Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)
1569001
  Салига Т. "... Я був із собою в бою... рвали душу мою два Володьки..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 4


  До 115-ліття від джня народження Володимира Сосюри
1569002
  Бовгиря Андрій Маркович "... Я вашего царя не знаю": українці як фігуранти судових справ про образу честі монарха (XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 87-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано діяльність установ політичного розшуку Російської імперії на теренах Лівобережної України-Гетьманщини у XVIII ст. На основі слідчих матеріалів проведено дослідження участі українців у тогочасних політичних злочинах та ...
1569003
  Приліпко І. "... Я є великим чоловіком до малих інтересів": напівзабута постать письменника і священика Олекси Бобикевича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 20-29. – ISSN 0236-1477
1569004
  Марченко Н. "... я намагаюся обирати ті сторінки нашої історії, яких ще ніхто не перегортав" : Книгознавча розвідка за історичною прозою Володимира Рутківського
1569005
  Марченко Н. "... Я намагаюся обирати ті сторінки нашої історії, які ще ніхто не перегортав"


  Книгознавча розвідка за історичною прозою Володимира Рутківського
1569006
  Семенко С. "...Я – теж син цього народу, нехай і "блудний"" (штрихи до публіцистики Юрія Косача) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Аналізується публіцистика Ю. Косача 60–70-х рр. ХХ ст., написана під впливом відвідин радянської України; простежується основна тематика його "совєтофільських"виступів, уплив соцреалізму на творчу манеру публіциста. This article reveals and analyses ...
1569007
  Салига Т. "...Я був із собою в бою... рвали душу мою два Володьки..." : До 115-ліття від дня народження Володимира Сосюри // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 4,5
1569008
  Ігнатович О. "...Я в землю впав. Воскресну. Як горіх" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 5/6 (811/812). – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Пам"яті поета Петра Скунця (1942-2007) - у день його семдесятиліття
1569009
  Єсипенко Д. "...Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила...": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 73-88. – ISBN 978-966-920-140-9
1569010
  Пляченко А.Г. "...Я залишу вам квиток, а собі - ідеали" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 182-185. – ISBN 978-966-927-118-1


  Михайлина Коцюбинська — український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.
1569011
  Гребенюк Р. "...Я йшов зі смертю в одній шерензі". "Кіборг" Роман Гребенюк відбув три ротації у Донецькому аеропорту // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 196-198. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "“Аеропорт перевіряв людей на міцність. Аеропорт був символом того, що українців не зламати. Навіть у Іловайську чи Дебальцевому можна було залягти, спробувати прорватися. А аеропорт — закритий простір. Коли танки розстрілювали нас «прямою наводкою», ...
1569012
  Киях З. "...Я красу люблю... як рідну Україну!" (Життя і творчість Миколи Вороного) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0130-5263
1569013
  Тарханова Д. "...я не признаю никаких юбилеев" : Борису Мессереру - 75 лет // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 2. – С. 229-239.
1569014
  Коляда І. "...Я один зложив найбільшу частину договору..." (до 300-річчя "Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis" гетьмана П. Орлика / І. Коляда, О. Кирієнко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 12-20
1569015
  Салига Т. "...Я повернусь у край, де солов"ї..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Катерина Мандрик-Куйбіда. Доля поета героїчного покоління.
1569016
  Єсипенко Д. "…Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила…": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 73-88. – ISBN 978-966-920-092-1
1569017
  Коршунов Е.А. "Я - Бейрут..." / Е.А. Коршунов. – М., 1983. – 110с.
1569018
  Вишневська М. "Я - буковинець із голови до п"ят" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Йосип Бург - "останній письменник, який писав на ідиш".
1569019
  Князьков М.А. "Я - голос индейцев" / М.А. Князьков. – М., 1988. – 125с.
1569020
  Цирфа Ю. "Я - громадянин": почесно і ... вигідно? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 26-30
1569021
  Галаєва О. "Я - діва. Я - із дива" : Художнє осмислення проблеми жінки за новелами В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 104-110. – (Філологічні науки)
1569022
  Буркова И.Е. "Я - должен!" / И.Е. Буркова. – М., 1983. – 272с.
1569023
  Рябинин Б.С. "Я - егерь..." / Б.С. Рябинин. – М., 1978. – 96с.
1569024
   "Я - изысканный стих" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. июнь. – С. 28-33


  Поэт К. Д. Бальмонт
1569025
  Панченко В. "Я - кривавих шляхів апостол" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Євген Маланюк у ролі "українського Фройда".
1569026
  Драч І. "Я - людина, яка шукає і шукатимє до кінця днів своїх" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2015. – № 3/6. – С. 2-25. – ISSN 0130-1608
1569027
  Середа І.С. "Я - Малала" в контексті українського перекладного non-fiction // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 172-176
1569028
  Наєнко М.К. "Я - на тлі своєї доби" / спілкувався Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 7


  Розмова з доктором філологічних наук, професором КНУ імені Тараса Шевченка, лауреатом Шевченківської премії М. Наєнко щодо виходу книги "Вечірні світанки...". У творчому доробку вченого понад 500 наукових та літературно-критичних праць.
1569029
  Боканча А. "Я - отец детей" / А. Боканча. – Бухарест, 1984. – 45с.
1569030
  Костов І. "Я - приклад європейського політика, "знищеного" Росією" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 3


  Екс-прем"єр, який привів Болгарію в НАТО і ЄС, Іван Костов розповів у інтерв"ю "Дню", над чим сьогодні потрібно працювати в Україні.
1569031
  Дроздовський Д. "Я - русин і гордий цим" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 8


  Постать і творчість гуманіста Станіслава Оріховського на тлі європейської епохи.
1569032
  Добосевич У. "Я - русин" (мова як засіб етноідентифікації в епоху пізнього середньовіччя) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 95-102. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1569033
  Прокоф"єв І. "Я - сумнів твій" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 6-7


  Броніславу Грищуку - 80.
1569034
  Мельничук А. "Я - України син і щиро гордий цим" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 7
1569035
  Гривінський Р. "Я - художник, я так...мислю" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 14-15


  Взаємний зв"язок мистецтва і філософії обговорили в рамках конференції "Філософія. Нове покоління" (тема "Слово і невисловлюване") в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". У дискусії участь взяли доктори філософських наук кафедри ...
1569036
  Лосиевский И.Я. "Я - цветок осенний...". Поэзия Вадима Сидура // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 165-170. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассмотрены духовные и эстетические константы, художественное своеобразие поэтического мира Вадима Сидура (на материале сборника 1990 г. "Самая счастливая осень. Стихотворения 1983-1986 гг.").
1569037
  Антоненко А. "Я - це всі жінки"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 15


  Даліда (Йоланда Христина Джильотті; фр. Dalida; *17 січня 1933 — †3 травня 1987) — співачка й акторка італійського походження, що виросла у Єгипті та зробила кар"єру у Франції.
1569038
  Вараниця А.О. "Я – вчитель, і мої учні – це лише діти": життєва історія Віктора Баліцького на тлі польсько-українських відносин у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 13-17. – ISSN 2076-1554
1569039
  Ардаматский В.И. "Я 11-17" : повесть капитана Дементьева : для сред. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. А. Лурье. – Москва : Детгиз, 1957. – 55 с. – (Новинки детской литературы ; 82)
1569040
  Ардаматский В.И. "Я 11-17" : повести : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 1976. – 302 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1569041
  Якубович М. "Я акцентував увагу на смислах, які ця книга несе людству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 серпня (№ 134). – С. 8


  У Саудівській Аравії побачив світ повний переклад Корану українською мовою старшого викладача кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія", к.і.н. Михайла Якубовича - в ювілейний рік знайомства України з ісламським Сходом. ...
1569042
  Сюндюков І. "Я атеїст, що знає тільки бога" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 7


  До 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша.
1569043
  Марценюк Т.О. "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 66-72. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1569044
  Сміт Саймон "Я бажаю українцям сили і витривалості в боротьбі за зміни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 8


  Підсумкове інтерв"ю британського посла Саймона Сміта газеті "День" перед закінченням своєї каденції.
1569045
  Базів В. "Я бачив Лазаря якого підняв Ісус / Записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 4


  Про науково-публіцистичну дилогію Василя Базіва "Сага про космологічну долю людства"
1569046
  Пастух Т. "Я без тебе - не єсмь": теософська поезія В.Кордуна за збіркою "Зимовий стук дятла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 57-66. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1569047
  Пастух Т. "Я без тебе - не єсмь":Теософська поезія Віктора Кордуна // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.169-176. – ISSN 0130-1608
1569048
  Процюк С. "Я би не хотів ставати українським Андре Моруа" / спілкувалася Таталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 9
1569049
  Градовський А. "Я більш не нидію болісним недугом" (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота) / А. Градовський, М. Галущко
1569050
  Гончаров В. "Я благодарен судьбе, что моя карьера началась с производства" : інтерв"ю // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 9. – ISSN 1810-3944
1569051
  Силакова С. "Я больше не узнаю Америку" : три интервью Дона Делилло // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545


  Три интервью Дона Делилло, американского писателя-постмодерниста
1569052
  Литвин В. "Я боюся тих людей, які щоразу прагнуть переписувати Конституцію України" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 5 (242). – С. 2-4


  У Технічному ун-ті ім. І. Пулюя В. Литвин зустрівся зі студентами й викладачами.
1569053
  Гриценко Н. "Я боявся хіба що розминутися з честю!" : Урок позакласного читання за творами Зеновія Красівського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 25-29. – ISSN 0130-5263
1569054
  Драч І. "Я був щасливим піонером" : інтерв"ю з Іваном Драчом / взяв інтерв"ю О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  ...Оплески вщухли. Аспірантка-філолог, вручаючи поетові троянди, сказала: "Як добре, що ви, визначний літератор, ще й така хороша людина - без "забронзовілост", зарозумілості... Спасибі вам". Інша юна особа запевняла: "Вивчаючи в школі "Соняшник", не ...
1569055
  Муравецька Я. "Я буду відчувати...". "Уранці з-під твоїх думок виповзаю, мов з ковдри...". "Мені бодлериться..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 28-29
1569056
  Лук"яненко Л. "Я буду просити Бога, щоб він протримв моє життя до перемоги над Москою" / розмову вів Володимир Коскін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
1569057
  Фурсова Л. "Я буду художником!" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 27-30. – ISSN 0130-5263
1569058
  Бердник-Сокоринська "Я була "сталкером-розвідником" : розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 30-31


  Розмова із вдовою письменника-фантаста, дисидента Олеся Бердника про жіночі ролі в суспільстві й невиконану місію дисидентського руху.
1569059
  Жежера В. "Я була довго дуже наївною в любовних справах" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 24 (127). – С. 54-57


  Наталія Лівицька-Холодна - українська письменниця, поетеса, перекладач. .
1569060
  Манро Е. "Я була єдиною людиною, яка писала оповідання і нікому не говорила про це..." Розмова з Еліс Манро : /Інтерв"ю записав С. Азберг // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 191-196. – ISSN 0320 - 8370
1569061
  Кривицкий В.Г. "Я был агентом Сталина" / В.Г. Кривицкий. – М., 1991. – 363с.
1569062
  Вишневская С. "Я был и остаюсь клоуном, и это ставит меня выше любого из политиков" // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 11-17 апреля (№ 14). – С. 31


  Ровно 130 лет назад родился великий комик Чарли Чаплин.
1569063
  Карамелла Альберто "Я был незаменимым почтальоном" : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1130-6545
1569064
  Щетинина Л. "Я в геології філософ..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 13


  Про видатного вченого Івана Чебаненка.
1569065
  Легка О. "Я в країні вишневій зросла - дівчина з з0олотою косою..." : До 110-річчя від дня народження Наталіі Лівицької-Холодної
1569066
  Муратова К. "Я в прогресс не верю" / беседу вел Я. Пидгора-Гвяздовский // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – C. 4-8
1569067
  Постма Обэ "Я в сердце тропу луговую храню" : новые переводы : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 144-149. – ISSN 0321-1878
1569068
  Федчун Наталія "Я в серці маю те, що не вмирає": штрихи до портрета Лесі Українки : урок у 6 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1569069
  Вовк В. "Я в усьому і завжди - насамперед українка" / розмову вів Михайло Сорока // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 11


  Розмова з Вірою Вовк — українською письменницею, літературознавцем, прозаїком, драматургом і перекладачкою, яка мешкає в Бразилії.
1569070
  Вовк В. "Я в усьому і завжди - насамперед українка" / розмову вів Михайло Сорока // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12-13
1569071
  Мазуров Владимир "Я вам не скажу за всю Одессу..." // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 36-41 : фото
1569072
  Белова Елена "Я вам руки не связываю". Переселение болгар в Россию. 1700-1770-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-36. – ISSN 0235-7089
1569073
  Репнина В.Н. "Я вас слишком искренно люблю" : повесть, письма Тарасу Шевченко и Шарлю Эйнару / Варвара Репнина ; [сост. и коммент. А. Е. Кузьменко ; предисловие В.Е. Шубравский]. – Харьков : Прапор, 1991. – 204 с. : портр., ил. – Миниатюрное издание. – (Первые повести о Тарасе Шевченко). – ISBN 5-7766-0252-1
1569074
  Васянович В. "Я вважаю свій фільм найпатріотичнішим українським фільмом" / бесіду вела М. Баранівська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 1, 14


  "Переможець конкурсної програми Венеційського фестивалю Валентин Васянович розповів DT.UA про свій творчий метод, знайомство з Нариком та історію створення картини "Атлантида". Сьомого вересня журі другої за важливістю конкурсної програми Венеційського ...
1569075
  Шугай О. "Я ввесь у майбутньому..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  До 120-річчя від дня народження Бориса Антоненка-Давидовича.
1569076
  Синицын Е.Л. "Я веду репортаж..." / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 144 с.
1569077
  Кирієнко Н.М. "Я вернувся до тебе, Отчизно моя..." : естетична система Михайла Ореста / Наталія Кирієнко. – Чернівці : Букрек, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-399-114-6
1569078
  Коць Т. "Я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 7


  Вихід у світ книги "Мовний всесвіт Івана Багряного."
1569079
  Милевский О. "Я верю в Россию..." / О. Милевский, А. Репников // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 24-28. – ISSN 0235-7089


  О единомышленниках Столыпина. Взаимоотношения Столыпина и Льва Александровича Тихомирова (1852-1923). История неожиданным образом связала реформатора и бывшего народовольца, ставшего одним из крупнейших консервативных мыслителей
1569080
  Шурова Н.С. "Я весь був як пісня..." / Н.С. Шурова. – К, 1986. – 68с.
1569081
   "Я весь под напором мыслей". Из дневника В.И. Вернадского 1943 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 142-162. – ISSN 0869-6322
1569082
  Ясень М. "Я вже й забув, коли писав лірику" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 53
1569083
  Кравчук Л. "Я взявся всіляко сприяти нинішнім реформам" / бесіду вів В. Ступак // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 8 (122). – С. 4-7
1569084
  Павличко Д. "Я вибрав Україну" : поетичний автограф: вірші // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 8-9
1569085
  Леонова Н.А. "Я вибрала долю собі сама..." (огляд життєвого і творчого шляху Ліни Костенко) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 46-55
1569086
  Сорока В. "Я вирішила перевчити свій мозок" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1569087
  Гриневич Л. "Я вирішила, що цей виклик треба приймати" / розмову вела Оксана Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 4


  Розмова з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.
1569088
  Тримбач С. "Я виходжу в світ з тавром на лобі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 58). – С. 9


  За рік столітній ювілей видатного письменника Олеся Гончара.
1569089
  Першиков Є.В. "Я відбувся як юрист і про це не жалкую" // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 317-319
1569090
  Березюк В. "Я вірю в свій народ, у щасливе майбутнє Українм! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 3, 14


  Музей Миколи Кагарлицького.
1569091
  Мороз Л. "Я вірю в щасливу національну будущину України" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 108-111. – ISSN 0236-1477
1569092
  Сергійчук В. "Я вірю в ясне майбутнє" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 19-21. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського.
1569093
  Градовський В. "Я вірю влагідну владу розуму, що керує людьми" (проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея" Б. Брехта // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 89-93. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядається історія написання, проблематика та актуальність драми Б. Брехта "Життя Галілея
1569094
  Хома І. "Я воїн і помру на фронті" / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 21


  Полковник Євген Коновалець.
1569095
  Шохамі Е. "Я впевнена, що з часом дедалі більше лікарів призначатимуть канабіс як знеболювальне". Здавна коноплі застосовували і в лікарській практиці / бесіду вела Ю. Беляч // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 12


  "Слово "канабіс" у наш час у більшості людей асоціюється насамперед із наркотиками. Хоча ще якихось півстоліття тому коноплі в Україні масово вирощували як важливу сільськогосподарську культуру, широко використовувалися їх волокно, олія та насіння. ...
1569096
  Шишкин В.И. "Я все время вел примиряющую политику" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-112. – ISSN 0869-6322


  Временное Сибирское правительство в оценке его премьер-министра П.В. Вологодского. 1918 г.
1569097
  Качинская Л.Ч. "Я встретил Вас..." / Л.Ч. Качинская. – Саратов, 1987. – 198с.
1569098
  Шемшученко В. "Я всякого в стихах наговорил..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 92-100. – ISSN 0131-8136
1569099
  Зуєвський О.Й. "Я входжу в храм..." : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / О.Й. Зуєвський; Національний університет "Києво-Могилянська Академія" ; упоряд. Наталя Казакова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 840с. – ISBN 978-966-518-442-3
1569100
   "Я глубоко верю в Россию..." : (Письма Всеволода Иванова Алексею Толстому) / / Публ. и коммент. Е. Погорельской // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 337-347. – ISSN 0042-8795
1569101
  Кобко Н. "Я говорю тобі..." : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 155
1569102
  Погрібний А. "Я говорю українською" : Наук. -метод. розробка на допомогу лектору - викладачу народ. ун-ту українознавства / Анатолій Погрібний; Т-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Координаційний комітет допомоги Україні (США). – Київ : Знання України, 2006. – 164с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-220-3
1569103
  Яценюк Арсеній "Я готовий бути вашим посередником, ініціатором змін до законодавства, тільки визначте пріоритет" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12


  Так резюмував Голова Верховної Ради відверту розмову про наболіле. А відбулася вона на консультативно-дорадчій нараді за участю Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Севастопольської міської рад, Київського міського ...
1569104
  Яценюк Арсеній "Я готовий бути вашим посередником, ініціатором змін до законодавства, тільки визначте пріоритет" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12


  Так резюмував Голова Верховної Ради відверту розмову про наболіле. А відбулася вона на консультативно-дорадчій нараді за участю Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Севастопольської міської рад, Київського міського ...
1569105
  Баран Є. "Я двадцять п"ять років присвятив "замахові на міражі" / Розмовляла Наталя Ткачик // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 12


  Розмова з головою Спілки письменників України про свій творчий шлях та сучасну літературу
1569106
  Муравецька Я. "Я дивлюсь на твоє зображення..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 14
1569107
  Наймарк Норман "Я до сих пор поражаюсь тому, что Советский союз победил" : інтерв"ю / Норман Неймарк ; [інтерв"ю взяв Олександр Гогун] // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 3-5. – ISSN 2070-9773


  Интервью с профессором Стэндфордского университета Норманом Неймарком.
1569108
  Мудрак-Ковалів "Я до тебе йшов крізь далі..." Етюд про любовну лірику Бориса Олійника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 9
1569109
  Чандер Раджив Кумар "Я дуже щасливий, що працюю саме в Україні" / інтерв"ю взяв Володимир Ливинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-15


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні. При Інституті міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка засновано кафедру індіознавства. Професор Саміта Панді, яка представляє один із провідних ...
1569110
  Павленко Н. "Я думав, що оця проклята література - моє призначення" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 6
1569111
  Григорчук Н.В. "Я думкою і тепер вже козак, але малий..." (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 20-47. – ISSN 0320-9466
1569112
  Дубровский И.и др. "Я еду в Париж!" / И.и др. Дубровский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1996. – 480 с.
1569113
  Мельник Я. "Я є людина лісу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 15-19


  Розмова з литовсько-українським письменником і філософом, чиє ім"я відоме більше за кордоном, ніж в Україні, звідки він родом, із літературним критиком, який свого часу відкрив не одне тепер уже "класичне" для сучасної української літератури ім"я.
1569114
  Ощипок Н. "Я жив без дат" : З етюдів до біографій Василя Стефаника та Михайла Мочульського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 239-243
1569115
  Ситченко А. "Я жив для добра ілюбові" : Вивчення повісті О.Довженка "Зачарована Десна"
1569116
  Голомб Л. "Я жив завжди у золотому сні..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 124-129. – ISSN 0868-4790
1569117
  Луків М. "Я жив у двох тисячоліттях" (із книги спогадів) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 30-32
1569118
  Наєнко М. "Я жив, щоб зупинити мить і розпізнать її хоч трохи...". Анатолій Григоренко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 349-356. – ISBN 978-966-439-809-8
1569119
  Ушакова Елена "Я живу в Туруханске..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1569120
  Третяк Н. "Я живу на райдузі" - дебютна виставка живопису Оксани Шапкаріної. : нове ім"я в форматі fantasy // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – C/ 26-27. – ISSN 0868-9644
1569121
  Бутакова Е. "Я жизнь свою прожег..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 9 (97). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Поль Верлен.
1569122
  Крупин Е.Н. "Я жил среди них..." / Е.Н. Крупин. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 192с.
1569123
  Ситкарева-Иннокентьева "Я жить хочу, чтоб мыслыть и страдать" : Документальная хроника в диалогах и монологах из жизни А.С. Пушкина (1815-1837) / Ситкарева-Иннокентьева; Людмила Ситкарева-Тннокентьева. – Симферополь, 2003. – 224с.
1569124
  Шевцова Л. "Я з зорею встав до справи, Україні долі ждучи"


  У статті розглядається життєвий і творчий шлях одного з малознаних письменників української літератури другої половини ХІХ століття - Василя Мови (Лиманського)
1569125
  Жулинський М. "Я за вашу газету - обома руками" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Деректор нституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, академік НАНУ щодо ювілею газети "Світ".
1569126
  Дзюба І. "Я за життя плачу життям..." : Із вражень прочитання Бориса Чіпа // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-167. – ISSN 0208-0710
1569127
  Скиф В. "Я за землю зубами держусь..." // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 0027-8238


  О русском поэте Денисе Михайловиче Цветкове - легенде иркутсткой поэзии.
1569128
  Карпа І. "Я за те, щоб митець не був голодним" / бесіду вела О. Стельмашевска // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 14


  "У Парижі, в Українському культурному центрі, представлений арт-проект "Ефект хризаліди". Його автори — 8 відомих українських художниць, які працюють у різних напрямах мистецтва: живопис, фешн, фото-арт, дизайн, мультимедіа. На думку Ірени Карпи (вона ...
1569129
  Лотман М. "Я завжди бився на боці слабших" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 22


  Відверта розмова про літературу, життя і політику.
1569130
  Ісаєвич Я. "Я завжди люблю заперечувати" / розмову вів Юрій Зайцев // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 311-330. – ISSN 2078-659X
1569131
  Чорновіл В. "Я завжди намагалася наслідувати брата" / розмовляли Володимир та Ярослав Панченки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 грудня (№ 236)


  В"ячеслав Чорновіл міг стати професором-літературознавцем, міг зробити партійну кар"єру, але він став дисидентом. Чому?
1569132
  Ніколаєнко С. "Я завжди обстоював права українського вчителя і науковця" : інтерв"ю з ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України / беседу вела І.Білоус // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 25). – С. 8


  Інтерв"ю з ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України.
1569133
  Комарова О. "Я зажег снарядами огромный дом Грушевского, и он в течении трех суток горел". Олександр Грушевський одружився зі студенткою брата // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 31 (384), 18 серпня 2017. – С. 54-58
1569134
  Слабошпицький М. "Я зараз перебуваю в космічному кораблі Ілона Маска" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 195). – С. 9


  "Бред Пітт і Даррен Аронофскі продюсуватимуть голлівудський дебют Мирослава Слабошпицького."
1569135
  Степанкова К. "Я заробила право дивитися вам в очі відкрито, спокійно, з любов"ю і ніжністю" / записала Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 29


  Про волонтерські маршрути Ади Миколаївни "Дню" розказала донька Роговцевої, відома актриса і режисер Катерина Степанкова.
1569136
  Нарбут-Кондратьєва "Я зберігаю некрологи загиблих українців і розсилаю своїм співгромадянам. Не можна дозволити про це забути" / розмову вела Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Про родину Нарбутів та свою громадянську позицію щодо росйсько-української війни.
1569137
  Ломоносов М.В. "Я знак бессмертия себе воздвигнул..." : [избранное] / Михаил Ломоносов ; [сост. и коммент. Г.С. Прохорова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 285, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-395-00349-2
1569138
  Кулаков В. "Я знал назубок мое время". О поэзии Александра Сопровского // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 2 (1030 ). – С. 167-180. – ISSN 0130-7673
1569139
  Павленко Н. "Я знала, чого хочу і чого - ні. Дитину хотіла, її батька - ні" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 43 (396), 9 листопада 2017. – С. 47-50


  Син письменниці Астрід Ліндгрен перші три роки жив із прийомною матір"ю.
1569140
  Михайлов А.А. "Я знаю силу слов..." / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 174 с.
1569141
  Гандзій О. "Я зовсім осліп. Хоч би мені скоро померти" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 40). – С. 20


  Про останні роки життя М. Костомарова.
1569142
  Дроздовський Д. "Я зостанусь для вас тихим світлом чи світлою згадкою..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 14-15


  Пам"яті української поетеси, журналіста, педагога, громадського діяча Світлани Костюк.
1569143
  Стоянова М. "Я зробив це заради Джекі" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 3 (6). – С. 54-57


  Із 44 господарів Білого дому вбили чотирьох. Окрім Абрагама Лінкольна і Джона Кеннеді, від куліі загинули також Джеймс Гарфілд і Вільям Мак-Кінлі.
1569144
  Мукан А. "Я зробила вибір на користь України" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 6


  Кримські студенти переводяться на навчання до Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Директор Інституту філології професор Григорій Фокович Семенюк не раз зустрічався зі студентами, аби дізнатися про забезпечення їх житлом і студентськими ...
1569145
  Мукан А. "Я зробила вибір на користь України" = Кримські студенти масово переводяться в КНУ імені Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 7


  "...До середини квітня в Київський університет встигло перевестися вже понад сто студентів з кримських вишів. Третина з них обрали для продовження навчання Інститут філології. В яких умовах їм довелося робити цей вибір? Які надії та страхи вирують у ...
1569146
  Мирончук В. "Я зустрічаю сьогодні весну..." : Краса і щирість людських почуттів у збірці Яреми Гояна "Ластівка"
1569147
  Ющенко В. "Я іду в Президенти. Я виграю вибори! Моя перемога - це перемога всіх!" // Слово Просвіти, 2004


  Виступ Віктора Ющенка на Співочому полі 4 липня 2004 рок
1569148
  Сербин Р. "Я історик, і тому хочу дивитися правді в очі" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 14


  Роман Сербин - про феномен української діаспори в Канаді.
1569149
  Гоф Джудіт "Я їду з України як оптиміст і бачу справжні наміри країни здійснити зміни" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 6-7


  Розмова з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
1569150
  Лесневский С.С. "Я к вам приду" / С.С. Лесневский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 367 с.
1569151
  Відмарович Джуро "Я категорично заборонив співробітникам посольства розмовляти російською" : Інтерв"ю / Джуро Відмович ; [інтерв"ю взяв] Микола Хрієнко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Колишній посол Хорватії в Україні Джуро Відмарович розповідає про те, чому Шевченко для нього - містичне явище, та як він учив українських чиновників державної мови. Заняття чотири рази на тиждень по дві години з усіма працівниками посольства ...
1569152
  Степанкова К. "Я категорично не вважаю себе волонтеркою" / розмову вели Ілона Ложенко, Анастасія Хазова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 118). – С. 6-7


  Актриса і режисер Катерина Степанкова на зустрічі з Літньою школою журналістики "Дня"-2017 - про сімейні цінності, культурні кордони і поїздки на схід.
1569153
  Гумилев Н.С. "Я конквистадор в панцире железном..." : стихотворения, статьи о поєзии / Николай Гумилев ; рис. В.Г. Бритвина. – Москва : Детская литература, 2004. – 314, [3] с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-08-004127-7
1569154
  Десятерик Д. "Я король Ніхто" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 травня (№ 83). – С. 7


  Виповнилося 118 років від дня народження видатної поетки українського походження Рози Ауслендер.
1569155
  Веприняк Ярослав "Я краплею з неба впаду..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 36-44. – ISSN 0208-0710
1569156
  Аннинский Л. "Я лежу в пристрелянном кювете...": Александр Межиров: судьба, доигранная до упора // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.181-190. – ISSN 0012-6756
1569157
  Некрасов Н.А. "Я лиру посвятил народу своему" / Н.А. Некрасов. – Москва, 1971. – 351с.
1569158
  Скатов Н.Н. "Я лиру посвятил народу своему": о творч. Н.А.Некрасова. / Н.Н. Скатов. – М. : Просвещение, 1985. – 175 с.
1569159
  Козачук О. "Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу ..."
1569160
  Фарту А. "Я лише зробив Сергія видимим" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 11


  На стіні старого будинку у сквері Небесної Сотні на вулиці Михайлівській було урочисто відкрито новий графіті-барельєф загальною площею 100 квадратних метрів - портрет Сергія Нігояна, першого із загиблих героїв Майдану. Автор портрета - художник з ...
1569161
  Цаль В. "Я любить, я жити хочу серцем... " : рок шляхетності почуттів за інтимною поезією Тараса Шевченка
1569162
  Гладышев В. "Я люблю добро, я ищу его и сгораю им". Гоголь-писатель и Гоголь-моралист в оценке Сергея Довлатова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 11-13.
1569163
  Задорожна Л.М. "Я люблю добро, я ищу его и сгораю им": автопортрет М. Гоголя у сфері "Вечорів" та "Миргорода" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 3-8


  Стаття про те, як аксіологічне поняття добро витілилося в творчості М. Гоголя
1569164
  Гладішев В. "Я люблю добро, я ищу его и сгораю с ним" : Гоголь-писатель и Гоголь-моралист в оценке Сергея Довлатова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 9-11
1569165
  Смирнов М. "Я люблю живую ткань жизни": Из устных рассказов А.И. Цветаевой // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 128-141. – ISSN 0130-7673
1569166
  Ткаченко В. "Я люблю своих студентов" // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 106-109


  Ректор Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) о жизни вуза.
1569167
  Жук Н. "Я маю жаль до Вас" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 465-466. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
1569168
  Поліска Г. "Я мовою предків" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 156-157
1569169
  Роздобудько І. "Я мріяла бути режисером або актрисою" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 17


  Зустріч з українською письменницею, ілюстраторкою та кіносценаристкою Ірен Роздобудько в Національному музеї літератури України.
1569170
  Кэмерон Джеймс "Я на дне. Глубина - 10898 метров..." Вызов морским глубинам / Кэмерон Джеймс, Тиесен Марк // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 82-95 : фото
1569171
  Каленчук Т.М. "Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні..." Творчість поета Юрія Ковальського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 10/11 (446/447), квітень. – С. 47-55
1569172
  Мишаткин Ю.И. "Я навсегда остался в детстве..." : расска о Мише Гринине с его стихами и дневником. / Ю.И. Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1968. – 70с. – (Твой след на земле)
1569173
  Федорец А. "Я надеюсь на милость Бога..." = Купец Карзинкин как образец православного мецената // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 111-113. – ISSN 0235-7089


  Карзинкин Александр Андреевич (1863–1931) - купец, археолог, нумизмат, научный сотрудник отдела теоретического музееведения Исторического музея (Москва)
1569174
  Горбачева Р.М. "Я надеюсь..." / Р.М. Горбачева. – М., 1991. – 192с.
1569175
  Горбачева Р.М. "Я надеюсь..." / Р.М. Горбачева. – М., 1991. – 253с.
1569176
  Шаповал Ю. "Я належу п"яти країнам" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 14


  Що "робити" з Християном Раковським?
1569177
  Шевченко В. "Я належу своєму народові, а моє мистецтво належить світові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 вересня (№ 173). – С. 7


  Виставка Адальберта Ерделі - у Києві.
1569178
  Слободяник М. "Я намагався створити сатиричний портрет суспільства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 12


  Про новий роман 27- річного письменника з Дніпра Олега Андрішка.
1569179
  Жежера В. "Я написала б такий довгий лист, як од Києва до Березані" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 22 (75). – С. 54-57


  Про художницю-самоучку Катерину Білокур із села Богданівка на Київщині заговорили, коли їй було під 40
1569180
  Тихолоз С. "Я напишу вірші з любові" : вірші
1569181
  Дзюба І. "Я народжусь, коли помру..." // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 32-34


  Український поет Микола Холодний.
1569182
   "Я народився і жив для добра і любови" = Його стрічка - у списку 12 кращих фільмів усесвітньої історії кіно. Його ювілеї під егідою ЮНЕСКО відзначають у всьому світі / за матеріалами "Слобідський край", "Радіо Свобода" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 10-11


  І це не голівудський режисер, а видатний український митець. 120 років тому на світ з"явився поет у кіно, живописець у літературі Олександр Довженко.
1569183
  Гриневич В. "Я народився і жив для добра і любові" : Матеріали до вивчення "Щоденника" О.П. Довженка


  Статтю присвячено висвітленню питань особистої трагедії видатного вітчизняного кінодраматурга О.П. Довженка та особливостей еволюції його світоглядної позиції за матеріалами "Щоденника" 1941-1956 рр.
1569184
  Роговцева А. "Я не "за" і не "проти". Я - за Людей..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 грудня (№ 231). – С. 11


  Ада Роговцева розповіла, чому вона вирішила вийти Євромайдан.
1569185
  Джексон С. "Я не бачу жодних серйозних перешкод для того, щоб система вищої освіти України стала частиною європейського освітнього простору..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 12


  Стефан Джексон - один з провідних британських експертів у сфері оцінювання якості освіти, заступник директора з питань міжнародних програм Агентства оцінювання якості вищої освіти (The Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA). Це інтерв"ю ...
1569186
  Загоруйко Н. "Я не був "режимний" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 231). – С. 11


  Штрихи до портрета Юрія Шевельова. За спогадами "Я - мене - мені... (і довкруги)", есеями та інтерв"ю вченого.
1569187
  Киянская О.И. "Я не был таким, каким меня представили": Павел Пестель и его эпоха // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 221-230. – ISBN 978-617-7107-21-6
1569188
  Филимонов В.Л. "Я не в Аркадии - в Москве рожден..." / В.Л. Филимонов. – М, 1988. – 414с.
1569189
  Соловйова Н.М. "Я не вигадав цей світ..." : (Грехем Грін. Життя, творчість) / Н.М. Соловйова. – Київ : Знання, 1969. – 48 с.
1569190
  Рева Л. "Я не виріс в свою епоху...": славістичні студії Митхайла Драй-Хмари // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 311-323
1569191
  Казанова Х. "Я не вірю в нації, але вірю в силу духу українців" : інтерв"ю / бесіду вела А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 1, 12


  На запитання журналіста "Дзеркала тижня" відповіжає професор соціології Джорджтаунського університету (США), керівник програми з глобалізації, релігії та секулярності Центру Берклі Хосе Казанова. DT.UA розмовляло з професором про плюси і мінуси як ...
1569192
  Бжезінський З. "Я не вірю, що ідея створення Євразійського союзу завершиться успіхом" / інтерв"ю взяв Агатон Козінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 59). – С. 8
1569193
  Лескова Н. "Я не вступаю в споры с Книгой Бытия..." : К 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 126-132
1569194
  Липківська А. "Я не втомився закохуватися в життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 15


  11 травня Микола Рушковський - радянський і український актор театру і кіно, театральний педагог відзначатиме 90-річчя!
1569195
  Слоньовська О. "Я не геній, синку милий" : кілька зауваг до проблеми геніальності митця
1569196
  Веремейчик О. "Я не змогла б глянути на себе в дзеркало, якби писала іншою мовою, ніж українською..." / О. Веремейчик, О. Круківська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-30 січня (№ 3/4). – С. 11


  "Короткий огляд життя та творчости Емми Андієвської".
1569197
  Назаренко М. "Я не знаю (Б/б)ОГА". До питання про уніфікацію Шевченкової орфографії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 64-69. – ISSN 0236-1477


  1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України). У заході взяли участь співробітники ...
1569198
  Улицкая Л. "Я не люблю никакую власть..." / записал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 50-54
1569199
  Вєрнік О.О. "Я не люблю самотнього зітхання": любов у ліриці Серапіонових братів та неокласиків // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 91-100. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1569200
  Филипович П. "Я не люблю самотнього зітхання..." (ПоезіїЇ); стаття "Шевченко в зв"язку з його добою"
1569201
  Ющенко В. "Я не люблю України, в якій влада - кримінальна": Розмова з В. Ющенком та Ю. Тимошенко, лідерами коаліції "Сила народу" // Львів. газета, 2004


  [Про свої оцінки та міркування напередодні другого туру президентських виборів]
1569202
  Кудрина Е.Л. "Я не мыслю вуз без библиотеки". Интервью с ректором Кемеровского государственного университета культуры и искусств Е. Л. Кудриной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-20. – ISSN 0130-9765
1569203
  Кулик Наталія "Я не належу до породи героїв" / Кулик Наталія, Шуневич Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 0130-5212
1569204
  Кулик Н. "Я не належу до породи героїв" [М. Грушевський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Згадуються В. Аннтонович, С. Єфремов, А. Кримський та ін.
1569205
  Дончик В.Г. "Я не належу до тих, хто не бачить змін сьогодні в Україні, але..." : інтерв"ю / вів бесіду М. Славинський // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 199-234
1569206
  Брижицька С. "Я не одинокий..." : Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть 19 ст.-середина 20-х років 20 ст.): Монографія / КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Черкаси : Брама, 2006. – 192с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8756-59-2
1569207
  Сюндюков І. "Я не передаю нікому відповідальність..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 11


  Президент Гаррі Трумен і успішне стримування московського імперіалізму.
1569208
  Епіфаній "Я не прагнув узяти те, що не належало мені" / Епіфаній, (Миттрополит ПЦУ); бесіду вела І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С 1, 12


  "З предстоятелем Православної церкви України ми проговорили дві години. Після чого митрополит Епіфаній попрощався і стримано подякував за "допит". Руку, однак, "слідчому" подав. Досить ніякова ситуація. Тим більше коли тобі здається, що все одно ти ...
1569209
  Тимошенко Ю. "Я не рискну бросить мужа в "мясорубку" // Магнат. – 2005. - 20 янв.


  [Коментар Ю.Тимошенко відносно можливості помсти за переслідування її родини в разі призначення призначення п. Тимошенко Прем"єр-міністром України]
1569210
  Грабовський П. "Я не співець чудовної природи..." : Поезії. Переклади і переспіви. Нариси. Статті. Листи / Павло Грабовський; Упоряд., авт. передм. А.П. Стожук. – Харків : Основа, 2005. – 320с. – ISBN 966-8982-00-2
1569211
  Руткин Анна "Я не ставлю невыполнимых задач" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 36-37 : фото
1569212
  Деген Ион "Я не участвую в войне - она участвует во мне" : рассказы о войне // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 67-92. – ISSN 0131-8136
1569213
  Вайда А. "Я не фанатик политического кино. Я в принципе - фанатик кино..." / беседу вели Е. Бабий, Л. Журавлева // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 69-75
1569214
  Балаян Р. "Я не хотів його втрачати" : Іванові Миколайчуку - 70 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 8-9. – ISSN 1562-3238
1569215
  Кальницкий М. "Я не хочу переезжать в Петербург и потом нуждаться", - ответил управляющий Юго-Западными железными дорогами Сергей Витте, когда Александр III решил перевести его из Киева в столицу империи // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 30 января - 5 февраля (№ 4). – С. 10
1569216
  Красиков М. "Я не чоловік, а Німець". Фольклорні матеріали // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 126-132
1569217
  Москалець К. "Я недовго буду тут..." // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 39


  Пам"яті Ігора Римарука — українського поета, Лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка (2002). "Ігор Римарук і "Сучасність", яку він осолював, стали прямими спадкоємцями Миколи Зерова і "Книгаря", тобто духу неокласиченого модернізму 1920-х ...
1569218
  Анненкова Е.С. "Я никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на русском языке" : к вопросу о "духовной эмиграции" Тургенева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 10-16
1569219
  Стріха М. "Я ніколи не боявся йти проти течії" / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 129-158. – ISSN 0130-1608
1569220
  Салига Т. "Я ніколи не мав вишитої сорочки..." Ірина та Ігор Калинці і Василь Стус // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 8-9
1569221
  Мороз В. "Я ніколи не піду на угоду з совістю" / інтерв"ю вела Анна Родюк // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 34-35


  Про підсумки та висновки 2017 року, принципи роботи та погляди на юридичну професію ми поговорили з керуючим партнером адвокатського об"єднання "Suprema Lex" Віктором Морозом.
1569222
  Поліщук Я. "Я ніколи не працював як художник": драма творчої самореалізації Михайла Жука
1569223
  Дзюба І. "Я нічого в житті не просила..." : До 80-річчя видатної української поетеси Ліни Костенко // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 12-13
1569224
  Журба С. "Я нічого не пропоную, я лише викладаю": авторськаінтенція у романі "Честь" М. Могилянського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 91-95.
1569225
  Ткаченко Л.В. "Я о них говорю..." : Портреты руководителей : очерки, зарисовки, интервью / Л.В. Ткаченко. – Киев : [б.в.], 1997. – 214 с.
1569226
  Качкан В.А. "Я одкрив сам собою українство" маловідомі віхи діяльності Володимира Антоновича // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 73-89. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1569227
  Мо Ян "Я оповідач" : Промова лауреата Нобелівської премії в галузі літератури за 2012 рік Мо Яна на церемонії вручення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 20
1569228
  Галата С. "Я оптиміст, ми повернемося до Криму" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Новий ректор Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського (ТНУ) Володимир Казарін щодо переїзду вишу в Київ. Штаб-квартира ТНУ знаходиться у головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1569229
  Катамадзе Г. "Я переконаний, у нас - світле майбутне" // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 1 (8). – С. 8-12.


  Як проходить в Грузії впровадження Болонського процесу.
1569230
  Бабенко Л.Л. "Я перш за все думав про українську культуру...": Володимир Олександрович Щепотьєв // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 16-23. – ISSN 2226-0285
1569231
  Ковтун Г.О. "Я писатиму тобі щодня..." : повість у листах / Г.О. Ковтун. – Київ : Веселка, 1989. – 141 с.
1569232
  Дочинець М. "Я пишу про таких людей, яким, можливо, сам хотів би бути" / розмову вела Марина Кривда // Українське слово. – Київ, 2014. – 5-11 лютого (№ 6). – С. 11


  Розмова з автором "Вічника", "Криничара", "Многії літа, Благії літа", а тепер ще й "Горянина".
1569233
  Коцур А. "Я пишу про те, що люблю..." // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 123-124


  До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка, відомого українського мистецтвознавця, журналіста.
1569234
  Коцур А. "Я пишу про те, що розумію, про те, що люблю..." : до 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 352-356. – ISBN 978-966-2464-25-2
1569235
  Крищенко В. "Я під київське небо, як на сповідь, іду" / розмову вели Леонід Фросевич, Світлана Ковальова // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 13). – С. 9


  Розмова із знаним поетом-піснярем, народним артистом України Вадимом Крищенком. Згадуються роки навчання на факультеті журналістики Київського університету, який очолював Матвій Михайлович Шестопал - український письменник, журналіст, науковець, ...
1569236
  Алексієвич С. "Я плакала над фотографіями Небесної Сотні" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 2
1569237
  Алексієвич С. "Я плакала над фотографіями Небесної Сотні" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 1-2
1569238
  Андрухович Ю. "Я пов"язую з нашою літературою великі сподівання та надії" / спілкувався Василь Короткий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 8
1569239
  Гончар В.Д. "Я повен любові..." : (спомини про Олеся Гончара) / Валентина Гончар. – Київ : Сакцент плюс, 2008. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8583-55-1
1569240
  Олійник О. "Я повернув в українську літературу несправедливо забутого поета" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 18,19


  Олег Олійник про дослідження творчості свого батька українського поета Анатоля Олійника.
1569241
  Епплбаум Енн "Я подумала, що варто тему Голодомору представити американській та європейській публіці" / розмову вела Христина Заник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з відомою американсько-британсько-польською журналісткою та істориком.
1569242
  Решодько Л. "Я покохав її високою любов"ю...": сердечні пристрасті і розчарування Кобзаря
1569243
  Холодний М. "Я помер 1972 року..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 14, 15


  Інтерв"ю кореспондента Г. Бурсова з українським поетом Миколою Холодним про те як він почав писати, як став ворогом народу
1569244
  Захарова Г. "Я понесу тебе в душі на дні ..." : Усний журнал за творчістю Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 28-34. – ISSN 0130-5263
1569245
   "Я посетил родимые места..." [Изоиздание] : Литературный музей С. Есенина. в с. Констатиново. – Москва : Советская Россия, 1976. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл. – Мягкая обложка-папка


  Я посетил родимые места … Стол, за которым работал поэт Горница в доме Есениных Кухня в доме Есениных Березовая роща Проселочная дорога от с. Константиново до с. Федякино В окрестностях с. Константиново С. Константиново. На полях колхоза им. В. ...
1569246
  Кешеля Д. "Я постійно балансую між видимим і невидими світами" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 12-13


  Три романи - "Родаки", "Помилуй і прости", "Дай сили заплакати" - від закарпатського прозаїка Дмитра Кешелі.
1569247
  Яснов М. "Я поэт в бунте против правил" : Стихи французских сюрреалистов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.165-174. – ISSN 1130-6545
1569248
  Шаповал Ю. "Я прагнув показати світові найкращих людей сусідніх народів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 7


  Про актуальність спадщини Єжи Гедройця.
1569249
  Шкаруба Л.М. "Я приду помолиться в собор": структура и символика христианского храма // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 29-31
1569250
  Гавришко М. "Я прийняв фізичну роботу, щоб рятуватися від матеріального краху" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 7 (260), 19 лютого 2015. – С. 48-50


  Після святкування 60-річчя письменник Улас Самчук влаштувався працювати прибиральником.
1569251
  Бейгельзимер К. "Я примеряю истории, как платья" (Соотношение повествователя и героя в романе Макса Фриша "Назову себя Гантенбайн" // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 225-235. – ISBN 966-587-057
1569252
  Довженко А.П. "Я принадлежу к лагерю поэтическому..." / А.П. Довженко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 404 с.
1569253
   "Я приніс Вам хліба, мамо..." : голодомор 1932-1933 : спогади, свідчення, розповіді, документи / [упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу С.О. Герейло, І.М. Григорук, Н.І. Хайнацької ; передм. Яреми Гояна ; художнє оформ. В. Зайцевої]. – Київ : Веселка, 2008. – 222, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-966-01-0489-1
1569254
  Малімон Н. "Я присвятив нашій справі всього себе" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  У Загурцях на Волині вшанували Василя Вишиваного.
1569255
  Захарчук І. "Я про се нікому в житті не скажу ...": київський текст щоденника Олександра Довженка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 29-34
1569256
  Кушицька В Г. "Я прожив незвичайне життя" : роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 2-3
1569257
  Скобло В. "Я пройти не боюсь мимо дома..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 60-62. – ISSN 0321-1878
1569258
  Гочак М. "Я просто є українцем від народження" / розмовляла Анастасія Канарська // Наше слово. – Варшава, 2012. – 25 листопада (№ 48). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Конференції українських молодечих організацій (КУМО) Світового конгресу українців Мирославом Гочаком.
1569259
  Ніколаєнко С. "Я просто прагну добре робити свою справу - люди побачать мене і консерватором і реформатором // Молодь України., 2005


  [Про реформування вищої освіти]
1569260
  Шевчук В. "Я просто роблю те, що мені цікаво". Як учитель фізики створив науково-популярний канал / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 11


  "Відео YouTube-каналу "Цікава наука" здобуває дедалі більше прихильників. Школярі і тати з мамами, міністри і вчителі поширюють короткі дотепні ролики, що просто й яскраво пояснюють складні наукові теми. У серпні 2016 року канал мав лише трьох ...
1569261
  Касьяненко М. "Я прошу вас, любіть мене, будь ласка!" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 199-216. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Анастасія Бабурова — українська журналістка, співпрацівниця "Нової газети", активістка анархо-екологічного руху. Була вбита разом з іншим журналістом і відомим російським адвокатом Станіславом Маркеловим 19 січня 2009 року.
1569262
  Запорожец О. "Я работаю над созданием материалов, которые смогут "выключать" развитие заболеваний" // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 4 июня (№ 96). – С. 10 : фото


  Ученые-химики КНУ имени Тараса Шевченка Павел Михайлюк и Илья Гуральский получили на свои исследования гранты по 100 тысяч эвро от европейской программы "Горизонт 2020". Про ученых рассказывает заведующая кафедрой аналитической химии химического ...
1569263
  Фомин В. "Я разбилась в кровь" // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федераци; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2005. – № 6. – С. 54-61. – ISSN 0235-7089


  Лариса Шепитько
1569264
  Осыков Б.И. "Я родился в селе Красном..." / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1981. – 134с.
1569265
  Салига Т. "Я родом з міста, що його нема...":( Богданові Мельничуку - 70) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С.127-128. – ISSN 0868-4790
1569266
  Почапська О. ... Я придумав для тебе подвійне ім"я...: Пауль Целан і проблема розділеного "я" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 231-237. – ISSN 0868-4790
1569267
  Салига Т. ...Я пішов від сина Божого Христа... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 120-125. – ISSN 0868-4790
1569268
  Сахарова Е.М. ...Я посетил тот уголок земли... / Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1976. – 79 с.
1569269
  Кошелев А.В. «Я непременно хочу видеть этого упрямого хохла...» (К проблеме достоверности «Записок А. О. Смирновой») // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 27-33. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1569270
  Шифрина Ю.Я. Я- взрослая / Ю.Я. Шифрина. – М, 1968. – 176с.
1569271
  Шифрина Ю.Я. Я- взрослая / Ю.Я. Шифрина. – М, 1968. – 176с.
1569272
  Винер Н. Я- математик / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1967. – 355 с.
1569273
  Безбородов М.И. Я- пахарь / М.И. Безбородов. – Саранск, 1977. – 150с.
1569274
  Смирнов Ю.П. Я -- гражданин великой страны коммунизма / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1964. – 40с.
1569275
  Джетыкашкаева Н. Я -- дочь Октября : стихи / Нуркамал Джетыкашкаева; пер. с кирг. М.Ронкина. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 59 с.
1569276
  Нагорний О.П. Я -- з контррозвідки : повість / О.П. Нагорний, Г.Т. Рябов. – Київ : Молодь, 1986. – 192 с.
1569277
  Рза Р.И. Я -- земля : стихи / Р.И. Рза. – Москва : Художественная литература, 1965. – 240 с.
1569278
  Нагорный А.П. Я -- из контрразведки / А.П. Нагорный, Г.Т. Рябов. – М., 1981. – 239с.
1569279
  Мулдагалиев Д. Я -- казах : поэма / Д. Мулдагалиев; Джубан. – Москва : Советский писатель, 1966. – 55 с.
1569280
  Лунгин С.Л. Я - актриса (В.Ф. Комиссаржевская) / С.Л. Лунгин. – М., 1982. – 104с.
1569281
   Я - атеист.. – М., 1980. – 190с.
1569282
   Я - ашыг, люблю тебя.. – Баку, 1984. – 327с.
1569283
  Вечеслова Т.М. Я - балерина / Т.М. Вечеслова. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1964. – 272с.
1569284
  Вечеслова Т.М. Я - балерина / Т.М. Вечеслова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 272с.
1569285
  Шовире И. Я - балерина / И. Шовире. – М., 1977. – 80с.
1569286
  Лисюк К.І. Я - бібліотекар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 8-13 : фото
1569287
  Моор Д.С. Я - большевик! : Сборник статей / Д.С. Моор. – Москва, 1967. – 255с.
1569288
  Попов Л.А. Я - ветка тайги : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1977. – 189 с.
1569289
  Сухов Е. Я - вор в законе / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-7805-0260-9
1569290
  Сухов Е. Я - вор в законе : Разборки авторитетов / Евгений Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-7805-0511-X
1569291
  Сухов Е. Я - вор в законе: На зоне / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 416с. – ISBN 7-7805-0310-9
1569292
  Сухов Е. Я - вор в законе: Побег / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1998. – 538с. – ISBN 5-7805-0314-1
1569293
  Сухов Е. Я - вор в законе: Разборки авторитетов / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 448с. – ISBN 7-7805-0291-9
1569294
  Сухов Е. Я - вор в законе:На воле / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 464с. – ISBN 5-7805-0471-7
1569295
  Зорина И. Я - Гойя: Гойя от первого лица : Экстракт из книги // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 16. – С. 269-299. – ISSN 1609-5359
1569296
  Ахматова А.А. Я - голос ваш... / А.А. Ахматова. – Москва, 1989. – 381с.
1569297
   Я - гражданин Советского Союза : Беседы о книгах для учащихся 5-7 классов. – Москва : Книга, 1979. – 48с.
1569298
   Я - гражданин Советского Союза.. – М., 1961. – 126с.
1569299
   Я - гражданин Советского Союза.. – Тбилиси, 1972. – 128с.
1569300
   Я - гражданин Советского Союза.. – Ставрополь, 1980. – 240с.
1569301
  Маяковский В.В. Я - гражданин Советского Союза: стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 64с.
1569302
  Андреев Павел Я - Гюго! : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 48-57 : Фото
1569303
  Малышев В.И. Я - деревня. Стихи. / В.И. Малышев. – Ярославль, 1970. – 64с.
1569304
  Мюнш Ш. Я - дирижер / Ш. Мюнш. – Москва : Музгиз, 1960. – 94 с.
1569305
  Мюнш Ш. Я - дирижер / Ш. Мюнш. – М., 1965. – 84с.
1569306
  Щипахина Л.В. Я - женщина / Л.В. Щипахина. – Москва, 1984. – 271с.
1569307
  Піскун С. Я - за сильну прокуратуру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-6


  Виступ Генерального прокурора на Колегії Генеральної прокуратури 24 січня 2003р
1569308
  Титаренко Т.М. Я - знакомый и неузнаваемый / Т.М. Титаренко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 240с. – ISBN 5-330-01336-6
1569309
  Омельченко В.А. Я - инженер, математик, радиофизик / Виктор Омельченко. – Харьков : Раритеты Украины, 2014. – 367, [1] с. : портр., фотоил. – Парал. тит. л. портр. - Имен. указ.: с. 361-367. – (Серия "Структуры повседневности" / науч. ред. О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-51-5


  В экз. №1696155 дарственная надпись: В дар библиотеке Киевского Национального университета им. Т. Шевченко от автора. 21.11.14. Подпись
1569310
  Балановский Р.М. Я - инспектор манежа / Р.М. Балановский. – 2-е изд. – Л, 1976. – 175с.
1569311
  Захаров Г.Н. Я - истребитель / Г.Н. Захаров. – М., 1985. – 285с.
1569312
  Хаппалаев Ю.Р. Я - капля из потока : стихотворения и поэмы / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. – Москва : Советская Россия, 1985. – 80 с.
1569313
  Місталь О. Я - київська парижанка, яка живе у Франції / розмову вела Людмила Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 6


  Розмова з Оленою Місталь, президентом Франко-української асоціації Нормандії, президентом Франко-української асоціації Парижа, директором Української паризької школи, президентом Асоціації культурно-освітнього центру "Замок мистецтв".
1569314
  Зайев К.Н. Я - клоун : повесть / К.Н. Зайев. – Москва : Детская литература, 1979. – 224с.
1569315
  Онеггер А. Я - композитор / А. Онеггер. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 207 с.
1569316
  Смуул Ю.Ю. Я - комсомолец : поэма / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 131 с.
1569317
  Бойко Н. Я - краплина у світі безмежнім = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 28-31. – ISSN 0868-4790
1569318
  Вяли Х. Я - Лаури Пент, пахарь : повесть / Х. Вяли; пер. с эст. В.Зост. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 48 с.
1569319
  Немировский А.И. Я - легионер / А.И. Немировский. – Воронеж, 1968. – 112с.
1569320
  Мірошниченко О.А. Я - марсіянин : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1966. – 146 с.
1569321
  Винер Н. Я - математик / Н. Винер. – Москва, 1964. – 355 с.
1569322
  Винер Н. Я - математик / Н. Винер. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1967. – 255с.
1569323
  Иванов Д.И. Я - матрос "Гангута"! / Д.И. Иванов. – М., 1987. – 283с.
1569324
  Бондаренко Л.В. Я - мир / Л.В. Бондаренко. – К, 1991. – 131с.
1569325
  Гирскис А.К. Я - миссионер / А.К. Гирскис, Б.Ф. Яунишкис. – М., 1975. – 128с.
1569326
  Клепцов Анатолий Я - не поэт, но я мечтатель : Стихотворения / Клепцов Анатолий. – Київ : Дніпро, 2000. – 72с. – ISBN 5-308-01740-2
1569327
  Рубанов С.А. Я - Николай Петрович / С.А. Рубанов. – М, 1990. – 285с.
1569328
  Уельбек М. Я - нормальний письменник : проза: новела // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 45-50
1569329
  Лиходеев Л.И. Я - парень сознательный. Повесть. / Л.И. Лиходеев. – М., 1965. – 127с.
1569330
  Сорока В. Я - педагогічний дизайнер // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 11-13. – ISSN 2219-5793


  Про педагогічну діяльність Людмили Сакович - учительки української мови та літератури, польської мови.
1569331
  Шумакова Л.П. Я - поганий герой (науково-методичні коментарі до роботи з "дітьми вулиці", що перебувають у притулку) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-52
1569332
   Я - подданый страны Поэзии. – Москва, 1982. – 318с.
1569333
  Флоренская Т.А. Я - против "я" / Т.А. Флоренская. – М, 1985. – 80с.
1569334
  Шманкевич А.П. Я - русский матрос! / А.П. Шманкевич. – М, 1959. – 240с.
1569335
  Шевченко М. Я - сам ! Михайлові Каменюку - 65 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 44). – С. 2


  Творчий портрет українського письменника Михайла Каменюка
1569336
  Сальникова Л.С. Я - сваха / Л.С. Сальникова. – М., 1991. – 107с.
1569337
  Торба В. Я - свідок. Записки з окупованого Луганська / Валентин Торба ; [за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 383, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. номер підсерії: 2.— На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. - Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – (Бібліотека газети "День" Україна incognita). – ISBN 978-966-8152-72-6
1569338
  Братан М.І. Я - Сиваш : поезії / М.І. Братан. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 103 с.
1569339
   Я - син країни Рад.. – К., 1976. – 175с.
1569340
  Горловий М. Я - скит з тріпільських праглибин / М. Горловий. – К, 1996. – 95с.
1569341
  Ларин А.М. Я - следователь / А.М. Ларин. – М, 1991. – 189с.
1569342
   Я - солдат.. – М., 1959. – 528с.
1569343
  Устинова Т.В. Я - судья. Божий дар / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2010. – 347, [3] с. – (Узнай всю правду из первых рук / оформл. С. Груздева). – ISBN 978-5-699-38474-7
1569344
  Горбачев И.О. Я - счастливый человек / И.О. Горбачев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 127 с.
1569345
  Белова Б. Я - счастливый человек / Б. Белова. – Киев, 1981. – 16с.
1569346
  Горбачев И.О. Я - счастливый человек / И.О. Горбачев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 127 с.
1569347
  Лучко К.С. Я - счастливый человек / Клара Лучко. – Москва : Вагриус, 2007. – 304 с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0366-7
1569348
  Молдагалиев Т. Я - сын Семиречья : стихи. ["Мать"] : поэма : [пер. с каз.] / Т. Молдагалиев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 56 с.
1569349
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1938. – 111с.
1569350
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Москва-Л., 1945. – 111с.
1569351
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Л., 1948. – 145с.
1569352
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Л., 1948. – 145с.
1569353
  Гофф И.А. Я - тайга / И.А. Гофф. – М.-Л., 1950. – 186с.
1569354
  Уксусов Д.И. Я - твой друг. / Д.И. Уксусов. – Минск, 1965. – 224с.
1569355
  Шеляженко Ю.В. Я - традиція : ідеалістична проза / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97276-5-7
1569356
  Шовкошитний Володимир Я - Українець! : Поєзії і проза / Шовкошитний Володимир. – Б.м. : Б.в., 2002. – 203с.
1569357
  Топоров А.М. Я - учитель: Воспоминания / А.М. Топоров. – М, 1980. – 159с.
1569358
  Небесняк Євген Я - Франціск Асизький... / Небесняк Євген. – Рим : Видавництво оо.Салезіян, 1990. – 103с. : іл. – (1. Життя святих)
1569359
  Старшинов В.И. Я - центрфорвард / В.И. Старшинов. – М, 1971. – 167с.
1569360
  Чепоров Э.А. Я - черный / Э.А. Чепоров. – Москва, 1987. – 122 с.
1569361
  Барбакару А.И. Я - шулер / Анатолий Барбакару. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 329, [1] с., [2] л. ил. – (Серия "Криминал"). – ISBN 5-04-003893-3
1569362
  Лесур С. Я - это Другой. Как применяется психоанализ в современном мире // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 74-81. – ISSN 2307-3195
1569363
  Кучеренко С.В. Я - это Я ! Закономерности развития самосознания в подростковом и раннем юношеском возрасте // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.118-123
1569364
  Мольц М. Я - это я , или как стать счастливым = Psycho-cybernetics / Максуєлл Мольц ; общ. ред. В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунова ; [пер. с англ. Г. П. Бляблина]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 192 с. – ISBN 5-289-01444-6
1569365
   Я - это я.. – М., 1979. – 250с.
1569366
  Бобров Н.В. Я "Сокол-17" / Н.В. Бобров. – Смоленск, 1951. – 264с.
1569367
  Ардаматський В.І. Я 11-17... : небезпечний маршрут : дві пригод. повісті : для серед. шк. віку / В.І. Ардаматський; В.И. Ардаматский ; пер. з рос. Г. Кулінича. – Київ : Веселка, 1965. – 389 с. – (У світі пригод)
1569368
  Кулик Наталія Я б в астрологи пішов, хай мене навчають // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
1569369
  Назарова Л.М. Я б в астрологи пошел... / Л.М. Назарова. – Донецк, 1996. – 352с.
1569370
  Шапошников А.А. Я б в бухгалтеры пошел... / А.А. Шапошников. – М., 1989. – 110с.
1569371
  Хенкин В.Л. Я б в гроссмейстеры пошел... / В.Л. Хенкин. – М., 1979. – 143с.
1569372
  Чичкина Светлана Я б в турбизнес пошел... Пусть меня научат! : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 22-23 : Фото
1569373
  Красюк М. Я б у мери пышов, хай мене навчать // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.50-51. – ISSN 1726-3077


  Інтерв"ю з деканом юридичного факультету Академії муніципального управління Олександром Литвином
1569374
  Грейсинг Д. Я б хотів, щоб світ купував кока-колу. Життя і талант лідера Роберто Гойсуєти = I"d like the world to buy a coke / Девід Грейсинг ; з англійської переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 432 с., [ 8 ] c. іл. – ISBN 978-966-500-282-6
1569375
  Коновалець Є. Я б"ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки... : Невідомі документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930. (Листування Голови Проводу ОУН Є. Коновальця і секретаря ПРУН В.Мартиця ) / Є. Коновалець. – Київ : Темпора, 2003. – 272с. – ISBN 966-8201-06-X
1569376
  Олівелья Я бачив ніч / Мануель С. Олівелья // Місто Ангелів : повість / П.Д. Сміт. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986. – С. 129-231
1569377
  Бутнару Л. Я бачив себе уві сні... Вибрані вірші : з книги "Контрасти як необхідність" / переклав Михайло Каменюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 48-61. – ISSN 0320-8370
1569378
  Думбадзе Н. Я бачу сонце / Н. Думбадзе. – Київ, 1975. – 148 с.
1569379
  Швец Г.В. Я бегу марафон. / Г.В. Швец. – М, 1983. – 144с.
1569380
  Есенин С.А. Я более всего весну люблю / С.А. Есенин. – Л., 1984. – 351с.
1569381
   Я более всего весну люблю.. – Москва, 1971. – 184с.
1569382
  Ромм М.Д. Я болею за "Спартак" / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1965. – 326с.
1569383
  Карпа И. Я болею за Берлин // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 42. – С. 82


  Подорож до Берліну
1569384
  Исаева Е. Я боюсь любви : диалоги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 106-130. – ISSN 0130-7673
1569385
  Саулов А.П. Я боюсь опоздать / А.П. Саулов. – Кемерово, 1974. – 141с.
1569386
  Яган И.П. Я боюсь тишины. / И.П. Яган. – Омск, 1963. – 72с.
1569387
  Чашечников Л.Н. Я боюсь тишины. / Л.Н. Чашечников. – Волгоград, 1969. – 24с.
1569388
  Роговцева А. Я бродячая артистка / беседовала Ирина Минко // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – C. 14-25. – ISSN 1818-3948


  Артистка Ада Роговцева рассказывает о семье и о себе, о своей жизненной позиции.
1569389
  Байрон Д.Г. Я брошен был в борьбу со дня рожденья... / Д.Г. Байрон. – М, 1987. – 190с.
1569390
  Надіїн Д.П. Я був бійцем / Д.П. Надіїн. – Сталіно, 1958. – 43с.
1569391
  Сельвинский И.Л. Я буду говорить о стихах / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 503 с.
1569392
  Владимирова Е.Д. Я буду говорить по-французски / Е.Д. Владимирова, Л.С. Руденко. – Москва, 1983. – 256с.
1569393
  Гутерман Н.Г. Я буду ждать : книга для чтения на анг. яз. : учеб. пособие / Н.Г. Гутерман, Н.К. Полонская. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 174с.
1569394
  Хікмет Н. Я буду жити / Н. Хікмет. – Київ, 1955. – 92с.
1569395
  Неклюдова О.С. Я буду жить / О.С. Неклюдова. – Москва, 1947. – 172с.
1569396
  Назаров В.Н. Я буду жить / В.Н. Назаров. – М., 1970. – 92с.
1569397
  Херндон Э. Я буду жить. / Э. Херндон. – М., 1938. – 262с.
1569398
  Неруда П. Я буду жить...: Стихи, проза, фотодокументы. / П. Неруда. – Москва, 1976. – 127с.
1569399
  Неруда П. Я буду жить...: Стихи. Проза. Фотодокументы. / П. Неруда. – Москва, 1979. – 127с.
1569400
  Макдональд Джон Я буду наряжать ее в индиго : роман / Окончание. Нач. в № 3, 2010 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 90-109
1569401
  Бидструп Херлуф Я буду рад, если вы иногда улыбнетесь... / Бидструп Херлуф. – Устинов, 1986. – 140с.
1569402
  Петров Н.В. Я буду режиссером / Н.В. Петров. – Москва, 1969. – 380с.
1569403
  Макаренко В. Я бы в Гарвард поступил. Пусть меня там учат // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 24 октября (№ 181). – С. 8. – ISSN 1997-1249


  Что необходимо для поступления в иностранный вуз? Список документов и тд.
1569404
  Павличек Ф. Я бы хотел вернуться. Драма / Ф. Павличек. – М., 1957. – 114с.
1569405
  Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Е. Климковский. – М., 1991. – 286с.
1569406
  Климовский Е. Я был адьютантом генерала Андерса / Е. Климовский. – М., 1991. – 288с.
1569407
  Федин К. Я был актером / К. Федин. – Ленинград, 1937. – 65с.
1569408
  Зарецкий А.В. Я был в компьютерном городе / А.В. Зарецкий. – М, 1990. – 97с.
1569409
  Милн А.А. Я был однажды в доме. / А.А. Милн. – Л, 1987. – 108с.
1569410
  Баев И.Ф. Я был семинаристом / И.Ф. Баев. – Москва, 1967. – 155с.
1569411
   Я был убит в боях.. – Пермь, 1990. – 245с.
1569412
   Я был Цицероном.. – М., 1990. – 254с.
1569413
  Матвеева М.И. Я была на войне / М.И. Матвеева. – М., 1983. – 237с.
1569414
  Матвеева М.И. Я была на войне / М.И. Матвеева. – М., 1990. – 207с.
1569415
  Хілл С. Я в замку король / С. Хілл. – Київ, 1985. – 323с.
1569416
  Журавлева Т.В. Я в мир пришла : Лирико-философский эпос / Т.В. Журавлева. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 215с. – ISBN 9665250523
1569417
  Серебровская Е.П. Я в мире -- боец. / Е.П. Серебровская. – М, 1964. – 335с.
1569418
  Немченко Г.Л. Я в Москве и хотел бы Вас видеть: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1978. – 382с.
1569419
  Исхак А.А. Я в ответе : лирика, юмор, сатира / Ахмет Исхак; . перевод. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 144 с.
1569420
  Леонов В.Н. Я в ответе за счастье / В.Н. Леонов. – М, 1970. – 64с.
1569421
   Я в песне отзовусь.. – Челябинск, 1989. – 240 с.
1569422
  Короденко М. Я в позашкільники пішов би, хай мене навчать... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У Нац. педагогічному ун-ті ім. М. Драгоманова презентували результати наук. дослідження "Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні", виконаного за грантом Президента України.
1569423
  Брошкевич Е. Я в Польше рожденный / Е. Брошкевич. – М, 1968. – 118с.
1569424
  Моряков Е.Н. Я в рабочие пошел... / Е.Н. Моряков. – Л., 1975. – 84с.
1569425
  Островой С.Г. Я в России рожден! / С.Г. Островой. – М., 1956. – 235с.
1569426
  Слоньовська О. Я в серці маю те, що не вмирає"


  Урок-конференція за творчістю Лесі Українки
1569427
  Кравцов А.Ф. Я в этом городе живу / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1977. – 87с.
1569428
  Щекотихина В. Я в юристы бы пошел, пусть меня научат // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18 - 19. – ISSN 0869-4915
1569429
  Алексеев В.К. Я вам верю. Записки воспитателя : для сред. возраста / В.К. Алексеев ; ил.: Н. Устинов. – Москва : Детская литература, 1971. – 111 с. : ил.
1569430
  Долматовский Е.А. Я вам должен сказать / Е.А. Долматовский. – М, 1984. – 359с.
1569431
  Ковтун В.К. Я вам завдячую усім... : Поезія. Проза / Владлен Ковтун. – Київ : Логос, 2018. – 140, [4] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7446-39-1
1569432
  Тешаєва Міла Я вам розкажу за всю Одесу : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-38 : Фото
1569433
  Василевська В.Л. Я вам розповім.... / В.Л. Василевська. – Київ : Дитвидав, 1958. – 112 с.
1569434
  Бровка Петрусь Я вам скажу... : стихи / Петрусь Бровка ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 192 с.
1569435
  Шмушкевич М.Ю. Я вас жду / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1980. – 176с.
1569436
  Баранов В.А. Я вас жду / В.А. Баранов. – Воронеж, 1981. – 199с.
1569437
  Львов М.Д. Я вас любил / М.Д. Львов. – М., 1977. – 223с.
1569438
  Софронов А.В. Я вас люблю / А.В. Софронов. – Москва, 1962. – 254с.
1569439
  Привалов Б.А. Я вас люблю / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1965. – 346с.
1569440
  Костров В.А. Я вас люблю / В.А. Костров. – М., 1974. – 95с.
1569441
  Атватер И. Я вас слушаю... : советы руководителю как правильно слушать собеседника / И. Атватер. – Москва : Экономика, 1984. – 111с.
1569442
  Атватер И. Я вас слушаю... : советы руководителю как правильно слушать собеседника / И. Атватер. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1988. – 110с.


  В работе хозяйственного руководителя большое значение имеет умение общаться с подчиненными, в том числе выслушать подчиненного и получить таким образом необходимую устную информацию В книге американского профессора психологии на конкретных примерах ...
1569443
  Воскрекасенко С.І. Я вас трохи потурбую / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1960. – 160 с.
1569444
  Долженко Г.П. Я ваш гид / Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
1569445
  Петренко І. Я вдячний рідному факультетові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Ігор Петренко, студент філософського факультету відділення політології про особливу атмосферу освіченості, взаємоповаги, взаєморозуміння та гречності на факультеті, про сильний викладацький колектив, який завжди допомогає та підтримує студентів.
1569446
  Плещеев А.Н. Я верен истине одной / А.Н. Плещеев. – Иркутск, 1987. – 109с.
1569447
  Тарновский Н.Н. Я вернулся / Н.Н. Тарновский. – М., 1961. – 131с.
1569448
  Решетов А.Е. Я вернулся домой. / А.Е. Решетов. – М.-Л., 1967. – 88с.
1569449
  Сабо М. Я вернулся на родину... / М. Сабо. – Кошшутх. – 40с.
1569450
  Паршин А.П. Я вернусь / А.П. Паршин. – Калининград, 1959. – 183с.
1569451
  Ниедре Я. Я вернусь : роман / Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезер. – Москва : Советский писатель, 1974. – 247 с.
1569452
  Кишиневский Э.Ф. Я вернусь в Карабай ... : сб. стихов / Эдуард Кишиневский. – Одесса : Астропринт, 2018. – 62, [2] с. – Сб. включает разд.: "Я вернусь в Карабай" ; Каланчакские палисадники ; Поле ячменя. – ISBN 978-966-927-415-1
1569453
   Я вернусь еще к тебе, Россия!. – М., 1959. – 64с.
1569454
  Малашенко А.П. Я вернусь за тобой, Амгуэма / А.П. Малашенко. – Кишинев, 1977. – 179с.
1569455
  Ядин В.И. Я вернусь к тебе, океан! / В.И. Ядин. – Рига, 1979. – 371с.
1569456
  Ядин В.И. Я вернусь к тебе, океан! / В.И. Ядин. – М, 1983. – 270с.
1569457
  Агафонов А.Ф. Я вернусь с победой, мама : Повесть о герое пеонере [Э. Жмайлове. Для детей] / Аркадий Агафонов ; [худож. В.В.Вторенко]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1981. – 108 с., ил.
1569458
  Давыдов И. Я вернусь через 1000 лет / И. Давыдов. – 2-е изд. – Свердловск, 1973. – 257с.
1569459
  Парыгина Н.Д. Я вернусь! Неудачные каникулы / Н.Д. Парыгина. – М., 1970. – 207с.
1569460
  Капаев С. И.-А Я вернусь, Канитат! : повести / С. И.-А Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 285 с.
1569461
  Астахов Е.Е. Я вернусь, когда растает снег... / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1979. – 165с.
1569462
  Братов Г. Я вернусь. : повести / Габасп Братов ; пер. с черкес. – Москва : Советская Россия, 1990. – 159 с.
1569463
  Терещенко Д.А. Я верю / Д.А. Терещенко. – М., 1961. – 100с.
1569464
  Толстой Л.Н. Я верю / Л.Н. Толстой. – М., 1990. – 176с.
1569465
  Бахарева Л.П. Я верю в Атлантиду / Л.П. Бахарева. – Воронеж, 1965. – 141с.
1569466
  Конфуций Я верю в древность / Конфуций; Семененко И.И. – М., 1995. – 384с.
1569467
  Комзин И.В. Я верю в мечту / И.В. Комзин. – М., 1973. – 368с.
1569468
  Бедный Д. Я верю в свой народ : Избр. стихотворения / Д. Бедный. – Москва : Правда, 1963. – 104с.
1569469
  Куклин Л.В. Я верю. / Л.В. Куклин. – Л, 1977. – 112с.
1569470
  Гранес Сальвадор М. Я вечеряю з мамою : Комедія на одну дію / Сальвадор М. Гранес ; переклад з еспанської мови Володимира Самійленка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 24 с.
1569471
  Смолич Ю.К. Я вибираю літературу : Книга про себе: З циклу розповідей про неспокій / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 314с.
1569472
  Кравченко В. Я вибрав волю : особисте й політ. життя совєт. урядовця / написав Віктор Кравченко ; пер. із англ. М. Гетьман. – Торонто : Друкарня "Українського робітника", 1948. – 493, [2] с. : іл. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто. - На корінці також зазнач.: Писана 1946, переклад 1948
1569473
  Ющенко В. Я виграю вибори! Це буде перемога нас усіх!: Виступ канд. в президенти на мітингу перед Центр. вибор. коміс. 23 жовт. 2004 р. // Без цензури, 2004
1569474
   Я видел будущее. – Москва : Прогресс
Кн.1. – 1977. – 285 с.
1569475
   Я видел будущее. – Москва : Прогресс
Кн.2. – 1977. – 486 с.
1569476
  Рабеко И.И. Я видел жизни красоту / И.И. Рабеко. – Владивосток, 1974. – 85 с.
1569477
  Игин И.И. Я видел их... / И.И. Игин. – М., 1975. – 142с.
1569478
  Ульянов Н.Е. Я видел прекрасное. / Н.Е. Ульянов. – Новосибирск, 1975. – 72с.
1569479
  Выхристенко В.И. Я видел солнце / В.И. Выхристенко. – Мурманск, 1964. – 56с.
1569480
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль, 1968. – 62с.
1569481
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль, 1968. – 80с.
1569482
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль, 1988. – 126с.
1569483
  Калеф Н. Я видел, как живет Италия / Н. Калеф. – Москва, 1963. – 286с.
1569484
  Тюрин А.В. Я видел. / А.В. Тюрин. – М, 1988. – 141с.
1569485
  Дариенко П. Я вижу вас идущих : стихи и поэмы / Петря Дариенко; ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 136 с.
1569486
  Васильева Е.Г. Я вижу жизнь / Е.Г. Васильева. – Ленинград, 1965. – 78 с.
1569487
  Азимов С.А. Я вижу звезды : пер. с узб. / С.А. Азимов. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 216 с. : ил.
1569488
  Азимов С.А. Я вижу звезды : рассказы, пьесы, киноповести : пер. с узб. / С.А. Азимов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 319 с. : ил., портр.
1569489
  Попов В.М. Я вижу небо. / В.М. Попов. – Воронеж, 1958. – 70с.
1569490
  Думбадзе Н.В. Я вижу солнце : повесть / Нодар Думбадзе; авториз. пер. с груз. К.Коринтели и М.Заверина. – Москва : Детская литература, 1965. – 189 с.
1569491
  Думбадзе Н. Я вижу солнце / Н. Думбадзе. – Москва, 1979. – 335с.
1569492
  Думбадзе Н. Я вижу солнце : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Детская литература, 1986. – 319 с.
1569493
  Думбадзе Н. Я вижу солнце : роман, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Одесса : Маяк, 1989. – 191 с.
1569494
  Думбадзе Н. Я вижу солнце. Не бойся, мама! : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1973. – 349 с.
1569495
  Думбадзе Н.В. Я вижу солнце. Не бойся, мама! / Нодар Думбадзе. – Киев : Радянська школа, 1990. – 303 с.
1569496
  Рабин И.И. Я вижу тебя, Вильнюс... : романы, повесть, новеллы / И.И. Рабин. – Вильнюс : Советский писатель, 1975. – 512 с.
1569497
  Буков Е. Я вижу тебя, Молдавия / Е. Буков. – Москва : Детгиз, 1942. – 56 с.
1569498
  Талалай Р. Я вийшла заміж за поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 87-113. – ISSN 0130-1608
1569499
  Нахум С. Я вийшов зі Спілки болгарських письменників, тому що вона стала на бік держави-агресора / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 19
1569500
  Кушнір О.Я. Я викую із весен пісню / О.Я. Кушнір. – Львів : Каменяр, 1984. – 23 с.
1569501
   Я вимагаю продовження літа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 44 : Фото
1569502
  Абуков К.И. Я виноват, Марьям : повести / Камал Абуков ; пер. с кумык. В. Михальского ; [худож. М.И. Худатов]. – Москва : Советская Россия, 1978. – 303 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1569503
  Абуков К.И. Я виноват, Марьям. Еще дымит очаг : повести / Камал Абуков ; пер. с кумык. В. Михальского. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 153 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1569504
  Галеано Е. Я випав з цього світу і тепер не знаю, як туди знову потрапити / переклад Г.Г. Верби // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 307-312
1569505
  Герман Ю.П. Я відповідаю за все : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1972. – 733с.
1569506
   Я вірую в невмирущість крові. Я вірую в свій народ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 травня (№ 21). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Присвячується світлій пам"яті В"ячеслава Чорновола
1569507
  Акименко М. Я вірю : драма на 3 дії, 5 картин з прологом і епілогом / М. Акименко, М. Андрієвич. – Київ : ДЛВ, 1959. – 100 с.
1569508
  Стріха М. Я вірю в гідне майбутнє української науки / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1569509
  Маршалл А. Я вмію стрибати через калюжі / А. Маршалл. – Київ, 1979. – 164с.
1569510
  Матюх Н.Д. Я вмію так любить / Н.Д. Матюх. – К., 1979. – 64с.
1569511
  Чашечников Л.Н. Я вновь про это. / Л.Н. Чашечников. – Волгоград, 1976. – 95с.
1569512
  Иваньков В.И. Я воевал за Севастополь / В.И. Иваньков. – Владивосток, 1989. – 28с.
1569513
  Шевелев А.А. Я возвратился из пурги... / А.А. Шевелев. – М, 1982. – 79с.
1569514
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1982. – 270с.
1569515
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1991. – 430с.
1569516
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка: Практические советы / Л. Пэрну. – Москва, 1992. – 64с.
1569517
  Галкин Л.А. Я воспитываю своих родителей / Л.А. Галкин. – Харьков, 1961. – 112с.
1569518
  Дзержинская С.В. Я все выдержу и вернусь... / С.В. Дзержинская, Л.Б. Ривин. – Тула, 1984. – 144с.
1569519
  Борисов Б.А. Я всё вынесу / Б.А. Борисов. – М., 1966. – 95с.
1569520
  Бушин В.С. Я все еще влюблен / В.С. Бушин. – М., 1987. – 446с.
1569521
   Я все еще жив.. – М., 1990. – 288с.
1569522
  Малярова И.А. Я все иду к тебе... / И.А. Малярова. – Л., 1964. – 51с.
1569523
  Дайли Д. Я все снесу / Д. Дайли. – М., 1992. – 220с.
1569524
  Сеитов С. Я всегда с вами / Сагингали Сеитов ;. – Алма-Ата, 1968. – 76 с.
1569525
  Гибсон А. Я всегда хотела стать Кем-то / А. Гибсон. – М., 1978. – 111с.
1569526
  Лихачев Д.С. Я вспоминаю / Д.С. Лихачев. – М., 1991. – 253с.
1569527
  Пришвин М.М. Я встаю в предрассветный час / М.М. Пришвин. – Москва, 1979. – 238с.
1569528
   Я встретил вас.. – М., 1978. – 80с.
1569529
   Я встретил Вас.... – Иркутск, 1980. – 447с.
1569530
  Грозовский М.Л. Я встретил хороших людей / М.Л. Грозовский. – М, 1988. – 109с.
1569531
  Агаев Э. Я встретил... / Э. Агаев. – Баку, 1972. – 58 с.
1569532
  Тарба И.К. Я встречаю солнце / Иван Тарба ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 127 с.
1569533
  Казакова М.Н. Я вступаю в жизнь / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1960. – 104 с.
1569534
  Казакова М.Н. Я вступаю в жизнь / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1961. – 119 с.
1569535
  Смолич Ю.К. Я выбираю литературу : Кн. о себе / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А Островского. – Москва : Советский писатель, 1980. – 311с.
1569536
  Деглина К. Я выбираю любовь ...другая история : [роман] / Кира Деглина. – Днипро : Лира, 2016. – 259, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-717-8
1569537
   Я выбираю море.. – М., 1980. – 47с.
1569538
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1979. – 159 с.
1569539
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1982. – 115с.
1569540
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – М., 1988. – 123с.
1569541
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1989. – 168с.
1569542
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию. / В.Р. Хилтунен. – М., 1978. – 159с.
1569543
  Остапенко Г.Г. Я выбираю путь / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1962. – 240с.
1569544
  Рассадин С.Б. Я выбираю свободу : (Александр Галич) / С.Б. Рассадин. – Москва : Знание, 1990. – 55 с.
1569545
  Чабанный А. Я выбрал море / А. Чабанный. – Архангельск, 1970. – 48с.
1569546
  Красовская Г.В. Я выбрал небо / Г.В. Красовская. – Орджоникидзе, 1972. – 158с.
1569547
  Корнеев А.А. Я вырос в рабочем поселке. : стихи [и поэма "Рабочий"] / А.А. Корнеев. – Сталинград : Книжное издательство, 1960. – 60 с.
1569548
  Кудрявцева В.М. Я выткала вам по дорожке. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1978. – 190с.
1569549
  Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык / И.Ф. Ющук. – К., 1991. – 288с.
1569550
  Хармс Д.И. Я гений пламенных речей... / Даниил Хармс ; [сост. Д. Токарев ; отв. ред. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2010. – 333, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01126-7


  В сборник включены стихотворения, стихотворные сценки, пьеса "Елизавета Бам", а также декларация ОБЭРИУ. Содержание: Даниил Хармс и его поэтическое творчество. Статья; Стихотворения. Стихи; Стихотворные сценки. Стихи; Елизавета Бам. Пьеса; Декларация ...
1569551
  Шеремет М.С. Я героїчне славлю : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1972. – 95 с.
1569552
  Нкрума Кваме Я говорю о свободе. / Нкрума Кваме. – М., 1962. – 303с.
1569553
   Я говорю по-русски. – [Tehran : Rahnama publ. – [364] c. – Кн. на персидском языке. – Библиогр.: табл. – ISBN 964-6054-15-3
1569554
  Жданович А.А. Я говорю с матерью / А.А. Жданович. – Красноярск, 1969. – 46с.
1569555
   Я говорю с тобой из Ленинграда.. – Л., 1987. – 204с.
1569556
  Фатхуллин З. Я говорю тебе - живи! : повесть / Зиннат Фатхуллин ; авториз. пер. с узб. А.Одинцова. – Москва : Воениздат, 1963. – 136 с.
1569557
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... / А.Е. Войскунский. – Москва, 1982. – 192с.
1569558
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... / А.Е. Войскунский. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1990. – 238с.
1569559
  Мицик Ф.О. Я горю вогнем кохання : листи Федора Мицика та Ірини Баранюк, за мужем Мицик : вірші, світлини / ред.-упоряд. Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2011. – 231, [1] с. : портр., іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-2003-72-7
1569560
  Шапошникова С.С. Я дарю тебе солнце / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1963. – 110с.
1569561
  Бирченко Г.Д. Я делаю выбор / Г.Д. Бирченко. – Харьков, 1971. – 184с.
1569562
  Платонова Н.Д. Я детству сказал до свиданья / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1990. – 211с.
1569563
  Успенская О.Б. Я дзвоню з аеродрому / О.Б. Успенская. – К., 1958. – 103с.
1569564
  Сименон Ж. Я диктую: Воспоминания / Ж. Сименон. – Москва, 1984. – 520с.
1569565
  Шлапак Д.Я. Я до вас повернусь : рецензії та статті про кіно / Дмитро Шлапак. – Київ : Поезія, 2014. – 207, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-2170-64-1
1569566
  Сирегар А. Я добиваюсь твоей любви / А. Сирегар. – М, 1980. – 174с.
1569567
  Горик Ніна Я довго вчилася самотності : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-35. – ISSN 0208-0710
1569568
  Ющенко В. Я довіряю їй так, як довіряють мільйони людей: З виступу Президента України на сесії Верховної Ради 4 лют. 2005 р. // Сіл. вісті, 2005


  [Під час представлення кандидатури Ю.Тимошенко на посаду Прем"єр-міністра України на сесійному засіданні у Верховній Раді України ]
1569569
  Бердыбаев А. Я доволен / А. Бердыбаев. – Фрунзе, 1958. – 106 с.
1569570
  Погодин Р.П. Я догоню вас на небесах / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 416с.
1569571
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Вильнюс, 1965. – 199с.
1569572
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – М., 1965. – 200с.
1569573
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Л., 1990. – 461с.
1569574
  Зозуля Е.Д. Я дома : рассказы / Е.Д. Зозуля. – Москва : Советский писатель, 1962. – 250с.
1569575
  Оболенська Наталія Я досі у Феодосії : Україна чудес / Оболенська Наталія, Каднікова Олександра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-121 : Фото
1569576
  Алексин А.Г. Я доскажу сам... : новеллы : для старш. шк. возраста / А.Г. Алексин ; ил. Б. Винокурова. – Москва : Детская литература, 1966. – 88 с. : ил.
1569577
  Свідзинський А. Я дуже щаслива людина! : Інтерв"ю / Анатолій Вадимович Свідзинський ; [інтерв"ю взяв] Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 березня (№ 37)


  Інтерв"ю з професором Волинського національного університету, доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, культурологом Анатолієм Свідзинським.
1569578
  Франко І.Я. Я думав про людське братерство нове / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1979. – 143с.
1569579
   Я думал, чувствовал, я жил. – М. : Советский писатель, 1988. – 589 с.
1569580
   Я думал, чувствовал, я жил.. – М. : Советский писатель, 1971. – 503 с.
1569581
  Гавальда А. Я ее любил. Я его любила = Je l"aimais : [роман] / Анна Гавальда ; [пер. с фр. Елены Клоковой]. – Москва ; Киев : АСТ ; Астрель ; ЦНМЛ, 2011. – 187, [2] с. – На обл. также: Аргументы и факты. - На корешке: 7. – (Серия: "Коллекция мировых бестселлеров"). – ISBN 978-5-17-072941-8
1569582
  Пьетранджели А. Я ее хорошо знал / А. Пьетранджели. – Москва, 1968. – 183с.
1569583
  Сокпакбаев Бердибек Я еще вернусь : повести и рассказы / Бердибек Сокпакбаев ; перевод. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 227 с.
1569584
  Кубанский Г.В. Я ещё приеду / Г.В. Кубанский. – М, 1955. – 160с.
1569585
  Момыш-улы Бахытжан Я еще ребенок: Повести и рассказы. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1982. – 168с.
1569586
   Я є, я справжній, я - живий! // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Потреба бути почутим і побаченим покликала містера Yeti до стін Червоного корпусу. Поблукавши парком Шевченка й не зустрівши там розуміння перехожих пізньої післяобідньої пори грудня 2016 року він відчинив масивні двері Головного корпусу КНУ в надії ...
1569587
   Я є, я справжній, я – живий! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Потреба бути почутим і побаченим покликала містера Yeti до стін Червоного корпусу. Поблукавши парком Шевченка й не зустрівши там розуміння перехожих пізньої післяобідньої пори грудня 2016 року він відчинив масивні двері Головного корпусу КНУ імені ...
1569588
  Тичина П.Г. Я єсть народ... : поезії / Павло Тичина ; [вступ. ст. Б. Олійника]. – Київ : Дніпро, 1981. – 288 с.
1569589
  Барабаш Ю.Я. Я єсть народ... Роздуми, суперечки, портрети / Ю.Я. Барабаш. – Київ, 1967. – 354с.
1569590
  Солоницын А.А. Я жажаду / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1988. – 381с.
1569591
  Браун Н.Л. Я жгу костер / Н.Л. Браун. – М.-Л., 1966. – 115с.
1569592
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж : роман / Бруно Ясенский ;. – Красноярск, 1961. – 532 с.
1569593
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж : роман / Бруно Ясенский ;. – Курск, 1963. – 303 с.
1569594
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж; Главный виновник; Заговор равнодушных / Б.Я. Ясенский. – Москва : Правда, 1986. – 464с.
1569595
  Голявкин В.В. Я жду Вас всегда с интересом. / В.В. Голявкин. – М., 1980. – 272с.
1569596
  Ногейл Б. Я жду инженера / Б. Ногейл. – М, 1984. – 173с.
1569597
  Воищев Ю.Т. Я жду отца / Ю.Т. Воищев. – Воронеж, 1965. – 88с.
1569598
  Воищев Ю.Т. Я жду отца. - Неодержанные победы / Ю.Т. Воищев. – Москва, 1967. – 112с.
1569599
  Воищев Ю.Т. Я жду отца. - Неодержанные победы / Ю.Т. Воищев. – Москва, 1972. – 159с.
1569600
  Пэрну Л. Я жду ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1986. – 288с.
1569601
  Васильева Л.Н. Я жду тебя на перекрестке неба / Л.Н. Васильева. – Москва, 1986. – 251с.
1569602
  Полякова Н.М. Я жду тебя. / Н.М. Полякова. – М.-Л., 1966. – 102с.
1569603
  Федченко П.М. Я жив за батьківським заповітами... / інтерв"ю вели Юрій Кузнецов, Марія Корюненко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 серпня (№ 35). – С. 4-6 : фото. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з професором КДУ ім. Т.Г. Шевченка П.М. Федченко.
1569604
  Пристайко В.І. Я жив разом із країною ... : інтерв"ю, виступи, коментарі / Володимир Пристайко. – Київ : Сфера, 2004. – 223, [1] с., [12] арк. фотоіл. : фот. – ISBN 966-7841-85-5
1569605
  Красильников А.И. Я живу в Волгограде / А.И. Красильников. – Волгоград, 1984. – 95с.
1569606
  Онегов А.С. Я живу в заонежской тайге / А.С. Онегов. – Москва : Мысль, 1973. – 237с.
1569607
  Банах Н. Я живу в ірреальному світі... / Н. Банах. – Львів, 2002. – 48с. – ISBN 966-603-157-4
1569608
  Шошин М.Д. Я живу в селе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1957. – 116с.
1569609
  Галкин С.И. Я живу на земле / С.И. Галкин. – Тула, 1969. – 48с.
1569610
  Динере Ц.Р. Я живу на свете / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1965. – 96 с.
1569611
  Дементьев А. Я живу открыто / Андрей Дементьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-699-21207-1
1569612
  Никонова Л.А. Я живу под столетней ветлой / Л.А. Никонова. – М, 1988. – 111с.
1569613
  Лужанин А.В. Я жизнь пою / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1966. – 59с.
1569614
  Букин Е.А. Я жизнь разведаю / Е.А. Букин. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 50 с.
1569615
   Я жил в суровый век. – М., 1984. – 527с.
1569616
  Рыбалко Н.А. Я жил в такие времена / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1972. – 223с.
1569617
   Я жил тогда в Одессе // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 92-93 : фото
1569618
  Островская Н.К. Я жил тогда в Одессе: путеводитель по музею-квартире А.С.Пушкина. / Н.К. Островская. – Одесса, 1987. – 64с.
1569619
  Брилєнкова В.О. Я жнив своїх таки діждусь... : Урок-презентація проекту до 170-річчя з дня народження Павла Чубинського
1569620
   Я з вами був і буду кожну мить... : спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо. – Київ : Гроно, 2006. – 247, [1] с., [24] арк. фотоіл. : іл. – Список основних творів І.Н. Шамо: с. 237-239. - Прим.: с. 240-245. – ISBN 966-7289-76-1
1569621
  Адамович А.М. Я з вогняного села... / А.М. Адамович, Я. Бриль, В. Колесник ; авт. пер. з білорус. М. Львович. – Київ : Дніпро, 1977. – 404 с. : іл.
1569622
  Фюшт Мілан Я з роду пророків : поезії / перекл. Ю. Шкробинець // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 8-19. – ISSN 0320 - 8370
1569623
  Бєлік А.С. Я з тобою розлучаюсь! / Андрій Бєлік. – Дніпро : Ліра, 2016. – 186, [4] с. : фот. – (Закон та філософія в одній книжці). – ISBN 978-966-383-707-9
1569624
  Тітов Ю.М. Я за Вас помолюся... : лірика / Юрій Тітов. – Київ : Богуславкнига ; Благодійний фонд "Богуслав", 2012. – 223, [1] с., [5] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2644-02-9
1569625
  Франчук П.О. Я за комунію / П.О. Франчук. – Київ, 1970. – 155 с.
1569626
  Прошин С.М. Я забыл о тишине / С.М. Прошин. – Минск, 1963. – 263с.
1569627
  Гайдуцький П.І. Я завжди з Україною! Л. Кучма = I am always with Ukraine! L. Kuchma / Павло Гайдуцький. – 2018 : ДСК Центр, 2018. – 607, [1] c., [20] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7300-23-5
1569628
  Бережна Я. Я завжди мріяла навчатися в університеті Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 4 : фото


  Інтерв"ю зі студенткою другого курсу економічного факультету Яною Бережною, яка навчалася в Сімферополі, в Таврійському національному університеті імені І. В. Вернадського на факультеті управління і перевелася на навчання до КНУ імені Тараса Шевченка.
1569629
  Пеегель Ю.М. Я загинув пешого літа війни / Ю.М. Пеегель. – К, 1984. – 187с.
1569630
  Татаренко Ірина Я закохалася в Київ і сказала, що він буде моїм. Співачка Наталя Морозова // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-19
1569631
  Тверда О. Я заню пароль. Експерти назвали найнебезпечніші паролі 2019 року в інтернеті // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  Фахівці Британського центру кібербезпеки опублікували новий рейтинг найбільш невдалих і небезпечних паролів, які використовують користувачі для захисту своїх даних у 2019 році. Рейтинг найбільш невдалих паролів очолила комбінація цифр «123456» - нею ...
1569632
  Приеде Г.Р. Я заставлю вас любить Райниса : пьеса в 3-х д. / Г.Р. Приеде; пер. с латыш. Л.Азаровой. – Москва : Искусство, 1976. – 53 с.
1569633
  Божук М. Я зберу той жар у пісню ... / Миколая Божук ; [передм. Л. Баботи та Д. Павличка]. – Ужгород : Гражда, 2009. – 330, [6] с. : іл., фот., портр. – Справж. ім"я авт.: Божук Василина Миколаївна. - Вид. присвяч. 103-річчю від дня народж. Василини-Миколаї Штефуци-Божук, 70-й річниці проголошення державності Карпат. України та 20-літтю відновлення Пласту в Україні. – (Літературно-краєзнавча серія "Люби своє"). – ISBN 978-966-8924-85-9
1569634
  Грубиян М.М. Я звал тебя, жизнь! / М.М. Грубиян. – М, 1958. – 199с.
1569635
  Бєляєв В.П. Я звинувачую! / В.П. Бєляєв. – Київ : Політвидав України, 1980. – 154 с.
1569636
  Успенская Е.Б. Я звоню с аэродрома... / Е.Б. Успенская. – М., 1957. – 112с.
1569637
  Морозюк С.С. Я згадуватиму Д.К. Зерова, допоки буде жива моя пам"ять // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 625. – ISSN 0372-4123
1569638
  Решетов А.Е. Я здесь живу / А.Е. Решетов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 272с.
1569639
  Сазонов Г.А. Я здесь живу: Очерки о людях деревни. / Г.А. Сазонов. – М., 1982. – 72с.
1569640
  Кочетков Ю. Я здесь родился / Ю. Кочетков. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1569641
  Инджиев Л.О. Я здесь рожден : стихи / Л.О. Инджиев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1569642
  Козлов А. Я здесь рожден... Стихи. / А. Козлов. – Воронеж, 1964. – 76с.
1569643
  Измайлов В.А. Я здесь свой... / В.А. Измайлов. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 104 с.
1569644
  Гордеева В. Я здесь. Встречи, впечатления, раздумья... / В. Гордеева. – М, 1967. – 104с.
1569645
   Я землю эту люблю. – М., 1991. – 270с.
1569646
   Я землю эту люблю.. – Мурманск, 1967. – 110с.
1569647
   Я землю эту люблю.. – Москва, 1980. – 191с.
1569648
   Я земной шар чуть не весь обошел.. – М. : Современник, 1988. – 558 с.
1569649
  Эфендиев М. Я знал Льва Толстого и его семью / М. Эфендиев. – Махачкала, 1964. – 80с.
1569650
  Касариего Мартин Я знал разных людей : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 119-122. – ISSN 0130-6545
1569651
  Шутов В.В. Я знаю ніч. / В.В. Шутов. – К, 1965. – 57с.
1569652
  Шутов В.В. Я знаю ночь. / В.В. Шутов. – Донецк, 1962. – 83с.
1569653
  Мелик-Нубаров Я знаю слов набат.. / Мелик-Нубаров. – М : Просвещение, 1980. – 174 с.
1569654
  Шкода В.Г. Я знаю труд / В.Г. Шкода. – К., 1982. – 151с.
1569655
  Голубева Н.А. Я знаю французские глаголы / Н.А. Голубева. – Москва : Просвещение, 1981. – 65с.
1569656
  Горбатюк В. Я знаю, - ви мене розстріляєте! // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 211-213. – ISSN 0868-4790
1569657
  Мельников Е.И. Я знаю, ребята... / Е.И. Мельников. – Кемерово, 1966. – 78с.
1569658
  Труфан Елена Я знаю, что они есть! : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 94-95 : Фото
1569659
  Садака Ю. Я зовсім не проти, щоб жінки працювали : інтерв"ю / Юссеф Садака ; [інтерв"ю взяла ] Тетяна Омельченко // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 47 (200). – С. 22-25


  Про сучасне життя Лівану та враження від України розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол Лівану.
1569660
  Душкин Н.С. Я зову вас, живые... / Н.С. Душкин. – Алма-Ата, 1981. – 63с.
1569661
  Лук"янчук Г. Я зробив скільки зміг. Хто зможе хай зробить більше // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 17


  Колишній голова Інституту національної пам"яті України Володимир В"ятрович після звільнення планує повернутися до історичної діяльності.
1569662
   Я и в мире боец.. – Устинов, 1986. – 285 с.
1569663
   Я и время.. – Москва, 1963. – 350с.
1569664
  Гоноцкая Н.В. Я и время. Основания темпоральной концепции Я // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.73-83. – ISSN 0042-8744


  В статье представлены основные элементы концепции Я. Обоснован тезис о необходимости понимания Я не как вещи, а как акта.
1569665
  Ганюшкин В.А. Я и другие / В.А. Ганюшкин. – М, 1979. – 160с.
1569666
  Безруких М М. Я и другие Я, или правила поведения для всех / М М. Безруких. – Москва, 1991. – 314 с.
1569667
  Гришина Н.В. Я и другие: Общение в труд. коллективе / Н.В. Гришина. – Л., 1990. – 171с.
1569668
  Масс А.В. Я и Костя, мой старший брат. / А.В. Масс. – М., 1975. – 111с.
1569669
  Алексеев А.А. Я и мои друзья : пьеса в 3-х д. / А.А. Алексеев. – Москва : Искусство, 1961. – 98 с. : ил.
1569670
  Пуленк Ф. Я и мои друзья / Ф. Пуленк. – Ленинград : Музыка, 1977. – 158 с.
1569671
   Я и мои фальшивые паспорта // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 18-19
1569672
  Лиходеев Л.И. Я и мой автомобиль. Роман. / Л.И. Лиходеев. – М., 1972. – 368с.
1569673
  Гафури М. Я и мой народ : стихи / М. Гафури; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
1569674
  Чилая С.Е. Я и мой профессор : лит. хроника / Сергей Чилая ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
1569675
  Амин-Заде Я и мы : [сатир. стихи / М. Амин-Заде ; [пер. с тадж. М. Фофановой]. – Душанбе : Таджикгосиздат, 1963
1569676
  Леви В. Я и мы / В. Леви. – М., 1969. – 288с.
1569677
  Леви В.Л. Я и мы / В.Л. Леви. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 288с.
1569678
  Штокман И.Г. Я и мы / И.Г. Штокман. – М, 1978. – 64с.
1569679
  Гацукевич Т.Н. Я и мы / Т.Н. Гацукевич. – Минск, 1984. – 48с.
1569680
   Я и общество.. – Алма-Ата, 1989. – 304с.
1569681
  Нар-Дос Я и он / Нар-Дос; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1963. – 21 с.
1569682
  Бараташвили М. Я и Она / М. Бараташвили. – Тбилиси, 1979. – 78с.
1569683
  Фрейд З. Я и Оно / Зигмунд Фрейд. – Москва; Харьков : ЭКСМО ; Фолио, 2007. – 864с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-699-14376-4
1569684
  Пьецух В.А. Я и прочее / В.А. Пьецух. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335с.
1569685
  Ошанин Л.И. Я и ты / Л.И. Ошанин. – М, 1962. – 155с.
1569686
  Айзеншарф А.Н. Я и ты : стихи / А. Айзеншарф. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1971. – 52 с. – (Литературные дебюты. Поэзия)
1569687
  Шкляревский И.И. Я иду / И.И. Шкляревский. – Минск, 1962. – 100с.
1569688
  Сейтназаров Г.Д. Я иду : стихи и поэма / Галым Сейтназаров ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 87 с.
1569689
  Ахматов А. Я иду в кабак // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 0321-1878
1569690
  Эран К. Я иду в минимаркет : рассказ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 72-83. – ISSN 1738-8252
1569691
  Булгаков Н.А. Я иду гулять / Н.А. Булгаков. – М., 1976. – 127с.
1569692
  Гриневич Г.С. Я иду за тучами / Г.С. Гриневич. – Магадан, 1966. – 56с.
1569693
  Аурднасон Й. Я иду искать / Й. Аурднасон. – Москва, 1964. – 120с.
1569694
  Станчев Л. Я иду к партизанам / Л. Станчев. – София, 1971. – 167с.
1569695
  Красильников А.И. Я иду на свидание / А.И. Красильников. – Волгоград, 1963. – 48с.
1569696
  Матвеев В.В. Я иду на свидание / В.В. Матвеев. – Мурманск, 1963. – 112с.
1569697
  Поляков В.С. Я иду на свидание. / В.С. Поляков. – Л., 1956. – 148с.
1569698
  Крутецкий В.А. Я иду по Валдаю : стихи / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1983. – 56 с.
1569699
  Столяров В.А. Я иду по земле / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1959. – 60с.
1569700
  Островой С.Г. Я иду по земле / С.Г. Островой. – Москва : Современник, 1973. – 374с. – (Библиотека поэзии "Россия")
1569701
  Кутуй Р. Я иду по земле. / Р. Кутуй. – Казань, 1962. – 158с.
1569702
  Ионкин А.А. Я иду по земле. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1963. – 56с.
1569703
  Молчанов И.Н. Я иду по любимой России / И.Н. Молчанов. – Москва, 1961. – 255с.
1569704
  Жернаков И. Я иду по полям / И. Жернаков. – Калининград, 1968. – 63с.
1569705
  Володин Г.Г. Я иду по тайге / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1965. – 63с.
1569706
  Яковлев Е.В. Я иду с тобой / Е.В. Яковлев. – М, 1965. – 160с.
1569707
  Колесников Л.П. Я иду. / Л.П. Колесников. – М., 1970. – 48с.
1569708
  Некрасова Л.В. Я из Африки / Л.В. Некрасова. – М, 1965. – 149с.
1569709
  Родин А.А. Я из белых ночей. / А.А. Родин. – Петрозаводск, 1975. – 62с.
1569710
  Адамович А.М. Я из огненной деревни / / Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. – Минск : Мастацкая литература, 1977. – 463 с. : ил. – Список лит. в примеч.: с. 461-462
1569711
  Адамович А.М. Я из огненной деревни : сборник : пер. с белорус. / Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник ; [худож. И. Суслов]. – Москва : Известия, 1979. – 524 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1569712
   Я из огненной деревни. – М., 1991. – 720с.
1569713
  Макарова И Г. и др. Я изучаю природу и человека / И Г. и др. Макарова. – К. – (Смотрите,слушайте,говорите)
В. 3. – 1966. – 147с.
1569714
  Шкляева А.С. Я изучаю французский язык. 5 класс / А.С. Шкляева. – М., 1963. – 39с.
1569715
  Шкляева А.С. Я изучаю французский язык. 5 класс / А.С. Шкляева. – 2-е изд. – М., 1965. – 167с.
1569716
  Петров Р.В. Я или не я / Р.В. Петров. – Москва, 1983. – 272с.
1569717
  Петров Р.В. Я или не я / Р.В. Петров. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1987. – 303с.
1569718
  Зотиков И.А. Я искал не птицу киви / И.А. Зотиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
1569719
  Слуцкий Б.А. Я историю излагаю / Б.А. Слуцкий. – М., 1990. – 477с.
1569720
  Даллакян Г.Б. Я их любил / Г.Б. Даллакян. – Баку, 1960. – 171 с.
1569721
  Кранец М. Я их любил / М. Кранец. – М., 1965. – 279с.
1569722
  Даллакян Г.Б. Я их любил / Г.Б. Даллакян. – Баку, 1982. – 176с.
1569723
  Маймин Е.А. Я их помню : повесть, рассказы, очерки / Е.А. Маймин. – Ленинград, 1989. – 236 с.
1569724
  Осипов В.Д. Я ищу детство / В.Д. Осипов. – М, 1980. – 412с.
1569725
  Жуховицкий Л.А. Я ищу друга / Л.А. Жуховицкий. – Л., 1979. – 144с.
1569726
  Абрамов А.И. Я ищу Китеж-град : повести / А.И. Абрамов ; [худож. Т. Прибыловская]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 231 с. : ил.
1569727
  Кравченко И.Г. Я ищу тебя / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1962. – 64с.
1569728
  Ганина М.А. Я ищу тебя, человек / М.А. Ганина. – Москва, 1963. – 235с.
1569729
  Бубер М. Я і ти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 66-71
1569730
  Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / Мартін Бубер ; [пер. з нім.: В. Терлецький, Н. Спринчан ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвропейського єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 267 с. – ISBN 978-966-378-253-9
1569731
   Я і українська мова : з творів-роздумів київських школярів. – Київ : Педагогічна преса, 2001. – 47, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 966-7320-21-9
1569732
  Дулуман Є.К. Я іду до віруючих / Є.К. Дулуман. – Київ, 1966. – 47с.
1569733
  Яхневич О.М. Я іду. Поезії. / О.М. Яхневич. – Ужгород, 1977. – 63с.
1569734
  Слюсаренко Н. Я їх любив. Кохані жінки Т.Г. Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 13
1569735
  Сиром"ятникова З.В. Я йду в тил ворога / З.В. Сиром"ятникова. – К, 1973. – 137с.
1569736
  Порошенко П. Я йду на посаду Президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України. Забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку : З інавгураційної промови 7 червня 2014 року // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 4-5
1569737
  Дроботов В.Н. Я к вам вернусь / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 255 с.
1569738
  Кашкова В.Ф. Я к Вам пишу... : Тверские мотивы в переписке А.С. Пушкина / В.Ф. Кашкова. – Калинин : Московский рабочий, 1987. – 144 с.
1569739
  Филиппов Р.В. Я к вам с друзьями / Р.В. Филиппов. – Москва, 1972. – 98 с.
1569740
  Рождественский И.Д. Я к Енисею прихожу как к другу / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1980. – 214 с.
1569741
  Буканов А.М. Я к правде постучался... / А.М. Буканов. – Москва, 1989. – 62с.
1569742
  Мустафаев Ф.М. Я к свету шел... : повесть / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1972. – 197 с.
1569743
  Куксов В.К. Я Кар-рл - ворон из Тауэра / В.К. Куксов. – М, 1990. – 179с.
1569744
   Я кинолюбитель.. – М., 1969. – 239с.
1569745
  Швец К.П. Я крестил, венчал, отпевал... / К.П. Швец. – Москва, 1963. – 96с.
1569746
  Долгий В. Я купил папу / Долгий В. – Калининград, 1962. – 16 с.
1569747
  Кутуй Р. Я леплю снежную бабу. / Р. Кутуй. – М., 1966. – 335с.
1569748
   Я летаю во сне.. – М., 1991. – 364с.
1569749
   Я лиру посвятил народу. – М., 1977. – 38 с.
1569750
   Я лучшей доли не искал. – М., 1988. – 556с.
1569751
  Гарин Ф.А. Я любил их больше всех / Ф.А. Гарин. – М, 1973. – 559с.
1569752
  Чемерис В. Я любила Шевченка : Повість-феїрія / В. Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 136с. – (Сер "Шкільна бібліотека")
1569753
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / О.О. Авдеенко ; пер. з рос. мови М. Шеремета. – 2-ге вид. – Харків : Український робітник, 1934. – 278 с.
1569754
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 213 с.
1569755
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 183 с.
1569756
  Кошеида Анатолий Федорович Я люблю / Кошеида Анатолий Федорович. – Владивосток, 1955. – 79с.
1569757
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : Советская Россия, 1958. – 341 с., [1] л. портр. : портр.
1569758
  Бараташвили М. Я люблю / М. Бараташвили. – Тбилиси, 1958. – 91с.
1569759
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / А.О. Авдеенко ; ил. Н.А. Шишловский. – Москва : Советская Россия. – (Романы, повести, рассказы Советской России)
Кн. 1, 2. – 1967. – 688 с. : ил.
1569760
  Авдеенко А.О. Я люблю : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : Советская Россия
Кн. 1, 2. – 1979. – 634 с.
1569761
  Алиева Ф.Г. Я люблю : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1980. – 366 с. – (Библиотека поэзии "Россия")
1569762
  Аршинник Татьяна Я люблю BCL : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 32-41 : Фото
1569763
  Лазарев Е.В. Я люблю вас, Колька! / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1962. – 40с.
1569764
  Вишневський Д.К. Я люблю вас, мамо! / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1965. – 399с.
1569765
  Щоголів Я.І. Я люблю зимовий ранок : вірші / Я.І. Щоголів. – Київ, 1983. – 15 с.
1569766
  Шомер М.И. Я люблю интернет : 25 программ для участия в чатах и видеоконференциях, поиска музыки, Интернет-телефонии, защиты от спама, быстрой загрузки файлов, безопасной работы в сети, чтения Web-страниц только...Учебное пособие / М.И. Шомер. – Москва : "Только для взрослых", 2003. – 384с. + CD. – ISBN 5-901484-08-8
1569767
  Осипов А.И. Я люблю Кольку / А.И. Осипов. – М, 1972. – 319с.
1569768
  Осипов А.И. Я люблю Кольку / А.И. Осипов. – М, 1978. – 400с.
1569769
  Сокиран Л. Я люблю лгать! [Франсуаза Саган] // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 44-51. – ISSN 1818-3948
1569770
  Зингер М.Э. Я люблю море / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1960. – 150с.
1569771
  Баруздин С. Я люблю нашу улицу / С. Баруздин. – М., 1969. – 368с.
1569772
  Баруздин С.А. Я люблю нашу улицу / С.А. Баруздин. – М., 1972. – 415с.
1569773
   Я люблю Подмосковье мое.. – М., 1966. – 132с.
1569774
  Салтыков-Щедрин Я люблю Россию до боли сердечной : сборник / Салтыков-Щедрин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 384 с.
1569775
   Я люблю свое дело.. – М., 1973. – 176с.
1569776
  Лисовский К.Л. Я люблю следопытов / К.Л. Лисовский. – М., 1966. – 217с.
1569777
  Войцехівський Б. Я люблю те, що може кожен / Борис Войцехівський ; вступ. слово та упоряд. М.Г. Махінчука. – Київ : Криниця, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-7575-92-2
1569778
  Вольний Ф.Г. Я люблю тебе. життя! / Ф.Г. Вольний. – Київ, 1962. – 92с.
1569779
  Агашина М.К. Я люблю тебя Корея! Корейская поэма / М.К. Агашина. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1961. – 58 с., ил.
1569780
  Мемедов А. Я люблю тебя, Ашир! / А. Мемедов, 1962. – 103с.
1569781
  Колмановский Э. Я люблю тебя, жизнь / Э. Колмановский. – М., 1969. – 135с.
1569782
   Я люблю тебя, жизнь. – Пермь, 1987. – 476с.
1569783
   Я люблю тебя, жизнь. – М., 1988. – 192с.
1569784
  Гарцман М. Я люблю тебя, жизнь! : стихи / Матвей Гарцман ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1957. – 151 с.
1569785
  Ильин В.А. Я люблю тебя, жизнь! Докум. повесть (об Анне и Анатолии Пузыч). / В.А. Ильин. – М., 1961. – 40с.
1569786
   Я люблю тебя, жизнь.. – М., 1961. – 32с.
1569787
   Я люблю тебя, жизнь.. – М., 1962. – 168с.
1569788
   Я люблю тебя, жизнь.. – Киев, 1979. – 134с.
1569789
  Торчинский О.П. Я люблю тебя, Калькутта! / О.П. Торчинский. – М, 1992. – 234с.
1569790
  Завилинский И.А. Я люблю тебя, лодочник! : сборник новелл / Игорь Завилинский. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 193, [4] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7560-62-2
1569791
  Зарубин С.М. Я люблю тебя, Мария / С.М. Зарубин. – Иркутск, 1975. – 303с.
1569792
  Мартемьянов В.Д. Я люблю тебя, небо / В.Д. Мартемьянов. – Кемерово, 1972. – 152с.
1569793
  Глушаков Б.Е. Я люблю тебя, Россия! / Б.Е. Глушаков. – Владивосток, 1970. – 39с.
1569794
  Рафибейли Н. Я люблю тебя, человек : стихи / Н. Рафибейли. – Москва : Аэдетгиз, 1958. – 135 с.
1569795
  Пиняев И.Д. Я люблю тебя: Роман. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1982. – 392с.
1569796
  Стародуб К.В. Я люблю этот город вязевый... / К.В. Стародуб. – М., 1990. – 382с.
1569797
  Васильев И.А. Я люблю эту землю / И.А. Васильев. – Москва, 1977. – 224 с.
1569798
  Васильев И.А. Я люблю эту землю / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 256 с.
1569799
  Руденко П. Я люблю. / П. Руденко. – Петрозаводск, 1958. – 91с.
1569800
  Еремеева Н.П. Я любовь берегу / Н.П. Еремеева. – Л., 1976. – 95с.
1569801
  Шевчук Ю. Я маю вісім очей, або Підсвідоме шляхом підсвідомості // ІНДО - ЄВРОПА: Етноосфера. Історіософія. Культура : науково-популярний журнал / Вид.-поліграф. підприємство "Bona fide" фонду милосердя Південно-Західної залізниці ; Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Просвіта" ; голов. ред. В. Довгич. – Київ, 1991. – № 1. – С. 74-77


  Ю. Тарнавський на Україні. НЙГ: поезія і кібернетика. Традиція чи авангард?
1569802
  Лондон Д. Я много жил... / Д. Лондон. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 480с.
1569803
  Яремійчук К. Я можу врятувати життя! // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "У тренінговому центрі організації "Школа першої допомоги" студенти КНУ здобудуть практичні знання з комплексу необхідних заходів, спрямованих на збереження життя та здоров"я постраждалого до моменту надання кваліфікованої медичної допомоги. ...
1569804
   Я можу врятувати життя! // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Університет підписав договір про співпрацю з Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України, одним із пріоритетних напрямків діяльності якого є навчання населення навичкам надання першої допомоги.
1569805
  Іршад Улла Хан Я молюся Богові: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 27. – ISSN 0320-8370
1569806
  Шевков С.Д. Я на Лене живу. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1960. – 40с.
1569807
   Я навіки прийшов у життя.. – Ужгород, 1975. – 175 с.
1569808
  Маршалл А. Я навчився стрибати через клюжі / А. Маршалл. – Київ, 1959. – 224с.
1569809
  Тесля Ю. Я над віршами суму пан... : [поезії] / Юрій Тесля ; [передм. В. Гужва]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2019. – 118, [2] с. : іл. – Зміст: За межею ; Без суму ; Привітання. – ISBN 978-966-920-456-1
1569810
  Стасюк О. Я надиктовую пальцями тишу / Ольга Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-395-822-4
1569811
  Николаева Марина Я назову тебя лошадью : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 90-95 : Фото
1569812
  Френкель И.Л. Я найду тебя / И.Л. Френкель. – Москва, 1966. – 228 с.
1569813
  Покришка Л. Я написав : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 43
1569814
  Еременко Т. Я нарисую тебя дождем : стихи // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1569815
  Твардовский А.Т. Я начал песню... / А.Т. Твардовский. – М., 1987. – 174 с.
1569816
  Мюллер В. Я нашел подлинную родину / В. Мюллер. – 2-е изд. – М., 1974. – 324с.
1569817
  Мюллер В. Я нашел подлинную Родину / В. Мюллер. – М., 1964. – 470с.
1569818
  Велиев А. Я нашел свою молодость : рассказы / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1971. – 264 с.
1569819
  Осипов Н.И. Я нашел тебя дважды / Н.И. Осипов. – Одесса, 1980. – 239с.
1569820
  Мельников Н.М. Я нашёл тебя отец / Н.М. Мельников. – Брянск, 1960. – 211с.
1569821
  Воробьев З Е. Я не боюсь не быть / З Е. Воробьев, Д.И. Кочетков. – Москва, 1982. – 319с.
1569822
  Воробьев Е.З. Я не боюсь не быть / Е.З. Воробьев, Д.И. Кочетков. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1983. – 366с.
1569823
  Жиану Н. Я не был одинок / Н. Жиану. – Бухарест, 1966. – 40с.
1569824
  Виридарский М.В. Я не в гости пришел / М.В. Виридарский. – Ярославль, 1966. – 63с.
1569825
  Ефремов Ю.А. Я не вернулся с войны / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1977. – 94с.
1569826
  Пулинович Ярослава Я не вернусь : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 152-173
1569827
  Высоцкий В.С. Я не верю судьбе : [ стихи и песни ] / Владимир Высоцкий. – Москва : Эксмо, 2007. – 384с. : илл. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-16748-7
1569828
  Замятин Е.Н. Я не видел отца / Е.Н. Замятин. – Алма-Ата, 1969. – 38с.
1569829
  Россинская Светлана Я не выношу, когда ко мне прикасаются... = Беседа о творчестве французского художника Поля Сезанна в литературном клубе "Прикосновение" МУК "ТБК" к 170-летию со дня рождения // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 81-93
1569830
  Бундзяк Ю.В. Я не забув... : поезії / Ю.В. Бундзяк. – Ужгород, 1973. – 78 с.
1569831
  Федоров А.И. Я не забуду тебя, Уренча / А.И. Федоров. – Якутск, 1964. – 139 с.
1569832
  Сорокин В.В. Я не знаю покоя / В.В. Сорокин. – Челябинск, 1962. – 151с.
1569833
  Капустина В. Я не люблю музыку : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 8. – С. 99-103. – ISSN 0321-1878
1569834
  Реут Н.С. Я не мог иначе. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Л., 1971. – 383с.
1569835
  Белоусов В.Н. Я не о том... / В.Н. Белоусов. – Брянск, 1963. – 120с.
1569836
  Бікчентаєв А.Г. Я не обіцяю тобі раю : роман / А.Г. Бікчентаєв; Анвер Бикчентаев ;. – Київ, 1967. – 221 с.
1569837
  Валовая Татьяна Я не одна на земле... : Стихи / Валовая Татьяна. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 39с. – ISBN 966-684-012-Х
1569838
  Буттитта И. Я не поэт / И. Буттитта. – М., 1965. – 79с.
1569839
  Путин В. Я не правлю - я просто работаю // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 214-224. – ISSN 0130-9625


  Нова енергетична політика Росії
1569840
  Большак В.Г. Я не проти футбола... / В.Г. Большак. – К, 1964. – 145с.
1569841
  Рожнов Г.В. Я не прощаю, помня о былом. / Г.В. Рожнов. – М, 1989. – 44с.
1569842
  Омельченко В.М. Я не прощаюсь / В.М. Омельченко. – Х, 1964. – 143с.
1569843
  Рипкенс М. Я не Робинзон / М. Рипкенс, Г. Штемпель. – М, 1979. – 103с.
1569844
  Калабро К. Я не скажу тобі, що це любов = No, non diro ch"e amore / Коррадо Калабро ; пер. з італ., передм. і упоряд. О. Пахльовської ; Італійський ін-т культури в Україні. – Львів : Літопис, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-7007-85-0
1569845
  Козак С.Д. Я не спав, мамо... : біографічна повість / С.Д. Козак. – Київ, 1987. – 197 с.
1569846
  Бикчентаев А. Я не сулю тебе рая : роман / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 255 с.
1569847
  Бикчентаев А. Я не сулю тебе рая : роман / А. Бикчентаев; Анвер Бікчентаєв ; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 247 с.
1569848
  Джабарзаде З. Я не устал : стихи и поэмы / Зейнал Джабарзаде; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1959. – 104 с.
1569849
  Еремин Н.Н. Я не устану жить / Н.Н. Еремин. – М., 1985. – 61с.
1569850
  Оглоблин Г.Н. Я немного говорю по-английски : практ. пособие по англ. бытовой лексике / Оглоблин Г.Н. – Москва : Высш. школа, 1962. – 88 с.
1569851
  Оглоблин Г.Н. Я немного говорю по-английски : практ. пособие по англ. бытовой лексике / Оглоблин Г.Н. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1963. – 88 с.
1569852
  Оглоблин Г.Н. Я немного говорю по-английски : практ. пособие по англ. бытовой лексике / Оглоблин Г.Н. – 3-е изд. – Москва : Высш. школа, 1965. – 90 с.
1569853
  Власова З.Г. Я немного говорю по-немецки / З.Г. Власова. – Москва, 1963. – 95с.
1569854
  Кирко В.М. Я немного говорю по-французски / В.М. Кирко. – М., 1962. – 92с.
1569855
  Лінь Б. Я ненавмисно / Байшань Лінь. – [Б. м.], 1981. – 152 с. – Видання китайською мовою
1569856
   Я никого не ем.. – М., 1991. – 496с.
1569857
  Стус В. Я обвинувачую // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 210-212
1569858
  Беляев В.П. Я обвиняю! / В.П. Беляев. – Москва : Политиздат, 1978. – 160 с.
1569859
  Беляев В.П. Я обвиняю! / В.П. Беляев. – Москва, 1980
1569860
  Беляев В.П. Я обвиняю! / В.П. Беляев. – Изд. 2-е. – Москва, 1984. – 224с.
1569861
  Барбюс Анри Я обвиняю... / Барбюс Анри. – Москва, 1932. – 30с.
1569862
  Ноздрев В.Ф. Я обойду мой край родимый / В.Ф. Ноздрев. – Москва, 1968. – 128с.
1569863
  Кобенков А.И. Я однажды лежал на зеленой траве / А.И. Кобенков. – Иркутск, 1981. – 94 с.
1569864
  Грицюк Анатолій Петрович Я оприлюднив відомі факти зловживань, а правоохоронці мовчать : [інтерв"ю з головою Волинської обласної ради А.П. Грицюком] / інтерв"ю взяв О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 21-22
1569865
  Грицюк Анатолій Петрович Я оприлюднив відомі факти зловживань, а правоохоронці мовчать : [інтерв"ю з головою Волинської обласної ради А.П. Грицюком] / інтерв"ю взяв О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 21-22
1569866
  Грицюк Анатолій Петрович Я оприлюднив відомі факти зловживань, а правоохоронці мовчать : [інтерв"ю з головою Волинської обласної ради А.П. Грицюком] / інтерв"ю взяв О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 21-22
1569867
  Кузнецов В.Н. Я остаюсь романтиком / В.Н. Кузнецов. – М., 1963. – 111с.
1569868
  Борин А.Б. Я отвечаю / А.Б. Борин. – Москва, 1975. – 144с.
1569869
  Герман Ю.П. Я отвечаю за все : роман / Ю.П. Герман; Юрий Гермен. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1965. – 899 с.
1569870
  Герман Ю.П. Я отвечаю за все / Ю.П. Герман. – Москва, 1967. – 941с.
1569871
  Герман Ю.П. Я отвечаю за все / Ю.П. Герман. – Л., 1989. – 768с.
1569872
  Герман Ю.П. Я отвечаю за все / Ю.П. Герман. – Москва, 1991. – 750с.
1569873
  Павлов В.В. Я отвечаю за все... / В.В. Павлов. – Москва, 1974. – 48 с.
1569874
   Я отвечаю за свою страну. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239с.
1569875
   Я открою тебе сокровенное слово : литература Вавилонии и Ассирии. – Москва : Художественная литература, 1981. – 351с.
1569876
   Я открываю мир. – Ижевск : Удмуртия, 1973. – 96 с.
1569877
  Головатый Г.А. Я открыл / Г.А. Головатый. – Иркутск, 1977. – 47с.
1569878
  Чернов А.Т. Я отрекаюсь / А.Т. Чернов. – М., 1959. – 30с.
1569879
  Лучишкин С.А. Я очень люблю жизнь : Страницы воспоминаний / С.А. Лучишкин. – М., 1988. – 254с.
1569880
  Атанасов Г. Я ошибался / Г. Атанасов. – Москва, 1989. – 389с.
1569881
  Корнеев В.Д. Я парикмахер. / В.Д. Корнеев. – Москва, 1981. – 112с.
1569882
  Вальденго Д. Я пел с Тосканини / Д. Вальденго. – Ленинград : Музыка, 1977. – 143 с.
1569883
  Вальденго Дж. Я пел с Тосканини / Дж. Вальденго; 2-е изд., доп. – Ленинград : Музика, 1989. – 168 с.
1569884
  Живульская К. Я пережила Освенцим. / К. Живульская. – М., 1960. – 271с.
1569885
  Чавайн С.Г. Я песни новые пою : стихотворения и поэмы / Сергей Чавайн ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 88 с.
1569886
  Хаппалаев Ю.Р. Я песчинка с горы / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. И.Озеровой. – Москва : Советская Россия, 1969. – 72 с.
1569887
  Спассе С. Я пишу тебе из Каламаса / С. Спассе. – М, 1960. – 206с.
1569888
  Ришин А. Я пишу тебе из сорок первого / А. Ришин. – М, 1990. – 187с.
1569889
   Я пишу тебе имя.. – М., 1968. – 311с.
1569890
  Кирилюк С. Я піснею назву надій оцих краплини / С. Кирилюк. – Одеса : Автограф, 2007. – 416с. – (Народний архів)
1569891
  Антипович Т. Я пістолетам не довіряю : Інтерв"ю / Тарас Антипович ; [інтерв"ю взяла] Юлія Стахівська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Футурологічний роман "Хронос".
1569892
  Тарусский Н. Я плыву вверх по Вас-Югану / Н. Тарусский. – М., 1935. – 103с.
1569893
  Кармеев А.И. Я по-другому жить не мог... / А.И. Кармеев. – М, 1982. – 64с.
1569894
  Генін В. Я побував в Українському Гарварді! : матеріал підготувала Т. Воротняк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Своїми враження після відвідування Університету імені Тараса Шевченка ділиться Влад Генін, академік, професор, Повноважний представник академії вищої школи при ООН, декан факультету бізнесу та ІТ університету Фенікс в Силіконовій долині, м. ...
1569895
  Іванченко Р. Я повертаю Україні те, що в неї вкрадено / Р. Іванченко; Статті. Нариси, Роздуми. – Раїса Іванченко. – Київ : Український письменник, 2005. – 421 с. – ISBN 966-579-170-2
1569896
  Ющенко В. Я повертаюся, щоб перемогти // Без цензури, 2004


  З виступу [канд. на пост Президента України] у Львові 10 жовт. 2004 р.
1569897
  Салій І.М. Я повертаюсь / Іван Салій. – Київ : Кий, 2018. – 279, [1] с. – ISBN 978-617-7177-15-8
1569898
  Салій І.М. Я повертаюсь. / І.М. Салій. – К., 1993. – 205с.
1569899
  Пеэгель Ю. Я погиб в первое военное лето : фрагментарий / Ю. Пеэгель; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1982. – 192 с.
1569900
  Пээгель Ю.М. Я погиб в первое военное лето : [роман : рассказы : пер. с эст.] / Ю. Пээгель // Капитан дальнего плавания : [повесть о А. И. Маринеско] / А.А. Крон. – Москва : Правда, 1990. – С. 217-464. – ISBN 5-253-00086-0
1569901
  Пээгель Ю.М. Я погиб в первое военное лето : [роман, рассказы : пер. с эст] / Юхан Пээгель // Капитан дальнего плавания : [повесть о А.И. Маринеско] / Александр Крон. – Москва : Правда, 1990
1569902
   Я погиб под Янушполем. – Самара, 1991. – 218с.
1569903
  Карпентер Э. Я поднимаюсь из тьмы / Э. Карпентер. – Москва. – 52 с.
1569904
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. География. – Москва : АСТ, 1999. – 560с. – ISBN 5-237-00199-8
1569905
   Я познаю мир : Дет. энциклопедия: Страны и народы: : Азия, Африка,Австралия,Америка. – Москва : АСТ, 1999. – 592с. – ISBN 5-237-00204-8
1569906
   Я познаю мир : Дет. энциклопедия: Великие путешествия. – Москва : АСТ, 1999. – 512с. – ISBN 5-237-00691-4
1569907
   Я познаю мир : Дет. энциклопедия:Космос. – Москва : АСТ, 1999. – 486с. – ISBN 5-237-01326-0
1569908
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-00202-1
Животные. – 1999. – 544с.
1569909
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01305-8
Химия. – 1999. – 448с.
1569910
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ, Олимп. – ISBN 5-237-00144-0; 5-7390-0141-2
Экономика. – 1999. – 496с.
1569911
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01474-7
Культура. – 1999. – 480с.
1569912
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01332-5
Медицина. – 1999. – 480с.
1569913
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01489-5
Музыка. – 1999. – 464с.
1569914
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ, Семейная библиотека. – ISBN 5-237-00696-5
Праздники народов мира. – 1999. – 512с.
1569915
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01333-3
Математика. – 1999. – 480с.
1569916
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01327-9
Страны и народы.Европа. – 1999. – 448с.
1569917
   Я познаю мир : детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-00341-9
Литература. – 1999. – 448 с.
1569918
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ. – ISBN 5-237-01502-6
Физика. – 1999. – 480с.
1569919
   Я познаю мир : Детская энциклопедия. – Москва : АСТ, Семейная библиотека. – ISBN 5-237-00297-8
Праздники народов мира. – 1999. – 512с.
1569920
   Я познаю мир : Детская энциклопедия:Мифология. Скандинавсккие страны, Индия, Китай, Япония. – Москва : АСТ, 1999. – 496с. – ISBN 5-73-0835-2
1569921
  Истомин С.В. Я познаю мир : Русский народ : традиции и обычаи : энциклопедия / автор С.В. Истомин ; [ художник Г.Н. Соколов ]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 384 с. : илл. – ISBN 5-17-042075-7
1569922
  Крэнц Дж. Я покорю Манхэттен : роман / Джудит Крэнц ; [пер. с англ. Ю. Кацнельсон]. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вагриус ; Гермес, 1993. – 507, [3] с. – (Афродита). – ISBN 5-87022-033-5
1569923
  Даценко А.В. Я полечу туда... / А.В. Даценко. – Харьков, 1989. – 269с.
1569924
   Я полюбил Азербайджан.. – БАку, 1980. – 229с.
1569925
  Луговская Т.А. Я помню / Т.А. Луговская. – М., 1983. – 160с.
1569926
  Луговская Т.А. Я помню / Т.А. Луговская. – 2-е изд. – М., 1987. – 173с.
1569927
  Момыш-улы Баурджан Я помню их : рассказы / Баурджан Момыш-улы ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 133 с.
1569928
  Сорокопуд Й.Я. Я помню мир спасенный // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 86-102. – ISBN 966-7943-37-2


  Большое внимание в 50-60-х гг. ХХ в. уделялось языковой подготовке преподавателей. В этом плане хорошо зарекомендовали себя годичные курсы иностранных языков при Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. много усилий к этому приложили ...
1569929
  Сорокопуд Й.Я. Я помню мир спасенный // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 138-159. – ISBN 966-7943-37-2


  Большое внимание в 50-60-х гг. уделялось языковой подготовке преподавателей. В этом плане хорошо зарекомендовали себя годичные курсы иностранных языков при Киевскомгосударственном университете им. Т.Г. Шевченко. Много усилий к этому приложили ...
1569930
  Жиенбаев С. Я помню ту весну : стихи и поэма / С. Жиенбаев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
1569931
   Я помню чудное мгновенье.. – Тула, 1978. – 320с.
1569932
   Я помню чудное мгновенье.. – М., 1989. – 365с.
1569933
  Мастроянни М. Я помню, да, я помню // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.101-119
1569934
  Мастрояни М. Я помню, да, я помню // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.124-139
1569935
  Амнуэль Павел Я помню, как убила Джоша : научно-фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 4
1569936
   Я помню, я горжусь... : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Нар. укр. акад. : [ редкол.: Астахова В.И и др.]. – Харьков : НУА, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-8558-88-7
1569937
  Цветков Г.М. Я помню. Стихи / Г.М. Цветков. – Петрозаводск, 1974. – 79с.
1569938
  Песков В.М. Я помню... / В.М. Песков. – Москва : Советская Россия, 1976. – 96с. – (Писатель и время)
1569939
  Баллод И.Я. Я помогу тебе / И.Я. Баллод. – М, 1989. – 126с.
1569940
  Смелянский А.М. Я понять тебя хочу... / А.М. Смелянский. – Москва : Знание, 1991. – 55 с.
1569941
  Патрихаличева Н.С. Я порвала с сектантами / Н.С. Патрихаличева. – Орел, 1961. – 16с.
1569942
  Янин В.Л. Я послал тебе бересту... / В.Л. Янин. – 2-е испр и доп. изд. – Москва : Московский университет, 1975. – 236 с.
1569943
  Марчук І. Я постійно голодний на новизну / розмову вела Аліна Небельська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 82). – С. 14-15


  Знаний у світі художник - про те,як створює полотні романи, новели, за якими можна писати книжки, як дружить із воронами і хоче мати ученицю.
1569944
  Зульфия Я пою зарю / Зульфия. – Ташкент : Гиз УзССР, 1951. – 72 с.
1569945
  Сурков А.А. Я пою победу / А.А. Сурков. – Ленинград, 1946. – 87с.
1569946
  Татур Н.Н. Я представляю это так... / Н.Н. Татур. – Минск, 1977. – 46с.
1569947
   Я приду к тебе.... – Волгоград, 1968. – 176с.
1569948
   Я приду на посиделки. – М., 1991. – 138с.
1569949
  Губернаторова В.Д. Я приду на свиданье / В.Д. Губернаторова. – Ярославль, 1969. – 62с.
1569950
  Сергеев В.И. Я признаюсь в любви... / В.И. Сергеев. – М., 1977. – 95с.
1569951
   Я признаюсь тебе в любви.. – Свердловск, 1979. – 126с.
1569952
  Касіас П. Я приїхав зі сходу : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 62-63. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
1569953
  Сенчило Н. Я прийду...; Ми - інші : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 184-185
1569954
  Шукшин В.М. Я прийшов дати вам волю : Роман / В.М. Шукшин. – Київ : Дніпро, 1980. – 383с.
1569955
  Шукшин В.М. Я прийшов дати вам волю : роман / Василь Шукшин ; пер. з рос. Григорій Колесник. – Київ : Дніпро, 1991. – 411 с. – (Бібліотека історичної прози)
1569956
  Мотренко М.С. Я прикрию! / М.С. Мотренко. – Х, 1989. – 138с.
1569957
  Ковалев А Ю. Я принимаю вызов / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1967. – 172с.
1569958
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – Москва, 1974. – 400с.
1569959
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 399с.
1569960
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – М, 1982. – 384с.
1569961
  Шукшин В. Я пришел дать вам волю : роман / иллюстрации Ю.В. Иванова // Бунташный век / Составитель В.С. Шульгин. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 23-406. – (История Отечества в романах, повестях, документах)
1569962
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю : Роман / В.М. Шукшин. – Москва : Советская Россия, 1984. – 400с.
1569963
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1984. – 400с.
1569964
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – М, 1984. – 397с.
1569965
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – М, 1984. – 279с.
1569966
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – М, 1989. – 282с.
1569967
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – Новосибирск, 1989. – 382с.
1569968
  Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1991. – 509с.
1569969
  Тимин В.В. Я пришел из коми деревеньки... : cтихи / Владимир Тимин ; [худож. А.М. Гаранин]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1982. – 95 с.
1569970
  Баинов М.Р. Я пришел к тебе : стихи и поэма / Моисей Баинов ;. – Москва, 1966. – 56 с.
1569971
  Кулиев К. Я пришел с гор : сборник стихов / К. Кулиев. – Москва, 1959. – 175 с.
1569972
  Колесников Е.Г. Я пришел с миром. / Е.Г. Колесников. – Фрунзе, 1972. – 125с.
1569973
  Ла Гума Я пришел сюда, чтобы петь / Ла Гума, Алекс. – М., 1978. – 48с.
1569974
  Панов А.С. Я пришла навсегда. / А.С. Панов. – Ташкент, 1967. – 288с.
1569975
  Урджумелашвили И.Г. Я проведу вас под огнем : романы / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 302 с.
1569976
  Кабыш Инна Я пропела : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
1569977
  Вольвач П. Я просто повертаю борги, взяті в життя / записала Н. Позняк-Хоменко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 12). – С. 14


  "У шанувальників красного письменства є привід для очікування. «Видавництво Старого Лева» готується здивувати читачів не лише перекладами (наприклад, Гемінгвея, книги якого вперше з часів Незалежності вийдуть в Україні), а й новинками знакових сучасних ...
1569978
  Доризо Н.К. Я прохожу по строчечному фронту / Н.К. Доризо. – Москва, 1984. – 319с.
1569979
  Краснопольский А.Б. Я прошу тебя возвратиться / А.Б. Краснопольский. – М., 1979. – 142с.
1569980
  Гринфилд С. Я пытаюсь приблизить науку к людям = Интервью // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1569981
  Кодочигов П.Е. Я работаю в редакции / П.Е. Кодочигов. – Тюмень, 1960. – 116с.
1569982
  Переводчиков В.А. Я работаю волшебником / В.А. Переводчиков. – Иркутск, 1978. – 187с.
1569983
  Циталашвили Р.М. Я работаю волшебником... / Р.М. Циталашвили. – Москва, 1986. – 47с.
1569984
  Маковский В.А. Я работаю на персональном компьютере / В.А. Маковский, В.И. Похлебаев. – вып. 1. – Москва, 1992. – 48с.
1569985
  Маковский В.А. Я работаю на персональном компьютере / В.А. Маковский, В.И. Похлебаев. – вып. 2. – Москва, 1992. – 48с.
1569986
  Маковский В.А. Я работаю на персональном компьютере / В.А. Маковский, В.И. Похлебаев. – вып. 5. – Москва, 1992. – 42с.
1569987
  Харитановский А.А. Я рад, что ты живой. / А.А. Харитановский. – Воронеж, 1968. – 328с.
1569988
  Шенгелия Вера Я разозлился и решил построить мир свободы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 100-104 : фото
1569989
  Шифрина Ю.Я. Я расскажу / Ю.Я. Шифрина. – М, 1985. – 176с.
1569990
  Чонос Цена Я расскажу вам о моем сыне. / Чонос Цена. – М., 1962. – 207с.
1569991
  Эгри В. Я расскажу всем... / В. Эгри. – М., 1967. – 247с.
1569992
   Я расту. – М., 1976. – 143с.
1569993
   Я расту. – М., 1976. – 143с.
1569994
   Я расту.. – М., 1986. – 95с.
1569995
   Я расту.. – М., 1990. – 191с.
1569996
  Ушаков Н.Н. Я рифмы не боюсь глагольной. / Н.Н. Ушаков. – М., 1970. – 111с.
1569997
  Бэлан Джорджи Я Рихард Вагнер... / Бэлан Джорджи. – Бухарест, 1969. – 284с.
1569998
  Руманчук Л.И. Я родилась в холодном месяце / Л.И. Руманчук. – М., 1967. – 56с.
1569999
  Данилов С.П. Я родился в апреле : стихи / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Детская литература, 1980. – 112 с.
1570000
  Сынгаевский М. Я родом из песни : Стихи / М. Сынгаевский; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1971. – 31с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,