Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1418001
  Рябінін Є. "Сомалізація" Африканського континенту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33
1418002
  Ставицька Я. "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 189-195. – ISSN 2313-8505
1418003
  Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78-87. – ISSN 0208-0710
1418004
  Семена М. "Сон розуму породжує чудовиськ" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 14-15


  Грекам Криму корисно було б згадати свою історію і вивчити передбачення геніального художника Франсіско Гоя.
1418005
  Москалюк М. "Сон у Різдвяну ніч" : новела, поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 112-119
1418006
  Волинський П.К. "Сон" ("На панщині пшеницю жала") Т.Г. Шевченка // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1978. – № 3 (207)
1418007
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80-89. – ISSN 2304-9383
1418008
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 68-79. – ISSN 2304-9383
1418009
  Луценко І. "Сонет" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 470


  Крикуненко В., поет і літературний критик (Москва ). До антології української поезії Росії: антології поезії , народженої в українському серці на теренах Росії, - бути. Знайомлю з деякими віднайденими мною текстами поетів із Кубані. Вірш.
1418010
  Радков Р. "Сонети любові" : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 24-27. – ISSN 0320-8370
1418011
  Скрябін О. "Сонети" (варіації) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 101-104


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
1418012
  Дениско Г. "Сонного духу не було - хрещені вогнем його знають" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 5


  "Полтавська "Просвіта" видала і презентувала книгу вибраних творів Людмили Старицької-Черняхівської".
1418013
  Кравець Л. "Сонце ясне, ти святе, ти прекрасне" (Метафори сонця в мові української поезії XX століття) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1418014
  Кралюк П. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 634-638. – ISBN 978-966-2254-74-7
1418015
  Кралюк П.М. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 634-638. – ISBN 978-966-373-777-5
1418016
  Бондаренко Ю. "Сонячна машина" В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності (Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С.17-23. – ISSN 0130-5263
1418017
  Сиваченко Г.М. "Сонячна машина" Володимира Винниченка і роман-антиутопія ХХ століття // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 152-178. – ISBN 966-72-72-08-7
1418018
  Зеров М. "Сонячна машина" як літературний твір // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 432-452. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1418019
  Вановська І. "Сонячна" жінка українського народу - Ольга Басараб // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (212), квітень 2019. – С. 38-43
1418020
  Марченко Н.П. "Сонячний зайчик" української літератури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 375-379


  На пошану В.З. Нестайка, 1930 - 2014.
1418021
   "Сонячний класик". До 90-річчя від дня народження В.В. Нестайка (1930-2014) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 40-49. – ISSN 0130-2043
1418022
  Морозов В. "Сонячний танець" Олега Лишеги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)
1418023
  Панченко В. "Сонячний" лікар Юркевич і його "культурне гніздо" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  "У селі Кривому, що між Брусиловом і Попільнею, можна побачити залишки садиби земського лікаря Йосипа Венцеславовича (в українській версії В"ячеславовича) Юркевича (1853–1910), яка в 1880–1910 роках була одним із найколоритніших українських "культурних ...
1418024
  Базилевський Володимир "Соотечественники! Я вас любил" : три рефлексії над гоголіаною // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1418025
  Арфіст Д. ...сонце моє серце... : поезії / Домінік Арфіст. – Київ : Просвіта, 2016. – 269, [11] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-31-0
1418026
  Елітіс О. [Сонце. Сонцепоклонник / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1996. – 29 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-96-4
1418027
  Лопатинський Л.В. Сольо-Терно!!! : Оповіданє з льотеpийних пpигод / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 40 с.
1418028
  Рощин А.А. Сольфеджио : сб. стихов / Александр Рощин. – Киев : Логос, 2017. – 98, [1] с. – ISBN 978-617-7442-88-1
1418029
  Морев Г.В. Сольцы. / Г.В. Морев. – Л., 1981. – 103с.
1418030
  Хаткевич Василий Сом-рекордсмен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
1418031
  Чубенко В. Сом : вірші: переклади // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1418032
  Рофэйл Э. СОМ и СОМ+ = Mastering COM and COM+ : Полное руководство / Э. Рофэйл, Я. Шохауд; Пер. с англ.; Под ред. И.Н. Матюх. – Киев : Век, 2000. – 560с. – ISBN 966-7140-14-8
1418033
   Сома. – Москва, 1968. – 88 с.
1418034
  Саксена Р. Сома : історичний роман з ведійського життя // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 27-112. – ISSN 0320 - 8370
1418035
   Сомали. – Москва : Географиздат, 1962. – 18с. : 1 л. карт.
1418036
  Вобликов Д.Р. Сомали / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1970. – 120с.
1418037
  Надеждин Г.В. Сомали / Г.В. Надеждин. – Москва, 1976. – 32с. – (У карты мира)
1418038
  Шерр Е.С. Сомали в борьбе за социалистическую ориентацию / Е.С. Шерр. – М, 1974. – 230с.
1418039
  Хазанов А. Сомали и Эфиопия: роль этнических проблем в региональной политике // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 134-146
1418040
  Казаков Г.В. Сомали на современном этапе развития / Г.В. Казаков. – Москва, 1976. – 144с.
1418041
  Симоненко Константин Сомали. Пираты ХХІ века // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 72-79 : фото
1418042
  Иванова Л.В. Сомали: надежда на мир в "самом опасном месте на земле" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 112-124. – ISSN 0130-3864
1418043
  Капчиц Г.Л. Сомали: страна поэтов и пиратов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
1418044
  Хазанов А.М. Сомалийская республика / А.М. Хазанов. – Москва, 1961. – 147 с.
1418045
  Сергеева И.С. Сомалийская республика / И.С. Сергеева. – Москва, 1965. – 192с.
1418046
   Сомалийские пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 284 с.
1418047
  Турьинская Х.М. Сомалийцы в федеративной системе Эфиопии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 33-36. – ISSN 0321-5075
1418048
  Беккин Р. Сомалиленд - мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 0321-5075


  Сучасна політична ситуація в країні Сомалі
1418049
  Велюров Аркадій Сомалізація України // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1418050
  Остафійчук О.Д. Соматизм hand у фразеологічних одиницях англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 140-143
1418051
  Лефтерова О.М. Соматизми в мистецько-літературній течії XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 12-29


  Статтю присвячено питанням дослідження тіла людини в мистецько-літературній парадигмі XVI ст. Аналіз текстів у структурі розглянутого контексту показав, що тіло людини може виступати як об"єкт, як предмет, як символ. Характер презентації тіла людини в ...
1418052
  Лавриненко Г.Я. Соматизми в німецькій та українській фразеології / Г.Я. Лавриненко, З.В. Гасіч // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 141-147. – ISSN 1729-360Х
1418053
  Сівков І.В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 119-125. – ISSN 1608-0599
1418054
  Сівков І.В. Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 79-90. – ISSN 1682-671Х
1418055
  Левко О.В. Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 82-89. – ISSN 2411-1562


  У статті досліджено фразеологізми з соматичними компонентами у давньогрецькій та українській мовах на позначення негативних емоцій, зокрема гніву, роздратування, злості та ненависті. Зіставлено засоби мовної об"єктивації соматичного коду в ...
1418056
   Соматическая гибридизация пасленовых / В.А. Сидоров, Н.М. Пивень, Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев : Наукова думка, 1985. – 130с.
1418057
  Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека / Акинщикова Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 160 с.
1418058
  Гребенюк Н. Соматическая лексика в древнерусских канонических памятниках (Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Мстиславово Евангелие) // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 16-22. – ISBN 978-617-689-129-1
1418059
  Хохряков А.П. Соматическая эволюция однодольных / А.П. Хохряков. – Москва, 1975. – 196 с.
1418060
  Гуанцзе Ч. Соматические фразеологизмы в русском и китайском языках: структурно-грамматический анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 61-66. – ISSN 0131-615X
1418061
   Соматические эффекты хронического гамма-облучения. – М, 1986. – 198с.
1418062
  Сівков І.В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 120-125. – ISSN 1682-671Х
1418063
  Сокіл-Клепар Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 646-652. – ISSN 1028-5091
1418064
  Богуцький В.М. Соматична лексика як засіб просторової номінації в українській, англійській та іспанській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 10 п.
1418065
  Клименко С.В. Соматична мінливість у кизилу справжнього (Cornus mas L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 28-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Кизилу, як й іншим видам рослин, властива соматична мінливість. Унаслідок багаторічних досліджень на цій основі створено три сорти кизилу: Елегантний, Світлячок та Екзотичний; вони передані до Державного сортовипробування України.
1418066
  Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання включення фразеологізмів з соматичним компонентом в підручниках з японської мови для студентів-іноземців. Основна увага зосереджена на шляхах оптимізації засвоєння частотних соматичних фразеологізмів в процесі вивчення японської ...
1418067
  Суховій О.О. Соматична фразеологія із семантичним центром "око" (на матеріалі збірника казань XVII ст. Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 159-165. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Досліджуються фразеологізми, згруповані навколо гніздового слова "око" на матеріалі рукописного збірника казань кінця XVII ст. Варлаама Ясинського, простежуються деякі особливості їх трансформації та входження до фразеологічного складу сучасної ...
1418068
  Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : Монографія / Л.М. Газнюк; МОіНУ. Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 356с. – ISBN 966-7500-18-7
1418069
  Краснобаєва-Чорна Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносистемних мов) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 196-204. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1418070
  Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 234-241. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1418071
  Кульбака В. Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи / В. Кульбака, В. Качур; Маріупольський Гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Издат.-полит. центр ПГТУ, 1998. – 60с. – ISBN 966-604-021-2
1418072
  Приходько І.М. Соматичні найменування в історії лексичної системи української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Приходько Ілона Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1418073
  Барабаш О. Соматичні права в системі прав людини: право власності на своє тіло // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 108-121. – ISSN 1026-9932
1418074
  Мельниченко Т. Соматичні права людини: проблеми розуміння та класифікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
1418075
  Залужна О.О. Соматичні приватні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 43-56. – ISSN 2075-4205
1418076
  Грозян Н. Соматичні фразеологізми в перекладах Степана Масляка / Ніна Грозян // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
1418077
  Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" в Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-96. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1418078
  Левко О.В. Соматичні фразеологізми з компонентом [текст грецькою мовою] "серце" у Септуагінті та Новому Завіті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98


  У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом [текст грецькою мовою] "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні ...
1418079
  Решетова О. Соматичні фразеологічні одиниці англійської та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 337-340. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1418080
  Хмара В.В. Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов"янських та західногерманських мовах: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 464-473


  У статті проведено зіставний аналіз соматичних фразеологічних одиниць з компонентом нога на матеріалі російської, української, німецької та англійської мов для виявлення семантичних особливостей та виокремлення ізоморфних та аломорфних рис в чотирьох ...
1418081
  Довбня В. Соматичність буття "вольової, характерної людини" у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 220-235
1418082
  Волков Л.В. Соматологічна характеристика українських легкоатлетів вищих спортивних розрядів // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 20-29
1418083
   Соматосенсорная и канестическая чувствительность в норме и паталогии. – Иркутск, 1985. – 187с.
1418084
   Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность в норме и патологии. – Иркутск, 1988. – 197с.
1418085
  Михалков С.В. Сомбреро / С.В. Михалков. – Москва, 1957. – 72с.
1418086
  Иваненко Анна Сомкнутые обьятия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 82-86 : фото
1418087
  Рябий В. Сомнамбула : повість-вітраж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0868-4790
1418088
  Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта. – Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1885. – [3], 484, II с.
1418089
  Онищенко Г.Г. Сомнения в пользу привлекаемого. Разъяснительное письмо Роспотребнадзора и комментарии к нему : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 28-35
1418090
  Вигорь Ю.П. Сомнительная версия / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1991. – 429с.
1418091
  Ресз Е. Сомнительная победа / Е. Ресз : [пер. с англ. Мария Ван]. – Санкт-Петербург : [Т-во "Екатерингофское печ. дело"]. – 31 с. – Бесплатное приложение к журналу: За 7 дней, № 112
1418092
  Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.60-66. – ISSN 0132-1625
1418093
  Горький Максим Сомов и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1955. – 76 с.
1418094
  Горький Максим Сомов та інші / Горький Максим. – Київ, 1954. – 96с.
1418095
   Сомпания CrjwdVision стала объектом инвестиций фонда Amadeus Ventures // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1418096
  Шостак О.О. Сон-трава / О.О. Шостак. – К., 1972. – 31с.
1418097
   Сон-трава. – М., 1980. – 270с.
1418098
  Канониди Зинаида Михайловна Сон-трава. / Канониди Зинаида Михайловна. – М. : Московский рабочий, 1969. – 176 с.
1418099
  Байрон Джорж Гордон Сон / (из Байрона) ; [в переводе Петра Вейнберга]. – [Санкт-Петербург], 1864. – [8] с. – Отд. оттск из журн.: Русское слово, под ред. Н. А. Благовещенского, 1864, февраль, отдел 1, с. 13-80
1418100
  Мирний П. Сон : різдвяна приповістка / написав П. Мирний. – Полтава : Електр. Друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 16 с. – Додаток до № 1 часописі "Рідний край"
1418101
  Сизов М.И. Сон : биологический очерк / М.И. Сизов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1418102
  Сизов М.И. Сон : с 40 рис. в тексте и одной карт. в красках / Биологический очерк М.И. Сизова. – Петроград : Изд. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с., 1 л. ил. : ил. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; 1915 г., № 10)
1418103
  Шевченко Т.Г. Сон / Т.Г. Шевченко. – Київ : Друкарня "Герольд", 1917. – 21 с.
1418104
  Толстой Л.Н. Сон / Л.Н. Толстой. – Москва : Задруга ; Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 16 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 8)
1418105
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1928. – 32с.
1418106
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16 с.
1418107
  Коцюбинський М.М. Сон / М.М. Коцюбинський. – Харків; Одеса, 1930. – 58с.
1418108
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1934. – 48с.
1418109
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Київ, 1943. – 16 с.
1418110
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 20с.
1418111
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 12с.
1418112
  Шевченко Т.Г. Сон : (комедія) / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1966. – 31 с.
1418113
  Пряхин Г.В. Сон / Г.В. Пряхин. – Москва, 1984. – 288с.
1418114
  Оровецький П.А. Сон / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 134 с.
1418115
  Михеенков С. Сон : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0132-2036
1418116
  Шевченко Т. Сон // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1418117
  Шевченко Т. Сон ("Гори мої високії...") // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1418118
  Шевченко Т. Сон (комедія) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 623-637. – ISBN 978-966-500-300-7
1418119
  Дилан Б. Сон Боба Дилана / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 14-15. – ISSN 0320-8370
1418120
  Мердок А. Сон Бруно. Черный принц: Романы. / А. Мердок. – М., 1992. – 640с.
1418121
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
1. – с.
1418122
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
2. – с.
1418123
  Цао Сюэ-цинь Сон в красном тереме / Цао Сюэ-цинь. – М.
1. – 1958. – 879с.
1418124
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
1. – 1957. – 660с.
1418125
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
2. – 1957. – 661-1340с.
1418126
  Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. / Сюэ-цинь. Цао. – М.
2. – 1958. – 863с.
1418127
  Миллер Л.Л. Сон в летний день / Линда Лейл Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 190 с. – На обл. авт. не указ. - В изд. также: Вне времени / Анна Дженнет. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
1418128
  Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Уильям Шекспир ; в проз. перелож. Чарлза Лэмба ; обр., прим. и сл. С.С. Толстого. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1947. – 44 с.
1418129
  Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Уильям Шекспир ; в проз. перелож. Чарлза Лэмба ; обр., прим. и сл. С.С. Толстого. – 2-е изд, просмотр. и испр,. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1949. – 46 с.
1418130
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь / В. Шекспир. – Москва, 1954. – 92с.
1418131
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь = Midsummer night"s dream / Уильям Шекспир ; [пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова (с. 5-36) ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова]. – Москва : Книга, 1987. – 205, [2] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1418132
  Салтыков-Щедрин Сон в летнюю ночь. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1939. – 56с.
1418133
  Рытхэу Ю.С. Сон в начале тумана : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 542с.
1418134
  Рытхэу Юрий Семенович Сон в начале тумана. Иней на пороге. Метательница гарпуна / Рытхэу Юрий Семенович. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 725с. : ил.
1418135
   Сон в Нефритовом павильоне. – М., 1982. – 768с.
1418136
  Кулида С. Сон в руку... Эдгар Кейси являлся пожалуй, самым известным провидцем XX века // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Когда Кейси нетактично спрашивали, почему ему достался столь непостижимый дар, прорицатель всегда отвечал словами Будды: "Никогда не спрашивайте - почему". К концу жизни Эдгар Кейси (он умер в 1945 году) было задокументировано более 14 тысяч "чтений" - ...
1418137
  Зирнитис П.К. Сон в тысячу колоколов / П.К. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1418138
  Улагай-Красовський Сон весняної ночи. / Улагай-Красовський. – Х., 1925. – 76с.
1418139
  Сонін Л. Сон дійсности / Л. Сонін. – Х.-К., 1930. – 32с.
1418140
  Пэрн Н.Я. Сон и его значение / Н.Я. Пэрн. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 77 с.
1418141
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Москва, 1965. – 40с.
1418142
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Ленинград : Знание, 1976. – 32с.
1418143
  Эпштейн А.Л. Сон и его расстройства / А.Л. Эпштейн. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1928. – 408 с.
1418144
  Фишер Сон и сновидения / Фишер-Дедуа. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 112 с.
1418145
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Воронеж, 1948. – 36с.
1418146
  Ходос Х.Г. Сон и сновидения / Х.Г. Ходос. – Иркутск, 1949. – 40с.
1418147
   Сон и сновидения. – М., 1990. – 63с.
1418148
  Косенко З.В. Сон и сновидения. / З.В. Косенко, 1946. – 24с.
1418149
  Ротенберг В.С. Сон и стресс // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0042-8841
1418150
  Шницлер А. Сон и явь / А. Шницлер. – Москва-Л., 1927. – 104с.
1418151
  Бакіна Т. Сон і сновидіння в літературі для дітей // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
1418152
  Міськевич Юл. Сон і ява : (Вірші) / Юл. Міськевич. – Львів : Накладом З. Ткачука ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 48 с.
1418153
  Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : Оповідання / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2006. – 384с. – ISBN 966-8522-85-0
1418154
  Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1418155
  Манасеина М.М. Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна / М.М. Манасеина. – Москва : Русская типо-литография, 1892. – LXVII, 246, IV с.
1418156
  Подъячев С.П. Сон Калистрата Степаныча / С.П. Подъячев. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
1418157
  Шрайер В. Сон капитана Лоя : Роман и повесть / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1984. – 383с.
1418158
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
1418159
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
1418160
  Ластовець М.Ю. Сон Клітемнестри: від Стесіхора до Есхіла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 290-294


  Розглянуто мотив віщого сну Клітемнестри в трагедіях Стесіхора та Есхіла. Сон в сюжеті трагедії проаналізовано з літературного та етно-психологічного боку. Проведено детальний аналіз кожного з елементів сну та виділено його основні функції в трагедіях
1418161
  Шекспір В. Сон літньої ночі / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 175с.
1418162
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1927. – 48с.
1418163
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Л, 1946. – 31с.
1418164
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1418165
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1949. – 64 с.
1418166
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 31с.
1418167
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1985. – 32с.
1418168
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1989. – 254с.
1418169
  Айзенштейн Е. Сон Марины Цветаевой о М. Слониме // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 154-158. – ISSN 0321-1878
1418170
  Підгірянка М. Сон на могилах / М. Підгірянка. – Львів, 1918. – 16с.
1418171
  Ритхеу Ю.С. Сон на початку туману. Іній на порозі : Романи / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1981. – 526 с.
1418172
  Каряка О. Сон Наталія Олександрівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 218. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1418173
  Федичев Р.И. Сон о белом городе. / Р.И. Федичев. – М, 1991. – 303с.
1418174
  Левитанский Ю.Д. Сон о дороге / Ю.Д. Левитанский. – М, 1989. – 29с.
1418175
  Комаров Л.С. Сон о красных шарах / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1966. – 86с.
1418176
  Славейков П. Сон о счастье / П. Славейков. – М., 1962. – 168с.
1418177
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-81. – ISSN 1130-6545
1418178
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.140-183. – ISSN 1130-6545
1418179
  Казанчян Ж. Сон об Урарту // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 66-87


  Урарту (Арарат) - древ. государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (совр. Армения, восточ. Турция и сев.-запад. Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства - с ...
1418180
  Гончаров И.А. Сон Обломова / И.А. Гончаров. – Курск, 1955. – 72с.
1418181
  Кускова Е. Сон под первое мая / Е. Кускова. – 32с.
1418182
  Моррис В. Сон про Джона Болла / В. Моррис. – М. – 111с.
1418183
  Григоренко А.Ю. Сон разума рождает чудовищ: критич. очерки о мистике и иррационализме / А.Ю. Григоренко. – Л., 1986. – 175с.
1418184
  Вирениус А. Сон ребенка / А. Вирениус. – Вып. 35. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – 42, [2] с.
1418185
  Гутгарц Н. Сон Святослава / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2000. – 8с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-0010-7
1418186
  Гутгарц Н. Сон Святослава : на русском языке и на украинском языке / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2001. – 16с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-039-5
1418187
  Некряч О.В. Сон сенсотворчий і структуротворчий чинник у поемі Т. Шевченка "Сон" і у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 56-59
1418188
  Толстой А.К. Сон статского советника Попова / А.К. Толстой. – Берлин. – 21с.
1418189
  Баняс В.В. Сон у літературі романтизму / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 18-30. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядається творчість фран. письменника-романтика Жерара де Нерваля, точніше - один її аспект: ставлення (художнє та світо- глядне) автора до сновидінь. Обгрунтовується думка про окремішнє місце Нерваля в цьому контексті: на тлі епохи, в ...
1418190
  Зірнітіс П. Сон у тисячу дзвонів / П. Зірнітіс. – К, 1989. – 37с.
1418191
  Остромысленский И.И. Сон у человека и животных : (Популярный очерк) / И.И. Остромысленский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1918. – 120, [2] с.
1418192
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та приміт. В.П. Чорнобая] ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 571, [1] с. – На обкл. кн. Китайська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4989-6
1418193
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
1418194
  Пачовський В. Сон української ночи : трагедія / Василь Пачовський. – Львів : Hакладом М. Петpицькогот ; [Дpук. Уділова], 1912. – [4], 289, [8] с. : 1 аpк. поpтp. – Уваги для pіжних читачів [поясн. до тексту]: с. [2-5] в кінці кн.
1418195
   Сон царя Міноса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 22-25 : фото
1418196
  Вейн А.М. Сон человека / А.М. Вейн, К. Хехт. – Москва, 1989. – 269с.
1418197
  Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 18-30. – ISBN 966-7773-70-1
1418198
  Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1418199
  Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков / Д.А. Нечаенко. – М., 1991. – 302с.
1418200
  Гаккель Л.Б. Сон, сновидения, гипноз / Л.Б. Гаккель. – Ленинград, 1955. – 27с.
1418201
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
1. – 1989. – 80с.
1418202
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
2. – 1990. – 102с.
1418203
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1927. – 45 с.
1418204
  Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків, 1935. – 15-60с.
1418205
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 31 с.
1418206
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 40с.
1418207
  Аламышев А. Сона : поэма / А. Аламышев ; перевод с туркм. В. Рыбина. – Ашхабад : Туркмения, 1976. – 67 с.
1418208
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бобкова Тетяна Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 171 л. – Бібліогр.:л.156-171
1418209
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського тапольского мовлення на матеріалі кінорентгену. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 18л.
1418210
  Мордель Г. Сонарол / Г. Мордель. – Рига, 1971. – 74с.
1418211
  Попова Т.В. Соната / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1962. – 96 с.
1418212
  Назаров В.А. Соната / В.А. Назаров. – Красноярск, 1965. – 67с.
1418213
  Гуртовенко В.А. Соната : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 71 с.
1418214
  Башмакова Н.В. Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів пізнього Бароко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 10-15. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1418215
  Цюпа Соната для осені / Цюпа, І. – Київ, 1986. – 318с.
1418216
   Соната дьявола. – Л., 1991. – 411с.
1418217
  Нейман С.К. Соната земных горизонтов / С.К. Нейман. – Москва, 1986. – 254с.
1418218
  Ларионова О.Н. Соната моря : научно-фантастическая повесть / Ольга Ларионовав. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 124 с.
1418219
  Мисник П.Д. Соната сподівання / П.Д. Мисник. – К., 1978. – 191с.
1418220
  Єрьоменко А.Ю. Сонати А. Гайденка для баяна соло в контексті тенденцій розвитку жанру в Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 296-305. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у виявленні особливостей трактування сонатного жанру в двох розглянутих творах А. Гайденка та у позначенні їхнього місця в еволюції української баянної сонати. Висновки. Обгрунтовано належність обох баянних сонат композитора до ...
1418221
  Шевченко Л.М. Сонати О. Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 159-168. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи базується на концепції глибинності досягнень салонного мистецтва Одеси, довір’я до якого сформувало захоплене прийняття одеською публікою піаніста і композитора О. Скрябіна 1898 р., а також безумовну пошану до музичних ...
1418222
  Любарець Н. Сонатна форма в композиції та стилі романів Вірджинії Вульф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 192-196
1418223
  Куббель Л.Е. Сонгайская держава / Л.Е. Куббель. – М, 1974. – 430с.
1418224
  Гильен Н. Сонгоро косонго / Н. Гильен. – М., 1967. – 95с.
1418225
  Подобед М.Б. Сонет 130 Уильяма Шекспира. Величие простоты = 450-річний ювілей Вільяма Шекспіра // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 23-24
1418226
  Чапля Василь Сонет в українській поезії. / Чапля Василь. – Харків, 1930. – 80с.
1418227
  Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477
1418228
  Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Печать, подпись
1418229
  Погодин Н.Ф. Сонет Петрарки / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1957. – 95с.
1418230
   Сонет серебряного века. – М., 1990. – 767с.
1418231
  Турчин М. Сонет як багаторівнева образна система // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 263-275. – ISBN 966-7773-70-1
1418232
  Мойсієнко А. Сонет як текст // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (53). – С. 50-72. – ISSN 0320-3077


  Присвячено опису сонета як текстової структури на основі таких категорійних ознак, як зв’язність і цілісність. На широкому матеріалі поетичних творів українських авторів простежено засоби вираження зв’язності і цілісності, представлені різними типами ...
1418233
  Огуй О. Сонетарій В. Шекспіра - щоденник його душі (до 450-ої річниці від дня народження поета) / О. Огуй, О. Івасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 173-176. – ISSN 0320 - 8370
1418234
  Боковець А. Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 63-72
1418235
  Мороз О. Сонетарій Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 522-527. – ISBN 978-617-7201-57-0
1418236
  Яровенко Т. Сонетарій Яра Славутича: канон, поетика, митець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 135-140. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1418237
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський. – Київ. – с.
1418238
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Львів, 1955. – 116с.
1418239
  Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с. : іл.
1418240
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1969. – 223 с.
1418241
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1974. – 198 с.
1418242
  Павличко Д.В. Сонети / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.
1418243
  Колодій В.С. Сонети / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1980. – 168 с.
1418244
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119с.
1418245
  Бурлаков С.Р. Сонети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Молодь, 1989. – 140 с.
1418246
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Павличка. – Київ : Дніпро, 2001. – 167, [9] с. – Авт., назва, текст парал. англ., укр. – (Бібліотека банку "Аваль" ; Світова класика рідною мовою). – ISBN 966-578-056-5


  У пр. № 1734897 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
1418247
  Андієвська Е. Сонети // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 135-146
1418248
  Павличко Д.В. Сонети : Світовий сонет. Шекспір Бодлер. Гвездослав. Янка Купала / Д.В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 536с. – ISBN 966-504-388-9


  У пр. №1556086 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1418249
  Ющенко О.Я. Сонети : [поезії] / Олекса Ющенко. – Київ : Щек, 2007. – 222, [2] с. : портр. – ISBN 966-2031-01-0


  У пр. № 1745623 напис: Шановному сусідові Михайлу Наєнку - сердечно Олекса Ющенко
1418250
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.149-154. – ISSN 0320 - 8370
1418251
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети / пер. з англ. Г. Пилипенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-154. – ISSN 0320 - 8370
1418252
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
1418253
  Шекспір В. Сонети = Sonnets = Сонеты : тримовне видання / Вільям Шекспір ; Георгій Пилипенко переклад. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 319, [2] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на корнці: Сонети. - На обкл. також. зазнач.: Вперше! Тримовне видання. – (Поетична Поличка "Перуна"). – ISBN 966-569-174-0
1418254
  Поліщук П.М. Сонети : вибране / Петро Поліщук. – Умань : Жовтий О.О., 2012. – 331, [1] c. : іл. – На тит. арк. дарчий напис авт. – ISBN 978-617-525-095-2


  У пр. 1746845 на тит. арк. дарчий напис авт.
1418255
  Мойсієнко А. Сонети : вірші // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 63
1418256
  Мойсієнко А. Сонети / Анатолій Мойсієнко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 62
1418257
  Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвстичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1418258
  Сірук В. Сонети В. Шекспіра у ранніх перекладах І. Франка: творча історія, засоби мовно-стилістичної еквівалентності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 41-50. – ISSN 0130-528Х
1418259
  Латник Г.В. Сонети дніпровстьких весен / Г.В. Латник. – К, 1987. – 105с.
1418260
  Гершкович М.Ф. Сонети дня і ночі / М.Ф. Гершкович. – Балта, 1994. – 64с.
1418261
  Дроздовський Д. Сонети Емми Андрієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 27-38. – ISSN 0236-1477
1418262
  Баррет-Бравнінг Елізабет Сонети з португальської / пер. з англ. та вступ. В. Марача // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1418263
  Зеров М.К. Сонети і елегії / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-085-8
1418264
  Списаренко Б.Д. Сонети моїй Княгині Світлані / Б.Д. Списаренко. – Київ : Просвіта, 2004. – 228с. – ISBN 966-8547-21-7
1418265
  Павличко Д.В. Сонети подільської осені : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1418266
  Гамзатов Р.Г. Сонети. Вірші / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1979. – 128 с.
1418267
  Кицан О. Сонетна традиція в сучасній українській літературі // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 130-143
1418268
  Мойсієнко А. Сонетний вірш Лесі Українки як динамічна система // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (730). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано сонетну творчість Лесі Українки, зокрема динамічну систему сонетного вірша, на образно-змістовому, лексикограматичному рівнях. Простежено роль засобів внутрішньотекстової організації поетичного твору, функціональних особливостей ...
1418269
  Бутурлин П.Д. Сонеты : посмертное издание / П.Д. Бутурлин. – [Киев] : [Типография Г.Л. Фронцкевича], 1895. – [4], 58 с.
1418270
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1907
1418271
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1911
1418272
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Москва, 1958. – 62с.
1418273
  Бехер И.Р. Сонеты / И.Р. Бехер ; пер. с нем. [сост. и предисл. Л. Гинзбурга]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 191 с. : ил.
1418274
  Камоэнс Л. Сонеты / Л. Камоэнс. – М., 1964. – 95с.
1418275
  Гамзатов Р. Сонеты / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1418276
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Л., 1976. – 343с.
1418277
  Павлычко Д. Сонеты / Д. Павлычко. – Москва, 1978. – 167 с.
1418278
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Саратов, 1980. – 104 с.
1418279
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Минск, 1981. – 239 с.
1418280
  Шекспир В. Сонеты. – Свердловск : Средне-Уральское кн. из-во, 1981. – 174 с.
1418281
  Петрарка Ф. Сонеты. – Москва : Художественная литература, 1981. – 192с.
1418282
  Рыльский М.Ф. Сонеты / М.Ф. Рыльский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 159с.
1418283
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Минск, 1982. – 176с.
1418284
  Шекспир В. Сонеты : [на англ. яз. с парал. рус. текстом] / Уильям Шекспир. – Москва : Радуга, 1984. – 366 с.
1418285
  Шекспир В. Сонеты. – Хабаровск : Хабар. кн. изд-во, 1987. – 221 с.
1418286
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1987. – 190 с.
1418287
  Шекспир В. Сонеты. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 236 с.
1418288
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1988. – 191 с.
1418289
  Белле Д. Сонеты / Дю Белле ; пер. с фр. С.Я. Бронина. – Москва : Скорпион, 1992. – 130 с.
1418290
  Шекспир У. Сонеты = The sonnets / Пер. А.М.Финкеля, В.В.Чухно и др.; Уильям Шекспир. – Москва : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-04-008574-5
1418291
  Шекспир Уильям Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432с. – (Антология современных переводов). – ISBN 5-352-01220-4
1418292
  Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир ; [ил.: И.И. Яхин]. – Харьков : Фолио, 2008. – 176 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4615-4
1418293
  Петрарка Ф. Сонеты : [пер. с ит.] / Франческо Петрарка ; [пер. с итал.: Е. Солонович]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил., портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3780-0
1418294
  Анджольери Чекко Сонеты : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 141-147. – ISSN 0130-7673
1418295
  Кобринский А.М. Сонеты = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
1418296
  Заедная Т.А. Сонеты Андреса Грифуса : Автореф... канд. филол.наук: / Заедная Т.А.;. – Л, 1972. – 30л.
1418297
  Вышеславский Л.Н. Сонеты и баллады / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1966. – 1598с.
1418298
  Жоашен Дю Белле Сонеты из книги "Сожаления" : поэзия : сонеты / вступление М. Бородицкой о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 186-200. – ISSN 1130-6545


  Жоашен дю Белле (Иоахим дю Беллэ), 1522-1560) - один из выдающихся франц. поэтов XVI века, член поэтической группировки "Плеяда" и ближайший друг её руководителя Ронсара
1418299
  Бордюк Г.Д. Сонеты Иоганесса Роберта Бехера. : Дис. ... канд. филол. наук: / Г.Д. Бордюк ; МВ и ССО УССР, Каменец-Подольский гос. пед. ин-т им. В.П. Затонского. – Каменец-Подольский : [Б. и.], 1980. – 200 л.
1418300
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 19л.
1418301
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ. – К., 1980. – 19л.
1418302
  Рильке Р.М. Сонеты к Орфею // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 319-320. – ISBN 966-8558-62-6
1418303
  Сапгир Г.В. Сонеты на рубашках / Г.В. Сапгир. – М, 1998. – 32с.
1418304
   Сонеты современнико Шекспира / [пер. Г.А. Русакова ; вступ. ст., коммент. Вл. Э. Орла ; ил. Ю.Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Т. Уайетт, Г. Говард, граф Суррей, Д. Гаскойн, Ф. Сидни, Ф. Гревиль, Э. де Вер, У. Рели, Ф. Грин, Т. Лодж, Д. Флетчер-старший и др.
1418305
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1949. – 199с.
1418306
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1952. – 195с.
1418307
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – Москва, 1955. – 198с.
1418308
  Шекспир Вильям Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака / Шекспир Вильям. – Москва : Советский писатель, 1952. – 194с.
1418309
  Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – Москва : Правда, 1984. – 590с.
1418310
  Камоэнс Л. Сонеты. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 480с. – ISBN 5-04-002514-9
1418311
  Даниленко В. Сонечко моє, чорне й волохате : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-103. – ISSN 0208-0710
1418312
  Михайловський Л.В. Сонечко сіє купаву / Л.В. Михайловський. – Київ : Молодь, 1969. – 112с.
1418313
  Давидов А.І. Сонечко спить у дзвониках / А.І. Давидов. – К., 1986. – 207с.
1418314
  Айрапетьянц А.Э. Сони / А.Э. Айрапетьянц; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград, 1983. – 192с. – (Жизнь наших птиц и зверей ; Вып.5)
1418315
  Лозан М.Н. Сони Юго-Запада СССР / М.Н. Лозан. – Кишинеыв, 1990. – 144с.
1418316
   Сонин Виктор Александрович. – Москва, 1984. – 50с.
1418317
   Сонна Німеччина. У передвиборчій кампанії країни серйозніші виклики залишаються без уваги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
1418318
  Шмидт В. Сонная одурь / Владимир Шмидт // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1418319
   Сонник. – Минск, 1992. – 39с.
1418320
   Сонник. – К., 1995. – 56с.
1418321
  Победин К. Сонник разума // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 122-153. – ISSN 1609-5359
1418322
  Болдуїн Джеймс Сонні грає блюз : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 90-110. – ISSN 0320 - 8370
1418323
  Мартынов Семен Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 30-31 : фото
1418324
  Патрина Дарья Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 26-27 : фото
1418325
  Бодюл А.П. Соновные направления совершенствования бытового обслуживания сельского населения (На примере Молд.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Бодюл А. П.; Моск. технолог. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1418326
  Кардаш В.Я. Соновные направления совершенствования снабжения народного хозяйства цементом : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.06 / Кардаш В. Я.; КИНХ. – К., 1974. – 23л.
1418327
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1418328
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1418329
  Самойлова Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників / Самойлова, М.-В.В // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 17-19. – ISSN 2413-550Х
1418330
  Дзюба О.М. Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 39-42. – ISSN 2413-550Х
1418331
  Рябуха Н.О. Сонологія музики в дослідженнях Ю.М. Хомінського // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 114-115. – ISBN 978-966-8308-26-0
1418332
  Задорожний М.П. Сонора // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 31-35 : фото
1418333
  Задерацький В. Сонористичне перетворення принципу остинатності у творчості Олів"є Мессіана // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 103-135
1418334
  Кондратенко О.О. Сонорна лексика як елемент створення художнього образу в оригіналі та перекладі (на матеріалі оповідання М. Ріваса "Мова метеликів") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 29-40. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  У статті представлено міркування щодо можливих перекладацьких труднощів, які можуть спіткати перекладача під час роботи з сонор- ною лексикою, а також подано їхній детальний аналіз. На матеріалі оповідання сучасного іспанського письменника був ...
1418335
  Шурдак М. Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п"єс для духового квінтету") // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 238-252. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена дослідженню сонорної техніки композиції на прикладі циклу «Десять п’єс для духового квінтету» Д. Лігеті. В цьому циклі композитор працює не лише з сонорною технікою та її проявами. Цей твір – яскравий приклад, в якому композитор ...
1418336
  Касьянова О.А. Сонорні губні приголосні в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 62-69. – ISSN 2520-6346


  Досліджено функціонування сонорних губних приголосних у поезії Лесі Українки, зокрема звукові ряди із сонорними лабіальними консонантами, які завдяки своїм артикуляційно-акустичним умовам творення є вираженням милозвучності мовлення, що формує у ...
1418337
  Варданян С.Н. Сонорные в составе финальных консонантных комплексов современного английского языка в речи и пении. / С.Н. Варданян. – Ереван, 1987. – 156 с.
1418338
  Махмудов А.А. Сонорные узбекского языка. / А.А. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 60с.
1418339
  Кривоцюк М.Ю. Сонце - ворог і друг // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 35-36
1418340
  Всехсвятський С.К. Сонце / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ : Держвидав Технічної лі-ри України, 1946. – 39 с. – (Науково-популярна бібліотека)
1418341
  Копиленко О.І. Сонце / О.І. Копиленко. – Київ : Укрдержвидав, 1964. – 45 с.
1418342
  Компанієць Л.О. Сонце в дорозі / Л.О. Компанієць. – К., 1965. – 106с.
1418343
  Фольварочний В.І. Сонце в зернині / В.І. Фольварочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 200 с.
1418344
  Коваленко Л.Н. Сонце в зіницях / Л.Н. Коваленко. – К, 1965. – 95с.
1418345
  Курашкевич К.В. Сонце в лютому / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1973. – 63с.
1418346
  Чернявський М.А. Сонце в полинах : трилогія / М.А. Чернявський. – Київ, 1979. – 400 с.
1418347
  Павлов В. Сонце в твоїх руках / В. Павлов. – Київ, 1970. – 64с.
1418348
  Кулінич Микола Сонце в Україну йде з Далекого Сходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 20-23
1418349
  Євлампієв В.В. Сонце гасить свічки / В.В. Євлампієв. – Львів, 1974. – 144с.
1418350
   Сонце для душі : книга самодопомоги для біженців : інформація та вправи, які можуть допомогти впоратися з травмат. досвідом / концепція та текст: Анне-Маргрет Вільд ; іл.: Жанетт Ніке ; пер.: Людмила Москаленко [та ін.]. – Nurnberg : Trauma Hilfe Zentrum, 2022. – 134 с. : іл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 132-134
1418351
   Сонце з Кремля. – К., 1938. – 96с.
1418352
  Бичко В.В. Сонце зустрічаю / В.В. Бичко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 240 с. : 1 портр.
1418353
   Сонце і вітер даватимуть електрику // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 4


  Вчені Національного авіаційного університету вперше в Україні розробили, виготовили та ввели в дію гібридну енергетичну установку.
1418354
  Гірник М.А. Сонце і грози : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1958. – 236 с.
1418355
  Цесевич В.П. Сонце і життя / В.П. Цесевич. – Київ : Знання України, 1954. – 24 с.
1418356
  Драч І.Ф. Сонце і слово : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1978. – 367 с.
1418357
  Процик І.В. Сонце Івана Драча // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 356-361
1418358
   Сонце море чекають на Вас! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Запрошення на відпочинок до оздоровчо-спортивного комплексу в с. Берегове Бахчисарайського району.
1418359
  Куліш Л.П. Сонце на колоску / Л.П. Куліш. – Одеса, 1967. – 99с.
1418360
  Демерджі Д.Л. Сонце на крилах чайки / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1968. – 65с.
1418361
  Шапа Л. Сонце на погонах / Л. Шапа. – Львів : Каменяр, 1969. – 192 с.
1418362
  Маскалевич І. Сонце на розпродаж. Ціна питання - два десятки мільярдів євро // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 8


  "Нинішній рік за темпами розвитку відновлюваної енергетики просто шалений. Генеруючих потужностей побудували в півтора разу більше, ніж за всі роки незалежності, разом узяті. За ідеєю, треба радіти. Але є зворотний бік "зеленої" енергетики. ...
1418363
  Науменко О.П. Сонце на шаблі / О.П. Науменко. – Київ : Донбас, 1967. – 160 с.
1418364
  Федотюк П.К. Сонце над барханами : оповідання, повість / П.К. Федотюк; Роман Федорів. – Київ, 1976. – 154 с.
1418365
  Козланюк П.С. Сонце над Верховиною : оповідання і нариси / П.С. Козланюк. – Львів, 1957. – 15 с.
1418366
  Ладижець В.І. Сонце над Верховиною : поезії / В.І. Ладижець. – Київ, 1979. – 31 с.
1418367
   Сонце над вічним полем. – Дніпропетровськ, 1982. – 174с.
1418368
  Бичко В. Сонце над головами : поезії / В. Бичко. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1935. – 76 с.
1418369
  Колодій В.С. Сонце над грозами : поеми / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1977. – 132 с.
1418370
  Гойда Ю.А. Сонце над Карпатами : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1951. – 138 с.
1418371
  Мегелик Д. Сонце над Поліссям / Д. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 80 с.
1418372
  Дін Л. Сонце над рікою Сангань / Л. Дін. – К., 1950. – 236с.
1418373
  Бондар В.Т. Сонце над хмарами : поезії / В.Т. Бондар ; [біогр. довідка: с. 110]. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 111 с.
1418374
  Неяченко І.І. Сонце над Ялтою : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.І. Неяченко. – Симферополь : Таврія, 1988. – 144с.
1418375
  Вишневецький Л.М. Сонце нашої вулиці : оповідання / Л.М. Вишневецький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 83 с.
1418376
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1959. – 292 с.
1418377
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Київ, 1968. – 298 с.
1418378
  Рубан Л.Д. Сонце опівночі / Л.Д. Рубан. – Київ, 1982. – 104с.
1418379
  Супруненко Н.А. Сонце осені / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
1418380
  Цушко С.В. Сонце осені : вірші й переклади / Сергій Цушко. – Київ : Пульсари, 2010. – 181, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2171-64-8
1418381
  Дзюба С. Сонце пахне снігом і яблуками = The sun smells of snow : вибр. вірші / Сергій Дзюба ; англ. з укр. пер.: Л. Гавур, Б. Бойчук ; [до зб. в цілому]: Тетяна та Сергій Дзюби. – New York ; Чернівці : BOGDANI ; Букрек, 2014. – 103, [2] с., 51, [3] c. – ISBN 978-1-291-75045-4
1418382
  Чернов Л. (Малошийченко) Сонце під веслами / Л. (Малошийченко) Чернов. – Х., 1929. – 236с.
1418383
  Лупій О.В. Сонце поміж соснами : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 298 с.
1418384
  Гохват Б.А. Сонце працює / Б.А. Гохват. – К, 1962. – 65с.
1418385
  Прилюк Д.М. Сонце свободи над світом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1965. – 5 8с.
1418386
  Ріпецький Н. Сонце сходить із заходу : (Історія майже правдива) / Нестор Ріпецький ; [обкл. М. Дмитренка]. – Торонто : Арка, 1954. – 119 с.
1418387
  Тарба І.К. Сонце сходить у нас : роман / Іван Тарба ; пер. с груз. – Київ, 1976. – 191 с.
1418388
  Цесевич В.П. Сонце та його значення у житті Землі / В.П. Цесевич. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1951. – 24 с.
1418389
  Луцишина О. Сонце так рідко заходить : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1418390
  Нехода І.І. Сонце Травня / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 107с.
1418391
  Волошин І.І. Сонце у росі / І.І. Волошин. – Київ, 1964. – 224 с.
1418392
  Легун Ю. Сонце у спадок / спілкувалася Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 9


  Про регіональну ідентичність крізь символізм герба Поділля, - розповідає Юрій Легун, геральдист, директор Державного архіву у Вінницькій області.
1418393
  Лисенко О.М. Сонце української музики / О.М. Лисенко. – Київ, 1967. – 48с.
1418394
  Панарін О. Сонце, море, Берегове… // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Про цьогорічній відпочинок у Центрі рекреації та туризму (Берегове). Про недоліки та позитивні зміни, які сталися завряди позиції ректора Л. Губерського щодо комфортного відпочинку наших студентів та співробітників.
1418395
  Ейгенсон М.С. Сонце, погода і клімат / М.С. Ейгенсон. – Київ : Знання, 1962. – 36 с.
1418396
  Треніна А.С. Сонце, спекотне літо, дорога - увага, водії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 19-20
1418397
  Лиходід М.Х. Сонце. Поезії / М.Х. Лиходід. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1963. – 53 с.
1418398
  Лозицький В. Сонце: міфи і наукові дані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На думку Наталії Лозицької, заслуженого працівника освіти України, співробітника Астрономічної обсерваторія КНУ, на відміну від іншіх базових предметів, астрономія не була обов"язковою в усіх закладах середньої освіти. Тепер обсерваторія може ...
1418399
  Ковалевський О.В. Сонцевир / О.В. Ковалевський. – Київ, 1990. – 106 с.
1418400
  Шумило Н. Сонцедайна людина // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 16-17
1418401
  Малахута М.Д. Сонцедари : художньо-документальна повість / М.Д. Малахута. – Київ, 1979. – 141 с.
1418402
  Галл І. Сонцелюб. / І. Галл. – Ужгород, 1983. – 168с.
1418403
  Мартинов В. Сонцелюби / В. Мартинов. – Львів, 1977. – 100с.
1418404
  Дрофань А.П. Сонцелюби. / А.П. Дрофань. – К., 1980. – 180с.
1418405
  Яременко М.Т. Сонцем повняться літа... : поезїі / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1966. – 42 с.
1418406
  Сергійчук В. Сонцем правди до України // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 177-179. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 95-річчя від дня народження Ярослава Розумного.
1418407
  Березяк В. Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора/Хора) чи Осіріса - Ісуса? : розвідки у галузі прадавньої укр. історії / Віктор Березяк. – Київ : Стебеляк О.М., 2016. – 137, [2] с. : іл. – На обкл. також: Таємниця Святого Христофора. – ISBN 978-966-1635-18-9
1418408
  Ламзін С. Сонцепромінний поет Шебелинки : З нагоди виходу нової збірки поезій Миколи Пивовара "Заметіль" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 215-216
1418409
  Гаман В.П. Сонцестояння / В.П. Гаман. – Киев, 1964. – 72с.
1418410
   Сонцю і вітру назустріч. – К., 1966. – 74с.
1418411
  Мельничук Ю.С. Сонцю світити вічно : статті, памфлети, нариси / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238 с.
1418412
  Глотка О. Сонця!; "Один вагон, другий вагон..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 12-14
1418413
  Карусель Вероника Соня всегда в эфире : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 164-171 : Фото
1418414
  Юрлова Е.С. Соня Ганди. Трагедии и триумфы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1418415
  Бальвас І. Соня Делоне - українка, яка "дала колір" світу високої моди // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 7-10. – ISBN 978-966-171-783-9
1418416
  Вернер Р. Соня рапортует / Р. Вернер. – Москва, 1980. – 266с.
1418417
   Соняна країна. – К., 1977. – 276с.
1418418
  Любарський Р. Сонях над сивим полем : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1418419
  Мотрич К.В. Соняхи : новели / К.В. Мотрич. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1418420
  Всехсвятський С.К. Сонячна активність і вплив Сонця на земні явища. / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ, 1946. – [7] с.
1418421
  Васильєва І.Е. Сонячна активність і землетруси // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 23-27. – ISSN 2518-7104
1418422
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 96-97
1418423
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 54-78. – ISBN 966-594-644-7
1418424
  Усик Світлана Сонячна алергія / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 6
1418425
  Німенко А.В. Сонячна брама : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1985. – 142 с.
1418426
  Терещенко Ю.В. Сонячна віть / Ю.В. Терещенко. – К., 1980. – 40с.
1418427
  Гвелесиани Г.Г. Сонячна Грузія / Г.Г. Гвелесиани. – Київ, 1962. – 108с.
1418428
  Слободянюк Б.Й. Сонячна долина : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ, 1954. – 272 с.
1418429
  Бездольний Б.І. Сонячна долина : повість / Бездольний Б.І. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 183 с.
1418430
  Пулінець П.В. Сонячна доля / П.В. Пулінець. – К, 1969. – 58с.
1418431
  Ющенко О.Я. Сонячна дорога : книга лірики / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 167 с.
1418432
  Бахарев О. Сонячна дорога : нариси про будівництво Волго-Донського каналу / О. Бахарев. – Киев : Молодь, 1952. – 64 с., [1] вкл. л.
1418433
  Чепурко Б.П. Сонячна дорога : поезії / Богдан Чепурко. – Львів : Каменяр, 1984. – 54 с.
1418434
   Сонячна електростанція у виші // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-виробничому центрі "Сучасні технології в енергетиці" Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова відкрили інноваційну лабораторію "Сонячна електростанція". Це перший комплекс із такою потужністю, ...
1418435
  Литовченко В.Г. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В.Г. Литовченко, М.В. Стріха ; Укр. фіз. товариство ; Наук. рада "Фізика напівпровідників та діелектриків" НАН України. – Київ : К.І.С., 2015. – 37, [3] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-617-684-095-4
1418436
  Дем"янчук В.В. Сонячна енергія як альтернатива електроенергії в сільському господарстві // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 14-16. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1418437
  Пішкало М. Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  За спостереженнями корони під час повних сонячних затемнень у мінімумі активності 11-23 сонячних циклів проведено дослідження залежності амплітуди сонячного циклу від таких кількісних характеристик форми і структури сонячної корони як індекси ...
1418438
  Пішкало М. Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. / М. Пішкало, Є. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру і форму сонячної корони під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. Корона 29 березня 2006 р. є короною проміжного перед-мінімального типу, корона 1 серпня 2008 р. - короною біля-мінімального типу. В ...
1418439
  Пішкало М. Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Сонячна корона, спостережена під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р., порівнюється з модельною конфігурацією "відкритих" магнітних силових ліній у короні. Магнітне поле у короні розраховувалося в рамках потенціальної класичної моделі з ...
1418440
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав України
Ч. 3. – 1928. – 270с.
1418441
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Харків : Держвидав України
Ч. 2. – 1929. – 236с.
1418442
  Винниченко В.К. Сонячна машина : Роман / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 618 с. – ISBN 5-308-00538-9
1418443
  Винниченко В. Сонячна машина / Володир Винниченко. – Київ : Сакцент плюс, 2005. – 640 с. – ISBN 966-8583-21-3
1418444
  Винниченко В. Сонячна машина / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2023. – 828, [4] с. – На обкл. та тит. арк. назва серії: Шкільна бібліотека. - Сер. засн. у 2010 р. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5461-6
1418445
  Думбадзе Н.В. Сонячна ніч : роман / Нодар Думбадзе. – Київ, 1968. – 150 с.
1418446
  Сонячна Г. Сонячна поезія / Ганка Сонячна. – Хмельницький : О.М. Казаков, 2014. – 64 с. – Загол. обкл.: Ганка Сонячна Поезія


  У пр. №1748196 напис: Вельмишановному Анатолію Кириловичу із подякою за керування й підтримку, побажаннями натхнення творчих перемог і здоров"я! Г.С. 5.11.15
1418447
  Рибченко Л.С. Сонячна радіація та максимальна температура повітря у періоди інтенсивної засухи 2011-2015 рр. / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 131-145
1418448
  Гольденберг Ш. Сонячна соната / Ш. Гольденберг. – К., 1958. – 283с.
1418449
  Вільний В.М. Сонячна соната : лірика, поема / В.М. Вільний. – Київ, 1965. – 154 с.
1418450
  Голованівський С.О. Сонячна сторона : п"єса / С.О. Голованівський. – Київ, 1955. – 115 с.
1418451
  Верес Б. Сонячна теорема / Б. Верес. – Київ, 1975. – 184с.
1418452
  Верес Б. Сонячна теорема. / Б. Верес. – Київ, 1974. – 183с.
1418453
  Чумарна М.І. Сонячная музика. / М.І. Чумарна. – К., 1982. – 48с.
1418454
  Стоянова Е.П. Сонячне весілля : (до питання вітальності болгарського острівного ідіому в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 247-260. – Бібліогр.: с. 247-250, 253-256, 259. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про ментефакт фольклорної культури етнічних болгар України - обрядову пісню "Пуснал ми Господ две люлки" ("Запустив Господь дві гойдалки"), що виконується під час народного календарного свята Гергьовден. Порівняння варіантів цього ...
1418455
   Сонячне гроно. – Київ, 1970. – 334 с.
1418456
  Всехсвятський С.К. Сонячне затемнення 30 червня 1954 року / С.К. Всехсвятський, д-р фізико-мат. наук. – Київ : Знання, 1954. – 36 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР : Серія V ; № 3)
1418457
  Давиденко Є. Сонячне мистецтво / Є. Давиденко, В. Павлов. – Київ : Радянська Україна, 1967. – 56 с.
1418458
  Лондон Джек Сонячне пір"я / Лондон Джек. – Харків : Книгоспілка. – 32 с.
1418459
  Веремійчик О. Сонячне слово Ярослава Павуляка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)
1418460
  Паламарчук Г.О. Сонячне сплетіння / Г.О. Паламарчук. – К, 1987. – 83с.
1418461
  Гончаров Володимир Сонячний берег: нові іспанські перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1418462
  Женченко В В. Сонячний бік вулиці / В В. Женченко. – К, 1980. – 96с.
1418463
   Сонячний бік життя : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 88-89 : Іл.
1418464
  Дацей В.В. Сонячний Верх : [повість] / Василь Дацей ; [післямова О. Мишанича]. – Київ : Дніпро, 1990. – 214 с.
1418465
  Глущак А.С. Сонячний вітер / А.С. Глущак. – Одеса, 1977. – 95с.
1418466
  Прокопенко Г.Н. Сонячний вітер / Г.Н. Прокопенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 62с.
1418467
  Славута-Логвиненко Сонячний вітер / Славута-Логвиненко. – К., 1981. – 128с.
1418468
  Положій В.І. Сонячний вітер : фантаст. оповідання та повісті / В.І. Положій. – К., 1986. – 159 с.
1418469
  Лисюк Д.П. Сонячний вітер : [поетична збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-513-281-4


  У пр. № 1719070 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1418470
  Сухоруков А. Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях / А. Сухоруков, Н. Щукіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Визначено вміст кремнію в одновимірних напівемпіричних моделях атмосфери Сонця в наближенні ЛТР. Для моделі HOLMUL він дорівнює 7.594±0.015 dex. Для сонячних сил осциляторів, за якими визначався вміст, доведені якість, легітимність та можливість ...
1418471
  Петренко М.Є. Сонячний годинник : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1968. – 79 с.
1418472
   Сонячний годинник. – Ужгород, 1976. – 159с.
1418473
  Тернавський М.Я. Сонячний годинник : поезії / М.Я. Тернавський. – Харків, 1976. – 71 с.
1418474
  Крикуненко В.Г. Сонячний годинник / В.Г. Крикуненко. – К., 1990. – 92с.
1418475
  Ільницький М. Сонячний годинник Володимира Панченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1418476
   Сонячний Дагестан. – К., 1967. – 339с.
1418477
  Ткач М.М. Сонячний зайчик : [вірші для дітей] / Микола Ткач. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 12 с. : іл.
1418478
  Кащук Н.О. Сонячний камертон : оповіді, роздуми, спогади / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1418479
  Барда О.В. Сонячний камінь і "місячні" ландшафти / О.В. Барда, Н.П. Волненко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 43-45 : фото
1418480
   Сонячний класик. До 75-річчя від дня народження В.З. Нестайки // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 19-22
1418481
   Сонячний край. – К., 1980. – 208с.
1418482
  Дичук Б.Ю. Сонячний обруч / Богдан Дичук. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – 167, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7172-55-9
1418483
  Ткач М.М. Сонячний полудень : оповідання / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1979. – 103 с. = Перша книжка прозаїка
1418484
  Яновський С. Сонячний проект державного вишу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13). – С. 4


  "Черговий крок до енергетичної незалежності зробили у національному виші - Херсонському державному університеті. У рамках програми "ЕкоХДУ" тут уже замовили проєкт власної електростанції з сонячних панелей потужністю 50 кіловат. Сонячна ...
1418485
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь : повість. / Б. Грінченко. – вид. 5-те. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Деpж. Дpук.], 1919. – 207 с. – (Всеукpаїнський Коопеpативний Видавничий Союз ; [№] 30)
1418486
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – Львів, 1924. – 128 с.
1418487
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – 6-е вид. – Київ, 1928. – 220 с.
1418488
  Заброда Тамара Сонячний промінь : Лірика / Заброда Тамара. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 92с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7276-91-0
1418489
  Івасюк Н.Г. Сонячний світ дитинства у творі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" : урок засвоєння нових знань. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
1418490
  Годенков І.Л. Сонячний спів : Вірші. Вірші, що стали піснями. "Прозаріки" / Ігор Годенков ; [худож.: Н.В. Алимова]. – Київ : АртЕк, 2015. – 100 с. : іл., ноти. – ISBN 978-617-7264-15-5
1418491
  Драч І.Ф. Сонячний фенікс : вірші, драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1978. – 160 с.
1418492
  Кононенко П.П. Сонячний Фенікс: Зародження - Самоспалення - Воскресіння : поезії / Петро Кононенко ; [упоряд. Ангеліна Пономаренко]. – Київ : Український письменник, 2017. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-525-4
1418493
  Безхутрий М.М. Сонячний художник : повість про життя та творчість С.І. Васильківського, 1854-1917 рр. : для серед. шк. віку / М.М. Безхутрий. – Київ : Веселка, 1967. – 228 с.
1418494
  Кочережко Н.Я. Сонячні барви : нариси для середнього та старшого шкільного віку / Н.Я. Кочережко. – Київ : Веселка, 1978. – 130, [6] с.
1418495
  Самойлович В.В. Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 361-366. – ISSN 2076-815X
1418496
  Міщенко Олександр Сонячні бризки : повість // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 19-28
1418497
  Кочевський В.В. Сонячні весла : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1965. – 80 с.
1418498
  Логінова О. Сонячні вікна творчості Ольги Кобилянської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 18-24 січня (№ 2)


  22 листопада в межах локального проєкту «Ольга Кобилянська: відома і незнайома», започаткованого Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Михайла Івасюка до 160-річчя від дня народження письменниці у відділі обслуговування юнацтва ...
1418499
   Сонячні гони. – Київ : Дніпро, 1967. – 263 с.
1418500
  Гриненко Г.О. Сонячні грона. / Г.О. Гриненко. – Київ, 1975. – 82с.
1418501
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1992. – 152с.
1418502
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1994. – 188 с.
1418503
   Сонячні зажинки. – Х., 1976. – 207с.
1418504
  Колчинський І.Г. Сонячні затемнення / І.Г. Колчинський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 24 с.
1418505
   Сонячні затемнення 04.12.2002 і 31.05.2003 у мікросплесках радіошумів іоносфери / С.І. Мусатенко, В.Я. Чолій, Є.В. Курочка, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняння результатів вимірювань радіошумів іоносфери в Києві під час проходження магніто-спряженого для північної півкулі сонячного затемнення 04.12.2002 р., що відбувалось у південній півкулі, і прямого затемнення 31.05.2003 р. Показано, що ...
1418506
  Шапіро О. Сонячні імпресії Віктора Чауса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 травня (№ 92). – С. 24


  До 75-річчя видатного українського художника.
1418507
  Зіновчук М.М. Сонячні камені / М.М. Зіновчук. – К, 1978. – 121с.
1418508
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 68 с.
1418509
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина ; [упоряд. С. Гальченко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.
1418510
   Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернів. держ. ун-ту / [упоряд.: У.Б. Хаварівський ; вступ. сл.: М.Н. Хаварівська]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-320-4
1418511
   Сонячні кларнети : [зб. творів учасників та переможців обл. (із розширенням) фестивалю-семінару "Сонячні кларнети"] / [редкол.: Н.Є. Бонь, О.М. Галаєва, С.П. Веренич та ін. ; уклад. О. Галаєва]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2021. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7787-42-5
1418512
  Бойченко В.П. Сонячні кола : поезії / В.П. Бойченко ; [іл. О. Толкачов]. – Сімферополь : Таврія, 1975. – 88 с. : іл.
1418513
   Сонячні криниці. – Братіслава, 1977. – 175с.
1418514
  Стуканов Є. Сонячні люди // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 102-106. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1418515
  Дубовик Ольга Сонячні мандри Марії Томен // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 80-85 : фото
1418516
  Іщенко М.Г. Сонячні межі : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 371 с.
1418517
  Гасвіані Г. Сонячні мелодії:[Цикл оповідань] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.51-77
1418518
  Сосюра В.М. Сонячні мечі : Вірші й поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
1418519
  Чернишов К.К. Сонячні мости / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ, 1980. – 96с.
1418520
  Попов О. Сонячні несподіванки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 232-239. – ISSN 0206-8001


  Про проблеми фізики сонця.
1418521
  Омельченко В.І. Сонячні орбіти / В.І. Омельченко. – Київ, 1974. – 55 с.
1418522
  Жолоб С.К. Сонячні пагорби / С.К. Жолоб. – К, 1982. – 80с.
1418523
  Квітневий В.М. Сонячні перевесла / В.М. Квітневий. – Л, 1981. – 112с.
1418524
  Пішкало М.І. Сонячні плями: нове життя чисел Вольфа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 7-11. – ISSN 2518-7104
1418525
  Щур Едуард Сонячні пристрасті у приязно сонячному Херсоні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 23
1418526
  Світлична Г.П. Сонячні причали : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 84 с.
1418527
  Забіла Н. Сонячні релі. / Н. Забіла. – Х, 1928. – 32с.
1418528
  Пільгук І.І. Сонячні розсипи : оповідь про митця / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 248 с.
1418529
  Бандрівський Д.Г. Сонячні сліди : новели, оповідання, етюди / Д.Г. Бандрівський. – Льлвів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1418530
  Фея О. Сонячні спалахи та магнітні бурі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 42 (518), 20-26.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
1418531
  Віта В. Сонячні струни / В. Віта. – Київ, 1976. – 71с.
1418532
  Михайлов О.О. Сонячні та місячні затемнення / О.О. Михайлов. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 36 с.
1418533
  Марсюк В.А. Сонячні терези / В.А. Марсюк. – К, 1986. – 157с.
1418534
  Іванчук В.Г. Сонячні хромосферні спікули / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 161. – (Астрономія ; вип. 33)


  Реферат депонованого рукопису. Проводиться огляд опублікованих робіт і аналіз сучасного стану дослідження сонячних хромосферних спікул. Проаналізовані відомості з морфології, динаміки, параметрів спектральних ліній спікул та фізичних умов у спікулах. ...
1418535
  Лагоза В.М. Сонячні цілунки. / В.М. Лагоза. – Х, 1965. – 140с.
1418536
   Сонячно в нашому домі. – Ужгород, 1982. – 151с.
1418537
   Сонячною дорогою. – Ужгород, 1978. – 263с.
1418538
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 138 с.
1418539
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1985. – 223 с.
1418540
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії 1960-1970 р. / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. І.М. Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2016. – 413, [3] с. – ISBN 978-966-03-7590-1
1418541
  Степовик Д. Соняшник на осонні // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 346-355. – ISSN 0206-8001


  Художник Яків Гніздовський
1418542
  Вольф В.Г. Соняшник на Україні / В.Г. Вольф. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 192с.
1418543
  Сорока В. Соняшник у сяйві поезії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  На 82-му році життя відійшов у засвіти поет, перекладач, сценарист і громадський діяч, перший голова Народного Руху Іван Драч.
1418544
  Тичина П.Г. Соняшні кларнети : [поезії] / Павло Тичина ; [передм. Микола Жулинський]. – Фототип. перевид. 1918 р. – Київ : [б. в. – VII, 85, [1] с. : іл. – Також подається розділ з кн. " Vita Nova" / А. Ніковського, присвяч. зб. "Соняшні кларнети", з повним збереженням тогочасного правопису за вид. т-ва "Друкарь", 1919 р.
1418545
  Тичина П.Г. Соняшні кларнети / П. Тичина. – 2-е вид. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 67, [4] с.
1418546
  Тичина П. Соняшні кларнети [Сонячні кларнети] : Поезії / П. Тичина. – Київ : Сяіво ; [Друкарь Польський], 1918. – 62 с.
1418547
   Сонько Сергій Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 51-52. – ISBN 978-617-7069-48-4
1418548
   Сообразим на троих : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 62-69 : Фото
1418549
  Смышляев Э.Б. Сообща воспитывать трезвость / Э.Б. Смышляев. – Пермь, 1985. – 103с.
1418550
   Сообща работа лучше спорится. – Магдебург, 1957. – 40с.
1418551
  Баринов М.М. Сообщает Гидрометцентр / М.М. Баринов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 88 с. : ил.
1418552
  Джилкишев С.Д. Сообщаю цель / С.Д. Джилкишев. – Алма-Ата, 1982. – 190с.
1418553
  Ковалев Е.Т. Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2017" // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-8. – ISSN 1681-309X
1418554
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1950 гг., 1951. – 8с.
1418555
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1951 гг.. – М., 1951. – 20с.
1418556
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Молотов, 1945. – 44с.
1418557
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Ростов -на-Дону, 1945. – 19с.
1418558
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Иваново, 1945. – 19с.
1418559
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Якутск, 1945. – 20с.
1418560
  Ланда Д. Сообщение о делах в Юкатане / Д. Ланда. – М.-Л., 1955. – 273с.
1418561
   Сообщение о заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. – 26с.
1418562
   Сообщение о научной работе по вулканологии. – М., 1957. – 23с.
1418563
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 72с.
1418564
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 126с.
1418565
   Сообщение о научных работах по геодезии : представляется в международную ассоциацию геодезии к 11 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1957. – 39 с.
1418566
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. – М., 1960. – 21с.
1418567
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. : представляется в международную ассоциацию геодезии к 12 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1960. – 80 с.
1418568
   Сообщение о научных работах по геодезии 1960-1962 гг.. – М., 1963. – 44с.
1418569
   Сообщение о научных работах по геодезии, 1975-1978 = Report on scientific research in geodesy 1975-1978 : представляется в международную ассоциацию геодезии к 17 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : ВИНИТИ, 1979. – 151 с.
1418570
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – Москва, 1957. – 32с.
1418571
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1971. – 254с.
1418572
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1983. – 58с.
1418573
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 255с.
1418574
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1960-1962 гг.. – Москва, 1963. – 116с.
1418575
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1963-1966 гг.. – Москва, 1967. – 142с.
1418576
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1971-9174 гг.. – М., 1975. – 164с.
1418577
   Сообщение о научных работах по гидрологии 1967-1970 гг.. – М., 1971. – 78с.
1418578
   Сообщение о научных работах по гляционологии. – М., 1975. – 46с.
1418579
   Сообщение о научных работах по метеорологии. – М., 1957. – 52с.
1418580
   Сообщение о научных работах по океанографии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 260с.
1418581
   Сообщение о научных работах по океанографии в 1975-1978 гг. : Представляется в Междунар. ассоц. физ. наук об океане к 17-й Генер. ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза; Сборник. – Москва, 1979. – 56с.
1418582
   Сообщение о научных работах по океанографии,. – М., 1983. – 54с.
1418583
   Сообщение о научных работах по проекту верхней мантии. – М., 1971. – 72с.
1418584
   Сообщение о научных работах по физической океанографии. – М., 1957. – 36с.
1418585
   Сообщение о научных работах по физической океанографии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 104с.
1418586
   Сообщение о научных работах членов Всесоюзного химического общества
вып. 3. – 1947. – 43с.
1418587
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли. – М., 1957. – 76с.
1418588
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 145с.
1418589
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1960-1962 гг... – М., 1963. – 104с.
1418590
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1418591
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1418592
   Сообщение о развитии народного хозяйства Чехословацкой Республики в 1956 г., 1957. – 16с.
1418593
  Барсамов Н.С. Сообщение об археологических раскопках средневекового городища в Коктебеле 1929-1931 / Н.С. Барсамов ; Феодосийский гос. Археологический музей, Галлерея Айвазовского. – Феодосия : [Б. и.], 1932. – 11 с, [XIV] табл. : ил., с 14 литографир. табл.
1418594
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 1. – 1972. – 178с.
1418595
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 2. – 1972. – 178-377с.
1418596
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М., 1975. – 72с.
1418597
   Сообщение об исследовании протоиндийских текстов : Proto-indica: 1973. – Москва : Наука, 1975. – 73 с.
1418598
   Сообщение об исследовнии протоиндийских текстов. – М., 1970. – 107с.
1418599
   Сообщение специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. – Москва : Типогр. газеты Правда, 1944. – 56 с.
1418600
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – Москва, 1944. – 14с.
1418601
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – М., 1943. – 20с.
1418602
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – Москва, 1944. – 24с.
1418603
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Минске. – Москва, 1944. – 15с.
1418604
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1946. – 31с.
1418605
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о злодеяних немецко-фашистских захватчиков в Эстонской Совет. – Москва, 1944. – 19с.
1418606
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской ССР. – Москва, 1945. – 28с.
1418607
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенц. – М., 1945. – 31с.
1418608
   Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, о материальнром ущербе,. – М., 1945. – 32с.
1418609
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованиюю злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщинков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным. – М., 1943. – 16с.
1418610
   Сообщение Чрезвычайной Государственой Комиссии. – Рига, 1945. – 23с.
1418611
  Поспелов В.П. Сообщение энтомологической станции при Ю[жно]-Р[усском] Обществе Поощр[ения] Земл[еделия] и Сел[ьской] промышл[енности] : О борьбе с гусеницами, вредящими в плодовых садах / [В. Поспелов]. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – 3 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
1418612
   Сообщения Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Изд. АН Грузинской ССР, 1948. – 392 с.
1418613
   Сообщения Академии наук Грузинской ССР т. XII-XVI 1951-1955 : Указатель статей. – Тбилиси : Издательство АН Грузинской ССР, 1957. – 101 с.
1418614
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 83, № 1. – 1976
1418615
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 83, № 2. – 1976
1418616
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 83, № 3. – 1976
1418617
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 84, № 1. – 1976
1418618
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 84, № 2. – 1976
1418619
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 84, № 3. – 1976
1418620
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 85, № 1. – 1977
1418621
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 85, № 2. – 1977
1418622
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 88, № 3. – 1977
1418623
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 89, № 1. – 1978
1418624
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 89, № 2. – 1978
1418625
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 89, № 3. – 1978
1418626
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 90, № 1. – 1978
1418627
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 90, № 2. – 1978
1418628
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 90, № 3. – 1978
1418629
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 91, № 1. – 1978
1418630
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 91, № 2. – 1978
1418631
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 91, № 3. – 1978
1418632
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 92, № 1. – 1978
1418633
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 92, № 2. – 1978
1418634
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 92, № 3. – 1978
1418635
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 93, № 3. – 1979
1418636
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 93, № 1. – 1979
1418637
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 94, № 1. – 1979
1418638
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 94, № 2. – 1979
1418639
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 94, № 3. – 1979
1418640
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 95, № 1. – 1979
1418641
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 95, № 2. – 1979
1418642
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 95, № 3. – 1979
1418643
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 96, № 1. – 1979
1418644
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 96, № 2. – 1979
1418645
   Сообщения АН Грузинской ССР / АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 96, № 3. – 1979
1418646
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 195. – 1976
1418647
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 193. – 1977
1418648
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 199. – 1977
1418649
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 204. – 1977
1418650
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 192. – 1978
1418651
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 196. – 1978
1418652
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 205. – 1979
1418653
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 214/215. – 1979
1418654
   Сообщения Астрономического института / Астрономический институт. – Москва
№ 217. – 1980
1418655
   Сообщения Бюраканской обсерватории. – Ереван
Вып. 49. – 1976
1418656
   Сообщения Бюраканской обсерватории. – Ереван
Вып. 50. – 1978
1418657
   Сообщения Бюраканской обсерватории. – Ереван
Вып. 52. – 1980
1418658
   Сообщения Бюраканской обсерватории. – Ереван
Вып. 53. – 1982
1418659
   Сообщения Бюраканской обсерватории. – Ереван
Вып. 54. – 1983
1418660
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 194. – 1976
1418661
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 195. – 1976
1418662
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 201. – 1977
1418663
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 204. – 1977
1418664
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 196. – 1978
1418665
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 202/203. – 1978
1418666
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 206. – 1979
1418667
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 207. – 1979
1418668
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 208/209. – 1979
1418669
   Сообщения Государственного астрономического института / Государственный астрономический институт. – Москва
№ 211/212. – 1979
1418670
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 41. – 1976
1418671
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 42. – 1977
1418672
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 43. – 1978
1418673
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 44. – 1979
1418674
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 45. – 1980
1418675
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 46. – 1981
1418676
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
1418677
   Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – Ленинград
Вып. 48. – 1983
1418678
   Сообщения дальневосточного филиала
Вып. 22. – 1964
1418679
   Сообщения загрузочного модуля. – Рига, 1977. – 16с.
1418680
  Харьковское математическое общество Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Императорском Харьковском университете 1880 года. – Харьков : В университетской тип.
II. – 1881. – С. 75-133
1418681
  Харьковское математическое общество Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Императорском Харьковском университете 1881 года. – Харьков : В университетской тип.
II : : с таблицами чертежей. – 1882. – С. 85-120
1418682
  Харьковское математическое общество Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Императорском Харьковском университете 1884 года. – Харьков : В университетской тип.
III. – 1885. – С. 179-239
1418683
   Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Харьковском университете 1883 года. – Харьков, 1884. – разд.паг.
1418684
  Императорское Православное Палестинское общество Сообщения Императорского Православного Палестинского общества / Императорское Православное Палестинское общество. – Санкт-Петербург
Апрель 1894 г. – 1894. – 256 с.
1418685
   Сообщения компилятора ФОРТРАН IV (G) ОСЕС. – Рига, 1977. – 14с.
1418686
   Сообщения Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 104с.
1418687
   Сообщения Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – Москва
Вып. 2. – 1952. – 160с.
1418688
   Сообщения на археологическом съезде в Риге 1896 г.. – Оттиск из №3 и №4 "Византийского Временника". – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 8 с.
1418689
   Сообщения научно-производственного объединения космических исследований. – Баку, 1987. – 232с.
1418690
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 44с.
1418691
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 47-151с.
1418692
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1921. – 159с.
1418693
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Москва
Вып. 4. – 1921. – 212-268 с.
1418694
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М.
6. – 1921. – 75с.
1418695
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Москва
Вып. 7. – 1922. – 73 с.
1418696
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
8. – 1922. – 66с.
1418697
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1922. – 97с.
1418698
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг., 1923. – 167с.
1418699
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1923. – 235с.
1418700
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
12. – 1924. – 115с.
1418701
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
13. – 1924. – 102с.
1418702
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
20. – 1925. – 223с.
1418703
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Ленинград : Научхимтехиздат
Вып. 22. – 1927. – 167 с.
1418704
   Сообщения о научно-технических работах в республке. – М.
3. – 1920. – 153-206с.
1418705
   Сообщения о научных работах по гидрологии. – Москва, 1957. – 32с.
1418706
   Сообщения о научных работах по гидрологии 1957-1959 гг.. – Москва, 1960. – 106с.
1418707
   Сообщения о научных работах по метереологии и физике атмосферы 1967-1970. – М., 1971. – 16с.
1418708
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – Москва : АН СССР
Вып. 1. – 1951. – 46 с.
1418709
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
2. – 1953. – 32с.
1418710
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
4. – 1954. – 51с.
1418711
   Сообщения о научных работах членов Всесоьзного химического общества им. Д.И.Менделеева : Авторский и предметный указатели за 1938 - 1947 гг. – Москва : Издательство АН СССР, 1950. – 52 с.
1418712
   Сообщения Прибалтийской комиссии. – Тарту
Вып. 12. – 1981
1418713
   Сообщения Прибалтийской комиссии. – Тарту
Вып. 13. – 1981
1418714
   Сообщения Прибалтийской комиссии. – Тарту
Вып. 14. – 1983
1418715
   Сообщения Прибалтийской комиссии. – Тарту
В. 15. – 1983
1418716
   Сообщения Прибалтийской комиссии по изучению.... – Тарту
Вып. 11. – 1978
1418717
   Сообщения Советского Инфорбюро. – Москва, 1944. – 456с.
1418718
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 19. – 1977
1418719
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 20. – 1977
1418720
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 23. – 1978
1418721
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 24. – 1978
1418722
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 25. – 1979
1418723
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 26. – 1979
1418724
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 27. – 1980
1418725
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 28. – 1980
1418726
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 29. – 1980
1418727
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории / Специальная астрофизическая обсерватория. – Москва
Вып. 30. – 1980
1418728
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 21. – 1978
1418729
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 22. – 1978
1418730
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Москва
Вып. 31. – 1981
1418731
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Москва
Вып. 32. – 1981
1418732
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 33. – 1982
1418733
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 34. – 1982
1418734
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 35. – 1982
1418735
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 36. – 1982
1418736
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Москва
Вып. 37. – 1983
1418737
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 38. – 1983
1418738
   Сообщения Специальной астрофизической обсерватории РАН / Специальная астрофизическая обсерватория РАН. – Ставрополь
Вып. 39. – 1983
1418739
   Сообщения Шемахинской астрофизической обсерватории. – Баку
Вып. 8. – 1982
1418740
  Куликова Р.М. Сообщества водорослей мелиорированных торфяных низинных почв и их изменения при окультуривании : Автореф... канд. биол.наук: / Куликова Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 19л.
1418741
  Носкова Т.С. Сообщества водорослей некоторых почв Кировской области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Носкова Т.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 19л.
1418742
  Евсеев Г.А. Сообщества двустворчатых моллюсков в послеледниковых отложениях шельфа Японского моря / Г.А. Евсеев; Отв. ред. Краснов Е.В. – Москва : Наука, 1981. – 160с.
1418743
   Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики : монография. – Таллин : Валгус, 1982. – 140с.
1418744
   Сообщества Крайнего Севера и человек. – Москва, 1985. – 275с.
1418745
   Сообщества ксилофильных насекомых в условиях избыточного увлажнения. – Москва : Наука, 1987. – 135с.
1418746
   Сообщества мелких млекопитающих Барабы. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1418747
  Кутовая О.В. Сообщества микроорганизмов и беспозвоночных в почвоподобных образованиях футбольных полей Московской области / О.В. Кутовая, И.В. Замотаев, В.П. Белобров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1315-1324 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
1418748
  Кренке Г.Я. Сообщество нитчатых зеленых водорослей и их роль в питании беспозвоночных прибрежья стоячих водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Кренке Г.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М,, 1965. – 16л.
1418749
  Матвиенко Анатолий Григорьевич Соокисление метилбензолов, алкилпиридинов с кумолом и кинетические закономерности окисления многокомпонентных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матвиенко Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1980. – 23л.
1418750
  Кучер Р.В. Соокисление органических веществ в жидкой фазе / Р.В. Кучер, И.А. Опейда. – К., 1989. – 207с.
1418751
  Бюттнер Оскар Хампе Эрхард Сооружение - несущая конструкция - несущая структура / Бюттнер Оскар Хампе Эрхард. – Москва, 1983. – 340 с.
1418752
  Данильченко А.П. Сооружение Байкало-Амурской магистрали - патриотический подвиг советского народа / А.П. Данильченко. – К, 1985. – 128 с.
1418753
  Сталь И.О. Сооружение высоковольтных линий электропередачи / И.О. Сталь, А.В. Воронин. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1932. – 136 с.
1418754
  Ниневе Ф.А., Русвурм И.К. Сооружение и оборудование архивов по системе археолога-архивиста Ф.А. Ниневе и инженера-технолога И.К. Русвурм / Ф.А. Ниневе, И.К. Русвурм. – Москва : Печ. А. Снегиревой, 1912. – 29 с. : 4 л. черт. – Из зап. "Моск. археол. ин-та" Т. 19, изд. 1912 г.
1418755
  Нагорный В.П. Сооружение и эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в отложениях каменной соли / В.П. Нагорный, В.М. Глоба ; под общей ред. В.П. Нагорного ; НАНУ ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 2010. – 178 с. : илл. – Библиогр.: с. 170-176. – ISBN 978-966-02-5584-5
1418756
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередач высокого напряжения / В.В. Гульденбальк. – Москва-Ленинград, 1934. – 260 с.
1418757
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередачи / В.В. Гульденбальк. – М.-Л., 1957. – 480с.
1418758
  Бородин И.В. Сооружение магистральных газопроводов / И.В. Бородин ; под ред. И.Н. Стрижова. – Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат, 1948. – 339 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-335
1418759
  Берндтсон Ф. Сооружение Рихимяки-Санкт-Петербургской железной дороги / Ф. Берндтсон. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп., 1871. – 140 с.
1418760
  Ляховский В.М. Сооружение Рязанско-Козловской железной дороги, роль дороги в развитии рынка 1860-1870 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ляховский В.М. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1964. – 17 с.
1418761
  Климентов М.Н. Сооружение скважин ударно-вращательным способом бурения / М.Н. Климентов, В.И. Тиль. – М., 1986. – 93с.
1418762
   Сооружения и оборудование для кустового бурения скважин : Справочное пособие. – Москва : Недра, 1992. – 231с.
1418763
  Карелин В.Я. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций / В.Я. Карелин, В.В. Волшаник. – Москва, 1986. – 200 с.
1418764
  Джоунс К.Д. Сооружения из армированного грунта / К.Д. Джоунс. – М., 1989. – 279с.
1418765
  Родионова М.А. Соосаждение борат-ионов с гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова М. А.; АН Казах.СССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1418766
  Бабко А.К. Соосаждение в количественном анализе. / А.К. Бабко; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Заводская лаборатория. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко
3. – 1953. – 263-272с.
1418767
   Соосаждение и адсорбция радиоактивных элементов. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 196 с.
1418768
  Хамидов Б.О. Соосаждение малых количеств кобальта с гидратированными окислами и отделение его от сопутсвующих элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Хамидов Б.О.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1969. – 23л.
1418769
  Крайнова З.В. Соосаждение некоторых катионов с оксихинолатами цинка и меди : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнова З.В.; М-во высш. образования. Горьк. гос. ун-т. Каф-ра аналит. химии. – Горький, 1955. – 5л.
1418770
   Соосаждение с гидратированными окислями. – Душанбе
1. – 1972. – 250с.
1418771
  Юдакова Елена Николаевна Соответствие в развитии рабочей силы и средств производства как условие повышения производительности труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Юдакова Елена Николаевна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 27л.
1418772
  Майкл Чиа Соответствие веса тела и беспорядочному питанию среди сингапурской молодежи, которая проявляет активность в спорте / Майкл Чиа, Маркус Ли // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 51-58 : табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
1418773
  Зорич В.А. Соответствие границ при некоторых классах отображений в пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорич В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1418774
  Васильева Л.Н. Соответствие законодательства Российской Федерации в области использования языков народов России принципам инормам международного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 100-106. – ISSN 1991-3222
1418775
  Мещеряков В.Т. Соответствие как отношение и принцип / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1975. – 104 с.
1418776
  Ципцюк В.Г. Соответствие конгитивно-эмоциональных и поведенческих компонентов социальной установки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ципцюк В. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1987. – 19л.
1418777
  Нейман Прасковья Николаевна Соответствие спроса и предложения товаров народного потребления и услуг как условие повышения благосостояния трудящихся : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нейман Прасковья Николаевна; Ленингр. инж.-экон. ин-т. – Ленинград. – 18л.
1418778
  Кульбашная Н.И. Соответствие условий дорожной среды функциональному состоянию водителя // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 108-112 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1418779
  Бургин М.С. Соответствие, центральные идеали и гомологическая алгебра-в -категориях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Бургин М. С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с. – Бібліогр.:с.8-10
1418780
  Драгнев М.В. Соответствия проективных пространств с некоторыми специальными характеристическими конфигурациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Драгнев М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 11л.
1418781
  Вашрова Н.В. Соотечественники, проживающие в США, как референтная группа современных украинских мигрантов / Н.В. Вашрова, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 50-57. – ISSN 2077-1800
1418782
  Науменко Ю. Соотечественники, проживающие за рубежом // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 125-127
1418783
  Федотов М.В. Соотечественники. / М.В. Федотов. – М., 1993. – 151с.
1418784
  Кривуля П.В. Соотнесение понятий мультипроектного и реинвестиционного процессов на основе различения их мест в классификации инвестиций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 95-108 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1418785
  Копылевич Яков Иосифович Соотнесенность терминосистем (На материале английской ракетно-космической терминологии) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Копылевич Яков Иосифович; Московский гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 19л.
1418786
  Криворучко П.М. Соотносительное употребление временных форм сказуемого в сложноподчиненном предложении с придаточным определительным : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Криворучко П.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 с.
1418787
  Криворучко П.М. Соотносительное употребление временных форм сказуемого в сложноподчинительном предложении с придаточным определением : Дис... Канд. филол.наук: / Криворучко П.М.;. – К, 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.274-277
1418788
  Лунева В.П. Соотносительность видо-временных глагольных форм в сложном синтаксическом целом. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лунева В.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 23л.
1418789
  Никошкова Е.В. Соотносительность сложных слов и словосочений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никошкова Е. В.; Мсок. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1969. – 33л.
1418790
  Печников А.Н. Соотносительные глагольные и субстантивные словосочетания, включающие дательный падж без предлога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Печников А.Н. ; Куйбышевск. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 14 с.
1418791
  Филимонов В.В. Соотношение абсолютной и относительной истины в физических теориях : Автореф... канд. филос.наук: / Филимонов В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1957. – 16л.
1418792
  Сафонов Ю.Ф. Соотношение абсолютной и относительной истины и некоторые закономерности развития физических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Сафонов Ю. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1961. – 16л.
1418793
  Осколкова М.Е. Соотношение абстрактных и конкретных лексико-семантических вариантов слова в парадигматике и синтагматике. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Осколкова М.Е.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 21л.
1418794
  Мусихин Г.И. Соотношение авторитета и традиции: философское осмысление и властная реальность Германии и России конца ХVIII - начала XX века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.62-74. – ISSN 0042-8744
1418795
  Ткачук Л.Л. Соотношение аналитических и синтетических методов в химическом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: / Ткачук Л.Л.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 21л.
1418796
  Чулков А.Н. Соотношение биологических и социальных факторов в период становления человека : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чулков А.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1418797
  Бейдулова Зумруд Екрамеддиновна Соотношение биологического и социального в развитии личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бейдулова Зумруд Екрамеддиновна; МВ и ССО АзССР, Азербайджан. гос. ун-т им. С.МКирова. – Баку, 1986. – 23л.
1418798
  Черный Станислав Иосифович Соотношение биологического и социального в человеке (филогенетический и онтогенетический аспекты) : Дис... канд. филос.наук: / Черный Станислав Иосифович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 168л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1418799
  Черный С.И. Соотношение биологического и социального в человеке. (Филогенет. и онтогенет. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Черный С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1418800
  Цыпко А.К. Соотношение верхнепалеозойского и мезозойского структурно-технических этажей и методика поисков зелжеи нефти и газа в Северо-Западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 120 / Цыпко А. К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 25 c.
1418801
  Япунджян Югик Геворковна Соотношение вещественных и личных факторов производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Япунджян Югик Геворковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
1418802
  Богодухова Л.И. Соотношение видо-временных и модальных форм сказуемых как один из элементов строения сложноподчиненных предложений с придаточными, выражающими сравнение : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богодухова Л. И.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1973. – 24л.
1418803
  Хан Г.Б. Соотношение внешних и внутренних условий некапиталистического пути развития освободившихся стран : Автореф... канд.филос.наук: / Хан Г.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 17с.
1418804
  Варзарь И.М. Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе развития социалистической революции. / И.М. Варзарь. – Киев, 1987. – 269с.
1418805
  Гегечкори Евгений Рожденович Соотношение войны и революции в современную эпоху : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гегечкори Евгений Рожденович; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Баку, 1969. – 26л.
1418806
   Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современно английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Николаева Т, Н,; Николаева Т, Н,; КГУ. – К., 1989. – 25л.
1418807
   Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современно английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Николаева Т, Н,; Николаева Т, Н,; КГУ. – К., 1989. – 25л.
1418808
  Николаева Татьяна Николаевна Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Николаева Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 162л.
1418809
  Митрофанова Людмила Андреевна Соотношение глагольного оборота и простого глагола в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Митрофанова Людмила Андреевна; Пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
1418810
  Коромыслова Л.Б. Соотношение глагольных и адвербиальных свойств у нераспространенного причастия I в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Коромыслова Л. Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1418811
  Михайлов Н.И. Соотношение гносеологических принципов математики и принципов математики. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Михайлов Н.И.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
1418812
  Аветисян С.А. Соотношение гносеологического и логического в математике. : Автореф... Доктора филос.наук: 627 / Аветисян С.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 71л.
1418813
  Федоров. Г. Соотношение государства и права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 13-19. – ISSN 1810-3081
1418814
  Козлов Ю.М. Соотношение государственного и общественного управления в СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1966. – 216с.
1418815
  Корягин А.Г. Соотношение двух подразделений общественного производства / А.Г. Корягин. – М., 1973. – 96с.
1418816
  Мамалуй Алексей Александрович Соотношение двух подразделений общественного производства в период развитого социализма. (Вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мамалуй Алексей Александрович; Киев. торг.экон. ин-т. – К., 1976. – 21л.
1418817
  Хорин И.С. Соотношение демократических и социалистических задач в рабочем движении в современную эпоху : Автореф... кандидата философ.наук: / Хорин И.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1965. – 14л.
1418818
  Воронцова Елена Петровна Соотношение денотативной и сигнификативной информации при реализации картины мира лексико-семантическими средствами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Воронцова Елена Петровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1418819
  Машков А.Д. Соотношение диалектики и синергетики в контексте проблемы формирования современной юридической методологии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 37-47. – ISBN 966-7943-03-8


  В.настоящей статье рассматривается круг вопросов, касающийся соотношения синергетики и диалектики, как метаметодологичных направлений современной (в том числе юридической) науки.
1418820
  Мамурзаков Тажидин Соотношение диалектического метода с методами специальных (частных) наук : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамурзаков Тажидин; ЛГУ. – Л., 1973. – 12л.
1418821
  Зоиде В.И. Соотношение договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности в советском гражданском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Зоиде В.И.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1418822
  Бойко Д. Соотношение доменных имен и знаков для товаров и услуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.15-19
1418823
  Фокин А.Р. Соотношение души и духа в греческой и латинской патристике // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С.82-92. – ISSN 0236-2007
1418824
  Барышников М.Ю. Соотношение европейского принципа лояльного сотрудничества с принципом международного сотрудничества государств // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1812-3910
1418825
  Бавсун М.В. Соотношение законности и целесообразности как основных принципов отечественного уголовного законодательства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1418826
  Сычева М.А. Соотношение затрат жиового и овеществленного труда в условиях интенсификации сельского хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сычева М.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 22л.
1418827
  Харенко М.Ф. Соотношение и взаимодействие заимствованного и исконного компонентов в словаре Чосера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Харенко М.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 c.
1418828
  Бунеева Р.И. Соотношение и взаимосвязи экономического механизма организации потребительской кооперации с механизмом управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Особенности функционирования потребкооперации определяются объективными условиямимеханизма формирования и субъективными факторами управления данной организацией.
1418829
  Беляева Л.П. Соотношение и закономерности развития производственной и непроизводственной сфер при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Беляева Л.П.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1418830
  Губенко В.И. Соотношение и преобразование действительности : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Губенко В.И.; АН УССР. Совет ин-та философии и сектора го-ва и права. – К., 1969. – 46л.
1418831
  Полищук Е.П. Соотношение идеологии и общественной психологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Полищук Е.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1418832
  Яворский Николай Степанович Соотношение идеологии и социальной науки. (Методол. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Яворский Николай Степанович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 25 c.
1418833
  Хахулина К. Соотношение интереса, субъективного права и злоупотребления правом // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 10-14
1418834
  Ющенко С. Соотношение исполнительного производства с процедурой банкротства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.16-19
1418835
  Кулиш Павел Лаврентьевич Соотношение истины и доказательства в научном познании : Автореф... канд. фило.наук: 09.00.01 / Кулиш Павел Лаврентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1418836
  Кулиш Павел Лаврентьевич Соотношение истины и доказательства в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиш Павел Лаврентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1418837
  Кулиш П.Л. Соотношение истины и доказательства в научном познании : Дис... канад. филос.наук: 09.00.01 / Кулиш П. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.166-186
1418838
  Тугаринов В.П. Соотношение категорий диалектического материализма. / В.П. Тугаринов. – Л., 1956. – 122с.
1418839
  Бреславский А.А. Соотношение категорий необходимости и случайности : Автореф... кандидата философ.наук: / Бреславский А.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1964. – 16л.
1418840
  Павлов В.Л. Соотношение классовых и общечеловеческих ценностей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 100-103
1418841
  Шмуратко В.И. Соотношение климато-эвстатического и тектонического факторов геологического развития северо-западного района Черного моря после миоцена (Теория М.Миланковича и историко-генет. реконструкции в геолог : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.10 / Шмуратко В.И.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 18л.
1418842
  Волокитина А.И. Соотношение коммуникативного и структурного планов в порядке слов немецкого языка / А.И. Волокитина. – Саратов, 1969. – 44с.
1418843
  Виноградов А. Соотношение лакун и соответствий в передаче венгерским языком русских суффиксальных наименований лиц // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-55. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1418844
  Позняк Инесса Дмитриевна Соотношение лексического и грамматического компонентов в семантике слова (на материале лексико-семантической группы "жилище" в сербском и русском языках) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Позняк Инесса Дмитриевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1996. – 20л.
1418845
  Толоконский В.А. Соотношение личного и вещественного факторов производства при социализме (политикоэкономический анализ). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Толоконский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1418846
  Марченко А.Б. Соотношение логики и интуиции в познании (эвристико-информационный аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Марченко А.Б. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1418847
  Лагутин В.Д. Соотношение материально-вещественых и личного факторов общественного производств в условиях интенсификации социалистического воспроизводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лагутин В.Д.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 25л.
1418848
  Барулин В.С. Соотношение материального и идеального в обществе : методол. аспекты проблемы / В.С. Барулин. – Москва : Полииздат, 1977. – 143 с.
1418849
  Чикин В.М. Соотношение материальных и идейных стимулов в труду при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Чикин В.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и истор. материализма. – М., 1958. – 16л.
1418850
  Гохарростами Хамид Реза Соотношение между качеством предоставляемых услуг в спортивных лагерях и удовлетворением элитных спортсменов / Гохарростами Хамид Реза, Ходходи Абкенари Бехнам, Ефтекхари Озра // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 50-56 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1818-9172
1418851
  Силин А.Н. Соотношение между овеществленным и живым трудом и его использованием в исследовании экономических процессов / А.Н. Силин. – Казань, 1980. – 232с.
1418852
  Мейбуллаев Мамед Гасан Ханлар оглы Соотношение между темпами роста производительности общественного труда и реальных доходов населения в условиях развитого социализма. (На материлах АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мейбуллаев Мамед Гасан Ханлар оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1977. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1418853
  Маслова С.В. Соотношение между хроматографическим поведением и некоторыми другими признаками вируса полиомиелита, выявляемыми in vitro : Автореф... кандидата биол.наук: / Маслова С.В.; АМН СССР. – М., 1965. – 19л.
1418854
  Чакушня-Пану Мукинай Соотношение международного договора и внутригосударственного закона (некоторые правовые проблемы сотрудничества государств-членов Еврафрики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Чакушня-Пану Мукинай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
1418855
  Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права / Р.А. Мюллерсон. – М., 1982. – 136с.
1418856
  Фрицкий О.Ф. Соотношение местных советов и их аппарата управления // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 57-64
1418857
  Торбяк Т.Н. Соотношение методов принуждения и убеждения в деятельности Советского социалистического государства. : Автореф... канд. филос.наук: / Торбяк Т.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
1418858
  Рашкова Галина Кръестева Соотношение механизма действия и механизма исполнения экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рашкова Галина Кръестева; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 25л.
1418859
  Семенченко Н.А. Соотношение мировозренческой и методологической функции философского знания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Семенченко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1418860
  Пупченко Б.В. Соотношение морфемной и словообразовательной структуры в современном английском языке. (На матер. сложных образований с суффиксом - ER). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Пупченко Б.В.; ЛГУ. – Л., 1969. – 16л.
1418861
  Коцар С.Ф. Соотношение национально-государственных и интернациональных интересов стран мировой системы социализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.02 / Коцар С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1418862
  Коцар С.Ф. Соотношение национально-государственных и интернациональных интересов стран мировой системы социализма : Дис... канд. философ.наук: / Коцар С.Ф.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.1-24
1418863
  Пилецкий Владимир Иванович Соотношение национального и интернационального в словообразовательной структуре украинских физических терминов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пилецкий Владимир Иванович ; Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 24 с.
1418864
  Рахимов Азим Соотношение национального и интернационального в современной узбекской литературе. (Проблемы характера и поэтики) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Рахимов Азим;. – М., 1972. – 22л.
1418865
  Ожегов Ю.П. Соотношение необходимости и случайности в развитии социалистического общества : Автореф... канд .филос.наук: / Ожегов Ю. П.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1961. – 17л.
1418866
  Сидоренко Н.Н. Соотношение неосознанной и осознанной форм отражения объективности действительности : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоренко Н.Н.; АН УССР. Ин-т философии и права. – К., 1966. – 22с.
1418867
  Власов Е.Н. Соотношение норм гражданского и земельного законодательства, регулирующих отношения по ипотеке земельных участков // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 1684-2618
1418868
  Тютюгин В.И. Соотношение норм Общей части УК Украины о наказании и санкций статей Особенной части // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 102-109. – ISSN 0201-7245
1418869
  Хайкин Я.З. Соотношение норм права и морали при переходе к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хайкин Я.З.; Ин-т философии акад.наук СССР.. – М, 1963. – 19л.
1418870
  Мураускас В.И. Соотношение нравственности и права в советском социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Мураускас В.И.; Акад. наук. СССР. Ин-т философии. – Москва, 1958. – 16л.
1418871
  Баранов С.П. Соотношение образа и понятия в процессе начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Баранов С.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1959. – 23л.
1418872
  Филиппов Е.Н. Соотношение общеанглийской и американской лексики в американском варианте английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филиппов Е.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1967. – 16 с.
1418873
  Мельман Р.Я. Соотношение общеобразовательной и специальной теоретической подготовки в обучении рабочего. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мельман Р.Я.; МГУ. – М, 1975. – 18л.
1418874
  Серов Ю.М. Соотношение общественного и индивидуального сознания и их взаимодействие в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Серов Ю.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1964. – 15л.
1418875
  Эфендиев Г А. Соотношение общественных и классовых, коллективных, личных интересов в условиях развития социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Эфендиев А.Г.оглы; АН СССР. Ин-т филос. – М., 1975. – 24л.
1418876
  Варнакова М.А. Соотношение общечеловеческих и глобальных ценностей в процессе культурного воспроизводства в современном российском обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 2073-9702
1418877
  Валуйская Н.В. Соотношение объективного и субъективного в управлении социалистическим обществом // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 27-31. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
1418878
  Синяков Ю.А. Соотношение объективных и субъективных условий и факторов социалистического труда. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Синяков Ю.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 16л.
1418879
  Речмедина Н.Г. Соотношение объективных и субъективных факторов в развитии творческой активности рабочего класса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Речмедина Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1418880
  Сергеев М.Д. Соотношение объективных условий и субъективного фактора в управлении социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Сергеев М.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1418881
  Антонян М.О. Соотношение объективных условий и субъективного фактора при социализме / Антонян М.О. ; АН Арм.ССР, Сектор философии и права. – Ереван : [б. и.], 1967. – 240 с.
1418882
  Таривердиева Индира Фируз кызы Соотношение объективных условий и субъективность факторов в развитии познавательной деятельности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Таривердиева Индира Фируз кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 20л.
1418883
  Скулачев В.П. Соотношение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скулачев В.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1418884
  Ежиков И.И. Соотношение онтогенеза и филогенеза. 11 / И.И. Ежиков (Москва) // Зоология. [Компакт - 252336]. – С. 217-240


  На [с. 1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от И. Ежикова
1418885
  Зарицкий А.П. Соотношение основной и глубинной зон нефтегазонакопления Днепровско-Донецкой впадины / А.П. Зарицкий, И.И. Зиненко, А.В. Лизанец // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-31. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1418886
  Смирнов Г.П. Соотношение основных значений слова "смысл" и форм человеческой активности: постановка проблемы // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 233-244. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1418887
  Соколова Н.П. Соотношение оценочного и нормативного в моральной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Соколова Н.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 27л.
1418888
  Родников А Соотношение поверхностной и глубинной структуры северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родников А Г.; МГУ, Геол. фак. Каф. динам. геол. – М., 1969. – 16л.
1418889
  Конова Н.В. Соотношение политики и морали: критика антикоммунистических концепций / Н.В. Конова. – Москва, 1979. – 64с.
1418890
  Окнова Н.Д. Соотношение политики и организации в борьбе ленинской партии за осуществление программы строительства коммнизма (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окнова Н. Д.; АОН при ЦК КПСС,Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
1418891
   Соотношение полов как комплексный динамичный показатель в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины / А.В. Лавриненко, Е.В. Городецкая, С.Э. Борони, С.В. Серга, С.Е. Шкляр, И.А. Козерецкая // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 1 (121). – С. 25-33. – ISBN 966-95259-9-6
1418892
  Кострова А.А. Соотношение полов у человека в эмбрионном периоде и после рождения : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Кострова А. А.; Акад. мед. наук, Ин-т мед. генет. – М., 1973. – 22л.
1418893
  Афанасьев А.И. Соотношение понимания и объяснения в естествознании / А.И. Афанасьев, А.Ю. Цофнас // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1418894
  Антоненко Н. Соотношение понятий космического объекта и космического мусора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7069-15-6
1418895
  Ралько В.В. Соотношение понятий права и справедливости с позиций концепции интуитивного права Л.И. Петражицкого // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье рассматривается один из аспектов психологической теории права отечественного юриста Л.И. Петражицкого, посвященный соотношению понятий права и справедливости. Определение права как явления человеческой психики, установление четких ...
1418896
  Чуприкова Н.И. Соотношение понятий психики и рефлекса (рефлекторная деятельность мозга и психика) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-109. – ISSN 0042-8841
1418897
  Крутий Е.А. Соотношение понятий унификации и кодификации в современном международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 7-10. – ISSN 1812-3910
1418898
  Байдак В.Ф. Соотношение права и морали в строительстве коммунизма : Автореф... докт филос.наук: 09624 / Байдак В.Ф.; АН УССР Объед. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – К, 1970. – 28л.
1418899
  Шишков В.И. Соотношение права и морали в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Шишков В.И.; Сарат. гос. ун-т. Кафедра философии и науч. коммунизма. – Саратов, 1972. – 27л.
1418900
  Дорская А.А. Соотношение права и религии в трудах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
1418901
  Пхаладзе Б.В. Соотношение правоспособности и основных прав советских граждан. : Автореф... канд.юрид.наук: 710 / Пхаладзе Б.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т советского законодат. – М, 1969. – 20л.
1418902
  Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. / Г.Н. Колбая. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 152с.
1418903
  Шелестова С.А. Соотношение прекрасного и истины в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Шелестова С. А.; Моск. пед. ин-т. – М., 1967. – 22л.
1418904
  Тихомирова О.М. Соотношение природного и культурного в эстетическом аспекте научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тихомирова О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 23л.
1418905
  Кобылянский В.А. Соотношение природы и общества / В.А. Кобылянский. – Иркутск, 1985. – 99с.
1418906
  Князев Н.А. Соотношение причинности, необходимости и случайности. : Автореф... канд. филос.наук: / Князев Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1962. – 16л.
1418907
  Юлдашев Музаффар Юсупович Соотношение производительности и оплаты труда в колхозах. (На материалах хлопководческих колхозов Ферганской области Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Юлдашев Музаффар Юсупович; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1972. – 20л.
1418908
  Бляхман Л.С. Соотношение производительности и оплаты труда в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Доктора экон.наук: / Бляхман Л.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
1418909
  Хамидуллин Г.Н. Соотношение производительности и оплаты труда и его роль в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Хамидуллин Г.Н.; МВ и ССО СССР,Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 18л.
1418910
  Циферблат И.М. Соотношение производительности и полаты труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Циферблат И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 19л.
1418911
  Бляхман Л.С. Соотношение производительности труда и заработной платы в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бляхман Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 18л.
1418912
  Половец Петр Семенович Соотношение производства и потребления на этапе развитого социализма. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Половец Петр Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1418913
  Гончарова Татьяна Алексеевна Соотношение производственной и непроизводственной сфер в период развитого социализма. (По материалам УзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарова Татьяна Алексеевна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 22л.
1418914
  Костюченко Р.Н. Соотношение производственной и непроизводственной сфер в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Костюченко Р. Н.; МВиССО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
1418915
  Мельникова В.И. Соотношение процессуальных норм Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ и Налогового кодекса РФ // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.31-39
1418916
  Титаренко Н.Н. Соотношение прямых и резонансных процессов в простейших реакциях расщепленя ядер частицами высоких энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Титаренко Н.Н. ; МГУ. – Москва, 1975. – 12 с.
1418917
  Котлярова Л.Н. Соотношение психодизритмии и стрессовой устойчивости человека : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.02 / Котлярова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
1418918
  Ефимов А. Соотношение публичного и частного права в налоговых спорах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 61-65.
1418919
  Перевалов Олег Васильевич Соотношение разрезов верхнего протерозоя Ленского золотоносного и Мамского слюдоносного районов и некоторые вопросы метаморфизма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Перевалов Олег Васильевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 28л.
1418920
  Тхостов А.Ш. Соотношение рационального и иррационального в обыденном сознании на примере представлений о болезни / А.Ш. Тхостов, А.С. Нелюбина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.32-38. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1418921
  Санников Александр Ильич Соотношение рациональности и эмоциональности: регуляция жизненного выбора личности // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 79-87 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1418922
  Чепинога В.Г. Соотношение роста производительности труда и заработной платы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепинога В.Г. ; КГУ. Каф. политэкономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1965. – 16 с.
1418923
  Манза А.П. Соотношение роста производительности труда и заработной платы в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Манза А.П.; АН Молдав. ССР. Ин-т экономики. – Кишинев, 1969. – 30л.
1418924
  Мамедова Амина Алиевна Соотношение роста производительности труда и заработной платы в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мамедова Амина Алиевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 16л.
1418925
  Швандар В.А. Соотношение роста совокупного общественного продукта и национального дохода при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Швандар В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1418926
  Беляева М. Соотношение русско-и украиноязычных формантов в фамильеконе Кубани // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 69-78. – Бібліогр.: Літ.: с. 77-78; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1418927
  Демина Д.В. Соотношение самооценки и объективной оценки свойст личности школьников старших классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.0.07 / Демина Д. В.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
1418928
  Пименова В.Н. Соотношение свободного времени общества и личности в период перехода к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Пименова В.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 20л.
1418929
  Рудковский Э.И. Соотношение свободы и ответственности личности в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рудковский Э.И.; БГУ. – Минск., 1977. – 22л.
1418930
  Нуденко Л.О. Соотношение свободы личности и закона // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 223-230
1418931
  Наумова Татьяна Николаевна Соотношение семантики слова и целого высказывания. (Лингвистические и психолингвистические аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.19 / Наумова Татьяна Николаевна; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. – М., 1972. – 24л.
1418932
  Бруханский И.А. Соотношение сировоззрения и идеолог. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бруханский И. А.; Львов.ГУ. – Львов, 1980. – 22л.
1418933
  Куликов Евгений Юрьевич Соотношение системных и структурных переходов в современном ествествознании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Куликов Евгений Юрьевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
1418934
  Минаев В.Ф. Соотношение слова и изображения в телевизионной журналистике : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Минаев В.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра радиовещания и телевидения. – М., 1969. – 20л.
1418935
  Пазынич С.Н. Соотношение социально-экономической структуры и пространственной организации современного города : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Пазынич С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1418936
  Петрушенко Виктор Леонтьевич Соотношение социального и гносеологического в конституировании знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрушенко Виктор Леонтьевич; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
1418937
  Козиков И.А. Соотношение социального и научно-технического прогресса в современную эпоху / И.А. Козиков. – Москва, 1981. – 336 с.
1418938
  Чемерис А.Т. Соотношение социального и научно-технического прогресса в современную эпоху. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чемерис А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1969. – 18л.
1418939
  Полищук Нестор Дмитриевич Соотношение социальной активности и коммунистического мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Полищук Нестор Дмитриевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24
1418940
  Скопюк Р.Ф. Соотношение социальной и научно-технической революции на современном этапе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скопюк Р.Ф.; МГУ. – М, 1974. – 21л.
1418941
  Муравьев Виктор Викторович Соотношение социальных и биологических факторов в демографических процессах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муравьев Виктор Викторович; ЛГУ. – Л., 1980. – 19л.
1418942
  Таучек Раиса Хамедовна Соотношение способов преподавания и учения в педагогическом процессе : Автореф... канд. пед.наук: / Таучек Раиса Хамедовна; Научно-исследовательский ин-т общей пед. Академии пед. наук СССР. – М., 1975. – 21л.
1418943
  Байгуренова Мариям Ахметжановна Соотношение спроса и предложения в процессе расширенного социалистического воспроизводства : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Байгуренова Мариям Ахметжановна ; МВССО УССР КГУ. – Киев, 1975. – 23 с.
1418944
  Локшина Т.Б. Соотношение стилевых коммуникативных и информационных аспектов текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локшина Т.Б.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1983. – 21л.
1418945
  Кормилов С.И. Соотношение стиха и прозы и жанрово-родових тяготений в русской итературе ХХ века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 28-42. – Бібліогр.: Лит.: с. 41-42; 100 назв. – ISBN 978-966-439-298-0
1418946
  Романенко Л.В. Соотношение стихийности и сознательности при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Романенко Л.В. ; МГУ , Филос. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1418947
  Ульянова Н.П. Соотношение стихийных факторов и сознательного регулирования в механизмах языковой номинации : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ульянова Н.П. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 26 с.
1418948
  Евграфов П.Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Евграфов П.Б.; Харьк.политехн.ин-т. – Х, 1981. – 17л.
1418949
  Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 231с.
1418950
   Соотношение сурьмяного и золотого оруденения в рудных районах Восточного Казахстана / К.Р. Ковалев, Ю.А. Калинин, Е.А. Наумов, М.К. Мягкая // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1478-1494 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1491-1494. – ISSN 0016-7886
1418951
  Цыбова И.А. Соотношение суффиксального словообразования на исконной и книжной основе в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыбова И.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1966. – 21с.
1418952
  Русу А.В. Соотношение темпов и пропорций централизованных и внутрихозяйственных накоплений как фактор повышения эффективности капитальных вложений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Русу А.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 23л.
1418953
  Суварян Ю.М. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы (на прим. машиностроения АрмССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Суварян Ю.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24л.
1418954
  Кравченко В.А. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы в условиях технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Кравченко В.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1418955
  Тучин В.В. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы на современном этапе. (На материалах пром-сти СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Тучин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л.
1418956
  Коршунов О.Ю. Соотношение теоретической и реальной фьючерсной цены на поставку акции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-84. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1418957
  Литвиненко Н.Т. Соотношение теории и пратики в познании социальных явлений. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Литвиненко Н.Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 15л.
1418958
  Кожухарь Г.С. Соотношение толерантности и идентичности у студентов-психологов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.40-50. – ISSN 0205-9592
1418959
  Косолапов С.М. Соотношение убеждения и принуждения в формировании нового человека : Автореф. дис. ... канд .филос. наук / Косолапов С.М. ; Ин-т филос. АН СССР , Сект. этики. – Москва, 1964. – 18 с.
1418960
  Корнилова Т.В. Соотношение уровней нравственного самосознания, эмоционального интеллекта и принятия неопределенности / Т.В. Корнилова, Новотоцкая-Власова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С. 61-71. – ISSN 0042-8841
1418961
  Богданова В.А. Соотношение уровней развития, межотраслевые и межрайонные связи химического машиностроения и химической промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: / Богданова В. А.; Науч.-иссл. экон. ин-т. – К., 1968. – 18л.
1418962
  Маевский Е.В. Соотношение устного и письменного вариантов японского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Маевский Е. В.; МГУ, Ин-т стран Аз. и Афр. – М., 1974. – 18л.
1418963
  Мельникова О.А. Соотношение устных и письменных форм работы при обучении аудированию и чтению в языковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мельникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 22л.
1418964
  Шедяков В.Е. Соотношение факторов социоґенезу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 116-124. – ISSN 2076-1554
1418965
  Шатохина Н.П. Соотношение феноменов свободы и творчества в контексте современной социальной реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 3-6. – ISSN 2077-1800
1418966
  Силецкий В.И. Соотношение флективной и аналитической аспектуальности в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Силецкий В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филолог. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
1418967
  Солопов Е.Ф. Соотношение форм движения и видов материи в природе. : Автореф... канд. филос.наук: / Солопов Е.Ф.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1963. – 20л.
1418968
  У Цзянь-го Соотношение формальной и диалектической логики. (На примере анализа учения о понятии) : Автореф... канд. филос.наук: / У Цзянь-го; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филосов. фак. Кафедра. – Москва, 1961. – 13л.
1418969
  Попович Р.И. Соотношение фразеологии французского, молдавского и русского языков : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Попович Р.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1418970
  Щербаков Ю.В. Соотношение функций кровообращения, дыхания, выделения и температуры тела у собак при физических нагрузках : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Щербаков Ю.В. ; Объед. совет. по биол. наукам при Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 20 с.
1418971
   Соотношение цвета и химического состава четвертичных донных осадков из южной части поднятия Менделеева и континентального склона Восточно-Сибирского моря / М.А. Левитан, К.В. Сыромятников, И.А. Рощина, Р. Штайн // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 233-248 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
1418972
  Швалб Ю.М. Соотношение цели и средств в учебной деятельности.ю : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Швалб Ю.М.; Науч-исследи.ин-т психол.АН УССР. – К, 1984. – 25л.
1418973
  Швецов А. Соотношение централизации и децентрализации в государственной региональной политике: о сложившейся ситуации, необходимости и путях ее изменения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 5/6. – С. 14-35. – ISSN 0130-9757
1418974
  Микляева А.В. Соотношение центральных и периферических компонентов в структуре социальной идентичности личности / А.В. Микляева, П.В. Румянцева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 36-45. – ISSN 0205-9592
1418975
  Мирчинк Г.Ф. Соотношение четвертичных континетальных отложений русской равнины и Кавказа / Г.Ф. Мирчинк. – 327-359с.
1418976
  Синенко Э.Д. Соотношение членимости и интегративности художественного текста (на матер. главы англ. романа XVIII-XX вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синенко Э.Д.; Москов. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1989. – 23л.
1418977
  Панфилов О.П. Соотношение чувствительности вестибулярного и двигательного анализаторов и устойчивости прямостояния у детей 8-17 лет в связи с занятием спортом. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Панфилов О.П.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1418978
  Лящук Р.П. Соотношение чувствительности и устойчивости вестибулярного анализатора школьников и их изменения под влиянием специальных физических упражнений. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лящук Р.П.; МВ и ССО УССР. Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 23л.
1418979
  Нобель А.Я. Соотношение экономики и политики в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Нобель А. Я.; МГУ. – Москва, 1969. – 24л.
1418980
  Сырцов Н.Г. Соотношение экономики и политики в процессе социалистического и коммунистического строительства : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Сырцов Н.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 50 с.
1418981
  Стрцов Н.Г. Соотношение экономики и политики в процессе социалистического и коммунистического строительства. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Стрцов Н.Г.; КГУ. – К, 1973. – л.
1418982
  Белых А.К. Соотношение экономики и политики в социалистическом обществе / А.К. Белых ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1959. – 128 с.
1418983
  Ихсанов К. Соотношение экономики и политики на современном этапе. / К. Ихсанов. – Алма-Ата, 1968. – 34с.
1418984
  Люты В. Соотношение экономики и политики: проблемы теории и методологии исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Люты В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1418985
  Муслумов Р.И. Соотношение экономических и социальных аспектов управления в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Муслумов Р.И.; Ан АзССР.Ин-т филос.и права. – Баку, 1979. – 22л.
1418986
  Куруц Милан Соотношение экономической и социальной политики КПЧ в процессе строительства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Куруц Милан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1418987
  Москалева Ирина Петровна Соотношение эксплицитных и имплицитных средств выражения языковых значнеий в современном немецком языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Москалева Ирина Петровна ; Пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1986. – 23 с.
1418988
  Суслов В.И. Соотношение экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суслов В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Харьков, 1980. – 25л.
1418989
  Самуилов В.Д. Соотношение электронного транспорта и фосфорилирования в фотосинтетической цепи Ehodospirillum rubrum : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Самуилов В.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1418990
   Соотношение эмоционаьного и рационального в молдавской советской лирической поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Мазилу Г. Г,; Мазилу Г. Г,; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 17л.
1418991
  Фролова Е.А. Соотношение энциклопедии, теории и философии права (теоретико-методологические основы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 31-44. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1418992
  Рыбалкин М.К. Соотношение эстетического и религиозного в процессе возникновения искусства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Рыбалкин М.К.; Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1418993
  Кунчева Л.И. Соотношение эстетического и этического в жизни ив искусстве социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Кунчева Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 15л.
1418994
  Волков В.И. Соотношение эстетического идеала, вкуса и зрительной оценки искусства. (На материалах социологического исследования зрительских оценок киноискусства) : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Волков В.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
1418995
  Зайченко Г.А. Соотношение языка и знания в английской лингвистической философии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Зайченко Г.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 48л.
1418996
  Зайцева И.К. Соотношение языковых особенностей народно-песенной и обиходной речи диалекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зайцева И.К. ; Ворнеж. гос. ун-т , Кафедра русско-славян. и общего языкознания. – Воронеж, 1965. – 28 с.
1418997
  Утеулиев Ниетбай Соотношения двойственности и условия оптимальности для некоторых задач стохастического программирования с операторными ограничениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Утеулиев Ниетбай; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
1418998
  Звездов А.Т. Соотношения спроса и предложения : Автореф... канд. эконом.наук: 08590 / Звездов А.Т.; Туртуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 16л.
1418999
  Островская И.В. Соотношения строения борокислородных анионов и состава минералов бора. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Островская И.В.; АН СССР.Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1419000
  Веденов М.Ф. Соотношения структуры и функциил в живой природе / М.Ф. Веденов, В.И. Кремянский. – Москва, 1966. – 48с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,