Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
598001
  Торохтушко Д. "Київська Русь вчасно не зробила "аборт"... / Д. Торохтушко, Т. Воронцова; розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 18


  Письменниця Дзвінка Торохтушко - про суспільну свідомість і свою нову книжку.
598002
  Міхеєва О. "Київська справа": корупція в українській міліції 1920-х років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
598003
  Гураль О. "Київська Стара Громада в культурно-історичному просторі України"
598004
  Гулевич В.П. "Київська трагедія" 1482р.: міфи й факти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 88-99. – ISSN 0130-5247
598005
  Бойченко М. "Київська філософська школа" як предмет дискусії. Інтерв"ю Мирослава Поповича / М. Бойченко, М. Попович; спілкувався М. Попович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 6-9. – ISSN 0235-7941
598006
  Нікіфорова І.Г. "Київська філософська школа": радянська спадщина // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 447-449
598007
  Фенич В.І. "Київська церква" і Мукачівська єпархія: відомі та невідомі сторінки "непрочитаної" історії XIV - XVII ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 3-14. – (Історія ; Вип. 21)
598008
  Кудрявцев Л. "Київська" пісня Лесі Українки // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 39). – С. 7


  Сьогодні в Києві меморіальними дошками позначені місця, де жила Леся. ЇЇ ім"я носить бульвар, площа, вулиця, бібліотека, середня школа, Київський театр російської драми. Зрештою Київ став містом, де відбулися і визначні події особиститого життя Лесі. ...
598009
  Трофимчук М. "Київська"тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст.: боротьба міфологем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 77-84. – ISSN 0236-1477
598010
  Гуменюк О. "Київський Ікар" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серж Лифар — український балетний танцівник та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття.
598011
   "Київський патріархат - помісна українська православна церква" : іст.-канонічна декларація Архієрейського Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 175, [1] с. – З благословення патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2104-20-2
598012
  Гусейнова О. "Київський текст" у романах В. Домонтовича: поетика інтер"єру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
598013
  Мордвінцев В.М. "Київський університетський розбрат" // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету. Гуманітарні науки. – Київ, 1999. – Ч. 1
598014
  Буяджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого- юриста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 49-52


  Вплив університетського середовища на становлення О. Загоровського як вченого-юриста мав двоїстий характер. З одного боку, це позитивний інтелектуальний вплив О. Кістяківського. В його особі Загоровський знайшов підтримку та захист перед керівництвом ...
598015
   "Кий авиа" и tickets.ua объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
598016
  П"ятигорець Р. "Ким заселили Запоріжжя? Найгіршими" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 38-40
598017
  Гриценко І.С. [Київське юридичне товариство] / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 253. – ISBN 978-966-06-0557-2
598018
  Губерський Л. [Київський національний університет імені Т. Шевченка запрошує на навчання...] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12-19 грудня (№ 52)
598019
  Губерський Л.В. [Київський національний університет імені Тараса Шевченка...] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 3 : цв.фото.


  Фото Ректора КНУТШ.
598020
  Замлинський В.О. [Київський університет] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 12-23. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
598021
   Київ-червона столиця Радянської України. – К., 1935. – 96с.
598022
  Гуцало С.Є. Київська Русь-Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежночті // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 54-60. – ISBN 978-966-1567-34-3
598023
  Калюжний Є. Київська Русь - це не Росія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 16 липня (№ 26). – С. 10-11
598024
  Ястребов Ф. Київська Русь / Ф. Ястребов. – К, 1941. – 57с.
598025
  Гуслистий К. Київська Русь / К. Гуслистий. – Київ, 1949. – 56с.
598026
  Греков Б.Д. Київська Русь / Б.Д. Греков. – К., 1951. – 500с.
598027
  Толочко П.П. Київська Русь / Петро Толочко. – Київ : Абрис, 1996. – 360с. – Для студентської та бібліотек профільної літератури шифр та авторський знак: 9с1/Толо. – ISBN 5-86828-028-Х
598028
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 5 : Узбіччя. – 2006
598029
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 6 : Крайнощі. – 2006
598030
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 7 : Бабло. – 2006
598031
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 8 : Протяг. – 2006
598032
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 9 : Гербарій. – 2006
598033
   Київська Русь : літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 2 : Одеса. Хвилі. – 2007. – 264 с.
598034
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 3 : Окупація. – 2007. – 264 с.
598035
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 6 : Велика Волинь. – 2007
598036
   Київська Русь : Літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 7 : Блуд. – 2007
598037
   Київська Русь : літературно-критичний часопис. – Київ
Кн. 11 : Грунт. – 2007
598038
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 1 : МетаАфера. – 2008
598039
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 2 : Двоїна. – 2008
598040
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 3 : PASTка. – 2008
598041
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 4 : Азербайджан. – 2008. – 280 с.
598042
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 5 : Вистояне. – 2008
598043
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн. 6 : R із NE. – 2008
598044
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн. 7 : Тінь музи. – 2008
598045
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн .8 : Захід. – 2008
598046
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ
Кн .9 : Post імперія. – 2008
598047
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн. 5/6 (36/37) : Гламур. – 2009
598048
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн. 7/8 (38/39) : Polska. – 2009
598049
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн. 9/10 (40/41). – 2009
598050
   Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
Кн. 11 (42) : V.I.Рші. – 2009
598051
  Ричка В.М. Київська Русь : проблема етнокультурного розвитку / В.М. Ричка. – К, 1994. – 34с.
598052
  Ричка В. Київська Русь : чия спадщина? // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 7-10. – ISSN 0130-7037
598053
  Чубатий М. Київська Русь в нових совєтських та польських дослідах // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 465-478. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
598054
  Сегеда Сергій Київська Русь і Давньопольська держава: історичні паралелі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 0130-6936
598055
  Моця О. Київська Русь і німецькі землі в ІХ - ХІІІ століттях // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.75-77 : Фото. – ISSN 1607-6451
598056
  Зубко А. Київська Русь і Схід: арабські дірхеми у монетному обігу ІХ - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-91. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджена участь монет Арабського халіфату в грошовому обігу Київської Русі ІХ - ХІІІ ст., проаналізований склад скарбів давніх арабських монет, розглянуті відомості писемних джерел про торгівлю Київської Русі і Арабського халіфату, а також ...
598057
  Цимбал Я. Київська Русь проти Давньої Русі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 39. – ISSN 1996-1561


  "Ці два повідомлення з’явилися в моїй стрічці новин одночасно. Одне: археологічні розкопки на Поштовій площі в Києві можуть поховати під бетоном. Друге: археологи прочитали «стінгазету» ХІІ століття на штукатурці храму Благовіщення в Новгороді."
598058
  Шекера І.М. Київська Русь Х1 ст. у міжнародних відносинах / І.М. Шекера. – Київ : Наукова думка, 1967. – 200с.
598059
  Радзієвський В.О. Київська Русь як перша вітчизняна цивілізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 225-229. – ISSN 2226-3209
598060
  Моця О.П. Київська Русь: етапи формування державної території // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-50. – ISSN 0235-3490
598061
   Київська Русь: культура, традиції : [зб. наук. праць]. – Київ : Наукова думка, 1982. – 152 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
598062
  Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави : Посібник з історії / Р. Іванченко. – Київ : Просвіта, 1995. – 96с. – ISBN 5770783370
598063
  Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.23-33. – ISSN 0130-5247
598064
  Яновський Ю.І. Київська соната : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 350 с.
598065
  Прискока О.В. Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського / О.В. Прискока, В.Ю. Франчук // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 113-127. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про складні шляхи формування старобілорусько-укр. літ. мови на території Великого князівства Литовського. Незважаючи на те, що із зазначеного плину існує чимало наукової літератури, деякі аспекти цього процесу недостатньо вивчені. ...
598066
  Сазонова Ю.О. Київська спортивна преса 1920—1930-х рр.в історії української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано київську спортивну пресу 1920-1930-х рр. у діахронічному аспекті, створено її типоло гізацію, визначено специфіку найважливіших її репрезентантів, розглянуто структуру часописів, їх жанро во-тематичні домінанти та автуру, виконано аналіз ...
598067
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 1995
598068
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 1995
598069
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 1995
598070
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 1995
598071
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 1995
598072
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 1995
598073
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 1996
598074
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2/3. – 1996. – З № 4 див. "Пам"ять століть"
598075
  Лазаревський Г. Київська старовина // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 442-445 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
598076
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 1/2. – 1997
598077
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 3/4. – 1997
598078
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 1997
598079
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 1997
598080
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 1998
598081
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 1998
598082
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 1998
598083
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 1998
598084
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 1998
598085
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 1998
598086
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 1999
598087
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 1999
598088
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 1999
598089
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 1999
598090
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 1999
598091
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 1999
598092
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2000
598093
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2000
598094
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2000
598095
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2000
598096
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2000
598097
   Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2000
598098
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2001
598099
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2001
598100
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2001
598101
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2001
598102
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2001
598103
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2001
598104
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2002
598105
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2002
598106
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2002
598107
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2002
598108
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2002
598109
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2002
598110
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2003
598111
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2003
598112
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2003
598113
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2003
598114
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2003
598115
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2003
598116
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2004. – 176 с.
598117
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2004. – 176 с.
598118
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2004. – 176 с.
598119
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2004. – 176 с.
598120
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2004. – 176 с.
598121
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2004
598122
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2005. – 176 с.
598123
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2005. – 176 с.
598124
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2005. – 176 с.
598125
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2005. – 176 с.
598126
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2005. – 176 с.
598127
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2005. – 176 с.
598128
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2006. – 176 с.
598129
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2006. – 176 с.
598130
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2006. – 176 с.
598131
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2006. – 176 с.
598132
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2006. – 176 с.
598133
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2006. – 176 с.
598134
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2007. – 176 с.
598135
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2007. – 176 с.
598136
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2007. – 176 с.
598137
   Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2007. – 176 с.
598138
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2007. – 176 с.
598139
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2007. – 176 с.
598140
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1 (379). – 2008. – 176 с.
598141
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2 (380). – 2008. – 176 с.
598142
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (381). – 2008. – 176 с.
598143
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4 (382). – 2008. – 176 с.
598144
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5 (383). – 2008. – 176 с.
598145
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6 (384). – 2008. – 176 с.
598146
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (385/386). – 2009. – 210 с.
598147
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (387). – 2009. – 176 с.
598148
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4 (388). – 2009. – 176 с.
598149
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (339/340). – 2009. – 264 с.
598150
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1 (341). – 2010. – 180 с.
598151
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2 (342). – 2010. – 180 с.
598152
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (343). – 2010. – 180 с.
598153
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4 (344). – 2010. – 180 с.
598154
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5 (345). – 2010. – 180 с.
598155
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6 (346). – 2010. – 180 с.
598156
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – ISSN 0869-3595
598157
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2 (348). – 2011. – 180 с.
598158
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (349). – 2011. – 180 с.
598159
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4 (400). – 2011. – 180 с.
598160
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5 (401). – 2011. – 180 с.
598161
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 6 (402). – 2011. – 180 с.
598162
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 1 (403). – 2012
598163
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 2 (404). – 2012. – 176 с.
598164
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (405). – 2012. – 168 с.
598165
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 4 (406). – 2012. – 176 с.
598166
   Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (407), вересень - грудень. – 2012. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598167
  Луняк Є. Київська старовина в рецепції французьких славістів останньої третини XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 81-86. – ISSN 0869-3595


  Автор досліджує праці французьких славістів Альфреда-Ніколя Рамбо, Луї Леже, Віктора Тіссо, Жозефаде Бея про Київ.
598168
  Лазаренко Б. Київська старовина: Спогади: (Уривок) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 36-41.
598169
  Нагнойний Я. Київська стратегічна оборонна операція (1941 р.) поклала край "Бліцкригу" // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С.30-33
598170
  Левчук Ю. Київська судова палата: місце в судовій системі Російської імперії // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 35-39. – ISSN 2308-9636
598171
  Шишко С. Київська сюїта / С. Шишко. – К, 1987. – 89с.
598172
  Андрощук Г.О. Київська телевежа: твір архітектури чи торговельна марка? // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 24-35. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
598173
  Андрощук Г. Київська телевежа: твір архітектури чи торговельна марка? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-66. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1608-6422
598174
  Мошенський С.З. Київська товарно-фондова біржа: операції з цінними паперами в ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 199-209. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
598175
  Гайовий Г. Київська топоніміка: словник-жартівник / Гриць Гайовий. – Київ : [б. в.], 2011. – 20, [4] с.
598176
  Соломаха А.Г. Київська університетська школа поліцейського права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 49-58


  Досліджено становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Св. Володимира.
598177
  Грабовська І. Київська філософська школа - світоглядний прорив // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 110-114. – ISBN 978-966-439-138-9


  Київська філософська школа пов"язана з Інститутом філософії НАНУ та філософським факультетом КНУТШ.
598178
  Дем"яненко О.О. Київська філософська школа: основні риси та особливості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 424-426
598179
  Фаріон О.О. Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 175-179. – ISSN 2076-1554


  Обгрунтовано актуальність та першочерговість такого завдання філософії, як осмислення специфіки людського буття та визначення його сенсу. Проаналізовано особливості трактування екзистенційного змісту буття та визначення його сенсу у контексті ...
598180
  Ригін О.С. Київська філософсько-психологічна школа: історико-культурний контекст // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 61-66
598181
  Ідрісов Д.І. Київська фортеця і київська топоніміка // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8999-85-7
598182
  Новікова-Вигран Київська фортифікація // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 58-63. – ISSN 2077-9496
598183
  Казьмирчук М. Київська фотографія на рубежі XIX - XX ст.: конкурент живопису чи прогресивне явище? // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 348-354. – ISBN 978-617-7399-06-2
598184
  Хоменська І. Київська Хортиця. Історія про Труханів острів // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (4). – С. 234-243
598185
   Київська церква : альманах християнської думки. – Київ ;Львів
№ 2/3 (13/14). – 2001
598186
  Сапеляк Андрій Київська церква на слов`янському Сході : Канонічно-екуменічний аспект / Сапеляк Андрій; НАНУ. Ін-т українознавства ім. І.Крип`якевича. – Львів, 1999. – 232с. – ISBN 966-02-0989-4
598187
  Майданик Р.А. Київська цивілістична школа (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 91-101. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
598188
   Київська цивілістична школа від заснування до сьогодення // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 13-122. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Висвітлено історію цивілістичної школи в Імператорському університеті Св. Володимира, від радянського періоду до сучасності.
598189
  Майданик Р. Київська цивілістична школа Радянського періоду (До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-43
598190
  Фоменко Валентин Миколайович Київська школа гравюри (середини 1610-х - 1718 рр.) : Автореф... д-ра мистецтвознавстванаук: 17.00.04 / Фоменко Валентин Миколайович; АН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 41л.
598191
  Різун В. Київська школа журналістики у просторі і часі
598192
  Різун В.В. Київська школа журналістики: її витоки та вплив на формування української школи журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-14
598193
  Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – 1143, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 1100-1141. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-05-8
598194
  Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 - 1960 рр.) : історико-правове дослідження / П.С. Берзін. – Київ : КНТ, 2008. – 436 с. – ISBN 978-966-373-340-1
598195
  Шевченко Н. Київська школа литваністики другої половини XIX - початку XX століття та сучасні концептуальні підходи у вивченні історії Великого князівства Литовського // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 146-155. – ISBN 5-7702-0821-X
598196
  Самойленко Л.О. Київська школа логіки у ХІХ ст. - на початку ХХ ст. (на матеріалах рукописів) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 262-266. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано лекційні курси з логіки викладачів Університету Св. Володимира І. М. Скворцова, О. М. Новицького, П. Д. Юркевича та КДА С. Г.Остроумова.
598197
  Копійка В. Київська школа міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 10-17. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто проблеми формування та розвитку наукової школи міжнародників Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, як головного навчально-методичного центру з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин і зовнішньої ...
598198
  Пастух Т.В. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960-90-х років) : монографія / Тарас Пастух ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010. – 700 с. – Бібліогр.: с. 674-698. – ISBN 978-966-613-805-0
598199
  Тимченко Т. Київська школа реставрації станкового малярства (1920-1930 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.48-71 : Фото. – ISSN 0131-2685
598200
   Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-2183-63-4
598201
  Столярчук І. Київське "Динамо" не може розірвати відносини з Москвою // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 16 (419), 26 квітня 2018. – С. 24-26


  У полоні "русского мира" перебувають чимало футболістів національної збірної.
598202
   Київське військово-медичне училище (1939-1958 рр.) - альмаматер підготовки військових фельдшерів / О.В. Нікітюк, Я.Т. Андрейко, Г.І. Слободяник, Н.М. Копичко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 347-361
598203
  Казанцева Л. Київське вікно у Всесвіт : (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) / Л. Казанцева, В. Кислюк. – Київ : Наш час, 2006. – 183с. – На тит. арк.: Присвячується пам"яті Олександра Кузьмича Осипова. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-20-8; 966-8174-12-7 (серія)
598204
  Казанцева Л.В. Київське вікно у Всесвіт : (історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) / Л. Казанцева, В. Кислюк. – Київ : Наш час, 2007. – 198с. – Присвячується пам"яті Олександра Кузьмича Осипова, який тривалий час був хранителем цієї історії. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-85-8 ; 966-8174-12-7 (серія)
598205
  Ніколайчук Д Київське губернське правління: організація діяльності (кінець XVIII - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 24-39. – ISSN 0130-5247
598206
  Філімонов Т.В. Київське дитяче містечко ім. В.І. Леніна // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 224-248. – ISBN 978-966-617-234-4
598207
  Філевська Т. Київське коло Малевича. Бойчук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 14 (542), 6-12.04.2018. – С. 4043. – ISSN 1996-1561


  Якими були відносини між видатними українськими художниками і чи є між ними впливи та неочікувані зв"язки.
598208
  Берзін П.С. Київське Костянтинівське військове училище // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 827-834. – ISBN 978-617-7020-05-8
598209
  Александрович В. Київське малярство періоду виникнення Києво-Могилянської академії // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 220-232. – ISBN 978-966-2410-77-8
598210
  Єськов Б.Г. Київське море, його вплив на природні умови в долині Дніпра / Б.Г. Єськов, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 1977. – 48с.
598211
   Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ
Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – 2014. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598212
   Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ
Вип. 49. – 2014. – 286 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598213
   Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ
Вип. 50. – 2014. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598214
   Київське музичне училище. Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра : 150 : 1868-2018 роки / [авт.-упоряд.: І. Гіваргізова ; редкол.: О. Злотник та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 120 с. : фотоіл. – Назва обкл.: 150
598215
  Зільберман Ю.А. Київське музичне училище. Нарис діяльності. 1868-1924 роки / Юрій Зільберман ; [Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра]. – Київ : Клякса, 2012. – 225, [1] с., [56] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 242-255. – Бібліогр.: с. 226-240 та в підрядк. прим.
598216
  Драч І.Ф. Київське небо : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1976. – 143 с.
598217
  Стецюк В.Б. Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 238-245. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
598218
  Архипова С. Київське передмістя Солом"янка напркінці XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 23-30. – ISSN 2222-5250
598219
  Афанасьєва З.Б. Київське Перше комерційне училище та його бібліотека: історія створення і подальша доля книгозбірні (1896–1934) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 191-203. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
598220
   Київське Полісся. – К., 1989. – 265с.
598221
  Сєров О.В. Київське Полісся Х—ХІІІ ст. за археологічними даними // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 32-40. – ISSN 2227-4952
598222
  Дорошенко Ю.О. Київське правниче товариство (1877-1919 рр.): наукові досягнення, ідеї, концепції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 61-66. – ISSN 1563-3349
598223
  Нагірна В. Київське Придніпров"я: зміни у спеціалізації сільського господарства з позицій екобезпеки земельних ресурсів // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 46-54. – ISSN 2413-7154
598224
  Делімарський Р.Є. Київське самоврядування : уроки ХХ століття / Р.Є. Делімарський. – Київ, 2000. – 19с.
598225
  Делімарський Р.Є. Київське самоврядування: уроки ХХ-го століття / Р.Є. Делімарський. – Київ : Науковий світ, 2000. – 19с. – ISBN 966-7722-66-Х
598226
  Назаревський О. Київське студентство 50 років тому (напередодні "березневого руху" 1878-го р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 222-228. – ISBN 5-7707-1062-4
598227
  Назаревський О.А. Київське студентство 50 років тому (Напередодні "березневого руху" 1878 року) / О.А. Назаревський. – Вирізка. – 59-68с.
598228
  Стефанович Д. Київське студентство і Кобзар: 100 років тому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-14 березня (№ 8). – С. 13


  Про вшанування пам"яті Шевченка: до сторіччя від дня народження. Згадується діяльність студентів УСВ.
598229
  Магась В.О. Київське товариство грамотності та влада в 1904-1908 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 349-362. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
598230
  Пилипчук О.Я. Київське товариство дослідників природи та його внесок у розвиток ембріологічної науки / О.Я. Пилипчук. – К., 1991. – 100с.
598231
  Круглова Л. Київське товариство дослідників природи Університету Св. Володимира // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 138-142. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено передумови заснування, напрямки наукової діяльності, форми і методи просвітницької роботи Київського товариства дослідників природи в Університеті Св. Володимира. Серед найбільш знакових постатей товариства були професори Університету Св. ...
598232
  Яременко М.В. Київське чернецтво 18 ст. / Максим Яременко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 304с. – ISBN 966-518-391-5
598233
  Олійник В. Київське чиновництво: тепер і колись // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 15


  Якщо вірити вченим, суспільство розвивається по спіралі. Усе, що відбувається нині, вже колись було. Генріх Гейне влучно зауважив, що вчинки людини - це одяг його душі. Образно кажучи, чиновники в усі часи носять однакову личину. Бо минають віки, а ...
598234
  Зуб Н.М. Київськи освітяни та російське просвітництво на Кавказі в XIXстолітті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 81-86. – ISSN 1608-0599


  Випускники Університету СВ. Володимира історики : Навроцький О.О., Шрамченко О.М, Грен О.М.
598235
  Мицик Юрій Київський "Синопсис" як підручник з історії Русі-України // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 47-48
598236
  Бистренко П. Київський "Союз боpотьби за визволення pобiтничого класу" / П. Бистренко. – Київ : Укpполiтвидав, 1947. – 56с.


  Бpошуpа пpисвячена висвiтленню питання пpо ствоpення i дiяльнiсть пеpшої соцiалдемокpатичної pобiтничої оpганiзацiї в Київi - "Союзу боpотьби за визволення pобiтничого класу".
598237
  Бистренко П.П. Київський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ, 1947. – 56с.
598238
  Ставицька А.В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 263-267. – ISSN 2227-4952
598239
  Григор"єва Л.Р. Київський археологічний осередок кінця XIX - початку XX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-134. – Bibliogr.: 58 назв. – ISSN 0235-3490


  Розглядається археологічна діяльність київських дослідників наприкінці XIX - на початку XX ст. Особливу увагу приділено професору Університету Св. Володимира, завідувачу Музею старожитностей при Університеті Св. Володимира В.Б. Антоновичу як ...
598240
  Григор"єва Л. Київський археологічний осередок наприкінці XIX - на початку XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 34-35. – ISBN 978-966-623-745-6
598241
  Савченко С. Київський архітектор Беретті-молодший. До 200-річчя від дня народження О. Беретті (1816-1895) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 101-103. – ISSN 2306-3505


  Серед видатних київських архітекторів чільне місце посідає Олександр Вікентійович Беретті. Будівлі, створені за його проектами, стали окрасою м. Києва. Беретті-молодший продовжив справу свого батька, видатного зодчого Вікентія Івановича Беретті, ...
598242
  Філевська Т. Київський Баугауз // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  У період з 1924 до 1930 року головна мистецька вища школа України називалася Київським художнім інститутом, який часто називають "Київським Баугаузом".
598243
  Білокінь І.П. Київський Ботанiчний сад iм.акад. О.В. Фомiна / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 11с. – Окр. відбиток
598244
  Буценко О. Київський ботанічний просить тепла. Втручаємо унікальну колекцію тропічних рослин // Хрещатик. – Київ, 2000. – 4 серпня (№ 85). – С. 2
598245
  Проценко Д.П. і Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім. Фоміна / Д.П. і Білокінь І.П. Проценко. – К., 1949. – 54с.
598246
  Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна / І.П. Білокінь, 1949. – 9с. – Окр. відбиток
598247
  Дубовик М.В. Київський ботанічний сад ім.акад.О.Б.Фоміна / М.В. Дубовик; Київський трест зеленого будівництва. – Київ : Мистецтво, 1938. – 119с. : Іл.
598248
  Білокінь І. Київський ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 205-217.
598249
  Калініна А. Київський будинок учених : роки випробувань. Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941-1943) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
598250
  Калініна А. Київський будинок учених АН УРСР: відродження і становлення (1977–1991) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-64. – ISSN 0372-6436


  У черговій статті з циклу, присвяченого історії центральної культурно- просвітницької установи НАН України — Будинку вчених, автори висвітлю- ють чи не найяскравіший період його розвитку: після ІІ світової війни минуло понад 30 років, держава ...
598251
  Калініна А. Київський будинок учених: відродження і становлення (1945–1976) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-82. – ISSN 0372-6436


  «Вісник НАН України» продовжує публікувати низку статей про діяльність Київського будинку вчених, його керівництва і гуртків. Попередні нариси були присвячені заснуванню і налагодженню роботи установи в довоєнний період і за нацистської окупації. У ...
598252
  Покальчук В.В. Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. XX ст.: становлення та діяльність // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 386-392. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
598253
  Циборовський О.М. Київський військовий шпиталь у XIX столітті (до 260 - річчя шпиталю) / О.М. Циборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2415-8763
598254
   Київський вісник XXI століття. – Київ, 2000
598255
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 1. – 2001
598256
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 2. – 2001
598257
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 3. – 2001
598258
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 4. – 2001
598259
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 5. – 2001
598260
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 6. – 2001
598261
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 7. – 2001
598262
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 8. – 2001
598263
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 9. – 2001
598264
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 10. – 2001
598265
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 11. – 2001
598266
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 12. – 2001
598267
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 13. – 2001
598268
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 14. – 2001
598269
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 15. – 2001
598270
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 16. – 2001
598271
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 17. – 2001
598272
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 18. – 2001
598273
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 19. – 2001
598274
  Кийков О. Київський внесок у формування міжнародного іміджу України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 110-121. – ISSN 0869-3595


  Досвід Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв.
598275
  Назаренко В. Київський гарнізон у XVIII ст.: структура та функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура та аналізуються функції київського гарнізону у XVIII ст. В статье рассматривается структура и анализируются функции киевского гарнизона в XVIII веке. The article deals with the structure and function analysis of the ...
598276
   Київський географічний щорічник : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 1. – 2001. – мова рез. рос. та англ.
598277
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 2 за 2002 р. – 2003. – 198 с. – резюме рос., англ. мовами
598278
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 3 за 2003 р. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
598279
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : Науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 5. – 2005. – мова рез. рос. та англ.
598280
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 6. – 2006. – мова рез. рос. та англ.
598281
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ : КВ УГТ, 2001-
Вип. 8. – 2013. – 239 с. – Резюме англ., укр. мовами
598282
  Денисенко В. Київський гомілет і проповідник Єфрем Діяковський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 141-143. – ISSN 0869-3595


  Проповідь - в вузькому значенні, християнська церковна настанова, яка має за своє завдання розповісти і розтлумачити слухаючим вчення Ісуса Христа
598283
  Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним аспектам зовнішнього устрою і економічного становища Київського грецького Свято-Єкатерининського монастиря в п. п. ХІХ ст. Article is devoted to key aspects of external structure and economic status of Kiev Greek monastery ...
598284
  Третьяков А. Київський губернатор Фундуклей - "людина освічена, щедра і сам письменник" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 15


  "Так охарактеризував Івана Івановича Фундуклея у біографії "Тарас Шевченко-Грушівський", відомий український перекладач, письменник і суспільний діяч Олександр Кониський. Київський цивільний губернатор за 13 років своєї невтомної праці з розвитку та ...
598285
   Київський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1960. – 48с.
598286
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – К., 1955. – 84с.
598287
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – Київ, 1957. – 74 с.
598288
  Безручко О. Київський державний інститут кінематографії: забута сторінка вищої художньої кіноосвіти в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 156-160. – ISBN 978-966-439-357-4
598289
  Горова Ю.О. Київський державний музей авіації в Жуляних // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 65-68. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
598290
   Київський державний музей західного і східного мистецтва. – К., 1964. – 231с.
598291
   Київський Державний музей Т.Г.Шевченка : Путівник. – Київ, 1961. – 141 с.
598292
  Стефанович М.П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка. / М.П. Стефанович. – К, 1968. – 274с.
598293
   Київський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр ім. Івана Франка. – К., 1959. – 29с.
598294
   Київський державний ордена та ордена Трудового Червоного прапора Академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1977. – 84с.
598295
   Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького 1920-1990 : Істор. нарис. – Київ : Радянська школа, 1990. – 201с.
598296
   Київський державний університет - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933-1945) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-14. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період з 1933 до1945 року. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
598297
   Київський державний університет - Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-17. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1944-1959 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
598298
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. – с.
598299
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка : Довідник. – Київ : Київський університет, 1967. – 168 с.
598300
  Берзін П.С. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 104-111. – ISBN 978-617-7020-05-8
598301
   Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959-1988 рр.) / М. Мусієнко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 7-32. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817
598302
  Казьмирчук Г. Київський державний університет у повоєнний період та в часи наростання кризи соціалістичного ладу (1944-1991 рр.) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 87-. – ISBN 978-617-7107-52-0
598303
  Казьмирчук М. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930-1960) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  На початку 30-х рр. ХХ ст. в СРСР повернулися до системи класичних університетів. 1933 р. відновлюється і Київський університет. Більшість викладачів Київського державного університету залишили помітний слід в історії Alma Mater не тільки як науковці, ...
598304
   Київський державний університет. 100 років : [фотоальбом - 56 фото]
598305
  Ясієвич В.Є. Київський зодчий П.Ф. Альошин / В.Є. Ясієвич. – Київ, 1966. – 67 с.
598306
  Панченко В. Київський золотоуст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 9


  Секрети ораторської майстерності Миколи Зерова.
598307
   Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи // День. – Київ, 2000. – 1 липня (№ 115). – С. 3
598308
   Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 14 июля. – ISSN 1997-1249


  Рекламна інформація про створення і засновників інституту, про умови навчання.
598309
   Київський Інститут кібернетики відзначив 60-річчя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
598310
  Ляпіна О. Київський інстітут народної освіти: проблеми становлення та розвитку // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 104-109. – ISBN 978-966-439-138-9


  КІНО веде свою історію з 15 червня 1920 р.. Він утворився на підставі заклику Вищої Наукової Ради при Управлінні Вищих Шкіл (УВШ)
598311
  Клещонок В. Київський Інтернет-телескоп // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Науковці Астрономічної обсерваторії, кафедри астрономії та фізики космосу університету спільно з колегами з Головної астрономічної обсерваторії НАНУ працювали над створенням власного варіанта автоматизованого телескопу.
598312
  Карпенко М. Київський кадетський корпус: сторінки історії (1852-1920 рр.) / М. Карпенко, О. Скрябін // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2006. – Число 2. – С. 4-24.
598313
  Ястребов О. Київський князь Святослав Хоробрий - "запорожець на престолі". Уроки незвичайного життя // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 380-386. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
598314
   Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО / Добровольча козацька рота спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка, Київ. козацький полк ім. Т.Г. Шевченка ; [ред.: Леся Гасиджак, Аліна Малород, Ольга Спасіченко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – На обкл., тит. арк.: Добровольча козацька рота ім. Т.Г. Шевченка. За Україну за честь за волю. – ISBN 978-617-7531-00-4
598315
  Чуткий А.І. Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 523 л. – Додатки: л. 469-523. – Бібліогр.: л. 369-468
598316
  Чуткий А.І. Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
598317
  Берзін П.С. Київський комерційний інститут та Київський інститут народного господарства // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 841-845. – ISBN 978-617-7020-05-8
598318
  Чуткий А. Київський комерційний інститут: історія заснування // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 131-136
598319
  Сташевський Є.Д. Київський краєвий сільсько-господарський музей та постійна промислово-показна виставка імені голови ВУЦВК-у тов. Г.І. Петровського // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 224-233. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
598320
   Київський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. – Київ, 1963. – 16 с.
598321
  Іванович Кирило Київський літопис (1241 - 1621) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 74-89. – ISBN 978-617-7023-51-6
598322
   Київський літопис 21 століття : Освіта, наука, архітектура. – Київ, 2007. – 372с. : фотоіл. – На тит. арк.: Присвячується 70-річчю Національної спілки архітекторів України. – ISBN 978-966-96823-0-7
598323
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2002. – Київ : Метр, 2003. – 508 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 496-500. – ISBN 966-96308-0-0
598324
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2003. – Київ : Метр, 2004. – 621, [3] с. : іл., портр. – Анот. англ. – ISBN 966-96308-1-9
598325
   Київський літопис ХХІ століття : визначні імена та підприємства України. – Київ : Хто є хто, 2001. – 464 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 444-455. – ISBN 966-96032-0-Х
598326
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат 16 - першої половини 17 ст.: організація та юрисдикція : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білоус Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
598327
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція : Дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01. / Білоус Наталія Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 211 л. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 187-206
598328
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02. / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.201-214
598329
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
598330
  Клименко А. Київський Майдан і Чорноморський регіон, або Про нову геополітичну війну XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 лютого (№ 19). – С. 5
598331
  Поканевич О.В. Київський медичний університет // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21-23


  Історія створення та структура університету.
598332
   Київський меридіанний аксіальний круг / П. Лазоренко, В. Карбовський, В. Андрук, М. Буромський, С. Касьян, О. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В 2000 році була проведена модернізація меридіанного аксіального круга (МАК). На телескопі був установлений мікрометр з ПЗЗ-приймачем. За результатами спостережень на МАК в 2001-2003 рр. створено ПЗЗ-каталог KMAC1, який містить положення, власні рухи ...
598333
   Київський метрополітен. – Київ, 1961. – 20 с.
598334
   Київський метрополітен. – Київ, 1962. – 259 с.
598335
  Козлов Д. Київський митрополит Володимир (Богоявленський): єдина пастирська подорож 1916 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 118-126. – ISSN 0869-3595


  Володимир Священомученик (в миру Василій Никифорович Богоявленський (1848 — 1918) — київський та галицький православний митрополит у 1915—1918 рр., перший новомученик часів комуністичного гоніння на церкву 20 століття, безвинно розстріляний ...
598336
  Козлов Д.В. Київський митрополит Володимир: становлення особистості // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 5-14
598337
  Рукавіцина-Гордзієвська Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. Архів. / Є.В. Рукавіцина-Гордієвська ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 855, [3] с. – Додатки: с. 845-853. – ISBN 978-966-02-5373-5
598338
  Хомяк М. Київський митрополит Ісидор і проголошення Флорентійської церковної унії в Київській митрополії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 22-36
598339
  Кучерук Олександр Київський митрополит Петро Могила та московський патріарх Никон - геральдичні паралелі // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
598340
  Кучерук О. Київський митрополит Петро Могила та московський патріарх Никон // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 14-17. – ISSN 1811-542X
598341
  Спінул Олександр Вікторович Київський митрополитичний дім у кінці XVII-XVIII століттях : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Спінул Олександр Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-171
598342
  Спінул О.В. Київський митрополичий дім в кінці XVII-XVIII століттях. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Спінул О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
598343
  Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
598344
  Якушева-Омелянчик Київський мінцкабінет у життєописах. До 200-річчя започаткування нумізматичної колекції київського мінцкабінету // Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ, 2000. – № 1. – С. 64-76


  Про те, як формувалася колекція мінцкабінету, про вчених, які створили нумізматичні колекції, про мінцкабінет університету св. Володимира.
598345
  Машкевич С. Київський міський транспорт у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
598346
   Київський музей історичних коштовностей : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – [22] с., [194] іл., [2] c. : іл.
598347
  Гирич І. Київський музей переходової доби (1942) // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 196-203. – ISBN 978-966-2164-39-8
598348
   Київський музей російського мистецтва. – К., 1970. – 10с.
598349
   Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 54с.
598350
  Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 87-92. – ISSN 1682-2366
598351
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкур на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 8
598352
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
598353
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
598354
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 12


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
598355
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 8
598356
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 8
598357
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
598358
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 12
598359
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – С. 8
598360
   Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 7. – ISSN 2219-5793
598361
   Київський національний університет внутрішніх справ. Історія та сучасність. – Київ : Атіка, 2006. – 384 с. – ISBN 966-326-184-6
598362
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2005. – С. 275-279. – ISBN 966-651-193-2
598363
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – С. 197. – ISBN 966-7769-71-0
598364
   Київський національний університет імені Тараа Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 р. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 11. – ISSN 2219-5793
598365
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165 = National Taras Schevchenko University of Kyiv : Проспект. – Київ, 1999. – 16c.
598366
  Князев Н. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - славетні випускники, почесні доктори і Ректор // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 46-49 : фото Л. Губерського. – ISSN 1819-7329
598367
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Taras Shevchenko national university of Kyiv: Reference Book : Довідник. – Київ : Київський університет, 2001. – 136с. – ISBN 966-594-233-6
598368
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 62-64
598369
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Киевский национальный университет имени Тараса Шеченко = Taras Shevchenko Kyiv national university : [Фотоальбом]. – Київ : [Видав. А. Арутюнян], 2004. – 224с. : фот. – На обкл. та тит. арк. назва укр., рос. та англ. мовами). – ISBN 966-7126-02-1
598370
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Kyiv National Taras Shevchenko University : 1834-2004 : [ілюстративно-інформаційне видання]. – Київ : Київський університет, 2004. – 184 с. : іл. – На обкл.: 1834. – ISBN 966-594-471-1
598371
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 288 с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
598372
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 610-611. – ISBN 966-316-039-X
598373
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
Т. 1. – 2005. – 464 с.
598374
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху. – ISBN 966-8352-11-4
Т. 2. – 2006. – 248 с. : іл.
598375
  Скопенко В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка : До 175-річчя ун-ту // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 2 обкл.
598376
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 230-242. – ISBN 978-966-96823-1-4
598377
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівень акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
598378
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-5. – ISBN 966-8411-01-3
598379
  Губерський Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в авангарді української освіти (до 180-річчя від дня заснування університету) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 293-304. – ISBN 966-7522-07-5
598380
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка на порозі 170 річчя (за результатами соціологічних досліджень) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 44-45
598381
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкур на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
598382
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 15. – ISSN 2219-5793
598383
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 лютого (№ 6). – С. 15. – ISSN 2219-5793
598384
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В українському кризовому медіа-центрі відбувся круглий-стіл "Закон "Про вищу освіту": як зробити українську вищу освіту конкурентною?". Участь у заході взяли представники виконавчої влади, вишів. А саме: перший заступник міністра освіти і науки І. ...
598385
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 15. – ISSN 2219-5793
598386
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
598387
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 15. – ISSN 2219-5793
598388
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад [оголошення] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко відвідав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", де у присутності студентів, викладачів і вчених підписав Закон "Про Фонд енергоефективності" та Закон "Про ...
598389
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 9. – ISSN 2219-5793
598390
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 11


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
598391
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 10-11


  Подається перелік наукових посад структурних підрозділів Університету.
598392
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 12


  Конкурс оголошує географічний ф-т, ННІ Ін-т геології Університету.
598393
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
598394
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 8


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
598395
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 8
598396
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 6-7
598397
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)
598398
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: директора Українського фізико-математичного ліцею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
598399
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 14. – ISSN 2219-5793
598400
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад. Вакантних з 01.07.2017 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 13. – ISSN 2219-5793
598401
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на зімащення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Дається перелік факультетів та вакантних посад.
598402
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури та ад"юнктури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
598403
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури та ад"юнктури на 2014-2015 навчальний рік з відривом та без відриву за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 14-15
598404
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
598405
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2013-2014 навчальний рік за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 10-11
598406
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2014-2015 навчальний рік за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 12-13
598407
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом доаспірантури та ад"юнктури на 2013-2014 навчальний рік за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 12-13
598408
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньому співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-130
598409
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики [Електронний ресурс] : 170-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка та 35-річчю факультету кібернетики. – Київ : [Б. в.], 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системні вимоги: Windows 98 або вище, браузер MS Internet Explorer, програвач відео-файлів, а також MS Word та MS Excel.- Назва з етикетки диску.


  Інформація про кафедри факультету Наукові здобутки та наукові школи вчених факультету Навчальні плани факультету кібернетики Інформація для абітурієнтів Електронна фотогалерея факультету Інтернет-лекція з історії Київського ун-ту Документальний ...
598410
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 175 років = National Taras Shevchenko University of Kyiv : 175 років / [укл.: П. Бех, В. Григорук, Логвін З., Шевченко В., Черняк А.]. – Київ : [Б.в.], 2009. – 26 с.
598411
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економічний факультет запрошує на навчання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 2-3 обкл. – ISSN 2076-4561


  Представлена загальна інформація про спеціальності та освітні програми економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, розкриті необхідні умови вступу в магістратуру. Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту запрошує студентів на ...
598412
  Ярмиш Ю.Ф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 170 років діяльності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 26-37


  У лекції здійснено екскурс в історію Київського університету, який 15 вересня 2004 року святкуватиме своє 170-річчя. In the leteres it touches on the history of the Kyiv University that on the 15-th of september 2004 will celebrate its 170-th anni ...
598413
  Сухобокова О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 180 років в освітньому просторі України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 3 : фото: обкл. 2 с.
598414
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє (за результатами соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто результати соціологічного опитування професорсько-викладацького колективу та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвяченого 165 річниці з дня його заснування, в якому вивчалися думка респондентів щодо ...
598415
  Шемета Ю.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: проблеми прийому іноземних громадян на навчання (1991-2001 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 55-61. – ISBN 978-966-171-569-0


  Стаття присвячена висвітленню проблеми прийому іноземних громадян на навчання до КНУ імені Тараса Шевченка у 1991 2001 рр. як одному з елементів формування нової системи його зовнішніх зв"язків.
598416
  Рой Д.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: утопія ідеальної вищої школи // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 183-184
598417
   Київський національний університет імені Тарса Шевченка визнано найрейтинговішим ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Національна бібліотека імені Володимира Вернадського опубліковала рейтинг вищих навчальних закладів України за даними всесвітньої наукометричної бази за 2010 р. Першу п"ятріку найвідоміших вузів України очолює Київський національний університет імені ...
598418
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 8
598419
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 7
598420
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 15. – ISSN 2219-5793
598421
   Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого оголошує конкурс на посади: // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  "...проректора з науково-педагогічної роботи; директора Інституту екранних мистецтв; декана факультету театрального мистецтва; завідувача кафедри звукорежисури".
598422
   Київський національний університет технологій та дизайну оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
598423
   Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 105 с.
598424
  Скопенко В.В. Київський національний університет у XXI столітті : вступне слово ректора університету академіка В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 9-10
598425
  Проценко Л.А. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко ; [ред.: В.Д. Музика, В.Ф. Гужва]. – Київ : Український письменник, 1994. – 334, [2] с.
598426
  Драч І.Ф. Київський оберіг : триптих / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1983. – 232 с.
598427
  Куровський Г.К. Київський оракул // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
598428
   Київський ордена Леніна держ. університет ім. Т.Г. Шевченка 1834-1959. Астрономічна обсерваторія : сборник 27 фотографий. – Київ. – 27 фото
598429
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка : довідник. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 132 с.
598430
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 38 с.
598431
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Киевский университет, 1967. – 268 с.
598432
  Стрілець В.В. Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919 - 1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 103-112. – ISSN 2075-1451
598433
  Авдєєнко А В. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Авдєєнко ; [пер. з рос. О.А. Концевич ; худож.-оформлювач І.М. Алексеєва]. – Харків : Орбіта, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-617-7466-09-2
598434
   Київський патріархат - помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація ; Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. – Київ, 2007. – 168 с.
598435
  Любовець Н. Київський період діяльності Олександра Олександровича Котляревського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 332-343. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4977-6 (вип. 22)
598436
  Казанцева Л. Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна : до 125-річчя з дня народження / Л. Казанцева, В. Кислюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про наукову діяльність Авеніра Олександровича Яковкіна в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1945-1952 рр.) та в Головній астрономічній обсерваторії НАН України (1952-1974 рр.). Представлена информация о научной ...
598437
  Берзін П.С. Київський період життя князя Чельцова-Бебутова (Чельцова, Бебутова) Михайла Олександровича - представника науки кримінально-процесуального і кримінального права // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 57-61
598438
  Мініна І.С. Київський період життя та наукової діяльності академіка С.М. Ямпольського (1965-1998 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 341-344. – ISSN 2076-8982
598439
  Болтівець С.І. Київський період науково-психологічної діяльності Георія Челпанова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 61-65


  До 150-річчя з дня народження видатного українського психолога, засновника Інституту психології у м. Москві, Георгія Челпанова.
598440
  Чередниченко А. Київський період наукової діяльності І. Соколова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-91. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На базі архівних джерел розглянуто досі не вивчений київський період наукової діяльності відомого петербурзького вченого-візантолога, історика церкви Івана Івановича Соколова. The article represents unknown kyivan period of the scientific activity of ...
598441
  Козубенко Ю. Київський період наукової діяльності та організаційної роботи професора М.І. Котова (1938-1978 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 124-128. – ISSN 1998-4634
598442
  Попельницька О. Київський Поділ XVII-XVIII ст.: історіографічний аспект / Олена Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 288-304. – ISBN 966-02-2554-7
598443
  Сагайдак М.А. Київський Поділ. За завісою віків (інтерв"ю з кандидатом історичних наук М.А. Сагайдаком) / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 73-84. – ISSN 1027-3239
598444
   Київський політехничний і Київський сільсько-господарський інститути. – Київ, 1924. – 280с.
598445
   Київський політехнічний інститут : Нарис історії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 317с.
598446
  Деркач С. Київський політехнічний інститут // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 44-45
598447
  Янковий В. Київський політехнічний інститут: дипломатія мовою науки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 673-683. – ISBN 966-7522-07-5
598448
  Павленко С. Київський полковник Костянтин Мокієвський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.136-138
598449
   Київський процес : документи та матеріали. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00747-5
598450
  Гирич І. Київський путівник : Старий Київ. Маршрут 1. Бульвар Шевченка - Комінтерна - Володимирська - Толстого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 156-166. – ISSN 0208-0710


  Відомий сучасний історик і дослідник київської минувшини Ігор Гирич передав редакції журналу рукопис авторського путівника по Києву. Згадуються викладачі, професора Університету Св. Володимира, ботанічний сад ім. акад. Фоміна...
598451
  Гирич І. Київський путівник / продюсер рубрики С. Грабар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 153-187. – ISSN 0208-0710


  Найцікавіші вулиці старого Києва: Костельна, Михайлівська, Мала Житомирська, Малопідвальна, Шевченків пров., Прорізна, Пушкінська, Леонтовича, Франка, Б. Хмельницького, Воровського, Гоголівська, Ш. Руставелі, Басейна та ін.
598452
  Гирич І. Київський путівник = Околиці старого Києва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 144-179. – ISSN 0208-0710


  Видубицький монастир, Звіринець, Троїцький Іонівський монастир і Ботанічний сад, Кирилівський монастир, Куренівка і Пріорка, Пуща-Водиця, Виноградар, Вишгород, Китаївська Пустинь, Голосієве, Феофанія та ін.
598453
  Гирич І. Київський путівник // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 140-164. – ISSN 0208-0710


  Поділ. Вулицями магдебурзького міста.
598454
  Гирич І. Київський путівник / продюсер рубрики С. Грабар // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 163-177. – ISSN 0208-0710


  Лук"янівка, Бабин яр, Караваєві Дачі й Відрадний, Теремки, Жуляни, Борщагівки, Білогородка, Святошин і Академмістечко, Оболонь і Мінський масив, Дарниця.
598455
  Гирич І. Київський путівник [Володимирська вулиця] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 160-173. – ISSN 0208-0710


  Із будинком навколо Золотих воріт по Володимирській, 42 пов"язано початок національного наукового життя Києва, у цьому будинку бували М. Біляшівський, О. Левицький, М. Василенко, В. Перетц й багато інших.
598456
  Гирич І. Київський путівник. "Латинський квартал"- Українська вулиця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 161-178. – ISSN 0208-0710


  Вулиці Б. Хмельницького - Терещенківська - сквер Т. Шевченка - Національний університет - Л. Толстого - Паньківська - Саксаганського.
598457
  Гирич І. Київський путівник. Печерськ // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 10. – С. 147-148. – ISSN 0208-0710


  На Печерську [вулиця Микільська (у радянський час - Січневого повстання, нині Івана Мазепи)] у будинку, що належав на початку XIX ст. роду лівобережної старшини - Катериничам, жив кілька років Михайло Максимович - ректор Університету Св. Володимира. ...
598458
  Гирич І. Київський путівник. Поділ // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 155-173. – ISSN 0208-0710


  Родина Бунге. Микола Християнович Бунге (1823-1895)-триче обирався ректором Університету Св. Володимира.
598459
  Гирич І. Київський путівник. Хрещатик і Ліпки // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 157-183. – ISSN 0208-0710


  Автор розповідає про вулиці міста Києва, поєднуючи розповідь про історичні події, що відбувались у місті, з описом його архітектурно-мистецьких пам"яток та про її мешканців, які зробили вагомий внесок в історію нашого міста та держави.
598460
  Нагірна В.П. Київський регіон в аграрному секторі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
598461
  Мезенцева Н.І. Київський регіональний ринок праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові Київського регіонального ринку праці в ядрі і на локальних ринках праці. Виявлено основні тенденції його розвитку.
598462
  Гундорова Т. Київський роман-с // Критика. – Київ, 2008. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31


  Образ Києва в літературі.
598463
  Корнієнко В. Київський священник XII ст. Мартін та його автографи-графіті в Софіївському соборі та Кирилівській церкві // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 28-37. – ISBN 966-7379-92-11
598464
   Київський сільсько-господарський музей та Постійна промислова виставка ім. Г.І. Петровського. – 8с.
598465
  Ходаківський М. Київський скансен: здобутки і втрати (до 35-річчя відкриття експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-197
598466
   Київський славістичний університет. – Київ : Експрес-Поліграф, 2005. – 144 с. : іл., портр. – Без тит. арк.
598467
  Петрова Ю.І. Київський список "Подорожі патріарха Макарія" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 172-181. – ISSN 0130-5247
598468
   Київський та познанський університети створять спільний наносупутник для зондування Землі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
598469
  Городиський М.П. Київський театр "Соловцов" / М.П. Городиський. – К., 1961. – 124с.
598470
  Левицький В.А. Київський текст XX ст.: виміри деконструкції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 335-341. – (Б-ка Ін-ту філології)
598471
  Астаф"єв О.Г. Київський текст в "Annales" Яна Длугоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 3-14


  У статті вперше в українському літературознавствф досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту - Літопису руського за Іпатіївським списком - у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику ...
598472
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
598473
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 203-255
598474
  Желєзняк І.М. Київський топонімікон / І.М. Желєзняк ; [відп. ред. В.П. Шульгач] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Кий, 2014. – 216, [4] с. – Бібліогр.: с. 181-212 та в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-01-1
598475
  Машкевич С. Київський трамвай у період Першої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 149-161. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історії київського трамвайного підприємства в першій частині кризового періоду, з 1913 по початок 1918 року. Крім світової війни і пов"язаних з нею економічних і політичних труднощів, на роботу трамвая негативно вплинули ...
598476
  Машкевич С. Київський трамвай у роки кризи (1918–1921 рр. ) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 96-106. – ISSN 2309-9356


  Розповідається про роботу київського трамвайного підприємства в період глибокої кризи, з 1918 по 1921 рік. Зважаючи на несприятливу економічну ситуацію, дефіцит палива й матеріалів, інфляцію тощо, трамвай працював з частими перебоями, аж до майже ...
598477
  Машкевич С. Київський трамвай: період відновлення (1920-і роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 76-86. – ISSN 2309-9356


  Розповідається про роботу київського трамвайного підприємства (Комунальноготрамвая) в період його відновлення після глибокої кризи, з 1922 по 1927 рік. За ці роки вдалося подолати наслідки економічної кризи, домогтися фінансової стабільності ...
598478
  Третяк О.В. Київський університет - національний, автономний, елітний // Вісті з України, 1994. – № 21
598479
  Сморжевська О.О. Київський університет - центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х - 1960-ті рр.) : матеріали та метод. реком. до вивчення спеціального курсу "Історія освіти в Україні у XX - на початку XXI ст." : для студ. 2 курсу магістратури іст. ф-ту денної форми навчання / О.О. Сморжевська, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України. – Київ : Інформаійно-аналітичне агентство, 2011. – 72 с. – Бібліогр.: с. 67-72. – ISBN 978-617-571-041-8
598480
  Баканідзе О. Київський університет – осередок освіти грузинської молоді / О. Баканідзе, Н. Наскідашвілі, С. Чхатарашвілі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті йдеться про грузинських студентів, які навчалися у Київському університеті упродовж його 180-річної історії - від Університету св. Володимира до КНУ імені Тараса Шевченка, а також про контакти між Київським та Тбіліським університетами. ...
598481
  Жмудський О.З. Київський університет // Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1959. – № 8 (101), серпень. – С. 38-42
598482
  Мельник Л.Г. Київський університет : Короткий історичний нарис назустріч 150-річчю з дня заснування / Л.Г. Мельник. – Київ, 1979. – 26с. – (На допомогу лектору)
598483
  Ремезовський Й.Д. Київський університет / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1984. – 68 с.
598484
   Київський університет : довідник : історія : факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень : телефони. – Київ : [б.в.], 1993. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія)
598485
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2000. – 6 с.
598486
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2000. – 12 с.
598487
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 6). – 2000. – 4 с.
598488
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 7). – 2000. – 4 с.
598489
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 8). – 2000. – 4 с.
598490
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2012. – 6 с.
598491
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1/2). – 2013. – 6 с.
598492
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
січень (№ 1). – 2013. – 6 с.
598493
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 3/4). – 2013. – 6 с.
598494
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 5/6). – 2013. – 8 с.
598495
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
березень (5/8). – 2013. – 8 с.
598496
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 7/8). – 2013. – 8 с.
598497
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 9/10). – 2013. – 6 с.
598498
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 11/12). – 2013. – 8 с.
598499
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 13). – 2013. – 8 с.
598500
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 14/15). – 2013. – 8 с.
598501
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 16/17). – 2013. – 8 с.
598502
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 18/19). – 2013. – 8 с.
598503
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 20/21). – 2013. – 8 с.
598504
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2014. – 6 с.
598505
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2/3). – 2014. – 8 с.
598506
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 4). – 2014. – 4 с.
598507
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 5). – 2014. – 4 с.
598508
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6/7). – 2014. – 8 с.
598509
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 8/9). – 2014. – 8 с.
598510
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 10). – 2014. – 8 с.
598511
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 11). – 2014. – 8 с.
598512
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2014. – 8 с.
598513
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2014. – 8 с.
598514
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
листопад (№ 15-16). – 2014. – 8 с.
598515
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 16/17). – 2014. – 8 с.
598516
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 18/19). – 2014. – 8 с.
598517
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 1/2). – 2015. – 8 с.
598518
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
598519
   Київський університет. – Київ, 1929-
березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
598520
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4/5). – 2015. – 8 с.
598521
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6). – 2015. – 4 с.
598522
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 7/8). – 2015. – 6 с.
598523
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
червень (№ 9/10). – 2015. – 8 с.
598524
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
вересень (№ 11). – 2015. – 4 с.
598525
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
вересень (№ 12). – 2015. – 8 с.
598526
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 13). – 2015. – 8 с.
598527
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 14). – 2015. – 8 с.
598528
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 15) : Спецвипуск. – 2015. – [2 с.]
598529
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 16). – 2015. – 6 с.
598530
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2016. – 8 с.
598531
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2016. – 8 с.
598532
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2016. – 6 с.
598533
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2016. – 6 с.
598534
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2016. – 6 с.
598535
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2016. – 4 с.
598536
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 8). – 2016. – 4 с.
598537
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 9). – 2016. – 4 с.
598538
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 10). – 2016. – 6 с.
598539
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 11). – 2016. – 6 с.
598540
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2017. – 6 с.
598541
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2017. – 6 с.
598542
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2017. – 6 с.
598543
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2017. – 6 с.
598544
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2017. – 6 с.
598545
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2017. – 6 с.
598546
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 8 с.
598547
   Київський університет : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2017. – 6 с.
598548
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2017. – 8 с.
598549
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2017. – 6 с.
598550
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2018. – 6 с.
598551
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2018. – 6 с.
598552
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2018. – 6 с.
598553
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2018. – 6 с.
598554
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – 2018. – (2 с.)
598555
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2018. – 6 с.
598556
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2018. – 6 с.
598557
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2018. – 4 с.
598558
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2018. – 8 с.
598559
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2018. – 6 с.
598560
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2018. – 6 с.
598561
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2018. – 6 с.
598562
  Черевичний Г. Київський університет в епіцентрі процесу НТР радянської доби (середина 1950-х - 1960-ті рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 340-344. – ISBN 978-966-95419-8-7
598563
  Рудько М.П. Київський університет в революції 1905-1907 рр. / М.П. Рудько. – Київ, 1955. – [24] с.
598564
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 209 л. – Бібліогр.: л.174-209
598565
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
598566
  Мандзюк Д. Київський університет відкрили для "соединения польского юношества с русским" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 29 (232). – С. 14 : фото


  Історія відкриття Університету ім. Святого Володимира.
598567
  Жмудський О.З. Київський університет за 125 років (1834-1959) / О.З. Жмудський, М.П. Рудько ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1959. – 63 c. ; № 36Сер. 1


  На тит. арк. кн. дарчий надпис: Глибокошановній Наталії Михайлівні [Недоступ] з побажанням щастя в житті, великих успіхів в роботі. М. Рудько, м. Київ, 23.01.1960
598568
   Київський університет за 50 років Радянської влади. – Київ : Київський університет, 1967. – 192 с. : іл.
598569
   Київський університет і розвиток генетики на Україні / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда, Н.М. Топчій; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М., Топчій Н.М. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 100с. – ISBN 966-306-131-7
598570
  Усенко І.Б. Київський університет і розвиток юридичних досліджень в Українській академії наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто проблему творчих і організаційних зв"язків академічної й університетської науки. Відстоюється теза, що Київський університет мав безпосереднє відношення до створення 1918 р. Української академії наук у Києві. The article is devoted to the ...
598571
  Куцаєва Т.О. Київський університет ім. Т. Шевченка: основні напрямки наукової та навчально-методичної роботи в 1965 - 1985 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено місцю та ролі Київського університету в історії вітчизняної освіти, науки й культури в період 1965 - 1985 рр. The article is about the role of Kyiv University in Ukrainian science, education system and culture life since 1965 till 1985.
598572
   Київський університет ім. Т.Г. Шевченка : студентська наукова конференція : програма. – Київ, 1975. – 85 с.
598573
  Сергієнко Г.Я. Київський університет ім. Т.Г. Шевченко / Г.Я. Сергієнко, Є.С. Сергієнко. – Київ : Вища школа, 1984. – 128 с.
598574
   Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення. – Київ : Київський університет, 1994. – 285 с. : іл.
598575
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1996. – № 3/4. – С. 93-100
598576
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України, 1996. – №3-4
598577
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка в 1934-1999 роках : Вступне слово ректора університету акад. В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю уніврситету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.5-14
598578
   Київський університет імені Тараса Шевченка в 1993-1997 роках : звіт ректора академіка В.В.Скопенка на спільному засіданні Вчених Рад ун-ту, фак-тів та ін-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 56 с.
598579
   Київський університет права НАН України : До 10-річчя заснування (1995-2005). – Київ : Юридична думка, 2005. – 120с. – ISBN 966-8602-22-6
598580
  Дей М. Київський університет права НАН України удосконалює програму проведення наукових конференцій за кордоном // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 276-279. – ISSN 0132-1331
598581
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: 15 років у системі юридичної освіти і науки держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 6-14
598582
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: сьогодення та перспективи 2011 - 2012 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-10
598583
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
598584
  Дмитрієв А.І. Київський університет права у 2002 році // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-75
598585
  Круглов Б. Київський університет та Кирило-Мефодіївське братство: джерелознавчий аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Згадується М. Костомаров.
598586
  Петрушенко М. Київський університет технологій та дизайну серед кращих у світі // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 3 червня (№ 104). – С. 6
598587
  Ромер Ф. Київський університет у 1855-1860-ті роки // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 23-33. – ISBN 5-7707-1062-4
598588
  Чуткий А. Київський університет у 1914-1916 рр.: забута історія першої евакуації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-81.
598589
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 52-63
598590
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 38-49. – ISSN 2522-4611
598591
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 46-58. – ISSN 2522-4611
598592
  Короткий В.А. Київський університет у 60-х роках ХІХ століття : (ректорство М.Д. Іванишева) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядається історія Київського університету 60-х рр. XIX ст. через призму діяльності відомого педагога-правника, історика, археографа, багаторічного декана юридичного факультету, у 1862-1865 рр. ректора університету Миколи Іванишева. За допомогою ...
598593
  Коник О. Київський університет у житті депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце Київського університету в житті групи депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній, подається їх персональний склад, основні соціокультурні характеристики та ступінь причетності до alma mater. В ...
598594
  Патриляк І. Київський університет у роки Великої Вітчизняної війни / При підготовці нарису використано матеріали, надані Радою ветеранів) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у роки Великої Вітчизняної війни , робота в евакуації, та відбудова і відродження КДУ наприкінці війни (1944р. - перша половина 1945 р.)
598595
  Теміров Б. Київський університет у спогадах Михайла Грушевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-171-795-3
598596
  Шептицька Т. Київський університет у текстах, особах і спогадах // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 119-124. – ISBN 978-966-439-138-9


  Спогади українських літераторів, учених-філологів і громадських діячів, чиє особистісне становлення й змуження, національне або фахове самовизначення були пов"язані з Київським університетом : В. Домонтович, Г. Костюк, М. Зеров, Г. Косинка, ...
598597
  Романець О.В. Київський університет як осередок генетичних досліджень у першій половині ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 140-147. – ISSN 0374-3896


  Київський ун-т був форпостом викладання генетики в Україні. Започаткував викладання вчення С. Ю. Кушакевич у 1912 році. Відтоді розвиток генетики в ун-ті активно відбувався завдяки проф. І. І. Шмальгаузену, С. М. Гершензону, М. М. Гришку та інш.
598598
   Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання. – Київ : Київський університет, 1999. – 184 с.
598599
  Скопенко В.В. Київський університет як осередок національної освіти та науки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 3-14
598600
   Київський університет. 150 років. – Київ, 1984. – 33с.
598601
   Київський університет. 1834-1984. – Київ : Вища школа, 1984. – 201 с.
598602
   Київський університет. Астрономічна обсерваторія // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
598603
   Київський університет. Біологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 29. – ISSN 1605-9875
598604
   Київський університет. Військовий інститут // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 51. – ISSN 1605-9875
598605
   Київський університет. Географічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 35. – ISSN 1605-9875
598606
   Київський університет. Геологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 35. – ISSN 1605-9875
598607
   Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 4 с.
598608
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – 2015. – [2 с.]
598609
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – 2016. – (2 с.)
598610
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – 2016. – (2 с.)
598611
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – 2016. – (2 с.)
598612
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – 2016. – (2 с.)
598613
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – 2016. – (2 с.)
598614
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – 2016. – (2 с.)
598615
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – 2017. – (2 с.)
598616
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – 2017. – (2 с.)
598617
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – 2017. – (2 с.)
598618
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – 2017. – (2 с.)
598619
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – 2018. – (2 с.)
598620
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – 2018. – (2 с.)
598621
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – 2018. – (2 с.)
598622
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – 2018. – (2 с.)
598623
   Київський університет. Економічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
598624
   Київський університет. Інститут журналістики // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 51. – ISSN 1605-9875
598625
   Київський університет. Інститут міжнародних відносин // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 47. – ISSN 1605-9875
598626
   Київський університет. Інформаційно-обчислювальний центр // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 51. – ISSN 1605-9875
598627
   Київський університет. Історичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 47. – ISSN 1605-9875
598628
   Київський університет. Механіко-математичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 22. – ISSN 1605-9875
598629
   Київський університет. Радіофізичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
598630
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – 2017. – (2 с.)
598631
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Юридичний факультет. – 2017. – (2 с.)
598632
   Київський університет. Факультет іноземної філології // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
598633
   Київський університет. Факультет кібернетики // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 22. – ISSN 1605-9875
598634
   Київський університет. Факультет соціології і психології // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 48. – ISSN 1605-9875
598635
   Київський університет. Фізичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
598636
   Київський університет. Філологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
598637
   Київський університет. Філософський факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 48. – ISSN 1605-9875
598638
   Київський університет. Хімічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 29. – ISSN 1605-9875
598639
   Київський університет. Юридичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
598640
  Адріанова-Перетц В.П. Київський уривок псалтиру XIV віку / подала В. Адріанова. – [Київ], 1908. – 10 с. : 1 арк. фот. – Окр. відб. з: Записки Укр. нау. т-ва в Києві, 1908, кн. 2. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
598641
  Усенко П. Київський фельдмаршал // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 10 червня (№ 22). – С. 7


  Отсен-Сакен Фабіан Вільгельмович, фон дер - військовий і державний діяч Російської імперії, барон, граф, генерал-фельдмаршал. У 1834 році став першим почесним членом університету святого Володимира.
598642
  Коваль Н. Київський Фестиваль Коміксів: справжня гіківська тусовка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 6-13


  "15 жовтня, у креативному просторі IZONE відбувся перший Київський Фестиваль Коміксів. Він не тих масштабів, що Kyiv Comic Con, але тут і не йдеться про всеохопність і масовість, а швидше про те, щоб у межах одного простору зібрати і познайомити ...
598643
  Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – Київ, 2002. – 396с. – ISBN 966-96213-1-3
598644
  Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Поліграфкомбінат Європейського університету, 2010. – 478, [1] с. : фотогр. – Імен. покажч.: с. 472-478. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-301-160-8
598645
   Київський центральний архів давніх актів 1852-1943 : збірник документів у двох томах. – Київ. – ISBN 966-8225-16-3; 966-8225-24-4 (т.1)
Т. 1 : 1852-1921. – 2002. – 456с.
598646
  Чепела А. Київський центральний архів давніх актових книг - перший державний архів у підросійській Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 544-546. – ISBN 978-966-171-783-0


  Ініціатива створення даржавного архіву для збереження актових книг належить професорові Університету св. Володимира М.Д. Іванишеву та Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Відповідно до рішення Миколи I від 2 квітня 1852 року турботу за ...
598647
  Смишляк А. Київський церковний хор у сакральному просторі храму (на матеріалах XIX - початку XX ст.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 383-388. – ISBN 978-966-95419-8-7
598648
  Павко А.І. Київський цирк - унікальний феномен сучасного вітчизняного та європейського мистецтва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
598649
  Мокроусова О.Г. Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930-1939 роки) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 39-53. – ISSN 2078-0133
598650
  Климчук А.-А. Київський часопис "Марки" (1896 - 1901) - перший філателістичний журнал в Російській імперії // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 145-150. – ISBN 978-966-95419-8-7
598651
  Новікова-Вигран Київський Шліссельбург // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 70-74. – ISSN 2077-9496


  Музеї 7 областей Західної України.
598652
  Берзін П.С. Київський юридичний інститут // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 830-834. – ISBN 978-617-7020-05-8


  Київський юридичний інститут був утворений влітку 1917 року. Його засновниками виступили відомі у свій час професори Київського ун-ту В. І. Сінайський та М.І. Мітіліно.
598653
  Мирославський-Винников Київський ярмарок / Мирославський-Винников, 1891
598654
  Буряк Л.І. Київські "місця пам"яті" Володимира Антоновича // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 162-188. – ISBN 978-966-8809-89-7
598655
  Панченко В. Київські "табунки" 1919-1920 років. Розділ майбутньої книги про Миколу Зерова // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 326/327/328. – С. 151-187
598656
  Орлова Н. Київські адреси кириломефодіївців // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 382-390


  Стаття присвячена маловивченому питанню київських адрес кириломефодіївців, яке автор прослідковує на основі мемуарних, епістолярних та архівних джерел. Матеріали дослідження допомагають уточнити час створення та головні адреси учасників ...
598657
  Самчук Т. Київські адреси Михайла Максимовича // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-617-7399-06-2
598658
  Балімова М. Київські адреси Михайла Старицького // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
598659
   Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – 347, [1] с. : іл., фот., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 344-346. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-97201-9-1
598660
  Ернст Ф. Київські архитекти XVIII віку / Федір Ернст. – Київ : Печатня видав. т-ва "Друкар", 1918. – 23 с. – Окр. відбиток з журналу "Наше мнуле", №1


  На тит. арк. автограф В. Данилевича. Данилевич Василь Юхимович (9.02.1872 - 10.11.1936) - український історик, археолог, нумізмат, археограф. Учень В.Б.Антоновича. В 1896 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Викладав в ...
598661
  Оппоков В Є. Київські берегові осуви ... / В Є. Оппоков, 1934. – с.
598662
  Ступак Ф.Я. Київські благодійні медичні товариства (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ, 1998. – 88с. – ISBN 5770702958
598663
  Сохань С.В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI-XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 79-98. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
598664
  Кокотюха А.А. Київські бомби : роман / Андрій Кокотюха ; [передм.: Д.Б. Яневський]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [3] с. – ISBN 978-966-03-7394-5
598665
  Берзін П.С. Київські Вищі жіночі курси // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 834-841. – ISBN 978-617-7020-05-8
598666
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Кобченко К.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203 с. – Бібліогр.: л. 187-203
598667
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Кобченко К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
598668
  Лузіна Л. Київські відьми. Постріл в Опері : [пер. з рос.] / Лада Лузіна. – Харків : Фоліо, 2013. – 439, [5] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. в 2001 р. - На обкл.: Найкращий письменник України!. – (Серія "Інтрига"). – ISBN 978-966-03-6638-1
598669
  Романцов О. Київські військові губернатори: порівняльна характеритстика постатей у контексті структури влади // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 35-37
598670
  Павлова Н.А. Київські війти другої половини XVII - початку XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
598671
  Білоус Н. Київські війти ХVI - першої половини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-51. – ISSN 0869-3595
598672
  Гармаш С. Київські вулиці Олени Теліги та Ольжича: архівно-історичний екскурс // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 136-137. – ISSN 0130-321Х
598673
   Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад. О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін. ; ред.-бібліограф: І.М. Швець]. – Київ : НБУВ, 2015. – 602, [3] с. – Покажчики: с. 556-593. – ISBN 978-966-02-7830-1
598674
   Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова]. – Київ : НБУВ, 2017. – 569, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 522-565. – ISBN 978-966-02-8341-1
598675
  Німчук В.В. Київські глаголичні листки - найдавніша пам"ятка слов"янської писемності / В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 141с. – + Факсимільне видання пам"ятки
598676
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко
598677
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко. Пам"яті великого поета Анни Ахматової // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 60-71. – ISSN 1819-7329
598678
   Київські етюди. – Київ, 1982. – 192с.
598679
  Ласкаревська Т. Київські жіночі монастирі XVII-XVIII ст.: Історико-архітектурне дослідження // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 277-302. – ISSN 1992-5514
598680
  Фремд М.В. Київські зсуви. / М.В. Фремд, Г.М. Козловська. – К, 1935. – 11с.
598681
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі : спогади про людей, факти й події / Є.М. Кротевич. – Київ : Молодая гвардия, 1963. – 191 с.
598682
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі / Є.М. Кротевич. – Київ, 1965. – 335с.
598683
  Назарко Іриней Київські і галицькі митрополити : Біографічні нариси (1590-1960) / Назарко Іриней. – Рим, 1962. – 271с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.13 ; Секція 1 : Праці)
598684
  Масенко Терень Київські каштани. Поезії / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 164с.
598685
  Тетерюк М. Київські кіноклуби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 24-26. – ISSN 1562-3238


  Уперше слово "кіноклуб" (film club) з"явилося у Франції в 1907 р. як назва організації на Монмартрі, яка мала амбітну мету збереження всіх існуючих фільмів та документів, пов"язаних з кіно
598686
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Є докази / І. Костенко, М. Остапенко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
598687
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Музейники це замовчують / І. Костенко, М. Остапенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11


  Софія Київська - "мати церков руських", найбільша святиня українського народу. Її тисячолітня історія складається з фактів і свідчень, які блискуче вирішують проблему самоідентифікації українців.
598688
  Губицький Л. Київські контракти в першій половині XIX ст.: люди і товари // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 188-192. – ISBN 978-966-95419-8-7
598689
  Дмитерко Л.Д. Київські кручі : лірика / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1962. – 191 с.
598690
  Грунський М.К. Київські листки та Фрейзінгенські уривки : (з факсимільними знімками) / Микола Грунський, проф. – У Київі : З друк. Всеукраїнської АН, 1928. – 22 с., [10] вкл. арк. – Окр. відб.: Збірник історично-філологічного відділу, № 54. ; Записки Історично-Філологічного Відділу. 1928, кн. XVI,


  На тит. л. № 8602 печать: Биб-ка Василенко
598691
  Вишенський В.А. Київські математичні олімпіади 1984-1993 рр. : Навч. посібник. Збірник задач / В.А. Вишенський. – Київ : Либідь, 1993. – 140 с. – ISBN 5-325-00378-Х
598692
   Київські мелодії. – К., 1962. – 48с.
598693
  Перепелиця А. Київські митрополити в Чигирині у середині III - XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 64-73
598694
  Клейн Б.І. Київські мікробіологи дев"яностих років XIX століття // Мікробіологічний журнал. – Київ, 1956. – Т. 18, вип. 1. – С. 64-66
598695
  Ковалинський Віталій Київські мініатюри / Ковалинський Віталій. – Київ. – ISBN 966-7204-05-7
Кн.1. – 2002. – 320с.
598696
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-96371-1-2 (Кн.2)
Кн.2. – 2003. – 415с.
598697
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-7320-00-6 (Кн.3)
Кн. 3. – 2004. – 451 с.
598698
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга четверта / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола, 2005. – 284с. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-02-4(Кн.4)
598699
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга п"ята / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола, 2006. – 464с. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-04-0
598700
  Яременко М. Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки XVIII століття і "літературні уподобання" монашества // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 346-365. – (Нова серія ; вип. 8/9)
598701
  Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
598702
  Бахін С. Київські мотиви на старовинних листівках // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
598703
  Клочко Р. Київські мрійники. До 170-річчя Кирило-Мефодіївського братства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  3 березня 1847 р. на ім"я попечителя Київського навчального округу надійшов донос від студента Київського університету Олексія Петрова про існування таємного товариства. Реакція не забарилася: ІІІ відділення імператорської канцелярії почало ...
598704
  Андрущенко Т. Київські музеї Т.Г.Шевченка: феноменологічний вимір // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 288-292. – ISBN 966-7170-47-0
598705
  Носова Б. Київські науковці стажуються у Великій Британії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 48). – С. 12


  Викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка стажувалися в британському університеті Бат Спа за програмою Європейського союзу Еразмус+. Вона орієнтована на мобільність студентів і викладачів вишів країн ЄС та держав-партнерів.
598706
   Київські неокласики. – Київ : Факт, 2003. – 351 с. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
598707
  Шевченко Л.І. Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 8-16.


  У статті проаналізовано творчість київських неокласиків із погляду історико-філологічної концепції Сергія Єфремова. Обгрунтовано перспективу лінгвістичного дослідження філологічної спадщини С. Єфремова, зокрема його ідеї про неокласичну поезію. The ...
598708
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь, 1964. – 277 с.
598709
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь
1. – 1964. – 277 с.
598710
  Журахович С.М. Київські ночі : роман, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1968. – 381 с.
598711
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ, 1982. – 543 с.
598712
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1990. – 316 с.
598713
   Київські обріїї: історико-філософські нариси. – Київ : Стилос, 1997. – 360с. – ISBN 966-7321-05-3
598714
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1948. – 87 с.
598715
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1953. – 280 с.
598716
  Парнікоза І.Ю. Київські острови на Дніпрі - погляд крізь століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
598717
  Куцевич В.В. Київські пам"ятники архітектури в історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 116-123. – ISSN 2077-3455
598718
  Рудий Г.Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 390-414. – ISSN 2222-4203
598719
  Афанасьєва Л. Київські періодичні видання ХІХ сторіччя: історичний огляд / Л. Афанасьєва, С. Гуржій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 12-16


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
598720
   Київські письменники закликають владу відстоювати непорушність кордонів України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 14
598721
  Саввов Р. Київські півгроші Володимира Ольгердовича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
598722
  Волинська М. Київські політехніки - для збройних сил України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-622-690-0
598723
  Згуровський М.З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський ; [відп. ред. М.Ю. Ільченко]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 396, [1] с., [40] арк.фот. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-622-784-6


  Видання присвячене авіа- та ракетобудуванню, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славетні імена золотими літерами вписано в історію Київського політехнічного інституту. Матеріали, подані у книзі, впорядковано на основі ...
598724
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-9-3
Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – 2003. – 479 с.
598725
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-4-3
Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – 2003. – 464 с.
598726
   Київські полоністичні студії : зб. наук. праць. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-7-7
Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – 2007. – 575, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598727
   Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-8-4
Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – 2008. – 589, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598728
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 966-8126-40-8
Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати/Радишевський Р. – 2009. – 509 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598729
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 15. – 2009. – 476 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
598730
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-3888-379-3
Т. 19. – 2012. – 543 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598731
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2462-81-4
Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – 2012. – 159 с.
598732
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2705-45-4
Т. 22. – 2013. – 496 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598733
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999-
Т. 26. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
598734
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ : Університет "Україна"
Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – 2017. – 736 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598735
  Чуткий А.І. Київські походи Романа Мстиславича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 43)


  Висвітлюється малодосліджений аспект історії Галицько-Волинського князівства - київські походи Романа Мстиславича. Для повнішого розуміння теми подається короткий аналіз причин боротьби руських князів за Київ у другій половині ХІІ ст.
598736
  Панькова С. Київські приватні книгозбірні М. Грушевського: історії та долі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 46-55. – ISSN 0131-2685
598737
  Ричка В. Київські пропілеї ( Про семіотичний статус Золотих Воріт ) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55. – ISSN 0869-3595
598738
  Кохан О.О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 19-23. – ISSN 1996-5931
598739
  Таран Л.В. Київські рипіди / Людмила Таран. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-528-8
598740
  Білоцерківець Наталка Київські рипіди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5. – ISSN 0868-9644
598741
  Зеров М. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 135-139. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
598742
  Горська Н. Київські святі в проповідях Лазаря Барановича // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.98-101. – ISBN 966-8210-33-6
598743
  Гаєвський С.Ю. Київські списки повісти "Александpія" : [Розвідка] / С. Гаєвський. – Київ : З дpук. І. Чоколова, 1912. – 14 с. – В кн. також урив. з "Александрії" кирил. шрифтом


  На тит. стор. прим. № 467607 дарчий надпис: Вельмишановному Василеві Івановичу від шануючого автора; На тит. стор. прим. № 36656 дарчий надпис; Приязному Сергієві Олексійовичу від автора
598744
  Левінець Р. Київські сторінки життя Віталія Шульгіна // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 181-182. – ISBN 966-7522-09-1
598745
  Овчаренко Е. Київські сторінки Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 15
598746
  Левитський І. Київські сторінки трудової, громадської й творчої діяльності Миколи Васильовича Левитського // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 98-106. – ISBN 978-617-7399-06-2
598747
  Фартучна Г.В. Київські студенти в українському національному русі / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-81. – ISBN 978-617-7107-04-9
598748
  Сліпушко О. Київські студії академіка В.М.Перетца над давньою українською літературою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 152-157
598749
  Артамонова О. Київські театри очима Паустовського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 45-47. – ISSN 1562-3238


  До 125-річчя від дня народження письменника.
598750
  Олійник В. Київські угодники // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 15


  ""Як сонце між планетами, як цар між народом, так Київ між містами. На високій горі стоїть він, оперезаний зеленими садами, увінчаний золотими маківками і хрестами церков, наче святою короною... Боже мій, що за розкіш! Чуєте, добрі люди, я вам кажу про ...
598751
  Плачинда С.П. Київські фрески : історичні повісті / С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1982. – 312 с.
598752
  Трегубенко Т. Київські церковні музичні осередки у XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 179-182


  У статті досліджуються особливості формування та діяльності, а також кадровий склад провідних київських церковних музичних осередків у XVII - XVIII ст., які діяли у Києво-Печерсській лаврі та Києво-Могилянській академії.
598753
  Карачківський М. Київські цехи / М. Карачківський. – К., 1930. – 16с.
598754
  Ніколайчук Д.О. Київські цивільні губернатори: штрихи до портрету (друга половина XIX - початок XX ст) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 15-20
598755
   Київському будинку вчителя - сто років // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  5 жовтня міський Будинок учителя святкував 100-річний ювілей.
598756
  Ієвлева В.П. Київському метрополітену - 50 років // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 153-176. – ISBN 978-611-533-002-7
598757
  Шлапак Я. Київському меценату Гладинюку присвятили фотовиставку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 12
598758
   Київському національному університетові імені Тараса Шевченка - 175 років // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077


  Філологічні науки в університеті
598759
  Алєксєєва О.А. Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж {очима соціолога) / О.А. Алєксєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Поставлено мету показати досягнення й надбання університету за роки його існування, які були здобуті на тлі його спадщини в період трансформаційних перетворень, що відбуваються в системі освіти, зокрема вищої, відповідно до світових і національних ...
598760
  Герашенкова І. Київському національному університету будівництва і архітектури - 80 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 102-104
598761
  Кремень В. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.3-5. – ISSN 1682-2366
598762
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка 180 років : [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; передм. Ректора ун-ту Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2014. – [39] с. : портр.
598763
  Сікорський І М. Київщина : Короткий довідник / М.І Сікорський. – Київ, 1976. – 206 с.
598764
   Київщина. – Київ, 1984. – 143с.
598765
   Київщина : Із минулого в майбутнє. – Київ : Академія, 2002. – 200 с. – ISBN 966-02-1636-Х
598766
  Білан А. Київщина Лівобережна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29. – ISSN 0868-9644
598767
  Горобець В.П. Київщина очима краєзнавця / В.П. Горобець ; за ред. В.Г. Козирського. – Київ : Ліфт-Софт, 2007. – 436 с. – ISBN 966-95402-4-0
598768
  Орел Л. Київщина у творчості та житті Тараса Шевченка / Л. Орел, М. Кабалюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429


  Книга В. Жадька "Київська земля - Тарасова колиска".
598769
  Баженов Л.В. Київщина, Волинь і Поділля в краєзнавчих студіях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 15-19. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
598770
  Велика Валерія Київщина. Вікенд біля столиці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 10-12 : фото
598771
  Велика Валерія Київщина. З весілля на сплав // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 38-40 : фото
598772
  Дудкін Іван Київщина. На тихі води, на ясні зорі : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-137 : Фото
598773
  Гудзевата Марина Київщина. Просунутий хутір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 148-150 : Фото
598774
  Ільченко Руслана Київщина. Трипільське коло - 2012. Хочу бути індійською принцесою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 14-15 : фото
598775
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14
598776
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 44. – ISSN 0130-5263
598777
  Осипов К. Киквидзе / К. Осипов. – Киров, 1943. – 36с.
598778
  Дарманян П.Э. Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Сталинград, 1952. – 184с.
598779
  Ватье Паскаль Киклады: место под слонцем = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-80 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
598780
  Дарбинян М.К. Кикос. / М.К. Дарбинян. – М., 1966. – 224с.
598781
  Кассуни Киликийское Армянское княжество в политической жизни Ближнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кассуни З.-Е.А.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 27л.
598782
  Вейсберг Михайло Килим ручної роботи : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 34-39 : Фото
598783
  Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1928. – 16с.
598784
  Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): реконструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-233. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено п’ять зображень килимів на портретах митрополита Дмитрія Туптала. З’ясовано, що вони з різним ступенем достовірності відтворюють один і той самий анатолійський виріб “семигородського” типу.
598785
  Хижняк А.Ф. Килимок / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1961. – 108 с.
598786
  Куница Н.А. Килия / Н.А. Куница. – Одесса, 1962. – 143с.
598787
  Ильин А.А. Киллер из шкафа : Роман / А.А. Ильин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 416с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-002488-6
598788
  Белянкин Е.О. Киллеры и соблазнительница мужчин / Евгений Белянкин. – Москва : Вече [и др.], 1995. – 574, [2] с. – Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней. – (Зона риска). – ISBN 5-7141-0123-5
598789
  Батиашвили Г.А. Килограмм вкусного хлеба : пьеса в 2-х д. / Г.А. Батиашвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Искусство, 1978. – 46 с.
598790
  Принцева Галина Километр чистого искусства : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 68-70 : фото
598791
  Васильев Г.Н. Километры за плечами / Г.Н. Васильев. – Москва, 1976. – 495с.
598792
  Гулидов Е.И. Кильватерный огонь / Е.И. Гулидов. – М., 1978. – 39с.
598793
  Киплинг Р. Ким : Роман / Р. Киплинг. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-002124-6
598794
  Киплинг Р. Ким / Р. Киплинг. – Москва : Советский композитор, 1991. – 254с. – ISBN 5-85285-287-X
598795
  Киплинг Р. Ким : роман / Р. Киплинг. – Пермь : Книжное издательство, 1991. – 508с. – (Юношеская библиотека). – ISBN 5-7625-0128-0
598796
  Гаврилів І. Ким був насправді Ріко Ярий? / І. Гаврилів, О. Кучерук; розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Про найзагадковішу постать в історії ОУН.
598797
  Черниченко Н.О. Ким бути? / Н.О. Черниченко. – К., 1975. – 125с.
598798
  Балушок В. Ким вважав себе Тарас Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "Хто уважно читав твори Тараса Шевченка, вочевидь, звернув увагу на такий цікавий факт, як практично цілковита відсутність у них етнонімічної назви "українці". Слово "Україна" там зустрічається часто, а от "українці" - жодного разу. То чому ж так? Адже ...
598799
  Конашевич С. Ким відроджений Севастополь // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4
598800
  Ни Н.И. Ким Джиха: две грани творчества - бунтарство и космизм // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 123-134. – ISSN 0869-1908
598801
  Тростогон А.М. Ким же насправді був Мелхіседек Значко-Яворський? / А.М. Тростогон, В.В. Гінда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розповідається про життя та діяльність видатного політичного та церковного діяча Мелхіседека Значко-Яворського, який відіграв помітну роль в історії Правобережної України та православної церкви в другій половині XVIII ст.
598802
  Брик М. Ким заселено Хортицю після зруйнування Січі? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 19-23
598803
   Ким Ир Сен - гений революции. – Пхеньян, 1980. – 310с.
598804
   Ким Ольдаев. – Москва, 1988
598805
  Найтли Ф. Ким Филби - супершпион КГБ / Ф. Найтли. – Москва, 1992. – 319 с.
598806
  Дубинянский М. Ким Филби: to Russia with ljve // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268
598807
  Ильченко С. Ким Чен Ын в Пекине. Когда Китай начнет торговать амбициями России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 2 апреля (№ 14). – С. 12


  Пекин предлагает себя Западу на роль посредника между ним и слаборазвитыми странами. Если Китаю удастся решить проблему с КНДР, то на торги выставят Россию.
598808
  Ковальский В.В. Кимберлитовые и карбонатитовые образования восточного и юго-восточного склонов Анабарской антеклизы / В.В. Ковальский, К.Н. Никишов, О.С. Егоров ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1969. – 288 с., [1] л. табл. : ил., карт.
598809
   Кимберлитовые породы Приазовья. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
598810
  Илупин И.П. Кимберлиты : Справочник / И.П. Илупин, В.И. Ваганов, Б.И. Прокопчук. – Москва : Недра, 1990. – 248с.
598811
  Милашев В.А. Кимберлиты и глубинная геология / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1990. – 166с.
598812
   Кимберлиты и карбонатиты : сб. науч. тр. по петрохимии / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева ; под ред. В.Б. Василенко. – Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2013. – 744, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 697-738 и в конце ст. – ISBN 978-5-98901-127-8
598813
   Кимберлиты и кимберлитоподобные породы. – Новосибрск : Наука, 1990. – 264 с.
598814
  Доусон Д. Кимберлиты и ксенолиты в них / Д. Доусон. – М, 1983. – 300с.
598815
  Джейкс А.Л. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. / А.Л. Джейкс. – Москва : Мир, 1989. – 430с. – ISBN 5-03-000929-9
598816
  Дорсанвиль Роже Кимби / Дорсанвиль Роже. – Москва, 1983. – 288 с.
598817
  Дорсанвиль Р. Кимби : Романы и рассказы / Р. Дорсанвиль. – Москва : Художественная литература, 1983. – 287с.
598818
   Кимериджский и волжский ярусы севера СССР. – Л, 1984. – 224с.
598819
  Лаптенков Б.К. Киметака и механизм процессов горения : учебное пособие / Б.К. Лаптенков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
598820
  Пчелинцев В.Ф. Киммериды Крыма / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1966. – 128с.
598821
  Шумлянский В.А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины / В.А. Шумлянский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 219с.
598822
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские железные руды вдавленных синклиналей Керченского полуострова / Е.Ф. Шнюков, П.И. Науменко. – Симферополь, 1964. – 127с.
598823
  Тарасенко Н.Ф. Киммерийские маки. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1977. – 88с.
598824
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские отложения на континентальном склоне Крыма / Е.Ф. Шнюков, Н.А. Маслаков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 24-27 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
598825
  Александров А. Киммерийский странник // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 164-177. – ISSN 1726-6084


  Женщины в жизни Максимилиана Волошина
598826
  Слепузин Ю.Г. Киммерийское лето / Ю.Г. Слепузин. – Л., 1978. – 399с.
598827
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето. Южный крест : Романы / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 621с.
598828
  Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин. – К., 1976. – 223с.
598829
  Мурзин В.Ю. Киммерийцы европейские и киммерийцы азиатские // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 500-504. – ISSN 2227-4952
598830
  Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы / М.И. Артамонов. – Ленинград, 1974. – 156с.
598831
  Богаевский К.Ф. Киммерия / К.Ф. Богаевский. – Москва, 1972. – 34с.
598832
  Волошин М.А. Киммерия : стихотворения / М.А. Волошин. – Киев : Молодь, 1990. – 126с.
598833
  Полетавкин Б. Киммерия М.А. Волошина / Б. Полетавкин, М.А. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 411-428. – ISSN 0042-8795
598834
   Кимоно и веера Японии. – М, 1987. – 24с.
598835
  Глушко А.К. Кинбурн / А.К. Глушко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 320с.
598836
  Прехт Рихард Давид Кинг Конг пока жив : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 128-143. – ISSN 1029-5828
598837
  Гудков Андрей Кинг Конги из дебрей Уганды : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 108-117 : Іл.
598838
  Ефимов А.С. Кингисепп / А.С. Ефимов. – 2-е изд перераб и доп. – Л, 1972. – 144с.
598839
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – М., 1948. – 359с.
598840
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Л., 1960. – 746с.
598841
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей : роман. Рассказы / С. Льюис. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
598842
  Иваненко Анна Киндер без сюрприза : Детский отдых // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
598843
  Грищук Б.А. Кинджал милосердя : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Київ, 1991. – 315 с.
598844
  Бульвер-Литтон Кинельм Чиллингли / Бульвер-Литтон. – Москва : ЖГО, 1932. – 428 с. – (История молодого человека ХІХ столетия : Серия романов / Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
598845
  Столяров Н.А. Кинематика / Н.А. Столяров. – 112с.
598846
  Полстер Г. Кинематика / Г. Полстер. – Берлин; Рига, 1923. – 127 с.
598847
  Усердов А.А. Кинематика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 160с.
598848
  Боженко В.С. Кинематика / В.С. Боженко. – Ленинград, 1961. – 95 с.
598849
  Дорошкевич М А. Кинематика / М А. Дорошкевич. – Москва, 1964. – 197с.
598850
  Шуваев Н.А. Кинематика : уч. пособие / Н.А. Шуваев. – Горький
Ч. 1. – 1972. – 33с.
598851
  Алесковский В.А. Кинематика : пособие по физике для слущателей подгоь отд-ния СГУ / В.А. Алесковский, Л.А. Озолин ; под ред. В.С. Стальмахова ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 61 с. : ил., граф.
598852
  Айзенберг Д.Ю. Кинематика : [учеб. пособие] : для дневной формы обучения / Д.Ю. Айзенберг, А.И. Гурин ; Моск. авиац. ин-т им. Серго орджоникидзе. – Москва : МАИ, 1975. – 103 с. : ил.
598853
  Погожев В.А. Кинематика / В.А. Погожев. – М., 1982. – 64с.
598854
  Дубровский Михаил Павлович Кинематика и взаимодействия портовых гидротехнических сооружений с грунтовой средой : Автореф... доктора техн.наук: 05.22.19 / Дубровский Михаил Павлович; Одесский ин-тут инженеров морского флота. – Одесса, 1994. – 48л.
598855
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1995
598856
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1995
598857
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1995
598858
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1995
598859
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1995
598860
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1995
598861
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1996
598862
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1996
598863
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1996
598864
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1996
598865
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1996
598866
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1996
598867
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 5. – 1997
598868
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 6. – 1997
598869
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 2. – 1997
598870
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1998
598871
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1998
598872
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1998
598873
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1998
598874
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1998
598875
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1998
598876
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1999
598877
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1999. – + приложение
598878
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1999
598879
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1999
598880
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1999
598881
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1999
598882
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2000
598883
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2000
598884
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2000. – + приложение
598885
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2000. – + приложение
598886
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2000. – + приложение
598887
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2000. – + приложение
598888
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2001
598889
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2001
598890
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2001
598891
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2001
598892
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2001
598893
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2001
598894
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 1. – 2002
598895
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 2. – 2002
598896
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 3. – 2002
598897
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 4. – 2002
598898
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 5. – 2002
598899
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 6. – 2002
598900
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 1. – 2003
598901
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 2. – 2003
598902
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 3. – 2003
598903
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 4. – 2003
598904
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 5. – 2003
598905
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 6. – 2003
598906
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598907
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 20, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598908
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598909
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598910
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598911
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598912
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598913
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598914
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598915
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598916
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598917
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 5. – 2005. – + приложение 587с. – приложение: Астрономия в Украине - прошлое. настоящее и будущее...; резюме - укр., рос., англ. мовами
598918
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598919
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598920
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598921
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598922
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598923
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598924
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598925
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598926
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598927
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598928
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598929
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598930
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598931
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598932
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598933
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598934
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598935
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598936
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598937
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598938
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598939
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598940
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598941
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598942
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 1. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598943
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 2. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598944
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 3. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598945
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 4. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598946
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 5. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598947
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 6. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598948
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 1. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598949
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 2. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598950
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 3. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598951
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 6. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598952
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 4. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598953
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 5. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598954
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598955
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598956
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598957
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598958
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598959
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
598960
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598961
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598962
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598963
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598964
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598965
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598966
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598967
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598968
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598969
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598970
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598971
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598972
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598973
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598974
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598975
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598976
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598977
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
598978
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 1 (187). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598979
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 2 (188). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598980
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 3 (189). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598981
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 4 (190). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598982
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; голов. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 5 (191). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598983
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 6 (192). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
598984
  Захарин М.И. Кинематика инерциальных систем навигациий / М.И. Захарин, Ф.М. Захарин. – М., 1968. – 236с.
598985
  Куриленко В.С. Кинематика крупных савиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта / В.С. Куриленко, Е.П. Олейник // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
598986
  Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. / А.В. Прокопьев. – Якутск, 1989. – 128с.
598987
  Федянин В.К. Кинематика процессов с двумя фотонами / В.К. Федянин. – Москва, 1961. – 48 с.
598988
  Девдариани А.С. Кинематика рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: / Девдариани А.С.; Ин-т географии АН СССР. – Тбилиси, 1953. – 18л.
598989
  Петришин В.И. Кинематика точки / В.И. Петришин. – Киев, 1983. – 96 с.
598990
  Иванов Я.А. Кинематика точки и твердого тела. / Я.А. Иванов, В.М. Кащеев. – Л, 1979. – 79с.
598991
  Мычак С.В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05 -2,02 млрд лет назад // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 83-99 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
598992
  Гинтов О.Б. Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80-1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 24-36 : рис. – Библиогр.: с. 34-36. – ISSN 0203-3100
598993
  Мешков И.Н. Кинематика электромагнитной волны : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1977. – 90 с.
598994
  Бюклинг Е. Кинематика элементарных частиц : Пер.с англ. / Е. Бюклинг. – Москва : Мир, 1975. – 343с.
598995
  Балдин А.М. Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, И.Л. Розенталь. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 296 с.
598996
   Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, В.М. Максименко, И.Л. Розенталь. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Атомиздат, 1968. – 456с.
598997
  Жуковский Н.Е. Кинематика, статика, динамика точки / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград, 1939. – 403с.
598998
  Кочнев В.А. Кинематико-гравитационная модель геодинамо // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 3-15 : рис. – Библиогр.: с.14-15. – ISSN 0203-3100
598999
  Метелкин Д.В. Кинематическая реконструкция раннекаледонской аккреции на юго-западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных данных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 500-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 518-522. – ISSN 0016-7886
599000
  Филипович В.Н. Кинематическая теория рассеяния рентгеновских лучей макроскопически изотропными телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович В.Н.; ЛГУ. – Л., 1959. – 16л.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,