Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1562001
  Потьомкін І. "Хвильний помах Поезії..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – ISSN 0208-0710
1562002
  Кодак М. "Хвиноменологія" по-дімаровськи // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 93-96. – ISBN 978-966-136-357-0


  "Повісті, оповідання та етюди А. Дімарова, зібрані в книжці письменника «Самосуд» (1999) – це різножанрова мозаїка живих свідчень нашої української історії".
1562003
  Пестушко Валерій "Хвороби" цивілізації // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
1562004
  Петелин Б.В. "ХДС в изгнании": из истории Христианско-демократического союза Германии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 75-85. – ISSN 0130-3864
1562005
  Антипенко І. "Херсон є за що любити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 9


  Місцева художниця Анастасія Багненко створила серію оригінальних листівок.
1562006
  Конашевич С. "Херсонський Кримський медичний університет" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5
1562007
  Одарченко Ю. "Херсонщина завжди була українською. І буде!" / спілкувався Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 9


  Голова ОДА Ю. Одарченко - про настрої в регіоні, його розвиток та перші кроки нової влади.
1562008
  Поворознюк Р.В. "Хибні друзі перекладача" в дипломатичних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 68-71
1562009
  Драбов Н.Ю. "Хибні друзі перекладача" як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 168-174. – ISBN 978-966-2303-00-1
1562010
  Курдіш О.К. "Хибні друзі" перекладача у субмові економіки // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 63-63
1562011
  Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
1562012
   "Хикари", Якутск. Счастливая звезда : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 29 : Фото
1562013
  Рябчук М.Ю. "Химера національної ідентичності": кілька методологічних проблем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 3-30. – ISSN 2524-0137
1562014
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1562015
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького : до 140-річчя від дня народження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1562016
  Мірошніченко Н. "Химерна" реальність у сучасній українській драмі-фентезі // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 100-106. – ISBN 978-966-171-780-9
1562017
  Дзюба-Погребняк "Химерний світ" С. Кордіча як химерна спроба написання роману про першу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 84-90
1562018
  Решетуха С. "Химерні" оповідання Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 966-7773-70-1
1562019
  Пащук О. "Химерність думок" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1562020
  Баранов П.И. "Химик-любитель" : обьяснительный текст к ящику с набором того же наименования / П.И. Баранов ; отв. ред. Комитета по игрушке при НКП РСФСР. – 2-е изд. – Москва : Изд-во ЦС Союза Осоавиахим СССР, 1936. – 47 с. : рис.
1562021
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Й. Теотокас. – 2-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 72])
Т. 2 : Архів монаха Тимофея. – 454, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1562022
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Йоргос Теотокас. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 71])
Т. 1 : Свята вулиця. – 1981. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
1562023
  Малаков В. Хвилі / В. Малаков. – К., 1961. – 104с.
1562024
  Збанацький Ю.О. Хвилі : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 342с.
1562025
  Збанацький Ю.О. Хвилі : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1971. – 312с.
1562026
  Кононенко М. Хвилі / М. Кононенко. – Київ : Смолоскип, 1994. – 408с. – ISBN 0-914834-73-8
1562027
  Андієвська Е. Хвилі = Waves : поезії / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Київ : Всесвіт, 2002. – 160 с. – ISBN 966-95968-2-3
1562028
  Кононенко М. Хвилі / Мусій Кононенко ; [ упоряд. та автор передмови В. Погребенник ]. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2007. – 408 с. – ISBN 976-966-8499-66-1
1562029
  Рущицький Я.Я. Хвилі в матеріалах з мікроструктурою / Я.Я. Рущицький, С.І. Цурпал; Ін-тут механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 1998. – 377с. – ISBN 5-7707-9510-7
1562030
  Хоменко Є. Хвилі дум і настроїв / Є. Хоменко // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 63-104
1562031
  Кузьміна Л.М. Хвилі і середовище : припущення та наближення / Л.М. Кузьміна, М.І. Скіпа; НАНУ, Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного ін-ту. – Київ : Наукова думка, 2008. – 144с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0695-9
1562032
  Українка Леся Хвилі моєї туги / Українка Леся. – Львів, 1991. – 117с.
1562033
   Хвилі Німану. – К, 1974. – 223с.
1562034
  Данилов Л. Хвилі погоди / Л. Данилов. – Київ, 1925. – 212 с.
1562035
  Сотнікова К.В. Хвилі розширення ЄС та міжнародна політична кон"юнктура // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-190
1562036
  Мезенцев К.В. Хвилі суспільно-географічного районоутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст основних хвиль суспільно-географічного районоутворення в Україні. Are opened contents of main waves of human-geographical region formation.
1562037
  Ярмиш Ю. Хвилі творчої долі // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 18-23
1562038
  Сніжко С. Хвилі тепла в центральних областях України за умов сучасних змін клімату / С. Сніжко, О. Шевченко, Г. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу рядів температури повітря для 10 метеорологічних станцій центральної частини території України за червень-серпень 1961-2015 рр. ідентифіковано випадки хвиль тепла, проаналізовано їхню часову динаміку, тривалість та інтенсивність. ...
1562039
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону в північних областях України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7069-75-8
1562040
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 152-153. – ISSN 2306-5680
1562041
  Іванюк О. Хвилі фемінізму і патріархальна Україна // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1562042
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1964. – 683с.
1562043
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1977. – 736с.
1562044
  Листвич В. Хвилі шукають берегів = Waves seeking their shores / Всеволод Листвич. – Торонто : [б. в.], 1954. – 128 с. – Парал. тит. арк. англ.
1562045
  Пестушко Валерій Хвилі як альтернатива нафти : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34
1562046
  Збанацький Ю.О. Хвилі. Єдина : Роман: Повість / Юрій Збанацький; Вступне слово Ю.Д. Бедзика. – Київ : Україна, 2003. – 640с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-524-126-5
1562047
  Яновська Богдана Хвилю тримай! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 12-17 : фото
1562048
  Тарнавська М. Хвилював, хвилює і хвилюватиме // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 416, жовтень : жовтень. – С. 24-26


  "Гутірка про Миколу Хвильового, приготована на запрошення Української Студентської Громади Пенсільванського університету."
1562049
  Кондаш О. Хвилювання / О. Кондаш. – К, 1981. – 170с.
1562050
  Шелков Валентин Хвилюймося на здоров"я // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 6-7 : Фото
1562051
   Хвиля Балатону. – К, 1983. – 198с.
1562052
  Федотюк П.К. Хвиля з моря : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Молодь, 1984. – 144 с.
1562053
  Мартиш Є.В. Хвиля іонізації в коливно-збудженому газі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 278-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонована модель поширення хвилі іонізації в коливно-збудженому газі для електричних полів, напруженість яких менша за пробійну. Подані деякі можливі умови застосування результатів до процесів у нижніх шарах іоносфери.
1562054
  Токомбаєв Аали Хвиля Іссик-Кулю : вірші та поеми / Аали Токомбаєв ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 152 с.
1562055
  Татаренко Н.О. Хвиля лібералізації в Туреччині як чинник відродження етатизму // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 154-164. – ISSN 1729-7036
1562056
  Сірук М. Хвиля популізму... / М. Сірук, В. Вдовиченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 40). – С. 3


  Які висновки робити Україні з парламентських виборів у Італії.
1562057
  Вахненко В.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ / В.О. Вахненко, О.О. Вахненко ; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2016. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-223. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1496-1
1562058
   Хвильова природа світла як фундаментальна концепція вивчення розділів геометричної, хвильової та квантової оптики в курсі фізики ВНЗ / В.Г. Таран, С.В. Губарєв, Н.О. Трусєєва, І.В. Гурін // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 213-218. – ISSN 2519-2884
1562059
  Ільчук В. Хвильова теорія ризиків промислових підприємств / В. Ільчук, О. Шишкіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 19-36. – ISSN 2411-5215
1562060
  Жаба В.І. Хвильова функція і поляризаційні характеристики процесів за участю дейтрона : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.14.16 / Жаба Віктор Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 55 назв
1562061
  Вайсфельд Н.Д. Хвильове поле пружного шару з абсолютно жорстким циліндричним включенням / Н.Д. Вайсфельд, О.П. Мойсеєнок, Г.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі побудовано наближений розв"язок задачі для нескінченного пружного шару з циліндричним жорстким включенням, зчепленим з ним. На одній з граней шару задано нормальне осесиметричне динамічне стискаюче навантаження, інша грань знаходиться в умовах ...
1562062
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння зі стійким шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  У статті вивчається тривимірне хвильове рівняння з правою частиною, яка має симетричний [alpha]-стійкий розподіл. Розглянуто два випадки: коли збурення є "білим шумом" та коли воно є "кольоровим шумом". В обох випадках доведено, що потенційний ...
1562063
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння зі стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 1-15. – ISSN 0868-6904


  The Cauchy problem for a wave equation on the line, driven by a general stochastic measure is investigated. The existence, uniqueness and Holder regularity of the mild solution are proved. Continuous dependence of the solution on data is established.
1562064
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7021-58-1
1562065
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння у тривимірному просторі, кероване загальною стохастичною мірою / І.М. Боднарчук, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 43-59. – ISSN 0868-6904


  Досліджено задачу Коші для хвильового рівняння у тривимірному просторі, керованого загальною стохастичною мірою. Доведено існування та єдиність м"якого розв"язку. Отримано неперервність за Гельдером його траєкторій за часовою та просторовою ...
1562066
  Бойко Г.В. Хвильове співпадання і похибки поплавкового гіроскопа на резонансному рівні за гіперзвукового руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Бойко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1562067
  Криводубський В.Н. Хвильове число динамо-хвилі і моди глобального магнітного поля Сонця, збуджувані механізмом аП-динамо [подано формулу] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-29. – (Астрономія ; вип. 37)


  У наближенні теорії довжини змішування розрахованого значення числа КА [подано формулу] (К - хвильове число динамо-хвилі, А [подано формулу] - протяжність області дії динамо) поблизу дна сонячної конвективної зони. В моделі турбулентного динамо це ...
1562068
  Гірчак Є.Ф. Хвильовизм : (спроба політичної характеристики) / Є.Ф. Гірчак. – Харків : Держвидав України, 1930. – 160 с.
1562069
   Хвильовий - зброя КГБ : зб. документів. – Ню-Йорк : Видання Спілки Визволення України, 1984. – 208 с. : іл. – На тит. арк. : "Нація над клясами! - Держава над партіями!" - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1520130 напис: Шановному В. Кирилюку заст. президента СКВУ від Спілки Визволення України. За Президію С.Р. СВУ, голова: В. Коваль. 29-го червня 1984 року.
1562070
  Жигун Світлана Хвильовий "без політики" : ігрове начало у творчості митця
1562071
   Хвильовий (справжнє прізвище - Левчук) Дмитро Никанорович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 295-318
1562072
  Золотухін С. Хвильовий аналіз ключових фондових індексів США в умовах фінансової кризи 2008 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 190-191
1562073
  Сварог В. Хвильовий англійською мовою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – C. 4-7


  Про збірку, упорядковану Ю. Луцьким.
1562074
  Наєнко М. Хвильовий Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 431-440. – ISBN 5-333-01078-1
1562075
  Безхутрий Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю.М. Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495с. – ISBN 966-03-1945-2
1562076
  Сичова О.М. Хвильові пакети в потенціалі гауссової форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 432-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На прикладі двох пакетів гауссової форми, взаємодіючих за законом V = V[нижній індекс 0] exp{- (r/b[нижній індекс 0])[верхній індекс 2]}, розглянуто вплив принципа Паулі на формування класичних рівнянь та характеристик руху. Запропоновано ...
1562077
  Моісеєнко В.О. Хвильові потенціали для просторових хвилеводних об"єктів із анізотропних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.94-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі в тривимірній постановці одержані зображення загального розв"язку повної системи рівнянь руху довільного пружного однорідного просторового хвилеводного об"єкту анізотропного матеріалу гексагональної, кубічної та орторомбіноі структури через ...
1562078
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1562079
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі:спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 134л. – Бібліогр.: л. 120 - 134
1562080
  Коцаренко А.М. Хвильові процеси в пиловій плазмі космому : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Коцаренко А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1562081
  Коцаренко Анатолій Миколайович Хвильові процеси в пиловій плазмі космосу : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.02 / Коцаренко Анатолій Миколайович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
1562082
  Калініна М.Ф. Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми керування рухом гіперзвукових апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Калініна Мирослава Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1562083
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1562084
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 465 арк. – Додатки: арк. 384-465. – Бібліогр.: арк. 329-383
1562085
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Вірко Ю.В. ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2009. – 134 л. – Бібліогр.: л.129-134
1562086
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. / Вірко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1562087
  Тихий А.В. Хвильові процеси та транспорт надтеплових іонів у квазиізодинамічних стелараторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Тихий Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1562088
  Верхоглядова О.П. Хвильові процеси у неоднорідній космічній плазмі : Методичний посібник / О.П. Верхоглядова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 70с.
1562089
  Матус В.В. Хвильові процеси у пружних композитних тілах із міжфазними та розподіленими тонкими неоднорідностями : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Матус Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1562090
  Тартаковський В.К. Хвильові функції неаксіальних деформованих парно-парних ядер у станах нульового спіну / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, Л.М. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано хвильові функції, які характеризують квадрупольні поперечні коливання неаксіальних парно-парних ядер у станах нульового спіну. Вони є розв"язком рівняння для колективних рухів у ядрі у випадку одного виду модельної потенціальної енергії ...
1562091
  Томченко М.Д. Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-2: врахування трьохчастинкових та чотирьохчастинкових кореляцій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Томченко М.Д.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1562092
  Печук Є.Д. Хвильові характеристики кардіореспіраторної системи при підвищенні пульсу / Є.Д. Печук, Т.С. Краснопольська, М.О. Рудницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1562093
  Горобець Л.В. Хвіст виляє собакою // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 1/2 (92)
1562094
   Хвіст у торбі. – К, 1962. – 64с.
1562095
  Дмитренко О.М. Хвіст ящірки : вибрані твори / О.М. Дмитренко. – Київ : Молодь, 1991. – 507 с.
1562096
  Ціхоцька В.-В.В. Хвойні в зелених насадженнях парку - пам"ятки загальнодержавного значення "Байрак" (Волинська область) / В.-В.В. Ціхоцька, Л.О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 113-116 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1562097
   Хвойні ліси України. – Київ : Урожай, 1976. – 112с.
1562098
   Хвойні рослини осіннього сезону 2020 від розсадника та садового центра"Краєвид" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 82-85 : фото
1562099
  Чуприна П.Я. Хвойные Восточной Азии на Украине / П.Я. Чуприна. – К., 1987. – 93с.
1562100
  Усенко Н.В. Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – Хабаровск, 1966. – 96с.
1562101
  Орлов А.я. Хвойные леса Амгунь-Буреинского междуречья / А.я. Орлов. – М., 1955. – 208с.
1562102
  Каппер О.Г. Хвойные породы / О.Г. Каппер. – М.-Л., 1954. – 304с.
1562103
  Горбок В.М. Хвойные породы в условиях Ростовской области / В.М. Горбок, Р.И. Дерюжкин ; отв. ред. И.П. Коваль ; Рост. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов : Изд-во Рост. ун-та, 1987. – 112 с. – Библиогр.: с. 108-111
1562104
  Лантратова А.С. Хвойные растения / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1980. – 103с.
1562105
  Макаренкова Л.П. Хвойные растения для озеленения Горно-Бадахшанской автономной области / Л.П. Макаренкова. – Дешанбе, 1989. – 44с.
1562106
  Золотарев Т.Е. Хвойные экзоты в чуйской долине. : Автореф... канд. биологич.наук: 094 / Золотарев Т.Е.; АН Киргиз. ССР. Объед. учен. совет по биологическим наукам. – Фрунзе, 1969. – 28л.
1562107
  Мауринь А.М. Хвойные экзоты Латвийской ССР / А.М. Мауринь. – Рига, 1957. – 123с.
1562108
  Луговской И.С. Хвойный ветер / И.С. Луговской. – Иркутск, 1960. – 246с.
1562109
  Шевков С.Д. Хвойный ветер. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1976. – 159с.
1562110
  Королева Н.В. Хвойный дождь / Н.В. Королева. – Л, 1960. – 87с.
1562111
  Татьяничева Л.К. Хвойный мед : книга избранной лирики / Л.К. Татьяничева. – Москва : Современник, 1978. – 366с.
1562112
  Крамар О. Хвора імперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Посилення агресивності Росії на пострадянських теренах та міжнародній арені зумовлене наростанням системної кризи в самій РФ.
1562113
  Ігнатенко І. Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на основі архівних етнографічних джерел та польових записах автора, розглядаються деякі українські традиційні магічно-лікувальним обрядодії, що проводилися над тілом хворого або його символічними замінниками. Серед найпоширеніших варто ...
1562114
  Шаройко В.Н. Хворий Заєць / В.Н. Шаройко. – Сімферополь, 1988. – 61с.
1562115
  Меєрович М. Хворий перед смертю пітнів? це добре... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Якось дуже швидко - певно, на тлі проблем, пов"язаних із євроінтеграцією, - вщухли навіть не дискусії, а просто розмови про майбутні нововведення у системі шкільної освіти, представлені міністром Д.Табачником 28 серпня ц.р. : згідно з проектом, у ...
1562116
  Багнюк В. Хворі грунти хлібом не нагодують. // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.43-47. – ISBN 966-95383-5-1


  Що може дати Україні "комплексна програма розвитку меліорації земель...?
1562117
  Нікітін М.Г. Хвороба Ауєскі / М.Г. Нікітін. – К, 1953. – 64с.
1562118
  Томашевська Н.Я. Хвороба Гоше - клініка, діагностика, лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 57-61. – ISSN 1029-4244
1562119
  Чернишова Л.І. Хвороба Ебола (лекція) // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2014. – № 7 (63). – C. 85-88. – ISSN 1992-5913
1562120
   Хвороба Крейтцфельдта-Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок) / Ю.В. Фломін, О.Л. Кушнеренко, Ю.О. Матяш, В.А. Симонян, Н.І. Самосюк, Н.В. Асташкіна, В.В. Удовиченко, А.А. Омельяненко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 84-90. – ISSN 2304-9359
1562121
  Мамалага В. Хвороба мстивості. Як Москва переслідувала мазепинців // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 7


  Нещодавно чеські ЗМІ повідомили про те, що меру Праги Зденеку Гржибу та керівнику одного з районів міста надано персональну охорону у зв’язку з появою відомостей щодо планів російських спецслужб отруїти згаданих осіб. Нагадаємо, що Москва має до ...
1562122
  Карабань І.М. Хвороба Паркінсона: патогенетичні аспекти медикаментозної терапії та клінічного перебігу // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (6). – C. 60-70. – ISSN 2308-8818
1562123
  Лучик В. Хвороба росту, або Звідки ми і наша мова // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 729-738. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1562124
  Бельтюкова К.І. Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення / К.І. Бельтюкова. – К., 1959. – с.
1562125
   Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення. – К, 1959. – 180с.
1562126
  Ващенко Г.Г. Хвороби в галузі національної пам"яті / Григорій Ващенко ; [упоряд. А. Погрібний ; редкол.: О. Вишневський та ін.] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр -"Фада" ЛТД. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 5. – 2003. – 336 с.
1562127
  Поспєлова Г.Д. Хвороби валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) та методи їх обмеження // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 54-66. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2313-092X
1562128
  Корбут А. Хвороби донорів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Як змінюється роль міжнародної допомоги в зовнішній політиці.
1562129
  Трегуб Г. Хвороби зростання. Чому правописні реформи є нормальним явищем для життя мови // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  "Нова редакція Українського правопису, що почала діяти від 3 червня цього року, тобто з моменту її публікації на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та НАНУ, природно, стала предметом широкого обговорення. Власне, це та ситуація, якої ...
1562130
  Процюк Р.Г. Хвороби і смерть Т.Г. Шевченко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 71-78
1562131
  Ретьман С.В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С.В. Ретьман, М.М. Ключевич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-75 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1562132
  Маркевич О.П. Хвороби людини, джерелом яких є риба / О.П. Маркевич, В.П. Коваль. – Київ, 1952. – 321с.
1562133
  Степанов Ю.М. Хвороби органів травлення - актуальна проблема клінічної медицини / Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда, О.П. Петішко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2308-2097
1562134
  Маркевич О.П. Хвороби прісноводних риб. / О.П. Маркевич. – К.-Львів, 1940. – 168с.
1562135
   Хвороби пшениці / Л.Т. Міщенко, І.О. Антіпов, А.А. Дуніч, К.В. Гринчук // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2014. – № 2 (211). – С. 4-8


  Смугаста мозаїка пшениці та жовта карликовість ячменю в Лісостепу і Степу України.
1562136
   Хвороби пшениці : монографія / Л.А. Пасічник [та ін. ; за ред. Л.А. Пасічник] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т інженерії середовища та біотехнології, Опол. ун-т, Польща. – Київ ; Ополє ; Вінниця : Віндрук, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-91. – ISBN 978-617-7295-22-7
1562137
   Хвороби риб. – К, 1939. – 188с.
1562138
  Нечипоренко Ю.Д. Хвороби риб / Ю.Д. Нечипоренко, М.Н. Щербань. – К., 1966. – 34с.
1562139
   Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров"я / І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова, Л.В. Омельницька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-14. – ISSN 1605-7295
1562140
  Пересипкін В.Ф. Хвороби сільськогосподарських культур / В.Ф. Пересипкін. – К., 1973. – 426с.
1562141
  Наумов М.О. Хвороби сільськогосподарських рослин / М.О. Наумов. – Київ, 1953. – 611с.
1562142
   Хвороби сільськогосподарських тварин. – К, 1956. – 336с.
1562143
  Ткачук О. Хвороби та шкідники троянд в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження пошкоджень троянд хворобами та шкідниками в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. The results of research of the roses damages by diseases and vermin in the conditions of greenhouses of O. V. ...
1562144
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Б.м. – 6с. – Окремий відбиток
1562145
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Київ, 1974. – С. 293-300
1562146
  Неводовський Г.С. Хвороби цукрових буряків. / Г.С. Неводовський. – 3-е вид. – К., 1926. – 31с.
1562147
  Ярцун Ю.О. Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
1562148
  Целле М.О. Хвороби шовковиці і заходи боротьби з ними / М.О. Целле. – Київ, 1950. – 20 с.
1562149
  Буренин В. Хвост [и др. поэмы и пьесы] / гр. Алексис Жасминов (В. Буренин). – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1893. – [4], 263 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1562150
  Кривин Ф. Хвост павлина / Ф. Кривин. – Ужгород, 1988. – 598с.
1562151
  Семейкін Б.Є. Хвостаті зірки / Б.Є. Семейкін. – Харків, Дніпропетровськ : Держвидав України, 1930. – 99 с.
1562152
  Сидоренко Віктор Хвостаті фестивалі. Великий похід тварин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 16-18 : фото
1562153
  Зигель Ф.Ю. Хвостатые звезды / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 184 с.
1562154
   Хвостатые меланхолики : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1562155
  Вальдгард С.Л. Хвостатые светила -- кометы. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1945. – 20с.
1562156
  Кондратенко Татьяна Хвостатые эмигранты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1562157
  Зеленая Дарья Хвосты до земли // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 22 : фото
1562158
  Адамо Г. ХДС/ХСС : сущность и политика : пер. с нем. / Ганс Адамо. – Москва : Политиздат, 1979. – 368 с.
1562159
  Берч Г. ХДС/ХСС без маски. / Г. Берч. – Москва, 1963. – 540с.
1562160
  Марков К.А. ХДС/ХСС и неофашистские силы в ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Марков К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1562161
  Марков Карло Анатольевич ХДС/ХСС и неофашистские силы ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП (1969-76 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Марков Карло Анатольевич; Днепр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 222л.
1562162
  Казбеги А.М. Хевисбери Гоча / А.М. Казбеги. – Тбилиси, 1951. – 80с.
1562163
   Хевіз делюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-41
1562164
   Хевіз деЛюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 34-35
1562165
  Біленко Володимир Хевіз. Місто і озеро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 66-71 : фото
1562166
  Москаленко Леся Хевіз. Омолодження водою / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-69
1562167
  Лесич Антоніна Хевіз. Різдво на воді : лікувальна Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23 : Фото
1562168
   Хевіз. Святкуємо з користю для здоров"я // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 82-83 : фото
1562169
  Кириченко Оксана Хевіз. Теплий келих здоров"я : Мандруймо на здоров"я / Кириченко Оксана, Горобець Олександра // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-85 : Іл.
1562170
  Кириченко Оксана Хевіз. Чаша здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
1562171
  Джапаридзе Р. Хевская невеста. : роман / Реваз Джапаридзе; авториз. пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 264 с.
1562172
  Макалатия С.И. Хевсурети : историко-этнографический очерк дореволюционного быта хевсуров / С.И. Макалатия. – Тбилиси, 1940. – 225 с.
1562173
  Іващенко Микола Хевсуретія. На край світу й назад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 100-107 : фото
1562174
  Панек Л. Хевсуры : памятка экскурсанту / Л. Панек. – Ленинград : Государ. типография имени Евгении Соколовой, 1928. – 12 с.
1562175
  Гурко-Кряжин Хевсуры / Гурко-Кряжин. – М., 1928. – 40с.
1562176
  Хмыз О. Хеджевые фонды на мировом валютном рынке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-66. – ISSN 0131-2227
1562177
  Ипатенко А.Н. Хеджирование внешнеторговых операций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 189-191
1562178
  Вербицкая Ю.В. Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков при формировании использования капитала предприятий пищевой промышленности // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 158-163. – (Економічні науки)
1562179
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 147-155. – ISBN 966-581-231-9


  Хеджінг виконує важливі етикетні функції в англомовному науковому дискурсі та передається з допомогою низки різнорівневих мовних засобів, що вживаються з метою збереження обличчя адресата, зменшення категоричрості та передання особливостей своєрідної ...
1562180
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1562181
  Гончаренко С. Хеджування від фінансових ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 34-35
1562182
  Прокопчук Н. Хеджування двовимірних активів в умовах часткових операційних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двовимірний фінансовий актив. Доведено, що його єдине можливе хеджування для Американського та Європейського опціонів є тривіальне хеджування. We consider a financial market in which two stocks are traded. The result is that the only ...
1562183
  Захарова О.Л. Хеджування і ризик-менеджмент // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 121-125. – (Економічні науки ; № 6, т. 3). – ISSN 2226-9150
1562184
  Волошин І. Хеджування процентного ризику, приховане у кривих дохідності / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 34-36


  Серед авторів - С.В. Науменкова, докт. екон. наук, проф. КНУТШ.
1562185
  Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 98-115 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1562186
  Коломієць Г.М. Хеджування фінансових ризиків у господарських практиках малого бізнесу: сучасні імперативи / Г.М. Коломієць, В.М. Соболєв, О.В. Меленцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 274-278. – ISSN 2222-4459
1562187
  Шпіцглуз С.О. Хеджування як інструмент оптимізації фінансових ризиків бюджету України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 233-240. – ISSN 2305-7491
1562188
  Шахов А.С. Хедивский Египет : приход кинематографа (1896-1914 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1562189
  Полякова А. Хедлайн і заголовок на шпальтах журналу "Кореспондент" (2005-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 79-83


  Досліджуються особливості заголовків та характерні риси хедлайнів у публікаціях з релігійної тематики на шпальтах тижневика "Кореспондент". Specific journal titles and headlines in publications of religious themes of the weekly "Korrespondent" are ...
1562190
  Голобородько Я. Хедлайнер молодої поезії 1930-х // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10)


  Копштейн Арон Йосипович та інші поети.
1562191
  Чернышова Л. Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия / Л. Чернышова, Е. Мельникова, К. Баленкова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 143-154. – ISSN 2409-9260
1562192
  Косинська Юлія Хеєрдал Тур: "Шукайте рай у собі" / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 120-123 : фото
1562193
  Пирадов Л. Хеивани: Дела и люди одного колхоза. / Л. Пирадов. – Тбилиси, 1952. – 136с.
1562194
  Гончар Б.М. Хей Джон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 695-696. – ISBN 966-316-045-4
1562195
  Реммель Р.А. Хейно Эллер: Жизнь и творчество / Р.А. Реммель, М.А. Хумал. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 111 с.
1562196
   Хейфец Михаил Евелевич : люди науки // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 61-62 : Фото. – ISSN 0016-7126
1562197
  Твен М. Хеклберри Финндин жоруктары : [повесть] / Марк Твен ; [transl. T. Madylbay]. – Бишкек : Азур, 2011. – 374, [2] б. – Киргизькою мовою. - В кінці кн. надзаг. англ. – ISBN 978-9967-26-251-5
1562198
  Шкробот С.І. Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку / С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 48-52
1562199
  Мясоедова Г.В. Хелатообразующие сорбенты / Г.В. Мясоедова, С.Б. Саввин. – М., 1984. – 173с.
1562200
  Гершензон М.Я. Хелемські мудреці / М.Я. Гершензон. – Київ, 1990. – 110 с.
1562201
  Ливанова М. Хелен Келлер: слышать, видеть, любить // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
1562202
  Цыркун Е. Хелен Миррен: "Я - королева!" // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-86.
1562203
  Котельніков Валерій Хелена Гутмане: Ландшафтна архітектура - не просто професія, а покликання // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 25-32 : фото
1562204
  Садовська Е. Хелена Ралинська - миф или реальність // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 179-192
1562205
  Шутова Наталья Хелена Свободова: в России мне работать легко и приятно : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 140 : Фото
1562206
  Шандренко С.Г. Хелікобактер вас ще не турбував? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 34-36
1562207
  Божков Д. Хелминти по земноводни в Тракия / Д. Божков. – София, 1966. – С. 157-182. – Отд. оттиск
1562208
  Кобилецький М. Хелмінське (кульменське) право // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 137-141
1562209
  Дмитришин Ю.Л. Хелмінське земьске та хельмінське сільське право // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 68-73
1562210
  Дмитришин Ю. Хелмінське право як джерело "Прав, за якими судиться Малоросійський народ" 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 103-110. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1562211
  Оніщук Олексій Хеловін в Едемі : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 124-128
1562212
  Арушанян Э.Б. Хелстатое ядро / Э.Б. Арушанян, В.А. Отеллин. – Ленинград, 1976. – 224с.
1562213
   Хельсинки - 10 лет спустя. – М, 1985. – 207с.
1562214
  Иконников А.В. Хельсинки / А.В. Иконников. – Ленинград : Стройиздат, 1967. – 72 с.
1562215
  Курбатов Ю.И. Хельсинки / Ю.И. Курбатов. – Ленинград : Искусство, 1985. – 247 с.
1562216
  Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность / А.Н. Талалаев. – М., 1985. – 191с.
1562217
  Сидорова Наталия Хельсинки: размышления на теплом валуне // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 80-86 : фото
1562218
   Хельсинский процесс, права человека и сотрудничество в гуманитарных областях. – М, 1988. – 199с.
1562219
  Дроков Виссарион Григорьевич Хемилюминесцентная реакция люцигенина с перекисью водорода в присутствии ионов меди и церия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Дроков Виссарион Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1562220
  Храпова Н.Г. Хемилюминесцентное исследование природных антиоксидантов липидов и синтетических ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Храпова Н.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1972. – 24л.
1562221
  Линник Р.П. Хемилюминесцентное определение рсатворенных форм меди (II) / Р.П. Линник, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 6. – C. 579-585. – ISSN 0044-4502


  Изучена каталитическая активность ионов меди (II) в хемилюминесцентной реакции окисления люминола в присуствии соединений, моделирующих органические вещества природных вод (ЭДТА, лимонная и глутаминовая кислоты).
1562222
  Вичутинский А.А. Хемилюминесцентные методы количественного исследования жидкофазного окисления углеводородов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вичутинский А.А. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1964. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1562223
  Зуй О.В. Хемилюминесцентные методы определения гипобромит-, бромид-, иодид-, цианид- и роданид-ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Зуй О.В.; АН УССР. Ин-тут коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1987. – 22л.
1562224
  Богославская Т.А. Хемилюминесцентные методы определения золота и серебра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богославская Т. А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1975. – 22 с.
1562225
  Кущевская Н.Ф. Хемилюминесцентные методы определения иридия и родия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н.Ф.; МВ и ССО УСС,. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 20л.
1562226
  Пилипенко Людмила Анатольевна Хемилюминесцентные реакции люминола и его аналога 1,2-гидразида 7-аминонафталинди-карбоновой кислоты с перекисью водорода в присутствии ионов меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пилипенко Людмила Анатольевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1562227
  Бабко А.К. Хемилюминесцентный анализ / А.К. Бабко, Л.И. Дубовенко, Н.М. Луковская. – Киев : Техника, 1966. – 252 с. – Библиогр. : С. 237-248
1562228
  Карпухин О.Н. Хемилюминесценция в реакциях жидкофазного окисления и ее исполозование для изучения кинетики и механизма этих реакций : Автореф... канд .хим.наук: / Карпухин О. Н.; МВиССО , Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1964. – 16л.
1562229
  Постников Л.М. Хемилюминесценция в реакциях низкотемпературного газофазного окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Постников Л.М.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 16л.
1562230
  Навлбаидян Д.М. Хемилюминесценция в реакциях перекисей с ароматическими аминами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Навлбаидян Д.М.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1975. – 22л.
1562231
  Захаров И.В. Хемилюминесценция и механизм катализированного окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Захаров И.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1963. – 16л.
1562232
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – Киев : Наукова думка, 1984. – 183с.
1562233
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – К, 1989. – 171с.
1562234
  Зинчук В.К. Хемилюминесценция люминола в присутствии гексахлоростибата : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Зинчук В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1969. – 20 с.
1562235
  Калиниченко И.Е. Хемилюминесценция люминола в присутствии соединений железа : Автореф... канд. хим.наук: / Калиниченко И.Е.; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1966. – 19л.
1562236
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1562237
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1562238
  Ангелова Г.В. Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух - и трехвалетной меди : Дис. ... канд. хим. наук / Ангелова Г.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1974. – 140 л. – Библиогр. : л. 128-140
1562239
  Булгаков Р.Г. Хемилюминесценция металлоорганичесих соединений / Р.Г. Булгаков. – Москва : Наука, 1989. – 219с.
1562240
  Нуржанов Мурат Дуйсембаевич Хемилюминесценция органических ломинофоров, возбуждаемая атомами водорода : Автореф... канд. физико-математ.наук: 02.00.04 / Нуржанов Мурат Дуйсембаевич; Госкомитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1991. – 20л.
1562241
  Орел В.Э. Хемилюминесценция сыворотки крови при воздействии ионизирующей радиации и опухолевом процессе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орел В.Э.; АН УССР.Ин-т пробл.онколог. – К, 1978. – 20л.
1562242
  Кущевская Н.Ф. Хемилюмисцентные методы определения иридия и радия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии оды. – 145л.
1562243
  Финкельштейн И.Л. Хемингуэй - романист / И.Л. Финкельштейн. – Горький, 1974. – 216с.
1562244
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – Москва, 1970. – 446с.
1562245
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – М., 1971. – 446с.
1562246
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – М., 1979. – 415с.
1562247
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – Москва, 1982. – 575с.
1562248
  Фуэнтес Н. Хемингуэй на Кубе = Hemingway en Cuba : [пер. с исп.] / Н. Фуэнтес; Нлрберто Фуэнтос ; [пред. С. Микояна]. – Москва : Радуга, 1988. – 445 с. – ISBN 5-05-002190-1
1562249
  Мицук О.А. Хемілюмінесценті реакції метилсульфату 9,10-диметилакридинію хз пероксимоносульфатом калію і дипероксіадипіновою кислотою та визнання на їх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.02 / Мицук О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1562250
  Запорожець О.А. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів / О.А. Запорожець, Р.П. Линник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-29. – (Хімія ; Вип. 38)


  Установлено оптимальні умови хемілюмінесцентного визначення сульфід-іонів за редакціями окислення 4-діетиламінофталгідразиду пероксидом водню в присутності іонів кобальту (ІІ), купру му (ІІ) та ванадію (IV). Запропоновано методику визначення сульфідної ...
1562251
  Микитюк О.Ю. Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 299-303. – ISSN 2077-1096
1562252
  Мицук О.А. Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9, 10-диметилакридинію з пероксимонокульфатом калію і дипероксіадиапіновою кислотоюта визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(IV), Cr(VI) : 02.00.02:Дис. ... канд. хімічних наук / Мицук О. А.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 170 л. – Bibliogr.: С. 147-165
1562253
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 180с. + Додатки: л. 160 - 180. – Бібліогр.: л. 133 - 160
1562254
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв.
1562255
  Запорожець О.А. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) / О.А. Запорожець, Н.І. Петруньок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-109. – (Хімія ; Вип. 33)


  Досліджено вплив іонів ртуті (ІІ) на хемілюмінесценцію в реакції окиснення 4-диетиламінофталгідразиду пероксидом водню в лужному середовищі. Показано, що в оптимальних умовах (концентрація, моль/л: ДЕАФГ > 1,8х10[у мінус четвертому ступені], пероксид ...
1562256
  Ніколаєв А.П. Хемія людського організму / А.П. Ніколаєв, 1932. – 24с.
1562257
  Воровка В.П. Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1562258
  Попов А.И. Хемодеструкционное фракционирование органического вещества почв / А.И. Попов, А.В. Русаков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 663-670 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1562259
  Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы / Е.Н. Кондратьева. – Москва : Московский университет, 1983. – 176 с. : ил, табл. – Библиогр.: 164 назв.
1562260
  Шараф М.А. Хемометрика / М.А. Шараф, Д.Л. Иллмэн, Б.Р. Ковальски. – Ленинград : Химия, 1989. – 269с. – ISBN 5-7245-0361-1
1562261
  Краснянчин Я.Н. Хемометрические методы в контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья / Я.Н. Краснянчин, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 118-147. – ISSN 1991-0290


  Представлен обзор основных хемометрических методов, используемых для решения задач классификации, идентификации и обнаружения при контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья. Наибольшее распространение для обработки массивов ...
1562262
  Зубенко О.І. Хемометрична класифікація іонів металів / О.І. Зубенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-85. – (Хімія ; вип. 36)


  Проаналізовано відомі в літературі схеми класифікації іонів металів. Показано, що незважаючи на велику розмаїтність експериментальних і теоретичних параметрів, використовуваних у вигляді класифікаційних критеріїв, усі класифікації в основному ...
1562263
   Хеморадиоэкология пелагиали и бентали. – Киев : Наукова думка, 1974. – 272с.
1562264
  Орлов Б.Н. Хеморецепция / Б.Н. Орлов, Н.В. Корнева. – Горький, 1979. – 95с.
1562265
  Джалишвили Т.А. Хеморецепция в клетках глии : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Джалишвили Т. А.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1985. – 35л.
1562266
   Хеморецепция насекомых. – Вильнюс
№ 7. – 1982
1562267
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1978. – 168с.
1562268
  Елизаров Ю.А. Хеморецепция насекомых. / Ю.А. Елизаров. – М, 1978. – 232с.
1562269
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1980. – 151с.
1562270
   Хемосинтез : К 100-летию открытия С.Н.Виноградским. – Москва : Наука, 1989. – 254с.
1562271
   Хемосинтез в непрерывной культуре.. – Новосибирск, 1978. – 110с.
1562272
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений. – М., 1986. – 151с.
1562273
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений.. – М., 1979. – 114с.
1562274
  Смынтына Валентин Андреевич Хемосорбционно диффузионное и окислительно-восстановительное взаимодействие тонких слоев селенида кадмия с кислородом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Смынтына Валентин Андреевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1562275
  Абасов С.И. Хемосорбционные и каталитические свойства платины различной дисперсности в реакциях взаимодействия кслорода и водорода : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Абасов С.И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 17 с.
1562276
  Иванкив Л.И. Хемосорбционные свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванкив Л.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1967. – 12л.
1562277
  Трепнел Б.М. Хемосорбция / Б.М. Трепнел. – Москва, 1958. – 327с.
1562278
  Чеснокова Р.В. Хемосорбция азота и водорода на железных катализаторах синтеза аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Чеснокова Р.В.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1966. – 14л.
1562279
  Руфов Ю.Н. Хемосорбция бинарных газовых смесей на закиси никеля и роль электронных факторов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Руфов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1562280
  Хома Р.Е. Хемосорбция диоксида серы водными растворами этаноламинов в статических условиях / Р.Е. Хома, Р.М. Длубовский, В.О. Гельмбольдт // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1271-1279. – ISSN 0044-460Х
1562281
  Новикова З.Н. Хемосорбция и электроокисление окиси углерода на палладии, рутении, осмии и электролитических смесях некоторых платиновых металлов в растворах электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073, 02.074 / Новикова З.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1562282
  Нечаев Е.А. Хемосорбция органических веществ на оксидах и металлах / Е.А. Нечаев. – Харьков, 1989. – 143с.
1562283
  Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1562284
  Работнова И.Л. Хемостатное культивирование и ингибирование роста микроорганизмов / И.Л. Работнова, И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1979. – 207с.
1562285
  Вишневская И.А. Хемостратиграфия венд-кембрийских карбонатных отложений осадочного чехла Тувино-Монгольского микроконтинента / И.А. Вишневская, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 741-763 : рис., табл. – библиогр.: с. 761-763. – ISSN 0016-7886
1562286
   Хемотаксономическое изучение споровых растений и грибов.. – К., 1990. – 203с.
1562287
   Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki / Н Белемець, В. Грахов, З. Бонюк, О. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 31-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проведено біохімічне дослідження близьких видів Spiraea media Franz Schmidt і S. poloniсa Bloсki, в результаті якого виявлено, що склад вторинних метаболітів листків обох видів доволі подібний і не є свідченням приналежності до різних видів. В той же ...
1562288
  Стрижевский И.В. Хемотроника / И.В. Стрижевский, В.И. Дмитриев, Э.Б. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1974. – 191 с.
1562289
  Казарян Э.В. Хемотроника / Э.В. Казарян, И.А. Рунич. – Москва, 1978. – 63 с.
1562290
  Породко Ф.М. Хемотропизм корней : Ч. 1-2 / Ф.М. Породко. – 1910-1915. – Одесса : "Коммерческая" тип. В.И. Сапожникова
Ч. 2. – 1915. – VI, 191 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. 41
1562291
   Хемочувствительность и хемокоммуникация рыб.. – М., 1989. – 195с.
1562292
  Марочко В. Хенке Андор // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 483-486. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хенке Андор - німецький дипломат, консул в Києві у 1933 - 1936 рр.
1562293
   Хенрі Луке Муньос (Колумбія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 42-45. – ISSN 0320-8370
1562294
  Раффи Хент : роман / Раффи. – Ереван : Айастан, 1969. – 239 с.
1562295
  Амплеева А.А. Хенш К. Германский вопрос и Европа // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 16. – С. 181-185
1562296
   Хёрай : японские сказания. – Москва : ПРО, 1991. – 104с. – ISBN 5-85764-002-4
1562297
  Ээльма Х. Херальдь Ээльма / Х. Ээльма. – Москва, 1983. – 31с.
1562298
   Херберт Карлович Силиньш. – М., 1989. – 34с.
1562299
  Соколян М. Херем : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-182-7
1562300
  Бидструп Херлуф Херлуф Бидструп / Х. Бидструп; ред.: Ю.Л. Котляров. – Львов : Государственный университет, 1960. – 128 с.
1562301
  Каретникова И.А. Херлуф Бидструп : каталог / Авт. вступ. ст.: И.А. Каретникова; под общ. ред.: Б.Р. Виппера. – Москва, 1961. – 28 с.
1562302
   Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество. – Москва : Искусство, 1985. – 360 с.
1562303
  Косов М.Б. Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество / Сост.: М.Б. Косов. – Москва : Искусство, 1988. – 359 с.
1562304
  Бидструп Х. Херлуф Бидструп. Избранное : политические карикатуры, юмористические рисунки, путевые зарисовки / Х. Бидструп; Ред.: Т.Н. Гуковская. – Москва : Искусство, 1976. – 292 с.
1562305
  Бидструп Х. Херлуф Бидструп. Избранное : политические карикатуры, юмористические рисунки, путевые зарисовки / Х. Бидструп; ред.: Т.Н. Гуковская. – 2-е испр. изд. – Москва : Искусство, 1982. – 502 с.
1562306
  Холодковский Н.А. Хермесы, вредящие хвойным деревьям : сельскохозяйственная монография Н.А. Холодковского / Главное управление землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. – 2-е изд., измен. и доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1915. – 89, [2] с., 6 ил., схем., 7 л. ил.
1562307
  Перес Г.Б. Херона. Кадис : Романы / Г.Б. Перес. – Москва : Художественная литература, 1973. – 408с.
1562308
  Белоусова Е.М. Херсон-Аскания -Нова : путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – Симферополь : Таврия, 1976. – 120с.
1562309
  Сергеева Г. Херсон : [очерк-путеводитель] / [авт. текста Г. Сергеева , Е.А. Архипов ; фото Б. Минделя и др.]. – Киев : Мистецтво, 1968. – 94 с. : ил.
1562310
   Херсон. – Київ, 1978. – 138с.
1562311
  Белоусова Е.М. Херсон . Аскания -Нова : Маршрутный путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – 2-е изд .доп. – Одесса : Маяк, 1971. – 47с
1562312
  Антипенко І. Херсон без Каті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 14


  Справа Каті Гандзюк. Як колеги і друзі переживають втрату.
1562313
   Херсон для тебе - відкрий його // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1562314
   Херсон.. – Херсон, 1939. – 127с.
1562315
   Херсон.. – Симферополь, 1973. – 94с.
1562316
   Херсон.. – 2-е изд. – Симферополь, 1977. – 96с.
1562317
   Херсон. Вінтажна кухня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1562318
  Дяченко С. Херсон. Упошуках самоідентифікації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14
1562319
   Херсонес-Корсунь : путеводитель по раскопкам. – Симферополь : Крымиздат, 1950. – 87 с.
1562320
  Белов Г.Д. Херсонес-Корсунь / Г.Д. Белов. – Л., 1969. – 48с.
1562321
  Виноградов А.Ю. Херсонес-Херсон: две истории одного города. Имена, места и даты в исторической памяти полиса // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 1 (284), январь, февраль, март. – С. 40-58. – ISSN 0321-0391
1562322
  Казарін В. Херсонес - недооцінена батьківщина... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 22


  Чому Україна не святкувала 2011 року ювілей сучасної слов"янської писемності?
1562323
  Сорочан С.Б. Херсонес - Херсон - Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода / С.Б. Сорочан, В.М. Зубарь, Л.В. Марченко. – Київ : Стилос, 2003. – 237, [1] с., [4] л. фот., [1] вклеен. л. карта : ил. – Библиогр.: с. 235-237. – ISBN 966-8009-30-4
1562324
  Пивовар С.Ф. Херсонес / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1562325
  Романчук А.И. Херсонес VI- первой половины IX в. : учебное пособие / А.И. Романчук ; МВ и ССО РСФСР ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Сведровск : Уральский гос. университет, 1976. – 40, [8] c. : табл., карты. – Библиогр. с. 40-41 и в конце разделов
1562326
  Романчук А.И. Херсонес XII-XIV вв. / А.И. Романчук. – Красноярск, 1986. – 192с.
1562327
  Ящуржинский Х. Херсонес во время крещения в нем Св. Владимира и дальнейшая судьба города / Х. Ящуржинский. – Киев : Типогрфия Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 10 с. – Оттиск из Киевской Старины
1562328
  Гриневич К.Э. Херсонес Таврический / К.Э. Гриневич. – Севастополь, 1928. – 112 с.
1562329
  Белов Г.Д. Херсонес Таврический : историко-археологический очерк / Г.Д. Белов. – 1948 : Ленгорисполком, 1948. – 146, [26] с.
1562330
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1956. – 143с.
1562331
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1958. – 87с.
1562332
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1962. – 144с.
1562333
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1969. – 119с.
1562334
  Стржелецкий С.Ф. Херсонес Таврический / С.Ф. Стржелецкий. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1972. – 103с.
1562335
   Херсонес Таврический. – Киев, 1974. – 103 с.
1562336
   Херсонес Таврический : путеводитель по музею и раскопкам. – Симферополь : Таврия, 1975. – 102 с. : ил. – На обл. загл.: Херсонес
1562337
   Херсонес Таврический : Путеводитель по музеям и раскопкам. – Симферополь, 1979. – 123с.
1562338
  Пальцева Л.А. Херсонес Таврический / Л.А. Пальцева. – Л, 1988. – 84с.
1562339
  Кадеев Владимир Иванович Херсонес Таврический в 1-й в. до н.э. - 3-й в. н.э. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.06 / Кадеев Владимир Иванович; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1975. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
1562340
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху : (экономика и социальные отношения) / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1993. – 137с. – ISBN 5-12- 003869-7
1562341
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры / В.И. Кадеев. – Харьков, 1981. – 143с.
1562342
   Херсонес Таврический в третьей четверти 6 - середине 1 вв. до н.. э. : Очерки истории и культуры / В.М. Зубарь, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева; Зубарь В.М.; Буйских А.В.; Кравченко Э.А.; Русяева М.В.; Ред. кол. тома: В.М. Зубарь; А.В. Буйских, С.Д. Крыжицкий и др.; НАНУ. Ин-т археологии; Мин-во культуры и туризма Украины; Нац. заповедник "Херсонес Таврический". – Киев : Академпериодика, 2005. – 628с. – ISBN 966-360-032-2
1562343
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси / В.М. Зубарь, Ю.В. Павленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 203с. – ISBN 5-12-000335-4
1562344
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя : Очерки военно-политической истории / В.М. Зубарь; НАНУ,Институт археологии. – Київ : Киевская Академия Евробизнес, 1994. – 180с. : ил. – (Золотой скиф)
1562345
  Суров Е.Г. Херсонес Таврический. / Е.Г. Суров. – Свердловск, 1961. – 156с.
1562346
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (1-3 вв. н.э.) / В.И. Кадеев. – Харків : Бизнес Информ, 1996. – 212с. – ISBN 966-7080-01-3
1562347
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический. Основные этапы исторического развития в античную эпоху / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1997. – 124с. – ISBN 966-00-0067-7
1562348
   Херсонес.. – Симферополь, 1985. – 112с.
1562349
  Курьянов С.О. Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 82-95. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Кримський текст сформувався в російській літературі 19 ст. Претекстом його був Кримський міф. Цей міф неоднорідний і складається з різних фундаментальних константних текстів. Формування російського уявлення про Крим давньоруські книжники почали ...
1562350
  Фазин З.И. Херсонесский мыс / З.И. Фазин. – М, 1986. – 430с.
1562351
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Одесса, 1968. – 296с.
1562352
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Симферополь, 1975. – 320с.
1562353
  Александрова Н.В. Херсонская улица, 5 : очерк-путеводитель / Н.В. Александрова, Н.Н. Кондакова. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 39 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде и Ленинградской области)
1562354
  Пачоский Иосиф Херсонская флора / Иосиф Пачоский ; Новороссийское О-во естествоиспытателей. – Херсон : Паровая тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина
Т. 1 : Высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные. – 1914. – [6], LXXX, 548 с., 1 л. карт. – Библиогр. с. LIII-LIX
1562355
   Херсонский сборник.. – Симферополь
4. – 1948. – 127с.
1562356
  Корсакова Л.И. Херсонский художественный музей / Л.И. Корсакова, Л.м. Вольштейн. – Симферополь, 1985. – 54с.
1562357
  Авдальян М.М. Херсонский экономический административный район : географический очерк / М.М. Авдальян. – Херсон : Херсонское книжно-газетное издательство, 1960. – 130 с., [2] л. карт. : карт.
1562358
  Немченко І. Херсонська губернія в житті й діяльності Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі листування, спогадів, публіцистики) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 24-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1562359
  Діанова Н. Херсонська єпархія наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах міста Берислава) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146


  Становище православної церкви в Херсонській єпархії наприкінці ХІХ ст.
1562360
  Попов К.О. Херсонська область. : Географічний нарис / К.О. Попов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 130с.
1562361
   Херсонська область.. – Сімферополь, 1977. – 103с.
1562362
  Скляр В.М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 496-505
1562363
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" : дискусійні питання, гіпотези, перспективи / Вадим Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с.
1562364
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" (1886): історія створення, авторський загал // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 97-103


  Стаття присвячена історії виходу у світ херсонського альманаху «Степ», ролі гуртка О. Русова в цьому процесі. У матеріалі акцентується увага на особливостях підготовки збірника до друку, авторському колективі та цензурних утисках. Статья посвящена ...
1562365
  Лубчак В.М. Херсонський альманах “Степ”: дискусійні питання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 153-155


  Стаття присвячена дискусійним питанням виходу у світ херсонського альманаху "Степ". In the article it is devoted to the problematic question of Kherson anthology "Steppe" publication.
1562366
  Коник О.О. Херсонський депутат граф Володимир Стенбок-Фермор у Другій Державній Думі. 1907 рік // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-48. – ISBN 978-617-7090-38-9
1562367
  Бєляєв Ю. Херсонський державний університет на шляху в друге сторіччя (2018-2020 рр.) : хроніки / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ. – ISBN 978-617-7090-42-6
Ч. 1 : / [Бєляєв Ю., Омельчук С., Самсакова І.]. – 2020. – 56 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1562368
  Омельчук С. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)


  Звання "Почесний професор Херсонського державного університету" удостоєн Володимир Різун, директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, док.філол. наук, професор, заслужений працівник освіти України.
1562369
  Прибильський І.С. Херсонський економічний адміністративний район / І.С. Прибильський. – К, 1960. – 32с.
1562370
   Херсонський збірник. – Київ-Херсон : Дніпро, 1998. – 208с. – До 80-річчя Яра Славутича. – ISBN 5-308-01703-4
1562371
   Херсонський консервний комбінат.. – Сімферополь, 1972. – 190с.
1562372
   Херсонський краєзнавчий музей.. – Одеса, 1971. – 136с.
1562373
  Діанова Т.В. Херсонський музей очима відвідувачів / Т.В. Діанова, Н.В. Красовська // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 72-86. – ISSN 0235-3490
1562374
  Дяченко С. Херсонський некрополь: "перевідкриття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 8


  Про унікальність пам"ятки "День" поговорив із краєзнавцем Сергієм Дяченком.
1562375
  Антипенко І. Херсонський некрополь: новий шанс // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 17


  У місті планують створити комунальний заклад, аби зберегти історико-культурну цінність старого кладовища. При управлінні культури Херсонської міської ради працює робоча група, яка готує проект рішення про створення комунального закладу на території ...
1562376
   Херсонський обласний державний архів.. – К., 1971. – 416с.
1562377
   Херсонський художній музей ім.О.О.Шовкуненка.. – К., 1987. – 120с.
1562378
  Яновський С. Херсонські ліцеїсти в "команді" Нобелівського лаурета // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 вересня (№ 166). – С. 12
1562379
  Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
1562380
   Херсону 200 лет, 1778-1978.. – К., 1978. – 405с.
1562381
   Херсонщина - епіцентр знищення перелітних птахів Європи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 32 : фото
1562382
  Єлістратов П.М. Херсонщина в семірічці. / П.М. Єлістратов. – Херсон, 1959. – 71с.
1562383
   Херсонщина.. – Київ : Мистецтво, 1976. – 188с.
1562384
  Герасимов Владимир Херсонщина. "Запорожець" у дніпровських плавнях : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 94-96
1562385
  Біленко Василь Херсонщина. Дельфін, Русалка і Джарилгач : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 26-31 : Фото
1562386
  Дудкін Іван Херсонщина. Дельфіни й русалки / Дудкін Іван, Онищук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 110-114 : фото
1562387
  Оболенська Наталя Херсонщина. Еко й уніко : Україна чудес / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 122-124
1562388
  Будько Євген Херсонщина. Земля можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 106-113 : фото
1562389
  Дудкін Іван Херсонщина. Кластери надії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 132-137 : фото
1562390
  Велика Валерія Херсонщина. Пригоди у плавнях // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 20-21 : фото
1562391
   Херсонщина. Природні ліки Арабатської Стрілки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 18-22 : фото
1562392
  Малєй Антоніна Херсонщина. Усі по кавуни! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
1562393
  Маленький Валерий Херсонщина: плавні, грязі та рибалка : Україна / Маленький Валерий, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17 : Фото
1562394
   Херсонщина: приклад для всієї України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 16-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1562395
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010104-X; 5-271-02278-1
Кн.1. – 2002. – 384 с.
1562396
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-009765-4; 5-271-02279-X
Кн.2. – 2002. – 352 с.
1562397
  Ангелиус С. Херувимский странник (остроумные речения и вирши) = Cherubinischer w andersmann (geistreiche sinn-und schlussreime) / С. Ангелиус ; пер с нем. Н.О. Гучинской. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 509с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026782-1
1562398
  Кули-заде З. Херуфизм и его представители в Азербайджане. / З. Кули-заде. – Баку, 1970. – 267с.
1562399
  Исакина Юлия Херцег-Нови главный аристократ Черногории // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 18-21 : фото
1562400
  Jerome Deco Херцег-Нови. История одного города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-45 : фото
1562401
  Захаров А.А. Хеттская керамика из Богаз-кёя и некоторые закавказские параллели / А.А. Захаров. – Баку : Типогр. Азгиз, 1927. – 9, [5] с. – Отдельный оттиск из Известий О-ва Обследования и Изучения Азербайджана
1562402
  Капанцян Г.А. Хеттские боги у армян в связи с хеттским влиянием на армян и генезисом армянского пантеона вообще / Г.А. Капанцян. – Ереван : Тип. Изд. Ереванского Гос. Университета, 1940. – 77 с.
1562403
  Хачатрян В.Н. Хеттские надписи KUB,XXIX, №№4,7. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачатрян В.Н.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1964. – 16л.
1562404
  Иванов В.В. Хеттский язык / В.В. Иванов. – М., 1963. – 223с.
1562405
  Гамкрелидзе Т.В. Хеттский язык и ларингальная теория / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 15-91с.
1562406
  Александров Б.Е. Хеттское царство и страны Верхней Месопотамии в правление Тудхалии IV и его сыновей (вторая половина XIII - начало XII в. до н.э.):новые гипотезы и источники // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 112-132. – ISSN 0321-0391
1562407
  Герни Хетты / Герни, , Р. Оливер. – М., 1987. – 239с.
1562408
  Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии / Дж.Г. Маккуин. – М., 1983. – 183с.
1562409
   Хетты и хеттская культура.. – М.-Л., 1924. – 153с.
1562410
  Волков А. Хетты: "Соединенные штаты древней Азии" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х
1562411
  Гончар Б.М. Хея - Бюно-Варільї договір // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 697-798. – ISBN 966-316-045-4
1562412
  Знаменський Г. Хиби Книги другої проекту ЦК України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 122-123


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1562413
   Хибинская горная станция.. – Л., 1934. – 99с.
1562414
  Помпеев Ю.А. Хибинская Спарта / Ю.А. Помпеев. – Мурманск, 1971. – 288с.
1562415
  Маркова Р.М. Хибинская тетрадь / Р.М. Маркова. – Мурманск, 1981. – 31 с.
1562416
   Хибинские апатиты и нефелины. – Л.
4. – 1932. – 309 с.
1562417
   Хибинские апатиты.. – Л., 1931. – 320с.
1562418
   Хибинские клады : Воспоминания ветеранов освоения Севера. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 320с.
1562419
  Марк Ю. Хибинский клад. / Ю. Марк. – М.-Л., 1932. – 236с.
1562420
   Хибинский щелочный массив.. – Л., 1972. – 175с.
1562421
  Рябцева К.М. Хибины / К.М. Рябцева. – Москва : Знание, 1975. – 84с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 3/1975)
1562422
   Хибины.. – Л., 1979. – 286с.
1562423
  Оніщенко Н.А. Хибна атрибутивність німецькомовних ептонімів: причини виникнення і різновиди // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-60. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1562424
  Сірук М. Хибна логіка / М. Сірук, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  Як партнери по "нормандському формату" нав"язують Україні виконання Мінських домовленостей, не згадуючи Росію.
1562425
  Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 192-200


  Проаналізовано та розширено значення поняття "хибні друзі перекладача"; на матеріалі українсько-іспанського напрямку перекладу показано та проілюстровано, що "хибні друзі перекладача" охоплюють, окрім міжмовних омонімів, численні випадки словотвірної ...
1562426
  Лукас Е. Хибні думки про Росію, або Чому світ має рішуче відповісти на агресію Кремля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 16). – С. 9
1562427
  Беньковська Л. Хибнопозитивні результати серологічної діагностики гепатиту С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні напрямки серологічних та біохімічних досліджень при гепатиті С. Показано необхідність обстеження здорових осіб та хворих за різних патологічних станів на антитіла до гепатиту С(ГС) і біохімічні показники для ранньої діагностики ГС та ...
1562428
  Фабрицкий Б.Б. Хива : Фотоальбом / Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелев. – Ленинград : Аврора, 1973. – 206 с.
1562429
  Гацунаев Н.К. Хива / Н.К. Гацунаев. – Ташкент : Узбекистан, 1981. – 173с.
1562430
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXVIII] с., 462 с.
1562431
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина
T. IV. – 1893. – [XX] с., 319 с.
1562432
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XX] с., 513 с.
1562433
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXIV] с., 423 с.
1562434
  Вьлканов А. Хидрологични наблюдения върху някои високопланински езера в югоизточнс Рила / А. Вьлканов, Б. Русев, 1963. – [5] с. – Отд. оттиск
1562435
  Рождественский А.В. Хидрохимия на българския сектор на Черно море / А.В. Рождественский; Българска Академия на науките.Ин-т по океанологии. – София : Изд-во на българската академия на науките, 1986. – 189с. – Библиогр.: с.174-179
1562436
  Азимова Д.П. Хидыр Дерьяев-романист / Д.П. Азимова ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
1562437
  Лещенко Н. Хидэтада // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.14.


  [Хидэтада-сегун, военный правитель Японии в ХVІІІ веке.]
1562438
  Круссі Г. Хижак : роман / Г. Круссі; З франц. переклав Г. Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1983. – 211 с.
1562439
  Безуглов А.О. Хижаки / А.О. Безуглов. – Київ : Молодь, 1989. – 320с.
1562440
  Крокос В.І. Хижаки з меотичних відкладів с.Гребінники МАРСР / В.І. Крокос. – Київ, 1939. – С.129-183. – Окремий відбиток
1562441
  Каганов В.І. Хижаки та жертви // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 28-30
1562442
  Поліщук В"ячеслав Хижацький наступ на Полісся // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1562443
  Фіялка С.Б. Хижацькі журнали як загроза для науки, наукової комунікації та авторської репутації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-40. – ISSN 2312-5160
1562444
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва-Л., 1926. – 80с.
1562445
  Бруштейн А.Я. Хижина дяди Тома / А.Я. Бруштейн. – МоскваЛ., 1948. – 120с.
1562446
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Свердловск, 1950. – 374с.
1562447
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Минск, 1953. – 260с.
1562448
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1956. – 384с.
1562449
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 412 с.
1562450
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1958. – 436с.
1562451
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1959. – 419с.
1562452
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1960. – 376с.
1562453
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1977. – 288с.
1562454
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва : Детская литература, 1980. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 37)
1562455
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1980. – 479с.
1562456
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : романы / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва, 1981. – 558 с. – В кни.: Овод / Э.Л. Войнич
1562457
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1981. – 471с.
1562458
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н. А. Волжиной. – Москва : Детская литература, 1981. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Детская литература)
1562459
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Алма-Ата, 1983. – 320с.
1562460
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1983. – 471с.
1562461
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1985. – 479с.
1562462
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1987. – 366с.
1562463
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1989. – 476с.
1562464
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
1562465
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома ; Овод / Бичер-Стоу Г., Э.Л. Войнич. – Москва : Детская литература, 1983. – 560 с.
1562466
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома или жизнь негров в Америке : [для ст. и ср. возр.] / Бичер-Стоу; Гарриет Бичер Стоу ; пер. и обр. В.С. Вальдман. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 424 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1562467
  Орлова Р.Д. Хижина, устоявшая столетие / Р.Д. Орлова. – Москва, 1975. – 112с.
1562468
  Рахно М.Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 268-274


  Статья посвящена исследованию особенностей функционирования современных английских афоризмов и сентенций. Использование стилистического и аксиологического методов анализа позволяет определить специфику социальной сфокусированности проанализированных ...
1562469
  Жежерін В.П. Хижі птахи України та їх охорона / В.П. Жежерін. – К, 1961. – 43с.
1562470
  Якушев В. Хижі речі століття. Чи готові ми до потенційних кіберзагроз? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 7


  Загрози з кожним роком стають дедалі серйознішими, витонченішими та масштабнішими.
1562471
   Хижний Юрій Анатолійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 64-65
1562472
  Коцур А.П. Хижняк Василь Петрович / А.П. Коцур, А.С. Білоцерківська // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 92-93 : фото
1562473
   Хижняк Василь Петрович (1927-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1562474
  Кержнер И.М. Хижщные полужесткокрылые семейства Nabidae фауны СССР и сопредельных стран : Автореф... канд. биол.наук: / Кержнер И.М.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1965. – 14л.
1562475
  Чугаев Л.А. Хиимия комплексных соединений / Л.А. Чугаев. – Л, 1979. – 586с.
1562476
  Навоий А. Хикматли сузлар : [афоризмы] / Алишер Навоий ; Узбекистон ССР ; Фанлар академияси ; [сост. и отв. ред. Х.С. Сулейманов]. – Тошкент : [б. и.], 1968. – 152 с.
1562477
  Коновалова О. Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 261-165. – ISBN 978-966-8917-14-1
1562478
  Талев Д. Хилендарский монах. Роман. / Д. Талев. – София, 1963. – 327с.
1562479
  Арефьева Л.м. Хилинэстераза мозга и крови при изменении резистентности организма с помощью воздействия на гипоталамус : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 102 / Арефьева Л.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24 с.
1562480
  Маккензи Д. Хиллари против Фукса / Д. Маккензи. – Ленинград, 1967. – 190 с.
1562481
  Мунгонов Б. Хилок наш бурливый : роман / Барадий Мунгонов ; пер. с бурят. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 319 с.
1562482
  Рахим И. Хилола : повесть / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 136 с.
1562483
   Хиля Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 253. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1562484
   Хиля Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 505. – ISBN 978-966-439-754-1
1562485
  Мовчанюк Д. Хилько Максим Миколайович / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 342. – ISBN 978-966-2726-03-9
1562486
   Хилько Микола Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1562487
  Кучинський Тарас Борисович Хилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики : Атореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Кучинський Т.Б.; НАНУ, Держ.наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2002. – 17 с.
1562488
  Леон М.Т. Химена / М.Т. Леон. – М, 1971. – 175с.
1562489
  Рубан В.Ф. Химера : поезії / В.Ф. Рубан. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 189 с. – ISBN 5-333-00610-5
1562490
  Василенко Людмила Химера / Василенко Людмила; Пер. на английский А.И.Тереха; Художественное оформление Д.Суглобова. – Київ : Птах, 2002. – 100с. – ISBN 966-96102-0-6
1562491
  Гусєв В.І. Химера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1562492
  Караменов М. Химера "євразійської імперії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Українці і половці - росіяни і монголи: одна й та сама модель поведінки.
1562493
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 11


  Про геополітичні "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля.
1562494
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму". Про геополітичне "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 468-474. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "Агресивна московська «протоімперія», що формувалася, гостро потребувала ідеологічного обґрунтування своїх вторгнень на чужі землі. Це завдання і виконав чернець Філофей (добре відчув політичне замовлення!), чиї послання пройняті духом злісного ...
1562495
  Амоша О. Химера беззбитковості державних шахт / О. Амоша, Д. Череватськмй // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  Стаття демонструє парадокс державного сектору вітчизняної вугільної промисловості: виробництво вугільної продукції на шахтах дедалі меншає, а обсяг витрат при цьому дедалі більшає. І це не наслідок інфляції: перерахунок витрат у долари за паритетом ...
1562496
  Караванова И. Химера бессознательного аналитика или как же все-таки услышать субъекта? // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 95-101. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2307-3195
1562497
  Демчук Р. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 327-342. – ISSN 2310-3310
1562498
  Круковець О. Химерна версія : роман / О. Круковець. – Львів : Каменяр, 1988. – 287 с.
1562499
  Смоляна Іванна Химерна ілюзія живого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – ISSN 0130-5212
1562500
  Кобилко Н. Химерна проза в українській літературі як сфера актуалізації міфопоетичного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 168-171
1562501
  Лабінський Микола Химерна проза Василя Земляка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-103. – ISSN 0869-3595
1562502
  Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 140-142
1562503
  Медвідь Л. Химерна ситуація химерної епохи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 191-193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1562504
  Колибенко О. Химерний був час, таким він і зостався // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 3. – С. 3-5


  Перелік праць з історії Переяславщини, надрукованих з початку XXI ст., у яких використано такі джерела.
1562505
  Коцарев О. Химерний Осьмачка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 23


  Тодось Осьмачка. Чи не найкарколомнішому українському письменнику XX століття - 120 років!
1562506
  Дубінін Г. Химерний реалізм. Рецензія на роман Валентина Терлецького "В.І.Н." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 66). – С. 13
1562507
  Скорина Л. Химерний роман Володимира Лиса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710
1562508
  Коваль Н. Химерні візерунки Еммануеля Макрона. Європейські декларації, національні консультації і стратегічні паузи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 3


  "22 січня в німецькому Аахені Еммануель Макрон і Ангела Меркель скріпили договором свою відданість справі франко-німецького примирення та посиленого співробітництва. Це має стати прикладом і зразком відповідальності для решти європейських держав. ...
1562509
  Коноваленко Т.В. Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 316-320. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1562510
  Мушкетик Ю. Химерності кохання : Цикл оповідань // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0208-0710
1562511
  Шевченко В.В. Химерность у растений / В.В. Шевченко, Л.И. Гриних. – М, 1981. – 212с.
1562512
  Єщенко Т. Химерометафора в ідіолекті літературно-мовного покоління 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 184-192. – ISSN 1728-9572
1562513
  Мак-Ларен Химеры млекопитающих / Мак-Ларен. – М., 1979. – 176с.
1562514
  Кренке Н.П. Химеры растений / Н.П. Кренке. – Москва-Ленинград, 1947. – 386с.
1562515
  Черняк Е.Б. Химеры старого мира / Е.Б. Черняк. – М., 1970. – 255с.
1562516
  Китс Д. Химеры Хемингуэя = Lighter than Vanity : [роман] / Джонатон Китс ; [пер. с англ. М. Новокшеновой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 397, [3] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Содержание: Галатея ; Пигмалион ; Метаморфозы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Таинство плагиата. Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-16445-6
1562517
  Якубовский Н.Н. Химизация : экономические проблемы / Якубовский Н.Н. – Киев, 1988. – 195 с.
1562518
  Некрасов Н.Н. Химизация в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – М, 1955. – 239с.
1562519
   Химизация в отраслях АПК. – М.
1. – 1989. – 320с.
1562520
  Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда / В.Г. Минеев. – Москва, 1990. – 287с.
1562521
  Фридман Ю.А. Химизация и интенсификация народного хозяйства Сибири / Ю.А. Фридман, С.И. Александров. – Новосибирск, 1990. – 267с.
1562522
  Иоффе В.М. Химизация и оптимальное планирование / В.М. Иоффе, Е.П. Щукин. – М, 1973. – 64с.
1562523
  Федоренко Н.П. Химизация и экономика / Н.П. Федоренко. – М., 1966. – 71с.
1562524
  Нурумбетов С.Н. Химизация народного хозяйства - важнейшее направление научно-технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нурумбетов С.Н.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
1562525
  Савинский Э.С. Химизация народного хозяйства и развитие химической промышленности. / Э.С. Савинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1978. – 335 с.
1562526
  Некрасов Н.Н. Химизация производственных процессов в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – Москва, 1955. – 32с.
1562527
   Химизация промышленности СССР.. – М., 1965. – 135с.
1562528
  Шейнина Химизация растениеводства / Шейнина, Л.Н. Власова. – М, 1973. – 84с.
1562529
   Химизация сельского хозяйства. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 356с.
1562530
  Черняев И.И. Химизм внутренней сферы комплексных соединений / И.И. Черняев. – Л, 1934. – 7с.
1562531
  Шульгина Е.Ф. Химизм вод шельфовой зоны Чорного моря при антропогенном воздействии / Е.Ф. Шульгина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 124с.
1562532
  Константинова Л.Г. Химизм воды ряда озер дельты Аму-Дарьи и роль некоторых групп микроорганизмов в изменении гидрохимического режима этих озер : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Константинова Л.Г.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Нукус, 1969. – 22л.
1562533
  Захаренко В.А. Химизм деструктивной гидрогенизации углеводородов в присутствии катализатора WS+алюмосиликат : Автореф... канд. хим.наук: / Захаренко В.А.; Акад. наук СССР. Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1958. – 12л.
1562534
   Химизм колчеданоносных вулканогенных формаций Урала. – Свердловск, 1982. – 127с.
1562535
  Соловьев С.П. Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии / С.П. Соловьев. – Ленинград : Наука, 1970. – 312с.
1562536
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – Алма-Ата, 1948. – 115с.
1562537
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – М.-Л., 1954. – 210с.
1562538
  Лэб В. Химии биологических процессов / В. Лэб. – Ленинград, 1925. – 75 с. – (Библиотека естествознания)
1562539
  Лассар-Кон Химии за час / Лассар-Кон. – Одесса, 1922. – 81с.
1562540
  Азингер Ф. Химии и технология парафиновых углеводородов / Ф. Азингер ; пер. с нем. И.И. Абрамсона [и др.]. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 623 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1562541
  Гофман А.В. Химик Жан Баптист Андреа Дюма / А.В. Гофман. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1885. – 140 с.
1562542
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – [4], 72 с.
1562543
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [4], 72 с.


  Пер.: Алексеев, Петр Петрович (1840-1891)
1562544
  Майер А.В. Химика-технический словарь / А.В. Майер. – Л, 1937. – 870с.
1562545
   Химикаты для полимерных материалов. – М., 1984. – 319с.
1562546
  Тютюнник В.М. Химики - лауреаты Ленинской премии / В.М. Тютюнник. – М., 1978. – 63с.
1562547
  Волков В.А. Химики : биографический справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова ; [отв. ред. В.И. Кузнецов]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 735 с.
1562548
  Лисичкин Г.В. Химики изобретают / Г.В. Лисичкин, В.И. Бетанели. – М., 1990. – 111с.
1562549
   Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал; В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2004. – 292 с. – ISBN 966-594-386-3
1562550
  Осипов Н.Н. Химико-аналитические методы в океаноогии / Н.Н. Осипов. – Л, 1987. – 67с.
1562551
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 17с.
1562552
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 16с.
1562553
  Амелин Василий Григорьевич Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметаллового ряда с катионными ПАВ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 10 с.
1562554
  Амелин В.Г. Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметанового ряда с катионными ПАВ : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1983. – 215 л. – Бібліогр.: л.172
1562555
  Костенко Л.С. Химико-аналитические свойства силикагеля, модифицированного аминодифосфоновой кислотой / Л.С. Костенко, С.А. Ахмедов, В.Н. Зайцев // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 116-122. – ISSN 1991-0290
1562556
   Химико-аналитический конгтроль - средство повышения качества продукции.. – М., 1984. – 161с.
1562557
  Емелин Е.А. Химико-аналитический контроль производства сложных эфиров целлюлозы в еводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Емелин Е.А.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1562558
  Боровикова Анфиса Лукьяновна Химико-аналитическое исследование влияния внешних условий на изменение состава некоторых сульфидных руд и их фазовый анализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боровикова Анфиса Лукьяновна; МВ и ССО Казахской ССР. Казах. гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1562559
  Садовничая Л.П. Химико-аналитическое исследование диссоциации оснований в уксусной и пропионовой кислотах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Садовничая Л.П. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1562560
  Благодарская З.Г. Химико-аналитическое исследование дифференцирующего действия растворителей на силу кислот. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Благодарская З.Г. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 35 с.
1562561
  Ярмаковская Любовь Григорьевна Химико-аналитическое исследование нивелирующе-дифференцирующего действия некоторых алифатических кетонов в отношении карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ярмаковская Любовь Григорьевна; Моск. хим.-технологич. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
1562562
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойства / А.Т. Пилипенко, 1955
1562563
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство коантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1951. – 178-187с.
1562564
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство ксантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1949. – С.227-231. – Отд. оттиск
1562565
  Буракова Т.Н. Химико-кристаллооптический анализ важнейших породообразующих минералов. / Т.Н. Буракова. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 40с.
1562566
  Кизельштейн Я В. Химико-механическая обработка металлов / Я В. Кизельштейн, . – Л., 1964. – 140с.
1562567
  Окнина Н.А. Химико-минералогическая харакетеристика хвалынских глинистых пород левобережья р. Ахтубы и процессы диффузии и диффузионного выщелачивания солей в них : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Окнина Н. А.; АН СССР, Лабор. гидрогеол. проблем. – Москва, 1955. – 19л.
1562568
   Химико-океанографические исследования морей и океанов.. – М., 1975. – 203с.
1562569
   Химико-океанологические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 223с.
1562570
  Волковинский В.В. Химико-океанологические условия формирования первичной продукции вод Южной Атлантики и Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Волковинский В.В.; Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1562571
  Климов И.Т. Химико-спектральное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах с применением концентрирования экстракцией. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов И.Т.; Гидрохим. ин-тут. – Новочеркасск, 1961. – 11л.
1562572
  Юделевич И.Г. Химико-спектральный анализ веществ высокой чистоты. / И.Г. Юделевич, Л.М. Буянова, И.Р. Шелпакова ; Отв. ред. Б.И. Пещевицкий ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-222 (490 назв.)
1562573
  Чучалина Л.С. Химико-спектральный метод анализа галлия, сурьмы и золота высокой частоты на примеси с экстракцией основы В,В1-дихлордиэтиловым эфиром : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Чучалина Л.С.; Сибирск. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 23л.
1562574
  Шугуров Э.В. Химико-спектральный метод определения микрограммовых количеств золота и серебра с предварительным сорбционным концентрированием в угольных колонках. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шугуров Э.В.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
1562575
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 1, вып. 1. – 1936. – XVIII, 458 с.
1562576
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1, вып. 1. – 1937. – XXIV, 582 с.
1562577
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2., ч. 1., вып. 2. – 1937. – XVI, 488 с.
1562578
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 2, вып. 1. – 1938. – XXIV, 506 с.
1562579
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге. – Изд. перераб. и доп. – Ленинград; Москва : Госхимиздат
Т. 4, вып. 2. – 1940. – 920 с.
1562580
  Фишер Ф. Химико-технические расчеты / Ф. Фишер ; перев. с нем. изд. под ред. В.А. Ушакова, А.Н. Гартман. – Москва : Макиз, 1927. – 128 с.
1562581
   Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /спиртовое, пивоваренное дрожжевое/. – М.-Л., 1937. – 514с.
1562582
  Малченко А.И. и др. Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /Спиртовое, пивоваренное, дрожжевое/. / А.И. и др. Малченко. – М.-Л., 1937. – с.
1562583
   Химико-технический справочник. – Птгр.
6. – 1922. – 97с.
1562584
   Химико-технический справочник. – Птгр.
Ч. 1. – 1923. – 266 с.
1562585
   Химико-технический справочник. – Л.
2. – 1925. – 399с.
1562586
   Химико-технический справочник. – Л.
4. – 1931. – 215с.
1562587
  Петухова Г.М. Химико-технологические исследования магнезиального вяжущего, полученного на основе рапной окиси магния из соляных озер Крыма : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Петухова Г.М. ; Киевск. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1966. – 25 с.
1562588
   Химико-технологические исследования сырья Кольского полуострова. – Л., 1987. – 152с.
1562589
  Левин В.П. Химико-технологические процессы получения промышленных материалов: уч. пособие / В.П. Левин, Л.В. Туварджиев. – Калинин, 1989. – 72с.
1562590
   Химико-технологические расчеты. – М., 1962. – 116с.
1562591
  Александров Г.Г. Химико-технологические расчёты / Г.Г. Александров. – Москва, 1962. – с.
1562592
  Крутиков П.Г. Химико-технологические режимы вспомогательных контуров АЭС. / П.Г. Крутиков. – Москва, 1983. – 81 с.
1562593
   Химико-технологические системы. – Л., 1986. – 422с.
1562594
   Химико-технологический факультет в вопросах и ответах. – Рига, 1987. – 26с.
1562595
   Химико-технологическое исследование углей некоторых месторождений СССР, 1952. – 43с.
1562596
  Осориб Я.И. Химико-товароведная характеристика карпатского сыра и биохимические процессы, происходящие в нем при созревании и хранении. : Автореф... канд.техн.наук: 377 / Осориб Я.И.; Львов.ин-т сов.торговли. – Л, 1968. – 20л.
1562597
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 1. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1562598
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562599
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562600
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562601
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562602
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562603
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562604
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 3. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1562605
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 4. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1562606
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562607
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562608
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1562609
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562610
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562611
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562612
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562613
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562614
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562615
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562616
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562617
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562618
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562619
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562620
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1562621
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562622
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562623
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562624
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562625
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – 1967. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562626
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562627
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562628
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562629
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562630
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562631
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562632
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1562633
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562634
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562635
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562636
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562637
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562638
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562639
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562640
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562641
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1562642
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562643
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562644
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562645
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562646
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562647
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562648
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562649
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562650
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, №10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562651
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562652
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 12. – 2015. – 56 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1562653
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1562654
  Блюмберг И.Б. Химико-фотографические процессы обработки кинопленки / И.Б. Блюмберг. – Москва, 1949. – 252с.
1562655
  Блинов Л.Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л.Н. Блинов. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 272с. – ISBN 5-8114-0296-1


  Содержит современное толкование терминов, понятий, устойчивых словосочетаний, встречающихся в курсах химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и смежных дисциплин.Для школьников, абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей
1562656
  Прандецкая Е.А. Химико-электролитический метод получения олова из отходов белой жести. : Автореф... канд. техн.наук: / Прандецкая Е.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1952. – 9 с.
1562657
   Химимя дикарбонильных соединений. – Рига, 1966. – 194с.
1562658
  Бобырь А.Д. Химиопрофилактика и терапия вирусных болезней растений / А.Д. Бобырь; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1976. – 255с.
1562659
  Адгина Валентина Васильевна Химиотерапевтическое излучение сангвиритрина при некоторых экспериментальныъ микозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.31 / Адгина Валентина Васильевна ; Мин-во мед. пром-сти СССР, Всес. научно-исслед. хим.-фармацевт ин-т. – Москва, 1974. – 28 с.
1562660
  Мухина Р.Г. Химическая активность и пространственная доступность. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мухина Р.Г.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1966. – 13л.
1562661
  Подольский Ю.Я. Химическая активность смазочных сред при граничном трении : Автореф... д-ра техн.наук: 082 / Подольский Ю.Я.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.31-38
1562662
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. – Москва, 1931. – 77с.
1562663
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура в популярном изложении / инж. В. Михайлов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 86, [2] с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 1. – (Библиотека "Производственного журнала". В помощь химику / под общ. ред. А.З. Гольцмана)
1562664
  Лав Р.М. Химическая биология рыб / Р.М. Лав. – М., 1976. – 349с.
1562665
  Добровольский Б.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве / Б.В. Добровольский, А.В. Пономаренко. – изд. 2-е, дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 130 с.
1562666
   Химическая борьба с сорняками. – Рига, 1961. – 18 с.
1562667
  Крафтс С А. Роббинс Химическая борьба с сорняками / С А. Роббинс Крафтс. – М., 1964. – 454с.
1562668
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1562669
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1562670
  Матюха Л.А. Химическая борьба с сорняками в посевах сорго и проса в условиях центральной Степи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Матюха Л.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24л.
1562671
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1562672
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – 2-е доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 294 с. – (Юношеская научно-популярная библиотека. Серия ; № 2)
1562673
  Фрайс Химическая война / Фрайс, 1924. – 505с.
1562674
  Розанцев Э.Г. Химическая гармония организма. / Э.Г. Розанцев. – М, 1989. – 31с.
1562675
  Пхалагова Д.М. Химическая география вод и гидрогеохимия Центрального Кавказа / Д.М. Пхалагова. – Орджоникидзе, 1976. – 360с.
1562676
  Максимович Г.А. Химическая география вод суши / Г.А. Максимович. – Москва, 1955. – 328с.
1562677
   Химическая география.. – Пермь
1. – 1961. – 103с.
1562678
  Мозжерин В.И. Химическая денудация гумидных равнин умеренного пояса / В.И. Мозжерин, А.Н. Шарифулин. – Казань, 1988. – 191с.
1562679
  Мишке И.В. Химическая десикация бобовых растений в условиях Латвии. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишке И.В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 28л.
1562680
  Фостер Д. Химическая деятельность грибов / Д. Фостер. – Москва, 1950. – 652с.
1562681
  Горшкова М.А. Химическая диагностика питания хлебных злаков как показатель доступности азота, фосфора, и калия почвы : Автореф... канд. биолнаук: / Горшкова М. А.; МГУ. – М., 1968. – 32л.
1562682
  Даниелян С.Г. Химическая диагностика потребности абрикоса и персика в удобрениях : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Даниелян С.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1971. – 27л.
1562683
  Мейергоф О. Химическая динамика жизненных явлений / О. Мейергоф. – Москва; Ленинград, 1926. – 122 с. : табл., рис.
1562684
  Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах / В.Н. Чеботин. – Москва, 1989. – 207с.
1562685
  Самойло М.В. Химическая жизнь земной коры / М.В. Самойло. – М.-Л., 1934. – 181с.
1562686
  Гончаренко Е.Н. Химическая защита от лучевого поражения : практическое руководство и лекции по радицыонной биофизике / Е.Н. Гончаренко, Ю.Б. Кудряшов. – Москва : Московский университет, 1985. – 249 с.
1562687
  Бигалиев А.Б. Химическая защита при фракционированом рентгеновском облучении фибробластов эмбриона человека, культивируемых in vitho. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бигалиев А.Б.; АН Каз.СССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1562688
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Ленинград : Колос, 1966. – 312с.
1562689
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Ленинград : Колос, 1972. – 328с.
1562690
   Химическая защита растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 448с.
1562691
   Химическая защита растений. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1987. – 414с.
1562692
  Шин П.В. Химическая защита растений механизирвоанныами отрядами и спциализированными отделениями. / П.В. Шин, А.И. Трунов. – М., 1976. – 32с.
1562693
  Листов М.В. Химическая защита у членистоногих и изменчивость организмов / М.В. Листов. – Л, 1989. – 156с.
1562694
   Химическая и биологическая кинетика.. – М., 1983. – 295с.
1562695
  Сурмило Г.В. Химическая и горная промышленность / Г.В. Сурмило. – Москва, 1960. – 79с.
1562696
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран. – Москва, 1960. – 207с.
1562697
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран.. – М., 1962. – 560с.
1562698
  Верник С. Химическая и электролитическая обработка алюминия и его сплавов / С. Верник, Р. Пиннер. – Ленинград, 1960. – 387 с.
1562699
  Белов Валерий Захарович Химическая идентификация нильсбория и изучение свойств его безводных галогенидов методом газоадсорбционной термохроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Белов Валерий Захарович ; Радиевый ин-т им. В.Г. Хлопина. – Ленинград, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1562700
   Химическая изменчивость растений.. – Кишинев, 1972. – 148с.
1562701
  Макареня А.А. Химическая индивидуальность и периодический закон / А.А. Макареня. – Л, 1975. – 40с.
1562702
  Буряк В.П. Химическая индустрия Бразилии и проблемы национальной экономики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 11-21. – ISSN 044-748Х
1562703
  Мезенцев В.А. Химическая индустрия и экономика / В.А. Мезенцев. – М, 1965. – 48с.
1562704
  Синюкова Т.И. Химическая индустрия страны в конце десятой пятилетки / Т.И. Синюкова. – Москва : Знание, 1979. – 62 с.
1562705
  Потапов В.М. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 224с.
1562706
  Потапов В.М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в лит. / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – М., 1978. – 303с.
1562707
  Ларин В.И. Химическая ионизация сплава бериллиевой бронзы в хлоридных растворах / В.И. Ларин, Л.М. Егорова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 20-27. – ISSN 0041-6045
1562708
  Антипина Т.В. Химическая кинетика : практ. работы по физ. химии / Т.В. Антипина ; под ред. проф. А.В. Фроста и проф. Я.И. Герасимова. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1953. – 44 с. : ил., с черт.
1562709
  Эмануэль Н.М. Химическая кинетика / Н.М. Эмануэль. – М, 1966. – 48с.
1562710
  Уэйт Н.Р. Химическая кинетика / Н.Р. Уэйт. – М, 1974. – 80с.
1562711
  Красноперов Л.Н. Химическая кинетика / Л.Н. Красноперов. – Новосибирск, 1988. – 92с.
1562712
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели жидкофазных реакций : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 166 с. : ил.
1562713
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели неорганических реакций : Сб. науч. тр. – Москва : Б.и., 1987. – 154 с. : ил.
1562714
   Химическая кинетика в катализе. Проблемы макрокинетики и методические вопросы : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1987. – 155 с. : ил.
1562715
   Химическая кинетика в катализе. Теоретические проблемы кинетики : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 165 с. : ил.
1562716
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ : Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 591с.
1562717
  Раковский А.В. Химическая кинетика и катализ. / А.В. Раковский. – 2-е изд. – М-Л, 1932. – 84с.
1562718
   Химическая кинетика и катализ.. – М., 1979. – 215с.
1562719
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ: Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 590с.
1562720
  Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С. Вэйлас. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 432с.
1562721
  Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С. Вэйлас. – 2-е изд.испр. – Москва : Химия, 1967. – 414 с.
1562722
   Химическая кинетика процессов переработки дисперсных углеродсодержащих сред в плазме водяного пара / Л.Т. Холявченко, Е.Ю. Пигида, С.В. Демченко, С.Л. Давыдов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 181-189 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1562723
  Шимулис В.И. Химическая кинетика. / В.И. Шимулис. – М., 1975. – 130с.
1562724
   Химическая коммуникация животных. – М., 1986. – 431с.
1562725
  Раскин Н.М. Химическая лаборатория М.В.Ломоносова. / Н.М. Раскин. – МоскваЛ., 1962. – 340с.
1562726
  Байтин И.А. Химическая литература : библиогр. справочник (1920-1951 гг.) / сост.И.А. Байтин ; под ред. Б.Н. Рутовского. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 564 с.
1562727
  Терентьев А.П. и Яновская Л.А. Химическая литература и пользование ею / А.П. и Яновская Л.А. Терентьев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 327с.
1562728
   Химическая литература СССР. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 331 с.
1562729
   Химическая литература СССР. – Москва ; Ленинград
Ч. 1, вып. 3. – 1958. – 569 с.
1562730
  Александров Е.М. Химическая металлизация оксидного слоя и влияние ее на свойства оксидного катода : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Александров Е.М. ; Иван. хим.-техн. ин-т. – Иваново, 1969. – 27 с.
1562731
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа
Т. 1 : Гомогенные ионные равновесия. – 1983. – 207 с.
1562732
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Х.
2. – 1984. – 207с.
1562733
  Роуз Э. Химическая микробиология / Э. Роуз. – Москва, 1971. – 294с.
1562734
  Буриченко В.К. Химическая модификация в ряду -аминокислот и их фосфиновых аналогов, алколоидов цитизана и сальсилодина и -фенилцинхониновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Буриченко В. К.; Тадж.ГУ. – Душанбе, 1966. – 31л.
1562735
  Береснев В.В. Химическая модификация ненасыщенных эластомеров фосфорсодержащими кислотами и некоторые свойства полученных продуктов. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Береснев В.В.; Казан.хим.-техн.ин.-т. – Казань, 1968. – 17л.
1562736
  Аймухамедова Г.Б. Химическая модификация пектиновых веществ / Г.Б. Аймухамедова [и др.] 4 АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1974. – 82 с., [3] л. табл. : граф., табл. – Библиогр.: с. 78-81
1562737
  Филимошкин А.Г. Химическая модификация полипропилена и его производных / А.Г. Филимошкин, Н.И. Воронин. – Томск, 1988. – 176с.
1562738
  Смирнова Г.Н. Химическая модификация полиэтилентерефталата в процессе его получения красителями с функциональными группами : Автореф... канд. технич.наук: 05.354 / Смирнова Г.Н.; Ивановск. хим.-технологич. ин-т. – Иваново, 1971. – 24л.
1562739
  Опарин А.И. Химическая организация живой материи / А.И. Опарин. – С. 26-41. – Отд. оттиск
1562740
  Махмудов А.М. Химическая оценка кормового значения зообентоса Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудов А.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 24л.
1562741
  Линецкий Виктор Абрамович Химическая очистка сточных вод в процессе синтеза акрилонитрила окислительным аммонолизом пропилена : Автореф... канд. техн.наук: / Линецкий Виктор Абрамович; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии. – Баку, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1562742
  Никитин Н.И. Химическая переработка древесины / Н.И. Никитин. – Л, 1924. – 136с.
1562743
  Карманов С.Г. Химическая переработка каменного угля / С.Г. Карманов. – Екатеринбург, 1924. – 64с.
1562744
  Григорьян Р.К. Химическая переработка неграмского доломита с целью получения сернокислого магния, сернокислого кальция, окиси магния : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Григорьян Р.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1562745
   Химическая переработка нефтяных углеводородов. – М., 1956. – 654с.
1562746
  Мартин Ф.С. Химическая переработка ядерного топлива / Ф.С. Мартин, Д.Л. Майцлс. – М, 1961. – 264с.
1562747
  Мюллер Р. Химическая петрология / Р. Мюллер, С. Саксена. – Москва, 1980. – 517 с.
1562748
  Морозова Г.Р. Химическая природа антибиотика целикомицина : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Г.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1562749
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1939. – 67с.
1562750
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1941. – 69с.
1562751
  Михеева В.И. Химическая природа высокопрочных сплавов аллюминия с магнием и цинком / В.И. Михеева. – М.-Л., 1947. – 132с.
1562752
  Веселовский С В. Химическая природа горючих ископаемых / С В. Веселовский, . – Москва, 1955. – 424с.
1562753
  Пунга В.К. Химическая природа и активность сланцевого ростового вещества. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пунга В.К.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минералог. наукам. – Таллин, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1562754
  Макаров А.Д. Химическая природа и каталитические свойства кремнециркониевых катализаторов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Макаров А. Д.; СО АН СССР, Объед. учен. совет по хим. наукам, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1962. – 27с.
1562755
  Козюро В.И. Химическая природа и кристолическое строение твердых углеводородов челекенских озокеритов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Козюро В.И.; Ан ТССР. – Ашхабад, 1970. – 25л.
1562756
  Эрм А.Я. Химическая природа и процессы образования центров рекомбинации в легированном сульфидекадмия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эрм А.Я.; Ан СССР.Уральск.науч.ц.ин-т.химии. – Свердловск, 1982. – 18л.
1562757
  Челпанова М.П. Химическая природа и термические превращения тяжелой части нефтей Закаспийских месторождений. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Челпанова М.П.; АН Туркм. ССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1971. – 26л.
1562758
   Химическая природа некоторых силикатных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Каракчиев Л. Г,; Каракчиев Л. Г,; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по хим наукам. – Новосибирск, 1964. – 16л.
1562759
  Вечер А.С. Химическая природа пластид и методы их исследования. : Автореф... д-ра биол.наук: / Вечер А.С.; Ин-т биохим. Акад. наук СССР. Краснодар. ин-т пищевой промышл. – Москва-Краснодар, 1950. – 23 с.
1562760
  Пашевич В.Ю. Химическая природа яда, образуемого грибком Stachybotrys alternans. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пашевич В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1562761
  Мухленов И.П. Химическая промышленность / И.П. Мухленов. – М., 1958. – 1-178с.
1562762
  Калечиц В.В. Химическая промышленность / В.В. Калечиц. – К., 1976. – 31с.
1562763
  Ривный П.К. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Северного Казказа (соврем. сост. и перспект. развит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ривный П. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
1562764
  Фридман Ю.А. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Сибири / Ю.А. Фридман. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1562765
   Химическая промышленность Великобритании, 1958. – 204с.
1562766
  Шатохин И.И. Химическая промышленность Германии и роль монополии химичепской промышленности в агрессивных планах германского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шатохин И.И.; Всес.акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 32 л.
1562767
  Даценко И.И. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. / И.И. Даценко. – Киев, 1986. – 175 с.
1562768
  Козлов А.И. Химическая промышленность капиталистического мира / А.И. Козлов. – Л., 1935. – 280с.
1562769
   Химическая промышленность СССР.. – М.-Л., 1926. – 222с.
1562770
   Химическая промышленность США.. – М.
1. – 1972. – 590с.
1562771
  Дедов А.Г. Химическая промышленность ФРГ / А.Г. Дедов. – Москва, 1965. – 256с.
1562772
  Ситников А.П. Химическая промышленность юга России до войны / А.П. Ситников. – Х., 1918. – 31с.
1562773
   Химическая промышленность.. – Нью-Йорк, 1969. – 91с.
1562774
  Ефремова Т.В. Химическая прополка льна-долгунца перемещающимися и контактными гербицидами : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ефремова Т.В.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – Горький, 1964. – 20л.
1562775
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – Москва, 1964. – 244с.
1562776
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 190с.
1562777
  Куна П. Химическая радиозащита / П. Куна. – Москва, 1989. – 190с.
1562778
  Кучер Р.В. Химическая реакция в эмульясиях / Р.В. Кучер, В.И. Карбан. – К., 1973. – 142с.
1562779
   Химическая регуляция процессов жизнедеятельности растений. – Ярославль, 1985. – 106с.
1562780
   Химическая регуляция роста и развития растений.. – Ярославль, 1986. – 108с.
1562781
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 87 с.
1562782
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 88 с.
1562783
  Ходаков Ю.В. Химическая связь / Ю.В. Ходаков. – М., 1966. – 48с.
1562784
  Шусторович Е.М. Химическая связь : Сущность и проблемы. / Е.М. Шусторович; Е.М. Шустович ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 231 с. : ил. – (Серия "Современные тенденции развития науки")
1562785
  Яцимирский К.Б. Химическая связь : учебник для студ. хим. спец. ун-тов / К.Б. Яцимирский, В.К. Яцимирский. – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
1562786
  Маррел Дж. Химическая связь / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер; Под ред. И.В.Александрва. – Москва : Мир, 1980. – 384с
1562787
  Шевельков А.В. Химическая связь : Учебно-метод. пособие для студентов 1-го курса / А.В. Шевельков; МГУ им.М.В.Ломоносова. Хим.фак-тет. – Москва, 1999. – 42с.
1562788
  Берсукер И.Б. Химическая связь в комплексных соединениях / И. Б. Берсукер, А. В. Аблов ; Акад. наук Молдав. ССР, Ин-т химии. – Кишинев : Штиинца, 1962. – 208 с. : черт.
1562789
  Шусторович Е.М. Химическая связь в координационных соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1975. – 109с.
1562790
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1976. – 272 с. : ил.
1562791
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 2. – 1976. – 279 с. : ил.
1562792
   Химическая связь в кристаллах полупроводников и полуметаллов.. – Минск, 1973. – 287с.
1562793
   Химическая связь в кристаллах.. – Минск, 1969. – 524с.
1562794
  Шусторович Е.М. Химическая связь в органических соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1966. – 64с.
1562795
   Химическая связь в полупроводниках : [cборник статей]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 368 с. – Библиогр. в конце статей
1562796
   Химическая связь в полупроводниках и полуметаллах. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 456с.
1562797
   Химическая связь в полупроводниках и твердых телах. – Минск : Наука и Техника, 1965. – 368 с.
1562798
   Химическая связь в полупроводниках и термодинамика. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 340 с.
1562799
  Адаменкова М.Д. Химическая связь и вещество : учеб.пособие для студентов-иностранцев / М.Д. Адаменкова, Е.Н. Борисова, М.И. Привезенцева ; МГУ. – Москва : МГУ, 1990. – 105 с. : ил. – (Химия)
1562800
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – М., 1969. – 272с.
1562801
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – 2-е, перераб. – М., 1976. – 208с.
1562802
  Митюрева Инга Александровна Химическая связь и поляризация в ритуале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Митюрева Инга Александровна; МВ ССО РСФСР. Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1973. – 18л.
1562803
  Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов / Л.А. Резницкий. – М., 1991. – 165с.
1562804
  Спайс Дж Химическая связь и строение / Спайс Дж. – М, 1966. – 430с.
1562805
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1968. – 56 с.
1562806
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1971. – 95 с.
1562807
  Терешин Г.С. Химическая связь и строение вещества / Г.С. Терешин. – М., 1980. – 176с.
1562808
   Химическая связь и строение молекл.. – М., 1984. – 279с.
1562809
  Жванко С.А. Химическая связь и строение молекул / С.А. Жванко, В.П. Стратонов. – М., 1972. – 76с.
1562810
  Яковлев А.Г. Химическая связь и строение молекулы / А.Г. Яковлев. – М., 1961. – 24с.
1562811
   Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей.. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1976. – 41с.
1562812
  Соколов В.Е. Химическая сигнализация млекопитающих / В.Е. Соколов, Э.П. Зинкевич. – Москва, 1978. – 63с.
1562813
  Садовникова Л.А. Химическая систематика. / Л.А. Садовникова. – М., 1990. – 47с.
1562814
  Вольф М.Б. Химическая стабилизация моторых и реактивных топлив / М.Б. Вольф. – Москва, 1970. – 370с.
1562815
  Ваттаб К Ф.А. Химическая стерилизация тары и оборудования йодофорами в консервном производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.13 / Ваттаб Ф.А.К.; Одесск. технол. ин-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1562816
  Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов / Г.Я. Воробьева. – Москва, 1981. – 296с.
1562817
  Эггинс Б.Р. Химическая структура и реакционная способность твердых веществ. / Б.Р. Эггинс ; Пер. с англ. канд. хим. наук М.Г. Гольдфельда. – Москва : Химия, 1976. – 159 с.
1562818
  Пономарева Л.П. Химическая структура и физико-химическая характеристика битумоидов и нефти юга Молдавии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пономарева Л.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1562819
  Улих Г. Химическая термодинамика / Г. Улих. – Ленинград, 1933. – 304с.
1562820
  Льюис Химическая термодинамика / Льюис, Рендалл и. – Ленинград, 1936. – 532с.
1562821
  Карапетьянец М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянец. – Москва, 1949. – 546с.
1562822
  Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дефэй; Пер. с англ. В.А. Михайлова. – Новосибирск : Наука, 1966. – 510с.
1562823
  Мюнстер А. Химическая термодинамика / А. Мюнстер. – Москва, 1971. – 206с.
1562824
  Крестовников А.Н. Химическая термодинамика / А.Н. Крестовников, В.Н. Вигдорович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 256с.
1562825
  Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянц. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 583с.
1562826
   Химическая термодинамика. – Москва, 1984. – 316с.
1562827
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва, 1969. – 112с.
1562828
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 295 с.
1562829
  Карпов И.К. Химическая термодинамика в петрологии и геохимии / И.К. Карпов. – Иркутск, 1971. – 386с.
1562830
  Додж Б.Ф. Химическая термодинамика в применении к химическим процессам и химической технологии / Б.Ф. Додж. – Москва, 1950. – 787с.
1562831
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 1. – 1960. – 230 с.
1562832
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 2. – 1961. – 262 с.
1562833
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 3. – 1963. – 283 с.
1562834
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургия
Т. 4. – 1966. – 427 с.
1562835
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, С.И. Горбов. – Москва : Металлургия
Т. 5. – 1973. – 296 с.
1562836
   Химическая термодинамика и термохимия. – Москва, 1979. – 227с.
1562837
  Люпис К. Химическая термодинамика материалов / К. Люпис. – Москва, 1989. – 501с.
1562838
  Сталл Д. Химическая термодинамика органических соединений / Д. Сталл. – Москва, 1971. – 807с.
1562839
  Романовская Г.Д. Химическая терморегуляция у овец в связи с термическим и механическим раздражением рубца : Автореф... канд. биол.наук: / Романовская Г. Д.; АН АзССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1965. – 19л.
1562840
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Ред., пер. А.Е. Порай-Кошица. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1924. – 112с.
1562841
  Коновалов Д.П. Химическая технология / Д.П. Коновалов, Л.Ф. Фокин. – Л.-М.
1. – 1925. – 275с.
1562842
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. А.Л. Бабошина. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 2 : Металлургия. – 1925. – 132с.
1562843
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные вяжущие материалы. Стекло, керамика. – 1925. – 129с.
1562844
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. Л.М. Лялина. – Ленинград : Науч. тех.-хим. изд.
Вып. 5 : Жиры, сахар, крахмал, целлюлоза, брожение. – 1927. – 270с.
1562845
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der Chemischen Technologie. / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. глав "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1930. – 122с.
1562846
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie. / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные и вяжущие материалы. – 1930. – 170с.
1562847
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. главы "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1931. – 164с.
1562848
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 4 : Теплота. Холод. Вода. Основная химическая промышленность. Взрывчатые вещества. Газовое освещение. – 1931. – 439с.
1562849
   Химическая технология. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 360с.
1562850
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2005
1562851
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2005
1562852
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2005
1562853
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2005
1562854
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2005
1562855
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2005
1562856
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2005
1562857
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2005
1562858
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2005
1562859
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2005
1562860
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2005
1562861
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2006
1562862
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2006
1562863
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2006
1562864
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2006
1562865
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2006
1562866
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2006
1562867
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2006
1562868
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2006
1562869
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2006
1562870
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2006
1562871
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2006
1562872
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2007
1562873
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2007
1562874
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2007
1562875
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2007
1562876
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2007
1562877
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2007
1562878
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2007
1562879
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2007
1562880
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2007
1562881
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2007
1562882
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2007
1562883
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2007
1562884
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас]. Ч. 1 : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира // Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского), 1879. – Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – XVI л. ил.
1562885
   Химическая технология биологически активных соединений : Деятельность кафедры технологии тон. орган. синтеза хим. фак. РПИ, 1974-1983 г. – Рига, 1983. – 133с.
1562886
   Химическая технология волокнистых веществ /беление, крашение, отделка/. – Л., 1937. – с.
1562887
  Шапошников В.Г. Химическая технология волокнистых и красящих веществ / В.Г. Шапошников. – 3-е изд., заново перераб. – М.-Л.
2. – 1939. – 593с.
1562888
  Ягодин Г.А. Химическая технология и охрана окружающей среды / Г.А. Ягодин, Л.Г. Третьяков. – Москва : Знання, 1988. – 64 с.
1562889
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. вузов / Т.Г. Ахметов, Р.Т. Порфирьева, Л.Г. Гайсин, Л.Т. Ахметова; под ред. Т.Г. Ахметова. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004147-6 (кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 688с.
1562890
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Химическая технология неорганических веществ". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004333-9 (кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 533с.
1562891
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. / Л.М. Лялин. – Вып.2. – Птгр
Ч.2. – 1922. – 97с.
1562892
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. Технология воды и топлива. / Л.М. Лялин. – Вып.3. – Л.
Ч.2. – 1924. – 121с.
1562893
  Вейлэ К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейлэ. – Москва-Ленинград, 1924. – 120с.
1562894
  Вейле К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейле. – Харків, 1924. – 127с.
1562895
  Федорченко Г.П. Химическая технология получения Д-фруктозы. : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Федорченко Г.П.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1562896
   Химическая технология редкометального сырья. – М.-Л., 1966. – 114с.
1562897
  Головин П.В. Химическая технология свеклосахарного производства / П.В. Головин. – М.-Л., 1933. – 320с.
1562898
   Химическая технология силикатов в РПИ. – Рига, 1973. – 106с.
1562899
   Химическая технология теплоносителей ядерных энергетических установок. – М., 1985. – 312с.
1562900
  Бенедикт М. Химическая технология ядерных материалов / М. Бенедикт, Т. Пигфорд. – Москва, 1960. – 528с.
1562901
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1981. – 146с.
1562902
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1989. – 161с.
1562903
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Ленинград, 1990. – 166 с.
1562904
  Соколов В.И. Химическая топология. / В.И. Соколов. – М., 1981. – 63с.
1562905
  Шаталов В.В. Химическая устойчивость гетерогенной структуры Si--SiO2--Al при повышенных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.14 / Шаталов В.В.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж., 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1562906
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 1. – 1995
1562907
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 2/3. – 1995
1562908
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 4. – 1995
1562909
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 5. – 1995
1562910
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 6. – 1995
1562911
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 7. – 1995
1562912
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 8. – 1995
1562913
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 9. – 1995
1562914
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 10. – 1995
1562915
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 11. – 1995
1562916
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 12. – 1995
1562917
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 2. – 1996
1562918
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 3. – 1996
1562919
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 4. – 1996
1562920
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 5. – 1996
1562921
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 6. – 1996
1562922
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 7. – 1996
1562923
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 8. – 1996
1562924
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 9. – 1996
1562925
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 10. – 1996
1562926
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 11. – 1996
1562927
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 12. – 1996
1562928
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 1. – 1996
1562929
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1997
1562930
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1997
1562931
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1997
1562932
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1997
1562933
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1997
1562934
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1997
1562935
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 7. – 2004
1562936
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 8. – 2004
1562937
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 9. – 2004
1562938
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 10. – 2004
1562939
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 11. – 2004
1562940
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 12. – 2004
1562941
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 4. – 2005
1562942
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 3. – 2005
1562943
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 5. – 2005
1562944
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 1. – 2005
1562945
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 2. – 2005
1562946
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 8. – 2005
1562947
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 9. – 2005
1562948
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 6. – 2005
1562949
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 7. – 2005
1562950
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 12. – 2005
1562951
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 10. – 2005
1562952
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 11. – 2005
1562953
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 1. – 2006
1562954
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 2. – 2006
1562955
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 3. – 2006
1562956
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 4. – 2006
1562957
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 7. – 2006
1562958
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 8. – 2006
1562959
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 9. – 2006
1562960
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 10. – 2006
1562961
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 11. – 2006
1562962
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 6. – 2006
1562963
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 5. – 2006
1562964
  Зельдович Я.Б. Химическая физика и гидродинамика : Избранные труды / Я.Б. Зельдович. – Москва, 1984. – 374с.
1562965
  Эмануэль Н.М. Химическая физика молекулярного разрушения / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1988. – 367с.
1562966
  Моррисон С.Р. Химическая физика поверхности твердого тела : пер. с англ. / С.Р. Моррисон. – Москва : Мир, 1980. – 488 с.
1562967
  Эмануэль Н.М. Химическая физика проблемы "глаз и солнце" / Н.М. Эмануэль, М.А. Островский. – М, 1983. – 64с.
1562968
  Эмануэль Н.М. Химическая физика старения и стабилизации полимеров / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1982. – 359с.
1562969
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Черноголовка, 1975. – 55с.
1562970
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Москва, 1978. – 63с.
1562971
  Добротин Р.Б. Химическая форма движения матери / Р.Б. Добротин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 63 с.
1562972
  Васильева Т.С. Химическая форма материи / Т.С. Васильева, В.В. Орлов. – Пермь, 1983. – 172с.
1562973
  Васильева Т.С. Химическая форма материи и закономерный мировой процесс / Т.С. Васильева. – Красноярск, 1984. – 136с.
1562974
  Хюссе Ю.Ю. Химическая характеристика высших фракций генераторной смолы прибалтийского сланца / Ю.Ю. Хюссе. – Тарту, 1949. – 64с.
1562975
  Лесняк А.И. Химическая характеристика и вопросы формирования ионного состава поверхностных и подземных вод Атасуйского рудного района (Центральный Казахстан) : Автореф... кандидата хим.наук: / Лесняк А.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 28л.
1562976
  Богданова М.В. Химическая характеристика и условия образования перфографических типов плотных бурых углей некоторых нижнемезозойских месторождений Казахстана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова М. В. ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1964. – 17 с.
1562977
  Осмонов И. Химическая характеристика и формирование грунтовых вод урочища Кенес-Анархай. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмонов И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1562978
  Асаналиев Ж. Химическая характеристика и формирование речных вод Юга Киргизии. : Автореф. дис. ... наук: 551.482.214 / Асаналиев Ж. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 16 с.
1562979
  Агайна С.Й. Химическая характеристика нового, противогрибкового антибиотика нифиницина : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Агайна С.Й.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Москва, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1562980
  Пиотровский С.В. Химическая характеристика НРВ : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Пиотровский С.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
1562981
  Ешимбаев Д. Химическая характеристика поверхностных вод низовьев и дельты Аму-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Ешимбаев Д. ; Каз. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1969. – 25 c. – Бібліогр.:с.24
1562982
  Кинд В.А. Химическая характеристика портланд- цемента / В.А. Кинд. – Л-М, 1932. – 56с.
1562983
  Осичкина Р.Г. Химическая характеристика соляных месторождений юго-восточной части Таджикской депрессии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осичкина Р.Г.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т химии.Рост.гос.ун-т. – Сталинабад, 1958. – 18л.
1562984
  Кузнецова А.И. Химическая характеристика соляных месторождений юго-западного Таджикистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова А.И.; Акад.наук Таджик.ССР. – Сталинабад, 1958. – 19л.
1562985
   Химическая чистка и крашение одежды. – М., 1952. – 188с.
1562986
   Химическая чистка и крашение одеэжды. – М., 1952. – 188с.
1562987
  Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы / Е.В. Посохов. – Л., 1981. – 286с.
1562988
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Земли / Г.В. Войткевич, О.А. Бессонов. – Москва, 1986. – 212с.
1562989
  Дроздовская А.А. Химическая эволюция океана и атмосферыв геологической истории Земли. / А.А. Дроздовская. – Киев, 1990. – 204с.
1562990
  Холленд Х.Д. Химическая эволюция океанов и атмосферы / Х.Д. Холленд. – Москва : Мир, 1989. – 551с.
1562991
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Солнечной системы / Г.В. Войткевич. – Москва : Наука, 1979. – 174с.
1562992
  Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах / М. Кальвин; Под ред. акад. А.И. Опарина. – Москва : Мир, 1971. – 240 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1562993
  Жунгиету Г.И. Химическая экология высших растений / Г.И. Жунгиету, И.И. Жунгиету. – Кишинев, 1991. – 198с.
1562994
  Крылова И.В. Химическая электроника / И.В. Крылова. – М, 1993. – 166с.
1562995
  Марковский Л.Я. Химическая электротермия / Л.Я. Марковский, Д.Л. Оршанский, В.П. Прянишников; под общ. ред. Д.Л.Оршанского. – Ленинград-Москва : ГХИ, 1952. – 408 с.
1562996
   Химическая энзимология. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 277с.
1562997
  Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология : Учебник для студ., обучающихся по специальности "Химия" / С.Д. Варфоломеев; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Академия, 2005. – 480с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7695-1953-3
1562998
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Абл-Дар. – 1988. – 623с.
1562999
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-035-5
Т. 2 : Даффа-Меди. – 1990. – 671с.
1563000
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-092-4
Т. 4 : ПОЛ-ТРИ. – 1995. – 639 с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,