Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
599001
   "Комсомолка" в строю. – М, 1977. – 207с.
599002
  Бурков Б.С. "Комсомолка" в шинели / Б.С. Бурков. – М., 1975. – 239с.
599003
  Шукюров С.Д. "Комсомольская поэма" Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шукюров С.Д.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1964. – 24л.
599004
  Матухно Ю. "Комсомольское рождество" как элемент советской антирелигиозной пропаганды 1920-х годов // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 100-104. – ISBN 978-966-171-783-0
599005
  Сюндюков І. "Кому заповім престол свій..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 21


  "Пастки" й проблеми передачі влади в історії України.
599006
  Кралицький А. "Кому мила єсть Отчина..." : Оповідання / А. Кралицький. – Ужгород, 1998. – 109с. – ISBN 996-7242-16-1
599007
  Беседина Т.А. "Кому на Руси жить хорошо" -- революционно-демократическая поэма о народе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Беседина Т.А.; АН СССР., 1953. – 19 с.
599008
  Штыров А. "Кому я душу исповедую..." : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0027-8238
599009
  Борисенко М.В. "Комунальна утопія" більшовиків у дискурсі тоталітарної культури (1920-1930-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено зміні комунального проекту як засобу трансформації повсякденного життя українців у сталінський період. This article is devouted to changes of soviet communal project, as way to transforming of ukrainian life style in Stalin"s time.
599010
  Межва Л. "Комунізм завдав Україні не меншої шкоди, аніж фашизм" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 20 (73). – С. 30-32


  Академік Ігор Юхновський про три напрямки, що мають зробити Україну успішною
599011
  Кейтер Дж. Компьютеры - синтезаторы речи / Дж. Кейтер. – Москва : Мир, 1985. – 237с.
599012
  Отани Тадао Компьютеры / Отани Тадао; Пер.с японск. – Баку : Азербайджанское государственное издательство, 1988. – 184с.
599013
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
599014
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 1. – 1995
599015
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 1. – 1996
599016
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 2. – 1996
599017
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 3. – 1996
599018
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 1996
599019
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 1996
599020
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 1996
599021
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 7. – 1996
599022
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 8. – 1996
599023
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 9. – 1996
599024
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 1/2. – 1997
599025
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 1. – 1998
599026
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 2. – 1998
599027
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 3. – 1998
599028
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 1998
599029
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 1998
599030
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 1998
599031
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 7. – 1998
599032
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 8. – 1998
599033
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 9. – 1998
599034
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 10. – 1998
599035
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 11. – 1998
599036
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 12. – 1998
599037
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 1. – 1999
599038
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 2. – 1999
599039
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 3. – 1999
599040
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 1999
599041
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 1999
599042
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 1999
599043
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 7/8. – 1999
599044
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 9. – 1999
599045
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 10. – 1999
599046
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 11. – 1999
599047
   Компьютеры + программы. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 12. – 1999
599048
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 2/3. – 2000
599049
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 2000
599050
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 2000
599051
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 2000
599052
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 7. – 2000
599053
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 8/9. – 2000
599054
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 10. – 2000
599055
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 11. – 2000
599056
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ. – ISSN 1605-2463
№ 12. – 2000
599057
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ, 1992-. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 2001
599058
   Компьютеры + программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Київ, 1992-. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 2001
599059
  Баркер Филип Дж Компьютеры в аналитической химии / Баркер Филип Дж. – М., 1987. – 519с.
599060
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2009
599061
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2009
599062
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2009
599063
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2009
599064
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2009
599065
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2010
599066
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2010
599067
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2010
599068
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2010
599069
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2010
599070
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2010
599071
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 3. – 2009
599072
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 4. – 2009
599073
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 7. – 2009
599074
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 8. – 2009
599075
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 9. – 2009
599076
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 10. – 2009
599077
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 11. – 2009
599078
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 1. – 2010
599079
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 9. – 2010
599080
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 10. – 2010
599081
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 11. – 2010
599082
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 12. – 2010
599083
  Безруков Н.Н. Компьюторные вирусы / Н.Н. Безруков. – Москва : Наука, 1991. – 160с.
599084
  Андреев В. Комроты шестнадцать / В. Андреев. – Ленинград, 1937. – 74с.
599085
  Первомайський Л.С. Комса : оповідання / Л.С. Первомайський. – Полтава : Плужанин, 1927. – 31 с.
599086
  Первомайський Л.С. Комса : оповідання / Л.С. Первомайський. – Одеса, 1929. – 31 с.
599087
  Балябин В.И. Комса / В.И. Балябин. – Иркутск, 1973. – 196с.
599088
  Полухин Ю.А. Комсмосольская площадь. / Ю.А. Полухин. – М., 1963. – 100с.
599089
  Муратов Ігор Комсографік Поезії / Муратов Ігор. – Харків-Київ, 1933. – 58 с.
599090
   Комсомол- 68. – М, 1969. – 526с.
599091
   Комсомол- 68. – М, 1969. – 526с.
599092
   Комсомол- боевой помошник партии. – М, 1984. – 347с.
599093
   Комсомол- в пятом, завершающем. – М, 1976. – 409с.
599094
   Комсомол- гордість Вітчизни. – Київ, 1978. – 14с.
599095
   Комсомол- горячая планета. – Уфа, 1968. – 144с.
599096
   Комсомол- шеф военно-воздушного флота. – М, 1943. – 40с.
599097
   Комсомол- шеф военно-морского флота. – М, 1943. – 51с.
599098
   Комсомол- это юность моя. – М, 1970. – 128с.
599099
  Евсюков Г.Ф. Комсомол-боевой помощник КПСС на ударных стройках Южного Украла. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Евсюков Г.Ф.; Спец.ученый совет по истории КПСС. – М, 1971. – 22л.
599100
  Федорчак П.С. Комсомол -- активний помічник Комуністичної партії у боротьбі за дострокове виконання семирічки в галузі важкої індустрії : Дис... канд. іст.наук: / Федорчак П.С.; КДУ ім.Т.Г.Шевчкнка. Каф. іст. КПРС. – Київ, 1963. – 251л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
599101
  Хвостенко С.П. Комсомол -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства в 1943-1950 гг. : фвтореф. дис. ... канд. ист. наук / Хвостенко С.П. ; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
599102
  Черкашина-Нагорная Нина Константиновна Комсомол -- активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельской молодежи (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Нина Константиновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 204л. – Бібліогр.:л.179-204
599103
  Булатов В.Н. Комсомол -- активный помощник партии в военно-патриотическом воспитании молодежи в предвоенные годы (1937 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Булатов В. Н.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
599104
  Журавлева Г.И. Комсомол -- активный помощник партии в подготовке учительских кадров в период строительства фундамента социализма 1926-1932 гг. : (На матер. РСФСР): Автореф... канд ист.наук: / Журавлева Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
599105
  Петруня Н.А. Комсомол -- активный помощник партии в строительстве социализма в Западных областях УССР (1939-1958 гг.) : Дис... канад. ист.наук: 07.00.01 / Петруня Н. А.; КГУ. – К., 1986. – 284л. – Бібліогр.:л.192-284
599106
  Лагунова Н.Т. Комсомол -- активный помощник партии по атеистическому воспитанию молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лагунова Н.Т.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
599107
  Лебедев К.М. Комсомол -- боевой помощник коммунистической партии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... док. ис.наук: / Лебедев К.М.; ЛГУ. – Л., 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.37
599108
  Жохова А.С. Комсомол -- боевой помощник партии в развертывании социалистического соревнования на селе в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жохова А. С.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
599109
  Терещенко Р Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в борьбе за скоростное строительство объектов металлугргической промышленности Украины (1958-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Терещенко Р К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 21л.
599110
  Агаев Г.Р. Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Агаев Г.Р.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1957. – 20л.
599111
  Красноплахина Л.С. Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования в годы четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красноплахина Л.С.; Моск. гос. пен. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
599112
  Легась И.Е. Комсомол -- верный помощник партии в борьбе за дальнейший подъем и развитие сельского хозяйства в 1950-1955 гг. (На матер. МСС) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Легась И. Е. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
599113
  Легась И.Е. Комсомол -- верный помощник партии в борьбе за дальнейший подъем и развитие сельского хозяйства в 1950-1955 гг. (На материалах Молдавской ССР) : Дис... канд. ист.наук: / Легась И. Е.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 281л. – Бібліогр.:л.I-XIV
599114
  Мишин В.М. Комсомол -- надежный помощник и боевой резерв КПСС / В.М. Мишин. – М., 1983. – 64с.
599115
  Липилин Ю.А. Комсомол -- надежный помощник партии, ее боевой резерв : К 60-летию ВЛКСМ / Ю.А. Липилин. – Ленинград, 1978. – 16с.
599116
  Рапохин А.А. Комсомол -- помощник КПСС в интернациональном воспитании советской молодежи : Автореф... Канд.ист.наук: / Рапохин А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18л.
599117
  Яремчук Виталий Дмитриевич Комсомол -- помощник КПСС в коммунистическом воспитании школьной молодежи. 1976-1980 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Яремчук Виталий Дмитриевич; КГУ. – Киев, 1981. – 223л. – Бібліогр.:л.198-223
599118
  Кузнецова И.В. Комсомол -- помощник партии в идейно-политическом воспитании сельской молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Кузнецова И.В.;. – Воронеж, 1971. – 22л.
599119
  Боданова Э.К. Комсомол -- помощник партии в интернациональном воспитании рабочей молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Боданова Э. К.; ЛГУ. – Л., 1974. – 22л.
599120
  Николаева Г Комсомол -- помощник партии в интернациональном воспитании рабочей молодежи в период развертывания коммунистического строительства (На матер. респ. Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаева Г А.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 22л.
599121
  Железникова Н.А. Комсомол -- помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Железникова Н. А. ; Сарат.ГУ. – Саратов, 1972. – 22 с.
599122
  Евстратова А.И. Комсомол -- помощник партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Евстратова А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 24л.
599123
  Хазанов Б.Я. Комсомол -- помощник партии в организации партизанской борьбы на окупированной территории в годы Великой Отечественной войны : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Хазанов Б.Я.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1977. – 26л.
599124
  Стафийчук И.П. Комсомол -- помощник партии в политической работе среди населения оккупированных районов Украины. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Стафийчук И.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
599125
  Снітчук М.О. Комсомол - активний будівник комуністичного суспільства. Партійне керівництво комсомолом / М.О. Снітчук. – Київ, 1969. – 45с.
599126
  Мельников В.В. Комсомол - активны йпомощник Коммунистической партии в культурном строительстве СССР в первой пятилетке : Дис... канд.ист.наук: / Мельников В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 288л. – Бібліогр.:л.1-16
599127
  Антонюк А.В. Комсомол - активный помошник партии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук: / Антонюк А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
599128
  Климов А.А. Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за дальнейший подъем промышленности. 1937 - июнь 1941 гг. (На матер. Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Климов А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 27л.
599129
  Федорчак П.С. Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за досрочное выполнение семилетки в области тяжелой индустрии. (На матер. зап. областей Укр. ССР за 1959-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Федорчак П.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1963. – 31 с.
599130
  Павенков В.Г. Комсомол - активный помощник коммунистической партии в борьбе за просвещение молодежи 1918-1920 гг. (на матер. Петрограда и губернии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павенков В.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 18 с.
599131
  Айдосов Аблай Хангереевич Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в дальнейшем развитии и освоении орошаемого земледелия Казахстана (1966 - 1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Айдосов Аблай Хангереевич; Каз. гос. ун-т им. С.М,Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
599132
  Антипин Л.Ф. Комсомол - активный помощник областной партийной организации в борьбе за социалистическое преобразование Тувы (1925-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Антипин Л.Ф.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 26л.
599133
  Черкашина-Нагорная Комсомол - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельской молодежи (1966-1970 гг.): (На матер. УССР). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
599134
  Черкашина-Нагорная Комсомол - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельском молодежи. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
599135
  Квицинаи Джони Джокиевич Комсомол - активный помощник партии в коммунистическом воспитании будущих специалистов в студенческих отрядах (1971-1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Квицинаи Джони Джокиевич ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1981. – 25 с.
599136
  Петруня Наталья Анатольевна Комсомол - активный помощник партии в строительстве социализма в западных областях УССР (1939-1958 гг.) Историография проблемы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Петруня Наталья Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
599137
  Грачев Юрий Гелиевич Комсомол - активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976-1985 гг. на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грачев Юрий Гелиевич; Киевск. гос. ун-т. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.179-202
599138
  Грачев Ю.Г. Комсомол - активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976-1985 гг. На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01. / Грачев Ю. Г.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
599139
  Палкин Вадим Андреевич Комсомол - активный помощник партии по руководству пионерским движением 1922-1941 гг. (на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Палкин Вадим Андреевич; ДГУ. – Донецк, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.202-233
599140
  Ененко М.П. Комсомол - активный помощник партийных организаций в сооружении всесоюзных ударных строек в Западной Сибири (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ененко М.П.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 27л.
599141
  Канапин А.К. Комсомол - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Канапин А.К.; Акад. обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
599142
  Смоляков А.В. Комсомол - боевой помощник Коммунистической партии в разгроме иностранной военной интервенции и белогвардейщины на Дальнем Востоке (1920-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смоляков А.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 16л.
599143
   Комсомол - в третьем, решающем. – Москва, 1974. – 419с.
599144
  Джанибеков У.Д. Комсомол - верный помощник и резерв партии. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1964. – 54с.
599145
  Мамедов И.М. Комсомол - верный помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.) По материалам Азерб. комсомольской организации : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов И.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 20л.
599146
  Петровцев В.А. Комсомол - верный помощник Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны. (По материалам Арханг., Вологод. и Мурман. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Петровцев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
599147
  Заметин И.И. Комсомол - верный помощник коммунистической партии в идейно-политическом воспитании советской молодежи в годы четвертой пятилетки. (На материалах Рост. и Сталингр. обл.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заметин И.И. ; Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1954. – 16 с.
599148
  Сорин Ю.Н. Комсомол - верный помощник партии в борьбе за восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в 1944-1950 гг. (На матер. Молдавии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сорин Ю.Н. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
599149
  Корнеев Н.П. Комсомол - верный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в годы семилетки 1959-1965 гг. (По материалам Ленинградской, Новгородской и Псковской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Корнеев Н.П.; ЛГУ. Кафедра истории КПСС. – Псков, 1971. – 24л.
599150
  Литвяк М.М. Комсомол - верный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи. / М.М. Литвяк. – Москва, 1962. – 15с.
599151
  Свалова М.А. Комсомол - моя судьба : Рекоменд. указ. лит. / М.А. Свалова. – Москва, 1978. – 44с.
599152
   Комсомол - надійний помічниик і бойовий резерв партії : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ, 1987. – 56с.
599153
  Иванов В.Н. Комсомол - помощник большевистской партии в борьбе за становление и упрочение Советской власти / В.Н. Иванов. – М., 1948. – 32с.
599154
  Хламкин В.А. Комсомол - помощник Коммунистической партии в борьбе за социалистическую индустриализацию Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Хламкин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет по истории КПСС. – М., 1971. – 14л.
599155
  Фателевич Л.Н. Комсомол - помощник коммунистической партии в идейно-политическом воспитании рабочей молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фателевич Л.Н.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 40л.
599156
  Чернышкина Н.Я. Комсомол - помощник Коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи 91959-1965 гг. На матер. КалмАССР. Волгогр. и Саратов. обл.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Чернышкина Н.Я.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Каф. истории КПСС. – Саратов, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
599157
  Павленко В.Д. Комсомол - помощник Коммунистической партии в организации работы тыла в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Павленко В.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 25л.
599158
  Калачева Александра Николаевна Комсомол - помощник Коммунистической партии в подготовке специалистов с высшим образованием в годы восьмой пятилетки. (На материалах Рост. обл. и Краснодар. краевой парт. и комс. организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калачева Александра Николаевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 31л.
599159
  Архипов В.И. Комсомол - помощник Коммунистической партии в социалистическом строительстве в западных областях Белоруссии накануне Великой Отечественной войны. : Автореф... наук: 07.00.01 / Архипов В.И.; Белорусск. гос. унив. – Минск, 1975. – 32л.
599160
  Калинина В.Н. Комсомол - помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за подготовку и проведение сплошной коллективизации (1928-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Калинина В.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
599161
  Лимаренко Анатолий Васильевич Комсомол - помощник КПСС в завершении строительства социализма. 1952-1958 гг. (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лимаренко Анатолий Васильевич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 25л.
599162
  Яремчук Виталий Дмитриевич Комсомол - помощник КПСС в коммунистическом воспитании школьной молодежи (1976-1980 гг. На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яремчук Виталий Дмитриевич; КГУ. – К., 1981. – 24л.
599163
  Островский В.Б. Комсомол - помощник партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Островский В.Б.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1953. – 30 с.
599164
  Сокольникова Л.И. Комсомол - помощник партии в восстановлении народного хозяйства (1921-1925 гг.) (На материалах Ниж. Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сокольникова Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
599165
  Сухов В.Н. Комсомол - помощник партии в интернациональном воспитании молодежи в период меджу XXIII и XXIV съездами КПСС. (На матер. Лен. организации ВЛКСМ). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
599166
  Сыроваткин Н.И. Комсомол - помощник партии в мобилизации молодежи на разгром врага в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (По матер. Нижнего Поволжья). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроваткин Н.И.; Саратов. гос. ун-т им. Чернышевского. Каф. истории КПСС. – Астрахань, 1975. – 28л.
599167
  Фокин Аркадий Васильевич Комсомол - помощник партии в совершенствовании системы политической учебы молодежи в период между XXIII и XXV съездами КПСС. (На мат. Татар. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фокин Аркадий Васильевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
599168
  Смирнова Белла Валентиновна Комсомол - помощник партии в укреплении общественного порядка (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Смирнова Белла Валентиновна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1978. – 20л.
599169
  Любин И.Г. Комсомол - помощник партии в улучшении работы военно-патриотических организаций по воспитанию молодежи на боевых и революционных традициях. (1965-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Любин И.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 23л.
599170
   Комсомол - стране Советов. – М, 1973. – 87с.
599171
  Павлов С.Е. Комсомол - университет воспитания / С.Е. Павлов. – М, 1962. – 80с.
599172
  Липатов А. Комсомол - шеф военно-морского флота / А. Липатов, 1947. – 55с.
599173
  Смирнов В.Н. Комсомол - школа общественно-политической деятельности советской молодежи. / В.Н. Смирнов. – М., 1969. – 32с.
599174
  Вульфов Б.З. Комсомол - школа общественной активности старшеклассников / Б.З. Вульфов. – Москва, 1976. – 64 с.
599175
  Багирзаде Ахад Зульфугар оглы Комсомол Азербайджана - верный помощник Коммунистической партии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Багирзаде Ахад Зульфугар оглы; МВО СССР Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 37л.
599176
  Саилов С.А. Комсомол Азербайджана - верный помощник партии в борьбе за подъем сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саилов С.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
599177
  Мангасарян Б.Н. Комсомол Азербайджана - помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана развития народного хозяйства в области промышленности (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мангасарян Б.Н.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 23л.
599178
   Комсомол Азербайджана в цифрах. – Баку, 1975. – 81с.
599179
  Попова В.А. Комсомол активный помощник Коммунистической партии в мобилизации молдежи на самоотверженный труд в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попова В.А.; КГУ. – К., 1977. – 27л.
599180
  Барсегян Альберт Хачатурович Комсомол Армении-помощник партии в борьбе за дальнейшее развитие промышленности республики в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Барсегян Альберт Хачатурович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 40л.
599181
  Аветисян Г.А. Комсомол Армении в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аветисян Г.А. ; Ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Арм.ССР. – Ереван, 1960. – 36 с.
599182
  Шахназарян Р.Р. Комсомол Армении в годы восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Шахназарян Р.Р.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 20л.
599183
  Парфенов В.Я. Комсомол Белоруссии -- активный помощник партии в деле культурного строительства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Парфенов В.Я.; Ин-т истории партии ЦК КПБ филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1973. – 26л.
599184
  Сучков К.П. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сучков К.П.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1974. – 25л.
599185
  Петрашкевич А.Л. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в мобилизации молодежи на выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Петрашкевич А.Л.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 22л.
599186
  Шульга Л.А. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в трудовом воспитании сельской молодежи (1961-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Шульга Л.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1970. – 84л.
599187
  Бригадин Петр Иванович Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в культурном строительстве (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бригадин Петр Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л.
599188
  Алышевская С.И. Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в культурном строительстве республики в годы второй пятилетки (1922-1937) : Автореф... канд. пед.наук: 07.00.01 / Алышевская С. И.; Минск. гос. ин-т им. Горького. – Минск, 1978. – 24л.
599189
  Медяник Владимир Ильич Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в организации социалистического соревнования на промышленных предприятиях республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медяник Владимир Ильич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
599190
  Дахия С.Ф. Комсомол Белоруссии - верный помощник КП(б)Б в индустриализации республики (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дахия С.Ф.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1971. – 23л.
599191
  Бабчинский А.И. Комсомол Белоруссии - помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабчинский А.И.; БГУ. – Минск, 1956. – 16л.
599192
  Молочко Г.Н. Комсомол Белоруссии - помощник партии в коммунистическом воспитании колхозной молодежи (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Молочко Г.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
599193
  Ермашкевич Григорий Иванович Комсомол Белоруссии - помощник партии в подготовке и воспитании кадров сельских механизаторов (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / ермашкевич Григорий Иванович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
599194
   Комсомол Белоруссии. – Минск, 1988. – 496с.
599195
  Шевела Г.Н. Комсомол Белоруссии в борьбе против немецко-фашистких захватчиков в годы Великой Отечественной войны в тылу врага (июнь 1941- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевела Г. Н.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1963. – 24л.
599196
  Бобейко И.М. Комсомол Бессарабии в годы революционного подполья / И.М. Бобейко. – Кишинев, 1958. – 85с.
599197
   Комсомол Богодухівщини - на передові позиції 2-ї вирішальної більшовицької колгоспної весни. – Богодухів : Вид. РК ЛКСМ, 1931. – 16 с.
599198
   Комсомол Буковини : Покажчик літератури: До 70-річчя комсомолу України. – Чернівці
Вип. 2 : 1968-1988 рр. – 1989. – 116с.
599199
  Кудряш Ю.И. Комсомол Бурятии-помощник областной партийной организации в коммунистическом воспитании молодежи в начальный период развертывания строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кудряш Ю.И.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 23л.
599200
  Дылыков Ю.Г. Комсомол Бурятии -- активный помощник партии в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дылыков Ю.Г.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 24л.
599201
  Кривенький А.И. Комсомол в борьбе за единство своих рядов (1921-1932 гг.): Уч. пособие / А.И. Кривенький. – М., 1980. – 114с.
599202
  Кафтанов С.В. Комсомол в борьбе за передовую науку и культуру. / С.В. Кафтанов. – М., 1949. – 32с.
599203
  Сутулов Л. Комсомол в борьбе с религией / Л. Сутулов. – М., 1929. – 79с.
599204
  Ацаркин А.Н. Комсомол в борьбе с троцкизмом / А.Н. Ацаркин, Д.Н. Галкова. – Москва, 1985. – 190с.
599205
   Комсомол в боях за родину. – М, 1942. – 371с.
599206
  Ковшаров Н. Комсомол в восстановлении промышленности БССР / Н. Ковшаров. – Минск, 1961. – 75с.
599207
   Комсомол в вузе. – 2-е изд. – М, 1976. – 271с.
599208
   Комсомол в вузе. – 3-е изд. – М, 1981. – 206с.
599209
   Комсомол в годы Великой Отечественной войны. – М, 1965. – 24с.
599210
  Шелепин А.Н. Комсомол в годы Великой Отечественной войны Советского Союза / А.Н. Шелепин. – М, 1949. – 28с.
599211
  Лебедев К.М. Комсомол в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны *1918-1920 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Лебедев К. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 47л.
599212
  Озеров Л.С. Комсомол в годы первых пятилеток / Л.С. Озеров. – Москва, 1959. – 48с.
599213
  Озеров Л.С. Комсомол в годы первых пятилеток / Л.С. Озеров. – Москва, 1978. – 64с.
599214
  Харламов А.Е. Комсомол в годы послевоенного строительства / А.Е. Харламов. – М, 1949. – 32с.
599215
  Ковалев И.Я. Комсомол в защите Родины / И.Я. Ковалев. – К, 1968. – 56с.
599216
  Денисов С.Г. Комсомол в культурном строительстве на селе в годы восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Денисов С.Г. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. сов. гос-ва. – Москва, 1969. – 23 с.
599217
   Комсомол в период Великой Отечественной войны. – М, 1949. – 24с.
599218
   Комсомол в период Великой Отечественной войны. – М, 1949. – 24с.
599219
   Комсомол в подпольной и партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков (июнь 1941 -- 1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Буденная Л. Г,; Буденная Л. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
599220
  Буденная Л.Г. Комсомол в подпольной партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Июнь 1941-1944 гг. (На материалах Винницкой, Житомирской и Хмельницкой обл. : Дис... канд. ист.наук: / Буденная Л. Г.; ИПК препод. обществ. наук при КГУ. – К., 1969. – 263л. – Бібліогр.:л.I-XIV
599221
  Большаков В.И. Комсомол в политической системе развитого социализма / В.И. Большаков. – Кишинев, 1978. – 159с.
599222
   Комсомол в профтехучилище. – М, 1977. – 207с.
599223
  Большаков В.И. Комсомол в советском обществе. / В.И. Большаков. – Кишинев, 1972. – 103с.
599224
  Маринов А.А. Комсомол в солдатской шинели / Маринов А.А. – Москва, 1988. – 190 с.
599225
  Кошелев Николай Александрович Комсомол в строю армейском / Кошелев Николай Александрович. – М., 1985. – 134с.
599226
   Комсомол в техникуме. – М, 1980. – 239с.
599227
  Пивненко А.С. Комсомол в условиях развитого социализма / А.С. Пивненко. – К., 1981. – 158с.
599228
   Комсомол в Швейцарии. – М, 1924. – 112с.
599229
   Комсомол в школе. – М, 1972. – 303с.
599230
   Комсомол в школе. – М, 1972. – 303с.
599231
  Жвания Г.К. Комсомол Грузии-помощник партии в борьбе за установление и упрочнение Советской власти / Г.К. Жвания. – Тбилиси, 1957. – 133с.
599232
  Хурцилава Константин Сандроевич Комсомол Грузии в борьбе за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хурцилава Константин Сандроевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 32л.
599233
  Мачарашвили Натела Васильевна Комсомол Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1927-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мачарашвили Натела Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
599234
  Чхаидзе В.Ф. Комсомол Грузии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чхаидзе В.Ф.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 23л.
599235
  Карумидзе В.И. Комсомол Грузии в годы борьбы за мощный подъем народного хозяйства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Карумидзе В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 26л.
599236
   Комсомол Грузии в цифрах и фактах. – Тбилиси, 1971. – 100с.
599237
  Аликберов З.М. Комсомол Дагестана в цифрах и фактах / З.М. Аликберов. – Махачкала, 1960. – 74с.
599238
  Шабанов Л.В. Комсомол Дальневосточной республики в борьбе за освобождение края от иностранных интервентов и белогвардейцев (1920-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шабанов Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 15л.
599239
  Кузнецов А.В. Комсомол Днепропетровской обл. -- верный помощник партийной организации в борьбе за восстановление народного хозяйства (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецов А. В.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1950. – 176л. – Бібліогр.:л.I-XII
599240
  Кузнецов А.В. Комсомол Днепропетровской области -- верный помощник партийных организаций в борьбе за восстановление народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов А.В. ; Ин-т. повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 20 с.
599241
  Прозоров А.К. Комсомол Дона - помощник партии в борьбе за сплошную коллективизацию сельского хозяйства. (1928-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прозоров А.К.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1950. – 16л.
599242
  Кушников А.Н. Комсомол Дона в борьбе за поъем общественного живодтноводства / А.Н. Кушников. – Ростов-на-Дону, 1961. – 23с.
599243
  Беляшов А.М. Комсомол Донбасса -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие угольной промышленности в 1946-1950 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Беляшов А. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1959. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XVI
599244
   Комсомол Донбасса. – Донецк, 1971. – 55с.
599245
  Аветисян Г.А. Комсомол Закавказья в борьбе за победу Советской власти и осуществление политики Коммунистической партии в первые годы социалистического строительства : автореф. ... д-ра ист. наук / Аветисян Г.А. ; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии, Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 64 с.
599246
  Сегеда Т.С. Комсомол Закарпатья в борьбе за идейно-политическое воспитание молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Сегеда Т.С.; МВ и ССО УССР.Ужгорд.гос.ун-т. – Ужгород, 1974. – 34л.
599247
  Бобер А М. Комсомол Западной Белоруссии -- помощник КПЗБ в борьбе за социальное и национальное освобождение трудящихся. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бобер М.А,; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1976. – 24л.
599248
  Тодосиенко З.Т. Комсомол Западной Сибири - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за создание колхозного строя (1927-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Тодосиенко З.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 27л.
599249
  Базаркина Р.С. Комсомол Западной Сибири - активный помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1937 гг) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Базаркина Р.С. ; Новос. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 23 с.
599250
  Грабовский С.И. Комсомол Западной Сибири в борьбе за повышение трудовой и политической активности молодежи в предвоенные годы (1937-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грабовский С. И.; МВ и ССО РСФСР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1974. – 21л.
599251
  Шумейко И.М. Комсомол Западной Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за единство демократической молодежи и создание антифашистского народного фронта (1934-1938 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шумейко И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1967. – 23 с.
599252
  Шумейко І.М. Комсомол Західної України - активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за єдність демократичної молоді і створення антифашинстського народного фронту (1934-1938 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шумейко І.М.; КДУ. Каф. іст. КПРС. – К., 1966. – 296л.
599253
  Солодков В.Т. Комсомол и Военно-Морской Флот / В.Т. Солодков. – К., 1985. – 48с.
599254
  Сидорик В.Г. Комсомол и Вооруженные Силы / В.Г. Сидорик. – Москва, 1977. – 64с.
599255
   Комсомол и высшая школа. – М, 1968. – 271с.
599256
  Зубков В.А. Комсомол и коммунистическое воспитание молодежи (1918 - июнь 1941 гг.) / В.А. Зубков. – Ленинград, 1978. – 176с.
599257
   Комсомол и коммунистическое воспитание школьников. – М, 1975. – 156с.
599258
  Аликбероов З.М. Комсомол и молодеж в период ВОВ(1941-1945 гг) (По материалам Дагестанской АСССР : Автореф... канд. ист.наук: / Аликбероов З. М.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 22л.
599259
   Комсомол и молодежная печать. – М, 1973. – 319с.
599260
  Афтенюк С.Я. Комсомол и молодежь Молдавии в годы Великой Отечественной войны / С.Я. Афтенюк. – Кишинёв, 1958. – 60с.
599261
  Лысенко Е.Г. Комсомол и охрана природы / Е.Г. Лысенко, И.Г. Терентьев. – Москва, 1978. – 175с.
599262
   Комсомол и перестройка. – М, 1989. – 191с.
599263
  Ершов Т.И. Комсомол и пионерская организация / Т.И. Ершов. – М, 1949. – 32с.
599264
  Мазурова Л.С. Комсомол и подготовка рабочих в системе трудовых резервов БССР / Л.С. Мазурова. – Минск, 1964. – 300с.
599265
   Комсомол и подростки. – М, 1971. – 286с.
599266
   Комсомол и пятилека. – М, 1976. – 224с.
599267
  Глух Е.Г. Комсомол и развитие системы внешкольной воспитательной работы с детьми (1945-1975) / Е.Г. Глух. – М, 1977. – 125с.
599268
   Комсомол и социалистическое соревнование. – М, 1973. – 215с.
599269
  Трушков Комсомол и спорт / Трушков, Незвецкий, А. Середа. – Москва, 1978. – 176с.
599270
  Трушков В.И. Комсомол и спорт / В.И. Трушков. – М., 1980. – 64с.
599271
   Комсомол и спорт. – 2-е изд. – М, 1981. – 208с.
599272
  Беман Э.К. Комсомол и физкультурное движение / Э.К. Беман. – М., 1959. – 32с.
599273
  Оленев И.Е. Комсомол и флот / И.Е. Оленев. – М., 1958. – 64с.
599274
  Борисенко В.В. Комсомол и формирование высоконравственной личности / В.В. Борисенко. – М., 1979. – 59с.
599275
  Дударева З.Г. Комсомол и юные пионеры / З.Г. Дударева. – М, 1958. – 86с.
599276
  Черній А.М. Комсомол і атеїстична культура молоді / А.М. Черній. – К., 1986. – 199с.
599277
  Башлоев Магомед Локманович Комсомол Кабардино-Балкарии - верный помощник партии в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 1943-1961 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Башлоев Магомед Локманович; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1963. – 19л.
599278
  Коган Р. Комсомол Казахстана -- активный помощник Коммунистической партии в осуществлении мероприятий по дальнейшему развития хлопкозавода. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Коган Р.; ЛГУ. – Л, 1977. – 24л.
599279
  Суюншалиев Х.Ж. Комсомол Казахстана - активный помощник Коммунистической партии в культурном строительстве (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Суюншалиев Х.Ж.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
599280
  Сыргабаев Ш.Ю. Комсомол Казахстана - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за победу колхозного строя (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыргабаев Ш.Ю.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
599281
  Фаизов К. Комсомол Казахстана - помощник коммунистической партии в социалистической индустриализации республики (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фаизов К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 29л.
599282
  Калистратова Д.Н. Комсомол Казахстана в борьбе за освоение Экибастузского угольного бассейна (1948-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Калистратова Д.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
599283
  Шереник М.С. Комсомол Казахстана в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шереник М. С.; Каза.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
599284
  Виноградов М.А. Комсомол Калининской области в Великой Отечественной войне Советского Союза /1941/1945 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.А.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
599285
  Шаймуханов Д.А. Комсомол Караганды в борьбе за уголь в послевоенный период (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шаймуханов Д.А.; Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1959. – 40л.
599286
  Токтогулов А. Комсомол Киргизии активный помощник партии в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства 91953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Токтогулов А.; Казах. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 20л.
599287
  Микац В.А. Комсомол Краснознаменного Балтийского флота в первый период Великой Отечественной войны Советского Союза -- июнь 1941 -- ноябрь 1942 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Микац В.А.; ЛГУ. – Л, 1968. – 20л.
599288
  Погосов А. Комсомол лагеря Шмидта / А. Погосов. – М., 1935. – 152с.
599289
  Думберг Г.А. Комсомол Латвии -- помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и развитие промышленности республики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Думберг Г.А.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1967. – 18л.
599290
   Комсомол Латвии за 30 лет. – Рига, 1950. – 108с.
599291
  Максимова В.Е. Комсомол Ленинграда -- активный помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимова В. Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
599292
  Сеутов Л.А. Комсомол Ленинграда - верный помощник партии в идейнополитической работе с молодежью в период героической обороны города. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сеутов Л.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 17л.
599293
  Тикуйшис А. Комсомол Литвы -- помощник Коммунистической партии в бороьбе против фашистской диктатуры в 1927-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тикуйшис А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 34л.
599294
   Комсомол Литвы от съезда к съъезду. – Вильнюс, 1978. – 64с.
599295
  Панченко Г.И. Комсомол Молдавии - активный помощник партийной организации республики в годы Великой Отечественной войны (1941-945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панченко Г.И.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
599296
  Нягу М.А. Комсомол Молдавии - помощник партии по коммунистическому воспитанию молодежи в период развернутого строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Нягу М.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 21л.
599297
   Комсомол Молдавии. – Кишинев, 1971. – 392с.
599298
   Комсомол Молдавии в документах и материалах. – Кишинев
3. – 1971. – 262с.
599299
   Комсомол Молдавии в цифрах и фактах. – Кишинев, 1970. – 34с.
599300
  Глазунов Д.И. Комсомол Мордовии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глазунов Д.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 15л.
599301
  Воскресенская Н.А. Комсомол Москвы - верный помощник Коммунистической партии в период героической обороны столицы и разгрома немецко-фашистских войстк под Москвой (июнь-декабрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенская Н.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
599302
  Шелкопляс Н. Комсомол на кооперативном фронте / Н. Шелкопляс. – 2-е, испр. и доп. – М., 1928. – 83с.
599303
   Комсомол на путях перестройки. – М, 1988. – 172с.
599304
  Степанов П. Комсомол на разведку и изучение недр / П. Степанов. – М.-Л., 1932. – 32с.
599305
  Евдокиов А.А. Комсомол на стройке кохозов / А.А. Евдокиов. – Л., 1992. – 88с.
599306
   Комсомол на ударних будовах : Бесіда про кн. – Київ : Молодь, 1985. – 24с.
599307
  Добродеева А Т. Комсомол Нижнего Поволжья -- активный помощник партии в выполнении четвертого пятилетнего плана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Добродеева Т.А,; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 24л.
599308
  Шестова Л.П. Комсомол Нижнего Поволжья - помощник коммунистической партии в создании и развитии пионерской организации (1922-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шестова Л.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – л.
599309
  Войпилов Геннадий Юрьевич Комсомол Нижнего Поволжья - помощник партии в выполнении заданий восьмой пятилетки в промышленности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Войпилов Геннадий Юрьевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1978. – 19л.
599310
  Футорянский Л.И. Комсомол Оренбуржья - помощник коммунистической партии в гражданской войне против внутренней контрреволюции и империалистической интервенции : Автореф... канд. ист.наук: / Футорянский Л.И.; ЛГУ. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 19л.
599311
  Лясоцький Я. Комсомол Польщі у боротьбі / Я. Лясоцький. – Х., 1927. – 99с.
599312
  Орлов В.И. Комсомол Приморья в борьбе и труде. 1920-1957 / В.И. Орлов. – Владивосток, 1958. – 64с.
599313
  Дудченкро Е.М. Комсомол Приморья в период иностранной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дудченкро Е.М.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – К, 1963. – 25л.
599314
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лауреатов премии комсомола за 1967 год. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 287, [1] с..
599315
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лауреатов премий ленинского комсомола за 1968 год. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 287, [1] с.
599316
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лаурятов премии комсомола за 1969-1970 гг.. – М, 1972. – 400с.
599317
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лаурятов премии комсомола за 1971-1972 гг.. – М, 1973. – 302с.
599318
  Моллаева М. Комсомол республик Средней Азии в борьбе за ликвидацию неграмотности населения (1925-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Моллаева М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
599319
   Комсомол родины В.И. Ленина. – Ульяновск, 1975. – 312с.
599320
   Комсомол Российской Федерации : История(1918-1970): Библигр. указ. лит., поступ. в центр. б-ки Москвы в 1969-1979 гг. – Москва
Вып. 1. – 1982. – 156с.
599321
  Дубоносов Д.И. Комсомол Ростовской области в борьбе за восстановление и развитие промышленности в послевоенной сталинской пятилетке (1946-1950 г.г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Дубоносов Д.И.; Ростовский на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1952. – 16 с.
599322
  Маркашов Ю.Н. Комсомол Рудного Алтая -- помощник коммунистической партии в борьбе за развитие тяжелой промышленности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маркашов Ю.Н.; МГУ. – М., 1973. – 27л.
599323
  Ладехин Ю.И. Комсомол Севера - боевой помощник Коммунистической партии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Ладехин Ю.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20 с.
599324
  Малиев Н.Д. Комсомол Северной Осетии - помощник партии в борьбе за построение коммунизма (1956-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малиев Н.Д. ; Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. – Орджоникидзе, 1964. – 20 с.
599325
  Павленко А.И. Комсомол Северо-Запада РСФСР - активный помощник партии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства в годы четвертой пятилетки. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павленко А.И. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
599326
  Волчкова К.В. Комсомол Советской Литвы - верный помощник партии в проведении коллективизации сеольского хозяйства республики : Автореф... канд. ист.наук: / Волчкова К.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
599327
  Новиков Ю.В. Комсомол Ставрополя - боевой помощник партии в борьбе за сплошную коллективизацию сельского хозяйства (1928-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков Ю.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1953. – 16л.
599328
  Хорошайлов Н.Ф. Комсомол Сталинской области - верный помощник партийных организаций в борьбе за восстановление и развитие угольной и металлургической промышленности (1943-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Хорошайлов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 248, 13л. – Бібліогр.:л.1-12
599329
  Сабатовский Ю.Л. Комсомол Сумщины в период борьбы за построение социализма и защиты его завоевания (1918-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сабатовский Ю. Л.; ХГУ. – Х., 1970. – 25л.
599330
  Лагунов К.Я. Комсомол Таджикистана -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за послевоенный подъем хлопководства республикип (1945-1954) : Автореф... канд. ист.наук: / Лагунов К.Я.; М-во высш. образования СССР. Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1957. – 16л.
599331
  Балтаев А.С. Комсомол Татарии-помощник Коммунистической партии в борьбе за построение социализма /1933-1937 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Балтаев А.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 19л.
599332
   Комсомол Татарии в цифрахи фактах. – Казань, 1958. – 56с.
599333
  Мурадов М.Н. Комсомол Туркменистана в борьбе за построение социализма в республике (1925-1937 гг.) / М.Н. Мурадов. – Ашхабад, 1988. – 260с.
599334
  Потапчик Н.С. Комсомол у боротьбі проти релігійників - шкідників соціалістичного будівництва / Н.С. Потапчик. – Х.-К., 1930. – 63с.
599335
   Комсомол у технічнім поході. – Х, 1930. – 103с.
599336
  Куваков Р.Ш. Комсомол Ужного Урала -- активный помыщник Коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Куваков Р.Ш.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 23л.
599337
  Ганиев Камалидин Комсомол Узбекистана - активный помощник партии в борьбе за досрочное выполнение второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ганиев Камалидин; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 20л.
599338
  Тагаев Э. Комсомол Узбекистана - помощник в борьбе за выполнение заданий четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тагаев Э.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – л.
599339
  Арипов И.С. Комсомол Узбекистана в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1925-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арипов И.С.; Рост. гос. у-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
599340
  Скороченко Ю.А. Комсомол Украины -- активный помощник ком.партии в повышении производительности труда шахтеров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Скороченко Ю.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 26 с.
599341
  Пшегодский С.В. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе с троцкизмом и в осуществлении плана социалистического строительства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Пшегодский С.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
599342
  Дьяченко Ф.Ф. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в осуществлении шефства города над селом. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дьяченко Ф.Ф.; Канд.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 24л.
599343
  Пушкина Л.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в подготовке молодежи к защите Социалистического Отечества в предвоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Пушкина Л.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
599344
  Навка И.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в развитии угольной промышленности : Автореф... Канд.ист.наук: / Навка И.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
599345
  Федоров И.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1934 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Федоров И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К., 1958. – 320л. – Бібліогр.:л.І-ІХ
599346
  Цымбал Е.И. Комсомол Украины -- активный помощник партии в борьбе за востпитание социалистической дисциплины труда молодых рабочих угольной и металлургической промышленности в годы четвертой пятилетки (1946-19 : Автореф... канд .ист.наук: / Цымбал Е. И.; КГУ. – Киев, 1961. – 19л.
599347
  Лактионова Н.К. Комсомол Украины -- активный помощник партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лактионова Н.К.; Ин-т ист. партии при ЦК Компартии Украины. Фил. ин-та марксизса-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1979. – 27л.
599348
  Мельничук Л.С. Комсомол Украины -- боевой помощник коммунистической партии в мобилизации молодежи республик на героический труд в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Мельничук Л.С.;. – Киев, 1987. – 17 с.
599349
  Черненко Н.С. Комсомол Украины -- верный помощник и резерв КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1959-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Черненко Н.С.; МВ И ССО УССР. Киевск. техн. ин-т пищ. пром. – К., 1976. – 163л. – Бібліогр.:л.155-163
599350
  Михайлюк В.С. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлюк В.С.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
599351
  Сергиенко В.И. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за досрочное сооружение важнейший предприятий горнорудной промышленности в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1967. – 21 с.
599352
  Ткаченко А.Д. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за технический прогресс в промышленности в период между ХХІ и ХХІІІ съездами КПСС : Дис... канд. истор.наук: / Ткаченко А.Д.; МВ и ССО УССР. Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1976. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
599353
  Яковенко Ю.Ф. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи : Дис... канд. ист.наук: / Яковенко Ю.Ф.; КГУ. Каф. истории КПСС естествен. фак-тов. – К., 1970. – 255л. – Бібліогр.:л.I-XIV
599354
  Яковенко Ю.Ф. Комсомол Украины - активный помощник коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Яковенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
599355
  Скорченко Юрий Александрович Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в повышении производительности труда шахтеров (1966-1970 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скорченко Юрий Александрович; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 225л.
599356
  Челомбитько Н.И. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в развитии международных связей советской молодежи в период между XXIII и XXIV съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.01 / Челомбитько Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 29 с. – Бібліогр.:с.29
599357
  Мищенко Г.П. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в развитии общественного животноводства (1952-1955) : Автореф. дис.... канд. ист. наук / Мищенко Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1957. – 31 с.
599358
  Федоров И.А. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федоров И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1956. – 17 с.
599359
  Цымбал Е.И. Комсомол Украины - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда молодых рабочих угольной и металлургической промышленности в годы четвертой пятилетки (1946-1950) : Дис... канд. ист.наук: / Цымбал Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 318л. – Бібліогр.:л.306-318
599360
  Матейко Роман Михайлович Комсомол Украины - активный помощник партии в борьбе за подъем культурно-технического уровня сельской молодежи в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Матейко Роман Михайлович ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 36 с.
599361
  Серищев Я.М. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в период между ХХ и ХХII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Серищев Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 27 с.
599362
  Трафяк М.В. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании сельской молодежи (1961-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Трафяк М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 c. – Бібліогр.:с.24-25
599363
  Липовский А.Ф. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании студенческой молодежи (1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Липовский А.Ф.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
599364
  Шефель С.В. Комсомол Украины - активный помощник партии в правовом воспитании молодежи (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шефель С.В.; ХГУ. – Х., 1981. – 26л.
599365
  Николаевнко И.И. Комсомол Украины - активный помощник партии в развитии движения за коммунистический труд в промышлености республики (1958-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Николаевнко И. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 28 с.
599366
  Павленко В.Я. Комсомол Украины - активный помощник партии по подготовке молодежи к защите Родины. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павленко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
599367
  Мельничук Лидия Семеновна Комсомол Украины - боевой помощник Коммунистической партии в мобилизации молодежи республики на героический труд в годы Великой Отечественной войны : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельничук Лидия Семеновна; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 251л. – Бібліогр.:л.196-246
599368
  Черненко Н.С. Комсомол Украины - верный помощник и резерв КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1959-1970 гг.) (На матер. Киев., Донецкой, Харьков. и Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черненко Н.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 25л.
599369
  Шевчук И.Я. Комсомол Украины - верный помощник партии в борьбе за выполнение четвертой пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук И. Я.; ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Львов, 1953. – 20л.
599370
  Шевчук И.Я. Комсомол Украины - верный помощник партии в борьбе за выполнение четвертой пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук И. Я.; ИПКП макрс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 16л.
599371
  Сидельцева В.Б. Комсомол Украины - помощник коммунистической партии в борьбе за научно-технический прогресс в сельском хозяйстве в 166-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидельцева В.Б.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1981. – 24л.
599372
  Полякова Д.И. Комсомол Украины - помощник партии в воспитании рабочей молодежи на героических традициях советского народа (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Полякова Д.И. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 26л.
599373
  Хома Ярослав Иванович Комсомол Украины - помощник партии в патриотическом и интернациональном воспитании молодежи (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хома Ярослав Иванович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
599374
  Михайловский И.Н. Комсомол Украины в борьбе за построение социализма в СССР (1925-1937) / И.Н. Михайловский. – ЛЬвов, 1966. – 319с.
599375
  Шакало Н.Б. Комсомол Украины в борьбе против интервентов и внутренней контрреволюции в 1918-1920 гг. : Автореф. дис... канд. истор. наук : / Шакало Н.Б. ; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
599376
  Стафийчук И.П. Комсомол Украины в партизанском движении 1941 - 1944 гг / И.П. Стафийчук. – М, 1968. – 96с.
599377
  Малиновская Виктория Викторовна Комсомол Украины в период строительства развитого социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Малиновская Виктория Викторовна; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 15л.
599378
  Білан В.Ю. Комсомол України -- активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за поповнення робітничого класу кваліфікованими кадрами у період Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) / В.Ю. Білан. – К.
3. – 1958. – 149с.
599379
  Чоломбитько М.І. Комсомол України -- активний помічник Комуністичної партії в розвитку міжнародних зв"язків радянської молоді в період між ХХІІІ і ХХІV з"їздами КПРС : Дис... канд. іст.наук: / Чоломбитько М.І.; КДУ. – К., 1972. – 250л.
599380
  Білан В.Ю. Комсомол України - активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за відбудову промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945) : Дис... канд. іст.наук: / Білан В. Ю.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1957. – 257л. – Бібліогр.:л.I-VIII
599381
  Шевчук І.Я. Комсомол України - вірний помічник в боротьбі за виконання четвертої п"ятирічки в галузі промисловості (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шевчук І.Я.; ІПК викл. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 258, Хл. – Бібліогр.:л.І-Х
599382
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
1. – 1970. – 128с.
599383
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
2. – 1970. – 128с.
599384
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
3. – 1970. – 14с.
599385
   Комсомол України. – К, 1969. – 187с.
599386
  Табачник Д.В. Комсомол України / Д.В. Табачник, В.М. Ростальний. – К, 1990. – 47с.
599387
   Комсомол України : Сторінки історії. Події. Портрети. – Київ : ІнЮре, 2004. – 716с. – ISBN 966-313-168-3
599388
  Міщенко Г. Комсомол України в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / Г. Міщенко. – Київ, 1957. – с.
599389
  Шакало М.Б. Комсомол України в боротьбі проти інтервентів та внутрішньої контрреволюції в 1918-1920 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Шакало М.Б.; Мін-во вищої освіти СРСР. Ін-тут підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1950. – 252л. – Бібліогр.:л.230-252
599390
   Комсомол України в десятій п"ятерічці. – К, 1981. – 335с.
599391
  Косуха П.І. Комсомол України виконує заповіти Леніна / П.І. Косуха. – К., 1963. – 40с.
599392
  Баннова Валентина Исаевна Комсомол Урала-помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление промышленности и транспорта/1921-1925 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Баннова Валентина Исаевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л.
599393
  Гула В. Комсомол УРСР на початку Великої Вітчизняної війни в радянській науковій літературі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 278-281. – ISBN 978-966-171-795-3
599394
  Зуев А.Д. Комсомол Харькова - верный помощник партийной организации в борьбе за досрочное выполнение четвертой сталинской пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зуев А.Д.; Харьковский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16 с.
599395
  Танцюра В.И. Комсомол Харьковщины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение семилетки в промышленности (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: / Танцюра В.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1966. – 32л.
599396
  Марченко Ю.В. Комсомол Чечено-Ингушетии -- активный помощник областной партийной организации в борьбе за развитие промышленности республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Марченко Ю.В.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
599397
  Гуцу В.Ф. Комсомол школы - организатор воспитания сознательной дисциплины старшеклассников / В.Ф. Гуцу. – Кишинев, 1987. – 93с.
599398
  Шамраев В.С. Комсомол Южного Урала -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за развитие черной металлургии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00. / Шамраев В.С.; Моск.ун-т. – М, 1972. – 25л.
599399
  Федченко М.Н. Комсомол Южного Урала - активый помощник партии в коммунистическом воспитании трудящейся молодежи в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федченко М.Н.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
599400
  Молоткіна В. Комсомол як філія комуністичної партії в українському молодіжному русі в 1920–1930-і рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 184-189. – ISSN 2309-9356


  У статті показано, як у процесі становлення тоталітарного радянського режиму комсомол перетворився з незалежної молодіжної організації у філію комуністичної партії. З"ясовано, що компартія брала на себе формування кадрів комсомольських працівників й ...
599401
  Ясуками. Комсомол Японии / Ясуками., 1934. – 32с.
599402
  Ясуками Комсомол Японии / Ясуками. – М, 1934. – 32с.
599403
  Забелин Б.А. Комсомол Ярославской губернии : Автореф... канд.ист.наук: / Забелин Б.А.;. – М, 1950. – 15л.
599404
  Забелин Б.А. Комсомол Ярославской губернии : Автореф... канд.ист.наук: / Забелин Б.А.;. – Москва, 1950. – 15л.
599405
  Давидюк А.Г. Комсомол, молодежь, отечество / А.Г. Давидюк, В.И. Токмань. – Москва, 1968. – 47с.
599406
  Вульфов Б.З. Комсомол. Учитель. Ученик / Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. – Москва, 1989. – 139с.
599407
  Дмитриев В.А. Комсомола верные сыны / В.А. Дмитриев. – Краснодар, 1990. – 92с.
599408
   Комсомола отряд боевой. – Л, 1980. – 174с.
599409
   Комсомоле, доле моя. – К, 1979. – 378с.
599410
   Комсомоле, доле моя. – К, 1979. – 378с.
599411
  Вежнин В. Комсомолец из волчьей стаи // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С 66-73
599412
  Мугуев Х.-М. Комсомолец Тан-Чи / Х.-М. Мугуев. – М., 1938. – 72с.
599413
  Безыменский А.И. Комсомолия : Стихи 1918-1968 годов о комсомоле и молодежи / А.И. Безыменский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 208с.
599414
   Комсомолия на марше. – Грозный, 1977. – 138с.
599415
   Комсомолия технологического. – Л, 1959. – 144с.
599416
   Комсомолія. – К, 1930. – 44с.
599417
  Кожушний М.П. Комсомолка Зоя. / М.П. Кожушний. – 48с.
599418
  Аренштейн А.И. Комсомолка Оля и декабрист Раевский / А.И. Аренштейн. – Москва, 1972. – 158с.
599419
  Антонюк А.В. Комсомоль - активный помощник партии в воспитании рабочей молодежи в духе непримиримости к буржуазной идеологии (на материалах Украинской ССР 1971 - 1980 гг). : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Антонюк А.В.; КГУ им. Т.Г.ШЕвченко. – К., 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.184-210
599420
   Комсомольск-на-Амуре. – Хабаровск, 1982. – 176с.
599421
   Комсомольск-на-Амуре. – Хабаровск, 1982. – 176с.
599422
   Комсомольск. – Хабаровск, 1947. – 280с.
599423
   Комсомольск. – К, 1976. – 46с.
599424
   Комсомольска організація промислового підприємства. – К
1. – 1959. – 96с.
599425
   Комсомольска організація школи. – К, 1981. – 160с.
599426
   Комсомольска слава України. – К, 1971. – 240с.
599427
  Слинченко В.И. Комсомольская группа / В.И. Слинченко, Н.А. Несвитенко. – М., 1962. – 80с.
599428
  Любимов С.П. Комсомольская группа тракторной бригады / С.П. Любимов. – М., 1952. – 64с.
599429
  Варсобин А.К. Комсомольская группа. / А.К. Варсобин. – Москва, 1959. – 64с.
599430
  Скобелкин П.И. Комсомольская группа. / П.И. Скобелкин. – М., 1964. – 71с.
599431
  Стасюк Н.А. Комсомольская доблесть / Н.А. Стасюк. – М, 1977. – 192с.
599432
  Богданов Н. Комсомольская домна / Н. Богданов. – М.-Л., 1948. – 31с.
599433
   Комсомольская и пионерская книга : Библиграфический справочник изд. Молодая Гвардия октябрь 1922 - июль 1926. – Москва-Ленинград : Молодая Гвардия, 1926. – 364с.
599434
   Комсомольская и пионерская организация в школе. – Горький, 1957. – 114 с.
599435
   Комсомольская и пионерская организация в школе. – М, 1957. – 114с.
599436
  Рут Н.А. Комсомольская и пионерская организация в школе / Н.А. Рут. – М, 1957. – 24с.
599437
   Комсомольская и пионерская работа в школе. – М, 1953. – 112с.
599438
  Хорев П.Ф. Комсомольская и рабочая молодежь Петрограда на защите своего города под руководством большевиков в период упрочения Советской власти и в годы иностр.воен.интервенц. и гражд.войны.(окт.1917-дек.1919г : Автореф... кандид. историч.наук: / Хорев П.Ф.;. – Л., 1950. – 12л.
599439
  Збанацкий Ю. Комсомольская кепка. Баллада о знамени : Две повести: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю. Збанацкий. – Москва : Детская литература, 1973. – 192с.
599440
   Комсомольская организация в ученическом коллективе школы. – М, 1990. – 112с.
599441
  Воробьев А.А. Комсомольская организация и воспитание сержантов / А.А. Воробьев. – Москва, 1955. – 63с.
599442
  Бурков Б.С. Комсомольская организация и правление колхоза / Б.С. Бурков. – 2-е изд. – М., 1948. – 48с.
599443
   Комсомольская организация Московского университета. – М, 1984. – 33с.
599444
  Корнешов Л.К. Комсомольская организация школы / Л.К. Корнешов. – Москва, 1963. – 223 с.
599445
  Колмакова М.Н. Комсомольская организация школы в борьбе за знания / М.Н. Колмакова. – М., 1951. – 128с.
599446
  Колчин Ф. Комсомольская организация школы. / Ф. Колчин. – Курск, 1955. – 55с.
599447
  Романов А.Н. Комсомольская периодическая печать и ее значение как источника истории ВЛКСМ (ноябрь 1917 г.-1920 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Романов А. Н. ; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1968. – 24 с.
599448
   Комсомольская песня. – М, 1950. – 239с.
599449
  Уткин И.П. Комсомольская песня / И.П. Уткин. – Иркутск, 1973. – 144с.
599450
   Комсомольская песня : [сборник песен / составитель О. Мухина]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 256 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
599451
   Комсомольская песня моя. – М, 1970. – 308с.
599452
   Комсомольская песня моя. – М, 1970. – 308с.
599453
  Алексеенко М.И. Комсомольская печать на Дальнем Востоке / М.И. Алексеенко. – Владивосток, 1986. – 148с.
599454
  Пукинский Б.К. Комсомольская площадь / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 44с.
599455
  Цвелих Т.И. Комсомольская подпольная организация Молодая Гвардия и значение ее деятельности для воспитания советской молодежи : Автореф... канд. пед.наук: / Цвелих Т. И.; Киев. пед. ин-т. – К., 1949. – 15л.
599456
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис и В.Сергеев. – Баку : Детюниздат, 1961. – 119 с.
599457
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис и В.Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 126 с.
599458
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. В.Кафарова. – Баку : Азернешр, 1977. – 128 с.
599459
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 июля (№ 141). – 2013. – 24 с.
599460
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 220). – 2013. – 24 с.
599461
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 143). – 2013. – 24 с.
599462
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 196). – 2013. – 24 с.
599463
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 274). – 2013. – 24 с.
599464
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-12 декабря (№ 275). – 2013. – 40 с.
599465
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
9 июля (№ 147). – 2013. – 24 с.
599466
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
11 июля (№ 149). – 2013. – 24 с.
599467
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
11 апреля (№ 79). – 2013. – 24 с.
599468
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 202). – 2013. – 24 с.
599469
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-19 сентября (№ 203/37). – 2013. – 40 с.
599470
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 256). – 2013. – 24 с.
599471
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 августа (№ 179). – 2013. – 24 с.
599472
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
16 травня (№ 103). – 2013. – 24 с.
599473
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 133). – 2013. – 24 с.
599474
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 сентября (№ 212). – 2013. – 24 с.
599475
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 268). – 2013. – 24 с.
599476
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 243). – 2013. – 24 с.
599477
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 октября (№ 216). – 2014. – 24 с.
599478
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 мая (№ 107). – 2014. – 24 с.
599479
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 50). – 2014. – 24 с.
599480
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 мая (№ 98). – 2014. – 24 с.
599481
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 ноября (№ 252). – 2014. – 16 с.
599482
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 декабря (№ 279). – 2014. – 16 с.
599483
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
18 червня (№ 131). – 2014. – 24 с.
599484
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 206). – 2014. – 16 с.
599485
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 109). – 2014. – 24 с.
599486
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 октября (№ 234). – 2014. – 24 с.
599487
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 июля (№ 159). – 2014. – 24 с.
599488
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 июня (№ 136). – 2014. – 24 с.
599489
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 236). – 2014. – 16 с.
599490
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 ноября (№ 263). – 2014. – 16 с.
599491
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 42). – 2014. – 24 с.
599492
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 138). – 2014. – 24 с.
599493
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября (№ 213). – 2014. – 16 с.
599494
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
31 июля (№ 165). – 2014. – 24 с.
599495
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 216). – 2015. – 16 с.
599496
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20 марта (№ 60). – 2015. – 16 с.
599497
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 106). – 2015. – 16 с.
599498
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 2000
599499
   Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 121). – 2000. – 16 с.
599500
   Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 июля. – 2000
599501
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
599502
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
599503
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
599504
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
599505
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 5. – 2001
599506
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 6. – 2001
599507
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
599508
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
599509
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
599510
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
599511
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
599512
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 12. – 2001
599513
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 13. – 2001
599514
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
599515
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
599516
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
599517
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
599518
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
599519
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 19. – 2001
599520
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 20. – 2001
599521
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
599522
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
599523
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 23. – 2001
599524
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 24. – 2001
599525
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 25. – 2001
599526
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 26. – 2001
599527
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 27. – 2001
599528
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 28. – 2001
599529
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 29. – 2001
599530
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 30. – 2001
599531
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 31. – 2001
599532
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 32. – 2001
599533
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 33. – 2001
599534
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 34. – 2001
599535
  Жадько Виктор Алексеевич Комсомольская пресса как средство нравственного воспитания молодежи. (на материалах комсомольских газет Украины) : Дис... канд. философ.наук: / Жадько Виктор Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.165
599536
  Чернец В.И. Комсомольская пресса как средство повышени социальной активности молодежи в условиях совершенствования развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чернец В.И.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
599537
  Чернец Василий Игнатьевич Комсомольская пресса как средство повышения социальной активности молодежи в условиях совершенстования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чернец Василий Игнатьевич; КГУ. – К., 1984. – 190л.
599538
   Комсомольская путевка : [стихи / сост. Н.Ф. Аверина ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1970. – 185, [10] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
599539
   Комсомольская работа в вузе. – М, 1953. – 95с.
599540
   Комсомольская работа в вузе. – М, 1953. – 95с.
599541
   Комсомольская работа в вузе. – Саратов, 1969. – 108с.
599542
   Комсомольская работа в вузе. – Саратов, 1969. – 108с.
599543
  Скотеле Солвейга Теодоровна Комсомольская работа в вузе : Библиогр. указ. / Скотеле Солвейга Теодоровна. – Рига, 1982. – 15с.
599544
   Комсомольская работа в колхозе. – М, 1951. – 40с.
599545
   Комсомольская работа в колхозе. – М, 1951. – 40с.
599546
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1956. – 152с.
599547
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1969. – 213с.
599548
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – 2-е изд. – М, 1972. – 253с.
599549
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1985. – 287с.
599550
   Комсомольская работа в школе : Краткий обзор новой лит-ры. – Москва, 1965. – 8 с.
599551
   Комсомольская работа в школе. – М, 1980. – 256с.
599552
   Комсомольская работа на предприятии. – М, 1951. – 128с.
599553
  Гарышев Н.Н. Комсомольская самокатная / Н.Н. Гарышев, И.В. Душенков. – Л., 1974. – 254с.
599554
  Цукерман В. Комсомольская сатира. / В. Цукерман, Г. Щенников, 1958. – 66с.
599555
  Давыдов Д.И. Комсомольская совесть / Д.И. Давыдов. – Сталинград, 1958. – 72с.
599556
  Слука О.Г. Комсомольская строка / О.Г. Слука. – Минск, 1984. – 125с.
599557
   Комсомольская юность Абхазии. – Сухуми, 1958. – 72с.
599558
  Липатов В.С. Комсомольские диалоги / В.С. Липатов, Е.В. Спехов. – М., 1977. – 160с.
599559
  Лосанова Л.А. Комсомольские и пионерсике традиции в Киргизии / Л.А. Лосанова. – Фрунзе, 1958. – 28с.
599560
  Андреев В.А. Комсомольские мили / В.А. Андреев. – Калининград, 1978. – 358с.
599561
  Маринов А. Комсомольские организации вооруженных сил Союза ССР / А. Маринов. – Москва, 1946. – 123с.
599562
  Степанов Г.И. Комсомольские организации Гомельской и Полесской областей в борьбе против немецко-фашистксих захватчиков в годы Великой Отечественной войны в тылу врага. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанов Г.И.; МП БССР.Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 28л.
599563
  Чакшова Л.А. Комсомольские организации Западной Сибири в борьбе за осуществление культурной революции на селе (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чакшова Л.А.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 23л.
599564
  Шатунов Г.П. Комсомольские организации Советской Армии - передовой отряд армейской молодежи. / Г.П. Шатунов. – М., 1953. – 132с.
599565
   Комсомольские песни. – М, 1948. – 160с.
599566
   Комсомольские песни. – Омск, 1974. – 40с.
599567
   Комсомольские песни. – Омск, 1974. – 40с.
599568
   Комсомольские поручения как средство развития общественной активности учащихся средних профтехучилищ. – Ленинград, 1985. – 33 с.
599569
   Комсомольские поэты 20-х годов. – Л, 1988. – 688с.
599570
  Языков И.И. Комсомольские собрания в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Языков И.И.; АПН. Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 17л.
599571
  Корнеева И.С. Комсомольский билет / И.С. Корнеева, А.Т. Ляшенко. – 4-е, доп. и перераб. – М., 1986. – 158с.
599572
  Громыко Н.И. Комсомольский комитет / Н.И. Громыко. – М., 1959. – 349с.
599573
   Комсомольский кружок. – М, 1925. – 56с.
599574
  Грудинин О.Г. Комсомольский патруль : записки начальника штаба / О.Г. Грудинин. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 253с.
599575
  Смирнов И.А. Комсомольский политкружок / И.А. Смирнов. – М., 1949. – 112с.
599576
  Суровцев Б. Комсомольский прожектор / Б. Суровцев, А. Шевцов. – Л, 1966. – 96с.
599577
   Комсомольский прожектор. – М, 1976. – 142с.
599578
  Манина А. Комсомольский проспект / А. Манина. – М., 1966. – 72с.
599579
  Алексеев Н.А. Комсомольский проспект / Н.А. Алексеев. – Алма-Ата, 1978. – 63с.
599580
   Комсомольский характер. – М, 1968. – 224с.
599581
  Розін Н. Комсомольскі оповідання / Н. Розін. – Одеса, 1938. – 108с.
599582
  Гусейнов А.А. Комсомольско-молодежная печать Азербайджана (1919-1976 гг.) / А.А. Гусейнов. – Баку, 1976. – 63с.
599583
   Комсомольско-молодежный коллектив - школа управления и воспитания молодых производственников. – Пермь, 1984. – 138 с.
599584
  Кузин В.Н. Комсомольско-молодежный коллектив / В.Н. Кузин, И.П. Смирнов. – М., 1981. – 159с.
599585
  Криворотенко В.Г. Комсомольско-пионерские посты / В.Г. Криворотенко, К.И. Подыма. – М., 1986. – 78с.
599586
  Зыков В.П. Комсомольское братство / В.П. Зыков. – Красноярск, 1988. – 269с.
599587
   Комсомольское племя. – М, 1958. – 210с.
599588
   Комсомольское племя. – М, 1968. – 463с.
599589
  Зенов М.С. Комсомольское поручение / М.С. Зенов. – Смоленск, 1953. – 48с.
599590
  Блатин М.А. Комсомольское поручение / М.А. Блатин. – М, 1963. – 48с.
599591
  Блатин М.А. Комсомольское поручение / М.А. Блатин. – 2-е перераб. и доп. изд. – М, 1966. – 96с.
599592
  Новиков А.Н. Комсомольское поручение. / А.Н. Новиков. – М., 1974. – 47с.
599593
  Глязер С. Комсомольское рождество / С. Глязер. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 96 с.
599594
   Комсомольское сердце. – М, 1969. – 253с.
599595
  Киселев В.С. Комсомольское собрание / В.С. Киселев, В.А. Сущевич. – М., 1971. – 128с.
599596
  Бабаев С.А. Комсомольское собрание / С.А. Бабаев, Б.И. Матвеев. – Л, 1984. – 120с.
599597
   Комсомольское строительство. – М, 1975. – 241с.
599598
   Комсомольское строительство. – М, 1975. – 236с.
599599
   Комсомольское строительство. – М, 1984. – 574с.
599600
   Комсомольской юности певец : (К 75-летию со дня рождения М.А. Светлова) ; Реком. список лит-ры. – Москва, 1978. – 10 с.
599601
   Комсомольскому групоргу. – М, 1970. – 239с.
599602
   Комсомольскому групоргу. – М, 1970. – 239с.
599603
   Комсомольскому групоргу. – М, 1971. – 239с.
599604
  Томак Ю.А. Комсомольскому групоргу. / Ю.А. Томак. – М., 1980. – 127с.
599605
   Комсомольскому прожектористу. – Саратов, 1970. – 56с.
599606
  Булава Леонід Комсомольськ - центр залізорудної промисловості України = Економіка країни / Булава Леонід, Федій Олександр // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 11
599607
  Донченко О. Комсомольська глушина / О. Донченко. – Харків, 1927. – 55 с.
599608
  Олексієнко З. Комсомольська група у колгоспі / З. Олексієнко. – К., 1950. – 52с.
599609
  Кравченко Є.С. Комсомольська лінія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1969. – 99 с.
599610
   Комсомольська слава України. – Київ : Молодь
Кн. 3. – 1973. – 290 с.
599611
  Гусаров В.П. Комсомольська штурмова / В.П. Гусаров. – К, 1965. – 182с.
599612
  Карпов М.О. Комсомольське пильне око. (Про участь комсомольских організацій в держ. и госп. будівництві). / М.О. Карпов, В.Ф. Семеняка. – К., 1963. – 32с.
599613
  Кожушний М.П. Комсомольське серце. / М.П. Кожушний. – К., 1976. – 79с.
599614
  Корнєєва І.С. і Ляшенко А.Т. Комсомольський квиток / І.С. і Ляшенко А.Т. Корнєєва. – М., 1976. – 130с.
599615
   Комсомольський промінь. – К, 1963. – 86с.
599616
   Комсомольський рейд по виявленню порушень трудової дисципліни // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  14 жовтня комітет ЛКСМУ провів перший рейд по виявленнню порушень трудової дисципліни в університеті. Рейдом було охоплено історичний, механіко-математичний та фізичний факультети.
599617
  Лиходід М.Х. Комсомольський характер. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1976. – 63с.
599618
   Комсомольські багаття. – К., 1987. – 161с.
599619
  Собко В.М. Комсомольські ночі : Повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1967. – 327с.
599620
   Комсомольські пісні. – Київ, 1958. – 192с.
599621
  Первомайський Л.С. Комсомольські повісті : повісті / Л.С. Первомайський. – Київ ; Харків : Держлітвидав, 1935. – 295 с.
599622
   Комсомольцам о программе и уставе ВЛКСМ. – М, 1936. – 160с.
599623
   Комсомольці - на вирішальні ділянки боротьби за руду. – Кривий Ріг, 1932. – 23с.
599624
  Бегунов П. Комсомольці Софіївської МТС у боротьбі за опанування техніки та агронауки / П. Бегунов. – Х., 1934. – 48с.
599625
  Волков В Г. Комсомольцы-активные помощники партийной организации / В Г. Волков, . – Иваново, 1950. – 48с.
599626
  Лебедев Комсомольцы-моряки / Лебедев, -Кумач, 1943. – 64с.
599627
  Нелаев В.А. Комсомольцы-моряки в боях за Родину / В.А. Нелаев. – М, 1970. – 207с.
599628
  Нелаев В.А. Комсомольцы-моряки в боях за Родину / В.А. Нелаев. – 2-е изд. – М, 1973. – 223с.
599629
  Шепель В.М. Комсомольцы-производственники / В.М. Шепель. – М, 1958. – 55с.
599630
  Борунов А.Д. Комсомольцы - боевые помощники партийной организации / А.Д. Борунов. – М., 1954. – 47с.
599631
  Курбатов Ю.А. Комсомольцы "Электростали" - XXIV съезду КПСС. / Ю.А. Курбатов, В.В. Прибытков. – М., 1971. – 24с.
599632
  Скляренко И. Комсомольцы впереди. / И. Скляренко. – Симферополь, 1956. – 43с.
599633
  Левкин Б. Комсомольцы города-героя / Б. Левкин. – М, 1944. – 112с.
599634
  Кузнецова А.М. Комсомольцы Зауралья в борьбе за подготовку и проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства / А.М. Кузнецова. – Курган, 1963. – 40с.
599635
  Султанов А.М. Комсомольцы и молодежь - покорители целины / А.М. Султанов. – М., 1959. – 38с.
599636
   Комсомольцы и молодежь в боях за Сталинград. – Сталинград, 1951. – 128с.
599637
  Жучкова Н. Комсомольцы колхозного села / Н. Жучкова. – М., 1943. – 46с.
599638
   Комсомольцы колхозного села. – Молотов, 1953. – 54с.
599639
  Видюков Комсомольцы Красной Армии в боях за Родину / Видюков, и.М. – Москва, 1943. – 32с.
599640
  Бабичев Г.С. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной Войне (1941-1944) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев Г.С.; КГУ им Т.Г.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К, 1959. – 26л.
599641
  Бабичев Г.С. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне. (1941-1944 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бабичев Г.С.; Киевск. гос. ун-т им. Т.Шевченко.Кафедра истории КПСС. – К., 1958. – 281л.
599642
   Комсомольцы МТС. – М., 1955. – 72с.
599643
  Максакова Л. Комсомольцы на шахте / Л. Максакова. – М, 1943. – 32с.
599644
   Комсомольцы нашего города. – Воронеж, 1968. – 100с.
599645
  Перевалов Н.Ф. Комсомольцы полка / Н.Ф. Перевалов. – М, 1959. – 45с.
599646
  Тюриков В.И. Комсорг батальона / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1971. – 109с.
599647
   Комсорги. – К, 1966. – 73с.
599648
   Комсоргові школи. – К, 1975. – 168с.
599649
  Кулиш А.И. Комсоргу студенческой группы / А.И. Кулиш, Н.Ф. Головатый. – К., 1980. – 86с.
599650
  Корнюшин В.П. Комсоргу ударной: (Сборник). / В.П. Корнюшин. – М., 1979. – 159с.
599651
  Шот Микола Кому - біда, а кому - вигідна каламутна вода // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7
599652
  Єржабек Ч. Кому - життя, кому - смерть / Ч. Єржабек. – К., 1960. – 156с.
599653
  Сищук Олексій Кому - землі? : мораторій на продаж, можливо, знімуть наприкінці року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 16-17


  У квітні Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин спільно з громадською організацією "Інститут розвитку аграрних відносин" провів спухання стосовно проектів законів "Про ринок земель" (реєстр. N2 2143 та № 2143-1). Перший ...
599654
  Сищук Олексій Кому - землі? : мораторій на продаж, можливо, знімуть наприкінці року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 16-17


  У квітні Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин спільно з громадською організацією "Інститут розвитку аграрних відносин" провів спухання стосовно проектів законів "Про ринок земель" (реєстр. N2 2143 та № 2143-1). Перший ...
599655
   Кому - сльозы, кому - пир... : GEOскоп. Зоология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 164 : Фото. – ISSN 1029-5828
599656
  Лендєл В.М. Кому автомашину? / В.М. Лендєл. – Ужгород, 1971. – 32с.
599657
   Кому багато дано. – К., 1988. – 191с.
599658
   Кому був вигідний голодомор? : Статті. – Київ : МАУП, 2003. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-274-8
599659
  Романчук О. Кому в Україні вигідний Євразійський союз? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 1-3
599660
  Буданин В.И. Кому вершить суд / В.И. Буданин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 399с.
599661
  Вишня Остап Кому веселе : Гуморески про культурне будівництво / Вишня Остап. – 2-е вид. – Київ : Червоний шдях, 1925. – 46с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка селянина. Серія красного письменства ; №27)
599662
  Вишня Остап Кому веселе, а кому й сумне : З додатком нових гуморесок / Вишня Остап. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1927. – 75с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
599663
  Білинець С.А. Кому ви молитесь? / С.А. Білинець. – Київ, 1966. – 48с.
599664
  Яковенко Ю.І. Кому війна, а кому інформаційна чи воєнна соціологія // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 24-32. – ISSN 2073-9591
599665
  Сокирко О. Кому всміхається Роджер // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 15 (283). – С. 44-48. – ISSN 1996-1561


  Розквіт морського піратства завжди був зворотним боком розвитку економіки, інтенсифікації торгівлі та виникнення слабоструктурованих суспільств.
599666
   Кому выгоден миф о советской военной угрозе. – М, 1986. – 263с.
599667
  Бардин В.М. Кому доверить коллектив / В.М. Бардин. – Саранск, 1989. – 92 с.
599668
  Усатенко П. Кому довіримо українську науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 12


  Науковий комітет Нацради з науки і технологій обиратимуть переважно іноземні вчені світового рівня. Однією з основних новацій нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (діє від 16 січня 2016 р.). є зміна принципів формування ...
599669
  Коваленко Г.Я. Кому достанется планета / Г.Я. Коваленко. – М, 1967. – 119с.
599670
  Пелікан Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого Письма крізь століття = Whose Bible is it? A history of the Scriptures through the ages / Ярослав Пелікан ; [пер. з англ. Д. Морозова ; наук. ред. Ю. Вестель ; Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 385, [7] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 375-385 та в підрядк. прим. – (Biblioteca Clementina). – ISBN 978-966-378-204-1
599671
  Макклинтик М. Кому же еще верить, как не вам? // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 8. – С.60-65. – ISSN 0132-0831
599672
  Гольдман В.Б. Кому завтра быть хлеборобом / В.Б. Гольдман. – М., 1975. – 63с.
599673
  Чепурний О.О. Кому захищати інтереси потерпілого // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.92-97. – Бібліогр.: 11 назв.
599674
  Знаменский В.А. Кому и зачем нужна наука механика / В.А. Знаменский. – Воронеж, 1987. – 65с.
599675
  Усиков А.Я. Кому и как назначаються государственные пенсии / А.Я. Усиков, А.А. Забозлаев. – Москва, 1960. – 157с.
599676
  Павлишенко Михайло Кому й навіщо потрібна приватизація землі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Земля - основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції, своєрідна комора корисних копалин, територія розміщення фабрик, заводів тощо. Одне слово, джерело всього, що є основою життя на нашій планеті. Українська земля має великий, але не ...
599677
  Павлишенко Михайло Кому й навіщо потрібна приватизація землі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Земля - основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції, своєрідна комора корисних копалин, територія розміщення фабрик, заводів тощо. Одне слово, джерело всього, що є основою життя на нашій планеті. Українська земля має великий, але не ...
599678
  Антоненко Е. Кому корисна зимова сплячка? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Про спортивне життя факультетів університету розповідає відповідальний за спортивну роботу в КУ.
599679
  Підсуха О.М. Кому кують зозулі / О.М. Підсуха. – Київ, 1973. – 319 с.
599680
  Цветков С. Кому мешала Бастилия? // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7


  Історія тюрем у Франції
599681
  Гаврилів О. Кому мріяти / Орест Гаврилів. – Львів, 2005. – 50с.
599682
   Кому муляє рівний доступ до освіти? / матеріали "круглого столу" підготувала Тетяна Моісеєва // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 80-84


  Система ЗНО, котру підтримує близько половини українців, потребує розвитку, а не скасування, вважають експерти.
599683
   Кому мы идем на помощь. – М, 1939. – 30с.
599684
  Біленко Василь Кому на Гібралтар // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 24-30 : фото
599685
  Бандуренко Є. Кому на добро, а кому під ребро / Є. Бандуренко. – К, 1960. – 226с.
599686
  Зиборов Е.А. Кому на роду написано.... / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1988. – 445с.
599687
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М.-Л., 1928. – 111с.
599688
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М.-Л., 1933. – 260с.
599689
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М., 1934. – 280с.
599690
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Ленинград, 1935. – 63с.
599691
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Куйбышев, 1937. – 270с.
599692
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Горький, 1944. – 381с.
599693
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Саратов, 1946. – 343с.
599694
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Кострома, 1947. – 331с.
599695
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Куйбышев, 1948. – 340с.
599696
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М., 1971. – 343с.
599697
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Л., 1972. – 263с.
599698
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М., 1975. – 304с.
599699
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М., 1977. – 445с.
599700
  Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо : [поэма] / Н.А. Некрасов ; худож. В. Смирнов (Палех). – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 246 с. : цв. ил.
599701
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Л., 1979. – 263с.
599702
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – М., 1984. – 285с.
599703
  Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послесл. и прим. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5693-14
599704
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послеслов. и примеч. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380, [2] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 373-378. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6048-8
599705
  Некрасов М.О. Кому на Русі жити добре / М.О. Некрасов. – К., 1938. – 276с.
599706
  Олексіюк М. Кому належать гроші на вашому поточному рахунку? / М. Олексіюк, І. Прокоп"єв // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 14-15
599707
   Кому належить "скифське золото"? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду / О. Яворська, М. Суханов, Ю. Федорчук, О. Лубчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
599708
  Низовий М.А. Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54 - 61
599709
  Селіванов О. Кому належить право на фірмове найменування (фірму) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
599710
  Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.103-110
599711
  Латышев Г.В. Кому не день... / Г.В. Латышев. – Ярославль, 1990. – 62с.
599712
  Цукерман Кэтрин Кому не достанется молока? "Я молоко не перевариваю!" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 42-43 : фото
599713
  Тарновський М.Ю. Кому не сниться спокій : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1987. – 176 с.
599714
  Жук Ю. Кому невигідний Петлюра // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 5-7
599715
  Бусол О. Кому невігідна легалізація нарізної вогнепальної зброї? / розмову вів Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
599716
   Кому нужен мир, а кому - война. – Прага, 1981. – 167с.
599717
  Клод А. Кому нужна война / А. Клод. – М., 1949. – 208с.
599718
  Островский З. Кому нужна вражда к евреям. / З. Островский. – М.-Л., 1931. – 62с.
599719
  Скоров Г.Е. Кому нужна Еврафрика / Г.Е. Скоров. – Москва, 1957. – 46с.
599720
  Гладіліна О. Кому однаково?: (До проблеми осмислення поезії Тараса Шевченка та вивчення її у школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-18
599721
  Сердюков Н.И. Кому оставаться в живых / Н.И. Сердюков. – Одесса, 1990. – 287с.
599722
  Кочетов В. Кому отдано сердце : публицистика / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 352 с.
599723
  Делибес М. Кому отдаст голос сеньор Кайо ? / М. Делибес. – М, 1983. – 287с.
599724
  Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 0132-1331
599725
  Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
599726
   Кому подвластен металл?. – М, 1982. – 47с.
599727
  Шеметов А.И. Кому поет жаворонок. / А.И. Шеметов. – Тула, 1965. – 127с.
599728
  Красовский Л.А. Кому пожинать плоды / Л.А. Красовский. – Красноярск, 1962. – 112с.
599729
  Хоменко М.Ф. Кому поклоняєтесь? / М.Ф. Хоменко. – К., 1964. – 55с.
599730
  Джэггэрд Виктория Кому покорился космос? // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 60-61 : фото
599731
  Кулакова Г.А. Кому покоряется ляжня. / Г.А. Кулакова. – М., 1974. – 128с.
599732
   Кому помогать в России. – М, 1991. – 72с.
599733
  Летаев А. Кому поможет рождение нового Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"? Особенности применения норм на практике // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
599734
  Скуба В. Кому потрібен "Бандера-фашист"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)


  Лекція аспіранта Гамбурзького університету Гжегожа Россолінського-Лібе як свідчення того, що боротьба за політику пам"яті у Європі триває.
599735
  Скуба В. Кому потрібен "Бандера-фашист"? // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 березня (№ 12). – С. 9


  Лекція Гжегожа Россолінського-Лібе як свідчення того, що боротьба за політику пам"яті у Європі триває.
599736
  Трегуб Г. Кому потрібен демократичний Азербайджан? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Перемога Ільхама Алієва на декоративних президентських виборах 9 жовтня свідчить про те, що режим у Баку за мовчазної згоди Заходу заганяє країну чимдалі в аторитарну прірву.
599737
  Субота В. Кому потрібен журнал "Березіль"? На межі знищення - чергове літературне видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 17
599738
  Росіхіна В. Кому потрібен новий закон? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С28-29. – ISSN 1726-3077


  Закон "Про місцеве самоврядування"
599739
   Кому потрібна Анкара? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 20-24 : фото. – ISSN 1998-8044
599740
  Птахів Семен Кому потрібний туроператорський софт? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 72. – ISSN 1998-8044
599741
  Самойлов Юрій Кому потрібні іноземні турпредставництва? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 72-77 : фото. – ISSN 1998-8044
599742
  Холодилов А.И. Кому поют соловьи / А.И. Холодилов. – Л., 1967. – 172с.
599743
  Сидельников И Кому поют соловьи / И Сидельников. – Воронеж, 1971. – 216с.
599744
   Кому принадлежат австрийские фирмы. – М, 1964. – 138с.
599745
  Попов С.И. Кому принадлежит будущее. / С.И. Попов. – М., 1986. – с.
599746
  Константи Элен Кому принадлежит святыня : Франция / Константи Элен, Волант Ришар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
599747
  Прицколейт К. Кому приндлежит Западная Германия / К. Прицколейт. – М., 1960. – 850с.
599748
  Иванович В.И. Кому пышки, кому шишки / В.И. Иванович. – М, 1958. – 91с.
599749
  Макеев В.Ф. Кому светят звезды / В.Ф. Макеев. – М, 1984. – 240с.
599750
  Тарасенкова Н.Н. Кому сколько отпущено... / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1970. – 96с.
599751
   Кому служат церковники и сектанты. – Ярославль, 1938. – 172с.
599752
  Эдельман А.И. Кому служит "богоизбранность". / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1985. – 160с.
599753
  Троценко И.Д. Кому служит "зеленая Европа". / И.Д. Троценко. – М., 1982. – 64с.
599754
  Скачко А.Б. Кому служит бюджет США, / А.Б. Скачко. – М., 1959. – 87с.
599755
  Басманов М.И. Кому служит современный троцкизм / М.И. Басманов. – М., 1974. – 111с.
599756
  Селюк М.Р. Кому служить військова Феміда? Практика судочинства військових судів України / Микола Селюк. – Київ, 2003. – 346с. – ISBN 966-7863-26-3
599757
  Кошицький Іван Олексійович Кому сняться мавки / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1978. – 359с.
599758
  Вільний В.М. Кому співають жайвори / В.М. Вільний. – Київ, 1976. – 191 с.
599759
  Чамлай Б.Ф. Кому стяться кислиці / Б.Ф. Чамлай. – Дніпропетровськ, 1974. – 48с.
599760
  Морозов Е.С. Кому суждено жить / Е.С. Морозов. – Самара, 1991. – 511с.
599761
  Правик Ю. Кому та для чого потрібна реклама ? // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1605-9875
599762
  Седнев В.В. Кому улыбается Будда? / В.В. Седнев. – К, 1986. – 296с.
599763
  Санин В.М. Кому улыбается океан / В.М. Санин. – М., 1967. – 223с.
599764
  Санин В.М. Кому улыбается океан. / В.М. Санин. – М, 1967. – 223с.
599765
  Тучинский Л.И. Кому улыбается удача / Л.И. Тучинский. – Киев, 1990. – 135с.
599766
  Сарнов Б.М. Кому улыбался Блок / Б.М. Сарнов. – Москва : Правда, 1988. – 48 с.
599767
  Воскрекасенко С.І. Кому хвала, кому хула / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1952. – 128 с.
599768
  Кралюк П. Кому це потрібно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 6). – С. 5


  Заява Міністерства культури про можливу заборону Греко-католицької церкви знаходиться не так у правовій чи релігійній, як у політичній площині.
599769
  Лагода В.К. Кому чолом, кого помелом : сатира, гумор, лірика, пісні / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1973. – 291 с.
599770
  Ковалев Д.М. Кому что дорого / Д.М. Ковалев. – Минск, 1982. – 208с.
599771
  Білецький М.С. Кому що... : гумор і сатира / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 70 с.
599772
  Песков Е.Б. Кому это выгодно / Е.Б. Песков, Б.А. Шабад. – М., 1958. – 63с.
599773
  Веселицкий А Кому это выгодно? / А Веселицкий. – Москва, 1980. – 247с.
599774
  Булычев Кир Кому это нужно? / Булычев Кир. – М., 1991. – 350,1с.
599775
  Лахірі Д. Кому яке діло : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 50-74. – ISSN 0320-8370
599776
  Карівець І.В. Кому, коли і як викладати філософію? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
599777
  Боконбаев Д. Комуз / Д. Боконбаев. – Ленинград, 1947. – 94 с.
599778
  Усенбаев А. Комуз : стихи и поэмы / А. Усенбаев; пер. с киргиз. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 144 с.
599779
  Беренштейн Л.Ю. Комуістична партія - організатор масового колгоспного руху в країні / Л.Ю. Беренштейн. – Київ, 1958. – 32с.
599780
  Георгіаді Н.Г. Комулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
599781
  Гордієнко К. Комуна на хуторі Куличка / К. Гордієнко. – Харків, 1930. – 72 с.
599782
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
599783
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
599784
  Бедрій Р. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-167. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
599785
  Гущик С. Комунальна власність на землю: становлення, сутність, реалізація // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
599786
  Бурашнікова О.С. Комунальна власність як об"єкт місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 136-143. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
599787
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.31-35. – ISBN 966-667-078-Х
599788
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України : ридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-38. – ISSN 0132-1331
599789
  Алексєєв В. Комунальна власність: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.200-206
599790
  Шкільняк М.М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 90-95. – ISSN 2309-1533
599791
  Соколова А.К. Комунальна та інші форми власності на ліси в новому Лісовому кодексі України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 123-129. – ISSN 0201-7245
599792
  Вологодцев Іп. Комунальне господарство в містах України / Іп. Вологодцев, Іс. Каплунов. – Харків, 1930. – 68с.
599793
  Борисенко М. Комунальне господарство Києва в 1920-1930-х роках // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 230-233. – ISBN 966-8029-58-5
599794
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 130. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130)
599795
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 132. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132)
599796
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 133. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
599797
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 134. – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
599798
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 135. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135)
599799
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 136. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
599800
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 137. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
599801
  Борисенко М. Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 108-113
599802
  Курінний Є. Комунальне управління:ознаки принципи , поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
599803
  Череп А.В. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад / А.В. Череп, С.О. Осипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
599804
  Чепіга Т.М. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 133-136. – Бібліогр.: 14 назв
599805
  Ананасенко К. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-55. – Бібліогр.: на 22 пункти. – ISSN 0132-1331
599806
  Зима Д.Л. Комунальний фінансовий контроль: поняття та проблеми розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.81-86. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
599807
  Герасименко Н.О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 81-86. – ISSN 1681-6277
599808
  Апанасенко К. Комунальні господарські об"єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
599809
  Луговий В. Комунальні коледжі США: досвід для України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Травень - червень (№ 3). – С. 4-5


  В Україні відповідно до Закону "Про вищу освіту" (2014 р.) значних змін зазнають вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації. Надмірна кількість університетів, академій та інститутів і сумарно завеликі обсяги підготовки фахівців у них призводять ...
599810
  Сечін С. Комунальні підприємства "Бюро технічної інвентарізації" мають право на існування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 29-31.
599811
   Комунально-житлове господарство УРСР. – Київ, 1940. – 284с.
599812
  Ісаков П.М. Комунально-побутове забезпечення ув"язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 51-68
599813
  Морозова Марина Комунальное путешествие : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 88-91 : Фото
599814
  Симеонова Й. Комуникативен подход в обучението по чужд език / Й. Симеонова. – София, 1982. – 70с.
599815
  Любашенко О.В. Комуникативна дистанція в процесі особистісно-орієнтованої співдіяльності навчання мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 34-38


  Стаття присвячена виявленню проблем особистісно-орієнтованого навчання мов. Автор пропонує побудову педагогічного дискурсу шляхом скорочення комунікативної дистанції. Статья посвящена выявлению проблем личностно-ориентированного обучения языкам. Автор ...
599816
  Исусов М. Комунистическата партия и революционният процес в България 1944/1948 / М. Исусов. – София, 1983. – 336с.
599817
  Стефанов Ц. Комунистическият и антифашисткият печат през времето на фашистката диктатура в България. / Ц. Стефанов. – София, 1960. – 334с.
599818
  Филипов Д. Комунистическото общество / Д. Филипов. – София, 1982. – 408с.
599819
  Калакура О. Комунізація етнокультурного життя Галичини: історико-політологічний вимір // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 116-131. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Також йдеться о русифікації Вищої школи.
599820
  Ніколаєнко І.І. Комунізм -- жива творчість мас. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1962. – 194с.
599821
   Комунізм - живе втілення ідей Великого Жовтня. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 211с.
599822
  Хрущов М.С. Комунізм - мир и щастя народів / М.С. Хрущов. – К
2. – 1962. – 347с.
599823
  Слободенко А.М. Комунізм - наша мета / А.М. Слободенко, В.П. Діденко. – К., 1960. – 50с.
599824
   Комунізм - наша мета. – К, 1963. – 60с.
599825
  Зацепілін Г.Ф. Комунізм - прапор світового революційного руху / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1964. – 64с.
599826
  Прожогін В.Є. Комунізм - це рівність усіх / В.Є. Прожогін. – К., 1964. – 59с.
599827
  Рябцев В.П. Комунізм / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203-204. – ISBN 966-642-073-2
599828
   Комунізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773. – ISBN 966-316-069-1
599829
  Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917-1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 114-132. – ISSN 0130-5247
599830
  Мехеда М.І. Комунізм будувати молодим / М.І. Мехеда. – Львів, 1969. – 68с.
599831
  Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / С. Кульчицький. – Київ : Основи, 1996. – 396с. – ISBN 966-500-005-5
599832
  Зязюн І.А. Комунізм і естетичний розвиток особи / І.А. Зязюн. – Київ, 1972. – 172с.
599833
  Ковалевський Б.П. Комунізм і класи / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1965. – 143с.
599834
  Гутянський С.К. Комунізм і культура / С.К. Гутянський. – Київ, 1968. – 48с.
599835
  Лось В.Є. Комунізм і нації / В.Є. Лось. – Київ, 1965. – 36с.
599836
  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм : Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк; Переклав з анг. Г.Касьянов. – Київ : Основи, 1998. – 479с. – ISBN 966-500-008-Х
599837
  Худушин Ф.С. Комунізм і оновлення землі. / Ф.С. Худушин. – К., 1962. – 171с.
599838
  Драчов В.К. Комунізм і особиста власність / В.К. Драчов. – Київ, 1963. – 40с.
599839
   Комунізм і побут. – К, 1963. – 339с.
599840
  Колобков В.В. Комунізм і проблеми гуманізму / В.В. Колобков. – Київ, 1970. – 47с.
599841
  Санойца К. Комунізм і проблеми національностей у Центрально-Східній Європі в XX столітті. Польська Народна Республіка та її "національні парадокси" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 111-125. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
599842
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1937. – 49с.
599843
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1938. – 48с.
599844
  Колобков В.В. Комунізм і релігія / В.В. Колобков. – К., 1961. – 26с.
599845
  Нікітін С.Д. Комунізм і розвиток продуктивних сил / С.Д. Нікітін. – Київ, 1963. – 39с.
599846
  Донченко Р.І. Комунізм і свобода творчості / Р.І. Донченко. – Київ, 1964. – 44с.
599847
  Грідчин В.Ф. Комунізм і суспільний поділ праці / В.Ф. Грідчин. – Київ, 1968. – 108с.
599848
  Передерій В.Ф. Комунізм і суспільний прогрес / В.Ф. Передерій. – Київ, 1977. – 48с.
599849
  Лисенко О.Я. Комунізм і формування особи / О.Я. Лисенко. – К., 1978. – 48с.
599850
  Горбунова А.В. Комунізм і християнство у розумінні М. Бердяєва (за працею "Джерела і смисл російського комунізму") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-280. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
599851
   Комунізм перемагає. – К, 1961. – 227с.
599852
  Мазур В.Н. Комунізм починається сьогодні / В.Н. Мазур. – К, 1960. – 64с.
599853
  Тичина Павло Григорович Комунізму далі видні : Поезії / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 62с.
599854
  Усов Д.В. Комунікативна версія теорії суспільної угоди: Ю. Габермас // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 193-197
599855
  Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій Європейського Союзу в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", Видавничо-полігр. ін-т, Каф. видав. справи та редагування. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 202-212. – Бібліогр.: арк. 168-201
599856
  Тур О. Комунікативна діяльність майбутнього спеціаліста: сутність та характерні особливості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 219-225. – ISSN 2312-5993
599857
  Кліш П. Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості / П. Кліш, А. Хом"як // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 51-54. – ISSN 2308-4634
599858
  Мірошниченко П.В. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
599859
  Мірошниченко П. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограми (фокус-групове дослідження) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 246-251


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
599860
  Шмига Ю.І. Комунікативна ефективність української телереклами : монографія / Юлія Шмига ; М-во освіти і науки України, Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2014. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-168
599861
  Горбач С.С. Комунікативна засоби вираження стратегії ухиляння від відповіді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 395-399. – ISSN 1729-360Х
599862
  Шабат-Савка Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 392-396
599863
  Хоменко О.В. Комунікативна іншомовна освіта як процес формування гармонійної особистості студентів вищих навчальних закладів економічного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 307-309. – (Педагогічні науки)


  У статті обгрунтовується необхідність комунікативної іншомовної освіти студентів вищих навчальних закладів економічного профілю з огляду на нові реалії глобалізованого світу.
599864
  Тюріна В.О. Комунікативна компетентність викладача як складова його професійної компетентності / В.О. Тюріна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 243-249. – ISBN 966-7352-66-8
599865
  Домбровська Я.М. Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 61-73. – ISBN 978-617-7009-44-3
599866
  Карп"юк М.Д. Комунікативна компетентність і ділова контактність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 186-203. – ISBN 978-617-7009-23-7
599867
  Бардин Н.М. Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 451-458. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
599868
  Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи / Л.П. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2011. – 80 с. : іл., табл. – На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (108). – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)). – ISBN 978-617-00-1183-1
599869
  Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Тетяна Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328с. – ISBN 966-7651-42-8
599870
  Герцовська Н.О. Комунікативна компетенція як складова формування багатомовної особистості студента-філолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 420-425. – ISBN 978-617-7132-02-07
599871
  Попова О.В. Комунікативна концепція ідентичності Ч. Тейлора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 197-198
599872
  Литвинчук О.В. Комунікативна культура в освітному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 95-97
599873
  Мельник С. Комунікативна методика викладання української мови як іноземної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 244-252. – ISBN 966-95452-3-9
599874
  Сирінський Роман Аркадійович Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Дис.... канд.філософ.наук: 09.00.03 / Сирінський Роман Аркадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
599875
  Перехейда В.В. Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 83-87


  Визначено та проаналізовано аспекти комунікативної місії інтегратора суспільства, яку виконує внутрішній туризм в Україні. Розглянуто перспективи використання цього ресурсу для гармонізації суспільного діалогу. In the article it is identified and ...
599876
  Лисицький В. Комунікативна модель освітньої технології підготовки економістів-професіоналів : кадрове забезпечення банків / В. Лисицький, А. Камінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
599877
  Лила М.В. Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7009-07-7
599878
  Голтвяниця Н.Ю. Комунікативна норма французьких інтернет-форумів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 17-20
599879
  Бульвінська О.І. Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)
599880
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 246 арк. – Додатки: арк. 241-246. – Бібліогр.: арк. 219-240
599881
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
599882
  Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-1617-03-1
599883
  Малєєва Н.С. Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 74-78. – ISSN 2078-1687
599884
  Космеда Т.А. Комунікативна поведінка Івана Франка: чинник зовнішності в комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 32-35.
599885
  Борисенко Н.Д. Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 133-138


  Стаття присвячена аналізу комунікативної поведінки персонажів британської драми. Досліджується специфіка комунікативної поведінки, її залежність від соціально-статусних характеристик мовця та слухача. Розглядаються особливості реалізації окремних ...
599886
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник / А.М. Єрмоленко. – Київ : Лібра, 1999. – 488с. – ISBN 966-7035-24-7
599887
  Мельник О.Є. Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 150-161. – ISSN 2075-1443
599888
  Цибух О. Комунікативна раціональність у перемовинах із терористами // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 171-173.
599889
  Антонова О. Комунікативна роль і функції мемуарних елементів у циклі радіопередач Миколи Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 128-133
599890
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 238л. – Бібліогр.: л.236-238
599891
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
599892
  Тараненко А.І. Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 300-305


  Стаття написана на тему: "Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі". Ця ситуація характеризується значним емоційним напруженням комунікантів, що призводить до різних формально-структурних порушень. Під час освідчення в ...
599893
  Мусійчук Т. Комунікативна ситуація обурення // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 2410-0927
599894
  Шовгун Н.О. Комунікативна ситуація як фактор вибору мови спілкування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 198-202. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджуються психолінгвістичні особливості малих соціальних груп в умовах білінгвізму.
599895
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 270 л. – Додатки: л. 198-270. – Бібліогр.: л. 178-197
599896
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
599897
  Дячук О.В. Комунікативна стратегія залякування та засоби її реалізації в дискурсі шокової соціальної реклами США // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 95-105


  Статтю присвячено дослідженню комунікативної стратегії залякування в дискурсі шокової соціальної реклами США. Метою використання цієї стратегії в зазначеному дискурсі є боротьба з пороками та девіантними формами поведінки американців. Засобами її ...
599898
  Горбик Р. Комунікативна стратегія похибки у мовній практиці мережевих спільнот // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 149-153.


  Автор на матеріалі сучасної віртуальної комунікації та блогерської спільноти "падонкаф" розглядає функціонування сучасних арго як вияв протистояння мовного енкратизму та акратизму. Стрижневим елементом структури сучасних мережевих арго визначено ...
599899
  Шаповалова Г. Комунікативна стратегія сучасних українських журналів для жінок // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Філологія ; Вип. 20)
599900
  Курченко Л.М. Комунікативна стратегія хеджування в дискурсі політичного інтерв"ю (гендерний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 403-409
599901
  Довбищенко Ф.В. Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 242-253


  У статті досліджено комунікативну структуру І книги трактату грекомовного історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія після Марка Аврелія", встановлено принцип функціонування прийому "текст у тексті". Доведено,що застосування цього прийму свідчить про ...
599902
  Токарська А.С. Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 252-257. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
599903
  Стахнюк Н.О. Комунікативна та автокомунікативна функції "Щоденників" З. Налковської // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 62-63
599904
  Литвиненко В.В. Комунікативна та комунікаційна системи — диференціація понять // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 30-32. – ISSN 2312-5160


  У статті подано тлумачення та вибудовано ієрархію понять "комунікативна система" та "комунікаційна система" в межах науки про соціальні комунікації, запропоновано модель управління комунікативними системами в межах комунікаційної. The article deals ...
599905
  Ловчинська Т. Комунікативна толерантність та задоволеність міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації молодих жінок / Т. Ловчинська, К. Ясинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз феномену гендерної соціалізації, розкрито специфіку психологічних особливостей взаємозв"язку комунікативної толерантності та задоволеності міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації ...
599906
  Чекан Ю.І. Комунікативна тріада "композитор - виконавець - слухач" у сучасному соціокультурному просторі та проблеми музичної освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 464-472
599907
   Комунікативна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773-774. – ISBN 966-316-069-1
599908
  Колосок С. Комунікативна функція в діяльності регіонального органу державної влади // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.235-245
599909
  Любашенко О. Комунікативна функція вокативних синтаксем у структурі українського речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Стаття містить результати теоретичного вивчення деяких проблем функціонального синтаксису, зокрема, аналіз комунікативної теорії речення та функції вокативних синтаксем у ньому, а також диференційних ознак звертань як синтаксичних компонентів в ...
599910
  Яременко І.А. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Яременко І.А.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
599911
  Ананко Т. Комунікативне лідерство в англомовному корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
599912
  Холмогорцева І.С. Комунікативний аспект британської фольклорної п"єси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 132-137. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
599913
  Сухонос В. Комунікативний аспект обвинувальної промови у судових дебатах / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-92
599914
  Черненко О.А. Комунікативний аспект побудови думи: на матеріалі думи "Фесько Ганжа Андибер" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 161-168. – Бібліогр.: Літ.: с. 168; 3 назв.
599915
  Сирінський Р.С. Комунікативний дискурс як інструмент сучасної етнополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядаються основні проблеми сучасної української етнополітики, аналізується її конфронтаційність. Обгрунтовується необхідність застосування до вирішення міжетнічних суперечностей досягнень сучасної західної практичної філософії, зокрема, ...
599916
  Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – C. 10-14
599917
  Магдюк О.В. Комунікативний підхід у процесі вивчення англійської мови студентами філологічних спеціальностей // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 90-92
599918
  Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 15-20. – ISSN 0321-0499
599919
  Коротич К. Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря") // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 200-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
599920
  Савченко К.Ю. Комунікативний потенціал як складова педагогічної підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 35-39. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто проблему розвитку комунікативного потенціалу як фахової підгот овки майбутніх вчителів у вищий педагогічній школі. Розкрито сутність понять "потенціал" і "комунікативний потенціал". Показані складові комунікативного потенціалу.
599921
  Пилипенко Р.С. Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 266-269. – ISBN 978-966-581-885-4
599922
  Девтеров І.В. Комунікативний процес і мовна ситуація в інтернеті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 162-166. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні комунікативні механізми та особливості мовних форм в Інтернеті. Акцентується увага на проблемі мовної різноманітності у кіберпросторі.
599923
  Руденко О.М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-121. – ISBN 978-617-696-081-2
599924
  Сидоренко М.О. Комунікативний саботаж у контексті сучасної теорії комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 283-288


  У статті описується феномен комунікативного саботажу, зважаючи на різні підходи до вивчення цього явища, здійснюється спроба глибше розкрити його природу, причини і механізми застосування. В статье описывается феномен коммуникативного саботажа с ...
599925
  Пещак М.М. Комунікативний синтаксис / М.М. Пещак; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2000. – 150с. – ISBN 966-507-105-Х
599926
  Гончарова А.К. Комунікативний фільтр як спосіб відбору інформації серед блогерів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 87-90


  Розглядається поняття комунікативного фільтра та його різновидів у електронному (віртуальному) просторі. Оскільки інтернет дає доступ до великої кількості інформації, що істотно відрізняється від інформації традиційних ЗМІ, існує також система відбору ...
599927
  Воронка Г.В. Комунікативні бар"єри у словникових виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 151-153


  Мета пропонованої роботи — вивчення комунікативних бар’єрів, які є специфічними для словникових видань. Досліджуються вияви цих бар’єрів і можливі шляхи їх усунення, адже це важлива умова підвищення комунікативної ефективності словникового видання. ...
599928
  Акайомова А. Комунікативні властивості іміджу та його класифікація // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 2-5
599929
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(6).Червень 2003 р.). – ISBN 966-8245-39-3; 966-8245-42-3 (Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 80с.
599930
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-43-1
Ч.2. – 2003. – 96с.
599931
  Орєхов В.В. Комунікативні завдання та засоби їх реалізації в газетному політичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 117-120. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
599932
  Ломачинська С.В. Комунікативні засоби владного впливу сучасної православної церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 67-69
599933
  Зданюк Т.В. Комунікативні ігри як один з прийомів навчання німецької мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 40-41
599934
  Мартиняк І. Комунікативні інтенції мовця в арабських мовленнєвих етикетних теофорних формулах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С, 116-122. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
599935
  Ніжнік Л.І. Комунікативні інтенції персонажа в британській художній літературі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 125-128
599936
  Каблак П.І. Комунікативні канали судової влади та громадськості // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
599937
  Славова Л.Л. Комунікативні максими успішності політичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 353-362
599938
  Мамалига А. Комунікативні межі речень у тексті : (на матеріалі публіцистичного стилю) / Анастасія Мамалига // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-121. – (Журналістика ; Вип. 3)
599939
  Фурманкевич Н. Комунікативні методи побудови політичного іміджу як чинники формування громадської думки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 318-324


  У статті аналізуються комунікативні іміджетворчі методи, які використовуються задля досягнення максимального ефекту від матеріалів засобів масової комунікації, а також згадано про еволюцію видів переконуючої комунікації. В статье анализируются ...
599940
  Осадько О.Ю. Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 389-400. – ISSN 2411-1449
599941
  Митко А. Комунікативні можливості громадських медіа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 75-81. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто появу Інтернету як джерела масової комунікації, що викликала розгляд питання громадських медіа і як академічного дослідження, і як популярного. З.ясовано роль громадських медіа для побудови інформаційної держави. Охарактеризовано ...
599942
  Судорженко Г.П. Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 403-407


  Статтю присвячено аналізу комунікативних одиниць із псевдоумовними відношеннями з огляду на їхню семантику, структуру та функціонування. Визначено специфіку використання цих одиниць у процесі комунікації. З"ясовано критерії виділення умовних відношень. ...
599943
  Прищак М.Д. Комунікативні основи педагогіки В.О. Сухомлинського // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 141-147. – ISSN 1997-9266


  Результатом здійсненого в статті аналізу педагогічної теорії В. О. Сухомлинського стало обґрунтування тези про визначення комунікації онтологічною, телеологічною та аксіологічною основою розвитку особистості та методологічною основою педагогіки та ...
599944
  Швед Г.О. Комунікативні особливості англомовних рекламних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Розгядаються екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють вибір та функціонування мовних одиниць у рекламному тексті. Основними чинниками впливу, на думку автора, є природа і властивості самого товару чи послуги, комунікативний намір автора рекламного ...
599945
  Бикова О. Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 213-222


  У статті простежено нові тенденції в комунікативній організації сучасного пресового репортажу, зумовлені використанням різних типів вставлених конструкцій. Автор визначає основні функції та стилістичні вияви вставлених одиниць у мові текстів цього ...
599946
  Темченко Л.В. Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-138. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
599947
  Квіренко Л.О. Комунікативні особливості сучасного берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 181-191


  У статті досліджено негативний дискурс у сучасному берлінському міському діалекті (БМД), який реалізується за допомогою комунікативних актів несхвалення, заперечення, обурення та погрози. Негативний дискурс характеризує національно-культурну ...
599948
  Дячук В. Комунікативні особливості формування громадської думки в сучасному "артизованому" суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 277-288


  У статті розглядаються основні методи впливу наформування громадської думки засобами маніпулятивних технологій, особливостями ЗМК. В статье рассматриваются основные методы влияния на формирование общественного мнения средствами манипулятивных ...
599949
  Тормахова А.М. Комунікативні практики інтернету: фанфік та коуб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 226-227
599950
  Шевченко О.В. Комунікативні програми підтримки соціальної єдності суспільства в державах членах Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 21-31
599951
  Бондарєва Н.О. Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 61-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 14 назв


  Стаття присячена дослідженню комунікативних особливостей висловлювань-порад, аналізу семантики і структури цих висловлювань, виявленню рис, характерних лише для таких конструкцій. Статья посвящена исследованию коммуникативных особенностей ...
599952
  Шейко В.М. Комунікативні соціально-культурні зв"язки України з ЮНЕСКО (друга половина XX – початок XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 22-31


  Розглядаються різноманітні соціально-культурні, миротворчі зв"язки по налагодженню міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері в другій половині XX - на початку XXI ст. Основна увага приділяється висвітленню ролі України в розвиткові міжнародних ...
599953
  Кушнарьова І.М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Кушнарьова І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
599954
  Горецька С.Д. Комунікативні стратегії висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 179-185


  У статті наведено результати дослідження комунікативних стратегій щодо висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа, визначено поняття комунікативної стратегії, розглянуто типологію комунікативних стратегій, проаналізовано вплив ...
599955
  Трумко О.П. Комунікативні стратегії і тактики батьків у сім"ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 55-64
599956
  Ковальова Т.П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі ( на матеріалі слоганів політичної реклами ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 197-204


  У статті досліджуються комунікативні стратегії і тактики, що реалізуються в слоганах німецької політичної реклами для здійснення прихованого впливу на реципієнта з метою спонукання його до політичного вибору на користь адресанта. Аналізуються вербальні ...
599957
  Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: л. 200-229
599958
  Цибко А.В. Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалі іспанської мови (політико-соціальний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 221-229. – ISSN 2413-5593
599959
  Бєлова А.Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 11-16. – ISBN 966-581-481-8
599960
  Станкевич-Шевченко Комунікативні стратегії інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 132-142


  Стаття присвячена розгляду комунікативно-прагматичного аспекту інтерв"ю як жанру газетно-журнальної публіцистики. Визначено основні стратегії і тактики поведінки комунікантів, вербальні і невербальні засоби їх реалізації. The article deals with the ...
599961
  Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси ХХ - ХХI століть: мовні механізми впливу на реципієнта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
599962
  Пилипенко Р.Є. Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 284-288. – Бібліогр.: 12 назв.
599963
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-726-8
Ч. 1. – 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Для студентів 1-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 419-422
599964
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-727-5
Ч. 2. – 2014. – 294, [1] с. : іл. – Для студентів 2-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 292-293
599965
  Василюк О.В. Комунікативні стратегіїї інтернет-брендингу міст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 130-139


  Стаття присвячена вивченню мовних та візуальних особливостей брендингу міст в Інтернет-просторі. Дослідження зосереджено на аналізі основних елементів концепції бренду, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг. У статті ...
599966
  Дегтяренко М.О. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв"ю з бізнесменами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 404-414


  У статті проаналізовано специфічні риси інтерв"ю як особливого типу діалогічного дискурсу, розглянуто засоби реалізації тактико-стратегічного потенціалу комунікативів в англомовних інтерв"ю з бізнесменами. Автор робить спробу виокремети основні ...
599967
  Волосенко І.В. Комунікативні тактики репрезентації іміджу молоді у німецькомовній блогосфері // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 65-72


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет - щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, а саме комунікативним тактикам репрезетації іміджу блогерів у німецькомовній блогосфері. Статья посвящена исследованию ...
599968
  Чайка Л.В. Комунікативні типи інтерогативів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються проблеми класифікації питальних висловлень за модально-інтенційними ознаками. Типи інтерогативів поєднуються в систему, яка базується на дослідженнях Дж. Остіна та Д. Вандервекена.
599969
   Комунікативні тренди міжнародних відносин = Communication trends in international relations : монографія / [Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Н.О. Піпченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 613, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 587-609. – (Серія "Мінародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-2123-65-4
599970
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
599971
  Бутиріна Марія Валеріївна Комунікативні фактори функціонування публіцистичнихтекстів (на матеріалі журналів "літературно-науковий вісник"і "питання філософії та психології") : Дис....канд.філологічних наук:10.01.08 / Бутиріна Марія Валеріївна; Дніпропетровський національний ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 162л. – Бібліогр.:л.153-162
599972
  Марченко О.В. Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 318-322. – ISSN 2076-1554


  Доведено необхідність символічного структурування соціокультурного простору, формування стійких комунікативних зв"язків, розвитку в особистості навичок діяльності на якісно відмінних комунікативних рівнях з метою встановлення найбільш продуктивних ...
599973
  Антоненко В.С. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, А.О. Карпенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 246-251. – Бібліогр.: 5 назв.
599974
  Нестер Л. Комунікативність моди у новелі Готфріда Келлера "Одяг творить людей" ("Kleider machen leute") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 183-188. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
599975
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Мукомела Л.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
599976
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Мукомела Людмила Аркадіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
599977
  Петрушко О.А. Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
599978
  Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: с. 219-235. – Бібліогр.: л. 196-235
599979
  Іващенко І.Г. Комунікативно-імперативна інтерсуб"єктивність як конститутивна ланка трансцендентальної інтерсуб"єктивності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 10-14
599980
  Шікіда І.Г. Комунікативно-когнітивна інтерпретація лексико-семантичних зв"язків номенів "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 456-462


  Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних зв’язків німецьких номенів Wessi і Оssi у сучасній німецькій пресі та визначенню їхніх комунікативно-когнітивних характеристик. Статья посвящена исследованию лексико-семантических связей немецких ...
599981
  Ковриго С. Комунікативно-когнітивний підхід у навчанні англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (298). – С. 17-23
599982
  Базилюк А.В. Комунікативно-метрична сутність грошей // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 10-18. – ISSN 2413-0966
599983
  Толстова О.Л. Комунікативно-прагматична інтерпретація літературного тексту (на матеріалі роману Габріеля Гарсії Маркеса "Кохання в час холери") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 305-309. – ISBN 966-7825-78-7
599984
  Корольова В.В. Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми : монографія / Валерія Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 381, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-799-4
599985
  Ковальчук В.А. Комунікативно-прагматична спрямованість питань в інтерв"ю з точки зору проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 108-113. – ISBN 966-581-623-3
599986
  Мерзлікіна Ольга Вікторівна Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Мерзлікіна Ольга Вікторівна; Київський держ.лінгвістичний ун-т. – К., 2001. – 203л. – Бібліогр.:л.163-192
599987
  Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Мерзлікіна О. В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
599988
  Байоль О.В. Комунікативно-прагматичний та когнітивний аспекти інтриги (на матеріалі драматургічного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 37-45. – ISBN 978-966-171-165-4
599989
  Павліченко Л.В. Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 184-190


  У статті описано специфічні риси допиту як складової дискурсу досудового слідства, що досліджений з погляду комунікативної лінгвістики. Виокремлено деякі види допиту та проаналізованокомунікативну поведінку їхніх учасників. В статье описаны ...
599990
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту : монографія / А.А. Столярова. – Київ : Логос, 2011. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-171-451-8
599991
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14 / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
599992
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Коновець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
599993
  Котенко В.Л. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного заголовка (на матеріалі іспанської преси) / В.Л. Котенко, Н.В. Чорна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 315-322


  Статтю присвячено дослідженню комунікативно-прагматичних особливостей спортивного заголовка іспанських газет. Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматических особенностей спортивного заголовка испанских газет. The article highlights the ...
599994
  Дячук О.В. Комунікативно-прагматичні особливості сучасної англомовної соціальної реклами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – C. 159-166
599995
  Швацька В.А. Комунікативно-прагматичні характеристики інформативно-оцінних слоганів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 168-169
599996
  Юрчишин Т. Комунікативно-прагматичні характеристики речень узагальненого зміста // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 30-37. – ISBN 966-7773-70-1
599997
  Сінченко Є.І. Комунікативно-семантична категорія суб"єктивної модальності та імпліцитний спосіб її передачі у французькому художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 103-107. – ISSN 1729-360Х
599998
  Бондарєва Н.О. Комунікативно-структурні особливості висловлювань-порад // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 30-38


  Стаття присвячена дослідженню особливостей структури висловлювань-порад відповідно до комунікативної ситуації та стратегії мовця. The article deals with the research in structural peculiarities of expressions of advice according to communicative ...
599999
  Хилько М.І. Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 136-145. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Аналізується комунікативно-технологічний характер екологічного дискурсу у сучасному глобалізаційному світі. Анализируется коммуникативно-технологический характер экологического дискурса в современном глобализированном мире. The communicative and ...
600000
  Водовоз Л.М. Комунікативно-функціональні засади дослідження модальності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 57-64. – (Філологічні науки)
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,