Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1567001
  Стріха М. "Українські вчені пропонують велику кількість оборонних технологій" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
1567002
   "Українські декабристи чи декабристи на Україні?" : рух декабристів очима істориків 1920-х років : [збірник] / [упоряд., вступ. ст. та прим. Г. Казьмирчука, Ю. Латиша]. – Київ : ЛОГОС, 2011. – 195, [1] с. – На тит. арк.: М. Грушевський, С. Єфремов, Д. Багалій, М. Яворський. О. Гермайзе, І. Рибаков, В. Романовський, Ю. Оксман, В. Гнатюк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-357-3
1567003
  Набок М. "Українські записки" П. Мартиновича і питання дослідження українських дум // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 16. – С. 9-12.
1567004
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1567005
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1567006
  Мирвода С. "Українські романси неможливо співати байдуже" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-28 вересня (№ 33). – С. 15
1567007
  Шевчук І. "Українські справи" юридичних осіб у Європейському суді з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 102-104.
1567008
  Пащенко В. "Українські типажі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 89-96. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
1567009
  Федорців Дз. "Українські хроніки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 209-211. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
1567010
  Журба О. "Українські" національні проекти довгого XIX століття в імперському просторі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 61-68
1567011
  Роженко М. "Українській філософії на Копні на пощастило..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Історія філософії в ун-ті Св. Володимира. Про проф. філософії П.В. Копніна.
1567012
  Межва Л. "Української мови захотіли? То в Канаду їдьте!" / Л. Межва, Н. Павленко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 47-50


  50 років тому відбулися арешти дисидентів-"шістдесятників"
1567013
   "Українському історичному журналу" - 50! // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3, 3 кв. – С. 36-41. – ISSN 0130-2043
1567014
  Конціцка Г. Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 289-292. – ISSN 2076-1554
1567015
  Дутковський Л. Українські "Бітли" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 26-27


  Легендарному ВІА "Смерічка" в новорічну ніч 2017-го виповнюється піввіку.
1567016
  Кузьменко Ю. Українські "малі" голоси в національній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 6


  7 жовтня кафедра зарубіжної літератури провела міжнародний тематичний колоквіум ""Малі" голоси та їхня велика сила". Запорукою успіху стала плідна співпраця літературознавців-зарубіжників Інституту філології з колегами Університету імені Мішеля Монтеня ...
1567017
  Ярмоленко Н. Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 119-126. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Об"єктом аналізу в даній розхвідці обрано думи козацького періоду морської тематики
1567018
  Михальчук О. Українські "мотори" в Перу / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 177). – С. 3


  Екс-посол України в Перу Олександр Михальчук - про боротьбу з російською пропагандою в південноамериканській країні.
1567019
  Кагамлик С. Українські "стряпчі" у захисті прав інституцій православної церкви XVIII ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 55-67. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1567020
  Ластовський В. Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 179-181


  Аналізується і вирішується проблема трактування появи екзоніму «черкаси» та його перенесення на українців. Заперечується генетичний зв’язок кавказьких черкесів із появою міста Черкаси на Середній Наддніпрянщині. Пропонується версія щодо карпатського ...
1567021
  Казакевич Г. Українські O"Kоннори: родина ірландського походження в культурному житті України XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено родині О"Коннор, окремі представники якої відіграли непересічну роль у громадському та культурному житті України ХІХ ст. Засновник родини Олександр О"Коннор виїхав з Ірландії наприкінці XVIII ст. Автор припускає, що він був ...
1567022
  Роганов Євген Українські авіакомпанії: австралійська мірка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1567023
  Василик І. Українські адвокати в історичній пам"яті професійної корпорації // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 84-88
1567024
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII - 30-ті роки XX ст.) / І.Ю. Гловацький, В.І. Гловацький ; М-во освіти і науки України, Львів. юрид. ін-т. – Львів : [б. в.], 2004. – 134 с., [10] арк. іл. : іл. – Перед. слово та резюме парал. укр., англ., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1567025
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1567026
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1567027
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939 рр.) / Гловацький І.Ю. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. історії та теорії держави і права. – Львів : ТРІАДА ПЛЮС, 2003. – 344, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-345 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7596-26-5
1567028
  Петрів М.Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. = The ukrainian advocate"s: state, socio-political, cultural and education activist at the close of XIX - XX century / Михайло Петрів ; [Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 541, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. лише назва сер. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека адвокатури України = Corpus advocaturae Ucrainae ; т. 1). – ISBN 978-617-7039-05-0


  В пр. №1700321 напис: проф. В. Сергійчукові На добру згадку про Коломию ... адв. Мих. Петрів. Підпис. 11.10.2015 р.
1567029
  Подольський А.Ю. Українські академічні студії з історії Голокосту: нові теоретичні тенденції і політичні підтексти // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 442-460. – ISBN 978-966-02-8321-3
1567030
  Гордієнко Г. Українські альманахи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 22-23
1567031
  Кущ Н. Українські аналітичні прийменникові еквіваленти: питання структури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 573-579. – Бібліогр.: Літ.: с. 578-579; 5 назв. – ISSN 1728-9572
1567032
  Отрощенко В.В. Українські археологи-нонконформісти тоталітарної доби // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 131-146. – ISSN 0235-3490
1567033
  Палієнко М. Українські архівні осередки в Піівнічній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 253-265. – ISBN 966-02-2067-7
1567034
  Палієнко М.Г. Українські архівні центри за кордоном: історіографічний аспект проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 54)


  Проаналізовано праці українських і зарубіжних авторів, присвячені історії заснування та діяльності українських архівних центрів за кордоном.
1567035
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1567036
  Остапенко Н.Ф. Українські аспекти гендерної рівності / Н.Ф. Остапенко, Н.М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с.28, Літ.: 11 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Піднімається проблема встановлення гендерної рівності жінок і чоловіків в Україні й даються практичні вказівки для її досягнення.
1567037
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1567038
  Степаненко І. Українські байкарі XIX століття : [збірка] / упорядкував І. Степаненко. – Київ : Вид.Т-во "Час", 1927. – 160 с. – (Бібліотека "Час")


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
1567039
  Королевич Н.Ф. Українські бібліографи XX століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н.Ф. Королевич. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 327, [1] с. – ISBN 966-7308-11-1
1567040
  Гуменюк М.П. Українські бібліографи ХІХ - початку ХХ століття / М.П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182 с.
1567041
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1567042
  Кльосова О. Українські брати в Російській імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 21


  Розумиха, Розумовські й українська невістка Єлизавета.
1567043
  Кльосова О. Українські брати в Російській імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 21


  Розумиха, Розумовські й українська невістка Єлизавета.
1567044
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1567045
  Чернюк С.Л. Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 181-190


  У статті розглянуто особливості двох одноіменних творів Остапа Вишні та М. Хвильового
1567046
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1567047
  Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939-1956 років: джерельний контент / Георгій Папакін ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6676-6
Вип. 1 : Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження. – 2012. – 356, [2] с. – Покажчики: с. 334-356. – Бібліогр.: с. 309-333 та в тексті
1567048
  Канівець І. Українські визвольні змагання в російському кіно. Режисерські засоби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 11-12. – ISSN 1562-3238
1567049
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1567050
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 37. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1567051
  Іванчишен В. Українські вимушені переселенці в політиці європейського досвіду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 113-114. – ISSN 0130-6936
1567052
   Українські виші - поки що не надто привабливі для іноземців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Серед усіх студентів в Україні 1,5% - іноземці.За словами голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти М. Луцького державне замовлення вищих навчальних закладів цього року значно перевищило попит студентів. Вищі навчальні заклади, ...
1567053
  Скрипка О. Українські візії Олега Скрипки / розмову вела Тетяна Шульга // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6
1567054
  Кралюк П. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 421-427. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567055
  Кралюк П.М. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 421-427. – ISBN 978-966-373-777-5
1567056
  Бессараб А.О. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови / А.О. Бессараб, Н.В. Дерев"янко, Л.Г. Пономаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 45-51. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1567057
  Якубовська М. Українські вінки сонетів другої половини ХХ століття // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 251-261. – ISBN 966-587-044-0
1567058
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1567059
  Вольвач П. Українські водосховища Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 5
1567060
  Дереш Б. Українські воїни: від дружинників до вояків УПА // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 41). – С. 20-21
1567061
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1567062
   Українські вчені на шпальтах Nature // Київський університет. – Київ, 2023. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Nature, найпрестижніший науковий рецензований журнал світу,опублікував статтю, присвячену українській науці під час повномасштабної війни - "The fight to keep Ukrainian science alive through a year of war". Одним із експертів публікації виступив ...
1567063
   Українські вчені навчилися прогнозувати важкість перебігу хвороби // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 4
1567064
  Біркович Т. Українські вчені, винаходами яких користується весь світ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1567065
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1567066
  Мандзяк В.П. Українські галицькі партії кінця XIX - початку XX ст. в сучасній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 33-34. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні наукові дослідження, присвячені вивченню діяльності українських галицьких партій наприкінці XIX - на початку XX ст.
1567067
  Хоменко О. Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 355-364


  У статті йдеться про способи перекладу географічних реалій у поезіях Т. Шевченка японською мовою і засвоєння їх перекладачкою Фудзією Ецуко.
1567068
   Українські герої Севастополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 7


  "День" спілкувався із курсантами уже колишньої Академії Військово-Морських сил України, які залишилися вірними присязі. Єдине їхнє бажання сьогодні - чимшвидше продовжити службу на "материку".
1567069
  Малинська Н.А. Українські героїчні думи : Практикум: Навчально-методичний посібник / КНУТШ; Н.А. Малинська. – Київ : Київський університет, 2005. – 112с. – ISBN 966-594-605-6
1567070
  Тинченко Я. Українські гетьманці XX століття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Історія братів Сахнів-Устимовичів, активних учасників антибільшовицької боротьби. Олександр Сахно-Устимович - українській і російській військовий діяч.
1567071
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1567072
  Шульгач В.П. Українські гідроніми з основою *SVIN // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 150-156
1567073
  Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини в лінгвістичних атласах дослідження району Карпат та підручниках "кодіфікованого русиньского языка" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 93-103. – ISBN 978-80-89755-32-5
1567074
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1567075
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9. – 1992
1567076
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – 1993
1567077
  Розов В.О. Українські грамоти / Вол. Розов, проф. – Київ : З Друкарні Української Академії Наук. – (Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук, Збірник № 63 / Постійна комісія історії української мови, під керуванням акад. А.Е. Кримського ; Вип. 1 : Пам’ятки і студії з історії української мови)
Т. 1 : XIV в. і перша половина XV в. – 1928. – [4], 176, 75, IX с. – Текст частково укр., церковнослов. мовами.
1567078
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1567079
  Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-4
1567080
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1567081
  Дзира О.І. Українські громадські об"єднання Канади міжвоєнного періоду в зарубіжній історіографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 250-267. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
1567082
  Палюх О. Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: функціонування і тематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 65-81. – ISSN 2524-0331
1567083
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1567084
  Вечерський В.В. Українські дерев"яні храми / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 272с. : іл. – На обкл.: Храми України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-48-8
1567085
  Сергійчук В.І. Українські державники: Андрей Шептицький / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-440, у тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-70-1
1567086
  Сергійчук В.І. Українські державники: Тарас Шевченко / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 311, [1] с. : іл. – Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Загол. обкл. і корінця: Тарас Шевченко. – ISBN 978-966-2911-62-6
1567087
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1567088
  Красніцький А. Українські державотворчі процеси 1917-1920 років у науковому доробку істориків права: досягнення та перспективи дослідження // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 640-649. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивченні національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні та окреслено перспективи дослідження.
1567089
  Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
1567090
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1567091
  Вакульчук С. Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. ХХ ст). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 377--387. – Бібліогр.: Літ.: С. 386-387; 26 поз.
1567092
  Корбуш Ю. Українські діаспорні мислителі: проблема духовності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 251-253
1567093
  Пташник О.Р. Українські дітки у світі читають "Кобзар" // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-5-98061-101-9
1567094
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 19-26
1567095
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – С. 7-16


  Дні СРСР на ЕКСПО-67 в Канаді.
1567096
  Умланд А. Українські добровольчі батальйони і полк "Азов" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-9
1567097
  Сергійчук В. Українські документи у фондах центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 184-187
1567098
  Осташко Т. Українські Дон Кіхоти і Санчо Панси: погляд В"ячеслава Липинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)
1567099
  Паняенко В. Українські дороги Івана Буніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 21
1567100
  Фельдман В. Українські дослідження в Антарктиді і міністерські "ігри" у Києві // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 12-13
1567101
  Галата С. Українські дослідження важливі для всього світу // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)
1567102
  Вернигора Н.М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 80-86


  У статті йдеться про стан розробки проблем текстотворення та книговидання для дитячої аудиторії. Автор звертає увагу на те, коли ці теми потрапили в поле зору дослідників, які зрізи проблем цікавили теоретиків у різні періоди розроблення теми та які ...
1567103
  Грукач В. Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів українських правобережних земель / В. Грукач, О. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 114-120. – ISSN 2518-7732


  Відомі українські історики XIX ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров висвітлювали окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях.
1567104
  Білоус В. Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / Віра Білоус ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8837-9


  У пр. № 1728180 напис: З побажанням добра! 25.10.2019 р. Підпис.
1567105
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1567106
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1567107
  Біловус Л.І. Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 113-131. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1567108
  Савчук М. Українські еліти Коломиї (1848-1939) : до 150-річчя т-ва "Просвіта" / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2017. – 87, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коломийська бібліотека / [засн. сер. В. Ковтун] ; вип. 26). – ISBN 966-550-034-1


  В пр. №1715933 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича - дарунок від автора. Підпис. 20.12.2017 р., м. Коломия
1567109
  Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926-1939 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 97-117. – ISSN 0130-5247
1567110
  Подобєд О. Українські емігранти свідчать про Голодомор 1932 - 1933 років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 21). – С. 6-10
1567111
  Січинський В. Українські епіграфічні пам"ятки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 397-399. – ISSN 2310-3310
1567112
  Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 162-189. – ISBN 978-966-02-5322-3
1567113
  Шульгач В.П. Українські етимології. 92-98 // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 167-177. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1567114
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1567115
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 126-130


  У статті проаналізовано сюжетно-мотивний фонд українських етіологічних легенд про сусідів (поляків, угорців, росіян та білорусів). Зосереджено увагу на акумулюванні у фольклорних зразках етнічних стереотипів українців. Наголошено на впливі реалій ...
1567116
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1567117
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1567118
  Шарамова В. Українські жінки-астрономи / В. Шарамова, М. Стоділка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 27-35


  Братійчук М.В., Казімірчак-Полонська О.,Самойлова-Яхонтова Н.С., Шайн П.Ф., Щукіна Н.Г., Теплицька Р.Б., Корсунь А.О., подружжя-Черних Людмила Іванівна та Микола Степанович
1567119
  Шептицька Т. Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2213-81-2
1567120
  Білоцерківець Н. Українські журнали: місяць за місяцем // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 12-15
1567121
   Українські журналісти проти катувань / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
1567122
   Українські загадки. – Київ : Дніпро, 1962. – 171 с.
1567123
  Гаєвська Н.М. Українські загадки / Н.М. Гаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 120с. – (Бібліотека українця ; № 4-7). – ISBN 5-7707-4663-7
1567124
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1567125
  Шуляк С.А. Українські замовляння: лексика на позначення темпоральності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 221-227
1567126
  Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-361-220-1
1567127
   Українські ЗВО у рейтингу найкращих за можливостями працевлаштування випускників // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 6. – ISSN 1682-2366


  До рейтингу увійшов КНУ імені Тараса Шевченка, який посів позицію в діапазоні 301-500.
1567128
  Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XIV столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 258-263. – ISBN 966-7196-06-2
1567129
  Ромащенко М. Українські землі потребують додаткового зрошення / вів бесіду Володимир Дехтяренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 8-11
1567130
  Гісем Олександр Українські землі у першій половині XVII ст. : (Історія України, 8 кл.). Частина І. (Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31
1567131
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1567132
  Носова Б.М. Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 177-180


  Стаття присвячена актуальним проблемам інформаційної безпеки XXI століття, що пов"язані зі становленням, розвитком та позицією сучасних українських ЗМІ. Аналітичні дослідження стосуються тематики газети "День".
1567133
  Даниленко С. Українські ЗМІ у тенетах суспільного розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 15-20. – ISBN 966-7181-44-8
1567134
  Ващенко О.О. Українські і чеські фразеологічні одиниці з колоративним компонентом "білий" / О.О. Ващенко, О.В. Степанюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1567135
  Сімків О. Українські ідентичності на зламі тисячоліть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 484-486. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567136
  Болобан М.А. Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 16-21


  Основним завданням дослідження є вивчення принципів номінації, відображених в українських словах на позначення часу й календарних понять. Основным заданием исследования является изучение принципов номинации, отраженных в украинской лексике, ...
1567137
  Зінченко А. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – С. 8-24. – ISSN 2413-7065
1567138
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Українські пропілеї, 2020. – 453, [3] с. – Покажчик: с. 441-453. – Бібліогр.: с. 393-440 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-33-0


  У пр. № 1735517 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями від автора. 24.ХІ.2020 р.Підпис.
1567139
   Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей. – Київ : Дельта, 2006. – 231, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 65-68 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8797-20-5
1567140
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1567141
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки професора В.Б. Антоновича // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128-147. – ISBN 978-966-551-327-8


  Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, В.Б. Антонович відіграв вельми позитивну роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала активну участь у діяльності Київської української громади. Згадуються науковці університета Св. ...
1567142
  Айман Захер Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д"Івуар // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 30-31
1567143
  Тельвак В.П. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 7-12. – (Серія "Історичні науки")


  Серед істориків-романтиків, що зробили значний внесок у становлення вітчизняної історіографії, М. Грушевський виокремлював постаті М. Максимовича, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Срезневського
1567144
   Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник. – Київ. Львів, 2003. – 396с. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
1567145
  Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-14. – (Історія ; вип. 54)


  Розглядаються шляхи консолідації українських істориків материкової України та діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування соборності національної історіографії, її інтеграції в європейський та світовий історіографічний процес.
1567146
  Папенко Н.С. Українські історики про місце України в системі виробничо-технічних відносин Росії - Німеччини в 20-30-ті pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 124-125. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається роль України в системі російсько-німецьких виробничих відносин 20-30-х рр. XX ст. у працях сучасних українських істориків.
1567147
  Непомнящий О. Українські історики та вивчення Криму у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 165-166
1567148
  Маркевич М.І. Українські історики та історична наука 1820 - 60-х рр. у працях Дмитра Багалія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 23-26. – ISBN 966-2980-20-2
1567149
  Зайцева З. Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 45-58
1567150
  Снігирьова Л. Українські історичні пісні - в працях науковців // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1567151
   Українські Карпати : Покажчик літератури за 1993 рік. – Львів, 1996. – 176с. – ISBN 5770212438
1567152
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISSN 1561-6215
за 1994 рік. – 1999. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567153
   Українські Карпати : природа, економіка, історія, народознавство: покажчик літератури. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1995 рік. – 2001. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567154
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1996/1997 рік. – 2002. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567155
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1998 рік. – 2003. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567156
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1999 рік. – 2004. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567157
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISBN 966-02-3488-0. – ISSN 1561-6215
за 2000 рік. – 2005. – 328с. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1567158
  Гетьман В.І. Українські Карпати і Полісся у національних природних парках / В.І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 214, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-200. – ISBN 978-617-7832-56-9
1567159
  Мицик Ю. Українські кінозірки Голлівуду. Волтер Джек Пеленс // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 1 (123). – С. 30-31. – ISSN 1562-3238
1567160
  Благодір О. Українські клейноди // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 120-129
1567161
  Зайцева З. Українські книгарні кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 18-20
1567162
  Сташків Мирон Українські книги: час читати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47
1567163
  Дояр Л. Українські книгодруки 1945-1946 років: рефлексії на події воєнного лихоліття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 41-50. – ISSN 2076-9326
1567164
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії
1567165
  Гришин А.Д. Українські кобзарі-бандуристи у визвольній боротьбі українського народу у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 122-124. – (Серія історії ; № 12)
1567166
  Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 178-182. – ISBN 966-7865-75-4


  На прикладі Центрально-українського регіону.
1567167
  Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С.115-301. – ISBN 978-611-01-1392-2
1567168
  Кобилюх В.О. Українські козацькі назви у санскриті / Василь Кобилюх; Переднє слово В. Муляви; Українське реєстрове козацтво. – Львів; Київ : Наука і освіта, 2003. – 246с. : іл. – ISBN 966-7829-11-1
1567169
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1567170
  Гербільський Г.Ю. Українські козачі полки і українське ополчення у Вітчизняній війні / Г.Ю. Гербільський. – М, 1943. – 20с.
1567171
   Українські колискові пісні : цікаві задачі у бразил. стилі / [уклад.] : В.В. Ткач, Н.М. Сторощук, Г.Б. Грицюк, Т.В. Петрусяк ; М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 54, [2] с. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-617-8034-29-0
1567172
  Карпов В.В. Українські комбатанські видання у дослідженненні проблем військової символіки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-10
1567173
  Ржевська М. Українські композитори в системі координат "великого перелому" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 31-38. – ISSN 1728-6875
1567174
  Голуб О. Українські концептуальні ідеї 1970-1980-х років // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 52-57. – ISSN 0130-1799


  Трегуб Микола Іванович - український художник-новатор, яскравий представник постмодернізму в Україні.
1567175
  Еккерт Деніс Українські кордони: сучасний стан і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1567176
  Дупленко Ю.К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 197 : Природничі науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931


  "Праці Сергія Подолинського (КУ), українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ...
1567177
  Третяченко Т. Українські кореспонденти Адольфа Патери // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 120- 126. – ISSN 0236-1477


  У повідомленні йдеться про маловідомі документальні архівні джерела, що стосуються громадських і літературних взаємин між слов"янськими культурами у ІІ пол. ХІХ ст., між Чехією та Україною зокрема, про помітну роль у цьому процесі А. Патери
1567178
  Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1567179
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1567180
   Українські культурні індустрії : стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 30 травня 2008 р. / Мін-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; [ редкол. : Поплавський М.М., Безклубенко С.Д., Петрова Л.Г. та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2008. – 201 с.
1567181
  Василевська Тетяна Українські культурні особливості етики державного службовця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті йдеться про значущість та роль укр. культурних особливостей адміністративної етики у формуванні та реалізації ціннісних засад сучасної держ. служби України
1567182
  Москаленко В. Українські культурні проекти в Болгарії: традиції і модерні практики / В. Москаленко, А. Тертична // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 2663-2675
1567183
   Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України. – Київ, 1997. – 298с. – (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать ; Випуск 2). – ISBN 5-7707-6208-9
1567184
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (1). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567185
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (2). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567186
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 1 (6). – 2020. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1567187
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (11). – 2022. – 96, [1] с. – На першій сторінці тексту також зазначено : Культурологія. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1567188
  Стецишин О. Українські ландскнехти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Під час визвольних змагань у складі Української галицької армії воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів.
1567189
   Українські легенди : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
1567190
  Бугаєвич І.В. Українські листівки та філокартія. / І.В. Бугаєвич. – К., 1971. – 92с.
1567191
  Мисак Н. Українські лікарі в Галичині (кін. XIX - плс. XX ст.) : соціаоьно-професійна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 180-193
1567192
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1567193
  Оліфіренко В. Українські літературні традиції у східній діаспорі і підручник літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 43-50. – ISBN 966-7517-08-X
1567194
  Шекера П. Українські літературно-художні журнали 1920–1930-х рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 48-59. – ISSN 1029-7200
1567195
  Данилюк-Кульчицька Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 198-209
1567196
  Бакалець О. Українські літописи XVII - XVIII ст. про економіку та грошовий обіг Гетьманщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 218-232
1567197
  Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 171-188. – ISSN 0130-528Х
1567198
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1567199
  Задорожня О.С. Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті подано загальну характеристику науково-популярного журналу "National Geographic Україна". Проаналізовано контент видання, а саме його тематичне, жанрове та ілюстративне напов нення. The article represents general characteristic of the popular ...
1567200
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "МОРІОН". – ISSN 2709-4456
Т. 12, № 2 (85). – 2020. – С. 83-160, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1567201
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ : МОРІОН. – ISSN 2709-4456
Т. 13, № 2 (87). – 2021. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1567202
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Базилевич А.Я., Богомолець О.В., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : МОРІОН. – ISSN 2709-4456
Т. 13, № 3/4 (88/89). – 2021. – 240 c. – Резюме укр., англ. мовами
1567203
  Кабачій Р.І. Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до «корупційного плюралізму» 2017 р.: розвиток і перспективи // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 43-50. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1567204
  Мороз І.П. Українські миротворці: проблеми та перспективи участі України в міжнародних операціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 531-533
1567205
  Тіменик З.І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 93-100. – ISSN 2077-1800
1567206
  Горняткевич Д. Українські мистці в автобіографіях / Дам"ян Горняткевич. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1958. – 79 с. : іл.
1567207
  Ісаєв І. Українські мігранти в Польщі навчилися жити з пандемією // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 25 жовтня (№ 43)
1567208
  Одинець С. Українські міграції у глобальному світі: пікнік на узбіччі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 26-32
1567209
  Царалунга І.Б. Українські мікротопоніми на -ани (-яни) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 189-196. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1567210
  Ковтун А. Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 6-10. – ISSN 2311-9896


  "Погляди О. Потебні та І Огієнка на важливу роль взаємозв"язку мовного й релігійного чинників у творенні національної ментальності ще не були об"єктом окремого вивчення, тому метою нашого дослідження стало з"ясування таких актуальних для нашого ...
1567211
  Локайчук С. Українські мовознавчі терміни в наукових працях Агатангела Кримського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 146-149. – ISSN 2305-9389
1567212
  Рябінін-Скляревскьий Українські мотиви в поемі О С. Пушкина "Полтава" : (Кілька дискусійних уваг до столітніх роковин поеми) / Олександр Рябінін-Скляревскьий. – [Київ], 1928. – С. 34-56. – Откр. відб.: Україна. 1928, кн. 1, с. 34–56


  Тільки рік 19.12.28 автор (все інше обрізано при палітурні кн.)
1567213
  Щербатюк В. Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького / В. Щербатюк, Н. Лисенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-187. – ISSN 2411-6548
1567214
  Катаєва О. Українські мотиви в творчості Юзефа Лободовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 8-9
1567215
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1567216
  Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 100-105. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована творчість Іллі Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. В статье проанализировано творчество Ильи Репина как важного этнографического источника для ...
1567217
  Гук І.В. Українські мотиви у творчості М. Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 13-14
1567218
  Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1567219
  Школьна Т.С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567220
  Конашевич С. Українські навчальні заклади у Керчі століття тому: сподівання і реальність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 7
1567221
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1567222
  Сабадош І.В. Українські назви рослин : історія, етимологія : монографія / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2019. – 1031, [1] с. – Покажчики: с. 952-1031. – Бібліогр.: с. 897-951. – ISBN 978-966-97853-09
1567223
  Сокирко О.Г. Українські найманці (Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1672 рр.) / О.Г. Сокирко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 44 с. – ISBN 9667436721
1567224
  Гальченко П. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / П. Гальченко. – Київ, 1967. – 383с.
1567225
  Чебанюк О.Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2984-4
1567226
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1567227
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ, 1955
1567228
  Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
1567229
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 426-433


  У статті відображено історико-теоретичний і змістовий аспекти виникнення, формування та особливостей побутування пісень, що за жанровими ознаками відносяться до творів християнської народної епіки, або ж старозавітної сакральної гімнографії (псалмів, ...
1567230
  Дунаєвська Л. Українські народні казки / Л. Дунаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 96с. – ISBN 5-7701-2588-5
1567231
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1567232
   Українські народні казки / упоряд. Оксана Іваненко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 186, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-1891-0
1567233
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1567234
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти / А.І. Гуменюк. – К., 1967. – 244с.
1567235
  Горняткевич А. Українські народні музичні інструменти в Канаді // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 306-312. – ISBN 1-55195-156-8
1567236
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри / А.І. Гуменюк. – К., 1959. – 55с.
1567237
  Демуцький П. Українські народні пісні / П. Демуцький. – Київ, 1951. – 80с.
1567238
  Климбус І.М. Українські народні пісні для трьох скрипок в опрацюванні Бориса Кудрика як прояв естетики бідермаєру // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 465-473. – ISSN 2226-2180
1567239
  Лещинська С. Українські народні пісні до танцю: традиція і сучасність // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 56-60


  "Найвпливовішим фактором у формуванні специфічних ознак фольклору є фольклорне середовище, модус його мислення, котрі проектують свій вплив на всі роди і жанри фольклору. У різні роки класики фольклористичної науки закликали науковців більше ...
1567240
   Українські народні пісні з нотами / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
1567241
  Бокало І.М. Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бокало Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1567242
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1567243
  Яринчина О.М. Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Яринчина Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
1567244
   Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності / Й.В. Джунь, Я.А. Корнійчук, Н.О. Братасюк, С.В. Мельник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – С. 30-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1567245
  Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1567246
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1567247
  Якубовський І. Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX - початку XX століття // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 91-94
1567248
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1567249
  Світленко С.І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького періоду революції (1917-1920) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97-109. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д.І. Яворницького в період революції 1971-1920 рр. Згадуються професори КУ - Синявський А.С., Ляскоронський В.Г.
1567250
  Даниленко О. Українські науково-освітні центри в Чехо-Cловаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-20. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті подається огляд українських науково-освітніх центрів в Чехо-Словаччині в 1920-ті рр., як форма самоорганізації еміграції. Украинские научно-образовательные центры в Чехо-Словакии как форма самоорганизации эмиграции (1920 гг.). Статья содержит ...
1567251
  Воропаєва Т. Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 94-103. – ISBN 966-7060-76-4
1567252
  Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 74-89
1567253
  Кульчицький С. Українські націонал-комуністи в добу визвольних змагань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1567254
  Наддніпрянець Володимир Українські націонал-комуністи: їх роля у визвольній війні України 1917-1956рр. = Ukrainian national-kommunists: their role in the struggle for independence of Ukraine 1917-1956 / Наддніпрянець Володимир; Спілка визволення України. – 2е вид. – Ню Йорк; Торонто; Сидней, 1983. – 151с. : портр. – ISBN 966-7214-72-9
1567255
  Ільницький В.І. Українські націоналісти Карпатського краю ОУН та румунське підпілля (1940-і – початок 1950-х рр.): співпраця в умовах протистояння тоталітарним режимам / В.І. Ільницький, А.О. Огар // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 37. – C. 29-41. – ISSN 2227-183Х
1567256
  Ільчишин С.О. Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20-30 рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ільчишин Сергій Орестович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1567257
  Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1130. – С. 90-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 51). – ISSN 2226-0994
1567258
  Шугальова І. Українські національні герої: Р. Клайман, Г. Джонс, М. Маггерідж, А. Вінербергер - речники правди про голодомор у світі // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 53-60. – ISBN 978-966-03-9876-4
1567259
  Бачинська О.М. Українські національні хори за доби Гетьманату П.Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 5
1567260
  Маринович Мирослав Українські національні цінності в умовах глобалізації (тези виступу) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 19-23
1567261
  Кожевніков В. Українські національні цінності й українська інтелігенція / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8947-12-4
1567262
  Винниченко І.І. Українські німці на зламі ХХ-ХХІ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 239-250. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1567263
  Мисак Н.Ф. Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 71-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1567264
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1567265
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1567266
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1567267
  Іваненко Ю. Українські одоактні п"єси / Ю. Іваненко. – Х., 1940. – 267с.
1567268
  Паламарчук О. Українські оніми у чеських перекладах художньої літератури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 206-211. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1567269
  Боєва Е.В. Українські ономастичні реалії у поетичному дискурсі Миколи Зерова // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 40-55. – ISSN 2410-3373
1567270
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1567271
   Українські організації в країнах Заходу. – Київ : Фоліант, 2004. – 104 с. – ISBN 966-8474-26-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1567272
  Винниченко І. Українські освітні та культурні впливи на Московщину у XIV-XIX ст. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 15-27. – ISBN 966-7586-04-09
1567273
  Галів М. Українські освітні товариства на Самбірщині у роки нацистської окупації (1941-1944) / М. Галів, А. Огар // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 63-71
1567274
  Позднякова О.Л. Українські освітньо-реабілітаційні заклади: науково-дослідний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 133-142. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1567275
  Коломійцева О.В. Українські особливості розвитку грінмейлу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 107-112. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1567276
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 180-193. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1567277
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдєй - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 180-193. – ISSN 1641-7291
1567278
  Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 59-82. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1567279
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1567280
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1567281
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 26 (Ю) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 143-160. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1567282
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1567283
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1567284
  Яшан О.О. Українські остарбайтери: життя в неволі // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 112-122. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
1567285
  Колесник В. Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито пошук українськими партіями в Російській імперії на початку ХХ ст. шляхів урегулювання національного питання та обґрунтування ними у своїх програмах національного державно-політичного ідеалу. Зокрема показано, що за концептуально-теоретичними ...
1567286
  Любовець О.М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років / О.М. Любовець. – Київ : Основа, 2005. – 311с. – ISBN 166-699-097-0
1567287
  Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 231-251. – ISBN 978-966-2464-25-2
1567288
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1567289
  Солдатенко В.Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 7-21. – ISSN 2076-1554
1567290
  Ямчук П. Українські пасіонарії непасіонарного століття. Симон Петлюра, Сергій Єфремов, Олена Теліга // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 135-146. – ISSN 2415-8828
1567291
  Курков А. Українські патріоти Канади // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 20 березня (№ 14/15). – С. 7


  В Альбертському університеті в одному з найбільш українських міст Канади днями відбувся триденний симпозіум, присвячений Євромайдану. У заході брали участь науковці з України, Канади та США.
1567292
  Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 8
1567293
  Білоус В. Українські педагоги - ініціатори й учасники краєзнавчої справи на теренах Кавказу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 47-52. – ISBN 978-966-02-8837-9
1567294
   Українські перекази : [Збірка фольлору. – Київ : Довіра, 1992. – 136 с. – (Казки, на які ми чекали ; Т. 2). – ISBN 5-7707-2056-5
1567295
  Звонська Л Л. Українські переклади давньогрецької літератури: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 17-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1567296
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1567297
  Крушинська О.Г. Українські переклади поезій Стефана Малларме // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 99-107
1567298
  Скаб М.В. Українські переклади Святого Письма і біблійна фразеологія української мови / М.В. Скаб, М.С. Скаб // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 389-397. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1567299
   Українські перемоги 2014-2018 рр. : 5 років в боротьбі за Україну / [упорядник: Євген Філь ; редкол.: Д. Ярош, М. Швець, Ю. Заблоцький та ін. ; переклад: В. Ткачук, І. Гумовська]. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 31, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Додаток до календаря "УДА-2019"
1567300
  Бондар В. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області) / В. Бондар, О. Величко // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 200-218. – ISSN 0320-9466
1567301
  Кулеша Н.М. Українські періодичні видання у Німеччині (1919-1945 рр.): формування та функціонування : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кулеша Н.М.; НАНУ; Львівська наукова біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – 257л. – Додатки: л. 216-257. – Бібліогр.: л. 186-215
1567302
  Давиденко А. Українські перлини ірландського митця / А. Давиденко, І. Винниченко // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 182-185. – ISBN 978-617-674-059-9
1567303
  Біняшевський Е.В. Українські писанки : [альбом] / Е.В. Біняшевський ; вступ. ст., акварелі та упоряд. Е. Біняшевського ; післямова С. Колос. – Київ : Мистецтво, 1968. – 93 с. : іл.
1567304
  Черемшинська Р. Українські писанки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 1. – ISSN 2519-4429
1567305
  Неділя І. Українські письменники-емігранти. Матеріали до занять з української літератури для старшокласників / І. Неділя, Г. Чирко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Березень (№ 3)
1567306
  Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI - початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії / П.К. Загайко. – Київ, 1957. – 88с.
1567307
  Шептицька Т. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 100-106. – ISBN 966-8126-27-0
1567308
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1567309
  Іванисенко В.П. Українські письменники про літературу та мову / Упор.: В. Іванисенко, М. Коцюбинська. – Київ : Радянська школа, 1961. – 464 с.
1567310
  Шаповаленко Н. Українські письменники у публіцистиці Івана Багряного // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 74-81
1567311
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1567312
  Квітка К. Українські пісні про дівчину , що помандрувала з зводителем / К. Квітка. – У Київі (Київ) : З друк. Української Акад.наук, 1926. – [1], 39, с. : нот.
1567313
  Кіндратюк Б. Українські пісні часів ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С.350-352. – ISBN 966-02-2208-4
1567314
  Хоменко І.А. Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 255-261


  Статтю присвячено масовій комунікації як джерелу соціальних прогнозів. Проблема досліджується у контексті політичної ситуації в Україні на прикладі журналістики, наукової фантастики і радіодрами. Мета дослідження пов’язана з медіаекологією та ...
1567315
  Афанас"ев-Чужбинський О.С. Українські поезії / Александр Степанович Афанасьєв (Чужбинський) ; вид. й передмова Івана Франка. – Львів : Накл. видавця, 1912. – 133, [3] с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 1)
1567316
  Преварська М.І. Українські поети : біографії, огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8263-50-7


  У змісті авт.: Андієвська Е., Андрухович Ю., Антонич Б.І., Барка В., Величковський І., Винничук Ю., Вінграновський М., Вороний М., Герасим"юк І., Глазовий П., Глібов Л., Голобородько В., Гребінка Є., Грінченко Б., Гулак-Артемовський П., Драч І., ...
1567317
   Українські поети 20 століття : Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0336-6
1567318
   Українські політв"язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1567319
  Марунчак М.Г. Українські політичні в"язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazi concentration camps / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Світова Ліга Українських політичних в"язнів, 1996. – 4,364 с. : фото. – Парал. тит. сторінка англ. мовою. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 1-55056-467--6
1567320
  Турчак О. Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 264-268. – ISSN 1561-4999
1567321
  Чорний О. Українські політичні партії: криза комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 3


  "Чи Легко зараз вступити в одну з рейтингових партій? Насправді - не дуже. Але не тому, що жорсткий відбір, а тому що до потенційних рекрутів нікому немає діла. Рішучий і передбачуваний перехід ПП "ВО "Батьківщина" в опозицію до монофракції, різка й ...
1567322
  Кармазіна М.С. Українські політичні пертії: 2013 рік // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 127-183
1567323
  Ткачук П.П. Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни / П.П. Ткачук, А.Ф. Лозинський // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 3-20. – ISSN 2313-5603
1567324
  Поплавська Н. Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 373-379
1567325
  Нетудихаткін І. Українські портрети церковних благодійників XVI - XVIII - ст.: проблема термінології в українській історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 33-35
1567326
  Василик М. Українські поселення в Аргентіні / д-р Михайло Василик // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 1-147 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1567327
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1567328
  Зайцева З.І. Українські правники в суспільному просторі Східної Галичини (кінець XIX - початок XX ст.) // Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф.П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-966-667-725-2
1567329
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 310 арк. – Додатки: арк. 241-310. – Бібліогр.: арк. 180-240
1567330
  Ворончук І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 15-29. – ISSN 2413-7065
1567331
  Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI-XVIII ст.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 88-94. – ISBN 966-7060-92-6
1567332
  Щишкін О.П. Українські прапороносці в історії сучасного олімпійського руху / О.П. Щишкін, А.О. Боднар // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 173-175
1567333
  Ковальчук В. Українські прибічники соціалістичної економічної ідеї в другій половині Х!Х століття / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 219-232. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1567334
  Зіронька М. Українські приказки та загадки / [Уклад.] Михайло Зіpонька [М. Федоpенко]. – У Київі (Київ) : Друк. С.А. Борисова, 1908. – 20 с.


  В кн. 217 укp. наp. пpиказок, 40 загадок та вірш С.В. Руданського "Пісня"
1567335
  Пастушенко Т. Українські примусові робітники нацистської Німеччини та радянські військовополонені: пам"ять через призму статистики // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7158-06-5
1567336
  Кралюк П.М. Українські приповідки як відображення "народної філософії" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з виявів народної мудрості українців є їхні прислів’я, а особливо приповідки, котрі можна трактувати як філософські афоризми. Протягом багатьох віків, практично до ХХ ст., фольклорний пласт української культури лишався доволі значним. Було це ...
1567337
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1567338
  Герасимчук В.А. Українські прізвища - самобутній феномен мовної картини українського світу / В.А. Герасимчук, А.Ф. Нечипоренко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-30
1567339
  Васютинський В.О. Українські провини і вибачення: простір конотацій // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2617-2348
1567340
  Полтораков О. Українські радянські агенти змін: соціально-історичний контекст трансформації капіталів / О. Полтораков, І. Щиголь // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 187-202. – ISSN 1563-3713
1567341
  Русина О. Українські реалії в літературному доробку Михалона Литвина // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 4. – ISSN 0130-5247
1567342
  Любчук Н.В. Українські реалії в німецькомовних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 413-418


  У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і австрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залежно від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забезпечують ...
1567343
  Гаврилечко Ю. Українські реалії: дитяча праця-Необхідність? Випадковість? Закономірність? / Ю. Гаврилечко, Г. Чепурко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 8. – С.8-13.
1567344
  Зіненко О. Українські реаліті-шоу як інструмент дискримінації (на прикладі програми "Супермама") // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 62-71. – ISSN 2415-8496
1567345
  Скрипник П.І. Українські революційні демократи і загальноросійський визвольний рух кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 38-45. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1567346
  Спицький В.Є. Українські революційні демократи і назрівання першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-107. – (Серія історії ; № 9)
1567347
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1567348
  Петренко М.З. Українські родові герби та їх значення в атрибуції музейних пам"яток // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 82-89
1567349
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1567350
  Сторожук Х. Українські сакральні найменування неіндоєвропейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Христина Сторожук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 287-294. – ISSN 0320-3077
1567351
  Осташко Т. Українські самостійники: спроба об"єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 21


  На думку В. Липинського, саме за часів Богдана Хмельницького Україна здобула перемогу над Польщею "і це був перший акт боротьби українського народу за свою волю".
1567352
  Гоцалюк Алла Українські свята та обрядові дійства весняно-літнього циклу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 250-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто традиційні свята українців весняно-літнього календарного циклу.
1567353
  Коредчук Ю. Українські Сенатори в Сенаті II Польської Республіки // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 22-33. – ISSN 2082-4939
1567354
  Вівсяна І. Українські січові стрільці // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 7-9
1567355
  Лазарович М. Українські Січові Стрільці : національно-політична та культурно-просвітницька діальність / М. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 202с. – ISBN 966-99230-0-1
1567356
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1567357
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1567358
  Вайцнер М. Українські скрипки - на світовій сцені // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 116-120. – ISSN 0868-4790
1567359
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції у сучасному різдвяному святі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 256-261. – ISSN 2226-3209
1567360
  Кралюк П. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-966-2254-74-7
1567361
  Кралюк П.М. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 498-500. – ISBN 978-966-373-777-5
1567362
  Мудра І.М. Українські соціальні мережі: стан та перспективи для ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 124-129. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1567363
  Лисенко І.М. Українські співаки XI-XVIII ст. : енциклопед. словник : [бл. 500 статей] / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2015. – 142, [2] с. – ISBN 978-617-581-229-7
1567364
   Українські співаки у спогадах сучасників / авт.-упоряд. Іван Лисенко. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1567365
  Петрук Н.К. Українські спільноти 16-17 ст. як суб"єкт європейського освітнього процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 157-162.
1567366
  Ніколишин С.І. Українські спільноти у Китаї: так далеко, так близько // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 146-147
1567367
   Українські стартапи заручилися підтримкою міжнародних гігантів // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 33/34). – С. 4
1567368
  Ткач І. Українські стежки Анни Ахматової (До 125-річчя від дня народження Поета) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 34-38
1567369
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1567370
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 5). – С. 4-21


  Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української науки та освіти ХХ ст. Будучи українцем за походженням, він глибоко перейнявся ідеєю національного наукового, ...
1567371
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1567372
  Ісаєв І. Українські студенти в Польщі очима міжнародного варшавського вишу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1567373
  Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи у 14-18 століттях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 108-152.
1567374
  Денисюк О. Українські студенти та випускники Краківської академії у 20-30-х роках XX століття // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 100-118. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1567375
  Донець А.Л. Українські студенти у збройній боротьбі в період національного державотворення (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 248-257. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  Досліджується участь українських студентів у військових змаганнях в добу державотворення 1918-1920 рр.
1567376
  Мисак Н.Ф. Українські студентські товариства у Східній Галичині наприкінці ХІХ ст.: до питання взаємовідносин з провінційними органами влади // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 37-45. – ISSN 2076-1554
1567377
  Шевченко Т. Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на Одері): сучасний стан // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 194-206. – ISSN 2413-7065
1567378
  Тимощук О. Українські судді визначили своє майбутнє // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1567379
  Шандра В.С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 59-83. – ISSN 0130-5247
1567380
  Бвалабан Р. Українські суспільні цінності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 88-99
1567381
  Баханов К.О. Українські сюжети в підручниках історії Російської імперії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2015. – № 7/8 (395/396), березень
1567382
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1567383
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1567384
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1567385
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1567386
  Приступа Т.І. Українські та російські мовознавці 70-х рр. XIX ст. - 30-х рр. XX ст. про джерела вивчення історії морфологічних форм східнослов"янських мов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 93-96. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)


  Згадується філолог-славіст, палеограф і фольклорист, професор КУ Соболевський Олексій Іванович (1856-1929).
1567387
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1567388
  Козіндо М.В. Українські та хорватські дослідження в галузі фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 214-218
1567389
  Андреєва Т. Українські тавтологічні фраземи: природа, структура, деривація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 12-19


  У статті розглянуто специфіку формально-смислової та образної природи тавтологічних фразеологізмів, констатовано стилістичні параметри, охарактеризовано типологію структури. В статье рассмотрена специфика формально-смысловой и образной природы ...
1567390
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кошак К.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1567391
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва:концептуальні засади : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кошак К.О.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 240л. – Бібліогр. л. 191 - 212
1567392
  Зеров М. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 99-106. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1567393
  Сорокер Я. Українські теми в творчій спадщині Петра Чайковського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 495, травень : травень. – С. 22-24
1567394
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця, 2003. – 176с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-87-8
1567395
  Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обрядовий календар, свята, обереги / В.М. Скляренко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-31-9
1567396
  Бойко С. Українські традиційні практики ворожіння на купальських вінках: культурно-історично реконструкція сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 547-552. – ISBN 978-966-171-795-3
1567397
  Громова Н. Українські традиційні уявлення про походження тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1567398
  Шимченко Л.А. Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін / Л.А. Шимченко, О.О. Курок // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 163-169. – ISSN 2306-546X
1567399
  Самойлов Юрій Українські турфірми варті поваги! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1567400
  Завальнюк О. Українські університети 1917-1920 рр.: перші кроки із запровадження європейського досвіду освітньо-наукової діяльності // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 165-180. – ISSN 2309-2262
1567401
  Костенко І.В. Українські університети у європейських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47. – ISSN 2219-5521
1567402
  Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 75-83.


  Досліджується проблема трансформації сучасної української університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого регулювання. Основна увага приділена питанню якості та результативності роботи керівників освітніх та науково-дослідних ...
1567403
  Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-21
1567404
  Стріха М. Українські фізики не погоджуються з русифікацією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1567405
  Головко В.В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. / Володимир Головко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 415, [1] с. : табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 403-415. – Бібліогр.: с. 387-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6614-8
1567406
  Федорняк Н. Українські фольклорні студії в Канаді // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 84-95. – ISSN 2310-0583
1567407
  Андреєва Т.М. Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 19-26
1567408
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1567409
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1567410
  Длінна Т. Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 218-222. – ISSN 2313-8505
1567411
  Варивончик А.В. Українські художні промисли в наукових працях вітчизняних дослідників // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 2. – С. 116-121. – ISSN 2226-3209
1567412
  Варивончик А.В. Українські художні промисли вишивального спрямування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 266-273. – ISSN 2226-2180
1567413
  Колянківська О. Українські церкви Альберти в малюнках П. Іванець // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 18-19
1567414
  Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII-XVIII ст. у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх особистої ...
1567415
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1567416
  Павлюк І.З. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939 рр.) : анот. покажчик / І.З. Павлюк ; [відп. ред. М.М. Романюк] ; Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів ; Луцьк : Надстир"я, 1997. – 179, [1] с. – ISBN 966-517-041-4
1567417
  Данилевський В.В. Українські часописи періоду Перебудови (1985-1991 рр.): джерелознавча характеристика // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2020. – Число 32. – С. 13-24. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
1567418
  Остапюк О. Українські частівки: самостійний жанр чи регіональний жанровий різновид? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-210


  На основі аналізу жанрових особливостей, в статті подається стисла характеристика частівок як жанрового різновиду українських танечних пісень і висвітлюється питання самостійності цього пісенного виду. On the basis of analysis of genre peculiarities ...
1567419
  Чадюк М. Українські шедеври в західноєвропейському контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 30-31


  Підсумки Премії імені Юрія Шевельова.
1567420
  Негода О. Українські школи в Донецькому регіоні в 1920-х роках / О. Негода, Н. Темірова // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С, 41-46
1567421
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1567422
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1567423
  Павлишин В. Українській геологічній службі – 100 років / В. Павлишин, А. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  До створення Українського геологічного комітету геолого-мінералогічні дослідження на сучасній території України здійснювали здебільшого кафедри мінералогії (мінералогії й геогнозії) Харківського, Київського, Новоросійського, Львівського університетів, ...
1567424
  Коваль Р. Українській господарській академії - 100 років! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Червень (число 6). – С. 2
1567425
  Макар Ю. Українській дипломатії - 100 років // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 77-94. – ISSN 2519-4518
1567426
  Плачинда С. Українській мові - все життя своє // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 177-183. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1567427
  Рапіна Л. Українській мові він присвятив своє життя // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 157-159.
1567428
  Констанкевич І. Українській освіті - академічну доброчесність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  "Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням абсурдних законів."
1567429
  Дурдинець Д. Українській освіті загрожують подвійні стандарти і фіктивні знання // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 жовтня (№ 41). – С. 5


  Відкрита розмова студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова із учасниками групи "Першого грудня".
1567430
  Сергійчук В. Українськістю вкарбовано в історію // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1567431
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1567432
   Українськість польських письменників від Дмитра Павличка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1567433
  Воропаєва Т.С. Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 66-72. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1567434
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1567435
  Воропаєва Т. Українськість як системний чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85-89. – ISBN 978-966-439-357-4
1567436
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische begegnungen / [Андреас Каппелер та ін. ; передм. М. Шпіндельггер]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. – Кн. на укр. та нім. мові. - Довідка про авторів на стр. 343. – ISBN 966-8849-46-9
1567437
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische Begegnungen / [Ю. Андрухович та ін. ; передм.: М. Шпіндельггер, Л.О. Кожара ; вступ. сл.: Вольф Дітріх Хайм]. – 2-ге розшир. вид. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. – 374, [2] с. : фот. – Авт. зазнач. на с. 367-374. - Текст укр., нім. – ISBN 978-966-8849-46-6
1567438
  Загайкевич М.П. Українсько-австрійські культурні взаємини / М.П. Загайкевич, І.П. Мегела, Ю.О. Станішевський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 89-92. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
1567439
   Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ ; Чернівці, 1999. – 303 с.
1567440
  Драганчук О.В. Українсько-австрійські міждержавні зв"язки: 1991-2000рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 286-276. – ISBN 966-7196-06-2
1567441
  Кочубей Ю. Українсько-азербайджанська співпраця: сучасний стан і перспективи // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 263-277. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1567442
  Якименко Л.М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 106-108. – ISSN 2076-1554
1567443
  Шамраєва В.М. Українсько-американське співробітництво у контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 201-206
1567444
  Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Оберіг, 2015. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-34-5
1567445
  Браво О. Українсько-американський проєкт Батьківська хата. Homestead став хедлайнером етнофестивалю у Києві // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22). – С. 9


  Мета проєкту - продемонструвати народне вбрання кінця XIX - початку XX століття разом з архітектурою, побутом, ремеслами відповідної території. У відкритті виставки брав учать В. Цибря, канд. іст. наук, директор Центру фольклору та етнографії Ін-ту ...
1567446
   Українсько-американський університет "Конкордія" - збройним силам України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 квітня (№ 13/15)


  Колектив Українсько-американського університету "Конкордія" передав для українських військових медичне обладнання.
1567447
  Моцик О. Українсько-американські відносини "перестали бути вулицею з одностороннім рухом" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-17
1567448
  Кравцов Г. Українсько-американські відносини 1997 - 1999 рр. у періодиці США // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 45--46
1567449
  Бабанін О.С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 32-37
1567450
   Українсько-англійський і англійсько-український словник.. – Київ : Пам"ятки України, 1993. – 679 с. – ISBN 5-7770-0843-7
1567451
   Українсько-англійський і російсько-англійський розмовник. – Київ : Тріада, 1991. – 137с.
1567452
  Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник = Ukrainian-English scientific and engineering dactionary : понад 120 000 слів та словосполучень / М.П. Саврук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 912 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0803-8
1567453
  Харитонова М.Ф. Українсько-англійський розмовник / М.Ф. Харитонова. – Київ, 1959. – 87с.
1567454
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ : Радянська школа, 1976. – 190 с.
1567455
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Радянська школа, 1980. – 190 с.
1567456
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1985. – 205с.
1567457
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1988. – 214с.
1567458
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І.І. Штерн. – Київ : Край, 1991. – 208с.
1567459
  Хилько М. Українсько-англійський розмовник / М. Хилько, Д. Костенко. – Київ, 1992. – 184с.
1567460
  Таланов О.С. Українсько-англійський розмовник / Олег Таланов. – 3-тє вид. – Київ : Арій, 2016. – 222, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-8959-88-2
1567461
  Харитонова М.Ф. Українсько-англійський розмовник. / М.Ф. Харитонова. – 2-е вид., доп. – К., 1961. – 156с.
1567462
  Подвезько М.Л. Українсько-англійський словник : Близько 60000 слів / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1957. – 1018, [1] с.
1567463
  Жлуктенко Ю.А. Українсько-англійський словник : бл. 20000 слів / Жлуктенко Ю.О. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
1567464
   Українсько-англійський словник / Укладачі Ю.О.Жлуктенко, Н.М.Вихованець. А.В.Шванц За ред. Ю.О.Жлуктенка. – 3-є видання. – Київ : Освіта, 1995. – 432с. – ISBN 5-330-01413-1
1567465
   Українсько-англійський словник = Ukrasnsan-english dictionary : Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Понад 12 500 термінів. – Київ : Школа, 2003. – 568с. – ISBN 966-661-058-2
1567466
  Гороть Є.І. Українсько-англійський словник = Ukrainian-English Dictionary : [ словник ] / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова, Л.К. Малімон. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040с. – ISBN 978-966-382-189-4
1567467
   Українсько-англійський словник бізнесових термінів.. – Канада, 1992. – 216с.
1567468
   Українсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики / Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України ; [ укладачі : В.Я. Карачун, Ю.З. Прохур ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 416 с. – ISBN 966-8387-93-7
1567469
  Пономаренко Л.О. Українсько-англійський словник лінгвістичних термінів / Л.О. Пономаренко, І.Д. Кучеренко. – К., 1967. – 46с.
1567470
   Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології = Ukrainian-English dictionary of linguistic terminology : [вміщує понад 7000 термінів] / Л.В. Коломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 454, [1] с. – Назва парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7111-49-7
1567471
  Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології / Л.В. Мисик; Відп. ред. Нор В.Т.; Наук. ред. Симоненко Л.О., Купрієвич О.А. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 528с. – ISBN 966-7302-89-Х
1567472
   Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва = Ukrainian-english dictionary of economic and business terms / М-во освіти і науки України ; за наук. ред. А.М. Колота ; [уклад.: Є.В. Калюга, А.М. Колот, Л.Г. Ловінська та ін. ; пер.: О.В. Капустіна, Л.І. Чеботарьова, О.Л.Шевченко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 338, [2] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. на укр. та англ. мові. – Бібліогр.: с. 274-297. – ISBN 978-966-483-388-9
1567473
  Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології = Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary of law terms : трудове право та право соціального забезпечення / Л.В. Мисик ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2005. – 300 с. – ISBN 966-313-262-0
1567474
  Дарчук Н.П. Українсько-англійський тезаурус лінгвістичних термінів з інформаційно-пошуковою системою / Н.П. Дарчук, Л.А. Алексієнко, В.М. Сорокін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
1567475
   Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-english thematic dictionary / [ над словником працювали : С. Пахомов, Т. Капустіна, В. Поляков, В. Карпенко ]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 312 с. – ISBN 966-8387-77-7
1567476
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionary / [Карпенко В.М., Герасимчук О.М., Сергієнко О.В. ; вип. у світ: Т. Капустіна, О. Карпенко, Ю. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-76-1
1567477
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionari : [бл. 11 000 термінів] / [В.М. Карпенко, О.М. Герасимчук, О.В. Сергієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-8387-77-7
1567478
  Карабан В.І. Українсько-англійський юридичний словник: понад 65000 слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників : Словники / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2003. – 976с. – ISBN 966-7890-50-3
1567479
  Каплінський А.Л. Українсько-англійські "містерії" : документально-детективні мемуари українця, який пропрацював з 1993 по 1996 рік на посаді віце-президента англійськ. фірми "Ніка Інтернейшнл Лімітід": скорочений варіант / Антон Каплінський. – Київ : СНСВ, 2006. – 156с.
1567480
  Бездробний Ю.В. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту = Ukrainian-English-Russian explanatory dictionary on radiology and radiological protection =Украинско-английско-русский толковый словарь по радиологии и радиологической защите : (понад 1 000 термінів) / Ю.В. Бездробний, В.Г. Козирський, В.А. Шендеровський; НАНУ; Ін-т фізики; Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4582-2
1567481
  Медведів А. Українсько-англійсько-японський розмовник = Ukrainian-English-Japanese phrase-book : присвяч. 160-річчю Львівської політехніки і 60-річчю к-ри іноземних мов / Андрій Медведів ; за ред. Йоко Тойофуку, М. Федоришина. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 204 с. – Книга на укр., англ. та яп. мовах. – ISBN 966-553-452-1
1567482
   Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В.І. Глазко, Ю.О. Іванов, Т.Т. Глазко, А.М. Архіпов; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 394 с. – ISBN 966-95383-1-9
1567483
   Українсько-арабський розмовник. – Київ : Школа, 2006. – 187, [3] с. – ISBN 966-661-355-7
1567484
  Бершеда Є. Українсько-бельгійські відносини: не підбиваючи підсумки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 43-45
1567485
   Українсько-бельгійські літературні зв"язки, 1870 - 2008 = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008 = Oekraїens-belgische literaire relaties, 1870-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. : Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол. : О. Онищенко (гол.), Т. Арсеєнко, В. Горовий та ін.]. – Київ ; Львів : [НБУВ], 2010. – 246 с. – ISBN 978-966-02-5372-8
1567486
   Українсько-білогвардійська війна 1919 - 1920 рр. // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 56-57
1567487
  Боряк О. Українсько-білоруське пограниччя в полі соціогуманітарних досліджень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 115-126
1567488
  Вдовенко С.М. Українсько-білоруське співробітництво в сфері освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 32-34. – (Педагогічні науки)
1567489
  Масненко В. Українсько-білоруський діалог у царині історичної науки 1920-х років як засіб національної ідентифікації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 313-319. – ISBN 966-7196-06-2
1567490
  Мороховський В.П. Українсько-білоруські зв"язки в середині XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 37)
1567491
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1567492
  Бондар Л.П. Українсько-білоруські літературні взаємини 1965-1975 рр. / Л.П. Бондар ; АН СССР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160 с.
1567493
  Охрименко П.П. Українсько-білоруські літературно-фольклорні зв"язки / Охрименко П.П. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1959. – 36 с.
1567494
  Ситник О.М. Українсько-більшовицьке ідеологічне протистояння періоду громадянської війни // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 135-139. – ISSN 1728-3671
1567495
  Терлак З.М. та ін. Українсько-болгарський розмовник / З.М. та ін. Терлак. – Львів, 1994. – 132с.
1567496
   Українсько-болгарський словник = Украинско-български речник : Близько 20 000 слів. – Київ : Новий-друк, 2002. – 320с. – ISBN 966-7320-00-6
1567497
   Українсько-болгарський словник лінгвістичної термінології = Украинско-български речник на лингвистичната терминология : [словник вміщує 9000 термінів] / Т.С. Доценко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2021. – 243, [1] с. – Дод. тит. арк. болг. - Заголовок обкл. парал. укр., болг. – Бібліогр.: с. 242. – ISBN 978-617-7993-44-4
1567498
   Українсько-болгарський словник. = Украинско-български речник : Близько 20 000 слів. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0176-Х


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови з їхніми болгарськими відповідниками. У словнику дотримано правил останньої редакції чинників українського та болгарського правописів. Для студентів, вчителів ...
1567499
   Українсько-болгарський тематичний словник = Украинско-български тематичен речник / [ уклад. : В. Таранюк, В. Карпенко ; за ред. І.А. Стоянова ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 272 с. – ISBN 966-8387-79-1
1567500
  Тимошенко Ю. Українсько-болгарські взаємини у сфері освіти та науки в 90-х рр. XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 189-198. – ISBN 966-628-014-0
1567501
  Петренко І. Українсько-болгарські відносини у науковому доробку Віри Жук (1928–2008) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 115-125. – ISSN 2218-0567
1567502
  Литвин В. Українсько-болгарські відносини: минуле як перспектива майбутнього. // Голос України, 2004. – 23 січня


  Ст. Голови Верховної Ради України, академіка Нац. академії наук України]
1567503
  Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 9-13
1567504
   Українсько-болгарські культурні взаємини ХХ ст.. – К., 1988. – 212с.
1567505
  Захаржевська В.О. Українсько-болгарські літературні взаємини ХХ ст. / В.О. Захаржевська. – К., 1989. – 272с.
1567506
  Москаленко В.А. Українсько-болгарські літературні та наукові зв"язки кінця XIX - початку XX ст. / В.А. Москаленко; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1987. – 214 с.
1567507
  Бахмат К.П. Українсько-болгарські наукові зв"язки (1958-1968 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 52-55. – (Серія історії ; № 12)
1567508
  Силка О.М. Українсько-болгарські торговельно-економічні відносини 90-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти торгівельно-економічної співпраці між Україною та Республікою Болгарія в 90-х рр. ХХ ст. It is investigaten some aspects of trade-economikal cooperation between Ukraine and the Republic Bulgaria in the 90th years of XX centuri.
1567509
  Бичваров М.Д. Українсько-болгарські філософські зв"язки : (друга половина 19 ст.) / М.Д. Бичваров, В.С. Горський ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Наукова думка, 1966. – 183 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1567510
  Степовик Д.В. Українсько-болгарськчі мистецькі звьязки / Д.В. Степовик. – К., 1975. – 215с.
1567511
  Кундиусова Т. Українсько-британські відносини (1997-2006 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 40-44
1567512
  Черінько І. Українсько-британські відносини : історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 313-321. – ISBN 978-966-02-5322-3
1567513
  Грубінко А. Українсько-британські відносини 1991-2004 = Ukrainian-British Relations 1991-2004 : Монографія / Андрій Грубінко. – Тернопіль, 2005. – 336с. – ISBN 966-7425-57-6
1567514
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини в період історичної зміни // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / А.І. Кудряченко, О.В. Білий, І.І. Богданович, А.Г. Бульвінський, О.М. Горенко. – Київ : Фенікс, 2009. – С. 226-243. – ISBN 978-966-651-774-9
1567515
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 94-104


  В статті йдеться про розвиток українсько-британських відносин за часів незалежності України. Наголошується на повільних темпах розвитку двосторонньої взаємодії та стриманій позиції Сполученого Королівства щодо активної підтримки євроінтеграційних ...
1567516
  Ігнатьєв П.М. Українсько-британські відносини у 90-ті роки: політичний та економічний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Зроблено спробу короткого аналізу двосторонніх відносин України з Великою Британією у політичній та економічній площинах у 90-ті рр. The article represents an attempt to research the scope of political and economic relations between Ukraine and the ...
1567517
  Дроздова Олег Українсько-ватиканські культурно-освітні відносини: окремі аспекти збереження національних цінностей // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 387-390. – ISBN 978-966-398-010-9
1567518
   Українсько-верхньолужицький словник.. – Л., 1993. – 89с.
1567519
  Задорожна Л. Українсько-вірменські літературні взаємини : Парадигма розвитку. Монографія / Людмила Задорожна. – Київ : Акцент, 2004. – 264с. – ISBN 966-95944-7-2
1567520
  Маленька Т. Українсько-вірменські літературні зв"язки в полі зору української компаративістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-60. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817
1567521
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [близько 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 168 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1567522
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [бл. 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 186, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1567523
   Українсько-грецький розмовник. – Донецьк, 1993. – 80с.
1567524
  Дутчак Г.О. Українсько-грецькі культурні зв"язки на межі III тисячоліття (історичний хронограф) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 314-327. – ISBN 966-7196-06-2
1567525
  Пономарів О.Д. Українсько-грецькі лексико-семантичні паралелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 123-124
1567526
  Анджапарідзе А. Українсько-грузинське стратегічне партнерство: гуманітарне підгрунтя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 72-74
1567527
  Фурса А. Українсько-грузинські відносини в контексті формування базових договірно-правових основ співробітництва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 61-62
1567528
  Фурса А.О. Українсько-грузинські відносини впродовж 1991-1999 років: формування ключових договірно-правових основ співробітництва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 330-335. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1567529
  Луценко І.А. Українсько-грузинські літературні зв"язки в їх історичному розвитку. Взаємовідносини Т.Шевченка і груз. письменників-шестидесятників. / І.А. Луценко. – Дніпропетровськ, 1968. – 83с.
1567530
  Бойко Н. Українсько-давньогрецько-латинський словник : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-439-291-1
1567531
  Бойко Н.В. Українсько-давньогрецько-латинський словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 229-267. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-439-527-1
1567532
   Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський словник / В. Миронова, Н. Корольова, О. Кощій, М. Ластовець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 559, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-933-077-2
1567533
   Українсько-єврейське співжиття під час Голокосту : на матеріалі Західної України : [зб. наук. ст.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича ; Укр. ін-т вивч. Голокосту ; [упоряд. та наук. ред.: А. Боляновський]. – Дніпро ; Львів : Ліра ЛТД, 2019. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-276-6
1567534
  Погребинська І. Українсько-єврейські взаємини у Галичині у кінці XIX - на початку XX сторіччя // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 61-65. – ISBN 966-7321-41-Х
1567535
  Левітас Ф. Українсько-єврейські відносин 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 382-393
1567536
  Васянович О. Українсько-єврейські етнокультурні паралелі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 69-77. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами народного метеокалендаря.
1567537
  Єфремова Н.В. Українсько-європейська правова інтеграція у доктрині конституційного права: до історико-правового досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 72-76
1567538
  Сушинська І.М. Українсько-єгипетські культурні відношення: історичний дискурс та перспективи розвитку / І.М. Сушинська, П.Г. Давидов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 95-102
1567539
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини сучасного періоду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються деякі аспекти політичного і економічного співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в пострадянський період.
1567540
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини: проблеми і перспективи (1991-1999) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються деякі проблеми та перспективи сучасних українсько-ізраїльських відносин.
1567541
  Рубель К.В. Українсько-індійські культурні контакти: історія і перспективи розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1567542
  Сіновець П.А. Українсько-іранське економічне співробітництво крізь призму іранської ядерної програми: аналіз і перспективи // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 154-163. – ISSN 1682-671Х
1567543
  Петюр Р.К. Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 73-79


  У статті аналізуються актуальні питання співробітництва між Україною та Іраном у авіаційній сфері. Досліджуються інтереси сторін у розвитку проекту спільного виробництва літаків АН-140, політичні чинники двостороннього співробітництва, сучасна ...
1567544
   Українсько-іспанський міграційний вектор : український внесок до міграційної карти ЄС на прикладі Іспанії / [І. Сушко та ін. ; пер. Л. Левандовська ; Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" (Київ) ; Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : [Вістка], 2012. – 72 с., 64 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Ukraine-spain migration nexus. Ukraine"s input to migration map of Europe on the example of Spain. – ISBN 978-966-8875-86-1
1567545
  Таланов О.С. Українсько-іспанський розмовник / Олег Таланов. – 2-ге вид. – Київ : Арій, 2019. – 222, [2] с. – ISBN 978-966-498-013-2
1567546
   Українсько-іспанський словник. – Київ : Основи, 1993. – 239с. – ISBN 5-86248-243-1
1567547
   Українсько-іспанський стратегічний діалог. Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи / Центр Разумкова ; [кер. проекту В. Чалий ; ред. україномовної частини : М. Пашков, А. Чернова, Л. Шангіна ; ред. англомовної частини В. Клименко]. – Київ : Заповіт, 2012. – 160 с. : фотогр., табл. – Текст кн. укр. та англ. мовами. - Проект здійснено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-92-0
1567548
   Українсько-іспанський та іспансько-український практикум з усного перекладу промов та доповідей (для студентів-перекладачів старших курсів). – Київ : Київський університет, 2003. – 84с. – (Бібліотека інституту філології)
1567549
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol / [ уклад. : М. Власенко, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 192 с. – ISBN 966-8387-67-8
1567550
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: М. Власенко, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 216 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-45-7
1567551
  Таланов О.С. Українсько-італійський розмовник / Олег Таланов. – 3-тє вид. – Київ : Арій, 2019. – 191, [1] с. – Укр. та італ. – ISBN 978-966-8959-93-6
1567552
  Заславський В. Українсько-італійський семінар з проблематики природокористування та сталого розвитку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  У Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка спільно з Інститутом міжнародного права Національної наукової ради Італії 4 листопада 2010 року відбувся міжнар. семінар "Міжнародне співробітництво та управління природними ресурсами для сталого ...
1567553
  Пономарева О.О. Українсько-італійський словник Hoepli // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0027-2803


  Рецензовану працю створила викладач української мови римського університету Ла Сап’єнца Олена Пономарева, опублікована у міланському видавництві. Хоеплі, що спеціалізується на науковій та навчальній літературі. За обсягом реєстру (35 тис. статей) ...
1567554
   Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
1567555
   Українсько-італійський тематичний словник = Dizionario tematico ucraino-italiano / [ укладачі : А. Гапон, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 120 с. – ISBN 966-8387-81-4
1567556
   Українсько-італійські літературні зв"язки XV-XX ст. / Пахльовська, , Оксана, Єжі-Янівна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216 с. – ISBN 5-12-001094-6
1567557
  Гальона О. Українсько-казахські зв"язки: розвиток, проблемні аспекти, потенціал та перспективи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1567558
  Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 1-344. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1567559
  Макар Ю. Українсько-канадська проблематика в дослідженнях істориків України // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 60-67. – ISBN 1-55195-156-8
1567560
  Пресіч О. Українсько-канадська проза ХХ ст. Пошук свого місця на новій землі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 142-148
1567561
  Петриченко Катерина Українсько-канадське співробітництво в галузі освіти як шлях збереження ідентичності українців за кордоном // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 168-172. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто етапи та напрямки співробітництва між Україною та українцями Канади у галузі освіти.
1567562
  Ківшар Т.І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 71-105
1567563
  Горлач С. Українсько-канадські приповідки і афоризми = Ukrainian Canadian proverbs and aphorisms / Степан Горлач. – Торонто ; Онтаріо : Стего, 1985. – 471 c. : портр., іл. – На обкл. також: Далека Ти, а близька ... - Парал. тит. англ.
1567564
  Просвірніна Є.О. Українсько-китайська співпраця в рамках розвитку транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 45-49
1567565
  Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 95-103. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Проаналізовано основні передумови й особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Китаєм у сучасних умовах. Розглянуто механізм реалізації міжнародних економічних відносин між двома державами та виділено пріоритетні перспективні ...
1567566
  Литвин І. Українсько-китайське співробітництво: від стагнації до прориву // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 32-36
1567567
  Гончарук А. Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 44-46
1567568
   Українсько-китайський словник : близько 21 000 слів. – Пекін : Шан"у іньшугуань, 1999. – 578с.
1567569
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1567570
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1567571
  Яшна Н.О. Українсько-китайські відносини в політичному та економічному аспекті взаємодії // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 141-147
1567572
  Лещенко Л.О. Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 149-154. – ISBN 966-7196-06-2
1567573
  Дьякова Є.О. Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв"язки: суспільно-географічний аспект : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дьякова Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 219 арк. – Додатки: арк. 176-219. – Бібліогр.: арк. 8-9, 156-175
1567574
  Гедін М.С. Українсько-китайські історичні зв"язки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96-99. – ISSN 2076-1554
1567575
  Гедін М.С. Українсько-китайські контакти (від найдавніших часів до прийняття Україною незалежності): історичний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 98-102
1567576
  Ван Ї. Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 326-334. – ISSN 2310-0583


  У статті розглядаються основні напрями співпраці в галузях культури та освіти між Китайською Народною Республікою та Україною періоду незалежності Української держави. Аналізуються фактори, що сприяють їх активній співпраці, прийняті державні документи ...
1567577
  Добко Г.О. Українсько-китайські літературні взаємини у другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання видання та популяризації української літератури в Китаї та китайської літератури в Україні у другій половині XX ст. The question of edition and popularization the Ukrainian literature in the People"s Republic of China and the ...
1567578
  Зіневич І. Українсько-китайські міждержавні відносини: передумови, внутрішні і зовнішні чинники впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1567579
  Гуменюк Б.І. Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-12. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1567580
   Українсько-корейський тематичний словник / [уклад. : Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 312 с. – ISBN 966-1516-37-2
1567581
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 15000 лексичних одиниць] / [уклад.: Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, Ю Міньон ; передм. А.Г. Рижков]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 443, [1] с. : табл. – Парал. назва корейською мовою. – ISBN 978-966-489-051-6
1567582
   Українсько-корейський тематичний словник : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М. ; ред.: О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Парал. назва кор. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1567583
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 12 000 термінів] / [уклад.: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 311, [1] с. – Парал. назва корейською мовою. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1567584
  Луняк Є. Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченням французьких сучасників) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-202. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1567585
  Орел Л. Українсько-кримські зв"язки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1567586
  Фергад Українсько-Кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за тюркськими історичними джерелами) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Туранли Фергад Гардашкан-оглу ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ, 1997. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1567587
  Діденко Ігор Українсько-кримські переговори та проект автономії Криму у складі Гетьманату П. Скоропадського (вересень-жовтень 1918 р.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена изучению кульминационного момента в процессе сложных и напряжённых отношений украинской державы с Крымом. Автор раскрывает предпосылки и причины переговоров, их международный контекст, ход и прелиминарные решения.
1567588
  Красножон Н.Г. Українсько-латвійські відносини в контексті євроінтеграційних процесів на сучасному етапі // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 65-75. – ISBN 978-966-02-9365-6
1567589
  Чуракова Л. Українсько-латинський та латинсько-український словник / Людмила Чуракова. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 143, [1] с. – ISBN 966-8387-73-9
1567590
   Українсько-латинський та латинсько-український словник : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
1567591
   Українсько-латинсько-російський медичний словник. – Київ, 1960. – 488 с.
1567592
  Садловський Ю. Українсько-латиський розмовник : розмовник / Юрій Садловський. – Madona : Gara pupa, 1996. – 130, [2] с. : іл. – Укр. та латис. мовами. – ISBN 9984-530-31-0
1567593
  Туряниця І. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991-2004 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 41-45
1567594
  Туряниця І. Українсько-литовські взаємини у культурно-гуманітарній сфері // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 39-45
1567595
  Туряниця І.А. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки в ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 24-29. – ISSN 2077-1800
1567596
  Кушнір О.А. Українсько-литовські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 204-212. – ISBN 966-7196-06-2
1567597
  Пушкаренко-Щербина Українсько-литовські культурні та літературні взаємини / Тетяна Пушкаренко-Щербина. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 64 с. – ISBN 966-8274-73-9
1567598
  Коваль В.О. Українсько-ліванські відносини у 2010 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 32-35. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1567599
  Сободар О. Українсько-люксембурзькі відносини у 90-х роках ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 60-65. – ISSN 1998-4634
1567600
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-
Вип. 1. – 2005
1567601
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 2. – 2006
1567602
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 3. – 2008
1567603
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 4. – 2009
1567604
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
Вип. 5. – 2011
1567605
   Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник = Ukrainian-macedonian scientific collection / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-7146-3
Вип. 6. – 2014
1567606
   Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Русанівський, Л. Шевченко, Чорний-Мешкова; НАН України; Македонська академія наук і мистецтв; КНУТШ; Мовно-інформаційний фонд НАН України. – Київ : Довіра, 2005. – 287с. – (Словники Ураїни). – ISBN 966-507-174-2
1567607
   Українсько-македонський словник / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Чумак, Т. Марченко, Н. Бенедик ; НАНУ, Український мовно-інформаційний фонд, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2008. – 328 с. – (Словники Ураїни). – ISBN 978-966-02-4877-9
1567608
  Тимочко Б. Українсько-молдавські грамоти як предмет наукових студій XIX - XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 57-61
1567609
  Циганенко Л. Українсько-молдовські зв"язки XVI - XVII ст.: військово-політичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 37-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1567610
  Желєзко Р.А. Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISSN 2218-4805
1567611
  Оглоблин О. Українсько-московська війна 1708 - 1709 року. Полтавська катастрофа // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 306-374. – (Праці історично-філософічної секції)
1567612
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 / Олександр Оглоблин; НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 2005. – 132с. – ISBN 966-02-3463-5
1567613
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 року / О. Оглоблин. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 100, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 79-88 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1825-5
1567614
  Яковлів А. Українсько-московські договори в 17-18 віках / А. Яковлів. – Варшава, 1934. – 175с.
1567615
  Кривонос Р.А. Українсько-нідерландська співпраця як складова реалізації євроінтеграційних прагнень України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 50-59


  Стаття присвячена аналізу українсько-нідерландських відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер нідерландсько-української співпраці та відмінностей у колі ...
1567616
  Гоблик Анна Вікторівна Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 270-272. – ISSN 1562-0905
1567617
  Сокол С.М. Українсько-німецьке гуманітарне співробітництво на початку ХХІ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 35-37.
1567618
  Хільчевська І.Г. Українсько-німецьке співробітництво у межах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто передумови участі України у процесах європейської регіональної інтеграції та її багатостороннє співробітництво з Німеччиною.
1567619
  Гнатюк М. Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 10-18. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1567620
  Герлига М. Українсько-німецький освітній форум / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". Організатори форуму - МОН України та Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень Німеччини. На пленарному засіданні ...
1567621
  Чеболда І. Українсько-німецький проект "Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній Україні" / І. Чеболда, І. Каплун, І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1567622
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн.нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Київ : Радянська школа, 1976. – 216 с.
1567623
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн. нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 2-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1980. – 224 с.
1567624
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн.нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 3-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 224 с.
1567625
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн. нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 4-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 240 с.
1567626
   Українсько-німецький розмовник. – Львів : Світ, 1992. – 190с.
1567627
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник / Г.П. Бочко, О.Ф. Кудіна. – Довідкове видання. – Київ : Освіта, 1994. – 224с. – ISBN 5-330-02253-3


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1567628
  Лисецька Н. Українсько-німецький розмовник : навч. довідник / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-600-560-4
1567629
   Українсько-німецький розмовник / [уклад.]: М.М. Герасимчук, О.М. Герасимчук, Н.Б. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 187, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-1516-87-7
1567630
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник для ділових людей / Г. Бочко, О. Кудіна. – Київ : Фенікс, 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-651-559-2


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1567631
  Голобородько Я. Українсько-німецький роман Герти Мюллер. Художня візія Донбасу нобеліанткою 2009 року // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Література німецькою мовою. – С. 84-96
1567632
  Заболотна Т.В. Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміграція" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 225-226. – ISSN 0130-5247


  6 вересня 2012 р. в Інституті історії України НАНУ відбувся українсько-німецький семінар. Його організаторами виступили відділ історії України періоду Другої світової війни за сприяння Історичного інституту при Гіссенському ун-ті імені Юстуса Лібіга ...
1567633
  Кузеля З. Українсько-німецький словник / З доруки Українського Наукового Ін-ту в Берліні Зенон Кузеля і Ярослав Рудницький при співпраці Карла Г. Маєра. – Лейпціг : Отто Гаррассовіц, 1943. – XL, 1494 с.


  Рудницький, Ярослав-Богдан (1910-1995)
1567634
   Українсько-німецький словник. – Київ, 1983. – 408 с.
1567635
   Українсько-німецький словник : бл. 20 000 слів / В.Н. Бублик, В.М. Колесник, Э.И. Лысенко, А.Н. Муховецкий; Лисенко Е.І. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 409 с.
1567636
   Українсько-німецький словник актуальної лексики. – Киев : Український світ, 1994. – 256 с.
1567637
   Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології / О.О. Павличко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-439-044-3
1567638
   Українсько-німецький студентський семінар у Києві // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  "...З 26 січня по 1 лютого на базі юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка проходив українсько-німецький студентський семінар "Україна: нові виклики територіальній цілісності та національній безпеці". Учасниками семінару стали студенти та ...
1567639
   Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches worterbuch / [уклад. : Н. Яцко, Ю. Карпенко, В. Карпенко ; за ред. І.П. Мегели]. – [Вид. 3-є, випр. і доп.]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 272 с. – ISBN 966-1516-22-8
1567640
   Українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  6-7 березня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшов українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". У відкритті форума взяли участь міністр освіти і науки України С. Квіт, заст. ...
1567641
  Циганюк В.М. Українсько-німецькі відносини після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 215-231. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1567642
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Бібліогр.: л.181-207
1567643
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1567644
  Солошенко В.В. Українсько-німецькі зв"язки в кінці ХХ століття (історіографія питання) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 49-50.
1567645
  Кулінич І.М. Українсько-німецькі історичні зв`язки / І.М. Кулінич ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1969. – 276 с.
1567646
  Жовтані Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 70-76. – ISSN 0869-3595
1567647
  Гук З. Українсько-німецькі мовні контакти: історичний аспект // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 71-75. – ISSN 2078-340X
1567648
  Опанасенко О. Українсько-німецькі наукові зв"язки в період 1994-2004 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 244-253. – ISBN 978-966-02-4630-8
1567649
  Мануїльський Д.З. Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Ніеччини : доповідь 6-го сіня 1945 р. на нараді учителів захід. обл. України / Д.З. Мануїльський. – Київ : Укр. держ. вид-во, 1945. – 24 с.
1567650
  Мануїльський Д.З. Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Ніеччини. / Д.З. Мануїльський. – Київ, 1946. – 24с.
1567651
  Клименко Н.Ф. Українсько-новогрецький словник = Oykpano-eллhniko лeeiko : 40 000 слів / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савенко. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2008. – 536 с. – ISBN 966-7492-36-2
1567652
  Половинська В.В. Українсько-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 104-141. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1567653
  Журавльов Д.В. Українсько-османські відносини останньої третини XVII ст. і "турецький проект" гетьмана П. Дорошенка // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 124-131. – ISBN 978-954-322-848-5
1567654
   Українсько-перський словник : 20 000 слів. – Київ : Кондор, 2006. – 376с. – ISBN 966-351-128-1
1567655
  Півторак Г.П. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
1567656
  Півторак Г. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 503-521. – ISBN 978-966-02-4860-1
1567657
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1998. – 488с. – ISBN 966-02-0559-7
1567658
  Кваснюк Я. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: військові формування Галицької армії на Станиславівщині // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 27-33
1567659
  Сливка Л.В. Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 259-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1567660
  Сус І.Р. Українсько-польська і польсько-українська лексикографія XIX століття в україністичному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сус Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1567661
   Українсько-польська конференція "Ландшафти річкових долин" : Хроніка / МатвіїшинаЖ, В. Андрейчук, В. Круль, Б. Рідуш // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64. – ISSN 1561-4980
1567662
  Добржанська О.Л. Українсько-польська культурополітика в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 137-143.
1567663
  Індиченко Г.В. Українсько-польська між академічна співпраця в галузі соціогуманітаристики (1961 – 1965 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 31-54. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
1567664
  Калениченко А. Українсько-польська музика XIII-XVIII століть (постановка питання) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 1 (57) : Театр. Музика. Кіно. – С. 44-50. – ISSN 1728-6875
1567665
  Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця. Сучасний етап. / О. Коваленко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.92-97.
1567666
  Креховецька І.В. Українсько-польська підготовка до Євро-2012: транскордонні інфраструктурні напрямки діяльності в сфері розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 148-152. – Бібліогр.: 6 назв.
1567667
  Кондратюк К. Українсько-польська прикордонна і регіональна співпраця на сучасному етапі // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 487-491. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567668
  Матвієнко В. Українсько-польська союзницька угода 1920 року та її наслідки / В. Матвієнко, М. Дорошко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 61-75. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1567669
  Кицюк І.В. Українсько-польська співпраця університетів в контексті забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 108-109
1567670
  Губеня С. Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 38-43. – ISSN 2306-028X
1567671
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216 л. – Бібліогр.: л. 189 - 216
1567672
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1567673
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції : монографія / Віктор Борщевський ; [ред. О. Волосевич] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Аверс, 2007. – 328 с. : іл., табл. + Додатки: с. 303-327. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 966-8386-54-X
1567674
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 11-18. – ISSN 1993-6788
1567675
  Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 55-60. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Показано динаміку українсько-польського інвестиційного співробітництва. Розглянуто передумови та сучасний стан торговельно-економічних відносин, зокрема представлено товарну структуру взаємнрої експортно-імпортної діяльності України та Республіки Польща.
1567676
  Науменко Н.С. Українсько-польське зовнішньоторговельне співробітництво у контексті бігравітаційної моделі розвитку на сучасному етапі євроінтеграції // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 165-168
1567677
  Макаренко Є.А. Українсько-польське міжнародне співробітництво: реалії і динаміка XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 3-9.
1567678
  Вахніна Л. Українсько-польське наукове співробітництво в ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 197-202. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Стаття присвячена українсько-польському науковому співробітництву в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Основну увагу приділено питанням історії польської фольклористики, зокрема аналізу фольклористичної діяльності та спадщини З. ...
1567679
  Поріцька О. Українсько-польське пограниччя: до питання міжетнічних стосунків та самоідентифікації // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 327-330. – ISBN 966-02-3167-9
1567680
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння 1942-1944 рр. у контексті історії Центрально-Східної Європи // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 95-103. – ISBN 978-966-600-651-9
1567681
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі
1567682
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 4-8. – ISSN 2077-1800
1567683
  Макар Ю Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни: передумови, характер, наслідки / Ю Макар, Т. Яценюк // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 104-120. – ISBN 978-966-600-651-9
1567684
  Ільницький Василь Українсько-польське протистояння на Дрогобиччині у 1943-1944 рр. / Ільницький Василь, Галів Микола // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 46-55
1567685
  Сливка Ю.Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки / Юрій Сливка; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 52с. – ISBN 966-02-2635-7
1567686
  Ільницький В. Українсько-польське протистояння у 1943-1946 рр. (За матеріалами Дрогобицької області) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 399-405. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567687
  Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: форми і методи боротьби західноукраїнських політичних сил за відновлення державності України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 151-165. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567688
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 45-48
1567689
  Гриценко А.П. Українсько-польське пртистояння // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 177-191. – ISBN 966-00-0025-1
1567690
  Зінько І. Українсько-польське співробітництво задля європейського вибору Республіки Білорусь / І. Зінько, П. Байковський, С. Саля // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 301-316. – ISBN 978-83-7784-784-8
1567691
  Чекаленко Л. Українсько-польське співробітництво: проблеми регіонального лідерства і перспективи зміцнення європейської безпеки // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 151-168. – ISBN 978-83-7784-784-8
1567692
  Колодяжна В. Українсько-Польське транскордонне співробітництво в гуманітарній сфері: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 110-113.
1567693
  Ковач Л.Л. Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 229-239. – ISBN 978-966-02-4604-1
1567694
  Іванова Л. Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-111.
1567695
  Іванова Людмила Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-111. – Бібліогр. в кінці ст.
1567696
  Щирба О.А. Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 274-283. – ISSN 1998-6912
1567697
   Українсько-польський і польсько-український словник : Понад 42 000 сл. – Львів : Світ, 2004. – 744 c. – ISBN 966-603-370-4
1567698
  Вознюк О.М. Українсько-польський імагологічний діалог у творчості Є. Стемповського та Ю. Лободовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 56-60


  У пропонованій статті маємо намір зосередити увагу на рецепції України в творчості польських письменників Є. Стемповського та Ю. Лободовського
1567699
  Буга Т. Українсько-польський іменник Центральної Донеччини // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 85-93. – ISSN 0320-3077


  У статті висвітлено аналіз українсько-польського антропонімікону Центральної Донеччини з 1920-х по 2000-ні роки. Визначенко склад і статистичну структуру цього типу національно-змішаного іменника. Окреслено загальні тенденції й специфічні особливості ...
1567700
  Шульган М. Українсько-польський конфлікт 1943 року: Історія та сучасні погляди // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 161-164. – ISSN 2519-1942
1567701
  Ковалевич Т. Українсько-польський конфлікт на Волині в радянських документах 1943-1944 років // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 78-85. – ISBN 978-966-600-651-9
1567702
  Малка А.В. Українсько-польський конфлікт середини 1940-х рр.: українська історіографія // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Проаналізовано літературу, яка видана в радянський та сучасний періоди з питання українсько-польського конфлікту 1942-1944 рр., знайомить читача та наукову громадськість держави з новими публіцистичними матеріалами, конкретизує та уточнює ряд ...
1567703
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни: спроба узагальнення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 48-52


  Проаналізовано основні проблеми дослідження українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни та визначено його сутність на підставі здобутків української і польської історіографії.
1567704
  Кучерепа М. Українсько-польський конфлікт: Волинь 1943 рік // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 194-203. – ISBN 978-966-600-651-9
1567705
  Коцан Р. Українсько-польський кордон у працях науковців // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 77-87. – ISSN 2306-028X
1567706
  Когут С. Українсько-польський літературний діалог міжвоєнного періоду: тенденції, контексти, "механізми" контактів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 195-212. – ISSN 2524-0315
1567707
  Ткачова Н. Українсько-польський словник : Понад 20 000 слів і словосполучень / Наталія Ткачова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2003. – 368с. – ISBN 966-562-904-2
1567708
  Лучик А. Українсько-польський словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова, Іоанна Дубровська ; [відп. ред. А.А. Лучик] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т славістики Пол. акад. наук. – Київ : [б. в.], 2011. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 307-311. – (Словники України). – ISBN 978-966-2410-27-3
1567709
  Кононенко І. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів = Ukrainsko-Polski slownik homonimow i paronimow miedzyjezykowych : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Кононенко, Орест Співак ; за ред. І. Кононенко ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 344 с. – ISBN 978-966-642-388-Х
1567710
   Українсько-польський тематичний словник = Ukrainsko-polski slownik tematyczny / [ уклад. : В. Бутевич, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-1516-03-7
1567711
  Зелінський М.В. Українсько-польські взаємини 1919 - 1920 рр. в оцінці польської національної демократії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 176-185. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1567712
  Цепенда І. Українсько-польські взаємини 40-50-х років XX ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 163-170
1567713
  Драмарецький Б. Українсько-польські взаємини XX ст.: до питання сучасної історіографічної ситуації // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 66-70
1567714
  Красівський О.Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. = Stosunki ukrainsko-polskie w latach 1917-1923 / Орест Красівський ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 481-524. – ISBN 978-966-02-4241-8
1567715
  Юрейко О.В. Українсько-польські взаємини в Галичині у 1848-1849 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 99-108. – (Історія ; Вип. 20)
1567716
  Ільюшин І. Українсько-польські взаємини за часів Другої світової віни // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 118-122. – ISSN 1426-7470
1567717
  Батуріна С. Українсько-польські взаємини на сторінках шкільних підручників з історії України // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 188-212. – ISSN 2415-8003
1567718
  Ільюшин І.І. Українсько-польські взаємини під час Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено т. зв. важкі питання українсько-польських взаємин періоду Другої світової війни, а також причини українсько-польського міжнаціонального конфлікту.
1567719
  Крамар Ю.В. Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 115-126. – ISSN 0320-9466
1567720
  Крисаченко В. Українсько-польські відносини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 198-202
1567721
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-99, 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1567722
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1567723
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: проблемне поле співробітництва / А. Киридон, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 2-5
1567724
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017: зміна парадигми чи новий формат співробітництва? / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-18. – (Історичні науки)
1567725
  Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50-х років 20 століття: етнополітичний аналіз / Ігор Цепенда ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 387 с. – ISBN 978-966-02-5099-4
1567726
   Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – 452 с. – ISBN 966-550-056-2
1567727
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1567728
  Бортнікова А. Українсько-польські відносини в історичних та мовно-літературних студіях " Наукового вісника Волинського державного університету імені Лесі Українки" у 1996-2000 роках / А. Бортнікова, Г. Каращук // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 225-235. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)


  Зроблено огляд укр.-польської тематики у волинській науковій періодиці впродовж п"яти років. Згадується В. Липинський.
1567729
  Пивоваров А.С. Українсько-польські відносини в контексті євроінтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 37-41. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1567730
  Киридон А. Українсько-польські відносини в контексті пам"яттєвого дискурсу: пошук моделей примирення // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-19. – (Історичні науки)
1567731
  Гонак І. Українсько-польські відносини в період другої половини XIV ст. - початку ХХІ ст. (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 3-16. – ISSN 2524-0129
1567732
  Волошечко І. Українсько-польські відносини в системі європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 20-22.
1567733
  Ковач Л.Л. Українсько-польські відносини в умовах сучасних викликів // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 101-109. – ISSN 2415-3567
1567734
  Савчин Ю.О. Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921-1923 рр.) - провідна тематична лінія часопису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Розглянуто актуальні публікації в журналі “Будяк”, які висвітлюють важливі аспекти українсько-польських відносин у перші міжвоєнні роки. Розкрито політичну ситуацію, яка не лише впливала на відносини двох народів, а й формувала тематичну лінію часопису.
1567735
  Симоненко Р.Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України. (XIX - початок XX ст.) : нариси / Р.Г. Симоненко, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 702 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0501-5
1567736
  Морозова О.С. Українсько-польські відносини у вимірі національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-117
1567737
  Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 119-144. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1567738
  Цимбала О. Українсько-польські відносини у працях Миколи Голубця // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 553-563. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567739
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 192-255
1567740
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567741
  Галата Я. Українсько-польські відносини: випробування історією // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 2
1567742
  Васюк А. Українсько-польські відносини: сфера культурної взаємодії на сучасному етапі // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 114-120


  У статті досліджується питання культурного співробітництва між Україною та Польщею. Особливо увага приділена періоду 2000-х рр.
1567743
  Малка А.В. Українсько-польські дискусії з питань державних кордонів України та Польщі: історіографічний огляд // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7107-06-3
1567744
   Українсько-польські діалоги габілітованої полоністки Оксани Веретюк // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1567745
  Архірейський Д. Українсько-польські економічні відносини 1920-х років // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 90-93
1567746
  Хай М. Українсько-польські етноінструментологічні спільності та антиномії. Культурологічний та системно-етнофонічний зріз // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 152-159. – ISSN 2313-8505
1567747
  Гудзь Богдан Українсько-польські конфлікти: спроба методологічного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 34-42. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1567748
   Українсько-польські культурні взаємини / [редкол. : Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Головатюк В.Д. та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ін-т мистецтв Польської акад. наук. – Київ : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України
Вип. 2. – 2008. – 294 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1567749
   Українсько-польські культурні взаємини 19 - 20 століття. – Київ : Видавництво М.П.Коця, 2003. – 293с. – ISBN 966-7435-94-6
1567750
  Коваленко О. Українсько-польські культурні відносини: спільні кроки (2000-2005 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 71-73
1567751
   Українсько-польські літературні взаємини в працях Теоктиста Пачовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1567752
   Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / [О.Г. Астаф"єв та ін., передм. О.В. Домащенко] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – 132, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-046-5
1567753
  Логвин Г. Українсько-польські мистецькі зв"язки 14-15 ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 42-56
1567754
  Стрільчук Л. Українсько-польські міждержавні відносини наприкінці XX - на початку XXI століття у вітчизняній історіографії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2010. – Число 8. – С. 111-122. – ISSN 2305-9389
1567755
  Малець О.О. Українсько-польські міжетнічні стосунки на сучасному етапі // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-103. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1567756
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв"язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 1027-3239


  Проаналізовано українсько-польські зв"язки у гуманітарній сфері за останні 20 років. Розглянуто основні напрями і тематику досліджень в установах Польської академії наук, Національної академії наук України та університетах обох країн. Відзначено ...
1567757
  Вахніна Л. Українсько-польські паралелі у баладі "Ой сталася новина" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 477-481. – ISBN 978-966-3888-379-3
1567758
  Виздрик В.С. Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років XX століття у Східній Галичині // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 16-27
1567759
  Малка А.В. Українсько-польські стосунки 1944-1947 рр.: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 123-129. – ISBN 978-966-171-154-8
1567760
  Зашкільняк Л.О. Українсько-польські стосунки в листуванні Івана Лисяка-Рудницького і Єжи Гедройця // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 95-104. – ISSN 2520-2855
1567761
  Іваник М. Українсько-польські стосунки в органах місцевого самоврядування Галичини в 1919-1939 рр.: етнополітичний аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 166-176. – ISBN 978-966-02-5080-2
1567762
  Кіндрат К. Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть / К. Кіндрат, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 112с. – (Країнознавство ; 5.2)
1567763
  Шеремета О.М. Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХІХ - початку ХХ ст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 406-408. – ISSN 2076-1554
1567764
   Українсько-польські стосунки: історія, пам"ять, пошук відповідей на нелегкі питання // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 3-44. – ISBN 978-966-8809-96-5
1567765
  Чередниченко О. Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-340X
1567766
  Сухобрус Г.С. Українсько-російскі фольколорні зв"язки в освітленні вітчизняної науки першої половини 19 ст. / Г.С. Сухобрус. – К, 1963. – 216с.
1567767
  Дашкель В. Українсько-російська "гібридна війна" // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 256-259. – ISBN 978-617-7814-10-7
1567768
  Пестушко В. Українсько-російська війна як виклик міжнародному туризму // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 76-79. – ISBN 978-617-674-060-5
1567769
  Лизанчук В. Українсько-російська двомовність чи російська одноманітність в Україні? // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 627-636. – ISBN 966-603-098-5
1567770
  Калашник В.С. Українсько-російська двомовність: учора й сьогодні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 78-84. – ISBN 978-966-1673-17-4
1567771
  Волович О. Українсько-російська конфронтація і позиція Туреччини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – (Історичні науки)
1567772
  Лосєв І.В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 49-54. – ISSN 1996-5931
1567773
  Піскун О.О. Українсько-російське пограниччя як соціокультурний простір // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 111-117. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1567774
  Костюк А.В. Українсько-російське протистояння: можливість звернення України до МС ООН проти Росії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 258-260. – ISBN 978-617-7363-7-0
1567775
  Ковальський Г.Є. Українсько-російське транскордонне співробітництво: проблеми та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 191-196
1567776
  Соколова С.О. Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 30-53. – ISSN 1682-3540
1567777
  Доценко А. Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 75-79. – ISSN 2076-1333
1567778
  Толстов С. Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-14
1567779
  Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. : міфи і реальність / Апанович О.М. – Київ : Варта, 1994. – 96 с. – ISBN 5-203-01638-0
1567780
   Українсько-російський і російсько-український словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 512с. – ISBN 966-596-084-9
1567781
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 1 : Українсько-російський словник. – 2012. – 561, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 1-шої ч. – Бібліогр.: с. 549-561


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1567782
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 2 : Російсько-український словник. – 2012. – 813, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 2-гої ч. – Бібліогр.: с. 801-813


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1567783
  Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 447 с.
1567784
   Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь. – Вид. переробл. – Харків : Прапор, 2004. – 462с. – ISBN 966-7880-73-7
1567785
  Левицький І.Ю. Українсько-російський картографічний словник : Довідкове видання / І.Ю. Левицький, Л.С. Фурса; Гол.управління геодезії,картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – Київ, 1997. – 414с.
1567786
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1567787
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – 2-е вид., доп. та виправлене. – Київ : Радянська школа, 1971. – 160с. : карта. – (Бібліотека вчителя географії)
1567788
  Дубровський В.Г. Українсько-російський словник / В. Дубровський. – вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Вид."Час" ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – [5], 347, IV, [1] с. – Пояснення скоpоченнів: с. [1] на початку кн.
1567789
  Ніковський А. Українсько-російський словник / Андрій Ніковський // Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / А.В. Ніковський. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 1-864. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1567790
   Українсько-російський словник = Украинско-русский словарь. – Київ : Наукова думка, 1964. – 1064 с.
1567791
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1965. – 1064 с.
1567792
   Українсько-російський словник. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Наукова думка, 1971. – 1064с.
1567793
   Українсько-російський словник. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1975. – 944 с.
1567794
   Українсько-російський словник. – 4-е вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1567795
   Українсько-російський словник. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1567796
   Українсько-російський словник. – 7-е вид. – Киев : Українська Радянська Енциклопедія, 1990. – 937 с.
1567797
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1999. – 984с. – ISBN 966-00-0093-6
1567798
   Українсько-російський словник. – 2-е вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Наукова думка, 2004. – 1008 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0220-3
1567799
   Українсько-російський словник : близько 45 000 слів й словосполучень. – 3-є вид., виправл. й доп. – Київ : Довіра, 2007. – [878] с. – Книга-переверт в одній обкл. з: Російсько-український словник. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-214-0
1567800
  Ніковський А.В. Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / Андрій Ніковський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XI, 864, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1567801
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – К., 1964. – 196с.
1567802
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1567803
   Українсько-російський словник історичних термінів і понять : Довідкове видання. – Київ : А.С.К., 2004. – 168с. – ISBN 966-8291-75-1
1567804
  Калашник В.С. Українсько-російський словник наголосів / В.С. Калашник, Л.Г. Савченко. – Харків : Каравела, 1997. – 112 с. – ISBN 966-586-025-9
1567805
   Українсько-російський словник наукової термінології : Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень. – Київ; Ірпінь : Перун, 2004. – 416с. – (Академічні словники). – ISBN 966-569-049-3


  У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань
1567806
   Українсько-російський словник.. – 5-е вид. – Киев : Українська радянська енциклопедія, 1984. – 937 с.
1567807
   Українсько-російський словник.. – К., 1986. – 940с.
1567808
  Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – Київ : Освіта, 1995. – 256 с. – ISBN 5-330-02482-Х
1567809
  Брага І. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 119-126. – Бібліогр.: С. 125-126 ; 9 назв
1567810
  Брага І. Українсько-російський суржик у соціальній мережі fасеbоок / Ірина Брага // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 44-51. – ISSN 0320-3077
1567811
  Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-30. – Бібліогр.: с. 14-30. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні проблеми та дискусійні моменти в оцінюванні явища українсько-російського суржику в умовах сучасної України: його мовний статус, тенденції розвитку, оцінки та прогнози.
1567812
  Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-30. – Бібліогр.: с. 14-30. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні проблеми та дискусійні моменти в оцінюванні явища українсько-російського суржику в умовах сучасної України: його мовний статус, тенденції розвитку, оцінки та прогнози.
1567813
  Бурячок А.А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ / А.А. Бурячок. – Київ : Просвіта, 2001. – 168с. – ISBN 966-7551-61-Х
1567814
  Бульвінський А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А.Г. Бульвінський ; [ за заг. ред. В.Й. Борисенка ]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 680 с. : іл. – ISBN 978-966-518-641-6
1567815
  Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) / В.В. Петровський; Харків. гуманіт. ін-т ; Народна укр. академія. – Харків : Майдан, 2003. – 492 с. – ISBN 966-8478-11-8
1567816
  Демченко Т.П. Українсько-російські взаємини крізь призму публіцистики С. Єфремова доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 182-193. – ISSN 2409-2037
1567817
  Бегей І.І. Українсько-російські взаємини у працях Юліяна Бачинського / І.І. Бегей, А.І. Харук, М.В. Романюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 49. – С. 92-104. – ISSN 2307-5244


  До з"ясування особливостей й оцінок відносин українців з іншими етносами Ю. Бачинський (1870-1940) вдавався неодноразово у різні періоди життя і творчості впродовж чотирьох десятиліть. Вони містяться в його опублікований і неопублікованих архівних ...
1567818
  Шаповалова О. Українсько-російські відносини : деконструкція конфліктності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-9
1567819
  Несук Оксана Миколаївна Українсько-російські відносини 1917 - 1922 рр. : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Несук Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-217
1567820
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1567821
  Козир Ю.А. Українсько-російські відносини в дзеркалах урядових ЗМІ України та Росії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 88-92. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
1567822
  Марусич Т. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 114-115
1567823
  Дорошко М.С. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері: проблеми і перспективи / М.С. Дорошко, Т. Дорошко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 6-8
1567824
  Вонсович О.С. Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 78-81. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена дослідженню українсько-російських відносин у контексті геополітичного протиборства. Знаходячись у географічному центрі Європи, Україна займає важливе геополітичне та гео- стратегічне місце в загальноєвропейських процесах, а також ...
1567825
  Шеретюк О. Українсько-російські відносини в контексті євроінтеграційної політики України // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-164.
1567826
  Троян С. Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1567827
  Парахіна М.Б. Українсько-російські відносини в кризисні 90-ті роки XX століття: теорія і практика співпраці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 176-180. – ISSN 2226-3209


  Культурне співробітництво на відміну від багатьох інших сфер міжнародних двосторонніх відносин, охоплює не лише взаємини на рівні правлячої еліти двох або більше країн, а практично всіх громадян, забезпечуючи при цьому стабільний розвиток культурної ...
1567828
  Дізанова А.В. Українсько-російські відносини за умов творення СРСР // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 102-105. – ISBN 966-614-021-7
1567829
  Захарова Л.М. Українсько-російські відносини кінця XVII - першої половини XVIII століття : політичний аспект / Л.М. Захарова, В.П. Окунцов // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 96-66
1567830
  Горобець В.М. Українсько-російські відносини на переломі: 1657 - 1658 рр. (у пошуках передумов руїни) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 19-25. – ISBN 5-7702-0775-2
1567831
  Шевченко М.О. Українсько-російські відносини на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 159-165. – ISBN 966-614-021-7
1567832
  Соловей Анатолій Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 317-329. – ISBN 978-966-02-4770-3
1567833
  Литвиненко О.В. Українсько-російські відносини у російській пресі (січень - травень 1999 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано висвітлення теми україно-російських відносин у провідних російських газетах та журналах "Независимая газета", "Красная Звезда", "Эксперт", "Власть", "Новое время". In the article under the title "The Ukrainian-Russian Relations" in the ...
1567834
  Скребець О.В. Українсько-російські відносини у світлі новітньої російської імперської ідеї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 355-365
1567835
  Філенко І. Українсько-російські відносини через призму російських мас-медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-15
1567836
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1567837
  Козир Ю.А. Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації (порівняльний аналіз преси України й Росії) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 166-170


  Стаття присвячена виявленню й порівнянню ритуалізованих принципів висвітлення українсько-російських відносин в українських та російських ЗМІ на прикладі видань "День" та "Новая газета". Дослідження проведене із застосуванням методу дискурс-аналізу. ...
1567838
   Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір : Науковий збірник. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 966-7521-00-1
1567839
   Українсько-російські відносини: досягнення, суперечки, точки зору і перспективи : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 30-38. – ISSN 1810-3944
1567840
  Микал Олена Українсько-російські відносини: зіткнення інтересів і цілей / Микал Олена, Снігир Олена // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 18-21
1567841
  Єльченко В. Українсько-російські відносини: прагматизм стратегічного партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 6-9
1567842
  Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в України в 20-30-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Роговий В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1567843
  Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20-30 рр. 20 ст. : Дис....канд. істор. наук.: 07.00.01 / Роговий Владислав Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.156-165
1567844
  Мишко Д.І. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Д.І. Мишко. – Київ, 1959. – 176с.
1567845
  Мишко Д. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Дмитро Мишко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 175, [2] c. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1370-0
1567846
  Бублейник Л.В. Українсько-російські лексичні відповідники Семантико-стилістичний аспект : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Бублейник Л. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1567847
  Бублейник Л.В. Українсько-російські лексичні відповідники. Семантико-стилістичний аспект : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.01,10.02.02 / Бублейник Л.В.; Волинський держ. ун-т ім.Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 361л. – Бібліогр.:л.335-361
1567848
  Піскун Валентина Українсько-російські мирні переговори (травень - листопад 1918): спроби взаємо визнання та розмежування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На широкому архівному матеріалі висвітлено переговори між Українською державою та Росією у травні - листопаді 1918 р., ідеться про встановлення консульств обох держав, розмежування кордонів, поділ майна зобовязань Російської імперії по боргах. Зроблено ...
1567849
  Лупандін О. Українсько-російські мирні переговори 1918 року // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 400-409. – ISBN 966-02-0276-8
1567850
  Марусенко І.П. Українсько-російські мовні взаємини на сучасному етапі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 59-64
1567851
  Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. 2. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 22-39. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 21 п. – ISSN 0027-2833
1567852
  Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. І. Впливи, інтерференуія, запозичення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 55-82. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 38 п. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.), які характеризуються певним ослабленням впливів російської мови на українську й, навпаки, посиленням впливів української мови на російську (в ...
1567853
  Полтораков Олексій Українсько-російські парадоксальні відносини // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-32
1567854
  Пшеничний Т. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 50-56
1567855
  Кириченко І.М. Українсько-російські словники та принципи складання їх : Дис... канд. філолог.наук: / Кириченко І.М.;, 1945. – 270л. – Бібліогр.:л.264-269
1567856
  Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті : (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / Олександер Юрченко ; біогр. нотатка про О. Юрченка: Є. Гловінський // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 1-402
1567857
  Кондратюк Л.Ф. Українсько-російські стосунко на початку ХХІ століття / Л.Ф. Кондратюк, Т.М. Кондратюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 95-99. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
1567858
   Українсько-російсько-англійський розмовник. – К., 1993. – 255с.
1567859
   Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів : [словник-довідник] / [Чомко Д.Ф. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 623, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. покажч.: с. 566-619. – Бібліогр.: с. 620-621. – ISBN 978-966-439-958-3
1567860
  Юдіна С.М. Українсько-російсько-англійський словник для фізиків = Украинско-русско-английский словарь для физиков = Ukrainian-Russian-English dictionary for physicists / Юдіна С.М. ; [НАН України, Ін-т прикладної фізики, Укр. мовно-інформ. фонд]. – Київ : УМІФ, 2017. – 880 с. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 13-152. – Бібліогр.: с. 10-12. – (Словники України : абв...). – ISBN 978-966-02-8277-3
1567861
   Українсько-російсько-англійський словник з матеріалознавства. : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00693-2
Кн. 3. – 1995. – 152 с.
1567862
  Зеленський П.Г. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини / П.Г. Зеленський, О.П. Зеленська; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Видання перше. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 560с. – ISBN 966-95301-3-Х
1567863
   Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки. – Київ : Обереги, 2001. – 621c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-195-8
1567864
   Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Обереги, 2003. – 621с. – (Abecedarium). – ISBN 966-513-195-8
1567865
  Підгрушний Г. Українсько-російсько-білоруський фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку / Г. Підгрушний, Ю. Качаєв // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 111-120
1567866
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1567867
   Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 521 с. – ISBN 978-966-439-383-3
1567868
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1567869
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі: В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 224 с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1567870
  Лускалова К.Є. Українсько-румунські відносини в контексті формування регіональної мережі союзництва України з сусідніми державами-членами євроатлантичної спільноти // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 95-106. – ISBN 978-966-02-7989-6
1567871
  Максименко Ірина Володимирівна Українсько-румунські відносини у контексті розширення ЄС на Схід // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 225-232
1567872
  Онищук Оксана Українсько-румунські відносини: проблеми та сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1567873
  Безега Т.М. Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 36-42. – (Історія ; Вип. 29)
1567874
  Зінько Соломія Українсько-саудівські відносини: що далі? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35
1567875
   Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології = Украjинско-српски речник jезичких термина / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.Л. Білик, О.М. Ткаченко, М.В. Шевченко; О.Л. Паламарчук [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2006. – 515, [1] с. – Другий тит. арк. серб. мовою. - Текст укр., серб. – ISBN 966-8762-06-1
1567876
   Українсько-сербські зв"язки в історії сербської культури доби бароко : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Пащенко Є.М., Білик Н.Л.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-198 та в прим.: с. 128-148. – ISBN 978-617-7241-52-1
1567877
  Колибанова К.В. Українсько-сербські культурні зв"язки XVIII сторіччя. / К.В. Колибанова. – К., 1993. – 126с.
1567878
  Кушнір О. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 16-21. – ISSN 2226-8669
1567879
  Мелеганич Г. Українсько-словацький кордон та його вплив на розвиток громад Закарпатської області / Г. Мелеганич, М. Шелемба // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 314-329. – ISBN 978-617-7333-48-6
1567880
  Канцедал Л.Д. Українсько-словенські літературні взаємини кінця 19 - початку 20 ст. / Л.Д. Канцедал; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант, 2005. – 176с. – ISBN 978-966-8474-56-5
1567881
   Українсько-турецька взаємодія триває: другий етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 79. – ISSN 1302-5686


  28 квітня в Анкарі (університет Газі) відбувся другий етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Її відкрив перший проректор університету Газі Дуран Алтипармак. З ...
1567882
   Українсько-турецька взаємодія триває: перший етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 76. – ISSN 1302-5686


  3 березня у залі засідань Вченої Ради Київського Національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Вступним ...
1567883
  Шишкіна Валентина Олександрівна Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Шишкіна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-183
1567884
  Шишкіна В.О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Валентина Олександрівна Шишкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:3 назви
1567885
  Осипчук Н. Українсько-турецький діалог триває // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 5


  Про українсько-турецьке співробітництво в освіті та науці. У контексті сучасних геополітичних подій все частіше лунає теза про перспективи України як лідера країн басейну Черного моря. Про важливість українсько-турецького співробітництва у галузі ...
1567886
  Сергійчук В.І. Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1608-0599
1567887
   Українсько-турецький розмовник. – Київ : Альтепрес, 1999. – 175с. – ISBN 966-542-161-1
1567888
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Trimler Sozlugu / [уклад. : О. Локота, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 184 с. – ISBN 966-1516-24-2
1567889
   Українсько-турецький тематичний словник / укл.: Михайлова Є.В. ; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. тюркології. – Київ, 2010. – 91 с.
1567890
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів] / [укладачі: О. Локота, В. Карпенко ; вип. у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 184 с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-24-2
1567891
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів / уклад.: О.П. Локота, В.М. Карпенко ; випуск у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2020. – 183, [1] с. – На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – (Серія двомовних словників ; вип. 10). – ISBN 978-966-1516-24-2
1567892
   Українсько-турецький турецько-український словник = Ukraynaca-turkce turkce-ukraynaca sozluk : Kelebek matbaasi. – 946с.
1567893
  Крисаченко В. Українсько-турецькі відносини // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 584-594


  Міжнародні відносини України XV - XVIII ст.
1567894
  Мхитарян Н.І. Українсько-турецькі відносини (сучасний стан) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1608-0599
1567895
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1567896
  Меріч Ахмет Бюлент Українсько-турецькі відносини в контексті міжцивілізаційного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 8
1567897
  Дрига І.М. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі: можливості та перешкоди: Міжнародний експертний круглий стіл (Київ, 3 липня 2014 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 156-158. – ISSN 1608-0599
1567898
  Верстюк В.В. Українсько-турецькі відносини середини XVII ст. в оцінці Миколи Костомарова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 20-22. – ISBN 978-966-920-016-7


  На основі аналізу праць М. Костомарова, висвітлено українсько-турецькі відносини середени XVII ст., зокрема функціонування дипломатичних посольств та місій, динаміка контактів між Україною та Османською імперією за гетьманування Б. Хмельницького.
1567899
  Артеменко А. Українсько-турецькі відносини у Чорноморському регіоні (сучасний аспект) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 18-23. – ISSN 0868-8893
1567900
  Гайдуков Л.Ф. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи (до 75-річчя Турецької Республіки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми становлення, розвитку та перспектив українсько-турецьких відносин. The article deals with the issues of build-up, development and prospects of Ukrainian-Turkish relations.
1567901
  Корсунський С.В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 24-31. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1567902
  Райхель Ю. Українсько-турецькі медійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 квітня (№ 64)


  Про роль платформи "Діалог Євразії" у розвитку діалогу між Києвом та Анкарою. Главою платформи є професор КНУТШ Володимир Сергійчук, співголова - Харун Токак.
1567903
  Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв"язки початку XVIII ст.: види та походження товарів // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 76-88. – ISBN 978-617-7261-66-6
1567904
  Мушкетик Л. Українсько-угорське порубіжжя : мова та етнокультура, питання ідентифікації, міжетнічні зв"язки // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-35. – ISSN 0130-6936
1567905
   Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів / Г.П. Підгрушний, К.П. Коваль, Й.Й. Молнар, Е. Гомокі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1567906
  Красівський Орест Українсько-угорське транскордонне співробітництво у рамках Карпатського єврорегіону / Красівський Орест, Гузинець Юрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 33-39. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1567907
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 224 л. – Додаток: л. 213-224. – Бібліогр.: л. 178-212
1567908
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1567909
  Лизанець П.М. Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів = Ukran-magyar allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-671-164-2
1567910
  Білан В.М. Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 97-104. – ISBN 966-7196-06-2
1567911
   Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. Іштван Палко. – Львів : Світ, 2015. – 320 с. – Назва обкл., корінця : Українсько-угорський словник. Magyar-ukran szotar. - Парал. тит. арк. частково угор. – ISBN 978-966-603-920-3
1567912
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar / [укладачі: В.П. Густей, В.М. Карпенко вип. у світ: О. Герасимчук, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 331, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-38-9
1567913
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar : [бл. 16 000 термінів] / [уклад.: В.П. Густей, В.М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 331, [1] с. – ISBN 978-966-1516-38-9
1567914
  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78-89. – ISBN 966-7196-06-2
1567915
  Тодоров І. Українсько-угорські відносини у вимірі євроатлантичних прагнень України // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 645-657. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1567916
  Литвин В. Українсько-угорські відносини: історичні традиції та нові обрії співробітництва // Голос України, 2004. – 28 травня


  [Саття Голови Верховної Ради , академіка Нац. академії наук]
1567917
  Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 16-25. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1567918
   Українсько-угорські історичні зв"язки.. – Київ, 1964. – 250с.
1567919
  Скиба І.І. Українсько-угорські міждержавні взаємини (1991-2008 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-75. – (Історія ; Вип. 24)
1567920
  Асєєва Н.Ю. Українсько-французські художні зв"язки 20-30-х років XX ст. / Н.Ю. Асєєва. – Київ : Наукова думка, 1984. – 116 с.
1567921
  Григорук В. Українсько-французька II міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про українсько-французьку II міжнародну конференцію з проблем та перспектив розвитку національних фінансових систем та розвитку економічної освіти в умовах глобалізації. Співорганізаторами конференції є КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Софія ...
1567922
  Прилуцький Ю. Українсько-французька НАНОшкола-семінар // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Науковці хімічн., фізик. фак-тів та ННЦ "Інститут біології" разом із французькими вченими з ун-тів Парижу, Страсбурга, Тулузи, Леона та інш. проводять дослідження в галузі нанотехнологій. Обговоренню результатів цих досліджень була присвячена 2-го ...
1567923
  Оболенська Т. Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої школи / Т. Оболенська, І. Решетнікова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 66-70. – ISSN 1606-3732
1567924
  Венгренівська М.А. Українсько-французький і французько-український: фразеологічний словник : Близько 12000 фразеологічних одиниць / М.А. Венгренівська, Г.Ф. Венгренівська, Т.Б. Оратовський. – Київ : Генеза, 2000. – 276с. – ISBN 966-504-083-9
1567925
  Серов Р.І. Українсько-французький політологічний дискурс в дзеркалі «аудиту зовнішньої політики України» // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 180-192. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1567926
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – Київ : Радянська школа, 1964. – 180 с.
1567927
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – вид. перероб. і доп. – Київ, 1988
1567928
  Тимошенко Л.М. Українсько-французький розмовник / Л.М. Тимошенко, В.П. Кирненко. – Київ : Либідь, 1995. – 256с. – ISBN 5-325-00711-4
1567929
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Вікторія Лащихіна, Андрій Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 136 с. – ISBN 966-8387-78-4
1567930
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Віталіна Лащихіна, Андрій Чугай ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 136 с. – На обкл. зазнач. лише 1-ший авт. – ISBN 966-8387-78-4
1567931
  Андрієвська О.О. Українсько-французький словник : Близько 50 000 слів / О.О. Андрієвська, Л.А. Яворська. – Київ : Радянська школа, 1963. – 836с.
1567932
   Українсько-французький словник. – Київ, 1986. – 391с.
1567933
  Матюша П.А. Українсько-французький та українсько-румунський переклад військових ергонімів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 137-144
1567934
  Орлов О.О. Українсько-французький та французько-український словник з геології, геофізики та нафтогазопромислової справи / Олександр Орлов, Дмитро Федоришин, Ірина Клюфінська ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Вид. 2-ге доп. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 436 с. – ISBN 966-694-056-6
1567935
  Карпенко В.М. Українсько-французький тематичний словник = Dictionnaire thematique ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 248 с. – ISBN 966-8387-66-1
1567936
   Українсько-французький тематичний словник = Dictionnaire thematijue ukrainien-francais / [уклад. : В.М. Карпенко, Ю. Федько]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 300 с. – ISBN 966-1516-33-4
1567937
  Карпенко В. Українсько-французький тематичнй словник = Dictionnaire thematigue ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2003. – 180с. – ISBN 966-95418-5-9
1567938
  Карпенко В. Українсько-французький тематичнй словник = Dictionnaire thematigue ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2004. – 180с. – ISBN 966-95418-5-9
1567939
  Гай-Нижник Українсько-французькі взаємини у 1917-1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-82. – ISSN 0869-3595
1567940
  Іваненко Оксана Анатоліївна Українсько-французькі взаємини у сфері науки та освіти другої половини XIX - початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на базі архівних джерел, мемуарів та листування сучасників, і опублікованих документів діловодства висвітлюється українсько-французьке науково-освітнє співробітництво, зокрема, зв"язки Харківського, Київського та Новоросійського університетів ...
1567941
  Соколов В. Українсько-французькі зв"язки у сфері культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 42 - 45. – ISSN 2076-9326
1567942
  Іваненко О.А. Українсько-французькі зв"язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; [відп. ред.: М.М. Варварцев] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 319, [1] с. – Імен. покажч.: с. 304-319. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5284-4


  Шановному Борису Михайловичу з глибокою повагою та вдячністю від автора 5 листопада 2009 р. Підпис
1567943
   Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики = Dictionnaire interamees de termes tactiques et logistiques Ukrainien-Francais-Anglais : [понад 3000 техн., тактичних та логістичних термінів : в 2 т.]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-989-9
Т. 2. – 2007. – 339, [1] с. – Текст парал. укр., фр., англ. - Тит. арк. парал. укр., фр.


  Словник нараховує понад 3000 технічних, тактичних та логістичних термінів зі сфер командування, планування, проведення операцій й спільних навчань, операцій з підтримки миру, врегулювання криз, тактичного та тилового забезпечення тощо. Розрахований на ...
1567944
   Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
1567945
   Українсько-хорватський академічний діалог // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "Під час офіційного візиту до України 16 березня 2023 року до КНУ завітала пані Міністр культури та медіа Республіки Хорватія Ніна Обулєн Коржинек Делегація, до якої також входили директор Управління з охорони культурної спадщини Томіслав Петрінец, ...
1567946
   Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-hrvatski rjecnik jezicnih termina : понад 7 000 термінів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.Л. Паламарчук, Н.Л. Білик, Г.П. Стрельчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-439-114-3
1567947
   Українсько-хорватський тематичний словник = Ukrajinsko-hrvatski tematski rjecnik : [близько 16 000 термінів] / [уклад.: І. Маркова, В. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2016. – 299, [1] с. – Назва парал. укр., хорват. – ISBN 978-617-7071-57-9
1567948
  Левченко О.М. Українсько-хорватські відносини - від спільного історичного коріння до сучасності // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 45-50. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1567949
  Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини в XIX-XX ст. / П.М. Рудяков. – Київ : Наукова думка, 1987. – 133 с.
1567950
  Данілкин О.О. Українсько-циганський словник : діалект Серед. Подніпров"я / Олексій Данілкин. – Київ : Черкаське земляцтво "Шевченків край" у м. Києві, 2017. – 230, [1] с. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-97710-0-1
1567951
  Корсак Р. Українсько-чеське співробітництво у сфері освіти і науки (поч. XXI ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 203-210. – ISBN 978-966-671-417-9
1567952
  Корсак Р.В. Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001-2006 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 222-226. – (Історія ; Вип. 27)
1567953
  Шурма С.Г. Українсько-чеський розмовник / Світлана Шурма. – Київ : Арій, 2022. – 223, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-498-695-0
1567954
   Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-cesky slovnik lingvistickych terminu / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 198, [1] с. – Парал. тит. арк. чеськ. – ISBN 978-966-613-667-4
1567955
   Українсько-чеський тематичний словник = Ukrajinsko-cesky tematicky slovnik / [ укладачі : К. Фойнецька, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 264 с. – ISBN 966-8387-82-1
1567956
  Дрбал О. Українсько-чеські культурно-громадські взаємини : /Галичина та Чехія XIX - 20-30-і рр. XX ст. / О. Дрбал, М. Кріль, В. Моторний. – Львів : ЛДУ, 1992. – 39 с.
1567957
  Діптан І.І. Українсько-шведський альянс 1708-1709 років у баченні Михайла Грушевського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 4-17. – ISSN 2075-1451
1567958
  Холодницька А. Українсько-швейцарська модель співпраці у сфері збереження водних ресурсів та ефективного управління ними в умовах зміни клімату та підвищеного антропогенного навантаження // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 74-84. – ISSN 2411-5215
1567959
  Драган А. Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерно-інструментального мистецтва // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 121-134. – ISSN 2310-0583
1567960
  Бобрик Д. Українсько-японська дистанція очима Окабе Йошіхіко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 6


  Професор японського університету Кобе Гакуін Окабе Йошіхіко не має українського коріння, однак він досліджує життя української громади в Японії та є президентом Асоціації україністів Японії.
1567961
  Кобелянська О.І. Українсько-японський довідник-розмовник : (для ділових людей) / О.І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-87, 118-119. – ISBN 978-966-489-208-4
1567962
   Українсько-японський обмін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про зустріч лауреата Нобелівської премії з хімії, директ. Ін-ту фіз.-хім. дослідж. RIKEN Рьоджі Нойорі з першим заст. міністра освіти і науки України Є. Сулімою й ректором КНУ Л. Губерським. Зустріч пройшла в КНУ імнені Тараса Шевченка. Пан Рьоджі ...
1567963
  Бондаренко І.П. Українсько-японський словник / І.П. Бондаренко, Хіно Такао; за ред.Ю.О.Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1997. – 250 с. – ISBN 966-7217-06-Х
1567964
   Українсько-японський тематичний словник. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 268 с. – ISBN 966-8387-65-4
1567965
   Українсько-японський тематичний словник : [близько 10 000 термінів] / [укладачі: Г.В. Михайлюк, В.М. Карпенко ; вип. у світ: Дробина Д.В. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 268 с. : іл., табл. – Парал. назва яп. – ISBN 966-8387-65-4
1567966
  Світ Іван Українсько-японські взаємини 1903-1945 : Історичний огляд і спостереження / Світ Іван; Українське іст. тов-во. – Hью-Йорк : Українське Історичне Товариство, 1972. – 380с. – (Мемуаристика ; ч.3)
1567967
  Середюк Н. Українсько-японські відносини та їхній вплив на розвиток Української держави // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – C. 89-98. – ISSN 2519-4518
1567968
  Кулінич М. Українсько-японські відносини: співробітництіво у форматі ГУАМ-Японія // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 543-552. – ISBN 966-7522-07-5
1567969
  Борисенко В. Українсько-японські культурні взаємини (етнографічні етюди) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 226-227


  Культурні взаємини України з Японією на поч. ХХІ ст. позначені обміном досвіду у галузях промисловості та мистецтва й науки. Зокрема, помітна праця вчених Київського нац. університету ім. Т. Шевченка
1567970
  Гай–Нижник Українсько–болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 47-58. – ISSN 2076-1554
1567971
  Гергель Ю.В. Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 99-102. – ISSN 2076-1554
1567972
  Удовік В.В. Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму Росією 2014 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 406-411. – ISSN 2076-1554
1567973
  Матвієнко В.М. Українсько - кубанські відносини за доби Центральної Ради // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.13-20
1567974
  Близнюк В. Українсько - польські відносини: сучасний стан і тенденції розвитку // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.293-301
1567975
  Чередниченко О. Українсько - романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-8. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються історико - критичні погляди Григорія Кочура на процес засвоєння українською культурою перекладних творів романських літератур. Highlighted are Hryhoriy Kochur"s historical and critical views of Ukrainian culture receiving translated ...
1567976
   Українсько - румунський словник = Dictionar ucrainean-roman. – Bucuresti; Cernauti : Didactica si pedagogica, R.A.; Alexandru cel bun, 1964. – 878s. – ISBN 973-30-4107-6
1567977
  Грач А. Українського перекладача нагородили "Дантівським лавром" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 5


  Професора кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка Максима Стріху пошанували відзнакою за переклад "Пекла" Данте Аліг"єрі. Подвижник італійської культури Вальтер делла Моніка вручив М. Стрісі відзнаку проекту "Данте. Равенна. ...
1567978
  Пилат Н.І. Українськомовна адаптація короткої версії опитувальника особистісного нарцисизму (NPI-16): аналіз психометричних показників / Н.І. Пилат, О.М. Сеник, І.С. Кривенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 76-89. – ISSN 2309-8287
1567979
  Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917- 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 66 назв
1567980
  Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 381л. – Бібліогр. : л.359-381
1567981
  Стріха М. Українськомовна опера. Чи можливе повернення? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 14
1567982
  Біловус Л. Українськомовна періодика діаспори США як важливий чинник збереження комунікації між еміграцією та Україною / Л. Біловус, Н. Яблонська // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (02). – С. 6-16
1567983
  Пономарів О. Українськомовна преса в Чехо-Словаччині 20-30-х рр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 73-77. – (Журналістика ; Вип. 4)
1567984
  Чекалюк В.В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 50-54


  Діаспорна преса була творцем громадської думки, невід`ємною частиною суспільного життя української етнічної спільноти. У статті аргументується те, що преса української діаспори в минулому і нині залишається засобом передачі етнічної інформації, одним ...
1567985
  Гриценко П. Українськомовна Україна - наше безальтернативне майбутнє! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 2
1567986
  Решетуха Т. Українськомовне книговидання в Тернополі 20-30-х років XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 164-171


  У статті простежено діяльність видавництв Тернополя у 20–30 роки ХХ століття, їх нелегку боротьбу з цензурними обмеженнями, за утвердження українського друкованого слова. В статье проанализирована деятельность издательств Тернополя в 20–30 годы ХХ ...
1567987
  Гиріна Т.С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гиріна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 738 арк. – Додатки: арк. 456-738. – Бібліогр.: арк. 381-455
1567988
  Гиріна Т.С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гиріна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
1567989
  Погрібна О. Українськомовні аудіокниги: види, функції, асортимент, переваги й недоліки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 83-100. – ISSN 2616-7948
1567990
  Боднар В. Українському бізнесу варто взяти на озброєння політику "агресивного" експорту Туреччини / текст Олена Солодовнікова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 23 (626), 23 червня 2022. – С. 23-25
1567991
  Климчак Марія Українському військово-морському прапорові - 90 років // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 192-195. – ISSN 0320 - 8370
1567992
  Мігул І. Українському Вільному університету-90 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 157-159
1567993
  Сазоненко Г. Українському гуманітарному ліцею - 20! // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-109


  Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті ім. Т. Щевченка.
1567994
  Гагаріна І. Українському диплому - міжнародний авторитет / Спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 30 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про зміни в законодавстві, яке регулює питання набору і навчання іноземців, якість вітчизняної освіти і позиціонування у світі розповідає директор Українського державного центру міжнародної освіти МОН України Ірина Гагаріна.
1567995
  Чадюк М. Українському інституту (не) бути?! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 207). – С. 6


  Про локомотив, який мав би "потягнути" поїзд можливостей співпраці України та світової спільноти.
1567996
   Українському мінералогічному товариству - 60 років // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 5-6. – ISSN 2218-7472


  "Українському мінералогічному товариству (УМТ) сповнилося 60 років. 31 березня 1954 р. на організаційному засіданні представників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії наук України, Українського геологічного управління, ...
1567997
   Українському радіо - 50 років.. – К., 1974. – 174 с.
1567998
  Олексюк О. Українському співакові й просвітнику Михайлові Дядченку - 80 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 22. – ISSN 2519-4429
1567999
  Romaniuk S. Українською без табу : podrecznik do nauki jez. ukr., poziom zaawansowany wyzszy / Svitlana Romaniuk, Marta Saniewska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. – 204 s. – Текст укр., пол. – (Z ukrainskim na ty / Katedra Ukrainistyki Uniw. Warszawski ; red.: I. Mytnik, M. Saniewskiej). – ISBN 978-83-948051-1-1
1568000
   Українською музою натхненні : (польські поети, які писали українською мовою). – Київ : Радянський письменник, 1971. – 304 с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,