Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1559001
  Корніюк В. "Уроджені таланти з провінції" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 21 (354). – С. 58-59 : фото


  Спогади, випускника Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, про професора та завідувача кафедри історії журналістики, теорії і практики радянської преси, літератури і журналістики - Бабишкіна Олега Кіндратовича.
1559002
  Базанов П. "Уродины" свирепые и зловредные, или Сказ о том, как эмигрантский журнал "Родина" на Москву атомную бомбу бросить предлагал и Юрия Гагарина расстрелять // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 140-144. – ISSN 0235-7089


  В русском зарубежье среди огромного множества названий периодических изданий часто встречается в различных вариантах и слово "Родина". В то же время только два журнала связаны с деятельностью братьев Ивана и Бориса Солоневичей.
1559003
  Береза М. "Урок біля під"їзду" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 62-70. – ISSN 08-68-4790-1
1559004
  Шостак О.Д. "Урок співу" художника Олександра Ріццоні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 15. – ISSN 2518-7104
1559005
  Тимошенко О. "Урок фізкультури передусім має мати оздоровчий характер". Фізичне виховання, спорт і здоров"я: як ці три складові поєднують на відповідному факультеті Національного педуніверситету імені Драгоманова / бесіду вела Т. Урись // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 29)


  Враховуючи актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців фізичного виховання і спорту та їх значущу роль у забезпеченні ефективного функціонування освіти, суспільства і держави загалом, у Національному педагогічному університеті імені М. П. ...
1559006
  Ім Йон Сан [Урок зі створення вікіпроекту на тему "Корея в Україні"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 40-61
1559007
  Борушко О.М. Уровень жизни / О.М. Борушко. – К., 1991. – 21с.
1559008
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе развитого социализма (социально-экономический аспект) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ. – Киев, 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1559009
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1559010
  Хайленко А.А. Уровень жизни народа и его региональные различия на современном этапе. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хайленко А.А.; АН Каз.ССР.Учен.совет.по экон.наукам при отдел.оществ.наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1559011
  Алирзаев А.Г. Уровень жизни населения Азербайджанской Республики / А.Г. Алирзаев, Э.А. Алирзаев // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 58-61. – ISSN 1561-7785
1559012
  Нефедов С.А. Уровень жизни населения в дореволюционной России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 127-136. – ISSN 0042-8779
1559013
  Тансыкбаева Гакку Уровень жизни населения как критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 482-487. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1559014
  Ревайкин А.С. Уровень жизни населения: методол. и проблемы регион. исслед. / А.С. Ревайкин. – М., 1989. – 143с.
1559015
  Майер В.Ф. Уровень жизни трудящихся / В.Ф. Майер. – М, 1971. – 64с.
1559016
  Лоладзе Г.М. Уровень знаний метеорологии и климатологии в древней Грузии по некоторым литературным памятникам. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лоладзе Г.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 56л. – Бібліогр.:с.55
1559017
  Виникявичюс С. Уровень знаний о труде у учеников начальных классов и их усовершенствование. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Виникявичюс С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 27л.
1559018
  Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.33-43. – ISSN 0132-1625
1559019
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
1. – 1966. – 148с.
1559020
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 120с.
1559021
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 34с.
1559022
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
3. – 1967. – 125с.
1559023
  Сазонова И.Е. Уровень и продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 28-31 : Схеми. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1559024
  Шлимович П.Б. Уровень иммунореактивного инсулина в плазме крови у больных сахарным диабетом и его изменение в процессе компенсации нарушений метаболизма : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 752 / Шлимович П.Б. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1559025
  Яковенко А.А. Уровень интеллектуального развития и тип информационного метаболизма / А.А. Яковенко, С.П. Пушкарева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 5-9. – ISSN 2226-7514
1559026
  Пищ П. Уровень информированности и отношение к вопросам трансплантологии среди студентов высшей государственной школы имени папы Иоанна-Павла II в Бялой Подляске / П. Пищ, А. Шлифирчик, М. Коваленко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 114-121. – ISSN 1681-276Х


  "...Эта статья полностью посвящена теме донорства органов, тканей и клеток. Такой терапевтический подход, признан во всем мире, часто дает шанс на выздоровление и значительно улучшает качество жизни, позволяя работать и выполнять повседневные ...
1559027
  Ионин М.Л. Уровень йода, связанного с белками, и йода, экстрагируемого бутанолом, в сыворотке крови у больных диффузным токсическим зобом и узловатым эутиреоидным зобом в результате дооперационной подготовки и : Автореф... канд. мед.наук: / Ионин М.Л.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 22л.
1559028
  Романчук Л.Р. Уровень Каспийского моря и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 51-53. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование флуктуации уровня моря и 11-летних циклов солнечной активности. Показано, что имеет место резонансный характер влияния циклов на уровень моря. Определены параметры процесса, характеризующие колебания мантии Земли. Сделано ...
1559029
  Бенашвили И.А. Уровень Каспийского моря, его прошлое, настоящее и будущее / И.А. Бенашвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 23 с.
1559030
  Минин Б.А. Уровень качества : Соц.-экон. вопр. оценки качества и защита потребителя. / Б.А. Минин. – М., 1989. – 182с.
1559031
  Зайков Г.И. Уровень качества и стоимость продукции / Г.И. Зайков, Р.Г. Романов. – Москва, 1970. – 120с.
1559032
  Гюльмамедова Ч.В. Уровень маркеров репродукции у женщин с бесплодием (по данным гормонального скрининга) // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 77-83. – ISSN 2077-1096
1559033
  Пестушко Валерий Уровень моря меняется - пустыни растут : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35-36
1559034
  Михайлик Ю.Н. Уровень моря. / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1974. – 71с.
1559035
  Томин В.П. Уровень образования населения СССР / В.П. Томин. – Москва, 1981. – 192 с.
1559036
   Уровень образования населения СССР. – М., 1990. – 59с.
1559037
   Уровень образования, национальный состав, возрастная структура и рамещение населения СССР по республикам, краям и областям. – М., 1960. – 38с.
1559038
  Клиге Р.К. Уровень океана в геологическом прошлом / Р.К. Клиге. – Москва : Наука, 1980. – 112с.
1559039
  Бочанова Н.С. Уровень организации и эффективность производства (на материалах мясной промышленности Казахстана) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бочанова Н.С.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л.
1559040
  Калачева Ж.В. Уровень организации труда основных рабочих промышленных предприятий и экономическая эффективность мероприятий по его повышению : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Калачева Ж.В.; АН Казахской ССР. Ученый Совет по эконом. наукам при отд-и обществ. наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1559041
  Нефедов С.А. Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 126-137. – ISSN 0869-0499
1559042
  Аминов Д.М. Уровень прогестерона в плазме периферической крови овец и его применение в комплексе с другими гормонами : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Аминов Д.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 19л.
1559043
  Васильева Т.С. Уровень профиссиональной подготовки студентов естественно-географического факультета НГПИ : Методика и опыт. Высшая школа / Т.С. Васильева, Л.В. Вдовина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 70-73 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назви
1559044
   Уровень развития и отраслевая структура территориально-производственных комплексов. – Алма-Ата, 1987. – 238с.
1559045
  Адамьянц Т.З. Уровень развития коммуникативных навыков как индикатор в процессах самоопределения и самоорганизации личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 253-260
1559046
  Лобанова Л.С. Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики / Л.С. Лобанова, А.Ю. Гуменюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 43-54. – ISSN 0374-3896
1559047
   Уровень самооценки и уверенности в себе в образовательной компетентности учителей / Романовска-Толлочко Анна, , Новак Агата, Гнитецка Иоланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 67-70 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1559048
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с положительной нравственной направленостью // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 15-21. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1559049
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с различной нравственной направленностью // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0042-8841
1559050
  Колова С.Н. Уровень творческого развития студентов как педагогическая проблема // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-23.
1559051
  Ермолаева Я.С. Уровень тревожности, как один из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 22-25 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1559052
  Заколодкина В.И. Уровень устойчивости комнатных мух (Musca domestica L.) ДДТ, ГХЦГ и хлорофосу и действие этих инсектицидов на морфологию и гистохимию тканей : Автореф... канд. биол.наук: / Заколодкина В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1559053
  Таможанская А.В. Уровень школьной тревожности девочек 12-13 лет с различными видами осанок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 68-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1559054
   Уровень, берега и дно океана. – Москва, 1978. – 191с.
1559055
  Иванова Ираида Степановна Уровень, резервы и перспективы развития межзаводской централизации и специализации ремонтного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Иванова Ираида Степановна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1559056
  Саркисян Г.С. Уровень, темпы и пропорции роста реальных доходов при социализме / Г.С. Саркисян. – М., 1972. – 215с.
1559057
  Попова Л.В. Уровневая реализация программ высшего экологического образования / Л.В. Попова, Н.Н. Марфенин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 97-99. – ISSN 1726-667Х
1559058
  Клюев В.К. Уровневая система высшего профессионального образования в области библиотечно-информационной деятельности: организационно-нормативный аспект // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 306-311. – ISSN 1560-7976
1559059
  Бровченко Т.А. Уровневая структура устного текста и его просодический анализ // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 31-39. – Бібліогр.: Лит.: С. 39 ; 24 поз.
1559060
  Дегтярев Б.И. Уровневые задания по физике для 9 и 10 классов : пособие для учителя / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева. – Киев : Радянська школа, 1988. – 171 с.
1559061
  Медведева А.В. Уровневые задания при проверке знаний : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 62-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559062
  Оденбах И.А. Уровневые показатели реализации мобильности образования студентов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 158-161. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1559063
   Уровневые системы управления экономией живого и овеществленного труда. – Ярославль, 1988. – 131с.
1559064
  Яковлев Л.Г. Уровнемеры / Л.Г. Яковлев. – М, 1964. – 191с.
1559065
  Мельникова О.Т. Уровни анализа данных качественного исследования / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.12-19. – ISSN 0042-8841
1559066
  Богин Г.И. Уровни и компоненты речвой способности человека : учеб. пособие / Г.И. Богин ; МВ и ССО, Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 107 с.
1559067
  Храпаль Л.Р. Уровни и критерии оценки модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 42-45. – ISSN 1726-667Х


  Раскрывается диагностический инструментарий измерения уровня модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования в системе управления вуза
1559068
  Бычков О.Д. Уровни и микронивелиры и их применение для геодезической выверки конструкций / О.Д. Бычков; Ред. Афанасьев В.А. – Москва : Недра, 1973. – 112с.
1559069
   Уровни и тенденции развития главных капиталистических стран. – М., 1977. – 274с.
1559070
   Уровни изоляции и внтуренние перенапряжения в электрических системах : переводы докладов Международной конференции по электирчсеким ситемам (CIGRE). – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 176 с.
1559071
  Сапожников А.В. Уровни изоляции электрооборудования высокого напряжения / А.В. Сапожников. – Москва : Энергия, 1969. – 296 с.
1559072
   Уровни китайского языка. – Пекин, 1992. – 362с.
1559073
  Петров Ю.А. Уровни компетентности: модель, классификация, иерархия / Ю.А. Петров, Г.И. Петрова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-70


  Модель уровней компетентности на основе матричного анализа. Иерархия специалистов по уровню их компетентности.
1559074
  Валуев Ю.Б. Уровни компетенции собственника и наемного персонала в системе управления предприятием : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 3-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1559075
  Чучалин А.И. Уровни компетенций выпускников инженерных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО), ориентирующего вузы на компетентностный подход к разработке и реализации двухуровневых основных образовательных программ, в том числе в области техники ...
1559076
   Уровни культурно-исторического анализа в клинической психологии / Бурлакова, , , В.И. Олешкевич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 35-45. – ISSN 0042-8841


  Представлено исследование различных уровней культурно-исторического анализа в клинической психологии, начиная от критики натуралистического исследования и кончая культурно-историческим анализом современной психологической клиники. Показана ...
1559077
   Уровни лингвистического анализа в синхронии и диахронии : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 163 с.
1559078
  Борисов В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования / В.Н. Борисов. – Новосибирск, 1967. – 212с.
1559079
  Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.62-75. – ISSN 0042-8744
1559080
   Уровни организации биологических систем. – Москва : Наука, 1980. – 104с.
1559081
   Уровни организации процессов у растений. – Киев : Наукова думка, 1981. – 195с.
1559082
  Яблоков А.В. Уровни охраны живой природы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1985. – 175с.
1559083
   Уровни подготовки специалистов в развиваюдщихся странах. – Москва, 1979. – 44с.
1559084
  Козин Н.Г. Уровни познания и историческая наука. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козин Н.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 30л.
1559085
  Смирнова Людмила Петровна Уровни понимания иноязычных речевых сообщений на слух и способы контроля их сформированности. (Языковой и неязыковой вузы) : Автореф... канд. пед.наук: / Смирнова Людмила Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1559086
  Леви Т.С. Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну и телесная психотерапия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 0042-8841
1559087
  Френкин А.А. Уровни правого сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – 25-35. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1559088
  Халецкий А.М. Уровни психической деятельности в норме и патологии / А.М. Халецкий. – Москва : Медицина, 1970. – 159с.
1559089
  Смирнов С.Д. Уровни регуляции следящих движений глаз в связи с характером зрительной работы : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 960 / Смирнов С.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 23 с.
1559090
  Ивашкин В.Т. Уровни регуляции функциональной активности органов тканей / В.Т. Ивашкин, В.Ю. Васильев, Е.С. Северин. – Ленинград : Наука, 1987. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
1559091
  Матюшкина А.А. Уровни решения проблемного задания как отражение глубины мышления // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1559092
  Москалев Ю.И. Уровни риска при различных условиях лучевого воздействия. / Ю.И. Москалев, В.Ф. Журавлев. – Москва, 1983. – 108с.
1559093
   Уровни русского языка. – Ташкент, 1982. – 97с.
1559094
  Лебединцев В.Б. Уровни структурной организации обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 45-54. – ISSN 0869-561Х


  Обучение раскрывается как системное, многоуровневое явление. Выделяются четыре уровня структурной организации обучения: масштаб деятельности субъектов, учебного коллектива, институциональной системы, общественно-исторической формации. Обсуждаются ...
1559095
  Мурашкин М.Г. Уровни угроз, или Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент, 2018. – 223, [3] с. – ISBN 978-966-921-206-1
1559096
  Смирнова О.В. Уровни формирования инновационных зданий в городской среде с учетом синергетического подхода // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1559097
  Телепко Л.Н. Уровни экономического развития районов СССР : (вопросы их измерения и сближения) / Ин-т экономики АН СССР ; Л.Н. Телепко. – Москва : Экономика, 1971. – 206 с.
1559098
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Белозерова В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Київ, 1972. – 19с.
1559099
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Дис ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.А. Белозерова ; АН УССР, Сектор географии АН УССР. – Киев : [б. и.], 1972. – 216 л. + 9 л. прилож. – Бібліогр.: л. 202-216
1559100
   Уровни энергии и вероятности перехода в атомах и ионах. – Москва : АН СССР, 1983. – 299с.
1559101
  Юрков Г.Н. Уровни энергии и термодинамические функции двухатомных молекул в мультиплетных электронных состояниях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Юрков Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1971. – 14 с.
1559102
   Уровни энергии легких ядер. – Москва, 1952. – 228 с.
1559103
  Копанец Е.Г. Уровни ядер Al27 и K37 : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Копанец Е.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 10л.
1559104
   Уровни языка в речевой деятельности. – Л., 1986. – 260с.
1559105
   Уровни языка и их анализ. – М., 1976. – 184с.
1559106
   Уровни языка и их взаимодействие : Тезисы научной конференции (4-7 апреля 1967 г.). – Москва, 1967. – 183 с.
1559107
  Марковский Я.Э. Уровни языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 35с.
1559108
  Кошевая И.Г. Уровни языкового абстрагирования / И.Г. Кошевая. – Киев : Киевский университет, 1973. – 210 с.
1559109
  Мицик Ю. Уродженці батуринської і борзенської сотень - студенти Києво-Могилянської Академії / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 91-94
1559110
  Григоренко О.П. Уродженці міста Летичева Н. Моргуліс і В. Ройзман - видатні представники вітчизняної технічної науки // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 128-134


  Н.Д. Моргуліс народився в місті Летичев 4 травня 1904 року. Після закінчення Київського університету він залишився в Києві на все життя. Починав молодий випускник університету з вивчення явищ термоелектричної хімії. Уже в 1928 році продовжував ...
1559111
  Букет Є. Уродженці Переяславщини Матвій Ляшенко та Іван Подоляка - учасники гайдамацького повстання 1750 року // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 19-22. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1559112
  Квят І. Уродженці України на єврейських грошах // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 26-30. – ISSN 1811-542X
1559113
   Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 4 (20). – С. 19-22. – ISSN 2410-2792
1559114
  Тарнани И.К. Уродливые карпы из оз. Иссык-Куль / И.К. Тирнани, проф. // Компакт - 252325 / И.К. Тарнани. – 89-99 с.


  Очерки фауны Туркестана на основании матеиала, собранного Д.Д. Педашенко
1559115
  Тарнани К И. Уродства животных : 1, 2, 3. Шестикрылая моль (Gelechia distinctella Z.). Аномалия в жилковании крыла шмеля (Bombus lapidarius L.). К морфологии двойных уродств : (Предвар. сообщ.) / К И. Тарнани. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова,, 1906. – 31 с.
1559116
  Шимкевич В.М. Уродства и происхождение видов : с 47 рис. / [соч.] В.М. Шимкевича, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург-Москва : Изд. и [тип.] Т-ва О. Вольф., 1909. – [4], 106, [1] с. : ил. – (Свободное знание : Собрание Общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых под редакцией профессора Э. Д. Гримма, профессора Н. А. Котляревского... и др.)
1559117
  Фортунатов А.Ф. Урожаи ржи в Европейской Росии / [соч.] Алексея Фортунатова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], II, IV, 254, [1] с. – Без ориг. обл., тсутств. 3 л. карт. – Библиогр.: с. IV


  На с. [1] Дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
1559118
   Урожай - сила, урожай - доблесть. – К., 1950. – 127с.
1559119
  Турчинська А.Ф. Урожай / А.Ф. Турчинська. – Харків, 1939. – 60 с.
1559120
  Рильський М.Т. Урожай : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 146 с.
1559121
   Урожай зерновых хлебов и подсолнуха по районам, межрайонам и областям СССР в 1934 г.. – М., 1935. – 327с.
1559122
  Дука Л.В. Урожай и качество картофеля при разных условиях питания на серой оподзоленной почве Западной лесостепи Украины. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Дука Л.В.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1970. – 22л.
1559123
  Ужанский С.Г. Урожай и народное хозяйство СССР / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1929. – 140с.
1559124
  Кудло К.К. Урожай и химический состав картофеля и сахарной свеклы, выращенных на дерново-подзолистой и торфяно-болотной почвах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кудло К.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 29л.
1559125
  Бугуцький О.А. Урожай і економіка / О.А. Бугуцький. – Київ, 1974. – 256с.
1559126
   Урожай медалей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українська команда виборода чотири медалі під час 49-ї Міжнародної хімічної олімпіади в Таїланді. У скарбниці наших учасниуів три "срібла" та "бронза". Змагання об"єднали 300 учасників із 78 країн світу. Українську команду супроводжував науковий ...
1559127
  Жабина Т.М. Урожай моркови и его качество в зависимости от приемов осенней обработки почвы в условиях центральной части Лесостепи УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Жабина Т.М.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 24л.
1559128
   Урожай на грядке. – Москва : Знание, 1983. – 49с. – (Знание, Народный университет ; Твоя профессия, №6, 1983)
1559129
  Козлов В.И. Урожай некоторых культурных растений и сорняков в чистых и смешанных посевах / В.И. Козлов. – Л., 1930. – 27с.
1559130
  Куценко В.С. Урожай сахарной свеклы и его качество в зависимости от различных уровнений вносимых удобрений при разноглубинной обработке почвы в севообороте : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Куценко В.С.; Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 14л.
1559131
  Гиренко Л.Т. Урожай сои и гороха в северной Лесостепи УССР с связи многокуляцией. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: 538 / Гиренко Л.Т.; Белоцерков.с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 19л.
1559132
  Коренев Г.В. Урожай, посевные, продуктивные и технологические качества зерна озимой пшеницы и ржи в связи со сроками и способами уборки : Автореф... доктора с.-х.наук: / Коренев Г.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1559133
  Певнев Ф.П. Урожай. / Ф.П. Певнев. – М, 1954. – 216с.
1559134
   Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.М. Гера, О.П. Соляник, О.А. Тарасенко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0372-8498
1559135
  Костогриз П.В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку грунту / П.В. Костогриз, В.Г. Крижанівський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1559136
  Постоловський Д.О. Урожайність дикорослих плодовоягідних чагарників Прикарпаття та шляхи її підвищення. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.20 / Постоловський Д.О.; Укр. держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 1995. – 25л.
1559137
  Рожков А.О. Урожайність зерна пшениці м"якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву / А.О. Рожков, М.А. Бобро, Т.В. Рижик // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 69-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1559138
  Гангур В.В. Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 129-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-6609
1559139
  Полторецький С.П. Урожайність і якість зерна проса від попередника та умов удобрення / С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1559140
   Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко, М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацірінна // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1559141
  Безвіконний П.В. Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу Західного / П.В. Безвіконний, В.А. Тарасюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1559142
  Ображій С.В. Урожайність культур за різних систем основного обробітку грунту та рівнів удобрення в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 131-142 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1559143
  Ратошнюк В.І. Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1559144
  Пророченко С.С. Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1559145
  Сало Л.В. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив / Л.В. Сало, Д.А. Доброван // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1559146
  Разуменко Ю.Л. Урожайність сої, уміст сирого протеїну та жиру в її насінні // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: с. 132. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1559147
   Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України / О.А. Єременко, С.М. Каленська, В.В. Калитка, В.М. Малкіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 123-130 : рис., табл. – Біблоігр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1559148
  Мазур Б.М. Урожайність суниці за використання тимчасового накриття рослин // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 115-122. – ISSN 2706-7688
1559149
  Шамсутдінова А.В. Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1559150
  Кнігніцька Л.П. Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку грунту і удобрення в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1559151
  Грабовська Т.О. Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва / Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, Г.Г. Мельник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-9270
1559152
  Гудзенко В.М. Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України / В.М. Гудзенко, С.П. Васильківський // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1559153
  Кирилюк В.П. Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1559154
  Дедышин Ярослав Иванович Урожайность и качество зерна гречихи при разных сроках, способах посева и нормах высева в западной Лесостепи УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дедышин Ярослав Иванович; Львовск. с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24л.
1559155
  Байкова С.Н. Урожайность и качество огурцов и томатов в зависимости от используемых субстратов и питательных растворов при выращивании их методо гидропоники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Байкова С.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 29 с.
1559156
  Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы / В.М. Обухов. – М., 1949. – 318с.
1559157
  Кореева Н.П. Урожайность сахарной свеклы и направление физико-химических и биологических процессов на обыкновенном черноземе при разных способах воздействия на структуры почвы / Н.П. Кореева, В.Д. Татунько
вырезка. – с.
1559158
  Дапина С.Я. Урожайные качества семян яровой пшеницы и способы их повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Дапина С.Я.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра дарвинизма и физиологии растений. – Воронеж, 1956. – 18л.
1559159
   Урожайный сад. – К., 1993. – 96с.
1559160
  Коновалов Н. Урожаям нет предела / Н. Коновалов. – М., 1954. – 48с.
1559161
  Лісовська О.Б. Урок- подорож на тему "Природні зони і висотна поясність Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 14-17 : фото
1559162
  Бенюк Г.М. Урок-аукціон з контролю знань, умінь і навичок у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 34-35
1559163
  Венгренюк Н.М. Урок-брифінг на тему "Безробіття, його причини і види", 11 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 30-35 : схеми
1559164
  Коваль Надія Урок-вистава "Суд над інфляцією" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Табл. – Бібліогр. 11 назв
1559165
  Чудіна Ольга Урок-гра "Аргумент" ("Південний океан. Чи він існує?") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв
1559166
  Токан Н.М. Урок-гра "Економічне районування України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 35-36
1559167
  Рубан Катерина Урок-гра "Перший мільйон" з теми "Країни Європи" у 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-38
1559168
  Любов Артеменко Урок-гра "Рівнинні та гірські природно-територіальні комплекси України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-9
1559169
  Харченко Лідія Урок-гра "Слідство ведуть знавці": Олімпійські ігри (6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 46-48
1559170
  Фесуненко А.А. Урок-гра з теми "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 28-30 : мал.
1559171
  Клочко Галина Урок-гра з теми "Південна Америка", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 30-32 : Табл.
1559172
  Рубан Катерина Урок-гра на тему "Австралія - материк парадоксів", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 16-22 : Фото, табл.
1559173
  Григоришина Вікторія Урок-гра на тему "Багатства світового океану. Океан і людина" (6 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-23
1559174
  Рубан К.О. Урок-гра на тему "Градусна сітка Землі. Географічні координати", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 6-8 : фото
1559175
  Губанова О.А. Урок-гра на тему "До банку їде ревізор" : інтегрований урок з інформатики, економіки та математики / О.А. Губанова, О.П. Казанцева, С.С. Борисова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назви
1559176
  Лісовська О.Б. Урок-гра на тему "Євразія - найбільший материк Землі", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 20-22
1559177
  Клименко Світлана Урок-гра на тему "Населення Південної Америки", (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-25
1559178
  Гайворонська Наталія Урок-гра на тему "Чи знаємо ми Україну" : (Підсумковий урок - повторення) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-25
1559179
  Мельник О.А. Урок-гра під час викладання правознавства / О.А. Мельник, М.І. Мельник // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 48-58
1559180
  Петринка Людмила Урок-дискусія на тему "НАТО. Україна і НАТО. Вступ України до НАТО: "За" і "проти" (10 клас) = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1559181
  Лесохина Л.Н. Урок-диспут / Л.Н. Лесохина. – Москва-Л. : Просвещение, 1965. – 176 с.
1559182
  Климюк Ірина Урок-диспут на тему " Чому С. Рудницького вважають основоположником географії України?" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-29. – Бібліогр.: 9 назв
1559183
  Савка Н.І. Урок-ділова гра "Соціальна сфера", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 29
1559184
  Павленко Людмила Урок-дослідження на тему "Паливна промисловість України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 13-15
1559185
  Конопля Т.Г. Урок-дослідження характерів героїв новели Проспера Меріме "Кармен" (урок позакласного читання) // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 5. – С.6-8.
1559186
  Бойко Віта Урок-експедиція на тему "Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення зв"язків між ними" : Практична робота 13 (6 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-15
1559187
  Савлук Галина Урок-експедиція на тему "Природа України" : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 28-30 : Схема
1559188
  Кузбіт Тамара Урок-захист дисертації на тему "Китай - країна сходу" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-27
1559189
  Соляр Г.І. Урок-захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера "Рукавичка" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-41
1559190
  Ніколайчук Валентина Урок-змагання з математики в 2-А класі ШДС І ступеня "Абетка" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-196
1559191
  Дибка Л. Урок - гендерне дослідження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-17. – ISSN 0130-5263
1559192
  Дейнека Інна Урок - гра з економіки "Найрозумніший" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-29
1559193
  Васильченко Ольга Урок - гра на тему "Америка... яка вона?" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27
1559194
  Єгорова С.Г. Урок - ділова гра "Харчові домішки: користь чи шкода від них", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 12-15, 48 : табл.
1559195
  Пасішник Любов Урок - інсценізація на тему "Подорожі Х. Колумба і Ф. Магеллана", 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-24 : Фото
1559196
  Кривокульська Мирослава Урок - інтелектуальна гра "найрозумніший" (6 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-16 : Мал. – Бібліогр. 5 назв
1559197
  Новикова Валерія Урок - конференція в курсі "Економічної і соціальної географії світу" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-30
1559198
  Матус Олена Урок - конференція на тему "Трудові ресурси й зайнятість населення", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-32
1559199
  Локтіонов В.В. Урок - монологічна лекція на тему "Етапи і засоби економічного дослідження. Методи економічних досліджень", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1559200
  Сергієнко Д.Л. Урок - навчання і комуністичне виховання учнів / Д.Л. Сергієнко. – К., 1977. – 48с.
1559201
  Сорока В. Урок - не ролик на youtube: подивився і пішов // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49). – C. 10-11. – ISSN 2219-5793
1559202
  Андриянов А.П. Урок - обзор "Полупустыни и пустыни России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51-53 : Фото. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1559203
  Кривицька Галина Урок - прес-конференція "Зміни клімату в часі", 11 клас. Профільний рівень : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-15 : Фото
1559204
  Петринка Людмила Урок - прес - конференція "Проблеми та перспективи розвитку енергетики в Україні" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-31
1559205
  Єгорова Світлана Урок - прес - конференція на тему "Ми пізнаємо Італію" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13
1559206
  Криворотова О.В. Урок - проект "Глобальні проблеми людства", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 12-18 : табл.
1559207
  Беленчук С. Урок - психологічне дослідження за п"єсою І. Карпенка-Карого "Хазяїн". 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 27-29.
1559208
  Жданова В. Урок - психологічне дослідження за романом М. Хвильового "Я (Романтика)".11 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 13-15.
1559209
  Бондаренко С.М. Урок - творчество учителя / С.М. Бондаренко. – М, 1974. – 64с.
1559210
  Харченко Лідія Урок - творчий звіт: Повсякденне життя Західної Європи (8 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
1559211
  Рихлик Тамара Урок - театралізоване дійство "З історії великих географічних відкриттів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 12-16
1559212
  Сорочинська С.К. Урок - усний журнал "Який чудовий, повний світла..." світ лірики поетів-символістів. Володимир Свідзинський та Олександр Блок // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 19-20.
1559213
  Сорока В. Урок - це дарування світла // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)
1559214
  Богат Е.М. Урок : очерки / Е.М. Богат. – Москва : Советский писатель, 1982. – 472 с.
1559215
  Битюков В.Н. Урок : роман / Владимир Битюков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1983. – 400 с.
1559216
  Чаликов М.П. Урок / М.П. Чаликов. – Хабаровск, 1989. – 160с.
1559217
  Верховень Володимир Урок = Незгасима свічка : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 108-112. – ISSN 0130-1608
1559218
  Боднарчук Г. Урок "Зарубіжної літератури" у 4 класі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11
1559219
  Ефименко Н.Е. Урок "Путешествие по южным материкам" (VІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1559220
  Покась Лілія Урок 1. "Стародавня епоха пізнання землі" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Кубасова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв
1559221
  Покась Лілія Урок 2. "Епоха великих географічних відкриттів" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Микитюк Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-33
1559222
  Постова Катерина Урок 3. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-35
1559223
  Кошелюк Володимир Урок 4. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38
1559224
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112
1559225
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-117
1559226
  Селдушева Урок в 5-м классе по теме "Текст, признаки текста" / Селдушева, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 42-44
1559227
   Урок в восьмилетней школе. – М., 1966. – 247с.
1559228
  Орловский Б.И. Урок в двухкомплектной школе / Б.И. Орловский. – М., 1941. – 104с.
1559229
  Кулабухова М.А. Урок в музее по теме "Открытия русских землепроходцев и мореплавателей" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 0016-7207
1559230
  Есипов Б.П. Урок в начальной школе (Элементарная дидактика) / Б.П. Есипов. – М, 1944. – 80с.
1559231
  Некрасов И.Б. Урок в осеннем лесу : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
1559232
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – М., 1951. – 288с.
1559233
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 351с.
1559234
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1981. – 191с.
1559235
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1986. – 158с.
1559236
  Кадин Г.Б. Урок в техникуме / Г.Б. Кадин. – Минск, 1970. – 108с.
1559237
  Каждан М.В. Урок ведет тренер / М.В. Каждан, И.М. Ботвинник. – Минск, 1992. – 271с.
1559238
  Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника ( за матеріалами Миколи Вінграновського) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-35


  У статті автор представив модель вивчення біографії письменника, використовуючи матеріали про життя Миколи Вінграновського
1559239
  Петренко О. Урок виживання - нервова сила за Полем Бреггом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 13
1559240
  Чемерис В. Урок виховання / В. Чемерис. – К, 1964. – 188с.
1559241
  Доцук Е.В. Урок вне расприсания / Е.В. Доцук. – Алма-Ата, 1990. – 132с.
1559242
  Докучаев Ю.А. Урок Гагарина / Ю.А. Докучаев. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 144с.
1559243
  Щенев В.А. Урок географии в системе личностно ориентированного обучения : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 37-46 : Фото, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
1559244
  Студенцов Н.Н. Урок географии в средней школе / Н.Н. Студенцов. – М, 1958. – 158с.
1559245
  Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1984. – 144 с.
1559246
  Студенцов Н.Н. Урок географии в школе : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 2-е. – Москва, 1961. – 160с.
1559247
  Корнеєв Віктор Урок географії: загальні вимоги, типи і структура : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: 5 назв
1559248
  Корнеєв Віктор Урок географії: місце й роль у навчальному процесі та критерії оцінювання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5. – Бібліогр.: 7 назв
1559249
   Урок дает история. – Москва : Политиздат, 1989. – 413с. – ISBN 5-250-00682-5
1559250
  Новикова М. Урок двох майстрів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.20-25


  Проблеми перекладу віршів Роберта Бернса на російську мову С.Маршаком та на українську Г.Лукашем
1559251
  Кабаненко І Урок державотворення / І Кабаненко, І. Смешко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 4-6


  "Вперше в історії Літньої школи журналістики студенти зустрілися одразу з трьома суперкомпетентними людьми - Ігорем Кабаненком, Ігорем Смешком та Євгеном Марчуком".
1559252
  Семеняка В.П. Урок для інших / В.П. Семеняка. – К., 1983. – 102с.
1559253
  Гузь О.О. Урок додаткового читання за новелою Гі де Мопассана "Місячне світло" : 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-43
1559254
  Крылов И.А. Урок дочкам / И.А. Крылов. – Москва, 1953. – 32с.
1559255
  Лубчак В. Урок Євгена Грицяка / В. Лубчак, М. Ткачук, М. Гош // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 80). – С. 1, 4


  Він кинув виклик сталінізму. І переміг.
1559256
  Абашидзе Г.Г. Урок жестокости : рассказы и роман : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 335 с.
1559257
  Хроменко І.А. Урок з вивчення театру Еллади та трагедії Есхіла "Прометей закутий" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33.
1559258
  Юнчик Н.Б. Урок з використанням ІКТ на тему "Австралія" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 23-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1559259
  Глущенко С.Г. Урок з використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 35-38 : схеми
1559260
  Шемет Р.М. Урок з екології та української літератури на тему "Від екології природи до екології душі" / Р.М. Шемет, Н.О. Скатова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 24-30
1559261
  Хмура О.О. Урок з математики в середній школі / О.О. Хмура. – Київ, 1965. – 259 с.
1559262
  Богодущенко О.О. Урок з ОБЖ на тему: "Пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-42 : фото
1559263
  Назаренко Т.Г. Урок з теми "Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 4-7 : фото, табл.
1559264
   Урок з усіх предметів. – К., 1981. – 118с.
1559265
  Чупринін О. Урок за повістю М. Коцюбинського "Дорогою ціною". 8 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 10-11.
1559266
  Климюк Г. Урок за твором Е.Т.А. Гофмана "Золотий горнець" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 52
1559267
  Гашек Я. Урок закона божьего / Я. Гашек. – Москва, 1963. – 56с.
1559268
   Урок захватчикам., 1941. – 8 с.
1559269
  Ольчедаєвська В.М. Урок здоров"я : методичні рекомендації для вчителів основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
1559270
   Урок и подготовка домашних заданий в школах-интернатах. – Москва, 1962. – 214 с.
1559271
  Монакова Г.Г. Урок из раздела <<Природа Белгородской области>> : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 60-62 : Табл.
1559272
  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1988. – 222с.
1559273
  Калініна Л. Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації : (За підсумками конкурсу фахової майстерності "Вчитель року - 2009") // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 13-16
1559274
  Нежива Л. Урок іронічного осмислення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 26-30
1559275
  Божко О. Урок історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 16


  Про "Історію Хотинської війни" Говганнеса Каменаці, яка була перекладена з грабару - давньовірменської мови - на українську.
1559276
  Мисан Віктор Олександрович Урок історії: план-конспект : (як скласти план-конспект та проаналізувати проведений урок історії) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1559277
  Желіба О. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 15-18
1559278
  Пшенишна В.М. Урок компаративного аналізу повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 27-29
1559279
  Павлюк Наталя Урок контролю знань за темами "Вступ", "Політична карта світу", "Населення світу" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 26-27. – Бібліогр.: 5 назв
1559280
  Буга Тетяна Урок конференція " Подорож до Великобританії", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-33 : Фото
1559281
  Плахтін І.О. Урок кохання : зб. п’єс / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 197 с.
1559282
   Урок литературы. – Краснодар, 1964. – 156с.
1559283
   Урок литературы. – М., 1983. – 160с.
1559284
  Коряушкина В.А. Урок литературы в средней школе / В.А. Коряушкина. – Минск, 1985. – 153 с.
1559285
   Урок литературы в школе. – Л., 1974. – 151с.
1559286
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1979. – 88с.
1559287
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1980. – 92с.
1559288
  Богдан Н.В. Урок літератури за романом Ю. Яновського "Вершники" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 11-13
1559289
  Сіденко Світлана Урок літератури і музика : цікавинки про письменників та композиторів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Головне завдання вчителя літератури - допомогти учням зрозуміти художній твір, глибоко осягнути його мистецьку сутність. Та як цього домогтися? Одним зі шляхів реалізації такого завдання є використання фонового матеріалу, зокрема музичного. Він насичує ...
1559290
  Царлова Ірина Урок літератури і формування критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1559291
  Лаврусевич Н.О. Урок літератури рідного краю за творчістю В. Горбатюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 98-99
1559292
  Решетников Л.В. Урок любви: Сб. / Л.В. Решетников. – М., 1980. – 96с.
1559293
  Богданович М.В. Урок математики в начальной школе : пособие для учителей : пер. с укр. / М.В. Богданович. – Киев : Радянська школа, 1991. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207. – (Библиотека учителя начальных классов. Математика)
1559294
   Урок математики в школі. – Київ, 1977. – 109 с.
1559295
  Мовчан А.Т. Урок математики с использованием технических средств оперативной обработной связи. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мовчан А.Т.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
1559296
  Алешина Т.Н. Урок математики: применение дидактических материалов с профессиональной направленностью : метод. пособие / Т.Н. Алешина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (В помощь преподавателю ПТУ. Математика)
1559297
  Дудницын Ю.П. и др. Урок математики: применение наглядных пособий и технических средств обучения (в средних ПТУ) / Ю.П. и др. Дудницын. – М., 1987. – 127с.
1559298
  Доломан Є.М. Урок мужності : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1559299
  Парамонов П.Л. Урок музыки / П.Л. Парамонов. – М., 1986. – 189с.
1559300
  Воронцова Е.А. Урок на свободную тему / Е.А. Воронцова. – Москва, 1981. – 158с.
1559301
  Буга Тетяна Урок на тему " Загальна характеристика материка Австралія", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-9
1559302
  Пасішник Любов Урок на тему " Південна Америка - диво-материк", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-15. – Бібліогр.: 6 назв
1559303
  Куліш Ольга Урок на тему "Атлантичний океан" у 7 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-22 : Табл.
1559304
  Ширинюк Н.М. Урок на тему "Атмосферні опади", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 33-35 : табл., мал.
1559305
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків", 10 клас (2 год) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1559306
  Юхимчук Т.І. Урок на тему "Безробіття і зайнятість трудових ресурсів", 11 клас (рівень академічний) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 26-30
1559307
  Шуканова Анжела Урок на тему "Безробіття: чому виникає і яким буває?" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 25-31 : табл.
1559308
  Дячук Людмила Урок на тему "Види ризику у підприємницькій діяльності та методи їх оцінки" : Методика, практика, досвід / Дячук Людмила, Дячук Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-21 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1559309
  Петринка Людмила Урок на тему "Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона" (Узагальнюючий урок) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-33
1559310
  Болюх О.О. Урок на тему "Витрати та прибуток підприємств", академічний рівень, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 15-19
1559311
  Шубович С.П. Урок на тему "Водний та повітряний транспорт України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 26-28 : табл., схеми
1559312
  Свиридова Ольга Урок на тему "Водні ресурси України: екологічні проблеми та шляхи раціонального використання охорони" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 27-29
1559313
  Цимбалюк Наталія Урок на тему "Вулканізм і вулкани" : Методика, практика, досвід / Цимбалюк Наталія, Шпаківська Марина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 13 назв
1559314
  Дуда Н.Р. Урок на тему "Вулканізм і вулкани", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 31-33
1559315
  Бочко М.І. Урок на тему "Вулканізм і вулкани. Гейзери", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 7-10 : фото, табл., мал.
1559316
  Королева А Урок на тему "Географические координаты" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-41. – ISSN 0016-7207
1559317
  Дзюбінська О.В. Урок на тему "Геоекологічна ситуація в Україні", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 20-21
1559318
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Глобальні проблеми людства" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 31-33 : Табл.,схем. – Бібліогр. 6 назв
1559319
  Максименко В.В. Урок на тему "Градусна сітка на глобусі й географічній карті" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 26-28 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1559320
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Гранична корисність благ - основа споживчого вибору" (8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1559321
  Суптельна Світлана Урок на тему "Гроші" (З використанням інтерактивних форм навчання) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-27
1559322
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Гроші. Їх функції та види" : 11 клас, рівень стандарту // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 21-22
1559323
  Риковська Тетяна Урок на тему "Грунти України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 24-26
1559324
  Петринка Людмила Урок на тему "Грунти України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр.: 4 назви
1559325
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Еволюція поглядів на предмет економічної науки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1559326
  Молдавчук Т.С. Урок на тему "Екологічні проблеми Євразії", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 12-14 : табл.
1559327
  Старжевська І.М. Урок на тему "Економічний зміст виробництва. Виробничі ресурси. Фактори виробництва. Основні елементи виробництва. Продукт", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 19-21 : схема. – Бібліогр.: 8 назв.
1559328
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Економічні закони. Завдання економічної науки та її роль. Зв"язки економічної науки з іншими науками", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 20-23 : фото, схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1559329
  Крамарчук Валентина Урок на тему "Економічні причини виникнення світової торгівлі" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-18 : Табл.
1559330
  Варакута Олександр Урок на тему "Електроенергетика України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-25 : Табл., схеми
1559331
  Янатьєва О.Г. Урок на тему "Електроенергетика", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1559332
  Юхимович О.А. Урок на тему "Електронні гроші й пластикові картки. Принципи їх дії та переваги, які вони надають", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 13-16
1559333
  Мандзюк Павло Урок на тему "Загальна характеристика клімату України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 31-34 : Схеми., табл.
1559334
  Бондаренко Світлана Урок на тему "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 10-11
1559335
  Савлук Г.І. Урок на тему "Загальна характеристика країн Північної Європи", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 36-37
1559336
  Полонська Марина Урок на тему "Загальна характеристика рельєфу України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20 23 : Табл. – Бібліогр. 3 назви
1559337
  Копилов О.В. Урок на тему "Загальні закономірності географічної оболонки", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 23-25
1559338
  Костюк Валентин Урок на тему "Загальні риси клімату України" (З використанням електронного атласу "Географія України") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-25 : Табл.
1559339
  Лук"яненко О.Л. Урок на тему "Загальні риси клімату України. Сонячна радіація", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 49-50. – Бібліогр.: 5 назв
1559340
  Ольга Максименко Урок на тему "Закономірності поширення рослинності в Україні. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16
1559341
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Захист і роль конкуренції в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 13-20. – Бібліогр.: 13 назв
1559342
  Галалюк Наталія Урок на тему "Земельні ресурси України" (Інтегрований урок - прес-конференція), 9 клас / Галалюк Наталія, Галалюк Іван // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20 : Табл.
1559343
  Юхимович О.А. Урок на тему "Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 21-26 : табл.
1559344
  Токолова Н.А. Урок на тему "Зображення земної поверхні" (Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1559345
  Лиса Людмила Урок на тему "Індія" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24 : Табл.
1559346
  Дмитрян Т.В. Урок на тему "Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання у соціальній сфері", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1559347
  Костюк Валентин Урок на тему "Карти - джерела географічних знань, їх зміст та призначення // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 19-20
1559348
  Савлук Галина Урок на тему "Китайська народна республіка" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 5 назв
1559349
  Джураєва О.В. Урок на тему "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції". Практична робота 11. "Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України", клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 18-22 : табл.
1559350
  Денисенко Б.В. Урок на тему "Клімат і внутрішні води Австралії", 7 клас (З використанням комп"ютерних технологій) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 14-18 : мал.
1559351
  Суптельна Світлана Урок на тему "Кліматичні умови та ресурси України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-16
1559352
  Філатлва С.Ю. Урок на тему "Корисні копалини України. Класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 21-23 : табл.
1559353
  Соболик Таміла Урок на тему "Країна вранішнього сонця", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 23-27 : Схема
1559354
  Кривульська Людмила Урок на тему "Країни Європи. Великобританія", (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
1559355
  Криворотова О.В. Урок на тему "Країни Латинської Америки", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 17-19
1559356
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Країни латинської Америки. Регіональний огляд", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 4 назви
1559357
  Мірченко Л.В. Урок на тему "Країни Південної Америки: Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу, Мексика, Колумбія", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 20-22
1559358
  Кузьминська Марина Урок на тему "Країни східної Європи. Росія" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35
1559359
  Лапіна О.М. Урок на тему "Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 23-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1559360
  Родич Ольга Урок на тему "Кримські гори" у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26 : Фото
1559361
  Кривицька Галина Урок на тему "Легка промисловість та художні промисли України", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-23
1559362
  Глущенко Світлана Урок на тему "Легка промисловість" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-17 : Табл., схеми
1559363
  Павлюк Наталія Урок на тему "Лісова і деревообробна промисловість України" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-29 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви,
1559364
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Льодовики. Багаторічна мерзлота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 23-24
1559365
  Петринка Людмила Урок на тему "Міжнародні організації. ООН: минуле, сучасне, майбутнє", 10 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-25
1559366
  Артемишин В.В. Урок на тему "Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім"ї. Світові релігії", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 5-8 : фото, схема, табл.
1559367
  Чекунова Марина Урок на тему "Монополія, конкуренція" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29 : Табл.
1559368
  Савлук Г.І. Урок на тему "На гостинах у її величності - географії", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 21-23
1559369
  Савлук Г.І. Урок на тему "Населення та політична карта Африки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 30-32 : табл.
1559370
  Кирчун С.П. Урок на тему "Нерудні корисні копалини України, їх розміщення та використання", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 24-25 : фото, мал.
1559371
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Організація діяльності банків та роль уряду", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1559372
  Синиця Л.О. Урок на тему "Орієнтування на місцевості за допомогою сонця, компаса та місцевих ознак", 4 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 20-23
1559373
  Вовк А.В. Урок на тему "Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 25-27 : мал.
1559374
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Основні види доходів у ринковій економіці" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1559375
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Основні річкові системи України". 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 16-17 : табл.
1559376
  Дейкун Інна Урок на тему "Особиста здатність до підприємництва" / Дейкун Інна, Орєшко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 34-36
1559377
  Наталія Латік Урок на тему "Паливна промисловість України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15
1559378
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Південна Америка. Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження материка", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 11-13
1559379
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 10-13 : табл.
1559380
  Кабика Н.П. Урок на тему "Північна Америка. Історія відкриття та дослідження. Географічне положення", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 22-25
1559381
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Північний Льодовитий океан" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 15-16
1559382
  Теодорська Н.Д. Урок на тему "Підземні води", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 19-21 : фото, схеми,
1559383
  Філончук Зоя Урок на тему "Підприємництво. Види підприємництва" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 17-19 : Табл.
1559384
  Болюх Олена Урок на тему "Підприємство і власність. Організаційні форми та види підприємств" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-12
1559385
  Красота О.В. Урок на тему "Поверхневі води України. Загальні гідрологічні особливості річок України", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 5-11. – Бібліогр.: 9 назв.
1559386
  Лумей О.М. Урок на тему "Поверхневі води України. Основні річкові системи", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 27-29 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1559387
  Парижняк І.І. Урок на тему "Погода, її елементи, типи, зміна в часі", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 25-27 : схема
1559388
   Урок на тему "Поняття про географічні координати - широту і довготу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 28-30 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1559389
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Поняття, суть та види кредитування", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1559390
  Кулик Р.І. Урок на тему "Попит, пропозиція, ринкова рівновага, гроші", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 24-28
1559391
  Юхимович Оксана Урок на тему "Право на вибір, монополізм" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-23
1559392
  Наталія Щіпановська Урок на тему "Природні зони Африки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-22
1559393
  Орищенко Галина Урок на тему "Природні зони південної Америки" (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-22
1559394
  Заболотна Г.І. Урок на тему "Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність у горах материка", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 5-7
1559395
  Литвинчук Ольга Урок на тему "Природно-територіальні комплекси (ландшафти)" у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 23-24 : Схеми. – Бібліогр. 6 назв
1559396
  Климюк І.Б. Урок на тему "Причорноморський район", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 14-16. – Бібліогр.: 5 назв
1559397
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Проблеми безробіття. Вплив держави на його подолання", 11 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 21-23 : Додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1559398
  Хобта Ніна Урок на тему "Продуктивність праці та від чого вона залежить" : Методика, практика, досвід / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1559399
  Перешивана Л. Урок на тему "Реакції обміну між розчинами електролітів" / Лариса Перешивана // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (110). – С. 29-30


  Мета урока ознайомити учнів з реакціями обміну між розчинами електролітів у водних розчинах з погляду електролітичної дисоціації, умовами перебігу реакцій обміну між розчинами електролітів у водних розчинах, що відбуваються до кінця: навчити учнів ...
1559400
  Варварчук Г.В. Урок на тему "Рельєф Івано-Франківщини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 22-24 : схеми
1559401
  Худецька Л.В. Урок на тему "Рельєф України. Сучасні процеси формування рельєфу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 29-32 : слайд
1559402
  Калінська А.В. Урок на тему "Розвиток та розміщення рослинництва в Україні", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 43-48 : табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв.
1559403
  Гриценко А. Урок на тему "Розгортання руху опору в Україні в роки Другої світової війни" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 15-20
1559404
  Куляба Л.А. Урок на тему "Розселення. Міста України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 16-17. – Бібліогр.: 11 назв
1559405
  Гриценко А. Урок на тему "Роки "застою" (1964-1985) в СРСР" : всесвітня історія, 11 клас // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 18-24
1559406
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Роль машинобудування в сучасному світі. Географія основних галузей машинобудування світу", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 39-40 : табл.
1559407
  Зеркаль Ольга Урок на тему "Рудні та нерудні користні копалини України" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 9
1559408
  Осніцька Н.О. Урок на тему "Світовий океан та його частини" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 10-13 : фото, табл., схеми
1559409
  Сокол Т.К. Урок на тему "Своєрідність природи, географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 17-19 : табл.
1559410
  Клименко В.М. Урок на тему "Сінгапур - приклад нової індустріальної країни" 10 клас (профільний рівень), урок-пара // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 28-31
1559411
  Коляда І. Урок на тему "Соціально-економічний розвиток та політичне становище Західної України в складі Австро-Угорщини на початку XX ст." // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 10 (146), жовтень. – С. 8-15
1559412
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Сутність та основні елементи економічної системи", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1559413
  Малая Оксана Урок на тему "США - наймогутніша держава світу. Особливості розвитку господарства" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 40-41
1559414
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів. Операції товарної біржі", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 21-24. – Бібліогр.: 6 назв
1559415
  Бойко Катерина Урок на тему "Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-19. – Бібліогр. 5 назв
1559416
  Трохимчук Н.А. Урок на тему "Україна на карті годинних поясів", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1559417
  Савлук Г.І. Урок на тему "Українська діаспора та ії географія", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 14-15
1559418
  Петринка Л.В. Урок на тему "Українська діаспора", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 10-13 : фото
1559419
  Парижняк І.І. Урок на тему "Українські Карпати" 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 14-15
1559420
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 31-33
1559421
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 17-21. – Бібліогр.: 6 назв.
1559422
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Форми (моделі) ринкової економіки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 27-30 : мал., фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1559423
  Лихач Валентина Урок на тему "Франція" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
1559424
  Литвин Л.П. Урок на тему "Характеристика условий работы и быта человека в одном из природных районов" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 33-36. – ISSN 0016-7207
1559425
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 20-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1559426
  Локтюнов Віталій Урок на тему "Ціноутворення на продукцію фірми, алгоритм маркетингового розрахунку цін" у 11 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-17 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1559427
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 17-19 : фото
1559428
  Орищенко Галина Урок на тему "Чорна металургія України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19
1559429
  Волочаєва Т. Урок на тему "Явище ізометрії. Номенклатура насичених вуглеводнів" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 18-21
1559430
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Як дії закон попиту" (Курс "Моя економіка", 8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23 : Графіки
1559431
  Москаленко Н.П. Урок на тему <<Мировой океан, его части, его единство>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 64-66
1559432
  Зварич К.М. Урок на тему: "Води суходолу Африки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 19-21 : фото
1559433
  Васільчук В.Г. Урок на тему: "Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 10-14 : мал., табл.
1559434
  Болюх О.О. Урок на тему: "Світове господарство та міжнародні економічні відносини", 11 клас (рівень академічний) / О.О. Болюх, М.О. Дудар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 22-24. – Бібліогр.: 11 назв.
1559435
  Беляков Д.В. Урок на тему: Природные районы Подмосковья и их измененность : методика и опыт / Д.В. Беляков, О.В. Пестова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-33. – ISSN 0016-7207
1559436
  Маркс Г.И. Урок на французском языке / Г.И. Маркс, Н.А. Гудилина. – М., 1965. – 71с.
1559437
   Урок національної єдності // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 3 (606), 20 січня 2022. – С. 4-5
1559438
  Брысин П.М. Урок начальной военной подготовки / П.М. Брысин. – М., 1977. – 119с.
1559439
  Ленц З. Урок немецкого : роман ; пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1971. – 478 с.
1559440
  Ленц З. Урок немецкого : [кн. 1и 2] / З. Ленц. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 14)
Кн. 2 : (окончание). – 1972. – 64 с.
1559441
  Арру-Виньон Жан-Филипп Урок непослушания : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-80. – ISSN 1130-6545
1559442
  Ленц З. Урок німецької : роман / З. Ленц; Переклад з німецької О. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 408 с.
1559443
  Коскова Н.В. Урок обобщающего повторения <<Интеллектуальный ринг>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 60-64
1559444
  Зиновьева Л.А. Урок обобщающего повторения по теме <<Литосфера>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 58-60 : Мал.
1559445
   Урок окончен - занятия продолжаются : внеклас. работа по химии. – Москва : Просвещение, 1992. – 160 с. – Библиогр. в конце разд. – (Библиотека учителя химии)
1559446
  Проценко С. Урок пам"яті: "Друга світова війна у дзеркалі літератури" : За поезіями О. Твардовського і Л. Костенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 62-63
1559447
  Грабовський С. Урок патріотизму дипломата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 40). – С. 5


  "Ще 1930 року Олександр Шульгин передбачив: "Україна, коли стане вільною, мусить увійти до складу Європейського Союзу, оскільки він буде існувати".
1559448
  Петринка Л.В. Урок перевірки знань учнів з теми "Австралія. Південна Америка. Антарктида", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 7-9 : табл.
1559449
  Коник Л.Н. Урок по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 18-21
1559450
  Ревина Н.Н. Урок по теме "Ветер" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1559451
  Швецова Л.Н. Урок по теме "Географическая карта" в УІ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559452
  Бурла О.Н. Урок по теме "География населения мира" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 67-69 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
1559453
  Екшибарова Н.А. Урок по теме "Историко-географический образ Калининградской области" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1559454
  Дедух Г.В. Урок по теме "Ледники" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 49-52 : Іл. – ISSN 0016-7207
1559455
  Семенов В.А. Урок по теме "Население и территориальная структура хозяйства Индии" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
1559456
  Морозова И.В. Урок по теме "Причины японского экономического чуда" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1559457
  Чанова М.В. Урок по теме "Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559458
  Соболевская М.В. Урок по теме "Проблемы природно-ресурсной основы экономики России" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
1559459
  Бабичева Л.В. Урок по теме "Рекреационные ресурсы мира" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 43-46 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1559460
  Петрова Л.А. Урок по теме "Рельеф. Геологическое строение. Полезные ископаемые" (Евразия) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 51
1559461
  Егоренко Н.В. Урок по теме "Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов" с использованием технологии модульного обучения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 47-49 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559462
  Гиматдинова Г.Г. Урок по теме "Экономическая география в профессиях" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 52-53. – ISSN 0016-7207
1559463
  Уткина И.Ю. Урок по теме "Экономическое районирование" в ІХ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 61-64 : Схема. – ISSN 0016-7207
1559464
  Ткаченко Т.А. Урок по теме <<Китай>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 54-56 : Фото, карта, табл.
1559465
  Фіщук В. Урок позакласного читання - виховання освіченої і всебічно розвиненої особистості // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3 (67). – С. 26-31.
1559466
  Жила С. Урок позакласного читання за романом Мирослава Дочинця "Мафтей" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 12 (176), грудень. – С. 26-31
1559467
  Каменцер М.Г. Урок после урока / М.Г. Каменцер. – М., 1987. – 107с.
1559468
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 95с.
1559469
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 94с.
1559470
  Ильин Е.Н. Урок продолжается.... : Из опыта работы учителя / Е.Н.Ильин. – Москва : Просвещение, 1973. – 151 с.
1559471
   Урок русского языка в малокомплектной школе. – М., 1986. – 173с.
1559472
   Урок русского языка и литературы в национальной школе. – Л., 1986. – 240с.
1559473
   Урок русского языка на современном этапе. – М., 1978. – 144с.
1559474
  Визгин В.П. Урок Руссо // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 149-152. – ISSN 0235-1188
1559475
  Jablonowski [Яблoнoвcкий A.] Урок с запада : (библиографическая справка) ; по поводу сочинения "Akademia Kijowsko-Mohilan"ska..." Krakow. 1899—1900: [рецензия] / Ф.Т. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 2
1559476
  Пугачева Т.Н. Урок с использованием технологии критического мышления : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 52-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559477
  Алєксєєнко Ольга Урок тематичної атестації "Плачу за підказку" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 31-36 : Схеми
1559478
  Слободянюк О.М. Урок у 5 класі за поезією Р.Бернса "Чесна бідність" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.5-10.
1559479
  Скнар О.І. Урок у середніх спеціальних навчальних закладах. / О.І. Скнар. – К., 1974. – 86с.
1559480
  Гавриленко Любов Урок узагальнюючого повторення в 7 класі на тему "Материки південної півкулі" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16
1559481
  Дроздовський Д. Урок українського слова як урок щастя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 10-11


  З 21 до 28 квітня у Рівному проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу Учитель року - 2018" у номінації "Українська мова й література".
1559482
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1559483
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2/3. – 1999
1559484
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4/5. – 1999
1559485
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 1999
1559486
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 1999
1559487
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9/10. – 1999
1559488
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1559489
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000
1559490
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2000
1559491
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2000
1559492
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2000
1559493
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2000
1559494
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2000
1559495
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2000
1559496
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2000
1559497
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2000
1559498
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1559499
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1559500
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1559501
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
1559502
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1559503
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1559504
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2001
1559505
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2001
1559506
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2001
1559507
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2001
1559508
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2001
1559509
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1559510
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ
№ 2. – 2002
1559511
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1559512
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ
№ 4. – 2002
1559513
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2002
1559514
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2002. – 64 с.
1559515
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2002. – 64 с.
1559516
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2002. – 64 с.
1559517
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002. – 64 с.
1559518
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2002
1559519
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003. – 60 с.
1559520
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003. – 64 с.
1559521
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003. – 60 с.
1559522
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003. – 32 с.
1559523
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2003. – 68 с.
1559524
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003. – 64 с.
1559525
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8/9. – 2003. – 68 с.
1559526
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2003. – 64 с.
1559527
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2003. – 68 с.
1559528
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – 64 с.
1559529
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – 64 с.
1559530
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – 64 с.
1559531
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – 60 с.
1559532
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2004. – 36 с.
1559533
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – 64 с.
1559534
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8/9. – 2004. – 64 с.
1559535
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1559536
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2004. – 64 с.
1559537
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2005. – 64 с.
1559538
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3/4. – 2005. – 64 с.
1559539
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2005. – 64 с.
1559540
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005. – 64 с.
1559541
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9/10. – 2005. – 64 с.
1559542
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2005. – 64 с.
1559543
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2006
1559544
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3/4. – 2006
1559545
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2006
1559546
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2006
1559547
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8/9. – 2006
1559548
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006
1559549
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2006
1559550
   Урок української : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2007. – 64 с.
1559551
   Урок української : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2/3. – 2007. – 64 с.
1559552
   Урок української : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007. – 64 с.
1559553
   Урок української : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007. – 64 с.
1559554
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007. – 60 с.
1559555
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2007. – 64 с.
1559556
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9/10. – 2007. – 68 с.
1559557
   Урок української : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2007. – 68 с.
1559558
   Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2008. – 68 с.
1559559
   Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 1999-
№ 3/4. – 2008. – 68 с.
1559560
   Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2008. – 68 с.
1559561
  Палінська О. Урок української : принципи оптимізації роботи на занятті з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 51-58
1559562
  Подранецька Н. Урок української літератури "Я народився і жив для добра і любові" (життєвий і творчий шлях Олександра Довженка) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 1. – С.С. 31-36.
1559563
  Древаль Н. Урок української літератури у 5 класі на тему: "Тарас Шевченко. Картини довколишнього світу і природи в поезії "Садок вишневий коло хати..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 560-565. – ISBN 978-966-920-140-9
1559564
  Хріненко Н. Урок української мови в системі ноосферної освіти // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 44-46
1559565
  Зарецкий Ф.А. Урок физики : метод. пособие / Ф.А. Зарецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 86 с.
1559566
  Ерунова Л.И. Урок физики и его структура при комплексном решении задач обучения / Л.И. Ерунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1559567
  Соколов М.С. Урок физической культуры в школе / М.С. Соколов. – Л., 1960. – 64с.
1559568
  Хан А.Н. Урок физической культуры. / А.Н. Хан. – Саратов, 1971. – 81с.
1559569
  Григоренко Андрій Урок харчування поїєвропейськи : [інтерв"ю з комерційним директором мережі ресторанів швидкого харчування "Єврохата" А. Григоренком] / Григоренко Андрій, Багірова Алла; підгот. А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 57. – ISSN 0130-5212
1559570
  Загоскин, Михаил Урок холостым, или наследники. – Москва, 1822. – 64с.
1559571
  Уліщенко В. Урок як діалог рівноправних партнерів : (особливості застосування тренінгового методу в навчанні української літератури) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (86). – С. 25-33
1559572
  Яновська Л. Урок як крок до Кобзаря й до себе // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 158). – С. 1


  "Учора учні і студенти України згадували Тараса Шевченка".
1559573
  Пометун О. Урок як основна форма навчання історії / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-33.
1559574
  Щербакова Т.К. Урок, посвященный 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева : методика и опыт / Т.К. Щербакова, С. Захарова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 47-51 : Додаток. – ISSN 0016-7207
1559575
  Панчук Олена Урок, що "доторкнувся до душі" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-69
1559576
  Поляновский Э.Л. Урок: очерки / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 190с.
1559577
  Шуклин Дмитрий Уроки - 2008 и перспективы - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 13
1559578
  Прилюк Д.М. Уроки : нариси про молодого голову колгоспу / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 280 с.
1559579
  Иванов Л.И. Уроки / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1972. – 239с.
1559580
  Сумишин М.Ф. Уроки : повість / М.Ф. Сумишин. – Київ : Молодь, 1978. – 152 с.
1559581
  Сумишин Н.ф. Уроки / Н.ф. Сумишин. – М., 1981. – 208с.
1559582
  Сингаївський П.Ф. Уроки : Лірика, сатира, гумор / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 87с.
1559583
  Подолян М. Уроки : Вірші без назв / М. Подолян. – Київ, 1998. – 138с. – ISBN 9667181316
1559584
  Шимко Г.С. Уроки "Алкивиада": выявление тематического разнообразия текста // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 129-131
1559585
  Перечнев Ю.Г. Уроки "блицкрига". / Ю.Г. Перечнев. – М., 1985. – 88с.
1559586
  Шпак В. Уроки "визвольного походу" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 38-39


  17 вересня 1939 року розпочався так званий визвольний похід Червоної армії, в результаті якого Західна Україна ввійшла до складу СРСР.
1559587
  Гушер А. Уроки "Второго Перл-Харбора" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.40-45. – ISSN 0321-5075


  [Терористичний акт 11 вересня 2001 року у США.]
1559588
  Радковець Ю. Уроки "гібридної війни" Росії проти України - 2: геополітичний вимір // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (5). – С. 2-11
1559589
  Березюк О. Уроки "кавказького барсу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 лютого (№ 17). – С. 9


  Співпраця Грузії та України у сфері ділових відносин має стратегічне значення для обох країн.
1559590
  Грабовський С. Уроки "котлів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Чи навчені українські вояки успішно воювати в оточенні?
1559591
  Ладов В.А. Уроки "лжеца" // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 37-53. – ISSN 1560-7488
1559592
  Машовець К. Уроки "на майбутнє", або чим схожі війна в 60-ті роки минулого століття у В"єтнамі та нинішня гібридна агресія проти україни // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 7
1559593
  Гарбар Р. Уроки "фінської" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  Інформаційна і пропагандистська політика Кремля початку XXI століття не відрізняється від політики Кремля середини XX століття.
1559594
  Соколов Б. Уроки "червоного травня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 20


  "Революційний" Париж 50 років тому.
1559595
   Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки : Матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2002 року). – Київ : НІПМБ, 2002. – 88с. – ISBN 966-7521-22-2
1559596
   Уроки PISA // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Наприкінці минулого року був представлений Національний звіт за результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.
1559597
  Постоєва Л.С. Уроки XX століття: становлення та розвиток національної школи в Україні // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 93-98. – (Педагогічні науки ; № 3)
1559598
  Ярмиш Ю.Ф. Уроки А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 54-56
1559599
  Ждан А.Н. Уроки А.Р. Лурия // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.77-84. – ISSN 0042-8841
1559600
  Зінченко А. Уроки Августина Волошина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-45. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Постать Августина Волошина була сформована процесами національної мобілізації українців Закарпаття кінця ХІХ першої третини ХХ ст. Різнобічність його діяльности, безкорисливість, психологічна привабливість й авторитет, послідовність у відстоюванні ...
1559601
  Грачев А.Ф. Уроки агенту розыска / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1972. – 192с.
1559602
   Уроки Аграновского. – М., 1986. – 315с.
1559603
  Сергієнко І. Уроки академіка Глушкова // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 4-8.
1559604
  Пацера Н. Уроки акадимичности для студентов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 8 февраля. – С. 2


  Ректор КНУ имени Тараса Шевченко В. В. Скопенко принял присягу.
1559605
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 і 11 класах : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 318, [1] с. : граф.
1559606
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителів / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1559607
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1559608
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 191с.
1559609
  Примост В. Уроки американської революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 6 (378), 13-19.02.2015 р. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  У середині XVIII століття із 13 британських провінцій в Америці шість були королівськими колоніями, чотири - приватними володіннями, а ще трьома управляли патентовласники. Чи можна було з усього цього зліпити єдину державу? Виявилося, що так!
1559610
  Бруновт П Е. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / П Е. Бруновт, . – Москва : Просвещение, 1968. – 224с.
1559611
  Бруновт Е.П. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / Е.П. Бруновт. – 3-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 192с.
1559612
  Бруновт Е.П. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини / Е.П. Бруновт. – Київ : Радянська школа, 1986. – с.
1559613
  Бабенко Н.А. Уроки англійської в початковій школі / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(42)). – ISBN 966-333-334-0
1559614
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови : 7 клас : (за підручником Л.В. Биркун) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09(93)). – ISBN 978-617-00-0673-8
1559615
  Заслонкін В.В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л.В. Биркун) / В.В. Заслонкін, Н.В. Самойлюк. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Біліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 05(89)). – ISBN 978-617-00-0537-3
1559616
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови. 8 клас : (за підручником А. Несвіт) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5
1559617
   Уроки англійської... / М. Сірук, В. Торба, Б. Цюпин, Г. Гопко, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 4-5


  В чому особливості британського парламентаризму та як змусити українську Раду вчитись?
1559618
  Лонго Л. Уроки антифашистского Сопротивления / Л. Лонго. – Москва, 1980. – 439 с.
1559619
  Савченко Т. Уроки АТО // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 20-21
1559620
  Черкасс М.Н. Уроки без звонков / М.Н. Черкасс. – М, 1982. – 94с.
1559621
  Мариненко Н.В. Уроки безопасности : [охрана труда] / Н.В. Мариненко. – Москва : Профиздат, 1991. – 110, [2] с.
1559622
  Кузнецова В.И. Уроки биологии / В.И. Кузнецова. – Москва : Просвещение, 1991. – 190с.
1559623
  Широков Д. Уроки Боголюбова // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0869-7078
1559624
  Иванов И.И. Уроки бокса. / И.И. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1973. – 141с.
1559625
  Ясінська М.І. Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 26-29
1559626
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – К.
Ч.1. – 1958. – 211с.
1559627
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – М.
Ч.1. – 1960. – 214с.
1559628
  Снегирева Т.И. Уроки борьбы и солидарности : из опыта анти-военного движения в поддержку освободительной борьбы вьетнамского народа ; Науч. доклады / Т.И. Снегирева ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : ИЭМСС, 1982. – 124 с.
1559629
  Хохлюк Г.С. Уроки борьбы с контрреволюцией: к вопр. теории. / Г.С. Хохлюк. – Москва, 1981. – 204 с.
1559630
  Перепелиця Г. Уроки боснійського конфлікту і доля Донбасу / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 3


  Григорій Перепелиця: Ми бачимо політику умиротворення Путіна з боку Заходу, як це було перед Другою світовою війною стосовно Адольфа Гітлера.
1559631
  Кузнецова В.И. Уроки ботаники / В.И. Кузнецова. – Москва : Просвещение, 1985. – 175с.
1559632
  Белов И.Г. Уроки ботаники в 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 239 с. : ил. – (Пособие для учителей)
1559633
  Белов И.Г. Уроки ботаники В 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – Москва : Просвещение, 1968. – 264 с. – Библиогр.: ил. – (Пособие для учителей)
1559634
  Докшина А.И. Уроки ботаники в V - VI классах средней школы / А.И. Докшина, А.Ф. Ковалева. – Москва, 1963. – 171с.
1559635
  Верзилин Н.М. Уроки ботаники в пятом классе / Н.М. Верзилин. – Москва, 1952. – 284с.
1559636
  Падалко Н.В. Уроки ботаники на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1954. – 96с.
1559637
  Малик М.И. Уроки бригадного підряду / М.И. Малик. – К., 1987. – 71с.
1559638
  Малышко Е. Уроки бывалых. Антикризисные решения прошлых лет. / Е. Малышко, И. Примак // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2008. – № 12. – С. 31-37


  Кризис - явление циклическое. Из истории мировых кризисов. Программы, внедренные компаниями, которые успешно преодоллели кризисы прошлых лет.
1559639
  Максимова М.В. Уроки в"язання / М.В. Максимова. – К., 1992. – 240с.
1559640
  Лазарев В.Я. Уроки Василия Жуковского. / В.Я. Лазарев. – Москва, 1984. – 47 с.
1559641
  Новицкая Л.П. Уроки вдохновения / Л.П. Новицкая. – М, 1984. – 384с.
1559642
  Ксенофонтов И.Н. Уроки Великой Победы / И.Н. Ксенофонтов. – М., 1985. – 64с.
1559643
  Штейн Б.Е. Уроки Версаля / Б.Е. Штейн. – Москва, 1944. – 40с.
1559644
  Коровицына Н.В. Уроки вестернизации Восточной Европы "ПОСТ-1989". Социогуманитарная критика // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.30-39. – ISSN 0132-1625
1559645
  Радченко Т. Уроки виборів в Естонії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-101.
1559646
  Еплбаум Енн Уроки від Індії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Недостатньо протестувати проти корумпованих демократій. Справжні реформи вимагають того, щоб бути обраним.
1559647
  Фольварочний В.І. Уроки вірності / В.І. Фольварочний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 62 с.
1559648
   Уроки внеклассного чтения. – М., 1980. – 128с.
1559649
  Белицкая С.П. Уроки внеклассного чтения в V классе : из опыта работы / С.П. Белицкая, З.В. Барышникова, Д.Е. Шапиро. – Ленинград : [б. и.], 1962. – 119 с.
1559650
  Абрамович С.Л. Уроки внеклассного чтения в VII-VIII классах : (Из опыта работы) / С.Л. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 118 с.
1559651
  Горбачев М.С. Уроки войны и Победы / М.С. Горбачев. – Москва, 1990. – 30с.
1559652
  Павлюк І. Уроки волі. Один день вічності з Миколою Вінграновським // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С.125-130. – ISSN 0130-321Х
1559653
   Уроки Володимира Малика : (сучасники про письменника і його творчість). – Полтава : [б. в.], 2005. – 155, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка


  Зміст: Баклай Н., Балагура Т., Білоус Г., Волинський К., Дмитренко Ю., Карпенко В., Козюра В., Левін Б., Лимар О., Лисенко І., Лубенський П., Лучканин С., Міщенко Д., Міщенко О., Охріменко П., Плотникова Р., Сиченко П., Терещенко Г., Хало О., Хоменко ...
1559654
  Некрылова А.Ф. Уроки воспитания сквозь призму истории / А.Ф. Некрылова, В.В. Головин. – Санкт-Петербург, 1992. – 29с.
1559655
  Маляров А. Уроки впрок: РАссказ молодого инженера. / А. Маляров. – К., 1986. – 168с.
1559656
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов. – [Москва] ;[Ленинград] : ОГИЗ. Госполитиздат ; [Л. : Тип. "Печатный двор"], 1938. – 56 с., 1 л. портр. : портр.
1559657
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов. – [Москва] ;[Ленинград] : ОГИЗ. Госполитиздат ; [Л. : Тип. "Печатный двор"], 1938. – 55 с.,1 л. портр. : портр.
1559658
  Быков Л.И. Уроки времени / Л.И. Быков. – Свердловск, 1988. – 187 с.
1559659
  Лиховид І. Уроки вступного марофону. "Абітурієнти мають озброюватися інформацією, а влада - притягнути до відповідальності чиновників, робота яких зашкодила", - експерт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№143)


  "...Нинішня вступна кампанія запам"яталась суспільству кількома форс-мажорами. Спочатку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) зникло 40 тисяч заяв абітурієнтів, потім лідерами у списках на навчання бюджетним коштом чомусь стали ...
1559660
  Немирич С. Уроки вторгнення. Які висновки має зробити Україна з подій семирічної давнини в Криму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1559661
  Борисов А.Ю. Уроки второго фронта, или Могла ли Европа разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки? / А.Ю. Борисов. – Москва, 1989. – 117с.
1559662
  Коварская Б.П. Уроки вышивания / Б.П. Коварская, Е.Ф. Евдокимова. – Кишинев, 1988. – 223 с.
1559663
  Шубина И.Ф. Уроки вязания. / И.Ф. Шубина. – 4-е изд. – Минск, 1988. – 256с.
1559664
  Фіголь Н.М. Уроки газети "Ради" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 64-66


  У статті викладено основні проблеми періодичної преси початку ХХ ст., які можуть бути пересторогою для сучасних творців періодичних видань: розпорошеність журналістських, видавничих сил, невміння об"єднатись заради спільної мети, неефективна рекламна ...
1559665
  Курелла Альфред Уроки Генуи и Гааги. / Курелла Альфред. – М.Л., 1927. – 48с.
1559666
  Богданова А.А. Уроки географии : 7-й кл. : из опыта работы / А.А. Богданова. – Москва : Просвещение, 1985. – 176 с.
1559667
  Кондратьев Б.А. Уроки географии 6 класс : Из опыта работы / Б.А. Кондратьев, П.М. Метревели. – Изд. 3-е, перероб. – Москва : Просвещение, 1985. – 192с.
1559668
  Ходателев Г.А. Уроки географии в 5 классе : Из опыта работы / Г.А. Ходателев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 152с.
1559669
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в V классе / Б.А. Кондратьев. – Москва, 1957. – 232с.
1559670
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в ІV классе / Б.А. Кондратьев. – М, 1972. – 271с.
1559671
  Холопов В.Д. Уроки географии в пятых классах / В.Д. Холопов. – М., 1954. – 48с.
1559672
   Уроки географии в школе. – Москва, 1967. – 263с.
1559673
  Меч С.П. Уроки географии Европы / С.П. Меч. – 7-е изд. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 224 с.
1559674
  Шиманова З.Ф. Уроки географии Смоленской области : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 55-60
1559675
  Кондратьев Б.А. Уроки географии частей света и важнейших государств / Б.А. Кондратьев. – Москва, 1963. – 292с.
1559676
  Корман Т.А. Уроки географии. : (Психологические основы). Пособие для учителей / Т.А. Корман. – Москва : Просвещение, 1968. – 79с.
1559677
  Крылова О.В. Уроки географии. 7 класс : Из опыта работы / О.В. Крылова. – Москва : Просвещение, 1990. – 222с.
1559678
  Войлошникова Н.А. Уроки географии: 9-й кл. / Н.А. Войлошникова, М.В. Элькин. – Москва, 1984. – 143с.
1559679
  Прашкевич Г.М. Уроки географии: повести / Г.М. Прашкевич. – Новосибирск, 1987. – 277с.
1559680
  Кондратьев Б.А. Уроки географії в VІ класі / Б.А. Кондратьев. – Київ : Радянська школа, 1975. – 252с.
1559681
  Копилець Євгеній Уроки географії, спрямовані на виховання екологічних цілісних орієнтацій школярів: спроба класифікації // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 35-38. – Бібліогр.: 8 назв
1559682
  Карнацевич Л.С. Уроки геометрии в 10 классе : Учеб.-метод. пособие / Л.С. Карнацевич. – К., 1980. – 159с.
1559683
  Бидосов А.А. Уроки геометрии в 10 классе средней общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Бидосов А.А.; Каз.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1559684
  Барчунова Ф.М. Уроки геометрии в 8 классе : второе полугодие / Ф.М. Барчунова, Ю.М. Колягин, П.Б. Ройтман. – Москва : Просвещение, 1974. – 80 с. : ил., черт. – (Пособие для учителей)
1559685
  Барчунова Ф.М. Уроки геометрии в 8 классе : первое полугодие / Ф.М. Барчунова, Ю.М. Колягин, П.Б. Ройтман ; под ред. Ю.М. Колягина. – Москва : Просвещение, 1974. – 96 с. : ил. – (Пособие для учителей)
1559686
  Радионенко А.Ф. и Чумаков А.Н. Уроки Геркулеса / А.Ф. и Чумаков А.Н. Радионенко. – Москва, 1974. – 56с.
1559687
  Норден А. Уроки германской истории / А. Норден. – Москва, 1948. – 296с.
1559688
  Чекалюк В. Уроки Глієра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 14


  "Цьогоріч відзначає 150-літній ювілей Київський інститут ім. Р. Глієра. На теренах України це перший музичний заклад (колись - Київське музичне училище). До роботи в училищі залучалися талановиті музиканти - фундатори професійного музичного мистецтва ...
1559689
  Богомолов О.Т. Уроки глобального кризиса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-40. – ISSN 0130-3864
1559690
  Папава В. Уроки глобального финансового кризиса и опасность, исходящая от zombie economicus-a // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 81-86. – ISBN 978-9952-404-72-2
1559691
  Рада І. Уроки Гобсека // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.24-26


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1559692
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: А. Подольський, Л. Кремінець. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (53), січень - березень, 2018 р. – 2018. – 28 с.
1559693
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (54), квітень - червень, 2018 р. – 2018. – 24 с.
1559694
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (55), липень - вересень, 2018 р. – 2018. – 19, [1] с.
1559695
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 4 (56), жовтень - грудень, 2018 р. – 2018. – 28 с.
1559696
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (57), січень - березень, 2019 р. – 2019. – 24 с.
1559697
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (58), квітень - червень, 2019 р. – 2019. – 24 с.
1559698
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (59), липень - вересень 2019 р. – 2019. – 28 с.
1559699
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Павлюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (61), січень - березень, 2020 р. – 2020. – 15 с.
1559700
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (62), квітень - червень, 2020 р. – 2020. – 20 с.
1559701
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (63), липень - вересень, 2020 р. – 2020. – 24 с.
1559702
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 4 (64), жовтень - грудень, 2020 р. – 2020. – 16 с.
1559703
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Павлюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (65), січень - березень, 2021 р. – 2021. – 16 с.
1559704
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Пазюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (66), квітень-червень, 2021 р. – 2021. – 11 с.
1559705
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Пазюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (67), липень-жовтень 2021 р. – 2021. – 24 с.
1559706
  Щупак І.Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С.152-172. – ISSN 0130-5247
1559707
  Щупак І.Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) (закінчення) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 176-201. – ISSN 0130-5247
1559708
  Хавіна С.Я. Уроки Голокосту: мужність і співчуття. Вірш П.Г. Тичини "Єврейському народу" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 25 (317). – С. 22-27
1559709
   Уроки Голокосту: мужність, пам"ять, співчуття : [збірка творів вчителів] / [голов. ред. І. Щупак]. – Дніпропетровськ : Ткума, 2016. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-225. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-724-6
1559710
   Уроки Голокосту: мужність, пам"ять, співчуття : [збірка творів вчителів] / [голов. ред. І. Щупак]. – Дніпро : Ткума, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-197 та в кінці ст. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-913-4
1559711
   Уроки горькие, но необходимые. – Москва, 1988. – 347с.
1559712
  Телень Л.О. Уроки государственности / Л.О. Телень. – М., 1988. – 62с.
1559713
  Клотц Г. Уроки гражданской войны в Испании. / Г. Клотц. – М., 1938. – 88с.
1559714
  Кальницький М. Уроки графа Бобринського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Півтора століття тому в Києві було урочисто відкрито найперший вітчизняний монумент діячеві в царині промисловості й економічної освіти.
1559715
  Чередниченко О. Уроки Григорія Кочура (до 90-ліття від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)
1559716
  Миронов К. Уроки грима / К. Миронов. – Москва : 1939, 1939. – 32 с.
1559717
  Соколов Б. Уроки грузинської. 2008 рік: агресія в стилі "бліцкриг" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 21
1559718
  Мельник І.А. Уроки Грушевського і сучасні реалії українського державотворення (до виходу 12 томів "Творів" Великого Українця) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 19-24. – ISSN 0554-4866
1559719
   Уроки далекої війни // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  ."На державному рівні цьогоріч в Україні відзначали 30-ту річницю виведення військ з Афганістану. 160 тисяч українців пройшли суворі випробування тією війною і залишили нам приклад стійкості та бойового побратимства. Присутні викладачі, студенти і ...
1559720
  Радковець Ю. Уроки дворічної "гібридної війни" Росії проти України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 2-10
1559721
  Яндаев Юрий Уроки делового этикета = Проект. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24
1559722
  Філіпчук Г. Уроки Державності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 18-24 серпня (№ 28). – С. 1-3
1559723
  Кравчук М.В. Уроки державотворення Директорії УНР у військовій сфері: історико-правовий аспект // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 12-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1559724
  Степанков В. Уроки державотворення. Актуальні проблеми Української національної революції 1648-1676 рр. // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 202-233. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "На жаль, в Україні ні соціологи, ні політологи не зробили спроби проаналізувати минулі уроки державотворення, і в якійсь мірі змоделювати на сьогоднішній час. Чи є в цьому процесі щось спільне і відмінне? Чи можемо ми чогось навчитися? І ось під таким ...
1559725
  Сивоконь Сергей Уроки детских классиков / Сивоконь Сергей. – Москва : Детская литература
Уроки детских класс. – 1990. – 286с .
1559726
  Хотинський Є.С. Уроки діда - старого хіміка / Є.С. Хотинський. – Х, 1956. – 96с.
1559727
  Ворона П.В. Уроки діяльності Центральної Ради для розбудови публічної влади в Україні / П.В. Ворона, // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 4-9. – (Серія державне управління)
1559728
  Ордешук П. Уроки для громадян нових демократій = Lessons for Citizens of a New Democracy / Пітер Ордешук; пер. з англ. В. Пасісниченко. – Харків : Центр освітніх ініциатив, 2005. – 188с. – ISBN 966-7973-17-4
1559729
  Бэгуэлл С. Уроки для папы = Daddy lessons : Роман / С. Бэгуэлл; Пер.с англ.О.Соколовой. – Москва : Радуга, 1997. – 205с. – (Сер.:Любовный роман ; 154). – ISBN 0-373-19085-9
1559730
  Озтюрк Ібрагім Уроки для України з досвіду Туреччини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1608-0599
1559731
  Супрун Д. Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти "droit de suite" в Республіці Польща // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 10-14. – Бібліогр.:5 назв. – ISSN 1608-6422
1559732
  Прилюк В. Уроки Дмитра Прилюка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 23-28 : фото


  За ініціативи секретаріату НСЖУ з нагоди 95-річчя від дня народження колишнього декана факультету журналістики, професора, доктора філологічних наук, письменника Дмитра Михайловича Прилюка в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Швченка відбулося ...
1559733
   Уроки Дмитра Прилюка : [спогади, літ. твори] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. М.М. Сорока ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 388, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фот. – Бібліогр.: с. 357-385. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-97450-1-9
1559734
   Уроки до курсів за вибором з фінансової грамотності для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Н.В. Ткаченко, А.І. Довгань, О.В. Часнікова, З.Я. Лапішко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 19-28, 48 : табл., рис.
1559735
  Андрусяк Галина Уроки до розділу "Ландшафти і фізико-географічне районування ", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-25 : Табл., рис.
1559736
  Андрусяк Г.В. Уроки до розділу "Ландшафти і фізико-географічне районування", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 11-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1559737
  Петринка Людмила Уроки до теми "Антарктида й Антарктика", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв
1559738
  Лук"яненко О.Л. Уроки до теми "Глобальні проблеми людства" у 9 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 23-42 : табл., карти. – Бібліогр.: 14 назв.
1559739
  Бочко М.І. Уроки до теми "Національна економіка", 9 клас / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 54-61 : фото, табл.
1559740
  Коцюрба С.В. Уроки до теми "Первинний сектор господарства", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 24-31 : фото
1559741
  Коцюрба С.В. Уроки до теми "Первинний сектор господарства", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 26 назв.
1559742
  Чернявська Н.М. Уроки до теми "Сільське господарство України", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 14-21 : рис., схема, табл.
1559743
  Варакута Ольга Уроки до теми "Територіальний поділ України" : Методика, практика, досвід / Варакута Ольга, Швець Євдокія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-18 : Схеми
1559744
  Гуртуев С. Уроки добра : стихотворения и поэмы / С. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1986. – 77 с.
1559745
  Козлов В.В. Уроки доброты / В.В. Козлов. – Иркутск, 1975. – 35с.
1559746
  Горышин Г.А. Уроки доброты / Г.А. Горышин. – Л., 1986. – 512с.
1559747
   Уроки доброты. – Ростов-на-Дону, 1986. – 189с.
1559748
  Радько Н.Е. Уроки доброты / Н.Е. Радько. – М., 1989. – 127с.
1559749
  Склютаускас Й.И. Уроки доброты: новеллы и очерки. : новеллы и очерки / Йокубас Склютаускас ; пер. с лит. Г.Кановича. – Вильнюс : Vaga, 1980. – 294 с.
1559750
  Максимов И.А. Уроки доброты: Рассказы для детей / И.А. Максимов. – Самара, 1991. – 59с.
1559751
  Бевзенко Н.І. Уроки дослідження творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 30-39
1559752
  Чумак Т. Уроки духовності Олеся Гончара // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52.
1559753
  Камерилова Г.С. Уроки ЕГЭ: картографический аспект : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 42-44. – ISSN 0016-7207
1559754
   Уроки економічної і соціальної географії України (9 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9
1559755
  Валевська І.А. Уроки економічної кризи для України: від посилення держави до стабільного суспільного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 42-46


  The article deals with the global financial crisis and its lessons for Ukrainic economy. The main conclusion made by the author is that there is a great politia and socio-economic backwardness of Ukraine due to the governance syste, unavailability to ...
1559756
  Кононенко О. Уроки еротики : відверті вірші / Олексій Кононенко. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 110, [2] с. : іл. – На обкл. біля вид-ва: Із книгою - по життю. – ISBN 978-617-7504-02-2


  В пр. №1716531 напис: Читачам бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис
1559757
  Капсамун І. Уроки Євгена Грицяка. 9 серпня лідеру Норильського повстання 1953 р. минув би 91 рік / І. Капсамун, В. Торба, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 4


  "Євгена Степановича не стало буквально кілька місяців тому — до свого дня народження він не дожив три місяці (помер 14 травня 2017 р.). Євген Грицяк прожив досить довге, насичене і цікаве життя, на долю якого припало немало випробувань. Це справді ...
1559758
  Пастушенко Л. Уроки Європи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 7


  Державна мовна політика у Франції.
1559759
  Гросс Д. Уроки Європи для реформаторів Китаю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 8
1559760
  Цадаса Г. Уроки жизни : стихи / Гамзат Цадаса ;. – Москва : Детская литература, 1968. – 126 с.
1559761
  Цадаса Гамзат Уроки жизни : избранные стихотворения : [пер. с авар.] / Гамзат Цадаса. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1984. – 143 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1559762
  Смеляков Н Уроки жизни / Н Смеляков. – М., 1988. – 349с.
1559763
   Уроки жизни. – М., 1990. – 221с.
1559764
  Крамер Катарина Уроки жизни : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 134-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1559765
  Серебряков К.Б. Уроки жизни. / К.Б. Серебряков. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
1559766
  Мовчан О. Уроки життя і людської долі : за повістю Бориса Харчука "Планетник" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 60-62
1559767
   Уроки журналістики і життя : Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. – Київ : Київська правда, 2002. – 328с. – ISBN 966-7270-22-Х
1559768
  Мальований Ю.І. Уроки з алгебри в 6 класі / Ю.І. Мальований, З.І. Слєпкань. – К., 1974. – 188с.
1559769
  Дубинчук О.С. Уроки з алгебри в 7 класі / О.С. Дубинчук. – К., 1958. – 168 с.
1559770
  Мальований Ю.І. Уроки з алгебри в VI класі. / Ю.І. Мальований, З.І. Слєпкань. – К., 1974. – 188с.
1559771
  Бруновт Е.П. Уроки з анатомії, фізіології і гігієни людини / Е.П. Бруновт. – Київ : Радянська школа, 1970. – 208с.
1559772
  Тарловська Т.П. Уроки з арифметики в 6 класі / Т.П. Тарловська, Г.Д. Гріневич. – Київ, 1955. – 96 с.
1559773
  Прахов М.М. Уроки з ботаніки. / М.М. Прахов, Д.Н. Мартиненко. – Київ : Радянська школа, 1972. – 152с.
1559774
  Щербань Світлана Григорівна Уроки з вивчення роману Пушкіна "Євгеній Онєгін" і поезії Анни Ахматової : 9 та 11 класи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-9
1559775
  Откаленко М.П. Уроки з географії / М.П. Откаленко. – К, 1956. – 276с.
1559776
  Карелін Л.З. Уроки з геометрії в 6 класі / Л.З. Карелін. – К., 1975. – 128 с.
1559777
  Недопитанський М.І. Уроки з журналістської практики : практичний посібник / М.І. Недопитанський, М.А. Карась, В.І. Ільченко. – Київ : Україна молода, 2010. – 152 с. – ISBN 966-594-763-X
1559778
  Пасенко Людмила Уроки з курсу "Київщинознавство" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-16 : Схеми, табл.
1559779
  Криштальова В.С. Уроки з машинного в"язання / В.С. Криштальова. – К, 1978. – 208с.
1559780
  Тютюнджі А. Уроки з мого життя / Ахмад Тутунджі ; пер. з араб., під ред. М. Якубовича. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 82, [2] с. – ISBN 978-966-416-802-8
1559781
   Уроки з народознавства. – Киев : Народознавство, 1995. – 224 с.
1559782
  Скворцова О.П. Уроки з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 23-30
1559783
  Гора Антоніна Уроки з теми "Південна Америка", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-21
1559784
  Медушевський А.П. Уроки з української мови в середній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1959. – 300с.
1559785
   Уроки з фізики у 8-9 класах. – Київ, 1959. – 408 с.
1559786
  Скарлато Г.П. Уроки з фізичної географії частин світу в 6 кл. / Г.П. Скарлато, Є.А. Шипович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 176с.
1559787
  Раскін С.Я. Уроки з хімії в середній школі / С.Я. Раскін, В.А. Вераксо. – 2- е вид., переробл. та випр. – Київ : Радянська школа, 1960. – 131 с.
1559788
  Гільберг Т.Г. Уроки за новою програмою, 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 28-36 : фото
1559789
  Середа В.О. Уроки за новою програмою, 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 16-22 : фото. – Бібліогр.: с. 19, 22
1559790
   Уроки загальної біології : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1979. – 300с.
1559791
   Уроки загальної біології : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1989. – 320с.
1559792
  Покась Л.А. Уроки загальної географії за новою програмою // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 15-25. – Бібліогр.: с. 16, 20, 25
1559793
  Сбруєва А. Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0131-6788
1559794
  Третьяков Ю.Д. Уроки зарубежного нанобума // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 1. – С. 3-17. – ISSN 0869-5873


  На основе анализа зарубежного опыта рассматриваются истоки формирования и последствия "ажиотажного" отношения к нанотехнологиям
1559795
  Похлебкин В.П. Уроки здоровья / В.П. Похлебкин. – Москва, 1992. – 95с.
1559796
   Уроки земледелия. – М., 1980. – 48с.
1559797
  Ніколенко О.М. Уроки зі світової літератури в 5 класі : книжка для вчителя / О.М. Ніколенко, Л.В. Мацевко-Бекерська, О.В. Орлова. – Київ : Грамота, 2013. – 262, [2] с. : іл., табл. – (Серія "Бібліотека словесника"). – ISBN 978-966-349-415-9
1559798
  Воронюк П.А. Уроки Злуки 1919 р. для нинішніх державотворчих процесів незалежної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-617-7777-14-3
1559799
  Филатова Н.С. Уроки зоологии / Н.С. Филатова. – М, 1973. – 240с.
1559800
  Бровкина Е.Т. Уроки зоологии / Е.Т. Бровкина, Н.И. Казьмина. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 187с.
1559801
   Уроки и внеклассная работа по русскому языку. – Саратов, 1968. – 158с.
1559802
  Матвеева Л.Г. Уроки и перемены / Л.Г. Матвеева. – М., 1978. – 222с.
1559803
  Шаров А.Н. Уроки и перспективы "плана Маршалла" для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 12-18. – ISSN 0131-7741


  Рассмотрен опыт реализации "плана Маршалла" в послевоенной Европе, сделаны выводы о возможности его использования в восстановлении экономики Украины. Указаны конкретные уроки, которые должны помочь при практической реализации "плана Маршалла", а также ...
1559804
  Кастильо Р. Уроки и перспективы революции в Чили / Р. Кастильо. – Прага, 1974. – 31с.
1559805
  Ульянкина Т.И. Уроки изгнания: российские ученые-эмигранты в Великобритании (1917-1940-е гг.) // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.192-207. – ISSN 1607-2979
1559806
   Уроки Ильича. – М., 1924. – с.
1559807
  Жолковский Александр Уроки испанского : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 250-255. – ISSN 1130-6545
1559808
  Гончарова Т.И. Уроки истории - уроки жизни / Т.И. Гончарова. – М, 1986. – 127с.
1559809
  Хмелев А.Н. Уроки истории в У классе / А.Н. Хмелев. – М, 1953. – 84с.
1559810
  Агибалова Е.В. Уроки истории средних веков в седьмом классе : (Из опыта работы) / Е.В. Агибалова. – Москва : Учпедгиз
2. – 1959. – 307 с.
1559811
  Борисов Ю.В. Уроки истории Франции и современность / Ю.В. Борисов. – М, 1955. – 100с.
1559812
  Демурин Д. Уроки истории: О том. как 100 лет назад Россия и Англия делили сферы влияния в Персии, Афганистане и на Тибете // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 143-155. – ISSN 0130-9625
1559813
  Буйко Г.В. Уроки исторического пути, пройденного Компартией Украины : в помощь изучающим материалы 44-го съезда Коммунистической партии Украины / Георгий Буйко, Георгий Попов ; [редкол.: П.Н. Симоненко (пред.) и др.]. – Киев : Друкарня Діапринт, 2011. – 87, [1] с. : табл. – На тит. л. указ. также: Без борьбы нет победы!. – Библиогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-8886-22-5
1559814
  Анохин Дмитрий Уроки итальянского, илит "Голубая стрела" не по Джанни Родари : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 68-69
1559815
  Марко В. Уроки Івана Чендея (До 80-річчя від дня народження) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
1559816
  Марко В. Уроки Івана Чендея. До 85-річчя від дня народження // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 127-130.
1559817
  Ходацька О. Уроки Івана Ющука // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 7-15 квітня (№ 11/12). – С. 6
1559818
  Бойко Н. Уроки ігри з економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 20-27 : Табл.
1559819
  Щерба А. Уроки іспанської // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 15 (133). – С. 40


  Посол України в Королівстві Іспанія про разючі подібності та спільні проблеми України та Іспанії.
1559820
  Катриченко Т. Уроки історії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 46 (199). – С. 12-15


  Українські та російські науковці напишуть спільну історію. Міністерства освіти обох країн домовилися створити робочу групу у складі вчених-істориків з підготовки єдиного навчального посібника для вчителів історії.
1559821
   Уроки історії від Сі Цзіньпіна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Комуністична партія Китаю перекроює історію для виправдання своїх сьогоднішніх амбіцій.
1559822
  Галенко О.І. Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 196-198. – ISSN 0130-5247
1559823
  Гай-Нижник Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 роки) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 117-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1559824
  Агібалова К.В. Уроки історії середніх віків у 7-му класі : Поурочний методичний посібник (з досвіду роботи) / К.В. Агібалова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1956. – 244 с.
1559825
  Агібалова К.В. Уроки історії середніх віків у 7-му класі : поурочний методичний посібник (з досвіду роботи) / К.В. Агібалова. – Київ : радянська школа
Ч. 2. – 1958. – 187 с.
1559826
  Забігайло К.С. Уроки історії та сучасність / К.С. Забігайло. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
1559827
  Каганов Э.С. Уроки історії, або Розмова про 26 зїзд партії / Э.С. Каганов. – Київ : Веселка, 1982. – 31с.
1559828
  Голик О. Уроки історії, які ми повинні знати, або страшна трагедія Івана Мазепи - трагедія всієї нації за трилогією Богдана Лепкого "Мазепа" (історичні романи "Мотря", "Батурин", "Не вбивай") // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 64-73
1559829
  Лосєв І. Уроки історії. Мир ціною червоного терору і голодомору // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 5
1559830
  Мельник І.А. Уроки історії: застереження і мотив до дії. До питання актуальності вивчення та популяризації творчої спадщини і практичної діяльності Михайла Грушевського // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 4 (41). – С. 3-7. – ISSN 1998-6912
1559831
  Радчук В. Уроки й загадки Віктора Коптілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 95-97. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює теорію і практику майстра перекладу В. Коптілова у їхніх складних стосунках . Ділячись спо - гадами й досвідом , автор робить спробу розібратися у природі мистецтва перекладу і ролі творчого світогляду перекладача . he essay ...
1559832
  Костюк Валентин Уроки картографії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-30 : Табл.
1559833
   Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 класс [Електронний ресурс]. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – системные требования : Microsoft Windows 2000 и выше, процессор Pentium 3, 600 Мг, 256 Мб ОЗУ, поддержка разрешения 1024х768, зв. карта 16, 24 скор. CD-ROM, совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Свед. об изд. с конт. – (Начальная школа)


  16 уроков 170 анимированных интерактивных игровых упражнений Мультимедийный учебник поможет ребенку : познакомиться со всеми буквами русского алфавита познакомиться со звуками и буквами в словах научиться распознавать заданные буквы на ...
1559834
   Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 класс [Електронний ресурс] : мультимедийное учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : Microsoft Windows 2000 и выше, процессор Pentium 3, 600 Мг, 256 Мб ОЗУ, поддержка разрешения 1024х768, зв. карта 16, 24 скор. CD-ROM, совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки диска. – (Начальная школа)


  6 разделов 79 анимированных интерактивных игровых упражнений Мультимедийный учебник поможет ребенку : увеличить скорость чтения познакомиться со знаками препинания познакомиться с частями слов научиться различать глухие и звонкие, твердые ...
1559835
  Маслов А.А. Уроки китайской гимнастики / А.А. Маслов, А.М. Подщеколдин. – М., 1990. – 94с.
1559836
  Барский К.М. Уроки китайской гимнастики / К.М. Барский. – Вып. 2. – Москва : Советский спорт, 1990. – 48 с. – (Физкультура для здоровья)
1559837
  Богачихин М.М. Уроки китайской гимнастики : [в 2 вып.] / М.М. Богачихин. – Москва : Советский писатель. – (Физкультура для здоровья)
Вып. 2. – 1990. – 48 с. : ил.
1559838
  Юркевич А.Г. Уроки китайской гимнастики / А.Г. Юркевич. – М
4. – 1991. – 96с.
1559839
  Дубровик-Рохова Уроки кібератаки на Colonial Pipeline // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 10
1559840
  Гулыга А.В. Уроки классики и современность / А.В. Гулыга. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
1559841
  Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. – М., 1989. – 149с.
1559842
  Ленин В.И. Уроки Коммуны / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 15с.
1559843
  Ленін В.І. Уроки Комуни / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1969. – 16 с.
1559844
  Ленін В.І. Уроки Комуни. Пам"яті Комуни / В. Ульянов (Ленин). – Київ : Політвидав України, 1970. – 39 с.
1559845
  Крутикова Н.И. Уроки конспирации / Н.И. Крутикова. – М., 1973. – 112с.
1559846
  Крутикова Н.И. Уроки конспирации : повесть о В.И.Ленине / Н.И. Крутикова. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 128 с.
1559847
  Крутікова Н.І. Уроки конспірації : повість про В.І. Ленина / Н.І. Крутікова. – Київ : Веселка, 1981. – 112 с.
1559848
  Земцов Б.Н. Уроки Конституции 1993 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-100. – ISSN 0869-5687
1559849
   Уроки Конституции СССР в школе. – М.
1. – 1953. – 204с.
1559850
   Уроки Конституции СССР в школе. – М.
2. – 1955. – 136с.
1559851
  Забронський В.В. Уроки креслення в 7 класі / В.В. Забронський, К.С. Сатімов. – К, 1971. – 94с.
1559852
  Москвичов С.К. Уроки креслення у VIII класі / С.К. Москвичов. – К, 1973. – 109с.
1559853
  Комісарчик О. Уроки кризи 2008-2009 років у сфері гарантування банківських вкладів і шляхи удосконалення у післякризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 76-86 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1559854
  Лавут А.А. Уроки кризиса для региональной интеграции // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 39-43. – ISSN 044-748Х
1559855
   Уроки кризисного развития в компартии Чехословакии и общества после ХШ сїезда КПЧ. – М., 1971. – 64с.
1559856
  Тарасюк Г. Уроки Кримської війни. Тарас Шевченко - моральний авторитет Росії : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 14-15
1559857
  Новоженець Р. Уроки Криму для українського війська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 5
1559858
  Зельдович М.Г. Уроки критической классики / М.Г. Зельдович. – Харьков, 1976. – 223 с.
1559859
  Гриценко А.П. Уроки курсу "Всесвітня історія" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.40-61
1559860
  Мокрогуз О.П. Уроки курсу "Історія України" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.81-102
1559861
  Крамар О. Уроки латиської // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Ініціативу про надання російській мові другої державної на референдумі відкинули 75% громадян країни. Але політизацію "російського питання" на постімперському терені це, схоже, не зупинить.
1559862
   Уроки Ленина. – Красноярск, 1980. – 72с.
1559863
  Финк Л.А. Уроки Леонида Леонова / Л.А. Финк. – М : Советский писатель, 1973. – 438 с.
1559864
   Уроки Леонова. – М. : Современник, 1973. – 222 с.
1559865
  Воробьев П.Г. Уроки литературного чтения в 5 классе / П.Г. Воробьев. – Москва, 1956. – 252с.
1559866
   Уроки литературы в старших классах. – М., 1958. – 199 с.
1559867
   Уроки литературы и жизнь. – Кострома
5. – 1961. – 122с.
1559868
   Уроки литературы и жизнь. – Львов, 1968. – 51с.
1559869
  Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр / Т.С. Зепалова. – Москва : Просвещение, 1982. – 175 с.
1559870
  Айзерман Л.С. Уроки литературы сегодня. Из опіта работі / Л.С. Айзерман. – Москва : Просвещение, 1974. – 188 с.
1559871
  Прийомко А.Є. Уроки літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 35. – С. 10-15
1559872
  Головецька Н. Уроки літератури в 5 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 12-19.
1559873
  Фасоля А. Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28


  У статті розкрито специфіку вивчення літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання. Проаналізовано принципи побудови, завдання курсу, запропоновано структуру, на конкретних прикладах проілюстровано особливості підготовки і ...
1559874
  Фасоля А. Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 19-21


  У статті розкрито специфіку вивчення літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання. Проаналізовано принципи побудови, завдання курсу, запропоновано структуру, на конкретних прикладах проілюстровано особливості підготовки і ...
1559875
  Щербаков Р.Н. Уроки Ломоносова для одаренной личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х


  Одаренная личность часто нуждается в духовной пище, задаваемой творчеством великих отечественных деятелей науки и культуры. Воспитание таланта личности на материале биографии М.В.Ломоносова позволяет формировать у нее познавательные и моральные ...
1559876
  Прокша Л.Я. Уроки любви и ненависти : роман / Л.Я. Прокша. – Москва : Советский писатель, 1988. – 230 с.
1559877
  Алексеев П.П. Уроки М.Е.Салтыкова-Щедрина в его итоговом романе "Пошехонская старина" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 129-149. – ISBN 966-581-617-9
1559878
  Ковшов Н.Д. Уроки М.Н. Кедрова / Н.Д. Ковшов. – М., 1983. – 181с.
1559879
  Клочек Г. Уроки майстра non-fiction. До 65-річчя Григорія Гусейнова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 6-7
1559880
  Смілянська В. Уроки майстра: до 100-річчя Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 47-50. – ISSN 0236-1477
1559881
  Галкин С.И. Уроки макетирования. / С.И. Галкин. – М., 1981. – 38с.
1559882
  Романо С. Уроки Макиавелли и Монтескье // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 115-117. – ISSN 0235-7089


  Итальянское единство как международная проблема.
1559883
  Моргун Ф.Т. Уроки Мальцева / Ф.Т. Моргун. – Х., 1988. – 205с.
1559884
  Джеймс Гарольд Уроки Маргарет Тетчер для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 5
1559885
   Уроки Маргарет Тетчер для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 4-5


  Думки експертів "Дня". 11 цитат про життя від Маргарет Тетчер.
1559886
  Кошчанов Матякуб Уроки мастерства. Из творч. лаб. Айбека / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1972. – 159с.
1559887
  Горкіна Л. Уроки минулого: погляди М. Бунге на генезис і завдання економічної теорії та економічної політики держави // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 179-189
1559888
  Нижегородцев Р.М. Уроки мирового кризиса и финансовая архитектура глобальной экономики // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 260-267. – ISSN 2306-4994
1559889
  Сиротенко А.Й. Уроки миру в школі / А.Й. Сиротенко. – К, 1987. – 45с.
1559890
  Бугай С. Уроки Михайла Коцюбинського в літературно-критичній діяльності Михайлини Коцюбинської // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 91-97. – ISSN 0869-3595
1559891
  Галкин С.И. Уроки моделирования газеты. / С.И. Галкин. – М., 1987. – 75с.
1559892
  Рассказова Н.Ю. Уроки модернизации Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 319-333. – ISBN 978-966-2578-62-1
1559893
  Ленин В.И. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 23с.
1559894
  Ленін В.І. Уроки московського повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 27с.
1559895
  Капра Ф. Уроки мудрости / Ф. Капра. – М., 1996. – 318с.
1559896
  Капра Ф. Уроки мудрости : Разговоры с замечательными людьми / Ф. Капра. – Москва-Киев : Трансперсонального ин-та, 1996. – 318с. – ISBN 5-88389-011-3
1559897
  Черняков Б.І. Уроки мудрості і простоти // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 20-25


  Про Д.М. Прилюка.
1559898
  Гошуляк І.Л. Уроки мудрості, добра і людяності // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 542-545. – ISBN 978-966-611-701-7
1559899
  Сигалов А. Уроки мудрості. Що казав Шимон Перес про Ізраїль, Україну, Росiю // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 червня ( №60)


  "«Ми мрiяли про свою землю, але земля, яку ми отримали, не була мрiєю. Це був маленький клаптик, одна тисячна частка Близького Сходу. Ця земля не дуже приязно поставилася до нас. Там були болота, москіти, пустеля на пiвднi, камiння. Обирати треба було ...
1559900
  Орлов И.М. Уроки мужества / И.М. Орлов. – Москва, 1975. – 176с.
1559901
  Станкевский Д.И. Уроки мужества / Д.И. Станкевский. – Свердловск, 1978. – 143с.
1559902
   Уроки мужества. – Горький, 1985. – 157с.
1559903
  Безродный В.Г. Уроки мужества / В.Г. Безродный. – Москва : Знание, 1987. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; 10/1987)
1559904
  Тельчарова Р.А. Уроки музыкальной культуры / Р.А. Тельчарова. – М., 1991. – 156с.
1559905
  Красота О.В. Уроки на конкурс // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 4-27 : фото, табл. – Бібліогр.: с.: 6, 11 ,17, 20, 27
1559906
  Павленко Людмила Уроки на тему "Гроші, їх функції та види" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-29 : Табл.
1559907
  Зацерковна К.М. Уроки на тему "Кліматичні умови та ресурси України", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 9-16 : табл.
1559908
  Коцюрба С.В. Уроки на тему "Первинний сектор господарства. Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства. Сільськогосподарські пояси світу. Сільське господарство України. Зональна спеціалізація сільського господарства України. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 20-35 : фото, табл.
1559909
  Варакута Ольга Уроки на тему "Транспорт" : Методика, практика, досвід / Варакута Ольга, Швець Євдокія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-23 : Схеми
1559910
  Панасюк Н.В. Уроки на тему : "Хімічне виробництва", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 16-22 : мал., табл.
1559911
  Бондаренко Н. Уроки навчання грамоти за програмою "Мова і розмова" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-63
1559912
  Кругляк Ю.А. Уроки наноелектроніки: виникнення струму, формування закону Ома і моди провідності в концепції "знизу-вгору" / Ю.А. Кругляк, Н.Ю. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 4. – С. 6-30. – ISSN 1815-7459
1559913
  Кругляк Ю.О. Уроки наноелектроніки: роль електростатики й контактів у концепції "знизу - вгору" / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 11, № 4. – С. 27-42. – ISSN 1815-7459


  У черговій із серії оглядово-навчальних статей у рамках концепції "знизу - вгору" наноелектроніки розглядається дифузійно-дрейфова модель струму на основі транспортного рівняння Больцмана, роль зовнішнього електричного поля при виході за межі режиму ...
1559914
  Кругляк Ю.О. Уроки наноелектроніки: термоелектричні явища в концепції "знизу - вгору" / Ю.О. Кругляк, Н.Ю. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 6-22. – ISSN 1815-7459


  В рамках сучасної концепції "знизу - вгору" сучасної наноелектроніки розхглядаються термоелектричні явища Зеєбека і Пельт"є, показники якості і оптимізація термоелектриків, балістичний та дифузійний транспорт фононів і його роль у теплопровідності
1559915
  Канцедикас А.С. Уроки народного искусства / А.С. Канцедикас. – М., 1986. – 46с.
1559916
  Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної : До 80-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
1559917
  Волицька Ірина Уроки Наталі Кузякіної : до 80-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60. – Бібліогр.: с. 60, 62-63. – ISSN 0130-5263
1559918
  Волицька Ірина Уроки Наталі Кузякіної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Наталя Борисівна Кузякіна (05.09.1928 - 22.05.1994) - видатний літературознавець, театрознавець, критик, доктор мистецтвознавств. У роки "хрущовської відлиги" і "брєжнєвського застою" сформувалася й реалізувалася як непримиренний опонент офіціозної ...
1559919
  Медникова Мария Уроки нательной живописи : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-16 : Фото
1559920
  Виртосу І. Уроки нацистської Німеччини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 15


  Неподалік Берліна діє музей "Будинок Ванзейської конференції". Скромна, але добротна будівля з розкішним парком та виходом до озера. Тут зібрано унікальні свідчення, як у нацистській Німеччині чітко за планом вирішувалося "єврейське питання". Ще на ...
1559921
  Червак Богдан Уроки націоналізму // Розбудова держави. – Київ, 2002. – Спецвипуск, 2002 : Уроки націоналізму / Богдан Червак/;. – с. 1-112
1559922
  Висота А. Уроки нащадкам. Данило Терпило - отаман Зелений // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 159-166
1559923
  Павленко Р. Уроки незалежності // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 22 (187). – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
1559924
  Пронин В.А. Уроки немецкого / В.А. Пронин. – М., 1990. – 62с.
1559925
  Орлова М.И. Уроки немецкого октября / М.И. Орлова. – М., 1965. – 218с.
1559926
  Пагіря О. Уроки ненависті від німецької амбасади // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Приїзд "молодого історика" Россолінського-Лібе виявився черговою провокацією в дусі Колісніченка і К. Цього разу з подачі посольства ФРН в Україні.
1559927
  Васильев Н.М. Уроки необъявленной войны // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626


  К 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
1559928
  Вюрц А. Уроки новейшей химии : Ч. [1]-3 / [Соч.] А. Вюрца, декана Мед. фак. в Париже; Пер. с французского под ред. П. Алексеева. – 1868-1870. – Киев : Изд. А. Лычкова ; В тип. Е. Федорова
Ч. 2 : Металлы. – 1869. – [2], 132, IV с. – Конволют. - Пер.: Уроки новейшей химии. Ч. 3 / А. Вюрца 1870


  Ред. и переводчик, Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891)
1559929
  Вюрц А. Уроки новейшей химии. Ч. 3 : Ч. [1]-3 / [Соч.] А. Вюрца, декана Мед. фак. в Париже; Пер. с французского под ред. П. Алексеева // Уроки новейшей химии : Ч. [1]-3 / А. Вюрц. – 1868-1870. – Киев : Изд. А. Лычкова ; В тип. Е. Федорова, 1869. – Ч. 2 : Металлы. – [2], VI, 255 с.


  Ред. и переводчик, Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891)
1559930
  Айзерман Л.С. Уроки нравственного прозрения / Л.С. Айзерман. – Москва : Педагогика, 1983. – 129 с. – (Библиотека учителя. Воспитание и обучение)
1559931
  Гришин Д.М. Уроки нравственности / Д.М. Гришин, терентьев. – Тула, 1978. – 144с.
1559932
  Станчиц М.А. Уроки нравственности / М.А. Станчиц. – Минск, 1991. – 111с.
1559933
   Уроки Нюрнберга. – М.
3. – 1986. – 231с.
1559934
  Молчанов А. Уроки Нюрнберга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
1559935
  Пашковський М. Уроки Нюрнберзького процесу // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 72-76. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1559936
  Мосяго Е.М. Уроки обобщающего повторения по теме "Гидросвера" в VI классе : Методика и опыт. Молодому учителю / Е.М. Мосяго, И.Н. Могушкова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 68-71 : Табл. – ISSN 0016-7207
1559937
  Солом"яний М.Ф. Уроки образотворчого мистецтва в 4 кл. / М.Ф. Солом"яний. – К., 1976. – 55с.
1559938
  Дейнеко М.Г. Уроки образотворчого мистецтва в 6 класі : посібник для вчителів / М.Г. Дейнеко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 104 с.
1559939
  Павлов И.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. / И.П. Павлов. – Москва, 1960. – 108 с.
1559940
   Уроки общей биологии : Пособие для учителя. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1977. – 319с.
1559941
   Уроки общей биологии : Пособие для учителя. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1986. – 284с.
1559942
  Давидовская О.А. Уроки общей биологии : из опыта работы / О.А. Давидовская. – Минск : Народная асвет, 1992. – 221с. – ISBN 5-341-00418-3
1559943
  Рубцов А.Т. Уроки общей физической подготовки для женщин. / А.Т. Рубцов. – Москва, 1971. – 167с.
1559944
  Яценко Н.И. Уроки общения / Н.И. Яценко. – Саратов, 1988. – 109с.
1559945
  Малашевич В.В. Уроки окончены - занятия продолжаются / В.В. Малашевич, В.М. Хитрик. – Минск, 1974. – 94с.
1559946
  Троцкий Л.Д. Уроки Октября: с прилож. критич. мат. 1924 года. / Л.Д. Троцкий. – Л., 1991. – 366с.
1559947
  Литвин М. Уроки операції "Вісла". 70 років тому польська комуністична влада розпочала депортацію українців на "повернені землі" / М. Литвин, Л. Хахула // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 15


  "Запекла дурість і приголомшливе боягузтво розладнали доробок кількадесятирічної мудрої політики мудрих поляків та українців", - так відомий громадсько-політичний діяч Польщі, головний редактор "Газети Виборчої" Адам Міхнік влітку 2016 р. відреагував ...
1559948
  Штейн А.Л. Уроки Островского: Из опыта рус. и сов. театра / А.Л. Штейн. – М., 1984. – 272с.
1559949
  Шагалов А.А. Уроки ответственности / А.А. Шагалов. – Москва, 1986. – 267 с.
1559950
  Коган А.Г. Уроки памяти / А.Г. Коган. – Москва : Художественная литература, 1988. – 478с.
1559951
   Уроки педагогического мастерства для родителей : Сб. статей. – Киев : Радянська школа, 1976. – 142с. – (Б-ка для родителей)
1559952
  Локшин Д.Л. Уроки пения в 7-8 классах / Д.Л. Локшин. – Л., 1962. – 227с.
1559953
  Гембицкая Е.Я. Уроки пения в пятом и шестом классе. / Е.Я. Гембицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 120с.
1559954
  Ганзикова Г. Уроки первого съезда: новшества со столетним стажем // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0869-4915


  О Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу (1-7 июня 1911 г., Санкт-Петербург).
1559955
  Григоренко А. Уроки Петра Григоренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 жовтня (№ 196). – С. 10


  В умовах російської агресії проти України, анексії Криму і спроби відторгнути частину східних областей його громадянська позиція могла б бути чудовим прикладом усім українцям.
1559956
  Соловей Л.С. Уроки пламенных страниц / Л.С. Соловей, В.В. Дурнов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 171 с.
1559957
  Семенов В.В. Уроки Платона : наука и политика / Семенов В.В. ; РАН, Пущинский науч. центр [и др.]. – Пущино : Фотон-век, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-5-903789-20-7
1559958
   Уроки по английскому языку. – Владивосток
2. – 1972. – 52с.
1559959
  Башкин С.Г. Уроки по баскетболу / С.Г. Башкин. – М, 1966. – 183с.
1559960
  Сурімєєва М.Т. Уроки по вивченню клітини / М.Т. Сурімєєва. – Київ : Радянська школа, 1970. – 78с.
1559961
  Дубровский Н.А. Уроки по географии в VIII классе : из опыта работы / Н.А. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 44 с.
1559962
  Немцева Т.И. Уроки по географии Пскова : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 15-17 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1559963
  Ягодовский К.П. Уроки по естествознанию. / К.П. Ягодовский. – М.Птгр., 1923. – 299с.
1559964
   Уроки по истории древнего мира в 5-6 классах. – Л., 1955. – 300с.
1559965
   Уроки по истории древнего мира в 5-6 классах. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1958. – 340с.
1559966
   Уроки по истории Курского края в школе. – Курск, 1972. – 173с.
1559967
  Меделец К.И. Уроки по истории средних веков в VII классе школы рабочей молодежи / К.И. Меделец. – Москва, 1959. – 144 с.
1559968
  Владиславлев В.Ф. Уроки по классу закона божия, составленные по вновь утвержденной программе для учеников четвертого и пятого класса гимназий : Катихиз. учение православ. церкви Христово / [Соч.] Прот. В. Владиславлева. – 22-е изд. – Москва : Изд. В.В. Думнова, под фирмою наследников бр. Салаевых, 1917. – [2], VI, 184, [2] с.
1559969
  Працко Ю.Ф. Уроки по легкой атлетике в школе. / Ю.Ф. Працко, А.Ф. Семископ. – Минск, 1989. – 142с.
1559970
  Глоризов П.А. Уроки по неорганической химии в средней школе / П.А. Глоризов. – М, 1958. – 363с.
1559971
  Валитов М.Г. Уроки по организации социалистического соревнования / М.Г. Валитов. – Москва, 1988. – 223,1с.
1559972
  Казанский А.М. Уроки по теме "Охрана здоровья" / А.М. Казанский. – М, 1957. – 84с.
1559973
  Савицкий С.Н. Уроки по химии в 8 классе средней школы. / С.Н. Савицкий. – М., 1957. – 128с.
1559974
  Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 кл.: Из опыта работы. / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
1559975
  Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 классе (из опыта работы) / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение. – 128с.
1559976
  Первомайський Л.С. Уроки поезії / Л.С. Первомайський. – Київ, 1968. – 67 с.
1559977
  Базилевський В. Уроки поезії. Леонід Первомайський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0130-5263
1559978
  Базилевський Володимир Уроки поезії. Леонід Первомайський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0130-5263
1559979
  Нечипоренко М.М. Уроки правди / М.М. Нечипоренко, О.Г. Ягольник. – Дніпропетровськ, 1988. – 220с.
1559980
   Уроки правды. – Москва, 1988. – 350 с.
1559981
   Уроки правоведения. – Ставрополь, 1972. – 136с.
1559982
  Бойко Д.Н. Уроки практической езды на мотоцикле : из опыта работы мотосекции кафедры физ. воспитания и спорта Днепропетр. ин-та инженеров ж.-д. транспорта им. Л.М. Кагановича / Д.Н. Бойко. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 40 с. : ил.
1559983
  Аринина Н.Л. Уроки прекрасного : из опыта работы / Н.Л. Аринина. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с. – Библиогр.: с. 128
1559984
  Душина И.В. Уроки при изучении темы "Вода на Земле" (VII класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 41-44. – ISSN 0016-7207
1559985
  Нарочна Л.К. Уроки природознавства в 2 і 3 класах / Л.К. Нарочна, В.О. Онищук. – К, 1986. – 208с.
1559986
   Уроки программирования. – М., 1989. – 47с.
1559987
  Волошина Н.Й. Уроки прозакласного читання у старших класах. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1988. – 174с.
1559988
  Карпенко В.О. Уроки пройдених доріг / Віталій Карпенко ; [ред. В. Шукайло]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 782, [2] с., [16] с. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7139-82-4
1559989
  Тимошик М. Уроки протестної акції українців у Англії, або Як наші емігранти змусили британський уряд відмінити дискримінаційне щодо полонених дивізії "Галичина" рішення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
1559990
  Побірченко Н. Уроки професора О.Ф. Кістяківського // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 43-46
1559991
  Тимошик М.С. Уроки професора Романа Іванченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 6-9


  25 жовтня виповнилося 75 років від дня народження відомого вченого-кінознавця, педагога, публіциста, просвітителя редактора, засновника української школи в теорії редагування та видавничої справи, одного з творців часопису "Друкарство", завідувача ...
1559992
  Жариков С Е. Уроки психолога для руководителя / С Е. Жариков, . – Москва : Знание, 1990. – 47 с. – (Перестройка управления: проблемы и результаты ; Вып. 1). – ISBN 5-07-001263-0
1559993
  Жариков С Е. Уроки психолога для руководителя / С Е. Жариков, . – Москва : Знание, 1990. – 47 с. – (Перестройка управления: проблемы и результаты ; Вып. 2)
1559994
  Горяча Н.М. Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 114-124. – ISBN 966-581-388-9
1559995
  Флоров Г.Ф. Уроки радости / Г.Ф. Флоров. – М, 1979. – 136с.
1559996
  Стецюк А. Уроки радянсько-фінських війн для України / А. Стецюк, Ю. Тодосійчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 179-187. – ISSN 2519-4518
1559997
  Шаховський С.М. Уроки радянської класики / С.М. Шаховський. – Київ, 1989. – 419с.
1559998
  Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи / Г.М. Иваницкая. – К., 1984. – 208с.
1559999
  Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи / Г.М. Иваницкая. – К., 1990. – 222с.
1560000
  Гибби Р. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных документов в Великобритании / Ричард Гибби, Кэролайн Брэзер // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 5. – С. 58-74. – ISSN 0130-9765


  Освещено состояние и продвижение законодательства об обязательном экземпляре документов в Великобритании. Доклад на совместном заседании "Обязательное депонирование электронных документов: от законодательства к реализации, от комплектования к ...
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,