Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
598001
  Квасюк Л. "Книжиця" Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 258-260


  Розглядається полемічний трактат Василя Суразького "Книжиця" (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього ...
598002
  Коваль Р. "Книжка про хороших людей" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 4


  Передмова Романа Коваля до т. 2 енциклопедії визвольної боротьби "Подебрадський полк" армії УНР, яка вийшла друком 1 серпня 2017 р.
598003
  Успенский Г.И. "Книжка чеков", и другие очерки и рассказы. / Г.И. Успенский. – М-Л, 1959. – 131с.
598004
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
598005
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
598006
  Ільєнко Л. "Книжковий Арсенал": вихід у прямий ефір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 16


  "З 30 травня по 3 червня у "Мистецькому Арсеналі" триватиме "Книжковий Арсенал- 2018". Особливість форуму - потужний телевізійний та радіо-супровід. "UA: Суспільне мовлення" практично весь період книжкової мега-імпрези оперативно інформуватиме ...
598007
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
598008
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
598009
  Зорина Светлана "Книжная индустрия" - новое издание для профессионалов : [интервью с главным редактором издания "Книжная индустрия" С. Зориной] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 1726-667Х
598010
  Кривенко М.О. Книгозбірня "Студіону" (1909-1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ - першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 156-172. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
598011
  Афанасьєва З.Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1905-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-115. – ISSN 2222-4203


  Підкреслюється роль проф. Університету Св. Володимира М.В. Довнар-Запольського в організації цього приватного вищого спеціалізованого навчального закладу та його бібліотеки
598012
  Ціборовська-Римарович Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 139-155. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
598013
  Пасемко Іван Книгозбірня Онуферків працює на українознавство у престольному місті Києві // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 260-265
598014
  Ольчак З. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 96–105. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
598015
   Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
598016
  Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326
598017
  Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик (115-річчя від дня народження Л.Биковськьго) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 16-19
598018
   Книгознавство та бібліографія. – К., 1983. – 150с.
598019
  Медвєдєва В. Книгознавча культура в контексті українського државотворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
598020
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200
598021
   Книгознавча школа : антологія / [В.С. Бабич та ін. ; уклад. В.М. Медведєва ; редкол.: М.М. Поплавський, С.Д. Безклубенко, Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 642, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на с. 619-623. - Список дис., захищ. в КНУКіМ: с. 625-641. – Бібліогр. в текстах та в кінці ст. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
598022
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Галина Ковальчук, Тетяна Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 40-41. – ISSN 1029-7200
598023
  Фрис В. Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 42-46. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена творчому доробку в книгознавчій царині відомого вітчизняного вченого, академіка Ярослава Ісаєвича, а саме - становленню книгознавчих інтересів ученого, його напрацюванням у галузі історії вітчизняної книги та книговидання, друкарства ...
598024
  Здановська В. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці листопада 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулися перші Книгознавчі читання на пошану Віктора Федоровича Іваницького (1881–1955?) - гебраїста, історика Давнього Сходу, ...
598025
  Шеметова Елена Петровна Книгоиздание в контексте теории социокультурных взаимодействий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 84-96. – Бібліогр.: с. 84-93, 95-96. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
598026
  Москаленко В.В. Книгоиздание в США. Организация, экономика, распространение / В.В. Москаленко; Всесоюзн. кн. палата, ЦБНТИ по печати. – Москва : Книга, 1976. – 64с.
598027
  Лаптенок И.Н. Книгоиздание и книгораспространение в Беларуси: по материалам Министерства информации за 2006–2007 гг. // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 172-187. – ISBN 978-985-6798-53-8
598028
  Лавров Н.П. Книгоиздание и литературный процесс / Н.П. Лавров. – М., 1988. – 196с.
598029
   Книгоиздание и фонды массовых библиотек. – Л., 1977. – 177 с.
598030
  Захариева Л.И. Книгоиздание НРБ. Основные закономерности и тенденции становления и развития книгоиздательской системы социалистического пита : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Захариева Л.И.; МГУ. – М., 1981. – 20л.
598031
  Зайченко А.И., Платова М.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : к 60-летию образования СССР / [авт. текста А.И. Зайченко ; табл. и диаграммы сост. М.Л. Платовой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1982. – 239 с. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
598032
  Немировский Е.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : 1917-1987 / [авт. текста Е.Л. Немировский ; табл. сост. М.Л. Платовой при участии Н.П. Степановой и Е.Г. Ягановой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1987. – 319 с. : ил. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
598033
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили; Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Изд-е 2-е перераб. и дополн. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 304с. – ISBN 5-238-00315-3
598034
   Книгоиздание: направление перестройки. – М., 1988. – 238с.
598035
  Белов С.В. Книгоиздатели Сабашниковы. / С.В. Белов. – М., 1974. – 176с.
598036
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Ленинград, 1930. – 148с.
598037
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – М., 1987. – 147с.
598038
  Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков / И.Ф. Мартынов. – М, 1981. – 176с.
598039
  Малыхин Н.Г. Книгоиздательская деятельность в союзных республиках СССР. / Н.Г. Малыхин. – М., 1978. – 64с.
598040
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельность Н.И.Новикова : Автореф... канд. филол.наук: / Петров С.О. – Киев, 1951. – 17 с.
598041
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельсность Н. И. Новикова : Дис... канд. филол.наук: / Петров С. О.; АН УССР, Гос. публ. библ. УССР. – К., 1951. – 262л. – Бібліогр.:л.249-262
598042
  Росовецкая Татьяна Николаевна Книгоиздательская и просветительная деятельность Павмы Берынды и Миха ила Слезки (Формирование идейно-эстетического своеобразия украинской старопечатной книги XVII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 05.25.04 / Росовецкая Татьяна Николаевна; Моск. ин-т культуры. – Москва, 1988. – 16л.
598043
  Леман В.В. Книгоиздательская продукция СССР в 1927 г. / В.В. Леман, Л. Музи. – М., 1930. – 503с.
598044
  Волк А.А. Книгоиздательское дело в Белоруссии / А.А. Волк, А.И. Ракович. – Минск, 1977. – 280с.
598045
  Мартиросян Е.М. Книгоиздательское дело в Италии / Е.М. Мартиросян. – М, 1976. – 31с.
598046
  Чернышева Л.А. Книгоиздательское дело в Среднем Поволжье и его роль в осуществлении задач социалистического строительства (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чернышева Л.А.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1978. – 17л.
598047
  Пайчадзе С.А. Книгоиздательское дело в СССР в послевоенный период. (некоторые тенденции развития и вопросы типологии) : Автореф... канд. филолог.наук: 679 / Пайчадзе С.А.; Лен. гос. ин-т культуры. – Л., 1971. – 20л.
598048
  Кудрявцева Л.Н. Книгоиздательское дело на современном этапе. / Л.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Семенова. – М, 1981. – 48с.
598049
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 207с. – ISBN 5-238-00133-9
598050
  Найдич Эрик Эзрович Книголюбу : Рек. указ. лит. / Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Сост.: Э. Э. Найдич; Науч. ред. М. В. Машкова. – Москва : Книга, 1978. – 48с.
598051
  Фаст Г. Книгоноша : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 192-201. – ISSN 1130-6545
598052
  Батхен Н. Книгоноша // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 151-155. – ISSN 1728-8568
598053
  Забелина О.Б. Книгообеспеченность учебного процесса в условиях информатизации вуза // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-52. – ISSN 0130-9765
598054
  Самченко В. Книгообіг в "Арсеналі" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 12


  П"ять днів і ніч шостого книжкового форуму в Києві.
598055
  Суворова В. Книгообмен, книговорот – что дальше? / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-16
598056
   Книгообменные фонды библиотек Советского Союза. – М., 1978. – 140с.
598057
  Малолєтова Н. Книгообмінні зв"язки Національної біблітеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1029-7200
598058
  Фирсов Г.Г. Книгоописание и организация алфавитного каталога / Г.Г. Фирсов. – М, 1971. – 224с.
598059
  Попов П.Н. Книгопечатание в Киеве XVII в. / П.Н. Попов. – М., 1964. – 85-217с.
598060
   Книгопечатание и книжные собрания в России до середины Х1Х века. – Л., 1979. – 171с.
598061
   Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели 18-20 в. о секретах своего ремесла. – Москва, 1987. – 382с.
598062
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 30с.
598063
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 32-43
598064
  Романюк Н.С. Книгорозповсюдження в Єлисаветграді наприкінці XIX — на початку XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 221-224


  У статті аналізується система книготоргівлі в Єлисаветграді наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.На основі публікацій тодішньої періодики, архівних матеріалів, свідчень сучасників та попередніх досліджень краєзнавців описується діяльність книгарень, їх ...
598065
  Белова В. Книготворческая стратегия раннего Игоря Северянина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
598066
  Осипов В.О. Книготорговая библиография / В.О. Осипов. – М, 1984. – 344с.
598067
   Книготорговое и библиотечное делов россии в ХУП - первой половине Х1Х в.. – Л., 1981. – 159с.
598068
  Ольсен Э.Б. Книготорговцу не спится / Э.Б. Ольсен. – М., 1967. – 67с.
598069
   Книгочей. – Москва. – ISBN 5-85129-154-0
№ 8. – 2002
598070
  Иноземцев В.Л. Книгочей : Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях / В.Л. Иноземцев. – Москва : Ладомир, 2005. – 464с. – На тит. листе: Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21". – ISBN 5-86218-465-1
598071
  Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
598072
  Конський В.М. Книгу-механізаторам / В.М. Конський. – К., 1963. – 36с.
598073
  Приступенко Г.В. Книгу -- в маси. / Г.В. Приступенко, А.П. Єленьова. – Львів, 1959. – 16с.
598074
  Попова З.И. Книгу - в каждую семью / З.И. Попова. – Ульяновск, 1960. – 20с.
598075
  Агуф М.А. Книгу - в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. / Агуф М.А., Коваль М.Т. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
598076
  Фомина К.И. Книгу - в массы / К.И. Фомина. – Воронеж, 1950. – 56с.
598077
   Книгу - на службу воспитанию. – Смоленск, 1973. – 99с.
598078
   Книгу - промисловому виробництву. – К., 1965. – 51с.
598079
  Соколова Н. Книгу - рабочей молодежи. / Н. Соколова. – М., 1952. – 48с.
598080
  Коваль А.В. Книгу памяти пишет народ / А.В. Коваль. – К, 1991. – 47с.
598081
  Веретина К.Г. Книгу читают в каждой семье. Опыт работы библиотек. / К.Г. Веретина. – Вып.1. – Таш-Кумыра, 1963. – 45с.
598082
  Ігнатенко М. Книгу, яку помітили на Заході (роздуми услід) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 523-549. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
598083
   Книжевни истражуваньа : Прилози од вработените во Институтот за македонска литература. – Скопje, 1997. – 261c.
598084
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Македонска акад. на науките и уметностите, фондациjа "Трифун Костовски". – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-41-8
Том 1 : Галериjа универзум. – 2005. – 606 с. : портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
598085
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
Т. 2 : Разговори со Jаневски / предг., поговор, ред., комент.: Г. Старделов ; уред.: Т. Серафимовски. – 2007. – LXXVII, 495, [1] с., 7 л. ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
598086
  Калинець І. Книжечка для Дзвінки: вірши та казка / І. Калинець. – К., 1991. – 48с.
598087
  Сулима М.М. Книжиця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима ; Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Фєнікс, 2006. – 424 с. – ISBN 966-651-286-6
598088
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – К, 1973. – 112с.
598089
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – 2-є вид. – К, 1976. – 112с.
598090
  Гриценко М.С. Книжка / М.С. Гриценко. – Суми : BONA MENTE, 2000. – 112с. – ISBN 966-95229-4-3
598091
  Юрчук О. Книжка "з годинником" (про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 5
598092
   Книжка (1921-1923) : вістник українського книжкового руху : системат. покажч. змісту. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2003. – 97, [5] с. – На обкл. назва: Книжка. - Покажчики: с. 81-92. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-23-31-5
598093
  Іващук О. Книжка в радіоефірі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-57
598094
  Червінський В. Книжка варта томів // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  Рецензія на кн.: "Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси", що вийшла у 2011 р. Підготовлена викладачами-істориками нашого університету, які раніш видали першу книгу з цієї серії "Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст".
598095
  Заборский А. Книжка вопросов и замечаний к произведениям наших писателей : Составлена в связи с "Разборами литературных произведений" того же автора / Александр Заборский. – 2-е изд., спр. и доп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 124, IV с.
598096
  Базилевський В. Книжка глибокого дихання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 7


  Філософська проза Мирослава Дочинця. Роздуми над новою книжкою "Криничар"
598097
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1973. – 176с.
598098
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – К, 1977. – 131с.
598099
  Бім І.Л. Книжка для вчителя / І.Л. Бім. – К., 1984. – 136с.
598100
  Старков А.П. Книжка для вчителя до підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 135 с.
598101
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – К., 1987. – 75с.
598102
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – К., 1982. – 288с.
598103
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – 2-е вид. – К., 1986. – 273с.
598104
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класів середньої школи / А.П. Старков. – К., 1982. – 192с.
598105
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класу середньої школи / А.П. Старков. – К., 1973. – 238с.
598106
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 6 класу середньої школи / А.П. Старков. – К., 1983. – 152с.
598107
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – К., 1977. – 176с.
598108
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков. – К., 1984. – 120с.
598109
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – К., 1972. – 134с.
598110
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков. – К., 1985. – 87с.
598111
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 9 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – К., 1986. – 77с.
598112
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 4 класу середньої школи. / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – 2-е вид. – К., 1986. – 279с.
598113
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 5-го класу серед. школи / І.Л. Бім, О.О. Колотина. – Київ, 1990. – 224с.
598114
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 6 класу середньої школі. / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ, 1983. – 142с.
598115
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 8 класу середньої школи / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ, 1985. – 97с.
598116
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9-10 класів середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1979. – 216с.
598117
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу / Н.І. Гез. – К., 1973. – 179с.
598118
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу середньої школи / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 79 с.
598119
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 10 класу середньої школи. / І.Л. Бім, Є.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 79 с.
598120
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 5 класу серед.школі. / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – К., 1982. – 176с.
598121
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя до підручника французської мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 132 с.
598122
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя до підручника французької мови / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1979. – 192с.
598123
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 10 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1987. – 79с.
598124
  Слободчиков В.О. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 4 класу середньої школи / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – К., 1981. – 264с.
598125
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до Підручника французької мови для 6 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1983. – 157с.
598126
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 8 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1985. – 87 с.
598127
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 9 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1986. – 81с.
598128
  Жукова Н.Б. Книжка для вчителя. До підручника франц. мови для 8-го класу сред. школі / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – Київ, 1972. – 80с.
598129
  Вернигора Н.М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-90. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто поняття "книжка для дітей" під кутом осмислення природи книжки та її функціонального призначення. Автор пропонує розглянути видання для дітей не тільки в контексті освітньо-виховного процесу, а насамперед, як предмет забезпечення ...
598130
  Михайлин І. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки "Мир і війна" // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 138
598131
   Книжка для читання. – К., 1975. – 176с.
598132
  Боровик М.О. Книжка для читання : до підручника англ. мови для 10 класу середньої школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128 с.
598133
  Юровський І.М. Книжка для читання англ. мовою для учнів старш. класів. / І.М. Юровський, Н.І. Лихошерст. – К., 1968. – 72с.
598134
  Ціпен Е.Х. Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів / Е.Х. Ціпен. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
598135
  Боровик М.О. Книжка для читання до підручника англ. мови для 9 класу серед. школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – К, 1979. – 128с.
598136
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 5 класу середньої школи / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1982. – 95с.
598137
  Васильєва І.Б. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6-го класу середньої школи / І.Б. Васильєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 126 с.
598138
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1984. – 95с.
598139
   Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи. – 2-е вид. – К., 1978. – 176с.
598140
  Дубровін М.І. Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – К, 1978. – 1978с.
598141
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 8 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1978. – 143с.
598142
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника нім. мови для 9 класу серед. школи / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128 с.
598143
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника німецької мови для 10 класу середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1976. – 176с.
598144
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144 с.
598145
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 107 с.
598146
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 6 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1984. – 112 с.
598147
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до Підручника французської мови для 6 класу средньої школі / Н.Б. Жукова. – Київ, 1984. – 105с.
598148
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до підручника французької мови для 5 класу сред. школи. / Н.Б. Жукова. – Київ, 1982. – 112с.
598149
   Книжка для читання з неорганічної хімії. – К., 1985. – 289с.
598150
  Іванов О.С. Книжка для читання з фізики : 8 клас / О.С. Іванов, О.Т. Проказа. – Київ : Радянська школа, 1982. – 240 с.
598151
  Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: 6 класс / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 239 с.
598152
  Журавльова Є.В. Книжка для читання німецькою мовою. До підручника 7-го класу / Є.В. Журавльова. – К., 1975. – 112с.
598153
  Угрімова Т.О. Книжка для читання французською мовою до підручника 5-6 классів серед. школи / Т.О. Угрімова, Б.І. Турчина. – К, 1976. – 192с.
598154
   Книжка для читання французькою мовою. – К., 1972. – 132с.
598155
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1975. – 112 с.
598156
   Книжка для читання французькою мовою. – 2-е вид. – К., 1977. – 111с.
598157
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1977. – 111с.
598158
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою / А.С. Кулігіна. – К., 1978. – 112с.
598159
  Крітська О.В. Книжка для читання французькою мовою для учнів 9 класу / О.В. Крітська. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104 с.
598160
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою до підручника 10-го класу середньої школи / А.С. Кулігіна. – К., 1975. – 112с.
598161
  Жукова Н.Б. Книжка для читання французькою мовою до підручника 8-го класу середньої школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1975. – 111с.
598162
  Мирний П. Книжка друга творів : [конволют] / П. Мирний, 1905
598163
  Ткачук Г. Книжка життя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 323-332.
598164
  Боева Людмила Алексеевна Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Закончен учебный год, у наших читателей - долгожданные каникулы. Как и чем привлечь уставших за трудный учебный год школьников, мечтающих об интересном летнем отдыхе?
598165
  Рубель В. Книжка на яку чекали студенти // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-112.


  [Рецензія]:Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. - К., 2006. - 336 с.
598166
  Чужмир А.А. Книжка неповторимых сказок / А.А. Чужмир. – М, 1965. – 111с.
598167
  Папковская Е.И. Книжка о маленьких трехгорцах / Е.И. Папковская. – М., 1948. – с.
598168
   Книжка о маленьких трехгорцах. – М., 1948. – 247с.
598169
  Кусак А. Книжка о хорошем вкусе / А. Кусак, 1963. – 176 с.
598170
  Івакін Ю.О. Книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 154 с.
598171
   Книжка партийного активиста. – М., 1973. – 192с.
598172
  Шумаков Книжка партийного активиста / Шумаков, В.В. Зудин. – М, 1973. – 208с.
598173
   Книжка партийного активиста. – М., 1975. – 207с.
598174
   Книжка партийного активиста. – М., 1976. – 192с.
598175
   Книжка партийного активиста / Шумаков А.В. – М., 1981. – 173с.
598176
   Книжка партийного активиста / Шумаков А.В. – М., 1982. – 160с.
598177
   Книжка партийного активиста / Шумаков А.В. – М., 1983. – 255с.
598178
   Книжка партийного активиста / Шумаков А.В. – М., 1984. – 255с.
598179
   Книжка партийного активиста. – М., 1985. – 224с.
598180
   Книжка партийного активиста / Шумаков А.В. – М., 1986. – 223с.
598181
   Книжка партийного активиста. – М., 1987. – 255с.
598182
   Книжка партийного активиста. – М., 1988. – 255с.
598183
   Книжка партийного активиста. – М., 1990. – 254с.
598184
   Книжка партийного активиста. 1980 / Шумаков А.В. – М., 1979. – 176с.
598185
  Журавлев В.А. Книжка полевая / В.А. Журавлев. – М., 1976. – 176с.
598186
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 96с.
598187
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 128с.
598188
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – М., 1978. – 144с.
598189
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 175с.
598190
  Зубков Б.В. Книжка про книжку / Б.В. Зубков. – М, 1984. – 24с.
598191
   Книжка про нас із Вами : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
598192
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
598193
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
598194
  Франсис Д. Книжка с картинками по топологии : Как рисовать математические картинки / Д. Франсис; Пер. с англ. Н.Ю. Нецветаева под ред. Н.В. Иванова. – Москва : Мир, 1991. – 240 с.
598195
  Дюдин В.А. Книжка судоводителя-любителя / В.А. Дюдин, В.К. Елисеев. – К, 1986. – 175с.
598196
  Успенский Г.И. Книжка чеков. / Г.И. Успенский. – Орджоникидзе, 1939. – 28с.
598197
  Успенский Г.И. Книжка чеков. / Г.И. Успенский. – М, 1985. – 528с.
598198
  Платонова Н.Д. Книжка это про поэта / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1965. – 108с.
598199
  Сайко Л. Книжка, після якої хочеться вмитися святою водою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Дара Корній й Тала Владимирова представили роман "Зозулята зими".
598200
  Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.130-143. – ISSN 0868-4790
598201
   Книжки друкуватимуть мовами національних меншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 3
598202
  Дубинянська Я. Книжки з невідомої полиці : (Несподівані романи Марини Соколян) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 203-206. – ISBN 978-966-8201-83-7
598203
  Лубчак В. Книжки Івана Огієнка з"являться в Інтернеті! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 18


  Видавець 15-ти томів праць митрополита Микола Тимошик переконаний, що таким чином виконає заповіт автора.
598204
  Говоров А.А. Книжки петровской поры / А.А. Говоров. – 2-е изд. – М, 1989. – 453с.
598205
  Коваль Р. Книжки Романа Коваля повертають із забуття імена Героїв України / спілкувалася Лариса Громадська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 13


  Розмова з дослідником історії Визвольної боротьби I пол. XX ст. Романом Ковалем присвячена 20-річному ювілею патріотичної організації Історичний клуб "Холодний Яр".
598206
  Саєнко Н. Книжки, килими і майстер-клас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  У Культурно-інформаційному центрі в Парижі закривали Рік Шевченка. На запрошення Посольства України у Франції та за сприяння Міністерства культури України до Парижа прибула делегація у складі якої Марина Гримич, член Національної спілки письменників ...
598207
  Маранчак М. Книжки, які ми ніколи не прочитаємо


  Стаття становить собою короткий огляд загубленої впродовж людської історії літературної спадщини. Розглянуто долю творів Гомера й Гіпократа, Пушкіна та Гоголя, Пруста й Гюго, творів "Троянського циклу" - головного претендента на звання "римської ...
598208
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
598209
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
598210
  Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
598211
  Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-79. – ISSN 1728-6875
598212
  Удод Наталія Книжкова колекція митрополита Флавіана - історичне минуле і сьогодення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 59-70
598213
  Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 333-342


  Характеризується особиста книжкова колекція відомого українського історика ХIХ століття П.В. Голубовського, яка має вагому історико-культурну цінність. Висвітлено основні етапи науково-педагогічної, та культурно-просвітницької діяльності вченого.
598214
  Ковпак В.А. Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 100-104. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1/2 (36/37)). – ISSN 1813-341X


  У статті проаналізовано поняття "книжкова комунікація", "видавнича комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний репертуар книговидавничої діяльності ...
598215
  Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-21. – ISSN 1029-7200
598216
  Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
598217
  Вертіль О. Книжкова ластівка до ювілею Кобзаря // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 181). – С. 16


  У сумському видавництві "Мрія" вийшла друком книжка "Осяйний вінок Кобзареві", присвячена маловідомим або ж новим епізодам перебування Тараса Шевченка на землі Конотопського району і Сумщини в цілому.
598218
  Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
598219
  Сенченко М.І. Книжкова палата України : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
598220
   Книжкова палата України ( 1919-1998 рр. ) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 184с. – ISBN 966-7308-25-1
598221
   Книжкова палата України (1919-1998 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.:П.М.Сенько,В.В.Журавльова,Н.М.Сенченко;Книжкова палата України. – Київ, 1999. – 183с. – ISBN 966-7308-25-1
598222
  Сенченко М. Книжкова палата України імени Івана Федорова - підсумки і перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
598223
  Сенченко Н.М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н.М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116с. – Бібліогр.: с.111-113. – ISBN 966-7308-35-09
598224
  Якимович Б. Книжкова підсерія "Писання Івана Франка" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
598225
  Миколаєнко А.Ю. Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 164-168. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
598226
  Козаченко А. Книжкова продукція УСРР. 1923-1926. / А. Козаченко. – К., 1927. – 24с.
598227
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та змі (засади формування української моделі) : Дисертація... кандидата філологічних наук Спеціальність 10.01.08 / Ключковська Галина Миронівна; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 208л. – Бібліогр.:л.199-208
598228
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ. (Засади формування української моделі) : 10.01.08. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Ключковська Галина Миронівна; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – 20
598229
  Балаклицький М. Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 166-174


  У статті доведено, що рецензійна активність є важливим критерієм розвиненості певного сектора книговидавничої галузі. The article proves that reviewing activity is a serious criterion of maturity of a certain sector of book publishing industry. В ...
598230
  Сенченко М. Книжкова скриня Володимира Різуна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  "...Наукова школа, започаткована Володимиром Різуном в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відома дослідженнями царини соціальних комунікацій, журналістики та видавничої справи. Періодичні наукові видання ...
598231
  Сидун І.В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 135-140. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті наведені відомості про книжкові пам"ятки Одеси ХІХ ст. із фондів наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова. Розглянуто роль книги у розвитку соціальних комунікацій. Показано місце книги в комунікаційно- інформаційному процесі. ...
598232
  Лучка Л.М. Книжкова спадщина Д.І. Яворницького у фондах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 108--112. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
598233
  Суша А. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 45-64. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
598234
  Петров Сергій Степанович Книжкова справа в Києві / Петров Сергій Степанович. – Київ : ЕксОб, 2002. – 344с. – ISBN 966-7769-21-6
598235
  Бабич О.І. Книжкова справа в Києво-Печерському монастирі впродовж ХI-ХIII ст.(за текстом Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р.) / О.І. Бабич, В.О. Кочубей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 206-209


  На основі текстів Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р. досліджено книжкову справу Києво-Печерського монастиря ХІ—ХІІІ ст. The book publishing in the Kyiv-Pechersk Monastery during the eleventh to thirteenth centuries is studied ...
598236
  Юськів З.Я. Книжкова та станкова графіка : каталог / Зеновія Юськів. – Київ : Логос. – [44] с. : іл. – Бібліогр.: 75 назв
598237
  Бакуменко О. Книжкова Шевченкіана : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2
598238
  Інкеї П. Книжкове законодавство в країнах Східної Європи // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-13
598239
  Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / С.О. Булатова ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2006. – 334 с. – ISBN 966-02-4038-4
598240
  Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. ВернадськогосВ // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1029-7200
598241
  Овдієнко О.О. Книжкове мистецтво на Україні / О.О. Овдієнко. – Львів, 1974. – 24с.
598242
  Ковальчук Г. Книжкове пам"яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-18. – ISSN 1029-7200
598243
  Вуйцік Е. Книжковий абонемент "Лектор" Станіслава Левицького у Львові (1915-1928 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 93-103. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
598244
  Паславський І.І. Книжковий бізнес у регіонах: фактори утвердження та причини уповільненого розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 166-172


  Проаналізовано становлення, розвиток і тенденції книговидавничої справи на регіональному рівні, констатовано, що Львів на західних теренах і Харків на східному кордоні держави є провідними регіональними видавничими центрами. Визначено фактори, що ...
598245
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
598246
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
598247
   Книжковий знак Наукової бібліотеки. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 84с. – ISBN 966-518-175-0
598248
   Книжковий клуб. – Київ, 2000
598249
   Книжковий клуб. – Київ
№ 1. – 2001
598250
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
598251
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
598252
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
598253
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
598254
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
598255
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
598256
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
598257
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2002
598258
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2002
598259
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2002
598260
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2002
598261
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
598262
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
598263
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
598264
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
598265
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
598266
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
598267
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
598268
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
598269
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
598270
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
598271
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
598272
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
598273
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
598274
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
598275
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
598276
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
598277
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
598278
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2004
598279
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
598280
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
598281
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
598282
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
598283
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
598284
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
598285
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
598286
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
598287
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
598288
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
598289
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
598290
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
598291
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
598292
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
598293
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
598294
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
598295
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
598296
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
598297
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
598298
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
598299
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
598300
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
598301
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
598302
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
598303
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
598304
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
598305
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
598306
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
598307
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
598308
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
598309
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
598310
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
598311
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
598312
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2007
598313
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007
598314
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007
598315
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007
598316
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
598317
  Водолазька С.А. Книжковий клуб як модель торговельного підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З"ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних українських книжкових клубів. The article analyzes the book club as a mean of book ...
598318
   Книжковий кур’єр. – Київ, 2000
598319
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598320
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598321
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598322
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598323
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598324
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598325
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598326
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598327
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598328
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598329
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
598330
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2002
598331
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
598332
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
598333
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
598334
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
598335
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2002
598336
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
598337
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
598338
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
598339
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002. – До 2001р. вих. рос. мовою
598340
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598341
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598342
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598343
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598344
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598345
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598346
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598347
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598348
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598349
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
598350
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004. – до 2001р. вих. рос. мовою
598351
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598352
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598353
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598354
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598355
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598356
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598357
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598358
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11/12. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
598359
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – До 2001р. вих. рос. мовою
598360
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
598361
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
598362
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
598363
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
598364
  Романичук І. Книжковий сад Івана Корсака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 3-4


  У столиці вшанували пам"ять українського Дюма.
598365
  Ковальова Я.В. Книжковий світ як мікроконтекст автобіографічної трилогії Е. Канетті // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153-156
598366
  Ціборовська-Римарович Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 52-69. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
598367
  Приймак І.М. Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866-1910 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 267-277. – ISSN 2222-4203
598368
  Вернигора О.М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 49-53


  Аналізуються проблеми книговидання для дітей. Зокрема йдеться про найменшу вікову групу. Розглядаються проблеми стандартизації видань для дитячої аудиторії, редакційного процесу та поліграфічного виконання. In the article the problems of book ...
598369
  Коваль Т.В. Книжкові видання колекції Д.Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т.В. Коваль, З.Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 232-239. – ISBN 966-02-3854-1
598370
  Бондар Ю. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання використання творів друку у процесі соціальної та політичної комунікації, під час інформаційних компаній, зокрема виборів, проаналізовано тенденції та форми книгопосередництва.
598371
  Плеський Г.М. Книжкові виставки / Г.М. Плеський, А.Д. Титаренко. – К., 1953. – 38с.
598372
  Супронюк О. Книжкові виставки творів Миколи Костомарова та видань з костомаровознавства як інформаційний ресурс для новітнього переосмислення феномену вченого (до 200-річчя з дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 32-37. – ISSN 1819-7329
598373
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.). – Київ, 2006. – 204с. – (Джерела української біографістики ; Вип.2). – ISBN 966-02-3241-1(серія)966-02-4043-0
598374
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Матеріали до бібліографії (середина 19 - 20 ст.). – Київ : НБУВ, 2004. – 365 с. – (Джерела української біографістики / Ред. кол.: О.С.Онищенко, В.І.Попик, В.О.Горбик, та ін. ; Вип.1). – ISBN 966-02-3239-Х; 966-02-3240-3
598375
  Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200
598376
  Чернухін Є. Книжкові зібрання ніжинських греків // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 58-72
598377
  Самойленко С. Книжкові зібрання у Ніжині в ХVІІ - XVIII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.65-69. – ISSN 0869-3595
598378
  Кагамлик С. Книжкові зібрання українських архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено склад приватних книжкових українських архієреїв ранньомодерного часу. Встановлено що на формуванні бібліотек значною мірою позначилися європейські культурні впливи, проаналізовано їх характер і специфіку. В статье исследован состав ...
598379
   Книжкові знаки Богдана Сороки. – Львів, 1989. – 66с.
598380
  Нестеренко П. Книжкові знаки Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
598381
  Великодна Г.В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143-151. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається ...
598382
  Дениско Л.М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 319-345. – Бібліогр.: с. 281-298 та в тексті. – ISBN 978-966-02-7750-2


  У пр. №1714508 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка от автора. Подпись. 1.11.2017.
598383
  Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
598384
  Ковальчук Г.І. Книжкові пам"ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т української книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2
598385
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються фонди книжкових пам"яток медичних бібліотек Харкова. Висвітлюється їхній склад, стан збереженості, значення і доступність для широких кіл фахівців. Створення спеціалізованих зібрань, єдиного фонду книжкових пам"яток медичних ...
598386
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
598387
  Бєлякова Т.В. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються фонди книжкових пам"яток бібліотек медичних НДІ, які є базою для вивчення історії світової й української медицини, підготовки фундаментальних видань з медичної проблематики. Висвітлюються аспекти формування книжкових колекцій, фондів ...
598388
  Шебеліст С. Книжкові пристрасті професора Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 23


  Юрій Волошин - доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка.
598389
  Усманова О.В. Книжкові проекти газети "День" - лабораторія української історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
598390
  Копистинська І.М. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміни в тематичному аспекті національного книговидання на прикладі книжкового ринку "Петрівка" та квадрату "Світ книги". З"ясовано, що протягом років незалежності України на вітчизняному книжковому ринку з"явилися книги різноманітних ...
598391
  Любовець Н. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство / Н. Любовець, В. Попик; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1029-7200
598392
   Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського Академії наук УРСР : короткий огляд. – Київ : [б. в.], 1989. – 83, [5] с.
598393
  Іваницька С.Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917-1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-02-7706-9
598394
  Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 25-34. – ISSN 1728-6875
598395
  Дебру Т. Книжконюх (2003) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 104-137. – ISSN 0320-8370
598396
   Книжку молоді!. – Київ : Укркнигоцентр, 1931. – 110с.
598397
  Лук"яшкоК Книжку японця назвали "найбільш британським романом двадцятого століття" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 81). – С. 14


  Кадзуо Ішігуро отримав Нобелівську премію з літератури.
598398
  Фрис В.Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 327-339. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
598399
  Биківський Л. Книжна справа в Чехословаччині. / Л. Биківський. – К., 1926. – 31с.
598400
  Рихтер В. Книжная витрина / В. Рихтер, Х. Байер. – Москва, 1966. – 112 с.
598401
  Кибрик Е.А. Книжная графика / Е.А. Кибрик. – Ленинград, 1966. – 12 с.
598402
  Богдеско И.Т. Книжная графика / И.Т. Богдеско. – Кишинев, 1977. – 56с.
598403
  Ганнушкин Е. Книжная графика Е. Ганнушкина. Каталог выставки 1975 / Е. Ганнушкин. – М, 1975. – 18 с.
598404
   Книжная графика и плакат Советской Украины. – К., 1960. – 50с.
598405
  Джеладзе В. Книжная графика Кабардино-Балкарии. / В. Джеладзе, В. Шлыков. – Нальчик, 1968. – 144с.
598406
  Гольцов Д. Книжная графика Советской Молдавии / Д. Гольцов. – Кишинев : Полиграфпром, 1969. – 39 с.
598407
  Елисеев А. Книжная графика. / А. Елисеев. – М., 1986. – 15с.
598408
  Москаленко Валерий Васильевич Книжная индустрия США на слежбе идеологических интересов американской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Валерий Васильевич; МГУ. – М., 1977. – 20л.
598409
  Добрынина Н.Е. Книжная культура - понятие многогранное / Наталья Евгеньевна Добрынина // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 34-46
598410
  Харитоненко Е.И. Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в контексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 277-287


  Одна из фабульных линий романа-антиутопии Т. Толстой «Кысь» демонстрирует противостояние двух социумов – «прежнего» и «нового», обусловленное разным отношением к системе ценностей книжной культуры. Этот конфликт восходит к романам «Игра в бисер» Г. ...
598411
  Ермолаева М.А. Книжная культура России и Беларуси: комплексные исследования в контексте культурного взаимодействия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-39
598412
   Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. – Новосибирск, 1987. – 170с.
598413
   Книжная культура: теоретический аспект // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2007. – Вип. 3 (35) : Книжная культура: современное состояние и тенденции развития. – С. 10-25.
598414
   Книжная кунсткамера Евгения Жаркова : рукописи, книги, экслибрисы, открытки : выставка в Феодосийском музее древностей, 26 дек. 2010 г. - 24 янв. 2011 г. : к 25-летию собирателя / Феодосийский музей древностей ; [сост., текст: Е. Жарков]. – Киев : Болеро, 2011. – 125, [3] с. : ил. – Имен. указ.: с. 101-108. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-02-9
598415
  Смирнов-Сокольский Книжная лавка А.Ф. Смирдина / Смирнов-Сокольский. – М., 1957. – 80с.
598416
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – М. : Детская литература, 1979. – 510 с.
598417
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – М. : Советская Россия, 1985. – 304 с.
598418
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – М. : Детская литература, 1968. – 672 с.
598419
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Свердловск : Средне-Уральское кн. издательство, 1977. – 303 с.
598420
   Книжная лавка писателей. 1932-1957. – М., 1957. – 92с.
598421
  Куликова Нонна Александровна Книжная лексика современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куликова Нонна Александровна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 15л.
598422
  Машкова Наталья Книжная лепота : Магия книги // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 60 : Іл. – ISSN 1818-2968
598423
   Книжная летопись / указатель серий /. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1998 г. – 1999
598424
   Книжная летопись / указатель серий /. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1999 г. – 2000
598425
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1999
598426
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1999
598427
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1999
598428
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2000
598429
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2001
598430
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2001
598431
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2002
598432
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2002
598433
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2003
598434
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2003
598435
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2003
598436
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-50. – 2003
598437
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2004
598438
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 2005
598439
   Книжная летопись /вспомогательные указатели /. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 27/39. – 2005
598440
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва, 1996. – ISSN 0869-5970
598441
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1997
598442
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1997
598443
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1997
598444
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1998
598445
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1998
598446
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1998
598447
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1997
598448
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1997
598449
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1997
598450
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1997
598451
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1997
598452
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1997
598453
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1997
598454
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1997
598455
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1997
598456
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1997
598457
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1997
598458
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1997
598459
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1997
598460
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1997
598461
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1997
598462
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1997
598463
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1997
598464
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1997
598465
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1997
598466
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1997
598467
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1997
598468
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1997
598469
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1997
598470
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1997
598471
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1997
598472
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1997
598473
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1997
598474
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1997
598475
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1997
598476
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1997
598477
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1997
598478
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1997
598479
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1997
598480
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1997
598481
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1997
598482
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1997
598483
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1997
598484
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1997
598485
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1997
598486
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1997
598487
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1997
598488
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1997
598489
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1997
598490
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1997
598491
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1997
598492
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1998
598493
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1998
598494
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1998
598495
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1998
598496
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1998
598497
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1998
598498
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1998
598499
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1998
598500
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1998
598501
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1998
598502
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1998
598503
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1998
598504
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1998
598505
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1998
598506
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1998
598507
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1998
598508
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1998
598509
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1998
598510
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1998
598511
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1998
598512
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1998
598513
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1998
598514
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1998
598515
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1998
598516
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1998
598517
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1998
598518
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1998
598519
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1998
598520
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1998
598521
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1998
598522
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1998
598523
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1998
598524
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1998
598525
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1998
598526
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1998
598527
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1998
598528
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1998
598529
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1998
598530
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1998
598531
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1998
598532
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1998
598533
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1998
598534
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1998
598535
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1998
598536
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1998
598537
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1998
598538
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1998
598539
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1998
598540
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1998
598541
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1998
598542
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1998
598543
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1998
598544
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1999
598545
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1999
598546
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1999
598547
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1999
598548
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1999
598549
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1999
598550
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1999
598551
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1999
598552
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1999
598553
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1999
598554
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1999
598555
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1999
598556
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1999
598557
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1999
598558
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1999
598559
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1999
598560
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1999
598561
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1999
598562
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1999
598563
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1999
598564
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1999
598565
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1999
598566
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1999
598567
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1999
598568
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1999
598569
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1999
598570
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1999
598571
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1999
598572
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1999
598573
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1999
598574
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1999
598575
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1999
598576
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1999
598577
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1999
598578
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1999
598579
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1999
598580
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1999
598581
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1999
598582
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1999
598583
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1999
598584
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1999
598585
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1999
598586
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1999
598587
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1999
598588
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1999
598589
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1999
598590
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1999
598591
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1999
598592
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1999
598593
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1999
598594
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1999
598595
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1999
598596
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2000
598597
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2000
598598
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2000
598599
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2000
598600
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2000
598601
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2000
598602
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2000
598603
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2000
598604
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2000
598605
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2000
598606
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2000
598607
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2000
598608
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2000
598609
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2000
598610
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2000
598611
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2000
598612
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2000
598613
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2000
598614
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2000
598615
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2000
598616
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2000
598617
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2000
598618
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2000
598619
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2000
598620
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2000
598621
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2000
598622
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2000
598623
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2000
598624
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2000
598625
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2000
598626
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2000
598627
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2000
598628
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2000
598629
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2000
598630
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2000
598631
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2000
598632
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2000
598633
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2000
598634
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2000
598635
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2000
598636
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2000
598637
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2000
598638
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2000
598639
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2000
598640
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2000
598641
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2000
598642
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2000
598643
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2000
598644
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2000
598645
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2000
598646
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2000
598647
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2001
598648
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2001
598649
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2001
598650
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2001
598651
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2001
598652
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2001
598653
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2001
598654
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2001
598655
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2001
598656
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2001
598657
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2001
598658
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2001
598659
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2001
598660
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2001
598661
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2001
598662
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2001
598663
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2001
598664
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2001
598665
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2001
598666
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2001
598667
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2001
598668
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2001
598669
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23 В двух частях. Ч 1. Ч. 2. – 2001
598670
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24 В двух частях Ч.1. Ч. 2. – 2001
598671
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25 В двух частях.Ч.1. Ч. 2. – 2001
598672
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2001
598673
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2001
598674
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2001
598675
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2001
598676
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2001
598677
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2001
598678
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2001
598679
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2001
598680
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2001
598681
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2001
598682
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2001
598683
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2001
598684
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2001
598685
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2001
598686
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2001
598687
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2001
598688
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2001
598689
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2001
598690
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2001
598691
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2001
598692
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2001
598693
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2001
598694
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2001
598695
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2001
598696
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2001
598697
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2001
598698
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2001
598699
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2002
598700
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2, ч.1. – 2002
598701
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3, ч.1. – 2002
598702
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4, ч.1. – 2002
598703
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5, ч. 1. Ч. 2. – 2002
598704
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2002
598705
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2002
598706
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8, ч. 1. – 2002
598707
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2002
598708
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2002
598709
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2002
598710
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2002
598711
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2002
598712
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2002
598713
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2002
598714
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2002
598715
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2002
598716
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2002
598717
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2002
598718
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2002
598719
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2002
598720
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2002
598721
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2002
598722
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2002
598723
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2002
598724
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2002
598725
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2002
598726
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2002
598727
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2002
598728
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2002
598729
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2003
598730
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2003
598731
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2003
598732
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2003
598733
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2003
598734
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2003
598735
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2003
598736
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2003
598737
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2003
598738
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2003
598739
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2003
598740
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2003
598741
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2003
598742
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2003
598743
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2003
598744
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2003
598745
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2003
598746
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2003
598747
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2003
598748
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2003
598749
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2003
598750
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2003
598751
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2003
598752
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2003
598753
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2003
598754
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2003
598755
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2003
598756
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2003
598757
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2003
598758
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2003
598759
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2003
598760
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2003
598761
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2003
598762
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2004
598763
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2004
598764
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2004
598765
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2004
598766
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2004
598767
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2004
598768
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2004
598769
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2004
598770
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2004
598771
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2004
598772
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2004
598773
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2004
598774
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2004
598775
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2004
598776
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2004
598777
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2004
598778
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2004
598779
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2004
598780
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2004
598781
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2004
598782
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2004
598783
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2005
598784
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2005
598785
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2005
598786
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2005
598787
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2005
598788
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2005
598789
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2005
598790
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2005
598791
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2005
598792
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2005
598793
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2005
598794
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2005
598795
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2005
598796
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2005
598797
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2005
598798
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2005
598799
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2005
598800
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2005
598801
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2005
598802
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2005
598803
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2005
598804
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2005
598805
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2006
598806
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2006
598807
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2006
598808
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Итернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2006
598809
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2006
598810
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2006
598811
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2006
598812
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2006
598813
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2006
598814
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2006
598815
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2006
598816
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2006
598817
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2006
598818
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2006
598819
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2006
598820
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2006
598821
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2006
598822
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2006
598823
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2006
598824
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2006
598825
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2006
598826
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2006
598827
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2006
598828
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2006
598829
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2006
598830
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2006
598831
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598832
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598833
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598834
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598835
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598836
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598837
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598838
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598839
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598840
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598841
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598842
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598843
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598844
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598845
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598846
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598847
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598848
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598849
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598850
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598851
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598852
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598853
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598854
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598855
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598856
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598857
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598858
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598859
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598860
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598861
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598862
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598863
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598864
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598865
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
598866
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598867
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598868
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598869
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598870
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598871
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598872
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598873
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598874
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598875
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598876
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598877
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598878
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598879
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598880
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598881
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598882
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598883
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598884
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598885
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598886
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598887
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598888
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598889
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598890
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598891
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598892
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598893
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598894
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598895
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598896
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598897
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598898
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598899
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598900
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598901
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598902
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598903
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598904
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598905
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598906
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598907
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598908
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598909
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598910
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598911
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598912
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598913
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598914
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598915
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598916
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598917
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598918
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598919
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598920
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598921
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598922
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598923
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598924
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598925
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598926
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598927
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598928
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598929
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598930
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598931
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598932
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598933
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598934
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598935
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598936
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598937
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598938
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598939
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598940
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598941
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598942
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598943
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598944
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598945
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598946
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598947
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598948
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598949
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598950
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598951
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598952
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598953
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598954
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598955
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598956
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598957
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598958
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598959
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598960
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598961
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598962
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598963
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598964
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598965
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598966
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598967
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598968
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598969
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598970
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598971
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598972
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598973
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598974
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598975
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598976
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598977
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598978
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1999 г. – 1999
598979
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2006
598980
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2006. – 2007
598981
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598982
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598983
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598984
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2008. – 2009. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
598985
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598986
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
598987
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
598988
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2009. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
598989
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598990
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2010. – 2011. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
598991
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2000 г. – 2001, ISSN №0869-5989
598992
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.3. – 2004
598993
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.2. – 2004
598994
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.1. – 2004
598995
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 1. – 2007
598996
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 2. – 2007
598997
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 3. – 2007
598998
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 1. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
598999
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 2. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
599000
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 3. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,