Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1555001
  Кузьміна С.Л. "Учити мислити самостійно" : київські академісти початку XX ст. про філософію у школі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 14-26. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  У статті розкрито сучасну актуальність поглядів київських академічних філософів початку XX ст.: Г. Челпанова, О. Гілярова, П. Ліницького, П. Кудрявцева, О. Селіхановича, О. Гіляровича і Г. Челпанова, які у 1897 р. добились відкриття при Університеті ...
1555002
  Посохов И.С. "Учиться или жениться?": проблемы студенческих браков в Российской империи во второй половине 19- начале 20 вв. / И.С. Посохов. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 226- 230. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
1555003
  Нагайко Т. "Учітеся, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь": освітянська фабула громадівського руху другої половини XIX ст. у вітчизняному історичному дискурсі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 62-72. – ISSN 2522-4611
1555004
  Шалиганова А. "Учредительницы и хранительницы" першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  У статті розкривається роль жінок-просвітників у становленні та розвитку першої громадської бібліотеки Харкова
1555005
  Павлова-Сильванская "Учреждение о губерниях" 1775 г. и его классовая сущность. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова-Сильванская М.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. источниковед. истории СССР. – М., 1964. – 19л.
1555006
  Белей Л. "Учуйте русинов!", або Сепаратизм по-закарпатськи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як і для чого формувалося сучасне неорусинство.
1555007
  Мірошниченко Л.Я. "Ущелина" Доріс Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 266-284. – ISBN 978-966-11-0683-2
1555008
  Зинченко В.Г. "Ф.Л.Век" А.Ирасека и чешский исторический роман конца XIX начала ХХ столетия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Зинченко В.Г.; Ин-т литературы АН УССР. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 27л.
1555009
  Динершетйн Е.А. "Фабрикант" читателей / Е.А. Динершетйн. – М., 1986. – 255с.
1555010
  Петренко І. "Фабрики думок" у США як функціональний прототип сучасних аналітичних центрів // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2018. – Вип. 8. – С. 205-213. – ISSN 2312-8933
1555011
  Петренко І.І. "Фабрики думок" як інструмент застосування інтелекту до вирішення складних суспільно-політичних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-125. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність, генезис та основні типи "фабрик думок". Розглянуто головні напрями, етапи та особливості їх роботи. Виокремлено їх найважливіші характеристики та тенденції розвитку. В статье исследовано сущность, генезис и основные типы ...
1555012
  Дроздовський Д. "Фаворитка": історія політики й сексуальності на "Ярмарку марнославства" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 278-283. – ISSN 0320-8370


  Про історичний фільм "Фаворитка" (The Favourite) - співпродукційний фільм 2018 року, поставлений режисером Йоргосом Лантімосом з Еммою Стоун, Рейчел Вайс, Олівією Колман та Ніколасом Голтом у головних ролях. Світова прем"єра стрічки відбулася 30 серпня ...
1555013
  Лисенко О.В. "Фаворське світло" у православній традиції : релігієзнавчо-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1555014
  Лисенко О.В. "Фаворське світло" у православній традиції: релігієзнавчо-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко О.В.; Лесенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 184 л. – Бібліогр.: л. 163-184
1555015
  Козак В.С. "Фазові рівноваги у квазіпотрійних системах на основі сполук AI2X, BIII2X3, R2X3, AIY (AI-Cu, Ag; BIII-Ga, In; R-Y, La, Pr, Ho, Er, Tm, Yb; X-S, Se; Y-CI, Br, I) та властивості проміжних фаз і стекол" : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Козак Валентина Степанівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 16 назв
1555016
  Ковальчук Тарас "Файне місто" запрошує на спацер // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1555017
  Веденеев Д. "Факелы" свободы. Украинский спецназ в освобождении Европы от нацизма // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 26 апреля - 2 мая (№ 17). – С. 13


  "В освобождении Восточной Европы и штурме «логова зверя» в Берлине приняли участие четыре Украинских фронта. С 1944 г. в соединениях Украинских фронтов украинцы и призывники из Украины составляли 60-80%, на завершающем этапе войны в действующую армию ...
1555018
  Волынский А.Л. [Ф.М.] Достоевский : [Критические статьи] / А.Л. Волынский. – Санкт-Петербург : Тип. "Энергия", 1906. – [4], 501 с., 1 л. фронт. (портр.)
1555019
  Волынский А.Л. [Ф.М.] Достоевский : [Критические статьи] / А.Л. Волынский. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], 367 с.
1555020
   Учити не можна викинути. Література північно-східних сусідів поза шкільною програмою // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Українознавчий аспект на уроках зарубіжної літератури. – С. 16-35
1555021
  Крижанівська Ніка Учитися в Київ, до Щеглова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1555022
  Новицька Л.В. Учитися в учителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 24-25 : фото
1555023
  Осипчук Н. Учитися працювати. Чому важлива дуальна освіта // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 8). – С. 12


  З якими труднощами зіткнулися українські ЗВО, запроваджуючи дуальну освіту (чи її елементи) на практиці?
1555024
   Учитися так, щоб бути першим // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 4


  На базі Фізичного факультету з ініціативи кафедри оптики проходить Міжнародна конференція молодих учених "Оптика і матеріалознавство високих технологій - SPO". Цього року до нас завітали учасники з Росії, Білорусії, Латвії, Фінляндії, Німеччини, ...
1555025
  Стативка В.И. Учитываем уровень подготовленности. Организация самостоятельной деятельности учащихся в процессе рассредоточенной подготовки к сочинению-описанию. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.9-15.
1555026
  Воловик Н.И. Учитывать сходное, избегать повторов. (О проблеме взаимосвязи обучения украинскому и русскому языкам в лингводидактическом наследии В.И.Масальского) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 5. – С. 44-45
1555027
  Кульчицкая Е.И. Учить детей бережливости. / Е.И. Кульчицкая. – К., 1989. – 106с.
1555028
   Учить и воспитывать молодежь на уроках литературы. СБ. Ст.. – М., 1962. – 120с.
1555029
  Щербицкий В.В. Учить и воспитывать молодых строителей коммунизма. / В.В. Щербицкий. – Киев, 1977. – 31с.
1555030
   Учить и воспитывать. Сб. мат.. – Кишинев, 1965. – 95с.
1555031
  Фоминева Н.В. Учить конспектировать / Н.В. Фоминева. – Тюмень, 1965. – 16с.
1555032
  Лук А.Н. Учить мыслить / А.Н. Лук. – Москва : Знание, 1975. – 96 с.
1555033
  Карнацевич Л.С. Учить мыслить / Л.С. Карнацевич, В.П. Щербинина. – К., 1982. – 96с.
1555034
  Гагаев П.А. Учить оставаться в речи индивидуально-неповторимой личностью : (О задачах филологического образования в современной школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2-4
1555035
  Гара Н.Н. Учить творчеству / Н.Н. Гара. – М., 1991. – 64с.
1555036
  Худякова Светлана Учить творчеству жизни : новые подходы к детскому чтению // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1555037
  Епишева О.Б. Учить школьников учиться математике / О.Б. Епишева, В.И. Крупич. – М., 1990. – 127с.
1555038
  Доброхотов В.Я. Учить, воспитывать, убеждать / В.Я. Доброхотов. – М, 1968. – 63с.
1555039
  Насырова А. Учиться - всегда пригодится! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0869-4915
1555040
  Третяк О.В. Учиться "на бюджене" или по контракту? Все равно платить?: Інтерв`ю з першим проректором університету // Правда Украины, 2003
1555041
   Учиться бережливости: сб.. – М., 1984. – 128с.
1555042
  Скульский Р.П. Учиться быть учителем / Р.П. Скульский. – Москва : Педагогика, 1986. – 143с.
1555043
  Муза Л. Учиться быть человеком. Василий Сухомлинский (1918-1970) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 6-14
1555044
   Учиться во сне : GEOскоп. Нейробиология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
1555045
  Федотова В.Г. Учиться выходить из кризиса идентичности // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.5-9
1555046
  Иванов Р. Учиться даром // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 8 (649), 27 февраля 2015. – С. 30-31. – ISSN 2305-3364


  В условиях жесткой экономии бесплатные онлайн-курсы становятся альтернативой вузам - украинцы получают западное высшее образование, экономя десятки тысяч гривен. "С недавних пор в системе общедоступного онлайн-образования появились и украинские вузы - ...
1555047
  Родионова И.А. Учиться должно быть интересно! // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1555048
   Учиться жить по-коммунистически.. – Минск, 1980. – 272 с.
1555049
   Учиться жить по Любви / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 131, [1] с. : ил., портр., табл.
1555050
   Учиться и накапливать опыт.. – Элиста, 1963. – 76с.
1555051
   Учиться искусству жить в мире.. – М., 1987. – 56с.
1555052
   Учиться искусству контроля: сб.. – Днепропетровск, 1987. – 108с.
1555053
   Учиться искусству пропаганды.. – Красноярск, 1964. – 48с.
1555054
  Питов В.И. Учиться коммунизму / В.И. Питов, В.Н. Попов. – Киев, 1965. – 262с.
1555055
   Учиться коммунизму. – Москва, 1974. – 335с.
1555056
   Учиться коммунизму : [Сборник : В 2 кн.]. – Москва : Политиздат
Кн. 1 : В.И. Ленин, КПСС о партийном руководстве комсомолом. – 1982. – 462 с.
1555057
  Брежнев Л.И. Учиться коммунизму : [Сборник : В 2 кн.] / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат
Кн. 2 : Молодым строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 1982. – 400 с.
1555058
  Алиев Г.А. Учиться коммунизму: Речь на встрече партийного и советского актива республики с представителями студенчества бакинских вузов,с посланцами Азейбарджана, обучающимися в вузах Москвы, Ленинграда и др. / Г.А. Алиев. – Баку, 1977. – 44с.
1555059
   Учиться любить / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – 302, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
1555060
   Учиться надо уметь. – Москва, 1962. – 114с.
1555061
  Шамина М. Учиться никогда не поздно : из опыта зарубежных коллег / Марина Шамина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 0869-4915


  Об организации библиотечного дела в Швеции.
1555062
  Чернова Т. Учиться по жизни. Онлайн-образование завоевывает мир // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 октября (№ 43). – С.


  Недавно в Москве прошло официальное открытие международного форума “Глобальное будущее образования” (Global Education Futures Forum - GEFF), который продлится год. Организаторами его выступили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Томский ...
1555063
  Белоусов Р.А. Учиться работать и хозяйствовать по-новому : беседы об управлении / Р.А. Белоусов, А.А. Модин. – Москва : Экономика, 1988. – 174, [2] с. – ISBN 5-282-00541-7
1555064
  Гецов Г.Г. Учиться работать с политической литературой. / Г.Г. Гецов. – М., 1979. – 119с.
1555065
  Плунгян Е.М. Учиться работать самостоятельно. / Е.М. Плунгян. – М., 1965. – 119с.
1555066
  Неделина А. Учиться равно остаться. Почему украинцы выбирают польские вузы и школы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 17


  Чаще всего украинцы выбирают польские университеты.
1555067
   Учиться разумно хозяйствовать.. – М., 1979. – 192с.
1555068
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – Одесса, 1988. – 197с.
1555069
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Одесса, 1989. – 238с.
1555070
  Черняк А.В. Учиться у Ленина / А.В. Черняк. – М, 1983. – 173с.
1555071
  Черняк А.В. Учиться у Ленина деловитости, принципиальности, гуманизму / А.В. Черняк. – М, 1990. – 333с.
1555072
   Учиться у Ленина.. – М., 1971. – 407с.
1555073
  Езова С. Учиться уважать права Другого : Этические проблемы и пути их решения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 20 - 21. – ISSN 1727-4893
1555074
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – М., 1967. – 166с.
1555075
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 183с.
1555076
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1977. – 254с.
1555077
  Соболев П.А. Учиться управлять / П.А. Соболев. – Ужгород : Карпати, 1980. – 142 с. : ил., табл.
1555078
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 4-е изд. – М., 1983. – 168с.
1555079
  Смирнов В.Л. Учиться хозяйствовать. / В.Л. Смирнов. – Москва, 1989. – 239с.
1555080
  Тяжельников Е.М. Учиться, работать и бороться по Ленину : Отчетный докл. ЦК ВЛКСМ XVII съезду ВЛКСМ. Заключит. слово. Речь на Торжеств. заседании, посвящ. 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина / Е.М. Тяжельников ; XVII съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 93 с.
1555081
  Сорока В. Учімо мову порозуміння! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  "Праці Гінотта, що сприяли "революційним змінам" у стосунках дорослих (батьків, педагогів) і дітей".
1555082
  Жиленко М. Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і місце учіння, як складової методології навчальної діяльності студента, її врахування для оптимізації підготовки фахівців в умовах переходу сучасного суспільства до проектно-технологічного типу організаційної культури. Проаналізовано ...
1555083
  Щербак Ю. Учіться в Гондурасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 3


  Сьогодення українського футболу
1555084
   Учіться висловлюватися.. – К., 1990. – 124с.
1555085
  Бачинська К. Учіться дітки. Київ потрапив до списку найкращих студентських міст світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 21). – С. 3


  Українська столиця зайняла 97 місце зі 100 в Міжнародному рейтингу найкращих міст для студентів. Рейтинг компанії QS Best Student Cities 2017 (Великобританія), опублікований 15 лютого.
1555086
  Андрієнко А. Учні - вчителю: торжество хорової школи Павла Муравського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 14
1555087
   Учні і педагоги МАН України стажуватимуться у найкращих лабораторіях США // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Одним із результатів зібрання стала домовленість про співпрацю Малой академії наук України з Аргонською національною лабораторією - однією з найбільших національних мультидисциплінарних лабораторій при Департаменті енергетики США.
1555088
  Кравченко Я. Учні Михайла Бойчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Софія Налепінська та Микола Касперович починали творити в Парижі, привнесли інноваційні техніки в українське мистецтво, а завершили свій шлях у в’язниці НКВС разом зі своїм Учителем.
1555089
  Внукова Н.М. Учні О.Г. Лібермана: професор С.У. Олійник як послідовник теорії О.Г. Лібермана : (до 90-річчя С.У. Олійника) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 13-16. – ISBN 978-966-8177-81-1
1555090
   Учні Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1555091
  Катренко А.М. Учні середніх навчальних закладів України в революційно-демократичному русі 80-х років XIX століття // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-20. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  На основі архівних документів подані нові узагальнюючі дані й конкретні відомості про участь передової учнівської молоді у революційно-демократичному русі на Україні у 80-х роках XIX століття, а також вказано на велику роль її у суспільно-політичному ...
1555092
   Учні УФМЛ знову переможці! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 6


  Команда Українського фізико-математичного ліцею успішно виступила на ХХІІ Всеукраїнській комплексній олімпіаді з математики, фізики та інформатики "Турнір Чемпіонів", який відбувся у Вінниці.
1555093
  Коваль Л. Учнів з особливими навчальними потребами підтримує держава. Для розвитку інклюзивної освіти цього року в дербюджеті вперше передбачено 210 мільйонів гривень // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 3
1555094
   Учнівська молодь - майбутнє Української держави : збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників 2 МКУ / за заг. ред. П.П. Кононенка ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ авт.-упоряд., відп. ред. Ю.С. Фігурний ]. – Київ : НДІ українознавства, 2009. – 336 с.
1555095
  Лутак Н.Г. Учнівська молодь повинна знати правила безпеки праці та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 17 : фото
1555096
  Помінчук С.Г. Учнівська молодь як перспективний сегмент ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 28-32
1555097
  Гладковський Роман Учнівська олімпіада в Причорноморському краї : турніри, олімпіади, конкурси / Гладковський Роман, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 2-6 : Фото
1555098
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії в Рівному / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 2-5 : фото
1555099
  Олійник Я.Б. Учнівська олімпіада з географії у Білій Церкві / Я.Б. Олійник, Т.Б. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 13-17 : фото
1555100
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Кропивницькому / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 10-17 : фото
1555101
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Тернополі / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 4-13 : фото
1555102
   Учнівська олімпіада з економіки в Житомирі / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Ю.В. Бицюра, Л.В. Засядько, В.І. Щербань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 9-14 : фото, табл.
1555103
   Учнівська олімпіада з економіки в Луцьку / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Т.С. Гребенюк, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 2-6 : фото
1555104
  Гражевська Н.І. Учнівська олімпіада з економіки в Тернополі / Н.І. Гражевська, І.М. Вітенко, О.М. Бурлака // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 31-35
1555105
  Бицюра Юрій Учнівська олімпіада з економіки на Хмельниччині : турніри, олімпіади, конкурси / Бицюра Юрій, Гражевська Надія, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 2-3
1555106
  Гражевська Надія Учнівська олімпіада з економіки у Вінниці : турніри, олімпіади, конкурси / Гражевська Надія, Задорожний Микола, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 22-24 : Фото
1555107
  Лучинкіна А.І. Учнівська психологічна служба: погляд психолога // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  Предложена авторская модель ученической психологической службы как метода профилактики девиантного поведения школьников на всех возрастных этапах.
1555108
  Чугаєвський В.Г. Учнівське самоврядування в національній школі : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 127 с. – ISBN 966-594-569-6
1555109
  Стахів Б.О. Учнівський договір як одна із форм професійного навчання молоді в Україні // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 128-132
1555110
  Киричук О.І. Учнівський колектив: шляхи формування і розвитку / О.І. Киричук, Р.І. Солопова. – К., 1981. – 48с.
1555111
  Цимбалюк Василь Учнівський твір у середній школі : Книга для вчителя / Цимбалюк Василь. – Київ : Освіта, 1997. – 207с. – ISBN 966-04-0021-7
1555112
   Учнівський турнір в Ужгороді : турніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Глюдзик Галина, Задорожний Микола, Слюсар Ольга // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 37-40 : Фото
1555113
  Бурлака О.М. Учнівський турнір з економіки у Миколаєві / О.М. Бурлака, О.І. Слюсар, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 22-25 : фото
1555114
  Бетлій О.В. Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 35-42. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано, що відбувається з учнівськими екскурсіями, початок яких сягає 1890-х років, у Києві в дореволюційні роки Першої світової війни. Розглянуто плани і типи екскурсій, маршрути й образи Києва, які конструювалися під час прогулянок ...
1555115
  Денисенко М.В. Учнівські компетентності під час вивчення української мови, літератури та народознавства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 2-7
1555116
   Учнівські навчально-виробничі бригади : матеріали першої конференції керівників учнівських виробничих бригад. – Київ : Радянська школа, 1962. – 88 с.
1555117
   Учням і батькам про зміст і форми роботи спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1967. – 8с.
1555118
   Учням і батькам про зміст і форми роботи Спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1968. – 7с.
1555119
  Кожевников Є.М. Учням про 25 з"їзд КПРС / Кожевников Є.М. – Київ, 1976. – 48 с.
1555120
  Лубченко І.Ф. Учням про XXIV з"їзд КПРС / І.Ф. Лубченко, А.Ф. Мельниченко. – Київ, 1972. – 144с.
1555121
  Люрин І.Б. Учням про біоніку / І.Б. Люрин, М.Г. Павленко. – К., 1976. – 136с.
1555122
  Галай І.Я. Учням про видатних математиків / І.Я. Галай, Г.Д. Гриневич. – Київ, 1976. – 158 с.
1555123
  Кордун Г.Г. Учням про видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1979. – 134 с.
1555124
  Бородін О.А. Учням про програму КПРС / О.А. Бородін. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с.
1555125
  Стеля Б.І. Учням про ХХІІ з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. / Б.І. Стеля. – Київ, 1963. – 143с.
1555126
   Учням про ХХІІІ з"їзд КПРС.. – Київ, 1967. – 243с.
1555127
  Гончаренко С.У. Учням про цифрову електроніку / С.У. Гончаренко, І.І. Хаїмзон. – Київ, 1991. – 173с.
1555128
  Ягодинський В.М. Учням про шкідливість нікотину і алкоголю. / В.М. Ягодинський. – К., 1986. – 105с.
1555129
  Кальницький І Я. Учора / І Я. Кальницький. – Одеса, 1926. – 52 с.
1555130
  Мірошниченко М. Учора зустрінемося знову; Приречені на нескінченність : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 224-256
1555131
  Губерначук С.Г. Учорашнє : [збірка поезій] / Сергій Губерначук. – Київ : ArtHuss, 2019. – 109, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7778-32-4
1555132
  Кокошкин Ф.Ф. Учредительное собрание / Ф.Ф. Кокошкин. – Издание партии "Народной Свободы". – Петроград : Издание партии "Народной Свободы" ; Суподальная тип., 1917. – 22 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1555133
  Медушевский А. Учредительное собраниеи конституционные альтернативы России в 1917 годы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-23. – ISSN 1812-7126
1555134
  Цейтлин С.Я. Учредительные и законодательные собрания в конституционных государствах / С.Я. Цейтлин. – С-Пб. – 203с.
1555135
  Рабочая Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии : Аддис-Абеба, 6-10 сент. 1984 года. / Рабочая, партия Эфиопии. – Москва : Политиздат, 1987. – 256 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
1555136
  Кричевский Б.Ю. Учреждение Госбанка в борьбе за ускорение оборачиваемости оборотных средств / Б.Ю. Кричевский. – М, 1950. – 48с.
1555137
  Швечкова О.А. Учреждение Государственной Думы Российской империи (к столетию учреждения Государственной Думы) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
1555138
   Учреждение Дирекций народных училищ в Ю.-З. крае / [Директор Департамента Народного просвещения Петров]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1866. – 71 с. – Без тит. л. и обл.
1555139
  Шаклеин Н.И. Учреждение и Наказ Государственной Думы как нормативно-правовая основа деятельности российского парламента 1906-1917 годов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1555140
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / Ш. Боржо ; пер. П. Высоцкой, под ред. О.О. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Вып. 1. – 1905. – 112 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. № 116876 надпись-печать: Из книг Романовича-Славатинского
1555141
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций в Европе и Америке : соч., удостоен. премии Париж. юрид. фак. ; в 2 вып. / [соч.] [Шарля] Боржо (Charles Borgeaud); Пер. с фр. с доп. по новейшему законодательству С.Я. Цейтлина. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во и [тип.] "Просвещение". – (Библиотека "Просвещения")
Вып. 1. – 1905. – X, 165, [9] с.


  Пер. Цейтлин Соломон Яковлевич (1876-1913)
1555142
  Капелюш Я.С. Учреждение культуры в небольшом городе и население / Я.С. Капелюш. – М., 1985. – 157с.
1555143
  Яковенко Д.Т. Учреждение прокуратуры, ее организация и деятельность в 1922-1925 гг. : Дис... канд. юрид.наук: / Яковенко Д.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра гос. и админ. права. – Киев, 1956. – 299л.
1555144
  Кашпровский Е.И. Учреждение Смоленской епископии : ист.-крит. заметка / [соч.] Е.И. Кашпровского // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [2], 64 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора 1896, VIII, 15
1555145
  Карташкин В.А. Учреждение совета по правам человека и реформирование конвенционных органов // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 2 (34). – С. 5-13. – ISSN 1560-2893
1555146
  Россия. Законы и постановления Учреждение судебных установлений : Издание 1883 года, со вкл. статей по продолжению 1886 года. – Санкт-Петербург
[Кн. 1-2]. – 1886. – 160 с. – Экз. деф., без обл.
1555147
  Шрейбер Н. Учреждение судебных установлений / сост. Н. Шрейберг. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1910. – [4], IV, 755 с.


  На кн. печать-Экслибрис: ELIBRIS Konrada Berezowskiego
1555148
  Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений, измененное и дополненное Законом о преобразовании местного суда : (Собр. узак., 1912 г., № 118), с законодательными мотивами, разъяснениями Сената и алфавитным предметным указателем / Сост. К.П. Змирлов, сенатор Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право",, 1913. – [2], VIII, 485 с.
1555149
  Джорбенадзе С.М. Учреждения Академии наук Союза ССР и Тбилисский университет : документы и факты / С.М. Джорбенадзе. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1974. – 238 с.
1555150
  Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944-1951 гг.: численность и дислокация // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
1555151
   Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник.. – Львов, 1955. – 180 с.
1555152
   Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, во удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы. – Спб
1. – 1774. – 176 с.
1555153
  Петровская Л. Учреждения как субъекты гражданского права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.34-36
1555154
   Учреждения культуры - пропагандисты решений ХХІ съезда КПСС.. – М., 1959. – 48с.
1555155
   Учреждения культуры в борьбе за выполнение решений ХХ съезда КПСС.. – Тюмень, 1956. – 36с.
1555156
  Ерошенков И.Н. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся / И.Н. Ерошенков. – М., 1982. – 112с.
1555157
  Колпакова О.В. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся на современном этапе / О.В. Колпакова. – Киев, 1989. – 83с.
1555158
   Учреждения культуры Московской области за 40 лет.. – М., 1957. – 106с.
1555159
   Учреждения культуры на рубежах семилетки.. – М., 1960. – 23с.
1555160
   Учреждения культуры профсоюзов: новые условия хозяйствования. Сб. докум.. – М., 1991. – 141с.
1555161
  Смирнова О.В. Учреждения обслуживания и общественные центры городов / О.В. Смирнова, В.Я. Хромов. – Москва, 1973. – 111 с.
1555162
  Семенова И.И. Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой. / И.И. Семенова. – Москва, 1989. – 172с.
1555163
   Учусь говорить по-русски, 1966
1555164
  Остапенко В.И. Учусь говорить по-русски / В.И. Остапенко. – Москва, 1977. – 172с.
1555165
  Бледных Л.А. Учусь любить / Л.А. Бледных. – Орджоникидзе, 1982. – 21с.
1555166
  Гордон Р. Учусь на доктора / Р. Гордон. – М, 1985. – 64с.
1555167
  Климович Л.М. Учусь на человека / Л.М. Климович. – Москва, 1980. – 173с.
1555168
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1976. – 48с.
1555169
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1979. – 79с.
1555170
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – 2-е изд. – М., 1987. – 79с.
1555171
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – Москва, 1990. – 40с.
1555172
   Учусь читать, размышлять, выступать.. – Москва, 1980. – 208с.
1555173
  Ганичев В.Н. Ушаков / В.Н. Ганичев. – Москва, 1990. – 462с.
1555174
  Жадько В. Ушаков Микола Миколайович (- поет, перекладач, шевченкознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1080. – ISBN 978-966-8567-14-8
1555175
  Мушинка М. Ушанування 200-річчя Т. Шевченка у Пряшеві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 123-125. – ISSN 0236-1477


  14 березня 2014 р. в Центрі української культури у м. Пряшеві (Словаччина) відбулася міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Пряшівщина", присвячена 200-літтю з дня народження поета.
1555176
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-річчя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1555177
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-піччя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1555178
  Білий Д. Ушанування пам"яті Т.Г. Шевченка українцями Кубані та Галичини в другій половині XIX - на початку XX століття / Д. Білий, В. Футулуйчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 82-84. – ISSN 1728-9343
1555179
  Бажан О. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка в Києві 1960-1970-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2013. – № 1 (38) за 2012 р. – С. 45-68. – ISBN 978-617-587-103-4


  За матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
1555180
  Гриценко Л. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка через століття і кордони // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 25-28


  Позакласний захід. Історія України. 9-й клас.
1555181
  Копилов С. Ушанування шістдесятирічного ювілею М. Грушевського в Кам"янець-Подільському: між історією і політикою // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 134-141


  "Вшанування видатного українського історика і громадського діяча виявило його прихильників та опонентів. <...> Наприклад, С. Єфремов та А. Кримський, які в середині 1926 р. повернулися до Києва з відпусток, вважали, що відзначення ювілею М. ...
1555182
  Сергійчук В. Ушанувати всіх невинно убієнних // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 88). – С. 4-5
1555183
  Мужчинкин В.Ф. Ушастые тюлени / В.Ф. Мужчинкин. – М., 1987. – 63с.
1555184
  Тарасенко М. Ушебті в зібранні Музею східного мистецтва в Золочівському замку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 74-82. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Опубліковано огляд невеликої колекції із шести давньоєгипетських статуеток-ушебті із зібрання Музею східного мистецтва в Золочівському замку. Два із цих ушебті зберегли ім"я власника. 1. Ушебті Псаметиха, пізній період, інв. № 5879. 2. Ушебті ...
1555185
  Тарасенко М. Ушебті з тайника Баб ель-Гусус в колекції Одеського археологічного музею НАН України // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121
1555186
   Ушедшая Москва. – М, 1964. – 432с.
1555187
  Рябинин Б.С. Ушедшее - живущее / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 432с.
1555188
  Смирнов Н.Г. Ушедшие в бессмертие : Очерк истории Бакин. коммуны / Н.Г. Смирнов. – Москва : Юрид. лит., 1986. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.
1555189
  Игумнов Дмитрий Ушедшие в небо : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 5 (640). – С. 16-20. – ISSN 0132-2036


  Пам"ять про війну
1555190
  Югов В.Т. Ушедшие в сорок пятом / В.Т. Югов. – Киев, 1984. – 286с.
1555191
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – М., 1967. – 355с.
1555192
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – 2-е изд. – М., 1970. – 415с.
1555193
  Лукьянова И. Ушедший из преисподней // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 52-57


  Достоевский - первый настоящий трагик в русской литературе, первый писатель, кто открыл дверь в потемки человеческой души. Даже слова в названиях его сочинений выстраиваются в жуткий ряд: униженные и оскорбленные, мертвый дом, бесы, преступление и ...
1555194
  Миколенко О.І. Ушел из жизни Анатолий Семенович Васильев // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 355-358. – ISSN 2306-9082
1555195
   Ушел из жизни астроном Чурюмов // Аргументы недели. – Киев, 2016. – 18- 24 октября (№ 42)


  15 октября 2016 г.
1555196
  Кондратьев Федор Ушел... А что дальше? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 122-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1555197
  Стейнбек Джон Уши Джонни Медведя. / Стейнбек Джон. – Москва, 1963. – 48с.
1555198
   Уши машут ослом. Современное социальное программирование : современное соц. программирование / Д. Гусев, О. Матвейчев, Р. Хазеев, С. Чернаков. – [2-е изд., перераб.]. – Пермь : ЗеБРА, 2008. – 192 с. – ISBN 5-88187-152-9
1555199
  Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий / Олег Матвейчев ; [оформ. худож. А.Ю. Новикова]. – Москва : Алгоритм, 2008. – 637, [2] с. – На обл. кн.: Вся правда об "административном ресурсе", "черном пиаре" и "промывка мозгов". - На обороте тит. л. указ. авт. коллектив: О. Матвейчев, Д. Гусев, В. Новиков, Р. Хазеев, С. Чернаков и др. – Библиогр.: с. 601-610. – (Политический бестселлер). – ISBN 978-5-699-30118-8
1555200
  Зажурило В.К. Ушинский в Петербурге / В.К. Зажурило. – Л., 1979. – 191с.
1555201
   Ушинський К.Д. - провідник ідей національного виховання / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 218-237. – ISBN 978-617-7480-55-5
1555202
  Курас І. Ушинський Костянтин Дмитрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 577. – ISBN 966-642-207-7
1555203
  Березівська Л.Д. Ушинський Костянтин Дмитрович (1823/1824-1870) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 284-292. – ISBN 966-06-0367-3
1555204
  Чернявская И.А. Уширение линии рассеяния в спиртах и родственных гомологических рядах и его связь с дисперсией электромагнитных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявская И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 13л.
1555205
  Луизова Л.А. Уширение линий инертных газов в положительном столбе разряда при средних давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Луизова Л.А.; Петродзавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 12л.
1555206
  Кантор Павел Яковлевич Уширение спектральных линий атомов калия и рубидия при столкновениях с атомами инертных и собственного газов и потенциалы межатомного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кантор Павел Яковлевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
1555207
  Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме : пер. с англ. / Г. Грим. – Москва : Мир, 1978. – 491 с.
1555208
  Ламакин В.В. Ушканьи острова и проблема происхождения Байкала / В.В. Ламакин; Под ред.Н.Н.Сукачева. – Москва, 1952. – 200с.
1555209
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Дис...канд.біолог. наук: 03.00.01 / Соколов Микита Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. + Додатки:л.188-190. – Бібліогр.:л.165-187
1555210
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.01 / Соколов М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1555211
  Прилежаева-Барская Ушкуйники / Прилежаева-Барская. – Л, 1962. – 96с.
1555212
  Туфанов А. Ушкуйники / А. Туфанов, 1991. – 197с.
1555213
  Глебов М.П. Ушла девчонка на фронт / М.П. Глебов. – Саранск, 1973. – 88с.
1555214
  Новикова Т. Ушла из жизни Е.Е. Федотова : [некролог] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
1555215
  Светов Ф.Г. Ушла ли романтика? / Ф.Г. Светов. – М., 1963. – 222с.
1555216
  Зиммель И. Ушли клоуны, пришли слезы / И. Зиммель. – Москва, 1993. – 464 с.
1555217
  Щербина Александр Ушли под дерн : общее дело // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 143-147 : Фото
1555218
  Хан И.В. Уштобинская долина (природа, население и хозяйство) : Автореф... канд.географ.наук / Хан И.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1555219
  Красулин И.А. Ушу - путь к победе // "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
1555220
  Бурлай В.З. Ущелина синіх туманів / В.З. Бурлай, Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1969. – 101с.
1555221
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1936. – 124с.
1555222
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1955. – 88с.
1555223
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – Москва, 1962. – 88 с.
1555224
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : (Приключ. повесть). / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1967. – 152с.
1555225
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1978. – 271с.
1555226
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1988. – 396с.
1555227
  Дюма А.(отец) Ущелье дьявола / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 445,2с.
1555228
   Ущелье кондара : (опыт биологической монорафии). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 421с.
1555229
   Ущелье Кондара. – Душанбе
2. – 1968. – 219с.
1555230
  Скворцов К.В. Ущелье крылатых коней. - Отечество мы не меняем. / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1975. – 187с.
1555231
  Ло Дань. Ущелье летающих лисиц. / Дань. Ло. – Чита, 1955. – 92с.
1555232
  Абромайт Ларс Ущелье приключений / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 52-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1555233
  Чачибая А.Е. Ущелье темных скал : рассказы / Арчил Чачибая; пер. с груз. – Тбилиси : Литераткра да хеловнеба, 1965. – 161 с.
1555234
  Трунов Д. Ущелья сокровищ : 4 путешествия по Северному Кавказу / Д. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 381с.
1555235
  Пиджаков А.Ю. Ущерб культурным ценностям СССР в годы второй мировой войны / А.Ю. Пиджаков, Е.Е. Степанова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  В годы Второй мировой войны, дабы совершенно сломить дух и волю захватываемых стран, было приказано вывозить либо уничтожать все культурные ценности. Автор рассматривает данное психологическое воздействие в представляемой статье. During the Second ...
1555236
  Бандиопадхия С. Ущерб от терроризма / С. Бандиопадхия, Т. Сандлер, Д. Юнас // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 26-28. – ISSN 1020-8151
1555237
  Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1555238
  Роднянская И.Б. Уэбб Дж. Оккультизм как общественное явление // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 173-232. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1555239
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 158с.
1555240
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 160с.
1555241
  Уэллс О. Уэллс об Уэллсе : статьи, интервью, сценарии, Мистер Аркадин (роман) / О. Уэллс. – Москва : Радуга, 1990. – 447 с. – ISBN 5-05-002579-6
1555242
  Джалагония В. Уэллс, препарирующий самого себя : (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
1555243
  Морозов Н. Уэльбек снова в центре литературного скандала / Н. Морозов, Е. Бернаскони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 37. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670


  О новый романе Мишеля Уэльбека "Возможность острова"
1555244
  Гурьева Галина Семеновна Уют "домашнего очага" : служба, как призвание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893
1555245
  Девочкин К.А. Уют руками создают / К.А. Девочкин. – Москва, 1988. – 93с.
1555246
   Уют своими руками. – Свердловск, 1991. – 216с.
1555247
  Кузнецов Станислав Уютный дом. Волшебный сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 54-61 : фото
1555248
  Куфлинская Ольга Уютный сад в "рамках" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 46-49 : фото
1555249
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини / Л.К. Балацька. – Київ, 1974. – 46с.
1555250
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С, 241-253. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1555251
  Корчовий П.О. Уява в контексті добудови образу естетичного бачення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 78-80
1555252
  Котик-Чубінська Уява в об"єктиві: про фотографію у творчості Юрія Тарнавського // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67. – ISSN 0236-1477
1555253
  Ярема Я.Я. Уява Шевченка : З нагоди столїтного ювилею уродин поета / Яким Ярема. – Тернопіль : Накладом авт. ; [Жовква: Печатня оо. Василиян], 1914. – 31 с.
1555254
  Живоглядова І.В. Уява як засіб творення музичної почуттєвості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-6


  Cтаття присвячена аналізу досвіду чуттєвого самоствердження, яке людина отримує в процесі уяви. На основі аналізу продуктивності уяви в роботі над музичним твором досліджуються її можливості в загальному процесі естетизації світу.
1555255
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1555256
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова Олена Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 189 л. – Бібліогр.: л. 176 - 189
1555257
  Грабович Г. Уявімо собі на мить... // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 29-32


  Роман Олександра Ірванця "Харків - 1938".
1555258
  Бушанський В.В. Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 340-361
1555259
  Андерсон Б. Уявлені спільноти : міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з агл. В. Морозова. – 2-е вид., перероб. – Київ : Критика, 2001. – 272 с. – ISBN 966-7679-16-0
1555260
  Решетник М.Д. Уявлення // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 649. – ISBN 966-316-069-1
1555261
  Галушко К. Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 89-94
1555262
  Колесник А.С. Уявлення Генрі Мора про душу в контексті критики картезіанського дуалізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 79-82
1555263
  Гаук А. Уявлення давніх слов"ян про сакральний простір // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 165-168
1555264
  Константиненко К. Уявлення італійців про Русь і руські землі: від витоків до кінця XV століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 28-40. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується походження деяких типових складових гетерообразу України та її мешканців у європейській, зокрема італійській, літературі
1555265
  Талах В. Уявлення класичних майя про потойбічне буття за написами із "Храму написів" у поселеннях Паленке, Чіапас, Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтерпретації зображень та перекладу написів мовою майя, що знаходяться у "Храмі Написів" - місці поховання К"ініч Ханааб Пакаля, правителя Паленке в VII ст. Здійснено авторський переклад зазначених написів із мови майя українською ...
1555266
  Дзюба В.В. Уявлення людини про смерть (на матеріалі голосінь) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Стисло викладено саме поняття - голосіння, його специфіка та роль у житті людини.
1555267
  Середа О.М. Уявлення майбутніх перекладачів про професію та вимоги ринку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  В статті представлені результати емпіричного дослідження, в якому використано метод напівструктурованого інтерв"ю з майбутніми перекладачами-практикантами. Проаналізовані фактори, які впливають на якість практики з погляду студентів. Особлива увага ...
1555268
  Шалашна Н.М. Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 32-38. – ISSN 2077-1800
1555269
  Сіверс З.Ф. Уявлення молоді про власні права як показник очікувань інституціональної справедливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 175-186
1555270
  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 209-220
1555271
  Вінков В.Ю. Уявлення молоді про життєвий успіх : структурно-змістовий аспект дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 161-173 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172. – ISSN 2411-1449
1555272
  Воропаєва Т. Уявлення населення західного регіону України про сучасну українську ідею / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 73-77
1555273
  Гончарук В. Уявлення наших предків про небесні світила - основа української міфології (за працею І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу") // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 395-400. – ISBN 978-966-793-136-3
1555274
  Бєлавіна Т.І. Уявлення осіб з різним економічним статусом щодо правових та етичних норм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 45-54
1555275
  Мазуренко В.В. Уявлення П.Є. Казанського про основні категорії та систему міжнародного права // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 23-31. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1555276
  Перехрест А. Уявлення перших хрестоносців про арабів-мусульман на прикладі автора "Діяння франків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1555277
  Скляр О.Г. Уявлення підлітків про норми сексуальної культури // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 245-252
1555278
  Миронов М.С. Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 189-197. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто сучасні та класичні філософські, культурологічні дослідження, присвячені проблемі тлумачення поняття "творчість", у середньовічній філософії, а також періоду постмодерну. Значну увагу приділено антропоцентричним аспектам. Визначено ...
1555279
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 411 с. – Бібліогр.: л. 364-411
1555280
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1555281
  Лобнер Н. Уявлення про бідність в картині світу молоді України, Австрії та Сальвадору: порівняльний соціологічний аналіз // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 133-136. – ISBN 978-966-439-147-1
1555282
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в білорусько-литовських літописах крізь призму титулатури правителя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму вживаних авторами титулів правителя. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих князів ...
1555283
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 195-225. – (Нова серія ; вип. 19/20)


  На прикладі "Хроніки Великого князівства Литовського".
1555284
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 175-195. – (Нова серія ; вип. 18)


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1555285
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в третьому зводі білорусько-литовського літописання (на прикладі Хроніки Биховця) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-783-9
1555286
  Ящук О. Уявлення про верховну владу у "Хрониці Великого князівства Литовського" (другій звід білорусько-литовського літописання) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 213-217. – ISBN 978-966-171-90295
1555287
  Ящук О. Уявлення про верховну владу у першому зводі білорусько-литовського літописання через призму сприйняття титулатури правителя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 141-145. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1555288
  Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 51-59. – ISSN 2309-8287
1555289
  Чапля М. Уявлення про державотворення в націоналістичному світогляді ОУН // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7069-15-6
1555290
  Корсак Ю.К. Уявлення про духовність людини у наносуспільстві і вища освіта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 215-220
1555291
  Юзвак Ж. Уявлення про духовність у хронотопах філософсько-психологічної думки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
1555292
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – 179 л. – Бібліогр.: л. 167-179
1555293
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1555294
  Захарченко Г. Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов"ян (за матеріалами експедицій на Одещині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 40-44
1555295
  Фомічова В.М. Уявлення про етнічну ідентифікацію в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу визначити підгрунтя збереження та розвитку існуючих націй, а також чинники формування етнічної ідентичності в сучасних умовах. The article attempts to define the background for preserving and development of existing nations as well as ...
1555296
  Стадник М.М. Уявлення про живе як складова східнохристиянських вчень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 143-145
1555297
  Черняк Д. Уявлення про життя та щастя очима сучасних дітей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 49-53.
1555298
  Павленок М.В. Уявлення про загробне життя у скандинавів епохи вікінгів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 51-53
1555299
  Завгородній Юрій Уявлення про Земний рай у Давній Русі (на прикладі "Съказания отца нашего Агапия") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 264-271. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується "Скъзание отца нашего Агапия" - давньоруська пам"ятка, яка зображує релігійну мандрівку до Земного раю - найзначущого сакрального топосу середньовічної картини світу.
1555300
  Ковтун Л. Уявлення про золотий центр у релігійному світогляді українського народу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 94-99
1555301
  Галецька І. Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
1555302
  Фролов П.Д. Уявлення про інновації у молодіжному середовищі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 180-191. – ISBN 978-966-8063-90-16
1555303
  Шумило С. Уявлення про Київ як "другий Єрусалим" у церковно-суспільній думці Русі-України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 218-223


  У статті аналізується історія уявлень про Київ як «другий Єрусалим» та їх репрезентації у церковно-суспільній думці Русі-України. Автор підкреслює, що попри трагічну долю Києва, його часте завоювання і руйнування внаслідок монголо-татарської навали, в ...
1555304
  Багро С.О. Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 48-54. – ISSN 1996-5931
1555305
  Айдачич Д. Уявлення про кохання майбутнього у слов"янській фантастичній літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 196-203
1555306
  Довга Л. Уявлення про людину в українській культурі XVII ст. // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 156-176. – ISBN 978-966-2241-22-8
1555307
  Слабогуз В. Уявлення про мову як феномен "народження" людини / В. Слабогуз, Т. Лєсна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 38-44. – ISSN 2411-6548
1555308
  Маліков В. Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 87-92. – ISSN 0130-6936


  У статті проаналізовано українські народні казки та показано їхнє значення для звичаєво-правових ирадицій наймитування. Це дослідження покликане розкрити селянські уявлення щодо найманої праці, а також наймита, відображений у казках другої половини ХІХ ...
1555309
  Чувашова Д. Уявлення про нечисту силу в православ"і і католицизмі // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 319-323


  В публікації розкривається феномен уявлень про нечисту силу в православ"ї та католицизмі. Аргументована необхідність розгляду явища як міждисциплінарний синтез робіт з релігієзнавства, філософії, теології, міфології, культурології, історії та ...
1555310
  Чувашова Д.Д. Уявлення про нечисту силу в українській традиції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 62-65
1555311
  Шумський В.В. Уявлення про норми за О. Вайнбергером // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 161-162
1555312
  Яворовська Л.М. Уявлення про поняття "кохання" молодих жінок і чоловіків / Л.М. Яворовська, А.Р. Баліцька // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 48-54. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1555313
  Осіпян О. Уявлення про прибуття вірмен на Русь за даними звіту католицького місіонера Клементе Галано від 20 червня 1664 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Повноцінне розуміння соціокультурних процесів неможливе без вивчення уявлень про віддалене минуле. В цій статті розглянуто питання, як соціальні конфлікти та аспірації впливали на формування історичних уявлень у міщанському середовищі Львова. 1630 р. ...
1555314
  Громцева О.В. Уявлення про професійне вигорання медичних працівників та дослідження його феноменології // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27 (3/4). – С. 63-72. – ISSN 2519-8564
1555315
  Шуляк С. Уявлення про світобудову в персоніфікованих текстах українських замовлянь / Світлана Шуляк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 338-342. – ISSN 0320-3077
1555316
  Богомолов О.В. Уявлення про себе/інших у кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 1608-0599
1555317
  Заремба Г.Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 97-104. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1555318
  Гошко Т. Уявлення про старість у містах річпосполитського простору на межі Середньовіччя та ранньомодерної доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-27. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  У філософських трактатах від найдавніших часів людське життя поділялося на окремі періоди. Крайніми з них були дитинство і старість. Якщо перший із цих етапів відносно добре представлений як у правовій літературі, так і в актових джерелах, то другому ...
1555319
  Співак В.В. Уявлення про фортуну у філософській складовій спадщини Антонія Радивиловського. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 233-236. – ISSN 2076-1554
1555320
  Александрова О.Г. Уявлення студентів-першокурсників про професію психолог // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 3-12


  У статті розглядаються особливості уявлень студентів першого курсу спе-ціальності «Психологія» про майбутню професію та професійно значущі якості психолога-практика.
1555321
  Никоненко Л.В. Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 93-103. – ISSN 2309-8287
1555322
  Рафіков О.Р. Уявлення студентів про соціальний оптимізм // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 65-68. – ISSN 2078-1687
1555323
  Ткаченко М. Уявлення студентської аудиторії про Болонський процес: соціологічне дослідження // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 238-241


  Соціологічний аналіз результатів анкетування українських студентів щодо Болонського процесу. Описано уявлення студентської аудиторії про сутність, мету Болонського процесу. Здійснено порівняння відповідей студентів за віковими категоріями I–II та ...
1555324
  Лісневська А.О. Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 252-261
1555325
  Міщенко А. Уявлення українців про Світове дерево у порівняльному контексті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 47-54


  У статті досліджуються особливості зображення Світового дерева як універсального символу у різних народів світу, зокрема українців. Проводяться паралелі у визначенні основних елементів орнаменту, а також дається детальна характеристика кожного з ...
1555326
  Ададуров В. Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку XIX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 167-186. – ISBN 978-966-02-4344-6
1555327
  Ящук О. Уявлення щодо набуття та позбавлення верховної влади в білорусько-литовських літописах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму звісток про набуття та позбавлення влади володарем. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих ...
1555328
  Крицький О.В. Уявлення як процес входження в образ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснений аналіз процесу уявлення, а також його роль в процесі формування образу. Аналізується генеза розуміння понять "образ", "ейдос", "ідея", "творчість" та "креативність". В статье осуществлен анализ процесса воображения, а также ...
1555329
  Горізонтов Л. Уявлювані історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 26-27


  Розроблення проблематики етноісторіографічних стереотипів і мітологем дає можливість говорити про феномен уявлюваних історіографій.
1555330
  Багро С.О. Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 4-9. – ISSN 1996-5931
1555331
  Плохій С. Уявляючи ранньомодерну Україну // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 27-30


  Історичні дослідження Наталії Яковенко — історика (доктор історичних наук), професора кафедри історії НаУКМА
1555332
  Птащенко Д.С. Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 81-86
1555333
  Птащенко Д. Уявна оборона в кримінальному праві України: деякі особливості кримінально-правової кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 420-421. – ISBN 978-617-7069-15-6
1555334
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 242 л. – Бібліогр.: л. 223-242
1555335
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1555336
  Котинська К. Уявна пам"ять паралельних світів // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 26-27


  Есей "Місто-корабель" Юрія Андруховича.
1555337
   Уявна подорож "Літературною У-країною" відбулась за ініціативи Чеської асоціації україністів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 3


  За ініціативи Чеської асоціації україністів в Чеському центрі Прага пройшла подорож "Літературною У-країною". Імпреза була присвячена перекладам сучасної української літератури чеською мовою впродовж двадцятиріччя після 1989 року
1555338
  Монолатій І.С. Уявне українське місто в умовах Другої світової війни: містифікація чи альтернатива сучасної літератури? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 235-250. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1555339
  Токмань Г.Л. Уявні діалоги : слово про науковців / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 268, [4] с. – Імен. покажчик: с. 154-268. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-640-337-1
1555340
  Гриценко Г. Уявні й реальні картини в структурі творів інтимної лірики Ліни Костенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 85-88. – (Серія : Педагогічні науки)
1555341
  Рафальський О. Уявні образи національного минулого та майбутнього // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-363. – ISBN 978-966-02-8820-1
1555342
  Радей А.С. Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 115-122
1555343
  Терещенко Ю.І. Уявні цінності релігійної моралі / Ю.І. Терещенко. – К., 1985. – 156с.
1555344
  Хейердал Т. Уязвимое море / Т. Хейердал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 15с.
1555345
  Малахов В. Уязвимость любви // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.231-237. – ISSN 0042-8744
1555346
  Малахов В.А. Уязвимость любви / Виктор Малахов ; [Нац. ун-т "Киево-Могилян. акад", Центр европ. гуманит. исследований]. – Киев : Дух і Літера, 2005. – 539, [21] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 966-7888-93-2
1555347
  Шевельов Юрій Уярмлена мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-32. – ISSN 0130-5263
1555348
  Сюндюков І. Уярмлення грошима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 31


  Видавництво "Кліо" випустило у світ дуже актуальне дослідження про економічну політику Петра I щодо України. "Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 - 1730 роках" ("Літературно-науковий вісник, 1912 р.) Івана Джиджори.
1555349
  Мертенс А. Ф"ючерси на ринку строкових контрактів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 45-50
1555350
  Собко В.В. Ф"ючерсна торгівля як одна з умов формування організованого ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1555351
  Слободяник А.М. Ф"ючерсна торгівля як спосіб вирішення цінової проблеми на товарних ринках України / А.М. Слободяник, А.К. Авраменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1555352
  Шкварчук Л.О. Ф"ючерсні контракти в системі управління грошовими потоками підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 221-228. – ISSN 1993-6788
1555353
  Сохацька О.М. Ф"ючерсні ринки як інструмент макроекономічного регулювання майбутньої економічної кон"юнктури // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 25-36. – Бібліогр.: на 21 пункт. – ISBN 966-566-281-3
1555354
  Назаров В. Ф. Армбрустер, Р. Гастилл, Г. Кан, У. Пфафф, Э. Стиллмен. Можем ли мы победить во Вьетнаме? // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 16-30
1555355
  Гура Н.П. Ф. Браун "Іфігенія на свободі": зруйнований діалог // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 26-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1555356
  Кулаковский Ю.А. Ф. Браун Разыскания в области гото-славянских отношений. I. Готы и их соседи до V века. Период первый: Готы на висле. СПб. 1899. XX+392 [Рецензия] / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 500-527
1555357
  Субботник С. Ф. Бэкон : [краткий очерк жизни и учения] / С. Субботник. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 193 с. : 1 портр.
1555358
  Михаленко Ю.П. Ф. Бэкон и его учение / Ю.П. Михаленко. – Москва, 1975. – 264с.
1555359
   Ф. Гладков. Воспоминания современников. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1555360
  Кувакин В.А. Ф. Достоевсикй: "Если Бога нет, то..." // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 28-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  "Если Бога нет, все позволено" ("Если Бога нет, все дозволено") - крылатое выражение, приписываемое Ф. М. Достоевскому, которое обычно связывают с романом Достоевского "Братья Карамазовы". Представляет собой краткое изложение взглядов Ивана Карамазова. ...
1555361
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1555362
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1555363
  Стаханова А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М." / А.М. Стаханова, Т.І. Тверітінова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 84-87.
1555364
  Наєнко М. Ф. Достоєвський і Д. Чижевський // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7993-01-7
1555365
  Базилян А.А. Ф. Достоєвський і польські писменники кінця XIX - першої половини XX століть: вплив чи діалог? // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 99-102. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1555366
  Уманский П.Б. Ф. Дуглас и аболиционистское движение в США в 30-50 гг. XIX в. (Из истории борьбы негритянского народа США за свободу) : Автореф... канд. ист.наук: / Уманский П.Б.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1962. – 18л.
1555367
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і деякі філософські питання сучасної математики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1555368
  Петрусенко А.М. Ф. Енгельс і ідея матеріальності в квантовій механіці / А.М. Петрусенко, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1555369
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1555370
  Іванова Н.Я. Ф. Енгельс і проблема науки як продуктивної сили суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1555371
  Жмудський О.В. Ф. Енгельс і сучасне природознавство / О.В. Жмудський. – Київ, 1970. – 20с.
1555372
  Вільницький М.Б. Ф. Енгельс про простір і час та сучасні визначення категорій "простір" і "час" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1555373
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. – 333с.
1555374
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России / К.В. Пигарев. – М., 1935. – [80] с.
1555375
  Бочко М. Ф. Коваль - популяризатор творчості Тараса Шевченка на Заході // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 50-55. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1555376
  Бернштейн Э. Ф. Лассаль : биогр. очерк / Э. Бернштейн. – [б. и.] : Государственное издательство Украины, 1923. – 125 с. – (Борцы за освобождение труда)
1555377
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1956. – 540 с.
1555378
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1956. – 336 с.
1555379
  Козловский И.П. Ф. М. Ртищев / И.П. Козловский. – 1-132, 155-20с.
1555380
  Веремйова М.М. Ф. Мендельсон-Бартольді – універсальний геній романтичної доби // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 263-269
1555381
  Маклаков В.А. Ф. Н. Плевако : Лекция, прочитанная в мае 1909 г. в Петербурге в Обществе любителей ораторского искусства / В. Маклаков. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1910. – 61 с.
1555382
  Варакина Г. Ф. Ницше и критика "серебряного века" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 2073-9702
1555383
  Ковалева А. Ф. Ницше: гуманист или имморалист? // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 50-51
1555384
  Ющенко Ю.П. Ф. Ніцше і медицина // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 48-55. – ISSN 2075-1443
1555385
  Ніколаєв Б.І. Ф. Ніцше як інтерпретатор античності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 105-110


  Дана розвідка є продовженням роботи автора "Літературознавча типологія у працях Ф. Ніцше, Д. Чижевського, Л. Віттенштайна, М. Бахтіна". Звернення до цієї проблематики актуалізовано виходом українською мовою 1-г0 тому "Повного зхібрання творів" ...
1555386
  ПіскунК.С Ф. Ніцше. Аналіз надлюдини, творчого та життєвого шляху філософа // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 219-228
1555387
  Никр Э И Ф. Р. Крейцвальд в борьбе за создание эктонской национальной литературы в реанний период своей деятельности : Автореф... канд. филол.наук: / Никр Э И; АН ЭССР Ин-т языка и лит. – Таллин, 1959. – 19л.
1555388
  Кошкин М.Н. Ф. Рузвельт и социальное законодательство США // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 152-154. – ISSN 0042-8779
1555389
  Виноградов Л.К. Ф. Самойлов / Л.К. Виноградов. – Москва, 1961. – 72с.
1555390
  Шереметьєва В. Ф. Сідні та В. Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 40-49
1555391
  Лещенко А.. Ф. Фокуяма о проблеме прав человека // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 65-67
1555392
   Ф. Шиллер и герой его драм. – Санкт-Петербург. – 132с.
1555393
  Ремізов А.П. Ф. Шміттер як один із представників транзитології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1555394
  Лист Ф. Ф. Шопен / Ф. Лист. – 2-е перераб. – М., 1956. – 428с.
1555395
  Розова С.Н. Ф. Шопен / С.Н. Розова. – Ленинград, 1960. – 96 с.
1555396
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Москва, 1950. – 40 с.
1555397
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Минск, 1951. – 79 с.
1555398
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – 2-е доп. вид. – Киев, 1951. – 44 с.
1555399
  Бабин А.И. Ф. Энгельс - выдающийся военный теоретик рабочего класса / А.И. Бабин ; Ин-т военной истории М-ва Обороны СССР. – Москва : Воениздат, 1970. – 320 с.
1555400
  Мейдер В.А. Ф. Энгельс и методологические проблемы математики / В.А. Мейдер. – Саратов, 1985. – 111с.
1555401
   Ф. Энгельс и методологические проблемы современной науки. – Москва, 1970. – 203 с.
1555402
  Лисицына О.О. Ф. Энгельс и некоторые аспекты современных представлений о пространстве и времени // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1555403
  Змеев Ю.Н. Ф. Энгельс и некоторые вопросы естественнонаучного обоснования атеизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1555404
  Малыш А.И. Ф. Энгельс и пролетарская политэкономия. / А.И. Малыш. – М., 1970. – 159 с.
1555405
  Пономаренко Ю.Г. Ф. Энгельс и развитие пространственно-временных представлений в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1555406
   Ф. Энгельс и современное естествознание. – Киев : Наукова думка, 1979. – 356 с.
1555407
   Ф. Энгельс и современные проблемы философии марксизма. – Москва, 1971. – 568 с.
1555408
  Мороз С.А. Ф. Энгельс и философские проблемы гелогической науки / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев-Одесса : Вища школа, 1983. – 184с.
1555409
  Плотов Ю.А. Ф. Энгельс и экономическая теория марксизма. / Ю.А. Плотов. – Омск, 1970. – 28 с.
1555410
   Ф. Энгельс о государстве и праве. – Москва, 1970. – 247 с.
1555411
  Лутай В.С. Ф. Энгельс о диалектическом выведении знаний и развитие современной науки / В.С. Лутай, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1555412
  Карамышева Н.В. Ф. Энгельс о практическом применении диалектики как метода познания и преобразования мира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1555413
  Стоскова Н.Н. Ф. Энгельс о роли техники в развитии обшщества. / Н.Н. Стоскова. – М., 1970. – 80 с.
1555414
  Алексева К Л. Ф. Энгельс о субъективном факторе исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексева Л.К. ; МГУ, фило. фак. – Москва, 1972. – 23 с.
1555415
  Семенов В.Г. Ф. Энгельс об этике Гегеля в работе "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1555416
  Мелих Ю.Б. Ф.А. Степун - кантианец и мистик // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 102-113. – ISSN 0042-8744
1555417
   Ф.А. Цандер и современная космонавтика. – Москва : Наука, 1976. – 207 с.
1555418
  Магеррамов А.Б. Ф.А.Меликов / А.Б. Магеррамов. – Баку, 1973. – 70с.
1555419
  Халаминский Ю.Я. Ф.А.Рубо. 1856-1929 / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1952. – 40с.
1555420
  Кривуц Ю.Н. Ф.Бастиа в защиту доктрины свободной торговли // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 60-68. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1555421
  Филиппова Е.В. Ф.В. Гладков / Е.В. Филиппова. – М, 1955. – 44с.
1555422
  Синенко Г.Д. Ф.В. Гладков / Г.Д. Синенко. – Минск, 1982. – 208 с.
1555423
  Василько В. Ф.В. Левицький / В. Василько. – Київ, 1958. – 116 с.
1555424
  Рузский М.Д. Ф.В.Геблер (1782-1850) / М.Д. Рузский. – М, 1940. – 12с.
1555425
  Брайнина Б.Я. Ф.В.Гладков / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1958. – 32с.
1555426
  Стоян С.П. Ф.В.Й. Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 43-50. – ISSN 2225-7586
1555427
  Муравьев А.М. Ф.В.Ленгник / А.М. Муравьев. – Л., 1966. – 33с.
1555428
  Коган М. Ф.Г. Волков / М. Коган. – М.-Л., 1938. – 96с.
1555429
  Ромм А.Г. Ф.Г. Гордеев. 1744-1810 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
1555430
  Вайсборд М.А. Ф.Г. Лорка- музыкант / М.А. Вайсборд. – Москва, 1970. – 71с.
1555431
  Петрук В. Ф.Г. Міщенко - засновник геродотознавства і скіфології в Київському університеті Св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 196-199. – ISBN 966-628-104-X
1555432
   Ф.Г.Волков и русский театр его времени. – М., 1953. – 256с.
1555433
  Зиневич А Н. Ф.Г.Толль (1823-1867) / А Н. Зиневич, . – М, 1964. – 56с.
1555434
  Липкань А.Є. Ф.Г.Яновський. (1860-1928. Терапевт, акад. Ан УРСР) / А.Є. Липкань. – Київ, 1974. – 54с.
1555435
  Коцур Г. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-62


  Вперше подано основні віхи біографії Ф.Д. Ніколайчика та проаналізовано дослідження ним життя та діяльності П.І. Калнишевського.
1555436
  Согрин В.В. Ф.Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 67-86. – ISSN 0321-2068


  К 80-летию устанвления дипломатических отношений между СССР и США.
1555437
  Бистрова О.О. Ф.Достоєвський в рецепції Д.Чижевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 58-62
1555438
  Редин Е.К. Ф.И. Буслаев : Обзор тр. его по истории и археологии искусства / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1898. – [2], 39 с. – Отт. из "Сборника Харьковск. Историко-филол. о-ва". 1899, т. 11
1555439
  Чурмаева Н.В. Ф.И. Буслаев / Н.В. Чурмаева. – М, 1984. – 112с.
1555440
  Ланков А.В. Ф.И. Буссе // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 29-30
1555441
  Архангельский Г.В. Ф.И. Иноземцев и его значение в развитии русской медицины / Архангельский Г.В. – Москва : Медгиз, 1959. – 268 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 261-267
1555442
  Стонут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стонут. – 2-е изд. – К, 1966. – 146с.
1555443
  Стогнут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стогнут. – 2-е изд. – К, 1969. – 148 с.
1555444
  Гончаров В.Г. Ф.И. Соймонов - первый русский гидрограф / В.Г. Гончаров; Под ред. Н.Н. Зубова. – Москва : Географгиз, 1954. – 32 с. : карта
1555445
  Петухов Е.В. Ф.И. Тютчев : Жизнь и творчество : (28 ноября 1803 - 15 июля 1873) / Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Э. Бергмана, 1906. – 24 с. – Библиогр. в примеч.
1555446
  Королева И.А. Ф.И. Тютчев : Библиогр. указ. произв. и лит. о жизни и деятельности, 1818-1873 гг. / И.А. Королева, А.А. Николаев. – Москва : Книга, 1978. – 263с.
1555447
  Чагин Г.В. Ф.И. Тютчев и Л.Н. Толстой. Два гения / Чагин Г.В., Ремизов В.Б., Козьмина М.А. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2006. – 304 с., [ 32 ] с. илл. – Книга подготовлена к 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева и 175-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. – ISBN 5-94853-619-X
1555448
  Задорожнюк Э.Г. Ф.И. Тютчев и Ф. Энгельс о судьбах славянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 0042-8779
1555449
  Янковский М.О. Ф.И. Шаляпин / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 128 с.
1555450
   Ф.И. Шаляпин. – Москва : Искусство, 1986. – 192 с. – (Человек. События. Время)
1555451
  Брискман М.А. Ф.И.Тютчев в комитете цензуры иностранной / М.А. Брискман. – Отд. отт из Литературного наследства
19-21. – 1935. – 565-602с.
1555452
  Коллар В.А. Ф.И.Шаляпин на Волге. / В.А. Коллар. – Горький, 1982. – 191с.
1555453
  Тригуб О.О. Ф.Й. Туманський і цензура в Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 154-157. – ISSN 2218-4805


  Федір Йосипович Туманський - один з найвизначніших діячів української культури кінця XVIII - початку XIX - ст.
1555454
  Носов А.Н. Ф.К. Вовк і українська наука / А.Н. Носов. – Б.м. : Б.в. – 8с. – Окремий відбиток
1555455
  Толочко Д.В. Ф.К. Вовк та його науковоа школа в сучасній українській історіографії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 310-314. – ISSN 2227-4952
1555456
  Тихонов И.Л. Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 302-309. – ISSN 2227-4952
1555457
  Швирикас А.И. Ф.К.Салманов. / А.И. Швирикас. – Свердловск, 1982. – 109с.
1555458
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00696-5 (Т.1)
Т. 1. – 2007. – 351 с.
1555459
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00697-2 (Т.2)
Т. 2. – 2007. – 287 с.
1555460
  Ибрагимова С.О. Ф.М. Багир-заде : [геохимик, геолог]: библиография / Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Науч. б-ка, АН АзССР, Центр. науч. б-ка ; [сост.: С.О. Ибрагимова, З.М. Гасанова; вступ. ст. Я.Д. Малидова]. – Баку : Элм, 1986. – 53, [3] с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1555461
  Слонимский А. Ф.М. Достоевский : [Творчество и религия] : Очерк Александра Слонимского. – Петроград : Тип. А. Бенке, 1915. – 24 с.
1555462
   Ф.М. Достоевский. – М, 1922. – 79с.
1555463
   Ф.М. Достоевский. – Пб., 1922. – 517 с.
1555464
   Ф.М. Достоевский. – М-Л, 1924. – 590 с.
1555465
  Переверзев В.Ф. Ф.М. Достоевский / В.Ф. Переверзев. – Москва-Л, 1925. – 135 с.
1555466
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 79 с.
1555467
  Заславский Д.И. Ф.М. Достоевский / Д.И. Заславский. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с.
1555468
  Белкин А.А. Ф.М. Достоевский : (к 75-летию со дня смерти) / А.А. Белкин. – Москва : Знание, 1956. – 39 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 1)
1555469
  Ермилов В.В. Ф.М. Достоевский / В.В. Ермилов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 280 с.
1555470
  Хмелюк Д Н. Ф.М. Достоевский / Д Н. Хмелюк. – К, 1959. – 39с.
1555471
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1960. – 607 с.
1555472
  Билинкис Я.С. Ф.М. Достоевский / Я.С. Билинкис ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд.-ние. – Ленинград, 1960. – 56 с.
1555473
   Ф.М. Достоевский : быблиография произведений Ф.М. Достоевского и лытературы о нем, 1917-1965. – Москва : Книга, 1968. – 407 с.
1555474
  Румянцева Э.М. Ф.М. Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 40 с.
1555475
  Шеншин В.К. Ф.М. Достоевский / В.К. Шеншин. – Пермь, 1984. – 85 с.
1555476
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
1. – 1964. – 439с.
1555477
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
2. – 1964. – 520с.
1555478
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров). – ISBN 5-280-01023-5
Т. 1. – 1990. – 622 с.
1555479
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2. – 1990. – 622 с.
1555480
  Чешихин-Ветринский Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах / В.Е. Чешихин-Ветринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых". – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н.Л. Бродского, А.Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
Ч. 2 : Хронологическая канва ; Письма ; Библиография. – 1923. – 159, VIII с.
1555481
  Познякова Н. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве А.В. Чичерина // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-29. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1555482
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : (Характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе) / М. Зайдман. – Одесса : Тип. Кульберг и Каплан, 1911. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-126
1555483
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе / М. Зайдман. – 2-е изд. – Одесса : Книгоиздат А. Ивасенко, 1915. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-127


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
1555484
   Ф.М. Достоевский в зарубежных литературах. – Л, 1978. – 240с.
1555485
  Сарыкулова В.Д. Ф.М. Достоевский в критике компаративистов США : Автореф... канд. филол.наук: / Сарыкулова В. Д.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. лит. и журнал. – М., 1968. – 20л.
1555486
  Дудкин В.В. Ф.М. Достоевский в немецкой критике : Автореф... канд. филол.наук: / Дудкин В.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1972. – 16л.
1555487
   Ф.М. Достоевский в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1956. – 471 с.
1555488
   Ф.М. Достоевский в Старой Руссе : Альбом. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 61 с.
1555489
  Алексеев М.П. Ф.М. Достоевский и книга Де-Квинси "Confessions of an english Opium-Eater" / М.П. Алексеев. – Одесса. – [6] с. – Отд. оттиск из : Учен. Запис. Высшей Школы , (Отдел гуманитарно-обществ. наук), посвященного проф. Б.М. Ляпунову, т.2
1555490
  Березкина С.В. Ф.М. Достоевский и М.Н. Катков. (Из истории романа "Преступление и наказание") // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 5). – ISSN 0321-1711
1555491
  Белов Сергей Владимирович Ф.М. Достоевский и театр. 1946-1977 : библиогр. указ. / сост. С.В. Белов. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1980. – 179 с., [1] л. портр.
1555492
  Терлецкий А.Д. Ф.М. Достоевский и философская критика рубежа ХІХ-ХХ вв. / А.Д. Терлецкий. – Симферополь, 1994. – 94 с.
1555493
  Поссе Т.В. Ф.М. Достоевский, великий русский писатель / Т.В. Поссе. – Алма-Ата, 1956. – 40 с.
1555494
   Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов. – Л, 1974. – 267с.
1555495
  Сазанович Е. Ф.М. Достоевский. Бесы // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 43-45. – ISSN 0132-2036
1555496
  Дзик Р. Ф.М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустить" : інтертекстуальний текст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-109. – Бібліогр.: Літ.: С. 108; 13 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1555497
  Барлова Ю.Е. Ф.М. Иден и его труд "Положение бедных" (1797 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 162-170. – ISSN 0042-8779
1555498
  Лепилова К. Ф.М.Достоевский в Чехии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.130-137. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1555499
  Шуст Я. Ф.М.Колесса. / Я. Шуст. – К, 1955. – 60с.
1555500
  Пирогов Г.П. Ф.М.Решетников. / Г.П. Пирогов. – Молотов, 1949. – 3-16с.
1555501
  Цельтнер В.П. Ф.Манайло / В.П. Цельтнер. – М., 1986. – 143с.
1555502
  Смолярчук В.И. Ф.Н. Плевако - судебный оратор / В.И. Смолярчук. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
1555503
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1967. – 287с.
1555504
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1981. – 287с.
1555505
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен , его жизнь и необыкновенные приключения / Г.И. Кублицкий. – М, 1958. – 335с.
1555506
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен , его жизнь и необыкновенные приключения / Г.И. Кублицкий. – М, 1961. – 351с.
1555507
  Мюрберг И.И. Ф.Ницше о современном человеке в пространстве политического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.47-60. – ISSN 0042-8744
1555508
  Нікітін В.Г. Ф.П. Дусик – особистий лікар гетьмана України К.Г. Розумовського / В.Г. Нікітін, М.І. Терех // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 163-165. – ISSN 2218-4805
1555509
  Антонов А.Е. Ф.П. Литке / А.Е. Антонов; Под. ред. А.Д. Добровольского. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с. – (Замечательные географы и путешественники)
1555510
  Антонов А.Е. Ф.П. Литке / А.Е. Антонов ; под ред. А.Д. Добровольского. – Москва : Географгиз, 1955. – 40 с. : ил., карт.
1555511
  Якобчук С. Ф.П. Матушевський у громадсько-політичному і культурному житті України початку XX століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 420-434. – ISBN 978-966-2410-25-9
1555512
  Гудзий Н.К. Ф.П. Сушицкий. Приват-доцент Университета Св. Владимира, преподаватель гимназии Общества Сод. Сред. Образ. в г. Киеве (бывшей В.П. Науменка). Пособие по теории словесности для средней школы и самообразования. Киев, 1915, стр. 222 : [Рецензия] / [Н. Гудзий]. – [Москва] : [Синод. тип.], 1916. – [10] с. – Отд.оттиск
1555513
  Удод О. Ф.П. Шевченко як історик-концептуаліст // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 90-103. – ISSN 2415-8003


  Згадуються : В.Б. Антонович , М. Максимович , М. Драгоманов, М. Костомаров (с. 91,92, 94)
1555514
  Татарчук В.В. Ф.Р. Гешвенд - піонер ракетної техніки в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 115-122. – ISSN 0374-3896
1555515
   Ф.Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях. – Таллин, 1953. – 247с.
1555516
  Мямлин И.Г. Ф.Рерберг: Сборник воспоминаний. / И.Г. Мямлин, А.А. Миролюбова. – Л., 1986. – 104с.
1555517
   Ф.С. Бабичев (100 років від дня народження) / підготовлено Ю.І. Мушкало // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 172. – ISSN 0374-3896
1555518
  Науменко В.П. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность / В. Науменко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 37 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1902, №11/12
1555519
  Кузьминский К. Ф.С. Рокотов / К. Кузьминский. – М, 1938. – 187с.
1555520
  Кухалашвили В.К. Ф.С. Фицджеральд и американский латературный процесс : 20-30-х годов XX в. / В.К. Кухалашвили ; АН Укр.ССР. – Киев : Наукова думка, 1983. – 240 с. – (Литературоведение)
1555521
  Галас Б.К. Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство : кінець XVIII - початок XX ст. / Б.К. Галас. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 297, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 4-6 (30))
1555522
  Лапшина Н.П. Ф.С.Рокотов / Н.П. Лапшина. – М, 1959. – 247с.
1555523
   Ф.С.Фицджеральд (1896-1940). – М, 1971. – 39с.
1555524
   Ф.Стравинский.. – Л., 1972. – 207с.
1555525
  Иванов Ф.Ф. Беллинсгаузен / Иванов, К. Голованов. – Москва, 1952. – 40
1555526
  Дроздова С.Ю. Ф.Ф. Зелинский об эллинских корнях христианства // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 10. – С. 125-138. – ISSN 0235-1188
1555527
  Константинов А.П. Ф.Ф. Ильин-Раскольников / Константинов А.П. – Ленинград, 1964. – 155 с.
1555528
   Ф.Ф. Королев (1898 - 1971) : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 46с.
1555529
  Іванцов А.В. Ф.Ф. Ласковський про українську лінію // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 18-24. – ISBN 978-966-551-328-5
1555530
  Блюм А.В. Ф.Ф. Павленко в Вятке / А.В. Блюм. – Кировоград, 1976. – 88с.
1555531
  Шторм Г.П. Ф.Ф. Ушаков / Г.П. Шторм, 1947. – 363с.
1555532
  Шторм Г.П. Ф.Ф. Ушаков / Г.П. Шторм. – М - Л, 1950. – 336с.
1555533
  Гиляровская Н Ф.Ф. Федоровский / Н Гиляровская. – М.-Л., 1945. – 20с.
1555534
  Гиляровская Н. Ф.Ф. Федоровский / Н. Гиляровская. – М.-Л., 1946. – 138с.
1555535
  Абашник В.А. Ф.Ф. Чанов (1783-1862) и начала гегельянства в Харькове // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 22-25. – ISSN 2077-1800
1555536
  Модзалевский Б. Ф.Ф. Юрьев и послание к нему Пушкина (1819 г.). – [Санкт-Петербург] : Тип. Императорской Академии Наук, 1905. – 4 с. – Отд. оттиск
1555537
  Григорьев Ю.В. Ф.Ф.Рейсс /1778-1852/. / Ю.В. Григорьев. – М, 1963. – 107с.
1555538
  Дзидзария Г.А. Ф.Ф.Торнау и его кавказские материалы. / Г.А. Дзидзария. – М., 1976. – 131с.
1555539
  Ромм А.Г. Ф.Ф.Щедрин. 1751-1825 / А.Г. Ромм. – М.Л., 1948. – 36с.
1555540
  Мазель Д. Ф.Шопен / Д. Мазель. – М.-Л, 1947. – 47с.
1555541
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – Москва, 1963. – 334с.
1555542
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 366с.
1555543
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – 3-е доп. изд. – М, 1971. – 423с.
1555544
  Вайткунас П.С. Ф.Э. Дзержинский / П.С. Вайткунас. – Москва, 1977. – 104с.
1555545
  Хромов С.С. Ф.Э. Дзержинский во главе металлопромышленности / С.С. Хромов. – Москва : Московский университет, 1966. – 344 с., 1 л. портр. : ил.
1555546
  Слука О.Г. Ф.Э. Дзержинский и печать : (Страницы журналистской деятельности) / О.Г. Слука. – Минск : Изд-во БГУ, 1977. – 111 с. : ил.
1555547
  Хромов С.С. Ф.Э. Дзержинский на хозяйственном фронте / С.С. Хромов. – М, 1977. – 340с.
1555548
   Ф.Э. Дзержинский. 1877-1926. – М., 1946. – 48с.
1555549
   Ф.Э. Дзержинский. 1877-1926.. – М., 1946. – 4с.
1555550
  Михалкин В.А. Ф.Э.Дзержинский - экономист / В.А. Михалкин. – М., 1987. – 173с.
1555551
  Рябов Ф.Г. Ф.Энгельс и флот / Ф.Г. Рябов. – М., 1984. – 125с.
1555552
  Мороз И.А. Ф.Энгельс о деятельности Г.В.Плеханова и его группы по распространению и пропаганде марксизма в России / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1958. – 58с.
1555553
  Кузнецов С.С. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 30с.
1555554
   Ф.Я. Прийма и вопросы филологии XX века : исследования, воспоминания, материалы / [под.общ. ред.: В.Е. Ветловской и Н.Н. Шумских ; сост. и предисловие Прийма И.Ф.]. – Санкт-Петербург : Береста, 2009. – 492 с. : илл. – К 100-летию со дня рождения Федора Яковлевича Приймы. – Библиогр.: с.461-489. – (Пушкинский дом. Персоналии). – ISBN 978-5-91492-072-9
1555555
  Сохацька О.М. Ф`ючерсні ринки / О.М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408с. – ISBN 966-7411-18-4
1555556
  Литвинова Є.В. Фiнaнcoвo-прoцecуaльнi норми та їх cпiввiднoшeння з матеріальними нoрмaми фінансового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 113-116. – ISSN 2219-5521
1555557
  Залізняк Л.Л. Фiнальний палеолiт Житомирського Полiсся // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 5-27. – ISSN 0235-3490
1555558
  Зубченко В.П. Фiнансова iнтуїцiя чи сучасна математика // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 51-56. – ISSN 1029-4171
1555559
  Бурбело Р.М. ФА мікроскопія: дослідження розподілу залишкових напруг в конструкційній кераміці на основі Si3N4 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 345-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Метою публікації є представлення результатів використання лазерної фотоакустичної мікроскопії для візуалізації полів залишкових напруг в технічних кераміках. Проведено аналіз механізму впливу залишкових напруг на фотоакустичний (ФА) відгук. Показано, ...
1555560
  Возняк Т. Фаinomeno місця : зб. епіфаній / Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 2014. – 105, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці ст. та в тексті. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-971-176-6
1555561
  Білокінь С. Фаас Іван Якович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 242-243. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1555562
  Степанов З.В. Фабзавкомы Петрограда в 1917 году. / З.В. Степанов. – Л, 1985. – 198с.
1555563
  Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьб за социалистическую фабрику. / А.М. Панкратова. – М., 1928. – 426с.
1555564
  Шохин А. Фабзавуч ленинская школа / А. Шохин. – М., 1925. – 72с.
1555565
  Кестнер Э. Фабиан / Э. Кестнер. – М., 1975. – 188с.
1555566
  Кестнер Э. Фабиан / Э. Кестнер. – М., 1990. – 238с.
1555567
  Сухарєва С. Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в епоху бароко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-135. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1555568
   Фаблио. – М, 1971. – 343с.
1555569
  Очерет Ю.В. Фаблио и французская литература средних веков : Автореф... Канд.фило.наук: 10.01.05 / Очерет Ю.В.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1973. – 18л.
1555570
  Васильева Е.Н. Фабр / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 236с.
1555571
  Гласенко С. Фабрика : роман / Симор Гласенко. – Київ : Смолоскип, 2015. – 253, [2] с. – ISBN 978-617-7173-25-9
1555572
  Бабичев В.А. Фабрика "Красная Талка" / В.А. Бабичев. – Иваново : Иванкн-во, 1953. – 68 с. : рис.
1555573
  Сукновалов А.Е. Фабрика "Красное знамя" / А.Е. Сукновалов, И.Н. Фоменко. – Л., 1968. – 448с.
1555574
  Вілчек Я. Фабрика № 16 дає подукцію / Я. Вілчек. – Київ, 1956. – 215с.
1555575
  Чапек Карел Фабрика Абсолюта; Белая болезнь / Карел Чапек ; [Ил..Й. Чапека; Сост. С. Никольский; Пер. с чеш. В. Мартемьновой и Т. Аксель]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 270 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 11)
1555576
  Слюсар Вадим Фабрика в каждый дом : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 96-102 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1555577
  Вилчек Я. Фабрика вступает в строй... / Я. Вилчек. – Москва, 1950. – 192с.
1555578
  Грибенко В.І. Фабрика геніїв : Фантаст.-пригод. повість / Грибенко В.І. ; [ Іл.: О.І. Мікловда ]. – Київ : Молодь, 1976. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: Біогр. довідка: с. 2. – (Перша книга прозаїка : Серія засн. у 1965 р.)
1555579
  Реймон Фабрика грез почти на границе Сахары : Марокко: Кино / Реймон, Жан-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 80-83 : Іл. – ISSN 1029-5828
1555580
  Камневы Александр и Марина Фабрика жизни / Александр и Марина Камневы, , Аристархов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8-19 : Іл.
1555581
  Краснова Елена Фабрика жизни : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 10-18 : Фото
1555582
  Шошин М.Д. Фабрика за овином / М.Д. Шошин. – Москва, 1977. – 247с.
1555583
  Кобозева Алиса Фабрика звезд : Цирк на экспорт. Тема номера / Кобозева Алиса, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 184-196 : Фото. – ISSN 1029-5828
1555584
  Соколов В.М. Фабрика имени С.И.Балашова. / В.М. Соколов. – Иваново, 1961. – 60с.
1555585
  Голованова Г.А. Фабрика лжи и иллюзий / Г.А. Голованова. – М., 1972. – 131с.
1555586
   Фабрика лжи: лит., искусство, культура - борьба идей, мировоззрейний, полит. систем: сб. ст.. – М., 1988. – 252с.
1555587
  Барт Анджей Фабрика мухоловок : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40-98. – ISSN 1130-6545
1555588
  Шабалин Б.И. Фабрика на Обводном. / Б.И. Шабалин. – Л., 1949. – 340с.
1555589
  Траверсо Енцо Фабрика ненависти // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 5-6. – ISSN 1563-6461


  Расизм і ксенофобія в Європі.
1555590
  Кирст Г.Г. Фабрика офицеров : роман / Ганс Гельмут Кирст ; пер. с нем. Г.А. Онищенко и др. – Москва : Воениздат, 1980. – 636 с.
1555591
  Кирст Г.Г. Фабрика офицеров : роман / Г.Г. Кирст. – 2-е изд. – М., 1990. – 496с.
1555592
  Новинская Елена Фабрика порядка // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 43 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1555593
  Семенов Н.А. Фабрика святих или "Св. гора Афон" / Н.А. Семенов. – Москва : Новая Москва, 1924. – 133 с.
1555594
  Лазарева А. Фабрика симпатій. Як і з чого складається українська культурна дипломатія у Франції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  "Їх не так і багато, але вони є — французи, які, не маючи нічого спільного з Україною в професійній або родинній історії, зацікавилися нею, перейнявшись настроєм, відчуттям, думкою про мистецький твір. Патрік є одним із них. Колись, багато років тому, ...
1555595
  Краус О. Фабрика смерти / О. Краус, Э. Кулка. – М., 1960. – 295с.
1555596
  Батшев В.С. Фабрика смерти / Батшев В.С. – Минск : ЭКСМО, 1995. – 384 с. – (Сер. "Ягуар")
1555597
  Нечаенко Д.А. Фабрика сновидений : собрание стихотворений и писем / Дмитрий Нечаенко. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2004. – 670, [2] с. – ISBN 5-85383-278-6
1555598
  Кузнецов Алексей Фабрика футбольных звезд : столпы культуры / Кузнецов Алексей, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 92-100 : Фото
1555599
  Волк И. Фабрика чудес / И. Волк. – Москва, 1968. – 100с.
1555600
  Щириця П. Фабрика(нт) альтернативного роману, або контамінатор літератури й історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 4


  "Ярославів Вал" презентував книжку Петра Кралюка "Каган і хохлята".
1555601
  Данилов Д. Фабрика. Осень. Дорога : рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-110. – ISSN 0130-7673
1555602
  Зарудный М.Я. Фабрикант / М.Я. Зарудный. – М, 1960. – 22с.
1555603
  Зарудний М.Я. Фабрикант / М.Я. Зарудний. – Київ, 1961. – 34 с.
1555604
  Логвин Е.І. Фабриканти смерті. / Е.І. Логвин. – Київ, 1974. – 120с.
1555605
  Дондурей Тамара Фабриканты страны грез : Столпы культуры / Дондурей Тамара, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 118-133 : Іл.
1555606
  Львов В.Е. Фабриканты чудес / В.Е. Львов. – Л., 1974. – 302с.
1555607
  Голіков О.С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О.С. Голіков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 540-591. – ISBN 978-966-285-547-0
1555608
  Девятисильная Д.И. Фабрики и заводы в царствование Императора Петра Великого : историко-экономическое исследование / Д.И. Девятисильная ; под ред. проф. Г.Г. Павлуцкого ; ; Историко-филологический Семинарий Высших Женских Курсов в Киеве. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1917. – 75 с. – Отд. оттиск: Сборник MINERVA, издаваемого Историко-филологическим семинарием Высших женских курсов в Киеве


  На 3 экз. кн. дарственные надписи от автора: Довнар-Запольскому, Н.П. Василенко, В.Е. Козловской
1555609
  Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон. – М., 1976. – 451с.
1555610
  Фея О. Фабрики сенсацій. Якою мірою медіа відповідальні за популяризацію псевдонауки і як налагодити комунікацію між медіа та вченими / Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 40 (620), 4-10.10.2019. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1555611
  Рудник В.А. Фабрики чистой воды. / В.А. Рудник. – К., 1984. – 159с.
1555612
  Грабович Г. Фабрикування науки // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 14
1555613
   Фабриціус Василь (Вільгельм) Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 320. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1555614
  Шопінський В. Фабрична неволя / В. Шопінський, 1925. – 179с.
1555615
  Володин А.М. Фабричная девчонка / А.М. Володин. – Ленинград-Москва, 1957. – 87с.
1555616
  Кальмес А. Фабричная и торговая статистика / А. Кальмес. – М., 1925. – 355с.
1555617
  Володин А. Фабричная инспекция в России (1882-1904) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 23-40. – ISSN 0869-5687
1555618
  Самедова С.М. Фабричная инспекция и применение фабричных законов в Бакинской губернии (90-е годы XIX в. - 1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Самедова С.М.; АН Аз.ССР. Ин-т истории. – Баку, 1966. – 26л.
1555619
  Балуков Виктор Аркадьевич Фабрично-заводская молодежь Иваново-Вознесенска в революционной борьбе /1890-1917 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Балуков Виктор Аркадьевич; М-во просвещения РСФСР. – М., 1975. – 26л.
1555620
  Лебина Н.Б. Фабрично-заводская молодежь Петрограда в 1921-1923 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лебина Н. Б.; Лен. отд. ин-та ист. СССР АН СССР. – Л., 1975. – 16л.
1555621
  Алексеева Е.И. Фабрично-заводская печать -- острое оружие Коммунистической партии в борьбе за развитие социалистического соревнования и стахановского движения в годы второй сталинской пятилетки (на материалах фа : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеева Е. И.; Алексева Е.И. ; ЛГУ им. Жданова, каф. марк. лен. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1555622
  Строганов А. Фабрично-заводская печать Москвы в борьбе за социалистические накопления / А. Строганов, М. Новохатский. – М., 1949. – 108с.
1555623
  Ставицкая Б.З. Фабрично-заводская промышленность и фабрично-заводские рабочие Урала в 1895-1914 годах. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ставицкая Б.З.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1979. – 26л.
1555624
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР и его экономических районов.. – вып. 1. – М., 1928. – 149с.
1555625
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 6. – М., 1929. – 250с.
1555626
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 2. – М., 1929. – 464с.
1555627
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 3. – М., 1929. – 299с.
1555628
   Фабрично-заводские комитеты Петрограда в 1917 году: Протоколы.. – М., 1979. – 654с.
1555629
  Балагуров Я.А. Фабрично-заводские рабочие дореволюционной Карелии / Я.А. Балагуров ; Карельский филиал АН СССР ; Ин-т языка, литературы и истории. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1968. – 216 с.
1555630
  Іваніченко Л.М. Фабрично-заводська промисловість Одеси у 1900-1914 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 150-162. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1555631
  Дементьев К.Г. Фабрично-химический контроль основных производств минеральной химии : Руководство к хим. анализу при контроле пр-в, связ. с фабрикацией соды по способу Леблана, при контроле пр-ва квасцов и сернокисл. алюминия из боксита / [Соч.] Инж.-техн. К.Г. Дементьева, техника и гл. лаборанта Т-ва хим. з-дов П.К. Ушкова. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К. Биркенфельда, 1897. – XIV, [2], 330 с. : ил., табл.
1555632
  Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России : Лекции, читанные в Спб. политехникуме и в Технол. ин-те в 1908-9 учеб. г. / А.Н. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда"
Ч.1 : Главнейшие вопросы законодательной охраны труда и краткий обзор иностранных пкубличных законов ; Ч. 2. Русское фабричное законодательство. – 1909. – 282 с.
1555633
  Кальмес А. Фабричное предприятие / А. Кальмес. – М., 1926. – 288с.
1555634
  Фокс Р. Фабричные эхо / Р. Фокс. – Москва, 1924. – 72с.
1555635
   Фабричный, заводской, местный комитет профсоюза как субъект советского трудового права.. – Иркутск, 1976. – 40с.
1555636
  Винниченко І. Фабріціюс Вільгельм / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359. – ISBN 978-966-7863-77-7
1555637
  Басария Э. Фабула в переплете возможного : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 5-70. – ISSN 0131-8136
1555638
  Назиров Р. Фабула о колдуне-предателе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 49-87. – ISSN 0042-8795


  Одна из важнейших фабульных традиций русской прозы рождается в поэме Пушкина "Полтава", замысел которой полемически связан с западноевропейским романтизмом и творчеством Рылеева. История фабулы опирается на факты жизни и деятельности гетьмана Мазепы.
1555639
  Бузов А. Фабульна організація роману Віталія Бендера "Марш молодости" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 140-151. – ISSN 2308-1902
1555640
  Каратаєва М.В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні засоби брендингу у віртуальному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 143-153


  На прикладі фавіконів компаній всесвітньо відомих брендів, що є різновидом креолізованих малоформатних текстів, розглянуто семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі. В статье на материале фавиконов известных ...
1555641
  Пушкин А.С. Фавн и пастушка. Картины : (подражание Парни) с партией для светотеатральног исполнения и с 7 гравюрами на дереве, эскизами постановки Г.И. Гидони / А.С. Пушкин. – Ленинград : Изд. Лаборатории Искусства Света и Цвета, 1933. – [16] с. : ил. ; 12х8 см. – Перед загл.: 1816 (год написания). - Миниатюрное издание
1555642
  Колісник Г.А. Фавор-гора : Повість / Г.А. Колісник. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206с.
1555643
  Полежаев П.В. Фавор и опала : исторический роман / П.В. Полежаев // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 203-370. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
1555644
  Френсіс Д. Фаворит : Роман / Д. Френсіс. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 189с.
1555645
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Л
Т. 1. – 1984. – 583с.
1555646
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Л
Т. 2. – 1985. – 552с.
1555647
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – М
Т. 1, ч. 2. – 1987. – 128 с.
1555648
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – М
Т. 1, ч. 1. – 1987. – 195 с.
1555649
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2- т. / В.С. Пикуль. – М. – (Роман-газета ; № 13)
Т. 2. – 1988. – 127с.
1555650
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2 т. / В.С. Пикуль. – М. – (Роман-газета ; № 14)
Т. 2 : (окончание). – 1988. – 94с.
1555651
  Френсис Д. Фаворит // Английский детектив : [cборник]. – Киев : Изд-во Укр. сельскохоз. академииУСХА, 1989. – С. 5-206
1555652
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00637-7
Т. 1. – 1989. – 457с.
1555653
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00638-5
Т. 2. – 1989. – 445с.
1555654
  Френсис Д. Фаворит / Д. Френсис. – Москва, 1990. – 446с.
1555655
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-01157-5
Т. 1. – 1990. – 457с.
1555656
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-01236-7
Т. 1. – 1991. – 557с.
1555657
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Рига : Зинатне
Т. 1. – 1991. – 460 с.
1555658
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-01236-7
Т. 2. – 1991. – 537с.
1555659
  Пикуль В.С. Фаворит : [ исторический роман : в 2-х кн. ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ ; Вече. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-017320-4(кн.1)
Кн. 1 : Его императрица. – 2008. – 608 с.
1555660
  Пикуль В.С. Фаворит : [ исторический роман: в 2-х книгах ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ; Вече. – ISBN 978-5-17-017321-1
Кн. 2 : Его Таврида. – 2008. – 608с.
1555661
  Никитенко М. Фаворитизм при дворі Генріха IV Наваррського // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 58-61
1555662
  Холт В. Фаворитки : Второй роман дилогии "Любовь у подножия трона" / В. Холт. – Москва : Панорама, 1994. – 352 с. – (Серия романов о любви). – ISBN 5-7024-0141-7
1555663
  Лелека О. Фавориты Екатерины II. Почему среди многочисленных любовников российской императрицы не было ни одного иностранца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 8-9


  После смерти Петра I фаворитизм в Российской империи был таким же, как и в других странах. Однако во времена царствования Екатерины II чем-то вроде государственного учреждения. Екатерина II (1729-1796) - императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год, ...
1555664
  Савин А.Н. Фавориты Екатерины ІІ. / А.Н. Савин. – Ставрополь, 1990. – 42с.
1555665
  Стивен К. Фавориты отдыхают // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 6. – С. 29-31. – ISSN 0131-0097


  Передвиборна кампанія у США
1555666
  Чичкина Светлана Фавориты сезона: Истрия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 52-53 : Фото
1555667
  Короткий В.А. Фаворов Назарій Антонович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 260. – ISBN 966-06-0393-2
1555668
   Фаворов Назарій Антонович (1820-1897) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 490. – ISBN 978-966-439-754-1
1555669
   Фаворов Назарій Антонович (1820-1897) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 278-299. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1555670
  Фаворский В.А. Фаворский : альбом / В.А. Фаворский; авт. вступ. ст. и сост. Н. Розанова. – Ленинград : Аврора, 1970. – 236 с.
1555671
  Гете, Йоган Вольфган Фавст [Фауст] : трагедія Йогана Вольфганга Гете / З німецького пеpеклав и пояснив [авт. пеpедм., пpиміт.] Іван Фpанко. – У Львові (ЛьвівЇ : Заходом Ред. "Сьвіта" ; [З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського]
Ч. 1. – 1882. – XIII, 222 с. – Пpимітки: с. 205-222
1555672
  Альбота С. Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 20-24. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1555673
   Фаг лямбда. – Москва, 1975. – 422 с.
1555674
  Кепін Д. Фагот як пам"ятка музичної культури: джерелознавче дослідження // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 42-48. – ISSN 2076-9326
1555675
   Фаготерапія бактеріозів / С.А. Заіка, А.В. Харіна, М.О. Шаповал, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України ; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 14-16


  Виділення і характеристика бактеріофагів Pseudomonas syringae pt. tomato, як потенційних агентів біоконтролю фітопатогена.
1555676
  Старко В.Г. Фаготове мистецтво в Україні: генеза, сучасний стан, шляхи розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Старко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1555677
  Давыдов К.Н. Фагоцитарные органы насекомых из развитие и морфологическое значение : ( / [соч.] К. Давыдова ; (Зоол. лаб. Имп. Акад наук) // Анатомия насекомых. – 10 с.
1555678
  Тамошюнас Фагоцитарные свойства и бактерицидность крови кур при некоторых заболеваниях лейкозно-саркоматозного комплекса и злокачественной анемии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Тамошюнас Альфонсас-Алоизас; Министерство с/х СССР. Литов. с/х АН. – Каунас, 1974. – 29л.
1555679
  Николаева А. Фаддей Булгарин - "бедный Йорик" русской журналистики (1789-1859) // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 10
1555680
  Жуков И.И. Фадеев / И.И. Жуков. – М., 1989. – 333с.
1555681
   Фадеев А.А. : библиографический указатель. – Нежин : б.и., 1983. – 112 с.
1555682
   Фадеев Александр в портретах, иллюстрациях, документах : пособие для учителя. – Изд. 2-е доп. – Ленинград : Просвещение ; Ленинград. отд., 1975. – 342 с., с ил. : ил. – Библиогр.: с. 340-342
1555683
   Фадеев на Урале. – Челябинск, 1966. – 206 с.
1555684
   Фадеев. Воспоминания современников. – Москва : Советский писатель, 1965. – 560 с.
1555685
   Фадетта. – Ленинград, 1936. – 44с.
1555686
  Теруков Е Фадовый переход со скачком поверхности в V3O5 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теруков Е, И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1555687
  Горин-Горяйнов Фадор Волков / Горин-Горяйнов. – К, 1983. – 464с.
1555688
  Введенский Н.Е. Фаза рефракторная и фаза экзальтационная : с добавлением некоторых замечаний на диссертацию д-ра Юдина / Н.Е. Введенский. – С.-Петербург : Общ. Ест.
Ч. 3. – 1909. – С. 133-144
1555689
  Кулиш Татьяна Григорьевна Фазвоые и поляризационные эффекты при акустооптическом взаимодействии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кулиш Татьяна Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1997. – 14л.
1555690
  Арифов П.А. Фазвоые равновесия в системах алюомиликатов щелочноземельных элементов и их галло-германатных аналогов : Автореф... канд. хим. наук: 05.350 / Арифов П.А. ; АН УзССР, Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1972. – 24 с.
1555691
  Ємельянов В. Фазеолінові мули чорноморського шельфу України (структура, властивості, використання) / В. Ємельянов, В. Лахнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено характеристики (гранулометричний і хімічний склад, інші індикатори структури) фазеолінових мулів української зони шельфу Чорного моря як перспективного ресурсу для промисловості будівельних матеріалів. In the paper present major ...
1555692
  Щербина М. Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування / М. Щербина, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фазове розшарування у розчинах катіонних поверхнево-активних речовин та можливості використання катіон-активних фаз для цілей концентрування. Досліджено концентраційні залежності температури формування фаз на основі цетилпіридинію ...
1555693
  Шуліка Б.О. Фази розвитку винограду в контексті типів погоди селища Високий / Б.О. Шуліка, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 176-181 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1555694
  Рум"янков Ю. Фази росту, розвитку і достигання плодів видів роду Celtis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вивчення фаз росту, розвитку і достигання плодів каркасу на прикладі С. caucasica Willd. Виявлено п"ять фаз розвитку плодів та описано їхні морфологічні ознаки. The results of investigation of phases of growth, development and ...
1555695
  Дворников А.А. Фазированные автогенераторы радиопередающих устройств / А.А. Дворников, Г.М. Уткин. – Москва, 1980. – 177 с.
1555696
  Матвеев Владимир Васильевич Фазные изменения стабильности актомиозина при действии химических веществ в связи с неспецифической реакцией живых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Матвеев Владимир Васильевич; ЛГУ. – Л., 1982. – 22л.
1555697
  Конончук Г.Л. Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора / Г.Л. Конончук, С.М. Єгоров, ФаринаД.С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Фізика ; Вип. 2)


  Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора виявляється в наявності перескоків частоти міжродового биття в процесі видовження резонатора. Показано, що оптична довжина резонатора лазера ЛГН-208 в ортогональних поляризазіях відрізняються на 0.05 нм за ...
1555698
  Конончук Г.Л. Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора / Г.Л. Конончук, С.М. Єгоров, Д.С. Фарина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Фізика ; Вип. 1)


  Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора проявляється в наявності перескоків частоти міжродового биття в процесі видображення резонатора. Показано, що оптична довжина резонатора лазера ЛГН-208 в ортогональних поляризація відрізняються на 0,05 нм ...
1555699
  Василенко Г.А. Фазова динаміка та синхронізація в системі глобально зв"язаних осциляторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-14. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження синхронізації в дискретній системі Курамото; зокрема, для двовимірної системи знайдено границі області синхронізації у площині параметрів системи. Synchronization in the discrete Kuramoto system has been investigated; in ...
1555700
  Дубленич Ю.І. Фазова поведінка деяких псевдоспінових та псевдоспін-електронних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Дубленич Юрій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1555701
  Гвоздь М.В. Фазова поведінка іонних розчинів в об"ємі та в пористому середовищі: примітивна модель з явним врахуванням розчинника : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Марта Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. – Львів, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1555702
  Москвін П.П. Фазова рівновага між скривленою поверхнею кристалів та їх власним розплавом в системі барій-стронцій-залізо-кисень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 394-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Отримані та розв"язані рівняння фазових рівноваг на скривлених міжфазних межах кристал-розплав-газ в системі барій-стронцій-залізо-кисень стосовно типовим умовам формування магнітного твердого розчину Ba[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 1-x]Fe[нижній ...
1555703
  Дудка С.О. Фазова самомодуляція в шаруватих структурах / С.О. Дудка, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 318-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянута фазова самомодуляція при квазістаціонарному самофокусуванні для випадку розмежування керівської рідини оптично-однорідним шаром. З урахуванням втрат, що відбуваються на перегородці, розрахована миттєва частота перехідного випромінювання.
1555704
  Варавін А.В. Фазова синхронізація частоти твердотільних джерел сигналів в короткохвильовій частині міліметрового діапазону радіохвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Варавін Антон Валерійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1555705
  Лізунов В.В. Фазоваріативне підсилення прояву структурних недосконалостей у картині розсіяння : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лізунов Вячеслав Вячеславович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – 30 с. – Бібліогр.: 34 назви
1555706
  Ионов Ю.А. Фазовая автоматическая настройка радиопередатчиков / Ю.А. Ионов. – Ленинград, 1976. – 208 с.
1555707
  Шахгильдян В.В. Фазовая автоподстройка частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – Москва : Связь, 1966. – 334 с.
1555708
  Сизов В.П. Фазовая автоподстройка частоты с модулятором фазы в цепи обратной связи. : Автореф... канд. мех.наук: / Сизов В.П.; Москов. энергетич. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1555709
  Капранов М.В. Фазовая автоподстройкачастоты : Автореф... канд. техн.наук: / Капранов М.В.; Моск. энергет. ин-т им. В.М.Молотова. – М., 1957. – 11л.
1555710
  Тягур Юрий Ильич Фазовая диаграмма и особенности физических свойств сегнетоэлектрика Sn2P2S6 при высоких гидростатических давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тягур Юрий Ильич; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1985. – 18л.
1555711
  Климентьев С.И. Фазовая коррекция пространственного спектра лазерного излучения как метод компенсации мелкомасштабных деформаций волнового фронта : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Климентьев Сергей Иванович ; Гос. опт. ин-т им. С.И. Вавилова. – Ленинград, 1989. – 15, [1] с. – Библиогр.: 16 назв.
1555712
   Фазовая коррекция телевизионных передатчиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 115 с.
1555713
  Гущо Ю.П. Фазовая рельефография / Ю.П. Гущо. – Москва, 1974. – 168 с.
1555714
   Фазовая светодальномертрия с импульсным режимом источников излучения : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.07 / Дерягин В. Н,; Дерягин В. Н,; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1555715
  Равич Г.Б. Фазовая структура триглицеридов / Г.Б. Равич, Г.Г. Цуринов. – Москва : АН СССР, 1952. – 140 с.
1555716
  Стабинис А.Ю. Фазовая фокусировка и излучение взаимодействующих осцилляторов в малых объемах классических нелинейных активных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Стабинис А.Ю.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1555717
  Малышев М.И. Фазовая фотоэлектрическая установка для регистрации моментов прохождений звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Малышев М.И. ; Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1972. – 8 с.
1555718
  Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 119 л. – Бібліогр.: л. 109 - 119
1555719
  Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1555720
  Лисов В.І. Фазове розшарування рідких бінарних сплавів 3d-перехідних та благородних металів / В.І. Лисов, В.В. Яриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розраховані відносні інтегральні термодинамічні функції: ентальпія, ентропія, енергія Гіббса сплавів на основі 3d-nepexiднux та благородних металів. Електронами провідності вважаються лише s-електрони. Роль d-електронів, ...
1555721
  Куліченко С.А. Фазове розшарування у водних розчинах неіонної ПАР ОП-10 при температурі помутніння / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-24. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено вплив концентраційних умов, кислотності, додатків катіонних ПАР і солей четвертинних амонійних основ на температуру помутніння розчинів неіонної ПАР ОП-10, на об"єм і властивості утворюваних при нагріванні міцелярних фаз. Проведено оцінку ...
1555722
  Держипольський А.Г. Фазовий дифузор як стабілізатор розподілу інтенсивності, відновлюваного з Фур"є-голорами / А.Г. Держипольський, Л.А. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 322-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається вплив застосування випадкового фазового модулятора на відновлення Фур"є-голограми пучком з абераціями хвильового фронту. Представлено результати комп"ютерного моделювання та реальних дослідів з синтезованими голограмами па ...
1555723
  Монченко О.В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.13 / Монченко О.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1555724
  Кладченко І.С. Фазовий портрет динаміки розвитку національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 79-88. – ISSN 2222-4459
1555725
  Корнієнко М.Є. Фазовий синхронізм у резонансних нелінійно-оптичних процесах / М.Є. Корнієнко, В.І. Задорожний, Т.С. Сіденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 385-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що нелінійний квазісинхронізм (НКС), при якому нелінійна хвильова розстройка компенсується лінійною, є узагальненням поняття фазового синхронізма (ФС) для квазірезонансних нелінійно-оптичних процесів. На прикладі генерації третьої гармоніки ...
1555726
  Неділько С.А. Фазовий склад і властивості системи Ві2Sr2CaCu2Oy з добавками CaAl2O4, CaZrO3 і Ca2Nb2O7 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано зразки кераміки складу Bi2Sr2CaCu2Oy +xA, де A- СaAl2O4, CaZrO3 та Ca2Nb2O7, 0,05 x 0,2. Досліджено структуру, фазовий склад та резистивні характеристики одержаної кераміки. The ...
1555727
   Фазовий склад коричневої кераміки лавоподібних паливовмісних матеріалів об"єкта "Укриття" ЧАЕС / С.В. Габелков, І.В. Жиганюк, В.Г. Кудлай, А.В. Носовський, П.Є. Пархомчук, С.О. Чиколовець, В.М. Щербін // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 4. – С. 388-397. – ISSN 1818-331Х


  Методом рентгенівської дифракції досліджено фазовий склад коричневої кераміки лавоподібних паливовмі-сних матеріалів комплексу «Новий безпечний конфайнмент-об"єкт «Укриття». Визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз. Одержано характеристики ...
1555728
  Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1555729
  Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-В з елементами III-V Груп : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кудін В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 155л. – Бібліогр.: л. 146 - 155
1555730
  Гранкін С.С. Фазовий склад та фізико-механічні властивості композиційних наноструктурних покриттів на основі нітридів тугоплавких металів : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.04.07 / Гранкін Сергій Семенович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1555731
   Фазовий склад феритгранатових керамік ряду La3–хCaхZrхFe5–хO12 та їх ізоморвна ємність до лантаноїдів / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, О.А. Вишневський, Ю.О. Литвиненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 26-34. – ISSN 0204-3548
1555732
  Вербицька М.Ю. Фазовий склад, структура і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій FePt з додатковими шарами Au : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Вербицька Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 назви. – Бібліогр.: 29 назв
1555733
  Єрмолаєва Ю.В. Фазовий склад, структура та морфологічна стійкість твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 (x=0,01-0,1) в розмірно-обмеженому стані : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єрмолаєва Ю.В. ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1555734
  Соколова С. Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 53-60. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1555735
  Голобородько Н.С. Фазові зміни оптичної хвилі при відбиванні від локальних неоднорідностей поверхні / Н.С. Голобородько, А.О. Голобородько, К.М. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі теоретично розглянуто перетворення хвильового фронту сфокусованого оптичного випромінювання, відбитого локальною сферичною неоднорідністю поверхні. Проведено числове моделювання розсіювання когерентного випромінювання на рельєфних ...
1555736
  Вишневська Ю.П. Фазові металорганічні шари для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Вишневська Юлія Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1555737
   Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів / О.О. Булацик [та ін.] ; [ред. О.А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2012. – 317, [2] с. : іл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 305-313. – ISBN 978-966-00-1176-2
1555738
  Буханько Ф.М. Фазові перетворення в нізьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Буханько Федір Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 22 назви
1555739
  Косорукова Т.О. Фазові перетворення в сплавах системи Co-Ni-Zr : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Косорукова Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1555740
  Дудченко Н.О. Фазові перетворення гетиту в магнетит за його відновлення вуглеводами / Н.О. Дудченко, В.П. Пономар // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1555741
  Побережнюк Р.В. Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Побережнюк Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1555742
  Гребенєва А.В. Фазові перетворення та формування структури при термічній обробці високохромистого чавуну для прокатного інструменту з підвищеною міцністю та зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гребенєва А.В.; Грабнєва Анна Вікторівна ; Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1555743
  Сухова О.В. Фазові перетворення у сплавах / О.В. Сухова ; МОН України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 100 с.
1555744
   Фазові переходи : теорет. основи та приклади для біол. систем : навч. видання для студентів Навч.-наук. центру "Ін-т біології та медицини" : [метод. рекомендації] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: К.І. Богуцька, О.В. Оглобля]. – Київ : Капрі, 2019. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-77
1555745
  Львов В.А. Фазові переходи в антиферомагнетиках, зумовлені слабким феромагнетизмом. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.11 / Львов В.А.; НАН України, Ін-т металофізики. – К., 1995. – 32л.
1555746
  Челноков В.О. Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на гратці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Челноков Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1555747
  Полковенко Т. Фазові процеси еволюції фольклорних образів надприродних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 338-348
1555748
   Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонійного сигналу в зоні Френеля / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-20. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті показані недоліки фазових радіопеленгаторів (ФРП), основу яких складають триелементні розріджені антенні решітки (АР), для випадку, коли джерело радіовипромінення (ДРВ) гармонійного сигналу знаходиться в проміжній зоні (зоні Френеля) АР. ...
1555749
  Антонова Н.В. Фазові рівноваги в поnрійних системах Ti-Ga-Al(Si) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Антонова Н.В. ; НАНУ, Ін-т проблем матеріалознавства. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1555750
  Юречко Марія Віталіївна Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені фази з періодичною кристалічною структурою : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Юречко М. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1555751
  Капуш Д.О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Капуш Денис Олегович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Фоанцевича. – Київ, 2012. – 166 л. – Додаток: л. 156-166. – Бібліогр.: л. 146-155
1555752
  Капуш Д.О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Капуш Денис Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1555753
  Кудін В.Г. Фазові рівноваги в системах W (Si, Ni, Тi)-В-С / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 405-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховані діаграми стану потрійних систем W (Si, Ni, Тi)-В-С термодинамічним методом. Обчислені діаграми стану добре узгоджуються з експериментальними даними.
1555754
  Спека Марина Володимирівна Фазові рівноваги в системах Y - {AI, Si, Ge} - Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.13 / Спека М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1555755
  Спека Марина Володимирівна Фазові рівноваги в системах Y - {AI, Si, Ge} - Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.13 / Спека Марина Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 156л. + Додатки: л. 134 - 156. – Бібліогр.: л. 124 - 134
1555756
  Климук Т.Л. Фазові рівноваги в системі [хімічна формула] / Т.Л. Климук, І.Д. Олексеюк, Є.Є. Мазурець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 16
1555757
   Фазові рівноваги в системі Ti-V-Si / К.В. Блажченко, М.В. Буланова, К.А. Мелешевич, Д.В. Роскокоха // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 129
1555758
  Кудін В.Г. Фазові рівноваги в сплавах : підручник [для студентів хімічних, фізичних, матеріалознавчих спеціалістів] / В.Г. Кудін, В.А. Макара, В.С. Судавцова. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240. – ISBN 978-966-171-369-6
1555759
  Криховець О.В. Фазові рівноваги і кристалохімічні характеристики твердих розчинів та проміжкових фаз у системах . : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Криховець О.В.; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19л.
1555760
  Тищенко П.В. Фазові рівноваги квазіпотрійних систем на основі сполук A 1 2 X, BIII 2X3, R2X3, A1Y (A1 - Cu, Ag; BIII - Ga, In; R - La, Er; X - S, Se; Y - Cl, I) та властивості проміжних фаз і стекол : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Тищенко Петро Васильович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1555761
  Остап"юк Т.А. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se - Cd(Pb)Se - As(Sb)2Se3 і Cu2Se - Ge(Sn)Se2 - Sb2Se3 та споріднених : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.01 / Остап"юк Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1555762
  Марушко Л.П. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах {Cu,Ag} - {Zn,Cd} - {Ga,In} - {Ge,Sn} - {S,Se} : автореф. ... канд.хім. наук : 02.00.01 / Марушко Л.П. ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1555763
  Іващенко Інна Алімівна Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se-CdSe-In2Se3 : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іващенко І.А.; НАНУ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 17 назв.
1555764
  Климович О.С. Фазові рівноваги та склоутворення у системах Cu(Ag)2Se - Ge(Sn)Se2 - As2Se3 : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.01 / Климович Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1555765
  Строк О.М. Фазові рівноваги, кристалічна структура і властивості сполук у системах Cu2X-M2X3-GeX2, M-Ga, La, Sm, X-S, Se, та споріднених : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Строк О.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1555766
  Левковець С.І. Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості проміжних фаз в системах 2TlI + Hg(Pb)Br2-2TIBr + Hg(Pb)I2 та споріднених : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Левковець Сергій Іванович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 45 назв
1555767
  Сич А.М. Фазові співвідношення в системі = хімія / А.М. Сич, А.А. Калініченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1555768
  Василенко Т.А. Фазові стани метану у викопному вугіллі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Василенко Т.А.; Донецький фізико-техн. ін-т. – Донецьк, 1995. – 16л.
1555769
   Фазові та групові швидкості поширення сейсмічних хвиль у дисипавному середовищі, їх дійсні та уявні складові / М.Є. Гринь, Д.М. Гринь, Н.І. Мукоєд, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 84-100 : Рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0203-3100
1555770
  Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1555771
  Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (II) : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. + Додатки 171 -176. – Бібліогр.: л. 142 - 170
1555772
  Ганзен Г. Фазово-контрастная микроскопия в медицине / Г. Ганзен, А. Ромингер, К. Михель. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 103 с. : ил.
1555773
  Франсон М. Фазово-контрастный и интерференционный микроскопы : пер. с фр. / М. Франсон. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 180 с.
1555774
  Семенова А.И. Фазовое и объемноме поведение тройной системы этилен--этанол--вода при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова А.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1965. – 16л.
1555775
  Оробинский Н.А. Фазовое равновесие жидкость -- пар, избыточные термодинамические функции и межмолекулярное взаимодействие в банарных растворах ожиженных газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 040 / Оробинский Н.А. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
1555776
   Фазовое равновесие и миграция углеводородов. – М, 1986. – 113с.
1555777
  Морозов В.С. Фазовое равновесие твердое тело - сжатый газ в системах He-CO2, H2-CO2, N2-CO2 и N2-H2-CO2 : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Морозов В.С.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром-сти и продуктов орган. синтеза. – М., 1968. – 22л.
1555778
  Дорощук В.А. Фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 21-27. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние концентрационных условий и кислотности на фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола. Исследованы состав и лиофильные свойства образующихся мицеллярных фаз. Оценены ...
1555779
  Перчук Л.Л. Фазовое соответствие в минеральных системах / Л.Л. Перчук, И.Д. Рябчиков. – Москва : Недра, 1976. – 287с.
1555780
  Зырянов В.Н. Фазовое соответствие в системах щелочных полевых шпатов и фельдшпатоидов / В.Н. Зырянов. – Москва : Наука, 1981. – 220с.
1555781
  Нестеров А.Е. Фазовое состояние растворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – Справочник. – Киев : Наукова думка, 1987. – 167 с.
1555782
  Королюк В.С. Фазовое укрупнение сложных систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К, 1978. – 110с.
1555783
  Шацкий А.Ф. Фазовые взаимоотношения в карбонатных системах при Р-Т параметрах литосферной мантии: обзор экспериментальных данных / А.Ф. Шацкий, К.Д. Литасов, Ю.Н. Пальянов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 149-187 : рис. – Библиогр.: с. 177-187. – ISSN 0016-7886
1555784
  Козаренко С.В. Фазовые взаимоотношения и состав сульфидов железа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Козаренко С.В.; АН СССР. – М, 1972. – 22л.
1555785
  Суворов С.А. и др. Фазовые диаграммы и термодинамика оксидных твердых растворов / С.А. и др. Суворов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 140с.
1555786
  Глазов В.М. Фазовые диаграммы простых веществ / В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1980. – 272 с.
1555787
  Рыбакова Т.П. Фазовые диаграммы систем молибдат щелочного металла - молибдат редкоземельного элемента. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рыбакова Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11
1555788
  Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы соединений при высоком давлении (соединения Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba) / Е.Ю. Тонков. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1555789
  Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. / Е.Ю. Тонков. – Москва : Наука, 1979. – 192с.
1555790
  Новоселова А.В. Фазовые диаграммы, их построение и методы исследования / Новоселова А.В. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 150, [1] с. – Библиогр.: с. 149
1555791
  Герзанич Е.И. Фазовые диаграммы, трикритические точки и оптические свойтва сегнетоэлектриков группы А5В5С7. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Герзанич Е.И.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1983. – 33л.
1555792
   Фазовые и амплитудные измерения вызванной поляризации на рудных месторождениях. – Свердловск, 1973. – 114с.
1555793
   Фазовые и поляризационные измерения лазерного излучения и их метрологическое обеспечение. – Москва, 1978. – 78 с.
1555794
   Фазовые и структурные превращения и метастабильные состояния в металлах. – К, 1988. – 261с.
1555795
  Безбах В.Д. Фазовые и структурные превращения при термоупрочнении сталей мартенситного класса с испльзованием эффекта неполной гомогенизации аустенита : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Безбах Виталий Дмитриевич ; Акад. наук Украин. ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 22 с. – Библиогр.: 10 названий
1555796
  Кнорре К.Г. Фазовые и частотные информационные СВЧ элементы / К.Г. Кнорре, В.М. Тузов, Г.И. Шур. – Москва, 1975. – 352 с.
1555797
  Соловов В.Я. Фазовые измерения / В.Я. Соловов. – М., 1973. – 121с.
1555798
   Фазовые измерения в методе ВП на переменном токе. – Алма-Ата, 1975. – 125с.
1555799
  Полонский А.Б. Фазовые искажения при телевизионном приеме и их коррекция / А.Б. Полонский. – Москва : Связь, 1972. – 184 с.
1555800
  Горшенков Ю.Н. Фазовые манипуляторы на базе гармонических деталей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Горшенков Ю. Н.; Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – 20л.
1555801
  Дымшиц А.М. Фазовые отношения в системе (Mg, Ca)3Al2Si3O12-Na2MgSi5O12 при 7.0 и ГПа и 1400-1900 С / А.М. Дымшиц, А.В. Бобров, Ю.А. Литвин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 12-21 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21. – ISSN 0016-7525
1555802
  Вишенский А.А. Фазовые переменные и фазовые измерения в квантовой оптике : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вишенский А. А.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 104л. – Бібліогр.:л.I-IV
1555803
  Вишенский Александр Александрович Фазовые переменные и фазовые измерения в квантовой оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Вишенский Александр Александрович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1555804
  Браут Р. Фазовые переходы / Р. Браут. – Москва, 1967. – 288 с.
1555805
  Александров К.С. Фазовые переходы : учебное пособие / Александров К.С. – Красноярск : Издательство Красноярского университета
Ч. 1. – 1978. – 112 с.
1555806
   Фазовые переходы : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1983. – 228с.
1555807
   Фазовые переходы в биологических системах и эволюция биоразнообразия = Phase transitions in biological systems and the evolution of biodiversity. – Санкт-Петербург : ПИЯФ РАН, 2007. – 196с. – ISBN 5-86763-200-8
1555808
  До Чан Кат Фазовые переходы в двухзонной модели металлов : дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / До Чан Кат ; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 214 с. – Бібліогр. : л. 202-214
1555809
  До Ч.К. Фазовые переходы в двухонной модели металлов : автореф. дис. ... д-ра мат. наук : 01.04.07 / До Ч.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 28 с.
1555810
  Филев Владимир Михайлович Фазовые переходы в жидких кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Филев Владимир Михайлович;. – Черноголовка, 1978. – 11л.
1555811
   Фазовые переходы в кристаллах. – Красноярск : Институт физики им.Л.В. Киренского, 1975. – 342с.
1555812
   Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений АВХ. – Новосибирск, 1981. – 266с.
1555813
   Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений АВХ3 (Кристаллохимия, структурные и магнитные превращения). – Москва : Наука, 1981. – 234 с.
1555814
  Мицек А.И. Фазовые переходы в кристаллах с магнитной структурой / А.И. Мицек. – Киев : Наукова думка, 1989. – 320с. – ISBN 5-12-000530-6
1555815
  Чан Ван Тьяу. Фазовые переходы в некоторых сегнетоэлектрических ниобатах и тантадатах кислородно-октаэдрического типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Чан Ван Тьяу.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 17л.
1555816
  Фришман Анатолий Маркович Фазовые переходы в низкоразмерных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Фришман Анатолий Маркович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1555817
  Кочелап В.А. и др. Фазовые переходы в полупроводниках с деформационным электрон-фононным взаимодействием / В.А. и др. Кочелап. – Киев : Наукова думка, 1984. – 180 с.
1555818
  Борисенко Олег Анатольевич Фазовые переходы в решеточных калибровочных теориях при конечных температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Борисенко Олег Анатольевич; Объединенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория теоретической физики. – Киев, 1990. – 11 с.
1555819
  Брук Ю.М. Фазовые переходы в сверхплотном веществе / Ю.М. Брук. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1555820
  Фесенко О.Е. Фазовые переходы в сегнето- и антисегнетоэлектрических кристаллах в сверхсильных электрических полях / О.Е. Фесенко. – Ростов -на-Дону : РГУ, 1984. – 142с.
1555821
   Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. – Рига : Зинатне, 1971. – 208с.
1555822
   Фазовые переходы в сегноэлектриках. – М, 1971. – 14с.
1555823
  Фахретдинов И.А. Фазовые переходы в синапсах / И.А. Фахретдинов, А.В. Чалый, Л.М. Черненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 32-39. – ISSN 1023-2427
1555824
  Кановский Игорь Яковлевич Фазовые переходы в системе сильно коррелирующих электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / кановский Игорь Яковлевич; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1980. – 15л.
1555825
  Ролов Б.Н. Фазовые переходы в твердых телах : учеб. пособие / Б.Н. Ролов. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 1 : Термодинамический формализм структурных превращений в упорядоченных кристаллах. – 1977. – 100с.
1555826
  Ролов Б.Н. Фазовые переходы в твердых телах : учеб. пособие / Б.Н. Ролов. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 2 : Термодинамика размерных эффектов. – 1977. – 100с.
1555827
  Ткачев И.И. Фазовые переходы в теориях великого объединения и ранняя Вселенная. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачев И.И.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1984. – 12л.
1555828
  Юхновский И.Р. Фазовые переходы второго рода. Метод коллективных переменных / И.Р. Юхновский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 223с.
1555829
  Гетце В. Фазовые переходы жидкость-стекло : пер. с англ. / В. Гетце. – Москва : Наука, 1992. – 191 с.
1555830
  Щербаков Л.М. Фазовые переходы и кинетика фазовых превращений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, А Битлер. – Калинин : КалининГУ, 1987. – 86с.
1555831
  Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления = Introduction to phase transitions and critical phenomena / Г. Стенли; под ред. С.В.,Вонсовского ; пер. с англ. А.И.Мицека и Т.С. Шубиной. – Москва : Мир, 1973. – 419 с.
1555832
  Изюмов Ю.А. Фазовые переходы и симметрия кристаллов / Ю.А. Изюмов, В.Н. Сыромятников. – Москва : Наука, 1984. – 247 с.
1555833
   Фазовые переходы и сопутствующие им явления в сегнетоэлектриках : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1984. – 205с.
1555834
  Гомонай Елена Васильевна Фазовые переходы и спиновая динамика неколлинеарных антиферромагнетиков со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гомонай Елена Васильевна; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1991. – 16л.
1555835
   Фазовые переходы и электронная структура сплавов / А.В. Ведяев, О.А. Котельникова, М.Ю. Николаев, А.В. Стефанович. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 166 с.
1555836
  Нестеренко Б.А. Фазовые переходы на свободных гранях и межфазных границах в полупроводниках / Б.А. Нестеренко, В.Г. Ляпин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 151с.
1555837
  Холопов Евгений Викентьевич Фазовые переходы при деформационных взаимодействиях в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Холопов Евгений Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 15л.
1555838
  Александров К.С. Фазовые переходы типа смешения / К.С. Александров, В.И. Зиненко. – Красноярск, 1972. – 40 с.
1555839
   Фазовые переходы углеводородных систем в пласте и скважине. – Тюмень, 1989. – 123с.
1555840
  Бутковский А.Г. Фазовые портреты управляемых динамических систем / А.Г. Бутковский. – Москва : Наука, 1985. – 136 с.
1555841
   Фазовые превращения. – Киев : Наукова думка, 1967. – 155 с.
1555842
   Фазовые превращения в металлах и сплавах. – Киев : Наукова думка, 1965. – 175 с.
1555843
   Фазовые превращения в метастабильных системах. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1983. – 96с.
1555844
  Кононова М.М. Фазовые превращения в породообразующих силикатах / М.М. Кононова. – Киев, 1989. – 176с.
1555845
  Клещев Д.Г. Фазовые превращения в системе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клещев Д.Г.; Ураль. гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
1555846
   Фазовые превращения в сплавах при интенсивных воздействиях. – Фрунзе, 1983. – 89с.
1555847
  Курдюмов А.В. Фазовые превращения в углероде и нитриде бора / А.В. Курдюмов. – К., 1979. – с.
1555848
  Кисилев А.Н. Фазовые превращения в ударнонагруженных сплавах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Кисилев А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 16 с.
1555849
  Барер С.С. Фазовые превращения воды в тонких капиллярах и свойства незамерзающих прослоек на границе с кванцем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Барер С.С. ; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1979. – 16 с.
1555850
  Солдатенко Д.Е. Фазовые превращения и внутреннее трение в некоторых бинарных сплавах на основе кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Солдатенко Д.Е.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 16л.
1555851
  Евсюков В.А. Фазовые превращения и внутреннее трение в некоторых металлических соединениях типа А3В : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Евсюков В.А.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1970. – 15л.
1555852
   Фазовые превращения и неравновесные процессы : сб.статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1980. – 133с.
1555853
  Авдулов М.В. Фазовые превращения и петрогенез / М.В. Авдулов. – Москва : Недра, 1990. – 141, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142. – ISBN 5-247-01442-1
1555854
  Замора М.Ф. Фазовые превращения и свойства высокохромистой стали типа Х17 : Автореф... канд. техн.наук: / Замора М.Ф.; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1965. – 29л.
1555855
  Шиняев А.Я. Фазовые превращения и свойства при высоком давлении. / А.Я. Шиняев. – М., 1973. – 155с.
1555856
   Фазовые превращения и энергонапряженные процессы : сб.науч.трудов. – Свердловск : УО АН СССР, 1988. – 152с.
1555857
  Сухаревский Б.Я. Фазовые превращения некоторых огнеупорных окислов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сухаревский Б.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1555858
   Фазовые превращения при облучении. – Челябинск, 1989. – 310с.
1555859
   Фазовые превращения при облучении. – Челябинск : Металлургия, 1989. – 312 с.
1555860
  Титаренко С.В. Фазовые превращения при отпуске кремнистых сталей : Автореф... канд. техн.наук: / Титаренко С. В.; КПИ. – К., 1967. – 20л.
1555861
  Цыбульский Е.О. Фазовые превращения твердых растворов на основе CuSiF6 H29 вблизи границы лабильности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цыбульский Е. О.;. – Донецк, 1982. – л.
1555862
  Галашин Анатолий Евгеньевич Фазовые превращения фотовозбужденного антрациена : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Галашин Анатолий Евгеньевич; МГУ. – Москва, 1979. – 20с.
1555863
   Фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах = Phase processes in heterogeneous polymer systems / [В.Л. Авраменко и др.] ; под ред. акад. НАН Украины Е.В. Лебедева ; [НАН Украины, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 430, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 385-424. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1249-3
1555864
  Бабанлы Магамед Баба оглы Фазовые равновения и термодинамические свойства системTl2C"-B""С2"" (B"""-ga; Zn,C""-S,Se,Te) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бабанлы Магамед Баба оглы; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1977. – 23л.
1555865
   Фазовые равновесия. – М
2. – 1975. – 154с.
1555866
   Фазовые равновесия. – Новосибирск
1. – 1976. – 30с.
1555867
   Фазовые равновесия. – М, 1981. – 298с.
1555868
  Портнова С.М. Фазовые равновесия в водных системах из гидроокисей лития, натрия и калия при температурах 25-200 град. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Портнова С.М.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1968. – 18л.
1555869
  Коршунов Б.Г. Фазовые равновесия в галогенидных системах / Б.Г. Коршунов. – М., 1979. – 181с.
1555870
  Миславская В.С. Фазовые равновесия в двойных системах. Ацетилен-органические соединения : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Миславская В.С.; ГИАП. – М., 1971. – 24л.
1555871
  Палатник Л.С. Фазовые равновесия в многокомпонентных системах / Л.С. Палатник, А.И. Ландау. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1961. – 407 с.
1555872
  Кричевский И.Р. Фазовые равновесия в растворах при высоких давлениях / И.Р. Кричевский. – 2-е изд., перераб. и допол. – М-осква-Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 168 с.
1555873
  Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов = Phase equilibria in the systems of hafnia, zirconia, yttria with rare-earth oxides / Е.Р. Андриевская ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2010. – 470, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 446-464. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-0989-5
1555874
  Ковпакова Р.Ф. Фазовые равновесия в системах этилен-тетрахлоралканы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковпакова Р.Ф.; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1959. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1555875
  Шахова С.Ф. Фазовые равновесия в системах, образования ацетиленовыми углеводородами с ацетоном, металлом и жидким аммиаком : Автореф... Канд.хим.наук: / Шахова С.Ф.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1964. – 18л.
1555876
  Дядин Ю.А. Фазовые равновесия в системах, содержащих уранилнитрат, азотную килоту, воду и фосфорорганический экстрагент. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дядин Ю.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 26л.
1555877
  Черепова Т.С. Фазовые равновесия в сплавах кобальта с карбидами и разработка износостойкого при высоких температурах материала : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Черепова Т.С. ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1994. – 16 с.
1555878
  Юречко Мария Витальевна Фазовые равновесия в тройных системах на основе алюминия, содержащих квазипериодические и родственные фазы с периодической кристаллической структурой : Дис...канд. химич. наук: 02.00.04 / Юречко Мария Витальевна; НАНУ. Ин-т проблем материаловедения им.И.Н.Францевича. – Київ, 2001. – 254л. + Додатки:л.153-254. – Библиогр.:л.146-152
1555879
  Уэйлес С.М. Фазовые равновесия в химической технологии / С.М. Уэйлес. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1989. – 301с.
1555880
  Уэйлес С.М. Фазовые равновесия в химической технологии / С.М. Уэйлес. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1989. – 310-662с.
1555881
  Масленникова В.Я. Фазовые равновесия газ-газ в системах, содержащих воду : Автореф... кандидата хим.наук: / Масленникова В.Я.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 15л.
1555882
  Глазов В.М. Фазовые равновесия гетерогенных систем / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – М
2. – 1975. – 156с.
1555883
  Тывина Татьяна Николаевна Фазовые равновесия жидкость-газ в системах оксосинтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тывина Татьяна Николаевна; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром-сти и продуктов орган. синтеза. – М., 1975. – 25л.
1555884
  Гавриленко Иван Семенович Фазовые равновесия и кристаллическая структура сплавов скандия и галлия с переходными металлами 4 периода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гавриленко Иван Семенович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1982. – 22л.
1555885
  Лысенко Л.А. Фазовые равновесия и кристаллические стркутуры соединений в системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Лысенко Л.А. ; Львов. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 20 с.
1555886
  Ким С.Г. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в системах Ca--{Fe, Co, Ni, Cu}--Ga n {Sr, Ba}--Cu--Ca : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.01 / Ким С.Г. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 23 с.
1555887
  Кузьма Ю.Б. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в системах марганец -- кольбат -- силиций, марганец -- никель -- силиций и в некоторых родственных тройных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьма Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 16л.
1555888
  Змий О.Ф. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах (кальций, церий), -магний-кремний и родственных системах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Змий О.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 16л.
1555889
  Заречнюк О.С. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах церий - алюминий - третий компонент и в четвертой системе церий - марганец - медь - алюмини : Автореф... канд. хим.наук: / Заречнюк О.С.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – Львов, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1555890
  Немировская Людмила Владимировна Фазовые равновесия и межмолекулярные взаимодействия в системах неионогенное пав-углеводород-вода : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Немировская Людмила Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
1555891
  Кошель О.С. Фазовые равновесия и некоторые физические свойства сплавов в тройных системах Y--Sm--Fe, Co, Ni и других родственных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кошель О.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25-26
1555892
  Рожнов М.С. Фазовые равновесия и объемные соотношения в системах дивинил-углеводорода С6-С8 : Автореф... канд. хим.наук: / Рожнов М. С.; ГНИИ азот. пром. и родукт. орагнич. синтеза. – М., 1967. – 19л.
1555893
  Фадеев В.Е. Фазовые равновесия и оценка температуры плавления вещества Мантии Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Фадеев В.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 18л.
1555894
  Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления / А.И. Русанов. – Ленинград : Химия, 1967. – 388 с.
1555895
   Фазовые равновесия и процессы минералообразования : Очерки физико-химической петрологии. – Москва : Наука
Вып.3. – 1973. – 259с.
1555896
  Валяшко В.М. Фазовые равновесия и свойства гидротермальных систем / В.М. Валяшко. – Москва, 1990. – 269с.
1555897
  Шерстнева Т.В. Фазовые равновесия и структурыне состояния систем, содержащих хлористый водород, воду, диоксан, спирт : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шерстнева Т. В.; Иванов. хим. технол. ин-т. – Г., 1969. – 20л.
1555898
  Метлин Ю.Г. Фазовые равновесия и термодинамика сосуществующих фаз в системе железо-литий-кислород. : Автореф... канд.хим.наук: / Метлин Ю.Г.; Хим.фак-т. – М, 1971. – 16л.
1555899
   Фазовые равновесия и термодинамические свойства арсенатов щелочных металлов / А.С. Пашинкин, Е.А. Букетов, С.М. Исабаев, Б.К. Касенов; [А. С. Пашинкин и др. ; отв. ред. Д. Н. Абишев]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. : ил.
1555900
  Пономарева А.М. Фазовые равновесия и учение о растворах / А.М. Пономарева. – Л., 1976. – 104с.
1555901
   Фазовые равновесия легких углеводов. – М, 1958. – 152с.
1555902
   Фазовые равновесия между фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом. – М, 1989. – 239с.
1555903
  Боровая Ф.Е. Фазовые равновесия при высоких температурах в водносолевых системах, содержащих хлориды и сульфаты калия и натрия : Автореф... кандид. химич.наук: / Боровая Ф.Е.; Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1951. – 23 с.
1555904
  Лесневская Л.С. Фазовые равновесия, объемные соотношения и изометрическая диффузия в системе азот - двуокись углерода : Автореф... кандидата хим.наук: / Лесневская Л.С.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1555905
  Агафонников А.М. Фазовые радиогеодезические системы для морских исследований : монография / А.М. Агафонников; Отв. ред. Никитенко Ю.И. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
1555906
  Белобродов А.П. Фазовые радионавигационные системы в гидрографии и океанологии : [учеб. пособие для вузов СССР] / А.П. Белобродов; А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 170 с. : ил.
1555907
  Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы / В.Б. Пестряков. – Москва, 1968. – 466 с.
1555908
  Рогинская Н.Г. Фазовые ревновесия кристалл-газ и объемное поведение разбавленных газовых растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рогинская Н. Г.; Гос.НИПИ азотн. пром. и продукт. орган. синт. – Москва, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1555909
  Некрасов И.Я. Фазовые соотношения в олово-содержащих системах / И.Я. Некрасов. – М., 1976. – 362с.
1555910
  Асеев Б.П. Фазовые соотношения в радиотехнике / Б.П. Асеев. – Москва : Связьиздат, 1951. – 248 с.
1555911
  Асеев Б.П. Фазовые соотношения в радиотехнике / Б.П. Асеев. – 3-е изд. доп. – Москва : Связьиздат, 1959. – 304 с.
1555912
  Богданова Н.И. Фазовые соотношения в части Систем Ti-O и V-O электропроводность и магнитные свойства некоторых окислов титана и ванадия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова Н. И. ; ОН. – Ленинград, 1962. – 17 с.
1555913
  Носуленко Н.А. Фазовые соотношения на границе диэлектрик-металл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носуленко Н.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 14л.
1555914
  Щепеткин А.А. Фазовые соотношения при окислительно-восстановительных процессах в магниймарганцевых ферритах и их влияние на некоторые магниевые свойства : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щепеткин А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 16л.
1555915
  Петренко Константин Дмитриевич Фазовые состояния и кинетика кристаллизации компонентов в совместных полимерных композициях при повышении давления : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Петренко Константин Дмитриевич; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1987. – 17л.
1555916
   Фазовые характеристики усилительных устройств. – М, 1975. – 185с.
1555917
  Никитиу А.Ф. Фазовый анализ в физике ядерных взаимодействий : пер. с рум. / А.Ф. Никитиу. – Москва : Мир, 1982. – 416 с.
1555918
  Лашко Н.Ф. Фазовый анализ и структура аустенитных сталей / Н.Ф. Лашко, Н.И. Еремин. – М, 1957. – 236с.
1555919
  Голубцова Р.Б. Фазовый анализ никелевых сплавов / Р.Б. Голубцова. – Москва, 1969. – 232 с.
1555920
  Казаринов Ю.М. Фазовый анализ нуклон-нуклонного рассеяния при энергии при энергии 630 МЭВ / Ю.М. Казаринов. – Москва, 1963
1555921
  Потемкин К.Н. Фазовый анализ окислов, образующихся при восстановлении окиси железа и железных руд. : Автореф... канд. хим.наук: / Потемкин К.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии... – Симферополь, 1966. – 22л.
1555922
  Патаракин О.О. Фазовый анализ ПП-рассеяния в области упругого взаимодействия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Патаракин О.О.; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1981. – 20л.
1555923
  Козлюкова Н.Б. Фазовый анализ продуктов электротермической переработки алюминевого сырья. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Козлюкова Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1976. – 24л.
1555924
  Ажгирей Л.С. Фазовый анализ рассеяния протонов с энергиями 657 и 435 Мэв протонами : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 1-2992 / Ажгирей Л.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1966. – 22 с. – Библиогр.: с. 14-15
1555925
  Филиппова А Н. Фазовый анализ руд и продукты их переработки / А Н. Филиппова. – Москва : Химия, 1975. – 280 с.
1555926
  Филиппова А Н. Фазовый анализ руд цветных металлов / А Н. Филиппова. – Москва, 1964. – 212 с.
1555927
  Клепоков Н.П. Фазовый анализ. (Вопросы совместности и единства) : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клепоков Н.П.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1555928
  Галкин Олег Геннадиевич Фазовый захват в динамически системах на торе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / галкин Олег Геннадиевич; Российская АН, Математический ин-т им. В.Стеклова. – М., 1992. – 14л.
1555929
  Серапинас Б.Б. Фазовый метод измерений расстояний по курсу "Электрооптические и радиогеодезические измерения" : Спосбы разрешения неоднозначности: Конспект лекций для студентов геодезического и аэрофотогеодезического факультетов / Б.Б. Серапинас; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР; Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1973. – 41с.
1555930
  Кинкулькин И.Е. Фазовый метод определения координат / И.Е. Кинкулькин, В.Д. Рубцов, М.А. Фабрик. – Москва : Советское радио, 1979. – 280 с.
1555931
   Фазовый наклеп аустенитных сплавов на железоникелевой основе. – Москва : Наука, 1982. – 260 с.
1555932
  Высочанский Ю.М. Фазовый переход в сегнетополупроводнике Sn2 P2 S6 и динамика его решетки : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Высочанский Ю. М.; МВиССО УССР, Ужго. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 136л.
1555933
  Бондаренко Владимир Михайлович Фазовый переход и явление переключения в диоксиде ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Бондаренко Владимир Михайлович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 18л.
1555934
  Чудновский Феликс Абрамович Фазовый переход металл-полупроводник в окислах ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Чудновский Феликс Абрамович; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1978. – 49л.
1555935
  Бугаев А.А. Фазовый переход металл-полупроводник и его применение / А.А. Бугаев. – Ленинград : Наука, 1979. – 184 с.
1555936
  Высочанский Юлиан Миронович Фазовый переход сегнетополупроводнике и динамика его решетки : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.10 / Высочанский Юлиан Миронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 21л.
1555937
  Ашкинадзе Борис Михайлович Фазовый переход типа газ-жидкость в системе экситонов в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт физ-мат. наук : 01.04.10 / Ашкинадзе Борис Михайлович ; АН СССР Физ-техн ин-т. – Ленинград, 1981. – 23 с.
1555938
  КометианиП.А Фазовый потенциал редоксиситем и теория происхождения биоэлектротока / КометианиП.А, 1943. – 261-268с.
1555939
   Фазовый состав влаги в мерзлых породах. – М, 1979. – 189с.
1555940
  Кудрявцева Г.П. Фазовый состав и магнитные свойства ферришпинелидов Ковдорского массива. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Кудрявцева Г.П.; МГУ. – М, 1973. – 28л.
1555941
  Крамаренко Н.К. Фазовый состав, пластинчатое строение и иризация плагиоклазов / Н.К. Крамаренко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 106с.
1555942
  Драбович Ю.И. Фазовый способ управления импульсным регулятором / Ю.И. Драбович, Н.С. Комаров, В.В. Мартынов. – Киев, 1979. – 48 с.
1555943
   Фазовый химический анализ руд черных металлов и продуктов их переработки. – Москва : Недра, 1972. – 161с.
1555944
  Шпортько К.В. Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шпортько Костянтин Валентинович ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарьова НАН України. – Київ, 2020. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 46 назв
1555945
  Вертегел Валерій Вікторович Фазометричні перетворювачі комплексних параметрів антенно-фідерних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.07 / Вертегел В.В.; Севастоп. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 2001. – 20 с.
1555946
  Шафизаде Р.Б. Фазообразование и кинетика фазовых превращений в тонких пленках АI-BVI. / Р.Б. Шафизаде. – Баку : Элм, 1983. – 168с.
1555947
  Заездный А.М. Фазоразностная модуляция и её применение для передачи дискретной информации / А.М. Заездный. – М., 1967. – 304с.
1555948
  Рыбин В.А. Фазоразностные методы исследования волнообразных ионосферных возмущений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Рыбин В.А. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 16 с.
1555949
  Коменда Т.І. Фазори та їх морфометрична оцінка / Т.І. Коменда, Н.В. Коменда, В Л. Давиденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 186 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 32-34. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
1555950
  Фиштейн А.М. Фазостабильные усилители широкого динамического диапазона / А.М. Фиштейн. – Москва : Наука, 1981. – 120 с.
1555951
   Фазоутворення в системі La - Li - Sr - Co - O / С. Неділько, І. Фесич, О. Дзязько, В. Дрозд, І. Багінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  A number of compounds, which correspond to composition of La1-3xLixSr2xCoO3-ѓВ (0.x.0,33;) have been synthesized. Limits of existence of solid solutions in the La . Li . Sr . Co . O system were found using XR analysis, concentration dependencies of ...
1555952
   Фазоутворення ВТНП-сполук складу LnВа2Си3О7[подається формула] / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, М.А. Зеленько, Шафорост А Ю. . // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 49-51. – ISSN 0041-6045


  Досліджено процеси синтезу ВТНП-матеріалів на основі LnВа2Сu3О7 [подається формула] (Ln = Y, La, Sm, Gd, Ho). Встановлено, що утворення сполук Ln l23 при твердофазному мегоді синтезу відбувається ступінчато, з проміжними фазами. Фаза LnВа2Сu307 ...
1555953
   Фазоутворення монофосфатних вольфрамових бронз у псевдочетверних відкритих системах M2O-P2O5-Mo-WO3 (M-Li, Nа) та їх електрофізичні властивості / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, Р.Н. Кузьмін, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-8. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено метод отримання моно фосфатних вольфрамових бронз із гексагональними каналами, будова каркаса яких близька до каркаса триоксиду ренію. Проаналізовано зміну структурних параметрів отриманих моно фосфатних вольфрамових бронз, що містять літій ...
1555954
  Старова В. Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів / В. Старова, М. Щербина, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-17. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності формування фаз з розчинів додецилсульфату натрію у присутності добавок катіонного поліелектроліту полігексаметиленгуанідиній хлориду. З"ясовано вплив додатків поліакрилової кислоти, желатину, неіонної ПАР ОП-7 та інших ...
1555955
  Лісняк В.В. Фазоутворення у системі Na2O-P2O5-V2O5-TiN / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Хімія ; Вип. 35)


  Проведено синтез ряду подвійних дифосфатів, що містять одночасно Ti(ІІІ) та V(ІІІ). Знайдено брутто формули одержаних сполук та на основі ІЧ-спектроскопії і рентгенографії зроблено висновки про будову речовин. Досліджено залежності фазоутворення ...
1555956
   Фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах систем Na2-P2O5-AL2O3-MIIO(MII-Mn, CO,Ni,Cu,Zn) / М.М. Яцкін, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, І.В. Огородник, М.С. Слободяник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 3/4. – С. 33-38. – ISSN 2078-9912
1555957
  Мартинюк В.В. Фазочастотні та амплітудно-фазові вимірювальні прилади для радіальної профілеметрії великогабаритніх тіл обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.08 / Мартинюк В.В.; Віницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
1555958
  Андриевский Р.А. Фазы внедрения / Андриевский Р.А., Умарский Я.С. – Москва : Наука, 1977. – 240 с.
1555959
  Волков В.Л. Фазы внедрения на основе оксидов ванадия / В.Л. Волков. – Свердловск, 1987. – 179с.
1555960
  Панкуль Л.И. Фазы и циклы планетогенеза. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1968. – 144с.
1555961
   Фазы Ландау в плотноупакованных структурах. – Ростов -на-Дону : РГУ, 1990. – 255с.
1555962
  Кахана М.С. Фазы онтогенеза / М.С. Кахана. – Кишинев, 1975. – 182с.
1555963
  Щербаков П.М. Фазы утомления по ихнограммам и сдивгам крови : Дис... доктор биол.наук: / Щербаков П.М.; Ин-тут клинической физиологии АН УССР. – Киев, 1941. – 193.л.
1555964
  Усов М.А. Фазы эффузивов / М.А. Усов. – Томск, 1929. – 37с.
1555965
  Дунина С.Т. Фаина Григорьевна Раневская / С.Т. Дунина. – Москва, 1953. – 83 с.
1555966
   Фаина Раневская. – М, 1985. – 63с.
1555967
  Дубинянская Я. Фаина Раневская: "Спутник славы - одиночество" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 4- 26. – ISSN 1819-6268


  Фаина Георгиевна Раневская (урождённая Фаина Гиршевна Фельдман; 1896-1984) - советская актриса театра и кино. Трижды лауреат Сталинской премии (1949, 1951, 1951), народная артистка СССР (1961).
1555968
  Решетник М.Д. Файгінгер (Vaihinger) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 649-650. – ISBN 966-316-069-1
1555969
   Файдиш Олександр Миколайович (1914–1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 490. – ISBN 978-966-439-754-1
1555970
   Файзуллаев Джарулла Файзуллаевич. – Ташкент, 1984. – 24 с.
1555971
  Шатілов Б.О. Файзуллин день / Б.О. Шатілов, 1929. – 30с.
1555972
  Тамарина Г. Файка-разведчица / Г. Тамарина. – Ташкент, 1974. – 111с.
1555973
   Файл заражен. – М., 1991. – 120 с.
1555974
  Власов І.М. Файловий обмін і право інтелектуальної власності // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 323-324
1555975
  Жвалов К.А. Файлообменные сети и добросовестное использование: опыт США // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 17-21.


  Статья посвящена информационным проблемам авторского права в связи с существованием пиринговых сетей.
1555976
  Десятерик Д. Файна десятка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 16-17


  Українське кіно гідно представлене на цьогорічному Одеському міжнародному кінофестивалі.
1555977
  Сергійчук В. Файнберг Яків Борисович (- фізик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 889. – ISBN 978-966-8567-14-8
1555978
   Факел. – М, 1963. – 238с.
1555979
  Домбровский Ю.О. Факел / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1974. – 112с.
1555980
  Синельников Л.І. Факел буде погашено / Л.І. Синельников. – К., 1961. – 32с.
1555981
  Батурина П Т. Факел в сердце : этюды о соц. реализме / Т.П. Батурина. – Москва : Советский писатель, 1977. – 167 с. : портр.
1555982
  Канетти Э. Факел в ухе : фрагменты автобиографии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 103-249. – ISSN 1130-6545
1555983
  Потапов В.а. Факел гонца / В.а. Потапов. – Ростов н/Д, 1990. – 525с.
1555984
  Лобанова Л.П. Факел дружбы. / Л.П. Лобанова. – Свердловск, 1977. – 65с.
1555985
  Михайлов А.А. Факел любви. Поэзия наших дней / А.А. Михайлов. – Москва, 1968. – 320с.
1555986
  Туманова З.А. Факел на ветру. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1962. – 159с.
1555987
  Силин О.К. Факел отцов / О.К. Силин. – Донецк, 1966. – 79с.
1555988
  Абалкин Н.А. Факел Охлопкова / Н.А. Абалкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 175 с. : ил.
1555989
  Фролов Э.Д. Факел Прометея : Очерки античной общественной мысли / Э.Д. Фролов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 160с.
1555990
  Фролов Э.Д. Факел Прометея / Э.Д. Фролов. – Л, 1991. – 436с.
1555991
  Гірін О.Г. Факел розпилу паливної краплі, що руйнується // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1555992
  Безуглов А.А. Факел сатаны / А.А. Безуглов. – Москва : Книжный клуб, 1991. – 317 с.
1555993
   Факел.1989 : Ист.-рев. альманах. – М : Политиздат, 1989. – 255с.
1555994
  Грибова Л.О. Факели твоєї юності / Л.О. Грибова. – К., 1978. – 135с.
1555995
  Полднева А.А. Факелы / А.А. Полднева. – Сыктывкар, 1963. – 92с.
1555996
  Апушкин Я.В. Факелы : драмат. этюды [в стихах] / Я.В. Апушкин ; [ил. Б. Стахов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 158 с. : ил.
1555997
  Курганцев М.А. Факелы и родники. / М.А. Курганцев. – М., 1973. – 223с.
1555998
  Трифонов Ю.В. Факелы на Фламинго / Ю.В. Трифонов. – М, 1965. – 279с.
1555999
  Васильев А.М. Факелы Персидского залива / А.М. Васильев. – Москва, 1976. – 174с.
1556000
  Кравцов А.А. Факелы терпения / А.А. Кравцов. – Москва, 1990. – 129с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,