Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1411001
  Чорноус С. "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" Юзефа Ігнація Крашевського - взірець романтичної подорожі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 165-172.
1411002
  Зарубицький К.Є. "Спогади про майбутнє" або вічність - як єдність часу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 27-35. – (Серія "Гуманітарні студії")
1411003
  Красуцький М. "Спогади старого лісу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 108-114. – ISSN 08-68-4790-1
1411004
  Павлишин Р. "Спогади" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 123-144. – ISSN 0208-0710
1411005
  Городецький І. "Спогади" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 193-195. – ISSN 08-68-4790-1


  Літературний дебют.
1411006
  Павлишин Р. "Спогади" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 102-130. – ISSN 0208-0710
1411007
  Тарасов А. "Спогади" Євгена Чикаленка як джерело з історії українського національного руху серед учнівства Півдня України (кінець 70-х - 80-ті роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 149-151
1411008
  Кудра Сергій "Спогади" Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004р.р. / Кудра Сергій. – Київ, 2005. – 32с.
1411009
  Малишко В. "Сподівала сльоту і грозу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
1411010
  Шаповал Ю. "Сподіваюся, що ми здолаємо всі труднощі" : інтерв"ю / розмовляв С. Махун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 14


  Указом президента України №1 від 2 січ. 2013 р. дано старт реалізації широкомасштабного проекту - видання протягом 2013-2020 рр. Великої української енциклопедії. Реалізуватиме його за активної участі НАН України та Держкомтелерадіо Державне ...
1411011
  Гош Мрідула "Спокій дорожче за все. Треба оминати гострі кути" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 2 (105). – С. 30-32 : Фото


  Розмова з індійською правозахисницею, політологом, істориком, економістом. перекладачем Мрідулою Гош.
1411012
  Присухін С.І. "Спокій душі": теолого-богословська інтерпретація поняття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 138-140
1411013
  Пушкарук Н. "Спокуслива перспектива"... / Н. Пушкарук, Е. Лукас, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  "Чому другий референдум щодо Брекзіту не є панацеєю та які протиріччя турбують Лондон за місяць до виходу з ЄС?
1411014
  Лоуренс Д.Г. "Спокусниця" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 82-98. – ISSN 0320-8370
1411015
  Білокінь С. "Споличив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 20-35. – ISSN 0236-1477


  Докладно документований життєпис одного з найвидатніших еміграційних шевченкознавців - Павла Зайцева (1886-1965). Спеціально простудійовано його діяльність у роки української державності (1917-1921), що протікала в Києві. Відбито його роботу в ...
1411016
  Костенко Н. "Сполучник": третя зустріч. Про літературну продукцію в альманасі "Сполучник-III" / Н. Костенко, О. Яровий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 7-10. – (Серія фізична ; Вип. 38, ч. 1). – ISSN 0201-758Х
1411017
  Костенко Н. "Сполучник": третя зустріч. Про літературну продукцію в альманасі "Сполучник III" / Н. Костенко, О. Яровий // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2007. – [Вип. 3]. – С. 7-10
1411018
  Шагала В. "Спомини з дитячих літ" : самвидавні альбоми-пам"ятки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 9-96. – ISSN 0131-2685
1411019
  Харченко О. "Спомини мого життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 113). – С. 11


  У Києві представили книгу члена ОУН, колишнього в"язня Аушвіцу Омеляна Коваля.
1411020
  Твердовська О.В. "Спонтанне" споживання в контексті самоорганізації суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 190-191
1411021
  Максимов С.І. "Спорідненість" як головна ідея правової філософії Григорія Сковороди / С.І. Максимов, С.Б. Жданенко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 37-44. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Зроблена спроба розкрити методологічне значення концепту «спорідненості» для обгрунтування національної правової ідеї. Зазначені основні філософські передумови кордоцентризму як світоглядної основи розуміння права. Показано наступництво філософських ...
1411022
   "Спорт - посол мира".. – М., 1975. – 24с.
1411023
  Фельдман В. "Спорт. Олимпизм. Здоровье": международный научный конгресс в Кишиневе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3. – С. 109-115. – ISSN 1992-7886
1411024
  Григор"єва-Стелецька (Спогади). (Автобіографія) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 84-91. – ISSN 1728-6875
1411025
  Пономарьов Є.О. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 196-204. – ISBN 966-594-644-7
1411026
  Зельдіна М.Ю. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 204-206. – ISBN 966-594-644-7
1411027
  Сергеєва Г.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 206-209. – ISBN 966-594-644-7
1411028
  Сандакова Є.В. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 209-211. – ISBN 966-594-644-7
1411029
  Полупан П.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 211-220. – ISBN 966-594-644-7
1411030
  Могилевський Е.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 213-220. – ISBN 966-594-644-7
1411031
  Борбат О.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 220-221. – ISBN 966-594-644-7
1411032
  Іванчук В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 221-227. – ISBN 966-594-644-7
1411033
  Шестакова Т.С. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 227-235. – ISBN 966-594-644-7
1411034
  Романчук П.Р. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 235-238. – ISBN 966-594-644-7
1411035
  Кручиненко В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 238-246. – ISBN 966-594-644-7
1411036
  Шульман Л.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 246-253. – ISBN 966-594-644-7
1411037
  Чурюмов К.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 253-256. – ISBN 966-594-644-7
1411038
  Беззубець О.В. Спогади-некрологи як різновид "тематичної" мемуаристики українського громадівського руху другої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз спогадів-некрологів як одного із різновидів джерел особового походження та визначення їхньої ролі у відтворенні історичної дійсності українського національно-демократичного опозиційного руху 1860-1890-х рр. The article analyses the ...
1411039
   Спогади-терни. Про моє життя німецьке... : спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харківське т-во жертв нацизму ; [ гол. ред., вступ. стаття Г.Г. Грінченко ; упоряд., коментар І.Є. Реброва ]. – Харків : Право, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-458-102-5
1411040
  Павлишин В.І. Спогади мінералога, Львівський період = Memoirs of Mineralogist, the Lviv Period : матеріали до наукової біографії й бібліографії / НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; Українське мінералогічне тов-во ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-439-197-6
1411041
  Отт-Скоропадська Спогади мого дитинства // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 12-23. – ISSN 0868-9644
1411042
   Спогади молодих літ та заслання : о.Леонтій Куницький Прелат Львівської Митрополичої Капітули. – 2-е вид., доп. – Львів, 2003. – 255с.
1411043
  Куп"як Д. Спогади нерозстріляного = Memoirs of one not slain / Дмитро Куп"як ; обкл. роботи Миколи Бідняка. – Торонто ; Нью-Йорк : [б. в.], 1991. – 431 с. : фотоіл., фотокопії газ. статей та листів. – Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 1-895601-00-2


  В пр. №1520094 напис: Шановному Панові Олегові Гасимові Синові Шефа Головного Штабу УПА Олекси Гасима дарую. Д. Куп"як
1411044
  Куп`як Д. Спогади нерозстріляного / Д. Куп`як. – Львів : Каменяр, 1993. – 431 с.
1411045
  Редько В.Н. Спогади О.В. Лялецького // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 128-131. – ISBN 978-617-571-085-2
1411046
  Синявська О. Спогади Олександра Сумарокова як джерело для вивчення історії Рішельєвського ліцею // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 142-146. – ISBN 978-617-7046-59-1
1411047
  Павленко С.Ф. Спогади П.П. Скоропадського як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 38-41. – (Історія ; вип. 41)


  Дається огляд цінного джерела з історії Української Держави - Гетьманату (1918) - "Спогадів" Гетьмана П.П. Скоропадського.
1411048
  Гамза В. Спогади Пєтра Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 104-111. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1411049
  Грінченкова М. Спогади по Івана Нечуя-Левицького / М. Грінченкова, 1924. – 111-127с. – Авт вказ. в кінці статті. - Окр. відбиток: Україна / .Матеріали з громадського і літературного життя України, 1924, кн. 4, с. 111–127
1411050
  Цівкач О. Спогади польського письменника Горація Сафріна про Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 522-531
1411051
  Горлач В.Ф. Спогади про А.К. Бабкка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1411052
  Набиванець Б.Й. Спогади про академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120-122
1411053
  Алексєєв Ю. Спогади про академіка В.М. Глушкова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 98-99


  У цьому році виповнилося тридцять років, як немає талановитого вченого-кібернетика Віктора Михайловича Глушкова.
1411054
  Кордюм Є.Л. Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 619-620. – ISSN 0372-4123
1411055
  Панасюк Б.Я. Спогади про академіка І.І. Лукінова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1411056
  П"ятницький І.В. Спогади про Анатолія Кириловича Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 100-119
1411057
  Левон Ф.М. Спогади про Андрія Михайловича Гродзінського // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1605-6574
1411058
   Спогади про Антоніну Федорівну Прихотько : До 100-річчя від дня народження. – Київ : Академперіодика, 2006. – 172 с. – ISBN 966-360-041-1
1411059
  Китова Спогади про батька - Віктора Михайловича Глушкова / Китова, (Глушкова) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
1411060
  Лисенко О.М. Спогади про батька / О.М. Лисенко. – 5-е вид. – Київ : Музична Україна, 1991. – 364 с.
1411061
  Лисенко О. Спогади про батька // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179. – ISBN 5-7707-1062-4
1411062
  Ільченко Н.О. Спогади про батька // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 89-93. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1411063
  Бердник М.О. Спогади про батька // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – C. 133-149. – ISSN 0320-9466


  Пам"яті Олеся Бердника.
1411064
  Шевченко М. Спогади про батька // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-97457-5-0


  Про О.О. Шевченка.
1411065
  Тарасенко О.В. Спогади про батька [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-966-171-651-2
1411066
  Мітулинський Т. Спогади про батька і людину // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Ю. Мітулінський розповідає про свого батька - Ю.Т. Мітулінського, який в Інституті кібернетики АН УРСР у 1963 р. під керівництвом академіка В.М. Глушкова створив і очолив Спеціальне конструкторське бюро математичних машин і систем.
1411067
  Щербань І.М. Спогади про батька. До 100-річчя з дня народження Михайла Ілліча Щербаня / І.М. Щербань, О.М. Порядинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 1 (227). – С. 42-44 : фото
1411068
  Зерова М.Д. Спогади про брата // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 161-162 : фото. – ISSN 0203-3100
1411069
  Білозерська О. Спогади про В"ячеслава Чорновола // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 5
1411070
  Коновалов В.П. Спогади про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – Київ, 1967. – 135с.
1411071
  Комаров В.В. Спогади про великого вченого-процесуаліста М.Й. Штефана // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 21-23. – ISBN 978966-97130-0-1
1411072
  Дахно І. Спогади про видатного патентознавця В.М. Лало // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 60-66. – ISSN 1608-6422
1411073
  Кононенко Ю. Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 183-186. – ISSN 2075-1222
1411074
  Овчаренко Е. Спогади про Віктора Зарецького // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)


  В арт-галереї "Перемога" відкрили виставку "Віктор Зарецький - робота художника", до якого увійшли ескізи митця, створені протягом 60-х - 80-х років минулого століття.
1411075
  Гудбі Д. Спогади про власну участь у реалізації програми Нанна - Лугара стосовно України (у режимі відеоконфернеції) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 74-77. – ISBN 978-966-927-288-1
1411076
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 1. – 1957. – 546с.
1411077
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1958. – 735с.
1411078
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – Київ : Держполітвидав
Т. 3. – 1963. – 363 с.
1411079
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1969. – 528с.
1411080
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 3. – 1970. – 535с.
1411081
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 4. – 1971. – 512с.
1411082
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 5. – 1972. – 574с.
1411083
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 1. – 1987. – 610с.
1411084
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 2. – 1987. – 467с.
1411085
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 3. – 1988. – 495с.
1411086
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 4. – 1988. – 449с.
1411087
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 5. – 1989. – 510с.
1411088
  Могилянський М. Спогади про Володимира Михайловича Гнатюка та листування з ним // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 4-7
1411089
  Геппенер-Лінка Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929 - 1939 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 142-145
1411090
   Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова / М.П. Суслик, В.І. Лучків, А.І. Гаманюк, В.Т. Поліщук, В.П. Перепелиця, О.Г. Дикий // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 7-9. – ISSN 2304-0041


  До 100-річчя від дня народження.
1411091
  Фільчакова В.П. Спогади про вчителя // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 88-91. – ISSN 1029-4171


  Спогади про видатного математика Юрія Дмитровича Соколова.
1411092
  Фільц Б. Спогади про вчителя // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 83-85


  У дні 100-річчя Станіслава Людкевича.
1411093
  Шапченко С.Д. Спогади про вчителя // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 15-20. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський Павло Семенович (1919-2001) - український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, викладач КДУ, декан юоидичного факультету (1974-1983).
1411094
  Павлишин В.І. Спогади про Вчителя // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 126-136. – ISSN 2218-7472
1411095
  Клиновий Д. Спогади про вчителя... (присвячено світлій пам"яті Сергія Івановича Дорогунцова) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944


  "У цьому році виповнюється 90 років з дня народження видатного вченого й талановитого викладача, член-кореспондента Національної академії наук України, доктора економічних наук Сергію Івановичу Дорогунцову".
1411096
  Стойко С. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-12. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1411097
  Кричевська-Лінде Спогади про Данила Щербаківського // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, В.В. Ластовський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 256-258
1411098
  Сюндюков І. Спогади про двох звитяжців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 8


  Євген Маланюк про правдивих героїв визвольних боїв в Україні в роках 1918 та 1919-му. Василь Никифорович Тютюнник - український військовий діяч, полковник генерального штабу Армії УНР, командувач Дієвої Арміїї УНР в 1919 році.
1411099
  Неврлий М. Спогади про Дмитра Антоновича та його сина Марка. До 100-річчя Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 14 жовтня (№ 20)
1411100
  Буртик І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті = The memories about the life of ukrainian people in the XX-th century / Іван Буртик ; [упоряд., літ. редагування: Тарас Чернега]. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 214, [2] c., [32] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-601-7351-27-4
1411101
  Поліщук Я. Спогади про закордоння на зламі епох // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С 179-185. – ISSN 0208-0710
1411102
  Поліщук Я. Спогади про Закордоння на зламі епох // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 598-608. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Спогади Михайла Наєнка "Озон зарубіжжя" про закордонні подорожі автора.
1411103
  Смаль-Стоцький Спогади про Зенона Кузелю // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 44-51. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1411104
   Спогади про Івана Карпенка-Карого : збірник. – Київ : Мистецтво, 1987. – 183 с. : 8 л. іл.
1411105
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Дніпро, 1981. – 412 с.
1411106
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Каменяр, 1997. – 635 с. – ISBN 966-7255-43-3
1411107
   Спогади про Івана Франка / упоряд. Михайло Гнатюк ; [вступ. стаття і примітки М. Гнатюка]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 813, [3] с. – Додатки: с. 792-810. – ISBN 978-966-607-180-7
1411108
  Грінченко М. Спогади про Івана Франка та про його семйове огнище // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 190-227. – ISSN 1887-8618


  Впервые публикуем без купюр воспоминания Марии Гринченко об Иване Франко и его «семейном очаге», написанные в 1921 г. Эти мемуары сотканы с непосредственных впечатлений о Франко и его семье от встреч с писателем во Львове в 1904 г. и в Киеве в 1909 г. ...
1411109
  Ульянова-Єлізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Єлізарова. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
1411110
  Ульянова-Елізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Елізарова, 1935. – 132с.
1411111
  Дзюба М. Спогади про Ірину Вільде // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 16-17
1411112
   Спогади про Київ : [спецвипуск журналу "Однокласник". – Київ : Молодь, 1992. – [50] с., включ. обкл. : кольор. фотоіл. – Текст укр., англ.
1411113
   Спогади про Київський університет 1868-1872 років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 351-352. – ISBN 966-7272-00-1
1411114
  Лоза П. Спогади про Команецьку Республіку // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  100-ліття возз"єднання Лемківщини з Україною.
1411115
  Крупська Н.К. Спогади про Леніна / Н.К. Крупська. – К : Пролетар
Вип. 1. – 1932. – 162 с.
1411116
  Крупська Н.К. Спогади про Леніна / Н.К. Крупська. – К : Партвидав, 1934. – 333 с.
1411117
   Спогади про Лесю Українку. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 519 с.
1411118
   Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Художня література, 1971. – 483 с.
1411119
  Демчук Т. Спогади про Леся Курбаса // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 199-205
1411120
  Дубінін І. Спогади про літоб"єднання // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – C. 22-27. – ISBN 978-966-493-419-5


  Про літературне об"єднання імені Василя Симоненка в Черкасах.
1411121
  Прокопів Д. Спогади про Любов Суху // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
1411122
   Спогади про Людину, Вченого, Вчителя : (до 60-річчя від Дня народж. проф. Ірини Миколаївни Кучеренко) / Громад. орг. "Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права" ; [за заг. ред. Р.О. Стефанчука]. – Київ : АртЕк, 2016. – 304, [2] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Ірина Миколаївна Кучеренко, спогади про Людину, Вченого, Вчителя : до 60-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 282-304. – (Серія "In Memoriam"). – ISBN 978-617-7264-26-1
1411123
   Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху : (до 85-річчя від Дня народж. акад. Ярославни Миколаївни Шевченко) / Громад. орг. "Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права" ; [за заг. ред. Р.О. Стефанчука]. – Київ : АртЕк, 2017. – 390 с. : табл. – Загол. обкл.: Ярославна Миколаївна Шевченко. Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху. До 85-річчя від Дня народження. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "In Memoriam"). – ISBN 978-617-7264-39-1
1411124
  Клер М. Спогади про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 353-355. – ISBN 5-7707-1061-6
1411125
  Мощенко К.В. Спогади про М.Ф. Біляшівського // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 25-24. – ISBN 5-7707-1396-8
1411126
   Спогади про майбутнє // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1 : фото


  Про Миколу Степановича Зарицького - ветерана війни та праці, доцента Інституту філології та його спогади про пережите в воєнні роки.
1411127
  Карпов О.М. Спогади про майбутнє, або Все повторюється. Майже все... / О.М.Карпов. – Київ : Міленіум, 2005. – 248с. – ISBN 966-95982-2-2
1411128
  Корсунський С. Спогади про майбутнє. Чи почнеться нова гонка озброєнь? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 5
1411129
  Шаповал Ю. Спогади про майбутнє? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Короткі роздуми про роман Анатолія Сахна "Вершина".
1411130
   Спогади про Марка Кропивницького. – Київ : Мистецтво, 1990. – 215 с. – ISBN 5-7715-0407-6
1411131
  Семанюк-Черемшина Спогади про Марка Черемшину / Семанюк-Черемшина. – Львів, 1958. – 84с.
1411132
   Спогади про Маркса. – Київ, 1941. – 227с.
1411133
  Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвський // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 83-130. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1411134
  Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла Филиповича / Олександр Оглоблин // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 237-252. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1411135
  Куліш П. Спогади про Миколу Івановича Костомарова // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 10-14. – ISBN 978-966-920-125-6
1411136
   Спогади про Миколу Островського. – К : Молодь, 1980. – 451 с.
1411137
   Спогади про Миколу Садовського. – К, 1981. – 183с.
1411138
  Яцків Я.С. Спогади про минуле, з тривогою про майбутнє геодезичної науки і практики // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 3-6 : карта. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
1411139
  Піскун В. Спогади про Михайла Грушевського на сторінках "Українського історика": джерелознавчий аналіз // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 204-217. – ISBN 978-966-02-8732-7
1411140
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1962. – 430 с.
1411141
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Дніпро, 1989. – 278 с.
1411142
  Вітрик І.С. Спогади про Михайла Петровича Кучеру // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 33-38. – ISSN 2227-4952
1411143
  Роммель Крістоф Дітріх Спогади про моє життя та мій час = Erinnerungen aus meinem leben und aus meiner zeit / Роммель Крістоф Дітріх; [Східний ін-т українознав. ім. Ковальських; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; пер. з нім. В.Л. Маслійчук, Н.А. Оніщенко ; від. ред. і упоряд. В.В. Кравченко]. – Харків : Майдан, 2001. – 234 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах; Вип. 1). – ISBN 966-7903-29-Х
1411144
  Акимович Є.О. Спогади про молодість. Кафедра Євгена Акимовича / Євген Акимович. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2512-86-1
1411145
  Грінченко Г.Г. Спогади про навчання на історичному факультеті Харківського університету Ніни Третяк-Шилдс / Г.Г. Грінченко, В.Ю. Іващенко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 142-154. – ISBN 966-544-258-9
1411146
  Хромець В. Спогади про навчання у КНУ імені Т.Г. Шевченка // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7638-00-0
1411147
  Катренко А.М. Спогади про народницький рух в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 29-40. – (Історія ; вип. 22)


  Зроблено критичний огляд спогадів про діяльність народників в Україні у 80-х рр. XIX ст., розкрито їх значення для дослідження цієї проблеми.
1411148
  Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 7-65. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1411149
  Клен Ю. Спогади про неоклясиків / Юрій Клен. – Мюнхен : Українська видавнича спілка, 1947. – 48 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто
1411150
  Хмарський В. Спогади про Одесу 30-х років ХХ ст.: у фокусі між "воронцовською епохою” та одним роком // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 47-55. – ISSN 2519-2523
1411151
  Омельченко Т. Спогади про Олександра Мурашка : текст Тіни очима Аліни / [Т. Омельченко ; худож. А. Гаєва]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 64 с. : іл. – ISBN 978-617-7518-07-4
1411152
  Яремчук Ф.П. Спогади про Олександра Степановича Смогоржевського / Ф.П. Яремчук, Т.М. Бартновська, В.Г. Лозовик // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 94-96. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1411153
   Спогади про Павла Загребельного / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
1411154
  Скурська А. Спогади про Пако (до 80-ї річниці митця) // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 7. – ISSN 0130-321Х


  Покальчук Юрій Володимирович (1941-2008).
1411155
   Спогади про Панаса Саксаганського. – К, 1984. – 187с.
1411156
  Ступницький Юрій Спогади про пережите // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека / Ред. О.Вовк; З передмовою й англомовним резюме. – 2-е вид. – Львів; Торонто : Літопис УПА, 2004. – Том 1 : Спогади про пережите/ Ю.Ступницький. – с.13-137. – ISBN 966-96340-2-4
1411157
  Ступницький Ю. Спогади про пережите / Юрій Ступницький. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 121, [1] с. : іл., портр., карт. – Рез. англ. - Імен. поакжч.: с. 115-117. - Геогр. покажч.: с. 118-119. – ISBN 978-611-01-1913-9
1411158
   Спогади про перший з""їзд КП(б)У. – Київ : Жержполітвидав, 1958. – 208 с.
1411159
   Спогади про Петра Козланюка. – Львів, 1974. – 176с.
1411160
  Русов О. Спогади про Пирогова // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 207-210. – ISBN 5-7763-1258-2
1411161
  Ляскоронський В. Спогади про проф. В.Б. Антоновича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 293-305. – ISBN 5-7707-1061-6
1411162
  Тарасенко О.О. Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 207-223. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1411163
  Яворський Л.Й. Спогади про родину : автобіогр. нарис / Леонтій Яворський ; [передм. Г.Д. Казьмирчука ; наук. ред. Л.Л. Яворська]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2015. – 90, [2] с. : фот. – ISBN 978-617-7107-28-5
1411164
   Спогади про Соломію Павличко. – Київ : Основи, 2006. – 454с. – ISBN 966-500-245-7


  У пр. №1577768 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1411165
  Сміян С.К. Спогади про співпрацю з Олексієм Коломійцем // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 108-112. – ISBN 978-966-171-250-7
1411166
  Притика Д.М. Спогади про співпрацю із Семчиком В.І. // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 573-574. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1411167
  Фесенко Є.В. Спогади про Станіслава Сергійовича Яценка // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 48. – ISSN 2308-9636
1411168
  Кривенчук В.М. Спогади про Станіслава Шумицького // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 298-300. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1411169
  Правдохін В. Спогади про старий Київ // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 143-149. – ISBN 978-617-7202-74-4
1411170
   Спогади про Сухомлинського. – К, 1990. – 223с.
1411171
  Одарченко П. Спогади про Т. Осьмачку // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 8-10
1411172
  Куліш П.О. Спогади про Тараса Шевченка / Пантелеймон Куліш ; передм. та прим. Євг. Кирилюка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 90, [1] с. – (Серія мемуарів про Тараса Шевченка / під заг. ред. Мих. Нивицького)
1411173
   Спогади про Тараса Шевченка. – Київ : Дніпро, 1982. – 547с.
1411174
   Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і примітки : В. Бородін, М. Павлюк., О. Боронь]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-578-206-3
1411175
  Жемчужников Л. Спогади про Тараса Шевченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 195-210. – ISSN 0320 - 8370
1411176
  Сахаров А. Спогади про українських політв"язнів // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 245-248. – ISBN 978-966-2164-80-0
1411177
  Шифрин Авраам Спогади про українських політв"язнів // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 658-673. – ISBN 978-966-2164-80-0
1411178
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 108-184. – ISBN 966-7943-37-2


  "Вранці 23 червня [1941 року] в актовому залі Київського університету відбувся мітинг, на якому я поряд з іншими виступала від імені дівчат, що мали йти на фронт і давали клятву віддати всі сили для захисту Батьківщини. Як рідний батько, благословив і ...
1411179
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 244-249. – ISBN 966-7943-37-2
1411180
  Лобас В.Х. Спогади про швейцарський рай / В.Х. Лобас, Л.М. Лобас // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-47 : фото
1411181
   Спогади про Шевченка. – К, 1958. – 659с.
1411182
  Березовенко А. Спогади про Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
1411183
  Жуків Г.М. Спогади рядовика-терориста : (З революцыйного минулого Катеринославщини) / Г.М. Жуків. – Харків, 1928. – 23 с.
1411184
  Сенченко І.А. Спогади селянина / Сенченко І.А. – Харків : Вид-во Всеукр. Ради т-ва політкаторжан і заслданців, 1933. – 251 с.
1411185
  Горошек Павло Антонович Спогади солдата : до 65-річчя форсування Дніпра і битви за Київ / Горошек Павло Антонович, Бойко Надія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
1411186
  Мурашко М.І. Спогади старого вчителя / М.І. Мурашко. – К., 1964. – 166с.
1411187
  Боровікова М. Спогади старожилів про Пріорку та Куренівку часів Тараса Шевченка // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 396-401. – ISBN 978-617-7399-39-0
1411188
   Спогади суддів Конституційного Суду України у відставці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 79-113. – ISSN 2310-6158


  До 20-ї річниці Конституційного Суду України спогади суддів, серед яких М.І. Козюбра (у 1990-1996 рр. завідував кафедрою теорії та історії держави і права КНУ імені Тараса Шевченка).
1411189
  Вовченко В.Б. Спогади сучасників про М.В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 70-78. – ISBN 966-02-4450-4
1411190
  Самійленко В. Спогади та автобіографічні замітки // Твори : в двох томах / В. Самійленко. – Київ : Художня література, 1958. – Т. 2 : Драматичні твори. Оповідання та фейлетєни. – С. 389-412
1411191
   Спогади тих, хто пережив голодомор : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6


  Матеріали архіву "Центру усної історії" кафедри новітньої історії України історичного ф-ту.
1411192
  Омелянович-Павленко Михайло Спогади українського командарма : На Україні. 1917-1918 Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920 / Омелянович-Павленко Михайло. – Київ : Планета людей, 2002. – 460с. – ISBN 966-96027-1-8
1411193
  Паливода В. Спогади українського повстанця / Василь Паливода. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 197, [1] с. – ISBN 978-617-673-904-3
1411194
  Саварин П. Спогади учасника: Політика, багатокультурність, Канадський інститут українознавства, абеткова Енциклопедія України-2 // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 230-271
1411195
   Спогади учасників Революції Гідності / М. Гордійчук, Д. Перов, К. Денисенко, С. Даниленко, Р. Лихограй, О. Наумовська, Д. Триндюк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Листопад (№ 9) : Так творилася наша держава
1411196
  Коцарев О. Спогади учасниці ОУН і УПА без фанфар і пропаганди // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 8 липня (№ 27)


  Книга Марії Савчин "Тисяча доріг".
1411197
  Загачевський Є. Спогади фронтовика: одисея сірого "коллборанта" / Є. Загачевський. – Мюнхен, 1952. – 71с.
1411198
  Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щасливої людини / Федір Нірод. – Київ : Либідь, 2004. – 180с. – ISBN 966-06-0304-5


  Федір Нірод - видатний український театральний художник. У книгу спогадів, як їх тло і зміст, увійшло майже все XX століття
1411199
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-29-5
Кн. 1 : Рід. – 2007. – 72с.
1411200
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-30-1
Кн. 2 : Буття і творчість. – 2009. – 64 с.
1411201
  Анісімов А.В. Спогади член-кореспондента А.В. Анісімова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 118-124. – ISBN 978-617-571-085-2
1411202
  Гула О.Г. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) / О.Г. Гула, В.Д. Гула // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 170-179. – ISSN 0320-9466
1411203
  Ролле Йосип Спогади шляхетних делегатів, відряджених на Сейм 1789 р., що розповідають про загальний стан міста у XVIII столітті // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 14-17
1411204
  Коллард Юрій Спогади юнацьких днів 1897-1906 : Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська партія(РУП) / Коллард Юрій; Вст.слово й ред.М.Антоновича;Обкл.роботи М.Бутовича. – Торонто : Срібна Сурма, 1972. – 223с. : іл.
1411205
  Городиська Х. Спогади як джерело вивчення персоналій дисидентського руху та їх діяльності в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 485-488. – ISBN 978-966-171-783-0
1411206
  Кутовий Р.С. Спогади як джерело даних про цивільні жертви українсько-польського міжнаціонального збройного конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 99-110. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1411207
  Каліщук Оксана Спогади як джерело дослідження польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 144-149. – Бібліогр.: Літ.: с. 168, 20 п.
1411208
  Михайлів І. Спогади як соціокультурне явище сучасної України: спроба узагальнення // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 287-307. – ISSN 2415-8003
1411209
  Моторна Т.І. Спогади Ящука Петра Павловича, 1925 р.н. кальничанина, остарбайтера // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 89-95. – ISBN 978-617-7107-06-3
1411210
  Пазяк О.М. Спогади, присвячені пам"яті Дмитра Михайловича Прилюка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 48-50
1411211
  Роман М. Спогади, які нас збагачують // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 571-576. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Книга спогадів Михайла Наєнка "Озон зарубіжжя".
1411212
  Роман М. Спогади, які нас збагачують... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 20
1411213
  Кононенко М.С. Спогади. / М.С. Кононенко. – Полтава, 1998. – 184с.
1411214
  Сливка Ю. Спогади. Весілля Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 54-59. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1411215
  Чайковський А.Я. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies / Андрій Чайковський ; М-во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд. і ред. Б. Якимович та О. Седляр]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-576-9
T. 4. – 2007. – 675, [5] с. : іл. – Кн. в суперобкл.- Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 666-675
1411216
  Липовий Т. Спогади. Носачівська трагедія / Томас Липовий. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 215, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-493-517-0
1411217
  Ващенко Г.Г. Спогади. Статті / Григорій Ващенко ; [редкол.: О. Вишневський, В. Герасименко, О. Коваль та ін. ; упоряд. та автор передмови А. Погрібний] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 6 : Спогади. Статті. – 2006. – 464 с. – На обкл. назва тому
1411218
  Хоткевич Г. Спогади. Статті. Світлини / Г. Хоткевич. – Київ : Кобза, 1994. – 165с.
1411219
  Брежнєв Л.І. Спогади; Життя за заводським гудком; Почуття Батьківщини; Земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 224с.
1411220
  Омельченко О. Споглядання дива в романі у віршах Олесі Омельченко / записала Валентина Біляцька // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 8-9
1411221
  Данилевська-Милян Споглядання з берега // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1411222
  Донець І.В. Споглядання як зміст "Я" у Платона, Арістотеля та Плотіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 131-137. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1411223
  Зайцев Б. Споглядаючи розлучення. Наслідки Брекзиту для Європи і України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "Після поразки угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС у Палаті громад парламентарії зобов"язали Терезу Мей поновити переговори з Брюсселем. Черговий візит британської прем"єрки нічого не дав, ЄС категорично проти принципових змін угоди. Часу ...
1411224
  Цеткін К. Спогоади про Леніна / К. Цеткін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 71 с.
1411225
  Бабенко М. Спогоди про майбутнє; "Без музики життя - порожня скринька..."; "Я не знаю, яка в тебе сума в кишені..."; Чудова непара; "Не напоєна медом солодким..."; Багряний сон // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 68-71
1411226
  Білокінь І.П. Сподвижник Iвана Володимиpовича Мiчуpiна Михайло Васильович Ритов / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1951. – 12 с. – Окр.відбиток з: Труди ботанічного саду ім.акад.О.В. Фоміна КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №21, 1951р.
1411227
  Мостахов С.Е. Сподвижник и путешественников и исследователей / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1966. – 210с.
1411228
  Щербань Анатолій Сподвижник Степана Разіна опішнянський козак Леско / Щербань Анатолій, Щербань Олена // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-13. – ISSN 1814-5078
1411229
  Матросов Я.М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878-1950) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 251-282


  Висвітлено життєвий шлях, педагогічну та просвітницьку діяльність на царині освіти, культури, політики, українізації краю доби Центральної Ради, відомого українського громадського діяча І. М. Труби (1878-1950), проаналізовані його публікації освітньої ...
1411230
  Мицик Ю. Сподвижник Хмельницького // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 69


  Іван Куцевич-Минківський.
1411231
  Юдин В.Н. Сподвижник Чернышевского / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1983. – 225с.
1411232
  Чернов Ю.М. Сподвижники / Ю.М. Чернов. – Москва, 1986. – 410с.
1411233
  Леднев А.Ф. Сподвижники / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1987. – 350с.
1411234
  Гаевый Г. Сподвижники (иронические экзистенции) / Григорий Гаевый. – Киев; Харьков : Гарт; Кентавр, 2001. – 120с. – ISBN 966-95592-4-3
1411235
   Сподвижники и сподвижницы декабристов. – Красноярск, 1990. – 64с.
1411236
  Літвіняк О.В. Сподвижники українського перекладознавства Пряшівщини // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 5-12. – ISSN 2307-4558
1411237
   Сподвижники Чернышевского. – М, 1961. – 480с.
1411238
  Алена Сподвижница Степана Разина : сподвижница Степана Разина : сборник / Алена, Арзамасская-Темниковская; сост.: П.П. Смирнов, Е.В. Чистякова ; вступ. ст. и коммент. Е. Чистяковой. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1986. – 117 с.
1411239
  Дойчев Л. Сподвижнички на Апостола / Л. Дойчев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 256, [6] с.
1411240
  Маслійчук В.Л. Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 27-30. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1411241
  Чередниченко Д. Сподіваний ранок : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 59-67. – ISSN 0208-0710
1411242
  Самійленко М.О. Сподівання : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 87 с.
1411243
  Мороз А.Т. Сподіваної жду : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1990. – 328 с.
1411244
  Щербак Ю.М. Сподіватись : п"єси / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 430 с.
1411245
  Майданська С. Сподіваюся на тебе // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 4-52.
1411246
  Майданська С.В. Сподіваюся на тебе : романи / Софія Майданська. – Київ : Преса України, 2013. – 574, [2] с. – Сер. засновано у 2013 р. - Зміст: Землетрус ; Діти Ніоби ; Сподіваюся на тебе. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-141-4
1411247
  Квіт С. Сподіваюся, що нині ми зможемо здійснити системні реформи / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю Міністра освіти і науки газеті "Освіта України", що стосуються вищої освіти.
1411248
  Сологуб Н. Сподіваюсь, що зробила правильний вибір // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Першокурсниця вважає, що зробила правильний вибір і вступила до КНУ імені Тараса Шевченко на факультет психології.
1411249
   Споем на фестивале. – Иваново, 1961. – 63с.
1411250
  Дмитриев-Кабанов Споем, шахтеры! / Дмитриев-Кабанов. – Сталино, 1953. – 40с.
1411251
   Споемте, друзья. – М, 1945. – 48с.
1411252
   Споемте, друзья. – М.-Л., 1946. – 166с.
1411253
   Споемте, друзья. – Москва, 1950. – 79 с.
1411254
   Споемте, друзья!. – Киров, 1956. – 479с.
1411255
   Споемте, друзья!. – Вологда, 1958. – 256с.
1411256
   Споемте, друзья!. – М, 1961. – 64с.
1411257
   Споемте, друзья!. – Вологда, 1965. – 32с.
1411258
   Споемте, друзья!. – М, 1986. – 64с.
1411259
   Споёмте, друзья!... – Петрозаводск, 1950. – 175с.
1411260
   Споемте, друзья, о Камчатке родной. – Петропавловск-Камчатский, 1959. – 40с.
1411261
  Ільченко Л.В. Споживайте безпечно перші літні смаколики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 5-6 : фото
1411262
  Ільченко Н.В. Споживайте з користю для здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 6-7
1411263
  Катаєв О. Споживання головніших харчових продуктів сільською людністю України / О. Катаєв. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе, 1930. – 68 с.
1411264
  Корнієнко С.І. Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення / С.І. Корнієнко, О.В. Куц // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 70-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1411265
  Тарасенко В.І. Споживання і споживництво / В.І. Тарасенко. – Київ, 1988. – 152 с.
1411266
  Родічева Л.В. Споживання продукції особистих підсобних господарств домашніми господарствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 62-65
1411267
  Губицький Л. Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 124-131. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1411268
  Бокій О.В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 48-55. – ISSN 2221-1055
1411269
  Набруско І.Ю. Споживання як теоретична проблема сучасної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 325-332. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено дослідженню культурно-символічних складових суспільства споживання як чинника перетворення споживання на складову культурного виробництва.
1411270
  Скубій І.В. Споживання, людина й гендер: історико-філософський аналіз (на прикладі радянського суспільства за доби сталінізму) / І.В. Скубій, С.Г. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 68-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
1411271
  Хилько М.І. Споживацтво - головна вада економічної філософії й екологічної руйнації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 82-90
1411272
  Назарук М. Споживацтво – одна з причин руйнації довкілля / М. Назарук, О. Бота // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 153-159. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1411273
  Ложкін Г.В. Споживацька поведінка / Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.1-10
1411274
  Петруня В.Ю. Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів / В.Ю. Петруня, Ю.Є. Петруня // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 96-104. – ISSN 2073-9982
1411275
  Гордієнко А.Т. Споживацька свідомість як різновид буржуазної ідеології / А.Т. Гордієнко. – К, 1983. – 46с.
1411276
  Загорняк Н.Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 164-171. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1411277
   Споживач. – Київ
№ 1. – 1997
1411278
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1997
1411279
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1997
1411280
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1997
1411281
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1998
1411282
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1998
1411283
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1998
1411284
   Споживач. – Київ
№ 5. – 1998
1411285
   Споживач. – Київ
№ 6. – 1998
1411286
   Споживач. – Київ
№ 7. – 1998
1411287
   Споживач. – Київ
№ 8. – 1998
1411288
   Споживач. – Київ
№ 9. – 1998
1411289
   Споживач. – Київ
№ 10. – 1998
1411290
  Данилова О.Є. Споживач на ринку послуг, 10-11 клас. Програма навчального курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 37-41. – Бібліогр.: 16 назв.
1411291
  Савич С.С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-214
1411292
  Єгоричева О . Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 47-52
1411293
  Іщук Н.М. Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 20-25


  На основі обґрунтування особливостей мережевого середовища виявлено різнотипну поведінку медаспоживачів. Уперше запропоновано їх типологію на основі загальносвітових споживацьких течій, таких як консюмеризм, просюмеризм та антиконсюмеризм. У процесі ...
1411294
  Сіденко С.Г. Споживча кооперація - важлива ланка радянської торгівлі / С.Г. Сіденко. – Київ, 1957. – 36с.
1411295
  Гороховський І.Л. Споживча кооперація в Україні як засіб самоврядування та чинник розвитку громадянського суспільства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 50-53. – (Гуманітарні науки)
1411296
  Григорьєва С.В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 18-22. – (Економічні науки)
1411297
  Стопнєвич Б. Споживча кооперація на Україні. : (Спpоба істоpико-статистичного начеpку). – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 112с. + Додаток: табл. С. 94-112
1411298
  Андрієнко О. Споживча кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПУ // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.135-142
1411299
  Хілько В.О. Споживча кооперація та її місце в народному господарстві. / В.О. Хілько, А.Я. Калашник. – К., 1973. – 48с.
1411300
   Споживча кооперація України. – К, 1965. – 191с.
1411301
   Споживча кооперація України. Основні покажчики. – Х, 1930. – 180с.
1411302
   Споживча кооперація України. Основні покажчкими. 1926-27. – Х, 1927. – 114с.
1411303
  Мащенко В. Споживча кооперація Чернігівщини у 1930-1950 роки // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.181-186
1411304
  Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології : Монографія / М.А.Окландер, О.П.Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2005. – 232с. – ISBN 966-318-347-0
1411305
  Ватаманюк М.М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 69-76 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1411306
  Кізима Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні аспекти споживчої поведінки домогосподарств.
1411307
  Стамат В.М. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону / В.М. Стамат, Н.С. Савченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 23-34. – ISSN 2313-092X
1411308
  Пачковський Ю.Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю.Ф. Пачковський, А.О. Максименко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0112-1
1411309
  Торяник В.М. Споживча політика: між економічною та соціальною політикою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 206-215
1411310
  Романюк В. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 110-117
1411311
  Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-59. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан ринку споживчого кредитування, переваги та недоліки споживчого кредиту для споживача, а також які напрямки споживчого кредиту найбільш вигідні для банків і чому; проаналізовано систему заходів, спрямованих на розбудову ...
1411312
  Мельник К.М. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 366-370. – ISBN 966-8958-05-5
1411313
  Шамборська К.А. Споживче кредитування: цивільно-правовий аспект // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 208-223. – ISBN 978-617-566-260-1
1411314
  Язвінська О.М. Споживче право та споживче законодавство України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 130-135. – ISSN 2413-0966
1411315
  Рабінович А. Споживче право у системі права і системі законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 9-12
1411316
  Давидова Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26.
1411317
  Мудрак Р. Споживчий аспект продовольчої безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
1411318
  Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність / Л. Добрик, Т. Лосєва, І. Онуфрійчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 369-372. – ISSN 1993-0259
1411319
  Фомішина В. Споживчий елемент сукупного попиту як чинник економічного зростання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 74-85. – ISSN 1605-2005
1411320
  Река В. Споживчий кошик - дієта від уряду // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 2 (14). – С. 15-18. – ISSN 2077-9585
1411321
  Олійник О. Споживчий кредит і розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1411322
  Яхно Т.П. Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
1411323
  Шевчук О. Споживчий ринок України: суперечності національного і глобального // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивість споживчого ринку, суперечності між інтересами національних держав та глобальними інтересами в поточному та довгостроковому періодах, а також форми та способи їх вирішення. This work deals with a peculiarity of consumer market ...
1411324
  Звєрєва О.В. Споживчий ринок: поняття та учасники // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1411325
  Колесникова Т. Споживчі витрати громадян Молдови у період пандемії COVID-19: гендерний аналіз / Т. Колесникова, М. Чобану // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 123-150. – ISSN 1605-7988
1411326
   Споживчі настрої // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-54. – ISSN 1606-3732
1411327
  Соколик М. Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 373-379. – ISSN 1993-0259
1411328
  Крайнікова Т. Споживчі патерни медіаповедінки: суть і роль у культурі медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
1411329
  Шевчук О.В. Споживчі переваги в системі економічних вівдносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 219-226


  У статті досліджуються споживчі переваги як рушійна сила поведінки споживача та чинники, які їх формують. Досліджуються такі категорії як мотивація, потреби, теорія поведінки споживачів. Аналізуються споживчі переваги українських споживачів. ...
1411330
  Євтушевська О.В. Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 13-14. – Бібліогр.: 5 назв
1411331
  Латишев К.О. Споживчі преваги як основа формування асортиментної лінійки борошняних кондитерських виробів / К.О. Латишев, О.В. Мороз, В.В. Герасимчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 102-106. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1411332
  Зеліско А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 132-137. – (Право. Економіка. Управління)
1411333
  Ревенко А. Споживчі ціни й індекси у 2018 році: підсумки й невирішувані проблеми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 7


  "У зв"язку з майбутньою у березні індексацією пенсій підвищуються вимоги до вдосконалення методики й практики розрахунків Індексу споживчих цін (ІСЦ). А в новій кредитній програмі МВФ stand-by міститься положення, що однією з її цілей є підтримання ...
1411334
  Иваненко Анна Спой, птичка, не стыдись : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1411335
  Жубіль Г. Спокій : текст // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 114-126. – ISSN 0868-4790
1411336
  Шевченко В.Н. Спокій і тривоги / В.Н. Шевченко. – Сімферополь, 1991. – 76с.
1411337
  Андрушків Б. Спокій настане, коли відбудеться наша консолідація // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 167-174. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Про повномасштабне вторгнення Росії до України з 24 лютого 2022 року.
1411338
  Князюк В.К. Спокій сталі / В.К. Князюк. – Київ, 1979. – 151с.
1411339
  Чорний І.Б. Спокій у рослини / І.Б. Чорний. – 2-е перероб. і доп. – Київ, 1980. – 70с.
1411340
  Макнамара Д. Спокій, гра, розвиток : як дорослі ростять маленьких дітей, а маленькі діти виховують дорослих / Дебора Макнамара. – Київ : Сварог, 2020. – 327, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 300-322. – ISBN 978-611-01-1681-7
1411341
  Махненко Ю.Ю. Спокійна сталь. Нариси та оповідання. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1959. – 136с.
1411342
  Рильський М.Т. Спокійна творчості тривога : вибр. поезії / Максим Рильський ; упоряд. Рильський Максим Георгійович. – вид. перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 509, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-578-248-3
1411343
  Ткач Д.В. Спокійне море : Оповідання. повість. роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 390с.
1411344
  Мегелик Д.Т. Спокійне полум"я : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1976. – 95 с.
1411345
  Гуртовенко Е.А. Спокійне Сонце / Е.А. Гуртовенко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 45 с.
1411346
  Бондаренко Олена Спокійний яхтинг, або як ми подорожували Віслою на хаузботі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 50-55 : Фото
1411347
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / К. Фуэнтес. – М., 1974. – 480с.
1411348
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 287, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-070235-0
1411349
  Келин А. Спокойно негативное отнощение к расширению НАТО // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 12. – С.10-23. – ISSN 0130-9625
1411350
  Гибсон Э. Спокойное Солнце : Пер. с англ. / Э. Гибсон. – Москва : Мир, 1977. – 408с.
1411351
  Жильцов Дмитрий Спокойной ночи, Америка! : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 24-37 : Фото
1411352
  Беляускас А. Спокойные времена : роман / Альфонсас Беляускас ; пер. с лит. Д. Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1984. – 366 с.
1411353
  Мишин В.М. Спокойные геомагнитные вариации и токи в магнитосфере / В.М. Мишин. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1411354
  Фаткуллин М.Н. Спокойные солнечно-суточные вариации геомагнитного поля по данным магнитно-ионосферных наблюдений за период МГГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаткуллин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17
1411355
  Андреев А.Д. Спокойных не будет : роман : в 2 ч. / Андреев А.Д. ; ид. Г. Новожилов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 493 с. : ил.
1411356
  Воронов О. Спокойствие десяти тысяч времен, или Особенности монгольской каллиграфии // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 30-42
1411357
  Серман Б.Е. Спокойствие и непокой / Б.Е. Серман. – Киев, 1982. – 149с.
1411358
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть. / Г.Г. Куликов. – М., 1985. – 174с.
1411359
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть: / Г.Г. Куликов. – Москва, 1989. – 174с.
1411360
  Супрун Д.М. Споконвічна мрія збулася / Д.М. Супрун. – К., 1969. – 176с.
1411361
   Спокою в житті не знав : книга-спогад про освітянина Володира Клименка / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, А.Ю. Логінов ; редкол.: Т.І. Гончаренко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 239, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 226-234. – Бібліогр.: с. 221-225. – (Серія: Подвижники освіти Шевченкового краю ; вип. 3). – ISBN 978-966-2783-99-5
1411362
  Воєводін В.П. Спокою нема / В.П. Воєводін. – Київ, 1964. – 386с.
1411363
  Потушняк Ф.М. Спокуса / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1960. – 12с.
1411364
  Фольварочний В.І. Спокуса : драми / Василь Фольварочний. – Чернівці : Зелена Буковина, 2000. – 271, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – ISBN 966-7123-41-3


  У пр. № 1746510 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку з глибокою повагою за мудрість, мужність, принциповість. Підпис. м. Київ, 28.01.2002 р.
1411365
  Константинов В.Ю. Спокуса : неймовірні злигодні печерського святого Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. / Володимир Константинов. – Київ : Юніверс М, 2010. – 187, [3] с. : іл. – ("Україна-Русь Споконвічна"). – ISBN 978-966-2535-00-6
1411366
  Рябчук Микола Спокуса "третього шляху" : Україна на цивілізаційному роздоріжжі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Набравши у пошуковій системі Google слова "Україна між", я отримав приблизно 4 690 000 відповідей. Більшість із них стосувалися нашого географічного розташування і прямо чи опосередковано вказували на певну цивілізаційну розчахнутість: "Україна між ...
1411367
  Титаренко Н. Спокуса адаптувати живописні системи // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Федосєєнко
1411368
  Севернюк Т.А. Спокуса білої пустелі. Сторінки життя : Поезії. Бібліографія. Архіви / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Місто, 2001. – 560с. – ISBN 966-7366-63-4
1411369
  Сухова Н.М. Спокуса освіти XXI століття: український досвід // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1411370
  Жолдак Б.О. Спокуси / Б.О. Жолдак. – К, 1991. – 201с.
1411371
  Івшина Л Спокуси "Чорної Ради" - шлях до руїни / Л Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14-15


  "Як протоеліті й народу подолати спадок "бездержавних" часів."
1411372
  Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-7
1411373
  Горобець Ірина Спокуси Веггіса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 82-85 : фото
1411374
  Чалий С. Спокуси незрілого парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1411375
  Ільїн В. Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 6-10


  Автор аналізує новий тип цивілізації, стверджуючи , що всі наші досягнення - це прообрази, які містять інформаційні та біологічні технології майбутнього.
1411376
  Андієвська Е. Спокуси святого Антонія : [сонети] / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. – 113, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7583-61-4
1411377
  Мак"юен І. Спокута = Atonement : [роман] / Іен Мак"юен ; з англ. переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2008. – 341, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Atonement / I.McEwan. Vintage Canada, 2001. – ISBN 978-966-663-268-8
1411378
  Гринів Олег Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки / Гринів Олег. – Львів : Світ, 2001. – 368с. – ISBN 966-603-117-5
1411379
  Рябчук М. Спокута метафізичних провин // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 23-25


  Українсько-єврейські відносини і так званий "антисемітизм" Петлюри.
1411380
  Гудима А. Спокута як шлях творення себе героями ліроепічних поем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 34-39


  У статті досліджується спокутий шлях героїв ліро0епічних поем Т. Шевченка, визначаютьсячільні етапи творення героями себе
1411381
  Барка В. Спокутник і ключі землі : роман-притча / Василь Барка. – Київ : ОРІЙ, 1992. – 428 с. – (Вік)
1411382
  Сергійчук В.І. Спокутою всіх синів України // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 30-32. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 60-річчя від дня народження Миколи Луківа.
1411383
  Руденко С.Б. Спокутування "музейних гріхів" Т. Шоли як напрям інженерної музеології // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 24-32. – ISSN 2226-2180
1411384
  Маринович М. Спокутування комунізму. / М. Маринович. – Дрогобич, 1993. – 44с.
1411385
  Бедзик Д.І. Сполох : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 223 с.
1411386
  Дорошко П.О. Сполох уночі : драматична поема / П.О. Дорошко. – Київ, 1965. – 169 с.
1411387
  Галюк Володимир Сполохані лелеки : Оповідання / Галюк Володимир. – Харків : ДиОР, 2002. – 300с. – ISBN 966-95809-0-0
1411388
  Немирович-Данченко В.И. Сполохи : [рассказы] / Вас. И. Немирович-Данченко. – Москва : Университетская тип., 1892. – [4], 195 с. : ил.
1411389
   Сполохи : литературно-художественный альманах. – Москва : Изд. [Тип. И.П. Пашкова]
Т. 3 : [Рассказы, стихи, статья, рисунки]. – 1908. – 175 с., 2 л. ил. : ил.


  Авторы: В. Арнольд, Н. Братанов, Ф. Купчинский, Павел Плохов, А. Серафимович, В. Ютанов и др.
1411390
  Сарана И.И. Сполохи / И.И. Сарана. – Волгоград, 1967. – 32с.
1411391
  Тамарина Г. Сполохи / Г. Тамарина. – Ташкент, 1971. – 215с.
1411392
  Леонтьев Н.П. Сполохи / Н.П. Леонтьев. – Москва, 1972. – 79с.
1411393
   Сполохи. – Сыктывкар, 1974. – 303с.
1411394
  Толмасов В.А. Сполохи / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1977. – 286с.
1411395
  Кудинов В.Г. Сполохи / В.Г. Кудинов. – Минск, 1978. – 207 с.
1411396
  Хакимов А.Х. Сполохи : повести / Хакимов А.Х.; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 368 с.
1411397
  Терен В.В. Сполохи : поезії / Віктор Терен. – Київ : Молодь, 1983. – 87 с.
1411398
   Сполохи. – М, 1987. – 455с.
1411399
  Афонин В.Е. Сполохи : повести / Василий Афонин ; худож. М.П. Михайлик. – Томск : Кн. изд-во, 1989. – 445, [2] с. : ил.
1411400
  Шевченко А.Д. Сполохи войны / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 38с.
1411401
  Шевченко А.Д. Сполохи войны : Повести и рассказы / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 380с.
1411402
  Мицик Ю.А. Сполохи козацької звитяги : нариси / Ю.А. Мицик, В.С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 206с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0426-4
1411403
  Савицкий В.И. Сполохи на горизонте: стихи / В.И. Савицкий. – Минск, 1985. – 63с.
1411404
  Алехин В.С. Сполохи над Сеймом : роман / Василий Алехин ; худож. Е.Я. Пошивалов. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1983. – 311 с. : ил.
1411405
  Лукінюк М. Сполохи серця : Вірші, поеми / М. Лукінюк. – Київ : Просвіта, 1996. – 128 с. – ISBN 5-88500-048-4


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1411406
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1971. – 239с.
1411407
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1977. – 224с.
1411408
  Кириллов О.Е. Сполохи: Роман. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1976. – 280с.
1411409
  Юрьин Ю. Сполошный зык. / Ю. Юрьин. – Пб., 1920. – 91с.
1411410
  Бахревский В.А. Сполошный колокол : ист. роман [для сред. и ст. школьного возраста] / Бахревский В.А. ; худож. Ю. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 238 с. : ил.
1411411
  Тітов Ю.О. Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1025-6415
1411412
  Хільчевський В.К. Сполуки азоту і пестициди в природних водах України // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1993. – Вип. 79. – С. 31-34. – ISSN 0507-2166
1411413
  Бувайло Г.І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бувайло Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 146-157
1411414
  Бувайло Г.І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бувайло Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1411415
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : 01.01.06:Дис....канд. фізико-математ. наук / Кізіменко О.М.; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 110л. – Бібліогр.: л.105-110
1411416
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кізіменко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
1411417
  Брусиловець Анатолій Іванович Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01, 02.00.08 / Брусиловець Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1411418
  Брусиловець А.І. Сполуки низькоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : 02.00.01: Дис. ... доктора хім. наук / Брусиловець А.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 283л. – Бібліогр.: С. 236-255
1411419
  Бутирська Т.О. Сполучена природа державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 34-39. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1411420
  Задільська Г.М. Сполучені засоби як маркери підрядного додаткового речення: історичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 105-112
1411421
   Сполучені світи. – Х, 1929. – 23с.
1411422
  Гончар Б.М. Сполучені Штати Америки // Світова історія: XX століття : енциклопедичний словник / Ін-т історичних досліджень ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста ; [ред. колегія : О.Д. Бойко, В.Ф. Колесник, С.В. Кульчицький та ін. ; наук. редагування і упорядкування І. Підкови]. – Львів : Літопис, 2008. – С. 771-780. – ISBN 966-7007-72-0
1411423
  Калинович В.І. Сполучені Штати Америки (1776 - 1917рр.) : Лекції з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів юридичного факультету університету / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1965. – 99 с.
1411424
  Парузель Р. Сполучені Штати Америки проти загрози терористичних актів. Правові проблеми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 109-119
1411425
  Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники - суперники / Н.В. Слободян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Поліграф плюс, 2014. – 394, [2] с. – Бібліогр.: с. 356-394. – ISBN 978-966-8977-44-2
1411426
  Кондратенко О. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація: геостратегія відносин // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 39-58. – ISSN 2521-1706


  Розглянуто ключові аспекти відносин між США та Росією у період після завершення холодної війни і до сучасності.
1411427
  Гончар Б.М. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої Британії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 13
1411428
  Цукерман Л. Сполучені Штати Північної Америки. / Л. Цукерман, 1929. – 106с.
1411429
  Фрід Д. Сполучені Штати та Центральна Європа в Американському Столітті = The United States and Central Europe in the American Century : нариси / Деніел Фрід ; [укр. пер.: О.В. Карбашевська, О.С. Петрина, Н.Ю. Куравська]. – Варшава : Студіум Східної Європи : Варшавський університет, 2019. – 178, [1] с. : іл., табл., портр. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Bibliotheca Europae Orientalis ; 51 ; didactica 7). – ISBN 978-83-61325-71-0
1411430
  Луценко О.Л. Сполученість здібності до переносу знань з когнітивно-особистісними якостями студентів / О.Л. Луценко, К.О. Лисак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1411431
  Жалоба І. Сполучення Львова з Віднем: з історії залізниці Карла Людвига // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-203
1411432
  Коломієць А.М. Сполучення невизначеності господарських систем і їх реформування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-68. – ISSN 1811-3141
1411433
  Шевченко Я.М. Сполучення управлінських і ринкових відносин процесі управління економікою України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 17-19. – (Право. Економіка. Управління)
1411434
   Сполучник : Студентський літературний альманах. – Київ : Київський університет, 2005. – 293с. – Шифр дубл.8ут Спол. – ISBN 966-594-679-Х
1411435
   Сполучник : альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 2]. – 2006. – 280 с. – На обкладинці Сполучник - II
1411436
   Сполучник : альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 3]. – 2007. – 382 с. – На обкладинці Сполучник - III
1411437
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 4]. – 2008. – 424 с. – На обкладинці Сполучник - IV
1411438
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 5]. – 2010. – 423 с. – На обкладинці Сполучник - V
1411439
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Логос, 2005-. – ISBN 978-966-171-390-0
[Вип. 6]. – 2011. – 312 с. – На обкладинці Сполучник - VI
1411440
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Логос, 2005-. – ISBN 978-966-171-560-0
[Вип. 7]. – 2012. – 422 с. – На обкладинці Сполучник - VII
1411441
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 8]. – 2013. – 364 с. – На обкладинці Сполучник - VIII
1411442
   Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005-
[Вип. 9]. – 2015. – 271 с. – На обкладинці Сполучник - IX
1411443
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Грицик ; редкол.: М.О. Шаповал, О.Г. Астаф"єв, І.В. Забіяка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 10]. – 2018. – 383 с. – На обкладинці Сполучник - X
1411444
  Висоцька Т.Й. Сполучник у перекладах Дем"яна Наливайка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 132-144. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
1411445
  Каранська М.У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними / М.У. Каранська. – Київ, 1962. – 136с.
1411446
  Супрун Л.В. Сполучники як формально-структурні показники медіативності вісниківського дискурсу М. Грушевського // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 304-307
1411447
  Дидик-Меуш Сполучникова варіативність в українській мові XVI - XVII століть // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 289-296. – ISBN 978-966-933-055-0
1411448
  Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 8-14. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1411449
  Кочерова А.О. Сполучникові антропоцентричні порівняння у творчості Тараса Григоровича Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 148-149
1411450
  Князєва Д.А. Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 16-23. – ISSN 2227-2844


  Йдеться про простий сполучник que (фр) та сполучник cd се (рум), який є оформлювачами сполучникових фразеологічних одиниць (далі - СФО). Під терміном СФО ми розуміємо такі сталі нерозкладені синтаксичні сполучення, які виконують граматичну функцію ...
1411451
  Гетьман З.О. Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 81-85


  У статті розглядається слово як одиниця мови з конкретним значенням, яка вступає в певні зв"язки з іншими словами, в результаті чого утворюється безліч словосполучень з огляду на валентність базового елемента останнього. Валентність лексичної одиниці ...
1411452
  Качановська Т.О. Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 101-111. – ISBN 966-581-550-4
1411453
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1411454
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 202-221
1411455
  Гладкоскок Леся Сполучуваність прикметниів зі значенням "темний" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 26. – Бібліогр.: Літ.: С. 38-39; 26 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1411456
  Гладкоскок Л. Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-106. – Бібліогр.: Літ.: С.106; 13 поз.;. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1411457
  Гетьман З.О. Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 69-72. – ISBN 966-581-589-Х
1411458
  Соловйова О.В. Сполучуваність прикметників розміру в давньоанглійському періоді // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 259-261
1411459
  Гікова Г. Сполучуваність прислівників із дієсловами : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-108. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1411460
  Кремзикова С.Ю. Сполучуваність твірних основ та афіксів як реалізація валентності одиниць у старофранцузбкому словотворенні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISBN 966-581-476-1
1411461
  Шумицька Г. Спомагайтеся і спомагайте ! (Вивчення літературної спадщини Олександра Духновича в сучасній школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С.111-114.
1411462
  Спасов А. Спомени / А. Спасов. – София, 1959. – 138с.
1411463
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
II : Освободителна борба 1919-1924 г. – 1965. – 826с.
1411464
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
III : Освободителна борба 1924-1934 г. – 1967. – 1031 c.
1411465
  Каралийчев А. Спомени / А. Каралийчев. – София, 1971. – 337с.
1411466
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – U.S.A.
IV : Освободителна борба 1924-1934 г. (Продолжение). – 1973. – 986 с.
1411467
  Илиев А. Спомени / А. Илиев. – София, 1981. – 194с.
1411468
  Иванов-Големия Спомени / Иванов-Големия. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 151, [3] c.
1411469
   Спомени за Горки. Мемоари. – София, 1975. – 340с.
1411470
  Дойчев Л. Спомени за Левски / Л. Дойчев. – Първо изд. – София : Издателство на отечествения фронт, 1990. – 582, [5] с.
1411471
   Спомени за Маяковски. – София, 1976. – 317 с.
1411472
  Паламарова Д. Спомени за моята приятелка / Д. Паламарова. – София : Народна младеж, 1989. – 95 с.
1411473
   Спомени за Петко Каравелов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 256 с.
1411474
   Спомени за Сергей Есенин, 1984. – 390 с.
1411475
  Николов Т. Спомени из моето минало / Т. Николов. – Съставителство, предговор и бележки Александър Пелтеков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 423 с.
1411476
   Спомени на Jане Сандански, Сава Михаjлов, Христо Куслев, Иван Анастасов-Грчето. – Скопле, 1951. – 100 с.
1411477
   Спомени на Атанаса Т. Илиев : с план на стара загора и 80 образа в текста. – София : Печатница П. Глушков, 1926. – XVI, 468 с.
1411478
  Терпешев Д. Спомени от затвора / Д. Терпешев. – София, 1955. – 151с.
1411479
  Шилев П. Спомени от съединението на Северна с Южна България през 1885 г. / П. Шилев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 79 с.
1411480
  Салабашев И. Спомени. / И. Салабашев. – София, 1943. – 604с.
1411481
   Споменица Климент Охридски, 916-1966.. – Охрид, 1966. – 120с.
1411482
   Споменица посветена на Александар Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 58 с. : портр. – На обкл.: Александар Андреевски,1922-2005
1411483
   Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 64с. : портр. – На обкл.: Александар Христов 1914-2000
1411484
   Споменица посветена на Блага Алексова, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian academy of sciences and arts : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 40 с.
1411485
   Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Bozidar Vidoeski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [ МАНУ ], 1998. – 62, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Божидар Видоески, 1920-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1411486
   Споменица посветена на Властимир Николовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 48с. – На обкл.: Властимир Николовски 1925-2001
1411487
   Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
1411488
   Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2012. – 73, [1] с. : портр. – На обкл.: Георги Д. Ефремов, 1932-2011. - Парал. тит. арк. англ.
1411489
   Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
1411490
   Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 40 с. : портр. – На обл.: Евгени Димитров 1919-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 21-38
1411491
   Споменица посветена на Иван Деjанов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 68с. : портр. – На обкл.: Иван Деjaнов 1932-2001
1411492
   Споменица посветена на Исак Таджер редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Isak Tadzer a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 74 с. : портр. – На обкл.: Исак Таджер, 1916-2005
1411493
   Споменица посветена на Кирил Мицевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 45с. : портр. – На обкл.: Кирил Мицевски 1926-2002
1411494
   Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
1411495
   Споменица посветена на Манол Пандевски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 55, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Манол Пандевски, 1925-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1411496
   Споменица посветена на Милан Гурчинов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Milan Gjurcinov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред.: акад. Леонид Грчев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките уметностите, 2019. – 103, [2] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1411497
   Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
1411498
   Споменица посветена на Никола Узунов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Uzunov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 52 с. : портр. – На обл.: Никола Узунов 1930-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 27-49
1411499
   Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
1411500
   Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 28с. : портр. – На обкл.: Петар Серафимов 1915-2001
1411501
   Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Hr. Ilievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 68, [2] c. : портр. – На обкл.: Петар Хр. Илиевски, 1920-2013. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 29-68
1411502
   Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
1411503
   Споменица посветена на покоjниот Димитар Митрев, Редовен член на Македонската Академила на науките и уметностите. – Скопле, 1978. – 40 с.
1411504
   Споменица посветена на починатиот Александр Матковски, редовен член на Македонската Амадемила на науките и уметностите. – Скопле, 1992. – 39с.
1411505
   Споменица посветена на починатиот Вангел Коджоман, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodzoman, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 27, [1] с. – На обкл.: Вангел Коджоман, 1904-1994
1411506
   Споменица посветена на починатиот Васил Ильоски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 36, [ 1 ] с. : портр. – На обкл. : Васил Ильоски 1902-1995
1411507
   Споменица посветена на починатиот Лубен Лапе, редовен член на Македонската академіа на науките и уместностите. – Скопіе, 1986
1411508
   Споменица посветена на починатиот Льупчо Серафимов, дописен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupco Serafimov, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 35 с. : портр. – На обкл.: Льупчо Серафимов, 1930-1995
1411509
   Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Penco Davcev, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 69, [ 1 ] с. – На обкл. : Пенчо Давчев, 1922-1995
1411510
   Споменица посветена на Ристо Аврамовски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 33 с.
1411511
   Споменица посветена на Славко Jаневски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 43с. : портр. – На обкл.: Славко Jaневски 1920-2000
1411512
   Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2013. – 34, [2] c. – Загол. обкл.: Ташко Георгиевски 1932-2012. - Парал. тит. арк. англ. - Список праць Т. Георгієвскі : с. 23-34
1411513
   Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Maced. acad. of sciences and arts : посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 38с. : портр.
1411514
   Споменица посветена на Цветан Грозданов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Cvetan Grozdanov a member of Macedonian Academy of sciences and arts / Македонска Академиjа на науките и уметностите ; [уредник: акад. Леонид Грчев]. – Скопjе : Македонска акдемиjа на науките и уметностите, 2019. – 77, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1411515
   Споменица: посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската Академиjа на Hауките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 53 с.
1411516
   Спомин вічний Керестурський (1746 - 1894) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 437-439. – ISBN 978-617-7023-51-6
1411517
  Первомайський Л.С. Спомин про блискавку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1964. – 439 с.
1411518
  Бровченко В. Спомин про вогонь : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
1411519
  Поклад Н. Спомин про вчителя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)


  Пам"яті Володимира Омеляновича Забаштанського — українського поета, перекладача, лауреата Шевченківської премії (1986).
1411520
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 7, 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1411521
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 29 серпня - 4 вересня (№ 35). – С. 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1411522
  Миколин С. Спомин про любов, чи її химера / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-416-463-1
1411523
  Лавріненко Ю. Спомин про О. Архипенка // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 38-39
1411524
  Олексюк О. Спомин про подвижника Миколу Василенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 36/39). – С. 22. – ISSN 2519-4429
1411525
  Осадчук Б. Спомин про трьох славних поляків // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 30-34
1411526
  Стецюк Я.Н. Спомин про ту весну : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
1411527
  Малюк О. Спомин про Юрія Липу // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 89-96
1411528
  Пацало З. Спомин про Юрія Мушкетика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)
1411529
  Щербина Володимир Спомин у Києві про рід Іпсіланті / Щербина В. – Б.м. : Б.в. – 5с. – Окремий відбиток
1411530
  Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с. – ISBN 5-319-01156-3
1411531
  Лисивець А. Спомини / Анастасія Лисивець ; [упор. Н. Рябчук]. – Київ : К.І.С., 2008. – 128 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-06-1


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
1411532
  Бойчук Б. Спомини в біографії / Богдан Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – 198, [2] с., [32] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчик імен: с. 186-196. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1411533
  Шагала В. Спомини з дитячих літ : Самвидавні альбоми-пам"ятки // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 7-94
1411534
  Пащак П. Спомини з життя моєго / Петро Пащак. – Коломия : Вік, 2021. – 122, [2] с. : іл., ноти, портр. – ISBN 966-550-021-X
1411535
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександер Барвіньский. – Львів ; Коломия : Друк. В.А. Шийковського ; Hакладом Галицкої Hакладнї Якова Оpенштайна. – (Загальна б-ка ; № 87/91а)
Ч. 1 : Образки з громадяньского і письменьского розвитку Русинів в 60-их рр. XIX ст. з додатком переписки Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша): (З 10 портретами і двома картинами). – 1912. – 336 с. : 1 арк.портр.: фот., портр.


  На обкл. тільки назва частини. – В кн. портр. Ол.Г. Барвінського, М. Барвінського, Ос.Г. Барвінського, В.Г. Барвінського, С. Новаковича, М.В. Лисенка, П.О. Куліша.
1411536
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександеp Баpвіньский. – Коломия ;Львів : Hакладом Галицкої Hакладнї Я. Оpенштайна ; Печатня В.А. Шийковського. – (Загальна б-ка ; № 115/120)
Ч. 2 : Обpазки з гpомадяньского і письменьского pозвитку Русинів від 1871-1888 p., з додатком споминів пpо М. Лисенка): З 12 поpтpетами, 13 каpтинами і одним facsimil. – 1913. – VIII, 406 с. : поpтp., іл.


  Hа обкл. тільки назва частини кн. – Hа тит. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. – Hа звоpоті тит. аpк.: Бл. памяти Моїм Родичам пpисьвячую. – В кн. поpтp. С.І. Воpобкевича, Г.І. Воpобкевича, П. Левицького, К.Г. Гоpбаля, В.Б. Антоновича, О.Я. ...
1411537
  Чернецький А. Спомини з мого життя / А.Чернецький. – Лондон : Наше слово, 1964. – 141c. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
1411538
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; [упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич] ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип. – ISBN 0-916381-18-8
Ч. 1/2. – 2004. – 526 с.
1411539
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2002. – 144с. – ISBN 966-7679-25-X
1411540
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук ; [передм. Я. Грицак]. – 3-тє вид., перегл. і випр. – Київ : Критика, 2011. – 190, [2] с. : іл. – Покаж. імен.: с. 185-191. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-41-8
1411541
  Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2004. – 144с. – ISBN 966-7679-43-8
1411542
  Хоткевич Г. Спомини з революції / Г. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1926. – 184с.
1411543
  Садовський М.К. Спомини з Російсько-Туpецької війни 1877-1878 p / Микола Садовський. – Київ : Видавн. Т-во "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1917. – 87 с.
1411544
   Спомини за Чехов. – София, 1977. – 228 с.
1411545
  Качуровський І. Спомини і постаті / Ігор Качуровський ; упоряд., [передм., прим.: Олена Бросаліна]. – Київ : Кліо, 2018. – 606, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Показник імен: с. 577-602. - До 100-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 574-576 та в прим. – ISBN 978-617-7023-64-6
1411546
  Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 269-274. – ISBN 5-7707-1061-6
1411547
   Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років XIX сторіччя / публікацію підготувала проф. О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 264-269. – ISSN 2075-437X


  Колишній студент кафедри слов"янської філології (прізвище не вказано) згадує про факультет. Передрук : "Наше минуле".- 1919. - Число 1/3. - С. 64-69.
1411548
  Паламарчук О.Л. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років XIX сторіччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 311-316. – ISSN 2075-437X
1411549
   Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя / підготувала О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X
1411550
  Коваль О. Спомини мого життя: Львів-Auschwits-Брюссель... / Омелян Коваль. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – 238, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7363-31-5


  У пр. 1717263 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1411551
  Волович О. Спомини про "світле" минуле / післямова Василя Бондаря // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-103


  Про голодомор в Україні 1932-1933 років.
1411552
  Крип"якевич Л. Спомини про Архів Івана Крип"якевича у 1960-х- 1970-х роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 715-718. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1411553
  Филипович О. Спомини про брата / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 137-160. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1411554
  Русов О. Спомини про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 330-334 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1411555
   Спомини про В.Б. Антоновича / [псевд.] В. К. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 334-336. – ISBN 966-7272-00-1
1411556
  Знаєнко Мирослава Спомини про вчителя: Юрій Володимирович Шевельов (1908-2002) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 92-99. – ISSN 0236-1477
1411557
  Мозгова Н.Г. Спомини про Г.І. Волинку // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 127-131. – ISBN 978-617-7638-00-0
1411558
   Спомини про Івана Франка. – Львів, 1927. – 89с.
1411559
  Повх В. Спомини про Коломийську українську державну гімназію (1935-1944 рр.) / Володимир Повх. – Коломия : Видавничий центр гімназії імені М. Грушевського ; Вік, 2005. – 106, [2] с. : іл., табл., фотоіл. – ISBN 966-550-056-2
1411560
  Кобилянський Л. Спомини про М.В. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 181-183. – ISBN 5-7707-1062-4
1411561
  Чумер В. Спомини про переживання перших українських переселенців в Канаді : Едмонтон - Алберта - Канада / Василь Чумер. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 170, [2] с. – Ст. частк. англ. – ISBN 978-611-01-1905-4
1411562
  Заклинський Р Спомини про Федьковича / Зібpав [та авт. пеpедм., поясн. й пpиміт.] Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – В кн. листи О. Слюсаpчука та Ю.А. Федьковича, спогади М.О. Бучинського та І.Ю. Семанюка [М. Чеpемшина]. - Додаток: с. 31-32
1411563
  Петльований В. Спомини ратного поля / В. Петльований. – К, 1981. – 137с.
1411564
  Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький; Упор. Ольга Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 228с., 10 л. іл. : іл. – 9у2 Висл Шифр дубл. Доп.карт.жур.,ист., ц.ук. – ISBN 966-7893-89-8
1411565
  Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові стрільці і Українська Галицька Армія / І. Вислоцький; Упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 324с. – ISBN 966-7893-61-8
1411566
  Тимофєєв В.Я. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва : [спомини козаків Українського Буджацького козацтва] / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво
1411567
   Спомини Самовидців : [нотатки, фрагменти нотаток і автобіографій Самовидців] // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 16 с.
1411568
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 2001. – 447с.
1411569
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 2, кн. 1 : Бойові друзі. – 2001. – 370,[1]с.
1411570
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 3, кн. 2 : Бойові друзі. – 2001. – 509[3]с.
1411571
  Солонська Н. Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис вітчизняної історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 41-47. – ISSN 2076-9326
1411572
  Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 140-144. – ISBN 966-7272-00-1
1411573
  Гончаренко Агапій Споминки / Гончаренко Агапій. – Едмонтон : Славута, 1965. – 19с.
1411574
   Споминки про житє и деятельность Володимира Барвиньского [Барвінського]. – У Львові (Львів) : Коштом и заходом т-ва "Пpосвіта" З дpук. т-ва им. Шевченка під заpадом К. Беднаpского, 1884. – 134, [1] с., 1 аpк. поpтp : портр. – ([Товариство "Пpосвіта" ; Ч. 78, pік 1884, кн. 1])


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. наp. думи. - Hа звоpоті тит. аpк.: Hезабутній памяты Володимиpа Баpвіньского в пеpші pоковины смеpти єго посвящає товаpиство "Пpосвіта". - В кн. біогp. наpис та опис похоpону (без підпису), віpші Т.Г. Шевченка, М. Худика, Я. ...
1411575
  Стороженко О.П. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа : [повість] / Олекса Стороженко ; [вступ. ст. М. Чабана]. – Дніпро : Музей-садиба Микити Коржа ; Ліра, 2017. – 161, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-383-949-3
1411576
  Шевченко Варфоломій Споминки про Тараса Григоровича Шевченка / Шевченко Варфоломій. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1931. – 42 с.
1411577
  Стефанская Т.А. Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 114-124 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1411578
  Некрасова Н.О. Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 45-51. – ISSN 2312-5675
1411579
  Грицюта Н.М. Спонсоринг на українському телебаченні: етичні вади та проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 60-68


  Розглянуто спонсоринг як рекламну стратегію, що активно поширюється на вітчизняному телебаченні. The article considers sponsoring as a strategy of promotion of products with the help of advertising of their producers in the capacity of PR brands, as a ...
1411580
  Квітко Т.А. Спонсорство та благодійність як чинник формування лояльності цільової аудиторії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 180-183
1411581
  Костенко Л.В. Спонсорство у контексті законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 83-85
1411582
  Костенко Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості застосування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 4-5. – ISSN 2518-7341


  Стаття містить аналіз законодавчих норм, які регулюють питання спонсорства, а також роз"яснення щодо застосування цих норм в процесі отримання публічними бібліотеками спонсорської допомоги від фізичних чи юридичних осіб.
1411583
  Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей, К. Маліношевська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-33


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
1411584
  Лисина И. Спонсоры спасают картины // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-15. – ISSN 0869-8171
1411585
  Левчук Ю.М. Спонтанна активність пейсмейкерних клітин / Ю.М. Левчук, А.О. Пінчук, Н.В. Чепелевська, Н.Г. Шкода // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 77-88. – ISSN 1023-2427
1411586
  Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 01.00.05 / Вікторія Вікторівна Осипенко; КНУТШ. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1411587
  Осипенко Вікторія Вікторівна Спонтанна рослинність м. Черкаси : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Осипенко В.В.; Черкаський нац ун-т ім., Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 321л. + Додатки: л.195-321. – Бібліогр.: л.167-194
1411588
  Губарь Л. Спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спонтанну флору Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що нараховує 314 видів судинних рослин з 215 родів та 65 родин, які належать до 3 відділів. Проведено її систематичний, ...
1411589
  Цап"юк Л. Спонтанна флора парків та скверів м. Івано-Франківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження спонтанної флори парків та скверів міста Івано-Франківська, де виявлено 185 видів рослин, які належать до 101 роду. Проведено систематичний та екологічний аналіз флори, зроблено порівняння їх флорокомплексів. The ...
1411590
  Яковлев Виктор Игнатьевич Спонтанная двигательная активность как средство психодиагностики : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.02 / Яковлев Виктор Игнатьевич; Ленинградский госуд. университет. – Л., 1983. – 22л.
1411591
  Мацкевич Н.В. Спонтанная изменичивость и кариология несовершенных грибов / Н.В. Мацкевич. – Москва : Наука, 1981. – 184с.
1411592
  Скрипов В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных твердых телах / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. – Москва : Наука, 1984. – 230с.
1411593
  Фрумин Г.Т. Спонтанная поверхностная конвекция при экстракции в системе жидкость - жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Фрумин Г.Т.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 17л.
1411594
  Патрикеева Т.И. Спонтанная полимеризация винилпиридиниевых солей в водной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Патрикеева Т.И.; АН СССР.Ин-т нефтехимич.синтеза. – М, 1966. – 18л.
1411595
  Топалэ Ш.Г. Спонтанная полиплоидия у Vitis vinifera L. и ее значение для селекции винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Топалэ Ш.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1972. – 35л.
1411596
  Музалевский Анатолий Александрович Спонтанная поляризация и фазовые переходы в кристаллах с сильной вибронной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Музалевский Анатолий Александрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1411597
  Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе : (на материале современной русской худож. литературы) / Квета Кожевникова. – Praha : Universita Karlova PRAHA, 1979. – 169 с.
1411598
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каплуненко Николай Алексеевич ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1411599
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Дис... канд. биологич.наук: / Каплуненко Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.151-179
1411600
  Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1411601
  Шуман В.Н. Спонтанная эмиссионная активность литосферы и сейсмоэлектромагнитные явления // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 79-87. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1411602
  Філоретова М.В. Спонтанне мирне зібрання: проблеми адміністративно-правового регулювання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 130-135. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1411603
   Спонтанне та аскорбатзалежне перекисне окислення ліпідів у лімфоїдних клітинах та печінці щурів за різних експериментальних умов / А.Л. Зозуля, Р.П. Морозова, В.А. Ковальова, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано, що спільною ланкою у розвитку патологічних процесів у клітинах як після дії іонізуючої радіації на організм тварин, так і за умови дефіциту вітаміну D3 є інтенсифікація процесів перекисного окислення мембранних ліпідів. Антиоксидантний ефект, ...
1411604
  Шиндер О.І. Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку / О.І. Шиндер, О.О. Рак, С.А. Глухова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Біологія та екологія. – C. 52-58. – (Біологія та екологія ; т. 1). – ISSN 2617-4529
1411605
  Пацурківський П. Спонтанність права: кроки за горизонт / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 101-112. – ISSN 1026-9932
1411606
  Иванов Е.А. Спонтанно нарушенные симметрии и их нелинейные реализации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов Е.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1411607
  Друин Виктор Александрович Спонтанное деление курчатовия и стабильность тяжелых ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Друин Виктор Александрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 31л.
1411608
  Шуколюков Ю.А. Спонтанное и индуцированное деление урана в природе. : Автореф... доктор хим.наук: / Шуколюков Ю.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1968. – 34л.
1411609
  Полторацкий З.А. Спонтанное и когерентное излучение в арсенид-галлиевых р-п-переходах, полученных диффузией бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полторацкий З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 12л.
1411610
  Акулов Владимир Петрович Спонтанное нарушение суперсимметрии: нелинейные реализации и модели : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Акулов Владимир Петрович; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 18л.
1411611
  Георгиев Г.М. Спонтанное параметрическое рассеяние в нецентросимметричных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Георгиев Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 10л.
1411612
   Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49 : Рис. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0203-3100
1411613
  Проценко О. Спонтанномовні засоби творення іміджу (на матеріалі теле-, радіоінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 201-205
1411614
  Желтухин А.А. Спонтанные вакуумные переходы и кварковая структура резонансов в дуальной модели Венециано : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желтухин А. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1411615
  Невзглядова О.В. Спонтанный и индуцированный высокой температурой кроссинговер у линий Drosophila melanogaster, отличающихся физиологическими и поведенческими особенностями : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Невзглядова О.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1971. – 18л.
1411616
   Спонтанный и индуцированный мутагенез в селекции садовых растений. – М, 1974. – 177с.
1411617
  Звиргзд Ю.А. Спонтанный электрооптический эффект в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Звиргзд Ю.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1411618
  Ломова Л.Г. Спонтанный электрооптический эффекти в некоторых сегнетоэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ломова Л.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1411619
  Онуфрів Г. Спонука до чину : художньо-документальний нарис / Григорій Онуфрів; [Опрацювання та доповнення Марти Онуфрів]. – Львів : Каменяр, 1996. – 71с. – ISBN 5-7745-0688-6
1411620
  Васильчик О.В. Спонукальна модальність у художній літературі кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 12-14
1411621
  Канцір В.С. Спонукальні мотиви злочинної поведінки терористів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 249-252
1411622
  Хонін В.М. Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель "піраміди Маслоу" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 297-303. – ISSN 2076-1554
1411623
  Сібекіна А.Ю. Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТВ умовах ГПП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 30-33
1411624
  Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1411625
  Калінніков О. Спонукання до розслідування // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Розумні строки як інструменти захисту від бездіяльності сторони обвинувачення".
1411626
  Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб"єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
1411627
  Любовников О.М. Спор / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1411628
  Джумагельдиев Т. Спор : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 191 с.
1411629
  Марков А.Я. Спор / А.Я. Марков. – Москва, 1971. – 144с.
1411630
  Альтшулер М.С. Спор в иудейский новый год / М.С. Альтшулер. – Москва, 1961. – 95с.
1411631
  Кривопалов А.В. Спор в пути / А.В. Кривопалов, В.М. Понизовский. – М., 1970. – 159с.
1411632
  Александров В.П. Спор ведёт действительность : литературно-критические статьи / В.П. Александров. – Фрунзе : Мектен, 1979. – 114 с.
1411633
  Калинин А. Спор головоломок "Хельсинки - Санкт-Петербург" = Мир увлечений // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1411634
  Лепихина О. Спор доказательств / О. Лепихина, Т. Третьяк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
1411635
  Мулярчик А.С. Спор идёт о человеке / А.С. Мулярчик. – М, 1985. – 359с.
1411636
  Лехциер В.Л. Спор как экзистенциал (наброски к онтологии черновых состояний) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0042-8744
1411637
  Борин А.Б. Спор на рельсах : рассказы и очерки / А.Б. Борин ; [ил. Л.И. Ламм]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 255 с. : ил.
1411638
  Власов Н.А. Спор о "плане Шлиффера": обзор научной дискуссии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 178-187. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1411639
  Гроссман Л.П. Спор о Бакунине и Достоевском / статьи Л.П. Гроссмана, Вяч. Полонского. – Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 215 с.
1411640
  Айхенвальд Ю.И. Спор о Белинском : ответ критикам / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Тип. и ципкогр. т./д. "Мысль" (Н.П. Меснянкин и К°)
Вып. 3. – 1914. – 100 с.
1411641
  Бушин В.С. Спор о герое / В.С. Бушин. – Москва : Знание, 1962. – 32 с.
1411642
   Спор о древних и новых. – Москва : Искусство, 1985. – 472 с.
1411643
  Биленкин Д.А. Спор о загадочной планете / Д.А. Биленкин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 230 с.
1411644
  Котляров Б.И. Спор о любви. / Б.И. Котляров. – К, 1967. – 175с.
1411645
  Ожеховский М. Спор о марксистской теории революции / М. Ожеховский. – М., 1986. – 325с.
1411646
   Спор о мониторинге. Оценивать вузы нужно по обоснованным критериям. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность вузов и приниматься решение о сокращении их количества, в том числе за счет присоединения слабых к более сильным. Свое отношение к системным ...
1411647
  Дедицкий Спор о русскую азбуку, описанный Богданом А. Дедицким. – Львов : Типом института Ставропигианского, 1859. – IV, 56 с.


  Из возвращенных кн.
1411648
  Рид Дуглас Спор о Сионе / Рид Дуглас. – Київ : Оріяни, 1999. – 660с. – Библиогр.: с.644-656. – ISBN 966-7373-28-2
1411649
  Шпилевская И.В. Спор о скептицизме: Д. Юм и философы шотландской "Школы здравого смысла" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.129-145. – ISSN 0042-8744
1411650
  Делюсин Л.П. Спор о социализме : из истории обществ.-полит. мысли Китая в нач. 20-х годов / Л.П. Делюсин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 151 с. – Библиогр.: с. 146-151
1411651
  Шевелева Е.В. Спор о счастье / Е.В. Шевелева. – Москва, 1967. – 207с.
1411652
  Шевелева Е.В. Спор о счастье. / Е.В. Шевелева. – М, 1964. – 144с.
1411653
  Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе : история и современность / Т.Л. Морозова ; АН СССР, Ин-т мир. лит-ры ; отв. ред. Я.Н. Засурский. – Москва : Наука, 1990. – 331с. – Библиогр. в прим. : с. 320-329
1411654
  Макогонова В.В. Спор об "общем деле" (учение Н.Ф. Федорова в оценке русских религиозных мыслителей) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 51-54. – ISSN 2077-1800
1411655
  Никитин Н В. Спор об атеизме / Н В. Никитин. – Ленинград : Знание, 1990. – 30 с.
1411656
  Цвейг А. Спор об унтере Грише / А. Цвейг. – М., 1961. – 455с.
1411657
  Столович Л.Н. Спор осудьбах искусства / Л.Н. Столович. – М, 1978. – 62с.
1411658
  Сеидзаде М. Спор плодов : стихи / М. Сеидзаде; Мехти Саидзаде; пер. с азерб. П.Панченко. – Баку : Детюниздат, 1946. – 20 с.
1411659
  Баскаков В.Е. Спор продолжается : статьи, рецензии, заметки / В.Е. Баскаков. – Москва : Искусство, 1968. – 223 с., [16] л. ил.
1411660
  Ландесман П.А. Спор с пессимизмом : Злоключения массового буржуазного сознания / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – Москва : Политиздат, 1971. – 197, [3] с.
1411661
  Комаров В.Н. Спор с сами собой / В.Н. Комаров. – Москва, 1972. – 112с.
1411662
  Амлинский В.И. Спор с судьбой : [очерки : для детей] / Владимир Амлинский. – [Б. м. : б. и.], 1977. – 159 с. : ил.
1411663
  Гулям Г. Спор сердец : стихи поэмы / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1964. – 156 с.
1411664
  Милюнас В. Спор тихим утром : избр. рассказы / Викторас Милюнас ; пер. с литов. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 400 с.
1411665
  Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова. – М., 1991. – 124с.
1411666
  Карпов П.Я. Спор. Очерки. Рассказы. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1962. – 224с.
1411667
  Мусатенко С.И. Спорадическое радиоизлучение околоземного косметического пространства в метовом и дециметровом диапазонах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мусатенко С.И.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1981. – 10л.
1411668
  Стоjменска-Елзесер Споредбена славистика / Соньа Стоjменска-Елзесер. – Скопjе : Ин-т за македонска литература, 2005. – 216, [ 1 ] с. – ISBN 9989-886-54-7
1411669
  Пасенюк О. Спори "КРУ проти непідконтрольних установ" про стягнення незаконно одержаних коштів: проблеми юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0132-1331
1411670
  Білоголовий Я. Спори з питань земельних відносин та нерухомості: огляд цікавої судової практики / Я. Білоголовий, О. Бондаренко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 13, 16-17


  Вивчаючи останню практику Верховного Суду, у порівнянні з колишніми позиціями ВСУ, можемо побачити суттєві зміни щодо конкретизації рішень, більш чітке обґрунтування та частіше посилання на практику Європейського суду з прав людини.
1411671
  Дзюбенко С. Спори з податковими органами з питань оподаткування операцій з цінними паперами (на прикладах із судової практики) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 13-15
1411672
  Теньков С.О. Спори з приводу виконання банками своїх зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-38
1411673
   Спори із забудовниками // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 30-31


  Про що говорить судова практика?
1411674
  Нота М. Спори по-антимонопольному / М. Нота, Д. Ущапівська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 14-15
1411675
  Мартиненко О. Спори про мотиви як нова для українського судочинства категорія спорів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 454-456. – ISSN 2413-6433
1411676
  Задорожна А. Спори про підсудність між судами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 11-16. – ISSN 2663-5313
1411677
  Печений О.П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 33-38
1411678
  Уваров С. Спори у міжнародній комерції: суди чи арбітраж? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 9, 20-21
1411679
  Кобзіна Т. Спори у сфері міжнародних авіаперевезень: який суд компетентний? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 36-37
1411680
  Андрощук Г. Спори у сфері службових винаходів в зарубіжній практиці // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10. – Бібліогр.: 2 назв.
1411681
  Коломійцева Д.М. Спори щодо визначення судової юрисдикції при оскарженні рішень органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин: генезис формування, ознаки та поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 272-278. – ISSN 2219-5521
1411682
  Смокович Михайло Спори щодо припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 28-36
1411683
  Вінник О.М. Спори, що виникли з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331


  У статті порушуються проблеми вдосконалення законодавства України про державно-приватне партнерство, пов"язані з попередженням та вирішенням спорів у відносинах такого партнерства. В статье затрагиваются проблемы совершенствования законодательства ...
1411684
   Спориш (Томілко) Ірина Марківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 380 : фото
1411685
  Неволов В. Споріднений із рідною землею // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Думки про Миколу Даниловича Томенка...
1411686
  Наумова Надія Споріднені гуманізмом "Книги народу польського і польського пілігрімства" і "Книги битія українського народу". Що єднає їх? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 22-23 : Фото
1411687
   Споріднені духом = Родственные духом = Soulmates : [фотоальбом] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [голов. ред. В. Шевченко ; пер.: Н. Айдаєва]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 111, [1] с. : фотогр. – Альбом створено за ініціативи та підтримки проф. Херша Чадхи.-Текст парал. укр., англ. та рос. мовами.-На обкл. зазнач.: The album creation is supported and initiated by prof. Hersh Chadha та назва вид. англ. мовою. – ISBN 978-966-437-232-6
1411688
  Слободяник М. Споріднені душі України та Іспанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 13


  Міжнародний культурно-мистецький проект за підтримки Посольства Іспанії в Україні та Адміністрації провінції Арагон. Представлений у форматі виставки "Споріднені душі".
1411689
  Воля О. Спорідненість : Уривок із повісті-діалогу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 6-7


  До дня народження Олеся Гончара.
1411690
  Троненко Р. Спорідненість душі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Україно-португальські відносини. Представництво України в Португалії
1411691
  Прядко Ю.М. Спорідненість з природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-97


  Нар. артистка України Ніна Матвієнко
1411692
  Тиводар М. Спорідненість і свояцтво в сімейно-родинному побуті українців Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 68-86
1411693
  Коломієць В.Т. Спорідненість слав"янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.
1411694
  Стефанович Т. Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок / Т. Стефанович, Гулак-Артемовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263
1411695
  Кондратюк О. Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 89-94


  Дослідження грунтується на класифікації спорідненості М. Гримич, тому автором розглянуто ті праці українських дослідників, які стосуються таких питань: а) кровна спорідненість і спадкове право; б) спорідненість за шлюбом та шлюбне право; в) соціальна ...
1411696
  Травина Ирина Спорная жизнь : Феномен / Травина Ирина, Коржавин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 8-16 : Іл.
1411697
  Сурма Л. Спорно-двигательный аппарат. Медиация в трансграничных спорах - рациональная альтернатива арбитражу, предоставляющая возможность сторонам спора сэкономить время и деньги // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 6 декабря (№ 49). – С. 16. – ISSN 1563-6755
1411698
  Стеблин-Каменский Спорное в языкознании. / Стеблин-Каменский. – Л., 1974. – 141с.
1411699
  Рянский Л.М. Спорные вопросы аграрной истории России первой половины XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 171-175. – ISSN 0042-8779
1411700
   Спорные вопросы английской грамматики. – Л, 1988. – 208с.
1411701
  Довнар-Запольский М.В. Спорные вопросы в Истории Литовского русского права : (По поводу книги М. Любавского. Литоско-русский сейм. М. 1901) / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1901. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1901 г., № 10, с. 454-498
1411702
  Синелобов А.П. Спорные вопросы генеалогии боярского рода Морозовых-Тушиных в XIV-XV веках // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0869-5687
1411703
   Спорные вопросы генетики и селекции. – М.-Л., 1937. – 480с.
1411704
   Спорные вопросы грамматики китайского языка. – М, 1963. – 203с.
1411705
  Юрьев Михаил Спорные вопросы западно-европейской исторической науки / Юрьев Михаил [псевд.]. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель ; Высрч. утвержд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – [2],V, 6-195 с.


  Содержание: Мария Стюарт и письма шкатулки; Валленштейн и его измена; Сельская община у древних франков
1411706
  Kaliszan J. Спорные вопросы квалификации омонимии производных слов // [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – С. 11-27. – (Filologia rosyjska ; N 29). – ISBN 978-83-232-0817-4
1411707
   Спорные вопросы марксистской педагогики : Стенограмма расширенного заседания Коллегии Наркомпроса 3/XII 1928 г. – Москва : Работник просвещения, 1929. – 88 с.
1411708
   Спорные вопросы методологии истории : (дискуссия об общественніх формациях). – Харьков : Пролетарий, 1930. – 239 с.
1411709
  Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве, 1910. – [4], 32 с.
1411710
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч1. – М, 1990. – 162с.
1411711
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч2. – М, 1990. – 163-323с.
1411712
  Дмитровский М.И. Спорные вопросы по фельетону. / М.И. Дмитровский. – Алма-Ата, 1966. – 32с.
1411713
  Гостеева С.А. Спорные вопросы пунктуации и пунктуационная практика современных русских советских писатлей (на матер. прозы В. Ф. Пановой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гостеева С. А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 18л.
1411714
  Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне : филологические разыскания Я.К. Грота : с подробным указателем всех сомнительных случаев / Я.К. Грот. – 2-е, значительно пополненное изд. – Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. Наук, 1876. – [XII], 462 с.
1411715
   Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. – Л, 1983. – 208с.
1411716
  Левшиновский М.С. Спорные вопросы русской нумизматики / М.С. Левшиновский. – Петроград : Тип. "Т-ва газ. Свет", 1915. – VI, [2], 259 с.
1411717
   Спорные вопросы синтаксиса. – М, 1974. – 270с.
1411718
   Спорные вопросы строя китайского языка. – М, 1965. – 212с.
1411719
   Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. – М, 1964. – 188с.
1411720
  Медведева Л.А. Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 49-54. – ISBN 966-594-355-3
1411721
  Вержбицкая Н.И. Спорные вопросы теории физиологических градиентов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вержбицкая Н.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1958. – 20л.
1411722
  Сукиасян Э.Р. Спорные заметки об имидже библиотечной профессии : (о статье М.Ю. Матвеева "Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0130-9765
1411723
   Спорные проблемы истории русской общественной мысли: До начала Х1Х в.. – М, 1992. – 102с.
1411724
  Велиев С. Спорный город : роман / С. Велиев; пер. И.Третьяков. – Баку : Азернешр, 1961. – 204 с.
1411725
  Джаборова Х.С. кызы Споров-пыльцевые комплексы сарматских отложений междуречья Куры и Иори (Западный Азербайджан) : Автореф... канд. геол. мирен.наук: / Джаборова Х. С. кызы; Объед. сов. Аз. ин-т нефти и химии, ин-тов и учреждений АН АзСССР, по геол.-минералогич. наукам. – Баку, 1962. – 13л.
1411726
  Савченко И.Г. Споровиковые чужеядные в злокачественных опухолях. – 60 с. + рис. – Отд. оттиск
1411727
   Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. : Тезисы докладов. – Ленинград, 1953. – 77с.
1411728
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва : Московский университет, 1971. – 162с.
1411729
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва, 1981. – 120с.
1411730
  Нейштадт М.И. Спорово-пыльцевой метод в СССР : История и библиография / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Герасимов И.П. – Москва : АН СССР, 1952. – 224с.
1411731
  Нгуен Суан Хан Спорово-пыльцевые комплексы батских и верхнеюрских отложений северо-западной окраины Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / Нгуен Суан Хан; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 23л.
1411732
  Михайлова Н.И. Спорово-пыльцевые комплексы девона Рудного Алтая и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Михайлова Н.И.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
1411733
  Нгуен Дик Зи Спорово-пыльцевые комплексы кайнозойских угленосных отложений воронкообразных депрессий северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и сопредельных районов Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Нгуен Дик Зи ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 29 с.
1411734
  Фрадкина А.Ф. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя Западной Якутии (Вилюйская синеклиза и Приверхоянский прогиб) : монография / А.Ф. Фрадкина; Науч. ред. Тучков И.И. – Ленинград : Недра, 1967. – 121с., 40 таблиц
1411735
   Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя и палеогена Западной Сибири : К 2 международной палинологической конференции (Утрехт, Голландия, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1411736
  Орлова Е.Д. Спорово-пыльцевые комплексы морских и континентальных среднеюрских отложений Поволжья, Западного Казахстана и Орского Урала : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлова Е.Д.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 18л.
1411737
  Раскатова Л.Г. Спорово-пыльцевые комплексы среднего и верхнего девона юго-восточной части Центрального девонского поля / Л.Г. Раскатова; МВ и ССО РСФСР; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 168с. + 1 прилож.: Карты, таблицы
1411738
  Болотникова М.Д. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений западного побережья Японского моря / М.Д. Болотникова ; отв. ред. В.А. Красилов ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1979. – 195 с. : ил., карт., 2 л. ил. – Библиогр.: с. 153-161
1411739
  Алимов К.А. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Восточной Ферганы и их значение для стратиграфии / К.А. Алимов; Отв. ред. Кузичкина Ю.М. – Ташкент : ""ФАН"" Узбекской ССР, 1968. – 124с.
1411740
  Яновская Г.Г. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений междуречья Днестр - Прут и их значение для стратиграфии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Яновская Г.Г. ; АН УССР , Ин-т геологич. наук. – Киев, 1973. – 24 с.
1411741
  Нурмашев Н.У. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Туаркыра и Бейнеу и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Нурмашев Н.У.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 28л.
1411742
  Шрамкова Г.В. Спорово-пыльцевые комплексы юры и нижнего мела Воронежской антеклизы и их стратиграфическое значение / Г.В. Шрамкова; Министерство высшего и среднего образования РСФСР; ВГУ; Ред. Баскакова Т.И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – 104с.
1411743
  Кузнецова Т.А. Спорово-пыльцевые спектры верхнеплиоценовых отложений Среднего Поволжья и их значение для стратиграфии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова Т.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1960. – 15л.
1411744
   Споровые растения. – М-Л
вип.2. – 1935. – 536с.
1411745
   Споровые растения. – М-Л
вип.3. – 1936. – 857с.
1411746
   Споровые растения. – М-Л
вип.4. – 1940. – 432с.
1411747
   Споровые растения. – Баку, 1967. – 188с.
1411748
   Споровые растения Средней Азии. – Ташкент, 1969. – 148с.
1411749
  Попович М. Спорожніле місце філософа // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 46. – ISSN 1563-6461
1411750
  Савченко Н.И. Спорообразовательная способность андроцея и производство гибридных семян сельскохозяйственных культур. / Н.И. Савченко. – К., 1980. – 159с.
1411751
  Смирнов В.В. Спорообразующие аэробные бакретии - продуценты биологически активных веществ / В.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 279с.
1411752
  Спекторов В.Б. Спорт -- друг дітей / В.Б. Спекторов. – К., 1976. – 86с.
1411753
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 1. – М., 1955. – 248с.
1411754
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 3. – М., 1956. – 255с.
1411755
   Спорт - не лише для студентів // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Команда викладачів географічного ф-ту стала переможницею в змаганнях з баскетболу, на другому місці команда викладачів кафедри фізичного виховання та спорту, третє місце посіла збірна команда викладачів ф-ту комп"ютерних наук та кібернетики і ...
1411756
  Жолдак В.И. Спорт - помощник в труде / В.И. Жолдак. – М, 1971. – 72с.
1411757
   Спорт - посол мира : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 38 с.
1411758
  Кулешов А.П. Спорт - таким я его видел / А.П. Кулешов. – М., 1971. – 152с.
1411759
   Спорт - твой друг. Очерки.. – М., 1966. – 245с.
1411760
  Чернишова Т. Спорт - ти мир! // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про Спартакіаду "Спорт для всіх" в якій взяли участь ветерани КНУ імені Тараса Шевченка, присвячену 65-річчю Великої Перемоги,
1411761
  Талалаев Ю.А. Спорт - фактор мира и дружбы между народами. / Ю.А. Талалаев. – М., 1976. – 113с.
1411762
   Спорт – не лише для студентів // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Команда викладачів географічного факультету стала переможницею в змаганнях з баскетболу, на другому місці команда викладачів кафедри фізичного виховання та спорту, третє місце посіла збірна команда викладачів факультету комп’ютерних наук та ...
1411763
  Банкевич Л.В. Спорт / Л.В. Банкевич. – М.-Л., 1964. – 98с.
1411764
  Парамонова И.П. Спорт / И.П. Парамонова. – 2-е изд. – Ленинград, 1967. – 111с.
1411765
  Тер-Ованесян Спорт / Тер-Ованесян. – М., 1967. – 208с.
1411766
  Ангелевич А.Е. Спорт : сборник адаптир. рассказов / [сост., авт. коммент. и словаря А.Е. Ангелевич]. – Москва : Высшая школа, 1970. – 112 с. : ил. – (Учебная серия для начального чтения)
1411767
  Шишигин М.В. Спорт / М.В. Шишигин. – М, 1974. – 124с.
1411768
  Осипенко Л.В. Спорт / Л.В. Осипенко, В.В. Пихуля. – К, 1986. – 180с.
1411769
  Черный В.Г. Спорт без травм / В.Г. Черный. – М, 1988. – 93с.
1411770
  Гречанюк Оксана Спорт в античних містах Північного Причорномор"я : (назустріч XXVII літнім Олімпійським іграм у Пекіні) / Гречанюк Оксана, Наулко Всеволод, Старков Валерій // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается система физического воспитания и спорта, которая была свойственна древнегреческому обществу.
1411771
  Колесникова Л.Г. Спорт в античном Херсонесе. / Л.Г. Колесникова. – Л.М., 1964. – 28с.
1411772
  Вітомський В.В. Спорт в аспекті фізичної реабілітації при вроджених вадах серця / В.В. Вітомський, О.Б. Лазарєва, В.А. Жовнір // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 18-25 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
1411773
  Кун Л. Спорт в Венгерской Народной Республике / Л. Кун. – Москва, 1981. – 96с.
1411774
   Спорт в Венгерской народной республике.. – Будапешт, 1951. – 48с.
1411775
   Спорт в Венгрии.. – Будапешт, 1964. – 8с.
1411776
  Теппер Ю.Н. Спорт в высшей школе / Ю.Н. Теппер, В.И. Тритиниченко. – Киев, 1980. – 128с.
1411777
   Спорт в зеркале журналистики: о мастерстве спорт. журналиста.: сб. ст.. – М., 1989. – 220с.
1411778
   Спорт в искусстве: V выст. произвед. моск. художников. Каталог.. – М., 1983. – 16с.
1411779
  Саїнчук М.М. Спорт в концепції філософії присутності Г.У. Гумбрехта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 43-45
1411780
  Янов Л. Спорт в Народной Республике Болгарии / Л. Янов. – М., 1976. – 97с.
1411781
  Сенярский С. Спорт в Польской Народной Республике. / С. Сенярский. – М., 1979. – 136с.
1411782
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1972. – 175с.
1411783
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1976. – 208с.
1411784
  Трескин В А. Спорт в Скандинавии. / В А. Трескин, . – М, 1983. – 208с.
1411785
  Колесников В Спорт в Советской Латвии. / В Колесников, Л. Рудзиш. – Рига, 1956. – 172с.
1411786
   Спорт в Советской Литве. Сб ст.. – Вильнюс, 1956. – 72с.
1411787
   Спорт в советском изобразительном искусстве: альбом. – Москва, 1980. – 52с.
1411788
   Спорт в современном обществе.. – М., 1980. – 272с.
1411789
   Спорт в СССР - достояние народа.. – М., 1967. – 82с.
1411790
  Зинченко Н.И. Спорт в СССР / Н.И. Зинченко. – М, 1982. – 111с.
1411791
  Качуровський Д. Спорт в Україні - перспективи, можливості, смисли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 3


  "Чи потрібно взагалі сьогодні говорити про спорт і реформування української спортивної системи? Наскільки це актуально тоді, коли Україна переживає великі політичні й економічні труднощі і веде війну? На наш погляд, безумовно, потрібно — і, як мінімум, ...
1411792
   Спорт в Чехословакии.. – Прага, 1955. – 26с.
1411793
  Полехин А.С. Спорт в Югославии / А.С. Полехин. – М, 1983. – 111с.
1411794
  Першин Э.Г. Спорт высоких скоростей / Э.Г. Першин. – К, 1982. – 136с.
1411795
  Лопес-Матышев Спорт высших достижений в авангарде современной кросс-культуры // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 54-56
1411796
  Зайцева И. Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния предмета // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 100-119 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
1411797
   Спорт детям. Организационно-методич. указ. по спорт.-тренировоч. работе и временные правила соревнований.. – М., 1934. – 176с.
1411798
   Спорт для всіх : науково-методичний журнал. – Донецьк, 1998-
№ 1. – 1999
1411799
   Спорт за рубежом. Легкая атлетика. Сб. мат.. – М., 1959. – 211с.
1411800
   Спорт за рубежом. Лыжный спорт.. – М., 1962. – 256с.
1411801
   Спорт за рубежом. О технике и методике тренировки зарубеж. спортсменов.. – сб. 1. – М., 1956. – 268с.
1411802
   Спорт за рубежом. Плавание, фигур. плавание, прыжки в воду.. – М., 1959. – 143с.
1411803
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 2. – Москва, 1958. – 336с.
1411804
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 3. – Москва, 1958. – 236с.
1411805
   Спорт и век. Сб.. – М., 1967. – 279с.
1411806
  Гандельсман А.Б. Спорт и здоровье / А.Б. Гандельсман, К.М. Смирнов. – М., 1963. – 264с.
1411807
  Починкин В.М. Спорт и идеологическая борьба в современном мире / В.М. Починкин. – Москва, 1985. – 184 с.
1411808
   Спорт и личность : спортивный ежегодник. – Москва
Вып. 4. – 1980
1411809
   Спорт и личность. – Москва
Вып. 5. – 1983
1411810
   Спорт и личность. – Москва
В. 6. – 1983
1411811
   Спорт и личность. Сб. Ст.. – М., 1975. – 192с.
1411812
  Артьоли Л. Спорт и мафия : [сокр. пер. с итал.] / Артьоли Л. ; вступ. ст. А. Григорьева. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 133 с. : ил.
1411813
  Дмитрук В.Г. Спорт и мир / В.Г. Дмитрук. – К., 1980. – 112 с.
1411814
  Прохазка К. Спорт и мир / К. Прохазка. – М., 1986. – 78с.
1411815
   Спорт и образ жизни: сб. ст.. – М., 1979. – 278с.
1411816
  Степовой П.С. Спорт и общество / П.С. Степовой. – Тарту, 1972. – 224с.
1411817
  Боголюбова Н.М. Спорт и политика: истоки политизации Олимпийских игр / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1 (61). – С. 49-52. – ISSN 2070-9773
1411818
  Чичкина Светлана Спорт и туризм: проблемы и пути их решения : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 6-7 : Фото
1411819
  Некрасов В.П. Спорт и характер / В.П. Некрасов. – Москва, 1986. – 95с.
1411820
  Визитей Н.Н. Спорт и эстетическая деятельность / Н.Н. Визитей. – Кишинев, 1982. – 193с.
1411821
   Спорт і право : навч. посібник для вступників / [Є.О. Харитонов та ін. ; упоряд.-уклад.: Б.В. Фасій, Ю.О. Толмачевська] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 66, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-419-368-6
1411822
  Ткалич М. Спорт і приватне право // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1411823
  Казанцев В.Н. Спорт как средство воспитания и перевоспитания школьников / В.Н. Казанцев. – Иркутск, 1988. – 93с.
1411824
  Кудрявцев В.Г. Спорт мира и мир спорта. / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1987. – 331с.
1411825
  Александров М.Н. Спорт мужества / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 48 с.
1411826
  Александров М.Н. Спорт мужества / М. Александров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 44 с.
1411827
  Говорков М.К. Спорт на БАМе / М.К. Говорков. – Москва : Советская Россия, 1978. – 96с.
1411828
  Мюллер И.П. Спорт на воздухе / И.П. Мюллер. – Ленинград, 1928. – 99с.
1411829
   Спорт на местности.. – М.-Л., 1943. – 184с.
1411830
  Томенко М. Спорт на службі політиканів // Свобода, 2004. – 28 серпня


  Перебування укр. делегації, очолюваної Прем"єр-міністром В.Януковичем, в Афінах на Олімпійських іграх: Ст. нар. депутата України
1411831
   Спорт на сцене.. – Москва, 1968. – 188с.
1411832
  Подольський М.М. Спорт на Україні / М.М. Подольський. – К, 1966. – 329с.
1411833
   Спорт на Україні. – Київ, 1976. – 131с.
1411834
   Спорт на Україні.. – К., 1969. – 312с.
1411835
   Спорт на Україні. 1957-1960. Довідник.. – К., 1961. – 239с.
1411836
   Спорт на Україні. Довідник.. – Київ, 1958. – 176с.
1411837
   Спорт на Україні. Фотоальбом.. – К., 1968. – 131с.
1411838
  Новоскольцев В.А. Спорт путешествует без виз. / В.А. Новоскольцев. – М., 1969. – 127с.
1411839
   Спорт смелых.. – М., 1968. – 151с.
1411840
   Спорт смелых. Фотоальбом. – Москва, 1962. – 110с.
1411841
   Спорт сміливих.. – К., 1963. – 112с.
1411842
   Спорт Страны Советов.. – М., 1952. – 32с.
1411843
   Спорт у вищих навчальних закладах : навч. посібник : [для студентів і викладачів ВНЗ, тренерів, інструкторів] / [Р.Р. Сіренко та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-10-0393-4
1411844
  Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів / І.К. Попеску. – Львів, 1991. – 184с.
1411845
   Спорт української діаспори = Sport in Ukrainian diaspora : Бібліографічний покажчик видань з фізичного виховання та спорту української діаспори. – Львів : Українські технології, 2003. – 84с. – ISBN 966-666-057-1
1411846
  Горянов Л.Б. Спорт ХХ века / Л.Б. Горянов. – М., 1965. – 63с.
1411847
  Осипенко Л.В. Спорт чи бізнес? / Л.В. Осипенко, В.В. Піхуля. – К, 1983. – 151с.
1411848
  Білогур В.Є. Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 194-198. – ISSN 2076-1554
1411849
  Блохін О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 59-71. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано соціакультурну і виховну функції спорту; підкреслено його роль у формуванні здорового способу життя та патріотичному вихованні молоді. Розглянуто соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування іміджу ...
1411850
  Волощенко К.В. Спорт як соціально-культурне явище // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 157-159
1411851
  Бабенко Н.Б. Спорт як соціально-культурне явище // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 91-97. – ISSN 2225-7586
1411852
  Олексин І. Спорт як фактор формування здорового способу життя особистості // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 125-127. – ISBN 978-966-285-410-7
1411853
  Блохін О.В. Спорт як чинник формування позитивного іміджу держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 142-149


  Аналізується соціокультурна природа та функція спорту; розглядається його роль у зміцненні політичного іміджу держави. Анализируется социокультурная природа и функция спорта; рассматривается его роль в укреплении политического имиджа ...
1411854
  Житарюк М.Г. Спорт як явище журналістики - ознака повноцінності держави (теоретике-методологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Журналістика ; Вип. 7)


  На теоретико-методологічних засадах проблеми взаємозв"язку держави і спорту, специфіка спортивної журналістики у сучасних умовах.
1411855
  Летунов С.П. Спорт, возраст, здоровье / С.П. Летунов, Р.Е. Мотылянская. – М., 1968. – 80с.
1411856
  Ткалич М. Спорт, спорт, спорт... Чи є перспектива інституційного розвитку? / М. Ткалич, Ю. Толмачевська // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 44-45
1411857
  Кузнецов Алексей Спорт, ты - болезнь! : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 140-146 : Фото, карта
1411858
  Парамонова И.П. Спорт. / И.П. Парамонова. – Л., 1961. – 96с.
1411859
   Спорт. Календарь 1972. – М., 1972. – 94с.
1411860
   Спорт. Календарь... 1969.. – М., 1968. – 112с.
1411861
   Спорт. Смешные подписи, остроумные рисунки на спортивные темы. – Москва : Физкультура и Спорт, 1965. – [208] с.
1411862
   Спорт. Спорт. Спорт : альбом гумористичних малюнків. – Київ : Мистецтво, 1976. – 172 с.
1411863
   Спорт. Уч.-метод. пособие по англ. яз.. – Алма-Ата, 1966. – 107с.
1411864
  Елисейкин А.Г. Спорт. Характер. Честь. / А.Г. Елисейкин, Т.И. Колчанова. – М., 1984. – 143с.
1411865
  Кудрявцев В.Г. Спорт: события и судьбы / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1986. – 366с.
1411866
  Жиляев А.С. Спорт? Спорт! / А.С. Жиляев. – М., 1986. – 110с.
1411867
   Спортивна аеробіка : базові кроки : метод. рекомендації зі спорт. аеробіки / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.І. Веред, І.М. Чорненко]. – Київ : Київський університет, 2016. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31
1411868
   Спортивна гімнастика на Україні.. – К., 1961. – 40с.
1411869
   Спортивна гімнастика. Для жінок. Правила змагань.. – К., 1973. – 84с.
1411870
   Спортивна гімнастика. Для чоловіків. Правила змагань.. – К., 1973. – 95с.
1411871
   Спортивна гімнастика. Правила змагань.. – К., 1966. – 88с.
1411872
  Більченко А. Спортивна дипломатія як сучасний засіб вирішення міжнародних проблем / А. Більченко, М. Окладна, Ю. Рижкова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – C. 42-49. – ISSN 2311-4894
1411873
  Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 146-160. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1411874
  Циганенко О.І. Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту / О.І. Циганенко, С.М. Іващенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 2
1411875
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1411876
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1411877
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
1411878
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
1411879
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1/2. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовою
1411880
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовою
1411881
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2016. – 76, [5] c. – Резюме укр., рос., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411882
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2017. – 107, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411883
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2017. – 103, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411884
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2018. – 110, [2] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411885
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2018. – 93, [5] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411886
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2019. – 125, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1 - Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411887
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2019. – 110, [2] с. – DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2019.2 - Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1411888
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2020. – 142, [2] с. – Резюме укр., англ. мовою. З № 2"2020 див. назв. "Спортивна медицина фізична терапія та ерготерапія"
1411889
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 2. – 2020. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1411890
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 1. – 2021. – 134, [2] c. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1411891
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 2. – 2021. – 147, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1411892
  Гусєва К. Спортивна осінь в ІМВ // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Щорічне спортивне свято в приміщенні Спортивного комплексу КНУТШ.
1411893
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 223 арк. – Додатки: 211 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 202-223
1411894
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411895
  Тарасюк В. Спортивна публіцистика в Закарпатській україномовній пресі 1920-1930-х років // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 132-136. – (Філологія ; Вип. 15)
1411896
  Купчик О. Спортивна, військово-патріотична й культурно-просвітницька робота в ПТУ-26 м. Києва (1975-1991) / О. Купчик, Я. Купчик // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7399-39-0
1411897
   Спортивная акробатика: правила соревнований.. – М., 1980. – 87с.
1411898
  Зверинцев С.П. Спортивная архитектура / С.П. Зверинцев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 191 с.
1411899
   Спортивная атрибутика.. – М., 1976. – 120с.
1411900
  Чесноков Б.М. Спортивная бороба в СССР / Б.М. Чесноков. – М., 1954. – 420с.
1411901
  Крутьковский В. Спортивная бороба в СССР / В. Крутьковский. – М., 1955. – 212с.
1411902
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба / Н.Н. Сорокин. – М., 1952. – 64с.
1411903
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба (классическая) / Н.Н. Сорокин. – М., 1953. – 288с.
1411904
   Спортивная борьба. Сб.Ст.. – М., 1972. – 69с.
1411905
   Спортивная борьба: уч.. – М., 1978. – 424с.
1411906
   Спортивная гимнасмтика. Программа для спорт. секций. – М., 1956. – 84с.
1411907
  Глинтерник А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Глинтерник. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1953. – 250с.
1411908
   Спортивная гимнастика. – М., 1957. – 64с.
1411909
  Алекперов С.-М. Спортивная гимнастика / С.-М. Алекперов. – Москва, 1957. – с.
1411910
  Шлемин А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Шлемин. – М., 1961. – 211с.
1411911
  Жвания Д.К. Спортивная гимнастика в школе / Д.К. Жвания, И.И. Оганов. – Л., 1962. – 240с.
1411912
  Колтановский А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановский. – М., 1953. – 160с.
1411913
  Колтановкий А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановкий, Г.В. Рцхиладзе. – М., 1953. – 247с.
1411914
   Спортивная гимнастика.. – М., 1953. – 180с.
1411915
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований для женщин.. – М., 1970. – 64с.
1411916
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1411917
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1411918
   Спортивная гимнастика. Правила судейства женских соревнований.. – М., 1966. – 56с.
1411919
   Спортивная гимнастика. Программа для спорт секций коллективов физ. культурі. – М., 1962. – 85с.
1411920
   Спортивная гимнастика. Уч.. – М., 1965. – 448с.
1411921
  Елин Н.Л. Спортивная душа / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1985. – 174с.
1411922
  Ковальчук Г. Спортивная жилка // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 51. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1411923
  Лопатин Н.Б. Спортивная ловля рыбы / Н.Б. Лопатин. – Минск, 1965. – 208с.
1411924
   Спортивная медицина = Sport medicine manual : практ. рекомендации / Дуглас Белл, Энн, Картер-Эрдмен, В. Лан, Д. Линдсей, Литтл и др. Элейн; [Дуглас Белл Г., Энн Картер-Эрдмен К., Лан В. и др.] ; под. ред. Р. Джексона ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – (Серия "Спортивная медицина"). – ISBN 966-7133-48-6
1411925
   Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: уч.. – М., 1986. – 351с.
1411926
   Спортивная медицина.. – М., 1980. – 349с.
1411927
   Спортивная медицинская и лечебная физкультура.. – М., 1979. – 348с.
1411928
  Шир Луна Спортивная мечта : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40 : Фото
1411929
   Спортивная Молдавия. Справочник.. – Кишинев, 1954. – 136с.
1411930
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, Е.А. Крюковский. – М., 1956. – 1с.
1411931
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, В.П. Зверев. – М., 1957. – 159с.
1411932
  Платонов В. Спортивная наука Украины: страницы истории // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3. – С. 4-47. – ISSN 1992-7886
1411933
  Дмитриев А. Спортивная нутрициология: наука и практика реализации в аспекте повышения работоспособности и сохранения здоровья спортсменов. Консенсус МОК / А. Дмитриев, Л. Гунина // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 70-80. – ISSN 1992-7886
1411934
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с легавой / П.Ф. Пупышев. – М, 1952. – 56с.
1411935
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с собакой / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1959. – 246с.
1411936
  Иванов Л.В. Спортивная программа пятилетки. / Л.В. Иванов, И.И. Переверзин. – М., 1973. – 80с.
1411937
  Судаков В.И. Спортивная пятилетка страны / В.И. Судаков. – Москва, 1986. – 78 с.
1411938
  Вартанесян В.А. Спортивная радиопеленгация / В.А. Вартанесян. – Москва, 1980. – 96 с.
1411939
  Гречихин А.И. Спортивная радиопеленгация в вопросах и ответах / А.И. Гречихин. – Москва, 1985. – 176 с.
1411940
  Кулинкович К.А. Спортивная семилетка Белоруссии / К.А. Кулинкович. – Минск, 1960. – 40с.
1411941
  Тарабрин И.А. Спортивная смена / И.А. Тарабрин, А.Н. Чумаков. – М, 1973. – 75с.
1411942
  Бурденко А.А. Спортивная стрельба влет. / А.А. Бурденко. – М., 1962. – 248с.
1411943
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М.-Л., 1948. – 32с.
1411944
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М., 1952. – 48с.
1411945
  Блинков И.А. Спортивная стрельбы из малокалиберного оружия / И.А. Блинков. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1955. – 168 с. : ил.
1411946
  Скородумова Н.Н. Спортивная терминология и ее эквиваленты в английском, немецком и французском языках. / Н.Н. Скородумова. – М, 1957. – 384с.
1411947
  Донской Д.Д. Спортивная техника / Д.Д. Донской. – Изд. 2-е ,доп. и испр. – М., 1966. – 38с.
1411948
  Миронова З.С. Спортивная травмотология / З.С. Миронова, Е.М. Морозова. – М., 1976. – 152с.
1411949
  Хедман Р. Спортивная физиология. / Р. Хедман. – М., 1980. – 152с.
1411950
  Козловский П.И. Спортивная ходьба / П.И. Козловский. – М, 1955. – 40с.
1411951
  Фруктов А.Л. Спортивная ходьба. / А.Л. Фруктов. – М., 1961. – 111с.
1411952
  Козловский П.И. Спортивная хотьба / П.И. Козловский. – М., 1955. – 40с.
1411953
  Соколова Н. Спортивне життя в Університеті Св. Володимира (ХІХ - поч. ХХ ст.) / Н. Соколова, О. Попова // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 17-22


  Статтю присвячено становленню й розвитку спортивного життя в Університеті св. Володимира впродовж ХІХ - початку ХХ ст. Методологічну основу публікації склали історичний, порівняльний й діалектичний методи дослідження. Встановлено, що з моменту ...
1411954
  Молдавчук Н.М. Спортивне життя Києва у період німецької окупації 1941-1942 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 466-475. – (Історичні науки ; Т. 21)
1411955
  Зарубіна А.В. Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Кіровоградської обасті / А.В. Зарубіна, Н.І. Щербатюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 45-51. – ISSN 2308-135X


  В даній статті розглянуто спортивне орієнтування як складову спортивного туризму, виявлені основні історичні риси розвитку даного виду спорту в межах Кіровоградської області, проаналізовано сучасні тенденції розвитку та визначено його значення для ...
1411956
  Бобришева К.Ю. Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти / К.Ю. Бобришева, О.Ю. Гринюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 13-22


  У статті дається інформація про спортивне орієнтування. Наведено алгоритм щодо створення основи для малювання спортивної карти в програмі OCAD. В статье представлена информация о спортивном ориенти-ровании. Приведен алгоритм по созданию основы для ...
1411957
  Бака М.М. Спортивне п"тиріччя України / М.М. Бака. – Київ : Здоров"я, 1980. – 128 с. – (Швидше, вище, сильніше)
1411958
   Спортивне право : актуальні проблеми : монографія / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 235, [3] с. – На обкл. також: 1 st ! - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (1st!). – ISBN 978-966-419-350-1
1411959
  Апаров А.М. Спортивне право як галузеве правове утворення // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 210-215. – ISBN 978-966-927-257-7
1411960
  Бордюгова Г.Ю. Спортивне право як нова комплексна галузь права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 13-15.
1411961
  Ющик О. Спортивне право: визначення поняття в контексті правової системи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 267-278. – ISSN 1026-9932
1411962
  Бігун Е. Спортивне свято // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Кафедра фізичного виховання провела Спартакіаду серед студентів перших курсів до Дня працівників фізичної культури та спрорту та Дня університету, присвячену 175-річчю з дня заснування університету. На святі були присутні: ректор Л.В. Губерський, ...
1411963
   Спортивне свято "Веселі старти" // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  На кафедрі фізичного виховання та спорту відбулося спортивне свято "Веселі старти" для першокурсників, присвячене 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та Дню працівників фізичної культури та спорту. Переможцями змагань стали студенти факультету ...
1411964
  Леонов О.З. Спортивне свято в школі / О.З. Леонов. – К, 1976. – 106с.
1411965
  Чернишова Т. Спортивне свято для першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про щорічне свято для першокурсників, присвячене Дню університету та Дню працівників фізичної культури та спорту, яке проводить кафедра фізичного виховання та спорту. Відкрив парад команд факультетів нач. кафедри фіз. підготовки та спорту ВІКНУ А.А. ...
1411966
  Дучак Б. Спортивний арбітражний суд під рентгеном / Б. Дучак, А. Даточний // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1411967
  Кравець С. Спортивний блог Дмитра Поворознюка: особливості контенту та зміни в час війни / С. Кравець, З. Галаджун // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 87-89. – ISBN 978-966-941-731-2
1411968
  Дубчак І.Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.02 - російська мова / Дубчак І.Є.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1411969
   Спортивний Київ.. – К., 1961. – 172с.
1411970
  Дорошенко Д. Спортивний коментар як об"єкт авторського права: практика зарубіжних держав і України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 324-325
1411971
  Барчук В. Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 15-24. – ISSN 2411-4758
1411972
  Чернишова Т. Спортивний сезон завершується // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Закінчилася Спартакіада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війни. За загальною кількістю очок перше місце в своїх підгрупах посіли юридичний, геологічний та історичний ...
1411973
   Спортивний старт року // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Рік спортивний розпочався зі свята на стадіоні КНУ. Подія була присвячена 185-й річниці нашого університету та Дню працівників фізичної культури та спорту. Спершу нагородили минулорічних переможців та призерів Спартакіади КНУ серед студентів, ...
1411974
  Колотуха О.В. Спортивний та екологічний туризм // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 146-152
1411975
   Спортивний туризм : інформ.-метод. збірник / Федерація спорт. туризму України. – Київ : ФСТУ
№ 16 : Лавинна небезпека для туристів в Українських Карпатах / [О.В. Колотуха]. – 2018. – 53, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. та назва випуску: Лавинна небезпека для туристів в Українських Карпатах / Колотуха О.В. - Термінол. словник: с. 43-51. – Бібліогр.: с. 52-53
1411976
  Колотуха О.В. Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації / О.В. Колотуха, А.Л. Шипко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 20-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1411977
  Барабаш А.Є. Спортивний туризм в Республіці Корея // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 94-97
1411978
  Линчак І. Спортивний туризм у дзеркалі анекдотичного тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 97-111
1411979
  Колотуха О.В. Спортивний туризм: співвідношення понять // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1411980
  Ковешніков В.С. Спортивний туризм: стан та перспективи розвитку / В.С. Ковешніков, К.А. Драмарецька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 19-29. – ISSN 2308-135X
1411981
  Марчук А.В. Спортивний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Волинської області) / А.В. Марчук, В.О. Фесюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 119-129. – ISSN 2308-135X
1411982
   Спортивний успіх наших викладачів // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У приміщенні спортивного комплексу відбулися спортивні змагання з волейболу в рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, розташованих у Голосіївському районі Києва. ...
1411983
  Бака М.М. Спортивні вершини дев"ятої п"ятирічки : про розвиток фізкультури і спорту в УРСР / М.М. Бака. – Київ : Здоров"я, 1976. – 111с., [10] л. фот.
1411984
   Спортивні висоти України: фотоальбом. – Київ, 1980. – 148с.
1411985
  Стишов О. Спортивні жаргонізми в українській мові кінця XX- початку XXI століття // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 76-84. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1411986
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 170 л. – Бібліогр.: л. 153-170
1411987
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1411988
  Ткалич М.О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткалич Максим Олегович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411989
  Ліщук Р. Спортивні метафори в сучасному англомовному політичному дискурсі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 174-176. – ISBN 978-966-600-646-5
1411990
  Чернишова Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Студентська Спартакіада присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
1411991
  Чернишева Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У статті йдеться про спортивні змагання та чемпіонати студентів та викладачів університету. Згадується про те, що керівництво університету виділяє чималі кошти на відновлення наявних та будівництво нових спортивних споруд, спортивний інвентар тощо, чим ...
1411992
   Спортивні перемоги офлайн // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 6


  "Особисто-командний Чемпіонат ЗВО України з більярду "Комбінована піраміда" тривав упродовж 6-8 листопада 2020 року в місті Київ. Відповідно до положення про це спортивне змагання, стати його учасниками в особистому й командному заліках могли ...
1411993
   Спортивні підсумки // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Звіт про Спартакіаду КНУ імені Тараса Шевченка; перелік збірних команд та їх досягнення з різних видів спорту.
1411994
  Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України / Колотуха О.В. ; МОНУ ; Федерація спортивного туризму України. – Київ : Федерація спорт. туризму України, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8883-24-1
1411995
  Кашуро П.Т. Спортивніе игрі / П.Т. Кашуро, П.А. Чумаков. – М., 1952. – 64с.
1411996
  Ветров Максим Спортивно-зрелищная комбинация: Лидирует Донецк : перспективы отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 18-22 : Фото
1411997
   Спортивно-зрелищные залы большой вместимости. – Москва, 1967. – 54 с.
1411998
  Брандес Оксана Петровна Спортивно-информационные речевые жанры в газете " " и их грамматико-лексическая характеристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брандес Оксана Петровна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 25л.
1411999
   Спортивно-массовая работа. Сб. мат.. – М., 1956. – 175с.
1412000
  Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : Навчальний посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 232с. – ISBN 966-542-129-8
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,