Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1418001
  Волошин М.А. "Средоточье всех путей..." / М.А. Волошин. – Москва, 1989. – 604с.
1418002
  Киселева Е.Г. "Среды" московских художников / Е.Г. Киселева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 156 с.
1418003
  Киселева Е.Г. "Среды" московских художников / Е.Г. Киселева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1976. – 156 с.
1418004
  Кантор В.К. "Средь бурь гражданских и тревоги" : Борьба идей в русской лит-ре 40-70-х годов 19 в. / В.К. Кантор. – Москва : Художественная литература, 1988. – 302 с.
1418005
  Иванченко И. "Сретенье" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 41, 46-48. – ISSN 0131-8136
1418006
   "Срібло" з робототехніки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Студенти кафедри комп"ютерних наук Вінницького національного технічного університету - Дмитро Пантелюк і Дмитро Кудрявцев - посіли друге місце на VI міжнародних змаганнях з мобільних робототехнічних систем Earth Rover 2018. Вінницька команда створила ...
1418007
  Гладковський Р.В. "Срібло" та "Бронза" українських школярів / Р.В. Гладковський, Ю.С. Брайчевський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 47-48 : фото
1418008
  Сіробаба М. "Срібне шаманство вірша" Світлани Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 7
1418009
   "Срібний дух" розкішного відпочинку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 35 : фото. – ISSN 1998-8044
1418010
  Садова У. "Срібні університети": нові горизонти розвитку праці та освіти / У. Садова, Р. Рясна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 8. – С. 3-10


  Вказано на демографічний, економічний та політичний аспекти формування університетів третього віку. Запропоновано підходи до формування освітньої політики в Україні в руслі європейських практик.
1418011
  Скворцова К.М. "Сродня" праця як онтологічна передумова щастя // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 33-38. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1418012
  Файзулін Я. "СРСР не є членом Ліги Націй, а отже - голод є внутрішньою проблемою СРСР" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 47 (300), 3 грудня 2015. – С. 46-50
1418013
  Лебедев Н.К. Средне-Волжский район : Экономико-географические очерки СССР : Районы европейской части СССР / Н.К. Лебедев ; под ред. С.Г. Григорьева, К.Д. Егорова, В.А. Каменецкого, А.М. Михайлова. – Москва : Из-во "Плановое хозяйство" - Госплан
Кн. 6, вып. 6. – 1927. – 87 с.
1418014
  Польстер Л.А. Средне-Каспийский нефтегазоносный бассейн. (История геол. развития и перспективы нефтегазоносности) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Польстер Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых. – М., 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1418015
  Станиславский Ф.А. Средне-кейперская флора Донецкого бассейна / Ф.А. Станиславский; АН УССР, Ин-т геологических наук; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1976. – 168с.
1418016
   Средне-мелкомасштабная аэрогамма-спектрометрическая съемка : Метод. екомендации по аэрограмма-спектрометрическому обеспечению региональных прогнозно-металлогенических работ. – Ленинград, 1987. – 119с.
1418017
  Вольпе М. Средневековая Эфиопия глазами португальского иезуита // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4 (39) : зима. – С. 10-16. – ISSN 1681-7559
1418018
  Сазонова Л.И. Средневековій мотив Богородичного чуда в повести Н.В.Гоголя "Портрет" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 79-87. – ISSN 0132-1366
1418019
  Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции. XIII-XV вв. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.03 / Сванидзе А. А.; АН СССР, Ин-т всобщ. ист. – М., 1981. – 43л.
1418020
   Средневолжская археологическая экспедиция. – Куйбышев, 1977. – 156с.
1418021
   Средневолжский край : Экономический и социально-культурный обзор. – МоскваСамара, 1930. – 530с.
1418022
  Врачев И. Среднегорцы в бою / И. Врачев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1971. – 312с.
1418023
  Врачев И. Среднегорцы в бою / И. Врачев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1974. – 318с.
1418024
  Ищенко Т.А. Среднедевонская флора Воронежской антеклизы / Т.А. Ищенко, А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1981. – 111с.
1418025
  Жемчугова В.А. Среднедевонские резервуары нефти и газа на юге Бузулукской впадины: особенности строения, условия образования, нефтегазоносный потенциал / В.А. Жемчугова, О.М. Мятчин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 36-43 : рис. – Библиогр.: с. 43. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1418026
  Лабковский В.А. Среднее время достижения "трудно доступной" границы цепью Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Лабковский В.А. ;. – Москва, 1972. – 15 с.
1418027
  Чикрий В.К. Среднее время сближения в игровых задачах со случайными возмущениями // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 7-15. – ISSN 0572-2691
1418028
  Каверзнев К.М. Среднее значение / К.М. Каверзнев. – Київ : Логос, 1999. – 268с. – ISBN 966-581-134-7
1418029
  Каверзнев К.М. Среднее значение / К.М. Каверзнев. – Изд.2-е, испр. и доп. – Київ : Логос, 2002. – 324с. – ISBN 966-581-134-7
1418030
  Барбарига А.А. Среднее и среднее специальное образование в современной Англии : критический анализ / А.А. Барбарига. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1985. – 127 с. – Библиогр.: с. 122-126 (112 назв.)
1418031
  Челпанова О.М. Среднее многолетнее давление воздуха над океанами / О.М. Челпанова, Т.В. Коробейникова. – Л, 1974. – 112с.
1418032
   Среднее образование в Англии / Л.С. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1897. – 36 с. – Из журн. "Вестн. воспитания"
1418033
  Зейфман Н.В. Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Зейфман Н.В.; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1973. – 26л.
1418034
   Среднее образование взрослых. – М, 1982. – 383с.
1418035
  Зарубин Н.С. Среднее педагогическое образование в Казахстане (1930-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Зарубин Н.С.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1418036
  Казахецян А. Среднее педагогическое образование в Советской Армении за 30 лет (1920-1950 гг.) : Автореф... кандид. педагогическихнаук: / Казахецян А.; Ереванский гос. университет им. В.М.Молотова. Министерство высшего образования СССР. – Ереван, 1951. – 27 с.
1418037
  Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1982. – 223с.
1418038
  Мильков Ф.Н. Среднее Повольжье : Физико-географическое описание / Ф.Н. Мильков. – Москва : АН СССР, 1953. – 263с.
1418039
  Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. / Е.В. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1418040
  Веселов А.Н. Среднее профессионально-техническое образование в дореволюционной России / А.Н. Веселов. – Москва, 1959. – 120с.
1418041
  Панкова Е.В. Среднее профессиональное библиотечное образование в России: современное состояние // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена динамика развития системы ссузов (средних специальных учебных заведений) России с точки зрения подготовки по специальности "Библиотековедение". Доклад представлен на 21-й Международной конференции "Библиотечные и информационные ресурсы в ...
1418042
  Вихирев Н. Среднее профессиональное образование к десятилетию Октября / Н. Вихирев. – Москва, 1927. – 60 с.
1418043
   Среднее сельское профессионально-техническое училище № 2 им.50-летия ВЛКСМ. – Рига, 1972. – 34с.
1418044
   Среднее сельскохозяйственное образование. – М, 1972. – 136с.
1418045
  Ибрагимкулова Б.И. Среднее специальное образование в Киргизии за годы Советской власти / Б.И. Ибрагимкулова. – Фрунзе, 1967. – 28с.
1418046
   Среднее специальное образование в СССР. – М, 1962. – 155с.
1418047
  Павлов Д.И. Среднее специальное образование в Украинской ССР / Д.И. Павлов, Г.П. Захаревич. – Киев : Вища школа, 1976. – 215 с. : ил.
1418048
  Дружинин В.Н. Среднеевропейское время : книга путешествий / В.Н. Дружинин. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 416 с.
1418049
  Анисимова Ольга Ивановна Среднекаменноугольная флора Северного Кавказа и ее биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Анисимова Ольга Ивановна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1418050
  Ищенко Т.А. Среднекаменноугольная флора центральной части Донецкого бассейна. : Дис... канд. геолого-минерал.наук: / Ищенко Т.А.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1956. – 317л. – Бібліогр.:л.290-300
1418051
  Ищенко Т.А. Среднекаменноугольная флора центральной части Донецкого бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Ищенко Т.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1956. – 17л.
1418052
  Ифанова В.В. Среднекаменноугольные и пермские брахиоподы востока и севера европейской части СССР / В.В. Ифанова, Е.Г. Семенова; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
1418053
  Халымбаджа В.Г. Среднекаменноугольные отложения северных, центральных и западных районов Татарии. / В.Г. Халымбаджа. – Казань, 1962. – 138с.
1418054
  Халымбаджа В.Г. Среднекаменноугольные отложения северных, центральных и западных районов Татарии. : Автореф... Канд.геол-минералог.наук: / Халымбаджа В.Г.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Сарат.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Саратов, 1962. – 24л.
1418055
   Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей : Справочник-определитель / Раузер-Черноусова, Н.Д. Грызлова, Г.Д. Киреева, Г.Е. Леонтович, Т.П. Сафонова, Е.И. Чернова; Глав. ред. Шатский Н.С.; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : АН СССР, 1951. – 371с.
1418056
  Эрмантраут Юрий Эдуардович Среднеквадратическая стабилизация линейных систем управления с марковскими переключениями. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Эрмантраут Юрий Эдуардович; Рижский политех. ин-тут им. А.Я.Пельше. – Рига, 1989. – 70л. – Бібліогр.:л.66-70
1418057
  Эрмантраут Ю.Э. Среднеквадратическая стабилизация линейных систем управления с марковскими переключениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Эрмантраут Ю.Э.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 14л.
1418058
  Майоров А.Н. Среднеквадратичные амплитуды простых полекул и некоторые их приенения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майоров А. Н.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1968. – 19л.
1418059
  Попов В.Ю. Среднеквадратичные приближения функций одной инескольних переменных целыми функциями и тригонометрическими полиномами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Попов В.Ю.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 16л.
1418060
  Чернышева Н.Е. Среднекембрийские трилобиты Восточной Сибири / Н.Е. Чернышева. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1. – 1953. – 116с.
1418061
  Лермонтова Е.В. Среднекембрийские трилобиты и гастроподы Шоды-Мира : Южная окраина Ферганской котловины / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 40с.
1418062
  Ившин Н.К. Среднекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Бубличенко Н.Л., Чернышева Н.Е. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР
Часть 1 : Бощекульский фаунистический горизонт. – 1953. – 227с.
1418063
  Ившин Н.К. Среднекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Агырекский фаунистический горизонт района гор Агырек. – 1957. – 110с.
1418064
  Зограф И.Т. Среднекитайский язык / И.Т. Зограф. – М, 1979. – 337с.
1418065
  Лаппо С.С. Среднемасштабные динамические процессы океана, возбуждаемые атмосферой / С.С. Лаппо. – Москва : Наука, 1979. – 181с.
1418066
  Орлова М.И. Среднемеловые палеомагнитные полюсы Антарктического полуострова и относительные движения микроплит Западной Антарктиды (обзор) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 92-106 : Рис., табл. – Список літ.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1418067
  Батяева Ф Т. Среднемесячние и среднегодовые температуры вовздуха северного полушария / Ф Т. Батяева, Н.В. Дмитриев; Батаева Т.Ф., Дмитриева Н.В. ; под ред. К.И. Кашина ; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР, Центр. ин-т прогнозов. – Москва : [б. и.]
Ч. 2 : Таблицы. – 1954. – 52 с.
1418068
  Янакевич А.Н. Среднемиоценовые брюхоногие моллюски Молдавии и условия их существования : монография / А.Н. Янакевич; Отв. ред. Пламадяла Г.С. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 145с.
1418069
  Ратников В.Ю. Средненеоплейстоценовая герпетофауна местонахождения Озерное-1 / В.Ю. Ратников, А.И. Крохмаль // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 127-131 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1418070
   Среднеобский словарь : (Дополнение). – Томск : Изд-во Том. ун-та
Ч. 1 : [А-К]. – 1983. – 180 с. – Продолж. "Словаря русских старожильских говоров средней части бассейна р. Оби"
1418071
   Среднеобский словарь. – (доп.). – Томск : Изд-во Томского ун-та
Ч. 2 : [Л - Я / [сост. Е.Ф. Арыкова и др.]. - 1986. – 1983. – 211 с. – Продолж. "Словаря русских старожильских говоров средней части бассейна р. Оби"
1418072
   Среднепалеозойские бокситовые месторождения северного полушария. – М, 1979. – 133с.
1418073
  Садыков А.М. Среднепалеозойские двустворчатые моллюски Атасу (Центральный Казахстан) / А.М. Садыков; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1962. – 114с.
1418074
  Недай Мир Мухаммед Махфуз Среднепалеозойские интрузивные формации Передового хребта бассейна р.Теберды (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 127 / Недай Мир Мухаммед Махфуз; Геологич. фак-т. – М., 1971. – 20л.
1418075
  Шевченко Т.В. Среднепалеозойские морские лилии Юго-Западного Тняь-Шаня и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко Т. В.; Новосиб. ГУ, Уч. сов. по геол. минер. наукам. – Новосибирск, 1967. – 24л.
1418076
  Александрова М.И. Среднепалеозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Центрального Казахстана / М.И. Александрова, Н.А. Пупышев, Е.Н. Сизова ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ". – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1974. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-223
1418077
   Среднепалеозойский вулканизм Башкирского Зауралья и связь с ним колчеданного оруденения. – Уфа, 1983. – 114с.
1418078
  Червяковский Г.Ф. Среднепалеозойский вулканизм восточного склона Урала / Г.Ф. Червяковский. – Москва : Наука, 1972. – 258с.
1418079
  Коротеев В.А. Среднепалеозойский вулканизм Восточной зоны Урала / В.А. Коротеев. – М., 1979. – 132с.
1418080
  Булгакова М.Д. Среднепалеозойский рифтогенез на Северо-Востоке СССР: Осадконакопление и вулканизм / М.Д. Булгакова, И.И. Колодезников. – М., 1990. – 255с.
1418081
  Расторгуева В.С. Среднеперсидский язык. / В.С. Расторгуева. – М., 1966. – 160с.
1418082
  Ратников В.Ю. Среднеплейстоценовые мелкие наземные позвоночные разрезов Нагорное-1 и Нагорное-2 / В.Ю. Ратников, А.И. Крохмаль // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 97-105 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1418083
  Воронич Анна Васильевна Среднеподнепровский диалект украинского языка в XVII веке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Воронич Анна Васильевна ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1984. – 23 с.
1418084
   Среднепозднедевонские островодужные вулканогенно-осадочные комплексы северо-западной части Рудного Алтая / С.В. Сараев, Т.П. Батурина, Н.К. Бахарев, Н.Г. Изох, Н.В. Сенников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1285-1303 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1301-1303. – ISSN 0016-7886
1418085
  Иванов П.С. Среднепрогрессивные нормы в планировании промышленности. / П.С. Иванов. – М, 1949. – 52с.
1418086
  Парначев В.П. Среднерифеская вулканогенно-осадочная ассоциация Башкирского мегантиклинория / В.П. Парначев. – Свердловск, 1986. – 103с.
1418087
   Среднерусские говоры. – Калинин, 1985. – 131с.
1418088
   Среднерусские говоры. – Калинин, 1986. – 134с.
1418089
   Среднерусские говоры и их история. – Калинин, 1987. – 127с.
1418090
   Среднерусские говоры и памятники письменности. – Калинин, 1989. – 147с.
1418091
   Среднерусские говоры: современное состояние и история. – Калинин, 1988. – 150с.
1418092
  Коротков А.И. Среднерусский артезианский бассейн. / А.И. Коротков. – Л., 1982. – 61с.
1418093
   Среднерусское Белогорье. – Воронеж, 1985. – 240с.
1418094
   Среднесрочные программы капитальных вложений. Методология, моделирование. – М, 1972. – 223с.
1418095
  Соловьев Ю.П. Среднесрочный прогноз фонда потребления в системе моделей народнохозяйственного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Соловьев Ю.П.; Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1418096
  Нижегородцев Р.М. Среднесрочный цикл в условиях инфляционного разрыва: задачи макроэкономической политики // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 198-203. – ISSN 2073-6118
1418097
   Среднесуточные индексы геомагнитной возмущенности /Чн/ по советским арктическим и антарктическим станциям. – Ленинград, 1970. – 119с.
1418098
   Среднечасовые скорости счета детекторов заряженных частиц в межпланетном пространстве по данным спутника "Прогноз". – Москва, 1979. – 75с.
1418099
   Среднечасовые скорости счета детекторов заряженных частиц в межпланетном пространстве по данным спутника "Прогноз". – Москва, 1979. – 81с.
1418100
  Старкова А.Г. Среднеширотные суточные вариации структурных параметров атмосферы и ионосферы на фиксированных уровнях области 100-200 км. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Старкова А.Г.; Ин-т прикл. геофизики. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1418101
  Чернышева С.П. Среднеширотный спорадический слой Е и солнечная активность. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернышева С.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1418102
   Среднеширотный спорадический слой Е ионосферы. – Москва : Наука, 1975. – 119с.
1418103
  Надарейшвили Г.Ш. Среднеэоценовый вулканизм Гурийского хребта и Южно-Имеретинского предгорья. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: 124 / Надарейшвили Г.Ш.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
1418104
  Татишвили Мераб Георгиевич Среднеэоценовый вулканизм Месхети : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.05 / Татишвили Мераб Георгиевич; АН ГрССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 33л.
1418105
  Тесленко Ю.В. Среднеюрская флора Горного Крыма : монография / Ю.В. Тесленко, Г.Г. Яновская; Отв. ред. Станиславский Ф.А. – Киев : Наукова думка, 1990. – 158с. – ISBN 5-12-001356-2
1418106
  Делле Г.В. Среднеюрская флора Ткварчельского угленосного бассейна (Закавкзье) : Автореф... канд. биол.наук: / Делле Г.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Ленинград, 1964. – 18л.
1418107
  Камышан В.П. Среднеюрские и позднеюрские брахиоподы Северо-Западного Кавказа и горного Крыма / В.П. Камышан, Л.И. Бабанова; Отв. ред. Макридин В.П. – Харьков : Вища школа, 1973. – 175с.
1418108
  Пермякова Маргарита Николаевна Среднеюрские остракоды Днепровско-Донецкой впадины и северо-восточных окраин Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Пермякова Маргарита Николаевна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1418109
  Халифа-Заде Среднеюрские отложения восточной части Большого Кавказа. / Халифа-Заде, А.М. Магомедов. – М., 1982. – 276с.
1418110
  Джанелидзе Т.В. Среднеюрский вулканизм геосинклинали южного склона Большого Кавказа (в пределах Ингури-Цхеницкали) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Джанелидзе Т. В.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
1418111
  Лозинский С.Г. Средние века / С.Г. Лозинский. – Петроград, 1922. – 191с.
1418112
  Грацианский Н.П. Средние века : курс лекций, читан. в моск. гос. пед. ин-те / Н.П. Грацианский ; под ред. проф. А.З. Ионисиани ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва : МГПИ
Ч. 1. – 1939. – 191, [1] с.
1418113
  Грацианский Н.П. Средние века : курс лекций, читан. в моск. гос. пед. ин-те / Н.П. Грацианский ; под ред. проф. А.З. Ионисиани ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва : МГПИ
Ч. 2. – 1939. – 198 с. – Библиогр.: с. 194-198
1418114
   Средние века. – М.-Л., 1946. – 415с.
1418115
   Средние века : сборник. – Выпуск Ш. – Москва
Вып. Ш. – 1951. – 316с.
1418116
   Средние века. – Вып.4. – М, 1953. – 383с.
1418117
   Средние века. – Выпуск У. – М, 1954. – 412с.
1418118
   Средние века. – Вып.6. – М, 1955. – 488с.
1418119
   Средние века. – Вып.7. – М, 1955. – 407с.
1418120
   Средние века. – Вып.8. – М, 1956. – 459с.
1418121
   Средние века. – Вып.1Х. – М, 1957. – 384с.
1418122
   Средние века. – Вып.Х. – М, 1957. – 411с.
1418123
   Средние века. – Вып.Х1. – М, 1958. – 239с.
1418124
   Средние века. – Вып.ХШ. – М, 1958. – 187с.
1418125
   Средние века. – Вып.Х1У. – М, 1959. – 194с.
1418126
   Средние века. – Вып.ХУ. – М, 1959. – 192с.
1418127
   Средние века. – Вып. 16. – М, 1959. – 172с.
1418128
   Средние века. – Вып.17. – М, 1960. – 431с.
1418129
   Средние века. – Вып. ХУШ. – М, 1960. – 355с.
1418130
   Средние века. – Вып. 19. – М, 1961. – 344с.
1418131
   Средние века. – Вып. ХХ. – М, 1961. – 368с.
1418132
   Средние века. – Вып. 21. – М, 1962. – 320с.
1418133
   Средние века. – Вып. 22. – М, 1962. – 308с.
1418134
   Средние века. – Вып. 23. – М, 1963. – 308с.
1418135
   Средние века. – Вып. 24. – М, 1963. – 330с.
1418136
   Средние века. – Вып. 25. – М, 1964. – 318с.
1418137
   Средние века. – Вып. 26. – М, 1964. – 244с.
1418138
   Средние века. – Вып. 28. – Москва : Наука, 1965. – 336 с.
1418139
   Средние века. – Вып. 30. – Москва : Наука, 1967. – 336 с.
1418140
   Средние века : сборник. – Вып. 31. – Москва : Наука, 1968. – 336 с.
1418141
   Средние века : сборник. – Вып. 33. – Москва : Наука, 1971. – 348 с.
1418142
   Средние века : сборник. – Москва : Наука
Вып. 34. – 1971. – 376 с.
1418143
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 41. – 1977
1418144
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 42. – 1978
1418145
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 43. – 1980
1418146
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 44. – 1981
1418147
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 45. – 1982
1418148
   Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва, 1942-
Вып. 46. – 1983
1418149
   Средние века = Srednie veka : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва : Наука, 1942-. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
Вып. 68 (1). – 2007
1418150
   Средние века = Srednie veka : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва : Наука, 1942-. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
Вып. 68 (2). – 2007
1418151
   Средние века = Srednie veka : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. – Москва : Наука, 1942-. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
Вып. 68 (3). – 2007
1418152
   Средние века и Новое время // Исторические очерки / В.В. Андреев. – Киев : В тип. Е.Я. Федорова, 1877. – С. 1-156
1418153
  Джини К. Средние величины = Le medie / К. Джини ; пер. с итал. П.А. Лисовского и Ю.П. Лисовского ; науч. ред. и вступ. статья Г.Г. Пирогова и С.Д. Горшенина. – Москва, 1970. – 448 с. – Библиогр.: с. 432-440. – (Новейшие зарубежные статистические исследования ; кн. 10)
1418154
  Крастинь О.П. Средние величины / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1989. – 52с.
1418155
  Пасхавер И.С. Средние величины в статистике / И.С. Пасхавер. – Москва : Статистика, 1979. – 279 с.
1418156
  Михайлик А.Я. Средние величины в школьном курсе физики. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Михайлик А.Я.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1973. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1418157
   Средние городские слои в странах Тропической Африки. – М, 1985. – 178с.
1418158
   Средние городские слои Латинской Америки. – М, 1974. – 431с.
1418159
   Средние значения температуры на изобарических поверхностях в узлах регулярной картографической сетки над Южным полушарием. – Москва, 1974. – 123с.
1418160
   Средние значения температуры, давления и плотности на стандартных высотах в узлах картографической плотности нал южным полушарием. – Ч2. – Москва, 1972. – 223-438с.
1418161
   Средние значения температуры, давления и плотности на стандартных высотах в узлах картографической сетки над южным полушарием. – Ч3. – Москва : Гидрометеоиздат, 1972. – 439-702с.
1418162
   Средние значения температуры, давления и плотности на стандартных высотах в узлах картографической сетки над южным полушарием. – Ч1. – Москва : Гидрометеоиздат, 1972. – 222с.
1418163
  Вольвач П. Средние люди : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 142-144. – ISSN 0012-6756
1418164
   Средние месячные, декадные и пентадные температуры воды, воздуха, разности температур вода-воздух и скорости ветра в отдельных районах Северной Атлантики /1953-1968гг./. – Обнинск, 1973. – 122с.
1418165
  Каганский А.С. Средние месячные, декадные и пентадные температуры воды, воздуха, разности температур воды, воздуха и скорости ветра в отдельных районах Северной Атлантики (1953-1968 г.) / А.С. Каганский, М.А. Бондаревская. – Обнинск : [Б. и.], 1973. – 122 с.
1418166
  Калугина Татьяна Федоровна Средние пространства с функциональным параметром и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калугина Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 12л.
1418167
   Средние профессионально-технические училища Владимирской области. – Владимир, 1989. – 64с.
1418168
   Средние профессионально-технические училища Ленинграда и Ленинградской области 88. – Л, 1988. – 223с.
1418169
  Данилов В.И. Средние слои в политической жизни современной Турции в период подготовки и проведения государственного переворота 27 мая 1960 г. / В.И. Данилов. – Москва, 1968. – 150с.
1418170
   Средние слои городского общества в странах Востока. – М, 1975. – 384с.
1418171
  Гречкина Э.Р. Средние слои на пути к социализму / Э.Р. Гречкина. – Таллин, 1976. – 188с.
1418172
   Средние содержания элементов-примесей в минералах. – М, 1973. – 208с.
1418173
   Средние специальные учебные заведения СССР /техникумы, училища, школы/. – М, 1948. – 503с.
1418174
   Средние таблицы ББК: тяжело в освоении - легко в применении // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71 - 73. – ISSN 0869-4915
1418175
  Зуев И.Г. Средние трехгодичные школы мастеров - новая форма организации общеобразовательной и профессионально-технической подготовки трудящихся. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Зуев И.Г.; Туркм. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1418176
  Богатиков О.А. Средние химические составы магматических горных пород : справочник / О.А. Богатиков. – Москва : Недра, 1987. – 152, [1] с. – Библиогр.: с. 149-150 (35 назв.)
1418177
  Заставенко Л.Г. Средний абсолютный геопотенциал изобарических поверхностей 100, 50 и 30 мб в узлах картографической сетки южного полушария / Л.Г. Заставенко ; Гл. управление гидрометеоролог. службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации - Мировой центр данных, Моск. отд. – Москва : Гидрометеоиздат, 1975. – 43, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 3
1418178
   Средний акчагыл-плейстоцен Воеводского разреза Башкирии. – Уфа, 1981. – 73с.
1418179
  Кондратьев Владимир Борисович Средний бизнес в мире и в России / Кондратьев Владимир Борисович, Рамазанов Гусейн Несрединович // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 13-16, 18. – ISSN 0131-2227
1418180
  Кондратьев Владимир Борисович Средний бизнес в мире и в России / Кондратьев Владимир Борисович, Рамазанов Гусейн Несрединович // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 13-16, 18. – ISSN 0131-2227
1418181
  Кондратьев В. Средний бизнес в мире и в России / В. Кондратьев, Г. Рамазанов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 13-18. – ISSN 0131-2227
1418182
  Кондратьев Владимир Борисович Средний бизнес в мире и в России / Кондратьев Владимир Борисович, Рамазанов Гусейн Несрединович // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 13-16, 18. – ISSN 0131-2227
1418183
   Средний возраст. – М, 1985. – 477с.
1418184
   Средний Восток. – Душанбе, 1989. – 257с.
1418185
  Дараган Е.В. Средний вулканический пояс в современной структуре Камчатки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Дараган Е.В.; МГУ. – Москва, 1974. – 28л.
1418186
  Нурпеисов Бекдаулет Средний выход мгновенных нейтронов при делении урана-233, урана-238, плутония-239 и калифорния-249 нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Нурпеисов Бекдаулет; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1418187
   Средний девон СССР, его границы и ярусное расчленение. – Москва : Наука, 1985. – 205с.
1418188
  Замаренов А.К. Средний и верхний палеозой восточного и юго-восточного обрамления Прикаспийской впадины / А.К. Замаренов. – Л., 1970. – 172с.
1418189
  Александрова Е.С. Средний класс в обществе переходного периода: подходы к определению сущности и содержания // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 104-115
1418190
  Ким М.Н. Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования : монография / М.Н. Ким, А.А. Ким. – Харьков : Точка, 2012. – 193 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-669-058-0
1418191
  Истомин В.Ю. Средний класс в России: особенности образа жизни на современном этапе модернизации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 27-31. – ISSN 1812-8696
1418192
  Бондарь-Подгурская Средний класс как необходимое условие устойчивого инновационного социально ориентированного развития экономики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 61-66. – ISSN 2222-4459
1418193
  Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 19-28. – ISSN 0131-2227
1418194
  Симонян Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.55-61. – ISSN 0132-1625
1418195
  Важнов А.Н. Средний многолетний сток рек Армянской ССР и его внутригодовое распределение / А.Н. Важнов. – Ереван, 1956. – 156с.
1418196
  Кучерявый П.П. Средний многолетний сток рек Северного Кавказа и влияние на него физико-географических факторов : Автореф... канд. геогр.наук: / Кучерявый П.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. Геол.-геогр. фак. – Ростов н/Д, 1963. – 24л.
1418197
  Березанская С.С. Средний период бронзового века в Северной Украине / С.С. Березанская ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1972. – 266 с., [2] л. схем : ил., схемы
1418198
  Тощев Г.Н. Средний период бронзового века Северо-Западного Причерноморья. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Тощев Г.Н.; АН УССР. Ин-т археологии. – К., 1982. – 17л.
1418199
  Слонимский М.Л. Средний проспект / М.Л. Слонимский. – Москва-Ленинград, 1931. – 135с.
1418200
  Светицкий В.П. Средний сток взвешенных насосов рек бассейна Аму-Дарьи : Автореф... канд. техн.наук: / Светицкий В. П.; АН УССР, Ин-т сооружен. – Ташкент, 1951. – 14 с.
1418201
  Зайков Б.Д. Средний сток и его распределение в году на территории Кавказа / Б.Д. Зайков. – Ленинград, 1946. – 64с.
1418202
  Зайков Б.Д. Средний сток и его распределение в году на территории Кавказа / Б.Д. Зайков. – Л.-Москва, 1946. – 148с.
1418203
  ЧирвинскийП.Н Средний химический состав главных минералов изверженных, метаморфических и осадочных пород / ЧирвинскийП.Н. – Харьков, 1953. – 96с.
1418204
  Чирвинский П.Н. Средний химический состав главных минералов изверженных, метаморфических и осадочных пород / П.Н. Чирвинский. – Харьков : Изд-во Харковского у-та, 1953. – 96с.
1418205
  Гюзелев В. Средновековна България в светлината на нови извори / В. Гюзелев. – София, 1981. – 260 с.
1418206
   Средновековна България и Черноморието. – Варна, 1982. – 136с.
1418207
  Джамбов И. Средновековната крепост край Сопот / И. Джамбов. – Пловдив : "Христо Г. Данов", 1991. – 191 с.
1418208
  Мечев К. Средновековни българи : Книжовници. Държавници. Борци / К. Мечев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 311 с.
1418209
   Средновековни словенски ракописи во Македониjа. [Електронний ресурс]. – Скопjе : Народна и универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски". – ISBN 9989-652-37-6
2. – 2000. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс. комп. со минимум 486/66 процесор, 16 Mb RAM, CD-ROM уред, мин.2Mb слободен простор на дискот; Windows 95 или понова верзиjа, Windows 2000/XP; Internet Explorer 5.0 или понов. Назва з етикетки


  Содржина: 1.Стоjков празничен минеj за цела година, од четвртата четвртина на 14 век; 2. Изборни неделни евангелиски и апостолски читаньа, од четвртата четвртина на 14 век; 3.Акатист на пресвета Богородица, од краjот на 15 или почетокот на 16 век; ...
1418210
   Средновековни словенски ракописи во Македониjа. [Електронний ресурс]. – Скопjе : Народна и универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски". – ISBN 9989-652-44-9
3. – 2002. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс. комп. со минимум 486/66 процесор, 16 Mb RAM, CD-ROM уред, мин.2Mb слободен простор на дискот; Windows 95 или понова верзиjа, Windows 2000/XP; Internet Explorer 5.0 или понов. Назва з етикетки


  Содржина: 1.Вруточко четвороевангелие, од 13-14 век,пергамент; 2.Фрагмент од монашки правила, втора пол. на 16 век,хартиjа; 3.Псалтир со последование, печатен од Виценцо Вуковик 1546г., со ракописни записи од 17 век. хартиjа; 4.Фрагмент од осмогласник, ...
1418211
  Бакалов Г. Средновековният български владетел = На светлата памет на професор Петър Тивчев : (титулатура и инсигнии) / Г. Бакалов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 206, [2] с.
1418212
   Средновековният български град. – София, 1980. – 374с.
1418213
   Средновековният Червен = Средневековій город Червен=La ville moyenageuse Tcherven / Българска академия на науките, Археологический институт и музей. – София : Българската академия на науките, 1985. – 290 c. : ил.
1418214
  Чангова Й. Средновековното селище над Тракийския град Севтополис XI-XIV век / Й. Чангова. – София : Българската академия на науките, 1972. – 149 с.
1418215
  Въжарова Ж. Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг XI - XI в. = Mittelalterliche Siedlung Garvan, Bezirk Silistra / Ж. Въжарова ; БАН, Археологически ин-тут с музей - БАН. – София : Изд-ве на БАН, 1986. – 204 с. : ил.
1418216
  Ламбрев К. Средногорски партизани / К. Ламбрев. – София, 1954. – 439с.
1418217
   Средняя Азия : труды Первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил Союза ССР. – Москва : Общество изучения Советской Азии
Т. 7. – 1933. – 200 с.
1418218
   Средняя Азия : Учебная карта. – М, 1951. – с.
1418219
  Мурзаев Э.М. Средняя Азия / Э.М. Мурзаев. – М., 1957. – 271с.
1418220
   Средняя Азия : Физико-географическая характеристика / Отв. ред. Мурзаев Э.М. – Москва : АН ССР, 1958. – 648с.
1418221
  Мурзаев Э.М. Средняя Азия : Очерки природы / Э.М. Мурзаев. – Москва : Географгиз, 1961. – 248с.
1418222
  Челпанов О.М. Средняя Азия / О.М. Челпанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 : Климат СССР. – 1963. – 448с.
1418223
   Средняя Азия. – Москва : Наука, 1968. – 484с. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
1418224
   Средняя Азия : Экономико-географическая характеристика и проблемы развития хозяйства. – Москва : Мысль, 1969. – 504с.
1418225
   Средняя Азия : Экономико-географическая характеристика и проблемы развития хозяйства. – Москва : Мысль, 1969. – 504с.
1418226
   Средняя Азия. – Москва, 1983. – 427 с.
1418227
   Средняя Азия. – Москва, 1985. – 237с.
1418228
  Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1965. – 408с.
1418229
   Средняя Азия в древности и средневековье. – М, 1977. – 190с.
1418230
  Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия : (текст, перевод, примечания) / И.В. Пьянков ; отв. ред. Б.А. Литвинский ; АН ТаджССР. Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1975. – 192 с.
1418231
  Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1979. – 182с.
1418232
  Реджепова О.С. Средняя Азия в объективе буржуазной советологии / О.С. Реджепова. – Ашхабад, 1986. – 165 с.
1418233
  Дергачева Л.Д. Средняя Азия в политике России 1857-1867 гг. (Борьба правит. и обществ. группировок) : Автореф... канд. ист.наук: / Дергачева Л. Д.; МГУ, Ист. фак. – М., 1967. – 13л.
1418234
  Нурмухамедов М.К. Средняя Азия в творчестве А.С. Пушкина / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1988. – 29с.
1418235
   Средняя Азия в творчестве русских советских писателей. – Ташкент, 1977. – 227с.
1418236
   Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. – М.-Л., 1966. – 290с.
1418237
  Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. / В.М. Массон. – М.Л., 1964. – 468с.
1418238
   Средняя Азия и Иран. – Л, 1972. – 191с.
1418239
  Галузо А.В. Средняя Азия и Казахстан в прозе Вс. Иванова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Галузо А.В. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 22 с.
1418240
   Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. – М, 1983. – 181с.
1418241
   Средняя Азия. Казахстан. – Москва, 1964. – 272 с.
1418242
  Гранкина И.И. Средняя библиотечная школа в годы Великой Отечественной войны // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 74-83. – ISSN 0130-9765
1418243
   Средняя Волга : Геоморфол.путеводитель. – Казань : Казанский ун., 1991. – 148 с.
1418244
  Иловайский Д.И. Средняя история / [Иловайский Д.И.]. – [Б. м. : б. и.], 1894. – 236 с., [1] л. карта. – Отсутств. тит. л. - Биб. описание осущ. с помощью интернета.
1418245
  Иловайский Д.И. Средняя история : курс старшего возраста / сост. Д. Иловайский. – Изд. 20-е. – Москва : Типо-литография Высоч. утвер. Т-во И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. – 230 с., [1] л. карта
1418246
  Трачевский А. Средняя история / А. Трачевский. – Изд- 2-е испр. и доп. – С.-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1897. – 717, [3] с. : 119 рис., 10 карт + указ. годов, имен и предметов с. 677-717
1418247
  Иловайский Д.И. Средняя история : курс старшего возраста / сост. Д. Иловайский. – Изд. 24-е. – Москва : Типо-литография Русского Т-ва печатн. и изд-го дела, 1907. – 224 с., [2] л. карта
1418248
  Савельев Е.А. Средняя история казачества : (историческое исследование) : в 2 ч. – 1915-1916. – Новочеркасск : Тип. "Донской печатник"
Ч. 2, вып. 4. – 1915. – 185-216 с.
1418249
  Савельев Е.А. Средняя история казачества : (историческое исследование) : в 2 ч. – 1915-1916. – Новочеркасск : Тип. "Донской печатник"
Ч. 2, вып. 5 и 6. – 1916. – 217-300 с.
1418250
   Средняя многолетняя температура воздуха по зарубежной территории и акватории северного полушария. – Ленинград : Гидрометиздат, 1970. – 148 с.
1418251
  Барбарига А.А. Средняя общеобразовательная /грамматическая/ школа Англии на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Барбарига А.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 19 с.
1418252
  Ивашина Г.З. Средняя общеобразовательная школа г.Киева в первой половине XIX столетия : Автореф... кандидата педагогическихнаук: / Ивашина Г.З.; Одесский гос. университет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 18 с.
1418253
  Лапчинская В.П. Средняя общеобразовательная школа современной Англии: Вопросы теории и практики обучения. / В.П. Лапчинская. – М., 1977. – 21+6с.
1418254
  Завацкая М.А. Средняя педагогическая школа в РСФСР за тридцать лет советской власти : Автореф... канд. пед.наук: / Завацкая М.А.;. – Москва, 1949. – 18 с.
1418255
  Мильков Ф.Н. Средняя полоса Европейской части СССР : Очерк природы / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1961. – 216с.
1418256
   Средняя полоса Европейской части СССР. – Москва : Наука, 1967. – 440 с.
1418257
  Выгодский С.Л. Средняя прибыль и цена производства / С.Л. Выгодский. – Москва, 1945. – 36 с.
1418258
  Порошков И.И. Средняя прибыль и цена производства / И.И. Порошков. – М., 1955. – 24с.
1418259
  Токмалаев С.Ф. Средняя прибыль и цена производства / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 39 с.
1418260
  Супоницкий С.А. Средняя прибыль и цена производства / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 43с.
1418261
  Тютин В.П. Средняя прибыль и цена производства / В.П. Тютин. – Куйбышев, 1962. – 63с.
1418262
  Мохов Н.И. Средняя прибыль и цена производства / Н.И. Мохов. – М, 1967. – 43с.
1418263
  Подоплелов В.П. Средняя продолжительность жизни населения Коми АССР : (по данным переписи 1959 г.) / В.П. Подоплелов. – Сыктывкар, 1969. – 71 с.
1418264
  Торбанюк Е.А. Средняя прозрачность нейтральной межгалактической среды в линии La по данным спектральных наблюдений квазаров / Е.А. Торбанюк, А.Ю. Иващенко // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2017. – Т. 33, № 4 (196). – С. 57-67. – ISSN 0233-7665
1418265
  Пармузин Ю.П. Средняя сибирь : Очерк природы / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1964. – 311с.
1418266
   Средняя Сибирь : Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : Наука, 1964. – 480с.
1418267
   Средняя школа и охрана природы. – Томск, 1971. – 221 с.
1418268
  Миркина Г.Л. Средняя школа Московской области в годы войны и послевоенной Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. пед.наук: / Миркина Г.Л.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1952. – 12 с.
1418269
  Затонацька Т.Г. Средньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 67-77 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1418270
  Плескач В.Л. Средньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування / В.Л. Плескач, І.Я. Івасюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 58-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1418271
  Головнева Н.А. Средовой подход как технология формирования и развития личности в образовательном пространстве вуза / Н.А. Головнева, С.Л. Шлычкова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 52-59. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
1418272
  Мухетдинов А.Ш. Средовый подход при формировании информационной культуры будущего экономиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х
1418273
   Средообразующая деятельность животных. – Москва, 1970. – 104с.
1418274
   Средообразующая роль лесов бассейна озера Байкал. – Новосибирск, 1979. – 257с.
1418275
  Протопопов В.В. Средообразующая роль темнохвойного леса. / В.В. Протопопов. – Новосибирск, 1975. – 328с.
1418276
  Аникин Андрей Средоточие викторианской атмосферы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 16-21 : фото
1418277
   Средоточие времен. – М, 1979. – 141с.
1418278
  Монева С.Г. Средоточия политической жизни в демократических Афинах // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 80-89. – ISBN 978-966-86-03-89-1
1418279
   Средства автоматизации измерений, контроля и управления. – Минск, 1984. – 254с.
1418280
  Белов А.М. Средства автоматизации программирования микропроцессорных устройств / А.М. Белов, Е.А. Иванов, Л.Л. Муренко ; под ред. В.Г. Домрачева. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 120с.
1418281
   Средства автоматизации физиологических исследований : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1988. – 243с.
1418282
  Зайцев В.Ф. Средства автоматизированного проектирования диалоговых графических систем АРМ-С : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.13.12. / Зайцев В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1418283
  Зайцев В.Ф. Средства автоматизированного проектирования диалоговых графических систем АРМ-С : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.12. / Зайцев В.Ф.;. – К, 1985. – 20л.
1418284
  Фалькович В.Н. Средства автоматического регулирования тепловых процессов на электростанциях / В.Н. Фалькович. – М
1. – 1977. – 198с.
1418285
  Фалькович В.Н. Средства автоматического регулирования тепловых процессов на электростанциях / В.Н. Фалькович. – М
2. – 1977. – 198с.
1418286
  Вороной С.М. Средства анализа естественно-языковых on-line ответов обучаемых для систем web-обучения : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.М. Вороной, А.А. Егошина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1418287
  Кузнецова Е.Д. Средства аргументации и убеждения в публицистике (на материалах произведений украинских публицистов, разоблачающих буржуазную идеологию) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10. / Кузнецова Е. Д.; Львовск. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1986. – 2000л. – Бібліогр.:л.183-200
1418288
  Кузнецова Е.Д. Средства аргументации и убеждения в публицистике. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузнецова Е.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 16л.
1418289
   Средства виражения предикативных значений предложения. – Москва, 1983. – 126 с.
1418290
  Саямов Э.А. Средства воспроизведения и отражения информации / Э.А. Саямов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 335 с.
1418291
  Левитов Ю.Л. Средства выражения будущего времени в современном немецком языке (На матер. худ. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: / Левитов Ю. Л.; Калин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 24л.
1418292
  Филиппова А.Н. Средства выражения будущего действия в английском языке. (На материале памятников VIII-XV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Филиппова А.Н.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1956. – 17л.
1418293
  Тесевич Е.М. Средства выражения временных отношений в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Тесевич Е. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 20л.
1418294
  Куценко Н.В. Средства выражения директивной модальности в косвенных речевых актах (на материале немецкого языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куценко Надежда Владимировна ; Учреждение образования "Минский гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2019. – 23 с., включ. обл. – Библиогр.: 11 назв.
1418295
  Богомолова Э.И. Средства выражения длительности/недлительности действия в современном французском языке (К впоросу о способах действия) : Автореф... канд. филол.наук: / Богомолова Э. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 29л.
1418296
  Воронкова Ольга Борисовна Средства выражения категории места в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронкова Ольга Борисовна; АН СССР. Ленингр. отд. ин-т языкознания. – Л., 1981. – 20л.
1418297
  Донскова Ольга Анатольевна Средства выражения категории модальности в драматургическом тексте. (На материале англо-америк. драмы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Донскова Ольга Анатольевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 24л.
1418298
  Дорошенко Валентина Андреевна Средства выражения категории собирательности в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Дорошенко Валентина Андреевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 32л.
1418299
  Волошина Елена Витальевна Средства выражения категоричности констатива в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волошина Елена Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 21л.
1418300
  Волошина Е.В. Средства выражения категоричности констатива в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волошина Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 256л. – Бібліогр.:л.224-254
1418301
  Дидковская Е.А. Средства выражения модальности в предложении и тексте. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Дидковская Е.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1991. – 21л.
1418302
  Новрузов Г Р. Средства выражения определенности и неопределенности в современном азербайджанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Новрузов Р.Г.оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1975. – 40л.
1418303
  Сироткина З.И. Средства выражения относительного времени в русском и испанском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Сироткина З.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1975. – 24 с.
1418304
  Озерова Н.Г. Средства выражения отрицания в русском и украинском языках / Н.Г. Озерова. – Киев, 1978. – 118с.
1418305
  Чупина Г.А. Средства выражения побудительности в языках Плавта : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Чупина Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1418306
  Ильченко Ольга Михайловна Средства выражения предметной качественности в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ильченко Ольга Михайловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 23 с.
1418307
  Ильченко Ольга Михайловна Средства выражения предметной качественности в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ильченко Ольга Михайловна; КГУ. – К., 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.185-211
1418308
  Рустамов И.Х. Средства выражения принаблежности в разно-системных языках : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19. / Рустамов И.Х.; Азербайдж. пед. ин-т. – Баку, 1984. – 183л. – Бібліогр.:л.178-183
1418309
  Рустамов Х И. Средства выражения принадлежности в разносистемных языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Рустамов И.Х.оглы; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 18л.
1418310
  Мельник В.И. Средства выражения противопоставления в афоризмах пословичного типа : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Мельник В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 22с.
1418311
  Мельник В.И. Средства выражения противопоставления в аформизмах пословичного типа (на материалах французского языка) : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Мельник В.И.; Киевский гос.пед.ин-т иностр.языков. – Киев, 1989. – 171л. – Бібліогр.:л.158-171
1418312
   Средства выражения синтансических связей в сложном предложении. – Калинин, 1987. – 162 с.
1418313
  Кирсанов В.И. Средства выражения следственных отношений в современном английском языке : Автореф... канд. филосо.наук: 10.02.04 / Кирсанов В.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 21л.
1418314
  Умаров А. Средства выражения совокупности множества в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 05.02 / Умаров А.; Моск. гос. пед. ин-т иност. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 24л.
1418315
  Миронова Надежда Николаевна Средства выражения субъективной модальности в научном тексте : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Миронова Надежда Николаевна; Московс. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 25л.
1418316
  Кострова О.А. Средства выражения условных отношений в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кострова О. А.; Яросл. гос. пед. инзт. – Ярославль, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1418317
  Тиунова Светлана Павловна Средства выражения фазовости в современном английском языке / Тиунова Светлана Павловна. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – 168с.
1418318
  Тимошенкова Т.М. Средства выразительности и изобразительности в научном дискурсе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 381-387. – Бібліогр.: С. 386-387 ; 11 назв. – ISSN 1993-5560
1418319
  Кныш В.И. Средства выразительности современного архитектурного творчества // Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 81-86
1418320
  Михалев С.Б. Средства вычислительной техники для применения в САПР / С.Б. Михалев. – Минск, 1989. – 159с.
1418321
   Средства вычислительной техники новых поколений. – К, 1989. – 86с.
1418322
   Средства графического взаимодействия оператора с ЦВМ. – Казань, 1977. – 120с.
1418323
  Кутепов В.С. Средства динамических испытаний морских гравиметров / В.С. Кутепов. – М., 1986. – 70с.
1418324
   Средства дистанционного обучения : Методика, технология, инструментарий. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 336с. + CD-ROM. – ISBN 5-94157-241-7
1418325
  Бухаров А.И. Средства заряда аккумуляторов и аккумуляторных батарей / А.И. Бухаров, И.А. Емельянов, В.П. Суднов. – Москва, 1988. – 288 с.
1418326
  Панкратова Л.В. Средства защиты на геологоразведочных работах. / Л.В. Панкратова, В.Н. Костиков. – М., 1987. – 81с.
1418327
  Бабкин В.В. Средства защиты растений для личных подсобных хозяйств : справочник / В.В. Бабкин. – Москва, 1989. – 71 с.
1418328
   Средства защиты рук рабочих на машиностроительных предприятиях. – Москва : Машиностроение, 1983. – 111с.
1418329
   Средства защиты человека от поражения электрическим током при касании контактного провода шахтной электровозной откатки. – Киев, 1991. – 67с.
1418330
  Пронин Е.И. Средства и методы воздействия газеты на формирование общественного мнения. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пронин Е.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. теории и практики парт.-сов. печати. – М., 1968. – 22л.
1418331
   Средства и методы механизации подготовки и поиска научно-технической информации, инженерного и управленческого труда. – М, 1965. – 348с.
1418332
  Косенко Е.В. Средства и методы научного познания семейного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 107-116. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1418333
   Средства и методы нравственного воспитания детей дошкольного возрас та в труде. – М, 1984. – 140с.
1418334
  Турбовской Я.С. Средства и методы педагогического действия / Я.С. Турбовской. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Народный университет . Педагогический факультет ; № 1)
1418335
   Средства и методы снижения неблагоприятного воздействия авиации на окружающую среду при авиатранспортных процессах. – Киев, 1985. – 108с.
1418336
   Средства и методы топографической съемки шельфа / В.Н. Баландин, Л.А. Борисов, Р.Д. Володарский, А.И. и др. Галошин; В.Н. Баландин, Л.А. Борисов, Р.Д. Володарский, А.И. Галошин и др. – Москва : Недра, 1979. – 295 с.
1418337
   Средства и методы формирования коммунистического мировоззрения школьников. – Вып.1. – Куйбышев, 1977. – 144с.
1418338
  Платонова К.И. Средства и приемы лексической экспрессии в сибирских рассказах В.Г. Короленко (на материале якутского цикла) : Автореф. дис... канд. филол. наук / Платонова К.И.; Якутский гос. ун-т. – Якутск, 1969. – 29с.
1418339
  Рудяков Н.А. Средства и приемы речевой характеристики персонажей в романе М.А.Шолохова "Тихий Дон". : Автореф... канд. филолог.наук: / Рудяков Н.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
1418340
  Алексюк Е.И. Средства и приемы экспрессивной оценки в языке сказов П.П.Бажова "Малахитовая шкатулка" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексюк Е.И. ; АН УССР , Отд.-ние литер. языков и искусства. – Киев, 1969. – 18 с.
1418341
  Огибалин Ю.А. Средства и способы обеспечения индивидуальной свободы личности в гражданском материальном и процессуальном праве / Ю.А. Огибалин. – Тверь, 1991. – 96с.
1418342
   Средства и способы противовоздушной обороны населения. – Москва, 1958. – 40 с.
1418343
  Брадис В.М. Средства и способы элементарных вычислений / В.М. Брадис. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1954. – 231 с.
1418344
   Средства и техника обучения. – Л, 1975. – 151с.
1418345
   Средства и факторы развития научного познания. – Свердловск, 1986. – 144с.
1418346
   Средства измерений. – Москва
Вып. 58. – 1981
1418347
   Средства измерений. – Москва
Вып. 64. – 1983
1418348
   Средства измерений. – Москва
Вып. 65. – 1983
1418349
  Антонов В.Г. Средства измерений магнитных параметров материалов / В.Г. Антонов, Л.М. Петров, А.П. Щелкин. – Ленинград : Энергоатомиздат ; Ленингр. отд-ние, 1986. – 215, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 211-215
1418350
   Средства измерений параметров магнитного поля / Ю.В. Афанасьев, Н.В. Студенцов, В.Н. Хорев, Е.Н. Чечурина, А.П. Щелкин. – Ленинград : Энергия, 1979. – 320 с.
1418351
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 45. – 1977
1418352
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 46. – 1978
1418353
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 47. – 1978
1418354
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 53. – 1980
1418355
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 54. – 1980
1418356
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 55. – 1980
1418357
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 56. – 1980
1418358
   Средства измерений, допущенные к выпуску в обращении в СССР. – Москва
Вып. 66. – 1983
1418359
  Абдужемилев Р.Р. Средства изображения образа хана Ислам Герая в хронике Мехмеда Сенаи // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 3-24. – ISSN 1682-671Х
1418360
  Модзолевский В.И. Средства имитационного моделирования в моделироющем комплексе АЛСИМ-2. / В.И. Модзолевский. – К, 1981. – 48с.
1418361
  Орлова В.В. Средства индивидуализации и кодифицированное российское законодательство об интеллектуальной собственности // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 23-33
1418362
   Средства индивидуальной защиты : (Каталог для геологических организаций). – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1973. – 40с. : Ил. – Библиогр.: с.39
1418363
  Городинский С.М. Средства индивидуальной защиты / С.М. Городинский. – Москва, 1979. – 295с.
1418364
   Средства индивидуальной защиты. – Москва, 1988. – 166с.
1418365
   Средства индивидуальной защиты. – Л, 1989. – 398с.
1418366
  Городинский С.М. Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веществами / С.М. Городинский. – Москва : Атомиздат, 1967. – 224 с.
1418367
   Средства индивидуальной защиты для работников угольной промышленности : учеб. пособие / [Я.А. Ляшок и др.] ; под общ. ред. д-ра техн. наук А.Ф. Долженкова ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармейск : ДонНТУ, 2016. – 122, [1] с. : ил., табл. – Авт. на тит. л. не указ. – Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-966-377-196-0
1418368
  Купчин А.П. Средства индивидуальной защиты работающих на производстве / А.П. Купчин. – М, 1977. – 112с.
1418369
   Средства индивидуальной защиты рук. – М, 1990. – 125с.
1418370
  Бубнов П.Ф. Средства инициирования. / П.Ф. Бубнов, И.П. Сухов. – М., 1945. – 163с.
1418371
   Средства интеллектуализации кибернетических систем. – Киев, 1989. – 113с.
1418372
  Костенко А.Я. Средства информации в архитектуре / А.Я. Костенко. – Киев, 1984. – 111 с.
1418373
  Федотов Н.Н. Средства информационного обеспечения автоматизированных систем управления. / Н.Н. Федотов, Л.Б. Венчковский. – Москва, 1989. – 189с.
1418374
   Средства информационного обеспечения научных исследований. – К, 1984. – 100с.
1418375
   Средства информационной техники. – М, 1980. – 376с.
1418376
   Средства информационной техники. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 320с.
1418377
  Тихонов А.М. Средства коммуникации в компьютерных сетях и их использование в учебном процессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 100-106. – (Педагогическое образование ; № 4)
1418378
  Домнин С.Б. и др. Средства комплексной отладки микропроцессорных устройств / Домнин С.Б., Иванов Е.А., Муренко Л.Л.; Под ред. Домрачева В.Г. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 142 [4] с. : илл. – Библиогр.: с. 145 (14 назв.). – (Микропроцессор БИС и их применение). – ISBN 5-283-01490-8
1418379
  Малый Д.Д. Средства контроля размерво в машиностроении. / Д.Д. Малый. – М., 1959. – 60с.
1418380
  Шевченко О.Л. Средства косвенного выражения побуждения в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шевченко О. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1418381
  Шевченко Ольга Леонидовна Средства косвенного выражения побуждения в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевченко Ольга Леонидовна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 220л.
1418382
  Алешин Н.И. Средства малой механизации в мелиоративно-строительных работах / Н.И. Алешин. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 63 с. : ил. – (Техн. эксплуатация мелиор.-строит. машин)
1418383
   Средства малой механизации сборки приборов. – Москва, 1961. – 106с.
1418384
  Майн Х. Средства массовой информации в Германии / Херман Майн в сотрудничестве с Ханни Чилл ; пер.: Александр Семенов. – Специальное изд. 2000 г. – Берлин : Земельный центр политического просвещения ; UVK Medien, 2000. – 236 с. : табл., портр.
1418385
  Удзи Тосихико Средства массовой информации в демократическом государстве. Пример Японии // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 412-424. – ISBN 978-966-136-316-7
1418386
  Гусейнов А.А. Средства массовой информации в общественно-политической жизни Турции / А.А. Гусейнов. – М, 1981. – 230с.
1418387
  Энтин В.Л. Средства массовой информации в политической системе современного капитализма / В.Л. Энтин. – М, 1988. – 190 с.
1418388
  Пашков Г.Н. Средства массовой информации в системе идеологических интритутов франкистской Испании. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Пашков Г.Н.; МГУ. – М, 1978. – л.
1418389
  Осипова Н.Г. Средства массовой информации в современном обществе: теоретико-методологический анализ новейших подходов / Н.Г. Осипова, Е.И. Юрченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-85. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1418390
   Средства массовой информации в социалистическом обществе. – М, 1989. – 271 с.
1418391
  Мокряк В.И. Средства массовой информации и идеологическая борьба на современном этапе. / В.И. Мокряк. – Кишинев, 1983. – 120с.
1418392
  Гулиев Ф.Ю. Средства массовой информации и интернет-ресурсы азербайджанской диаспоры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 15-20. – ISSN 1684-2618
1418393
  Гулиев Ариф Джамиль оглы. Средства массовой информации и международный терроризм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 271-275
1418394
   Средства массовой информации и органы внутренних дел. – Горький, 1980. – 10с.
1418395
   Средства массовой информации и пропаганды. – М, 1984. – 352с.
1418396
  Гой Владимир Михайлович Средства массовой информации и пропаганды и их место в системе атеистического воспитания трудящихся : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Гой Владимир Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1418397
  Гой Владимир Михайлович Средства массовой информации и пропаганды и их место в системе атеистического воспитания трудящихся (вопросы специфики и координации) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Гой Владимир Михайлович; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 195л.
1418398
  Симеонов В.Д. Средства массовой информации и пропаганды как инструмент научного управления социалистическим обществом. (На матер. НРБ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Симеонов В.Д. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. теории и методов идеол. работы. – Москва, 1972. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1418399
  Кашлев Юрий Борисович Средства массовой информации и пропаганды м международных отношениях (теория, практика, тенденции) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Кашлев Юрий Борисович; МГУ. – М., 1981. – 40л.
1418400
  Мшецян М.В. Средства массовой информации и пропаганды Сенагала: основные тенденции развития в 1960-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.10 / Мшецян М.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1976. – 30л.
1418401
   Средства массовой информации и пропаганды. Советская литература 1975-1978. – М, 1980. – 167 с.
1418402
   Средства массовой информации и пропаганды. Советская литература 1978-1980 гг.. – М, 1981. – 323 с.
1418403
   Средства массовой информации и пропаганды. Советская литература 1986 г. : сб. – М
Ч. 2 : Массовая информация и новое мышление в ядерный век. – 1987. – 194 с.
1418404
   Средства массовой информации и пропаганды. Советская литература 1988 г.. – М
Ч.1. – 1989. – 162 с.
1418405
   Средства массовой информации и пропаганды. Советская литература 1988 г.. – М
Ч.2. – 1989. – 169 с.
1418406
  Кудин В.А. Средства массовой информации и профессиональное образование : (философско-педагогический аспект исследования) / В.А. Кудин; АПН Украины ; Ин-т педагогики и психологии проф. образования. – Киев, 2002. – 207 с. – ISBN 966-593-251-9
1418407
  Власов Ю.М. Средства массовой информации и современное буржуазное государство / Ю.М. Власов. – Москва, 1985. – 224с.
1418408
  Лизанчук В.В. Средства массовой информации и формирование гражданской позиции молодежи. : Дис... Доктора филол. наук: 10.01.10 / Лизанчук В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченка. – 110л. – Бібліогр.:л.104-110
1418409
  Сафонов В.Н. Средства массовой информации на пороге реформации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 196-206. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1418410
   Средства массовой информации Российской Федерации : справочник. – Москва
№ 1 : Октябрь. – 1999
1418411
   Средства массовой коммуникации и современная художественная культура: Становление средств массовой коммуникации в художественной культуре первой половины ХХ века. – М, 1983. – 311с.
1418412
   Средства математического моделирования технических задач. – Киев, 1975. – 311с.
1418413
   Средства математического моделирования технических задач. – К, 1975. – 311с.
1418414
  Рожков А.А. Средства механизации в перспективных технологиях выращивания зерновых культур / А.А. Рожков, С.А. Дьяконов, А.Н. Пахучий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 53-57 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
1418415
   Средства механизации и автоматизации в библиотеках. – вып.дан.1972. – М, 1971. – 104с.
1418416
  Прокофьев А.В. Средства механизации и автоматизации в штабах. / А.В. Прокофьев. – М, 1969. – 347с.
1418417
   Средства механизации и автоматизации информационных и библиотечно-библиографических работ. – Москва, 1968. – 232с.
1418418
   Средства механизации и оборудование для технических библиотек. – М, 1967. – 200с.
1418419
   Средства механизации и рационализации в технических библиотеках. – М, 1966. – 64с.
1418420
   Средства механизации и ремонта металлургического оборудования. – М, 1991. – 103с.
1418421
   Средства механизации инженерного и административно-управленческого труда. – Сборник 2. – М, 1963. – 100с.
1418422
   Средства механизации инженерного и управленческого труда. – Л, 1962. – 360с.
1418423
  Уланов Н.И. Средства механизации при монтаже оборудования тепловых электростанций. / Н.И. Уланов. – М., 1978. – 112с.
1418424
  Симанкин А.Г. Средства механизированного бурения шпуров (скважин) для условий проведения открытых горно-разведочных выработок / А.Г. Симанкин. – М, 1976. – 48с.
1418425
   Средства микропроцессорной техники. – Киев, 1987. – 88с.
1418426
   Средства миниатюризации голографической аппаратуры = межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1980. – 205 с.
1418427
   Средства наглядной агитации и пропаганды в библиотеках. – М, 1969. – 64с.
1418428
  Руденко Р.И. Средства наглядности в лекциях о культуре социалистического общества. / Р.И. Руденко. – Москва, 1979. – 54с.
1418429
  Ярошенко Н.Ф. Средства наглядности на занятиях по функциональной стилистике / Н.Ф. Ярошенко, Т.В. Матвеева. – Свердловск, 1984. – с.
1418430
  Донец Павел Николаевич Средства национально-культурной номинации в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Донец Павел Николаевич ; МВ и ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва. – 25 с.
1418431
  Макарин В.С. Средства неразрушающего контроля отливок / В.С. Макарин. – М, 1988. – 72с.
1418432
  Гороховский С.С. Средства обработаки структур данных и и х реализацичя : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гороховский С. С.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 14л.
1418433
  Жежерун А.П. Средства обработки математических текстов при поиощи ЭВМ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Жежерун А. П.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1980. – 20л.
1418434
  Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного использования : Учебное пособие / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1987. – 222 с.
1418435
   Средства обучения и методика их использования в начальной школе. – 2-е изд., перераб. – М, 1990. – 158с.
1418436
   Средства обучения математике. – М, 1980. – 208с.
1418437
   Средства обучения политической экономии. – К, 1990. – 174с.
1418438
  Бойко С.И. Средства общественного социалистического хозяйства как экономическая категория, их экономические функции и формы движения : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Бойко С. И.; Лен. инж.-экон. ин-т. – Л., 1978. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1418439
  Белоусов Г.М. Средства организационной техники : каталог-справочник / Г.М. Белоусов. – Москва : Экономика, 1985. – 112 с. : ил.
1418440
   Средства отладки больших систем. – Москва : Статистика, 1977. – 136с.
1418441
   Средства отладки программ в ОС ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1979. – 247с.
1418442
  Ищенко Н.Г. Средства отображения в советской журналистике труда и науки : Автореф... канд. филолог.наук: / Ищенко Н.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1418443
  Ищенко Н.Г. Средства отображения в советской журналистике труда и науки. : Дис... канд. филолог.наук: / Ищенко Н.Г.; МВССО УССР. Киевский гос. ун. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 345л. – Бібліогр.:л.332-345
1418444
  Венда В.Ф. Средства отображения информации / В.Ф. Венда. – Москва, 1969. – 304с.
1418445
  Яблонский Ф.М. Средства отображения информации / Ф.М. Яблонский, Ю.В. Троицкий. – Москва : Высшая школа, 1985. – 200 с.
1418446
  Рожков Л.И. Средства передачи данных в АСУ / Л.И. Рожков. – К, 1977. – 84с.
1418447
  Зеликова Р.П. Средства передачи на английский язык значений, выраженных формами субъективной оценки имен существительных русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеликова Р.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 18л.
1418448
   Средства передачи, преобразования и обработки информации для высокопроизводительных систем и сетей. – Киев, 1985. – 72с.
1418449
  Травина Ирина Средства передвижения : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 82-91 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1418450
  Лященко Ю.П. Средства печати в диалоговом комплекск ПЕАГ / Ю.П. Лященко. – М., 1989. – 43с.
1418451
  Приймачок О. Средства повторной номинации в лирике Анны Ахматовой // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 240-250. – ISSN 2311-5165


  Статья посвящена всестороннему описанию и исследованию различных средств и способов повторной номинации в лирических произведениях Анны Ахматовой. Выяснено, что эти средства бывают двух типов: информативно-экспрессивные и формальные, но все они ...
1418452
   Средства повышения эффективности производства интегральных систем = Сборник научных трудов : сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 123 с.
1418453
  Зимин Л.И. Средства подготовки данных в автоматизированных системах управления предприятиями / Л.И. Зимин. – М, 1976. – 192с.
1418454
  Тимошенко И.В. Средства поддержки электронных карт читательских билетов в составе САБ ИРБИС64 // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 80-83. – ISSN 0130-9765


  Результаты анализа технических возможностей электронных RFID-карт при использовании их в качестве читательских билетов для автоматизации основных библиотечных процессов, связанных с обслуживанием читателей. Перечень основных требований к ...
1418455
   Средства получения и обработки цифровой информации. – К, 1993. – 86с.
1418456
   Средства представления знаний в информационных технологиях. – К, 1992. – 108с.
1418457
  Благовещенский В.С. Средства преобразования и передачи информация / В.С. Благовещенский, Ю.Н. Давыдов ; под ред. И.Н. Пустынского ; Том. ин-т автоматизир. систем управления и радиоэлектроники. – Томск : Издательство Томского университета, 1986. – 147, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 146-148 (46 назв.)
1418458
  Столяр Средства проверки работоспособности оборудования СМ ЭВМ / Столяр, В.А. Шапошников. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 141с.
1418459
   Средства проектирования и моделирования вычислительных систем. – К, 1983. – 110с.
1418460
  Левин А.А. Средства промышленной телемеханики / А.А. Левин, В.С. Малов. – Москва, 1962. – 52с.
1418461
   Средства разные, а цель одна. – М, 1963. – 119с.
1418462
  Куюмчев В.А. Средства разработки банков данных системы автоматизированного проектирования объектов сетевой структуры : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Куюмчев В.А.; МВ и ССО УССР, Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1986. – 20л.
1418463
  Скалянчук Оксана Сергеевна Средства реализации вежливости в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Скалянчук Оксана Сергеевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.160-162
1418464
  Пустовит Т. Средства реализации концептуальной оппозиции "Русь-Орда" в романах Д. Балашова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 236-241
1418465
  Зинченко Е.С. Средства реализации персуазивности в баннерном сообщении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 191-201. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1418466
   Средства реализации расширений в системе программирования системы ПРОЕКТ. – К, 1975. – 22с.
1418467
   Средства реализации систем искусственного интеллекта. – Владивосток, 1978. – 149 с.
1418468
   Средства реализации систем программирования. – К, 1983. – 122с.
1418469
   Средства реализации систем программирования. – Киев, 1987. – 88с.
1418470
  Климович О.В. Средства речевого воздействия в судебном дискурсе // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 34-42. – (Серія : Філологія)
1418471
  Гайсина Р.М. Средства речевого контакта в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гайсина Р.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
1418472
  Гринберг Л.Е. Средства связи / Л.Е. Гринберг. – Ленинград, 1962. – 104с.
1418473
  Макарова М.М. Средства связи самостоятельных предложений в научно-технической речи современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова М. М.; МВССО, РСФРС, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1960. – 22л.
1418474
  Ивченков Виктор Иванович Средства словесной образности в произведениях В.Короткевича и формы их выражения в переводах на русский язык : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.02, 10.02.01 / Ивченков Виктор Иванович; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1988. – 24л.
1418475
  Боброва И.М. Средства создания и социалистическая роль экспрессивного тона в малых жанрах К. Г. Паустовского : Автореф... канд. филол.наук: / Боброва И. М.; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1970. – 20л.
1418476
  Гнатюк Андрей Дмитриевич Средства создания экспрессии и ее интенсификация в газетно-журнальных жанрах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Гнатюк Андрей Дмитриевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1418477
  Гнатюк Андрей Дмитриевич Средства создания экспрессии и ее интенсификация в газетно-журнальных жанрах (на материале современной французской прессы) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гнатюк Андрей Дмитриевич; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 198л.
1418478
  Алферов А.В. Средства составления и размножения документации : учебник для приборостроит. техникумов по спец. "Средства оргтехники" / А.В. Алферов ,Е.М. Матлин. – Москва : Связь, 1979. – 336с.
1418479
  Лезова Н.А. Средства структурного цементирования элементов абзаца. (На материале соврем. нем. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Лезова Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
1418480
  Морган Л.Г. Средства существования // Материалы по этнографии / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация. – Ленинград, 1934. – Т. 1 : Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации /Льюис Г. Морган. – С. 14-20


  "Важный факт, что человечество начало свое развитие с самой низшей ступени и поднялось выше, выразительным образом раскрывается в последовательных видах их средств существования. От его способностей в этой области зависел вопрос господства человечества ...
1418481
  Мельник Надежда Михайловна Средства управления надежностью профессиональной деятельности выпускника вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1418482
   Средства формализованного описания экономических данных для АСУ. – М, 1975. – 230с.
1418483
   Средства формирования всесторонне развитой личности. – Волгоград, 1987. – 176с.
1418484
  Герасименко И.А. Средства экспликации цвета в языке русского фольклора // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 37-41. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1418485
  Унапкошвили М.Д. Средства экспрессивно-оценочной номинации в современной немецкой идиоматике. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Унапкошвили М.Д.; Московский гос. лингвистический ун-т. – М., 1991. – 21л.
1418486
  Кулёва О.В. Средства электронной коммуникации // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 1815-3186


  Описано развитие системы электронной коммуникации в контексте Интернет-пространства. Проведено исследование основных характеристик 19 наиболее известных в Интернет-пространстве средств коммуникации.
1418487
  Пазыч Н.В. Средства языковой номинации отрицательной оценки в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Пазыч Н.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1418488
  Пазыч Наталья Васильевна Средства языковой номинации отрицательной оценки в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пазыч Наталья Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
1418489
  Раскалей Наталья Викторовна Средства языковой номинации функционально-семантической категории увеличительности в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Раскалей Наталья Викторовна; КГУ. – Киев, 1985. – 190л. – Бібліогр.:л.159-190
1418490
  Раскалей Наталья Викторовна Средства языковой номинации функционально-семантической категории увеличительности в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Раскалей Наталья Викторовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1418491
  Болдырев С.Н. Средства, приемы и правила как компоненты законодательной техники // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 157-160. – ISSN 1684-2618
1418492
  Харебин А.С. Средствами наглядной агитации. / А.С. Харебин. – Барнаул, 1968. – 76с.
1418493
  Валько И.В. Средство массовой информации и пропаганды и развитие социалистического образа жизни. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Валько И.В.; КГУ. – К, 1977. – 32л.
1418494
  Жукова П.Г. Средство наглядной агитации в клубе. (Советы клубному работнику). / П.Г. Жукова. – Алма-Ата, 1961. – 34с.
1418495
  Гусев В.А. Средство от болезней. Лечение болезней средствами психотерапии / Вячеслав Гусев. – Симферополь : Терра Таврика, 2004. – 148с. – На тит. листе: Планете Земля с любовью и благодарностью. – (Б-ка Международного института развития). – ISBN 966-8320-01-8
1418496
  Финк И. Средство от вранья / И. Финк. – М, 1956. – 38с.
1418497
  Варганова Галина Средство приобщения к чтению : базы данных и сайты публичных библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 9-12. – ISSN 1727-4893


  В Финляндии сложилась развитая система привлечения к чтению детей и юношества, в которой важная роль отводится сетевым ресурсам.
1418498
  Тур Средь бела дня / Тур, , братья. – Москва : Советский писатель, 1964. – 424 с.
1418499
  Лохвицкий М.Ю. Средь бела дня / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1974. – 326с.
1418500
  Джойс Б. Средь бела дня / Бренда Джойс // Скандальные свадьбы : [сборник / пер. с англ. И.Э. Волковой]. – Москва : АСТ, 2002. – С.1-106. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-014401-6
1418501
  Деменок Г. Средь бела дня... / Г. Деменок. – Вильнюс, 1978. – 62с.
1418502
  Яган И.П. Средь высоких хлебов. / И.П. Яган. – Новосибирск, 1968. – 123с.
1418503
  Микелинскас Й. Средь ровных полей : роман / Йонас Микелинскас ; пер. с литов. В.Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga
ч..1. – 1984. – 677 с.
1418504
   Срез времени. – Черкесск, 1988. – 190с.
1418505
  Полякова Н.М. Срез яшмы : кн. новых стихов / Н.М. Полякова. – Л., 1985. – 191с.
1418506
   Срезневський XX століття : підготувала Н. Горголюк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 6


  8 жовт. 2013 р. в Інституті української мови НАНУ відбулися круглий стіл "Українська мова на осі часу" та Урочиста Академія з нагоди 80-річчя члена-кор. НАНУ, д-ра філол. наук, проф. Василя Васильовича Німчука. Почесну грамоту Верховної Ради України ...
1418507
  Лозовіцький П.С. Срезневський Борис Ізмаїлович - академік, організатор метеорологічної служби України : (іст.-біогр. нарис родоводу й найближчого оточення сім"ї Срезневських, її видат. попередників і відомих сучасників) / П.С. Лозовіцький. – Київ : [б. в.], 2019. – 424 с. : портр., табл., іл. – Бібліогр.: с. 389-422. – ISBN 978-617-676-085-6
1418508
  Косовець О.О. Срезневський Борис Ізмаїлович - видатний вчений, академік, організатор метеорологічної служби в Україні / О.О. Косовець, П.С. Лозовіцький // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 12-16 : фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1418509
   Срезневський Борис Ізмаїлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 141-142
1418510
   Срезневський Борис Ізмаїлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 258-259 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1418511
   Срезневський Борис Ізмаїлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 269-270. – ISBN 978-966-439-961-3
1418512
   Срезневський Борис Ізмаїлович (1857-1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 152-153. – ISBN 966-95774-3-5
1418513
   Срезневський Борис Ізмаїлович (1857-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 457-458. – ISBN 978-966-439-754-1
1418514
  Короткий В.А. Срезневський Ізмаїл Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 115. – ISBN 966-06-0393-2
1418515
  Бовсунівська Т. Срезневський Ізмаїл Іванович (1812-1880) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 262-266. – ISBN 966-7825-40-Х
1418516
   Срезы. – Владивосток, 1976. – 256с.
1418517
  Селье Г. Сресс без дистресса. / Г. Селье. – М, 1979. – 124с.
1418518
  Стеванович М. Сретен Стоянович : жизнь и творчество / С. Стеванович, фотогр. Д. Кажич. – Загреб : "Югославия", 1963. – XXIV, 48 л. ил. : илл.
1418519
  Яковлев Ю.Я. Сретенские ворота / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1974. – 176с.
1418520
  Кузнецова С.А. Сретенье / С.А. Кузнецова. – М, 1969. – 119с.
1418521
  Казанджиев С. Срещи и разговори с Йордан Йовков / С. Казанджиев. – София : Наука и изкуство, 1960. – 100с.
1418522
   Срещи с Бългория. – София, 1967. – 554с.
1418523
   Срібло в протерозойських комплексах західної частини Українського щита (особливості поширення, мінерало-геохімічні аспекти) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, О. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування срібної мінералізації в протерозойських комплексах Українського щита. У багатьох випадках прояви срібної мінералізації просторово суміщуються з покладами руд урану, рідкісних металів, поліметалів та золота, формуючі ...
1418524
  Ємець-Доброносова Срібло і молоко : [збірка] / Юлія Ємець-Доброносова. – Київ : Фенікс, 2017. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-466-9
1418525
  Лісняк В.В. Срібловмісні пентагональні монофосфатні вольфрамові бронзи: синтез та особливості будови / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, М.С. Слободяник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2003. – С. 77-79. – (Серія "Хімія" ; вип. 9)
1418526
  Мотт Д.Л. Срібляста лисиця / Д.Л. Мотт. – Х, 1928. – 16с.
1418527
  Стась А.О. Сріблясте марево : оповідання / А.О. Стась. – Київ : Веселка, 1974. – 328 с.
1418528
  Ланська Л. Сріблястий міст : [поезії] / Ліна Ланська. – Житомир : Бук-Друк, 2021. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-8079-49-9
1418529
  Івченко Андрій Сріблясті водоспади // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 30
1418530
  Слепньов М.Т. Сріблясті крила / М.Т. Слепньов. – Одеса, 1938. – 263с.
1418531
  Талалай Л. Срібна гілка і нить золота // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 376-383
1418532
  Підсуха О.М. Срібна грань : поезії / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 79 с.
1418533
  Масенко Терень Срібна дорога. Поезії / Масенко Терень. – Київ, 1946. – 94с.
1418534
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
5 жовтня (№ 29). – 2017. – 12 с.
1418535
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
9 листопада (№ 34). – 2017. – 12 с.
1418536
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
14 грудня (№ 39). – 2017. – 12 с.
1418537
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
14 вересня (№ 26). – 2017. – 12 с.
1418538
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
16 листопада (№ 35). – 2017. – 12 с.
1418539
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
19 жовтня (№ 31). – 2017. – 12 с.
1418540
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
21 грудня (№ 40). – 2017. – 12 с.
1418541
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
23 листопада (№ 36). – 2017. – 12 с.
1418542
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
26 жовтня (№ 32). – 2017. – 12 с.
1418543
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
28 вересня (№ 28). – 2017. – 12 с.
1418544
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
28 грудня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1418545
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
30 листопада (№ 37). – 2017. – 12 с.
1418546
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
1 лютого (№ 2). – 2018. – 12 с.
1418547
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
1 березня (№ 6). – 2018. – 12 с.
1418548
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
3 травня (№ 13). – 2018. – 12 с.
1418549
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
5 квітня (№ 11). – 2018. – 12 с.
1418550
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
7 листопада (№ 23). – 2018. – 16 с.
1418551
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
8 березня (№ 7). – 2018. – 12 с.
1418552
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
8 лютого (№ 3). – 2018. – 12 с.
1418553
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
10 травня (№ 14). – 2018. – 12 с.
1418554
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
10 жовтня (№ 21). – 2018. – 16 с.
1418555
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
14 червня (№ 17). – 2018. – 12 с.
1418556
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
15 лютого (№ 4). – 2018. – 12 с.
1418557
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
15 березня (№ 8). – 2018. – 12 с.
1418558
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
17 травня (№ 15). – 2018. – 12 с.
1418559
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
22 березня (№ 9). – 2018. – 12 с.
1418560
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
22 лютого (№ 5). – 2018. – 12 с.
1418561
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
24 жовтня (№ 22). – 2018. – 16 с.
1418562
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
25 січня (№ 1). – 2018. – 12 с.
1418563
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
26 квітня (№ 12). – 2018. – 12 с.
1418564
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
26 грудня (№ 26). – 2018. – 16 с.
1418565
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
28 червня (№ 18). – 2018. – 12 с.
1418566
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
29 вересня (№ 20). – 2018. – 16 с.
1418567
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
29 березня (№ 10). – 2018. – 12 с.
1418568
   Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород
31 травня (№ 16). – 2018. – 12 с.
1418569
  Неправська Наталія Срібна земля чекає на українців // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 44-46 : фото. – ISSN 1998-8044
1418570
   Срібна книга казок. – К, 1992. – 496с.
1418571
  Ніколаєвська О.В. Срібна креш / О.В. Ніколаєвська. – К, 1987. – 204с.
1418572
  Лисак Л. Срібна Мадонна = Silver Madonna : есеї, нариси, оповідання / Леся Лисак. – Торонто : Гомін України, 1973. – 237, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 41)
1418573
  Коломієць О.Ф. Срібна павутина. Притча про кохання і підступність / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1978. – 62 с.
1418574
  Севернюк Т.А. Срібна папороть / Т.А. Севернюк. – К., 1983. – 103с.
1418575
  Семеняк-Штангей Срібна пектораль / Валентина Семеняк-Штангей. – Вид. 2-ге. – Тернопіль : Астон, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 966-308-143-0


  У пр. № 1733518 напис: Костянтину Костянтиновичу і Вашій родині, щиро від автора. Серпень - 2010
1418576
  Рубашов М.Б. Срібна підківка. / М.Б. Рубашов. – К, 1958. – 116с.
1418577
  Дігай Т. Срібна підкова листопадового вогню // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 149-153. – ISSN 0131-2561
1418578
  Кушнір П.С. Срібна повінь / П.С. Кушнір. – Одеса, 1974. – 32с.
1418579
  Яновський М.В. Срібна пряжка. / М.В. Яновський. – Ужгород, 1980. – 216с.
1418580
  Томанова М. Срібна рівнина / М. Томанова. – Київ : Художня література, 1974. – 222 с.
1418581
   Срібна сурма. – Торонто. – 128с.
1418582
   Срібна сурма : статті й матеріали до діяння української військової організації: збірник. – Торонто : Срібна Сурма
Ч.2 : Початки УВО в Галичині. – 167 с.
1418583
  Іванов П.Ф. Срібна траса / П.Ф. Іванов. – Київ, 1975. – 79с.
1418584
  Лещук Є. Срібна троянда = La rosa argenjea : Поезії / Є. Лещук; Презентація Вілла А. – Львів : Місіонер, 2000. – 130с. – ISBN 966-7086-86-0
1418585
  Попков В М. Срібна флейта іволги / В М. Попков, . – Дніпропетровськ, 1980. – 64 с.
1418586
  Чубач Г.Т. Срібна шибка : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Молодь, 1981. – 120 с.
1418587
  Забашта Л.В. Срібная креш : вірші та поеми / Л.В. Забашта. – Київ : Молодь, 1973. – 127 с.
1418588
  Блануца А. Срібне // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.39-42
1418589
  Крижанівський С.А. Срібне весілля : вибрані поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Держ. вид-во худож. літ, 1957. – 316 с.
1418590
  Перебийніс П.М. Срібне весілля : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1986. – 142 с.
1418591
  Шевчук Валерій Срібне молоко : Роман / Шевчук Валерій. – Львів-Київ : Кальварія;Книжник, 2002. – 192с. – ISBN 966-663-046-Х
1418592
  Губа В.П. Срібне століття бельгійської поезії : вокал. фрески за творами бельг. поетів / Володимир Губа ; упоряд., передм., пер. із фр. та наук. ред. Дмитра Чистяка ; Королів. акад. фр. мови і літ. Бельгії ; Європ. акад. наук, мистецтв і літ. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 108, [4] с. : ноти. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-084-2
1418593
   Срібний вік: діалог культур : зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам"яті професора С.П. Ільйова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літ. – Одеса : Астропринт, 2018. – 529, [2] с. : портр., іл. – Ст. укр., рос. - Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-398-7
1418594
  Горішнянська О. Срібний вінок для українських лицарів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 15


  "Упродовж кількох місяців поспіль увагу відвідувачів Українського музею (Ukrainian Museum) в Нью-Йорку привертає масштабна міжнародна виставка "Українське коло: до сторіччя визвольних змагань 1917–1921". До збирання колекції виставки долучилися ...
1418595
  Задорожня О. Срібний дзвін : поезія / О. Задорожня. – Черкаси : Чабаненко, 2007. – 96 c. – На обкл. Zadorozhnya Olena "Sribniy Dzvin". – ISBN 978-966-2980-25-7
1418596
  Сверстюк Є. Срібний дзвіночок тих літ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 3


  Пам"яті Ірини Жиленко
1418597
  Шумов В.Ф. Срібний контакт / В.Ф. Шумов. – Київ, 1961. – 54 с.
1418598
  Собко В.М. Срібний корабель : Роман / В.М. Собко. – Харків : Держлітвидав УРСР, 1961. – 288с.
1418599
  Собко В. Срібний корабель : Роман / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1962. – 288с.
1418600
  Словацький Ю. Срібний міф України : Поезії. Поеми. Драми / Юліуш Словацький ; упоряд. Р.М. Лубківський. – Львів : Світ, 2005. – 304 с. : іл. – (Ad Fontes = До джерел). – ISBN 966-603-448-4
1418601
  Власенко Андрій Срібний подзвін Густині : Україна чудес / Власенко Андрій, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 88-92 : Фото
1418602
  Арендар Г. Срібний посуд XVII - початку XX століть = Silver tableware of the 17th - early 20th centuries : колекція Чернігів. іст. музею ім. В.В. Тарновського : [альбом] / Ганна Арендар ; [ред.: Л. Линюк ; пер. англ.: С. Сингаївський]. – Київ : Родовід, 2006. – 173, [2] с. : іл. – Тит. арк., текст парал. англ., укр. - Покажчики: с. 171-173. – Бібліогр.: с. 139, 170 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7845-25-7
1418603
   Срібний птах : хрестоматія з укр. літератури для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. – [3-тє вид.]. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0530-8
Ч. 1 : / упоряд.: Григорий Семенюк, Микола Ткачук, Анатолій Гуляк. – 2006. – 510, [2] с. : іл.
1418604
  Козловська В. Срібний скарб часів великого переселення народів з с. Фатівиж на Чернігівщині / В. Козловська. – Київ. – С. 44-52
1418605
  Білан А. Срібний сон у вечоровому серпанку = Молода мисткиня невтомно шукає нових підходів до художнього відтворення національної матриці часу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1418606
  Кримчук Г.П. Срібний Спис / Г.П. Кримчук. – К., 1979. – 288с.
1418607
  Комар О. Срібник і златник у системі раунку Русі // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-68. – ISSN 2312-9697
1418608
  Чабанівський М.І. Срібні ключі : оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 224 с.
1418609
  Додж М.М. Срібні ковзани / М.М. Додж. – К., 1963. – 260с.
1418610
  Додж М.М. Срібні ковзанці / М.М. Додж. – Київ, 1929. – 216 с.
1418611
  Чивиліхін В.Р. Срібні рейки / В.Р. Чивиліхін. – К., 1961. – 163с.
1418612
  Чивиліхін В.О. Срібні рейки / В.О. Чивиліхін. – Київ, 1967. – 462 с.
1418613
   Срібні роси. – Київ, 1969. – 130 с.
1418614
  Зоценко М.В. Срібні струни / М.В. Зоценко. – Київ, 1963. – 87 с.
1418615
  Дараган Ю.Ю. Срібні сурми : Поезії: Біографічний нарис / Ю.Ю. Дараган; Упоряд. та примітки Л. Куценка. – Київ : Веселка, 2004. – 127с. – ISBN 966-01-0311-5
1418616
  Пасюк І. Срібні та золоті монети Луцька у XIV - XVI ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-8
1418617
  Скуїнь З.Я. Срібні хмари / Зигмунд Скуїнь. – Київ, 1970. – 162 с.
1418618
   Срібні Царські ворота з собору Софії Київської = Srebrne wrota Krolewskie Soboru Sofijskiego w Kijowie = The Silver Royal Door from the st. Sophia cathedral in Kiev / [текст М. Откович ; ред. Я. Павліцкі ; фото: М. Дильські та ін. ; переклад: О. Алексійчук, М. Капера]. – Варшава : [б. в.], 2008. – [102] с. : іл. – ISBN 978-83-61380-44-3
1418619
  Тичина П.Г. Срібної ночі / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1964. – 143 с., [1] арк. портр.
1418620
  Бичко В.В. Срібноліття : вибрані поезії / В.В. Бичко. – Київ : Дніпро, 1973. – 288 с. : портр.
1418621
  Кульчинський М. Срібнострунна мова бандури Григорія Китастого // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 5
1418622
  Крупина В. Срібняк Ігор Володимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 219-220. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1418623
  Шмигевський М.В. Срініваса Варадхан - лауреат Абелівської премії 2007 року // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
1418624
  Шапошников К. Сркровищница исторической книги : Государственная публичная историческая библиотека России за 70 лет (1938-2008) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 7 (121). – С. 22 - 25. – ISSN 1727-4893
1418625
   Сроение веществ и физико-химический анализ. – Калинин, 1973. – 105с.
1418626
  Тэни Уильям Срок авансом : Фантастический рассказ. Окончание // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 59-64 : Іл., карта
1418627
  Тэн Уильям Срок авансом : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 60-64
1418628
  Константиновский И.Д. Срок давности / И.Д. Константиновский. – Москва, 1966. – 153с.
1418629
  Балуев Г.В. Срок давности / Г.В. Балуев. – Ленинград, 1983. – 304с.
1418630
  Вилкова Н.Г. Срок исполнения в договоре внешнеторговой купли-продажи. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Вилкова Н.Г.; М-во юстиции СССР. – М., 1979. – 19л.
1418631
  Герасимович М.В. Срок службы кинескопов / М.В. Герасимович. – Москва, 1972. – 57 с.
1418632
  Масолов Н.В. Срока у подвига нет. / Н.В. Масолов. – Москва, 1978. – 184с.
1418633
  Савельев И.К. Сроки / И.К. Савельев. – Москва, 1975. – 94с.
1418634
  Дагуров В.Г. Сроки / В.Г. Дагуров. – М, 1978. – 96с.
1418635
  Дагуров В.Г. Сроки / В.Г. Дагуров. – М, 1978. – 96с.
1418636
  Слуцкий Б.А. Сроки : Стихи разных лет / Б.А. Слуцкий. – Москва : Советский писатель, 1984. – 104с.
1418637
  Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве / В.П. Грибанов. – Москва, 1967. – 48с.
1418638
  Фридман Н.П. Сроки в гражданском праве : учеб. пособие / Н.П. Фридман; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1986. – 66, [2] с.
1418639
  Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве : Автореф... канд. юр.наук: / Жгунова А. В.; МВиССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1971. – 20л.
1418640
  Мордачев В.Д. Сроки в советском трудовом праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.713 / Мордачев В.Д.; Свердловск. гос. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
1418641
  Грищенко В.Н. Сроки весеннего прилета речных уток в Украине // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 26-39. – ISSN 1727-0200


  There are 7 species of dabbling ducks in the fauna of Ukraine: Mallard, Garganey, Wigeon, Pintail, Teal, Shoveller and Gadwall. The aim of this paper is to analyse the spatial and temporal patterns of phenology of their spring migration. For this ...
1418642
  Мирошникова А. Сроки вступительной кампании-2014 сократят на неделю. [Документы в вузы будут принимать не до 31 июля, а до 24-го] // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 7 мая (№ 98). – С. 3. – ISSN 1997-1249
1418643
  Марчук А.Т. Сроки выделения антибиотиков и нитрофурановых препаратов с молоком коров при лечении маститов : Автореф. дис. ... канд. вет. наук : 10.804 / Марчук А.Т. ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
1418644
  Герасименко Е.В. Сроки и приемы обработки пласта многолетних трав под озимую и яровую пшеницу в условиях южной части Полесья УССР : автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук / Герасименко Е.В. ; Укр. ордена Труд. Красного Знамени сельскохоз. акад. – Киев, 1955. – 16 с.
1418645
  Максименко Л.И. Сроки и способы внесения минеральных удобрений под коноплю на темносерых лесных почвах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Максименко Л.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 20 с.
1418646
  Ризниченко И.П. Сроки и способы посева гречихи в связи с орошеним в лесостепной зоне УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ризниченко И.П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 24 с.
1418647
  Мончук А.А. Сроки и способы посева кормовых бобов в условиях западной Лесостепи УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мончук А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1966. – 24л.
1418648
  Добрянская Л.Ф. Сроки и способы посева проса в условиях южной Степи Украины. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.538 / Добрянская Л.Ф.; Белоцерков.с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1970. – 20л.
1418649
  Мисник Г.Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников / Г.Е. Мисник. – Киев : Наукова думка, 1976. – 390с.
1418650
  Грищенко В.Н. Сроки осенней миграции вальдшнепа (Scolopax rusticola) в Украине // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 88-91. – ISSN 1727-0200
1418651
  Хучуа К.Н. Сроки посева маточной сахарной свеклы как фактор улучшения качества семян и повышения их продуктивности : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Хучуа К.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 22л.
1418652
   Сроки службы и нормы амортизации основных фондов в промышленности. – М, 1974. – 143с.
1418653
   Сроки службы основного оборудования связи и нормы годовоо расхода запасных частей и эксплуатационных материалов на содержание средств связи в гидрометеослужбе : Глав. упр. гидрометслужбы при СМ СССР. – Москва : Гидрометеоиздат, 1963. – 20с.
1418654
  Заславский Д.И. Сроки, пророки и сороки / Д.И. Заславский. – Москва, 1958. – 63с.
1418655
  Юхно Г.Я. Сроки, способы посева и нормы высева люцерны в травопольных севооборотах степи УССР : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Юхно Г.Я.; Укр. н.-иссл. ин-т зернового хозяйства им. В.В.Куйбышева. – Днепропетровск, 1952. – 16 с.
1418656
  Кузьмин С.Т. Сроку давности не подлежит / С.Т. Кузьмин. – М, 1986. – 204с.
1418657
  Кузьмин С.Т. Сроку давости не подлежит / С.Т. Кузьмин. – М, 1985. – 206с.
1418658
  Абидов З. Сросшиеся чинары. : стихи и баллады / З. Абидов ; пер. с узб. С. Сорин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 86 с. : портр.
1418659
  Киценко Д. Срочная работа / Д. Киценко, К. Шаповалова // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  В случаях пропуска процессуальных сроков целесообразно доказать факт добросовестного использования изобретения в своих интересах до даты подачи заявки на выдачу патента.
1418660
  Эдель М.В. Срочная телеграмма. / М.В. Эдель. – М., 1962. – 249с.
1418661
   Срочно в номер. – Свердловск, 1968. – 104с.
1418662
  Денисов Н.Н. Срочно в номер / Н.Н. Денисов. – М., 1978. – 270с.
1418663
  Инин А.Я. Срочно к директору... / А.Я. Инин, Л.В. Осадчук. – Харьков, 1989. – 135с.
1418664
  Селенский Ю.В. Срочно меняется квартира / Ю.В. Селенский. – М, 1980. – 335с.
1418665
  Квятковская Т.Г. Срочно нужен дрессировщик / Т.Г. Квятковская. – Алма-Ата, 1987. – 128с.
1418666
  Павловский О.П. Срочно продается дача / О.П. Павловский. – Калининград, 1989. – 301с.
1418667
   Срочно, секретно.... – М, 1987. – 414с.
1418668
  Ваганов И.М. Срочное донесение / И.М. Ваганов. – Челябинск, 1967. – 90с.
1418669
  Алексеев С.П. Срочное предписание / С.П. Алексеев. – Москва, 1984. – 191с.
1418670
  Ленч Л.С. Срочный вызов / Л.С. Ленч. – М, 1957. – 55с.
1418671
  Логутков А.И. Срочный вызов / А.И. Логутков. – Орел, 1962. – 67с.
1418672
  Ахинько В.М. Срочный вызов : повесть и рассказы / Виктор Ахинько. – Днепропетровск : Промінь, 1982. – 191 с.
1418673
  Борисов Е.А. Срочный груз / Е.А. Борисов. – М., 1970. – 79с.
1418674
  Чернов Г.В. Срочный доклад / Г.В. Чернов. – К., 1925. – 32с.
1418675
  Шаломаев М.И. Срочный заказ / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1982. – 352с.
1418676
  Рожков В.П. Срочный рейс / В.П. Рожков. – Омск, 1958. – 144с.
1418677
  Лавренев Б.А. Срочный фрахт / Б.А. Лавренев. – Москва, 1955. – 35с.
1418678
  Лавренев Б.А. Срочный фрахт / Б.А. Лавренев. – Одесса, 1978. – 285с.
1418679
  Лавренев Б.А. Срочный фрахт / Б.А. Лавренев. – Барнаул, 1986. – 95с.
1418680
  Крупенкін В.І. Српава №3-172 / В.І. Крупенкін, М.А. Козін. – К, 1962. – 179с.
1418681
  Неделькович Олександр (Александар НеделжовиБ) Српска ymonuja "Ера блаженства" Михайла CuMuha // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 329-349. – (Бібліотека інституту філології)


  Автор розглядає сербський утопічний роман "Вік блаженства" Михайла Сіміча, опублікований у 1988 році та порівнює його з двома англосаксонськими утопічними романами : "Прекрасний новий світ" (1932) Олдоса Хакслі й "Червоний достаток (2010) Френсіса ...
1418682
  Кашанин Милан Српска кньижевност у средньем веку / Кашанин Милан. – Београд : Просвета, 1975. – 520 с.
1418683
   Српске кньиге Библиотеке Матице српске 1801-1867. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 3). – ISBN 978-86-80061-35-2
Т. 1 : А-Ль. – 2005. – X, 692, [3] с., [16] с. с таблама
1418684
   Српске кньиге Библиотеке Матице српске 1801-1867. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 4). – ISBN 978-86-80061-36-0
Т. 2 : М-П. – 2006. – VI, 516, [3] с., [16] с. с таблама
1418685
   Српске кньиге Библиотеке Матице српске 1801-1867. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 5). – ISBN 978-86-80061-40-5
Т. 3 : Р-О. – 2007. – VII, 380, [3] с., [16] с. с таблама
1418686
   Српски jезик / B. Broric, D. Cupic, I. Klajn, M. Lukowic, M. Pesikam; Red. nauk. M.Radovanovic. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1996. – 206s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-08-9
1418687
   Српски извори за историjата на македонскиот народ. 11912-1914. – Скопіе, 1979. – 456 с.
1418688
   Српско-украjински речник jезичких термина : [више од 700 термина] / [О. Паламарчук та ін.] ; Кијевски национални универзитет "Тарас Шевченко". – Київ : Київський університет, 2009. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-439-203-4
1418689
  Корнієнко Д.І. СРСР - велика морська держава / Д.І. Корнієнко. – Київ, 1953. – 176с.
1418690
  Білан Ю.Я. СРСР - гаpантiя пеpемог i безпеки УРСР / Ю.Я. Білан; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ iм.Т.Шевченка, 1954. – [17] с. – Окр. відбиток з Історичного збірника
1418691
  Білан Ю.Я. СРСР - гарантія перемог і безпеки УРСР / Ю.Я. Білан. – [Київ] : [КДУ ім. Т.Г. Шевченка], 1954. – [17] с. – Окр. відбиток
1418692
   СРСР - Індія: дружбі міцніти. – К, 1980. – 62с.
1418693
  Седнєв В.В. СРСР - КНР: взаємне тяжіння / В.В. Седнєв. – К, 1990. – 48 с.
1418694
  Соловей Д. СРСР - колоніальна імперія : 1. Про деякі прояви колоніялізму в СРСР на ділянці економічній та культурно-освітній // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – С. 10-13
1418695
  Літвінов М.М. СРСР - могутня опора загального миру. / М.М. Літвінов. – К., 1936. – 32с.
1418696
  Берлін В. СРСР - наша Батьківщина : пер. з вид. "На страже Родины" / В. Берлін, М. Субоцький. – Харків : На варті, 1934. – 92 с.
1418697
   СРСР - наша Батьківщина. – К, 1985. – 143с.
1418698
  Пивовар С.Ф. СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 350-352. – ISBN 966-642-073-2
1418699
  Михайловський М.К. СРСР в авангарді боротьби за мир / М.К. Михайловський. – К, 1957. – 40с.
1418700
  Ковальков О.Л. СРСР в Афганістані (1978-1991 рр.): остання спроба експорту соціалізму : монографія / О.Л. Ковалько. – Харьков : Мачулин, 2021. – 613, [1] с. – Бібліогр.: 525-609 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7902-67-5
1418701
  Кобилянський А. СРСР в період з 1953 по 1957 рік: "ракети замість масла" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 125-127. – ISBN 978-966-171-793-9
1418702
  Лещенко Л.О. СРСР і Канада в антигітлерівській коаліції / Л.О. Лещенко. – К., 1973. – 211с.
1418703
   СРСР і країни капіталізму. – Х, 1937. – 88с.
1418704
  Джеджула О.К. СРСР і робітничий рух в Англії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 45-51. – (Серія історії ; № 15)
1418705
  Цвєтков Г.М. СРСР і США: 40 років дипломатичних відносин / Г.М. Цвєтков. – Київ, 1973. – 63 с.
1418706
   СРСР і фашистська агресія в Іспанії. – К, 1937. – 83с.
1418707
  Шимко-Шмага СРСР на новому етапі боротьби за комунізм. / Шимко-Шмага. – К., 1960. – 44с.
1418708
  Тун А.Я. СРСР на щляху індстриалізації / А.Я. Тун, 1929. – с.
1418709
  Білан Ю.Я. СРСР у пеpiод пеpеходу на миpну pоботу по відбудовi наpодного господаpства (1921-1925 pp.) / Ю.Я. Білан; МВО СРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ iм.Т.Г. Шевченка, 1952. – 74 с.
1418710
  Лебєдев М.І. СРСР у світовій політиці / М.І. Лебєдев. – Київ, 1982. – 345с.
1418711
  Сабсович Л.М. СРСР через 15 років / Л.М. Сабсович. – Харків-Одеса, 1930. – 175 с.
1418712
  Мотиль О. СРСР як Російська імперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1418713
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 1, 11-12 квітня 1984 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1984. – 328 с.
1418714
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 10, 1 жовтня 1988 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1988. – 22 с.
1418715
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 11, 27-28 жовтня 1988 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1988. – 284 с.
1418716
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 12, 29 листопада - 1 грудня 1988 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1988. – 228 с.
1418717
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 2, 27-28 листопада 1984 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1984. – 261с.
1418718
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 3, 2-3 липня 1985 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1985. – 236 с.
1418719
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 4, 26-27 листопада 1985 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1985. – 336 с.
1418720
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 5, 18-19 червня 1986 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1986. – 327 с.
1418721
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 6, 17-19 листопада 1986 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1986. – 382 с.
1418722
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 7, 29-30 червня 1987 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1987. – 285 с.
1418723
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 8, 19-20 жовтня 1987 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1987. – 265 с.
1418724
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 11. Сесія 9, 24-26 травня 1988 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1988. – 440 с.
1418725
   СРСР. Верховна Рада. Скликання 7. Сесія 7.. – М., 1970. – 392с.
1418726
  Колосов М.М. Срубили белую акацию... / М.М. Колосов. – Москва, 1974. – 368с.
1418727
   Срубить денежное дерево : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 66-69 : Фото
1418728
  Берестнев С.И. Срубная культура лесостепного левобережья Украины. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.06 / Берестнев С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 21л.
1418729
   Срубная культурно-историческая общность : проблемы формирования и периодизации : межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев : [б. и.], 1985. – 184 с.
1418730
  Фогацаро Ан. Срубний Хрестик / Антоніо Фогацаро // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 11 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1418731
  Марахов В.Г. Сруктура и развитие производительных сил общества : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Марахов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 40л.
1418732
  Козина Н.В. Сруктурно-семантические особенности и стилистические функции суффиксальных димунутивных существительных современного французского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Козина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1979. – 23л.
1418733
  Шикаловски-Чкалов Срце тлееньа / Шикаловски-Чкалов. – Скопіе, 1980. – 31с.
1418734
   Сръбско-българската война 1885 : Сборник документи. – София : Военно, 1985. – 496 с.
1418735
  Тарнавский Ю.Б. Срыва можно избежать / Ю.Б. Тарнавский. – Москва, 1990. – 139с.
1418736
  Слюсаренко А.Г. СС / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 352-353. – ISBN 966-642-073-2
1418737
   СС в действии.. – М., 1968. – 624с.
1418738
   СС в действии.. – М., 1969. – 624с.
1418739
  Башта Ссавці Закарпатської області = Mammals of the Transcarpathian region (Ukraine) / А.-Т.В. Башта, Л.А. Потіш ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; Ужгородський національний ун-т ; Фонд охорони дикої природи ( WWF ), Фонд Вітлі (Whitley Fund for Nature). – Львів, 2007. – 258 с. : іл. – ISBN 978-966-02-4229-6
1418740
  Парнікоза І.Ю. Ссавці заплави Дніпра у Києві. Ч. 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 42-47. – ISSN 2518-7104
1418741
  Храневич В.П. Ссавці Поділля : Огляд систематичний / Василь Храневич, проф. [К.-Под. С.-Госп. ін-ту]. – У Вінниці : Друк з пост. Ради Вінниц. філії Всенар. біб-ки України при ВУАН, 1925. – 28, [3] с. : мал. – Обкл. та тит. стор. укр та нім мовами. - Резюме нім. м. – (Вінницька Філія Всенародньої бібіліотека України при Всеукраїнській Академії наук. Кабінет виучування Поділля ; Вип. 4)


  На обр. стор. тит. л. №84431 дарч. надпись Академікові Мик. Василенкові
1418742
  Межжерін С.В. Ссавці України : (довідник-визначник) / С.В. Межжерін, О.І. Лашкова ; Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2013. – 356, [2] с. : іл., мапи. – Бібліогр.: с. 342-354. – ISBN 978-966-00-1300-1
1418743
  Сокур І.Т. Ссавці фауни України і їх господарське значення / І.Т. Сокур. – Київ, 1960. – 211с.
1418744
  Голубій І.Є. ССЕ: від наївної утопії до соціально-професійної інтеграції (досвід країн ЄС) / І.Є. Голубій, О.І. Ступницький // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 92-100. – (Серія: Економіка ; вип. 13). – ISSN 2226-2822
1418745
   ССНМ - гвардия молодых.. – 78. – Москва, 1973. – с.
1418746
   ССО : стройка, студенты, отряд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 296с.
1418747
  Шаховской А. А. Ссора или два соседа. Комедия в одном действии. – С.-Пб., 1821. – 62с.
1418748
   Ссора с патриархом.. – Л., 1987. – 477с.
1418749
  Загорулько А.А. ССП - инструмент принятия эффективных управленческих решений : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 263-270 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1418750
  Горбачев Н.В. ССР -- расширения С -- алгебр и групповые С -- алгебры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Горбачев Н. В.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1418751
   СССР - 60 лет. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 259 с.
1418752
   СССР - 79. – М., 1978. – 63с.
1418753
  Жиряков И.Г. СССР - Австрия: итоги и перспективы сотрудничесвта / И.Г. Жиряков. – М., 1985. – 176с.
1418754
  Швейцер В.Я. СССР - Австрия: на виражах мировой политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 121-131. – ISSN 0201-7083
1418755
   СССР - Австрия: проблемы гражданского и семейного права : [материалы сов.-австр. симпоз., март 1982 г.]. – Москва : ИГПАН, 1983. – 182 с.
1418756
  Сизоненко А.И. СССР - Аргентина: 1946 год // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 62-67. – ISSN 0044-748Х
1418757
  Рашидов Р.Т. СССР - Афганистан 70-е годы / Р.Т. Рашидов. – Ташкент, 1981. – 76с.
1418758
  Гирев Г.Н. СССР - Африка: мосты дружбы / Г.Н. Гирев. – Кишинев, 1984. – 23с.
1418759
   СССР - Болгария: правовая информированность личности. – М, 1984. – 111с.
1418760
  Рыжиков В.А. СССР - Велекобритания / В.А. Рыжиков. – М, 1977. – 79с.
1418761
  Царегородцев В.Е. СССР - великая железнодорожная держава / В.Е. Царегородцев. – М, 1951. – 24с.
1418762
  Анчарский П.П. СССР - великая морская держава / Анчарский П. ; Глав. полит. управление вооруженных сил СССР. – Москва : Военгиз, 1948. – 32 с. – (В помощь руководителю политических занятий)
1418763
  Анчарский П.П. СССР - великая морская держава / Анчарский П. – Москва : Военгиз, 1949. – 32 с.
1418764
  Корниенко Д.И. СССР - великая морская держава / Д.И. Корниенко. – М, 1951. – 216с.
1418765
  Чеклин В.Н. СССР - Великобритания: развитие деловых связей / В.Н. Чеклин; Под ред. А.Н. Манжуло. – Москва : Международные отношения, 1979. – 149 с.
1418766
  Солодков Т.Е. СССР - ВНР / Т.Е. Солодков. – 2-е, перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1979. – 159 с.
1418767
   СССР - ГДР в зеркале филателии. – М, 1979. – 272с.
1418768
   СССР - ГДР: 30 лет отношений 1949-1979: документы и материалы. – М, 1981. – 754с.
1418769
   СССР - ГДР: государственная служба. – М, 1986. – 158с.
1418770
   СССР - ГДР: компетенция органов госудаственного управления. – Москва, 1984. – 164 с.
1418771
   СССР - ГДР: сотрудничество и сближение. – М, 1979. – 240с.
1418772
   СССР - Германия: 1933-1941 / Вестник Архива Президента РФ ; [шеф-ред. Кудряшов С.]. – Москва : Архив Президента РФ, 2009. – 368 с. – "Вестник Архива Президента РФ" издан на базе журнала "Родина"
1418773
  Орлов А.С. СССР - Германия: август 1939 - июнь 1941 / А.С. Орлов. – Москва, 1991. – 62с.
1418774
   СССР - государство братства и дружбы народов. – М, 1982. – 251с.
1418775
   СССР - ДРВ. – М, 1975. – 285с.
1418776
  Александров В.А. СССР - за европейскую безопасность / В.А. Александров. – Москва : Знание, 1974. – 62 с.
1418777
   СССР - Западная Европа: проблемы торгово-экономических отношений. – Москва : Международные отношения, 1986. – 350 с.
1418778
  Кольцов Н.Н. СССР - Индия: плодотворное сотрудничество / Н.Н. Кольцов. – Москва, 1987. – 125с.
1418779
  Нехамкин И. СССР - Индия: Путь к звездам / И. Нехамкин, В.А. Денисенко. – М., 1984. – 160с.
1418780
  Булимов В.П. СССР - Италия / В.П. Булимов, В.Е. Невлер. – Москва, 1964. – 32с.
1418781
  Тимофеев Н.И. СССР - Италия: культурные связи. История и современность / Н.И. Тимофеев. – Москва, 1980. – 204с.
1418782
   СССР - Италия: страницы истории, 1917-1984. – М, 1985. – 293с.
1418783
   СССР - книжная держава. – М, 1970. – 32 с.
1418784
   СССР - Колумбия: 50 лет установления дипломатических отношений. – М, 1988. – 183с.
1418785
   СССР - крупнейший издатель. – 10с.
1418786
   СССР - крупнейший издатель. – М, 1975. – 12с.
1418787
   СССР - Куба. – М, 1990. – 542с.
1418788
  Чигирь Н.Н. СССР - Куба: в едином строю к общей цели / Н.Н. Чигирь. – М., 1974. – 76с.
1418789
   СССР - Куба: Документы дружбы и солидарности. – М, 1985. – 63с.
1418790
  Сизоненко А.И. СССР - Латинская Америка : дипломатические аспекты отношений военных лет // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 14-22. – ISSN 044-748Х
1418791
  Колесникова Т.Н. СССР - Латинская Америка: опыт и перспективы торгово-экономических отношений / Т.Н. Колесникова, А.И. Ольшаный. – М., 1991. – 198с.
1418792
  Бекаревич А.Д. СССР - Латинская Америка: пути и перспективы сотрудничества / авт. А.Д. Бекаревич ; Л.Л. Клочковский. – Москва : [б. и.], 1989. – 215 с.
1418793
   СССР - Люксембург. Страницы истории 1867-1984 гг.. – М, 1985. – 271с.
1418794
   СССР - Мексика: 50 лет. – М, 1975. – 91с.
1418795
  Микоян С.А. СССР - Мексика: 60 лет сотрудничества / С.А. Микоян. – Москва, 1984. – 120с.
1418796
   СССР - МНР. Сотрудничество и сближение. – М, 1981. – 198с.
1418797
   СССР - МНР: Под знаменем братской дружбы. – М, 1975. – 78с.
1418798
   СССР - МНР: страницы братской дружбы. Воспоминания. – М, 1981. – 192с.
1418799
  Мор М Н. СССР - могучая индустриальная держава. / М Н. Мор, . – М., 1947. – 80с.
1418800
  Литвинов М.М. СССР - могучий оплот всеобщего мира. / М.М. Литвинов. – М., 1936. – 32с.
1418801
  Белогородский А.И. СССР - народам трех континентов / Белогородский А.И., Ге В.Н. – Москва : Знание, 1963. – 46 с. – Библиогр. в конце книги. – (Новое в жизни, науке, технике : 1 серия. История ; 12)
1418802
   СССР - наш общий дом. – М, 1989. – 316с.
1418803
   СССР - наша Родина. – Москва, 1975. – 222с.
1418804
   СССР - наша Родина. – Москва, 1982. – 156с.
1418805
  Сорокин А. СССР - неудавшаяся империя или государство наций? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 2. – С. 64-67. – ISSN 0235-7089
1418806
   СССР - НРБ : Сотрудничество и сближение. – М.; София, 1982. – 184 с.
1418807
  Коток В.Ф. и Фарьеров Н.П. СССР - общенародное социалистическое государство трудящихся / В.Ф. и Фарьеров Н.П. Коток. – Москва, 1973. – 64с.
1418808
   СССР - оплот мира и дружбы между народами. – М, 1974. – 19с.
1418809
   СССР - оплот мира и свободы народов : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1418810
   СССР - развивающиеся страны: торгово-экономические отношения. – Москва, 1985. – 238с.
1418811
  Корольков Н.Н. СССР - социалистическое государство трудящихся / Н.Н. Корольков. – М, 1973. – 112с.
1418812
  Матюшкин Н.И. СССР - страна Великого содружества народов : Стенограмма лекции / Н.И. Матюшкин, канд. истор. наук, ; Управлениелекционной пропаганды Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР ; Центральное лекционное бюро. – Москва : Гослитиздат Культпросвет, 1950. – 35 с. – (В помощь лектору)
1418813
  Кафтанов С.В. СССР - страна передовой культуры. / С.В. Кафтанов. – М., 1958. – 64с.
1418814
  Белов А.Н. СССР - США : перестройка отношений / А. Белов, В. Петров. – Москва : Международные отношения, 1976. – 88 с. – (Б-чка международника)
1418815
  Ершова Е.Н. СССР - США / Е.Н. Ершова, Э.Е. Новикова. – М., 1988. – 285с.
1418816
  Яковлев Н.Н. СССР - США : мотивы сотрудничества и конфликта (1941-1945) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 7-10. – ISSN 0321-2068
1418817
   СССР - США и Канада: проблемы торгово-экономических отношений. – М., 1987. – 325с.
1418818
   СССР - США.. – М., 1961. – 134с.
1418819
  Герман В.Е. СССР - США. Международный шахматный матч по радио / В.Е. Герман. – Москва, 1946. – 175с.
1418820
   СССР - США: криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с городской преступностью. – М., 1987. – 123с.
1418821
  Хозин Г.С. СССР - США: орбиты космического сотрудничества / Г.С. Хозин. – М., 1976. – 160с.
1418822
  Пядышев Б.Д. СССР - США: от конфронтации к сотрудничеству / Б.Д. Пядышев. – Москва, 1973. – 64 с.
1418823
  Хозин Г.С. СССР - США: сотрудничество в области охраны окружающей среды / Г.С. Хозин. – М., 1976. – 64с.
1418824
   СССР - США: экономические отношения. – М., 1976. – 416с.
1418825
   СССР - Уругвай. – М., 1988. – 149с.
1418826
  Златопольский Д.Л. СССР - федеративное государство / Д.Л. Златопольский. – Москва : Московский университет, 1967. – 335с.
1418827
  Похлебкин В.В. СССР - Финляндия / В.В. Похлебкин. – Москва : Международные отношения, 1975. – 408 с.
1418828
  Бартеньев Т. СССР - Финляндия : ориентиры сотрудничества / Т. Бартеньев, Ю.Д. Комиссаров. – Москва : Политиздат, 1978. – 118 с.
1418829
   СССР - Франция. – Москва, 1960. – 94с.
1418830
   СССР - Франция. – Москва, 1980. – 129с.
1418831
   СССР - Франция. – Тбилиси, 1986. – 135с.
1418832
  Дубинин Ю.В. СССР - Франция : опыт сотрудничества / Ю.В. Дубинин, В.Н. Келин. – М, 1979. – 303с.
1418833
  Коновалов Б.П. СССР - Франция: Космическое сотрудничество / Б.П. Коновалов. – М., 1990. – 197с.
1418834
  Ребров М.Ф. СССР - Франция: на космических орбитах / М.Ф. Ребров. – Москва, 1982. – 85с.
1418835
  Молчанов Н.Н. СССР - Франция: полувековой путь / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1974. – 95с.
1418836
   СССР - ФРГ. – Москва, 1980. – 156с.
1418837
   СССР - ФРГ : навстречу друг другу. – М., 1990. – 317с.
1418838
   СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков : Тезисы докладов. – Москва, 1989. – 62с.
1418839
  Четвертной Л.М. СССР - ФРГ: проблемы торгово-экономического сотрудничества / Л.М. Четвертной. – Москва : Международные отношения, 1988. – 160 с.
1418840
  Григорьянц А А. СССР - ФРГ: экономическое и научно-техническое сотрудничество / А А. Григорьянц. – М, 1975. – 80с.
1418841
   СССР - ЧССР: сотрудничество и сближение. – Москва, 1980. – 246с.
1418842
   СССР - Япония. – Москва, 1978. – 300с.
1418843
   СССР - Япония: право и социальный прогресс. – М., 1983. – 135с.
1418844
   СССР - Япония: проблемы торгово-экономических отношений. – М., 1984. – 238с.
1418845
  Жигарев Л.В. СССР / Л.В. Жигарев. – Москва, 1967. – 216с.
1418846
  Гусев К. СССР / К. Гусев, В. Наумов. – Москва, 1977. – 450 с.
1418847
   СССР = Энциклопедический справочник : энциклопедический справочник. – Москва : Советская энциклопедия, 1979. – 575 с.
1418848
  Переведенцев В.И. СССР / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 110с.
1418849
   СССР (Россия) - Аргентина: Страницы истории, 1885-1986. – М, 1990. – 335с.
1418850
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 апреля 1960 г.. – Изд.10-е. – М., 1960. – 624с.
1418851
   СССР : Административно-территориальное деление союзных республик на 1 июля 1971 года. – М., 1971. – 688с.
1418852
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 марта 1954 г.. – Изд.8-е. – М., 1954. – 488с.
1418853
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 мая 1940 года. – 2-е изд., дополн. – Москва : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1940. – 411 с.
1418854
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 мая 1949 г.. – Изд. 6-е. – Москва : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся", 1954. – 483 с.
1418855
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 января 1941 года. – 3-е изд., дополн. – Москва : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1941. – 436 с.
1418856
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 января 1947 года. – Изд. 5-е. – Москва : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся", 1947. – 487 с.
1418857
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 января 1951 г.. – Изд.7-е. – М., 1951. – 495с.
1418858
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 января 1958 г.. – Изд. 9-е. – Москва, 1958. – 631 с.
1418859
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик на 1 января 1962 г.. – Изд. 11-е. – М., 1962. – 631с.
1418860
   СССР : Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1974года. – М., 1974. – 703с.
1418861
   СССР : Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1977 года. – Москва, 1977. – 710с.
1418862
   СССР : Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 года. – Москва, 1980. – 704с.
1418863
   СССР : административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1983 года. – Москва, 1983. – 719 с.
1418864
   СССР : Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1987 года. – М., 1987. – 669с.
1418865
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. : на 1 октября 1938 года. – Москва : Издательство "Власть Советов", 1938. – 327 с.
1418866
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. : Изменения, происшедшие за время с 1/X 1938 года по 1/III 1939 года. – Москва : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1939. – 143 с.
1418867
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. : дополнение к справочнику выпуска 1947 года, (изменения, происшедшие за период с 1 января 1947 года по 1 января 1948 года). – Москва : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся", 1948. – 15 с.
1418868
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. : дополнение к справочнику выпуска 1958 года, (изменения, происшедшие за период с 1 января 1958 года по 1 января 1959 года). – Москва : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся", 1959. – 55 с.
1418869
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. : дополнение к справочнику выпуска 1960 года, (изменения, происшедшие за период с 1 января 1960 года по 1 января 1961 года). – Москва : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся", 1961. – 69 с.
1418870
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. На 1 апреля 1963 г.. – М., 1963. – 576с.
1418871
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. На 1 июля 1967 года. – М., 1967. – 655с.
1418872
   СССР : Административно-территориальное деление Союзных республик. Январь 1965 г.. – М., 1965. – 703с.
1418873
   СССР ак он есть.. – М, 1959. – 464с.
1418874
  Яковлева М.Н. СССР будет первой индустриальной державой мира / М.Н. Яковлева. – М., 1962. – 30с.
1418875
  Васютин В.Ф. СССР в 1950 году / В.Ф. Васютин. – Москва, 1947. – 96с.
1418876
   СССР в 70-е годы. – М, 1981. – 304с.
1418877
   СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе, 1964-1987. – М, 1988. – 543с.
1418878
  Вощенков К.П. СССР в борьбе за мир / К.П. Вощенков. – Москва, 1975. – 255с.
1418879
   СССР в борьбе за мир и безопасность народов. – М, 1984. – 365с.
1418880
   СССР в борьбе за мир и социальный прогресс. – Львов, 1987. – 204 с.
1418881
   СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. – М, 1971. – 736с.
1418882
  Лемин И. СССР в борьбе за мир. / И. Лемин. – Москва, 1932. – 47 с.
1418883
  Литвинов М.М. СССР в борьбе за мир. Речь / М.М. Литвинов. – Москва, 1934. – 32с.
1418884
   СССР в борьбе за пятилетку в четыре года. – М. – 8с.
1418885
  Мамулия С.С. СССР в борьбе за разоружение : Автореф... канд. юрид.наук: / Мамулия С.С.; Ин-т права Акад. наук СССР. – Москва, 1950. – 10 л.
1418886
   СССР в борьбе за разоружение. Советская делегация на 1У сессии подготовительной комиссии по разоружению. – М, 1928. – 62с.
1418887
  Барышев А.П. СССР в борьбе за справедливое ближневосточное урегулирование / А.П. Барышев. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 64. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Международная" ; № 5)
1418888
   СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма, 1960 - март 1986 гг.. – М
1. – 1986. – 542с.
1418889
   СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма, 1960 - март 1986 гг.. – Москва
2. – 1986. – 431 с.
1418890
   СССР в борьбе против фашистской агрессии, 1933-1945. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 349с.
1418891
   СССР в борьбе против фашистской аргессии, 1933-1945. – М, 1976. – 327с.
1418892
  Боголепов И. СССР в борьбе против экономической блокады и подготовки интервенции / И. Боголепов. – Москва : Партиздат, 1932. – 78 с.
1418893
   СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945. – М, 1970. – 856с.
1418894
   СССР в девятой пятилетке. Атлас. – Москва, 1972. – 41с.
1418895
   СССР в девятой пятилетке: Атлас. – Москва, 1977. – 60с.
1418896
   СССР в космосе. 2005 год. – М, 1989. – 40с.
1418897
  Соколов Б. СССР в лесах великой стройки. / Б. Соколов. – М., 1947. – 70с.
1418898
  Пинхенсон Д.М. СССР в международном разделении труда / Общество "Знание" РСФСР ; Ленинградская организация ; Д.М. Пинхенсони ; [науч. ред. Б.Н. Семевский]. – Ленинград, 1967. – 48 с.
1418899
  Лебедев Н.И. СССР в мировой политике. 1917-1980 / Н.И. Лебедев. – Москва, 1980. – 359с.
1418900
  Лебедев Н.И. СССР в мировой политике. 1917-1982 / Н.И. Лебедев. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1982. – 366с.
1418901
   СССР в мировом сообществе: от старого мышления к новому. – М, 1990. – 596с.
1418902
   СССР в новой пятилетке. – М, 1966. – 216с.
1418903
  Бурджалов Э.Н. СССР в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1950. – 96с.
1418904
  Генкина Э.Б. СССР в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства. / Э.Б. Генкина. – М, 1952. – 176с.
1418905
   СССР в период Великой Отечественной войны /1941-1945 гг./. – М, 1961. – 44с.
1418906
   СССР в период восстановления народного хозяйства /1921-1925 гг./. – М, 1955. – 596с.
1418907
  Матюгин А.А. СССР в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) / А.А. Матюгин, Д.А. Чугаев. – М., 1952. – 200с.
1418908
  Раимов Р.М. СССР в период проведения Сталинской Конституции, завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму (1935-1941) / Проф. Р.М. Раимов. – [Москва] : Московский университет, 1953. – 108 с.
1418909
  Горфинкель Е.С. СССР в системе мирового хозяйства / Е.С. Горфинкель. – М., 1929. – 351с.
1418910
  Богомолов О.Т. СССР в системе социалистической экономической интеграции / О. Богомолов ; СЭВ, Секретариат. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1989. – 30 с.
1418911
   СССР в цифрах. – М, 1958. – 469с.
1418912
   СССР в цифрах в 1959 году. – М, 1960. – 302с.
1418913
   СССР в цифрах в 1960 году. – М, 1961. – 381с.
1418914
   СССР в цифрах в 1961 году. – М, 1962. – 400с.
1418915
   СССР в цифрах в 1962 году. – М, 1963. – 360с.
1418916
   СССР в цифрах в 1963 году. – М, 1964. – 223с.
1418917
   СССР в цифрах в 1964 году. – М, 1965. – 160с.
1418918
   СССР в цифрах в 1965 году. – М, 1966. – 168с.
1418919
   СССР в цифрах в 1966 году. – М, 1967. – 192с.
1418920
   СССР в цифрах в 1967 году. – М, 1968. – 159с.
1418921
   СССР в цифрах в 1970 году. – М, 1971. – 234с.
1418922
   СССР в цифрах в 1971 году. – М, 1972. – 240с.
1418923
   СССР в цифрах в 1972 году. – М, 1973. – 215 с.
1418924
   СССР в цифрах в 1973 году. – М, 1974. – 224с.
1418925
   СССР в цифрах в 1974 году. – М, 1975. – 224с.
1418926
   СССР в цифрах в 1975 году. – М, 1976. – 238с.
1418927
   СССР в цифрах в 1976 году : Краткий статистический сборник. – Москва : Статистика, 1977. – 240 с.
1418928
   СССР в цифрах в 1977 году : Краткий статистический сборник. – Москва : Статистика, 1978. – 237 с.
1418929
   СССР в цифрах в 1978 году. – М, 1979. – 238 с.
1418930
   СССР в цифрах в 1979 году. – М, 1980. – 224с.
1418931
   СССР в цифрах в 1980 году. – Москва, 1981. – 220с.
1418932
   СССР в цифрах в 1981 году. – М, 1982. – 224с.
1418933
   СССР в цифрах в 1982 году. – М, 1983. – 237 с.
1418934
   СССР в цифрах в 1983 году. – М, 1984. – 239с.
1418935
   СССР в цифрах в 1984 году : Краткий статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 270с.
1418936
   СССР в цифрах в 1985 году = Краткий статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 252с.
1418937
   СССР в цифрах в 1986 году = Краткий статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 285с.
1418938
   СССР в цифрах в 1987 году : Краткий стат. сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 319 с.
1418939
   СССР в цифрах в 1988 году = Краткий статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 320с.
1418940
   СССР в цифрах в 1989 году. – М, 1990. – 319с.
1418941
   СССР в цифрах в 1990 году = Краткий статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 320с.
1418942
   СССР в экономических и научно-технических организациях ООН. – М, 1983. – 383с.
1418943
  Тимофеева А.А. СССР во второй мировой войне: мифы, фальсификация, новые оценки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1418944
   СССР глазами советологов. – М, 1990. – 128с.
1418945
   СССР Деятельность СНК и СТО. – М, 1929. – 184с.
1418946
  Иоффе Я.А. СССР додгонит и перегонит США в экономическом соревновании / Я.А. Иоффе. – М, 1959. – 64с.
1418947
  Синицын СССР и "лимитрофная зона" в 1939-1941 гг. / Синицын, Л // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 33-51. – ISSN 0042-8779


  О политике СССР в отношении лимитрофной зоны - пограничных государств, образовавшихся на окраине Российской империи, главным образом из западных губерний - Финляндии, Польши, Прибалтики.
1418948
  Жиряков И.Г. СССР и Австрия в 1945-1975 годы / И.Г. Жиряков. – М., 1982. – 181с.
1418949
  Бажанов Е.П. СССР и Азиатско-Тихоокеанский регион / Е.П. Бажанов. – Москва : Знание, 1991. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; 7\1991)
1418950
  Богучарский Е.М. СССР и Алжир. 60-70-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-64. – ISSN 0130-3864
1418951
   СССР и арабские страны. 1917-1960 гг. : документы и материалы. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 855 с.
1418952
   СССР и арабский мир. – М, 1978. – 263с.
1418953
  Кнорре Е.С. СССР и атомный век / Е.С. Кнорре, В.Т. Михайлин. – М., 1967. – 48с.
1418954
  Теплинский Л.Б. СССР и Афганистан, 1919-1981 / Л.Б. Теплинский. – М, 1982. – 294с.
1418955
   СССР и ближневосточное урегулирование. – М, 1989. – 510с.
1418956
   СССР и братские социалистические страны Европы в 70-е годы. – М, 1988. – 262с.
1418957
  Конорева И.А. СССР и война во Вьетнаме. 1965-1975 гг. / И.А. Конорева, И.Н. Селиванов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 6. – С. 37-41. – ISSN 0321-0626
1418958
  Сафронов В.П. СССР и вопрос о послевоенном обращении с Японией в период Второй мировой войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59-78. – ISSN 0869-5687
1418959
   СССР и ГДР. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция. – М, 1987. – 319с.
1418960
   СССР и германский вопрос 1941-1949 : Документы из архива внешней политики РФ: В 2-х томах. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5713309053, 5713309045
т.1 : 22 июня 1941 - 8 мая 1945. – 1996. – 784 с.
1418961
  Тимофеев А. СССР и движение Сопротивления генерала Д. Михайловича в годы Второй мировой войны в Югославии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 3. – С. 46-61. – ISSN 0132-1366
1418962
  Денисов А.В. СССР и деколонизация Африки / А.В. Денисов, А.Ю. Урнов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 15-20. – ISSN 0321-5075
1418963
  Конорева И.А. СССР и дипломатическое признание Демократической Республики Вьетнам в январе 1950 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 84-89. – ISSN 0042-8779
1418964
  Тимофеев П.Г. СССР и его богатсва / П.Г. Тимофеев. – 2-е изд. – М.-Л. : ГИЗ, 1927. – 96с.
1418965
  Тимофеев П.Г. СССР и его богатства / П.Г. Тимофеев ; под общ. ред. В. Сарабьянова. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 96 с. – (Биб-ка рабочего)
1418966
  Подольский Н.В. СССР и его союзники - главная опора мира на земле / Н.В. Подольский. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Международная" ; № 7)
1418967
  Короленков А.В. СССР и его союзники по второй мировой войне: два новых издания // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 158-168. – ISSN 0869-5687
1418968
   СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции. – М, 1970. – 320с.
1418969
   СССР и зарубежные страны, 1987. – Москва, 1988. – 381с.
1418970
   СССР и зарубежные страны, 1988. – М, 1990. – 318с.
1418971
   СССР и зарубежные страны, 1989. – М, 1990. – 335с.
1418972
  Иванов Л.Н. СССР и империалистическое окружение. / Л.Н. Иванов. – Москва, 1928. – 154с.
1418973
   СССР и Индия. – М, 1987. – 385с.
1418974
  Иоффе Я.А. СССР и капималистические страны / Я.А. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1939. – 330с.
1418975
   СССР и капиталистические страны. – М, 1939. – 152с.
1418976
   СССР и капиталистические страны за 40 лет. – М, 1957. – 55с.
1418977
  Иоффе Я.А. СССР и капиталистический мир / Я.А. Иоффе, Л.М. Цырлин. – Москва-Л, 1934. – 176с.
1418978
   СССР и капиталистический мир. – Красноярск, 1949. – 28с.
1418979
   СССР и капиталистический мир. – М, 1949. – 32с.
1418980
   СССР и капиталистический мир. – Ростов-на-Дону, 1949. – 31с.
1418981
   СССР и капиталистический мир. – Саратов, 1949. – 36с.
1418982
  Коссой А. СССР и капиталистическое окружение / А. Коссой. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88 с.
1418983
  Лисовский П.А. СССР и капиталистическое окружение / П.А. Лисовский. – Л., 1939. – 148с.
1418984
  Мазов С.В. СССР и конголезский кризис 1960-1963 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 64-70. – ISSN 0321-5075
1418985
   СССР и Корея. – М, 1988. – 413с.
1418986
   СССР и Латинская Америка. 1917-1967. – М, 1967. – 214с.
1418987
  Прокова Л.И. СССР и международная пролетарская солидарность / Л.И. Прокова. – М, 1974. – 64с.
1418988
   СССР и международное сотрудничесво в области прав человека. – М, 1989. – 708с.
1418989
  Максимова М.М. СССР и международное экономическое сотрудничество / М.М. Максимова. – Москва, 1977. – 196с.
1418990
  Лукашук И.И. СССР и международные договоры. (Некоторые проблемы теории и практики). : Автореф... доктор юридич.наук: / Лукашук И.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1961. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1418991
  Печатнов В.О. СССР и международные кризисы середины ХХ века в новых исследованиях академика А. А. Фурсенко // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 99-108. – ISSN 0130-3864
1418992
   СССР и международные экономичес кие отношения. – на арабском языке. – М, 1986. – с.
1418993
   СССР и международные экономические отношения. – Москва, 1985. – 285 с.
1418994
   СССР и международные экономические отношения. – М, 1989. – с.
1418995
  Тиунов Олег Иванович СССР и обеспечение международных договоров / Тиунов Олег Иванович. – Пермь : ПГУ, 1986. – 87с.
1418996
  Тиунов Олег Иванович СССР и обеспечение международных договоров / Тиунов Олег Иванович. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – 147с.
1418997
  Аморт Ч. СССР и освобождение Чехословакии / Честмир Аморт ; пер. с чеш. Е.Д. Воробьевой, К.П. Гогиной ; под ред. [и с вводной ст.] А.Х. Клеванского. – Москва : Прогресс, 1976. – 268 с., [8] л. ил. : ил.
1418998
   СССР и Пакистан. – М, 1984. – 224с.
1418999
   СССР и Польша. Интернациональные связи - история и современность : [в 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1977. – 550, [1] с.
1419000
   СССР и Польша. Интернациональные связи - история и современность : [в 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1978. – 373, [1] с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,