Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1561001
  Кязимов М.Д. "Хафт пейкар" Низами и традиция на заре в персоязычной литературе XIV - XVI вв. / М.Д. Кязимов. – Баку, 1987. – 201 с.
1561002
  Марочкін В. "Хвала сонячному зайчику". Образки, етюди // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 71-78. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Чолом тобі, княжий Львове!; Хвала юності! Хвала осінній порі!; Хвала глиняному свистові!; Хвала Ярові!; Хвала пташиному парубкові!; Хвала баштанові!; Хвала сонячному зайчикові!; Не судилось...; Покинута; Смерть; Три вершники на чорних конях ...
1561003
  Сторчай О. "Хвалю Бога, що дав змогу жити на Вкраїні мені такому" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799


  Роздуми про мистецтво Федора Коновалюка.
1561004
  Потьомкін І. "Хвильний помах Поезії..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – ISSN 0208-0710
1561005
  Кодак М. "Хвиноменологія" по-дімаровськи // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 93-96. – ISBN 978-966-136-357-0


  "Повісті, оповідання та етюди А. Дімарова, зібрані в книжці письменника «Самосуд» (1999) – це різножанрова мозаїка живих свідчень нашої української історії".
1561006
  Пестушко Валерій "Хвороби" цивілізації // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
1561007
  Петелин Б.В. "ХДС в изгнании": из истории Христианско-демократического союза Германии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 75-85. – ISSN 0130-3864
1561008
  Антипенко І. "Херсон є за що любити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 9


  Місцева художниця Анастасія Багненко створила серію оригінальних листівок.
1561009
  Конашевич С. "Херсонський Кримський медичний університет" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5
1561010
  Одарченко Ю. "Херсонщина завжди була українською. І буде!" / спілкувався Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 9


  Голова ОДА Ю. Одарченко - про настрої в регіоні, його розвиток та перші кроки нової влади.
1561011
  Поворознюк Р.В. "Хибні друзі перекладача" в дипломатичних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 68-71
1561012
  Драбов Н.Ю. "Хибні друзі перекладача" як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 168-174. – ISBN 978-966-2303-00-1
1561013
  Курдіш О.К. "Хибні друзі" перекладача у субмові економіки // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 63-63
1561014
  Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
1561015
   "Хикари", Якутск. Счастливая звезда : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 29 : Фото
1561016
  Рябчук М.Ю. "Химера національної ідентичності": кілька методологічних проблем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 3-30. – ISSN 2524-0137
1561017
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1561018
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького : до 140-річчя від дня народження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1561019
  Мірошніченко Н. "Химерна" реальність у сучасній українській драмі-фентезі // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 100-106. – ISBN 978-966-171-780-9
1561020
  Дзюба-Погребняк "Химерний світ" С. Кордіча як химерна спроба написання роману про першу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 84-90
1561021
  Решетуха С. "Химерні" оповідання Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 966-7773-70-1
1561022
  Пащук О. "Химерність думок" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1561023
  Баранов П.И. "Химик-любитель" : обьяснительный текст к ящику с набором того же наименования / П.И. Баранов ; отв. ред. Комитета по игрушке при НКП РСФСР. – 2-е изд. – Москва : Изд-во ЦС Союза Осоавиахим СССР, 1936. – 47 с. : рис.
1561024
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Й. Теотокас. – 2-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 72])
Т. 2 : Архів монаха Тимофея. – 454, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1561025
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Йоргос Теотокас. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 71])
Т. 1 : Свята вулиця. – 1981. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
1561026
  Андрющенко Н.К. Хатынь : док. рассказы / Н.К. Андрющенко. – Минск : Беларусь, 1969. – 59 с. : ил.
1561027
   Хатынь. – Минск, 1978
1561028
  Белевич А.П. Хатынь: боль и гнев / Белевич А.П. ; пер. с беларус. В. Жиженко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Политиздат, 1975. – 80 с., [2] л. ил.
1561029
  Гончар Б.М. Хауз Едвард Манделл // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 694. – ISBN 966-316-045-4
1561030
  Гончар Б.М. Хауза місії // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 694-695. – ISBN 966-316-045-4
1561031
   Хауса-русский словарь : около 18 000 слов. – Москва, 1963. – 460с.
1561032
  Киселев Г.С. Хауса / Г.С. Киселев. – Москва, 1981. – 224с.
1561033
  Следзевский И.В. Хаусанские эмираты Северной Нигерии. / И.В. Следзевский. – М., 1973. – 272с.
1561034
  Гамбаров М.Г. Хафиз Ибрагим и его поэзия : Автореф... канд. филол.наук: / Гамбаров М.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 27л.
1561035
  Колодко В.О. Хафіз Ібрагім: пряма та внутрішня адресація


  На прикладі єгипетського поета Хафіза Ібрагіма розглянуто проблему прямої та внутрішньої адресації у світовому літературному процесі, зокрема можливість переходу прямої адресації у внутрішню. The article deals with the question of direct and inner ...
1561036
  Полянская А. Хахаль // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 144-146. – ISSN 1728-8568
1561037
  Зарян Р.В. Хачатур Абовян - великий сын армянского народа / Р.В. Зарян ; [пер. с арм. А.М. Аршаруни]. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. : портр. – (Серия 6 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 13)
1561038
  Сантросян М.А. Хачатур Абовян - выдающийся армянский педагог. / М.А. Сантросян. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 159 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 156-158
1561039
  Ваганян В.А. Хачатур Абовян / В.А. Ваганян. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1934. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 20)
1561040
  Карапетян С. Хачатур Абовян / С. Карапетян. – Москва, 1948. – 12с.
1561041
  Мкрян М. Хачатур Абовян // Вибрані твори / Х.А. Абовян. – Київ : ДЛВ, 1948
1561042
  Абов Г.А. Хачатур Абовян : жизнь и творчество : [1805-1848] / проф. Г.А. Абов ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т лит. им. М.Х. Абегяна. – Ереван : издательство и типография АН Армянской ССР, 1948. – 200 с., [1] л. портр. : портр.
1561043
  Хачатур Абовян Хачатур Абовян : Проблема творчества и лит. связей : [сб. статей] / Хачатур Абовян; [редкол.: П.О. Акопян и др.]. – Ереван : АН АрмССР, 1987. – 297, [1] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1561044
  Ганин Ж.И. Хачатур Абовян, 1809-1848 : [о геогр. деятельности арм. просветителя] / Ж.И. Ганин ; Отв. ред. Э.М. Мурзаев ; [АН СССР]. – Москва : Наука, 1986. – 91, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-89. – (Научно-биографическая серия)
1561045
  Оганесян Р. Хачатур Есаян / Р. Оганесян. – М., 1965. – 29с.
1561046
  Исакова О.В. Хачатур Седракович Коштоянц / О.В. Исакова. – М, 1953. – 62с.
1561047
  Артемов Н.М. Хачатур Седракович Коштоянц : Библиографический указатель / МВ и ССО РСФСР; Горьковский гос. ун-т им. Н. И. Лобочевского; Библиотека; Сост.: Н. А. Артемов. – Горький : Гос. ун-т, 1985. – 72с.
1561048
  Артемов Н.М. Хачатур Седракович Коштоянц, 1900-1961 : [физиология] / Артемов Н.М., Сахаров Д.А. ; отв. ред. Т.М. Турпаев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 219, [2] с. : ил. – (Науч.-биогр. сер.)
1561049
  Ангаладян Р. Хачкар - лише візерунок на камені? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 272-277. – ISSN 0320 - 8370
1561050
  Данник К.О. Хачкари - самобутні пам"ятники вірменського народу // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 46-50. – ISSN 2312-4679
1561051
  Меламуд Х.Г. Хащеватские рассказы : рассказы-повести : [пер. с евр.] / Хаим Меламуд. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 286 с.
1561052
  Батуревич В.А. Хащита и развитие В.И. Лениным марксистского учения о диктатуре пролетариата в период подготовки и принятия второй программы партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Батуревич В.А. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 18 с.
1561053
  Хайд Л. Хаял мекяны : Къырымтатарларгъа багъышлана / Лили Хайд ; [пер. с англ. Л. Сейтхалилова]. – Акъмесджит : Тезис, 2013. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-470-045-7


  В дар научной библиотеке им. М. Максимовича от переводчика на крымскотатарский язык. Подпись.
1561054
  Ибрагимов М.А. оглы Хаят / Мирза Ибрагимов ;. – Баку, 1940. – 150 с.
1561055
  Амирхан Ф.З. Хаят : повести и рассказы / Фатих Амирхан ; пер. с татар. Г. Хантемировой. – Казань : Татарское книжное издательство, 1968. – 286 с. : ил.
1561056
  Амирхан Ф.З. Хаят : повесть : пер. с тат. / Фатих Амирхан ; пер. с татар. Г. Хантемировой. – Казань : Татарское книжное издательство, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
1561057
  Корпачев Э.М. Хвала гимнастерке / Э.М. Корпачев. – Минск, 1979. – 190с.
1561058
  Куровський Д.М. Хвала долі / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 75 с.
1561059
  Коцюбинський М. Хвала життю / М. Коцюбинський. – Львів, 1962. – 52с.
1561060
  Коцюбинський М. Хвала життю / М. Коцюбинський. – Київ, 1964. – 279с.
1561061
  Крижанівський С.А. Хвала життю : вибране / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1981. – 248 с.
1561062
  Коцюбинський М. Хвала життю / М. Коцюбинський. – Київ, 1991. – 425с.
1561063
  Пінчевский М.Я. Хвала життю. / М.Я. Пінчевский. – К., 1960. – 119с.
1561064
  Ивашкевич Я. Хвала и слава : [роман ; в 3 кн.] ; пер. с пол. / Ярослав Ивашкевич ; [предисл. Т . Мотылевой]. – Москва : Прогресс
Кн. 1. – 1965. – 510 с.
1561065
  Ивашкевич Я. Хвала и слава : [роман ; в 3 кн.] ; пер. с пол. / Ярослав Ивашкевич. – Москва : Прогресс
Кн. 2. – 1965. – 416 с.
1561066
  Ивашкевич Я. Хвала и слава : [роман в 3 кн.] ; пер. с пол. / Ярослав Ивашкевич. – Москва : Прогресс
Кн. 3 : [Пер. В Раковской и др.]. – 1965. – 359 с.
1561067
  Ивашкевич Я. Хвала и слава / Я. Ивашкевич; Пер. с пол. ; Илл.: Б. Алимова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1974. – 588 с.
1561068
  Ивашкевич Я. Хвала и слава / Я. Ивашкевич; Пер. с пол. ; Илл.: Б. Алимова. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1974. – 558 с.
1561069
  Белоусов Р.С. Хвала Каменам / Р.С. Белоусов. – М, 1982. – 303с.
1561070
  Мовчан П.М. Хвала канону / П.М. Мовчан. – Москва, 1990. – 300с.
1561071
  Бондар Ю. Хвала красі: творчість письменників-естетів у процесі становлення сучасної літератури Японії


  У статті розглянуто поняття "антинатуралістичної літератури" у Японії, а також творчість представників естетизму "тамбішюґі" Наґаї Кафу та Танідзакі Джюнічіро. На прикладі творів письменників виділено низку спільних засад та мистецьких принципів, які ...
1561072
  Матвеева Н.Н. Хвала работе / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1987. – 141с.
1561073
  В"ячеславова О. Хвала тобі, людино! // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 0130-1799


  Про художника Володимира Микиту
1561074
  Кушерець О. Хвала тобі, професоре! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Промова, виголошена на занятті з риторики студенткою 5 курсу філологічного фак-ту Олександрою Кушерець.
1561075
   Хвала труду. – К, 1985. – 198с.
1561076
  Іларіон Хвалімо Бога українською мовою // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 45-53. – ISSN 0130-5263
1561077
  Богатырев В.С. Хвалынская тетрадь / В.С. Богатырев. – Саратов, 1971. – 96с.
1561078
  Агапов С.А. Хвалынский энеолитический могильник / С.А. Агапов. – Саратов, 1990. – 159с.
1561079
  Чаковский А.Б. Хван Чер стоит на посту / А.Б. Чаковский. – Москва, 1952. – 244с.
1561080
  Чочиева К.И. Хварбетский ископаемый хвойный лес / К.И. Чочиева; Ред. Квалиашвили Г.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 185с.
1561081
  Емельянов Н.Г. Хвастливая курица / Н.Г. Емельянов. – Липецк, 1961. – 31с.
1561082
   Хвастунья. – М, 1960. – 72с.
1561083
  Чэгу К. Хвасун - мирная земля, наполненная мистической энергией / К. Чэгу, А. Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2015. – T. 11, № 3 : Тхонён: маленький город со многими прелестями. – С. 46-53. – ISSN 1738-8252
1561084
  Скиннер Б.Д. Хватит ли человечеству земных ресурсов? / Б.Д. Скиннер; Под ред. А.С. Астахова. – Москва : Мир, 1989. – 262с.
1561085
   Хватит с меня. Народная поэзия негров Соединенных Штатов Америки. – М, 1966. – 48с.
1561086
  Чикаленко Л. Хведір Кіндратович Вовк як передісторик // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 21-25. – ISSN 2227-4952
1561087
  Лабович Л. Хведорук, Кузм"юк, Мартинюк, або Розповідь про підляські прізвища // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 4 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1561088
  Данилевич М Хведь - винахідник / М Данилевич. – Х, 1931. – 88с.
1561089
   Хвесик Юлія Михайлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 286-287 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1561090
   Хвесик Юлія Михайлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1561091
   Хвесик Юлія Михайлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 294-295. – ISBN 978-966-439-961-3
1561092
  Ченакін О.В. Хвилеводно-планарний малошумлячий транзисторний підсилювач міліметрового діапазону. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Ченакін О.В.; Нац. техн. ун-т України. КПІ. – К., 1995. – 17л.
1561093
  Шевченко В. Хвилина мовчання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Про трагічну загибель Юрія Кравця, колишнього студента ф-ту кібернетики.
1561094
  Суховерська І. Хвилина щастя за вічний біль : проза: повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 82-89. – ISSN 0868-4790
1561095
  Рибицький І.В. Хвилини і хвилі : поезії / І.В. Рибицький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 63 с.
1561096
  Дмитрук Я. Хвилини, схожі на мене : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 29-33. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
1561097
  Малаков В. Хвилі / В. Малаков. – К., 1961. – 104с.
1561098
  Збанацький Ю.О. Хвилі : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 342с.
1561099
  Збанацький Ю.О. Хвилі : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1971. – 312с.
1561100
  Кононенко М. Хвилі / М. Кононенко. – Київ : Смолоскип, 1994. – 408с. – ISBN 0-914834-73-8
1561101
  Андієвська Е. Хвилі = Waves : поезії / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Київ : Всесвіт, 2002. – 160 с. – ISBN 966-95968-2-3
1561102
  Кононенко М. Хвилі / Мусій Кононенко ; [ упоряд. та автор передмови В. Погребенник ]. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2007. – 408 с. – ISBN 976-966-8499-66-1
1561103
  Рущицький Я.Я. Хвилі в матеріалах з мікроструктурою / Я.Я. Рущицький, С.І. Цурпал; Ін-тут механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 1998. – 377с. – ISBN 5-7707-9510-7
1561104
  Хоменко Є. Хвилі дум і настроїв / Є. Хоменко // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 63-104
1561105
  Кузьміна Л.М. Хвилі і середовище : припущення та наближення / Л.М. Кузьміна, М.І. Скіпа; НАНУ, Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного ін-ту. – Київ : Наукова думка, 2008. – 144с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0695-9
1561106
  Українка Леся Хвилі моєї туги / Українка Леся. – Львів, 1991. – 117с.
1561107
   Хвилі Німану. – К, 1974. – 223с.
1561108
  Данилов Л. Хвилі погоди / Л. Данилов. – Київ, 1925. – 212 с.
1561109
  Сотнікова К.В. Хвилі розширення ЄС та міжнародна політична кон"юнктура // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-190
1561110
  Мезенцев К.В. Хвилі суспільно-географічного районоутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст основних хвиль суспільно-географічного районоутворення в Україні. Are opened contents of main waves of human-geographical region formation.
1561111
  Ярмиш Ю. Хвилі творчої долі // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 18-23
1561112
  Сніжко С. Хвилі тепла в центральних областях України за умов сучасних змін клімату / С. Сніжко, О. Шевченко, Г. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу рядів температури повітря для 10 метеорологічних станцій центральної частини території України за червень-серпень 1961-2015 рр. ідентифіковано випадки хвиль тепла, проаналізовано їхню часову динаміку, тривалість та інтенсивність. ...
1561113
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону в північних областях України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7069-75-8
1561114
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 152-153. – ISSN 2306-5680
1561115
  Іванюк О. Хвилі фемінізму і патріархальна Україна // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1561116
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1964. – 683с.
1561117
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1977. – 736с.
1561118
  Листвич В. Хвилі шукають берегів = Waves seeking their shores / Всеволод Листвич. – Торонто : [б. в.], 1954. – 128 с. – Парал. тит. арк. англ.
1561119
  Пестушко Валерій Хвилі як альтернатива нафти : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34
1561120
  Збанацький Ю.О. Хвилі. Єдина : Роман: Повість / Юрій Збанацький; Вступне слово Ю.Д. Бедзика. – Київ : Україна, 2003. – 640с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-524-126-5
1561121
  Яновська Богдана Хвилю тримай! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 12-17 : фото
1561122
  Тарнавська М. Хвилював, хвилює і хвилюватиме // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 416, жовтень : жовтень. – С. 24-26


  "Гутірка про Миколу Хвильового, приготована на запрошення Української Студентської Громади Пенсільванського університету."
1561123
  Кондаш О. Хвилювання / О. Кондаш. – К, 1981. – 170с.
1561124
  Шелков Валентин Хвилюймося на здоров"я // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 6-7 : Фото
1561125
   Хвиля Балатону. – К, 1983. – 198с.
1561126
  Федотюк П.К. Хвиля з моря : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Молодь, 1984. – 144 с.
1561127
  Мартиш Є.В. Хвиля іонізації в коливно-збудженому газі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 278-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонована модель поширення хвилі іонізації в коливно-збудженому газі для електричних полів, напруженість яких менша за пробійну. Подані деякі можливі умови застосування результатів до процесів у нижніх шарах іоносфери.
1561128
  Токомбаєв Аали Хвиля Іссик-Кулю : вірші та поеми / Аали Токомбаєв ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 152 с.
1561129
  Татаренко Н.О. Хвиля лібералізації в Туреччині як чинник відродження етатизму // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 154-164. – ISSN 1729-7036
1561130
  Сірук М. Хвиля популізму... / М. Сірук, В. Вдовиченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 40). – С. 3


  Які висновки робити Україні з парламентських виборів у Італії.
1561131
  Вахненко В.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ / В.О. Вахненко, О.О. Вахненко ; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2016. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-223. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1496-1
1561132
   Хвильова природа світла як фундаментальна концепція вивчення розділів геометричної, хвильової та квантової оптики в курсі фізики ВНЗ / В.Г. Таран, С.В. Губарєв, Н.О. Трусєєва, І.В. Гурін // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 213-218. – ISSN 2519-2884
1561133
  Ільчук В. Хвильова теорія ризиків промислових підприємств / В. Ільчук, О. Шишкіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 19-36. – ISSN 2411-5215
1561134
  Жаба В.І. Хвильова функція і поляризаційні характеристики процесів за участю дейтрона : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.14.16 / Жаба Віктор Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 55 назв
1561135
  Вайсфельд Н.Д. Хвильове поле пружного шару з абсолютно жорстким циліндричним включенням / Н.Д. Вайсфельд, О.П. Мойсеєнок, Г.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі побудовано наближений розв"язок задачі для нескінченного пружного шару з циліндричним жорстким включенням, зчепленим з ним. На одній з граней шару задано нормальне осесиметричне динамічне стискаюче навантаження, інша грань знаходиться в умовах ...
1561136
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння зі стійким шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  У статті вивчається тривимірне хвильове рівняння з правою частиною, яка має симетричний [alpha]-стійкий розподіл. Розглянуто два випадки: коли збурення є "білим шумом" та коли воно є "кольоровим шумом". В обох випадках доведено, що потенційний ...
1561137
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння зі стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 1-15. – ISSN 0868-6904


  The Cauchy problem for a wave equation on the line, driven by a general stochastic measure is investigated. The existence, uniqueness and Holder regularity of the mild solution are proved. Continuous dependence of the solution on data is established.
1561138
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7021-58-1
1561139
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння у тривимірному просторі, кероване загальною стохастичною мірою / І.М. Боднарчук, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 43-59. – ISSN 0868-6904


  Досліджено задачу Коші для хвильового рівняння у тривимірному просторі, керованого загальною стохастичною мірою. Доведено існування та єдиність м"якого розв"язку. Отримано неперервність за Гельдером його траєкторій за часовою та просторовою ...
1561140
  Бойко Г.В. Хвильове співпадання і похибки поплавкового гіроскопа на резонансному рівні за гіперзвукового руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Бойко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1561141
  Криводубський В.Н. Хвильове число динамо-хвилі і моди глобального магнітного поля Сонця, збуджувані механізмом аП-динамо [подано формулу] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-29. – (Астрономія ; вип. 37)


  У наближенні теорії довжини змішування розрахованого значення числа КА [подано формулу] (К - хвильове число динамо-хвилі, А [подано формулу] - протяжність області дії динамо) поблизу дна сонячної конвективної зони. В моделі турбулентного динамо це ...
1561142
  Гірчак Є.Ф. Хвильовизм : (спроба політичної характеристики) / Є.Ф. Гірчак. – Харків : Держвидав України, 1930. – 160 с.
1561143
   Хвильовий - зброя КГБ : зб. документів. – Ню-Йорк : Видання Спілки Визволення України, 1984. – 208 с. : іл. – На тит. арк. : "Нація над клясами! - Держава над партіями!" - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1520130 напис: Шановному В. Кирилюку заст. президента СКВУ від Спілки Визволення України. За Президію С.Р. СВУ, голова: В. Коваль. 29-го червня 1984 року.
1561144
  Жигун Світлана Хвильовий "без політики" : ігрове начало у творчості митця
1561145
   Хвильовий (справжнє прізвище - Левчук) Дмитро Никанорович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 295-318
1561146
  Золотухін С. Хвильовий аналіз ключових фондових індексів США в умовах фінансової кризи 2008 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 190-191
1561147
  Сварог В. Хвильовий англійською мовою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – C. 4-7


  Про збірку, упорядковану Ю. Луцьким.
1561148
  Наєнко М. Хвильовий Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 431-440. – ISBN 5-333-01078-1
1561149
  Безхутрий Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю.М. Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495с. – ISBN 966-03-1945-2
1561150
  Сичова О.М. Хвильові пакети в потенціалі гауссової форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 432-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На прикладі двох пакетів гауссової форми, взаємодіючих за законом V = V[нижній індекс 0] exp{- (r/b[нижній індекс 0])[верхній індекс 2]}, розглянуто вплив принципа Паулі на формування класичних рівнянь та характеристик руху. Запропоновано ...
1561151
  Моісеєнко В.О. Хвильові потенціали для просторових хвилеводних об"єктів із анізотропних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.94-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі в тривимірній постановці одержані зображення загального розв"язку повної системи рівнянь руху довільного пружного однорідного просторового хвилеводного об"єкту анізотропного матеріалу гексагональної, кубічної та орторомбіноі структури через ...
1561152
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1561153
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі:спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 134л. – Бібліогр.: л. 120 - 134
1561154
  Коцаренко А.М. Хвильові процеси в пиловій плазмі космому : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Коцаренко А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1561155
  Коцаренко Анатолій Миколайович Хвильові процеси в пиловій плазмі космосу : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.02 / Коцаренко Анатолій Миколайович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
1561156
  Калініна М.Ф. Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми керування рухом гіперзвукових апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Калініна Мирослава Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1561157
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 465 арк. – Додатки: арк. 384-465. – Бібліогр.: арк. 329-383
1561158
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1561159
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Вірко Ю.В. ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2009. – 134 л. – Бібліогр.: л.129-134
1561160
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. / Вірко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1561161
  Тихий А.В. Хвильові процеси та транспорт надтеплових іонів у квазиізодинамічних стелараторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Тихий Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1561162
  Верхоглядова О.П. Хвильові процеси у неоднорідній космічній плазмі : Методичний посібник / О.П. Верхоглядова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 70с.
1561163
  Матус В.В. Хвильові процеси у пружних композитних тілах із міжфазними та розподіленими тонкими неоднорідностями : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Матус Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1561164
  Тартаковський В.К. Хвильові функції неаксіальних деформованих парно-парних ядер у станах нульового спіну / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, Л.М. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано хвильові функції, які характеризують квадрупольні поперечні коливання неаксіальних парно-парних ядер у станах нульового спіну. Вони є розв"язком рівняння для колективних рухів у ядрі у випадку одного виду модельної потенціальної енергії ...
1561165
  Томченко М.Д. Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-2: врахування трьохчастинкових та чотирьохчастинкових кореляцій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Томченко М.Д.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1561166
  Печук Є.Д. Хвильові характеристики кардіореспіраторної системи при підвищенні пульсу / Є.Д. Печук, Т.С. Краснопольська, М.О. Рудницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1561167
  Горобець Л.В. Хвіст виляє собакою // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 1/2 (92)
1561168
   Хвіст у торбі. – К, 1962. – 64с.
1561169
  Дмитренко О.М. Хвіст ящірки : вибрані твори / О.М. Дмитренко. – Київ : Молодь, 1991. – 507 с.
1561170
  Ціхоцька В.-В.В. Хвойні в зелених насадженнях парку - пам"ятки загальнодержавного значення "Байрак" (Волинська область) / В.-В.В. Ціхоцька, Л.О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 113-116 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1561171
   Хвойні ліси України. – Київ : Урожай, 1976. – 112с.
1561172
   Хвойні рослини осіннього сезону 2020 від розсадника та садового центра"Краєвид" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 82-85 : фото
1561173
  Чуприна П.Я. Хвойные Восточной Азии на Украине / П.Я. Чуприна. – К., 1987. – 93с.
1561174
  Усенко Н.В. Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – Хабаровск, 1966. – 96с.
1561175
  Орлов А.я. Хвойные леса Амгунь-Буреинского междуречья / А.я. Орлов. – М., 1955. – 208с.
1561176
  Каппер О.Г. Хвойные породы / О.Г. Каппер. – М.-Л., 1954. – 304с.
1561177
  Горбок В.М. Хвойные породы в условиях Ростовской области / В.М. Горбок, Р.И. Дерюжкин ; отв. ред. И.П. Коваль ; Рост. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов : Изд-во Рост. ун-та, 1987. – 112 с. – Библиогр.: с. 108-111
1561178
  Лантратова А.С. Хвойные растения / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1980. – 103с.
1561179
  Макаренкова Л.П. Хвойные растения для озеленения Горно-Бадахшанской автономной области / Л.П. Макаренкова. – Дешанбе, 1989. – 44с.
1561180
  Золотарев Т.Е. Хвойные экзоты в чуйской долине. : Автореф... канд. биологич.наук: 094 / Золотарев Т.Е.; АН Киргиз. ССР. Объед. учен. совет по биологическим наукам. – Фрунзе, 1969. – 28л.
1561181
  Мауринь А.М. Хвойные экзоты Латвийской ССР / А.М. Мауринь. – Рига, 1957. – 123с.
1561182
  Луговской И.С. Хвойный ветер / И.С. Луговской. – Иркутск, 1960. – 246с.
1561183
  Шевков С.Д. Хвойный ветер. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1976. – 159с.
1561184
  Королева Н.В. Хвойный дождь / Н.В. Королева. – Л, 1960. – 87с.
1561185
  Татьяничева Л.К. Хвойный мед : книга избранной лирики / Л.К. Татьяничева. – Москва : Современник, 1978. – 366с.
1561186
  Крамар О. Хвора імперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Посилення агресивності Росії на пострадянських теренах та міжнародній арені зумовлене наростанням системної кризи в самій РФ.
1561187
  Ігнатенко І. Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на основі архівних етнографічних джерел та польових записах автора, розглядаються деякі українські традиційні магічно-лікувальним обрядодії, що проводилися над тілом хворого або його символічними замінниками. Серед найпоширеніших варто ...
1561188
  Шаройко В.Н. Хворий Заєць / В.Н. Шаройко. – Сімферополь, 1988. – 61с.
1561189
  Меєрович М. Хворий перед смертю пітнів? це добре... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Якось дуже швидко - певно, на тлі проблем, пов"язаних із євроінтеграцією, - вщухли навіть не дискусії, а просто розмови про майбутні нововведення у системі шкільної освіти, представлені міністром Д.Табачником 28 серпня ц.р. : згідно з проектом, у ...
1561190
  Багнюк В. Хворі грунти хлібом не нагодують. // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.43-47. – ISBN 966-95383-5-1


  Що може дати Україні "комплексна програма розвитку меліорації земель...?
1561191
  Нікітін М.Г. Хвороба Ауєскі / М.Г. Нікітін. – К, 1953. – 64с.
1561192
  Томашевська Н.Я. Хвороба Гоше - клініка, діагностика, лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 57-61. – ISSN 1029-4244
1561193
  Чернишова Л.І. Хвороба Ебола (лекція) // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2014. – № 7 (63). – C. 85-88. – ISSN 1992-5913
1561194
   Хвороба Крейтцфельдта-Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок) / Ю.В. Фломін, О.Л. Кушнеренко, Ю.О. Матяш, В.А. Симонян, Н.І. Самосюк, Н.В. Асташкіна, В.В. Удовиченко, А.А. Омельяненко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 84-90. – ISSN 2304-9359
1561195
  Мамалага В. Хвороба мстивості. Як Москва переслідувала мазепинців // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 7


  Нещодавно чеські ЗМІ повідомили про те, що меру Праги Зденеку Гржибу та керівнику одного з районів міста надано персональну охорону у зв’язку з появою відомостей щодо планів російських спецслужб отруїти згаданих осіб. Нагадаємо, що Москва має до ...
1561196
  Карабань І.М. Хвороба Паркінсона: патогенетичні аспекти медикаментозної терапії та клінічного перебігу // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (6). – C. 60-70. – ISSN 2308-8818
1561197
  Лучик В. Хвороба росту, або Звідки ми і наша мова // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 729-738. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1561198
  Бельтюкова К.І. Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення / К.І. Бельтюкова. – К., 1959. – с.
1561199
   Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення. – К, 1959. – 180с.
1561200
  Ващенко Г.Г. Хвороби в галузі національної пам"яті / Григорій Ващенко ; [упоряд. А. Погрібний ; редкол.: О. Вишневський та ін.] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр -"Фада" ЛТД. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 5. – 2003. – 336 с.
1561201
  Поспєлова Г.Д. Хвороби валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) та методи їх обмеження // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 54-66. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2313-092X
1561202
  Корбут А. Хвороби донорів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Як змінюється роль міжнародної допомоги в зовнішній політиці.
1561203
  Трегуб Г. Хвороби зростання. Чому правописні реформи є нормальним явищем для життя мови // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  "Нова редакція Українського правопису, що почала діяти від 3 червня цього року, тобто з моменту її публікації на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та НАНУ, природно, стала предметом широкого обговорення. Власне, це та ситуація, якої ...
1561204
  Процюк Р.Г. Хвороби і смерть Т.Г. Шевченко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 71-78
1561205
  Ретьман С.В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С.В. Ретьман, М.М. Ключевич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-75 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1561206
  Маркевич О.П. Хвороби людини, джерелом яких є риба / О.П. Маркевич, В.П. Коваль. – Київ, 1952. – 321с.
1561207
  Степанов Ю.М. Хвороби органів травлення - актуальна проблема клінічної медицини / Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда, О.П. Петішко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2308-2097
1561208
  Маркевич О.П. Хвороби прісноводних риб. / О.П. Маркевич. – К.-Львів, 1940. – 168с.
1561209
   Хвороби пшениці / Л.Т. Міщенко, І.О. Антіпов, А.А. Дуніч, К.В. Гринчук // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2014. – № 2 (211). – С. 4-8


  Смугаста мозаїка пшениці та жовта карликовість ячменю в Лісостепу і Степу України.
1561210
   Хвороби пшениці : монографія / Л.А. Пасічник [та ін.] ; [за ред. Л.А. Пасічник] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т інженерії середовища та біотехнології, Опол. ун-т, Польща. – Київ : Ополє : Віндрук, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-91. – ISBN 978-617-7295-22-7
1561211
   Хвороби риб. – К, 1939. – 188с.
1561212
  Нечипоренко Ю.Д. Хвороби риб / Ю.Д. Нечипоренко, М.Н. Щербань. – К., 1966. – 34с.
1561213
   Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров"я / І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова, Л.В. Омельницька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-14. – ISSN 1605-7295
1561214
  Пересипкін В.Ф. Хвороби сільськогосподарських культур / В.Ф. Пересипкін. – К., 1973. – 426с.
1561215
  Наумов М.О. Хвороби сільськогосподарських рослин / М.О. Наумов. – Київ, 1953. – 611с.
1561216
   Хвороби сільськогосподарських тварин. – К, 1956. – 336с.
1561217
  Ткачук О. Хвороби та шкідники троянд в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження пошкоджень троянд хворобами та шкідниками в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. The results of research of the roses damages by diseases and vermin in the conditions of greenhouses of O. V. ...
1561218
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Б.м. – 6с. – Окремий відбиток
1561219
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Київ, 1974. – С. 293-300
1561220
  Неводовський Г.С. Хвороби цукрових буряків. / Г.С. Неводовський. – 3-е вид. – К., 1926. – 31с.
1561221
  Ярцун Ю.О. Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
1561222
  Целле М.О. Хвороби шовковиці і заходи боротьби з ними / М.О. Целле. – Київ, 1950. – 20 с.
1561223
  Буренин В. Хвост [и др. поэмы и пьесы] / гр. Алексис Жасминов (В. Буренин). – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1893. – [4], 263 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1561224
  Кривин Ф. Хвост павлина / Ф. Кривин. – Ужгород, 1988. – 598с.
1561225
  Семейкін Б.Є. Хвостаті зірки / Б.Є. Семейкін. – Харків, Дніпропетровськ : Держвидав України, 1930. – 99 с.
1561226
  Сидоренко Віктор Хвостаті фестивалі. Великий похід тварин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 16-18 : фото
1561227
  Зигель Ф.Ю. Хвостатые звезды / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 184 с.
1561228
   Хвостатые меланхолики : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1561229
  Вальдгард С.Л. Хвостатые светила -- кометы. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1945. – 20с.
1561230
  Кондратенко Татьяна Хвостатые эмигранты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1561231
  Зеленая Дарья Хвосты до земли // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 22 : фото
1561232
  Адамо Г. ХДС/ХСС : сущность и политика : пер. с нем. / Ганс Адамо. – Москва : Политиздат, 1979. – 368 с.
1561233
  Берч Г. ХДС/ХСС без маски. / Г. Берч. – Москва, 1963. – 540с.
1561234
  Марков К.А. ХДС/ХСС и неофашистские силы в ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Марков К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1561235
  Марков Карло Анатольевич ХДС/ХСС и неофашистские силы ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП (1969-76 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Марков Карло Анатольевич; Днепр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 222л.
1561236
  Казбеги А.М. Хевисбери Гоча / А.М. Казбеги. – Тбилиси, 1951. – 80с.
1561237
   Хевіз делюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-41
1561238
   Хевіз деЛюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 34-35
1561239
  Біленко Володимир Хевіз. Місто і озеро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 66-71 : фото
1561240
  Москаленко Леся Хевіз. Омолодження водою / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-69
1561241
  Лесич Антоніна Хевіз. Різдво на воді : лікувальна Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23 : Фото
1561242
   Хевіз. Святкуємо з користю для здоров"я // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 82-83 : фото
1561243
  Кириченко Оксана Хевіз. Теплий келих здоров"я : Мандруймо на здоров"я / Кириченко Оксана, Горобець Олександра // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-85 : Іл.
1561244
  Кириченко Оксана Хевіз. Чаша здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
1561245
  Джапаридзе Р. Хевская невеста. : роман / Реваз Джапаридзе; авториз. пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 264 с.
1561246
  Макалатия С.И. Хевсурети : историко-этнографический очерк дореволюционного быта хевсуров / С.И. Макалатия. – Тбилиси, 1940. – 225 с.
1561247
  Іващенко Микола Хевсуретія. На край світу й назад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 100-107 : фото
1561248
  Панек Л. Хевсуры : памятка экскурсанту / Л. Панек. – Ленинград : Государ. типография имени Евгении Соколовой, 1928. – 12 с.
1561249
  Гурко-Кряжин Хевсуры / Гурко-Кряжин. – М., 1928. – 40с.
1561250
  Хмыз О. Хеджевые фонды на мировом валютном рынке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-66. – ISSN 0131-2227
1561251
  Ипатенко А.Н. Хеджирование внешнеторговых операций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 189-191
1561252
  Вербицкая Ю.В. Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков при формировании использования капитала предприятий пищевой промышленности // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 158-163. – (Економічні науки)
1561253
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 147-155. – ISBN 966-581-231-9


  Хеджінг виконує важливі етикетні функції в англомовному науковому дискурсі та передається з допомогою низки різнорівневих мовних засобів, що вживаються з метою збереження обличчя адресата, зменшення категоричрості та передання особливостей своєрідної ...
1561254
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1561255
  Гончаренко С. Хеджування від фінансових ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 34-35
1561256
  Прокопчук Н. Хеджування двовимірних активів в умовах часткових операційних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двовимірний фінансовий актив. Доведено, що його єдине можливе хеджування для Американського та Європейського опціонів є тривіальне хеджування. We consider a financial market in which two stocks are traded. The result is that the only ...
1561257
  Захарова О.Л. Хеджування і ризик-менеджмент // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 121-125. – (Економічні науки ; № 6, т. 3). – ISSN 2226-9150
1561258
  Волошин І. Хеджування процентного ризику, приховане у кривих дохідності / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 34-36


  Серед авторів - С.В. Науменкова, докт. екон. наук, проф. КНУТШ.
1561259
  Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 98-115 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1561260
  Коломієць Г.М. Хеджування фінансових ризиків у господарських практиках малого бізнесу: сучасні імперативи / Г.М. Коломієць, В.М. Соболєв, О.В. Меленцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 274-278. – ISSN 2222-4459
1561261
  Шпіцглуз С.О. Хеджування як інструмент оптимізації фінансових ризиків бюджету України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 233-240. – ISSN 2305-7491
1561262
  Шахов А.С. Хедивский Египет : приход кинематографа (1896-1914 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1561263
  Полякова А. Хедлайн і заголовок на шпальтах журналу "Кореспондент" (2005-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 79-83


  Досліджуються особливості заголовків та характерні риси хедлайнів у публікаціях з релігійної тематики на шпальтах тижневика "Кореспондент". Specific journal titles and headlines in publications of religious themes of the weekly "Korrespondent" are ...
1561264
  Голобородько Я. Хедлайнер молодої поезії 1930-х // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10)


  Копштейн Арон Йосипович та інші поети.
1561265
  Чернышова Л. Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия / Л. Чернышова, Е. Мельникова, К. Баленкова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 143-154. – ISSN 2409-9260
1561266
  Косинська Юлія Хеєрдал Тур: "Шукайте рай у собі" / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 120-123 : фото
1561267
  Пирадов Л. Хеивани: Дела и люди одного колхоза. / Л. Пирадов. – Тбилиси, 1952. – 136с.
1561268
  Гончар Б.М. Хей Джон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 695-696. – ISBN 966-316-045-4
1561269
  Реммель Р.А. Хейно Эллер: Жизнь и творчество / Р.А. Реммель, М.А. Хумал. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 111 с.
1561270
   Хейфец Михаил Евелевич : люди науки // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 61-62 : Фото. – ISSN 0016-7126
1561271
  Твен М. Хеклберри Финндин жоруктары : [повесть] / Марк Твен ; [transl. T. Madylbay]. – Бишкек : Азур, 2011. – 374, [2] б. – Киргизькою мовою. - В кінці кн. надзаг. англ. – ISBN 978-9967-26-251-5
1561272
  Шкробот С.І. Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку / С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 48-52
1561273
  Мясоедова Г.В. Хелатообразующие сорбенты / Г.В. Мясоедова, С.Б. Саввин. – М., 1984. – 173с.
1561274
  Гершензон М.Я. Хелемські мудреці / М.Я. Гершензон. – Київ, 1990. – 110 с.
1561275
  Ливанова М. Хелен Келлер: слышать, видеть, любить // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
1561276
  Цыркун Е. Хелен Миррен: "Я - королева!" // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-86.
1561277
  Котельніков Валерій Хелена Гутмане: Ландшафтна архітектура - не просто професія, а покликання // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 25-32 : фото
1561278
  Садовська Е. Хелена Ралинська - миф или реальність // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 179-192
1561279
  Шутова Наталья Хелена Свободова: в России мне работать легко и приятно : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 140 : Фото
1561280
  Шандренко С.Г. Хелікобактер вас ще не турбував? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 34-36
1561281
  Божков Д. Хелминти по земноводни в Тракия / Д. Божков. – София, 1966. – С. 157-182. – Отд. оттиск
1561282
  Кобилецький М. Хелмінське (кульменське) право // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 137-141
1561283
  Дмитришин Ю.Л. Хелмінське земьске та хельмінське сільське право // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 68-73
1561284
  Дмитришин Ю. Хелмінське право як джерело "Прав, за якими судиться Малоросійський народ" 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 103-110. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1561285
  Оніщук Олексій Хеловін в Едемі : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 124-128
1561286
  Арушанян Э.Б. Хелстатое ядро / Э.Б. Арушанян, В.А. Отеллин. – Ленинград, 1976. – 224с.
1561287
   Хельсинки - 10 лет спустя. – М, 1985. – 207с.
1561288
  Иконников А.В. Хельсинки / А.В. Иконников. – Ленинград : Стройиздат, 1967. – 72 с.
1561289
  Курбатов Ю.И. Хельсинки / Ю.И. Курбатов. – Ленинград : Искусство, 1985. – 247 с.
1561290
  Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность / А.Н. Талалаев. – М., 1985. – 191с.
1561291
  Сидорова Наталия Хельсинки: размышления на теплом валуне // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 80-86 : фото
1561292
   Хельсинский процесс, права человека и сотрудничество в гуманитарных областях. – М, 1988. – 199с.
1561293
  Дроков Виссарион Григорьевич Хемилюминесцентная реакция люцигенина с перекисью водорода в присутствии ионов меди и церия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Дроков Виссарион Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1561294
  Храпова Н.Г. Хемилюминесцентное исследование природных антиоксидантов липидов и синтетических ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Храпова Н.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1972. – 24л.
1561295
  Линник Р.П. Хемилюминесцентное определение рсатворенных форм меди (II) / Р.П. Линник, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 6. – C. 579-585. – ISSN 0044-4502


  Изучена каталитическая активность ионов меди (II) в хемилюминесцентной реакции окисления люминола в присуствии соединений, моделирующих органические вещества природных вод (ЭДТА, лимонная и глутаминовая кислоты).
1561296
  Вичутинский А.А. Хемилюминесцентные методы количественного исследования жидкофазного окисления углеводородов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вичутинский А.А. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1964. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1561297
  Зуй О.В. Хемилюминесцентные методы определения гипобромит-, бромид-, иодид-, цианид- и роданид-ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Зуй О.В.; АН УССР. Ин-тут коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1987. – 22л.
1561298
  Богославская Т.А. Хемилюминесцентные методы определения золота и серебра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богославская Т. А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1975. – 22 с.
1561299
  Кущевская Н.Ф. Хемилюминесцентные методы определения иридия и родия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н.Ф.; МВ и ССО УСС,. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 20л.
1561300
  Пилипенко Людмила Анатольевна Хемилюминесцентные реакции люминола и его аналога 1,2-гидразида 7-аминонафталинди-карбоновой кислоты с перекисью водорода в присутствии ионов меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пилипенко Людмила Анатольевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1561301
  Бабко А.К. Хемилюминесцентный анализ / А.К. Бабко, Л.И. Дубовенко, Н.М. Луковская. – Киев : Техника, 1966. – 252 с. – Библиогр. : С. 237-248
1561302
  Карпухин О.Н. Хемилюминесценция в реакциях жидкофазного окисления и ее исполозование для изучения кинетики и механизма этих реакций : Автореф... канд .хим.наук: / Карпухин О. Н.; МВиССО , Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1964. – 16л.
1561303
  Постников Л.М. Хемилюминесценция в реакциях низкотемпературного газофазного окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Постников Л.М.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 16л.
1561304
  Навлбаидян Д.М. Хемилюминесценция в реакциях перекисей с ароматическими аминами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Навлбаидян Д.М.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1975. – 22л.
1561305
  Захаров И.В. Хемилюминесценция и механизм катализированного окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Захаров И.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1963. – 16л.
1561306
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – Киев : Наукова думка, 1984. – 183с.
1561307
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – К, 1989. – 171с.
1561308
  Зинчук В.К. Хемилюминесценция люминола в присутствии гексахлоростибата : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Зинчук В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1969. – 20 с.
1561309
  Калиниченко И.Е. Хемилюминесценция люминола в присутствии соединений железа : Автореф... канд. хим.наук: / Калиниченко И.Е.; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1966. – 19л.
1561310
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1561311
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1561312
  Ангелова Г.В. Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух - и трехвалетной меди : Дис. ... канд. хим. наук / Ангелова Г.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1974. – 140 л. – Библиогр. : л. 128-140
1561313
  Булгаков Р.Г. Хемилюминесценция металлоорганичесих соединений / Р.Г. Булгаков. – Москва : Наука, 1989. – 219с.
1561314
  Нуржанов Мурат Дуйсембаевич Хемилюминесценция органических ломинофоров, возбуждаемая атомами водорода : Автореф... канд. физико-математ.наук: 02.00.04 / Нуржанов Мурат Дуйсембаевич; Госкомитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1991. – 20л.
1561315
  Орел В.Э. Хемилюминесценция сыворотки крови при воздействии ионизирующей радиации и опухолевом процессе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орел В.Э.; АН УССР.Ин-т пробл.онколог. – К, 1978. – 20л.
1561316
  Кущевская Н.Ф. Хемилюмисцентные методы определения иридия и радия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии оды. – 145л.
1561317
  Финкельштейн И.Л. Хемингуэй - романист / И.Л. Финкельштейн. – Горький, 1974. – 216с.
1561318
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – Москва, 1970. – 446с.
1561319
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – М., 1971. – 446с.
1561320
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – М., 1979. – 415с.
1561321
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – Москва, 1982. – 575с.
1561322
  Фуэнтес Н. Хемингуэй на Кубе = Hemingway en Cuba : [пер. с исп.] / Н. Фуэнтес; Нлрберто Фуэнтос ; [пред. С. Микояна]. – Москва : Радуга, 1988. – 445 с. – ISBN 5-05-002190-1
1561323
  Мицук О.А. Хемілюмінесценті реакції метилсульфату 9,10-диметилакридинію хз пероксимоносульфатом калію і дипероксіадипіновою кислотою та визнання на їх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.02 / Мицук О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1561324
  Запорожець О.А. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів / О.А. Запорожець, Р.П. Линник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-29. – (Хімія ; Вип. 38)


  Установлено оптимальні умови хемілюмінесцентного визначення сульфід-іонів за редакціями окислення 4-діетиламінофталгідразиду пероксидом водню в присутності іонів кобальту (ІІ), купру му (ІІ) та ванадію (IV). Запропоновано методику визначення сульфідної ...
1561325
  Микитюк О.Ю. Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 299-303. – ISSN 2077-1096
1561326
  Мицук О.А. Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9, 10-диметилакридинію з пероксимонокульфатом калію і дипероксіадиапіновою кислотоюта визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(IV), Cr(VI) : 02.00.02:Дис. ... канд. хімічних наук / Мицук О. А.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 170 л. – Bibliogr.: С. 147-165
1561327
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 180с. + Додатки: л. 160 - 180. – Бібліогр.: л. 133 - 160
1561328
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв.
1561329
  Запорожець О.А. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) / О.А. Запорожець, Н.І. Петруньок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-109. – (Хімія ; Вип. 33)


  Досліджено вплив іонів ртуті (ІІ) на хемілюмінесценцію в реакції окиснення 4-диетиламінофталгідразиду пероксидом водню в лужному середовищі. Показано, що в оптимальних умовах (концентрація, моль/л: ДЕАФГ > 1,8х10[у мінус четвертому ступені], пероксид ...
1561330
  Ніколаєв А.П. Хемія людського організму / А.П. Ніколаєв, 1932. – 24с.
1561331
  Воровка В.П. Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1561332
  Попов А.И. Хемодеструкционное фракционирование органического вещества почв / А.И. Попов, А.В. Русаков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 663-670 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1561333
  Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы / Е.Н. Кондратьева. – Москва : Московский университет, 1983. – 176 с. : ил, табл. – Библиогр.: 164 назв.
1561334
  Шараф М.А. Хемометрика / М.А. Шараф, Д.Л. Иллмэн, Б.Р. Ковальски. – Ленинград : Химия, 1989. – 269с. – ISBN 5-7245-0361-1
1561335
  Краснянчин Я.Н. Хемометрические методы в контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья / Я.Н. Краснянчин, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 118-147. – ISSN 1991-0290


  Представлен обзор основных хемометрических методов, используемых для решения задач классификации, идентификации и обнаружения при контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья. Наибольшее распространение для обработки массивов ...
1561336
  Зубенко О.І. Хемометрична класифікація іонів металів / О.І. Зубенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-85. – (Хімія ; вип. 36)


  Проаналізовано відомі в літературі схеми класифікації іонів металів. Показано, що незважаючи на велику розмаїтність експериментальних і теоретичних параметрів, використовуваних у вигляді класифікаційних критеріїв, усі класифікації в основному ...
1561337
   Хеморадиоэкология пелагиали и бентали. – Киев : Наукова думка, 1974. – 272с.
1561338
  Орлов Б.Н. Хеморецепция / Б.Н. Орлов, Н.В. Корнева. – Горький, 1979. – 95с.
1561339
  Джалишвили Т.А. Хеморецепция в клетках глии : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Джалишвили Т. А.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1985. – 35л.
1561340
   Хеморецепция насекомых. – Вильнюс
№ 7. – 1982
1561341
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1978. – 168с.
1561342
  Елизаров Ю.А. Хеморецепция насекомых. / Ю.А. Елизаров. – М, 1978. – 232с.
1561343
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1980. – 151с.
1561344
   Хемосинтез : К 100-летию открытия С.Н.Виноградским. – Москва : Наука, 1989. – 254с.
1561345
   Хемосинтез в непрерывной культуре.. – Новосибирск, 1978. – 110с.
1561346
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений. – М., 1986. – 151с.
1561347
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений.. – М., 1979. – 114с.
1561348
  Смынтына Валентин Андреевич Хемосорбционно диффузионное и окислительно-восстановительное взаимодействие тонких слоев селенида кадмия с кислородом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Смынтына Валентин Андреевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1561349
  Абасов С.И. Хемосорбционные и каталитические свойства платины различной дисперсности в реакциях взаимодействия кслорода и водорода : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Абасов С.И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 17 с.
1561350
  Иванкив Л.И. Хемосорбционные свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванкив Л.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1967. – 12л.
1561351
  Трепнел Б.М. Хемосорбция / Б.М. Трепнел. – Москва, 1958. – 327с.
1561352
  Чеснокова Р.В. Хемосорбция азота и водорода на железных катализаторах синтеза аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Чеснокова Р.В.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1966. – 14л.
1561353
  Руфов Ю.Н. Хемосорбция бинарных газовых смесей на закиси никеля и роль электронных факторов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Руфов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1561354
  Хома Р.Е. Хемосорбция диоксида серы водными растворами этаноламинов в статических условиях / Р.Е. Хома, Р.М. Длубовский, В.О. Гельмбольдт // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1271-1279. – ISSN 0044-460Х
1561355
  Новикова З.Н. Хемосорбция и электроокисление окиси углерода на палладии, рутении, осмии и электролитических смесях некоторых платиновых металлов в растворах электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073, 02.074 / Новикова З.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1561356
  Нечаев Е.А. Хемосорбция органических веществ на оксидах и металлах / Е.А. Нечаев. – Харьков, 1989. – 143с.
1561357
  Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1561358
  Работнова И.Л. Хемостатное культивирование и ингибирование роста микроорганизмов / И.Л. Работнова, И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1979. – 207с.
1561359
  Вишневская И.А. Хемостратиграфия венд-кембрийских карбонатных отложений осадочного чехла Тувино-Монгольского микроконтинента / И.А. Вишневская, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 741-763 : рис., табл. – библиогр.: с. 761-763. – ISSN 0016-7886
1561360
   Хемотаксономическое изучение споровых растений и грибов.. – К., 1990. – 203с.
1561361
   Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki / Н Белемець, В. Грахов, З. Бонюк, О. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 31-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проведено біохімічне дослідження близьких видів Spiraea media Franz Schmidt і S. poloniсa Bloсki, в результаті якого виявлено, що склад вторинних метаболітів листків обох видів доволі подібний і не є свідченням приналежності до різних видів. В той же ...
1561362
  Стрижевский И.В. Хемотроника / И.В. Стрижевский, В.И. Дмитриев, Э.Б. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1974. – 191 с.
1561363
  Казарян Э.В. Хемотроника / Э.В. Казарян, И.А. Рунич. – Москва, 1978. – 63 с.
1561364
  Породко Ф.М. Хемотропизм корней : Ч. 1-2 / Ф.М. Породко. – 1910-1915. – Одесса : "Коммерческая" тип. В.И. Сапожникова
Ч. 2. – 1915. – VI, 191 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. 41
1561365
   Хемочувствительность и хемокоммуникация рыб.. – М., 1989. – 195с.
1561366
  Марочко В. Хенке Андор // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 483-486. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хенке Андор - німецький дипломат, консул в Києві у 1933 - 1936 рр.
1561367
   Хенрі Луке Муньос (Колумбія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 42-45. – ISSN 0320-8370
1561368
  Раффи Хент : роман / Раффи. – Ереван : Айастан, 1969. – 239 с.
1561369
  Амплеева А.А. Хенш К. Германский вопрос и Европа // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 16. – С. 181-185
1561370
   Хёрай : японские сказания. – Москва : ПРО, 1991. – 104с. – ISBN 5-85764-002-4
1561371
  Ээльма Х. Херальдь Ээльма / Х. Ээльма. – Москва, 1983. – 31с.
1561372
   Херберт Карлович Силиньш. – М., 1989. – 34с.
1561373
  Соколян М. Херем : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-182-7
1561374
  Бидструп Херлуф Херлуф Бидструп / Х. Бидструп; ред.: Ю.Л. Котляров. – Львов : Государственный университет, 1960. – 128 с.
1561375
  Каретникова И.А. Херлуф Бидструп : каталог / Авт. вступ. ст.: И.А. Каретникова; под общ. ред.: Б.Р. Виппера. – Москва, 1961. – 28 с.
1561376
   Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество. – Москва : Искусство, 1985. – 360 с.
1561377
  Косов М.Б. Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество / Сост.: М.Б. Косов. – Москва : Искусство, 1988. – 359 с.
1561378
  Бидструп Х. Херлуф Бидструп. Избранное : политические карикатуры, юмористические рисунки, путевые зарисовки / Х. Бидструп; Ред.: Т.Н. Гуковская. – Москва : Искусство, 1976. – 292 с.
1561379
  Бидструп Х. Херлуф Бидструп. Избранное : политические карикатуры, юмористические рисунки, путевые зарисовки / Х. Бидструп; ред.: Т.Н. Гуковская. – 2-е испр. изд. – Москва : Искусство, 1982. – 502 с.
1561380
  Холодковский Н.А. Хермесы, вредящие хвойным деревьям : сельскохозяйственная монография Н.А. Холодковского / Главное управление землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. – 2-е изд., измен. и доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1915. – 89, [2] с., 6 ил., схем., 7 л. ил.
1561381
  Перес Г.Б. Херона. Кадис : Романы / Г.Б. Перес. – Москва : Художественная литература, 1973. – 408с.
1561382
  Белоусова Е.М. Херсон-Аскания -Нова : путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – Симферополь : Таврия, 1976. – 120с.
1561383
  Сергеева Г. Херсон : [очерк-путеводитель] / [авт. текста Г. Сергеева , Е.А. Архипов ; фото Б. Минделя и др.]. – Киев : Мистецтво, 1968. – 94 с. : ил.
1561384
   Херсон. – Київ, 1978. – 138с.
1561385
  Белоусова Е.М. Херсон . Аскания -Нова : Маршрутный путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – 2-е изд .доп. – Одесса : Маяк, 1971. – 47с
1561386
  Антипенко І. Херсон без Каті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 14


  Справа Каті Гандзюк. Як колеги і друзі переживають втрату.
1561387
   Херсон для тебе - відкрий його // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1561388
   Херсон.. – Херсон, 1939. – 127с.
1561389
   Херсон.. – Симферополь, 1973. – 94с.
1561390
   Херсон.. – 2-е изд. – Симферополь, 1977. – 96с.
1561391
   Херсон. Вінтажна кухня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1561392
  Дяченко С. Херсон. Упошуках самоідентифікації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14
1561393
   Херсонес-Корсунь : путеводитель по раскопкам. – Симферополь : Крымиздат, 1950. – 87 с.
1561394
  Белов Г.Д. Херсонес-Корсунь / Г.Д. Белов. – Л., 1969. – 48с.
1561395
  Виноградов А.Ю. Херсонес-Херсон: две истории одного города. Имена, места и даты в исторической памяти полиса // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 1 (284), январь, февраль, март. – С. 40-58. – ISSN 0321-0391
1561396
  Казарін В. Херсонес - недооцінена батьківщина... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 22


  Чому Україна не святкувала 2011 року ювілей сучасної слов"янської писемності?
1561397
  Сорочан С.Б. Херсонес - Херсон - Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода / С.Б. Сорочан, В.М. Зубарь, Л.В. Марченко. – Київ : Стилос, 2003. – 237, [1] с., [4] л. фот., [1] вклеен. л. карта : ил. – Библиогр.: с. 235-237. – ISBN 966-8009-30-4
1561398
  Пивовар С.Ф. Херсонес / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1561399
  Романчук А.И. Херсонес VI- первой половины IX в. : учебное пособие / А.И. Романчук ; МВ и ССО РСФСР ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Сведровск : Уральский гос. университет, 1976. – 40, [8] c. : табл., карты. – Библиогр. с. 40-41 и в конце разделов
1561400
  Романчук А.И. Херсонес XII-XIV вв. / А.И. Романчук. – Красноярск, 1986. – 192с.
1561401
  Ящуржинский Х. Херсонес во время крещения в нем Св. Владимира и дальнейшая судьба города / Х. Ящуржинский. – Киев : Типогрфия Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 10 с. – Оттиск из Киевской Старины
1561402
  Гриневич К.Э. Херсонес Таврический / К.Э. Гриневич. – Севастополь, 1928. – 112 с.
1561403
  Белов Г.Д. Херсонес Таврический : историко-археологический очерк / Г.Д. Белов. – 1948 : Ленгорисполком, 1948. – 146, [26] с.
1561404
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1956. – 143с.
1561405
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1958. – 87с.
1561406
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1962. – 144с.
1561407
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1969. – 119с.
1561408
  Стржелецкий С.Ф. Херсонес Таврический / С.Ф. Стржелецкий. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1972. – 103с.
1561409
   Херсонес Таврический. – Киев, 1974. – 103 с.
1561410
   Херсонес Таврический : путеводитель по музею и раскопкам. – Симферополь : Таврия, 1975. – 102 с. : ил. – На обл. загл.: Херсонес
1561411
   Херсонес Таврический : Путеводитель по музеям и раскопкам. – Симферополь, 1979. – 123с.
1561412
  Пальцева Л.А. Херсонес Таврический / Л.А. Пальцева. – Л, 1988. – 84с.
1561413
  Кадеев Владимир Иванович Херсонес Таврический в 1-й в. до н.э. - 3-й в. н.э. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.06 / Кадеев Владимир Иванович; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1975. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
1561414
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху : (экономика и социальные отношения) / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1993. – 137с. – ISBN 5-12- 003869-7
1561415
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры / В.И. Кадеев. – Харьков, 1981. – 143с.
1561416
   Херсонес Таврический в третьей четверти 6 - середине 1 вв. до н.. э. : Очерки истории и культуры / В.М. Зубарь, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева; Зубарь В.М.; Буйских А.В.; Кравченко Э.А.; Русяева М.В.; Ред. кол. тома: В.М. Зубарь; А.В. Буйских, С.Д. Крыжицкий и др.; НАНУ. Ин-т археологии; Мин-во культуры и туризма Украины; Нац. заповедник "Херсонес Таврический". – Киев : Академпериодика, 2005. – 628с. – ISBN 966-360-032-2
1561417
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси / В.М. Зубарь, Ю.В. Павленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 203с. – ISBN 5-12-000335-4
1561418
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя : Очерки военно-политической истории / В.М. Зубарь; НАНУ,Институт археологии. – Київ : Киевская Академия Евробизнес, 1994. – 180с. : ил. – (Золотой скиф)
1561419
  Суров Е.Г. Херсонес Таврический. / Е.Г. Суров. – Свердловск, 1961. – 156с.
1561420
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (1-3 вв. н.э.) / В.И. Кадеев. – Харків : Бизнес Информ, 1996. – 212с. – ISBN 966-7080-01-3
1561421
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический. Основные этапы исторического развития в античную эпоху / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1997. – 124с. – ISBN 966-00-0067-7
1561422
   Херсонес.. – Симферополь, 1985. – 112с.
1561423
  Курьянов С.О. Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 82-95. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Кримський текст сформувався в російській літературі 19 ст. Претекстом його був Кримський міф. Цей міф неоднорідний і складається з різних фундаментальних константних текстів. Формування російського уявлення про Крим давньоруські книжники почали ...
1561424
  Фазин З.И. Херсонесский мыс / З.И. Фазин. – М, 1986. – 430с.
1561425
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Одесса, 1968. – 296с.
1561426
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Симферополь, 1975. – 320с.
1561427
  Александрова Н.В. Херсонская улица, 5 : очерк-путеводитель / Н.В. Александрова, Н.Н. Кондакова. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 39 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде и Ленинградской области)
1561428
  Пачоский Иосиф Херсонская флора / Иосиф Пачоский ; Новороссийское О-во естествоиспытателей. – Херсон : Паровая тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина
Т. 1 : Высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные. – 1914. – [6], LXXX, 548 с., 1 л. карт. – Библиогр. с. LIII-LIX
1561429
   Херсонский сборник.. – Симферополь
4. – 1948. – 127с.
1561430
  Корсакова Л.И. Херсонский художественный музей / Л.И. Корсакова, Л.м. Вольштейн. – Симферополь, 1985. – 54с.
1561431
  Авдальян М.М. Херсонский экономический административный район : географический очерк / М.М. Авдальян. – Херсон : Херсонское книжно-газетное издательство, 1960. – 130 с., [2] л. карт. : карт.
1561432
  Немченко І. Херсонська губернія в житті й діяльності Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі листування, спогадів, публіцистики) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 24-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1561433
  Діанова Н. Херсонська єпархія наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах міста Берислава) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146


  Становище православної церкви в Херсонській єпархії наприкінці ХІХ ст.
1561434
  Попов К.О. Херсонська область. : Географічний нарис / К.О. Попов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 130с.
1561435
   Херсонська область.. – Сімферополь, 1977. – 103с.
1561436
  Скляр В.М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 496-505
1561437
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" : дискусійні питання, гіпотези, перспективи / Вадим Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с.
1561438
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" (1886): історія створення, авторський загал // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 97-103


  Стаття присвячена історії виходу у світ херсонського альманаху «Степ», ролі гуртка О. Русова в цьому процесі. У матеріалі акцентується увага на особливостях підготовки збірника до друку, авторському колективі та цензурних утисках. Статья посвящена ...
1561439
  Лубчак В.М. Херсонський альманах “Степ”: дискусійні питання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 153-155


  Стаття присвячена дискусійним питанням виходу у світ херсонського альманаху "Степ". In the article it is devoted to the problematic question of Kherson anthology "Steppe" publication.
1561440
  Коник О.О. Херсонський депутат граф Володимир Стенбок-Фермор у Другій Державній Думі. 1907 рік // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-48. – ISBN 978-617-7090-38-9
1561441
  Бєляєв Ю. Херсонський державний університет на шляху в друге сторіччя (2018-2020 рр.) : хроніки / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ. – ISBN 978-617-7090-42-6
Ч. 1 : / [Бєляєв Ю., Омельчук С., Самсакова І.]. – 2020. – 56 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1561442
  Омельчук С. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)


  Звання "Почесний професор Херсонського державного університету" удостоєн Володимир Різун, директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, док.філол. наук, професор, заслужений працівник освіти України.
1561443
  Прибильський І.С. Херсонський економічний адміністративний район / І.С. Прибильський. – К, 1960. – 32с.
1561444
   Херсонський збірник. – Київ-Херсон : Дніпро, 1998. – 208с. – До 80-річчя Яра Славутича. – ISBN 5-308-01703-4
1561445
   Херсонський консервний комбінат.. – Сімферополь, 1972. – 190с.
1561446
   Херсонський краєзнавчий музей.. – Одеса, 1971. – 136с.
1561447
  Діанова Т.В. Херсонський музей очима відвідувачів / Т.В. Діанова, Н.В. Красовська // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 72-86. – ISSN 0235-3490
1561448
  Дяченко С. Херсонський некрополь: "перевідкриття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 8


  Про унікальність пам"ятки "День" поговорив із краєзнавцем Сергієм Дяченком.
1561449
  Антипенко І. Херсонський некрополь: новий шанс // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 17


  У місті планують створити комунальний заклад, аби зберегти історико-культурну цінність старого кладовища. При управлінні культури Херсонської міської ради працює робоча група, яка готує проект рішення про створення комунального закладу на території ...
1561450
   Херсонський обласний державний архів.. – К., 1971. – 416с.
1561451
   Херсонський художній музей ім.О.О.Шовкуненка.. – К., 1987. – 120с.
1561452
  Яновський С. Херсонські ліцеїсти в "команді" Нобелівського лаурета // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 вересня (№ 166). – С. 12
1561453
  Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
1561454
   Херсону 200 лет, 1778-1978.. – К., 1978. – 405с.
1561455
   Херсонщина - епіцентр знищення перелітних птахів Європи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 32 : фото
1561456
  Єлістратов П.М. Херсонщина в семірічці. / П.М. Єлістратов. – Херсон, 1959. – 71с.
1561457
   Херсонщина.. – Київ : Мистецтво, 1976. – 188с.
1561458
  Герасимов Владимир Херсонщина. "Запорожець" у дніпровських плавнях : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 94-96
1561459
  Біленко Василь Херсонщина. Дельфін, Русалка і Джарилгач : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 26-31 : Фото
1561460
  Дудкін Іван Херсонщина. Дельфіни й русалки / Дудкін Іван, Онищук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 110-114 : фото
1561461
  Оболенська Наталя Херсонщина. Еко й уніко : Україна чудес / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 122-124
1561462
  Будько Євген Херсонщина. Земля можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 106-113 : фото
1561463
  Дудкін Іван Херсонщина. Кластери надії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 132-137 : фото
1561464
  Велика Валерія Херсонщина. Пригоди у плавнях // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 20-21 : фото
1561465
   Херсонщина. Природні ліки Арабатської Стрілки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 18-22 : фото
1561466
  Малєй Антоніна Херсонщина. Усі по кавуни! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
1561467
  Маленький Валерий Херсонщина: плавні, грязі та рибалка : Україна / Маленький Валерий, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17 : Фото
1561468
   Херсонщина: приклад для всієї України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 16-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1561469
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010104-X; 5-271-02278-1
Кн.1. – 2002. – 384 с.
1561470
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-009765-4; 5-271-02279-X
Кн.2. – 2002. – 352 с.
1561471
  Ангелиус С. Херувимский странник (остроумные речения и вирши) = Cherubinischer w andersmann (geistreiche sinn-und schlussreime) / С. Ангелиус ; пер с нем. Н.О. Гучинской. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 509с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026782-1
1561472
  Кули-заде З. Херуфизм и его представители в Азербайджане. / З. Кули-заде. – Баку, 1970. – 267с.
1561473
  Исакина Юлия Херцег-Нови главный аристократ Черногории // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 18-21 : фото
1561474
  Jerome Deco Херцег-Нови. История одного города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-45 : фото
1561475
  Захаров А.А. Хеттская керамика из Богаз-кёя и некоторые закавказские параллели / А.А. Захаров. – Баку : Типогр. Азгиз, 1927. – 9, [5] с. – Отдельный оттиск из Известий О-ва Обследования и Изучения Азербайджана
1561476
  Капанцян Г.А. Хеттские боги у армян в связи с хеттским влиянием на армян и генезисом армянского пантеона вообще / Г.А. Капанцян. – Ереван : Тип. Изд. Ереванского Гос. Университета, 1940. – 77 с.
1561477
  Хачатрян В.Н. Хеттские надписи KUB,XXIX, №№4,7. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачатрян В.Н.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1964. – 16л.
1561478
  Иванов В.В. Хеттский язык / В.В. Иванов. – М., 1963. – 223с.
1561479
  Гамкрелидзе Т.В. Хеттский язык и ларингальная теория / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 15-91с.
1561480
  Александров Б.Е. Хеттское царство и страны Верхней Месопотамии в правление Тудхалии IV и его сыновей (вторая половина XIII - начало XII в. до н.э.):новые гипотезы и источники // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 112-132. – ISSN 0321-0391
1561481
  Герни Хетты / Герни, , Р. Оливер. – М., 1987. – 239с.
1561482
  Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии / Дж.Г. Маккуин. – М., 1983. – 183с.
1561483
   Хетты и хеттская культура.. – М.-Л., 1924. – 153с.
1561484
  Волков А. Хетты: "Соединенные штаты древней Азии" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х
1561485
  Гончар Б.М. Хея - Бюно-Варільї договір // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 697-798. – ISBN 966-316-045-4
1561486
  Знаменський Г. Хиби Книги другої проекту ЦК України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 122-123


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1561487
   Хибинская горная станция.. – Л., 1934. – 99с.
1561488
  Помпеев Ю.А. Хибинская Спарта / Ю.А. Помпеев. – Мурманск, 1971. – 288с.
1561489
  Маркова Р.М. Хибинская тетрадь / Р.М. Маркова. – Мурманск, 1981. – 31 с.
1561490
   Хибинские апатиты и нефелины. – Л.
4. – 1932. – 309 с.
1561491
   Хибинские апатиты.. – Л., 1931. – 320с.
1561492
   Хибинские клады : Воспоминания ветеранов освоения Севера. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 320с.
1561493
  Марк Ю. Хибинский клад. / Ю. Марк. – М.-Л., 1932. – 236с.
1561494
   Хибинский щелочный массив.. – Л., 1972. – 175с.
1561495
  Рябцева К.М. Хибины / К.М. Рябцева. – Москва : Знание, 1975. – 84с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 3/1975)
1561496
   Хибины.. – Л., 1979. – 286с.
1561497
  Оніщенко Н.А. Хибна атрибутивність німецькомовних ептонімів: причини виникнення і різновиди // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-60. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1561498
  Сірук М. Хибна логіка / М. Сірук, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  Як партнери по "нормандському формату" нав"язують Україні виконання Мінських домовленостей, не згадуючи Росію.
1561499
  Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 192-200


  Проаналізовано та розширено значення поняття "хибні друзі перекладача"; на матеріалі українсько-іспанського напрямку перекладу показано та проілюстровано, що "хибні друзі перекладача" охоплюють, окрім міжмовних омонімів, численні випадки словотвірної ...
1561500
  Лукас Е. Хибні думки про Росію, або Чому світ має рішуче відповісти на агресію Кремля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 16). – С. 9
1561501
  Беньковська Л. Хибнопозитивні результати серологічної діагностики гепатиту С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні напрямки серологічних та біохімічних досліджень при гепатиті С. Показано необхідність обстеження здорових осіб та хворих за різних патологічних станів на антитіла до гепатиту С(ГС) і біохімічні показники для ранньої діагностики ГС та ...
1561502
  Фабрицкий Б.Б. Хива : Фотоальбом / Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелев. – Ленинград : Аврора, 1973. – 206 с.
1561503
  Гацунаев Н.К. Хива / Н.К. Гацунаев. – Ташкент : Узбекистан, 1981. – 173с.
1561504
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXVIII] с., 462 с.
1561505
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина
T. IV. – 1893. – [XX] с., 319 с.
1561506
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XX] с., 513 с.
1561507
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXIV] с., 423 с.
1561508
  Вьлканов А. Хидрологични наблюдения върху някои високопланински езера в югоизточнс Рила / А. Вьлканов, Б. Русев, 1963. – [5] с. – Отд. оттиск
1561509
  Рождественский А.В. Хидрохимия на българския сектор на Черно море / А.В. Рождественский; Българска Академия на науките.Ин-т по океанологии. – София : Изд-во на българската академия на науките, 1986. – 189с. – Библиогр.: с.174-179
1561510
  Азимова Д.П. Хидыр Дерьяев-романист / Д.П. Азимова ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
1561511
  Лещенко Н. Хидэтада // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.14.


  [Хидэтада-сегун, военный правитель Японии в ХVІІІ веке.]
1561512
  Круссі Г. Хижак : роман / Г. Круссі; З франц. переклав Г. Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1983. – 211 с.
1561513
  Безуглов А.О. Хижаки / А.О. Безуглов. – Київ : Молодь, 1989. – 320с.
1561514
  Крокос В.І. Хижаки з меотичних відкладів с.Гребінники МАРСР / В.І. Крокос. – Київ, 1939. – С.129-183. – Окремий відбиток
1561515
  Каганов В.І. Хижаки та жертви // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 28-30
1561516
  Поліщук В"ячеслав Хижацький наступ на Полісся // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1561517
  Фіялка С.Б. Хижацькі журнали як загроза для науки, наукової комунікації та авторської репутації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-40. – ISSN 2312-5160
1561518
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва-Л., 1926. – 80с.
1561519
  Бруштейн А.Я. Хижина дяди Тома / А.Я. Бруштейн. – МоскваЛ., 1948. – 120с.
1561520
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Свердловск, 1950. – 374с.
1561521
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Минск, 1953. – 260с.
1561522
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1956. – 384с.
1561523
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 412 с.
1561524
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1958. – 436с.
1561525
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1959. – 419с.
1561526
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1960. – 376с.
1561527
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1977. – 288с.
1561528
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва : Детская литература, 1980. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 37)
1561529
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1980. – 479с.
1561530
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : романы / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва, 1981. – 558 с. – В кни.: Овод / Э.Л. Войнич
1561531
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1981. – 471с.
1561532
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н. А. Волжиной. – Москва : Детская литература, 1981. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Детская литература)
1561533
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Алма-Ата, 1983. – 320с.
1561534
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1983. – 471с.
1561535
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1985. – 479с.
1561536
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1987. – 366с.
1561537
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1989. – 476с.
1561538
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
1561539
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома ; Овод / Бичер-Стоу Г., Э.Л. Войнич. – Москва : Детская литература, 1983. – 560 с.
1561540
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома или жизнь негров в Америке : [для ст. и ср. возр.] / Бичер-Стоу; Гарриет Бичер Стоу ; пер. и обр. В.С. Вальдман. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 424 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1561541
  Орлова Р.Д. Хижина, устоявшая столетие / Р.Д. Орлова. – Москва, 1975. – 112с.
1561542
  Рахно М.Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 268-274


  Статья посвящена исследованию особенностей функционирования современных английских афоризмов и сентенций. Использование стилистического и аксиологического методов анализа позволяет определить специфику социальной сфокусированности проанализированных ...
1561543
  Жежерін В.П. Хижі птахи України та їх охорона / В.П. Жежерін. – К, 1961. – 43с.
1561544
  Якушев В. Хижі речі століття. Чи готові ми до потенційних кіберзагроз? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 7


  Загрози з кожним роком стають дедалі серйознішими, витонченішими та масштабнішими.
1561545
   Хижний Юрій Анатолійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 64-65
1561546
  Коцур А.П. Хижняк Василь Петрович / А.П. Коцур, А.С. Білоцерківська // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 92-93 : фото
1561547
   Хижняк Василь Петрович (1927-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1561548
  Кержнер И.М. Хижщные полужесткокрылые семейства Nabidae фауны СССР и сопредельных стран : Автореф... канд. биол.наук: / Кержнер И.М.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1965. – 14л.
1561549
  Чугаев Л.А. Хиимия комплексных соединений / Л.А. Чугаев. – Л, 1979. – 586с.
1561550
  Навоий А. Хикматли сузлар : [афоризмы] / Алишер Навоий ; Узбекистон ССР ; Фанлар академияси ; [сост. и отв. ред. Х.С. Сулейманов]. – Тошкент : [б. и.], 1968. – 152 с.
1561551
  Коновалова О. Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 261-165. – ISBN 978-966-8917-14-1
1561552
  Талев Д. Хилендарский монах. Роман. / Д. Талев. – София, 1963. – 327с.
1561553
  Арефьева Л.м. Хилинэстераза мозга и крови при изменении резистентности организма с помощью воздействия на гипоталамус : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 102 / Арефьева Л.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24 с.
1561554
  Маккензи Д. Хиллари против Фукса / Д. Маккензи. – Ленинград, 1967. – 190 с.
1561555
  Мунгонов Б. Хилок наш бурливый : роман / Барадий Мунгонов ; пер. с бурят. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 319 с.
1561556
  Рахим И. Хилола : повесть / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 136 с.
1561557
   Хиля Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 253. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1561558
   Хиля Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 505. – ISBN 978-966-439-754-1
1561559
  Мовчанюк Д. Хилько Максим Миколайович / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 342. – ISBN 978-966-2726-03-9
1561560
   Хилько Микола Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1561561
  Кучинський Тарас Борисович Хилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики : Атореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Кучинський Т.Б.; НАНУ, Держ.наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2002. – 17 с.
1561562
  Леон М.Т. Химена / М.Т. Леон. – М, 1971. – 175с.
1561563
  Рубан В.Ф. Химера : поезії / В.Ф. Рубан. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 189 с. – ISBN 5-333-00610-5
1561564
  Василенко Людмила Химера / Василенко Людмила; Пер. на английский А.И.Тереха; Художественное оформление Д.Суглобова. – Київ : Птах, 2002. – 100с. – ISBN 966-96102-0-6
1561565
  Гусєв В.І. Химера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1561566
  Караменов М. Химера "євразійської імперії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Українці і половці - росіяни і монголи: одна й та сама модель поведінки.
1561567
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 11


  Про геополітичні "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля.
1561568
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму". Про геополітичне "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 468-474. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "Агресивна московська «протоімперія», що формувалася, гостро потребувала ідеологічного обґрунтування своїх вторгнень на чужі землі. Це завдання і виконав чернець Філофей (добре відчув політичне замовлення!), чиї послання пройняті духом злісного ...
1561569
  Амоша О. Химера беззбитковості державних шахт / О. Амоша, Д. Череватськмй // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  Стаття демонструє парадокс державного сектору вітчизняної вугільної промисловості: виробництво вугільної продукції на шахтах дедалі меншає, а обсяг витрат при цьому дедалі більшає. І це не наслідок інфляції: перерахунок витрат у долари за паритетом ...
1561570
  Караванова И. Химера бессознательного аналитика или как же все-таки услышать субъекта? // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 95-101. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2307-3195
1561571
  Демчук Р. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 327-342. – ISSN 2310-3310
1561572
  Круковець О. Химерна версія : роман / О. Круковець. – Львів : Каменяр, 1988. – 287 с.
1561573
  Смоляна Іванна Химерна ілюзія живого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – ISSN 0130-5212
1561574
  Кобилко Н. Химерна проза в українській літературі як сфера актуалізації міфопоетичного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 168-171
1561575
  Лабінський Микола Химерна проза Василя Земляка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-103. – ISSN 0869-3595
1561576
  Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 140-142
1561577
  Медвідь Л. Химерна ситуація химерної епохи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 191-193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1561578
  Колибенко О. Химерний був час, таким він і зостався // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 3. – С. 3-5


  Перелік праць з історії Переяславщини, надрукованих з початку XXI ст., у яких використано такі джерела.
1561579
  Коцарев О. Химерний Осьмачка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 23


  Тодось Осьмачка. Чи не найкарколомнішому українському письменнику XX століття - 120 років!
1561580
  Дубінін Г. Химерний реалізм. Рецензія на роман Валентина Терлецького "В.І.Н." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 66). – С. 13
1561581
  Скорина Л. Химерний роман Володимира Лиса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710
1561582
  Коваль Н. Химерні візерунки Еммануеля Макрона. Європейські декларації, національні консультації і стратегічні паузи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 3


  "22 січня в німецькому Аахені Еммануель Макрон і Ангела Меркель скріпили договором свою відданість справі франко-німецького примирення та посиленого співробітництва. Це має стати прикладом і зразком відповідальності для решти європейських держав. ...
1561583
  Коноваленко Т.В. Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 316-320. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1561584
  Мушкетик Ю. Химерності кохання : Цикл оповідань // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0208-0710
1561585
  Шевченко В.В. Химерность у растений / В.В. Шевченко, Л.И. Гриних. – М, 1981. – 212с.
1561586
  Єщенко Т. Химерометафора в ідіолекті літературно-мовного покоління 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 184-192. – ISSN 1728-9572
1561587
  Мак-Ларен Химеры млекопитающих / Мак-Ларен. – М., 1979. – 176с.
1561588
  Кренке Н.П. Химеры растений / Н.П. Кренке. – Москва-Ленинград, 1947. – 386с.
1561589
  Черняк Е.Б. Химеры старого мира / Е.Б. Черняк. – М., 1970. – 255с.
1561590
  Китс Д. Химеры Хемингуэя = Lighter than Vanity : [роман] / Джонатон Китс ; [пер. с англ. М. Новокшеновой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 397, [3] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Содержание: Галатея ; Пигмалион ; Метаморфозы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Таинство плагиата. Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-16445-6
1561591
  Якубовский Н.Н. Химизация : экономические проблемы / Якубовский Н.Н. – Киев, 1988. – 195 с.
1561592
  Некрасов Н.Н. Химизация в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – М, 1955. – 239с.
1561593
   Химизация в отраслях АПК. – М.
1. – 1989. – 320с.
1561594
  Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда / В.Г. Минеев. – Москва, 1990. – 287с.
1561595
  Фридман Ю.А. Химизация и интенсификация народного хозяйства Сибири / Ю.А. Фридман, С.И. Александров. – Новосибирск, 1990. – 267с.
1561596
  Иоффе В.М. Химизация и оптимальное планирование / В.М. Иоффе, Е.П. Щукин. – М, 1973. – 64с.
1561597
  Федоренко Н.П. Химизация и экономика / Н.П. Федоренко. – М., 1966. – 71с.
1561598
  Нурумбетов С.Н. Химизация народного хозяйства - важнейшее направление научно-технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нурумбетов С.Н.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
1561599
  Савинский Э.С. Химизация народного хозяйства и развитие химической промышленности. / Э.С. Савинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1978. – 335 с.
1561600
  Некрасов Н.Н. Химизация производственных процессов в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – Москва, 1955. – 32с.
1561601
   Химизация промышленности СССР.. – М., 1965. – 135с.
1561602
  Шейнина Химизация растениеводства / Шейнина, Л.Н. Власова. – М, 1973. – 84с.
1561603
   Химизация сельского хозяйства. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 356с.
1561604
  Черняев И.И. Химизм внутренней сферы комплексных соединений / И.И. Черняев. – Л, 1934. – 7с.
1561605
  Шульгина Е.Ф. Химизм вод шельфовой зоны Чорного моря при антропогенном воздействии / Е.Ф. Шульгина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 124с.
1561606
  Константинова Л.Г. Химизм воды ряда озер дельты Аму-Дарьи и роль некоторых групп микроорганизмов в изменении гидрохимического режима этих озер : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Константинова Л.Г.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Нукус, 1969. – 22л.
1561607
  Захаренко В.А. Химизм деструктивной гидрогенизации углеводородов в присутствии катализатора WS+алюмосиликат : Автореф... канд. хим.наук: / Захаренко В.А.; Акад. наук СССР. Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1958. – 12л.
1561608
   Химизм колчеданоносных вулканогенных формаций Урала. – Свердловск, 1982. – 127с.
1561609
  Соловьев С.П. Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии / С.П. Соловьев. – Ленинград : Наука, 1970. – 312с.
1561610
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – Алма-Ата, 1948. – 115с.
1561611
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – М.-Л., 1954. – 210с.
1561612
  Лэб В. Химии биологических процессов / В. Лэб. – Ленинград, 1925. – 75 с. – (Библиотека естествознания)
1561613
  Лассар-Кон Химии за час / Лассар-Кон. – Одесса, 1922. – 81с.
1561614
  Азингер Ф. Химии и технология парафиновых углеводородов / Ф. Азингер ; пер. с нем. И.И. Абрамсона [и др.]. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 623 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1561615
  Гофман А.В. Химик Жан Баптист Андреа Дюма / А.В. Гофман. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1885. – 140 с.
1561616
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [4], 72 с.


  Пер.: Алексеев, Петр Петрович (1840-1891)
1561617
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – [4], 72 с.
1561618
  Майер А.В. Химика-технический словарь / А.В. Майер. – Л, 1937. – 870с.
1561619
   Химикаты для полимерных материалов. – М., 1984. – 319с.
1561620
  Тютюнник В.М. Химики - лауреаты Ленинской премии / В.М. Тютюнник. – М., 1978. – 63с.
1561621
  Волков В.А. Химики : биографический справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова ; [отв. ред. В.И. Кузнецов]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 735 с.
1561622
  Лисичкин Г.В. Химики изобретают / Г.В. Лисичкин, В.И. Бетанели. – М., 1990. – 111с.
1561623
   Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал; В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2004. – 292 с. – ISBN 966-594-386-3
1561624
  Осипов Н.Н. Химико-аналитические методы в океаноогии / Н.Н. Осипов. – Л, 1987. – 67с.
1561625
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 17с.
1561626
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 16с.
1561627
  Амелин Василий Григорьевич Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметаллового ряда с катионными ПАВ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 10 с.
1561628
  Амелин В.Г. Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметанового ряда с катионными ПАВ : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1983. – 215 л. – Бібліогр.: л.172
1561629
  Костенко Л.С. Химико-аналитические свойства силикагеля, модифицированного аминодифосфоновой кислотой / Л.С. Костенко, С.А. Ахмедов, В.Н. Зайцев // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 116-122. – ISSN 1991-0290
1561630
   Химико-аналитический конгтроль - средство повышения качества продукции.. – М., 1984. – 161с.
1561631
  Емелин Е.А. Химико-аналитический контроль производства сложных эфиров целлюлозы в еводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Емелин Е.А.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1561632
  Боровикова Анфиса Лукьяновна Химико-аналитическое исследование влияния внешних условий на изменение состава некоторых сульфидных руд и их фазовый анализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боровикова Анфиса Лукьяновна; МВ и ССО Казахской ССР. Казах. гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1561633
  Садовничая Л.П. Химико-аналитическое исследование диссоциации оснований в уксусной и пропионовой кислотах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Садовничая Л.П. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1561634
  Благодарская З.Г. Химико-аналитическое исследование дифференцирующего действия растворителей на силу кислот. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Благодарская З.Г. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 35 с.
1561635
  Ярмаковская Любовь Григорьевна Химико-аналитическое исследование нивелирующе-дифференцирующего действия некоторых алифатических кетонов в отношении карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ярмаковская Любовь Григорьевна; Моск. хим.-технологич. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
1561636
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойства / А.Т. Пилипенко, 1955
1561637
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство коантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1951. – 178-187с.
1561638
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство ксантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1949. – С.227-231. – Отд. оттиск
1561639
  Буракова Т.Н. Химико-кристаллооптический анализ важнейших породообразующих минералов. / Т.Н. Буракова. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 40с.
1561640
  Кизельштейн Я В. Химико-механическая обработка металлов / Я В. Кизельштейн, . – Л., 1964. – 140с.
1561641
  Окнина Н.А. Химико-минералогическая харакетеристика хвалынских глинистых пород левобережья р. Ахтубы и процессы диффузии и диффузионного выщелачивания солей в них : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Окнина Н. А.; АН СССР, Лабор. гидрогеол. проблем. – Москва, 1955. – 19л.
1561642
   Химико-океанографические исследования морей и океанов.. – М., 1975. – 203с.
1561643
   Химико-океанологические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 223с.
1561644
  Волковинский В.В. Химико-океанологические условия формирования первичной продукции вод Южной Атлантики и Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Волковинский В.В.; Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1561645
  Климов И.Т. Химико-спектральное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах с применением концентрирования экстракцией. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов И.Т.; Гидрохим. ин-тут. – Новочеркасск, 1961. – 11л.
1561646
  Юделевич И.Г. Химико-спектральный анализ веществ высокой чистоты. / И.Г. Юделевич, Л.М. Буянова, И.Р. Шелпакова ; Отв. ред. Б.И. Пещевицкий ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-222 (490 назв.)
1561647
  Чучалина Л.С. Химико-спектральный метод анализа галлия, сурьмы и золота высокой частоты на примеси с экстракцией основы В,В1-дихлордиэтиловым эфиром : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Чучалина Л.С.; Сибирск. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 23л.
1561648
  Шугуров Э.В. Химико-спектральный метод определения микрограммовых количеств золота и серебра с предварительным сорбционным концентрированием в угольных колонках. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шугуров Э.В.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
1561649
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 1, вып. 1. – 1936. – XVIII, 458 с.
1561650
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1, вып. 1. – 1937. – XXIV, 582 с.
1561651
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2., ч. 1., вып. 2. – 1937. – XVI, 488 с.
1561652
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 2, вып. 1. – 1938. – XXIV, 506 с.
1561653
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге. – Изд. перераб. и доп. – Ленинград; Москва : Госхимиздат
Т. 4, вып. 2. – 1940. – 920 с.
1561654
  Фишер Ф. Химико-технические расчеты / Ф. Фишер ; перев. с нем. изд. под ред. В.А. Ушакова, А.Н. Гартман. – Москва : Макиз, 1927. – 128 с.
1561655
   Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /спиртовое, пивоваренное дрожжевое/. – М.-Л., 1937. – 514с.
1561656
  Малченко А.И. и др. Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /Спиртовое, пивоваренное, дрожжевое/. / А.И. и др. Малченко. – М.-Л., 1937. – с.
1561657
   Химико-технический справочник. – Птгр.
6. – 1922. – 97с.
1561658
   Химико-технический справочник. – Птгр.
Ч. 1. – 1923. – 266 с.
1561659
   Химико-технический справочник. – Л.
2. – 1925. – 399с.
1561660
   Химико-технический справочник. – Л.
4. – 1931. – 215с.
1561661
  Петухова Г.М. Химико-технологические исследования магнезиального вяжущего, полученного на основе рапной окиси магния из соляных озер Крыма : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Петухова Г.М. ; Киевск. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1966. – 25 с.
1561662
   Химико-технологические исследования сырья Кольского полуострова. – Л., 1987. – 152с.
1561663
  Левин В.П. Химико-технологические процессы получения промышленных материалов: уч. пособие / В.П. Левин, Л.В. Туварджиев. – Калинин, 1989. – 72с.
1561664
   Химико-технологические расчеты. – М., 1962. – 116с.
1561665
  Александров Г.Г. Химико-технологические расчёты / Г.Г. Александров. – Москва, 1962. – с.
1561666
  Крутиков П.Г. Химико-технологические режимы вспомогательных контуров АЭС. / П.Г. Крутиков. – Москва, 1983. – 81 с.
1561667
   Химико-технологические системы. – Л., 1986. – 422с.
1561668
   Химико-технологический факультет в вопросах и ответах. – Рига, 1987. – 26с.
1561669
   Химико-технологическое исследование углей некоторых месторождений СССР, 1952. – 43с.
1561670
  Осориб Я.И. Химико-товароведная характеристика карпатского сыра и биохимические процессы, происходящие в нем при созревании и хранении. : Автореф... канд.техн.наук: 377 / Осориб Я.И.; Львов.ин-т сов.торговли. – Л, 1968. – 20л.
1561671
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561672
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561673
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561674
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561675
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561676
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561677
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561678
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561679
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 1. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1561680
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1561681
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 3. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1561682
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 4. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1561683
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561684
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561685
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561686
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561687
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561688
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561689
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561690
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561691
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561692
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561693
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561694
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1561695
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – 1967. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561696
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561697
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561698
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561699
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561700
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561701
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561702
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561703
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561704
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561705
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561706
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1561707
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561708
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561709
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561710
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561711
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561712
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561713
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561714
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561715
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1561716
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561717
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561718
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561719
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561720
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, №10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561721
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561722
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561723
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561724
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561725
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561726
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1561727
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 12. – 2015. – 56 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1561728
  Блюмберг И.Б. Химико-фотографические процессы обработки кинопленки / И.Б. Блюмберг. – Москва, 1949. – 252с.
1561729
  Блинов Л.Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л.Н. Блинов. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 272с. – ISBN 5-8114-0296-1


  Содержит современное толкование терминов, понятий, устойчивых словосочетаний, встречающихся в курсах химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и смежных дисциплин.Для школьников, абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей
1561730
  Прандецкая Е.А. Химико-электролитический метод получения олова из отходов белой жести. : Автореф... канд. техн.наук: / Прандецкая Е.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1952. – 9 с.
1561731
   Химимя дикарбонильных соединений. – Рига, 1966. – 194с.
1561732
  Бобырь А.Д. Химиопрофилактика и терапия вирусных болезней растений / А.Д. Бобырь; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1976. – 255с.
1561733
  Адгина Валентина Васильевна Химиотерапевтическое излучение сангвиритрина при некоторых экспериментальныъ микозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.31 / Адгина Валентина Васильевна ; Мин-во мед. пром-сти СССР, Всес. научно-исслед. хим.-фармацевт ин-т. – Москва, 1974. – 28 с.
1561734
  Верховский В.Н. Химическая азбука / В.Н. Верховский. – изд. 3-е. – Ленинград : Образование, 1929. – 16 с.
1561735
  Мухина Р.Г. Химическая активность и пространственная доступность. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мухина Р.Г.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1966. – 13л.
1561736
  Подольский Ю.Я. Химическая активность смазочных сред при граничном трении : Автореф... д-ра техн.наук: 082 / Подольский Ю.Я.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.31-38
1561737
  Лав Р.М. Химическая биология рыб / Р.М. Лав. – М., 1976. – 349с.
1561738
  Добровольский Б.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве / Б.В. Добровольский, А.В. Пономаренко. – изд. 2-е, дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 130 с.
1561739
   Химическая борьба с сорняками. – Рига, 1961. – 18 с.
1561740
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1561741
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1561742
  Матюха Л.А. Химическая борьба с сорняками в посевах сорго и проса в условиях центральной Степи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Матюха Л.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24л.
1561743
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1561744
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1934. – 294с.
1561745
  Евдокимов В.И. Химическая возгонка / В.И. Евдокимов. – Москва, 1984. – 64с.
1561746
  Розанцев Э.Г. Химическая гармония организма. / Э.Г. Розанцев. – М, 1989. – 31с.
1561747
  Пхалагова Д.М. Химическая география вод и гидрогеохимия Центрального Кавказа / Д.М. Пхалагова. – Орджоникидзе, 1976. – 360с.
1561748
  Максимович Г.А. Химическая география вод суши / Г.А. Максимович. – Москва, 1955. – 328с.
1561749
   Химическая география.. – Пермь
1. – 1961. – 103с.
1561750
  Мишке И.В. Химическая десикация бобовых растений в условиях Латвии. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишке И.В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 28л.
1561751
  Фостер Д. Химическая деятельность грибов / Д. Фостер. – Москва, 1950. – 652с.
1561752
  Горшкова М.А. Химическая диагностика питания хлебных злаков как показатель доступности азота, фосфора, и калия почвы : Автореф... канд. биолнаук: / Горшкова М. А.; МГУ. – М., 1968. – 32л.
1561753
  Даниелян С.Г. Химическая диагностика потребности абрикоса и персика в удобрениях : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Даниелян С.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1971. – 27л.
1561754
  Мейергоф О. Химическая динамика жизненных явлений / О. Мейергоф. – Москва; Ленинград, 1926. – 122 с. : табл., рис.
1561755
  Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах / В.Н. Чеботин. – Москва, 1989. – 207с.
1561756
  Бахуров В.Г. Химическая добыча полезных ископаемых : ( основы процесса, характеристика месторождений, исследования и изыскания, промышленный опыт) / Бахуров В.Г., Руднева И.К. ; под ред. Д.Т. Десятникова. – Москва : Недра, 1972. – 134 с. : черт.
1561757
  Самойло М.В. Химическая жизнь земной коры / М.В. Самойло. – М.-Л., 1934. – 181с.
1561758
  Бигалиев А.Б. Химическая защита при фракционированом рентгеновском облучении фибробластов эмбриона человека, культивируемых in vitho. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бигалиев А.Б.; АН Каз.СССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1561759
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Ленинград : Колос, 1966. – 312с.
1561760
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Ленинград : Колос, 1972. – 328с.
1561761
   Химическая защита растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 448с.
1561762
   Химическая защита растений. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1987. – 414с.
1561763
  Шин П.В. Химическая защита растений механизирвоанныами отрядами и спциализированными отделениями. / П.В. Шин, А.И. Трунов. – М., 1976. – 32с.
1561764
   Химическая и биологическая кинетика.. – М., 1983. – 295с.
1561765
  Сурмило Г.В. Химическая и горная промышленность / Г.В. Сурмило. – Москва, 1960. – 79с.
1561766
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран. – Москва, 1960. – 207с.
1561767
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран.. – М., 1962. – 560с.
1561768
  Белов Валерий Захарович Химическая идентификация нильсбория и изучение свойств его безводных галогенидов методом газоадсорбционной термохроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Белов Валерий Захарович ; Радиевый ин-т им. В.Г. Хлопина. – Ленинград, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1561769
   Химическая изменчивость растений.. – Кишинев, 1972. – 148с.
1561770
  Буряк В.П. Химическая индустрия Бразилии и проблемы национальной экономики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 11-21. – ISSN 044-748Х
1561771
  Бушуев В.М. Химическая индустрия в свете решений 24-ого съезда КПСС / В.М. Бушуев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 300с.
1561772
  Мезенцев В.А. Химическая индустрия и экономика / В.А. Мезенцев. – М, 1965. – 48с.
1561773
  Синюкова Т.И. Химическая индустрия страны в конце десятой пятилетки / Т.И. Синюкова. – Москва : Знание, 1979. – 62 с.
1561774
  Потапов В.М. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 224с.
1561775
  Потапов В.М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в лит. / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – М., 1978. – 303с.
1561776
  Ларин В.И. Химическая ионизация сплава бериллиевой бронзы в хлоридных растворах / В.И. Ларин, Л.М. Егорова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 20-27. – ISSN 0041-6045
1561777
  Эмануэль Н.М. Химическая кинетика / Н.М. Эмануэль. – М, 1966. – 48с.
1561778
  Уэйт Н.Р. Химическая кинетика / Н.Р. Уэйт. – М, 1974. – 80с.
1561779
  Заиков Г.Е. Химическая кинетика / Г.Е. Заиков, В.А. Крицман. – Москва, 1980. – 64с.
1561780
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели жидкофазных реакций : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 166 с. : ил.
1561781
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели неорганических реакций : Сб. науч. тр. – Москва : Б.и., 1987. – 154 с. : ил.
1561782
   Химическая кинетика в катализе. Проблемы макрокинетики и методические вопросы : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1987. – 155 с. : ил.
1561783
   Химическая кинетика в катализе. Теоретические проблемы кинетики : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 165 с. : ил.
1561784
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ : Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 591с.
1561785
  Раковский А.В. Химическая кинетика и катализ. / А.В. Раковский. – 2-е изд. – М-Л, 1932. – 84с.
1561786
   Химическая кинетика и катализ.. – М., 1979. – 215с.
1561787
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ: Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 590с.
1561788
  Глазов В.И. Химическая кинетика с применением ЭВМ / В.И. Глазов, В.В. Ревебцов. – Волгоград, 1991. – 111с.
1561789
  Ткаченко Л.А. Химическая кинетика, полимеризационные процессы и композиционные материалы : Труды Ениколопова Н.С. за 1946-1976 гг. Библиография / Л.А. Ткаченко. – Черноголовка, 1976. – 52 с.
1561790
  Шимулис В.И. Химическая кинетика. / В.И. Шимулис. – М., 1975. – 130с.
1561791
   Химическая коммуникация животных. – М., 1986. – 431с.
1561792
  Раскин Н.М. Химическая лаборатория М.В.Ломоносова. / Н.М. Раскин. – МоскваЛ., 1962. – 340с.
1561793
  Верховский В.Н. Химическая лаборатория трудовой школы / В.Н. Верховский. – изд. 3-е. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 94 с.
1561794
  Терентьев А.П. и Яновская Л.А. Химическая литература и пользование ею / А.П. и Яновская Л.А. Терентьев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 327с.
1561795
   Химическая литература СССР. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 331 с.
1561796
   Химическая литература СССР. – Москва ; Ленинград
Ч. 1, вып. 3. – 1958. – 569 с.
1561797
  Александров Е.М. Химическая металлизация оксидного слоя и влияние ее на свойства оксидного катода : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Александров Е.М. ; Иван. хим.-техн. ин-т. – Иваново, 1969. – 27 с.
1561798
  Роуз Э. Химическая микробиология / Э. Роуз. – Москва, 1971. – 294с.
1561799
  Буриченко В.К. Химическая модификация в ряду -аминокислот и их фосфиновых аналогов, алколоидов цитизана и сальсилодина и -фенилцинхониновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Буриченко В. К.; Тадж.ГУ. – Душанбе, 1966. – 31л.
1561800
  Береснев В.В. Химическая модификация ненасыщенных эластомеров фосфорсодержащими кислотами и некоторые свойства полученных продуктов. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Береснев В.В.; Казан.хим.-техн.ин.-т. – Казань, 1968. – 17л.
1561801
  Аймухамедова Г.Б. Химическая модификация пектиновых веществ / Г.Б. Аймухамедова [и др.] 4 АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1974. – 82 с., [3] л. табл. : граф., табл. – Библиогр.: с. 78-81
1561802
  Филимошкин А.Г. Химическая модификация полипропилена и его производных / А.Г. Филимошкин, Н.И. Воронин. – Томск, 1988. – 176с.
1561803
  Смирнова Г.Н. Химическая модификация полиэтилентерефталата в процессе его получения красителями с функциональными группами : Автореф... канд. технич.наук: 05.354 / Смирнова Г.Н.; Ивановск. хим.-технологич. ин-т. – Иваново, 1971. – 24л.
1561804
  Опарин А.И. Химическая организация живой материи / А.И. Опарин. – С. 26-41. – Отд. оттиск
1561805
  Махмудов А.М. Химическая оценка кормового значения зообентоса Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудов А.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 24л.
1561806
  Линецкий Виктор Абрамович Химическая очистка сточных вод в процессе синтеза акрилонитрила окислительным аммонолизом пропилена : Автореф... канд. техн.наук: / Линецкий Виктор Абрамович; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии. – Баку, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1561807
  Никитин Н.И. Химическая переработка древесины / Н.И. Никитин. – Л, 1924. – 136с.
1561808
  Григорьян Р.К. Химическая переработка неграмского доломита с целью получения сернокислого магния, сернокислого кальция, окиси магния : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Григорьян Р.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1561809
  Гольдштейн Р. Химическая переработка нефти / Р. Гольдштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 423с.
1561810
   Химическая переработка нефтяных углеводородов. – М., 1956. – 654с.
1561811
  Мартин Ф.С. Химическая переработка ядерного топлива / Ф.С. Мартин, Д.Л. Майцлс. – М, 1961. – 264с.
1561812
  Мюллер Р. Химическая петрология / Р. Мюллер, С. Саксена. – Москва, 1980. – 517 с.
1561813
  Морозова Г.Р. Химическая природа антибиотика целикомицина : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Г.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1561814
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1939. – 67с.
1561815
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1941. – 69с.
1561816
  Пунга В.К. Химическая природа и активность сланцевого ростового вещества. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пунга В.К.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минералог. наукам. – Таллин, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1561817
  Макаров А.Д. Химическая природа и каталитические свойства кремнециркониевых катализаторов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Макаров А. Д.; СО АН СССР, Объед. учен. совет по хим. наукам, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1962. – 27с.
1561818
  Эрм А.Я. Химическая природа и процессы образования центров рекомбинации в легированном сульфидекадмия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эрм А.Я.; Ан СССР.Уральск.науч.ц.ин-т.химии. – Свердловск, 1982. – 18л.
1561819
  Вечер А.С. Химическая природа пластид и методы их исследования. : Автореф... д-ра биол.наук: / Вечер А.С.; Ин-т биохим. Акад. наук СССР. Краснодар. ин-т пищевой промышл. – Москва-Краснодар, 1950. – 23 с.
1561820
  Пашевич В.Ю. Химическая природа яда, образуемого грибком Stachybotrys alternans. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пашевич В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1561821
  Мухленов И.П. Химическая промышленность / И.П. Мухленов. – М., 1958. – 1-178с.
1561822
  Калечиц В.В. Химическая промышленность / В.В. Калечиц. – К., 1976. – 31с.
1561823
  Ривный П.К. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Северного Казказа (соврем. сост. и перспект. развит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ривный П. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
1561824
  Фридман Ю.А. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Сибири / Ю.А. Фридман. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1561825
   Химическая промышленность Великобритании, 1958. – 204с.
1561826
  Даценко И.И. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. / И.И. Даценко. – Киев, 1986. – 175 с.
1561827
  Козлов А.И. Химическая промышленность капиталистического мира / А.И. Козлов. – Л., 1935. – 280с.
1561828
  Блинков Б. Химическая промышленность СССР : Экономический очерк / Б. Блинков. – Москва ; Ленинград : Государственное химико-техническое издательство, 1932. – 143 с.
1561829
   Химическая промышленность СССР.. – М.-Л., 1926. – 222с.
1561830
   Химическая промышленность США.. – М.
1. – 1972. – 590с.
1561831
  Ситников А.П. Химическая промышленность юга России до войны / А.П. Ситников. – Х., 1918. – 31с.
1561832
   Химическая промышленность.. – Нью-Йорк, 1969. – 91с.
1561833
  Ефремова Т.В. Химическая прополка льна-долгунца перемещающимися и контактными гербицидами : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ефремова Т.В.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – Горький, 1964. – 20л.
1561834
  Кучер Р.В. Химическая реакция в эмульясиях / Р.В. Кучер, В.И. Карбан. – К., 1973. – 142с.
1561835
  Грагеров И.П. Химическая реакция ядер в исследовании механизма реакций органических соединений / И.П. Грагеров. – Киев : Наукова думка, 1985. – 311 с.
1561836
   Химическая регуляция процессов жизнедеятельности растений. – Ярославль, 1985. – 106с.
1561837
   Химическая регуляция роста и развития растений.. – Ярославль, 1986. – 108с.
1561838
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 87 с.
1561839
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 88 с.
1561840
  Ходаков Ю.В. Химическая связь / Ю.В. Ходаков. – М., 1966. – 48с.
1561841
  Шусторович Е.М. Химическая связь : Сущность и проблемы. / Е.М. Шусторович; Е.М. Шустович ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 231 с. : ил. – (Серия "Современные тенденции развития науки")
1561842
  Яцимирский К.Б. Химическая связь : учебник для студ. хим. спец. ун-тов / К.Б. Яцимирский, В.К. Яцимирский. – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
1561843
  Маррел Дж. Химическая связь / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер; Под ред. И.В.Александрва. – Москва : Мир, 1980. – 384с
1561844
  Шевельков А.В. Химическая связь : Учебно-метод. пособие для студентов 1-го курса / А.В. Шевельков; МГУ им.М.В.Ломоносова. Хим.фак-тет. – Москва, 1999. – 42с.
1561845
  Шусторович Е.М. Химическая связь в координационных соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1975. – 109с.
1561846
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1976. – 272 с. : ил.
1561847
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 2. – 1976. – 279 с. : ил.
1561848
   Химическая связь в кристаллах полупроводников и полуметаллов.. – Минск, 1973. – 287с.
1561849
   Химическая связь в кристаллах.. – Минск, 1969. – 524с.
1561850
  Шусторович Е.М. Химическая связь в органических соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1966. – 64с.
1561851
   Химическая связь в полупроводниках : [cборник статей]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 368 с. – Библиогр. в конце статей
1561852
   Химическая связь в полупроводниках и полуметаллах. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 456с.
1561853
   Химическая связь в полупроводниках и термодинамика. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 340 с.
1561854
  Адаменкова М.Д. Химическая связь и вещество : учеб.пособие для студентов-иностранцев / М.Д. Адаменкова, Е.Н. Борисова, М.И. Привезенцева ; МГУ. – Москва : МГУ, 1990. – 105 с. : ил. – (Химия)
1561855
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – М., 1969. – 272с.
1561856
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – 2-е, перераб. – М., 1976. – 208с.
1561857
  Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов / Л.А. Резницкий. – М., 1991. – 165с.
1561858
  Спайс Дж Химическая связь и строение / Спайс Дж. – М, 1966. – 430с.
1561859
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1968. – 56 с.
1561860
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1971. – 95 с.
1561861
  Терешин Г.С. Химическая связь и строение вещества / Г.С. Терешин. – М., 1980. – 176с.
1561862
   Химическая связь и строение молекл.. – М., 1984. – 279с.
1561863
  Яковлев А.Г. Химическая связь и строение молекулы / А.Г. Яковлев. – М., 1961. – 24с.
1561864
  Ван Аркель Химическая связь с электростатической точки зрения. / Ван Аркель, Де-Бур. – 2-е изд. – Ленинград : ОНТИ ХИМТЕОРЕТ, 1935. – 248с.
1561865
   Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей.. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1976. – 41с.
1561866
  Соколов В.Е. Химическая сигнализация млекопитающих / В.Е. Соколов, Э.П. Зинкевич. – Москва, 1978. – 63с.
1561867
  Вартанян Г.А. Химическая симметрия и асимметрия мозга / Г.А. Вартанян, Б.И. Клементьев. – Ленинград, 1991. – 150с.
1561868
  Садовникова Л.А. Химическая систематика. / Л.А. Садовникова. – М., 1990. – 47с.
1561869
  Вольф М.Б. Химическая стабилизация моторых и реактивных топлив / М.Б. Вольф. – Москва, 1970. – 370с.
1561870
  Ваттаб К Ф.А. Химическая стерилизация тары и оборудования йодофорами в консервном производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.13 / Ваттаб Ф.А.К.; Одесск. технол. ин-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1561871
  Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов / Г.Я. Воробьева. – Москва, 1981. – 296с.
1561872
  Алкснис А.Ф. Химическая стойкость полиэфиров / А.Ф. Алкснис, Г.Е. Заиков, В.П. Карливан ; АН ЛатвССР, Ин-т химии древесины. – Рига : Зинатне, 1978. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-219
1561873
  Григорьев В.П. Химическая структура и защитное действие ингибиторов коррозии / В.П. Григорьев, В.В. Экилик. – Ростов-на-Дону, 1978. – 184с.
1561874
  Эггинс Б.Р. Химическая структура и реакционная способность твердых веществ. / Б.Р. Эггинс ; Пер. с англ. канд. хим. наук М.Г. Гольдфельда. – Москва : Химия, 1976. – 159 с.
1561875
  Пономарева Л.П. Химическая структура и физико-химическая характеристика битумоидов и нефти юга Молдавии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пономарева Л.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1561876
  Улих Г. Химическая термодинамика / Г. Улих. – Ленинград, 1933. – 304с.
1561877
  Карапетьянец М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянец. – Москва, 1949. – 546с.
1561878
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика / Я.И. и др. Герасимов. – Москва : Московский университет, 1951. – 56 с.
1561879
  Акопян А.А. Химическая термодинамика / А.А. Акопян. – Москва : Высшая школа, 1963. – 527 с.
1561880
  Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дефэй; Пер. с англ. В.А. Михайлова. – Новосибирск : Наука, 1966. – 510с.
1561881
  Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянц. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 583с.
1561882
   Химическая термодинамика. – Москва, 1984. – 316с.
1561883
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва, 1969. – 112с.
1561884
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 295 с.
1561885
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 1. – 1960. – 230 с.
1561886
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 2. – 1961. – 262 с.
1561887
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 3. – 1963. – 283 с.
1561888
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургия
Т. 4. – 1966. – 427 с.
1561889
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, С.И. Горбов. – Москва : Металлургия
Т. 5. – 1973. – 296 с.
1561890
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. и др. Герасимов. – Москва
6. – 1974. – 312с.
1561891
   Химическая термодинамика и термохимия. – Москва, 1979. – 227с.
1561892
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – Москва, 1981. – 336 с.
1561893
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 558 с.
1561894
  Сталл Д. Химическая термодинамика органических соединений / Д. Сталл. – Москва, 1971. – 807с.
1561895
  Романовская Г.Д. Химическая терморегуляция у овец в связи с термическим и механическим раздражением рубца : Автореф... канд. биол.наук: / Романовская Г. Д.; АН АзССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1965. – 19л.
1561896
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – [6], II, 167 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1561897
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – [6], II, 167 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1561898
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 2 : Топливо и отопление: [Вып. 1. Топливо; Вып. 2. Отопление и способы исследования топлива] : (с 43 таблицами чертежей). – 1888. – X, 547, [5] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1561899
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Ред., пер. А.Е. Порай-Кошица. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1924. – 112с.
1561900
  Коновалов Д.П. Химическая технология / Д.П. Коновалов, Л.Ф. Фокин. – Л.-М.
1. – 1925. – 275с.
1561901
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. А.Л. Бабошина. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 2 : Металлургия. – 1925. – 132с.
1561902
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные вяжущие материалы. Стекло, керамика. – 1925. – 129с.
1561903
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. Л.М. Лялина. – Ленинград : Науч. тех.-хим. изд.
Вып. 5 : Жиры, сахар, крахмал, целлюлоза, брожение. – 1927. – 270с.
1561904
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der Chemischen Technologie. / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. глав "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1930. – 122с.
1561905
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie. / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные и вяжущие материалы. – 1930. – 170с.
1561906
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. главы "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1931. – 164с.
1561907
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 4 : Теплота. Холод. Вода. Основная химическая промышленность. Взрывчатые вещества. Газовое освещение. – 1931. – 439с.
1561908
   Химическая технология. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 360с.
1561909
  Белоцветов А.В. Химическая технология / А.В. Белоцветов. – 4-е изд. – М, 1976. – 319с.
1561910
  Алтухов К.В. Химическая технология : учеб. пособие для студ. хим. и биол. спец. пед. ин-тов / Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с. : ил.
1561911
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2005
1561912
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2005
1561913
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2005
1561914
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2006
1561915
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2006
1561916
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2006
1561917
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2006
1561918
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2006
1561919
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2007
1561920
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2007
1561921
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2007
1561922
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2007
1561923
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас] : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1. Вода : Химическая технология воды : Атлас (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – XXII л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. - Экз. в разных обл. и на разной тип. бумаге
1561924
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас]. Ч. 1 : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира // Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского), 1879. – Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – XVI л. ил.
1561925
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас] : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 2 : Топливо и отопление : Атлас (с 43 таблицами чертежей). – 1888. – XLIII л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. - Экз. в разных обл. и на разной тип. бумаге
1561926
   Химическая технология биологически активных соединений : Деятельность кафедры технологии тон. орган. синтеза хим. фак. РПИ, 1974-1983 г. – Рига, 1983. – 133с.
1561927
  Викторов П.П. Химическая технология волокнистых веществ / П.П. Викторов. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 535с.
1561928
   Химическая технология волокнистых веществ /беление, крашение, отделка/. – Л., 1937. – с.
1561929
  Шапошников В.Г. Химическая технология волокнистых и красящих веществ / В.Г. Шапошников. – 3-е изд., заново перераб. – М.-Л.
2. – 1939. – 593с.
1561930
  Будников П.П. Химическая технология минеральных веществ. / П.П. Будников. – Ивано-Франковск, 1927. – 340с.
1561931
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Химическая технология неорганических веществ". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004333-9 (кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 533с.
1561932
  Вейлэ К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейлэ. – Москва-Ленинград, 1924. – 120с.
1561933
  Вейле К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейле. – Харків, 1924. – 127с.
1561934
  Федорченко Г.П. Химическая технология получения Д-фруктозы. : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Федорченко Г.П.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1561935
   Химическая технология редкометального сырья. – М.-Л., 1966. – 114с.
1561936
  Головин П.В. Химическая технология свеклосахарного производства / П.В. Головин. – М.-Л., 1933. – 320с.
1561937
  Тавилдаров Н.И. Химическая технология сельско-хозяйственных продуктов : в 2 т. / сост. Н. Тавилдаров, проф. С.-Петерб. технол. ин-та. – 1888-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1 : 1. Общая часть; 2. Крахмальное производство; 3. Свеклосахарное и рафинадное производство : (с 40 таблицами политипажей). – 1888. – [2], XXII, 542 с. : табл.
1561938
  Тавилдаров Н.И. Химическая технология сельско-хозяйственных продуктов : в 2 т. / сост. Н. Тавилдаров, проф. С.-Петерб. технол. ин-та. – 1888-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2 : 1. Пивоваренное производство; 2. Винокуренное производство и очищение сырого спирта : (с 36 таблицами политипажей). – 1889. – [4], VIII, 396 с. : табл.
1561939
   Химическая технология силикатов в РПИ. – Рига, 1973. – 106с.
1561940
   Химическая технология теплоносителей ядерных энергетических установок. – М., 1985. – 312с.
1561941
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1981. – 146с.
1561942
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1989. – 161с.
1561943
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Ленинград, 1990. – 166 с.
1561944
  Соколов В.И. Химическая топология. / В.И. Соколов. – М., 1981. – 63с.
1561945
  Шаталов В.В. Химическая устойчивость гетерогенной структуры Si--SiO2--Al при повышенных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.14 / Шаталов В.В.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж., 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1561946
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 1. – 1995
1561947
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 2/3. – 1995
1561948
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 4. – 1995
1561949
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 5. – 1995
1561950
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 6. – 1995
1561951
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 7. – 1995
1561952
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 8. – 1995
1561953
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 9. – 1995
1561954
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 10. – 1995
1561955
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 11. – 1995
1561956
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 12. – 1995
1561957
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 1. – 1996
1561958
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1997
1561959
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 8. – 2004
1561960
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 10. – 2004
1561961
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 11. – 2004
1561962
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 2. – 2005
1561963
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 4. – 2005
1561964
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 6. – 2005
1561965
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 7. – 2005
1561966
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 8. – 2005
1561967
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 9. – 2005
1561968
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 12. – 2005
1561969
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 1. – 2006
1561970
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 2. – 2006
1561971
  Зельдович Я.Б. Химическая физика и гидродинамика : Избранные труды / Я.Б. Зельдович. – Москва, 1984. – 374с.
1561972
  Эмануэль Н.М. Химическая физика молекулярного разрушения / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1988. – 367с.
1561973
  Эмануэль Н.М. Химическая физика проблемы "глаз и солнце" / Н.М. Эмануэль, М.А. Островский. – М, 1983. – 64с.
1561974
  Эмануэль Н.М. Химическая физика старения и стабилизации полимеров / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1982. – 359с.
1561975
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Черноголовка, 1975. – 55с.
1561976
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Москва, 1978. – 63с.
1561977
  Васильева Т.С. Химическая форма материи / Т.С. Васильева, В.В. Орлов. – Пермь, 1983. – 172с.
1561978
  Васильева Т.С. Химическая форма материи и закономерный мировой процесс / Т.С. Васильева. – Красноярск, 1984. – 136с.
1561979
  Хюссе Ю.Ю. Химическая характеристика высших фракций генераторной смолы прибалтийского сланца / Ю.Ю. Хюссе. – Тарту, 1949. – 64с.
1561980
  Богданова М.В. Химическая характеристика и условия образования перфографических типов плотных бурых углей некоторых нижнемезозойских месторождений Казахстана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова М. В. ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1964. – 17 с.
1561981
  Асаналиев Ж. Химическая характеристика и формирование речных вод Юга Киргизии. : Автореф. дис. ... наук: 551.482.214 / Асаналиев Ж. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 16 с.
1561982
  Агайна С.Й. Химическая характеристика нового, противогрибкового антибиотика нифиницина : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Агайна С.Й.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Москва, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1561983
  Кинд В.А. Химическая характеристика портланд- цемента / В.А. Кинд. – Л-М, 1932. – 56с.
1561984
  Кузнецова А.И. Химическая характеристика соляных месторождений юго-западного Таджикистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова А.И.; Акад.наук Таджик.ССР. – Сталинабад, 1958. – 19л.
1561985
   Химическая чистка и крашение одежды. – М., 1952. – 188с.
1561986
   Химическая чистка и крашение одеэжды. – М., 1952. – 188с.
1561987
  Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы / Е.В. Посохов. – Л., 1981. – 286с.
1561988
  Холленд Х.Д. Химическая эволюция океанов и атмосферы / Х.Д. Холленд. – Москва : Мир, 1989. – 551с.
1561989
  Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах / М. Кальвин; Под ред. акад. А.И. Опарина. – Москва : Мир, 1971. – 240 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1561990
  Жунгиету Г.И. Химическая экология высших растений / Г.И. Жунгиету, И.И. Жунгиету. – Кишинев, 1991. – 198с.
1561991
  Марковский Л.Я. Химическая электротермия / Л.Я. Марковский, Д.Л. Оршанский, В.П. Прянишников; под общ. ред. Д.Л.Оршанского. – Ленинград-Москва : ГХИ, 1952. – 408 с.
1561992
  Бекетов Н.Н. Химическая энергия в природе : речь чит. в общем собрании IX Съезда русск. естествоиспытат. и врачей в Москве, II января 1894 года / Н.Н. Бекетов. – [б. м.] : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 7 с. – Отд. оттиск
1561993
   Химическая энзимология. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 277с.
1561994
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Абл-Дар. – 1988. – 623с.
1561995
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-035-5
Т. 2 : Даффа-Меди. – 1990. – 671с.
1561996
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-039-8
Т. 3 : МЕД-ПОЛ. – 1992. – 639 с.
1561997
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-092-4
Т. 4 : ПОЛ-ТРИ. – 1995. – 639 с.
1561998
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-257-9
Т. 1 : АБЛ-ДАР. – 1998. – 623 с.
1561999
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-284-6
Т. 2 : ДАФ-МЕД. – 1998. – 671 с.
1562000
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-310-9
Т. 5 : ТРИ-ЯТР. – 1998. – 783 с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,