Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1412001
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1412002
  Валагин А.П. "Столетье безумно и мудро" / А.П. Валагин. – Воронеж, 1989. – 94 с.
1412003
   "Столетья не сотрут..." = Русские классики и их читатели. – Москва : Книга, 1989. – 426с.
1412004
  Сорг Пьер "Столица Полинезии" : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 120-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412005
  Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / розмову вів Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 8


  Розмова з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником - про місію сучасного університету.
1412006
  Процик І.В. "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1412007
  Михайлюта В.П. "Століття Якова" і проблема масової літератури в сучасному літпроцесі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 59-66


  У статті розглянуто роман Володимира Лиса «Століття Якова» у контексті дискусій про масову літературу й обґрунтовано думку про формування якісного шару сучасної масової літератури.
1412008
  Довженко О. "Стоп цензурі !":журналістська самооборона : (Ініціатива, спрямована проти цензури й політичного тиску, доводить свою життєздатність і ефективність) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 54-59
1412009
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1412010
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
1412011
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – Москва, 1988. – 224с.
1412012
  Яцканин І. "Стороннім вхід заборонено" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131
1412013
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1412014
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1412015
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1412016
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1412017
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1412018
  Золотько О.В. "Страдания юного Вертера" Гете и "Сон смешного человека" Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 170-186. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1412019
   "Страна Апреля". Об эпохе перемен в Португалии ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 044-748Х


  В апреле 2014 г. в Центре иберийских исследований ИЛА РАН состоялся "круглый стол" на тему "Португалия: эпоха перемен". Мероприятие было приурочено к 40-летию революции 1974 г. В его работе приняли участие научные сотрудники и аспиранты. Было заслушано ...
1412020
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х


  Японцы - известные мастера по части изготовления кукол с древних времен. Куклы изначально были не игрушками, а символами, талисманами, оберегами.
1412021
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 70-91. – ISSN 1812-867Х
1412022
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 80-105. – ISSN 1812-867Х
1412023
  Золотухина Н.А. "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н.С. Гумилева "Гондла" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1412024
  Іоанну Й. [Столиця біженців : проза / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 278 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1244-8
1412025
  Георганда А. [Століття байрономанії : світ Байрона і новогрецька поезія / Афіна Георганда. – Афіни : Ександас, 1992. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-132-7
1412026
  Лиман І. [Сторінка рецензента] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С.130-132. – ISSN 1998-4634
1412027
  Палеологос Г. [Страдник / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
1412028
  Чеботарёв В.В. «Столкновение цивилизаций» и современный терроризм: мифы и реальность / В.В. Чеботарёв, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 76-83. – ISSN 1811-0916
1412029
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведений в Велико-Анадоле / Д.К. Крайнев. – М.-Л., 1949. – 48с.
1412030
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведения в Велико-Анадоле : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крайнев Д.К.; М-во лесного хоз-ва. – Ольгинка, 1951. – 12 с.
1412031
   Столетний юбилей Виленской 1-ой гимназии 1803 - 4/IV - 1903 г.. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1904. – 93 с.
1412032
  Лясковский В. Столетняя / В. Лясковский. – Одесса, 1966. – 184с.
1412033
  Беспалова Н. Столетняя война : Часть 2. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 78-85
1412034
  Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 гг. / Н.И.. Басовская. – Москва : Высш. шк., 1985. – 185 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 181-184. – (Б-ка историка)
1412035
  Болховитинов В.Н. Столетов / В.Н. Болховитинов. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 511 с. – (Жизнь замечательных людей)
1412036
   Столетье безумно и мудро. – Москва, 1986. – 523с.
1412037
  Лобанов В.М. Столешники дяди Гиляя. / В.М. Лобанов. – Москва, 1972. – 183с.
1412038
  Юровских В.И. Столешница / В.И. Юровских. – Челябинск, 1986. – 142с.
1412039
  Короткий В.А. Столєтов Олександр Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 188. – ISBN 966-06-0393-2
1412040
  Кордюмова Марина Столик для Бандери і цнотлива зв"язкова : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 10-16 : Фото
1412041
  Горак Р. Столик з Лолина : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 119-121. – ISSN 0868-4790
1412042
  Дубровин Е.П. Столик с видом на трамвай / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 350с.
1412043
   Столик у оркестра. – Москва : Знание, 1992. – 207с. – (Рассказы о любви)
1412044
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 173-214
1412045
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1412046
  Якименко М.А. Столипінська аграрна реформа на Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906-1917 рр.) : монографія / М.А. Якименко, В.О. Каюн. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-221. – ISBN 978-966-2088-62-5
1412047
  Бурдін М. Столипінська реформа земельних відносин та ії зв"язок із цивілізаційно-правовим розвитком України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 71-76
1412048
  Погребинський О Столипінська реформа на Україні / О Погребинський. – Одеса, 1931. – 124с.
1412049
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1412050
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1412051
  Синклер Э. Столица / Э. Синклер. – М, 1957. – 280с.
1412052
  Керженцев В. Столица Англии / В. Керженцев. – Москва, 1919. – 141с.
1412053
  Аникин Андрей Столица вольницы казачей. Сны о былом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 94-100 : фото
1412054
  Кавицкий М. Столица деревянных калькуляторов // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.23.


  [История возникновения ручных калькуляторов в Японии в ХVІ веке.]
1412055
  Панкратов В.Ф. Столица детства. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1966. – 63с.
1412056
  Борсук О.А. Столица Казахстана Астана: прошлое, настоящее, будущее = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 0016-7207
1412057
  Осипов Георгий Столица Каспия / Осипов Георгий, Фунтусова Светлана // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 26-28 : фото
1412058
  Синицын Алесандр Столица мира / Киото : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 10-23 : Фото
1412059
   Столица Мордовии : Путеводитель по городу Саранску. – Саранск, 1969. – 64с.
1412060
  Радев И. Столица на оцелелите / И. Радев. – София, 1984. – 332 с.
1412061
  Орлов В.И. Столица открытий / В.И. Орлов. – М., 1975. – 544с.
1412062
  Лощиц Ю.М. Столица полей / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1990. – 142с.
1412063
  Домбровский О.И. Столица феодоритов / О.И. Домбровский, О.А. Махнева. – Симферополь, 1973. – 103с.
1412064
   Столица эксклюзивного шопинга - Лондон : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 108-109 : Фото
1412065
  Букет Є. Столиці України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Історичні міста і села, які в різні часи були містами-державами, резеденціями князів, місцями перебування урядів, центрами національно-визвольних повстань.
1412066
  Лапорт Антуан Столицы государств - географические объекты // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1561-4980
1412067
  Боборыкин П.Д. Столицы мира : (тридцать лет воспоминаний). – Москва : К-во Сфинкс, 1911. – 516, [3] с., 8 л. ил. – Отсутсв. тит. л.
1412068
   Столицы мира. – М, 1993. – 103с.
1412069
   Столицы стран мира. – Москва, 1965. – 319с.
1412070
   Столиця. – Київ, 2000
1412071
   Столиця. – Київ
1 квітня (№ 36). – 2000
1412072
   Столиця. – Київ
6 червня (№ 61). – 2000
1412073
   Столиця. – Київ
8 лютого (№ 14). – 2000
1412074
   Столиця. – Київ
9 вересня (№ 99). – 2000
1412075
   Столиця. – Київ
11 січня (№ 2). – 2000
1412076
   Столиця. – Київ
11 травня (№ 50). – 2000
1412077
   Столиця. – Київ
21 вересня. – 2000
1412078
   Столиця. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000
1412079
   Столиця. – Київ
31 жовтня ( № 121). – 2000
1412080
   Столиця. – Київ, 2001
1412081
   Столиця : Екологічний аспект. Проблеми і рішення // Рідна природа : Науково-популярний екологічний журнал / Міністерство охорони навколишньоьго середовища України. – Київ, 2004. – № 3/4 : Спецвипуск. – с.47-70. – ISSN 0131-6001
1412082
  Самченко В. Столиця "Щедрика": у Тульчині оновили музей Миколи Леонтовича // Україна молода. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 133). – С. 13


  "У Тульчин Вінницької області можуть вирушати поціновувачі історичного детективу: і донині лишаються не до кінця з’ясованими обставини вбивства на початку 1921-го в сусідньому селі Марківка понад десятиліття тульчанина Миколи Леонтовича - активіста ...
1412083
   Столиця відчаю : Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців: свідчення, коментарі. – Харків; Нью-Йорк; Львів : Березіль; Вид-во М.П. Коць, 2006. – 416с. – ISBN 966-95881-0-3
1412084
  Гаврилів Б.М. Столиця ЗУНР в Станіславові (1919 р.) : історико-краєзнавче іл. вид. : присвяч. 100-річчю проголошення Захід.-Укр. Нар. Республіки (ЗУНР) / Богдан Гаврилів, Михайло Косило ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. міськрада, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., та тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-428-605-0
1412085
  Короденко М. Столиця олімпіад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнські учнівські олімпіади в Києві.
1412086
  Іванов Денис Столиця російських спецслужб // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 28-31
1412087
  Романова А.А. Столиця України як перспективний ринок в"їзного туризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 186-195. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1412088
  Сидоренко Віктор Столиця юних талантів : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 138-139 : Фото
1412089
  Гнаткевич Ю. Столична "Просвіта": віримо в перемогу українства // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 248-253. – ISBN 966-7551-00-8


  Установча конференція Київського об"єднання української мови відбулася 16 грудня 1989 р. в актовій залі Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка. На конференцію прибуло близько трьохсот делегатів із Києва та області. Віталій Радчук, один із ...
1412090
  Шулікін Д. Столична освіта: досягнення, потреби й інструменти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1412091
  Куценко С. Столична юстиція: перезавантаження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 29
1412092
  Каспрук В. Столичне питання. Єрусалимський камінь спотикання президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як наголосив Трамп у своєму виступі, він "визначатиме Єрусалим як офіційно визнану столицю Ізраїлю і націлює державний департамент на те, щоб почати ...
1412093
  Заставний Федір Столичний (Центральнопольський) економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-9 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1412094
  Голубкіна Г. Столичний архітектор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 15


  "Хрещатик - гордість Києва, його серце, візитівка й окраса! Майже зруйнований під час Другої світової війни, він наче чарівний птах Фенікс повстав із попелу. Неабияка роль у відновленні головної вулиці Києва належить народному архітектору СРСР, ...
1412095
  Голубкіна Г. Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  У статті на основі архівних документів висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора В.Є. Ладного.
1412096
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1412097
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1412098
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 3/4. – 2003
1412099
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
1412100
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 6. – 2003
1412101
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 7. – 2003
1412102
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 8. – 2003
1412103
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1412104
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1412105
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1412106
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1412107
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1412108
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1412109
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1412110
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1412111
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1412112
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1412113
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1412114
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1412115
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
1412116
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1412117
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1412118
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1412119
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1412120
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
1412121
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1412122
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1412123
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1412124
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1412125
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1412126
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
1412127
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1412128
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1412129
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1412130
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1412131
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
1412132
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2006
1412133
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2006
1412134
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1412135
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1412136
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1412137
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1412138
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1412139
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1412140
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1412141
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1412142
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1412143
  Сологуб Ю.І. Столичний статус Києва як специфічний фактор формування та розвитку міської системи розселення столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 86-92. – Бібліогр.: 3 назви
1412144
  Єгорова З. Столичний фунікулер замінив 500 сходинок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 квітня (№ 73)
1412145
   Столичні відзнаки туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 124-125 : фото
1412146
  Медовар Б. Столичні міста як феномен просторової організації суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 240-246


  Стаття присвячена функціональній спеціалізації міст, історичному та політичному феномену столичного міста як форми просторової організації культурного та економічного життя суспільства. Тенденції розвитку господарства столичних міст подано з позицій ...
1412147
  Соколовська М. Столичні студенти не голодуватимуть // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 1.6


  "... Державна інспекція навчальних закладів не має втручатися в перебіг зимової екзаменаційної сесії в київських вишах. Із такою вимогою звернулася народний депутат від фракції "Батьківщина" Лілія Гриневич до міністра освіти і науки до Дмитра ...
1412148
  Свиридова Ирина Столичные выставки - региональный подход : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 78-79 : Фото
1412149
  Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1973. – 99с.
1412150
  Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века. : Автореф... наук: 070002 / Афанасьев А.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
1412151
   Столичные новости. – Київ, 2000
1412152
   Столичные символы. Этот пестрый Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 60-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1412153
  Новиков М.С. Столичные штучки, или Школа одиночества : Рассказы, новеллы, повесть / М.С. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 398с.
1412154
  Коновалов Вячеслав Столичный аэропорт жмет на тормоза? : авиа / Коновалов Вячеслав, Зинюк Андрей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1412155
   Столичный аэропорт предложил новые услуги : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1412156
  Чайковская Анна Столичный вопрос : город / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 130-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412157
  Ростовцев Е.А. Столичный университет в фокусе министерской политики (1884-1890) [Санкт-Петербург] // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 57-64. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются основные факторы правительственной политики в университетском вопросе в 1880-е гг. и ход реформы в Петербургском университете, связанной с введением в действие нового университетского устава 1884 г. Автор показывает, что ...
1412158
  Мокеев Г.Я. Столичный центр вечевого Пскова / Г.Я. Мокеев. – Москва : Знание, 1971. – 39 с.
1412159
  Колесса О М. Столітє обновленої українсько-руської літератури (1798-1898) / Олександр Колесса. – Львів : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 27 с.
1412160
  Лиходід М.Х. Столітник. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1971. – 102с.
1412161
  Кулик Н. Столітній геометр, або любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  160 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва, українського математика, засновника київської геометричної школи. З 1906 р. викладав математику на Київських вищих жіночих курсах, очолював кафедру геометрії в Київському вищому інституті народної ...
1412162
  Галата А. Столітній ювілей // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 141-145
1412163
  Осипенко О. Столітній ювілей // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  У Млієві - "генетичний код усіх фруктових дерев України".
1412164
  Кузан В. Столітній ювілей Василя Фенича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 11
1412165
  Мадяр-Новак Столітній ювілей Дезидерія Задора // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 98-106. – ISSN 2224-0926
1412166
  Олійник Б.В. Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна / Б.В. Олійник, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10. – ISSN 1996-5931


  31 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження професора Лева Аркадійовича Калужніна - одного з провідних київських математиків другої половини ХХ століття, засновника і першого завідувача алгебри і математичної логіки Київського ...
1412167
  Самигін Д. Столітня "гібридна війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 травня (№ 90). – С. 5


  Найвідоміші операції спецслужб Кремля проти борців за незалежну Україну.
1412168
  Слюсаренко А.Г. Столітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354-355. – ISBN 966-642-073-2
1412169
   Столітня історія Полтавського педагогічного університету / [О.П. Єрмак, Б.В. Год, П.В. Киридон та ін. ; за ред. М.І. Степаненка, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 272, [2] с. : іл. – Присвяч. 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-966-2538-28-1
1412170
  Згуровський М.З. Столітня формула Київської політехніки до 150-річчя заснування КПІ і 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 41-55. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про історію та сьогодення НТУУ "КПІ" розповідає його ректор академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.
1412171
   Століття "Малороссійских песен" М.О. Максимовича. – Київ, 1927. – 32с.
1412172
  Гірник Галина Століття великої мисткині : 2009 - рік Марії Приймаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 47-48. – ISSN 0868-9644


  2009 - рік Марії Приймаченко
1412173
   Століття відданості освіті, науці та медицині : [1918-2018] / М-во охорони здоров"я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.П. Вдовиченко та ін.]. – Київ : Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2018. – 432, [4] с. : іл., фот. – На обкл., тит. арк.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (1918-2018) - 100 років. Стабільність. Досконалість. Віддансть.Virtus. Excellentia. Fidelitas. – ISBN 978-966-97806-0-7
1412174
  Вороненко Ю.В. Століття відданості освіті, науці та медицині / Ю.В. Вороненко, О.К. Толстанов // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 4 (61). – С. 17-11. – ISSN 2304-0041


  Історія Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
1412175
  Тинченко Я. Століття військового братерства. Про участь донського козацтва в боротьбі за незалежність УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 25 (657), 19-25.06.2020. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
1412176
  Стех Я. Століття Докії Гуменної // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 147-148
1412177
  Конашевич С. Століття з"їзду українських громад Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 4-5
1412178
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 6-7
1412179
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 6-7
1412180
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 6
1412181
  Верховський В. Століття кримської авіації: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 4
1412182
  Даніш М. Століття Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 6
1412183
  Смирна Л.В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві : монографія / Леся Смирна ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2017. – 477, [3] с. : іл. – Післяслово укр., англ. - Назва обкл.: 100 NON. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-449-2
1412184
  Василюк О. Століття охорони степів в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 14-23
1412185
  Чорний В. Століття перемог і поразок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  29 квітня 1918 року німці, які фактично вели подвійну гру, "забули" про домовленності з Центральною Радою та розігнали її.
1412186
  Чорний В. Століття перемог і поразок . Роздуми дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 165-171. – ISBN 966-7522-07-5
1412187
  Біленчук П.Д. Століття розвитку української, європейської і світової криміналістики // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 44-50. – ISBN 978-617-7364-24-4
1412188
  Тищик Б.Й. Століття тому: 1918-й рік - знаменний для Європи (і України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 91-102. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1412189
  Шмулик К. Століття українського поселення в Бразилії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 29-30
1412190
  Василик І. Століття української еміграції до Аргентини // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 164-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1412191
   Століття української католицької церкви Св. Архистратига Михаїла в Йонкерсі 1899-1999. = Сentennial of St.Michael the Archangel Ukrainian catholic church in Yonkers. – Yonkers : Centennial Committee, 1999. – 240с. : il. – Текст парал.укр.та англійською мовами
1412192
  Галабурда-Чигрин Століття українців у Бельгії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 12-13
1412193
   Століття університету. Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка відзначає 100-річчя // Молодь України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 34). – С. 11


  У місті розпочалися святкові заходи з нагоди сторіччя з дня заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1412194
  Слісаренко О.М. Століття Ютландського бою // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 290-304. – ISSN 2313-1993


  На основі порівняльного аналізу німецьких і британських публікацій проаналізовано події Ютландського бою 1916 р. та висловлена ймовірність перемоги німецького флоту за сприятливих обставин.
1412195
  Лис В.С. Століття Якова : роман / Володимир Лис. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 236, [4] с. : іл. – На обкл. кн.: Роман екранізовано. - Переможець конкурсу "Гранд-коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація Слова - 2010". – (Найкращий роман Десятиріччя ) ( Коронація слова). – ISBN 978-617-12-1700-3
1412196
  Зиновьев Н.Н. Столкновение / Н.Н. Зиновьев. – М, 1973. – 31с.
1412197
  Дорофеев Э.Д. Столкновение / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1979. – 161с.
1412198
  Заседа И.И. Столкновение / И.И. Заседа. – К, 1987. – 204с.
1412199
   Столкновение : Остросюжетная политическая повесть. – Москва : Политиздат, 1989. – 398с.
1412200
  Гуннарсон Х. Столкновение : расказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0321-1878
1412201
  Москоу Э. Столкновение в океане / Э. Москоу. – Л, 1962. – 212с.
1412202
  Москалева С.И. Столкновение значений омонимов в функции создания комического эффекта (на материале немецких языковых бытовых анекдотов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 470-474. – Библиогр.: Літ.: с. 474; 11 п. – ISSN 1606-951Х
1412203
  Бобкова Н.П. Столкновение идей в методологическом анализе фундаментальных математических открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1412204
  Фабрикант И.И. Столкновение медленных электронов с атомами щелочноземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фабрикант И.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1412205
  Великовский И. Столкновение миров / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 448с. – ISBN 5-85880-293-1
1412206
  Иванов Игорь Столкновение на встречных курсах : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 142-148 : Фото
1412207
  Доувер Роберт Столкновение недопонимания // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0130-9625
1412208
  Дукальский В.М. Столкновение отрицательных ионов с атомами и молекулами : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дукальский В.М.; Ленингр.физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1954. – 20л.
1412209
  Блок Ж.Р. Столкновение поездов в Вилледье / Ж.Р. Блок. – М, 1937. – 40с.
1412210
  Иванова Е. Столкновение с иным : "Опыты" Марины Вишневецкой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 191-207. – ISSN 0042-8795
1412211
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;(Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.). – Москва : АСТ, 2003. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1412212
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2005. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1412213
  Аграновский А.А. Столкновение. : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1966. – 263 с.
1412214
  Калашников Н.П. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах / Н.П. Калашников, В.С. Ремизович, М.И. Рязанов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 272с.
1412215
  Сотникова Наталья Столкновения галактик : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-36 : Фото, карта
1412216
  Очкур В.И. Столкновения медленных электронов с атомами водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Очкур В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 7л.
1412217
   Столкновения частиц и ядер с ядрами при промежуточных и высоких энергиях. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 92с.
1412218
  Сена Л.А. Столкновения электронов и ионов с атомами газа / Л.А. Сена. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ, 1948. – 216 с.
1412219
  Друкарев Г.Ф. Столкновения электронов с атомами и молекулами / Г.Ф. Друкарев. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
1412220
   Столкновительные и радиационные процессы с участием возбужденных частиц : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 168с.
1412221
  Рожанский В.А. Столкновительный перенос в частичноионизованной плазме / В.А. Рожанский, Л.Д. Цендин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245с.
1412222
  Белянинов К. Столкнулись взглядами // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 20 (5098). – С. 16-17. – ISSN 0131-0097


  Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую нередко именуют "парадом амбиций и деклараций". Свои взгляды на мир презентовали президенты двух крупнейших ядерных держав - России и США. Взгляды совпадали нечасто.
1412223
  Красочкин В.Т. Столовая свекла / В.Т. Красочкин. – М.-Л., 1952. – 148с.
1412224
  Гурьянова Т.М. Столовые вредители пихты кавказской и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурьянова Т.М.; Моск.лесотехн.ин-т. – М, 1967. – 20л.
1412225
  Бойко Б.М. Столочене жито : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1989. – 220 с.
1412226
  Майяр Сесиль Столпотворение на полюсах : Год полюсов. Эссе. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 88-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412227
  Ибсен Г. Столпы общества / Г. Ибсен. – М. – 117с.
1412228
  Франко И.Я. Столпы общества : Повести и рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1964. – 518 с.
1412229
  Лейф Столпы общества / Лейф, , Г.В. Перссон. – М., 1989. – 288с.
1412230
  Зырянов П.Н. Столыпин без легенд / П.Н. Зырянов. – Москва, 1991. – 63с.
1412231
  Могилевский К. Столыпин и модернизация России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089


  Столыпинская программа представляет собой совокупность проектов законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века.Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех сферах жизни ...
1412232
  Ступницкая Н.Н. Столыпин и Сталин глазами Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 139-149. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зіставлені образи Сталіна і Столипіна, які представлені О.І. Солженіциним у романі «В колі першому» та епопеї «Червоне колесо», з урахуванням особливостей трактування цих персонажів письменником. У «Червоному колесі» Солженіцин показує ...
1412233
  Аврех А.Я. Столыпин и третья дума / Аврех А.Я. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 520 с.
1412234
  Володарский Э.Я. Столыпин. Невыученные уроки : жизнь и смерть Великого Реформатора, творившего историю России : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-367-00558-5
1412235
  Цуканов М. Столыпин: путь к демократии лежит через консерватизм // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 44-45
1412236
  Быков Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  18 сентября Россия отмечает99-ю годовщину со дня смерти премьера Петра Столыпина, погибшего в результате покушения. Всего этих покушений было несколько десятков. Наиболее известен взрыв на Аптекарском острове, искалечевший дочь Столыпина и лишь чудом ...
1412237
  Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика / П.Н. Ефремов, 1941. – 144 с.
1412238
  Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии / Х.Ф. Усманов. – Уфа, 1958. – 176с.
1412239
  Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. / Л.П. Липинский. – Минск, 1978. – 223с.
1412240
  Гульцев Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гульцев Н.Н.; Воронеж.гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1412241
  Волков Николай Васильевич Столыпинская аграрная реформа в губерниях Верхнего Поволжья. (Яросл., Косторм. и Владимир.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Волков Николай Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
1412242
  Симонова М.С. Столыпинская аграрная реформа в губерниях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Курска, Орловская, Тамбовская). : Автореф... канд. ист.наук: / Симонова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1953. – 16л.
1412243
  Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 116-135. – ISSN 0869-5687
1412244
  Райский Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа в цетрально-черноземных губерниях : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Райский Ю.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1412245
  Есенина З.П. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в годы ее проведения в Тамбовской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Есенина З.П.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР. – М., 1954. – 15л.
1412246
  Казаков В.Г. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в Московской губернии (1906-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казаков В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1412247
  Зайцев В.П. Столыпинская аграрная реформа на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Зайцев В.П.;. – Москва, 1950. – 20л.
1412248
  Шапкарин А.В. Столыпинская аграрная реформа. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шапкарин А.В.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1954. – 48л.
1412249
  Козлов С.С. Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1412250
  Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 157-164. – ISSN 0869-5687
1412251
  Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа / С.М. Дубровский. – Москва, 1963. – 600с.
1412252
  Ацаркин А.Н. Столыпинская реакция : борьба В.И. Ленина за теоретические основы марксистской партии : лекция / А.Н. Ацаркин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1956. – 35 с.
1412253
  Канищева Н.И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и науки : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 139-147. – ISSN 0869-5687
1412254
  Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы институтов и структур управления и самоуправления в оценке конституционных демократов (по материалам газеты "Речь") // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1813-100X


  В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации - реформы институтов и структур управления и самоуправления. На материалах печатного органа ...
1412255
  Корелин А.П. Столыпинскиее реформы: исторический опыт и уроки // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 158-172. – ISSN 0869-5687
1412256
  Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 18-37. – ISSN 0869-5687
1412257
  Литвинов И. Столыпинщина / И. Литвинов. – [Харьков] : ДВОУ Изд."Пролетар", 1931. – 104 с. – Библиогр. с. 101-104. – (Библиотечка по истории народов СССР. под ред. М.Мебела, В.Невского, С.Пионтковского)
1412258
  Шевчук И. Столыпины и Севастополь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 51-53. – ISSN 0235-7089


  Столыпины - русский дворянский род, восходящий к началу XVI столетия. Герб его внесён в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Российской империи. Среди предков великого реформатора были люди всё больше служилые. Столыпины в XIII-XIX веках - ...
1412259
  Шиманский А. Столяр Ковальский / А. Шиманский. – 32с.
1412260
  Журавлев В.А. Столяр отделывает дом / В.А. Журавлев. – М., 1955. – 143с.
1412261
  Коноваленко А.М. Столярничаю сам / А.М. Коноваленко. – К., 1986. – 255с.
1412262
  Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Уч. для училищ / Л.Н. Крейндлин. – М., 1974. – 255с.
1412263
   Столярчук Ярослава Михайлівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1412264
  Сафонов М.И. Столь долгая зима / М.И. Сафонов. – Таллин, 1981. – 62с.
1412265
  Суэтин А.С. Столь долгое единоборство / А.С. Суэтин. – М., 1989. – 223с.
1412266
  Поляновский Э.Л. Столько лет спустя. / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 287с.
1412267
  Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.49-61
1412268
  Глазовий Андрій Стольний Чернігів : Україна чудес / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-88
1412269
  Бенвенуто С. Стоматолог денди. Характер, аналитик // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 15-50. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
1412270
   Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : матеріали 3-го Укр. міжнар. конгресу "Другий Укр. міжнар. симпозіум зубних техніків "Зубне протезування на імплантатах" : 15-17 трав. 2008 / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укр. асоц. черепно-щелеп.-лиц. хірургів (УАЧЩЛХ) , Міжнар. акад. "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція" ("МАкСЮ") [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2008. – 293, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. - Назва обкл.: Третій Український міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція". Другий український міжнародний сімпозіум зубних техніків. Зубне протезування на імплантах : 15-17 травня 2008 р. – Бібліогр. в кінці ст.
1412271
  Шевченко Л.І. Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 168-176. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено актуальній проблемі місця і статусу стоматологічної термінології в метамові сучасного наукового знання. Розглянуто аспекти проблеми: стан сучасної розробки питання, стоматологічна термінологія як локус спеціального медичного знання, ...
1412272
  Сліпченко Т.О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 288-292. – ISSN 2222-4459
1412273
  Коваль Л.И. Стон / Л.И. Коваль. – Рига, 1990. – 382с.
1412274
  Кавабата Я. Стон горы / Я. Кавабата. – М., 1975. – 240с.
1412275
  Сулима М. Стонадцять відтінків болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 7


  Про поезію Наталі Пасічник.
1412276
   Стоны Волги., 1990. – 123с.
1412277
  Рачук М.С. Стоок : поезії / М.С. Рачук. – Київ, 1991. – 71 с.
1412278
  Дудин В. Стоп-модель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Правительство предложило механизм, препятствующий приходу склонных к коррупции лиц в адвокатуру, нотариат и на госслужбу.
1412279
   Стоп плагіату! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки разом із USAID підготувало рекомендації для вишів щодо підтримки культури доброчесності, а також створило умови університетам для підписання угод з компаніями, що допомагають перевіряти тексти робіт на плагіат. Про це під ...
1412280
   Стоп шлам! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1412281
  Бондаренко М. Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Зняти навчальне відео непросто. А коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти напряму «Медицина» у нашому ННЦ «Інститут біології та медицини». Аби заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд ...
1412282
   Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С, 2


  Понад 100 студенті внапряму "Медицина" ННЦ "Інститут біології та медицини" долучилися до створення власного відеоконтенту. У результаті відзнято 27 навчальних роликів, з яких суворе журі обрало 6 найкращих.
1412283
  Ракитин В.Г. Стоп! Приехали... / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1963. – 59с.
1412284
  Вовченко Н. Стоп, насильство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-35
1412285
   Стоп, плагіат! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 65). – С. 4


  "...українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією "Антиплагіат". Документ передбачає вільний ...
1412286
  Коваль О. Стопами Ширака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 5


  Франція стає законодавцем моди в переслідуванні екс-президентів.
1412287
  Добрев П. Стопанската култура на прабългарите / П. Добрев. – София : Българската академия на науките, 1986. – 175 с.
1412288
  Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
1412289
  Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
1412290
  Кузнецов Л.М. Стопроцентный американец / Л.М. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
1412291
   Стоптанные эспадрильи : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 94-101 : Фото
1412292
  Дризен Н.В. Стопятидесятилетие имп. театров / Н.В. Дризен. – 52с.
1412293
  Буланкин И.Н. Стопятидесятилетие Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (1805-1955) : Материалы для агитаторов и докладчиков / И.Н. Буланкин; МВО СССР. – Харьков, 1955. – 24с.
1412294
  Гейнц Р.М. Сторини договору про надання комунальних послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-159
1412295
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2005
1412296
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1412297
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 3. – 2005
1412298
   Сторинки мудрої повісті. На 62-му році життя зупинилося серце ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)
1412299
  Смазнова М.В. Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 119-122. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1412300
  Колоскова Г.В. Сторінка бібліотеки в мережі "Facebook" як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії між читачем та бібліотекою // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 172-174
1412301
  Якубовська І.О. Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань / І.О. Якубовська, Л.В. Рожко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 96-104. – ISSN 2521-1455
1412302
  Дорошкевич О.К. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок, Переяславського пов. на Полтавщині / подав О. Д. // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 101-112
1412303
  Боролич Ю. Сторінка життя / Ю. Боролич. – Братіслава, 1956. – 102с.
1412304
  Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора. (П.І.Чайковський на Сумщині). / А.М. Народицький. – Київ : Знання, 1973. – 32 с.
1412305
   Сторінка з життя Василя Єрошенка в Японії / переклад з японської Хіросі Катаоки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 12-13
1412306
  Левицький О.І. Сторінка з життя Володимира Антоновича / О.І. Левицький, 1936. – 8с.
1412307
  Білий П.Х. Сторінка з історії братерської дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 23-31. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1412308
  Кравченко І. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 26-28. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії будівництва однієї з київських церков. The article is devoted history of building of one of the Kievan churches.
1412309
  Кац Р.С. Сторінка з історії робітничого руху на Півдні України в роки нового революційного піднесення / Р.С. Кац, С.О. Яковлєв // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 57-64. – (Серія історії ; № 14)
1412310
  Маслюк А.М. Сторінка з історії становлення Українського вільного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 132-139. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1412311
  Домановський А.М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу "Книги Епарха" в Харківському університеті) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 101-107
1412312
  Козловська В. Сторінка з обсягу культів : Свячений дуб Слов"ян-поган / В. Козловська. – С. 95-104
1412313
  Щербаківський Д. Сторінка з української демонології : (Вірування про холєру) / Д. Щербаківський. – С. 203-216
1412314
  Лянцкоронська К. Сторінка зі спогадів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 108-112. – ISSN 0868-4790


  Про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади.
1412315
  Громов А.В. Сторінка історії радянсько-американських економічних відносин (місія Л.К. Мартенса у США в 1919-1920 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 97-102. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розповідається про діяльність радянського представництва у Сполучених Штатах Америки у період 1919-1920 рр. На основі архівних та інших джерел досліджуються найважливіші напрями економічних контактів між двома країнами. Рассказывается о деятельности ...
1412316
  Антонець Н.Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 24-28
1412317
  Корнійчук О.Є. Сторінка щоденника : Драма на 2 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 87с.
1412318
  Єрмоленко В. Сторінками "Словника епітетів української мови" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-27. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман, "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
1412319
   Сторінками The Lancet Psychiatry / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 5


  "У переддень Всесвітнього дня психічного здоров"я у черговому номері журналу "The Lancet Psychiatry", що вважається одним із найбільш авторитетних світових журналів у галузі психіатрії, належить до першого квартиклю наукових видань, маючи імпакт-фактор ...
1412320
  Губерський Л. Сторінками біографії // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 4


  Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку в кімнаті мешкало восьмеро студентів - усі демобілізовані з армійської служби. Хоча вона була розрахована на ...
1412321
  Пастух Т. Сторінками єдиного тексту : Про творчість Костя Москальця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 127-133. – ISSN 0868-4790
1412322
  Дурунда А. Сторінками життя Миколи Зимомрі: до 75-річчя від дня народження видатного українського літературознавця, перекладознавця й тлумача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 251-253. – ISSN 0320-8370
1412323
  Науменко Н.В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 235-244


  У статті йдеться про специфіку популяризації поетичних творів, зокрема курйозних віршів, через мережу Інтернет. Показано особливості російськомовного акровіршування, яке в молодіжних колах користується значним попитом, та перспективи розвитку ...
1412324
   Сторінками історії Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 41-78. – ISSN 2310-6158


  Юзьков Леонід Петрович - український учений-правознавець, перший Голова Конституційного Суду України. Працював завідувачем кафедри, професором КНУ імені Тараса Шевченка.
1412325
  Єрмак В. Сторінками історії... Підводимо храми з руїн. Урочистості з нагоди ювілею Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7932-12-2
1412326
  Іскорко-Гнатенко Сторінками київського життя Олени Пчілки : (до 170-річчя від дня народження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 33-53. – ISSN 0236-1477
1412327
  Пономаренко Л. Сторінками книги добра : Троянди і терни Миколи Шияна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 143-146
1412328
  Корицька Г.Р. Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-95. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1412329
   Сторінками міжнародної наукової конференції "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 48-63


  25 та 26 листопада 2010 року у КНУ ім. Тараса Шеевченка за ініаціативою юридичного факультету спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Асоціації адвокатів України, Левітт Інституту міжнародного розвитку відбулася ...
1412330
  Стех М.Р. Сторінками МУРу. Аркадій Любченко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 166-182
1412331
  Мороз Л. Сторінками національної трагедії. Історія як застереження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1412332
  Синьоок Т. Сторінками першого "Альбому малюнків Тараса Шевченка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 1, 3


  27 лютого у Літературно-меморіальному бідинку-музеї Тараса Шевченка відбулася презентація хронологічно першого альбому митця, датованого 1843-1845 рр.
1412333
  Алексєєва Я. Сторінками студентських захоплень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Що крім підручників читають студенти? Хто з сучасних письменників в моді, і кому з авторів молоді люди надають більшу перевагу? І найцікавіше: якою мовою вони обирають книги для читання у вільний час?
1412334
  Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263


  У статті простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, літературна спадщина якої є досі маловідомою, проте важливою для цілісного бачення українського літературного процесу першої половини ХХ ст. як на еміграції, так і в Україні
1412335
   Сторінки біографії головного редактора часопису "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1412336
  Самотос-Баєрлє Сторінки біографії Миколи Колесси: камерно-інструментальна музика - виконавська практика і компонування (за "Спогадами" М. Колесси) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 418-427. – ISSN 2310-0583
1412337
  Конашевич В.Д. Сторінки братерства / В.Д. Конашевич. – К, 1975. – 48с.
1412338
  Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 38-40
1412339
  Коваленко С. Сторінки великого життя : урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса. 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1412340
  Коваленко С. Сторінки великого життя : Присвячено 70-річчю від дня народження Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47.
1412341
   Сторінки війни.. – Х., 1985. – 205с.
1412342
  Печеніна Наталія Сторінки військової історії Боспорської держави : (2 половина ІІІ ст. - І ст. до н. е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 49-54
1412343
  Дмитрук В.Т. Сторінки вікової дружби / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1958. – 96с.
1412344
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
№ 6. – 2002
1412345
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1412346
  Гурладі М.С. Сторінки героїчного літопису / М.С. Гурладі. – К., 1975. – 48с.
1412347
  Фольварочний І. Сторінки героїчної боротьби / І. Фольварочний. – Київ, 1954. – 68 с.
1412348
  Терехов Р.Я. Сторінки героїчної боротьби : (Спогади старого більшовика) / Р. Терехов. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 238 с.
1412349
  Відейко М. Сторінки давньої історії // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 20-22
1412350
  Райхель Ю. Сторінки державного терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 21


  Гібридна війна СРСР проти Польщі й Румунії.
1412351
  Шалиганова А.. Сторінки діяльності академіка М.Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341
1412352
  Матвієнко В.М. Сторінки діяльності української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 - квітень 1920 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 499-517. – ISBN 966-7196-06-2
1412353
  Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
1412354
  Дубина Д.В. Сторінки життєвого і творчого шляху вченого (до 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха) / Д.В. Дубина, О.О. Кучер, О.О. Чусова; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 121-128. – ISSN 1027-3239
1412355
  Синявська О.О. Сторінки життєпису видатного вченого // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 309-312
1412356
  Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.32-45
1412357
  Петльований В. Сторінки життя / В. Петльований. – К, 1953. – 216с.
1412358
  Кравченко Є.С. Сторінки життя / Є.С. Кравченко. – Київ, 1964. – 53 с.
1412359
  Апушкін Я.В. Сторінки життя : драм. триптих [про Т.Г. Шевченка] / Яків Апушкін ; авториз. пер. з рос. О. Новицького ; [передм. Г. Донця]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 93 с.
1412360
  Оленська С.П. Сторінки життя видатного вченого М.О. Архипова / С.П. Оленська, Я.С. Номировська // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 2225-2916
1412361
  Колеснікова В.А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В.А. Колеснікова. – Київ : [б. в.], 2008. – 75, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 75. – ISBN 978-966-02-4868-7
1412362
  Погребенник Ф.П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф.П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 351с.
1412363
  Куценко М.В. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / М.В. Куценко. – К., 1975. – 341с.
1412364
  Конєва Т. Сторінки життя і творчості Шолом-Алейхема / Т. Конєва, О. Орлова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий 2021. – С. 6-9


  Матеріали до вивчення творчості Шолом-Алейхема.
1412365
  Дробязко Н. Сторінки життя Катерини Василівни Кочубей (Галаган) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 146-151
1412366
  Сиводід О.М. Сторінки життя О. Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 38-42
1412367
  Упеник М.О. Сторінки з блокнота / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 175 с.
1412368
  Цвек О. Сторінки з життя (пам"яті Володимира Опанасовича Круца) / О. Цвек, І. Мовчан // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-148. – ISSN 0235-3490
1412369
  Левицький О. Сторінки з життя Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 336-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1412370
  Софінов П. Сторінки з життя Ф.Е.Дзержинського / П. Софінов. – Київ, 1957. – 136с.
1412371
  Хроненко І.В. Сторінки з історії бібліотеки Київської духовної академії (1819 - 1919 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 38-44
1412372
  Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелевський рух // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 3-8. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  Пропонована стаття відкриває нові відомості про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію бачимо відомих киян - видатних медиків О. Павловського (1857-1944), М. Оболонського ...
1412373
  Дей О.І. Сторінки з історії українськой фольклористики / О.І. Дей; Відп.ред. І.П.Березовський. – К. : Наукова думка, 1975. – 271 с.
1412374
  Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)
1412375
  Гуржій О.І. Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 255-258. – ISSN 2312-1165


  "Найімовірніше Іван Олександрович Гуржій і Володимир Васильович Грабовецький познайомились десь у другій половині 50-х років минулого століття, коли останній був молодшим науковим співробітником Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові і писав ...
1412376
  Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
1412377
  Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 44-45
1412378
  Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 8с.
1412379
  Сюндюков І. Сторінки забутої Слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 20-21


  Що ми знаємо про Королівство Руське?
1412380
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1412381
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1412382
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1412383
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1412384
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1412385
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1412386
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1412387
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1412388
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1412389
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1412390
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1412391
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1412392
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1412393
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1412394
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1412395
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1412396
   Сторінки історії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 5-14. – ISBN 966-95774-0-4
1412397
   Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 26. – 2008. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1412398
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 28. – 2009. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412399
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 29. – 2009. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412400
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1412401
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 31. – 2010. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412402
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 32. – 2011. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412403
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 33. – 2012. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412404
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 34. – 2012. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412405
   Сторінки історії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-19. – ISBN 978-966-439-593-6
1412406
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 35. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412407
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 36. – 2013. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412408
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 37. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412409
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 39. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1412410
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1412411
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1412412
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1412413
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1412414
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1412415
   Сторінки історії анестезіології України : (присвяч. 100-річчю Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков [та ін.]. – Київ : Медінформ, 2018. – 154, [2] с. : портр., іл. – Шифр. дубл. 61 Стор. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-409-216-3
1412416
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1412417
  Осіпова Г.С. Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917-1920 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 216-253. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "На основі значної документальної бази висвітлено історію становлення та розвитку бібліотеки першого на теренах України вищого педагогічного навчального закладу - Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька в роки революції 1917–1920 рр. ...
1412418
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1412419
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1412420
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1412421
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1412422
  Черваньов Д.М. Сторінки історії економічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 69-75. – ISBN 966-7419-44-4
1412423
  Мелешкіна І. Сторінки історії єврейського театру в матеріалах фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 80-98. – ISBN 978-966-378-592-9
1412424
  Лященко С.П. Сторінки історії і сьогодення НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 29-37. – ISBN 966-7419-44-4
1412425
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1412426
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1412427
   Сторінки історії Київського національного університету технологій та дизайну : у 2 кн. / В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов; В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0510-5
Кн. 1 : / Урбанський В.М., Волков О.І., Кострицький В.В., Кулєшов Ю.Є. – 2005. – 420, [3] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1412428
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1412429
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1412430
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1412431
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1412432
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8


  Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
1412433
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій. – вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 207, [1] с. – Предм. покажч.: 204. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-617-10-0307-1
1412434
  Григоренко О.П. Сторінки історії міста Хмельницького наприкінці 1930-х - початку 1940-х років // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 84-89
1412435
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1412436
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1412437
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1412438
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1412439
  Перепелиця А. Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині ( XVII-XXI ст.) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 722-731. – ISBN 978-966-2779-91-2
1412440
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1412441
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1412442
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1412443
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1412444
  Солонська Н. Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Мета статті -привернути увагу наукових кіл та громадськості до засобів репрезентації та популяризації книги української діаспори, збереження української мови, реклами друкованого слова, вивчення та аналізу комунікаційних заходів на науковому рівні
1412445
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1412446
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1412447
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1412448
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1412449
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1412450
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1412451
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1412452
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1412453
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1412454
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1412455
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1412456
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1412457
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 242-264. – ISSN 2075-437X


  З ініціативи керівництва і співробітників кафедри слов"янської філології, за матеріалами, наявними в архіві Київського університету імені Тараса Шевченка, а також за спогадами колишніх випускників, студенти магістратури реконструювали списки студентів ...
1412458
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1412459
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1412460
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1412461
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1412462
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1412463
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1412464
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 2)
Ч. 1. – 1932. – 286, [2] с.
1412465
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого : Ч. 1-4 / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 3)
Ч. 2. – 1933. – 488 с.
1412466
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1412467
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1412468
  Макаревич М.П. Сторінки мого життя : мемуари Миколи Макаревича / [ред.-упоряд.: О. Стасюк ; упоряд.: М. Макаревич, І. Хоменська]. – Київ : Логос, 2015. – 269, [3] с. : іл., портр. – (Україна дипломатична : бібліотека наукового щорічника ; вип. 10). – ISBN 966-518-338-9
1412469
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1412470
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1412471
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1412472
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1412473
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1412474
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1412475
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1412476
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1412477
  Бажан О.Г. Сторінки політичної біографії Петра Шелеста // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 84-87. – ISSN 2227-183Х
1412478
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1412479
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1412480
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1412481
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1412482
   Сторінки трудової слави.. – Київ, 1949. – 80с.
1412483
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1412484
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1412485
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1412486
  Беляк Є.В. Сторітелінг у процесі комерціалізації результатів підприємницької діяльності / Є.В. Беляк, О.В. Євтушевська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 75-78. – ISSN 2306-6806
1412487
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1412488
  П"ятецька О.В. Сторітелінг як поліфункціональний інструмент сучасної комунікації: мовностилістичні особливості // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 106-121. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядається медійний інструмент сучасної комунікації - сторітелінг, який широко застосовується в комерційних, рекламних, корпоративних цілях з метою впливу на емоційну, пізнавальну та мотиваційну сфери реципієнтів. Водночас створення й ...
1412489
  Ільчишин Ж. Сторітелінгові технології на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 48-53
1412490
  Кузик О.В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6792
1412491
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1412492
  Хохич Д.Г. Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 73-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
1412493
  Устименко О.В. Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 36-50


  Одній із найстаріших наукових установ України - Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН виповнилося сто років.
1412494
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1412495
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1412496
  Глинін А. Сторіччя Архипенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 34
1412497
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1412498
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1412499
  Качор А. Сторіччя з дня народження Михайла Туган-Барановського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 23-25
1412500
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1412501
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1412502
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1412503
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1412504
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1412505
  Качор А. Сторіччя Української кредитової кооперації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 16-18
1412506
   Сторіччя університету [Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1412507
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1412508
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1412509
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1412510
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1412511
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1412512
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1412513
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – Москва, 1942. – 46с.
1412514
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1412515
  Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии / М. Тучемский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. – 25 с.
1412516
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1412517
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – Москва, 1939. – 47с.
1412518
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 18 с. – Отт. из янв. кн. журн. "Киев. старина". 1884 г.. - В конце текста: Н.В. С-ко. - Без тит. л. и обл.
1412519
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко; [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884


  Содержание конволюта: 1. Стороженко Н. Стороженки; 2. Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка; 3. Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях; 4. Стороженко А.Я. Записки по делам ...
1412520
  Модзалевский В.Л. Стороженки : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1914. – 26 с. : 1 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 4
1412521
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1412522
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1412523
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1412524
  Дояр Л. Сторозтерзаний 1919-й. Про що розповідають вітчизняні книгодруки часів Директорії УНР // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
1412525
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – Москва, 1951. – 40с.
1412526
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1412527
  Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-24-6


  У пр. №1726295 напис: Вельмишановній Надії Юріївні з глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис
1412528
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1412529
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1412530
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1412531
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – Москва, 1956. – 156с.
1412532
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1412533
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1412534
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1412535
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – Москва, 1979. – 239с.
1412536
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1412537
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1412538
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1412539
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1412540
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1412541
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1412542
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1412543
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Андріяшик Р.В. – Київ : Український письменник, 1992. – 175 с.
1412544
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1412545
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1412546
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1412547
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1412548
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1412549
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1412550
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1412551
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1412552
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1412553
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1412554
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1412555
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1412556
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1412557
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1412558
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1412559
  Міловська Н. Сторони договору страхування та особливості їх правосуб"єктності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
1412560
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1412561
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1412562
  Тераз Р.І. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1412563
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1412564
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1412565
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1412566
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1412567
  Лепех С. Сторони споживчого договору фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 34-38. – ISSN 2663-5313
1412568
  Кузнець О.М. Сторони та їх представники в цивільному процесі як особи, які можуть зловживати процесуальними правами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 344-350. – ISBN 978-617-566-402-5
1412569
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1412570
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1412571
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1412572
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1412573
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1412574
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1412575
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1412576
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1412577
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1412578
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1412579
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – Москва, 1971. – 256с.
1412580
  Калядин А.Н. Сторонники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – Москва, 1965. – 160 с.
1412581
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1412582
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1412583
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1412584
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1412585
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1412586
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 152 с.
1412587
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1412588
  Танк Максим Стороны света : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1412589
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1412590
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – Москва, 1975. – 126с.
1412591
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1412592
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1412593
  Пікуль В.П. Стосовно інституту охорони праці в системі права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 174-177. – ISSN 2617-5967


  Статтю присвячено дослідженню співвідношення інституту охорони праці з іншими суміжними інститутами трудового права та визначенню ролі інституту охорони праці в системі трудового права України. Статья посвящена исследованию соотношения института ...
1412594
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1412595
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1412596
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1412597
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1412598
  Траверсе Т.М. Стосунки довіри і сприймання громадкістю освітніх реформ / Т.М. Траверсе, С.Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 209-219. – ISSN 2309-8287
1412599
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1412600
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1412601
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1412602
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 45-49
1412603
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1412604
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1412605
  Воронський Д. Стосунки між козаками та жінками // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 12
1412606
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1412607
  Перерва В. Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ-ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 37-41
1412608
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1412609
  Кралюк П. Стосунки українців та росіян: погляд із Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 6


  Чим важлива книга Андреса Каппелера.
1412610
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1412611
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1412612
  Андрейчук С.К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі / С.К. Андрейчук, В.І. Когут, О.О. Морушко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 69-75. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
1412613
  Арсовски Т. Стотиот чекор / Арсовски Т. – Скопjе : Мисла, 1968. – 180 с. – (Б-ка Билjана)
1412614
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1412615
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1412616
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1412617
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – 9. – Москва
1. – 1973. – 64 с.
1412618
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1412619
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1412620
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1412621
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1412622
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1412623
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1412624
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1412625
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1412626
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1982. – 69с.
1412627
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1412628
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1412629
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1412630
  Хуг О. Стохастическая радиобиология / О. Хуг, А. Келлерер. – Москва, 1969. – 184с.
1412631
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1412632
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1412633
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1412634
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1412635
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1412636
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – Москва, 1969. – 200 с.
1412637
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1983. – 292с.
1412638
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1412639
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1412640
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1412641
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1412642
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1412643
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – Москва, 1985. – 559с.
1412644
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1412645
  Леваков А.А. Стохастические дифференциальные уравнения и включения / А.А. Леваков, М.М. Васьковский ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2019. – 494, [2] с. – Передм. указ.: с. 492-465. – Библиогр.: с. 473-491. – ISBN 978-985-566-698-2
1412646
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1412647
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612 с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1412648
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1412649
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1412650
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1412651
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1412652
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1412653
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1412654
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1412655
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1412656
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1412657
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1412658
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1412659
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1412660
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах : в 2 ч. / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1 : Физико-математические основы описания и исследования динамической стохастичности. – 1985. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-177
1412661
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2 : Типичные бифуркации и квазиаттракторы в нелинейных системах с малым числом степеней свободы. – 1985. – 197 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-188
1412662
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1412663
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1412664
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1412665
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1412666
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1412667
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1412668
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1412669
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150 с.
1412670
  Бартоломью Д.Д. Стохастические методы социальных процессов = Stochastic models for social processes / Д.Д. Бартоломью ; пер. с англ. В.Б. Езеров, А.Л. Конина ; под ред. О.В. Староверова. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-288. – (Математическо-статистические методы за рубежом)
1412671
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1412672
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1412673
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1412674
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1412675
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1412676
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1412677
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – Москва, 1979. – 253с.
1412678
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1412679
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1412680
  Буш Р.Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Р. Буш. – Москва, 1962. – 483 с.
1412681
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1412682
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1412683
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1412684
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л., 1986. – 80 с.
1412685
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : учебное пособие для студентов гидрологической специальности / В.К. Баскаков; В.К. Баскакков ; ред. Р.Н. Кузьмина ; МВ и ССО РСФСР, Башкир. гос. ун-т. – Уфа : [б. и.], 1989. – 84 с.
1412686
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1412687
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1412688
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1412689
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1412690
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1412691
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1412692
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1412693
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1412694
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1412695
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – Москва, 1984. – 185 с.
1412696
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1412697
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1412698
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1412699
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1412700
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – 10. – Москва
ч. 1. – 1975. – 55 с.
1412701
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1412702
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1412703
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1412704
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1412705
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1412706
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1412707
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1412708
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1412709
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1412710
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1412711
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1412712
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1412713
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1412714
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1412715
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1412716
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1412717
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1412718
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1412719
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1980. – 54с.
1412720
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1412721
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1412722
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1412723
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1412724
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1412725
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1412726
  Бертсекас Димитри Стохастическое оптимальное управление / Бертсекас Димитри, Шрив Стивен. – Москва : Наука, 1985. – 279 с.
1412727
  Григорян Г Т. Титов Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 107-118 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2222-8810
1412728
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1412729
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1412730
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1412731
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1412732
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1412733
  Філонов Ю.П. Стохастична модель роботи витратного резервуару / Ю.П. Філонов, З.І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 427-435. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1412734
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1412735
  Шадура О.В. Стохастична оптимізація продуктивності пакету симуляції транспорту частинок в фізиці високих енергій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Шадура Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1412736
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1412737
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1412738
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1412739
  Фрей М.М. Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі білого шуму Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Фрей Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1412740
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1412741
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1412742
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1412743
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1412744
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1412745
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1412746
  Назимко Віктор Вікторович Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку / Назимко Віктор Вікторович, Мерзлікін Артем Володимирович, Захарова Людмила Миколаївна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 169-179 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2219-5300
1412747
  Бойчук М.В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М.В. Бойчук, О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 61-72. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1412748
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1412749
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1412750
  Пригара Л. Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом. Визначено потенційний розвязок рівняння за допомогою формули Пуассона – Парсеваля. Установлено локальні властивості реалізацій потенційного розвязку та доведено, що він є узагальненим ...
1412751
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1412752
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1412753
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1412754
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1412755
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1412756
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1412757
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1412758
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1412759
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 10-14, 328-354
1412760
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1412761
  Міщура Ю.С. Стохастичний аналіз, побудований за дробовим броунівським рухом і спорідненими процесами // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 63-73
1412762
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1412763
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1412764
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1412765
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1412766
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1412767
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1412768
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1412769
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1412770
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1412771
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1412772
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1412773
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1412774
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1412775
  Оберемок Н.В. Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 39-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1412776
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1412777
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1412778
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1412779
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1412780
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1412781
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1412782
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1412783
  Боярчук П.О. Стохід / П.О. Боярчук. – К., 1986. – 167с.
1412784
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1412785
  Языков Н. Стохотворения, 1833
1412786
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1412787
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1412788
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1412789
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1412790
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1412791
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1412792
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1412793
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1412794
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1412795
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1412796
  Боков В.Ф. Стою на своем! / В.Ф. Боков. – Москва, 1992. – 271с.
1412797
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1412798
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1412799
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1412800
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1412801
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1412802
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1412803
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1412804
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1412805
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1412806
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1412807
   Стоян Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462-463. – ISBN 978-966-439-754-1
1412808
   Стоян Володимир Антонович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 249. – ISBN 978-617-7530-19-9
1412809
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1412810
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1412811
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1412812
  Залізняк Л.Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Л.Л. Залізняк, М.М. Беленко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 10-14


  "Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р. досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в ...
1412813
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1412814
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1412815
   Стоянка каменного века близ г. Балахны : с 22 табл. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1905. – 72 с.
1412816
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1412817
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1412818
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1412819
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1412820
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1412821
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1412822
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1412823
   Стоянов Іван Андрійович (1935-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1412824
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1412825
   Стоят заставы на границе. – Киев, 1974. – 351 с.
1412826
   Стояти заодно.. – М., 1983. – 493с.
1412827
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1412828
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1412829
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1412830
  Акалович Н.М. Стоять насмерть : (очерки о героях - защитниках г. Минска) / Н.М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1975. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
1412831
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / Ибрагим Ибрагимов ; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1412832
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1412833
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1412834
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1412835
  Арский Ф.Н. Страбон / Арский Ф.Н. – Москва : Мысль, 1974. – 72 с. – Список лит.: с. 71. – (Замечательные географы и путешественники)
1412836
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1412837
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1412838
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1412839
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1412840
  Самченко В. Стравінський на роздоріжжі. Як у прикордонний Устилуг із збереженим будинком всесвітньо відомого композитора заманити туристів і меломанів // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 12-13


  "«Не очікувала, що дівчатам сподобається балет», «А що, й Коко Шанель згадували?», «Такого за свої 50 років тут не пам’ятаю» - це лише кілька відгуків про «Устилуг Стравінський Fest», який погожого жовтневого дня відбувся у волинському містечку на ...
1412841
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1412842
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1412843
  Замятин В. Страда / В. Замятин. – М, 1948. – 96с.
1412844
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1412845
  Говорков Н. Страда / Н. Говорков. – Ярославль, 1969. – 88с.
1412846
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1412847
  Лысцов И.В. Страда / И.В. Лысцов. – М., 1974. – 141с.
1412848
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1412849
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1412850
  Иваненко В.Т. Страда / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1977. – 239с.
1412851
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1412852
  Дедов П.П. Страда / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1983. – 288с.
1412853
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1412854
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1987. – 459 с.
1412855
  Жуков В.Н. Страда и праздник / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 319с.
1412856
  Малашкин С.И. Страда на полях Московии / С.И. Малашкин. – Москва, 1972. – 240с.
1412857
  Нагаева Е. Страда. / Е. Нагаева. – М., 1948. – 222с.
1412858
  Чмыхало А. Страда. / А. Чмыхало. – Абакан, 1955. – 64с.
1412859
  Маляков Л.И. Страда. / Л.И. Маляков. – М., 1964. – 80с.
1412860
   Страда.. – М., 1976. – 400с.
1412861
  Костригин В.И. Страда. Рассказы / В.И. Костригин. – Казань, 1963. – 112с.
1412862
  Маршалл А. Страдай молча! / А. Маршалл. – Москва, 1966. – 48с.
1412863
   Страдалец за родину патриарх Гермоген. – Санкт-Петербург : Изд. Всерос. нац. клуб, 1910. – 39 с. : ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 2)
1412864
   Страдание - наивысшее из чувств, достурных человеку // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 12 (110). – С. 88-92
1412865
  Осипов А.А. Страдание и христианство / А.А. Осипов. – Л, 1968. – 104с.
1412866
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / Вольфганг Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – 328 с. – В изд. также: Иллюзии доктора Фаустино / Хуан Валера (С. 147-229) ; Последние письма Джиакопо Ортиса / Уго Фосколо (С. 230-328). – (История молодого человека ХІХ столетия : Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
1412867
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – Л.-Москва, 1937. – 246с.
1412868
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Л., 1975. – 160с.
1412869
  Бороздин М. Страдания странника Эдди // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 86-108. – ISSN 1812-867Х
1412870
  Гете В. Страдания юного Вертера / В. Гете. – Мб-Москва, 1922. – 134с.
1412871
  Гете И.В. Страдания юного Вертера : пер. с нем. / Иоганн Вольфганг Гете. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 112 с.
1412872
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Владимир, 1956. – 247с.
1412873
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1957. – 144с.
1412874
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Москва : Художественная литература, 1981. – 294 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1412875
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 175с.
1412876
  Элленбергер Г. Страдания, бедствия и защитники евреев : В хронол. порядке от Фараона 1650 г. до Р.Х. и до нашего времени / Соч. Генриха Элленберга ; Пер. с 3 изд. М.Я. Хашкес. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1883. – [8], 168 с.
1412877
   Страдательный залог в английском языке.. – Львов, 1970. – 74с.
1412878
  Солнцева Н.В. Страдательный залог в китайском языке / Н.В. Солнцева. – М., 1962. – 102с.
1412879
  Пахомова Е.А. Страдательный залог в немецком и русском языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахомова Е.А.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – Москва, 1990. – 26л.
1412880
  Маркарян Р.А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Маркарян Р.А. ; МГУ , Филолог. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
1412881
  Боцманова Н.Н. Страдательный залог. / Н.Н. Боцманова. – Грозный, 1966. – 84с.
1412882
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлихь, 1909. – 49 с.
1412883
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – Москва : Красная Новь, 1923. – 55 с.
1412884
  Доманович Р. Страдия / Р. Доманович. – Москва, 1957. – 79с.
1412885
  Доманович Р. Страдія / Р. Доманович. – Київ, 1978. – 283с.
1412886
  Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь / Юрій Луцький ; [редкол.: П.В. Михед (відп. ред.), В.О. Воропаєв, В.П. Казарін та ін.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – ISBN 966-7999-23-8
1412887
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ : Дніпро, 1981. – 175 с.
1412888
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1982. – 190 с.
1412889
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Москва, 1985. – 303 с.
1412890
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1988. – 509 с.
1412891
  Маклин Ч. Страж : [роман] / Чарлз Маклин ; [пер. с англ. Виктора Топорова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [2] с. – Пер. изд.: Charles MacLean. The Watcher. 1982. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-01016-3
1412892
  Цвейтов И.Н. Страж ножевых камней / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1961. – 27с.
1412893
  Антропов Ю.В. Страж сыну своему : полемич. дилогия / Юрий Антропов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560, [2] с.
1412894
  Вергелис А.А. Страж у ворот : романы, записки писателя / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Современник, 1988. – 349 с.
1412895
  Яблоков А. Стража заоблачной трассы / А. Яблоков. – Фрунзе, 1970. – 70 с.
1412896
  Диев Н.П. и др. Стражательная плавка медных концентратов / Н.П. и др. Диев. – Изд. 2, перер. и доп. – М., 1965. – 296с.
1412897
  Тереверко О. Страждання і щастя Миколи Амосова // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 15


  Видатний лікар розповідав, що хірургом його зробила війна. З того часу біль поранених і хворих він сприймав як особистий.
1412898
  Гете Й.В. Страждання молодого Вертера / Вольфганг Гете ; в пеpеклала Марія Грушевська. – Київ : Hакладом "Всесвіт. Б-ки". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 132 с. – (Всесвітня бібліотека)
1412899
  Хоменко І.В. Страждання як етичний вибір жовніра в оповіданні М. Яцкова "Під обухом" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 111-113. – (Філософські науки)
1412900
  Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 114-117. – ISBN 978-966-439-147-1
1412901
  Шаров І. Стражеско Микола Дмитрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 390-392. – ISBN 966-7217-54-Х
1412902
  Курас І. Стражеско Микола Дмитрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 563-564. – ISBN 966-642-207-7
1412903
   Стражеско Микола Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 251. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1412904
  Короткий В. Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 441-442. – ISBN 5-7707-1062-4
1412905
   Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1412906
  Журавлев Андрей Стражи врат Уральских : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30 : Фото
1412907
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва, 1955. – 34с.
1412908
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1412909
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1412910
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 34 с.
1412911
  Михайлов В.С. Стражи студеного моря / В.С. Михайлов. – М, 1962. – 264с.
1412912
  Кырвел Н.С. Страитиграфия и строматолиты средневерхнекимбрийских отложений западной части Сибирской платформы. Приложение : Дис... канд. геол.-минера.наук: / Кырвел Н. С.; КГУ, Красноярское геолог. упр. – К.-Красноярск, 1973. – 125л.
1412913
  Ярославский Е. Страйк і збройне повстання в революції 1905 року / Е. Ярославский. – Х, 1931. – 96с.
1412914
  Борисполець В.В. Страйк ілюзій / В.В. Борисполець. – К, 1991. – 46с.
1412915
   Страйк ілюзій : Антологія сучасної української драматургії: Прадавні ілюзії.Потойбічні ілюзії. Актуальні ілюзії. Абсурдні ілюзії. Ілюзії-фентезі. – Київ : Основи, 2004. – 370с. – (Нова п"єса). – ISBN 966-500-094-2
1412916
  Агапов В.Л. Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 136-149. – ISSN 2079-1828
1412917
  Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні : результати і перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 79-97. – ISSN 1563-3713
1412918
  Машкевич С. Страйки на міському транспорті Києва (1901-2014) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93–102. – ISSN 2309-9356
1412919
  Берест І.Р. Страйкова боротьба з участю профспілок у Східній Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 115-120. – ISSN 2077-1800
1412920
  Крайнік Р. Страйковий рух робітників Півдня України в першій половині 1930-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 25-27


  Аналізується страйковий рух працівників промисловості та залізничного транспорту на Півдні України в першій половині 30-х рр. XX століття.
1412921
  Муравік Г. Страйкові виступи промислових робітників України другої половини XIX - початку XX ст. як дослідницька проблема // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-171-795-3
1412922
  Левчук К.І. Страйкові комітети та утворення незалежних профспілок в Україні (кінець 1980-х - початок 1990-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається процес становлення незалежного від партійно-державних структур робітничого руху.
1412923
   Страйкувати, щоб не екзаменуватися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо перевірки КНУ імені Тараса Шевченка Державною інспекцією навчальних закладів.
1412924
   Страклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1412925
  Яремко Р. Страктура "Образу автора" та способи його художнього вираження у тексті літературного твору // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 347-354
1412926
  Третьяков С.М. Страна - Перекресток : док. проза / Сергей Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1991. – 572 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-01203-6
1412927
  Жукова А.С. Страна "Ай-Кью". (Образование в США) / А.С. Жукова. – Москва, 1969. – 95с.
1412928
  Долетов Ю.К. Страна "гирин герен" : [о Нигерии] / Долетов Ю.К. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 182, [2] с., [12] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
1412929
  Шнейдер Л.М. Страна "Дельфиния" / Л.М. Шнейдер. – М., 1967. – 64с.
1412930
  Леонидова Б.Л. Страна "Детсадия" / Б.Л. Леонидова. – М, 1980. – 95с.
1412931
  Архипов В. Страна "на краю света" но не на обочине мировой экономики // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-47. – ISSN 0321-5075
1412932
  Забелина Янина Страна "Не-Офир" : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 34-37 : Фото
1412933
  Карим М. Страна Айгуль : романтическая драма / М. Карим; пер. с башк. Я.Козловского. – Москва : Искусство, 1972. – 54 с.
1412934
  Хохлов Геннадий Страна алмазов и приключений : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото
1412935
  Этинген Л.Е. Страна Анатомия / Л.Е. Этинген. – М, 1982. – 285с.
1412936
  Жестев М. Страна апатита / М. Жестев, С. Фарфель. – Л, 1930. – 71с.
1412937
  Дубровина Э.М. Страна апреля / Э.М. Дубровина. – Л, 1977. – 96с.
1412938
  Стругацкий А.Н. Страна багровых туч / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1960. – 295с.
1412939
  Стругацкий А Страна багровых туч. Путь на Амальтею. Стажеры / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва,Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 656с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 578410750
1412940
  Соболева Елена Страна без родителей : Молдавия / Соболева Елена, Дифенбах Андреа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 110-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412941
  Фараджаллах М. Страна без туристов: Судан // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 мая (№ 88). – С. 8-9
1412942
  Смолина Н. Страна Безорхидея / Н. Смолина. – Киев, 1993
1412943
  Бекназар-Юзбашев Страна Белого и Голубого Нила : ( очерки о Республике Судан) / Б.Г. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 79 с. : ил.
1412944
  Астахова В.И. Страна березового ситца. По есенинским местам Рязанщины / В.И. Астахова; Астахов В.И. – Москва : Советская Россия, 1970. – 19 с. : ил.
1412945
  Лидинг А. Страна беспаспортников // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 4


  Навіть до початку 1970-х років 37% громадян СРСР не мали паспортів і фактично піддавались дискримінації: при вступі на работу, реєстрації в готелях, переміщеннях всередині країни.
1412946
  Петровский Н.С. Страна Большого Хапи / Н.С. Петровский, А.М. Белов. – Ленинград, 1955. – 392с.
1412947
  Петровский Н. Страна Большого Хапи / Н. Петровский, А. Белов; Научная редакция и предисл. В.В.Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 400с.
1412948
   Страна в движении: СССР на этапе развитого социализма. – Прага, 1982. – 224с.
1412949
  Сидор-Гибелинда Страна веселья и руин // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 102-112


  Киев в XVII и XVIII веке.
1412950
  Лосев К.С. Страна вечной зимы / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 112с.
1412951
  Кучеренко Евгения Страна вкусов и ароматов // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 62-67 : фото
1412952
  Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет / Э.В. Бочарникова. – М., 1974. – 190с.
1412953
  Урушадзе А.В. Страна волшебницы Медеи / А.В. Урушадзе. – Тбилиси : Изд-во тбил. ун-та, 1975. – 14с.
1412954
  Клячко Т. Страна всеобщего высшего образования? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 24-29. – ISSN 0130-1640


  Страна всеобщего высшего образования?» - Да! – отвечает в беседе с Ириной Прусс профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко, считающая, что Россия уже стала такой страной.
1412955
  Корнилов Б.П. Страна встает со славою / Б.П. Корнилов. – Москва, 1976. – 288с.
1412956
  Канциг Роберт Страна вулканов и викингов. Остров викингов и вулканов / Канциг Роберт, Оршойа и Эрлен Харберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 140-157 : фото,
1412957
  Колосов Е.Н. Страна вулканов и гейзеров : География и экология. Географы путишествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 0016-7207
1412958
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Горький, 1946. – 30с.
1412959
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Киров, 1947. – 47с.
1412960
   Страна гибнет сегодня. – М., 1991. – 478с.
1412961
  Белокрылов В.А. Страна голубых снегов : рассказы / В.А. Белокрылов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 77, [3] с. : портр.
1412962
  Итин В.А. Страна Гонгури / В.А. Итин. – Новосибирск, 1983. – 350 с.
1412963
  Конаровский М.А. Страна гор и легенд / М.А. Конаровский. – Москва : Наука, 1979. – 238с.
1412964
  Ян Шо Страна гор и рек. / Ян Шо. – Москва, 1956. – 184с.
1412965
  Соболева Елена Страна горных духов : Россия / Соболева Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 136-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412966
  Мозин М.А. Страна грамотных крестьян и сельских хозяев / М.А. Мозин. – Ленинград, 1925. – 75 с.
1412967
  Тер-Григорян Страна двух рек / Тер-Григорян. – М., 1978. – 127с.
1412968
  Боцманов Андрей Страна Дедов Морозов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 56 : фото
1412969
  Дубровская Е. Страна десяти тысяч кукол. Часть IV : окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2012 г. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х


  Прообразами всех современных японских кукол являются три древних типа – хитогата, хоко и амагацу. Одной из самых известных японских кукол является кокэси – деревянная кукла без рук и ног. Их делают из вишни, кизила, березы или клена и украшают ...
1412970
  Шаров А.И. Страна детства / А.И. Шаров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 479 с.
1412971
  Воронцов Д.Д. Страна детства / Д.Д. Воронцов. – Москва, 1986. – 95 с.
1412972
  Тарасов Д. Страна джамбии, ката и дружелюбия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 22/23 (114/1142). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670


  Йемен.
1412973
   Страна для наслаждения жизнью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 26-27 : фото
1412974
  Масалов А. Страна Дори. Явление каравеллы : Повести / Анатолий Масалов. – Киев : Журнал "Радуга", 2006. – 224с. – ISBN 966-8325-46X
1412975
  Чичкина Светлана Страна драконьих легенд и современного сервиса : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 70
1412976
  Ермолович Н.Н. Страна друзей / Н.Н. Ермолович. – Москва, 1976. – 110 с.
1412977
  Юрин С.В. Страна дубрав / С.В. Юрин. – М, 1955. – 235с.
1412978
  Кравцов А.А. Страна души / А.А. Кравцов. – М., 1979. – 79с.
1412979
  Одинцова Л. Страна Души : Кн. избр. поэзии / Лада Одинцова ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 173 с. – (Восхождение). – ISBN 5-235-01275-5
1412980
  Ионкин А.А. Страна души. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1975. – 63с.
1412981
   Страна души.. – Сухуми, 1978. – 75с.
1412982
  Бражнин И.Я. Страна желанная / И.Я. Бражнин. – Л., 1955. – 288с.
1412983
  Еремеев Д.Е. Страна за Черным морем / Д.Е. Еремеев. – Москва : Мысль, 1968. – 134с.
1412984
  Четвериков Б.Д. Страна задумчивых берез / Б.Д. Четвериков. – М, 1967. – 87с.
1412985
  Фалдбаккен К. Страна заката / К. Фалдбаккен. – Москва, 1980. – 319 с.
1412986
  Афонина Катя Страна замков : Шотландия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1412987
  Герсова Л.С. Страна Заэкрания. / Л.С. Герсова. – Новосибирск, 1990. – 124,2с.
1412988
  Виноградов В.Н. Страна Знака Сигмы / В.Н. Виноградов. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1412989
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
№ 1 (105). – 2015. – До 2015 г. назв. журн. на укр. яз. - "Країна знань"
1412990
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 2 (106). – 2015
1412991
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 3 (107). – 2015
1412992
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 4 (108). – 2015
1412993
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 5 (109). – 2015
1412994
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 6 (110). – 2015
1412995
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 7 (111). – 2015
1412996
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 8 (112). – 2015
1412997
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 9 (113). – 2015
1412998
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 10 (114). – 2015
1412999
  Куббель Л.Е. Страна золота - века , культуры , государства / Л.Е. Куббель. – 2-е изд. – М, 1990. – 237с.
1413000
  Куббель Л.Е. Страна золота / Л.Е. Куббель. – Москва, 1966. – 144с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,