Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1411001
   "Шереметьев Парк отель", Иваново. В гостях у английской сказки : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 28 : Фото
1411002
   "Шестидесятые годы" в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина / Ищук Г.Н. – Калинин, 1985. – 151с.
1411003
  Жантиев Д.Р. "Шиитский фактор" в общественно-политической жизни Саудовской Аравии (1979-2009-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-55. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1411004
  Заруцька О. "Шинель" Гоголя в інтерпретації Д. Чижевського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 205-212
1411005
  Петренко В.Ф. "Шинель" Гоголя: христианская притча и буддийский коан / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-166. – ISSN 0869-0499
1411006
  Переяславець М. "Широка коаліція" між необхідністю і неможливістю // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1411007
  Машков А. "Широкий" погляд на поняття "праворозуміння" як категорію загальнотеоретичної юридичної науки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 112-116. – ISBN 978-966-306-020-4
1411008
  Чичкина Светлана "Широкой Масленице" - вселенский размах : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1411009
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1411010
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1411011
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1411012
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1411013
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1411014
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1411015
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1411016
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1411017
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1411018
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1411019
  Бератіс Я. [Широка ріка : з неопублікованими нотатками щоденника. / Яніс Бератіс ; вступ К.Ф. Дімараса. – Афіни : Ерміс, 1992. – 485 с. – На тит. арк.: З неопублікованими нотатками щоденника. - Видання новогрецькою мовою
1411020
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1411021
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1411022
  Итс Р.Ф. Шепот Земли и молчание Неба: этног. этюды о традиц. нар. верованиях / Р.Ф. Итс. – М., 1990. – 317с.
1411023
  Маршалл А. Шепот на ветру / А. Маршалл. – Л., 1991. – 189с.
1411024
  Васильєва О.О. Шептаківська волость в рамках комплексу гетьманських рангових маєтностей (друга половина XVII - перша третина XVIII ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 460-474. – ISSN 2222-4203
1411025
  Чернецький Є. Шептицькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Рід Шептицьких, як стверджував батько митрополита, граф Ян-Кантій є окрасою нашої історії з 1284 року. Пращури Шептицьких мали бути в оточенні короля Данила Галицького, його синів та онуків.
1411026
  Золотарев Л.М. Шептун-трава / Л.М. Золотарев. – Тула, 1982. – 249с.
1411027
  Богданова Светлана Шереметьево -2: реконструкция продолжается : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 15 : Фото
1411028
  Гадомский Я. Шеренга великих астрономов : пер. з польської / Я. Гадомский. – Торунь : Наша ксенгарня, 1969. – 100 с.
1411029
  Греб К. Шеренга великих биологов / К. Греб. – Варшава, 1975. – 156 с.
1411030
  Деснянський І. Шерех історії : легенди, міти та баляди / І. Деснянський. – Лондон : [б. в.], 1952. – 64 с. : іл. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто. - Зміст: Розд. I: Легенди про Ромула й Рема ; Скити ; Амазонки. - Розд. II: Легенда про Кия, Щека й Хорива ; Варяги (поема-баляда) ; Святослав (поема-баляда). - Розд. III: Мазепа (поема-баляда)
1411031
  Шервин О. Шеридан / О. Шервин. – М, 1977. – 293с.
1411032
  Лапиков М. Шериф // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 76-91. – ISSN 1728-8568
1411033
  Орлов В.В. Шерифство как фактор общественной жизни алауитского марокко (XVII-XIX) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 3-20. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1411034
  Бронте Ш. Шерли : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. И. Грушецкой, Ф. Мендельсона]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 637, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02402-1


  "Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти ...
1411035
  Шишков В.Я. Шерлок Холмс- Иван Пузиков / В.Я. Шишков. – М, 1965. – 494с.
1411036
  Шишков В.Я. Шерлок Холмс- Иван Пузиковё / В.Я. Шишков. – М, 1965. – 494с.
1411037
  Хефлинг Г. Шерлок Холмс в наши дни / Г. Хефлинг. – Москва, 1991. – 238с.
1411038
  Каспаров Б.М. Шерлок Холмс изучает физику / Б.М. Каспаров, Н.Б. Каспаров. – Л., 1989. – 195с.
1411039
  Назарець В.М. Шерлок Холмс і доктор Ватсон - класичний дует детективів : до вивчення повісті А. Конан Дойла "Собака Баскервілів". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-19
1411040
   Шерман Семен Иойнович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 678 : фото. – ISSN 0016-7886
1411041
  Наковски А. Шероховатости / А. Наковски. – София, 1964. – 180с.
1411042
  Коварский Н.Я. Шероховатость электролитических осадков. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коварский Н.Я.; АН СССР. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1411043
  Стонор Ч. Шерпы и снежный человек / Ч. Стонор. – М., 1958. – 237с.
1411044
  Арутюнян Э.Б. Шерстяная промышленность Армянской ССР : Автореф... канд. биолог.наук: / Арутюнян Э.Б.;. – Ереван, 1962. – 36л.
1411045
  Воронцов-Вельяминов Шерстяное сырье / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1928. – 195с.
1411046
  Воронцов-Вельяминов Шерстяное сырьё / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1928. – 196 с.
1411047
  Караулов И. Шерстяные рельсы : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 67-69. – ISSN 0130-7673
1411048
  Феррейра Шерсть и снег / Феррейра, де Касто. – М., 1959. – 260с.
1411049
  Гусев Н. Шерсть. Технические свойства, классификация, рынок / Н. Гусев. – М, 1925. – 112с.
1411050
  Гохлернер Б Г. Шершавым языком плаката / Б Г. Гохлернер, . – М, 1962. – 20с.
1411051
  Измайлова Т. Шерше ля фам // Здоровье : Научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 2005. – № 9. – С. 123-125. – ISSN 0044-1945


  Співачка Шер
1411052
  Маркова О.И. Шест у двора / О.И. Маркова. – Москва, 1959. – 39 с.
1411053
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – М., 1949. – 112с.
1411054
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – М., 1950. – 112с.
1411055
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – Москва, 1961. – 88с.
1411056
  Горелов И.Е. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / И.Е. Горелов, А.Л. Угрюмов. – Москва, 1975. – 143с.
1411057
  Харитонов А.И. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП в советской историографии : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Харитонов А.И. ; Харьк .гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24 с.
1411058
  Бикбаев Р. Шестая арабо-израильская война // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.18-19. – ISSN 0234-1670
1411059
  Машкин Г. Шестая Бастионная / Г. Машкин. – Свердловск, 1987. – 480 с.
1411060
  Билинський В. Шестая батарея / В. Билинський. – М., 1987. – 254с.
1411061
   Шестая всесоюзная выставка акварели. – М., 1981. – 102с.
1411062
   Шестая Всесоюзная выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР выпуска 1957 и 1958 гг.. – М., 1958. – 90с.
1411063
   Шестая Всесоюзная выставка плаката. – Москва, 1981. – 64с.
1411064
   Шестая всесоюзная выставка эстампа : Каталог. – Москва : Советский художник, 1981. – 170 с.
1411065
   Шестая Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов. – Рига : Силаспилс
Ч. 1. – 1986. – 246с.
1411066
   Шестая Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов. – Рига : Саласпилс
Ч. 2. – 1986. – 247-495 с.
1411067
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Автоматизация и механизация работ по тематическому и комплексному картографированию. – 1975. – 65 с.
1411068
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение аэрокосмических методов для изучения окружающей среды и природных ресурсов. – 1975. – 120 с.
1411069
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Гл. упр. геодезии и картогр. при СМ СССР ; Геогр. о-во СССР ; Геогр. о-во УССР ; КГУ ; Сектор географии АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода изучения континентального шельфа и рационального использования его ресурсов : (тезисы докладов). – 1975. – 36 с.
1411070
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода и изучения социально-экономической среды и рационального использования экономических ресурсов : (тезисы докладов). – 1975. – 182 с.
1411071
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Гл. упр. геодезии и картогр. при СМ СССР ; Геогр. о-во СССР ; Геогр. о-во УССР ; КГУ ; Сектор географии АН УССР. – Москва
Секция: Тематическое и комплексное картографирование Украинской ССР : (тезисы докладов). – 1975. – 173 с.
1411072
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода в изучении природной среды и рационального использования природных ресурсов. – 1975. – 186 с.
1411073
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сен. 1983 г.) : Тезисы обзорных докладов. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1983. – 172с.
1411074
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сентябрь 1983 г.). – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Т. 1. – 1983. – 526с.
1411075
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сентябрь 1983 г.). – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Т. 2. – 1983. – 479с.
1411076
   Шестая Всесоюзная конференция по физической химии ионных расплавов и твердых электролитов. – К.
1. – 1976. – 121с.
1411077
   Шестая Всесоюзная межвузовская конференция по теории и методам расчета нелинейных цепей и систем : тезисы докладов / Всесоюзная межвузовская конференция по теории и методам расчета нелинейных цепей и систем; АН СССР; АН УзССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Ташкентский ордена Дружбы народов политехнический институт имени Абу Райхана Беруни; Исмаилов З.И. – Ташкент
Ч. 2. – 1982. – 131 с.
1411078
   Шестая Всесоюзная художественная фотовыставка. – М., 1966. – 48с.
1411079
   Шестая выставка произведений изобразительного искусства реставрированных Государственной центральной художественной научно-реставрационной мастерской им. академика И.Э. Грабаря. – М., 1969. – 170с.
1411080
   Шестая выставка произведений московских художников-журналистов : Каталог. – Москва, 1970. – 26 с.
1411081
   Шестая группа периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. – К., 1965. – 16с.
1411082
  Буравлев Е.С. Шестая гряда / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1971. – 283с.
1411083
  Роздобутько И. Шестая дверь : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С.40-109. – ISSN 0131-8136
1411084
  Буре В.В. Шестая дорожка / В.В. Буре. – М., 1980. – 112с.
1411085
   Шестая конференция младших научных сотрудников и старших инженеров. – М., 1961. – 68с.
1411086
   Шестая ленинградская выставка книжной графики 1965. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 52 с.
1411087
   Шестая межвузовская конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1968. – 236с.
1411088
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Рост из газовой фазы. – 1980. – 468с.
1411089
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Рост из расплава и раствора в расплаве. – 1980. – 298с.
1411090
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4. – 1980. – 470с.
1411091
   Шестая научная конференция по геологии Прибайкалья и Забайкалья. – Чита, 1969. – 60с.
1411092
   Шестая научно-техническая конференция (Научного студенческого о-ва Моск. нефтяного ин-та). 1951. – Москва-Ленинград, 1952. – 216с.
1411093
  Проскурин П.Л. Шестая ночь / П.Л. Проскурин. – М., 1970. – 320с.
1411094
   Шестая областная олимпиада юных математиков 1964-1965 учебного года. – Ростов-на-Дону, 1964. – 23 с.
1411095
  Гаврилин В.М. Шестая попытка / В.М. Гаврилин. – Москва, 1970. – 32с.
1411096
  Ласкин С.Т. Шестая пятилетка - боевая программа крутого подъема материального и культурного уровня жизни советского народа / С.Т. Ласкин, К.С. Коваленко. – Киев, 1956. – 32с.
1411097
  Левченко Т.А. Шестая раса / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 38, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8841-91-0
1411098
   Шестая Республиканская научная конференция "Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов" (г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 года) : 6 Республиканская научная конференция (г.Черновцы, 17-18 сентября 1987 года) : Программа / Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР ; Черновицкий ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т ; АН УССР ; Отделение географии Института геофизики им. С.И. Субботина ; АН УССР Геогр. общ. УССР ; [отв. за вып. Я.И. Жупанский]. – Черновцы, 1987. – 18 с.
1411099
   Шестая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1981. – 287с.
1411100
   Шестая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1981. – 287с.
1411101
   Шестая сесия Верховного Совета РСФСР, 5-8 июня 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета РСФСР, 1945. – 232 с.
1411102
   Шестая сессия Верховного Совета Литовской ССР (четвертого созыва) 4-5 июля 1957 г. Стенографический отчет.. – Вильнюс, 1958. – 196с.
1411103
   Шестая сессия Верховного совета СССР 29марта - 4 апреля 1940 г.. – Москва, 1940
1411104
  Друскин М.С. Шестая симфония Бетховена / М.С. Друскин. – Ленинград, 1946. – 32 с.
1411105
  Будяковский А. Шестая симфония Чайковского / А. Будяковский. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1935. – 32 с.
1411106
  Разгон Л.Э. Шестая станция / Л.Э. Разгон. – Москва, 1967. – 222 с.
1411107
   Шестая Украинская республиканская конференция по физической химии, посвященная 90-летию со дня рождения академика Л.В.Писаржевского. – К., 1964. – 143с.
1411108
  Григорьев Г С. Шестая часть света. ( Антарктика) / Г С. Григорьев, . – М-Л, 1925. – 174 с. : карта
1411109
   Шестая электротехническая выставка в Лондоне. – Москва : Центральное бюро технической информации, 1958. – 106 с.
1411110
  Ланин Б.Е. Шествие "мамонтов" / Б.Е. Ланин. – М., 1982. – 110с.
1411111
   Шествие в пасмурный день. – М., 1985. – 214с.
1411112
  Путяева И.П. Шествие весеннее дождей: Стихи. / И.П. Путяева. – М., 1976. – 31с.
1411113
  Асаев Р.Н. Шествие весны : стихи / Р.Н. Асаев; пер. с осет. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 83 с.
1411114
  Карусель Вероника Шествие Градивы : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 150-158 : Фото
1411115
   Шествие динозавров. – М., 1991. – 512с.
1411116
   Шестдесет години Втора ломска комуна, 1922-1982. – София, 1983. – 52с.
1411117
  Ваксер А.З. Шестдесят лет так называемого "ленинградского дела". Итоги изучения и новые аспекты // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 115-123
1411118
  Кутковой Алексей Шестеренки времени // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 32-33 : фото
1411119
  Хотта Е. Шестерни / Е. Хотта. – Ташкент, 1958. – 243с.
1411120
  Игнатищев Р.М. Шестерням весомая поддержка - синусоэксцентриковые передачи / Р.М. Игнатищев. – Могилев, 2007. – 24 с.
1411121
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – Чита, 1958. – 92с.
1411122
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – М., 1959. – 72с.
1411123
  Николаев Н В. Шестеро / Н В. Николаев. – Свердловск, 1972. – 136с.
1411124
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1959. – 518с.
1411125
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 501с.
1411126
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 518с.
1411127
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1979. – 488с.
1411128
  Малоземов Р. Шестеро делают выбор / Р. Малоземов, М. Дмитриева. – Москва, 1964. – 112с.
1411129
  Караславов С.Г. Шестеро за одного / С.Г. Караславов. – М., 1959. – 80с.
1411130
  Айтматов Ч. Шестеро и седьмой / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1987. – 11 с.
1411131
  Тюпин А.С. Шестеро из одной палаты. / А.С. Тюпин. – Мурманск, 1963. – 48с.
1411132
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1935. – 60с.
1411133
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 86с.
1411134
  Торчинский М. Шестеро отважных / М. Торчинский. – Владивосток, 1955. – 64с.
1411135
  Бартиш-Коломак Ольга Шестеро по одному // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 14-18 : фото
1411136
  Паншин Г.И. Шестеро с "Альбатроса". / Г.И. Паншин. – Тула, 1968. – 83с.
1411137
  Инфантьев В.Н. Шестеро с острова / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1957. – 49с.
1411138
  Шеварднадзе Э.А. Шестидесятилетие победы Советской власти в Грузии и образования Коммунистической партии. / Э.А. Шеварднадзе. – Тбилиси, 1981. – 84с.
1411139
  Рудницкая Е.Л. Шестидесятник Николай Ножин. / Е.Л. Рудницкая. – М., 1975. – 230с.
1411140
   Шестидесятники. – М., 1984. – 429с.
1411141
  Аннинский Л.А. Шестидесятники и мы / Л.А. Аннинский. – Москва, 1991. – 238с.
1411142
   Шестидесятые годы. – М.-Л., 1940. – 490с.
1411143
   Шестидесятые годы М.А.Антонович и Г.З.Елисеев. – М.-Л., 1933. – 582 с.
1411144
  Моран П. Шестидневная ночь / П. Моран. – М.-Л., 1927. – 60с.
1411145
  Комри Л.Дж. Шестизначные математические таблицы Чемберса / Л.Дж. Комри; пер. с англ. О.П. Крамер ; под ред. К.А. Семендяева. – Москва : Наука, 1964. – XLIV, 574 с. – Библиогр.: с. 570-573
1411146
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва, 1942. – 293 с.
1411147
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1952. – 303 с.
1411148
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1955. – 167 с.
1411149
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1960. – 372с.
1411150
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – 4-е изд. – Москва, 1963. – 168 с.
1411151
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1975. – 293с.
1411152
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва : Недра, 1978. – 293с.
1411153
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – 3-е испр. изд. – Москва : Наука, 1978. – 368с.
1411154
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 5-е изд. – Москва : Недра, 1979. – 293с.
1411155
  Ангелов С.А. Шестизначные таблицы тригонометрических функций с аргументом, выраженным в часовой мере, содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций через 1s от 0 до 12h, и значения котангенсо / С.А. Ангелов. – Москва, 1957. – 214с.
1411156
  Ходаківська Я. Шестиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років: проблема типологізації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 351-358


  Розглянуто шестиіктовий дольник як один із ключових розмірів у поезії 1960-1970-х років. Проблематизовано питання цезурованості цього розміру. Вказано на неповноту сучасних принципів визначення цезури в дольнику. Проілюстровано деякі випадки метричної ...
1411157
   Шестиколесные сани. – Свердловск, 1972. – 159с.
1411158
  Гриневичева К.В. Шестикрилець. / К.В. Гриневичева. – К., 1990. – 341,1с.
1411159
  Григорьев Н.Ф. Шестикрылый великан. / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1963. – 205с.
1411160
  Журба М.А. Шестикутна зірка над полем : життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20-30-ті роки XX століття) / Журба М.А., Доценко В.О. – Київ : "МП Леся", 2005. – 229, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-229. – ISBN 966-8126-47-5
1411161
  Попова Н.М. Шестилетние в школе и дома / Н.М. Попова. – М., 1988. – 55с.
1411162
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955. – Варшава, 1951. – 40с.
1411163
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955, 1951. – 30с.
1411164
  Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М., 1987. – 77с.
1411165
  Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок / Е.Е. Сапогова. – Тула, 1992. – 206с.
1411166
  Мухина В.С. Шестилетнй ребенок в школе / В.С. Мухина. – М., 1986. – 143с.
1411167
  Кузьмичева Е.Н. Шестилучевые кораллы (склерактинии) неокома Горного Крыма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмичева Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 16л.
1411168
  Коларов С. Шестимата от дело №585/1942 / С. Коларов. – София, 1982. – 282 с.
1411169
  Щербиновский Н.С. Шестиногие враги и друзья. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1951. – 192с.
1411170
  Пестушко Валерий Шестиногие интеллектуалы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
1411171
   Шестиот Пленум на Централниот Комитет на соjузот на комунисте од Jугославиа. 13-14 март 1956. – Скопjе, 1956. – 80с.
1411172
  Карпачова Н. Шестирічна тяганина в " розслідуванні" справи чорнобильця Юрія Андрєєва - це відверте знущання над людиною // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-22.
1411173
  Шарнассе Э. Шестиструнная гитара / Э. Шарнассе. – М., 1991. – 86с.
1411174
  Ким А.М. Шестичленные гетероциклические кетоны в синтезе конденсированных пиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ким А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л.
1411175
  Тутунджан Д.Т. Шестнадцат репродукций / Д.Т. Тутунджан. – Л., 1976. – 16с.
1411176
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – М, 1956. – 206с.
1411177
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – Иркутск, 1958. – 190с.
1411178
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.
1. – 1991. – 175с.
1411179
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
2. – 1991. – 242с.
1411180
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
3. – 1991. – 242с.
1411181
   Шестнадцатая выставка московских художников книги. – Москва, 1985. – 70с.
1411182
   Шестнадцатая выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны. – М., 1983. – 14с.
1411183
  Ацаркин А.Н. Шестнадцатая конференция ВКП(б) / А.Н. Ацаркин. – Москва, 1952. – 96с.
1411184
   Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 года. – М., 1962. – 838с.
1411185
  Горбунов П.М. Шестнадцатый / П.М. Горбунов. – Фрунзе, 1966. – 180с.
1411186
  Костин А.Ф. Шестнадцатый съезд ВКП (б) / А.Ф. Костин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1951. – 144с.
1411187
   Шестнадцатый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 26-30 мая 1970 года. – М.
2. – 1971. – 528с.
1411188
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). – 33с.
1411189
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). – М.-Л., 1930. – 80с.
1411190
  Бурмагина Г.Н. и Бурмагин Н.В. Шестнадцать гравюр на дереве : [каталог выставки] / Г.Н. и Бурмагин Н.В. Бурмагина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 7 c. : [16] л. ил.
1411191
  Бурмагина Г.Н. Шестнадцать гравюр на дереве. / Г.Н. Бурмагина, В.В. Бурмагин. – Л., 1967. – 7с.
1411192
  Виленский Э.С. Шестнадцать дней на полюсе / Э.С. Виленский. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1938. – 128с.
1411193
  Ваш Золтан Шестнадцать лет в тюрьме / Ваш Золтан. – Москва, 1951. – 248с.
1411194
  Цветков Г.М. Шестнадцать лет непризнавания. Политика США в отношении Советского государства в 1917-1933 / Г.М. Цветков. – Киев : Киевский университет, 1971. – 244 с.
1411195
  Енютин В.В. Шестнадцать радиолюбительских схем / В.В. Енютин. – Москва-Ленинград, 1949. – 80 с.
1411196
  Богун Л.К. Шестнадцать раз в минуту / Л.К. Богун, И.В. Ивановский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 80с.
1411197
  Вергелис А.А. Шестнадцать стран включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 492 с.
1411198
  Ярошенко Ю. Шестовиця на дорогах війни / Юрій Ярошенко. – Ніжин, 2005. – 96с.
1411199
  Екзарх Й. Шестоднев. / Й. Екзарх. – София, 1981. – 379с.
1411200
  Скобеева Виктория Шестое великое вымирание / Скобеева Виктория, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 82-87 : фото
1411201
   Шестое всесоюзное совещание по охране природы, Минск, 12-17 августа 1963 г.. – Минск, 1965. – 232с.
1411202
   Шестое Всесоюзное совещание по термическому анализу. 1-4 ноября 1976 г. Москва. – М., 1976. – 192с.
1411203
   Шестое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 285 переменных звездах, обозначенных в 1954 г., а также уточненные сведения о 343 ранее обозначенных переменных звездах. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 72 с.
1411204
  Шатров М.Ф. Шестое июля. / М.Ф. Шатров. – М., 1966. – 86с.
1411205
  Немцов В.И. Шестое чувство / В.И. Немцов. – М.-Л., 1946. – 80с.
1411206
  Гусельников В.В. Шестое чувство / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1967. – 156с.
1411207
  Шостко В.В. Шестое чувство / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1968. – 174с.
1411208
   Шестое чувство. – Л., 1969. – 144с.
1411209
  Андрианов В.с. Шестое чувство / В.с. Андрианов. – Москва, 1977. – 142с.
1411210
  Амашукели Э. Шестое чувство / Э. Амашукели. – Москва, 1981. – 143с.
1411211
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 205с.
1411212
  Кристи А. Шестое чувство / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1411213
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Николай Гумилев. – Харьков : Фолио, 2009. – 352с. : 1 портр. авт., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4136-4
1411214
   Шестое чувство короля : Fashion-Resort // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 26-32 : Фото
1411215
  Курлянский А.Е. Шестое чувство. / А.Е. Курлянский, А.И. Хайт. – М., 1971. – 104с.
1411216
  Митяев А.В. Шестой-неполный / А.В. Митяев. – М., 1979. – 111с.
1411217
  Минчковский А.М. Шестой вагон. / А.М. Минчковский. – Л., 1957. – 212с.
1411218
   Шестой Всесоюзный семинар по вопросам теории и научной практики перевода научной и технической литературы 7-9 июня 1972 г.. – М.-Баку, 1972. – 88с.
1411219
   Шестой Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов : тез. докладов / Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов; Науч. совет АН СССР по пробл. биоорг. химии, Ин-т биоорг. химии им. Б.М. Шемякина АН СССР, Ин-т орг. синтеза АН Латв. ССР ; [редкол.: В.Т. Иванов (отв. ред) и др.]. – Рига : Институт оранического синтеза АН ЛатвССР, 1983. – 422, [2] с. : ил., табл. – Загл.обл.: VI Всесоюзный симпозиум "Химия белков и пептидов". - Авт. указатель: с. 412-423
1411220
   Шестой дворец. – М., 1991. – 253с.
1411221
   Шестой день Артура Озола. Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса. – Рига, 1970. – 204с.
1411222
  Бернер Б.И. Шестой день недели - сверхплановая продукция. / Б.И. Бернер. – Фрунзе, 1962. – 12с.
1411223
  Лалаянц И.Э. Шестой день творения / И.Э. Лалаянц. – М., 1989. – 108с.
1411224
  Юсфин А.Г. Шестой квартет Д. Шостаковича / А.Г. Юсфин. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
1411225
   Шестой международный симпозиум по теории информации,. – Москва
ч. 2. – 1984. – 272 с.
1411226
   Шестой международный симпозиум по теории информации. 18-22 сентября, 1984. Ташкент. – М.-Ташкент
3. – 1984. – 278с.
1411227
  Холодов Ю.А. Шестой незримый океан / Ю.А. Холодов. – М., 1978. – 112с.
1411228
  Гомолка Н.И. Шестой океан : роман / Н.И. Гомолка. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 506 с.
1411229
  Кравченко А.И. Шестой океан / А.И. Кравченко. – Донецк, 1977. – 152с.
1411230
  Чаварриа Д. Шестой остров / Д. Чаварриа. – М, 1989. – 447с.
1411231
   Шестой пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (11-12 июня 1957 года). – М., 1957. – 168с.
1411232
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (15-16 апреля 1965 года). – М., 1965. – 196с.
1411233
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (23-24 января 1961 года). – М., 1961. – 200с.
1411234
  Демченко М.И. Шестой повстанческий / М.И. Демченко. – М., 1964. – 254с.
1411235
   Шестой праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1964. – 84с.
1411236
   Шестой Праздник песни и танца учащейся молодежи Латвии. – Рига, 1989. – 39с.
1411237
   Шестой процесс Мустафы Джемилева : (материалы следствия и запись судебного процесса), 1983-1984 гг., г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496с. – (Крымскотатарское национальное движение). – ISBN 966-7283-84-4
1411238
   Шестой пятилетний план (развития народного хозяйства СССР на) 1956-1960 гг.. – М., 1956. – 32с.
1411239
  Виноградов С.Ф. Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР-новый крупный шаг в строительстве коммунизма / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1956. – 48с.
1411240
   Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР (на 1956-1960 гг.). По директивам ХХ съезда КПСС. – Москва, 1956. – 23с.
1411241
  Супоницкий С.А. Шестой пятилетний планразвития народного хозяйства СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 71с.
1411242
   Шестой расширенный пленум исполкома Коминтерна. – М.-Л., 1926. – 136с.
1411243
  Слонимский М.Л. Шестой стрелковый / М.Л. Слонимский. – М.-Птрг, 1918. – 164с.
1411244
   Шестой съезд археологический в Одессе : 15 августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [4], 10 с.
1411245
   Шестой съезд архитекторов СССР, 25-27 ноябрь 1975 г.. – Москва, 1978. – 173 с.
1411246
  Петров И.Ф. Шестой съезд большевистской партии / И.Ф. Петров. – М., 1952. – 64с.
1411247
  Российская Федерация. Съезд народных депутатов Шестой съезд народных депутатов Всесоюзной федерации. / Федерация. Съезд народных депутатов Российская. – М, 1992. – с.
1411248
  Петров И.Ф. Шестой съезд партии большевиков / И.Ф. Петров, 1937. – 48с.
1411249
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1949. – 136с.
1411250
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1955. – 116с.
1411251
   Шестой съезд художников СССР. – М., 1983. – 192с.
1411252
  Девятов А. Шестой технологический уклад и азиатский способ производства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 84-87. – ISSN 2074-6040
1411253
  Пирогова Т. Шестой Украинский студенческий фестивавль рекламы: главное событие студенческой рекламы страны // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 6-10
1411254
  Анар Шестой этаж пятиэтажного дома : роман. повести / Анар; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1988. – 539 с.
1411255
  Болтромеюк В.В. Шесток для сверчка : роман / В.В. Болтромеюк. – Москва : Профиздат, 1991. – 336 с.
1411256
  Каржанскій Н. Шестокрыл / Н. Каржанскій. – Москва, 1918. – 173с.
1411257
   Шестопал Матвій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 153-154. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1411258
   Шестопал Матвій Михайлович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 362-367. – ISBN 978-966-2726-03-9
1411259
  Сємков В. Шестопер: походження, історія, призначення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 24
1411260
  Рахманова Л.И. Шесть адресов Владимира Маяковского / Л.И. Рахманова. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 96 с.
1411261
  Франк Г.В. Шесть бесед о звуке / Г.В. Франк. – М., 1971. – 86с.
1411262
  Занд М.И. Шесть веков славы / М.И. Занд. – М, 1964. – 252с.
1411263
   Шесть верных способов защиты в договорных отношениях:неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание / С. Кирилов, С. Новиков, А. Риндя, Л. Солошенко. – Харьков : "Фактор", 2007. – 176 c. – ISBN 966-312-553-5
1411264
  Некрасов Е.Л. Шесть вечных струн / Е.Л. Некрасов. – М., 1990. – 62с.
1411265
  Зоркая Н. Шесть високосных месяцев // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-115. – ISSN 0130-7673
1411266
   Шесть гиней. – М., 1964. – 120с.
1411267
  Кулешов А.П. Шесть городов пяти континентов / А.П. Кулешов. – Москва : Мысль, 1971. – 199с.
1411268
  Андриасов М.А. Шесть дней / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону, 1947. – 120с.
1411269
  Андриасов М.А. Шесть дней / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону, 1963. – 167с.
1411270
  Болдырев С.Н. Шесть дней / С.Н. Болдырев. – Москва, 1977. – 368с.
1411271
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах : Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1946. – 110с.
1411272
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Птгр., 1924. – 115с.
1411273
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 113с.
1411274
  Кинжалов Р.В. Шесть дней древного мира / Р.В. Кинжалов. – Л., 1989. – 187с.
1411275
  Минутко И.А. Шесть дней и девять месяцев: Дерев. повести / Минутко И.А. – Минск, 1988. – 525 с.
1411276
  Опр В.П. Шесть дней из жизни следователя. / В.П. Опр. – Краснодар, 1968. – 119с.
1411277
  Новохатко В.Г. Шесть дней июля / В.Г. Новохатко. – М., 1987. – 111с.
1411278
  Грейди Д. Шесть дней Кондора // Бумага Мэтлока : роман / Р. Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – с. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
1411279
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1974. – 407с.
1411280
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1980. – 415с.
1411281
  Шэнь Ф. Шесть записок о быстротечной жизни. / Ф. Шэнь. – М, 1979. – 152с.
1411282
  Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд / Ю.А. Арбат. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 232 с.
1411283
  Локшин В.С. Шесть золотых звезд / В.С. Локшин. – М., 1976. – 128с.
1411284
  Дудин В. Шесть и достоинство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Шесть из восьми законопроектов о выборах народных депутатов предусматривают пропорциональную систему, но имеют различные достоинства".
1411285
  Митяев А.В. Шесть Иванов - шесть капитанов / А.В. Митяев. – М., 1978. – 159с.
1411286
  Калинченко А.И. Шесть Иванов / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 100 с.
1411287
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 318с.
1411288
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож.лит., 1971. – 396с.
1411289
  Гамарра Пьер Шесть колонок на первой полосе / Гамарра Пьер. – М., 1971. – 111с.
1411290
  Буачидзе К. Шесть комедий / К. Буачидзе. – Москва, 1987. – 368 с.
1411291
  Батуев А.М. Шесть континентов под одной крышей / А.М. Батуев. – Ленинград, 1972. – 231с.
1411292
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1411293
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1411294
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1411295
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1411296
  Сейрон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого : записки г-жи Анны Сейрон, с портретом графа : (Graf Leo Tolstoi von Anna Seuron. Herausgegeben und mit eine Einleitung von Eugen Zabel. Berlin, 1895) / [Сокр.] пер. с нем. С.[!][А.] Сергиевского. – Санкт-Петербург : Центр. типо-лит М.Я. Минкова, 1895. – [2], 108 с., 1 л. портр.
1411297
  Гиль С.К. Шесть лет с В.И. Лениным / С.К. Гиль. – Изд. 2-е ,перераб. и доп. – Москва, 1957. – 103с.
1411298
  Моисеев В.А. Шесть маршрутов к рекорду. / В.А. Моисеев. – М, 1975. – 56с.
1411299
  Славина Нина Шесть метров напряжения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 128-134 : фото
1411300
   Шесть музыкальных страниц, 1973. – 12с.
1411301
  Букетов Е.А. Шесть писем другу / Е.А. Букетов. – Алма-Ата, 1989. – 285с.
1411302
  Клоц А. Шесть платьев и полуботинки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089


  Домашняя обслуга в Советском Союзе.
1411303
  Гребнев А.Б. Шесть повестей для экрана / А.Б. Гребнев. – Москва : Искусство, 1979. – 456с.
1411304
  Эренбург И.Г. Шесть повестей о легких концах / И.Г. Эренбург. – Рязань, 1925. – 141с.
1411305
  Эдшмид К. Шесть притоков. / К. Эдшмид. – Пб.-М., 1922. – 176с.
1411306
  Хаяси Шесть рассказов / Хаяси, ф. – М, 1960. – 135с.
1411307
  Шишкин О.А. Шесть рассказов об исчезновеиях и смертях / О.А. Шишкин. – М, 1989. – 89с.
1411308
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады : очерки региональной географии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 81-94. – ISSN 0321-2068


  Онтаріо
1411309
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Атлантический регион:четыре самые маленькие провинции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-2068
1411310
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Квебек // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 71-82. – ISSN 0321-2068
1411311
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады: Тихоокеанский регион (провинция Британская Колумбия) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 69-74. – ISSN 0321-2068
1411312
  Амаев М.А. Шесть страниц на машинке : статьи, рецензии, репортажи / М.А. Мамаев. – Махачкала, 1971. – 118 с.
1411313
  Иванов Л.В. Шесть ступеней здоровья. / Л.В. Иванов, В.В. Кудрявцев. – М., 1981. – 64с.
1411314
  Голосовская Н.И. Шесть телефонных звонков / Н.И. Голосовская. – М., 1990. – 287с.
1411315
  Сухоруков К. Шесть типовых комбинаций : "Пиратские" копии или официальный цифровой контент // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915
1411316
  Сторожева М.Ф. Шесть тополей / М.Ф. Сторожева. – М., 1974. – 232с.
1411317
  Шевченко Л.Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены тренды интернет-маркетинга, которые могут быть использованы библиотеками для продвижения своих сайтов и привлечения пользователей: адаптивный дизайн, адаптивный контент, маркетинг в режиме реального времени, инструменты мобильного поиска, ...
1411318
  Хачиков В. Шесть ударов / В. Хачиков. – Ставрополь, 1966. – 72с.
1411319
   Шесть украинских вузов вошли в список лучших университетов мира // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 19 сентября (№ 168). – С. 1


  Выше всех в рейтинге стоит Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - в этом году он попал в группу "441-450".
1411320
  Сорокин М. Шесть украинских вузов стали лучшими в мире / М. Сорокин, И. Процько // Вести. – Киев, 2015. – 22 апреля (№ 71). – С. 2


  В Великобритании компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг лучших высших учебных заведений мира. И в него попали шесть украинских вузов. КНУ имени Тараса Шевченко разделил 421-430 места с другими вузами. В прошлом году лишь этот вуз попал в ...
1411321
   Шесть факторов в пользу Хорватии : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 73 : Фото
1411322
  Шаровольский И.В. Шесть шванков. – К., 1913
1411323
  Зонова А. Шесть этапов анализа бухгалтерского баланса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 41-45
1411324
  Быковский Егор Шестьдесят восемь часов на знакомство с Америкой : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 114-121 : Фото
1411325
   Шестьдесят девятая параллель. – М., 1972. – 352с.
1411326
  Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете / Ф.В. Лопухов. – М, 1966. – 367с.
1411327
  Мичурина-Самойлова Шестьдесят лет в искусстве. / Мичурина-Самойлова. – Л.-М., 1946. – 225с.
1411328
  Боголюбов Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре / Н.Н. Боголюбов. – Москва, 1967. – 304с.
1411329
  Соломарский А.И. Шестьдесят лет в театре / А.И. Соломарский. – К., 1981. – 189с.
1411330
  СорокинА.И Шестьдесят лет на страже Родины / СорокинА.И. – М., 1977. – 103с.
1411331
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР / Ю.В. Андропов. – Москва, 1982. – 64с.
1411332
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР / Ю.В. Андропов. – Москва, 1982. – 60с.
1411333
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР / Ю.В. Андропов. – Москва, 1982. – 60с.
1411334
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – 186с.
1411335
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – Москва : Издательство детской литературы, 1959. – 160 с.
1411336
   Шестьдесят лет центру гидрометеорологических прогнозов. – Л., 1989. – 271с.
1411337
  Васильев М.И. Шестьдесят метров стального троса / М.И. Васильев. – Симферополь, 1963. – 158с.
1411338
   Шестьдесят рецептов изделий из теста и 16 рецептов теста. – Л., 1990. – 32с.
1411339
  Тендряков В.Ф. Шестьдесят свечей / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1985. – 591с.
1411340
  Ильиных И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Тула, 1969. – 316с.
1411341
  Емлютин Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага / Д.В. Емлютин. – М., 1971. – 177с.
1411342
  Пушкарев Л.Н. Шестьсот лет Куликовской битве (1380-1980). / Л.Н. Пушкарев. – М., 1980. – 45с.
1411343
  Проханов А.А. Шестьсот лет после битвы / А.А. Проханов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 432с.
1411344
  Максвелл Дж.С. Шеф и его команда / Джон С. Максвелл. – Львов : Світ, 2003. – 248с. – (Бизнес без секретов). – ISBN 966-7956-17-1
1411345
  Петросюк М.І. Шефи з приданим / М.І. Петросюк. – К., 1980. – 120с.
1411346
  Тахмазов З.М. Шефская помощь города деревне в период завершения строительства социализма (1953-1958 гг., по материалам АзССР) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тахмазов З.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1971. – 27л.
1411347
  Надтока Г.М. Шефская помощь города селу : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Надтока Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24л.
1411348
  Надтока Геннадий Михайлович Шефская помощь города селу: (1971-1980 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Надтока Геннадий Михайлович; МВ и ССО УССР, Кафедра полит. истории Донецкого гос. ун-та. – Донецк, 1990. – 223л. – Бібліогр.:л.195-223
1411349
  Григоренко Александр Петрович Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в 1971-1975 гг. (на материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Григоренко Александр Петрович ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1978. – 24 с.
1411350
  Никифоровский Н.П. Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в годы восьмой пятилетки (на матер. западн. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никифоровский Н. П.; ХГУ. – 22л.
1411351
  Бегунов А.Е. Шефство города над селом в годы семилетки. (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бегунов А.Е.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 24л.
1411352
  Рыбак М.С. Шефство над исправительно-трудовыми учреждениями / М.С. Рыбак ; [ред. И.Н. Цветкова ; техн. ред. Н.В. Дмитриева]. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1972. – 18, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1411353
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1411354
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1411355
  Дешко Л.К. Шефство трудовых коллективов промышленных предприятий над общеобразовательной школой в условиях развитого социализма (1959-175 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дешко Л. К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 25л.
1411356
  Кононенко Т.П. Шефтсбері Антоні Ешлі Купер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 386-387. – ISBN 966-316-069-1
1411357
  Бэлза И.Ф. Шехеразада / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
1411358
  Музичко О. Шеченківське свято в Одесі 1920 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Досі маловідома, але непересічна історична подія: наймасовіша громадська акція в історії міста XIX - перших десятиліть XX ст.
1411359
  Поліщук В. Шеченкознавці і шевченколюби // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
1411360
  Намикоши Т. Шиатсу / Т. Намикоши. – Л., 1991. – 78с.
1411361
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – К, 1986. – 71с.
1411362
  Намикоши Токуиро Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Намикоши Токуиро. – Киев : Вища школа, 1986. – 72с.
1411363
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – Минск, 1990. – 63с.
1411364
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – Томск, 1991. – 74с.
1411365
  Намикоши Т. Шиацу / Т. Намикоши. – 4-е изд. – К, 1990. – 71с.
1411366
  Шайнер Д. Шибеник / Д. Шайнер. – Київ, 1977. – 96 с.
1411367
  Міщенко Д.О. Шибеники : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1965. – 128с.
1411368
  Фурса С.Я. Шибіко Василь Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 35-36. – ISBN 978966-97130-0-1
1411369
  Данилов-Ивушкин Шиворот-навыворот : юмористические рассказы / Данилов-Ивушкин. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 319с.
1411370
  Грин С. Шиворот-навыворот : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 0131-2332
1411371
  Киселев В.В. Шиворт - навыворот / В.В. Киселев. – Иркутск, 1976. – 48с.
1411372
  Юсупов Мунир Хусаинович Шигабутдин Марджани как историк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Юсупов Мунир Хусаинович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1411373
  Мустафин Г. Шиганак : повесть / Г. Мустафин. – 3-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 207с.
1411374
  Мустафин Г. Шиганак Берсиев : роман / Г. Мустафин. – Алма-Ата, 1986. – 574 с.
1411375
  Барамидзе М.В. Шида Картли в эпоху поздней бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Барамидзе М.В.; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1411376
  Какабадзе В.С. Шида Картли. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Какабадзе В.С.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1950. – 20 с.
1411377
  Малей Антоніна Шиємо чарівні книги // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74)
1411378
  Будько Євген Шиз-тур, або роздвоєна філософія туризму : Внутрішній простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-103 : Іл.
1411379
  Маньковская Н.Б. Шизоанализ вместо психоанализа? / Н.Б. Маньковская. – М., 1991. – 62с.
1411380
   Шизоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 965-966. – ISBN 966-316-069-1
1411381
  Русін Р.М. Шизоаналіз як метод постмодерністських мистецьких практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується новий метод психоаналізу як нетрадиційна модель активної творчої особистості. В статье анализируется новый метод психоанализа как нетрадиционная модель активной творческой личности. The article examines a new method of ...
1411382
  Фуллер Торри Шизофрения = Surviving schizophrenia : кн. в помощь врачам, пациентам и членам их семей / Э. Фуллер Торри ; [предисл. В.А. Точилова : пер. с англ. Д. Рапопорт]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1996. – 438 с. : ил., табл. – Перевод изд.: Surviving schizophrenia / E. Fuller Torrey (Harper Perennial). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88782-023-3
1411383
  Симсон Т.П. Шизофрения раннего детского возраста / Т.П. Симсон. – М., 1948. – 136с.
1411384
  Асланова Рабият Нурулла кызы Шиизм, характер его пережитков в азербайджане и некоторые вопросы атеистического воспитания трудящихся. : Автореф... наук: 09.00.06 / Асланова Рабият Нурулла кызы; Азерб. гос. унив. – Баку, 1981. – 24л.
1411385
  Кулюшин Н.Д. Шиитская модель теократии: от имамата к велайат-е факих // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 90-103.
1411386
   Шиитские леворадикалы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 104-150
1411387
  ан-Наубахти Шиитские секты / ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса. – Москва, 1973. – 255с.
1411388
  Куршаков В. Шиитский фактор во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 85-98. – ISSN 1998-1813
1411389
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – М, 1975. – 171с.
1411390
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – 2-е доп. и испр. – М, 1985. – 229с.
1411391
  Миркасымов Б. Шииты в Ираке и других государствах Ближнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-49. – ISSN 0321-5075


  Вплив "шиїтського фактору" на політику країн Близького Сходу і інших держав
1411392
  Гусєв В.І. Шиїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1411393
  Алієв Р.Г. Шиїтські релігійно-правові школи (мазхаби) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 3-4
1411394
  Михайлець В.М. Шийте самі. / В.М. Михайлець. – К., 1979. – 143с.
1411395
   Шик Будапешта // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 38-39 : фото
1411396
  Иванин Егор Шик Парижского помола : такое место / Иванин Егор, Ступенькова Анна // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 38-41 : Фото
1411397
  Столяр З. Шико Аранов / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
1411398
  Никонов В.Г. Шилка. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1978. – 224с.
1411399
  Бабаян А.С. Шиллер в армянской литературе и театре : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаян А.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 24л.
1411400
  Славятинский Н. Шиллер в его письмах. / Н. Славятинский. – М.-Л., 1950. – 7-31с.
1411401
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг ; Перевод Б. Юхоцкой // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – [Одесса] : Изд. Е.М. Алексеевой, 1905. – С. 42-47
1411402
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – Петроград : Изд. Петроградского совета раб. и красноарм. депутатов, 1919. – С. 29-32
1411403
  Славятинский Н. Шиллер и его драма "Разбойники" // Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – С. 3-18
1411404
  Кох А.Ф. Шиллер и прекрасное // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-95. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1411405
  Лукьяненко А.М. Шиллер как драматург эпохи "бури и натиска" // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 301-322
1411406
   Шиллер Ф.Статьи и материалы. – М., 1966. – 424с.
1411407
  Лукьяненко А.М. Шиллер, как драматург эпохи "бури и натиска" / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 23 с. – В подстроч. примеч.: "Настоящий этюд представляет собой извлеч. из подготовляемого к печати труда: "Основные мотивы драматического творчества Шиллера"
1411408
  Лукьяненко А.М. Шиллер, Пушкин и Островский Смутного времени на Руси / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 47 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1905, № 1


  На тит. л. дарственная надпись автора.
1411409
  Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения : пер. с нем. / Александр Абуш ; [вступ. ст. Р.М. Самарина]. – Москва : Прогресс, 1964. – 311 с., [1] л. портр. : портр.
1411410
  Зубихин В.В. Шило в мешке / В.В. Зубихин. – Волгоград, 1963. – 63с.
1411411
  Калган А.Д. Шило в мешке : комедия в 3-х д. / А.Д. Калган. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1964. – 56 с.
1411412
  Еникеев А.Н. Шило в мешке : рассказы / А.Н. Еникеев. – Казань : Татарское книжное издание, 1977. – 84 с.
1411413
   Шилов Євген Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 251-253. – ISBN 966-02-0537-6
1411414
  Байрон Д.Г. Шильонский узник / Д.Г. Байрон. – Москва, 1980. – 48с.
1411415
  Байрон Д.Г. Шильонский узник / Д.Г. Байрон. – Москва, 1983. – 48с.
1411416
   Шиманський Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 295
1411417
   Шиманський Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 325-326. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1411418
  Форш О.Д. Шимко й Степан / О.Д. Форш. – Х., 1930. – 18с.
1411419
  Углева Е.А. Шимпанзе / Е.А. Углева. – М, 1947. – 15с.
1411420
  Гудолл Д. Шимпанзе в природе: поведение / Д. Гудолл; Пер. с англ. Е.З.Годиной и В.В.Свечникова; Под ред. Л.А.Фирсова. – Москва : Мир, 1992. – 670с. – ISBN 5-03-000294-4
1411421
  Брюер С. Шимпанзе горы Ассерик / С. Брюер. – Москва, 1982. – 280с.
1411422
  Журавлев Андрей Шимпанзе играющий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 34 : фото
1411423
  Грицук Валентина Шинеля для "королів", "королев" та "королевичів" : Terra Гоголь : публіцистичний есей з аксесуарами від режисера Олега Мельничука // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1411424
  Гоголь М. Шинель / М. Гоголь. – К.-Х., 1935. – 48с.
1411425
  Гоголь Н. Шинель / Н. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1411426
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1411427
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 56с.
1411428
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 48с.
1411429
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1946. – 48 с.
1411430
  Гоголь М.В. Шинель / М.В. Гоголь. – К, 1949. – 47с.
1411431
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с.
1411432
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1952. – 32 с.
1411433
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1975. – 72с.
1411434
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 320 с.
1411435
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ижевск : Удмуртия, 1976. – 41с.
1411436
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 32с.
1411437
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 87с.
1411438
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 47с.
1411439
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 27с.
1411440
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1980. – 47 с.
1411441
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 62с.
1411442
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 47с.
1411443
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь ; худож. А. Зыков. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1985. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
1411444
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с.
1411445
  Текгезян Ованес Шинель : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 9 (644). – С. 146-154. – ISSN 0132-2036
1411446
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1959. – 270с.
1411447
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1975. – 215с.
1411448
  Микитенко І.К. Шинка / І.К. Микитенко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 32с. – (Масова худ. б-ка)
1411449
   Шинкарук Володимир Іларіонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 388-389. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1411450
  Мигаль Т.С. Шинок "Оселедць на ланцюзі" / Т.С. Мигаль. – Львів, 1966. – 259с.
1411451
  Тимошик М. Шинок на Шинковій // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 151-160
1411452
  Чилая С.Е. Шио Арагвиспирели / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1950. – 5-15с.
1411453
  Печникова Н.В. Шип (Acipenser Nudiventris Lov) Аральского моря и озера Балхаш. (Морфология, биология и рекомендации по охране и воспроизводству запасов) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Печникова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 16л.
1411454
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1977. – 478с.
1411455
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1979. – 478с.
1411456
   ШИпка.. – М., 1970. – 352с.
1411457
   Шипкинська висота.. – Одеса, 1978. – 170с.
1411458
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 160
1411459
   Шипович Євген Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 299-300 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1411460
   Шипович Євген Йосипович (1922-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 175. – ISBN 966-95774-3-5
1411461
   Шиповник
кн.7. – 1908
1411462
   Шиповник
кн.13. – 1910
1411463
  Пайбердин М.В. Шиповник / М.В. Пайбердин. – М., 1963. – 156с.
1411464
  Мозолевский Б.Н. Шиповник / Б.Н. Мозолевский. – К., 1967. – 94с.
1411465
  Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование. / Б.Д. Игнатьев. – Новосибирск, 1946. – 321с.
1411466
  Коновалов В. Шиповник на взгорьях / В. Коновалов. – Вильнюс, 1980. – 255с.
1411467
  Ребан Р.К. Шиповник на каменном берегу / Р.К. Ребан. – М., 1972. – 272с.
1411468
  Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий / С.К. Шелковый. – К., 1990. – 99с.
1411469
  Бунаков В.А. Шиповники Северо-Осетинской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бунаков В.А. ; М-во здравоохр. РСФСР, Пятигорск. фармац. ин-т, Лен. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1960. – 11 с.
1411470
  Сагайдак В. Шипшина. / В. Сагайдак. – К., 1989. – 104с.
1411471
   Шипшиновий кущ : Збірка. – Донецьк : Донеччина, 2003. – 560с. – ISBN 966-556-462-5
1411472
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Советский писатель, 1961. – 139 с.
1411473
   Шипы и розы.. – М.
2. – 1960. – 264с.
1411474
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы. / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1961. – 139с.
1411475
   Шипы и розы.. – М.
3. – 1962. – 264с.
1411476
  Сибиренко-Ставрояни Шипы лепестков : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 121-128. – ISSN 0131-8136
1411477
  Твардовски А. Шир след шир / А. Твардовски. – София, 1961. – 184с.
1411478
  Балавадзе Е.С. Ширак-эльдарские пресмыкающиеся и их значение в жизни биоценозов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балавадзе Е.С. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 18 с.
1411479
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1956. – 443 с.
1411480
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1957. – 416с.
1411481
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1960. – 479с.
1411482
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва
2. – 1964. – 316с.
1411483
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва
1. – 1967. – 384с.
1411484
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва : Советский писатель
2. – 1967. – 423с.
1411485
  Мирмухсин М. Ширак : поэма / М. Мирмухсин. – Ташкент, 1970. – 96 с.
1411486
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва : Советский писатель, 1983. – 591 с.
1411487
  Губерський Л.В. Ширак Жак // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 745. – ISBN 966-316-045-4
1411488
  Найленд Ф Д. Ширали / Ф Д. Найленд, . – М., 1978. – 213с.
1411489
  Тамразян Г.С. Ширванзаде / Г.С. Тамразян. – М., 1967. – 387с.
1411490
  Мелкумян М.А. Ширванзаде как психолог : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мелкумян М.А. ; Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 28 с.
1411491
  Мурадян А.С. Ширванзеде-мемуарист. : Автореф... канд. филос.наук: 642 / Мурадян А.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 21л.
1411492
   Ширвіндт Євсей Густавович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 249-250. – ISBN 978-617-573-038-6
1411493
  Митрохин М.А. Шире внедрять в сельское хозяйство достижения науки и передового опыта / М.А. Митрохин. – М., 1954. – 136с.
1411494
  Захаров Д.П. Шире внедрять передовой опыт / Д.П. Захаров. – Челябинск, 1961. – 43с.
1411495
  Лагута А.Ф. Шире внедрять травяную муку в птицеводство / А.Ф. Лагута. – Москва, 1962. – 15 с.
1411496
  Орлов В.Н. Шире круг / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1972. – 48с.
1411497
   Шире распространять почин инженера Яшина.. – Челябинск, 1960. – 12с.
1411498
  Разумный М.А. Шире шаг / М.А. Разумный. – Москва, 1975. – 302 с.
1411499
  Иляхинский М.А. Шире шаг! / М.А. Иляхинский. – М., 1960. – 96с.
1411500
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! / И.И. Бондаренко. – Л, 1967. – 240с.
1411501
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! / И.И. Бондаренко. – Л, 1971. – 567с.
1411502
  Амир Хусрау Дихлави Ширин и Хусрау / Амир Хусрау Дихлави. – Москва, 1966
1411503
  Абдаллах Х. Ширин и Хусроу / Х. Абдаллах ; критич. текст и вступ. ст. С. Асадуллаева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 59 с.
1411504
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 106-111
1411505
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411506
  Саченко В.П. Ширина внутренних уровней и распределение электронов по энергиям элементов переходной группы железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саченко В.П. ; МВО СССР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1960. – 9 с.
1411507
  Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмі 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1411508
  Одрібець Н.В. Ширина підгруп 2k-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина підгруп 2[верхній індекс k]-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного кореневого дерева не перевищує 3.
1411509
  Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 124-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних аморфізмів 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1411510
  Иванчук В.И. Ширины спектральных линий в хромосферных спикулах / В.И. Иванчук, Н.И. Пишкало // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 3-16. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Собраны данные наблюдений по полуширинам профилей спектральных линий в спикулах. Показано, что спикульная структура хромосферы наблюдается в бальмеровских линиях водорода, линиях ортогелия и ионизованного кальция. Кратко обсуждаются различные механизмы ...
1411511
  Мавріна О.С. Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 52-65. – ISSN 1682-671Х
1411512
  Короткий В.А. Ширінський-Шихматов Платон Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 66. – ISBN 966-06-0393-2
1411513
  Гегелло Н.В. Ширма поднимаеться выше / Н.В. Гегелло. – М, 1962. – 64с.
1411514
  Жиляр М. Ширма с картинками / М. Жиляр. – М., 1984. – 113с.
1411515
  Жамбалов Ц. Широкая дорога / Ц. Жамбалов. – Чита, 1961. – 17с.
1411516
  Богданова Светлана Широкая Масленица достигла цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1411517
  Кидряшкин Т.А. Широкая Мокша / Т.А. Кидряшкин. – Саранск, 1981. – 328с.
1411518
  Кирдяшкин Т.А. Широкая Мокша. / Т.А. Кирдяшкин. – М., 1960. – 328с.
1411519
  Гальегос М.Э. Широкая река, высокий огонь / М.Э. Гальегос. – М, 1980. – 208с.
1411520
  Зацепин Г.Т. Широкие атмосферные ливни и ядерно-каскадный процесс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зацепин Г.Т. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 8 с.
1411521
  Попов И.Т. Широкие горизонты / И.Т. Попов. – Псков : Псковиздат, 1951. – 103 с.
1411522
  Гезалов И. Широкие горизонты / И. Гезалов. – 2-е доп. изд. – Баку, 1967. – 262с.
1411523
  Мусатов А.И. Широкие окна / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 548с.
1411524
  Кавун В.М. Широкий крок семирічки колгоспу. / В.М. Кавун. – К, 1961. – 104с.
1411525
  Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (358). – С. 31-35
1411526
  Абдюшев Х.Х. Широкий оперативный доступ к носовой и придаточным полостям у некоторых сельскохозяйственных животных. : Автореф... Доктора вет.наукнаук: / Абдюшев Х.Х.; М-во сел.хозяйства Каз.ССР. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1411527
  Доломан Є.М. Широкий плин : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1961. – 81 с.
1411528
  Кабанець М.М. Широкий пошук резервів / М.М. Кабанець. – Київ, 1976. – 182с.
1411529
  Баранов О.С. Широкий світ коротких оповідань В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1411530
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae. – Ленинград, 1986. – 30с.
1411531
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Citrilluschrad. – Л., 1989. – 28с.
1411532
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica.. – Л., 1988. – 48с.
1411533
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus. – Л., 1988. – 36с.
1411534
   Широким кроком - у комунізм!. – К., 1961. – 520с.
1411535
  Кузовников В.М. Широким фронтом / В.М. Кузовников. – Астрахань, 1963. – 31с.
1411536
   Широким фронтом.. – М., 1984. – 96с.
1411537
  Еременко В.Н. Широким шагом / В.Н. Еременко. – М., 1953. – 157с.
1411538
  Рожанчук Н.М. Широким шагом / Н.М. Рожанчук. – М., 1957. – 32с.
1411539
  Митев Т. Широкият социализъм 1892-1900 / Т. Митев. – София : Климент Охридски, 1989. – 168 с.
1411540
  Сколоздра В. Широкі горизонти / В. Сколоздра. – Львів, 1954. – 24 с.
1411541
  Андрієнко Л.В. Широкі горизонти / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1966. – 116с.
1411542
   Широкі горизонти науки.. – ЛЬвів, 1969. – 83с.
1411543
  Лісняк В.А. Широкі простори / В.А. Лісняк. – Київ, 1957. – 100с.
1411544
  Горбик Р. Широко знані у вузькому колі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українська література в Німеччині
1411545
  Суханов В.И. Широко раскрытыми глазами / В.И. Суханов. – Красноярск, 1961. – 58с.
1411546
  Биберман Л.И. Широкодиапазонные генераторы на негатронах / Л.И. Биберман. – Москва, 1982. – 89 с.
1411547
  Воинов Б.С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. / Б.С. Воинов. – Москва, 1973. – 303 с.
1411548
  Ивашкевич Сергей Александрович Широкодиапазонные ядерные магнитометры для сильных полей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Ивашкевич Сергей Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 13-9104. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1411549
  Эдель М.В. Широкое сердце. / М.В. Эдель. – М., 1945. – 54с.
1411550
  Андреев А.Д. Широкое течение / А.Д. Андреев. – Москва, 1953. – 268с.
1411551
  Андреев А.Д. Широкое течение / А.Д. Андреев. – Москва, 1955. – 300с.
1411552
  Ленца А.Л. Широкозначность глагола и контекст / А.Л. Ленца. – Кишинев, 1987. – 97с.
1411553
  Попова В.Н. Широкозначные глагольные фразеологизмы современного немецкого языка как проблема лексикографии и фразеологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попова В.Н.;. – л.
1411554
   Широкозонные полупроводники. – Махачкала, 1988. – 170 с.
1411555
   Широкозонные полупроводники и диэлектрики. : Межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : Ленинградский пед.ин-т им.А.И. Герцена, 1985. – 162с.
1411556
   Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. – Львов : Вища школа, 1982. – 148 с.
1411557
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1950. – 184с.
1411558
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1952. – 319с.
1411559
  Дмитриев А.Т. Широкой дорогой / А.Т. Дмитриев. – М., 1961. – 280с.
1411560
  Хамитов К.И. Широколиственные леса Башкирского Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамитов К.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 17 с.
1411561
   Широколиственные леса северо-западного Кавказа. – Москва : АН СССР, 1953. – 384с.
1411562
   Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, М. Степанюк, В. Коляда, М. Паталаха, І. Купенко, О. Гурін, В. Корнієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 41-45. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика геологічної будови Хмільницької площі, перспективної на виявлення уранових родовищ жильно-штокверкового типу. Використання вперше в Україні широко-масштабних літогеохімічних пошуків на основі підгрунтової геохімічної ...
1411563
  Балл А.М. Широкопленочные звуковые передвижные установки / А.М. Балл. – М, 1954. – 176с.
1411564
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1411565
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1411566
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук. – Киев, 1971. – 120 с.
1411567
  Волков Ю.А. Широкополосные интегральные усилители / Ю.А. Волков, В.А. Королев, Ю.Н. Мишин. – Москва, 1979. – 80 с.
1411568
  Ламекин В.Ф. Широкополосные интегральные усилители / В.Ф. Ламекин. – Москва, 1980. – 223 с.
1411569
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1411570
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1411571
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1411572
   Широкополосные полупроводниковые устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
1411573
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1411574
   Широкополосные радиопередающие устройства : Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах. – Москва : Связь, 1978. – 304 с.
1411575
   Широкополосные радиотехнические цепи и устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1987. – 161 с.
1411576
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители : обзор иностранных изобретений / Л.Н. Китаева. – Москва, 1968. – 44 с.
1411577
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители / Л.Н. Китаева. – М, 1968. – 44с.
1411578
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1411579
  Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах / Б.Г. Горбань. – Москва, 1975. – 247 с.
1411580
   Широкополосные усилительные и генераторные устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1985. – 160 с.
1411581
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1411582
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1411583
  Карпов В.М. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами / В.М. Карпов, В.А. Малышев, И.В. Перевощиков. – Москва, 1984. – 104 с.
1411584
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1411585
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1411586
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1411587
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1411588
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1411589
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1411590
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы / В.С. Бабенко. – Киев, 1968. – 64 с.
1411591
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1411592
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1411593
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1411594
  Бойченко В.П. Широти / В.П. Бойченко. – Одесса, 1981. – 52с.
1411595
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1411596
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1411597
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1411598
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1411599
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1411600
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1411601
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – К., 1967. – 40с.
1411602
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1957. – 44 с.
1411603
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1411604
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1411605
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1979. – 159с.
1411606
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека / А Д. Азимов. – Ташкент, 1975. – 152с.
1411607
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1411608
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1411609
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1411610
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1411611
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1411612
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1411613
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1411614
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1411615
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1411616
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1411617
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1411618
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1411619
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1411620
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1411621
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1411622
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1411623
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1411624
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва, 1991. – 301с.
1411625
   Шишкин И.И.. – М, 1978. – 56с.
1411626
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1411627
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1411628
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1411629
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1411630
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1411631
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1411632
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 299
1411633
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1411634
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1411635
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1411636
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1411637
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1411638
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1411639
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1411640
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1411641
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1411642
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1411643
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР / Ю.В. Андропов. – Київ, 1982. – 30с.
1411644
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1411645
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1411646
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1411647
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1411648
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1411649
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1411650
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1411651
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1411652
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ, 1953. – 92с.
1411653
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ, 1956. – 92с.
1411654
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1411655
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1411656
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1411657
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1411658
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – К., 1950. – 116с.
1411659
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ, 1961. – 186с.
1411660
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1411661
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1411662
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1411663
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1411664
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1411665
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1411666
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1411667
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1411668
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1411669
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1411670
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1411671
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1411672
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1411673
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1411674
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1411675
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1411676
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1411677
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1411678
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1411679
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1411680
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1411681
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1411682
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1411683
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1411684
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1411685
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1411686
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1411687
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1411688
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1411689
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1411690
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1411691
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1411692
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов. – Баку : Элм, 1980. – 193с.
1411693
  Бондарцев А.С. Шкала цветов / А.С. Бондарцев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с.
1411694
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1411695
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1411696
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1411697
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1411698
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1411699
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1411700
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1411701
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1411702
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1411703
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – М., 1982. – 384с.
1411704
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1411705
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1411706
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1411707
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1411708
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1411709
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1411710
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко". / В.Н. Дружинин. – Л, 1953. – 175с.
1411711
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1411712
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1411713
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1411714
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1411715
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1411716
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1411717
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1411718
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року. / І. Білановський. – 55с.
1411719
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1931. – 38с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1411720
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1411721
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1411722
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1411723
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – 231-330с.
1411724
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1411725
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1411726
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1953. – 83с.
1411727
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1411728
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : практичний підручник / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1411729
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1411730
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1411731
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1411732
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1411733
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1411734
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1411735
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1411736
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків-Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177с.
1411737
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1411738
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1411739
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40с.
1411740
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селялнин, 1928. – 127 с.
1411741
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1411742
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1411743
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – К., 1954. – 113с.
1411744
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1411745
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1411746
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1411747
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1411748
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1411749
  Цвелих О.М. Шкільинй визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – К., 1983. – 256с.
1411750
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1411751
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
1411752
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1411753
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1411754
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1411755
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1411756
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1411757
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1411758
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1411759
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1411760
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1411761
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1411762
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1411763
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1411764
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1411765
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1411766
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1411767
   Шкільна гігієна. – К., 1950. – 356с.
1411768
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1411769
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1411770
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі. / У.А. Тюпа. – К, 1952. – 124с.
1411771
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1411772
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1411773
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1411774
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1411775
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1411776
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1411777
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1411778
  Грибова Л.О. Шкільна ленініана / Л.О. Грибова. – К., 1965. – 94с.
1411779
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1411780
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1411781
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1411782
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1411783
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1411784
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1411785
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1411786
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1411787
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1411788
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1411789
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1411790
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1411791
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1411792
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1411793
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1411794
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1411795
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1411796
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1411797
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1411798
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1411799
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1411800
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1411801
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип.3. – 2006. – 64 с.
1411802
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [Буромський М.І., Мазур В.Й., Житецький А.О.]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1411803
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1411804
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1411805
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1411806
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1411807
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1411808
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1411809
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – К., 1957. – 92с.
1411810
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1411811
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1411812
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1411813
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1411814
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1411815
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1411816
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1411817
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1411818
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1411819
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1411820
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1411821
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1411822
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1411823
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1411824
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1411825
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1411826
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1411827
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1411828
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1411829
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1411830
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1411831
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1411832
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; уклад. Н. Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1411833
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1411834
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1411835
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1411836
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1411837
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1411838
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1411839
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1411840
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.186-222
1411841
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1411842
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1411843
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1411844
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1411845
  Остапенко Д.І. Шкільні досліди з фізіології рослин / Д.І. Остапенко. – К., 1980. – 119с.
1411846
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1411847
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1411848
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1411849
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1411850
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1411851
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1411852
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1411853
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1411854
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1411855
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1411856
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1411857
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1411858
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1411859
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1411860
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1411861
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1411862
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1411863
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1411864
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1411865
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1411866
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1411867
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1411868
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1411869
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1411870
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1411871
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1411872
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1411873
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1411874
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1411875
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1411876
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1411877
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1411878
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1411879
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1411880
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1411881
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії "Нанонтрак", під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. ...
1411882
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1411883
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1411884
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1411885
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1411886
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1411887
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1411888
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1411889
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1411890
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – М.-Л., 1940. – 176с.
1411891
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1411892
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1949. – 296с.
1411893
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1957. – 247с.
1411894
  Брагина Э.Л. Школа / Э.Л. Брагина. – Л., 1961. – 88с.
1411895
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1962. – 431с.
1411896
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1973. – 255с.
1411897
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1411898
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1411899
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1978. – 144с.
1411900
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1411901
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Чебоксары, 1980. – 191с.
1411902
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1411903
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1987. – 605с.
1411904
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1987. – 205с.
1411905
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1411906
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1411907
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1411908
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1411909
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1411910
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1411911
   Школа s ;bnnz. – R/, 1958. – 352с.
1411912
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1411913
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1411914
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1411915
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1411916
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1983. – 199 с.
1411917
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1411918
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1411919
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1411920
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1411921
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1411922
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1411923
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1411924
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1411925
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1411926
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1411927
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1411928
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1411929
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1411930
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1411931
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1411932
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1411933
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1411934
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1411935
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1411936
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1411937
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1411938
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1411939
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1411940
  Боревская Н.Е. Школа в КНР / Н.Е. Боревская. – М., 1974. – 160с.
1411941
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1411942
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1411943
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1411944
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1411945
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте / П.И. Малакшинов. – М., 1975. – 320с.
1411946
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1411947
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1411948
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1411949
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1411950
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1411951
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1411952
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1411953
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1411954
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1411955
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1411956
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1411957
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1411958
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1411959
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1411960
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1411961
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1411962
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640с. – ISBN 5-85880-290-7
1411963
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1411964
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1411965
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1411966
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1411967
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1411968
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1411969
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1411970
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – М., 1979. – 206с.
1411971
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1411972
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1411973
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1411974
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1411975
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1411976
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1411977
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1411978
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1411979
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1411980
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – М., 1970. – 31-96с.
1411981
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – М., 1978. – 48с.
1411982
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1411983
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – К, 1985. – 47с.
1411984
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1411985
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1411986
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1411987
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1411988
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1411989
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1411990
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
3. – 1966. – 431 с.
1411991
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1971. – 416 с.
1411992
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1411993
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1411994
  Амельченко В.В. Школа жизни / В.В. Амельченко. – Москва, 1978. – 112с.
1411995
  Амельченко В.В. Школа жизни / В.В. Амельченко. – Москва, 1978. – 112с.
1411996
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1985. – 380 с.
1411997
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
2. – 1985. – 428с.
1411998
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
3. – 1985. – 380с.
1411999
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1412000
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,