Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1412001
  Переяславець М. "Широка коаліція" між необхідністю і неможливістю // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1412002
  Машков А. "Широкий" погляд на поняття "праворозуміння" як категорію загальнотеоретичної юридичної науки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 112-116. – ISBN 978-966-306-020-4
1412003
  Чичкина Светлана "Широкой Масленице" - вселенский размах : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1412004
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1412005
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1412006
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1412007
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1412008
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1412009
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1412010
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1412011
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1412012
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1412013
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1412014
  Булин-Соколова "Школа информатизации" как организационно-педагогическая основа трансформации общеобразовательного учреждения в информационном обществе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-22. – ISSN 0234-0453
1412015
  Казаков Е.Э. "Школа коммунизма" или опора административно-командрой системы / Е.Э. Казаков. – Новосибирск, 1991. – 228с.
1412016
  Фасоля О. "Школа має стати трампліном для успіху в житті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з очільником департаменту освіти і науки Хмельнийької ОДА про якість освітніх послуг, важливість підтримки кращих закладів і чесність в освіті.
1412017
  Гриневич Л. "Школа має формувати цілісний світогляд" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 18-19


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич - про наріжні камені освітньої реформи. Також про важливість викладання філософії школярам не раз наголошував автор статей "Дня" - доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного ...
1412018
  Андрущенко В. "Школа майбутнього" для України і європейського простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
1412019
   "Школа Марчука" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 13). – С. 4-5


  Євгену Кириловичу Марчуку виповнюється - 75. Колеги - про роль особистості в історії.
1412020
  Земелєва Л.Г. "Школа практичних порад" - активна форма позааудиторної роботи з БЖД // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 14 : фото
1412021
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 530 арк. – Бібліогр.: арк. 465-530
1412022
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1412023
  Сорока В. "Школа" чи "освіта" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У книзі "Прихована історія американської освіти" педагог із 30-річним стажем, освітній експерт Джон Тейлор Гатто розглядає шкільну систему США як засіб забезпечення стабільності економіки, що обстоює інтереси капіталу.
1412024
  Ільїна В.М. "Школі безпеки" - 10 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-7
1412025
  Бератіс Я. [Широка ріка : з неопублікованими нотатками щоденника. / Яніс Бератіс ; вступ К.Ф. Дімараса. – Афіни : Ерміс, 1992. – 485 с. – На тит. арк.: З неопублікованими нотатками щоденника. - Видання новогрецькою мовою
1412026
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1412027
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1412028
  Печникова Н.В. Шип (Acipenser Nudiventris Lov) Аральского моря и озера Балхаш. (Морфология, биология и рекомендации по охране и воспроизводству запасов) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Печникова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 16л.
1412029
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1977. – 478с.
1412030
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1979. – 478с.
1412031
   ШИпка.. – М., 1970. – 352с.
1412032
   Шипкинська висота.. – Одеса, 1978. – 170с.
1412033
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 160
1412034
   Шипович Євген Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 299-300 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1412035
   Шипович Євген Йосипович (1922-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 175. – ISBN 966-95774-3-5
1412036
   Шиповник
кн.7. – 1908
1412037
   Шиповник
кн.13. – 1910
1412038
  Пайбердин М.В. Шиповник / М.В. Пайбердин. – М., 1963. – 156с.
1412039
  Мозолевский Б.Н. Шиповник / Б.Н. Мозолевский. – К., 1967. – 94с.
1412040
  Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование. / Б.Д. Игнатьев. – Новосибирск, 1946. – 321с.
1412041
  Коновалов В. Шиповник на взгорьях / В. Коновалов. – Вильнюс, 1980. – 255с.
1412042
  Ребан Р.К. Шиповник на каменном берегу / Р.К. Ребан. – М., 1972. – 272с.
1412043
  Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий / С.К. Шелковый. – К., 1990. – 99с.
1412044
  Бунаков В.А. Шиповники Северо-Осетинской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бунаков В.А. ; М-во здравоохр. РСФСР, Пятигорск. фармац. ин-т, Лен. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1960. – 11 с.
1412045
  Сагайдак В. Шипшина. / В. Сагайдак. – К., 1989. – 104с.
1412046
   Шипшиновий кущ : Збірка. – Донецьк : Донеччина, 2003. – 560с. – ISBN 966-556-462-5
1412047
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Советский писатель, 1961. – 139 с.
1412048
   Шипы и розы.. – М.
2. – 1960. – 264с.
1412049
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы. / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1961. – 139с.
1412050
   Шипы и розы.. – М.
3. – 1962. – 264с.
1412051
  Сибиренко-Ставрояни Шипы лепестков : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 121-128. – ISSN 0131-8136
1412052
  Твардовски А. Шир след шир / А. Твардовски. – София, 1961. – 184с.
1412053
  Балавадзе Е.С. Ширак-эльдарские пресмыкающиеся и их значение в жизни биоценозов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балавадзе Е.С. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 18 с.
1412054
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1956. – 443 с.
1412055
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1957. – 416с.
1412056
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва, 1960. – 479с.
1412057
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва
2. – 1964. – 316с.
1412058
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва
1. – 1967. – 384с.
1412059
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва : Советский писатель
2. – 1967. – 423с.
1412060
  Мирмухсин М. Ширак : поэма / М. Мирмухсин. – Ташкент, 1970. – 96 с.
1412061
  Ахавни Ширак / Ахавни. – Москва : Советский писатель, 1983. – 591 с.
1412062
  Губерський Л.В. Ширак Жак // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 745. – ISBN 966-316-045-4
1412063
  Найленд Ф Д. Ширали / Ф Д. Найленд, . – М., 1978. – 213с.
1412064
  Тамразян Г.С. Ширванзаде / Г.С. Тамразян. – М., 1967. – 387с.
1412065
  Мелкумян М.А. Ширванзаде как психолог : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мелкумян М.А. ; Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 28 с.
1412066
  Мурадян А.С. Ширванзеде-мемуарист. : Автореф... канд. филос.наук: 642 / Мурадян А.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 21л.
1412067
   Ширвіндт Євсей Густавович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 249-250. – ISBN 978-617-573-038-6
1412068
  Митрохин М.А. Шире внедрять в сельское хозяйство достижения науки и передового опыта / М.А. Митрохин. – М., 1954. – 136с.
1412069
  Захаров Д.П. Шире внедрять передовой опыт / Д.П. Захаров. – Челябинск, 1961. – 43с.
1412070
  Лагута А.Ф. Шире внедрять травяную муку в птицеводство / А.Ф. Лагута. – Москва, 1962. – 15 с.
1412071
  Орлов В.Н. Шире круг / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1972. – 48с.
1412072
   Шире распространять почин инженера Яшина.. – Челябинск, 1960. – 12с.
1412073
  Разумный М.А. Шире шаг / М.А. Разумный. – Москва, 1975. – 302 с.
1412074
  Иляхинский М.А. Шире шаг! / М.А. Иляхинский. – М., 1960. – 96с.
1412075
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! / И.И. Бондаренко. – Л, 1967. – 240с.
1412076
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! / И.И. Бондаренко. – Л, 1971. – 567с.
1412077
  Амир Хусрау Дихлави Ширин и Хусрау / Амир Хусрау Дихлави. – Москва, 1966
1412078
  Абдаллах Х. Ширин и Хусроу / Х. Абдаллах ; критич. текст и вступ. ст. С. Асадуллаева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 59 с.
1412079
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 106-111
1412080
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1412081
  Саченко В.П. Ширина внутренних уровней и распределение электронов по энергиям элементов переходной группы железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саченко В.П. ; МВО СССР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1960. – 9 с.
1412082
  Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмі 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1412083
  Одрібець Н.В. Ширина підгруп 2k-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина підгруп 2[верхній індекс k]-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного кореневого дерева не перевищує 3.
1412084
  Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 124-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних аморфізмів 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1412085
  Иванчук В.И. Ширины спектральных линий в хромосферных спикулах / В.И. Иванчук, Н.И. Пишкало // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 3-16. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Собраны данные наблюдений по полуширинам профилей спектральных линий в спикулах. Показано, что спикульная структура хромосферы наблюдается в бальмеровских линиях водорода, линиях ортогелия и ионизованного кальция. Кратко обсуждаются различные механизмы ...
1412086
  Мавріна О.С. Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 52-65. – ISSN 1682-671Х
1412087
  Короткий В.А. Ширінський-Шихматов Платон Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 66. – ISBN 966-06-0393-2
1412088
  Гегелло Н.В. Ширма поднимаеться выше / Н.В. Гегелло. – М, 1962. – 64с.
1412089
  Жиляр М. Ширма с картинками / М. Жиляр. – М., 1984. – 113с.
1412090
  Жамбалов Ц. Широкая дорога / Ц. Жамбалов. – Чита, 1961. – 17с.
1412091
  Богданова Светлана Широкая Масленица достигла цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1412092
  Кидряшкин Т.А. Широкая Мокша / Т.А. Кидряшкин. – Саранск, 1981. – 328с.
1412093
  Кирдяшкин Т.А. Широкая Мокша. / Т.А. Кирдяшкин. – М., 1960. – 328с.
1412094
  Гальегос М.Э. Широкая река, высокий огонь / М.Э. Гальегос. – М, 1980. – 208с.
1412095
  Зацепин Г.Т. Широкие атмосферные ливни и ядерно-каскадный процесс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зацепин Г.Т. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 8 с.
1412096
  Попов И.Т. Широкие горизонты / И.Т. Попов. – Псков : Псковиздат, 1951. – 103 с.
1412097
  Гезалов И. Широкие горизонты / И. Гезалов. – 2-е доп. изд. – Баку, 1967. – 262с.
1412098
  Мусатов А.И. Широкие окна / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 548с.
1412099
  Кавун В.М. Широкий крок семирічки колгоспу. / В.М. Кавун. – К, 1961. – 104с.
1412100
  Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (358). – С. 31-35
1412101
  Абдюшев Х.Х. Широкий оперативный доступ к носовой и придаточным полостям у некоторых сельскохозяйственных животных. : Автореф... Доктора вет.наукнаук: / Абдюшев Х.Х.; М-во сел.хозяйства Каз.ССР. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1412102
  Доломан Є.М. Широкий плин : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1961. – 81 с.
1412103
  Кабанець М.М. Широкий пошук резервів / М.М. Кабанець. – Київ, 1976. – 182с.
1412104
  Баранов О.С. Широкий світ коротких оповідань В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1412105
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae. – Ленинград, 1986. – 30с.
1412106
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Citrilluschrad. – Л., 1989. – 28с.
1412107
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica.. – Л., 1988. – 48с.
1412108
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus. – Л., 1988. – 36с.
1412109
   Широким кроком - у комунізм!. – К., 1961. – 520с.
1412110
  Кузовников В.М. Широким фронтом / В.М. Кузовников. – Астрахань, 1963. – 31с.
1412111
   Широким фронтом.. – М., 1984. – 96с.
1412112
  Еременко В.Н. Широким шагом / В.Н. Еременко. – М., 1953. – 157с.
1412113
  Рожанчук Н.М. Широким шагом / Н.М. Рожанчук. – М., 1957. – 32с.
1412114
  Митев Т. Широкият социализъм 1892-1900 / Т. Митев. – София : Климент Охридски, 1989. – 168 с.
1412115
  Сколоздра В. Широкі горизонти / В. Сколоздра. – Львів, 1954. – 24 с.
1412116
  Андрієнко Л.В. Широкі горизонти / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1966. – 116с.
1412117
   Широкі горизонти науки.. – ЛЬвів, 1969. – 83с.
1412118
  Лісняк В.А. Широкі простори / В.А. Лісняк. – Київ, 1957. – 100с.
1412119
  Горбик Р. Широко знані у вузькому колі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українська література в Німеччині
1412120
  Суханов В.И. Широко раскрытыми глазами / В.И. Суханов. – Красноярск, 1961. – 58с.
1412121
  Биберман Л.И. Широкодиапазонные генераторы на негатронах / Л.И. Биберман. – Москва, 1982. – 89 с.
1412122
  Воинов Б.С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. / Б.С. Воинов. – Москва, 1973. – 303 с.
1412123
  Ивашкевич Сергей Александрович Широкодиапазонные ядерные магнитометры для сильных полей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Ивашкевич Сергей Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 13-9104. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1412124
  Эдель М.В. Широкое сердце. / М.В. Эдель. – М., 1945. – 54с.
1412125
  Андреев А.Д. Широкое течение / А.Д. Андреев. – Москва, 1953. – 268с.
1412126
  Андреев А.Д. Широкое течение / А.Д. Андреев. – Москва, 1955. – 300с.
1412127
  Ленца А.Л. Широкозначность глагола и контекст / А.Л. Ленца. – Кишинев, 1987. – 97с.
1412128
  Попова В.Н. Широкозначные глагольные фразеологизмы современного немецкого языка как проблема лексикографии и фразеологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попова В.Н.;. – л.
1412129
   Широкозонные полупроводники. – Махачкала, 1988. – 170 с.
1412130
   Широкозонные полупроводники и диэлектрики. : Межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : Ленинградский пед.ин-т им.А.И. Герцена, 1985. – 162с.
1412131
   Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. – Львов : Вища школа, 1982. – 148 с.
1412132
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1950. – 184с.
1412133
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1952. – 319с.
1412134
  Дмитриев А.Т. Широкой дорогой / А.Т. Дмитриев. – М., 1961. – 280с.
1412135
  Хамитов К.И. Широколиственные леса Башкирского Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамитов К.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 17 с.
1412136
   Широколиственные леса северо-западного Кавказа. – Москва : АН СССР, 1953. – 384с.
1412137
   Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, М. Степанюк, В. Коляда, М. Паталаха, І. Купенко, О. Гурін, В. Корнієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 41-45. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика геологічної будови Хмільницької площі, перспективної на виявлення уранових родовищ жильно-штокверкового типу. Використання вперше в Україні широко-масштабних літогеохімічних пошуків на основі підгрунтової геохімічної ...
1412138
  Балл А.М. Широкопленочные звуковые передвижные установки / А.М. Балл. – М, 1954. – 176с.
1412139
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1412140
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1412141
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук. – Киев, 1971. – 120 с.
1412142
  Волков Ю.А. Широкополосные интегральные усилители / Ю.А. Волков, В.А. Королев, Ю.Н. Мишин. – Москва, 1979. – 80 с.
1412143
  Ламекин В.Ф. Широкополосные интегральные усилители / В.Ф. Ламекин. – Москва, 1980. – 223 с.
1412144
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1412145
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1412146
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1412147
   Широкополосные полупроводниковые устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
1412148
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1412149
   Широкополосные радиопередающие устройства : Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах. – Москва : Связь, 1978. – 304 с.
1412150
   Широкополосные радиотехнические цепи и устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1987. – 161 с.
1412151
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители : обзор иностранных изобретений / Л.Н. Китаева. – Москва, 1968. – 44 с.
1412152
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители / Л.Н. Китаева. – М, 1968. – 44с.
1412153
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1412154
  Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах / Б.Г. Горбань. – Москва, 1975. – 247 с.
1412155
   Широкополосные усилительные и генераторные устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1985. – 160 с.
1412156
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1412157
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1412158
  Карпов В.М. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами / В.М. Карпов, В.А. Малышев, И.В. Перевощиков. – Москва, 1984. – 104 с.
1412159
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1412160
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1412161
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1412162
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1412163
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1412164
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1412165
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы / В.С. Бабенко. – Киев, 1968. – 64 с.
1412166
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1412167
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1412168
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1412169
  Бойченко В.П. Широти / В.П. Бойченко. – Одесса, 1981. – 52с.
1412170
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1412171
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1412172
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1412173
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1412174
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1412175
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1412176
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – К., 1967. – 40с.
1412177
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1957. – 44 с.
1412178
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1412179
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1412180
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1979. – 159с.
1412181
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека / А Д. Азимов. – Ташкент, 1975. – 152с.
1412182
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1412183
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1412184
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1412185
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1412186
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1412187
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1412188
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1412189
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1412190
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1412191
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1412192
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1412193
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1412194
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1412195
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1412196
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1412197
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1412198
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1412199
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва, 1991. – 301с.
1412200
   Шишкин И.И.. – М, 1978. – 56с.
1412201
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1412202
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1412203
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1412204
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1412205
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1412206
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1412207
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 299
1412208
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1412209
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1412210
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1412211
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1412212
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1412213
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1412214
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1412215
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1412216
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1412217
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1412218
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР / Ю.В. Андропов. – Київ, 1982. – 30с.
1412219
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1412220
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1412221
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1412222
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1412223
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1412224
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1412225
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1412226
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1412227
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ, 1953. – 92с.
1412228
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ, 1956. – 92с.
1412229
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1412230
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1412231
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1412232
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1412233
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – К., 1950. – 116с.
1412234
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ, 1961. – 186с.
1412235
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1412236
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1412237
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1412238
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1412239
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1412240
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1412241
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1412242
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1412243
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1412244
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1412245
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1412246
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1412247
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1412248
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1412249
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1412250
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1412251
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1412252
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1412253
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1412254
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1412255
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1412256
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1412257
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1412258
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1412259
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1412260
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1412261
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1412262
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1412263
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1412264
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1412265
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1412266
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1412267
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов. – Баку : Элм, 1980. – 193с.
1412268
  Бондарцев А.С. Шкала цветов / А.С. Бондарцев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с.
1412269
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1412270
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1412271
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1412272
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1412273
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1412274
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1412275
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1412276
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1412277
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1412278
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – М., 1982. – 384с.
1412279
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1412280
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1412281
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1412282
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1412283
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1412284
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1412285
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко". / В.Н. Дружинин. – Л, 1953. – 175с.
1412286
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1412287
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1412288
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1412289
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1412290
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1412291
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1412292
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1412293
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року. / І. Білановський. – 55с.
1412294
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1931. – 38с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1412295
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1412296
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1412297
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1412298
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – 231-330с.
1412299
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1412300
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1412301
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1953. – 83с.
1412302
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1412303
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : практичний підручник / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1412304
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1412305
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1412306
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1412307
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1412308
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1412309
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1412310
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1412311
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків-Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177с.
1412312
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1412313
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1412314
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40с.
1412315
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селялнин, 1928. – 127 с.
1412316
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1412317
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1412318
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – К., 1954. – 113с.
1412319
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1412320
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1412321
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1412322
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1412323
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1412324
  Цвелих О.М. Шкільинй визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – К., 1983. – 256с.
1412325
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1412326
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
1412327
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1412328
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1412329
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1412330
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1412331
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1412332
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1412333
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1412334
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1412335
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1412336
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1412337
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1412338
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1412339
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1412340
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1412341
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1412342
   Шкільна гігієна. – К., 1950. – 356с.
1412343
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1412344
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1412345
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі. / У.А. Тюпа. – К, 1952. – 124с.
1412346
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1412347
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1412348
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1412349
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1412350
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1412351
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1412352
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1412353
  Грибова Л.О. Шкільна ленініана / Л.О. Грибова. – К., 1965. – 94с.
1412354
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1412355
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1412356
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1412357
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1412358
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1412359
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1412360
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1412361
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1412362
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1412363
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1412364
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1412365
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1412366
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1412367
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1412368
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1412369
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1412370
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1412371
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1412372
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1412373
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1412374
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1412375
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1412376
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип.3. – 2006. – 64 с.
1412377
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [Буромський М.І., Мазур В.Й., Житецький А.О.]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1412378
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1412379
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1412380
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1412381
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1412382
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1412383
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1412384
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – К., 1957. – 92с.
1412385
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1412386
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1412387
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1412388
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1412389
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1412390
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1412391
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1412392
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1412393
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1412394
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1412395
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1412396
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1412397
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1412398
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1412399
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1412400
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1412401
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1412402
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1412403
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1412404
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1412405
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1412406
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1412407
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; уклад. Н. Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1412408
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1412409
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1412410
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1412411
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1412412
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1412413
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1412414
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1412415
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.186-222
1412416
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1412417
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1412418
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1412419
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1412420
  Остапенко Д.І. Шкільні досліди з фізіології рослин / Д.І. Остапенко. – К., 1980. – 119с.
1412421
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1412422
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1412423
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1412424
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1412425
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1412426
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1412427
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1412428
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1412429
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1412430
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1412431
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1412432
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1412433
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1412434
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1412435
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1412436
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1412437
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1412438
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1412439
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1412440
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1412441
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1412442
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1412443
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1412444
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1412445
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1412446
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1412447
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1412448
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1412449
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1412450
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1412451
  Кондаков А.И. Школа- коммна / А.И. Кондаков. – М, 1961. – 166с.
1412452
   Школа-коллоквиум XIXпо теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1985. – 68с.
1412453
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва, 1924. – 280 с.
1412454
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва : Педагогика, 1990. – 286 с.
1412455
  Хайдарі Н.І. Школа-пансіон Рагбі (Rugby School) - заклад елітної приватної освіти у Великобританії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 229-234. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1412456
   Школа-семинар по генетике и селекции животных. – Новосибирск, 1989. – 134с.
1412457
   Школа-семинар по теории случайных процессов / Школа-семинар по теории случайных процессов. – Вильнюс
Ч.1. – 1975. – 283с.
1412458
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1412459
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1412460
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1412461
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1412462
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1412463
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії "Нанонтрак", під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. ...
1412464
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1412465
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1412466
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1412467
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1412468
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1412469
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1412470
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1412471
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1412472
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – М.-Л., 1940. – 176с.
1412473
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1412474
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1949. – 296с.
1412475
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1957. – 247с.
1412476
  Брагина Э.Л. Школа / Э.Л. Брагина. – Л., 1961. – 88с.
1412477
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1962. – 431с.
1412478
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1973. – 255с.
1412479
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1412480
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1412481
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1978. – 144с.
1412482
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1412483
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Чебоксары, 1980. – 191с.
1412484
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1412485
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1987. – 605с.
1412486
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – М., 1987. – 205с.
1412487
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1412488
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1412489
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1412490
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1412491
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1412492
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1412493
   Школа s ;bnnz. – R/, 1958. – 352с.
1412494
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1412495
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1412496
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1412497
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1412498
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1983. – 199 с.
1412499
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1412500
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1412501
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1412502
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1412503
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1412504
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1412505
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1412506
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1412507
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1412508
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1412509
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1412510
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1412511
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1412512
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1412513
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1412514
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1412515
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1412516
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1412517
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1412518
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1412519
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1412520
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1412521
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1412522
  Боревская Н.Е. Школа в КНР / Н.Е. Боревская. – М., 1974. – 160с.
1412523
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1412524
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1412525
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1412526
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1412527
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте / П.И. Малакшинов. – М., 1975. – 320с.
1412528
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1412529
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1412530
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1412531
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1412532
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1412533
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1412534
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1412535
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1412536
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1412537
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1412538
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1412539
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1412540
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1412541
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1412542
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1412543
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1412544
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640с. – ISBN 5-85880-290-7
1412545
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1412546
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1412547
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1412548
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1412549
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1412550
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1412551
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1412552
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – М., 1979. – 206с.
1412553
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1412554
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1412555
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1412556
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1412557
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1412558
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1412559
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1412560
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1412561
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1412562
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – М., 1970. – 31-96с.
1412563
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – М., 1978. – 48с.
1412564
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1412565
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – Киев : Знания УССР, 1985. – 47 с.
1412566
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1412567
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1412568
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1412569
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1412570
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1412571
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1957. – 380 с.
1412572
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1412573
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
3. – 1966. – 431 с.
1412574
  Борисов Б.А. Школа жизни / Б.А. Борисов. – Москва, 1971. – 368с.
1412575
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1971. – 416 с.
1412576
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1412577
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1412578
  Амельченко В.В. Школа жизни / В.В. Амельченко. – Москва, 1978. – 112с.
1412579
  Амельченко В.В. Школа жизни / В.В. Амельченко. – Москва, 1978. – 112с.
1412580
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1985. – 380 с.
1412581
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
2. – 1985. – 428с.
1412582
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Алма-Ата
3. – 1985. – 380с.
1412583
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1412584
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
1412585
  Крупська Н.К. Школа життя / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 28с.
1412586
  Мартич Ю.М. Школа життя / Ю.М. Мартич. – Київ, 1939. – 76с.
1412587
  Муканов С.М. Школа життя / С.М. Муканов. – К.
3. – 1970. – 447с.
1412588
  Сенюта І.Я. Школа з медичного права для адвокатів / І.Я. Сенюта, В.В. Гайворонська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 7-8
1412589
  Шелухин С. Школа за 2000 років до наших часів. – Київ, 1911. – 32 с. / Видавництво "Український Учитель" ; №47
1412590
  Грекулов А. Школа за работой. Наши наблюдения, работы и экскурсии в природу / А. Грекулов. – М., 1924. – 80с.
1412591
  Приходченко К.М. Школа закаливания на дому / К.М. Приходченко. – 3-е изд., дораб. и доп. – Минск, 1988. – 173с.
1412592
   Школа Закарпаття. – К., 1946. – 72с.
1412593
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1412594
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце ХІХ - начале ХХ веков / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1412595
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири между двумя буржуазно-демократическими революциями. / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193с.
1412596
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири междц двумя буржуазно-демократическими революциями / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193 с.
1412597
   Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 32-33 : фото
1412598
  Березин И.П. Школа здоровья / И.П. Березин, Ю.В. Дергачев. – М, 1989. – 219с.
1412599
  Шеридан Р.Б. Школа злословия : пер. с англ. / Шеридан. – Москва : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 253 с. – Пер. также под загл.: "Школа клеветы или Вкус пересуждать других". – (Научно-популярная библиотека "Русско мысли" ; № 6 ; Шеридан / биографический очерк А. Погожевой)
1412600
  Шеридан Р.Б. Школа злословия / Р.Б. Шеридан. – Москва, 1953. – 111с.
1412601
  Шеридан Р. Школа злословия. / Р. Шеридан. – М.-Л., 1937. – 187с.
1412602
   Школа знань чи школа цінностей? / підготовила Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  В ефірі Espreso TV про майбутнє української освіти говорили міністр освіти Лілія Гриневич і кардинал Любомир Гузар. Розмову модерував журналіст Віталій Портніков.
1412603
  Ивановит П. Школа зове / П. Ивановит, І. Радуловит. – Титоград, 1980. – 184с.
1412604
  Скаткин М.Н. Школа и всесторонее развитие детей: кн. для учителей и воспитат. / М.Н. Скаткин. – Москва, 1980. – 144 с.
1412605
   Школа и выбор профессии. – М., 1969. – 240с.
1412606
  Савченко Г.Ю. Школа и ее друзья / Г.Ю. Савченко. – Москва, 1964. – 115с.
1412607
   Школа и ее шефы. – Свердловск, 1968. – 152с.
1412608
  Алексеев И.В. Школа и жизнь / И.В. Алексеев. – Москва, 1961. – 88с.
1412609
   Школа и жизнь. – Иркутск, 1962. – 116с.
1412610
  Павлова М.И. Школа и жизнь / М.И. Павлова. – М., 1963. – 239с.
1412611
   Школа и жизнь. – Л., 1964. – 254с.
1412612
  Рубанов С.Ф. Школа и жизнь / С.Ф. Рубанов. – Минск, 1967. – 36с.
1412613
  Демина А.Г. Школа и завод / А.Г. Демина. – М, 1958. – 47с.
1412614
   Школа и здоровье учащихся. – М., 1991. – 37с.
1412615
   Школа и искусство. – Таллин, 1973. – 102с.
1412616
  Теас Р.А. Школа и колхоз / Р.А. Теас. – М., 1957. – 88с.
1412617
  Гришин Э.А. Школа и колхоз / Э.А. Гришин. – М., 1963. – 76с.
1412618
  Переведенцев В.И. Школа и молодая семья / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 96с.
1412619
  Жуков Владимир Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 181-191. – ISSN 0012-6756
1412620
  Бабушкина Т.А. Школа и начало трудового пути / Т.А. Бабушкина. – М., 1985. – 80с.
1412621
  Кондратюк А.П. Школа и нравственное воспитание подрастающего поколения / А.П. Кондратюк. – Киев : Знание, 1983. – 47 с.
1412622
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Кузьмин М.Н. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 25 с.
1412623
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии / М.Н. Кузьмин. – М, 1971. – 261с.
1412624
  Осипова Е.К. Школа и общественность / Е.К. Осипова, М.Б. Ценципер. – Москва, 1962. – 48с.
1412625
  Круткин В.М. Школа и общественность / В.М. Круткин. – Челябинск, 1966. – 49с.
1412626
   Школа и общественность. – М., 1982. – 89с.
1412627
  Паначин Ф.Г. Школа и общественный прогресс : актуал. вопр. работы общеобр. шк. эпохи разв. соц. / Ф.Г. Паначин. – М., 1983. – 255с.
1412628
  Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М, 1924. – 175с.
1412629
  Матрусов И.С. Школа и охрана природы / И.С. Матрусов. – М., 1976. – 64с.
1412630
  Бернштейн М.С. Школа и педагогика в капиталистических странах. / М.С. Бернштейн. – Москва, 1961. – 40с.
1412631
  Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом / З.А. Малькова. – М., 1983. – 191с.
1412632
  Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны / Л.Н. Гончаров. – М, 1972. – 320с.
1412633
  Гончаров Лев Николаевич Школа и педагогика США от периода установления независимости до второй мировой войны : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гончаров Лев Николаевич ; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 40 с.
1412634
  Селицкий С.В. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии в период нахождения ее в составе Великого княжесва Литовского и Речи Посполитой : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Селицкий С.В. ; Науч-исслед. ин-т общейт педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 20 с.
1412635
  Мятельский М.С. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии с 1896 года до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мятельский М.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – Минск, 1983. – 22л.
1412636
   Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. – М., 1984. – 245с.
1412637
   Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени. – Москва, 1991. – 285 с.
1412638
   Школа и педагогическая наука. – М., 1975. – 238с.
1412639
   Школа и перевыборы Советов. – М., 1930. – 62с.
1412640
  Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы (содержание природоохранительного образования) / А.Н. Захлебный. – М, 1981. – 184с.
1412641
   Школа и производство. – М., 1982. – 191с.
1412642
   Школа и просвещение в народном Китае. – М., 1957. – 179с.
1412643
  Лийм А.К. Школа и просвещение в Эстонии в начале ХХ века. (До февральской революции 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Лийм А.К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1412644
   Школа и психическое здоровье учащихся. – М, 1988. – 271с.
1412645
  Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии / В.Ф. Афанасьев. – Якутск, 1966. – 344с.
1412646
  Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии / В.Ф. Афанасьев. – Якутск, 1966. – 344с.
1412647
   Школа и родной край. – Курск, 1967. – 216с.
1412648
  Кузьмин П.А. Школа и сельское хозяйство / П.А. Кузьмин. – М, 1956. – 20с.
1412649
  Соколов А.П. Школа и семья / А.П. Соколов. – Ярославль, 1956. – 112с.
1412650
  Гребенников И.В. Школа и семья / И.В. Гребенников. – М., 1985. – 176с.
1412651
  Печерникова И.А. Школа и семья. / И.А. Печерникова. – М., 1952. – 40с.
1412652
   Школа и служба профориентации. – М, 1989. – 80с.
1412653
  Арсентьев А.М. Школа и современная научно-техническая революция / А.М. Арсентьев. – Москва, 1970. – 32 с.
1412654
  Вульфов Б.З. Школа и социальная среда / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – Москва, 1981. – 95с.
1412655
  Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1990. – 159 с.
1412656
  Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М., 1985. – 79с.
1412657
   Школа и труд. – Ставрополь, 1958. – 227 с.
1412658
   Школа и труд. – М, 1987. – 215с.
1412659
  Козырев А.В. Школа и учительство в период первой русской революции 1905-1907 гг / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 18с.
1412660
  Шабаева М.Ф. Школа и учительство России в 1 четверти XIX в. (от начала века до восстания декабристов) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шабаева М.Ф. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1954. – 24 с.
1412661
   Школа и учительство Сибири (20-е - начало 30-х годов). – Новосибирск, 1978. – 190 с.
1412662
  Малькова З.А. Школа и школьная политика в США / З.А. Малькова. – М., 1969. – 61с.
1412663
  Закурдаев А.А. Школа и школьник в китайской концепции образования: традиции и современность // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 104-118. – ISSN 0869-5415


  Настоящая статья посвящена изучению школы и школьника в контексте китайской концепции образования. Исследование показало, что связь современной сферы образования с государственной властью осталась в рамках традиционных представлений, и это не только ...
1412664
  Шаус Я.Л. Школа игры в международные шашки. / Я.Л. Шаус. – М., 1981. – 128с.
1412665
   Школа изобразительного искусства. – М
1. – 1960. – 192с.
1412666
   Школа изобразительного искусства. – М
2. – 1960. – 230с.
1412667
   Школа изобразительного искусства. – М
3. – 1961. – 195с.
1412668
   Школа изобразительного искусства. – М
4. – 1962. – 235с.
1412669
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1962. – 143с.
1412670
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1963. – 142с.
1412671
   Школа изобразительного искусства. – М
7. – 1963. – 240с.
1412672
   Школа изобразительного искусства. – М
8. – 1963. – 163с.
1412673
   Школа изобразительного искусства. – М
9. – 1963. – 362с.
1412674
   Школа изобразительного искусства. – М
10. – 1963. – 272с.
1412675
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
1. – 1964. – 180с.
1412676
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1965. – 168с.
1412677
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
3. – 1965. – 211с.
1412678
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
4. – 1965. – 220с.
1412679
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
5. – 1966. – 208с.
1412680
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
6. – 1966. – 203с.
1412681
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
7. – 1966. – 128с.
1412682
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
9. – 1968. – 256с.
1412683
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
10. – 1968. – 176с.
1412684
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 172с.
1412685
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва
Т. 3. – 1989. – 198 с.
1412686
   Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – 3-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1988. – 160с.
1412687
   Школа им. С.Т. Шацкого. – М, 1940. – 215с.
1412688
  Пилиповский Я. Школа имени С.М.Кирова / Я. Пилиповский. – Свердловск, 1949. – 80с.
1412689
  Исмаилов Бурхан Школа имени Чапаева. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1964. – 68с.
1412690
  Сукиасян Э.Р. Школа индексирования : Практическое пособие / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 39). – ISBN 5-85129-175-3
1412691
   Школа инженерных кадров на Западном Урале. – Пермь, 1973. – 60с.
1412692
  Гордин Л.Ю. Школа инициативы и самостоятельности / Л.Ю. Гордин. – М, 1984. – 112с.
1412693
  Булин-Соколова Школа информатизации: путь к обновлению образования / Булин-Соколова, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-12. – ISSN 0234-0453
1412694
  Чубар Б.С. Школа искателей / Б.С. Чубар. – М, 1989. – 224с.
1412695
  Любар О.О. Школа і вибір професії / О.О. Любар, Л.К. Бикова. – Київ, 1977. – 152с.
1412696
   Школа і виробництво. – К., 1964. – 60с.
1412697
   Школа і виробництво. – К., 1976. – 152с.
1412698
  Швецов К.І. Школа і виробництво. / К.І. Швецов. – Київ, 1961. – 44с.
1412699
  Моторнюк М.М. Школа і виховання нової людини / М.М. Моторнюк. – Львів, 1963. – 164 с.
1412700
  Матвієць О.М. Школа і долі : історія Пирогівської загальноосвітньої школи Глобинського району Полтавської області / Олександр Матвієць. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 650 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7344-61-0
1412701
   Школа і життя. – К., 1958. – 352с.
1412702
  Голубков В.М. Школа і життя. / В.М. Голубков. – К., 1964. – 72с.
1412703
   Школа і завод. – К., 1965. – 178с.
1412704
  Вержбицький Ар. Школа і культура : (Замітки сільского вчителя). – Катеринослав : Друкарня Андрущенка
6-8. – 1911. – 48с.
1412705
  Смаль В.З. Школа і освіта в країнах народної демократії / В.З. Смаль. – Київ, 1958. – 32 с.
1412706
   Школа і сім"я. – К, 1952. – 91с.
1412707
  Помагайба В.І. Школа і сім"я в боротьбі за піднесення успішності учнів / В.І. Помагайба. – К., 1961. – 51с.
1412708
  Копачов І.П. Школа і формування активної життєвої позиції в учнів. / І.П. Копачов. – К., 1978. – 48с.
1412709
  Бевза А.И. Школа ідейного гарту / А.И. Бевза. – К, 1983. – 136с.
1412710
  Куліченко А.К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 107-112


  Американський просвітник Чарльз Вільям Еліот (1834 - 1926) є однією з таких авторитетних та знакових постатей, яка кардинально вплинула на розвиток й становлення педагогічної думки кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. Наміри вивчати минулий досвід, ...
1412711
  Гончаренко Н. Школа іншування / Н. Гончаренко, М. Кушнарьова // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 20-23


  "Соціологи вважають, що соціально-культурний склад населення України далеко не такий простий. Понад 90% його становлять три великі мовно-культурні групи: україномовні українці (близько 40%), російськомовні українці (30-35%) та російськомовні росіяни ...
1412712
  Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X
1412713
  Афанасьев П.А. Школа йога: восточные методы психофизиологического самосовершенствования / П.А. Афанасьев. – Минск, 1991. – 153с.
1412714
  Сантэм Ар Школа йоги : Лекции по йоге Ар Сантэма в изложении Ар Пулле / Сантэм Ар. – Москва : ГУМУС, 1993. – 128с. – ISBN 5-87037-022-9
1412715
  Юнаков О. Школа Йосипа Каракіса / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 8-9


  Про спадщину знаменитого київського архітектора - його правнук Олег Юнаков.
1412716
   Школа К.Я. Лукса. – Хабаровск, 1989. – 221с.
1412717
  Беляев Владимир Иванович Школа как центр воспитательной работы с детьми в районе своей деятельности по материалам центральных опытно-показательных учреждений Наркомпроса РСФСР 1918-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Беляев Владимир Иванович ; НИИ общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1980. – 22 с.
1412718
  Науменко Ф.І. Школа Київської Русі / Ф.І. Науменко. – Львів, 1965. – 215 с.
1412719
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 238 с.
1412720
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя. / Н.Д. Панфилов. – М., 1979. – 223с.
1412721
  Капранов С.В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 46-59. – ISSN 1608-0599
1412722
   Школа класного керівника. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-67-4; 966-356-004-5
1412723
  Костровицкая В.С. Школа классического танца : уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1986. – 260с.
1412724
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1968. – 262с.
1412725
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – 2е изд., доп. – Л., 1976. – 271с.
1412726
  Дубенецкий С.Ф. Школа классового воспитания. / С.Ф. Дубенецкий. – Минск, 1985. – 65с.
1412727
  Саргсян Г.В. Школа классовой революционной борьбы / Г.В. Саргсян. – М., 1985. – 280с.
1412728
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – М., 1983. – 240с.
1412729
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – Петрозаводск, 1992. – 239с.
1412730
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 230 с.
1412731
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7257-73-7
1412732
  Штылько А.А. Школа коммунизма / А.А. Штылько. – Москва, 1964. – 48с.
1412733
  Юргель Б.А. Школа коммунистического воспитания / Б.А. Юргель. – Л, 1959. – 36с.
1412734
  Толыпин Ю.М. Школа коммунистического труда на целине. / Ю.М. Толыпин. – М., 1962. – 139с.
1412735
   Школа комсомольского активиста. – М
Вып. 3. – 1974. – 173с.
1412736
   Школа комсомольского вожака. – М, 1970. – 303с.
1412737
   Школа комсомольского вожака. – М, 1972. – 239с.
1412738
  Вербицкий А.А. Школа контекстного обучения как модель реализации компетентностного подхода в общем образовании / А.А. Вербицкий, О.Б. Ермакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С\ 12-18. – ISSN 0869-561Х
1412739
  Обрант С.Е. Школа корабелов. / С.Е. Обрант. – Л., 1958. – 208с.
1412740
  Єрмакова Н. Школа Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1412741
  Ковальчук В В. Школа Курдюмова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 170-171. – ISBN 978-966-194-005-4
1412742
  Панфилов Я.В. Школа Курской губернии накануне и в первые годы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Панфилов Я.В. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1955. – 15 с.
1412743
   Школа легкой атлетики. – М, 1962. – 348с.
1412744
   Школа легкой атлетики. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1968. – 336с.
1412745
   Школа Ленина. – Горький, 1966. – 111с.
1412746
   Школа летом. – Казань, 1930. – 64с.
1412747
  Шеридан Р.Б. Школа Лихослів"я / Р.Б. Шеридан. – Київ, 1947. – 189 с.
1412748
  Шерідан Р.Б. Школа Лихослів"я : комедія на 5 дій / Р.Б. Шерідан. – Харків : Мистецтво, 1947. – 189 с.
1412749
  Нагорный В.Э. Школа лыжника / В.Э. Нагорный. – М., 1951. – 184с.
1412750
  Михальченко С.И. Школа М.В. Довнар-Запольского // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 138-173
1412751
  Бондар А.Д. Школа майбутнього / А.Д. Бондар. – Киев, 1961. – 44с.
1412752
   Школа майбутнього // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 186-188
1412753
  Бондар А.Д. Школа майбутнього. (З досвiду pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР) / А.Д. Бондар. – Київ, 1961. – 44с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР)


  У бpошуpi висвiтлюється досвiд pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР.
1412754
   Школа мастеров - форма повышения культурно-технического уровня учащихся. – М, 1964. – 56с.
1412755
   Школа мастерства. – Ташкент, 1960. – 751с.
1412756
  Березин Б.И. Школа машинописи / Б.И. Березин. – Москва, 1984. – 168с.
1412757
  Раковский С.Н. Школа МГУ : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41-43. – ISSN 0016-7207
1412758
  Колесников М.С. Школа министров: Роман. / М.С. Колесников. – М.
. – 1979. – 485с.
1412759
  Грабовський С. Школа Мирослава Поповича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 22


  Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, директор ...
1412760
  Фролов П.Т. Школа модого директора. / П.Т. Фролов. – М, 1988. – 224с.
1412761
   Школа может работать без второгодников. – Рязань, 1962. – 15с.
1412762
  Володарець-Урбанович Школа молодих археологів СНД / Володарець-Урбанович, О.В. Манігда, А.С. Яненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 145. – ISSN 0235-3490


  Восени 2011 р. проходила Школа молодих археологів СНД "Співдружність в ім"я збереження спадщини. Відкриття на стику дисциплін і нові методи досліджень". У роботі першої в історії СНД міжнародної теоретичної гуманітарної Школи молодих вчених взяли ...
1412763
  Кононенко М.О. Школа молодого лектора / М.О. Кононенко. – К., 1966. – 32с.
1412764
  Мирсков С.А. Школа молодого лектора / С.А. Мирсков. – М., 1973. – 44с.
1412765
  Чихачев В.П. Школа молодого лектора при высшем учебном заведении. / В.П. Чихачев. – Л., 1979. – 23с.
1412766
  Белова Наталья Геннадьевна Школа молодого педагога как форма повышения профессионального мастерства преподавателей колледжа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63. – ISSN 1726-667Х
1412767
  Ситнікова Є.М. Школа молодого спеціаліста / Є.М. Ситнікова. – Харків : Основа, 2013. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-109. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 4 (124)). – ISBN 978-617-00-1734-5
1412768
   Школа молодых ученых - лидеров в науке. II курс "Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере" : метод. пособие по результатам образоват. проекта конкурса "Молодежь Днепропетровска - родному городу" / И. Дегтярёва, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева ; Днепропетр. город. совет, Совет молодых ученых Днепропетр. обл. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147 и в конце глав. – ISBN 978-966-2575-28-6
1412769
  Ковальчук В.В. Школа Моргуліса // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 169-170. – ISBN 978-966-194-005-4
1412770
  Логунов А.А. Школа моя деревянная / А.А. Логунов. – М., 1986. – 142с.
1412771
  Калмыков П.Л. Школа мудрых правителей / П.Л. Калмыков. – Хабаровск, 1991. – 125с.
1412772
  Шкерин М.Р. Школа мужества / М.Р. Шкерин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 167 с.
1412773
  Менсиа М. Школа мужества / М. Менсиа. – Москва, 1988. – 190 с.
1412774
  Пономаренко П.М. Школа мужества и знаний / П.М. Пономаренко. – К., 1965. – 48с.
1412775
  Каверин В.А. Школа мужества. / В.А. Каверин. – Саратов, 1953. – 88с.
1412776
  Коралов Е. Школа мужніх : роман / Еміл Коралов ; [Пер. з болг. І. Білика]. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 339 с.
1412777
  Ніжинський М.П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М.П. Ніжинський. – К., 1962. – 88с.
1412778
  Лихачев Д.С. и др. Школа на Васильевском : Кн. для учителя / Д.С. и др. Лихачев. – М., 1990. – 157с.
1412779
  Рафиков М. Школа на взгорке : повести и рассказы / М. Рафиков. – Москва : Современник, 1981. – 350 с.
1412780
  Молотов Д.И. Школа на воздухе / Д.И. Молотов, Ясенев. – М., 1931. – 87с.
1412781
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1967. – 240 с.
1412782
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1980. – 254 с.
1412783
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ : Молодь, 1990. – 476 с. – (Бібіліотека піонера)
1412784
  Минутко И.А. Школа над Псковой: Худ.-докум. повесть. / И.А. Минутко. – М., 1989. – 237с.
1412785
  Захаренко О.А. Школа над Россю / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – К., 1979. – 151с.
1412786
  Христофоров Н.Д. Школа народного самоуправления / Н.Д. Христофоров. – Л, 1963. – 72с.
1412787
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1964. – 79 с.
1412788
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1966. – 127 с.
1412789
  Баган О. Школа ненависті. Галичанофобія: міфи і факти // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 753-770. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1412790
  Лобок А.М. Школа нового поколения: опыт концептуального наброска // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 26-42. – ISSN 1726-5304
1412791
   Школа нового типа. – М, 1963. – 76с.
1412792
  Чаплина Н.С. Школа окнами в завтра / Н.С. Чаплина. – Л., 1990. – 111с.
1412793
  Гуріна А.В. Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури / А.В. Гуріна, А.Г. Борисенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 136-146. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1412794
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1971. – 95с.
1412795
  Леонов Ю.И. Школа основ марксизма-ленинизма / Ю.И. Леонов. – М, 1971. – 127с.
1412796
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1981. – 112с.
1412797
  Кротов Ф.Г. Школа партийного актива / Ф.Г. Кротов. – Москва, 1970. – 95с.
1412798
  Барабаш В.М. Школа партийности / В.М. Барабаш. – Москва, 1972. – 112с.
1412799
   Школа патриотизма и мужества. – Москва, 1980. – 214с.
1412800
  Владимиров П Г. Школа патриотизма и мужества. / П Г. Владимиров. – Ташкент, 1981. – 248с.
1412801
   Школа передового опыта. – М, 1983. – 158с.
1412802
   Школа передового опыта. – М, 1986. – 142с.
1412803
  Кривич М.А. Школа пешехода / М.А. Кривич, ольгин. – М., 1984. – 24с.
1412804
  Лихошерст К.Ю. Школа по имени Армия / К.Ю. Лихошерст. – 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1989. – 154с.
1412805
   Школа по теории операторов в функциональных пространствах. – Минск, 1978. – 168с.
1412806
   Школа по экспериментальной физике - 81. Свойства низкотемпературной плазмы. – Красноярск : Красноярск.ГУ, 1983. – 193с.
1412807
  Селянкин О.К. Школа победителей / О.К. Селянкин. – Молотов
Кн.1. – 1954. – 314с.
1412808
  Глан И.В. Школа политической зрелости / И.В. Глан. – М., 1971. – 40с.
1412809
   Школа полного дня. – М, 1982. – 161с.
1412810
  Рабінович П. Школа прав людини. Львівській лабораторії прав людини і громадянина - 20 років! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  До 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
1412811
  Гриб Анастасия Школа правоверных мусульман : Столпы культуры / Гриб Анастасия, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 100-111 : Фото, карта
1412812
  Мельник М.О. Школа правового реалізму та ії вплив на правову систему України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7363-7-0
1412813
   Школа прекрасного. – К, 1962. – 76с.
1412814
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1965. – 261с.
1412815
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1971. – 447с.
1412816
  Володимирський А.В. Школа природного розвитку. – [Київ] : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз ; [Друк. Всеукр. Кооперат. Видавн. Союзу], 1920. – 112 с. – (Всеукраїнський Кооператианий Видавничий Союз; [№] 39). - Педагогічно-психологична бібліоткака ; № 4)
1412817
  Кодан С.В. Школа профессоров Российского права М.М.Сперанского // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.88-96. – ISSN 0132-0769
1412818
  Соколовский А.А. Школа рабочей закалки / А.А. Соколовский. – Минск, 1977. – 142с.
1412819
  Захаренко Д.М. Школа рабочей молодежи Белоруской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Захаренко Д.М.; М-во просвещения РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1962. – 19 с.
1412820
  Попов А.А. Школа рабочей молодежи и ее особенности / А.А. Попов. – М., 1961. – 207с.
1412821
  Жироду Ж. Школа равнодушных / Ж. Жироду, 1927. – 160 с.
1412822
  Серова О.В. Школа радости / О.В. Серова. – М, 1985. – 208с.
1412823
  Большаков М.П. Школа ратного труда / М.П. Большаков. – Москва, 1988. – 110с.
1412824
  Шульц С.Л. Школа регіоналістики М.І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 7-12. – ISSN 1562-0905
1412825
  Добоні М. Школа репетиторів. Створено студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 5


  Другий рік успішно працює на ринку України репетиторська компанія «Букі». Вона поєднує зусилля батьків і репетиторів, створюючи таким чином оптимальні умови для обох сторін: батьки та учні знаходять хороших викладачів, а репетитори – хорошу роботу. ...
1412826
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1412827
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Х.-К., 1932. – 132с.
1412828
  Кириллова Ю.М. Школа робинзонов. / Ю.М. Кириллова. – М., 1966. – 39с.
1412829
  Верн Ж. Школа Робинзонов. Клодиус Бомбарнак : Романы. Повести / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
1412830
  Верн Ж. Школа робінзонів / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 202с.
1412831
  Дубинчук О.С. Школа робітничих кадрів / О.С. Дубинчук, Д.І. Румянцева. – К, 1975. – 48с.
1412832
  Ковальчук В В. Школа Рожанського // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 171172. – ISBN 978-966-194-005-4
1412833
  Василенко Н. Школа розвитку: особистість- над усе // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.32-33. – ISSN 0131-6788
1412834
  Столбін О.П. Школа романтиків : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1965. – 176 с. : іл.
1412835
   Школа России накануне и в период революции 1905 - 1907 гг.. – М, 1985. – 219с.
1412836
  Спирин Л.Ф. Школа РСФСР в период коллективизации сельского хозяйства (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Спирин Л.Ф.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 19л.
1412837
  Лапин П.А. Школа русского языка при дворцовой канцелярии в цинском Китае ( начало XVIII - вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-126. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1412838
  Алибаев С.Р. Школа с интернатом как одно из основных условий осуществления всеобщего среднего образования в Башкирской АССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алибаев С.Р. ; НИИ теор. и ист. педагаг. Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1955. – 17 с.
1412839
  Абрамова Т.Н. Школа с продленным днем. / Т.Н. Абрамова. – Москва, 1986. – 141с.
1412840
  Толочко Д. Школа С.М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-44. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена археологічній школі С.М. Бібікова та її внеску у розробку проблем вивчення та дослідження пам"яток трипільської культури. The article is devoted to the Bibikov"s archaeological school and its contribution to the development of ...
1412841
   Школа світового рівня // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 380-383. – ISBN 966-505-054-0
1412842
  Бетлій О. Школа свободи // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Український вільний університет створив умови для наукового життя українців в еміграції
1412843
  Болобан В.Н. Школа семейной акробатики / В.Н. Болобан, В.П. Коркин. – Киев, 1991. – 166с.
1412844
  Корнієнко І.О. Школа славних традицій / І.О. Корнієнко. – К, 1966. – 191с.
1412845
  Коралов Емил Школа смелых. / Коралов Емил. – М., 1955. – 351с.
1412846
   Школа смотрит в будущее. – М, 1985. – 144с.
1412847
  Труфанова Т. Школа современного руководителя / Татьяна Труфанова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  О системе повышения квалификации библиотекарей, применяемой в Централизованной системе детских библиотек Ярославля (Россия).
1412848
  Вульфсон Б.Л. Школа современной Франции / Б.Л. Вульфсон. – Москва, 1970. – 318с.
1412849
  Соболев Школа солидарности / Соболев, С.А. Чибиряев. – М, 1970. – 40с.
1412850
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии / И.П. Стецяк. – М., 1976. – 151с.
1412851
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Стецяк И.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1972. – 25л.
1412852
   Школа соціалістичного господарювання. – К, 1964. – 304с.
1412853
  Лутак Н.Г. Школа сприяння здоров"ю та безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 27-28 : фото
1412854
   Школа стран народной демократии на современном этапе. – Москва : Знание, 1961. – 46 с.
1412855
  Клусов Н.П. Школа стремительного мяча / Н.П. Клусов, А.А. Цуркан. – М., 1983. – 127с.
1412856
  Клепіков О.І. Школа студентського гарту / О.І. Клепіков. – Київ, 1974. – 32с.
1412857
  Ахшарумова Е.Е. Школа США на службе империалистической реакции : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ахшарумова Е.Е. ; Академия пед. наук РСФСР, Научно-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1950. – 18 с.
1412858
  Зайцева З.Г. Школа та важковиховувані підлітки / З.Г. Зайцева. – К., 1991. – 76с.
1412859
  Ковалик Інна Школа та її театр // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-8
1412860
  Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі : (ІХ - перша половина ХІІІ ст.) / С.Д. Бабишин. – Київ, 1973. – 88 с.
1412861
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1412862
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1412863
  Перевозчикова О.Л. Школа теории программирования Е.Л. Ющенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-146.. – ISSN 0374-3896
1412864
  Кубраков Г.М. Школа труда и доверия. / Г.М. Кубраков, Д.Х. Фарбер. – Алма-Ата, 1989. – 142с.
1412865
  Захаров Л.Н. Школа трудовых колоний для несовершеннолетних в системе исправления и перевоспитания осужденных : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Захаров Л.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1412866
  Сокальська О.В. Школа тюремних наглядачок: досвід професійної підготовки персоналу в Російській імперії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 111-117
1412867
  Степанов Л.Л. Школа у Бранденбургских ворот. / Л.Л. Степанов. – М, 1976. – 207с.
1412868
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 9
1412869
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 6
1412870
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 10
1412871
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 11
1412872
  Имедадзе И.В. Школа Узнадзе: штрихи к истории // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.120-130. – ISSN 0042-8841
1412873
  Грищенко Н.М. Школа Украинской ССР в период между XVIII и XIX съездами Коммунистической парти Советского Союза (1939-1952 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Грищенко Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1954. – 32 с.
1412874
  Кравченко Я. Школа українського монументалізму Михайла Бойчука (1917-1937) // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 229-237. – ISBN 978-966-136-037-1
1412875
  Голік О.В. Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано основні напрями та форми діяльності наукової школи кафедри маркетин гу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, визначено здобутки діяль ності цієї школи та окреслено перспективи ...
1412876
  Мартинюк О.В. Школа української глобалістики: академік Олег Білорус // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 254-257. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1412877
  Лозовой М. Школа управления и воспитания / М. Лозовой. – Симферополь, 1964. – 44с.
1412878
   Школа управления, хозяйствования, коммунизма. – Тула, 1963. – 36с.
1412879
   Школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма. – Горький, 1964. – 111с.
1412880
   Школа успеха. – Барнаул, 1988. – 50 с.
1412881
  Румянцева Д.И. Школа учит и воспитывает. / Д.И. Румянцева. – К., 1987. – 194с.
1412882
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1979. – 144с.
1412883
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1987. – 206с.
1412884
   Школа учителей. – Горький, 1986. – 180с.
1412885
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Стартував проект Студентського парламенту "Школа фінансової грамотності", завдяки якому кожен охочий студент КНУ може поглибити свої знання з економіки, фінансів та банківської справи.
1412886
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 2
1412887
  Романенкова Ю.В. Школа Фонтенбло у контексті французського мистецтва XVI ст. : монографія / Ю.В. Романенкова ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-966-452-070-3
1412888
  Джуринский А.Н. Школа Франции: Традиции и реформы. / А.Н. Джуринский. – М., 1981. – 96с.
1412889
  Сиротін О.К. Школа французької боротьби / О.К. Сиротін. – К, 1937. – 136с.
1412890
  Субботин В.Е. Школа характера. / В.Е. Субботин. – М., 1979. – 157с.
1412891
  Капранов С.В. Школа Хірати Ацутане та її місце в історії кокугаку // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-26. – ISSN 1608-0599
1412892
  Демьянов Н.И. Школа хорового пения / Н.И. Демьянов. – М.-Л., 1939. – 124с.
1412893
  Яра Маріанна Школа церковного співу в Манявському Скиті // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 132-134
1412894
  Коляков О.М. Школа чемпіонів / О.М. Коляков. – К., 1986. – 127с.
1412895
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский, 1928. – 160с.
1412896
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский. – 4-е изд., 1929. – 151с.
1412897
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 3-е изд., перераб. – М.-Л., 1931. – 24с.
1412898
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – Москва-Ленинград, 1931. – 87с.
1412899
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 4-е изд. – М.-Л., 1931. – 64с.
1412900
  Рейхельдт П.В. Школа черчения. / П.В. Рейхельдт. – 2-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 166с.
1412901
  Павлов Дмитрий Школа честолюбия : столпы культуры // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 106-112
1412902
  Озаровская О.Э. Школа чтеца / О.Э. Озаровская. – 514с.
1412903
  Керес П. Школа шахматной игры / П. Керес. – Таллин, 1948. – 112с.
1412904
  Кобленц А.Н. Школа шахматной игры / А.Н. Кобленц. – Рига, 1962. – 345с.
1412905
  Ковальчук В.В. Школа Шубнікова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 167-169.. – ISBN 978-966-194-005-4
1412906
  Калініченко Н.А. Школа юних гіталовців / Н.А. Калініченко. – К, 1984. – 47с.
1412907
  Онегов А.С. Школа юннатов / А.С. Онегов. – М, 1990. – 269с.
1412908
  Коршунова М.П. Школа юного географа на марше : информация / М.П. Коршунова, О.А. Борсук // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 57-59. – ISSN 0016-7207
1412909
  Лоповок Л.М. Школа юных математиков / Л.М. Лоповок. – Москва, 1963. – 48 с.
1412910
  Сухомлинська О. Школа як соціокультурний образ суспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 32-35
1412911
  Григорьев Н.В. Школа яхтенного рулевого. / Н.В. Григорьев. – М., 1967. – 280с.
1412912
   Школа, где учился В.И.Ленин. – Саратов, 1965. – 6с.
1412913
   Школа, где учился В.И.Ленин. – Саратов, 1968. – 10с.
1412914
   Школа, гед учился Ленин. – 2-е изд., доп. – М., 1963. – 204с.
1412915
   Школа, комсомол и мы. – М, 1967. – 159с.
1412916
   Школа, рожденная Октябрем. – М, 1987. – 206с.
1412917
  Колотовкина З.И. Школа, семья и общественность / З.И. Колотовкина. – Куйбышев, 1962. – 23с.
1412918
   Школа, семья и общественность. – М, 1963. – 80с.
1412919
   Школа, семья и общественность. – М, 1976. – 224с.
1412920
  Сурков Ю.В. Школа, семья и общественность. / Ю.В. Сурков. – Саратов, 1966. – 28с.
1412921
  Калечиц Т.Н. Школа, семья и общественность. Уч.-метод. пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – М., 1968. – 62с.
1412922
  Павленков К.П. Школа, семья, общественность / К.П. Павленков, И.В. Гребенников. – Горький, 1967. – 88с.
1412923
  Дербенев П.Н. Школа, семья, общественность / П.Н. Дербенев. – Калинин, 1979. – 34с.
1412924
  Корчажинский Г.З. Школа, семья, общественность. / Г.З. Корчажинский. – М., 1967. – 64с.
1412925
  Шаповал М.М. Школа, сім"я і громадськість / М.М. Шаповал. – К., 1963. – 48с.
1412926
  Максютін С.Г. Школа, сім"я і громадськість у комуністичному вихованні дітей / С.Г. Максютін. – Київ, 1970. – 32с.
1412927
  Ящишин О.О. Школа, сім"я і професійна орієнтація учнів / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Радянська школа, 1976. – 80 с.
1412928
  Кобринец П.Н. Школа, учитель и учащиеся Белоруссии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 001 / Кобринец П.Н.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1972. – 20л.
1412929
  Ніжинський М.П. Школа, учитель, педагогіка / М.П. Ніжинський. – К., 1978. – 120с.
1412930
  Гонтарева Т.Н. Школа, учительство и учащиеся Ставропольской губернии в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Гонтарева Т.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1412931
  Карнеева Н. Школа. / Н. Карнеева. – Новосибирск
Кн.1. – 1953. – 400с.
1412932
  Гайдар А.П. Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 590 с.
1412933
  Путилина Г.Н. Школа. Пособие по практике устрой речи для студентов пед. ин-тов. / Г.Н. Путилина, Т.И. Орловская. – Л., 1970. – 127с.
1412934
   Школа. Труд. Коммунизм. – Ставрополь, 1958. – 149с.
1412935
  Климов Е.А. Школа... а дальше? / Е.А. Климов. – Л., 1971. – 134с.
1412936
   Школа... Погляд у завтра. – К, 1988. – 92с.
1412937
  Колесников Л.Ф. Школа: время перемен. / Л.Ф. Колесников. – М., 1987. – 141с.
1412938
  Сергієнко В.І. Школа: основа творчих пошуків / В.І. Сергієнко. – К., 1990. – 14с.
1412939
  Шамардин В.Н. Школа: от конечного результата - к творческому поиску / В.Н. Шамардин. – Москва, 1991. – 160 с.
1412940
  Поляков С.Д. Школа: поиск в пути: кн. для уч-ля / С.Д. Поляков. – М., 1989. – 175с.
1412941
  Поляков С.Д. Школа: поиск в пути: кн. для учителя / С.Д. Поляков. – М., 1989. – 175с.
1412942
   Школам о безопасности движения на улицах и дорогах. – Свердловск, 1966. – 64с.
1412943
  Ким Роман Школата на призраците : Повест / Ким Роман. – София : Народная младеж, 1975. – 128с.
1412944
  Варфоломєєва Т.В. Школи відомих адвокатів в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-47.
1412945
  Дяченко Н.В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 65-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1412946
  Присяжнюк К.Ф. Школи і групи подовженого дня / К.Ф. Присяжнюк. – Київ, 1974. – 47с.
1412947
  Свенх Я. Школи й напрями в етнології та етнографічне музеєзнавство в Польщі / Я. Свенх, Р. Тубая // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1412948
  Дмитренко С.С. Школи комуністичної праці / С.С. Дмитренко. – К., 1976. – 80с.
1412949
  Козлов А. Школи мислення й пам"яті в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1412950
  Михальчук М.С. Школи подовженого дня. (З досвіду організації роботи шкіл Миколаївської обл.). / М.С. Михальчук. – К., 1963. – 53с.
1412951
  Дроб О.М. Школи стратегії як основа розробки усталеної парадигми стратегічного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 148-158. – ISSN 0321-0499
1412952
  Завадська О.Я. Школи України в період перебудови системи народної освіти / О.Я. Завадська. – Київ, 1964. – 164с.
1412953
  Пісня І.М. Школи українознавства у Великій Британії як чинник збереження української ідентичності // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-60
1412954
  Кравченко О.В. Школи українознавства: з минулого в сьогодення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 439-444
1412955
   Школоведение. – М, 1952. – 596с.
1412956
   Школоведение. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1955. – 519с.
1412957
  Светловкий Н.И. Школоведение / Н.И. Светловкий. – М., 1955. – 124с.
1412958
   Школшьникам о В.И.Ленине. – М., 1970. – 430с.
1412959
   Школы-интернаты. – Л, 1961. – 116с.
1412960
  Штерн С.Б. Школы-интернаты / С.Б. Штерн. – М, 1963. – 107с.
1412961
  Сосновская Г.П. Школы-коммуны и детские городки (учебно-воспитательные учреждения типа интерната) в РСФСР в 1918-1926 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновская Г.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 20л.
1412962
  Мехти-заде М.М. Школы Азербайджана на путях перестройки / М.М. Мехти-заде. – Баку, 1960. – 68с.
1412963
  Салимова К.И. Школы арабских стран: обшее и особенное (на примере Саудовской Аравии и Сирии) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 0869-561Х


  Дан экскурс в историю школ арабских стран, проведен сравнительный анализ состояния и развития образования в Саудовской Аравии и Сирии.
1412964
  Алибаев С.Р. Школы Башкирской АССР (прошлое, настоящее и пути дальнейшего развития) / С.Р. Алибаев. – Уфа, 1966. – 168с.
1412965
  Глассер У. Школы без неудачников / У. Глассер. – М., 1991. – 174с.
1412966
  Дюи Джон Школы будущего / Дюи Джон, Дюи Эвелин. – 2-е изд. – Берлин, 1922. – 179с.
1412967
  Клейман Г.М. Школы будущего : Компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – Москва : Радио и связь, 1987. – 177с.
1412968
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – М, 1987. – 175с.
1412969
   Школы в науке. – М, 1977. – 523с.
1412970
   Школы и группы продленного дня. – К, 1986. – 531с.
1412971
  Храбрикова Т.Б. Школы Кировской области в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Храбрикова Т.Б. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1412972
  Бураков В.М. Школы коммунистического труда -- одна из форм политического воспитания. / В.М. Бураков. – Л., 1965. – 36с.
1412973
  Рябков В.И. Школы коммунистического труда / В.И. Рябков. – М., 1973. – 88с.
1412974
   Школы коммунистического труда. – М, 1984. – 10с.
1412975
   Школы Ленинграда и ПТУ Ленинграда и Ленинградской области 89. – Л, 1989. – 238с.
1412976
   Школы Ленинградского района г.Москвы на новом пути. – М, 1961. – 94с.
1412977
  Киструга В.И. Школы Молдавии на этапе обязательного среднего образования / В.И. Киструга. – Кишинев, 1979. – 219с.
1412978
   Школы молодого лектора в высших учебных заведениях. – Москва, 1975. – 80с.
1412979
   Школы молодых коммунистов - важное средство воспитания партийного пополнения. – М., 1985. – 112с.
1412980
   Школы молодых коммунистов. – М, 1983. – 288с.
1412981
  Шоен Х. Школы на открытом воздухе. / Х. Шоен. – 19с.
1412982
   Школы на трассе БАМа. – М., 1980. – 136с.
1412983
  Мальцев П.Н. Школы Пензенской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. пед.наук: / Мальцев П.Н.;. – Пенза, 1953. – 20л.
1412984
  Акименко А.М. Школы передового опыта / А.М. Акименко. – Москва, 1966. – с.
1412985
   Школы передового опыта. – М, 1968. – 32с.
1412986
  Чичеров В.И. Школы сказителей Заонежья / В.И. Чичеров. – М., 1982. – 197с.
1412987
   Школы Ставрополя на новом этапе. – Ставрополь, 1959. – 354с.
1412988
  Минцберг Генри Школы стратегий : Стратегическое сафари:єкскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Авт.:Г.Минцберг,Б.Альстрэнд,Дж.Лэмпел. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 336с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00210-5
1412989
  Билоус О. Школы украинской живописи // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 28-31
1412990
  Степанов Н.С. Школы Чувашской АССР за 30 лет : Автореф... наук: / Степанов Н.С.; Ин-т теории и истории пед..Акад.ред.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
1412991
  Афанасьев В.Ф. Школы Якутии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Афанасьев В.Ф.; АПН РСФСР. Научно-иссле. ин-т национальных школ. – Москва, 1953. – 19л.
1412992
  Аксельрод А.И. Школы. Архитектура и строительство / А.И. Аксельрод. – Москва, 1948. – 36 с.
1412993
  Тесленко А. Школяр : проз. твори / А. Тесленко. – Київ : Веселка, 1989. – 288 с. – ISBN 5-301-00464-6
1412994
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1961. – 40с.
1412995
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1981. – 39с.
1412996
  Галата С. Школярам про плагіат // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)
1412997
  Збанацький Ю.О. Школярі : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1983. – 533с.
1412998
   Школярі за "зелену" економіку // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  У рамках V Міжнародної науково-практичної конференції "Зелений бізнес: життя заради майбутнього" на економічному факультеті пройшов конкурс наукових робіт серед школярів "Молодь Київщини за "зелену" економіку". Його ініціювала кафедра екологічного ...
1412999
   Школярі знайомляться з геологією // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Про геологічну вікторину "Чарівний світ мінералів", присвячену 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра Євгеновича Ферсмана. Її організували науково-практичний центр ...
1413000
   Школярі знайомляться з геологією // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На Малій арені Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася геологічна вікторина "Чарівний світ мінералів", присвячена 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра ...
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,