Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1567001
  Кралюк П. "Філософська ситуація" в радянській Україні періоду українізації // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 605-611. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567002
  Кравченко П. "Філософські обрії" сучасної української освіти (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Філософські обрії") // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 335-347


  Наведено огляд статей із проблем філософії освіти, опублікованих у журналі "Філософські обрії" з 2003 по 2009 роки.
1567003
  Хемій М. "Філософські траси" бароко в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 72-80. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються барокові сліди ("філософські траси") в релігійній поезії Зореслава. Авторка аналізує тематику, мотиви, формальне вираження текстів. Найповнішим бароковим слідом у творчості поета є звернення до христосіанської тематики
1567004
  Білоус В. "Фільм дивилася двічі" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 295


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих" (режисер Юрій Іллєнко, 1965). Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1567005
  Білоусов Ю.В. "Фіналізація" виконавчого провадження: класифікація підстав та наслідки // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8830-75-4
1567006
  Хобзей П. "Фінанси - інструмент досягнення певних цілей в освітній політиці" / розмову вела Інна Ковалів // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 17). – С. 5
1567007
   "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" : науково-практична конференція // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1567008
  Буцикін Є.С. Філософська антропологія без онтології Г. Е. М. Енском // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 96-97
1567009
   Філософська антропологія в контексті сучасної епохи / М.О. Булатов, В.П. Загороднюк, К.С. Малеєв, Л.А. Солонько; Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України. – Київ : Стилос, 2001. – 245с. – ISBN 966-8009-03-7
1567010
  Лактіонова А.В. Філософська антропологія М. Шелера: напередодні реабілітації практичної філософії (філософії дії та активності) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті зіставлені та проаналізовані наріжні концепти філософської антропології М. Шелера, як такі, що передували і готували можливість оновленого статусу сучасної практичної філософії (філософії дії та активності). Зокрема: чуттєвий порив, відчуття, ...
1567011
  Кретов П.В. Філософська антропологія та картина світу людини в ХХI столітті // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 14-16
1567012
  Решмеділова О.М. Філософська антропологія як методологічна основа дослідження історії української культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Для дослідження історії духовної культури України важливим є глибоке розуміння головних тенденцій в історичній еволюції гуманістичних ідей взагалі, а проблеми людини - зокрема. Погляд у минуле допомагає глибше зрозуміти сутність української духовної ...
1567013
  Куц Г.М. Філософська археологія мови // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 63-66. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1567014
  Попович О.В. Філософська дидиктика: історія і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-71. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1567015
  Загороднюк П.О. Філософська дискусія наприкінці 20-х - на початку 30-х рр. та деякі питання боротьби Комуністичної партії проти філософського ревізіонізму на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 71-81. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
1567016
   Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1927-. – ISSN 0130-5719
№ 5, вересень - жовтень. – 1984. – 128 с. – Резюме укр., рос. мовами
1567017
   Філософська думка. – Київ
№ 2. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567018
   Філософська думка. – Київ
№ 3. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567019
   Філософська думка. – Київ
№ 4/6. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567020
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567021
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567022
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567023
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 5. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567024
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 6. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567025
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567026
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567027
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567028
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567029
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567030
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567031
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567032
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567033
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567034
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567035
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567036
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567037
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567038
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567039
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567040
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567041
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567042
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567043
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567044
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567045
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567046
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567047
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567048
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567049
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567050
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567051
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567052
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567053
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567054
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Велика криза. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567055
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Феномен радянської філософії. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567056
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Свобода і знання. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567057
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Французька філософія сьогодні. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567058
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567059
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Філософія і література. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567060
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567061
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософія дссвіду. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567062
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Аналітична філософія : український досвід. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567063
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567064
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Легітимація і насильство. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567065
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософський факультет. – 2013. – 137 с. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567066
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1. – 2014. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1567067
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3. – 2014. – До 1.01.98 р. назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567068
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Сучасна модель філософської освіти. – 2014. – До 1.01.98 р. назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567069
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567070
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Якого кольору XXI століття?. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567071
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Термінологія / Terminology. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567072
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Аристотель і аристотелізм. – 2016. – 132 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1567073
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Інститут філософії - 70 років. – 2016. – 144 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1567074
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Філософія у публічному просторі. – 2017. – 144 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1567075
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 5 : Комунікація і постправда. – 2018. – 123, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567076
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 1 : Філософія у публічному просторі. – 2019. – 129, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567077
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Насильство як явище сучасного світу. – 2019. – 133, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567078
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Інакший досвід. – 2019. – 131, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567079
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 4 : Усна історія філософії. – 2019. – 127, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567080
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 5 : Нормативність філософського дискурсу. – 2019. – 133, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567081
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 6 : Шанси та ризики демократії. – 2019. – 121, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567082
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Рецепція в історії філософії. – 2020. – 131, [1] c., включ. обкл. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567083
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Сучасна політична філософія. – 2020. – 131, [1] c., включ. обкл. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1567084
  Мотренко Т.В. Філософська думка в Російській імперії початку XIX століття: на шляху до Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається філософська та духовна атмосфера Російської імперії на початку ХІХ століття. The article is about philosophical and spiritual atmosphere of Russian empire at beginning of XIX century.
1567085
  Федів Ю.О. Філософська думка в українській діаспорі / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 411-428. – ISBN 966-524-093-5
1567086
  Олійник Ю. Філософська думка Емануеле Северіно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 59-64. – ISSN 1996-1561


  Чим цінна спадщина одного з найвидатніших мислителів сучасності.
1567087
   Філософська думка на Україні: правда історії і націоналістичні вигадки. – К, 1987. – 197с.
1567088
  Конверський А.Є. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність / А.Є. Конверський, І.В. Бичко, І.В. Огородник ; КНУТШ ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. – ISBN 966-364-212-2
1567089
  Кралюк П. Філософська думка української діаспори. "Антропологія" Миколи Шлемкевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 594-601. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567090
  Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича / В.І. Шевченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 232с. : Духовні скарби України / Редкол. серії: В.С. Горський, Д.М. Єсипенко, С.Л. Йосипенко та інші. – ISBN 966-628-012-4
1567091
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 1. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567092
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 2. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567093
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 3. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567094
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 4. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567095
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 5/6. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567096
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 7/8. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567097
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 9/10. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567098
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 11/12. – 1993. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1567099
  Андрієнко О. Філософська інтепретація базових біблійних образів у контексті християнського світогляду / О. Андрієнко, Т. Андрєєва // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 63-70
1567100
  Смольницька О. Філософська інтерпретація мовних знаків на матеріалі літературознавчих досліджень у Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 95-100


  У статті розглядаються філософські аспекти мовних знаків на матеріалі праць П. Житецького, М. Зерова, В. Перетца, Д. Чижевського. Різних дослідників об"єднано в київську школу, простежено тяглість наукових поглядів, спадкоємність поколінь. Здійснено ...
1567101
  Кожем"якіна О.М. Філософська карта Черкащини: персоналістичні обрії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 45-48
1567102
  Кваша О.О. Філософська категорія причинності у визначенні підстав кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 240-243
1567103
  Полюга В.В. Філософська категорія романтичної іронії у художніх творах Василя Стуса // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.194-198
1567104
  Супрун А.Г. Філософська категорія сміху у працях Миколи Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені характерні риси сміху як філософської категорії.
1567105
  Костроміна Г.М. Філософська концептуалізація соціального потенціалу знання у векторі сталого розвитку суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Костроміна Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1567106
  Шалашна Н. Філософська концепція ідеальної держави: погляди Стефана Яворського та Феофана Прокоповича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 162-171. – ISSN 1728-9572
1567107
  Кавун Л. Філософська концепція літоб"єднання ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 135-141. – (Філологічні науки)
1567108
  Дорошенко К.С. Філософська концепція мовної гри у текстах збірки "Звичайна мова" Маріанни Кіяновської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 337-343


  У статті досліджено приклади мовних ігор Маріанни Кіяновської на звуковому, графічному, лексичному рівнях крізь призму філософських концепцій. В статье рассматриваются примеры языковых игр Марианны Кияновской на звуковом, графическом, лексическом ...
1567109
  Гапченко О.В. Філософська культура та аналітична філософія Людвіга Вітгенштейна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні принципи аналітичної філософії Л. Вітгенштейна. This article is about main principles of L. Wittgenstein"s analytical philosophy.
1567110
  Решетник М.Д. Філософська мова М. Гайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ознаки філософської мови М. Гайдеггера Рассматриваются основные признаки философского языка М. Хайдеггера The basic ideas of M. Heidegger"s philosophical language is considered.
1567111
  Конверський А.Є. Філософська освіта як чинник становлення світоглядної культури / А.Є. Конверський, Р.А. Черноног // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сучасна філософська освіта. Л. Губерський. С. 88. This article is about philosophical education.
1567112
  Козіна Н. Філософська основа та поетика романів Віри Вовк "Вітражі" і "Старі панянки" // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 32-47. – ISBN 978-966-2133-57-3
1567113
  Вітер Д.В. Філософська парадигма сучасного православ’я: між традиціоналізмом і модернізмом // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 37-44
1567114
  Вітер Д.В. Філософська парадигма християнського суспільного вчення другої половини XX ст. (критичний аналіз) : монографія / Д.В. Вітер ; Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [НАКККіМ], 2010. – 478 с. – ISBN 978-966-452-047-5
1567115
  Култаєва М. Філософська педагогіка Г.С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 24-29. – ISSN 1562-529Х
1567116
  Соболєвський Я.А. Філософська поезія американського трансценденталіста Волта Вітмена // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 117-124


  Розкрито основні філософські погляди американського трансценденталіста Волта Вітмена. Здійснено історико-філософський аналіз основних філософських поглядів мислителя, проаналізовано літературну спадщину ідей Волта Вітмена, які характерні американському ...
1567117
  Смольницька О.О. Філософська праця Олексія Гілярова "Предсмертные мысли XIX века во Франции: очерк миропонимания современной Франции по ее крупнейшим литературным произведениям" як аналіз мистецьких тендецій кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 457-458
1567118
  Векуа О.В. Філософська проблема вчинку як способу реалізації екзистенційного вибору особистості у В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32
1567119
  Басіна К. Філософська проблематика в романі C. Бекета “Mерфі” // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 224-229. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1567120
  Ткачук М. Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819-1924) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 19-36. – ISSN 2075-6461


  Київська духовна академія (КДА) зробила вагомий внесок у розвиток традиції професійного філософування, формування фахової філософської спільноти та кадрове забезпечення філософських кафедр не лише духовних академій, а й університетів як на українських ...
1567121
  Гончаров Г.М. Філософська проблематика екзистенціалізму в різних формах людського існування // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – C. 295-304. – ISBN 978-617-619-161-2
1567122
  Горбинко А.А. Філософська проблематика концепції злодіяння як підвиду свідомої дії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 16-18
1567123
  Катеренюк Т.В. Філософська проблематика роману "Більярд о пів на десяту" Генріха Бьолля // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 22-24
1567124
  Вдовиченко Г.В. Філософська проблематика у спадщині М.П. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена аналізу впливу світової філософської думки на розробку провідним діячем українського культурного відродження 1920-их рр. М. Хвильовим принципів оригінальних історіософського та філософсько- антропологічного вчень. This article is ...
1567125
  Шикиринська О.Б. Філософська проза як художній феномен риторичної епохи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 246-256. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaєmьcя жанр фiлocoфcькoї nрoзu як nрoблeмa cучacнoгo лimeрamурoзнaвcmвa. Вiдoбрaжaюmьcя клacuфiкaцiя її рiзнux жaнрoвux фoрм. Анaлiзуєmьcя xудoжня cneцuфiкa фiлocoфcькoї nрoзu, ocoблuвocmi її cmaнoвлeння і рoзвumку. В cmamьe ...
1567126
  Кузьміна С.Л. Філософська пропедевтика у школі : погляд на проблему в київському академічному середовищі початку ХХ сторіччя // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.71-78
1567127
   Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 210, [1] с. : іл., портр. – Текст укр. та рос. - Наук. доробок Г. Челпанова за часів роботи в Київ. ун-ті (1892-1907 рр.): с. 181-188. – Бібліогр.: с. 210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів : вибр. психол. твори / голов. ред.: О.І. Власова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, І.В. Голубович, Л.В. Губерський [та ін.]). – ISBN 978-1-77192-421-4


  У пр. № 1695764 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу у Всесвітній день філософії. З повагою, Голова УАПОР проф. Власова О.І. 15.11.2018
1567128
   Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 210, [1] с. : іл., портр. – Текст укр. та рос. - Наук. доробок Г. Челпанова за часів роботи в Київ. ун-ті (1892-1907 рр.): с. 181-188. – Бібліогр.: с. 210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів : вибр. психол. твори / голов. ред.: О.І. Власова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, І.В. Голубович, Л.В. Губерський [та ін.]). – ISBN 978-1-77192-421-4
1567129
  Бурік М.Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокультурному вимірі модерну : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Бурік Марина Леонідівна ; Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 162-176
1567130
  Коваль М.Д. Філософська рефлексія в розумінні норм наукової діяльності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 24-31
1567131
  Хайрулліна Ю.О. Філософська рефлексія світоглядної культури особистості: природа, сутність, зміст та форми буття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 115-123
1567132
  Мазур Т.Г. Філософська рефлексія як спосіб обгрунтування суб"єктивності : Дис... канд.філосо.наук: 09.00.01 / Мазур Т.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1567133
  Ямчук П. Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д.І. Чижевським ( конспект постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу XVI-XVII ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С.72-82. – ISSN 1728-3671
1567134
  Розова Т.В. Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї / Т.В. Розова, Л.В. Чорна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 226-230. – ISSN 2076-1554
1567135
  Кузнєцова І. Філософська стратегія розвитку культурно- мистецької освіти України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 135-148
1567136
  Приятельчук А.О. Філософська та економічна категоризація понять "бізнес" та "бізнесмен" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться філософська та економічна категоризація понять "бізнес" та "бізнесмен". В статье представлена философская и экономическая категоризация понятий "бизнес" и "бизнесмен". This article is devoted to philosophical and economical ...
1567137
  Білокінь С.О. Філософська та інтелектуальна проза (спроба розмежування жанрових різновидів) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 202-209. – ISBN 966-72-77-79-8
1567138
  Палько В. Філософська та медитативна лірика В. Самійленка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 38-42. – (Філологія ; Вип. 16)
1567139
  Павко Я.А. Філософська та методологічна культура міжнародно-правових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 87-89
1567140
  Тимошенко О.І. Філософська та світоглядна парадигма освітніх технологій ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 308-313
1567141
  Ткаченко Р.Ю. Філософська теологія Петра Ломбардського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Ткаченко Ростіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1567142
  Шевченко В.І. Філософська теорія та історія філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1567143
  Грабовська І. Філософська традиція Київського університету та сучасне українознавство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дається оцінка філософським надбанням Київського університету в історичній ретроспективі. Проводиться аналіз університетської філософської традиції в контексті сучасних українознавчих студій. The philosophical echievement of Kyiv university is ...
1567144
  Литовка О.П. Філософська трансформація вчення Фрідріха Ніцше у поглядах Дмитра Донцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1567145
  Кралюк П. Філософська утопія Володимира Винниченка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 619-622. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567146
  Тагільцева Я. Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 47-52. – ISSN 2075-1486
1567147
   Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г.С.Сковороди і сучасність. – Кривий Ріг, 1994. – 148с.
1567148
  Солод Ю. Філософське бароко Григорія Сковороди в семи штрихах (до 280-річчя від дня народження). // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1567149
  Нестеренко Є.А. Філософське дослідження ірраціонального в організаційній культурі: особливості методології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 243-250. – ISSN 2076-1554
1567150
  Рубашевський А.А. Філософське заначення теоретичної спадщини І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1950. – 302с.
1567151
  Гаджиєв В.В. Філософське значення теоретико-ігрової семантики
1567152
  Острянин Д.Х. Філософське значеня праць В.Я.Данилевського. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 99-114с.
1567153
  Макарченко О.Ф. Філософське і природничо-наукаове значення вчення І.П.Павлова / О.Ф. Макарченко. – К, 1960. – 31с.
1567154
  Блашків О.В. Філософське літературознавство Дмитра Чижевського (словацький контекст) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 260-269. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті ставиться питання про філософський характер літературознавчих робіт Дмитра Чижевського. Автор доводить можливість визначення літературознавства, запропонованого Д.Чижевським, як філософського на прикладійого праць про словацьких ...
1567155
  Щетініна І.М. Філософське обгрунтування концепції прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1567156
  Коноваленко-Монзолевська Філософське осмислення засад свободи слова у пізньоіндустріальному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 62-74
1567157
  Коваленко Є.В. Філософське осмислення колірної естетики сходу в епоху Середньовіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 114-122
1567158
  Небеленчук І. Філософське осмислення лірики Сергія Висеканцева крізь призму "Срібного століття": дослідницький контекст // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 15-23
1567159
  Пожуєв В.І. Філософське осмислення науки як визначальної ідеї соціального поступу четвертої верстви // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 271-279. – ISSN 2072-1692


  Крізь призму досвіду української філософської думки розглядаються проблеми сучасної цивілізації, зокрема подальшого розвитку останньої. Акцент зроблено на значенні науки як визначальної ідеї соціального поступу четвертої верстви та розумінні цього ...
1567160
  Кравцов Ю.С. Філософське осмислення подолання "кризи ідентичності" права // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 87-92. – ISSN 2077-1800
1567161
   Філософське осмислення порівняльного правознавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 373-382. – ISSN 1563-3349


  13 листопада 2014 р. у Києві відбувся "круглий стіл" на тему "Філософія порівняльного правознавства", присвячений пам"яті Петра Мартиненка і Патрика Гленна. Серед учасників "круглого столу" були викладачі КНУ імені Тараса Шевченка.
1567162
  Лях Т. Філософське осмислення проблеми життя і смерті в новелі Марка Черемшини "Карби" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 44- 48. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті досліджено філософський аспект проблеми життя і смерті в новелі Марка Черемшини "Карби" в контексті екзистенційних шукань української літератури рубежу XIX - XX століть. Розгляд проблеми життя і смерті пов"язаний з осмисленням понять життя - ...
1567163
  Фоменко А.М. Філософське осмислення проблеми тероризму // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1567164
  Тарасенко І.В. Філософське осмислення символічного образу "бджоли" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 150-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації символічних образів. This article is about some problems of symbolical images interpretations.
1567165
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1567166
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е.Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 169-190
1567167
  Бутурліна О.В. Філософське осягнення освіти з позиції творчості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 56-59. – ISSN 2077-1800
1567168
  Нахлік Я. Філософське підгрунтя візії душі в польській поезії раннього модернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 114-121. – ISSN 0203-9494
1567169
  Гудзенко Є.О. Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 44-51


  В статті проаналізовано філософсько-теоретичний та культурний контекст зародження трансгресивної проблематики французького мислителя Жоржа Батая. Розглянуто трансгресивні ідеї Г. В. Ф. Гегеля, а також основні позиції теоретичних дебатів між ...
1567170
  Кравцов Ю.С. Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини : монографія / Кравцов Ю.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-254. – ISBN 978-966-175-063-9
1567171
  Бояндіна Г.С. Філософське розуміння біологічних засад феномену емпатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається розуміння біологічних засад феномену емпатії. Аналізується роботи Фрітца Байтхаупта "Культури емпатії" та Джакомо Різзолатті "Емпатія та дзеркальні нейрони". Я спираюся як на новітні дослідження мозку, так і на філософію. ...
1567172
  Жадько В.А. Філософське розуміння змісту соціальної медицини / В.А. Жадько, П.О. Бідзіля // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 77-84. – ISSN 2072-1692
1567173
  Турос А. Філософське розуміння практичного рівня сучасної екології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 23-24
1567174
  Ушак В. Філософське розуміння принципу "виховання без виховання" // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.113-115
1567175
  Смазнова І.С. Філософське розуміння феномена права // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 5-15. – ISBN 978-966-438-135-9
1567176
  Небеленчук І. Філософське спрямування лірики Омара Хайяма: дослідницький контекст // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 21-25
1567177
  Ярошовець В.І. Філософське сумління І.В. Бичка і методологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується парадигмальна методологія історико-філософської науки як специфічний вимір взаємодії філософського та історико-філософського знання. В статье обосновывается парадигмальная методология историко-философской науки как ...
1567178
  Козубенко Л. Філософське та психоаналітичне підгрунтя світової літературної критики XX століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 316-327
1567179
  Дольницька Є.І. Філософське трактування співвідношення невизначеності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1567180
  Ануріна І. Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підгрунтя відображення концепту "краса" в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнотах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 108-118


  У статті розглядаються концепти BEAUTY, SCHONHEIT, КРАСА і КРАСОТА в британській, німецькій, українській та російській лінгвокультурних спільнотах відповідно. Автор досліджує філософське, психологічне, естетичне, етичне та культурологічне підґрунтя ...
1567181
  Кедровський О.І. Філософський аналіз взаємовідношень між семіотикою і кібернетикою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1567182
  Стасишин В.М. Філософський аналіз деяких тенденцій розвитку наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1567183
  Добровольська О.В. Філософський аналіз еволюції штучного інтелекту / О.В. Добровольська, В.І. Штанько // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 1. – С. 10-19. – ISSN 2617-1929
1567184
  Похресник А. Філософський аналіз західних прогнозів розитку вищої освіти у XX ст. // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 63-72 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366


  Детально розглядається зміст аналізу перспектив змін університетської освіти, виконаного аналітиками Великої Британії, його позитівні сторони та недоліки. Проаналізовані пропозиції з погляду їх застосовності в Україні.
1567185
  Горяч М.П. Філософський аналіз значення екологічного методу в пізнанні і раціональному відтворенні процесів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1567186
  Щербина О.Ю. Філософський аналіз логічного моделювання : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.01 / Щербина О.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1567187
  Свінціцький В.М. Філософський аналіз поняття керування в кібернетиці / В.М. Свінціцький. – Київ, 1968. – 108 с.
1567188
  Гулько О.В. Філософський аналіз сучасної моделі освітнього проектування // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 202-210. – ISSN 2072-1692
1567189
  Пінчук Є. Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 241-253
1567190
  Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567191
  Приймак О.Г. Філософський аспект проблеми взаємозв"язку структури і функції в організмі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1567192
  Ломачинська І.М. Філософський вимір християнського духовного лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми духовного змісту лідерства в християнській традиції та їх філософське осмислення. Визначаються основні складові духовного лідерства, аналізуються відносини лідера і його послідовників. Досліджуються основні завдання ...
1567193
  Одарченко М. Філософський дискурс ідей гумбольдтівського Університету: викладач і студент // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; Під ред.: О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2016. – № 17. – С. 14-15. – ISBN 966-8460-14-6


  З історії класичного німецького Університету та філософське бачення німецькими філософами взаємовідношень викладача і студента в університетській освіті.
1567194
  Колотило М.О. Філософський дискурс місії університету в сучасному суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 79-89


  У статті на базі філософського осмислення місії університетів досліджено практичні аспекти її реалізації шляхом розгляду освітньої інституції як простору конструювання культурного капіталу студентів. В статье на основании философского осмысления мисии ...
1567195
  Поліщук Н.П. Філософський дискурс прагматизму (історико-філософський аспект) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 70-77


  У статті розглядаються особливості філософії прагматизму як дискурсу. Історико-філософський контекст подається на основі аналізу праць Ч. Пірса, В. Джеймса, Ф.К.С. Шиллера, Дж. Д"юї, Р. Рорті. В статье рассматриваются особенности философии прагматизма ...
1567196
  Мишков В.Я. Філософський дискурс сучасних викликів глобалізації перед українською освітою // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 70-71


  Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.
1567197
  Сипа Л.М. Філософський дискурс у французькому романтичному романі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 258-262. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1567198
  Йосипенко О. Філософський дискурс: між наукою і літературою // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 23-36. – ISSN 0235-7941
1567199
  Чорна В. Філософський діалог як передумова відкриття в собі "істинної людини” (за Г. Сковородою) / В. Чорна, І. Яковенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 199-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1567200
  Колоїз Є.В. Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос "Щоденник страченої" // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 150-161. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про лінгвокреативний потенціал Марії Матіос, її здібності щодо продукування конструкцій, які з часом можуть (а деякі й уже змогли) відірватися від первинних контекстів і використовуватися як готові, відтворюватися за потреби в готовому ...
1567201
  Сідоріна Є.В. Філософський досвід осмислення людини в ісихазмі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 50-53
1567202
  Москалик Г.Ф. Філософський зміст поняття "інформаційно-комунікативного середовища" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 64-74


  Інформаційне середовище розглядається як частина інформаційного простору (сукупність знань, що мають цінність у вигляді економічного ресурсу, який сприяє розвитку тих чи інших секторів громадського життя), яка формує найближче інформаційне оточення ...
1567203
  Колесник І. Філософський і психологічний досвід у фантастичних кінофільмах: аналіз масової культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 151-161. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто філософський і культурологічний зміст фантастичних фільмів "Зоряні війни" і "Чужий"
1567204
  Сартаков С.В. Філософський камінь / С.В. Сартаков. – Київ
2. – 1974. – 327с.
1567205
  Сабадуха В. Філософський ключ до розуміння національної ідеї Д.Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 41-44
1567206
  Гогоцький С. Філософський лексикон : [уривки] / Сильвестр Гогоцький // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 377-382. – ISBN 966-524-093-5
1567207
  Хома Олег Філософський переклад і філософська спільнота // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 49-66. – ISSN 0235-7941
1567208
  Матівієнко І.С. Філософський підхід до розуміння поняття агресія: доброякісна та злоякісна (Е. Фромм) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 158-160
1567209
  Пінчук Філософський погляд на культурні традиції освіти в Україні та шляхи її модернізації / Пінчук, А // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.58-63
1567210
  Бех Ю.В. Філософський погляд на формування системи управління як соціальної проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 38-52
1567211
  Білик С.М. Філософський понятійно-категоріальний апарат у творах Григорія Богослова (Назіанзина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті дається історико-філософський аналіз категоріально-понятійного апарату Григорія Богослова (Назіанзина) в контексті філософської спадщини античності. In this article the author gives historic-philosophical analysis of Hryhoriy Bohoslov"s ...
1567212
  Терехова Л.В. Філософський потенціал трактату "Liber vitae meritorum" Хільдегарди Бінгенської // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 112-116. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  У статті висвітлено основні аспекти літературно-філософської спадщини Хільдегарди фон Бінген у зв"язку із інтелектуальним тлом епохи Середньовіччя, проаналізовано моральне вчення містика у трактаті "Liber vitae meritorum". Статья освещает основные ...
1567213
  Богачов А. Філософський початок герменевтики (До історії визначення герменевтичного досвіду) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 60-75. – ISSN 0235-7941
1567214
  Мельник А.А. Філософський рівень методології дослідження якості закону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 64-68. – ISBN 978-617-7638-01-7
1567215
   Філософський словник. – К, 1964. – 498с.
1567216
  Хамітов Н. Філософський словник. Людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2019. – 193, [2] с. – Бібліогр.: с. 186-194. – ISBN 978-966-373-795-9
1567217
  Ємельянова Н.М. Філософський сумнів і скептицизм: палітра оцінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1567218
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1567219
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1567220
  Конверський А. Філософський факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 8
1567221
  Конверський А. Філософський факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43
1567222
   Філософський факультет : (документи та матеріали) / КНУТШ ; За ред. А.Є. Конверського ; [Авт.-укладачі: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва. – Київ, 2004. – 319 с. – ISBN 966-8365-01-1
1567223
   Філософський факультет sub specie aeternitatis - з погляду вічності // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81-83. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1567224
  Київського Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київського, національний університет імені Тараса Шевченка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Київський університет], 2004. – 16 с.
1567225
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Політична освіта публічних службовців в Україні / Ю. Лихач, Л. Комаха, О. Зубчик, М. Канавець, А. та ін. Малюга. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2020. – С. 3. – ISBN 978-617-7854-31-8
1567226
  Конверський А.Є. Філософський факультет: минуле й сьогодення // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 162-170.
1567227
   Філософські абриси сучасної освіти : монографія / [І. Предборська та ін.] ; за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2013. – 225, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-281-3
1567228
  Коваль Л.В. Філософські аспекти адміністративного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются современные проблемы совершенствования административного законодательства и анализируется практика его применения под углом зрения категорий марксистско-ленинской диалектики - законов отрицания, перехода количества в качество и ...
1567229
  Ситниченко Є.Г. Філософські аспекти аналізу мережної парадигми управління освітою // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 280-283. – ISSN 2076-1554
1567230
  Тарасенко Н.Ф. Філософські аспекти відношення людина - природа. / Н.Ф. Тарасенко. – К., 1975. – 115с.
1567231
  Лаврова Л.В. Філософські аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.64-68
1567232
  Васильєва І.В. Філософські аспекти гумарнізації та гуманітаризації вищої медичної освіти в контексті сучасної парадигми здоров"я / І.В. Васильєва, Л.В. Білецька // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 122-131
1567233
  Вєртіль І.В. Філософські аспекти історії та теорії "початку" української культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 89-93. – (Українознавство ; Вип. 2)
1567234
  Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Габора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 100-104
1567235
  Смольницька О.О. Філософські аспекти образотворення літературознавчих досліджень Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті вперше виокремлено філософські аспекти розглядання образу в літературознавчих працях учених Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. Здійснено класифікацію образів, порівняні різні трактування цього поняття. В статье впервые ...
1567236
  Сарнавська О.В. Філософські аспекти осмислення проблеми релігійної віри П. Тілліхом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 90-91
1567237
  Костіна В.В. Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 235-247. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1567238
  Кралюк П.М. Філософські аспекти ренесансної латиномовної поезії в Україні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 145-149. – ISBN 978-966-373-777-5


  Деякі вихідці з України, що навчалися в західних університетах у ХV-ХVІ ст., виступали як латиномовні поети. У той час поезія сприймалася не стільки як вираження почуттів, душевного стану, що характерно для модерних часів, скільки як витончена техніка ...
1567239
  Рожно О.В. Філософські аспекти створення і розвитку штучного інтелекту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 47-48
1567240
  Кузуб І.В. Філософські аспекти створення стандартів якості в дизайн-освіті // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 227-239
1567241
  Кралюк П.М. Філософські аспекти творчості Олександра Потебні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 437-441. – ISBN 978-966-373-777-5
1567242
  Шаповал В. Філософські аспекти творчості Т.Г. Шевченка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 32-39. – ISSN 2075-1443
1567243
  Слободенюк Е.В. Філософські аспекти туризму як моделі соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про сутність туризму як соціальної складової людського життя.
1567244
  Коверзнев В. Філософські аспекти формування норм кооперативного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 37-42
1567245
  Михайлець В.О. Філософські виміри проблеми розумінню та інтерпретації // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 503-507


  Розглянуто проблему розуміння та інтерпретації, що пов"язані із теорією комунікації та з філософською наукою. Зокрема, представлене філософське осмислення проблеми розуміння та інтерпретації від XIX ст. до періоду постмодернізму. У статті наведені ...
1567246
  Віктор І.В. Філософські виміри символіки української традиції: символіка природного і соціокультурного в фольклорі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 112-118. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1567247
  Адаменко Н.Б. Філософські витоки барокового світобачення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 3-4
1567248
  Просяник О. Філософські витоки психологічного соціологізму в методології Ф. де Соссюра: "Тардівський реляціонізм" / О. Просяник, О. Афанасьєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1567249
  Грабовська І. Філософські витоки та сенс путінізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Аналізуються філософські витоки феномену путінізму. Розкривається сутність неоімперської політики сучасного Кремля як неоколоніальної, реваншистської та "рашистської". Доводиться неправомірність думки про путінізм як принципово нове явище в історії ...
1567250
  Кравченко П.А. Філософські горизонти творчої спадщини В.Г. Короленка : 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка присвячено / Кравченко П.А., Блоха Я.Є. ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 231, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2538-27-4
1567251
  Сергеєв М.В. Філософські джерела формування російської національної ідеї: Ф. Шелінг // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – C. 278-283. – ISSN 2076-1554
1567252
  Вдовина О. Філософські дискусії навколо виникнення слов"янської азбуки та утверждення церковнослов"янської мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 199-205. – ISSN 0203-9494
1567253
   Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6741-1
Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – 2013. – 318, [2] с.
1567254
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 17. – 2013. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567255
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 18. – 2013. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567256
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 19. – 2013. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567257
  Газнюк Л.М. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття : монографія / Лідія Газнюк. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-8210-61-7
1567258
  Романенко М.І. Філософські засади візантійської освітньої парадигми // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.117-124. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1567259
  Дяченко Р.О. Філософські засади дослідження підриємницької діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 116-125
1567260
  Плахотнік О.В. Філософські засади екологічної освіти школярів / О.В. Плахотнік, Т.П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються підходи гуманітарних наук до формування екологічної освіти та виховання школярів. Аналізуються поняття "екологія", "наука", "енвайронменталізм" тощо.
1567261
  Набок М. Філософські засади ефективності управління освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
1567262
  Бойченко М.І. Філософські засади застосування системного підходу у сфері освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 95-107
1567263
  Добронравова І.С. Філософські засади постнекласичної науки і методологічний вимір її етосу / І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 91-103. – ISBN 966-594-988-8
1567264
  Пашков В.В. Філософські засади професіоналізації педагогічної діяльності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
1567265
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
1567266
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв.
1567267
  Кушнір І.М. Філософські засади сучасної компетентнісної лінгводидактичної парадигми // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 76-88. – ISSN 2073-4379
1567268
  Бардік М.А. Філософські засади та історичний досвід професійної мистецької освіти і художньої культури // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 3-10
1567269
  Глухоман І.В. Філософські засади та філософське значення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу філософських засад та значення лінгвістичної концепції Гумбольдта. The article is dedicated to analysis of phylosophy bases and means of Humboldt"s linguistic conception.
1567270
   Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку 21 століття : монографія / В. Андрущенко, Л. Горбунова, Л. Зязюн, А. Корецька, М. та ін. Култаєва; В. Андрущенко [ та ін. ] ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол.: В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-644-045-0
1567271
  Шморгун О.О. Філософські засади формування новітньої української національної ідеї // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 66-68
1567272
  Полівко Л.Ю. Філософські засади формування психології інклюзивної освіти // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 225-226
1567273
  Соболєвський Я.А. Філософські засновки американського персоналізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 212-213
1567274
  Ленін В.І. Філософські зошити / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1979. – 722с.
1567275
  Кралюк П.М. Філософські ідеї в творчості Лесі Українки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 506-513. – ISBN 978-966-373-777-5
1567276
  Нечипорук А.М. Філософські ідеї, ідеали, цінності та особистості, які їх персоніфікують, в інформаційно-аналітичному тижневику "Дзеркало тижня" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 537-538
1567277
  Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.05 - історія філософії / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.181-190
1567278
  Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.05 - іст. філософія / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.:5 назв
1567279
  Глухоман І.В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Глухоман І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1567280
  Глухоман І.В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Глухоман І.В.; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – 173л. – Бібліогр.: л. 160-173
1567281
  Ткаченко Н.Л. Філософські інтерпретації образу ворога (Я. Паточка, Е. Юнгер, А. Камю, К. Шмітт) . // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 215-216
1567282
  Шевчук Л. Філософські істини : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-397-114-1
1567283
  Дроздовський Д.І. Філософські концепти романтизму в британській постпостмодерністській прозі (на матеріалі романістики І. Мак"юена) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 24-46. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
1567284
  Степаненко О. Філософські концепції тьюторства в контексті проблем вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 218-229. – ISSN 2312-5993
1567285
  Хома О. Філософські культури: терпимість,толерантність і визнання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 76-89. – ISSN 0235-7941
1567286
  Колодний А. Філософські методи наукової праці митрополита Іларіона // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 236-252. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1567287
  Малій А.С. Філософські мініатюри Гарольда Пінтера 1980-х років // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 391-396. – ISBN 966-581-481-8
1567288
  Пелех Ю.В. Філософські міркування щодо професійної підготовки майбутніх педагогів // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Стаття присвячена аналізу філософських ідей різних часів щодо особистості педагога, його професійної зрілості та місця у суспільному житті. Здійснено спробу систематизувати ціннісні настанови вчителеві, які було сформульовано мислотелями різних епох.
1567289
  Романенко О.Я. Філософські моделі суспільного розвитку як теоретична основа соціального прогнозування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 186-196
1567290
  Бабенко М. Філософські модуси рефлективної лірики // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 85-88. – ISSN 2307-2261
1567291
  Журавель Ю. Філософські мотиви "Соляріса" Андрія Тарковського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 34. – ISSN 1562-3238
1567292
  Мороз О.В. Філософські мотиви епістолярію Юліуша Словацького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 131-135. – ISSN 2076-1554
1567293
  Бадрак Б.М. Філософські мотиви творчості Івана Велічковського // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 792-197. – ISSN 2079-48-35
1567294
  Вдовиченко Г.В. Філософські настанови ранньої творчості П. Тичини як об"єкт модерно-постмодерного мітотворення // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 5-11. – ISSN 2616-9967


  У статті класифікуються та висвітлюються охоплюючі останні сто років три етапи - дорадянський, радянський і пострадянський - дослідження та мітологізування життя й творчості П. Тичини на прикладі вивчення в Українській державі, УСРР (УРСР), Україні та ...
1567295
  Лисов Р.А. Філософські неспроможності матеріалізму природодослідників до виходу книги В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Р.А. Лисов, С.П. Марценюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1567296
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-08-0
Вип. 3. – 2001
1567297
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-05-3
Вип. 8. – 2002
1567298
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-08-1
Вип. 9. – 2003
1567299
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-12-7
Вип. 11. – 2004
1567300
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-12-7
Вип. 12. – 2004
1567301
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-24-7
Вип. 15. – 2006
1567302
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-
Вип. 19. – 2008
1567303
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 21. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567304
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 22. – 2009. – мова резюме укр..рос..англ.
1567305
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567306
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 28. – 2012. – 223 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567307
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 31. – 2014. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567308
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 34. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567309
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 36. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами : 70-річчю присвоєння Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка присвячено
1567310
  Бородіна Н.В. Філософські орієнтири реформування вищої освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 114-116
1567311
  Кралюк П. Філософські орієнтири шістдесятників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 631-634. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567312
  Витак Г. Філософські основи арт-терапії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 288-299. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті досліджені філософські основи арт-терапії. Визначена основна мета арт-терапії, яка полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання. Розкриті цілі та способи комунікації в арт-терапії".
1567313
  Муратова І.А. Філософські основи генези наукової теорії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 47-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1567314
  Нічик М В. Філософські основи наукових праць О.О.Богомольця / М В. Нічик, . – К., 1958. – 180с.
1567315
  Стоянова Т.В. Філософські основи перекладу англомовного тексту китайською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 177-186. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1567316
  Матвієнко П.В. Філософські основи трансформації освітніх концепцій від середньовіччя до модерну (у контексті сучасних проблем вітчизняної освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 115-123
1567317
  Омелаєнко Г.Д. Філософські передумови виникнення екзистенціальної психології у розбудові психологічних концепцій С. Кіркегора , К. Ясперса і Ж.-П.Сартра // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 337-345
1567318
  Свініцький В.М. Філософські питання кібернетики / В.М. Свініцький, В.С. Тюхтін. – Київ, 1970. – 48с.
1567319
   Філософські питання мовознавства. – К, 1972. – 199с.
1567320
  Бажан В.В. Філософські питання фізики і філософія / В.В. Бажан, О.М. Кравченко, М.М. Роженко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1567321
  Годзь Н. Філософські підстави розгляду майбутнього та його вплив на науку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 299-310. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
1567322
  Тихолоз Б. Філософські підсумки Франкової лірики "Катастрофи й катарсису" // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 331-351. – ISSN 2078-6077
1567323
  Заіченко Г. Філософські підсумки ХХ сторіччя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-25
1567324
  Співак В.В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII ст. : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Співак Володимир Васильович ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, М-во культури України. – Київ, 2018. – 427 арк. – Додатки: арк. 422-427. – Бібліогр.: 11-16, 382-421 та в додатках: арк. 422-427
1567325
  Співак В.В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII ст. : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Співак Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1567326
  Боднарчук Л.С. Філософські погляди Б. Рассела в інтерпретаціях китайських дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вплив філософських ідей Б. Рассела на представників сучасної китайської філософії. Визначено основних послідовників Б. Рассела в Китаї (Фен Юлань, Ху Ши, Юань Вейши, Лян Цичао, Чжан Дунсунь, Дінг Веньянг, Чжан Шенфу та ін.) та ...
1567327
  Кравчук І.В. Філософські погляди В. Довговича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1567328
  Кремень В.Г. Філософські погляди В.І. Шинкарука : людиновимірна сутність // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.2-7. – ISSN 0130-7037
1567329
  Линченко М.Д. Філософські погляди Володимира Винниченка у методологічній перспективі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 95-96
1567330
  Кралюк П. Філософські погляди Гавриїла Костельника // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 583-586. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567331
  Острянин Д.Х. Філософські погляди І.Я.Франка / Д.Х. Острянин. – Київ, 1956. – С. 19-30
1567332
  Супрун Аліна Григорівна Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Супрун А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. – Бібліогр.: л.157-168
1567333
  Супрун Аліна Григорівна Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Супрун А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1567334
  Острянин Д.Х. Філософські погляди М.О.Максимовича. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – С. 86-113
1567335
  Кралюк П.М. Філософські погляди Михайла Драгоманова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 492-494. – ISBN 978-966-373-777-5
1567336
  Поліхов О.Л. Філософські погляди на поліваріантність інтерпретації музичних творів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 104-106
1567337
  Волківський М.А. Філософські погляди Ярослава Сейферта (1901-1945 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 138-140
1567338
  Скальська Д.М. Філософські проблеми "онтології" пізнього Д. Лукача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-71. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1567339
  Костицький М.В. Філософські проблеми верховенства права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-13.
1567340
   Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 4/5. – 2005. – 234 с.
1567341
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 16/17. – 2010. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567342
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 18/19. – 2010. – 216 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567343
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 20. – 2011. – 92 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1567344
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 25. – 2016. – 68, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567345
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 26. – 2017. – 51 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567346
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 1 (30). – 2020. – 68, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1567347
   Філософські проблеми державного управління : навч.-метод. матеріали / [В.М. Князєв та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., [Каф. філософії і методології держ. упр.]. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1567348
  Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Дротянко; МОіНУ; Київ. нац. лінгвістичний ун-тет. – 2-ге вид. – Київ : КНЛУ, 2002. – 161с. – ISBN 966-638-112-5
1567349
  Бубиренко М.Ф. Філософські проблеми молекулярної фізики й термодинаміки / М.Ф. Бубиренко, В.М. Резетдінов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1567350
   Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki : Львівсько-Варшавський семінар : 5 семінар, Львів, 14-21 листопада 2004 року / [наук. кер. семінару: І. Вакарчук, Я. Ядацкі ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Варшав. ун-т]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 212, [4] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-613-751-0
1567351
   Філософські проблеми прогнозування соціальніх наслідків нвуково-технічної революції. – Київ-Одеса, 1976. – 264с.
1567352
  Терепищий Сергій Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах нового та новітнього часів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.50-57
1567353
  Артемюк Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Болеслав Артемюк. – Київ : Абрис, 2008. – 176с. – ISBN 966-531-191-3
1567354
  Всехсвятський С.К. Філософські проблеми сучасної космогонії сонячної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1567355
  Бутурліна О.В. Філософські проблеми творчості у віртуальній реальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 15-19. – ISSN 2077-1800
1567356
  Смольницька О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 425-426
1567357
  Смольницька О.О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 213-216. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  У статті аналізуються філософські проблеми творчості Т. Шевченка її несвідомий чинник та естетичну доктрину, зосереджена увага на проблемах поезії як міфотворчості. В статье анализируются философские проблемы творчества Т. Шевченка, ее неосознанный ...
1567358
  Гулько О. Філософські рефлексії проектної свідомості // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 300-310. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті здійснено аналіз проектної свідомості як складного філософського явища. Визначено складові проектної свідомості та їх рефлексивні можливості для становлення інноваційної особистості".
1567359
  Вернадський В. Філософські роздуми натураліста // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 461-466. – ISBN 966-524-093-5
1567360
   Філософські студії. – Київ : Генеза
№ 1. – 1993
1567361
   Філософські студії : спецвипуск ж-лу "Генеза". – Київ : Генеза
1995 рік. – 1995
1567362
  Левіна Т.В. Філософські та духовні аспекти функціонування музичного мистецтва в сучасній культурній картині світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 22-28
1567363
  Мельник Д. Філософські та естетичні погляди Інгеборг Бахман // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 198-205
1567364
  Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 0132-1331
1567365
  Булавін Л.А. Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-178-Х
1567366
  Храмцов О.М. Філософські та психологічні засади дослідження насильства як кримінально-правової категорії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 145-154. – ISSN 2304-4556
1567367
  КостицькийМ Філософські та психологічні проблеми кримінального права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 96-102
1567368
  Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції : вибрані наук. праці / Михайло Костицький ; [відп. ред. Н.В. Кушакова-Костицька]. – Чернівці : Рута. – ISBN 978-966-568-940-9
Кн. 1. – 2009. – 576, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 575-576 та в підрядк. прим.
1567369
  Владиченко Л.Д. Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна : Дис. ...канд.філос. наук: Спец. 09.00.11- релігієзнавство / Лариса Дмитрівна.Владиченко; КНУТШ. – Київ, 2007. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
1567370
  Федів Ю.О. Філософські та суспільно-політичні ідеї у творчості українських письменників та вчених другої половини XIX - початку XX ст. / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 390-408. – ISBN 966-524-093-5
1567371
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди C. Єфремова і М. Грушевського в дослідженнях В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 16-23


  Подано комплексний аналіз дослідження провідним представником філософської думки УСРР 1920 х рр. академіком В. Юринцем філософських та суспільно-політичних поглядів C.Єфремова і М. Грушевського. В контексті цього аналізу висвітлено погляд В. Юринця на ...
1567372
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди В. Винниченка в дослідженні В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 8-16
1567373
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-01-8 (Т.1)
Т. 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. – 2005. – 402 с.
1567374
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-17-4 (Т.2)
Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. – 2005. – 264 с.
1567375
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-22-0 (Т.3)
Т. 3 : Філософія життя у Людовіта Штура. Філосовська славістика. – 2005. – 456 с.
1567376
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-22-0 (Т.4)
Т. 4 : Гегель у Росії. Гегель і Французька революція. Гегель і Ніцше. – 2005. – 376 с.
1567377
  Піщанська В.М. Філософські, релігійні та мистецькі виміри духовної культури козацького бароко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 52-57. – ISSN 2312-4679
1567378
  Супрун А.Г. Філософській контекст осмислення проблеми науки та інновації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 58-60
1567379
  Дорожко І. Філософсько-антропологічна концептуалізація родинного виховання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 349-358. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розглянуто філософсько-антропологічну концептуалізацію родинного виховання, що дозволяє осягнути проблематику становлення та існування сім’ї".
1567380
  Буцикін Є.С. Філософсько-антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору. Нормативні експлікації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 12-14
1567381
  Левченко Олена Григорівна Філософсько-антропологічна рефлексія театру // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-79. – Бібліогр.: с. 65-66, 68, 70, 72-78. – ISSN 0235-7941
1567382
  Култаєва М. Філософсько-антропологічне обгрунтування культури свободи та його освітні імплікації (теоретичний досвід сучасної німецької філософської думки) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 80-98
1567383
  Кучера Т.М. Філософсько-антропологічний зміст проблем регіоналізації // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 69-80
1567384
  Занфірова Т.А. Філософсько-антропологічні аспекти принципу рівності у трудових правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 133-137
1567385
  Єрмак Т.Б. Філософсько-антропологічні засади дослідження феномену ґендерної згоди (ґендерна згода: до засад моральної антропології) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1567386
  Рассудіна К.С. Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Рассудіна К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.161-177
1567387
  Чорноморденко І.В. Філософсько-антропологічні ідеї у творчому спадку І.Я. Франка і В.І. Вернадського / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 87-93. – ISSN 2074-4447
1567388
  Козирєва Н.В. Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 84-90. – ISSN 2072-1692


  У статті аналізується проблема сміхової культури в прозі М. Хвильового у контексті філософсько-антропологічних розвідок. Акцентується увага на таких характерних ознаках сміху та сміхової культури в художній творчості М. Хвильового: сміх для народу як ...
1567389
   Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-72-3
Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – 2008. – 532с.
1567390
  Гейко С.М. Філософсько-антропологічні трансформації змісту іронії в некласичній філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 145-146
1567391
  Гейко С. Філософсько-антропологчні трансформації змісту іронії в некласичній філософії // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 128-137. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1567392
  Сеник Л.Ф. Філософсько-атеїстичний потенціал художньої літератури / Л.Ф. Сеник. – К., 1982. – 183с.
1567393
  Сєрова О.Ю. Філософсько-гносеологічні коріння музичного мінімалізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 62-67
1567394
  Шморгун О.О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І.Франка, Лесі Українки та В. Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шморгун Олександра Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1567395
  Шморгун О.О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І.Франка, Лесі Українки та В.Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шморгун О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
1567396
  Коломієць О. Філософсько-гуманістичні проблеми медичної біоетики: Стаття перша // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.105-120
1567397
  Глушко Т.П. Філософсько-економічна освіта та розвиток соціального капіталу нації // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 53-60. – ISSN 2312-4342
1567398
  Ільїн В.В. Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 15-18. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема філософсько-економічного знання як результату міждисциплінарного підходу, показано його роль в розвитку сучасного мислення. Исследуется проблема философско-экономического знания как результата междисциплинарного подхода, ...
1567399
  Версаль Н.І. Філософсько-економічні аспекти регулювання життя суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 3 (82). – С. 174-178.
1567400
  Кравченко Л. Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 365-372. – ISBN 978-966-3888-379-3
1567401
  Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Орлова М.О.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.180-199
1567402
  Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке : автореф. дис. ... канд. філл. наук: спец.: 1-.01.04 - література зарубіжних країн / Орлова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1567403
  Вежель Л.М. Філософсько-естетична та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України 1-ї пол. 20 ст. : Монографія / Л.М. Вежель; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 336 с. – ISBN 966-594-209-3
1567404
  Коваленко Є.В. Філософсько-естетичне значення імпресіонізму для української школи живопису // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 207-213
1567405
  Кодьєва О.П. Філософсько-естетичне підгрунтя творчості Тараса Шевченка // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 2226-3209


  До 200-річчя від дня народження Кобзаря.
1567406
  Загайська Д. Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 27-36. – ISSN 0236-4832
1567407
  Каранда М.В. Філософсько-естетичні аспекти нової нарації: подолання кризи ідентифікації в драматургії Мартіна Макдонаха // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 53-60. – ISSN 2412-1185
1567408
  Петров Юрій Васильович Філософсько-естетичні аспекти розвитку самодіяльного суб"єкта проблеми теорії : Автореф... док. філософ.наук: 09.00.04 / Петров Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 38л.
1567409
  Дяченко М.В. Філософсько-естетичні мотиви у творчості Т. Шевченка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 14-31
1567410
  Козловський В.П. Філософсько-етична наука в Київській духовній академії в другій половині XIX - на початку XX ст. : етичні погляди П. Липницького та М. Олесницького // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 267-286
1567411
  Мовчанюк В. Філософсько-етичне послання Шевченка. Медитація "Дурні та гордії ми люди" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 165-178. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена аналізу етичної складової Шевченкової концепції людини на матеріалі окремого твору. Автор торкається філософського аспекту проблеми
1567412
  Фелінська А.О. Філософсько-етичний аналіз PR-діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 212-214
1567413
  Дяченко М.В. Філософсько-етичні мотиви в романі І.О. Гончарова "Обломов": цивілізаційний вимір // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 33-43
1567414
  Вільна Я. Філософсько-ірраціональні основи художньої творчості (пневмічна модель пізнання в культурі епохи українського бароко) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 5-15. – ISBN 966-587-044-0
1567415
  Кравчук М.О. Філософсько-історичне осмислення феномену війни // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 163-164
1567416
  Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 131-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснена спроба виділити шар філософсько-історичних ідей у науковій творчості Дмитра Чижевського. Підкреслюється, що в основі його поглядів лежала гегелівська теорія історичного процесу. У ранніх статтях з історіософської проблематики виразно ...
1567417
  Бондаренко Юрій Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статі розглянуто головні напрями дослідження, види діяльності, типи матеріалів, які застосовуються на уроках літератури під час вивчення життєписів письменників на основі філософсько-історичного розуміння дійсності. Ключова ідея статті звучить так: ...
1567418
  Бондаренко Ю. Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 4 : Методика вивчення біографії письменника. – С. 5-8
1567419
  Городенко Л. Філософсько-культурні особливості мережевої комунікації // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 37-44


  У статті розглянуто філософсько-культурні особливості мережевої комунікації, з"ясовано специфіку культури віртуального спілкування. В статье рассматриваются философско-культурные особенности сетевой коммуникации, определяется специфика культуры ...
1567420
  Білоножко Є.П. Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-106. – ISSN 2222-5374
1567421
  Марчук О. Філософсько-культурологічний аналіз трансформації бачення в контексті античного театру // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті висвітлюється динаміка переходу театральної вистави від ритуалу до видовища, а також формування феномену «глядача» як візуальної стратегії культури. Містить аналіз візуальної складової культу, її трансформації при переході від родового ...
1567422
  Пустовіт Г. Філософсько-культурологічний аспект у екологічній освіті // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-7.
1567423
  Северин В.Д. Філософсько-культурологічний вимір виставкової діяльності в комунікативному просторі суспільства / В.Д. Северин, Н.В. Северин // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – C. 45-53. – ISSN 2073-803X
1567424
  Пилипів В.В. Філософсько-культурологічні аспекти феномену гостинності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 47-51. – ISSN 2312-4679
1567425
  Вдовиченко Георгій Валерійович Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их рр. ХХ ст.(М.Г.Хвильовий,М.Г.Куліш,О.С.Курбас) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Вдовиченко Георгій Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200с. – Бібліогр.:с.187-200
1567426
  Вдовиченко Георгій Валерійович Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-х років 20 ст. (М.Г. Хвильовий, М.Г. Куліш, О.С. Курбас) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Вдовиченко Г.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1567427
  Зеліско Л.І. Філософсько-культурологічні змісти трансцендентного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2226-3209
1567428
  Бадьора Неоніла Філософсько-культурологічні ідеї у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Йдеться про значення філософсько-культурологічне підгрунття праць І. Лисяка-Рудницького.
1567429
  Лук"янчук Г. Філософсько-ліричний "Туман" О. Сопронюка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 травня - 10 червня (№ 21/22). – С. 19
1567430
  Лук"янчук Г. Філософсько-ліричний "Туман" Олександра Сопронюка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 9. – ISSN 2519-4429
1567431
  Плахтій М.П. Філософсько-логічні студії у Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1921 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 102-105
1567432
  Попов М.В. Філософсько-методологічна підготовка сучасного фахівця: теоретичні засади та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про роль та значення філософсько-методологічної підготовки сучасних фахівців різних галузей знань.
1567433
  Холох О.І. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Холох Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Бібліогр.: л. 198-216
1567434
  Холох О.І. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Холох Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567435
  Кулініченко Валентин Леонідович Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров"я : Дис. ... на здоб. вчен. ступ. доктора філософ. наук: 09.00.09 / Кулініченко Валентин Леонідович; Ін-тут вищої освіти. Академія педагог. наук України. – Київ, 2002. – 366л. + Додаток: л.344-366. – Бібліогр.: л.313-343
1567436
  Кулініченко Валентин Леонідович Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров"я : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.09 / Кулініченко В.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1567437
  Кучера Т.М. Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональніх відносин : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Кучера Т.М.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1567438
  Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Смольницька Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 174-194
1567439
  Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Смольницька Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1567440
  Калаур С.М. Філософсько-методологічні засади організації освітньої підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 115-118. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1567441
  Перова О.Є. Філософсько-методологічні засади пізнання живого в постнекласичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про новий напрям у філософії - біофілософію. Автор аналізує проблему коеволюції людини й природи з позицій цього філософського напряму.
1567442
  Рабінович П. Філософсько-методологічні засади практики Європейського Суду з прав людини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 220-232. – ISBN 978-966-349-240-7
1567443
  Воронцова Т.В. Філософсько-методологічні новації у превентивній освіті // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.85-88
1567444
  Семикрас В.В. Філософсько-методологічні основи правового вчення Б. Кістяківського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Семикрас Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Біблогр.: 13 назв
1567445
  Семикрас В.В. Філософсько-методологічні основи правового вчення Б. Кістяківського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Семикрас Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 161-175
1567446
  Лагетко В.В. Філософсько-методологічні проблеми сучасного природознавства : (зб. статей різних років і запозичень) / Лагетко Валентин Васильович канд. філос. наук, доц. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2019. – 200, [1] с. : портр., іл. – Другий тит. арк.: Філософія як Наука, або Корінь квадратний з числа 2 та його філософське значення [корінь квадратний] 2=1, 414213562... / Ілля Іквинський-Тирлич. Івано-Франківськ: Прсвіта, 2019. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1567447
  Сагуйченко В.В. Філософсько-освітні аспекти життєтворчості педагога в системі післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 83-86. – ISSN 2077-1800
1567448
  Крижановська Ж.М. Філософсько-освітні аспекти національних духовно-моральних цінностей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 55-57. – ISSN 2077-1800
1567449
  Гоян І.М. Філософсько-освітні ідеї радикального конструктивізму Х"ю Гаша // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 54-58
1567450
  Радіонова Н. Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1567451
  Захарчук М.Є. Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 207-212. – ISSN 2304-4470


  Визначено роль та значення інклюзивної освіти в культурі суспільства. Розглянуто погляди науковців на зазначену проблему, а також простежено генезис інклюзивної освіти.
1567452
  Данилова Т.В. Філософсько-освітні концепції кінця XIX - початку XX століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 156-161. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Здійснено спробу частково проаналізувати основні філософські концепції освіти кінця XIX – першої половини XX століття.
1567453
  Мудрак В.І. Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення "особистість - інформація - знання" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 150-156. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано сучасні підходи до співвідношення "особистість – інформація – знання" на теренах вищої освіти, які розгортаються як інформаційне забезпечення фахової компетентності в системі останньої. Цей процес базується на філософсько-освітніх ...
1567454
  Мікулак Н.М. Філософсько-освітні проблеми самореалізації сучасної жінки : міфи і реальність // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.73-79
1567455
  Култаєва М. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С.Сковорода, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 15-20. – ISSN 1562-529Х
1567456
  Мащенко С.Т. Філософсько-освітня думка Миколи Маркова / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 64с.
1567457
  Литвиненко Т.А. Філософсько-освітня рецепція вітчизняного культурно-історичного досвіду розвитку приватної вищої освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
1567458
  Захаріна М.І. Філософсько-педагогічне осмислення В. Зеньковським якості освіти: паралелі із сучасністю / М.І. Захаріна, А.Д. Мекшун // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 36-43. – ISSN 2412-1185
1567459
  Дербак А.П. Філософсько-педагогічне розуміння особистості / А.П. Дербак, В.П. Ситнік // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1567460
  Никитюк Л. Філософсько-педагогічні погляди вітчизняних вчених щодо екологічного виховання молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 118-121. – ISSN 2308-4634
1567461
  Мовчанок В. Філософсько-поетичний стиль медитації Шевченка "Дурні та гордії ми люди" // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 71-79. – ISBN 978-966-493-139-4
1567462
  Сошніков А.О. Філософсько-політитологічні підходи до дослідження проблеми національного фактора в контексті світових глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 47-50. – ISSN 2077-1800
1567463
  Рубан А. Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 591-595. – ISBN 978-617-7009-20-6
1567464
  Титов В. Філософсько-політичні та філософсько-правові погляди Джона Адамса // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 145-161. – ISSN 2075-1443
1567465
  Присухін С.І. Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 122-137. – ISSN 2222-5374


  Стаття пропонує конспективний виклад лекції за темою "Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність" у контексті обговорення досвіду викладання дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. ...
1567466
  Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Козак Ірина Богданівна ; Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1567467
  Коваленко Г.В. Філософсько-правова концепція "Імперія права" Роналда Дворкіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С.39-47. – ISSN 1999-5717
1567468
  Аракелян М. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 224-229. – ISSN 0132-1331
1567469
  Скригонюк М.І. Філософсько-правова характеристика масових заворушень / М. Скригонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються та узагальнюються суттєві ознаки філософсько-правової характеристики масових заворушень. Досліджуваний об"єкт репрезентується через головне, визначальне в його предметі. It is analyzed and generalized the essential features of ...
1567470
  Шмотків О. Філософсько-правова характеристика правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 8-11
1567471
  Кобринський Д.Ю. Філософсько-правове визначення насильства : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 212-223. – ISSN 1818-992Х
1567472
  Ковнєров О. Філософсько-правове обгрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 188-191. – ISSN 1728-9343
1567473
  Бігун В. Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять "судочинство" і "правосуддя") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1567474
  Суходольська А.А. Філософсько-правове поняття свободи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7638-01-7
1567475
  Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : монографія / В.К. Грищук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. – 766, [1] с. – Бібліогр.: с. 707-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-79-4
1567476
  Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
1567477
  Холоднюк С.3. Філософсько-правове розуміння правової цінності людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 98-111. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1567478
  Кравченко С.С. Філософсько-правове розуміння принципів і форм здійснення плюралізму: приклад Сполучених Штатів Америки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 38-47. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1567479
  Павлусів Н.М. Філософсько-правовий аналіз образів людини у праві (правової особистості) (на прикладі творів західноукраїнських письмеників кінця ХІХ - - початку ХХ ст.) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 42-47
1567480
  Олійник У.М. Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 220-227. – ISSN 2078-9165
1567481
  Буяшенко В. Філософсько-правовий аспект ідеї соціального піклування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 263-276. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізується розвиток соціального піклування у культурному просторі суспільної взаємодії, який відбувається паралельно з усвідомленням прав людини. Доводиться, що захист прав людини від різних форм дискримінації є магістральнимнапрямом ...
1567482
  Альчук М.П. Філософсько-правовий вимір проблеми гідності людини // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 47-49


  У статті аналізуються історико-філософський і сучасний підходи у дослідженні гідності людини. Виокремлено значимість Загальної декларації прав людини та основні принципи – демократії і гуманізму. Висвітлено філософсько-антропологічний підхід в ...
1567483
  Скригонюк М.І. Філософсько-правовий контекст криміналістичної характеристики злочинів та її значення для методики розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-34
1567484
  Шак Р. Філософсько-правовий концепт дефініції "громадянське суспільство": сучасні наукові підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 122-129. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1567485
  Семенюк І.Я. Філософсько-правові аспекти діяльності адвокатури на прикладі політичних процесів у Галичині 1930-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 42-47. – ISSN 1563-3349
1567486
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові аспекти проблематики локальних нормативних актів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 129-133
1567487
  Форсюк В. Філософсько-правові аспекти тлумачення принципів податкового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 190-195. – ISSN 2663-5313
1567488
  Чупринський Б.О. Філософсько-правові аспекти формування професійної культури майбутніх юристів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 68-70. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1567489
  Присухін С.І. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII - середини XIX ст. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 127-137. – ISSN 2222-5374
1567490
  Коваль І.М. Філософсько-правові детермінанти антропології менталітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 265-272. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1567491
  Чорнобай О.Л. Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 99-104. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1567492
  Алтангерел Булгаа Філософсько-правові доктрини тлумачення міжнародних договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.148-153
1567493
  Житник О.О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в українському державотворенні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Житник Оксана Олександрівна ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1567494
  Демчук О.В. Філософсько-правові ідеї І. Канта щодо регулювання питань ведення війни і забезпечення миру // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 60-62
1567495
  Левицький О.О. Філософсько-правові ідеї рівності та справедливості у процесі правотворенн // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 117-120. – ISSN 2078-6670
1567496
  Черепій П.М. Філософсько-правові концепції пояснення і виправдання покарання // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 105-110. – ISSN 2078-6670
1567497
  Щербінін К. Філософсько-правові погляди Гегеля як підгрунтя становлення правової держави // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 157-158
1567498
  Омельченко В.Ю. Філософсько-правові погляди Є. Спекторського: "Імперативна юриспруденція " versus "юридична справедливість" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 451-453
1567499
  Павлусів Н.М. Філософсько-правові погляди Лева Ребета / Н.М. Павлусів, І.Я. Семенюк // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 59-61. – ISSN 2219-5521
1567500
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові проблеми реалізації права на працю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
1567501
  Гуменюк Н.Я. Філософсько-психологічний зміст особистісної готовності викладача ВНЗ до професійної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 12-15. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1567502
  Якимчук О. Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С.81-86. – ISSN 2078-1016
1567503
  Андрущенко В. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / В. Андрущенко, Т. Яценко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 63-77. – ISSN 1810-2131
1567504
  Левченко В.В. Філософсько-психологіячний контекст метафори в екологічній психології // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 361-368. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1567505
  Смирнова Галина Юріївна Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки : Автореф. ... дис. канд. філосо. наук : 09.00.11. / Смирнова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1567506
  Смирнова Галина Юріївна Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Смирнова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 175 л. – Бібліогр.: л. 161-175
1567507
  Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 19 назв
1567508
  Стрєлкова Ю.О. Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов"янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стрєлкова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1567509
  Богачевська І.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз християнської наративної традиції : Дис. ... доктора філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / КНУТШ; Богачевська І.В. – Київ, 2007. – 449с. – Бібліогр.: л.397-449
1567510
  Кудин О. Філософсько-релігієзнавчі аспекти ісламу в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 55-57


  Аналізуються головні настанови ісламу, історія його поширення в Україні та особливості функціонування в наш час.
1567511
  Пойнар Л.М. Філософсько-релігійна картина світу китайського етносу та ії відображення у фразеологічному фонді китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 197-202


  Стаття являє собою дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться філософсько-релігійна картина світу китайського етносу та особливості її вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови. У роботі визначені й проаналізовані ...
1567512
  Горбань Р. Філософсько-релігійна концепція особи С.Б. Кримського на тлі полярних тенденцій актуальної інтелектуальної думки // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – № 1/2 (33/34). – С. 113-121. – ISSN 2224-0306
1567513
  Базарова Г. Філософсько-релігійний зміст поняття духовності // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 46-50. – ISSN 2311-9896
1567514
  Владиченко Л.Д. Філософсько-релігійні аспекти проблеми діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1567515
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст. ст.) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лещенко І.Л. ; КНУТШ, філософський фак-т, каф-ра релігієзнавства. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.163-169
1567516
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст.) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко І. Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1567517
  Конотоп Л.Г. Філософсько-релігійні інтерпретації концептів "становлення" і "цілісність" людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 12-15. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (28)). – ISSN 2411-5606
1567518
  Погрібна Д.В. Філософсько-релігійні погляди Ю. Вассияна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 27-28
1567519
  Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1567520
  Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
1567521
  Садовський О.О. Філософсько-світоглядна парадигма у формуванні рекреаційної культури студентської молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 58-60
1567522
  Патей-Братасюк Філософсько-світоглядне знання як засада розвитку приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 38-46. – ISSN 0132-1331
1567523
  Грабовська І. Філософсько-світоглядне наповнення категорії "українство" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 29-32. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується змістовне навантаження категорії "українство" як основного поняття в категорійно-поняттєвій системі сучасного українознавства. Прослідковується процес наповнення та зміни смислів, що вкладались у поняття "українство" в різні історичні ...
1567524
  Толстоухов А.В. Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1567525
  Івахненков С. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ / С. Івахненков, А. Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-52


  У статті висвітлено філософські засади здійснення наукових досліджень з бухгалтерського обліку та аудиту в Україні та за рубежем.
1567526
  Баранівський Василь Філософсько-світоглядні особливості творчості Б. Гмирі ( до 100-річчя від дня народження українського співака ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.52-55
1567527
  Хилько Максим Миколайович Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.12 / Хилько М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л.181-208
1567528
  Хилько Максим Миколайович Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.12 / Хилько М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1567529
   Філософсько-соціальні проблеми сучасної науково-технічної революції. – К, 1976. – 479с.
1567530
  Юринець В. Філософсько-соціологічні нариси / В. Юринець. – Х, 1930. – 236с.
1567531
  Балух В. Філософсько-теологічні аспекти формування догматичних засад християнської церкви у другій половині IV ст. / В. Балух, Б. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 69-74. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1567532
  Демерза К.В. Філософсько-топографічний аналіз київського Парку імені Тараса Шевченка // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 57-63. – ISSN 2414-5823
1567533
  Роздайбіда Л.Г. Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретико-методологічних підходів до визначення етнічної ідентичності та механізмів її збереження. Результати ґрунтуються на досвіді діяльності громадських організацій національних меншин Чернігівської області. Статья ...
1567534
  Буцикін Є.С. Філософсько–антропологічна інтерпретація Платонового проекту ідеальної Держави // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 388-393. – ISSN 2076-1554
1567535
  Решмеділова О.М. Філософсько - антропологічні засади української культури кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.12 / Решмеділова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1567536
  Дудкіна О.О. Філософування Платона та його вплив на формування філософії Середньовіччя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 14-16
1567537
  Хороб М. Філософування як домінанта модерністського стилю у малій прозі В. Домонтовича (на матеріалі історичних оповідань) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 48-56. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1567538
  Кучерук М. Фільваркове господарство: історіографічний аспект // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 142-151


  У статті висвітлюються історіографічні аспекти проблеми дослідження становлення та функціонування фільваркової системи, що була однією зі складових економічного розвитку українських земель ранньомодерної доби.
1567539
   Фільваров Генріх Йосипович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 5 : фото. – ISSN 2077-3455
1567540
  Божко О. Фільм "Тіні забутих предків": творча зустріч двох великих митців - Михайла Коцюбинського і Сергія Параджанова // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 24-41. – ISBN 978-966-2696-51-6
1567541
  Атаманчук В.П. Фільм про Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 344-344. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  "Алла Адамівна Марушкевич, правнучата племінниця Івана Огієнка, (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) відзначила гарну режисуру, акторську ...
1567542
  Мигаль Б. Фільм про Миколу Лисенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 28


  В Оттавському університеті було показано 19 лютого 1988 року фільм про українського композитора Миколу Лисенка.
1567543
  Гленсі М. Фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – С. 70-73
1567544
  Кіт Л. Фільм, який бентежить серця // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 4


  "В Україні є не тільки якісне кіно, а й величезний інтерес до нього. У цьому переконала зустріч із творчою групою фільму "Кіборги. Герої не вмирають", учасників якої заледве вмістила найбільша в Червоному корпусі аудиторія. Діалог із авторами картини, ...
1567545
  Павлюк Я.О. Фільмар / Я.О. Павлюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331 с.
1567546
  Гузь О. Фільми для навчання усного мовлення студентів-юристів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 23-24
1567547
  Пащенко Анастасія Фільми Івана Кавалерідзе як приклад формування історичної моделі : історія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238
1567548
  Косач Ю.А. Фільми про найдорожче / Ю.А. Косач. – Київ : Веселка, 1967. – 84 с.
1567549
  Зінич С.Г. Фільми про незабутнє / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ : Мистецтво, 1983. – 134 с.
1567550
   Фільми України 2001-2004 : анотований каталог. – Київ : [б. в.], 2005. – 284 с.
1567551
   Фільми України 2005-2008 : анотований каталог. – [Б.м.] : [Б.в.]. – 288 с.
1567552
  Брюховецька Лариса Фільми, актуальні не тільки для політиків // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710


  Кінокритик висловлює свою думку про укр. кіно : документальне і художнє
1567553
  Десятерик Д. Фільми, люди і тварини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 25). – С. 12


  На Берлінале фільм про Олега Сенцова спричинив неабиякий відгук.
1567554
  Загданський Є.П. Фільми, образи і формули. Створення наук.-попул. фільмів / Є.П. Загданський. – К., 1970. – 191с.
1567555
   Фільмова творчість Ярослава Кулинича = Film production by Jaroslav Kulynych. – Нью Йорк : [ Б. в. ], 1994. – 447 с. : фотоіл.
1567556
   Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – 149, [2] с. – На окр. арк. присвята: Незабутнїй Памяти Костянтина Михальчука. - Прим. № 352641 дефектний, відсутні стор. 53-100


  Зміст: Огляд наукових праць К. Михальчука / Є. Тимченко. Спробунок вияснити етимольогічно деякі українські слова / Хв. Корш. До історії перекладу Біблії в Західній Руси: Книга Естери в перекладі кінця XV віку / В. Перетц. Прасловянське у (ы) / С. ...
1567557
  Карєєв Н. Фільософія культурної і соціяльної історії нових часів (1300-1800) : Вступ до історії XIX століття : (основні поняття, головнійші, узагальнення, найголовніші висліди історії XIV-XVIII ст. і бібліогрфія поодиноких питань) : пер. із 2-го рос. вид. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавничої Спілки, 1905. – 224, [4] с.
1567558
  Джоші О.І. Фільтраційна консолідація глинистих грунтів гребель хвостосховищ в умовах наявності градієнта концентрації сольового порового розчину : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Джоші Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1567559
  Аль-Ашкар Ясер Фільтраційне сушіння дисперсних матеріалів в щільному шарі при ІЧ-нагріванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.13 / Аль-Ашкар Ясер; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 15 с.
1567560
  Симак Д.М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Симак Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1567561
  Дранішніков П.І. Фільтраційні властивості порід і втрати води на фільтрацію у водосховищах Азовського кристалічного масиву / П.І. Дранішніков, 1937. – 155-200с.
1567562
  Желізко В.В. Фільтраційні деформації другого типу незвязних несуфозійних грунтів і їх вплив на водний режим : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Желізко Володимир Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1567563
  Міненко П.О. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв"язків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії (на прикладі руднопошукових задач) : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Міненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1567564
  Удот О. Фільтраційні табори для радянських репатріантів на території України після Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 86-91. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1567565
   Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-37. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей пісковиків і аргілітів верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Мета досліджень полягала в оцінці перспективності порід як можливих колекторів ...
1567566
   Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, О. Олійник, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Висвітлено результати дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району Дніпровсько-Донецької западини. Мета досліджень полягала в оцінці перспективності ...
1567567
  Кирилюк А.В. Фільтрація контенту в мережі // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-419-304-4
1567568
  Дубовецька І.І. Фільтрація лінійних функціоналів від періодично корельованих послідовностей / І.І. Дубовецька, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 43-55. – ISSN 0868-6904
1567569
  Пелешко Д.Д. Фільтрація наборів однотипних зображень на основі квантування математичних статистик / Д.Д. Пелешко, Н. Лотошинська, Н. Кустра // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 25-32. – ISBN 966322012-0
1567570
  Чмчян Наталія Томиківна Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктор фізико-математичних наук: 05.24.01 / Чмчян Н.Т.; Київський національний університет будівництва і культури. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1567571
  Сидоров В М. Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 217-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В даному повідомлені розглядається задача знаходження рівнянь оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних ланцюгів Маркова з дискретним простором станів та неперервним часом. Результат ілюструється на мережі масового ...
1567572
  Луз М. Фільтри Вінера-Колмогорова для прогнозування стаціонарних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано оптимальні в середньоквадратичному сенсі лінійні оцінки значення стаціонарного випадкового процессу та інтегрального функціонала від значень за спостереженнями стаціонарного випадкового процесу з шумом у дискретні моменти часу. We propose the ...
1567573
  Працюк Б.Б. Фільтри НВЧ на складених діелектричних резонаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Працюк Борис Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1567574
  Миколаєць Д.А. Фільтро-компенсуючий перетворювач в системі гарантованого електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Миколаєць Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567575
   Фільтровентиляційні установки на бронеоб"єктах іноземних держав світу / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, М.Д. Сахненко, С.М. Меньшов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 92-95. – ISSN 1997-9568
1567576
  Білоусов О.Ю. Фільтрувальні композити на основі пороутворюючих матеріалів різного генезису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Білоусов Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1567577
  Крупа Т. Фінал "Сім чудес України". Що далі // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-37


  Щодо конкурсу "Сім чудес України"
1567578
  Мейгеш Ю.В. Фінал драми : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1992. – 238 с.
1567579
  Чернишова Т. Фінал кубку з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Стартувала чергова щорічна спартакіада серед професорсько-викладацького складу університету.
1567580
  Чернишова Т. Фінал Кубку ректора з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Відбулися щорічні змагання з футзалу серед професорсько-викладацького складу на Кубок ректора. Гравців привітали проректор з виховної роботи В.П. Шевченко, заступник голови профкому університету Д.Ф. Чомко, директор Інституту біології Л.І. Остапченко, ...
1567581
  Кісь Р. Фінал третього Риму : Російська ідея на зламі тисячоліть / Р. Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1998. – 746с. – ISBN 5-7702-0639-Х
1567582
  Кісь Р. Фінал третього Риму / Роман Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Літопис. – ISBN 966-7007-74-7
Кн. 2 : Осторонь Азіопи. – 2007. – 505, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-505. – Бібліогр.: с. 466-500
1567583
  Олійник Н. Фіналі як маркери категорії множини складних слів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 103-107
1567584
   Фіналісти Міжнародного чемпіонату - студенти-фінансисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1 : фото


  "...У березні в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова відбувся Міжнародний чемпіонат з корпоративних фінансів Growth Driver 2014. Це інтелектуальне змагання з корпоративних фінансів міжнародного рівня серед студентів бакалаврату ...
1567585
   Фіналісти Міжнародного чемпіонату – студенти-фінансисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  У березні в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова відбувся Міжнародний чемпіонат з корпоративних фінансів Growth Driver 2014. До п"ятірки фіналістів чемпіонату увійшла команда "FlashEnterprise" у складі студентів 4 курсу ...
1567586
   Фінальний висновок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Висновок Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту.
1567587
  Бурлака О.М. Фінальний етап Х Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, В.Д. Попов // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 22-24 : фото
1567588
  Гладковський Р.В. Фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 8-12 : фото
1567589
   Фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, Н.Д. Носик, С.О. Китиченко, Н.С. Вавдіюк, КирильчукО.В // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 2-7 : фото. табл.
1567590
   Фінальний етап ХVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, С.Г. Мойсеєва, Н.І. Чанцева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 2-4 : фото
1567591
   Фінальний етап ХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 10-12 : фото
1567592
   Фінальний етап ХІV Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Т.В. Уманська, Л.А. Шкоденко, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 2-7 : фото
1567593
  Гладковський Р.В. Фінальний етап ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 14-16 : фото
1567594
   Фінальний етап ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, Л.В. Вербило, В.В. Грибан, П.І. Щербань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 9-13 : фото
1567595
   Фінальний етап ХХІІ всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки / Н.С. Вавдіюк, О.М. Бурлака, Н.Д. Носик, А.І. Довгань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 14-22 : фото, табл.
1567596
  Манько В.О. Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес : культур.-іст. процес / Крим. філ. Ін-т археології НАН України, Спілка археологів України. – Київ : О. Філюк, 2013. – 248, [1] с. : іл., табл. – Рез. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 230-238. – ISBN 978-617-7122-01-1
1567597
  Залізняк Леонід Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи : (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Леонід; Національний університет "Києво-Могилянська Академія"; Ін-т археології НАНУ. – Київ, 1999. – 284с. – ISBN 5-7763-2592-7
1567598
  Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 9-23. – ISSN 2227-4952
1567599
  Яровий М.П. Фінальний свисток : сатира та гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 99 с.
1567600
  Лємєнов О. Фінальні акорди конкурсу в ДБР: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 4


  "Формування нового органу правопорядку - Державного бюро розслідувань - виходить на фінішну пряму".
1567601
  Шовкун І.А. Фінанасовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
1567602
  Кнейслер О. Фінанс об"єднаних територіальних громад у фінансовій системі України / О. Кнейслер, Н. Спасів, Т. Кізима // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 8-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
1567603
  Спожник Б.Г. Фінансва політика стимулювання економічного розвитку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 105-107. – ISBN 978-966-2410-87-7
1567604
  Опарін В.М. Фінанси - інституціональна структура суспільства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С24-30
1567605
  Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; Пер. з англ.В.Овсієнка, В.Мусієнка. – Київ : Глобус, 1992. – 383с. – ISBN 5-7707-1474-3
1567606
  Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А Гроппеллі; Пер. з англ. В.Ф. Овсіенко та В.Я. Мусіїнка. – Київ : Основи, 1993. – 383 с. – ISBN 5-7707-3316-0
1567607
   Фінанси : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 64с. – ISBN 966-7508-07-2
1567608
  Кириленко О.П. Фінанси : Навчальний посібник для студ. економічн. спеціальностей вищ. навч. закладів та слухачів ін-тутів післядипломн. освіти / О.П. Кириленко; Мін-во освіти України; Ін-тут змісту і методів навчання. – Тернопіль, 1998. – 163с. – ISBN 966-7411-11-7
1567609
  Романенко О.Р. Фінанси : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-574-052-0
1567610
  Романенко О.Р. Фінанси : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.Р. Романенко; МОіНУ; Укр. фінансово-економ. ін-тут. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с. – ISBN 966-8253-40-X
1567611
   Фінанси : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2006. – 415с. – ISBN 966-346-095-4
1567612
   Фінанси : Навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – Київ : Знання, 2006. – 247с. – ISBN 966-346-013-Х
1567613
  Романенко О.Р. Фінанси : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Романенко; МОНУ; Українськ. фінансово-економічний ін-т. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312с. – ISBN 966-364-164-9
1567614
  Стеців Л.П. Фінанси : навч. посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – Київ : Знання, 2007. – 238с. – ISBN 966-346-302-3
1567615
  Рудюк Л.В. Фінанси : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.В. Рудюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 269, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 266-269. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-109-7
1567616
  Азаренкова Г.М. Фінанси : практикум / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 279 с. – ISBN 978-966-346-401-5
1567617
   Фінанси : навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-346-416-9
1567618
   Фінанси : навчальний посібник / Оспіщев В.І., Личкова Л.І., Близнюк О.П., Бубенко І.В., Кривошей В.В. ; за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 366с. – ISBN 978-966-346-429-9
1567619
   Фінанси : підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов, Л.М. Алексеєнко, І.В. Зятковський, О.П. Кириленко та ін.; за ред.С.І. Юрія, В.М. Федосова. – Київ : Знання, 2008. – 611с. – Тернопільському національному економічному університету - 40 років. – ISBN 978-966-346-477-0
1567620
   Фінанси : конспект лекцій / Медведєва І.Б. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.
1567621
  Опарін В.М. Фінанси : загальна теорія : навчальний посібник / В.М. Опарін ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац.екон. ун-т" ім. В. Гетьмана. – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
1567622
  Лондар С.Л. Фінанси : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.Л. Лондар, О.В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с. – ISBN 5-7763-1304-X
1567623
  Зінченко В.О. Фінанси : навчальний посібник у схемах і таблицях для студ. економ. спеціальностей / В.О. Зінченко, Н.А. Телічко ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 385 с. – ISBN 978-966-617-217-7
1567624
  Романенко О.Р. Фінанси : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Романенко ; МОН України ; Українськ. фінансово-економічний ін-т. – 4-те вид., стереот. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-364-788-3
1567625
  Буряк П.Ю. Фінанси : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.Ю Буряк, С.Д. Смолінська, Н.Б.Татарин ; МОН України ; Львівська держ. фінанс. академія. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 392с. – ISBN 978-966-2143-36-2
1567626
   Фінанси : підручник / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 687 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-964-5
1567627
  Кремень О.І. Фінанси : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 412, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-611-01-0348-0
1567628
   Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / [О.П. Чучко та ін. ; за заг. ред. А.С. Меглаперідзе]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 10. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-673-193-1
1567629
   Фінанси : практикум для студ. ВНЗ / А.В. Череп, В.З. Бугай, А.В. Горбунова, О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-599-429-9
1567630
  Стойко О.Я. Фінанси : підручник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О.Я. Стойка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2017. – 404, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 374-392. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці розд. – ISBN 978-617-566-429-2
1567631
   Фінанси : підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 727, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-09-5
1567632
  Мельничук Л.Ю. Фінанси : навч. посібник / Л.Ю. Мельничук, О.М. Ротарь ; М-во освіти і науки України, Одес. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одесса : Астропринт, 2017. – 454, [2] с. : іл., табл. – Термінол.словник: с. 423-448. – Бібліогр.: с. 449-454 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-927-345-1
1567633
  Ковальчук С.В. Фінанси : навч. посібник / Ковальчук С.В., Форкун І.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 567, [1] с. : іл., табл. – Сер. заснов. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 562-567. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-77-1
1567634
  Зайцева І.Ю. Фінанси : підручник / І.Ю. Зайцева, К.А. Карачарова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 225 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 207–213. – ISBN 978-617-654-061-8
1567635
  Стойко О.Я. Фінанси : навч. посібник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О.Я. Стойко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 430, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 402-420. – Бібліогр.: с. 421-428. – ISBN 978-617-566-254-0
1567636
  Ковальчук С.В. Фінанси : навч. посібник / Ковальчук С.В., Форкун І.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 567, [1] с. : іл., табл. – Сер. заснована в 1999 р. – Бібліогр.: с. 562-567 та в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-77-1
1567637
   Фінанси : підручник / [Лютий І.О., Боринець С.Я., Варналій З.С. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 727, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Напис на с. 3: 25 років кафедрі фінансів економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-09-5
1567638
  Грушко В.І. Фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Ліра-К, 2019. – 599, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 591-595. – ISBN 978-617-7748-22-8
1567639
  Грушко В.І. Фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Ліра-К, 2020. – 599, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 590-595. – ISBN 978-617-7748-22-8
1567640
   Фінанси : практикум / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 351, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7910-05-2
1567641
  Глущенко А.С. Фінанси : навч. посібник / А.С. Глущенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 438, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 436-438. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-108-5
1567642
   Фінанси : практикум / [Ю.Л. Наконечна, Л.М. Демиденко, Н.С. Мєдвєдкова, О.Б. Яфінович] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 303, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 293-297. – ISBN 978-966-933-130-4
1567643
  Петровська І.О. Фінанси ( з елементами статистики фінансів ) : Навчальний посібник / І.О. Петровська, Д.В. Клиновий. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7938-83-2
1567644
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 164 с. – ISBN 966-574-022-9
1567645
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2001. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
1567646
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; МОН України; КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
1567647
  Опарін В.М. Фінанси ( Загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 3-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
1567648
   Фінанси (теоретичні основи) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, Ю.Л. Субботовіч, К.М. [та ін.] Темчишина; [Грідчіна М.В. та ін.] ; під кер. і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая ; МАУП. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МАУП, 2007. – 305, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – ISBN 966-608-448-1
1567649
  Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : Посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.П. Кириленко; МОНУ. Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212с. – ISBN 966-7995-91-7
1567650
  Рупняк М.Я. Фінанси акціонерних товариств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 105-110. – Бібліогр.: 7 назв
1567651
  Стецько М.В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи : фінанси підприємств / М.В. Стецько, І.С. Юрій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр.: 5 назв
1567652
   Фінанси англійською мовою : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 428с. – ISBN 966-574-560-3
1567653
  Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави / О.Д. Василик, Л.М. Бабич, К.В. Павлюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-61. – (Економіка ; Вип. 37)


  Обгрунтовуються складові частини фінансової системи держави, розглядається її структура, дається характеристика кожної ланки. Наведена аргументація, що центральне місце у фінансовій системі належить державному бюджету, вказуються основні напрями ...
1567654
  Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-10
1567655
  Суботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 44-46. – Бібліогр.: 3 назви
1567656
  Леоненко П. Фінанси в системі економічних наук (до історії питання класифікації економічних дисциплін) : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 37-44. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 1605-2005
1567657
  Леоненко П. Фінанси в системі економічних наук (до історії питання класифікації економічних дисциплін) : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: 22 назви
1567658
  Мельник В. Фінанси в системі економічної безпеки // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 46-50
1567659
   Фінанси в трансформаційній економіці України = Finances in transformation economy of Ukraine : навч. посібник / М.І. Крупка, О.М. Підхомний, В.М. Коваленко, Б.М. Вишивана, О.М. та ін. Ковалюк; [М.І. Крупка, О.М. Підхомний, В.М. Коваленко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Михайла Івановича Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 613, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 9-10. - Слов. термінів: с. 598-609. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-518-9
1567660
  Парфенюк Ю.В. Фінанси в умовах перехідного періоду: особливості методології дослідження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 95-101. – ISSN 0321-0499
1567661
  Мельник Л.Г. Фінанси Гетьманщини першої чверті XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-18. – (Історія ; вип. 38)


  На основі опрацювання історичних джерел і літератури показано стан, характер і особливості фінансово-фіскальної системи в Україні першої чверті століття. Проводиться думка, що існування власної фінансової системи було істотним вираженням державної ...
1567662
  Ткачук І.Я. Фінанси громадянського суспільства: теорія та практика : монографія / Ткачук Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ун-т банк. справи". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-68-3
1567663
  Коваленко В. Фінанси держави: особливості та перспективи розвитку / В. Коваленко, О. Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 233-237. – ISSN 0201-758Х
1567664
  Шулюк Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 130-139. – ISSN 1818-5754
1567665
   Фінанси для фінансистів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [К.В. Багацька, О.А. Гнатенко, Т.А. Говорушко, І.В. Дем"яненко, С.М. Еш [та ін.]] ; за заг. ред. Т.А. Говорушко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-673-148-1
1567666
  Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-832-7 ; №1 - 2010 : Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-833-4
1567667
  Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 431с. – ISBN 978-966-346-744-3
1567668
  Рамський А.Ю. Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 136-144. – ISSN 2222-4459
1567669
  Пасажко Т.С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 108-111. – ISSN 2306-6806
1567670
  Іванов С.В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 7-24 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1567671
  Воробйов Ю.М. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 6-9
1567672
  Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С.І. Юрій, Т.О. Кізима // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-10. – Бібліогр. с.: 4-8


  Розглянуто концептуальні підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до трактування сутності фінансів домогосподарств у контексті сучасного розвитку національної економіки, наголошено на доцільності й необхідності виділення фінансів домогосподарств у ...
1567673
  Драган О.О. Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 124-128
1567674
  Пітюлич М.М. Фінанси домогосподарства: фактори впливу на рівень заощаджень / М.М. Пітюлич, Б.Ю. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 197-201. – (Економіка ; Вип. 30)
1567675
  Гаєвий М.В. Фінанси житлового господарства // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.113-118
1567676
  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; За ред. Федосова В.М.,. – Київ : Либідь, 1993. – 249с. – ISBN 5-325-00317-8
1567677
  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : Підручник / В.М. Суторміна; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 566с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-600-6
1567678
  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Карлін ; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2004. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: л. 379-382. – ISBN 966-8251-30-Х


  Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
1567679
  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Карлін ; МОН України ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2009. – 384 с. – ISBN 966-8251-30-Х


  Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
1567680
  Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 474 с. – ISBN 978-966-364-791-3
1567681
  Лагутін В.Д. Фінанси і виробництво: структурні взаємозв"язки, суперечності, стимули : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 10-19. – Бібліогр.: 3 назви
1567682
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
1. – 1963. – с.
1567683
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
2. – 1963. – 24с.
1567684
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
3. – 1963. – 8с.
1567685
  Краснікова О.М. Фінанси і кредит у сільському господарстві Лівобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : історико-економічне дослідження / Оксана Краснікова ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1567686
  Ільчук В.П. Фінанси і кредит. Вступ до фаху : підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7496-47-0
1567687
  Едельштейн І.В. Фінанси і кредитування сільськогосподарських підприємств / І.В. Едельштейн. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – К, 1969. – 360 с.
1567688
   Фінанси і матбаза [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Півтора століття тому в Києві було урочисто відкрито найперший вітчизняний монумент діячеві в царині промисловості й економічної освіти.
1567689
  Крупка М.І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть / М.І. Крупка; МОУ, ЛДУ ім. І. Франка. – Львів : Діалог, 1997. – 272с. – ISBN 966-7088-10-3
1567690
   Фінанси і сучасність // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  На економічному факультеті відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", організована кефедрою фінансів.
1567691
   Фінанси інституційних секторів економіки України / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко, М.М. Єрмошенка ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 582, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-79-8
1567692
   Фінанси капіталістичних держав. – вип.2. – Львів, 1963. – 34с.
1567693
   Фінанси капіталістичних держав. – вип.2. – Львів, 1964. – 36с.
1567694
  Суторміна В.М. Фінанси капіталістичних держав / В.М. Суторміна. – Київ, 1970. – 278с.
1567695
  Осадець С.С. Фінанси колгоспів і радгоспів / С.С. Осадець, Д.В. Полозенко. – К, 1971. – 179с.
1567696
  Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 629-639. – ISBN 978-966-346-491-6
1567697
  Реверчук С.К. Фінанси малого бізнесу : Інформаційно-аналітичний посібник студ. і підприємцю / С.К. Реверчук, М.І. Крупка. – Львів : Діалог, 1996. – 96с. – (Малий бізнес України). – ISBN 9667088006
1567698
  Солдатова О.В. Фінанси місцевого самоврядування у забезпеченні економічного розвитку території // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 314-317. – ISBN 978-966-188-219-4
1567699
   Фінанси підприємств : Підручник. – 2-ге вид.,перераб.та доп. – Київ : КНЕУ, 1998. – 368с. – ISBN 966-574-106-3
1567700
   Фінанси підприємств : Підручник. – 2-ге вид.,перераб.та доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 384с. – ISBN 966-574-106-3
1567701
   Фінанси підприємств : Підручник. – 3-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 460с. – ISBN 966-574-010-5
1567702
   Фінанси підприємств : Підручник. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 571с. – ISBN 966-574-422-4
1567703
   Фінанси підприємств : Навчальний посiбник для студ. економ. спец. всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 268 с. – ISBN 966-683-024-8
1567704
  Партин Г.О. Фінанси підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній ; МОНУ, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с. – ISBN 966-7330-61-3
1567705
  Зятковський І.В. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / І.В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Кондор, 2003. – 364с. – ISBN 966-8251-01-6
1567706
  Білик М.Д. Фінанси підприємств : завдання для пратичних занять з методичними вказівками : навч. посіб. / М.Д. Білик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Семенюк. – Київ : Методика-інформ, 2003. – 202 с. – ISBN 966-8080-07-6
1567707
   Фінанси підприємств : Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова та ін.; Керівник авт. кол. і науковий ред. А.М. Поддєрьогін; МОНУ; КНЕУ. – 5-вид., перероб. та допов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 546с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-583-2
1567708
  Онисько С.М. Фінанси підприємств : Підручник / С.М. Онисько, П.М. Марич. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 368с. – ISBN 966-8340-26-4
1567709
  Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.А. Слав"юк; МОіНУ. – 3-є, перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с. – ISBN 966-8253-98-1
1567710
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : Навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-009-0


  Розглядаються сутність та організація фінансів підприємств, формування собівартості та виручки від реалізації, організація оборотних коштів, питання формування, розподілу та використання прибутків
1567711
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – Київ : Знання, 2004. – 291 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-005-8
1567712
   Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. та ін. Куліш; [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш та ін]; керівник авт. кол. і науковий ред. А.М. Поддєрьогін; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т. – 5-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 546с. – ISBN 966-574-583-2
1567713
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-040-6
1567714
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 287 с. – ISBN 966-311-020-1
1567715
   Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. та ін. Куліш; А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш та ін ; МОНУ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана ; керівник колективу авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5
1567716
  Партин Г.О. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 379, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-262. – ISBN 966-345-169-1
1567717
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 966-8251-59-8
1567718
  Білик М.Д. Фінанси підприємств : практикум для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Білик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Соколова. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-364-745-6
1567719
   Фінанси підприємств : підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. ; МОН України ; Держ вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 7-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5
1567720
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема ; за заг.ред. О.С. Філімоненкова ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-2183-36-8
1567721
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2009. – 299с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-311-073-8
1567722
  Любенко Н.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 257-262. – ISBN 978-966-364-923-8
1567723
   Фінанси підприємств : конспект лекцій : для студ. спец.: 6.0501 "Фінанси", 6.0501 "Економіка підприємства", 6.0501 "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадачі: В.Г. Боронос, О.О. Захаркін, К.В. Савченко ]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 195 с.
1567724
  Бердар М.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Бердар ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – ISBN 978-611-01-0090-8
1567725
  Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств : підручник / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 550, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480. – ISBN 978-966-484-009-2
1567726
  Бердар М.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Бердар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 463, [1] с. : іл. – Алф.-предм. покажч.: с. 446-453. – Бібліогр.: с. 454-463. – ISBN 978-966-437-314-9
1567727
  Ярошевич Б Н. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н.Б. Ярошевич. – Київ : Знання, 2012. – 341, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-341. – ISBN 978-966-346-685-9
1567728
  Непочатенко О.О. Фінанси підприємств : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 503, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 437-468. – Бібліогр.: с. 469-482. – ISBN 978-617-673-182-5
1567729
  Онисько С.М. Фінанси підприємств : практикум / С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич ; за заг. ред. С.М. Онисько ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-263. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-110-8
1567730
  Мельник П.І. Фінанси підприємств у ринкових умовах : навч. посібник / Мельник П.І. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-217. – ISBN 978-966-2188-71-4
1567731
  Шаблиста Л.М. Фінанси підприємств: витоки кризових явищ та роль держави в їх подоланні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 53-67 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1567732
   Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
Т. 1 : Розвиток фінансів підприємств в умовах ринку / [Білик М.Д. [та ін.]. – 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1567733
   Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / [Білик М.Д. [та ін.]. – 2012. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1567734
   Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення : монографія / Журавльова І.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Журавльової І.В.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с. + Додатки: с. 387-427. – Бібліогр.: с. 344-386. – ISBN 978-966-676-628-4
1567735
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : Практикум: Навчально-методичний посібник / О.С. Філімоненков. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 208с. – ISBN 966-521-215-Х
1567736
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : Навчальний посібник / О.С. Філімоненков; МАУП. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Київ : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-465-1
1567737
  Кашенко О.Л. Фінанси природокористування / О.Л. Кашенко. – Суми : Університетська книга, 2000. – 421с. – ISBN 966-7550-20-6
1567738
  Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства : Підручник / М.Я. Коробов. – Київ : Либідь, 1995. – 160 с.
1567739
  Сутормина В.М. Фінанси рабовласницької держави / В.М. Сутормина. – К., 1965. – 24с.
1567740
   Фінанси різних форм бізнесу : навч. посібник / [Н.Г. Пігуль, О.В. Дейнека, Н.А. Дехтяр, О.В. Люта] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-328. – ISBN 978-966-657-695-1
1567741
  Насібова О.В. Фінанси соціального захисту сільського населення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6792
1567742
  Суторміна В.М. Фінанси Сполучених Штатів Америки / В.М. Суторміна. – Київ, 1961. – 48с.
1567743
  Васильчук І.П. Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 213-218. – ISSN 2222-0712
1567744
  Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій : навчальний посібник / О.О. Гаманкова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т" ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-483-012-3
1567745
  Мицюк С. Фінанси суб"єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів / С. Мицюк, В. Мегей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Визначено сутність поняття "суб"єкт господарювання". Проаналізовано динаміку основних показників фінансової діяльності суб"єктів господарювання різних форм власності. Висвітлено основні види державної допомоги суб"єктам господарювання і проаналізовано ...
1567746
  Сунцова О.О. Фінанси та економічне зростання: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1567747
  Краснікова О.М. Фінанси та кредит у сільскому господарстві лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Краснікова О.М.; КУ ім Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1567748
  Краснікова О.М. Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр). : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Краснікова О.М.; Мін. агропром. компл. України. Полт. держ. сільскогосп. інст. – Полтава, 1998. – 205л. – Бібліогр.:л.177-205
1567749
  Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво : навч. посіб. / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов ; КНУТШ. Ін-т міжн. відносин. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 576 с. – До 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-10-0361-2
1567750
  Возняк Г.В. Фінанси територіальних громад України в умовах поширення пандемії: проблемно орієнтований аналіз з урахуванням поведінкових аспектів / Г.В. Возняк, Х.О. Патицька // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 78-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1567751
  Данілов О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: = . : навчальний посібник / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський ; МОН України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – 2-ге вид., перероб., та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-373-424-8
1567752
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567753
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3/4. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567754
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567755
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567756
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567757
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567758
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567759
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567760
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567761
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1567762
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567763
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567764
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567765
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567766
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567767
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567768
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567769
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567770
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567771
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567772
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1567773
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567774
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567775
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567776
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567777
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567778
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567779
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567780
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567781
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567782
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567783
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1567784
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 2. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567785
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 3. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567786
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 4. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567787
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 5. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567788
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 6. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567789
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 7. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567790
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 8. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567791
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 9. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567792
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 10. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567793
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 11. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567794
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 12. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1567795
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567796
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567797
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567798
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567799
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567800
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567801
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567802
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567803
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567804
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567805
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1567806
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567807
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567808
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567809
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567810
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567811
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567812
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567813
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1567814
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1567815
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1567816
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567817
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567818
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567819
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567820
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567821
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567822
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567823
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1567824
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567825
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567826
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567827
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567828
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567829
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567830
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567831
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567832
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567833
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567834
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567835
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1567836
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567837
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567838
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567839
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567840
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567841
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567842
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567843
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567844
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567845
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567846
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567847
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1567848
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567849
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567850
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567851
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567852
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567853
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567854
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567855
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567856
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567857
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567858
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567859
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1567860
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567861
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567862
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567863
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567864
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567865
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567866
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567867
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567868
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567869
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567870
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567871
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1567872
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567873
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567874
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567875
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567876
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567877
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567878
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567879
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567880
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567881
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 10. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567882
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567883
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (157). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1567884
   Фінанси України : інституційні перетворення та напрями розвитку : монографія / Чугунов І.Я. [ та ін. ] ; за ред. І.Я. Чугунова ; Мін. фін. України ; Акад. фінансового управління. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 848с. – ISBN 978-966-2380-04-0
1567885
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1 (158). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567886
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2 (159). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567887
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (160). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567888
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (161). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567889
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (162). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567890
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (163). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567891
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (164). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567892
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (165). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567893
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (166). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567894
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 10 (167). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567895
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11 (168). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567896
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (169). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1567897
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1 (170). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567898
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2 (171). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567899
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (172). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567900
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (173). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567901
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (173). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567902
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (175). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567903
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (176). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567904
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (177). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567905
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (178). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567906
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 10 (179). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567907
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11 (180). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567908
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (181). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1567909
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2 (183). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567910
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (184). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567911
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (185). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567912
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (186). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567913
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (187). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567914
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (190). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1567915
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1 (194). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567916
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2 (195). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567917
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (196). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567918
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (197). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567919
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (199). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567920
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (201). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567921
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (202). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1567922
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (208). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567923
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (211). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567924
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (212). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567925
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (213). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567926
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (214). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567927
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (215). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567928
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (216). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567929
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (217). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1567930
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (218). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567931
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (219). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567932
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567933
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567934
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (223). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567935
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567936
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (225). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567937
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (226). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567938
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (227). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567939
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (228). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567940
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (229). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567941
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (230). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567942
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (231). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567943
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (232). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567944
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (233). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567945
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (234). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567946
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567947
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (236). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567948
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (237). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567949
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (238). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567950
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (239). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567951
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (240). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567952
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (241). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567953
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (242). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567954
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (243). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567955
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (244). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567956
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (245). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567957
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (246). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567958
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (247). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567959
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (248). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567960
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (249). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567961
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (250). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567962
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (251). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567963
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (255). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567964
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (256). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567965
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (257). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567966
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (266). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567967
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (268 ). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567968
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (269). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567969
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (270). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567970
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (274). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567971
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (277). – 2018. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567972
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (278). – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567973
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (279). – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567974
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (281). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567975
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (282). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567976
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (283). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567977
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (286). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567978
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (290). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567979
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (291). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567980
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (294). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.05 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567981
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (295). – 2020. – 130, [2] c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.06 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567982
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (296). – 2020. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.07 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567983
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (297). – 2020. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.07 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567984
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (299). – 2020. – 126, [2] с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567985
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (300). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.11 Резюме укр., рос., англ. мовами
1567986
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (301). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567987
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (303). – 2021. – 126, [2] c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567988
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (304). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567989
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (306). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.5 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567990
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (307). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.5 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567991
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (311). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567992
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (312). – 2021. – 126, [2] с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567993
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (313). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567994
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (316). – 2022. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
1567995
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (317). – 2022. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
1567996
   Фінанси України за 1999 рік : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 98с.
1567997
  Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2007. – 589с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-278-7
1567998
  Чухно А.А. Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 122-124
1567999
  Кравченко В.І. Фінанси України: сучасні виклики і проблеми розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 9-13. – Бібліогр.: 11 назв
1568000
  Студінський В. Фінанси українських міст: методологічні питання історико-краєзнавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 23-27
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,