Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
599001
  Поліщук О. "Індентифікація" посадової особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 30-31
599002
  Масенко Н. "Індивід може бути двомовним, але двомовних народів не буває". Мовознавиця й соціолінгвістка Лариса Масенко про мовну ситуацію в Україні / розмову вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Травень (№ 5). – С. 12-18
599003
  Труш Т.В. "Індивід" і "особистість" у християнській філософській традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 99-103. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
599004
  Науменко С. "Індивідуалістичний модернізм" М. Яцківа як своєрідна модель естетично-культурних пошуків в українській літературі кінця ХІХ - початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-50. – (Українознавство ; вип. 6)


  Проаналізовано особливості випрацювання естетичної специфіки українського літературного модерну в творчості Михайла Яцківа.
599005
  Ткаченко А.М. Інвестиції – гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб"єкта господарювання // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 115-118
599006
  Старченко К. Інвестиції : теорія і практика / Катерина Старченко // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2011. – N 52 : Інвестиції: теорія і практика / К. Старченко. – С. 1-236
599007
  Хвесик Ю.М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
599008
  Шулікін Д. Інвестиції в аграрну освіту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...Завдяки проекту НМЦ "Агроосвіта" мають бути переглянуті й адаптовані до потреб ринку освітні стандарти та навчальні плани з таких спеціалізацій, як рослинництво, тваринництво. ветеринарія, сільськогосподарська техніка та електротехніка, а викладачі ...
599009
  Янюк Ю. Інвестиції в агросферу: законодавчі новели та перспективи / Ю. Янюк, С. Бенедисюк // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 44-45


  Останніми десятиліттями українські агропромислові підприємства зробили великий крок у напрямку виходу на міжнародні ринки та залучення інвестицій.
599010
   Інвестиції в інфраструктуру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів відібрала три проекти, подані МОН, які профінансують за кошти держбюджету (273 мільйони гривень). Передбачається будівництво будинку культури Острога під навчальний корпус Національного ...
599011
  Сафонов Ю.М. Інвестиції в КНР: реальні економічні можливості та труднощі / Ю.М. Сафонов, У.Я. Харина // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 90-95. – ISSN 2306-546X
599012
  Томчук Н.В. Інвестиції в людський капітал як умова забезпечення інноваційного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 198-205.
599013
  Дюк О.М. Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 43-47
599014
  Литвин О.Ю. Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 278-282. – ISSN 1993-6788
599015
  Лемішко О.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-61.
599016
  Іщук С.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 35-42. – ISSN 1562-0905
599017
  Комаров В. Інвестиції в СНД // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-81. – ISSN 0131-775Х
599018
  Козловський Роман Інвестиції в туризм: усе неоднозначно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
599019
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи : Монографія / Л.М. Борщ. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Знання, 2003. – 318с. – ISBN 966-620-217-4


  Розкриваються особливості інвестування в Україні в умовах гуманізації виробництва, впровадження новітніх технологій, глобалізації соціально-економічних зв"язків. Для інвесторів, студентів вузів
599020
  Пестушко Валерій Інвестиції в українську економіку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15
599021
  Будкін В.С. Інвестиції ЄС в економіку України: регіональні та галузеві аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 112-117.
599022
  Махсма М. Інвестиції і зайнятість в аграрному секторі : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
599023
  Левандівський О.Т. Інвестиції і їх значення в екології держави // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 139-143
599024
  Менько Т.О. Інвестиції Китаю в агропромисловий комплекс України: за і проти // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 166-168
599025
  Федоренко В.Г. Інвестиції та економіка України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 19-26. – ISBN 978-617-649-035
599026
  Добренко О.О. Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості / О.О. Добренко, І.В. Протасенко, І.О. Тремаскіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 20-27. – ISSN 1997-4167
599027
  Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики : монографія / В.Л. Осецький. – Київ : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с. : іл. – Бібліогр.: с. 398-410. – ISBN 966-669-077-2
599028
  Селіванов А. Інвестиції та інтелектуальна власність вимагають підвищеної гарантованості й захисту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 126). – С. 6
599029
  Кириленко Ігор Володимирович Інвестиції та їх роль в структурних перетвореннях економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кириленко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
599030
  Клименюк М.М. Інвестиції у виробництво та вимірювання ризиків / М.М. Клименюк, І.А. Брижань, М.В. Голованенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається система ризиків, що впливають на ймовірність повернення інвестованих коштів. Аналізуються показники чутливості інвестиційного проекту, які дають можливість оцінити міру ризикованості інвестицій.
599031
  Козловський К. Інвестиції у людський капітал як один із визначальних чинників конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на міжнародному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 200-202


  Відзначено, що з метою підвищення економічної ефективності авіакомпанії необхідно виробити розуміння природи перепідготовки кадрів, як прямої інвестиції в людський капітал.
599032
  Романчук З. Інвестиції як економічна категорія та їх роль у забезпеченні економічного зростання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 172-178. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до розкриття сутності поняття "інвестиції" як економічної категорії та визначено роль інвестицій в економічному зростанні країни.
599033
  Кириленко І. Інвестиції як інноваційний процес : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
599034
  Маршавін Ю.М. Інвестиції як інноваційно-технологічний базис продуктивної зайнятості населення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
599035
  Летюка В.М. Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 37-40. – ISBN 978-9934-571-53-4
599036
  Туболець І.І. Інвестиції як фактор економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 159-165. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
599037
  Діденко М.М. Інвестиції як чинник впливу на формування пропорцій між нагромадженням і споживанням / М.М. Діденко, О.І. Дедіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-91. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про вплив інвестицій на формування пропорцій між нагромадженням і споживанням. Аналізуються взаємозв"язки між динамікою інвестицій та обсягом і структурою ВВП, роль капітальних вкладень у структурних зрушеннях на мікрорівні.
599038
  Васильєв В. Інвестиції: генезис та економічна сутність категорії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 12-18. – ISSN 1728-9343
599039
  Заболотня Ю.А. Інвестиції: економічна сутність та класифікація // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 86. – С.284-290
599040
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
599041
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
599042
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
599043
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004
599044
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004
599045
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 6. – 2004
599046
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004
599047
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
599048
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
599049
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
599050
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004
599051
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 12. – 2004
599052
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 17. – 2004
599053
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 18. – 2004
599054
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 19. – 2004
599055
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 20. – 2004
599056
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 22. – 2004
599057
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 23. – 2004
599058
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 24. – 2004
599059
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
599060
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
599061
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 3. – 2006
599062
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
599063
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 5. – 2006
599064
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 6. – 2006
599065
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 7. – 2006
599066
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 8. – 2006
599067
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 9. – 2006
599068
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 10. – 2006
599069
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 11. – 2006
599070
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 12. – 2006
599071
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 13. – 2006
599072
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 14. – 2006
599073
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 15. – 2006
599074
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 16. – 2006
599075
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 17. – 2006
599076
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 18. – 2006
599077
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 19. – 2006
599078
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 20. – 2006
599079
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 21. – 2006
599080
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 22. – 2006
599081
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 23. – 2006
599082
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 24. – 2006
599083
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599084
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599085
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599086
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599087
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599088
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599089
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599090
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599091
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599092
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599093
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599094
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599095
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599096
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599097
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599098
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599099
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599100
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599101
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599102
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599103
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2015. – 148 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599104
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
599105
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
599106
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13/14, липень. – 2015. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
599107
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
599108
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
599109
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
599110
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599111
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2016. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599112
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599113
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599114
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2016. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599115
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599116
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2016. – 84 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599117
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
599118
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
599119
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2017. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599120
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599121
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2017. – 130 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599122
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599123
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599124
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2017. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
599125
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
599126
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
599127
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
599128
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
599129
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
599130
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
599131
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
599132
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2018. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
599133
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2018. – 160 с. – Резюме укр, англ. мовами
599134
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2018. – 122 с. – Резюме укр, англ. мовами
599135
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2018. – 108 с. – Резюме укр, англ. мовами
599136
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2018. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
599137
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2018. – 130 с. – Резюме укр, англ. мовами
599138
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2018. – 140 с. – Резюме укр, англ. мовами
599139
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр, англ. мовами
599140
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр, англ. мовами
599141
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2018. – 130 с. – Резюме укр, англ. мовами
599142
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2018. – 144 с. – Резюме укр, англ. мовами
599143
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2018. – 134 с. – Резюме укр, англ. мовами
599144
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2018. – 112 с. – Резюме укр, англ. мовами
599145
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2018. – 128 с. – Резюме укр, англ. мовами
599146
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2018. – 140 с.
599147
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2019. – 158 с. – Резюме укр, англ. мовами
599148
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2019. – 148 c. – Резюме укр, англ. мовами
599149
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2019. – 176 с. – Резюме укр, англ. мовами
599150
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2019. – 146 с. – Резюме укр, англ. мовами
599151
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2019. – 114 с. – Резюме укр, англ. мовами
599152
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2019. – 114 с. – Резюме укр, англ. мовами
599153
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2019. – 80 с. – Резюме укр, англ. мовами
599154
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2019. – 128 с. – Резюме укр, англ. мовами
599155
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2019. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
599156
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2019. – 150 с. – Резюме укр, англ. мовами
599157
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2020. – 164 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
599158
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2020. – 162 с. – Резюме укр, англ. мовами
599159
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17/18, вересень. – 2020. – 166 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16 - Резюме укр, англ. мовами
599160
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2020. – 168 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23 - Резюме укр, англ. мовами
599161
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2020. – 170 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24 - Резюме укр, англ. мовами
599162
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2021. – 154 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1 - Резюме укр, англ. мовами
599163
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2021. – 114 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6 - Резюме укр, англ. мовами
599164
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2021. – 94 с. – DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12 - Резюме укр, англ. мовами
599165
  Ястремська О.М. Інвестиції: сучасне розуміння та класифікація / О.М. Ястремська, Яблонська-Агу // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 116-121. – ISSN 1683-1942
599166
  Крехівський О.В. Інвестиції: умови і вимоги / О.В.Крехівський, В.Г.Чирков; Мін. пром. політики України; НАН України. – Київ : Фенікс, 2006. – 166с. – ISBN 966-651-285-8
599167
  Юрчишин В. Інвестиційна активність в країнах Вишеградської групи: виклики для України / В. Юрчишин, К. Маркевич // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 126-148. – ISSN 1811-9824
599168
  Досужий В.А. Інвестиційна активність на ринку безпілотних авіаційних систем // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 99-105. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
599169
  Васенко В.К. Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки / В.К. Васенко, Ю.О. Данильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 106-112. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
599170
  Мошенський С. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 166-171. – ISSN 1818-2682
599171
  Мещеряков А.А. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
599172
  Бондарук Т.Г. Інвестиційна безпека держави: стратегічні цілі та механізм забезпечення / Т.Г. Бондарук, О.С. Бондарук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 83-91 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
599173
  Харламова Г.О. Інвестиційна безпека України: рейтингова оцінка : монографія / Харламова Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-422. – ISBN 978-617-646-394-8
599174
  Ситник Н.С. Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення. / Н.С. Ситник, М.М. Репета // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 100-106. – ISSN 2222-4459
599175
  Нікитенко Д.В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія / Д.В. Нікитенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-327-411-9
599176
  Давидов О.І. Інвестиційна безпека фондового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 409-411
599177
  Приходько В.П. Інвестиційна безпека як важливий чинник подолання фінансово-економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
599178
  Харламова Г. Інвестиційна безпека як компонента економічної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-60. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається дихотомія і коінтеграція двох економічних категорій: економічна безпека і її інвестиційна складова. В рамках даної статті розглянута динаміка інвестиційної складової економічної безпеки та їх синергія. Використано тест Грейнджера ...
599179
  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика : монографія / С.І. Ткаленко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-61-1
599180
  Ільчук В.П. Інвестиційна взаємодія учасників інноваційного процесу у формуванні системних утворень машинобудівної галузі / В.П. Ільчук, Т.О. Шпомер // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 89-101. – ISSN 2410-9576
599181
  Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність : Методичний посібник / Б.М. Щукін; Міжрегіон.академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1998. – 63с. – ISBN 966-7312-00-3
599182
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Майорова. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 376с. – ISBN 966-8253-35-3
599183
  Бондар М.І. Інвестиційна діяльність : методика та організація обліку і контролю : монографія / М.І. Бондар ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-483-100-7
599184
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Майорова ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-883-5
599185
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Майорова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 470, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-883-5
599186
  Кущ. О. Інвестиційна діяльність банків в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 73-78. – Бібліогр.: 6 назв
599187
  Танчак Я.А. Інвестиційна діяльність банків на вітчизняному ринку фінансових інвестицій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 215-221. – ISSN 2308-1988
599188
  Глібко С.В. Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 64-71. – ISSN 2311-4894
599189
  Нетесаний Ю.В. Інвестиційна діяльність банку в складі промислово-фінансової групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття визначає роль банку як внутрішнього фінансового інституту ПФГ. Відображає роль банківських інвестицій для промислово-фінансової групи в цілому й окремо для кожного підприємства. Clause defines a role of bank as internal financial institutions ...
599190
  Мазана Т.В. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6792
599191
  Мезенцева Н.І. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти : монорафія / Н.І. Мезенцева, І.М. Мороз. – Київ : Обрії, 2011. – 163 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-2278-17-0
599192
  Ривак Р О. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-83.
599193
  Бутенко А.І. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарева // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1729-7206
599194
  Руденко В.В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С.133-138. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
599195
  Кириллов В. Інвестиційна діяльність в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2. – С. 134-141. – Бібліогр.: на 8 пунктів
599196
  Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.С. Музиченко. – Київ : Кондор, 2005. – 406с. – ISBN 966-7982-73-4
599197
  Пешко А.В. Інвестиційна діяльність в Україні : монографія / А.В. Пешко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. – 175, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 966-8188-37-3


  У пр. № 1727669 напис: Владимиру Анатольевичу с уважением и добром ! А. Пешко. 23.10.18 (Подпись)
599198
   Інвестиційна діяльність в Україні : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 192с. – ISBN 966-373-199-0
599199
  Ривак О.С. Інвестиційна діяльність в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 228-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
599200
  Череп А.В. Інвестиційна діяльність в Україні :стан та шляхи її активізації / А.В. Череп, Г.І. Рурка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
599201
  Гарванко А.І. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 75-84
599202
  Круш П.В. Інвестиційна діяльність держави як фактор розширеного інноваційного відтворення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 27-29. – Бібліогр.: на 7 пунктів
599203
   Інвестиційна діяльність комерційних банків : монографія / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, К.І. Старовойт-Білоник ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 с. – ISBN 978-966-2387-02-5
599204
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на іпотечному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 369-376.


  Досліджено іпотечний ринок України та інвестиційну діяльність комерційних банків на ньому. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення даної діяльності. Розроблено рекомендації щодо розвитку іпотечного ринку та покращення умов інвестиційної ...
599205
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку внутрішніх державних облігацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ринок внутрішніх державних цінних паперів та інвестиційну діяльність комерційних банків на ньому. Розро-блено рекомендації щодо активізації діяльності банківських інститутів на ринку державних облігацій в Україні. Domestic market of state ...
599206
  Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 130-134 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
599207
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.08 / Приказюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
599208
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 246л. + Додатки: л. 215 - 246. – Бібліогр.: л. 202 - 214
599209
  Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 32-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
599210
  Горовий О.В. Інвестиційна діяльність на території Львівської області: історико-географічні аспекти дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 233-247. – ISSN 2308-135X
599211
  Новіков А.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 363-371
599212
  Свиридовська А.О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 148-157. – ISSN 2414-3499
599213
  Шевченко Н. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н. Шевченко, В. Даценко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
599214
  Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
599215
  Федоренко М.С. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 21-23. – ISSN 2306-6814


  У статті викладені проблеми щодо підвищення інвестиційної діяльності, пов"язаної з розширенням діяльності страхових компаній. Відмічено, що страхові компанії не в повній мірі стали інституційними інвесторами, спроможними акумулювати заощадження ...
599216
  Парфьонов Я.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 55-58. – ISSN 2306-6806
599217
  Лютий І. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи / І. Лютий, Є. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній, структури активів, формування резервів. Проаналізовано світовий досвід фінансування страховими компаніями розробку нових продуктів, підготовку кадрів й ін. Наводиться перелік причин, що ...
599218
  Макаренко Є.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній, формування їхньої структури активів та резервів. Проаналізовано світовий досвід фінансування страховими компаніями розробку нових продуктів, підготовку кадрів та ін. Наводиться перелік ...
599219
  Мошенський С. Інвестиційна діяльність страхових компаній на ринку корпоративних облігацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-105. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто специфіку інвестиційної діяльності страхових компаній як різновиду інституційних інвесторів на ринку корпоративних облігацій. Investment activity specifics of insurance companies as a particular type of institutional investor in ...
599220
  Баранов А.Л. Інвестиційна діяльність страхових компаній: сутність, напрямки та перспективи / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 21-24
599221
  Вовчак Інвестиційна діяльність страхових компаній: сучасний стан, тенденції та перспективи / Вовчак, І // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні аспекти інвестиційної діяльності страховиків, визначено сучасні тенденції, чинники та особливості її розвитку, окреслено перспективні напрями інвестування в страховій сфері та формування раціональної структури інвестицій ...
599222
  Гладка У.Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 49-55. – ISSN 1562-0905
599223
  Підчоса О.В. Інвестиційна діяльність ТНК у світовій нафтогазовій галузі: детермінанти розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С.19-23. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізується інвестиційна діяльність нафтогазових ТНК за останні 20 років. Виділяються: основні мотиви інвестування; підходи щодо здійснення інвестицій; ризики, притаманні процесу інвестування у світовій нафтогазовій галузі. Проводиться ...
599224
  Сулейманова О.Ю. Інвестиційна діяльність ТНК: тенденції та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 54-57
599225
  Малютін О.К. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 107-113. – Бібліогр.: с. 107-108, 111, 113


  Розглядаються особливості інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій у сучасних умовах господарювання. Характеризуються тенденції впливу ТНК на конкурентоспроможність національних економік. Висвітлюються питання визначення нової ролі ТНК у ...
599226
  Чижова В.І. Інвестиційна діяльність у процесі приватизації : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
599227
  Штань М. Інвестиційна діяльність у системі чинників активізації розвитку національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 55-63. – ISSN 1605-2005
599228
   Інвестиційна діяльність у сільському господарстві : правові аспекти / [В.І. Семчик та ін. ; ред. В.І. Семчик] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-60-3
599229
  Чернікова О.В. Інвестиційна діяльність у транспортній системі України: ретроспективний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 81-83
599230
  Загорняк Н. Інвестиційна діяльність у харчовій промисловості в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
599231
  Бережна І.Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-12
599232
  Литвиненко І.Л. Інвестиційна діяльність України в сучасних умовах // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 26-30. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
599233
  Джусов О.А. Інвестиційна діяльність українських венчурних фондів: стратегія та перспективи / О.А. Джусов, О.В. Щипанова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 170-174
599234
  Стефанович Є.А. Інвестиційна діяльність як економічне явище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 60-64
599235
  Ольшанська Я.В. Інвестиційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 99-107
599236
  Побережнюк Л. Інвестиційна діяльність: прозоро та законно // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 24
599237
  Возний М.І. Інвестиційна експансія провідних країн світу у ХХІ столітті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 42-47. – ISSN 2222-4459
599238
  Сотниченко А.А. Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 19-24. – ISSN 2306-6814
599239
  Гайдуцький А.П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України = Investment competitiveness in the agricultural sector in Ukraine / А.П. Гайдуцький. – Київ : Нора-друк, 2004. – 246с. – ISBN 966-8321-25-1
599240
  Торб"як М. Інвестиційна конкурентоспроможність у регіональному вимірі // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 23-28


  Проаналізовано регіональні аспекти інвестиційної конкурентоспроможності.
599241
  Рокоча В.В. Інвестиційна криза в Україні та можливості виходу з неї / В.В. Рокоча, С.І. Довга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 39)


  Розглядаються питання сучасного стану інвестиційного сектора народного господарства України. Аналізуються шляхи виходу народного господарства з інвестиційної кризи. Основна увага приділяється аналізу форм інвестиційної політики держави.
599242
  Осецький В.Л. Інвестиційна модель зростання економіки : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.21-27 : Табл.
599243
  Значкова О. Інвестиційна нерухомість банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48.
599244
  Єфременко О.В. Інвестиційна нерухомість та її визнання з метою обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
599245
   Інвестиційна перемога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Студенти економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка здобули перемогу у фіналі конкурсу інвестиційних досліджень CFA institute research challenge in Ukraine. Переможці: Якимчук Богдан, Волкодав Меланія, Капушинський Дмитро, Дяків Андрій, Кабанов ...
599246
  Біла Я. Інвестиційна перспектива. Порядок укладання договору у сфері державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 26-27
599247
  Голод В.Ю. Інвестиційна плітика Тайваню // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-24. – ISSN 1993-6788
599248
  Кльоба Лев Гнатович Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 183-190. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  У процесі інвестиційної діяльності важливе значення мас інвестиційна політика банку - сукупність заходів інвестиційного менеджменту, які спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів. Запропоновано ...
599249
  Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 183-190. – ISSN 1562-0905
599250
  Базілінська О.Я. Інвестиційна політика в галузі регіонального транспорту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
599251
  мальський Інвестиційна політика в Європейському Союзі та перспективи для України / мальський, Ю.І. Біленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 114-121. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
599252
  Юревич Л.М. Інвестиційна політика в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 68-71. – ISSN 1729-360Х
599253
  Недашківський М. Інвестиційна політика в Україні, основні напрями її вдосконалення // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.88-93
599254
  Мерзляк А. Інвестиційна політика держави в розвитку підприємництва // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.50-55
599255
  Бударна В.О. Інвестиційна політика держави: стан законодавчого забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 176-187. – ISSN 2411-5584
599256
  Делас В.А. Інвестиційна політика кондитерської корпорації "Рошен" в умовах сучасного розвитку економіки України / В.А. Делас, Н.Ю. Макеєнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 183-191. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто методологічні підходи до визначення сутності інвестиційної політики підприємства. Розкрито основну мету та цілі інвестиційної політики в рамках загальної стратегії підприємства. Також у статті досліджено класифікацію інвестиційної ...
599257
  Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-96 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
599258
  Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації інвестиційної безпеки підприємства // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 183. – ISBN 978-966-683-402-0
599259
  Сус Т.Й. Інвестиційна політика регіону крізь призму економічного націоналізму // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 314-320
599260
  Воробйова О.І. Інвестиційна політика суб"єктів малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 54-58
599261
  Єдамова А.М. Інвестиційна політика США у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 86-92


  У статті мова йде про реалізацію США політики, направленої на максимізацію результативності економічних інвестицій та політичного впливу. Автор аналізує діючі нормативно-правові акти органів державної влади США, у яких наголошується на необхідності ...
599262
  Голод Віта Юріївна Інвестиційна політика Тайваню // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано стан прямого інвестування в економіку Тайваню, визначено галузеві та географічні пріоритети експорту тайванського капіталу, переваги острова з точки зору іноземного інвестора, оцінено тайванське інвестиційне середовище.
599263
  Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
599264
  Бреус С.В. Інвестиційна політика України в контексті євро інтеграційних пріоритетів України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 257-259. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
599265
  Осецький В.Л. Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи / В.Л. Осецький, В.В. Брановицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено тенденції світової фінансової кризи. Вказуються передумови та стан розвитку кризових процесів в Україні. Наводяться пропозиції щодо зменшення наслідків кризи на вітчизняну економіку. Розглядається інвестиційна політика, як один із ...
599266
  Єдамова А.М. Інвестиційна політика України у стратегіях інноваційного розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.175-179. – Бібліогр. в кінці ст.
599267
  Маркевич К. Інвестиційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 160-161
599268
  Запоточний В.І. Інвестиційна політика як основний етап банківського інвестиційного процесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.9. – С. 201-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
599269
  Маршавін Ю.М. Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 3-7
599270
  Сєрєбряк К.І. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки
599271
  Сєрєбряк К.І. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 99-108
599272
  Курило С.В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
599273
  Герасімова О.А. Інвестиційна презентабельність як чинник ефективності інформаційної діяльності агенцій із просування інвестицій // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 53-61
599274
  Донцов В.О. Інвестиційна привабливість автомобілебудівних компоній на міжнардних фінансових ринках // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 128-130. – ISBN 978-617-696-385-1
599275
  Гайдуцький Андрій Павлович Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Гайдуцький А. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. + Додатки: л.202-220. – Бібліогр.: л.183-201
599276
  Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Гайдуцький Андрій Павлович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
599277
  Мацибора Т.В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2018. – № 3 (281). – C. 49-55. – ISSN 2221-1055
599278
  Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
599279
  Дейнеко Л.В. Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери / Л.В. Дейнеко, Т.В. Стройко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
599280
  Калюжна Ю.В. Інвестиційна привабливість галузі: методичний та практичний аспекти / Ю.В. Калюжна, А.П. Дубовик // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 136-143. – ISSN 2308-1988


  "Удосконалено методику оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості з точки зору портфельних інвестицій".
599281
   Інвестиційна привабливість грунтів Карпатського регіону України / С.П. Позняк, З.П. Паньків, Т.С. Ямелинець, Н.С. Гавриш // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 1 (109). – С. 26-34 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
599282
  Кучеренко Ю.А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 61-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
599283
  Іртищева І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.С. Крамаренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 84-94. – ISSN 1562-0905
599284
  Ньорба В.І. Інвестиційна привабливість Закарпатської області // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 426-432. – ISBN 978-966-2075-11-3
599285
  Запальська В.О. Інвестиційна привабливість земельних ресурсів на прикладі Вінницької області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 215-222


  Проаналізовано поняття "земельні інвестиції", виявлено основи інвестування у землекористування в Україні. Земля розглядається як особливий фактор виробництва, цілісний механізм залучення інвестицій, що здатний приносити прибуток та задовольняти інші ...
599286
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 43-61. – ISSN 0374-3896


  У статті йдеться про роль розвитку інтелектуального капіталу суспільства. Розглядаються особливості наукової праці та можливості її використання в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності національного проекту розвитку.
599287
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України / В.М. Головатюк ; [за наук. ред. В.П. Соловйова] ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2012. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-332. – ISBN 978-966-136-047-0
599288
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 110-127. – ISSN 0374-3896
599289
  Дроздова О.Г. Інвестиційна привабливість Інтернет-магазинів як складових електронної комерції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 145-150. – ISSN 2222-4459
599290
  Диба М.І. Інвестиційна привабливість надання програмного забезпечення як послуги в економіці спільної участі / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 29 назв
599291
  Кучеренко С.Ю. Інвестиційна привабливість олійно-жирового комплексу України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
599292
  Давиденко Н.М. Інвестиційна привабливість підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 59-68. – ISSN 2313-8246
599293
  Омельченко Г.Ю. Інвестиційна привабливість підприємств туристичної сфери // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 282-292. – (Економічні науки)
599294
  Литвиненко Т.М. Інвестиційна привабливість підприємств як умова управління інвестиційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 35-42.
599295
  Кремень В.М. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та особливості оцінювання / В.М. Кремень, О.І. Кремень, О.С. Акулініна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2409-1944
599296
  Воробйова О.І. Інвестиційна привабливість районів Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-108. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується інвестиційна привабливість окремих районів Криму.
599297
  Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
599298
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
599299
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
599300
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко, В.Л. Ясковець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – ISSN 1993-6788
599301
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
599302
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
599303
  Стариченко М.А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6792
599304
  Буднікевич І.М. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
599305
  Франчук Т.М. Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 101-108
599306
  Нагачевська Т.В. Інвестиційна привабливість телекомунікаційного сектору економіки України в умовах глобальних викликів // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 241-244. – ISBN 978-617-696-384-4
599307
  Мазуренко О.К. Інвестиційна привабливість туристичної галузі України / О.К. Мазуренко, В.В. Сирмаміїх // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 132-141
599308
  Зельдіна О. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
599309
  Козка В.М. Інвестиційна привабливість України для КНР // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-16. – ISSN 1728-6220
599310
  Лазебник Ю.О. Інвестиційна привабливість України з погляду міжнародних рейтингів / Ю.О. Лазебник, У.А. Прохорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6814
599311
  Золотарьова О. Інвестиційна привабливість України: зміст, тенденції та управління // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 6-16. – ISSN 2709-2879
599312
  Сагайдак Ю.А. Інвестиційна привабливість України: оцінка та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 154-159
599313
  Григор"єва М.І. Інвестиційна привабливість України: проблеми та можливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
599314
  Магдич С. Інвестиційна привабливість харчових галузей та динаміка іноземних інвестицій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
599315
  Гукалюк А.Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентноспроможності території : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / А.Ф. Гукалюк, І.М. Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 167-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
599316
  Рилєєв С.В. Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки / С.В. Рилєєв, А.Л. Романчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 166-175. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
599317
  Глущенко В. Інвестиційна програма: економічна природа та сутність : аналізують науковці / В. Глущенко, Л. Васюренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 49-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
599318
  Синельников Д. Інвестиційна пропозиція: її призначення та особливості розробки // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 5-12
599319
  Стаканов Р. Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі грошових переказів трудових мігрантів в економічному зростанні країн, що розвиваються. В статті розглядаються як теоретичні погляди науковців на дане питання, так і практичні аспекти впливу грошових переказів на ...
599320
  Гуткевич С.О. Інвестиційна система банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-42
599321
  Филюк Г. Інвестиційна складова в інноваційній системі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1605-2005
599322
  Могілат І.М. Інвестиційна складова ВВП на початку 2009 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 56-63
599323
  Руснак С.О. Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 199-204. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
599324
  Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки : Монографія / МОНУ; КНЕУ; В.І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-776-2
599325
  Гарбар В. Інвестиційна складова економічної конкуренції в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.80-83. – ISBN 966-654-085-1
599326
  Крейдич І.М. Інвестиційна складова моделей економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 89-93
599327
  Кириленко І.В. Інвестиційна складова політики економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відтворення інвестицій у господарському кодексі України. Розкривається зміст інвестиційного процесу, особливості взаємозв"язку між інвестиціями і структурними перетвореннями в економіці Україні.
599328
  Герасименко О.В. Інвестиційна складова прогресивної регенерації підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 209-214. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
599329
  Мітап О.Г. Інвестиційна складова регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається існуючий механізм впливу державної політики на інвестиційну активність регіонів України, запропоновані шляхи вдосконалення державних інструментів щодо стимулювання інвестиційної діяльності України. In the article the existent ...
599330
  Горошкова Л.А. Інвестиційна складова розвитку людського капіталу підприємств реального сектора економіки / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 74-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  У сучасних умовах освіта розглядається як форма інвестицій у людський капітал. Встановлено, що освіта України як вид економічної діяльності є мало привабливою для іноземного інвестування. Показано, що в умовах економіки знань зможуть бути ...
599331
  Попов В. Інвестиційна складова становлення економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-21.
599332
  Фліссак К.А. Інвестиційна складова українсько-німецької коопераційної моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 97-99
599333
  Бритова Г.В. Інвестиційна спроможність регіонів України в контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 88-93
599334
  Малащук Д.В. Інвестиційна спрямованість стратегії розвитку грошово-кредитного сектора економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-149.
599335
  Малащук Д.В. Інвестиційна спрямованість стратегії розвитку грошово-кредитного сектора економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена розробці теоретичних засад цілісної національної моделі грошово-кредитного регулювання в умовах трансформації української економіки. Дана оцінка системи грошово-кредитного регулювання національної економіки в умовах переходу до ринку.
599336
  Мудрак Н.В. Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій / Н.В. Мудрак, Н.І. Омельянчик, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 67-70
599337
  Борисенко М.В. Інвестиційна стратегія для корпорації "Roshen" у сучасних умовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 248-250
599338
  Сергієнко Т.І. Інвестиційна стратегія та особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
599339
  Цанько О.О. Інвестиційна стратегія як елемент ефективної регіональної економічної політики // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 54-60. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
599340
  Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
599341
  Черкасов А.В. Інвестиційне забезпечення агропромислових інтеграційних об"єднань – фактор підтримання якості життя сільського населення в умовах кризи / А.В. Черкасов, Ю.М. Гладких // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 8-11
599342
  Токарчук Д.М. Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 26-35. – ISSN 2411-4413
599343
  Карпук А.І. Інвестиційне забезпечення відтворення лісового біорізноманіття в контексті диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств / А.І. Карпук, Ю.Ю. Несторяк, О.М. Олексієвець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
599344
  Захарін С. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0131-775Х
599345
  Лемішко О.О. Інвестиційне забезпечення вкладень в основний капітал України / О.О. Лемішко, О.П. Рудов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 147-154. – Бібліогр.: на 11 пунктів
599346
  Слободчикова О.А. Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
599347
  Феєр О.В. Інвестиційне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 112-117. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
599348
  Драган І.В. Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 41-46. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
599349
  Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 72-81
599350
  Сергєєв С.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку / С.О. Сергєєв, Б.М. Щукін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 109-116
599351
  Недін І.В. Інвестиційне забезпечення електроенергетики - фактор економічної безпеки держави / І.В. Недін, О.В. Білько, В.В. Дергачева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 164-167
599352
  Довгань Ю.В. Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 115-119
599353
  Дука А.П. Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дука Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 464, [67] арк. – Додатки: [67] арк. – Бібліогр.: арк. 413-463
599354
  Дука А.П. Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дука Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
599355
  Гончарова Н.П. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 25-32
599356
  Дорошенко Г.О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки регіону на основі інновацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 144-151
599357
  Заяць Т.А. Інвестиційне забезпечення модернізації робочих місць в антикризовій політиці держави // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 51-59. – ISSN 2072-9480


  Визначено напрямки активізації інвестиційної політики, спрямовані на прискорення процесів модернізації робочих місць.
599358
  Захарченко В.І. Інвестиційне забезпечення неоіндустріалізації України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 19 назв
599359
  Черненко О.Л. Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 142-151. – ISSN 1726-8699


  Економіка для екології: перспективи та виклики. У роботі аналізуються основні напрямки впровадження концепції сталого розвитку та формування "зеленої" економіки, які обговорювалися під час проведення Двадцятої Міжнар. наукової конференції в м. Суми ...
599360
  Ерфан Й В. Інвестиційне забезпечення продовольчої сфери регіону / Й В. Ерфан, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
599361
  Калашнікова Т.В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 79-83
599362
  Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 62-69. – ISSN 2221-1055
599363
  Кожем"якіна С.М. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 37-40.
599364
  Ткачук О.М. Інвестиційне забезпечення розвитку малих підприємств : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 89-93. – Бібліогр.: 9 назв
599365
  Демчук Н.І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н.І. Демчук, М.С. Кисельова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
599366
  Однорог Максим Анатолійович Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств і тенденції його подальшого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей сучасного стану інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначено теоретико-методологічну базу дослідження тенденцій подальшого розвитку.
599367
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія : у 2 томах / за заг. ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-48-9
Т. 1 : Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. – 2009. – 272 с.
599368
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія : у 2 томах / за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-49-6
Т. 2 : Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. – 2009. – 266 с.
599369
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-8958-75-5
599370
  Ланченко Є.О. Інвестиційне забезпечення створення робочих місць в аграрній сфері // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 21-32. – ISSN 2306-546X
599371
  Голян В. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституційне підгрунтя та галузеві особливості / В. Голян, І. Андрощук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 36-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
599372
  Кожем"якіна М.Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 68-73
599373
  Світлична Ю.О. Інвестиційне законодавство України потребує вдосконалення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 168-174. – ISSN 2524-0323
599374
  Кудрявцева В.В. Інвестиційне законодавство України: напрямки вдосконалення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.89-94. – ISSN 0201-7245
599375
  Рибій О.В. Інвестиційне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 188-193. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання становлення та розвитку національно-правового регулювання інвестиційної діяльності, а також шляхи вдосконалення законодавства України у цій сфері.
599376
  Безп"ята І.В. Інвестиційне зебезпечення аграрного сектора економіки : монографія / І.В. Безп"ята ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-313. – ISBN 978-617-7149-24-7
599377
   Інвестиційне кредитування : навч. посібник / О.Д. Вовчак [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Киев : Знання, 2013. – 227, [2] с. : іл., табл. – Термінол. покажч.: с. 222-227. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-07-0064-3
599378
  Погрыщук О.Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 35-40. – ISSN 2306-6792
599379
   Інвестиційне кредитування комерційними банками : банківська справа / А.П. Вожжов, О.Л. Бондар, С.В. Бородін, Н.В. Попова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 84-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
599380
  Вожжов А. та інш. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.73-79. – ISSN 1605-2005
599381
  Стирська О. Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 158-165. – ISSN 1818-5754
599382
  Урванцева С. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто генезу трактування поняття "інвестиційний кредит". Наведено порівняльну характеристику основних форм фінансування інвестиційних проектів за участі кредитної установи. Запропоновано узагальнене визначення сутності проектного фінансування та ...
599383
  Тупчієнко Д.Л. Інвестиційне майбутнє страхових компаній // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 238-241. – (Право. Економіка. Управління)
599384
  Жилінська О. Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність / О. Жилінська, А. Букало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Визначено основних інвестиційних посередників у країнах з ринково-орієнтованим та банківсько-орієнтованим типом розвитку. Проаналізовано світовий досвід залучення ресурсів інвестиційними посередниками у корпоративний сектор економіки. Определены ...
599385
  Омельченко А.В. Інвестиційне право : Навчальний посібник / А.В. Омельченко; МОУ.Київський нац.економічний ун-т. – Київ : Атіка, 1999. – 176с. – ISBN 5-900-195-23-6
599386
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2000. – 264с. – ISBN 966-7714-02-0
599387
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2001. – 264с. – ISBN 966-7714-02-0
599388
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. / О.М. Вінник. – Київ : Юридична думка, 2005. – 568с. – ISBN 966-326-109-9
599389
  Сергієнко В.В. Інвестиційне право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Грузд М.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 276 с.
599390
  Вінник О.М. Інвестиційне право : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 616 с. – ISBN 978-966-2183-37-5
599391
  Шишка Р.Б. Інвестиційне право України : навч. посібник / Шишка Р.Б. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 327, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-720-01-1
599392
  Поєдинок В. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена інвестиційному праву як підгалузі господарського права. Інвестиційне право розглядається як сукупність норм, що регулюють умови та процес руху капіталів та правовий режим капіталовкладень. Статья посвящена инвестиционному праву как ...
599393
  Гуменюк В. Інвестиційне проектування розвитку курортної справи // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
599394
  Ігнатенко А.В. Інвестиційне регулювання інноваційної діяльності за умови забезпечення оптимального рівня економічної безпеки України / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 33-40. – ISSN 1993-6788
599395
  Шитря О.І. Інвестиційне середовище в Україні: здобутки та перешкоди // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 55-63. – (Економічні науки)
599396
  Кирилов Ю.Є. Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як базис формування їх конкурентоспроможності / Ю.Є. Кирилов, В.Г. Грановська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
599397
  Чиженко І.О. Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 123-125
599398
  Хільчевська І.Г. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 45)


  Проаналізовано структуру та обсяг інвестицій Німеччини в економіку України.
599399
  Фліссак А. та інш. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною: позитивні тенденції та можливі ризики // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 19-22
599400
  Балабанова Г.П. Інвестиційне співробітництво України та країн арабського світу в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 19-26. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
599401
  Стасевський А. Інвестиційне страхування життя unit-linked - нова перспектива для українського ринку // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 46-47 : табл. – ISSN 1810-7923
599402
  Пересада А.А. Інвестиційний аналіз : Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 485с. – ISBN 966-574-561-1


  Присвячено науко-практичним питанням, аналізу реальних інвестиційних проектів та фінансових вкладень
599403
   Інвестиційний аналіз : підручник / Пересада А.А. (кервник авт. проект) [ та ін.] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-483-126-7


  Присвячено науко-практичним питанням, аналізу реальних інвестиційних проектів та фінансових вкладень
599404
  Боярко І.М. Інвестиційний аналіз : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 978-611-01-0002-1
599405
  Боярко І.М. Інвестиційний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Термінол. покажч.: с. 321-337. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 978-611-01-0002-1
599406
  Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз : навч. посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 260, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-260. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-182-9
599407
  Щербак А.В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначеності грошових потоків : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 61-69. – Бібліогр.: 8 назв
599408
  Гришко С. Інвестиційний арбітраж a la Ukrainienne: основні питання // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 1, 37
599409
  Родзєвіч П. Інвестиційний арбітраж у польсько-українських відносинах // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 134-145. – ISSN 2082-4939
599410
  Рудик В.К. Інвестиційний аспект ефективного функціонування накопичувального пенсійного страхування // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 34-45. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
599411
  Бунякіна О. Інвестиційний договір у процедурі санації боржника, за якими інвестор набуває право власності за нерухоме майно // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 50-51
599412
  Стаканов Р.Д. Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 183-186. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
599413
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 79-93. – Бібліогр.: с. 80, 82-83, 85-89, 91-92


  Розкрито імідж і головні риси інвестиційно-підприємницького клімату України в глобальному середовищі та виявлено інвестиційно привабливі галузі з поясненням причин цього.
599414
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-81. – Бібліогр.: с. 70-73, 75, 77-81


  Розкрито імідж і головні риси інвестиційно-підприємницького клімату України в глобальному середовищі та виявлено інвестиційно привабливі галузі з поясненням причин цього.
599415
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-81.
599416
  Поплавська Ж.В. Інвестиційний імідж: регіональні аспекти : інвестиції / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
599417
  Волкодав В.В. Інвестиційний клімат в агропромисловому комплексі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.62-66
599418
  Намік Інвестиційний клімат в Азербайджані : зарубіжний досвід / Намік, Тагієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-73. – ISSN 1605-2005
599419
  Запотоцький С.П. Інвестиційний клімат в АПК Черкащини: сучасний стан та перспективи покращення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 46)


  Розкрито сучасний стан інвестиційного забезпечення АПК Черкащини. Визначено роль області у виробництві сільськогосподарської продукції та продовольства. Подано основні напрямки покращення інвестиційного клімату області.
599420
  Зеленько О.О. Інвестиційний клімат в економіці Україні: сучасний стан і напрями покращення / О.О. Зеленько, Т.Г. Гуцан, А.О. Гура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
599421
  Ульяницька О. Інвестиційний клімат в Україні / О. Ульяницька, В. Горлов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 61-64. – ISSN 1993-0259
599422
  Харитончук Я.М. Інвестиційний клімат в Україні та проблема залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 164-175
599423
   Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращення : Огляд. – Київ, 2005. – 20с.
599424
  Ванькович Д. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення: економіко-правовий аспект / Д. Ванькович, Н. Демчишак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81. – ISSN 1810-3944
599425
  Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 59-65.
599426
  Куліш В.А. Інвестиційний клімат в Україні: проблеми становлення та напрями розвитку // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 117-128. – ISBN 978-617-649-034-0
599427
  Лебедь І.Г. Інвестиційний клімат в Україні: проблемність чи пріоритетність для західного інвестора? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 255-263


  Стаття присвячена аналізу проблем "інвестиційного клімату" в Україні та напрямкам формування державної політики інвестиційних пріоритетів для інвесторів країн ОЕСР. Статья посвящена анализу проблем "инвестиционного климата" в Украине и направлениям ...
599428
  Гура А.О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 188-196. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
599429
  Гавловська Н.І. Інвестиційний клімат в Україні: тенденції та проблеми / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, В.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 73-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
599430
  Остапенко Д. Інвестиційний клімат в умовах реформування відносин власності : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 45
599431
  Ільченко С.В. Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних тенденцій регіону / С.В. Ільченко, С.О. Машканцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 398-408. – (Економічні науки)
599432
  Кузьменко О.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (8). – С. 46-52. – ISSN 2312-7600
599433
  Пілько А.Д. Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об"єкти моделювання / А.Д. Пілько, В.В. Кіс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
599434
  Ганзюк С.М. Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: 16 назв
599435
  Петренко К.В. Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції: проблеми та напрямки покращення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 71-75. – ISSN 2222-4459
599436
  Мордань Є.Ю. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення / Є.Ю. Мордань, А.В. Гуща // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6814
599437
  Орищин Т.М. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування / Т.М. Орищин, Н.В. Боберська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 66-70. – ISSN 2222-4459
599438
  Демиденко В.І. Інвестиційний клімат України: проблеми та методи їх вирішення // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 104-105
599439
  Шабанова О.В. Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 123-126. – ISSN 2221-755X
599440
  Гончарова О.М. Інвестиційний клімат як фактор підвищення національної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 219-226


  Досліджено інвестиційні потоки, проаналізовано структуру інвестицій, визначено основні фактори формування інвестиційного клімату в країні, а також запропоновано основні шляхи залучення інвестицій для збільшення національної конкурентоспроможності.
599441
  Шовкун І.А. Інвестиційний клімат як чинник промислового розвитку в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 70-103. – ISSN 1605-7988
599442
  Спектор Ю. Інвестиційний клімат: ознаки потепління // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-48. – ISSN 1812--514Х
599443
  Туріянська М.М. Інвестиційний клімат: підходи до моделювання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 103-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
599444
  Білецька Г.М. Інвестиційний клімат: проблеми сучасності та шляхи покращення / Г.М. Білецька, Н.Л. Ковтунович // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-22.
599445
  Пахомова В.М. Інвестиційний компонент підвищення міжнародної конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 74-78
599446
  Ковтун Н.В. Інвестиційний консалтинг як форма організації та проведення моніторингу інвестиційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, пов"язані з обґрунтуванням необхідності організації системи інвестиційного консалтингу для здійснення моніторингу інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності, а також визначено основні принципи органі-зації системи ...
599447
  Ліпич Л.Г. Інвестиційний контролінг – результат інтеграції інвестиційної діяльності та контролінгу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 119-121. – ISSN 1729-360Х
599448
  Нагорний Є.О. Інвестиційний контролінг у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 21-25. – ISSN 2306-6792
599449
  Басюк Т. Інвестиційний контролінг: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
599450
  Харламова Г.О. Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-75. – Бібліогр.: на 12 пунктів
599451
  Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : Навч. посібник / В.Г. Федоренко. – Київ : МАУП, 1999. – 184c. – ISBN 966-7312-95-Х
599452
  Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : Навч. посібник / В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., доп. – Київ : МАУП, 2001. – 280с. – ISBN 966-608-082-6
599453
  Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник / Ю.М. Правик. – Київ : Знання, 2007. – 431с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-297-3
599454
  Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко ; МОНУ ; Чернігівський державний ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-351-279-2
599455
  Великий Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навчально-практичний посібник / Великий Ю.М., Коюда В.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-676-342-9
599456
  Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Л.М. Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. – Київ : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-405. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-013-4
599457
  Чайковська М.П. Інвестиційний менеджмент : в 2 ч. / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-471-1
Ч. 2 : Модуль 2 : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту економіки. – 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр: с. 56-57
599458
  Ковалишин Петро Інвестиційний менеджмент та ризики в діяльності венчурних компаній // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 50-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
599459
  Максимович В.І. Інвестиційний механізм соціальної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 89-95
599460
  Рябих О.В. Інвестиційний механізм як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С79-81
599461
  Каракулова І. Інвестиційний напрям взаємодії банків і небанківських фінансових інститутів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвяченні дослідженню інвестиційного напрямку взаємодії банків і небанківських фінансових інститу-тів. Розглянуто особливості конкуренції та співпраці між цими фінансовими посередниками. The article is devoted analysis of the investment ...
599462
  Квач Я.П. Інвестиційний підхід до аналізу економіки та сучасне кейнсіанство // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 11-17. – ISSN 2313-4569
599463
  Бабич Л.М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів / Л.М. Бабич, А.О. Кузнецова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 226-231 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
599464
  Майорова Т.В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2306-6806


  У статті розкрито сутність податкового інвестиційного кредиту. Визначено переваги інвестиційного податкового кредиту порівняно з ін. формами кредиту. Проаналізовано зарубіжний досвід використання різних форм інвестиційного подат. кредиту у фінансуванні ...
599465
  Ніколенко Ю.В. Інвестиційний понетціал / Ю.В. Ніколенко. – Київ, 1986. – 48 с.
599466
  Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 67-77
599467
  Герасимова С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України : гроші, фінанси і кредит / С.В. Герасимова, О.В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 247-256 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
599468
  Максимович В.І. Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 61-66
599469
  Стасюк І.В. Інвестиційний потенціал домогосподарств повинен працювати на економіку України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.259-269. – ISBN 5-7763-2435-1
599470
  Білоусова О.С. Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 60-67. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
599471
  Римський А.Ю. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 173-178. – ISSN 1993-6788
599472
  Дїденко М.М. Інвестиційний потенціал і пропорціональність: взаємозв"язок і взаємообумовленість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-24. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджується проблема взаємозв"язку і дається оцінка трансформації інвестицій і їх вплив на структурні зрушення на мікро- і макрорівні відповідно до ринкових критеріїв.
599473
  Штиль І.В. Інвестиційний потенціал кредитних спілок та його реалізація в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 65-69
599474
  Гайдуцький А.П. Інвестиційний потенціал міжнародного міграційного капіталу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 117-127
599475
  Федоренко А. Інвестиційний потенціал накопичувальної системи пенсійного страхування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 132-141. – ISSN 1818-5754
599476
  Гайдуцький П.І. Інвестиційний потенціал регіонів України: нові можливості та перспективи // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 15-19. – (Економічні науки)
599477
  Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення : монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2009. – 230 с., [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 187-217. – Бібліогр.: с. 218-230. – ISBN 978-966-517-645-9
599478
  Білоног А.П. Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 105-110. – ISSN 2222-4459
599479
  Жук П.В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління / П.В. Жук, З.О. Сірик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
599480
  Жулавський А.Ю. Інвестиційний потенціал у відтворенні природно-ресурсного потенціалу регіону / А.Ю. Жулавський, В.П. Гордієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 33-40. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
599481
  Немченко В.В. Інвестиційний потенціал України та можливості його використання / В.В. Немченко, Г.В. Немченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 68-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
599482
  Соколюк К.Ю. Інвестиційний проект як засіб реалізації інвестиційних ресурсів // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 82-91. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
599483
  Романюк Л.М. Інвестиційний проект, його зміст та порядок розробки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-122. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито питання методології інвестиційного проектування, проаналізовано критерії та фактори ефективності інвестиційних проектів, описано стадії інвестиційного циклу, форми інвестиційних проектів та розкрито основні фактори ефективності управління ...
599484
  Чернікова О.В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 83-87 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
599485
  Ватаманюк З. Інвестиційний процес в сучасній економіці: проблеми типізації / З. Ватаманюк, М. Стирський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 10-15. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
599486
  Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. – Київ : Лібра, 1998. – 389с. – ISBN 9667035042
599487
  Щебликіна І.О. Інвестиційний процес в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 226-231. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
599488
  Мартиненко В. Інвестиційний процес в Україні в умовах глобалізації економіки // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.128-133. – ISBN 966-73-53-51-Х
599489
  Пар’єва Н.О. Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 66-70. – ISSN 2222-4459
599490
  Іщук С.О. Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 217-227 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
599491
  Демчук Н.І. Інвестиційний процес на промислових підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.100-105. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
599492
  Мартиненко В.Ф. Інвестиційний процес у новій системі господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Критично аналізується впровадження ринкової моделі інвестиційного процесу в Україні.
599493
  Вольська О.М. Інвестиційний процес у регіоні: формування дієвого механізму державного регулювання : Автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 / Олена Михайлівна Вольська; Одеський регіональний інститут держ. управління; Нац. акад. держ упр. при президент. України. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
599494
  Зубченко Н. Інвестиційний процес як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіону / Н. Зубченко, С.П. Запотоцький // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 47-55
599495
  Шелудько Н.М. Інвестиційний процес: оцінка роль й участі банків : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 121-126 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
599496
  Поєдинок В.В. Інвестиційний ризик як правове поняття // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-79.
599497
  Комашенко Т.А. Інвестиційний ринок України як об"єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 86-88
599498
  Москвін С. Інвестиційний ринок України: передумови та проблеми формування у контексті світової фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 8-12
599499
  Дятлова Ю.В. Інвестиційний ринок України: стан та перспективи розвитку / Ю.В. Дятлова, Н.В. Бородаєнко, В.В. Кердівар // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 66-72. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
599500
  Хуснутдінов О. Інвестиційний розвиток галузі житлово-комунального господарства в Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49
599501
  Савіцька С.І. Інвестиційний розвиток сільського господарства в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-261. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
599502
  Загородній А.Г. Інвестиційний словник : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.ів) / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти МОНУ. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 512с. – ISBN 966-8450-17-5
599503
  Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 978-966-613-951-4
599504
  Макух Інвестиційний фактор безпеки національного господарства України / Макух, І // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.80-86. – ISSN 0321-0499
599505
  Герасименко О.В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
599506
  Одотюк І.В. Інвестиційний фактор інноваційних зрушень у наукомісткому виробництві промисловості України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-49 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
599507
  Ступень М. Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування / М. Ступень, І. Жак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
599508
  Турецков Т. Інвестиційний фактор стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 161-169. – ISSN 2411-5215
599509
  Вікарчук О.І. Інвестиційний фактор як головний елемент фінансової інфраструктури регіону / О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 12-16
599510
  Недашківський М.М. Інвестиційний фонд регіонів України та джерела його формування : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 79-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
599511
  Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 1605-2005
599512
  Гайдуцький А. Інвестиційні аспекти вступу до СОТ для аграрних секторів країн Центральної і Східної Європи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 83-89. – ISSN 0131-775Х
599513
  Сазонець І.Л. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції в рамках сучасних ТНК / І.Л. Сазонець, М.М. Лещенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 112-119. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
599514
  Бухун Ю.В. Інвестиційні аспекти корпоратизації підприємств космічної галузі України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 228-238. – (Економічні науки ; вип. 28)
599515
  Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-45. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
599516
  Косова Т. Інвестиційні аспекти приватизаційної політики / Т. Косова, С. Повний // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-37 : Табл.2. – Бібліогр. 28 назв. – ISSN 0131-775Х
599517
  Малярчук Р. Інвестиційні аспекти розвитку сфери послуг у Рівненській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
599518
  Лазепка В. Інвестиційні банки : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
599519
  Деревко Ю. Інвестиційні банки: вплив на формування змішаної моделі ринку цінних паперів в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-94. – ISSN 1605-2005
599520
  Соломаха Я.І. Інвестиційні банки: перспективи функціонування на українському ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 188-189
599521
  Любунь О. Інвестиційні банківські моделі як основний чинник інтеграції банківського та промислового капіталу в ринкових відносинах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 30-31 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
599522
  Підчоса О.В. Інвестиційні вектори розвитку цифрової економіки / О.В. Підчоса, Л.В. Підчоса // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
599523
  Єпіфанова Н. Інвестиційні відносини vs принцип свободи договору // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 26-27
599524
  Командровська В.Є. Інвестиційні відносини України з офшорними зонами // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 47-51. – ISSN 2306-5834
599525
  Сухий Р.М. Інвестиційні вкладні (депозитні) рахунки як засіб впливу Національного банку України на валютний оборот // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 73-76. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
599526
  Коваль Ю. Інвестиційні гарантії у проектах державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 18-19
599527
  Лукашенко М. Інвестиційні гарантії: історія, форми та зміст // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 6
599528
  Звєряков М.І. Інвестиційні джерела економічного зростання // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.63-66. – ISSN 1605-7988
599529
  Пілявський В.І. Інвестиційні джерела та механізми розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
599530
  Гуренко М.А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гуренко Мар"я Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
599531
  Гуренко М.А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гуренко Мар"я Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 204 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 182-202.та в додатках: арк.203-204
599532
  Мікічурова О.В. Інвестиційні кредитні проекти Світового банку, що знаходяться на стадії реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 73-75.
599533
  Похилько С.В. Інвестиційні механізми "зеленої" економіки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 131-139. – ISSN 1726-8699
599534
  Бухало А.П. Інвестиційні механізми водного менеджменту для сталого розвитку іригації земель Республіки Таджикистан / А.П. Бухало, М.Н. Шоєва, Х.П. Боярчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 38-41. – ISSN 2313-0431
599535
  Єрмілов С.Ф. Інвестиційні механізми формування державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 64-68. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
599536
  Костюк О.В. Інвестиційні перспективи України крізь призму світових рейтингів / О.В. Костюк, О.О. Гирба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 173-181
599537
  Бородіна В.М. Інвестиційні пільги в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-176
599538
  Глущенко С.В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-104.
599539
  Вінник О. Інвестиційні послуги: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-75.
599540
  Шинкарук Л.В. Інвестиційні потоки в моделі міжгалузевого балансу / Л.В. Шинкарук, Т.А. Тищук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
599541
  Хорошковський В.І. Інвестиційні потреби лібералізації та розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-45
599542
  Сірко А.В. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 16 пунктів
599543
  Федорук О.О. Інвестиційні правовідносини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 82-85
599544
  Болквадзе Н.І. Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері / Н.І. Болквадзе, Р.Б. Сивак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 107-113. – ISSN 2222-4459
599545
  Фліссак К.А. Інвестиційні пріоритети Польщі в зовнішньоекономічній діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 19 назв
599546
  Токар В.В. Інвестиційні пріоритети України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 66-70
599547
  Борщевський В.В. Інвестиційні пріоритети українсько-польського співробітництва: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 140-147.
599548
  Головко І.О. Інвестиційні проблеми корпоративного сектора економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 103-105. – ISBN 966-614-021-7
599549
  Колотуха С. Інвестиційні проблеми розвитку сільськогосподарських формувань : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 44-48 : Табл. – ISSN 1605-2005
599550
  Кочедикова Г. Інвестиційні проблеми та основні джерела фінансування електроенергетики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз інвестицій в Українську енергетику за останні роки, розглянуто основні варіанти джерел фінансування електроенергетики України та зазначено основні групи фінансування енергозберігаючих проектів. The article analyzes the ...
599551
   Інвестиційні проекти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення інвестиційних проєктів. Зокрема це: "Створення Лабораторного центру матеріалознавства тугоплавких сполук та композитів", Ревіталізація приміщень науково-освітнього простору ...
599552
  Шептій Л.Р. Інвестиційні проекти енергозбереження на підприємствах вугільної промисловості // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 81-85
599553
  Даниленко А.І. Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 7-22. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
599554
  Романюк Л.М. Інвестиційні проекти, його зміст та порядок розробки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-122. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито питання методології івестиційного проектування, проаналізовано критерії та фактори ефективності івестиційних проектів, описано стадії інвестиційного циклу, форми інвестиційних проектів та розкрито основні фактори ефективності управління ...
599555
  Мостенська Т.Л. Інвестиційні проекти, що пов"язані з реструктуризацією: проблеми управління в умовах невизначеності / Т.Л. Мостенська, Е.О. Юрій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
599556
  Радіонов Ю.Д. Інвестиційні проекти: проблеми відбору, оцінки, ефективності використання бюджетних коштів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 10-15. – ISSN 2306-6814
599557
  Кісіль М.І. Інвестиційні процеси в агропромисловому виробництві в умовах фінансової кризи та напрями їх активізації // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 5-20
599558
  Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський. – Київ : Наукова думка, 1998. – 389, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 966-00-0189-4
599559
  Гавриш В.П. Інвестиційні процеси в сільському господарстві / В.П. Гавриш, Л.Г. Гулько, Г.І. Гавриш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 399-403. – (Право. Економіка. Управління)
599560
   Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 94, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-035
599561
  Пінчук Ю.Б. Інвестиційні процеси на попиті ВАТ "Кременчуцький колісний завод" / Ю.Б. Пінчук, Є.В. Вербін // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
599562
  Алмаші Л.В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
599563
  Садовий М. Інвестиційні процеси та продуктивність праці в "новій економіці" : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 3-16 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1605-2005
599564
  Куценко В. Інвестиційні процеси та розвиток сільського господарства в умовах євроінтеграційного вектора // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
599565
  Чурута І. Інвестиційні рейтинги та їхній вплив на інвестиційний імідж країни // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 70-78. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
599566
  Бондар М.І. Інвестиційні ресурси в обліковому процесі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-31.
599567
  Журавель Ю. Інвестиційні ресурси для модернізації національної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 89-104. – ISSN 1684-906Х
599568
  Квасницька Р.С. Інвестиційні ресурси домогосподарств: склад, порядок формування та оцінка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 139-146. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
599569
  Шабанова О.В. Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність та особливості формування // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 71-77. – ISSN 2221-755X
599570
  Лір В.Е. Інвестиційні ресурси розвитку паливно-енергетичного комплексу України: проблеми формування та регулювання / В.Е. Лір, М.В. Пєшкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-16.
599571
  Воробйова О .І. Інвестиційні ризики банків на фондовому ринку та підходи до їх оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 6-13
599572
  Кондрашихін А. Інвестиційні ризики українського ринку цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
599573
  Шміло І.О. Інвестиційні ризики, їх класифікація та управління: правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 65-71. – ISSN 2311-4894
599574
  Панікар Г.Ю. Інвестиційні ризики: їх характеристика та вплив на процес іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Дається загальна характеристика інвестиційних ризиків та їх вплив на процес іноземного інвестування. Розглядаються можливі інструменти зниження ризику як на макро-, так і на мікрорівні. Аналізується існуючий інвестиційний клімат в Україні. Робиться ...
599575
  Голубенко І.І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Голубенко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Бібліогр.: арк. 218-249
599576
  Голубенко І.І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Голубенко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
599577
  Швабій К. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні : Фінанси. Податки. Кредит / К. Швабій, Д. Серебрянський // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-40. – ISSN 0131-775Х
599578
  Тарасенко І.О. Інвестиційні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості та механізми їх реалізації / І.О. Тарасенко, Є.С. Несенюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
599579
  Овчаренко Т. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інвестиційну діяльність страхових компаній яка є важливим елементом розвитку суспільства. Визначено фактори, що негативно впливають на інвестиційну привабливість страхового ринку України, а відтак уповільнюють його розвиток. In the ...
599580
  Асадчев Ю. Інвестиційні схеми фінансування будівництва житла: суть, переваги, недоліки // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 13, 18-19
599581
  Чеховска М. Інвестиційні та інноваційні напрями подальшого розвитку залізничного транспорту : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
599582
  Кучеренко Д.Г. Інвестиційні трансформації системи вищої освіти України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 65-69. – ISBN 978-617-649-035
599583
  Крилова Наталія Василівна Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки : Дисертація ...канд.економ.наук. Спец. 08.05.01 / Крилова Наталія Василівна; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки: л.213-240. – Бібліогр.: л.195-211
599584
  Крилова Наталія Василівна Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Крилова Н.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
599585
  Гриценко В.В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 27-31. – ISSN 1729-7206
599586
  Гаврилюк О.В. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-63. – Бібліогр.: с. 48, 55, 57-61


  Розкрито суть, напрями функціонування та загрози феномена глобалізації - фондів суверенного розвитку.
599587
  Борщевський В.В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст / В.В. Борщевський, В.І. Волошин, Г.Я. Бабій // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 2616-9460
599588
  Варламова М.Л. Інвестиційно-інноваційна діяльність на підприємствах переробної галузі як фактор конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 62-65
599589
  Вербицька Ю.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 151-156. – ISSN 1993-6788
599590
  Фірсова С.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність: фактор попиту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 64-68.
599591
  Осецький Валерій Леонідович Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації : Дис. ...канд. доктора економічних наук: 08.01.01. / КНУТШ; Осецький В.Л. – Київ, 2003. – 445 л. – Бібліогр.: л.429-445
599592
  Осецький Валерій Леонідович Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Осецький В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 53 назв.
599593
  Іоргачова М.І. Інвестиційно-інноваційна модель фінансового ринку України в умовах трансформації / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814


  "У статті систематизовано основні чинники впливу на формування інвестиційно-інноваційної моделі фінансового ринку України. Визначено показники, що характеризують інноваційну складову діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг. Доповнено ...
599594
  Ткаленко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 16-21. – ISSN 2226-8820
599595
  Копилюк О.І. Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, З.М. Холод // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 81-87. – ISSN 2222-4459
599596
  Валігура В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 144-157. – ISSN 1818-5754
599597
  Мартиненко В.Ф. Інвестиційно-інноваційна стратегія України // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39. – ISSN 1729-7036
599598
  Дзюбенко О.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення енергоефективності використання лісоресурсного потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 154-159. – ISSN 2222-4459
599599
  Ткач С.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 340-347. – ISSN 0321-0499
599600
  Бевз Т.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення процесу оновлення основного капіталу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 27-30. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
599601
  Яцуба В.Г. Інвестиційно-інноваційне зростання економіки індустріального регіону: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 4-14. – (Економічні науки)
599602
  Козик В.В. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
599603
  Федоренко В.Г. Інвестиційно-інноваційний процес в Україні / В.Г. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 45-46. – ISSN 2306-6806
599604
  Голбан Т.Т. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Голбан Тимофій Тимофійович ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
599605
  Дем"яненко І.В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання : економіка та управління національним господарством / І.В. Дем"яненко, А.В. Буряк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-11 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
599606
   Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності аграрного виробництва / П.К. Бечко, Н.В. Бондаренко, С.А. Власюк, М.О. Кобилянський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 82-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
599607
  Боронос В.М. Інвестиційно-орієнтований фінансовий механізм регулювання інноваційної сфери України і забезпечення сталого економіко-екологічного зростання / В.М. Боронос, А.П. Іваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 63)


  На основі аналізу стану економіко-екологічної сфери України обгрунтовано необхідність державного регулювання інноваційної сфери в цілях забезпечення сталого економіко-екологічного зростання. Розроблено концепцію і принципи функціонування ...
599608
  Гуменюк І.Л. Інвестиційно-фінансове забезпечення розвитку особистих селянських господарств в системі економіки // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. – ISBN 978-966-654-490-5
599609
  Адаманова З.О. Інвестиціна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах економічної кризи (на прикладі промислово розвинених країн / З.О. Адаманова, Л.Д. Сейдаметова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 225-231. – (0). – ISSN 2078-9165
599610
  Фазлєєва В. Інвестиція в українську медичну науку: #майбутнє_мотивує // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (145/146). – С. 46-47. – ISSN 1729-2344


  20 листопада 2017 року компанія "Санофі в Україні" оголосила про початок інноваційно-креативного конкурсу "Нагорода Санофі молодим вченим за дослідження в медицині", що проводиться у партнерстві з Національною академією медичних наук України.
599611
   Інвестиція у знання майбутніх спеціалістів // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 2


  У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкрили перший в Україні навчально-науковий центр нафтових і газових промислів.
599612
   Інвестиція у майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 1, 12-13, 14. – ISSN 2219-5793


  Підготовка педагогів є одним з найважливіших чинників успішного впровадження інклюзивної освіти.
599613
  Поєдинок В.В. Інвестиція як правове поняття // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65
599614
  Федоренко В.Г. Інвестознавство : Підручник / В.Г. Федоренко, А.Ф. Гойко; За наук. ред. В.Г. Федоренка; Міжрегіон.Академія упр.персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 408с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-058-3
599615
  Федоренко В.Г. Інвестознавство : Підручник / В.Г. Федоренко; МАУП. – 3-тє вид., доп. – Киев : МАУП, 2004. – 480с. – ISBN 966-608-370-1
599616
  Череп А.В. Інвестознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Череп А.В. – Київ : Кондор, 2006. – 398с. – ISBN 966-351-066-8
599617
  Поєдинок В.В. Інвестор як суб"єкт господарських відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.93-102
599618
  Каргова В. Інвестору на замітку / В. Каргова, О. Чижик // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 40-41


  Законодавчі зміни для покрашення інвестиційного клімату.
599619
  Грідасов В.М. Інвестування : Навчальний посібник / В.М. Грідасов, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєва; МОН України; Донбаська держ. машинобудівна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 164с. – ISBN 966-8568-58-3
599620
  Щукін Б.М. Інвестування : Курс лекцій / Б.М. Щукін; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-346-9
599621
  Пересада А.А. Інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 250с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-656-1


  Написан відповідно до програми курсу "Інвестиційне кредитування", який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальностю "Управління банківськими інвестиціями"
599622
  Дука А.П. Інвестування : Навчально-методичний посібник для студ. економічних спеціальностей / А.П. Дука; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-694-3
599623
  Гончаров А.Б. Інвестування : Навчальний посібник / А.Б. Гончаров; МОНУ; Харківский нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-127-0
599624
  Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навчальний посібник / І.П. Мойсеєнко. – Київ : Знання, 2006. – 490с. – ISBN 966-346-097-0
599625
   Інвестування : підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – Київ : Знання, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-346-366-7
599626
  Кириченко О.А. Інвестування : підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – Київ : Знання, 2009. – 576 с. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-346-615-6
599627
  Дука А.П. Інвестування : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / Дука А.П. ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Академія праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 365, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-614-068-8
599628
  Селіверстов В.В. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Словник понять і термінів: с. 437-466. - Предм. покажч.: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 434-436. – ISBN 978-966-680-536-5


  Узагальнено новітні дослідження зарубіжної та вітчизняної науки у сфері інвестування, розглянуто сучасні процеси та шляхи ефективного ведення інвестиційної діяльності, що відбуваються в цьому секторі економіки та на ринку цінних паперів
599629
   Інвестування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 375, [1] с. : табл. – На тит. арк. : Присвячено 350-річчю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка та 20-річчю спец. "Фінанси і кредит". – Бібліогр.: с. 362-372. – ISBN 978-966-613-808-1
599630
  Вовк В.М. Інвестування : навч. посібник [для вищих навч. закладів] / В.М. Вовк, І.М. Паславська ; [ред. Н.Й. Плиса] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів ; Дрогобич : Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Коло, 2011. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-464. – ISBN 978-966-613-879-1
599631
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студ. вищих навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-611-01-0147-9


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
599632
   Інвестування : підручник / Омелянович Л.О. [та ін.] ; за ред. Л.О. Омеляновича. – Київ : Знання, 2012. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-278. – ISBN 978-966-346-779-5
599633
   Інвестування : практикум / Майорова Т.В. [та ін.] ; за наук. ред. Т.В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В, Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 577, [1]с. : іл., табл. – Додатки: с. 542-572. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-483-520-3
599634
   Інвестування : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В.П. та ін.] ; наук. ред. Ільчук В.П. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-355. – ISBN 978-966-7496-49-4
599635
  Осецький В.Л. Інвестування : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Л. Осецький, П.П. Мазурок, О.П. Гузенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 358-362. – Бібліогр.: с. 358-362. – ISBN 978-966-439-788-6
599636
   Інвестування : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 419-433. - Предм. покажч.: с. 443-448. – Бібліогр.: с. 434-442. – ISBN 978-617-10-0154-1
599637
  Чайковська М.П. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2016. – 320, [1] с. : іл., табл. – Сл. термінів: с. 267-269. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-617-689-155-0
599638
  Зайцева І.Ю. Інвестування : навч. посібник / І.Ю. Зайцева, М.В. Бормотова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 157–159. – ISBN 978-617-654-066-3
599639
  Пєтухова О.М. Інвестування : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Пєтухова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 978-611-01-1048-8
599640
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова, А.Ю. Гладченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-388. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-257-4
599641
  Бєліков О. Інвестування в інноваційну діяльність. Проблеми та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 114-119.
599642
  Грішнова О. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці : монографія / О. Грішнова, О. Дорош, С. Шурпа ; за наук. ред. О.А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-191. – ISBN 978-966-926-032-1


  У пр. №1707874 напис: Рідному економічному ф-ту. Автор. Підпис.
599643
  Гвоздик Н.М. Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2222-0712
599644
  Степанова А.А. Інвестування в людський капітал: сучасні тенденції постіндустріального суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 292-296. – ISSN 2078-5860
599645
  Ситник О. Інвестування в нерухомість і будівництво: щодо визначення поняття // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 16-20.
599646
  Селютін А. Інвестування в об"єкти портової інфраструктури // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 14-15
599647
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 6-8
599648
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 10-14
599649
  Гроот В. Інвестування в охорону здоров"я / Вім Гроот. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 46с. – ISBN 966-518-297-8
599650
  Непомняща А. Інвестування в первинну нерухомість: переваги та ризики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 10-11
599651
  Гурман О.М. Інвестування в розвиток особистості як найцінніший актив довгострокової конкурентоспроможності підприємства / О.М. Гурман, В.С. Церклевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 73-82. – ISSN 2309-1533
599652
  Степанова А. Інвестування в світову енергетику: основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Висвітлено питання інвестування енергетики в розрізі регіонів світу, яке дозволило здійснити аналіз по різних видах виробництва енергії, зосередити увагу на енергозбережені та відновлювальних джерелах енергії. Доведено значущість інвестування сектору ...
599653
  Вапнярчук Н.М. Інвестування в системи освіти, підготовку та перепідготовку кадрів // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 57-62
599654
  Гнибіденко І.Ф. Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – C. 15-19. – ISSN 2306-6814
599655
  Красноруцький О.О. Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб"єктів аграрної сфери // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 3-12. – (Економічні науки)
599656
  Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях : [підручник] / А.А. Степанова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-617-7051-03-8
Ч. 1. – 2021. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин


  У пр. № 1737386 напис: Для Наукової бібліотеки ім. Михайла Максимовича від автора, к.е.н., доц. Степанової А.А.. Процвітання та примноження. Підпис. 2012 р.
599657
  Романчук А. Інвестування в українські банки шляхом конвертації боргу в капітал / А. Романчук, Ю. Нечаєв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 20-21


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
599658
  Федулова Л.І. Інвестування в цифрову економіку: глобальні тенденції та практика України / Л.І. Федулова, Л.М. Ємельяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 6-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
599659
  Краус Н.М. Інвестування венчурних малих підприємств як об"єктивна потреба інноваційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 166-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
599660
  Алімова С.Л. Інвестування галузі охорони здоров"я: вітчизняний та зарубіжний досвід // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 63-72. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
599661
  Дьомкіна А. Інвестування економіки України через систему комерційних банків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
599662
  Паладченко Олена Федорівна Інвестування загальнодержавних пріоритетів інноваційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
599663
  Дульська І.В. Інвестування ІКТ-інновацій в національній економіці за рахунок коштів загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 9 назв
599664
  Овчаренко Т. Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах та шляхи їх вирішення. The article deals with the problems of investing in innovative projects on industrial enterprises and with the ways of their solution.
599665
  Савченко В.Ф. Інвестування інноваційного розвитку північних територій як складова економічного зростання в Україні // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 7-13. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Вказано на необхідність інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України як основи економічного зростання та досягнення конкурентоспроможності підприємств і економіки в цілому. Визначена і аргументована доцільність наук. та практичної ...
599666
  Свентух О.А. Інвестування комунального господарства з метою вирішення економіко-екологічних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні варіанти залучення інвестицій у комунальне господарство і запропоновано оптимальну схему фінансування проекту переробки й утилізації сміття на прикладі М. Вінниці.
599667
  Дзюбенко О. Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 21-23. – ISSN 1810-3944
599668
  Джусов О.А. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління : монографія / О.А. Джусов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-551-393-3
599669
  Стеценко Т.В. Інвестування населення в облігації місцевої позики: оцінка перспектив // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 55-64
599670
  Гайдуцький І.П. Інвестування низьковуглецевої економіки = Investing in low-carbon economy : теорія, методологія, практика / Іван Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 373, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Вих. дані, зміст. парал. рос., англ. – Бібліогр.: с. 336-373. – ISBN 987-617-7141-04-3


  У пр. № 1725080 напис: Шановному Олександру Івановичу! З великою вдячністю за всебічну підтримку та щирими побажаннями здоров"я та нових творчих нпукових звершень!
599671
  Казак О.О. Інвестування пенсійних коштів недержавних пенсійних фондів у будівництво автосполучень в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 45-47
599672
  Голян В.А. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети / В.А. Голян, М.В. Рудинець, В.Ф. Рошкевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 5-12. – ISSN 2306-6814
599673
  Кацан А.М. Інвестування розвитку агропромислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кацан Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Подільск. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
599674
  Вацька М.В. Інвестування розвитку фермерських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 82-85
599675
  Щурик М.В. Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки / М.В. Щурик, М.М. Щурик // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
599676
  Бурковська А. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення / А. Бурковська, І. Бурковський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 30-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
599677
  Захарчин Г.М. Інвестування туристичної сфери: регіональний аспект / Г.М. Захарчин, Н.П. Соломійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 9-13. – ISSN 0321-0499
599678
  Щербак В.В. Інвестування у відтворення трудового потенціалу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 366-368. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
599679
  Яценко В.М. Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-54.
599680
  Галабала М. Інвестування у традиційні та альтернативні джерела енергії: плюси і мінуси // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
599681
  Ястремська О.М. Інвестування як соціальний інститут та роль PR-політики у забезпеченні інвестиційної привабливості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 29-32. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення інвестиційної діяльності в Україні як соціального інституту. Представлено методичні рекомендації щодо PR-політики підприємства для забезпечення його інвестиційної привабливості.
599682
  Кусяк М.М. Інвестування як фактор еконмічного зростання регіону в умовах переходу до ринкових відносин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 85-91. – Бібліогр.: на 14 пунктів
599683
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – Київ : Каравела, 2007. – 424с. – ISBN 966-8019-66-0
599684
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 432с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
599685
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності. : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
599686
  Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 272с. – ISBN 966-364-394-3
599687
  Гуткевич С.О. та інш. Інвестування: пріоритети та ефективність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-24
599688
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : Навч. посіб. / Л.М. Борщ. – Київ : Знання, 2005. – 470с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-025-3
599689
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навчальний посібник / Л.М. Борщ, С.В. Герасимова; Київський ун-т ринкових відносин; Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 685с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-263-9
599690
  Проценко А. Інвестуй з розумом. Про деякі аспекти інвестування у будівництво житла // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 24-25
599691
   Інвестуймо у туризм!. Центр Європи - найсприятливіший регіон для бізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 81 : фото. – ISSN 1998-8044
599692
  Ревенко Г.О. Інволютивна алгебра, утворена напівгрупою операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглянуто структуру замкненої інволютивної підалгебри алгебри обмежених операторів у простору Гільберта, яка утворена сильно неперервною однопараметричною напівгрупою операторів. In this paper we study the structure of closed involutive ...
599693
  Попович С.В. Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Попович С.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
599694
  Попович Станіслав Валерійович Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.01 / Попович Станіслав Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 119л. – Бібліогр.:л.:111-119
599695
   Інгарден (Ingarden) Роман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 759. – ISBN 966-316-069-1
599696
  Герман С. Інге : роман : у 2 ч. / Сергій Герман ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 246, [2] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-005-6
599697
  Зимомря І. Інгеборг Бахманн та її творчість: реалізація естетичного коду // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 348-362. – ISBN 978-966-2763-27-0
599698
  Траат М. Інгер : роман / Матс Траат ;. – Київ, 1979. – 246 с.
599699
   Інгібіторний вплив дофамінергічних систем мозку на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдний комплекс птахів у постнатальному онтогенезі / Л.М. Пазюк, К.Ю. Воронін, М.Е. Дзержинський, В.М. Гордієнко, О.М. Птиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 29)


  При використанні гістофізіологічного, радіо імунологічного та електронно-мікроскопічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введені півням (Gallus domesticus) двотижневого та ...
599700
   Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами / Л. Пенкова, В. Павленко, О. Присяжна, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 19-21. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджена ефективність інгібіювання каталітичної активності лужної фосфатази новими 3,5-заміщеними похідними 1Н-піразолу. Виявлено, що серед чотирьох досліджуваних сполук є як обернені, так і не обернені інгібітори. Показано, що йони магнію не ...
599701
  Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
599702
  Риндзак О.Т. Інгібування міграційних втрат людського потенціалу України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 79-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
599703
  Ручка А. Інглгарт Рональд Франклін / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 331-333. – ISBN 978-966-418-286-4
599704
  Бебик В. Інглінги:скіфські королі Європи? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 172-176


  Інглінги — древня і впливова династія країн Скандинавії, представники якої стали першими історичними королями Швеції і Норвегії
599705
  Хільчевський В.К. Інгул (- річка у Кіровоградській та Миколаївській областях) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 368-369. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
599706
   Інгульський степ : альманах : Історія - Краєзнавство - Родовід - Джерела. – Київ : Аграр Медіа Груп. – ISBN 978-617-646-351-1
Вип. 1. – 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
599707
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів : Бадікова Н.О.
Вип. 2. – 2017. – 352 с.
599708
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: збірник / упоряд. В.А. Сердюк. – Львів : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-047-6
Вип. 3. – 2018. – 455, [1] c.
599709
   Інгульський степ : збірник / [упоряд. В.А. Сердюк]. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-046-9
Вип. 4 : Історія - Джерела - Родовід - Спадщина. – 2019. – 500, [1] с. : іл., табл. – Геогр. покажчик: с. 485-500
599710
   Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – ISBN 978-617-8003-11-1
Вип. 5. – 2020. – 492, [1] c : іл., табл.
599711
  Короденко М. Індекс відкритості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки України презентували новий сервіс для науковців - Open Ukrainian Citation Index, створений для пошуку наукових документів та аналізу цитувань учених.
599712
  Олійник Д.І. Індекс глобальної інформаційної економіки як інструмент визначення економічної безпеки держави на основі технологічних можливостей підприємств // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 87-92. – ISSN 2306-5664
599713
  Чепелюк М.І. Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
599714
   Індекс глобальної конкурентоспроможності: порівняння // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 494-513. – ISSN 1684-906Х
599715
  Бучин М. Індекс демократичних виборів в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 58-64
599716
  Іжа М.М. Індекс децентралізації європейських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 629-634. – ISSN 1563-3349
599717
  Харламова Г. Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка / Г. Харламова, В. Бутьковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Екологічна безпека держави - це складна та багатогранна категорія, яка потребує глибокого опрацювання та вивчення. У статті узагальнені теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки України та її складових, проаналізовані позиції України за ...
599718
  Волянська М.І. Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 171-177


  В статті визначається індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи, який допомагає перевірити чи заходи стримування та регулювання банківських криз, що ставлять під ризик значну частину фінансових ...
599719
  Лосєва М.В. Індекс ізольованої точки потоку на дійсних 2-вимірних напівалгебраїчних множинах / М.В. Лосєва, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Розглядаються гладкі потоки з ізольованими особливими точками на компактних напівалгебраїчних множинах у R[верхній індекс n]. для таких потоків уводиться індекс особливих точок і доведена теорема аналогічна теоремі Пуанкаре-Хопфа про суму індексів.
599720
  Пухир С.Т. Індекс інклюзивного розвитку регіону - новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 20-25. – ISSN 2071-4653
599721
  Саіт-Аметов Індекс інноваційного потенціалу як інструмент розроблення і моніторингу стратегії інноваційного розвитку національної економіки / Саіт-Аметов, І.М. Стріхар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 72-78
599722
  Шевченко К. Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16.
599723
  Космеда Т.А. Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистості / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 192-195


  У статті виокремлено де"ять типів мовних особистостей на підставі їх приналежності до відповідної мовленнєвої культури, яка мотивована такими параметрами, як рівень комунікативної компетенції і характер психотипу, що залежить від загальної життєвої ...
599724
  Кваша С.М. Індекс конкурентоспроможності особистості в суспільних просторах життєдіяльності / С.М. Кваша ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБІП України, 2020. – 53, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 37-39. – ISBN 978-617-7878-15-4
599725
  Косенко О. Індекс корупції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 7


  Щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків.
599726
  Свидрук І.І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 61-69. – ISSN 2222-4459
599727
  Кризина Н. Індекс людського розвитку - інтегральний показник ефективності державної політики в галузі охорони здоров"я // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 503-509
599728
  Нагірняк М.І. Індекс людського розвитку / М.І. Нагірняк, У.І. Швед // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
599729
  Телешман В.І. Індекс людського розвитку України: показники та рейтинги // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 58-64. – ISSN 2308-135X
599730
  Мірошниченко О.Ю. Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розрахунку індексу людського розвитку. Здійснено оцінку тенденції його змін в країнах СНД. Maine aspects of Human Development Index computing are considered. Tendencies of ist changes in Commonwealth of Independent States are ...
599731
  Переверзєва А.В. Індекс людського щастя - показник рівня реалізації людського потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 201-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
599732
  Дудко О.С. Індекс оцінки конкурентноспроможності туризму в Україні // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 225. – С. 24-27. – ISSN 1562-0808
599733
  Паламарчук Л.В. Індекс Північно-Атлантичного коливання як предиктор формування сильних снігопадів на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 107-114. – ISSN 2306-5680


  Представлено дослідження взаємозв"язку визначених типів макроциркуляційних процесів та регіональних синоптичних процесів, що супроводжуються сильними снігопадами на рівнинній частині території України. Період досліджень - 1990-2013 рр. Проведено ...
599734
  Шестаковський О.П. Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації шкали інтолерантності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєв. – Київ, 2010. – № 1 (32). – С. 91-103. – ISSN 1681-116Х
599735
  Матушевич Л.М. Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України / Л.М. Матушевич, П.І. Лакида // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
599736
  Ситник С.А. Індекс площі листкової поверхні робінієвих деревостанів Північного Степу України / С.А. Ситник, П.І. Лакида // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 143-149 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISSN 0459-1216
599737
  Соколик М.П. Індекс розвитку суспільства знань в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
599738
  Ревенко А. Індекс споживчих цін: особливості складних для розуміння оновлень // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Коротка інформація, яка з"явилася на початку лютого ц.р. на сайті Держстату, що вже з січня індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується за оновленою методологією, спочатку не привернула особливої уваги. Повідомлялося, що зміни стосуються трьох аспектів: ...
599739
  Гребенюк Б. Індекс сприйняття корупції в Україні: роль громадськості // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 119-125. – ISSN 2664-3618
599740
  Іващенко Т.Ю. Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 161-169. – ISSN 2308-6912


  Вимірювання індексу людського розвитку (ІЛР) було започатковано Програмою Розвитку ООН у 1990 році. З того часу результати обчислень ІЛР щорічно оприлюднюються у Доповідях ПРООН про людський розвиток. Проте, як зазначають експерти ПРООН, ІЛР дає ...
599741
  Кравчук І.С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 39-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
599742
  Чала Н. Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень / Н. Чала, Г. Харламова, Д. Маркішев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі індекси за своєю природою є об"єктивними інтеграторами ...
599743
  Шикіна О.В. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 275-279. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
599744
  Вдовиченко А. Індекс фінансового стресу: оцінка і застосування в емпіричних дослідженнях в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 205-224. – ISSN 1684-906Х
599745
  Москотіна Р.Ю. Індекс цинізму як показник соціально-психологічного стану суспільства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 93-96
599746
  Воскобоєва О.В. Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій / О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 56-61. – ISSN 2415-8089
599747
  Желязкова В.В. Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д.Д. Кременя // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 68-73
599748
  Юшко С.В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 100-113. – ISSN 2305-7645
599749
  Мельник Т. Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-40. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проведення індексації доходів працівників підприємства, відображення цього процесу в обліку та звітності, а також визначенні процедури контролю та відповідальність підприємства. В статье ...
599750
  Каверіна К. Індексація метеорологічної посухи / К. Каверіна, І. Костирко, Р. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 71-77. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  Посуха – це екстремальна кліматична подія, яка негативно впливає на фізичне середовище та системи водних ресурсів викликаючи порушення в гідрологічному циклі даного регіону. Це стохастична природна небезпека, що спричинена постійним дефіцитом опадів. ...
599751
  Костирко І. Індексація посухи / І. Костирко, Р. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 121-122. – ISSN 2306-5680
599752
   Індексація стипендій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 2


  Щодо обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії студентам, які були зараховані на навчання до 2012 р. і отримували стипендію, розмір якої підвищено у вересні 2012 р., то відповідно до роз"яснення Міністерства соціальної ...
599753
  Бейко І.В. Індекси багатокритеріального розпізнавання, прогнозування та прийняття оптимальних рішень // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 58-59
599754
  Вдовічен А. Індекси глобальної конкурентоспроможності та диспропорційність розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 270-281. – ISSN 1684-906Х
599755
  Кириченко В.В. Індекси горенштейнових матриць / В.В. Кириченко, О.В. Челенеький, М.А. Хибина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що для будь-якого натурального п>2 існує горенштейнова матриця порядку п та цілого індексу k, де 12 there exists a gorenstein n x n-matrix ...
599756
  Лозицька Н. Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 43-47. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах наземних спостережень сонячної фотосфери, а також міжнародних даних геомагнітної активності, вивчені сонячно-земні зв"язки на часових інтервалах у десятки років. Отримані докази існування синхронних вікових варіацій напруженості ...
599757
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
599758
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук.Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Зеленський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 129 л. – Бібліогр.: л. 124-129
599759
  Цюпій С.І. Індекси напівмаксимальних кілець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджуються властивості індексів напівмаксимальних кілець. Доведено твердження про знаходження індексів напівмаксимальних кілець, матриці показників яких мають певний вигляд, та теорему існування кілець, індекси яких попадають в заданий ...
599760
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів і частково впорядковані множини : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 129 л. – Бібліогр.: л. 123-129
599761
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів та частково впорядковані множини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
599762
  Полікевич Н.І. Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 43-48. – ISSN 2222-4459
599763
  Криворучко ІВ О. Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
599764
   Індекси цін виробників промислової продукції у 2008 році : (до попереднього місяця) / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7. – ISSN 1810-3944
599765
  Циганівська І.М. Індекси частково впорядкованих множин з 5-ти елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті дається числовий критерій Q-еквівалентності частково впорядкованих множин з 5-ти елементів зі зв"язною діаграмою. Ключові слова: частково впорядкована множина, Q-еквівалентність, сагайдак, індекс частково впорядкованої множини. The numerical ...
599766
  Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 109-117. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано індексну модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі оглянутих методик побудови найбільш популярних ІКТ-індексів. Наведено порівняльний аналіз оцінок розвитку інформаційного суспільства країн світу за ...
599767
  Лактіонов О. Індексна оцінка якості підготовки оператора верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 139-151. – ISSN 2411-5363
599768
   Індексне страхування. Нові можливості для українського ринку агрострахування // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 36-37
599769
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз адміністративних правопорушень в Україні за період 2014 - 2018 рр. // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 102-107 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
599770
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто використання індексного аналізу для оцінювання впливу інфляції на доходи населення України за 2005-2006 роки.
599771
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/імпорту товарів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 70-73. – Бібліогр.: 7 назв
599772
  Ковтун Н.В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
599773
  Сурганова Ю. Індексний аналіз інституту президенства за змішаної форми правління в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-80
599774
  Шибіріна С. Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається застосування індексного методу аналізу ринку нерухомого майна. Запропоновано методику обчислення впливу структурних змін у регіональному розподілі рівня адекватності використання інвестиційних ресурсів та обсягів інвестицій у ...
599775
  Зелінська М. Індексний аналіз президентської влади за Конституцією України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 9-12
599776
  Ступницький О. Індексні інвестиційні фонди - нові фінансові інститути колективних інвестицій і біржових технологій на світовому фінансовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується один з нових і стрімко зростаючих у Європі й США інвестиційних продуктів - індексні інвестиційні фонди (далі по тексту - "ІІФ"), портфель яких орієнтований на загальновизнані фондові індекси і які випускають цінні папери, що ...
599777
  Тітова С.В. Індексно-кадастрові карти як основа створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру / С.В. Тітова, Н.О. Гаман // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 63-73


  У статті досліджені передумови створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в Україні, розкриті принципи її роботи, цілі і основні задачі створення. Зроблений огляд законодавчих актів, які стосуються створення АС ДЗКУ та ...
599778
  Холод О. Індентифікація особливостей комунікаційних стратегій дистанційної роботи зі студентами в умовах протестних акцій. На прикладі подій у Киеві, на майдані Незалежності, в період від 29 листопада до 25 грудня 2013 року // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 5-12
599779
  Бешта О.С. Індентифікація параметрів електропривода в задачах енерго- і ресурсозбереження (розвиток теорії, розробка і впровадження) : Автореф...док.техн.наук:05.09.03 / Бешта О.С.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 38с. – Бібліогр.:с.32-35
599780
  Шаповалова В.О. Індентифікація фази когерентного ринку нерухомості на базі нечіткої моделі / В.О. Шаповалова, Н.К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
599781
  Цимбал Т.В. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 174-177. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
599782
  Ярошкевич О.Є. Індетифікація річкового басейну Тиси в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 55--61. – Бібліогр.: 15 назв
599783
  Гуцайлюк Л.О. Індефікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 283-288 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
599784
  Петриченко І. Індивід та комунікація: вербалізація "себе" у носіїв японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 236-239
599785
  Бакальчук В.О. Індивід у просторі культури: аспекти театральної семіотики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спів-творчий потенціал суб"єкта у простору культури. The article deals with creative cooperation between subjects in the sphere of culture.
599786
  Герчанівська П.Е. Індивід, суб"єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 78-86. – ISSN 2225-7586
599787
  Хонін В.М. Індивіди - суверенітет розуму та міжсоціумні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
599788
  Харченко С.В. Індивідні чинники формування соціального інтелекту // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 167-171. – ISSN 1727-1584
599789
   Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій / [М.В. Красносельский, Є.М. Крутько, С.О. Пилипенко та ін.] ; за ред. проф. Красносельського М.В. ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 124, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-124. – ISBN 978-617-7845-68-2
599790
  Бешенцева О.А. Індивідуалізація в навчанні хімії іноземних студентів на підготовчих факультетах // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 51-54. – ISSN 1562-529Х
599791
  Литвиненко Т.А. Індивідуалізація в освітньому процесі : шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 165-172. – ISSN 2072-1692


  В статті визначаються та розглядаються категоріальні та практичні аспекти індивідуалізації освіти з допомогою впровадження функцій інституту тьюторів в недержавних закладах освіти України.
599792
  Четверикова О.С. Індивідуалізація виконання покарання: вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 244-251.
599793
  Матвійчук В.К. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 46-56. – ISSN 2222-5374
599794
  Пасюк П.Г. Індивідуалізація культури в умовах нових комунікаційних джерел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-125. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
599795
  Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 84-90. – ISSN 2410-4752
599796
  Литвак С.О. Індивідуалізація мікрохірургічного етапу операції при артеріальних аневризмах дистальних відділів передньої мозкової артерії / С.О. Литвак, А.Д. Сидорак // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 74-84. – ISSN 2304-9359
599797
  Крачук Ольга Індивідуалізація навчально-виховного процесу: дидактичні завдання міжпредметного змісту (географія - ботаніка) : Наукові дослідження / Крачук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр. 5 назв
599798
  Басанець В.Ф. Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу слухачів ВВНЗ на заняттях з англійської мови / В.Ф. Басанець, Н.Д. Колотова, О.В. Хардікова // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 19-24
599799
  Симонова М.Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Симонова Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
599800
  Бєлов В.О. Індивідуалізація навчання студентів-філологів засобами новітніх інформаційних технологій // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 209-218. – ISSN BIB-ID 83558
599801
  Пісоцька М.Е. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в аудиторній діяльності у 50-ті роки ХХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 343-353. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Проаналізовано архівні матеріали, що стосуються навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 50-ті роки ХХ століття. Підкреслено, що в післявоєнний час діяльність вищих навчальних закладів була спрямована на ...
599802
  Лавриш Ю. Індивідуалізація навчання у транснаціональних корпораціях Канади: зарубіжний досвід і шляхи імплементації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (183). – С. 77-83. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Метою нашого дослідження є визначення особливостей та можливостей розвитку індивідуалізації навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у транснаціональних корпораціях Канади задля використання їхнього досвіду в ЗВО України.
599803
   Індивідуалізація навчання як ефективний метод підготовки військових фахівців / Н.Б. Сокульська, Б.І. Сокіл, Р.А. Ковальчук, В.Ф. Кмін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
599804
   Індивідуалізація навчання як ключовий елемент розвитку творчої активності курсантів (студентів) у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу : Матер.наук.-практ.конф.проф.-викл. та ком.скл. – Львів, 1997. – 100с.
599805
  Пісоцька М.Е. Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті - 70-ті роки ХХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 248-258. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
599806
  Олійник В.В. Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-85. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито низку значущих аспектів проблеми індивідуалізації підготовки педагогічних кадрів у системі ППО на етапі модернізації української школи.
599807
  Колот А. Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномени сучасності: наслідки та уроки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-10. – Бібліогр.: 24 назв.
599808
  Яготін Р.С. Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Яготін Родіон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
599809
  Карчевська Н.В. Індивідуалізація підготовки студентів під час практики // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 173-182. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу наукових праць виокремлено умови індивідуалізації підготовки студентів інженерно-педагогічної спеціальності в період педагогічної практики.
599810
  Пісоцька О. Індивідуалізація покарань у педагогічній спадщині М.І. Пирогова : О. Пісоцька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 143-151. – (Педагогічні науки)
599811
  Височіна Н.Л. Індивідуалізація психологічної підготовки та її значущість на різних етапах багаторічного вдосконалення в тенісі / Н.Л. Височіна, Т.Б. Макуц // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 17-23 : рис. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1818-9172
599812
  Райковська Г.О. Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 282-286. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
599813
  Черних Г.А. Індивідуалізація соціальних практик як цінність сучасного соціокультурного розвитку людства в інформаційну епоху // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
599814
  Верняєв О.Ю. Індивідуалізація спеціальної підготовки гімнастів високої кваліфікації в багатоборстві : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Верняєв Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
599815
   Індивідуалізація тренувального процесу спортсменів із урахуванням трифакторної домінанти властивостей організму як єдиної цілісної системи : Методичні рекомендації для студ. ун-тету. – Київ : Київський університет, 2002. – 37с.
599816
  Мухамєдова Е.Е. Індивідуалізація фізичних осіб в цивільно-правових відносинах // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 149-155
599817
  Єрмакова Т.С. Індивідуалізація формування культури здоров"я школярів у польських школах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 29-33. – ISSN 1818-9172
599818
  Чебурахін В.В. Індивідуалізація хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх клініко-анатомічних особливостей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Чебурахін Валерій Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
599819
  Озерський І.В. Індивідуалізація шкали оцінювання здобувачів вищої освіти першого та другого рівня на семінарському занятті з юридичних дисциплін (обмін власним досвідом) // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8


  "Поширення юридичних знань у супільстві безпосередньо покладено на фахівців-юристів і викладачів юридичних дисциплін. І від того, наскільки якісно та правильно буде визначена методика проведення того чи іншого виду навчального заняття, настільки ...
599820
  Халапсіс О.В. Індивідуалізм: доступ дозволений // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the article is to identified the origin and essence of Western individualism. Methods of research. I used the methodology of post-nonclassical metaphysics of history, as well as the methods of epistemological polytheism and com parative. ...
599821
  Наняк Ю.О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й.В. Гете "Faust" та її англомовних і українських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук (д-ра філос.) : 10.02.16 / Наняк Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 207 арк. – Додатки: арк. 205-207. – Бібліогр.: арк. 177-204
599822
  Наняк Ю.О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й.В. Гете "Faust" та її англомовних і українських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Наняк Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
599823
  Пампуха І.В. Індивідуалізоване навчання - технології дизайну електронних навчальних програм / І.В. Пампуха, О.М. Отрішко, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 232-236


  У статті проведений аналіз та розроблено рекомендації, щодо оформлення інтерфеї навчальної електронної програми, що суттєво впливають на індивідуальність сприймання, розуміння та засвоєння навчальної інформації, з урахуванням психофізіологічних ...
599824
  Заїка Т. Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 30-34. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття присвячена аналізу філософських засад української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. Головна увага зосереджена на питанні формування нової моделі культурної ідентичності у вітчизняному літературному просторі. Вагоме місце в статті належить ...
599825
  Супрун Л.В. Індивідуално-авторська двомовність як лінгвокогнітивна проблема // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-43. – ISSN 0027-2833
599826
  Курінний В.В. Індивідуальна анатомічна мінливість будови діафрагми людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Курінний Вячеслав Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
599827
  Редякіна О.В. Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень стовбура мозку внутрішньочерепними утвореннями у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Редякіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
599828
  Сазонова О.М. Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого черепа у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Сазонова Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
599829
  Шмаргальов А.О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та положення потиличної кістки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Шмаргальов Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
599830
  Шиян Д.М. Індивідуальна анатомічна мінливість ядер мозочка людини : автореф. дис.... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Шиян Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
599831
  Боягіна О.Д. Індивідуальна варіативність статевого диморфізму мозолистого тіла людей у віковому аспекті : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Боягіна Ольга Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
599832
  Поліщук Я. Індивідуальна естетика Михайла Коцюбинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 153-156


  У статті розглядається процес становлення та засади індивідуальної естетичної системи класика української літерат ури. Ця система являє собою органічний сплав національних та європейських чинників, вона відповідає модерним естетичним теоріям початку XX ...
599833
  Ксьондзик Н. Індивідуальна й національна ідентичність у соцреалізмі (1950-1960 рр.) // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 206-219. – ISBN 978-966-2410-55-6
599834
  Цепа О. Індивідуальна картина світу як ключ до пізнання образу автора в поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
599835
  Бєлова А.Д. Індивідуальна картина світу: інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 36-43. – ISBN 966-581-388-9
599836
  Ткач Д. Індивідуальна Колонка : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 24с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
599837
  Кравчук С.М. Індивідуальна конституційна скарга в Україні (елементи праволюдинної методології інституту) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 213-217. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
599838
  Щербанюк О. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
599839
  Берченко Г. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
599840
  Крахмалова К.О. Індивідуальна кримінальна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту культурних цінностей // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 160-162.
599841
  Марута О.С. Індивідуальна модель психологічного здоров"я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2308-6300
599842
  Куделя В. Індивідуальна пам"ять як історичне джерело // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 13-14
599843
  Кримова М.О. Індивідуальна професійно-освітня траєкторія фахівця, як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 236-242. – ISSN 2307-2318
599844
  Вертипорох О. Індивідуальна психобіографія як модель творчого самоусвідомлення жінки-митця в романі "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 100-107. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
599845
  Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
599846
  Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 285 л. + Додатки: том 2. – Бібліогр.: л. 252-285
599847
  Мащенко С.О. Індивідуальна раціональність індивідуально-оптимальних рівноваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються умови індивідуальної раціональності індивідуально-оптимальних рівноваг у некооперативних іграх, які задані як відношеннями переваги гравців, так і функціями їх виграшу. Ключові слова: загальна гра, рівновага за Нешем, ...
599848
  Волощук Н.І. Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійних компетенцій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 257-259. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлена роль студентського наукового гуртка як виду самостійного навчання, що спонукає студентів, аналізувати та систематизувати наукову інформацію, проводити експериментальні дослідження, здійснювати інтерпретацію отриманих результатів та ...
599849
  Шевчук В.А. Індивідуальна робота з читачем – запорука успішної роботи бібліотекаря // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 224-229. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
599850
  Кліменко В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи / В. Кліменко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 1682-2366
599851
  Очеретяний В.В. Індивідуальна свідомість та адаптація особливості до критичної ситуації : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Очеретяний В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 21л.
599852
  Малкович Т.І. Індивідуальна специфіка субтитрування кінофільмів на різноманітних українських кінофестивалях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 495-502
599853
  Мякушко С.А. Індивідуальна та групова мінливість морфофізіологічних показників у популяції рудої полівки / С.А. Мякушко, Н.В. Човгал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 128-130. – (Біологія ; вип. 36/37)


  В результаті одночасного аналізу показників індиівдуальної та групової мінливості в популяції рудої полівки встановлено відмінності стану окремих внутрішньопопуляційних груп особин, які пов"язані з реалізацією різних стратегій виживання упродовж ...
599854
  Журавльов Ю. Індивідуальна траєкторія навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 22-26. – ISSN 1562-529Х


  "...Мета статті - розробити практичні підходи до проектування індивідуальної траєкторії навчання в умовах постійних змін вимог до компетенцій фахівців з боку сучасного ринку праці."
599855
  Беседовський О. Індивідуальна траєкторія навчання / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Як формувати пул вибіркових дисциплін для бакалаврів та магістрів, якою є процедура формування цієї складової і як забезпечити вибір тіндивідуальної траєкторії навчання студентів? Під час онлайн-зустрічі, яку організувало Національне агентство із ...
599856
   Індивідуальна трудова діяльність. Створення окремих видів кооперативів. – Київ, 1988. – 149с.
599857
  Горчакова Н.О. Індивідуальна чутливість організму до ліків / Н.О. Горчакова, І.Ф. Криворучко. – Київ, 1991. – 35с.
599858
  Воротіна Л.І. Індивідуальне відтворення основних фондів в контексті конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 20-24.
599859
  Дабіжук Т. Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організаціїї самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т. Дабіжук, О. Блажко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0131-6788
599860
  Берестова І. Індивідуальне піднормативне регулювання оціночних понять у цивільному законодавстві / І. Берестова, О. Веренкіотова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-42.
599861
  Третяк О.С. Індивідуальне психологічне консультування вчителів з проблем кризи педагогічної взаємодії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.108-114. – (Психологічні науки)
599862
   Індивідуальний вибір запахів ефірних олій рослинного походження як ідентифікатор психофізіологічних особливостей людини / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, А.О. Чернінський, С.А. Крижановський, О.О. Малаш, М.А. Голод // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 49-55. – (Серія "Біологічні науки")
599863
  Шевченко В.В. Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як теоретична проблема / В.В. Шевченко, С.А. Добронравова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 455-462. – ISSN 2225-7586
599864
  Ільїн В.В. Індивідуальний вимір "ейдосу" історико-філософського концепту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
599865
  Седих К.В. Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою / К.В. Седих, Т.В. Зозуль // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
599866
  Паславський О.Я. Індивідуальний інвестор на фінансовому ринку України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
599867
  Дем"яненко Б. Індивідуальний композиторський стиль у партесній музиці: виявлення стійких ознак та можливості їх статистичного узагальнення // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 188-203. – ISSN 2310-0583
599868
  Гапченко О.А. Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 239-249


  У статті розглядається феномен індивідуального лексикону особистості. Аналізуються підходи до вивчення лексикону як специфічного ментального утворення , погляди вітчизняних і закордонних учених на особливості його організації й функціонування.
599869
   Індивідуальний підхід в допоміжній школі на уроках мови та арифметики. – К., 1951. – 36с.
599870
  Тріфан О.М. Індивідуальний підхід до студентів з метою максимального забезпечення потреб їх фізичного розвитку в умовах сучасної реформи вищої школи України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-181. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье рассматриваются вопросы индивидуализации обучения, диффенцированного подхода к физическому воспитанию и предлагается апробирование программы индивидуального тренировочного пульса для студентов.
599871
  Ременнж Я. Індивідуальний підхід О. Панасьєва до викладання у вищій школі // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 327-329. – ISBN 978-617-640-146-9
599872
  Дічек Н. Індивідуальний підхід Сухомлинського до "важких" дітей // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 24-25
599873
  Харчеко Т.Г. Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти у Франції // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 11-18
599874
  Попова Н.М. Індивідуальний стиль автора з погляду лінгвокультурної концептології: лексико-семантичний аспект (на матеріалі творів Ізабель Альєнде) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – C. 194-208. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено вивченню індивідуального стилю автора з погляду лінгвокультурної концептології, яка поєднує в собі лінгвокультурний та когнітивний підходи з огляду вивчення особливостей авторського способу вербалізації суспільно значущих ...
599875
  Прохорова М.В. Індивідуальний стиль діяльності з домінуванням когнітивних компонентів : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Прохорова М.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 22 с.
599876
  Полуянов О.О. Індивідуальний стиль навчальної діяльності сучасного студента: теоретико-методичний аспект / О.О. Полуянов, П.Г. Лузан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 282-288
599877
  Ткач М.С. Індивідуальний стиль навчання як основа формування артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 188-194. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
599878
  Ткач М.С. Індивідуальний стиль навчання як основа формування артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 188-194. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
599879
  Теслюк В.М. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування викладача : теоретико-методичний аспект : монографія / [Теслюк В.М.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : табл. – На тит. арк. автор не зазнач. – Бібліогр.: с. 197-207. – ISBN 978-966-2174-01-4
599880
  Смущинська І.В. Індивідуальний стиль письменника та проблема семантичного перетворення слів у його мовній системі


  Робиться огляд теоретичних положень, що стосуються проблеми виникнення нових художніх смислів у контексті художнього твору. Стиль розглядається в нерозривній єдності з мовною системою письменника. Нові художні смисли можуть виникати завдяки асиміляції ...
599881
  Демченко І.А. Індивідуальний стиль письменника як результат конвергенції мов (на матеріалі малої прози О. Кобилянської) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 42-46. – (Філологічні науки ; № 1)
599882
  Кухар-Онишко Індивідуальний стиль письменника: генезис, структура, типологія. / Кухар-Онишко. – Київ, 1985. – 170 с.
599883
  Томбулатова І. Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 132-138. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано різні концепції літературознавців щодо визначення категорії "індивідуальний стиль письменника". Визначено його витоки, складники та носії. В статье проанализированы различные концепции литературоведов относительно трактования ...
599884
  Гончаренко Ю. Індивідуальний стиль як репрезентація постмодерної картини світу (на матеріалі прози Ю. Андруховича) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 85-89
599885
  Ткаченко А.О. Індивідуальний стиль: Феноменологі динаміка/статика (На матер. творчості українських поетів 60-90-х років ХХ ст.) : Автореф. дис. ... доктор філолог. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Ткаченко А.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
599886
  Васильченко О.Б. Індивідуальний та суспільний настрої як об"єкт наукового дослідження (порівняльна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-220. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
599887
  Білокінь С.І. Індивідуальний терор // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 208-224. – ISBN 966-00-0025-1
599888
  Антонюк Я.М. Індивідуальний терор СБ ОУН (б) проти радянських силових органів на території Волині та Полісся (1945-1951 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
599889
  Косюк О.М. Індивідуальний фактор у потрактуванні масової комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 71-74


  У статті розглядається можливість введення додаткового (психоаналітичного) критерію для визначення універсальних потрактувань функціонування масової комунікації. The article considers the possibility of the introduction of additional (psychoanalytic) ...
599890
  Кодлубовська Т.Б. Індивідуальні відмінності зміни емоційного стану дітей дошкільного віку під впливом запаху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Наведено результати досліджень впливу запаху натуральних ефірних олій на психоемоційний стан дітей дошкільного віку.
599891
   Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до виконання з теорії ймовірностей : метод. посібник з теорії ймовірностей для самостійної роботи студентів / М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [упоряд.: О.П. Макарчук]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67
599892
  Сокол О.О. Індивідуальні заходи запобігання ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 233-245. – ISSN 2304-4556
599893
  Васютинський В.О. Індивідуальні і колективні стратегії адаптації мешканців міських громад до життя в період воєнного конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 43-52. – ISSN 2411-1449
599894
  Мушинська Н.С. Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 130-138. – (Історія та географія ; вип. 48)
599895
  Губко О.Т. Індивідуальні особливості асоціацій, обумовлені співвідношенням сигнальних систем // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-123. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
599896
  Богданов Б В. Індивідуальні особливості латентних періодів зорової сенсомоторної реакції за різних порогів сенсорних відчуттів / Б В. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено залежність латентних періодів сенсомоторних реакцій на зорові подразники у вигляді світних зображень різної площі та зв"язок з порогами чутливості зорового й соматосенсорного аналізаторів. Установлено зв"язок "градієнта сили" з деякими ...
599897
  Кириленко О.А. Індивідуальні особливості мотивації професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-132. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми індивідуальних особливостей професійної мотивації на прикладі медичних представників - тип професій людина-людина. Показано зв"язок ефективності професійної діяльності, особливостей мотивації, рівня емоційного стресу особистості ...
599898
  Кружева Т.В. Індивідуальні особливості мотиваційних компонентів в професійному самоздійсненні вчених-дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
599899
   Індивідуальні особливості пам"яті старшокласників та їх взаємозв"язок із функціональною асиметрією півкуль головного мозку / М. Донских, М. Федорчук, О. Нестеренко, Н. Таначьова, С. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-10. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальні особливості пам"яті у зв"язку з функціональною асиметрією півкуль головного мозку у школярів профільних та загальноосвітніх класів. Визначено, що для правопівкульних обстежених більшою мірою були характерні зоровий і слуховий ...
599900
  Міщенко В.С. Індивідуальні особливості психофізіологічного стану спортсменів за умови тренувальних навантажень : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Міщенко Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
599901
   Індивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому / О.В. Земскова, О.Я. Главацький, Д.А. Курінний, О.М. Демченко, С.Р. Рушковський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 91-98. – ISSN 1025-6415
599902
  Бойко О.В. Індивідуальні особливості розуміння студентами усного й писемного іншомовного тексту // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 116-120. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
599903
  Горбатих В.В. Індивідуальні особливості самоставлення старшого дошкільника в структурі життєвих орієнтацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Горбатих Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
599904
  Щербина Ю.В. Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 170-174


  У статті розглянуто роль і значення образу ведучого розважальних телевізійних програм різного жанру на Українському телебаченні, його індивідуальних особливостей для успішного рейтингу програми. Опрацьовано джерельну базу з проблеми дослідження та ...
599905
   Індивідуальні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку старшокласників / М. Федорчук, Н. Таначьова, С. Федорчук, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку у школярів профільних класів порівняно з учнями загальноосвітніх класів. Виявлено, що у старшокласників гуманітарних класів більш виражена функціональна асиметрія ...
599906
  Завгородня В.А. Індивідуальні особливості функціонування гемодинаміки при гіпокапнії дихання у чоловіків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Завгородня Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
599907
  Крижанівський В. Індивідуальні особові справи міських канцелярських службовців початку XX ст. як історичне джерело // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 94-102. – ISSN 0869-3595
599908
   Індивідуальні подорожі в понад 60 країн світу! : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 14 : Іл.
599909
  Плотнікова М.В. Індивідуальні правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 379-283. – ISSN 1563-3349
599910
  Савицький А.М. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізовного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 142-149. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
599911
  Панченко Віктор Михайлович Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на військову службу в особливих умовах : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Панченко Віктор Михайлович; Військове-медичне управління Служби безпеки України. – Київ, 2003. – 145л. – Бібліогр.: л. 112 - 145
599912
  Панченко Віктор Михайлович Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на військову службу в особливих умовах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Панченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
599913
  Шамне А.В. Індивідуальні соціально-психологічні чинники адаптації студентів до умов навчання у закладах вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 60-64
599914
   Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ - початку ХХ ст.. – К., 1987. – 309с.
599915
  Римаренко Сергій Індивідуальні та колективні права. Дилема пріоритетів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 99-109
599916
  Белецька А.В. Індивідуальні та масові емоції у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Предметом нової публікації автора є співвідношення і взаємозалежність, суперечності і взаємне підсилення індивідуальних емоцій під впливом джерела інформації, медіафахівця і одержувача інформаційного продукту в їх групових і масових вимірах. Мета ...
599917
  Ващенко О.В. Індивідуальні та спільні взаємодії компонентів лікарських препаратів з модельними ліпідними мембранами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ващенко Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
599918
  Губар О.М. Індивідуальні творчі завдання як метод активізації студентів у вивченні курсу філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.187-190. – ISBN 966-568-656-9
599919
  Грузінов А.С. Індивідуальні трудові відносини: вплив європейських стандартів на їх правове регулювання в Україні // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 126-139. – ISBN 978-966-520-178-6
599920
  Мошенська Олександра Індивідуальність // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 108 : фото
599921
  Розпутна М.В. Індивідуальність і суспільство: спроба філософського осмислення в контексті прагматизму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 169-170
599922
  Хачатурян Г.Х. Індивідуальність стилю та особливості дискурсу Франсуа Міттерана // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-217


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу четвертого президента Франції П"ятої республіки Франсуа Міттерана. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних особливостей дискурсу президента з урахуванням етапів його політичної ...
599923
  Кияшко Ю.П. Індивідуальність телевізійного журналіста як основа його соціального та професійного іміджу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 120-124. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
599924
  Почтовюк С.І. Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 192-194. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
599925
  Кузьміна С.Л. Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 63-67


  У статті проаналізовано внесок київських духовно-академічних філософів ХІХ ст. (Сильвестра Гогоцького, Памфіла Юркевича, Маркелліна Олесницького) у формування вітчизняною освітянською спільнотою поняття індивідуальності та педагогічної підтримки її ...
599926
  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 17-30. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
599927
  Гарасимів Т.З. Індивідуальність як філософська категорія / Т.З. Гарасимів, О.Р. Галайко // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 96-100
599928
  Вишницька Ю.В. Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-160


  У статті досліджено індивідуально-авторську модель міфологічного сценарію кінця, реалізованого в художніх текстах Сергія Жадана ключовими міфологемами та мотивами гідроморфної, хтонічної, техногенної моделей, як-от: "Пекло", "Потойбіччя", "Вогонь" ...
599929
  Сидяченко Н.Г. Індивідуально-авторська семантика лексеми widnokrag в однойменному романі Веслава Мисливського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-72. – ISSN 0027-2803
599930
  Вергеш А. Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 239-243. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
599931
  Коваль О.В. Індивідуально-авторське переосмислення фразеологізмів у поетичній мові "неокласиків" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 95-99. – Бібліогр.: С. 98-99 ; 10 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
599932
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 180-223. – Бібліогр.: л. 157-179
599933
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
599934
  Сологуб Н.М. Індивідуально-авторське словотворення Олеся Гончара // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 150-154. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
599935
  Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзера О.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 22 с.
599936
  Вокальчук Г. Індивідуально-авторські адвербіальні новотвори в українській поезії ХХ століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 36-40. – ISSN 0320-3077
599937
  Авксентьєв Л.Г. Індивідуально-авторські видозміни у сфері фразеології / Л.Г. Авксентьєв, В.Д. Ужченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 55-63
599938
  Космеда Т. Індивідуально-авторські засоби вербалізації категорії інтимізації в поетичному дискурсі Василя Симоненка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 83-93. – ISSN 2413-0923
599939
  Кобельник Л.А. Індивідуально-авторські кольороепітети в художньому ідіостилі Григора Тютюнника / Л.А. Кобельник, ЧопикЯ.М // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-23. – (Філологічні науки ; вип. 8)
599940
  Гаврилюк Н.В. Індивідуально-авторські назви осіб у поетичному мовленні київських неокласиків // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 236-242


  У статті розглядаються оказіональні назви осіб, типові для поетичного мовлення українських неокласиків. Індивідуально-авторські назви осіб проаналізовані в семантично-функціональному аспекті. The article is devoted to the occasional names of persons, ...
599941
  Герман В В. Індивідуально-авторські неолгізми /еказіоалізми/ в сучасній поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Герман В.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 22 с.
599942
  Лощинова І.С. Індивідуально-авторські неологізми в ідіостилі Віктора Коржа // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
599943
  Колоїз Ж. Індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки "Жовтий книязь" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 341-345
599944
  Гаврилюк Н. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному мовленні Б.-І. Антонича та І. Калинця / Н. Гаврилюк, О. Федорчук // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 16-23. – ISSN 2413-0923
599945
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторські номінації просторових понять у поетиці Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 338-343


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій просторових понять у поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору в художньому тексті з метою створення яскравих ...
599946
  Сиротян Л.В. Індивідуально-авторські особливості побудови внутрішніх монологів (на матеріалі творів англійських письменниць XVIII та XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 548-554. – ISBN 966-581-481-8
599947
  Негрич Н.Д. Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 250-253. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена дослідженню індивідуально-авторських перетворень фразеологічних одиниць у романах британського письменника-постмодерніста Джаспера Ффорде. Опис структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць та їхніх функцій займає чільне ...
599948
  Левчук І.П. Індивідуально-авторські риси літературознавчих рецензій Василя Слапчука // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 75-79. – ISSN 1729-360Х
599949
  Біловус Г. Індивідуально-авторські семантичні перетворення фразеологізмів у текстах повістей Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 245-252. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
599950
  Антонян Д.К. Індивідуально-авторські фразеологізми у творах Теодора Драйзера // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 43-44
599951
  Огієнко Т.Ю. Індивідуально-диференційо-ваний підхід до вивчення предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" студентами факультету підготовки іноземних громадян ІФНМУ / Т.Ю. Огієнко, В.В. Засідко, Н.В. Павлюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 165-167
599952
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 327 л. + Додаток: л. 301-304. – Бібліогр.: л. 305-327
599953
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
599954
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних опуклих іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються основні властивості індивідуально-оптимальних рівноваг та необхідні й достатні умови їх існування у некооперативних опуклих іграх. Basic properties of individual-optimum equilibriums and necessary and sufficient conditions of their ...
599955
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в умовах нечіткої взаємодії гравців // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 89-109. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi формалiзоване поняття нечiткої iндивiдуально–оптимальної рiвноваги, в якiй кожний гравець враховує iнтереси нечiткої множини iнших гравцiв. Для цього уведене поняття об"єднання нечiткої множини чiтких вiдношень. Розробленi конструктивнi ...
599956
  Пронякін В.І. Індивідуально-особистісний вимір філософування у рецептивному полі історико-філософських реконструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
599957
  Зайцев Микола Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.20-25. – ISSN 1999-4966
599958
  Будницька Олександра Анатоліївна Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психотравмуючій ситуації : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Будницька Олександра Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 174л. + Додатки:л.158-174. – Бібліогр.:л.148-157
599959
  Будницька Олександра Анатоліївна Індивідуально-особистісні детермінати емоційних переживань у психотравмуючій ситуації : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Будницька О.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
599960
  Корнієнко Олексій Васильович Індивідуально-психологічна діагностика при розробці програм збереження здоров"я жінок : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Корнієнко Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 26л.
599961
  Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 175л. + Додатки : л.167-175. – Бібліогр. : л.155-166
599962
  Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В.; КНУШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв
599963
  Похило І.Д. Індивідуально-психологічні властивості політичного лідера як критерій ефективності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 125-133. – ISBN 966-628-197-5
599964
  Пророк Н.В. Індивідуально-психологічні властивості та прагнення до професійного самовдосконалення як внутрішні чинники професійного розвитку // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 84-91. – ISBN 978-966-189-358-9
599965
  Фомічова Віра Миколаївна Індивідуально-психологічні особливості аттракії як фактора психологічної сумісності : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Фомічова Віра Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
599966
  Мур-Зак Індивідуально-психологічні особливості залежно від виду спортивної діяльності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 199-202
599967
  Деак Г.Е. Індивідуально-психологічні особливості кар"єрного зростання офіцерів Збройних Сил України / Г.Е. Деак, В.М. Левченко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 35-38
599968
  Напрасна Ольга Борисівна Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Напрасна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
599969
  Напрасна Ольга Борисівна Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Напрасна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 179л. – Додатки: л. 162 - 179. – Бібліогр.: л. 146 - 162
599970
  Напрасна О.Б. Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик студентів з домінуванням вербального та невербального способу переробки інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості когнітивно-стильових та психодинамічних характеристик, ціннісних та змістожиттєвих орієнтацій студентів із домінуванням вербального способу переробки інформації та студентів з домінуванням невербального способу переробки ...
599971
  Северинюк В.М. Індивідуально-психологічні особливості лідерської поведінки // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 136-145. – ISBN 978-966-8063-99-46
599972
  Волков Д.С. Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 32-42. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти в Україні. Досліджено індивідуально-психологічні особливості обробки інформації студентами вищих навчальних закладів. Визначено взаємозв"язки між особливостями обробки інформації, рівнем стресостійкості та ...
599973
  Мась Н.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості викладача як детермінанти його педагогічних та предметних здібностей і професіональної успішності / Н.М. Мась, Т.В. Матвийчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Авторами викладено результати емпіричного дослідження впливу індивідуально-психологічних особливостей особистості викладача ВУЗу на його загальнопедагогічні та предметні здібності і професіональну успішність. Ключові слова: індивідуально-психологічні ...
599974
  Євсюков О. Індивідуально-психологічні особливості педагогів: вплив на мотивації інноваційної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х
599975
  Кравченко В.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання духовно-релігійних зображень // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-38
599976
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
599977
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Додатки: л. 210-235. – Бібліогр.: л. 191-209
599978
  Корнієнко О.В. Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації майже здорових жінок середнього віку життя // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.182-190. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
599979
  Корнієнко О.В. Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації практично здорових жінок середнього віку життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проведено дослідження індивідуально-психологічної структури особистості жінок середнього віку життя. Наведено результати досліджень впливу індивідуально-психологічних особливостей жінок 30 - 47 років на стан їх психосоматичного здоров"я.
599980
  Синєокий Олег Індивідуально-психологічні особливості типології гвалтівників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 127-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
599981
  Вовканич Маргарита Дмитрівна Індивідуально-психологічні особливості юнаків з межовими нервово-психічними розладами : Дис. ... наук. ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Вовканич Маргарита Дмитрівна; Військовий гуманітарний ін-т Нац. академії оборони України. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.160-181
599982
  Вовканич М.Д. Індивідуально-психологічні особливості юнаків з межовими нервово-психологічними розладами : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Вовканич М.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
599983
  Самара О.Є. Індивідуально-психологічні передумови десакралізації теми смерті в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 185-200. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
599984
  Абдряхімова Ц.Б. Індивідуально-психологічні та клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора / Ц.Б. Абдряхімова, О.О. Белов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 61-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
599985
  Перевязко Л.П. Індивідуально-психологічні та культурно-історичні особливості символіки сновидінь особистості : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Перевязко Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
599986
  Круцюк О.В. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності волонтера : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Круцюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 213-230. – Бібліогр.: арк. 183-212
599987
  Круцюк О.В. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності волонтера : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Круцюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
599988
  Синєокий Олег Індивідуально-психологічні умови професійної деформації слідчого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 138-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
599989
  Павлін Д.О. Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 81-89. – ISBN 978-966-8063-99-50
599990
  Караман О.Л. Індивідуально-психологічні чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України / О.Л. Караман, Я.І. Юрків // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 66-75. – ISSN 2227-2747
599991
  Донець С.І. Індивідуально-психологічні чинники духовного розвитку особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 22-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4368
599992
  Клименко І.О. Індивідуально-психологічні чинники професійного вигорання у вчителів сільської місцевості // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.326-328
599993
  Вашека Т.В. Індивідуально-психологічні чинники розвитку хронічної втоми у студентської молоді / Т.В. Вашека, С.В. Тукаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 79-89. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
599994
  Демешко І. Індивідуально-стильова специфіка віддієслівних дериватів у мові творів М. Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 70-74
599995
  Корнієнко О.В. Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров"я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2015. – Т. 10, № 1 (37). – C. 30-35. – ISSN 2308-6300
599996
  Корнієнко О.В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) і факторно-порівняльний аналіз психосоматичного здоров"я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2015. – Т. 10, № 3 (39). – C. 18-23. – ISSN 2308-6300
599997
  Зінченко А.В. Індивідуально-типологічні вияви комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 118-123. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано індивідуально-типологічний компонент комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя, окреслено його емоційний і характерологічний критерії, а також визначено їхні показники.
599998
  Ткач Б. Індивідуально-типологічні властивості молоді, яка епізодично вживає алкоголь і палить // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено індивідуально-типологічні відмінності між молоддю, яка не вживає психоактивних речовин, і тією, яка епізодично вживає алкоголь і палить. Встановлено, що поєднання таких "провідних тенденцій" у структурі особистості, як агресивність, ...
599999
  Кравченко Вікторія Іванівна Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.121-141
600000
  Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Вікторія Іванівна Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,