Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1551001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1551002
   "Трудомъ возвышаюсь". До 200-річчя від дня народження І.Г. Харитоненка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 4, 2020, 4 квартал. – С. 32-40. – ISSN 0130-2043
1551003
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1551004
  Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов"язків судді у вигляді здійснення правосуддя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 74-79. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1551005
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1551006
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1551007
  Сіньова Л.М. Трудо-правові питання управління в господарських товариствах : практикум / [Л.М. Сіньова, О.С. Погорєлова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права, Каф. труд. права та права соц. забезпечення. – Київ : 7БЦ, 2021. – 62, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 45-60. – ISBN 978-617-549-053-2
1551008
  Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование / А.И. Зубков. – Томск, 1970. – 188с.
1551009
  Чернина Н.В. Трудовое поведение в новых условиях хозяйствования / Н.В. Чернина. – Новосибирск, 1992. – 203с.
1551010
   Трудовое право. – М, 1959. – 512с.
1551011
   Трудовое право. – М, 1966. – 543с.
1551012
   Трудовое право. – 3-е изд. – М, 1969. – 592с.
1551013
   Трудовое право. – 4-е изд. – М, 1979. – 527 с.
1551014
   Трудовое право : Указатель литературы 1976-1980 гг. – Казань : Издательство Казанского университета, 1984. – 147 с.
1551015
   Трудовое право : Указатель литературы 1981-1985 гг. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 255с.
1551016
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – М., 1995. – 125с.
1551017
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 127с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-15-1
1551018
  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – М., 1991. – 255с.
1551019
   Трудовое право в капиталистическом государстве. – М, 1982. – 263с.
1551020
  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. / П.И. Жигалкин. – Х., 1977. – 129с.
1551021
   Трудовое право и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 563с.
1551022
   Трудовое право и повышение качества труда. – М, 1987. – 270с.
1551023
   Трудовое право и повышение эффективности общественного производства. – Москва, 1972. – 422с.
1551024
   Трудовое право и право социального обеспечения на путях перестройки : Сборник обзоров. – Москва, 1989. – 132 с.
1551025
  Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201 с.
1551026
   Трудовое право социалистических стран : моногр. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 272 с.
1551027
  Беззуб Б.С. Трудовое право України : опорний конспект лекцій / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 337, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 321-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-608-738-9
1551028
   Трудовое право Франции. – М, 1985. – 120с.
1551029
  Шикарян Б. Трудовое право: новые проблемы нельзя решить старыми методами / Б. Шикарян, Э. Манасерян; подготовил Константин Николаев // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 38-39
1551030
  Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.46-49
1551031
  Феклистов И.Ф. Трудовое содружество города и села / И.Ф. Феклистов. – Л., 1987. – 155с.
1551032
  Фединин В.К. Трудовое соревнование / В.К. Фединин. – М, 1982. – 224с.
1551033
   Трудовое становление школьной молодежи. – Москва, 1984. – 103 с.
1551034
  Астрахан Е.И. Трудовое увечье и иждивенство / Астрахан Е.И. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-103
1551035
   Трудовое участие горожан в работах на селе. – Саратов, 1987. – 95с.
1551036
  Яновский Олег Антонович Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнении народнохозяйственных задач девятой пятилетки. (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яновский Олег Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
1551037
  Костюк М.П. Трудовой вклад крестьянства в победу и упрочение социализма / М.П. Костюк. – Минск, 1986. – 236с.
1551038
  Федорук А.Г. Трудовой вклад Новгородской области в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Федорук А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1551039
  Калиновский А.П. Трудовой вклад рабочей молодежи в развитие промышленности западных областей Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиновский А.П. ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28 c.
1551040
  Усейнова Г.Б. Трудовой вклад рабочих в развитие текстильной промышленности Азербайджана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Усейнова Г.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
1551041
   Трудовой героизм и братство народов - источники могущества Родины. – М, 1982. – 46с.
1551042
  Абутидзе О.Н. Трудовой героизм комсомола Грузии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абутидзе О.Н.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 21л.
1551043
  Пырков Б.Г. Трудовой героизм молодежи на ударных комсомольских стройках Куйбышевской области / Б.Г. Пырков, А.Д. Фадеев. – Куйбышев, 1968. – 42с.
1551044
  Москатов П.Г. Трудовой героизм рабочего класса СССР / П.Г. Москатов. – М., 1944. – 48с.
1551045
  Казанский П.А. Трудовой героизм рабочих в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (о коммунистических субботниках в 1919-1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Казанский П.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1551046
  Карасаев Я.А. Трудовой договор / Я.А. Карасаев. – М, 1957. – 31с.
1551047
  Стависский П.Р. Трудовой договор / П.Р. Стависский. – Одесса, 1973. – 50с.
1551048
  Голованова Е.А. Трудовой договор / Е.А. Голованова. – Пермь, 1973. – 108с.
1551049
  Цепин А.И. Трудовой договор / А.И. Цепин. – М, 1981. – 96с.
1551050
  Ставцева И А. Трудовой договор / И А. Ставцева, О.С. Хохмякова. – Москва, 1983. – 172 с.
1551051
  Колосов В.К. Трудовой договор / В.К. Колосов. – Москва, 1986. – 96с.
1551052
  Лившиц Р.З. Трудовой договор / Р.З. Лившиц, Б.М. Чубайс. – Москва, 1986. – 173с.
1551053
  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева. – М., 1988. – 63с.
1551054
  Анисимов Л.Н. Трудовой договор / Л.Н. Анисимов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 95 с.
1551055
   Трудовой договор. – К, 1993. – 79с.
1551056
  Миронов В.К. Трудовой договор в социалистических странах / В.К. Миронов. – М., 1975. – 143с.
1551057
  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск, 1978. – 183с.
1551058
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов / И.К. Дмитриева. – М., 1991. – 165,1с.
1551059
  Фоменко Г.А. Трудовой договор по советскому праву / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1975. – 79с.
1551060
  Киселев И.Я. Трудовой договор при капитализме : проблемы найма и увольнения / И.Я. Киселев. – М, 1989. – 188с.
1551061
  Голеня Е.Ф. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. / Е.Ф. Голеня. – Киев, 1985. – 47с.
1551062
  Виноградов А.П. Трудовой и полетический подъём горняков Криворожского железнорудного бассейна в год великого перелома /1929 год/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов А.П.; ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1551063
   Трудовой кодекс Монгольской Народной Республики. – М, 1975. – 72с.
1551064
  Лапин Н.И. Трудовой коллектив -- основная ячейка развитого социалистическго общества. / Н.И. Лапин. – Москва, 1975. – 32с.
1551065
  Горелова Т.П. Трудовой коллектив - основная ячейка социалистическогообщества / Т.П. Горелова. – М, 1979. – 60с.
1551066
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка социалистического самоуправления / В.Н. Иванов. – Москва, 1987. – 224с.
1551067
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка экономической, политической и духовной жизни нашего общества / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 64с.
1551068
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - субъект социального управления / В.Н. Иванов. – Москва, 1980. – 158с.
1551069
   Трудовой коллектив - центральное звено нравственного воспитания. – М, 1979. – 175с.
1551070
  Русецкая В.И. Трудовой коллектив - центральное звено перестройки. / В.И. Русецкая. – Минск, 1989. – 61с.
1551071
  Волков Ю.Е. Трудовой коллектив - школа воспитания хозяев производства / Ю.Е. Волков. – Москва, 1977. – 151с.
1551072
  Вишневский С.С. Трудовой коллектив / С.С. Вишневский. – Москва, 1975. – 63с.
1551073
   Трудовой коллектив. – М, 1975. – 88с.
1551074
  Хрусталев Ю.М. Трудовой коллектив / Ю.М. Хрусталев. – М, 1979. – 40с.
1551075
  Шевченко В.И. Трудовой коллектив / В.И. Шевченко. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1551076
  Филобок Л.П. Трудовой коллектив / Л.П. Филобок. – Рига, 1987. – 143с.
1551077
  Филипповский В.Н. Трудовой коллектив / В.Н. Филипповский. – К, 1989. – 126с.
1551078
   Трудовой коллектив. – Алма-Ата, 1989. – 132с.
1551079
  Гуров Ю.С. Трудовой коллектив / Ю.С. Гуров. – Чебоксары, 1991. – 171с.
1551080
  Масленников В.А. Трудовой коллектив : правовые основы организации и деятельности. / В.А. Масленников, А.И. Цепин. – Москва, 1984. – 64с.
1551081
  Грамов М.В. Трудовой коллектив : проблемы развития / М.В. Грамов, К.Г. Корытов. – М, 1975. – 191с.
1551082
  Соляник В.М. Трудовой коллектив бригады: права и обязанности / В.М. Соляник. – М, 1989. – 141с.
1551083
  Хицков И.Ф. и др. Трудовой коллектив в колхозе / И.Ф. и др. Хицков. – М., 1987. – 63с.
1551084
   Трудовой коллектив в период развитого социализма : Указ. кн. и статей на рус. яз. за 1979-1984 (июнь) гг. – Москва, 1985. – 72 с.
1551085
   Трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Петрозаводск, 1983. – 144с.
1551086
  Хорошилов А.Е. Трудовой коллектив в системе социалистической демократии // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 36-41
1551087
  Чоиропов Ц.Ц. Трудовой коллектив в социально-политической структуре развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чоиропов Ц.Ц.; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1551088
   Трудовой коллектив и активная жизненная позиция личности. – Л, 1986. – 182с.
1551089
  Рогов А.И. Трудовой коллектив и дисциплина. / А.И. Рогов. – М., 1984. – 63с.
1551090
  Масленников В.А. Трудовой коллектив и его конституционный статус. / В.А. Масленников, А.И. Цепин; Страшун Б.А. – Москва, 1984. – 168с.
1551091
  Юркевич Н.Г. Трудовой коллектив и его руководитель / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1976. – 120с.
1551092
   Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. – М, 1986. – 200с.
1551093
  Косенко Г.Ф. Трудовой коллектив и научно-атеистеческое воспитание. / Г.Ф. Косенко. – Москва, 1978. – 32с.
1551094
  Лихолоб В.Г. Трудовой коллектив и охрана социалистической собственности. / В.Г. Лихолоб. – К, 1985. – 48с.
1551095
   Трудовой коллектив и повышение общественно-политической активности трудящихся. – Саратов, 1984. – 47с.
1551096
  Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок / Г.А. Мурашин, Н.И. Малышко. – К., 1987. – 140с.
1551097
   Трудовой коллектив и профсоюзная организация. – М, 1985. – 143с.
1551098
   Трудовой коллектив и развитие личности. – Чебоксары, 1981. – 142с.
1551099
   Трудовой коллектив и совершенствование управления производством. – М, 1976. – 95с.
1551100
  Васильев В.В. Трудовой коллектив и сознательная дисциплина труда / В.В. Васильев. – Ужгород, 1981. – 100с.
1551101
  Вылкова В. Трудовой коллектив и социалистический образ жизни / В. Вылкова. – Москва, 1986. – 190с.
1551102
  Вегера С.А. Трудовой коллектив и управление / Вегера С.А. – Киев, 1988. – 52 с.
1551103
  Мартынов А.Г. Трудовой коллектив и формирование квалифицированного рабочего / А.Г. Мартынов. – М, 1990. – 107с.
1551104
   Трудовой коллектив и формирование личности. – М, 1983. – 144с.
1551105
   Трудовой коллектив как объект и субъект управления. – Л, 1980. – 119с.
1551106
  Иванова Трудовой коллектив как социальная форма реализации человеческого фактора / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1987. – 61с.
1551107
  Беленький В.Х. Трудовой коллектив как социальный субъект / Беленький В.Х. – Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1990. – 212, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 184-212
1551108
   Трудовой коллектив как социальный фактор экономического развития. – М, 1986. – 171с.
1551109
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общеста. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1551110
  Ковш Алексей Георгиевич Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества (методологический аспект) : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Ковш Алексей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.136-158
1551111
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1551112
   Трудовой коллектив предприятия. – М, 1985. – 128с.
1551113
  Васильев А.В. Трудовой коллектив управляет предприятием / А.В. Васильев. – Москва, 1987. – 139с.
1551114
  Сапрыкин В.А. Трудовой коллектив: атеисты и верующие / В.А. Сапрыкин. – Москва, 1990. – 223с.
1551115
  Вяткин Г.В. Трудовой коллектив: организация и управление / Г.В. Вяткин. – Краснодар, 1988. – 75с.
1551116
  Козлов Н.В. Трудовой коллектив: планомерное развитие / Н.В. Козлов. – М., 1990. – 78с.
1551117
  Сорокин В.Д. Трудовой коллектив: политические, социальные, правовые аспекты / В.Д. Сорокин. – Л., 1984. – 63с.
1551118
   Трудовой коллектив: права и обязанности. Товары и услуги. Деревообработка: техника и технология : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн. палата, 1987. – 142с. – (Науч.-техн. знания - рабочим)
1551119
   Трудовой коллектив: управление и право. – Минск, 1985. – 128с.
1551120
  Вольский В.А. Трудовой коллектив: экономика и нравственность. / В.А. Вольский. – Минск, 1987. – 148с.
1551121
  Соляник В.М. Трудовой коллектив:самоуправление / В.М. Соляник. – М, 1988. – 63с.
1551122
  Михайлов Н.А. Трудовой марш миллионов / Н.А. Михайлов. – Москва, 1976. – 159с.
1551123
   Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. – М, 1974. – 120с.
1551124
  Иванов П. Трудовой подвиг Валентины Гагановой. / П. Иванов, В. Пономарев. – М, 1959. – 32с.
1551125
  Юфит Михаил Файвович Трудовой подвиг железнодорожников Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юфит Михаил Файвович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 30л.
1551126
  Корешкова Зинаида Николаевна Трудовой подвиг и общественно-политическая деятельность женщин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корешкова Зинаида Николаевна;. – Саратов, 1977. – 22л.
1551127
  Акинжанов Майдан Алдабергенович Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Акинжанов Майдан Алдабергенович; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1973. – 30л.
1551128
  Куманев Г.А. Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне / Г.А. Куманев. – Москва, 1975. – 64с.
1551129
  Щегленко О.Г. Трудовой подвиг работников морского транспорта черноморско-азовского бассейна в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щегленко О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
1551130
  Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 / М.С. Зинич. – М, 1984. – 232с.
1551131
  Шайдаев М.Г. Трудовой подвиг рабочего класса Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шайдаев М.Г.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 31л.
1551132
  Ульянов Л.Н. Трудовой подвиг рабочего класса и крестьянства Сибири. 1945-1953 / Л.Н. Ульянов. – Томск : Издательство Томского ун-та, 1979. – 187 с.
1551133
   Трудовой подвиг советских танкостроителей. – М, 1946. – 48с.
1551134
  Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы / И.М. Волков. – Москва, 1972. – 293с.
1551135
  Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне / Е.И. Солдатенко. – Москва, 1954. – 295с.
1551136
  Белов И.И. Трудовой подвиг советского народа в восстановлении и развитии старейших городов России, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками (1943-1963 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов И.И.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 22л.
1551137
  Олехнович Г.И. Трудовой подвиг трудящихся Белоруссии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Олехнович Г. И.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1966. – 17л.
1551138
  Ємельянов Ю.І. Трудовой подвиг української молоді / Ю.І. Ємельянов. – Київ, 1958. – 20с.
1551139
  Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника / Ф.И. Иващенко. – Минск, 1989. – 111 с.
1551140
   Трудовой потенциал Белорусской ССР в условиях интенсификации. – Минск, 1988. – 192с.
1551141
  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
1551142
  Панкратов А.С. Трудовой потенциал в системе управления производством. / А.С. Панкратов. – Москва, 1983. – 213с.
1551143
  Оленцевич Наталья Владимировна Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование : Дис... канд. эк.наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна; Донецкий гос. технический ун-тет. – Донецк, 1995. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
1551144
  Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость / М.Н. Ким. – Х, 1993. – 133с.
1551145
  Косарев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации / А.Г. Косарев. – Москва, 1990. – 158 с.
1551146
  Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика.Из опыта европейских стран -членов СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1984. – 158с.
1551147
  Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю.Г. и др. Одегов. – Саратов
1. – 1991. – 170с.
1551148
  Иванов Н.А. Трудовой потенциал промышленного предприятия / Н.А. Иванов. – Саратов, 1988. – 251с.
1551149
  Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности / Р.П. Колосова. – М., 1987. – 161с.
1551150
  Павлов Я.А. Трудовой потенциал работника / Я.А. Павлов. – Кишинев, 1977. – 64с.
1551151
   Трудовой потенциал регионов Украинской ССР. – Киев, 1982. – 184с.
1551152
  Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества / М.И. Скаржинский. – М., 1987. – 101с.
1551153
  Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны / Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64с.
1551154
   Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛИЭИ, 1990. – 128 с.
1551155
  Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М.Н. Ким; Мин-во образов. и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 250с. – ISBN 966-623-295-2
1551156
  Мельник А.А. Трудовой процесс как система / А.А. Мельник. – К., 1977. – 48с.
1551157
   Трудовой рапорт Оренбуржья. – Оренбург, 1976. – 22с.
1551158
   Трудовой семестр. – Москва, 1972. – 31с.
1551159
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 33с.
1551160
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 32с.
1551161
   Трудовой семестр в помощь организаторам летней трудовой четверти учащихся. – М, 1974. – 61с.
1551162
  Липицкий В.С. Трудовой семестр и коммунистическое воспитание студентов / В.С. Липицкий. – Москва, 1975. – 71с.
1551163
  Мелешенко Н.Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих (служащих) и членов колхоза / Н.Т. Мелешенко. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 71 с.
1551164
  Караваев В.В. Трудовой стаж рабочих и служащих / В.В. Караваев, В.И. Никитинский. – М., 1957. – 95с.
1551165
  Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург. – М., 1958. – 203с.
1551166
  Бодерскова Н.Н. Трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 232 с.
1551167
  Александров И.С. Трудовой стаж рабочих и служащих / Александров Иван Степанович, Теплицкая М.Ф. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 94 с. – (Правовые знания - в массы)
1551168
   Трудовой фронт молодых ленинградцев : [Сборник статей]. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 200 с.
1551169
  Ержанов М.С. Трудовому коллективу об учете и контроле в условиях рыночной экономики / М.С. Ержанов. – М., 1991. – 157с.
1551170
  Леонов В.Н. Трудовою дорогой / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 64с.
1551171
  Гончаренко П.Ф. Трудову естафету - в надійні руки / П.Ф. Гончаренко. – К., 1975. – 32с.
1551172
  Калениченко Н.П. Трудову естафету - юній зміні / Н.П. Калениченко. – К., 1981. – 48с.
1551173
   Трудовую эстафету - в надежные руки. – М, 1965. – 49с.
1551174
  Горелик Е.М. Трудовые армии в борьбе за топливо и восстановление транспорта в 1920 году (По материалам Украинской, Уральской, Петроградской Трудовых армий, 2-й Особой Армии Республики) : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1551175
  Лобанов А.П. Трудовые армии в Поволжье / А.П. Лобанов. – Саратов, 1980. – 102 с.
1551176
  Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки / А.А. Банин. – М, 1971. – 219с.
1551177
  Вишневская И.Л. Трудовые будни в свете рампы / И.Л. Вишневская. – Москва, 1982. – 158с.
1551178
  Богданова Т.П. Трудовые действия и социальная активность советской молодежи : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Богданова Т. П.; БГУ. – Минск, 1982. – 46л.
1551179
  Тюрина Ксения Степановна Трудовые занятия в природе как средство умственного воспитания в подготовительной группе детского сада : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюрина Ксения Степановна; Кирг. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1551180
  Глазырин В.В. Трудовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством / В.В. Глазырин. – М, 1973. – 72с.
1551181
   Трудовые и нравственные основы советской семьи. – Минск, 1983. – 112с.
1551182
  Крылов В.В. Трудовые и ратные подвиги ленинградцев. / В.В. Крылов. – Л., 1964. – 40с.
1551183
  Кафтановская А.М. Трудовые книжки рабочих и служащих. / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – 2-е изд. – М., 1956. – 38с.
1551184
  Лазарев В.К. Трудовые книжки рабочих и служащих. / В.К. Лазарев, Ю.Г. Попонов. – М., 1989. – 93с.
1551185
  Севостьянов Г.М. Трудовые книжки рабочих, служащих и колхозников. / Г.М. Севостьянов. – 2-е изд. – М, 1983. – 64с.
1551186
  Томашевский К.Л. Трудовые кодексы государств-членов ЕАЭС: сравнение структур и предложения по их гармонизации // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 204-207. – ISBN 978-617-7069-52-1
1551187
   Трудовые коллективы в интернациональном воспитании трудящихся. – К, 1986. – 16с.
1551188
  Шуклина Н.Г. Трудовые коллективы в политической системе советского общества / Н.Г. Шуклина. – Киев, 1986. – 142с.
1551189
   Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии. – М, 1979. – 255с.
1551190
  Штефан М.И. Трудовые коллективы и правосудие / М.И. Штефан. – Киев, 1988. – 48с.
1551191
  Васюта С.И. Трудовые коллективы карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С.И.; КГУ. – К, 1985. – 24л.
1551192
  Васюта С.И. Трудовые коллективы Карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов 1959-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С. И.; АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1985. – 229л.
1551193
  Бобосадыкова Г.Б. Трудовые коллективы производственных объединений Таджикистана / Г.Б. Бобосадыкова, К.Т. Рахимов ; отв. ред. Л.С. Бляхман ; АН ТаджССР ; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе : Дониш, 1989. – 161, [1] с
1551194
   Трудовые коллективы Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
1551195
  Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: социально-правовые аспекты / И.Я. Киселев; Отв. ред. С.Л.Зивс. – Москва : Наука, 1978. – 188с.
1551196
  Фыртунов Д.И. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства (ТКЗХ) как форма социалистического переустройства сельского хозяйства в Народной Республике Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Фыртунов Д.И.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
1551197
  Шебанова А.И. Трудовые льготы молодежи, совемещающей работу с обучением. / А.И. Шебанова. – М, 1971. – 32с.
1551198
   Трудовые меридианы. – Москва, 1974. – 1208
1551199
  Ивлева И.В. Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.128-149. – ISSN 1029-8053
1551200
  Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.156-168
1551201
  Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ - начале ХХI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 72-75. – ISSN 2070-9773
1551202
  Ле М.Т. Трудовые нормы и нормативы, их использование в практике организации труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Ле М. Т.; МГУ, Экон. фак. – М., 1974. – 28л.
1551203
  Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение / А.И. Кравченко. – М., 1991. – 238с.
1551204
  Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург; Отв. ред. А.Е. Пашерстник. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 131 с.
1551205
  Хашба М.М. Трудовые песни абхазов. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 576 / Хашба М.М.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1551206
  Мусаев И.М. Трудовые подвиги и политическая активность колхозного крестьянства Дагестана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мусаев И.М.; МВССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1551207
  Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмуратов Ж.И.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1551208
  Машинский И.А. Трудовые показатели и их применение / И.А. Машинский. – М., 1972. – 207с.
1551209
  Середа В.А. Трудовые показатели и их роль в совершенствовании внутризаводского планирования. : Автореф... канд. экон.наук: / Середа В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 22л.
1551210
  Николаева Л.А. Трудовые права женщин / Л.А. Николаева, Э.Г. Кожахметова. – Алма-Ата, 1978. – 151 с.
1551211
  Лойтер А.С. Трудовые права и льготы работающих пенсионеров / А.С. Лойтер. – М., 1977. – 64с.
1551212
  Варенцова В.Г. Трудовые права и обязанности молодого специалиста. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1977. – 63с.
1551213
  Михайлов А.И. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения. / А.И. Михайлов. – Москва, 1976. – 183с.
1551214
  Шван К.К. Трудовые права и обязанности работников связи. / К.К. Шван. – М., 1977. – 112с.
1551215
  Карпизенков Д.Л. Трудовые права и обязанности сельских механизаторов / Д.Л. Карпизенков. – М., 1971. – 152с.
1551216
  Чубуков Г.В. Трудовые права и обязанности членов колхозов / Г.В. Чубуков. – Саратов, 1974. – 159с.
1551217
  Мисаревич Н.В. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 448-453. – ISBN 978-966-927-142-6
1551218
  Артемьев Ф.А. Трудовые права медицинских работников / Артемьев Ф.А. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 143 с.
1551219
  Выхристенко Б.И. Трудовые права молодежи и их охрана / Б.И. Выхристенко, И.П. Лановенко. – Київ, 1979. – 175с.
1551220
  Орловский Ю.П. Трудовые права молодых рабочих / Ю.П. Орловский. – М., 1965. – 110с.
1551221
  Чекменев В.П. Трудовые права научного работника / В.П. Чекменев. – М, 1932. – 111с.
1551222
  Голованова Е.А. Трудовые права подростков в СССР / Е.А. Голованова, А.Ф. Трошин. – М., 1960. – 78с.
1551223
  Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 255 с.
1551224
  Никифоров В.Н. и Петрова Т.В. Трудовые права работающих пенсионеров / В.Н. и Петрова Т.В. Никифоров. – М., 1965. – 91с.
1551225
  Глозман В.А. Трудовые права работников автомобильного транспорта / В.А. Глозман. – М, 1964. – 131с.
1551226
  Карцев Я.П. Трудовые права работников железнодорожного транспорта / Я.П. Карцев, М.Ф. Ковальчук, А.Э. Эзерин. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 415 с.
1551227
  Глозман В.А. Трудовые права работников совмещающих профессии и должности / В.А. Глозман. – Минск, 1980. – 80с.
1551228
   Трудовые права работников текстильной и легкой промышленности. – М, 1974. – 152с.
1551229
  Валеева Р.Х. Трудовые права работников торговли / Р.Х. Валеева. – Москва, 1976. – 103с.
1551230
  Уваров В.Н. Трудовые права работников физкультуры и спорта / В.Н. Уваров. – М, 1974. – 141с.
1551231
  Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих / В.К. Колосов. – Москва, 1987. – 96с.
1551232
  Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР : в вопросах и ответах / Н.Г. Александров, Я.Л. Киселев, А.И. Ставцева. – Изд. 2-е. – Москва : Госюриздат, 1959. – 211 с.
1551233
  Бухов М.С. Трудовые права сезонных и временных рабочих : с изложением порядка направления жалоб при нарушении трудовых прав созонных и временных рабочих / М.С. Бухов. – Москва : Юриздат, 1927. – 96 с.
1551234
  Варенцова В.Г. Трудовые права учащихся вузов и техникумов и молодых специалистов. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1961. – 86с.
1551235
  Цепин А.И. Трудовые права учителей в СССР. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 64с.
1551236
  Цепин А.И. Трудовые права учителей. / А.И. Цепин. – М, 1965. – 115с.
1551237
  Киселев Я.Л. Трудовые права членов артелей промысловой кооперации / Я.Л. Киселев. – М, 1955. – 96с.
1551238
  Лапай А.П. Трудовые права шахтеров / А.П. Лапай. – М, 1965. – 91с.
1551239
  Архангельский Ю. Трудовые права шоферов : справочное пособие / Архангельский Ю.А., Рабинович П. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Профиздат, 1969. – 240 с.
1551240
  Васин А.Е. Трудовые правоотношения в органах Госстраха / А.Е. Васин, К.И. Пылов. – Москва, 1989. – 94с.
1551241
  Беззуб Б.С. Трудовые правоотношения в условиях перестройки / Б.С. Беззуб. – К, 1989. – 47с.
1551242
  Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К., 1984. – 280с.
1551243
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1551244
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1551245
   Трудовые резервы СССР. Сб. офиц. материалов.. – М., 1950. – 376с.
1551246
  Поздоровкина Е.Г. Трудовые ресурсы Алжирской Народной Демократической Республики. / Е.Г. Поздоровкина. – М, 1984. – 159с.
1551247
  Костин Л.А. Трудовые ресурсы в одиннадцатой пятилетке / Л.А. Костин. – М., 1981. – 72с.
1551248
  Мордасова Л.А. Трудовые ресурсы в торговле / Л.А. Мордасова. – М., 1985. – 128с.
1551249
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1551250
   Трудовые ресурсы Востока: демографо-экономические проблемы. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
1551251
  Микульский К.И. Трудовые ресурсы европейских стран социализма. / К.И. Микульский. – Москва, 1969. – 200с.
1551252
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1551253
   Трудовые ресурсы и здоровье населения. – М., 1986. – 255с.
1551254
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1551255
  Королев Л.П. Трудовые ресурсы и их использование / Л.П. Королев. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 141 с.
1551256
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1551257
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1551258
   Трудовые ресурсы и их использование в народном хозяйстве: сб. тр.. – М., 1976. – 163с.
1551259
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1551260
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1551261
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1551262
   Трудовые ресурсы и непроизводственная сфера.. – Кишинев, 1975. – 252с.
1551263
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1551264
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1551265
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1551266
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1551267
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1551268
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1551269
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1551270
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1551271
  Поберезская Анна Ивановна Трудовые ресурсы колхозов и их использование в годы девятой пятилетки (стат.-эконом. исслед. по материалам колхозов Киевск. области) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Поберезская Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1974. – 26л.
1551272
  Поздняков В.Н. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. / В.Н. Поздняков. – М, 1969. – 128с.
1551273
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1551274
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1551275
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1551276
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1551277
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1551278
  Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1551279
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1551280
  Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города : монография / АН СССР ; Ленинградский науч. центр ; Ин-т социально-экономич. проблем ; Г.М. Романенкова ; под ред. В.Р. Полозова. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
1551281
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1551282
   Трудовые ресурсы малых и средних городов Верхневолжья : межвуз. темат. сб. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1979. – 120 с.
1551283
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1551284
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1551285
  Устенко А.А. Трудовые ресурсы непроизводственной сферы. / А.А. Устенко. – Львов, 1976. – 171с.
1551286
   Трудовые ресурсы производственных систем.. – К., 1990. – 462с.
1551287
   Трудовые ресурсы развитого социализма: подготовка, распределение, использование: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 128с.
1551288
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1551289
  Белоконь И.В. Трудовые ресурсы села : пробл. сезон. занятости / И.В. Белоконь ; АН УССР, Совет по изуч. производ. сил УССР. – Киев : Наукова думка, 1987. – 173, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 169-172
1551290
  Петрушова А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и пути повышения эффективности их использования на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петрушова А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1551291
   Трудовые ресурсы сельского хозяйства: вопр. теории и методологии.. – М., 1982. – 115с.
1551292
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1551293
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1551294
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1551295
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1551296
  Лаас К. Трудовые ресурсы союзной республики / К. Лаас. – Таллин, 1986. – 159 с.
1551297
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1551298
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР : пособие для учителей / А.Н. Белов. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
1551299
  Кузнецов А.Д. Трудовые ресурсы СССР и их использование / А.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
1551300
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1551301
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1551302
   Трудовые ресурсы СССР.. – М., 1979. – 302с.
1551303
   Трудовые ресурсы Ставрополья.. – вып. 1. – Ставрополь, 1976. – 320с.
1551304
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1551305
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1551306
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 1. – 1975. – 295с.
1551307
   Трудовые ресурсы. Вопросы рационального использолвания.. – Свердловск, 1969. – 140с.
1551308
   Трудовые ресурсы. Сб. ст.. – Кишинев, 1972. – 180с.
1551309
   Трудовые ресурсы. Современные проблемы совершенствования занятости женщин: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 165с.
1551310
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1551311
   Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения. – Киев : Наукова думка, 1986. – 245с.
1551312
   Трудовые ресурсы: трудовая активность населения. Проблемы, пути развития: сб. науч. тр.. – М., 1988. – 169с.
1551313
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1551314
   Трудовые ресурсы: эффективность использования. – М., 1988. – 263с.
1551315
  Заболотский А.В. Трудовые русурсы Пакистана. / А.В. Заболотский. – М, 1985. – 248с.
1551316
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1551317
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1551318
  Гончар И. Трудовые соотношения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  Адвокаты, работающие по трудовому договору и не осуществляющие адвокатскую деятельность, должны осознавать, что они будут ограничены в профессиональных гарантиях.
1551319
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск : Беларусь, 1977. – 79 с. – (Беседы о труд. законодательстве)
1551320
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1978. – 191с.
1551321
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – Москва, 1986. – 183с.
1551322
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1551323
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1551324
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1551325
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1551326
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1551327
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. : учебное пособие / М.В. Лушникова. – Ярославль : Ярославский гос. ун.-т, 1991. – 84 с.
1551328
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1551329
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1551330
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1551331
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1551332
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1551333
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1551334
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1551335
  Антонов И.З. Трудодень : очерк / И.З. Антонов. – Саранск : Морское книжное издательство, 1958. – 40 с.
1551336
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1551337
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1551338
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1551339
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1551340
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1551341
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – Москва, 1965. – 145с.
1551342
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1551343
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1551344
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 1, № 1-6. – 1780. – 384 с.
1551345
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 2, № 7-12. – 1780. – C. 382-768
1551346
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1551347
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1551348
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1551349
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1551350
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1551351
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1551352
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием : культурно-исторические картинки / Ф. Холмогорский. – Москва : Изд. "Новая деревня", 1925. – 124 с.
1551353
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1551354
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1551355
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1551356
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1551357
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1551358
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1551359
  Корінєв В.Л. Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1551360
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1551361
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1551362
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1551363
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1551364
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1551365
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1551366
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1551367
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1551368
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1551369
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1551370
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1551371
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1551372
   Труды / Институт этнографии АН СССР; Акад. наук СССР
Вып. 114. – 1950. – (Новая серия)
1551373
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1551374
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1551375
   Труды / Самаркандский государственный университет имени А. Навои. – Самарканд
№ 186 : Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии /Ройзензон Л.И., Бушуй А.М./- вып. 2. – 1970. – (Лингвистические библиографии ; № 1)
1551376
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1551377
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1551378
   Труды / Публичная научно-техническая библиотека. – Москва
Вып. 10. – 1977
1551379
   Труды / Публичная научно-техническая библиотека. – Москва
Вып. 12. – 1978
1551380
   Труды / Публичная научно-техническая библиотека. – Москва
Вып. 13. – 1979
1551381
   Труды / Публичная научно-техническая библиотека. – Москва
Вып. 14. – 1980
1551382
   Труды / Публичная научно-техническая библиотека. – Москва
Вып. 15. – 1981
1551383
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1551384
   Труды / Советско-Монгольская комплексная Хубсугульская экспедиция Иркутского и Монгольского университетов. – Иркутск
Вып. 10 : Природные условия и ресурсы Прихубсугулья. – 1982
1551385
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1551386
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1551387
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1551388
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1551389
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1551390
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1551391
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1551392
   Труды 1-ой ихтиологической конференции по изучению морских лиманов северо-западной части Черного моря. – Кишинев, 1960. – 216с.
1551393
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1551394
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1551395
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1551396
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721 с.
1551397
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1551398
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552 с.
1551399
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382 с.
1551400
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1551401
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1551402
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542 с.
1551403
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473 с.
1551404
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1551405
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1551406
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1551407
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1551408
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1551409
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1551410
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1551411
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1551412
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва ; Ленинград, 1952. – 294с.
1551413
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1551414
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1551415
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1551416
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1551417
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1551418
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1551419
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1551420
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1551421
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1551422
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1551423
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1551424
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1551425
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1551426
   Труды 2-го советско-французского семинара по математическому моделированию каталических процесов и реакторов. – Новосибирск : [б. и.], 1976. – 268 с.
1551427
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1551428
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1551429
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1551430
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1551431
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1551432
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1551433
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1551434
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1551435
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1551436
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1551437
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1551438
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1551439
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1551440
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1551441
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1551442
   Труды 4-го совещания по электрохимии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 868 с. : ил.
1551443
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1551444
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1551445
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1551446
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1551447
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1551448
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1551449
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1551450
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1551451
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1551452
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1551453
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1551454
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум 5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1551455
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1551456
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум 8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1551457
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1551458
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1551459
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1551460
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Т. 1. – 1961. – 941с.
1551461
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Т. 2. – 1961. – 791с.
1551462
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170 с.
1551463
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1551464
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1551465
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1551466
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1551467
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Т. 1. – 1961. – 250с.
1551468
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1551469
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1551470
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1551471
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1551472
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1551473
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1551474
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1551475
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1551476
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1551477
  Всероссийский съезд преподавателей математики (1; 1911-1912; Петербург) Труды I-го Всероссийского съезда преподавателей математики 27-го декабря 1911 г. - 3-го января 1912 г. : [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Тип. "Север"
Т. 1 : Общие собрания. – 1913. – XVI, 608 с.
1551478
   Труды I Всесоюзного совещания по радиационной химии (25—30 марта 1957 г.). – Москва : АН СССР, 1958. – 330 с.
1551479
   Труды I Всесоюзной научно-технической конференции по проблеме вибрационного и пульсационного горения. – Москва : Сектор научно-технической информации ГИАП, 1962. – 116 с. : ил.
1551480
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
1551481
   Труды I Украинской республиканской конференции по электрохимии. – Киев : Наукова дума
Ч. 1. – 1973. – 256 с.
1551482
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 103 с., [1] карта, [1] табл.
1551483
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 4 : ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 116 с.
1551484
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 3 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард. – 1933. – 196 с.
1551485
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград-Москва : [б. и.]
Вып. 5 : / ред. комиссия: В.Ф. Бутин, С.Н. Быковский, А.П. Герасимов [и др.]. – 1934. – 349 с.
1551486
   Труды II Всеросийского библиографического съезда. – Москва : Госуд. центр. книжная палата РСФСР, 1929. – 308 с.
1551487
   Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периоды Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
вып. 2 : / / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, И.А. Лепикаш [и др.]. – 1933. – 186 с., [2] л. карты
1551488
   Труды III-го Всесоюзного научно-агрономического совещания сахаротреста : (состоявш.20/II-4/III 1928г. в Москве). – Москва : Правление сахаротреста, 1928. – с.432
1551489
   Труды III-го Всесоюзного симпозиума по сейсмическому режиму (3-7 июня 1968 года). – Новосибрск : Наука
Часть І. – 1969. – 180 с.
1551490
  Киевское Губернское земское агрономическое совещание (3; 1911) Труды III Аграномического совещания при Киевской Губернской земской управе 23 февраля - 2 марта 1911 г.. – Киев : Изд. Аган. отдела Киевск. губ. Зеск. упр. ; Тип. Акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, CLXII, 300 с.
1551491
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том I : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1958. – 244 с.
1551492
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. VI : Секция водного хозяйства. – 1959. – 304 с.
1551493
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. IV : Секция озер и водохранилищ. – 1959. – 332 с.
1551494
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. IX : Секция подземных вод и проблем подземного питания рек. – 1959. – 360 с.
1551495
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. X : Секция гидрохимии и санитарной охраны вод. – 1959. – 212 с.
1551496
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. V : Секция гидродинамики и русловых процессов. – 1959. – 422 с.
1551497
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. VІІІ : Секция гидрометрии и методов гидрологических исследований. – 1959. – 272 с.
1551498
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. VІІ : Секция общей гидрологии. – 1959. – 324 с.
1551499
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. III : Секция гидрофизики. – 1959. – 471 с.
1551500
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. II : Секция расчетов и прогнозов стока. – 1959. – 768 с.
1551501
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. І. – 1929. – 180 с.
1551502
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. ІІ. – 1930. – 411 с.
1551503
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том IV : Технические устройства информационного обслуживания и оперативно-множительная техника. – 1967. – 376 с.
1551504
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том III : Автоматические читающие устройства. – 1967. – 307 с.
1551505
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том II : Семиотические проблемы автоматизированной обработки информации. – 1967. – 464 с.
1551506
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том I : Информационно- поисковые системы. – 1967. – 528 с.
1551507
   Труды III Всесоюзной конференции по коллоидной химии. – Москва : АН СССР, 1956. – 495 с.
1551508
  Подолькое Губернское с.-х. совещание (ІV; 1916; Винница) Труды IV-го Подольского Губернского сельско-хозяйственного совещания, состоявшегося 12-15 сентября 1916 года в г. Винница / Сельско-хозяйственный отдел Подольской Земской управы. – Каменец-Подольск : Тип. Подольского Губ. Правления, 1917. – II, 269 с. : табл.
1551509
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам
Выпуск ІІ : Медь и никель. – 1932. – 248 с.
1551510
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам. – Москва- Ленинград
Выпуск V : Малые и редкие металлы. – 1932. – 224 с.
1551511
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (28 января - 2 феврвля 1980 г.) : международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космического пространства. – Москва : Знание, 1980. – 110 с.
1551512
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва 28 января - 2 феврвля 1980 г.) : летательные аппараты. – Москва : Знание, 1980. – 89 с.
1551513
   Труды IX всесоюзной школы-семинара по адаптивным системам. – Алма-Ата, 1979. – 180 с.
1551514
   Труды V Менделеевского съезда по чистой и прикладной химии : посвященного 100-ию со дня рождения А.М.Бутлерова. – Казань, 1928. – 150 с.
1551515
   Труды V научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 462 с. – Парал. тит. л . азерб.
1551516
   Труды V научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых-пионеров освоения космического пространства. – Москва, 1981. – 158 с.
1551517
   Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат
Т. 2, вып. 2. – 1935. – 528 с.
1551518
   Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда по теоретической и прикладной химии. – Москва : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1933. – 147 с.
1551519
   Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда по теоретической и прикладной химии. – Харьков ; Киев : Гостехиздат
Т. 2, вып. 1. – 1935. – 1005 с.
1551520
   Труды VI Всесоюзной школы-семинара по проблемам управления на сетях и узлах связи : Москва - Звенигород, 1990 г. – Москва : Наука, 1991. – 111 с.
1551521
   Труды VI научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва, 11-15 января 1982 г.) : секция " Космические исследования". – Москва : Знание, 1982. – 150 с.
1551522
   Труды VI совещания по серебристым облакам. Рига, 22-24 октября 1959 г.. – Рига, 1961. – 200 с.
1551523
   Труды VI чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Исследование научного творчества Ф.А. Цандера и история авиационной и ракетно-космической техники". – Москва : Знание, 1981. – 170 с.
1551524
   Труды VIII совещания по экспериментальной и тезнической минералогии и петрографии : Экспериментальное моделирование природных процессов. – Москва : Наука, 1971. – 347с.
1551525
   Труды X-XI Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 гг.) : секция "К.Э. Циокловский и философские проблемы освоения космоса ". – Москва : Знание, 1979. – 160 с.
1551526
   Труды X Международного конгресса почвоведов : в 11 т. / Международный конгресс почвоведов. – Москва : Наука
[Т.] 4 : [Плодородие почв. Комис. 4]. – 1974. – 446 с. – На тит. л. только загл. тома. - Описано по обл.
1551527
   Труды XIII Международного конгресса по истории науки : Москва, 18-24 августа, 1971. Обзоры коллоквиумов. – Москва, 1974. – 196 с.
1551528
   Труды XIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1978 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 94 с.
1551529
   Труды XIX Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, сентября 1984 г.) : космонавтика и научно-технический прогресс. – Москва : Знание, 1985. – 96 с.
1551530
   Труды XVI Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (МДОЗМФ-2013) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков М.О. (гол. ред.) и др.]. – Харьков ; Херсон : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 403, [1] с. : табл., ил. – Текст укр., рос. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-973-3
1551531
   Труды XVIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-17 сентября 1983 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1984. – 145 с.
1551532
   Труды XX-XXII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1985, 1986, 1987 гг.) : секция "К.Э. Циолковский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1989. – 115 с.
1551533
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1989. – 155 с.
1551534
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии". – Москва : Знание, 1989. – 100 с.
1551535
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1989. – 150 с.
1551536
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1989. – 113 с.
1551537
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1991. – 113 с.
1551538
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1991. – 128 с.
1551539
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1991. – 89 с.
1551540
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии ". – Москва : Знание, 1991. – 90 с.
1551541
  Лучицкий И.В. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного права / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого,, 1895. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, № 1, с. 64 – 87


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1551542
  Григорьев М.П. Труды Агинской экспедиции / М.П. Григорьев. – Иркутск : Типо-литография П. Макушина и В. Посохина
Вып. 1 : Оро-гидрографический очерк Агинской степи. – 1913. – [4], 54 с.
1551543
   Труды Азербайджанского научно-исследовательского и проект. / Азербайджанский научно-исследовательский и проект. – Баку
Вып. 38. – 1976
1551544
   Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. Иессен А.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 67 : Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1. 1953-1955 гг. / Отв. ред. Иессен А.А. – С. 1-452, илл., вкл. карты
1551545
   Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – № 125 : Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2. 1956-1960 гг. / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. – С. 1-231, рис., вкл. л.
1551546
   Труды Академии гражданской авиации / Академия гражданской авиации. – Ленинград
Вып. 64. – 1976
1551547
   Труды Академии гражданской авиации / Академия гражданской авиации. – Ленинград
Вып. 65. – 1976
1551548
   Труды Академии гражданской авиации / Академия гражданской авиации. – Ленинград
Вып. 66. – 1976
1551549
   Труды Академии гражданской авиации / Академия гражданской авиации. – Ленинград
Вып. 70. – 1977
1551550
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия Наук
Ч. 1. – 1821. – 225, ХХ
1551551
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 1. – 1821. – С. 105-224
1551552
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 2. – 1823. – С. 131-224
1551553
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 2. – 1823. – XXVII, 209 c.
1551554
   Труды Академии педагогических наук / Академия педагогических наук
за 1973. – 1975
1551555
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 1. – 1984. – 232 с.
1551556
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1984. – 232 с.
1551557
   Труды амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949 гг. – Москва
Том 3. – 1952. – 541с.
1551558
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949г. – Москва
Том 1. – 1950. – 391с.
1551559
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949гг. – Москва
Том4. – 1958. – 359с.
1551560
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции, 1945 - 1945. – Москва
Том 2. – 1951. – 272с.
1551561
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (46). – 1974
1551562
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (47). – 1974
1551563
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (48). – 1974
1551564
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (49). – 1974
1551565
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (51). – 1975
1551566
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (52). – 1975
1551567
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (53). – 1975
1551568
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (50). – 1975
1551569
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (57). – 1976
1551570
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (56). – 1976
1551571
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (54). – 1976
1551572
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (61). – 1977
1551573
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (58). – 1977
1551574
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (59). – 1977
1551575
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (60). – 1977
1551576
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (63). – 1978
1551577
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (65). – 1978
1551578
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (64). – 1978
1551579
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (62). – 1978
1551580
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (66). – 1979
1551581
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (68). – 1979
1551582
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (67). – 1979
1551583
   Труды АН Литовской ССР. Серия А. Общественные науки / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (69). – 1979
1551584
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (82). – 1974
1551585
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (83). – 1974
1551586
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (84). – 1974
1551587
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (80). – 1974
1551588
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 6 (85). – 1974
1551589
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (81). – 1974
1551590
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (89). – 1975
1551591
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (88). – 1975
1551592
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (90). – 1975
1551593
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (87). – 1975
1551594
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (86). – 1975
1551595
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 6 (91). – 1975
1551596
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (96). – 1976
1551597
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 6 (97). – 1976
1551598
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (94). – 1976
1551599
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (95). – 1976
1551600
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (98). – 1977
1551601
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (99). – 1977
1551602
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (100). – 1977
1551603
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (101). – 1977
1551604
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 6 (103). – 1977
1551605
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (102). – 1977
1551606
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 6 (109). – 1978
1551607
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (108). – 1978
1551608
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (107). – 1978
1551609
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (104). – 1978
1551610
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (105). – 1978
1551611
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (106). – 1978
1551612
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № ( ? ). – 1979
1551613
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (112). – 1979
1551614
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (111). – 1979
1551615
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (110). – 1979
1551616
   Труды АН Литовской ССР. Серия Б. Химические технологии / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (88). – 1979
1551617
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (69). – 1975
1551618
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (72). – 1975
1551619
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (71). – 1975
1551620
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (70). – 1975
1551621
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (76). – 1976
1551622
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3. – 1976
1551623
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (79). – 1977
1551624
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (80). – 1977
1551625
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (78). – 1977
1551626
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (77). – 1977
1551627
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (75). – 1977
1551628
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (83). – 1978
1551629
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (82). – 1978
1551630
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 4 (84). – 1978
1551631
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 5 (114). – 1979
1551632
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 2 (86). – 1979
1551633
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 3 (87). – 1979
1551634
   Труды АН Литовской ССР. Серия В. Биол. / АН Литовской ССР. – Вильнюс
  № 1 (85). – 1979
1551635
   Труды АН ССР Коми филиал / АН ССР Коми филиал. – Москва : Наука
№ 69 : Формирование и развитие регионального комплекса жизненных условий. – 1985. – 108c : карта
1551636
   Труды АН ССР Сибирское отделение / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 554 : Дагис А.А. Раннетриасовые кондонты севера Средней Сибири. – 1984. – 71c : карта. – Список. літ.: с. 63-65
1551637
   Труды АН ССР Сибирское отделение : ) / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 599 : Бушмина Л.С., Богуш О.И., Кононова Л.И. Микрофауна и биостратиграфия нижнего карбона (юг Западной Сибири. – 1984. – 128c. – Список літ.: с. 113-116
1551638
   Труды АН СССР. Ноябрьская юбилейная сессия. – Минск, 1975. – с.
1551639
   Труды Арало-Каспийской экспедиции / Под ред. Ф. А. Гримма. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып. 1 : Обзор экспедиций и естественно-исторических исследований в Арало-Каспийской области с 1720 по 1874 г./ [соч.] М.Н. Богданова. – 1875
1551640
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып. 2. Тетрадь 1 : Каспийское море и его фауна / Р.А. Гримм. – 1876. – 160 с.
1551641
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып. 2. Тетрадь 2. – 1877
1551642
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Вып. 4 : Рыбы, водящиемя и встречающиеся в Арало-каспийско-понтийской ихтиологической области/К.Ф.Кесслер. – 1877. – 360с.
1551643
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 314. – 1976
1551644
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 319. – 1976
1551645
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 323. – 1976
1551646
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 327. – 1976
1551647
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 338. – 1977
1551648
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 341. – 1977
1551649
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 345. – 1977
1551650
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 349. – 1978
1551651
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 350. – 1978
1551652
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 351. – 1978
1551653
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 353. – 1978
1551654
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 354. – 1978
1551655
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 356. – 1978
1551656
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 359. – 1978
1551657
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 355. – 1979
1551658
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 357. – 1979
1551659
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 360. – 1979
1551660
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 361. – 1979
1551661
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 364. – 1979
1551662
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 348. – 1980
1551663
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 358. – 1980
1551664
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 366. – 1980
1551665
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 374. – 1980
1551666
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 369. – 1981
1551667
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 370. – 1981
1551668
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 372. – 1981
1551669
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 373. – 1981
1551670
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 377. – 1981
1551671
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 384. – 1981
1551672
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 388. – 1981
1551673
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. (?). – 1982
1551674
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 365. – 1982
1551675
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 375. – 1982
1551676
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 376. – 1982
1551677
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 387. – 1982
1551678
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 380. – 1983
1551679
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 382. – 1983
1551680
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№ 405. – 1986
1551681
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 374. – 1988
1551682
  Арктический Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический, Антарктический и, научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№№ 409, 412, 414. – 1988
1551683
  Арктический Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический, Антарктический и, научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№№ 415-417. – 1989
1551684
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№№ 418-420, 422-423. – 1990
1551685
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№№ 421, 424-425, 427. – 1991
1551686
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
№№ 426. – 1992
1551687
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 371. – 1983
1551688
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 378. – 1983
1551689
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 379. – 1983
1551690
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 381. – 1983
1551691
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 385. – 1983
1551692
   Труды Архива Академии наук СССР / Академия Наук СССР; Под. ред. Андреева А.И. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6 : Гнучева В.Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. – 1946. – 446с : карти
1551693
   Труды Архива Академии наук СССР / Академия Наук СССР. – Ленинград
Вып. 27. – 1977
1551694
   Труды Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
Т. 48. – 1977
1551695
   Труды Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
Т. 49. – 1980
1551696
   Труды Астрономического института АН СССР / Астрономический институт АН СССР. – Ташкент
Т. 3. – 1981
1551697
   Труды Астрономического института АН Узбекской ССР / Астроноический институт АН Узбекской ССР. – Ташкент
Т. 3. – 1981
1551698
   Труды Астрономической обсерватории / Астрономическая обсерватория. – Москва
Т. 37. – 1980
1551699
   Труды Астрофизического института / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Т. 28. – 1976
1551700
   Труды Астрофизического института / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Т. 38. – 1981
1551701
   Труды Астрофизического института / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Т. 41. – 1983
1551702
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Вып. 27. – 1975
1551703
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Вып. 28. – 1976
1551704
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 29. – 1977
1551705
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт. – Алма-Ата
Т. 29. – 1977
1551706
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 30. – 1977
1551707
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 31. – 1978
1551708
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 32. – 1978
1551709
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 33. – 1979
1551710
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 39. – 1982
1551711
   Труды Астрофизического института АН Казахской ССР / Астрофизический институт АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 40. – 1983
1551712
   Труды Башкир. научно-иссл. нефт. пром. / Башкир. научно-иссл. нефт. пром. – Уфа
Вып. 2. – 1975
1551713
   Труды Башкир. научно-иссл. нефт. пром. / Башкир. научно-иссл. нефт. пром. – Уфа
Вып. 42. – 1975
1551714
   Труды Башкир. научно-иссл. нефт. пром. / Башкир. научно-иссл. нефт. пром. – Уфа
Вып. 46. – 1976
1551715
   Труды Башкир. научно-иссл. нефт. пром. / Башкир. научно-иссл. нефт. пром. – Уфа
Вып. 54. – 1979
1551716
   Труды Беломорской биологической станции МГУ / МГУ, Беломорская биологическая станция. – Москва
Т. 5. – 1980
1551717
   Труды библиотеки Академии Наук СССР.. – Москва
Т.1. – 1948. – 232 с.
1551718
   Труды Библиотеки им. В.И. Ленина / Библиотека им. В.И.Ленина. – Москва
Т. 13. – 1976
1551719
   Труды Биогеохимической лаборатории. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. VI. – 1944. – 273 с.
1551720
   Труды Биогеохимической лаборатории. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. VIII. – 1946. – 252 с.
1551721
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
Вып. 14. – 1976
1551722
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
Вып. 15. – 1978
1551723
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
Вып. 17. – 1979
1551724
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
Вып. 16. – 1980
1551725
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
Вып. 18. – 1980
1551726
   Труды Биогеохимической лаборатории / Биогеохимическая лаборатория. – Москва
№ 19. – 1981
1551727
   Труды Биологического института АН СССР / Биологический институт. – Новосибирск
Вып. 30. – 1976
1551728
   Труды Биологического института АН СССР / Биологический институт. – Новосибирск
Вып. 38. – 1979
1551729
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 18. – 1976
1551730
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 26. – 1976
1551731
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 33. – 1977
1551732
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 34. – 1978
1551733
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 35. – 1978
1551734
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 39. – 1979
1551735
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 37. – 1980
1551736
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 40. – 1980
1551737
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 42. – 1980
1551738
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 43. – 1980
1551739
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 44. – 1980
1551740
   Труды Биологического института Сибирского отделения / Биологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 45. – 1980
1551741
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 28. – 1978
1551742
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 29. – 1981
1551743
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 30. – 1981
1551744
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 31. – 1981
1551745
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 32. – 1981
1551746
   Труды Биологического научно-исследовательского института / Биологический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Вып. 33. – 1981
1551747
   Труды биологического факультета. – Фрунзе, 1964. – 96с. – (Серия физиологии человека и животных)
1551748
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 26 (129). – 1975
1551749
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 27 (130). – 1975
1551750
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 29. – 1976
1551751
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 32. – 1976
1551752
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 36. – 1976
1551753
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 47. – 1977
1551754
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 49 : Дальн. – 1978
1551755
   Труды Биолого-почвенного института / Биолого-почвенный институт АН СССР, Дальне-восточный филиал. – Владивосток
Т. 50 (153). – 1978
1551756
   Труды Биолого-почвенного института ДВО РАН / Биолого-почвенный институт ДВО РАН. – Владивосток
Т. 33 (136). – 1975
1551757
   Труды Биолого-почвенного института ДВО РАН / Биолого-почвенный институт ДВО РАН. – Владивосток
Т. 51 (154). – 1978
1551758
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 16. – 1976. – (Физика)
1551759
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 27. – 1976. – (Востоковедение)
1551760
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 14. – 1977. – (Химическая)
1551761
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 15. – 1977. – (Зоология)
1551762
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 21. – 1977. – (Зоология)
1551763
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 22. – 1977. – (Физика ; Вып. 22)
1551764
   Труды Бурятского института естественных наук / Бурятский институт естественных наук. – Улан-Уде
Вып. 18. – 1979. – (Зоология ; Вып. 18)
1551765
   Труды Бурятского института общественных наук / Бурятский институт общественных наук. – Улан-Уде
Вып. 28. – 1977
1551766
   Труды бюро по энтомологии Министерства Земледелия. – Петроград, 1916
1551767
  Рябиков М.В. Труды в колхозах в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. экон.наук: / Рябиков М.В.; КГУ. – Киев, 1951. – 260л. – Бібліогр.:л.1-12
1551768
  Николаи Е.Л. Труды в механике / Е.Л. Николаи. – Москва, 1955. – 584 с.
1551769
  Каманин И. Труды В.Б. Антоновича по истории козачества // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 290-292 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1551770
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Ленинград : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 1 : [Византия и печенеги; Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе; О варяго-русских]. – 1908. – VIII, 403 с.
1551771
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – 1909. – [4], 295 с. – Переплетено с: Труды В.Г. Васильевского : 1912 , т. 2, вып. 5, с. [6], 297-427
1551772
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. Т. 2, вып. 2 // Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук, 1909. – Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – С. [6], 297-427
1551773
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 2 : [Русско-византийские отрывки]. – 1912. – С. [6], 297-427
1551774
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский ; Издание императорской Академии наук : Типография императорской Академии наук
3 т. – 1915. – 121, [1] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1551775
  Лавров П.А. Труды В.Г. Васильевского по истории славян / П.А. Лавров. – Львов : Галицко-русская матица, 1901. – [2], 16 с. – Отт. из Науч.-лит. сб. "Галицко-рус. матицы". Т. 1, вып. 1, (1901)
1551776
  Зевин В.Я. Труды В.И.Ленина - неиссякаемый источник революционной мысли и революционного действия / В.Я. Зевин. – Москва, 1971. – 112с.
1551777
  Шейнина Т.И. др. Труды В.И.Ленина по аграрному вопросу / Т.И. др. Шейнина. – М, 1970. – 128с.
1551778
   Труды Валдайской экспедиции. – Ленинград
Вып. 1 : Работа экспедиции учащихся средних школ (опыт привлечения учащихся к полевой научно-исследовательской работе). – 1941. – 71с.
1551779
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 225. – 1981
1551780
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 229. – 1981
1551781
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 230. – 1981
1551782
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 231. – 1981
1551783
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 234. – 1981
1551784
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 235. – 1981
1551785
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 237. – 1982
1551786
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 238. – 1982
1551787
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 239. – 1982
1551788
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 240. – 1982
1551789
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 241. – 1982
1551790
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 242. – 1982
1551791
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 246. – 1983
1551792
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 247. – 1983
1551793
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 248. – 1983
1551794
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 249. – 1983
1551795
   Труды ВНИИ Гидрометцентра. – Москва
Вып. 88. – 1983
1551796
   Труды ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии биологии / ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии биологии. – Ленинград
№ 34. – 1981
1551797
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 58. – 1979
1551798
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 59. – 1979
1551799
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 60. – 1979
1551800
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 61. – 1979
1551801
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 62. – 1980
1551802
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 63. – 1980
1551803
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 64. – 1980
1551804
   Труды ВНИИ ЭМ / ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 65. – 1980
1551805
   Труды ВНИИИС / Всесоюзный научно-исследовательский институт источников света (ВНИИИС). – Саратов
Вып. 11. – 1980
1551806
   Труды ВНИИТ электромаш / ВНИИТ электромаш. – Москва
Вып. 18. – 1981
1551807
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1958. – № 62 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-428
1551808
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 75 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-390, 25 табл.
1551809
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 109 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-530
1551810
  Бельский С.В. Труды Волынской геологической партии : исследования 1923 года в Волынской губернии по составлению геологической карты одноверстного масштаба и посикам полезных ископаемых / С.В. Бельский ; перед. загл.: С.В. Бельский, с участием Н.К. Ненадкевич, М.И. Рубан, Ю.М. Абрамовича, Л.Л. Иванова. – Житомир : [б. и.], 1925. – 146 с. : 2 табл. – (К геологии Волыни)
1551811
   Труды Вольного экономического общества. – Санкт-Петербург : Тип. горного училища
Ч.12. – 1790. – 215 с.
1551812
   Труды Вольного экономического общества. – Санкт-Петербург : Тип. горного училища
Ч. 12. – 1790. – 215 с.
1551813
   Труды Вольного экономического общества. – Санкт-Петербург : Тип. горного училища
Ч. 62. – 1810. – 301, 74 с.
1551814
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 3. – 1766. – 230 с.
1551815
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 5. – 1767. – 205 с.
1551816
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 6. – 1767. – 226 с.
1551817
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 7. – 1767. – 212 с.
1551818
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 8. – 1768. – 243 с.
1551819
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 9. – 1768. – 179 с.
1551820
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 10. – 1768. – 180 с.
1551821
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 8. – 1769. – 126 с.
1551822
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 17. – 1771. – 216 с.
1551823
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 18. – 1771. – 247, [4] с.
1551824
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 23. – 1773. – 280 с.
1551825
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 26. – 1774. – 210 с.
1551826
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 27. – 1774. – 205, [5] с.
1551827
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 28. – 1774. – 208 с.
1551828
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 29. – 1775. – 263 с.
1551829
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 2. – 1780. – 246 с.
1551830
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 11. – 1790. – 235 с.
1551831
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 14. – 1791. – 345 с.
1551832
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 16. – 1792. – 419, [2] с.
1551833
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 17. – 1793. – 379 с.
1551834
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 54. – 1802. – 306 с.
1551835
   Труды Воронежского государственного заповедника / Воронежский государственный заповедник. – Воронеж
Вып. 21. – 1976
1551836
   Труды Воронежского университета / Воронежский университет. – Воронеж
Т. 83 : Филол. – 1969
1551837
   Труды восьмой летней математической школы. – Киев : ин-та математики АН УССР, 1971. – 288 с.
1551838
   Труды восьмой республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике : Сборник научных статей. – Алма-Ата : [Б. в.], 1986. – 159 с.
1551839
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 224. – 1976
1551840
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 258. – 1976
1551841
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 203. – 1980
1551842
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 307. – 1980
1551843
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Москва
Т. 224. – 1981
1551844
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 311. – 1982
1551845
   Труды ВСЕГЕИ / ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 314. – 1982
1551846
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 118. – 1978
1551847
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 119. – 1978
1551848
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 120. – 1978
1551849
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 122. – 1978
1551850
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 136. – 1980
1551851
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 137. – 1980
1551852
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 138 : Геокриологические исследования. – 1980
1551853
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 278. – 1981
1551854
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 292. – 1981
1551855
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 145. – 1982
1551856
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 146. – 1982
1551857
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Москва
Т. 147. – 1982
1551858
   Труды ВСЕГИНГЕО / ВСЕГИНГЕО. – Москва
Т. 148. – 1982
1551859
   Труды ВСЕГИНГЕО / ВСЕГИНГЕО. – Москва
Т. 149. – 1982
1551860
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 238. – 1982
1551861
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 266. – 1982
1551862
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 304. – 1982
1551863
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 318. – 1982
1551864
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 319. – 1982
1551865
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 320. – 1982
1551866
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 316. – 1983
1551867
   Труды ВСЕГИНГЕО / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). – Ленинград
Т. 317. – 1983
1551868
   Труды Всеросийского съезда математиков в Москве, 27 апреля - 4 мая 1927. – Москва : Гос. изд-во, 1928. – 280с.
1551869
   Труды Всероссийского научно-исследовательского института геологии зарубежных стран / Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран. – Ленинград
Вып. 40. – 1983
1551870
   Труды Всероссийского научно-исследовательского института геологии зарубежных стран / Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран. – Ленинград
Вып. 41. – 1983
1551871
   Труды Всероссийского научно-исследовательского института геологии зарубежных стран / Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран. – Ленинград
Вып. 42. – 1983
1551872
   Труды Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всероссийский научно исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Ленинград
Т. 308. – 1981
1551873
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. О.Л. Сомовой
Вып. III : Секция Шелководства / под ред. зав. секцией инж.-мех. Н.Н. Кукина. – 1909. – [1], 184 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович. Ред.: Кукин, Николай Николаевич
1551874
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. Вильде
Вып. IV : Секция Пчеловодства. – 1910. – 59 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович.
1551875
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. О.Л. Сомовой
Вып. V : Секция прикладной ботаники и промысловая. – 1911. – 121 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович.
1551876
   Труды Всесоюзного гидробиологического общества / Всесоюзное гидробиологическое общество, Зоологический институт. – Москва
Т. 23. – 1980
1551877
   Труды Всесоюзного гидробиологического общества / Всесоюзное гидробиологическое общество. – Москва
Т. 25. – 1983
1551878
   Труды Всесоюзного заочного финансово-экономического института / Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. – Москва
Вып. 25. – 1979
1551879
   Труды Всесоюзного института гельминтологии / Всесоюзный институт гельминтологии. – Москва
Т. 23. – 1977
1551880
   Труды Всесоюзного института гельминтологии / Всесоюзный институт гельминтологии. – Москва
Т. 24. – 1978
1551881
   Труды Всесоюзного института развед. геофиз. / Всесоюзный институт разве. геофиз. – Ленинград
Вып. 21. – 1976
1551882
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 241. – 1975
1551883
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 249. – 1975
1551884
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 228. – 1977
1551885
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 220. – 1979
1551886
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 259. – 1979
1551887
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 283. – 1979
1551888
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 287. – 1979
1551889
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 303. – 1979
1551890
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 281. – 1980
1551891
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 282. – 1980
1551892
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 305. – 1980
1551893
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 197. – 1981
1551894
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 245. – 1982
1551895
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва
Вып. 214. – 1979
1551896
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 195. – 1976
1551897
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 184. – 1977
1551898
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 199. – 1977
1551899
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 208. – 1978
1551900
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 215. – 1979
1551901
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 219. – 1980
1551902
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 220. – 1980
1551903
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 221. – 1980
1551904
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 226. – 1982. – Список літ.: с. 188-189
1551905
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 244. – 1983
1551906
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Вып. 39. – 1982
1551907
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Т. 188. – 1982
1551908
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Т. 191. – 1983
1551909
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геофиз. мет. / Всесоюзный научно-исследовательский институт геофиз. мет. – Баку
Вып. 2. – 1976
1551910
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. и инжен. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 116. – 1977
1551911
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. и инжен. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 134. – 1980
1551912
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. и инжен. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 135. – 1980
1551913
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. центр. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 64. – 1980
1551914
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. центр. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 73. – 1980
1551915
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. центр. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 81. – 1980
1551916
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрол. центр. / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидр. – Москва
Вып. 92. – 1981
1551917
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 59. – 1979
1551918
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 65. – 1979
1551919
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 69. – 1980
1551920
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутермана. – Москва
Вып. 71. – 1980
1551921
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. З.М. Маховера, А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 77. – 1981
1551922
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутермана. – Москва
Вып. 78. – 1981
1551923
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных. – Москва
Вып. 97. – 1983
1551924
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных. – Москва
Вып. 99. – 1983
1551925
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 100. – 1983
1551926
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 107. – 1983
1551927
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 74. – 1981
1551928
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 90. – 1981
1551929
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 91. – 1981
1551930
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 95. – 1982
1551931
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела / Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. – Ленинград
Сб. 100. – 1976
1551932
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела / Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. – Ленинград
Сб. 111. – 1979
1551933
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела / Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. – Ленинград
Сб. 112. – 1979
1551934
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела / Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. – Ленинград
Сб. 113. – 1979
1551935
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела / Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. – Москва
Т. 12. – 1980
1551936
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Вып. 45. – 1976
1551937
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Вып. 46. – 1976
1551938
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Вып. 47. – 1976
1551939
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вып. 47. – 1976
1551940
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вып. 48. – 1976
1551941
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Вып. 49. – 1976
1551942
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вып. 50. – 1976
1551943
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Вып. 56. – 1977
1551944
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений / Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений. – Ленинград
Б/н. – 1979
1551945
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.Т. Куц, А.А. Ковалкин, В.А. Кузнецов [и др.]. – Москва
№ 24. – 1973. – 114 с.
1551946
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: С.В. Бородин, В.А. Андрианова, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 35. – 1975. – 112 с.
1551947
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Ковалкин А.А., Носенко А.М., Смитиенко В.Н. [и др.]. – Москва
№ 41. – 1976. – 119 с.
1551948
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, А.И. Алексеев, В.М. Бурыкин [и др.]. – Москва
№ 42. – 1977. – 116 с.
1551949
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, Б.С. Воронцов, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 43. – 1977. – 132 с.
1551950
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, Б.С. Воронцов, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 44. – 1977. – 124 с.
1551951
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Б.И. Бараненко, А.А. Ковалкин, В.Н. Смитиенко [и др.]. – Москва
№ 45. – 1977. – 111 с.
1551952
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; ред.: И.П. Лаврова, В.М. Шванков. – Москва
№ 14. – 1969. – 136 с.
1551953
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института нефтяной промышленности / Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. – Уфа
Вып. 10. – 1980
1551954
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института нефтяной промышленности / Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. – Уфа
Вып. 11. – 1981
1551955
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка; МООП СССР ; ред.: В.А. Снеткова, М.В. Кисина. – Москва
№ 12. – 1968. – 216 с.
1551956
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка; МООП СССР ; редкол.: Н.Н. Баранов, С.В. Бородин, Л.Н. Гусев [и др.]. – Москва
№ 13. – 1968. – 136 с.
1551957
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии / Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии. – Ленинград
Т. 49. – 1980
1551958
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии / Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии. – Ленинград
Т. 50. – 1980
1551959
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии / Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии. – Ленинград
Т. 52. – 1983
1551960
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
№ 19. – 1981
1551961
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Вып. 21. – 1981
1551962
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
№ 21. – 1981
1551963
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Вып. 23. – 1982
1551964
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Вып. 25. – 1983
1551965
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Вып. 26. – 1983
1551966
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения и радиовещания / Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания. – Москва : Недра
Вып. 8. – 1976
1551967
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения и радиовещания / Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания. – Москва : Недра
Вып. 9. – 1977
1551968
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. – Москва
Вып. 11. – 1976
1551969
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. – Москва
Вып. 12. – 1976
1551970
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. – Москва
Вып. 13. – 1977
1551971
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института химических реактивов / Всесоюзный научно-исследовательский институт химических реактивов. – Москва
Вып. 37. – 1975
1551972
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института химических реактивов / Всесоюзный научно-исследовательский институт химических реактивов. – Москва
Вып. 41. – 1979
1551973
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электроизмерительных приборов / Всесоюзний научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов. – Ленинград
№ 35. – 1977
1551974
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики. – Москва
Вып. 49. – 1976
1551975
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики. – Москва
Вып. 50. – 1976
1551976
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики. – Москва
Вып. 54. – 1977
1551977
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики. – Москва
Вып. 60. – 1980
1551978
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута / Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут. – Москва
Вып. 97. – 1979
1551979
   Труды Всесоюзного нефтяного геологоразведочного института (ВНИГРИ) / Всесоюзный нефтяной геологоразведочный институт (ВНИГРИ). – Ленинград
Т. 396. – 1977
1551980
   Труды Всесоюзного нефтяного геологоразведочного института (ВНИГРИ) / Всесоюзный нефтяной геологоразведочный институт (ВНИГРИ). – Ленинград
Т. 397. – 1977
1551981
   Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательного геологоразвед. / Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразвед. – Ленинград
Вып. 359. – 1976
1551982
   Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательного геологоразвед. / Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразвед. – Ленинград
Вып. 361. – 1976
1551983
   Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательного геологоразвед. / Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразвед. – Ленинград
Вып. 386. – 1976
1551984
   Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательного геологоразвед. / Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразвед. – Ленинград
Вып. 379. – 1977
1551985
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 1 : Состав, работа и постановления Съезда. – 1930. – 160с.
1551986
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 5 : Семеноводство и сортоизучение. – 1930. – 526с.
1551987
   Труды Всесоюзного электротехнического института / Всесоюзный электротехнический институт. – Москва
Вып. 83. – 1977
1551988
   Труды Всесоюзного электротехнического института / Всесоюзный электротехнический институт. – Москва
Вып. 89. – 1980
1551989
   Труды Всесоюзного электротехнического института / Всесоюзный электротехнический институт. – Москва
Вып. 90. – 1980
1551990
   Труды Всесоюзного энтомологического общества / Всесоюзное энтомологическое общество. – Фрунзе
Вып. 13. – 1979
1551991
   Труды Всесоюзного энтомологического общества / Всесоюзное энтомологическое общество. – Ленинград
Т. 62. – 1980
1551992
   Труды Всесоюзного энтомологического общества / Всесоюзное энтомологическое общество. – Ленинград
Т. 63. – 1981
1551993
   Труды Всесоюзного энтомологического общества / Всесоюзное энтомологическое общество. – Ленинград
Т. 64. – 1983
1551994
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Анализ и прогноз погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 164 с.
1551995
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Автоматизация сбора, обработки и хранения гидрометеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 120 с.
1551996
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометслужбы СССР : Океанологические расчёты и прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
1551997
   Труды всесоюзной конференции по витаминам : созванной в Москве 19-23 июня 1939 г. Академией наук СССР, Наркомпищепромом СССР и Наркомздравом СССР. – Москва; Ленинград : Изд. АН СССР, 1940. – 290с.
1551998
   Труды всесоюзной конференции по инженерной геологии. – Тбилиси, 1978. – с.
1551999
   Труды всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований : Ленинград, 25-29 июня 1932г. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1933. – с.245
1552000
   Труды всесоюзной конференции по уравнениям с частными производными, посвященной 75-летию со дня рождения академика И.Г.Петровского. – Москва : Университет, 1978. – 512с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,