Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1562001
   "... Тут треба любові, а вона у вас є". До 75-річчя від дня народження письменника і культуролога Г.Д. Зленка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-2043
1562002
  Райхель Ю. "...Тут була громадянська війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 99)


  В Азербайджані 15 червня 1993 р. вважають Днем національного порятунку.
1562003
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." : (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 32-39. – (Філологічні науки)
1562004
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 40-66. – ISBN 978-966-793-136-3
1562005
  Окунь Михаил "...Тыщу талантов пожертвовал на осушенье..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
1562006
  Пивоварова Екатерина "Турсиб-2008": главное - авиация : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-79 : Фото
1562007
   "Турсиб - 2007" в Сибири : Прирастаем Сибирью. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 78 : Фото
1562008
  Жулинський М. "Тут - правда про Лесю, про її родину і ближче оточення" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 460-478. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується науково-документальне дослідження Ольги Косач-Кривинюк „Леся Українка. Хронологія життя і творчости”, в якому подаються правдиві, не сфальшовані ідеологічними приписами відомості про славетну письменницю, її епоху, родини Косачів і ...
1562009
  Анісімова Н. "Тут довго жити чи довго вмирати - усе одно...": художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 53-64. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено фудожньо-філософські аспекти образу смерті на матеріалі лірики представника поетичного покоління 80-х років ХХ ст. Т. Федюка.
1562010
  Федорова Р.Ф. "Тут мій храм православ"я..." : за творчістю Миколи Мірошниченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 16/18 (308/310). – С. 75-81
1562011
  Вернадський В. "Тут не так, як у Росії" (з подорожніх нотаток молодого В.Вернадського) / вступна стаття Віктора Даниленка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 199-213. – ISSN 0130-5247
1562012
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)


  Данилов Яків Михайлович - багаторічний директор Канівського державного музею-заповідника "Могила Т.Г. Шевченка".
1562013
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 8). – С. 14


  6 грудня 2020 р. виповнилося 100 років від дня народження Якова Данилова - дослідника і палкого пропагандиста Шевченківської спадщини, директора Канівського державного музею-заповідника"Могила Т.Г. Шевченка".
1562014
  Трапезнікова Д. "Тут розпочався справжній Бойчук" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 8-9


  "Єдині в Києві фрески легендарних митців "Розстріляного Відродження" - на стінах їхньої альма-матер."
1562015
  Карпенко О.В. "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 111-120. – ISSN 0320-9466
1562016
  Дронь К. "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди": міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 115-129. – ISSN 0130-528Х
1562017
  Калнієте С. "Тут, в Україні, - доля Європи" / С. Калнієте, О. Калниньш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 9


  Латвійський європарламентарій і депутат сейму - про значення Майдану для всього регіону та паралелі з кривавим січнем у Ризі.
1562018
  Лефевр Владимир Александрович "Тут, за горизонтом" : (интервью с В.А. Лефевром) / Лефевр Владимир Александрович, Левинтов Александр Евгеньевич; беседу вел А. Е. Левинтов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 65-69. – ISSN 0042-8744
1562019
  Деменок Е. "Тцара без бровей" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 39-48. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказ.
1562020
  Слонимский Ю.О. "Тщетная предосторожность" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1961. – 65 с.
1562021
  Вертиева А. "Ты будешь чай?" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 12


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1562022
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И. Полежаев и Н.Е. Струйский) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.104-108. – ISSN 0130-9730
1562023
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И.Полежаев и Н.Е.Струйский) : (Окончание) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.54-62. – ISSN 0130-9730


  Н.Е.Струйский (1749-1776)- писатель, издатель,- дед поэта А.И. Полежаева. Отец А.И.Полежаева - Л.Н.Струйский.
1562024
  Петренко С.А. "Ты жить иначе не могла" / С.А. Петренко. – М, 1987. – 79с.
1562025
  Попова И. "Ты не бог, ты осел, но ты несешь бога". Архитектоника краха князя Мышкина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 167-186. – ISSN 0042-8795
1562026
  Канторович В.Я. "Ты" и "Вы" / В.Я. Канторович. – Москва, 1974. – 80с.
1562027
  Жукова А. "Ты, как черный штандарт, развевался на самом краю..." (О трагедии умирания в мировоззрении Б. Поплпаского) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 3 (698). – С. 59-64. – ISSN 0132-2036
1562028
  Шарый В.И. "Тысячи патриотов... бьют колонизаторов советским оружием..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626


  Військове співробітництво СРСР з Анголою та Гвінеєю-Бісау в 1960-1980-х рр.
1562029
  Шабалин В.А. "Тюремные тетради" Антонио Грамши: тема государства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769
1562030
  Барабаш К. "Тягар "Племені" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  У чому поталанило, а вчому - ні фільмові Мирослава Слабошпицького.
1562031
  Ласкаратос А. [Тут людина / Андреас Ласкаратос ; за ред. Й. Алісандратоса. – Афіни : Ерміс, 1993. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1562032
  Кербер Л.Л. Ту-человек и самолёт / Л.Л. Кербер. – М., 1973. – 285с.
1562033
   Тур-экспо-обзор : Национальные туристские офисы. Презентации. Регионы. Конференции. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 10-21 : Фото
1562034
  Аннаоразов Д.С. Туркменские воины на фронтах первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 103-123. – ISSN 0042-8779


  Об участии Туркменского конного дивизиона в Первой мировой войне.
1562035
   Туркменские ковры. – М., 1970. – 22с.
1562036
   Туркменские ковры XVIII - начала ХХ века. – М., 1982. – 37с.
1562037
   Туркменские народные песни. – Ашхабад, 1961. – 120с.
1562038
  Сарыханов Н. Туркменские новеллы / Н. Сарыханов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 123 с.
1562039
   Туркменские повести. – М., 1984. – 560с.
1562040
   Туркменские пословицы и поговорки. – Ашхабад, 1961. – 166с.
1562041
   Туркменские пословицы и поговорки. – 2-е изд. – Ашхабад, 1980. – 152с.
1562042
  Аширов А. Туркменские поэмы XVIII века / Аннакурбан Аширов ; под ред. Х.Г. Короглы. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 112 с.
1562043
   Туркменские пьесы. – Ашхабад, 1953. – 292с.
1562044
   Туркменские рассказы. – Ашхабад, 1945. – 192с.
1562045
   Туркменские рассказы. – М., 1950. – 296с.
1562046
   Туркменские сказки. – Сб.1. – Ашхабад, 1948. – 233с.
1562047
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1955. – 227с.
1562048
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1963. – 302с.
1562049
  Керими К. Туркменский академический театр драмы им. Молланепеса / К. Керими. – Ашхабад, 1969. – 424с.
1562050
   Туркменский гос. университет. – Ашхабад, 1975. – 75с.
1562051
   Туркменский государственный университет им. Магтымгулы. – Ашхабад, 1997. – 32с.
1562052
  Худайназаров Б. Туркменский ковер : стихи, поэмы : 1955-1986 / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 382 с.
1562053
  Кербабаев Б.Б. Туркменский лакричный корень / Б.Б. Кербабаев, А.И. Гладышев. – Ашхабад, 1971. – 96с.
1562054
  Мамедязов Б. Туркменский народный дестан "Саят и Хемра" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедязов Б.; Акад. наук Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1963. – 18л.
1562055
  Тахиров К. Туркменский поэт Андалиб и узбекская литература. (Лирика и дастан "Юсуф и Зулейха") : Автореф... кандидата филол.наук: / Тахиров К.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1562056
  Сакали М.А. Туркменский сказочный эпос. / М.А. Сакали. – Ашхабад, 1956. – 156с.
1562057
  Керими К. Туркменский театр / К. Керими. – М., 1964. – 228с.
1562058
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1961. – 134с.
1562059
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1562060
   Туркменский юмор. – Ашхабад : Туркменистан, 1967. – 240 с.
1562061
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1978. – 215с.
1562062
   Туркменский язык. – 2-е изд. – Ашхабад
Ч.1. – 1970. – 352с.
1562063
  Кыятханова Х. Туркменско-русский разговорник / Х. Кыятханова. – Ашхабад, 1988. – 128с.
1562064
   Туркменско-русский словарь = Туркменче-русча созлук : около 40 000 слов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1968. – 832 с. – Парал. тит. л. на туркм. яз.
1562065
   Туркменско-русский словарь : около 40 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 832 с.
1562066
  Мескутов Вахит Туркменско-русский учебный словарь: 9000 слов. / Мескутов Вахит. – М., 1988. – 447с.
1562067
  Назаров О. Туркменско-русское двуязычие на современном этапе / О. Назаров, Ы. Чарыяров. – Ашхабад, 1989. – 226с.
1562068
  Саурова Г.И. Туркменское монументальное искусство (1917-1980 гг.) / Г.И. Саурова. – Ашхабад, 1984. – 164с.
1562069
  Назаров Р. Туркменское народное поэтическое творчество в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров Р.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1562070
   Туркменское народное творчество. – Ашхабад, 1945. – 186 с.
1562071
  Агаева Г.Г. Туркменское художественное кино 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 17.00.03 / Агаева Г.Г. ; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т. киноискусства. – Москва, 1981. – 24 с.
1562072
   Туркменскому ордена Трудового Красного Знамени государственному университету им. А.М.Горького -- 50 лет : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 50-летию ТГУ. – Ашхабад, 1983. – 234с.
1562073
  Кличев А.-М. Туркменська Радянська Соціалістична Республіка / А.-М. Кличев. – К., 1972. – 87с.
1562074
   Туркменське радянське оповідання. – К., 1984. – 262с.
1562075
  Касьянова О. Туркменський поет і мислитель Махтумкулі, як і Тарас Шевченко, є генієм усього людства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 4 : фото В. Попова


  Полсольство Туркменістану в Україні разом з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка 15 квітня організували Міжнародну науково-практичну конференцію "Туркмено-українські культурні взаємини", присвячену святкуванню 290-річчя великого туркменського ...
1562076
   Туркменські народні казки. – К., 1979. – 126с.
1562077
   Туркменські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1978. – 152с.
1562078
  Логашева Б.Р. Туркмены Ирана. / Б.Р. Логашева. – Москва, 1976. – 160 с.
1562079
  Дурдыев М.Б. Туркмены мира / М.Б. Дурдыев, Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1991. – 72с.
1562080
  Бабаджанов Р. Туркмены Тедженского оазиса в конце ХІХ - начале ХХ века (Ист.-єтногр. очерк) : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.07 / Бабаджанов Р. ; МГУ им М.В.Ломоносова, ист. ф-т. – Москва, 1973. – 25 с.
1562081
  Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья Каспийского моря. / А. Джикиев. – Ашхабад, 1961. – 156с.
1562082
  Бурмило І. Турковицька ікона Божої Матері // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Листопад (№ 11). – С. 5, 7


  Турковицька ікона Пресвятої Богородиці – велика святиня Холмщини і всієї України.
1562083
  Пилявский В.И. Турку / В.И. Пилявский. – Ленинград : Стройиздат, 1974. – 112 с.
1562084
  Кумисбаев У.Н. Турмагамбет Изтлеуов и его "Рустем-дастан" / У.Н. Кумисбаев. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
1562085
  Кожевников А.В. Турмалин-камень / А.В. Кожевников. – Москва-Л., 1927. – 163с.
1562086
  Кузьмин В.И. Турмалин и его использование при поисково-оценочных работах / В.И. Кузьмин. – М, 1979. – 269с.
1562087
  Юрк Ю.Ю. Турмалин из гранитоидов с Дереевки / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков, 1957. – С. 265-272. – Отд. оттиск
1562088
   Турмалин: (Рентгенография и типоморфизм). – Новосибирск : Наука, 1990. – 140с.
1562089
  Агафонова Т.Н. Турмалины Борщовочного кряжа : Дис... канд. геолого-минерал.наук: / Агафонова Т.Н.;. – Киев, 1946. – 57л. – Бібліогр.:л.1-10
1562090
  Таран М.М. Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження) / М.М. Таран, Є.В. Науменко, О.В. Андреєв // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 12-21. – ISSN 0204-3548
1562091
  Могильний А.В. Турмани над дахами / А.В. Могильний. – К, 1987. – 35с.
1562092
  Апостолска А. Турмант : роман / Алина Апостолска ; прев. од фр. jaзик и поговор К. Кулавкова. – Скопje : ТНИД Гурга, 2004. – 207 с. – (Едициjа "Меридиjани" ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-920-45-1
1562093
  Лукин А.Е. Турнейско-ранневизейский тектоно-седиментационный комплекс Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, С.Г. Вакарчук, П.М. Коржнев // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 7-16 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1562094
  Шутова Наталия Турнир "Волга-волга" успешно дебютировал : Удачное начало. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 20-21 : Фото
1562095
   Турнир дружбы. – М., 1965. – 150с.
1562096
   Турнир звезд: Монреаль - 79. – М., 1979. – 256с.
1562097
   Турнир мастеров с участием М.Эйве и Г.Кмоха. – М.-Л., 1935. – 146с.
1562098
   Турнир сильнейших шахматистов СССР в городе Пярну. – Таллин
1-12. – 1947. – 96 с.
1562099
  Квашнина Н.А. Турнир смекалистых / Н.А. Квашнина, Г.А. Никитина. – Саратов, 1966. – 27с.
1562100
  Хенкин В.Л. Турнир шахматных надежд / В.Л. Хенкин. – Москва, 1973. – 46 с.
1562101
   Турниры и матчи. – Москва
1-20. – 1950. – 160 с.
1562102
  Искандер Ю.А. Турниры кэли с примитивной группой автоморфизмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Искандер Ю.А.; АН БССР. Ин-тут математики. – Минск, 1980. – 5л.
1562103
  Голуб О.Б. Турнір "Найрозумніший" : за романом О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45
1562104
  Горовий О.В. Турнір "Юний країнознавець", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1562105
  Безносюк О. Турнір з більярду // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  У Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся Кубок університету з більярду "Комбінована піраміда" серед науково-педагогічних працівників, присвячений 180-ій річниці університету. Переможцем Кубка стала К.Г. Соловйова (кафедра фізичного виховання), друге ...
1562106
  Лис Ю.В. Турнір з географії як особлива форма учнівського змагання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 2-3 : фото
1562107
  Шиліна С.Л. Турнір з географії: досвід роботи миколаївських освітян // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 25-30
1562108
  Зеленська Л.І. Турнір з географії: з надією на майбутнє / Л.І. Зеленська, Я.Б. Олійник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 4-9 : фото
1562109
  Лазебник О. Турнір з тенісу КІМО-Open // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  15-16 жовтня на кортах спортивного комплексу "Льодовий стадіон" пройшов тенісний турнір КІМО-Open 2011.
1562110
   Турнір з футболу серед гуртожєитків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  У спорткомплексі нещодавно відбувся перший чемпіонат серед гуртожитків з міні-футболу. Організаторами свята були Первинна профспілкова організація за підтримки Голосіївської районної ради м.Києва. В турнірі брали участь 9 команд.
1562111
  Парубець В. Турнір знавців життєвого і творчого шляху І. Франка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52
1562112
   Турнір із футзалу // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...У спортивному комплексі в рамках Спартакіади "Бадьорість та здоров"я" відбувся турнір із футзалу серед команд професорсько-викладацького складу КНУ".
1562113
   Турнір із шахів "Дружба народів" // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  "...Завершився турнір із шахів "Дружба народів", організований факультетом навчання іноземних громадян. Блискучу перемогу здобув студент з Республіки Туркменістан Алішер Ачілов. Майстерність шахової гри виявили також представники з Азербайджану, ...
1562114
  Войцехівська О. Турнір міжнародного рівня // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32


  У журналістському середовищі відновлюються кращі спортивні традиції, організація спортивних заходів стає одним з пріоритетів у діяльності НСЖУ.
1562115
  Толпиго О.К. Турнір міст - Міжнародне математичне змагання // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
1562116
  Кожукало Н.В. Турнір робінзонів : 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-56.
1562117
   Турнір фізиків: замість хлопців поїхали дівчата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 19/20)


  Команда українських студенток представляла Україну на Міжнародному турнірнірі фізиків у Колумбії. КНУ імені Тараса Шевченка представляли три студентки - Дарина Сич, Анастасія Демидченко і Поліна Дімітрієва.
1562118
  Даценко Людмила Турнір юних географів: рекомендації до підготовки виступів команд : турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-41
1562119
  Литвиненко Ольга Турнір юних економістів в Острозі : турніри, олімпіади, конкурси / Литвиненко Ольга, Петрушенко Юрій // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 41-44 : Фото
1562120
  Задорожний М.П. Турнір юних економістів на Сумщині / М.П. Задорожний, О.О. Литвиненко, О.В. Олійник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 30-32 : фото
1562121
  Задорожний Микола Турнір юних економістів у Сумах : турніри, олімпіади, конкурси / Задорожний Микола, Литвиненко Ольга, Попов Володимир // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-24 : Табл.
1562122
  Філончук Зоя Турнір юних підприємців : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-23. – Бібліогр.: 4 назви
1562123
  Попов В.Д. Турнірний рух юних економістів на Сумщині / В.Д. Попов, А.П. Олех // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 22-25 : фото, табл.
1562124
  Булава Леонід Турнірні баталії юних географів у м. Комсомольську : Турніри, олімпіади, конкурси / Булава Леонід, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 35-38 : Фото, табл.
1562125
  Мандрика М. Туровський златоуст // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 74-76
1562126
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 11


  Образ тюрських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1562127
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 11


  Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1562128
  Кралюк П. Турок - не козак. Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 175-205. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1562129
  Богданова Светлана Туроператор - страховщик. Экзамен на прочность : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-15 : Фото
1562130
  Вакуленко Інна Туроператор "Анекс Тур" зібрав партнерів у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104 : фото
1562131
   Туроператор "Золотой путь" : Тверские древние просторы...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62 : Фото
1562132
   Туроператор Eray Tour прийшов до України : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 30 : Фото
1562133
  Птахів Семен Туроператори в дефіциті? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1562134
  Белоусова Маргарита Туроператорская и турагентская деятельность : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 36-37 : Фото
1562135
  Птахів Семен Туроператорський софт як генератор доходів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1562136
  Самойлов Юрій Туроператорські баталії: сценарій близького майбутнього // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1562137
  Птахів Семен Туроператорські новації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
1562138
  Чигир Любов Туроперейтинг дрейфує в онлайн // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1562139
   Турпотоки до України з Індії та Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
1562140
  Мисежников Стас Турпотоки утроятся. В обе стороны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1562141
   Турпотоки: возвращаемся к докризисным объемам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 69 : фото. – ISSN 1998-8044
1562142
  Киселевич Л.С. Туррилітіди верхнього альбу та сеноману України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Геологія ; Вип. 17)


  Родина гетероморфних амонітів - туррилітід - з"явилася у середньому альбі й проіснувала до кінця сеноману, а їх глобальне розповсюдження дозволяє успішно використовувати їх з метою міжрегіональної кореляції.
1562143
   Турсалон "Украина 2012" порадовал любителей зимнего отдыха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 42 : фото
1562144
   Турсалон "Україна"2013". Нові можливості українського туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 70-71 : фото
1562145
  Москаль Геннадій Турсезон на Закарпатті: з 1 січня по 31 грудня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22 : фото. – ISSN 1998-8044
1562146
   Турски документи за исторJата на македонскиот народ = Documents turcs sur l"histoire du peuple macedonien : Опширен пописен дефтер на Охридскиот санцак од 1583 година. – Скопjе : Матица македонска. – ISBN 9989-622-19-1
Т.8, кн.1 : Прев., ред. и коментар А.Стоjановски. – 2000. – 680с.
1562147
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
1. – 1963. – 170 с.
1562148
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
2. – 1966. – 196с.
1562149
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
3. – 1969. – 244с.
1562150
   Турски документи за македонската историjа. 1800-1803. – Скопjе
1. – 1951. – 170с.
1562151
   Турски документи за македонската историjа. 1803-1808. – Скопjе
2. – 1953. – 204с.
1562152
   Турски документи за македонската историjа. 1809-1817. – Скопjе
1. – 1955. – 121с.
1562153
   Турски документи за македонската историjа. 1818-1847. – Скопjе
4. – 1957. – 192с.
1562154
   Турски документи за македонската историjа. 1827-1839. – Скопjе
5. – 1958. – 220с.
1562155
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1620-1650). – Скопjе, 1961. – 128с.
1562156
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1650-1700). – Скопjе, 1961. – 140с.
1562157
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1725-1775). – Скопjе, 1979. – 275с.
1562158
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1775-1810). – Скопjе, 1980. – 189с.
1562159
  Поленаковик Х. Турските елементи во ароманскиот = Turkish elements in Aromanian : докторска дисертациjа одбранета во 1939 година на Филозофског факултет во Загреб / Харалампие Поленаковик ; Македонска акад. на науките и уметностите ; [уред. З. Тополиньска]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 205 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 9-12. – ISBN 978-9989-101-87-8
1562160
   Турските завоевания и сьдбата на балканските народи, отрезани в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. – Велико Тьрново, 1992. – 370 с.
1562161
  Снегаров И. Турското владичество пречка за културното развитие на бьлгарския народ и другите балкански народи / И. Снегаров. – София, 1958. – 244 с.
1562162
  Ротта И.К. Турубулентный пограничный слой в несжигаемой жидкости / И.К. Ротта. – Л., 1967. – 232 с.
1562163
  Шумяцкий Я. Туруханка / Я. Шумяцкий. – М., 1925. – 132с.
1562164
  Цомакион Н.А. Туруханские говоры в их истории в современном состоянии. / Н.А. Цомакион. – Красноярск, 1966. – 495с.
1562165
  Васильев П.А. Турухтанные острова / П.А. Васильев. – Ленинград, 1986. – 316с.
1562166
  Харламова Татьяна Турфирма "Нева": технологический прорыв : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 20-21 : Фото
1562167
  Птахив Семен Турфирмы - за честный бизнес : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 42-43 : Фото. – ISSN 1998-8044
1562168
   Турфірма, відома як One2Go,позбулася ліцензії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126 : фото
1562169
  Терентьев Владимир Турфорум АЛТУ способствует оздоровлению отрасли : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 57. – Библиогр.: Фото
1562170
   Турхолдинг "Карелия": OLL in ONE : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-57 : Фото
1562171
  Самыловский И. Турция - вотчина Уолл-стрита / И.В. Самыловский. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 80 с.
1562172
  Хамдохов С.А. Турция - Иран: начало "холодной войны" или временное похолодание в отношениях? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 12 (665). – С. 49-51. – ISSN 0321-5075
1562173
  Рык Евгений Турция - официальный партнер Mitt : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17 : Фото
1562174
  Родионов А.А. Турция - перекресток судеб : воспоминания посла / А.А. Родионов. – Москва : Международные отношения, 2006. – 280 с., ил. [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7133-1260-7
1562175
  Гаджиев А.Г. Турция - Союз для Средиземноморья: долгая помолвка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
1562176
  Мельник А. Турция / А. Мельник. – М., 1937. – 219с.
1562177
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – Москва, 1940. – 159с.
1562178
  Матвеев С.Н. Турция / С.Н. Матвеев. – Москва-Ленинград, 1946. – 215с.
1562179
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – Москва, 1949. – 309с.
1562180
  Новоселов Н.А. Турция / Н.А. Новоселов. – Москва, 1951. – 40 с.
1562181
  Лудшувейт Е.Ф. Турция / Е.Ф. Лудшувейт. – Москва, 1955. – 400с.
1562182
  Сутягин П.Г. Турция / П.Г. Сутягин. – Ленинград, 1957. – 47с.
1562183
  Зикмунд И М.Г. Турция / И М.Г. Зикмунд. – Прага, 1962. – 14с.
1562184
  Моисеев П.П. Турция / П.П. Моисеев, М.А. Гасратян. – Москва, 1965. – 158 с.
1562185
  Новичев А.Д. Турция / А.Д. Новичев. – Москва, 1965. – 271с.
1562186
  Миллер А.Ф. Турция : Актуальные проблемы новой и новейшей истории / А.Ф. Миллер. – Москва, 1983. – 277с.
1562187
  Кондакчан Р.П. Турция / Р.П. Кондакчан. – Ереван, 1983. – 238с.
1562188
  Гачечиладзе Р.Г. Турция / Р.Г. Гачечиладзе. – Москва : Мысль, 1983. – 125 с. – (У карты мира)
1562189
   Турция. – М., 1984. – 255с.
1562190
   Турция // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 68-95
1562191
   Турция : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 58-59 : Іл.
1562192
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 48-51 : Іл.
1562193
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 46-47 : Фото
1562194
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 46-47 : Фото
1562195
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 30-31 : Фото
1562196
  Данилов В.И. Турция 80-х / В.И. Данилов. – Москва, 1991. – 189с.
1562197
  Миллер А.Ф. Турция в 1918-1923 гг. : стеногр. лекции, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 9)
Лекция 9 : Турция в 1918-1923 гг. : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / А.Ф. Миллер. – 1944. – 31, [1] с. – В кн.: Курс всеобщей истории. Новейшая история. Лекция 9. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1562198
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1939 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1952. – 31с.
1562199
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1956 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1956. – 54с.
1562200
  Миллер А.Ф. Турция в 1924-1944 гг. : стеногр. лекции, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 30)
Лекция 30 : Турция в 1924-1944 гг. : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / А.Ф. Миллер. – 1945. – 39, [1] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1562201
  Лавров Н.М. Турция в 1939-1951 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 35с.
1562202
  Павлович М. Турция в борьбе за независимость / М. Павлович, Гурко-Княжин. – М., 1925. – 152с.
1562203
  Давидова С. Турция в българската литература 1878 - 1978 : Анотирана библиография / С. Давидова. – София, 1979. – 251с.
1562204
  Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. / Е.Ф. Лудшувейт. – Москва, 1966. – 387с.
1562205
  Азимов Т.В. Турция в международных отношениях 1918-1922 гг. : дис. ... канд. ист. наук / Азимов Тельман Вахабович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 323 л. – Библиогр. : л. 306-323
1562206
  Азимов Т.В. Турция в международных отношениях 1918-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Азимов Тельман Вахабович ; Киев. нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1562207
  Ганусец А.И. Турция в межсоюзнических отношениях в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 90-99. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
1562208
  Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок : 1908-1918 гг. / Г.З. Алиев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1972. – 388 с. – Библиогр.: с. 361-387
1562209
  Ульченко Н. Турция в свете двойных парламентских выборов 2015 года // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 84-94. – ISSN 0131-2227
1562210
  Киреев Н.Г. Турция вчера и сегодня / Н.Г. Киреев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1562211
  Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир / В.И. Шеремет. – М, 1975. – 226с.
1562212
  Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 6 (635). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
1562213
  Костелянец С.В. Турция и Африка: сотрудничество развивается // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1562214
  Аталиев М.Б. Турция и Балкинский пакт. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Аталиев М.Б.; АН АЗССР. – Баку, 1981. – 26л.
1562215
  Савельев Владимир Турция и Египет теряют, Россия - на уровне прошлого года : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 10
1562216
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1914 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 39 с.
1562217
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1918 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1950. – 48с.
1562218
  Кырымлы Х. Турция и мусульмане Советской России. 1921-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-153. – ISSN 0042-8779
1562219
  Иванова И.И. Турция и события на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 6-9. – ISSN 0321-5075
1562220
  Иванова И. Турция и события на Ближнем Востоке // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 133-140. – ISSN 1998-1813
1562221
  Кудряшова И.В. Турция как феномен современности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 125-150
1562222
  Корицкий А.А. Турция кистью современных российских художников / А.А. Корицкий, С.А. Корицкий // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 63-65. – ISSN 0321-5075
1562223
  Сергеева Елена Турция ламает стереотипы : Новые маршруты в обход пляжей. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 44 : Фото
1562224
  Шеремет В.И. Турция на заключительном этапе восточного кризиса 20-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Шеремет В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 18л.
1562225
  Туран Илтер Турция на подъеме: От неразвитой страны к региональной державе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 113-128. – ISSN 1998-1813
1562226
  Надеин-Раевский Турция на пороге непростого выбора // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 110-125. – ISSN 0130-9625
1562227
  Черніков І.Ф. Турция на рубеже XX-XXI веков : [Рецензія] // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-205. – ISSN 1608-0599
1562228
   Турция накануне и после Полтавской битвы. – М., 1977. – 103с.
1562229
  Чанга Ахмет Турция непляжная: перспективы направления : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 64-68 : Фото
1562230
  Попов Л. Турция первой построит электростанцию нового типа // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 14-16. – ISSN 2073-9117
1562231
  Йилдиз Берат Турция под другим углом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1562232
  Шлыков П.В. Турция после выборов 2011 г.: парадоксы политического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-28. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1562233
  Сулейманов А.В. Турция, Иран и палестинский вопрос // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 0869-1908
1562234
  Чубрикова О.А. Турция, которую мы не знаем / Ольга Чубрикова ; [худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 254, [1] с. : ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5586-6
1562235
  Смирнов В.П. Турция. / В.П. Смирнов. – М., 1956. – 96с.
1562236
  Скорина Артем Турция. 7 причин увидеть Каппадокию / Скорина Артем, Прончаков Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 24-30 : фото
1562237
   Турция. D Maris Bay. Другая Турция // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 40-43 : фото
1562238
   Турция. Версия для мобильных // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 68-73 : фото
1562239
  Разливаев А.А. Турция. Возрождение религиозных общин // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 29-34. – ISSN 0321-5075
1562240
  Думко Наталья Турция. Вот Вам и Ван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 130-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1562241
  Разливаев А.А. Турция. Исламисты и армия. Кто кого? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1562242
   Турция. История и современность. – М., 1988. – 262с.
1562243
   Турция. Как правильно отдохнуть // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
1562244
  Телевной Игорь Турция. Каппадокия. Полеты во сне и наяву // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 32-37 : фото
1562245
  Ульченко Н.Ю. Турция. Кризис: надежды и риски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1562246
   Турция. На карте сердца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 64-65 : фото
1562247
  Сехина Екатерина Турция. Пещерное сознание / Сехина Екатерина, Чалапов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 42-50 : фото
1562248
  Задорожный Олег Турция. По следам Ноя // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 68-73 : фото
1562249
  Князева Елена Турция. Подать на десятое / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 70-72 : фото
1562250
  Фадеева И.Л. Турция. Противостояние исламизации и секуляризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1562251
  Овчинникова Наталия Турция. Священные животные озера Ван. Ванские кошки разноглазые водоплавающие. Белые и пушистые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 92-98 : фото
1562252
  Овчинникова Наталия Турция. Сокровища Урарту // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 22-29 : фото
1562253
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген
1562254
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 52-58 : фото
1562255
  Князева Елена Турция. Хлебное место / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 58-60 : фото
1562256
  Крачковская Светлана Турция. Что за чудо Каппадокия? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 16-19 : фото
1562257
  Князева Елена Турция.. Открыть огонь! / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 74-76 : фото
1562258
  Дагаева Надежда Турция: горячий сезон - 2007 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-61 : Фото
1562259
  Масумова Н. Турция: задача вступления в ЕС как фактор экономического развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
1562260
  Сотниченко А. Турция: Ислам и особенности национальной модернизации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 94-98. – ISSN 1998-1813
1562261
  Самойлов Юрий Турция: как здоровье? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1562262
  Киреев Н. Турция: неудачи радикального исламизма и успехи умеренного // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 108-131. – ISSN 1998-1813
1562263
   Турция: новые тенденции экономического развития в 80-е годы. – М., 1991. – 314с.
1562264
  Корицкий А. Турция: новый президент, новый парламент, новое правительство // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075
1562265
  Долотова О. Турция: от электронной библиотеки к электронному государству // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 28-32. – ISSN 1029-7200


  В статье анализируется развитие электронных информационных систем Турции, их использование в работе органов государственного управления, университетов, школ, библиотек. Раскрыты позиции работы турецких библиотек в сотрудничестве с Международной ...
1562266
  Уразова Е.И. Турция: проблемы финансирования экономического развития / Е.И. Уразова. – Москва, 1974. – 272 с.
1562267
  Губанов Н. Турция: путь в Европу через Германию // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0321-5075


  Турція і ЄС
1562268
  Кульпанова Ольга Турция: сквозь пух и перья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 42-44 : фото
1562269
  Йилдиз Берат Турция: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 59 : фото. – ISSN 1998-8044
1562270
  Ульянченко Н.Ю. Турция: финансовая стабильность под угрозой? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 75-87. – ISSN 0869-1908


  К вопросу о попытке введения бюджетного правила.
1562271
  Жадько В. Турчак Степан (Стефан) Васильович (- диригент) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 876. – ISBN 978-966-8567-14-8
1562272
  Нейкова Ружа Туръ/Тейри/Тангра / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 40-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1562273
  Залиханов М.Ч. Туры Кабардино-Балкарии, особенности биологии и их воздейственное значение : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Залиханов М.Ч.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1562274
  Максимов В.Г. Туры мои златорогие: пересказы рус. нар. баллад / В.Г. Максимов. – Л., 1989. – 153с.
1562275
   Турэкспообзор : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-35 : Фото
1562276
  Рзаев А.К. Туси. / А.К. Рзаев. – М., 1990. – 156с.
1562277
  Рудов В.С. Тусклое золото : повесть / В.С. Рудов. – Минск : Изд-во "Беларусь", 1964. – 128 с.
1562278
  Енджеевский М. Тусовка / М. Енджеевский. – М., 1990. – 315с.
1562279
  Космолінська Наталія Тустань. Ожиле середньовіччя : Від свята до свята / Космолінська Наталія, Введенський Олег // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-82 : Фото
1562280
  Ільченко Володимир Тут був фюрер // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 104-109 : фото
1562281
  Павлюк І. Тут було колись море : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 9. – С. 44-70. – ISSN 0868-4790
1562282
   Тут вивчатимуть електроніку, космос та авіацію // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  На базі Харківської політехніки розпочав роботу Українсько-турецький координаційний центр науково-технічних досліджень.
1562283
  Лісова Л. Тут вивчають і досліджують код нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 4 січня (№ 2). – С. 9


  У 2020-му Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини виповниться 90 років. Серед десяти факультетів, які нині функціонують в університеті, особливе місце посідає факультет української філології.
1562284
  Єфименко В. Тут вивчають теємниці неба // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Виповнилося 165 років Астрономічній обсерваторії. Хоча точної дати її офіційного відкриття немає, з документів відомо, що 9 лютого 1845 р. архітектор Беретті доповів Правлінню університету Св. Володимира про закінчення будівництва обсерваторії, а 3 ...
1562285
  Гедзик А. Тут виховують людину майбутнього / записала Лідія Лісова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 96). – С. 13


  Перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розповідає про міжнародні проєкти в яких бере участь університет.
1562286
  Слабошпицький М. Тут він справді такий, як є... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 174-177. – ISSN 0208-0710


  Василь Бондар і його проза
1562287
  Матвійчук Ю. Тут готують найкращих банкірів : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 17-18
1562288
  Скопенко В. Тут готують національну еліту. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - переможець Рейтингу, володар "Кришталевого Рогу Достатку" // Золота фортуна : золота енциклопедія сучасності: науково-популярний ілюстрований журнал. – Київ, 2000. – груд. 2000/берез. 2001. – С. 433-439. – ISBN 966-7277-79-8
1562289
  Растопчина-Шаховська Тут досліджують зорі й далекі Галактики // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Про Науково-дослідний інститут " Кримська астрофізична обсерваторія", створену у 1945 році, яка за рішенням КМУ у 2012 р. приєднана до КНУ імені Тараса Шевченка. Про плідний діалог між колективом обсерваторії та керівництвом КНУ імені Тараса Шевченка.
1562290
  Шевченко О. Тут жив великий поет. До 80-річчя першого музею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 1, 5
1562291
  Войцехівська О. Тут живуть творчість і працелюбність // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 15-17
1562292
  Колобкова Е.О. Тут жила Леся Українка (Про музей великої письменниці в м.Києві) / Е.О. Колобкова. – К., 1963. – 52с.
1562293
  Светлов И.А. Тут звери вовсе не при чем! / И.А. Светлов. – Тула, 1958. – 64с.
1562294
  Орленко П. Тут зупинилося серце Шевченка // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 148-151. – ISSN 0869-3587
1562295
  Баранов В. Тут і сьогодні : [статті та есеї] / Віктор Баранов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 342, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-489-178-0


  У пр. №1727642 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1562296
   Тут і тепер : Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, розповідають про себе. – Київ : Бланк-Прес, 2000. – 112с. – ISBN 966-95825-0-4
1562297
  Іванишин П. Тут і тепер: місія інтелігента : Той, хто відтворив Могилянку:Зб. до 6о-ліття В"ячеслава Брюховецького // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 229-237. – ISSN 0042-9422
1562298
  Пилипенко Г.-Г. Тут Максиміліан виховував дух і думку // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 170). – С. 20


  До сторіччя легендарного Будинку Волошина в Коктебелі в Національному художньому музеї розгорнуто виставку.
1562299
   Тут ми відпочиваємо. – Сімферополь, 1977. – 6с.
1562300
  Лоусон Г. Тут місце не для жінки, та інші новели / Г. Лоусон. – Київ, 1970. – 181 с.
1562301
  Яворівський В.О. Тут на землі : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1976. – 168 с.
1562302
  Писана Н. Тут на них усе-таки чекають // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 лютого (№ 22). – С. 3


  "Як спрацьовує стратегія залученя молоді з тимчасово окупованих Донбасу та Криму до українських навчальних закладів".
1562303
  Клименко Н. Тут навіть згаслі мови - як тепла долоня понад віки (про унікальний музей зі статусом навчального) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-40


  Про лінгвістичний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
1562304
  Чишко В. Тут народжується біографічний словник України // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 298-302. – ISSN 0869-3587
1562305
  Губерський Л.В. Тут народжується дипломатія : [Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 60 років] // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2004. – Вип. 4 : за 2003 рік. – С. 81-92. – ISBN 966-7522-07-5
1562306
  Бондар В. Тут народжуються майбутні Сухомлинські... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 3


  Про педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
1562307
  Шевченко С. Тут не вживається мова агресора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Тема російсько-української війни домінувала на традиційному круглому столі "Культура мови - культура нації", що проводив Всеукраїнський благодійний фонд "Журналістська ініціатива". Майданчик для спілкування колег, як і в попередні кілька років, надав ...
1562308
  Губерський Л.В. Тут плекається національна еліта [виступ на урочистому засіданні в палаці "Україна"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1562309
  Андрос О.Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. – Київ : LAT&K, 2009. – 54 с. – ISBN 978-966-2944-41-9
1562310
   Тут раді добрим людям / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Делегація КНУТШ на чолі з ректором Л.В. Губерським відвідала Житомирський обласний будинок для дітей- сиріт, яким опікується університет. Разом з ректором до малят приїхали директор Інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, декан юридичного ...
1562311
   Тут розквітають таланти // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7 : фото


  Про Молодіжний центр культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка.
1562312
  Кучинський М. Тут Рось тобі камінчиків напмила // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 277-279. – ISBN 966-7522-09-1
1562313
  Князева Елена Тут рыбу заворачивали / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 76-78 : фото
1562314
  Петрушенко М. Тут смерть служила життю // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 198). – С. 12


  "... Громадськість столиці відзначила 160 років Анатомічного театру Університету Святого Володимира."
1562315
  Карп"юк А. Тут усе світе... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)


  З нагоди 370-ліття битви під Берестечком.
1562316
  Волкова Г. Тут учать долати бідність. І дають гроші на бізнес // Україна молода. – Київ, 2024. – 24 січня (№ 4)


  Міжнародний інститут розвитку громад у Полтаві: учать долати бідність і дають гроші на бізнес. У жовтні минулого року стартувало навчання у МІРГ — Міжнародному інституті розвитку громад. Освітній хаб розмістився у просторому підвальному приміщенні по ...
1562317
  Егоров Б. Тут что-то есть / Б. Егоров. – Магадан : Магаданское кн.изд-во, 1958. – 87 с.
1562318
  Лиховид І. Тут чути, як обертається Земля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 6 : фото


  Київська астрономічна обсерваторія святкує 70-річний ювілей: завершує ремонт, вивчає темну енергію та...обороняється від забудовників.
1562319
  Карпенко В.О. Тут, біля самого моря / В.О. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 276 с.
1562320
  Бирштейн А.И. Тута и все остальные : рассказы / Александр Бирштейн. – Одесса : Астропринт, 2016. – 182, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-164-8
1562321
  Конюшев К.В. Тутаев. / К.В. Конюшев. – Ярославль, 1989. – 158с.
1562322
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1976. – 152с.
1562323
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – 2-е изд. – М, 1979. – 152с.
1562324
  Цулейскири Н.А. Тутарчела : роман / Нодар Цулейскири ; пер. с груз. М.Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 239 с.
1562325
  Зияэддин-Нехшебий Тути - намэ / Зияэддин-Нехшебий. – Москва. – 136 с.
1562326
   Тутковський (Тутківський) Павло Аполонович (1858-1930) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486-487. – ISBN 978-966-439-754-1
1562327
  Геник С. Тутковський Павло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 242 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1562328
  Шаров І. Тутковський Павло Аполлонович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 410-414. – ISBN 966-7217-54-Х
1562329
   Тутковський Павло Аполлонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 104-105. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1562330
  Гаврилюк Л. Тутковський Павло Аполлонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 248-251. – ISBN 966-02-3530-5
1562331
  Шемета Ю.М. Тутковський Павло Аполлонович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 415-419. – ISBN 978-966-8653-95-7
1562332
  Короткий В. Тутковський Павло Аполлонович (1858-1930) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 444. – ISBN 5-7707-1062-4
1562333
   Тутковський Павло Аполлонович (1858-1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 517. – ISBN 978-966-933-054-3
1562334
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148-149.
1562335
   Тутковський Павло Аполонович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 274-275 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1562336
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284. – ISBN 978-966-439-961-3
1562337
   Тутковський Павло Аполонович (1858-1930) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161-162. – ISBN 966-95774-3-5
1562338
   Тутковський Павло Апполонович (1858 - 1930) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 472. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1562339
  Плаксина А.С. Тутовая пяденица Apochemia cinerarius Erach - вредитель древесных пород в Юго-Восточном Казахстане : Автореф. дис. ... канд.биол. наук / Плаксина А.С. – Алма-Ата, 1952. – 11 с.
1562340
  Федоров А.И. Тутоводство / А.И. Федоров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1954. – 408 с.
1562341
  Керн Э Э. Тутовое дерево / Э Э. Керн, . – Л, 1932. – 92с.
1562342
  Габиль И. Тутовое дерево / И. Габиль. – Москва, 1981. – 80с.
1562343
  Анучин А.В. Тутовый шелкопряд.Улучшение и разведение пород / А.В. Анучин. – Ленинград-Москва, 1931. – 296с.
1562344
  Николаева О. Тутти // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 33-101. – ISSN 0130-7673
1562345
  Победоносцев В.Г. Тутти Кванти / В.Г. Победоносцев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 288с.
1562346
   Тутунджан Джанна Таджатовна. Выставка произведений. – М., 1983. – 8с.
1562347
   Тутунов Андрей Андреевич. Заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1977. – 10с.
1562348
  Клюкина П. Туфли : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 93-100. – ISSN 0130-7673
1562349
  Маламуд Б. Туфли для служанки / Б. Маламуд. – Москва, 1967. – 270с.
1562350
  Миропольская В.С. Туфли с пряжками / В.С. Миропольская. – Л., 1991. – 60с.
1562351
  Камерич М. Туфлі до вручення "Оскара" = Cipele za dodjelu Oscara : [повість] / Меліна Камерич ; [пер. з босн. К. Калитко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 185, [3] с. – Пер. вид. : Cipele za dodjelu Oscara / Melina Kameric. Sarajevo, 2009. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Боснія і Герцеговина). – ISBN 978-966-03-7204-7
1562352
  Константінов Г. Туфо-Рудий / Г. Константінов. – К., 1992. – 181с.
1562353
  Ацагорцян З.А. Туфы и мраморы Армении / З.А. Ацагорцян, О.А. Мартиросян ; Армян. науч.-исслед. ин-т стройматериалов и сооружений. – Ереван, 1962. – 159 с. – Библиогр.: с. 152-154
1562354
  Никулин Л.В. Тухачевский : Биографический очерк / Л.В. Никулин. – Москва : Военное издательство, 1963. – 198 с.
1562355
  Соколов Б.В. Тухачевский / Борис Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 448 с., [ 32 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1304 (1104)). – ISBN 978-5-235-03057-2
1562356
   Тухля: бойківське село, яке зупинило монгольську навалу / П О. Судіна, М.С. Луців, Т.С. Щекун, О.М. Максимів, С.М. Хом"як // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4-9. – ISSN 2519-4429
1562357
  Козловский Бореслав Туча контроля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
1562358
  Хазиахметов Ш.С. Туча над деревенькой: Повести и рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Уфа, 1991. – 493с.
1562359
  Короткий В. Тучапський Павло (1869-1922) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445. – ISBN 5-7707-1062-4
1562360
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 17с.
1562361
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1976. – 303с.
1562362
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер / В.В. Карпенко. – Москва, 1977. – 575с.
1562363
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер : Роман / В.В. Карпенко. – Москва : Патриот, 1991. – 574с.
1562364
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1957. – 427с.
1562365
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1975. – 351с.
1562366
  Сахнин А.Я. Тучи на рассвете / А.Я. Сахнин. – Москва, 1990. – 431с.
1562367
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – Москва, 1961. – 93с.
1562368
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 56с.
1562369
  Гаврутто П. Тучи над городом / П. Гаврутто : Молодая гвардия, 1963. – 304 с.
1562370
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1965. – 272с.
1562371
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1968. – 256с.
1562372
  Амлинский В.И. Тучи над городом встали : повесть, рассказы / В.И. Амлинский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с. : ил.
1562373
  Петрухин А.А. Тучи над Сельвой: докум. повесть / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1984. – 96с.
1562374
  Сирге Р.И. Тучи рассеялись : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 231 с.
1562375
  Лудемис М. Тучи сгущаются... Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва, 1959. – 320с.
1562376
   Тучина, Наталия Яковлевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1562377
  Рабенчук О. Тучинський Віталій Анатолійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 241. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1562378
  Тютюнник Г.М. Тучка солнце не закроет : повесть / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1959. – 148 с.
1562379
  Воробьева Н. Тучные клетки грызунов. (Морфология, гистохимия, ультраструктура) : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьева Н.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физиол. – Новосибирск, 1970. – 23л.
1562380
  Беляков В.А. Тушение и перенос энергии электронного возбуждения в хемилюминесцентных реакциях окисления органических вещств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Беляков В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 21л.
1562381
  Сандул Георгий Александрович Тушение флуоресценции и запись информации на пленках антрацена и твердых растворах антрацена в полиэтилене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сандул Георгий Александрович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1980. – 19л.
1562382
  Хомяк Иванна Васильевна Тушение фотолюминесценции сульфида цинка электрическим полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомяк Иванна Васильевна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1562383
  Хан-Магометова Тушение фотолюминисценции при облучении электронами и прередача энергии в молекулярных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Хан-Магометова Ш.Д.; Ан СССР.Физ.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1562384
  Мельниченко Анастасія Тушеті. Подорож у минуле : Грузія/спецрепортаж / Мельниченко Анастасія, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 46-50 : Фото
1562385
  Есипов Г.В. Тушинский вор (окончание) : С рис. древнего дома мещанина Коробова в Калуге / Сост. Г.В. Есиповым. – Москва : Изд. А. Мартынова ; Тип. Бахметева
Вып. 10 : Русские достопамятности. – 1863. – [2], 17-31 с., 1 л. ил. : ил.
1562386
  Гомберг Дмитрий Тушинский путь : экспедиция / Гомберг Дмитрий, Бегишева Алия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
1562387
  Виноградов Б.С. Тушканчики / Б.С. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1937. – 197с.
1562388
  Фокин И.М. Тушканчики / И.М. Фокин. – Ленинград, 1978. – 183с.
1562389
  Громов И.М. Тушканчики (Rodentia, dipodidae) из куяльницких отложений юга Украины / И.М. Громов, А.И. Шевченко. – Л.
4. – 1961. – 976-979с.
1562390
   Тушканчики фауны СССР. – Ташкент : Фан
2. – 1988. – 140с.
1562391
  Осипов В.Е. Туя / В.Е. Осипов. – М, 1988. – 71с.
1562392
  Дуке Х. Туябугузские поселения бургулюкской культуры / Х. Дуке. – Ташкент, 1982. – 96с.
1562393
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду - 2 : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-79 : Фото
1562394
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-108 : Фото
1562395
  Карташова Т.В. Тхумри в Северной Индии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 69-71. – ISSN 0321-5075


  Музыкальная культура Северной Индии : феномен - вокальный жанр тхумри ("облегченная" классика)
1562396
  Марущенко Є. ТЦУ: 7 трендів 2017 р. / Є. Марущенко, О. Сапрунова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 18-19
1562397
  Фролов М.И. Тщетные потуги. / М.И. Фролов. – Л, 1986. – 106с.
1562398
  Попов Д.Д. Търговски енциклопедичен речник / Деян Попов. – 3-то доп. изд. – София : СИЕЛА, 1998. – 407, [1] c. : табл. – ISBN 954-649-111-Х
1562399
  Мавалски А. Търговски маркетинг / Атанас Димитров Мавалски ; Университет за национално и световно стопанство. – 2-ро преработено и допълнено изд. – София : Стопанство, 1997. – 160 с.
1562400
   Тържество на словото.Златният век на българската книжнина : Летописи,жития,богословие,риторика,поезия. – София : AGATA, 1995. – 327с. – ISBN 954-540-005-6
1562401
  Ковачев Н. Търново--велико Търново / Н. Ковачев. – София, 1968. – с.541-565
1562402
  Николова Янка Търново : Пътеводител / Николова Янка, Тунев Трифон. – София : Наука и изкуство, 1958. – 83с.
1562403
   Търновска книжовна школа. – София
Т. 2. – 1980. – 627 с.
1562404
   Търновска книжовна школа (антология). – Велико Търново, 1987. – 260 с.
1562405
  Радев И. Търновска хроника 1800-1835 / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1993. – 231 с.
1562406
  Чавдарова В. Търсим те, Альоша! / В. Чавдарова. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 178 с.
1562407
  Пухначев В.М. Ты -- в сердце у меня. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1970. – 199с.
1562408
  Сафронов В.М. Ты - гражданин Советского Союза / В.М. Сафронов. – Москва, 1978. – 127 с.
1562409
  Беляев М.А. Ты - единственная : лирика / Михаил Беляев ; [худож. М. Эльконина]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 136 с.
1562410
  Акимкулов Е. Ты - мой светлый мир : повести и рассказы : пер. с каз. / Еркинбай Акимкулов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 160 с.
1562411
  Ремез О.Я. Ты - режиссер / О.Я. Ремез. – Москва, 1964. – 160с.
1562412
  Коновалов Е.Д. Ты - сильнее воды! / Е.Д. Коновалов. – М., 1983. – 127с.
1562413
   Ты - спорторганизатор. – М., 1975. – 167с.
1562414
  Друнина Ю.В. Ты -рядом. / Ю.В. Друнина. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 96 с.
1562415
   Ты + мы. – Магадан, 1986. – 167с.
1562416
  Реутов С.И. Ты + Я-. / С.И. Реутов, О.Л. Штраус. – Пермь, 1990. – 206с.
1562417
  Рамирес С. Ты боишься крови? / С. Рамирес. – М, 1985. – 236с.
1562418
  Тормосов П.Н. Ты будешь жить / П.Н. Тормосов. – Минск, 1960. – 74с.
1562419
  Нагибин Ю.М. Ты будешь жить. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1974. – 367с.
1562420
  Талвир А. Ты будешь инженером : повесть / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. М.Никитина. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1954. – 196 с.
1562421
   Ты будешь коммунистом. – Москва, 1962. – 247с.
1562422
  Геген-Дрейфюс Ты будешь рабочим / Геген-Дрейфюс. – Л, 1936. – 312с.
1562423
  Тохман В. Ты будто камни грызла... // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С. 144-209. – ISSN 1130-6545
1562424
  Маймулов С. Ты в груди у меня : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Ю.Александров. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 144 с.
1562425
  Друнина Ю.В. Ты вернешься. / Ю.В. Друнина. – М, 1968. – 94с.
1562426
  Новиков А.Н. Ты взойдешь, моя заря! Роман (о М.И.Глинке). / А.Н. Новиков. – М., 1953. – 595с.
1562427
  Соколов В.А. Ты видел Новгород?.. / В.А. Соколов. – Л., 1984. – 126с.
1562428
  Давыдов Э.М. Ты все, чт о есть : стихи,поэмы / Э.М. Давыдов. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 156 с.
1562429
  Атнабаев Ангам Ты всегда со мной : стихи и поэма / Ангам Атнабаев ; авториз. пер. с башкирского. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1972. – 64 с. – (Библиотечка башкирской поэзии)
1562430
  Янковая О. Ты выдумал меня... // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2009. – № 8. – С. 54-61.


  А. Ахматова і М. Гумільов
1562431
  Кузьмина Л.А. Ты да я, да все мы вместе / Л.А. Кузьмина. – М, 1975. – 176с.
1562432
  Смирнов С.В. Ты да я, да мы с тобой : стихотворения, поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 256 с.
1562433
  Громыко В.Г. Ты да я... / В.Г. Громыко. – Куйбышев, 1990. – 223с.
1562434
   Ты должен обещать. – М., 1978. – 47с.
1562435
  Михеев Ю. Ты дороже всего, человек / Ю. Михеев, А. Малашенко. – Кишинев, 1963. – 48с.
1562436
  Борискин Н.М. Ты еще полюбишь, Росица... : рассказ / Н.М. Борискин. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 38 с. – (Новые рассказы)
1562437
  Маргарян А.А. Ты ждал меня : стихи / Аршалуйс Маргарян ; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
1562438
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – Москва, 1966. – 240с.
1562439
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 256с.
1562440
   Ты живешь для народа. – М., 1955. – 191с.
1562441
  Полуян В.П. Ты живешь среди людей. / В.П. Полуян. – М., 1963. – 102с.
1562442
  Попов В.А. Ты за все в ответе. / В.А. Попов. – Краснодар, 1963. – 333с.
1562443
  Тормоудссон У. Ты здесь живешь? / У. Тормоудссон. – М, 1989. – 189с.
1562444
  Абу-Бакар Ахмедхан Ты земле, человек, поклонись : [сборник] / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва : Современник, 1985. – 222 с.
1562445
  Венцлова А.Т. Ты знаешь край... : итал. стихи / А.Т. Венцлова; пер. с лит. Л.Миль. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
1562446
  Канторович В.Я. Ты и Вы / В.Я. Канторович. – Москва, 1960. – 80 с.
1562447
  Канторович Я В. Ты и Вы / Я В. Канторович, . – 2-е изд. – Москва, 1970. – 110 с.
1562448
  Наумов А.В. Ты и закон / А.В. Наумов. – М, 1974. – 79с.
1562449
  Пирогова И.Ю. Ты и никто другой: Очерки и ст. / И.Ю. Пирогова. – Москва, 1984. – 47с.
1562450
  Дворкин И. Ты и Оно. По следам М.Бубера и З. Фрейда // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.141-158. – ISSN 0042-8744
1562451
  Успенский Л.В. Ты и твое имя / Л.В. Успенский. – Ленинград : ДЕТГИЗ, 1960. – 294 с.
1562452
  Успенский Л.В. Ты и твое имя. Имя дома твоего. / Л.В. Успенский. – Л., 1972. – 573с.
1562453
  Серебровская Е.П. Ты и твой дед. / Е.П. Серебровская. – Л, 1975. – 79с.
1562454
  Линкова Я И. Ты и твоя книга / Я И. Линкова, . – М., 1975. – 139с.
1562455
  Орлова Т. Ты и я / Т. Орлова. – Минск, 1969. – 240с.
1562456
   Ты и я. – М., 1988. – 367с.
1562457
  Рудерман М.И. Ты лети с дороги, птица... / М.И. Рудерман. – Москва, 1966. – 119с.
1562458
  Заяц А.С. Ты лучше всех / А.С. Заяц. – М., 1970. – 96с.
1562459
  Муратов В.В. Ты люби. / В.В. Муратов. – Ростов н/Д, 1965. – 268с.
1562460
  Шифрина Ю.Я. Ты любишь меня, мама? / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1989. – 176с.
1562461
  Балтрунас А. Ты меня зовешь? : роман / А. Балтрунас; пер. с лит. Г.Канович. – Вильнюс : Vaga, 1978. – 323 с.
1562462
  Безорудько В.Г. Ты меня любишь, Яша?. Первое свидание. Спасайся, кто может! : юмористические повести / Виктор Безорудько; авториз. пер. с укр. В. Доронина и Е. Цветкова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 398 с.
1562463
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. : ил.
1562464
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / Анатолий Алексин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 254, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Здоровые и больные; Раздел имущества; "Безумная Евдокия"; Ивашов; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Самый счастливый день; Неправда; Актриса; Ночь перед свадьбой; Ты меня слышишь?
1562465
  Соловьев А. Ты мне поверь / А. Соловьев. – Новосибирск, 1970. – 48с.
1562466
  Кунин В. Ты мне только пиши... Хроника пикирующего бомбардировщика : Повести / Владимир Кунин. – Москва : АСТ, 2004. – 205с. – ISBN 5-17-021998-9
1562467
  Степанов Т.И. Ты можешь стать сильным / Т.И. Степанов, Е.А. Флеровский. – Москва, 1963. – 168с.
1562468
   Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет. – Вологда, 1968. – 40с.
1562469
  Вильный В.Н. Ты на свете одна / В.Н. Вильный. – Москва, 1969. – 224с.
1562470
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – Харьков, 1974. – 158с.
1562471
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1989. – 239с.
1562472
  Беленький Г.Б. Ты не один : повесть / Беленький Г.Б. – Москва : Советский писатель, 1964. – 127 с. : ил.
1562473
  Макаров Ю.В. Ты не один ! : из новейшей истории укр. телевидения / Ю. Макаров, О. Герасимьюк, С. Чернилевский ; [худож.-оформ.: Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио, 2004. – 301, [3] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – Авт. на обл. не указаны. – ISBN 966-03-2720-X
1562474
  Агапов Б.Н. Ты не один на свете! / Б.Н. Агапов. – Москва, 1961. – 71с.
1562475
  Кулида С. Ты Одессит, Мишка, а это значит... Неизвестные страницы жизни и смерти "короля Одессы" Мишки Япончика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  В начале 60-х годов прошлого века ресторанные лабухи на всем просторе СССР - от Бреста до Чукотки - запели "одесский" суперхит под названием "Мясоедовская улица", где были такие, если помните, слова: "Мишку тут Япончика все знали… Он по этой улице ...
1562476
  Улин Л.Н. Ты одна у меня, жизнь. / Л.Н. Улин. – Москва, 1964. – 684с.
1562477
   Ты отвечаешь за все. – М., 1988. – 191с.
1562478
  Пак Б.С. Ты по звездам идешь... / Б.С. Пак. – Ташкент, 1968. – 114с.
1562479
  Помозов Ю.Ф. Ты по стране идешь... / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1964. – 451с.
1562480
  Исаковский М.В. Ты по стране идешь... Избранные стихи и песни / М.В. Исаковский. – М, 1964. – 230с.
1562481
  Александров-Федотов Ты покоришься мне, тигр! / Александров-Федотов; А.Н. Александров-Федоров ; лит. обработка Л.Г. Булгак. – Москва : Искусство, 1969. – 246 с.
1562482
   Ты помнишь, товарищ. – Москва : Военное зд-во Министерства обороны СССР, 1968. – 303с.
1562483
   Ты помнишь, товарищ. – Донецк, 1976. – 183с.
1562484
   Ты помнишь, товарищ. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
1562485
  Нариньяни С.Д. Ты помнишь, товарищ... / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1957. – 120с.
1562486
   Ты помнишь, товарищ...Воспоминания о михаиле Светлове. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335с .
1562487
  Турсункулов К. Ты помнишь... : повести, рассказы, эссе / Калаубек Турсункулов ;. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 272 с.
1562488
   Ты помнишь?. – Свердловск, 1985. – 304с.
1562489
   Ты пришел в клуб. – Л., 1980. – 238с.
1562490
   Ты пришел в музей [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1562491
  Делюкин Л.Н. Ты пришел в ПТУ... / Л.Н. Делюкин, Т.А. Шапошникова. – Л., 1980. – 262с.
1562492
  Виноградов Е.И. Ты сделал свое / Е.И. Виноградов. – Ярославль, 1977. – 223с.
1562493
  Елманов В.С. Ты слышишь ли меня? : Повесть и рассказы / В.С. Елманов. – Ярославль, 1989. – 76с.
1562494
  Цюрупа Э.Я. Ты слышишь меня? / Э.Я. Цюрупа. – М., 1960. – 319с.
1562495
  Марьинский В.Д. Ты слышишь, земля! / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1962. – 135с.
1562496
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 1. – М., 1991. – 48с.
1562497
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 2. – М., 1991. – 48с.
1562498
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 3. – Москва : Радио и связь, 1991. – 32с.
1562499
  Дубровин Б.С. Ты смотришь на меня / Б.С. Дубровин. – М, 1987. – 207с.
1562500
  Бойко В.В. Ты стал отцом... / В.В. Бойко. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 84 с. – (Время. Люди. Мораль)
1562501
  Юницкий В.В. Ты становишься взрослой / В.В. Юницкий. – Горький, 1961. – 119с.
1562502
  Чейз Д.Х. Ты только отыщи его... // Смерть и семь немых свидетелей : романы : [перевод] / А. Бауэрова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – С. 373-528. – (Зарубежный детектив)
1562503
  Задорожный Олег Ты туда не ходи, снаряд башка попадет : BOYS DON""T CRY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1562504
  Гуро И. Ты уже взрослый / И. Гуро. – М., 1962. – 110с.
1562505
  Носик Б.М. Ты уже за холмом... / Б.М. Носик. – М, 1982. – 392с.
1562506
  Кинселла С. Ты умеешь хранить секреты? : [роман] / Софи Кинселла ; [пер. с англ. Т.А. Перцовой]. – Москва : АСТ, 2011. – 382 с. – Пер. изд.: Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. 2003. – ISBN 978-5-17-058646-2
1562507
  Рябинин Ю.Н. Ты шла от солнца / Ю.Н. Рябинин. – Ашхабад. – 72с.
1562508
  Троицкий Н.А. Ты, моё столетие... / Н.А. Троицкий. – Москва : Русаки, 2006. – 496с. – ISBN 5-93347-247-6
1562509
  Соловей П.С. Ты, я и все, все, все... / П.С. Соловей. – Москва : Политиздат, 1990. – 142 с.
1562510
  Нуйкин А.А. Ты, я и счастье / А.А. Нуйкин. – М., 1964. – 190с.
1562511
  Бежин Л.Е. Тыквенное общество : повести и рассказы / Леонид Бежин ; [худож. А. Кукушкин]. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 367 с.
1562512
  Дармодехин В. Тыко Вылко / В. Дармодехин. – Архангельск : ОГИЗ, 1946. – 32 с.
1562513
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
1. – 1958. – 399с.
1562514
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
2. – 1960. – 504с.
1562515
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск, 1963. – 831с.
1562516
   Тыл - фронту. – Москва Ленинград, 1943. – 56с.
1562517
  Вилинов М. Тыл Западного фронта в битве под Москвой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 0321-0626
1562518
  Бурджалов Э.Н. Тыл помогает фронту / Э.Н. Бурджалов ; Глав. Политич. Управл. РККА. – Москва : Военное издательство, 1942. – 32 с. – (В помощь агитатору и пропагандисту)
1562519
   Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. – Москва, 1977. – 559с.
1562520
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.1. – 1980. – 196с.
1562521
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.2. – 1980. – с.197-366
1562522
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.3. – 1980. – с.367-528
1562523
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.4. – 1980. – с.529-619
1562524
   Тыл Советской Армии. – М., 1968. – 320с.
1562525
  Высоцкий В.К. и др. Тыл Советской Армии за 40 лет / В.К. и др. Высоцкий. – Москва, 1958. – 114с.
1562526
  Оленев И.Е. Тыл Черноморского флота (1941-1945) / Иван Оленев. – Киев : Неопалима купина, 2011. – 413, [3] с., [16] с. илл. – ISBN 966-8093-89-5
1562527
  Кукаев А.М. Тыла нет : повесть / А.М. Кукаев; пер. с калм. Т.Лебеденко. – Москва : Современник, 1973. – 196 с.
1562528
  Карапетян Л.М. Тылкатинци : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1966. – 19л.
1562529
  Кущ И.И. Тыловое обеспечение подразделений в бою / И.И. Кущ. – М., 1973. – 165с.
1562530
  Тарнопольский А.А. Тыловое ополчение и военный налог. Порядок лишения избирательных прав. Ограничение прав по приговору суда и в административном порядке. Воинская повинность лиц нетрудового дохода / А.А. Тарнопольский. – М., 1927. – 167с.
1562531
  Джигурда О.П. Тыловые будни. / О.П. Джигурда. – Запорожье, 1961. – 215с.
1562532
  Козоплянский О.М. Тыловые мальчишки : повесть и рассказы / О.М. Козоплянский. – Москва : Современник, 1983. – 269с.
1562533
   Тылсымлы юзюк = Чарівне кільце : халкъ масаллары. – Акъмесджит : Таврия, 2006. – 79, [1] с. : іл. – Текст кримськотатарськ. мовою. – ISBN 966-572-997-7
1562534
  Пясецкий Я. Тымек-кит. / Я. Пясецкий. – М., 1968. – 319с.
1562535
  Санги В.М. Тынграй / Владимир Санги ;. – Москва, 1970. – 128 с.
1562536
  Цырлин Л. Тынянов -- беллетрист / Л. Цырлин. – Л., 1935. – 112с.
1562537
   Тыняновские чтения. – Рига, 1990. – 333с.
1562538
   Тыняновский сборник. – Рига, 1984. – 131с.
1562539
   Тыняновский сборник. – Рига, 1990. – 335с.
1562540
   Тыпалогія і гісторыя славянскіх моу і узаемасувязі славянскіх літератур. – Мінськ, 1967. – 164 с.
1562541
   Тыпологія і гістория славянскіх моу і літератур. – Мінськ, 1973. – 234 с.
1562542
  Рахилло И.С. Тысяча белых аистов / И.С. Рахилло. – М, 1974. – 96с.
1562543
  Павлюк С.К. Тысяча верст судьбы / С.К. Павлюк. – Ставрополь
1. – 1964. – 159с.
1562544
  Ростопчин Ф.В. Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин


  Компакт вырезок из журнала "Русская старина": статьи и очерки об истории России в 1-й пол. 19 в.
1562545
   Тысяча девятьсот девятнадцатый. – Ленинград, 1939. – 219с.
1562546
  Брутян Л.А. Тысяча дней в стане врага : докумен. повесть [о Г.А. Майдеросове] : пер. с арм. / Левон Брутян. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 199 с.
1562547
  Уразов А. Тысяча дней одного русского в Матиньоне // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 64-69
1562548
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 495с.
1562549
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Петрозаводск, 1955. – 495с.
1562550
  Писемский А. Тысяча душ / А. Писемский. – Москва, 1958. – 500 с.
1562551
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман в 4-х частях / А.Ф. Писемский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 487с.
1562552
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман в 4-х ч. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1980. – 511 с.
1562553
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман / Писемский А.Ф. – Киев, 1988. – 484 с.
1562554
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман / А.Ф. Писемский. – Москва, 1988. – 463 с.
1562555
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 496с.
1562556
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1965. – 495с.
1562557
  Форрестер Ф. Тысяча и один вопрос о погоде / Ф. Форрестер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 383с.
1562558
  Путинцева Т.А. Тысяча и один год арабского театра. / Т.А. Путинцева. – М., 1977. – 312с.
1562559
  Корявин Л.А. Тысяча и один день в Америке / Л.А. Корявин. – М., 1990. – 189с.
1562560
  Баширов Гумер Тысяча и один мэзэк : сборн. нар. творч. / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1989. – 351 с.
1562561
  Дюма А.(отец) Тысяча и один призрак. / А.(отец) Дюма. – Санкт-Петербург, 1991. – 143,1с.
1562562
  Дюма А. Тысяча и один призрак. / А. Дюма. – Москва, 1992. – 160с.
1562563
   Тысяча и один совет. – Томск, 1989. – 206с.
1562564
  Левина А.Я. Тысяча и одна дверь / А.Я. Левина. – М, 1988. – 384с.
1562565
   Тысяча и одна жизнь. – Ташкент, 1988. – 510с.
1562566
   Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 3. – 1903. – 536 с., 12л. илл, не вкл. в пагин. – Конволют. - Пер.: Тысяча и одна ночь, 1903, т. 4, т. не полный
1562567
   Тысяча и одна ночь. Т. 4 : арабские рассказы Шахразады : первый полный рус. перевод (поизд. Мандруса) с поясн. прим. и нов. ил.. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда) // Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – Т. 3. – с. 1-128 : 16 л. илл, не вкл. в пагин.
1562568
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 455 с. : ил.
1562569
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1957. – 453 с. : ил., 1 л. ил.
1562570
   Тысяча и одна ночь. – Кишинев, 1958. – 536 с.
1562571
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1972. – 239 с.
1562572
   Тысяча и одна ночь : (избранные сказки) : пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1975. – 479 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 19 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII веков)
1562573
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1977. – 352с.
1562574
   Тысяча и одна ночь. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 464 с. : ил.
1562575
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
Кн. 1. – 1982. – 478 с. : ил.
1562576
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 1] : Ночи 1-38. – 1982. – 320 с.
1562577
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 2] : Ночи 39-145. – 1982. – 368 с.
1562578
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия
Кн. 2. – 1982. – 414 с. : ил.
1562579
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1983. – 542 с.
1562580
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 1. – 1983. – 478с.
1562581
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 2. – 1983. – 416 с.
1562582
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 3] : Ночи 145-270. – 1983. – 319 с.
1562583
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 4] : Ночи 270-434. – 1983. – 397 с.
1562584
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 6] : Ночи 607-756. – 1984. – 382 с.
1562585
   Тысяча и одна ночь : избр. повести и рассказы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1985. – 255с.
1562586
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 8] : Ночи 894-1001. – 1985. – 352 с.
1562587
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1987. – 415 с. : ил.
1562588
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1987. – 430 с. : ил.
1562589
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1987. – 415 с. : ил.
1562590
   Тысяча и одна ночь
1562591
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00450-2 (т. 1); 5-280-00449-9
Т. 1. – 1988. – 415 с. : ил.
1562592
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00451-0 (т. 2) ; 5-00449-9
Т. 2. – 1988. – 431 с. : ил.
1562593
   Тысяча и одна ночь : изьранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00452-9 (т. 3) ; 5-280-00449-9
Т. 3. – 1988. – 413 с. : ил.
1562594
   Тысяча и одна ночь : Араб. сказки. – Омск : Омское кн. изд-во, 1989. – 543 с. – ISBN 5-85540-085-9 (в пер.)
1562595
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки / [ил. А. Кошкина]. – Москва : Дом, 1989. – 303 с. : цв. ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1562596
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Издво Краснояр. ун-та
[Т. 1]. – 1989. – 397 с.
1562597
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та. – ISBN 5-7470-0104-3
[Т. 2]. – 1990. – 383с.
1562598
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки и рассказы. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1991. – 317 с. – ISBN 5-295-00915-7
1562599
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки : [пер. с араб.]. – Москва : Политиздат, 1991. – 132 с. – ISBN 5-250-01627-8
1562600
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки в 3 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во. – ISBN 5-7670-0582-6
Т. 1. – 1992. – 315 с.
1562601
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-3479-5
1. – 1993. – 280 с. : ил.
1562602
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-5338-2 (т. 2) ; 5-7707-5336-6
2. – 1993. – 286 с. : ил.
1562603
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5339-0 (т. 3) ; 5-7707-5336-3
3. – 1994. – 326 с. : ил.
1562604
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5340-4 (т. 4) ; 5-7707-5336-6
4. – 1994. – 272 с. : ил.
1562605
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-61-60-1 (т. 5) ; 5-7707-5336-6
5. – 1994. – 272 с. : ил.
1562606
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6161-X ; 5-77075336-6
6. – 1994. – 272 с. : ил.
1562607
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6162-8 (т. 7) ; 5-7707-5336-6
7. – 1994. – 304 с. : ил.
1562608
   Тысяча и одна ночь : сказки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-7008-2 (т. 8) ; 5-7707-53336-6
8. – 1994. – 320 с. : ил.
1562609
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7009-0 (т. 9, 10) ; 5-7707-536-6
9-10. – 1995. – 220 с. : ил.
1562610
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7010-4 (т. 11, 12) ; 5-7707-5336-6
11-12. – 1995. – 220 с. : ил.
1562611
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
1 : Ночи 1-38. – 1932. – LXIV, 573 с.
1562612
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
2 : Ночи 39-141. – 1932. – 639 с. : ил.
1562613
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
3 : Ночи 141-270. – 1932. – 623 с. : ил.
1562614
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
4 : Ночи 270-433. – 1933. – 640 с. : ил.
1562615
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia
5 : Ночи 434-591. – 1933. – 638 с. : ил.
1562616
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
6 : Ночи 591-719. – 1934. – 599 с. : ил.
1562617
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
7 : Ночи 719 - 870. – 1936. – 745 с.
1562618
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Гослитиздат. – (Сокровища мировой литературы)
8 : Ночи 871-1001. – 1939. – 776 с. : ил.
1562619
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Ночи 1-38. – 1958. – 383 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562620
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Ночи 39-145. – 1958. – 447 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562621
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Ночи 145-270. – 1959. – 382 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562622
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Ночи 270-434. – 1959. – 495 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562623
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Ночи 434-606. – 1959. – 471 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562624
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Ночи 607-756. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562625
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Ночи 756-894. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562626
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Ночи 894-1001. – 1959. – 439 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1562627
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0661-5
Ч. 1 : Ночи 1-38. – 1992. – LXIV, 574 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1929
1562628
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0663-1
Ч. 3 : Ночи 141-270. – 1992. – 622 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1932
1562629
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0664-X
Ч. 4 : Ночи 270-433. – 1992. – 640 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1933
1562630
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : собрание сочинений в 8 т. – Москва : Алфавит
Т. 5 : Ночи 435 - 606. – 1992. – 469 с.
1562631
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0667-4
Ч. 7 : Ночи 719-870. – 1992. – 743 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1936
1562632
   Тысяча и одна служба Снеговика. – М., 1989. – 126с.
1562633
   Тысяча и одна улыбка. – М., 1979. – 351с.
1562634
  Гнатюк Н.П. Тысяча и одно увлечение / Н.П. Гнатюк. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – ("Молодежная" ; 4,1979)
1562635
  Хартенштейн Е. Тысяча лет как один день / Е. Хартенштейн. – М, 1973. – 78с.
1562636
  Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры / А.В. Иконников. – Москва, 1990. – 384с.
1562637
  Санти Анастасия Тысяча ликов Швейцарии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 50-52 : фото
1562638
  Богословский Н.В. Тысяча мелочей : [рассказы, фельетоны, пародии, игры, шутки] / Н.В. Богословский ; [ил. А. Семенов]. – Москва : Искусство, 1973. – 95 с. : ил.
1562639
  Межиров А.П. Тысяча мелочей / А.П. Межиров. – Москва, 1984. – 399 с.
1562640
  Стрельников Б.Г. Тысяча миль в поисках души / Б.Г. Стрельников. – М., 1979. – 399с.
1562641
  Володихин Д. Тысяча миль за полтора года. Русские наступление в Сибири при царе Федоре Ивановиче // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089
1562642
  Кобзев И.И. Тысяча миль по Англии / И.И. Кобзев, Г.Н. Остроумов. – Москва, 1955. – 88с.
1562643
  Белоголовцев Никита Тысяча новых видов мышей... : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 28 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1562644
  Куиличи Ф. Тысяча огней / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1969. – 344с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1562645
  Еленин М.С. Тысяча отчаяных километров / М.С. Еленин. – Ленинград, 1965. – 319с.
1562646
   Тысяча первый вариант. – М., 1972. – 79с.
1562647
  Лазутин И.Г. Тысяча первый поединок / И.Г. Лазутин. – Москва, 1971. – 144с.
1562648
  Лазутин И.Г. Тысяча первый поединок / И.Г. Лазутин. – Москва, 1975. – 189с.
1562649
  Хоссейни Халед Тысяча сияющих солнц. – Москва : Фантом Пресс, 2008
1562650
  Резниченко В. Тысяча солнц Оппенгеймера // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 4 (165), апрель. – С. 82-87


  Джуліус Роберт Оппенгеймер — американський фізик-теоретик, професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі, член Національної академії наук США (з 1941 року). Широко відомий як науковий керівник Мангеттенського проекту, в рамках якого в роки ...
1562651
  Харитонов Р.Ф. Тысяча сорок. / Р.Ф. Харитонов. – Воронеж, 1962. – 89с.
1562652
  Огнетов И.А. Тысяча страниц новейшей истории Вьетнама // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 159-164. – ISSN 0042-8779
1562653
  Соколова Н.В. Тысяча счастливых шагов. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 206с.
1562654
   Тысяча туркменских пословиц и поговорок. – Ашхабад, 1945. – 73с.
1562655
  Скребов Н.М. Тысяча ударов сердца / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1977. – 111с.
1562656
  Кожевников В.М. Тысяча цзиней / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 364с.
1562657
  Митяев А.В. Тысяча четыреста восемнадцать дней: Рассказы о битвах и героях Отечественной войны / А.В. Митяев. – Москва, 1987. – 592с.
1562658
  Кантор К.М. Тысячеглазый Аргус : искусство и культура. Искусство и религия. Искусство и гуманизм / К.М. Кантор. – Москва : Советский художник, 1990. – 200 с.
1562659
  Кавабата Я. Тысячекрылый журавль. / Я. Кавабата. – Москва, 1971. – 400с.
1562660
  Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия / Л.Н. Гумилев. – Москва : Мишель и К, 1993. – 335, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85692-014-7
1562661
  Апродов А В. Тысячелетие восточного Магриба / В.А. Апродов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 151 с. : ил. – (Серия "Из истории мировой культуры")
1562662
  Сотникова М.П. Тысячелетие древнейших монет России / М.П. Сотникова, Спасский, и.Г. – Л., 1983. – 239с.
1562663
  Гейштор А. Тысячелетие истории Польши / А. Гейштор. – Варшава, 1959. – 103с.
1562664
   Тысячелетие России. 862-1862. – Симферополь : Таврия, 1992. – 264с. – ISBN 5-7780-0457-5
1562665
  Карцев В.П. Тысячелетия энергетики. / В.П. Карцев, П.М. Хазановский. – М., 1984. – 224с.
1562666
  Виноградов А.В. Тысячелетия, погребенные пустыней : Рассказы о древнем Хорезме и о хорезмской экспедиции / А.В. Виноградов. – Москва : Просвещение, 1966. – 186 с. : ил., карт.


  Автор в доступной и увлекательной форме рассказывает о довоенном и послевоенном этапах работы археологической экспедиции в Древнем Хорезме, о сделанных открытиях и находках, о племенах древних скотоводах, их расселении, обычаях, обрядах, верованиях, ...
1562667
  Станькова Я. Тысячелетнее развитие архитектуры / Я. Станькова, И. Пехар. – Москва, 1984. – 293 с.
1562668
  Станькова Я. Тысячелетнее развитие архитектуры / Я. Станькова, И. Пехар. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 292 с.
1562669
  Корниенко В. Тысячелетние граффити и вход за 5 копеек / беседовала И. Гинжул // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 апреля (№ 77). – С. 29


  "Продолжают расшифровывать послания из прошлого и в древнем Софийском соборе. Недавно ученые обнаружили в северной башне храма надпись XVIII века, которая поясняла сюжет живописи, так и не доживший до наших дней. Были найдены на стенах храма и ...
1562670
  Килль Ж. Тысячелетний Люксембург / Ж. Килль. – Москва : Прогресс, 1965. – 295 с.
1562671
  Зайцев А.В. Тысячелетники : Люди будут жить на Земле по 1000 лет. Эссе о биосфере / А.В. Зайцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2000. – 415с. – ISBN 966-511-187-6
1562672
  Борисенков Е.П. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы / Е.П. Борисенков, В.М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1988. – 524 с. : ил.
1562673
  Ярош П. Тысячелетняя пчела / П. Ярош. – М, 1982. – 432с.
1562674
  Ярош П. Тысячелетняя пчела / П. Ярош. – Москва, 1988. – 413 с.
1562675
  Ильченко А.Е. Тысячелистник / А.Е. Ильченко. – М., 1946. – 64с.
1562676
  Щуров Г.Л. Тысячелистник / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1968. – 119с.
1562677
  Тютюнник Г.М. Тысячелистник : рассказы / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1972. – 216 с.
1562678
  Мансуров З. Тысячелистник : стихи / Зиннур Мансуров ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 63 с.
1562679
  Сергуненков Б.Н. Тысячелистник / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1986. – 302с.
1562680
   Тысячелистники. – К., 1984. – 271с.
1562681
  Влэстару Б.М. Тысячеструнная арфа : повести и рассказы / Б.М. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1961. – 246 с.
1562682
  Истру Б. Тысячи голосов : стихи и поэма / Богдан Истру ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 183 с.
1562683
   Тысячи добрых советчиков.. – Свердловск, 1965. – 43 с.
1562684
   Тысячи зорких глаз. – Москва, 1964. – 160с.
1562685
  Луканская Э.П. Тысячи зорких глаз. / Э.П. Луканская. – Минск, 1964. – 67с.
1562686
  Кальницкий М. Тысячи киевлян со слезами на глазах наблюдали с Владимирской горки, как разрушаются и горят мосты // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 9-15 июля (№ 27). – С. 29


  Со времен Древней Руси киевляне устраивали через Славутич (так наши предки называли Днепр) временные переправы. Но только в 1853 году через реку был введен в строй первый капитальный мост, соединивший берега Днепра. Согласно проекту британского ...
1562687
  Лукьянская В.И. Тысячи лет тому назад : Рассказы из истории Греции ; (О войнах и о мир. жизни греческого народа и о греческих мудрецах). – 2-е изд., Посредник № 429. – Москва : Изд. "Посредник" ; Тип. Н-в Гатцука, 1910. – 394, VI с., 117 ил. – На 2-й стр. обл. Тип. "Красного календаря" 1911 г. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества ; № 189)
1562688
  Вержбицкий В.Г. Тысячи стали вождями миллионов. К 60-летию революции 1905-1907 гг. / В.Г. Вержбицкий. – Москва, 1965. – 48с.
1562689
  Павлов П.В. Тысячилетие России : краткий очерк отечественной истории. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. И Паульсона и комп.], 1863. – [4], 187 с.
1562690
  Овчинников В.В. Тысячилетия и годы / В.В. Овчинников. – М, 1960. – 207с.
1562691
   Тысячилетние корни русской культуры. – Новгород, 1972. – 114с.
1562692
   Тысячная книга 1550 г и дворовая тетрадь 50-х годов 16 в. – М.-Л., 1950. – 456с.
1562693
  Мятлев Н. Тысячники и московское дворянство XVI столетия / Н. Мятлев ; Историко-родословное о-во в Москве. – Орел : Тип. Губ. правл., 1912. – [2], 87 с. – Библиогр. в примеч.
1562694
  Дорошенко Н.И. Тысячу километров до Москвы / Н.И. Дорошенко. – М, 1983. – 191с.
1562695
  Гулбис А. Тысячу лет назад : повесть / А. Гулбис; пер. с латыш. Л.Екабсона. – Рига : Лиесма, 1985. – 176 с.
1562696
  Стещенко Н.Е. Тысячу лет после меня / Н.Е. Стещенко. – Тула, 1989. – 251с.
1562697
  Пахаревський Л. Тыхеньке жыття [Тихеньке життя] : оповыдння / Л. Пахаревський // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 12 с.
1562698
  Могилянський М. Тычина П. : (Страничка из истории новой украинской поезии) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 104-109. – ISSN 0236-1477
1562699
   Тышлер, Александр Григорьевич. – М., 1964. – 31с.
1562700
   Тышлер, Александр Григорьевич. – М., 1978. – 32с.
1562701
  Юнг К.Г. Тэвистокские лекции / К.Г. Юнг. – К., 1995. – 228с.
1562702
  Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика / К.Г. Юнг. – Київ : Синто, 1995. – 236с. – ISBN 5-11-001057-0
1562703
  Казаков Ю.П. Тэдди / Ю.П. Казаков. – Архангельск : Архангельское книжное издателство, 1957. – 36 с.
1562704
  Хан Сер Тэдонган / Хан Сер. – Москва, 1961. – 313с.
1562705
  Каневский А.С. Тэза с нашего двора. / А.С. Каневский. – М : Правда, 1989. – 45 с.
1562706
  Тэйлор Ф.У. Тэйлор о тейлоризме / Ф.У. Тэйлор ; пер. с англ. под ред. и с предисл. Э.К. Дрезена. – Ленинград ; Москва : Техника управления, 1931. – 194, [2] с.
1562707
  Витте И.М. Тэйлор, Джильбрет, Форд / И.М. Витте. – Ленинград, 1925. – 68с.
1562708
   Тэрмапілы : паэзія, проза, крытыка : літ.-мастац. і беларусазнаучы часопіс / Беларускае літ. об"яднанне "БЕЛАВЕЖА". – Беласток : PRYMAT. – ISSN 1506-6576
№ 15. – 2011
1562709
  Эрвье П. Тэруань де-Мерикур : [пьеса] / П. Эрвье ; Пер. с фр. Т. Щепкиной-Куперник. – Москва : Тип. А.П. Поплавского, 1907. – 207 с. – Пер. также под загл.: В разгар революции
1562710
  Гарди Т. Тэсс из рода Д"Эрбервиллей. Джуд Незаметный / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1970. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; 71 ; 2)
1562711
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’эрбервиллей : Чистая женщина, правдиво изображенная / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1987. – 317 с.
1562712
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей / Т. Гарди. – Москва : Правда, 1981. – 429 с.
1562713
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей. Чистая женщина, правдиво изображенная / Т. Гарди. – М, 1960. – 464с.
1562714
  Янковская О. Тэффи. Авантюрный роман // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2012. – № 5. – С. 98-1-02
1562715
  Меднікова Марина Тю! : Роман-фрістайл з елементами аерофотозйомки / Меднікова Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 228с. – ISBN 966-663-077-Х
1562716
  Блох Э. Тюбингенское введение в философию = Tubinger Einleitung in die Philosophie / Эрнст Блох ; [вступ. ст. С.Е. Вершинина ; пер. с нем.: Т.Ю. Быстрова и др.]. – Екатеринбург : Издательство Уральского університета, 1997. – 393, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 363-394 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7525-0410-4
1562717
  Вовчок Марко Тюлева баба / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 56с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
1562718
  Вовчок Марко Тюлевая баба : Рассказі, повести, сказки / Вовчок Марко. – Москва : Художественная литература, 1984. – 535с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1562719
  Тополя М.І. Тюлень та білка. / М.І. Тополя. – Харків-Київ, 1930. – 14с.
1562720
  Горобець Олександр Тюль пани Британії, або Квітучий Альбіон : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 22-25 : Фото
1562721
  Сангаджиева Б. Тюльпан / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1966. – 28 с.
1562722
  Золотарев Ю.Л. Тюльпан в квадрате / Ю.Л. Золотарев. – М., 1975. – 96с.
1562723
  Иващенко А. Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana Regel) в природе и культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125-126. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано распространение Tulipa ostrowskiana в Казахстане, его экологические и фитоценотические особенности, плотность и структура природных популяций. Охарактеризованы результаты интродукции в условиях г. Алматы, особенности цветения и плодоношения, а ...
1562724
  Новиков С.Н. Тюльпанам цвести / С.Н. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1971. – 127 с.
1562725
   Тюльпани з-над Каспію.. – Дніпропетровськ, 1977. – 87с.
1562726
  Стражева І.В. Тюльпани з космодрому. / І.В. Стражева. – К., 1980. – 408с.
1562727
  Стражева І.В. Тюльпани з космодрому. / І.В. Стражева. – 2-е вид. – К., 1986. – 352с.
1562728
  Кирилюк Г.В. Тюльпани Залізних гір / Г.В. Кирилюк. – Київ, 1975. – 120 с.
1562729
  Липа О.Л. Тюльпанне дерево на Україні : (поширення, екологія, біологія і перспективи культури) / О.Л. Липа // Методологические и методические предпосылки к проведению работ по ступенчатой акклиматизации растений / А.Л. Лыпа. – Москва, 1965. – С. 131-139 : іл


  На с. [1] надпись: В дар бібліотеці КДУ. О.Липа
1562730
  Абилкасимова М. Тюльпановий вогонь : поезії / М. Абилкасимова ; [пер. з кирг. Борислав Степанюк ; вступ. ст.: Чингіз Айтматов, лауреат Ленін. премії "Чистий вогонь поезії"]. – Київ : Молодь, 1976. – 48 с. : іл.
1562731
  Пальчинскайте В.С. Тюльпановое поле : книга лирики / В.С. Пальчинскайте; пер. с лит. Л.Озерова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 111 с.
1562732
  Зайцева Е.Н. Тюльпаны / Е.Н. Зайцева. – М., 1958. – 88с.
1562733
  Данилевская О.Н. Тюльпаны / О.Н. Данилевская. – Ленинград, 1961. – 103с.
1562734
   Тюльпаны. – Москва, 1965. – 128с.
1562735
  Лесных А.С. Тюльпаны / А.С. Лесных. – Тула, 1968. – 81с.
1562736
  Мирошников И.И. Тюльпаны Байконура / И.И. Мирошников. – Х., 1978. – 150с.
1562737
  Баев Г.К. Тюльпаны в далеком саду / Г.К. Баев ; худож. Т.В. Литвинова. – Ставрополь : Книжное издатедьство, 1988. – 110 с.
1562738
  Геельхаар Х. Тюльпаны в саду / Х. Геельхаар. – М., 1988. – 137 с.
1562739
  Омельяненко П.Д. Тюльпаны каменных глубин / П.Д. Омельяненко. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 143 с.
1562740
  Рыженкова Ю. Тюльпаны класса махровые поздние в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены некоторые биологические особенности тюльпанов класса Махровые поздние в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Описываются декоративные качества, особенности сезонного развития, репродуктивная способность, устойчивость к вирусу ...
1562741
  Ахмад С. Тюльпаны на речной глади : рассказы : [переводы] / Ахмад С. – Ташкент : Гослитиздат, 1961. – 55 с. – (Новые рассказы)
1562742
  Стражева И.В. Тюльпаны с космодрома / И.В. Стражева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 399с.
1562743
  Стражева И.В. Тюльпаны с космодрома. / И.В. Стражева. – Москва, 1981. – 384с.
1562744
  Медведенко А.Е. Тюльпаны у терриконов / А.Е. Медведенко. – К, 1980. – 46с.
1562745
  Дружинин В.Н. Тюльпаны, колокола, ветряные мельницы и многое другое, увиденное автором в Голландии. / В.Н. Дружинин. – Л, 1972. – 207с.
1562746
   Тюльпаны.. – Ашхабад, 1976. – 65с.
1562747
  Бочанцева З.П. Тюльпаны. Морфология, цитология и биология / З.П. Бочанцева. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1962. – 408с.
1562748
  Логанов Ю.Д. Тюменская геология: будут ли открытия. / Ю.Д. Логанов. – Свердловск, 1990. – 159с.
1562749
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменская домовая резьба / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 159с.
1562750
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменская домовая резьба / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 18с.
1562751
   Тюменская обл.науч. конференция по химии, физико-химическим проблемам в нефтегазовой промышленности, геологии, биологии и медицине.. – Тюмень, 1975. – 199с.
1562752
   Тюменская областная картинная галерея.. – Л, 1963. – 128с.
1562753
   Тюменская область. Ответ президенту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-79 : Фото
1562754
   Тюменская область: народы, языки, культуры : энциклопедический справочик. – Тюмень : Экспресс, 2007. – 410 с. – ISBN 978-5-903725-01-4
1562755
  Богданова Светлана Тюменская область: не нефтью единой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-64 : Фото
1562756
   Тюменская страда. – Москва, 1976. – 455с.
1562757
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменские дымники / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 22с.
1562758
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменские дымники / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 22с.
1562759
   Тюменские клады.. – М, 1980. – 416с.
1562760
  Швирикас А.И. Тюменские позывные : Освоение края богатств: очерки, документы, размышления / Александр Швирикас. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 207 с. : ил. – (Антология всесоюзных ударных комсомольских строек)
1562761
  Сезева Н. Тюменский ковер = Традиции и современность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 143-145. – ISSN 0235-7089
1562762
  Беспалова Л.Г. Тюменский край и писатели XIX века : очерки по лит. краеведению / Л.Г. Беспалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1970. – 105 с. : портр.
1562763
   Тюмень : столетие спустя : фотоальбом. – Тюмень : Кронос, 2007. – 200 с. – ISBN 978-5-902952-04-6
1562764
  Жученко Б.А. Тюмень архитектурная : (400 летию Тюмени посвящается) / Б.А. Жученко, С.П. Заварихин. – Свердловск, 1984. – 240 с.
1562765
   Тюмень литературная.. – Тюмень, 1963. – 72с.
1562766
   Тюмень университетская : путеводитель по Тюменскому государственному университету : [ альбом ] / Жученко Б.А. [ и др.] ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 84 с. – ISBN 5-88081-452-1
1562767
   Тюмень. Тобольск - локомотив развития туризма в регионе : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-77 : Фото
1562768
  Гаврилюк Н.А. Тюрбе хана Хаджи Герая (по материалам археологических исследований 2003-2008 г.г.) = Тюрбе хана Хаджі Герая = Tjurbe of khan Hadzhi Geraja / Гаврилюк Н.А., Ибрагимова А.М. ; Ин-т археологии НАН Украины, Бахчисар. ист.-культур. заповедник. – Киев ; Запорожье : Дикое поле, 2010. – 173, [3] с., [16] л. фотоил. : ил., фотоил., табл. – Текст рус., укр. – Бібліогр.: с. 101-103 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2994-34-6


  У пр.№ 1717319 напис: В Библиотеку кафедры археологии. Подпись. 9.09.2010.
1562769
  Генне Г. Тюрбины, из расчет и конструкция. – Санкт-Петербург : Типо-литография А.Э.Винеке, 1901. – 129 с. + 2 л. чертежей. – Конволют. Пер. с 3 отт.
1562770
  Захер Я.М. Тюрго / Я.М. Захер. – Москва. – 77с.
1562771
  Панченко В. Тюремна одіссея Володимира Винниченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 513-516. – ISBN 978-966-579-271-0
1562772
  Сокальська О.В. Тюремна реформа в Данії (XVIII-XIX ст.): віхи та персоналії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 276-284. – ISSN 2306-9082
1562773
  Соловей В.Ю. Тюремна система Англії: історико-правовий аспект / В.Ю. Соловей, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 111-114
1562774
  Сокальська О.В. Тюремна система доби Української Національної Революції (до 100-літнього ювілею) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – C. 7-25. – ISSN 2523-4552
1562775
  Яцишин Михайло Тюремна справа та правовий статус засуджених в Українській державі доби Гетьманату П. Скоропадського / Яцишин Михайло, Гламазда Петро // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 46-50
1562776
  Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. / М.И. Семиряга. – М., 1991. – 381с.
1562777
  Марочко В. Тюремні записки педагога Володимира Дурдуківського: сповідь перед стратою / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 265-271. – ISBN 966-675-240-9
1562778
  Осипчук Н. Тюремні катівні і... мармелад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 73). – С. 12


  За "агітацію проти радянської влади" українську поетку Олену Журливу на 10 років було відправлено на Алтай
1562779
  Печарський А. Тюремні мотиви в українській малій прозі початку XX століття: психоаналітичний вимір героя та його еволюція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 302-306. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1562780
   Тюремное дело и Великом княжестве Финляндском : Отчет, предоставленный Финляндским тюремным управлением в апреле 1890 г. – Гельсингфорс : Гельсингфорская Центр. тип., 1890. – 4], 50 с., 4 табл. пл.
1562781
   Тюремное преобразование / Высочайше учрежденная Особая Комиссия для разработки мероприятий, вызываемых изданием нового уголовного уложения, Отдел тюремных вопросов. – Санкт-Петербург : Типо-Литография С.-Петербургской Тюрьмы
1 : Исправительный дом, заключение в крепости и тюрьма. – 1905. – 244 с., [16] л. черт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1562782
  Васильева Е. Тюремные записки / Е. Васильева. – Москва-Ленинград, 1928. – 58с.
1562783
  Фан Чжи-минь. Тюремные записки. / Чжи-минь. Фан. – М, 1959. – 104с.
1562784
  Кнодель Л.В. Тюремные системы в Новой Зеландии и Австралии // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 74-86
1562785
  Грамши А. Тюремные тетради : в 3-х ч. / А. Грамши. – Москва : Политиздат
Ч. 1. – 1991. – 559 с.
1562786
  Митфорд Д. Тюремный бизнес / Д. Митфорд. – Москва : Прогресс, 1978. – 348с.
1562787
  Хо Ши Мин Тюремный дневник / Хо Ши Мин. – М, 1960. – 122с.
1562788
  Палей М. Тюремный перестук : боль в 5-ти ч. : гражданская лирика 2014-2018 гг. / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2019. – 175, [1] с. – (Универсальный донор : авторская серия Марины Палей). – ISBN 978-617-7204-87-8
1562789
  Хеденшерна А. Тюремный проповедник : [и др. рассказы] / А. Хедершерна (Сигурд) ; Пер. [со швед.] Е.П. Благовещенской и Б.К. Леонтьевой; Под ред. И. Ясинского. – [Санкт-Петербург] : Спб. т-во печ. и изд. дела "Труд", 1910. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
1562790
  Котова Наталия Тюремный эксперимент. В роли марионетки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 138-139 : фото
1562791
  Тищенко К. Тюринги - германське плем"я з гунськими зв"язками // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – С. 11-18


  The article deals with some groups of the toponymic facts which give more linguistic evidence of the Hunnic presence in the Middle Age Thuringy. Several arguments are proposed for the possible oriental etymology of the Thuringians" ethnic name.
1562792
  Бегишева Алия Тюрингия. Зеленое сердце / Бегишева Алия, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 120-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1562793
  Лесаж А.Р. Тюркаре / А.Р. Лесаж. – Москва, 1955. – 95 с.
1562794
  Сулейменов О.О. Тюрки в доісторії : про походження давньотюркського письма / Олжас Сулейменов ; [пер. з рос. Ігоря Римарука та Лариси Андрієвської]. – Київ : Дніпро, 2008. – 375, [6] с. : табл. – ISBN 966-578-171-5
1562795
  Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральлдной Азии XIII - XIV вв. / А.Ш. Кадырбаев. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
1562796
  Мухаметдинов Р.Ф. Тюрки Российской империи и Османское государство в 1908-1917 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
1562797
   Тюрки таежного Причулымья. – Томск, 1991. – 243с.
1562798
  Кримський А.Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А.Ю. Кримський ; КНУТШ. – Репринтне відтворення видання 1930 р. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-972-1
[Ч. 1], вип. 2 : Тюркські мови. – 2007. – 106 с.
1562799
  Кримський А.Е. Тюрки, їх мови та літератури. / А.Е. Кримський. – Київ, 1930. – 214с.
1562800
  Гулиева Г. Тюркизм в творчестве Бахтияра Вагабзаде // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 141-147. – ISSN 2522-493Х
1562801
   Тюркизмы в восточно-славянских языках. – М., 1974. – 300с.
1562802
  Бабаев К.Р. Тюркизмы в лексико-семантической системе современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бабаев К.Р.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 187л.
1562803
  Мосенкіс Ю. Тюркізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – Бібліогр.: с. 42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Основне завдання дослідження - показ тюркських елементів "Слова о полку Ігоревім" як матеріалу до спеціального курсу "Мовні контакти".
1562804
  Халимоненко Г. Тюркізми арабського походження в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених тюрками з арабської мови. Предложена этимология ряда слов, заимствованных тюрками из арабского языка. This article deals with etymology of words borrowed by Turcoman from Arabic language.
1562805
  Дочу А.Р. Тюркізми в англійській та іншіх індоєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 63-68. – ISSN 0027-2833
1562806
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в термінології конярства української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються тюркські назви коней в українській мові: бадавея, биндюг, громак, мастак, мерин, огир, тарпан, а також термін табун.
1562807
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в термінології стратегії й тактики Війська Запорозького // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 59-65
1562808
  Мяло А.С. Тюркізми в українській історичній прозі (на прикладі роману "Мальви" Романа Іваничука) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 76-79. – ISSN 1996-9872
1562809
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в українській лексиці скотарства / Г.І. Халимоненко, У.Б. Васаган // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядається процес входження термінів скотарства тюркського походження в лексичну систему української мови.
1562810
  Лучик В. Тюркізми козацької доби в топонімії України // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 53-64. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1562811
  Підвойний В.М. Тюркізми у "Словнику української мови" П. Білецького-Носенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Подано аналіз тюркських лексичних елементів, зафіксованих у словнику Білецького-Носенка. Зроблено спробу подати етимологію та шляхи проникнення деяких тюркізмів до лексичного складу української мови на новітніх матеріалах.
1562812
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у назвах предметів атрибутики та символіки Війська Запорізького // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 121-130
1562813
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у професійно-виробничій лексиці української мови. / Г.І. Халимоненко. – Київ
Ч.1 : Лексика рибальства. – 1994. – 84с.
1562814
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у професійно-виробничій лексиці української мови. / Г.І. Халимоненко. – К.
2. – 1995. – 56с.
1562815
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у термінології судноплавства української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-180. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються терміни, що вживалися в мовленні українського козацтва: байдак, катарга, каюк, сала, тулук, чайка, чардак.
1562816
  Васютин С.А. Тюрко-болгары, Византия и славяне в конце VII - VIII веке: модель военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой цивилизации / С.А. Васютин, А.Ю. Пугачев // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0132-1366
1562817
   Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. – М., 1960. – 351с.
1562818
  Корнієнко В.В. Тюрко-слов"янська білінгва чи церковнослов"янський текст? (Питання правильності прочитання напису № 153 на фресці з зображенням св. Онуфрія у Софії Київській) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-71. – ISSN 1608-0599
1562819
  Валеев Р. Тюрколог, путешественник, просветитель // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 21-32. – ISSN 1681-7559
1562820
   Тюркологическая конференция посвящается 40-летию тюркологического съезда. – Баку, 1966. – 44с.
1562821
   Тюркологические исследования. – М.-Л., 1963. – 298с.
1562822
   Тюркологические исследования. – Фрунзе, 1970. – 263с.
1562823
   Тюркологические исследования. – М., 1976. – 272с.
1562824
   Тюркологический сборник. – М.-Л., 1951. – 184с.
1562825
   Тюркологический сборник. – М., 1966. – 276с.
1562826
   Тюркологический сборник 1976. – Москва, 1978
1562827
   Тюркологический сборник 1977. – Москва, 1981
1562828
  Мосенкіс Ю.Л. Тюркологічні аспекти спецкурсу "Актуальні проблеми сучасної філології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Основне завдання праці - показати важливість свідчень тюркських мов для спецкурсу "Актуальні проблеми сучасної філології". The major concern of the research is a demonstration of importance of the Turkic language evidences in the special course ...
1562829
  Черніков І.Ф. Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-30. – ISSN 1608-0599
1562830
  Черніков І.Ф. Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 23-44. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується про закінчення курсів східних мов(здебільшого арабської) під керівництвом професора Тауфіка Кезми та особливу пошану Ю.М. Кочубея до свого вчителя та наставника в опануванні арабської мови.
1562831
  Урсу Д.П. Тюркологія в Румунії: минуле й сьогодення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 117-129. – ISSN 1608-0599
1562832
  Дрига І.М. Тюркомовні варіанти молитви "Отче наш" у Причорномор"ї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 135-146. – ISSN 1608-0599
1562833
  Гаджиева Н.З. Тюркоязычные ареалы Кавказа / Н.З. Гаджиева. – М., 1979. – 263с.
1562834
  Баранова В.В. Тюркоязычные греки Приазовья: язык и самосознание // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 0869-5415
1562835
  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века "Гулистан" Сейфа Сараи и его язык / Э.Н. Наджип. – Алма-Ата
1. – 1975. – 210с.
1562836
  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века "Гулистан" Сейфа Сараи и его язык / Э.Н. Наджип. – Алма-Ата
2. – 1975. – 301с.
1562837
  Овчинникова Б.Б. Тюрксие древности Саяно-Алтая в VI-X веках / Б.Б. Овчинникова. – Свердловск, 1990. – 221 с.
1562838
  Зориктуев Б.Р. Тюркская версия происхождения предания об Эргунэ-Куне: ошибки и заблуждения // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 3, июль - сентябрь. – С. 107-115. – ISSN 1563-0102


  Исследуется вопрос о прародине монголов, тюрков.
1562839
  Чайковская А.И. Тюркская грамматика в арабоязычных филологических трактатах XII-XIV вв. / А.И. Чайковская. – Ташкент, 1981. – 178с.
1562840
  Баскаков Н.А. Тюркская лексика в "Слове о полку Игореве" / Н.А. Баскаков ; тов. ред. А.Н. Кононов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1985. – 207 с. – Библиогр.: с. 173-185
1562841
   Тюркская лексикология и лексикография. – М., 1971. – 312с.
1562842
  Турежанова М. Тюркская музыка // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 11. – С. 39-45
1562843
  Дуйшеналиева К.С. Тюркская музыкальная культура в свете эволюции культурологических трактовок музыки как социально-цивилизационного явления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  В статье раскрываются социально-исторические предпосылки, обусловившие формирование тюркской музыкальной культуры, в развитии которой большую роль сыграло творчество акынов-мыслителей, а также духовное наследие философов-гуманистов Восточного ...
1562844
  Синан Саид Абдулькадир Тюркская пресса в Ираке и вопросы литературы (1954-1966 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Синан Саид Абдулькадир; Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока АН АзербССР. – Баку, 1969. – 35л.
1562845
  Кононов А.Н. Тюркская филология в СССР. 1917-1967 / А.Н. Кононов. – М., 1968. – 46с.
1562846
  Исенгалиева В.А. Тюркские глаголы с основами, заимствованные из русского языка. / В.А. Исенгалиева. – Алма-Ата, 1966. – 248с.
1562847
  Филиппова Татьяна Михайловна Тюркские заимствования в селькупском языке : Автореф... канд. филол. наук : 10.02.02 / Филиппова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та языкознания. – Ленинград, 1991. – 23 с.
1562848
  Омарова Б.Я. Тюркские заимствования для наименования предметов быта в русском языке // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  В статье исследуется типология внутриязыковой идиоматичности, разработанная М.М. Копыленко, З.Д. Поповой и А.Ф. Лосевым в 70-х гг. 20 в. Эта типология лексем используется при описании тюркских наименований предметов быта, заимствованных русским ...
1562849
  Мемедов А.М. Тюркские согласные : анлаут и комбинаторика / А.М. Мемедов. – Баку, 1985. – 206с.
1562850
  Будагов Б.А. Тюркские топонимы Евразии / Б.А. Будагов ; Академия наук Азербайджана ; Ин-т географии им. Г.А. Алиева. – Баку : Огуз эли, 1998. – 256 с.
1562851
  Баскаков А Н. Тюркские языки / Н.А. Баскаков ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 248 с., [1] вкл. л.
1562852
  Тенишев Э.Р. Тюркские языки в синхронии и диахронии // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 41-48. – ISSN 1562-1391
1562853
  Гаркавец А.Н. Тюркские языки на Украине : (Развитие структуры) / А.Н. Гаркавец; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с. – Библиогр.: с. 171-175
1562854
   Тюркские языки Сибири. – Новосибирск, 1983. – 170с.
1562855
  Черкасский М.А. Тюркский вокализм / М.А. Черкасский. – М, 1965. – 142с.
1562856
  Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос / В.М. Жирмунский. – Л., 1974. – 727с.
1562857
  Абуладзе Ц.А. Тюркский лексический материал в словаре Сулхан-Саба Орбелиани "Картули лексикони" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абуладзе Ц.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1562858
  Поцелуевский Е.А. Тюркский трехчлен / Е.А. Поцелуевский. – М., 1967. – 136с.
1562859
  Благова Г.Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении : (Юго-Восточный регион) / Г.Ф. Благова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. : 1 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 280-297. Библиогр. в примеч.: с. 277-279
1562860
  Халимоненко Г.І. Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Халимоненко Г.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 142л. – Бібліогр.:л.125-133
1562861
  Халимоненко Г.І. Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.01 / Халимоненко Г.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 23с.
1562862
  Садиг І. Тюркська епічна творчість та шумерський епос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-121. – ISSN 1608-0599
1562863
  Пріцак О. Тюркська етимологія назви "козак" // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 174–179. – ISSN 0041-6061
1562864
  Дрига І.М. Тюркська історична лінгвістика на сторінках видань Harvard Ukrainian studies (Томи 1-20, 1977-1996) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 240-243. – (Бібліотека Інституту філології)
1562865
  Сугробова Ю.Ю. Тюркська казка в етнокультурних паралелях кримського простору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-71. – ISSN 2226-3209
1562866
  Халимоненко Г.І. Тюркська лексична скиба українського словника = Ukrayna diline giren Turk sozleri = The Turkish elements in the vocabulary of Ukranian language / Григорій Халимоненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город". – ISBN 978-966-2471-37-3
Ч. 1. – 2010. – 361, [3] с. : портр., табл. – Назв. на тит. арк., та обкл. парал. укр., тюрк., англ. – Бібліогр.: с. 349-360 та в тексті


  У пр. № 1734204 напис : Бібліотеці М. Максимовича від автора Гриць Халимоненко. 6 липня 2020 р.
1562867
  Алієва З. Тюркська народна словесність у наукових інтерасах А. Кримського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 132-134. – ISSN 1608-0599
1562868
  Велієв О Ф.Т. Тюркська складова світоглядних настанов азербайджанського етносу // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. Воронкова В. ; редкол.: Білогур В., Водопянов П., Венажіндене М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – Вип. 7 (84). – C. 8-14. – ISSN 2708-0390
1562869
  Мамедрзаєва Г.М. Тюркський термінологічний фонд: літературознавство і мовознавство // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 27-29
1562870
  Біляєва С.О. Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 85-100. – ISSN 2227-4952
1562871
  Євсєєв С.Є. Тюркський фактор формування феномену козацтва в українській та російській історіографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 108-113. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
1562872
  Крюков В. Тюркський чинник у процесі етногенезу в степовій смузі України доби раннього середньовіччя за даними арабських писемних джерел // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 73-70. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1562873
  Кожухар К.С. Тюркський чинник у формуванні номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців Молдови // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 67-84. – ISSN 2312-6825
1562874
  Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України = Turk Kaynaklarina gore Ukrayna tarihi = Turkic source in terms of the history of Ukraine / Ферхад Туранли ; [ред.-перекладач В. Гуль ; наук. ред. Я. Дашкевич] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 365, [1] с. – Парал. назви укр., турец., англ. - Імен. покажч.: с. 337-342. – Бібліогр.: с. 252-274, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5899-0


  Високоповажному професору панові Крижанівському Володимиру Прокоповичу на знак щирої дружби та з найкращими побажаннями Автор, підпис 19.10.2011р.
1562875
  Грибовський В. Тюркські загадки українського сфінкса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 26 (658), 26.06-2.07.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1562876
  Мосенкіс Ю.Л. Тюркські мови у світовому мовотворчому процесі. Кіммерійці, таври і кримознавство / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв ; Акад. наук вищої освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : СПД Жовтий, 2009. – 194, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2113-93-8
1562877
  Дочу А.Р. Тюркські мовні контакти і запозичення в литовській мові, або продовження мовознавчих досліджень А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 57-61. – ISSN 0027-2833
1562878
  Халимоненко Г. Тюркські назви верхнього одягу в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 8-11. – ISSN 0320-3077
1562879
  Кочубей Ю.М. Тюркські народи колишнього СРСР у дослідженнях вчених України // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 1608-0599
1562880
  Акпинарли Х.Ф. Тюркські ремесла кримських караїмів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 73-84


  В результаті польового дослідження тюрків-караїмів, яке було проведене нами в районі Євпаторії (Крим), було встановлено, що караїми становлять собою один із наймалочисельніших народів світу і середній вік караїмів - мешканців Криму - складає 70 років. ...
1562881
  Туранли Ф. Ґ. Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – C. 153-160. – ISSN 1682-671Х


  Згадується Агатангел Кримський.
1562882
  Ветошкин С.А. Тюрма и общество // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 425-438. – ISSN 1818-0566
1562883
  Токаленко П.О. Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905-1907) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 72-88. – ISSN 0320-9466
1562884
  Вронська Т.В. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України . / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 92-105. – ISSN 0130-5247
1562885
  Сокальська О.В. Тюрмознавча тематика у науковому доробку професора О.Ф. Кістяківського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7133-95-6
1562886
  Чумбалова Гульмайра Мухамедовна Тюрские лексические элементы в болгарском языке конца XIX-начала ХХ века (на материале призведений Л.Каравелова и И.Вазова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.06 / Чумбалова Гульмайра Мухамедовна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1986. – 23л.
1562887
  Усманов Х.У. Тюрский стих в средние века / Х.У. Усманов. – Казань, 1987. – 143с.
1562888
  Халимоненко Г. Тюрські сільськогосподарські терміни у мові українського козацтва / Г. Халимоненко; Інститут українознавства; КНУТШ. – Київ, 1994. – 20с.
1562889
  Расин Б.И. Тюрьма без решеток / Б.И. Расин. – Сыктывкар, 1966. – 151с.
1562890
  Дубнов В. Тюрьма и другие неприятности Юлии Тимошенко // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 6-7. – ISSN 2075-7522
1562891
   Тюрьма и общество : Мат-лы семинара для персон. учреждений по исполнению наказаний Донец. обл. Славяногорск, 27-29 мая 1999г.Сост.А.Букалов. – Донецк : Донецкий мемориал, 2000. – 116с.
1562892
  Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка : историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы, до наших дней. 1560-1880 г. / В.Н. Никитин. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Шпарварт, 1880. – [6], IV, 5-674, [1] с.
1562893
   Тюрьма капиталистических стран. – М., 1937. – 248с.
1562894
  Сименон Ж. Тюрьма; Порт туманов / Ж. Сименон. – Москва, 1988. – 269с.
1562895
  Кеннан Д. Тюрьмы в России : очерки Джорджа Кеннана / пер. с нем. А.Д. Стопневича. – Санкт-Петербург : Тип. М.И. Акинфиева,, 1906. – 103 с. – (Общедоступная библиотека для всех ; № 1)
1562896
  Кожинов В.В. Тютчев / В.В. Кожинов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9 (687)). – ISBN 5-235-00022-6
1562897
  Кушнер А. Тютчев (в новом ракурсе) // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 200-211. – ISSN 0321-1878
1562898
  Чагин Г.В. Тютчев в Москве / Г.В. Чагин. – Москва, 1984. – 175с.
1562899
  Гуздий Н.К. Тютчев в поэтической культуре русского символизма / Н.К. Гуздий. – 549с.
1562900
   Тютчев Іван Артамонович (1834-1893) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 487. – ISBN 978-966-439-754-1
1562901
   Тютчев Іван Артамонович (1834-1893) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – с. 517. – ISBN 978-966-933-054-3
1562902
   Тютчев Іван Артамонович (1834-1893) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 317. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1562903
   Тютчевиана. – М., 1922. – 53с.
1562904
  Тарасов Б. Тютчевская историософия: бог, человек и история, Россия, Европа, революция // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 142-162. – ISSN 0130-7673
1562905
   Тютчевский сборник. – Птгр., 1923. – 136с.
1562906
   Тютчевский сборник. – Тарту : Тартуский университет. – ISBN 9985-56-459-6
Вып. 2. – 1999
1562907
  Усик Світлана. Богданович Лілія Тютюн - повільна отрута! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 10 : фото
1562908
  Димов Д. Тютюн / Д. Димов. – 3-то изд. – София, 1955. – 940с.
1562909
  Димов Д. Тютюн / Д. Димов. – К., 1975. – 735с.
1562910
  Рибак Ю. Тютюн // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 72-73
1562911
  Сигал Л.А. Тютюни України / Л.А. Сигал. – К, 1962. – 148519345с.
1562912
  Ренський М.Д. Тютюництво на Україні / М.Д. Ренський. – Х., 1925. – 112с.
1562913
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 149-150.
1562914
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 276 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1562915
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 285. – ISBN 978-966-439-961-3
1562916
   Тютюнник Дмитро Андрійович (1934-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 162. – ISBN 966-95774-3-5
1562917
  Аджиєва Л.С. Тютюнництво в Криму (XIX - початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 11-14. – ISSN 2077-1800
1562918
  Кондратюк М. Тютюнова ода : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 123-124
1562919
  Свистун О.В. Тютюново-махоркова промисловість Чернігівської губернії в кінці XIX - на початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 253-255. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена аналізу тютюново-махоркової промисловості Чернігівської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., який стає підгрунтям для подальшого вивчення історичних умов становлення та розвитку тютюново-махоркового виробництва у Наддніпрянщині у ...
1562920
  Степанюк Лариса Тютюнокуріння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1562921
   Тютюнокуріння та його шкідливий вплив на здоров"я людини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
1562922
  Писемский А.Ф. Тюфяк: Повесть. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1979. – 191с.
1562923
  Ферсман А.Е. и Щербаков Д.И. Тюя-Муюнское месторождение радиевых руд в Фергане / А.Е. и Щербаков Д.И. Ферсман. – М., 1925. – 38с.
1562924
  Наземцева Е. Тяга в совдепию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 128-131. – ISSN 0235-7089


  Как большевики возвращали бывших белых из Западного Китая.
1562925
  Ткачев В.С. Тяга земная / В.С. Ткачев. – Кишинев, 1982. – 63с.
1562926
  Сапожников В.К. Тяга земная / В.К. Сапожников. – М., 1983. – 448с.
1562927
  Годенко М.М. Тяга к океану / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 63с.
1562928
  Филиппов А.Н. Тяга прибалтийских крестьян в Великороссии в 1-й половине ХVIII века / проф. А.Н.Филиппов. – Петроград : Тип. Б.Д.Брукера, 1916. – 18 с.
1562929
  Сапсай А.П. Тягар "поглиблення" або європеїзація "sui generis" в контексті інтеграційних відносин України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 168-178


  Основною метою даної статті є спроба автора через використання концепту "європеїзація" окреслити сучасні проблеми та можливі підходи покращення механізмів рецепції Україною європейських правил, норм і принципів, які є ключовими в контексті поглиблення ...
1562930
  Сігайов А.О. Тягар державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 30-32. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1562931
  Короєд С.О. Тягар доведення в цивільному процесі: особливості розподілу обов"язків по доказуванню в договірних спорах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 111-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1562932
  Руда Т.В. Тягар доказування в цивільному процесі США у світлі перспектив розвитку змагальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 96-97
1562933
  Лагутіна І.В. Тягар доказування вини як ключове питання в справах про дискримінацію у сфері праці // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 98-105. – (Юридичні науки ; № 3)
1562934
  Примост В. Тягар і фейк імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Тягар імперії важкий. Імперія приречена тягти на собі чавунний вінок непереможності й свинцеві вериги непогрішності. Імперія ніколи не програє і ніколи не помиляється, бо інакше вона не імперія.
1562935
   Тягар недієздатності. Чи повинні компенсуватися витрати на представництво адвоката в КСУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1562936
  Крамар О. Тягар нерозв"язаних проблем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 21-23. – ISSN 1996-1561


  Що заважатиме зростанню української економіки у 2021 році.
1562937
  Тегг Дж. Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії = The burden of representation: essays on photographies and histories / Джон Тегг ; пер. з англ. Юстини Кравчук, Миколи Климчука (післямова). – Київ : Родовід, 2019. – 243, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 239-243 та в підрядк. прим. – (Теорія та історія фотографії : сер. перекладів / за наук. ред. Олени Червоник). – ISBN 978-617-7482-39-9
1562938
  Андрусишин Б.І. Тяглість правових традицій українського законодавства (конституційні проєкти Георгія Андрузького) // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 100-107. – ISSN 2524-017X
1562939
  Лизанчук В. Тяглість проблеми вітчизняного державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48). – С. 4
1562940
  Джугастрянська Тяглість традиції літературної сугестії: від ренесансу до романтизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 52-56
1562941
  Цикавый Л.А. Тяговая способность канатоведущего шкива : Автореф... канд. техн.наук: / Цикавый Л. А.;, 1951. – 14 с.
1562942
  Мельник О.Є. Тяговий електропривод постійного струму з підвищеною електроенергетичною ефективністю для рудникових контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Мельник О. Є. ; Кременчуцький держ. політехнічний ун. ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв
1562943
  Сінчук І.О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропривод рудникових контактних електровозів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Сінчук І. О. ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр : 21 назв.
1562944
  Алексеев А.Е. Тяговые электродвигатели : учеб. пособ. для транспорт. электромехан. вузов / А.Е. Алексеев. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 412 с., VIII л. прил. : ил.
1562945
  Каспер У. Тяготение - загадочное и привычное : пер. с нем. / У. Каспер. – Москва : Мир, 1987. – 139 с.
1562946
  Гапоненко П. Тяготение - неисчерпаемый источник энергии : ( Заметки ) / П. Гапоненко. – Киев : GS s Co, 1999. – 16с.
1562947
  Голланд Н. Тяготение / Н. Голланд. – Уральск, 1966. – 64с.
1562948
  Вьюхин В.Н. Тяготение / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1973. – 64 с.
1562949
  Смородинский Я.А. Тяготение / Я.А. Смородинский. – Москва : Знание, 1975. – 64с.
1562950
  Мишин С.В. Тяготение Земли - причина землетрясений / С.В. Мишин, А.А. Панфилов, И.М. Хасанов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 213-222 : рис. – Библиогр.: с. 220. – ISSN 0203-3100
1562951
  Хасанова Р.Н. Тяготение как тип синтаксической связи в соверменном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хасанова Р.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1562952
  Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная : пер. с англ. / И. Николсон. – Москва : Мир, 1983. – 240 с.
1562953
  Молдавер В. Тяжба. / В. Молдавер. – Душанбе., 1963. – 92с.
1562954
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
1. – 1959. – 368с.
1562955
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
2. – 1961. – 592с.
1562956
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
3. – 1968. – 512с.
1562957
   Тяжебное вотчинное дело помещиков Херсонской губернии Александровского уезда Леонида Алесандровича Боровского и Марии Николаевны Протопоповой по спору о праве наследства в родовых имениях Боровских. – [Киев] : В унив. тип., 1863. – 24 с., 1 л. табл.
1562958
  Жуков Борис Тяжела ты жабья доля / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 128-133 : фото
1562959
  Лучкин Н.И. Тяжелая атлекика. / Н.И. Лучкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1962. – 270с.
1562960
   Тяжелая атлетика. – М, 1950. – 32с.
1562961
  Бухаров А.В. Тяжелая атлетика / А.В. Бухаров. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 47 с. : ил. – (Библиотечка сельского физкультурника)
1562962
   Тяжелая атлетика. – М, 1952. – 199с.
1562963
   Тяжелая атлетика. – М, 1953. – 31с.
1562964
   Тяжелая атлетика. – М, 1954. – 40с.
1562965
   Тяжелая атлетика. – М, 1956. – 32с.
1562966
   Тяжелая атлетика. – М, 1956. – 32с.
1562967
  Афанасьев А.А. Тяжелая атлетика / А.А. Афанасьев, Р.П. Мороз, А.А. Афанасьев. – Москва, 1956. – с.
1562968
  Мороз Р.П. Тяжелая атлетика / Р.П. Мороз, А.А. Афанасьев. – Москва, 1956. – 20 с.
1562969
  Мороз Р.П. Тяжелая атлетика / Р.П. Мороз. – М., 1957. – 187с.
1562970
   Тяжелая атлетика. – М, 1958. – 36с.
1562971
   Тяжелая атлетика. – М, 1962. – 27с.
1562972
  Михайлюк М.П. Тяжелая атлетика / М.П. Михайлюк. – ЛЬвов, 1965. – 262с.
1562973
  Божко А.И. Тяжелая атлетика : учеб. пособ. для инструкторов-общественников секций тяжелой атлетики / Божко А.И. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 198 с. : ил.
1562974
   Тяжелая атлетика. – М, 1967. – 256с.
1562975
   Тяжелая атлетика. – М, 1979. – с.
1562976
  Бухаров А.В. Тяжелая атлетика вкомплексе ГТО / А.В. Бухаров. – Москва : "Физкультура и Спорт", 1949. – 32 с.
1562977
  Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика для юношей / А.И. Фаламеев. – М, 1961. – 200с.
1562978
  Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика для юношей / А.И. Фаламеев. – М, 1961. – 200с.
1562979
  Лукьянов М.Т. Тяжелая атлетика для юношей / М.Т. Лукьянов, И А. Фаламеев, . – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
1562980
  Лучкин Н.И. Тяжелая атлетика. (Поднимание тяжестей) / Н.И. Лучкин. – Москва : Физкультура и спорт, 1947. – 143 с.
1562981
   Тяжелая атлетика. Программа для спортивных секций коллективов физкультуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1946. – 48 с.
1562982
  Киршенбаум И. Тяжелая вода : физ. свойства и методы анализа : пер. с англ. / Исидор Киршенбаум. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1953. – 438 с.
1562983
  Суслов Б.Н. Тяжелая вода / Б.Н. Суслов. – Москва : Гостехтеорлитиздат, 1958. – 56 с.
1562984
  Логвиненко В.А. Тяжелая вода : роман / В.А. Логвиненко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 343 с.
1562985
  Шама О. Тяжелая вода Днепра // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 44 (220), 29 ноября 2018. – С. 60-64
1562986
   Тяжелая вода. Теплофизические свойства. – М.Л,, 1963. – 256с.
1562987
  Алексюк Г.А. Тяжелая индустрия-основа развития сельского хозяйства / Г.А. Алексюк. – Воронеж, 1960. – 40с.
1562988
  Багреев Е.Я. Тяжелая индустрия - основа могущества СССР / Е.Я. Багреев. – Свердловск : Книжное изд-во, 1955. – 93 с.
1562989
  Локшин Э.Ю. Тяжелая индустрия в третьем году пятилетки / Э.Ю. Локшин. – М.-Л, 1932. – 136с.
1562990
  Звонков В.Ф. Тяжелая индустрия социализма -- решающий источник роста народного благосостояния / В.Ф. Звонков. – Ленинград, 1957. – 60с.
1562991
   Тяжелая индустрия СССР. – М, 1934. – с.
1562992
  Хрущев А.Т. Тяжелая индустрия СССР в семилетке / А.Т. Хрущев. – М, 1961. – 140с.
1562993
  Ходасевич В.Ф. Тяжелая лира / В.Ф. Ходасевич. – М., 1990. – 602с.
1562994
  Бучнева Ф.Ш. Тяжелая палата : повесть / Ф.Ш. Бучнева ; [ил.: Ю. Ракша]. – Красноярск : Книжное издательство, 1972. – 88 с. : ил.
1562995
  Осипенко Л.В. Тяжелая поступь "спортинвых" сапог / Л.В. Осипенко, В.В. Пихуля. – Киев, 1989. – 126 с.
1562996
  СупоницкийС.А Тяжелая промышленность - основа развития народного хозяйства СССР / СупоницкийС.А. – М., 1955. – 36с.
1562997
   Тяжелая промышленность в КНДР. – Пхеньян, 1959. – 65с.
1562998
  Выборнов В.Я. Тяжелая промышленность в экономике и политике Австралии / В.Я. Выборнов. – Москва, 1982. – 100с.
1562999
  Маевский И.В. Тяжелая промышленность СССР в первые годы социалистической индустриализации / И.В. Маевский. – М, 1959. – 184с.
1563000
   Тяжелая промышленность СССР за 1931-1934 гг. – М, 1935. – 210с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,