Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1413001
  Ломакович С.В. "Шлем ужаса" В. Пелевина: от виртуальной реальности к мифу / С.В. Ломакович, Т.В. Надозирная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 162-166. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется проблема виртуальной реальности в романе В. Пелевина "Шлем ужаса". Используя привычную ситуацию пребывания человека в киберпространстве, писатель проводит параллели между иллюзорностью виртуальной действительности и комплексом ...
1413002
   "Шлю свої вітання полум"яні" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 10, 11


  Листування Олекси Веретенченка та Уласа Самчука
1413003
  Мосенкіс Ю.Л. "Шлях богів" і "Шлях воїнів": проблеми співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права / Ю.Л. Мосенкіс, М.В. Якименко // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1413004
  Кім Джим Ен "Шлях до викорінювання бідності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 6


  Президент групм Світового банку спеціально для "Дня".
1413005
  Литвинюк Л.В. "Шлях до професіоналізму": проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В. Литвинюк, В.О. Олійниченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 152-158. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена проблемі проектного управління професійним вдосконаленням педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу. Містить опис проекту, що забезпечує тісний взаємозв"язок науково-методичної роботи школи та професійного ...
1413006
  Крикун Л. "Шлях до себе" як провокативна стратегія адаптації особистості в "дискордистському" світі (за романом Володимира Винниченка "Лепрозорій") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 35-41. – ISSN 2307-2261
1413007
  Мацієвська Т. "Шлях до Шевченка..." // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-37.
1413008
  Каушлієв Г. "Шлях на користь": кримська подорож імператриці Катерини II в контексті вивчення краю // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 50-57
1413009
  Граб У. "Шляхетна донька пристрасно музикального народу" (рецензія на книгу про Любку Колессу) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 179-181. – ISSN 2224-0926
1413010
  Наулко В. "Шляхетність торкається не лише походження, чи блакитної крови, але й фахівця. доброго фахівця якого будь фаху (про листи Марка Антоновича і трохи більше) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 131-148. – ISSN 0869-3595
1413011
  Шама О.І. "Шляхетське" розуміння держави і Люблінська унія 1569 р. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 95-98. – ISBN 5-7702-0775-2
1413012
  Салига Т. ... Шлюб із полином... (Слово у 75-ту річницю Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 250-253. – ISSN 0130-528Х
1413013
  Салига Т. ...Шлюб із полином..., слово у 75-ту річницю від дня народження Ірини Калинець // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 163-165. – ISSN 0868-4790
1413014
  Калас Н. [Шлях Нікіти Ранту / Ніколаос Калас ; передмова О. Елітіса. – Афіни : Ікарос, 1997. – 155 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7721-24-1
1413015
  Шлапак Я. Шлапак Дмитро Якович : [спогади] / Ярослав Шлапак // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370-375. – ISBN 978-966-2726-03-9
1413016
  Кацир И. Шлаф штунде : проза : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-69. – ISSN 1130-6545
1413017
  Прокопов Д.Є. Шлегель (Schlegel) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 525-528. – ISBN 966-316-069-1
1413018
  Рустамов С. Шлезвиг-голштинская война и франкфуртский парламент (1848) : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. новой истории. – Москва, 1950. – 12л.
1413019
  Вознесенская Анна Шлейф судьбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 86-87 : фото
1413020
   Шлем сотрудника патрульно-постовой службы или tit-hats : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1413021
  Леонов Сергей Шлепанцы-вьетнамки : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райдан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 38 : Фото
1413022
   Шлепянов Илья. – М., 1969. – 272с.
1413023
  Зайонц Ю. Шли бои / Ю. Зайонц. – Москва, 1968. – 192с.
1413024
  Шамшурин Ю.И. Шли двое по тундре / Ю.И. Шамшурин. – М., 1972. – 172с.
1413025
  Костенко А.Г. Шли девушки дорогой фронтовой. / А.Г. Костенко. – Краснодар, 1978. – 192с.
1413026
  Скорик Л.Т. Шли дожди / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1980. – 175с.
1413027
  Карев Г.А. Шли мальчишки в огонь / Г.А. Карев. – Одесса, 1982. – 214с.
1413028
   Шли мы вместе. – К., 1985. – 294с.
1413029
   Шли мы вместе. – К., 1989. – 422с.
1413030
  Винокуров В.И. Шли на битву партизаны / В.И. Винокуров. – Ленинград, 1985. – 144с.
1413031
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны / Г.Д. Алексеенко. – Ужгород, 1987. – 230с.
1413032
   Шли полки Карпатами. – Ужгород, 1985. – 311с.
1413033
  Наволочкин Н.Д. Шли радисты. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1964. – 104с.
1413034
  Савицкий В.И. Шли солдаты. / В.И. Савицкий. – М., 1961. – 79с.
1413035
  Штоль Г.А. Шлиман / Г.А. Штоль. – М, 1965. – 431с.
1413036
  Мейерович М.Л. Шлиман / М.Л. Мейерович. – М., 1966. – 191с.
1413037
  Белов А.А. Шлионский - переводчик "Евгения Онегина" // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 304-326
1413038
   Шлиссельбургская крепость. – Л., 1986. – 95с.
1413039
  Ашенбреннер М.Ю. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904 : (воспоминания) / М. Ашенбреннер. – Берлин : Изд. Гуго Штейница, 1906. – 110 с. – На обл. загл. на рус., нем. и фр. яз. – (Собрание лучших русских произведений ; Ч. 129)
1413040
  Вересов А.И. Шлиссельбургские повести / А.И. Вересов. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 334 с.
1413041
  Фигнер В. Шлиссельбургские узники 1884-1905 гг. / В. Фигнер. – М., 1920. – 253с.
1413042
  Смирнов В.Г. Шлиссельбургский Робинзон / В.Г. Смирнов. – Л., 1990. – 149с.
1413043
  Круковская Л.Я. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский / Л.Я. Круковская. – Петербург[Санкт-Петербург], 1920. – 71 с.
1413044
   Шлиссельбуржец Л.Ф. Янович. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [2], XXVIII, 116 с., 1 л. портр. : ил. – (Библиотека "Общественной пользы" ; Сер. 2)


  Содерж.: Биография. Из воспоминаний Яновича. Переписка Яновича. Приговор
1413045
  Попов С.А. Шлифовальные работы / С.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383 с.
1413046
  Смирнова М.А. Шлифовальщикам и маршрутным рабочим геологопоисковых и геологосъемочных экспедиций и партий / М.А. Смирнова, Е.Ю. Тарчевская. – М., 1971. – 12с.
1413047
  Костерин А.В. Шлихо-минералогический и шлихо-геохимический методы поисков рудных меторождений / А.В. Костерин. – Новосибирск : Наука, 1972. – 124с.
1413048
  Озеров И.М. Шлиховая съемка и анализ шлихов / И.М. Озеров. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 378с.
1413049
  Ициксон М.И. Шлиховое опробование при геологической съемке и обзорных поисках / М.И. Ициксон. – М., 1953. – 60с.
1413050
  Осовецкий Б.М. Шлиховой метод / Б.М. Осовецкий. – Пермь, 1985. – 88с.
1413051
  Захарова Е.М. Шлиховой метод поисков полезных ископаемых / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1989. – 157с.
1413052
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Московский университет, 1960. – 168с.
1413053
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1974. – 158с.
1413054
  Чемерис Валентин Шліссельбург. В"язень каземату № 11 = герої ненашого часу : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
1413055
  Росто Л.К. Шлозвиг-гольштейнский вопрос и европейские державы в 1863-1864 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Росто Л.К.; МГУ, 1951. – 13л.
1413056
  Парамонов С.Я. Шлункові оводи і боротьба з ними / С.Я. Парамонов. – К.-Львів, 1940. – 128с.
1413057
  Телешун С. Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1413058
  Матюшенко С.П. Шлюб і розлука на Радянській україні / С.П. Матюшенко. – К., 1924. – 32с.
1413059
  Казанцев А.О. Шлюб і сім"я в апокрифічних діяннях апостолів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Майже для всіх апокрифічних діянь характерний сюжет навернення дружини у християнство завдяки проповіді апостола. Це призводить до певних змін у розумінні шлюбу та сім"ї тогочасною людиною, що, у свою чергу, стає основою для створення нової, ...
1413060
  Петренко І. Шлюб і сім"я в середовищі православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 206-217. – ISSN 0869-3595
1413061
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05. / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 212л. – Бібліогр: л. 192-212
1413062
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1413063
  Дмитренко В. Шлюб і сім"я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-187
1413064
  Галаджій Олена Шлюб на острові Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
1413065
  Мольєр Ж.Б. Шлюб с примусу = (Le mariage force) фр. : комедія на одну дію / Мольєр ; Пеpеклав з фpанцузської мови Володимиp Самійленко. – [Одеса] : Дніпро ; Дніпpо. [Дpук. "Поpядок" С. Цесаpського], 1915. – 24 с.
1413066
  Давидюк В. Шлюб у казках: форми і норми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 103-118
1413067
   Шлюб, сім"я та дітородні орієнтації в Україні / Аксьонова С.Ю., Балакірєва О.М., Бялковська В.Г., Коломієць О.О., Крімер Б.О. та ін.; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ; Український центр соціальних реформ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-02-4912-7
1413068
  Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шляхетська Волинь кінця ХVІ ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-62. – ISSN 0869-3595
1413069
  Гриценко А.Л. Шлюбна угода // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 10. – С. 70-75. – ISBN 966-594-102-2
1413070
  Малютіна І. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-75. – ISSN 0130-6936
1413071
  Маломуж О. Шлюбний договір // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1413072
  Бартошко О. Шлюбний договір // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 34-35
1413073
  Федорченко А. Шлюбний договір // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 25-26


  У статті розглядається перехід від пострадянського бачення до сучасного.
1413074
  Липець Л.В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 27-41. – ISSN 2222-5374
1413075
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ульяненко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1413076
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Ульяненко Олена Олександрівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2003. – 185 л. + Додатки: л. 182-185. – Бібліогр.: л. 165-181
1413077
  Поцелуйко А.І. Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 135-144
1413078
  Циверенко Г.П. Шлюбний договір: українська сучасність / Г.П. Циверенко, О.О. Трикоз // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 63-68. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1413079
  Рудник І. Шлюбний контакт // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 9 (165). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077
1413080
  Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
1413081
  Дячук Л. Шлюбні "табу" у візантійській правовій культурі // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 216-237.


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. In the article the reasons and legal maintenance of normative prohibitions of ...
1413082
  Дячук Л.В. Шлюбні заборони у візантійській правовій культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. В статье определяются причины и правовое содержание нормативных запретов византийского ...
1413083
  Петішка Е. Шлюбні ночі / Е. Петішка. – Київ : Дніпро, 1986. – 239 с.
1413084
  Рудакова Ю.К. Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 94-116. – ISSN 2222-4203
1413085
  Дудкін Іван Шлюбні пристрасті світу, або Сповідь весільного гостя : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 86-91 : Фото
1413086
  Бялковська В.Г. Шлюбні та дітородні орієнтації студентів вищих навчальних закладів м. Києва // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 158-166. – ISSN 2072-9480
1413087
  Орлова Т.В. Шлюбні та родинні відносини у Європі ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються деякі аспекти культури побуту населення Європи, насамперед ті, що пов"язані зі становищем жінок та дітей.
1413088
  Пуківський Ю. Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 99-106. – ISSN 0130-6936
1413089
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206л. + Додаток : л.202-206. – Бібліогр. : л.184-201
1413090
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1413091
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини в контексті православної повсякденної культури Росії (XVIII ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-103
1413092
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 1. – 2010. – 277 с.
1413093
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 2. – 2010. – 581с. : іл., табл. + Додаток: с. 566-581. – Бібліогр.: с. 532-565
1413094
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 453 л. + Додатки: л. 375-392. – Бібліогр.: л. 393-453
1413095
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 54 назви
1413096
  Лахач Т. Шлюбно-сімейні відносини і формування нової особистості в контексті взаємовідносин церкви і держави 1920-х рр.. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 96-100. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті піднімаються питання про існування негативних тенденцій в сучасному укр. суспільстві, причини яких вбачаються не в останніх роках розвитку країни й новітній ідеології суспільства, а в площині 1920-х років
1413097
  Цвєткова Ю.В. Шлюбно-сімейні відносини мирського населення Київської Русі (за правовими нормами Єфремівської Кормчої книги) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз правових норм Єфремівської Кормчої, які регулюють шлюбно-сімейні відносини мирян Київської Русі. The article deals with the analysis of legal norms from the Efrem" Pilot"s Book regulating marriage and family relations of secular ...
1413098
  Петренко Ірина Шлюбно-сімейні відносини населення Гетьманщини (XVIII ст.) на сторінках часопису "Киевская старина" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1413099
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини православних мирян у працях Івана Огієнка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 466-472. – ISBN 966-7379-70-1


  У статті йдеться про таку важливу сферу людського життя, як шлюбно-сімейні відносини в українських православних родинах. На сторінках своїх праць Іван Огієнко (Митрополита Іларіона) звернув особливу увагу на статус жінки в українській родині.
1413100
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у ІІ половині XVIII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 65-72. – ISSN 1728-3671


  На основі документів фонду Пирятинського духовного правління держ. архіву Полтавської обл.
1413101
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині 18 ст. : монографія / І.М. Петренко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-184-044-6
1413102
  Семанов Н.Ф. Шлюзованные водные пути СССР / Н.Ф. Семанов. – Л., 1953. – 43с.
1413103
  Ступников И.В. Шлюпка в открытом море, и другие рассказы. / И.В. Ступников. – М., 1974. – 142с.
1413104
  Крейн Стівен Шлюпка у відкритому морі та інші оповідання = The open boat and other stories / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – Київ : Знання, 2014. – 198, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Шлюпка у відкритому морі. – (English Library ) ( Скарби ; № 5). – ISBN 978-617-07-0178-7
1413105
  Євселевський Л.І. Шлюпки пливуть по Пслу, Путівник / Л.І. Євселевський, Г.М. Терещенко. – Харків : Прапор, 1973. – 111с. – (Шляхами туристськими)
1413106
  Прокопов Д.Є. Шляйєрмахер (Schleiermacher) Фрідріх Ернст Даніель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 528-531. – ISBN 966-316-069-1
1413107
  Науменко І.В. Шляпа в шляпі / І.В. Науменко. – К, 1960. – 60с.
1413108
  Русу Н. Шляпа для дедушки : рассказы и повести / Н. Русу; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 222 с.
1413109
  Маламуд Б. Шляпа Рембрандта / Б. Маламуд. – М., 1990. – 186с.
1413110
  Черникова Анна Шляпа Тролля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 82-87 : фото
1413111
  Кравченко Є.С. Шляпи / Є.С. Кравченко. – Київ, 1953. – 44 с.
1413112
  Блок Ханна Шляпы с Пасхи : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.46 : Фото
1413113
  Бугай С.М. Шлях -- інтенсифікація. / С.М. Бугай, М.К. Павленко. – К., 1970. – 32с.
1413114
  Луків М.В. Шлях : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1976. – 87 с.
1413115
  Олійник Б.І. Шлях : вірші та поеми / Борис Олійник ; [уклад. М.В. Луків]. – Київ : Наукова думка, 1995. – 425, [6] с. : портр. – ISBN 5-12-004625-8
1413116
  Ауэзов М.О. Шлях Абая / М.О. Ауэзов. – Київ, 1955. – 352 с.
1413117
  Ауэзов М. Шлях Абая / М. Ауэзов. – Київ
2. – 1959. – 300с.
1413118
  Ауезов М.О. Шлях Абая : Роман / М.О. Ауезов. – Київ : Дніпро, 1972. – 640с.
1413119
  Ауезов М.О. Шлях Абая / М.О. Ауезов. – Київ, 1985. – 639с.
1413120
  Канигін Ю. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Ю. Канигін. – 5-те вид-ня зі змінами і доп. – Київ : Україна, 2002. – 448с. – 8утКани Шифр дубл. – ISBN 966-524-122-2
1413121
  Канигін Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Юрій Канигін. – 5-те вид., доповн. – Київ : А.С.К., 2003. – 528с. – ISBN 966-539-431-2
1413122
  Харчук Б.М. Шлях без зупинок : повісті / Борис Харчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с. – (Серія "Романи й повісті" ; 1982, № 9)
1413123
  Сохань М.Д. Шлях бійця / М.Д. Сохань. – Сімферополь, 1967. – 64с.
1413124
  Стельмах В.М. Шлях білоруського театру / В.М. Стельмах. – К., 1964. – 170с.
1413125
  Орджонікідзе З.Г. Шлях більшовика / З.Г. Орджонікідзе. – К., 1939. – 160с.
1413126
  Єшкілєв В. Шлях Богомола. Імператор повені : романи / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 408, [6] с. : іл. – ISBN 978-617-7013-23-4
1413127
  Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака - "Ворона" / Дмитро Проданик // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-113. – (Події і люди ; кн. 15). – ISBN 978-966-2105-29-2(Ukr.) ; 978-1-897431-30-6(Can.)
1413128
  Махоцький Е. Шлях боротьби і перемог. Відгомін Великого Жовтня на Люблінщині (1917-1970). / Е. Махоцький. – Львів, 1971. – 106с.
1413129
  Воробець М. Шлях в серце : поезіії / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-96659-2-8
1413130
  Сюндюков І. Шлях веде до вогню // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 467-. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Подвиг Олекси Гірника й сьогодення.
1413131
  Отрощенко І.В. Шлях вибору пан-монгольської ідеї (Буряти між Петербургом і Лхасою) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1608-0599
1413132
  Александров В. Шлях використання сучасних освітніх it-технологій у становленні страхової справи в Україні / В. Александров, С. Недбаєва, О. Філонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – C. 68-69. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та запропоновано нові шляхи використання сучасних освітніх технологій для подальшого розвитку страхового ринку. New ways of modern educational technologies use for further development of the insurance market are examine and offered.
1413133
  Ямпольский Б.С. Шлях випробувань / Б.С. Ямпольский. – Київ, 1956. – 231с.
1413134
  Бескровна Л.М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма = A way from analytical reading to analytical writing : навч. посібник : у 2 кн. / Л.М. Бескровна. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-41-5
Кн. 2 : Доповнення. – 2010. – 362, [1] с. – На обкл. авт. та назва англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1413135
  Берзін П.С. Шлях від професорського стипендіата до радянського професора (Микола Гнатович Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1008-1020. – ISBN 978-617-7020-05-8
1413136
  Комберянов С. Шлях воїна : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 116-139. – ISSN 0130-321Х
1413137
  Романюк Микола Шлях Гедиміновичів- до співпраці й порозуміння! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 12--13 : фото. – ISSN 1998-8044
1413138
  Брагін М.Г. Шлях генерала / М.Г. Брагін. – Київ, 1954. – 380с.
1413139
  Шалагінов Б.Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість / Б.Б. Шалагінов. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с. – (Библиотека вчителя зарубіжної літератури). – ISBN 966-314-244-8
1413140
   Шлях глави держави до арбітра нації. – К, 1997. – 15с.
1413141
   Шлях горіння : спогади ветеранів ОУН і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930-1950-х рр. / [упоряд.: М. Галів, В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 519, [1] с. : табл.
1413142
  Адамовіч А.М. Шлях да майстєрства / А.М. Адамовіч. – Мінськ, 1958. – 180 с.
1413143
  Шестаков Андрій. Шлях двох кольорів - синього і жовтого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1413144
  Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга : Монографія / В. Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 232с. – ISBN 966-95494-7-7
1413145
  Атаманчук А. Шлях до "солодкої мрії", або Як Україна стала центром цукрового бізнесу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 62-63
1413146
  Триліський В. Шлях до Великої ріки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81


  Еквадор
1413147
  Плахов-Модестов Шлях до вершини = Синопсис літературного сценарію науково-пізнавального відеофільм : проза: сценарій // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 58-60. – ISSN 1562-3238
1413148
  Циганкова Е.Г. Шлях до відродження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-71. – ISSN 1608-0599


  Сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки
1413149
  Крініцин О. Шлях до вільного потоку послуг в межах економічного співтовариства АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
1413150
  Корнаї Янош Шлях до вільної економіки / Корнаї Янош. – К., 1991. – 138с.
1413151
  Кошова І. Шлях до вічних істин : (Тема любові і дітей у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира ) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 76-82. – (Філологічні науки)
1413152
  Антонов В.М. Шлях до гібридної бібліотеки / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 87-92
1413153
  Онищук В.О. Шлях до глибоких знань / В.О. Онищук. – Київ, 1969. – 48с.
1413154
  Сидор М. Шлях до Городельської Унії = The way to the unity of Horodlo : (в світлі польсько-литовсько-українських противорічностей ) / Др. Микола Сидор. – Мюнхен ; Ню Йорк : Виданням Автора, 1951. – 155, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1413155
  Гончаренко В.В. Шлях до джерела : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1986. – 54 с.
1413156
  Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англ. мови / С.О. Алєксєєва. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (114)). – ISBN 978-617-00-1367-5
Ч. 1. – 2012. – 80 с. : іл., табл.
1413157
  Ніколаенко І.С. Шлях до досконалості (за романом О. Хакслі "Острів") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 211-213. – ISBN 966-581-102-9
1413158
   Шлях до достатку. – К, 1966. – 50с.
1413159
  Танчер В.К. Шлях до духовної свободи / В.К. Танчер. – К, 1970. – 92с.
1413160
  Кладкова О. Шлях до енергетичної незалежності України на прикладі ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 131-135
1413161
  Ярковий Д.М. Шлях до ефективного симбіозу бізнесу та інформаційних технологій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-57.
1413162
  Оболенський О. Шлях до Європи, проторований музикою / О. Оболенський, Г. Поштаренко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 5


  Хорова капела "Дніпро" Київського національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з його художнім керівником Іриною Душейко протягом 2011 року здійснив дві гастрольні поїздки до країн Європи.
1413163
  Завгородня О. Шлях до Європи: світоглядне річище : (філософські тексти й сучасні контексти) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 99-110. – ISSN 1682-2366
1413164
   Шлях до Європи? до якості! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу". На конференції обговорили перспективи впровадження стандартів європейської освіти і збереження національних традицій вищої школи.
1413165
   Шлях до зірок Головного конструктора починався в Україні // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 3/4). – С. 1, 3


  У Національному технічному університеті Україна "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського відзначили 110-ліття від дня народження Сергія Павловича Корольова.
1413166
  Грабовський С. Шлях до зірок. Україна. ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-109. – ISSN 0585-8365
1413167
  Рожіцин В. Шлях до знання / В. Рожіцин. – Харків : Пролетар, 1931. – 72 с.
1413168
  Згуровський М.З. Шлях до інформаційного суспільства - від Женеви до Тунісу // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 141-156. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1413169
  Уйомов А.І. Шлях до істини / А.І. Уйомов. – Київ, 1971. – 71с.
1413170
  Поденщикова Н. Шлях до Істини : зб. оповідань та есе / Надія Поденщикова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 438 с. – ISBN 978-966-920-037-2
1413171
  Матат Д. Шлях до консенсусу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У МОН обговорили проблеми віднесення спеціальностей "Міжнародне право" та "Правоохоронна діяльність" до юридичної освіти.
1413172
   Шлях до лідерства в інноваціях // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  "...Зміна системи фінансування науки та підтримки вчених дасть змогу Україні суттєво покращити свої позиції у Глобальному інноваційному індексі, а також перевести економіку на інноваційний шлях розвитку. Про це сказв Прем"єр-міністр України Володимир ...
1413173
  Фея О. Шлях до мрії завдовжки 40 років // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Нобелівську премію з фізики за 2017 рік присудили Райнерові Вайссу, Кіпові Торну та Баррі Берішу за "вирішальний внесок у детектор LIGO та відкриття гравітаційних хвиль".
1413174
  Патриляк І. Шлях до народження // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Історія Київського університета імені Тараса Шевченка з 1801-1833 рр.
1413175
  Смульсон Л. Шлях до народності / Л. Смульсон. – К., 1938. – 104с.
1413176
   Шлях до НАТО : Вимір безпеки. Лідери думок - про євроатлантичну інтеграцію України / В. Бадрак, С. Згурець, М. Самусь, О. Набоченко; Валентин Бадрак, Сергій Згурець, Михайло Самусь, Ольга Набоченко. – Київ, 2006. – 222с.
1413177
  Тимошенко Ю. Шлях до НАТО лежить через Тузлу: Конфлікт, що об"єднав українську націю // Вечір. Київ. – 2003. -4 листоп.


  [Прес-конференція лідера БЮТ з приводу конфлікту навколо о. Коса Тузла]
1413178
   Шлях до науки [Василь Петрович Єрмаков] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання"України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 128-134. – ISSN 0206-8001
1413179
   Шлях до незалежності - крок за кроком. За повідомленнями тогочасної української та зарубіжної преси // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 9-14. – ISSN 0868-8117
1413180
  Даниленко В.М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В.М. Даниленко, М.К. Смольніцька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 4-22. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються проблеми, які хвилювали українське суспільство в другій половині 1980-з рр., напередодні проголошення незалежності.
1413181
  Булгакова О. Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 4-5


  22 вересня 2015 року в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл "Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України". У ньому взяли участь понад 20 представників різних державних, наукових та ...
1413182
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-56. – Бібліогр. 12 назв
1413183
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) : Закінчення. Див. початок у №2 за 2006 р. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр. 2 назви
1413184
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 132-144. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Хрещення Русі: міфи й реальність.
1413185
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри. Хрещення Русі: міфи і реальність // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 51-63. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1413186
   Шлях до перемоги. – К, 1993. – 221с.
1413187
  Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Тарас Чухліб. – Київ : Наш час, 2008. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-262. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-11-8
1413188
  ГаєкФрідріх фон Шлях до рабства : [в малюнках] / Фрідріх фон Гаєк ; [пер. і упоряд. В. Галунько] ; НДІ публ. права. – Київ ; Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31
1413189
  Панкіна Вікторія Шлях до самовдосконалення Ольги Максименко : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1413190
  Степула Н. Шлях до самого себе (Григорій Штонь) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 36-40. – ISBN 966-7379-16-7
1413191
  Олещук І.А. Шлях до світанку : спогади, документи, статті / Ігор Олещук. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172с. : іл. – ISBN 966-7497-83-6
1413192
  Жаров В. Шлях до Світової організації торгівлі: чи готова Україна виконувати зобов"язання у сфері охорони інтелектуальної власності / В. Жаров, Т. Шевелева // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5. – ISSN 1608-6422
1413193
  Андрусяк Т. Шлях до свободи ( Михайло Драгоманов про права людини ) / Т. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 192с. – ISBN 5-7773-0901-1
1413194
  Сорока П. Шлях до себе справжнього або Марафонський забіг Бориса Тимошенка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С.14


  Роздуми над книжкою Бориса Тимошенка "Потала" - роман-епопея, роман-спогад у семи книгах
1413195
  Щербак Ю.М. Шлях до серця : кіносценарій / Ю. Щербак. – Київ : Мистецтво, 1972. – 62 с.
1413196
  Дичев С. Шлях до Софії : роман / С. Дичев. – Київ : Дніпро, 1973. – 447с.
1413197
  Дичев С. Шлях до Софії : Роман / С. Дичев. – Київ : Вища школа, 1985. – 454с.
1413198
  Кривов В. Шлях до сталого землекористування складний, але його необхідно пройти // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39.
1413199
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 32-40.
1413200
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1413201
  Згуровський М.З. Шлях до суспыльства, заснованого на знаннях // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 7-9. – ISBN 978-966-622-589-7
1413202
  Лук"яненко Л. Шлях до українства... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5


  Видатний політичний діяч, патріот, дисидент і державотворець - розказав про вихід українців із комуністичного рабства, національну свідомість, громадську активність, ворогів України, зворотній рух до автентичної духовності та напружену боротьбу, що ...
1413203
  Хабібуллін В. Шлях до успіху і правничого майбутнього = Путь к успеху и юридическому будущему : Радянський Союз / Незалежна Україна / Вадим Хабібуллін. – Київ : Юстініан, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-8257-41-4
1413204
  Гришина А. Шлях до читача / А. Гришина, В. Вишнякова, Т. Філіппова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Співробітники Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича представили читачам процес наукової обробки літератури, яка надходить до бібліотеки та різних її підрозділів; розповіли про електронний каталог, який містить на цей час близько 1.190.000 записів ...
1413205
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Євген Маланюк ; Ужгородський нац. ун-т ; Науково-дослідний ін-т україністики ім. М. Мольнара ; [ наук. ред. Л. Белей ]. – Ужгород : Гражда, 2008. – 48с. : іл. – (Ucrainica: ad fontes ; Кн. 2). – ISBN 978-966-8924-55-2
1413206
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1413207
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 8-23. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1413208
  Мертенс В.П. Шлях до щедрого поля. / В.П. Мертенс, А.М. Стельмащук. – Київ, 1984. – 96с.
1413209
  Шинкарук В. Шлях до якісної вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 12


  У 2000 р. Україна приєдналася до глобально визнаних "Цілей Розвитку Тисячоліття" і взяла на себе політичні зобов"язання щодо їх досягнення та реалізації до 2015 р.. Серед восьми визначених цілей другою названо забезпечення якісної освіти впродовж ...
1413210
   Шлях довжиною в 135 років. (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1682-2366


  Житомирський інститут медсестринства.
1413211
  Сиротенко С.А. Шлях довжиною в 70 років (до ювілею Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 39-45 : фото. – ISSN 2311-9780
1413212
   Шлях довжиною у п"ятнадцать років. До ювілею журнала "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 8-12. – ISSN 2076-9326


  Тісні контакти поєднують журнал с бібліотекою КНУТШ.
1413213
  Крижевич Є.Д. Шлях додому / Є.Д. Крижевич. – К., 1983. – 86с.
1413214
  Виноградов Віктор Шлях дощу : Поезії 1987-1995 років / Виноградов Віктор. – Київ : Смолоскип, 1996. – 96с. – ISBN 0-914834-95-9
1413215
  Виноградов В. Шлях Дощу / В. Виноградов. – Київ, 1996. – 94с.
1413216
  Серпілін Л. Шлях дружби. / Л. Серпілін. – К, 1949. – 148с.
1413217
  Гуменюк О. Шлях емігранта: від воїна до студента // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Поразка національно-визвольних змагань у 1917 - 1921 рр. та нові політичні обставини на українській території призвели до масового виїзду. Серед емігрантів значну частину становили студенти, які змінили методи і напрями діяльності українських осередків ...
1413218
  Буренко Н.М. Шлях європейської інтеграції, що його застосовують до країн - кандидатів з Центральної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
1413219
  Балабко О. Шлях Єлизавети Милорадович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Монографія Ірини Петренко "Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі" присвячена українській громадській діячці, меценатці, тітці гетьмана П. Скоропадського.
1413220
  Садовий М.А. Шлях життя селянина-революціонера. / М.А. Садовий. – Х., 1928. – 32с.
1413221
  Лешан Ю. Шлях жінок до звання лікаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 43-45, 57
1413222
  Кіктенко В. Шлях з Києва до Пекіну. До 300-річчя заснування православної місії в Китаї // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 54-61
1413223
  Сторчак К. Шлях за гору. / К. Сторчак. – Полтава, 1934. – 107с.
1413224
   Шлях звитяг і звершень = Путь побед и свершений : фотолітопис ленінського комсомолу : [фотоальбом] / [упор.: А.М. Арутюнян, Ю.Н. Єльченко, Г.Д. Максименко]. – Київ : Новий друк, 2009. – 264 с. : фотоіл. – Кн. укр. і рос. мовами. – ISBN 966-7126-19-6
1413225
  Собко В. Шлях зорі : Роман / В. Собко. – Львів : Радянський письменник
Кн. 1-3. – 1948. – 642с.
1413226
  Собко В. Шлях зорі : Трилогія / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 688с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1413227
  Мазанько А.С. Шлях зради і шпигунства / А.С. Мазанько. – Ужгород, 1976. – 79с.
1413228
  Козельский Б.В. Шлях зрадництва и авантур : Петлюрівське повстанство / Б.В. Козельский. – Харьків, 1927. – 148с.
1413229
  Чирук С. Шлях із варягів ...у турки // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 312-317. – ISBN 978-966-525-872-8


  У статті йдеться про шведських військовополонених в Катеринославській губернії під час російсько-шведської війни 1788-1790 рр. та російсько-турецької війни 1787-1791 рр.
1413230
  Москаленко В. Шлях інтеграції Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у загальноєвропейський простір вищої освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1413231
  Зибіна Г.Г. Шлях Іраку до незалежності / Г.Г. Зибіна. – Київ, 1969. – 152с.
1413232
  Микитин А. Шлях Київської братської школи до академії // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2015. – № 2 (17) : 400 років святості. – С. 40-42
1413233
  Сазонов М.І. Шлях колгоспів до комунізму / М.І. Сазонов, І.Я. Ткаченко. – Київ, 1967. – 96с.
1413234
  Зегерс А. Шлях крізь лютий / А. Зегерс. – Київ, 1938. – 260с.
1413235
  Семенець О.О. Шлях медіасфери через хаос та біфуркації: моральні цінності як параметр порядку в самоорганізації мас-медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-34
1413236
  Ткаченко Орест Шлях мовного самоствердження: (До політичних передумов подальшого розвитку української мови) // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.91-95. – ISSN 0130-321Х
1413237
  Перевертень Н. Шлях морального переродження: герої Є. Гребінки та Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 105-110


  У статті розглядаються повісті "Сила Кондратьєв" Є. Гребінки і "Варнак" Т. Шевченка. Обидва письменники у своїх творах порушують глибокі морально-етичні проблеми, показуючи на прикладі життя героїв, їхній шлях морального переродження: від гріха до ...
1413238
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1937. – 331с.
1413239
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури
Перша і друга книга. – 1947. – 430 с.
1413240
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 340 с.
1413241
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 507 с.
1413242
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 640 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1413243
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1967. – 559 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1413244
  Плоткін Г.Д. Шлях на Схід : книга подорожей / Г.Д. Плоткін. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 290 с.
1413245
  Хонін В.М. Шлях наукового пошуку (Шлях єдинорога.Система міжнародно-правового регулювання. Досвід перспективного планування - порядок денний 2035 року) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 3-9
1413246
  Бойко Ю. Шлях нації / Ю. Бойко. – Париж-К.-Львів : Українське слово, 1992. – 127с.
1413247
  Гетьманчук М.П. Шлях Нестора Махна в еміграції: через Румунію і Польщу у 1921-1925 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 107-113. – ISSN 0321-0499
1413248
  Гаспарян А. Шлях нормалізації основних проблем вірменсько-турецьких політичних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 73-75
1413249
  Петльований В. Шлях олімпійського чемпіона / В. Петльований. – К, 1952. – 44с.
1413250
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1996
1413251
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1996
1413252
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
1413253
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
1413254
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
1413255
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
1413256
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
1413257
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
1413258
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
1413259
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
1413260
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
1413261
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
1413262
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
1413263
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
1413264
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2000
1413265
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2000
1413266
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2000
1413267
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2000
1413268
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2001
1413269
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 2. – 2001
1413270
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 3. – 2001
1413271
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 4. – 2001
1413272
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
1413273
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
1413274
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
1413275
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
1413276
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
1413277
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
1413278
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
1413279
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
1413280
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
1413281
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
1413282
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
1413283
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
1413284
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
1413285
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
1413286
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
1413287
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
1413288
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
1413289
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
1413290
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
1413291
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
1413292
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
1413293
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
1413294
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
1413295
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
1413296
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
1413297
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
1413298
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
1413299
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
1413300
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (51). – 2009
1413301
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (52). – 2009
1413302
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (53). – 2009
1413303
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (54). – 2009
1413304
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (55). – 2010
1413305
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (56). – 2010
1413306
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (57). – 2010
1413307
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (58). – 2010
1413308
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (59). – 2011
1413309
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 ( 60). – 2011
1413310
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (61). – 2011
1413311
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (62). – 2011
1413312
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (63). – 2012
1413313
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (64). – 2012
1413314
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№3 (65). – 2012
1413315
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (65). – 2012
1413316
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (66). – 2013
1413317
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (67). – 2013
1413318
  Бич В.В. Шлях освіти Бережанщини. 1944-2010 рр. / В.В. Бич ; Від. освіти Бережан. райдержадмін., Район. метод. каб. – Тернопіль : Новий колір, 2010. – 107, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 978-966-2061-22-2
1413319
  Пагутяк Галина Шлях півонії : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 2-9. – ISSN 0130-1608
1413320
  Кремінь Д.Д. Шлях по зорях : вірші / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1990. – 96 с.
1413321
  Бочаров С.В. Шлях Польщі до Європейського Союзу : монографія / С.В. Бочаров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 270, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях: с. 216-255. – ISBN 978-966-639-502-6


  Шановному Валерію Володимировичу з повагою і вдячністю Підпис
1413322
  Талалай Р. Шлях прокладається в мені // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 1, 4-5


  Роковини смерті Миколи Біденка.
1413323
  Кодацька Н.О. Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 21-26. – ISSN 2077-1800
1413324
  Біленкін Д.О. Шлях розуму / Д.О. Біленкін. – Київ, 1987. – 235с.
1413325
  Мельничук Л.Н. Шлях Румунії до Європейського Союзу: досвід для України // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 206-214. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1413326
  Юхименко Н. Шлях самопізнання Івана Стогнія // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 258-262
1413327
  Фаст Г. Шлях свободи. / Г. Фаст. – К, 1949. – 228с.
1413328
  Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скота на Україну / Р. Багрій. – Київ, 1993. – 296 с.
1413329
  Гуро І. Шлях сибірський дальній / І. Гуро. – К., 1963. – 304с.
1413330
  Дзяк Г.В. Шлях слави та пошани // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 4-14. – ISSN 2307-0404


  "...Стаття присвячена Дніпропетровської медичної академії, 2016 рік - рік 100-річного ювілею від заснування."
1413331
  Видриган З.П. Шлях солдата / З.П. Видриган. – Одеса, 1969. – 142с.
1413332
  Сидорчук О.В. Шлях становлення особистості та проблема самоідентифікації у романі "Метроленд" Дж. Барнса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 478-482. – (Б-ка Ін-ту філології)
1413333
  Кудлач В. Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною / Володимир Кудлач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 33-35
1413334
  Прохорова В.Г. Шлях у 110 років відділу технічної літератури Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (1901-2012 рр.) // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 38-64


  Розглядається історія відділу, повідомляється про його засновників; йдеться про роботу з пропаганди книги: надання консаультацій, організацію пересувних виставок, про читачів-активістів, які надавали допомогу відділу, проведення "круглих столів", школу ...
1413335
  Черкашина-Губаренко Шлях у безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 11


  У Національній музичній академії України ім. П.Чайковського з успіхом відбулася міжнародна науково-практична конференція «Оперні реформи минулого і сучасності». Конференцію присвячено визначним ювілейним датам 2013 року. Розмову музикознавці ...
1413336
  Гончарук П.С. Шлях у безсмертя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 190-191. – ISBN 978-966-452-148-9
1413337
  Тарасишин Л.О. Шлях у вірусологію / Л.О. Тарасишин. – К., 1991. – 47с.
1413338
  Романов С. Шлях у вічність. Леся Українка і Михайло Коцюбинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 1, 4-5


  Життєвий і творчий шлях Л.Українки і М. Коцюбинського
1413339
  Померанцев Ю.М. Шлях у Нептунію / Ю.М. Померанцев. – К., 1967. – 135с.
1413340
  Роготченко О. Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 64-71. – ISBN 966-7021-96-3
1413341
  Бриль М.Н. Шлях у світ чудес : (Путівник книголюба) / М.Н. Бриль. – Харків, 1972. – 120с.
1413342
   Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – 291, [1] с. – Текст англ., пол., укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-77-8
1413343
  Павловський М.А. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 152с. – ISBN 9665751603
1413344
  Павловський М.А. Шлях України : шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях / М.А. Павловський. – К, 1996. – 150с.
1413345
  Костецька Л.М. Шлях України до Європейського Союзу: політична складова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 151-158
1413346
  Галака С.П. Шлях України до набуття без"ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження = Ukrainian path towards acquiring nuclear-free status and its implications for the nuclear non-proliferation regime : спец. випуск / [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця] ; Foreign Policy Research Inst., Stral sakerhets myndigheten, Swedish radiation safety authority. – Київ : Фоліант, 2015. – 79, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., післямова англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8474-88-0
1413347
   Шлях України до НАТО: крок за кроком : у Луцьку відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220


  7 травня 2008 року в Луцьку урочисто відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції та проведено семінар-тренінг для його активістів. Центр утворено Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної ...
1413348
  Горбулін В. Шлях України до НАТО: марафонську дистанцію легше долати вдвох // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-28


  Україна - НАТО
1413349
  Ільченко М.Ю. Шлях України до об"єднаної Європи має торувати талановита молодь // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 180-184. – ISBN 978-966-622-690-0


  12 грудня ц.р. проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР і України академік НАН України М.Ю. Ільченко зустрівся на розширеному засіданні з членами Ради ...
1413350
  Пирожков С. Шлях України у майбутнє через євроатлантичний вибір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-91. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1413351
  Рьод В. Шлях філософії = Der Weg der Philosophie: 17. bis 19. Jahrhundert : з XVII по XIX століття : [посібник з філос. дисциплін] / Вольфганг Рьод ; пер. з нім. В.М. Тарлецького, О.І. Вєдрова. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 386, [2] с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол.: С.В. Пролеєв (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-127-3
1413352
  Іллеш Б. Шлях Франца Новака / Б. Іллеш. – Харків, 1934. – 30 с.
1413353
  Багдай А. Шлях через гори / А. Багдай. – К., 1979. – 280с.
1413354
  Константинова К. Шлях через Майдан: арт-відображення різних епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 14


  "В Інституті проблем сучасного мистецтва до 8 лютого триватиме арт-проект "Переведіть мене через Майдан" (фото, графіка, відео, об"єкт). Концептуальний проект охоплює чималий історичний період: масові радянські паради середини ХХ ст. на Хрещатику; ...
1413355
  Затонський Д.В. Шлях через ХХ століття: Статті про німецькомовні лит. / Д.В. Затонський. – К., 1978. – 304с.
1413356
  Замлинський В.О. Шлях чорної зради / В.О. Замлинський. – Львів, 1969. – 168с.
1413357
  Сачин М. Шлях, який веде до мети // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 60-64.


  Євген Іванович Гладишевський - док. хімічних наук, проф. неорганічної хімії Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, один із засновників Львівської кристалохімічної школи
1413358
  Карпенко В. Шлях, яким хотілося б йти і йти // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 104-124. – ISSN 0869-3595
1413359
  Купала Я. Шляхам жыцьця / Я. Купала. – Пецярбург : Друкарня Ю.Н. Эрліх, 1913. – 264 с.
1413360
  Буличова А. Шляхами батьків / А. Буличова, П. Дегтярьов. – Львів, 1958. – 56с.
1413361
   Шляхами батьків. – К, 1975. – 127с.
1413362
  Шашло Т.М. Шляхами бойової слави. / Т.М. Шашло. – К., 1965. – 39с.
1413363
  Охріменко П.П. Шляхами братання / П.П. Охріменко. – Київ, 1968. – 146с.
1413364
  Афанасьєв В.А. Шляхами братерства і єднання / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1978. – 48с.
1413365
  Тарновський М.Ю. Шляхами братів : роман / М.Ю. Тарновський. – Ужгород
Ч. 1. – 1950. – 347 с.
1413366
   Шляхами великого Кобзаря. – Київ : Молодь, 1964. – 255с.
1413367
   Шляхами Великого Кобзаря : атлас / [авт. текстів: Білоконь О.В. та ін. ; упоряд.: Л.М. Веклич, Н.О. Крижова ; відп. ред. Н.О. Крижова]. – Київ : Картографія, 2013. – 87, [1] с. : іл. – До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-617-670-367-9
1413368
  Сосса Р. Шляхами Великого Кобзаря // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 839-848. – ISBN 966-7522-07-5
1413369
  Сосса Р.І. Шляхами Великого Кобзаря // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 29 : фото
1413370
  Чабанівський М.І. Шляхами великої долі / М.І. Чабанівський. – Київ, 1961. – 140 с.
1413371
  Большаков Л.Н. Шляхами великої долі : Науково-художня книжка / Л.Н. Большаков. – Київ : Веселка, 1984. – 175 с.
1413372
  Каріков С.А. Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 304-308. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1413373
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с. – ISBN 5-319-00713-2
1413374
  Федчун Н. Шляхами Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1413375
  Федчун Наталя Шляхами Григорія Сковороди : музей одного дня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
1413376
  Новосад Н. Шляхами долі Лесі Українки // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 3 (365). – С. 12-15
1413377
  Уфімцев Б.П. Шляхами дружби / Б.П. Уфімцев. – К, 1963. – 48с.
1413378
  Микитенко О.І. Шляхами дружби : літ.-критич. ст. / О.І. Микитенко. – К., 1985. – 253с.
1413379
   Шляхами дружби і братерства. – Одеса, 1972. – 227с.
1413380
  Крутікова Н.Є. Шляхами дружби і єднання / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1972. – 279 с.
1413381
  Капельгородська Н.М. Шляхами єднання / Н.М. Капельгородська. – К., 1972. – 215с.
1413382
  Шабліовський Є.С. Шляхами єднання. / Є.С. Шабліовський. – К., 1965. – 368с.
1413383
  Завірюха С.В. Шляхами життя / С.В. Завірюха. – Київ, 1963. – 288с.
1413384
   Шляхами зростання. – К, 1970. – 200с.
1413385
  Будянський І.О. Шляхами зростання. / І.О. Будянський. – Харьков, 1959. – 63с.
1413386
  Мороз О.Н. Шляхами Івана Франка / О.Н. Мороз, А.М. Халімончук. – Львів, 1966. – 103с.
1413387
   Шляхами Івана Франка на Україні = Дорогами Ивана Франко на Украине = Along the roads of Ivan Franko in the Ukraine : путівник = путеводитель = guidt-book / [упорядник М.О. Мороз ; наук. ред. Ю.Г. Гошко]. – Львів : Каменяр, 1982. – 127 с. : іл.
1413388
  Антоняк С. Шляхами Івана Франка у Львові // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (115). – С. 53-55
1413389
  Темний В.Ф. Шляхами інтенсифікації. / В.Ф. Темний. – Одеса, 1976. – 127с.
1413390
  Лізов Б. Шляхами інтерзенцій / Б. Лізов. – Х., 1932. – 178с.
1413391
  Батушан Д О. Шляхами Київщини : Путівник-довідник / Д О. Батушан, М.І. Сікорський. – Київ, 1968. – 104с
1413392
  Розум В.Г. Шляхами Кобзаря / В.Г. Розум. – К, 1963. – 142 с.
1413393
  Пиріг Л. Шляхами козаччини із поштовою маркою // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 34-37
1413394
  Шапошникова Н.М. Шляхами комсомольської слави / Н.М. Шапошникова. – К., 1968. – 472с.
1413395
   Шляхами комсомольської слави. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К, 1978. – 464с.
1413396
   Шляхами комсомольської слави. – К, 1979. – с.
1413397
  Борець Ю. Шляхами лицарів ідеі і чину / Ю. Борець, 1995. – 294с.
1413398
   Шляхами математики : Хрестоматія для учнів 5-9 класів. – Київ : Педагогічна преса, 1999. – 196с. – ISBN 966-7320-01-4
1413399
  Стебельський І. Шляхами молодості й боротьби : Спогади. Статті. Листування / Іван Стебельський. – Київ : Смолоскип, 1999. – 368с. – ISBN 966-7332-25-Х
1413400
  Братківський Ю. Шляхами націоналізму, опортунізму та зради / Ю. Братківський. – [Харків] : держвидав України, 1928. – 111 с. – (Бібліотека "Більшовик України" ; № 8)
1413401
  Павлик Г.У. Шляхами незвіданими. / Г.У. Павлик. – К., 1968. – 84с.
1413402
   Шляхами пам"яті : антологія поетичних творів, присвячених пам"яті митців Розстріляного Відродження / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Н. Єфімова ; [ред. І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська]. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2011. – 220 с.
1413403
  Ніжинський М.П. Шляхами педагогічної творчості / М.П. Ніжинський, Т.П. Комарницький. – К., 1966. – 136с.
1413404
  Ходченко П. Шляхами перемог : оповідання, нариси / П. Ходченко. – Харків : ДВОУ : Література і мистецтво, 1934. – 88 с.
1413405
   Шляхами Перемоги : Фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 312с. – ISBN 5-7707-7763-Х
1413406
  Шкурка М. Шляхами першої туристичної Шевченкіани на Полтавщині : 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 109-120. – ISSN 2075-1222
1413407
  Макаренко Д.Г. Шляхами подвигів / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олійник. – Харків, 1970. – 175с.
1413408
  Ющко В. Шляхами полтавськими (три подорожі Т. Шевченка) // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 17-33
1413409
   Шляхами розквіту, 1957. – [8] с. – Окр. відбиток
1413410
  Черняков Б.І. Шляхами синтезу друкованого слова і зображення : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 16с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
1413411
  Супруненко Володимир Шляхами Сковороди : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 130-132 : Фото
1413412
  Вольський В. Шляхами соціялізму. / В. Вольський, Б. Борфін. – Харків : Держвидав України, 1930. – 125с. : Іл.
1413413
  Полюга Л. Шляхами спогадів 1944-1956 / Любомир Полюга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів-Київ : Піраміда, 2003. – 171 с. – ISBN 966-7482-03-2


  У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів.
1413414
  Віннік А. Шляхами спраглої душі : лірика, поетична проза (1967-2009) / Анатолій Віннік. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 140 с. – ISBN 978-611-518-009-7
1413415
  Шпильовий П. Шляхами Тараса // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 31-35 : фото. – ISSN 1819-7329


  Графічні замальовки Пилипа Шпильового з його серії - шевченкіани "Шляхами Тараса". Фахівці вважають, що його роботи можуть стати прекрасним матеріалом для вивчення історії, а, особливо, українознавства.
1413416
  Цурканюк Оля Шляхами Тараса Шевченка : подорож науковців Національного музею Тараса Шевченка до Чигиринського історико-культурного заповідника / записала О. Цурканюк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-43. – ISSN 0868-9644
1413417
   Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / [авт. тексту: С.Л. Лаєвський та ін. ; редкол.: С.Л. Лаєвський та ін.]. – Київ : Богдана, 2012. – 273, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-425-016-7
1413418
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2007. – 296с. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1413419
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2008. – 296 с. : іл. – На обкл.: Трипілля - східний форпост цивілізації старої Європи. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1413420
  Колодницький С. Шляхами Українських січових стрільців на Підгаєччині / С. Колодницький, Б. Мельничук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 30-46
1413421
   Шляхами чекістської долі. – К, 1988. – 269с.
1413422
  Брязгунов Ю. Шляхетна витонченість у твердій оправі // Молодь України. – Київ, 2015. – 10 липня (№ 27/28). – С. 6 : фото Валентини Брязгунової


  Про декана факультету журналістики, професора КДУ ім. Т.Г. Шевченка Дмитра Михайловича Прилюка.
1413423
  Лащенко С. Шляхетна місія краєзнавця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Педагог зі Слов"янська Валерій Романько будує місток в Галичину.
1413424
  Масенко Л. Шляхетна природа людини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 59-63. – ISSN 0130-5263


  7 січня виповнюється друга річниця відходу у вічність Михайлини Коцюбинської - український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників. Племінниця класика укр. літератури Михайла Коцюбинського (дочка його молодшого брата Хоми).
1413425
   Шляхетний красень : зб. автор. поезії студентів юрид. ф-ту, присвяч. 180-річчю юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [передм. Ксенії Лотош]. – Київ : [б. в.], 2014. – 47, [1] с. – Кн. вид. за підтримки акад. НАН України, ректора Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича
1413426
  Іванов О. Шляхетний подарунок із Констанца // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  Про партнерські зв"язки між КНУ імені Тараса Шевченка та університетом м. Констанц, що на півдні Німеччини на березі Боденського озера (впродовж останніх 10 років виборює у відкритому конкурсі та підтримує звання одного з небагатьох елітних ...
1413427
  Гнатенко М. Шляхетні мури // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 62-66. – ISSN 1996-1561


  Із сотні більш-менш вцілілих замків України третина стоїть на Тернопіллі.
1413428
  Панченко П. Шляхетні пориви // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 41-43
1413429
   Шляхетність і подвижництво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2 с. обкл.
1413430
   Шляхетність і подвижництво // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2 с. обкл.
1413431
  Липовецький С. Шляхетність і сила // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 41 (154). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Січові стрільці - перша українська армія модерного типу.
1413432
  Белінська Л. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 37-44. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1413433
  Довбищенко М. Шляхетська родина Єловицьких у громадському та релігійному житті Волині середини XVI - першої половини XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 79-94. – ISBN 978-966-8846-19-9
1413434
  Кулішенко О. Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі любецької шляхти розглянуто процес та економічні причини входження шляхти до лав козацтва, окреслено її участь у розбудові козацької держави та проаналізовано документи XVII-XVIII ст. на підставі яких відчужувались та надавались шляхті ...
1413435
  Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 194-207. – ISSN 0130-5247
1413436
  Блануца А. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 236-244
1413437
  Блануца А.В. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики I третини XVI ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 76-84. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1413438
  Суходольськи В.О. Шляхи - дороги / В.О. Суходольськи. – К, 1982. – 128с.
1413439
  Донець Г.П. Шляхи : вірші та поема / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1973. – 247 с.
1413440
  Білецький О.І. Шляхи pозвитку pосiйсько-укpаїнського лiтеpатуpного єднання / О.І. Білецький. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 48с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 4 ; 1,2)
1413441
  Карюк В.І. Шляхи активації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 289-294


  Визначено важливість людського фактору в розвитку інноваційної діяльності, побудована регресивна модель ефективності управління персоналом на підприємстві, на основі якої встановлено найбільш значимі фактори впливу на ефективність інноваційної ...
1413442
  Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.22-24. – ISSN 0131-6788
1413443
  Курносенко В.Г. Шляхи активізації впровадження інновацій в практику сільськогосподарського виробництва / В.Г. Курносенко, Г.Л. Дідур // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1413444
  Воротнюк М.О. Шляхи активізації діяльності України у Міжнародному Чорноморському Клубі (МЧК) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 45-50
1413445
  Судак Д.В. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Визначено основні проблеми, які стримують інвестиційну діяльність в Україні, та наведено можливі шляхи їх розв"язання.
1413446
  Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 367-387. – ISSN 1684-906Х
1413447
  Шарадкіна Є.А. Шляхи активізації інноваційної діяльності на підприємствах України / Є.А. Шарадкіна, Я.В. Шабліна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 100-104.
1413448
  Осецький В.Л. Шляхи активізації лізингової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 46)


  Статтю присвячено дослідженню проблем становлення і розвитку лізингової діяльності в Україні у контексті розвитку через призму банківської системи та формування чинників, що впливають на інвестиційний клімат.
1413449
  Бобрицька Г.С. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студента під час вивчення дисципліни дистанційно // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 7-8
1413450
  Дульська І.В. Шляхи активізації регіональних механізмів сприяння розвитку високотехнологічних виробництв (на прикладі міста Києва) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 240-248
1413451
  Осадець С. Шляхи активізації ролі фахової науки і освіти у розвитку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання, що постали перед страховою індустрією при розбудові ринкової економіки України. Розглядається роль фахової науки і освіти у розвитку страхування, визначаються шляхи її активізації. Main issues of the insurance industry ...
1413452
  Шумський О. Шляхи активізації самостійної роботи студентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 180-183. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1413453
  Божко С.О. Шляхи активізації співробітництва України з країнами регіону Балтійського моря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 20-23. – (Європейські дослідження)
1413454
  Тайпс Ю.М. Шляхи активізації співробітництва України та СОТ / Ю.М. Тайпс, Є.А. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 276-281. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1413455
  Пальчук В. Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 122-137. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена розкриттю значення діяльності вітчизняних бібліотек у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні, формуванні оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб"єктів, що беруть участь у ...
1413456
  Клименко В.В. Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 91-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
1413457
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
1413458
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1413459
  Ющенко О.Я. Шляхи близькі, шляхи далекі / О.Я. Ющенко. – Київ, 1963. – 156 с.
1413460
  Хінкулов Л.Ф. Шляхи боротьби за радянську літературу на Україні / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1948. – 60с.
1413461
  Хворост Л.В. Шляхи в невідоме. Харківська університетська ботаніка і ботаніки в роки Другої світової: як це було // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 42-56
1413462
  Зезека Н.О. Шляхи вдосконаленні державного регулювання зайнятості населення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1413463
  Амелін С.К. Шляхи вдосконаленння державного регулювання фінансового лізингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 211-220. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1413464
  Ошовський В.І. Шляхи вдосконалення адміністративних процедур діяльності Державної пенітенціарної служби України крізь призму зарубіжного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 36-42
1413465
  Тертичний В. Шляхи вдосконалення адміністративного судочинства: // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 244-248. – ISBN 978-966-8909-91-7
1413466
  Пшик Б.І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 115-122. – ISSN 1562-0905
1413467
  Грабовська М. Шляхи вдосконалення будівельного законодавства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7069-17-0
1413468
  Мєдвєдкова Н. Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб"єктів господарської діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діючі бюджетні інструменти підтримки суб"єктів господарської діяльності в Україні. Узагальнено та проаналізовано досвід використання інструментів бюджетного стимулювання, а також обґрунтовано практичні рекомендації щодо їх застосування в ...
1413469
  Кульбака К.М. Шляхи вдосконалення бюджетної політики в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 58-60
1413470
  Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1413471
  Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
1413472
  Довгерт А.С. Шляхи вдосконалення викладання міжнародного приватного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1413473
  Кривцов В. Шляхи вдосконалення викладання фізико-математичних наук в ВНЗ Харківського регіону // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1562-529Х
1413474
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері спеціального маркування продуктів харчування / М. Гребенюк, О. Данчин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 34-36
1413475
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіактивно оброблених харчових продуктів в Україні / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 30-34


  Розкриваються правові засади забезпечення безпеки харчових продуктів, щодо яких здійснено іонізуюче опромінювання, аналізуються положення чинного законодавства, які регулюють питання ввезення й обігу в Україні радіоактивно оброблених харчових ...
1413476
  Бакалінська О. Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.76-79
1413477
  Бабенко А.Г. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1413478
  Коліжук О.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1413479
  Лаврухіна Н.О. Шляхи вдосконалення державного управління системою пенсійного забезпечення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 37-44. – ISSN 2220-1394
1413480
  Сіцінський А.С. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України / А.С. Сіцінський, О.М. Совівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 99-101. – Бібліогр.: 6 назв
1413481
  Антоненко В. Шляхи вдосконалення державної інноваційної політики в сучасних умовах // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 218-224.
1413482
  Берлач Н. Шляхи вдосконалення державної політики в лізингових відносинах АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 219-221
1413483
  Цибін О.С. Шляхи вдосконалення державної політики доходів домашніх господарств в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413484
  Притула А.М. Шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 275-279. – ISBN 978-966-419-300-6
1413485
  Сторожук Н.В. Шляхи вдосконалення економічного механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 220-222
1413486
  Мовчан Т. Шляхи вдосконалення етичних стандартів політичного життя сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу та адаптації до українських реалій зарубіжного досвіду в сфері етичного регулювання політичних відносин. Article is devoted to the analysis and adaptation of foreign experience to the Ukrainian realities in the sphere of ...
1413487
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері виробництва й обігу новітніх харчових продуктів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 108-111
1413488
  Квітка Я.М. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері дозвільної системи Національної поліції / Я.М. Квітка, К.А. Гусєва // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 86-91. – ISBN 978-617-616-070-0
1413489
  Тітенко І.М. Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 126-129
1413490
  Третьяков В.М. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення галузі медичного права // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 31-34.
1413491
  Козлюк Л. Шляхи вдосконалення запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 54-57
1413492
  Брильов С.І. Шляхи вдосконалення збалансованої системи показників дяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1413493
  Андрющенко М.Ю. Шляхи вдосконалення іміджу українських телеканалів у 2000-2004 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 84-89.


  Зроблено спробу дослідити шляхи поліпшення іміджу українських телеканалів щодо їхньої соціальної заангажованості за сучасних умов глобальної трасформації суспільства. The attempt to find the ways of improving the image of Ukrainian channels in ...
1413494
  Мамочка В.В. Шляхи вдосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 35-40. – (Право. Економіка. Управління)
1413495
  Замкова І.В. Шляхи вдосконалення й реформування податкової системи України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1413496
  Михайлова С. Шляхи вдосконалення казначейської системи виконання Державного бюджету // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.125-130. – ISBN 966-73-53-51-Х
1413497
  Нестеренко О. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання права на доступ до інформації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-37.
1413498
  Синенко О.І. Шляхи вдосконалення корпоративної звітності в державному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 109-112. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1413499
  Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення методики оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413500
  Григорів О.О. Шляхи вдосконалення методів обліку та контролю за виконанням бюджетів у вищих навчальних закладах // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 58-61. – ISSN 1728-6220
1413501
  Бухаріна Л.М. Шляхи вдосконалення механізімів державного регулювання туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 33-39. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1413502
  Божко О Я. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання зайнятості інвалідів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 148-152. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1413503
  Ватажок С.Г. Шляхи вдосконалення механізму визначення та гарантованого забезпечення мінімальної заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 209-214
1413504
  Суббот А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 18 (374). – С. 24-28
1413505
  Федірко М. Шляхи вдосконалення митно-тарифного регулювання України та COT // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 269-277. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1413506
  Шамара О.В. Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 83-90
1413507
  Черняга П.Г. Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем : геоінформатика і кадастр / П.Г. Черняга, В.М. Корбутяк, А.М. Лагоднюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-40 : Мал. – Бібліогр.: 13 назв
1413508
  Корнієць А.В. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-77. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1413509
  Лень В. Шляхи вдосконалення нормативно правових заходів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості / В. Лень, О. Титаренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 101-106
1413510
  Моссаковский В. Шляхи вдосконалення обліку амортизації / В. Моссаковский, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-17
1413511
  Костюнік О.В. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості / О.В. Костюнік, Л.Л. Турова, В.М. Ковтуненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 29-31. – ISSN 2306-6792
1413512
  Дзядикевич Ю.В. Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю.В. Дзядикевич, І.В. Любезна // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 162-167. – ISSN 2308-1988
1413513
  Іванець О.І. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1413514
  Пісьмаченко Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-199. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1413515
  Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення основних засобів / Г.В. Власюк, О.І. Зиміна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-36. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413516
  Мельниченко О.В. Шляхи вдосконалення парламентської виборчої системи України (1993-2008 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-89.
1413517
  Шпильовий С.Є. Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз теоретичних і практичних проблем пов"язаних з реформуванням пенсійної системи України та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України. In the article the analysis of theoretical and ...
1413518
  Шандиба О.В. Шляхи вдосконалення післядипломної професійної освіти фахівців для інноваційної діяльності в промисловості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 145-151. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1413519
  Гринів І. Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 37-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1413520
  Довбш В. Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного омбудсмана: застосування західноєвропейського досвіду / В. Довбш, Н. Кравченко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 62-65.
1413521
  Коваль О.П. Шляхи вдосконалення послуг із посередництва у працевлаштуванні // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 16-19
1413522
  Скирта Д. Шляхи вдосконалення правового регулювання державного фінансового контролю у сфері державних закупівель в Україні з використанням досвіду Франції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 67-74
1413523
  Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 76-81.
1413524
  Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії:земельно-правовой аспект // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 136-137
1413525
  Князьков В. Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб"єктам підприємництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 183-189. – ISSN 2307-8049
1413526
  Кутоманов Д.Є. Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 281-285. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1413527
  Рафальська Н.І. Шляхи вдосконалення програмних механізмів регіонального соціально-економічного розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 79-80. – Бібліогр.: 5 назв
1413528
  Халупенко Д. Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 12-15
1413529
  Косьмій Н.В. Шляхи вдосконалення процесу нагромадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 364-371


  У статті висвітлено стан формування нагромаджень в українській економіці та основні проблеми цього процесу. Визначено шляхи для покращення існуючої ситуації в сфері нагромаджень. Modern state and main contradictions of capital formation are ...
1413530
  Ярошенко О. Шляхи вдосконалення прфесійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії / О. Ярошенко, О. Іващенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.79-84.


  Методична підготовка майбутніх учителів хімії.На думку автора слід використовувати сучасні технології модульного навчання і рейтингового оцінювання
1413531
  Пашун А. Шляхи вдосконалення публічного контролю у сфері надрокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 58-60
1413532
  Омельченко Н.Л. Шляхи вдосконалення Регламенту Верховної Ради України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 142-144. – ISBN 978-966-2781-18-2
1413533
  Брич В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-30
1413534
  Тибінка Г. Шляхи вдосконалення регулювання оплати праці в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 153-156. – ISSN 2078-5860
1413535
   Шляхи вдосконалення регулювання русел передгірських ділянок річок Українських Карпат / І.І. Кирієнко, Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, В.Д. Шумінський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1413536
  Семенець Ю.О. Шляхи вдосконалення ресурсного забезпечення вищих навчальних закладів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 100-105. – ISSN 2222-4459
1413537
  Свириденко О. Шляхи вдосконалення системи військово-патріотичного виховання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 351-353
1413538
  Сігайов А.О. Шляхи вдосконалення системи збирання ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 7-12
1413539
  Покатаєва О.В. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.138-140. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1413540
  Вишневський В. Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації : фінанси. податки. кредит / В. Вишневський, О. Вієцька // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1413541
  Ковтунець В.В. Шляхи вдосконалення системи прийому до ВНЗ на основі ЗНО / В.В. Ковтунець, раков, А.В. Рибалко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 13-14
1413542
  Свістунов О.С. Шляхи вдосконалення системи страхування в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 100-112 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1413543
  Смирнов С.М. Шляхи вдосконалення системи управління фінансовою безпекою регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 105-110. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1413544
  Навроцький С.А. Шляхи вдосконалення сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто підходи щодо становлення та розвитку сільськогосподарського страхування в Україні.
1413545
  Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 114-125. – ISSN 2222-5374
1413546
  Смірнова О.О. Шляхи вдосконалення співпраці світового банку та України / О.О. Смірнова, А.В. Нікітін // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 124-141. – ISSN 2310-9734
1413547
  Наум А. Шляхи вдосконалення ст.127 КК України з огляду на її відповідність положенням окремих міжнародних договорів та рішень ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 421-423. – ISBN 978-617-7069-14-9
1413548
  Пашков А.П. Шляхи вдосконалення сучасних технологій ведення вибухових робіт під час розробки родовищ відкритим способом // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1413549
  Тюптя О. Шляхи вдосконалення сфери соціальних послуг в Україні / О. Тюптя, В. Шкуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається міжнародний досвід надання соціальних послуг громадськими організаціями. Аналізуються необхідні параметри системи управління якістю. Пропонуються шляхи впровадження системи управлянні якістю в практику роботи громадських ...
1413550
  Вердієва Е.Е. Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е.Е. Вердієва, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 20-24. – ISBN 978-966-493-863-8
1413551
  Петрушенко Т.В. Шляхи вдосконалення та зміцнення фінансової стійкості підприємства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 154-161. – ISSN 2415-2456
1413552
  Омельченко А. Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 182-188. – ISSN 0132-1331
1413553
  Маршавін Ю.М. Шляхи вдосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 88-90 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1413554
  Шпильовий С.Є. Шляхи вдосконалення традиційних функцій військових фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз впливу військових фінансів на підвищення обороноздатності Збройних Сил України та розглянуті проблемні питання традиційних функцій військових фінансів. В статье сделан анализ влияния военных финансов на повышение ...
1413555
  Фоменко О.Г. Шляхи вдосконалення університетського курсу "інтерпретація художнього тексту" // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 476-480. – ISBN 966-7890-03-1
1413556
  Фоменко О.Г. Шляхи вдосконалення університетського курсу "Інтерпретація художнього тексту" // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1413557
  Харченко Г.А. Шляхи вдосконалення управління державними закупівлями в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1413558
  Харченко Г.А. Шляхи вдосконалення управління державними закупівлями в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.136-139. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1413559
  Нестеренко Н.В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н.В. Нестеренко, Д.М. Ребріна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 69-72
1413560
  Петрина М.Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 97-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2305-7645
1413561
  Яременко Ю.П. Шляхи вдосконалення фінансового контролю в сучасних умовах // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 82-83
1413562
  Сальжанова З.А. Шляхи вдосконалення фінансового механізму інноваційної діяльності / З.А. Сальжанова, Ж.А. Макішева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 136-141. – (Економічні науки)
1413563
  Пасажко Т.С. Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації зощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1413564
  Лубкей Н. Шляхи вдосконалення формування дохідної бази місцевих бюджетів України / Н. Лубкей, С. Крамарчук // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 192-197. – ISSN 1818-2682


  Здійснено аналіз складу та структури доходів місцевих бюджетів.
1413565
  Дунас Т. Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або  держави в суді // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-65.
1413566
  Здреник В.С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 109-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1413567
  Тувайкін В.А. Шляхи вдосконалення якості ресторанних послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 209-212. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413568
  Вільгушинський М.Й. Шляхи взаємодії судів з місцевими державними адміністраціями // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 7-10
1413569
  Климко С.Г. Шляхи взаємодії України з ЄС у розвитку людського капіталу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 20-21.
1413570
   Шляхи вибору стратегічних напрямів модернізації та реформування оборонної промисловості України / В.В. Зубарєв, С.В. Лєнков, О.В. Селюков, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
1413571
  Іващенко А. Шляхи вивчення шлюбно-сімейної взаємодії: модель партнерської взаємодії у шлюбі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми, пов"язані з вивченням сім"ї. Здійснюється огляд декількох дисертаційних досліджень, спрямованих на вивчення сімейних взаємостосунків. Описується модель дослідження партнерських стосунків у сім"ї. The problems of ...
1413572
  Комишанченко М.П. Шляхи визнання світової величі Кобзаря : (Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 5-37
1413573
  Корольов Д.К. Шляхи визначення взаємозв"язку когнітивних та особистісних чинників обдарованості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано проаналізовані три основні варіанти визначення взаємозв"язку когнітивних та особистісних чинників обдарованості людини в сучасній зарубіжній психології. The article systematizes the analysis of three main versions of defining the ...
1413574
  Гранадзер Г.Б. Шляхи визначення ефективності політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено можливостям визначення ефективності політичного рекламного повідомлення та політичної рекламної кампанії. Окреслено підходи до визначення ефективності політичної реклами. Зазначено основні типи розрахунків ефективності політичної реклами як ...
1413575
  Гранадзер Г.Б. Шляхи визначення ефективності української політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1413576
  Шандра В.М. Шляхи використання в економіці України форм і методів технологічного оновлення в розвинених країнах : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-38. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1413577
  Коряк В.І. Шляхи використання досвіду трансформації збройних сил країн ЄС та нАТО в процесі розвитку Збройних Сил України / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 213-222
1413578
  Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-142
1413579
  Пономаренко Л.А. Шляхи використання сучасних інформаційних технологій в атестації наукових кадрів / Л.А. Пономаренко, Н.В. Касаткіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянута актуальна проблема підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації за допомогою застосування прогресивних інформаційних технологій. Запропоновано низку конкретних заходів, які сприятимуть розв"язанню названої ...
1413580
  Тадєєв А.А. Шляхи вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 21-26 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1413581
  Жорнокуй Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 190-198. – ISSN 0132-1331
1413582
  Koмapyк I.A. Шляхи вирішення питань, пов"язаних з міжнародним усиновленням: Гаазька Конвенція про захист дітей та співпрацю щодо міжнародного усиновлення від 29 травня 1993 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 572-577. – ISSN 1563-3349
1413583
  Герасимович В.А. Шляхи вирішення політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 11-14
1413584
  Андросов С. Шляхи вирішення проблем викладання курсу "Захист Вітчизни" та організації військово-патріотичного виховання в школі / С. Андросов, Т. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 13-14 : фото
1413585
  Новальська Т. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України / Тетяна Новальська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1413586
  Майданевич П.Н. Шляхи вирішення проблем інвестування в Україну // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 289-294. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1413587
  Гаєва К.Г. Шляхи вирішення проблем соціалізації молоді у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 22-24
1413588
  Бугайцов С.Г. Шляхи вирішення проблеми державного управління правовідносинами в галузі охорони здоров"я за допомогою прийняття медичного кодексу України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 52-55. – Бібліогр.: 12 назв
1413589
  Тітіка О.О. Шляхи вирішення проблеми забезпечення підприємств робітничими та інженерно-технічними кадрами (1943-1950 рр.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 106-116. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1413590
  Амоша О. Шляхи вирішення проблеми підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в собівартості вугульної продукції / О. Амоша, Є. Братков, Л. Рассуждай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1413591
  Кулик М.З. Шляхи вирішення проблеми розмежування морських просторів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 597-600. – ISSN 1563-3349
1413592
  Середа Л. Шляхи вирішення проблеми створення сучасних способів систематизації інформації і контролю знань / Л. Середа, А. Гарькавий, В. Пльонсак // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1413593
  Буковинська М.П. Шляхи вирішення соціальних проблем розвитку людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 187-191
1413594
  Ткач О.І. Шляхи вирішення територіальних суперечок та прикордонних конфліктів в Латинській Америці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 286-298. – ISBN 966-628-197-5
1413595
  Харчук Т.В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 12-16 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1413596
  Мірошніченко Е.А. Шляхи виявлення конкурентоспроможності підприємства та покращення його фінансово-господарського стану // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.211-214. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1413597
  Корольов Борис Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 112-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується проблема відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ України.
1413598
  Нестечко К.О. Шляхи відродження сільського господарства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 51-57
1413599
  Фурса А. Шляхи відродження цукробурякового підкомплексу України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 70-76 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1413600
  Циркунова І.В. Шляхи відтворення локативних предикатив в перекладі з іспанської українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С.182-185


  У статті розглядаються шляхи відтворення в перекладі з іспанської українською мовою речень з локативним предикатом, на прикладі дієслова estar. Проаналізований матеріал дозволяє виявити деякі закономірності, особливо залежність вибору відповідника від ...
1413601
  Ковальчук Надія Шляхи військово-політичного співробітництва незалежної України та об"єднаної Європи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 123-129
1413602
  Липяцька М.В. Шляхи вірішення конфлікту в Афганістані // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 390-398
1413603
  Толстанова Ганна Миколаївна Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Толстанова Ганна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л. 151 - 152. – Бібліогр.: л. 123 - 151
1413604
  Толстанова Ганна Миколаївна Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Толстанова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1413605
  Невесенко А.В. Шляхи впливу на формування пріоритетів сталого розвитку України в умовах трансформації бюджетної підтримки / А.В. Невесенко, В.С. Чубань // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2013. – С. 52-63. – (Економічні науки ; вип. 69). – ISBN 966-8149-53-X
1413606
  Жабенко Л.В. Шляхи впорядкування мережі суб"єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано мережу навчальних закладів та інших суб?єктів надання освітніх послуг державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування; запропоновано шляхи упорядкування цієї мережі; обґрунтовано необхідність запровадження ...
1413607
  Кундрик В. Шляхи впровадження в національне законодавство відповідальності за порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-28-6
1413608
  Пархомчук С.О. Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 228-231
1413609
  Вербицький В.В. Шляхи впровадження всебічно-системної екологізації навчально-виховного процесу в позашкільних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Викладено основну ідею розробленої автором соціально-педагогічної концепції "Сім"я - дошкільна установа - школа - позашкільний і вищий навчальні заклади" та шляхи впровадження її окремих моделей у навчально-виховний процес позашкільних ...
1413610
  Лукович В. Шляхи впровадження загальнообов"язкового державного соціального медичного страхування в Україні : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1413611
   Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / Ін-т трансформації суспільства; [ за заг. ред. О.І. Соскіна ]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-8534-07-2
1413612
  Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 0132-1331
1413613
  Бацуровська І. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 61-66. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбу-тніх інженерів в аграрних університетах, обґрунтовано необхідність використання технологій дистан-ційного навчання в умовах кардинальних змін сучасних реалій. ...
1413614
  Воробйова Н.Л. Шляхи входження країни в міжнародний економічний простір // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 29-32
1413615
  Тищик С.М. Шляхи входження України у світове інформаційне середовище інноваційно-інвестиційної діяльності // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 111-116
1413616
  Дзядикевич Ю.В. Шляхи гарантування енергетичної безпеки України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
1413617
  Бєлоусов А. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 11-16
1413618
  Пономарьова О.С. Шляхи гармонізації вітчизняної практики управління якістю з міжнародними стандартами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-14
1413619
  Ізарова І.О. Шляхи гармонізації цивільного процесуального права в європейських країнах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 145-154. – ISBN 978-617-7020-48-5
1413620
  Янчук П.І. Шляхи гіпоталамічних впливів на кровообіг і тканинне дихання печінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-82. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Гіпоталамус чинить специфічний і диференційований вплив на кровообіг і тканинне дихання печінки. Свою термінову дію він здійснює через симпатичну іннервацію печінки й альфа-адренорецептори її судин і бета-адренорецептори гепатоцитів, а тривалу дію - ...
1413621
  Соколовський С. Шляхи гуманізації державної служби України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 220-226.
1413622
  Чайковський О.В. Шляхи гуманітаризації університетської природничо-наукової освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1413623
  Шепельський А.І. Шляхи дальшого розвитку садівництва в УРСР / А.І. Шепельський. – К, 1964. – 25с.
1413624
  Дерменджі О. Шляхи деміфологізації концепції українсько-турецького в контексті протистояння української історіографічної традиції // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 272-277. – ISSN 2078-0850
1413625
  Каращук М.Г. Шляхи демократизації інформаційної влади в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1413626
  Кобрій О. Шляхи демократизації педагогічного процесу у ВНЗ України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 16-19. – ISSN 2308-4634


  У статті розкриваються шляхи демократизації навчально-виховного процесу у ВНЗ та обгрунтовується необхідність реалізації в ньому індивідуалізації навчання і виховання, самостійної роботи студентів.
1413627
  Жоган Р. Шляхи демократизації принципу єдиної централізованої системи прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 62-69.
1413628
  Варналій З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-66. – ISSN 1605-2005
1413629
  Баранов С.О. Шляхи детінізації економічних процесів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 56-62. – ISSN 2311-6420
1413630
  Гнидюк І.В. Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440
1413631
  Гусак І.В. Шляхи до підвищення ефективності діяльності державної служби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 159-162


  У статті розглянуто ефективність діяльності органів державної служби в контексті стратегічної мети української держави. Йдеться також про пошук шляхів підвищення ефективності діяльності державної служби, один з яких - підвищення професійного рівня ...
1413632
  Волошенко А.В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 312-321. – ISSN 1993-6788
1413633
  Погрібний А. Шляхи до сутності // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 653-659. – ISBN 978-966-00-1462-6
1413634
  Савченко М.М. Шляхи до щастя. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 108с.
1413635
  Швайка М.А. Шляхи докорінної перебудови і реформування банківської системи України : (лихварська банківська система - гальмо на шляху ринкових реформ, підприємства і відродження України) / М.А. Швайка; ВРУ; Комітет з питань екон. політики, управління народним господарством, власності та інвестицій. – Київ : Міжнародний університет, 2004. – 52 с.
1413636
  Косьянова О.Г. Шляхи дослідження ключових концептів в англомовному політичному дискурсі // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 63-67. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1413637
  Чубайко Олена Віталіївна Шляхи досягнення високопродуктивної праці в рільництві : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Чубайко Олена Віталіївна ; Ін-тут аграрної економіки УААН. – Київ, 1993. – 23 с.
1413638
  Бородавка О.О. Шляхи досягнення глобальної безпеки та стабільності у політичній думці США: чинник України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 5-11. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1413639
  Башко В.Й. Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 97-107. – ISSN 2305-7645
1413640
  Побочий І.А. Шляхи досягнення політичного консенсусу та соціальної злагоди в суспільстві // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 139-147
1413641
  Дейнека Ю. Шляхи досягнення синергічного ефекту при злиттях і поглинаннях компаній // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 245-249. – ISSN 1993-0259
1413642
  Соловйов О. Шляхи ДПП несповідимі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 13, 16-17
1413643
  Мартинюк М. Шляхи духовного єднання письменника Володимира Самійленка з Волинню // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 65-68. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1413644
  Хилько М.І. Шляхи екобезпечного розвитку світосистеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 72-74
1413645
  Гавриленко О.П. Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 176-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1413646
  Яценко Л.Д. Шляхи екологізації національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 99-104
1413647
  Федоренко В.Г. Шляхи економічного співробітництва в інвестиційній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 6-7. – ISSN 2306-6814
1413648
  Рубцова М.Ю. Шляхи енергозабезпечення та енергозбереження в Україні на сучасному етапі: сценарії і реалії / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 108-123.
1413649
  Туляков О.О. Шляхи ефективного використання засобів масової комунікації у виборчому процесі // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-78
1413650
  Масленніков О.Ю. Шляхи ефективного управління товарними запасами кооперативної торгівлі / О.Ю. Масленніков, І.М. Романович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 380-384. – ISBN 5-7763-2435-1
1413651
  Мамишев А.В. Шляхи європеїзації державного аудиту : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 144-150. – Бібліогр.: 7 назв
1413652
  Шабатин П.Ю. Шляхи за обріями / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 165 с.
1413653
  Харлан Є.А. Шляхи забезпечення виконання зобов"язань у зовнішньоторговельних операціях на прикладі окремих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 72-74


  Розглянуто американське право, що регулююється в більшості штатів Єдиним торговельним кодексом.
1413654
   Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України : досвід, проблеми, перспективи : матеріали семінару завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України / Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-611-676-8
1413655
  Лотош О.М. Шляхи забезпечення економічної безпеки України при залученні іноземного капіталу через спільні підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 427-429
1413656
  Яшмова І. Шляхи забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 107-111
1413657
  Ліман А.С. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії банку з корпоративними клієнтами // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 451-452. – ISBN 978-966-188-219-4
1413658
  Терещенко Г.М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г.М. Терещенко, О.О. Луцишин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 80-88
1413659
  Рогов П.Д. Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об"єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, Б.О. Ворович, В.А. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 64-72. – ISSN 2304-2699
1413660
  Галайко Н. Шляхи забезпечення ліквідності українських банків у період фінансової нестабільності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 86-89. – ISSN 0201-758Х
1413661
  Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 309л. + Додатки: л.202-309. – Бібліогр.: л.190-201
1413662
  Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1413663
   Шляхи забезпечення міцності і дієвості знань школярів. – К, 1993. – 68с.
1413664
  Головощук А. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 11-14. – ISSN 2076-9326
1413665
  Запара С. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 72-75. – ISSN 0132-1331
1413666
  Маршавін Ю.М. Шляхи забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці і ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-150.
1413667
  Джура О.Д. Шляхи забезпечення професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 204-208. – ISSN 2076-1554
1413668
  Коцовська Р.Р. Шляхи забезпечення розвитку кредитних спілок на сучасному етапі реформування фінансового сектору України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 70-76. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1413669
  Федунь Ю.Б. Шляхи забезпечення сталого еколого-економічного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 525-529. – ISSN 0321-0499
1413670
  Філонова І.Б. Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 37-40
1413671
  Сторонянська І.З. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1413672
  Носова Є.А. Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 264-272
1413673
  Пашков А.П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кразих вищих навчальних закладів світу та України) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 3, березень. – С. 10-17


  Досліджується вітчизняного та закордонного досвіду якості освіти в Україні. Наведені таблиці рейтингоі вузів за різними критеріями.
1413674
  Пашков І.В. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3. – Бібліогр.: 13 назв
1413675
  Харченко О.М. Шляхи забруднення гідрологічної сітки при добуванні нафти і газу і заходи по їх охороні (на прикладі Прилуцького нафтопромислового району) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 543-546 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
1413676
  Яремчук С.С. Шляхи завершення трансформації українського суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 155-164. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1413677
  Скурський П.П. Шляхи законодавчого вдосконалення механізмів державної підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу / П.П. Скурський, О.П. Єримчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 141
1413678
  Тітова Н. та інш. Шляхи залучення ділових та фінансових кіл діаспори до інвестиційного процесу в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.80-93. – ISSN 1562-0905
1413679
  Борейко В.І. Шляхи залучення додаткових інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 121-126. – ISSN 2313-8246
1413680
  Федяєва О.О. Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 99-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1413681
  Рибчук А.В. Шляхи залучення іноземних інвестицій в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні проблеми та механізми залучення іноземних інвестицій в Україні.
1413682
  Михалюк С. Шляхи залучення некримінальних капіталів в економіку та участь Міністерства фінансів України в законодавчому забезпеченні податкової амністії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-116.
1413683
  Мусатова Т.А. Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки / Т.А. Мусатова, О.В. Бабире // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 131-134. – ISSN 2306-6806


  Бабире О.В. - студент Ін-ту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка.
1413684
  Копотун І.М. Шляхи запобігання виникненню масових заворушень (кримінологічні та кримінально-правові аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-204.
1413685
  Божко В.П. Шляхи запобігання падінню економіки в сучасних умовах / В.П. Божко, Н.З. Карацева, О.Л. Омельченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 66-71. – ISSN 2222-4459
1413686
  Чорновол-Ткаченко Шляхи запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 191-195. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877


  Стаття є спробою розробити низку практичних рекомендацій із запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ на сучасному етапі. Наголошується необхідність системності на раціональності у побудові засад етичної поведінки. ...
1413687
  Ламах Е. Шляхи запобігання торгівлі людьми в Україні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 45-48.
1413688
  Чернецький Ю. Шляхи запозичення досвіду США у сфері вищої економічної освіти // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 80-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1413689
  Горін Н.О. Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 212-215
1413690
  Новікова І.В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-40
1413691
  Семчинський С.В. Шляхи збагачення лексики / С.В. Семчинський. – Львів, 1963. – 63с.
1413692
  Гейко Т. Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються внутрішні і зовнішні засоби номінації. На прикладі лексем англо-американського походження визначено роль запозичення як потужної рушійної сили неологічних процесів у глобалізованому світі. В статье рассматриваются внутренние и ...
1413693
  Кріцька А.С. Шляхи збалансування фінансової системи України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 20-21
1413694
  Рибалкін О.Я. Шляхи зближення і злиття двох форм соціалістичної власності в СРСР / О.Я. Рибалкін. – Київ, 1962. – 44с.
1413695
  Гольцова С.М. Шляхи зближення фінансового та податкового обліку / С.М. Гольцова, Д.В. Веремчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 6-12. – ISBN 966-8958-02-0
1413696
  Осецький В. Шляхи зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України / В. Осецький, М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається невизначеність як елемент сучасної господарської системи, аналізуються і виділяються фактори невизначеності. Обумовлюється необхідність врахування ризиків ринкового середовища з метою забезпечення стійкості та ефективності ...
1413697
  Лавренкова І.М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 75-86. – (Економічні науки ; вип. 28)
1413698
  Казка А.В. Шляхи зменшення ризиків інноваційної діяльності в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 20-22. – ISBN 978-617-645-231-7
1413699
  Донченко Л. Шляхи зміцнення банківської системи України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.81-89. – ISBN 966-73-53-51-Х
1413700
  Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 69-73
1413701
  Грушицька Г. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 129-134. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1413702
  Ківалов С. Шляхи зміцнення кадрового потенціалу прокуратри // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-23.
1413703
  Холявко О.М. Шляхи зміцнення курсу гривні в процесі співробітництва України з МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 199-201
1413704
  Заіченко В.І. Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів / В.І. Заіченко, І.А. Черепньов // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 97-103 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-1828
1413705
   Шляхи зниження впливу ходових систем сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі на грунт / В.В. Адамчук, С.П. Погорілий, Р.Є. Черняк, С.В. Дунь // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-1828
1413706
  Макарова І.С. Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства / І.С. Макарова, Н.Б. Андрейшина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 13-15. – ISSN 2306-6806
1413707
  Титарчук П.Ф. Шляхи зниження затрат праці в колгоспному виробництві: (З досвіду роботи колгоспів Городоцького району, Хмельницької області) / П.Ф. Титарчук. – К : б/в, 1957. – 23с.
1413708
   Шляхи зниження затрат праці на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції. – К, 1956. – 180с.
1413709
   Шляхи зниження матеріаломісткості виробів. – К, 1974. – 48с.
1413710
  Темченко Г. Шляхи зниження ресурсоемності продукції промислових підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1413711
  Тихонов Михайло Егорович Шляхи зниження собівартості вугілля / Тихонов Михайло Егорович. – Київ : Держтехвидав, 1959. – 20с.
1413712
  Нам Г.Г. Шляхи зниження собівартості продукції землеробства в радгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье на основе фактического материала совхозов Бориспольского района Киевской области анализируется уровень себестоимости продукции земледелия и указываются некоторые пути дальнейшего ее снижения.
1413713
  Голіков І В. Шляхи зниження собівартості радгоспної продукції. / І В. Голіков. – К, 1960. – 107с.
1413714
  Івашкевич Г.К. Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції / Г.К. Івашкевич, О.О. Сторожук. – К, 1965. – 72с.
1413715
  Йолкіна Л.В. Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави / Л.В. Йолкіна, О.В. Чорнобаєв // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 96-100. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1413716
  Стасюк Г.А. Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства / Г.А. Стасюк, Т.В. Чижова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 85-90.
1413717
  Книш М.П. Шляхи і заходи щодо збільшення чисельності та поліпшення охорони хребетних тварин / М.П. Книш, В.М. Грищенко // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 123-136. – ISBN 978-966-680-719-2
1413718
   Шляхи і методи вдосконалення лекційної пропаганди серед трудящих. – Полтава, 1980. – 82с.
1413719
  Федоренко В. Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 178). – С. 4-5


  Щодо відкиття Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти.
1413720
  Даценко А.Ю. Шляхи і методивирішення політичних конфліктів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 45-52


  У статті були проаналізовані шляхи вирішення політичних конфліктів. Особливу увагу приділено розгляду методу переговорів як найбільш результативному та надійному порівняно з іншими.
1413721
  Швець Є.Я. Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі / Є.Я. Швець, Д.Є. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 40. – С. 36-46. – ISSN 2072-1692
1413722
  Мельник В.В. Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 71-90. – ISSN 2072-1692
1413723
  Федоренко В. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1) / В. Федоренко, А. Малюга // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 39-44
1413724
  Федоренко В. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 2) / В. Федоренко, А. Малюга // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 40-45
1413725
  Пожуєв В.І. Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 5-18. – ISSN 2072-1692
1413726
  Пожуєв В.І. Шляхи і напрями формування інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 5-9. – ISSN 2072-1692
1413727
  Варич М. Шляхи і перспективи утвердження української мови у ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.115-122
1413728
  Мединський Г.О. Шляхи і пошуки / Г.О. Мединський. – Київ : Молодь, 1974. – 255с.
1413729
  Станішевський Ю. Шляхи і проблеми розвитку національного режисерського мистецтва в контексті історії українського драматичного театру // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 154-170. – ISBN 966-7021-87-4
1413730
  Косарєв О.Й. Шляхи і проблеми розвитку та інтеграції української авіатранспортної системи до європейської / О.Й. Косарєв, Ю.С. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 5-11. – ISSN 1993-6788
1413731
  Василенко Д.В. Шляхи і способи утворення неологізмів військової сфери в 40-90-х роках ХХ століття (на матеріалі словників англійської мови) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 33-38. – Бібліогр.: С. 37-38 ; 8 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
1413732
  Іщенко М.Г. Шляхи і сходини : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 455 с.
1413733
  Лукашенко П. Шляхи і форми політехнізації школи / П. Лукашенко. – Х., 1931. – 60с.
1413734
  Грешлик В. Шляхи іконопису Східної Словаччини в XIX столітті // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 104-111. – ISBN 978-80-89755-32-5
1413735
  Бережна О.О. Шляхи інвестування діяльності та залучення природно-ресурсного потенціалу рекреаційно-оздоровчих комплексів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36.
1413736
  Порох Л. Шляхи інноваційних перетворень у закладах освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.10-13. – ISSN 0131-6788
1413737
  Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326
1413738
  Зюзіна Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 50-61. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1413739
  Федоренко А. Шляхи інтеграції національного фондового ринку України в світові ринки капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-19. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1413740
  Циганова Н.В. Шляхи інтеграції українських банків до міжнародного ринку банківських послуг / Н.В. Циганова, Л.О. Нетребчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 248-255.
1413741
  Диндин М.Л. Шляхи інтенсифікації вівчарства і козівництва в сільськогосподарських підприємствах західних областей України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 108-116. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1413742
  Панченко В.Р. Шляхи інтенсифікації кормовирбництва в господарствах України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Панченко В.Р. ; Укр. держ. аграрний ун-тет. – Київ, 1993. – 35 с.
1413743
   Шляхи й темпи розвитку народного господарства УСРР. – Харків, 1929. – 46 с. + Діяграми (46 с.)
1413744
   Шляхи й темпи розвитку народного господарства УСРР. – Х, 1929. – 312с.
1413745
   Шляхи й темпи розвитку сільсько-господарської кооперації України. – Х, 1929. – 156с.
1413746
  Циганов С.А. Шляхи капіталізації банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 166-174


  Розглянуто сучасний стан капіталізації банківської системи в Україні. Аналізуються проблеми та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи в умовах подолання фінансово-економічної кризи. Рассматривается современное состояние ...
1413747
  Павленко Л.І. Шляхи комплексного визначення ефективності захисту інформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 97-102.
1413748
  Северов П.Ф. Шляхи кораблів / П.Ф. Северов. – Київ : Молодь, 1950. – 120с.
1413749
  Шевченко Н.О. Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 282-291. – Бібліогр.: Літ.: с. 291; 8 назв
1413750
  Бялик В.Д. Шляхи маніфестації мовного конденсованого знання // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 18-22. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1413751
   Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України / І.О. Луніна, В.В. Баліцька, О.В. Короткевич, Н.Б. Фролова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 22-32. – Бібліогр.: с. 22-26


  Узагальнено міжнародний досвід застосування заходів бюджетно-податкової політики з метою виходу з фінансової кризи. Розроблено пропозиції щодо мінімізації впливу фінансової кризи на дохідну частину бюджету України, зокрема шляхом зменшення ризиків ...
1413752
  Герасимчук Н.А. Шляхи мінімізації економічних ризиків сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 75-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1413753
  Гордіца Т.М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 147-155. – ISSN 1562-0905
1413754
  Денисенко М.П. Шляхи мінімізації ризиків при розробці інноваційних проектів у сфері паливно-енергетичного комплексу / М.П. Денисенко, К.О. Чигирик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
1413755
  Поліщук С.В. Шляхи модернізації в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1413756
   Шляхи модернізації змісту освіти в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-6 : фото
1413757
  Купрійчук В. Шляхи модернізації кадрової політики у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 320-328.
1413758
  Вовканич І.І. Шляхи модернізації навчального процесу з метою підготовки фахівця європейського рівня / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 21-30. – ISSN 2218-5348
1413759
  Волотко Л. Шляхи модернізації професійної підготовки педагога в системі вищої освіти в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 131-134. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються основні шляхи модернізації сучасної системи вищої освіти: приєднання до Болонського процесу, перехід до інноваційної моделі навчання, а також застосування нетрадиційних форм організації навчального процесу у вищій школі.
1413760
  Матвійчук Л.Ю. Шляхи модернізації та вдосконалення туристичних маршрутів за допомогою новітніх технологій / Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий, С.А. Костенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 69-76. – ISSN 2311-8164
1413761
  Бошицький Ю.Л. Шляхи модернізації та оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 164-170. – ISSN 2219-5521
1413762
  Ангелов О. Шляхи модернізації та організаційного вдосконалення податкової служби на прикладі податкової адміністрації Миколаївської області // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.215-222
1413763
  Кравчук Л. Шляхи модернізації фахової підготовки вчителя іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 41-44. – ISSN 2308-4634
1413764
  Галус О.М. Шляхи модернізації шкільної освіти / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 96-122. – ISBN 966-642-171-2
1413765
  Омельяненко Ю.І. Шляхи мої довгі телевізійні / Ю.І. Омельяненко. – Київ, 2006. – 360с. – ISBN 966-8540-07-7
1413766
   Шляхи морального виховання учнів старших класів. – Черкаси, 1966. – 36с.
1413767
  Деркач Ю.В. Шляхи мотивації студентів у сучасних умовах навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 53-56.
1413768
  Коваленко П.Т. Шляхи на сцену / П.Т. Коваленко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 292 с.
1413769
  Соколовська А.М. Шляхи наближення розділу V Податкового кодексу України до 112-ї Директиви Ради ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 59-88. – ISSN 2305-7645
1413770
  Мамишев І.С. Шляхи надходження мікрокомпонентів з накопичувачів промислових відходів у природні води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 210-214. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
1413771
  Бамія М. Шляхи написання гарної книжкової рецензії: нотатки редактора журналу International Sociology / Мохаммед Бамія ; пер. з англ. Володимира Шелухіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1413772
  Волохова І. Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1413773
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – Київ, 1962. – 503с.
1413774
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – Київ, 1965. – 562с.
1413775
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – К., 1977. – 480с.
1413776
  Калинович М. Шляхи новітньої французької поезії / М. Калинович. – Київ, 1924. – 116 с.
1413777
  Ігнатюк А.І. Шляхи обмеження монополізму в перехідній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Визначено причини монополізму в економіці України перехідного періоду, наслідки застосування обмежувальної дійової практики та напрями регулювання проявів монополізму на ринках товарів та послуг України.
1413778
  Вовчук М.М. Шляхи оновлення адміністративно-деліктного законодавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 53-61
1413779
  Бичко І. Шляхи оновлення змісту філософських курсів у вищій школі сучасної України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 235-241
1413780
  Кучер В.Л. Шляхи оновлення системи вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 311-316. – ISSN 2218-5348
1413781
  Левик В.Д. Шляхи оперативного попередження незаконного обігу вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 81-83. – ISBN 978-617-616-070-0
1413782
  Гавриленко О.П. Шляхи оптимізації аграрного природокористування: екогеографічний підхід // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 174-181


  Дано аналіз сучасного аграрного природокористування в Україні та його негативних впливів на природне середовище і здоров"я людей. Обґрунтовано необхідність пошуку нових шляхів оптимізації природокористування та регулювання природних процесів. Вказано ...
1413783
   Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні, м. Київ, 20 березня 2007 року : доповіді, виступи: матеріали круглого столу. – Київ : Фоліант, 2007. – 158 с. – ISBN 978-966-8474-51-4
1413784
  Гончарова Наталія Шляхи оптимізації видатків та збільшення доходів державного бюджету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1413785
  Якимчук О.К. Шляхи оптимізації використання потенціалу регіону в умовах саморозвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 158-167. – ISSN 2308-1988
1413786
  Кубицький С.О. Шляхи оптимізації витрат на підготовку курсантів вищих військових навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається постановка і розв"язання проблеми мінімізації витрат на навчання курсантів у вищому навчальному закладі на базі класичної теорії лінійного математичного програмування.
1413787
  Євтушенко С.В. Шляхи оптимізації грошових потоків інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 236-248. – ISBN 966-7958-13-2
1413788
  Мойсеєнко О.П. Шляхи оптимізації діяльності національного природного парку "Голосіївський" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 230-239


  Висвітлено значення Національного природного парку «Голосіївський» як цінного природоохоронного об’єкта природно-заповідного фонду України. Розкрито специфіку розташування території парку, що пов’язана з розміщенням його у межах мегаполісу, та ...
1413789
  Дерев"янко М. Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 101-107. – ISSN 2311-6676
1413790
  Бишевець О.В. Шляхи оптимізації застосування психологічного впливу у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 194-201
1413791
  Барабаш Ю.Г. Шляхи оптимізації конституційної моделі інституту референдуму в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 31-40
1413792
  Фастовець А.С. Шляхи оптимізації курсу "Право Європейського Союзу" у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 263-268
1413793
  Петриків А.В. Шляхи оптимізації місцевих запозичень у контексті зарубіжного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 88-90. – ISSN 2306-6806
1413794
   Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть, В. Компанець, Н. Кизима // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-58. – ISSN 1682-2366
1413795
  Гевка О.І. Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 172-176. – ISSN 2415-3060


  В сьогоденні, стрімкий прогрес світової медицини стимулює розвиток медичної освіти і в Україні. Саме тому одним із пріоритетних завдань ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" є налагодження співпраці та розширення освітніх зв"язків ...
1413796
  Кофанов А. Шляхи оптимізації організації експертно-криміналістичної діяльності при розслідуванні злочинів, пов"язаних із застосуванням і використанням вогнепальної зброї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 10-13
1413797
  Заїка Є.В. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів : навч. посібник / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-928-3
1413798
  Охріменеко Ї.М. Шляхи оптимізації правового врегулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 411-417. – ISSN 1563-3349
1413799
  Дюба Геннадій Шляхи оптимізації правового регулювання сфери грального бізнесу в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 82-86
1413800
  Мироненко Т. Шляхи оптимізації представницької діяльності прокурора у цивільному процесі / Т. Мироненко, А. Тогобіцька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 77-82
1413801
  Скиба С.М. Шляхи оптимізації професійного росту викладача іноземних мов / С.М. Скиба, В.В. Євтухова // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 120-124
1413802
  Головко М.Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 556-562. – ISSN 1563-3349
1413803
  Бєлінська І.В. Шляхи оптимізації психологічної науки у напрямі професійної підготовки нової генерації юристів // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 40-44
1413804
  Лавренчук А. Шляхи оптимізації регіональної євроінтеграції України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.277-285. – ISBN 966-73-53-51-Х
1413805
  Баніна М. Шляхи оптимізації системи бібліотечно-бібліографічної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.20-23
1413806
  Михнюк В.Б. Шляхи оптимізації соціального захисту учасників миротворчих контингентів / В.Б. Михнюк, О.М. Мельник // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 305-309. – (Право. Економіка. Управління)
1413807
  Уварова Г.Ш. Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв.
1413808
  Матвієць А. Шляхи оптимізації структури та компетенції природоохоронних підрозділів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 98-105
1413809
  Матях В. Шляхи оптимізації та інновації у функціональному навчанні з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 29-31 : фото
1413810
  Квартенко Р.О. Шляхи оптимізації територіальної організації НПП "Слобожанський" на ландшафтній основі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1413811
  Шевченко А.Є. Шляхи оптимізації унітарної форми державного устрою України на прикладі Італії / А.Є. Шевченко, В.В. Міщук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 28-33
1413812
  Козак Г. Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 100-110. – ISSN 1818-5754
1413813
  Полякова Г.С. Шляхи оптимізаціх громадської думки в учительскому колективі. / Г.С. Полякова. – К., 1977. – 48с.
1413814
  Зозуля О.І. Шляхи оптимізацп відносин Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 20-26. – (Право. Економіка. Управління)
1413815
  Давідов Микола Володимирович Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і визначено механізми організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України.
1413816
  Давідов Микола Володимирович Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і визначено механізми організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України.
1413817
  Гірсберг Д. Шляхи освіти бібліотекарів / пер. з нім. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-30
1413818
  Щебликіна Т.А. Шляхи отримання інформації про навчальні досягнення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у процесі моніторингу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 150-157. – ISSN 2312-0657


  Визначено, що моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів представляє собою процес безперервного науково обгрунтованого відстеження результатів їхньої навчальної діяльності, що проявляються у формі знань, умінь, якостей і компетентностей, ...
1413819
   Шляхи оцінювання засвоєння базових дисциплін як основи якісної підготовки слухачів та курсантів ВВНЗ / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко, О.М. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 213-219
1413820
  Васильчук Л.Ф. Шляхи первинного та вторинного фразотворення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 43-53.


  Проблема становлення та розвитку фразеологічних зворотів в німецькій мові
1413821
  Оганян Г.А. Шляхи перетворення суднобудування на джерело доходів держави : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 72-79. – Бібліогр.: 4 назви
1413822
  Приматов В.В. Шляхи переходу до соціалізму в сучасних умовах / В.В. Приматов. – К, 1989. – 47с.
1413823
  Бажал Ю.М. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці / Ю.М. Бажал, М.В. Михалевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1413824
  Стефанов С.Є. Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 131-140.


  Висвітлено основні проблеми вітчизняної науки щодо мічні процеси у державі та шляхи їх вирішення, статті матеріали надано при проведенні Рахунково ни контрольних заходів щодо ефективності вищ державного бюджету на науку, у тому числі аудш використання ...
1413825
  Морочковський С.Ф. Шляхи підвищення врожайності білого гриба / С.Ф. Морочковський, Г.Г. Радзієвський, 1951. – 52-74с.
1413826
  Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-39. – Бібліогр.: с. 35-36, 38-39
1413827
   Шляхи підвищення економічної ефективності капітальних вкладень у промисловість УРСР. – К, 1967. – 206с.
1413828
  Пилипенко І.І. Шляхи підвищення економічної ефективності тварнництва / І.І. Пилипенко. – К. : Знання України, 1986. – 48 с.
1413829
  Геращенко І.О. Шляхи підвищення експортного потенціалу промислових підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 99-105. – ISSN 2075-4892
1413830
  Пономарьова І.М. Шляхи підвищення експорту України в країни ЄС // Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / Харківський, торговельно-економічний інститут, Київський, національний торговельно-економічний університет. – Харків, 2016. – Вип. 1. – С. 87-92
1413831
  Кобець М.П. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 103-110. – ISSN 2072-8670
1413832
  Трофименко Р.В. Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів / Р.В. Трофименко, С.Є. Шептуховський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 58-63. – ISSN 1609-0462
1413833
   Шляхи підвищення ефективності боротьби із засобами повітряного нападу противника в сучасних військових конфліктах / О.В. Батурін, О.О. Болюбаш, Є.О. Рябоконь, А.Г. Галузінський // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 23
1413834
  Маркуш М. Шляхи підвищення ефективності виконання рішень Конституційного Суду України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 76-89
1413835
  Подорожна Т. Шляхи підвищення ефективності використання законодавчих дефініцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 118-121
1413836
  Уланчук В.С. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіону / В.С. Уланчук, Л.П. Альошкіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 10-14
1413837
   Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голова) та ін. ; за ред. В.Ф. Камінського]. – Київ : Едельвейс, 2016. – 258, [2] с. : іл., табл. – Зміст та рез. парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2748-86-4
1413838
  Великодна А.П. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-266. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413839
  Єлець О.П. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / О.П. Єлець, А.П. Лось // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 92-94. – ISBN 978-617-645-227-0
1413840
  Клименко Г.А. Шляхи підвищення ефективності використання парку вантажних літаків авіатранспортних підприємств України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1413841
  Докучаєв О.А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 43-45
1413842
  Гончарова О.М. Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України / О.М. Гончарова, Г.А. Єгорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
1413843
  Гриліцька А. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємствах споживчої кооперації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 52-58
1413844
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 11-19. – Бібліогр.: 7 назв
1413845
  Панухник Р. Шляхи підвищення ефективності державно-управлінських рішень / Р. Панухник, М. Кляшторний // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 36-39. – ISSN 1818-2682
1413846
  Фомін І.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної політики України в експортній сфері економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 249-253


  Стаття спрямована на визначення з урахуванням міжнародних стандартів шляхів удосконалення механізмів інвестиційної політики України і посилення її позитивного впливу на експорт національних товарів.
1413847
  Єльныков В.Я. Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень у колгоспах / В.Я. Єльныков, Б.В. Петров. – Х., 1965. – 30с.
1413848
  Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 34-38


  У статті розкрита актуальність проблеми формування комунікативної діяльності в педагогічній теорії та практиці, розглядається можливість підвищення ефективності учіння студентів-філологів на основі оволодіння комунікативними методами.
1413849
  Макогін М. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 351-356. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1413850
  Пилипенко А.А. Шляхи підвищення ефективності молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1413851
  Борейко В. Шляхи підвищення ефективності податкового та соціального законодавства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 0131-775Х
1413852
  Марійко М.М. Шляхи підвищення ефективності протидії домашньому насильству в Україні // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 93-95
1413853
  Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.55-60. – ISSN 0132-1331
1413854
  Личенко І.О. Шляхи підвищення ефективності профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності / І.О. Личенко, І.І. Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 53-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1413855
  Канцір І.А. Шляхи підвищення ефективності регуляторних механізмів фінансової системи, як елемента національної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 69-73. – ISSN 2071-4653
1413856
  Швейкіна Л.Я. Шляхи підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств (на прикладі Вінницької області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 63)


  Висвітлюються результати функціонування підприємств Вінницької області після проведення приватизації (на прикладі переробних підприємств АПК). Наведено основні результати аналізу їх фінансово-господарської діяльності та подано пропозиції щодо ...
1413857
  Пугач Н.А. Шляхи підвищення ефективності розвитку сільського туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 190-197. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1413858
  Дерець Є.В. Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів вищої технічної школи при вивченні курсу вищої математики // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпродзержинський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 191-194. – ISSN 2519-2884


  "...Розглядаються методичні основи формування самостійної навчальної діяльності при вивченні математичних дисциплін".
1413859
  Бородатий В.П. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1972. – 48с.
1413860
  Казачінер О.С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (119)). – ISBN 978-617-00-1631-7
1413861
  Шпигоцька Н.О. Шляхи підвищення ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 69-75
1413862
   Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України = Ukraine: effective land resources management at the local level. – Київ : ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2005. – 335, [1] с. : іл., табл. – Коротка версія англ.: с. 239-330. – Бібліогр.: с. 334-335. – ISBN 966-7936-40-6
1413863
  Козловський С.В. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційними проектами в туристичних центрах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 135-139. – Бібліогр.: 7 назв
1413864
  Янченко З.Б. Шляхи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв
1413865
  Твердоступ А. Шляхи підвищення ефективності уроків української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 47-51
1413866
  Соколова О.Д. Шляхи підвищення ефективності уроку в школі / О.Д. Соколова. – К., 1964. – 106с.
1413867
   Шляхи підвищення ефективності уроку географій. – Київ : Радянська школа, 1991. – 91с.
1413868
   Шляхи підвищення ефективності уроку з іноземної мови. – К, 1959. – 32с.
1413869
  Рубан О.І. Шляхи підвищення ефективності функціонування ринку акціонерного капіталу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 79-86
1413870
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності функціонування системи міжнародних банківських розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 239-245.
1413871
  Калафатова Л.П. Шляхи підвищення ефективності шліфування виробів із важкооброблюваних крихких неметалевих матеріалів / Л.П. Калафатова, Д.В. Поколенко // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 72-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2415-7902
1413872
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективностіі функціонування системи міжнародних банківських розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 239-246.
1413873
  Козлова К.І. Шляхи підвищення капітальних інвестицій на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 68-74
1413874
  Грічун Г.С. Шляхи підвищення кваліфікаційного рівня суддів у світлі вітчизняного законодавства та міжнародно-правових стандартів щодо суддівської професії // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 49-51. – ISBN 978-966-937-189-8
1413875
  Люзняк М. Шляхи підвищення конкурентноспроможності банку на регіональному ринку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 58-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1413876
  Загірняк М.В. Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університеті / М.В. Загірняк, В.В. Никифоров, С.А. Сергієнко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 20-23. – ISSN 2307-9770
1413877
  Антонюк Л.Л. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сфери послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються значення сфери послуг для національної економіки та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг.
1413878
  Гринько Т.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК України / Т.В. Гринько, Ю.В. Камлук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-227-0
1413879
  Шумейко Я.Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 107-109. – ISBN 978-617-645-230-0
1413880
  Білик О.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК в період вступу України в СОТ // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 33-36. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1413881
  Кошова О.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських суднобудівних підприємств на міжнародних ринках // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-02-6
1413882
  Котирло О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 102-105
1413883
  Дашевська О.В. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 65-71. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1413884
  Мічуріна Т.В. Шляхи підвищення мовної активності учнів на уроках англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 6-8


  Сучасне життя ставить перед учителем великі завдання: давати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання, виробляти вміння і навички застосовувати їх на практиці, формувати світогляд. Для цього вчителю треба удосконалювати методи та прийоми ...
1413885
  Мартиненко М. Шляхи підвищення мотивації до співпраці соціальних партнерів на галузевому рівні / М. Мартиненко, В. Матросов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-35. – Бібліогр.: 4 назв.
1413886
  Іванов В.Ф. Шляхи підвищення популярності періодичних видань / В.Ф. Іванов; КУ ім.Тараса Шевченка.Ін-т журналістики.Центр вільно преси. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с. – ISBN 966718112Х
1413887
  Палінкаш А.І. Шляхи підвищення продуктивності інтелектуальної праці у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-617-7069-02-6
1413888
  Суділовський Ф.І. Шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. / Ф.І. Суділовський. – К., 1962. – 40с.
1413889
  Слободчикова Ю.В. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.279-281. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1413890
  Храмов О.О. Шляхи підвищення продуктивності праці та зниження собівартості в соціалістичній промисловості / О.О. Храмов. – Київ, 1956. – 44с.
1413891
  Шкуратов О.І. Шляхи підвищення продуктивності праці у промисловості СРСР / О.І. Шкуратов. – К., 1961. – 48с.
1413892
  Бондар І.К. Шляхи підвищення продусктивності праці в рільництві колгоспів / І.К. Бондар, В.Я. Дзикович. – К, 1959. – 45с.
1413893
  Мітцель О. Шляхи підвищення рівня захисту професійної діяльності журналістів / О. Мітцель, В. Краєвська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 92-96
1413894
  Деревко О. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-82 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1413895
  Борисенко І.І. Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 32-35. – ISBN 978-617-645-227-0
1413896
  Лис І.М. Шляхи підвищення рівня ліквідності банківських установ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 74-83
1413897
  Мітцель О. Шляхи підвищення рівня професійної етики суддів, адвокатів і співробітників правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 122-125.
1413898
  Кузнецова О.В. Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 146-154. – ISSN 2074-8167


  У статті досліджуються й аналізуються перспективні шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку освіти. Теоретично обгрунтовано основні пріоритети якісної підготовки в педагогічному виші.
1413899
   Шляхи підвищення родючості грунтів і врожайності сільскогогосподарських культур в Закарпатській області. – Ужгород, 1954. – 144с.
1413900
  Єрмошенко М.М. Шляхи підвищення ролі Міністерства фінансів України в проведенні фінансової політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-20
1413901
  Пасєчко З.В. Шляхи підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 54. – С. 11-15.
1413902
  Жарку П.Г. Шляхи підвищення рцвня вовнової продуктивнсоті заводських стад овець цигайської породи : Автореф... канд. с. г.наук: 06.02.01 / Жарку П. Г.; УААН, Ін-т тваринництва. – Х,, 1993. – 27л.
1413903
  Ніколаєва О.А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ніколаєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1413904
  Ніколаєва О.А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.06 / Ніколаєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л., іл., табл. – Бібліогр.: л. 158
1413905
  Чумак Р.М. Шляхи підвищення стабільності та ефективності діяльності банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-114. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми підвищення стабільності та ефективності діяльності банківської системи, зокрема України.
1413906
  Ворсовський О.Л. Шляхи підвищення фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 128-133
1413907
  Корнієнко О.В. Шляхи підвищення фінансової надійності комерційних банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 90-94. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці та особливості впровадження інновацій і нових технологій у сфері зв’язку й телекомунікації. Досліджено рівень впливу основних напрямів ...
1413908
  Борейко В.І. Шляхи підвищення якості вітчизняної вищої школи // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 12-18. – ISBN 978-966-7359-77-5
1413909
  Андрущак В.М. Шляхи підвищення якості знань учнів / В.М. Андрущак. – Київ, 1973. – 94 с.
1413910
  Усатий Г. Шляхи підвищення якості навчання у юридичних вузах // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.36-38


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1413911
  Ільчук В.В. Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів / В.В. Ільчук, А.М. Коломієць // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 84-89. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
1413912
  Вікторов В. Шляхи підвищення якості освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.99-113. – ISBN 966-7800-16-4
1413913
  Погорєлова Н.П. Шляхи підвищення якості підготовки кадрів у системі економічної освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.278-280. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1413914
  Олійник Л.В. Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління в системі вищого військового навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – C. 435-441. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті автор досліджує процес управління якістю підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління в системі вищої військової осівіти.
1413915
   Шляхи піднесення ефективності уроку в 1-4 кл.. – К., 1961. – 155с.
1413916
  Бєляєв О.М. Шляхи піднесення ефективності уроку з української мови в V - VIII класах / О.М. Бєляєв. – К., 1967. – 128с.
1413917
  Адамов І.Г. Шляхи піднесення села до рівня міста / Адамов І.Г., Лященко В.І. – Київ, 1962. – 40с.
1413918
  Адамов І.Г. Шляхи піднесення села до рівня міста / І.Г. Адамов. – Київ : Дер.вид.політичної літ-ри УРСР, 1962. – 40с.


  Могутнє піднесення продуктивних сил сільського господарства, намічене рішеннями ХХII з"ізду КПРС і новою Програмою партії, забезпечить створення достатку продуктів харчування для населення і сировини для промисловості, а також поступовий перехід ...
1413919
  Клименко Н. Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О. Білецького) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-137. – ISSN 1682-3540
1413920
  Клименко Н.Ф. Шляхи пізнання істини у філософії (до 100-річчя А.О. Білецького) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 110-118. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1413921
  Козак С.Д. Шляхи побратимства : Есе, етюди (про діячів літ. та мистецтва) / С.Д. Козак. – Київ, 1982. – 181с.
1413922
  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 18-25


  У статті аналізується досвід міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму, обґрунтовується необхідність поглиблення міжнародної інтеграції на рівні як теоретичної, так і практичної підготовки студентів. В статье анализируется ...
1413923
  Іванишина В.П. Шляхи подалання граматичних труднощів у студентів немовних ВНЗ під час читання фахових німецькомовних текстів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1413924
  Бринцев В. Шляхи подальшого реформування судочинства з метою забезпечення належної дії Закону України "Про судоустрій України". // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.56-58. – ISSN 0132-1331
1413925
  Кульпінський С. Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.27-36. – ISSN 1605-2005
1413926
   Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства : (круглий стіл) / Верх. Ради України з питань боротьби організ. злочин. і коруп. та ін. ; [ відп. за вип.: Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 70 с. – ISBN 978-966-2214-11-6
1413927
  Устименко Т.П. Шляхи подолання "рейдерства" в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1413928
  Дроздова Л. Шляхи подолання абсолютної бідності в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 3-7
1413929
  Парій В.М. Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 124-128. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1413930
  Толстая Н.М. Шляхи подолання асиметрії у відносинах України з Європейським Союзом у науково-технологічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 160-163. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1413931
  Власов В.І. Шляхи подолання глобальної продовольчої кризи / В.І. Власов, М.А. Лисак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 138-142
1413932
  Трофименко Л.І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : монографія / Трофименко Л.І. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-189-316-9
1413933
  Дараган М.В. Шляхи подолання істотних відмінностей між містом і селом / М.В. Дараган. – Київ, 1968. – 100с.
1413934
  Євдокименко В.Ю. Шляхи подолання істотної відмінності між розумовою і фізичною працею / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1956. – 36с.
1413935
  Кравчук В. Шляхи подолання корупції в судах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1026-9932
1413936
  Щедрін В.С. Шляхи подолання культурних відмінностей між містом і селом в період комуністичного будівництва. : Дис... канд. філос.наук: 621 / Щедрін В.С.; Дніпропетровський держ. ун-тет. Каф. наук. комунізму. – Дніпропетровськ, 1971. – 204л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1413937
  Шаповалова О. Шляхи подолання неузгодженостей у цивільному та господарському законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.25-27
1413938
  Палагин П.В. Шляхи подолання пережитків капіталізму в свідомості людей / П.В. Палагин. – К, 1959. – 40с.
1413939
  Франчук І.А. Шляхи подолання перешкод створення ефективної енергетики України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1413940
  Мудріков І. Шляхи подолання політичної кризи в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-281. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1413941
  Шахова К.В. Шляхи подолання причин та умов вчинення згвалтувань в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 153-156. – ISSN 1727-1584
1413942
  Мельничук О.П. Шляхи подолання проблем діяльності релігійних організацій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 18-25. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1413943
  Гоголь Т.А. Шляхи подолання проблем формування облікової політики в бюджетних установах / Т.А. Гоголь, М.М. Панченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 103-107
1413944
  Молодченко О.М. Шляхи подолання проблемних питань двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Чеською республікою // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 56-60. – ISSN 2075-4892
1413945
  Горобець І.В. Шляхи подолання регіональних конфліктів у Південній Азії (90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 60-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1413946
   Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців : матеріали комітетських слухань, проведених 17 вересня 2008 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань законодав. забезпечення правоохоронної діяльності ; Міжвід. комісія з питань, протидії протиправ. поглинанню та захопленню підприємств. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-2214-12-1
1413947
  Чопенко В.М. Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 56-60. – ISSN 2221-1055


  Наведено коротку характеристику демографічної ситуації в сільській місцевості, досліджено тенденції та висвітлено проблеми соціально-демографічного розвитку укр. села. Встановлено, що покращення демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції й ...
1413948
  Браславський З.Б. Шляхи подолання соціально-класових відмінностей і досягнення соціальної однорідності. / З.Б. Браславський. – Чернівці, 1974. – 47с.
1413949
  Ярош О. Шляхи подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні / О. Ярош, О. Пушкарьов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 70-77. – ISSN 0131-775Х
1413950
  Дегтяр І.М. Шляхи подолання тіньової економіки - забезпечення економічної безпеки країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 64-67
1413951
  Рябець А.П. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 68-76
1413952
  Соскін О. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 17-19. – ISSN 1728-6220
1413953
  Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 3-7


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1413954
  Буковинський С. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / С. Буковинський, Т. Унковська, О. Яременко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1413955
  Коломієць Д.І. Шляхи подолання формалізму знань студентів при викладанні математики та фізики / Д.І. Коломієць, В.А. Макара, З.О. Пономаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто питання застосування знань на практиці та шляхи попередження формалізму знань студентів. Вивчається природа і умови формування широких умінь застосовувати знання в практичній роботі.
1413956
  Музичка А. Шляхи поетичної творчості Івана франка / А. Музичка. – Х, 1927. – 202с.
1413957
  Вонсович О.С. Шляхи позиціонування України у безпековому вимірі геополітичного простору Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 254-266
1413958
  Бігун Ю.С. Шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 95-96. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми залучення прямих іноземних інвестицій та способи їх розвязання.
1413959
  Чернета В.М. Шляхи покращення безпеки населення України в умовах сучасної гібридної війни // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1413960
   Шляхи покращення викладання студентам дисципліни "Медсестринство в хірургії" за спеціальністю "Сестринська справа" (ОКР - "молодший спеціаліст") / С.Ю. Каратєєва, О.Й. Хомко, Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 165-167. – ISSN 1684-7903


  "...Відповідно до принципів кредитно-модульної системи організації навчального процесу розроблені нові навчальні програми для викладання дисципліни "Медсестринство в хірургії"."
1413961
  Коваль Н.В. Шляхи покращення демографічної ситуації в сільській місцевості крізь призму економічної безпеки / Н.В. Коваль, Н.Л. Корженівська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 76-85. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1413962
  Журба О.В. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 47-49. – ISBN 978-966-188-219-4
1413963
  Редзюк Є. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 7 (333), липень. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1413964
  Динь І.М. Шляхи покращення персоніфікованого обліку та інформаційних технологій у системі пенсійного фонду України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 46-52. – ISSN 1993-6788
1413965
  Вакал А.о. Шляхи покращення розвідувальних можливостей перспективних БПЛА // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 25
1413966
  Боднарук Н.М. Шляхи покращення ситуації у сфері репродуктивного здоров"я та планування сім"ї: проект Концепції Загальнодержавної програми "Репродуктивне та статеве здоров"я нації на 2017-2021 pp." // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 74-76. – ISSN 2413-550Х
1413967
  Жилінська Л.О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 220-225. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1413968
   Шляхи поліпшення вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі / друкується за матеріалами: www.mon.gov.ua // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10
1413969
  Довбня М.О. Шляхи поліпшення ефективності засвоєння матеріалу. Ділова гра на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 30-35
1413970
  Малай А.О. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 102-105
1413971
  Мікаелян С.Г. Шляхи поліпшення іноземної інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми здійснення іноземного інвестування в Україні і напрями його поліпшення.
1413972
  Полтавський В. Шляхи поліпшення кадрового складу державнлої служби в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.80-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
1413973
  Трубніков Є. Шляхи поліпшення прокурорського наляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-30
1413974
  Калмановський Б.М. Шляхи поліпшення самостійної роботи учнів 5-8 класів шкіл працюючої молоді / Б.М. Калмановський. – К, 1963. – 90с.
1413975
  Бездєнєжних Л.А. Шляхи поліпшення якості води в системах зворотнього водопостачання / Л.А. Бездєнєжних, А.І. Святенко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 78-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1413976
  Терещекно М.О. Шляхи поліпшення якості, розширення сортаментк прокату та їх економічна ефективність / М.О. Терещекно. – К., 1975. – 48с.
1413977
  Шостак Л.Б. Шляхи пом"якшення негативних наслідків світової рецесії для економіки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 121-125
1413978
  Шостак Л.Б. Шляхи пом"якшення негативних наслідків світової рецесії для економіки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 37-41
1413979
  Петрович В.С. Шляхи попередження й подолання професійного вигорання фахівців соціально-педагогічної сфери // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 130-134. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено основні прояви професійної деформування та синдрому професійного вигорання в соціально-педагогічних працівників, проаналізовано дієві шляхи профілактики та подолання зазначених явищ.
1413980
  Матвєєва Ю.О. Шляхи попередження й подолання професійної деформації працівників Державної кримінально-виконавчої служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 111-115
1413981
  Гармаш О.Л. Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 18-24
1413982
  Щур І. Шляхи поповнення комп"ютерної сленгової лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу вивчення шляхів поповнення комп"ютерної сленгової лексики. Розглянуто явище запозичення номінативних одиниць з англійської мови, а також запозичення з різних маркованих соціальних діалектів однієї національної мови.
1413983
  Ткачик О.В. Шляхи поповнення лексичного складу сучасної англійської мови / О.В. Ткачик, Н.В. Роговська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 36-40. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
1413984
  Кухар І. Шляхи посилення державного фінансового контролю у використанні бюджетних коштів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 319-322. – ISSN 2078-5860
1413985
   Шляхи посилення практичної спрямованності у викладанні близькоспоріднених урк. і рос. мов. – Одеса, 1990. – 140с.
1413986
  Андрєєв П.П. Шляхи посилення співпраці між органами внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні / П.П. Андрєєв, К.В. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 26-30


  Коваленко К.В. - аспірантка КНУТШ.
1413987
  Коваль В.К. Шляхи прапороносців / В.К. Коваль. – К, 1985. – 296с.
1413988
  Кучер Т.М. Шляхи приведення процедури наказного провадження у відповідальність до принципів цивільного процесу та норм міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 137-140
1413989
  Савлук С.М. Шляхи прискорення капіталізації банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 232-237 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1413990
  Вишняков В.М. Шляхи пришвидшення інтеграції України до Європейского Союзу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 157-161. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1413991
  Сушко О. Шляхи проникнення образних фразеологічних одиниць у парадигму офіційно-ділового стилю (на матеріалі службових документів першої половини XX ст.) / О. Сушко, Г. Ковальова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 111-116. – ISSN 2411-6548
1413992
  Тищук Т.А. Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А., Іванов О.В.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 87, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-185-1
1413993
  Вакулич В. Шляхи протидії тероризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 468-479. – ISBN 966-02-4166-6
1413994
  Хабло О. Шляхи протидії фальсифікації доказів кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-120.
1413995
  Лисак Г. Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 92-96. – ISSN 2309-9127
1413996
  Гавриленко О. Шляхи раціоналізації регіонального природокористування в Україні: геоекологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті основні аспекти взаємодії людини з природними комплексами в межах реалізації геоекологічного підходу до раціоналізації регіонального природокористування. Розкрито роль ландшафтної карти як відображення загальних і регіональних властивостей ...
1413997
  Фесюк А.В. Шляхи раціонального використання ресурсів харчових та лікарських рослин в лісах Житомирщіни : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.19 / Фесюк А.В. ; Київ. аграрний ун-т. – Київ, 1996. – 24 с.
1413998
  Скидан О.В. Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 136-139. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1413999
  Комісаренко С. Шляхи реалізації генетичної інформаціїї // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізіології і медицини визначено Елізабет Блекберн, Керол Грейдер і Джека Шостака.
1414000
  Ільїн О.О. Шляхи реалізації технологій підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління вищого навчального закладу / О.О. Ільїн, В.Л. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 2409-7292
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,