / А. Мессиа; Пер. с франц. П.П. Кулиша под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 583 с.
594506
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Крат. курс: учеб. пособие / Л.А. Борисоглебский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 543 с.
594507
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам: учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – Москва : Атомиздат, 1981. – 96 с.
594508
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам: учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 111 с.
594509
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Учеб.пособие / Л.А. Борисоглебский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1988. – 623 с.
594510
  Друкарев Г.Ф. Квантовая механика : Учеб.пособие / Г.Ф. Друкарев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 197с. – ISBN 5-288-00292-4
594511
  Батраков Д.О. Квантовая механика : учеб. пособие / Д.О. Батраков, В.М. Шульга, С.Н. Шульга ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-285-033-8
594512
  Бете Г.А. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами : Пер.с англ. / Г.А. Бете, Э. Солпитер. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 562 с.
594513
  Горбацевич А.К. Квантовая механика в общей теории относительности: Основные принципы и элементарные приложения / А.К. Горбацевич. – Минск : Университетское, 1985. – 159 с.
594514
  Арефьев К.М. и др. Квантовая механика в расчетах переноса паров металлов в газах / К.М. и др. Арефьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 215 с.
594515
  Фейнман Р. Квантовая механика и интегралы по траекториям = Quantum mechanics and path integrals / Р. Фейнман, А. Хибс; Пер. с англ.Э.М. Барлита и Ю.Л.Обухова ; Под ред. В.С. Барашенкова. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
594516
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия : Учебник для студ.химических факультетов ун-тетов / Н.Ф. Степанов. – Москва : Мир, 2001. – 519с. – (Теоритические основы химии). – ISBN 5-03-003414-5
594517
  Тернов И.М. др. Квантовая механика и макроскопические эффекты : учеб.пособие / И.М. др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197с. – ISBN 5-211-02095-2
594518
  Матвеев А.Н. Квантовая механика и строение атома : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1965. – 355с.
594519
  Татевский В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. – Москва, 1965. – 164 с.
594520
  Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. : Пер. с англ. / А. Садбери. – Москва : Мир, 1989. – 487 с.
594521
  Рязанов Г.В. Квантовая механика как следствие единого принципа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов Г. В.; МГУ, Физ. фак, Каф. теор. физ. – М., 1958. – 8л.
594522
  Мак-Вини Квантовая механика молекул / Мак-Вини, Б. Сатклиф. – М, 1972. – 380с.
594523
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика молекул и квантовая химия : Учебное пособие / Н.Ф. Степанов, В.И. Пупышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 381с. – ISBN 5-211-01629-7
594524
  Никольский К.В. Квантовая механика молекулы : учеб. пособие / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 415 с.
594525
  Бете Г. Квантовая механика простейших систем : пер. с нем. / Г. Бете. – Ленинград, Москва : ОНТИ, 1935. – 399 с.
594526
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами : учеб. пособие / В П. Кривченков Елютин. – Москва : Наука, 1976. – 334с.
594527
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами / В П. Кривченков Елютин; Под ред. Н.Н. Боголюбова. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматлит; УНЦ довузовского образования МГУ, 2001. – 304с. – ISBN 5-9221-0077-7
594528
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц : пер. с англ. / Д. Таулес. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 231 с.
594529
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц / Д. Таулес. – Москва : Мир, 1975. – 379с.
594530
  Горбацевич А.К. Квантовая механика частиц со спином 1/2 в неинерциальных системах отсчета и внешних гравитационных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбацевич А. К.; БГУ. – Минск, 1981. – 16л.
594531
  Звягин Б.М. Квантовая механика. / Б.М. Звягин. – Л, 1972. – 148с.
594532
  Мессиа А. Квантовая механика. / А. Мессиа; Пер. с франц. В.Т. Хозяинова под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 478 с.
594533
   Квантовая механика. [Электронный ресурс] : 22 книги в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2000. – 1CD-R + Приложение: Квантовая механика на Maple V/ А.В.Цыганов. – 74 min; 650 MB; НПО: Windows 95/98 или Windows NT 4.0; Internet Exlorer 4.0 или выше; Maple V Release 4 и выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  22 книги в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru
594534
  Липкин Г. Квантовая механика. Новый подход к некоторым проблемам / Г. Липкин. – Москва : Мир, 1977. – 592с.
594535
  Боум А. Квантовая механика: основы и приложения : Пер.с англ. / А. Боум. – Москва : Мир, 1990. – 720с.
594536
  Скалли М.О. Квантовая оптика = Quantum optics / М.О. Скалли, М.С. Зубайри ; пер. с англ. А.А. Калачева [и др.] ; под ред. В.В. Самарцева. – Москва : Физматлит, 2003. – 510, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Cambridge :Cambridge univ. press, 1997. - Предм. указ.: с. 497-503. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-9221-0398-9


  Книга знакомит читателя с современными проблемами квантовой оптики, такими как лазерная генерация без инверсии, микромазеры, сжатые состояния света, атомная оптика и лазерное охлаждение. Для исследователей, работающих в области современной оптики
594537
   Квантовая оптика и квантовая радиофизика. – Москва : Мир, 1966. – 451с.
594538
  Курикша А.А. Квантовая оптика и оптическая локация (статистическая теория) / А.А. Курикша. – Москва : Советское радио, 1973. – 184 с.
594539
  Килин С.Я. Квантовая оптика: поля и их детектирование / С.Я. Килин. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 173 с.
594540
  Племенков В.В. Квантовая органическая химия / В.В. Племенков. – Казань, 1981. – 97с.
594541
  Хигаси К. Квантовая органическая химия. / К. Хигаси, Х. Баба, А. Рембаум. – Москва : Мир, 1967. – 379с.
594542
   Квантовая природа микромира и макромира : Тексты лекций / М.У. Белый, Б.А. Охрименко, А.М. Федорченко, А.А. Пасичный; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1986. – 44 с.
594543
  Моргун В.А. Квантовая психоистория как универсальная методология познания // Наука. Релігія. Суспільство : Філософія. Релігія. Історія. Економіка / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2004. – № 4. – С.232-261. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 1728-3671
594544
  Уилсон Роберт Антон Квантовая психология = Quantum psychology : Как работа вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Уилсон Роберт Антон. – Київ : ЯНУС, 2000. – 220с. – ISBN 2-220-00188-4
594545
  Файн. В.М. Квантовая радиофизика / В.М. Файн., Я.И. Ханин. – Москва : Советское радио, 1965. – 608 с.
594546
   Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – 1972. – 472 с.
594547
   Квантовая радиофизика : в 2 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 2 : Динамика квантовых генеоаторов / Я.И. Ханин. – 1975. – 496 с. – Авт. 1-го издания В.М. Файн и Я.И. Ханин
594548
  Гусев В.Г. Квантовая радиофизика / В.Г. Гусев, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1982. – 233 с.
594549
  Песковаций С.А. Квантовая радиофизика / С.А. Песковаций. – Харьков : ХГУ, 1984. – 73 с.
594550
  Колпаков В.В. Квантовая радиофизика / В.В. Колпаков. – Томск
Ч. 1. – 1984. – 222 с.
594551
   Квантовая радиофизика. – Ташкент, 1986. – 72 с.
594552
  Бриллюэн Л. Квантовая статистика : пер. с фр. / Л. Бриллюэн. – Харьков ; Киев : ДНТВУ, 1934. – 511 с.
594553
  Румянцева Е.Н. Квантовая статистика безмассовых частиц в сферическом мире Фридмана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцева Е.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
594554
  Перина Я. Квантовая статистика линейных и нелинейных оптических явлений : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1987. – 368с.
594555
   Квантовая статистика систем заряженных частиц : пер. с англ. / В.-Д. Крефт, Д. Кремп, В. Эбелинг, Г. Репке. – Москва : Мир, 1988. – 405с.
594556
  Эбелинг В. Квантовая статистика термической плазмы в равновесии / В. Эбелинг, Г. Кельбг. – К, 1970. – 16с.
594557
  Каданов П Л. Бейм Квантовая статистическая механика : Пер.с англ. / П Л. Бейм Каданов. – Москва : Мир, 1964. – 255 с.
594558
  Бом Д. Квантовая теория : пер. с англ. / Д. Бом. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 728 с.
594559
  Бом Д. Квантовая теория : Пер. с англ. Л.А. Шубиной; / Д. Бом; Под ред. С.В. Вонсовского. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Наука, 1965. – 727 с.
594560
  Агаева Р.Г. Квантовая теория гальвано-термомагнитных явлений в полупроводниках с кейновским законом дисперсии.ё : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Агаева Р.Г.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
594561
  Пушкаров Д.И. Квантовая теория дефектов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Пушкаров Д.И.; МГУ. – М, 1972. – 10л.
594562
  Файн В.М. Квантовая теория динамических систем с дискретным спектром при учете процессов релаксации. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Файн В.М.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
594563
  Павлович Владимир Николаевич Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1990. – 253л. – Бібліогр.:л.231-253
594564
  Павлович В.Н. Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович В.Н.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
594565
  Гейтлер В. Квантовая теория и гомеополярная химическая связь : пер. с нем. / В. Гейтлер. – Харьков : ГНТИ Украины, 1934. – 104 с.
594566
  Белобров В.А. Квантовая теория и фондовый рынок // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 1728-8878
594567
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения / В. Гайтлер. – Москва ; Ленинград, 1940. – 272 с.
594568
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения : Пер.с англ. / В. Гайтлер. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 491 с.
594569
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физич. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1952. – 8 с.
594570
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
594571
   Квантовая теория калибровочных полей : сборник статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1977. – 437с.
594572
  Клингер М.И. Квантовая теория кинетических явлений в твердых телах с малой подвижностью : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клингер М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 23л.
594573
  Горохов А Квантовая теория колебаний большой амплитуды, вибронные переходы в трехатомных молекулах и метод динамических групп в молекулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горохов А В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1980. – 20л.
594574
  Блейзо Ж.- Квантовая теория конечных систем / Ж.- Блейзо, Ж. Рипка; Перевод А.Велицкого. – Киев : Феникс, 1998. – 480с. – ISBN 5-87534-065-7
594575
  Сериков А.А. Квантовая теория корреляции электронного и ядерного движений в молекуле / А.А. Сериков. – К., 1970. – 32с.
594576
  Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел : Пер.с англ. / А. Анималу. – Москва : Мир, 1981. – 574 с.
594577
  Цареградский В.Б. Квантовая теория лазера и флуктуаций его колебаний : учебное пособие для студентов радиофизического факультета / В.Б. Цареградский. – Горький, 1978. – 78 с.
594578
  Гочев И Квантовая теория локализованных состояний в феромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гочев И, Г.; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1985. – 16л.
594579
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер.с англ. / Р. Уайт. – Москва : Мир, 1972. – 308 с.
594580
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер. с англ. / Р. Уайт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 303с.
594581
  Солонцов А.З. Квантовая теория магнитных возбуждений ферро- и синтиферромагнитных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солонцов А.З.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л.
594582
  Гусев А.А. Квантовая теория магнитострикции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 8л.
594583
  Вильсон А. Квантовая теория металлов / А. Вильсон. – Москва ; Ленинград, 1941. – 227 с.
594584
  Гуржи Р.Н. Квантовая теория поглощения электромагнитных волн в инфракрасной области спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуржи Р.Н.; Харьк.ордена Трудов.Красного Знамени гос.ун-т. – Х, 1958. – 8л.
594585
  Умэдзава Х. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Х. Умэдзава. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 380с.
594586
  Григорьев В.И. Квантовая теория поля / В.И. Григорьев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
594587
  Петрина Д.Я. Квантовая теория поля : Учеб.пособие / Д.Я. Петрина. – Київ : Вища школа, 1984. – 248 с.
594588
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Перюс англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.1. – 1984. – 448с.
594589
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Пер.с англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.2. – 1984. – 400с.
594590
  Райдер Л. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Л. Райдер. – Москва : Мир, 1987. – 511с.
594591
  Соколов А.А. Квантовая теория поля (избранные вопросы) / А.А. Соколов, Д. Иваненко. – Моска ; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 780 с.
594592
  Тагиров Э.А. Квантовая теория поля в пространстве де Ситтера. 2-4139 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тагиров Э.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
594593
  Шварц А.С. Квантовая теория поля и топология / А.С. Шварц. – Москва : Наука, 1989. – 400 с. – ISBN 5-02-014029-5
594594
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 135 с.
594595
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 4-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 210 с.
594596
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 5-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 190 с.
594597
   Квантовая теория поля и физика фазовых переходов : Сб. ст. – Москва : Мир, 1975. – 220с. – (Новости фундаментальной физики ; Вып. 6)
594598
  Мир-Касимов Руфат Квантовая теория поля с пространством импульсов постоянной кривизны : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мир-Касимов Руфат Мир-Асадулла оглы; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 14л.
594599
  Хелстром К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания : пер. с англ. / К. Хелстром ; перевод с англ. М.В. Бурнашева ; под ред. А.С. Холево. – Москва : Мир, 1979. – 344 с. : граф. – Библиогр.: с. 331-339
594600
  Халфин Л.А. Квантовая теория распада физических систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Халфин Л.А.; Акад.наук СССР.Физ.ин-т. – М, 1960. – 6л.
594601
  Гордов Е.П. Квантовая теория распространения электромагнитного поля / Е.П. Гордов, С.Д. Творогов. – Новостибирск : Наука, 1978. – 172 с.
594602
  Ву Т.Ю. Квантовая теория рассеяния : Пер.с англ. / Т.Ю. Ву, Т. Омура. – Москва : Наука, 1969. – 452 с.
594603
  Сунакава С. Квантовая теория рассеяния : Пер. с япон. / С. Сунакава. – Москва : Мир, 1979. – 268с.
594604
  Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния : Учебное пособие / А.С. Поплавной; МВиССО РСФСР, Кемеровск. гос. ун-т. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1989. – 120с.
594605
  Меркурьев С.П. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц / С.П. Меркурьев, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1985. – 398с.
594606
  Пронько Г.П. Квантовая теория релятивистской струны в четырехмерном пространстве-времени. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пронько Г.П.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 8л.
594607
  Лоудон Р. Квантовая теория света : Пер.с англ. / Р. Лоудон. – Москва : Мир, 1976. – 488 с.
594608
  Гугенгольц Н.М. Квантовая теория систем многих тел / Н.М. Гугенгольц. – М., 1967. – 174 с.
594609
  Зильберштейн Л. Квантовая теория спектров : обзор / пер. с англ. / Л. Зильберштейн. – Петроград : Наука и школа, 1920. – 55 с.
594610
  Балашов В.В. Квантовая теория столкновений : учеб. пособие / В.В. Балашов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 199 с.
594611
  Пайерлс Р.Е. Квантовая теория твердых тел : Пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 259с.
594612
  Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1967. – 492с.
594613
  Зырянов П.С. Квантовая теория термомагнитных явлений в металлах и полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зырянов П.С.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 12л.
594614
  Варшалович Д.А. Квантовая теория углового момента. Аппарат неприводимых тензоров.Сферические функции / Д.А. Варшалович. – Ленинград : Наука, 1975. – 439 с.
594615
  Догонадзе Р.Р. Квантовая теория химических реакций в полярной жидкости / Р.Р. Догонадзе. – М., 1973. – 64с.
594616
  Кокин А.А. Квантовая теория электронного и ядерного парамагнитного резонанса и релаксации в слабых переменных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокин А.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Свердловск, 1960. – 8л.
594617
  Падучев Б.В. Квантовая теория электронных кинетических процессов в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Падучев Б.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1951. – 6 л.
594618
  Кононец Юрий Владимирович Квантовая теория эффекта каналирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кононец Юрий Владимирович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1974. – 20л.
594619
  Новокшонов С.Г. Квантовая теория эффекта Холла в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Новокшонов С.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
594620
  Биккин Х.М. Квантовая теория явлений переноса в твердых телах : учеб. пособие / Х.М. Биккин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1982. – 112 с.
594621
  Зырянов П.С. Квантовая теория явлений электронного переноса в кристаллических полупроводниках / П.С. Зырянов, М.И. Клингер. – Москва : Наука, 1976. – 480с.
594622
  Векслер А.З. Квантовая терия фотоэффекта и термоэмиссии в металлах и полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Векслер А.З.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1956. – 8л.
594623
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – Москва : Наука, 1974. – Т. 4 : Квантовая физика/ Э.Вихман. – С.1-415
594624
  Вихман Э. Квантовая физика / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1977. – 416 с.
594625
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – С.1-415
594626
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 256с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-058-3
594627
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы : [ учебное пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 256 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-618-1
594628
  Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1989. – 144с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 75)
594629
  Мигдал А.Б. Квантовая физика и Нильс Бор / А.Б. Мигдал. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
594630
  Омельяновский М.Э. Квантовая физика и превращения материи / М.Э. Омельяновский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1962. – 18 с.
594631
  Фок В.А. Квантовая физика и строение материи. / В.А. Фок. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 29с.
594632
   Квантовая физика и твердое тело. – Москва : Знание, 1966. – 44с.
594633
  Фок В.А. Квантовая физика и философские проблемы. / В.А. Фок. – Москва, 1970. – 28 с.
594634
  Вонсовский С.В. Квантовая физика твердого тела / С.В. Вонсовский, М.И. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1983. – 336с.
594635
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
594636
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва- Санкт-Петербург : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
594637
  Дмитриев И.С. Квантовая химия - ее прошлое и настоящее / И.С. Дмитриев, С.Г. Семенов. – М., 1980. – 160с.
594638
  Гаас А. Квантовая химия / А. Гаас. – Л., 1931. – 63с.
594639
  Гельман Г. Квантовая химия / Г. Гельман. – М-Л, 1937. – 546с.
594640
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг. – М, 1947. – 297с.
594641
  Давтян О.К. Квантовая химия / О.К. Давтян. – Москва, 1962. – 783с.
594642
   Квантовая химия. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 198 с.
594643
  Цюлике Л. Квантовая химия / Л. Цюлике. – Москва
Том 1. – 1976. – 512с.
594644
  Фларри Р.Л. Квантовая химия : Введение / Р.Л. Фларри. – Москва : Мир, 1985. – 472с.
594645
  Иванов В.В. Квантовая химия : учебное пособие для студ. химических специальностей университетов / В.В. Иванов, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-03-3957-6
594646
  Кругляк Ю.А. Квантовая химия = Qvantum chemistry : Киев: 1963-1991 / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2016. – 666, [1] с. : ил., табл. – Авт., назв., аннот., содерж. парал. рус., англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7337-54-5


  В пр.№ 1711487 напис: 25/ В дар библиотеке им. Максимовича от автора. 14.02.2017. Підпис.
594647
  Дункен Х. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел / Х. Дункен, В.И. Лыгин. – М., 1980. – 288с.
594648
  Губанов В.А. и др. Квантовая химия в материаловедении / В.А. и др. Губанов. – М, 1987. – 334с.
594649
  Гольданский В.И. Квантовая химия в области глубокого холода / В.И. Гольданский. – М., 1985. – 32с.
594650
  Кондратенко А.В. Квантовая химия и спектроскопия высоковозбужденных состояний / А.В. Кондратенко, К.М. Нейман. – Новосибирск, 1990. – 241с.
594651
  Левин А.А. Квантовая химия ковалентных кристаллов / А.А. Левин. – М., 1970. – 64с.
594652
  Волков С.В. Квантовая химия координационных конденсированных систем / С.В. Волков. – Киев, 1985. – 295с.
594653
   Квантовая химия молекулярных систем и кристаллохимия силикатов. – Ленинград : Наука, 1988. – 69 с.
594654
  Минкин В.И. и др. Квантовая химия органических соединений : Механизмы реакций. / В.И. и др. Минкин; Симкин Б.Я. – М., 1986. – 246с.
594655
  Губанов В.А. и др. Квантовая химия твердого тела / В.А. и др. Губанов. – М, 1984. – 304с.
594656
  Майер Г.В. Квантовая химия, строение и фотоника молекул / Г.В. Майер, В.И. Данилова. – Томск, 1984. – 218с.
594657
  Индурайн Ф. Квантовая хромодинамика. Введение в теорию кварков и глюонов : пер. с англ. / Ф. Индурайн. – Москва : Мир, 1986. – 284 с.
594658
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер. – Москва, 1953. – 428 с.
594659
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. – 2-е изд., перараб. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 656 с.
594660
  Фейнман Р. Квантовая электродинамика : Пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1964. – 219с.
594661
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1969. – 624 с.
594662
  Грибов В.Н. Квантовая электродинамика // Материалы 9-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – Ч. 1 : Квантовая электродинамика/ В.Н. Грибов. – С.3-283
594663
  Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-704
594664
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 432 с.
594665
   Квантовая электродинамика, 1983. – 311 с.
594666
  Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика : Учебное пособие для студ. физич. спец. университетов / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-728. – ISBN 5-02-014422-3 (т.4) ; 5-02-013850-9
594667
  Исаев П.С. Квантовая электродинамика в области высоких энергий / П.С. Исаев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 263с.
594668
  Байер В.Н. Квантовая электродинамика в экспериментах на квантовых пучках : Автореф... докт. физ-матнаук: / Байер В.Н.; АН СССР Сиб. отд.Объед. учен.Совет по физ-мат и техн.наукам. – Новосибирск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
594669
  Гришанин Б.А. Квантовая электродинамика для радиофизиков / Б.А. Гришанин. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 127 с.
594670
  Смондырев М.А. Квантовая электродинамика и опыт / М.А. Смондырев. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Физика)
594671
  Гитман Д.М. Квантовая электродинамика с нестабильным вакуумом / Д.М. Гитман. – Москва : Наука, 1991. – 292 с.
594672
   Квантовая электроника. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 431с. : Маленькая энциклопедия
594673
  Пестов Э.Г. Квантовая электроника / Э.Г. Пестов, Г.М. Лапшин. – Москва, 1972. – 335 с.
594674
  Степанов Б.И. Квантовая электроника / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 120 с.
594675
  Ярив А. Квантовая электроника : пер. с англ. / А. Ярив. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1980. – 488с.
594676
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 14, № 1. – 1987
594677
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 1. – 1995
594678
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 2. – 1995
594679
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 3. – 1995
594680
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 4. – 1995
594681
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 5. – 1995
594682
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 6. – 1995
594683
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 12. – 1995
594684
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 2. – 2000
594685
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 3. – 2000
594686
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 4. – 2000
594687
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 5. – 2000
594688
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 7. – 2000
594689
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 10. – 2000
594690
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 11. – 2000
594691
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 12. – 2000
594692
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 8. – 2000
594693
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 9. – 2000
594694
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 1. – 2000
594695
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 1. – 2001
594696
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 2. – 2001
594697
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 3. – 2001
594698
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 11. – 2001
594699
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 12. – 2001
594700
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 10. – 2001
594701
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 9. – 2001
594702
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 6. – 2001
594703
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 7. – 2001
594704
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 8. – 2001
594705
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 4. – 2001
594706
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 5. – 2001
594707
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 1. – 2002
594708
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 2. – 2002
594709
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 4. – 2002
594710
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 5. – 2002
594711
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 3. – 2002
594712
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 10. – 2002
594713
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 11. – 2002
594714
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 8. – 2002
594715
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 9. – 2002
594716
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 6. – 2002
594717
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 7. – 2002
594718
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 12. – 2002
594719
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 1. – 2003
594720
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 2. – 2003
594721
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 3. – 2003
594722
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 4. – 2003
594723
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 6. – 2003
594724
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 7. – 2003
594725
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 5. – 2003
594726
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 8. – 2003
594727
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 9. – 2003
594728
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 10. – 2003
594729
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 11. – 2003
594730
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 12. – 2003
594731
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 1. – 2004
594732
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 2. – 2004
594733
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 5. – 2004
594734
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 34, № 6. – 2004
594735
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 7. – 2004
594736
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 4. – 2004
594737
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 3. – 2004
594738
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 11. – 2004
594739
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 12. – 2004
594740
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 9. – 2004
594741
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 8. – 2004
594742
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 10. – 2004
594743
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 6. – 2005
594744
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 5. – 2005
594745
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 4. – 2005
594746
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 3. – 2005
594747
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 2. – 2005
594748
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 1. – 2005
594749
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 7. – 2005
594750
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 8. – 2005
594751
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 9. – 2005
594752
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 10. – 2005
594753
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 11. – 2005
594754
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 12. – 2005
594755
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 1. – 2006
594756
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 2. – 2006
594757
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 5. – 2006
594758
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 6. – 2006
594759
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 3. – 2006
594760
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 4. – 2006
594761
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 7. – 2006
594762
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 8. – 2006
594763
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 9. – 2006
594764
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 10. – 2006
594765
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 11. – 2006
594766
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 12. – 2006
594767
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 11. – 2007
594768
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 12. – 2007
594769
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 1. – 2007
594770
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 2. – 2007
594771
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 3. – 2007
594772
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 4. – 2007
594773
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 5. – 2007
594774
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 6. – 2007
594775
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 7. – 2007
594776
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 8. – 2007
594777
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 9. – 2007
594778
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 10. – 2007
594779
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 3. – 2008
594780
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 2. – 2008
594781
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 11. – 2008
594782
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 12. – 2008
594783
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 4. – 2008
594784
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 5. – 2008
594785
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 6. – 2008
594786
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 1. – 2008
594787
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 7. – 2008
594788
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 8. – 2008
594789
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 9. – 2008
594790
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 10. – 2008
594791
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 1. – 2009
594792
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 2. – 2009
594793
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 3. – 2009
594794
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 4. – 2009
594795
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 5. – 2009
594796
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 6. – 2009
594797
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 7. – 2009
594798
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 8. – 2009
594799
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 9. – 2009
594800
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 10. – 2009
594801
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 11. – 2009
594802
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 12. – 2009
594803
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 1. – 2010
594804
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 2. – 2010
594805
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 3. – 2010
594806
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 4. – 2010
594807
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 5. – 2010
594808
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 6. – 2010
594809
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 7. – 2010
594810
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 8. – 2010
594811
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 9. – 2010
594812
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 10. – 2010
594813
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 12. – 2010
594814
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 11. – 2010
594815
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 1. – 2011
594816
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 2. – 2011
594817
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 3. – 2011
594818
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 4. – 2011
594819
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 5. – 2011
594820
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 6. – 2011
594821
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 7. – 2011
594822
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 8. – 2011
594823
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 9. – 2011
594824
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 10. – 2011
594825
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 11. – 2011
594826
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 12. – 2011
594827
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 1. – 2012
594828
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 2. – 2012
594829
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 3. – 2012
594830
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 4. – 2012
594831
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 5. – 2012
594832
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 11. – 2012
594833
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 7. – 2012
594834
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 8. – 2012
594835
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 9. – 2012
594836
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 10. – 2012
594837
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 6. – 2012
594838
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 12. – 2012
594839
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 1. – 2015
594840
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 2. – 2015
594841
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 3. – 2015
594842
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 4. – 2015
594843
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 5. – 2015
594844
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 6. – 2015
594845
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 7. – 2015
594846
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 10. – 2015
594847
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 8. – 2015
594848
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 9. – 2015
594849
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия. – Минск : Наука и техника, 1974. – 512с.
594850
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия : Тезисы 4 межреспубл. научного семинара; Вильнюс, 19-30 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – 68с.
594851
  Ярив А. Квантовая электроника и нелинейная оптика / А. Ярив. – Москва : Советское радио, 1973. – 456с.
594852
  Привалов В.Е. Квантовая электроника и новое определение метра / В.Е. Привалов. – Ленинград : Знание, 1987. – 30 с.
594853
  Смирнов А.Г. Квантовая электроника и оптоэлектроника : учеб. пособие для вузов / А.Г. Смирнов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 194 с.
594854
  Мясников Л.Л. Квантовая электроника на судах. / Л.Л. Мясников. – Л., 1966. – 428с.
594855
  Мулдахмедов З.М. и др. Квантовая электрохимия алкалоидов / З.М. и др. Мулдахмедов. – Алма-Ата, 1986. – 173с.
594856
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – К., 1965. – 52с.
594857
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – Київ : Радянська школа, 1965. – 52с.
594858
  Стьопін Л.Д. Квантові генератори та підсилювачі / Л.Д. Стьопін, С.П. Мовчан. – Київ : Вища школа, 1970. – 343 с.
594859
   Квантові ефекти і фазові переходи при низькотемпературній адсорбції водню / Ю.Г. Птушинський, В.Д. Осовський, Б.О. Чуйков, В.Г. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий нарис розвитку ідей Н.Д. Моргуліса про необхідність застосування мас-спектрометричної методики при дослідженні адсорбції та десорбції газів. Розглянуто деякі результати дослідження низькотемпературної (до 5 К) адсорбції ізотопів водню ...
594860
  Горкавенко В.М. Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- теоретична фізика / Горкавенко В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. + Додатки:л.165-175. – Бібліогр.:л.149-165
594861
  Горкавенко Володимир Миколайович Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Горкавенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 8 назв
594862
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів 2. Збільшення розчинності кількох речовин, утворення нових сполук і раціональні відношення концентрацій іонів у максимумах розчинності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.217-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Робота спрямована на поглиблення і вдосконалення фізико-хімічних уявлень про природу водних розчинів. Обговорюється значне підвищення розчинності деяких речовин при спільному розчиненні інших, пов"язане з ростом коливальної нелінійності розчинів. ...
594863
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів. 1. Природа розчинності речовин в воді і гідратації іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 438-451. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто історичні передумови становлення і розвитку квантових уявлень для водних розчинів електролітів і гідратації іонів. Проводиться ідея, що в рідинах в результаті відсутності далекого порядку реалізуються більш широкі можливості ...
594864
  Іоргов М.З. Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іоргов М.З. ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назв.
594865
  Гаранюк Ігор Павлович Квантові магнітометричні вимірювальні перетворювачі постійного струму : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Гаранюк І.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
594866
   Квантові низькорозмірні системи / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ ; Нац. аграрний ун-т ; Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2003. – 312 с. – ISBN 966-8002-54-7
594867
  Григорчук М.І. Квантові процеси в анізотропних та низьковимірних кристалах з участю екситонів : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.04.02 / Григорчук М.І.;НАНУ.Ін-тут теорет.фіз.ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2000. – 33с. – Бібліогр.:с.27-30
594868
  Чепілко М.М. Квантові солітони і суперсиметричні ферміони. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Чепілко М.М.; АН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 25л.
594869
  Качурик Іван Іванович Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії : Автореф. ... дис. доктора фіз.-мат. наук:01.04.02 / Качурик І.І.; Нац. акад. наук України; Ін-тут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
594870
  Шевченко А.Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шевченко А.Б. ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
594871
   Квантовіе методі исследования океана. – Владивосток, 1979. – 117с.
594872
  Сусь Б.А. Квантово-корпускулярна природа радіохвиль / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 87-88. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Показано, що радіохвилі як частина діапазону електромагнітних коливань мають двоїсту корпускулярну-хвильову природу - це частинки і хвилі водночас.
594873
  Мадумаров А.К. Квантово-механическая модель концертного механизма в катализе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Мадумаров А. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1973. – 14л.
594874
  Кушниренко А.Н. Квантово-механическая теория атомных полупроводников с учетом взаимодействия между электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушниренко А.Н.;, 1955. – 12л.
594875
  Беспалова С.В. Квантово-механические взаимодействия в системе макромолекул и процессы передачи энергии между водородными связями. : Автореф... Канд.фз-мат.наук: 01.04.02 / Беспалова С.В.; Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 17л.
594876
  Еганова И.А. Квантово-механические задачи с двумя центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Еганова И.А.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
594877
  Лагутская Л.И. Квантово-механический расчет двухядерных ароматических мостиковых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лагутская Л.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 16л.
594878
  Абаренков И.В. Квантово-механический расчет оптических свойств F-центров в щелочно-галоидных кристаллах в приближении точечной решетки : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук / Абаренков И.В. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 8 с.
594879
  Урушадзе З.Д. Квантово-механический расчет процессов переноса заряда в модельных биологических системах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.041 / Урушадзе З.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1972. – 22с.
594880
  Зарубицкий Квантово-механическое единство мира: физика и метафизика / Зарубицкий, Е // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.28-35)
594881
  Будников С.С. Квантово-механическое исследование перераспределения заряда при координировании многоатомных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Будников С. С.; АН Каз.ССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
594882
  Барабанов Олександр Валерійович Квантово-механічна теорія співзалежної рекомбінації в папівпровідниках. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Барабанов Олександр Валерійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 13л.
594883
  Барабанов О.В. Квантово-механічна теорія спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках : 01.04.10: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Барабанов О.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
594884
  Бондар Г.М. Квантово-механічний розрахунок pKa для фенолів та тіолів // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136
594885
   Квантово-механічний розрахунок основних характеристик процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, В.В. Яриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено теоретичні дослідження процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах. У рамках методу псевдопотенціалу отримано аналітичні вирази для теплоти утворення сплаву і відносної зміни об"єму при утворенні сплаву як функції різниці величин ...
594886
  Запарованный Юрий Иванович Квантово-мехнический формализм с отрицательной функцией распределения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Запарованный Юрий Иванович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
594887
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления / Б.У. Барщевский. – Москва, 1968. – 120 с.
594888
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления : Учеб.пособие / Б.У. Барщевский. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 136 с.
594889
   Квантово-полевые методы исследования ВТСП и неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 94с.
594890
   Квантово-полевые методы исследования сверхпроводящих и нормальных систем. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 74с.
594891
  Майданюк Ю.В. Квантово-розмірні гетероструктури на основі прямозонних напівпровідників типу А3В5 / Ю.В. Майданюк, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
594892
   Квантово-розмірні ефекти у водних домішках / О.В. Вакуленко, О.О. Григор"єва, О.І. Даценко, Т.В. Колабиліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 440-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри люмінесценції природної води та її осаджених домішок. Спектри являють собою широкі смуги з максимумами на 450-500 нм. Отримані результати пояснено в рамках теорії люмінесценції квантово-розмірних частинок. Висловлено припущення, що ...
594893
  Буданов В.Г. Квантово-синергетическая антропология в постнеклассических практиках эпохи глобализации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 112-126. – ISSN 2077-8309
594894
  Круглик Г.С. Квантово-статистическая теория кольцевых ОКГ / Г.С. Круглик. – Минск, 1978. – 88 с.
594895
  Давыдов А.С. Квантово-статистическая теория распространения света в кристаллах / А.С. Давыдов, А.А. Сериков. – К., 1972. – 28с.
594896
  Аксенов Виктор Лазаревич Квантово-статистические модели в теории структурных фазвоых переходов : Автореф... д-ра физ.-матем.наук: 01.04.02 / Аксенов Виктор Лазаревич; АН СССР Математич. ин-т. – М., 1984. – 20л.
594897
   Квантово-статистические свойства экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 243с.
594898
  Высоцкий Ю.Б. Квантово-химический анализ кластеризации дифильных соединений на межфазной поверхности вода/воздух : монография / Ю.Б. Высоцкий, Е.А. Беляева, Е.С. Фомина ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 281, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 255-281. – ISBN 978-966-377-177-9
594899
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет карбамилдцианметанид-, нитрозокарбамилцианметанид- и карбамилцианамид-ионов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №27
594900
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет нитрозодицианметанид-иона / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №8
594901
  Свечников А.Б. Квантово-химическое исследование адсорбции атомов и молекул на гранях (III) и (100) кремния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Свечников А. Б.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1988. – 18л.
594902
  Пронин А.Ф. Квантово-химическое исследование структуры и реакционной способности тиопиранов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Пронин А.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 16л.
594903
   Квантово-химическое исследование структуры и устойчивости полимолекулярных кластеров азота, аргона и монооксида углерода / А.А. Милов, Р.М. Миняев, В.А. Гурашвили, В.И. Минкин // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1332-1343. – ISSN 0044-457Х
594904
   Квантово-хімічне дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем на спектрально-люмінесцентні властивості макромолекул / Т.В. Сахно, Т.П. Щербань, Г.Ф. Джурка, Я.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-56. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати квантово-хімічного дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем у молекулах фталіміду (ФТІ), сукцинімідо-нафтилметакрилату (СІНМА), фталімідонафтилметакрилату (ФТІНМА) на синглет-триплетну конверсію. Оцінено ймовірність ...
594905
   Квантово-хімічне дослідження впливу водневих зв"язків та протонування на спектрально-люмінесцентні властивості діамінобензофенону та кетону Міхлера / Т.В. Сахно, А.С. Редчук, Т.П. Щербань, В.М. Гранчак, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичне вивчення впливу водневих зв"язків і протонових форм на відносне положення рівнів енергії нижчих електроно-збуджених станів різної орбітальної природи та мультиплетності в молекулах диамінобензофенона та ...
594906
   Квантово-хімічне дослідження геометричних та електронних властивостей нанокластерів графіту / О.Ю. Ананьїна, П.А. Бутрімов, О.В. Северина, А.В. Звонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У роботі було проведено моделювання наноклаетерів графіту різної форми і розмірів. Досліджено залежність значення міжплощинної відстані в нанографітах від кількості атомів вуглецю в кластері, від форми кромки нанографітів і від наявності точкових ...
594907
  Мельник О.П. Квантово-хімічне моделювання взаємодії скварилієвого барвника з фулереном С60 як фотосенсибілізатор у фотодинамічній терапії / О.П. Мельник, Н.Д. Власій // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-48
594908
  Броварець О.О. Квантово-хімічне підтвердження гіпотези Вахтерсхаузера про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 3-8


  Уперше отримано квантово-хімічні докази, що підтверджують гіпотезу про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК. Показано, що воднево-зв"язані пари - еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК - є, з одного боку, ізоморфними та ...
594909
  Плоднік Д.П. Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m9 Ade m9 Ade у рідкісній таутомерній формі / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.47-55
594910
  Кукуєва В.В. Квантово-хімічний підхід до пошуку ефективних вогнегасних речовин / В.В. Кукуєва, Т.М. Рига, І.А. Чемерис // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
594911
  Ковалюк С.М. Квантово-хімічні розрахунки структури, коливних та електронних властивостей димерів С60 з атомами металів / С.М. Ковалюк, О.П. Дмитренко, О.Л. Павленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40-41
594912
  Губанов А.И. Квантово-электронная теория аморфных проводников / А.И. Губанов. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 250 с.
594913
  Познанин Петр Львович Квантовое взаимодействие кручения пространства-времени с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Познанин Петр Львович; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
594914
  Гусев Н.Г. Квантовое излучение радиоактивных нуклидов : справочник / Н.Г. Гусев, П.П. Дмитриев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 395 с.
594915
  Киселев А.А. Квантовомеханическая теория возмущений (диаграммный метод) : учеб. пособие / А.А. Киселев, А.В. Ляпцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 360 с.
594916
  Федоров В.Е. Квантовомеханическая теория равновесных свойств жидких непереходных металлов и бинарных сплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Федоров В.Е.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 112л. – Бібліогр.:л.108-112
594917
  Мальян Вильдана Масхутовна Квантовомеханические исследования отрицательных и позитронных ионов и атомов вариационным методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мальян Вильдана Масхутовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
594918
  Слепухин А.Ю. Квантовомеханические расчеты электронной структуры нормальных и возбужденных молекул ряда производных бензола и интерпретация их спектров люминесценции и поглощения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Слепухин А.Ю.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
594919
  Аллилуев С.П. Квантовомеханические системы со скрытой симметрией : Автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 10.04.02 / Аллилуев Сергей Павлович ; Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1981. – 12 с. – Библиогр.: с. 11 (8 назв.)
594920
  Соколов Юрий Александрович Квантовомеханический МО ЛКАО расчет некоторых электрооптических свойств молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Соколов Юрий Александрович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 18л.
594921
  Хрустов В.Ф. Квантовомеханический расчет двухатомных молекул методом валентных схем : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрустов В.Ф.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
594922
  Гезалов Х.Б. Квантовомеханический расчет оптических и атомных характеристик атомов и ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гезалов Х.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 10л.
594923
  Эварестов Р.А. Квантовомеханический расчет оптических свойств М-центра окраски в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эварестов Р.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
594924
  Двали Владимир Георгиевич Квантовомеханический расчет скорости реакции переноса электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Двали Владимир Георгиевич; АН УССР. Ин-т общей неорган. химии. – Киев, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
594925
  Витковская Н.М. Квантовомеханический расчет электронной структуры молекул в базисе лепестковых гауссовых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Витковская Н.М.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1974. – 26л.
594926
  Данилов В.И. Квантовомеханическое изучение компонентов нуклеиновых кислот в связи с молекулярными механизмами мутагенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Данилов В.И.; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1968. – 25л.
594927
  Ольховская Ж.П. Квантовомеханическое изучение состояний и процессов, происходящих в водных связях между спаренными основаниями ДНЕ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ольховская Ж. П.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 18л.
594928
  Пенкина Н.Н. Квантовомеханическое исследование изоэлектронных атомно-молекулярных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пенкина Н.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
594929
  Чонишвили Г.М. Квантовомеханическое исследование кинетики переноса протона в конденсированной фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чонишвили Г.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
594930
  Пожела Игнас Пятро Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пожела Игнас Пятро; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 19л.
594931
  Корнеев Н.А. Квантовомеханическое обоснование макроскопических уравнений Максвелла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Корнеев Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
594932
  Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела : Пер. с нем. / Х. Хакен. – Москва : Наука, 1980. – 341с.
594933
  Алтаев Н.К. Квантовостатистическая модель взаимодействия реагенов с поверхностью твердого тела : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Алтаев Н. К.; АН Каз. ССР, Ин-т орган катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
594934
  Паргаманик Д.Э. Квантовостатистическая теория оптических спектров излучения атомов в низкотемпературной плазме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 05.04.05 / Паргаманик Д.Э.; МВ и ССО.Харьк.лгос.ун-т. – Харьков, 1985. – 25л.
594935
  Симкин Б.Я. Квантовохимическая и статистическая теория растворов: Вычисл. методы и их применение / Б.Я. Симкин, И.И. Шейхет. – М., 1989. – 251с.
594936
  Бабаян В.И. Квантовохимическая теория строения и скоростей химических реакций / В.И. Бабаян, В.И. Березин. – Саратов
1. – 1987. – 113с.
594937
  Копытина Маргарита Васильевна Квантовохимические исследования влияния внутримолекулярных взаимодействий на физико-химические свойства гидрированных хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Копытина Маргарита Васильевна; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1982. – 17л.
594938
  Савенкова Л.Н. Квантовохимические исследования молекулярнфх фрагментов комплексов с переносом зарядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Савенкова Л. Н.; ХГУ. – Х., 1978. – 23л.
594939
   Квантовохимические методы расчета молекул. – Москва : Химия, 1980. – 256 с.
594940
  Чувылкин Н.Д. Квантовохимические расчеты магнитно-резонансных параметров и реакционной способности органических соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Чувылкин Н.Д.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
594941
  Жидомиров Г.М. Квантовохимические расчеты магнитно-резонансных параметров. Свободные радикалы / Г.М. Жидомиров. – Новосибирск : Наука, 1978. – 367 с.
594942
  Кабанкин Анатолий Сергеевич Квантовохимические расчеты магнитнорезонансных параметров в комплексах органических молекул со стабильными радикалами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кабанкин Анатолий Сергеевич; АН СССР. Ин-т химической физики. – М., 1975. – 19л.
594943
  Абронин И.А. Квантовохимические расчеты рспределения спиновой плотности в алифатических системах : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Абронин И.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 20 с.
594944
  Бурштейн К.Я. Квантовохимические расчёты химии и молекулярной спектроскопии / К.Я. Бурштейн, П.П. Шорыгин. – М., 1989. – 103с.
594945
  Горденко Р.С. Квантовохимический анализ "активных центров", хемосорбированных молекул и электронных состояний, локализованных на поверхности полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Горденко Р. С.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.18
594946
  Сычев О.Ф. Квантовохимический анализ взаимодействия координированного оксида азота с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сычев О.Ф.; Кемеров. гос. ун-т.. – Кемерово, 1990. – 18л.
594947
  Макордей Ф.В. Квантовохимический расчет молекул на основе методов циклических и диэдрических групп перестановок эквивалентных орбит : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Макордей Ф.В. ; ОГУ. – Одесса, 1967. – 18 с.
594948
  Скопенко В.В. Квантовохимический расчет электронной структуры диазонафтолов. / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, В.Е. Дидковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №12
594949
  Габдракипов В.З. Квантовохимическое изучение механизма реакции Дильса-Альдера : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Габдракипов В.З.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
594950
  Гребенюк Анатолий Георгиевич Квантовохимическое исследование взаимодействия индикаторов Гаммета с поверхностью слоистых алюмосиликатных катализаторов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гребенюк Анатолий Георгиевич; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1986. – 186л.
594951
  Гребенюк А.Г. Квантовохимическое исследование индикаторов гаммета с поверхностью слоистых алюмосиликатных катализаторов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Гребенюк А. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1987. – 19 с.
594952
  Беспалов В.Я. Квантовохимическое исследование производных винилциклопропана. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Беспалов В.Я.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 20л.
594953
  Зубенко Александр Иванович Квантовохимическое исследование строения и химико-аналитических свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбаматных комплексов марганца (II), железа (II) : Дис... канд. химич.наук: / Зубенко Александр Иванович; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 164л. – Бібліогр.:л.136-164
594954
  Зубенко А.И. Квантовохимическое исследование строения и химико-анаотичиских свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбоматных комплексов марганца (П), железа (П), кобалта : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Зубенко А.И. ; АН УССР , Ин-тут коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 25 с.
594955
  Цыгулева О.М. Квантовохимическое исследование электронного строения органических доноров и акцепторов и комплексов с переносом зараяда на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Цыгулева О. М.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1980. – 17л.
594956
  Кастаньо О. Квантовохимическое исследование электрооптических характеристик линейных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 056 / Кастаньо О.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
594957
   Квантовохимическое моделирование процессов сольватации дицианамид- и трициаметанид- ионов / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.Д. Хаврюченко, Н.Н. Герасимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1989. – № 2
594958
  Коваленко С.Г. Квантовохромодинамическая партонная модель в жестких лептон-нуклеоновых взаимодействиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коваленко С.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 12л.
594959
   Квантовые вычисления: за и против [Электронный ресурс] : сборник статей. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 212 с. – (Квантовый компьютер и кантовые вычисления ; Т. 1). – ISBN 5-7029-0338-2
594960
  Гаджиалиев М.М. Квантовые гальвано- и термомагнитные эффекты в n-InSb и InAs : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Гаджиалиев М.М. ; АН УзССР , Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 20 с. – Бібліогр.:с.18-20
594961
  Закиев Ю.Э. Квантовые гальваномагнитные явления в электронных антимониде и арсениде индия : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Закиев Ю.Э.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе АН СССР. – Ленинград, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.19
594962
   Квантовые генераторы : Руководство к лабораторным работам. – Москва, 1973. – 107с.
594963
   Квантовые генераторы в системах контроля полупроводников. – Минск : Наука и техника, 1972. – 120с.
594964
  Ратнер А.М. Квантовые генераторы света с большим угловым расхождением / А.М. Ратнер. – Киев : Наукова думка, 1970. – 216 с.
594965
  Халатников И.М. Квантовые жидкости / И.М. Халатников. – Москва : Знание, 1965. – 16с.
594966
   Квантовые жидкости и кристаллы : Сб.статей / Пер.с англ. – Москва : Мир, 1979. – 336 с.
594967
  Гуслиенко К.Ю. Квантовые и классические аспекаты влияния магнитной анизотропии на статистические свойства редкоземельных магнетиков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Гуслиенко К.Ю.;. – К, 1989. – 16л.
594968
  Алискендерова Э.И. оглы Квантовые и коллективные эффекты в излучающих системах с конечным числом уровней : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алискендерова Э. И. оглы; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1988. – 8л.
594969
  Гуменд Л.Н. Квантовые и размерные эффекты в электронном торможении дислокаций в металлах в манитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07.,01.04.02 / Гуменд Л.Н.; МВ и ССО УССР. Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 15л.
594970
  Омельянчук А.Н. Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах / А.Н. Омельянчук, Е.В. Ильичев, С.Н. Шевченко ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2013. – 166, [2] с., [8] л. цв. ил. : табл., ил. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1260-8
594971
   Квантовые кристаллы : Сб.статей/Пер.с англ. – Москва : Мир, 1975. – 275 с.
594972
  Махер Сабри Авад Атиа Авад-Алла Квантовые магнитно-размерные осцилляции намагниченности металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Махер Сабри Авад Атиа Авад-Алла; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 14л.
594973
  Бреслер М.С. Квантовые осцилляции кинетических коэффициентов в полупроводниках с изотопным энергетическим спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бреслер М.С.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
594974
  Шепельский Г.А. Квантовые осциляции фотомагнитных эффектов в полупроводниках n-InSb и n-InAs при разогреве электронов светов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепельский Г. А.; Мос. инж-физ. ин-т. – М., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
594975
   Квантовые парамагнитные усилители : Сборник статей. – Москва, 1961. – 287с.
594976
  Боголюбов Н.Н. Квантовые поля : учебное пособие / H.H. Боголюбов, Д.В. Ширков. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Физико-математическая литература, Hаука, 1993. – 336 с. – ISBN 5020143642
594977
  Румер Ю.Б. Квантовые поля и теория групп : курс лекций / Ю.Б. Румер. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1973. – 87с.
594978
  Левитский Б.А. Квантовые поля со спином О и 1/2 в изотропных однородных моделях пространства-времени : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Левитский Б. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
594979
   Квантовые процессы в интенсивных полях. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 184с.
594980
  Шариф А.Х. Квантовые процессы в интенсивных электромагнитных полях. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.02 / Шариф А.Х.; МГУ. – М, 1979. – 12л.
594981
  Ридли Б. Квантовые процессы в полупроводниках / Б. Ридли. – Москва : Мир, 1986. – 304с.
594982
  Тернов И.М. и др. Квантовые процессы в сильном внешнем поле : учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 190с.
594983
  Шахматов В.М. Квантовые процессы при взаимодействии релятивистских заряженных частиц с сильным электромагнитным полем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахматов В.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
594984
  Клименко Ю.И. Квантовые процессы при движении электронов в поле излучения и в однородном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Клименко Ю.И.; МГУ. Физ. ф-тет. – М,, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
594985
  Чеканов Н.А. Квантовые проявления классического хаоса в ядерных системах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чеканов Н.А.; ХГУ. – Харьков, 1993. – 38л.
594986
  Филатов О.Н. Квантовые размерные эффекты в тонких пленках антимонида индия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Филатов О.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1971. – 16л.
594987
  Демиховский В.Я. Квантовые размерные эффекты в тонких полупроводниковых планках : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демиховский В. Я.; Горьк.ГУ. – Горький, 1966. – 9л.
594988
   Квантовые свойства атомов и ионов и позитронная диагностика / У.А. Арифов, Н.Ю. Арутюнов, С.Н. Вассермат, М.Г. и др Веселов; АН УзССР, Институт электроники; Под ред У.А. Арифова. – Ташкент : Фан, 1975. – 272с.
594989
  Экснер П. Квантовые системы с приводимым пространством состояний. : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Экснер П.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 14 с.
594990
  Щелкунов К.Н. Квантовые стандарты частоты / К.Н. Щелкунов. – Ленинград
Ч. 1 : Основы теории. Пассивные стандарты частоты. – 1968. – 80 с.
594991
  Штейншлейгер В.Б. Квантовые усилители СВЧ : мазеры / В.Б. Штейншлейгер, Г.С. Мисежников, П.С. Лифанов. – Москва : Советское радио, 1971. – 431 с.
594992
   Квантовые флуктуации излучения лазера. – Москва : Мир, 1974. – 236с.
594993
  Денисова Н.А. Квантовые функции распределения в фазовых пространствах криволинейных координат : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Денисова Н. А.; Горьк.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
594994
  Гаина А.Б. Квантовые частицы в полях Эйнштейна-Максвелла / А.Б. Гаина. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 100 с.
594995
  Илиева Невена Петрова Квантовые эффекты в двумерных калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илиева Невена Петрова; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 11л.
594996
  Илиева Невена Петрова Квантовые эффекты в двумерных калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илиева Невена Петрова; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 11л.
594997
  Гриб А.А. Квантовые эффекты в интенсивных внешних полях (методы и результаты, не связанные с теорией возмущений) / А.А. Гриб, С.Г. Мамаев, В.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 295с.
594998
  Курашов В.Н. Квантовые эффекты в информационных каналах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Курашов В. Н.; КГУ. – К., 1968. – 159л. – Бібліогр.:л.I-X
594999
  Аронов А.Г. Квантовые эффекты в полупроводниках в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аронов А.Г.; АН СССР. ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
595000
  Парновский С.Л. Квантовые эффекты и гипотеза космической цензуры // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 20-23. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Показано, что нитевидные особенности с линейной плотностью массы менее 10 25 г/см слабо искривляют пространство-время на расстояниях, больших планковских. Их образование не изменяет энергию вакуума и не приводит к квантовому излучению. Поэтому вопрос ...
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,