Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1567001
  Біднов О.В. "Устное повествование запорожца Н.Л. Коржа" та його походження і значення / О.В. Біднов. – Прага : Видавництво Українського історико-філологічного товариства в Празі, 1925. – 28 с.
1567002
  Прохненко І.А. "Устремишася чересъ горы великия и почаша воевати на живущая ту словъни...": до питання про північний шлях переселення угрів за Карпати // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 3-35. – ISSN 2078-1849
1567003
  Каширин В. "Усусам" по сусалам, или взятие Маковки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-77. – ISSN 0235-7089
1567004
  Буртовий А. "Усю мою творчість об"єднує історична тема" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  Виставка, присвячена 60-річчю від дня народження та 40-літтю творчої діяльності заслуженого художника України Анатолія Буртового.
1567005
  Трапезнікова Д. "Усюди прекрасно, але в Шопроні найкраще!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 16


  Чим угорське містечко приваблює гурманів, поціновувачів архітектури і меломанів.
1567006
  Рейснер М.Л. "Утверждение единобожия" (таухид) в персидской классической литературе: к поэтической теме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-16. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена одному из ключевых религиозных концептов ислама - утверждению единобожия (таухид)
1567007
  Крупельницький В. "Утворення та правове регулювання земельного ринку України" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 102-105
1567008
   Устаткування для лабораторій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1567009
  Станоевич Б. Усташский министр смерти / Б. Станоевич. – М., 1989. – 246с.
1567010
  Слепов Л.А. Уства ВКП(б) / Л.А. Слепов. – Л., 1947. – 16с.
1567011
  Нітун О. Устим // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 13


  Голоднюк Устим - громадський активіст Євромайдану, боєць 38 сотні самооборони майдану. Герой України.
1567012
  Кізко П. Устим Безрідний : повість / Петро Кізко. – Мюнхен : Українське видавництво
Ч. 1. – 1956. – 175, [1] с.
1567013
  Суходольський В. Устим Кармалюк / В. Суходольський. – К, 1937. – 113с.
1567014
  Шерстюк Ф.Ю. Устим Кармалюк / Ф.Ю. Шерстюк. – М, 1943. – 15с.
1567015
   Устим Кармалюк : Збірник документів. – За редакцією К. Гуслистого і П. Лаврова. – Київ, 1948. – 344 с.
1567016
  Кучер В.С. Устим Кармалюк : роман / В.С. Кучер. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 502 с.
1567017
  Кучер В.С. Устим Кармалюк : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1955. – 381 с.
1567018
  Гуржій І.О. Устим Кармалюк / І.О. Гуржій. – К., 1955. – 52с.
1567019
  Суходольський В. Устим Кармалюк / В. Суходольський. – Київ, 1957. – 124с.
1567020
  Кучер В. Устим Кармалюк / В. Кучер. – Київ : Художня література, 1957. – 457 с.
1567021
  Гуржій І.О. Устим Кармалюк / І.О. Гуржій, О.С. Компан. – К., 1960. – 80с.
1567022
  Кучер В.С. Устим Кармалюк : роман / В.С. Кучер. – Москва, 1978. – 407 с.
1567023
  Кучер В.С. Устим Кармалюк : роман / В.С. Кучер. – Москва, 1983. – 479 с.
1567024
  Кучер В.С. Устим Кармалюк : роман / В.С. Кучер. – 3-е вид. – Київ, 1988. – 427 с. – ISBN 5-301-00134-5
1567025
  Дячок В. Устим Кармалюк і Сіверський край // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.115-118
1567026
  Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Романенко Л.В. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Київ, 2008. – 209л. – Бібліогр. : л.189-209
1567027
  Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі : Автореферат дис. ...канд.філологічних наук: спец. 10.01.01-Українська література / Романенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:12 назв
1567028
  Журавльов Д.В. Устим Кармелюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 280-287. – ISBN 978-966-14-1182-0
1567029
  Іваневич В.С. Устим Кармелюк (до 200-річчя початку повстанського руху на Поділлі) / В.С. Іваневич, А.А. Трембіцький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 42-47. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1567030
  Лавров П.А. Устим Якимович Кармалюк / П.А. Лавров. – с.153-173
1567031
   Устименко Василь Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 490. – ISBN 978-966-439-754-1
1567032
  Чепинога Т.І. Устимівський дендропарк : (путівник) / Т.І. Чепинога. – Київ : Наукова думка, 1970. – 40с.
1567033
  Брасюк Г. Устинка / Г. Брасюк. – 2-е вид. – Київ, 1929. – 32с.
1567034
  Брасюк Г. Устинка. / Г. Брасюк. – Харків, 1927. – 32с.
1567035
   Устинов Евгений Алексеевич. – М., 1988. – 15с.
1567036
   Устинов Евгений Алексеевич.Выстава произведений. Москва. 1980.. – М., 1980. – 10с.
1567037
   Устинов, Николай Васильевич. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 27с.
1567038
   Устинов, Николай Васильевич. Выставка произведений. Ступино. 1973.. – М., 1973. – 27с.
1567039
  Нановський Я.Й. Устиянович К.М. / Я.Й. Нановський. – К., 1963. – 47с.
1567040
  Кулиш Л.Ю. Устная английская речь в общении с аудиторией / Л.Ю. Кулиш, Е.А. Друянова. – Киев : Вища школа, 1984. – 144с.
1567041
  Поздняков П.В. Устная коммунистическая пропаганда. / Поздняков П.В. – Москва, 1988. – 253 с.
1567042
  Чернова Л.П. Устная народная поэзия в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина (по матер. сказок). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернова Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина.. – Минск, 1953. – 16л.
1567043
  Мельничук Александр Петрович Устная политическая агитация и пропаганда большевиков Украины в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (февраль-октябрь 1917 г.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельничук Александр Петрович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.223-226
1567044
  Мельничук А.П. Устная политическая агитация и пропаганда большевиков Украины в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельничук А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 24л.
1567045
   Устная политическая агитация: проблема и пути совершенствования. – [Москва] : Политиздат, 1978. – 140 с.
1567046
   Устная политическая агитация: теория, организация, методика. : Пособие для системы парт. учебы. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1978. – 215 с.
1567047
   Устная поэзия рабочих России.. – М.-Л., 1965. – 190с.
1567048
  Алексева О.Б. Устная поэзия русских рабочих : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева О.Б. ; АН СССР, Ин-т русск. лит. (Пушинск. дом.). – Ленинград, 1966. – 23 с.
1567049
  Алексеева О.Б. Устная поэзия русских рабочих / О.Б. Алексеева. – Ленинград, 1971. – 183с.
1567050
  Перовский Е.И. Устная проверка знаний учащихся / Е.И. Перовский. – М., 1955. – 208с.
1567051
  Портнов М.Л. Устная проверка знаний учащихся по литературе в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Портнов М.Л.; Москов. гос. пед. и-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 17л.
1567052
  Кардашенко З.М. Устная пропаганда / З.М. Кардашенко. – М, 1966. – 91с.
1567053
  Бойко В.В. Устная пропаганда: критерии, показатели, условия эффективности. / В.В. Бойко, Л.В. Маркин. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 198 с. – Библиогр.: с. 196-197
1567054
  Бойкова Н.Г. Устная речь : учеб. пособ. / Н.Г. Бойкова [и др.] ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ. – Ленинград : ЛГУ, 1988. – 87 с. – Библиогр.: с. 87 (10 назв.)
1567055
  Гацак В.М. Устная эпическая традиция во времени / В.М. Гацак. – М., 1989. – 254с.
1567056
  Тури Бронислава Самойловна Устно-народные речевые средства в сказках М.А.Шолохова, их состав и стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Тури Бронислава Самойловна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 24л.
1567057
  Турасова О.И. Устно-поэтическое мышление как основа понимания,образованности и осознанности бытия // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 69-72. – ISSN 0321-0383


  Инновационный путь развития общества должен быть основан не на следовании очередному поколению формализуемых стандартов образования, но на накоплении у человека в процессе образования личностного знания, формировании установки на понимание и ...
1567058
  Ожегова М.Н. Устно-поэтическое творчество коми-пермяцкого народа / М.Н. Ожегова. – Кудымкар, 1961. – 116с.
1567059
  Бабушкин Н.Ф. Устно-поэтическое творчество народов в трудах В.И. Ленина / Н.Ф. Бабушкин. – Томск : Томское книжное изд-во, 1958. – 224 с.
1567060
  Корж Н.Л. Устное повествование бывшего запорожца, 1842
1567061
  Корж Н.Л. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа / [Музей-садиба Коржа Микити] ; вступ. ст. [укр. мовою] І.М. Біжко та Н.І. Семенової. – Репринт, відтворення вид. 1842 р. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – XI, 94, [4] с. : іл. – Назва обкл. : От Сечи Запорожской. Устное повествование, бывшего запорожца жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа. - Вих. дані ориг.: Одесса: В гор. тип., 1842. - Текст старослов"ян., укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-944-8
1567062
  Сидельников В.М. Устное поэтическое творчество казахского народа : библиографический указатель 1771-1966 гг. / В.М. Сидельников АН КазССР, Ин-т литературы и искусства. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 174 с.
1567063
  Василенок С.И. Устное поэтическое творчество русского народа / С.И. Василенок, В.М. Сидельников. – Москва, 1954. – 588с.
1567064
  Вельтман С. Устное творчество народов СССР / С. Вельтман. – Москва, 1938. – 84 с.
1567065
  Бинкевич Е.Р. Устное творчество народов СССР : библиографический указатель / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Науч-библиогр. отд. ; составила Е.Р. Бинкевич ; под ред. Ю.М. Соколова. – Москва, 1940. – 84 с.
1567066
  Агафонов В.М. Устные контрольные работы по математике / В.М. Агафонов. – Москва, 1965. – 88 с.
1567067
  Агафонов В.М. Устные контрольные работы по математике / В.М. Агафонов. – Москва, 1965. – 88 с.
1567068
  Мишанич С.В. Устные народные рассказы: вопросы поэтики. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.09 / Мишанич С.В.; МГУ. – М., 1988. – 33л.
1567069
  Ромм М.И. Устные рассказы / М.И. Ромм. – М, 1989. – 188с.
1567070
  Ромм М.И. Устные рассказы / М.И. Ромм. – М, 1991. – 188с.
1567071
  Гончарова А.В. Устные рассказы Великой Отечественной войны / А.В. Гончарова; Калининский государственный университет. – Калинин, 1974. – 174с.
1567072
   Устные темы для школьников 7-11 классов по немецкому языку.. – Харьков, 1996. – 111с.
1567073
  Барыкина А.Н. и др. Устные тренировочные упражнения / А.Н. Барыкина и др. – Москва : [б. и.], 1976. – 159 с.
1567074
  Барыкина А.Н. Устные тренировочные упражнения для первого года обучения / ред. А.Н. Барыкина. – Москва : [б. и.]
Ч. 2. – 1979. – 151 с.
1567075
  Юдина Лия Павловна Устные тренировочные упражнения по теме "Глаголы движения" : Пособие для работы с инстранными учащимися / Юдина Лия Павловна, Г.А. Битехнина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 80с.
1567076
  Юдина Л.П. Устные тренировочные упражнения по теме "Глаголы движения" / Л.П. Юдина, Г.А. Битехтина. – Москва, 1978. – 111с.
1567077
  Гришина Г.И. Устные управжнения по созданию грамматических навыков / Г.И. Гришина. – М., 1976. – 48с.
1567078
  Лукин Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д. Лукин. – Москва : Просвещение, 1989. – 95 с.
1567079
  Барлыбаева К.Х. Устные формы тренировочных работ по развитию русской речи учащихся старших классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Барлыбаева К.Х.; Каз. гос. пед. ин-т. – Караганда, 1971. – 23л.
1567080
  Гуркина А.Н. Устный вводный курс испанского языка / А.Н. Гуркина, Е.Г. Орлова. – М., 1966. – 140с.
1567081
  Филиппова Ю.В. Устный журнал "Природные зоны России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
1567082
  Пальмер Г.Е. Устный метод обучения иностранным языкам / Г.Е. Пальмер. – М, 1959. – 165с.
1567083
  Алексеева И.С. Устный перевод. Немецкий язык : Курс для начинающих. Учебное пособие / И.С. Алексеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2002. – 320с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-126-2
1567084
  Мирам Г.Е. Устный профессиональный перевод: подходы и методы подготовки / Г.Е. Мирам, С.В. Иванова, П.В. Амплеев // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 19-21.
1567085
  Бронникова А.Д. Устный счет по арифметике / А.Д. Бронникова. – Л., 1946. – 125 с.
1567086
  Брузгалов И. Устный счет художника Богданова-Бельского / Игорь Брузгалов // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 40-53


  Богданов-Бельский Миколай Петрович - росыйський художник (1868-1945)
1567087
  Дмитриева Т.А. Устный текст как системно-структурное образование / Т.А. Дмитриева, С.С. Ельцова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 192-195


  В статье дан анализ научной литературы по вопросу членения устного и письменного текста, рассмотрены основные научные предпосылки и теоретические положения, дающие возможность сделать предварительную оценку информативных и структурных характеристик ...
1567088
  Сафаров Р.А. Усто и эмир / Р.А. Сафаров. – Ташкент, 1985. – 430с.
1567089
  Круковская С.М. Усто Мумии / С.М. Круковская. – Ташкент, 1973. – 129с.
1567090
  Айни С. Устод Рудаки : эпоха , жизнь , творчество / С. Айни ; [сост., прим. и ред. И.С. Брагинского]. – Москва : Издателство восточной литературы, 1959. – 119 с. – (АН СССР Институт востоковедения)
1567091
  Златовратский Н.Н. Устои / Н.Н. Златовратский. – М., 1951. – 542с.
1567092
  Серебряков Г.В. Устои / Г.В. Серебряков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 111с.
1567093
  Шестинский О.Н. Устои / О.Н. Шестинский. – Москва, 1978. – 143с.
1567094
  Громыко А. Устоит ли новый Вавилон? (Проблемы межцивилизационной интеграции Европы) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 18-30. – ISSN 0201-7083
1567095
  Гаджиев Ф.М. Устойчивая прочность и динамика нефтяных вышек : Автореф... канд. техн.наук: / Гаджиев Ф.М.; Азербайдж. политехн. ин-т. – Баку, 1959. – 12л.
1567096
  Багров Н.В. Устойчиво-ноосферное развитие региона. Проблемы. Решения = Sustainable-noosphere development of the region. Problems. Solutions / Н.В. Багров. – Симферополь : Доля, 2010. – 206, [2]с. : ил.,табл., схемы. – На обл. назв. парал. рос., англ. - Аннот., содерж., введ., заключение парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 201-207 и в подстроч. примеч. – (Крым - XXI век). – ISBN 978-966-366-339-5
1567097
  Рамполла Д. Устойчивое использование и охрана воды — новое поле деятельности ОБСЕ в контексте укрепления безопасности и стабильности / Д. Рамполла, А. Карлсон // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 267-279. – ISBN 5-7712-0327-0
1567098
  Оболдуев Г.Н. Устойчивое неравновесие : стихи / Г.Н. Оболдуев. – М., 1991. – 316с.
1567099
  Назаров В.И. Устойчивое развитие - будущее человечества // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 20-27. – ISSN 0374-3896
1567100
  Ларионов Е. Устойчивое развитие Африки: применимость западного подхода и возможные альтернативы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 54-59
1567101
  Михайлов В.В. Устойчивое развитие газовой промышленности: условия и принципы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 22-26. – ISSN 1728-8878
1567102
   Устойчивое развитие горных территорий : международный научный журнал. – Владикавказ, 2009-. – ISSN 1998-4502
№ 1. – 2009
1567103
  Белостоцкий А.А. Устойчивое развитие государственных бюджетов России и Украины в условиях функционирования зоны свободной торговли // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 28-35
1567104
  Гладкевич Г.И. Устойчивое развитие и актуальные проблемы использования территории / Г.И. Гладкевич, О.А. Чуканова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 120-135 : рис.,табл. – Библиогр.: 10 назв.
1567105
   Устойчивое развитие и природные ресурсы прибрежной Азово-Черноморской зоны Крыма = Sustainable development and natural resources of Azov-Black sea coastal area of the Crimea : [монография] / Г.И. Рудько и др. ; Гос. комиссия Укр. по запасам полезных ископаемых ; Гос. экол. акад. последипломного образования и управления М-ва экологии и природ. ресурсов Укр. ; Керченский гос. морской технолог. ун-т. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Парал. название на англ. яз. – Библиогр.: с. 277-280. – ISBN 978-966-187-156-3
1567106
  Зверев А.Т. Устойчивое развитие и экологическое образование : география. География и экология // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-12. – ISSN 0016-7207
1567107
  Кирюхин А. Устойчивое развитие образовательного пространства Украины (Взгляд из российско-украинского приграничья) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.6-9. – ISSN 1562-529Х
1567108
  Польшаков И.В. Устойчивое развитие проектно-ориентированных организаций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 77-82 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
1567109
  Скрынник Е. Устойчивое развитие сельских территорий - важнейшая цель государственной агропродовольственной политики Российской Федерации // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
1567110
  Пашкевич М.С. Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт / М.С. Пашкевич, Е.В. Волкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 61-65. – Библиогр.: 6 назв
1567111
  Байльдинов Е. Устойчивое развитие: проблема сущностного понимания // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 150-162. – ISSN 0207-3676


  Доминирующую в мировом общественном сознании єколого-єкономическую концепцию устойчивого развития автор считает неоправдвнно ограниченной для понимания єтого, безусловно, более сложного и многоаспектного феномена.
1567112
  Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины) : Монография / Л.Н. Немец. – Харьков : Факт, 2003. – 383с. – ISBN 966-637-152-9
1567113
  Аникин В.С. Устойчивое суммирование ортогональных рядов и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 05.13.03 / Аникин Владимир Семенович ; АН УзССР, Совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
1567114
  Михайлова С.Ю. Устойчивое экономическое развитие Арктики: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 100-116. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1567115
   Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний : концептуальные основы теории и практики управления / Д.Б. Берг, Б.Е. Большаков, С.Л. Гольдштейн, В.В. Попков, О.С. и др. Сухарев; Берг Д.Б., Большаков Б.Е., Гольдштейн С.Л., Попков В.В., Сухарев О.С. и др. ; Международный институт Александра Богданова ; [ под ред. В.В. Попкова ]. – Москва : Экономика, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-282-02694-8
1567116
  Морозов И.И. Устойчивост кипящих аппаратов / И.И. Морозов, В.А. Герлига. – М., 1969. – 280с.
1567117
  Балабин В.Н. Устойчивость : стихи / В.Н. Балабин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1975. – 64 с.
1567118
  Хусанов Д.Х. Устойчивость автономного функционально-дифференциального уравнения // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работе исследована задача об использовании знакопостоянного функционала в задаче об устойчивости нулевого решения автономного функционально-диференциального уравнения. Доказана теорема, обобщающие некоторые результаты Н.Н. Красовского [1].
1567119
  Софронов Е.Т. Устойчивость автономных систем дифференциальных уравнений / Е.Т. Софронов. – Иркутск, 1985. – 160с.
1567120
   Устойчивость адаптивных систем. – Москва : Мир, 1989. – 263с.
1567121
   Устойчивость азотфиксирующих бактерий карстовых полостей к экстремальным факторам / А.Б. Таширев, О.С. Суслова, П.В. Рокитко, А.А. Олексенко, К.М. Бондарь // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 5. – С. 43-49. – ISSN 1995-5537


  Целью работы было установление количественных показателей устойчивости исследованных бактерий к экстремальным факторам - токсичным металлам (Cu2+), органическим ксенобиотикам (п-нитрохлорбензол) и УФ-облучению. Протестированы шесть штаммов ...
1567122
  Семенюк Н.П. Устойчивость анизотропных трехслойных цилиндрических оболочек с учетом моментности доктрического состояния при неравномерном внешнем давлении : Автореф... канд.техн.наук: 204 / Семенюк Н.П.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1972. – 24л.
1567123
  Динник А.Н. Устойчивость арок / А.Н. Динник. – М.-Л., 1946. – 128с.
1567124
  Шухман И.Г. Устойчивость бесстолкновительных сферических-симметричных гравитирующих систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Шухман И.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
1567125
  Свирежев Ю.М. Устойчивость биологических сообществ / Ю.М. Свирежев, Д.О. Логофет. – Москва, 1978. – 352с.
1567126
  Бауэр Светлана Михайловна Устойчивость блиских к цилиндрическим оболочек вращения с учетом неправильностей их формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Бауэр Светлана Михайловна ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 11с.
1567127
  Сысенко В.А. Устойчивость брака / В.А. Сысенко. – М., 1981. – 199с.
1567128
  Безпалько Л.А. Устойчивость быстровращающихся валов : Автореф... канд. физ.-мат. наук / Безпалько Л.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 8 с.
1567129
  Добрынский В.А. Устойчивость в динамических системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Добрынский В.А.; АН УССР. – К, 1974. – 10л.
1567130
  Алексеева Устойчивость в конечных структурах с малыми перетоками / Алексеева, В.М. Киржнер. – Москва, 1987. – 16с.
1567131
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1981. – 181с.
1567132
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1982. – 180с.
1567133
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1987. – 152с.
1567134
   Устойчивость в механике деформируемого тела.. – Калинин, 1986. – 152с.
1567135
  Водопьянов П.А. Устойчивость в развитии живой природы / И.А. Водопьянов ; Ин-т философ. и права при АН БССР ; Науч. ред. А.И. Фидюков. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 160 с.
1567136
  Копылов А.П. Устойчивость в С-норме классов отображений. / А.П. Копылов. – Новосибирск, 1990. – 221с.
1567137
  Черникова Ольга Сергеевна Устойчивость в системах, подвергающихся импульсному воздействию : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Черникова Ольга Сергеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 113л.
1567138
  Черникова О.С. Устойчивость в системах, подвергшихся импульсному воздействию : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Черникова О.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1567139
  Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях / А.И. Орлов. – Москва, 1979. – 296с.
1567140
  Зотов В.В. Устойчивость винограда к филлоксере и селекция на филлоксероустойчивость. : Автореф... доктор биол.наук: / Зотов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1567141
  Калныня В.А. Устойчивость вирусов к химиопрепаратам / В.А. Калныня, Р.Л. Фельдблюм, М.К. Индулен; Под ред. М.К. Индулен. – Рига : Зинатне, 1984. – 160 с.
1567142
  Рябушко Т.И. Устойчивость восстановления краевой задачи Штурмана-Луивилля по двум спектрам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Рябушко Т. И.; МВССО УССР, ХГУ. – Харьков, 1987. – 10 с.
1567143
   Устойчивость вредителей к химическим средствам защиты растений. – Москва, 1979. – 136с.
1567144
  Непомнящий Александр Абович Устойчивость вторичных конвективных и волновых движений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Непомнящий Александр Абович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1567145
  Королев В.В. Устойчивость втрехслойных оболочек при пластических деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Королев В.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 9 с.
1567146
  Никифоров В.В. Устойчивость высокочастотных транзисторных генераторов с внешними возбуждением : Автореф... канд. тех.наук: / Никифоров В. В.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1972. – 23л.
1567147
  Вельмисов П.А. Устойчивость вязкоупругих систем / П.А. Вельмисов. – Саратов, 1991. – 179с.
1567148
  Смольский Сергей Михайлович Устойчивость гармонических колебаний в автономных и синхронизированных высокочастотных транзисторных генераторах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Смольский Сергей Михайлович; Моск. энерг. ин-т. – М., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1567149
   Устойчивость геосистем. – Москва, 1983. – 88с.
1567150
   Устойчивость горения электрической дуги. – Новосибирск, 1973. – 192 с.
1567151
   Устойчивость горения электрической дуги. – Новосибирск : Наука, 1992. – 199 с. – (Низкотемпературная плазма ; T. 5). – ISBN 5-02-029694-5
1567152
  Ержанов Ж.С. Устойчивость горизонтальных выработок в наклонно-лоистом массиве / Ж.С. Ержанов. – Алма-Ата, 1971. – 160с.
1567153
  Баханьков Александр Артемьевич Устойчивость движений вращающихся тел в общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Баханьков Александр Артемьевич; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 16л.
1567154
  Джозеф Д. Устойчивость движений жидкости. / Д. Джозеф. – Москва : Мир, 1981. – 638с.
1567155
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 204 с.
1567156
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – 2-е испр. изд. – Москва, 1955. – 207 с.
1567157
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – Москва, 1962. – 535 с.
1567158
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – 3-е испр. изд. – Москва : Наука, 1965. – 207 с.
1567159
  Зубов В.И. Устойчивость движения / В.И. Зубов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 271 с.
1567160
  Зубов В.И. Устойчивость движения / В.И. Зубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 232с.
1567161
   Устойчивость движения. – Новосибирск, 1985. – 257 с.
1567162
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения : Для студ. ун-тов и втузов / Н.Г. Четаев; С примеч.В.В. Румянцева. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1990. – 175 с.
1567163
  Африкян Р.М. Устойчивость движения и управляемость гесеничного тракторного агрегата при работе на террасах : Автореф... канд. техн.наук: 05.412 / Африкян Р.М.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 26л.
1567164
  Медведев А.П. Устойчивость движения некоторых гироскопических приборов на подвижном основании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Медведев А.П.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1567165
  Савченко А.Я. Устойчивость движения систем связанных твердых тел / А.Я. Савченко. – К., 1991. – 165 с.
1567166
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения сложных систем. / А.А. Мартынюк. – К, 1975. – 352с.
1567167
   Устойчивость движения твердых тел и деформируемых систем. – К., 1989. – 121 с.
1567168
  Филоненко Н.Н. Устойчивость движения частиц и стационарных нелинейных волн вблизи сепаратрис : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.41 / Филоненко Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1969. – 10л.
1567169
  Фурасов В.Д. Устойчивость движения, оценки и стабилизация. / В.Д. Фурасов. – М., 1977. – 247с.
1567170
   Устойчивость движения. Аналитпическая механика. Управление движением.. – Москва, 1981. – 303 с.
1567171
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения: метод инегральных неравенств. / А.А. Мартынюк. – К, 1989. – 270с.
1567172
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения: метод предельных уравнений. / А.А. Мартынюк. – Киев : Наукова думка, 1990. – 255 с.
1567173
  Лакшмикантам В. Устойчивость движения: метод сравнения / В. Лакшмикантам, С. Лила, А.А. Мартынюк. – Киев : Наукова думка, 1991. – 248 с. – ISBN 5-12-002212-
1567174
  Скаченко А.В. Устойчивость девермирования слоистых композиционных материалов при неупругих деформациях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Скаченко А.В.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1979. – 12л.
1567175
  Савлук М.И. Устойчивость денег и механизм ее обеспечения при социализме / М.И. Савлук. – Киев : Вища школа, 1986. – 142 с.
1567176
  Тяпкина Ала Самуиловна Устойчивость дефинитивные афоризмы английского языка. (Функцион.-семант. аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тяпкина Ала Самуиловна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 29л.
1567177
  Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем / А.С. Вольмир. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1967. – 984 с.
1567178
  Заварыкин В.М. Устойчивость динамических систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заварыкин В.М.;. – Л, 1973. – 8л.
1567179
  Воротников В.И. Устойчивость динамических систем по отношению к части переменных / В.И. Воротников. – Москва, 1991. – 284с.
1567180
  Кореневский Д.Г. Устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров / Д.Г. Кореневский. – Киев, 1989. – 207 с.
1567181
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью / К. Хэррис, Ж. Валенка. – М, 1987. – 357с.
1567182
  Айсин К.Г. Устойчивость динамических систем с переменной структурой в частично скользящем режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Айсин К.Г. ; АН КазССР , Объединенный ученый совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 16 с.
1567183
  Исаков Н.М. Устойчивость дискретных систем в критических случаях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исаков Н.М.; Куйбышев. гос. пед. ин-тут. – Куйбышев, 1980. – 10л.
1567184
  Разжевайкин В.Н. Устойчивость диссипативных решений в моделях экосистем с подвижными и закрепленными в пространстве компонентами / В.Н. Разжевайкин. – М., 1986. – 45 с.
1567185
  Чшиева Татьяна Лазарбековна Устойчивость дифференциальных уравнений частотно-фазовых систем синхронизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чшиева Татьяна Лазарбековна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 15л.
1567186
  Гаврилюк Александр Викторович Устойчивость доменной структуры тонких ферромагнитных пленок в ортогональных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гаврилюк Александр Викторович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1567187
  Прудников В.В. Устойчивость жидкого слоя и твердых проводников в поле собственного тока. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прудников В.В.; Москов. авиц. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1567188
  Кутепов В.М. Устойчивость закарстованных территорий / Кутепов В.М., Кожевникова В.Н. ; отв. ред. П.Ф. Швецов ; АН СССР, Ин-т литосферы. – Москва : Наука, 1989. – 149, [2] с. – Библиогр.: с. 145-150
1567189
  Воблых В.А. Устойчивость замкнутых круговых цилиндрических оболочек и панелей с учетом начальных отклонений от проектной формы : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Воблых В.А. ; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 15 с.
1567190
   Устойчивость земледелия - проблемы и пути решения.. – К., 1986. – 205с.
1567191
  Хуан Я.Х. Устойчивость земляных откосов / Я.Х. Хуан. – М, 1988. – 240с.
1567192
  Кривченко В.И. Устойчивость зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней / В.И. Кривченко. – М., 1984. – 304с.
1567193
  Шаройко Е.С. Устойчивость золей металлов в полярных органических средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаройко Е.С.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1966. – 15л.
1567194
  Молдашева Г.Б. Устойчивость и автоколебания в модели международной торговли и валютного обмена / Г.Б. Молдашева. – Москва, 1984. – 52 с.
1567195
  Бромберг П.В. Устойчивость и автоколебания импульсных систем регулирования / П.В. Бромберг. – Москва, 1953. – 224с.
1567196
  Костин А.В. Устойчивость и асимптотика почти треугольных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костин А. В.; АН СССР, Ин-т матем. – К., 1962. – 16л.
1567197
  Бышко Е.В. Устойчивость и асимптотическое поведение решений систем разностных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бышко Е.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1567198
  Давидко Наталья Владиславовна Устойчивость и вариативность лексической нормы в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Давидко Наталья Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
1567199
  Жуков М.Ю. Устойчивость и ветвление равновесия тонких непологих урпугих оболочек вращения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жуков М. Ю.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 14л.
1567200
  Водопьянов П.А. Устойчивость и динамика биосферы / П.А. Водопьянов. – Минск, 1981. – 246с.
1567201
  Радченко Е.В. Устойчивость и динамичность категории падежа предметных фразеологизмов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 79-88. – ISSN 0130-9730
1567202
  Сабаева Т.А. Устойчивость и диссипативность кусочно-линейных систем в разделяющими многообразиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Сабаева Т. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1978. – 15л.
1567203
  Новикова Ю.Г. Устойчивость и идиоматичность именных словосочетаний. (На матер. фр. обществ.-полит. текстов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Новикова Ю.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 16л.
1567204
   Устойчивость и изменчивость современного климата.. – Москва : Наука, 1989. – 149с.
1567205
  Михневич Г.В. Устойчивость и качество переходных процессов системы регулирования возбуждения многоагрегатной электростанции / Г.В. Михневич, Г.Ф. Козловский. – М., 1960. – 95с.
1567206
  Майгарин Б.Ж. Устойчивость и качество процессов нелинейных систем автоматического управления / Б.Ж. Майгарин. – Алма-Ата, 1980. – 315с.
1567207
  Веретенников В.Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем. / В.Г. Веретенников. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
1567208
  Преображенский И.Н. Устойчивость и колебания пластинок и оболочек с отверстиями. / И.Н. Преображенский. – М., 1981. – 191с.
1567209
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: современ. концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1987. – 352 с.
1567210
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: Современ. концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1967. – 420 с.
1567211
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: Современные концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1979. – 384 с.
1567212
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1980. – 110 с.
1567213
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1982. – 119с.
1567214
   Устойчивость и нелинейные колебания : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1984. – 110 с.
1567215
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1986. – 120 с.
1567216
   Устойчивость и нелинейные колебания. : сб.науч.трудов. – Свердловск : УралГУ, 1988. – 106с.
1567217
   Устойчивость и оптимальность управляемых систем. – Алма-Ата, 1986. – 112 с.
1567218
  Нарусберг В.Л. Устойчивость и оптимизация оболочек из композитов. / В.Л. Нарусберг, Г.А. Тетерс. – Рига, 1988. – 297с.
1567219
  Юткин Г.И. Устойчивость и осцилляционные свойства решений линейного дифференциального уравнения третьего порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Юткин Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1567220
  Колмановский В.Б. Устойчивость и периодические режимы регулируемых систем с последействием / В.Б. Колмановский, В.Р. Носов. – М., 1981. – 448с.
1567221
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1973. – 197 с.
1567222
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1985. – 86 с.
1567223
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1986. – 106 с.
1567224
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1988. – 99 с.
1567225
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1567226
  Самсонов Виктор Иванович Устойчивость и рациональное проектирование цилиндрических оболочек из композиционных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Самсонов Виктор Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1567227
  Гуревич Ю.Л. Устойчивость и регуляция размножения в микробных популяциях / Ю.Л. Гуревич. – Новосибирск : Наука, 1984. – 161 с. : табл., ил. – Библиогр.: 216 назв
1567228
  Румянцев В.В. Устойчивость и стабилизация движения по отношению к части переменных. / В.В. Румянцев, А.С. Озиранер. – Москва : Наука, 1987. – 253 с.
1567229
  Фурасов В.Д. Устойчивость и стабилизация дискретных процессов / В.Д. Фурасов. – Москва, 1982. – 192с.
1567230
  Клименко О.В. Устойчивость и стабильность рынка небанковских финансовых услуг Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 49-63. – ISSN 0131-7741
1567231
   Устойчивость и структурообразование в дисперсных системах. – Ташкент : Фан, 1976. – 152 с. : граф.
1567232
   Устойчивость и турбулентность. – Новосибирск, 1985. – 148 с.
1567233
  Штерн В.Н. Устойчивость и турбулентность параллельных течений вязкой жидкости. : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Штерн В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 31л.
1567234
   Устойчивость и управление. – Казань, 1977
1567235
   Устойчивость и управление в механических системах. : сб.науч.трудов. – Киев : Институт математики, 1992. – 101с.
1567236
  Хацкевич В.П. Устойчивость и управление системами с распределенными праметрами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.003 / Хацкевич В.П.; Ун-т дружбы народов. – М, 1972. – 15л.
1567237
   Устойчивость и фазовые переходы : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Э. Монтролл, М. Кац, М. Фишер. – Москва : Мир, 1973. – 373с.
1567238
   Устойчивость изображений, получаемых в компьютерной томографии методом обратного проецирования / Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, А.В. Мотолыга, С.П. Сенчуров // Біофізичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 38 (2). – С. 12-19. – ISSN 2075-3810
1567239
  Зубов В.И. Устойчивость инвариантных множеств динамических систем / В.И. Зубов. – Саранск, 1980. – 79 с.
1567240
  Перестюк М.О. Устойчивость интегральных множеств систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Всесоюз. науч. конф. "Дифференциальные уравнения и их приложения. Тезисы докладов
1567241
  Виноградова А.Н. Устойчивость к нагреванию некоторых мышечных белков в связи с температурой обитания видов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Виноградова А.Н. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1965. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1567242
   Устойчивость к окислению и модифицирование винилсиланами пористого кремния / Р.Н. Барабаш, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев, Д. Барбье // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 78-84. – ISSN 0041-6045
1567243
   Устойчивость к экстремальным температурам и температурные адаптации. – Харьков, 1971. – 84с.
1567244
  Панюков В.С. Устойчивость кадров в промышленности: Теория и методы социального управления / В.С. Панюков. – К., 1976. – 167с.
1567245
  Мухин О.Н. Устойчивость колебаний трубопроводов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мухин О.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 8 с.
1567246
  Бареева Г.Н. Устойчивость кольцевых пластин при однородном и неоднородном полях напряжений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бареева Г.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 13л.
1567247
  Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков : Как банкам избежать банкротства / Л.П. Белых. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1996. – 192с. – ISBN 5-85173-054-4
1567248
  Гершуни Г.З. Устойчивость конвективных течений / Г.З. Гершуни. – Москва : Наука, 1989. – 318 с.
1567249
  Мальцев В.П. Устойчивость конических оболочек при внешнем давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мальцев В.П.; МГУ. Ин-т механики. – М., 1971. – 7л.
1567250
  Тен Е.С. Устойчивость конической оболочки при динамическом нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Тен Е. С.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 22л.
1567251
  Овсянникова Евгения Степановна Устойчивость косточковых пород к сливовому трутовику : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Овсянникова Евгения Степановна; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 20л.
1567252
  Тараненко П.Х. Устойчивость красного (Quercus borealis Michx.) и черешчатого (Quercus robur L.) видов дуба к дереворазрушающему грибу Phellinus robustus (Karst. Bourd. et Galz./Fomes robustus Karst) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Тараненко П.Х. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1970. – 20 с.
1567253
  Горелик Я.Б. Устойчивость кристалла в модельных представлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горелик Я. Б.; Томск. ГУ. – Томск, 1975. – 12л.
1567254
  Хазин Л.Г. Устойчивость критических положений равновесия / Л.Г. Хазин, Э.Э. Шноль. – Пущино, 1985. – 214с.
1567255
  Андрианов А.В. Устойчивость критического состояния в ленточных сверхпроводниках и сверхпроводящих магнитных системах с индукцией магнитного поля до 16 Тл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Андрианов Александр Васильевич ; АН УССР ин-т металлофизики. – Киев, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 4 назв.
1567256
   Устойчивость круглых пластин с податливым включением.. – Ташкент, 1986. – 130 с.
1567257
  Коробейников С.Н. Устойчивость круговых цилиндрических оболочек при упруго-пластических деформациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Коробейников С.Н.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1567258
  Тильш А.Л. Устойчивость круговых цилиндрических оболочек, ослобленных вырезами, при различных видах нагружения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Тильш А. Л.; КазанГУ. – Казань, 1974. – 20л.
1567259
  Дымников Устойчивость крупномасштабных атмосферных процессов / Дымников, А.Н. Филатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 236с.
1567260
  Груйич Л.Т. и др. Устойчивость крупномасштабных систем при структурных и сингулярных возмущениях / Л.Т. Груйич и др. – Киев, 1984. – 307 с.
1567261
  Ижевский С.С. Устойчивость культур сосны обыкновенной к сосновому шелкопряду и пути ее повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Ижевский С.С.; Моск. лесотехн. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1567262
  Иванов А.П. Устойчивость лагранжевых решений в проблеме трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Иванов А.П.; Москов. ав. ин-тут. – М., 1980. – 12л.
1567263
  Бычков А. Устойчивость линейных импульсных гибридных автоматов с нечетким циклическим переключением / А. Бычков, О. Павлюченко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 62-63
1567264
  Шиманов С.Н. Устойчивость линейных систем с периодическим коэффициентами и запаздыванием. / С.Н. Шиманов. – Свердловск, 1983. – 64с.
1567265
  Симонов Петр Михайлович Устойчивость линейных функционально-дифференциальных уравнений с последействием : Дис... канд. физ.-мат .наук : 01.01.02 / Симонов Петр Михайлович ; МВ и ССО РСФСР. Пермский политех. ин-т. – Пермь, 1985. – 121 л. – Бібліогр.: л. 108-121
1567266
  Симонов П.М. Устойчивость линейных функционально-дифференциальных уравнений с последствием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Симонов П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с.
1567267
  Волчек В.Л. Устойчивость магнитных запоминающих устройств. / В.Л. Волчек. – Москва, 1978. – 95с.
1567268
  Герасимчук В.С. Устойчивость магнитных структур и их стабилизация переменных полями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Герасимчук В.С.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 22л.
1567269
  Дорохова Нонна Ионовна Устойчивость металл-хелатов азо- и азометиновых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дорохова Нонна Ионовна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 25л.
1567270
  Довбыш Л.Н. Устойчивость метода Ритца для задач спектральной теории операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Довбыш Л.Н.; ЛГУ. – Л, 1966. – 8л.
1567271
  Деккер К. Устойчивость методов Рунге-Кутты для жестких нелинейных дифференциальных уравнений / К. Деккер, Я. Вервер. – Москва : Мир, 1988. – 332 с.
1567272
  Алдабергенов Абай Капанович Устойчивость многослойных оболочек с учетом моментности докритического состояния : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Алдабергенов Абай Капанович; Днепропетр. инж.-строит. ин-т. – Днепропетровск, 1976. – л.
1567273
  Изман М.С. Устойчивость множеств в дисперсных динамических системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Изман М.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1567274
  Жуков В.Г. Устойчивость моторики верхних конечностей человека в свете физиологических исследований : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков В. Г.; Свердл. гос. мед. ин-т. – Свердловск, 1968. – 18л.
1567275
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; КГУ. – Киев, 1988. – 13л.
1567276
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 13л.
1567277
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 134л. – Бібліогр.:л.130-134
1567278
  Мукумов Х.М. Устойчивость некоторых сортов бахчевых культур к египетской заразихе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мукумов Х.М. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 20 с.
1567279
  Файзиева С. Устойчивость некоторых сортов томатов и табака к заразихе египетской (Orobanche aeguptiaca Pers. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Файзиева С.; МВ и ССО Узб.ССР. Сармарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1975. – 28л.
1567280
   Устойчивость некоторых стационарных нелинейных крупномасштабных систем / Р.В. Муллажонов, Абдугаппарова, , , Мирзаахмедова, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 2017. – № 11
1567281
  Гуляев В.И. Устойчивость нелинейных механических систем / В.И. Гуляев. – Львов, 1982. – 254 с.
1567282
  Летов А.М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем / А.М. Летов. – Москва, 1955. – 312 с.
1567283
  Летов А.М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем / А.М. Летов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. – 483, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 478-483
1567284
  Гульчук Г.Г. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Гульчук Г.Г.; АН УССР. – К, 1972. – 10л.
1567285
  Куницын Андрей Леонидович Устойчивость нелинейных резонансных систем : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.01 / Куницын Андрей Леонидович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 29л.
1567286
  Лефшец С. Устойчивость нелинейных систем автоматического управления / С. Лефшец. – Москва, 1967. – 183с.
1567287
  Гелиг А.Х. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия / А.Х. Гелиг. – М., 1978. – 400 с.
1567288
  Гелиг А.Х. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия / А.Х. Гелиг. – М., 1978. – 400 с.
1567289
  Ержанов Ж.С. Устойчивость неоднородного деформирования нелинейных тел / Ж.С. Ержанов, А.К. Егоров. – Алма - Ата, 1987. – 277 с.
1567290
  Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек / В.В. Кабанов. – М., 1982. – 253 с.
1567291
  Минакова Н.И. Устойчивость неполого сферического купола : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Минакова Н.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 9 с.
1567292
  Гапонов С.А. Устойчивость несжимаемого пограничного слоя над проницаемой поверхностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Гапонов С.А.; АН СССР. Сиб. отд... – Новосибирск, 1971. – 14л.
1567293
  Карачаров К.А. Устойчивость неустановившегося движения на конечном отрезке времени / К.А. Карачаров, А.Г. Пилютик, 1958. – 182с.
1567294
  Карачаров К.А. Устойчивость неустановившегося движения на конечном отрезке времени / К.А. Карачаров, А.Г. Пилютик
Ч.2. – 1959. – 110с.
1567295
  Перестюк Н.А. Устойчивость нулевого решения импульсной системы в одном специальном случае / Н.А. Перестюк, О.А. Аширов // VIII Конференция "Качественная теория дифференциальных уравнений". Тезисы докладов
1567296
  Хусаинов Д.Я. Устойчивость нулевого решения системы с переключениями, состоящей из линейных подсистем / Д.Я. Хусаинов, А.С. Бычков, С А. Сиренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 89-96. – ISSN 2706-9680


  In this paper, discusses the study of the stability of solutions of dynamic systems with switching. Sufficient conditions are obtained for the asymptotic stability of the zero solution of switching systems consisting of linear differential and ...
1567297
  Завалишин С.Т. Устойчивость обобщенных процессов : Автореф... канд-физ-мат.наук: / Завалишин С.Т.;. – Свердловск, 1967. – 11л.
1567298
  Григолюк Э.И. Устойчивость оболочек / Э.И. Григолюк, В.В. Кабанов. – Москва, 1978. – 359 с.
1567299
  Мишин В.Н. Устойчивость оболочек вращения двоякой кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мишин В.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
1567300
  Сагитова Н.Х. Устойчивость оболочек вращения с учетом моментности начального напряженного состояния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сагитова Н. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1567301
  Ванин Г.А. Устойчивость оболочек из армированных материалов / Г.А. Ванин. – Киев, 1978. – 212 с.
1567302
  Ванин Г.А. Устойчивость оболочек из композиционных материалов с несовершенствами / Г.А. Ванин, Н.П. Семенюк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 199с.
1567303
  Хоанг Динь Зунг Устойчивость обратной краевой задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Хоанг Динь Зунг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 5л.
1567304
  Плаксина О. Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 62-76. – ISSN 2077-1800
1567305
  Колесов Андрей Юрьевич Устойчивость однородного цикла в системах с диффузией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Колесов Андрей Юрьевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 10л.
1567306
  Кузьмич В.И. Устойчивость однородной двухкомпонентной системы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кузьмич В.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1956. – 8л.
1567307
  Кружилин А.С. Устойчивость озимых растений к выпреванию / А.С. Кружилин, З.М. Шведская. – М, 1986. – 88с.
1567308
  Черников С.П. Устойчивость ортотропных цилиндрических оболочек, подкрепленных дискретно расположенными шпангоутами. : Автореф... канд. техн.наук: 025 / Черников С.П.; Москов. высш. технич. училище. – М., 1972. – 10л.
1567309
  Икрамова Сония Абдувалиевна Устойчивость особо плотных цементно-песчаных растворов в условиях сильно минерализованных магнезиально-сульфатных сред : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Икрамова Сония Абдувалиевна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1567310
  Рсымбетов К.С. Устойчивость относительных равновесий гиростата на круговой орбите / К.С. Рсымбетов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 47 с.
1567311
  Толшин В.И. Устойчивость параллельной работы дизель-генераторов / В.И. Толшин. – Ленинград : Машиностроение, 1970. – 199 с.
1567312
  Лебедев С.А. Устойчивость параллельной работы электрических систем : Учебное руководство для єнергетич. вузов / С.А. Лебедев, П.С. Жданов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП ССР, 1934. – 387с.
1567313
  Вульф А.А. Устойчивость параллельной работы электрических станций : учебник для энергетических вузов / А.А. Вульф. – Москва-Ленинград : ГОНТИ НКТП СССР, 1938. – 160 с.
1567314
  Басс Т.М. Устойчивость патогенных стафилококков к макролидным антибиотикам: эритромицину, олеандомицину и секазину : Автореф... канд. мед.наук: / Басс Т.М.; Киевск. ин-т усовершенствований врачей. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1567315
   Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах. – Львов, 1983. – 287 с.
1567316
  Перестюк Н.А. Устойчивость периодических решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Укр. матем. журн. ,, 1989. – №12
1567317
  Ганиев В.С. Устойчивость пластин и оболочек при нелинейном законе упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Ганиев В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 9л.
1567318
  Штерн В.Н. Устойчивость плоского течения Куэтта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Штерн В.Н.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1970. – 16л.
1567319
  Чобанян К.С. Устойчивость плоской формы изгиба за пределами упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чобанян К.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики и математики. – Москва, 1951. – 4 с.
1567320
  Сагалаков А.М. Устойчивость плоскопараллельніх магнитогидродинмических течений в поперечном магнитом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагалаков А. М.; АН СССР, Сиб. от-ние Совет секц. техн. наук, Объед. уч. сов. по физ .мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1567321
  Семакин И.Г. Устойчивость плоскопараллельного ковективного течения нелинейновязкой жидкости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Семакин И.Г.; МВ и ССО Казах.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
1567322
  Романов В.А. Устойчивость плоскопараллельного течения Куэтта : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Романов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 17л.
1567323
  Подильчук Виктор Денисович Устойчивость по Ляпунову и практическая устойчивость систем процессов по двум векторным мерам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Подильчук Виктор Денисович; Ин-т механики АН УССР. – К., 1983. – 16л.
1567324
  Щербаков Б.А. Устойчивость по Пуассону движений динамических систем и решений дифференциальных уравнений / Б.А. Щербаков. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 147 с.
1567325
  Штефаницэ И.М. Устойчивость по Пуассону решений разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Штефаницэ И.М.; Мин. нар. образования Молд.ССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 16л.
1567326
  Володин А.Г. Устойчивость пограничного слоя на скользящем крыле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Володин А.Г.; АН СССР. Сиб. отд.... – Новосибирск, 1971. – 20л.
1567327
  Петров Геннадий Владимирович Устойчивость пограничного слоя неравновесно диссоциирующего газа : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.05 / Петров Геннадий Владимирович; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т теоретич. и прикладной механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1567328
  Соловьев А.С. Устойчивость пограничного слоя при наличии слабых периодических изменений основного потока. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Соловьев А.С.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1975. – 17л.
1567329
  Морозов А.Ф. Устойчивость подготовительных выработок в условиях зональной дезинтеграции горных пород / А.Ф. Морозов, Л.С. Метлов, В.И. Мордасов. – Донецьк : Донеччина, 1999. – 176 c. – ISBN 966-556-032-8
1567330
   Устойчивость подкипающих аппаратов.. – М., 1983. – 96с.
1567331
  Павленко И.Д. Устойчивость подкрепленной цилиндрической оболочки при нагружении импульсом внешнего давления. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Павленко И.Д.; ДГУ. – Днепропетровск, 1974. – 17л.
1567332
  Сердюков В.В. Устойчивость подкрепленных цилиндрических оболочек, подверженных кручению или изгибу при одновременном действии внешнего давления. : Автореф... канд. техн.наук: / Сердюков В.В.; МВО СССР. Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1959. – 9л.
1567333
  Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 076 / Андреев В.И. ; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – Москва, 1968. – 12 с.
1567334
  Шевченко А.В. Устойчивость политической системы : "человек коммуникативный" против "человека политического" // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.68-83. – ISSN 0321-2017
1567335
  Молодцов Д.А. Устойчивость принципов оптимальности / Д.А. Молодцов. – Москва : Наука, 1987. – 280 с. – (Оптимизация и исследование операций)
1567336
  Сопруненко И.П. Устойчивость пристеночных и свободных пограничных слоев. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сопруненко И.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1965. – 5л.
1567337
  Борисенко С.Д. Устойчивость процессов при непрерывных и дискретных возмущениях / С.Д. Борисенко, В.И. Косолапов, А.Ю. Оболенский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 200 c. : ил.1. – Библ.: с.188-196 (177назв.). – ISBN 5-12-009294-2
1567338
  Луковников В.Ф. Устойчивость прямоугольной полосы и двутавровой балки при сложном поперечном и продольном нагружении. : Автореф... канд. тех.наук: / Луковников В.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1955. – 10л.
1567339
   Устойчивость работы автоматизированных систем контроля и управления.. – М., 1976. – 328с.
1567340
  Терешина Татьяна Борисовна Устойчивость равновесия и движения свободных тел в системах с магнитным взаимодействием сверхпроводящих колец и магнитных диполей. : Дис... канд. технич.наук: 05.13.16 / Терешина Татьяна Борисовна; АН Украины, ин-т кибернетики им. Глушкова. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.142-148
1567341
  Ржаницын А.Р. Устойчивость равновесия упругих систем. / А.Р. Ржаницын. – М., 1955. – 476с.
1567342
  Ташматов Номанжан Устойчивость радиомутантов хлопчатника и их исходных форм к водному дефициту : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ташматов Номанжан; АН Узб.ССР. Объединенный учен. совет по ботан. профилю от-ния биологич. наук. – Ташкент, 1975. – 23л.
1567343
  Миронов И.Б. Устойчивость развития отраслей в РАПО / И.Б. Миронов. – Минск, 1987. – 95с.
1567344
  Самарский А.А. Устойчивость разностных схем / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1567345
  Смирнова Елена Леонидовна Устойчивость разностных схем систем уравнений параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Смирнова Елена Леонидовна; ЛГУ. – Л., 1981. – 10л.
1567346
   Устойчивость растений и ее регуляция. – Саранск, 1990. – 115с.
1567347
  Ван Устойчивость растений к болезням / Ван, Планк Я. дер; Под ред. Степановой К.М. – Москва : Колос, 1972. – 254с.
1567348
   Устойчивость растений к действию отрицательных температур. – Киев, 1984. – 124с.
1567349
  Генкель П.А. Устойчивость растений к засухе и пути ее повышения : Труды / П.А. Генкель. – Вып. 1. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 5. – 1946. – 238с.
1567350
  Пайнтер Р. Устойчивость растений к насекомым / Р. Пайнтер; Пер. с англ.: Ю.И.Лашкевича;Под ред.:Е.Н.Павловского. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 443с.
1567351
   Устойчивость растений к неблагоприятным температурным условиям среды.. – К., 1976. – 184с.
1567352
   Устойчивость растений к неблаприятным температурным условиям среды.. – К., 1976. – 184с.
1567353
   Устойчивость растений к низким положительным температурам и заморозкам и пути ее повышения.. – Москва, 1969. – 264с.
1567354
  Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным фактам среды / Ж.Т. Козюкина. – Днепропетровск, 1980. – 104с.
1567355
   Устойчивость растений к переувлажнению почвы в условиях Дальнего Востока.. – Владивосток, 1976. – 102с.
1567356
   Устойчивость растительности к антропогенным факторам и биорекультивация в условиях Севера. – Сыктывкар : [б. и.]. – (Материалы всесоюзного совещания "Охрана растительного мира северных регионов" ; т. 2)
2. – 1984. – 117 с.
1567357
  Зубов С.В. Устойчивость расчетных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зубов С.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1567358
   Устойчивость ребристых оболочек вращения.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 160 с.
1567359
  Гавриленко Г.Д. Устойчивость ребристых цилиндрических оболочек при неоднородном напряженно-деформированном состоянии / Г.Д. Гавриленко. – Киев, 1989. – 174 с.
1567360
  Ларионова Т.В. Устойчивость региональных образовательных систем // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 34-42. – ISSN 1811-0916


  Автор приходит к выводу, что реальные перспективы устойчивого глобальнорегионального мироустройства связаны с диалектическим подходом к современным международным процессам. Устойчивость регионов обеспечивается невозможностью сведения разнообразной ...
1567361
  Аронович Г.В. Устойчивость регулируемых гидроэнергетических динамических систем : Автореф... д-ра техн.наук: / Аронович Г.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Горький, 1960. – 14л.
1567362
  Кореневский Д.Г. Устойчивость решений детерминированных и стохастических дифференциально-разностных уравнений. / Д.Г. Кореневский. – Киев, 1992. – 145с.
1567363
  Далецкий Ю.Л. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / Ю.Л. Далецкий, М.Г. Крейн. – Москва, 1970. – 535с.
1567364
  Перестюк М.О. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1977. – №11
1567365
  Перестюк М.О. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1977. – №11
1567366
  Перестюк Н.А. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Тезисы докл. // V Всесоюзн. конф по качеств. теории диф. уравн.
1567367
  Перестюк Н.А. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко // 5-я Всесоюзн. конференция по качественной теории дифференциальных уравнений: Тезисы докладов
1567368
  Алиев Р.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом в гильбертовом пространстве : учеб. пособие / Р.Г. Алиев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1984. – 82 с. – Библиогр.: с. 81
1567369
   Устойчивость решений импульсных ЛЗ систем / Перестюк, О, ., О.С. Черникова // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №1
1567370
  Шатских С.Я. Устойчивость решений линейных задач для стационарных случайных процессов. : Автореф... канд.физ=мат.наук: 01.01.05 / Шатских С.Я.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1567371
  Громова П.С. Устойчивость решений линейных и квазилинейных дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа в особых критических случаях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громова П.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1567372
  Алчеков А.К. Устойчивость решений линейных систем со случайным импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алчеков А. К.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1567373
  Алчеков Аширмамед Куреевич Устойчивость решений линейных систем со случайным импульсным воздействием : 01.01.05 ; Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алчеков Аширмамед Куреевич ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 105 л. – Бібліогр. : л. 100-105
1567374
  Уранцев Т.Д. Устойчивость решений некоторых счетных систем дифференциальных уравнений в пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Уранцев Т.Д.; МВ и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 21л.
1567375
  Евсеева С.А. Устойчивость решений повторяющихся игр / С.А. Евсеева. – Москва, 1990. – 18 с.
1567376
  Даннан Фоузи Мустафа Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений второго порядка с периодическими коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Даннан Фоузи Мустафа ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 14 с.
1567377
  Кореневский Д.Г. Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений при возмущениях их коэффициентов белым и цветным шумами / Д.Г. Кореневский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Институт математики НАН Украины, 2013. – 221, [1] с. – Имен. указ.: с. 212-215. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 199-211 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6875-3
1567378
  Гургула Степан Иванович Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гургула Степан Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 115л. – Бібліогр.:л.109-115
1567379
  Гургула С.И. Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гургула С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 15л.
1567380
  Егоров В.Г. Устойчивость решений систем уравнений в полных дифференциалах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егоров В.Г.; М-во высш. образования СССР. – Свердловск, 1955. – 11л.
1567381
  Боже Д.А. Устойчивость решений системы дифференциальных уравнений в полных дифференциалах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Боже Д. А.; ЛатвГУ. – Рига, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1567382
  Ясинский Владимир Кириллович Устойчивость решений стохастических дифференциальных уравнений с последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ясинский Владимир Кириллович ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1567383
  Солнцева И.О. Устойчивость розовых дрожжей к коротковолоновому ультрафиолетовому облучению. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Солнцева И.О.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1973. – 33л.
1567384
   Устойчивость ромбического и моноклинного пироксенов, оливина и граната в кимберлитовой магме / А.И. Чепуров, Е.И. Жимулев, Л.В. Агафонов, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, А.А. Томиленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 533-544 : рис., табл. – Библиогр.: с. 543-544. – ISSN 0016-7886
1567385
  Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной эконмической теории : Часть 2 // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 117-138 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1567386
  Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории : ( Часть 1) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 107-123 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
1567387
  Гришанин К.В. Устойчивость русел рек и каналов / К.В. Гришанин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 144с.
1567388
   Устойчивость сельскохозяйственных растений к вредителям и проблемы защиты растений.. – Л., 1985. – 116с.
1567389
   Устойчивость сельскохозяйственных растений к засухе и экстремальным температурам.. – Кишинев, 1986. – 111с.
1567390
  Сиварамакришнан М.М. Устойчивость сжимаемого пограничного слоя на плоской пластине. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сиварамакришнан М.М.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1973. – 8л.
1567391
  Маслов Анатолий Александрович Устойчивость сжимаемого пограничного слоя над охлаждаемой поверхностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Маслов Анатолий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1567392
  Молодожникова Р.Н. Устойчивость симметричных профилей и цилиндрических оболочек в сверхзвуковом потоке газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Молодожникова Р.Н.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1567393
  Хасьминский Р.З. Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных возмущениях их параметров / Р.З. Хасьминский. – Москва : Наука, 1969. – 367 с.
1567394
  Хрисанов Сергей Марксович Устойчивость систем линейных дифференциальных уравнений со случайными параметрами одного класса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хрисанов Сергей Марксович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 20л.
1567395
  Климушев А.И. Устойчивость систем разностных и дифференциальных уравнений с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Климушев А.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1962. – 12л.
1567396
  Сиразетдинов Т.К. Устойчивость систем с распределенными параметрами / Т.К. Сиразетдинов. – Новосибирск, 1987. – 229с.
1567397
  Айзин Лев Борисович Устойчивость слабонеоднородных течений с малой быстроизменяещейся добавкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Айзин Лев Борисович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и прикладной механики. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1567398
   Устойчивость совбодных внутренних гравитационных вольн в океана : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко В. Г,; Савченко В. Г,; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 12л.
1567399
  Барсукова О.Н. Устойчивость сортов и видов грушки к болезням в предгорьях Западного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Барсукова О.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-иммлед. ин-т растениеводства. – Ленинград, 1965. – 20л.
1567400
  Коваль Н.Д. Устойчивость сортов и видов плодовых культур к монилиальным заболеваниям в условиях предгорий Северо-Западного Кавказа : Автореф... канд. биол. наук: / Коваль Н.Д.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 23л.
1567401
  Вольвач П.В. Устойчивость сортов яблони к мучнистой росе в условиях Украины : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Вольвач П.В.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1567402
  Лисейкина Татьяна Александровна Устойчивость спирального течения между соосными цилиндрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лисейкина Татьяна Александровна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции технич. наук.... – Новосибирск, 1973. – 17л.
1567403
  Темирбаев М.К. Устойчивость спутниковых движений. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темирбаев М. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 7л.
1567404
  Рсымбетов К.С. Устойчивость станционных вращений тяжелого твердого тела с тремя стержнями / К.С. Рсымбетов. – М, 1984. – 13с.
1567405
  Мырзабеков Т. Устойчивость стационарного орбитального корабля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Мырзабеков Т.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
1567406
  Якимов Авенир Александрович Устойчивость стационарного плоско-параллельного конвективного движения, вызванного внутренними источниками тепла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Якимов Авенир Александрович; МВ и ССО Казах. ССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1567407
  Се Си Устойчивость стационарного режима автогенераторов : Автореф... канд. техн.наук: / Се Си; Мсок. энергетич. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1567408
  Догонадзе Д.А. Устойчивость стационарных гидравлических режимов ГЭС с напорной деривацией : Автореф... д-ра техн. наук: / Догонадзе Д.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 35л.
1567409
  Рубановский В.Н. Устойчивость стационарных движений в примерах и задачах / В.Н. Рубановский, В.А. Самсонов. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
1567410
  Чудненко Александр Николаевич Устойчивость стационарных движений гамильтоновых систем с приложением к динамике твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Чудненко Александр Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1567411
  Дружинин Э.И. Устойчивость стационарных движений гиростатов в центральном поле тяготения : Автореф... канд. техн.наук: / Дружинин Э.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1967. – 7л.
1567412
  Савченко А.Я. Устойчивость стационарных движений механических систем / А.Я. Савченко. – К., 1977. – 160с.
1567413
  Любимцев Я.К. Устойчивость стационарных режимов ГЭС с дифференциальным уравнительным резервуаром и с n цилиндрическими резервуарами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимцев Я.К.; Горьковский исслед. физ.-технич. ин-т. при Горьков. гос. ун-те. – Горький, 1958. – 4л.
1567414
  Климанов В.И. Устойчивость стержневых и тонкостенных систем / В.И. Климанов. – Свердловск, 1988. – 80 с.
1567415
  Кузнецов А.П. Устойчивость стержней и оболочек в условиях ползучести. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.П.; Ан СССР. – Новосибирск, 1964. – 10л.
1567416
  Зубчанинов В.Г. Устойчивость стержней как элементов конструкций за пределом упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зубчанинов В.Г.; АН СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
1567417
  Сафронов Ю.В. Устойчивость стержней на упругих опорах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафронов Ю. В.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1951. – 4 л.
1567418
  Тимошенко С.П. Устойчивость стержней пластин и оболочек / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1971. – 807с
1567419
  Тимошенко С.П. Устойчивость стержней пластин и оболочек / С.П. Тимошенко. – М, 1971. – 807с.
1567420
  Ясинская Любовь Ивановна Устойчивость стохастических систем с последействием при наличии пуассоновских возмущений : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.02 / Ясинская Любовь Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 13л.
1567421
  Ясинская Любовь Ивановна Устойчивость стохастических систем с последствием при наличии пуассоновских возмущений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ясинская Любовь Ивановна; МВ и ССО УССР. ЧГУ. – Черновцы, 1984. – 99л. – Бібліогр.:л.92-99
1567422
   Устойчивость структуры и хаос в нелинейных сетях синхронизации / В.С. Афраймович, В.И. Некоркин, Г.В. Осипов, В.Д. Шалфеев; Гапонов-Грехов А.В., Рабинович М.И. – Горький, 1989. – 253 с.
1567423
  Зорин А.В. Устойчивость тандема систем обслуживания с бернуллиевским немгновенным перемещением требований // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 163-176. – ISSN 0868-6904


  A tandem of two queueing systems with cyclic algorithm for control of independent conflict input flows is considered. Customers served in the first queueing system make transition to the second system with random speed. A cybernetic approach was used ...
1567424
  Предтеченский А.А. Устойчивость тепловой конвекции в прослойках жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Предтеченский А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1567425
  Архипов В.Н. Устойчивость течения жидкости и образование колебаний в следе за обтекаемым телом. : Автореф... наук: / Архипов В.Н.; Моск. ордена Ленина и орд. Труд. Крас. знам. гос. унив. им,М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва, 1958. – 7л.
1567426
  Глазнев В.Н. Устойчивость течения за ударной волной, расположенной в канаде переменного сечения. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.24 / Глазнев В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 20л.
1567427
  Колоща О.И. и др. Устойчивость томатов к низким температурам: Физиологические и биологические аспекты повышения криустойчивости томатов / О.И. Колоща и др. – К., 1993. – 135 с.
1567428
  Мельник Р.В. Устойчивость трансверсально-изотропных пластин и оболочек, связанных с упругим мягким телом : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.03 / Мельник Р.В.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1567429
  Ефимов И.А. Устойчивость трехслойных цилиндрических оболочек с заполнителем из гофра при комбинированных нагрузках : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимов И.А.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1962. – 10л.
1567430
  Михайличенко А.М. Устойчивость управляемых систем со случайными параметрами / А.М. Михайличенко. – К., 1981. – 160с.
1567431
  Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем / С.П. Тимошенко. – Москва-Ленинград, 1946. – 532 с.
1567432
  Динник А.Н. Устойчивость упругих систем / А.Н. Динник. – М.-Л., 1950. – 135с.
1567433
  Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем / С.П. Тимошенко. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 568 с
1567434
  Гузь А.Н. Устойчивость упругих тел при всестороннем сжатии / А.Н. Гузь. – К., 1979. – 143 с.
1567435
  Гузь А.Н. Устойчивость упругих тел при конечных деформациях / А.Н. Гузь. – К., 1973. – 270 с.
1567436
  Гудрамович В.С. Устойчивость упруго-пластических оболочек / В.С. Гудрамович. – К., 1987. – 215 с.
1567437
  Лепик Ю.Р. Устойчивость упруго-пластических пластинок с учетом сжимаемости материала : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Лепик Ю.Р.; Тартуский гос. университет. Кафедра теоретической механики. – Тарту, 1952. – 8 с.
1567438
  Клюшников В.Д. Устойчивость упруго-пластических систем / В.Д. Клюшников. – Москва, 1980. – 240 с.
1567439
  Шевелев Н.А. Устойчивость упруговязких систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Шевелев Н. А. ; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – Москва, 1978. – 19 с.
1567440
   Устойчивость фаз в металлах и сплавах : пер. с англ. – Москва : Мир, 1970. – 406с.
1567441
   Устойчивость фильтрующих откосов.. – Минск, 1969. – 264с.
1567442
  Янушкявичюс Р. Устойчивость характеризаций вероятностных распределений : Монография / Р. Янушкявичюс; Литов. АH. Ин-т математики и информатики. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 248 с. – ISBN 5-420-00890-4
1567443
  Перлмуттер Д. Устойчивость химических реактивов / Д. Перлмуттер. – Л., 1976. – 256с.
1567444
  Лебедева Т.Т. Устойчивость целочисленной задачи поиска Парето-оптимальных решений / Т.Т. Лебедева, Т.И. Сергиенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 123-123
1567445
  Будник А.П. Устойчивость цилиндрических оболочек переменной толщины : Автореф... канд. техн.наук: / Будник А. П.; МВиССО РСФСР, Ворон. полит. ин-т. – Воронеж, 1972. – 15л.
1567446
  Конох В.И. Устойчивость цилиндрических оболочек при комбинированном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 212 / Конох В.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1567447
  Феденко В.И. Устойчивость цилиндрических оболочек при сложном нагуржении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Феденко В.И.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики. ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1567448
  Прохоров С.В. Устойчивость цилиндрической оболочки при неравномерном обжатии. : Автореф... канд. техн.наук: / Прохоров С.В.; МВ и ССО РСФСР. Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1959. – 12л.
1567449
  Лазер И.М. Устойчивость цифровых микроэлектронных устройств / И.М. Лазер, В.А. Шубарев. – М., 1983. – 215с.
1567450
   Устойчивость членистоногих к инсектицидам.. – Москва, 1960. – 256с.
1567451
  Колодяжный А.П. Устойчивость эксцентрично подкрепленных цилиндрических оболочек при изгибе : Автореф... канд. технич.наук: 01.023 / Колодяжный А.П.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 12л.
1567452
  Розанов М.Н. Устойчивость электрических систем / М.Н. Розанов. – Москва
Вып. 1. – 1963. – 102 с.
1567453
  Розанов М.Н. Устойчивость электрических систем / М.Н. Розанов. – Москва
Вып. 2. – 1963. – 100 с.
1567454
  Резник С.Н. Устойчивость энергетического баланса термоядерной плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Резник С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с.
1567455
  Резник Святослав Николаевич Устойчивость энергетического баланса термоядерной плазмы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.08 / Резник Святослав Николаевич; Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1978. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
1567456
   Устойчивость энергосистем и противоаварийное управление. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 133 с.
1567457
  Габович Ю.Р. Устойчивость эффектов характеризации нормального распределения независимостью статистик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Габович Ю.Р.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1974. – 12л.
1567458
   Устойчивость, неравномерная по запаздыванию, одной слаболинейной системы с последействием / Д.Я. Хусанов, Й. Диблик, Я. Баштинец, А.С. Сиренко // Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Институт прикладной математики и механики. – Славянск, 2015. – Т. 29. – С. 129-146. – ISSN 1683-4720


  Рассматривается система дифференциальных уравнений с асимптотически устойчивой диагональной частью и нелинейностью, представляющей сумму нелинейных функций одного аргумента, удовлетворяющих условиям Липшица. Система имеет положение равновесия в первом ...
1567459
  Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость / А.А. Воронов. – Москва, 1979. – 335с.
1567460
  Смелянец В.П. Устойчивоть сосен крымской и обыкновенной к вередным насекомым на юге Украины. : Автореф... канд.биол.наук: / Смелянец В.П.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 22л.
1567461
  Макаров Б.П. Устойчивтость недеальных оболочек : Автореф... док. техн.наук: / Макаров Б. П.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1567462
  Корнильев Э.А. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации / Э.А. Корнильев. – К, 1989. – 223с.
1567463
  Титова А.И. Устойчивые ассоциации лексам в некоторых славянских языках : Автореф... уканд. филол.наук: 10.02.03 / Титова А. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1567464
  Буянова Н.Д. Устойчивые варианты некоторых фитопатогенных бактерий к актиномецетам-антагонистам и антибиотикам. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буянова Н.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 20л.
1567465
  Григораш А.М. Устойчивые выражения библейского происхождения в поэтическом творчестве А.А. Блока // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-34. – Библиогр.: 11 назв.
1567466
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – М., 1975. – 240с.
1567467
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – 2-е изд. – М., 1979. – 254с.
1567468
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 256с.
1567469
  Кохтев Н.Н. Устойчивые глагольно-именные сочетания в языке газеты : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кохтев Н.Н.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1567470
  Жулинская Л.К. Устойчивые глагольно-именные сочетания, обозначающие процессы речи, в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жулинская Л. К.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 24л.
1567471
  Пустыльников Л.Д. Устойчивые и осциллирующие движения в некоторых неавтономных динамических системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Пустыльников Л.Д.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 11л.
1567472
  Абальянц С.Х. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах / С.Х. Абальянц. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-238
1567473
  Гончаренко Александр Александрович Устойчивые к случайным возмущениям решения одного класса обратных задач распространения и дифракции электромагнитных волн : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.03 / Гончаренко Александр Александрович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
1567474
  Прохорова Н.М. Устойчивые компаративы английского языка (семантико-функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прохорова Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед .ин-т. – М., 1974. – 32л.
1567475
  Смоляк С.А. Устойчивые методы оценивания / С.А. Смоляк, Б.П. Титаренко. – М., 1980. – 208с.
1567476
  Алиев Б. Устойчивые методы решения некоторых задач математической физики на спектре : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук 008 / Алиев Б. ; Моск. гос. ун-т, Мех.-мат. фак. – Москва, 1970. – 13 с. – Библиогр.: с. 12-13
1567477
  Ритман А. Устойчивые минеральные ассоциации изверженных пород : Метод пересчета / А. Ритман. – Москва : Мир, 1975. – 288с.
1567478
  Постников М.М. Устойчивые многочлены. / М.М. Постников. – М., 1981. – 176с.
1567479
  Бутарева Л.А. Устойчивые оловесные комплексы типа "дать + имя существительное (с предлогом и без предлога)" в русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бутарева Л.А.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1974. – 28л.
1567480
  Голубицкий М. Устойчивые отображения и их особенности / М. Голубицкий. – Москва : Мир, 1977. – 290 с.
1567481
  Осипова В.А. Устойчивые под любым ветром / В.А. Осипова, М. Полозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – апрель. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  В рубрике Российской ассоциации электронных библиотек публикуются материалы разного жанра: и интервью, и аналитические статьи, и результаты проведённых исследований, и обзоры конференций, выставок, семинаров. В апрельском номере – своеобразная ...
1567482
  Ямушкина Ираида Васильевна Устойчивые предложно-именные сочетания фразеологического и нефразеологического типа с адвербиальным значением в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Ямушкина Ираида Васильевна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1972. – 23 с.
1567483
  Денисова В.В. Устойчивые разговорные сочетания свов с необходимым значением в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Денисова В. В.; ОГУ. – 19л.
1567484
  Джумаев С. Устойчивые разностные методы решения некоторых некорректных задач математической физики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Джумаев С.; АН СССР. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1567485
  Стерлингов С.Г. Устойчивые символические единецы современного немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стерлингов С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1981. – 24л.
1567486
  Караулова Т.К. Устойчивые словесные комплексы в научном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Караулова Т. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1567487
  Малиновский Е.А. Устойчивые словесные комплексы в произведениях С.А.Есенина. (К изучению эволюции языка и слога поэта) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Малиновский Е.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1567488
  Рахманова Наталья Игоревна Устойчивые словесные комплексы в средневерхненемецкой прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахманова Наталья Игоревна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1567489
  Дьякова Н.А. Устойчивые словесные комплексы древнеанглийской орегинальной прозы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дьякова Н.А.; Ленингр.орд.Ин-та языкознания. – Л, 1977. – л.
1567490
  Ломов А.Г. Устойчивые словесные комплексы древнейших русских летописей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Ломов А.Г. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-39
1567491
  Касенова Б.А. Устойчивые словесные комплексы номинативно-характеризующего типа в русской газетно-публицистической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Касенова Б.А.; КГУ. – К, 1992. – 17л.
1567492
  Касенова Баглан Алтынбековна Устойчивые словесные комплексы номинативно-характеризующего типа в русской газетно-публицистической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Касенова Баглан Алтынбековна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.145-165
1567493
  Вартапетова С.С. Устойчивые словосочетания аппозтивного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вартапетова С.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Курпской. – М., 1968. – 21л.
1567494
  Шестакова Е.Н. Устойчивые словосочетания в говорах Воронежской области (на матер. говоров Аннинского района). : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Шестакова Е.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 23л.
1567495
  Смирнов В.Л. Устойчивые словосочетания в древнерусском языке (на материале Сибирских летописей) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов В.Л.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 18л.
1567496
  Сайфуллин Ч.Г. Устойчивые словосочетания в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Сайфуллин Ч.Г.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 22л.
1567497
  Быкова С.А. Устойчивые словосочетания в современном японском языке / Быкова С.А. – Москва : МГУ, 1985. – 64 с.
1567498
  Муратов С.Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языках / С.Н. Муратов. – Москва, 1961. – 130с.
1567499
  Кульчицкая П.М. Устойчивые словосочетания в функции сказуемого в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кульчицкая П.М. ; Акад. наук УкрССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1954. – 15 с.
1567500
  Базыленко А.М. Устойчивые словосочетания в языке Якуба Коласа : Автореф... канд.филол.наук: / Базыленко А.М.; АН БССР Ин-т языкознания. – Минск, 1952. – 19л.
1567501
  Алексеев А.А. Устойчивые словосочетания глагольносубстантивной структуры в английском языке (функционирование и развитие до новоанглийского периода) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексеев А.А. ; Лен. гос. пед ин-т. – Ленинград, 1972. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1567502
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – Москва, 1976. – 296с.
1567503
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – М., 1978. – 296с.
1567504
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – 2-е изд. – М., 1980. – 296с.
1567505
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – 3-е изд. – М., 1983. – 300с.
1567506
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка (для говорящих на польском языке) / К.В. Регинина. – Москва-Варшава : Ведза Повшехна-Русский язык, 1980. – 302с.
1567507
   Устойчивые словосочетания с глагольным стержнем в современном турецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рожанский А. А,; Рожанский А. А,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 17л.
1567508
  Перевезенцева Нина Николаевна Устойчивые словосочетания с каузативными глаголами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Перевезенцева Нина Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
1567509
  Петлеванный Г.П. Устойчивые словосочетания с компонентами machen, tun и их роль в обогащении фразеологического фонда и лексического состава современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Петлеванный Г.П.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 21л.
1567510
  Козырев И.С. Устойчивые словосочетания с местоименными словами в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козырев И.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1567511
  Красильников П.В. Устойчивые соединения углерода в почвах: происхождение и функции // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1131-1144 : схема. – Библиогр.: 129 назв. – ISSN 0032-180Х
1567512
  Меншутина О.И. Устойчивые сочетания / О.И. Меншутина, А.В. Фролкина. – М., 1978. – 38с.
1567513
  Гладких Е.Н. Устойчивые сочетания в языке английской газетной публицистики 1900-1950 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гладких Е.Н.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1975. – 23л.
1567514
  Бектурганов Е. Устойчивые сочетания слов в романе-эпопее Мухтара Ауэзова "Путь Абая" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бектурганов Е. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
1567515
  Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе фразеологии / В.М. Огольцев. – Л., 1978. – 159с.
1567516
  Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка / В.М. Огольцев. – М., 1984. – 173с.
1567517
   Устойчивые статистические методы оценки данных : пер. с англ. – Москва : Машиностроение, 1984. – 231 с.
1567518
  Журбина Е.И. Устойчивые темы / Е.И. Журбина. – Москва : Советская Россия, 1974. – 208 с.
1567519
  Пирагас К.А. Устойчивые траектории динамики и уравнения квантовой теории. / К.А. Пирагас, А.Н. Александров. – К., 1972. – 16с.
1567520
  Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке : основы теории устойчивых фразз и проблемы общей фразеологии / Архангельский В.Л. ; Ростов-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : Ростовский-на-Дону университет, 1964. – 316 с.
1567521
  Козырева Л.Ф. Устойчивые фразы и контекст / Л.Ф. Козырева. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1567522
  Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии / В.И. Старостенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 227с.
1567523
   Устойчивый рост Донецкого региона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 8-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1567524
  Татарченко В.А. Устойчивый рост кристаллов / В.А. Татарченко. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. – ISBN 5-02-013828-2
1567525
  Бурганская Л.И. Устойчисвость в целом решении некоторых систем нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурганская Л. И.; АН БССР, Отд-ние физ-мат. наук. – Минск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1567526
  Низамеев Х.Р. Устойчисвость роторов в пошипниках скольжения с внешним нагнетанием смазки через щель и со спиральными канаваками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Низамеев Х. Р.; Томск. ГУ. – Томск, 1995. – 19 с.
1567527
  Разумихин Б.С. Устойчнивость эредитарных систем / Б.С. Разумихин. – Москва : Наука, 1988. – 106 с.
1567528
  Эмирова М А. Усточивые предложно-именные обороты современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Эмирова А.М. ; Самаркан. гос. ун-т. – Самаркан, 1969. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1567529
  Гольдин А.С. Устранение вибраций турбоагрегатов на тепловых электростанциях / А.С. Гольдин. – Москва, 1980. – 95 с.
1567530
  Кудрявцев Н.Т. Устранение водородной хрупкости сталей при электролитическом цинковании. / Н.Т. Кудрявцев, И.И. Мороз. – М, 1957. – 16с.
1567531
  Шорин В.П. Устранение колебаний в авиационных трубопроводах / В.П. Шорин. – М, 1980. – 157с.
1567532
  Зиновьев Э.В. Устранение конфликтных ситуаций при управлении доступом процессов к информационным ресурсам / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1983. – 69 с.
1567533
  Кашулин С.А. Устранение негативных последствий использования возможностей, предоставляемых офшорными зонами // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 0132-0831
1567534
   Устранение недостатков в нормировании труда и организации заработной платы рабочих. – Москва, 1957. – 24с.
1567535
  Городилова В.И. Устранение недостатков произношения при ринолалии : пособие для учителей-логопедов / В.И. Городилова, Н.И. Кузьмина. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд. Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 214с.
1567536
  Гукин Д. Устранение неисправностей в ПК для "чайников" / Дэн Гукин. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0550-8
1567537
  Ельяшкевич С.А. Устранение неисправностей в телевизоре / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 208 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 387)
1567538
  Газаров А. Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100% / Артур Газаров. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 320 с. : илл. – Библиогр.: с. 314. – ISBN 978-5-459-00423-6
1567539
  Кинг Г.Д. Устранение неисправностей транзисторных устройств / Г.Д. Кинг. – Москва, 1973. – 110 с.
1567540
  Каверина В.В. Устранение омофонии в истории русского письма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 40-65. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1567541
  Новиков А.В. Устранение потерь рабочего времени на предприятии. / А.В. Новиков. – М., 1974. – 64с.
1567542
  Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе / И.М. Зайцев. – Саратов, 1985. – 135 с.
1567543
  Нефедьев Е.А. Устранение судей в гражданском процессе / Е.А. Нефедьев. – Казань : Тип. Имп. унив.
Вып. 1. – 1885. – 173 с. – Библиогр. в примеч.
1567544
  Нефедьев Е.А. Устранение судей в гражданском процессе / Е.А. Нефедьев. – 2-е изд. – Казань : Тип. Имп. унив.
Вып. 1. – 1887. – 173 с. – Библиогр. в примеч.
1567545
  Губарь Татьяна Николаевна Устранение судом недостатков в вынесенном им решении : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Губарь Татьяна Николаевна; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 19л.
1567546
  Абаренков В.П. Устранение ядерной угрозы - веление времени / В. П. Абаренков. – Москва : Междунар. отношения, 1981. – 80 с. – Библиогр.: с. 77-79. – (Библиотечка международника)
1567547
  Эванс Гарет Устранение ядерных угроз : практическая программа для творцов мировой политики // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 53-57
1567548
  Чудновский И.Я. Устранения неисправностей в усилителях / И.Я. Чудновский. – М, 1965. – 299с.
1567549
  Трохимчук Ю.Ю. Устранимые особенности аналитических фукнций. / Ю.Ю. Трохимчук. – К., 1992. – 222с.
1567550
  Скобельцын А.Е. Устраняется-ли гражданский иск из уголовного процесса в случае оправдательного приговора? / А.Е. Скобельцын. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1892. – 48
1567551
  Артамонов Владимир Устрашение Гетманщины // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 29-33. – ISSN 0235-7089


  Знищення Батурина.
1567552
  Лиддел Г. Устрашение или оборона? / Г. Лиддел, Г. Базиль. – М., 1962. – 192с.
1567553
  Гамильтон Д. Устрашители. Мстители : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 538, [6] с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-031-5
1567554
  Сидоров В.М. Устремление / В.М. Сидоров. – Москва, 1986. – 31с.
1567555
  Луковец А.И. Устремление в будущее / А.И. Луковец. – Москва, 1964. – 48с.
1567556
  Ганичев В.Н. Устремление вперед / В.Н. Ганичев. – Москва, 1981. – 432 с.
1567557
  Крыльцов Е.С. Устремленность / Е.С. Крыльцов. – М, 1967. – 63с.
1567558
  Цырендоржиев С.С. Устремленность : повести / Сергей Цырендоржиев ;. – Москва : Советская Россия, 1979. – 175 с.
1567559
  Гордеев С. Устремленность / С. Гордеев. – К, 1991. – 94с.
1567560
  Кудрейко А.А. Устремленность. / А.А. Кудрейко. – М., 1972. – 175с.
1567561
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1567562
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1567563
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1567564
  Щербаков А.А. Устремленные к звездам / А.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 141с.
1567565
  Костюкевич С.В. Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: противоречия Болонского процесса (реферат статьи дж. витте "устремленные к конвергенции и влюбленные в разнообразие: связь с противоречиями Болонского процесса") // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 56-60. – ISSN 0321-0383


  Окончание. Начало № 10, 2010. B статье анализируется понятие «конвергенция» в документах Болонского процесса и оценивается степень конвергенции, достигнутая между системами высшего образования Германии, Голландии, Франции и Англии за период 1998-2004 ...
1567566
  Костюкевич С.В. Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: противоречия Болонского процесса (реферат статьи Дж. Витте "Устремленные к конвергенции и влюбленные в разнообразие: связь с противоречиями Болонского процесса") // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 59-62. – ISSN 0321-0383


  Дж. Витте работает в Баварском государственном институте планирования и исследования высшего образования в Германии (The Bavarian State Institute for Higher Education Research and Planning, Germany). B статье анализируется понятие конвергенции в ...
1567567
  Сенів Д. Устремління до єдності й усамостійнення Української християнської церкви // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 99-101
1567568
  Робски О. Устрицы под дождем / Оксана Робски. – Москва : Астрель, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-17-045053-4
1567569
  Питер М. Устрій і завдання вищого навчального закладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 114–118. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1567570
  Гурбик А. Устроєві засади громадського судочинства й народна підсвідомість на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 102-123
1567571
  Бриман М.С. Устроители жизни / М.С. Бриман. – М., 1976. – 127с.
1567572
   Устройства автоматики и телемеханики.. – Чебоксары, 1971. – 118с.
1567573
  Еремеев И.С. Устройства автоматики на магнитных элементах / И.С. Еремеев, Л.С. Панасюк. – К., 1963. – 108с.
1567574
  Скаржепа В.А. Устройства автоматики на тиристорах. / В.А. Скаржепа, А.А. Морозов. – К., 1974. – 224с.
1567575
  Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами / К.И. Харазов. – М., 1990. – 255с.
1567576
  Смирнов Б.С. Устройства автоматической смены масштабов для АВМ. / Б.С. Смирнов, Е.И. Баду. – Л., 1978. – 96с.
1567577
  Чернов В.Г. Устройства ввода-вывода аналоговой информации для цифровых систем сбора и обработки данных / В.Г. Чернов. – М., 1988. – 183с.
1567578
  Ярославский Л.П. Устройства ввода-вывода изображений для цифровых вычислительных машин / Л.П. Ярославский. – М, 1968. – 86с.
1567579
  Романенко Ю.М. Устройства ввода-вывода ЭВМ / Ю.М. Романенко. – М., 1979. – 64с.
1567580
   Устройства ввода и вывода графической информации в ЭЦВМ.. – Москва, 1967. – 96с.
1567581
  Ваганов А.И. Устройства виброакустической диагностики и системы управления объектами с экстремальными условиями измерений. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.05.,05.13.07 / Ваганов А.И.; ОПУ. – Одесса, 1993. – 34л.
1567582
  Иванов А.П. Устройства вывода визуальной информаци ЭВМ Устройства регистрации / А.П. Иванов. – Горький, 1981. – 94с.
1567583
  Грачев А.Г. Устройства вывода информации из искровых камер с ферриторвыми сердечниками с прямоугольной петлей гистерезиса : Автореф... канд. техн.наук: / Грачев А. Г.; Объед. ин-т ядерных исслед. 13-6082 Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1567584
   Устройства вывода информации из многоканальных анализаторов.. – М., 1964. – 16с.
1567585
   Устройства выделения локационных сигналов из помех. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 230 с.
1567586
  Острейко Г.Н. Устройства высокочастотного питания комплекса установок встречных электрон-электронных и позитрон-электронных пучков Института ядерной физики СО АН СССР. : Автореф... Канд.техн.наук: / Острейко Г.Н.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1967. – 17л.
1567587
  Макаров С.Б. Устройства дискретной обработки радиосигналов / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Ленинград, 1984. – 71 с.
1567588
   Устройства для контроля параметров полупроводниковых приборов.. – М., 1964. – 16с.
1567589
  Шиянов А.И. Устройства для настройки магнитофонов / А.И. Шиянов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 86 с.
1567590
  Штамбергер Г.А. Устройства для создания слабых постоянных магнитных полей / Г.А. Штамбергер; АН СССР; Институт автоматики и электрометрии; Карандеев К.Б. – Новосибирск : Наука, 1972. – 176 с.
1567591
  Самойлов Л.К. Устройства задержки информации в дискретной технике / Л.К. Самойлов. – Москва : Советское радио, 1973. – 255 с.
1567592
  Догановский С.А. Устройства запаздывания и их применение в автоматических системах / С.А. Догановский, В.А. Иванов. – М., 1966. – 280с.
1567593
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П. Глудкин, А.Е. Густов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 112 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
1567594
   Устройства и системы контроля и управления технологическими процессами и технологическим оборудованием при производстве ИЭТ. – Москва, 1989. – 192 с.
1567595
   Устройства и элементы систем автоматизации научных экспериментов.. – Новосибирск, 1970. – 584с.
1567596
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления.. – М.
1. – 1973. – 680с.
1567597
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления.. – М.
2. – 1975. – 687с.
1567598
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управленя.. – М.
3. – 1976. – 735с.
1567599
   Устройства и элементы теории автоматики и телемеханики.. – М., 1952. – 248с.
1567600
   Устройства машинной памяти. – М., 1986. – 62с.
1567601
  Абакумов В.Г. Устройства на видиконе для ввода графиков в электронные вычислительные машины / В.Г. Абакумов, А.И. Петренко. – Москва : Энергия, 1967. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1567602
  Козловский В.В. Устройства на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников. – Киев, 1987. – 191 с.
1567603
  Глузман П.Л. Устройства на основе управляемых магнитных элементов / П.Л. Глузман, В.П. Миловзоров, В.В. Юдин. – Москва, 1986. – 160 с.
1567604
  Гвоздева Ирина Маратовна Устройства нелинейной пространственной фильтрации в системах ситуационного управления : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Гвоздева Ирина Маратовна; Мин-во образ. Украины. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1567605
  Рогачев В.И. Устройства обработки сигналов на акустических волноводах / В.И. Рогачев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1979. – 169 с.
1567606
  Койбла Х. Устройства обработки частотно-фазовых сигналов на основе параметрических генераторов в системах управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Койбла Х.; КПИ. – К, 1987. – 13л.
1567607
  Грошев А.А. Устройства отображения информации на основе жидких кристаллов / А.А. Грошев. – Л, 1977. – 80с.
1567608
  Лямичев И.Я. Устройства отображения информации с плоскими экранами / И.Я. Лямичев. – Москва, 1983. – 207 с.
1567609
  Гуральник А.К. Устройства памяти современных и перспективных ЦВМ: (Конструкции и технология). / А.К. Гуральник. – М., 1976. – 344с.
1567610
  Лобов Г.Д. Устройства первичной обработки микроволновых сигналов : Физические принципы. Анализ и синтез. Применения / Г.Д. Лобов. – Москва : МЭИ, 1990. – 254 с.
1567611
  Лучук А.М. Устройства передачи дискретной информации. / А.М. Лучук. – К., 1978. – 260с.
1567612
  Анисимов Б.В. Устройства подготовки данных для ЭВМ / Анисимов Б.В., Хомяков К.С. – Москва : Машиностроение, 1972. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119. – (Вычислительная техника)
1567613
  Шустов Э.И. Устройства последовательного спектрального анализа / Э.И. Шустов, Л.В. Хабарова. – Москва : Связь, 1978. – 109 с.
1567614
  Савинов А.М. Устройства преобразования информации в системах числового программного управления: лекция. / А.М. Савинов. – М.
ч. 2. – 1978. – 48с.
1567615
  Данилов Б.С. Устройства преобразования сигналов для передачи цифровых данных / Б.С. Данилов. – М, 1971. – 42с.
1567616
  Колосовский Е.А. Устройства приема и обработки сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 200700 - "Радиотехника" направления подготовки дипломированных специалистов 654200 - "Радиотехника" / Е.А. Колосовский. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2007. – 455 , [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 452-453. – (Учебное пособие для высших учебных заведений . Специальность). – ISBN 5-93517-264-X
1567617
  Лапий В.Ю. Устройства ранговой обработки информации. / В.Ю. Лапий. – К., 1986. – 121с.
1567618
  Богомолов В.Н. Устройства с датчиками Холла и датчиками магнитосопротивления / В.Н. Богомолов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-168. – (Библиотека по автоматике ; вып. 42)
1567619
  Вуль В.А. Устройства сверхбыстродействующей памяти на туннельных диодах / В.А. Вуль, Б.Г. Трайто. – Ленинград, 1969. – 156с.
1567620
  Альтман Дж.Л. Устройства сверхвысоких частот / Дж.Л. Альтман. – Москва : Мир, 1968. – 488 с.
1567621
  Сазонов Д.М. Устройства СВЧ : учеб. пособие / Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.А. Мишустин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 295 с.
1567622
  Максимов В.М. Устройства СВЧ : основы теории и элементы тракта: Учебное пособ. для студ.вузов, обуч-ся по направлению подготовки диплом. специалистов "Радиотехника" / В.М. Максимов; Ред.совет: Бакулев П.А., Воскресенский Д.И., Карташев В.Г. и др. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 72с. – ("Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; вып. 3). – ISBN 5-94818-005-0
1567623
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации / И.С. Еремеев. – Москва, 1980. – 161с.
1567624
   Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний. – Москва : Советское радио, 1980. – 295 с.
1567625
  Барыкова Н.Г. Устройства теплотехнических измерений и автоматического управления электростанций / Н.Г. Барыкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : [б. и.], 1985. – 200 с.
1567626
  Ножников Г.Е. Устройства управления ЦВМ / Г.Е. Ножников. – М, 1971. – 48с.
1567627
  Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы : Учебник для вузов / Т.А. Рычина, А.В. Зеленский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 352с.
1567628
  Крайзмер Л.П. Устройства хранения дискретной информации / Л.П. Крайзмер. – Москва-Л., 1961. – 360с.
1567629
  Крайзмер Л.П. Устройства хранения дискретной информации / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1969. – 312с.
1567630
  Бутусов И.В. Устройства цифровой индикации и регистрации информации / И.В. Бутусов. – К., 1966. – 68с.
1567631
  Розоринов Г.Н. Устройства цифровой магнитной звукозаписи / Г.Н. Розоринов, В.Д. Свяченый. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1567632
  Махнанов В.Д. Устройства частотного и время-импульсного преобразования. / В.Д. Махнанов, Н.Т. Милохин. – М., 1970. – 128с.
1567633
  Кудрин И.Г. Устройства шумоподавления в звукозаписи / И.Г. Кудрин. – Москва, 1977. – 88 с.
1567634
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – К, 1974. – 599с.
1567635
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Вища школа, 1980. – 560с.
1567636
   Устройства электропитания и электропривода малой мощности. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1969. – 360 с.
1567637
   Устройства электропитания мощных радиосистем. – Москва : Энергия, 1972. – 168 с.
1567638
   Устройства электропитания электронной аппаратуры. – Киев : Техніка, 1980. – 239 с.
1567639
  Овчинников В.В. Устройство автоматического объема информации / В.В. Овчинников. – Москва, 1971. – 199с.
1567640
  Боровских Ю.И. Устройство автомобилей : учебник для средних проф.-технических училищ / Ю.И.Боровских, В.М. Кленников , А.А. Сабинин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 166 с. – (Профтехобразование. Автомобильный транспорт)
1567641
   Устройство ввода-вывода ЭВМ.. – Л.
1. – 1975. – 22с.
1567642
  Савета Н.Н. Устройство ввода и вывода информации универсальных электронных цифровых вычислительных машин. / Н.Н. Савета. – М., 1971. – 296с.
1567643
  Марчук О.Н. Устройство двигателя внутреннего сгорания как система знаний / О.Н. Марчук. – К., 1975. – 56с.
1567644
  Бычков Ю.А. Устройство для автоматического просмотра ядерных фотоэмульсий. : Автореф... Канд.техн.наук: / Бычков Ю.А.; Объедин.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1567645
  Щербина С.В. Устройство для калибровки и метрологической поверки цифровых сейсмических регистраторов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 161-171 : рис., табл. – Библиогр.: с. 169-171. – ISSN 0203-3100
1567646
  Бурачек В.Г. Устройство для количественного (спектрального) дешифрирования фотографических аэро- и космических снимков / В.Г. Бурачек, А.О. Кравченко // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 51-53 : Рис.
1567647
  Красовский И.С. Устройство для определения силы удара при динамических испытаниях конструкций // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 198-204 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1567648
  Боженов В.Ф. Устройство для сборки транзисторных приемников / В.Ф. Боженов. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 17 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 498)
1567649
  Григорьев Анатолий Николаевич Устройство для снижения погрешности дозирования сыпучих материалов на базе итерационных алгоритмов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Григорьев Анатолий Николаевич; Одесский политехн. ин-т. – Одесса, 1985. – 16 с.
1567650
  Григорьев Анатолий Николаевич Устройство для снижения погрешности дозирования сыпучих материалов на базе итерационных алгоритмов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Григорьев Анатолий Николаевич; Одес. Политех. ин-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1567651
   Устройство для учета твердого и жидкого стока при ливневой эрозии / Ю.В. Егоров, А.В. Бобков, Е.Н. Есафова, А.Д. Флесс // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 239-243 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0032-180Х
1567652
  Исаев В.Н. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий / В.Н. Исаев. – М, 1984. – 296с.
1567653
  Шибаев В.И. Устройство и монтаж скрытых электропроводок в крупнопанельных жилых домах / В.И. Шибаев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 48 с.
1567654
  Любченко Ю.Д. Устройство и оборудование селекционных лабораторий для отбора свекловичных высадок. / Ю.Д. Любченко. – К., 1922. – 20с.
1567655
  Новорусский М.В. Устройство и оборудование школы / М. Новорусский. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Безобразова, 1912. – 77, [2] с., [4] л. ил. : ил.
1567656
   Устройство и оборудование школы по данным выставки 1912 года и другим позднейшим материалам / Имп. Рус. техн. о-во ; Под ред. Ф.М. Левшина и при участии проф. Л.П. Шишко, проф. Г.В. Хлопина, М. Новорусского [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Р.Г. Шредера, 1914. – V, 298 с. : ил.
1567657
  Лезнов С.И. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок / С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. – Москва, 1979. – 135 с.
1567658
  Лысогорский Б.Я. Устройство и обслуживание современных торговых автоматов / Б.Я. Лысогорский, М А. Грановский. – К., 1980. – 232с.
1567659
  Орлов Б.В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий / Б.В. Орлов. – М., 1976. – 431с.
1567660
  Василевский П.Ф. Устройство и расчет литниковых систем стальных отливок при заливке форм из стопорных ковшей : Автореф... канд.техн.наук: / Василевский П.Ф.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1954. – 14л.
1567661
  Семенов Д.Д. Устройство и ремонт велосипеда. / Д.Д. Семенов. – Москва, 1954. – 168с.
1567662
  Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов / И.С. Майзенберг. – 2-е стереотип. изд. – К, 1962. – 319с.
1567663
  Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов / И.С. Майзенберг. – 3-е переработ. и доп. – К, 1963. – 440с.
1567664
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич, А.Е. Пескин. – Москва, 1987. – 302 с.
1567665
   Устройство и ремонт цветных телевизоров. – Киев : Техніка, 1987. – 93 с.
1567666
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич, А.Е. Пескин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1567667
  Атабеков В.Б. Устройство и ремонт электрооборудования городских подстанций / Атабеков В.Б. – Москва : Стройиздат, 1968. – 347 с. : ил. – Библиогр.: с. 345
1567668
  Иевский Н.К. Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля / Н.К. Иевский. – М, 1977. – 96с.
1567669
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание современных телевизоров / А.Г. Константиновский. – К., 1969. – 234с.
1567670
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание современных телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 2-е, стереотип. – Киев, 1970. – 234 с.
1567671
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1975. – 255 с.
1567672
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 4-е. – Киев, 1976. – 192 с.
1567673
  Дитятин И.И. Устройство и управление городов России : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Меркулова
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1875. – [4], 508, III с.
1567674
  Дитятин И. Устройство и управление городов России / И. Дитятин. – 1875-1877. – Ярослав : Тип. Г.В.Фалька
Т. 2 : Городское самоуправление в настоящем столетии : Городское самоуправление в России: Введение; Кн. 1: Городское самоуправление до издания городового положения 1870 года; Кн. 2: Новое городовое положение (1846 года) для Петербурга и прим. его к Москве. – 1877. – [4], IV, 565 с.
1567675
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1985. – 215с.
1567676
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1986. – 215с.
1567677
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1987. – 222с.
1567678
  Медведков В.И. Устройство и эксплуатация бронетранспортеров БТР-60ПБ, БТР-70 и автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 / В.И. Медведков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1984. – 1984с.
1567679
  Овчинников В.Ф. Устройство и эксплуатация донного трала / В.Ф. Овчинников. – М., 1955. – 46с.
1567680
  Молдованов А.И. Устройство и эксплуатация колхозных прудов и водоёмов на юго-востоке Украины / А.И. Молдованов. – К., 1951. – 63с.
1567681
  Атабеков В.Б. Устройство и эксплуатация передвижных электростанций : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений и подготовка рабочих на производстве] / Атабеков В.Б., Михайловский Ю.В., Подковыров М.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 400
1567682
  Аврух А.Я. Устройство и эксплуатация щеточных узлов современных турбогенераторов и турбовозбудителей / А.Я. Аврух, В.Г. Зайчиков, В.А. Шелепов. – Москва : Энергия, 1974. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 136
1567683
  Чирахов Ф.Х. Устройство кабельных линий слабого и сильного тока / Ф.Х. Чирахов. – Москва : НКПС Трансжелдориздат, 1934. – 176 с.
1567684
  Петрова Е.П. Устройство обмена информацией оператора с процессором / Е.П. Петрова, М.С. Саплин. – М., 1976. – 104с.
1567685
  Каринский С.С. Устройство обработки сигналов на ультразвуковых поверхностных волнах / С.С. Каринский. – Москва : Советское радио, 1975. – 176 с.
1567686
  Роуз С. Устройство памяти от молекул к сознанию. / С. Роуз. – Москва, 1995. – 379с.
1567687
  Жумабекова Н.К. Устройство поверхности Таласской долины и их влияние на формирование ландшафтов / Н.К. Жумабекова, Т.Н. Кулматов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 279-283
1567688
  Себровская Т.П. Устройство подготовки данных для ЭВМ: уч. пособие / Т.П. Себровская. – Минск, 1983. – 111с.
1567689
   Устройство промышленных роботов.. – Л., 1980. – 333с.
1567690
  Абрамов И.Б. Устройство противофильтрационных экранов на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) и целесообразность строительства полигонов ТБО // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1567691
  Спижевский И.И. Устройство сетей для деревенских трансляционных узлов / И.И. Спижевский. – Москва : Издательство НКПТ, 1929. – 23 с.
1567692
  Побежимов И.Ф. Устройство Советской Армии / И.Ф. Побежимов. – Москва, 1954. – 144с.
1567693
  Винокур И.Ф. Устройство современных дирижаблей / И.Ф. Винокур. – Ленинград, 1934. – 160с.
1567694
  Юхимчук Д.Ф. Устройство цветников. / Д.Ф. Юхимчук, Э.П. Шарапова. – К., 1968. – 78с.
1567695
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизации / А.Х. Дубровский. – Москва, 1984. – 272 с.
1567696
  Лурье М.Г. Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок. / М.Г. Лурье. – М., 1976. – 263с.
1567697
  Лурье М.Г. Устройство, монтаж и экспулатация осветительных установок / М.Г. Лурье, Л.А. Райцельский, Л.А. Циперман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 264 с.
1567698
  Егоров Г.П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок / Г.П. Егоров, А.И. Коварский. – Москва, 1962. – 527 с.
1567699
   Устройство, наладка, ремонт и эксплуатация гравиметрической аппаратуры.. – М., 1964. – 224с.
1567700
  Прищеп Л.Г. Устройство, эксплуатация и защита силовых электроустановок / Л.Г. Прищеп. – Москва : Колос, 1971. – 176 с.
1567701
  Вольмир А.С. Устройчивость упругих систем / А.С. Вольмир. – Москва, 1963. – 879с.
1567702
  Пальмер Г.Е. Устрый метод обучения иностранным языкам / Г.Е. Пальмер. – Москва, 1961. – 165с.
1567703
  Кару К. Уступительные конструкции в эстонском и русском языках / Катрин Кару. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 249 с. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 17). – ISBN 9949-11-505-1
1567704
  Юрик В.А. Уступительные конструкции с формами сослагательного наклонения глаголов в латышском и русском языках в сопоставительном плане / В.А. Юрик. – Даугавпилсс, 1963. – [14 с.]. – Отд. оттиск из : "Ученые записки Даугавпилсского пед.ин-та", сер.филологическая, т. 8, вып. 5, 1963 г., с.95-108
1567705
  Эстрина Л.С. Уступительные конструкции, формируемых местоименными словами с частицей НИ, в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Эстрина Л.С.; Казанский гос.ун-т. – 20л.
1567706
  Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідновинах (на матеріалах судової практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пушай В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1567707
  Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах ( на матеріалах судової практики) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Пушай В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 199л. – Бібліогр.: л. 187-199
1567708
  Северин О Уступка вимоги і перевід боргу у сфері ЗЕД: принципова правомірність і питання валютного контролю // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-50
1567709
  Рыбаков А.А. Устюжна / А.А. Рыбаков. – Москва, 1981. – 213 с.
1567710
   Устюжский летописный свод.. – М.-Л., 1950. – 128с.
1567711
  Сербина К.Н. Устюжское летописание XVI-XVIII вв. / К.Н. Сербина. – Л., 1985. – 135с.
1567712
  Игумнова Т.С. Устюшка и я / Т.С. Игумнова. – Москва, 1957. – 247с.
1567713
  Харитонов А.И. Усть-Илимск. / А.И. Харитонов. – Иркутск, 1989. – 269с.
1567714
   Усть-Илимское водохранилище.. – Новосибирск, 1975. – 218с.
1567715
  Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск / Н.В. Алексеенко. – Алма-Ата, 1970. – 102с.
1567716
  Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск / Н.В. Алексеенко. – Алма-Ата, 1970. – 102с.
1567717
  Чистяков М. Усть-Камень / М. Чистяков. – Алма-Ата, 1969. – 88с.
1567718
  Григоренко И.Н. Усть-Лабинск / И.Н. Григоренко. – Краснодар, 1979. – 79с.
1567719
  Эртюков В.Ни. Усть-Мильская культура эпохи бронзы Якутии / В.Ни. Эртюков. – М, 1990. – 149с.
1567720
  Эртюков В.И. Усть-мильская культура эпохи бронзы Якутии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Эртюков В.И.; МВ и ССО РСФСР,Кемеровский гос.ун-т. – Якутск, 1989. – 18л.
1567721
   Усть-Урт Кара-Калпакский, его природа и хозяйство : итоги Усть-Уртской комплексной экспедиции (1944-1945 гг.). – Ташкент : АН УзССР, 1949. – 232 с.
1567722
  Солдатенко Л.В. Устье Тисо-Дунайского бассейна. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Солдатенко Л.В.; АН СССР. Ин-т археологии. – Л., 1982. – 24л.
1567723
   Устье.. – Л., 1981. – 221с.
1567724
  Шульга В.Г. и Бухаленко Е.И. Устьевое оборудование нефтяных и газовых скважин / В.Г. и Бухаленко Е.И. Шульга. – М., 1978. – 236с.
1567725
  Берлинский Н.А. Устьевые области как особый географический объект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 41-55 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1567726
  Нечай И.Я. Устьевые области рек Нямус и Преголи : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Нечай И.Я. ; МВССО СССР, Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1961. – 13 с.
1567727
  Залогин Б.С. Устьевые области рек СССР / Б.С. Залогин, Н.А. Родионов. – Москва : Мысль, 1969. – 312с.
1567728
  Чистякова Г.А. Устьинский мост. / Г.А. Чистякова. – М., 1980. – 95с.
1567729
  Журавский А.В. Устьцылемская Зоологическая станция, находящаяся под подкровительством Императорской Академии наук // Научные организации. Компакт - 252239. – 4 с.
1567730
  Самойлов И.В. Устья рек / И.В. Самойлов. – Москва : Географгиз, 1952. – 527с.
1567731
  Олиферов А.Н. Устья рек / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1985. – 73с.
1567732
  Шань М.О. Усувні особливості розв"язків анізотропних параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шань Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1567733
  Бонайн Д. Усунення бар"єрів та забезпечення стимулювання обстоювання екологічних законів громадянами // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 29-42.
1567734
  Крючкова І.В. Усунення викривлень в інституційній структурі ВНД України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 20-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1567735
  Рябоконь Є.О. Усунення від права на спадкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-74. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу чинного спадкового законодавства, яке регулює підстави та порядок усунення спадкоємця від права на спадкування. This article is devoted to examination and analysis of current inheritance legislature concerning grounds ...
1567736
   Усунення від права на спадкування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 110-111.
1567737
  Бондарєва М. Усунення від права на спадкування: проблеми теорії і практики / М. Бондарєва, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1567738
  Голян В.А. Усунення господарських дисбалансів і диспропорцій як важлива передумова відновлення економічного зростання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 7-20
1567739
  Бугаков О.В. Усунення граматичної омонімії прийменників в українському тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 50-53. – ISBN 966-8188-07-1
1567740
  Прокоп Т.І. Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 256-267. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1567741
  Волков А. Усунення колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 71-75.
1567742
  Снідевич О.С. Усунення недоліків нотаріального акта: питання теорії і практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 13-16
1567743
  Мудрак Н.В. Усунення неоднозначності багатошкальних фазових вимірювань у випадку цілочисельних масштабних коефіцієнтів / Н.В. Мудрак, Ю.Д. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виведено зручні для програмування формули усунення багатозначності фазових вимірювань у випадку цілих значень мастабних коефіцієнтів з використанням методу декодування за похилими дискретами. Ймовірність правильного усунення неоднозначності можна ...
1567744
  Мекуш О.Г. Усунення неоднозначності декодування криптографічної схеми Рабіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 180-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обґрунтована модель кодування по криптографічній схемі Рабіна з усуненням неоднозначності декодування з допомогою додавання надмірності до оригінального послання перед кодуванням.
1567745
  Белз О.Г. Усунення нестаціонарності часових рядів під час статистичного моделювання соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 163-171 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1567746
  Ластовецький А. Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.8-12
1567747
  Розгон О. Усунення подвійного оподаткування: національний та міжнародний рівні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 28-35
1567748
  Іванський А.Й. Усунення правових колізій при застосуванні фінансової відповідальності до платників податків в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 111-117. – (Правознавство ; Вип. 365)
1567749
  Кісіль З.Р. Усунення причин і умов вчинення правопорушень посадовими особами системи МВС України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-32.
1567750
  Васильєв О.М. Усунення сингулярностей кореляційних функцій багатокомпонентної суміші / О.М. Васильєв, О.В. Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему усунення сингулярностей у виразах для парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідкої системи, що мають місце в рамках наближення Орнштейна-Церніке. Проаналізовано кілька підходів, які можуть використовуватися для вирішення ...
1567751
  Паламар Л. Усунення умов, що сприяють учиненню злочинів, пов"язаних із незаконним отриманням банківських кредитів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 106-109
1567752
  Болдуева О.В. Усунення цінового монополізму інститутів інфраструктури ринку цінних паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1567753
  Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі філологічного тлумачення та аналізу наукових публікацій запропоновано використовувати в земельно-правовій науці України термін "заповнення прогалин" як більш загальний, що включає як усунення прогалин, так і їх подолання; ...
1567754
  Снідевич О.С. Усуненя недоліків нотаріального акта: питання теорії та практики // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 412-416. – ISBN 978-617-566-402-5
1567755
  Семенов В.А. Усуни на севере Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 99-110. – ISSN 1563-0102
1567756
  Дунаєвська Л. Усунути недоліки організації і проведення судово-медичних експертиз у справах про професійні правопорушення медичних працівників // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 76-77. – ISSN 0132-1331
1567757
  Сергійчук В.І. Усупереч волі українців-автохтонів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 194-205. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 70-річчя передачі Берестейщини до Білорусі.
1567758
  Сергійчук В. Усупереч інтересам СРСР і деяких "демократів" Заходу // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 30-річчя проголошення незалежності України.
1567759
  Чухно А.А. Усуспільнення та відособлення: необхідність нових підходів в теорії та практиці / А.А. Чухно, В. Новиков // Екон. Рад. України, 1990. – №10
1567760
  Коева С. Усъвършенствуване работата на творческите объединения на класните ръководители / С. Коева. – София, 1980. – 78с.
1567761
  Карикаш Ф. Усы / Ф. Карикаш. – Москва, 1970. – 192с.
1567762
   Усы, лапы, хвост : Язык кошек // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
1567763
   Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние "альтернативных форм симейной жизни" и практика Европейского Суда по правам человека // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 10. – С. 77-85. – ISSN 0132-0831
1567764
  Кравцова Т. Усыновление в Украине / Т. Кравцова, Ю. Некляев // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Законодательное регулирование важного шага ".
1567765
  Соколов И.И. Усыновление и его отношение к браку в Византии и на современном греческом востоке : Историко-правовой очерк / И.И. Соколов. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1910. – 128 с.
1567766
  Татаринцева Е.А. Усыновление по английскому праву // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 85-92. – ISSN 0132-0769
1567767
  Свердлов Г.М. Усыновление по советскому праву / Г.М. Свердлов. – М, 1951. – 299с.
1567768
  Коэткина И.А. Усыновление по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук: / Коэткина И.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. юридич. фак. – Москва, 1953. – 15 c.
1567769
  Клячко М.М. Усыновление по советскому семейному праву. / М.М. Клячко. – М., 1963. – 53с.
1567770
  Кузьмичева Л.А. Усыновление по советскому семейному праву. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Кузьмичева Л.А.; Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1976. – 18л.
1567771
  Шахматов В.П. Усыновление, опека и попечительство / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1979. – 59с.
1567772
  Паульсен Сузана Усыпальница кембрийского периода / Паульсен Сузана, Хуцлер Тобиас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 35-43 : фото. – ISSN 1029-5828
1567773
  Дюма А. Усыпальница Людовика Святого : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 90-92 : Фото
1567774
  Красицкий Д.Ф. Усыпальница Юрия Долгорукого / Д.Ф. Красицкий, П.К. Федоренко. – Москва ; Ленинград, 1948. – 36 с.
1567775
  Частухин В.Я. Усыхание дуба в Воронежской области и причины этого явления / В.Я. Частухин. – с.
1567776
  Науменко И.М. Усыхание дуба в Воронежском заповеднике и лесхозах Воронежской области, его причины и практические мероприятия, с ним связанные / И.М. Науменко, 1949. – 33 с. – Отд. оттиск
1567777
  Ярошенко Г.Д. Усыхание дубов и некоторых других пород в Апаранском районе / Г.Д. Ярошенко. – Ереван, 1951. – 869-871с.
1567778
  Илюшин И.Р. Усыхание хвойных лесов от задымления / И.Р. Илюшин. – М.-Л., 1953. – 40с.
1567779
  Боровський О. Уся канцелярська рать. Укомплектовано повний склад нового уряду Німеччини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 28). – С. 5


  "Через п"ять місяців після виборів до Бундестагу в Німеччині сформовано уряд".
1567780
   Уся Київщина на 1928 рік : довідна книга : рік видання третій. – Київ : Пролетарська правда, 1928. – XVI, 605, XVII-XXIV с.
1567781
  Соколов Б. Уся надія на вакцинацію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 5


  Світові втрати від короновірусу вже можна порівняти з людськими втратами під час Другої світової війни.
1567782
  Іршад Улла Хан Уся потуга цього світу: з книжки "Ці діти прийдешнього" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 32. – ISSN 0320-8370
1567783
  Сергійчук Володимир Уся правда про єврейські погроми : Мовою невідомих документів і матеріалів / Сергійчук Володимир; Інститут дослідження модерної історії України; Фундація ім.С. Петлюри; Філадельфія -США. – Київ : Козаки, 1996. – 128с. – ISBN 9665140086
1567784
  Ткачик Н. Уся рівновага всесвіту : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 27-29. – ISSN 0868-4790
1567785
  Воротнюк Г.Ф. Усьому голова / Г.Ф. Воротнюк. – Київ, 1983. – 135с.
1567786
  Ган Е.А. Утбалла : повесть / Елена Ган. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – 281 с. – ISBN 5-7539-0010-0
1567787
  Каменская Н.В. Утварэнне Беларускай Совецкай Соцыялістычнай дзяржавы / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 22с.
1567788
  Каменская Н.В. Утварэнне Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі / Н.В. Каменская. – Минск, 1946. – 169с.
1567789
  Чепелєв В.І. Утверджене життям / В.І. Чепелєв. – К, 1968. – 46с.
1567790
  Осетинський А. Утвердження авторитету суду у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1331
1567791
  Глушко О.К. Утвердження активної соціальної дії / О.К. Глушко. – Київ, 1980. – 48с.
1567792
  Муквич Г.А. Утвердження атеїзму радянської людини / Г.А. Муквич. – Київ, 1973. – 231с.
1567793
  Гречило А. Утвердження герба Української Народної Республіки в 1917-1918 роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 140-153. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1567794
  Мисник П.Д. Утвердження гуманізму / П.Д. Мисник. – К., 1962. – 108с.
1567795
  Сорос Дж. Утвердження демократії / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1994. – 224с. – ISBN 5-7707-5625-Х
1567796
  Скрипнюк О. Утвердження демократії у правовому контексті європейської інтеграції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 133-138
1567797
  Сенич Ю.В. Утвердження династії Люксембургів на чеському троні (початок XIV ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 49-53. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1567798
  Бодрухин В. Утвердження династії Святославичів у Чернігові // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.35-37
1567799
  Автушенко І.Б. Утвердження етики лівого радикалізму в культурному житті України (20-30 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 42)


  Досліджується процес утвердження в українській культурній творчості екстремістської політики більшовицького уряду
1567800
   Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права - пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів в Україні". Інтерв"ю учасників форуму - журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 74-135. – ISSN 1026-9932


  На питання про реформування судової системи в Україні сьогодні дали відповідіь науковці: В. Тацій, Ю. Шемшученко, Н. Кузнєцова, О. Святоцький, Я. Романюк, В. Маляренко, А. Селіванов, Д. Притика, О. Ющик, В. Кононенко, В. Гуменюк, Б. Гулько, Б. Львов, ...
1567801
   Утвердження життя. – К., 1979. – 262с.
1567802
  Скрипнюк О.О. Утвердження засад демократичного, політичного режиму в конституційному процесі сучасної України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 317-323. – ISSN 2524-017X
1567803
   Утвердження зв"язку багатьох поколінь нашого народу. Указ Президента України № 423/2021 Про День Української Державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
1567804
  Демиденко Володимир Олексійович Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Демиденко В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
1567805
  Кулага Е. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.92-96
1567806
  Борець А. Утвердження ідеї державної незалежності України на сторіках журналу "Книгар" (1917-1921) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 162-169


  У статті розглянуто відображення на сторінках часопису "Книгар" процесу утвердження ідеї державної незалежності України серед української громадськості. Зазначено, що головною причиною відмови від ідей федералізму та автономії на користь незалежності ...
1567807
  Мельник Л. Утвердження ідеї окремішності і самобутності українського народу (М. Костомаров і П. Куліш) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 26-37. – ISBN 978-966-2911-50-3
1567808
  Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Леонід Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. : портр. – Бібліогр.: с. 97-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-50-3
1567809
  Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець XVIII-початок ХХ ст.) : Консп.лекцій / Л.Г. Мельник; МОУ, HМК ВО, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 84 с.
1567810
  Геник М. Утвердження ідеї української державності в політичних концепціях польської опозиції // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 99-107. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1567811
  Брехаря С.Г. Утвердження інноваційно-технологічної моделі сучасної економіки і масштаби впливу фінансово-промислових груп // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 151-189. – ISBN 978-966-02-9032-7
1567812
  Киридон А. Утвердження комуністичного побуту в суспільстві радянської України 1920-х років: онтологічний та аксіологічний аспекти // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 5-9
1567813
  Нестерович В. Утвердження конституційного ладу України в контексті сучасних конституційних цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 319-322
1567814
   Утвердження ленінських ідей про державу і право на Україні.. – Львів, 1972. – 299с.
1567815
  Дорошко М. Утвердження міжнародної правосуб"єктності УСРР у 1919-1922 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Використавши широку джерельну базу, автор досліджує процес становлення зовнішньополітичного відомства радянської України і стверджує, що упродовж 1919-1922 рр. УСРР перетворилася на суб"єкт міжнародного права. Использовав значительное количество ...
1567816
  Працьовитий В. Утвердження морально-етичних ідеалів українців у драмі "Наталка Полтавка" Івана Котляревського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 169-177. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1567817
  Просалова В. Утвердження національних цінностей у поезії Ю. Липи // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 37-43. – ISBN 966-7517-08-X
1567818
  Нестеренко П. Утвердження національного характеру - основа художньої сутності українського книжкового знаку // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 163-168. – ISSN 0868-4790
1567819
  Стишов О. Утвердження національної ідентичності у словотворенні // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 16-19
1567820
  Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.3-41. – ISSN 0130-5247
1567821
  Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1567822
  Барвінська П.І. Утвердження нової концепції східноєвропейської історії в Австрії після Другої світової війни (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 21-27. – ISSN 2076-1554
1567823
  Кердівар Н.І. Утвердження позитивного начала в образній структурі прози М. Трублаїні // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 104-108. – (Філологічні науки ; № 2)
1567824
  Щербак В.О. Утвердження політичного статусу Гетьманщини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
1567825
  Олійник У.М. Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 336-346. – ISSN 2078-9165
1567826
  Казьмирчук Г.Д. Утвердження православної віри в Київській Русі / Г.Д. Казьмирчук, В.Д. Холодьон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 39)


  Висвітлюється проблема утвердження православної віри в Київській Русі, дається аналіз характерних рис цього складного явища, підкреслюються спільні риси православ"я з давніми релігіями світу.
1567827
  Соколова І. Утвердження принципів поширення наукових матеріалів на умовах відкритого доступу в нормативно-правових документах України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 117-136. – ISSN 2224-9516
1567828
  Авер"янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині українського адміністративного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-70
1567829
  Чехович Т.В. Утвердження принципу поділу влади в конституційній історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 205-208. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено питанням становлення принципу розподілу влади в конституційній історії України, його значенню і втіленню в законодавчих актах. The issues of the development of the principle of separation of powers in the constitutional history of Ukraine, ...
1567830
  Myshanych Yaroslav Утвердження просвітницької естетики у щоденнику Петра Апостола // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 100-114. – ISSN 2353-5644
1567831
  Федоренко В. Утвердження процесуального конституційного права як запорука дієвості принципу верховенства права в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-97. – ISSN 0132-1331
1567832
  Щербатюк В.М. Утвердження радянської тоталітарної влади в Україні 1917-1933 рр. та її наслідки (за матеріалами архівів України, преси, споминів очевидців та наукових досліджень) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 157-164. – ISBN 966-614-021-7
1567833
  Черняков Б. Утвердження репортажних засад фотожурналістики піонерської доби / Борис Черняков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-108. – (Журналістика ; Вип. 3)
1567834
  Магновський І.Й. Утвердження референдної демократії в Україні в контексті європейських стандартів // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 138-141. – ISBN 978-617-7069-57-6
1567835
  Ляпіна О.В. Утвердження Росії на Кавказі (середина 16 - перша третина 19 ст.) : навчальний посібник / Олена Ляпіна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-171-213-2
1567836
  Гайдуцький П.І. Утвердження соціально-ринкової моделі економіки в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1567837
  Огородник І.В. Утвердження соціального безсмертя / І.В. Огородник. – К., 1987. – 47с.
1567838
  Кудряченко А.І. Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 18-22
1567839
  Демиденко Володимир Олексійович Утвердження та забезпечення конституційних прав і свобод людини й громадянина в діяльності міліції : Дис.... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Демиденко Володимир Олексійович; МВС України. Нац.акад.внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – 222л. + Додатки: л.212-222. – Бібліогр.:л.168-212
1567840
  Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини - головний обов"язок держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
1567841
  Гурська Л.І. Утвердження та розвиток української мови як основи національної ідентичності в Україні (кінець XVI - перша пол. XVII ст.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 12-14
1567842
  Северінова О.Б. Утвердження толерантності в мультикультурному суспільстві: порівняльно-політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Северінова Олександра Борисівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1567843
  Свєженцева О.І. Утвердження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40-50-х років: зовнішньополітичний фактор // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 87-93. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1567844
  Піляр І.В. Утвердження транспарентного статусу органів публічного обвинувачення як невід"ємна засада існування та розвитку демократичного суспільства // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 94-100. – ISSN 2413-6433
1567845
  Оленич А. Утвердження України як правової держави: проблеми та перспективи // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 266-269. – ISBN 978-966-2075-20-5
1567846
  Гречило А. Утвердження українських національно-державних символів у 1917-1920 рр. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 47-61
1567847
   Утвердження християнства ( I-II ст. н. е.): античні писемні джерела : навч. посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін "Релігієзнавство", "Філософія", "Культурологія" / Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України" ; [уклад. І.П. Мозговий]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 373 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 347-356. – ISBN 978-966-8958-80-9
1567848
  Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1988. – 259,(2)с. – Бібліогр.: с.229-255
1567849
  Клименко Л.В. Утвердження юридичного статусу французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 169-175. – ISBN 966-581-231-9
1567850
  Клименко Л.В. Утвердження юридичного статусу французької мови // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1567851
  Черненко К.У. Утверджувати правду життя, високі ідеали соціалізму / К.У. Черненко. – К., 1984. – 16 с.
1567852
  Сергійчук В. Утверджувати правду, а не догоджати сусідові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 липня (№ 118). – С. 4


  Волинська трагедія: Певні кола Польщі, з огляду на відсутність політичної волі в Україні, зуміли нав"язати свої правила гри.
1567853
  Симоненко П.М. Утверджувати реальний народний суверенітет // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 86-91.
1567854
  Вихрущ В.П. Утверджую день : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 55 с.
1567855
  Демко Л. Утверджуючи вільну, соборну, багату Україну // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 371-376
1567856
  Дмитрук К.Є. Утверджуючи ідеологію соціалістичного інтернаціоналізму / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1987. – 291 с.
1567857
   Утверджуючи моральні цінності.. – Київ, 1984. – 140с.
1567858
  Черненко К.У. Утверждать ленинский стиль в партийной работе / К.У. Черненко. – М., 1983. – 574с.
1567859
  Черненко К.У. Утверждать правду жизни и высокие идеалы социализма : речь на юбилейном пленуме правления Союза писателей 25 сентября 1984 г. / К.У. Черненко. – Москва, 1984. – 16с.
1567860
   Утверждать творческий настрой, деловитость, высокую требовательность.. – Л., 1986. – 461с.
1567861
  Гиляжев Х. Утверждая жизнь : стихи / Х. Гиляжев. – Москва : Советский писатель, 1959. – 80 с.
1567862
  Мысниченко В.П. Утверждая новаторский подход / Мысниченко В.П. – Киев, 1988. – 48 с.
1567863
  Спицнадель В.Н. Утверждая приоритет / В.Н. Спицнадель. – Л, 1988. – 144с.
1567864
  Бабенко-Пивторадни Утверждая ценности нового мира / Бабенко-Пивторадни. – К, 1979. – 137с.
1567865
  Левчук Л.Т. Утверждая человека / Л.Т. Левчук. – Киев, 1984. – 67 с.
1567866
   Утвержден план вакцинации населения от COVID-19 // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 24, декабрь. – С. 4
1567867
  Торин В.Е. Утверждение / В.Е. Торин. – Киев; Харьков, 1935. – 259с.
1567868
  Кравцов А.Ф. Утверждение / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1970. – 96с.
1567869
   Утверждение. – М., 1974. – 206с.
1567870
  Леонов Б.А. Утверждение / Б.А. Леонов. – М : Художественная литература, 1988. – 381 с.
1567871
  Маламберидзе Т.А. Утверждение жанра трагедии в героической драмы в грузинском советском театре 20-х - начала 30-х годов : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Маламберидзе Т.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 32л.
1567872
  Семенихин Г.А. Утверждение жизни / Г.А. Семенихин. – Москва, 1970. – 48с.
1567873
  Мелих Ю.Б. Утверждение и осуждение индивидуализма у Фридриха Ницше и Владимира Соловьева // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.97-101. – ISSN 0042-8744
1567874
  Рачук Игорь Антонович Утверждение и развитие социалистического реализма в творчестве А.П. Довженко : Автореф. дис. ... докт. искусствоведения наук / Рачук Игорь Антонович ; АН УССР. Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1567875
  Симакин А.Я. Утверждение и развитие социальной однородности национальностей Северного Кавказа. : Автореф... канд. филос.наук: / Симакин А.Я.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
1567876
  Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России 1850-1880 гг. / П.Г. Рындзюнский. – М, 1978. – 295с.
1567877
   Утверждение коммунистических идеалов и идейно-художественное обогащение социалистических литератур.. – М., 1987. – 382с.
1567878
  Балтанов Р.Г. Утверждение коммунистической нравственности и борьба с пережитками морали ислама. : Автореф... канд. филос.наук: / Балтанов Р.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Казань, 1963. – 20л.
1567879
  Цурикова Г.М. Утверждение личности. / Г.М. Цурикова, И.С. Кузьмичев. – Л., 1975. – 331с.
1567880
  Огородник И.В. Утверждение материализма в Киевском университете (дооктябрский период) // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
1567881
  Крившенко С.Ф. Утверждение мужества / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1974. – 221 с.
1567882
  Сильвестров Ю. Утверждение новых традиций / Ю. Сильвестров. – Кострома, 1966. – 28с.
1567883
  Павленко Ю.В. Утверждение понятия об украинской национальной идентичности в "Истории Русов" и творчестве М.А. Максимовича // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-136-032-6
1567884
  Адерихин В.Г. Утверждение правды : лит.-критич. статьи / Адерихин В.Г. – Алма-Ата : Жазущы, 1974. – 156 с.
1567885
  Клименко В. Утверждение Православия в Древней Руси на языческих местах / протоиерей Валерий Клименко. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 231, [1] с. : цв. ил. – Издается при содействии Обществ. Объединения "Фонд Экол. Новые Технологии" - Имен. указатель: с. 192-201. – Библиогр.: с. 201-210. – ISBN 978-966-388-425-7
1567886
  Боровик Ф.В. Утверждение принципов социальной справедливости / Ф.В. Боровик. – Минск, 1986. – 62с.
1567887
  Шерлаимова С.А. Утверждение реального гуманизма / С.А. Шерлаимова. – М, 1980. – 44с.
1567888
  Богданова И.А. Утверждение романтизма в словацкой поэзии и творчество Янко Краля : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова И. А.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1967. – 16л.
1567889
  Шапошников В.Н. Утверждение самобытности / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1987. – 205с.
1567890
  Вакуленко В.Я. Утверждение социалистического гуманизма в русской советсткой литературе 20-х годов / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1972. – 90 с.
1567891
  Смоляков Л.Я. Утверждение социальной однородности советского общества / Л.Я. Смоляков. – К., 1975. – 31с.
1567892
  Здравомыслов А.Г. Утверждение социальной справедливости - важнейшая задача перестройки. / А.Г. Здравомыслов. – М., 1987. – 64с.
1567893
  Новаков А.С. Утверждение социальной справедливости в трудовой деятельности работников сельского хозяйства (На матер. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Новаков А. С.; КГУ. – Киев, 1989. – 23л.
1567894
  Новаков Александр Сергеевич Утверждение социальной справедливости в трудовой деятельности работников сельского хозяйства: (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Новаков Александр Сергеевич; Украинская сельскохоз. академия. – К., 1989. – 234л. – Бібліогр.:л.204-234
1567895
  Омрали Ж.О. Утверждение судебной власти в системе разделения властей // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 93-96. – ISSN 0132-0769
1567896
  Кугель А.Р. Утверждение театра. / А.Р. Кугель. – М. – 208с.
1567897
  Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси : [Перевод] / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт археологии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 296с. – Библиогр.: с.270-293. – ISBN 5-12-001172-1
1567898
  Поздняев К.И. Утверждение. / К.И. Поздняев. – М, 1971. – 273-292с.
1567899
  Поздняев К.И. Утверждение. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1973. – 224 с.
1567900
  Кедров К.А. Утверждения отрицания : Стихи / К.А. Кедров. – Москва, 1991. – 62с. – ISBN 5-70120078-7
1567901
  Белокуров С.А. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова : с предисловием С.А. Белокурова. – 2-е изд. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древн. Рос.Тип. О-ва распространения полез. книг, арендуемая В.И. Вороновым, 1906. – 110 с., 1 л. факс.
1567902
   Утвержденные программа и бюджет на 1967-1968 гг.. – Париж, 1967. – 670с.
1567903
  Федоровська Л.К. Утверждення правди: літ.-крит. статті. / Л.К. Федоровська. – К., 1978. – 184с.
1567904
  Подолян М.П. Утверження : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 124 с.
1567905
  Келембетова В.Ю. Утверження атеїзму в побуті трудящих України / В.Ю. Келембетова. – Київ, 1967. – 164с.
1567906
  Білан Ю.Я. Утвоpення СРСР : Спецкуpс по iстоpiї СРСР / Ю.Я. Білан; МВ і ССО УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочній освіті при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 144 с.
1567907
  Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії / Михайло Лозинський. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична б-ка", 1915. – [2], 75, [2] с. – (Полїтична б-ка / [Під pед. М. Залізняка])
1567908
  Сирота Я. Утворення "брудних" грошей // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.13-16
1567909
  Бугера О.І. Утворення агрегатів метоксифлавонолів з АТФ / О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 121128. – ISSN 0041-6045
1567910
  Мищишин О.Л. Утворення агропромислового кластеру як спосіб зниження ризикованості господарської діяльності його учасників / О.Л. Мищишин, О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 77-84. – ISSN 2306-6792
1567911
  Дзіковський М. Утворення адміністративного трибуналу в Австрії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 56-58
1567912
  Юревич Ю. Утворення Адміністративного Трибуналу в Польщі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 104-106
1567913
  Алієва М. Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – С. 115-119


  The process of Azerbaijan Diaspora creation in the world and in the Ukraine in particular is presented in the paper based on the Ukrainian and Azerbaijan literature. The policy of contemporary Ukrainian State concerning to national minorities living in ...
1567914
  Кальний В.І. Утворення Алжирської національної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-98. – (Серія права ; № 7)
1567915
  Чумак Л.М. Утворення англомовних одиниць за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 431-437


  Стаття присвячена дослідженню англомовних одиниць, утворених за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації. Розглядаються, зокрема, закінчення -ie, -y, -o, -er, -ers та визначається їх місце у процесах деривації нових форм. Статья ...
1567916
  Мусієнко М.М. Утворення АЦК, етилену і етану у хвойних голках ялини європейської та ялини срібної під впливом біорегуляторів / М.М. Мусієнко, Б.О. Курчій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 34)


  Досліджено утворення етилену, етану і вміст 1-аміноциклопропан-1-карбонової кислоти (АЦК) у хвойних голках відмінних за темпами росту швидко ростучої ялини європейської (Picea pungens Engelm). Встановлено, що у хвойних голках ялини європейської ...
1567917
  Моренець І.М. Утворення біактантних дієслів з суфіксом -E-(A)-B іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 342-348. – ISBN 978-966-171-092-3
1567918
  Ткаченко К.С. Утворення біоплівки PSEUDOMONAS AERUGINOSA з клінічними штамами бактерій / К.С. Ткаченко, І.В. Домбровська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 94
1567919
  Гандзюк В.І. Утворення високоомної області при проходженні струму крізь КСДІ структуру / В.І. Гандзюк, С.П. Павлюк // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 91-94
1567920
   Утворення вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій з подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної ...
1567921
  Кісліцина І. Утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 383-388. – ISSN 2663-5313
1567922
  Іванова І.М. Утворення відходів у парі нитка - ниткопровідник і можливості їх мінімізації // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-84 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
1567923
  Божко О.І. Утворення військової контррозвідки Українського фронту 1919 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Історія ; вип. 48)


  У статті уточнено дату утворення військової контррозвідки Українського фронту 1919 р.
1567924
   Утворення Галицько-Волинського князівства в 1199 році // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 147-150
1567925
  Жаріков А.Є. Утворення галузевих об"єднань як механізм формування вітчизняних транснаціональних компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
1567926
  Бєлоусов В.В. Утворення гір і материків : стенограма публічної лекції / В.В. Бєлоусов ; Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр. РСФСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 24 с.
1567927
  Підгайло М. Утворення грецького осередку у Північному Приазов"ї // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 171-179. – ISSN 0869-3595
1567928
  Магда Є.В. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору / Є.В. Магда, В.М. Лободаєв // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 636-642. – ISSN 2076-1554
1567929
  Поліщук І. Утворення гуманітарно-маргінальних територій як наслідок зовнішнього втручання в систему ціннісних орієнтацій європейського етносу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 125-129
1567930
  Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави / М.Ф. Котляр. – Київ, 1993. – 44с.
1567931
  Шевчук В.О. Утворення давньоруської держави і правогенеза в дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 5-7
1567932
  Верес М. Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917-1920 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована діяльність державних органів України у сфері трудових правовідносин у період 1917-1920 рр. Автор розглядає їх правовий статус та співпрацю з професійними спілками в залежності від політичної ситуації в державі. Розглянуті ...
1567933
  Бушак С. Утворення державної професійної геологічної служби України - Українського Геологічного комітету (1918 р.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 209-220. – ISBN 966-7060-54-1
1567934
  Поздняков О.В. Утворення детермінативних композит у німецькому молодіжному сленгу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-281.
1567935
  Весна Г. Утворення дислокацій в алмазах з металевими покриттями / Г. Весна, М. Мельниченко, В. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-52. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  В алмазах при кімнатній температурі одержано дислокації великого діаметру. Проаналізовано механізми гальмування дислокацій та встановлено, що утворення дислокацій у пластичному покритті під дією високих зовнішніх напруг призводить до збудження ...
1567936
  Моренець І.М. Утворення дієслів за допомогою суфікса -IFIC-(A)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 202-207. – ISBN 978-966-171-013-8
1567937
  Іваненко В.В. Утворення Донецько-Криворізької радянської республіки: ілюзія прагматики чи сила риторики? / В.В. Іваненко, О.О. Поплавський // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 171-179. – ISBN 966-551-159-9
1567938
  Шабельніков В. Утворення Донецької області та її адміністративно-територіальний устрій (1932 - червень 1941 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 296-301. – ISSN 2222-5250
1567939
  Введенський Д.А. Утворення єдиної Руської національної держави / Д.А. Введенський. – Київ, 1941. – 32с.
1567940
  Бойко І.Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як важливий етап на шляху до державної незалежності України // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 13-23
1567941
  Литвин О.К. Утворення і діяльність місцевих Рад на Україні (грудень 1917 - березень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-51. – (Серія історії ; № 12)
1567942
  Комар В. Утворення і діяльність Східного інституту (1926-1939 рр.) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – С. 5-11. – ISSN 2222-5242
1567943
  Тупиця М. Утворення і початки функціонування Сяноцького гродського уряду та інтеграція Сяноцької землі до складу Польского королівства в XIV-XV ст. // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 105-115. – ISSN 2520-2553
1567944
  Хоптяр Ю.А. Утворення і розвиток кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін історичного факультету КПНУ імені Івана Огієнка за радянської доби // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 57-59
1567945
  Хоптяр Ю.А. Утворення і розвиток кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Національного університету імені Івана Огієнка (30-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 40-50
1567946
  Яковенко Д.Т. Утворення і розвиток радянської прокуратури в Українській РСР (1922-1925) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 89-100. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье дано краткое освещение вопроса процесса создания и развития органов прокуратуры в УССР. Составными вопросами статьи являются: анализ дискуссии, развернувшейся по вопросу о создании советской прокуратуры на первом Всеукраинском и IV ...
1567947
  Браславський Й.М. Утворення і розвиток світової економічної системи соціализму / Й.М. Браславський. – Київ, 1957. – 48 с.
1567948
  Рокитко А.І. Утворення і розвиток світової економічної системи соціалізму / А.І. Рокитко. – Київ, 1957. – 40с.
1567949
  Миронець Н.І. Утворення і розвиток Союзу РСР - торжество ленінської національної політики / Н.І. Миронець. – Київ, 1972. – 17 с.
1567950
  Шостак М. Утворення Києво-Руської Держави в працях співробітників Науково-дослідного Інституту українознавства МОН України // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 169-173
1567951
  Скляренко Є.М. Утворення Комуністичної партії України та її керівництво боротьбою трудящих проти Австро-Німецьких окупантів у 1918 р. / Є.М. Скляренко. – Київ : АН УРСР, 1958. – 87 с.
1567952
  Бондарчук В.Г. Утворення материків / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1972. – 48с.
1567953
  Шупова Т. Утворення міської популяції припутня (Сolumba рalumbus L.) в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Стартовими ділянками для утворення міських популяцій припутня (Сolumba palumbus L.) є території, які включають як змінені, так і природні біотопи з деревними насадженнями. В Києві такою ділянкою є парк "Феофанія", де при путні завжди гніздились на ...
1567954
  Бабюх Ю. Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 123-134
1567955
  Дорошенко Ю.О. Утворення нанодисперсної конденсованої фази у ламінарних пилових полум"ях частинок металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.17 / Дорошенко Ю.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1567956
  Солодовнік І.Л. Утворення нової системи адміністративного поділу та місцевого самоврядування Японії другої половини ХІХ ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.72-75. – ISSN 1563-3349
1567957
  Чорногор Я.О. Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х - 1980-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено політизацію екологічного руху ФРН на кінець 1970-х - 1980-і рр. Німецькі екологісти в цей період змогли створити низку політичних організацій та виборчих списків, які в січні 1980 р. об"єдналися в загальнонімецьку Партію "зелених". Протягом ...
1567958
  Заперклянний М.М. Утворення пилу на підприємствах галузі хлібопродуктів і зменшення пиловиділення // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 2522-1892
1567959
  Головчук О.В. Утворення провладних медіахолдингів у регіонах (на основі проведеного опитування керівників українських телекомпаній). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 82-88.
1567960
  Борисенок С.Г. Утворення професійної адвокатури в Литовсько-Руській державі / Степан Борисенок ; Українська АН. – У Київі (Київ) : [Б. в.], 1927. – 67 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для вивчення історії західноруського і українського права. К., 1927, вип.3, 83-149
1567961
  Дудка Л. Утворення радянської обрядовості в умовах політики державного атеїзму в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 600-607. – ISBN 966-7379-70-1
1567962
  Пелешко А.В. Утворення Республіки Семи З"єднаних островів та прийняття її конституції (1797-1807 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 92-99. – (Історія ; Вип. 20)
1567963
  Бикова Т. Утворення Республіки Тавриди // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 17/18). – С. 6-7
1567964
  Дацків І. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 22-25


  Розглянуто процес становлення, діяльність, завдання дипломатичних представництв Української Народної Республіки. Проаналізовано процес створення нормативно-правової бази для впровадження системи консульських представництв. Зазначено, що дипломатичні ...
1567965
  Лещенко М.Н. Утворення союза робітничого класу і селянства в роки першої російської революції / М.Н. Лещенко. – К., 1975. – 48с.
1567966
  Бабій Б. Утворення Союзу РСР і роль України в його організації // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 28-32
1567967
  Юрченко О. Утворення Союзу Совєтських Соціялістичних Республік і політично-правовий стан України в ньому // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 337-363
1567968
  Тітов Ю.О. Утворення сполук [хімічна формула] з гетероблочною шаруватою пероаськітоподібною структурою [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 17-20. – ISSN 0041-6045
1567969
  Потарикіна Л.Л. Утворення СРСР - продовження справи Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается роль В.И. Ленина в теоретической разработке и практическом осуществлении идей создания союзного многонационального государства, основные этапы становления Советского Союза в свете постановления ЦК КПСС "О 60-й годовщине ...
1567970
  Молованюк В. Утворення та державне будівництво США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 120-127.
1567971
  Надольська В. Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 143-149. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
1567972
  Кобилецький М.М. Утворення та діяльність Інституту дослідження магдебурзького права (1940-1945 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 119-129. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено діяльність науковців Інституту дослідження магдебурзького права, спрямовану на збір джерел магдебурзького права, які зберігалися у бібліотеках та архівах Європи. У 1940 р. з ініціативи історика права Ф. Маркмана було утворено Інститут ...
1567973
  Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01- історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
1567974
  Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 260л. + Додатки: л.165-218. – Бібліогр.: л.219-260
1567975
  Трубенко Л.Б. Утворення та діяльність українських громад у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Розкривається процес формування українських Громад, висвітлюються основні напрямки та ідеологічні засади їх діяльності.
1567976
  Єфремова О.Г. Утворення та діяльність Української республіканської капели (1919–1921 рр.) в архівних документах // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 122-148. – ISSN 0320-9466
1567977
   Утворення та ліквідація підрозділів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН підготовлено до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти".
1567978
  Демерлій Т.Ю. Утворення та організація діяльності перших ювенальних судів: зарубіжний та вітчизняний досвід (XIX - поч. XX ст.) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 25-27. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1567979
  Попович Т.М. Утворення та перебування чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі (1919–1921 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 148-154. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
1567980
  Лабудяк Я. Утворення та розвиток "Другої" Чехо-словацької республіки // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 615-617. – ISBN 978-966-171-90295
1567981
  Котляр О.І. Утворення та розвиток міжнародних організацій у наданні допомоги біженцям // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 2 (149). – С. 21-25
1567982
  Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-38. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес утворення і розвитку регіональних архівів США з 1717 року до сьогодення, встановлено його періодизацію, охарактеризовано особливості кожного періоду. Исследован процесс создания и развития регіональних архивов США с 1717 года до ...
1567983
  Бурксер Є.С. Утворення та руйнування хімічних елементів у космосі / Є.С. Бурксер. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956. – 60 с.
1567984
  Кривошей В. Утворення та становлення добровольчого батальйону "Фенікс" у складі 79 окремої аєромобільної бригади // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 89-92
1567985
  Герегова С. Утворення та становлення Українського вільного університету // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 65-72. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадується М. Грушевський.
1567986
  Дзіковський М. Утворення та функціонування державного трибуналу Австрії (1867 - 1918 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 36-43. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1567987
  Чаленко Ю.А. Утворення та функціонування неологізмів у французькій мові початку XXI ст. (на матеріалі преси та словникових видань) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 246-251


  У статті досліджуються актуальні способи утворення неологізмів, запозичення, акроніми, такі явища як "бельгіцизми", "квебеканізми". Аналізуються закономірності їх виникнення та вживання у французькій пресі. Розглянуто динаміку розширення словникового ...
1567988
  Васильківська І. Утворення Української Автокефальної Православної Церкви 1918 року: проблема юридичної легітимації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 52-54
1567989
  Рум"янцев В.О. Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – C. 51-60. – ISSN 1993-0909
1567990
  Гончаренко В. Утворення Української Народної Республіки як важливий етап на шляху до незалежності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 32-39. – ISSN 1026-9932
1567991
  Гриценко Утворення Української Центральної Ради й піднесення руху за національне відродження серед українців поза межами України // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 174-184. – ISBN 966-02-0276-8
1567992
  Рум"янцев В. Утворення Української Центральної Ради та формування ії представницького складу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – C. 11-19. – ISSN 1026-9932
1567993
  Рум"янцев В.О. Утворення Української Центральної Ради як віха в українському національно-державному відродженні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 260-264. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1567994
  Турченко Ф. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-77. – ISSN 0130-5247
1567995
   Утворення фосфато-молібдатів у розплавах псевдопотрібної системи К6P4O13 - K2Mo2O7 - Bi2O3 / І.В. Затовський, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1567996
  Купрій Т.Г. Утворення християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 / Купрій Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
1567997
  Попель П.П. Утворення хроматів магнію та лужноземельних металів у нітратних розплавах : хімія / П.П. Попель, А.Д. Громик, І.М. Неділько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1567998
  Папакін А. Утворення частин польської армії у Росії під час Першої світової війни / А. Папакін, В. Яровий // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 103-111. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1567999
  Коротяєв С. Утворення Черкаської області та розвиток промисловості у перше десятиріччя новоутвореної адміністративної одиниці / С. Коротяєв, О. Спіркіна, Т. Чубіна // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 190-199. – ISSN 1998-4634
1568000
  Павлишин Л. Утворення Чеської Республіки та визначення основної мети та напрямків її зовнішньої політики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 98-110
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,