Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1569001
  Кончин Е. "Хранить постоянно..." / Е. Кончин. – Тула, 1982. – 121с.
1569002
  Сирота В. "Хрест Гонтаревої" - неминучий результат реформ чи особливий український феномен? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 6


  "Останній тиждень березня був відзначений активною медіа-присутністю голови НБУ В.Гонтаревої у провідних міжнародних ЗМІ. Журналісти Financial Times, посилаючись на джерела в Міжнародному валютному фонді, зробили висновок, що " 52-річна Гонтарева ...
1569003
  Бєлов О.Ф. "Хрест незрушний на кітві буде навік-віки". Ще раз про символ хреста-якоря у гербі гетьмана Івана Мазепи / О.Ф. Бєлов, Г.І. Шаповалов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 287-295. – ISSN 2076-8982
1569004
  Кучерук О.С. "Хрест Симона Петлюри" - відзнака Державного центру УНР в екзилі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 43-48. – ISSN 0130-5247
1569005
  Омельченко Г. "Хрестовий похід" Кремля // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 120). – С. 8-9


  Як Московія привласнила православ"я Київської Русі та чому не хоче втрачати вкрадене.
1569006
  Сокирко О. "Хрестоцілувальні" книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 400-410. – ISBN 978-966-8846-19-9
1569007
  Горчаков О.А. Хранить вечно / О.А. Горчаков. – М., 1980. – 303с.
1569008
  Галай Ю.Г. Хранить истории следы: охрана памятников истории и культуры на Нижегор. земле 1917 -1941 гг. / Ю.Г. Галай. – Горький, 1989. – 152с.
1569009
  Ельшин Н.Х. Хранить постоянно / Н.Х. Ельшин. – М., 1979. – 110с.
1569010
  Чаховский В.М. Хранить теплоту. / В.М. Чаховский. – М., 1990. – 62с.
1569011
   Храпунов Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1569012
  Бублік Л. Хребет / Л. Бублік. – Київ, 1967. – 230с.
1569013
   Хребет Ломоносова как естественное продолжение материковой окраины Евразии в Арктирческий бассейн / В.А. Поселов, Г.П. Аветисов, В.В. Буценко, С.М. Жолондз, В.Д. Каминский, С.П. Павлов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1662-1680 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7886
1569014
  Сокирко О. Хребет нації // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 12-14. – ISSN 1996-1561


  Запорукою виживання є не примітивне пристосуванство, а культивування національної гідності разом із дієвою опірністю.
1569015
  Лысаковский К. Хребет Петра Великого и его ледники / К. Лысаковский. – Одесса : Типография Акцион. Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1908. – 29 с.
1569016
  Нехорошев В.П. Хребет Саур / В.П. Нехорошев. – М.-Л.
9. – 1941. – 1-212с.
1569017
  Гуров И.П. Хребет Скалистый / И.П. Гуров. – М., 1960. – 192с.
1569018
  Игошин В.И. Хребет Черского: массив Буордах / В.И. Игошин. – М., 1988. – 206с.
1569019
   Хребетні тварини урочища "Феофанія" / С. Конякін, Т. Шупова, Л. Губарь, А. Білушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-28. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Урочище "Феофанія" міститься на околиці Києва і репрезентує угруповання корінної діброви з високою щільністю вікових дерев та похідних грабового лісу, остепненою лукою, культурфітоценозами, каскадом ставків, струмком. За період 2012–2018 років виявлено ...
1569020
  Шпаковський С.М. Хребтіївський період роду Собанських // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 82-93
1569021
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва, 1952. – 908с.
1569022
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1, 2. – 1955. – 824с.
1569023
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
3. – 1955. – 500с.
1569024
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
3. – 1956. – 502с.
1569025
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1. – 1961. – 364с.
1569026
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Новосибирск
1, 2. – 1962. – 840с.
1569027
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Новосибирск
3. – 1962. – 500с.
1569028
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1-2. – 1971. – 575, 783с.
1569029
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1. – 1981. – 576с.
1569030
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
2. – 1981. – 764с.
1569031
  Глушко Т.П. Хрематистика як "релігія грошей" та дві кризи сучасності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 12-19


  У статті аналізується процес становлення сучасного фінансово-орієнтовано-го типу соціально-економічного світогляду під кутом зору запропонованого Арис- тотелем поняття "хрематистика", що у контексті сучасності позиціонується як "релігія грошей". В ...
1569032
  Зимовець Г.В. Хрематоніми та ергоніми як одиниці мовної системи та знаки національної культури: внутрішня структура і контекст функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 325-330
1569033
  Товстюк К. Хресна дорога : Трагедія / К. Товстюк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 344с. – ISBN 966-7018-38-5
1569034
  Биков В.В. Хресна дорога : Статті. Есе. Інтерв"ю. Виступи / В.В. Биков; Пер. з білоруської Б.Чайковського. – Київ : Веселка, 2002. – 262 с. – ISBN 966-01-0221-6
1569035
  Марусенко П. Хресна дорога Анатолія Жураковського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 14


  "...До 120-річчя від дня народження та 80-річчя від дня страти вийшла друком книжка Павла Проценка "К незакатному Cвету. Анатолий Жураковский. Пастырь, поэт, мученик". Ця книжка є життєписом одного з видатних київських священиків ХХ ст. о. Анатолія ...
1569036
  Остащук І.Б. Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 152-156. – ISSN 2076-1554


  Досліджується релігійна католицька практика Хресної дороги, зокрема її філософсько-теологічна й психологічна основа, винекнення, становлення та різновиди культурно-релігійного функціонування. Розкривається сутність Хресної дороги,домінантного пасійного ...
1569037
  Романюк В. Хресна дорога владики Івана Лятишевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 жовтня (№ 41). – С. 10


  Іван Лятишевський — український церковний діяч, педагог, дійсний член Українського богословського наукового товариства (УБНТ), єпископ-помічник Станіславівської єпархії УГКЦ, в"язень радянських таборів, ісповідник віри.
1569038
  Вежель Л. Хресна дорога Йосипа Сліпого (за матеріалами газет та архівних документів) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 608-621. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1569039
  Сороневич Маріанна Хресна дорога нелегала в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-65


  За офіційними даними, в Італії мешкають понад 240 тисяч українців. Можна стверджувати, що ця цифра не враховує навіть половини наших співвітчизників, які через відсутність перспектив у власній державі обрали сонячну Італію своєю "землею обітованою". ...
1569040
  Сороневич Маріанна Хресна дорога нелегала в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-65


  За офіційними даними, в Італії мешкають понад 240 тисяч українців. Можна стверджувати, що ця цифра не враховує навіть половини наших співвітчизників, які через відсутність перспектив у власній державі обрали сонячну Італію своєю "землею обітованою". ...
1569041
  Іларіон Хресне знамення : Богословсько-історична студія / Іларіон; Українське наукове православне богословське тов-во. – Вінніпег, 1955. – 152с.
1569042
  Крупський І. Хресний батько сучасної журналістської овіти в Україні // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 102-104


  В. Різун.
1569043
  Цимбалюк М. Хресний путь Миколи Малишка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 12


  Микола Малишко — український скульптор, художник.
1569044
  Гашек Я. Хресний хід / Я. Гашек. – Київ, 1983. – 224с.
1569045
  Грабовський С. Хресний шлях Курдистану. Чи матиме власну соборну державу розіп"ята нація? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 11
1569046
  Пащенко В. Хресний шлях учителя й поета // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 9


  До 80-річчя Левка Воловця.
1569047
  Вишневська Г. Хресний шлях Холмщини і Підляшшя // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 99-103. – ISBN 966-7576-12-4
1569048
  Кізлова А. Хресні ходи з чудотворними святинями Києва в кін. XVIII - на поч. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 23-24
1569049
  Олійник М.Я. Хрест : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Український письменник, 1994. – 190 с.
1569050
  Сокирко О. Хрест vs півмісяць // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  330 років тому відгриміла остання з найпотужніших баталій між християнською Європою та мусульманським Сходом - битва під Віднем (12 вересня 1683-го). Віденська битва стала останнім акордом просування османів у Європі, початком кінця турецьких ...
1569051
  Старицький М.П. Хрест життя / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 168с.
1569052
  Куртяк Є.Г. Хрест і калина : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 266 с.
1569053
  Колесник Л. Хрест на обличчі : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-14. – ISSN 0131-2561
1569054
  Ульяненко О. Хрест на Сатурні // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 176. – С. 3-55
1569055
  Лотоцький Антін Хрест над Дніпром: Іст. оповіді про прийняття віри Христвої на Україні / Лотоцький Антін. – К., 1991. – 62с.
1569056
  Салига Т. Хрест Олекси Стефановича // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – C. 90-105. – ISBN 978-966-06-0747-7
1569057
  Зборовський А. Хрест Петра Калнишевського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 29. – ISSN 1811-542X
1569058
  Тинченко Я. Хрест та Орден Симона Петлюри - вища нагорода уряду УНР (1932-1978 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 65-70. – ISSN 2076-1554
1569059
  Самаруха О. Хрест як символ у творчості Тараса Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 15-17
1569060
  Грабарчук О.Л. Хрести та енколпіони з колекції О.В. Горілого у фондах ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 134-143
1569061
  Алфьоров О. Хрестильне ім"я волинського князя Мстислава Святополковича (1097-1099) за даними руської сфрагістики // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 1-4. – ISSN 2074-8345
1569062
  Мопассан Гі де Хрестини / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 40с.
1569063
  Горлач С. Хрестини незалежності : Дорожній щоденник / Степан Горлач. – 2-ге вид. – Київ : Ярославів вал, 2006. – 262с. – ISBN 966-8382-06-4
1569064
  Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.07 / Бриняк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1569065
  Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бриняк Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2014. – 212 л. – Додатки: л. 183. – Бібліогр.: л. 184-212
1569066
  Бриняк О. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 25-37. – ISBN 978-966-02-7587-4


  Здійснено компаративістичний аналіз величальних мотивів української та білоруської хрестинної поезії, пов’язаних з бабою-повитухою, породіллею та її чоловіком. Структурно-порівняльний метод дослідження дав змогу визначити спільні мотиви величального ...
1569067
  Великій А. Хрестителі українського народу // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 6
1569068
  Завірюхіна Марія Хрестовий перевал, або Перше травня по-кавказькому : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 96-100 : Фото
1569069
  Клочко Р. Хрестовий похід 1938-го. Ревіндикація на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 вересня (№ 33). – С. 15


  "З самого початку міжвоєнного періоду відносини між владою ІІ Речі Посполитої та православною церквою були, м"яко кажучи, не дуже дружніми. Зруйнована церква в Крилові. Г.Купріянович. 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному ...
1569070
  Гісем О. Хрестовий похід Володимира Мономаха на половців 1111 р. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 17-18
1569071
  Борозенець Тарас Хрестовий похід Олексія Лєдяєва // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Релігійна організація "Нове покоління" виникла та до сьогодні існує в Ризі (Латвія). Її очолює громадянин Латвії пастор Олексій Лєдяєв. З моменту заснування вона належала до релігійного об"єднання Союз християн віри євангельської (п"ятидесятники), що ...
1569072
  Брязгунов Ю. Хрестові походи нащадків Ярослава : "родинний" удар по імперії пращурів // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 103-136
1569073
  Приймич М. Хрестовоздвиженський кафедральний собор // Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / М.В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – С. 39-86. – ISBN 978-966-671-400-1
1569074
  Малина В. Хрестокамінь і небесний еротизм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 201-214. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1569075
  Донцов Д. Хрестом і мечем : твори / Д. Донцов. – 2-е справлене вид. – Торонто та ін. : Ліга визволення України та ін., 1967. – 319 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч.24)
1569076
  Донцов Д. Хрестом і мечем : твори / Дмитро Донцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 319, [2] с. – Рез. англ. – ISBN 978-611-01-1536-0
1569077
  Калтахчян С.Т. и др. Хрестоматии по марксистско-ленинской философии. 1844-1895 гг. / С.Т. и др. Калтахчян. – Москва, 1975. – 567с.
1569078
   Хрестоматийный материал по специальности 1 курса. – Москва. – 10 с.
1569079
  Балталон Ц.П. Хрестоматическая система и новые методы : С портр. авт. и со ст. А.И. Зачиняева "Памяти Цезаря Павловича Балталона" / Ц.П. Балталон. – Санкт-Петербург ; Варшава : Ред. журн. "Обновление шк.", 1914. – XII, 66 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Печатные труды Ц.П. Балталона" (с. 63-66). – (Труды по современной педагогике и школьной гигиене / Под ред. Александра Зачиняева)


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1569080
  Перельман Я.И. Хрестоматия-задачник по начальной математике. Человек. Природа. Техника / Я.И. Перельман. – Л., 1924. – 187с.
1569081
  Фурнаджиев Н. Хрестоматия : За 1 прогимназиален клас / Съст. Н. Фурнаджиев, Н. Исаев, Л. Ленкова. – София : Народна просвета, 1948. – 172с.
1569082
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха
[Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 1879. – VIII, 54 с. – Конволют. - Пер. с: Хрестоматия "Нового слова", [т.] 1-3 ; Ответ на письма к ученым людям / П. Цитович
1569083
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – Изд.3-е, испр. – Одесса : Тип. Г. Ульриха
Т. 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 1879. – VIII, 54 с.
1569084
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". [Т.] 2 // Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. – [Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – VI, 84 с.
1569085
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". [Т.] 3 // Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. – [Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 85 с.
1569086
  Прохорова В.И. и Сошальская Е.Г. Хрестоматия английской лингвистической литературы по стилистике / В.И. и Сошальская Е.Г. Прохорова. – М., 1971. – 84с.
1569087
   Хрестоматия библиотечных текстов на английском языке. – Ленинград, 1961. – 219 с.
1569088
  Борисова А.Н. Хрестоматия говоров Пермской области / А.Н. Борисова. – Пермь, 1976. – 93с.
1569089
  Гартвиг А.Ф., Крюков Н. Хрестоматия для классных занятий по русской истории в высших начальных училищах и младших классах средних учебных заведений / А. Гартвиг и Н. Крюков. – Москва : Изд. кн. маг. скл. "Школа", 1917. – VIII, 344 с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1569090
  Соболевский С.И. Хрестоматия для переводов с латинского языка на русский / С.И. Соболевский. – М
1. – 1939. – 288с.
1569091
  Басистов П. Хрестоматия для употребления при преподавании русского языка : для разборов и письменных упражнений / П. Басистов. – 16-е изд. – Москва : Изд-во кн. маг. В.В. Думнова
Курс 2. – 1901. – VI, 328 с.
1569092
  Старшинова Е.К. Хрестоматия для чтения / Е.К. Старшинова. – М, 1967. – 31с.
1569093
  Слободчиков В.А. Хрестоматия для чтения на французском языке / В.А. Слободчиков. – Саратов, 1974. – 92 с.
1569094
  Головня И.В. Хрестоматия для чтения. Для студ. ІV, V курсов перевод. фк-та / И.В. Головня. – М., 1971. – 160с.
1569095
   Хрестоматия документов по истории Украины с 1686-1786 г.г.. – Б. м. : б. и. – 74 л. – Юез обл. и тит. л. - Напечатано на машинке.
1569096
  Дворникова Е.А. Хрестоматия и сборник упражнений по истории русского литературного языка. / Е.А. Дворникова. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1569097
  Тынянова И.Ю. Хрестоматия испанской литературы / И.Ю. Тынянова. – М., 1949. – 292с.
1569098
  Васильева-Шведе Хрестоматия испанской литературы 19 век / Васильева-Шведе. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1949. – 460 с.
1569099
  Узин В.С. Хрестоматия испанской литературы с 12 по 18 век / В.С. Узин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1948. – 584с.
1569100
  Ильинский Н.А. Хрестоматия к курсу теории словесности : Составлена применительно к программе, ыработ. Съездом преподавателей рус. яз. и словесности сред. учеб. заведений Кав[к]. учеб. окр. в 1904 г. / Н. Ильинский. – Тифлис : Тип. Т-ва "Либерман и К*", 1909. – X, 317 с.
1569101
  Мельц И.М. Хрестоматия кинотекстов на английском языке / И.М. Мельц, Ф Д. Соколова, . – М., 1966. – 162с.
1569102
  Оришин А.Д. Хрестоматия критических материалов по русской литературе XVIII века / А.Д. Оришин. – ЛЬвов, 1959. – 446с.
1569103
   Хрестоматия латинских текстов средневековых авторов. – М, 1956. – 387с.
1569104
  Дмитриева Т.Н. Хрестоматия на английском языке / Т.Н. Дмитриева, Н.А. Зубович. – Ленинград, 1960. – 168 с.
1569105
   Хрестоматия на английском языке. – М, 1962. – 50с.
1569106
  Шейкина А.А. Хрестоматия на немецком языке / А.А. Шейкина, Н.М. Добрянский. – Киев, 1963. – 232с.
1569107
  Житецкая Н.И. Хрестоматия на немецком языке по электротехнике и физике / Н.И. Житецкая. – Л., 1959. – 176с.
1569108
   Хрестоматия на французском языке. – Ленинград, 1962. – 102 с.
1569109
  Маресина Т.А. Хрестоматия научных текстов по химии, геологии и астрофизике на французском языке / Т.А. Маресина. – Москва : Московский университет, 1972. – 99с.
1569110
  Грунский Н.К. Хрестоматия новой украинской литературы / сост. Н.К. Грунский, проф. ; Твоварищество печатного и издательскаго дела авторов-издателей "Голос". – Київ : Друкарня М-ва внутр. дел, 1919. – 148 с.
1569111
   Хрестоматия нормативно-правовых актов для поступающих в юридические ВУЗы : Основы государства и права Украины. – Харків : Одиссей, 1998. – 480с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-24-4
1569112
   Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы : государство древних франков, Англо-Саксонское государство, Англия, Германия, Испания, Италия, Франция, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Югославия. – Москва : Госюриздат, 1961. – 950 с.
1569113
   Хрестоматия по автомобилям и тракторам. – М, 1962. – 50с.
1569114
   Хрестоматия по автомобилям и тракторам на немецком языке. – Москва, 1962. – 119 с.
1569115
  Аникст А.А. Хрестоматия по американской литературе : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / А.А. Аникст. – Москва : Изд-во литературы на иностранном языке, 1950. – 520 с.
1569116
  Сохань А.М. Хрестоматия по американской литературе / А.М. Сохань, Т.Д. Антонова. – Москва, 1972. – 207с.
1569117
  Сохань А.М. Хрестоматия по американской литературе / А.М. Сохань, Т.Д. Антонова. – Москва : Просвещение, 1972. – 288с.
1569118
  Анастасьев Н.А. Хрестоматия по американской литературе. XIX век : (романтизм) : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / Анастасьев Н.А., Милославская С.К. – Москва : Просвещение, 1983. – 239 с.
1569119
  Демурова Н.М. Хрестоматия по английской и американской детской литературе / Н.М. Демурова, Т.М. Иванова. – Москва-Л., 1965. – 368с.
1569120
  Дьяконова Н.Я. Хрестоматия по английской литературе 19 в. / Н.Я. Дьяконова, Т.А. Амелина. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 287 с.
1569121
  Аникст А.А. Хрестоматия по английской литературе XIX-XX вв. : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / А.А. Аникст. – Москва : Госиноиздат, 1949. – 511 с.
1569122
  Ступников И.В. Хрестоматия по английской литературе. 18 век. / И.В. Ступников. – Ленинград, 1975. – 304 с.
1569123
  Амелина Т.А. Хрестоматия по английской литературе. XX : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103, "Иностр. яз." / Т.А. Амелина, Н.Я. Дьяконова ; [сост., вступ. ст., биограф. справки и коммент. Т.А. Амелиной, Н.Я. Дьяконовой]. – Москва : Просвещение, 1985. – 287 с. : портр.
1569124
   Хрестоматия по английской филологии : Учебное посоьие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 253с. – ISBN 5-06-002019-3
1569125
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 1. – 1925. – 57 с.
1569126
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 2. – 1925. – 63 с.
1569127
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 3. – 1925. – 59 с.
1569128
   Хрестоматия по английскому языку. – Киев, 1961. – 381 с.
1569129
  Парахина А.В. Хрестоматия по английскому языку : для сред. спец. учеб. заведений / Парахина А.В., Базилевич В.Г. – Москва : Высш. школа, 1965. – 152 с.
1569130
  Парахина А.В. Хрестоматия по английскому языку : для сред. спец. учеб. заведений / Парахина А.В., Базилевич В.Г. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высш. школа, 1969. – 127 с.
1569131
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – М.
1. – 1935. – 350с.
1569132
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
1, 2. – 1936. – 248с.
1569133
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Москва : Учпедгиз
Т. 1. – 1937. – 376 с.
1569134
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
2. – 1937. – 232с.
1569135
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е. – М.
1. – 1939. – 586с.
1569136
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, А Н. Тимофеева. – Изд. 5-е. – Москва
1. – 1947. – 632с.
1569137
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 592с.
1569138
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
Т. 1 : Греческая литература. – 1958. – 648с.
1569139
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – 5-е изд., расшир. – Москва
Т. 2 : Римская литература. – 1958. – 631с.
1569140
   Хрестоматия по античной литературе. – Москва, 1964. – 69 с.
1569141
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 7-е изд. – Москва
1. – 1965. – 679с.
1569142
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
2. – 1965. – 651с.
1569143
   Хрестоматия по археографии : Пособие для студентов Моск. гос. историко-архивного ин-та. – Москва : Б. и., 1955. – 296 с.
1569144
  Карабан В.С. Хрестоматия по введению в литературоведение / В.С. Карабан, Л.Л. Короткая. – Минск, 1968. – 247с.
1569145
  Карабан В.С. Хрестоматия по введению в литературоведение / В.С. Карабан, Л.Л. Короткая. – Минск, 1973. – 319с.
1569146
  Дурново Н. Хрестоматия по великорусской диалектологии : пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях / Н. Дурново, Д.Ушаков. – Москва : Типография Императорского Московского университета, 1910. – 215 с.
1569147
  Дурново Н.Н. Хрестоматия по великорусской диалектологии : пособие при преподавании русского языка в высших учебны ; с приложением картых заведениях / Николай Дурново, прив.-доц. Имп. Харьк. ун-та. – Москва : Синодальная тип., 1910. – VII, 72, [5] с.
1569148
  Ляндесберг Я.С. Хрестоматия по ветеринарии и зоотехнии на немецком языке. / Я.С. Ляндесберг. – М., 1962. – 100с.
1569149
  Макарова К.М. и др. Хрестоматия по ветеринарии на английском языке / К.М. и др. Макарова. – М., 1962. – 87с.
1569150
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – Москва, 1960. – 434 с.
1569151
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1964. – 404 с.
1569152
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 3-е, перераб. – Москва, 1970. – 319 с.
1569153
   Хрестоматия по вниманию. – Москва : Московский университет, 1976. – 295с.
1569154
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 1 : Работы советских авторов период 1918-1945гг. – 1980. – 292 с.
1569155
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 2 : Работы советских авторов период 1946-1980 гг. – 1981. – 304 с.
1569156
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – Москва, 1994. – 256 с.
1569157
  Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории : новая история в отрывках из источников / cост. проф. П.Н. Ардашев в сотрудничестве с прив.-доц. Н.И. Никифоровым и преп. В.Н. Евстафьевым, Б.А. Зарудским и Н.П. Руткевичем. – Киев : Тип. 2-й Артели
Ч. 1. : Эпоха гуманизма и реформации. – 1914. – IV, 228 с. – (ксерокопия книги)
1569158
  Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В.Н. Садиков. – Москва, 1973. – 496с.
1569159
   Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1996. – 413с. – ISBN 5-7762-0004-0
1569160
   Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7975-0276-3(Т.1)
Т.1. – 2003. – 392с.
1569161
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : Учебное пособие. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0068-5
Т.1. – 1996. – 392с
1569162
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : Учебное пособие. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0071-5
Т.2. – 1996. – 520с
1569163
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7975-0277-1(Т.2)
Т.2. – 2003. – 520с.
1569164
  Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории. : новая история в отрывках из источников / Составил П.Н. Ардашев в сотруд. прив.-доц. Н.И. Никифоровым, и преподавателями В.Н. Евстафьеввым, Б.А. Зарудским, и Н. П. Руткевичем. – Киев : Тип. 2-й Артели
Ч. 2 : Эпоха абсолютизма и революции. – 1915. – VIII, 255 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
1569165
   Хрестоматия по генетике. – М, 1949. – 675с.
1569166
   Хрестоматия по генетике. – Москва, 1949. – 675с.
1569167
   Хрестоматия по генетике : Учебно-методическое пособие. – Казань, 1988. – 187с.
1569168
   Хрестоматия по географии зарубежных стран. – М, 1960. – 378с.
1569169
   Хрестоматия по географии материков и океанов. – М, 1987. – 414с.
1569170
   Хрестоматия по географии Украинской ССР : Пособие для учителя. – Киев : Радянська школа, 1984. – 144с.
1569171
   Хрестоматия по географии УССР. – Киев : Радянська школа, 1984. – 144с.
1569172
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции = Sur la geographie de la France : учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88 с.
1569173
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции : Учебное пособие / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1981. – 143 с.
1569174
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции : Учебное пособие / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1991. – 151с.
1569175
  Завалишина Н.Г. Хрестоматия по геологии / Н.Г. Завалишина, Т.А. Неверовская. – Харьков, 1959. – 96с.
1569176
   Хрестоматия по героика. – София, 1987. – 302 с.
1569177
   Хрестоматия по гуманистической психотерапии. – Москва : Ин-т общегуманитарных исследований, 1995. – 302с. – ISBN 5-88230-037-1
1569178
  Новиков С.А. Хрестоматия по дарвинизму : Учебное пособие для вузов / С.А. Новиков, А.А. Парамонов. – Москва, 1945. – 648с.
1569179
  Алексеева О.В. Хрестоматия по детской литературе / О.В. Алексеева. – Москва, 1962. – 452 с.
1569180
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 519 с.
1569181
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 559 с.
1569182
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 9-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 464 с.
1569183
   Хрестоматия по детской психологии. – М, 1996. – 264с.
1569184
   Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму. – Москва, 1970. – с.
1569185
  Лавинская Л.А. Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму / Л.А. Лавинская, М.М. Сидоров. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 400с.
1569186
  Лавинская Л.А. Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму / Л.А. Лавинская, М.М. Сидоров. – Изд. 4-е. – Москва, 1973. – 400 с.
1569187
   Хрестоматия по древней истории. – М
1. – 1936. – 237с.
1569188
   Хрестоматия по древней истории. – М
2. – 1936. – 237с.
1569189
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе / Н.К. Гудзий. – М, 1962. – 544 с.
1569190
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе : учебное пособие / Н.К. Гудзий. – Изд. 8-е. – Москва : Просвещение, 1973. – 528 с.
1569191
   Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII : Для высших учебных заведений / составил Н.К. Гудзий. – Издание пятое, исправленное и дополненное. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 550 с.
1569192
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков / сост. Н.К. Гудзий. – Изд. 6е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 543 с.
1569193
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков / сост. Н.К. Гудзий. – Изд. 7е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1973. – 528 с.
1569194
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – 2-е изд., испр. – Москва, 1974. – 263 с.
1569195
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 256с.
1569196
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1986. – 356с.
1569197
   Хрестоматия по древнерусской литературе / Сост. М.Е.Федорова, Т.А.Сумникова. – Изд.3-е,испр. и доп. – М : Высшая школа, 1986. – 216с.
1569198
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1991. – 309с.
1569199
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1994. – 356с.
1569200
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе. Уч. пособие. / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – М., 1969. – 256с.
1569201
  Беляев М.М. Хрестоматия по естествознанию / М.М. Беляев, К.Н. Ковалев. – Москва, 1948. – 288с.
1569202
  Шор Р.О. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Р.О. Шор. – Москва, 1936. – 528 с.
1569203
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Б.И. Пуришев. – . – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1937. – 776 с.
1569204
  Шор Р.О. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Р.О. Шор. – Москва, 1938. – 580 с.
1569205
  Аникст А.А. Хрестоматия по западно-европейской литературе : для высш. учеб. заведенй : литература восемнадцатого века / сост.: А.А. Аникст, Л.Н. Галицкий и М.Д. Эйхенгольц. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 688 с.
1569206
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западно-европейской литературе : эпоха возрождения / сост. Пуришев Б.И. – изд. 3-е, дополненное. – Москва, 1947. – 796 с.
1569207
   Хрестоматия по западно-европейской литературе : литература семнадцатого века / сост. Пуришев Б.И. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1949. – 680 с.
1569208
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноо-европейской литературе семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – Киев, 1940. – 567с.
1569209
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноо-европейской литературе семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – Киев, 1940. – 783с.
1569210
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноо-европейской литературе эпоха Возрождения / Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1947. – 796 с.
1569211
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной летературе / В.А. Скороденко. – 5-е изд. – Москва, 1973. – 606с.
1569212
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе = Литература семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – Москва, 1949. – 680 с.
1569213
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе : уч. пособие / Б.И. Пуришев; Сост. Б.И. Пурищев , Р.О. Шор. – Москва, 1953. – 704 с.
1569214
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе / Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ
Т. 2. – 1959. – 551с.
1569215
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1968. – 614с.
1569216
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1969. – 616с.
1569217
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 606с.
1569218
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 4-е изд. – Москва, 1972. – 606с.
1569219
  Савченко Т.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / Т.А. Савченко. – Москва, 1974. – 152с.
1569220
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1975. – 606с.
1569221
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – Москва : Высшая школа
Т.1. – 1970. – 462 с.
1569222
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1973. – 446 с.
1569223
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1973. – 447 с.
1569224
  Аникст А.А. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / А.А. Аникст. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1955. – 784 с. : ил.
1569225
  Савченко Т.А. Хрестоматия по зарубежной литературе. / Т.А. Савченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 272с.
1569226
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения / Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ
Т. 1. – 1959. – 676 с.
1569227
  Засурский Хрестоматия по зарубежнойлитературе XX века (1917-1945) : пособ. для высш. педаг.уч. завед. / Сост. Я.Н. Засурский и Р.М. Самарин. – Москва : Гос. учебно-пед. из-во, 1955. – 674 с.
1569228
  Молис С.А. Хрестоматия по зоологии / Молис С.А. – М., 1971. – 255с.
1569229
  Петрушевский Г.К. Хрестоматия по зоологии. Пособие для учителей / Г.К. Петрушевский. – Л., 1939. – 336с.
1569230
   Хрестоматия по инженерной психологии. – Москва : Высшая школа, 1991. – 287с.
1569231
   Хрестоматия по институциям гражданского римского права и истории гражданского процесса : (перевод). – Киев : Б-ка студентов-юристов при Киев. ун-те ; Тип "Петр Барский", 1908. – 66 с.
1569232
  Коряковцева Н.А. Хрестоматия по информационной культуре / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 59). – ISBN 5-85129-175-3
1569233
  Хакуашева А.Х. Хрестоматия по истории адыгейской литературы дореволюционного периода / А.Х. Хакуашева. – Нальчик, 1981. – 212 с.
1569234
  Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка / И.П. Иванова. – Л, 1973. – 182с.
1569235
  Мальцева В.А. Хрестоматия по истории английского языка / В.А. Мальцева. – Минск, 1978. – 128с.
1569236
  Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка / И.П. Иванова, Т.М. Беляева. – Ленинград, 1980. – 191с.
1569237
  Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. = Specimens of English from the 7th to the 17th centure : с грамматическими таблицами и историч. и этимологическим словарем : [учеб. пособ. для пед. ин-тов и фак. иностр. языков] / сост. А.И. Смирницкий ; подг. к печати и ред. В.В. Пассек. – Изд. 3-е. – Москва : Изд-во литературы на иностр. яз., 1953. – 287, [1] с. : ил.
1569238
  Игнатенко А.П. Хрестоматия по истории Белоруссии : С древнейших времен до 1917 г. / А.П. Игнатенко. – Минск, 1977. – 470с.
1569239
   Хрестоматия по истории БССР. – Минск, 1984. – 453 с.
1569240
  Судаков Г.В. Хрестоматия по истории вологодских говоров. / Г.В. Судаков. – Вологда, 1975. – 96с.
1569241
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : В 2 томах. – Москва : Норма. – ISBN 5-89123-707-5 (т.1), 5-89123-709-1
Т.1 : Древний мир и Средние века. – 2003. – 816с.
1569242
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция" : в 2 т. – Москва : НОРМА. – ISBN 978-5-89123-708-7
Т. 2 : Современное государство и право / [отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова]. – 2007. – 669, [1] с.
1569243
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (комментированная) / под ред. Л.Н. Маймескулова ; [сост.: Л.Н. Маймескулов, Д.А. Тихоненков]. – Харьков : Право, 2011. – 870, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-268-8
1569244
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время). – Москва : Зерцало, 1999. – 592с. – ISBN 5-8078-0042-7
1569245
   Хрестоматия по истории государстваи права зарубежных стран. – Москва : Юрид.лит., 1984. – 472 с.
1569246
   Хрестоматия по истории государстваи права зарубежных стран. – М, 1999. – 678с.
1569247
   Хрестоматия по истории государстваи права СССР. Дооктябрьский период : учебное пособие. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 678 с.
1569248
  Гулыга Е.В. Хрестоматия по истории грамматических учений / Е.В. Гулыга. – М.
2. – 1974. – 267с.
1569249
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в России. / В.В. Щеулин, В.И. Медведева. – Москва, 1965. – 355с.
1569250
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в Советском Союзе. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1972. – 310с.
1569251
   Хрестоматия по истории Дальнего Востока. – Владивосток
1. – 1982. – 678 с.
1569252
   Хрестоматия по истории Дальнего Востока. – Владивосток
2. – 1983. – 608 с.
1569253
   Хрестоматия по истории Древнего Востока. – Москва : Изд-во вост. лит., 1963. – 544 с.
1569254
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : [учеб. пособие : в 2 ч.]. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : / [И.С. Кацнельсон, М.А. Дандамаев, С.С. Соловьева]. – 1980. – 328 с.
1569255
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : [учеб. пособие : в 2 ч.]. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : / [Э.А. Грантовский, Г.Ф. Ильин, А.А. Вигасин, М.В. Крюков]. – 1980. – 256 с.
1569256
   Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М
Ч. 2. – 1982. – 678с.
1569257
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : Переводы с древнеегипетского, аккадского и др. – Москва : Восточная литература, 1997. – 400с. – ISBN 5-02-017942-6


  Книга включает памятники Древнего Египта, Передней Азии, Ирана, Индии и Китая. В отличие от предшествующих изданий подобного рода, здесь особое внимание уделяется религии и литературе. Некоторые тексты впервые переведены специально для этого издания. ...
1569258
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва : Учпедгиз
Т. 1 : Древний Восток / [сост. И. С. Кацнельсон и Д. Г. Редер]. – 1950. – 358, [1] c.
1569259
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М
2. – 1951. – 336с.
1569260
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М, 1953. – 336с.
1569261
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва
Т. 3 : Рим. – 1953. – 274, [2] с. : ил.
1569262
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М, 1956. – 343с.
1569263
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва, 1973. – 416 с.
1569264
  Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира / Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова ; сост. Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова. – Москва : Просвещение, 1975. – 272 с. – Списки лит. в примеч. в конце глав. – (Пособие для учителей)
1569265
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва, 1987. – 256 с.
1569266
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Саратов, 1989. – 351с.
1569267
   Хрестоматия по истории древнего мира : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1991. – 288с. – ISBN 5-09-003151-7
1569268
   Хрестоматия по истории Древнего Рима. – Москва, 1962. – 675 с.
1569269
   Хрестоматия по истории Древнего Рима : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1987. – 432 с.
1569270
   Хрестоматия по истории Древней Греции. – Москва : Місль, 1964. – 698с.
1569271
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур : в 2 т. / [сост.] П.С. Коган. – 1911-1912. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова
Т. 1. – 1911. – IV, 493 с.
1569272
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур : в 2 т. / [сост.] П.С. Коган. – 1911-1912. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова
Т. 2. – 1912. – 488 с.
1569273
   Хрестоматия по истории западно-европейского тетра. – М, 1939. – 487с.
1569274
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейской литературы / П.С. Коган. – М.-Л.
2. – 1931. – 584с.
1569275
  Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра : [уч. пособие] / С.С. Мокульский; Сост. и ред. С. Мокульского. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1953. – 816 с.
1569276
  Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. / С.С. Мокульский. – 2-е изд. – М
2. – 1955. – 1056 с.
1569277
  Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / А.И. Пискунов. – М, 1971. – 560с.
1569278
  Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / А.И. Пискунов. – М, 1981. – 528с.
1569279
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – Иркутск, 1966. – 275 с.
1569280
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – М, 1966. – 267с.
1569281
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – Издание второе, дополненное, переработанное. – Иркутск, 1969. – 412 с.
1569282
  Бубновская Э.Ф. Хрестоматия по истории испанского языка / Э.Ф. Бубновская, Л.Н. Васильева. – Киев, 1991. – 327с.
1569283
  Бубновская Э.Ф. Хрестоматия по истории испанского языка XII-XVI века / Э.Ф. Бубновская, Л.Н. Васильева. – Киев, 1979. – 172 с.
1569284
  Линевский А.М. Хрестоматия по истории Карелии с древнейших времён до конца 17 века / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 234с.
1569285
  Гуревич И.С. Хрестоматия по истории китайского языка 3-15 вв. / И.С. Гуревич, И.Т. Зограф. – М., 1982. – 199с.
1569286
   Хрестоматия по истории Китая в средние века. – М, 1960. – 267с.
1569287
  Фейдер В. Хрестоматия по истории классовой борьбы / В. Фейдер. – Ч.2. – Пг, 1924. – 196с.
1569288
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : (1883 г.-февраль 1917 г.). – 1962. – 624 с.
1569289
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : (март 1917 г.-1945 г.). – 1962. – 624 с.
1569290
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 3 : (1945 г.-апрель 1962 г.). – 1963. – 804 с.
1569291
   Хрестоматия по истории КПСС. – М
1. – 1965. – 624с.
1569292
   Хрестоматия по истории КПСС. – М, 1966. – 624с.
1569293
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Москва, 1967. – 423с.
1569294
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-1937. – 1968. – 479 с.
1569295
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : 1937-1967. – 1969. – 616 с.
1569296
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 447с.
1569297
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-февраль 1917 г. – 1971. – 512 с.
1569298
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Март 1917-1925 г. – 1972. – 334 с.
1569299
   Хрестоматия по истории КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат
Т. 1 : 1883-1924 гг. – 1989. – 526 с.
1569300
   Хрестоматия по истории КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1925 - март 1985 г. – 1989. – 525 с.
1569301
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1976. – 316с.
1569302
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1976. – 316с.
1569303
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1977. – 224с.
1569304
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
3. – 1932. – 75с.
1569305
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
4. – 1932. – 132с.
1569306
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 320с.
1569307
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / И. Бронштейн. – Л, 1924. – 335с.
1569308
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / И. Бронштейн. – 2-е испр. – М.Л,, 1926. – 367с.
1569309
   Хрестоматия по истории медицины. – Москва, 1986. – 360 с.
1569310
   Хрестоматия по истории международных отношений. – М
1. – 1963. – 360с.
1569311
   Хрестоматия по истории международных отношений : учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов и педагогических институтов. – Москва : Высшая школа
Вып. 2 : Африка и Передняя Азия. – 1972. – 285 с.
1569312
  Роткович Я.А. Хрестоматия по истории методики преподавания литературы / Я.А. Роткович. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 415 с.
1569313
  Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры : Учебное пособие / Г.В. Гриненко. – Москва : Юрайт, 1999. – 669с. – ISBN 5-85924-027-5
1569314
   Хрестоматия по истории мировой культуры : учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А.В. Мисюн ; МОН Украины ; Одесский нац. политехн. ун-т, Гуманитар. фак-т, Кафф-ра культуролог. и искусствовед. – Харьков : Бурун Книга, 2009. – 656 с. – ISBN 978-966-8942-37-2
1569315
  Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н.С. Чемоданов. – изд. второе, дополненное. – Москва : Высшая школа, 1978. – 287 с.
1569316
  Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка VIII-XVI вв. / Н.С. Чемоданов. – Москва, 1953. – 345, [2] с.
1569317
  Дмитриченко В.С. Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма / В.С. Дмитриченко. – Киев
1. – 1959. – 403с.
1569318
  Пионтковский С.А. Хрестоматия по истории Октябрьской революции. / С.А. Пионтковский. – 3-е изд., исп. и доп. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 264с.
1569319
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии / Б.В. Скитский. – 2-е изд. – Орджоникидзе, 1956. – 377с.
1569320
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии. / Б.В. Скитский. – Северная Осетия, 1949. – 386с.
1569321
   Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991гг.. – Москва : Зерцало, 1997. – 592с. – ISBN 5-88746-020-2
1569322
  Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны / А.И. Молок. – Москва, 1976. – 278с.
1569323
   Хрестоматия по истории педагогики. – Москва
3. – 1934. – 539 с.
1569324
  Свадковский И.Ф. Хрестоматия по истории педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва
т.1. – 1936. – 639 с.
1569325
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1936. – 516с.
1569326
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1936. – 516с.
1569327
  Свадковский И.Ф. Хрестоматия по истории педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва
т.1. – 1938. – 438 с.
1569328
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1938. – 547с.
1569329
  Лакин И.Е. Хрестоматия по истории педагогики / И.Е. Лакин. – Минск, 1971. – 608с.
1569330
  Смирнов В.З. Хрестоматия по истории педагогики. / В.З. Смирнов. – М., 1957. – 534с.
1569331
  Смирнов В.З. Хрестоматия по истории педагогики. / В.З. Смирнов. – 2-е изд. – М., 1961. – 600с.
1569332
   Хрестоматия по истории психологии : Период открытого кризиса (начало 10-х годов - середина 30-х годов ХХ в.). – Москва : Московский университет, 1980. – 296 с.
1569333
   Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – Москва : Проспект, 1999. – 592с. – ISBN 5-8369-0062-0
1569334
   Хрестоматия по истории России с древрнейших времен до наших дней. – М, 1999. – 589с.
1569335
  Кожин А.Н. Хрестоматия по истории русского литературного языка / А.Н. Кожин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 416с.
1569336
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / сост. М. Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и.
Вып. 1. – II, 254 с. – Конволют. - Перепл.: Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 и 3 / М. Владимирский-Буданов
1569337
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и. – Вып. 1. – [4], 205 с.
1569338
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. [Вып. 3] : [Вып. 1-3] / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и. – Вып. 1. – [2], 246 с.
1569339
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Ярославль : В тип. Г. Фалька, 1871. – 229, [4] с.
1569340
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 3 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885. – Вып. 1. – [4], 271 с.
1569341
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Ярославль : В тип. Г. Фалька
Вып. 3. – 1875. – [4], 271 с.
1569342
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885. – Вып. 1. – [4], 205 с.
1569343
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / составил М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина]
Вып. 1. – 1885. – VI, 249 с. – Конволют. - Перепл.: Хрестоматия по истории русского права. 1880, Вып. 2 ; 1885, Вып. 3 / М. Владимирский-Буданов


  Содерж. конволюта: 1. Хрестоматия по истории русского права,Вып. 1 /составил М. Владимирский-Буданов.– изд. 3-е.– Киев:В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885.– VI, 249 с. 2. Хрестоматия по истории ...
1569344
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е, дополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко]
Вып. 2. – 1887. – IV, 236 с.
1569345
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 1. – 1889. – VIII, 249 с.
1569346
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 3. – 1889. – [2]? II, 253 с. – Библиогр. в конце отдельных глав 1-го вып.
1569347
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 1. – 1899. – V, 265 с.
1569348
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – V, 262 с.
1569349
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Изд. 4-е. – Киев ; Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Н.Я.Оглоблина ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд.]
Вып. 2. – 1901. – V, 262 с.
1569350
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 6-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд.]
Вып. 1. – 1908. – VIII, 226 с.
1569351
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгот. Н.Я.Оглоблина ; [Высоч. утверж.Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве]
Вып. 3. – 1908. – VIII, 226 с.
1569352
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Издание книгопродавца Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 3. – 1908. – II, 236 с.
1569353
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 3 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – II, 236 с.
1569354
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Киев : Изд. книжн. маг. Н.Я.Оглоблина ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1915. – V, 342 с.
1569355
  Всеволодский-Гернгросс Хрестоматия по истории русского театра / Всеволодский-Гернгросс. – Москва, 1936. – 419с.
1569356
  Ашукин Н.С. Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков : ГУУЗ Ком-та по делам искусств при СНК СССР рекомендована в качестве учеб. пособия для учащихся театр. учеб. заведений / Н. С. Ашукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Ю. В. Соболев ; Под ред. Г. М. Гоян. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 336с.
1569357
  Дурново Н. Хрестоматия по истории русского языка : пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях / Н.Дурново. – Москва : Синодальная типография
Вып.1 : Памятники XI-XV в. – 1914. – 47 с.
1569358
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка : пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Ч.1. – 1938. – 320 с.
1569359
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский , С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.]
Вып. 2, Ч. 2. – 1948
1569360
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.]
Ч. 2, Вып. 1. – 1949. – 292 с.
1569361
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Москва
Вып.2, ч.1. – 1949. – 342с.
1569362
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка : пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / С.П. Обнорский , С.Г. Бархударов. – 2-е изд. – Москва : [б. и.]
Ч.1. – 1952. – 416 с.
1569363
   Хрестоматия по истории русского языка : Иванов В. и др. – Москва : Просвещение, 1990. – 496с.
1569364
   Хрестоматия по истории русского языкознания. – М, 1973. – 503с.
1569365
   Хрестоматия по истории русского языкознания. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 440с.
1569366
   Хрестоматия по истории русской журналистики. – М, 1965. – 456с.
1569367
   Хрестоматия по истории русской журналистики. – М, 1969. – 448с.
1569368
  Везирова Л.А. Хрестоматия по истории русской книги. 1564-1917 / Сост. Л.А. Везирова. – Москва, 1965. – 378с.
1569369
  Дружинин Н.К. Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / составлена проф. Н.К. Дружининым. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 294, [2] с.
1569370
  Морохин В.Н. Хрестоматия по истории русской фольклористики / В.Н. Морохин. – М., 1973. – 316с.
1569371
  Анисимов И М. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики / И М. Анисимов, . – Москва : Просвещение, 1972. – 408 с.
1569372
  Анисов М.И. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. чл.-кор. АПН СССР, д-ра пед. наук, проф. А.Н. Алексеева и канд. пед. наук, доц. Н.П. Щербова ; Сост. и авт. вводных очерков канд. пед. наук, доц. М.А. Анисов. – Москва : Просвещение, 1972. – 406 с. : ил., портр.
1569373
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
2. – 1938. – 278с.
1569374
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
2. – 1938. – 278с.
1569375
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
1. – 1939. – 688с.
1569376
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
Т. 1. – 1949. – 688с.
1569377
   Хрестоматия по истории средних веков : пособие для препод. сред. шк. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд. Министерства просыещения РСФСР
Т. 2. – 1950. – 345 с.
1569378
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
Т. 3. – 1950. – 345с.
1569379
   Хрестоматия по истории средних веков : пособие для преподавателей средней школы. – М
Т.1. – 1953. – 688с.
1569380
   Хрестоматия по истории средних веков. – Москва
1. – 1961. – 688с.
1569381
   Хрестоматия по истории средних веков. – Москва
Т. 2 : X - XV века. – 1963. – 688с.
1569382
  Щепкин Е.Н. Хрестоматия по истории средних веков. / Е.Н. Щепкин. – с.
1569383
   Хрестоматия по истории СССР. – М
Т.1. – 1937. – 407с.
1569384
   Хрестоматия по истории СССР. – М
Т.2,Ч.1. – 1941. – 568 с.
1569385
   Хрестоматия по истории СССР. – М
3. – 1948. – 792с.
1569386
   Хрестоматия по истории СССР. – М
1. – 1949. – 509с.
1569387
   Хрестоматия по истории СССР. – М
2. – 1949. – 960с.
1569388
   Хрестоматия по истории СССР. – М
1. – 1951. – 542 с.
1569389
   Хрестоматия по истории СССР. – М
2. – 1953. – 979с.
1569390
   Хрестоматия по истории СССР. – М, 1960. – 756с.
1569391
   Хрестоматия по истории СССР. – М, 1963. – 695 с.
1569392
  Дмитриев С.С. Хрестоматия по истории СССР (1861 - 1917) / С.С. Дмитриев, Р.Г. Эймонтова. – Москва : Просвещение, 1970. – 608с.
1569393
   Хрестоматия по истории СССР 18 век. – Под ред. Л.Г.Бескровного, Б.Б.Кафенгауза. – М, 1963. – 788с.
1569394
   Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 : Учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1990. – 416с. – ISBN 5-09-001898-7
1569395
   Хрестоматия по истории СССР 19 век. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – ISBN 5-09-003152-5
1569396
   Хрестоматия по истории СССР 1900- конец 1930-х гг.. – Москва, 1988. – 286с.
1569397
   Хрестоматия по истории СССР XVI - XVII вв.. – М, 1962. – 752с.
1569398
  Епифанов П.П. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. : пособие для учителей / П.П. Епифанов. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с.
1569399
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 18 века. – М, 1989. – 287с.
1569400
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 1861 года / Сост. П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. – М. : Просвещение, 1987. – 400с.
1569401
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца ХVв.. – М, 1960. – 736с.
1569402
   Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945 г.г.. – Москва : Просвещение, 1991. – 542 с.
1569403
  Вульфсон Г.Н. и др. Хрестоматия по истории Татарии / Г.Н. и др. Вульфсон. – Казань, 1979. – 80с.
1569404
   Хрестоматия по истории тифлопедагогики. – М, 1987. – 189с.
1569405
  Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики / Г.М. Голин. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 271с.
1569406
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие; В 3 ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00045-4
Ч. 1. – 1997. – 448с.
1569407
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00046-2
Ч. 2. – 1997. – 528с.
1569408
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В 3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00048-9
Ч. 3. – 1997. – 672с.
1569409
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В 3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00045-4
Ч. 1. – 1998. – 448с.
1569410
  Паутынская В.А. Хрестоматия по истории французского литературного языка XVI века / В.А. Паутынская. – М., 1973. – 84с.
1569411
  Шигаревская Н.А. Хрестоматия по истории французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград, 1975. – 277с.
1569412
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по истории французского языка / Л.М. Скрелина. – М., 1981. – 279с.
1569413
  Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории халифата / Л.И. Надирадзе. – М., 1968. – 252с.
1569414
  Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в Росси до Великой Октябрськой социалистической революции / С.Ф. Егоров. – Под ред. Ганелина Ш.И. – Москва : Просвещение, 1974. – 527с.
1569415
   Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – Москва, 1986. – 431с.
1569416
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское
Т. 1 : Эпоха феодализма. – 1987. – 271 с.
1569417
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0172-4
Т. 2 : Новая история. – 1989. – 294 с.
1569418
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0306-9
Т. 3 : Новейшая история. – 1991. – 412 с.
1569419
  Звегинцев В.А. Хрестоматия по истории языкознания XIX - XX веков / В.А. Звегинцев. – М., 1956. – 458с.
1569420
   Хрестоматия по культурологии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 592с. – ISBN 5-88860-044-Х
1569421
   Хрестоматия по курсу "Основы Советского государства и права". – Москва, 1985. – 224 с.
1569422
  Голубцов И.П. Хрестоматия по курсу военного перевода. / И.П. Голубцов. – М., 1982. – 106с.
1569423
  Миловская И.А. Хрестоматия по курсу истории СССР / И.А. Миловская. – Москва : МГУ, 1977. – 167с.
1569424
   Хрестоматия по курсу истории СССР. – М, 1989. – 84с.
1569425
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – М, 1971. – 360с.
1569426
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – М, 1972. – 360с.
1569427
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1973. – 360с.
1569428
   Хрестоматия по латинскому языку : Средние века и Возрождение : книга для чтения латиноязычных авторов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 462, [2] с. – На обл. в подзаг.: Поэзия вагантов, Петрарки, произведения Данте, Боккаччо, ист. трактаты, религиоз. гимны на лат. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-17-018103-5
1569429
   Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 209 с.
1569430
  Искоз А.М. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. / А.М. Искоз. – Л., 1975. – 279с.
1569431
  Тархова В.А. Хрестоматия по лексикологии французского языка / В.А. Тархова. – Л., 1972. – 240с.
1569432
  Чеснович Е.П. Хрестоматия по лексикологии французского языка / Е.П. Чеснович. – Л., 1981. – 150с.
1569433
  Михневич А.Е. Хрестоматия по лекторскому мастерству / А.Е. Михневич. – Минск, 1978. – 174с.
1569434
   Хрестоматия по литературе. – М
1. – 1927. – 376с.
1569435
   Хрестоматия по литературе. – Астрахань, 1994. – 699с.
1569436
  Цинговатов А. Хрестоматия по литературе 19 века. / А. Цинговатов, Я. Роткович. – 2-е изд. – Харьков, 1933. – с.
1569437
  Климович Л.И. Хрестоматия по литературе народов СССР / Л.И. Климович. – Москва, 1947. – 831 с.
1569438
  Климович Л.И. Хрестоматия по литературе народов СССР / Л.И. Климович. – Москва, 1959. – 963 с.
1569439
   Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. – Москва
Т. 1 : К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – 1961. – 772с.
1569440
   Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. – Москва
Т. 2 : В.И. Ленин. – 1961. – 789с.
1569441
  Захарова А.Б. Хрестоматия по математике на немецком языке для студ.мех.-мат.фак-та / А.Б. Захарова. – Самарканд, 1971. – 90с.
1569442
  Грызулина А.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка / А.П. Грызулина. – М., 1983. – 159с.
1569443
  Кириллова Е.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка: Статьи, выдержки, извлечения. / Е.П. Кириллова. – Москва, 1981. – 207с.
1569444
  Карцева И.Д. Хрестоматия по методике преподавания биологии : для пед. ин-тов / И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина; Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 288 с.
1569445
  Чистякова Т.А. Хрестоматия по методике преподавания французского языка / Т.А. Чистякова. – М., 1982. – 176с.
1569446
  Текучев А.В. Хрестоматия по методике русского языка / А.В. Текучев. – М., 1982. – 272с.
1569447
   Хрестоматия по методике русского языка. – М, 1991. – 271с.
1569448
   Хрестоматия по научному коммунизму. – Москва : Мысль
Ч. 1. – 1966
1569449
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1972. – 576с.
1569450
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1974. – 576с.
1569451
   Хрестоматия по научному коммунизму. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1982. – 576 с.
1569452
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1985. – 576с.
1569453
  Девекин В.Н. Хрестоматия по немецкой литературе (18-20 вв) / В.Н. Девекин. – 2-е изд доп. – М, 1965. – 559с.
1569454
  Ланда Е.В. Хрестоматия по немецкой литературе 17 века : Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов и фак-ов иностр. яз. / Е.В. Ланда. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 288с.
1569455
  Мартенс К.К. Хрестоматия по немецкой литературе 18-20 вв. / К.К. Мартенс. – Москва : Издательство на иностранных языках, 1949. – 884 с.
1569456
  Гучинская Н.О. Хрестоматия по немецкой литературе XIX века / Н.О. Гучинская, Б.Е. Чистова. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
1569457
  Жирмунская Н.А. Хрестоматия по немецкой литературе ХVIII века : Учебн. пос. для студ-ов фак. и ин-тов иностр. яз. / Н.А. Жирмунская. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 344с.
1569458
  Берлинраут Р.Л. Хрестоматия по немецкой литературы. : Для старших классов средней школы / Р.Л. Берлинраут, М.А. Напольская. – Москва, 1947. – 270с.
1569459
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – Москва, 1965. – 162с.
1569460
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 176с.
1569461
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 3-е изд, испр. – М., 1974. – 176с.
1569462
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 4-е изд. – М., 1976. – 167с.
1569463
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 5-е изд., испр. – М., 1979. – 128с.
1569464
  Товалева Л.С. Хрестоматия по немецкому языку для вузов искусств / Л.С. Товалева. – М, 1978. – 151с.
1569465
  Жив Ц.Г. Хрестоматия по немецкому языку для геологич. и географич. фак-тов ун-тов и пед.ин-тов / Ц.Г. Жив, Г.В. Ейгер. – Харьков, 1958. – 216с.
1569466
  Федотов М.Р. Хрестоматия по немецкому языку для студ. и аспирантов ист.-филолог. ф-тов. / М.Р. Федотов, И.С. Серов. – Чебоксары, 1970. – 79с.
1569467
  Деревенко Е.Я. Хрестоматия по немецкому языку для студентов нефтяных вузов и факультетов / Е.Я. Деревенко. – М., 1973. – 125с.
1569468
   Хрестоматия по новейшей истории : документы и материалы. – Москва : Соцэкгиз
Т. 1 : 1917 - 1939. – 1960. – 926 с.
1569469
   Хрестоматия по новейшей истории : Документы и материалы. – М
Т. 2 : 1939 - 1945. – 1960. – 987с.
1569470
   Хрестоматия по новейшей истории : Документы и материалы. – М
Т. 3; ч. 1 : 1945 - 1961. – 1961. – 987с.
1569471
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории / М.Е. Сучков. – Москва
1. – 1965. – 239с.
1569472
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории / М.Е. Сучков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение
Ч.2 : 1945-1974. – 1976. – 288с.
1569473
   Хрестоматия по новейшей истории 1917-1945 : Изд. 3-е, доп. и перераб. / Сост. М.Е.Сучков; Под ред. Н.Н.Яковлева. – Москва : Просвещение, 1987. – 288 с.
1569474
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории. / М.Е. Сучков. – М.
2. – 1966. – 256с.
1569475
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории. / М.Е. Сучков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение
Ч. 1 : 1917 - 1945. – 1971. – 288с.
1569476
  Фридлянд Хрестоматия по новой истории / Фридлянд, Слуцкий и. – 688с.
1569477
   Хрестоматия по новой истории. – Москва
Ч. 2. – 1953. – 636 с.
1569478
   Хрестоматия по новой истории. – М
Ч. 1. – 1958. – 509с.
1569479
   Хрестоматия по новой истории. – Москва, 1959. – 373 с.
1569480
   Хрестоматия по новой истории : В 3-х томах. – Москва : Изд. соц.-эконом.лит.
Том 1 : 1640-1815. – 1963. – 767 с.
1569481
   Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 : Пособие для учителя. – Москва : Прсвещение, 1990. – 288с. – ISBN 5-09-001908-8
1569482
   Хрестоматия по новой истории. В 3-х т.. – М : Мысль
Т. 2 : 1815 - 1870. – 1965. – 784 с.
1569483
  Ефимов В А. Хрестоматия по новой истории.1789-1870 / В А. Ефимов, В.А. Орлов. – М, 1941. – 368с.
1569484
  Казакова О.В. Хрестоматия по общей биологии / О.В. Казакова. – Москва, 1970. – 480с.
1569485
   Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления : Учебн. пособие. – Москва : Московский университет, 1981. – 400с.
1569486
   Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти : учебное пособие. – Москва : МГУ, 1979. – 272с.
1569487
  Слюсарева Н.А. Хрестоматия по общему языкознанию / Н.А. Слюсарева. – Москва, 1970. – 152с.
1569488
   Хрестоматия по общему языкознанию / [ гл. ред., руководитель авт. коллектива В.И. Сафиуллин ; сост. Л.П. Иванова ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 710 с. – ISBN 978-966-8847-71-4
1569489
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1964. – 385с.
1569490
  Габриелов Г.Е. Хрестоматия по обществоведению / Г.Е. Габриелов. – Москва, 1964. – 495с.
1569491
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1965. – 367с.
1569492
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1966. – 447с.
1569493
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1968. – 366с.
1569494
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1969. – 478с.
1569495
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1969. – 478с.
1569496
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1971. – 478с.
1569497
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1972. – 478с.
1569498
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1973. – 478с.
1569499
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1974. – 478с.
1569500
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1975. – 478с.
1569501
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1977. – 381с.
1569502
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1978. – 432с.
1569503
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1978. – 432с.
1569504
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 14-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 400 с.
1569505
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 15-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 430 с.
1569506
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 16-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 432с.
1569507
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 17-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 431с.
1569508
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 18-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 448 с.
1569509
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1988. – 526, [1] с.
1569510
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1966. – 408с.
1569511
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1967. – 408с.
1569512
   Хрестоматия по основам советского законодательства. – М, 1974. – 385с.
1569513
   Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945гг.). – Москва : Владос, 1996. – 896с. – ISBN 5-87065-082-8
1569514
   Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) : Учебное пособие. – Москва : Владос, 1996. – 600с. – ISBN 5-87065-076-3
1569515
   Хрестоматия по ощущению и восприятию : Учебн. пособие. – Москва : Московский университет, 1975. – 400с.
1569516
  Смирнов С.А. Хрестоматия по партийному строительству / С.А. Смирнов. – М., 1971. – 424с.
1569517
   Хрестоматия по партийному строительству. – М, 1972. – 367с.
1569518
   Хрестоматия по партийному строительству. – М, 1973. – 399с.
1569519
  Зейгарник Б.В. Хрестоматия по патопсихологии : Учебн. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1981. – 160 с.
1569520
  Полянский С.Н. Хрестоматия по педагогике / С.Н. Полянский. – Москва, 1967. – 716 с.
1569521
  Полянский С.Н. Хрестоматия по педагогике / С.Н. Полянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 512 с.
1569522
  Бушканец Г М. Хрестоматия по педагогике : учебное пособие / Г М. Бушканец, Б.Д. Леухин; Под ред. З.И. Равкина. – Москва : Просвещение, 1976. – 432 с.
1569523
   Хрестоматия по педагогической психологии. – М, 1995. – 413с.
1569524
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1960. – 790с.
1569525
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1960. – 790с.
1569526
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1961. – 414с.
1569527
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1963. – 799с.
1569528
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1963. – 799с.
1569529
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – Москва : Политиздат, 1966. – 240 с. – (В помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма)
1569530
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : для системы парт. учебы / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – Москва, 1967. – 240с. – (В помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма)
1569531
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : в помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1971. – 255 с. – (Для систем партийной учебы)
1569532
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : в помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1972. – 255 с. – (Для систем партийной учебы)
1569533
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 2. – 1951
1569534
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 1. – 1952
1569535
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 2. – 1954
1569536
  Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению / В.П. Горощенко. – М., 1979. – 159с.
1569537
   Хрестоматия по психологии. – М, 1976. – 80с.
1569538
  Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии / В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – Москва : Просвещение, 1977. – 527 с.
1569539
   Хрестоматия по психологии : Учебн. пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 447с.
1569540
  Домбровская Н.М. Хрестоматия по радиотехнике на немецком языке / Н.М. Домбровская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 75 с.
1569541
  Полонская К.П. Хрестоматия по ранней римской литературе : учебное пособие / К.П. Полонская, Л.П. Поняева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 225с.
1569542
  Рейсер С.А. Хрестоматия по русской библиографии с XI века по 1917 г. : Учебное пособие / С.А. Рейсер. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 448 с.
1569543
  Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской военной истории. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1947. – 639с.
1569544
  Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии : учебное пособие / Г.Г. Мельниченко. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1569545
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Птг
Т. 1. – 1919. – 160с.
1569546
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М
Т. 1. – 1922. – 190с.
1569547
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М.-Пб
Т. 2. – 1922. – 311с.
1569548
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 1. – 1923. – 190 с.
1569549
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М
Т. 4. – 1923. – 423с.
1569550
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 5 : 1-30 тысяча. – 1923. – VIII, 336 с.
1569551
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / А.В. Кокорев. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 823 с.
1569552
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века : учебное пособие для филологических факультетов университетов и факультетов русского языка и литературы педагогических институтов / А.В. Кокорев. – изд.4-е. – Москва : Просвещение, 1965. – 843 с.
1569553
   Хрестоматия по русской литературе ХІХ века. – М, 1986. – 254с.
1569554
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку / А.Ф. Конопелкин. – Москва : Московский университет, 1962. – 575с.
1569555
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку / А.Ф. Конопелкин. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 392с.
1569556
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку для студентов-иностранцев / А.Ф. Конопелкин; под ред. Е.И.Мотиной. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1973. – 375с.
1569557
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1981. – 234с.
1569558
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1983. – 223с.
1569559
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1985. – 211с.
1569560
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1986. – 234с.
1569561
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1987. – 211с.
1569562
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1989. – 240с.
1569563
  Ступников И.В. Хрестоматия по современной драматургии. Великобритания. Ирландия. США. / И.В. Ступников. – Л., 1970. – 208с.
1569564
  Каррыев Б.А. Хрестоматия по современной туркменской литературе : Для высш. учебн. заведений ТССР / Б.А. Каррыев. – Ашхабад, 1951. – 486 с.
1569565
   Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 551 с. – (История в источниках : пособие для практ. занятий)
1569566
  Гриб Р.Т. Хрестоматия по старожильческим говорам Центральной и Западной Сибири / Р.Т. Гриб. – Красноярск, 1967. – 208с.
1569567
  Стеценко А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку / А.Н. Стеценко. – М., 1984. – 159с.
1569568
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и филол. фак. ун-тов / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1967. – 216 с.
1569569
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка : [для фак. иностр. яз. пед. ин-тов] / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. – 220 с.
1569570
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка = Readings in the theory of English crammar : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян, А.Г. Поспелова. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 223 с.
1569571
  Шишкова Л.В. Хрестоматия по теоретической грамматике немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1979. – 248с.
1569572
  Абросимова Т.А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка : на фр. яз. : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Т.А. Абросимова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 247 с.
1569573
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка / Л.М. Скрелина. – Л., 1980. – 207с.
1569574
   Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка. – М, 1987. – 223с.
1569575
  Чернов И. Хрестоматия по теоретическому литературоведению / И. Чернов. – Вып.1. – Тарту, 1976. – 317с.
1569576
  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений : [пособие для вузов юрид. и гуманит. фак.] / Р.Т. Мухаев. – Москва : ПРИОР, 2000. – 1104 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7990-0156-7
1569577
  Осьмакова Л.Н. Хрестоматия по теории литературы : пособие для студ. : учеб. пособие для студ. педагогич. ин-тов / сост. Л.Н. Осьмакова ; вст. ст. П.А. Николаева. – Москва : Просвещение, 1982. – 448 с.
1569578
  Редозубов К.Н. Хрестоматия по техническому переводу / К.Н. Редозубов. – М., 1978. – 152с.
1569579
  Бедева А.Б. Хрестоматия по техническому переводу / А.Б. Бедева, В.И. Иванов. – М., 1984. – 136с.
1569580
  Чебурашкин Хрестоматия по техническому переводу. / Чебурашкин, НД. – М., 1975. – 144с.
1569581
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – М., 1977. – 159с.
1569582
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – 2-е изд. – М., 1979. – 143с.
1569583
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – М., 1984. – 160с.
1569584
  Шамилова Н.И. Хрестоматия по турецкой литературе с конца ХІХ в. до наших дней / Н.И. Шамилова. – Ленинград, 1964. – 233 с.
1569585
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина. – М.
Вып. 1. – 1984. – 164с.
1569586
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина. – М., 1987. – 140с.
1569587
   Хрестоматия по физике. – М, 1982. – 223с.
1569588
   Хрестоматия по физике : учеб.пособие для учащихся 8-10 классов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 678с.
1569589
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 2-е. – М., 1941. – 384с.
1569590
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 4-е, перераб. – Москва, 1954. – 344 с.
1569591
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 5-е. – М., 1957. – 399с.
1569592
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии / В.А. Рауш. – М, 1957. – 335с.
1569593
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии / В.А. Рауш. – Москва, 1961. – 335 с.
1569594
  Тарасов К.Г. Хрестоматия по физической географии : Западная Европа. Пособие для учителей / К.Г. Тарасов, Э.П. Романова. – Москва : Просвещение, 1972. – 320с.
1569595
  Максимов Н.А. Хрестоматия по физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Москва : Просвещение, 1974. – 255с.
1569596
  Максимов Н.А. Хрестоматия по Физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Изд. 2-е допол. пер. – Москва : Просвещение, 1980. – 176с.
1569597
  Чефранов С.В. Хрестоматия по физической географии СССР / С.В. Чефранов. – Москва, 1937. – 335с.
1569598
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии СССР / В.А. Рауш. – М, 1941. – 335с.
1569599
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии СССР / В.А. Рауш. – Москва, 1946. – 335 с.
1569600
  Кащенко Б.П. Хрестоматия по физической географии СССР / Б.П. Кащенко. – Москва, 1946. – 428с.
1569601
  Давыдкин П.К. Хрестоматия по физической географии СССР / П.К. Давыдкин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 352 с.
1569602
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР : Картины природы из произведений писателей , путешественников и ученых. Пособие для учителей / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – Москва, 1963. – 404с.
1569603
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – Москва, 1974. – 366с.
1569604
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР: Пособие для учителей / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 288с.
1569605
  Михайлова Л.А. и др. Хрестоматия по физической географии. Западная Европа / Л.А. и др. Михайлова. – М., 1959. – 344с.
1569606
  Михайлова Л.А. и др. Хрестоматия по физической географии. Западная Европа / Л.А. и др. Михайлова. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1963. – 380с.
1569607
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубеж. Азия : Пособие для учителей / Сост.Гвоздецкий Н.А., Ефремов Ю.К., Козлов И.В. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 383с.
1569608
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубежная Азия. : Пособие для учителя / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 563с.
1569609
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 523с.
1569610
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1971. – 509с.
1569611
   Хрестоматия по философии : Учеб. пособие. – Москва : Проспект, 1997. – 571с. – ISBN 5-7986-0011-4
1569612
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 432с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1569613
   Хрестоматия по философии : Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1998. – 576с. – ISBN 5-7986-0011-4
1569614
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие для вузов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 544с. – ISBN 5-222-00218-7
1569615
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 2001. – 416с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1569616
  Селиванов Ф.М. Хрестоматия по фольклору / Ф.М. Селиванов. – М, 1972. – 303с.
1569617
  Сахарова Н.Ю. Хрестоматия по французской детской литературе. / Н.Ю. Сахарова, Э.Л. Шрайбер. – Л., 1971. – 304с.
1569618
  Помагаева А.Д. Хрестоматия по французской литературе / А.Д. Помагаева, И.С. Берлин. – Москва, 1972. – 455с.
1569619
  Сабанеева М.К. Хрестоматия по французской литературе 16-го века / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 221 с.
1569620
  Хатисова Т.Г. Хрестоматия по французской литературе 17 века : Пособ. для студ. пед. ин-тов / Т.Г. Хатисова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 278с.
1569621
  Заботкина О.С. Хрестоматия по французской литературе 18 века / О.С. Заботкина. – Ленинград, 1976. – 287с.
1569622
  Завадовская С.Ю. Хрестоматия по французской литературе 19 века : учебное пособие / С.Ю. Завадовская. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 255 с.
1569623
  Балахонов В.Е. Хрестоматия по французской литературе ХХ века / В.Е. Балахонов. – М, 1985. – 255с.
1569624
   Хрестоматия по французской стилистике : (на французском языке). – Москва : Просвещение, 1986. – 209с.
1569625
   Хрестоматия по французскому материализму. – М
1. – 1923. – 238с.
1569626
   Хрестоматия по французскому материализму. – Москва
Т. 2. – 1923. – 238 с.
1569627
   Хрестоматия по чешской литературе XIX-XX вв.. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 768 с.
1569628
   Хрестоматия по шведскому языку. – М, 1986. – 178с.
1569629
   Хрестоматия по эволюционному учению. – Л, 1934. – 516с.
1569630
  Кузнецов А.П. Хрестоматия по экономической географии зарубежных стран : Пособие для учителя / А.П. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1985. – 271с.
1569631
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юрист, 1997. – 536 с. – ISBN 5-7357-0168-1
1569632
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юристъ, 2000. – 536с. – ISBN 5-7975-0290-9
1569633
  Князькова Л.Н. Хрестоматия по электротехнике и связи на немецком языке. / Л.Н. Князькова. – Л., 1958. – 102с.
1569634
  Ардова В.В. Хрестоматия по электротехнике на немецком языке / В.В. Ардова. – Москва : Высшая школа, 1961. – 100 с.
1569635
  Ардова В.В. Хрестоматия по электротехнике на немецком языке / В.В. Ардова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1963. – 99 с.
1569636
   Хрестоматия по эстетическому воспитанию. – 2-е изд., пепераб. – К, 1986. – 327с.
1569637
   Хрестоматия по эстетическому воспитанию. – 3-е изд., пепераб. – Киев : Вища школа, 1987. – 310с.
1569638
  Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике / В.А. Сухомлинский. – Москва : Педагогика, 1990. – 303с.
1569639
   Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни. – М, 1986. – 271с.
1569640
   Хрестоматия по японскому разговорному языку. – М.-Л., 1935. – 100с.
1569641
  Рогов А.Д. Хрестоматия поэтических произведений по истории древнего мира и средних веков. Для уч-лей 5-6 классов. / А.Д. Рогов, Г.М. Линко. – М., 1967. – 255с.
1569642
   Хрестоматия рабочего корреспондента. – К, 1923. – 104с.
1569643
  Спижевский И.И. Хрестоматия радиолюбителя / И.И. Спижевский. – Москва-Л., 1953. – 216с.
1569644
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград, 1966. – 360 с.
1569645
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 512 с.
1569646
  Семенов Д.В. Хрестоматия разговорного арабского языка. / Д.В. Семенов. – Л., 1929. – 157с.
1569647
  Заюнчковский Ю.П. Хрестоматия румынской литературы XIX - X X веков / Ю.П. Заюнчковский. – М., 1971. – 381с.
1569648
  Эйхельман О.О. Хрестоматия русского международного права : [Ч. 1-2] / О. Эйхельман, проф. – Киев : В универ. тип.
Ч. 1. – 1887. – XVI, 458 с. – На стр. II: Посвящается памяти Профессора Василия Андреевича Незабитовского
1569649
  Эйхельман О.О. Хрестоматия русского международного права : [Ч. 1-2] / О. Эйхельман, проф. – Киев : Тип. В.И. Завадзского
Ч. 2. – 1889. – XX, 582 с.
1569650
   Хрестоматия специальных текстов на немецком языке для студентов 2 и 3 курсов. – Л, 1962. – 352с.
1569651
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 48с.
1569652
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 50с.
1569653
   Хрестоматия средневековых латинских источников. – М
2. – 1964. – 182с.
1569654
  Маслова Л.П. Хрестоматия текстов для работы по фонетике на 2 и 3 курсах факультета английского языка. / Л.П. Маслова. – М., 1975. – 39с.
1569655
  Зельманович А.В. Хрестоматия текстов по биологии на французском языке. / А.В. Зельманович ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : [б. и.], 1979. – 24 с.
1569656
  Козицына Н.К. Хрестоматия текстов по биологии с упражнениями для развития навыков устной речи / Н.К. Козицына. – Москва, 1970. – 376с.
1569657
   Хрестоматия философских текстов. – Алма-Ата, 1971. – 262с.
1569658
   Хрестоматия французской литературы 19 и 20 веков. – Москва
2. – 1956. – с.
1569659
  Реизов Б.Г. Хрестоматия французской литературы XIX и XX веков. / Б.Г. Реизов, В.Е. Шор. – Москва
1. – 1953. – 648с.
1569660
  Реизов Б.Г. Хрестоматия французской литературы XIX и XX веков. / Б.Г. Реизов, В.Е. Шор. – Москва
2. – 1956. – 483 с.
1569661
  Строганова И.П. Хрестоматия языка суахили. / И.П. Строганова. – Л.
1. – 1950. – 104с.
1569662
   Хрестоматия. Обучение и воспитание детей "группы риска". – Москва, 1996. – 224 с.
1569663
  Коцарев О. Хрестоматійна книжка Василя Голобородька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 30


  Збірка "Яблуко добрих вістей": рух від прозорішої та простішої мови до складнішої та "густішої".
1569664
  Яців Р. Хрестоматійна постать образотворчого мистецтва Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 10


  120 років на Тернопільщині народився Дмитро Стриєк.
1569665
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури / О.І. Білецький. – 3-е вид. доп. – Київ, 1967. – 783 с.
1569666
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). / О.І. Білецький. – К., 1949. – 556с.
1569667
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). / О.І. Білецький. – 2-е вид. доп. – Київ, 1952. – 604с.
1569668
   Хрестоматія дитячої славістики : слов"янська поезія 19 - початку 20 століття / [ упоряд. : Н.О. Лисенко-Єржиківська, Т.П. Руда, І.О. Карєва ; наук. ред. Л.К. Вахніна ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-208-2068-07-4
1569669
  Білецький О.І. Хрестоматія для української літератури для 8-го класу середн.школи. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 7-е вид. – К., 1953. – 356с.
1569670
  Гончар О.Д. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини / О.Д. Гончар. – Київ, 1968. – 251с.
1569671
   Хрестоматія з англійської мови для державних університетів і педагогічних університетів. – Київ : Радянська школа, 1942. – 236 с.
1569672
   Хрестоматія з архівознавства : [навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл.]. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 407 с. – ISBN 966-518-215-3
1569673
  Трайтак Д.І. Хрестоматія з ботаніки / Д.І. Трайтак. – К, 1958. – 226с.
1569674
  Масляк П.О. Хрестоматія з географії / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Генеза, 1994. – 450с.
1569675
   Хрестоматія з географії материків і океанів : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1991. – 383с. : іл.
1569676
   Хрестоматія з географії Української РСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 127с.
1569677
   Хрестоматія з діалектичного і історичного матеріалізму. – К, 1970. – 423с.
1569678
   Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К, 1961. – 654с.
1569679
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-42-4
Т. 1. – 1998. – 504с.
1569680
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн .У двох томах : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-45-9
Т. 2. – 1998. – 608с.
1569681
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-20-3
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Упор.: Рогожин А.Й., Святоцький О.Д. – 1997. – 464с.
1569682
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. спец. взо. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Уклад.В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – 2000. – 472с.
1569683
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник для юрид. спеціальн. внз. – 3-е вид., переробл. – Київ : ІнЮре, 2003. – 800с. – ISBN 966-8088-31-Х


  Містить законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до середини 1990-х років
1569684
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 656с. – ISBN 966-667-101-8
1569685
   Хрестоматія з історії держави і права України. : У 2-х т. :Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 2 : Лютий 1917-1996 р. – 2000. – 728с.
1569686
   Хрестоматія з історії держави і права України: У2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ.навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-17-3
Т. 2 : Лютий 1917р.-1996 р. – 1997. – 799с.
1569687
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян : навч. посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.І. Ярового. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Т. 2 : Нова доба / [уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В. та ін.]. – 2016. – 347, [1] с. – Укладачі зазн. на звороті тит. арк. та анотації. – Бібліогр.: с. 334-347 та в кінці ст.


  Уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В., Мотрук С.М., Папакін А.Г., Руккас А.О., Шилова А.В., Шумило В.П.
1569688
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян. Давня доба, Середньовіччя : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Ярового ; [упоряд. : В.І. Яровий, О.С. Антонюк, І.В. Малацай та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 399-407. – ISBN 978-966-06-0597-8


  Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал ...
1569689
   Хрестоматія з історії КПРС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1965. – 571 с.
1569690
  Логвинова Т.Г. Хрестоматія з історії КПРС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Київ, 1967. – 467с.
1569691
   Хрестоматія з історії КПСС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1965. – 735 с.
1569692
   Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1958. – 659 с.
1569693
  Свадковський І.Ф. Хрестоматія з історії педагогіки / І.Ф. Свадковський. – Харків : Радянська школа
т.1. – 1936. – 607 с.
1569694
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Харків : Радянська школа
Т. 3, ч. 2 : XX сторіччя. – 1936. – 236 с.
1569695
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Київ; Харків : Радянська школа
Т. 4 : Історія рос. пед. з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. Ч. 2 / Склав Н.А. Желваков. – 1936. – 492 с.
1569696
  Желваков Н.А. Хрестоматія з історії педагогіки / Н.А. Желваков. – Київ; Харків, 1938. – 520с.
1569697
  Желваков А Н. Хрестоматія з історії педагогіки / А Н. Желваков. – перекл з 2-го рос. вид. – Київ; Харків
Т. 4. – 1938. – 496с.
1569698
   Хрестоматія з історії політичних вчень : посібник / упорядник та автор коментарів Уривалкін О.М. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-8379-40-6
1569699
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1569700
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1569701
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 2. – 1939. – 327 с.
1569702
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 1. – 1939. – 287 с.
1569703
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
1. – 1951. – 388с.
1569704
   Хрестоматія з історії середніх віків. – Київ, 1952. – 190с.
1569705
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1953. – 190с.
1569706
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
Т.3. – 1953. – 340с.
1569707
  Підлуцький Г.І. Хрестоматія з історії середніх віків / Г.І. Підлуцький. – К, 1972. – 144 с.
1569708
   Хрестоматія з історії середніх віків. : Посіб. для 7 кл.серед. шк. – Київ : Освіта, 1998. – 160с. – ISBN 966-04-0297-Х
1569709
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
1. – 1940. – 472с.
1569710
   Хрестоматія з історії СРСР. – К, 1951. – 340с.
1569711
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
2. – 1951. – 916с.
1569712
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
3. – 1953. – 840 с.
1569713
   Хрестоматія з історії СРСР. – Вид. 2-ге ; пер. з 4-го рос. випр. і доп. видання 1951 р. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : З найдавніших часів до кінця XVII cт. – 1956. – 518, [2] с.
1569714
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії СРСР / В.Г. Сарбей, Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1970. – 452с.
1569715
  Волощенко А.К. Хрестоматія з історії СРСР / А.К. Волощенко. – Київ, 1972. – 159с.
1569716
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 1. – 1953. – 334 с.
1569717
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 2. – 1954. – 324 с.
1569718
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – К
3. – 1955. – 334с.
1569719
  Крижанівський О.П. Хрестоматія з історії стародавнього світу / упорядники : О.П. Крижанівський, З.І. Мухіна, М.Д. Мелащенко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 159 с.
1569720
   Хрестоматія з історії України : для студентів вузів. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7763-1728-5
1569721
   Хрестоматія з історії України : посібник для вчиетелів. – Київ : Вежа, 1996. – 351 с. – ISBN 966-7091-05-8
1569722
   Хрестоматія з історії України : Посібник для 7-11 класів середньо школи. – Київ : Освіта, 1996. – 334с. – ISBN 9660401558
1569723
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1738-3
Ч. 1. – 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр. в тексті
1569724
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1779-6
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. у тексті
1569725
   Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 517, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-257-2
1569726
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 09 (93)). – ISBN 978-617-00-1131-2
Ч. II. – 2011. – 128 с.
1569727
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
Ч. 1. – 2011. – 128 с.
1569728
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії України: XIX - початок XX століття : навч. посібник для 9 классу загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. В.Г. Сарбей. – Київ : Генеза, 2000. – 271 с. – ISBN 966-504-097-9
1569729
  Москаленко А.А. Хрестоматія з історії української літературної мови. / А.А. Москаленко. – Київ, 1954. – 96с.
1569730
   Хрестоматія з історії Української РСР. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1959. – 748 с.
1569731
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К, 1961. – 643 с.
1569732
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К
1. – 1970. – 176с.
1569733
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – Київ, 1971. – 199 с.
1569734
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – 2-е вид., перероб. – К, 1979. – 143с.
1569735
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К, 1987. – 175с.
1569736
  Містецький А.С. Хрестоматія з лексики англійської мови / А.С. Містецький. – Київ, 1960. – 383с.
1569737
  Малашенко М. Хрестоматія з літератури ХІХ століття для 6-го класу сердн. школи / М. Малашенко, С. Рудниченко. – 2-е, переробл. – К.-Х, 1934. – 180с.
1569738
   Хрестоматія з міжнародного профруху. – Х, 1934. – 524с.
1569739
  Боярська З.М. Хрестоматія з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1956. – 440с.
1569740
  Осовецька Л.С. Хрестоматія з німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1961. – 240с.
1569741
  Тарасенко В.Я. Хрестоматія з новітньої історії / В.Я. Тарасенко, В.Д. Лисоченко. – Київ, 1972. – 192с.
1569742
   Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945) : Навчальний посібник для 10 класу / С. Падалка, П. Панченко, Н. Теплоухова, Ф. Турченко; Упор. С.Падалка, П.Панченко та інш. – Київ : Генеза, 1998. – 400с. – ISBN 966-504-181-9
1569743
   Хрестоматія з нової історії. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 600 с.
1569744
   Хрестоматія з нової історії. – К
Ч. 1. – 1960. – 304с.
1569745
  Жебокрицький В.А. та ін. Хрестоматія з нової історії / В.А. та ін. Жебокрицький. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1569746
  Цвікальська Г.О. Хрестоматія з нової історії / Г.О. Цвікальська, С.М. Ходорков. – К.
1. – 1973. – 159с.
1569747
  Копач О. Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства / Олександра Копач ; передм. Лесі Храпливої-Щур ; Об-ня укр. педагогів Канади. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Каменяр, 1993. – (Серце і книжка / Укр. Працівники Літератури для Дітей і Молоді ім. Леоніда Глібова (УПЛДМ)). – ISBN 5-7745-0585-5
1569748
  Мазепа І.І. Хрестоматія з основ дарвінізму / І.І. Мазепа. – Київ, 1951. – 504с.
1569749
  Петров О.П. Хрестоматія з основ політичних знань / О.П. Петров. – Київ, 1967. – 46с.
1569750
  Вайнебрг М.Ц. Хрестоматія з політичної економії / М.Ц. Вайнебрг. – Київ, 1966. – 360с.
1569751
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : для системи парт. навч. / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1967. – 218 с.
1569752
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : на допомогу слухачам шкіл основ марксизму-ленінізму / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1969. – 224 с.
1569753
   Хрестоматія з політичної економії. – К, 1991. – 99с.
1569754
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 1-5. – 1991. – 95с.
1569755
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 12-17. – 1991. – 100с.
1569756
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 18-21. – 1991. – 82с.
1569757
   Хрестоматія з правознавства : Посібник до занять з правознавства. – К. : Юрінком, 1996. – 560с. – ISBN 5-7707-9772-Х
1569758
   Хрестоматія з правознавства : Збірник нормативних документів. – 2-е видання, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 704с. – ISBN 966-7302-13-X
1569759
   Хрестоматія з правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-073-9


  Містить чиння нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних та іньших питань
1569760
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 219с.
1569761
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1569762
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1569763
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1569764
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1569765
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1964. – 363с.
1569766
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1965. – 362с.
1569767
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1974. – 461с.
1569768
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1975. – 461с.
1569769
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1569770
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1569771
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1981. – 456 с.
1569772
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1987. – 477с.
1569773
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1989. – 574с.
1569774
   Хрестоматія з суспільствознавства. – К, 1979. – 456 с.
1569775
  Левінська С.І. Хрестоматія з сучасної польської літератури / С.І. Левінська. – Київ, 1970. – 150с.
1569776
  Нестеровський П.П. Хрестоматія з теорії драми : Особливості драматургічного мистецтва в історичному розвитку. Від античних часів до початку 19 ст. / П.П. Нестеровський. – Київ, 1978. – 181с.
1569777
   Хрестоматія з теорії драми. – Київ, 1988. – 224с.
1569778
  Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
1569779
  Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства : навч. посібник для студентів муз.-фольклор. і філол. спец. ВНЗ / І.Я. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : ноти. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-685-8
1569780
  Вовк П.В. Хрестоматія з української дитячої літератури / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Київ, 1964. – 447с.
1569781
   Хрестоматія з української дитячої літератури для педучилищ. – К, 1955. – 336с.
1569782
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1935. – 112с.
1569783
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К.-Х., 1939. – с.
1569784
  Падалка І Н. Хрестоматія з української літератури / І Н. Падалка. – 2-е вид. – К, 1939. – 256с.
1569785
  Волков Р.І. Хрестоматія з української літератури / Р.І. Волков, М. Устенко. – Вид. 4-е. – Київ, 1941. – 328с.
1569786
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – Київ; Харків, 1947. – 340с.
1569787
   Хрестоматія з української літератури. – К.-Х., 1949. – с.
1569788
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1949. – с.
1569789
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1951. – с.
1569790
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1953. – с.
1569791
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1569792
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1569793
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1954. – 536с.
1569794
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1954. – с.
1569795
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1955. – 416с.
1569796
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1955. – с.
1569797
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1955. – с.
1569798
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1569799
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1569800
   Хрестоматія з української літератури : 7 кл. – 2-е вид. – Київ, 1957. – с.
1569801
   Хрестоматія з української літератури : 5 кл. – 6-е вид. – Київ, 1957. – с.
1569802
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1958. – с.
1569803
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – 264с.
1569804
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – с.
1569805
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 12-е вид. – К, 1958. – 348с.
1569806
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – с.
1569807
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – 264с.
1569808
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1959. – с.
1569809
  Жук Н.Й. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої шк. / упор. Н.Й. Жук. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1959. – 199 с.
1569810
   Хрестоматія з української літератури. – 6-е вид. – К, 1960. – с.
1569811
  Білова В.С. Хрестоматія з української літератури / В.С. Білова. – 2-е вид., перероб. – Львів, 1966. – 728с.
1569812
   Хрестоматія з української літератури. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0096-0, 966-00-0112-6
Кн. 1. – 1997. – 504с.
1569813
   Хрестоматія з української літератури (XX ст.) : Для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1569814
   Хрестоматія з української літератури (ХІХ-ХХ століття) : Для учнів 5-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 808с. – ISBN 966-95175-1-6
1569815
   Хрестоматія з української літератури (ХХ століття) : для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1569816
   Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897 - 2000. – Едмонтон : Слова, 2000. – 632с. – ISBN 0-919867-00-9
1569817
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для 6 класу середьної школи / Є.П. Кирилюк. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 140 с.
1569818
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури для 8 класу середньої школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 8-е вид. – Київ, 1954. – 356 с.
1569819
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для середьної школи / Є.П. Кирилюк. – Київ
Ч. 2. – 1935. – 140 с.
1569820
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1569821
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1569822
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 9-е вид. – К., 1955. – 352с.
1569823
   Хрестоматія з української літератури.. – Київ : Наукова Думка. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00128 (Т.2))
Кн. 2 : Нова українська література. Новітня українська література. – 1999. – 512с.
1569824
   Хрестоматія з української літератури. : Для учнів 10 кл. середн. загальноосвіт. шк. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-5-9
1569825
   Хрестоматія з української літератури. 7 клас. Позакласне читання.. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 128с. – ISBN 966-562-193-9
1569826
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1938. – 460с.
1569827
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 3. – Київ, 1940. – 476с.
1569828
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 4. – Київ, 1941. – 504с.
1569829
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 7. – Київ, 1949. – 376с.
1569830
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – 8-е вид., доп. – Київ, 1950. – 424с.
1569831
  Волинський Ш. Хрестоматія з української літератури. Для 6-го кл. / Ш. Волинський. – Київ, 1940. – 280с.
1569832
   Хрестоматія з української літератури.Для учнів 8-9 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-4-0
1569833
   Хрестоматія з української народної творчості. – К, 1952. – 332с.
1569834
   Хрестоматія з української народної творчості. – К : Радянська школа, 1959. – 332с.
1569835
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – К., 1937. – 366с.
1569836
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – Київ, 1955. – 319с.
1569837
  Тарасов К.Г. Хрестоматія з фізичної географії : Західна Європа. Посібник для вчителів / К.Г. Тарасов, Е.П. Романова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 309с.
1569838
  Максимов М.О. Хрестоматія з фізичної географії : Посібібник для вчителів / М.О. Максимов. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240с.
1569839
   Хрестоматія з фізичної географії СРСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 262с. : іл.
1569840
  Бершадська Т.В. Хрестоматія з фізичної географії України. 8 клас : Посібник для вчителів / Т.В. Бершадська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-129-7
1569841
  Гвоздецький Н.А. Хрестоматія з фізичної географії. Африка. Австралія. Океанія, Антарктида. Америка : Посібник для вчителів / Н.А. Гвоздецький. – Київ : Радянська школа, 1973. – 480с.
1569842
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас : [посібник] / [авт.-упоряд.: Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1882-3
Ч. 1. – 2013. – 126, [2] с. : іл.
1569843
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас / [авт.-упоряд. А.П. Гриценко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1911-0
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127
1569844
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1567-9
Ч. 1. – 2012. – 124, [4] с.
1569845
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (108)). – ISBN 978-617-00-1662-1
Ч. 3. – 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-110
1569846
   Хрестоматія із зоології. – К, 1988. – 271с.
1569847
   Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
1569848
   Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
1569849
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – Київ
2. – 1940. – 535с.
1569850
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
1. – 1947. – 247с.
1569851
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
2. – 1948. – 220с.
1569852
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Львів
3. – 1949. – 400с.
1569853
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / упорядкував П.Д. Тимошенко. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 359, [1] с.
1569854
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 346 с.
1569855
   Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – Київ : Фоліант, 2004. – 387 с. – ISBN 966-8474-22-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1569856
  Дем"янишин В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 158-162. – ISSN 1818-5754


  Об"єктивний хід історії, відновлення історичної справедливості стосовно становлення та розвитку вітчизняної фінансової науки підтвердилися виходом у світ упорядкованого авторським колективом за редакцією д. е. н., проф. В. М. Федосова унікального ...
1569857
  Дорошкевич О.К. Хрестоматія по історії української літератури : Для стаpших класів гімназій, учительських семінаpій, учительських інститутів та самоосвіти / [Уклад., авт. пеpедм. й поясн.] Ол. Доpошкевич і Л. Білецький. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Дніпp. Союза Спожив. Т-в]
Т. 1, кн. 1 : Стаpодавній пеpіод (ХI-ХIII століття). – 1918. – 177 с.: іл. – Hа тит. аpк. та обкл. О. Доpошкевич і Л. Білецький зазначені як авт. - Hа обкл.: Т. 1, (!)вип. 1. – Бібліогр.: с. 173-174


  Авт. поет. твоpів, pозвідок з літеpатуpознавства, мистецтвознавства, мовознавства: О.О. Шахматов, С.О. Єфpемов, О.К. Толстой, І.Я. Фpанко, К.В. Шиpоцький, М.H. Спеpанський, В.Г. Щуpат, С.В. Руданський, М.К. Воpоний. - Пеp. з цеpковнослов., pос. П.О. ...
1569858
  Сумцов М., Плевако М., Багалій Д. Хрестоматія по українській літературі : для народніх вчителів, шкіл учительских та середніх і для самоосвіти / зложили: М. Сумцов і М. Плевако при участі Д. Багалія. – [Харків] : Союз. – (Шкільно-педагогична бібліотека / під ред. Д.Г. Панадіаді і О.Н. Синявського)
Ч. 1 : Народна словесність і стара література (XI-XVIII століття) / проф. М. Сумцов. – 1918. – 152 с.
1569859
  Сумцов М. Хрестоматія по українському письменству / проф. М. Сумцов. – 3-є вид, поширене. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво
Т. 1 : Народна словесність. Письменство XI-XVIII в.в. – 1922. – 217, [3]с.
1569860
   Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану / [уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1569861
  Спіжевський І.І. Хрестоматія радіолюбителя / І.І. Спіжевський, В.О. Бурлянд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1960. – 303 с.
1569862
  Бурлянд В.О. Хрестоматія радіолюбителя / В.О. Бурлянд, І.П. Жеребцов. – Київ, 1973. – 384 с.
1569863
  Сенюта І. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров"я (окремі аспекти) / І. Сенюта, Н. Скрипець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародна практика".
1569864
  Шевко А.Ф. Хрестоматія спецтекстів для студентів фізичного факультету. / А.Ф. Шевко. – Ужгород, 1972. – 43с.
1569865
  Михальова Е.С. Хрестоматія текстів по спеціальности студентів-біологів на англ. мові. Навч. посібник. / Е.С. Михальова. – Ужгород, 1972. – 96с.
1569866
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. – Філадельфія-Торонто, 1986. – 320с.
1569867
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси - України = Anthology to commemorate the millennium of Rus"-Ukraine"s acceptance of Christianity. – Філядельфія- Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 319с. – ISBN 0-920365-34-5
1569868
  Шреєр-Ткаченко Хрестоматія української дожовтневої музики / Шреєр-Ткаченко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К.
1. – 1974. – 270с.
1569869
  Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка; Ігор Павлюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428с. – ISBN 966-8770-07-2
1569870
   Хрестоматія української літератури 20 століття. – 2-ге доп., переробл. вид. – Нью-Йорк : Вид-во Шкільної Ради при УККА, 1997. – 400 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
1569871
   Хрестоматія української літератури та літературної критики 19 ст. : У 3-х книгах: Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.1. – 1996. – 584с.
1569872
  Гаєвська Надія Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. (у трьох книгах) : Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів / Гаєвська Надія. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.2. – 1996. – 712с.
1569873
  Гаєвська Н. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. (у трьох книгах) : Навчальний посібник для студ.гуманіт.фак-тетів вищих закладів, вчителів / Н. Гаєвська. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.3. – 1997. – 816с.
1569874
   Хрестоматія української релігійної літератури. – Мюнхен
2. – 1988. – 550с.
1569875
  Рудченко П.О. Хрестоматія хорових творів для вчителів співів і студе. пед. ін-тів. / П.О. Рудченко, В.М. Лужний. – К., 1965. – 244с.
1569876
  Гейм С. Хрестоносці / С. Гейм. – Ужгород, 1951. – 652с.
1569877
  Сенкевич Г. Хрестоносці : роман / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. С. Ковганюка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 731 с.
1569878
  Сенкевич Г. Хрестоносці : Роман / Г. Сенкевич; Пер. з польської Ковганюка С. – Київ : Дніпро, 1965. – 702с.
1569879
  Пивовар С.Ф. Хрестоносці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 399-400. – ISBN 966-642-073-2
1569880
  Щербань А.Л. Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 83-90
1569881
  Краснопольська Т.С. Хрестоподібні хвилі у прямокутному каналі скінченних розмірів / Т.С. Краснопольська, В.М. Спектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову математичну модель збудження хрестоподібних хвиль на вільній поверхні рідини у прямокутному канапі скінченної довжини та запропоновано методику отримання рішення, яке описує безпосередню перекачку енергії від хвилепродуктора в ...
1569882
  Брат В.І. Хрещате : Новели й образи / В.І. Брат. – Луцьк : Вежа, 2001. – 62с. – ISBN 966-600-004-0
1569883
  Доріченко О.В. Хрещатий яр : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Український письменник, 1993. – 143 с.
1569884
  Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941-43) : роман-хроніка / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1956. – 488 с.
1569885
   Хрещатик : Культорологічний путівник. – Київ : Амадей, Град, 1997. – 160с. – ISBN 966-95281-1-9; 966-95281-0-0
1569886
   Хрещатик. – Київ
25 лютого (№ 22). – 2000
1569887
   Хрещатик. – Київ, 2001
1569888
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
14 січня (№ 2). – 2014. – 8 с.
1569889
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
16 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1569890
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
18 листопада (№ 169). – 2014. – 8 с.
1569891
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 листопада (№ 153). – 2015. – 8 с.
1569892
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 145). – 2015. – 8 с.
1569893
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 лютого (№ 28). – 2015. – 24 с.
1569894
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 квітня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1569895
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 січня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1569896
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
01 серпня (№ 82). – 2018. – 4 с.
1569897
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
1 червня (№ 59). – 2018. – 4 с.
1569898
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 жовтня (№ 106). – 2018. – 4 с.
1569899
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 листопада (№ 119). – 2018. – 8 с.
1569900
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 липня (№ 69). – 2018. – 4 с.
1569901
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 серпня (№ 83). – 2018. – 8 с.
1569902
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 квітня (№ 36). – 2018. – 4 с.
1569903
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 квітня (№ 37). – 2018. – 4 с.
1569904
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 липня (№ 70). – 2018. – 8 с.
1569905
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 жовтня (№ 107). – 2018. – 4 с.
1569906
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 вересня (№ 95). – 2018. – 4 с.
1569907
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 грудня (№ 131). – 2018. – 4 с.
1569908
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 травня (№ 48). – 2018. – 4 с.
1569909
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 грудня (№ 132). – 2018. – 4 с.
1569910
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 жовтня (№ 108). – 2018. – 4 с.
1569911
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 липня (№ 71). – 2018. – 4 с.
1569912
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 червня (№ 60). – 2018. – 4 с.
1569913
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 квітня (№ 38). – 2018. – 8 с.
1569914
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 листопада (№ 120). – 2018. – 12 с.
1569915
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 листопада (№ 121). – 2018. – 16 с.
1569916
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 серпня (№ 84). – 2018. – 8 с.
1569917
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 вересня (№ 96). – 2018. – 8 с.
1569918
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 грудня (№ 133). – 2018. – 4 с.
1569919
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 травня (№ 49). – 2018. – 116 с.
1569920
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 серпня (№ 85). – 2018. – 8 с.
1569921
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 червня (№ 61). – 2018. – 16 с.
1569922
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
09 листопада (№ 122). – 2018. – 4 с.
1569923
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
9 жовтня (№ 109). – 2018. – 36 с.
1569924
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 жовтня (№ 110). – 2018. – 4 с.
1569925
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 липня (№ 72). – 2018. – 4 с.
1569926
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 серпня (№ 86). – 2018. – 12 с.
1569927
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 квітня (№ 39). – 2018. – 4 с.
1569928
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 липня (№ 73). – 2018. – 4 с.
1569929
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 вересня (№ 97). – 2018. – 16 с.
1569930
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 грудня (№ 134). – 2018. – 4 с.
1569931
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 травня (№ 50). – 2018. – 4 с.
1569932
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 грудня (№ 135). – 2018. – 4 с.
1569933
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 вересня (№ 98). – 2018. – 8 с.
1569934
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 жовтня (№ 111). – 2018. – 4 с.
1569935
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 червня (№ 62). – 2018. – 8 с.
1569936
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1569937
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 липня (№ 74). – 2018. – 4 с.
1569938
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 листопада (№ 123). – 2018. – 4 с.
1569939
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 квітня (№ 40). – 2018. – 8 с.
1569940
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 листопада (№ 124). – 2018. – 4 с.
1569941
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 грудня (№ 136). – 2018. – 4 с.
1569942
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 вересня (№ 99). – 2018. – 4 с.
1569943
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 серпня (№ 87). – 2018. – 8 с.
1569944
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 серпня (№ 88). – 2018. – 8 с.
1569945
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1569946
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 51). – 2018. – 4 с.
1569947
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 травня (№ 52). – 2018. – 4 с.
1569948
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 листопада (№ 125). – 2018. – 4 с.
1569949
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 жовтня (№ 112). – 2018. – 4 с.
1569950
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 липня (№ 75). – 2018. – 4 с.
1569951
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 89). – 2018. – 16 с.
1569952
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 квітня (№ 41). – 2018. – 4 с.
1569953
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 квітня (№ 42). – 2018. – 4 с.
1569954
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 травня (№ 53). – 2018. – 8 с.
1569955
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 липня (№ 76). – 2018. – 4 с.
1569956
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 вересня (№ 100). – 2018. – 4 с.
1569957
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 грудня (№ 137). – 2018. – 16 с.
1569958
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 грудня (№ 138). – 2018. – 4 с.
1569959
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 вересня (№ 101). – 2018. – 4 с.
1569960
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 жовтня (№ 113). – 2018. – 40 с.
1569961
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 червня (№ 65). – 2018. – 8 с.
1569962
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 червня (№ 66). – 2018. – 40 с.
1569963
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 липня (№ 77). – 2018. – 4 с.
1569964
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 листопада (№ 126). – 2018. – 4 с.
1569965
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 квітня (№ 43). – 2018. – 20 с.
1569966
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 листопада (№ 127). – 2018. – 4 с.
1569967
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 вересня (№ 102). – 2018. – 4 с.
1569968
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 серпня (№ 90). – 2018. – 16 с.
1569969
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 серпня (№ 91). – 2018. – 16 с.
1569970
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 червня ( № 67). – 2018. – 4 с.
1569971
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 грудня (№ 139). – 2018. – 88 с.
1569972
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 травня (№ 54). – 2018. – 8 с.
1569973
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 травня (№ 55). – 2018. – 8 с.
1569974
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 листопада (№ 128). – 2018. – 72 с.
1569975
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 114). – 2018. – 16 с.
1569976
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 жовтня (№ 115). – 2018. – 12 с.
1569977
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 липня (№ 78). – 2018. – 4 с.
1569978
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 квітня (№ 44). – 2018. – 4 с.
1569979
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 квітня (№ 45). – 2018. – 4 с.
1569980
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 травня (№ 56). – 2018. – 16 с.
1569981
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 липня (№ 79). – 2018. – 4 с.
1569982
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 вересня (№ 103). – 2018. – 8 с.
1569983
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 вересня (№ 104). – 2018. – 4 с.
1569984
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 жовтня (№ 116). – 2018. – 12 с.
1569985
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 червня (№ 68). – 2018. – 4 с.
1569986
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 липня (№ 80). – 2018. – 8 с.
1569987
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 листопада (№ 129). – 2018. – 4 с.
1569988
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 грудня (№ 140). – 2018. – 4 с.
1569989
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 квітня (№ 46). – 2018. – 4 с.
1569990
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 грудня (№ 141). – 2018. – 148 с.
1569991
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 вересня (№ 105). – 2018. – 4 с.
1569992
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 серпня (№ 92). – 2018. – 4 с.
1569993
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
29 серпня (№ 93). – 2018. – 4 с.
1569994
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 жовтня (№ 117). – 2018. – 16 с.
1569995
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 листопада (№ 130). – 2018. – 8 с.
1569996
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 квітня (№ 47). – 2018. – 4 с.
1569997
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 травня (№ 57). – 2018. – 4 с.
1569998
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 4 с.
1569999
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 серпня (№ 94). – 2018. – 4 с.
1570000
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 липня (№ 81). – 2018. – 4 с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,